IV.A Mgr. Eva Mlčáková

Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán práce 27. listopadu až 1. prosince 2023

 

Čj – Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova. Oprava pís. práce z min. týdne. Čtení mimočítankové četby, čtenářský deník.

 

M– písemné sčítání a odčítání ( pod sebou) a pís. dělení 1 cif. číslem se zkouškou násobením opak. a procvičování, početní úkony do 10 000, rýsování ( přesnost a čistota práce, ořezaná tvrdá tužka, pravoúhlý trojúhelník!) – rovnoběžky, kolmice.

 

NOS – opakování ( Přemyslovci), Kosmova kronika. Dva žáci ještě odevzdají rozkládací tabulku ke staré učebnici.

 

NOP – Stromy a keře – jména rodová a druhová, poznávání.

AJ – dokončení lekce My town

orientace po městě – předložky

procvičování vazby there is/ are

 

Ve dnech pondělí až středa- zástup ( výměna za min. týden). Ve čtvrtek ráno doučování. Dobrý týden!

Eva Mlčáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.