II.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Sloh – různé pozdravy (rozvoj komunikace)

Věta – začátek, konec

Učebnice do str. 15

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 2

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 9, Pracovní sešit str. 6, 9

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

  • 27.9. – ředitelské volno
  • 28.9. – Den české státnosti

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. – 17. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 12

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 7, Pracovní sešit do str. 5

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace ve škole

Cesta do školy

 

OSTATNÍ:

17. 9.  Akce ŠD od 13:00 do 15:00 hod. ve Viničním domku – „Cestou zemí Českou“ 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. – 10. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s učebnicí ČJ, slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. 2

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby z 1. ročníku

Seznámení s učebnicí, s pracovním sešitem

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

 

OSTATNÍ:

6.9. a 9. 9. testování dětí na Covid 19 (antigenní testy)

8.9. Olympijský běh – cvičební úbor a boty na ven

8.9. od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA (vstup rodičů do školy s respirátorem)

 

 

Milé děti,

ve středu 1.9. začíná nový školní rok. Budou z vás již druháci!

Sejdeme se v naší třídě do 7:55 hodin a končit budeme v 8:45 hodin.

Těšíme se na vás všechny!

Olga Burdová a Jakub Říský

1.9. 2021 – zahájení školního roku, testování na Covid 19

2.9. 2021 – rozdávání učebnic, seznámení se Školním řádem, vyučování podle rozvrhu

Od 3.9. 2021 – vyučování podle rozvrhu zaměřeno ve všech předmětech na opakování z 1. třídy

 

Komentáře jsou uzavřeny.