II.C Ing. Jozef Palasthy

Týdenní plán 14. 10.  – 18. 10.

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět. Opis a přepis písmen, slov, jednoduchých vět.

Učebnice do strany 24

Písanka do strany 5

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100.

Přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončení ústního zkoušení. Docvičení učiva 1. lekce.

Unit 2 School time.  Slovní zásoba (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher)

SVĚT KOLEM NÁS

Písemné opakování témat:  dopravní výchova, rodina.

Okolí bydliště.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 17.10. Ukázka a beseda – sovy, dravci / vybíráme 50,- Kč

Přeju hezký týden

Ing. Jozef Palásthy

jozef.palasthy@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 14. 10. -18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Unit 1 Zvířata/Animals

  •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
  • poslech a čtení příběhu Lenny Lion
  • souhrnné opakování Unit 1 a příprava na test.
  • odkaz k domácímu procvičování na počítači 

 

Týdenní plán 7. 10. -11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Druhy vět . ! ?

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel po desítkách do 100

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK (J. Palasthy, J. Havlíčková): Happy House 2 

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosíme, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Odkaz k domácímu procvičování angličtiny na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na následující odkaz se otevře webová stránka na procvičování AJ podle učebnice Happy House 2 (trénování slovní zásoby, písničky, příběhy, jednoduché hry):

Unit 1 Zvířata/Animals

  •  procvičování slovní zásoby (výslovnost slov + psaná podoba slov: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
  • písničky On safari!, Can you snap?
  • mluvíme: I can see…/I can´t see… (Vidím…/Nevidím…), Can you see…? – Yes. No. (Vidíš…?), Can (zebras) run? (Umí (zebry) běhat?).

SKN

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice

Práce a povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Vážení rodiče,

SBĚR STARÉHO PAPÍRU, VÍČEK A HLINÍKU proběhne v termínu od 8. 10. -15. 10. 2019,vždy ráno od 7.00 do 7.55 hod. u barevné brány. Sběr odevzdávejte svázaný a zvážený, pokud nemáte váhu, velmi rádi zvážíme sami. Děkujeme za spolupráci.

Přeju Vám hezký týden 🙂

 

Týdenní plán 30. 9. -4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Věta

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel do 20

Geometrické tvary, přímá čára

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Moji kamarádi a já

Rodina byt

OSTATNÍ

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

1.10. od 08:00 do 09:30 prevence na téma: bezpečný internet

1.10 začíná šachový kroužek

Prosím pošlete po dětech 16 kč na písanku z češtiny (stojí 19 Kč, o 3 Kč jsem od Vás vysbíral více u platbách sa sešity) 

Přeju úspěšný týden 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny.