IV.A Ing. Viliam Maťo

Ing. Viliam Maťo

viliam.mato@zsrakovskeho.cz


Plán práce 24. 1. – 28. 1. 2022

Český jazyk

Mluvnice: skloňování podstatných jmen – vzor kuře a stavení (str. 72 – 78) 

Sloh: oznámení – pozvánka na zimní karneval (str. 75)

Psaní: písemné vyjádření vzkazu

Čtení: společná četba

V úterý český jazyk hrou – čtení a poslech literárních textů 

Matematika

Písemné násobení dvouciferným činitelem (M2 str. 35 – 37)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý (M2 str. 25, 33-34)

NOS -Nauka o společnosti

Marie Terezie (str. 54 – 55) v pondělí

Josef II., baroko (str. 55 – 56) v pátek

NOP – Nauka o přírodě

Minerály, horniny, půda (Přírodověda str. 9 a 76 – 78)

Různé

 • V pondělí 24. 1. 2022 – od 8:00 testování na Covid.
 • V pátek 28. 1. 2022 (místo 2. a 3. vyučovací hodiny) – turnaj ve vybíjené.
 • V pondělí 31. 1. 2022 – výpis z vysvědčení.
 • V pátek 4. 2. 2022 – jednodenní pololetní prázdniny.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 17. 1. – 21. 1. 2022

Český jazyk

Mluvnice: skloňování podstatných jmen – vzor město a moře (str. 66 – 71) 

Sloh: oznámení – pozvánka na zimní karneval (str. 75)

Psaní: písemné vyjádření vzkazu

Čtení: knihy umělecké a naučné

V úterý český jazyk hrou – poezie 

Matematika

Rovnice (M2 str. 30 – 32)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – trojúhelník, trojúhelníková nerovnost, pravý úhel (M2 str. 25, 33)

NOS -Nauka o společnosti

Jan Amos Komenský (str. 50 – 51) v pondělí

Život v českých zemích po třicetileté válce (str. 52) v pátek

NOP – Nauka o přírodě

Minerály, horniny, půda (Přírodověda str. 9 a 76 – 78)

V pondělí 17. 1. 2022 – od 8:00 testování na Covid.

V pondělí a úterý kombinovaná výuka.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 10. 1. – 14. 1. 2022

Český jazyk

Mluvnice: skloňování podstatných jmen (str. 64 – 66) 

Sloh: telefonický rozhovor (str. 69)

Psaní: dodržování úhlednosti a čitelnosti, sebekontrola napsaného

Čtení: práce s básní

V úterý český jazyk hrou – Hravá čeština (str. 42 – 44)

Matematika

Procvičování matematických úkonů s přirozenými čísly (M2 str. 26 – 29)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – střed a poloměr kružnice (M2 str. 18)

NOS -Nauka o společnosti

České povstání proti Habsburkům (str. 48 – 49) v pondělí

Třicetiletá válka (str. 50) v pátek

NOP – Nauka o přírodě

Vzduch a voda (Přírodověda str. 5 – 7 a 94 – 95)

V pondělí 10. 1. 2022 a ve čtvrtek 13. 1. 2022  – od 8:00 testování na Covid.

Ve středu 12. 1. 2022 od 17:00 online třídní schůzka.

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 3. 1. – 7. 1. 2022

Český jazyk

Mluvnice: časování sloves – čas budoucí a minulý (str. 59 – 63) 

Sloh: novoroční předsevzetí

Psaní: dodržování úhlednosti a čitelnosti, sebekontrola napsaného

Čtení: pověst, povídka, bajka, pohádka, dobrodružná literatura, divadlo, film

V úterý český jazyk hrou – slovesa

Matematika

Pamětné násobení a dělení (M2 str. 20 – 24)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – kružnice a kruh (M2 str. 18)

Aj

 

NOS -Nauka o společnosti

České země a způsob života v období habsburské monarchie (str. 45 – 47)

NOP – Nauka o přírodě

Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty (M2 str. 45, 47 a 48)

V pondělí 3. 1. 2022 a ve čtvrtek 6. 1. 2022  – od 8:00 testování na Covid.

Ve středu 12. 1. 2022 od 17:00 online třídní schůzka.

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 20. 12. – 22. 12. 2021

Český jazyk

Mluvnice: časování sloves – čas přítomný (str. 55 – 57) 

Sloh: popis – Vánoce

Psaní: stručný zápis do sešitu – výpisky

Čtení: správné a plynulé čtení

V úterý český jazyk hrou – novoroční přání pro moje blízké

Matematika

Písemné sčítání a odčítání čísel (M2 str. 15 – 17)

Aj

 

NOS -Nauka o společnosti

Opakování – Přemyslovci, Lucemburkové a Jagellonci na českém trůně (str. 58)

V pondělí 20. 12. 2021  – od 8:00 testování na Covid

Ve středu 22.12. projektový den „Vánoce v naší třídě“, v případě dobrého počasí možnost procházky.

Výuka končí ve středu 22.12.2021, nástup do školy je v pondělí 3.1.2022.

Od nového roku budeme při geometrii používat kružítko.

 

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší (hlavně ale pevné zdraví) v novém roce 2022!

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 13. 12. – 17. 12. 2021

Český jazyk

Mluvnice: časování sloves – čas přítomný (str. 55 – 57) 

Sloh: novoroční přání pro mé blízké

Psaní: stručný zápis do sešitu – výpisky

Čtení: ilustrátoři dětských knih

V úterý český jazyk hrou – divadelní představení (činohra, opera a balet, Louskáček)

Matematika

Písemné sčítání a odčítání čísel (M2 str. 15 – 17)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – trojúhelník – rýsování (M2 str. 25)

Aj

 • Opakování Holiday activity (swimming, running, diving…)
 • Pokračování v present continues (He´s/She´s/It´s (writing, reading, swimming…)
 • + počasí: It´s (raining, snowing, shining) + (cloudy, rainy, sunny…)
 • Desetiminutovka – ing tvary
 • Projekt Multukulturalita
  • Představení pojmu multikulturalita a uvedení příkladů častých témat v Čr.
  • Diskuse a následný výběr tématu. Rozdělení do skupin. Zpracování multikulturního tématu ve skupině.
  • Výstup: krátký text a ideálně presentování skupinového projektu před třídou.

NOS -Nauka o společnosti

Opakování – Přemyslovci, Lucemburkové a Jagellonci na českém trůně (str. 58)

NOP – Nauka o přírodě

Neživá příroda, roční období, střídání dne a noci

V pondělí 13. 12. 2021  – od 8:00 testování na Covid

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 6. 12. – 10. 12. 2021

Český jazyk

Mluvnice: jednoduché a složené tvary sloves, slovesa zvratná (str. 53 – 54) 

Sloh: popis – Vánoce (str. 44)

Psaní: stručný zápis do sešitu – výpisky

Čtení: hlavní a vedlejší postava – jejich vzájemné vztahy (Čítanka str. 47 – 49, 122 – 124)

V úterý český jazyk hrou – hravé procvičování sloves (Hravá čeština str. 55 – 57)

Matematika

Porovnávání čísel (M2 str. 8 – 9), zaokrouhlování čísel (M2 str. 10 – 11), sčítání a odčítání zpaměti (M2 str. 13 – 14)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – obdélník a čtverec (M2 str. 12)

Aj

On holiday (aktivity o prázdninách) Pokračování present continues (be + ing)

Is he swimming?/Is she dancing?

What are you doing?/ Are you dancing?

NOS -Nauka o společnosti

Král Jiří z Poděbrad (Obrazy z českých dějin str. 41 – 42)

Jagellonci na českém trůně, Vladislav II. Jagellonský (str. 43 – 44)

NOP – Nauka o přírodě

Houby (Přírodověda 4 str. 42 – 43)

Zima v přírodě (Přírodověda str. 55 – 57)

V pondělí 6. 12. 2021  – od 8:00 testování na Covid

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

 

Plán práce 29. 11. – 3. 12. 2021

Český jazyk

Mluvnice: slovesa, infinitiv, slovesa zvratná (str. 49 – 53) 

Sloh: popis – Vánoce (str. 44)

Psaní: stručný zápis do sešitu – výpisky

Čtení: správné a plynulé čtení (Čítanka str. 47 – 49, 122 – 124)

V úterý český jazyk hrou – hravé procvičování sloves (Hravá čeština str. 55 – 57)

Matematika

Čísla větší než 10 000 (M2 str. 3 – 6)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – rovnoběžky a kolmice (M2 str. 7)

Aj

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok (vánoční svátky v Čr a svátky v Anglii a USA)

On holiday (aktivity o prázdninách, začátek present continues (be + ing)

NOS -Nauka o společnosti

Král Jiří z Poděbrad (Obrazy z českých dějin str. 41 – 42)

NOP – Nauka o přírodě

Houby (Přírodověda 4 str. 42 – 43)

V pondělí 29. 11. 2021  – od 8:00 testování na Covid

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 22. 11. – 26. 11. 2021

Český jazyk

Mluvnice: stavba slov, předpony a předložky, vyjmenovaná slova a vlastní jména (str. 46 – 48) 

Sloh: vypravování podle obrázkové osnovy

Psaní: sebekontrola napsaného, diakritika

Čtení: hrdinové dětské literatury, básnička „Bude zima“ (Čítanka str. 40)

V úterý český jazyk hrou – učebnice Hravá čeština (str. 19 – 20)

Matematika

Písemné násobení a dělení (M1 str. 48 – 49)

Opakujeme a procvičujeme (M1 str. 52 – 53, 60 – 61), řešíme slovní úlohy

Na další týden si žáci připraví II. díl matematiky, v pátek odevzdají slepený a vygumovaný díl první

Ve čtvrtek GEOMETRIE – pravoúhlý trojúhelník , pravý úhel (str. 50 v učebnici)

Aj

 • Pokyny: opakování – (Turn left/right, Go straight past, Go by) nově: Turn at, 
 • Slovní zásoba: Místa ve městě – opakování + nově (corner, pavement, store, grocery store…) + dopravní prostředky
 • Test: místa a navigace po městě
 • Projekt: Česká republika, Praha

NOS -Nauka o společnosti

České země v době husitské a v době Jiřího z Poděbrad (Obrazy z českých dějin str. 36 – 42)

V pondělí 22. 11. 2021  – od 8:00 testování na Covid

Ve středu 24. 11. 2021 – olympijský víceboj 11:30 – 12:35 hod.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 15. 11. – 19. 11. 2021

Český jazyk

Mluvnice: stavba slov, předpony a předložky, opakování vyjmenovaných slov (str. 42 – 45) 

Sloh: vypravování podle obrázkové osnovy

Psaní: sebekontrola napsaného, diakritika

Čtení: hrdinové dětské literatury (čtenářské deníky), básnička „Bude zima“ (Čítanka str. 40)

V úterý český jazyk hrou – učebnice Hravá čeština (str. 15 – 16)

Matematika

Písemné násobení a dělení (M1 str. 48 – 49),opakujeme a procvičujeme řešení slovních úloh – zápis, rovnice, odpověď, opakujeme zaokrouhlování

Ve čtvrtek GEOMETRIE – pravoúhlý trojúhelník , pravý úhel (str. 50 v učebnici)

Aj

Pokyny: opakování – (Turn left/right, Go straight past, Go by) nově: Turn at, 

Slovní zásoba: Místa ve městě – opakování + nově (corner, pavement, store, grocery store…) + dopravní prostředky

Test: místa a navigace po městě

Projekt: Česká republika, Praha

NOS -Nauka o společnosti

Jan Hus a jeho doba, husitské války (Obrazy z českých dějin str. 32 – 35)

 

 

V pondělí 15. 11. 2021  – od 8:00 testování na Covid

Ve středu 17. 11. 2021 – státní svátek.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 8. 11. – 12. 11. 2021

Český jazyk

Mluvnice: vyjmenovaná slova a jejich pravopis (str. 36 – 42) 

Sloh: popis věci nebo pracovní činnosti

Psaní: dodržování úhlednosti a čitelnosti, diakritika

Čtení: správné a plynulé čtení (Čítanka str. 27, 30 – 37)

V úterý český jazyk hrou – učebnice Hravá čeština (str. 39 – 41)

Matematika

Násobení a dělení zpaměti (M1 str. 45 – 46), slovní úlohy

Ve čtvrtek GEOMETRIE – kolmé a rovnoběžné přímky (str. 47 v učebnici)

NOS -Nauka o společnosti

Karel IV. – otec vlasti, život ve středověku (Obrazy z českých dějin str. 25 – 31)

NOP – Nauka o přírodě

Lesní stromy (Přírodověda str. 39 – 41)

 

Ve středu 10. 11. 2021 od 17:00 – třídní schůzka IV.A online v Teams.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 1. 11. – 5. 11. 2021

Český jazyk

Mluvnice: vyjmenovaná slova a jejich pravopis (str. 25 – 35) 

Sloh: popis věci nebo pracovní činnosti

Psaní: dodržování úhlednosti a čitelnosti, diakritika

Čtení: správné a plynulé čtení (Čítanka str. 90 – 96)

Matematika

Písemné sčítání a odčítání (M1 str. 41 – 42), opakování početních postupů

Ve čtvrtek GEOMETRIE – rýsování rovnoběžek (str. 39 a 44 v učebnici)

NOS -Nauka o společnosti

Lucemburkové na českém trůně, český stát za vlády Karla IV. (Obrazy z českých dějin str. 23 – 27)

NOP – Nauka o přírodě

Dřeviny: stromy a keře (Přírodověda str. 15, 28 – 29, 39 – 40)

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 25. 10. – 29. 10. 2021

Pondělí 25.10.2021– sraz v 7:50 před školou, výlet do Prokopského údolí (EVVO)

Čtvrtek 28.10.2021– státní svátek

Středa 27.10. a pátek 29.10.2021– podzimní prázdniny

 

Úterý 26.10.2021

Český jazyk
Mluvnice: předpony ob-, v-, vy-/vý- (str. 21 – 23) OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV A PÁDŮ U PODSTATNÝCH JMEN

Psaní: přepis, opis, autodiktát, OPAKOVÁNÍ DIAKRITIKY

Český jazyk hrou

Slovní druhy ve větě

Matematika

Zaokrouhlování čísel (str. 40), OPAKOVÁNÍ POČETNÍCH POSTUPŮ

 

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 18. 10. – 22. 10. 2021

Český jazyk
Mluvnice: předpony vz-, roz-, bez-, od-, v-, vy/vý- (str. 19 – 23) OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV A PÁDŮ U PODSTATNÝCH JMEN

Sloh: oznámení a inzerát (str. 75 a 126)

Psaní: přepis, opis, autodiktát, OPAKOVÁNÍ DIAKRITIKY

Čtení: rozdíl mezi prózou a poezií (Čítanka str. 15 – 23), báseň Matičce (Čítanka str. 28)

Matematika

Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání a zaokrouhlování (M1 str. 36 – 40), OPAKOVÁNÍ POČETNÍCH POSTUPŮ

Ve čtvrtek GEOMETRIE – rýsování rovnoběžek (str. 39 v učebnici), OPAKOVÁNÍ RÝSOVÁNÍ BODU A ÚSEČKY

NOS -Nauka o společnosti

Dědičný královský titul, Anežka česká, král železný a zlatý (Obrazy z českých dějin str. 19 – 22)

NOP – Nauka o přírodě

Plané a kulturní rostliny (Přírodověda str. 51, 59 – 62, 79 – 82)

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 11. 10. – 15. 10. 2021

Děkuji všem dětem za aktivitu a chování na škole v přírodě minulý týden. Hezky jsme si pobyt užili, dozvěděli se mnoho zajímavého a naučili se spoustu nových věcí.

 

Český jazyk
Mluvnice: předpony od-, nad-, pod-, před- (str. 18 – 19)

Sloh: popis děje (popis pobytu na škole v přírodě)

Čtení: členění textu

Pinocchio (Čítanka str. 8 – 9), báseň Angličané zpaměti (Čítanka str. 10)

Matematika

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa (M1 str. 30 – 34)

Ve čtvrtek GEOMETRIE – rýsování kolmic (str. 22, 29 a 35 v učebnici)

Anglický jazyk

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

Music time ( hudební nástroje), sloveso can (umět) a jeho procvičení

 

NOS -Nauka o společnosti

Kosmova kronika česká, vláda přemyslovských králů (Obrazy z českých dějin str. 17 – 20)

NOP – Nauka o přírodě

Třídění rostlin podle délky života (Přírodověda str. 73 – 74)

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 4. 10. – 8. 10. 2021

Jsme ve škole v přírodě v Českém ráji!

Pondělí 4.10.2021– sraz v 7:30 před školou

Pátek 8.10.2021– návrat kolem 12:00 na velkém parkovišti u OD Prior u Sofijského náměstí

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 27. 9. – 1. 10. 2021

Pondělí 27.9.2021– ředitelské volno

Úterý 28.9.2021– Den české státnosti

 

Český jazyk (str. 16 – 19)
Mluvnice: význam slov, stavba slov

Sloh: dialog na základě obrazového materiálu

Psaní: hygiena psaní

Čtení: beseda o knihách, ve čtvrtek 30.9. Čítanka str. 10 – báseň Angličané zpaměti

Matematika (M1 str. 13 – 16)

Sčítání a odčítání

Ve čtvrtek GEOMETRIE (str. 9 a 17 v učebnici)

AJ

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

Music time ( hudební nástroje), sloveso can (umět)

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 12 -14)

Knížata Václav a Boleslav, Slavníkovci a svatý Vojtěch

NOP – Nauka o přírodě

Jedinec a druh, rodové a druhové jméno

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 20. 9. – 24. 9. 2021

Pondělí – od rána plavecký výcvik, 4. a 5. hodina výuka (TV a NOS).

Středa – první dvě hodiny výuka (TV a ČJ), poslední plavecký výcvik a ve 12:35 opuštění školy.

 

Český jazyk (str. 10 – 14)
Mluvnice: slovní druhy, věta, souvětí, hlásky, slabiky

Sloh: dialog na základě obrazového materiálu

Psaní: hygiena psaní

Čtení: beseda o knihách, které jsme četli o prázdninách, ve čtvrtek 23.9. poprvé Čítanka str.4

Matematika (M1 str. 10 – 12)

Násobení a dělení zpaměti

V pátek výjimečně GEOMETRIE (str. 9 v učebnici – opakování)

Anglický jazyk :

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

1. lekce hudební nástroje, sloveso can (umět)

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 6 -13)

Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj, staré pověsti české, knížata Václav a Boleslav

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 13. 9. – 17. 9. 2021

Pondělí – v 7:00 sraz před školou, testování ve třídě, plavecký výcvik. 4. a 5. hodina (TV a NOS).

Úterý – 1. hodina ČJ, návštěva Muzea (s testy ze školy), návrat do školy asi ve 13:30. Oběd.

Středa – první dvě hodiny (TV a ČJ), plavecký výcvik a ve 12:35 opuštění školy.

Čtvrtek – první dvě hodiny (ČJ a M), plavecký výcvik a ve 12:35 opuštění školy.

Pátek – v 7:30 sraz před školou a plavecký výcvik. Poté 4. a 5. hodina (NOS a PČ).

Český jazyk (str. 8 – 12)
Mluvnice: slovní druhy, věta, souvětí

Sloh: diskuze – Co očekávám od nového školního roku

Psaní: správné sezení

Čtení: práce s textem – intonace, frázování, reprodukce

Matematika (M1 str. 6 – 10)

Pořadí početních úkonů

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 6 -11)

Velkomoravská říše, staré pověsti české

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

Hudební výchova

Milí žáci, na hodiny hudební výchovy si vždy připravte notový sešit (pořízen ve 3. ročníku). Těším se na společné hodiny. Petra Poustecká 

Ostatní:

Prosím o zaslání plateb škole.

Prosím o obalení učebnic.

Dne 27.9. (pondělí) – ředitelské volno.

Dne 28.9. (úterý) – Den české státnosti (státní svátek).

Plán práce 6. 9. – 10. 9. 2021

Vážení rodiče, v pondělí nám začíná plavecký kurs. Neboť se ještě musíme testovat, prosím o přítomnost dětí před školou v 7:00 hodin!

Pondělí 6.9.2021 – v 7:00 sraz před školou, testování ve třídě, v 7:30 odchod k autobusu a plavecký výcvik. Po návratu do školy budeme mít 4. a 5. hodinu (TV a NOS).

Úterý 7.9.2021 – normální vyučovací den (ČJ, M, AJ, HV, VV, VV).

Středa 8.9.2021 – první dvě vyučovací hodiny ve škole (TV a ČJ), poté plavecký výcvik a ve 12:35 klasické opuštění školy.

Čtvrtek 9.9.2021 – první dvě vyučovací hodiny ve škole (ČJ a M), přitom na začátku první hodiny testování, poté plavecký výcvik a ve 12:35 klasické opuštění školy.

Pátek 10.9.2021 – v 7:30 sraz před školou a odchod k autobusu a plavecký výcvik. Po návratu do školy budeme mít 4. a 5. hodinu (NOS a PČ).

Český jazyk (str. 3 – 7)
Mluvnice: opakování učiva ze III. ročníku – nauka o slově

Sloh: vypravování Mé prázdniny

Psaní: tvary písmen, správné sezení

Čtení: práce s textem – intonace, frázování, reprodukce

Matematika (M1 str. 3 – 5)

Opakování učiva ze III. ročníku, porovnávání čísel do 1000

NOS -Nauka o společnosti (Obrazy z českých dějin str. 3 – 5)

Život pravěkých lidí, dávní Slované

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 1. 9. – 3. 9. 2021

Vážení rodiče, tak nám to konečně zase začíná. Moc se těším na Vaše děti i na spolupráci s Vámi!

1.9.2021 přivítám děti před školou a odvedu je do naší nové třídy (B4/018) v přízemí před tělocvičnou.  Kromě otestování na COVID 19 se hlavně přivítáme a řekneme si několik hlavních informací. V 8:45 půjdou děti domů.

2.9.2021 budeme mít první hodinu třídnickou – rozdáme si učebnice, vezměte si s sebou do školy aktovku, zápisník, penál i pastelky. Dále bude již pokračovat výuka podle rozvrhu: Rozvrh_1_9_2021

Takže bude třetí hodinu angličtina a pátou hodinu tělocvik (přineste si již cvičební úbory do třídy, žáci si úbory budou nechávat ve skříňce v šatně a nosit je do třídy vždy ráno, když je TV v rozvrhu. Převlékají se pak v šatnách u tělocvičen. V případě dobrého počasí se bude chodit ven s venkovní obuví, cvičky se budou používat pouze do tělocvičny, která je nyní již povolena). Děvčata budou mít na TV svázané vlasy a žáci nebudou mít z bezpečnostních důvodů náramky, dlouhé náušnice, řetízky ani hodinky. Prosím, dejte děvčatům náhradní gumičky do školy, často jim chybí na svázání vlasů.

3.9.2021 budeme mít opět první hodinu třídnickou a dále bude výuka podle rozvrhu. Prosím rodiče o kontrolu kufříků na VV a PČ – dokoupení obsahu (lepidla, tempery apod.). Žáci si je přinesou již 3.9., kdy budou mít pátou hodinu pracovní činnosti.

Prosím o doplnění AKTUÁLNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ zákonných zástupců, adresy i zdravotní pojišťovny dítěte do Žákovské knížky do pondělí 6. 9. 2021. Zároveň prosím o podpisy i na předposlední stránce (seznámení se se školním řádem). V žákovské knížce bude i seznam věcí pro plavecký výcvik a k podpisu „Potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu“ pro účely kurzu plavání. Žákovské knížky dostanou žáci na víkend domů.

Nezapomeňte si na čtvrtek a pátek objednat obědy. Ve čtvrtek má být obložená bageta a džus (končí oprava jídelny) a v pátek dušená dětská šunka s bramborovou kaší a okurkou.

Český jazyk

Opakování učiva ze III. ročníku – vyjmenovaná slova, slovní druhy

Sloh: vzpomínky z prázdnin

Matematika

Opakování učiva ze III. ročníku, opakování násobilky

NOS -Nauka o společnosti

Úvod do učiva. Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení).

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

Komentáře jsou uzavřeny.