II.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN  3.10. – 7.10.2022

MATEMATIKA

 • stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 (zautomatizovat)
 • rozšíření oboru do 100 – počítáme po desítkách, jednotkách vzestupně, sestupně
 • platíme papírovými penězi dané částky (desítky, jednotky)
 • vyhledávání čísel na číselné ose 0 – 100
 • sčítání desítek PS str. 12
 • G: rýsujeme přímé čáry, vyznačujeme body, opakujeme rovinné geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), stále nám chybí rýsovací potřeby

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme – věta – slovo – slabika – písmeno (hláska)
 • Nové: Druhy vět str. 18 – 20
 • ČT: čteme psací i tiskací písmo, stále procvičujeme hlasité čtení (plynulost)
 • PS: psaní vět – na začátku velké písmeno, znaménko za větou, opakujeme tvary velkých psacích i tiskacích písmen, opis, přepis, diktát vět
 • SL:  vypravování zážitků

SKN

 • Moje rodina.
 • Práce, povinnosti v domácnosti.

AJ

 • procvičování slovní zásoby – animals: tiger, monkey, zebra, snake, crocodile, lion;
 • Test: přiřazování obrázku ke správnému slovu;
 • procvičujeme I can see… / I can´t see… (Vidím…/Nevidím…) při popisu obrázku;
 • ptáme se: Can you see…? / Can zebras run? 
 • čteme příběh Lenny Lion

INFORMACE

 • chybí nám stále obaly na sešity
 • prosím o podpis měsíčního hodnocení v ŽK
 • podepisování DÚ (nezapomínáme na datum)
 • 7.10. – Rakáčkův atletický trojboj
 • zahajujeme čtení se zápisem knihy do čtenářského deníku (na konci října)

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  26.9. – 30.9.2022

MATEMATIKA

 • číselná řada 0 – 100 – počítáme po desítkách, jednotkách
 • rozlišujeme počet desítek a jednotek, určujeme číslo před, za, hned před, hned za
 • doplňujeme chybějící čísla do číselné řady PS str. 8 – 11
 • desetiminutovka – pamětné odčítání v oboru 0 – 20
 • G: rýsujeme přímé čáry podle pravítka, body (rýsovací potřeby!)

ČESKÝ JAZYK

 • věta – velké písmeno, znaménko za větou
 • vyhledávání slov jednoslabičných, dvoj -, tří – ….
 • uč. str. 16, 17
 • ČT: správná intonace – znaménko za větou, každodenní hlasité čtení
 • PS: psaní velkých psacích písmen (sklon, velikost), diktát slov
 • SL: řazení obrázků – obrázková osnova příběhu

SKN

 • Moje rodina.

AJ

INFORMACE

 • platby:  SS   999   třídní fond = 50,- Kč, fond spotřební materiál = 100,- Kč, dar na pomůcky = 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč (uvádějte vždy jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK str. 1)
 • pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 30.9. – Čtenářské dopoledne – 9.00 – 11.40 hod – knihovna, s sebou oblíbenou knihu
 • prosím o kontrolu notýsků + ŽK, podepisování DÚ

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  19.9. – 23.9.2022

MATEMATIKA

 • počítání do 100 PS str. 5 – 8
 • stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání 0 – 20 (desetiminutovka)
 • SÚ – příklad, odpověď
 • G – bod str. 10 (rýsovací potřeby)

ČESKÝ JAZYK

 • práce s textem – vyhledávání informací
 • slabika, hláska, písmeno – jazykové hry, uč. str. 14 – 16
 • PS – opakování tvarů velkých psacích písmen, psaní slov, diktát
 • ČT – recitace básně “ Ráj domova“, každodenní hlasité čtení
 • SL – komunikační výchova

SKN

 • Bezpečná cesta do školy.
 • Dopravní prostředky.

AJ (Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • trénujeme anglickou abecedu pomocí písničky (k domácímu přehrávání k dispozici zde:
 • procvičujeme slovní zásobu Unit 1 (Playroom Safari), učebnice, str. 6-7): tiger, lion, zebra, monkey, snake, crocodile – nácvik psané podoby anglických slov, rozlišování vyslovované a psané podoby slov;
 • poslech příběhu It´s Otto!, učebnice, str. 8

 • nůžky

INFORMACE

 • platby:  SS   999   třídní fond = 50,- Kč, fond spotřební materiál = 100,- Kč, dar na pomůcky = 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč (uvádějte vždy jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK str. 1)
 • pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč
 • obaly na sešity – 8 ks
 • 21.9. – přespolní běh (cvičební úbor)
 • 28.9. – Den české státnosti

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  12.9. – 16.9.2022

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 20 s přechodem přes 10
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • porovnávání čísel, číselné řady PS str. 3
 • G: geometrické tvary PS str. 9

ČESKÝ JAZYK

 • opakování – věta, slovo, slabika, písmeno, hláska str. 9 – 12
 • SL: modelové situace – pozdravy
 • ČT: čtení tiskacího a psacího písma, hlasité čtení 10 min. každý den
 • PS: procvičování – správný úchop, sezení, sklon písma, tvary

SKN

 • Jsem kamarád – chování ke spolužákům, k dospělým. Orientace ve škole.
 • Bezpečná cesta do školy.

AJ

 

INFORMACE

 • platby:  SS   999   třídní fond = 50,- Kč, fond spotřební materiál = 100,- Kč, dar na pomůcky = 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč (uvádějte vždy jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK str. 1)
 • pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč
 • obaly na sešity – 8 ks
 • 28.9. – Den české státnosti

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  5.9. – 9.9.2022

MATEMATIKA

 • opakování z 1. ročníku – číselná řada 0 – 20 vzestupně, sestupně
 • čísla před, za, hned před, hned za
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu přes 10
 • rozklad čísel – desítky, jednotky, porovnávání čísel PS str. 1 – 2
 • G: geometrické tvary PS str. 4

ČESKÝ JAZYK

 • seznámení s učebnicí – Vzpomínáme na prázdniny str. 5 – 8
 • SL: pozdravy str. 13
 • ČT: každodenní hlasité čtení 10 min
 • PS: opakování tvarů písmen

SKN

 • Jsem školák – režim, školní řád, chování a vztahy ve škole str. 5

INFORMACE

 • vyplněný evidenční lístek
 • platba za sešity – v hotovosti 88,- Kč
 • toaletní potřeby – papírové utěrky + papírové kapesníčky
 • 7.9. třídní schůzka v 17,30 hodin ve třídě II. C, prosím tř. důvěrníka – v 17.00 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy
 • Prosím o vyplnění ŽK (označeno), pravidelnou kontrolu připravenosti na vyučování podle rozvrhu.

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————————–

2.9.2022

 • vyučování končí v 11.40 hod.
 • s sebou – aktovku (rozdávání učebnic), funkční psací potřeby
 • notýsek (prosím podpis)
 • vyplněný evidenční lístek 
 • přezůvky
 • platba za sešity – v hotovosti 88,- Kč
 • toaletní potřeby – papírové utěrky + papírové kapesníčky
 • 7.9. třídní schůzka v 17,30 hodin ve třídě II. C, prosím tř. důvěrníka – v 17.00 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————–

Milí žáci,

věřím, že jste si užili báječné prázdniny a již se těšíte do nové třídy.

Najdete ji na prvním stupni v prvním patře vpravo.

Všechny vás moc zdravím.

PaedDr. Eva Tučková

 

INFORMACE k zahájení  školního roku 2022/23

1.9.2022

 8:00 hod. – zahájení školního roku

8:45 hod. – konec vyučování

S sebou: psací potřeby 

 1. 9.2022

Konec vyučování dle rozvrhu.

Komentáře jsou uzavřeny.