IV.A Bc. Petra Poustecká

Bc. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 6. 2. – 10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – vzor stavení 
 • PJ – rod střední, vzor město, moře, kuře – opakování 
 • Mluvený projev – rozhovor 
 • Psaní – zápisky NOS, NOP 
 • Společná četba na pokračování – projekt (Neobyčejný kluk)
 • ČJH –  Podstatná jména 

MATEMATIKA

 • Písemné násobení dvouciferným činitelem 
 • Rovnice – opakování 
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování 
 • Slovní úlohy 
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování 
 • Geo – kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice 

NOS

 • České země a způsob života v období habsburské monarchie 

NOP

 • Minerály, horniny, půda 

ANGLICKÝ JAZYK

 • revision unit 4
 • test unit 4
 • unit 5 vocabulary

OSTATNÍ

 • Přinést aktuální fotografii ( VV 14. 2.)
 • Doučování UK žáků v pondělí odpadá 

 

Týdenní plán 30. 1. – 3. 2. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – vzor kuře
 • PJ – rod střední, vzor město, moře – opakování 
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku 
 • Psaní – zápisky NOS, NOP 
 • Společná četba na pokračování – projekt 
 • ČJH – procvičování podstatná jména – vzory, čtení naučného textu 

MATEMATIKA

 • Test – rovnice 
 • Rovnice – opakování 
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování 
 • Slovní úlohy 
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování 

NOS

 • Jagelleonci

NOP

 • Minerály, horniny, půda 

ANGLICKÝ JAZYK

On holiday – Unit 5
učebnice a pracovní sešit str. 26 – 27.
Přítomný čas průběhový a jeho vytváření – sloveso v infinitivu + ing
Is he/she… ing? Yes, he/she is. No, he/she isn´t. What are you doing? I´m …ing. Are you …ing? Yes, I am . No, I´m not. What is he/she doing? He/she 
Do – doing, sing – singing.
 
Vocabulary – slovíčka: 
swimming, drinking, reading, diving, writing, eating, playing, dancing, swimming, skipping, jumping, running, falling. beach, palm tree, dear, fantastic, holiday, pool

OSTATNÍ

 • 31. 1. výpis z pololetního vysvědčení (předání proběhne poslední VH)
 • 3. 2. jednodenní pololetní prázdniny 
 • Doučování dle plánu 
 • Nepřítomní žáci sledují Teams

 

Týdenní plán 23. 1. – 27. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • PJ – rod střední, vzor město (opakování)
 • PJ – rod střední, vzor moře
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku 
 • Čtení – čtení naučného textu 
 • Psaní – zápisky NOS, NOP 
 • Společná četba na pokračování – projekt 
 • ČJH – procvičování podstatná jména, slovesa, VS

MATEMATIKA

 • Rovnice 
 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování 
 • Slovní úlohy 
 • Didaktické hry, použití IT techniky na procvičování 
 • Geometrie – kružnice, kruh (nutně kružítko)

NOS

 • Život v době po husitských válkách, období bez krále, Král Jiří z Poděbrad
 • Mistr Jan Hus (minitestík), známka se započítává již do 2. pololetí 

NOP

 • Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty

ANGLICKÝ JAZYK

On holiday – Unit 5
učebnice a pracovní sešit str. 24 – 25.
Přítomný čas průběhový a jeho vytváření – sloveso v infinitivu + ing
Is he/she… ing? Yes, he/she is. No, he/she isn´t. What are you doing? I´m …ing. Are you …ing? Yes, I am . No, I´m not. What is he/she doing? He/she 
Do – doing, sing – singing.
 
Vocabulary – slovíčka: 
swimming, drinking, reading, diving, writing, eating, playing, dancing, swimming, skipping, jumping, running, fallingbeach, palm tree, dear, fantastic, holiday, pool

OSTATNÍ

 • 27. 1. Projektová výuka NOS (Jan HUS, Jan Žižka) – přinést zajímavé materiály 
 • TV v pondělí  bude probíhat venku (vhodné oblečení a obuv na sníh, lopaty, kluzáky, …)
 • Geometrie – kružítko (nutné!)
 • VV – černý slabý  fix 
 • Nepřítomní žáci si doplní zápisky od spolužáků, pracují dle týdenního plánu a Teams , dle návodu na Teams si vyrobí kartičky (vzory – rod střední)
 • Klasifikace za 1. pololetí je již uzavřena, veškeré známky z tohoto týdne se již započítávají do 2. pololetí
 • 31. 1. výpis z pololetního vysvědčení (předání proběhne poslední VH)
 • 3. 2. jednodenní pololetní prázdniny 

 

 

Týdenní plán 16. 1. – 20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podstatná jména – opakování
 • Podstatná jména – rod střední, vzory 
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku 
 • Čtení – čtení naučného textu „husitské války“ (podpora mezipředmětových vztahů)
 • Psaní – zápisky NOS, NOP 
 • Společná četba na pokračování – projekt 
 • ČJH – podstatná jména

MATEMATIKA

 • Písemné sčítání, odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – kružnice, kruh 

NOS

 • Husitské války, život v českých zemích po husitských válkách 
 • Dopsání testu 
 • Zkoušení

NOP

 • Hodina přesunuta na středu 
 • Dopsání testu
 • Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovíček: town, cinema, café, supermarket, swimming pool, hospital, market, square, sports center, book shop, atd…
Předložky: next to, opposite, between, 
Fráze: Go straight (past), turn left/right (at)
učebnice a pracovní sešit str. 22 – 23.
Uzavření známek.

OSTATNÍ

 • 17. 1. iQLANDIA (sraz v 6:55 před školou , návrat kolem 17:00, s sebou: svačinu, pití, pero na vypracování naučného listu, dobrovolně malý obnos peněz , třídní čepice)
 • Oběd – iQLANDIE  (možno zakoupit na místně nebo přinést z domova), obědy do ŠJ odhlášeny hromadně 
 • Hodina NOP přesunuta na středu
 • 20. 1. bruslení (brusle a helmu lze zapůjčit na místě, teplé oblečení, rukavice, plastový hrníček na čaj)
 • 20. 1. uzavření známek 
 • 23. 1. pedagogická rada 
 • Doučování probíhá dle plánu 
 • Geometrie – přinést kružítko

 

Týdenní plán 9. 1. – 13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Slovesa – opakování
 • Časování sloves (čas minulý, budoucí)
 • Diktát
 • Sloh – popis výrobku 
 • Čtení – práce básní 
 • Psaní – písemné vyjádření informace 
 • Společná četba na pokračování – projekt 
 • ČJH – slovesa 

MATEMATIKA

 • Opakovací písemná práce 
 • Písemné sčítání odčítání čísel nad 10 000
 • Desetiminutovka
 • Zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání – opakování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – trojúhelník (rýsování)

NOP

 • Magnety a světové strany 
 • Zkoušení 

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války 
 • Opakovací test (1. pololetí)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 11. 1. třídní schůzky od 17:30 
 • Doučování PO (děti UK), ostatní ČT 
 • Přinést 110, – Kč (17. 1. výlet do iQLANDIE, žáci platí je dopravu, vstup + interaktivní program je hrazen z fondu)

Týdenní plán 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovací písemná práce (učivo 1. pololetí)
 • Diktát (zaměření na VS)
 • Slovesa (infinitiv, slovesa zvratná, tvary sloves, časování sloves v přítomném čase)
 • Sloh – novoroční předsevzetí 
 • Psaní – výpisky NOS, NOP
 • Čtení – dobrodružná literatura, divadlo, film
 • Společná četba na pokračování – projekt 
 • ČJH – slovní druhy (středa)

MATEMATIKA

 • Opakovací písemná práce – příprava 
 • Matematika II. díl
 • Čísla větší než 10 000 (sčítání, odčítání zpaměti)
 •  Zaokrouhlování čísel 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie – opakovací práce (učivo 1. pololetí)

NOP

 • Magnety a světové strany 
 • Opakovací test za 1. pololetí

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války 
 • Zkoušení 
 • Opakování na pololetní test 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – město/town
Slovíčka/Vocabularysupermarket, bookshop, cinema, sports centre, clothes shop, café, museum, swimming pool, hotel, village, city, town, square, park, statue,  square, market, castle, river, church, school
Rozšiřování slovní zásoby, rozpoznávní budov ve městě, tvorba (kreslení) vlastního města a jeho popis.
Učebnice a pracovní sešit – strana 20.

OSTATNÍ

 • 2. 1. vánoční prázdniny 
 • 3. 1. zahájení školní docházky v roce 2023 
 • Doučování (ČT obě skupiny dobrovolně ), UK – PÁ 
 • Dbát na vhodné  oblečení na ven – čepice, rukavice, vhodná obuv (venkovní teplota se stále mění)
 • Přinést vánoční opakovací  pracovní listy (ČJ, M)
 • 11. 1. třídní schůzky od 17:30 

 

 

Týdenní plán 19. 12. – 22. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovací písemná práce (dopsání)
 • Slovesa (infinitiv, slovesa zvratná, tvary sloves, časování sloves v přítomném čase)
 • Diktát
 • Psaní – dokončení slohu (téma Vánoce)
 • Čtení – hlavní a vedlejší postava, návštěva knihovny 
 • Čtenářský kruh (přinést čtenářský list za prosinec)
 • ČJH – slovní druhy 

MATEMATIKA

 • Matematika II. díl
 • Čísla větší než 10 000 (sčítání, odčítání zpaměti)
 •  Zaokrouhlování čísel 
 • Desetiminutovka 

NOP

 • Střídání dne a noci
 • Zkoušení 

   

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Be healthy

Opakování učiva (uč. str. 14-16, pracovní sešit 14-17.)

21.12. Test Unit 3

Vánoce/Christmas – rozdíly mezi českými a anglickými (americkými) Vánoci, slovní zásoba: Christmas tree, carols, bells, candels, Santa Claus, presents.

Anglické koledy

 

OSTATNÍ

 • Přinést čtenářský list (prosinec)
 • VV – přinést větší misku, čajovou lžičku 
 • Doučování proběhne jen v PO (obě skupiny)
 • V pondělí TV proběhne venku (vhodné oblečení, sáňky, lopaty)
 • Ve čtvrtek proběhne besídka ve třídě. S sebou: malý hrneček. Občerstvení zajištěno, budeme vyrábět vafle 🙂 4 VH půjdeme do lesa předat přání Ježíškovi:-)
 • Na prázdniny děti dostanou procvičovací pracovní listy ČJ, M (nemocné děti sledují TEAMS)

Zobrazit zdrojový obrázek

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A DO NOVÉHO ROKU VŠE NEJLEPŠÍ.

Petra Poustecká a Mirka Křivánková 

 

 

Týdenní plán 12. 12. – 16. 12. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovací písemná práce (pátek)
 • VS po V a slova příbuzná, pravopisné chytáky 
 • Opakování: podstatná jména, slovesa, slovní druhy  
 • Diktát 
 • Psaní – stručný zápis do sešitu
 • Čtení s porozuměním (čítanka) – povídka 
 • Sloh – Vánoce (písemná forma)
 • ČJH – divadelní představení 

MATEMATIKA

 • Matematika II. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie – obdélník, čtverec 

NOP

 • Neživá příroda, střídání dne a noci
 • Zkoušení 

NOS

 • Karel IV. 
 • Test – Přemyslovci 

ANGLICKÝ JAZYK

Be healthy! (Unit 3)
 • opakování učiva třetí lekce
 • učebnice a pracovní sešit str. 15, 16, 17
 • slovíčka: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy, unhealthy
 • fráze: What´s the matter? I´ve got a… Go to bed. Eat/Don´t eat… Drink/Don´t drink… Is it healthy?, This is unhealthy, Drink lots of water, Play/do a sport, Don´t eat lots of sweets, fruit and vegetables

OSTATNÍ

                Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)

 • Přinést kostým ke své divadelní roli (popř. ve škole dotvoříme)
 • 14. 12. Sněhová královna – Hudební divadlo Karlín 
 • 14. 12. divadelní představení „Láska rohatá“ 17:45 (prosíme o dochvilnost)

 

Týdenní plán 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po S, Z a slova příbuzná, pravopisné chytáky 
 • Opakování: podstatná jména, slovesa, slovní druhy  
 • Diktát 
 • Psaní – stručný zápis do sešitu
 • Čtení s porozuměním (čítanka) – pohádka
 • Sloh – Vánoce 
 • ČJH – divadelní představení 

 

MATEMATIKA

Opakovací písemná práce 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Zaokrouhlování čísel 
 • Desetiminutovka 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník (pravý úhel), opakovací minitestík 

NOP

 • Zima v přírodě 
 • Ústní zkoušení
 • Minitestík – houby 

NOS

 • Přemyslovci – dokončení 
 • Lucemburkové 
 • Minitestík 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Be healthy! (Unit 3)
  učebnice a pracovní sešit str. 15 a 16

  slovíčka: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy

  Fráze: What´s the matter? I´ve got a… Go to bed. Eat/Don´t eat… Drink/Don´t drink… Is it healthy? 

OSTATNÍ

 • 5. 12. ČERTÍ ŠKOLA  – vstup v kostýmech 
 • Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)
 • 9. 12. Bruslení – Sofijské náměstí 
 • 14. 12. Sněhová královna – Hudební divadlo Karlín 
 • 14. 12. divadelní představení „Láska rohatá“ 
 • PČ – přinést deset plátků sušených pomerančů nebo mandarinek, tyčinka skořice 

Týdenní plán 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po P a slova příbuzná, pravopisné chytáky 
 • Opakování: podstatná jména, slovesa, slovní druhy  
 • Diktát 
 • Inzerát, oznámení
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Psaní – opis, přepis 
 • ČJH – Divadelní představení 

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Zaokrouhlování čísel 
 • Desetiminutovka 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník (pravý úhel), opakovací minitestík 

NOP

 • Houby 
 • Ústní zkoušení

NOS

 • Král železný a zlatý, poslední Přemyslovci 
 • Minitestík 

ANGLICKÝ JAZYK

 • LEKCE 3 – Be healthy
  učebnice strana 14 – 15
  pracovní sešit strana 14 -15
 • Slovní zásoba: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy
 • Fráze: What´s the matter? I´ve got a… Go to bed. Eat/Don´t eat… Drink/Don´t drink…I am ill.

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)
 • 9. 12. Bruslení – Sofijské náměstí 
 • 14. 12. Sněhová královna – Hudební divadlo Karlín 
 • 14. 12. divadelní představení „Láska rohatá“ 
 • PČ – přinést deset plátků sušených pomerančů nebo mandarinek, tyčinka skořice

 

Týdenní plán 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po M a slova příbuzná, pravopisné chytáky 
 • Popis věci 
 • Diktát 
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Psaní – opis, přepis 
 • ČJH – Poslech literárních textů (bajka)

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník (pravý úhel)

NOP

 • Lesní stromy (pokračování)
 • Minitestík 

NOS

 • Kosmova kronika česká
 • Anežka česká 
 • Minitestík 

ANGLICKÝ JAZYK

 •  

OSTATNÍ

 • Doučování PO, ČT (UK žáci – PO, PÁ)
 • Středa dobrovolný „divadelní kroužek“ 
 • Kontrola didaktických pomůcek a cvičebního úboru 
 • Pátek OVOV – 11 h (cvičební úbor)

 

 

Týdenní plán 14. 11. – 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po L a slova příbuzná 
 • Diktát 
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Psaní – opis  (VS po L)
 • ČJH – opakování VS po B, L a slova příbuzná, pravopisné chytáky 

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10 000 – sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka 

NOP

 • Lesní stromy 
 • Ústní zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ

 • Doučování PO (pro obě skupiny)
 • 14. 11. „Zábavné pečení aneb co jedli Přemyslovci?“ (přinést zástěru nebo delší tričko 🙂
 • Kontrola didaktických pomůcek (karty I/Y, čísla, VS, pády)
 • 16. 11. odpolední divadelní zkouška (14:00)
 • 17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • 18. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 

Týdenní plán 7. 11. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony, vyjmenovaná slova po B 
 • Předpona v-, předložka bez 
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Diktát 
 • Opis (předpony, předložky)
 • Vypravování podle obrázkové osnovy „Příprava pokrmu – medové koláčky“
 • Čtenářský list (prezentace knihy za říjen) pondělí 
 • ČJH – minitestík VS po B, předpony 

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Desetiminutovka 
 • Násobení jednociferným číslem 
 • Slovní úlohy 
 • Zaokrouhlování 
 • Geo – kolmé a rovnoběžné přímky 
 • Geo – test (přímka, úsečka, bod, kolmice, rovnoběžky, různoběžky, zápis)

NOP

 • Stromy a keře
 • Ústní zkoušení 

NOS

 • Břetislav a Jitka, Kosmova kronika 
 • Ústní zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK 

Místnosti, věci a nábytek v domě

Učebnice a pracovní sešit UNIT 2

Slovíčka: house/flat, kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, plant, cupboard, drawer, table, chair, TV, cooker, bed, sofa, downstairs, upstairs

Předložky: IN, ON, BEHIND, UNDER, NEXT TO

Fráze: There is…/There are…, Is there…?/Are there…?, Yes, there is. No, there isn´t./ Yes, there are. No, there aren´t. Where´s….? It´s in/on/under/behind the…

– Místnosti, věci a nábytek v domě

Učebnice a pracovní sešit UNIT 2

Slovíčka: house/flat, kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, plant, cupboard, drawer, table, chair, TV, cooker, bed, sofa, downstairs, upstairs

Předložky: IN, ON, BEHIND, UNDER, NEXT TO

Fráze: There is…/There are…, Is there…?/Are there…?, Yes, there is. No, there isn´t./ Yes, there are. No, there aren´t. Where´s….? It´s in/on/under/behind the…

OSTATNÍ

 • 9. 11. třídní schůzka od 17:30 (možnost osobní konzultace – domluva emailem)
 • Kontrola pomůcek a cvičebního úboru 
 • Doučování PO, ČT 
 • „Zábavné pečení aneb co jedli Přemyslovci?“ (přinést zástěru 🙂
 • Pondělí – přinést čtenářský list a knihu (prezentace v kruhu)
 • 9. 11. dobrovolná divadelní zkouška 
 • 17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • 18. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 

 

 

 

Týdenní plán 31. 10. – 4. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony, stavba slova 
 • Předpony od-, vy-/vý-
 • Čtení s porozuměním (čítanka)
 • Návštěva knihovny (středa) – Hrdinové dětské literatury 
 • Diktát 
 • Popis osoby (maminka)
 • Příprava čtenářského listu za měsíc říjen 

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Procvičování násobilky 
 • Násobení jednociferným číslem 
 • Slovní úlohy 
 • Zaokrouhlování 
 • Geo – kolmice a rovnoběžky (čtvrtek)

NOP

 • Plané a kulturní rostliny 
 • Ústní zkoušení 

NOS

 • Projektový den „Přemyslovci, Kosmova kronika“  (pátek)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Opakovací test (středa)

OSTATNÍ

 • 31. 10. Haloweenský  „černý“ den  – vstup do třídy v kostýmech nebo v černém oblečení 🙂
 • 9. 11. třídní schůzka od 17:30
 • Kontrola pomůcek a cvičebního úboru 
 • Doučování PO, ČT 

 

Týdenní plán 24. 10. – 28. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony 
 • Předpony od-, vy-/vý-
 • Čtení s porozuměním 
 • ČJH – opakování VS po B

MATEMATIKA 

 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Procvičování násobilky 
 • Násobení jednociferným číslem 
 • Slovní úlohy 
 • Zaokrouhlování 

NOP

 • Třídění rostlin podle  délky života (opakování)

OSTATNÍ

 • 26. 10. a 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 • 28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • PO – neproběhne doučování pro žáky z Ukrajiny 
 • Kontrola a podpis v ŽK (jiná sdělení)
 • 31. 10. Haloweenský  „černý“ den 

 

Týdenní plán 17. 10. – 21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Předložky, předpony 
 • Předpony vz-, roz-, bez-
 • Diktát
 • Přepis 
 • Sloh – popis osoby 
 • Čtení – členění textu a orientace v něm 
 • ČJH – poslech povídky 

MATEMATIKA 

 • Čísla do 10000 – sčítání, odčítání
 • Násobení jednociferným číslem 
 • Desetiminutovka (středa)
 • Slovní úlohy 
 • Zaokrouhlování (desítky, stovky, tisíce)
 • Geo – rýsování kolmic procházejících daným bodem 
 • Geo – opakovací test (učivo 3. ročníku)

NOS

 • Slavníkovci a svatý Vojtěch 
 • Románský sloh, kníže Václav a Boleslav (minitestík)
 • Ústní zkoušení 

NOP

 • Třídění rostlin podle  délky života 

OSTATNÍ

 • Nutně obalit školní sešity (1/3 žáků nemá obaleno)
 • Domácí čtení – 15 min. denně 
 • Doučování dle skupin 
 • Nepřítomní žáci sledují úkoly na TEAMS 
 • PČ – modelovací hmota 
 • Přinést 219, – Kč na VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ HD Karlín 
 • 26. 10. a 27. 10. –  podzimní prázdniny
 • 28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK 

Týdenní plán 10. 10. – 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku (předpona, kořen, přípona)
 • Předložky, předpony
 • Předpony od-, nad-, pod-, před-; tvarově stejné předložky 
 • Diktát (úterý)
 • Sloh – adresa
 • Rozdíl mezi prózou a poezií
 • Zkoušení – báseň „Angličané“ 
 • Slovní druhy 

MATEMATIKA 

 • Čísla do 10000 – čtení, zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa 
 • Desetiminutovka (středa)
 • Slovní úlohy
 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Geo – kolmice (rýsování)

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav (opakování)
 • Románský sloh 
 • Slavníkovci a svatý Vojtěch 
 • Ústní zkoušení 

NOP

 • Opakovací test (rodové a druhové jméno, přírodniny, suroviny, výrobek, letní a zimní příroda)
 • Byliny a obiloviny 

OSTATNÍ

 • Prosím rodiče o podpis a kontrolu ŽK (jiná sdělení). 
 • Pondělí kontrola cvičebního úboru (tepláky/legíny, tričko, mikina, boty na ven, boty do tělocvičny). Děti nenosí úplný cvičební úbor. 
 • Geometrie – do třídního boxu vložit (pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, fixa na mazací tabulku), pořídit si podložku do sešitu geometrie 
 • Nepřítomní žáci sledují Teams, pracují dle zadání 
 • Nutně číst denně 15 minut 
 • Obalit sešity – školní i domácí
 • Doučování dle skupin 
 • Na PČ přinést přírodniny vhodné k lisování 

 

Týdenní plán 3. 10. – 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku (předpona, kořen, přípona)
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod) – TEST
 • Podstatná jména ve větě
 • Diktát (úterý)
 • Báseň Angličané – zkoušení přednesu (zadáno 16. 9. )

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Desetiminutovka (středa)
 • Dělení se zbytkem
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Sčítání pod sebou 
 • Slovní úlohy 
 • Násobení a dělení i mimo obor násobilky 
 • Geometrie – pátek  (opakování učiva 3. ročníku)

NOS

 • Opakovací minitest (Slované – pondělí, Velkomoravská říše – čtvrtek)
 • Doba přemyslovských knížat 

NOP

 • Letní a zimní příroda 
 • Příprava na opakovací test (rodové a druhové jméno, přírodniny, suroviny, výrobek)

OSTATNÍ

 • 3. 10. pondělí je poslední hodina plavání (sraz před školou v 7:30)
 • 4. 10. ČERVENÝ DEN (vstup do třídy v červeném oblečení :-))
 • Obalit školní i domácí sešity (třetina dětí ve třídě má neobalené sešity !!!)
 • Denně číst – min 15 minut (nutné)
 • Nepřítomní žáci sledují TEAMS 
 • Doučování dle skupin 
 • Přinést cvičební úbor (TV bude probíhat v tělocvičně i venku, dle počasí)
 • Prosím o úhradu pracovního sešitu na angličtinu 

 

Týdenní plán 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • VS po B, slova příbuzná, pravopisné chytáky 
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod)
 • Podstatná jména ve větě

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Dělení se zbytkem
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Sčítání pod sebou 
 • Slovní úlohy 

NOS

 • Pokračování v projektové výuce 
 • Pracovní list 
 • Velkomoravská říše 
 • Příchod Konstantina a Metoděje 
 • Počátky křesťanství 

NOS

 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • Pondělí a pátek  sraz 7:30 před školou), s sebou: věci dle seznamu 
 • Z důvodu plavání odpadá hodina NOP
 • Přinést obaly na sešity
 • Denně číst 15 minut 
 • Doučování PO, ČT (děti z UK pondělí, pátek), rozdělení dle skupin 
 • Nepřítomní žáci sledují TEAMS ( vloženy pracovní listy)

 

 

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Slova mnohoznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená , citově zabarvená, jednoznačná, souznačná 
 • Věta, souvětí, větné vzorce 
 • VS po B, slova příbuzná, pravopisné chytáky 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Sčítání pod sebou 
 • Slovní úlohy 

NOS

 • Pokračování v projektové výuce 
 • Velkomoravská říše 
 • Příchod Konstantina a Metoděje 
 • Počátky křesťanství 

OSTATNÍ 

 • 19. 9. začínáme plavat (pondělí a pátek  sraz 7:30 před školou), s sebou: věci dle seznamu 
 • Z důvodu plavání odpadá hodina NOP
 • Přinést obaly na sešity
 • Denně číst 15 minut 
 • Doučování PO, ČT (děti z UK pondělí, pátek), rozdělení dle skupin 

 

 

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Slova mnohoznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená  
 • Věta, souvětí, větné vzorce 
 • Vyjmenovaná slova po B 
 • Vypravování „Moje škola“ 
 • Upevnění tvarů písmen (psaní)
 • Čtení – Staré pověsti české 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování 
 • Násobení, dělení 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (pátek)

NOP

 • Jedinec a druh 

NOS

 • Příchod Konstantina a Metoděje 
 • Počátky křesťanství 

OSTATNÍ 

 • Nepřítomní žáci pracují dle týdenního plánu a Teams 
 • Obalit učebnice, přinést obaly na sešity 
 • 14. 9. Den stromů – návštěva Kunratického lesa (info mailem)
 • Od 19. 9. začíná kurz plavání 
 • Denně číst 15 minut
 • Do třídy: 3 balení papírových kapesníků (krabice), 2 balení kuchyňské utěrky 
 • 16. 9. Projektový den – polytechnická učebna 

Týdenní plán 5. 9. – 9. 9. 2022 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Stavba slova 
 • Předpony 
 • Vyjmenovaná slova 
 • Vypravování „Mé vysněné prázdniny“
 • Upevnění tvarů písmen (pracovní list)
 • Čtení – pověsti, čítanka 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení, dělení 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (pátek)

NOP

 • Výrobky a přírodniny 

NOS

 • Dávní Slované
 • Pracovní list 

INF

 • Ovládání digitálního zařízení – digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace, přihlášení do PC a na účet Office 365 (uživatelské jméno a heslo stejné, jako by se děti přihlašovaly do Teams)
 • v září a říjnu bude informatika zaměřena hlavně ovládání ve Windows (malování, ovládání myši, aplikace, přihlašování, orientace ve Win)
 • žádný sešit není potřeba

OSTATNÍ 

 • Třídní schůzky 7. 9. od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)
 • Doplnit informace do ŽK, podpis rodičů (TS, školní řád)
 • Obalit ŽK 
 • V pondělí rozdáváme učebnice (přinést obaly)
 • Přinést 65, – na sešity 
 • Přinést prázdninový deník (dobrovolný úkol, který děti dostaly na prázdniny 🙂
 • Kurz plavání od 19. 9. (informace děti dostaly na lístečku)
 • Přinést potvrzení – plavání 
 • Do třídy: 3 balení papírových kapesníků (krabice), 2 balení kuchyňské utěrky 
 • Školní pomůcky – seznam odeslán emailem 
 • TV – cvičební úbor na ven i do tělocvičny 

Vážení rodiče a milé děti, 

vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023.  Veškeré informace k novému školnímu roku  Vám byly odeslány emailem. 

Na děti se již moc těšíme 🙂

Petra Poustecká a Miroslava Křivánková 

 

Komentáře jsou uzavřeny.