II.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27.5. – 31.5.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 101
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět
 • Hlasité/tiché čtení, soustředění se na delší text, orientace v textu

ANGLICKÝ JAZYK

 • Oblečení (a dress, sandals, shorts, a sunhat, a T-shirt, trainers)
 • What are you wearing?
 • Procvičování slovní zásoby

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 8
 • Pracovní sešit do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

 • Ochrana člověka, člověk a zdraví
 • Důležitá telefonní čísla (150, 155, 156, 158)

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 31.5.  Sportovní dopoledne – areál Ráček (9:00 – 11:30 hodin)

TÝDENNÍ PLÁN 20.5. – 24.5.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 100
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět
 • Hlasité/tiché čtení, soustředění se na delší text

ANGLICKÝ JAZYK

 • Is it upstairs/downstairs/ on the left/ on the right?
 • Učebnice str. 45, 46
 • Pracovní sešit str. 45

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 7
 • Pracovní sešit do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidské smysly
 • Učebnice str. 24

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 13.5. – 17.5.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 98
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět
 • Hlasité/tiché čtení, soustředění se na delší text

MATEMATIKA

 • Násobení 7
 • Pracovní sešit str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidské smysly
 • Učebnice str. 34, 35

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 14.5. Fotografování tříd – foto 50,- Kč (vybíráme v pondělí 13.5.)
 • 15. – 17.5. – Projektové vyučování „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN 6.5. – 10.5.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 96
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět
 • Hlasité/tiché čtení

MATEMATIKA

 • Násobení 7
 • Pracovní sešit do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

 • Hospodářská a domácí zvířata
 • Učebnice str. 34, 35

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 9. a 10.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • 14.5. Fotografování tříd – foto 50,- Kč
 • 15. – 17.5. – Projektové vyučování „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN 29.4. – 3.5.2024

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Celý týden bude zaměřen na sportování a turistiku. Podrobný rozpis dnů mají děti v notýsku, rodiče info v emailu.

V úterý a ve čtvrtek využijeme městskou hromadnou dopravu.

V pátek den s koloběžkou.

Nutné sportovní oblečení, sportovní obuv.

V batůžku s sebou: pláštěnka, svačina, oběd, pití.

Svačiny a obědy jsou odhlášeny, pouze v pátek budeme obědvat ve školní jídelně.

TÝDENNÍ PLÁN 22.4. – 26.4.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky bě-pě-vě-mě – opakování
 • Učebnice do str. 95
 • Sloh – správný (vhodný) pozdrav
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát
 • Hlasité/tiché čtení

ANGLICKÝ JAZYK

 • Is it upstairs/downstairs/ on the left/ on the right?
 • Učebnice str. 45, 46
 • Pracovní sešit str. 45

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 6
 • Geometrie – měření délky úsečky
 • Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

 • Hospodářská a domácí zvířata
 • Učebnice str. 34, 35

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 22.4. DEN ZEMĚ – projektový den (3. vyučovací hodinu – areál Ráček)
 • 23.4. TV se stolním tenisem 3, a 4. vyučovací hodina v tělocvičně
 • 25.4. – doplnění sportovních disciplín OVOV v tělocvičně
 • 29.-30.4., 2.-3.5. SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – bližší info emailem

TÝDENNÍ PLÁN 15.4. – 19.4.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky bě-pě-vě-mě
 • Učebnice do str. 92
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát
 • Hlasité/tiché čtení

ANGLICKÝ JAZYK

 • Is it upstairs/ downstairs/ on the left/ on the right?
 • Učebnice str. 45
 • Pracovní sešit str. 42

MATEMATIKA

 • Násobení 6
 • Pracovní sešit do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

 • Hospodářská a domácí zvířata
 • Učebnice str. 34, 35

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 17.4. – konzultace s rodiči (dle přihlášení)

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8.4. – 12.4.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky dě-tě-ně
 • Učebnice do str. 87
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • Where’s my sock?
 • Učebnice str. 44
 • Pracovní sešit str. 43

MATEMATIKA

 • Násobení, dělení 5
 • Geometrie – úsečka
 • Pracovní sešit do str. 6

SVĚT KOLEM NÁS

 • Volně žijící živočichové
 • Učebnice str. 10, 11

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 •   9.4. – soutěž ve skoku přes švihadlo
 • 17.4. – konzultace s rodiči (dle přihlášení)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.4. – 5.4.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky dě-tě-ně
 • Slovesa – opakování
 • Učebnice do str. 85
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • Where’s my sock?
 • Učebnice str. 43
 • Pracovní sešit str. 44

MATEMATIKA

 • Násobení 5
 • Pracovní sešit do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

 • Volně žijící živočichové
 • Učebnice str. 36,37

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 •   9.4. – soutěž ve skoku přes švihadlo

TÝDENNÍ PLÁN 25.3. – 29.3.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Slovesa
 • Sloh – popis obrázku
 • Učebnice do str. 82
 • Čtenářský deník – odevzdat 27.3.
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • Is it a (book)? Yes/ No/ I don’t know.
 • Učebnice str. 42
 • Pracovní sešit str. 40,41

MATEMATIKA

 • Násobení, dělení 4
 • Pracovní sešit – dokončení

SVĚT KOLEM NÁS

 • Velikonoce – tradice, zvyky

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 26.3. – Velikonoční jarmark – areál Ráček od 16:00 hodin (akce pro děti s rodiči)
 • 28.3. – Velikonoční prázdniny
 • 29.3. – Velký pátek
 •   1.4. – Velikonoční pondělí
 •   9.4. – soutěž ve skoku přes švihadlo

TÝDENNÍ PLÁN 18.3. – 22.3.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména – opakování, procvičování
 • Předložky
 • Sloh – popis obrázku
 • Učebnice do str. 80
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • Is it a (book)? Yes/ No/ I don’t know.
 • Učebnice str. 42
 • Pracovní sešit str. 40,41

MATEMATIKA

 • Násobení, dělení 4
 • Pracovní sešit do str. 29

SVĚT KOLEM NÁS

 • Rostliny- základní podmínky života

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 21.3. – Recitační soutěž (výherci třídního kola)
 • 26.3. – Velikonoční jarmark – areál Ráček od 16:00 hodin (akce pro děti s rodiči)
 • 28.3. – Velikonoční prázdniny

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.3. – 15.3.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
 • Sloh – slušné chování
 • Učebnice do str. 77
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • My house (kitchen, bedroom, bathroom,sitting room, hall, garden)
 • Učebnice str. 40, 41
 • Pracovní sešit str. 39

MATEMATIKA

 • Násobení 4
 • Pracovní sešit do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

 • Rostliny- základní podmínky života

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 4.3. – 8.3.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Obojetné souhlásky
 • Podstatná jména
 • Sloh – slušné chování
 • Učebnice do str. 74
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • My house( kitchen, bedroom, bathroom,sitting room, hall, garden)
 • Učebnice str. 40, 41
 • Pracovní sešit str. 38

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 3
 • Pracovní sešit do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

 • Hygiena a čistota
 • Učebnice str.24

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • V pondělí 4.3. – odevzdat Čtenářský deník
 • V pondělí 4.3. – Třídní kolo recitační soutěže

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 26.2. – 1.3.2024

 

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět, věta – slovo – slabika – hláska/písmeno – opakování
 • Obojetné souhlásky
 • Sloh – slušné chování
 • Učebnice do str. 72
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • I‘ ve got (brown) (hair)
 • Učebnice str. 35, 36
 • Pracovní sešit str. 35, 36

MATEMATIKA

 • Násobení 3
 • Geometrie – bod, přímka
 • Pracovní sešit do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

 • Základní části lidského těla.

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 28.2. KURZ BRUSLENÍ – závěrečná lekce
 • 29.2. EXKURZE – HASIČI (10:00 – 11:00 hod.)

TÝDENNÍ PLÁN 19.2. – 23.2.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souvětí, spojky – procvičování
 • Učebnice do str. 68
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • I‘ ve got (brown) (hair)
 • Učebnice str. 35, 36
 • Pracovní sešit str. 35, 36

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 2
 • Geometrie – bod
 • Pracovní sešit do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

 • Základní části lidského těla.

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 21.2. KURZ BRUSLENÍ
 • 19.2. Geologická interaktivní přednáška

TÝDENNÍ PLÁN 12.2. – 16.2.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souvětí
 • Spojky
 • Učebnice do str. 64
 • Sloh – vyprávění podle obrázku
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

 • Přídavná jména
 • Učebnice str. 36
 • Pracovní sešit str. 33

MATEMATIKA

 • Násobení 2
 • Pracovní sešit do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

 • Základní části lidského těla.

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 14.2. KURZ BRUSLENÍ
 • 15.2. KC12 – Šípková Růženka (vybíráme 80,- Kč)
 • 19.2. Geologická interaktivní přednáška (vybíráme 50,- Kč)

TÝDENNÍ PLÁN 29.1. – 2.2.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky měkké
 • Spojky
 • Učebnice do str. 62
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Přídavná jména( big, small, black, blond, brown, red)
 • Učebnice str. 35
 • Pracovní sešit str. 32

MATEMATIKA

 • Násobení 2
 • Pracovní sešit do str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

 • Volný čas

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 31.1. v 8:00 hodin rozdávání výpisu z vysvědčení – nutné desky
 • 31.1. KURZ BRUSLENÍ

TÝDENNÍ PLÁN 22.1. – 26.1.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky měkké
 • Učebnice do str. 60
 • Sloh – vyprávění podle obrázku
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Části lidského těla- Happy faces ( face, hair, eyes, nose, ears, mouth)
 • Učebnice str. 33, 34
 • Pracovní sešit str. 30, 31

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Úvod do násobení a dělení
 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a práce, povolání

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • Na SKN stále nosit papírové hodiny.
 • 24.1. KURZ BRUSLENÍ

TÝDENNÍ PLÁN 15.1. – 19.1.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky měkké
 • Učebnice do str. 59
 • Psaní – opisy, přepisy slov a vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Části lidského těla

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a práce, povolání

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • Na SKN stále nosit papírové hodiny.
 • Od 17.1. KURZ BRUSLENÍ – platba za kurz do 16. 1.2024

TÝDENNÍ PLÁN 8.1. – 12.1.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky tvrdé – opakování, procvičování
 • Sloh – slušné chování (kouzelná slova)
 • Učebnice do str. 55
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

 • I like (lemonade). / I don’t like (coffee).
 • Učebnice str. 26
 • Pracovní sešit str. 23

MATEMATIKA

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 10

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas – orientace v čase
 • Učebnice str.17
 • Práce s papírovými hodinami

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • Na SKN přinést papírové hodiny.
 • 10.1.2024 Třídní schůzka od 17:30 hodin. Třídní důvěrník od 17:00 hodin.
 • Od 17.1. KURZ BRUSLENÍ – bližší informace na třídní schůzce.

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 5.1.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky tvrdé
 • Sloh – vyprávění zážitků z Vánoc
 • Učebnice do str. 51
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

 • I like (lemonade). / I don’t like (coffee).
 • Učebnice str.25,26
 • Pracovní sešit str.22,23

MATEMATIKA

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Pracovní sešit do str.9

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas – orientace v čase
 • Učebnice str.17
 • Pracovní sešit str.22,23

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • Na SKN přinést papírové hodiny.
 • 10.1.2024 Třídní schůzka od 17:30 hodin.

TÝDENNÍ PLÁN 18.12. – 22.12.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky tvrdé
 • Sloh – požádání, poděkování
 • Učebnice do str. 48
 • Čtení – říkadla, básně
 • Psaní – písmena  X, Q

ANGLICKÝ JAZYK

 • Merry Christmas
 • Učebnice str. 68, 69

MATEMATIKA

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Závorky
 • Pracovní sešit – do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční zvyky a tradice

INFORMACE

 • 18.12. od 16:00 hodin zveme rodiče na předvánoční setkání naší třídy – TĚŠÍME SE NA VÁS!
 • 20.12. od 10:00 hodin vystoupení KOUZELNÍKA ve škole (80,- Kč).
 • 22.12. vánoční program – dopoledne ve třídě
 • Děkujeme za spolupráci.
 • Přejeme všem krásné a radostné VÁNOCE, hodně zdraví do NOVÉHO ROKU 2024.                              Olga Burdová a Jakub Říský

TÝDENNÍ PLÁN 11.12. – 15.12.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Samohlásky – shrnutí
 • Souhlásky tvrdé
 • Sloh – požádání, poděkování
 • Učebnice do str. 46
 • Čtení – říkadla, básně
 • Psaní – nácvik písmen  X, Q

ANGLICKÝ JAZYK

 • Do you like (cheese)? Yes/No
 • Učebnice str. 24
 • Pracovní sešit str. 21

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Pracovní sešit – do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

 • Služby a řemesla
 • Učebnice –  str. 15, 16

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce
 • 15.12. Vycházka vánoční Prahou – sraz před školou v 8:00 hodin – předpokládaný návrat v 11:40 hodin.
 • 18.12. od 16:00 hodin zveme rodiče na předvánoční setkání naší třídy

TÝDENNÍ PLÁN 4.12. – 8.12.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Samohlásky – krátké, dlouhé, dvojhlásky
 • Učebnice do str. 43
 • Čtení – říkadla, básně
 • Psaní – nácvik písmen Y, W

ANGLICKÝ JAZYK

 • Food and drink (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)
 • Učebnice str. 22, 23
 • Pracovní sešit str. 20

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Pracovní sešit – do str. 2

SVĚT KOLEM NÁS

 • Rozlišování a třídění odpadu

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce
 • 5.12. naší třídu navštíví Mikuláš s andělíčky a čertíky
 • 18.12. od 16:00 hodin zveme rodiče na předvánoční setkání naší třídy

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.11. – 1.12.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda – učebnice str. 108
 • Rozdělení hlásek
 • Samohlásky – krátké, dlouhé
 • Učebnice do str. 38
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psaní – opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • How many (cars)?
 • Učebnice str. 18, 20
 • Pracovní sešit str. 18

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • Závorky
 • Pracovní sešit – dokončení

SVĚT KOLEM NÁS

 • Různé druhy materiálu

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, lepidlo, fix k tabulce
 • 29.11. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda – seznámení – učebnice str. 108
 • Rozdělení hlásek
 • Samohlásky
 • Učebnice do str. 33
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psaní – prohlubování nácviku písmen, opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Vyjádření počtu: How many (cars)?
 • Učebnice str. 20
 • Pracovní sešit str. 17

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – přímá, křivá a lomená čára
 • Pracovní sešit do str. 29

SVĚT KOLEM NÁS

 • Společenské chování
 • Učebnice str. 18

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, lepidlo, fix k tabulce
 • 30.11. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu

TÝDENNÍ PLÁN 13.11. – 17.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Dělení slov na konci řádku
 • Věta, slovo, slabika, hláska
 • Učebnice do str. 31
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – prohlubování nácviku písmen, opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • This is my/your (friend) – It is a (red) clock
 • Učebnice str. 15, 16
 • Pracovní sešit str. 15

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání  do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Pracovní sešit do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

 • Kalendář – měsíce
  Učebnice str. 17

INFORMACE

 • 15.11. Konzultace s přihlášenými rodiči – emailem zaslán čas
 • 17.11. Státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN 6.11. – 10.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – opakování
 • Věta, slovo, slabika, hláska
 • Učebnice do str. 30
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – prohlubování nácviku písmen, opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Anglická abeceda
 • Učebnice str. 4, 5
 • Pracovní sešit str. 14

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání  do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Pracovní sešit do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

 • Roční období
 • Vztah člověka a přírody

INFORMACE

 • 7.11. Závod požárnické všestrannosti a brannosti (10:00 – 11:40 hod.), areál Rak a Ráček – nutné sportovní oblečení a obuv na ven

TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 3.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – opakování
 • Pořadí vět
 • Sloh – vyprávění podle obrázků
 • Učebnice do str. 26
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – prohlubování nácviku písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • School time ( a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • Učebnice str. 15
 • Pracovní sešit str. 12, 13

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek
 • Porovnávání čísel do 100
 • Geometrie – přímá čára
 • Pracovní sešit do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

 • Domov
 • Okolí bydliště a ochrana zeleně
 • Učebnice str. 3

INFORMACE

 • 30.10. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu
 • 3.11. beseda s olympijským sportovcem

TÝDENNÍ PLÁN 23.10. – 27.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – věta rozkazovací, věta přací
 • Učebnice do str. 22
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – velká písmena, přepis a opis slov, jednoduchých vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can (zebras) (run/climb trees/fly)?
 • Učebnice str. 11
 • Pracovní sešit str. 10, 11

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek
 • Porovnávání čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 16

SVĚT KOLEM NÁS

 • Práce a povinnosti v domácnosti
 • Učebnice str. 19

INFORMACE

 • 26. – 27.10. podzimní prázdniny
 • 30.10. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu

TÝDENNÍ PLÁN 16.10. – 20.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – věta oznamovací, věta tázací
 • Učebnice do str. 20
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – velká písmena, přepis a opis slov, jednoduchých vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can (zebras) (run/climb trees/fly)?
 • Učebnice str. 11
 • Pracovní sešit str. 10, 11

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek
 • Číselná osa
 • Čtení a zápis čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

 • Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • Učebnice str. 4

INFORMACE

 • 26. – 27.10. podzimní prázdniny
 • 30.10. odevzdat čtenářský deník

TÝDENNÍ PLÁN 9.10. – 13.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Věta – určování počtu slov ve větě, tvoření vět
 • Učebnice do str. 17
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can (zebras) (run/climb trees/fly)?
 • Učebnice str. 11
 • Pracovní sešit str. 8, 9

MATEMATIKA

 • Sčítání desítek
 • Číselná osa
 • Čtení a zápis čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

 • Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • Učebnice str. 4

INFORMACE

 • 11. – 12.10. sportovní soustředění – sraz v 7:50 hod. před školou,, návrat ve středu v 11:40 hodin, ve čtvrtek v 15:00 hodin (ostatní informace viz email)

 

TÝDENNÍ PLÁN 2.10. – 6.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Věta
 • Učebnice do str. 15
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis velkých písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can you see a (monkey)?   Yes/No.
 • Učebnice str. 10

MATEMATIKA

 • Počítání po desíkách, po jedné v oboru čísel do 100
 • Geometrické tvary
 • Učebnice do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

 • Dopravní prostředky a značky – dokončení
 • Učebnice str.13

INFORMACE

 • 2.10. Fotbalový stadion Sparta – exkurze/odchod ze školy v 9:40 hodin, návrat do 13:00 hodin

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 29.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska/písmeno, slabika, slovo
 • Sloh – různé pozdravy
 • Učebnice do str. 13
 • Psací písmo – opis, přepis

ANGLICKÝ JAZYK

 • I can see a …(monkey). I can’t see a …(monkey).
 • Učebnice str.8

MATEMATIKA

 • Opakování – sčítání a odčítání do 20
 • Geometrické tvary
 • Učebnice do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

 • Dopravní prostředky a značky.
 • Učebnice str.13

INFORMACE

 • 26.9. Přespolní běh – v okolí školy
 • 28.9. Státní svátek
 • 29.9. Ředitelské volno
 • 2.10. Fotbalový stadion Sparta – exkurze/odchod ze školy v 9:40 hodin, návrat do 13:00 hodin

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.9. – 22.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska/písmeno, slabika, slovo
 • Učebnice do str. 11
 • Procvičování psacích písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • I can see a …(monkey). I can’t see a …(monkey).
 • Učebnice str.8
MATEMATIKA
 • Opakování – sčítání a odčítání do 20
 • Geometrické tvary
 • Učebnice do str. 2

SVĚT KOLEM NÁS

 • Dopravní prostředky a značky.
 • Učebnice str.13

 

INFORMACE

 • 28.9. Státní svátek
 • 29.9. Ředitelské volno

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.9. – 15.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska/písmeno, slabika, slovo
 • Učebnice do str. 8
 • Procvičování psacích písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals ( a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • Učebnice str. 7

MATEMATIKA

 • Opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

 • Cesta do školy

INFORMACE

 • 13.9. Třídní schůzka od 17:30 hodin, schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

 

 

 

 

Milí žáci,

prázdniny skončily a v pondělí 4.9. v 8:00 hodin se z vás stanou žáci 2. třídy.

Těšíme se na vás!

Olga Burdová a Jakub Říský

TÝDENNÍ PLÁN 4.9. – 8.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • hláska/písmeno, slabika, slovo

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakování – zjišťování základních osobních informací: Do you like…? Yes, I do./ No, I don’t.

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

 • školní řád

INFORMACE

 • 4.9. vyučování od  8:00 do 8:45 hodin,  obědy od 11:00 do 12:00 hodin
 • 5.9. budeme spolu ve třídě od 8:00 do 11:40 hodin  – rozdávání učebnic,  přidělení šatních skříněk (zámeček s sebou), vyprávění zážitků z prázdnin, …
 • Od středy 6.9. již bude vyučování dle rozvrhu

Komentáře jsou uzavřeny.