II.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27.11. – 1.12.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda – učebnice str. 108
 • Rozdělení hlásek
 • Samohlásky – krátké, dlouhé
 • Učebnice do str. 38
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psaní – opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • How many (cars)?
 • Učebnice str. 18, 20
 • Pracovní sešit str. 18

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • Závorky
 • Pracovní sešit – dokončení

SVĚT KOLEM NÁS

 • Různé druhy materiálu

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, lepidlo, fix k tabulce
 • 29.11. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda – seznámení – učebnice str. 108
 • Rozdělení hlásek
 • Samohlásky
 • Učebnice do str. 33
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psaní – prohlubování nácviku písmen, opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Vyjádření počtu: How many (cars)?
 • Učebnice str. 20
 • Pracovní sešit str. 17

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – přímá, křivá a lomená čára
 • Pracovní sešit do str. 29

SVĚT KOLEM NÁS

 • Společenské chování
 • Učebnice str. 18

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, lepidlo, fix k tabulce
 • 30.11. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu

TÝDENNÍ PLÁN 13.11. – 17.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Dělení slov na konci řádku
 • Věta, slovo, slabika, hláska
 • Učebnice do str. 31
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – prohlubování nácviku písmen, opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • This is my/your (friend) – It is a (red) clock
 • Učebnice str. 15, 16
 • Pracovní sešit str. 15

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání  do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Pracovní sešit do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

 • Kalendář – měsíce
  Učebnice str. 17

INFORMACE

 • 15.11. Konzultace s přihlášenými rodiči – emailem zaslán čas
 • 17.11. Státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN 6.11. – 10.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – opakování
 • Věta, slovo, slabika, hláska
 • Učebnice do str. 30
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – prohlubování nácviku písmen, opis a přepis slov, vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Anglická abeceda
 • Učebnice str. 4, 5
 • Pracovní sešit str. 14

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání  do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Pracovní sešit do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

 • Roční období
 • Vztah člověka a přírody

INFORMACE

 • 7.11. Závod požárnické všestrannosti a brannosti (10:00 – 11:40 hod.), areál Rak a Ráček – nutné sportovní oblečení a obuv na ven

TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 3.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – opakování
 • Pořadí vět
 • Sloh – vyprávění podle obrázků
 • Učebnice do str. 26
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – prohlubování nácviku písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • School time ( a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • Učebnice str. 15
 • Pracovní sešit str. 12, 13

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek
 • Porovnávání čísel do 100
 • Geometrie – přímá čára
 • Pracovní sešit do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

 • Domov
 • Okolí bydliště a ochrana zeleně
 • Učebnice str. 3

INFORMACE

 • 30.10. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu
 • 3.11. beseda s olympijským sportovcem

TÝDENNÍ PLÁN 23.10. – 27.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – věta rozkazovací, věta přací
 • Učebnice do str. 22
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – velká písmena, přepis a opis slov, jednoduchých vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can (zebras) (run/climb trees/fly)?
 • Učebnice str. 11
 • Pracovní sešit str. 10, 11

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek
 • Porovnávání čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 16

SVĚT KOLEM NÁS

 • Práce a povinnosti v domácnosti
 • Učebnice str. 19

INFORMACE

 • 26. – 27.10. podzimní prázdniny
 • 30.10. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu

TÝDENNÍ PLÁN 16.10. – 20.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět – věta oznamovací, věta tázací
 • Učebnice do str. 20
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – velká písmena, přepis a opis slov, jednoduchých vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can (zebras) (run/climb trees/fly)?
 • Učebnice str. 11
 • Pracovní sešit str. 10, 11

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání desítek
 • Číselná osa
 • Čtení a zápis čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

 • Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • Učebnice str. 4

INFORMACE

 • 26. – 27.10. podzimní prázdniny
 • 30.10. odevzdat čtenářský deník

TÝDENNÍ PLÁN 9.10. – 13.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Věta – určování počtu slov ve větě, tvoření vět
 • Učebnice do str. 17
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can (zebras) (run/climb trees/fly)?
 • Učebnice str. 11
 • Pracovní sešit str. 8, 9

MATEMATIKA

 • Sčítání desítek
 • Číselná osa
 • Čtení a zápis čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

 • Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • Učebnice str. 4

INFORMACE

 • 11. – 12.10. sportovní soustředění – sraz v 7:50 hod. před školou,, návrat ve středu v 11:40 hodin, ve čtvrtek v 15:00 hodin (ostatní informace viz email)

 

TÝDENNÍ PLÁN 2.10. – 6.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Věta
 • Učebnice do str. 15
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis velkých písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can you see a (monkey)?   Yes/No.
 • Učebnice str. 10

MATEMATIKA

 • Počítání po desíkách, po jedné v oboru čísel do 100
 • Geometrické tvary
 • Učebnice do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

 • Dopravní prostředky a značky – dokončení
 • Učebnice str.13

INFORMACE

 • 2.10. Fotbalový stadion Sparta – exkurze/odchod ze školy v 9:40 hodin, návrat do 13:00 hodin

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 29.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska/písmeno, slabika, slovo
 • Sloh – různé pozdravy
 • Učebnice do str. 13
 • Psací písmo – opis, přepis

ANGLICKÝ JAZYK

 • I can see a …(monkey). I can’t see a …(monkey).
 • Učebnice str.8

MATEMATIKA

 • Opakování – sčítání a odčítání do 20
 • Geometrické tvary
 • Učebnice do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

 • Dopravní prostředky a značky.
 • Učebnice str.13

INFORMACE

 • 26.9. Přespolní běh – v okolí školy
 • 28.9. Státní svátek
 • 29.9. Ředitelské volno
 • 2.10. Fotbalový stadion Sparta – exkurze/odchod ze školy v 9:40 hodin, návrat do 13:00 hodin

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.9. – 22.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska/písmeno, slabika, slovo
 • Učebnice do str. 11
 • Procvičování psacích písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • I can see a …(monkey). I can’t see a …(monkey).
 • Učebnice str.8
MATEMATIKA
 • Opakování – sčítání a odčítání do 20
 • Geometrické tvary
 • Učebnice do str. 2

SVĚT KOLEM NÁS

 • Dopravní prostředky a značky.
 • Učebnice str.13

 

INFORMACE

 • 28.9. Státní svátek
 • 29.9. Ředitelské volno

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.9. – 15.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska/písmeno, slabika, slovo
 • Učebnice do str. 8
 • Procvičování psacích písmen

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals ( a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion)
 • Učebnice str. 7

MATEMATIKA

 • Opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

 • Cesta do školy

INFORMACE

 • 13.9. Třídní schůzka od 17:30 hodin, schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

 

 

 

 

Milí žáci,

prázdniny skončily a v pondělí 4.9. v 8:00 hodin se z vás stanou žáci 2. třídy.

Těšíme se na vás!

Olga Burdová a Jakub Říský

TÝDENNÍ PLÁN 4.9. – 8.9.2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • hláska/písmeno, slabika, slovo

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakování – zjišťování základních osobních informací: Do you like…? Yes, I do./ No, I don’t.

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

 • školní řád

INFORMACE

 • 4.9. vyučování od  8:00 do 8:45 hodin,  obědy od 11:00 do 12:00 hodin
 • 5.9. budeme spolu ve třídě od 8:00 do 11:40 hodin  – rozdávání učebnic,  přidělení šatních skříněk (zámeček s sebou), vyprávění zážitků z prázdnin, …
 • Od středy 6.9. již bude vyučování dle rozvrhu

Komentáře jsou uzavřeny.