IV.A Ing. Viliam Maťo

Ing. Viliam Maťo

viliam.mato@zsrakovskeho.cz


Plán práce 11. 10. – 15. 10. 2021

Děkuji všem dětem za aktivitu a chování na škole v přírodě minulý týden. Hezky jsme si pobyt užili, dozvěděli se mnoho zajímavého a naučili se spoustu nových věcí.

 

Český jazyk
Mluvnice: předpony od-, nad-, pod-, před- (str. 18 – 19)

Sloh: popis děje (popis pobytu na škole v přírodě)

Čtení: členění textu

Pinocchio (Čítanka str. 8 – 9), báseň Angličané zpaměti (Čítanka str. 10)

Matematika

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa (M1 str. 30 – 34)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – rýsování kolmic (str. 22, 29 a 35 v učebnici)

Angklický jazyk

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

Music time ( hudební nástroje), sloveso can (umět) a jeho procvičení

 

NOS -Nauka o společnosti

Kosmova kronika česká, vláda přemyslovských králů (Obrazy z českých dějin str. 17 – 20)

NOP – Nauka o přírodě

Třídění rostlin podle délky života (Přírodověda str. 73 – 74)

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 4. 10. – 8. 10. 2021

Jsme ve škole v přírodě v Českém ráji!

Pondělí 4.10.2021– sraz v 7:30 před školou

Pátek 8.10.2021– návrat kolem 12:00 na velkém parkovišti u OD Prior u Sofijského náměstí

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 27. 9. – 1. 10. 2021

Pondělí 27.9.2021– ředitelské volno

Úterý 28.9.2021– Den české státnosti

 

Český jazyk (str. 16 – 19)
Mluvnice: význam slov, stavba slov

Sloh: dialog na základě obrazového materiálu

Psaní: hygiena psaní

Čtení: beseda o knihách, ve čtvrtek 30.9. Čítanka str. 10 – báseň Angličané zpaměti

Matematika (M1 str. 13 – 16)

Sčítání a odčítání

Ve čtvrtek GEOMETRIE (str. 9 a 17 v učebnici)

AJ

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

Music time ( hudební nástroje), sloveso can (umět)

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 12 -14)

Knížata Václav a Boleslav, Slavníkovci a svatý Vojtěch

NOP – Nauka o přírodě

Jedinec a druh, rodové a druhové jméno

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 20. 9. – 24. 9. 2021

Pondělí – od rána plavecký výcvik, 4. a 5. hodina výuka (TV a NOS).

Středa – první dvě hodiny výuka (TV a ČJ), poslední plavecký výcvik a ve 12:35 opuštění školy.

 

Český jazyk (str. 10 – 14)
Mluvnice: slovní druhy, věta, souvětí, hlásky, slabiky

Sloh: dialog na základě obrazového materiálu

Psaní: hygiena psaní

Čtení: beseda o knihách, které jsme četli o prázdninách, ve čtvrtek 23.9. poprvé Čítanka str.4

Matematika (M1 str. 10 – 12)

Násobení a dělení zpaměti

V pátek výjimečně GEOMETRIE (str. 9 v učebnici – opakování)

Anglický jazyk :

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

1. lekce hudební nástroje, sloveso can (umět)

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 6 -13)

Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj, staré pověsti české, knížata Václav a Boleslav

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 13. 9. – 17. 9. 2021

Pondělí – v 7:00 sraz před školou, testování ve třídě, plavecký výcvik. 4. a 5. hodina (TV a NOS).

Úterý – 1. hodina ČJ, návštěva Muzea (s testy ze školy), návrat do školy asi ve 13:30. Oběd.

Středa – první dvě hodiny (TV a ČJ), plavecký výcvik a ve 12:35 opuštění školy.

Čtvrtek – první dvě hodiny (ČJ a M), plavecký výcvik a ve 12:35 opuštění školy.

Pátek – v 7:30 sraz před školou a plavecký výcvik. Poté 4. a 5. hodina (NOS a PČ).

Český jazyk (str. 8 – 12)
Mluvnice: slovní druhy, věta, souvětí

Sloh: diskuze – Co očekávám od nového školního roku

Psaní: správné sezení

Čtení: práce s textem – intonace, frázování, reprodukce

Matematika (M1 str. 6 – 10)

Pořadí početních úkonů

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 6 -11)

Velkomoravská říše, staré pověsti české

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

Hudební výchova

Milí žáci, na hodiny hudební výchovy si vždy připravte notový sešit (pořízen ve 3. ročníku). Těším se na společné hodiny. Petra Poustecká 

Ostatní:

Prosím o zaslání plateb škole.

Prosím o obalení učebnic.

Dne 27.9. (pondělí) – ředitelské volno.

Dne 28.9. (úterý) – Den české státnosti (státní svátek).

Plán práce 6. 9. – 10. 9. 2021

Vážení rodiče, v pondělí nám začíná plavecký kurs. Neboť se ještě musíme testovat, prosím o přítomnost dětí před školou v 7:00 hodin!

Pondělí 6.9.2021 – v 7:00 sraz před školou, testování ve třídě, v 7:30 odchod k autobusu a plavecký výcvik. Po návratu do školy budeme mít 4. a 5. hodinu (TV a NOS).

Úterý 7.9.2021 – normální vyučovací den (ČJ, M, AJ, HV, VV, VV).

Středa 8.9.2021 – první dvě vyučovací hodiny ve škole (TV a ČJ), poté plavecký výcvik a ve 12:35 klasické opuštění školy.

Čtvrtek 9.9.2021 – první dvě vyučovací hodiny ve škole (ČJ a M), přitom na začátku první hodiny testování, poté plavecký výcvik a ve 12:35 klasické opuštění školy.

Pátek 10.9.2021 – v 7:30 sraz před školou a odchod k autobusu a plavecký výcvik. Po návratu do školy budeme mít 4. a 5. hodinu (NOS a PČ).

Český jazyk (str. 3 – 7)
Mluvnice: opakování učiva ze III. ročníku – nauka o slově

Sloh: vypravování Mé prázdniny

Psaní: tvary písmen, správné sezení

Čtení: práce s textem – intonace, frázování, reprodukce

Matematika (M1 str. 3 – 5)

Opakování učiva ze III. ročníku, porovnávání čísel do 1000

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 3 – 5)

Život pravěkých lidí, dávní Slované

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 1. 9. – 3. 9. 2021

Vážení rodiče, tak nám to konečně zase začíná. Moc se těším na Vaše děti i na spolupráci s Vámi!

1.9.2021 přivítám děti před školou a odvedu je do naší nové třídy (B4/018) v přízemí před tělocvičnou.  Kromě otestování na COVID 19 se hlavně přivítáme a řekneme si několik hlavních informací. V 8:45 půjdou děti domů.

2.9.2021 budeme mít první hodinu třídnickou – rozdáme si učebnice, vezměte si s sebou do školy aktovku, zápisník, penál i pastelky. Dále bude již pokračovat výuka podle rozvrhu: Rozvrh_1_9_2021

Takže bude třetí hodinu angličtina a pátou hodinu tělocvik (přineste si již cvičební úbory do třídy, žáci si úbory budou nechávat ve skříňce v šatně a nosit je do třídy vždy ráno, když je TV v rozvrhu. Převlékají se pak v šatnách u tělocvičen. V případě dobrého počasí se bude chodit ven s venkovní obuví, cvičky se budou používat pouze do tělocvičny, která je nyní již povolena). Děvčata budou mít na TV svázané vlasy a žáci nebudou mít z bezpečnostních důvodů náramky, dlouhé náušnice, řetízky ani hodinky. Prosím, dejte děvčatům náhradní gumičky do školy, často jim chybí na svázání vlasů.

3.9.2021 budeme mít opět první hodinu třídnickou a dále bude výuka podle rozvrhu. Prosím rodiče o kontrolu kufříků na VV a PČ – dokoupení obsahu (lepidla, tempery apod.). Žáci si je přinesou již 3.9., kdy budou mít pátou hodinu pracovní činnosti.

Prosím o doplnění AKTUÁLNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ zákonných zástupců, adresy i zdravotní pojišťovny dítěte do Žákovské knížky do pondělí 6. 9. 2021. Zároveň prosím o podpisy i na předposlední stránce (seznámení se se školním řádem). V žákovské knížce bude i seznam věcí pro plavecký výcvik a k podpisu „Potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu“ pro účely kurzu plavání. Žákovské knížky dostanou žáci na víkend domů.

Nezapomeňte si na čtvrtek a pátek objednat obědy. Ve čtvrtek má být obložená bageta a džus (končí oprava jídelny) a v pátek dušená dětská šunka s bramborovou kaší a okurkou.

Český jazyk

Opakování učiva ze III. ročníku – vyjmenovaná slova, slovní druhy

Sloh: vzpomínky z prázdnin

Matematika

Opakování učiva ze III. ročníku, opakování násobilky

NOS -Nauka o společnosti

Úvod do učiva. Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení).

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

Komentáře jsou uzavřeny.