II.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 29. 9. – 2. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Psací písmo – opis a přepis 

Věta 

Různé pozdravy

Učebnice str. 12-14

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku

Počítání po desítkách a po jedné v oboru do 100

Učebnice 5-7

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Dopravní výchova – cesta do školy

Dopravní značky

OSTATNÍ

Týdenní plán 21. 9. – 25. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování psacího písma – správné napojování písmen, velké psací písmo

Učebnice str. 9-11

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

Sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Geometrie – základní geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Dopravní prostředky

Dopravní značky

OSTATNÍ

Prosím přinést 41,- Kč na zaplacení sešitů. Pokud to půjde noste prosím peníze přesně.

Týdenní plán 14. 9. – 18. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování psacího písma – dodržení správného tvaru písmen

Učebnice str. 5-8

Čtení – opakování z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova.

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

Sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku

Učebnice str. 2-3

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Orientace ve škole

Cesta do školy

OSTATNÍ

Vážení rodiče, prosím vás aby každý žák donesl jeden balík obyčejných papírů do tiskárny  na tisk pracovních listů apod.. Děkuji

Aktualizováno 7.9. 13:00 vzkaz z ŠVP – žáci jsou již v místě ubytování a pozdravují rodiče.

 

Týdenní plán 7. 9. – 11. 9. 2020

Sportovně turistický týden – Černý Důl – Krkonoše

Sraz: 7. 9. v 7:30 na parkovišti u Prioru – Sofijské náměstí

Návrat: 11. 9. mezi 14:30 – 15:00 na parkoviště u Prioru – Sofijské náměstí

U autobusu odevzdat: léky, bezinfekčnost

S pozdravem

Jan Mareček

Týdenní plán 1. 9. – 4. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni

Psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen, správné napojování

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

SKN

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

Orientace ve škole

OSTATNÍ

Emailem jsem poslal bližší informace k chodu třídy.

Týdenní plán 22. 6. – 26. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: opakování, upevňování učiva, čtení textů a příběhů s porozuměním, sloh – praktické naslouchání. 

SL III. díl – dokončení

PS III. díl – dokončení, psaní slabik, slov (opis, přepis)

MATEMATIKA

Téma: Opakování učiva

PS IV. díl – dokončení

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Léto – znaky a charakteristika období

ANGLIČTINA  – (TÝDENNÍ PLÁN 22. 6. – 26. 6.)

 

———————————————————————————————————————-

Týdenní plán 15. 6. – 19. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: opakování, upevňování učiva, čtení textů a příběhů s porozuměním, sloh – praktické naslouchání. 

SL III. díl – do str. 30

PS III. díl – do str. 24+ psaní slabik, slov (opis, přepis)

MATEMATIKA

Téma: Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PS IV. díl – do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Léto – znaky a charakteristika období

ANGLIČTINA  – (TÝDENNÍ PLÁN 15. 6. – 20. 6.)

 • pracovní sešit, str. 61: žáci nalepí poslední samolepky;
 • pracovní sešit, str. 70: souhrnné opakování lekcí 1-4 – žáci hledají jednotlivé obrázky v domečku, pojmenují je anglicky a vybarví;
 • pracovní sešit, str. 71: souhrnné opakování lekcí 5-7 – žáci pojmenují anglicky jednotlivé obrázky, mohou opět barevně vybarvit.

 

———————————————————————————————————————-

Týdenní plán 8. 6. – 12. 6. 2020

OSTATNÍ

5.6. – 12. 6. – zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy.

8. 6. – donést velkou igelitovou tašku 

ČESKÝ JAZYK

Téma: opakování, upevňování učiva, čtení textů a příběhů s porozuměním, sloh – praktické naslouchání. procvičování měkkých slabik (DI, TI, NI)

SL III. díl – do str. 21

PS III. díl – do str. 17+ psaní slabik, slov (opis, přepis)

MATEMATIKA

Téma: Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PS IV. díl – do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Úrazy –  ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

ANGLIČTINA  – (TÝDENNÍ PLÁN 8. 6. – 12. 6.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Procvičujeme novou slovní zásobu 7. lekce (zvířata): a dog (pes), a cat (kočka), a bird (pták), a snake (had), a mouse (myš), a tiger (tiger): správná výslovnost viz nahrávka č. 36. Žáci si mohou znovu zazpívat písničku Animal friends (nahrávka č. 38).
 2. Pracovní sešit, str. 57: žáci si prohlédnou obrázky zvířat a rozhodnou, zda mají tato zvířata rádi nebo ne (podle toho, zda mají daná zvířata rádi, dokreslí pozitivní nebo negativní obličeje):
  • při této aktivitě lze procvičovat frázi: I like (čteme aj lajk – mám rád/ráda) – I don´t like (čteme aj dount lajk – nemám rád/a).
 3. Písnička Where´s Otto? / Kde je Otto? (nahrávka č. 43).
 4. Pracovní sešit, str. 58 (nahrávka č. 44) – žáci si pozorně prohlédnou obrázky, poslouchají nahrávku a přiřazují čísla 1-6 ke správnému obrázku (Kde je Otto?).
 5. Písnička Are you happy? (nahrávka č. 49): žáci poslouchají písničku:
  • Clap your hands.  Zatleskej.
  • Stamp your feet.  Zadupej.
  • Shout Hooray!    Zakřič Hurá!
 6. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu:
 7. Dobrovolné.

———————————————————————————————————————

Týdenní plán 1. 6. – 5. 6. 2020

Vážení rodiče,

postupně budu kontrolovat portfolia žáků v příštím týdnu. Prosím tedy, ať žáci donesou a odevzdají portfolium (i žáci z jiné skupiny), ale jsou žáky I. C. S pí. učitelkami si předáme, ohodnotím. Kufříky s VV a PČ pomůckami žákům rozdám  během týdne od 8. – 12. 6. Budu Vás ještě podrobněji informovat v příštím TP. Stačí mít velkou tašku na výkresy + kufřík. Týká se i žáků z jiných skupin, ale z I. C.

Pokud bude někdo z dětí odcházet v 11:30 po dopoledním bloku, napište jim to na papírek. Děti odvedu v 11:30 před školu.

Anglický jazyk zůstává i nadále v distanční výuce.

S pozdravem

JM

ČESKÝ JAZYK

Téma: opakování, upevňování učiva, čtení textů a příběhů s porozuměním, sloh – praktické naslouchání

SL III. díl – do str. 8

PS III. díl – do str. 11 + psaní slabik, slov (opis, přepis)

MATEMATIKA

Téma: Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PS IV. díl – do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Povolání – řemesla, Naše město – Praha (rozdíly pojmů dům x chalupa x chata x panelák…, město x vesnice, doprava a kultura v Praze)

ANGLIČTINA  – (TÝDENNÍ PLÁN 1. 6. – 5. 6.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Začínáme poslední lekci a trénujeme novou slovní zásobu 7. lekce (zvířata): a dog (pes), a cat (kočka), a bird (pták), a snake (had), a mouse (myš), a tiger (tiger): správná výslovnost viz nahrávka č. 36. Žáci si mohou zazpívat novou písničku Animal friends (nahrávka č. 38).
  • pracovní sešit, str. 54: žáci barevnou pastelkou obtáhnou obrysy zvířat (každé zvíře jinou barvou), „fajfkou“ označí zvířata, která v obrysech objevili.
 2. Žáci si poslechnou příběh Otto and the dog (nahrávka č. 40).
  • pracovní sešit, str. 55: žáci anglicky pojmenují obrázky zvířat 1-6 a potom dokreslí jejich ocásky.
 3. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu:
 4. Dobrovolné.

————————————————————————————————————————-

 

Týdenní plán 25.5. – 29.5. 2020

Vážení rodiče,

posílám Vám informace ohledně věcí a pomůcek pro  žáky do školy. Týká se to i žáků, kteří budou v jiné dětské skupině. Předmět Anglický jazyk Vám bude nadále  probíhat  distanční formou dle TP s pí.učitelkou Havlíčkovou. Základem „vzdělávání“ ve škole mají být jen profilové předměty (M, ČJ, SKN).

HV, PČ, VV budeme průběžně propojovat s s profilovými předměty. TV – být nesmí dle MŠMT!

Tím, že jste jako třída nastoupili téměř všichni k denní dobrovolné formě studia, bude v TP jen základ. Tak jak jste znali před  dny do 11. 3. 2020.

Žák bude mít sebou:

 • ráno v 7:30 na připravených značkách před školou
 • v ruce před vchodem do školy mít „Čestné prohlášení „- žáci odevzdají učiteli 
 • 2 svačiny + 1 oběd z domova, pití na celý den
 • 2 x rouška + sáček na roušku
 • vlastní papírové kapesníky v aktovce + vlastní dezinfekce
 • krém na ruce (pokud má žák problematickou pokožku)
 • portfólium prací z distanční výuky
 • mohou být přezůvky (do šaten zatím nepůjdeme). Pokud nebude mít žák přezůvky, může být  v obuvi ve třídě.

Hodnocení/klasifikování:

Od 25. 5. – 26. 6. nesmí být žáci hodnoceni klasifikační stupnicí  1 – 5.

Budeme  hodnotit razítky, pochvalou.

Žákům, kteří jsou v jiné dětské skupině hodnotí práce (sešity, pracovní listy apod.) jejich kmenový třídní učitel. Ten bude od ostatních učitelů dostávat  práce žáků k hodnocení. Výuka pro tyto žáky se řídí třídním učitelem ze své kmenové třídy.

ČESKÝ JAZYK

Téma: Po celý týden bude probíhat upevňování, procvičování a opakování  učiva z distanční výuky (čtení, psaní písmen, práce se slabikami a  se slovy, s čteným textem).

Zaměřeno  na hlásky : Ď, Ť, Ň + na slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

SL – II . díl – dokončení DI, TI, NI, Q, W, X.

III.díl do str.2 – práce s textem, čtení s porozuměním

PS – IV. díl do str. 4 (I, J, N, M) – seznámení s psaním velkých písmen

Čtení – dokončení II. dílu + III. díl do str. 3

Sloh – praktické naslouchání

MATEMATIKA

Téma: procvičování a upevňování učiva z distanční výuky (číselná osa, číselná řada 1 – 20, slovní úlohy, geometrické tvary, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 20, hry s čísly, pyramidy).

PS – IV. díl – Opakování do str.4

SVĚT KOLEM NÁS

Tato témata k procvičování, upevňování vědomostí, znalostí budou na 2 týdny.

 • Domácí a hospodářská zvířata
 • Lidská práce a její výsledky
 • Práce a volný čas

ANGLIČTINA  – (TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29. 5.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Opakujeme slovní zásobu 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna). Žáci si mohou zazpívat písničky The Bathtime song. a Every day I wash my hands.
 2. Pracovní sešit, strana 51-53;
  • pracovní sešit, str. 51: žáci spojí části obrázků (na každém obrázku radí jeden člen rodiny: Wash your hands./Umyj si ruce.; Wash your face./Umyj si obličej.; Brush your hair./Učeš si vlasy.; Dry your hair./Usuš si vlasy.;
  • pracovní sešit, str. 52 (opakování – 1. úkol): žáci nakreslí pro Rodneyho předmět, který používá každý den v koupelně;
  • pracovní sešit, str. 52 (opakování – 2. úkol): žáci pojmenují obrázky 1-6, pokud se jim práce daří, vybarví si domeček;
  • pracovní sešit, str. 52 (opakování – 3. úkol): žáci poslouchají nahrávku a přiřadí čísla 1-4 z nahrávky ke správným obrázkům; žáci si mohou opět vybarvit domeček (4. úkol vynecháme);
  • odkaz k nahrávce: https://zsrak-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/ETzmUMpUwB9BgGXnDQrK6KgBGRbF-W1nYXpsl60Az_CF6w?e=wg7abv
  • pracovní sešit, str. 53: v zadní části pracovního sešitu najdou žáci samolepky k 6. lekci a nalepí na správné obrázky.
 3. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu:
 4. Dobrovolné.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

————————————————————————————————————————

Týdenní plán 18.5. – 22.5. 2020

Vážení rodiče,

posílám plán na poslední týden pro všechny děti k distanční výuce. Ten, kdo nenastoupí do školy bude nadále pracovat dle TP do konce školního roku. Prosím rodiče o spolupráci – trochu seznámit děti s úpravami provozu fungování školy – viz.web. První den budeme s dětmi dost tvořit a upevňovat pravidla fungování ve škole. 25. 5. všichni žáci přinesou do školy celé desky všech prací za  období distanční výuky od 11. 3. – 22. 5. 

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str.53 – 55 –  dokončení bě, pě, vě.

Mě – slabiky ve cvičeních a slovech dávejte do kroužku.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře. 

Písanka – dokončení písankyPište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení, napojování hlásek ve slovech. Napište třeba 3 řádky za den, kdo chce dál procvičovat, ať píše na papír. Ne vše v jeden  den.

Psaní – napište/nadiktujte dle vlastní volby, či dle příkladů. Pokud budete diktovat slova, diktujte po slabikách. Žáci píší slova v psací podobě.

3 – 5 slovjednoslabičných např. (len, sen, pes, les, úl, sám, krám)

5 slov – dvojslabičných např. (pere, leze, řeší, klame, jezdí, stojí)

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 47 – 49.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

Dobrovolné:

Děti  mohou nakreslit obrázek ke knize kterou čtou. Nebo si mohou obrázek a název knihy vymyslet. „Zahrají si“ na autora, ilustrátora knihy.

 

MATEMATIKA

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

Pracovní sešit – dokončení (poslední strana – souhrnné opakování)

Procvičování  – číselná řada (ústně 0 – 20 i pozpátku).

Úkol na papír:

1.Napište dle zadání na řádek, pod to na další řádek tato čísla, která poskládej (napiš) od nejmenšího k největšímu:

12  15  18  10  0  3  19  17  14  9  10

20  16  4  2  11  9  4  10  17  13  6  0

2. Napište zadání na řádek, pod to na další řádek čísla, která poskládej (napiš) od největšího k nejmenšímu:

4  12  19  3  2  10  9  17  15  14  8

0  1  2   17  20  16  19  5  9  11  13

3. Překvapení a matematická hádanka pro kamarády

Na papír A4 napiš jedno číslo od 0 – 20   na celou stránku (nejlépe černou pastelkou). Pozorně se na číslo zadívej a zkus z něj vytvořit, dokreslit mu nějaké prvky, detaily dle fantazie.  Tím ti vznikne obrázek, který v sobě skrývá číslo. Vybarvi pastelkami. Ve škole budeme hádat co se v obrázku skrývá za číslo.

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Co nás baví – co máme rádi

Úkol: Nakresli na A 4 svoji oblíbenou hračku (ne tablet, telefon, PC) a oblíbené jídlo.

 

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 18. – 22. 5.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Procvičujeme slovní zásobu 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna). Žáci si mohou zazpívat písničku z minulého týdne.
 2. Tento týden se naučíme novou písničku Every day I wash my hands:
 3. Žáci se naučí v angličtině pojmenovat to, co je studené: It´s cold., to, co je horké: It´s hot., to, co je teplé: It´s warm.
 4. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 5. Dobrovolné.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

————————————————————————————-

Týdenní plán 11.5. – 15.5. 2020

Z důvodu otevření škol dne 25. 5. 2020 budou nové sešity rozdány dětem ve škole. Docházka do školy bude dobrovolná. Rodičům, jejichž děti do školy nenastoupí a budou dále pokračovat v distanční výuce, zašlu email jakým způsobem si sešity/učebnice žáci vyzvednou. Děkuji.

Kdo z Vás nastoupí 25.5. do školy,  přinese do školy portfólium všech prací z distanční výuky.

Moc Vám děkuji za zasílané fotky prací, kde vidím posuny, či co je potřeba opravit, docvičit apod.

Velmi si vážím Vaší spolupráce. Moc pozdravujte děti.

Mějte se krásně a přeji pevné zdraví!

ČESKÝ JAZYK

Rozdělte si na každý den kousek, či jedno cvičení. Nedělejte vše najednou.

Slabikář str.50 – 52 –  BĚ – PĚ – VĚ

Ve cvičením dávej tyto slabiky ve slovech do červeného kroužku – zraková diferenciace.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře. 

Odkaz dle možností rodin:

odkazy: zadejte „školákov„, tam jsou práce k procvičování M, ČJ na PC. Děti zvládnou samostatně. Některá cvičení znají ze školy formou interaktivní tabule. Tím jim to půjde lépe. jde spíše o vnímání, orientaci, postřehování apod.

Písanka  str. 40 – 44Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení, napojování hlásek ve slovech. Napište třeba 3 řádky za den, kdo chce dál procvičovat, ať píše na papír. Ne vše v jeden  den.

Psaní – napište/nadiktujte  slova v tiskací podobě velkých písmen, oddělte čárkou. žáci opisují slova do řádku vedle sebe psací podobou písma, oddělují čárkou. Procvičují přechod od tiskací podoby do psací podoby. Orientace v textu, řádcích.

MAMINKA, OPICE, LOUKA, SLON, ZUBY, TETA, KOLÍK, ŠPUNT, RYBY, LAMPA, JEZDÍ, DŮM, ZELÍ, PÁN

Úkol: Jiný den  zakroužkujte ve slovech červeně pouze dlouhé slabiky

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 45 – 46.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

Dobrovolné:

Děti  mohou nakreslit něco z knihy kterou čtou. Na A4 napíší název knihy a libovolný obrázek z děje.

 

MATEMATIKA

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

Úkol: PS – str. 31 – složené příklady (požívejte víčka, vystřižená kolečka, špejle k tvoření skupin pro počítání). Vždy skládat postupně.

Příklady na papír:

Vzor pro zápis příkladů: 12 + 3 + 2 = 15 + 2 = 17

11 + 3 + 5 =,

14 + 2 + 2 =,

13 + 3 + 1 =,

13 + 1 + 0 =,

16 + 2 + 2 =,

16 + 2 + 1 =, 

17 + 2 + 1 =,

18 + 0 + 1 =

Dobrovolný úkol: A 4 přeložená na 4 části. V jedné části žák nakreslí jablko a napíše 15,- kč, v druhém políčku hruška 11,- kč, ve třetím banán 17,- kč, ve čtvrtém pomeranč 20,- kč. Do každého okénka napsat 2 – 3 možnosti složení peněz, které by při nákupu využil, aby zaplatil konkrétní druh ovoce. k použití 1,-  2,-  5,- 10,- kč.

příklad: jablko za 15 kč – žáka volí (5,- +5,- + 2,- + 1,- +1,- + 1,-)

Dobrovolné: www.skolaci.com /počítání pro školáky – jsou to omalovánky s příklady. Dle možností můžete vytisknout libovolný list. Jde o procvičování.

Inspirace mimo pracovní sešit: http://www.naucsepocitat.cz/

 

SVĚT KOLEM NÁS

15. 5. – Den rodin (společný výlet, zážitek)

Téma: Lidská práce – její výsledky

 • Vysvětlit rozdíl mezi pojmy práce lidí x práce přírody
 • Rozdíly hledat během procházky s rodinou. př. strom – „Tohle vytvořil člověk x příroda?“
 • Rozhovory o využívání přírodních zdrojů, šetření a péče o přírodu

Úkol:   Papír A4 rozděl na dvě poloviny. Do jedné nakresli věci, předměty, které vytvořil člověk (nábytek, porcelán, kniha apod). Do druhé poloviny nakresli co vytvořila příroda (strom, slunce, voda, vítr apod).

 

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 11. – 15. 5.)

 1. Procvičujeme slovní zásobu 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna). Žáci si mohou zazpívat písničku z minulého týdne.
 2. Tento týden trénujeme porozumění otázce Can you see …? (čteme ken jú  sí) / Vidíš…?
  • žáci poslouchají příběh – odkaz k nahrávce: https://zsrak-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EfWjlk46TH5CmI-VsBswK9ABFyaEGNBcnjF5ih6USn5Y1A?e=aTk9Jz
  • pracovní sešit, str. 47: žáci hledají na velkém obrázku předměty 1-10 a označují „fajkou“, pokud daný obrázek vidí, nebo křížkem, pokud daný obrázek nevidí;
  • pracovní sešit, str. 48: žáci se rozhlédnou po svém pokoji a opět označují „fajfkou“ předměty, které vidí ve svém pokoji a křížkem označí ty předměty, které ve svém pokoji nevidí;
  • v obou případech procvičují stejnou otázku: Can you see (a duck)?, mohou trénovat i s někým z rodiny.
 3. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 4. Dobrovolné.

V případě, že nahrávky nefungují, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím mailové adresy.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

VÝCHOVY (nepovinné, dobrovolné pro zájemce)

TV – zdravotní výchova – rady jak pomoci při úrazu, postup pomoci. jednoduché rady např. co dělat pokud budu mít klíště, třísku, bodnutí hmyzem.

VV + PČ –  utrhni si venku libovolnou květinu, zkus si ji nakreslit, vytvořit z papíru, nalepit apod.

HV – zatancuj si a zazpívej na youtube s Míšou Růžičkovou. Poslech hudebních nástrojů z PC, rozlišení (kytara, housle, klavír, zobcová flétna).

———————————————————————————————————————–

                             

 

Týdenní plán 4.5. – 7.5. 2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím, posílám info k postupu učení z domova.

Doporučení  při učení z  domova:

 • dle MŠMT se zadávají jen profilové předměty (M, ČJ, AJ, SKN). Tím Vám to vychází zhruba na 2x až 3x 45 min.denně doma. Některým může připadat čas výuky krátký, neboť se nezadávají předměty z výchov. Dávejte žáků malou přestávku a svačinu mezi předměty. Nařízením MŠMT je rodiny a žáky nezatěžovat. Spousta z Vás pracuje ještě z domova na úkolech do práce. někdo může mít k dispozici jeden PC pro výuku žáků + práci rodičů. Každá rodina má jiné možnosti, přístupy ke vzdělávání z domova. Proto tento systém týdenních plánů (I.stupeň) je pro všechny srozumitelný, všichni mají možnost si TP přečíst, plnit. Pracovní listy Vám neposílám, ne každý má možnost doma tisknout. Označuji je jako dobrovolné úkoly.
 • PO – 1, 5 h učení celkem (M, ČJ)
 • ÚT – 2,15 h učení celkem (ČJ, AJ, SKN)
 • ST – 2, 15 h učení celkem (ČJ, M, ČJ)
 • ČT – 2, 15 h učení celkem (ČJ, M, SKN)
 • PÁ – státní svátek (není výuka ani doma)

Z důvodu otevření škol dne 25. 5. 2020 budou nové sešity rozdány dětem ve škole. Docházka do školy bude dobrovolná. Rodičům, jejichž děti do školy nenastoupí a budou dále pokračovat v distanční výuce, zašlu email jakým způsobem si sešity vyzvednou. Děkuji.

Kdo z Vás nastoupí 25.5. do školy, ať žáci přinesou do školy portfólium všech prací z distanční výuky.

Moc Vám děkuji za zasílané fotky prací, kde vidím posuny, či co je potřeba opravit, docvičit apod.

Velmi si vážím Vaší spolupráce. Moc pozdravujte děti.

Mějte se krásně a přeji pevné zdraví!

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str.48-49dě, tě, ně.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře. 

Rozdělte si na každý den kousek, či jedno cvičení. nedělejte vše najednou.

Zasílám i  pracovní listy na procvičování – nepovinné (dle možností rodiny).

http://www.zsbuttulova.cz/assets/files/ucime-se-aktivne2/VY_32_INOVACE_CJ6/VY_32_INOVACE_CJ6.09.pdf

Písanka  str. 38 – 39.  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení, napojování hlásek ve slovech. Napište třeba 3 řádky za den, kdo chce dál procvičovat na papír. Ne obě strany v jeden den.

Psaní – napište vedle sebe na linkovaný papír do řádků slova v psací podobě, oddělte čárkou:

pes, jinovatka, loupežník, sýkorka, jetel, jaro, léto, kočka, slunečnice, lopatka, zebra

Druhý den oddělte ve slovech svislou čarou, tužkou slabiky ve slovech. Další den určete barvu a jaké písmeno má označit do kroužku.

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 44.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

 

MATEMATIKA

Upevňovat v praktickém životě doma a při nákupech: Jednotka délky – metr, jednotka hmotnosti – kilogram

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

Úkol: na papír rozdělit na 2 poloviny. V jedné polovině opiš příklady na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Do druhé poloviny znázornění graficky kolečky.

Příklady:

11 + 5 =, 13 + 6 =, 17 + 2 =, 13 + 5 =, 11 + 8 =,

20 – 5 =, 16 – 3 =, 16 – 5 =, 19 – 7 =, 14 – 2 =,

Úkol: Rozstříhej si papír na různé velikosti geometrických tvarů (trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh) a nalep si z nich obrázek na papír (postava, lodička, dům + strom, zvířátko apod). Dolů pod obrázek napiš, kolik je tam čtverců, kolik obdélníků, kolik kruhů, kolik trojúhelníků.

Dobrovolné: www.skolaci.com /počítání pro školáky – jsou to omalovánky s příklady. Dle možností můžete vytisknout libovolný list. Jde o procvičování.

Inspirace mimo pracovní sešit: http://www.naucsepocitat.cz/

 

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: 8. 5. – státní svátek – Den vítězství (1945).  Upevňovat orientaci v papírovém kalendáři, klidně mohou děti dělat každé ráno puntík do kalendáře, přečíst co je za den, kdo má svátek apod.

10. 5. Svátek matek, 15. 5. Den rodin

Téma: Práce a volný čas

 • Vysvětlit rozdíl mezi pojmy práce x volný čas (pro někoho může být stejná věc práce, pro druhého odpočinek)
 • Aktivní (procházka, sport) a pasivní odpočinek (čtení knihy, omalovánka) – rozdíl
 • Co je pro žáka  prácí? (škola jako práce + pomoc v domácnosti)

Úkol: (ÚT)  Papír A4 rozděl na dvě poloviny. Do jedné nakresli předměty, věci, které používáš ty pro odpočinek, zábavu. Do druhé poloviny nakresli předměty, věci, které používáš pro svoji práci.

Úkol: (ČT) Napiš na papír co rád děláš ( 5 činností), co Tě baví a nakresli k tomu jednoduchý obrázek toho, co rád děláš.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN (4. 5. – 7. 5.)

 1. Nová slovní zásoba 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna)
 2. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 3. Dobrovolné.

V případě, že nahrávky nefungují, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím mailové adresy.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

VÝCHOVY (nepovinné, dobrovolné pro zájemce)

TV – cvičení v přírodě – běh, přeskoky. Běh 20 – 60 m sprint.

VV + PČ –  Svátek matek – výroba dárečku, obrázku, přáníčka pro maminku

HV – zatancuj si a zazpívej na youtube s Míšou Růžičkovou. Poslech hudebních nástrojů z PC, rozlišení (kytara, housle, klavír, zobcová flétna)

——————————————————————————————————————–

                           Týdenní plán 27.4. – 30.4. 2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím.

Dle Vámi zasílaných prací emailem je vidět, že žáci skutečně pilně a velmi hezky pracují. Moc je pochvalte a pozdravujte!

Tento a příští týden není v pátek výuka – Státní svátky.

Z důvodu otevření škol dne 25. 5. 2020 budou nové sešity rozdány dětem ve škole. Docházka do školy bude dobrovolná. Rodičům, jejichž děti do školy nenastoupí a budou dále pokračovat v distanční výuce, zašlu email jakým způsobem si sešity vyzvednou. Děkuji.

Mějte se krásně a přeji pevné zdraví!

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str.46-47 – dě, tě, ně.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře. 

Zasílám i  pracovní listy na procvičování – nepovinné

http://www.zsbuttulova.cz/assets/files/ucime-se-aktivne2/VY_32_INOVACE_CJ6/VY_32_INOVACE_CJ6.09.pdf

Písanka do str. 37.  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení, napojování hlásek ve slovech

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 41-43.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

MATEMATIKA

Jednotka hmotnosti – kilogram do  str. 29.  Můžete s dětmi procvičovat hmotnost jednotlivých předmětů na kuchyňských vahách, upozornit je např. při nákupu – co vážíme na kilogramy, nechat je vážit apod.

Upevňovat: Jednotka délky – metr, jednotka hmotnosti – kilogram

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Volně žijící zvířata – rozdělení – ( v lese – ve vodě – na poli – ve vzduchu – na louce)

Téma: 1. 5. – státní svátek – Svátek práceVysvětlit, co znamená slovo „Státní svátek“ – ukázat v kalendáři, že jsou označeny červeně + neděle – orientace v kalendáři (kde je tam napsán rok, měsíc, číslo týdne, kdo má svátek apod.)

Témata k rozhovorům a pozorování při procházkách:

 • vnímat rozdíl mezi hospodářskými zvířaty a volně žijícími
 • pomoc zvířatům v přírodě – ochrana přírody
 • v lese – jelen, srna, liška, datel, zmije, zajíc, muflon, daněk…apod.
 • ve vodě – kapr, štika, úhoř, sumec, škeble rybničná, rak,  hmyz a ptactvo u vody
 • na poli – bažant, hraboši…apod.
 • ve vzduchu – ptactvo (vnímat zvuky ptactva, co dělají ptáci na jaře? stavění hnízd, mláďata)
 • na louce – hmyz (včela, motýl, mravenec) apod.
 • práce s knihou, encyklopedií, sledování přírodopisných dokumentů o zvířatech v odpoledních hodinách na ČT 2.
 • zkus si zapamatovat, pak napsat co vše jsi na procházkách v přírodě viděl za živočichy

Úkol: A4 rozdělit na 4 políčka (v lese, na louce, na poli, v rybníce) – vypsat 2 – 3 druhy dle místa života volně žijících zvířat,  ke každému políčku vybrat jedno zvíře, které tam žije – nakreslit do políčka. Celkem 4 živočichy.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 27. – 30. 4.)

 1. Opakujeme slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a balloon (nafukovací balonek)
  • zopakujte si všechny písničky 5. lekce (na CD – součástí pracovního sešitu)
  • pracovní sešit, str. 41: žáci poslouchají nahrávku a přiřazují čísla 2-7 ke správným obrázkům podle zvuku, který slyší; trénujeme otázku What´s that? (čteme wots θæt)/Co to je?
  • pracovní sešit, str. 42 (opakování):
   • Rodney slaví také narozeniny, žáci je mohou oslavit také zúčastnit – nakreslí tři věci, které jsou k oslavě narozeni nezbytné (využijte předměty z 5. lekce); 
   • žáci pojmenují obrázky 1-6 a mohou pak vybarvit domeček;
   • poslechové cvičení: žáci poslouchají – Is it (a book)?/Je to kniha? – pokud je odpověď ano, žáci nakreslí „fajfku“, pokud je odpověď ne, žáci napíšou křížek; pokud mají žáci pocit, že úkol zvládli dobře, mohou si vybarvit domeček;
   • některé myšky slaví narozeniny, žáci se ptají How old are you?/Kolik je ti let? a myšky odpovídají I´m/Je mi… (podle čísel na oblečení); pokud mají žáci pocit, že úkol zvládli dobře, mohou si vybarvit další domeček.
  • pracovní sešit, str. 43: žáci nalepí samolepky ze zadní části prac. sešitu (samolepky je třeba přiřadit ke správnému členu Happy House rodiny).
 2. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 3. Dobrovolné.

V případě, že nahrávky nefungují, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím mailové adresy.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

VÝCHOVY (nepovinné, dobrovolné pro zájemce)

TV – hry v přírodě – rozvoj přirozených cvičení(chůze, běh, lezení, házení, chytání), orientace v přírodním terénu, zdolávání překážek, koordinace. pokud jste někde v lese – jen ukázat turistické značky, k čemu jsou apod.

HV – tanec se zpěvem – využívat youtube – Míša Růžičková – různé tematické tancování se zpěvem, odlišení mužského, ženského a dětského hlasu

VV – Jaro – kreslení, malování 

– kultura stolování, prostírání, hygiena, pěstitelské práce, péče o domácí mazlíčky, praktické domácí činnosti, skládání oblečení, úklid pokojíčku apod.

————————————————————————————————————————–

 

                         Týdenní plán 20.4. – 24.4. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu otevření škol dne 25. 5. 2020 budou nové sešity rozdány dětem ve škole. Docházka do školy bude dobrovolná. Rodičům, jejichž děti do školy nenastoupí a budou dále pokračovat v distanční výuce, zašlu email jakým způsobem si sešity vyzvednou. Děkuji.

Děkuji moc všem rodičům za zpětné vazby a spolupráci přes email . Moc si toho vážím. Velmi pochvalte i Vaše děti, udělaly obrovský kus práce!

ČESKÝ JAZYK

SL do str.45 – hlásky ď, ť, ň (zakroužkovat v textu, ve slovech)

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře. 

Psaní – procvičování  psaní slov, spojování hlásek, přepis hlásek – z tiskacích do psacích na volný papír. Zasílám ke stažení cvičné papíry, s pomocnými linkami:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/radky-na-psani-95/

Písanka do str.34 – 5 řádků na stránce

Čtení do str.40 – „Zdokonalujeme čtení“, vlastní kniha dle výběru

MATEMATIKA

PS: Jednotky hmotnostiKilogram – seznámení – PS do str.28

Varianty: vážení potravin na domácí váze (seznámení s významem vah), vážení při běžném nákupu, zvážit třeba sebe, aktovku, penál apod.zapsat si na papír. Upevňovat metr, kilogram. Říkat, či ukazovat věci v letácích, doma a ptát se: „Co se měří?, „Co se váží?“….

Nadále můžete využívat z minulého TP podpůrné náměty k procvičování učiva.

Procvičovat pamětné počítání.

Opakování od str. 13  do str. 27, sčítání, odčítání do 20, vztahy více, méně. Slovní úlohy. 

Inspirace mimo pracovní sešit: http://www.naucsepocitat.cz/

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Domácí a hospodářská zvířata (význam, užitek, péče o zvířata, potrava zvířat, samec – samice – mládě). Druhy: slepice, krůta, kachna, husa, králík, prase, kráva, kůň, ovce, koza, holub, kočka, pes.

Hádanky:

 1. Žije to v kurníku, dává vajíčka…
 2. Má rádo vodu, chová se pro maso, peří….. apod.
 3.  Zvuky domácích a hospodářských zvířat

Varianty: (vyberte si jednu variantu ke zpracování)

 • A4 – přeložit na 4 okénka, vybrat si jeden druh hospodářského zvířete, nakreslit (např.kočka – kocour – kotě). Do čtvrtého okénka napíší názvy.
 • nakreslit do 4 okének např.jen mládě + připsat ke každému název samice a samce zvířete
 • jeden druh zvířete nakreslit (slepice – kohout – kuře + ve čtvrtém políčku užitek zvířete – vajíčka, maso). Mohou být obrázky užitku zvířat i vystřižené z letáků, nalepené.
 • napsat do dvou sloupečků na papír hospodářská zvířata – ptáci, domácí zvířata – mazlíčci, ostatní zvířat
 • stavby domečků pro zvířátka venku, či doma ze stavebnic – vytvořit si tzv.farmu.

ANGLIČTINA (20. – 24. 4. 2020)

 1. Procvičujeme slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a balloon (nafukovací balonek)
  • poslech písničky How old are you? (Kolik je ti let?) na CD (součástí pracovního sešitu) nebo přiložená nahrávka zde:
  • pracovní sešit, str. 39: žáci přečtou anglicky čísla napsaná v balóncích a přiřadí balónky správným myškám (číslo přiřazeného balónku napíší na oblečení dané myšky); žáci mohou trénovat otázku How old are you? (Kolik je ti let?);
  • pracovní sešit, str. 40: žáci anglicky počítají svíčky na dortu (candles), nakreslí chybějící svíčky na dortu, spočítají celkový počet svíček a čísla zapíší do čtverečků; mohou zkusit sčítat anglicky: One candle and three candles are four candles.
 2. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 3. Dobrovolné.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

VÝCHOVY (nepovinné, dobrovolné pro zájemce)

TV – vytrvalostní běh – delší trať – technika běhu, dýchání, fotbalová průprava (manipulace nohou s míčem, slalom, střelba míčem na bránu)

HV – tanec se zpěvem – využívat youtube – Míša Růžičková – různé tematické tancování se zpěvem

VV – výtvarné vyjadřování představ – libovolná technika a pomůcky, např.Sen, strom uvnitř apod.

– tvoření s odpadového materiálu – např.hračka,loutka apod.

 

————————————————————————————————————————–

                          Týdenní plán 6. 4. – 17. 4. 2020

AKTUALITA

Vážení rodiče,

zde předkládám učební plán práce na 2 týdny tj. od 6. 4. 2020 – 17. 4. 2020.

V týdnu od 6.4. do 10. 4. mají děti pouze 3 dny “ výuky“, poté jsou Velikonoční svátky. Budeme se věnovat souhrnnému opakování vědomostí, procvičení a zejména odpočinku, který potřebujete :-).

Organizační struktura dní:

Výuka: PO – ST

ČT – prázdniny, PÁ – (Velký pátek) – svátek, NE – (Velikonoční neděle/ Boží hod velikonoční) – svátek PO – (Velikonoční pondělí) – svátek

Přeji celé Vaší rodině krásné prožití Velikonočních svátků, zdraví, klid  a pozitivní mysl. JM

Děkuji moc všem rodičům za zpětné vazby a spolupráci přes email . Moc si toho vážím. Velmi pochvalte i Vaše děti, udělaly obrovský kus práce!

 

                                 Plán práce 6. 4. -17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

SL: Opakování hlásek, slabik od str. 18 do str. 41, čtení textů v časopisech, knížkách, sešitu „Zdokonalujeme čtení“.

Psaní – procvičení  psaných slov, spojování hlásek, přepis hlásek – z tiskacích do psacích na volný papír. Zasílám ke stažení cvičné papíry, s pomocnými linkami:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/radky-na-psani-95/

Podpůrné náměty k procvičování ČJ formou hry – pro zájemce:

 • využít obrázky  pexesa z minulých týdnů. Rozložené obrázky po místnosti.
 • Varianty:
 • 1. Stoupni na obrázek, který má např. 2, 3 apod.slabiky.                                                                     
 • 2. Najdi obrázky, které začínají stejnou slabikou.                                                                                   
 • 3. Stoupni na obrázky, které začínají, nebo končí stejnou hláskou.                                                   
 • 4. Stoupni na obrázky, které mají v sobě např.hlásku f, ch apod.                                                       
 • 5. Zkus najít obrázky, které patří k sobě např. lžíce, talíř – dohromady je to skupina (nádobí). 
 •  6. Vyber si třeba 5 obrázků a zkus vymyslet krátký příběh, pohádku, kterou pak vyprávíš rodině.
 • využití kartiček ze slovy z minulého týdne:                                                                               
 • opsat je z tiskací podoby do psací na papír                                                                                           
 •  Rozstříhat tiskací slova na kartičkách, zamíchat a skládat různé varianty slov (slova                       se  slabikou PA, pak zase ZE apod.)
 • využití novin, časopisů (spíše nadpisů) – rozstříhat a poskládat různá slova, nalepit na papír. Možnost slovo, které jsem nalepil/a si zkusit vedle nakreslit.

MATEMATIKA

PS: Opakování od str. 13  do str. 27, sčítání, odčítání do 20, vztahy více, méně. Slovní úlohy. 

Inspirace mimo pracovní sešit: http://www.naucsepocitat.cz/

Podpůrné náměty k procvičování M formou hry – pro zájemce:

 • stále možnost využít didaktických her z plánů M předešlé týdny
 • slovní úlohy – prakticky např. Umyl/a jsem 5 talířů, 4 vidličky apod. Kolik jsem celkem umyl/a kusů nádobí? apod.
 • prostorová orientace, logické myšlení – skákací panák, kterého si žáci sami složí dle možností v předsíni, pokoji apod. např.ze špejlí (zapojit musí logiku, myšlení). Do nich dají papírky s čísly 10 – 20. pak vlastní hra.
 • „krokování“ – 10 A 4 papírů. Na každém bude jedno číslo od 10 – 20 v místnosti na zemi. Sestavená čísla jak jsou po sobě jako vagónky. Pak např. „Udělej 5 kroků + 3 kroky. Kolik to je? Výsledek 15. apod“. Lze i na odčítání.

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – oslava Svátků jara. Opakování probraných témat – Jaro, jarní práce na zahradě, hodiny.

http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/

ANGLIČTINA (6. – 17. 4.)

 1. Procvičujeme slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a balloon (nafukovací balonek)
 1. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

VÝCHOVY (TV, VV, HV, PČ)

Úkoly z výchov jsou nepovinné, dobrovolné. Lze je využít  jako podpůrné náměty k aktivitám např.na odpolední program  dětem. Od dalších týdnů se úkoly z výchov nebudou vůbec zadávat. Důležité jsou momentálně profilové předměty ČJ, M, AJ, SKN.

 • ve vyhledávači „Pavel Novák – Velikonoce“ – pro dobrou náladu
 • pracovní návyky – sebeobsluha – skládání oblečení, domácí práce – údržba, hygiena
 • pomoc při přípravě velikonočního pečení a prostírání svátečního stolu: kladení talířů, příborů, skleniček, skládání ubrousků apod.) Při pečení- ingredience do beránka, mazance, velikonoční nádivky.
 • posílání pohlednic, přání ke svátkům příbuzným, známým
 • péče o zahradu, květiny – pokojové, venkovní – zalévání, setí, kypření
 • výroba věnců na dveře
 • kraslice – varianty zdobení, pletení pomlázky
 • setí velikonočního osení + zdobení
 • velikonoční výzdoba oken
 • plošná stavba a zdobení velkého vajíčka  z kostek, které máte k dispozici. např.přes celý pokojíček.

————————————————————————————————————————

 

                Týdenní plán 30. 3. – 3. 4. 2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás opět zdravím, zasílám přehled učiva na následující týden. Nadále zakládejte práce, obrázky, úkoly navíc apod. Vše budou žáci pak potřebovat do školy. Moc Vám chci poděkovat za zasílání fotografií prací na email. Všechny práce jsou moc krásné.  Zpětně Vám to hodnotím, odepisuji na emaily. 

Budu Vám opět TP rozdělovat na tzv.hlavní učivo, úkoly navíc. Úkoly navíc jsou myšleny odkazy, které máte již v předchozích TP. Jsou spíše k procvičování. Vkládám Vám pod M, ČJ i tzv.domácí hru, kterou můžete využít. Tyto hry k upevňování učiva a rozvoji vnímání, logického myšlení jsou ideální.

Na příští týden bude TP jen na 3 dny od 9.4. – čtvrtek – jsou pak Velikon.prázdniny.

Přeji vám všem nadále pevné zdraví, opatrujte se! Děti moc pozdravujte!

S pozdravem
JM

Hlavní učivo:

ČESKÝ JAZYK:

Slabikář II. do str. 39 – F,f, G, g. 

Klidně v textu, ve slovech kroužkovat hlásku, kterou žáci obtížněji poznávají. Mohou vyznačovat i obloučky slabiky např. v jednom cvičení u slov – individuální dle potřeb žáka.

Nabídka hry  k využití- ČJ:

Didaktická hra: Rodič po bytě schová kartičky se slovy např. MÁMA (tiskací) , máma (psací). Žák vyhledává po bytě vždy dvě kartičky k sobě – tiskací a psací podoba slova. Spojeno se zrakovou percepcí, orientace v prostoru, čtení, pohyb.

Úkol navíc: Pokračování s vyrobeným pexesem s obrázky. Varianta pexesa: vyhledávání k sobě obrázků se stejným počtem slabik, ne stejným obrázkem. Upevnit je možno vytleskáním slova.

Písanka do str. 30 – platí pokyn – pouze 5 řádků na stránce – tzv.povinné.  je samozřejmě možné dle času, možností a potřeb psát celé stránky. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera a uvolnění ruky, správné sezení, sklon písma  a napojování hlásek.

Námět: Nadále platí: Psaní můžete procvičovat i na papír. Přeložení papíru na výšku – A4 na polovinu, pak zase na polovinu atd.až vznikne tzv.8 řádků. pak jedenkrát přeložit na šířku. Vznikne 8 řádků jeden sloupeček, 8 řádků druhý sloupeček. Celkem 16 řádků. Na to procvičujte tzv.diktát, přepis slov apod.

Čtení – buď svou knížku, nebo procvičování ze sešitu „Zdokonalujeme čtení“.  Prosím, číst denně.

Vždy pracovat s textem, otázky: „Co jsi četl? O čem to bylo? Umíš vyjmenovat např.jména, která v textu byla? Co dělal ten, co ten?“ apod.  Nakreslíš mi dva – tři předměty,  o kterých jsi se v textu dozvěděl? Vytleskej mi např.tři slova, která si z textu pamatuješ, kolik mají slabik? Např.zpětná varianta: V textu bylo jméno – Petr, Tomáš, Jirka apod.

MATEMATIKA:

Téma: Vztahy o několik více, méně

(doporučuji začít porovnáváním např. co je větší, co je menší, rychlejší, těžší, delší apod.).

Upevňovat pamětné počítání do 20.

PS do str. 23

Didaktická hra: Ukazujete předměty, skupiny předmětů po bytě, ptáte se žáka: „Kde je více věcí? tzv.trénování ODHADU. např. vidíš více talířů, či skleniček apod.

Nabídka hry k využití – M:

Rozstříhat dva papíry A4. Z každého 10 čtverečků – celkem tedy 20. Žáci skládají do řad jako vagónky tzv. první desítka – jeden řádek. Druhý dáte třeba 3. Rodič se ptá, kde je více?, Kde je méně? A o kolik?

Nabídka aktivity k procvičení:

Vyrobit si kartičky s čísly do 20 o velikosti karet. Hrajete  karty s tím, že na střed dáváte třeba dle domluvy větší než je tam, či menší než je tam. Musíte mít minim.3 x 20 kartiček. Každý 8 karet, zbytek + další v balíčku na tzv.lízání karet.

SVĚT KOLEM NÁS:

Téma: Jarní práce na zahradě – činnosti k tématu:

 • rozdíly pole, zahrada, sad, louka, les
 • význam zahrady
 • náčiní k práci (rýč, motyka, krumpáč, kolečko, lopata, sázecí kolík apod.)
 • jak se o zahradu starat

Úkol: přeložit papír A4 na 4 díly (polovina na výšku, polovina na šířku, rozložit – 4 okénka. Do každého okénka nakreslit tužkou, pastelkami náčiní pro práci na zahradě (celkem 4 druhy). To je prac.list tohoto týdne.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4.)

 1. Pracovní sešit, strana 34 – 35 + CD (součástí pracovního sešitu):
  • opakujeme slovní zásobu 4. lekce: oblečení – a T-shirt (tričko), a jumper (svetr/mikina), a skirt (sukně), a hat (klobouk/čepice), a shoe (bota), a sock (ponožka);
  • procvičujeme základní barvy: yellow (žlutá), orange (oranžová), pink (růžová), red (červená), blue (modrá), green (zelená); white (bílá), black (černá), purple (fialová);
  • pracovní sešit, strana 34 (souhrnné opakování): žáci nejprve obléknou myšáka Rodneyho (vyberou jedno z oblečení, které jsme trénovali, pojmenují a nakreslí do rámečku), potom se pokusí pojmenovat obrázky 1-6, pokud se jim to bude dařit, vybarví si domeček; poslechové cvičení (viz odkaz): žáci poslouchají nahrávku a vybarvují podle nahrávky, poté mohou opět vybarvit další domeček; nakonec pojmenují oblečení, které si Jack zapomněl sundat (obrázek 1) a oblečení, které Jack nandává Daisy (obrázek 2). Pokud se jim práce dařila, mohou vybarvit poslední domeček. 
  • pracovní sešit, strana 33: žáci nalepí samolepky (naleznou je na konci pracovního sešitu).
  • začínáme trénovat novou slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a ballon (nafukovací balónek): viz přiložená nahrávka
  • nová písnička It´s my birthday (viz přiložená nahrávka)
  • pracovní sešit, str. 36: k této stránce neexistuje nahrávka. Pokud můžete, nadiktujte dětem následující slova. 1. a present, 2. a card, 3. a candle, 4. a balloon, 5. a card, 6. a badge. Děti podle diktátu kroužkují správné slovo (vybírají ze tří možností u kažkého bodu).
 2. Žáci, kteří mají doma přístup k počítači a internetu, mohou využít následující odkaz k powerpointové prezentaci, který je jednoduchým návodem k samostatné práci (zřejmě budou potřebovat pomoc se čtením (v češtině) instrukcí. 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   
  • Games → Unit 4, Unit 5 Find the pairs (pexeso). Maze (malý labyrint).
  • Picture dictionary (obrázkový slovník se správnou výslovností) → Unit 4, Unit 5.
  • Songs and chants (písničky) → Unit 4.
  • Stories (příběhy)  → Unit 4.

Milí rodiče, žáci mohou trénovat angličtinu pouze s pracovním sešitem + CD + přiložené nahrávky (klidněte na odkazy). Nebo mohou využít powerpointové prezentace (odkaz v bodě 2), prezentace je doplněna zvukovými nahrávkami. V případě jakýchkoli problémů se na mě obracejte prostřednictvím této mailové adresy: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

Téma: Velikonoční přání

Námět: Vytvořit a zdobit dle výběru, možností. V této nelehké době bez návštěv příbuzných bude moc milé pokud přání děti vyrobí a pošlou poštou např.babičce, tetě apod.

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Téma: Velikonoční tancování a zpěv

Hudebně pohybová činnost: zadejte do vyhledávače „Pavel Novák – Velikonoce“. Děti to bude velmi bavit. Spojení veselého klipu s textem, zpěvem, volným tancem na hudbu. Navíc se z textu písně žáci dozví o významech jednotlivých Velikonočních dnů.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

Téma: Velikonoce –  dekorace

Úkol: společné podílení se na přípravě výzdoby, dekorací na svátky. např.pletení věnečků , zdobení kraslic apod.

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

Téma: Reakce na signál

Náměty, hry:

Voda, oheň, blesk

popis: Nejprve si řekneme, co budeme na každý pokyn vykonávat: př. Voda – leh na záda a zvednout nohy, oheň – všichni jdeme do jednoho rohu, blesk – leh na břicho. Děti se pohybují v rytmu tleskání rodiče, po dupnutí řekne rodič jeden z pokynů a děti zaujmou patřičnou polohu.

Rachejtle

Popis: Dítě stojí v bytě na určeném místě, rodič řekne věc, předmět, kterého se má co nejrychleji dotknout, najít, a co nejrychleji se vrátit na původní místo. Měnit způsoby: např. skoky snožmo, chůze pozadu, plazení apod.

Na zloděje

Popis: př. čepice uprostřed mezi žákem, rodičem – stejná vzdálenost dvou členů rodiny od předmětu. Počítáte společně třeba do 10 pak co nejrychleji tzv.“ukrást“ čepici ze středu. Hraje na body.

Říkadlo s pohybem – protažení:

Máme doma zajíčka, (předvádí zajíčka)

nese v koši vajíčka.  (chodí s „košíkem“ po místnosti)

Bílé, žluté, mramorové, (ukazuje na prstech)

bílé, žluté, fialové. (ukazuje na prstech)

Máme doma zajíčka, (předvádí zajíčka)

s čokolády vajíčka. (tři výskoky ze sedu)

————————————————————————————————————————-

 

                        Týdenní plán 23. 3. – 27. 3. 2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím, zasílám přehled učiva na následující týden. Prosím o zakládání prací, obrázků, úkolů navíc apod. Vše budou žáci pak potřebovat do školy. Moc Vám chci poděkovat za zasílání fotografií prací, psaní, matematiky, výkresů na email. Všechny práce jsou moc krásné.  Zpětně Vám to hodnotím, odepisuji na emaily.

Budu Vám TP rozdělovat na tzv.hlavní učivo, úkoly navíc. Úkoly navíc je myšleno odkazy, které máte již v TP z minulého týdne. Jsou spíše k procvičování.

Přeji vám všem pevné zdraví, opatrujte se! Děti moc pozdravujte!

S pozdravem
JM

Hlavní učivo:

ČESKÝ JAZYK:

Slabikář II. do str. 33

Klidně v textu, ve slovech kroužkovat hlásku, kterou žáci obtížněji poznávají. Mohou vyznačovat i obloučky slabiky např. v jednom cvičení u slov.

Sluchová percepce – hra: Rodič říká různá slova, pokud např.žák uslyší, že je ve slově m, nebo e, zkrátka hláska na které se domluvíte, žák vyskočí, či udělá dřep apod.

Úkol navíc: např.vyrobit si domácí pexeso s obrázky na všechny hlásky, či s napsanou hláskou.

Písanka do str. 26 – platí pokyn – pouze 5 řádků na stránce.  Prosím, dohlédněte na správný úchop pera a uvolnění ruky, správné sezení, sklon písma  a napojování hlásek.

Námět: Psaní můžete procvičovat i na papír. Přeložení papíru na výšku – A4 na polovinu, pak zase na polovinu atd.až vznikne tzv.8 řádků. pak jedenkrát přeložit na šířku. Vznikne 8 řádků jeden sloupeček, 8 řádků druhý sloupeček. Celkem 16 řádků. Na to procvičujte tzv.diktát, přepis slov apod.

Čtení – buď svou knížku, nebo procvičování ze sešitu „Zdokonalujeme čtení“.  Prosím, číst denně.

Vždy pracovat s textem, otázky: „Co jsi četl? O čem to bylo? Umíš vyjmenovat např.jména, která v textu byla? Co dělal ten, co ten?“ apod.  Nakreslíš mi dva – tři předměty,  o kterých jsi se v textu dozvěděl? Vytleskej mi např.tři slova, která si z textu pamatuješ, kolik mají slabik?

MATEMATIKA:

Jednotka délky (seznámení) – metr. (měření, odhad, druhy metrů a jejich využití).

PS str. 19, 20. Ať žáci vždy za výsledek uvádějí psací m. Tím naučí vnímat, že je to např.6 metrů. Tak i číst výsledek, ne 6, ale přečíst 6 metrů.

Didaktická hra: Rodič říká příklad, žák udělá tolik kroků vpřed, kolik je výsledek. Na + vpřed, na – kroky vzad.

SVĚT KOLEM NÁS:

Vycházka do přírody – pozorování změn v přírodě –  témata k rozhovorům:

 • rozhovory o lidských aktivitách a problémech životního prostředí
 • jak můžeme přírodě pomáhat
 • třídění odpadu
 • význam vody pro život, přírodu
 • rozhovory nad znaky jara
 • čím mohu pomoci Já přírodě?

Úkol: přeložit papír A4 na 4 díly (polovina na výšku, polovina na šířku, rozložit – 4 okénka – jedno Jato, Léto, Podzim, Zima. Do každého z nich zakreslit vše co patří do ročního období. To je prac.list tohoto týdne.

Upevňovat: hodiny – pouze celá hodina, ne půl h, či čtvrt h apod. To je učivo dalšího ročníku. Orientace v ročním období,  dny v týdnu.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 23. – 27. 3.)

 1. Pracovní sešit, strana 32 – 33 + CD (součástí pracovního sešitu):
  • procvičujeme stále stejnou slovní zásobu: oblečení – a T-shirt (tričko), a jumper (svetr/mikina), a skirt (sukně), a hat (klobouk/čepice), a shoe (bota), a sock (ponožka);
  • procvičujeme základní barvy: yellow (žlutá), orange (oranžová), pink (růžová), red (červená), blue (modrá), green (zelená); 
  • trénujeme nové barvy: white (bílá), black (černá), purple (fialová);
  • pracovní sešit, strana 32: žáci míchají barvy → žlutá + modrá =  zelená; žlutá + červená = oranžová; červená + modrá = fialová;
  • pracovní sešit, strana 33: žáci vybarvují jednou barvou stejné předměty, např. všechny pravítka růžově, předměty počítají, mohou anglicky popisovat, např. three pink rulers (tři růžová pravítka).
 2. Žáci, kteří mají doma přístup k počítači a internetu, mohou využít následující odkaz k powerpointové prezentaci, který je jednoduchým návodem k samostatné práci (zřejmě budou potřebovat pomoc se čtením (v češtině) instrukcí. 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   
  • Games → Unit 4 Find the pairs (pexeso). Maze (malý labyrint).
  • Picture dictionary (obrázkový slovník se správnou výslovností) → Unit 4.
  • Songs and chants (písničky) → Unit 4.
  • Stories (příběhy)  → Unit 4.
 4. Přidávám ještě jednu písničku o barvách: https://youtu.be/TCYVm0aS-Ks

Milí rodiče, žáci mohou trénovat angličtinu pouze s pracovním sešitem + CD (zde mají ale bohužel malou možnost trénovat zvukovou podobu anglického jazyka, proto budou potřebovat pomoc od vás nebo od svých starších sourozenců, pokud umí aspoň trochu anglicky). Powerpointová prezentace je doplněna zvukovými nahrávkami. V případě jakýchkoli problémů se na mě obracejte prostřednictvím této mailové adresy: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

Téma: Rytmus

Námět: návrh na látku či koberec, rytmus – střídání zvolených prvků. Využití geometrických tvarů – čtverce, obdélníky, střídání a volba barev – na A4. technika – pastelky,  voskový pastel, temp.barvy – dle možností si vyberte.

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Téma: rytmus, rytmizace

Hudebně pohybová činnost: zadejte do vyhledávače „Míša Růžičková – Broučci“. Děti to moc baví, zpívají a tančí dle dětí. S touto písní byli žáci zatím seznámeni. Spojení rytmu, zpěvu, pohybu.

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

Téma: míčové hry

Míč na trénink přesnosti

Velmi jednoduchá hra, kterou můžete hrát i doma, když venku prší nebo je dítě nemocné. Bude vám stačit kbelík nebo košík a lehký míček. Tím s z určité vzdálenosti trefujte do košíku či kbelíku. Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.

Míčová hra reflexu a ohebnosti

Pro tuto hru je vhodný středně velký lehký míč. Hráči si mezi sebou házejí míč a kdo nechytí, klekne si na koleno. Pokud opět nechytí, klekne i na druhé. Pak se opře o jeden loket, o druhý, dokud zcela neleží na zemi.

Dobrá rada: Hrajte venku, nebo doma dejte z dosahu všechno křehké.

Míčová hra na trénink rovnováhy a trpělivosti

Na chodník nakreslete pás, „hada“, po kterém se budou hráči pohybovat. Jejich úkolem je kopat míč po vyznačené trase tak, aby neopustil její hranice. Vyhrává ten, kdo projde trasu za co nejkratší dobu.

Trénink rychlosti s míčem

Tuto hru si dobře zahraje více hráčů. Ti se postaví do kruhu, mimo něj zůstane jeden hráč. Hráči v kruhu si podávají velký míč z ruky do ruky, přičemž mohou měnit směr, ale nikoho nesmí vynechat. Hráč venku se snaží míč chytit. Když se mu to podaří, ven jde ten, u koho hráč míč dostihl.

Míč na trénink obratnosti

Vybíjená patří ke školním časům tak jako knihy a kamarádi. Zahrát si ji můžete i tři. Ale pokud jste jen dva, zahrajete se také: jeden hráč běží a druhý se ho snaží zasáhnout míčem.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

Téma: Práce pěstitelské – setí, sázení, hygiena práce.

Úkol: např.zasejte si čočku, hrách, fazole – péče, zalévání apod.

Rozhovory vést nad významem setí, sázení, využití a význam bylinek. Využití – např. pomoc při přípravě oběda, výhonky využít na brambory, chléb s máslem apod. rozhovory nad vitamíny v jarních výhoncích.

 

 Úkoly navíc:       

viz.níže, odkazy k procvičování – TP min.týden. nejvíce pro i.třídy www.vcelka.cz       

Je vhodné využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2.  Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3.  Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4.  Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5.  Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6.  Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7.  Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8.  Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

————————————————————————————————————————-

 

                   

Týdenní plán 16. 3. – 20. 3. 2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím, zasílám některé odkazy na pomoc. Prosím o založení desek, kde si jakékoliv práce bude žák zakládat. Pokud máte možnost, můžete i vyfotit práce žáků a průběžně zasílat.

Pokud budete cokoliv potřebovat jsem Vám k dispozici na emailu.

 

Doporučení:

Je vhodné využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2.  Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3.  Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4.  Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5.  Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6.  Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7.  Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8.  Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

Zasílám užitečné odkazy na pomoc s výukou Vašich dětí:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje   od 16. 3. 2020

www.nadalku.msmt.cz

ČESKÝ JAZYK:

Slabikář do str. 29. Vyvození hlásky Ř, ř – str. 26 cv. 1 zakroužkování Ř, ř v textu + všechna cvičení na stránkách.

Písanka do str. 24 – platí pokyn – pouze 5 řádků na stránce.  Prosím, dohlédněte na správný úchop pera a uvolnění ruky, správné sezení, sklon písma  a napojování hlásek.

Čtení – buď svou knížku, nebo procvičování ze sešitu Zdokonalujeme čtení do str. 26. Prosím, číst denně.

Odkaz na pomůcky k výuce k ČJ:

Media Creator Web Viewer

Učíme se doma se Včelkou!

MATEMATIKA:

Jednotka délky (seznámení) – metr. Pracovní sešit str. 18 + str. 19 cv. 1,2,3. Prosím, seznamte děti CO měříme metrem i odhad – měření např. pracovního stolu, místnosti, apod.

SVĚT KOLEM NÁS:

Opakování – hodiny, orientace v čase, roční období -charakteristika jara – jarní příroda.

Zasílám odkazy na pracovní listy.

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-PRVN%C3%8DCH-10-JARO-1.pdf

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/PL-JARNI-KVETY.pdf

Orientace v čase, režim dne – pracovní list  Název: VY_12_Prvouka_07_Orientace v čase, režim dne

ANGLICKÝ JAZYK:

Milí rodiče, pokud máte možnost, využijte webovou stránku, kterou pravidelně uvádím v týdenním plánu. Děti zvládnou procvičovat samostatně. Postačí, pokud se zaměří na 4. lekci, mohou však i opakovat lekce předchozí. Pokud vám webová stránka nefunguje, je potřeba na vašem počítači povolit Flash Player (nebo si jej nainstalovat).

Pokud Vaše děti nemají možnost používat webovou stránku, mohou využít CD v pracovním sešitě, které obsahuje písničky a příběhy.

Ještě posílám odkaz na písničku o barvách: https://youtu.be/TCYVm0aS-Ks 

V pracovním sešitě mohou dokreslit a vybarvit oblečení na str. 30 (bylo zadána za domácí úkol při poslední březnové hodině). Rovněž mohou vybarvit tričko (Moje oblíbené tričko) na str. 31. 

Prosím, abyste s dětmi, dle plánu, pracovali i ve výchovných předmětech (dle Tematických plánů). Práce si založí do svého portfolia, která přinesou do školy po jejím otevření.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

 – Textilní koláž – Novinové městečko – viz odkaz – http://vytvarna-vychova.cz/novinove-mestecko/

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

 Práce s drobným materiálem – přírodniny, modelovací hmota, textil, drát, fólie, apod. téma – Jarní květiny. Pokud budou děti modelovat, či pracovat s přírodninami, prosím o foto, pokud máte možnost vytištění a založení do portfolia. Pokud možnost nemáte, výrobky si přinesou do školy.

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

 – Rytmus říkadel – Říkadla s pohybem:

Na výlet

Na výlet my jdeme spolu, (stojíme a přešlapujeme na místě)
do kopce a z kopce dolů. (2x do dřepu a vstyk)
Utíkáme z kopce klusem, (rozběhneme se po místnosti)
jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme „točení volantem“)
Utíkáme, utíkáme, (stále běháme)
na nikoho nečekáme. (běháme a kroutíme hlavou „ne ne“)
Z výletu už nemůžeme, (běh zpomalujeme až úplně zastavíme)
nožičkám my pomůžeme. (předkloníme se a chytíme nohy za kotníky)
Jeden krok a druhý krok, (takto chodíme po místnosti)
takhle půjdem domů rok.

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

 – Relaxační cvičení – viz odkaz jak na to:-))

https://cs.wikipedia.org/wiki/Relaxa%C4%8Dn%C3%AD_techniky_pro_d%C4%9Bti

Moc Vám děkuji za spolupráci.

Přeji Vám všem pevné zdraví!

Ostatní:

SPORTOVNÍ TÝDEN JE ZATÍM PŘERUŠEN!

 

Vážení rodiče,

vzhledem k preventivnímu uzavření všech škol v ČR dle nařízení vlády  mají žáci tzv.“distanční studium“.

Dle týdenního plánu dodělejte vše nedokončené z tohoto týdne s žáky doma. Učivo na příští týden bude opět zadáno do TP učiva na týden od 16. – 20. 3.

Přeji Vám všem pevné zdraví.

S pozdravem

JM

                                 Týdenní plán 9. 3. – 13. 3. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 23 – Vyvození hlásek Č, č, Ž, ž

Písanka II. díl do str. 20

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • sloh – pozvánka na oslavu

Matematika:

PS: III. díl – do str. 17

 Odčítání bez přechodu desítky do 20.

Svět kolem nás:

Téma: Orientace v čase – hodiny (celá)

Počasí, délka dne a noci.

Angličtina:

Ostatní:

Časy odjezdu a příjezdu – Sportovní týden:

Prosím rodiče dodat Lékařskou zprávu (formulář)  + kopii kartičky pojišťovny na Sport.týden do 20. 3.!

30. 3. sraz na parkovišti před Priorem (Sofijské náměstí): v 8:10 hod., odjezd v 8:35 hod.

Příjezd dne 3. 4. od 12:45 – 13:15 hod.  na parkoviště před Prior – Sofijské náměstí

25. 3. Třídní schůzky od 17:30

 

Týdenní plán 2. 3. – 6. 3. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 15 – Dokončení hlásky B, b. 

Písanka II. díl do str. 12

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • příprava na školní kolo v recitaci – práce s hlasem, intonace, frázování v přednesu

Matematika:

PS: III. díl – do str. 15

 Sčítání bez přechodu desítky do 20.

Svět kolem nás:

Téma: Opakování – části lidského těla – prac.list

Počasí, délka dne a noci.

Angličtina:

Ostatní:

Časy odjezdu a příjezdu – Sport.týden:

30. 3. sraz na parkovišti před Priorem (Sofijské náměstí): v 8:10 hod., odjezd v 8:35 hod.

Příjezd dne 3. 4. od 12:45 – 13:15 hod.  na parkoviště před Prior – Sofijské náměstí

Třídní kolo v recitaci – 6. 3. v rámci hodiny ČJ

25. 3. Třídní schůzky od 17:30

 

Týdenní plán 24. 2. – 28. 2. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 11 – Dokončení hlásky H, h. 

Písanka II. díl do str. 6

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • příprava na školní kolo v recitaci – práce s hlasem, intonace, frázování v přednesu

Matematika:

PS: III. díl – do str. 12

 Odčítání desítek a jednotek do 20.

Svět kolem nás:

Téma: Opakování: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz)

Důležité telef. linky (záchranné složky, prevence)

Angličtina:

Ostatní:

Do 24. 2.  uhradit zbytek platby na Sportovní týden, 2.220,-  kč.

Časy odjezdu a příjezdu – Sport.týden:

30. 3. sraz na parkovišti před Priorem (Sofijské náměstí): v 8:10 hod., odjezd v 8:35 hod.

Příjezd dne 3. 4. od 12:45 – 13:15 hod.  na parkoviště před Prior – Sofijské náměstí

Třídní kolo v recitaci – 6. 3. v rámci hodiny ČJ

 

Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 7- Vyvození hlásek C, c, H, h.

Písanka I. díl – dokončení písanky

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • vyprávění podle obrázkové osnovy

Matematika:

PS: III. díl – do st.9

 Sčítání desítek a jednotek do 20.

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz)

Angličtina:

Ostatní:

12. 2. – 6. lekce kurzu ledního bruslení – ukončení kurzu!!!

Do 24. 2 uhradit zbytek platby na Sportovní týden, 2.220,-  kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

17. – 21. 2. Jarní prázdniny

Po jarních prázdninách začne opět výuka dle pevně stanoveného rozvrhu.

 

Týdenní plán 3. 2. – 7. 2. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  dokončení – práce se slabikami, slovy, textem. Dvojhlásky AU, OU, EU.

Písanka I. díl – do str. 51

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • malá tiskací písmena

Matematika:

PS: III. díl – do st.7

 Číselná řada 11 – 20, Rozklad na desítky a jednotky.

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – části lidského těla

Angličtina:

Ostatní:

5. 2. – 5. lekce kurzu ledního bruslení

Do 24. 2 uhradit zbytek platby na Sportovní týden, 2.220,-  kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

17. – 21. 2. Jarní prázdniny

 

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 48 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky R, r.

Písanka I. díl – do str. 47

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: III. díl – do st.5

 Číselná řada 11 – 20

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost), opakování témat měsíce

Angličtina:

 

Ostatní:

29. 1. 4. lekce kurzu ledního bruslení

Do 24. 2 uhradit zbytek platby na Sportovní týden, 2.220,-  kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – poslední vyučovací hodina – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

17. – 21. 2. Jarní prázdniny

 

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 41 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky Š, š.

Písanka I. díl – do str. 41

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – (dokončení pracovního sešitu)

 Odčítání v oboru do 10. 

Finanční gramotnost – papírové peníze, hry na obchod.

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost)

Angličtina:

Ostatní:

15. 1. 3. lekce kurzu ledního bruslení

Do 21. 1. uhradit zálohu na Sportovní týden, 1.580,- kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

 

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 37 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky K, k.

Písanka I. díl – do str. 33

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – do str.26

 Vyvození čísla 10. Sčítání v oboru do 10. Rozklady čísla 10, číselná osa.

Svět kolem nás:

Téma: Zvířata v zimě – péče o zvířata (v lese, ptáci)

Angličtina:

Ostatní:

15. 1. 2. lekce kurzu ledního bruslení

Do 21. 1. uhradit zálohu na Sportovní týden, 1.580,- kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 33 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky D, d.

Písanka I. díl – do str. 27

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou

Matematika:

PS: II. díl – do str.22

 Odčítání v oboru číslic do 9. Opakování učiva.

Svět kolem nás:

Téma: Zima – charakteristika ročního období, znaky.

 • zvířata v zimě – péče o zvířata

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 3 Come and play! – toys/hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train);
 • písnička The toy song;
 • příběh Four cakes.

Ostatní:

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

8. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod. 

8. 1. 1. lekce kurzu ledního bruslení – info viz.notýsek.

Do 21. 1. uhradit zálohu na Sportovní týden, 1.580,- kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

 

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a do Nového roku mnoho zdraví, naděje, míru, přátelství a lásky.

Děkuji Vám za krásnou atmosféru při Vánoční besídce.

Se srdečným pozdravem

tř.uč. Jan Mareček

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 27 – práce se slabikami, slovy, textem

Písanka I. díl – do str. 22

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • dramatizace, přednes
 • sloh – přání

Matematika:

PS: II. díl – do str.19

 Sčítání v oboru číslic do 9. Docvičení příkladů o 3 číslicích, sčítancích.

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky a tradice, seznámení s následujícím ročním období – zima.

 • nácvik na Vánoční besídku

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Ostatní:

Připomínám uhradit kurz ledního bruslení. Začínáme 8. 1. 2020.

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Příchod rodičů a žáků v 17:50 hod.do školy.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (učitel a žáci) –  drobný zabalený dárek. Učíme se 1.a 2. hodinu.

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

8. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod. 

8. 1. 1. lekce kurzu ledního bruslení – info viz.notýsek.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 25 – Vyvození hlásky Z, z.

Písanka I. díl – do str. 21

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • báseň pro Mikuláše, vánoční říkanky, koledy
 • sloh – přání

Matematika:

PS: II. díl – do str.16

 Vyvození číslice 9, odčítání v oboru číslic 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky a tradice, sv.Lucie

 • nácvik na Vánoční besídku

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Ostatní:

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12.

V ten den se učíme 1.a 2. hodinu.

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Příchod rodičů a žáků v 17:50 hod.do školy.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (učitel a žáci) – přinést cukroví, drobný zabalený dárek.

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 20 – Vyvození hlásky N,n, V,v.

Písanka I. díl – do str. 16

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, větami
 • báseň pro Mikuláše, vánoční říkanky, koledy

Matematika:

PS: II. díl – do str.12 –

PS: II. díl – do str.8 – Vyvození číslice 8, sčítání čísel v oboru 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: Advent, sv.Mikuláš

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Ostatní:

5. 12. sv.Mikuláš ve třídě během vyučování, 6. 12. odpoledne v ŠD 

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12.

V ten den se učíme 1.a 2. hodinu.

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Příchod rodičů a žáků v 17:50 hod.do školy.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (učitel a žáci) – přinést cukroví, drobný zabalený dárek.

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 16 – Vyvození hlásky Y, y.

Písanka I. díl – do str. 11

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, větami
 • báseň pro Mikuláše

Matematika:

PS: II. díl – do str.8 – Odčítání v oboru číslic 0 – 7

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – opakování  (život v rodině, příbuzenské vztahy),

Advent – význam, symboly

 Ostatní:

5. 12. sv.Mikuláš ve třídě během vyučování, 6. 12. odpoledne v ŠD 

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12.

V ten den se učíme 1.a 2. hodinu.

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 11

Písanka I. díl – do str. 9

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

PS: II. díl – do str.4 (Vyvození číslice 7 – sčítání v oboru číslic 0 – 7)

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), číslovky 1 – 10;
 • písničky What´s in my bag?, Ten little fingers.;
 • domácí úkol na úterý 19. 11. v pracovním sešitě, str. 11 (vybarvit obrázky).

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ (život v rodině, příbuzenské vztahy)

 Ostatní:

16. 11. 6. poslední lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. 

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12. 

Dne 22. 11. nebude TV (pátek). Tělocvičny budou mimo provoz. Začneme místo TV nácvik na Vánoční besídku.

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11.

Český jazyk:

ŽA:  dokončení, Slabikář I.díl do str.5 (vyvození hlásky T,t)

Písanka I. díl – do str. 7 (e, l, u)

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

Dokončení I.dílu pracovního sešitu.

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 

Svět kolem nás:

Téma: „Domov (předměty denní potřeby, vybavení domácnosti),  adresa bydliště“, Státní svátek 17.11.

Ostatní:

11. 11. 5. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. C ( s sebou 2 obaly na sešity, normální velikost A5)

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12. 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11.

Český jazyk:

Vyvození hlásek U, I – dokončení ŽA.

Písanka I. díl – do str. 4

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

Vyvození číslic –  0 a 6. PS: str. 27, 28, 29.

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Nebude.

Svět kolem nás:

Téma: „Domov a adresa bydliště“

Ostatní:

4. 11. 4. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

8. 11. – Focení od 8:00 hod. – kalendáře + sady fotografií. Výuka probíhá normálně dle rozvrhu.

5.11. SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín  k získání Diplomu za sportovní disciplíny. Akce bude celé dopoledne. V ten den nemusí mít žáci aktovku s učením. Akce bude probíhat od 8:00 – 11:40 dle vyučování.

S sebou:dost pití, jídla v batůžku. Oblečení a obuv na TV zvlášť ven, do tělocvičny. Teplé oblečení na ven!

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. C ( s sebou 2 obaly na sešity, normální velikost A5)

 

PROSÍM POZOR!

Dnes 21. 10. byl nahlášen výskyt INFEKČNÍHO IMPETIGA V I. A!  

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10.

Český jazyk:

Upevňování učiva naučených hlásek, slabik. Čtení slov, jednoduchých vět. Upevňování zrakové a sluchové diferenciace naučených hlásek.

Hry s písmeny a se slovy. Hry: „Na mouchy“….

Uvolňovací cviky – PS: dokončení grafomotorických cviků. Psaní do školního sešitu – cviky.

 • zdravotní výchova – práce s dechem, hlasem, báseň: „Podzim“

Matematika:

Číselná osa – grafické znázornění s výpočtem (+, -) do 5.

Upevňování sčítání a odčítání v oboru číslic do 5.

Logické hry  s čísly, pomůckami.

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case)
 • písnička What´s in my bag?
 • příběh What´s this?.

Svět kolem nás:

Téma: „Pokrmy z polních plodin, plodin zahrady“. NH: „Na kuchaře“

Ostatní:

21. 10. 3. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

5.11. SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín  k získání Diplomu za sportovní disciplíny. Akce bude celé dopoledne. V ten den nemusí mít žáci aktovku s učením. Akce bude probíhat od 8:00 – 11:40 dle vyučování.

S sebou:dost pití, jídla v batůžku. Oblečení a obuv na TV zvlášť ven, do tělocvičny. Teplé oblečení na ven!

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. C ( s sebou 2 obaly na sešity, normální velikost A5)

Týdenní plán 14. 10. – 18. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásky  P,p, čtení slabik s O,o, jednoduché věty.

ŽA: do str. 43

Uvolňovací cviky – PS: do str. 23

 • práce s obrázky, popis

Matematika:

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 .

Číselná osa, číselná řada

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim na poli“ – plodiny, pracovní postupy na poli + využití polních plodin (obilí – mouka – chléb), pokrmy

Ostatní:

8. – 15. 10. Sběr PET víček, papíru a hliníku od 7:00 – 7:55 hod. Nosit boční barevnou bránou naproti MŠ do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Vše nosit svázané, zvážené.

14. 10. 2. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

Dne 16. 10. bude informace o změně termínu focení nalepena také do notýsku.

8. 11. FOCENÍ – kalendáře, fotky – ne celá třída, určeno zájemcům.

 

   Týdenní plán 7. 10. – 11. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásek  S – s, O – o

ŽA: do str. 33

Uvolňovací cviky – PS: do str. 18

 • práce s obrázky, popis

Matematika:

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 – PS: str. 25

Číselná osa

 • práce do školního sešitu, upevňování psaní číslic, znamének

Anglický jazyk (J. Havlíčková):

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s dětmi s učebnicí (k dispozici dětem pouze ve škole) a s pracovním sešitem. V pracovním sešitu budou označeny domácí úkoly. Děti vypracovávají domácí úkoly samostatně. Pracovní sešit dopředu prosím nevyplňovat. 

 •  k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • Opakování (pozdravy: Hello./Good morning. – Goodbye.), jména Happy House family (Mum, Dad, Jack, Polly, daisy, Otto, Ruby, Spike). 
 • středa 9. 10. TEST (Unit 1).

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim v zahradě“ – charakteristika období, ovoce – zelenina

Ostatní:

8. – 15. 10. Sběr PET víček, papíru a hliníku od 7:00 – 7:55 hod. Nosit boční barevnou bránou naproti MŠ do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Vše nosit svázané, zvážené.

7. 10.  – 18. 11. – bude probíhat  kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

PČ – prosím o sbírání + vylisování podzimních listů. Budeme potřebovat v příštím týdnu ve středu  dne 9. 10.

6. 11. FOCENÍ – kalendáře, fotky – ne celá třída.

Bližší informace budou žákům nalepeny v pondělí 7. 10.

 

                                  Týdenní plán 30. 9. – 4. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásek E -e, S – s

ŽA: do str. 27

Uvolňovací cviky – PS: do str. 15

Matematika:

Upevňování sčítání v oboru čísel do 5 – vybrané stránky v prac. sešitě –  16, 19, 20, 23, 24

Odčítání v oboru číslic do 5.

 Psaní číslic  4, 5

Anglický jazyk:

Projektový den – ZE MĚ MY

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim v zahradě“ – charakteristika období, ovoce – zelenina

Ostatní:

 • 1. 10. pošlu po žácích závaznou přihlášku ke Sportovnímu týdnu. Prosím, informace si odstřihněte, přihlášku do pátku 4. 10.pošlete zpět. Moc Vám děkuji

 1. 10. Projektový den ZE MĚ MY (rozhovory, tvoření na téma: Vietnam, Čína). V tento den nemusí mít žáci učebnice na výuku dle rozvrhu. S sebou: penál, ŽK, notýsek, pití, svačinu.

od 7. 10.  – 18. 11. Bude probíhat  kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

PČ – prosím o sbírání + vylisování podzimních listů. Budeme potřebovat v příštím týdnu ve středu  dne 9. 10.

Moc děkuji

Informace:

Prosím rodiče o kontrolu ořezaných tužek, pastelek, denní kontrolu informací v Notýsku. Každou informaci podepisovat, DÚ podepisovat.

Doporučuji denně číst 3 – 5 minut.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

                        Týdenní plán 23. 9. – 27. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky L, l

Vyvození slabik LA, LÁ

ŽA: do str. 19

Uvolňovací cviky – PS: do str. 12

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 5 – vybrané stránky v prac. sešitě –  17, 18, 21, 22

 Psaní číslic 3, 4, 5

Znaky rovnosti, nerovnosti. Psaní znamének <  >  =

Anglický jazyk:

 

Svět kolem nás:

Téma: „Ochrana životního prostředí“ – pracovní listy, rozhovory, pobyt v přírodě.

Ostatní:

26. 9. Přespolní běh – sportovní akce školy – (sportovní obuv, oblečení na ven tepláky, mikina). Věci na výuku mějte normálně. Jen v pá nebude TV, ale bude tedy v tomto týdnu ve ČT. V PÁ bude VV poslední hodinu.

Na celoškolní akci – Přespolní běh mít TEPLÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV, DOSTATEK PITÍ, SVAČINU.

TV – prosím nosit zvlášť obuv i na ven během podzimu!

Prosím do pátku 27. 9. poslat přes žáky „Souhlas s pobytem na akci školy“.

Děkuji Vám

 

                           Týdenní plán 16. 9. – 20. 9.

Český jazyk:

Upevňování hlásek A, Á, M – zraková a sluchová analýza, postřehování

Vyvození slabik MA, MÁ

ŽA: do str. 13

Uvolňovací cviky – PS: do str. 8

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 3

PS: do str. 15, psaní číslic 1, 2

Upevňování orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

 

Svět kolem nás:

Téma: „Dopravní výchova“ – bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu – blízké okolí školy, vycházka na dopravní hřiště.

Ostatní:

18. 9. Den otevřených dveří v ŠD 5, 6, 7 pro rodiče žáků PT + I.tříd (od 12:30 – 13:45, od 15:00 – 16:00 h)

26. 9. Přespolní běh – sportovní akce školy – sportovní obuv, oblečení na ven

TV – prosím nosit zvlášť obuv i na ven během podzimu!

Koupit papírové desky k zakládání pracovních listů.

 

Děkuji Vám za spolupráci

 

                      Týdenní plán 9. 9. – 13. 9.

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava. Sloh – pozdrav, oslovení, prosba, omluva

Vyvození hlásek: A, Á, M

ŽA: do str. 9

Uvolňovací cviky – PS: do str. 6

Matematika:

Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 10

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

11. 9. Třídní schůzky od 17:30 v I. C.

Na TSCH Vám přidělím individuální VS pro platby škole, ŠD, učebnice angličtiny.

Pomůcky: svačinová prostírka – A 4, podložka A3 na VV a PČ, desky na číslice, písmena.

Vše prosím podepsané!

 

5. 9.

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání pytlíků na TV, všech svačinových krabiček a lahví na pití.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

 Do konce týdne prosím o:

1 balení papírových utěrek

1 x tekuté mýdlo

1 x papírové kapesníky v krabičce

Tyto hygienické potřeby  i do ŠD.

Desky  s fóliemi na SKN, podložku na VV + podložku na svačinu + kufřík s výbavou na VV + PČ.

Moc vám děkuji za spolupráci.

3. 9. Informace o změně v rozvrhu:

ÚT –  ČJ AJ SKN TV

ST –  ČJ M ČJ PČ

Ostatní dny zůstávají beze změny. Zítra tedy není TV.

                         Týdenní plán 2. 9. – 6. 9.

Český jazyk:

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 3

PS: do str. 3

Matematika:

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem, PS: do str. 3

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

viz.info níže

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2019/20.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9.   8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 2.9.před školou.

Váš třídní učitel I. C

 

Komentáře jsou uzavřeny.