II.A Mgr. Zdeňka Vlasáková

Mgr. Zdeňka Vlasáková

zdenka.vlasakova@zsrakovskeho.cz

 

 

17. – 21. 6.

ČJ : učivo probráno, upevňování znalostí na listech.

Čtení : str. 120, 127. Od příštího týdne nosit s sebou knížku, kterou právě čtu.

Psaní : str. 27, psaní adresy na pohlednici.

M + SKN : učivo probráno, upevňování znalostí na listech.

Dne 19.6. se uskuteční celoškolní Olympijský běh.

Nosit igelitové tašky na odnesení pomůcek.

 

10. – 14. 6.

ČJ : opakování a procvičování učiva na listech

Čtení : str. 125 a 127

Psaní : str. 26 a 27

M : opakování a procvičování na listech

SKN : učebnice str. 40-41, opakování na listech

AJ: pondělí 10. 6. FINAL TEST (Unit 7). Souhrnné opakování Units 1 -7.

 

3. – 7. 6.

ČJ : opakování a procvičování učiva na listech.

Čtení : nový text ste. 118-119

Psaní : str. 24, 25

M : procvičování násobilek 1-10

SKN : U vody

Dne 5.6. se koná v 17,30 h třídní schůzka.

 

27. – 31. 5.

ČJ : procvičování a opakování učiva na listech.

Čtení : zkoušení čtení,  nový text str. 114-116.

Psaní : str. 23,  24.

M : dělení 9,  učeb. do str. 29  ( NE str. 27 ).

SKN : ptáci – znalost nejznámějších druhů, zajímavosti z jejich života, stavba těla.

 

 

20. – 24. 5.

ČJ : procvičování učiva na listech (viz minulý týden)

Čtení : zkoušení recitace a čtení, nové str. 105, 108

Psaní : str. 21, 22.

M : procvičování násobilek 2-8,   násobení 9,   učeb. do str. 25

SKN : dokončení o volně žijících živočiších v lese a opak. z učebnice str. 36-37.

21.5. jedeme do Triloparku – bez učení, v batůžku svačina a pití, pláštěnka, případně kapesné, průkazka MHD. Vybírám 90 Kč. Návrat podle rozvrhu.

 

 

13. – 17. 5.

ČJ : procvičování učiva na listech ( párové souhl., tvrdé a měkké souhl., slova s -ě, ….)

Čtení : zkoušení recitace a čtení, Čítanka str. 107, 108.

Psaní : str. 20, 21.

M : procvičování násobilek 2-8, Učeb. do str. 24,   násobení 9 – str. 25.

SKN : Živočichové v lese, ochrana život. prostředí.

 

6. – 10. 5.

ČJ : procvičování párových souhlásek – doplň. cvičení na listech

Čtení : báseň dle svého výběru str. 102 nebo 106 zpaměti.

Psaní : str. 19 T F

M : násobilka 8, Učeb. do str. 22, sloupečky.

SKN : opak. učiva o přírodě na listech.

9. a 10.5. je ředitelské volno, ve škole se sejdeme až v pondělí 13.5.

 

AJ: pondělí 6. 5. FINAL TEST (Unit 6: letní oblečení – a T-shirt, a sunhat, a dress, trainers, shorts, sandals). Nová slovní zásoba Unit 7: playtime – a bike, a scooter, a trampoline, a skipping rope, a ball, a boat). Domácí úkol na pondělí 6.5. – prac. sešit, str. 53 (dokreslit oblečení).

29. 4. – 3. 5.

ČJ : učebnice do str. 102 – párové souhlásky, procvičování a opakování na listech

Čtení : Čítanka str. 96 a 101-102

Psaní : str. 17

M : učeb. do str. 21 a sloupečky – násobení 8

SKN : opakování učiva na listech a v učebnici str. 34-35, 38-39

V pondělí 29.4. jedeme do divadla v Dlouhé ulici – viz lísteček v Notýsku.

V pondělí 6.5. focení třídních kolektivů, vybírám 35 Kč = cena fotografie.

AJ: souhrnné opakování Unit 6 (summertime) – opakování slovní zásoby (práce v pracovním sešitě).

 

23. – 26. 4.

ČJ : párové souhlásky, učeb. do str. 101

Čtení : str. 100

Psaní : str. 16

M : procvič. násobení a dělení 2-7, učeb. do str. 18

SKN : Na poli,  opak. a procvičování učiva.

V úterý 23.4. máme dvouhodinové projektové vyučování s ekologickou tématikou ke Dni Země.

 

15. – 19. 4.

ČJ : učebnice do str. 98 – párové souhlásky uprostřed a na konci slov, procvič. na listech

Čtení : str. 95 – velikonoční téma

Psaní : str. 18 – přání k Velikonocům

M : učebnice do str. 15,  procvičování násobilek 2, 3, 4, 5, 6 , 7.

SKN : Na poli – znalost polních plodin a živočichů.

             Znalost digitalního času čtvrt, půl, třičtvrtě a celá.

V pondělí 15.4. jedeme na exkurzi do Hasičské stanice – viz lísteček v Notýsku.

V úterý 16.4. se koná od 16 do 17,30 hod. v prostorách školy Velikonoční jarmark. Přijďte si koupit výrobky svých dětí, případně se zapojit se do velikonoční dílny.

Čtvrtek – pondělí mají děti velikonoční volno, sejdeme se až v úterý 23.4.

AJ: slovní zásoba vztahující se k počasí, učebnice, str. 55; velikonoční slovní zásoba.

 

1. – 5. 4.

ČJ : Doplňovací cvičení k upevnění učiva – práce na listech.

Čtení : nácvik čtení dialogu str. 92,  báseň Vlaštovka zpaměti

Psaní : str. 10+13

M : násobení a dělení 6, procvičování na listech

SKN : Jaro – hospodářská zvířata, druhy, užitek. Digitální čas.

5.4. jdeme do KC 12 v Modřanech na představení Pražské pověsti. Vstupné 60 Kč.

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 6: letní oblečení – a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals; příběh The sunhat, písnička Are you wearing something red?.

25. – 29. 3.

ČJ : opak. a procvičování učiva , doplňovací cvičení

ČJH : zhodnocení poznatků z Planetaria a z krátké vycházky Prahou

Čtení : do str. 92

Psaní : str. 9+10

M : dělení 5, procvič. násobilek 2-5, násobení 6 – úvod. Učeb. do str. 9

SKN : jaro – ptáci,  hodiny digit. 45 min – procvič.

27.3. se koná v 17,30 hod třídní schůzka.

 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 6: letní oblečení – a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals; příběh The sunhat.

Webová stránka pro domácí procvičování (slovíčka, písničky, příběhy, hry apod.

18. – 22. 3.

ČJ : procvičování a upevňování probraného učiva – práce na listech

Čtení : do str. 89

Psaní : Písanka str. 8 + 9

M : násobení 5, Učebnice do str. 4

SKN : Proměny přírody na jaře, stromy na jaře – práce na listech. Hodiny – digitálně půlhodiny a čtvrthodiny ( mnohým dětem chybí papírové hodiny ).

21.3. proběhne školní kolo recitační soutěže a zároveň Hodina poezie ve třídě.

25.3. jedeme do Planetária v Praze, vybírám 75 Kč na vstupné (viz. instrukce na lístečku v Notýsku ). Odchod od školy je v 7,50 hod, abychom stihli ještě krátkou procházku na Karlův most. Návrat podle rozvrhu.

27.3. bude třídní schůzka.

 

AJ: nová slovní zásoba Unit 6: letní oblečení – a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals; písnička My summer song.

 Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

11. – 15. 3.

ČJ : Učebnice do str. 94 – dokončení učiva o slabikách dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě. Opakování na listech.

Čtení : do str. 85

Psaní : Písanka do str. 8

M : procvičování a opakování násobilky 2,3,4,  sčítání a odčítání do 100,  písemného +-,  slovní úlohy, rýsování – práce na listech.

SKN : Učebnice str. 30 a 32, opakování časových údajů ( hodiny, měsíce, roční doby ).

AJ: pondělí 11. 3. TEST (Unit 5: místnosti); nová slovní zásoba In my garden, učebnice, str. 48-49, prac. sešit, str. 46-47.

 

4. – 8. 3. 2019

ČJ : Učebnice do str. 92 – slabiky bě, pě, vě. Opakování probraného učiva.

Čtení : do str. 81.

Psaní : Písanka 2.díl str. 5,6.

M : Učebnice do str. 32 – procvičování násobení a dělení 2, 3, 4. Opakování učiva geometrie str. 31.

SKN : Procvičování a opakování učiva o lidském těle, zdraví a zdravé výživě – Učebnice str. 23-27.

 

25. 2. – 1. 3. 2019

ČJ : Učebnice do str. 87 – slabiky dě, tě, ně. Opak. probraného učiva ( i-y, abeceda, slovní druhy…)

Čtení : do str. 75.   V tomto týdnu proběhne třídní kolo recitační soutěže.

Čtenářský deník za měsíc únor donést 4.3.

V úterý 26.2. jdeme na besedu do knihovny v Modřanech.Dejte dětem průkazku k půjčování knih. Kdo odevzdal Přihlášku do knihovny, dostane svou průkazku tam.

Psaní : Písanka 1.díl str.30,   2.díl str.4

M : násobení 4, dělení 4 – úvod, opak. násobilek 2 a 3. Učebnice do str. 30.

SKN : Lidské tělo – zdravá výživa, jídelníček.

Vyplňte, prosím, závazné přihlášky na školní výlety (viz. Notýsek). Děkuji.

AJ: Unit 5  My house

 • procvičování slovní zásoby Unit 5: rooms/místnosti – kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden;
 • pondělí 25. 2. TEST (místnosti: přiřazování obrázků a slov);
 • rytmická říkanka Where´s my sock?, učebnice, str. 43;
 • mluvený projev: určování místa (Is it in the yellow box?).

18. – 22. 2. 2019

ČJ : Učebnice do str.83 – vyhledávání sloves ve větách, tvoření vět

Čtení : do str. 73                                                                                                                                                                 nácvik přednesů indiv. připravených básniček pro třídní kolo recitační soutěže, která         proběhne příští týden

Psaní : 2. díl str. 2+3 (plnění zadaného úkolu a úprava i správné tvary a sklon písmen )

M : učebnice do str. 26 – procvičování násobilky 2 a 3,  str. 27 – násobky 4

SKN : Lidský život – seznámení s vnitřními orgány, nemoc, úraz  – práce na listě

AJ: Unit 5  My house

 • procvičování slovní zásoby Unit 5: rooms/místnosti – kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden;
 • písnička It´s lunchtime!
 • příběh Listen!, učebnice, str. 42.
 •  

4. – 8. 2. 2019

ČJ : podstatná jména vlastní – práce na listech,

       předložky  – učebnice str. 78-79

Čtení :  do str. 69, 4.2. donést Čtenářský deník

Psaní : str. 32 – pohádkové postavy,   2.díl str. 1

M : učebnice do str. 24 – násobilka 2, 3.

SKN : lidské tělo – práce na listech, opakování hodin

AJ: Unit 5  My house

 • nová slovní zásoba Unit 5: rooms/místnosti – kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden;, pracovní sešit, str. 40-41.
 • písnička It´s lunchtime!.

11. – 15. 2. jarní prázdniny


28. – 31. 1. 2019

ČJ : Učebnice do str. 78 – podstatná jména, vlastní jména, předložky

Čtení : do str. 65. Čtenářský deník odevzdat do 4.2.

Psaní : str. 28 z Z, str. 29 v y

M : Učebnice do str. 20 – násobení a dělení 2. Opakování +- do 100.

SKN : Lidé a čas – práce na listě

Dne 31.1. poslední vyuč. hodinu budeme hodnotit práci i chování za 1. pololetí – donést pevnější folii na Výpis z vysvědčení.                                                                                                                         1.2. volný den pololetních prázdnin. Vyučování opět v pondělí 4.2.

AJ: Unit 4  Happy faces

 • opakování slovní zásoby Unit 4: face/obličej – face, hair, eyes, nose, ears, mouth, teeth;, pracovní sešit, str. 36-37.
 • Čtvrtek 31. 1. FINAL TEST (Unit 4).

 

 

21. – 25. 1. 2019

ČJ : Učebnice do str. 76 – druhy souhlásek, podstatná jména

Čtení : do str. 63 – čtení s porozuměním a přednesem

Psaní : Písanka str. 25 s,š ,  str. 27 n,m

M : Učebnice do str. 17 – nácvik na násobení, znalost násobků 2

SKN : Minulost, současnost a budoucnost – učeb. str. 20 a 21, práce na listě.

Dne 21.1. jdeme na představení Pohádkové nepohádky do KC12 v Modřanech – sváteční oblečení. Kdo pro nemoc nezaplatil, donese 60 Kč na vstupné.

31.1. Výpis z vysvědčení,  1.2. jeden den pololetních prázdnin.

AJ: Unit 4  Happy faces

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: face/obličej – face, hair, eyes, nose, ears, mouth, teeth;
 • nová slovní zásoba (slovesa smyslového vnímání: I see/I hear/I taste/I smell/I touch…, učebnice, str. 37;
 • čtení (opakování slovní zásoby Unit 4): učebnice, str. 39.

14. – 18. 1. 2019

ČJ : opakovací práce na listech,nový list 20+21 a 18+19

Čtení : zkoušení , str. 62 nácvik přednesu básně ( ne zpaměti )

Psaní : str. 23 + 24 – nácvik psaní x,X a datum

M : opakovací práce na listech, Učebnice str. 12, 13

SKN : opakovací práce na listech, hodiny – celá, půl, čtvrt, třičtvrtě,                                                     Člověk a čas – nový list

21.1. jdeme na divadelní představení do KC 12. Vybírám 60 Kč na vstupné.

Pro nemocné žáky jsou přípravy i sešity připraveny na recepci školy.

AJ: Unit 4  Happy faces

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: face/obličej – face, hair, eyes, nose, ears, mouth, teeth;
 • čtení příběhu I´m a mouse! (učebnice, str. 34);
 • písnička I´ve got (brown) hair (učebnice, str. 35);
 • procvičování I´ve got… – Mám…

 

7. – 11. 1. 2019

9.1. v 17,30 hod se koná třídní schůzka.

Pokud napadne více sněhu dávejte dětem oteplováky a boby nebo kluzáky, chodili bychom bobovat.

ČJ : Dokončení procvičování měkkých souhlásek, Učeb. do str.67

Čtení : do str. 61

Psaní : str. 22 a 23.

M : odčítání s přechodem přes desítku v oboru 0 – 100, G : rýsování úseček dané délky,                                Učeb. do str. 12

SKN : Hodiny – znalost  celá, čtvrt, půl,třičtvrtě  

Práce na listě Čas, Roční doby.                                                                                                

AJ: Unit 4  Happy faces

 • nová slovní zásoba Unit 4: face/obličej – face, hair, eyes, nose, ears, mouth);
 • písnička It´s me!.

17. – 21. 12.

ČJ : Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, Učeb. do str. 63 a práce na listech.

Čtení : do str. 57

Psaní : str. 21 wW, str. 26

M : Učebnice do str. 9

SKN : Práce na listě – profese, měsíce a roční doby.

            Hodiny –  čtvrt a třičtvrtě

20.12. setkání s rodiči i dětmi v 17 hod.

V pátek se učíme méně, proběhne třídní besídka, konec vyuč. v 11,40 hod.

Radostné vánoce a úspěšný rok 2019 !!!

 

 

10. –  14. 12.

ČJ : Psaní i í po měkkých souhláskách, Učebnice do str. 63, procvičování na listech

Čtení : do str. 53

Psaní : do str. 18, 20. Písanka str. 19 – přepis básničky Vločky z Čítanky na str. 43.

M : sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítky, Učebnice do str. 7

SKN : opakování z 1. roč. o čase na papírových hodinách celá, půl, čtvrt, třičtvrtě

            Suroviny a výrobky z nich – práce na listě.

HV : Vánoční koledy.

AJ (Happy House 2, Unit 3 I´m hungry)

 • souhrnné opakování a příprava na test (jídlo, pití; I like… x I don´t like…)
 • čtvrtek 13. 12. TEST (Unit 3).

V posledním předvánočním týdnu se setkáme rodiče a děti ve třídě na Vánoční dílně s nejdůležitějšími informacemi o třídě,  zazpíváním koled a výrobou přání. Den a hodinu ještě upřesníme .

 

 

 

 

 

 

 


3. – 7. 12.

Angličtina (Happy House 2)

 • Unit 3: procvičování slovní zásoby (názvy jídel a nápojů)
 • hra (I like … x I don´t like …)
 • souhrnné opakování.

 

12. – 16. 11.

Angličtina (Happy House 2)

 • Unit 2: souhrnné opakování (slovíčka: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock; a red clock; It´s my book., It´s your table.).
 • TEST (Unit 2)
 • Unit 3 (I´m hungry): nová slovíčka (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta).

Dne 14.11. se třídní schůzka třídy II.A pro nemoc třídní učitelky nekoná. Náhradní termín sdělím po návratu do školy.

Děkuji za pochopení. Mgr. Zdeňka Vlasáková

 

31.10. – 2.11.

ČJ : učebnice str. 26, práce na listech – opak. druhů vět, pořadí vět.

Čtení : do str. 38, zkoušení básně Listí na podzim.

Písanka : do str. 9.

M : učebnice str. 17 + 18, Geometrie str. 10.

SKN : učebnice str. 8-9 jehličnaté a listnaté stromy, práce na listech – opakování o ovoci a zelenině.

 

22. – 25.10.

ČJ : procvičování a opakování učiva o druzích vět na listech

Čtení : do str. 37, báseň Listí na podzim str. 34 zpaměti do 2.11.

Písanka : do str. 8

M : učebnice do str. 16 a procvičování na listech.

SKN : zemědělské plodiny – na listě,  učebnice str. 8+9 listnaté a jehličnaté stromy

V úterý 23.10  plní žáci 1. stupně úkoly OVOV na školním hřišti i v tělocvičnách – sportovní oblečení i s tepláky a mikinami, bez učení, pouze penál + ŽK + Notýsek.

Objednávky knih donést do 24.10.

Děkuji paní Nguyenové, maminky Jirky a Milana, i paní Nguyenové, maminky Pavla, za připravení ochutnávky vietnamských jídel a nápadité oblečení všech třech chlapců k projektovému vyučování o Vietnamu.

 

15. – 19.10.

ČJ : procvičování a upevňování učiva o druzích vět na listech.

Čtení : do str. 33

Písanka : str. 6.

M : učebnice do str. 13 a procvičování na listech – +  – do 20, sčítání desítek do 100.

SKN : zelenina a její druhy – práce na listech, učebnice str. 6+7 – opakování nových poznatků.

Ve středu 17.10. celoškolní projektové vyučování na téma Vietnam nebo Rusko – bez učení, donést penál, ŽK a notýsek. Konec vyuč. v 11,45 hod., pak oběd a ŠD.                                                                       V tomto týdnu dojde k malým přesunům v rozvrhu hodin.

Děkuji maminkám za nápadité podzimní výrobky!

          


8.- 12. 10.

ČJ : Učebnice do str. 23 a procvičování  na listech – druhy vět.

Čtení : do str. 30, báseň „Podzime,…“ zpaměti do 16.10.

Písanka : str. 5+6.

M : učebnice do str.11 ( NE str. 10 ).

SKN : ovocné stromy a jejich plody, pokojové rostliny – práce na listech, zápis do sešitu.

PČ : 10. donést stavebnici, nejlépe dřevěnou, s geometrickými tělesy (kvádry, krychle, válce, kužely apod.) nebo jinou podobnou.

TV : pokud bude i nadále příznivé počasí, budeme cvičit na hřišti – nutné i tepláky a mikiny.

Děkujeme všem za pomoc se sběrem.

Dne 17.10. budeme pracovat na celoškolním projektu ZE MĚ MY, který je letos zaměřen na život cizinců v ČR, jejich cestu sem i současný život, konkrétně ze zemí Vietnam a Rusko. Pokud můžete jakkoliv přispět nápadem, oblečením, hračkou, obrázky, ochutnávkou jejich jídel nebo přímo vlastním vyprávěním apod., budeme rádi.

 

 

 

1. – 5.10.

ČJ : Učebnice do str.20, rozšiřující práce na listech – druhy vět.    Pošlete chybějící desky s písmeny na skládání vět i pokud máte něco navíc.

Čtení : do str. 26,   str. 23 básnička o podzimu – zpaměti do 9.10.

Písanka : str. 3 + 4.

M : Učebnice do str. 8 – pracujeme i s počitadly, pojem desítky a jednotky.  G – opak. práce na listech.

SKN : opakování o příbuzenských vztazích. Podzim – počasí, kalendář přírody, změny v přírodě.

Připomínám sběr papíru do připraveného kontejneru před školou ve dnech 2.-5.10.

 

 

24. – 27. 9

ČJ : Učebnice do str. 18 – opak. z 1. roč.,  druhy vět – úvod

         Od října budeme asi měsíc až dva potřebovat desky s písmeny z 1. ročníku ke skládání vět – připravte a pošlete    do školy. Máte-li někdo doma písmena navíc a můžete je postrádat, potřebujeme je pro nového žáka Yurie. Děkuji.

Čtení : zkoušení básničky o Náně, článek o sv. Václavovi na str. 16 + str. 18-21 o Amálce naučit číst

Písanka : str. 2 – dodržovat správné tvary a sklon písmen, úprava mezer

M : opak. práce na listech, Učebnice do str. 3

SKN : Modřany, místo, kde žijeme – práce s mapou. Učeb. do str. 4, do sešitu vypracovat str. 4   cv.2  (do 2.10.)

TV : ve čtvrtek odnést cvičební úbor k vyprání. V pondělí opět donést do školy.

28.9. státní svátek

Ve dnech 2.-5.10. bude probíhat sběr papíru – připravujte předem zvážené balíčky.

 


17. – 21. 9.

ČJ : Učebnice do str. 15 – opak. z 1 roč.,    Jak se zdravíme v rodině

Čtení : do str. 15 – nácvik čtení,  str. 10 básnička o Náně a mouše zpaměti do 25.9.

M : opak. práce na listech + – do 20 s přechodem přes desítku,  rýsování přímek a úseček.

SKN : Učeb. str. 3-4 – prostředí, kde žiji.

TV : 20.9. ukázka kriketu

         21.9. orientační běh ( akce celé školy ).

 

 

10. – 14. 9.

ČJ : Učebnice do str.10 – opakování z 1. ročníku,     vypravování o prázdninách.

Čtení : do str. 9 -nácvik  plynulého  čtení,     zkoušení básničky ze str. 6

M : opakovací práce na listech – + – do 20 ,    poznávání geometrických tvarů.

SKN : opak. práce na listech, znalost své adresy bydliště,    bezpečnost cestou do školy.

 

3. – 7.9. 2018

Milé děti, vážení rodiče,

škola volá a proto vás budu čekat v pondělí 3. 9. v 8,45 hod před školou nebo v šatně, pokud by pršelo.      Doneste si s sebou něco na psaní (bez aktovky) a lísteček se zprávou, zdali po vyučování v 8,45 hod půjdete s rodiči domů nebo do školní družiny .                                                                                                                     Těšíme se na vás!                     Zdeňka Vlasáková, učitelka, a Hanka Hobstová,asistentka     

Komentáře jsou uzavřeny.