IV.A Ing. Viliam Maťo

Ing. Viliam Maťo

viliam.mato@zsrakovskeho.cz


Plán práce 20. 6. – 24. 6. 2022

Český jazyk

Mluvnice: shoda přísudku s podmětem

Sloh – psaný projev: zhodnocení školního roku (v pondělí si napíšeme sloh)

Psaní: vyplňování testů, křížovky, rébusy

Čtení: má oblíbená knížka (v úterý si budeme povídat o našich oblíbených knihách)

Ve čtvrtek český jazyk hrou – návštěva kina Modřany. 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva.

NOS – Nauka o společnosti

Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva.

NOP – Nauka o přírodě

Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva.

Aj

 

Různé

 • Blahopřejeme Davidovi Mecovi k úspěšné reprezentaci školy v deskových hrách!!!
 • V pondělí si zhodnotíme proběhlý školní rok v písemné práci.
 • V úterý si budeme povídat o našich oblíbených knížkách, prosím přinést do školy.
 • Ve středu poběžíme třetí vyučovací hodinu olympijský běh.
 • Ve čtvrtek půjdeme do kina v Modřanech na pohádku „Zakletá jeskyně“, prosím přinést do školy 70,- Kč na vstupné. Odhlašte si, prosím, svačiny. Děti budou mít pouze pátou hodinu tělocvik. 
 • Do čtvrtka 23.6. prosím zapsat do čtenářského deníku knížku za červen.
 • V pátek proběhne „bleší trh“ – kdo se chce něčeho zbavit, ať to přinese do třídy, zavládne směnný obchod!
 • Příprava knížek na průběžné odevzdávání.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 13. 6. – 17. 6. 2022

Český jazyk

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, spojky, větné vzorce (str. 127 – 131)

Sloh – psaný projev: zhodnocení školního roku

Psaní: vyplňování testů, křížovky, rébusy

Čtení: pověsti našeho regionu

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva.

Geometrie – závěrečné opakování učiva.

NOS – Nauka o společnosti

Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva.

NOP – Nauka o přírodě

Osobní bezpečí, péče o zdraví, první pomoc.

Aj

 

Různé

 • V úterý 14.6. celodenní výlet do Mirakula (ve ŠkoleOnline zaslán speciální mejl).
 • V pátek 17.6. uzavření klasifikace.
 • Do čtvrtka 23.6. prosím zapsat do čtenářského deníku knížku za červen.
 • Příprava knížek na odevzdávání.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 6. 6. – 10. 6. 2022

Český jazyk

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, spojky, větné vzorce (str. 127 – 131)

Sloh – vypravování: mé plány na prázdniny

Psaní: adresy kamarádů

Čtení: výběr knih podle zájmu, uvědomělé čtení

V úterý český jazyk hrou – shoda přísudku s podmětem. 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva (str. 49 – 51).

Geometrie – Síť kvádru a krychle, výpočet povrchu. Závěrečné opakování učiva.

NOS – Nauka o společnosti

Opakování – životní prostředí, ochrana přírody, chráněné druhy.

NOP – Nauka o přírodě

Výchova ke zdraví.

Aj

Pracovní sešit str. 54-55 + křížovka str. 58

Učebnice str. 54 – 55 (text o dinosaurech a komiks) + str. 59 (závěr komiksu)

Pracovní list na průřezové opakování za celý rok (slovní zásoba + základní fráze + porozumění textu)

Různé

 • V úterý 14.6. celodenní výlet do Mirakula.
 • Do čtvrtka 23.6. prosím zapsat do čtenářského deníku knížku za červen.
 • Příprava knížek na odevzdávání.
 • Doučování proběhne opět stabilně v pondělí a pátek.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Plán práce 30. 5. – 3. 6. 2022

Český jazyk

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, spojky, větné vzorce (str. 127 – 131)

Sloh – vypravování: mé plány na prázdniny

Psaní: adresy kamarádů

Čtení: výběr knih podle zájmu, uvědomělé čtení

V úterý český jazyk hrou – shoda přísudku s podmětem 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva (str. 49 – 51).

Geometrie – Síť kvádru a krychle, výpočet povrchu.

NOS – Nauka o společnosti

Opakování – nerostné bohatství a průmysl.

NOP – Nauka o přírodě

Tento týden nemáme.

Aj

 

Různé

 • Do pondělí 30.5. prosím zapsat do čtenářského deníku knížku za květen.
 • V pondělí 30.5. proběhne 3. vyučovací hodinu sportovní soutěž – překážková dráha.
 • V úterý 31.5. se uskuteční od 17:30 třídní schůzka v naší třídě.
 • Ve středu 1.6. uskutečníme v rámci MDD dopolední výlet.
 • Ve čtvrtek 2.6. se dva vybraní žáci zúčastní školního kola soutěže „rychlá šestka“.
 • Doučování proběhne opět stabilně v pondělí a pátek.

Děkuji za spolupráci – TU Viliam Maťo

 

Komentáře jsou uzavřeny.