II.A Mgr. Zdeňka Vlasáková

Mgr. Zdeňka Vlasáková

 zdenka.vlasakova@zsrakovskeho.cz

15. – 19.10.

ČJ : procvičování a upevňování učiva o druzích vět na listech.

Čtení : do str. 33

Písanka : str. 6.

M : učebnice do str. 13 a procvičování na listech – +  – do 20, sčítání desítek do 100.

SKN : zelenina a její druhy – práce na listech, učebnice str. 6+7 – opakování nových poznatků.

Ve středu 17.10. celoškolní projektové vyučování na téma Vietnam nebo Rusko – bez učení, donést penál, ŽK a notýsek. Konec vyuč. v 11,45 hod., pak oběd a ŠD.                                                                       V tomto týdnu dojde k malým přesunům v rozvrhu hodin.

Děkuji maminkám za nápadité podzimní výrobky!

          


8.- 12. 10.

ČJ : Učebnice do str. 23 a procvičování  na listech – druhy vět.

Čtení : do str. 30, báseň „Podzime,…“ zpaměti do 16.10.

Písanka : str. 5+6.

M : učebnice do str.11 ( NE str. 10 ).

SKN : ovocné stromy a jejich plody, pokojové rostliny – práce na listech, zápis do sešitu.

PČ : 10. donést stavebnici, nejlépe dřevěnou, s geometrickými tělesy (kvádry, krychle, válce, kužely apod.) nebo jinou podobnou.

TV : pokud bude i nadále příznivé počasí, budeme cvičit na hřišti – nutné i tepláky a mikiny.

Děkujeme všem za pomoc se sběrem.

Dne 17.10. budeme pracovat na celoškolním projektu ZE MĚ MY, který je letos zaměřen na život cizinců v ČR, jejich cestu sem i současný život, konkrétně ze zemí Vietnam a Rusko. Pokud můžete jakkoliv přispět nápadem, oblečením, hračkou, obrázky, ochutnávkou jejich jídel nebo přímo vlastním vyprávěním apod., budeme rádi.

 

 

 

1. – 5.10.

ČJ : Učebnice do str.20, rozšiřující práce na listech – druhy vět.    Pošlete chybějící desky s písmeny na skládání vět i pokud máte něco navíc.

Čtení : do str. 26,   str. 23 básnička o podzimu – zpaměti do 9.10.

Písanka : str. 3 + 4.

M : Učebnice do str. 8 – pracujeme i s počitadly, pojem desítky a jednotky.  G – opak. práce na listech.

SKN : opakování o příbuzenských vztazích. Podzim – počasí, kalendář přírody, změny v přírodě.

Připomínám sběr papíru do připraveného kontejneru před školou ve dnech 2.-5.10.

 

 

24. – 27. 9

ČJ : Učebnice do str. 18 – opak. z 1. roč.,  druhy vět – úvod

         Od října budeme asi měsíc až dva potřebovat desky s písmeny z 1. ročníku ke skládání vět – připravte a pošlete    do školy. Máte-li někdo doma písmena navíc a můžete je postrádat, potřebujeme je pro nového žáka Yurie. Děkuji.

Čtení : zkoušení básničky o Náně, článek o sv. Václavovi na str. 16 + str. 18-21 o Amálce naučit číst

Písanka : str. 2 – dodržovat správné tvary a sklon písmen, úprava mezer

M : opak. práce na listech, Učebnice do str. 3

SKN : Modřany, místo, kde žijeme – práce s mapou. Učeb. do str. 4, do sešitu vypracovat str. 4   cv.2  (do 2.10.)

TV : ve čtvrtek odnést cvičební úbor k vyprání. V pondělí opět donést do školy.

28.9. státní svátek

Ve dnech 2.-5.10. bude probíhat sběr papíru – připravujte předem zvážené balíčky.

 


17. – 21. 9.

ČJ : Učebnice do str. 15 – opak. z 1 roč.,    Jak se zdravíme v rodině

Čtení : do str. 15 – nácvik čtení,  str. 10 básnička o Náně a mouše zpaměti do 25.9.

M : opak. práce na listech + – do 20 s přechodem přes desítku,  rýsování přímek a úseček.

SKN : Učeb. str. 3-4 – prostředí, kde žiji.

TV : 20.9. ukázka kriketu

         21.9. orientační běh ( akce celé školy ).

 

 

10. – 14. 9.

ČJ : Učebnice do str.10 – opakování z 1. ročníku,     vypravování o prázdninách.

Čtení : do str. 9 -nácvik  plynulého  čtení,     zkoušení básničky ze str. 6

M : opakovací práce na listech – + – do 20 ,    poznávání geometrických tvarů.

SKN : opak. práce na listech, znalost své adresy bydliště,    bezpečnost cestou do školy.

 

3. – 7.9. 2018

Milé děti, vážení rodiče,

škola volá a proto vás budu čekat v pondělí 3. 9. v 8,45 hod před školou nebo v šatně, pokud by pršelo.      Doneste si s sebou něco na psaní (bez aktovky) a lísteček se zprávou, zdali po vyučování v 8,45 hod půjdete s rodiči domů nebo do školní družiny .                                                                                                                     Těšíme se na vás!                     Zdeňka Vlasáková, učitelka, a Hanka Hobstová,asistentka     

Komentáře jsou uzavřeny.