V.C Bc. Petr Kšána

Bc. Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 13. – 17.9.

Český jazyk

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku 

             vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem

 • stavba slova – slova příbuzná (kořen, předpona a přípona)
 • sloh – popis
 • dle prvního týdne ve škole mohu konstatovat, že většina dětí potřebuje číst nahlas

Čtvrtek – diktát: měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen

Matematika

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku

            procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000

 • finanční gramotnost – plánování nákupu
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)

Úterý – desetiminutovka: písemné sčítání a odčítání + zkouška

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Praha 
 • Střední Čechy

Nauka o přírodě

Život na zemi

 • Rozmanitost přírodních podmínek
 • Podnebné pásy

Čtvrtek – test: úvodní strana kapitoly “Rozmanitost přírodních podmínek“, otázky v testu budou shodné s otázkami v učebnici.


Týdenní plán 6. – 10.9.

Ve středu čeká děti T-Mobile olympijský běh. Tato sportovní akce proběhne v rámci třetí a čtvrté vyučovací hodiny (TV).

Třídní schůzky: středa 8.9. od 17:30 – 2.patro I. stupeň – třída V.C.

Dětem byl předán seznam pomůcek, které budou potřebovat ve školním roce 2021/2022. Chtěl bych ve čtvrtek již zahájit plnohodnotně výtvarnou výchovu, tak Vás poprosím, aby děti měly všichni kufřík s pomůckami.

Český jazyk

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku 

             vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem

 • stavba slova – slova příbuzná (kořen, předpona a přípona)
 • sloh – vyprávění

Matematika

 • opakování učiva ze čtvrtého ročníku

            procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000

 • finanční gramotnost – plánování nákupu
 • geometrie – bod, přímka, úsečka (pátek)

Nauka o společnosti

Putování po ČR

 • Praha 
 • národní hrdost, státní symboly, historie 

Nauka o přírodě

Život na zemi

 • Rozmanitost přírodních podmínek
 

Komentáře jsou uzavřeny.