II.C Mgr. Martina Novotná

 

 

Mgr. Martina Novotná

 

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN  15.6. – 26.6. 2020 

Jsme ve finále!!! 🙂 prázdniny už klepou na dveře, ale ještě je necháme chvilku čekat a něco málo uděláme 🙂

ČESKÝ JAZYK

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Učebnice str. 102 / cv. 3, 4 písemně; ostatní cvičení stačí ústně.

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Můžete využít učebnici od str. 118 do str. 122 – nemusíte již posílat, rozvrhněte dle vašich možností, využijte občas i o prázdninách. To víte, v září se na to vrhneme, tak ať jsme připravení :-), případně skočte do nějakého obchodu, např. v Levných knihách mají různých sešitů na procvičování spousty, ale to jste již asi s rodiči zjistili 🙂

Čtení procvičujte též během prázdnin četbou vámi zvolené knihy nebo časopisu. Ideálně čtěte nahlas, třeba mamince k mytí nádobí nebo oblíbenému plyšákovi před spaním.

MATEMATIKA

 OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ 

 1. Násobení a dělení 1-10
 2. Sčítání a odčítání do 100, hlavně přes desítku
 3. Nezapomeňte ani na geometrii

SVĚT KOLEM NÁS

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NEJEN O PRÁZDNINÁCH 🙂

 • běhejte, skákejte, hrajte si,ale dávejte na sebe o prázdninách pozor, aby se vám nic nestalo
 • uvědomte si, že je nutné chovat se bezpečně, hlavně pozor na auta. Pořád lepší, když přejede míček než vás
 • z vlastní zkušenosti nedoporučuji ani moc lezení po stromech 🙂 

OSTATNÍ:

 • Učebnice si žáci nechávají u sebe a odevzdají je až v září (Aspoň se mi nebudete moc vymlouvat, že jste se neměli z čeho učit 🙂 )
 • Ukončení školního roku bude v pátek 26.6.2020. Formu předání vysvědčení zatím neznáme.

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování lekcí 1-7 (slovíčka + písničky).

 

TÝDENNÍ PLÁN  8.6. – 12.6. 2020

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  8.6. – 12.6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Už se nám to pomalu ale jistě krátí 🙂 Jelikož jste všichni moc šikovní a stihli jsme všechno tak, jak jsme měli, můžeme si dovolit trochu zvolnit. Proto můžeme odložit písanky, do nich už psát nebudeme. Ale pozor, určitě je zatím nevyhazujte! Věřte, že koncem prázdnin se budou hodit, abychom si všechno zopakovali a procvičili 🙂

PÁROVÉ SOUHLÁSKY – dokončování:

Učebnice str. 100 – 101 / cv. 2, 3 písemně; ostatní cvičení stačí ústně.

U cvičení č. 2 udělejte odůvodnění pravopisu v prvním řádku společně, druhý řádek ať zkusí děti samy. Řekněme si otevřeně, ono to odůvodňování je z toho všeho nejtěžší. Navíc když si na něj děti zvyknou, hodí se jim to u všech párových souhlásek.

To samé u cv. 3. Pokud budou párové souhlásky dělat problémy, mohou děti napřed text opsat a odůvodnit a teprve potom zkusit jako diktát. 

Nezapomínejte prosím na průběžné opakovaní a procvičování dosud probrané látky.

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Stejně jako v českém jazyce, tak i v matematice máme plán splněný tak, jak máme. Být to před pár lety, mohli bychom říct, že plán plníme na 110% 🙂 proto i tady můžeme zvolnit. Tento týden nás bude čekat jen str. 29 v pracovním sešitě.  Zato bych prosila vypracovat všechna cvičení. Je to do jisté míry opakovaní dosud probrané látky.

Prosím o opakování xkrát menší, xkrát větší, polovina, třetina x 3x větší, 2x větší…

SVĚT KOLEM NÁS

ČLOVĚK A ZDRAVÍ – Zdravá výživa – co bychom měli jíst a co ne? Proč?

Opakování základních zásad zdravé stravy, proč jíme ovoce a zeleninu? (opakovat co patří do zeleniny a ovoce). Proč jíme maso? (druhy masa- z jakého zvířete je hovězí? vepřové?). Čemu se máme vyhýbat a proč? Co se stane s naším tělem, když budeme jíst hodně sladkostí? Se zdravou výživou souvisí i pohyb – jak? Proč je dobré, abychom se hýbali? 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakresli své oblíbené jídlo 🙂

OSTATNÍ:

5.6. – 12. 6. – zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy.

Všechny moc zdravím, moc na vás myslím a těším se, až se v září sejdeme 🙂

ANGLICKÝ JAZYK (8. – 12. 6.)

Přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 2 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Procvičujeme novou slovní zásobu Unit 7: a bike/jízdní kolo, a scooter/koloběžka, a boat/loďka, a skipping rope/švihadlo, a ball/míč, a trampoline/trampolína (správná výslovnost nahrávka č. 29 CD 2); žáci si mohou znovu zazpívat písničku I´m playing (nahrávka číslo 30 CD 2);
 2. Učebnice, str. 62 (nahrávka č. 36): myšky hrají hru – Spike popisuje jeden ze šesti obrázků, Ruby hádá, o jaký obrázek se jedná; žák si může po poslechu nahrávky zahrát podobnou hru s někým z rodiny (nápověda: obrázek 1 – I´m riding a scooter.; obrázek 2 – I´m skipping.; obrázek 3 – I´m running.; obrázek 4 – I´m playing with a boat.; obrázek 5 – I´m swimming.; obrázek 6 – I´m playing with a ball.);
 3. Učebnice, str. 64-65 (nahrávka č. 38): žáci si poslechnou a přečtou příběh Let´s go! (rodina vyráží na letní dovolenou);
 4. Učebnice, str. 65 (nahrávka č. 39): žáci si poslechnou písničku The Holiday Song.
 5. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EZdy1WhQLxxPhkT9mOb7s70B2M_j4XR6SYWGybxitA2mGA?e=5s7bdP
 6. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.6. – 5.6. 2020

ČESKÝ JAZYK

PÁROVÉ SOUHLÁSKY -pokračování

Učebnice str. 98, cv. 1, 2; doporučuji obecně zopakovat měkké souhlásky, případně slova napsat, aby děti i vizuálně viděly, kde se píše háček a kde ne, když je měkké i, není potřeba. Hodně využijete při odůvodňování pravopisu viz příklad zeď – zdi.

str. 99, cv. 1, 2, 3, 4 – všechna cvičení stačí ústně.

Do Písanky tento týden psát nebudeme, nicméně prosím o napsání diktátu, stačí slova, ale aby byla všechna psána s velkým počátečním písmenem, můžete klidně použít i vlastní jména osob. Jde o to, aby děti nezapomněly velká psací písmena, vybírejte slova, jména, které začínají na méně častá písmena a případně obsahují háčky a čárky (Eva, Žaneta, Ivana, Jindřich…)

K opakování můžete používat cviční na konci učebnice.

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Dělení 9 – než se pustíte do dělení novým číslem, zopakujte prosím předchozí. Můžete propojit už naučené s novým. Např. číslo 18 mohu dělit jakými čísly? Stejně tak nezapomínejte na sčítání a odčítání přes desítku.

Pracovní sešit str.  28

Geometrie – vrátíme se na skok ke geometrii, než se do něčeho pustíte, prosím o používání tužky č.3 a zopakování předchozí látky ( druhy čar, přímka, úsečka, bod) tento týden zaměřeno na  přímku. 

Pracovní sešit str.  27, 

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Jak aktuální téma 🙂 

zdraví x nemoc

Učebnice str. 24, odpovědět na otázky: č. 1 a 2 písemně 

ANGLICKÝ JAZYK (1. – 5. 6. 2020)

Milí rodiče, prosím odevzdejte společně s ostatními vypracovanými úkoly i pracovní sešit z angličtiny (potřebuji získat zpětnou vazbu, jak se dětem dařilo vyplňovat zadané úkoly). Učebnice si děti ponechají, budou s nimi ještě pracovat. 

Přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 2 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Učebnice, str. 58-59 (nová lekce Playtime):
  • žáci se seznámí s novou slovní zásobou Unit 7 – a bike/jízdní kolo, a scooter/koloběžka, a boat/loďka, a skipping rope/švihadlo, a ball/míč, a trampoline/trampolína (správná výslovnost nahrávka č. 29 CD 2);
  • žáci se naučí zpívat novou písničku I´m playing (nahrávka číslo 30 CD 2);
 2. Učebnice, str. 60:
  • žáci si poslechnou příběh Stop! (nahrávka č. 32 CD 2): I´m riding my bike!/Jedu na kole!
 3. Učebnice, str. 61:
  • žáci se naučí zpívat ještě jednu písničku I´m skipping! (nahrávka č. 34 CD 2): I´m skipping!/Skáču přes švihadlo!; I´m jumping!/Skáču!; I´m hopping!/Poskakuji (z jedné nohy na druhou)!; I´m running!/Běžím!;
 4. Pracovní list: žáci trénují psanou podobu nových slov: bike, scooter, boat, skipping rope, ball, trampoline (na papír nebo do sešitu na psaní opíší každé slovo třikrát anglicky, mohou doplnit obrázky).
 5. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EWJSLPKHQZZFjyqBOxk1DEYBTB9Vw9M3Xwzoc8mlQbCu7w?e=IJWjFV
 6. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN  25.5. – 29.5. 2020

ČESKÝ JAZYK

PÁROVÉ SOUHLÁSKY – budeme pokračovat v párových souhláskách, čeká nás str. 97.

Při četbě úvodního článku se zaměřte na slova právě s párovou slabikou. Můžeme využít opakovaní učiva o větě ze str. 117. Jednotlivá slova s párovou souhláskou dávat do jiných druhů vět. Tím vyplyne d/t. Např. Hvízdá na mě kamarád.  Vytvoř větu tázací: Máš nejlepšího kamaráda?

Str. 97 cv. 2 písemně, poslat na mail, založit do portfolia, jak jsme již zvyklí 🙂

Str. 97 cv. 5 – diktát – dodržte prosím doporučení napřed si slova projít, pravopis odůvodnit a až pak napsat. 

Zbývající cvičení stačí ústně.

Nezapomeňte na opakování učiva o slovu a slabice str. 118. K tomu nám do jisté míry pomůže písanka. Tento týden nás čeká strana 24 a 25. Ve slovní kopané můžete pokračovat i mimo písanku 🙂 Děti ji hrají moc rády a ty šikovné, takže všechny, protože u nás jsou jen šikovné děti :-), ji zvládají i na poslední slabiku. 

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Z nové látky si dáme násobení 9 – pracovní sešit str.  25 – 26,

Průběžně prosím opakujte násobení a dělení i dalších čísel, nezapomínejte na počítání před desítku stejně jako na provádění zkoušek. Opakování matka moudrosti 🙂

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

Důležitá telefonní čísla 112, 150 ( hasiči mají 0 jako rybník) 158 (policie nasazuje pouta, co vypadají jako osmička) a 155 (maminka, která má v bříšku miminko musí do nemocnice, 5), malá nápověda, jak si čísla zapamatovat 🙂 ovšem pokud znají rodiče jiné, tím líp. Pokud ano, prosím napsat a poslat na mail ( dobrovolný domácí úkol) 

Učebnice str. 31(ústně)

Co které povolání dělá? Komu a jak pomáhají hasiči, zdravotníci či policisté? Nakresli obrázek (VV), kým bys chtěl být a napiš proč. (Prosím založit do portfolia případně poslat na mail.)

OSTATNÍ:

Těm dětem, které budou zítra nastupovat do školy držím palce, aby vše proběhlo co možná nejklidněji. Nebojte, všichni učitelé v naší škole jsou hodní a šikovní a tak se nemůže stát, že byste se dostali k někomu, u koho by se vám nelíbilo 🙂

Nezapomeňte si do tašky připravit čestné prohlášení, portfolio a pro jistotu všechny učebnice. Dobrá nálada povinností 🙂

Ty děti, které zůstávají doma, pokračují tak jako dosud, nic se nemění a já si v září vše zkontroluji a případně budu trhat hlavy i s ušima 🙂

Martina Novotná

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 2 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Učebnice, str. 55-56, pracovní sešit, str. 52-53:
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EVCXj90Jq2JGqvV8y4jR_qQBwQRhZL-tDTNhi_sh0O7HVw?e=MaSXZc
 2. Dobrovolné.

TÝDENNÍ PLÁN  18.5. – 22.5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Tento týden nás bude čekat nová látka, které ale zase až tak nová není 🙂 podíváme se na párové souhlásky.

Učebnice str. 96 – 97

str. 96 cv. 2 – písemně – prosím poslat na email a založit do portfolia

Sloh

Učebnice str. 95 – ústně; můžete propojit s angličtinou – jak pozdravíme kamarády a p. učitelku při hodině angličtiny? 

Prosím nezapomínejte na diktát a opakování měkkých a tvrdých souhlásek. 

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Tento týden budeme opakovat a procvičovat násobení a dělení 8

Pracovní sešit str.  23 – 24

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

Město, kde žiji – zopakovat s dětmi adresu, Praha je hlavní město ČR, významná místa a památky. Jaké důležité události se zde odehrály? (Pražské povstání, vysvětlení významu státního svátku 8.5. )

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 2 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Učebnice, str. 53-54, pracovní sešit, str. 50-51:
  • učebnice, str. 54: Ruby a Spike hrají hru, kterou si mohou zahrát i žáci se členem rodiny (hrací kostka + dvě figurky); žáci sledují hru Spikea a Ruby, poslouchají nahrávku a čtou jejich rozhovor; Are you wearing a T-shirt?/Máš na sobě tričko?; Have another turn./Hraješ ještě jednou.; My turn./Teď jsem na řadě já.
  • pracovní sešit, str. 51: žák nejprve odpovídá na otázku Are you wearing…?/Máš na sobě…? sám za sebe (co má v dané chvíli na sobě za oblečení), potom se může ptát někoho z rodiny a jeho odpovědi zapsat do posledního sloupečku.
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EZ_tDkXiMlpHnNGco9Kzr2gBXFJ4BpRChjaepAeB4u9CUA?e=N3yRPf
 2. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN  11.5. – 15.5. 2020 

ČESKÝ JAZYK

Pokračujeme v oblíbených slabikách s ještě oblíbenějším „e s háčkem“ 🙂 pokud stále bojujete a čeština vyhrává vysoko na body, nezoufejte, zdaleka v tom nejste sami 🙂 Tento týden nás čekají slabiky:  BĚ – PĚ – VĚ -MĚ

Učebnice str. 92-94

Učebnice str. 92 cv. 2, str. 93 cv. 2 a str. 94 cv. 2 – písemně na papír (prosím poslat na email, založit do portfólia), stačí první řádek, ale jak říká klasik, dobročinnosti se meze nekladou…

Ostatní cvičení stačí ústně. 

Pokud  budete zkoušet diktát, volte slova, která děti znají. Ideálně ta, která psaly předchozí den jako opis. 

Co se písanky týče, projděte ji s dětmi, kde například něco chybí nebo se nepovedlo. Pokud najdete nějaký rest nebo nějakou nepovedenou hrůzu 🙂 , zjednejte nápravu 🙂 

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Již bychom měli mít zvládnuté násobení 8, proto si přidáme i dělení 8.

Pracovní sešit str.  22

Na straně 21 připomínám cv. 2 a 3. Pokud jste se k nim zatím nedostali, určitě je nevynechte. Sice budou možná trochu náročnější na nervy rodičů (Vím, o čem mluvím, taky jsme s ním bojovali), ale věřte, že jsou důležitá. Stejně tak nezapomínejte prosím průběžně opakovat všechnu dosud probranou látku.

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

Etapy lidského života

Učebnice str. 23  –  vypracovat otázky.

Otázky:  1., 2. ústně;  3. písemně a poslat na email  a založit do portfólia.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Učebnice, str. 50-52, pracovní sešit, str. 48-49:
  • pracovní sešit, str. 49: žáci nejprve najdou barvy ke správnému oblečení, potom tatínkovo oblečení správně vybarví a nakonec doplní text, který říká tatínek (I´m wearing = mám na sobě).
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EZ91gksVMcBEpbZIV1jB0BYBUdWscoioi3VC4xt8q3b0dw?e=2SZdFH
 2. Dobrovolné.
OSTATNÍ:

TV splníte, když se venku proběhnete, jen v pondělí pozor, má se nám rozfoukat, tak ať vás vítr neodnese 🙂 HV – dodatečně zazpívejte mamince k svátku (každá maminka ho měla v neděli 10.5.), PČ – pomáhejte mamince se vším, o co vás požádá. O to, abyste si uklízeli v pokojíčku nebo po učení uložili učení zpět do aktovky, vás doufám žádat ani nemusí 🙂 VV – nakreslete mi, jaký dárek jste dali mamince k svátku nebo čím jste jí udělali radost.  

Držte se a užívejte krásného počasí, i když pro mě byla zdaleka nejkrásnější dnešní bouřka 🙂

 

 

 

Vydržte, už se nám to blíží a normální provoz je již na dohled 🙂 Tento týden máme zase trochu zkrácený, tak to bude o to rychlejší.

TÝDENNÍ PLÁN  4.5. – 7.5. 2020 

ČESKÝ JAZYK

Slabiky  BĚ – PĚ , nezapomínejte ani na procvičování předchozích slabik. Pokud v nich děti ještě pořád poněkud tápou, neděste se, je to normální. Tato látka patří k jedné z těžších. Pokud děti chtějí více procvičovat, podívejte se na konec učebnice, str. 112 a vyberte cvičení podle toho, co je třeba.

Učebnice str. 90 a 91, procvičte prosím zase slovesa a podstatná jména

Písanka  do str. 23

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakujte dosud probranou látku a jako novinku si přidáme násobení 8. Stranu s geometrií přeskočte, ta teď není na pořadu dne  🙂

Pracovní sešit str. 20 a 21

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

Etapy lidského života

Učebnice str. 23  –  vypracovat otázky.

Otázky:  1., 2. ústně;  3. písemně. Prosím vložit do portfolia. 

OSTATNÍ: 

Nezapomínejte se každý den hezký projít a proběhnout venku. Jestli pak chodíte po schodech a nejezdíte výtahem 🙂 Až se vrátíme do školy a budeme zase běhat do druhého patra, bude se vám trénink hodit 🙂

V rámci VV mi nakreslete, namalujte, jak jste strávili prodloužený víkend. Jaký strom byl v pátek nejvyhledávanější? 🙂

ANGLICKÝ JAZYK (TÝDENNÍ PLÁN 4. – 7. 5.)

 1. Učebnice, str. 47, pracovní sešit, str. 44-45, str. 77-78:
  • učebnice, str. 47: žáci přečtou, co se přihodilo Tině (žáci se pokusí přečíst text několikrát nahlas svým rodičům, prarodičům nebo sourozencům);
  • pracovní sešit, str. 44 (souhrnné opakování):  
  • pracovní sešit, str. 45: žáci projdou učebnici od str. 40 do str. 47 a hledají Rodneyho (myšáka v červeném svetru s brýlemi), Rodney pokaždé drží nějaký obrázek (místnost), žáci obrázky nakreslí a anglicky pojmenují;
  • pracovní sešit, str. 45: žáci nakreslí sami sebe v nějaké místnosti v domě/bytě (podobně jako Jack); 
  • pracovní sešit, str. 77-78: žáci si vyrobí další knížku – dokreslí obrázky a dopíšou názvy místností.
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem:
 2. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN  27. – 30. 4. 2020 

Tento týden budeme mít o jeden den kratší, tak si dáme i kratší plán 🙂

ČESKÝ JAZYK

Slabiky  BĚ – PĚ – VĚ – MĚ

Učebnice str. 89

Cvičení 2 – doporučuji nevynechat, děti podobné vymýšlení moc baví. Na každou slabiku si dejte nějaký časový limit, např. 5 min, záleží na rychlosti psaní vašeho dítěte a vymýšlejte slova. Uvidíte, kdo jich vymyslí víc, myslím, že budete překvapení, co všechno děti vymyslí 🙂

Písanka str. 19

Pokud ostatní dny zbude čas, procvičujte, opakujte. Opakování matka moudrosti 🙂

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Zopakovat a procvičit násobení  7, tento týden si přidáme už i dělení 7. Začněte násobky 7 od 7 do 70 a pak zase zpět od 70 do 7.

Když s dětmi kontrolujete příklady, trvejte na tom, aby děti četli celé příklady, ne jen výsledek. Když budou příklady číst nahlas, budu je slyšet a budou se jim tím lépe pamatovat.

Nová látka – dělení 7 – pracovní sešit str. 16, 17, 18

Není nutné splnění všech cvičení. Nevynechte prosím str. 18 cv. 2, aby nám neuteklo počítání před desídku.

SVĚT KOLEM NÁS

1.5. máme Svátek práce, vyprávějte si s dětmi, co tento den obnáší a proč ho slavíme. Pokud máte možnost, poproste prarodiče, ať vypráví dětem, jak se slavilo v době, kdy chodili oni do školy 🙂 Myslím, že budou děti docela koukat a budou mít základ pro dějepis 20. století 🙂

OSTATNÍ:

Využijte krásného jarního počasí  a vyrazte do přírody, proběhněte se, provětrejte kolo, koloběžku bruste… (TV). Pokud se nám opravdu zatáhne a bude pršet, pomáhejte mamince a tatínkovi s domácí prací. (PČ)

A nezapomeňte si trochu zazpívat, třeba z radosti ze sluníčka a kvetoucích kytiček. (HV)

Vydržte, už se nám to krátí!!!! 🙂

ANGLICKÝ JAZYK (27. – 30. 4.)

 1. Učebnice, str. 45-46, pracovní sešit, str. 42-43:
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem:
 3. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN  20. – 24. 4. 2020 

Vítám vás všechny zpátky po prázdninách 🙂 doufám, že jste si všichni užili krásné počasí a ničím a nikým si nenechali zkazit sváteční náladu. Teď vám ji trochu pokazím já, protože tu pro vás mám nový týdenní plán, ale nebojte, nebude to nic hrozného, co bychom společnými silami nezvládli 🙂

ČESKÝ JAZYK

Pondělí prosím opět věnujte opakování, ideálně se vrátit k nějakému staršímu článku učebnice a udělat na něm rozcvičku -kolik má text vět, jaké druhy? Je tam nějaká otázka? Pokud ne, zkusit z věty ozn. větu tázací, rozkazovací…, Kolik má text řádků? (řádek x věta), zopakovat měkké a tvrdé souhlásky, vyhledat v textu slova s tvrdým, měkkým „i“, odůvodnit pravopis, stejně tak se podívat na věty z hlediska podstatných jmen či sloves, např. Nadi čtvrtou větu – kolik má slov? Najdi v ní sloveso? kolik a jaká jsou v ní podstatná jména….

Slabiky DĚ -TĚ – NĚ – v rámci opakování doporučuji si zopakovat DI – TI- NI. Kde píšu háček a kde ne? Zkuste vymýšlet slova s danými slabikami, aby si děti zvykaly, že se daná slova píší trochu jinak, než vyslovují, případně mohou doplňovat chybějící písmena. 

Pokud byste na dané slabiky psali diktát, pište jen na DĚ -TĚ-NĚ (bez di, ti, ni, aby se to dětem nepletlo)

učebnice do str. 86 – 87

Pokud budete psát diktát či opisovat z učebnice, stačí vybrat max. 3 věty nebo 10 slov. Případné chyby si spolu vysvětlete.

Písanka – do str. 16 – 17

V rámci komunikace přečtěte nebo vyprávějte dětem pohádku O perníkové chaloupce. Tak za dva tři dny poproste děti, ať ji naopak vypráví oni vám 🙂 Uvidíte, co zajímavého se dozvíte…

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

V rámci opakování projdete prosím zase násobky a dělení 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Nezapomeňte ani na sčítání a odčítání přes desítku.

Nově nás čeká násobení a dělení 7, tento týden si dáme jen násobení, aby se to dětem nepletlo. Až se budete učit násobky 7, učte se je rovnou i pozpátku, tím si usnadníme následné dělení.

Pracovní sešit str. 14, 15, 16

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

Etapy lidského života – povídejte si dětmi o svém dětství, kde a jak jste ho trávili, jaké hry jste hrály, jak jste trávili volný čas? Porovnejte se svými dětmi 🙂 Jaký je rozdíl mezi dětstvím a dospělostí? Co jste dřív nemohli a naopak teď už můžete? Ale platí to i obráceně – co mohou děti a dospělí ne?

OSTATNÍ

Věřme, že je to nejhorší již opravdu za námi a příští měsíc se uvidíme ve třídě v plné sestavě 🙂

Martina Novotná

ANGLICKÝ JAZYK (TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 4. 2020)

 1. Učebnice, str. 43-44, pracovní sešit, str. 40-41:
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem:
 3. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. – 17. 4.

Zdravím všechny děti i jejich rodiče 🙂 Čas  postoupil a přiblížily se nám Velikonoce jakožto svátky jara. Za normální situace by měly děti od středy do úterý prázdniny, tak si dáme plán na zbývající dny následujících dvou týdnů.

ČESKÝ JAZYK

Slabiky DĚ -TĚ – NĚ – při jejich procvičování prosím hlídejte, aby děti psaly háček opravdu nad „e“.

učebnice str. 88 – přečíst a popovídat si o článku

Pokud budete psát diktát či opisovat z učebnice, stačí vybrat max. 3 věty nebo 10 slov.

Písanka – do str. 15

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu.

Domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení  6 – zaměřte se na procvičení, upevnění, přidáme už i dělení 6.

Pracovní sešit do str. 12

Nezapomínejte prosím procvičovat vedle násobků 2, 3, 4 a 5 i sčítání a odčítání přes desítku

Není nutné splnění všech cvičení.

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – zvyky a tradice – povídejte si s dětmi, jak jste svalili velikonoce vy. 

 

ANGLIČTINA (DVOUTÝDENNÍ PLÁN 6. – 17. 4.)

Milí rodiče,
nechci Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléhám na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít mé emailové adresy (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.
 1. V těchto dvou týdnech budeme opakovat. Děti mohou prolistovat učebnici od 1. po 5. lekci a zopakovat si slovíčka. Pomocí CD (součást pracovního sešitu) si děti mohou přehrát písničky a příběhy z těchto lekcí.
 2. Vzhledem k tomu, že slovíčka z 5. lekce jsou nová, prosím vytvořit pracovní list na samostatný papír velikost A4 nebo do sešitu na psaní (angličtina – velký čtverečkovaný): děti opíšou pod sebe slovíčka: KITCHEN, SITTING ROOM, HALL, BEDROOM, BATHROOM, GARDEN (psacím písmem), ke každému slovu ještě další dvě (každé slovo tak napíšou třikrát, např. KITCHEN, KITCHEN, KITCHEN). Trénujeme tak psanou podobu slov. Slova mohou děti doplnit obrázky, které samy nakreslí nebo vystřihnou z nějakého časopisu (není však povinné).   
 3. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (opakování).
 4. Dobrovolné.

 

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3.4.

Sice nám tento týden začíná nový měsíc, ale my to spíše pojmeme, že mám končí březen, takže napřed v klidu doděláme ten 🙂

ČESKÝ JAZYK

Pondělí prosím zase věnujte opakování, zatím máme probraná podstatná jména a předložky. Vrátíme s k textu o ještěrkách na str. 78, zopakujeme si předložky a zároveň přidáme podstatná jména. Ideálně text opsat a barevně vyznačit předložky a podstatná jména.

Jako nová látka nás čekají slovesa, základem je růžový rámeček na str. 81, netřeba to nijak komplikovat. Stačí nám, když budeme vědět, že slovesa jsou to, co osoby, zvířata a věci dělají.

Tak úterý a středu věnovat str. 81, opakování (str. 82) nechat tak na čt pátak, až to budou mít děti trochu zažité. 

Básničku o lžičce na str. 82 dole naučit.

Než budete dělat cv. 5 na str. 83, zopakujte si měkké a tvrdé souhlásky, případně i druhy vět, pozor na uvozovky při přímé řeči.

Tím bychom měli splněný plán na březen a příští týden už budeme pokračovat tématy na duben.

Písanka – str. 12 a 13

 MATEMATIKA

Tento týden si jako novou látku dáme násobení 6, nechte prosím opravdu jen násobení, ať si ho děti dostatečně zažijí, aby se jim nepletlo s dělením. 

Pondělí zase opakovat, klidně znova násobky 1,2,3,4,5 a přidat 6. Stejně tak násobky pozpátku (50, 45, 40… ) děti to znají jako rozcvičku, že jsou po x schodech nahoru, tam se jim zamotá hlava aze schodů padají po x schodech zase dolů  🙂

Prosím o vypracování strany 9 a 10 v pracovním sešitě č. 7

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. Učebnice Happy House 2, 5. lekce, strana 40-42 + pracovní sešit, str. 38 – 39.
 2. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem.
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 4. procvičování slovní zásoby Unit 5 (místnosti v domě/bytě) – při kliknutí na následující odkaz můžeš spojit správné dvojice:

Děkuji všem rodičům za pomoc při domácí výuce. Chválím děti za snahu. 

Srdečně zdravím, Jitka Havlíčková

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské smysly – zopakujte prosím s dětmi části těla, velmi rádi hrají Šimon říká, plynule přejít na lidské smysly – očima vidíme, ušima slyšíme… můžeme k tomu napojit i květiny z předchozích lekcí, cítíme, jak např. fialka krásně voní, vidíme, jak jsou květy barevné…  pokud máte, lidské smysly byly moc dobře zpracovány v tv seriálu Byl jednou jeden život, třeba na něj někde na netu narazíte 🙂

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Nezadržitelně se nám blíží Velikonoce, vyhledejte a naučte se písničku o Velikonocích, která by se dala zpívat jako koleda.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po dobu karantény se ZAKAZUJE výtah 🙂 takže pěkně běhat po schodech nahoru a dolů po svých. Doufám, že nikdo nebydlí v přízemí…. nebo naopak v 10. patře… 🙂

Blíží se nám svátky jara, tudíž se pustíme do úklidu pokojíčku, věřte, že než vyndáte všechno ze skříní a zase to hezky narovnáte, budete unavenější a zpocenější než po hodině tělocviku 🙂 Stejně tak se snažte každý den aspoň na chvilku vyjít ven, zákaz vycházení naštěstí nemáme, takže můžeme vyběhnut třeba do Rohle. Počasí tomu sice asi moc přát nebude, ale ani tak se nenecháme odradit… 

PRACOVNÍ ČINNOSTI  a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Blíží se Velikonoce, nakreslete obrázek, jak byste je chtěli trávit.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia.

V případě jakéhokoli problému se neváhejte ozvat, jsme v tom společně 🙂

VŠECHNY DĚTI MOC A MOC ZDRAVÍM A DOUFÁM, ŽE SE S NIMI UŽ BRZY UVIDÍM VE ŠKOLE 🙂

Minulý týden mě zaujala myšlenka: „TEMNÝM LESEM MŮŽEŠ JÍT JEN DO POLOVINY, PAK UŽ Z NĚJ VYCHÁZÍŠ VEN.“ Doufejme, že jsme už za  polovinou….

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23. – 27. 3.

ČESKÝ JAZYK

Tento týden nás čeká poměrně náročná látka, která bude pro děti možná poněkud náročnější. Předložky jsou dosti abstraktní. Kdyby byl problém s pochopením významu některých z  nich, zkuste si třeba s dětmi zahrát hru, že vezmete dva plyšáky a budete s nimi předložky názorně předvádět. Napřed mohou děti dávat plyšáka tak, jak jim řeknete (pod stůl, vedle dveří…) a pak mohou zase ony zkoušet vás 🙂 dají hračku někde v bytě a vy budete říkat, kde je. Na každou situaci jde vymyslet víc možností. Např. Méďa je na stoje, ale zároveň vedle knihy, před počítačem atd.

Pondělí věnujte prosím zase opakování, s dětmi je potřeba neustále všechno opakovat, aby pro novou látku nezapomněly tu starší, např. ať děti vymyslí a napíší 10 podstatných jmen a ty pak seřadí podle abecedy.

Předložky

Učebnice str. 78 – přečíst nahlas úvodní text, ústně projít otázky pod ním,

písemně cv. 2 a 3, prosím napsat na papír, případně do sešitu, který bude součástí portfolia. Dávejte prosím pozor, případně dětem zdůrazněte, že se předložky píší ZVLÁŠŤ! Děti mají tendenci je psát dohromady s dalším slovem. Klidně ji mohou spojení vytleskat, spočítat slova – mám stejný počet v sešitě i v učebnici?

Diktát jsou děti zvyklé psát tak ve středu, čtvrtek, záleží na vás. (cv. 4 str. 78), zase ideálně rozdělit, píšeme jen 3 věty.; stačí vždy vybrat max. 3 věty.

Učebnice str. 79 – tabulka s opakováním pouze ústně, obecně se průběžně vracejte k barevným, hlavně růžovým rámečkům. Opakování matka moudrosti 🙂

Učebnice str. 80 – ústně popsat zvířátko, které si dítě vybere z obrázku. To poslední hnědé by asi měl být pes, ale děti mají velkou fantazii, určitě vás překvapí, co všechno budou schopné vymyslet 🙂 O vybraném zvířátku napsat 3  věty a nakreslit ho.

Písanka – do str. 11 včetně

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

Blíží se nám konec měsíce, poprosím o vypracování a naskenování čtenářského deníku za měcím březen.

MATEMATIKA

Násobení a dělení 5 – zaměřte se na procvičení, upevnění

Pracovní sešit str. 6 – 8, průběžné procvičování, jako v ČJ, aby pro jedno děti nezapomněly druhé 🙂

Napište prosím s dětmi desetiminutovku, max. máme 12 příkladů. Ideálně namíchat – 4 příklady dělení, 4 násobení a 4 na sčítání a odečítání před desítku.

Geometrie – přímka, úsečka, bod (procvičení), polopřímka ze str. 5 není v tématickém plánu, plánu tudíž ji děti umět ještě nemusí.

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. Učebnice Happy House 2, 4. lekce, strana 37, strana 39 + pracovní sešit, str. 34 – 37.
  • učebnice, str. 34: slovesa smyslového vnímání → I see (vidím) with my eyes. I hear (slyším) with my ears. I taste (ochutnávám) with my mouth. I smell (cítím) with my nose. I touch (dotýkám se) with my hands.
  • pracovní sešit, str. 34: Rozhodni, jakým způsobem vnímám předměty (Měsíc, sýr, televize, hudba, pes) – Mohu vidět Měsíc? (ano) Mohu cítit (nosem) Měsíc? (ne) apod.
  • učebnice, str. 39: Pokus se přečíst text pod každým obrázkem.
  • pracovní sešit, str. 35: Vyhledej slova (face, hair, eye, ear, nose, mouth, hands) a přiřaď je k Daisy.
  • pracovní sešit, str. 36-37 (souhrnné opakování) – vybarvi domečky, najdi Rodneyho (v učebnici, ve 4. lekci) a nakresli sám/sama sebe.
 2. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (ze začátku budou děti asi potřebovat ukázat, jak procházet jednotlivé snímky prezentace a jak přehrát vložené nahrávky). 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 4. opakování slovní zásoby Unit 4 (části lidského těla) – při kliknutí na následující odkaz můžete hledat správné dvojice a vyluštit křížovku:

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života (opakování), procházka do Modřanské rokle (držme si palce, ať nám tyhle zdravotní procházky do přírody nezakážou) pozorovat, co s rostlinami obecně udělala náhlá změna počasí a hlavně teploty, rozvíjení pupenů, oslabení květů…

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Naučit se psát houslový klíč 

Zpívejte si s maminkou, tatínkem, …, ať je nám veseleji. Mamka s taťkou mají určitě nějakou písničku, kterou rádi zpívali jako malí, popros je, ať tě ji naučí.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po dobu karantény se ZAKAZUJE výtah 🙂 takže pěkně běhat po schodech nahoru a dolů po svých. Doufám, že nikdo nebydlí v přízemí…. nebo naopak v 10. patře… 🙂

PRACOVNÍ ČINNOSTI  a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Děti namalují vodníka podle ČJ str. 79, ideálně vodovými barvami, z barevného papíru udělat klobouk  a barevné fáborky, přilepit. Pokud najdete doma zelenou vlnu, mohou děti udělat i dlouhé zelené vlasy.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia.

V případě jakéhokoli problému se neváhejte ozvat, jsme v tom společně 🙂

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  16.3. – 20.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Tento týden bychom měli dokončit podstatná jména, pondělí prosím věnujte opakování. Nejen podstatných jmen, ale všeho, včetně samohlásek, souhlásek měkkých a tvrdých, druhů vět… Děti toto celkové opakování znají jako ranní rozcvičku 🙂

Vrátit se k článku na str. 73 – Kominík Karel, vypsat podstatná jména, určit, zda se jedná o osobu, zvíře, věc, procvičovat rod a číslo (ten kocour x ti kocouři) viz modrý rámeček na str. 74 cv. 4

U vlastních jmen na str. 75 se zaměřit na rozdíl mezi příjmení a vlastním jménem, vysvětlit si pojem křestní jméno.

Diktát na str. 77 cv. 5 rozdělit po třech větách na více dní, prosím psát na samostatné papíry, které budou následně vloženy do portfolia

Písanka –  str. 10

V rámci „literárních hodin“ nechte děti, ať vypráví pohádku o Šípkové Růžence, mohou si udělat publikum například z plyšáků. Kontrolujte prosím, aby děti v rámci možností mluvily plynule v celých větách.

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Zůstává průběžné procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, stačí pár příkladů denně, jen aby z toho děti nevypadly 🙂

Stejně tak zůstává dělení a násobení 1, 2, 3, 4. Zkuste nakombinovat i s polovinou, třetinou, čtvrtinou viz. cv. 3 str. 6

Sešit č. 7 – dělení  5 – str.  6- celá

Samostatné procvičování str. 7 cv. 2

Slovní úlohy – hlavně tvorba odpovědí

Geometrie – přímka, úsečka – na samostatný papír vypracovat z pracovního sešitu 6 str. 11 cv. 1, 2, 3. Napřed prosím projděte oranžový rámeček v záhlaví. Při rýsování pohlídejte, aby děti rýsovaly podle pravítka a tužkou trojkou. NETLAČIT! :-), čistota rýsování.

ANGLICKÝ JAZYK 

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní části, podmínky k životu, rostliny kvetoucí na jaře.

Pokud máte možnost, posbírejte s dětmi nějaké kvetoucí květiny a vylisujte je, jako se dříve dělaly herbáře.

Zůstává poznávačka základním rostlin.

PRACOVNÍ ČINNOSTI a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Namalovat rozkvetlou louku, kde budou všechny kytičky, které děti nyní vidí rozkvetlé venku, pak vám je budou ukazovat a pojmenovávat, co namalovaly. Pokud jste usušili nebo vylisovali nějaké květy, nalepte je prosím do obrázku, aby vznikla 3D koláž.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia. 

V případě jakýchkoli problémů či nejasností jsem na mailu. 

A to nejdůležitější na závěr. Nebojte, brzy se vše vrátí do starých kolejí a já si tu pro vás už chystám malý dáreček na uvítanou, až se zase uvidíme 🙂

Doporučení:

Je vhodné využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2.  Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3.  Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4.  Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5.  Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6.  Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7.  Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8.  Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

TÝDENNÍ PLÁN  9.3. – 13.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – označení osob, věcí a zvířat – učebnice str do str. 77, u vlastních jmen se zaměřit na psaní a hlavně napojování velkých písmen.

Jako diktát napsat cv. 5 na str. 73, klidně rozdělit na dva diktáty. Když píšeme diktát, píšeme tři věty.

Písanka str. 10 – zahrát jako „země, město“ , tvorba vět str. 8 a 9. V rámci čtení, středa 2. hodina, přečíst pohádku O Šípkové Růžence, prosím klasickou verzi, ne Disney.

Procvičování psacího písma se zaměřením na velká písmena a jejich napojování

Čtení s porozuměním, rozbor textu, obsahová a formální stránka

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Sešit č. 7 – Násobení  5 str. 3 – celá, str. 2, hlavně cv. 3 – příklady na zkoušku a cv. 1 – písemné odčítání pod sebe, prosím nezapomeňte na zkoušku, sice tam na ní není místo, ale někam se určitě vejde 🙂 

Slovní úlohy – hlavně tvorba odpovědí.

Geometrie – bod, přímka úsečka – dokončení sešitu č. 6 – dokončit str. 31, ostatní cvičení prosím použijte k procvičování, ve škole se k němu již vracet nebudeme.

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: M. Novotná)

Prosím o dokončení lekce 4, použijte obrazový slovník v odkazu.

SVĚT KOLEM NÁS 

Rostliny – základní části, podmínky k životu, rostliny kvetoucí na jaře.

Měli jsme připravenou vycházku po okolí školy, abychom se podívali, kde co kvete, mělo to být pro děti překvapení. Ideálně, kdybyste si prohlíželi nějakou knihu o rostlinách, poznávačka a vyprávění, k čemu má rostlina kořen, list… naučit základní jarní květiny – narcis, tulipán, sněženka, bledulka, petrklíč, sedmikráska, zlatý déšť…

OSTATNÍ:

Pevné nervy a držme si palce, ať se co nejdříve zase sejdeme 🙂

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.3. – 6.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Celkové opakování: druhy vět,  souhlásky měkké a tvrdé, spojky, souvětí, věta jednoduchá

Souhlásky obojetné

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 – str. 8

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu, odstavce

Domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení 1, 2, 3, 4, 5

Dělení 1, 2, 3, 4

Geometrie – bod, úsečka, přímka

Slovní úlohy

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: M. Novotná)

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo

OSTATNÍ:

 

TÝDENNÍ PLÁN  24.2. – 28.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké souhlásky – opakování, procvičování

Souvětí – spojky, čárka ve větě x věta jednoduchá

Procvičování psacího písma, napojování velkých písmen

Písanka do str. 7

Čtení s porozuměním, denně číst alespoň 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Násobení a dělení 1, 2, 3, 4

Geometrie- bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: M. Novotná)

SVĚT KOLEM NÁS 

Člověk (základní části lidského těla), hygiena a čistota, chování při chřipkové epidemii

OSTATNÍ:

 

TÝDENNÍ PLÁN  10.2. – 14.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – ji, di

Spojky- změna významu vět v závislosti na spojce

Učebnice do str. 65

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 –  do str. 4

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

Sloh – mluvení v celých větách, vyprávění příběhu

MATEMATIKA

Násobení 1, 2, 3, 4 , dělení 2,3

Geometrie – bod, úsečka x přímka

Pracovní sešit č. 6 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – dokončení,

v pátek 14. 2. závěrečný test Unit 3

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

Vzhledem k probíhající chřipkové epidemii prosím o kapesníčky a papírové utěrky.

Na VV si děti přinesou plastový obal od vajíčka Kinder Joy.

Vybíráme 10kč na sešity.

17. – 21.2. JARNÍ PRÁZDNINY

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.2. – 7.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – opakování, dokončení

Spojky, čárka ve větě

Sloh – vyprávění podle obrázků

Opis, přepis slov a vět, práce s textem, orientace v textu, 

Písanka-dokončování 

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu, próza x poezie

MATEMATIKA

Násobení, dělení 1, 2, 3

Geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

I am hungry – dokončení

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (kalendář, hodiny)

Člověk a práce, povolání, kde kdo pracuje (učitel ve škole, kadeřník v kadeřnictví), mužský x ženský tvar (učitel x učitelka, řidič x řidička)

OSTATNÍ:

 

 

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – opakování ži a ši, nově či, ři – učebnice do str. 61

Opis, přepis slov a vět – méně známá písmena, opakování velkých psacích písmen a jejich napojování

Písanka – dokončení

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Násobení, dělení 1,2 a 3

Slovní úlohy, sčítání a odčítání přes desítku

Pracovní sešit č. 6 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

Food and drinks, 

Opakování barev, procvičování abecedy,

Základní věty: What is your name? Do you like?

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase  (hodiny ručičkové x digitální)

Člověk a práce, povolání, co kdo dělá (učitel učí, lékař léčí, řidič řídí…) 

OSTATNÍ:

 Vybíráme 19,- Kč na Písanku 2

30.1. Rozdávání výpisu z vysvědčení (4. vyučovací hodina)

31.1. Pololetní prázdniny

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky měkké – str. 58-59

Sloh – vyprávění podle obrázků

Nácvik básně str. 63, rozšíření slovní zásoby

Opis, přepis slov a vět, diktát

Písanka do str. 32

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Násobení – násobky dvojky a jedničky

Slovní úlohy, závorky

Pracovní sešit č. 6 str. 16

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 3: food / jídlo (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta);
 • nová slovní zásoba Unit 3: drink / nápoje (water, milk, tea, coffee, orange juice, lemonade)
 • vyjadřování toho, co máme / nemáme rádi; co nám chutná / nechutná (I like… / I don´t like…)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a čas, orientace v čase

Hodiny, 12 x 24 hod.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky tvrdé – opakování, shrnutí

Souhlásky měkké – úvod

Sloh – „Kouzelná slova“ v komunikaci

Učebnice do str. 58

Opis, přepis slov a vět, diktát

Písanka do str. 28

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Úvod do násobení – násobky dvojky

Slovní úlohy, závorky

Pracovní sešit č. 6 

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 3: food / jídlo (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta);
 • nová slovní zásoba Unit 3: drink / nápoje (water, milk, tea, coffee, orange juice, lemonade)
 • vyjadřování toho, co máme / nemáme rádi; co nám chutná / nechutná (I like… / I don´t like…)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a čas, orientace v čase

Kalendář shrnutí – str. 17

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování tvrdých souhlásek, str. 48-49

Opakování dosavadního učiva

Nácvik psaní a napojování velkých písmen

MATEMATIKA

Odečítání a sčítání přes desítku – opakování

Úvod do násobení

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

Unit 3 – seznámení s novou slovní zásobou – pg. 22-23.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (den x noc, dny v týdnu)

 

OSTATNÍ

Ve středu 8.1. začíná kurz bruslení, prosím, aby si děti přinesly s sebou vše potřebné.

Ve středu 8.1. od 17.30 vás  zveme na třídní schůzky.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování tvrdých souhlásek od str. 46

Opakování dosavadního učiva

Nácvik psaní a napojování velkých písmen

Čtení – říkadla, básně

MATEMATIKA

Seznámení s novým pracovním sešitem č.6

Odečítání přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina A, J. Havlíčková: skupina B) 

Merry Christnas

SVĚT KOLEM NÁS

Řemesla současná i zaniklá

Čtení o vánočních zvycích a tradicích, adventní neděle

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 19.12. od 17 hod. zveme všechny na společné zazpívání koled a výtvarnou dílničku, kde si děti vytvoří malého korálkového andílka pro štěstí.

V pátek máme přátelský turnaj se třídou 2.B. Prosím, aby si děti přinesli tělocvik.

 

Děkuji.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Shrnutí o samohláskách,  jejich opakování a procvičování, učebnice do strany 45

Souhlásky tvrdé – úvod

MATEMATIKA

Dokončení sešitu č. 5, závěrečné shrnutí

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

Přímka

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná: skupina B, J. Havlíčková: skupina A) 

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce- zvyky a tradice, advent

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky tvrdé, opakování samohlásek

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Cestování, nakupování, služby-řemesla

OSTATNÍ

4.12. nás čeká návštěva „KC 12“, představení Vánoce našich babiček. Prosím o zaslání 60 Kč na vstupné. (Prosím přinést přesnou částku v pondělí nebo úterý.)

Na VV si děti přinesou roličku od toaletního papíru.

 

Děkuji.

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK 

OSV- sociální rozvoj, zdvořilost v jednání, používání oslovení.

MATEMATIKA

Závorky, geometrie- bod, přímka, úsečka.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock), colours (yellow, green, blue, pink, red, orange – nácvik psané podoby slov);
 • procvičování výrazů: a blue pencil, an orange book; How many (pencils)?

SVĚT KOLEM NÁS

Návštěvy kulturních zařízení-společenské chování.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Věta-slovo-slabika-hláska x písmeno, neslabičná slova, rozdělení hlásek.

MATEMATIKA

Slovní úlohy, geometrie – bod, úsečka.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock), colours (yellow, green, blue, pink, red, orange – nácvik psané podoby slov);
 • pátek 22. 11. TEST (slovíčka Unit 2 – správné přiřazení obrázku a slova);
 • písnička It´s a red clock.

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období- listopad-měsíc padajícího listí.

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Plynulé čtení vět, melodie podle druhu věty, prohlubování psaní písmen.

MATEMATIKA

Číselná osa, slovní úlohy.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: School time (a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • příběh Hello, Tina, učebnice, str. 16; písnička It´s a red clock, učebnice, str. 17.

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář-měsíce v roce, jejich charakteristika

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování – druhy vět, znaménko na konci věty, práce s textem učebnice str. 27.

Psaní – velká x malá písmena, tiskací x psací písmena.

MATEMATIKA

Sčítání a odečítaní čísel 1-20, 10-100 po desítkách.

ANGLICKÝ JAZYK (M. Novotná, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – vztah člověka a přírody

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět (tázací,rozkazovací,přácí) do str.23

Čtení do str. 34

MATEMATIKA

Porovnávání čísel do 100

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

SVĚT KOLEM NÁS

Domov , domácí spotřebiče, bezpečnosti

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

Prosím Vás:

– Kdo ještě nezaplatil 16 Kč za písanky nebo 50 Kč „na ptáky“ (akce proběhla ve čtvrtek), pošlete peníze po dětech.

– Zkontrolujte dětem jestli mají náhradní pero, nebo bombičky a taktéž pastelky s tužkou

– pro sjednocení: Do písanky a sešitů, se píše perem, do cvičebnice matematiky jenom tužkou

– obalte dětem sešity. Pro přehlednost: ve škole využíváme tyto sešity ČJ – školní , domácí, diktátový, čtenářský deník, písanka , M – školní , domácí, desetiminutovka, geometrie, SKN – sešit,  což je dohromady 10 obalů na sešity, pokusím se dát dohromady seznam sešitů dětí, které nejsou obaleny

– ať děti vezmou do školy tabulky s fixou z první třídy

– koná se přednáška o bezpečnosti silničního provozu, zabezpečovaná (Besip) Policií ČR Středa 10:55 – 11:40

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy

 

 

 

Týdenní plán 14. 10. -18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět. Opis a přepis písmen, slov, jednoduchých vět.
 • Učebnice do strany 24
 • Písanka do strany 5

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek do 100.
 • Přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Unit 1 Zvířata/Animals

 •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • poslech a čtení příběhu Lenny Lion
 • souhrnné opakování Unit 1 a příprava na test.
 • odkaz k domácímu procvičování na počítači 

SVĚT KOLEM NÁS

 • Písemné opakování témat:  dopravní výchova, rodina.
 • Okolí bydliště.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 17.10. Ukázka a beseda – sovy, dravci / vybíráme 50,- Kč

Přeju hezký týden

 

Týdenní plán 7. 10. -11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Druhy vět . ! ?

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel po desítkách do 100

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosíme, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Odkaz k domácímu procvičování angličtiny na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na následující odkaz se otevře webová stránka na procvičování AJ podle učebnice Happy House 2 (trénování slovní zásoby, písničky, příběhy, jednoduché hry):

Unit 1 Zvířata/Animals

 •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • písničky On safari!, Can you snap?
 • mluvíme: I can see…/I can´t see… (Vidím…/Nevidím…), Can you see…? – Yes. No. (Vidíš…?), Can (zebras) run? (Umí (zebry) běhat?).

SKN

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

SBĚR STARÉHO PAPÍRU, VÍČEK A HLINÍKU proběhne v termínu od 8. 10. -15. 10. 2019,vždy ráno od 7.00 do 7.55 hod. u barevné brány. Sběr odevzdávejte svázaný a zvážený, pokud nemáte váhu, velmi rádi zvážíme sami. Děkujeme za spolupráci.

Přeju Vám hezký týden 🙂

 

Týdenní plán 30. 9. -4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Věta

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel do 20

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Moji kamarádi a já

Rodina byt

OSTATNÍ

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

1.10. od 08:00 do 09:30 prevence na téma: bezpečný internet

1.10 začíná šachový kroužek

Prosím pošlete po dětech 16 kč na písanku z češtiny (stojí 19 Kč, o 3 Kč jsem od Vás vysbíral více u platbách sa sešity) 

Přeju úspěšný týden 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny.