V.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 6.2. – 10.2.

Český jazyk:

určování přídavných jmen měkkých – vzor jarní

procvičování přídavných jmen – mladý x jarní

sloh – vyprávění (umělecký zážitek, sportovní utkání)

Matematika:

desetinná čísla – sčítání a odčítání

opakování písemného sčítání, odčítání, násobení dvoj a trojciferným číslem

převody jednotek délky za použití desetinných čísel

geometrie – úhel, poprosím úhloměr a učebnici matematiky 1.díl – měření, rýsování

druhy úhlů

NOS:

Druhá světová válka – zakončení,

obnova samostatného československého státu

NOP:

Slunce, Měsíc, střídání ročních období a dne a noci

Anglický jazyk:

opakování a procvičování slovesa have got (has got) – otázka a zápor – příprava na test

procvičování předložek on, at

Různé:

Prosím o kapesníky a papírové utěrky  (těm, co již přinesli, moc děkuji)

Vybíráme 80Kč na kulturní program v KC 12 ( do konce týdne )

INF:

Základy programování

 

Martina Novotná

Týdenní plán 30.1 – 3.2.

Český jazyk:

shrnutí přídavných jmen tvrdých

určování přídavných jmen měkkých – vzor jarní

sloh – vyprávění (umělecký zážitek, sportovní utkání)

Matematika:

desetinná čísla – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání

opakování písemného sčítání, odčítání, násobení dvoj a trojciferným číslem

geometrie – úhel, poprosím úhloměr a učebnici matematiky 1.díl

NOS:

Druhá světová válka – průběh

NOP:

sluneční soustava

Anglický jazyk:

What´s the time? – určování času

popis školního a volného dne – What do you do on….?

procvičování předložek on, at

Různé:

31.1. předávání výpisu pololetního vysvědčení 

3.2. pololetní prázdniny 🙂

Vzhledem k rýmovému období prosím o kapesníky a papírové utěrky

Děkuji.

Martina Novotná

 

 

Týdenní plán 23.1 – 27.1

Český jazyk:

Přídavná jména – charakteristika, druhy 

Přídavná jména tvrdá – skloňování podle vzoru mladý (učebnice str. 93-95)

Opakování mluvnických kategorií

čtení – dokončení rozboru článku z minulého týdne – porozumění čteného, rozšiřování slovní zásoby 

sloh – vypravování 

Matematika:

desetinná čísla – charakteristika – čtení a porovnávání (učebnice str. 34-37, 40,41)

slovní úlohy – nákupy, každodenní život

geometrie – jednoduché konstrukční úlohy, opak. obsahu a obvodu čtverce a obdélníku

Nauka o společnosti:

Druhá světová válka – příčiny a průběh

Nauka o přírodě:

NOVÁ UČEBNICE – Země ve vesmíru

Gravitační síla 

opak. síly magnetické

Anglický jazyk

dny v týdnu, určování času

školní předměty,  rozvrh hodin

 

Týdenní plán  16.1.- 20.1

Český jazyk

ohebné slovní druhy – opak.

přídavná jména – určování, druhy, vzor mladý

Matematika 

desetinná čísla – zápis, čtení desetinných čísel, porovnávání, převádění zlomku na desetinné číslo

slovní úlohy – pochopení, orientace v problému

převody jednotek obsahu

Anglický jazyk 

Have got – oznam. věta kladná, záporná, otázka

have got x has hot

my pets, my word – slovní zásoba

NOS

samostatný československý stát – národní hrdost

meziválečné období

NOP

magnetická síla, její působení a využití

 

 

Týdenní plán  8.1.- 13.1.

Český jazyk

podstatná jména rodu středního – procvičování

opakování mluvnických kategorií podstatných jmen

příprava na kontrolní práci (12.1.) – kategorie podstatných jmen, určování základní skladební dvojice, shoda podmětu (i několikanásobného) s přísudkem, vzory rodu mužského, ženského a středního

sloh – líčení zážitků

čtení – plynulost a porozumění čtenému

Matematika

slovní úlohy – nákup, vyjadřování poměru

opakování zlomků (včetně slovních úloh)

dělení dvouciferným číslem

příprava na kontrolní práci (11.1.)

úvod do desetinných čísel

Geometrie – převody jednotek obsahu

NOS 

desetiminutovka – 13.1. do původního termínu v úterý nám „vlezlo“ předávání medailí 

samostatné Československo – str. 28

NOP

Prosím novou učebnice Země ve vesmíru

poznáváme magnetickou sílu – str. 3

Anglický jazyk

sloveso have got – oznamovací věta kladná, záporná, tvorba otázky

have got x has got

My pets

Ostatní 

Třídní schůzky 11.1. od 17:30

Kontrolní práce z matematiky a češtiny

 

Vítám vás v novém roce a přeji vše dobré v jeho průběhu 🙂

Týdenní plán  2.1.- 6.1.

Český jazyk

opakování podstatných jmen rodu ženského a mužského – zaměření na vzor předseda a soudce

podstatná jména rodu středního

opakování mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves

sloh- vypravování podle osnovy

Matematika

procvičování dělení dvojciferným číslem

slovní úlohy

převody jednotek obsahu

NOS

dualismus – dokončení

První světová válka

NOP

Opakování člověk – ústní zkoušení

smyslová ústrojí a jejich ovlivnění návykovými látkami

Anglický jazyk 

sloveso Have got – tvorba otázky a záporu

Has got – he, she, it

Ostatní 

11.1. od 17:30 se na Vás budu těšit při třídních schůzkách

TU Martina Novotná

 


Komentáře jsou uzavřeny.