V.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


PČ – 4.12. – nůžky, barevné papíry, lepidlo.

Týden 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Přísudek – holý a rozvitý.

Shoda přísudku s podmětem.

Slovní druhy- neohebné.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

Brno.

NOP

Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže.

AJ

 • procv. slovesa Have got
 • tvorba otázky se slovesem have got a krátkých odpovědí
 • What pet have you got? – popis domácích mazlíčků
 • slovní zásoba – dny v týdnu, školní předměty

OSTATNÍ

V úterý od 8:00 do 9:00 jdeme bruslit na kluziště na Sofijském náměstí. Sraz před školou 7:35 -7:40 už převlečeni do oblečení na brusle.

V pátek 1. 12. se zúčastníme ekoprogramu: Živá liška.

Týden 20. 11. – 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Přísudek – holý a rozvitý.

Shoda přísudku s podmětem.

Slovní druhy- neohebné.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

Brno.

NOP

Člověk a příroda.

AJ

procv. slovesa Have got – kladný a záporný tvar

tvorba otázky se slovesem Have got

Koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it does)

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 23. 11. ze zúčastníme školního kola OVOV. Nezapomenout přinést tělocvik.

Týden 13. 11. – 17. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Slova se slabikami bě – bje, pě – pje, vě – vje, mě – mně.

Slovní druhy- neohebné.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Českomoravská vrchovina.

Severní Morava.

NOP

Botanické a zoologické zahrady.

Člověk a příroda.

OSTATNÍ

Ve středu 15. 11. od 17:00 proběhnou třídní schůzky formou konzultací. Těm co napsali, že mají o konzultaci zájem přijde během dneška email s doplňujícími informacemi.

Týden 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Slova se slabikami bě – bje, pě – pje, vě – vje, mě – mně.

Slovní druhy- neohebné.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Českomoravská vrchovina.

Severní Morava.

NOP

Botanické a zoologické zahrady.

Člověk a příroda.

AJ

 • přivlastňovací zájmena – procvočování
 • sloveso have got – kladný a záporný tvar
 • tvorba otázky se slovesem have got

 

– 6.11. – papírové krabičky, lepidlo, barevné papíry

OSTATNÍ

Týden 30. 10. – 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený.

Slova se slabikami bě – bje, pě – pje, vě – vje, mě – mně.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Jižní Čechy.

Českomoravská vrchovina.

NOP

Třídění organizmů.

Botanické a zoologické zahrady.

OSTATNÍ

Týden 23. 10. – 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Jednotky hmotnosti a času.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Jižní Čechy.

NOP

Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí.

Třídění organizmů.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Týden 16. 10. – 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Jednotky hmotnosti a času.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Západní Čechy.

NOP

Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso to be – plné a zkrácené tvary
 • sloveso to be – kladné a záporné věty
 • to be – úvod do tvorby otázky
 • friends and family – rodina, domov, kamarádi

OSTATNÍ

Týden 9. 10. – 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy – ohebné, neohebné, opakování předpon, předložek.

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Jednotky hmotnosti a času.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Severní Čechy.

Západní Čechy.

NOP

Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí.

OSTATNÍ

Pro zájemce proběhnou opravné testy z matematiky a českého jazyka.

Týden 2. 10. – 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy – ohebné, neohebné, opakování předpon, předložek.

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Východní Čechy.

Severní Čechy.

NOP

Projekt – Podnebné pásy

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – Friends and family
 • sloveso to be – tvorba otázky, záporu, časování
 • Wh- otázky

OSTATNÍ

Ve středu 4. 10. budeme psát opakovací test z matematiky. (Opakování 4. třídy)

Ve čtvrtek 5. 10. budeme psát opakovací test z českého jazyka. (Opakování 4. třídy)

Týden 25. 9. – 29. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Předpony (roz-, bez-, od-, nad-, ob-, v-, z-, s-, vz-)

Význam slov

MATEMATIKA

Čísla do 1 000 000 (+, -, :, x)

Jednotky délky, hmotnosti, času

Geometrie – trojúhelník, čtverec, obdélník (obvod, obsah)

NOS

Východní Čechy

NOP

Projekt – Podnebné pásy

ANGLICKÝ JAZYK 

 • dokončování Unit 1
 • tvorba mn. čísla – pravidelné a nepravidelné tvary
 • vazba There is/ There are

OSTATNÍ

V úterý 26. 9. se zúčastníme přespolního běhu.

Ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek.

V pátek 29. 9. je ředitelské volno.

PČ – 25.9.2023

 • jehlu, nit, nůžky, nasbírat měkké bobule (šípek, jeřabiny …)

Děkuji. E. Tučková

Týden 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Předpony (roz-, bez-, od-, nad-, ob-, v-, z-, s-, vz-)

Význam slov

MATEMATIKA

Čísla do 1 000 000 (+, -, x, 🙂

Jednotky délky

Geometrie – bod, úsečka, přímka, polopřímka

NOS

Praha

Střední Čechy

NOP

Přizpůsobivost rostlin a živočichů

Podnebné pásy

OSTATNÍ

Již jsme obdrželi sešity. Prosím tedy každého o 75 Kč.

Týden 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování ze 4. ročníku

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Význam slov

MATEMATIKA

Opakování ze 4. ročníku

Čísla do 1 000 000

Jednotky délky

Geometrie – bod, úsečka, přímka, polopřímka

NOS

Opakování ze 4. ročníku – Praha

Střední Čechy

NOP

Rozmanitost přírodních podmínek

Přizpůsobivost rostlin a živočichů

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procvičování  slovní zásoby hravou formou

OSTATNÍ

Ve středu 13. 9. v naší třídě proběhne ukázková hodina kriketu.

Ve středu 13. 9. proběhnou od 17:30 třídní schůzky.

Týden 4. 9. – 8. 9. 2023

4.9.2023

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

oběd 11:00 – 12:00

5.9.2023

Výuka do 11:40, rozdávání učebnic a organizační záležitosti

6.-8.9.2023

Výuka podle rozvrhu

 

Anglický jazyk: 

 • seznámení se s učebnicí
 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.