V.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Týden 20. 5. – 24. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Ostatní neohebné slovní druhy – příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

Souvětí, větné vzorce, spojovací výrazy.

MATEMATIKA

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.

Závisle a nezávisle proměnná.

Geometrie – krychle, kvádr.

NOS

Sousední státy ČR.

NOP

Lidské výtvory – papír, plast, sklo.

AJ

 • People – popis osob – slovní zásoba
 • Have x to be
 • present contituous – kdo, co právě dělá

OSTATNÍ

Týden 13. 5. – 17. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování zájmen.

Číslovky.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

Souvětí, větné vzorce, spojovací výrazy.

MATEMATIKA

Aritmetický průměr.

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem, jmenovatel 10, 100.

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.

Geometrie – krychle, kvádr.

NOS

EU

NOP

Lidské výtvory.

OSTATNÍ

V pondělí 13. 5. proběhne náhradní termín talentových zkoušek do sportovní 6. třídy.

V úterý 14. 5. proběhne třídní focení. Cena fotografie je 50 Kč.

Ve čtvrtek 16. 5. navštívíme v rámci projektu „putování Prahou“ vodárenskou věž na Letné. Vstupné je 25 Kč.

Týden 6. 5. – 10. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování zájmen.

Číslovky.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

Souvětí, větné vzorce, spojovací výrazy.

MATEMATIKA

Aritmetický průměr.

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem, jmenovatel 10, 100.

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.

Geometrie – krychle, kvádr.

NOS

EU

AJ

 • úvod do nové lekce – My friends
 • Vocabulary – přídavná jména pro popis osoby
 • Opakování slovesa to be a to have got a jeho využití při popisu lidí

OSTATNÍ

V pondělí 6. 5. píšeme test z ČJ – zájmena a číslovky.

V úterý 7. 5. píšeme test z M – zlomky a desetinná čísla.

Čtvrtek 9. a pátek 10. 5. je ředitelské volno.

Týden 29. 4. – 3. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování zájmen.

Číslovky.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

Souvětí, větné vzorce, spojovací výrazy.

MATEMATIKA

Aritmetický průměr.

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem, jmenovatel 10, 100.

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.

Geometrie – krychle, kvádr.

NOS

Evropa – povrch, rostliny a živočichové.

Evropa – státy.

EU.

NOP

Nakloněná rovina, páka, kladka.

Zdroje energie.

OSTATNÍ

 

Týden 22. 4. – 26. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování zájmen.

Číslovky.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

MATEMATIKA

Aritmetický průměr.

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem, jmenovatel 10, 100.

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Evropa – povrch, rostliny a živočichové.

Evropa – státy.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

AJ

Dům, byt – popis místnosti, slovní zásoba

sloveso can / can´t

OSTATNÍ

V úterý 23. 4. proběhnou talentové zkoušky do 6. ročníku (nezapomenout tělocvik). Pokud někdo ještě neodevzdal přihlášku prosím učiňte tak co nejdříve (jde i poslat přes email). Pro ty z vás, kteří se nemohou zúčastnit zkoušek v tomto termínu, bude připraven termín náhradní.

Týden 15. 4. – 19. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování zájmen.

Číslovky.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

MATEMATIKA

Aritmetický průměr.

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem, jmenovatel 10, 100.

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Evropa – povrch, rostliny a živočichové.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Places – místo, kde žijeme
 • popis domu, pokoje
 • There is/are

15. 4. 2024 – jehla, nit, 3 špendlíky

Děkuji, Tučková

OSTATNÍ

Kdo ještě neodevzdal všechny učebnice na NOS a NOP, prosím přinést v pondělí.

Týden 8. 4. – 12. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování zájmen.

Číslovky.

Skladba – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení.

MATEMATIKA

Aritmetický průměr.

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem, jmenovatel 10, 100.

Násobení desetinných čísel 10, 100.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Evropa – povrch, rostliny a živočichové.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

Anglický jazyk 

 • Our house – there is/there are – otázka, zápor
 • slovní zásoba – vybavení domu a bytu
 • 5B

8. 4. 2024 – jehla, nit, 3 špendlíky

Děkuji, Tučková

OSTATNÍ

Týden 1. 4. – 5. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Zájmena – Já, Ty, Tvůj, Váš, Vy

Zájmena – nahrazování podstatných jmen zájmeny.

Číslovky.

MATEMATIKA

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Desetinný zlomek.

Zaokrouhlování.

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Evropa – povrch.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

Anglický jazyk 

Our house – there is/there are – otázka, zápor

OSTATNÍ

Ve středu 3. 4. proběhne v naší třídě SCIO testování (8:00 – 11:40).

Týden 25. 3. – 29. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Zájmena – Já, Ty, Tvůj, Váš, Vy

Zájmena – nahrazování podstatných jmen zájmeny.

Číslovky.

MATEMATIKA

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Desetinný zlomek.

Zaokrouhlování.

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Úvod do tématu – Evropa.

Evropa – povrch.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

OSTATNÍ

Na pondělí 25. 3. prosím přinést ubrousek s Velikonočním, čí jarním motivem.

V úterý 26. 3. píšeme test z geometrie (obvod a obsah – čtverce a obdélníku, druhy trojúhelníků, kružnice)

V úterý 26. 3. proběhne od 16:00 Velikonoční jarmark, kde také budeme mít stánek s našimi výrobky.

Čtvrtek 28. 3. Velikonoční prázdniny.

Pátek 29. 3. Velký pátek.

Týden 18. 3. – 22. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Zájmena – Já, Ty, Tvůj, Váš, Vy

Zájmena – nahrazování podstatných jmen zájmeny.

Procvičování přídavných jmen.

MATEMATIKA

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Desetinný zlomek.

Zaokrouhlování.

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Úvod do tématu – Evropa.

Evropa – povrch.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Revision – pg. 50
 • Places – popis místnosti a domu,
 • vazba There is/ are – věta kladná, záporná, otázka
 • čt – test revision unit 4
 • TEST UNIT 4

 

18.3.2024 – vyfouknuté vajíčko, 1 ks – ubrousek s potiskem, HERKULES, štětec, nůžky

OSTATNÍ

Čtvrtek 21. 3. AJ – revision test – unit 4.

Týden 11. 3. – 14. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Zájmena – Já, Ty, Tvůj, Váš, Vy

Zájmena – nahrazování podstatných jmen zájmeny.

Procvičování přídavných jmen.

MATEMATIKA

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Desetinný zlomek.

Zaokrouhlování.

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Orientace v čase, státní svátky, významné dny.

Vznik ČR.

Úvod do tématu – Evropa.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

AJ

Places

 • Předložky místa
 • Orientace v prostoru – Where is…
 • Vazba There is/ are – použití, otázka a zápor

OSTATNÍ

 

Týden 4. 3. – 8. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Zájmena – Ty, Tvůj, Váš, Vy

Zájmena – nahrazování podstatných jmen zájmeny.

Procvičování přídavných jmen.

MATEMATIKA

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Desetinný zlomek.

Zaokrouhlování.

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Orientace v čase, státní svátky, významné dny.

Vznik ČR.

NOP

Stroje ve službách člověka.

Nakloněná rovina, páka, kladka.

Anglický jazyk

 • present simple – otázka
 • Places – místo, kde žijeme
 • popis domu, opakování vazby there are/ there is

OSTATNÍ

V úterý 5. 3. se zúčastníme programu digitální wellbeing.

Ve středu 6. 3. si zájemci mohou napsat opravné testy z matematiky a českého jazyka.

Týden 26. 2. – 1. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména – druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý.

Skloňování přídavných jmen měkkých, vzor jarní.

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzor otcův, matčin.

MATEMATIKA

Desetinná čísla – čtení, zápis.

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Zaokrouhlování.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu, úhel.

NOS

Komunismus v ČSR.

Sametová revoluce.

Vznik ČR.

NOP

Slunce – sluneční soustava.

Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • přítomný čas prostý – kladná záporná věta – příprava na test
 • přítomný čas prostý – otázka – Do/ Does
 • places – předložky místa

OSTATNÍ

V úterý 27. 2. jdeme od 8:00 bruslit. Sraz v 7:45 před školou.

Týden 19. 2. – 23. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména – druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý.

Skloňování přídavných jmen měkkých, vzor jarní.

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzor otcův, matčin.

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Desetinná čísla – čtení, zápis.

Početní úkony s desetinnými čísly – sčítání a odčítání.

Zaokrouhlování.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu.

NOS

Poválečné ČSR.

Komunismus v ČSR.

NOP

Země ve vesmíru – gravitační síla.

Slunce – sluneční soustava.

OSTATNÍ

V pondělí 19. 2. jdeme od 8:00 bruslit (druhý pokus). Sraz v 7:45 před školou.

Týden 12. 2. – 16. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména – druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý.

Skloňování přídavných jmen měkkých, vzor jarní.

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzor otcův, matčin.

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Desetinná čísla – čtení, zápis.

Početní úkony s desetinnými čísly.

Zaokrouhlování.

Geometrie – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu.

NOS

Novější české dějiny. – Rozpad ČSR, Druhá světová válka.

Poválečné ČSR.

NOP

Země ve vesmíru – gravitační síla.

Slunce – sluneční soustava.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – opakování kladné a záporné věty
 • present simple – záporná věta – použití pomocného slovese Don´t a Doesn´t

OSTATNÍ

V úterý 13. 2. se zúčastníme Geologické interaktivní přednášky.

Ve čtvrtek 15. 2. jdeme bruslit. Sraz v 7:45 před školou.

Týden 29. 1. – 2. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie.

Přídavná jména – druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý.

Skloňování přídavných jmen měkkých, vzor jarní.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Desetinná čísla – čtení, zápis.

Geometrie – obsah obdélníka, čtverce, jednotky obsahu.

NOS

Novější české dějiny. – Rozpad ČSR, Druhá světová válka.

NOP

Země ve vesmíru – magnetická síla, gravitační síla.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso Do/Does – záporný tvar
 • koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it)

OSTATNÍ

Ve středu 31. 1. se bude pátou hodinu rozdávat výpis z vysvědčení.

Pátek 2. 2. Pololetní prázdniny.

5. 2. – 9. 2. Jarní prázdniny.

Týden 22. 1. – 26. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie

Přídavná jména – druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Desetinná čísla – čtení, zápis.

Geometrie – obsah obdélníka, čtverce, jednotky obsahu.

NOS

Novější české dějiny. – Období první republiky.

NOP

Nervová soustava.

Rozmnožovací soustava.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso Do/Does
 • koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it)

OSTATNÍ

Týden 15. 1. – 19. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

Podstatná jména – rod ženský.

Podstatná jména – rod střední.

Přídavná jména – druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Desetinná čísla – čtení, zápis.

Geometrie – obsah obdélníka, čtverce, jednotky obsahu.

NOS

Novější české dějiny.

NOP

Trávicí soustava.

Močová soustava.

Nervová soustava.

Rozmnožovací soustava.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • What ´s the time?
 • určování času – o´clock, quarter past/to, half
 • dny v týdnu, školní předměty
 • Molly ´s day

OSTATNÍ

V úterý 16. 1. si zájemci budou moct napsat opravu pololetních písemných prací z českého jazyka a matematiky.

Týden 8. 1. – 12. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

Podstatná jména – rod ženský.

Podstatná jména – rod střední.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Dělení se zbytkem.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Novější české dějiny.

NOP

Trávicí soustava.

Močová soustava.

Nervová soustava.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • What ´s the time?
 • určování času – o´clock, quarter past/to, half
 • dny v týdnu, školní předměty

8.1. – jehlu s větším očkem, barevné bavlnky na vyšívání (pokud někdo nebude mít, zajistím)

OSTATNÍ

V úterý 9. 1. u nás ve třídě proběhne program „Příprava na pubertu“.

Ve středu 10. 1. budeme psát pololetní test z matematiky a českého jazyka.

Ve středu 10. 1. proběhnou od 17:30 třídní schůzky.

Týden 1. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

Podstatná jména – rod ženský.

Podstatná jména – rod střední.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Dělení se zbytkem.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Novější české dějiny.

NOP

Dýchací soustava.

Oběhová soustava.

Trávicí soustava.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso do/does
 • denní režim

 

8.1. – jehlu s větším očkem, barevné bavlnky na vyšívání (pokud někdo nebude mít, zajistím)

OSTATNÍ

10. 1. proběhnou třídní schůzky.

Týden 18. 12. – 22. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

Podstatná jména – rod ženský.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Dělení se zbytkem.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

NOP

Dýchací soustava.

Oběhová soustava.

Trávicí soustava.

OSTATNÍ

V pondělí 18. 12. proběhne od 17:15 Vánoční besídka pro rodiče.

V úterý 19. 12. se zúčastníme turnaje ve vybíjené na naší škole (nezapomenout cvičební úbor).

V pátek 20. 12. Vánoční program ve třídě s třídním učitelem.

Týden 11. 12. – 15. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

Podstatná jména – rod ženský.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Dělení se zbytkem.

Písemné dělení dvojciferným číslem.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

NOP

Dýchací soustava.

Oběhová soustava.

Trávicí soustava.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso have got – dokončení
 • dny v týdnu a měsíce s roce, předložka on x in
 • úvod do určování času – What´s the time?

– 11.12. – malou větvičku jehličnanu, šišku, svíčku, stužku, větvičku jmelí, sůl, HERKULES.

OSTATNÍ

Ve středu 13. 12. proběhne v naší třídě dopravní výchova.

Ve středu 13. 12. píšeme opakovací test z ČJ (může se v něm objevit veškerá probraná látka).

Ve čtvrtek 14. 12. píšeme opakovací test z M (může se v něm objevit veškerá probraná látka).

V pátek 15. 12. se vybraní žáci zúčastní turnaje ve florbale.

Týden 4. 12. – 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

Podstatná jména – rod ženský.

MATEMATIKA

Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné.

Dělení se zbytkem.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

NOP

Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže.

Oběhová soustava – krevní oběh.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • school timetable – školní předměty
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • sloveso have got v otázce, krátké odpovědi
 • úvod do určování času – What´s the time?

4.12. – nůžky, barevné papíry, lepidlo.

OSTATNÍ

V úterý 5. 12. píšeme test z NOPu – třídění organismů.

Ve středu 6. 12. se vybraní žáci zúčastní turnaje v přehazované.

Ve čtvrtek 7. 12. se vybraní žáci zúčastní turnaje ve florbale. Žáky na oba turnaje vyberu během zítřka (pondělí).

Z důvodu těchto turnajů odkládám testy z matematiky a češtiny na příští týden.

Týden 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Přísudek – holý a rozvitý.

Shoda přísudku s podmětem.

Slovní druhy- neohebné.

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování, rod mužský – vzory.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

Brno.

NOP

Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže.

AJ

 • procv. slovesa Have got
 • tvorba otázky se slovesem have got a krátkých odpovědí
 • What pet have you got? – popis domácích mazlíčků
 • slovní zásoba – dny v týdnu, školní předměty

OSTATNÍ

V úterý od 8:00 do 9:00 jdeme bruslit na kluziště na Sofijském náměstí. Sraz před školou 7:35 -7:40 už převlečeni do oblečení na brusle.

V pátek 1. 12. se zúčastníme ekoprogramu: Živá liška.

Týden 20. 11. – 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Přísudek – holý a rozvitý.

Shoda přísudku s podmětem.

Slovní druhy- neohebné.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Střední a Jižní Morava.

Brno.

NOP

Člověk a příroda.

AJ

procv. slovesa Have got – kladný a záporný tvar

tvorba otázky se slovesem Have got

Koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it does)

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 23. 11. ze zúčastníme školního kola OVOV. Nezapomenout přinést tělocvik.

Týden 13. 11. – 17. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Slova se slabikami bě – bje, pě – pje, vě – vje, mě – mně.

Slovní druhy- neohebné.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Českomoravská vrchovina.

Severní Morava.

NOP

Botanické a zoologické zahrady.

Člověk a příroda.

OSTATNÍ

Ve středu 15. 11. od 17:00 proběhnou třídní schůzky formou konzultací. Těm co napsali, že mají o konzultaci zájem přijde během dneška email s doplňujícími informacemi.

Týden 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podmět nevyjádřený.

Slova se slabikami bě – bje, pě – pje, vě – vje, mě – mně.

Slovní druhy- neohebné.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Českomoravská vrchovina.

Severní Morava.

NOP

Botanické a zoologické zahrady.

Člověk a příroda.

AJ

 • přivlastňovací zájmena – procvočování
 • sloveso have got – kladný a záporný tvar
 • tvorba otázky se slovesem have got

 

– 6.11. – papírové krabičky, lepidlo, barevné papíry

OSTATNÍ

Týden 30. 10. – 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený.

Slova se slabikami bě – bje, pě – pje, vě – vje, mě – mně.

MATEMATIKA

Zlomky.

Počítání se závorkami – procvičování.

Slovní úlohy- složené slovní úlohy – rozpočet, příjem, půjčka, splátka.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Jižní Čechy.

Českomoravská vrchovina.

NOP

Třídění organizmů.

Botanické a zoologické zahrady.

OSTATNÍ

Týden 23. 10. – 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Jednotky hmotnosti a času.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Jižní Čechy.

NOP

Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí.

Třídění organizmů.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Týden 16. 10. – 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Jednotky hmotnosti a času.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Západní Čechy.

NOP

Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí.

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso to be – plné a zkrácené tvary
 • sloveso to be – kladné a záporné věty
 • to be – úvod do tvorby otázky
 • friends and family – rodina, domov, kamarádi

OSTATNÍ

Týden 9. 10. – 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy – ohebné, neohebné, opakování předpon, předložek.

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

Skladba – základní skladební dvojce, podmět, přísudek.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Jednotky hmotnosti a času.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Severní Čechy.

Západní Čechy.

NOP

Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí.

OSTATNÍ

Pro zájemce proběhnou opravné testy z matematiky a českého jazyka.

Týden 2. 10. – 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy – ohebné, neohebné, opakování předpon, předložek.

Slovesa – opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

MATEMATIKA

Řešení slovních úloh.

Přímá úměrnost.

Geometrie – kruh, kružnice.

NOS

Východní Čechy.

Severní Čechy.

NOP

Projekt – Podnebné pásy

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – Friends and family
 • sloveso to be – tvorba otázky, záporu, časování
 • Wh- otázky

OSTATNÍ

Ve středu 4. 10. budeme psát opakovací test z matematiky. (Opakování 4. třídy)

Ve čtvrtek 5. 10. budeme psát opakovací test z českého jazyka. (Opakování 4. třídy)

Týden 25. 9. – 29. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Předpony (roz-, bez-, od-, nad-, ob-, v-, z-, s-, vz-)

Význam slov

MATEMATIKA

Čísla do 1 000 000 (+, -, :, x)

Jednotky délky, hmotnosti, času

Geometrie – trojúhelník, čtverec, obdélník (obvod, obsah)

NOS

Východní Čechy

NOP

Projekt – Podnebné pásy

ANGLICKÝ JAZYK 

 • dokončování Unit 1
 • tvorba mn. čísla – pravidelné a nepravidelné tvary
 • vazba There is/ There are

OSTATNÍ

V úterý 26. 9. se zúčastníme přespolního běhu.

Ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek.

V pátek 29. 9. je ředitelské volno.

PČ – 25.9.2023

 • jehlu, nit, nůžky, nasbírat měkké bobule (šípek, jeřabiny …)

Děkuji. E. Tučková

Týden 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Předpony (roz-, bez-, od-, nad-, ob-, v-, z-, s-, vz-)

Význam slov

MATEMATIKA

Čísla do 1 000 000 (+, -, x, 🙂

Jednotky délky

Geometrie – bod, úsečka, přímka, polopřímka

NOS

Praha

Střední Čechy

NOP

Přizpůsobivost rostlin a živočichů

Podnebné pásy

OSTATNÍ

Již jsme obdrželi sešity. Prosím tedy každého o 75 Kč.

Týden 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování ze 4. ročníku

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Význam slov

MATEMATIKA

Opakování ze 4. ročníku

Čísla do 1 000 000

Jednotky délky

Geometrie – bod, úsečka, přímka, polopřímka

NOS

Opakování ze 4. ročníku – Praha

Střední Čechy

NOP

Rozmanitost přírodních podmínek

Přizpůsobivost rostlin a živočichů

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procvičování  slovní zásoby hravou formou

OSTATNÍ

Ve středu 13. 9. v naší třídě proběhne ukázková hodina kriketu.

Ve středu 13. 9. proběhnou od 17:30 třídní schůzky.

Týden 4. 9. – 8. 9. 2023

4.9.2023

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

oběd 11:00 – 12:00

5.9.2023

Výuka do 11:40, rozdávání učebnic a organizační záležitosti

6.-8.9.2023

Výuka podle rozvrhu

 

Anglický jazyk: 

 • seznámení se s učebnicí
 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.