IV.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 11. 1. – 15. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)
 • ČJ – Mluvnice:
  • Učebnice str. 55, 56, 57 a 59 – online hodiny
  • Domácí úkol na papír:
   • str. 57, cv. 12a – doplň a napiš                  
   • str. 59, cv. 3 – celé napiš
  • Samostatná práce ústně : str. 57, cv. 10 + 11 + 12b
 • Sloh: učebnice str. 52 – ústně
 • Potom si vymysli a napiš vypravování zimní nehody (uklouznutí nebo zranění při lyžování nebo sáňkování ) na papír podle své osnovy
 • Čtení: zelená Čítanka
  • str. 102-104 B. Němcová    Babička                                                                          
  • str. 105-108 A. Ježková    O stříbru z Radhoště
  • obojí naučit číst
  • Čtenářský deník za prosinec i leden budu vybírat 1. února
 • ČJH:
 • Listy str. 59 a 60 = slovesa v přítomném a budoucím čase – doplň podle zadání a pošli zpět k hodnocení
 • Děti, prosím o každodenní práci a včasné odesílání úkolů k hodnocení!

Hodně zdraví všem!  Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl (str. 3-10 – online hodiny)
  • Čísla větší než 10 000
  • Porovnávání čísel
  • Zaokrouhlování čísel
  • Početník str. 27-29 – poslat ke kontrole
 • Čísla větší než 10 000 – online procvičování ZDE
 • Zaokrouhlování – online procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce My Town (11.1. online test)
 • On holiday / Na dovolené – učebnice str. 24-26
 • Tvary přítomného času průběhového (He / She´s swimming. What are you doing? Are you dancing?)
 • Pracovní sešit – říkanka, str. 26, 27 – zaslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Poznávačka stromy a keře (13.1. online)
 • Houby
 • Zima v přírodě (DÚ nakresli krmítko a 3 druhy ptáčků, které k němu v zimě létají – poslat ke kontrole)
INFORMACE
 • Úterní online hodiny – Opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.

TÝDENNÍ PLÁN 4. 1. – 8. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE)
 • ČJ – Mluvnice:
 • Učebnice
  • str. 53 – slovesa zvratná – online hodiny
  • str. 54 – jednoduché a složené tvary – online hodiny
  • pracovní listy č.1 + 41 – opakování (bude hodnoceno)
 • Sloh: Vánoce u nás doma – online hodiny
 • Čtení:
  • Čítanka zelená str. 47-49 – T. Janssonová – Čarovná zima
  • Čítanka žlutá str. 48-49 – naučit se báseň Prosinec – Z. Svěrák
 • ČJH – Opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů
 • DÚ – na papír – učebnice
  • str. 53, cv. 3 (3 věty 3a + 3 věty 3b)
  • str. 55, cv. 5 – přepsat
MATEMATIKA
 • Opakování – Písemné násobení a dělení – pracovní list ZDE + početník str. 26 – zaslat ke kontrole
 • Učebnice 2. díl (str. 3-9 – online hodiny)
  • Čísla větší než 10 000
  • Porovnávání čísel
ANGLICKÝ JAZYK
 • On holiday / Na dovolené (online hodiny)
 • Tvary přítomného času průběhového (He / She´s swimming. What are you doing? Are you dancing?)
 • Opakování na test – lekce My Town (11.1. ve škole, nebo online)
 • Pracovní sešit str. 24, 25 – zaslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Houby
 • Poznávačka (test 13.1. ve škole, nebo online)
INFORMACE
 • Pokud někdo potřebuje vytisknout pracovní listy, dejte mi, prosím, vědět, připravím je k vyzvednutí na recepci školy.

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.A:

Ut – konec poslední hodiny 13:10, St – konec poslední hodiny 13:20, Čt – konec poslední hodiny 12:20


TÝDENNÍ PLÁN 14. 12. – 18. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • ČJ – Mluvnice:
 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po Z
 • Opakování pravopisu a slovních druhů
 • Opakovací práce na listech
 • Čtení:
 • Dokončení četby o pohádkách
 • Čtení s předvánoční tematikou
 MATEMATIKA
 • Písemné násobení a dělení 
 • Geometrie:
 • Pravoúhlý trojúhelník – pravý úhel 
 • Opakování – obdélník, čtverec 
ANGLICKÝ JAZYK
 • My Town – opakování lekce
 • Procvičování pokynů (Turn left/right, go straight past)
 • Opakování slovní zásoby
 • Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
NOP
 • Opakování na test 16.12. (Rostliny – ZDE)
 • Poznávačka – bude doplněno (test z poznávání stromů a keřů bude po Vánocích)
 • Procvičování – stromy a keře
INFORMACE
 • V pátek (poslední hodinu, tj. 4. vyučovací hodinu) proběhne třídní besídka. Prosím, aby každý přinesl jeden malý dárek do společné tomboly. Pokud děti chtějí, mohou si pro sebe přinést pár kousků cukroví.
 • Vánoční prázdniny: 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021. Ve škole se uvidíme 4. 1. 2021.

 


TÝDENNÍ PLÁN 7. 12. – 11. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • ČJ: Mluvnice – procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po V
 • Čtení: pohádky v Čítance
 MATEMATIKA
 • Opakování probraného učiva
 • Písemné násobení a dělení 
 • Geometrie:
 • Rýsování kolmic a rovnoběžek procházejících daným bodem 
 • Pravoúhlý trojúhelník – pravý úhel 
ANGLICKÝ JAZYK
 • My Town
 • Učebnice str. 22, 23
 • Pokyny (Turn left/right, go straight past)
 • Nová slovní zásoba: My town/moje město (hotel – hotel, village – vesnice, city – velké město, square – náměstí, statue – socha, market – trh, river – řeka, church – kostel, school – škola, excuse me – promiň/promiňte)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
NOP
 • Opakování učiva – pracovní sešit
 • Dřeviny: stromy a keře – poznávačka – procvičuj poznávání stromů a keřů
INFORMACE
 • Žáky vyzvedáváme v 7:50 před školou, pozor na zkrácené vyučování v úterý, středu a čtvrtek.
 • Boty na přezutí zůstávají ve třídách (děti si je neodnášejí domů), na oběd jdou v botech – bundy a aktovky nechávají po dobu oběda ve skříňce.
 • Ředitelské volno 21. a 22.12. nebude vyhlášeno, vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.

TÝDENNÍ PLÁN 30. 11. – 4. 12. 2020

INFORMACE
 • IV.A – žáky vyzvednu v 7:50 před školou, odcházíme do školy hlavním vchodem u schodiště. Pozor na zkrácené vyučování v úterý, středu a čtvrtek.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček. Povinné je nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • V pondělí 30.11. se žáci nebudou přezouvat, v následujících dnech si budou nosit přezůvky domů a každý den je nosit do školy z domova, přezouvat se budeme ve třídě.
 • Bude probíhat pravidelné větrání vnitřních prostor.
 • Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. Tělesná výchova a zpěv nebudou probíhat aktivně.
 • Školní jídelna – v provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.
 • Prosím přinést všechny vypracované úkoly + nosit s sebou pracovní sešity.
 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ: Mluvnice – procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po – S; opakovací práce
 • Čtení: vlastní pohádky – prezentace
 MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování, Písemné sčítání a odčítání, Násobení a dělení zpaměti – opakování
 • Početník str. 18, 19; učebnice str. 40, 41, 42, 45, 46
 • Geometrie – Rýsování kolmic a rovnoběžek – opakování  
ANGLICKÝ JAZYK
 • 4.12. – test
 • Opakování slovní zásoby
 • Učebnice Chit Chat 2 – Souhrnné opakování 1. – 3. lekce Chit Chat 2, Units 1-3
 • Učebnice str. 20, 21 – Pokyny (Turn left/right, go straight past)
 • Pracovní sešit str. 21
 • Slovní zásoba: My town/moje město (cinema – kino, supermarket – supermarket, museum – muzeum, swimming pool – plavecký bazén, park – park, castle – hrad, bookshop – knihkupectví, sports centre – sportovní centrum, clothes shop – obchod s oděvy, café – kavárna, next to – vedle/u, opposite – naproti)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
NOP
 • Opakování učiva – pracovní sešit
 • Obilovinytest 3.12.
 • Dřeviny: stromy a keře – poznávačka – procvičuj poznávání stromů a keřů

 


TÝDENNÍ PLÁN 23. 11. – 27. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

 Milé děti,

snad se opravdu 30.11. setkáme společně ve škole, takže dnes píši učení naposled. Úkoly k hodnocení jsou zase z učebnice – vždy několik řádků z tučně vytištěných cvičení. Ostatní cvičení udělej doma sám, nebo je uděláme společně.

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 34:
  • cv. 1a + c – ústně doplň a splň                                                                                                  
  • cv. 2a + b – ústně doplň a do sešitu vypiš 5 vět, které si vybereš
  • cv. 3 – doplň slova do vět, cv. 4 je dobrovolné – podle zadání
 • U str. 35:
  • cv. 5a – ústně a poslední 3 věty napiš do sešitu                   
  • cv. 5b + 6 + 7 – uděláme společně při online výuce
 • U str. 36:
  • cv. 1a + c + d – ústně                          
  • cv. 2 – poslední 3 řádky napiš do sešitu, 2a + b – ústně                            
  • cv. 3 uděláme společně                             
 • U str. 37:
  • cv. 4 + 5 – sám ústně
  • cv. 6 + 7 – uděláme společně
 • U str. 38:
  • cv. 8 a,b,c a cv. 10 – splň sám ústně
  • cv. 9 – uděláme společně při online výuce

Sloh:  

Zkus vymyslet a napsat krátkou pohádku podle vlastní fantazie. Nezapomeň, že v pohádkách dobro vždy vítězí nad zlem a zlo bývá potrestáno. Zvířata i věci mohou jednat a chovat se jako lidé. Pohádka by nás měla pobavit i poučit.

 Čtení: zelená Čítanka

 • str. 174 – 176 – vietnamská pohádka                                                          
 • str. 176 – 181 – ukrajinská pohádka

Mějte se hezky, opatrujte se a pan učitel vám napíše, kdy se uslyšíme při výuce.

Hodně zdraví všem! 

Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání 
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Učebnice:
 • str. 42, 45 – online hodiny
 • pracovní list ZDE, Hravý početník 1 str. 22, 23, případně ZDE
 • Procvičování – Násobení a dělení víceciferné ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice Chit Chat 2 – Souhrnné opakování 1. – 3. lekce Chit Chat 2, Units 1-3 – online hodina
 • Učebnice str. 20 – My Town (nahrávka 26,) – online hodina
 • Pracovní sešit – str. 20
 • Nová slovní zásoba: My town/moje město (cinema – kino, supermarket – supermarket, museum – muzeum, swimming pool – plavecký bazén, park – park, castle – hrad, bookshop – knihkupectví, sports centre – sportovní centrum, clothes shop – obchod s oděvy, café – kavárna, next to – vedle/u, opposite – naproti) – zapsat do sešitu a naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
 • Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE, opakování učiva – online hodina
 • Vláda přemyslovských králů, počátky českého království – učebnice str. 19, 20
 • Přemysl Otakar I.
 • Anežka česká  – str. 20
NOP
 • Obiloviny, opakování učiva – online hodina
 • Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE
 • Poznávačka – stromy a keře – procvičuj poznávání stromů a keřů
 • Referát – ZDE – stačí přinést s ostatními úkoly do školy 30. 11.
INFORMACE
 • Online výuka probíhá podle rozdělení do skupin dle zaslaného emailu.
 • Tento týden již prosím neposílat vypracované úkoly, žáci všechny úkoly přinesou 30. 11. s sebou do školy.

TÝDENNÍ PLÁN 16. 11. – 20. 11. 2020

 ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

tento týden budeme pracovat pouze z učebnice, takže písemnou práci k hodnocení napište opět do sešitu a ke konci týdne odešlete na můj mail.

ČJ – mluvnice                                                                                                                                  

 • U str. 30 – do sešitu napište 3 + 3 věty ze cv. 12 a 13, ostatní doplň ústně 14 – ústně samostatně
 • U str. 31 – cv. 1 a, b,…f ústně s rodiči, cv. 2b – samostatně
 • U str. 32 – do sešitu napište 3 věty ze cv. 5, ostatní ústně, cv. 9 ústně
 • Při on-line výuce uděláme společně 30/10 + 13,  31/2a + 3 + 4,   32/6 +7 +10

Čtení: zelená Čítanka str. 182 – 186 a po přečtení dovyprávěj konec. str. 169 – 173 J. Vladislav O králi…

Sloh: Napiš svou oblíbenou pohádku

Čtete už další knížku do Čtenářského deníku? Pokud byste doma žádnou neměli, zapište nějakou pohádku.

Opatrujte se a užijte si hezký víkend i volné úterý.

Společně se uslyšíme ve středu a v pátek příští týden.

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování čísel – opakování
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 
 • Písemné sčítání a odčítání 

 

 • Učebnice:
 • 37, 41, 42 – online hodiny
 • pracovní list ZDE, Hravý početník 1 str. 20, 21, případně ZDE – zaslat ke kontrole
 • Procvičování zaokrouhlování ZDE
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice Chit Chat 2 – Souhrnné opakování 1. – 3. lekce Chit Chat 2, Units 1-3 – online hodina
 • The Dragon Crown str. 9, 13, 17 – online hodina
 • Pracovní sešit do str. 18, 19 – zaslat ke kontrole
NOS
NOP
 • Obiloviny
 • Referát – ZDE – poslat ke kontrole nejpozději do 27. 11.
INFORMACE
 • Od tohoto týdne probíhá online výuka podle rozdělení do skupin dle zaslaného emailu.

TÝDENNÍ PLÁN 9. 11. – 13. 11. 2020

 ČESKÝ JAZYK (pracovní listy 1, 2)

Milé děti,

na tento týden jsem připravila další učení – procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov. Některá cvičení určitě zvládnete samy, další si probereme společně při výuce on-line. Tento týden budu hodnotit vaši práci v sešitě, takže mi ji ke konci týdne pošlete mailem (Učebnice str. 27, cv. 10, str. 28, cv. 2, str. 29, cv. 7).

Mluvnice:

 • Učebnice str. 27
  • cv. 10 – napiš 2 první řádky do sešitu ČJ-Š + vyber si doplňovaný výraz a vytvoř a napiš větu oznamovací a tázací
  • cv. 9 + 12 + 13 – ústně                             
 • Učebnice str. 28
  • cv. 1 – ústně
  • cv. 2 – ústně a poslední 2 řádky napiš do sešitu + vyber si doplňovaný výraz a vytvoř a napiš větu přací a rozkazovací
 • Učebnice str. 29
  • cv. 5 + 6 ústně nebo si poznač na papír
  • cv. 7 ústně a poslední 3 řádky napiš do sešitu
 • List str. 30
  • cv. 7 – vylušti křížovku podle nápovědy a pak podle obrázků, dopiš do tajenky
  • cv. 8 doplň i/í nebo y/ý,
  • cv. 9 správně napsané oválky vybarvi, špatně napsané oprav a napiš na řádek
 • List str. 31
  • cv. 10 – dopiš věty podle nabídky,
  • cv. 11 – vybarvi podle zadání : i=modře, í=zeleně, y=oranžově, ý=žlutě
  • cv. 12 – doplň a splň úkol b + c

Sloh: List str. 30, cv. 6 – doplň i/í nebo y/ý, vyhledej verše

Čtení: Žlutá čítanka str. 37 – Vzpomínáme na pohádky – splň úkoly + str. 37-40 =  E. Petiška – Jako v pohádce – naučit číst

Uslyšíme se při on-line hodině. Těším se na vás.                                           

Všem hodně zdraví přeje Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 
 • Zaokrouhlování čísel 
 • Učebnice:
 • str. 36 cv. 1, 6, 9 ústně, 37 cv. 10, 13 – ústně, str. 40 cv. 1 – ústně
 • pracovní list 1, 2, 3 – zaslat ke kontrole
 • Procvičování zaokrouhlování ZDE
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice str. 16 – Choose Healthy Things (1 – 6 opsat věty do sešity přeložit a nakreslit obrázky)
 • The Dragon Crown str. 9, 13, 17 – poslech + číst nahlas
 • Pracovní sešit str. 16, 17 – zaslat ke kontrole; str. 17 – říkanka
 • Slovní zásoba: (doctor – doctor / lékař, headache – bolesti hlavy, stomach ache – bolesti žaludku, sore throat – bolesti v krku, cold – nachlazení, What´s the matter? – Co se děje?) – zapsat do sešitu
 • Procvičování slovní zásoby 1, 2
 • Procvičování There is, there are
 • Procvičování – prezentace lekce (1. část)
 NOS
NOP
 • Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE

 


TÝDENNÍ PLÁN 2. 11. – 6. 11. 2020

 ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE)

ČJ – Mluvnice: Procvičování a opak. učiva (stavba slova, předložky a předpony. Vyjmenovaná slova).

List str. 27: cv. 1 a,b,c – podle zadání, cv. 2 – zkus vyluštit čtyřsměrku podle slov nápovědy, cv. 3 – doplň a zakroužkuj předpony

List str. 28: všechna cv. podle zadání a pošlete vyplněné k ohodnocení.

List str. 29: cv. 1 – 5 vypracuj podle zadání (až v pátek).

Učeb. str. 25: cv. 1 – ústně, cv. 2 – polovinu napiš do sešitu ČJ-Š, cv. 3+4 – ústně

Učeb. str. 26: cv. 5a – ústně, 5b – napiš do sešitu, cv. 6+7 – ústně, zopakuj si růžovou tabulku.

Sloh: učeb. str. 24: Adresa – přečti si úvodní článek a odpověz na otázku č. 1+2+3. Nauč se přesně svou adresu i adresu prarodičů, nebo jiných blízkých příbuzných. Vyrob si pohlednici a napiš svému kamarádovi, co děláš v době karantény.

Čtení zelená Čítanka : str. 92 – 96 O Anežce České – naučit číst a dopiš referát o jiné pověsti.

Dopsal jsi Čtenářský deník?! Začni číst další knihu!

Těším se na vás a přeji hodně zdraví všem! Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Učebnice:
 • str. 30 – ústně
 • str. 31 cv. 7, 8 ústně, cv. 9, 10, 11 písemně do sešitu
 • str. 32 cv. 17, 20 písemně
 • str. 33 cv. 1 – 4 písemně – zaslat ke kontrole
 • pracovní list 1 – zaslat ke kontrole
 • Dobrovolné procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Učebnice str. 14 – Be healthy! – Buď zdravý/zdravá! Poslech písně / nové slovní zásoby Písnička Doctor, doctor
 • Učebnice str. 15 – poslech rozhovoru, zkoušet číst nahlas; (spodní část): žáci do sešitu opíší pokyny 1 – 6 a přiřadí k těmto větám písmena obrázků a – f (nápověda)
 • Pracovní sešit do str. 14, 15 – zaslat ke kontrole
 • Slovní zásoba: (doctor – doktor/lékař, headache – bolesti hlavy, stomach ache – bolesti žaludku, sore throat – bolesti v krku, cold – nachlazení, What´s the matter? – Co se děje?) – zapsat do sešitu
 • Procvičování There is, there are
 • Procvičování – prezentace lekce (1. část)
 NOS
NOP
 • Jedinec a druh + rodové a druhové jméno – zapsat do sešitu a naučit se (obrázek 2, 3, 4)
 • Procvičování
 • Úkol: Až s půjdeš s rodiči na procházku do přírody, vyber si strom, najdi od něj 2 listy a dej je vylisovat.

TÝDENNÍ PLÁN 26. 10. – 30. 10. 2020

Milé děti a milí rodiče,

tento týden jsou podzimní prázdniny, takže učení nezadáváme. Přejeme vám krásné a pohodové prázdniny, hlavně na sebe dávejte pozor a buďte zdraví!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková


TÝDENNÍ PLÁN 19. 10. – 23. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, předložky a předpony – pravopis
 • Po – učebnice str. 20 – opakování
 • Út – učebnice str. 21 – předpony ob, v, vy, vý; cv. 3 – napiš do sešitu Čj – Š
 • St – učebnice str. 22 – procvičování; cv. 7 – polovinu napiš do sešitu Čj – Š
 • Čt – list str. 26 – procvičování
 • – učebnice str. 23 – opakování; cv. 5 – polovinu napiš do sešitu Čj – Š
 • Čtení: Čítanka (Zelená) str. 92 – 96, (Žlutá) str. 101 – 102
MATEMATIKA
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – opakování
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Geometrie:
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost

 

 • Úkoly na celý týden:
 • M (1. díl) str. 15 cv. 95 – 99, 16 cv. 102
 • Pracovní list ZDE
 • Geometrie: M (1. díl) str. 29 – do sešitu
 • Dobrovolné procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičovat probranou slovní zásobu
 • Pracovní sešit do str. 13
 • Pracovní list ZDE
 • Slovní zásoba: (drawer – šuplík, picture – obraz, garden – zahrada, garage – garáž, house – dům, flat – byt, upstairs – po schodech nahoru / o poschodí výše, downstairs – po schodech dolů / o poschodí níže) – zapsat do sešitu
 • Předložky místa (in = v, on = na, behind = za, under = pod) – zapsat do sešitu
 • Vyjádření místa: Here is / are…; There is / are…; Where´s …? = Kde je?
 • Procvičování There is, there are
 NOS (pouze se podívat na videa)
NOP (pouze si projít prezentace)
INFORMACE
 • Prosím o každodenní procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky.

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.A:

Ut – konec poslední hodiny 13:10, St – konec poslední hodiny 13:20, Čt – konec poslední hodiny 12:20


TÝDENNÍ PLÁN 12. 10. – 16. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, předložky a předpony – pravopis
 • St – učebnice str. 18 + 19 do cv. 7
 • Čt – list str. 24 = procvičování
 • – učebnice str. 19 dole + list str. 25
 • Čtení: Čítanka (ZELENÁ) str. 90 – 91 přečti si jinou českou nebo pražskou pověst a napiš, o čem byla (referát).
MATEMATIKA
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – Čt – pracovní list ZDE
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem – St – M (1. díl) str. 12 cv. 67; 13 cv. 73, 78; 14 cv. 83, 84
 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Geometrie:
 • Pá – M (1. díl) – do sešitu str. 9 cv. 5, 6; 17 cv. 1; 22 cv. 1, 3, 5 + procvičuj si rýsování rovnoběžek
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
 • Úkoly prosím vypracovat do sešitu, který žáci dostali.
 • Dobrovolné procvičování ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičovat probranou slovní zásobu včetně psané podoby slov.
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Yes, I can. / No, I can´t. Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 • Vyjádření místa: Here is / are…; There is / are…; Where´s …?
NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
INFORMACE
 • Prosím o každodenní procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky.

 


TÝDENNÍ PLÁN 5. 10. – 9. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Slabika, hláska, abeceda
 • Stavba slov
 • Význam slov – procvičování (učebnice do str. 17).
 • Čteme ze žluté Čítanky (str. 19 – 23, 29 – 31)
MATEMATIKA
 • Učebnice do str. 17
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Geometrie:
 • Test: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
ANGLICKÝ JAZYK
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Yes, I can. / No, I can´t. Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh
 • Rodové a druhové jméno
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).
 • Prosím o každodenní procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky.

 


TÝDENNÍ PLÁN 29. 9. – 2. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Dokončení opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Učebnice do str. 11 – Věta, souvětí; význam slov; určování slovních druhů
 • Čítanka do str. 12
 • Čtenářský deník předložit ke kontrole 5. 10.
 • ČJH – Pracovní list pro chybějící ZDE (ČJ 9,10)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku: učebnice pro 4. ročník -1. díl (do str. 17)
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Geometrie:
 • Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
 • Rozmanitosti přírody:
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh 
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).

Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


TÝDENNÍ PLÁN 21. 9. – 25. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Tvrdé a měkké souhlásky
 • Slova s citovým zabarvením
 • Pracovní listy pro chybějící žáky ZDE – doplněno (prac. list 7, 8)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku: učebnice pro 4. ročník -1. díl
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • Řešení slovních úloh
 • Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Slovní zásoba:
 • Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)
 • Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)
 NOS
NOP
 • Rozmanitosti přírody:
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh 
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).

TÝDENNÍ PLÁN 14. 9. – 18. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku – vyjmenovaná slova
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • Řešení slovních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Odpovědi na otázky (pozdrav, jméno, věk, barvy, zvířata, jídlo)
 • Opakování slovní zásoby
 NOS
 • Obrazy ze starších českých dějin – Život pravěkých lidí, video
NOP
 • Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny
INFORMACE
 • Pokračujeme v plaveckém kurzu dle rozvrhu, ve výuce se věnujeme docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (hlavně M, ČJ, AJ).

TÝDENNÍ PLÁN 7. 9. – 11. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (abeceda, významy slov,…)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Přirozená čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Odpovědi na otázky (pozdrav, jméno, věk, barvy, zvířata, jídlo)
 • Opakování slovní zásoby
 NOS
 • Obrazy ze starších českých dějin – Život pravěkých lidí
NOP
 • Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny
INFORMACE
 • Pokračujeme v plaveckém kurzu dle rozvrhu, ve výuce se věnujeme docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (hlavně M, ČJ, AJ).

Školní rok 2020/2021

Milé děti a rodiče,

začíná nám nový školní rok, a proto Vám chceme popřát hodně štěstí a úspěchů, společnými silami to určitě zvládneme! Zítra (1. 9.) se sejdeme v 8 hod. v naší třídě. 

Těšíme se na Vás!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

 

Komentáře jsou uzavřeny.