NEVAŘÍME

Od 01.03.2021 do odvolání  nebude v provozu školní kuchyně. Důvodem je možná karanténa mezi zaměstnanci. .

ZAVŘENÍ ŠKOLY

Vláda na svém dnešním (26. února 2021) jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:

  • mateřské školy
  • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů + ŠD
  • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
  • praktické školy jednoleté a dvouleté

Podmínky provozu školní jídelny zatím nebyly zveřejněny.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final-1

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Vážení zákonní zástupci,

blíží se termín odevzdání přihlášek na SŠ. Všichni zájemci již obdrželi potvrzené přihlášky a zápisové lístky. Vzhledem k prázdninovému provozu potvrzujeme nové přihlášky do pátku 19.02.2021 do 14:00. Případné dotazy směřujte na ředitele školy – 775 444 616.  Děkuji.                                                    Mgr. Pavel Nedbal

PROVOZ ŠKOLY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

TESTY CERMAT

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporužáků při přípravěna přijímací zkouškydo maturitních oborů středních škol.Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních školmají možnost využít jako jednu zforem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborůstředních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů ktzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách vminulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile,která je zdarma ke staženído chytrých telefonů a tabletů. Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně vnabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (slogem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti vjednotlivých otázkách