II.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27.6. – 30.6.2022

27.6. Odevzdávání učebnic, vyklizení šatní skříňky, hry ve třídě – vědomostní, postřehové, zábavné …

28.6. Botanická zahrada – exkurze

29.6. Sportovní dopoledne – oblečení i obuv na ven

30.6. Rozdávání vysvědčení (prosíme o sdělení, zda vaše dítě půjde do školní družiny)

HURÁÁÁ – PRÁZDNINY !

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.6. – 24.6.2022

ČESKÝ JAZYK

Souhrnné opakování učiva 2. ročníku

Učebnice str. 104 – 107

Psaní – opis a přepis slov, vět; dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení deseti

Geometrie – procvičování rýsování a měření délky úsečky

Pracovní sešit 3. díl – do str. 30

ANGLICKÝ JAZYK

Playtime – dokončení, opakování

Učebnice do str. 65

Pracovní sešit do str. 63

SVĚT KOLEM NÁS

Bezpečné chování

Prevence – nebezpečné látky, úrazy, situace

Učebnice str. 28, 29, 41

OSTATNÍ:

 • 22.6.  Olympijský běh  (cvičební úbor)
 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 13.6. – 17.6.2022

ČESKÝ JAZYK

Souhrnné opakování

Sloh – tvoření vět, popis obrázku

Učebnice str. 103, 106, 107

Psaní – opis a přepis slov, vět; dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení devíti

Pracovní sešit 3. díl – do str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

Playtime 

Učebnice do str. 63

Pracovní sešit do str. 62

SVĚT KOLEM NÁS

Základní hygienické návyky

Zdravá výživa

Učebnice str. 24, 26, 27

OSTATNÍ:

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.6. – 10.6.2022

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov

Učebnice do str. 102

Opakování – druhy vět

Psaní – opis a přepis slov, vět; dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení devíti

Pracovní sešit 3. díl – do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

Playtime 

Učebnice do str. 61

Pracovní sešit do str. 59

SVĚT KOLEM NÁS

Důležitá telefonní čísla

Učebnice str. 31

OSTATNÍ:

10.6. Den s koloběžkou od 10:00 do 11:40 hodin

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.5. – 3.6.2022

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov

Učebnice do str. 100

Opakování – druhy vět

Psaní – opis a přepis slov, vět; dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Čtení s porozuměním

Do konce týdne odevzdat čtenářský deník

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení osmi

Geometrie – rýsování a měření délky úsečky

Pracovní sešit 3. díl –y do str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime (a dress, sandals, shorts, a sunhat, a t-shirt, trainers) – dokončení

Učebnice do str. 57

Pracovní sešit do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Místo, kde žiji

Učebnice str. 3

OSTATNÍ:

 • 30.5. Celoškolní sportovní soutěž – překážková dráha / 3.vyuč. hod.                                                                                              (sportovní oblečení i obuv na ven)
 •  31.5. Třídní schůzka od 17:30 hod.
 •   1.6.  MDD – od 8:00 do 12:35 hodin (program ve třídě i venku)
 •  2.6.  Školní kolo deskových her – soutěž „Rychlá šestka“ (1. vyuč. hod.)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23.5. – 27.5.2022

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov

Učebnice do str. 99

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str.  27

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení osmi

Pracovní sešit 3. díl – do str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime (a dress, sandals, shorts, a sunhat, a t-shirt, trainers)

Učebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 53

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví

První pomoc

Učebnice str. 24, 25

OSTATNÍ:

 • 23.5. Fotografování tříd
 • 31.5. Třídní schůzka od 17:30 hod.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 16.5. – 20.5.2022

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov

Sloh – druhy pozdravů, slušné chování

Učebnice do str. 97

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str.  25, 26

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení sedmi

Pracovní sešit 3. díl – do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime (a dress, sandals, shorts, a sunhat, a t-shirt, trainers)

Učebnice do str. 53

Pracovní sešit do str. 51

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské smysly

Etapy lidského života

Učebnice str. 23, 24

OSTATNÍ:

 • Celoškolní projekt „Putování Prahou“ jsme takto zpracovali:

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 9.5. – 13.5.2022

ČESKÝ JAZYK

Slabiky BĚ – PĚ – VĚ – MĚ

Učebnice do str. 94

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str.  24

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení sedmi

Pracovní sešit 3. díl – do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime (a dress, sandals, shorts, a sunhat, a t-shirt, trainers)

Učebnice do str. 51

Pracovní sešit do str. 48

SVĚT KOLEM NÁS

Hospodářská a domácí zvířata

Učebnice str. 34, 35

OSTATNÍ:

 • 11. – 13.5. Celoškolní projekt „Putování Prahou“ (11.5. park Jezerka, 12. – 13.5. zpracovávání, výstava ve škole)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 2.5. – 6.5.2022

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

Program sportovního soustředění bude od pondělí do čtvrtka dle rozpisu, který mají děti v notýsku (sraz v 7:50 hodin, návrat dle rozvrhu). V pátek se uskuteční výjezd do BEROUNA, s návratem            do 15:00 hodin. 

Celý týden bude zaměřen na míčové hry, atletiku a turistiku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.4. – 29.4.2022

ČESKÝ JAZYK

Slabiky BĚ – PĚ – VĚ – MĚ

Učebnice do str. 92

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str.  23

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení sedmi

Pracovní sešit 3. díl – do str. 15

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Učebnice do str. 47

Pracovní sešit do str. 45

SVĚT KOLEM NÁS

Hospodářská a domácí zvířata

Učebnice str. 34, 35

OSTATNÍ:

2. – 6.5. SPORTOVNĚ TURISTICKÝ TÝDEN

 • vybíráme 300,- Kč 
 • bližší informace zaslány emailem
 
 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.4. – 22.4.2022

ČESKÝ JAZYK

Slabiky DĚ – TĚ – NĚ

Učebnice do str. 88

Sloh – slova citově zabarvená

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 20, 21

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení šesti

Geometrie – úsečka

Pracovní sešit 3. díl – do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Učebnice do str. 45

Pracovní sešit do str. 43

SVĚT KOLEM NÁS

Hospodářská a domácí zvířata

Učebnice str. 34, 35

OSTATNÍ:

 • Den Země – celoškolní akce v okolí školy (2. vyučovací hodinu)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.4. – 15.4.2022

ČESKÝ JAZYK

Slabiky DĚ – TĚ – NĚ

Učebnice do str. 85

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 18, 19

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení šesti

Pracovní sešit 3. díl – do str. 11

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Učebnice do str. 44

Pracovní sešit do str. 42

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoční zvyky a tradice

OSTATNÍ:

 •  11.4. na VV – přinést 2 vyfouknutá vajíčka
 • 14. 4. (Zelený čtvrtek) – velikonoční prázdniny
 •  15.4. – 18. 4. Velikonoční svátky

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.4. – 8.4.2022

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

Učebnice do str. 83

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 16, 17

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení šesti

Pracovní sešit 3. díl – do str.9

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Učebnice do str. 43

Pracovní sešit do str. 41

SVĚT KOLEM NÁS

Volně žijící živočichové

Učebnice str. 10, 11

OSTATNÍ:

 • 6.4. Školní kolo soutěže v  recitaci 
 
 
 
 

TÝDENNÍ PLÁN 28.3. – 1.4.2022

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

Učebnice do str. 83

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 16, 17

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení pěti

Geometrie – přímka

Pracovní sešit 3. díl – do str.7

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Učebnice do str. 42

Pracovní sešit do str. 39

SVĚT KOLEM NÁS

Volně žijící živočichové

Učebnice str. 10, 11

OSTATNÍ:

 • 29.3. Celoškolní soutěž ve šplhu
 • 30.3. Třídní schůzky od 17:30 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.3. – 25.3.2022

ČESKÝ JAZYK

Předložky

Opakování a procvičování

Učebnice do str. 80

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 14, 15

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení pěti

Pracovní sešit 3. díl – do str.4

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Základní místnosti domu/bytu – a bathroom, a kitchen, a hall, a bedroom, a sitting room

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života

OSTATNÍ:

 • Trénujeme na celoškolní soutěž ve šplhu.
 • Ve středu 23.3. proběhne třídní kolo v recitaci – básnička dle vlastního výběru (2 sloky)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.3. – 18.3.2022

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Vlastní jména

Předložky

Učebnice do str. 79

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 11, 13

Čtení s porozuměním

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení čtyřmi

Násobení pěti

Pracovní sešit 2. díl – dokončení

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Základní místnosti domu/bytu – a bathroom, a kitchen, a hall, a bedroom, a sitting room

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života

OSTATNÍ:

 • 7.3. – 13.3.2022 – jarní prázdniny
 • Trénujeme na celoškolní soutěž ve šplhu.

SKN: Životní podmínky člověka (learningapps.org)


TÝDENNÍ PLÁN 28.2. – 4.3.2022

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Vlastní jména

Učebnice do str. 76

Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

Písanka 2 – str. 8, 11

Čtení s porozuměním

Čtenářský deník s přečtenou knihou – PŘINÉST ve středu 2.3.

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Porovnávání čísel do 100

Násobení a dělení čtyřmi 

Pracovní sešit 2. díl – do str. 29

ANGLICKÝ JAZYK

My house

Základní místnosti domu/bytu – a bathroom, a kitchen, a hall, a bedroom, a sitting room

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života

OSTATNÍ:

 • 28.2. Celoškolní sportovní soutěž – skákání snožmo přes švihadlo (z třídního kola postoupilo 9 žáků)
 • Kurz bruslení úspěšně zakončen. Od pondělí opět výuka dle rozvrhu.
 • 7.3. – 13.3.2022 – jarní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.2. – 25.2.2022

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné – opakování

Sloh – slušné chování

Učebnice do str. 72

Procvičování psaní slov a vět

Písanka 2 – do str. 7

Čtení veršovaných textů

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení čtyřmi – procvičování

Pracovní sešit 2. díl – do str. 27

ANGLICKÝ JAZYK

I have got …

Slovíčka – big, small, black, blond, brown, red

Učebnice do str. 37

Pracovní sešit do str. 35

SVĚT KOLEM NÁS

Základní části lidského těla – opakování

OSTATNÍ:

 • 23.2. Kurz bruslení – HC Kobra (6.lekce/poslední)
 • 24.2. Třídní kolo v recitaci (báseň – 2 sloky, dle vlastního výběru)

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.2. – 18.2.2022

ČESKÝ JAZYK

Obojetné souhlásky 

Učebnice do str. 71

Procvičování psaní slov a vět

Písanka 2 – do str. 5

Pohádky – čtení a reprodukce textu

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení třemi – procvičování

Násobení čtyřmi

Pracovní sešit 2. díl – do str. 27

ANGLICKÝ JAZYK

I have got …

Slovíčka – big, small, black, blond, brown, red

Učebnice do str. 37

Pracovní sešit do str. 35

SVĚT KOLEM NÁS

Základní části lidského těla

OSTATNÍ:

 •   14.2. Testování na Covid 19 
 •   16.2. Kurz bruslení – HC Kobra (5.lekce)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.2. – 11.2.2022

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké – procvičování

Učebnice str. 65  – 68

Procvičování psaní slov a vět

Písanka 2 – do str. 3

Pohádky – čtení a reprodukce textu

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení třemi 

Pracovní sešit 2. díl – do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

I have got …

Slovíčka – big, small, black, blond, brown, red

Učebnice do str. 35

Pracovní sešit do str. 32

SVĚT KOLEM NÁS

Základní části lidského těla

OSTATNÍ:

 •   7.2. Testování na Covid 19 
 •  9.2.  Kurz bruslení – HC Kobra (4.lekce)

 

TÝDENNÍ PLÁN 31.1. – 4.2.2022

ČESKÝ JAZYK

Spojky 

Souvětí

Učebnice do str. 63

Procvičování psaní slov a vět

Písanka 2 – str. 1

Pohádky – čtení a reprodukce textu

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení třemi 

Geometrie – bod.

Pracovní sešit 2. díl – do str. 23 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces (ear, eye, face, hair, mouth, nose)

Učebnice do str. 33

Pracovní sešit do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Volný čas

Učebnice str. 28, 29

OSTATNÍ:

 •   31.1. Testování na Covid 19 
 •   31.1. Rozdávání výpisu z vysvědčení (5. vyučovací hodinu)
 •    2.2.  Kurz bruslení – sejdeme se ve třídě, odchod ze školy v 8:20 hodin, předpokládaný návrat v 11:45 hodin. Kurz probíhá v HC Kobra – doprava: tramvaj, autobus. Děti přijdou do školy ve vhodném sportovním oblečení (podkolenky nebo vyšší ponožky). S sebou v batohu: brusle, hadřík na otření bruslí, rukavice, helmu, svačinu, pití.  Poslední – pátou vyučovací hodinu se budou děti učit – M/ČJ. Na vyučování nebudou nosit nic. Vše potřebné budou mít ve škole.
 •  4.2. Pololetní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24.1. – 28.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Měkké souhlásky

Spojky 

Učebnice do str. 61

Procvičování psaní slov a vět

Pohádky – čtení a reprodukce textu

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení dvěma. 

Geometrie – bod.

Pracovní sešit 2. díl – do str. 22 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces (ear, eye, face, hair, mouth, nose)

Učebnice do str. 33

Pracovní sešit do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Volný čas

Učebnice str. 28, 29

OSTATNÍ:

 •   24.1. Testování na Covid 19
 •   26.1.2022 Kurz bruslení – sejdeme se ve třídě, odchod ze školy v 8:20 hodin, předpokládaný návrat v 11:45 hodin. Kurz probíhá v HC Kobra – doprava: tramvaj, autobus. Děti přijdou do školy ve vhodném sportovním oblečení (podkolenky nebo vyšší ponožky). S sebou v batohu: brusle, hadřík na otření bruslí, rukavice, helmu, svačinu, pití.  Poslední – pátou vyučovací hodinu se budou děti učit – M/ČJ. Na vyučování nebudou nosit nic. Vše potřebné budou mít ve škole.
 • 31.1. Rozdávání výpisu z vysvědčení (5. vyučovací hodinu)
 •  4.2. Pololetní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 17.1. – 21.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Měkké souhlásky

Učebnice do str. 61

Sloh – vyprávění podle obrázků

Písanka str. 29, 30

Procvičování psaní slov a vět

Čtení a reprodukce textu, dramatizace

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Násobení a dělení dvěma. 

Pracovní sešit 2. díl – do str. 19 

ANGLICKÝ JAZYK

I am hungry – dokončení

Opakování : Do you like…? Yes, i like…/ No, i don’t like…

Učebnice do str. 31

Pracovní sešit do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas

Člověk a práce – povolání

Učebnice str. 15, 17

Papírové hodiny

OSTATNÍ:

 •   17.1. Testování na Covid 19
 •   Na SKN přinést papírové hodiny
 •  19.1.2022 Kurz bruslení – sejdeme se ve třídě, odchod ze školy v 8:20 hodin, předpokládaný návrat v 11:45 hodin. Kurz probíhá v HC Kobra – doprava: tramvaj, autobus. Děti přijdou do školy ve vhodném sportovním oblečení (podkolenky nebo vyšší ponožky). S sebou v batohu: brusle, hadřík na otření bruslí, rukavice, helmu, svačinu, pití.  Poslední – pátou vyučovací hodinu se budou děti učit – M/ČJ. Na vyučování nebudou nosit nic. Vše potřebné budou mít ve škole.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.1. – 14.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Shrnutí – souhlásky tvrdé

Opakování, procvičování

Učebnice str. 53, 55

Měkké souhlásky

Učebnice str. 56, 57

Sloh – vyprávění podle obrázků

Písanka str. 28, 29

Procvičování psaní slov a vět

Čtení a reprodukce textu, dramatizace

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Násobení dvěma. 

Pracovní sešit 2. díl – do str. 17 

ANGLICKÝ JAZYK

Do you like …? Yes/No

Učebnice do str. 28

Pracovní sešit do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas

Učebnice str. 17

Papírové hodiny

OSTATNÍ:

 •   10.1. a 13.1.2022 Testování na Covid 19
 •   Na SKN přinést papírové hodiny
 •  12.1.2022 Zahajujeme kurz bruslení – sejdeme se ve třídě, odchod ze školy v 8:20 hodin, předpokládaný návrat v 11:45 hodin. Kurz bude probíhat v HC Kobra – doprava: tramvaj, autobus. Děti přijdou do školy ve vhodném sportovním oblečení (podkolenky nebo vyšší ponožky). S sebou v batohu: brusle, hadřík na otření bruslí, rukavice, helmu, svačinu, pití.  Poslední – pátou vyučovací hodinu se budou děti učit – M/ČJ. Na vyučování nebudou nosit nic. Vše potřebné budou mít ve škole.
 •  12.1.2022 Konzultace online – TEAMS  (individuálně domluvený čas)

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 7.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 52

Písanka str. 25 – 27

Procvičování psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení a dělení

Pracovní sešit 2. díl – do str. 14 

ANGLICKÝ JAZYK

I like …/ I don´t like …

Učebnice do str. 26

Pracovní sešit do str. 23

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas

Pracovní sešit str. 17

OSTATNÍ:

 •   3.1. a 6.1.2022 Testování na Covid 19
 •   4.1.2022 Novoroční turnaj v míčované se konat nebude, o náhradním termínu budeme informovat
 •  12.1.2022 Kurz bruslení – info viz přihláška
 •  12.1.2022 Konzultace online – TEAMS

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.12. – 22. 12.2021

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 49

Procvičování psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

Pracovní sešit 2. díl – do str. 12 

ANGLICKÝ JAZYK

Christmas time

Učebnice str. 68, 69

Pracovní sešit str. 66

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční zvyky a tradice

OSTATNÍ:

 • 22.12.2021 Projektový den „Vánoce v naší třídě“
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 vánoční prázdniny
 •   3.1.2022 Testování na Covid 19
 •   4.1.2022 Novoroční turnaj v míčované – cvičební úbor s sebou

Vážení rodiče, 

přejeme vám všem i „našim“ dětem radostné Vánoce a hodně zdraví v roce 2022.

Olga Burdová a Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 13.12. – 17. 12.2021

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 49

Psaní písmen Q, X

Procvičování psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

Pracovní sešit 2. díl – do str. 10 

 ANGLICKÝ JAZYK

I am hungry – bread, cheese, fish, pasta, rice, yoghurt

Christmas time

Učebnice do str. 24

Pracovní sešit do str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční zvyky a tradice

OSTATNÍ:

 • Do pondělí 13.12. prosíme uhradit KURZ BRUSLENÍ

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.12. – 10. 12.2021

ČESKÝ JAZYK

Samohlásky, dvojhlásky

Sloh: Oslovení různých lidí, zdvořilost v jednání

Učebnice do str. 44

Procvičování psaní písmen, slov, vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit 2. díl – do str. 8

 ANGLICKÝ JAZYK

I am hungry – bread, cheese, fish, pasta, rice, yoghurt

Učebnice do str. 23

Pracovní sešit do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Cestování, nakupování, služby, řemesla

Učebnice str. 13 – 15

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakresli anděla, čerta a případně nadílku od Mikuláše.

PRACOVNÍ VÝCHOVA

Pomáhej doma s pečením vánočního cukroví nebo s úklidem.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyber si jednu nejoblíbenější vánoční písničku, kterou si pak společně ve škole zazpíváme.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Každé ráno se protáhni a udělej alespoň 3 cviky, které děláme ve škole při rozcvičce .

OSTATNÍ:

6.12. – 8.12. ONLINE VÝUKA – dle zadání v TEAMS
9.12. Výuka ve škole – nástup s platným PCR testem
 
 
 
TÝDENNÍ PLÁN 29.11. – 3. 12.2021

ČESKÝ JAZYK

Samohlásky, dvojhlásky

Učebnice do str. 42

Procvičování psaní písmen, slov, vět

Písanka (1.díl) str. 20 – 21

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Příklady se závorkami

Pracovní sešit 2. díl – do str. 4

 ANGLICKÝ JAZYK

How many (cars)? School time – dokončení

Učebnice do str. 21

Pracovní sešit do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Rozlišování a třídění odpadu

OSTATNÍ:

29.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

29.11.  Program prevence (1. – 2. vyučovací hodina): Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.11. – 26. 11.2021

ČESKÝ JAZYK

Samohlásky, dvojhlásky

Učebnice do str. 37

Sloh – zdvořilost v jednání

Procvičování psaní písmen, slov, vět

Písanka (1.díl) do str. 17

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Geometrie – přímá, křivá, lomená čára

Pracovní sešit do str. 30

 ANGLICKÝ JAZYK

How many (cars)?

Učebnice do str. 20

Pracovní sešit do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

Různé druhy materiálů

OSTATNÍ:

22.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

24.11. OVOV – Olympijský diplom (cvičební úbor a obuv do tělocvičny)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.11. – 19. 11.2021

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek

Samohlásky

Učebnice do str. 35

Procvičování psaní písmen a slov

Psaní vět

Písanka (1.díl) do str. 16

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 27

 ANGLICKÝ JAZYK

This is my/your friend

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Učebnice do str. 18

Pracovní sešit do str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

Společenské chování

Učebnice str. 18

OSTATNÍ:

15.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8.11. – 12. 11.2021

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika – hláska

Učebnice do str. 32

Procvičování psaní písmen a slov

Psaní vět

Písanka (1.díl) do str. 14

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 22

ANGLICKÝ JAZYK

This is my/your friend

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Učebnice do str. 18

Pracovní sešit do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář – měsíce

Učebnice str. 17

OSTATNÍ:

8.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

10.11. Třídní schůzka  – ON LINE  od 17:00 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.11. – 5. 11.2021

1.11. při nástupu žáků k prezenční výuce budou mít žáci platné potvrzení o negativním výsledku z PCR testu na Covid 19. 

Více informací na hlavní stránce školy.

ČESKÝ JAZYK

Pořadí vět

Věta – slovo – slabika

Učebnice do str. 28

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 11

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100 

Porovnávání čísel

Geometrie – přímá čára

Pracovní sešit do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

School time

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Učebnice do str. 16

Pracovní sešit do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období

Vztah člověka k přírodě

Učebnice str. 17

OSTATNÍ:

1.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

10.11. Třídní schůzka 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.10. – 29. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět – procvičování

Učebnice do str. 25

Procvičování psaní písmen a slov

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100 

Porovnávání čísel

Pracovní sešit do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK

School time

Učebnice do str. 16

Pracovní sešit do str. 13

OSTATNÍ:

 • 27. a 29.10. – podzimní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.10. – 22. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět

Učebnice do str. 24

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 8

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100 

Pracovní sešit do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

School time

Učebnice do str. 15

Pracovní sešit do str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

Okolí bydliště

Ochrana zeleně, ochrana životního prostředí

Učebnice str. 3

OSTATNÍ:

 • 19.10. Dravci v letu – beseda s ukázkami 
 • 27. a 29.10. – podzimní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.10. – 15. 10.2021

 

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 21

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 5

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po jedné v oboru čísel do 100 

Pracovní sešit do str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice do str. 13

Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice. Práce a povinnosti v domácnosti.

Učebnice str. 4

OSTATNÍ:

 • 19.10. Dravci v letu – beseda s ukázkami 
 • 27. a 29.10. – podzimní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.10. – 8. 10.2021

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ TÝDEN II.C

PO   4.10. LES LHOTKA               sraz v 7:50 hodin/ návrat ve 12:35 hodin/ oběd ve škole
ÚT   5.10.  KRČSKÝ LES               sraz v 7:50 hodin/ návrat v 15:00 hodin/ oběd odhlášen
ST    6.10.  AREÁL RAK                sraz v 7:50 hodin/ návrat ve 12:35 hodin/ oběd ve škole
ČT    7.10. PETŘÍN, BLUDIŠTĚ  sraz v 7:50 hodin/ návrat v 15:00 hodin/ oběd odhlášen
PÁ    8.10.  AREÁL RAK                sraz v 7:50 hodin/ návrat v 11:40 hodin/ oběd ve škole

Celý týden bude zaměřen na sportování a turistiku.

Ve středu se zúčastníme celoškolní soutěže – PŘESPOLNÍ BĚH

V úterý a ve čtvrtek využijeme MHD.

Po celý týden nutné sportovní oblečení, sportovní obuv.

V batůžku s sebou: pláštěnka, svačina/oběd, pití.

 

 • Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)
 • Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.
 • Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300SS: 555VS: individuálníčástka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.9. – 1. 10.2021

 

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 18

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 3

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 4

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

I can/ I can’t see a (monkey). Can you see a (monkey)? Yes/ No.

Učebnice do str. 10, Pracovní sešit str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky – dokončení

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 30.9. –  Rakáčkův atletický trojboj – areál Rak
 • 4. – 8.10. Sportovně turistický týden

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Sloh – různé pozdravy (rozvoj komunikace)

Věta – začátek, konec

Učebnice do str. 15

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 2

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 9, Pracovní sešit str. 6, 9

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. – 17. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 12

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 7, Pracovní sešit do str. 5

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace ve škole

Cesta do školy

 

OSTATNÍ:

17. 9.  Akce ŠD od 13:00 do 15:00 hod. ve Viničním domku – „Cestou zemí Českou“ 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. – 10. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s učebnicí ČJ, slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. 2

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby z 1. ročníku

Seznámení s učebnicí, s pracovním sešitem

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

 

OSTATNÍ:

6.9. a 9. 9. testování dětí na Covid 19 (antigenní testy)

8.9. Olympijský běh – cvičební úbor a boty na ven

8.9. od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA (vstup rodičů do školy s respirátorem)

 

 

Milé děti,

ve středu 1.9. začíná nový školní rok. Budou z vás již druháci!

Sejdeme se v naší třídě do 7:55 hodin a končit budeme v 8:45 hodin.

Těšíme se na vás všechny!

Olga Burdová a Jakub Říský

1.9. 2021 – zahájení školního roku, testování na Covid 19

2.9. 2021 – rozdávání učebnic, seznámení se Školním řádem, vyučování podle rozvrhu

Od 3.9. 2021 – vyučování podle rozvrhu zaměřeno ve všech předmětech na opakování z 1. třídy

 

Komentáře jsou uzavřeny.