II.A Mgr. Simonka Marcoen

Mgr. Simonka Marcoen   simonka.marcoen@zsrakovskeho.cz

Týden  od 16. – 20. 4.

ČJ :   párové souhlásky na konci vět , druhy vět , slovní druhy

M:     násobení a dělení ,slovní úlohy , sčítání a odčítání 

          g.: přímka , různé směry přímek

SKN : zvířata ve volné přírodě

 

ŠVP : prosím o potvrzení zdravotní způsobilosti  a kopii kartičky do středy 18.4.

           bezinfekčnost


ČJ :  stále opakujeme psaní slov se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

         druhy vět, určování podst.jmen,předložek, sloves a používání ve větách – str.90-93

        čteme  se správnou intonací

 M : násobení a dělení zpaměti-  desetiminutovka 

        slovní úlohy z PS  a  pracovní listy 

        g.: vzájemná poloha dvou přímek

SKN : V lese 

            opakovací test  –  len,vlna ,pokojové rostliny


ČJ : slabiky dě,tě,ně

       určování podst.jmen,sloves,předložek

       věta jednoduchá a souvětí,druhy vět

M : násobení a dělení

       slovní úlohy, sčítání a odčítání pod sebou

SKN : opakování , znalost hodin , důlež.telefonní čísla

27.3.             velikonoční jarmark 

29.,30.3.      velikonoční prázdniny

23.4.- 27.4.  ŠVP  Skokovy

30.4.,7.5.     ředitelské volno


M

násobení a dělení zpaměti 1-7

slovní úlohy

procvičování o krát více,méně, o více ,méně

g.: přímka,polopřímka

ČJ

opakujeme druhy vět,znaménko za větou

psaní i,í,y,ý

určování podstat.jmen,sloves,předložek

slabiky dě,tě,ně

SKN

Lidé kolem nás- nebezpečné a návykové látky

modelové situace

21.3.   recitační soutěž

21.3.   třidní schůzky  od 17.30 hod.

27.3.   velikonoční jarmark ,dílny

29.3.,30.3.  velikonoční prázdniny

30.4. a  7.5. ředitelské volno


M.: násobení a dělení od 1-6 

       slovní úlohy – záp.,výpoč.,odpov.

     g.: přímka ,polopřímka

     

ČJ.: podst.jména,předložky,slovesa – poznávání ve větách, druhy vět ,psaní y,i 

SKN  modelové situace – zdravá výživa,stolování,sestavení jídelníčku

         Děti a dospělí kolem nás

 

Prosím o placení ŠVP – 2 450 Kč

účet č.: 266 496 066 /0300 , spec.s. 20186

21.3.  recitační soutěž

21.3.  třídní schůzky


 

M: procvičování násobilky a dělení od 1 – 6 (zpaměti )

      g.: polopřímka

ČJ: podstatná jména, ukazovací zájmena,předložky

      psaní podle předlohy

      komutikativní výchova – Kamarád

SKN: Jíme zdravě

6.3.   Den otevřených dveří

8.3.   překážková dráha – sportovní celoškolská soutěž

21.3. Projektový den – recitační soutěž

21.3. Třídní schůzky

27.3. Velikonoční jarmark , dílny


ČJ : procvičujeme souvětí, věta jednoduchá

       podstatná jména – názvy osob,zvířat a věcí

       s: komunikační a slohová výchova

       čt.: recitace a výslovnost daného textu

M :   PS č.7 str.1,2

         násobení a dělení 2,3,4 ( zpaměti )

SKN : čistota – smysly – zdraví,první pomoc

ŠVP :  PROSÍM O DONESENÍ  PODEPSANÉ  ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY 

21.3.  třídní schůzky 


ČJ 

opakování  učiva – druhy vět, znaménko za větou, souhlásky , samohlásky ( psaní i,y ) , souvětí a věta             jednoduchá

       nové – obojetné souhlásky

                   recitace a čtení textu

M 

násobení a dělení 2,3,4

úsečka – měření , body

SKN 

lidský život 

 

do 16.2.  odevzdat čtenářské deníky

23.2.       proběhne třídní recitační soutěž – výběr vlastní básně – min. 2 sloky


Matematika

pokračujeme v procvičování násobení a dělení 2,3,4

odčítání a sčítání pod sebou ,se závorkami

g.: rýsování úseček s přesným měřením,označování bodů

ČJ

procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

SKN

navázání na přednášku o dopravní výchově

 

31.1.        pololetní  vysvědčení – rozdává se 4. vyučovací hodinu

2.2.       pololetní prázdniny

5.2.- 9.2. jarní prázdniny

Přeji  všem krásné  prázdniny  pro načerpání nových sil .


Matematika

sčítání a odčítání pod sebou

násobilka a dělení 2 ,3 / zpaměti /

G: rýsování úsečky a její měření

Čj

spojky ,psaní čárky před nimi

rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

psaní i,í,y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

str.67-69

čtení – neustále denně číst

SKN

Republika v minulosti 

 

26.1.  Skok přes švihadlo

 

Prosím o kontrolu ořezaných tužek na geometrii  a psacích per.

 

Stále máme dost velkou spotřebu papírových kapesníků a ubrousků,pokud mohou děti přinést

/ někteří už mají splněno 😊 /.


 

Matematika

násobení a dělení 2 a 3 – str.25,26

G: měření úsečky ,označování jejich bodů, rozdíl mezi přímkou a úsečkou

Český jazyk

psaní i,í,y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

spojky a,i,ani,nebo , že, když,protože ,ale,aby

SKN

trénování znalosti hodin

důležité události v historii naší republiky ,rodinné vztahy

22.1.  sportovní akce – Skok o švihadlo

31.1.  pololetní vysvědčení

   2.2. pololetní prázdniny

5.2.- 11.2. pololetní prázdniny

 

Týdenní plán 8.1. – 12.1.2018

Cesky jazyk – psani i,y  po tvrdych a mekkych souhlaskach

                        spojky a,i,nebo,ani

cteni – duraz na spravnou vyslovnost ,intonaci a porozumeni textu

Matematika – procvicovani nasobeni a deleni 2 

                         PS str. 20,21,22

                         geometrie – mereni usecek; tvary ctverec ,obdelnik,trojuhelnik

SKN  zaklady spolecenskeho chovani – divadlo,kino,autobus , vztahy k dospelym, kamaradum, v rodine 

informace :

10.1.  tridni schuzky od 17.30 hod.

31.1.  pololetni vysvedceni 

2.2.    pololetni prazdniny

5.2.-11.2. jarni prazdniny


Týdenní plán 13.11. – 17.11.2017

ČJ : procvičování druhů vět ,znaménka za větou,doplnění samohlásek do slov , u , ú , ů diktát vět

čtení – text str. 38-43, dramatizace textu

M:  procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-100 , nový zápis slovních úloh , sčítání a odčítání pod sebou

geom. – opakování – bod, přímka,úsečka

SKN :  téma  Chodec – cyklista

                       Dopravní prostředky

 

Informace pro rodiče: dne 15.11.2017  se konají od 17.00 hod. třídní schůzky .

 

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.