KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Všem žákům a pracovníkům naší školy přejeme pohodové prázdniny.  Příjemnou zprávou je nominace družstva našich sportovcůna Republikové finále Odznaku všestrannosti 2020 v Brně 2.- 4. 9. 2020. POZVÁNKA

VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, organizaci  předávání vysvědčení a celého dne  26.6.2020 zveřejníme v pátek 19.6.2020.

Zatím víme, že stávající žákovské skupiny musí pokračovat v přísném režimu do 25.6.2020. Všichni pedagogové prvního stupně jsou tímto vytíženi do čvtrtka.

https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

PROVOZ ŠJ

Provoz školní kuchyně  obnovíme od 1.9.2020, i když oprava havárie ve školní kuchyni bude dokončena již teno týden( při zkušebním provozu prasklo vodorovné odpadní potrubí a vytopilo školní družinu). Děkujeme za pochopení.

UČEBNICE

Učebnice si žáci nechávají u sebe a odevzdají je až v září. Pouze žáci, kteří ze školy odcházejí, budou učebnice odevzdávat ve dnech 22.6 a 23.6.2020 v době od 15:00 do 17:00 hodin  v recepci školy.

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, na dotazy znovu sdělujeme:

Výsledná známka žáka ve druhém pololetí vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době od 1.2. do 11.3.2020

b) ze získaného hodnocení při vzdělávání na dálku

c) případně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem ke složitosti procesu hodnocení nemusí průměry, zobrazované na Škole Online, odpovídat výsledné známce na vysvědčení.

Základní principy hodnocení žáků:

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

2. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.

3. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.