IV.A Mgr. Eva Mlčáková

Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 24. až 28. června 2024

 

28. června 2024 14:20 hod

 

Vážení rodiče,

s dětmi jsme si popřáli, tak chci i Vám přát hezké léto a dovolené, sluníčka tak akorát, odpočinek a relaxaci a co nejméně nástrah! Děkuji za dárečky, které jsem od dětí dostala, a za hezké chvíle, které jsme společně zažili! Na viděnou v září!

Srdečně Vás zdraví Eva Mlčáková

 

 

Pondělí 8 až 12:35 hodin Pirátská zátoka– minigolf ( vstup 120,- Kč), všichni žáci,  možnost za 50 Kč přikoupit si lodičky ( jen ti, kdo budou mít náhradní oblečení), skákací hrad nebo dětskou lukostřelbu ( s přísavkami). Vyúčtování minulého týdne proběhlo – vstupy nám nakonec dali za 20 + 50 Kč.

V dalších dnech úklid ve třídě. skříňkách ( klíčky!), ale také pobyt venku ( objednané svačiny ve třídě ano).

V pátek 1. vyučovací hodinu rozdání vysvědčení a rozchod. Obědy budou vydávány mezi 11. a 12. hodinou.

Bezpečný týden a hurá na prázdniny. E. Mlčáková

 

 

Týdenní plán 17. až 21. června 2024

 

V tomto týdnu závěrečné opakování a procvičování probraného učiva. 

 

V úterý návštěva Strahova ( výstava manž. Milerových – Krteček, románské sály, ambity, kapitulní síň, refektáře- vstup 80 Kč) a Muzea miniatur ( 70 Kč). Ráno jako do školy, na oběd se vrátíme, svačiny odhlašuje p. vedoucí kuchyně všem, 2 žáci v jiných třídách.

 

Ve středu olympijský běh. Od 15 hod Tvoření s Ráčkem.

 

Ve čtvrtek vybírám učebnice – v pátek je odevzdáváme do skladu ( za ztracené a poškozené peníze nebo novou knihu).

 

V pondělí 24. června v případě pěkného počasí návštěva Minigolfu Braník.

 

Děkuji rodičům za celoroční pomoc a spolupráci a přeji hezký zbytek dnů do prázdnin! E.Mlčáková

 

 

Týdenní plán 10. až 14. června 2024

 

14.6.  8:20 h

Vážení rodiče,

včera jsem se dozvěděla, že příští pátek 21. června budeme do skladu odevzdávat všechny učebnice. Ve třídě je tedy začneme vybírat ve čtvrtek 20. června. Prosím, zkontrolujte, případně pogumujte a zalepte s dětmi doma, ať nám to jde rychle a ať jsou připravené i pro další ročníky. Pokud je někdo nemocný, domluvte se prosím na předání se mnou, p. Vavřínková chce toho 21.6. mít již všechny.

Děkuji! E. Mlčáková

 

 

Čj – závěrečné opakování : vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem v doplňovacích cvičeních. Čtení z donesených knih a pochopení rozdělení literatury ( poezie, próza, naučná literatuta ad.).

 

M – síť kvádru a krychle. Závěrečné opakování : písemné sčítání, odčítání, násobění a dělení, slovní úlohy, výpočet obvodu a obsahu. Rýsování na přesnost.

 

NOS – výjimečné životní situace a jak se v nich zachovat.

 

NOP – osobní bezpečí, linka důvěry a další instituce, na které se člověk může obrátit.

AJ

FIANL TEST UNIT 11

INFO :

Máme ve třídě 2 vítěze soutěže ve zpěvu ( 2. a 3. místo), gratulujeme! Je pro ně připravena odměna v podobě návštěvy – exkurze na radnici ( v dopoledních hodinách, upřesním). V následujícím týdnu pak bude slíbená návštěva třídy ve městě ( dle počasí, rovněž včas upřesním).

Přeji všem pěkné letní dny a dobrou pohodu a děkuji rodičům za pomoc a spolupráci! E. Mlčáková

 

 

Týdenní plán 3. až 7. června 2024

 

Čj – věta jednoduchá a souvětí, shoda přísudku s podmětem, slovesa – opakování a procvičování. Sloh – psaní adresy a písemné vyjádření vzkazu. Uvědomělé a plynulé čtení.

 

M – numerické počítání ( opak. a procvičování). Rýsování na přesnost. Síť kvádru a krychle.

 

NOS – životní prostředí a péče o něj. Širší rodina, vztahy.

 

NOP – osobní bezpečí. Ohrožení života a majetku. Důležitá telefonní čísla.

AJ – Then and now

was, were, had

slovní zásoba – pg. 52

INFO :

Ve středu 5.6. jste od 17:30 hod, vážení rodiče,  srdečně zváni na třídní schůzky ( viz stránky školy i zápis v ŽK a můj mail).

Dobrý týden! Eva Mlčáková

 

 

 

Týdenní plán 27. až 31. května 2024

 

30. 5.   8:50 h

Vážení rodiče, záměnou s jinou třídou prý došlo v týdnu od 10. června k odhlášení obědů žáků IV. A, za což se Vám omlouváme. Prosím, objednejte tedy znovu svým dětem na týden od 10. 6. obědy. Děkuji, E. Mlčáková

 

 

Čj – věta a souvětí, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem. Stále procvičování vyjm. slov a vzorů podst. jmen. Popis prac. postupu. Čtení z čítanek a donesených knih.

 

M – zlomky porovnávání, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, celek. Rýsování na přesnost, výpočet obsahu a obvodu, převody jednotek a slovní úlohy.

 

NOS – zdravá životospráva a životní styl. Rodokmen.

 

NOP – lidské tělo a jak o něj pečovat.

 

Již jsou hotové fotografie tříd. Vybírám od zbývajících  žáků 50 Kč, pak dostaneme. Dobrý týden a děkuji těm, kteří přinesli papírové utěrky! Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 20. až 24. května 2024

 

 

Čj – skladba (věta, souvětí, spojky, základní skladební dvojice procvičování). Shoda přísudku s podmětem nové učivo. Stále opakujeme vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen, abychom nezapomínali a nezaměňovali jedno za druhé… Sloh : popis pracovního postupu. Čtení z čítanek a vypůjčených knih.

 

M – numerické počítání, převody jednotek, slovní úlohy. Rýsování na přesnost, výpočet obvodu a obsahu obdélníka a čtverce.

 

NOS – jak se měnil život lidí v průběhu staletí, výdobytky moderní doby. Ochrana životního prostředí a zdraví.

 

NOP– lidské tělo a zásady zdravé životosprávy.

 

AJ – dokončení lekce Amazing animals – závěrečný test

Úvod do nové lekce – was/were, had

 

INFO :

Ekologický program Lesem nelesem byl přesunut, pozdější termín nám včas oznámí.

Ráda bych poprosila rodiče o papírové utěrky. Mýdel máme dost, ale papíry docházejí. Jestli můžu poprosit, ne toaletní papíry, ty se na ruce lepí a nedá se do nich ve třídě po umytí utítrat…Děkuji!

 

Krásné dny Vám přeje Eva Mlčáková

 

Týdenní plán 13. až 17. května 2024

V tomto týdnu máme v úterý focení tříd a ve středu až pátek Putování Prahou: 1 den v Praze a 2 dny zpracování ve škole. Pokud bude dobré počasí ve středu, vypravíme se do města hned ve středu a ve čtvrtek a pátek budeme nad tématem pracovat ve škole.

Čj – v pondělí skladba a čtení z čítanek, v úterý oprava písemné práce.

 

M – zlomky a písemné dělení a násobení, obvod a obsah čtverce a obdélníka.

 

NOS – Praha a její věže. Loreta – cíl našeho Putování Prahou.

 

NOP v pátek nebude.

 

Pěkné dny Vám přeje Eva Mlčáková.

 

 

Týdenní plán 6. a 7. května 2024 ( 8. svátek, 9. a 10. ředitelské volno)

 

ČJ – nadále procvičování skladby ( podmět, přísudek, zákl. skl. dvojice) a vzorů podstatných jmen. Čtení z čítanky.

 

M – zlomky, numerické počítání, obvod a obsah obdélníka a čtverce.

 

NOS – orientace na mapě ČR . Kontrola sešitů a obalů na nových učebnicích.

 • AJ – nová lekce – Amazing animals
 • slovní zásoba
 • poslechová cvičení – str 48-49

 

Školní týden je krátký, přeji Vám pěkné zážitky s rodinou! V následujícím týdnu 15. až 17. 5. Putování Prahou ( Loreta) se zpracováním ve škole.

E. Mlčáková

 

 

 

Týdenní plán 29. dubna – 3. května 2024

 

ČJ – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen procvičování a doplňovací cvičení.

 

M – zlomky, slovní úlohy a písemné a pamětné počítání přes 1 milion.

 

NOS – krajská města, orientace na mapě.

 

NOP – lidské tělo, zdravý způsob života.

INFO :

 

Ve středu 1. května svátek.

Dobrý týden a užijte si volna! Eva Mlčáková

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 22. – 26. dubna 2024

 

Čj:

Mluvnice – skladba věty jednoduché, základní skladební dvojice. Souvětí – počet sloves v určitém tvaru. Podstatná jména vzory procvičování. Sloh – objednávka. Čtení – čtení z čítanky a dětských časopisů.

 

M – zlomky, slovní úlohy, převody jednotek. Rýsování: trojúhelník, čtverec, obdélník a jakýkoli rovnoběžník, výpočet obvodu a nově obsahu čtverce a obdélníka.

 

NOS – města a kraje ČR, orientace na mapě.

 

NOP – člověk a ochrana zdraví a života, lidské tělo.

 

AJ

 • dokončování lekce My free time
 • procvičování slovní zásoby
 • speaking activities

 

INFO :

V pondělí  22. 4. Den Země ve třídě – pod vedením žáků VIII. roč. a p. uč. Holého pokusy s vodou (2. a 3. vyuč. hodinu). TV normálně, i když zástup. Obě hodiny se mnou ( 1. a 5.) Čj. Můžete přijít bez učebnic. Pozor, cvičební úbor ano!

V pátek 25. 4. návštěva Maroldova panorama bitvy u Lipan. Ráno jako do školy, odchod na tramvaj, zpět také tramvají na 5. vyuč. hodinu (Vv bude!).

15. 5. nás čeká při Putování Prahou Loreta.

 

 

 

Týdenní plán 15. – 19. dubna 2024

 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skladba věty jednoduché, základní skladební dvojice. Souvětí – počet sloves v určitém tvaru. Podstatná jména vzory procvičování. Sloh – objednávka. Čtení – čtení z čítanky a dětských časopisů.

 

Aj:

úvod do nové lekce – my free time

What do you do on Monday… ?

TEST UNIT 9 – MY FREE TIME

Čj:

Mluvnice – skladba věty jednoduché,  podmět a přísudek, základní skladební dvojice. Podstatná jména vzory nadále procvičování k písemné práci koncem dubna ( i pomocné r. muž. živ. předseda, soudce). Sloh – osnova, odstavce. Čtení– čtení z čítanky. Co je pohádka, pověst, bajka, povídka.

 

M – zlomek jako část celku, celek ( tři třetiny, šest šestin,…), zápisy, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem ( jedna třetina je menší než dvě třetiny). Slovní úlohy. Prostorová představivost. Rýsování na přesnost.

 

NOS – práce s mapou, orientace a vyhledávání.

 

NOP – lidské tělo.

 

 

ÏNFO :

V úterý školní kolo soutěže ve zpěvu. Ve středu konzultace s učiteli. Proto návštěva Maroldova panorama až v následujícím týdnu, bližší napíšu.

Prosím znovu o dohled nad domácí přípravou ( zapomínání), děkuji. Dobrý týden!

Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 8. – 12. dubna 2024

 

Čj :

Mluvnice – skladba věty, podmět a přísudek, základní skladební dvojice. Podstatná jména mluvnické kategorie, zejm. vzory nadále procvičování ( i pomocné r. muž. živ. předseda, soudce). Sloh – přiměřeně složitý mluvní projev ( Město, ve kterém žiji). Referát a výpis z encyklopedie. Čtení– čtení z čítanky a dramatizace. Výběr knihy k další společné četbě.

 

M – zlomky, obvody, převody jednotek, slovní úlohy, dokončení práce z 2. dílu učebnice.

 

NOS – historie a současnost způsob života, významná města ČR.

 

NOP – lidské tělo a opakování.

 

AJ – dokončení lekce, příprava na test (ve čtvrtek)

 

 

INFO :

 

V úterý závody se švihadlem( bližší ví děti z Tv od p. učitele Říského).

 

Ve čtvrtek 8 až 9 : 40 hod program prevence ( kouření a užívání alkoholu).

 

Děkuji, vážení rodiče,  za Vaše přihlášení ke konzultacím 17. 4. Někteří jste se mě již ptali a souhlasím s tím, že u mnohých není konzultace nutná.

 

Prosím, dohlédněte, ať děti nezapomínají, již opět čteme z čítanek, ve středu myslím už začneme pracovat s dalším dílem učebnice matematiky a kdo byl nemocný a nemá připravenu učebici Čj k výměně za novou, ať ji nezapomene, nechávali jsme si ji v lavici ( PL v deskách).

 

V následujícím týdnu bychom se měli podívat na Maroldovo panorama bitvy u Lipan na Výstavišti, otevřeli opět až teď v dubnu.

 

Třídní kolo soutěže ve zpěvu uděláme v úterý 16. dubna.

 

 

Přeji Vám krásné dny a děkuji za Vaši práci a přípravu s dětmi! E. Mlčáková

 

 

 

 


Týdenní plán 2. – 5. dubna 2024

ČJ : Mluvnice – podstatná jména upevňování učiva. Stavba věty- čárka, spojky, středník…Sloh – přiměřeně složitý mluvní projev ( Město, ve kterém žiji). Referát a výpis z encyklopedie. Čtení– čtení z čítanky a dramatizace. Čtenářský deník.

 

M – desítková soustava a nadále procvičování písemného +,-. krát a děleno. Zlomky. Obvod trojúh., čtverce a obdélníka, rýsování na přesnost.

 

NOS – památná místa naší vlasti, významná města ČR.

 

NOP– ekologie, vztah člověka k prostředí.

AJ – What ´s on TV?

 • pg. 40
 • Dokončování lekce, příprava na test

INFO :

17. dubna budou konzultace s učiteli. Pokud byste měli jakýkoli problém s rezervací, prosím, obraťte se přímo na mě, děkuji.

Nově bude na škole soutěž ve zpěvu.Třídní kolo proběhne během dubna ( včas napíšu), celoškolní 24. května.

Dobrý týden Vám přeje Eva Mlčáková

 

 

 

Týdenní plán 25. – 27. března 2024

 

 

ČJ – rody a vzory podstatných jmen procvičování. Blahopřání ( sloh). Čtení společné četby.

 

M – písemné násobení, slovní úlohy, převody jednotek, obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka.

 

NOS – práce s mapou- měřítko, značky,…

 

NOP – ochrana a tvorba životního prostředí.

 

Tento týden je krátký ( čtvrtek již volno), budeme se těšit na Velikonoce, ale ještě předtím v úterý srdečně zveme na velikonoční jarmark od 16 hodin!

 

 

 

Týdenní plán 18. – 22. března 2024

Anglický jazyk:

 1. Unit 8 – What’s on TV? Class Book str, 38-39
 2. Unit 8 – What’s on TV? Activity Book str, 38-39

 

Čj – vzory rodu mužského skloňování, ostatní rody opak. Slohová cvičení ( blahopřání, dopis- vypravování – ŠvP nebo jakýkoli výlet). Dočtení spol. četby. Ve čtvrtek 21. 3. školní kolo recitační soutěže, bližší sdělím v pondělí.

 

M – písemné násobení opak. a procvič., slovní úlohy, převody jednotek, rýsování na přesnost.

 

NOS – vlast a národ, národní hrdost a pospolitost, stavba Národního divadla a historické mezníky.

 

NOP – jaro v přírodě, ekosystémy.

INF:

 1. Online bezpečnostní kvíz
 2.  JAK JSI KYBERNETICKY BEZPEČNÝ?

 

 

 

15. 3.    7 : 30 hod

Vážení rodiče, snad jste všichni dostali můj včerejší i dnešní mail s fotografiemi. Pokud by byl nějaký problém, dejte mi prosím vědět. Děkuji za Vaše reakce a mám radost, že jsou děti spokojené a líbilo se jim. Nechci nic zakřiknout, ale až do této chvíle bez problémů… Začíná být rušno, vstávají, štěbetají a balí… Pěkný den! EM

 

13. 3.

Pěkné ráno!

Pozorovali jste někdy luňáka v letu? My včera ano…A mnoho dalších pozorování, můžete se těšit na vyprávění o tetřevech na tokaništích, o netopýrech… Dnes na nás myslete při celodenním výletě, máme pěkné počasí, bude to fajn, díky!

 

12. 3.    7 : 30 hod

Dobré ráno z Oldřichova!

Dobře jsme dojeli, vstáváme do druhého dne a troufám si za všechny čtvrťáky říci, že se nám tu líbí. Včera odpoledne byla první vycházka do přírody, po které chutnala večeře…Já osobně jsem překvapena, kolik dětí nejedlo chléb s tvarohovou pomazánkou ( na způsob budapešťské), jen zeleninovou oblohu, a raději volilo k zelenině, kterou si vybralo ( rajče, okurka, mrkev, kedlubna, salát, paprika, ředkvička) suchý rohlík nebo housku. Oběd ( vývar s nudlemi polévka a halušky) byl pro děti lákavější, většina snědla. V osm máme snídani, v devět začíná program-dozvíme se, co každou třídu čeká. Počasí dnes zatím horší než včera, uvidíme. Večer nebo zítra ráno pošlu pár fotek. Ve středu v případě pěkného počasí celodenní výlet…Zdravíme! Za děti EM

 Týdenní plán 11. – 15. března 2024

 

Škola v přírodě – Oldřichov v Hájích ( Ekologické středisko Střevlík, 463 31 Oldřichov v Hájích 5). Jedeme společně se třídou p. uč. Matanelli, která je letos vedoucí ŠVP. Vloni jsem vybrala téma řemesel, letos p. uč. téma Hurvínkovy cesty do přírody.

 

https://strevlik.cz/getFile/case:show/id:434089

 

V pondělí přijedeme do Oldřichova k obědu a v pátek budeme odtud odjíždět po obědě. Je možné, že do Prahy na parkoviště přijedeme v pátek o něco dříve než je v plánu (- 15 hod), ale rozhodně bychom s dětmi počkali na vyzvednutí, nikdo po návratu nebude odcházet z parkoviště sám!

 

Nezapomeňte prosím ráno k autobusu donést vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti ( vyplňují rodiče a týká se aktuálního zdravotního stavu), příp. kinedryl na cestu, nezapoměňte s sebou i šálu vzhledem k předpovědi počasí. A také přezůvky…a ostatní. Odjezd je v pondělí v 8 hodin, ale budu tam už v půl osmé, abychom se včas odbavili.

 

Učení vezmu s sebou já vč. pracovních listů, děti jen vybavený penál a zápisník.

 

Děkuji kolegyni Denise za vyřízení všech náležitostí, p. Šafránkovi za zajištění dopravy, Vám rodičům za to, že jste svým dětem umožnili na školu v přírodě jet a panu řediteli, že nám vše odsouhlasil. Těším se, že se s dětmi poznáme i jinak než v prostředí školy! Pěkný týden i Vám doma!

Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 4. – 8. března 2024

 

 

ČJ – podstatná jména r. mužského vzory a skloňování, ostatní r. opak. a procvič. SLOH- blahopřání, dopis. ČTENÍ – práce s básní ( výrazný přednes s mikrofonem), třídní kolo recitační soutěže v pátek (, protože ve čtvrtek šplh).

 

M – písemné násobení a dělení, převody jednotek, slovní úlohy. Obvod trojúhelníka a rýsování ( rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý).

 

NOS – česká státnost, státní symboly a svátky. Co je mapa a globus, měřítko map.

 

NOP –  ekosystémy, ochrana a tvorba životního prostředí.

 • AJ – Nová lekce What´s on TV? – slovní zásoba
 • poslechová cvičení
 • „přehrávání“ úvodního textu
 • What programm do you like?

INFO :

v úterý 1. až 3. vyuč. hod. Bezpečnost on-line, ve čtvrtek vybraní žáci závody ve šplhu. Na žádost některých rodičů znovu uvedu číslo účtu školy.

 

 

Týdenní plán 26. února – 1. března 2024

 

26. 2.    13:50 hod

Změna- svačiny zítra

Omlouvám se, nevěděla jsem, že zítřejší objednané svačiny vedoucí kuchyně p. Rašínová odhlásila. EM

 

 

Anglický jazyk:

 1. Test Unit 7 (E-TEST) – TEST UNIT 7 – SPACE SCHOOL
 2. Unit 8 – What’s on TV? Class Book str, 38-39
 3. Unit 8 – What’s on TV? Activity Book str, 38-39

ČJ – procvičování pravopisu se zdůvodňováním ( zejm. podstatná jména rodu středního a ženského), sloh- popis výrobku a oznámení, čtení společné četby a příprava na třídní kolo recitační soutěže, které bude ve čtvrtek 7. března.

 

M – písemné ( pod sebe) a pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení, tabulky, diagramy, jízdní řád, slovní úlohy. Rýsování na přesnost- trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý.

 

NOS – umělecké slohy a dokončení učiva o historii s opakováním. Česká státnost, státní symboly.

 

NOP – stavba těla savců. Kočka domácí, pes domácí.

 

INFO :

V úterý 27. února jedeme hned ráno tramvají na exkurzi do města – nejprve do Betlémské kaple, kde jsme objednaní ( vstup pro děti 30 Kč), a pak přes Karlův most na Pražský hrad a dolů Nerudovou ulicí ( poznávání středověké Prahy a slohů románský, gotický, renezanční a něco navíc). S sebou zápisníček s tužkou, svačinu, pití a příp. pár korun na nějakou drobnost. Návrat před obědem do školy ( školní objednané svačiny si děti odnesou domů). Pokud bývá někomu špatně v dopr. prostředcích, prosím radějí kinedryl nebo něco podobného, děkuji.

Děkuji také všem rodičům za vyplnění a odevzdání tiskopisů ke škole v přírodě ( někdo ale teprve přinese!). Stejně jako za platby (doposud pár chybí – věřím, že dojdou co nejdříve). Až k autobusu mi pak vezmete jen potvrzení o bezinfekčnosti, které sami rodiče do tiskopisu vyplníte ( že dítě je momentálně před odjezdem bez teploty a zjevné nemoci).

Pokud ještě máte doma někdo generální souhlas ( focení), prosím donést vyplněný a podepsaný v pondělí, kdy mám odevzdat hlášení. Někteří nedoplnili jméno dítěte a podle podpisu jsme pak s dětmi nemohli přiřadit…

Přeji úspěšný týden všem!

Eva Mlčáková


Týdenní plán 19.2. – 23.2.2024

Anglický jazyk:

Unit 7- Space school- Class Book str, 34-37 / Activity Book str, 34-37

 • Vocabulary Revision: (Maths, English, swimming, History, Art, Music)
 • What is your favourite school subject?
 • Time- It is half past nine. It is nine o’clock.
 • When have you got English? – …on Monday. – … at half past nine
 • Reading the comic: The Dragon Crown, Class Book str, 37
 • TEST UNIT 7 – SPACE SCHOOL

 

 

Čj – podstatná jména rodu ženského, vzory žena, růže, píseň, kost skloňování, mluvnická, pravopisná a slohová cvičení, báseň do třídního kola recitační soutěže – výběr a procvičování, čtení společné četby.

 

M– písemné násobení dvojcif. činitelem, slovní úlohy, převody jednotek, rýsování na přesnost ( rovnoběžky, kolmice, kruh, kružnice, trojúhelník)

 

NOS – Marie Terezie a Josef II. ( život za jejich vlády a reformy).

 

NOP – převody jednotek, horniny a minerály, půda.

 

INFO : v následujícíém týdnu se chystáme na návštěvu Betlémské kaple a prohlídku “ středověké“  Prahy.

Přeji Vám dobrý týden! E. Mlčáková

 


Týdenní plán práce 12. až 16. února 2024

 

15. 2.       18:30 hod

Včera odpoledne jsme se s některými žáky ( také ze IV. C i I. C) zúčastnili vernisáže výstavy Čtyřlístkománie, kterou uspořádala radnice na počest životního jubilea autora Čtyřlístku pana Jaroslava Němečka. Ten je rodákem a čestným občanem Prahy 4 a v loňském roce převzal státní vyznamenání. Je s podivem, že první komiks Čtyřlístek vyšel už v roce 1969 a má i dnešním dětem co říci! Vraceli jsme se s podepsanými knihami a časopisy s dobrým pocitem z příjemného setkání a hezkého odpoledne. Zároveň včera ožily oblíbené postavičky Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa i na televizních obrazovkách – v prvním dílu  večerníčku na „déčku“. Sympatickým manželům Němečkovým přejeme hodně zdraví!

 

 

Čj – slovesa a podstatná jména – mluvnické kategorie + vzory PJ,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu a slovních druhů, slohová cvičení. Čtenářský deník!

 

M – písemné násobení dvojcif. činitelem opakování a procvičování , kruh, kružnice, trojúhelník ( stále ještě i rovnoběžky a pravý úhel, v penálu vždy 1 tužka pouze na rýsování, nezapomínat pravoúhlý trojúhelník a kružítko s ořezanou tuhou!)

 

NOS – Jan Ámos Komenský a opakování

 

NOP – horniny a nerosty, povídání o pondělní přednášce ( vybíráme 80 Kč)

AJ – 

 • celkové opakování
 • Review – unit 5-7

 

 

 

2. 2.    19 hod

V pondělí 12. února máme interaktivní přednášku ( 2 vyuč. hodiny) na téma geologických zajímavostí – vstup 80 Kč.

Ve středu 14. února od 16 hod vernisáž a podepisování p. Němečka ( Čtyřlístek) na radnici. Pro zájemce odchod od školy se mnou v 15:20 hodin, po skončení návrat zpět ( nebo písemné prohlášení rodičů o uvolnění). V pátek 16. února tamtéž promítání filmu Velké dobrodružství Čtyřlístku –  jsme se třídou přihlášeni od 10:30 hod ( konec v 11:45 hod), vstup zdarma.

A dětem jejich slíbené sýkorky :

 

https://www.zsrakovskeho.cz/wp-content/uploads/2024/02/Sýkorky-2-1.jpg

 

https://www.zsrakovskeho.cz/wp-content/uploads/2024/02/Sýkorky-1-3.jpg

 

Užijte si bezpečně všech volných dnů!

Eva Mlčáková

 

Týdenní plán práce 29. ledna až 1. února 2024

 

31.1.    8 hod

V pořádku jsme zpátky ve třídě na vyučování. Noc byla klidná, vstávat se nechtělo. Děkujeme všem za účast, maminkám za přípravu a sbalení. Domů děti věci donesou dnes, zbylé zítra. Poslední hodinu rozdání vysvědčení, oběd a hurá domů. Zítra ještě škola…

 

 

Čj – podstatná jména rodu středního dokončení, pravopisná a slohová cvičení, čtení mimočítankové četby – vybírat čtenářský deník budu až po jarních prázdninách ( někdo už přinesl, moc chválím!).

 

M – písemné násobení dvojciferným činitelem procvičování, kruh a kružnice, čtverec, obdélník.

 

NOS – husitství opakování a dokončení, Učitel národů Jan Ámos Komenský

AJ

 • What ´s the weather like?
 • slovní zásoba – popis aktuálního počasí
 • E.TEST 1
 • E.TEST 2

INFO :

Prosím do tašky přibalit náhradní sešit na Čj i M- dětem dochází a často pak píší na papír, děkuji!

V úterý OVOV ( cv. v tělocvičně) + společný večer a přespání ve škole ( sraz u zadního vchodu v 16:30 h děti), ve středu 31. 1. poslední hodinu vysvědčení.

2. 2. pololetní volno

od 5.2. týdenní jarní prázdniny

 

 

Týdenní plán práce 21. až 26. ledna 2024

 

26.1.2024     6 hod

V úterý 30. ledna máme se třídou od 17 hodin literárně – filmový večer s přespáním ve škole. Účast žáků je dobrovolná, srdečně zveme na 1. část i rodiče. Bližší uvedl p. zást. Polák na stránkách školy, s dětmi si řekneme, co s sebou.

E. Mlčáková

 

 

 

ČJ – podstatná jména a vzory rodu středního ( skloňování), čtení mimočítankové četby.

 

M – násobení 2cif. číslem, odhad výsledku, písemné sčítání, odčítání, rýsování – kruh a kružnice, slovní úlohy, převody jednotek ( s NOP). Prosím rodiče, aby dohlédli na to, aby měly děti vždy v penálu připravenou tužku jen na rýsování, děkuji!

 

NOS – Karel IV. opakování. Husitství a město Tábor.

 

NOP– vlastnosti a využití látek, převody jednotek.

 

Anglický jazyk:

 • úvod do nové lekce – A sunny day
 • What ´s the weather like?
 • slovní zásoba

 

INFO :

Literárně – filmový večer s přespáním ve škole až v následujícím týdnu, bližší včas oznámím. Po vysvědčení nás čekají jarní prázdniny v jejich prvním termínu. Prosím, doobalte již všichni posledně rozdané nové učebnice. Děkuji všem také za přípravu projektu Čtyřlístek, děti pracovaly se zájmem a moc hezky samostatně. Pěknou neděli a celý příští týden! E. Mlčáková

 

 

Týdenní plán práce 15. až 19. ledna 2024

 

Čj – opak. a procvičování na čtvrtl. pís. práci ( pravopis, pozor na příčestí přít. – prosí, nosí, zdraví,…, slovní druhy a mluv. kategorie sloves). Podstatná jména vzory nové učivo. Čtení společné četby.

 

M– procvičování na čtvrtl. pís. práci ( pís. sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úloha). Násobení dvojciferným činitelem, kruh a kružnice nové učivo.

 

NOS – Karel IV. a opakování.

 

NOP – Třídění a vlastnosti látek.

AJ

 • Space school
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • základní určování času, It´s half past…, It ´s … o ´clock.
 • školní předměty – rozvrh, vyučování

INFO :

V úterý 16. 1. projektový den s tř. uč. Čtyřlístek komiks (jeho autor p. Němeček z Prahy 4). Do školy bez učebnic, práce s tablety ad. Penál, nůžky, fixy s sebou.

 

 

 

Týdenní plán práce 8. až 12. ledna 2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky ve středu 10. ledna od 17:30 hodin. E. Mlčáková

 

Čj – slovesa procvičování učiva, pravopisná cvičení, čtení z čítanek a nové mimočítankové četby. Nové učivo- podstatná jména (navázání na to, co už umíme).

 

M – pamětné a písemné +,-, násobení a dělení v oboru nad 10 000, slovní úlohy, převody jednotek, rýsování ( čistota a přesnost)- prosím pořídit kružítko.

 

NOS – Karel IV.

 

NOP – poznávací cvičení na interaktivní tabuli ( stromy, keře, rostliny, houby). Střídání dne a noci a ročních období. Látky a skupenství.

 

Omlouvám se, že nezveřejňuji plán v obvyklém čase, na který jste zvyklí, ale včera po mém příjezdu do Prahy byly stránky školy přehlcené a připojit se nebylo možné. Děkuji. EM.

 

AJ

 • Space school – úvod do nové lekce
 • dny v týdnu,
 • základní určování času,
 • školní předměty

Týdenní plán práce 3. až 5. ledna 2024

Dovolte mi, abych Vám všem, dětem i rodičům, popřála do nového roku hodně zdraví a spokojenosti, a abych Vám poděkovala za milé dárky a dárečky, které jsem od Vás pod stromeček dostala! Uvidíme se na třídních schůzkách 10. ledna, s dětmi zítra ve škole. EM

 

Čj – opakování a procvičování sloves, čtení z čítanky a donesených knih, které děti dostaly od ježíška, a odevzdání čtenářských deníků.

 

M– 2. díl učebnice, opak. a procvič. písemného násobení a dělení, obor čísel nad 10 000, slovní úlohy. Rýsování- rovnoběžky a kolmice. Převody jednotek.

 

NOS – středověk. Karel IV. a jeho zásluhy, co ho v Praze připomíná.

 

NOP – Houby poznávání. Příroda v zimě, stopy ve sněhu.

AJ – On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce

Týdenní plán práce 18. až 22. prosince 2023

V pondělí srdečně zveme rodiče, babičky, dědečky i sourozence na naši besídku od 17 hodin ve třídě! Učivo budeme tento týden spíše opakovat, děti již žijí Vánocemi. V českém jazyce si popovídáme a napíšeme slohové práce na téma Vánoc a budeme číst. V matematice budeme pokračovat v počítání v oboru čísel nad 10 000, zaměříme se na zaokrouhlování, slovní úlohy a převody jednotek. V NOS si prohlédneme na videu to, co se zachovalo ze středověké Prahy a po Novém roce se na tyto památky podíváme ve skutečnosti. A budeme zpívat koledy a snad na sebe budeme hodnější než jindy. Ve středu 20. prosince bude ve škole kouzelník, vybíráme 80 Kč. V pátek se rozloučíme dnem s třídním učitelem. Děti se mohou dohodnout s kamarády a vzájemně si dát dáreček. Můžou si z domova přinést i cukroví… Radostné dny všem ! E. Mlčáková

11.12.   10: 30 h

V úterý od 10 hod dopravní výchova ve třídě.

 

Týdenní plán práce 11. až 15. prosince 2023

Čj:

Mluvnice – slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen a sloves. Slovesa zvratná. infinitiv, tvary jednoduché a složené, časování.

Sloh – vypravování podle obrázkové osnovy.

Čtení z čítanek. Příprava vystoupení na besídku.

 

M – písemné násobení a dělení, +,- do 10 000, opakování, slovní úlohy, rýsování na přesnost( přímky, rovnoběžky, kolmice). Koncem týdne již začneme pracovat s 2. dílem učebnice, nezapomínat!

 

NOS – život ve středověku, opakování s novou učebnicí.

 

NOP – stromy, keře, byliny, houby.

AJ – On holiday

 • přítomný čas průběhový – She is reading. He is speaking.
 • zápor – She isn´t swimming.
 • otázka – What´s she doing?
 • FINAL TEST UNIT 4

Info :

Od minulého týdne máme ve třídě opět paní asistentku. Pro práci se třídou je to moc dobře. Zároveň budeme moci snáze i na některé akce do města. Pokud by Vás něco zajímavého, co by dětem nemělo ujít, napadlo, dejte mi prosím vědět, budu ráda, děkuji! Stále pokračuje každý čtvrtek ráno doučování ( čj, m). Děkuji Vám rodičům také za pomoc k vánoční besídce. Dobrý týden a pěkný adventní čas! E. Mlčáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.