II.C Mgr. Martina Novotná

 

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3.4.

Sice nám tento týden začíná nový měsíc, ale my to spíše pojmeme, že mám končí březen, takže napřed v klidu doděláme ten 🙂

ČESKÝ JAZYK

Pondělí prosím zase věnujte opakování, zatím máme probraná podstatná jména a předložky. Vrátíme s k textu o ještěrkách na str. 78, zopakujeme si předložky a zároveň přidáme podstatná jména. Ideálně text opsat a barevně vyznačit předložky a podstatná jména.

Jako nová látka nás čekají slovesa, základem je růžový rámeček na str. 81, netřeba to nijak komplikovat. Stačí nám, když budeme vědět, že slovesa jsou to, co osoby, zvířata a věci dělají.

Tak úterý a středu věnovat str. 81, opakování (str. 82) nechat tak na čt pátak, až to budou mít děti trochu zažité. 

Básničku o lžičce na str. 82 dole naučit.

Než budete dělat cv. 5 na str. 83, zopakujte si měkké a tvrdé souhlásky, případně i druhy vět, pozor na uvozovky při přímé řeči.

Tím bychom měli splněný plán na březen a příští týden už budeme pokračovat tématy na duben.

Písanka – str. 12 a 13

 MATEMATIKA

Tento týden si jako novou látku dáme násobení 6, nechte prosím opravdu jen násobení, ať si ho děti dostatečně zažijí, aby se jim nepletlo s dělením. 

Pondělí zase opakovat, klidně znova násobky 1,2,3,4,5 a přidat 6. Stejně tak násobky pozpátku (50, 45, 40… ) děti to znají jako rozcvičku, že jsou po x schodech nahoru, tam se jim zamotá hlava aze schodů padají po x schodech zase dolů  🙂

Prosím o vypracování strany 9 a 10 v pracovním sešitě č. 7

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. Učebnice Happy House 2, 5. lekce, strana 40-42 + pracovní sešit, str. 38 – 39.
 2. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem.
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 4. procvičování slovní zásoby Unit 5 (místnosti v domě/bytě) – při kliknutí na následující odkaz můžeš spojit správné dvojice:

Děkuji všem rodičům za pomoc při domácí výuce. Chválím děti za snahu. 

Srdečně zdravím, Jitka Havlíčková

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské smysly – zopakujte prosím s dětmi části těla, velmi rádi hrají Šimon říká, plynule přejít na lidské smysly – očima vidíme, ušima slyšíme… můžeme k tomu napojit i květiny z předchozích lekcí, cítíme, jak např. fialka krásně voní, vidíme, jak jsou květy barevné…  pokud máte, lidské smysly byly moc dobře zpracovány v tv seriálu Byl jednou jeden život, třeba na něj někde na netu narazíte 🙂

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Nezadržitelně se nám blíží Velikonoce, vyhledejte a naučte se písničku o Velikonocích, která by se dala zpívat jako koleda.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po dobu karantény se ZAKAZUJE výtah 🙂 takže pěkně běhat po schodech nahoru a dolů po svých. Doufám, že nikdo nebydlí v přízemí…. nebo naopak v 10. patře… 🙂

Blíží se nám svátky jara, tudíž se pustíme do úklidu pokojíčku, věřte, že než vyndáte všechno ze skříní a zase to hezky narovnáte, budete unavenější a zpocenější než po hodině tělocviku 🙂 Stejně tak se snažte každý den aspoň na chvilku vyjít ven, zákaz vycházení naštěstí nemáme, takže můžeme vyběhnut třeba do Rohle. Počasí tomu sice asi moc přát nebude, ale ani tak se nenecháme odradit… 

PRACOVNÍ ČINNOSTI  a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Blíží se Velikonoce, nakreslete obrázek, jak byste je chtěli trávit.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia.

V případě jakéhokoli problému se neváhejte ozvat, jsme v tom společně 🙂

VŠECHNY DĚTI MOC A MOC ZDRAVÍM A DOUFÁM, ŽE SE S NIMI UŽ BRZY UVIDÍM VE ŠKOLE 🙂

Minulý týden mě zaujala myšlenka: „TEMNÝM LESEM MŮŽEŠ JÍT JEN DO POLOVINY, PAK UŽ Z NĚJ VYCHÁZÍŠ VEN.“ Doufejme, že jsme už za  polovinou….

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23. – 27. 3.

ČESKÝ JAZYK

Tento týden nás čeká poměrně náročná látka, která bude pro děti možná poněkud náročnější. Předložky jsou dosti abstraktní. Kdyby byl problém s pochopením významu některých z  nich, zkuste si třeba s dětmi zahrát hru, že vezmete dva plyšáky a budete s nimi předložky názorně předvádět. Napřed mohou děti dávat plyšáka tak, jak jim řeknete (pod stůl, vedle dveří…) a pak mohou zase ony zkoušet vás 🙂 dají hračku někde v bytě a vy budete říkat, kde je. Na každou situaci jde vymyslet víc možností. Např. Méďa je na stoje, ale zároveň vedle knihy, před počítačem atd.

Pondělí věnujte prosím zase opakování, s dětmi je potřeba neustále všechno opakovat, aby pro novou látku nezapomněly tu starší, např. ať děti vymyslí a napíší 10 podstatných jmen a ty pak seřadí podle abecedy.

Předložky

Učebnice str. 78 – přečíst nahlas úvodní text, ústně projít otázky pod ním,

písemně cv. 2 a 3, prosím napsat na papír, případně do sešitu, který bude součástí portfolia. Dávejte prosím pozor, případně dětem zdůrazněte, že se předložky píší ZVLÁŠŤ! Děti mají tendenci je psát dohromady s dalším slovem. Klidně ji mohou spojení vytleskat, spočítat slova – mám stejný počet v sešitě i v učebnici?

Diktát jsou děti zvyklé psát tak ve středu, čtvrtek, záleží na vás. (cv. 4 str. 78), zase ideálně rozdělit, píšeme jen 3 věty.; stačí vždy vybrat max. 3 věty.

Učebnice str. 79 – tabulka s opakováním pouze ústně, obecně se průběžně vracejte k barevným, hlavně růžovým rámečkům. Opakování matka moudrosti 🙂

Učebnice str. 80 – ústně popsat zvířátko, které si dítě vybere z obrázku. To poslední hnědé by asi měl být pes, ale děti mají velkou fantazii, určitě vás překvapí, co všechno budou schopné vymyslet 🙂 O vybraném zvířátku napsat 3  věty a nakreslit ho.

Písanka – do str. 11 včetně

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

Blíží se nám konec měsíce, poprosím o vypracování a naskenování čtenářského deníku za měcím březen.

MATEMATIKA

Násobení a dělení 5 – zaměřte se na procvičení, upevnění

Pracovní sešit str. 6 – 8, průběžné procvičování, jako v ČJ, aby pro jedno děti nezapomněly druhé 🙂

Napište prosím s dětmi desetiminutovku, max. máme 12 příkladů. Ideálně namíchat – 4 příklady dělení, 4 násobení a 4 na sčítání a odečítání před desítku.

Geometrie – přímka, úsečka, bod (procvičení), polopřímka ze str. 5 není v tématickém plánu, plánu tudíž ji děti umět ještě nemusí.

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. Učebnice Happy House 2, 4. lekce, strana 37, strana 39 + pracovní sešit, str. 34 – 37.
  • učebnice, str. 34: slovesa smyslového vnímání → I see (vidím) with my eyes. I hear (slyším) with my ears. I taste (ochutnávám) with my mouth. I smell (cítím) with my nose. I touch (dotýkám se) with my hands.
  • pracovní sešit, str. 34: Rozhodni, jakým způsobem vnímám předměty (Měsíc, sýr, televize, hudba, pes) – Mohu vidět Měsíc? (ano) Mohu cítit (nosem) Měsíc? (ne) apod.
  • učebnice, str. 39: Pokus se přečíst text pod každým obrázkem.
  • pracovní sešit, str. 35: Vyhledej slova (face, hair, eye, ear, nose, mouth, hands) a přiřaď je k Daisy.
  • pracovní sešit, str. 36-37 (souhrnné opakování) – vybarvi domečky, najdi Rodneyho (v učebnici, ve 4. lekci) a nakresli sám/sama sebe.
 2. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (ze začátku budou děti asi potřebovat ukázat, jak procházet jednotlivé snímky prezentace a jak přehrát vložené nahrávky). 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 4. opakování slovní zásoby Unit 4 (části lidského těla) – při kliknutí na následující odkaz můžete hledat správné dvojice a vyluštit křížovku:

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života (opakování), procházka do Modřanské rokle (držme si palce, ať nám tyhle zdravotní procházky do přírody nezakážou) pozorovat, co s rostlinami obecně udělala náhlá změna počasí a hlavně teploty, rozvíjení pupenů, oslabení květů…

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Naučit se psát houslový klíč 

Zpívejte si s maminkou, tatínkem, …, ať je nám veseleji. Mamka s taťkou mají určitě nějakou písničku, kterou rádi zpívali jako malí, popros je, ať tě ji naučí.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po dobu karantény se ZAKAZUJE výtah 🙂 takže pěkně běhat po schodech nahoru a dolů po svých. Doufám, že nikdo nebydlí v přízemí…. nebo naopak v 10. patře… 🙂

PRACOVNÍ ČINNOSTI  a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Děti namalují vodníka podle ČJ str. 79, ideálně vodovými barvami, z barevného papíru udělat klobouk  a barevné fáborky, přilepit. Pokud najdete doma zelenou vlnu, mohou děti udělat i dlouhé zelené vlasy.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia.

V případě jakéhokoli problému se neváhejte ozvat, jsme v tom společně 🙂

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  16.3. – 20.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Tento týden bychom měli dokončit podstatná jména, pondělí prosím věnujte opakování. Nejen podstatných jmen, ale všeho, včetně samohlásek, souhlásek měkkých a tvrdých, druhů vět… Děti toto celkové opakování znají jako ranní rozcvičku 🙂

Vrátit se k článku na str. 73 – Kominík Karel, vypsat podstatná jména, určit, zda se jedná o osobu, zvíře, věc, procvičovat rod a číslo (ten kocour x ti kocouři) viz modrý rámeček na str. 74 cv. 4

U vlastních jmen na str. 75 se zaměřit na rozdíl mezi příjmení a vlastním jménem, vysvětlit si pojem křestní jméno.

Diktát na str. 77 cv. 5 rozdělit po třech větách na více dní, prosím psát na samostatné papíry, které budou následně vloženy do portfolia

Písanka –  str. 10

V rámci „literárních hodin“ nechte děti, ať vypráví pohádku o Šípkové Růžence, mohou si udělat publikum například z plyšáků. Kontrolujte prosím, aby děti v rámci možností mluvily plynule v celých větách.

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Zůstává průběžné procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, stačí pár příkladů denně, jen aby z toho děti nevypadly 🙂

Stejně tak zůstává dělení a násobení 1, 2, 3, 4. Zkuste nakombinovat i s polovinou, třetinou, čtvrtinou viz. cv. 3 str. 6

Sešit č. 7 – dělení  5 – str.  6- celá

Samostatné procvičování str. 7 cv. 2

Slovní úlohy – hlavně tvorba odpovědí

Geometrie – přímka, úsečka – na samostatný papír vypracovat z pracovního sešitu 6 str. 11 cv. 1, 2, 3. Napřed prosím projděte oranžový rámeček v záhlaví. Při rýsování pohlídejte, aby děti rýsovaly podle pravítka a tužkou trojkou. NETLAČIT! :-), čistota rýsování.

ANGLICKÝ JAZYK 

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní části, podmínky k životu, rostliny kvetoucí na jaře.

Pokud máte možnost, posbírejte s dětmi nějaké kvetoucí květiny a vylisujte je, jako se dříve dělaly herbáře.

Zůstává poznávačka základním rostlin.

PRACOVNÍ ČINNOSTI a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Namalovat rozkvetlou louku, kde budou všechny kytičky, které děti nyní vidí rozkvetlé venku, pak vám je budou ukazovat a pojmenovávat, co namalovaly. Pokud jste usušili nebo vylisovali nějaké květy, nalepte je prosím do obrázku, aby vznikla 3D koláž.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia. 

V případě jakýchkoli problémů či nejasností jsem na mailu. 

A to nejdůležitější na závěr. Nebojte, brzy se vše vrátí do starých kolejí a já si tu pro vás už chystám malý dáreček na uvítanou, až se zase uvidíme 🙂

Doporučení:

Je vhodné využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2.  Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3.  Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4.  Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5.  Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6.  Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7.  Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8.  Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

TÝDENNÍ PLÁN  9.3. – 13.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – označení osob, věcí a zvířat – učebnice str do str. 77, u vlastních jmen se zaměřit na psaní a hlavně napojování velkých písmen.

Jako diktát napsat cv. 5 na str. 73, klidně rozdělit na dva diktáty. Když píšeme diktát, píšeme tři věty.

Písanka str. 10 – zahrát jako „země, město“ , tvorba vět str. 8 a 9. V rámci čtení, středa 2. hodina, přečíst pohádku O Šípkové Růžence, prosím klasickou verzi, ne Disney.

Procvičování psacího písma se zaměřením na velká písmena a jejich napojování

Čtení s porozuměním, rozbor textu, obsahová a formální stránka

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Sešit č. 7 – Násobení  5 str. 3 – celá, str. 2, hlavně cv. 3 – příklady na zkoušku a cv. 1 – písemné odčítání pod sebe, prosím nezapomeňte na zkoušku, sice tam na ní není místo, ale někam se určitě vejde 🙂 

Slovní úlohy – hlavně tvorba odpovědí.

Geometrie – bod, přímka úsečka – dokončení sešitu č. 6 – dokončit str. 31, ostatní cvičení prosím použijte k procvičování, ve škole se k němu již vracet nebudeme.

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: M. Novotná)

Prosím o dokončení lekce 4, použijte obrazový slovník v odkazu.

SVĚT KOLEM NÁS 

Rostliny – základní části, podmínky k životu, rostliny kvetoucí na jaře.

Měli jsme připravenou vycházku po okolí školy, abychom se podívali, kde co kvete, mělo to být pro děti překvapení. Ideálně, kdybyste si prohlíželi nějakou knihu o rostlinách, poznávačka a vyprávění, k čemu má rostlina kořen, list… naučit základní jarní květiny – narcis, tulipán, sněženka, bledulka, petrklíč, sedmikráska, zlatý déšť…

OSTATNÍ:

Pevné nervy a držme si palce, ať se co nejdříve zase sejdeme 🙂

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.3. – 6.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Celkové opakování: druhy vět,  souhlásky měkké a tvrdé, spojky, souvětí, věta jednoduchá

Souhlásky obojetné

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 – str. 8

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu, odstavce

Domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení 1, 2, 3, 4, 5

Dělení 1, 2, 3, 4

Geometrie – bod, úsečka, přímka

Slovní úlohy

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: M. Novotná)

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo

OSTATNÍ:

 

TÝDENNÍ PLÁN  24.2. – 28.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké souhlásky – opakování, procvičování

Souvětí – spojky, čárka ve větě x věta jednoduchá

Procvičování psacího písma, napojování velkých písmen

Písanka do str. 7

Čtení s porozuměním, denně číst alespoň 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Násobení a dělení 1, 2, 3, 4

Geometrie- bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: M. Novotná)

SVĚT KOLEM NÁS 

Člověk (základní části lidského těla), hygiena a čistota, chování při chřipkové epidemii

OSTATNÍ:

 

TÝDENNÍ PLÁN  10.2. – 14.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – ji, di

Spojky- změna významu vět v závislosti na spojce

Učebnice do str. 65

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 –  do str. 4

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

Sloh – mluvení v celých větách, vyprávění příběhu

MATEMATIKA

Násobení 1, 2, 3, 4 , dělení 2,3

Geometrie – bod, úsečka x přímka

Pracovní sešit č. 6 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – dokončení,

v pátek 14. 2. závěrečný test Unit 3

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

Vzhledem k probíhající chřipkové epidemii prosím o kapesníčky a papírové utěrky.

Na VV si děti přinesou plastový obal od vajíčka Kinder Joy.

Vybíráme 10kč na sešity.

17. – 21.2. JARNÍ PRÁZDNINY

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.2. – 7.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – opakování, dokončení

Spojky, čárka ve větě

Sloh – vyprávění podle obrázků

Opis, přepis slov a vět, práce s textem, orientace v textu, 

Písanka-dokončování 

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu, próza x poezie

MATEMATIKA

Násobení, dělení 1, 2, 3

Geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

I am hungry – dokončení

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (kalendář, hodiny)

Člověk a práce, povolání, kde kdo pracuje (učitel ve škole, kadeřník v kadeřnictví), mužský x ženský tvar (učitel x učitelka, řidič x řidička)

OSTATNÍ:

 

 

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – opakování ži a ši, nově či, ři – učebnice do str. 61

Opis, přepis slov a vět – méně známá písmena, opakování velkých psacích písmen a jejich napojování

Písanka – dokončení

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Násobení, dělení 1,2 a 3

Slovní úlohy, sčítání a odčítání přes desítku

Pracovní sešit č. 6 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

Food and drinks, 

Opakování barev, procvičování abecedy,

Základní věty: What is your name? Do you like?

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase  (hodiny ručičkové x digitální)

Člověk a práce, povolání, co kdo dělá (učitel učí, lékař léčí, řidič řídí…) 

OSTATNÍ:

 Vybíráme 19,- Kč na Písanku 2

30.1. Rozdávání výpisu z vysvědčení (4. vyučovací hodina)

31.1. Pololetní prázdniny

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky měkké – str. 58-59

Sloh – vyprávění podle obrázků

Nácvik básně str. 63, rozšíření slovní zásoby

Opis, přepis slov a vět, diktát

Písanka do str. 32

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Násobení – násobky dvojky a jedničky

Slovní úlohy, závorky

Pracovní sešit č. 6 str. 16

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 3: food / jídlo (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta);
 • nová slovní zásoba Unit 3: drink / nápoje (water, milk, tea, coffee, orange juice, lemonade)
 • vyjadřování toho, co máme / nemáme rádi; co nám chutná / nechutná (I like… / I don´t like…)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a čas, orientace v čase

Hodiny, 12 x 24 hod.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky tvrdé – opakování, shrnutí

Souhlásky měkké – úvod

Sloh – „Kouzelná slova“ v komunikaci

Učebnice do str. 58

Opis, přepis slov a vět, diktát

Písanka do str. 28

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Úvod do násobení – násobky dvojky

Slovní úlohy, závorky

Pracovní sešit č. 6 

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 3: food / jídlo (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta);
 • nová slovní zásoba Unit 3: drink / nápoje (water, milk, tea, coffee, orange juice, lemonade)
 • vyjadřování toho, co máme / nemáme rádi; co nám chutná / nechutná (I like… / I don´t like…)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a čas, orientace v čase

Kalendář shrnutí – str. 17

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování tvrdých souhlásek, str. 48-49

Opakování dosavadního učiva

Nácvik psaní a napojování velkých písmen

MATEMATIKA

Odečítání a sčítání přes desítku – opakování

Úvod do násobení

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

Unit 3 – seznámení s novou slovní zásobou – pg. 22-23.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (den x noc, dny v týdnu)

 

OSTATNÍ

Ve středu 8.1. začíná kurz bruslení, prosím, aby si děti přinesly s sebou vše potřebné.

Ve středu 8.1. od 17.30 vás  zveme na třídní schůzky.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování tvrdých souhlásek od str. 46

Opakování dosavadního učiva

Nácvik psaní a napojování velkých písmen

Čtení – říkadla, básně

MATEMATIKA

Seznámení s novým pracovním sešitem č.6

Odečítání přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

Merry Christnas

SVĚT KOLEM NÁS

Řemesla současná i zaniklá

Čtení o vánočních zvycích a tradicích, adventní neděle

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 19.12. od 17 hod. zveme všechny na společné zazpívání koled a výtvarnou dílničku, kde si děti vytvoří malého korálkového andílka pro štěstí.

V pátek máme přátelský turnaj se třídou 2.B. Prosím, aby si děti přinesli tělocvik.

 

Děkuji.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Shrnutí o samohláskách,  jejich opakování a procvičování, učebnice do strany 45

Souhlásky tvrdé – úvod

MATEMATIKA

Dokončení sešitu č. 5, závěrečné shrnutí

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

Přímka

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina B, J. Havlíčková: skupina A) 

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce- zvyky a tradice, advent

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky tvrdé, opakování samohlásek

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Cestování, nakupování, služby-řemesla

OSTATNÍ

4.12. nás čeká návštěva „KC 12“, představení Vánoce našich babiček. Prosím o zaslání 60 Kč na vstupné. (Prosím přinést přesnou částku v pondělí nebo úterý.)

Na VV si děti přinesou roličku od toaletního papíru.

 

Děkuji.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK 

OSV- sociální rozvoj, zdvořilost v jednání, používání oslovení.

MATEMATIKA

Závorky, geometrie- bod, přímka, úsečka.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock), colours (yellow, green, blue, pink, red, orange – nácvik psané podoby slov);
 • procvičování výrazů: a blue pencil, an orange book; How many (pencils)?

SVĚT KOLEM NÁS

Návštěvy kulturních zařízení-společenské chování.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Věta-slovo-slabika-hláska x písmeno, neslabičná slova, rozdělení hlásek.

MATEMATIKA

Slovní úlohy, geometrie – bod, úsečka.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock), colours (yellow, green, blue, pink, red, orange – nácvik psané podoby slov);
 • pátek 22. 11. TEST (slovíčka Unit 2 – správné přiřazení obrázku a slova);
 • písnička It´s a red clock.

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období- listopad-měsíc padajícího listí.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Plynulé čtení vět, melodie podle druhu věty, prohlubování psaní písmen.

MATEMATIKA

Číselná osa, slovní úlohy.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • příběh Hello, Tina, učebnice, str. 16; písnička It´s a red clock, učebnice, str. 17.

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář-měsíce v roce, jejich charakteristika

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování – druhy vět, znaménko na konci věty, práce s textem učebnice str. 27.

Psaní – velká x malá písmena, tiskací x psací písmena.

MATEMATIKA

Sčítání a odečítaní čísel 1-20, 10-100 po desítkách.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – vztah člověka a přírody

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět (tázací,rozkazovací,přácí) do str.23

Čtení do str. 34

MATEMATIKA

Porovnávání čísel do 100

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Domov , domácí spotřebiče, bezpečnosti

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

Prosím Vás:

– Kdo ještě nezaplatil 16 Kč za písanky nebo 50 Kč „na ptáky“ (akce proběhla ve čtvrtek), pošlete peníze po dětech.

– Zkontrolujte dětem jestli mají náhradní pero, nebo bombičky a taktéž pastelky s tužkou

– pro sjednocení: Do písanky a sešitů, se píše perem, do cvičebnice matematiky jenom tužkou

– obalte dětem sešity. Pro přehlednost: ve škole využíváme tyto sešity ČJ – školní , domácí, diktátový, čtenářský deník, písanka , M – školní , domácí, desetiminutovka, geometrie, SKN – sešit,  což je dohromady 10 obalů na sešity, pokusím se dát dohromady seznam sešitů dětí, které nejsou obaleny

– ať děti vezmou do školy tabulky s fixou z první třídy

– koná se přednáška o bezpečnosti silničního provozu, zabezpečovaná (Besip) Policií ČR Středa 10:55 – 11:40

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy

 

 

 

Týdenní plán 14. 10. -18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět. Opis a přepis písmen, slov, jednoduchých vět.
 • Učebnice do strany 24
 • Písanka do strany 5

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek do 100.
 • Přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Unit 1 Zvířata/Animals

 •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • poslech a čtení příběhu Lenny Lion
 • souhrnné opakování Unit 1 a příprava na test.
 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 

SVĚT KOLEM NÁS

 • Písemné opakování témat:  dopravní výchova, rodina.
 • Okolí bydliště.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 17.10. Ukázka a beseda – sovy, dravci / vybíráme 50,- Kč

Přeju hezký týden

 

Týdenní plán 7. 10. -11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Druhy vět . ! ?

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel po desítkách do 100

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosíme, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Odkaz k domácímu procvičování angličtiny na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na následující odkaz se otevře webová stránka na procvičování AJ podle učebnice Happy House 2 (trénování slovní zásoby, písničky, příběhy, jednoduché hry):

Unit 1 Zvířata/Animals

 •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • písničky On safari!, Can you snap?
 • mluvíme: I can see…/I can´t see… (Vidím…/Nevidím…), Can you see…? – Yes. No. (Vidíš…?), Can (zebras) run? (Umí (zebry) běhat?).

SKN

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

SBĚR STARÉHO PAPÍRU, VÍČEK A HLINÍKU proběhne v termínu od 8. 10. -15. 10. 2019,vždy ráno od 7.00 do 7.55 hod. u barevné brány. Sběr odevzdávejte svázaný a zvážený, pokud nemáte váhu, velmi rádi zvážíme sami. Děkujeme za spolupráci.

Přeju Vám hezký týden 🙂

 

Týdenní plán 30. 9. -4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Věta

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel do 20

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Moji kamarádi a já

Rodina byt

OSTATNÍ

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

1.10. od 08:00 do 09:30 prevence na téma: bezpečný internet

1.10 začíná šachový kroužek

Prosím pošlete po dětech 16 kč na písanku z češtiny (stojí 19 Kč, o 3 Kč jsem od Vás vysbíral více u platbách sa sešity) 

Přeju úspěšný týden 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny.