V.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 3.10.- 7.10.

Český jazyk

slova souznačná, mnohoznačná, citově zabarvená, opačného významu

slova nadřazená a podřazená

sloh – osnova

celkové opakování a procvičování předpon

slovní druhy

Matematika

rovnice a nerovnice

práce se závorkou

porovnávání čísel

Anglický jazyk

rozkazovací způsob, 

there is/ there are… popis místnosti

poslechová cvičení

NOS

severní Čechy – dokončení

západní Čechy – povrch oblasti

NOP

rozmanitost přírody – podnebné pásy a živočichové a rostliny v nich

 

Týdenní plán 26.9.- 30.9.

Český jazyk

skladba slova – předpony – dokončení

procv. vyjmenovaných slov a shody podmětu s přísudkem

slova příbuzná

slova nadřazená a podřazená, s citovým zabarvením

sloh – popis předmětu

Matematika

malá, velká násobilka

slovní úlohy

geometrie – trojúhelník

Anglický jazyk

dokončování lekce

nepravidelné množné číslo

vazba There is, There are

NOS

východní Čechy – dokončení

severní Čechy – úvod

NOP 

Podnebné pásy a rostliny a živočichové v nich – přizpůsobení přírodním podmínkám

 

Týdenní plán 19.9.- 23.9.

Český jazyk

základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem

procv. předpon roz-, bez-, vz-

předpony nad-, z-, s- 

slova příbuzná, jednoznačná a mnohoznačná

Matematika

jednotky délky – procv., zakomponování do sl. úloh

procv. malé a velké násobilky

čtverec, obdélník, druhy čar

Anglický jazyk

číslovky 20-100 – psaná forma, 

tvorba množného čísla

rozkazovací způsob – pokyny ve škole

NOS

Východní Čechy

NOP

Přizpůsobivost rostlin a živočichů

OSTATNÍ

Ve středu proběhne Přespolní běh, děti běží dvě kolečka. Prosím o oblečení přiměřené počasí

Prosím o co nejrychlejší doplacení plateb škole, především pracovních sešitů na AJ, abychom s nimi mohli pracovat.

 

Děkuji.

Martina Novotná

 

 

Týdenní plán 12.9. – 16.9.

Český jazyk

slovotvorný základ slova a slova od něj odvozená

slovní druhy ohebné a neohebné

celkové opakování 4. ročníku – vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem

stavba slova – kořen slova, předpona, přípona 

přípona x předložka

slova příbuzná

Matematika

celkové opakování 4. ročníku

odhadování, plánování nákupu

procvičování +, -, x v řádu přirozených čísel

slovní úlohy

čtverec, obdélník, 

kolmice, rovnoběžky

NOS

Putování po ČR – kraje

Střední Čechy 

NOP

Život na Zemi, rozmanitost přírodních podmínek

Základní podmínky života na Zemi

Potravinový řetězec

Podnebné pásy 

Anglický jazyk

osobnostní otázky – What´s your name? Where are you from? ect.

číslovky – desítky

podstatná jména počítatelná – tvorba množného čísla

člen neurčitý a/an

 

Ostatní

Dnes (12.9.) byly dětem rozdány podklady k platbě. Mají je vloženy v ŽK. Prosím o jejich úhradu. 

Děkuji za spolupráci

 

Martina Novotná

 

Hezký nadcházející týden

Martina Novotná

 

Týdenní plán 5.9. – 9.9.

Český jazyk

celkové opakování 4. ročníku – vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem

vyhledávání základní skladební dvojice

stavba slova – kořen slova, předpona, přípona

slova příbuzná

 

Matematika

celkové opakování 4. ročníku

odhadování, plánování nákupu

procvičování +, -, x v řádu přirozených čísel

slovní úlohy

bod, úsečka, přímka

 

NOS

Praha, státní symboly, státní svátky

 

NOP

Život na zemi, 

rozmanitost přírodních podmínek

 

Anglický jazyk

Introduction

opakování a procvičování abecedy, hláskování

čísla 1-100

tvorba množného čísla

 

Ostatní

učebnice si s dětmi rozdáme v pondělí

v pondělí poprosím přinést 65kč na sešity, ty budou dětem rozdány v nejbližších dnech, a  papírové utěrky, mýdlo a kapesníčky. 

první třídní schůzky se konají 7.9. od 17:30

 

Děkuji za spolupráci

 

Martina Novotná

 

 

Hezký večer, 

máme další informace, tak si je pojďme shrnout 🙂

  • děti dnes dostaly klíčky od skříněk, od zítra se tedy můžeme přezouvat 🙂
  • poprosím přinést 65kč na sešity, ty budou dětem rozdány v nejbližších dnech
  • zítra do školy již s aktovkou, budeme si rozdávat učebnice
  • od 4. vyučovací hodiny jedeme dle rozvrhu, 5.-6. hod mají děti tělocvik, prosím přinést cvičební úbor na ven
  • poprosím o papírové utěrky, mýdlo a kapesníčky. 

Děkuji za spolupráci a 7.9. od 17:30 se na vás budu těšit na třídních schůzkách.

 

Martina Novotná

 

Vítám vás v novém školním roce 🙂

 

 

Ve čtvrtek 1.9. se sejdeme ve třídě B4/108. Nelekejte se, je to učebna vedle té, kde jste sídlili ve 4. třídě. 🙂

 

Martina Novotná


Komentáře jsou uzavřeny.