V.C Bc. Petr Kšána

Bc. Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 24.1. – 28.1.

ČTVRTEK: v plánu mám místo výtvarné výchovy promítání filmu Nickyho rodina + beseda s třídním učitelem na téma: Holokaust, Shoah.

 • tuto téma jsem do výuky operativně zařadil na základě četných dotazů od dětí

PÁTEK: třetí a čtvrtou hodinu nás čeká turnaj ve vybíjené

Český jazyk

 • skloňování přídavných jmen

Čtvrtek – diktát (vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem)

Matematika

 • desetinná čísla
 • základní konstrukce – geometrie

Úterý – desetiminutovka

Nauka o společnosti

 • meziválečné období
 • II. světová válka

Nauka o přírodě

 • dokončení člověka
 • nová učebnice

Týdenní plán 10.11. – 14.1.

STŘEDA: třídní schůzky od 17:00 přes portál aplikace TEAMS

PÁTEK: místo tělesné výchovy půjdeme bruslit na ledovou plochu na Obchodní náměstí (s sebou brusle, rukavice, čepice a přilbu jako ochranu hlavy)

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • podmět rodu středního
 • sloh – líčení zážitků
 • příprava na skloňování přídavných jmen

Pondělí – středa: odevzdání čtenářského deníku

Čtvrtek – diktát (vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem)

Matematika

 • dělení dvojciferným číslem
 • počítání s velkými čísly
 • slovní úlohy
 • jednotky objemu

Nauka o společnosti

 • 1. světová válka (tvorba myšlenkové mapy)

Nauka o přírodě

 • Rozmnožovací soustava – těhotenství

Test: Vylučovací – močová soustava!!!

Ve čtvrtek bude o hodinu navíc – uberu jednu hodinu VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Týdenní plán 20.12. – 22.12.

Středa 

 • první a druhou vyučovací hodinu budou děti hrát naše vánoční představení pro první a druhé třídy
 • s sebou tělocviky, protože třetí hodinu nás bude čekat třídní turnaj v přehazované
 • čtvrtá hodina bude ve znamení nadílky

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • podmět rodu mužského
 • podmět rodu ženského
 • sloh – vánoční přání

Matematika

 • dělení dvojciferným číslem

Nauka o společnosti

 • Dualismus – Habsburkové na českém trůně

Týdenní plán 13.12. – 17.12.

PÁTEK!!! – turistický výlet do centra Prahy

Odchod ze školy po první vyučovací hodině. S sebou větší svačinu a dostatek pití, oblečení dle počasí.

Výlet bude zaměřen na tématiku Národního obrození (Národní muzeum, Národní divadlo a další památky související s tímto historickým obdobím).

Výlet zakončíme obědem ve školní jídelně.

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • podmět rodu mužského
 • podmět rodu ženského
 • sloh – vánoční přání

Čtvrtek – diktát (podmět rodu ženského a mužského)

Matematika

 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné a pamětné dělení
 • geometrie – obsah obdélníku, čtverce 
 • jednotky obsahu

Úterý – desetiminutovka (malá násobilka + sčítání a odčítání s přechodem přes desítku)

Čtvrtek – test (výpočet obsahu čtverce a obdélníku)

Nauka o společnosti

 • Dualismus – Habsburkové na českém trůně

Nauka o přírodě

 • Člověk – trávicí soustava

Čtvrtek – test: popis oběhové soustavy člověka  (viz. obrázky v pracovním listu)

Týdenní plán 6.12. – 10.12.

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • podmět rodu mužského
 • podmět rodu ženského
 • sloh – vánoční přání

Čtvrtek – diktát (podmět rodu ženského)

Matematika

 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné a pamětné dělení
 • geometrie – obsah obdélníku, čtverce 
 • jednotky obsahu

Úterý – desetiminutovka (malá násobilka)

Nauka o společnosti

 • Národní obrození, vynálezy

Pátek – test

Nauka o přírodě

 • Člověk – dýchací soustava

Čtvrtek – test: popis dýchací soustavy člověka (viz. obrázky v pracovním listu)

Týdenní plán 29.11. – 3.12.

Čtenářský deník budeme odevzdávat k 3.12.

Na čtvrteční Výtvarnou výchovu přinést zbytky vánočního papíru, který Vám třeba zbyl z let minulých.

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • podmět rodu mužského

Čtvrtek – diktát (podmět rodu mužského)

Matematika

 • zlomky (znázorňování, porovnávání a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem)
 • rozpočet, splátka, úvěr
 • písemné a pamětné dělení
 • geometrie – obsah obdélníku, čtverce 
 • jednotky obsahu

Úterý – desetiminutovka (pamětné sčítání a odčítání do 1000)

Nauka o společnosti

 • Habsburkové v českých zemích

Nauka o přírodě

 • Člověk – kostra a dýchací soustava

Čtvrtek – test: popis kostry člověka (viz. obrázky v pracovním listu)

Týdenní plán 22.11. – 26.11.

Čtenářský deník budeme odevzdávat k 3.12.

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • předpony a předložky
 • podmět a přísudek

Středa domácí úkol str. 47 cv. 4

Čtvrtek – diktát (věty ze cvičení 2 str. 46 pokračování str.47 – zelený a žlutý rámeček)

Pro nemocné: str. 43 cv. 18 a 19.

Matematika

 • zlomky (znázorňování, porovnávání a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem)
 • pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • slovní úlohy
 • geometrie – kruh, kružnice

Pro nemocné: str. 36 cv. 4, str. 50 cv. 9, str. 52 všechna cvičení.

Nauka o společnosti

 • Habsburkové v českých zemích.

Nauka o přírodě

 • Člověk – kostra a dýchací soustava

Týdenní plán 15.11. – 19.11.

V pondělí první hodinu testování.

Práce  pro nemocné:

ČJ- str. 41 cv. 12 a 13, str. 43 cv. 16 – procvičovat shod přísudku s podmětem.

M – str. 33 cv. 9, str. 37 cv. 5, str. 50 cv. 6,7,8.

Český jazyk

 • holý podmět a přísudek (kapitoly v učebnici)
 • předpony a předložky
 • podmět a přísudek

Úterý – sloh (píšeme dopis, některé děti ještě v páté třídě neznají adresu svého bydliště!!!!)

Čtvrtek – diktát (předpony, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen)

Matematika

 • zlomky (znázorňování, porovnávání a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem)
 • pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • slovní úlohy
 • geometrie – kruh, kružnice

Úterý – desetiminutovka – od úterní hodiny najedeme paralelně ve všech pátých třídách na psaní desetiminutovek, kdy děti budou pamětně sčítat, odčítat, dělit a násobit. Žáci příklad pamětně vypočítají a výsledek zapíší do sešitu (16.11. sčítání a odčítání – 45+89= : 126-97= atd.) 

Pátek – test geometrie – kruh, kružnice

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Severní a jižní Morava

Pátek – město Brno (referát v rozsahu A4 – základní údaje, pamětihodnosti atd., součást školního projektu)

Nauka o přírodě

 • Člověk – tělní soustavy

Týdenní plán 8.11. – 13.11.

V pondělí první hodinu testování.

Český jazyk

 • slovní druhy 
 • předpony a předložky
 • podmět a přísudek

Čtvrtek – diktát (předpony, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen)

Matematika

 • zlomky
 • slovní úlohy
 • geometrie – kruh, kružnice

Úterý – desetiminutovka (zápis a znázornění zlomků)

Pátek – test geometrie – kruh, kružnice

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Českomoravská vrchovina

Nauka o přírodě

 • Člověk a příroda

Týdenní plán 25.10. – 26.10.

Český jazyk

 • slovní druhy 
 • předpony a předložky
 • sloh – popis pracovního postupu
 • podmět a přísudek

5.11. – odevzdat čtenářský deník 

Týdenní plán 1.11. – 5.11.

Pracovní činnosti

Na úterní hodinu si s sebou přinést pečlivě zabalený kapesní nožík či malý kuchyňský nůž (práce se dřevem).

Český jazyk

 • slovní druhy 
 • předpony a předložky
 • sloh – popis pracovního postupu (recept)
 • podmět a přísudek

5.11. – odevzdat čtenářský deník 

Čtvrtek – diktát (předpony, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen)

Matematika

 • procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • převody jednotek (čas a hmotnost)
 • nerovnost, rovnice
 • geometrie – čtverec/obdélník
 • výpočet obvodu čtverce, trojúhelníku a obdélníku

Úterý – desetiminutovka (obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku)

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Českomoravská vrchovina7

Pondělí – test 

Nauka o přírodě

 • Oceány

Týdenní plán 25.10. – 26.10.

Český jazyk

 • slovní druhy 
 • předpony a předložky
 • sloh – popis pracovního postupu
 • podmět a přísudek

5.11. – odevzdat čtenářský deník 

Matematika

 • procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • převody jednotek (čas a hmotnost)
 • nerovnost, rovnice
 • geometrie – čtverec/obdélník
 • výpočet obvodu čtverce, trojúhelníku a obdélníku

Úterý – desetiminutovka (jednotky hmotnosti a času)

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Jižní Čechy 

Nauka o přírodě

 • Oceány

Týdenní plán 18.10. – 20.10. ŠKOLA V PŘÍRODĚ

18.10. DEN PRVNÍ

9:45 – Celá třída V.C dorazila na místo pobytu. Děti jsou ubytované a počasí nám přeje. 

17:10 – V dopolední části jsme se věnovali předponám s, z. Děti vymýšlely úvod do našeho vyprávění o škole v přírodě.

K obědu jsme měli výborný slepičí vývar s nudlemi a špagety s masovou směsí. Moc jsme si pochutnali, někteří si i přidali.

Odpolední část byla věnována především hrám:

 • Orientační závod
 • Plážový volejbal
 • Přehazovaná

Navečer jsme se vydali na menší výlet k železničnímu mostu, který spojuje Měchenice a Skochovice/Vrané nad Vltavou.

Před večeří jsme využili volného času k volnočasovým hrám v areálu rekreačního střediska.

K večeři jsme měli velmi chutné rizoto s kuřecím masem.

Náplní večerního programu byla hra ,,Máme rádi Česko,,. Děti jednotlivé úkoly doprovodily zpěvem písní, které jsme se společně naučili v hodinách hudební výchovy. 

19.10. DEN DRUHÝ

V 7:00 jsme vstávali. Na rozcvičku se celá třída vydala do kopců nad obcí Skochovice, kde jsme pracovali na kondiční přípravě našich budoucích sportovců. 

Snídaně proběhla formou švédských stolů. Posilněni jsme se mohli pustit do dopoledního bloku, kdy jsme v rámci českého jazyka pokračovali v opakování staré látky a nově jsme podrobněji zopakovali slovesa.

Matematika byla ve znamení převodů jednotek (hmotnost a čas). Využili jsme dokonce i tabuli v restauraci :).

Samozřejmě jsme se jenom neučili, ale zkoušeli jsme své dovednosti v přetahování lanem, skákání do rytmu a přeskakování.

Před obědem děti využily chvilku volného času k vyžití na atrakcích v areálu Klubu Lávka.

16:07 – Po polední pauze jsme hromadně vyrazili na výlet do okolí Vraného nad Vltavou. První zastávkou byla vodní elektrárna/přehrada z roku 1935, kdy jsme si povídali o možnostech využití vody jako zdroje elektrické energie. Níže pod přehradou je provozovna na úpravu léčivých směsí Megafyt, kde byla možnost zvenčí nahlédnout do samotné výroby (plnění krabiček atd.). 

Historická budova místního nádraží je nově po rekonstrukci, proto i zde jsme se zastavili. Historie železniční tratě Praha – Čerčany a Praha – Dobříš je velmi zajímavá.

V zídkách stojí téměř skovaný kostel sv. Jiří vystavěný roku 1352. Jedná se o období života a vlády Karla IV, tak děti mohly přednést své znalosti o této době. Kostel se nám velmi líbil.

18:51 – Před večeří jsme opět zápolili v míčových hrách, které jsou jednoznačně TOP u dětí – přehazovaná, amatérský volejbal :D, vybíjená s učiteli.

Večeře byla opět znamenitá – bramborová kaše s karbanátkem z mletého masa.

Večer na děti čekal pestrý program v podobě společenských her. Nesměla chybět i malá diskotéka.

20.10. DEN TŘETÍ

Počasí máme jednoduše objednané 🙂 – další krásný den ve Skochovicích nás čeká.

Samozřejmě nechyběla další rozcvička.

Dopolední program:

 • převody jednotek
 • slovní úlohy
 • slovesa – osoba, číslo a čas
 • projekt – rostliny/živočichové podnebných pásů NOP

p. učitel Kšána a Zamrzla


Týdenní plán 11.10. – 15.10

Středa – odevzdání dokumentů k ŠvP.

Český jazyk

 • slovní druhy (
 • předpony a předložky
 • sloh – popis pracovního postupu
 • BÁSNIČKA  úterý 12.10.

Středa – test: určovaní slovních druhů v jednoduchých větách

Čtvrtek – diktát: měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen

Matematika

 • procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • převody jednotek (délka)
 • nerovnost, rovnice
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)

slovní úlohy

Anglický jazyk

 • Základní otázky,
 • There is…, There are… ( Zde je…, Zde jsou…),
 • Friends and family
 • Procvičení učiva z měsíce září (čísla, abeceda, pokyny) 

 

Úterý – desetiminutovka: porovnávání čísel, nerovnost <, >

Pátek – test: geometrie – polopřímka, úsečka, osa úsečky

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Severní Čechy

Nauka o přírodě

 • Oceány

Čtvrtek – test: podnebné pásy, rostliny a živočichové podnebných pásů 

Týdenní plán 4.10. – 8.10

Středa – školní akce: vytrvalostní běh (konec vyučování bude posunut s ohledem na start závodníků v 11:30)

Pátek – V.C bude 3 a 4 hodinu zajišťovat sportovní program pro žáky II.C

Český jazyk

 • slovní druhy
 • předpony a předložky
 • sloh – popis pracovního postupu

Úterý – četba na známky, strana 11 Čítanka

Čtvrtek – diktát: měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen

Dlouhodobý úkol: básnička strana 10 Čítanka

Matematika

 • procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • převody jednotek (délka)
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)
 • slovní úlohy

Úterý – desetiminutovka: převody jednotek (délka)

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Východní Čechy
 • Severní Čechy

Nauka o přírodě

Život na zemi

 • Podnebné pásy

 

Týdenní plán 27.9. – 1.10

Anglický jazyk

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená barva, jídlo, zvíře), opakování barev, číslovek, anglické abecedy, pokyny, neurčitý člen (a and an) a jeho pravidla, jednotné a množné číslo v anglickém jazyce

Týdenní plán 20. – 24.9.

Český jazyk

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku 

             vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem

 • stavba slova – slova příbuzná (kořen, předpona a přípona)
 • slova příbuzná
 • sloh – popis (v úterý 21.9. si mají děti přinést libovolný předmět k popisu – plyšáka nebo oblíbenou hračku)

Čtvrtek – diktát: měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen

Matematika

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku

            procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000

            zaměříme se na písemné dělení se zbytkem i beze zbytku

 • finanční gramotnost – plánování nákupu
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)

Úterý – desetiminutovka: písemné násobení

Pátek – test z geometrie (znalosti a dovednosti, dle zápisu do sešitu 17.9.)

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Praha 
 • Střední Čechy

Pátek – test z tématu „Praha“ – děti se budou učit ze zápisků v sešitě na NOS

Nauka o přírodě

Život na zemi

 • Rozmanitost přírodních podmínek
 • Podnebné pásy

 

Týdenní plán 13. – 17.9.

Český jazyk

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku 

             vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem

 • stavba slova – slova příbuzná (kořen, předpona a přípona)
 • sloh – popis
 • dle prvního týdne ve škole mohu konstatovat, že většina dětí potřebuje číst nahlas

Čtvrtek – diktát: měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen

Matematika

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku

            procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000

 • finanční gramotnost – plánování nákupu
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)

Úterý – desetiminutovka: písemné sčítání a odčítání + zkouška

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Praha 
 • Střední Čechy

Nauka o přírodě

Život na zemi

 • Rozmanitost přírodních podmínek
 • Podnebné pásy

Čtvrtek – test: úvodní strana kapitoly “Rozmanitost přírodních podmínek“, otázky v testu budou shodné s otázkami v učebnici.


Týdenní plán 6. – 10.9.

Ve středu čeká děti T-Mobile olympijský běh. Tato sportovní akce proběhne v rámci třetí a čtvrté vyučovací hodiny (TV).

Třídní schůzky: středa 8.9. od 17:30 – 2.patro I. stupeň – třída V.C.

Dětem byl předán seznam pomůcek, které budou potřebovat ve školním roce 2021/2022. Chtěl bych ve čtvrtek již zahájit plnohodnotně výtvarnou výchovu, tak Vás poprosím, aby děti měly všichni kufřík s pomůckami.

Český jazyk

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku 

             vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem

 • stavba slova – slova příbuzná (kořen, předpona a přípona)
 • sloh – vyprávění

Matematika

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku

            procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000

 • finanční gramotnost – plánování nákupu
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Praha 
 • národní hrdost, státní symboly, historie 

Nauka o přírodě

Život na zemi

 • Rozmanitost přírodních podmínek
 

Komentáře jsou uzavřeny.