IV.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 28. 6. – 30. 6. 2021

 INFORMACE
 • 28. 6.
  • úklid třídy, vyklizení skříněk, třídnické záležitosti
  • procházka v okolí školy
 • 29. 6.
  • výlet do Modřanské rokle
  • sraz v 8:00 před školou
  • s sebou – pití, svačina, obuv a oblečení do terénu (pláštěnka, nepromokavá bunda)
  • návrat na oběd
 • 30. 6.
  • rozdávání vysvědčení

 


TÝDENNÍ PLÁN 21. 6. – 25. 6. 2021

 ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

Opakování a upevňování učiva 4. ročníku

MATEMATIKA
 • Opakování a procvičování probraného učiva 4. ročníku
 • Geometrie – pomůcky na geometrii + kružítko!
  • Jednotky obsahu
  • Rovnoběžníky – rýsování 
  • Grafický součet a rozdíl úseček 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva a slovní zásoby 4. ročníku
NOS
 • Česká republika
  • Životní prostředí, ochrana přírody, chráněné druhy 
  • Opakování učiva
NOP
 • Rizikové situace – osobní bezpečí 
 • Adresy a telefonní čísla odborných institucí 
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc 
INFORMACE
 • Úterý – konec vyučování ve 13:10
 • Středa – konec vyučování ve 13:20
 • TV – venku (obuv na ven + cvičební úbor dle počasí)
 • Pondělí – testování (v případě nepřítomnosti žáka v den testování bude testován v den příchodu do školy)
 • 24.-25. 6. – vybírání učebnic, vyklízení šatních skříněk, při ztrátě klíčku je nutno uhradit 65 Kč
 • 29. 6. – výlet do Modřanské rokle
 • 30. 6. – rozdávání vysvědčení

 


TÝDENNÍ PLÁN 14. 6. – 18. 6. 2021

 ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

Opakování učiva 4. ročníku

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
  • Opakování početních operací (počítání se závorkami, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení) + práce s kalkulátorem 
  • Geometrie – pomůcky na geometrii + kružítko!
   • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
   • Výpočet povrchu kvádru a krychle 
   • Síť kvádru a krychle 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – Lekce 10 – Amazing animals – nahrávky (69, 70, 71, 72, 73)
 • Vysoká čísla str. 62 – nahrávka (88)
NOS
 • Česká republika
  • Zemědělská a rostlinná výroba 
  • Nerostné bohatství a průmysl 
NOP
 • Středa – test – Lidské tělo
 • Rizikové situace – osobní bezpečí 
 • Adresy a telefonní čísla odborných institucí 
INFORMACE
 • Úterý – konec vyučování ve 13:10
 • Středa – konec vyučování ve 13:20
 • TV – venku (obuv na ven + cvičební úbor dle počasí)
 • Pondělí – testování (v případě nepřítomnosti žáka v den testování bude testován v den příchodu do školy)

 


TÝDENNÍ PLÁN 7. 6. – 11. 6. 2021

 ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

 • Věta jednoduchá, souvětí
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
  • Opakování početních operací (počítání se závorkami, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení)
  • Geometrie – pomůcky na geometrii + kružítko!
   • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
   • Výpočet povrchu kvádru a krychle 
   • Síť kvádru a krychle 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pondělí – test – Lekce 9 – My free time
 • Lekce 10 – Amazing animals – nahrávky (69, 70, 71, 72, 73)
 • Vysoká čísla str. 62 – nahrávka (88)
NOS
 • Česká republika
  • Počasí a podnebí
  • Vznik a rozvoj měst, historické památky, významná města  
  • Druhy půd, přírodní podmínky, podnebí a půda 
NOP
 • Lidské tělo – opakování na test
 • Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi 
 • Komunikace
INFORMACE
 • Úterý – konec vyučování ve 13:10
 • Středa – konec vyučování ve 13:20
 • TV – venku (obuv na ven + cvičební úbor dle počasí)
 • Pondělí – testování (v případě nepřítomnosti žáka v den testování bude testován v den příchodu do školy)

TÝDENNÍ PLÁN 31. 5. – 4. 6. 2021

 ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

 • Upevňování a opakování poznatků o zákl. staveb. dvojici a shodě přísudku s podmětem
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
  • Opakování početních operací (počítání se závorkami, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení)
  • Slovní úlohy
  • Matematické hry, rébusy 
  • Geometrie – pomůcky na geometrii + kružítko!
   • Souměrné útvary – osa souměrnosti 
   • Trojúhelník
   • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pátek – test – Lekce 9 – My free time
 • Lekce 10 – Amazing animals – nahrávky (69, 70, 71, 72)
 • Dny v týdnu – procvičování ZDE
 • Vysoká čísla str. 62 – nahrávka (88)
NOS
 • Česká republika – opakování (Povrch, Vodstvo)
  • Počasí a podnebí
  • Vznik a rozvoj měst, historické památky, významná města  
NOP
 • Lidské tělo
  • Zdraví, nemoc, imunita, hygiena, režim dne, výživa
  • Prevence zneužívání návykových látek  
  • Ohrožení života
INFORMACE
 • Pondělí 31. 5. – testování (v případě nepřítomnosti žáka v den testování bude testován v den příchodu do školy)
 • Středa 2. 6. – fotografování tříd (venku)
 • Úterý – konec vyučování ve 13:10
 • Středa – konec vyučování ve 13:20
 • TV – venku (obuv na ven + cvičební úbor dle počasí)

TÝDENNÍ PLÁN 24. 5. – 28. 5. 2021

ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

 • Shoda přísudku s podmětem v rodě mužském
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
  • Opakování početních operací (počítání se závorkami, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení)
  • Slovní úlohy
  • Geometrie – pomůcky na geometrii + kružítko!
   • Osa úsečky, střed úsečky 
   • Souměrné útvary – osa souměrnosti 
   • Trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – Lekce 9 – My free time – nahrávka (63, 64, 65)
 • Dny v týdnu – procvičování ZDE
 • Vysoká čísla str. 62 – nahrávka (88)
NOS
 • Česká republika
  • Povrch 
  • Vodstvo 
  • Přírodní podmínky území 
  • Počasí a podnebí  
NOP
 • Lidské tělo
  • Zdraví, nemoc, imunita, hygiena, režim dne, výživa
INFORMACE
 • Úterý – konec vyučování ve 13:10
 • Středa – konec vyučování ve 13:20
 • TV – venku (obuv na ven + cvičební úbor dle počasí)

TÝDENNÍ PLÁN 17. 5. – 21. 5. 2021

 ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

 • Shoda přísudku s podmětem v rodě ženském
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 38 – 39 – online hodiny)
  • Aritmetický průměr
  • Obvod čtverce a obdélníku
  • Slovní úlohy
  • Geometrie: Kružnice, kruh – pomůcky na geometrii + kružítko!
ANGLICKÝ JAZYK
 • Lekce 9 – My free time – nahrávka (63, 64, 65)
 • Dny v týdnu – procvičování ZDE
NOS
 • Čtvrtek – test – prac. sešit str. 9 – 13 – Mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map
 • Povrch České republiky
NOP
 • Středa – test – prac. sešit str. 9 – 11 – Bezobratlí živočichové
 • Lidské tělo 
INFORMACE
 • Příchod do školy hlavním vchodem již bez omezení, do 7:55 musí být děti ve třídě (tzn. nikdo nečeká před školou).
 • Úterý – konec vyučování ve 13:10
 • Středa – konec vyučování ve 13:20
 • TV – venku (obuv na ven + cvičební úbor dle počasí)
 • S sebou, prosím, přinést vypracované úkoly za minulý týden.

TÝDENNÍ PLÁN 10. 5. – 14. 5. 2021

 INFORMACE
 • POZOR ZMĚNA
 • Online hodiny v pondělí a v úterý jsou prohozené.
 • Pondělí 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 11 hod. – třídnická hodina pro všechny.
 • Úterý – obě skupiny 9 – 11 hod. dle rozvrhu v Teams.
 • Úkoly za tento týden není třeba posílat, děti je přinesou 17. 5. s sebou do školy.
 ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

listy pro tento týden jsem vám rozdala v pátek ve škole, takže ještě posílám týdenní plán.

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 117, cv. 6 + 7.
 • List str. 52 – procvičení přísudku a podmětu.
 • List str. 57 – zopakování učiva o podstatných jménech. (Přehoďte si v tabulce sloupeček pádu s rodem, abyste určovali ve správném pořadí: rod, číslo, pád, vzor).
 • List str. 53 – procvičování nového učiva. Ve cv. 5 napište na řádky ještě více rozvité věty. Dolní úkol neplňte.
 • List A – doplňte. Z obou cvičení vypište vedle na volné místo pod sebe vždy 5 + 5 podstatných jmen a 5 + 5 sloves a určete je. (Pro lepší úpravu si narýsujte linky.)
 • Učebnice str. 119 – shoda přísudku s podmětem rodu středního – probereme společně.
 • List str. 77 – pouze polovinu = cv. 1 a 2!!!

Při vysílání vždy každý list společně probereme a vy jej sami dokončíte a v pondělí 17. 5. všechny úkoly doneste do školy.

Sloh: učebnice str. 114 cv. 5b – napište krátkou veselou příhodu a doneste v pondělí do školy.

Čtení: žlutá Čítanka str. 85-88 dvě ukázky z knihy o Robinsonovi Crusoe – naučit číst nový text (neznámá slova si vypiš na papír k pozdějšímu vysvětlení).

Těším se na vás v pondělí 17. května!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 38 – 39 – online hodiny)
  • Zlomky – opakování
  • Aritmetický průměr
  • Obvod čtverce a obdélníku
  • PL – str. 53, 54 – online hodiny
  • Početník 2. díl – str. 24
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce 9 – My free time – nahrávka (63, 64)
 • Dny v týdnu – procvičování ZDE
 • Pracovní sešit str. 42, 43
NOS (online hodiny)
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map – opakování na test
 • Povrch České republiky
NOP (online hodiny)
 • Bezobratlí živočichové – opakování na test
 • Zahrady a sady 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 5. – 7. 5. 2021

 ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

 • Stavba věty, pojmy podmět a přísudek
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl + Početník II. díl
  • Procvičování početních operací v oboru do 1 000 000 
  • Zlomky – procvičování, slovní úlohy
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pátek – test – slovní zásoba ZDE, ZDE, ZDE
 • Lekce 9 – My free time
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map
 • Povrch České republiky
NOP
 • Bezobratlí živočichové
 • Zahrady a sady 
 INFORMACE
 • 3. 5. – vchod u barevné brány, v 8.00 hod. společný odchod do školy.
 • S sebou, prosím, přinést vypracované úkoly za minulý týden.

TÝDENNÍ PLÁN 26. 4. – 30. 4. 2021

 ČESKÝ JAZYK

 Všechny pracovní listy k procvičování učiva mají žáci už nakopírované a odnesli si je ze školy domů k distanční výuce.

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 110 cv. 8 b – společně ústně.
 • List str. 54 cv. 9 – společně. Cv. 10 – přečtěte a doplňte sami.
 • Učebnice str. 110 cv. 7 – přečíst.
 • List str. 2 cv. E + F – u doplňovaných slov určíme rod, číslo, pád a vzor. Cv. G – nadepiš zkratky vzorů. Cv. H – doplň koncovky.
 • Učebnice str. 110 cv. 9 – společně.
 • List str. 4 cv. M + N + O – společně začneme a sami dopíšete.

 

Sloh: Srovnání distanční a prezenční výuky – která mi vyhovuje lépe (zamysli se a několika větami napiš).

 

Čtení:

 • Čítanka str. 160: J. Žáček – Turistická příhoda s detektivní zápletkou (naučit se zpaměti, budu zkoušet v dalším týdnu ve škole)
 • Str. 76-77 Buvol – vietnamská pohádka (naučit číst).

 

ČJH: List str. 3 – společně začneme každé cvičení a sami doplníte správné koncovky podle vzorů.

Všechny úkoly, které budete dokončovat, doneste v pondělí 3. května do školy.

Pokud někdo bude chtít poslat dříve, můžete jako vždy mailem.

Hezký týden a těším se opět na setkání 3. května ve škole!

 Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 32 – 35 – online hodiny)
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zlomky
  • PL – str. 50, 51 – online hodiny
  • Početník 2. díl – str. 15, 16
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Opakování na test – Lekce 8 + slovní zásoba ZDE, ZDE, ZDE
 • Lekce 9 – My free time – nahrávka (63, 64)
 • Pracovní sešit str. 41
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany 
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map 
NOP (online hodiny)
 • Bezobratlí živočichové
 • Zahrady a sady 
 INFORMACE
 • Ve středu 28. 4. se koná online Třídní schůzka (přes aplikaci Teams) od 17 hod.
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 11 hod. – třídnická hodina pro všechny.
 • Úkoly za tento týden není třeba posílat, děti je přinesou 3. 5. s sebou do školy.

TÝDENNÍ PLÁN 19. 4. – 23. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK

ČJ mluvnice:

 • Procvičování skloňování podstatných jmen všech rodů.
 • V pondělí 19.4. si děti donesou všechny vypracované úkoly na listech i papírech, Čítanku a Čtenářský deník.
 • NEPOTŘEBUJEME tento den učebnici ČJ.
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl + Početník II. díl
  • Procvičování početních operací v oboru do 1 000 000 
  • Zlomky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování lekce – What´s on TV?
 • Procvičování slovní zásoby
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six. It´s eight oh five)
 • Online procvičování ZDE
NOS
 • Památná místa naší vlasti – práce s mapou, orientace na mapě, světové strany
 • Učebnice + pracovní sešit 
NOP
 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky
 • Pracovní sešit 
 INFORMACE
 • 19. 4. – vchod u barevné brány, v 8.00 hod. společný odchod do školy, ostatní informace viz email.
 • Informace k nástupu dětí do školy najdete na hlavní stránce školy ZDE.
 • S sebou, prosím, přinést vypracované úkoly (není třeba nosit Početník I. díl).

 


TÝDENNÍ PLÁN 12. 4. – 16. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

tento týden to ještě pro nás nevyšlo, ale 19. 4. to už bude – uvidíme se „na živo“. Moc se těším, až si popovídáme o novinkách nebo zážitcích z distanční výuky. Samozřejmě budeme také procvičovat probrané učivo, ale zatím bez známek, ať si nějak zvykneme zase na tento způsob výuky. I když se budeme po týdnech střídat. Určitě to společně zvládneme!!!

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 105 cv. 3 – ústně.
 • Učebnice str. 106 cv. 5 + 6 + část 8 – společně ústně.
 • Učebnice str. 106 cv. 7 – celé přepiš. V první větě nadepiš nad slova čísla slovních druhů, vypiš sloveso a jedno podstatné jméno a urči. Pošli ke kontrole.
 • Učebnice str. 106 cv. 8 – dokončíme.
 • Učebnice str. 107 cv. 10 + 11 – společně ústně.
 • Učebnice str. 102 cv. 8 a + b – společně přečteme.
 • Učebnice str. 108 cv. 2 = vzor stroj + růžová tabulka, potom cv. 1.
 • Učebnice str. 108 cv. 3 – společné skloňování. Učebnice str. 102 cv. 8 a + b – dokončit z úterý.
 • List str. 54 – skloňování podle vzoru stroj (vypracuj a pošli ke kontrole).

Sloh: Anketa – sledování televize: učebnice str. 103 cv. 4+5+6+7

Čtení: Čítanka str. 78-80 M. Nováčková – Pes na telefonu.

ČJH: List str. 50 – doplň životnost x neživotnost a zkus i cv. 3. Pošli ke kontrole.

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 12 – 17 – online hodiny)
  • 12. 4. – test – zaokrouhlování čísel
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zlomky
  • Početník 2. díl – str. 8
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 37
 • Lekce 8 – What´s on TV? (učebnice str. 39, 40)
 • Nahrávky (54, 55, 59)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Pracovní sešit str. 40
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • 14. 4. – test ZDE
 • Památná místa naší vlasti – práce s mapou, orientace na mapě, světové strany 
NOP (online hodiny)
 • Domácí zvířata
 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky
 INFORMACE
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 11 hod. – třídnická hodina pro všechny.
 • Informace k nástupu dětí do školy najdete na hlavní stránce školy ZDE.
 • Úkoly za tento týden není třeba posílat, zkontrolujeme je společně ve škole.

TÝDENNÍ PLÁN 5. 4. – 9. 4. 2021

 ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

věřím, že jste prožily příjemné Velikonoce a tento týden se uslyšíme při vyučování v úterý a ve středu. A další týden se už pak snad povede to, že se sejdeme společně ve třídě, už se těším.

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 101 cv. 4 + 5 – společně ústně.
 • Str. 102 cv. 7 + 9 – společně ústně.                                                                                            
 • Str. 101 cv. 6 vypiš doplňovaná slova a pošli.
 • Učebnice str. 104 cv. 2 – vzor muž + růžová tabulka, potom cv. 1 – společně ústně.                                                                                                                                                   
 • Str. 105 cv. 4a + část b – společně ústně.
 • Cv. 4b – posledních pět vět napiš a pošli ke kontrole (V naší ulici……..žirafa).
 • List str. 1 – doplň a pošli ke kontrole.

Sloh: Povídání o zážitcích o Velikonocích.

Čtení: Čítanka str. 70-72 M. Waltari: Pohádka o stroji, který dělal myši. 

Otázka: Co to je pomlázka – z čeho a jak se vyrábí, k čemu slouží? Vyhledej v článku Dřevěné zvonění, napiš a pošli ke kontrole. 

ČJH: List str. 53 – doplňovačky, křížovka.  Doplň, vylušti a pošli ke kontrole. 

Zd. Vlasáková                    

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 3 – 9 – online hodiny)
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zaokrouhlování čísel – opakování
  • Početník 2. díl – str. 6, 7 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 37
 • Lekce 8 – What´s on TV? (učebnice str. 37, 38, 39)
 • Nahrávky (50, 53, 54, 55)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Pracovní sešit str. 38, 39 – poslat ke kontrole, nahrávky (56, 57, 58)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky
 • Základní pojmy – prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby 
 • Opakování na test 
NOP (online hodiny)
 • Domácí zvířata
 INFORMACE
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 11 hod. – třídnická hodina pro všechny.
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 10 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 29. 3. – 2. 4. 2021

INFORMACE
 • POZOR ZMĚNA
 • V pondělí má hodiny pouze paní učitelka Vlasáková (9 – 10 hod. – skupina A, 10 – 11 hod. – skupina B). V úterý jsou hodiny pouze se mnou (9 – 10 hod. – skupina B, 10 – 11 hod. – skupina A). Ve středu jsou hodiny normálně. Online hodiny jsou takto zadané v Teams, platí jen pro tento týden.
 • Velikonoční prázdniny (1., 2. a 5. dubna)
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 10 hod. na recepci školy
ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

tento týden budeme mít společné vyučování ČJ jen v pondělí a středu. Od 1.dubna následují Velikonoční prázdniny až do pondělí 5. dubna, takže i další týden se pak uvidíme jen dvakrát (v úterý a ve středu).

ČJ mluvnice:

Učebnice str. 98 cv. 5, 6, 7 a 8a – společně ústně.

98/8b – vypiš doplňovaná slova i se slovem předcházejícím (mořské kraby, načepýřené krocan….) a pošli ke kontrole.

Učebnice str. 100 cv. 2 – skloňování podle vzoru hrad + růžová tabulka, pak cvičení 1 a zdůvodňování. 101/3 – společně ústně.

Samostatně:

 • Učebnice str. 99 cv. 9 – ústně.
 • Učebnice st. 99 cv. 11 – vypiš doplňovaná slova i se slovem předcházejícím (poštovní holuby,….) a pošli ke kontrole.
 • Učebnice str. 99 cv. 12 – umíš???
 • Napiš aspoň některé odpovědi (a, b, c, d) a pošli ke kontrole.
 • List str. 52 – pošli ke kontrole.

Sloh: Jaké velikonoční tradice dodržujeme v naší rodině – ústně.

Čtení:

 • Str. 55 – 56 Velikonoční koledy
 • Str. 57 – 58 J. Skácel: Dřevěné zvonění – naučit číst (V textu je mnoho nových slov. Poznačte si je na papír a společně si je vysvětlíme.)

ČJH: list str. 51 – pošli ke kontrole.

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků a doufám, že se brzy po nich už setkáme ve škole!!!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl (str. 3 – 9 – online hodiny)
  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Zaokrouhlování čísel – opakování
  • Početník 2. díl – str. 4, 5 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce 8 – What´s on TV? (učebnice str. 38, 37)
 • Nahrávky (50, 53, 54, 55)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Slovní zásoba ZDE – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE, ZDE
NOS (online hodiny)
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky
 • Základní pojmy – prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby  
 • Učebnice – str. 3 – 5 – přečíst a naučit, výpisky ZDE
NOP (online hodiny)
 • Domácí zvířata
 • Referát – ZDE– odevzdat do 31.3.
 • Velikonoční tvoření (1, 2, 3) – vyberte si jeden výrobek, vyrobte jej a zašlete mi fotku.

TÝDENNÍ PLÁN 22. 3. – 26. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 95 – vzory rodu mužského cv. 1 + 2 (poslední řádek napiš sám a pošli ke kontrole – od slova plavec…..les). Cv. 3 – společně.
 • Učebnice str. 94 4a + b a 5 a 6a + b (poslední řádek napiš – od slova -jevit poklad….zboží a pošli) a 7 a 8 – společně ústně.
 • Učebnice str. 96 vzor PÁN cv. 2 + růžová tabulka. Cv. 1. Cv. 3a + b – společně ústně.

Sloh: učebnice str. 90 Dopis – napiš kamarádovi o tom, co děláš v době distanční výuky ve volném čase. Dopis musí mít všech 6 částí.

Čtení:

 • Str. 53-54 J. Zahradníček – O původu skřivánka (naučit se číst verše).
 • Budu zkoušet znalost básničky Březnové pozdravení.
 • Otázka: 2 kluci Bertík a Karlík chtěli tábořit na ostrově, chytali ryby, postavili si přístřešek, ale v noci přišla bouřka, báli se a proto se vrátili domů. Napiš a pošli: název článku a autora.

Listy str. 33, 46 – opakování, 50 – nové učivo.

Hezký jarní víkend se zimním počasím všem!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl (str. 30 – 31, 39 – 42 – online hodiny)
  • Tabulky, diagramy, jízdní řády (2. díl)
  • Číslo a početní operace do 1 000 000 (3. díl – připravit na online hodiny)
  • Početník 2. díl – str. 2, 3 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Test – určování hodin (na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 29, 31
 • Space school – učebnice str. 36. 37
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Nová učebnice – Naše vlast Česká republika + pracovní sešit – Vlastivěda – Naše vlast (připravit na online hodiny)
 • Pracovní sešit NOS str. 4 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina 
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky 
NOP (online hodiny)
 • Středa – test – PL – voda, vzduch, pracovní sešit NOP – str. 24 – půda, cv. 1, str. 25 cv. 3, 4, 5
 • Pracovní sešit NOP str. 27, 28 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Domácí zvířata
 • Referát – ZDE– odevzdat do 31.3.
 • Velikonoční tvoření (1, 2, 3) – vyberte si jeden výrobek, vyrobte jej a zašlete mi fotku.
 INFORMACE
 • Úterý 9 – 10 hod. ČJ pro všechny, 10 – 10:30 – třídnická hodina, 10:30 – 11 – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 10 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

TÝDENNÍ PLÁN 15. 3. – 19. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE)

Milé děti,

snad vám usnadním určování vzorů podstatných jmen a jejich pravopis přehledy určování vzorů rodu středního a ženského – tyto listy slouží jenom pro vaši orientaci a schovejte si je. Později zkusím napsat i pro mužský rod.

ČJ – Mluvnice:

 • Učebnice str. 82 – slova přejatá a mnohoznačná, cv. 11 + 12 – ústně
 • Str. 86 cv. 5a + 6 – společně. Cv. 5b – vypiš doplňovaná slova a pošli
 • Str. 88 cv. 3b a str. 89 cv. 5 + 6 + 7 + 8 – společně
 • Učebnice str. 92 cv. 3 a cv. 1 a, b, c, d – společně ústně.
 • Str. 93 cv. 2 a, b, d – ústně. Cv. 2c – celé doplněné napiš a pošli
 • Učebnice str. 94 cv. 4 a,b + cv. 5 + 6 a, b + 7 + 8 – společně ústně
 • List str. 45 = skloňování podst. jmen střed. a žen. rodu – napiš a pošli

Sloh: Učebnice str. 90 Dopis – cv. 1 + 2 (Dobrovolný úkol – napiš a pošli)

Čtení:

 • Str. 53 J. Brukner: Březnové pozdravení – nauč se zpaměti a přednes rodičům nebo prarodičům
 • Str. 138 – 139 M. Drijverová: Eva a já – naučit číst. Otázka: Která z děvčat umí kreslit, ale nešije na panenky? – napiš odpověď a pošli

ČJH: Listy str. 32 a str. 43 – vyplň podle zadání a pošli

Hezký týden a uslyšíme se v pondělí!

Zd.Vlasáková

MATEMATIKA

 • Středa test – Převody jednotek (objem, čas)
 • Učebnice 2. díl (str. 39 – 42, 47- 48 – online hodiny)
  • Tabulky, diagramy, jízdní řády (2. díl)
  • Číslo a početní operace do 1 000 000 (3. díl – připravit na online hodiny)
  • Početník 2. díl – str. 1, PL – ZDE – poslat ke kontrole
 • Online procvičování: Jednotky, čas ZDE

ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)

 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 29, 31
 • Space school – učebnice str. 34, 35, 36 (nahrávky 47, 48, 49)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Slovní zásoba ZDE – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Pracovní sešit str. 36, 37 – poslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE

NOS (online hodiny)

 • Nová učebnice – Naše vlast Česká republika + pracovní sešit – Vlastivěda – Naše vlast (připravit na online hodiny)
 • Pracovní sešit NOS str. 3 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina 
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky 

NOP (online hodiny)

 • Vzduch, voda – pracovní sešit NOP str. 23 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
 • Minerály, horniny, půda
 • Referát – bude doplněno 

INFORMACE

 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 9 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. 3. – 12. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

 ČJ – Mluvnice:

 • Učebnice 85 cv. 3 – ústně opakování vzorů žena, růže                                                            
 • str. 87 cv. 2  skloňování vzoru píseň + růžová tabulka (str. 88), pak str.87/1 + 88/3a – určování podst. jmen
 • str. 88 cv. 3c – vypiš doplňovaná slova na papír a pošli ke kontrole

 

 • Učebnice str. 89 cv. 4 – společně ústně 82 cv. 9 = přejatá slova – vysvětlit, pak cv. 11 a 12 společně                                                            
 • str. 82 cv. 10 – vypiš doplňovaná slova na papír a pošli ke kontrole

 

 • Učebnice 85  cv.1   +  86 cv. 2,  3, 4 – společně ústně určovat
 • str. 91  cv. 2  skloňování vzoru kost + růžová tabulka (str. 92), pak str. 91 cv. 1 – určování podst. jmen
 • Na listě str. 44 vyskloňuj uvedená podstatná jména vždy v množném čísle a pošli ke kontrole

Sloh: Blahopřáníučebnice str. 83

 • Cv. 1 – pravopis zdvořilostního oslovení Ty, Vy = č. jedn. (V přání, ne v dopise)                       
 • Cv. 2 napiš blahopřání někomu z rodiny nebo kamarádovi (nemusí být veršované)
 • Cv. 3 – sami ústně

Čtení: str. 135-136 – A. Ježková – Jak se žije v Čechohradu

ČJH:

 • Listy str. 48 a 49 = procvičování skloňování podle vzorů ženského rodu zábavnou formou (křížovky, doplňovačky). Vypracuj až po 10.3. a pošli ke kontrole.                   
 • V listě str. 48/4 a str. 49/2 – do závorky napište správný tvar vzoru, například Děti šly do školy (ženy).

Při psaní psacím písmem pište pozorně čárky ve slovech, jejich použití znamená jiný pád (Na větvi je hnízdo. Nešermuj větví ať se nezraníš.)

Těším se na vás v pondělí!!!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Středa test – Převody jednotek (délka, hmotnost)
 • Učebnice 2. díl (str. 39-42, 47-48 – online hodiny)
  • Jednotky objemu a času
  • Tabulky, diagramy, jízdní řády
  • PL – str. 57 – ZDE, PL – ZDE, pracovní sešit z NOPu str. 26
 • Online procvičování: Jednotky, čas ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Test lekce 6 – A sunny day, slovní zásoba ZDE + přítomný čas průběhový – test pondělí 8.3.
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 28, 29, 31
 • Space school – učebnice str. 34, 35 (nahrávky 47, 48, 49)
 • Čas (What´s the time? / It´s nine o´clock. It´s half past six.)
 • Slovní zásoba ZDE – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Pracovní sešit str. 34, 35 – poslat ke kontrole
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády – ústní zkoušení – ZDE
 • Nová učebnice – Naše vlast Česká republika + pracovní sešit – Vlastivěda – Naše vlast (připravit na online hodiny)
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina 
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky 
NOP (online hodiny)
 • Vzduch, voda – opakování
 • Minerály, horniny, půda – pracovní sešit NOP str. 24 (kontrola na čtvrteční / páteční online hodině podle skupin)
INFORMACE
 • Pracovní listy lze vyzvednout pouze v úterý od 8 do 9 hod. na recepci školy.
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

TÝDENNÍ PLÁN 1. 3. – 5. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

 Milé děti,

do školy asi brzy nepůjdeme, proto musíme zůstat i nadále u distanční výuky v pondělí, úterý i ve středu dopoledne.

Těším se na vás!

 ČJ mluvnice:

 • Učebnice str. 78: 1 + 2 + 3 – společně při vysílání = opakování vzorů rodu středního.    Samostatně vypracovat listy str. 1 a 2 (cestovní kufry) a poslat k hodnocení.
 • Učebnice str. 79: vzory rodu ženského.
 • Učebnice str. 80 + 81: vzor žena – cv. 3-6 společně při vysílání.
 • Učebnice str. 82: cv. 7-12 – společně při vysílání ústně vysvětlíme a potom 7 a cv. 8 (dolní 2 řádky od slova rybník) a cv. 10: samostatně napsat a poslat ke kontrole.

Sloh: Vypravování o jarních prázdninách

Čtení: Čítanka str. 131 – 134 A. V. Frič – Lehkomyslnost nebo odvaha = dobrodružná četba

ČJH:

List str. 47:  doplňovačka, čtyřsměrka, spojovačka. Poslat ke kontrole.

(Ve cvičení 4 místo spojování nadepisujte nad obláčky zkratky vzorů rodu ženského = ž., r., p. nebo k.)

MATEMATIKA
 • Středa test – Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Učebnice 2. díl (str. 44-47 – online hodiny)
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem – opakování
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
  • PL – str. 56 – ZDE, Početník – str. 12 – poslat ke kontrole
 • Online procvičování ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 27, 28, 29
 • Opakování lekce 6 – A sunny day – učebnice
  • 27 – nahrávka 35
  • str. 28 – nahrávka 38
  • 29 – nahrávka 39, 40
  • 30 – nahrávka 42
  • 31 – nahrávka 43
 • Učebnice (Class Book) – nahrávka ZDE, str. 32, 33 – vypracovat na papír a poslat ke kontrole
 • Slovní zásoba ZDE + přítomný čas průběhový – test pondělí 8.3.
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády – učebnice str. 52-56 přečíst a naučit, ústní zkoušení – ZDE (skupina B – čtvrtek, skupina A – pátek)
 • Baroko
NOP (online hodiny)
 • Roční období, střídání dne a noci, magnety – opakování
 • Vzduch, voda – pracovní list ZDEkontrola ve středu na online hodině
INFORMACE
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 22. 2. – 26. 2. 2021

Milé děti,

v tomto týdnu nás čekají jarní prázdniny, odpočiňte si, naberte nové síly a buďte na sebe opatrní.

Přejeme vám pěkné prázdniny!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

 

MATEMATIKA
 • Online procvičování:
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem ZDE
  • Jednotky délky ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování slovní zásoby ZDE

TÝDENNÍ PLÁN 15. 2. – 19. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE)

 Milé děti,

i v tomto týdnu budeme mít společnou hodinu vyučování v úterý od 9 hodin, protože v dalším týdnu nás čekají jarní prázdniny bez společných setkání. Nerada bych, abychom se v učivu hodně opozdili, samy při společném vysílání vidíte, že mnozí novému učivu nevěnují dostatečnou pozornost. Na volný týden vám připravím jen jednoduché opakovací listy, kterými si nové učivo upevníte.

ČJ – mluvnice:

Učebnice:

 • str. 73, cv. 3, 4, 5 a 6 ústně společně                                                                                 
 • str. 74, cv. 7, 8 a 10 si společně vysvětlíme a dokončíte samy na papír během volného týdne
 • str. 76 a 77 – cvičení si probereme společně.
 • Je nutné naučit se růžové tabulky na str. 73 a 77

Sloh: Napsat vypravování o zážitcích z jarních prázdnin

Čtení: Čítanka str. 125-128 K. Klostermann – Robinson na Otavě

ČJH: 

 • Listy str. 46 a 40 se vztahují k probíraným vzorům kuře a stavení
 • Listy str. 41 a 42 jsou určené k upevňování nového učiva
 • Po vypracování pošlete k hodnocení nejpozději do pátku 26.2.

Přeji vám i celé rodině příjemné prožití jarních prázdnin a těším se na vás všechny v pondělí 1. března při společné výuce, nebo ještě raději přímo osobně ve škole! Ale to se asi nepovede. Necháme se překvapit….

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Středa test – Písemné dělení
 • Učebnice 2. díl (str. 35-37 – online hodiny)
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem 
  • Jednotky délky (str. 44)
  • Početník str. 11, 36 – poslat ke kontrole
 • Online procvičování ZDE
 ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Zkoušení – hlasité čtení + překlad str. 27, 28, 29
 • Lekce 6 – A sunny day – učebnice
  • str. 27 – nahrávka 35
  • str. 28 – nahrávka 38
  • str. 29 – nahrávka 39, 40
  • str. 30 – nahrávka 42
  • str. 31 – nahrávka 43
 • Pracovní sešit – str. 32, 33 – poslat ke kontrole
 • Slovní zásoba ZDEZapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • Test – ZDE (test – skupina A – čtvrtek, skupina B – pátek)
 • České země a způsob života v období habsburské monarchie – video
 • Pracovní sešit str. 26 cv. 1, 3, str. 27 cv. 4 – kontrola na středeční online hodině
NOP (online hodiny)
 • Roční období, střídání dne a noci, magnety – přečti si text ZDE, odpověz na otázky ZDE – poslat ke kontrole a hodnocení
 • Vzduch, voda 
INFORMACE
 • Prosíme, aby děti, pokud je to možné, měly během online výuky zapnutou kameru, v průběhu výuky nesvačily a není-li to nezbytně nutné, aby neodcházely.
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. 2. – 12. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE, ZDE)

Milé děti, vzhledem k nově probíranému učivu o vzorech podstatných jmen vás prosím o hodinu společného vyučování ještě i v úterý od 9 do 10 hod. a teprve potom bude následovat hodina konzultací s panem učitelem. Na tuto hodinu se zatím nebudeme rozdělovat na skupiny a zkusíme si společně procvičovat probírané učivo v učebnici nebo na listech.

ČJ – mluvnice:

 • Učebnice str. 70 – 71, cv. 1+2+3 – společně při vyučování
 • Učebnice str. 68 – společné zopakování při vyučování
 • JE NUTNÉ NAUČIT SE růžové tabulky na str. 67 a 71 ke zdůvodňování

Sloh: předvedení rozhovoru při přivolávání první pomoci (práce zadaná minulý týden z učebnice na str. 69)

Čtení: Čítanka str. 122 – 124 – D. Defoe – Robinson Crusoe

ČJH:

 • List str. 39 – společně při vyučování
 • List str. 44 – celá, cv. 3+5 doplnit bez vzorů
 • List str. 45 – celá, ke cv. 5 si dorýsujte další řádky pod cvičení
 • Požádejte rodiče o včasné vytištění všech listů, ale zatím je nevyplňujte předem, počkejte, až vám řeknu po probrání učiva.

Přeji všem hezký víkend!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Středa test – Pamětné násobení a dělení
 • Učebnice 2. díl (str. 35-37 – online hodiny)
  • Pamětné násobení a dělení
  • Písemné násobení a dělení
  • Písemné násobení dvouciferným činitelem 
  • Pracovní list ZDE + Početník str. 35 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Pondělí – Test – přítomný čas průběhový
 • str. 27- The Dragon Crown – číst nahlas
 • Lekce 6 – A sunny day – učebnice
  • str. 28 – nahrávka 38
  • str. 29 – nahrávka 39, 40
  • str. 30 – nahrávka 42
 • Pracovní sešit – nahrávka ZDE, str. 30, 31 – poslat ke kontrole
 • Slovní zásoba ZDEZapsat (nalepit) do sešitu + naučit
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
 • České země a způsob života v období habsburské monarchie – video
 • Zapsat (nalepit) do sešitu ZDE
NOP (online hodiny)
 • Zima v přírodě (test – skupina B – čtvrtek, skupina A – pátek)
 • Roční období, střídání dne a noci
 • Vzduch, voda 
INFORMACE
 • Úterý 9-10 hod. ČJ pro všechny, 10-11 hod. – opakování, procvičování (dobrovolně) pro všechny.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 


TÝDENNÍ PLÁN 1. 2. – 5. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK (pracovní listy ZDE, ZDE)

Milé děti,

do školy se nevrátíme ani v únoru, takže posílám učení na příští týden. Začneme s opakováním o podstatných jménech a novým učivem pro nás budou vzory jednotlivých rodů, které se musíte naučit zpaměti jako básničku, abyste dokázaly správně používat pravopis v různých tvarech podstatných jmen. Budu se snažit co nejvíce vysvětlit při společném vyučování, což pro vás znamená být vždy připraveni s vytištěnými materiály a hlavně pozorní a soustředění při vysvětlování.

ČJ – mluvnice

Učebnice:

 • str. 64 – celá – ústní opakování znalostí. Str. 65 – opakování učiva o pádech a seznámení se vzory
 • str. 66, cv. 1, 2, 3 – vzor město
 • str. 67 – barevné tabulky k naučení, cv. 4 ústně společně a polovinu písemně za d.ú. Cv. 5 – samostatně ústně. Všechno probereme společně při vysílání!

ČJH: listy str. 42 + 43 – při výuce si poznačíme málo čitelné zadání, sami vypracujete a pošlete k hodnocení.

Sloh: učebnice str. 69 – přečtěte si úvodní text a sestavte rozhovor podle zadání ve cv. 2a, nebo 2b, nebo 2c. Znáte údaje, které jsou nutné k daným telefonickým rozhovorům? Je nutné je vědět!!!

Čtení: zelená Čítanka str. 118 – 122 A. Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka

Oslavte vysvědčení, nezapomeňte poděkovat rodičům za jejich spolupráci a dohled při domácí přípravě a těším se na setkání v pondělí!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Test – písemné sčítání a odčítání (skupina A – čtvrtek, skupina B – pátek)
 • Učebnice 2. díl (str. 20-24 – online hodiny)
  • Pamětné násobení a dělení
  • Písemné násobení a dělení
  • Pracovní list ZDE + Početník str. 34 – poslat ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK (online hodiny)
 • Lekce 6 – A sunny day – učebnice str. 28, 29
 • str. 27 The Dragon Crown – číst nahlas
 • Procvičování přítomného času průběhového
 • Pracovní sešit str. 28, 29 – poslat ke kontrole, nahrávka ZDE
 • Slovní zásoba – zapsat do sešitu: (It´s) sunny – svítí slunce, (It´s) hot – je horko, (It´s) cold – je zima / chladno, (It´s) windy – je větrno, (It´s) raining – prší, (It´s) snowing – sněží, a kite – drak (papírový), We can / can´t go…(My) můžeme / nemůžeme jít…
 • Procvičování slovní zásoby ZDE
NOS (online hodiny)
NOP (online hodiny)
 • Zima v přírodě – Zapsat (nalepit) do sešitu + naučit ZDE
 • Roční období, střídání dne a noci
 • Magnety a světové strany
INFORMACE
 • Známky na vysvědčení za 1. pololetí najdete ve škole online.
 • Všechny online hodiny, pokud nebude uvedeno jinak, jsou od 9 do 11 hod.
 • Pro ty, kteří odevzdávají úkoly do zadání v MS Teams, je i komentář k úkolům odesílán zpět v MS Teams.

 

Komentáře jsou uzavřeny.