IV.A Bc. Petra Poustecká

Bc. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 29. 5. – 2. 6. 2023

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – SÁZAVA SEDLIŠTĚ 

 • 29. 5. sraz v 8:30 parkoviště u PRIORU (naložíme zavazadla, 8:45 odcházíme směr nádraží Modřany)
 • Návrat 2. 6. kolem 15:00 – parkoviště u PRIORU (přesný čas vložím 2. 6. do TEAMS)
 • Foto a krátké hodnocení dne bude každý večer v TEAMS (sekce FOTKY)

Týdenní plán 22. 5. – 26. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podmět a přísudek
 • Věta jednoduchá, základní skladební dvojice
 • Diktát
 • Opakování koncovky PJ, slovesa, slovní druhy
 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • Sloh – rozhovor, média, reklama
 • ČJH – opakování PJ, samostatná práce

MATEMATIKA

 • Obvod, obsah  – opakování (samostatná práce)
 • Desetiminutovka
 • Průměr
 • Opakování – zlomky, sčítání zlomků se stejný jmenovatelem
 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • Slovní úlohy

NOP

 • Společenské chování
 • Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi, komunikace
 • Opakovací minitestík

NOS

 • Vznik a rozvoj měst
 • Významná města České republiky
 • Počasí a podnebí (minitestík)

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 10 – Amazing animals – opakování a procvičování slovní zásoby
učebnice a pracovní sešit (48 – 50)
FrázeWhat is your favorite animal? What does it eat? Where does it live? What does it look like? What does it do?
Slovíčka: insect, meat, fish, leaves, gorilla, whale, crocodile, penguin, frog, lion

OSTATNÍ

 • 26. 5. celoškolní akce „Cimbálová skupina Réva“ – vybíráme 80,- Kč
 • Doučování PO, ČT, (UK – PO, PÁ)
 • Informace k odjezdu ŠVP budou poslány mailem
 • PČ – přinést jehlu a nit, budeme šít 🙂
 • TV bude probíhat venku, jen při nepříznivém počasí v tělocvičně

Uděluji dětem pochvalu za práci na projektu „Putování Prahou“. Projekt se velmi vydařil, děti pracovaly samy a  s velkým nadšením. Malá pomoc přišla jen při řezání kartonu :-). Fotky z celého projektu jsou vloženy v TEAMS.

Týdenní plán 15. 5. – 19. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Věta jednoduchá, základní skladební dvojice
 • Sloh – reklama
 • ČJH – opakování PJ, samostatná práce, procvičování – podmět a přísudek

MATEMATIKA

 • Obvod – opakování
 • Obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu

NOP

 • Výživa, zásady zdravé výživy

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 17. 5. – 19. 5. celoškolní projektové dny „Putování Prahou“
 • 17. 5. putujeme za určeným cílem – Podolské nábřeží  (s sebou: svačina, pití, pokrývka hlavy, krém s ochranný  faktorem, dobrovolně malý obnos peněz)
 • 18. 5. – 19. 5. zpracování projektu ve škole (svačina, pití, penál, výtvarné potřeby, ŽK)
 • Doučování PO, ČT – 13:00; UK – PO, PÁ

 

Týdenní plán 8. 5. – 12. 5. 2023

8. 5. 2023 STÁTNÍ SVÁTEK 

ČESKÝ JAZYK 

 • Koncovky PJ (samostatná práce)
 • Slovní druhy
 • Opakování PJ – pád, číslo, rod, vzor
 • Opakování slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh – zpráva SMS, reklama
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka, Neobyčejný kluk)
 • Psaní – zápisky NOP, NOS

MATEMATIKA

 • Slovní úloha –  zlomky (samostatná práce)
 • Zlomky  – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Zaokrouhlování
 • Matematické hry, rébusy
 • Pracovní listy
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování

NOP

 • První pomoc
 • Myšlenková mapa – výchova ke zdraví (samostatná práce)

NOS

 • Počasí a podnebí
 • Minitestík  – povrch ČR

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina p. uč.  BORA:
Unit 9 – Free time
učebnice a pracovní sešit str. 46, 47
Slovíčka: free time, skating, ride a bike, ride a horse, go swimming, go running, listen to music, play sport …
Fráze: What do you do in your free time? What do you do on Mondays? Do you ride a bike in your free time?
 
 
Skupina p. uč CHADRABY:
Unit 10 – Amazing animals
učebnice a pracovní sešit (49, 50)
Fráze: What is your favorite animal? What does it eat? Where does it live?
Slovíčka: insect, meat, fish, leaves, gorilla, whale, crocodile, penguin, frog, lion

OSTATNÍ

 • Doučování pro obě skupiny – čtvrtek (dobrovolně), UA – pátek
 • Přinést knoflíky – PČ (dobrovolně)
 • TV proběhne venku (ST)
 • Celoškolní projekt – PUTOVÁNÍ PRAHOU (17. 5. – 19. 5.)

Týdenní plán 1. 5. – 5. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Stavba věty, spojka, čárka, středník
 • Opakování PJ – pád, číslo, rod, vzor
 • Opakování slovesa – osoba, číslo, čas
 • Diktát
 • Sloh – popis pracovního postupu
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka, Neobyčejný kluk)
 • Psaní – zápisky NOP, NOS

MATEMATIKA

 • Zlomky  – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Matematické hry, rébusy
 • Pracovní listy
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování

NOP

 • Zdraví, nemoc, imunita, hygiena
 • První pomoc

NOS

 • Vodstvo
 • Minitestík  – měřítko mapy

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 2. 5. BÍLÝ DEN – vstup do třídy  v bílém oblečení 🙂
 • Přinést vhodný cvičební úbor na TV venku
 • Přinést  přihlášku na ŠVP

 

Týdenní plán 24. 4. – 28. 4.  2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Stavba věty, spojka, čárka, středník
 • Opakování PJ – pád, číslo, rod, vzor
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka, Neobyčejný kluk)
 • Výpisky z encyklopedií – návštěva knihovny
 • Psaní – zápisky NOP, NOS
 • ČJH – PJ, vyjmenovaná slova

MATEMATIKA

 • Zlomky (3. díl učebnice)
 • Závorky
 • Pracovní listy
 • Tabulky, diagramy, jízdní řády
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie – obvod (opakování), rovnoběžníky – rýsování

NOP

 • Bezobratlí (minitest)
 • Lidské tělo, výchova ke zdraví

NOS

 • Práce s turistickou mapou (měřítko mapy)
 • Povrch ČR

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina p. uč.  BORA:

Unit 9 – Free time

učebnice a pracovní sešit str. 44, 45.
Slovíčka: free time, skating, ride a bike, ride a horse, go swimming, go running, listen to music, play sport …
Fráze: What do you do in your free time? What do you do on Mondays? Do you ride a bike in your free time?
I play computer games in my free time.
 
Skupina p. uč CHADRABY:
Unit 9 – free time test
Revison (lekce 7, 8, 9) – souhrné opakování posledních 3 lekcí (pracovní sešit s. 46, 47)
Unit 10 – úvod do lekce Amazing animals (str. 48)
Fráze: What is your favorite animal? What does it eat?
Slovíčka: insect, meat, fish, leaves, gorilla, whale, crocodile, penguin, frog, lion

 

OSTATNÍ

 • 28. 4. ČARODĚJNICKÝ DEN (výuka v kostýmech, soutěže – M, ČJ, NOS, NOP, dobrovolně přinést občerstvení)
 • Doučování PO, ČT (děti z UK doučování PO, PÁ)
 • TV – cvičební úbor na ven i do tělocvičny ( vhodná obuv, tepláky/legíny, tričko, mikina), ve středu proběhne kontrola
 • PČ – přinést zbytky látek (přesunuto z minulého týdne)

 

Týdenní plán 17. 4. – 21. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Rod mužský (vzor stroj, předseda, soudce)
 • Opakování PJ, slovesa
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka, Neobyčejný kluk)
 • Sloh –  osnova („Město ve kterém žiji“), rozvoj komunikačních schopností
 • Psaní – zápisky NOP, NOS
 • Opakovací písemná práce – pátek
 • ČJH – PJ, vyjmenovaná slova,  doplňovací cvičení se zaměřením na VS, koncovky PJ

MATEMATIKA

 • Zlomky (3. díl učebnice)
 • Závorky
 • Pracovní listy
 • Tabulky, diagramy, jízdní řády
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – opakovací test (střed úsečky, rýsování – čtverec, obdélník),podklady k opakování vloženy na TEAMS (ČTVRTEK)
 • Geometrie – obvod obdélníku

NOP

 • Bezobratlí
 • Ekologie

NOS

 • Nadmořská výška, měřítko mapy
 • Dobrovolně přinést mapu s měřítkem
 • Minitest: světové strany, okolní státy, státní hranice, památná místa naší vlasti

ANGLICKÝ JAZYK

 • Skupina p. uč.  BORA:
Unit 8 – TV programmes – opakování a test
Unit 9 – Free time
učebnice a pracovní sešit str. 42, 43.
Slovíčka: free time, skating, ride a bike, ride a horse, go swimming, go running, listen to music, play sport …
Fráze: What do you do in your free time? What do you do on Mondays? Do you ride a bike in your free time?
I play computer games in my free time.
 • Skupina p. uč CHADRABY:
Unit 9 – Free time, procvičování slovní zásoby a frází
učebnice a pracovní sešit str. 44, 45
Slovíčka: free time, skating, ride a bike, ride a horse, go swimming, go running, listen to music, play sport …
Fráze: What do you do in your free time? What do you do on Mondays? Do you ride a bike in your free time?
I play computer games in my free time….

OSTATNÍ

 • Třídní schůzky 19. 4. v 17:30
 • Doučování PO, ČT (děti z UK doučování PO, PÁ)
 • TV – cvičební úbor na ven i do tělocvičny ( vhodná obuv, tepláky/legíny, tričko, mikina), ve středu proběhne kontrola
 • PČ – přinést zbytky látek (koláž)

 

Týdenní plán 10. 4. – 15. 4. 2023

10. 4.  pondělí Velikonoční

ČESKÝ JAZYK 

 • Rod mužský (vzor hrad, stroj)
 • Opakování PJ
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka, Neobyčejný kluk)
 • Sloh –  osnova, členění projevu, odstavce („Město ve kterém žiji“)
 • Psaní – zápisky NOP

MATEMATIKA

 • Zlomky (3. díl učebnice)
 • Pracovní listy
 • Tabulky, diagramy, jízdní řády
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – obvod (trojúhelník, čtverec, obdélník) PÁTEK

NOS

 • Měřítko mapy, značky na mapě, nadmořská výška

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Doučování proběhne tento týden v pátek od 12:00 (dobrovolně pro obě skupiny)
 • V úterý 3, 4 VH proběhne preventivní program (tento týden nebude vyučován NOP)
 • 19. 4. třídní schůzky
 • TV bude probíhat za příznivého počasí venku (vhodný cvičební úbor)
 • PČ – modelovací hmota

 

Týdenní plán 3. 4. – 7. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Rod mužský (vzor muž)
 • Opakování PJ
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka, Neobyčejný kluk)
 • Sloh –  sestavení osnovy , přiměřeně  složitý mluvený projev (představení „O Robinsonovi“)
 • Psaní – zápisky NOP
 • ČJ H –  vyjmenovaná slova, podstatná jména, test – doplňovací cvičení (koncovky PJ, VS)

MATEMATIKA

 • Zlomky – úvod
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – rýsování čtverce, obdélníku (obvod),  PONDĚLÍ

NOP 

 • ÚT – 6 VH
 • Bezobratlí živočichové
 • Ekologie

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 3. 4. ZELENÝ DEN
 • Doučování (dobrovolně) proběhne v  PONDĚLÍ  pro všechny skupiny
 • TV bude probíhat za příznivého počasí venku (vhodný cvičební úbor)
 • Úterý 4. 4. (4, 5 VH) projekt ve spolupráci se VII. C – ČESKÁ REPUBLIKA
 • Velikonoční prázdniny 6. 4. – 10. 4. 2023
 • 19. 4. třídní schůzky

 

Týdenní plán 27. 3. – 31. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Rod mužský (vzor pán, muž)
 • Opakování PJ (rod střední, ženský – vzory)
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (Neobyčejný kluk)
 • Sloh –  rozvoj komunikačních schopností
 • Psaní – zápisky z učebnice
 • ČJ H –  vyjmenovaná slova, podstatná jména

MATEMATIKA

 • Opakovací písemná práce
 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Zaokrouhlování
 • Opakování –  násobení pod sebou, dělení se zbytkem, převody jednotek, násobení dvojciferným činitelem
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – rýsování čtverce, obdélníku

NOP

 • Ekosystémy – bezobratlí živočichové
 • Minitestík (kočka, pes, hraboš, havran, liška, veverka)

NOS

 • Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany
 • Značky na mapě
 • Test – „Moje vlast“

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina pana učitele P. Bora:

Unit 8 – TV programmes

Procvičování slovíček: TV programme, science fiction films, action films, quizzes, comedies, cartoons, animal programmes, sports programmes, music programmes, boring, scary, TV channel, watch TV
Procvičování hodin (Kolik je hodin? Je jedna hodina, je půl jedné…)
Procvičování frází:
I like, I don´t like…
My favourite TV programme is…
It is scary/boring/great/amazing…
What time is it? What time is it on?
What channel is it on?
 
Skupina pana učitele D. Chadraby
Dokončení U8, opakování, příprava na test
Úvod do Unit 9 – My free time
učebnice a pracovní sešit str. 42, 43.

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (děti z UK doučování PO, PÁ)
 • TV bude probíhat za příznivého počasí venku (vhodný cvičební úbor)
 • 29. 3. Interaktivní program „Velikonoce“ – kostel Lhotka (3 VH)
 • 30. 3. Sportovní soutěž ŠVIHADLO (nominovaní žáci)
 • 31. 3. Divadlo „Pohádka o Robinsonovi“  110,- Kč
 • 19. 4. třídní schůzky
 • PČ – přinést jehlu na vyšívání (nutné)

Týdenní plán 19. 3. – 24. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Rod mužský (vzor pán, muž)
 • Opakování PJ (rod střední, ženský – vzory)
 • Diktát
 • Čtení – čtení s porozuměním (práce s textem v naučné literatuře), návštěva knihovny
 • Sloh – dopis kamarádovi
 • Psaní – zápisky z učebnice
 • ČJ H –  vyjmenovaná slova, podstatná jména, čtení naučných textů

MATEMATIKA

 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Zaokrouhlování
 • Opakování –  násobení pod sebou
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – osa úsečky, střed úsečky

NOP

 • Živočichové v zimě (liška obecná, hraboš polní, havran polní)

NOS

 • Památná místa naší vlasti
 • Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 8 – TV programmes
Procvičování slovíček: TV programme, science fiction films, action films, quizzes, comedies, cartoons, animal programmes, sports programmes, music programmes, boring, scary, TV channel, watch TV
 
Procvičování hodin (Kolik je hodin? Je jedna hodina, je půl jedné…)
 
Procvičování frází:
I like, I don´t like…
My favourite TV programme is…
It is scary/boring/great/amazing…
What time is it? What time is it on?
What channel is it on?

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (děti z UK doučování PO, PÁ)
 • Přinést 180, – Kč na divadlo a ekoprogram
 • Ekoprogram „Do hlubin rybníka“  70,- Kč (21. 3.)
 • Divadlo „Pohádka o Robinsonovi“  110,- Kč (31. 3.)
 • Odevzdat pracovní listy ČJ+M
 • Nominace žáků na sportovní soutěž „Švihadlo“
 • PČ – přinést jehlu na vyšívání (dobrovolně bavlnku)

 

13. 3. – 17. 3. JARNÍ PRÁZDNINY 

HURÁ PRÁZDNINY | zstelnice.cz

Ekoprogram „Do hlubin rybníka“  70,- Kč (21. 3.)

Divadlo „Pohádka o Robinsonovi“  110,- Kč (31. 3.)

Týdenní plán 6. 3. – 10. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Rod mužský (vzor pán)
 • Opakování PJ (rod střední, ženský – vzory)
 • Diktát
 • Čtení – společná četba na pokračování, pověst (hlavní a vedlejší postavy)
 • Psaní – zápisky z učebnice
 • ČJ H –  vyjmenovaná slova

MATEMATIKA

 • Číslo, početní operace do 1 000 000
 • Opakování –  násobení pod sebou
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – osová souměrnost

NOP

 • Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí (dokončení projektu)

NOS

 • Česká republika (státní symboly)
 • Test

ANGLICKÝ JAZYK

TV Programmes (Unit 8)
Vocabulary/Slovíčka: TV programme, science fiction films, action films, quizzes, comedies, cartoons, animal programmes, sports programmes, music programmes, boring, scary, TV channel, watch TV
Fráze: 

I like/I don´t like…

It´s boring/scary/great!

What programme do you like? I like…

What´s your favourite programme? My favourite programme is…

What time (When) is it on?  It´s on at ….

What channel is it on?  It´s on Channel…

 

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (děti z UK doučování PO, PÁ)
 • 9. 3. RECITAČNÍ SOUTĚŽ (vybraní žáci)
 • 10. 3. projektový den (Česká republika)
 • 13. 3. – 17. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
 • Ve čtvrtek děti přinesou učebnici na NOS (1. díl) a vyměníme za 2. díl

Týdenní plán 27. 2. – 3. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování PJ (rod střední, ženský – vzory)
 • Diktát
 • Báseň – zkoušení (zadáno v lednu)
 • Opakování VS
 • Čtení – společná četba na pokračování, pověst (hlavní a vedlejší postavy)
 • Psaní – zápisky z učebnice
 • Sloh – oznámení, reklama
 • ČJ H – opakování PJ, VS

MATEMATIKA

 • Opakování –  převody jednotek, násobení pod sebou
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný

NOP

 • Opakování učiva
 • Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí

NOS

 • Opakování (od látky MISTR JAN HUS)
 • Test „nanečisto“

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (děti z UK doučování PO, PÁ)
 • Na VV přinést aktuální fotografii (např. z tiskárny)
 • Přinést čtenářský list
 • Dobrovolně – přinést materiály  k probírané látce na NOP (kočka, pes)
 • Nemocné děti pracují dle webu a sledují TEAMS (odkazy, pracovní listy)

 

Týdenní plán 20. 2. – 24. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – rod ženský (vzor píseň, kost)
 • Opakování PJ (rod ženský, vzor žena, růže)
 • Opakování PJ (rod střední, vzory)
 • Opakování VS
 • Sloh – reklama
 • Psaní – zápisky NOS, NOP
 • Společná četba na pokračování – projekt (Neobyčejný kluk)
 • Čtení – film, seriály pro děti, moje knihy (srovnání, diskuze)
 • ČJH –  podstatná jména, vyjmenovaná slova

MATEMATIKA

 • Převody jednotek – jednotky času
 • Opakování – převody jednotek hmotnosti, objemu, délky
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie  – trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný

NOS

 • Marie Terezie, Rudolf II., změny a reformy jejich vlády

NOP

 • Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 7 – school subjects (školní předměty)
   
  učebnice a pracovní sešit str. 31-32.
   
  Vocabulary (slovíčka): English, Maths, Art, I.T., P.E.,  Science, History, Music, Swimming; space school, school bus, subject,  timetable, lesson, today
  Fráze: What time is it? It´s ….. o´clock. It´s half past … We´ve got… My favourite school subject is… What is your favorite school subjects?

OSTATNÍ

 • 21. 2. Dopravní výchova (3+4 VH)
 • Nemoc TU

Týdenní plán 13. 2. – 17. 2.  2023

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – rod ženský (vzor žena, růže)
 • Opakování PJ (rod střední – vzory)
 • Opakování VS
 • Oznámení – pozvánka na zimní karneval
 • Psaní – zápisky NOS, NOP
 • Společná četba na pokračování – projekt (Neobyčejný kluk)
 • ČJH –  Podstatná jména

MATEMATIKA

 • Převody jednotek
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Rovnice – opakování
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geo – kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice

NOS

 • České země po bitvě na Bílé hoře, Jan Amos Komenský

NOP

 • Vzduch, voda

ANGLICKÝ JAZYK

  Unit 6 – Weather (počasí)
učebnice a pracovní sešit str. 27 a 28.

 Vocabulary/slovíčka: sunny, hot, cold, windy, raining, snowing, blowing, wind, today, sunny day, sun, kite, boots

Fráze: It´s sunny. Is it raining? Yes, it is. No, it isn´t. What can I do? We can/can´t… Put on… Don´t forget…

OSTATNÍ

 • Nemoc TU
 • Doučování UK žáků v pondělí odpadá
 • Soutěž ve šplhu 14. 2. (vybraní žáci)

Týdenní plán 6. 2. – 10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – vzor stavení
 • PJ – rod střední, vzor město, moře, kuře – opakování
 • Mluvený projev – rozhovor
 • Psaní – zápisky NOS, NOP
 • Společná četba na pokračování – projekt (Neobyčejný kluk)
 • ČJH –  Podstatná jména

MATEMATIKA

 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Rovnice – opakování
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geo – kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice

NOS

 • České země a způsob života v období habsburské monarchie

NOP

 • Minerály, horniny, půda

ANGLICKÝ JAZYK

What’s the weather like ? – exercises (agendaweb.org)

The weather – vocabulary exercises (agendaweb.org)

City – places 1 – vocabulary exercises (agendaweb.org)

OSTATNÍ

 • Nemoc TU
 • Přinést aktuální fotografii ( VV 14. 2.)
 • Doučování UK žáků v pondělí odpadá

 

Týdenní plán 30. 1. – 3. 2. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – vzor kuře
 • PJ – rod střední, vzor město, moře – opakování
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku
 • Psaní – zápisky NOS, NOP
 • Společná četba na pokračování – projekt
 • ČJH – procvičování podstatná jména – vzory, čtení naučného textu

MATEMATIKA

 • Test – rovnice
 • Rovnice – opakování
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování

NOS

 • Jagelleonci

NOP

 • Minerály, horniny, půda

ANGLICKÝ JAZYK

On holiday – Unit 5
učebnice a pracovní sešit str. 26 – 27.
Přítomný čas průběhový a jeho vytváření – sloveso v infinitivu + ing
Is he/she… ing? Yes, he/she is. No, he/she isn´t. What are you doing? I´m …ing. Are you …ing? Yes, I am . No, I´m not. What is he/she doing? He/she 
Do – doing, sing – singing.
 
Vocabulary – slovíčka: 
swimming, drinking, reading, diving, writing, eating, playing, dancing, swimming, skipping, jumping, running, falling. beach, palm tree, dear, fantastic, holiday, pool

OSTATNÍ

 • 31. 1. výpis z pololetního vysvědčení (předání proběhne poslední VH)
 • 3. 2. jednodenní pololetní prázdniny
 • Doučování dle plánu
 • Nepřítomní žáci sledují Teams

 

Týdenní plán 23. 1. – 27. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – rod střední, vzor město (opakování)
 • PJ – rod střední, vzor moře
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku
 • Čtení – čtení naučného textu
 • Psaní – zápisky NOS, NOP
 • Společná četba na pokračování – projekt
 • ČJH – procvičování podstatná jména, slovesa, VS

MATEMATIKA

 • Rovnice
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování
 • Slovní úlohy
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování
 • Geometrie – kružnice, kruh (nutně kružítko)

NOS

 • Život v době po husitských válkách, období bez krále, Král Jiří z Poděbrad
 • Mistr Jan Hus (minitestík), známka se započítává již do 2. pololetí

NOP

 • Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty

ANGLICKÝ JAZYK

On holiday – Unit 5
učebnice a pracovní sešit str. 24 – 25.
Přítomný čas průběhový a jeho vytváření – sloveso v infinitivu + ing
Is he/she… ing? Yes, he/she is. No, he/she isn´t. What are you doing? I´m …ing. Are you …ing? Yes, I am . No, I´m not. What is he/she doing? He/she 
Do – doing, sing – singing.
 
Vocabulary – slovíčka: 
swimming, drinking, reading, diving, writing, eating, playing, dancing, swimming, skipping, jumping, running, fallingbeach, palm tree, dear, fantastic, holiday, pool

OSTATNÍ

 • 27. 1. Projektová výuka NOS (Jan HUS, Jan Žižka) – přinést zajímavé materiály
 • TV v pondělí  bude probíhat venku (vhodné oblečení a obuv na sníh, lopaty, kluzáky, …)
 • Geometrie – kružítko (nutné!)
 • VV – černý slabý  fix
 • Nepřítomní žáci si doplní zápisky od spolužáků, pracují dle týdenního plánu a Teams , dle návodu na Teams si vyrobí kartičky (vzory – rod střední)
 • Klasifikace za 1. pololetí je již uzavřena, veškeré známky z tohoto týdne se již započítávají do 2. pololetí
 • 31. 1. výpis z pololetního vysvědčení (předání proběhne poslední VH)
 • 3. 2. jednodenní pololetní prázdniny

 

 

Týdenní plán 16. 1. – 20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podstatná jména – opakování
 • Podstatná jména – rod střední, vzory
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku
 • Čtení – čtení naučného textu „husitské války“ (podpora mezipředmětových vztahů)
 • Psaní – zápisky NOS, NOP
 • Společná četba na pokračování – projekt
 • ČJH – podstatná jména

MATEMATIKA

 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – kružnice, kruh

NOS

 • Husitské války, život v českých zemích po husitských válkách
 • Dopsání testu
 • Zkoušení

NOP

 • Hodina přesunuta na středu
 • Dopsání testu
 • Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovíček: town, cinema, café, supermarket, swimming pool, hospital, market, square, sports center, book shop, atd…
Předložky: next to, opposite, between,
Fráze: Go straight (past), turn left/right (at)
učebnice a pracovní sešit str. 22 – 23.
Uzavření známek.

OSTATNÍ

 • 17. 1. iQLANDIA (sraz v 6:55 před školou , návrat kolem 17:00, s sebou: svačinu, pití, pero na vypracování naučného listu, dobrovolně malý obnos peněz , třídní čepice)
 • Oběd – iQLANDIE  (možno zakoupit na místně nebo přinést z domova), obědy do ŠJ odhlášeny hromadně
 • Hodina NOP přesunuta na středu
 • 20. 1. bruslení (brusle a helmu lze zapůjčit na místě, teplé oblečení, rukavice, plastový hrníček na čaj)
 • 20. 1. uzavření známek
 • 23. 1. pedagogická rada
 • Doučování probíhá dle plánu
 • Geometrie – přinést kružítko

 

Týdenní plán 9. 1. – 13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Slovesa – opakování
 • Časování sloves (čas minulý, budoucí)
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku
 • Čtení – práce básní
 • Psaní – písemné vyjádření informace
 • Společná četba na pokračování – projekt
 • ČJH – slovesa

MATEMATIKA

 • Opakovací písemná práce
 • Písemné sčítání odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – trojúhelník (rýsování)

NOP

 • Magnety a světové strany
 • Zkoušení

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války
 • Opakovací test (1. pololetí)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 11. 1. třídní schůzky od 17:30
 • Doučování PO (děti UK), ostatní ČT
 • Přinést 110, – Kč (17. 1. výlet do iQLANDIE, žáci platí je dopravu, vstup + interaktivní program je hrazen z fondu)

Týdenní plán 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovací písemná práce (učivo 1. pololetí)
 • Diktát (zaměření na VS)
 • Slovesa (infinitiv, slovesa zvratná, tvary sloves, časování sloves v přítomném čase)
 • Sloh – novoroční předsevzetí
 • Psaní – výpisky NOS, NOP
 • Čtení – dobrodružná literatura, divadlo, film
 • Společná četba na pokračování – projekt
 • ČJH – slovní druhy (středa)

MATEMATIKA

 • Opakovací písemná práce – příprava
 • Matematika II. díl
 • Čísla větší než 10 000 (sčítání, odčítání zpaměti)
 •  Zaokrouhlování čísel
 • Písemné sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka
 • Geometrie – opakovací práce (učivo 1. pololetí)

NOP

 • Magnety a světové strany
 • Opakovací test za 1. pololetí

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války
 • Zkoušení
 • Opakování na pololetní test

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – město/town
Slovíčka/Vocabularysupermarket, bookshop, cinema, sports centre, clothes shop, café, museum, swimming pool, hotel, village, city, town, square, park, statue,  square, market, castle, river, church, school
Rozšiřování slovní zásoby, rozpoznávní budov ve městě, tvorba (kreslení) vlastního města a jeho popis.
Učebnice a pracovní sešit – strana 20.

OSTATNÍ

 • 2. 1. vánoční prázdniny
 • 3. 1. zahájení školní docházky v roce 2023
 • Doučování (ČT obě skupiny dobrovolně ), UK – PÁ
 • Dbát na vhodné  oblečení na ven – čepice, rukavice, vhodná obuv (venkovní teplota se stále mění)
 • Přinést vánoční opakovací  pracovní listy (ČJ, M)
 • 11. 1. třídní schůzky od 17:30

 

 

Týdenní plán 19. 12. – 22. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovací písemná práce (dopsání)
 • Slovesa (infinitiv, slovesa zvratná, tvary sloves, časování sloves v přítomném čase)
 • Diktát
 • Psaní – dokončení slohu (téma Vánoce)
 • Čtení – hlavní a vedlejší postava, návštěva knihovny
 • Čtenářský kruh (přinést čtenářský list za prosinec)
 • ČJH – slovní druhy

MATEMATIKA

 • Matematika II. díl
 • Čísla větší než 10 000 (sčítání, odčítání zpaměti)
 •  Zaokrouhlování čísel
 • Desetiminutovka

NOP

 • Střídání dne a noci
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Be healthy

Opakování učiva (uč. str. 14-16, pracovní sešit 14-17.)

21.12. Test Unit 3

Vánoce/Christmas – rozdíly mezi českými a anglickými (americkými) Vánoci, slovní zásoba: Christmas tree, carols, bells, candels, Santa Claus, presents.

Anglické koledy

OSTATNÍ

 • Přinést čtenářský list (prosinec)
 • VV – přinést větší misku, čajovou lžičku
 • Doučování proběhne jen v PO (obě skupiny)
 • V pondělí TV proběhne venku (vhodné oblečení, sáňky, lopaty)
 • Ve čtvrtek proběhne besídka ve třídě. S sebou: malý hrneček. Občerstvení zajištěno, budeme vyrábět vafle 🙂 4 VH půjdeme do lesa předat přání Ježíškovi:-)
 • Na prázdniny děti dostanou procvičovací pracovní listy ČJ, M (nemocné děti sledují TEAMS)

Zobrazit zdrojový obrázek

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A DO NOVÉHO ROKU VŠE NEJLEPŠÍ.

Petra Poustecká a Mirka Křivánková 

 

 

Týdenní plán 12. 12. – 16. 12. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovací písemná práce (pátek)
 • VS po V a slova příbuzná, pravopisné chytáky
 • Opakování: podstatná jména, slovesa, slovní druhy
 • Diktát
 • Psaní – stručný zápis do sešitu
 • Čtení s porozuměním (čítanka) – povídka
 • Sloh – Vánoce (písemná forma)
 • ČJH – divadelní představení

MATEMATIKA

 • Matematika II. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Desetiminutovka
 • Geometrie – obdélník, čtverec

NOP

 • Neživá příroda, střídání dne a noci
 • Zkoušení

NOS

 • Karel IV.
 • Test – Přemyslovci

ANGLICKÝ JAZYK

Be healthy! (Unit 3)
 • opakování učiva třetí lekce
 • učebnice a pracovní sešit str. 15, 16, 17
 • slovíčka: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy, unhealthy
 • fráze: What´s the matter? I´ve got a… Go to bed. Eat/Don´t eat… Drink/Don´t drink… Is it healthy?, This is unhealthy, Drink lots of water, Play/do a sport, Don´t eat lots of sweets, fruit and vegetables

OSTATNÍ

Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)

 • Přinést kostým ke své divadelní roli (popř. ve škole dotvoříme)
 • 14. 12. Sněhová královna – Hudební divadlo Karlín
 • 14. 12. divadelní představení „Láska rohatá“ 17:45 (prosíme o dochvilnost)

 

Týdenní plán 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po S, Z a slova příbuzná, pravopisné chytáky
 • Opakování: podstatná jména, slovesa, slovní druhy
 • Diktát
 • Psaní – stručný zápis do sešitu
 • Čtení s porozuměním (čítanka) – pohádka
 • Sloh – Vánoce
 • ČJH – divadelní představení

 

MATEMATIKA

Opakovací písemná práce

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Zaokrouhlování čísel
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník (pravý úhel), opakovací minitestík

NOP

 • Zima v přírodě
 • Ústní zkoušení
 • Minitestík – houby

NOS

 • Přemyslovci – dokončení
 • Lucemburkové
 • Minitestík

ANGLICKÝ JAZYK

 • Be healthy! (Unit 3)
  učebnice a pracovní sešit str. 15 a 16

  slovíčka: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy

  Fráze: What´s the matter? I´ve got a… Go to bed. Eat/Don´t eat… Drink/Don´t drink… Is it healthy?

OSTATNÍ

 • 5. 12. ČERTÍ ŠKOLA  – vstup v kostýmech
 • Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)
 • 9. 12. Bruslení – Sofijské náměstí
 • 14. 12. Sněhová královna – Hudební divadlo Karlín
 • 14. 12. divadelní představení „Láska rohatá“
 • PČ – přinést deset plátků sušených pomerančů nebo mandarinek, tyčinka skořice

Týdenní plán 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po P a slova příbuzná, pravopisné chytáky
 • Opakování: podstatná jména, slovesa, slovní druhy
 • Diktát
 • Inzerát, oznámení
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Psaní – opis, přepis
 • ČJH – Divadelní představení

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Zaokrouhlování čísel
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník (pravý úhel), opakovací minitestík

NOP

 • Houby
 • Ústní zkoušení

NOS

 • Král železný a zlatý, poslední Přemyslovci
 • Minitestík

ANGLICKÝ JAZYK

 • LEKCE 3 – Be healthy
  učebnice strana 14 – 15
  pracovní sešit strana 14 -15
 • Slovní zásoba: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy
 • Fráze: What´s the matter? I´ve got a… Go to bed. Eat/Don´t eat… Drink/Don´t drink…I am ill.

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)
 • 9. 12. Bruslení – Sofijské náměstí
 • 14. 12. Sněhová královna – Hudební divadlo Karlín
 • 14. 12. divadelní představení „Láska rohatá“
 • PČ – přinést deset plátků sušených pomerančů nebo mandarinek, tyčinka skořice

 

Týdenní plán 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po M a slova příbuzná, pravopisné chytáky
 • Popis věci
 • Diktát
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Psaní – opis, přepis
 • ČJH – Poslech literárních textů (bajka)

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník (pravý úhel)

NOP

 • Lesní stromy (pokračování)
 • Minitestík

NOS

 • Kosmova kronika česká
 • Anežka česká
 • Minitestík

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)
 • Středa dobrovolný „divadelní kroužek“
 • Kontrola didaktických pomůcek a cvičebního úboru
 • Pátek OVOV – 11 h (cvičební úbor)

 

Týdenní plán 14. 11. – 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po L a slova příbuzná
 • Diktát
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Psaní – opis  (VS po L)
 • ČJH – opakování VS po B, L a slova příbuzná, pravopisné chytáky

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka

NOP

 • Lesní stromy
 • Ústní zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ

 • Doučování PO (pro obě skupiny)
 • 14. 11. „Zábavné pečení aneb co jedli Přemyslovci?“ (přinést zástěru nebo delší tričko 🙂
 • Kontrola didaktických pomůcek (karty I/Y, čísla, VS, pády)
 • 16. 11. odpolední divadelní zkouška (14:00)
 • 17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 18. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Týdenní plán 7. 11. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony, vyjmenovaná slova po B
 • Předpona v-, předložka bez
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Diktát
 • Opis (předpony, předložky)
 • Vypravování podle obrázkové osnovy „Příprava pokrmu – medové koláčky“
 • Čtenářský list (prezentace knihy za říjen) pondělí
 • ČJH – minitestík VS po B, předpony

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka
 • Násobení jednociferným číslem
 • Slovní úlohy
 • Zaokrouhlování
 • Geo – kolmé a rovnoběžné přímky
 • Geo – test (přímka, úsečka, bod, kolmice, rovnoběžky, různoběžky, zápis)

NOP

 • Stromy a keře
 • Ústní zkoušení

NOS

 • Břetislav a Jitka, Kosmova kronika
 • Ústní zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

Místnosti, věci a nábytek v domě

Učebnice a pracovní sešit UNIT 2

Slovíčka: house/flat, kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, plant, cupboard, drawer, table, chair, TV, cooker, bed, sofa, downstairs, upstairs

Předložky: IN, ON, BEHIND, UNDER, NEXT TO

Fráze: There is…/There are…, Is there…?/Are there…?, Yes, there is. No, there isn´t./ Yes, there are. No, there aren´t. Where´s….? It´s in/on/under/behind the…

– Místnosti, věci a nábytek v domě

Učebnice a pracovní sešit UNIT 2

Slovíčka: house/flat, kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, plant, cupboard, drawer, table, chair, TV, cooker, bed, sofa, downstairs, upstairs

Předložky: IN, ON, BEHIND, UNDER, NEXT TO

Fráze: There is…/There are…, Is there…?/Are there…?, Yes, there is. No, there isn´t./ Yes, there are. No, there aren´t. Where´s….? It´s in/on/under/behind the…

OSTATNÍ

 • 9. 11. třídní schůzka od 17:30 (možnost osobní konzultace – domluva emailem)
 • Kontrola pomůcek a cvičebního úboru
 • Doučování PO, ČT
 • „Zábavné pečení aneb co jedli Přemyslovci?“ (přinést zástěru 🙂
 • Pondělí – přinést čtenářský list a knihu (prezentace v kruhu)
 • 9. 11. dobrovolná divadelní zkouška
 • 17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 18. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

 

 

 

Týdenní plán 31. 10. – 4. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony, stavba slova
 • Předpony od-, vy-/vý-
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Návštěva knihovny (středa) – Hrdinové dětské literatury
 • Diktát
 • Popis osoby (maminka)
 • Příprava čtenářského listu za měsíc říjen

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Procvičování násobilky
 • Násobení jednociferným číslem
 • Slovní úlohy
 • Zaokrouhlování
 • Geo – kolmice a rovnoběžky (čtvrtek)

NOP

 • Plané a kulturní rostliny
 • Ústní zkoušení

NOS

 • Projektový den „Přemyslovci, Kosmova kronika“  (pátek)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Opakovací test (středa)

OSTATNÍ

 • 31. 10. Haloweenský  „černý“ den  – vstup do třídy v kostýmech nebo v černém oblečení 🙂
 • 9. 11. třídní schůzka od 17:30
 • Kontrola pomůcek a cvičebního úboru
 • Doučování PO, ČT

 

Týdenní plán 24. 10. – 28. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony
 • Předpony od-, vy-/vý-
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – opakování VS po B

MATEMATIKA 

 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Procvičování násobilky
 • Násobení jednociferným číslem
 • Slovní úlohy
 • Zaokrouhlování

NOP

 • Třídění rostlin podle  délky života (opakování)

OSTATNÍ

 • 26. 10. a 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 • 28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK
 • PO – neproběhne doučování pro žáky z Ukrajiny
 • Kontrola a podpis v ŽK (jiná sdělení)
 • 31. 10. Haloweenský  „černý“ den

 

Týdenní plán 17. 10. – 21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony
 • Předpony vz-, roz-, bez-
 • Diktát
 • Přepis
 • Sloh – popis osoby
 • Čtení – členění textu a orientace v něm
 • ČJH – poslech povídky

MATEMATIKA 

 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Násobení jednociferným číslem
 • Desetiminutovka (středa)
 • Slovní úlohy
 • Zaokrouhlování (desítky, stovky, tisíce)
 • Geo – rýsování kolmic procházejících daným bodem
 • Geo – opakovací test (učivo 3. ročníku)

NOS

 • Slavníkovci a svatý Vojtěch
 • Románský sloh, kníže Václav a Boleslav (minitestík)
 • Ústní zkoušení

NOP

 • Třídění rostlin podle  délky života

OSTATNÍ

 • Nutně obalit školní sešity (1/3 žáků nemá obaleno)
 • Domácí čtení – 15 min. denně
 • Doučování dle skupin
 • Nepřítomní žáci sledují úkoly na TEAMS
 • PČ – modelovací hmota
 • Přinést 219, – Kč na VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ HD Karlín
 • 26. 10. a 27. 10. –  podzimní prázdniny
 • 28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK

Týdenní plán 10. 10. – 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku (předpona, kořen, přípona)
 • Předložky, předpony
 • Předpony od-, nad-, pod-, před-; tvarově stejné předložky
 • Diktát (úterý)
 • Sloh – adresa
 • Rozdíl mezi prózou a poezií
 • Zkoušení – báseň „Angličané“
 • Slovní druhy

MATEMATIKA 

 • Čísla do 10000 – čtení, zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Desetiminutovka (středa)
 • Slovní úlohy
 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Geo – kolmice (rýsování)

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav (opakování)
 • Románský sloh
 • Slavníkovci a svatý Vojtěch
 • Ústní zkoušení

NOP

 • Opakovací test (rodové a druhové jméno, přírodniny, suroviny, výrobek, letní a zimní příroda)
 • Byliny a obiloviny

OSTATNÍ

 • Prosím rodiče o podpis a kontrolu ŽK (jiná sdělení).
 • Pondělí kontrola cvičebního úboru (tepláky/legíny, tričko, mikina, boty na ven, boty do tělocvičny). Děti nenosí úplný cvičební úbor.
 • Geometrie – do třídního boxu vložit (pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, fixa na mazací tabulku), pořídit si podložku do sešitu geometrie
 • Nepřítomní žáci sledují Teams, pracují dle zadání
 • Nutně číst denně 15 minut
 • Obalit sešity – školní i domácí
 • Doučování dle skupin
 • Na PČ přinést přírodniny vhodné k lisování

 

Týdenní plán 3. 10. – 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku (předpona, kořen, přípona)
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod) – TEST
 • Podstatná jména ve větě
 • Diktát (úterý)
 • Báseň Angličané – zkoušení přednesu (zadáno 16. 9. )

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Desetiminutovka (středa)
 • Dělení se zbytkem
 • Zaokrouhlování
 • Násobení, dělení
 • Sčítání pod sebou
 • Slovní úlohy
 • Násobení a dělení i mimo obor násobilky
 • Geometrie – pátek  (opakování učiva 3. ročníku)

NOS

 • Opakovací minitest (Slované – pondělí, Velkomoravská říše – čtvrtek)
 • Doba přemyslovských knížat

NOP

 • Letní a zimní příroda
 • Příprava na opakovací test (rodové a druhové jméno, přírodniny, suroviny, výrobek)

OSTATNÍ

 • 3. 10. pondělí je poslední hodina plavání (sraz před školou v 7:30)
 • 4. 10. ČERVENÝ DEN (vstup do třídy v červeném oblečení :-))
 • Obalit školní i domácí sešity (třetina dětí ve třídě má neobalené sešity !!!)
 • Denně číst – min 15 minut (nutné)
 • Nepřítomní žáci sledují TEAMS
 • Doučování dle skupin
 • Přinést cvičební úbor (TV bude probíhat v tělocvičně i venku, dle počasí)
 • Prosím o úhradu pracovního sešitu na angličtinu

Týdenní plán 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po B, slova příbuzná, pravopisné chytáky
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod)
 • Podstatná jména ve větě

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Dělení se zbytkem
 • Zaokrouhlování
 • Násobení, dělení
 • Sčítání pod sebou
 • Slovní úlohy

NOS

 • Pokračování v projektové výuce
 • Pracovní list
 • Velkomoravská říše
 • Příchod Konstantina a Metoděje
 • Počátky křesťanství

NOS

 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
 • Pondělí a pátek  sraz 7:30 před školou), s sebou: věci dle seznamu
 • Z důvodu plavání odpadá hodina NOP
 • Přinést obaly na sešity
 • Denně číst 15 minut
 • Doučování PO, ČT (děti z UK pondělí, pátek), rozdělení dle skupin
 • Nepřítomní žáci sledují TEAMS ( vloženy pracovní listy)

 

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Slova mnohoznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená , citově zabarvená, jednoznačná, souznačná
 • Věta, souvětí, větné vzorce
 • VS po B, slova příbuzná, pravopisné chytáky

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování
 • Násobení, dělení
 • Sčítání pod sebou
 • Slovní úlohy

NOS

 • Pokračování v projektové výuce
 • Velkomoravská říše
 • Příchod Konstantina a Metoděje
 • Počátky křesťanství

OSTATNÍ 

 • 19. 9. začínáme plavat (pondělí a pátek  sraz 7:30 před školou), s sebou: věci dle seznamu
 • Z důvodu plavání odpadá hodina NOP
 • Přinést obaly na sešity
 • Denně číst 15 minut
 • Doučování PO, ČT (děti z UK pondělí, pátek), rozdělení dle skupin

 

 

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Slova mnohoznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená
 • Věta, souvětí, větné vzorce
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Vypravování „Moje škola“
 • Upevnění tvarů písmen (psaní)
 • Čtení – Staré pověsti české

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování
 • Násobení, dělení
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (pátek)

NOP

 • Jedinec a druh

NOS

 • Příchod Konstantina a Metoděje
 • Počátky křesťanství

OSTATNÍ 

 • Nepřítomní žáci pracují dle týdenního plánu a Teams
 • Obalit učebnice, přinést obaly na sešity
 • 14. 9. Den stromů – návštěva Kunratického lesa (info mailem)
 • Od 19. 9. začíná kurz plavání
 • Denně číst 15 minut
 • Do třídy: 3 balení papírových kapesníků (krabice), 2 balení kuchyňské utěrky
 • 16. 9. Projektový den – polytechnická učebna

Týdenní plán 5. 9. – 9. 9. 2022 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Stavba slova
 • Předpony
 • Vyjmenovaná slova
 • Vypravování „Mé vysněné prázdniny“
 • Upevnění tvarů písmen (pracovní list)
 • Čtení – pověsti, čítanka

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení, dělení
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (pátek)

NOP

 • Výrobky a přírodniny

NOS

 • Dávní Slované
 • Pracovní list

INF

 • Ovládání digitálního zařízení – digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace, přihlášení do PC a na účet Office 365 (uživatelské jméno a heslo stejné, jako by se děti přihlašovaly do Teams)
 • v září a říjnu bude informatika zaměřena hlavně ovládání ve Windows (malování, ovládání myši, aplikace, přihlašování, orientace ve Win)
 • žádný sešit není potřeba

OSTATNÍ 

 • Třídní schůzky 7. 9. od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)
 • Doplnit informace do ŽK, podpis rodičů (TS, školní řád)
 • Obalit ŽK
 • V pondělí rozdáváme učebnice (přinést obaly)
 • Přinést 65, – na sešity
 • Přinést prázdninový deník (dobrovolný úkol, který děti dostaly na prázdniny 🙂
 • Kurz plavání od 19. 9. (informace děti dostaly na lístečku)
 • Přinést potvrzení – plavání
 • Do třídy: 3 balení papírových kapesníků (krabice), 2 balení kuchyňské utěrky
 • Školní pomůcky – seznam odeslán emailem
 • TV – cvičební úbor na ven i do tělocvičny

Vážení rodiče a milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023.  Veškeré informace k novému školnímu roku  Vám byly odeslány emailem.

Na děti se již moc těšíme 🙂

Petra Poustecká a Miroslava Křivánková

 

Komentáře jsou uzavřeny.