IV.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN 12. 4. – 16. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

tento týden to ještě pro nás nevyšlo, ale 19. 4. to už bude – uvidíme se „na živo“. Moc se těším, až si popovídáme o novinkách nebo zážitcích z distanční výuky. Samozřejmě budeme také procvičovat probrané učivo, ale zatím bez známek, ať si nějak zvykneme zase na tento způsob výuky. I když se budeme po týdnech střídat. Určitě to společně zvládneme!!!

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 105 cv. 3 – ústně.
 • Učebnice str. 106 cv. 5 + 6 + část 8 – společně ústně.
 • Učebnice str. 106 cv. 7 – celé přepiš. V první větě nadepiš nad slova čísla slovních druhů, vypiš sloveso a jedno podstatné jméno a urči. Pošli ke kontrole.
 • Učebnice str. 106 cv. 8 – dokončíme.
 • Učebnice str. 107 cv. 10 + 11 – společně ústně.
 • Učebnice str. 102 cv. 8 a + b – společně přečteme.
 • Učebnice str. 108 cv. 2 = vzor stroj + růžová tabulka, potom cv. 1.
 • Učebnice str. 108 cv. 3 – společné skloňování. Učebnice str. 102 cv. 8 a + b – dokončit z úterý.
 • List str. 54 – skloňování podle vzoru stroj (vypracuj a pošli ke kontrole).

Sloh: Anketa – sledování televize: učebnice str. 103 cv. 4+5+6+7

Čtení: Čítanka str. 78-80 M. Nováčková – Pes na telefonu.

ČJH: List str. 50 – doplň životnost x neživotnost a zkus i cv. 3. Pošli ke kontrole.

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 12 – 17 – online hodiny)
  • 12. 4. – test – zaokrouhlování čísel
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zlomky
  • Početník 2. díl – str. 8
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 37
 • Lekce 8 – What´s on TV? (učebnice str. 39, 40)
 • Nahrávky (54, 55, 59)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Pracovní sešit str. 40
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • 14. 4. – test ZDE
 • Památná místa naší vlasti – práce s mapou, orientace na mapě, světové strany 
NOP (online hodiny)
 • Domácí zvířata
 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky
 INFORMACE
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 11 hod. – třídnická hodina pro všechny.
 • Informace k nástupu dětí do školy najdete na hlavní stránce školy ZDE.
 • Úkoly za tento týden není třeba posílat, zkontrolujeme je společně ve škole.

TÝDENNÍ PLÁN 5. 4. – 9. 4. 2021

 ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

věřím, že jste prožily příjemné Velikonoce a tento týden se uslyšíme při vyučování v úterý a ve středu. A další týden se už pak snad povede to, že se sejdeme společně ve třídě, už se těším.

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 101 cv. 4 + 5 – společně ústně.
 • Str. 102 cv. 7 + 9 – společně ústně.                                                                                            
 • Str. 101 cv. 6 vypiš doplňovaná slova a pošli.
 • Učebnice str. 104 cv. 2 – vzor muž + růžová tabulka, potom cv. 1 – společně ústně.                                                                                                                                                   
 • Str. 105 cv. 4a + část b – společně ústně.
 • Cv. 4b – posledních pět vět napiš a pošli ke kontrole (V naší ulici……..žirafa).
 • List str. 1 – doplň a pošli ke kontrole.

Sloh: Povídání o zážitcích o Velikonocích.

Čtení: Čítanka str. 70-72 M. Waltari: Pohádka o stroji, který dělal myši. 

Otázka: Co to je pomlázka – z čeho a jak se vyrábí, k čemu slouží? Vyhledej v článku Dřevěné zvonění, napiš a pošli ke kontrole. 

ČJH: List str. 53 – doplňovačky, křížovka.  Doplň, vylušti a pošli ke kontrole. 

Zd. Vlasáková                    

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 3 – 9 – online hodiny)
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zaokrouhlování čísel – opakování
  • Početník 2. díl – str. 6, 7 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 37
 • Lekce 8 – What´s on TV? (učebnice str. 37, 38, 39)
 • Nahrávky (50, 53, 54, 55)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Pracovní sešit str. 38, 39 – poslat ke kontrole, nahrávky (56, 57, 58)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky
 • Základní pojmy – prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby 
 • Opakování na test 
NOP (online hodiny)
 • Domácí zvířata
 INFORMACE
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 11 hod. – třídnická hodina pro všechny.
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 10 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 29. 3. – 2. 4. 2021

INFORMACE
 • POZOR ZMĚNA
 • V pondělí má hodiny pouze paní učitelka Vlasáková (9 – 10 hod. – skupina A, 10 – 11 hod. – skupina B). V úterý jsou hodiny pouze se mnou (9 – 10 hod. – skupina B, 10 – 11 hod. – skupina A). Ve středu jsou hodiny normálně. Online hodiny jsou takto zadané v Teams, platí jen pro tento týden.
 • Velikonoční prázdniny (1., 2. a 5. dubna)
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 10 hod. na recepci školy
ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

tento týden budeme mít společné vyučování ČJ jen v pondělí a středu. Od 1.dubna následují Velikonoční prázdniny až do pondělí 5. dubna, takže i další týden se pak uvidíme jen dvakrát (v úterý a ve středu).

ČJ mluvnice:

Učebnice str. 98 cv. 5, 6, 7 a 8a – společně ústně.

98/8b – vypiš doplňovaná slova i se slovem předcházejícím (mořské kraby, načepýřené krocan….) a pošli ke kontrole.

Učebnice str. 100 cv. 2 – skloňování podle vzoru hrad + růžová tabulka, pak cvičení 1 a zdůvodňování. 101/3 – společně ústně.

Samostatně:

 • Učebnice str. 99 cv. 9 – ústně.
 • Učebnice st. 99 cv. 11 – vypiš doplňovaná slova i se slovem předcházejícím (poštovní holuby,….) a pošli ke kontrole.
 • Učebnice str. 99 cv. 12 – umíš???
 • Napiš aspoň některé odpovědi (a, b, c, d) a pošli ke kontrole.
 • List str. 52 – pošli ke kontrole.

Sloh: Jaké velikonoční tradice dodržujeme v naší rodině – ústně.

Čtení:

 • Str. 55 – 56 Velikonoční koledy
 • Str. 57 – 58 J. Skácel: Dřevěné zvonění – naučit číst (V textu je mnoho nových slov. Poznačte si je na papír a společně si je vysvětlíme.)

ČJH: list str. 51 – pošli ke kontrole.

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků a doufám, že se brzy po nich už setkáme ve škole!!!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 3 – 9 – online hodiny)
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zaokrouhlování čísel – opakování
  • Početník 2. díl – str. 4, 5 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce 8 – What´s on TV? (učebnice str. 38, 37)
 • Nahrávky (50, 53, 54, 55)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Slovní zásoba ZDE – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky
 • Základní pojmy – prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby  
 • Učebnice – str. 3 – 5 – přečíst a naučit, výpisky ZDE
NOP (online hodiny)
 • Domácí zvířata
 • Referát – ZDE– odevzdat do 31.3.
 • Velikonoční tvoření (1, 2, 3) – vyberte si jeden výrobek, vyrobte jej a zašlete mi fotku.

TÝDENNÍ PLÁN 22. 3. – 26. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 95 – vzory rodu mužského cv. 1 + 2 (poslední řádek napiš sám a pošli ke kontrole – od slova plavec…..les). Cv. 3 – společně.
 • Učebnice str. 94 4a + b a 5 a 6a + b (poslední řádek napiš – od slova -jevit poklad….zboží a pošli) a 7 a 8 – společně ústně.
 • Učebnice str. 96 vzor PÁN cv. 2 + růžová tabulka. Cv. 1. Cv. 3a + b – společně ústně.

Sloh: učebnice str. 90 Dopis – napiš kamarádovi o tom, co děláš v době distanční výuky ve volném čase. Dopis musí mít všech 6 částí.

Čtení:

 • Str. 53-54 J. Zahradníček – O původu skřivánka (naučit se číst verše).
 • Budu zkoušet znalost básničky Březnové pozdravení.
 • Otázka: 2 kluci Bertík a Karlík chtěli tábořit na ostrově, chytali ryby, postavili si přístřešek, ale v noci přišla bouřka, báli se a proto se vrátili domů. Napiš a pošli: název článku a autora.

Listy str. 33, 46 – opakování, 50 – nové učivo.

Hezký jarní víkend se zimním počasím všem!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl (str. 30 – 31, 39 – 42 – online hodiny)
  • Tabulky, diagramy, jízdní řády (2. díl)
  • Číslo a početní operace do 1 000 000 (3. díl – připravit na online hodiny)
  • Početník 2. díl – str. 2, 3 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Test – určování hodin (na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 29, 31
 • Space school – učebnice str. 36. 37
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Nová učebnice – Naše vlast Česká republika + pracovní sešit – Vlastivěda – Naše vlast (připravit na online hodiny)
 • Pracovní sešit NOS str. 4 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina 
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky 
NOP (online hodiny)
 • Středa – test – PL – voda, vzduch, pracovní sešit NOP – str. 24 – půda, cv. 1, str. 25 cv. 3, 4, 5
 • Pracovní sešit NOP str. 27, 28 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Domácí zvířata
 • Referát – ZDE– odevzdat do 31.3.
 • Velikonoční tvoření (1, 2, 3) – vyberte si jeden výrobek, vyrobte jej a zašlete mi fotku.
 INFORMACE
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 10:30 – třídnická hodina, 10:30 – 11 – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 10 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

TÝDENNÍ PLÁN 15. 3. – 19. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE)

Milé děti,

snad vám usnadním určování vzorů podstatných jmen a jejich pravopis přehledy určování vzorů rodu středního a ženského – tyto listy slouží jenom pro vaši orientaci a schovejte si je. Později zkusím napsat i pro mužský rod.

ČJ – Mluvnice:

 • Učebnice str. 82 – slova přejatá a mnohoznačná, cv. 11 + 12 – ústně
 • Str. 86 cv. 5a + 6 – společně. Cv. 5b – vypiš doplňovaná slova a pošli
 • Str. 88 cv. 3b a str. 89 cv. 5 + 6 + 7 + 8 – společně
 • Učebnice str. 92 cv. 3 a cv. 1 a, b, c, d – společně ústně.
 • Str. 93 cv. 2 a, b, d – ústně. Cv. 2c – celé doplněné napiš a pošli
 • Učebnice str. 94 cv. 4 a,b + cv. 5 + 6 a, b + 7 + 8 – společně ústně
 • List str. 45 = skloňování podst. jmen střed. a žen. rodu – napiš a pošli

Sloh: Učebnice str. 90 Dopis – cv. 1 + 2 (Dobrovolný úkol – napiš a pošli)

Čtení:

 • Str. 53 J. Brukner: Březnové pozdravení – nauč se zpaměti a přednes rodičům nebo prarodičům
 • Str. 138 – 139 M. Drijverová: Eva a já – naučit číst. Otázka: Která z děvčat umí kreslit, ale nešije na panenky? – napiš odpověď a pošli

ČJH: Listy str. 32 a str. 43 – vyplň podle zadání a pošli

Hezký týden a uslyšíme se v pondělí!

Zd.Vlasáková

MATEMATIKA

 • Středa test – Převody jednotek (objem, čas)
 • Učebnice 2. díl (str. 39 – 42, 47- 48 – online hodiny)
  • Tabulky, diagramy, jízdní řády (2. díl)
  • Číslo a početní operace do 1 000 000 (3. díl – připravit na online hodiny)
  • Početník 2. díl – str. 1, PL – ZDE – poslat ke kontrole
 • Online procvičování: Jednotky, čas ZDE

ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)

 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 29, 31
 • Space school – učebnice str. 34, 35, 36 (nahrávky 47, 48, 49)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Slovní zásoba ZDE – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Pracovní sešit str. 36, 37 – poslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE

NOS (online hodiny)

 • Nová učebnice – Naše vlast Česká republika + pracovní sešit – Vlastivěda – Naše vlast (připravit na online hodiny)
 • Pracovní sešit NOS str. 3 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina 
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky 

NOP (online hodiny)

 • Vzduch, voda – pracovní sešit NOP str. 23 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Minerály, horniny, půda
 • Referát – bude doplněno 

INFORMACE

 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 9 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. 3. – 12. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

 ČJ – Mluvnice:

 • Učebnice 85 cv. 3 – ústně opakování vzorů žena, růže                                                            
 • str. 87 cv. 2  skloňování vzoru píseň + růžová tabulka (str. 88), pak str.87/1 + 88/3a – určování podst. jmen
 • str. 88 cv. 3c – vypiš doplňovaná slova na papír a pošli ke kontrole

 

 • Učebnice str. 89 cv. 4 – společně ústně 82 cv. 9 = přejatá slova – vysvětlit, pak cv. 11 a 12 společně                                                            
 • str. 82 cv. 10 – vypiš doplňovaná slova na papír a pošli ke kontrole

 

 • Učebnice 85  cv.1   +  86 cv. 2,  3, 4 – společně ústně určovat
 • str. 91  cv. 2  skloňování vzoru kost + růžová tabulka (str. 92), pak str. 91 cv. 1 – určování podst. jmen
 • Na listě str. 44 vyskloňuj uvedená podstatná jména vždy v množném čísle a pošli ke kontrole

Sloh: Blahopřáníučebnice str. 83

 • Cv. 1 – pravopis zdvořilostního oslovení Ty, Vy = č. jedn. (V přání, ne v dopise)                       
 • Cv. 2 napiš blahopřání někomu z rodiny nebo kamarádovi (nemusí být veršované)
 • Cv. 3 – sami ústně

Čtení: str. 135-136 – A. Ježková – Jak se žije v Čechohradu

ČJH:

 • Listy str. 48 a 49 = procvičování skloňování podle vzorů ženského rodu zábavnou formou (křížovky, doplňovačky). Vypracuj až po 10.3. a pošli ke kontrole.                   
 • V listě str. 48/4 a str. 49/2 – do závorky napište správný tvar vzoru, například Děti šly do školy (ženy).

Při psaní psacím písmem pište pozorně čárky ve slovech, jejich použití znamená jiný pád (Na větvi je hnízdo. Nešermuj větví ať se nezraníš.)

Těším se na vás v pondělí!!!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Středa test – Převody jednotek (délka, hmotnost)
 • Učebnice 2. díl (str. 39-42, 47-48 – online hodiny)
  • Jednotky objemu a času
  • Tabulky, diagramy, jízdní řády
  • PL – str. 57 – ZDE, PL – ZDE, pracovní sešit z NOPu str. 26
 • Online procvičování: Jednotky, čas ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Test lekce 6 – A sunny day, slovní zásoba ZDE + přítomný čas průběhový – test pondělí 8.3.
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 28, 29, 31
 • Space school – učebnice str. 34, 35 (nahrávky 47, 48, 49)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Slovní zásoba ZDE – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Pracovní sešit str. 34, 35 – poslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády – ústní zkoušení – ZDE
 • Nová učebnice – Naše vlast Česká republika + pracovní sešit – Vlastivěda – Naše vlast (připravit na online hodiny)
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina 
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky 
NOP (online hodiny)
 • Vzduch, voda – opakování
 • Minerály, horniny, půda – pracovní sešit NOP str. 24 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
INFORMACE
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 9 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

TÝDENNÍ PLÁN 1. 3. – 5. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

 Milé děti,

do školy asi brzy nepůjdeme, proto musíme zůstat i nadále u distanční výuky v pondělí, úterý i ve středu dopoledne.

Těším se na vás!

 ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 78: 1 + 2 + 3 – společně při vysílání = opakování vzorů rodu středního.    Samostatně vypracovat listy str. 1 a 2 (cestovní kufry) a poslat k hodnocení.
 • Učebnice str. 79: vzory rodu ženského.
 • Učebnice str. 80 + 81: vzor žena – cv. 3-6 společně při vysílání.
 • Učebnice str. 82: cv. 7-12 – společně při vysílání ústně vysvětlíme a potom 7 a cv. 8 (dolní 2 řádky od slova rybník) a cv. 10: samostatně napsat a poslat ke kontrole.

Sloh: Vypravování o jarních prázdninách

Čtení: Čítanka str. 131 – 134 A. V. Frič – Lehkomyslnost nebo odvaha = dobrodružná četba

ČJH:

List str. 47:  doplňovačka, čtyřsměrka, spojovačka. Poslat ke kontrole.

(Ve cvičení 4 místo spojování nadepisujte nad obláčky zkratky vzorů rodu ženského = ž., r., p. nebo k.)

MATEMATIKA
 • Středa test – Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Učebnice 2. díl (str. 44-47 – online hodiny)
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem – opakování
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
  • PL – str. 56 – ZDE, Početník – str. 12 – poslat ke kontrole
 • Online procvičování ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 27, 28, 29
 • Opakování lekce 6 – A sunny day – učebnice
  • 27 – nahrávka 35
  • str. 28 – nahrávka 38
  • 29 – nahrávka 39, 40
  • 30 – nahrávka 42
  • 31 – nahrávka 43
 • Učebnice (Class Book) – nahrávka ZDE, str. 32, 33 – vypracovat na papír a poslat ke kontrole
 • Slovní zásoba ZDE + přítomný čas průběhový – test pondělí 8.3.
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády – učebnice str. 52-56 přečíst a naučit, ústní zkoušení – ZDE (skupina B – čtvrtek, skupina A – pátek)
 • Baroko
NOP (online hodiny)
 • Roční období, střídání dne a noci, magnety – opakování
 • Vzduch, voda – pracovní list ZDEkontrola ve středu na online hodině
INFORMACE
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 22. 2. – 26. 2. 2021

Milé děti,

v tomto týdnu nás čekají jarní prázdniny, odpočiňte si, naberte nové síly a buďte na sebe opatrní.

Přejeme vám pěkné prázdniny!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

 

MATEMATIKA
 • Online procvičování:
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem ZDE
  • Jednotky délky ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování slovní zásoby ZDE

TÝDENNÍ PLÁN 15. 2. – 19. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE)

 Milé děti,

i v tomto týdnu budeme mít společnou hodinu vyučování v úterý od 9 hodin, protože v dalším týdnu nás čekají jarní prázdniny bez společných setkání. Nerada bych, abychom se v učivu hodně opozdili, samy při společném vysílání vidíte, že mnozí novému učivu nevěnují dostatečnou pozornost. Na volný týden vám připravím jen jednoduché opakovací listy, kterými si nové učivo upevníte.

ČJ – mluvnice:

Učebnice:

 • str. 73, cv. 3, 4, 5 a 6 ústně společně                                                                                 
 • str. 74, cv. 7, 8 a 10 si společně vysvětlíme a dokončíte samy na papír během volného týdne
 • str. 76 a 77 – cvičení si probereme společně.
 • Je nutné naučit se růžové tabulky na str. 73 a 77

Sloh: Napsat vypravování o zážitcích z jarních prázdnin

Čtení: Čítanka str. 125-128 K. Klostermann – Robinson na Otavě

ČJH: 

 • Listy str. 46 a 40 se vztahují k probíraným vzorům kuře a stavení
 • Listy str. 41 a 42 jsou určené k upevňování nového učiva
 • Po vypracování pošlete k hodnocení nejpozději do pátku 26.2.

Přeji vám i celé rodině příjemné prožití jarních prázdnin a těším se na vás všechny v pondělí 1. března při společné výuce, nebo ještě raději přímo osobně ve škole! Ale to se asi nepovede. Necháme se překvapit….

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Středa test – Písemné dělení
 • Učebnice 2. díl (str. 35-37 – online hodiny)
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem 
  • Jednotky délky (str. 44)
  • Početník str. 11, 36 – poslat ke kontrole
 • Online procvičování ZDE
 ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 27, 28, 29
 • Lekce 6 – A sunny day – učebnice
  • str. 27 – nahrávka 35
  • str. 28 – nahrávka 38
  • str. 29 – nahrávka 39, 40
  • str. 30 – nahrávka 42
  • str. 31 – nahrávka 43
 • Pracovní sešit – str. 32, 33 – poslat ke kontrole
 • Slovní zásoba ZDEZapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Test – ZDE (test – skupina A – čtvrtek, skupina B – pátek)
 • České země a způsob života v období habsburské monarchie – video
 • Pracovní sešit str. 26 cv. 1, 3, str. 27 cv. 4 – kontrola na středeční online hodině
NOP (online hodiny)
 • Roční období, střídání dne a noci, magnety – přečti si text ZDE, odpověz na otázky ZDE – poslat ke kontrole a hodnocení
 • Vzduch, voda 
INFORMACE
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. 2. – 12. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

Milé děti, vzhledem k nově probíranému učivu o vzorech podstatných jmen vás prosím o hodinu společného vyučování ještě i v úterý od 9 do 10 hod. a teprve potom bude následovat hodina konzultací s panem učitelem. Na tuto hodinu se zatím nebudeme rozdělovat na skupiny a zkusíme si společně procvičovat probírané učivo v učebnici nebo na listech.

ČJ – mluvnice:

 • Učebnice str. 70 – 71, cv. 1+2+3 – společně při vyučování
 • Učebnice str. 68 – společné zopakování při vyučování
 • JE NUTNÉ NAUČIT SE růžové tabulky na str. 67 a 71 ke zdůvodňování

Sloh: předvedení rozhovoru při přivolávání první pomoci (práce zadaná minulý týden z učebnice na str. 69)

Čtení: Čítanka str. 122 – 124 – D. Defoe – Robinson Crusoe

ČJH:

 • List str. 39 – společně při vyučování
 • List str. 44 – celá, cv. 3+5 doplnit bez vzorů
 • List str. 45 – celá, ke cv. 5 si dorýsujte další řádky pod cvičení
 • Požádejte rodiče o včasné vytištění všech listů, ale zatím je nevyplňujte předem, počkejte, až vám řeknu po probrání učiva.

Přeji všem hezký víkend!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Středa test – Pamětné násobení a dělení
 • Učebnice 2. díl (str. 35-37 – online hodiny)
  • Pamětné násobení a dělení
  • Písemné násobení a dělení
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem 
  • Pracovní list ZDE + Početník str. 35 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Pondělí – Test – přítomný čas průběhový
 • str. 27- The Dragon Crown – číst nahlas
 • Lekce 6 – A sunny day – učebnice
  • str. 28 – nahrávka 38
  • str. 29 – nahrávka 39, 40
  • str. 30 – nahrávka 42
 • Pracovní sešit – nahrávka ZDE, str. 30, 31 – poslat ke kontrole
 • Slovní zásoba ZDEZapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • České země a způsob života v období habsburské monarchie – video
 • Zapsat (nalepit) do sešitu ZDE
NOP (online hodiny)
 • Zima v přírodě (test – skupina B – čtvrtek, skupina A – pátek)
 • Roční období, střídání dne a noci
 • Vzduch, voda 
INFORMACE
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 1. 2. – 5. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

do školy se nevrátíme ani v únoru, takže posílám učení na příští týden. Začneme s opakováním o podstatných jménech a novým učivem pro nás budou vzory jednotlivých rodů, které se musíte naučit zpaměti jako básničku, abyste dokázaly správně používat pravopis v různých tvarech podstatných jmen. Budu se snažit co nejvíce vysvětlit při společném vyučování, což pro vás znamená být vždy připraveni s vytištěnými materiály a hlavně pozorní a soustředění při vysvětlování.

ČJ – mluvnice

Učebnice:

 • str. 64 – celá – ústní opakování znalostí. Str. 65 – opakování učiva o pádech a seznámení se vzory
 • str. 66, cv. 1, 2, 3 – vzor město
 • str. 67 – barevné tabulky k naučení, cv. 4 ústně společně a polovinu písemně za d.ú. Cv. 5 – samostatně ústně. Všechno probereme společně při vysílání!

ČJH: listy str. 42 + 43 – při výuce si poznačíme málo čitelné zadání, sami vypracujete a pošlete k hodnocení.

Sloh: učebnice str. 69 – přečtěte si úvodní text a sestavte rozhovor podle zadání ve cv. 2a, nebo 2b, nebo 2c. Znáte údaje, které jsou nutné k daným telefonickým rozhovorům? Je nutné je vědět!!!

Čtení: zelená Čítanka str. 118 – 122 A. Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka

Oslavte vysvědčení, nezapomeňte poděkovat rodičům za jejich spolupráci a dohled při domácí přípravě a těším se na setkání v pondělí!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Test – písemné sčítání a odčítání (skupina A – čtvrtek, skupina B – pátek)
 • Učebnice 2. díl (str. 20-24 – online hodiny)
  • Pamětné násobení a dělení
  • Písemné násobení a dělení
  • Pracovní list ZDE + Početník str. 34 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce 6 – A sunny day – učebnice str. 28, 29
 • str. 27 The Dragon Crown – číst nahlas
 • Procvičování přítomného času průběhového
 • Pracovní sešit str. 28, 29 – poslat ke kontrole, nahrávka ZDE
 • Slovní zásoba – zapsat do sešitu: (It´s) sunny – svítí slunce, (It´s) hot – je horko, (It´s) cold – je zima / chladno, (It´s) windy – je větrno, (It´s) raining – prší, (It´s) snowing – sněží, a kite – drak (papírový), We can / can´t go…(My) můžeme / nemůžeme jít…
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Zima v přírodě – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE
 • Roční období, střídání dne a noci
 • Magnety a světové strany
INFORMACE
 • Známky na vysvědčení za 1. pololetí najdete ve škole online.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 25. 1. – 29. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE)

Milé děti,

tento týden budeme učivo procvičovat a opakovat pouze na listech, prosím o jejich vytištění, abychom mohli společně doplňovat cvičení při on-line výuce (pondělí pouze ústně). Děkuji.                                                                                                  

Od února budeme pokračovat v učivu o podstatných jménech.

ČJ – mluvnice + ČJH:

 • Vytiskněte si list str. 44, 45, 46, 41 a 42
 • Cvičení na listech budeme vždy začínat při vyučování a sami je později dokončíte. Všechny listy po dokončení pošlete k hodnocení.

Sloh: dávám 2 témata:

 • Zamyšlení a napsání, jak se mi povedlo učení v prvním pololetí, co jsem zvládl – nezvládl, co se mi líbilo – nelíbilo, v čem bych měl přidat, nebo se zlepšit, co se mi moc nepovedlo a jak to napravím…
 • Oslava vysvědčení – kdy, kde, s kým, jak…

Čtení: zelená Čítanka:

 • str. 112-113 J. Skácel – Uspávanka s loupežníky…
 • str.113-115 K. Poláček – Školní mládež v brlohu loupežnickém

V pátek 29.1. je den pololetních prázdnin – učivo nezadávám.

A blahopřeji všem k vysvědčení!!!

Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Středa test – zaokrouhlování
 • Učebnice 2. díl (str. 16,17, 20, 21 – online hodiny)
  • Písemné sčítání a odčítání
  • Pamětné násobení a dělení 
  • Početník str. 32, 33 – poslat ke kontrole
 • Zaokrouhlování – online procvičování ZDE
 • Sčítání a odčítání zpaměti – online procvičování ZDE
 • Písemné sčítání a odčítání – online procvičování ZDE, ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Opakování a dokončení lekce – On holiday
 • Procvičování přítomného času průběhového
 • Pracovní list ZDE – poslat ke kontrole
 • Nová slovní zásoba – zapsat do sešitu: (It´s) sunny – svítí slunce, (It´s) hot – je horko, (It´s) cold – je zima / chladno, (It´s) windy – je větrno, (It´s) raining – prší, (It´s) snowing – sněží, a kite – drak (papírový), We can / can´t go…(My) můžeme / nemůžeme jít…
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Zima v přírodě
 • Roční období, střídání dne a noci 
INFORMACE
 • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny, vysvědčení se bude rozdávat po návratu žáků do školy.
 • V úterý má online hodiny pouze skupina B, ve čtvrtek skupina A.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

TÝDENNÍ PLÁN 18. 1. – 22. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)
 • ČJ – Mluvnice: čas minulý
  • Učebnice str. 60 – 63 – většinou společně – online hodiny
  • úkoly napsat na papír: str. 62, cv. 2c a str. 63, cv. 5 – poslední dva řádky
  • Samostatně ústně – str. 63, cv. 3 + 6 – ústně, případně to, co společně nestihneme
 • Sloh: dopiš vypravování o zimní nehodě z minulého týdne
 • Čtení: zelená Čítanka
  • 108-110 – I. Hurník – Polednice (próza)  
  • 111 – K. J. Erben – Polednice (verše)
 • ČJH – Procvičování slovesných časů
 • Listy vyplňte podle zadání a pošlete zpátky k hodnocení:  
  • str. 61, cv. 1a + d, cv.
  • str. 40 celá
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl (str. 13-16 – online hodiny)
  • Zaokrouhlování čísel – procvičování
  • Sčítání a odčítání zpaměti 
  • Písemné sčítání a odčítání 
  • Pracovní list ZDE, Početník str. 30, 31 – poslat ke kontrole
 • Zaokrouhlování – online procvičování ZDE
 • Sčítání a odčítání zpaměti – online procvičování ZDE
 • Písemné sčítání a odčítání – online procvičování ZDE, ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce My Town (18.1. online test)
 • Pracovní list ZDE, ZDE (cv. 1-4) – poslat ke kontrole
 • On holiday / Na dovolené – učebnice str. 24-26
 • Slovní zásoba: Dear – Milý, Love from – S láskou od, fantastic – fantastický, holiday – dovolená, prázdniny, (a) pool – bazén, (a) beach – pláž, rocks – skály, palm tree – palma, Who – kdo, Where – kde, What – co
 • Tvary přítomného času průběhového (He / She´s swimming. What are you doing? Are you dancing?)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE
 • Pracovní sešit – str. 18 – kontrola na čtvrteční / páteční online hodině (podle skupiny)
 • Videa ZDE, ZDE
NOP (online hodiny)
 • Zima v přírodě
 • Pracovní sešit – str. 22 – kontrola na čtvrteční / páteční online hodině (podle skupiny)
INFORMACE
 • Úterní online hodiny – Opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

TÝDENNÍ PLÁN 11. 1. – 15. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)
 • ČJ – Mluvnice:
  • Učebnice str. 55, 56, 57 a 59 – online hodiny
  • Domácí úkol na papír:
   • str. 57, cv. 12a – doplň a napiš                  
   • str. 59, cv. 3 – celé napiš
  • Samostatná práce ústně : str. 57, cv. 10 + 11 + 12b
 • Sloh: učebnice str. 52 – ústně
 • Potom si vymysli a napiš vypravování zimní nehody (uklouznutí nebo zranění při lyžování nebo sáňkování ) na papír podle své osnovy
 • Čtení: zelená Čítanka
  • str. 102-104 B. Němcová    Babička                                                                          
  • str. 105-108 A. Ježková    O stříbru z Radhoště
  • obojí naučit číst
  • Čtenářský deník za prosinec i leden budu vybírat 1. února
 • ČJH:
 • Listy str. 59 a 60 = slovesa v přítomném a budoucím čase – doplň podle zadání a pošli zpět k hodnocení
 • Děti, prosím o každodenní práci a včasné odesílání úkolů k hodnocení!

Hodně zdraví všem!  Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl (str. 3-10 – online hodiny)
  • Čísla větší než 10 000
  • Porovnávání čísel
  • Zaokrouhlování čísel
  • Početník str. 27-29 – poslat ke kontrole
 • Čísla větší než 10 000 – online procvičování ZDE
 • Zaokrouhlování – online procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce My Town (11.1. online test)
 • On holiday / Na dovolené – učebnice str. 24-26
 • Tvary přítomného času průběhového (He / She´s swimming. What are you doing? Are you dancing?)
 • Pracovní sešit – říkanka, str. 26, 27 – zaslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Poznávačka stromy a keře (13.1. online)
 • Houby
 • Zima v přírodě (DÚ nakresli krmítko a 3 druhy ptáčků, které k němu v zimě létají – poslat ke kontrole)
INFORMACE
 • Úterní online hodiny – Opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.

TÝDENNÍ PLÁN 4. 1. – 8. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE)
 • ČJ – Mluvnice:
 • Učebnice
  • str. 53 – slovesa zvratná – online hodiny
  • str. 54 – jednoduché a složené tvary – online hodiny
  • pracovní listy č.1 + 41 – opakování (bude hodnoceno)
 • Sloh: Vánoce u nás doma – online hodiny
 • Čtení:
  • Čítanka zelená str. 47-49 – T. Janssonová – Čarovná zima
  • Čítanka žlutá str. 48-49 – naučit se báseň Prosinec – Z. Svěrák
 • ČJH – Opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů
 • DÚ – na papír – učebnice
  • str. 53, cv. 3 (3 věty 3a + 3 věty 3b)
  • str. 55, cv. 5 – přepsat
MATEMATIKA
 • Opakování – Písemné násobení a dělení – pracovní list ZDE + početník str. 26 – zaslat ke kontrole
 • Učebnice 2. díl (str. 3-9 – online hodiny)
  • Čísla větší než 10 000
  • Porovnávání čísel
ANGLICKÝ JAZYK
 • On holiday / Na dovolené (online hodiny)
 • Tvary přítomného času průběhového (He / She´s swimming. What are you doing? Are you dancing?)
 • Opakování na test – lekce My Town (11.1. ve škole, nebo online)
 • Pracovní sešit str. 24, 25 – zaslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Houby
 • Poznávačka (test 13.1. ve škole, nebo online)
INFORMACE
 • Pokud někdo potřebuje vytisknout pracovní listy, dejte mi, prosím, vědět, připravím je k vyzvednutí na recepci školy.

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.A:

Ut – konec poslední hodiny 13:10, St – konec poslední hodiny 13:20, Čt – konec poslední hodiny 12:20


TÝDENNÍ PLÁN 14. 12. – 18. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • ČJ – Mluvnice:
 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po Z
 • Opakování pravopisu a slovních druhů
 • Opakovací práce na listech
 • Čtení:
 • Dokončení četby o pohádkách
 • Čtení s předvánoční tematikou
 MATEMATIKA
 • Písemné násobení a dělení 
 • Geometrie:
 • Pravoúhlý trojúhelník – pravý úhel 
 • Opakování – obdélník, čtverec 
ANGLICKÝ JAZYK
 • My Town – opakování lekce
 • Procvičování pokynů (Turn left/right, go straight past)
 • Opakování slovní zásoby
 • Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
NOP
 • Opakování na test 16.12. (Rostliny – ZDE)
 • Poznávačka – bude doplněno (test z poznávání stromů a keřů bude po Vánocích)
 • Procvičování – stromy a keře
INFORMACE
 • V pátek (poslední hodinu, tj. 4. vyučovací hodinu) proběhne třídní besídka. Prosím, aby každý přinesl jeden malý dárek do společné tomboly. Pokud děti chtějí, mohou si pro sebe přinést pár kousků cukroví.
 • Vánoční prázdniny: 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021. Ve škole se uvidíme 4. 1. 2021.

 


TÝDENNÍ PLÁN 7. 12. – 11. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • ČJ: Mluvnice – procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po V
 • Čtení: pohádky v Čítance
 MATEMATIKA
 • Opakování probraného učiva
 • Písemné násobení a dělení 
 • Geometrie:
 • Rýsování kolmic a rovnoběžek procházejících daným bodem 
 • Pravoúhlý trojúhelník – pravý úhel 
ANGLICKÝ JAZYK
 • My Town
 • Učebnice str. 22, 23
 • Pokyny (Turn left/right, go straight past)
 • Nová slovní zásoba: My town/moje město (hotel – hotel, village – vesnice, city – velké město, square – náměstí, statue – socha, market – trh, river – řeka, church – kostel, school – škola, excuse me – promiň/promiňte)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
NOP
 • Opakování učiva – pracovní sešit
 • Dřeviny: stromy a keře – poznávačka – procvičuj poznávání stromů a keřů
INFORMACE
 • Žáky vyzvedáváme v 7:50 před školou, pozor na zkrácené vyučování v úterý, středu a čtvrtek.
 • Boty na přezutí zůstávají ve třídách (děti si je neodnášejí domů), na oběd jdou v botech – bundy a aktovky nechávají po dobu oběda ve skříňce.
 • Ředitelské volno 21. a 22.12. nebude vyhlášeno, vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.

TÝDENNÍ PLÁN 30. 11. – 4. 12. 2020

INFORMACE
 • IV.A – žáky vyzvednu v 7:50 před školou, odcházíme do školy hlavním vchodem u schodiště. Pozor na zkrácené vyučování v úterý, středu a čtvrtek.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček. Povinné je nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • V pondělí 30.11. se žáci nebudou přezouvat, v následujících dnech si budou nosit přezůvky domů a každý den je nosit do školy z domova, přezouvat se budeme ve třídě.
 • Bude probíhat pravidelné větrání vnitřních prostor.
 • Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. Tělesná výchova a zpěv nebudou probíhat aktivně.
 • Školní jídelna – v provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.
 • Prosím přinést všechny vypracované úkoly + nosit s sebou pracovní sešity.
 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ: Mluvnice – procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po – S; opakovací práce
 • Čtení: vlastní pohádky – prezentace
 MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování, Písemné sčítání a odčítání, Násobení a dělení zpaměti – opakování
 • Početník str. 18, 19; učebnice str. 40, 41, 42, 45, 46
 • Geometrie – Rýsování kolmic a rovnoběžek – opakování  
ANGLICKÝ JAZYK
 • 4.12. – test
 • Opakování slovní zásoby
 • Učebnice Chit Chat 2 – Souhrnné opakování 1. – 3. lekce Chit Chat 2, Units 1-3
 • Učebnice str. 20, 21 – Pokyny (Turn left/right, go straight past)
 • Pracovní sešit str. 21
 • Slovní zásoba: My town/moje město (cinema – kino, supermarket – supermarket, museum – muzeum, swimming pool – plavecký bazén, park – park, castle – hrad, bookshop – knihkupectví, sports centre – sportovní centrum, clothes shop – obchod s oděvy, café – kavárna, next to – vedle/u, opposite – naproti)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
NOP
 • Opakování učiva – pracovní sešit
 • Obilovinytest 3.12.
 • Dřeviny: stromy a keře – poznávačka – procvičuj poznávání stromů a keřů

 


TÝDENNÍ PLÁN 23. 11. – 27. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

 Milé děti,

snad se opravdu 30.11. setkáme společně ve škole, takže dnes píši učení naposled. Úkoly k hodnocení jsou zase z učebnice – vždy několik řádků z tučně vytištěných cvičení. Ostatní cvičení udělej doma sám, nebo je uděláme společně.

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 34:
  • cv. 1a + c – ústně doplň a splň                                                                                                  
  • cv. 2a + b – ústně doplň a do sešitu vypiš 5 vět, které si vybereš
  • cv. 3 – doplň slova do vět, cv. 4 je dobrovolné – podle zadání
 • U str. 35:
  • cv. 5a – ústně a poslední 3 věty napiš do sešitu                   
  • cv. 5b + 6 + 7 – uděláme společně při online výuce
 • U str. 36:
  • cv. 1a + c + d – ústně                          
  • cv. 2 – poslední 3 řádky napiš do sešitu, 2a + b – ústně                            
  • cv. 3 uděláme společně                             
 • U str. 37:
  • cv. 4 + 5 – sám ústně
  • cv. 6 + 7 – uděláme společně
 • U str. 38:
  • cv. 8 a,b,c a cv. 10 – splň sám ústně
  • cv. 9 – uděláme společně při online výuce

Sloh:  

Zkus vymyslet a napsat krátkou pohádku podle vlastní fantazie. Nezapomeň, že v pohádkách dobro vždy vítězí nad zlem a zlo bývá potrestáno. Zvířata i věci mohou jednat a chovat se jako lidé. Pohádka by nás měla pobavit i poučit.

 Čtení: zelená Čítanka

 • str. 174 – 176 – vietnamská pohádka                                                          
 • str. 176 – 181 – ukrajinská pohádka

Mějte se hezky, opatrujte se a pan učitel vám napíše, kdy se uslyšíme při výuce.

Hodně zdraví všem! 

Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání 
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Učebnice:
 • str. 42, 45 – online hodiny
 • pracovní list ZDE, Hravý početník 1 str. 22, 23, případně ZDE
 • Procvičování – Násobení a dělení víceciferné ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice Chit Chat 2 – Souhrnné opakování 1. – 3. lekce Chit Chat 2, Units 1-3 – online hodina
 • Učebnice str. 20 – My Town (nahrávka 26,) – online hodina
 • Pracovní sešit – str. 20
 • Nová slovní zásoba: My town/moje město (cinema – kino, supermarket – supermarket, museum – muzeum, swimming pool – plavecký bazén, park – park, castle – hrad, bookshop – knihkupectví, sports centre – sportovní centrum, clothes shop – obchod s oděvy, café – kavárna, next to – vedle/u, opposite – naproti) – zapsat do sešitu a naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
 • Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE, opakování učiva – online hodina
 • Vláda přemyslovských králů, počátky českého království – učebnice str. 19, 20
 • Přemysl Otakar I.
 • Anežka česká  – str. 20
NOP
 • Obiloviny, opakování učiva – online hodina
 • Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE
 • Poznávačka – stromy a keře – procvičuj poznávání stromů a keřů
 • Referát – ZDE – stačí přinést s ostatními úkoly do školy 30. 11.
INFORMACE
 • Online výuka probíhá podle rozdělení do skupin dle zaslaného emailu.
 • Tento týden již prosím neposílat vypracované úkoly, žáci všechny úkoly přinesou 30. 11. s sebou do školy.

TÝDENNÍ PLÁN 16. 11. – 20. 11. 2020

 ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

tento týden budeme pracovat pouze z učebnice, takže písemnou práci k hodnocení napište opět do sešitu a ke konci týdne odešlete na můj mail.

ČJ – mluvnice                                                                                                                                  

 • U str. 30 – do sešitu napište 3 + 3 věty ze cv. 12 a 13, ostatní doplň ústně 14 – ústně samostatně
 • U str. 31 – cv. 1 a, b,…f ústně s rodiči, cv. 2b – samostatně
 • U str. 32 – do sešitu napište 3 věty ze cv. 5, ostatní ústně, cv. 9 ústně
 • Při on-line výuce uděláme společně 30/10 + 13,  31/2a + 3 + 4,   32/6 +7 +10

Čtení: zelená Čítanka str. 182 – 186 a po přečtení dovyprávěj konec. str. 169 – 173 J. Vladislav O králi…

Sloh: Napiš svou oblíbenou pohádku

Čtete už další knížku do Čtenářského deníku? Pokud byste doma žádnou neměli, zapište nějakou pohádku.

Opatrujte se a užijte si hezký víkend i volné úterý.

Společně se uslyšíme ve středu a v pátek příští týden.

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování čísel – opakování
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 
 • Písemné sčítání a odčítání 

 

 • Učebnice:
 • 37, 41, 42 – online hodiny
 • pracovní list ZDE, Hravý početník 1 str. 20, 21, případně ZDE – zaslat ke kontrole
 • Procvičování zaokrouhlování ZDE
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice Chit Chat 2 – Souhrnné opakování 1. – 3. lekce Chit Chat 2, Units 1-3 – online hodina
 • The Dragon Crown str. 9, 13, 17 – online hodina
 • Pracovní sešit do str. 18, 19 – zaslat ke kontrole
NOS
NOP
 • Obiloviny
 • Referát – ZDE – poslat ke kontrole nejpozději do 27. 11.
INFORMACE
 • Od tohoto týdne probíhá online výuka podle rozdělení do skupin dle zaslaného emailu.

TÝDENNÍ PLÁN 9. 11. – 13. 11. 2020

 ČESKÝ JAZYK (pracovní listy 1, 2)

Milé děti,

na tento týden jsem připravila další učení – procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov. Některá cvičení určitě zvládnete samy, další si probereme společně při výuce on-line. Tento týden budu hodnotit vaši práci v sešitě, takže mi ji ke konci týdne pošlete mailem (Učebnice str. 27, cv. 10, str. 28, cv. 2, str. 29, cv. 7).

Mluvnice:

 • Učebnice str. 27
  • cv. 10 – napiš 2 první řádky do sešitu ČJ-Š + vyber si doplňovaný výraz a vytvoř a napiš větu oznamovací a tázací
  • cv. 9 + 12 + 13 – ústně                             
 • Učebnice str. 28
  • cv. 1 – ústně
  • cv. 2 – ústně a poslední 2 řádky napiš do sešitu + vyber si doplňovaný výraz a vytvoř a napiš větu přací a rozkazovací
 • Učebnice str. 29
  • cv. 5 + 6 ústně nebo si poznač na papír
  • cv. 7 ústně a poslední 3 řádky napiš do sešitu
 • List str. 30
  • cv. 7 – vylušti křížovku podle nápovědy a pak podle obrázků, dopiš do tajenky
  • cv. 8 doplň i/í nebo y/ý,
  • cv. 9 správně napsané oválky vybarvi, špatně napsané oprav a napiš na řádek
 • List str. 31
  • cv. 10 – dopiš věty podle nabídky,
  • cv. 11 – vybarvi podle zadání : i=modře, í=zeleně, y=oranžově, ý=žlutě
  • cv. 12 – doplň a splň úkol b + c

Sloh: List str. 30, cv. 6 – doplň i/í nebo y/ý, vyhledej verše

Čtení: Žlutá čítanka str. 37 – Vzpomínáme na pohádky – splň úkoly + str. 37-40 =  E. Petiška – Jako v pohádce – naučit číst

Uslyšíme se při on-line hodině. Těším se na vás.                                           

Všem hodně zdraví přeje Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 
 • Zaokrouhlování čísel 
 • Učebnice:
 • str. 36 cv. 1, 6, 9 ústně, 37 cv. 10, 13 – ústně, str. 40 cv. 1 – ústně
 • pracovní list 1, 2, 3 – zaslat ke kontrole
 • Procvičování zaokrouhlování ZDE
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice str. 16 – Choose Healthy Things (1 – 6 opsat věty do sešity přeložit a nakreslit obrázky)
 • The Dragon Crown str. 9, 13, 17 – poslech + číst nahlas
 • Pracovní sešit str. 16, 17 – zaslat ke kontrole; str. 17 – říkanka
 • Slovní zásoba: (doctor – doctor / lékař, headache – bolesti hlavy, stomach ache – bolesti žaludku, sore throat – bolesti v krku, cold – nachlazení, What´s the matter? – Co se děje?) – zapsat do sešitu
 • Procvičování slovní zásoby 1, 2
 • Procvičování There is, there are
 • Procvičování – prezentace lekce (1. část)
 NOS
NOP
 • Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE

 


TÝDENNÍ PLÁN 2. 11. – 6. 11. 2020

 ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE)

ČJ – Mluvnice: Procvičování a opak. učiva (stavba slova, předložky a předpony. Vyjmenovaná slova).

List str. 27: cv. 1 a,b,c – podle zadání, cv. 2 – zkus vyluštit čtyřsměrku podle slov nápovědy, cv. 3 – doplň a zakroužkuj předpony

List str. 28: všechna cv. podle zadání a pošlete vyplněné k ohodnocení.

List str. 29: cv. 1 – 5 vypracuj podle zadání (až v pátek).

Učeb. str. 25: cv. 1 – ústně, cv. 2 – polovinu napiš do sešitu ČJ-Š, cv. 3+4 – ústně

Učeb. str. 26: cv. 5a – ústně, 5b – napiš do sešitu, cv. 6+7 – ústně, zopakuj si růžovou tabulku.

Sloh: učeb. str. 24: Adresa – přečti si úvodní článek a odpověz na otázku č. 1+2+3. Nauč se přesně svou adresu i adresu prarodičů, nebo jiných blízkých příbuzných. Vyrob si pohlednici a napiš svému kamarádovi, co děláš v době karantény.

Čtení zelená Čítanka : str. 92 – 96 O Anežce České – naučit číst a dopiš referát o jiné pověsti.

Dopsal jsi Čtenářský deník?! Začni číst další knihu!

Těším se na vás a přeji hodně zdraví všem! Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Učebnice:
 • str. 30 – ústně
 • str. 31 cv. 7, 8 ústně, cv. 9, 10, 11 písemně do sešitu
 • str. 32 cv. 17, 20 písemně
 • str. 33 cv. 1 – 4 písemně – zaslat ke kontrole
 • pracovní list 1 – zaslat ke kontrole
 • Dobrovolné procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice str. 14 – Be healthy! – Buď zdravý/zdravá! Poslech písně / nové slovní zásoby Písnička Doctor, doctor
 • Učebnice str. 15 – poslech rozhovoru, zkoušet číst nahlas; (spodní část): žáci do sešitu opíší pokyny 1 – 6 a přiřadí k těmto větám písmena obrázků a – f (nápověda)
 • Pracovní sešit do str. 14, 15 – zaslat ke kontrole
 • Slovní zásoba: (doctor – doktor/lékař, headache – bolesti hlavy, stomach ache – bolesti žaludku, sore throat – bolesti v krku, cold – nachlazení, What´s the matter? – Co se děje?) – zapsat do sešitu
 • Procvičování There is, there are
 • Procvičování – prezentace lekce (1. část)
 NOS
NOP
 • Jedinec a druh + rodové a druhové jméno – zapsat do sešitu a naučit se (obrázek 2, 3, 4)
 • Procvičování
 • Úkol: Až s půjdeš s rodiči na procházku do přírody, vyber si strom, najdi od něj 2 listy a dej je vylisovat.

TÝDENNÍ PLÁN 26. 10. – 30. 10. 2020

Milé děti a milí rodiče,

tento týden jsou podzimní prázdniny, takže učení nezadáváme. Přejeme vám krásné a pohodové prázdniny, hlavně na sebe dávejte pozor a buďte zdraví!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková


TÝDENNÍ PLÁN 19. 10. – 23. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, předložky a předpony – pravopis
 • Po – učebnice str. 20 – opakování
 • Út – učebnice str. 21 – předpony ob, v, vy, vý; cv. 3 – napiš do sešitu Čj – Š
 • St – učebnice str. 22 – procvičování; cv. 7 – polovinu napiš do sešitu Čj – Š
 • Čt – list str. 26 – procvičování
 • – učebnice str. 23 – opakování; cv. 5 – polovinu napiš do sešitu Čj – Š
 • Čtení: Čítanka (Zelená) str. 92 – 96, (Žlutá) str. 101 – 102
MATEMATIKA
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – opakování
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Geometrie:
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost

 

 • Úkoly na celý týden:
 • M (1. díl) str. 15 cv. 95 – 99, 16 cv. 102
 • Pracovní list ZDE
 • Geometrie: M (1. díl) str. 29 – do sešitu
 • Dobrovolné procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičovat probranou slovní zásobu
 • Pracovní sešit do str. 13
 • Pracovní list ZDE
 • Slovní zásoba: (drawer – šuplík, picture – obraz, garden – zahrada, garage – garáž, house – dům, flat – byt, upstairs – po schodech nahoru / o poschodí výše, downstairs – po schodech dolů / o poschodí níže) – zapsat do sešitu
 • Předložky místa (in = v, on = na, behind = za, under = pod) – zapsat do sešitu
 • Vyjádření místa: Here is / are…; There is / are…; Where´s …? = Kde je?
 • Procvičování There is, there are
 NOS (pouze se podívat na videa)
NOP (pouze si projít prezentace)
INFORMACE
 • Prosím o každodenní procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky.

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.A:

Ut – konec poslední hodiny 13:10, St – konec poslední hodiny 13:20, Čt – konec poslední hodiny 12:20


TÝDENNÍ PLÁN 12. 10. – 16. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, předložky a předpony – pravopis
 • St – učebnice str. 18 + 19 do cv. 7
 • Čt – list str. 24 = procvičování
 • – učebnice str. 19 dole + list str. 25
 • Čtení: Čítanka (ZELENÁ) str. 90 – 91 přečti si jinou českou nebo pražskou pověst a napiš, o čem byla (referát).
MATEMATIKA
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – Čt – pracovní list ZDE
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem – St – M (1. díl) str. 12 cv. 67; 13 cv. 73, 78; 14 cv. 83, 84
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Geometrie:
 • Pá – M (1. díl) – do sešitu str. 9 cv. 5, 6; 17 cv. 1; 22 cv. 1, 3, 5 + procvičuj si rýsování rovnoběžek
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
 • Úkoly prosím vypracovat do sešitu, který žáci dostali.
 • Dobrovolné procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičovat probranou slovní zásobu včetně psané podoby slov.
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Yes, I can. / No, I can´t. Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 • Vyjádření místa: Here is / are…; There is / are…; Where´s …?
NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
INFORMACE
 • Prosím o každodenní procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky.

 


TÝDENNÍ PLÁN 5. 10. – 9. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Slabika, hláska, abeceda
 • Stavba slov
 • Význam slov – procvičování (učebnice do str. 17).
 • Čteme ze žluté Čítanky (str. 19 – 23, 29 – 31)
MATEMATIKA
 • Učebnice do str. 17
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Geometrie:
 • Test: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
ANGLICKÝ JAZYK
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Yes, I can. / No, I can´t. Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh
 • Rodové a druhové jméno
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).
 • Prosím o každodenní procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky.

 


TÝDENNÍ PLÁN 29. 9. – 2. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Dokončení opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Učebnice do str. 11 – Věta, souvětí; význam slov; určování slovních druhů
 • Čítanka do str. 12
 • Čtenářský deník předložit ke kontrole 5. 10.
 • ČJH – Pracovní list pro chybějící ZDE (ČJ 9,10)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku: učebnice pro 4. ročník -1. díl (do str. 17)
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Geometrie:
 • Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
 • Rozmanitosti přírody:
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh 
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).

Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


TÝDENNÍ PLÁN 21. 9. – 25. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Tvrdé a měkké souhlásky
 • Slova s citovým zabarvením
 • Pracovní listy pro chybějící žáky ZDE – doplněno (prac. list 7, 8)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku: učebnice pro 4. ročník -1. díl
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • Řešení slovních úloh
 • Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Slovní zásoba:
 • Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)
 • Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)
 NOS
NOP
 • Rozmanitosti přírody:
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh 
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).

TÝDENNÍ PLÁN 14. 9. – 18. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku – vyjmenovaná slova
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • Řešení slovních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Odpovědi na otázky (pozdrav, jméno, věk, barvy, zvířata, jídlo)
 • Opakování slovní zásoby
 NOS
 • Obrazy ze starších českých dějin – Život pravěkých lidí, video
NOP
 • Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny
INFORMACE
 • Pokračujeme v plaveckém kurzu dle rozvrhu, ve výuce se věnujeme docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (hlavně M, ČJ, AJ).

TÝDENNÍ PLÁN 7. 9. – 11. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (abeceda, významy slov,…)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Přirozená čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Odpovědi na otázky (pozdrav, jméno, věk, barvy, zvířata, jídlo)
 • Opakování slovní zásoby
 NOS
 • Obrazy ze starších českých dějin – Život pravěkých lidí
NOP
 • Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny
INFORMACE
 • Pokračujeme v plaveckém kurzu dle rozvrhu, ve výuce se věnujeme docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (hlavně M, ČJ, AJ).

Školní rok 2020/2021

Milé děti a rodiče,

začíná nám nový školní rok, a proto Vám chceme popřát hodně štěstí a úspěchů, společnými silami to určitě zvládneme! Zítra (1. 9.) se sejdeme v 8 hod. v naší třídě. 

Těšíme se na Vás!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

 

Komentáře jsou uzavřeny.