TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 07.06.2023 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

VOLNÉ MÍSTO

Do školní jídelny Rakovského 3136/1, Praha 4 – Modřany přijmeme pracovnici do kuchyně na plný pracovní úvazek.

Nástup od 1.9.2023 nebo dle dohody. Bližší informace:    Dagmar Rašínová, tel: 777845256, 241761219

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12
vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky. Předpokládaný nástup do funkce k 1. 9. 2023
Informace o škole je možné získat u Mgr. Lenky Bukovské, ředitelky školy, tel: 605 785 985, e-mail: reditelka@tyrsovka.cz.
Přihláška musí být doručena nejpozději do uzávěrky dne 29. 6. 2023 do 12:00 hodin.

Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař – referent odboru školství, e-mail: seckar.petr@praha12.cz

Celý text

SPORTOVNÍ TESTY

Vážení rodiče, výsledky talentových sportovních testů budou zveřejněny na webu školy ve středu 10.5. ve 12 hodin.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 19.04.2023 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

SPOLUPRÁCE S VŠ

Děkujeme, že jste se účastnili výzkumného a vzdělávacího projektu Internet4Kids. Projekt je vázaný na tzv. „malou revizi“ RVP a jeho cílem je vytvořit vzdělávací materiály a výukové postupy pro 2. stupeň základních škol a nižší gymnázia, které pomohou učitelům při vysvětlování tématu „fungování internetu“. Takové materiály a postupy v ČR momentálně chybí. Projekt je tak přínosný nejen pro žáky, ale potenciálně i pro učitele informatiky na druhém stupni ZŠ a nižších gymnáziích.              

https://ksvi.mff.cuni.cz/amulab/index.php/cs/internet4kids/

Za výzkumný tým, doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.