II.A Mgr. Zdeňka Vlasáková

Mgr. Zdeňka Vlasáková

zdenka.vlasakova@zsrakovskeho.cz


 

10. –  14. 12.

ČJ : Psaní i í po měkkých souhláskách, Učebnice do str. 63, procvičování na listech

Čtení : do str. 53

Psaní : do str. 18, 20. Písanka str. 19 – přepis básničky Vločky z Čítanky na str. 43.

M : sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítky, Učebnice do str. 7

SKN : opakování z 1. roč. o čase na papírových hodinách celá, půl, čtvrt, třičtvrtě

            Suroviny a výrobky z nich – práce na listě.

HV : Vánoční koledy.

AJ (Happy House 2, Unit 3 I´m hungry)

  • souhrnné opakování a příprava na test (jídlo, pití; I like… x I don´t like…)
  • čtvrtek 13. 12. TEST (Unit 3).

V posledním předvánočním týdnu se setkáme rodiče a děti ve třídě na Vánoční dílně s nejdůležitějšími informacemi o třídě,  zazpíváním koled a výrobou přání. Den a hodinu ještě upřesníme .

 

 

 

 

 

 

 


3. – 7. 12.

Angličtina (Happy House 2)

  • Unit 3: procvičování slovní zásoby (názvy jídel a nápojů)
  • hra (I like … x I don´t like …)
  • souhrnné opakování.

 

12. – 16. 11.

Angličtina (Happy House 2)

  • Unit 2: souhrnné opakování (slovíčka: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock; a red clock; It´s my book., It´s your table.).
  • TEST (Unit 2)
  • Unit 3 (I´m hungry): nová slovíčka (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta).

Dne 14.11. se třídní schůzka třídy II.A pro nemoc třídní učitelky nekoná. Náhradní termín sdělím po návratu do školy.

Děkuji za pochopení. Mgr. Zdeňka Vlasáková

 

31.10. – 2.11.

ČJ : učebnice str. 26, práce na listech – opak. druhů vět, pořadí vět.

Čtení : do str. 38, zkoušení básně Listí na podzim.

Písanka : do str. 9.

M : učebnice str. 17 + 18, Geometrie str. 10.

SKN : učebnice str. 8-9 jehličnaté a listnaté stromy, práce na listech – opakování o ovoci a zelenině.

 

22. – 25.10.

ČJ : procvičování a opakování učiva o druzích vět na listech

Čtení : do str. 37, báseň Listí na podzim str. 34 zpaměti do 2.11.

Písanka : do str. 8

M : učebnice do str. 16 a procvičování na listech.

SKN : zemědělské plodiny – na listě,  učebnice str. 8+9 listnaté a jehličnaté stromy

V úterý 23.10  plní žáci 1. stupně úkoly OVOV na školním hřišti i v tělocvičnách – sportovní oblečení i s tepláky a mikinami, bez učení, pouze penál + ŽK + Notýsek.

Objednávky knih donést do 24.10.

Děkuji paní Nguyenové, maminky Jirky a Milana, i paní Nguyenové, maminky Pavla, za připravení ochutnávky vietnamských jídel a nápadité oblečení všech třech chlapců k projektovému vyučování o Vietnamu.

 

15. – 19.10.

ČJ : procvičování a upevňování učiva o druzích vět na listech.

Čtení : do str. 33

Písanka : str. 6.

M : učebnice do str. 13 a procvičování na listech – +  – do 20, sčítání desítek do 100.

SKN : zelenina a její druhy – práce na listech, učebnice str. 6+7 – opakování nových poznatků.

Ve středu 17.10. celoškolní projektové vyučování na téma Vietnam nebo Rusko – bez učení, donést penál, ŽK a notýsek. Konec vyuč. v 11,45 hod., pak oběd a ŠD.                                                                       V tomto týdnu dojde k malým přesunům v rozvrhu hodin.

Děkuji maminkám za nápadité podzimní výrobky!

          


8.- 12. 10.

ČJ : Učebnice do str. 23 a procvičování  na listech – druhy vět.

Čtení : do str. 30, báseň „Podzime,…“ zpaměti do 16.10.

Písanka : str. 5+6.

M : učebnice do str.11 ( NE str. 10 ).

SKN : ovocné stromy a jejich plody, pokojové rostliny – práce na listech, zápis do sešitu.

PČ : 10. donést stavebnici, nejlépe dřevěnou, s geometrickými tělesy (kvádry, krychle, válce, kužely apod.) nebo jinou podobnou.

TV : pokud bude i nadále příznivé počasí, budeme cvičit na hřišti – nutné i tepláky a mikiny.

Děkujeme všem za pomoc se sběrem.

Dne 17.10. budeme pracovat na celoškolním projektu ZE MĚ MY, který je letos zaměřen na život cizinců v ČR, jejich cestu sem i současný život, konkrétně ze zemí Vietnam a Rusko. Pokud můžete jakkoliv přispět nápadem, oblečením, hračkou, obrázky, ochutnávkou jejich jídel nebo přímo vlastním vyprávěním apod., budeme rádi.

 

 

 

1. – 5.10.

ČJ : Učebnice do str.20, rozšiřující práce na listech – druhy vět.    Pošlete chybějící desky s písmeny na skládání vět i pokud máte něco navíc.

Čtení : do str. 26,   str. 23 básnička o podzimu – zpaměti do 9.10.

Písanka : str. 3 + 4.

M : Učebnice do str. 8 – pracujeme i s počitadly, pojem desítky a jednotky.  G – opak. práce na listech.

SKN : opakování o příbuzenských vztazích. Podzim – počasí, kalendář přírody, změny v přírodě.

Připomínám sběr papíru do připraveného kontejneru před školou ve dnech 2.-5.10.

 

 

24. – 27. 9

ČJ : Učebnice do str. 18 – opak. z 1. roč.,  druhy vět – úvod

         Od října budeme asi měsíc až dva potřebovat desky s písmeny z 1. ročníku ke skládání vět – připravte a pošlete    do školy. Máte-li někdo doma písmena navíc a můžete je postrádat, potřebujeme je pro nového žáka Yurie. Děkuji.

Čtení : zkoušení básničky o Náně, článek o sv. Václavovi na str. 16 + str. 18-21 o Amálce naučit číst

Písanka : str. 2 – dodržovat správné tvary a sklon písmen, úprava mezer

M : opak. práce na listech, Učebnice do str. 3

SKN : Modřany, místo, kde žijeme – práce s mapou. Učeb. do str. 4, do sešitu vypracovat str. 4   cv.2  (do 2.10.)

TV : ve čtvrtek odnést cvičební úbor k vyprání. V pondělí opět donést do školy.

28.9. státní svátek

Ve dnech 2.-5.10. bude probíhat sběr papíru – připravujte předem zvážené balíčky.

 


17. – 21. 9.

ČJ : Učebnice do str. 15 – opak. z 1 roč.,    Jak se zdravíme v rodině

Čtení : do str. 15 – nácvik čtení,  str. 10 básnička o Náně a mouše zpaměti do 25.9.

M : opak. práce na listech + – do 20 s přechodem přes desítku,  rýsování přímek a úseček.

SKN : Učeb. str. 3-4 – prostředí, kde žiji.

TV : 20.9. ukázka kriketu

         21.9. orientační běh ( akce celé školy ).

 

 

10. – 14. 9.

ČJ : Učebnice do str.10 – opakování z 1. ročníku,     vypravování o prázdninách.

Čtení : do str. 9 -nácvik  plynulého  čtení,     zkoušení básničky ze str. 6

M : opakovací práce na listech – + – do 20 ,    poznávání geometrických tvarů.

SKN : opak. práce na listech, znalost své adresy bydliště,    bezpečnost cestou do školy.

 

3. – 7.9. 2018

Milé děti, vážení rodiče,

škola volá a proto vás budu čekat v pondělí 3. 9. v 8,45 hod před školou nebo v šatně, pokud by pršelo.      Doneste si s sebou něco na psaní (bez aktovky) a lísteček se zprávou, zdali po vyučování v 8,45 hod půjdete s rodiči domů nebo do školní družiny .                                                                                                                     Těšíme se na vás!                     Zdeňka Vlasáková, učitelka, a Hanka Hobstová,asistentka     

Komentáře jsou uzavřeny.