IV.A Bc. Petra Poustecká

Mgr. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 3. 10. – 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku (předpona, kořen, přípona)
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod) – TEST
 • Podstatná jména ve větě
 • Diktát (úterý)
 • Báseň Angličané – zkoušení přednesu (zadáno 16. 9. )

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Desetiminutovka (středa)
 • Dělení se zbytkem
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Sčítání pod sebou 
 • Slovní úlohy 
 • Násobení a dělení i mimo obor násobilky 
 • Geometrie – pátek  (opakování učiva 3. ročníku)

NOS

 • Opakovací minitest (Slované – pondělí, Velkomoravská říše – čtvrtek)
 • Doba přemyslovských knížat 

NOP

 • Letní a zimní příroda 
 • Příprava na opakovací test (rodové a druhové jméno, přírodniny, suroviny, výrobek)

OSTATNÍ

 • 3. 10. pondělí je poslední hodina plavání (sraz před školou v 7:30)
 • 4. 10. ČERVENÝ DEN (vstup do třídy v červeném oblečení :-))
 • Obalit školní i domácí sešity (třetina dětí ve třídě má neobalené sešity !!!)
 • Denně číst – min 15 minut (nutné)
 • Nepřítomní žáci sledují TEAMS 
 • Doučování dle skupin 
 • Přinést cvičební úbor (TV bude probíhat v tělocvičně i venku, dle počasí)
 • Prosím o úhradu pracovního sešitu na angličtinu 

 

Týdenní plán 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po B, slova příbuzná, pravopisné chytáky 
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod)
 • Podstatná jména ve větě

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Dělení se zbytkem
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Sčítání pod sebou 
 • Slovní úlohy 

NOS

 • Pokračování v projektové výuce 
 • Pracovní list 
 • Velkomoravská říše 
 • Příchod Konstantina a Metoděje 
 • Počátky křesťanství 

NOS

 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • Pondělí a pátek  sraz 7:30 před školou), s sebou: věci dle seznamu 
 • Z důvodu plavání odpadá hodina NOP
 • Přinést obaly na sešity
 • Denně číst 15 minut 
 • Doučování PO, ČT (děti z UK pondělí, pátek), rozdělení dle skupin 
 • Nepřítomní žáci sledují TEAMS ( vloženy pracovní listy)

 

 

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Slova mnohoznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená , citově zabarvená, jednoznačná, souznačná 
 • Věta, souvětí, větné vzorce 
 • VS po B, slova příbuzná, pravopisné chytáky 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Sčítání pod sebou 
 • Slovní úlohy 

NOS

 • Pokračování v projektové výuce 
 • Velkomoravská říše 
 • Příchod Konstantina a Metoděje 
 • Počátky křesťanství 

OSTATNÍ 

 • 19. 9. začínáme plavat (pondělí a pátek  sraz 7:30 před školou), s sebou: věci dle seznamu 
 • Z důvodu plavání odpadá hodina NOP
 • Přinést obaly na sešity
 • Denně číst 15 minut 
 • Doučování PO, ČT (děti z UK pondělí, pátek), rozdělení dle skupin 

 

 

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Slova mnohoznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená  
 • Věta, souvětí, větné vzorce 
 • Vyjmenovaná slova po B 
 • Vypravování „Moje škola“ 
 • Upevnění tvarů písmen (psaní)
 • Čtení – Staré pověsti české 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (pátek)

NOP

 • Jedinec a druh 

NOS

 • Příchod Konstantina a Metoděje 
 • Počátky křesťanství 

OSTATNÍ 

 • Nepřítomní žáci pracují dle týdenního plánu a Teams 
 • Obalit učebnice, přinést obaly na sešity 
 • 14. 9. Den stromů – návštěva Kunratického lesa (info mailem)
 • Od 19. 9. začíná kurz plavání 
 • Denně číst 15 minut
 • Do třídy: 3 balení papírových kapesníků (krabice), 2 balení kuchyňské utěrky 
 • 16. 9. Projektový den – polytechnická učebna 

Týdenní plán 5. 9. – 9. 9. 2022 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Stavba slova 
 • Předpony 
 • Vyjmenovaná slova 
 • Vypravování „Mé vysněné prázdniny“
 • Upevnění tvarů písmen (pracovní list)
 • Čtení – pověsti, čítanka 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení, dělení 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (pátek)

NOP

 • Výrobky a přírodniny 

NOS

 • Dávní Slované
 • Pracovní list 

INF

 • Ovládání digitálního zařízení – digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace, přihlášení do PC a na účet Office 365 (uživatelské jméno a heslo stejné, jako by se děti přihlašovaly do Teams)
 • v září a říjnu bude informatika zaměřena hlavně ovládání ve Windows (malování, ovládání myši, aplikace, přihlašování, orientace ve Win)
 • žádný sešit není potřeba

OSTATNÍ 

 • Třídní schůzky 7. 9. od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)
 • Doplnit informace do ŽK, podpis rodičů (TS, školní řád)
 • Obalit ŽK 
 • V pondělí rozdáváme učebnice (přinést obaly)
 • Přinést 65, – na sešity 
 • Přinést prázdninový deník (dobrovolný úkol, který děti dostaly na prázdniny 🙂
 • Kurz plavání od 19. 9. (informace děti dostaly na lístečku)
 • Přinést potvrzení – plavání 
 • Do třídy: 3 balení papírových kapesníků (krabice), 2 balení kuchyňské utěrky 
 • Školní pomůcky – seznam odeslán emailem 
 • TV – cvičební úbor na ven i do tělocvičny 

Vážení rodiče a milé děti, 

vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023.  Veškeré informace k novému školnímu roku  Vám byly odeslány emailem. 

Na děti se již moc těšíme 🙂

Petra Poustecká a Miroslava Křivánková 

 

Komentáře jsou uzavřeny.