II.C Mgr. Martina Novotná

 

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

 

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky měkké – str. 58-59

Sloh – vyprávění podle obrázků

Nácvik básně str. 63, rozšíření slovní zásoby

Opis, přepis slov a vět, diktát

Písanka do str. 32

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Násobení – násobky dvojky a jedničky

Slovní úlohy, závorky

Pracovní sešit č. 6 str. 16

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 3: food / jídlo (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta);
 • nová slovní zásoba Unit 3: drink / nápoje (water, milk, tea, coffee, orange juice, lemonade)
 • vyjadřování toho, co máme / nemáme rádi; co nám chutná / nechutná (I like… / I don´t like…)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a čas, orientace v čase

Hodiny, 12 x 24 hod.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky tvrdé – opakování, shrnutí

Souhlásky měkké – úvod

Sloh – „Kouzelná slova“ v komunikaci

Učebnice do str. 58

Opis, přepis slov a vět, diktát

Písanka do str. 28

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Úvod do násobení – násobky dvojky

Slovní úlohy, závorky

Pracovní sešit č. 6 

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 3: food / jídlo (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta);
 • nová slovní zásoba Unit 3: drink / nápoje (water, milk, tea, coffee, orange juice, lemonade)
 • vyjadřování toho, co máme / nemáme rádi; co nám chutná / nechutná (I like… / I don´t like…)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a čas, orientace v čase

Kalendář shrnutí – str. 17

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování tvrdých souhlásek, str. 48-49

Opakování dosavadního učiva

Nácvik psaní a napojování velkých písmen

MATEMATIKA

Odečítání a sčítání přes desítku – opakování

Úvod do násobení

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

Unit 3 – seznámení s novou slovní zásobou – pg. 22-23.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (den x noc, dny v týdnu)

 

OSTATNÍ

Ve středu 8.1. začíná kurz bruslení, prosím, aby si děti přinesly s sebou vše potřebné.

Ve středu 8.1. od 17.30 vás  zveme na třídní schůzky.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování tvrdých souhlásek od str. 46

Opakování dosavadního učiva

Nácvik psaní a napojování velkých písmen

Čtení – říkadla, básně

MATEMATIKA

Seznámení s novým pracovním sešitem č.6

Odečítání přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

Merry Christnas

SVĚT KOLEM NÁS

Řemesla současná i zaniklá

Čtení o vánočních zvycích a tradicích, adventní neděle

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 19.12. od 17 hod. zveme všechny na společné zazpívání koled a výtvarnou dílničku, kde si děti vytvoří malého korálkového andílka pro štěstí.

V pátek máme přátelský turnaj se třídou 2.B. Prosím, aby si děti přinesli tělocvik.

 

Děkuji.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Shrnutí o samohláskách,  jejich opakování a procvičování, učebnice do strany 45

Souhlásky tvrdé – úvod

MATEMATIKA

Dokončení sešitu č. 5, závěrečné shrnutí

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

Přímka

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina B, J. Havlíčková: skupina A) 

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce- zvyky a tradice, advent

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky tvrdé, opakování samohlásek

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Cestování, nakupování, služby-řemesla

OSTATNÍ

4.12. nás čeká návštěva „KC 12“, představení Vánoce našich babiček. Prosím o zaslání 60 Kč na vstupné. (Prosím přinést přesnou částku v pondělí nebo úterý.)

Na VV si děti přinesou roličku od toaletního papíru.

 

Děkuji.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK 

OSV- sociální rozvoj, zdvořilost v jednání, používání oslovení.

MATEMATIKA

Závorky, geometrie- bod, přímka, úsečka.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock), colours (yellow, green, blue, pink, red, orange – nácvik psané podoby slov);
 • procvičování výrazů: a blue pencil, an orange book; How many (pencils)?

SVĚT KOLEM NÁS

Návštěvy kulturních zařízení-společenské chování.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Věta-slovo-slabika-hláska x písmeno, neslabičná slova, rozdělení hlásek.

MATEMATIKA

Slovní úlohy, geometrie – bod, úsečka.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock), colours (yellow, green, blue, pink, red, orange – nácvik psané podoby slov);
 • pátek 22. 11. TEST (slovíčka Unit 2 – správné přiřazení obrázku a slova);
 • písnička It´s a red clock.

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období- listopad-měsíc padajícího listí.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Plynulé čtení vět, melodie podle druhu věty, prohlubování psaní písmen.

MATEMATIKA

Číselná osa, slovní úlohy.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • příběh Hello, Tina, učebnice, str. 16; písnička It´s a red clock, učebnice, str. 17.

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář-měsíce v roce, jejich charakteristika

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování – druhy vět, znaménko na konci věty, práce s textem učebnice str. 27.

Psaní – velká x malá písmena, tiskací x psací písmena.

MATEMATIKA

Sčítání a odečítaní čísel 1-20, 10-100 po desítkách.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – vztah člověka a přírody

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět (tázací,rozkazovací,přácí) do str.23

Čtení do str. 34

MATEMATIKA

Porovnávání čísel do 100

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Domov , domácí spotřebiče, bezpečnosti

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

Prosím Vás:

– Kdo ještě nezaplatil 16 Kč za písanky nebo 50 Kč „na ptáky“ (akce proběhla ve čtvrtek), pošlete peníze po dětech.

– Zkontrolujte dětem jestli mají náhradní pero, nebo bombičky a taktéž pastelky s tužkou

– pro sjednocení: Do písanky a sešitů, se píše perem, do cvičebnice matematiky jenom tužkou

– obalte dětem sešity. Pro přehlednost: ve škole využíváme tyto sešity ČJ – školní , domácí, diktátový, čtenářský deník, písanka , M – školní , domácí, desetiminutovka, geometrie, SKN – sešit,  což je dohromady 10 obalů na sešity, pokusím se dát dohromady seznam sešitů dětí, které nejsou obaleny

– ať děti vezmou do školy tabulky s fixou z první třídy

– koná se přednáška o bezpečnosti silničního provozu, zabezpečovaná (Besip) Policií ČR Středa 10:55 – 11:40

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy

 

 

 

Týdenní plán 14. 10. -18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět. Opis a přepis písmen, slov, jednoduchých vět.
 • Učebnice do strany 24
 • Písanka do strany 5

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek do 100.
 • Přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Unit 1 Zvířata/Animals

 •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • poslech a čtení příběhu Lenny Lion
 • souhrnné opakování Unit 1 a příprava na test.
 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 

SVĚT KOLEM NÁS

 • Písemné opakování témat:  dopravní výchova, rodina.
 • Okolí bydliště.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 17.10. Ukázka a beseda – sovy, dravci / vybíráme 50,- Kč

Přeju hezký týden

 

Týdenní plán 7. 10. -11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Druhy vět . ! ?

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel po desítkách do 100

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosíme, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Odkaz k domácímu procvičování angličtiny na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na následující odkaz se otevře webová stránka na procvičování AJ podle učebnice Happy House 2 (trénování slovní zásoby, písničky, příběhy, jednoduché hry):

Unit 1 Zvířata/Animals

 •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • písničky On safari!, Can you snap?
 • mluvíme: I can see…/I can´t see… (Vidím…/Nevidím…), Can you see…? – Yes. No. (Vidíš…?), Can (zebras) run? (Umí (zebry) běhat?).

SKN

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

SBĚR STARÉHO PAPÍRU, VÍČEK A HLINÍKU proběhne v termínu od 8. 10. -15. 10. 2019,vždy ráno od 7.00 do 7.55 hod. u barevné brány. Sběr odevzdávejte svázaný a zvážený, pokud nemáte váhu, velmi rádi zvážíme sami. Děkujeme za spolupráci.

Přeju Vám hezký týden 🙂

 

Týdenní plán 30. 9. -4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Věta

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel do 20

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Moji kamarádi a já

Rodina byt

OSTATNÍ

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

1.10. od 08:00 do 09:30 prevence na téma: bezpečný internet

1.10 začíná šachový kroužek

Prosím pošlete po dětech 16 kč na písanku z češtiny (stojí 19 Kč, o 3 Kč jsem od Vás vysbíral více u platbách sa sešity) 

Přeju úspěšný týden 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny.