T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

19.6. se naše škola opět zapojila do oslav Olympijského dne. Cílem této akce je rozhýbat desítky až stovky žáků, užít si s dětmi radost z pohybu a šířit tak olympijské hodnoty a podstaty olympismu. Radost z pohybu, chování v rámci fair play, kamarádství, vzájemný respekt a překonávání sám sebe jsou hlavní (nejen) olympijské hodnoty, které je dobré ctít, naplňovat a ještě hezčí je předávat je dál a sdílet je.V   letošním ročníku se nám to opět podařilo.            Mgr. Klára Suková

VYŠEL ČERVNOVÝ RÁČEK

Šéfredaktorky Vladimíra Jarešová a Sára Drašnarová právě vydaly další číslo školního časopisu. Děkují všem redaktorům za včasné dodání příspěvků. Tištěnou podobu najdete ve vestibulu školy.

RAKÁČEK 2019

Ve čtvrtek  30.5.2019 proběhl 2. ročník atletického trojboje medvěda Rakáčka. Závod byl určen pro žáky prvních a druhých tříd základních škol v Praze 12. Za slunečného počasí se všichni sportovci snažili, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. Za krásné ceny, odměny a ozvučení děkujeme firmě TVM Tower.                  Mgr.Klára Suková

 
 

U VODY BEZ OBAV

Tak se jmenuje kurz vodního záchranářství, který vedl zkušený instruktor pan Laštůvka pro naše žáky. Kurz probíhal v bazénu Policejní akademie ČR a náklady zaplatila MČ Praha 12. Žáci se během kurzu seznámili se správným chováním u vody a v její blízkosti a možnostmi při řešení náhle vzniklých krizových stavů. Naučili se provést záchranu a sebezáchranu ve vodě, dopomoc postiženým plavcům a záchranu tonoucích osobním zásahem a pomocí záchranných pomůcek.Všichni žáci byli během kurzu hodnoceni v disciplínách potřebných pro zvýšení bezpečnosti na vodě: hod kruhem, hod míčem, plavání prsa, kraul a znak.  Mgr. Klára Suková

 

DRUŽINA VÍTĚZÍ

Naše ŠD získala 1. místo v této celostátní výstavě žákovských prací.Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 se uskutečnil v Praze 9 Celostátní seminář vychovatelů ŠD, pořádaný Národním institutem pro další vzdělávání, jehož součástí je zároveň výstava ukázek z prací žáků školních družin.  Velké díky za nápady patří našim vychovatelům ŠD, ale hlavně žákům naší školy, kteří jsou velmi šikovní. Přejeme jim mnoho úspěchů při dalším tvoření.       Mgr. Jan Mareček  a Lia Pešáková

                                        

 

KRAJSKÉ KOLO OVOV

V pátek 17.5. se uskutečnilo krajské kolo OVOV na atletickém stadionu v Edenu. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Brožová Karolína, Fantová Denisa, Havlíčková Anna, Sedlářová Anna, Jankovský Matyáš, Brož Jaroslav, Šebek Jakub a Lukeš Matyáš. Závodilo se v šesti atletických disciplínách Odznaku všestrannosti a naši žáci si vedli opravdu skvěle. Ve veliké konkurenci 18 škol obsadili krásné třetí místo. Na začátku června se rozhodne, zda naši žáci postoupí do celopražského finále, které se uskuteční v Brně.  V soutěži jednotlivců obsadil 1. místo Matyáš Lukeš ze VII.B, tím si zajistil přímý postup do finále OVOV 2019. Anna Sedlářová z V.B obsadila 3. místo. Všem jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.       Mgr. Klára Suková

PROJEKT INTEGRACE CIZINCŮ

21.5. od 16:00 do 17:00 hodin na hřišti „Rak“ pořádáme sportovní soutěž v jízdě zručnosti na koloběžce. Závodit mohou děti i dospělí! Přijďte si zasportovat nebo alespoň povzbudit závodníky.

ŠKOLSKÁ RADA

oznamujeme, že došlo ke změně ve složení školské rady. Funkčí období skončilo Mgr. Lence Bukovské a Mgr. Zbyňku Boublíkovi, kterým děkujeme za spolupráci. Za zřizovatele byla nově jmenována paní Michaela Pincová a paní Michaela Černá.