V.A Mgr. Eva Mlčáková

                                                                                                                                                                                          Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN od 5. DO 9. 12. 2022

 

Čj – Podstatná jména – skloňování podst. jmen rodu mužského – vzor muž, stroj do str. 70 vč. Sloh – vypravování.

M – Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Jednotky obsahu – do str. 8 vč. Slovní úlohy.

NOS – Buditelé českého národa. Vynálezy mění svět. Rozkvět kultury a umění.

NOP – Dýchací soustava. Krevní oběh.

Info : V pondělí 10 – 10:45 h Prevence ( Městská policie) na téma Drogy

Pěkný týden a ať se nám dobře pracuje! EM

 

 

30.11.

Pěkné odpoledne, vážení rodiče, babičky, dědečkové,

srdečně Vás s dětmi zveme na vánoční setkání ve třídě. které bude 14. prosince od 17 hodin.

                                                                      Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN od 28. 11. DO 2. 12. 2022

 

Čj – Slovesa, shoda přísudku s podmětem ( pozor u několikanásobného podmětu, zopakujte si, prosím) procvičování. Podstatná jména opak. ( určujeme rod, číslo, pád), vlastní jména. Skloňování podstatných jmen r. mužského – vzory pán, hrad – do str. 67 vč.  Slohový výcvik :  Vypravování – námět na povídku. Básnička a čtení z čítanky a dětských časopisů.

M – Pís. sčítání, odčítání, násobení a dělení opak. Písemné dělení dvojciferným dělitelem se zkouškou ( již 2. díl učebnice M, nezapomeňte!).

NOS – učebnice Obrazy z novějších českých dějin : Poddanství. Kdo byli Marie Terezie a Josef II. Národní obrození a buditelé. V pátek projektový den na toto téma – více si řekneme ( 4 vyuč. hodiny – angličtina beze změny).

NOP – Lidské tělo- kostra, svaly, kůže. Zásady první pomoci.

Anglický jazyk

Dokončení lekce – opakovaní přivlastňovacích zájmen, přivlastňování pomocí ´s

sloveso to be – ozn. věta, zápor, otázka

Wh otázky

Info : Tento týden zjistíme více ohledně školy v přírodě. Osvědčená místa jsou podle kolegů např.  Zbraslavice nedaleko Kutné Hory a Hejnice v Jizerských horách.

Nezapomeňte v pondělí na bruslení! 

Přeji Vám dobrý týden a pěkný adventní čas! Eva Mlčáková

  

 

25.11.

Doplňující informace: brusle je možné si na společné bruslení se třídou zapůjčit na místě za 30,-Kč.

Pěkný víkend!

                        Eva Mlčáková

 

 

24. 11.

Vážení rodiče,

dnes jsem říkala dětem, co chystáme na příští týden.

V pondělí 28. 11. jde naše třída na Sofijské náměstí bruslit. Bude to poslední 2 vyučovací hodiny. Bruslení je od Městské části P12 zdarma jako vloni, přilbu i brusle a pomůcku na přidržování pro začátečníky tam pokud vím půjčují. S sebou prosím nezapomeňte dětem dát kromě bruslí a přilby pevné rukavice ( ne slabé látkové), které by při příp. pádu ochránily ruce před jakýmkoli úrazem i příp. cizí bruslí. A také prosím svačinu na přestávku. Vloni bylo možné plochu sledovat webkamerou, myslím, že to tak bude i letos.

V pátek 2. prosince budeme mít projektové vyučování v učebně polytechniky na téma Národní obrození a buditelé. Vycházka po městě bude pak jindy, včas se termín dozvíte.

V pondělí 5. 12. proběhne v naší třídě beseda na téma Drogy.

Zároveň začneme s přípravou na vánoční setkání – besídku ( padl společný termín pro třídy 14. prosince, ještě ověřím). Máte – li jakýkoli nápad, rádi ho s dětmi využijeme, slíbili vystoupit také naši tři kytaristé…

Příští týden již prosím s sebou na vyučování novou učebnici z M a NOS.

Zdraví Vás Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN od 21. DO 25. 11. 2022

 

Dobrý den, milé děti,

celý týden jsem Vás neviděla, těším se na Vás a děkuji za pozdrav! Opět bude hned v pondělí i doučování. A nezapomeňte tento týden na básničku a čtenářský deník! EM

 

Čj – Shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, vzory a slovní druhy. Učivo do str. 58 vč.

M – Sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru přirozených čísel, zaokrouhlování, převody jednotek, trojúhelníková nerovnost, obvody obrazců, slovní úlohy. Učivo do str. 52 vč.

NOS – Opakování učiva z Putování po ČR.  Nová učebnice – Co vše provázelo životy našich předků, kořeny rodiny.

NOP – Lidské tělo. Kostra a svaly.

 

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

přivlastňování pomocí ´s 

W- otázky

sloveso to be – tvorba otázky

 

TÝDENNÍ PLÁN od 14. DO 18. 11. 2022

 

Čj – Shoda přísudku s podmětem. Příprava na písemnou práci. Sloh : píšeme sms zprávy.

M – Zlomky a souřadnice bodů. Opakování a příprava na písemnou práce.

NOS – Střední a Jižní Morava, vyhledávání na mapě.

NOP – Člověk  a jeho životní podmínky, péče o zdraví.

 

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

tvorba otázky se slovesem to be

opakování slovní zásoby My family – testík na slovíčka

 

Info :

Ve čtvrtek a v pátek bude volno- 17. listopadu Státní svátek a v pátek 18. ředitelské volno. Dobrý týden všem! Eva Mlčáková

 

 

TÝDENNÍ PLÁN od 7. DO 11. 11. 2022

 

Čj – Opakování a procvičování probraného učiva- shoda přísudku s podmětem, druhy podmětu a přísudku, poznávání slovních druhů, slovesa a jejich mluvnické kategorie, příčestí přítomné, vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Podmět rodu středního. Sloh : Líčení zážitků ( Návštěva polytechnické dílny). Čtení z čítanky, příprava na recitaci před třídou ( v následujícím týdnu).

 

M – Kruh a kružnice procvičování. Zlomky. Souřadnice bodů. Opakování probraného učiva – rýsování trojúh., čtverce a obdélníka, trojúh. nerovnost, počítáme obvod , převody jednotek, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, jednoduché slovní úlohy.

 

NOS – Dokončení učiva ( Severní Morava a úvaly), Brno – 2. největší město ČR a jeho poloha. Orientace a vyhledávání na mapě.

 

NOP – Různorodost podmínek života, třídění organismů.

 

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

family tree

sloveso to be – tvorba otázky

 

Vážení rodiče

těším se na Vás ve středu, kdy se od 17:30 hod setkáme na třídních schůzkách. A děkuji Vám za dosavadní pomoc a spolupráci! V brzké době si děti ověří své znalosti ve větších písemných pracích. Není třeba se ničeho obávat, je v nich učivo, které stále procvičujeme. A navíc, nebude  to jejich  jediná známka a všichni víme, že občas se dá něco pokazit. To, jak děti pracují a snaží se, stejně nejlépe vidím v běžných hodinách.

V následujícím týdnu pak bude volný čtvrtek ( Státní svátek 17. listopadu) a pátek ( ředitelské volno).

Zdraví Vás Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN od 31. 10.  DO 4. 11. 2022

 

Čj – Shoda přísudku s podmětem, podmět r. mužského a ženského do str. 49.

M – Kružnice a kruh a procvičování do str. 43 vč.

NOS – Severní Morava a Hornomoravský úval do str. 41 vč. Orientace na mapě.

NOP – Zoologické zahrady ( návštěva bude zjara), Člověk  a příroda do str. 33 vč.

Anglický jazyk

sloveso to be – opak. a procv. – krátké tvary, kladné a záporné věty – příprava na test

přídavná jména

 

V pátek 4. 11. polytechnická výchova naší třídy na ZŠ  Zárubova (1 . až 4. vyuč. hodinu, 5. vyuč. hod Aj beze změny).

Třídní schůzky 9. listopadu.

Pěkné dny se sluníčkem a dobrou náladou!

                                                          Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN od 24. DO 25. 10. 2022

26. 10. a 27. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. Státní svátek

 

Čj – Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný do str. 44 vč. Opakování a procvič. učiva.

M– Jednotky času do str. 38 vč. Opakování a procvič.

NOS – Opakování a orientace na mapě.

NOP– Povídání o Botanické zahradě, shrnutí a zápisky žáků.

 

Pěkné společné dva dny školy a ještě lepší volno a relaxaci všem! EM

 

 

19.10.

 

Milé děti, vážení rodiče,

pro úplnost uvádím, že příští týden se budeme učit jen v pondělí a úterý ( středa a čtvrtek budou podzimní prázdniny a v pátek 28. 10. Státní svátek). V pátek 4. listopadu pak máme další třídní akci na 4 vyuč. hodiny jako tento týden, a to polytechnické dílny na ZŠ Zárubova. Účast je hrazena z projektu MAP Praha 12. Volím vždy pátky, protože pouze v pátek  jsem s dětmi, svou třídou a p. asistentkou celé 4 hodiny a vše je tedy jednodušší. Připomínám ještě, že někteří z Vás dosud neuhradili poplatky škole. A stále také nemají všichni obalené učebnice, třeba jen do papíru! Prosím, urychlete, děkuji! Zdraví EM

Anglický jazyk

Where are you from? státy

sloveso „to be“ – kladné a záporné, plné a zkrácené formy

family tree

TÝDENNÍ PLÁN od 17. DO 21. 10. 2022

 

Čj – Základní větné členy procvič. Podmět holý, rozvitý a několikanásobný, Věty s podmětem nevyjádřeným. Do str. 41 vč. Sloh. výcvik : Dopis prarodičům str. 45.  Čtenářské deníky a čtení z čítanky.

M – Písemné dělení. Jednotky času. Do str.36 vč.

NOS – Českomoravská vrchovina do str. 35 vč. Opakování a orientace na mapě.

NOP – Třídění organismů, třídění přírodnin ( do str. 25 vč.). Příprava na návštěvu botanické zahrady ( str. 29). Do školy přijdou žáci v pátek jako jindy, ale se svačinou, příp. průkazkou a dobrým chováním a na vstup nezapomenou 100 Kč ( můžou si dát ke mně, aby na to nemuseli myslet).  

Zdraví Vás Eva Mlčáková

 

 

Anglický jazyk

Where are you from? 

státy a jejich obyvatelé

sloveso „to be“ – plné a stažené tvary

tvorba záporu

 

20.10.2022 – VÝTVARNÁ  VÝCHOVA

  • s sebou vylisované listy (8 – 10 ks), lepidlo

Děkuji, Tučková

 


12. 10.

Vážení rodiče, dnes jsem domluvila návštěvu Botanické zahrady v Tróji, a to na příští pátek 21. 10. Pojedeme ráno v 8 hod městskou dopravou, předpokládaný návrat kolem 11: 30 hod, takže děti stihnou angličtinu ( můžou si ji nechat ve čtvrtek ve třídě). Budu mít s sebou seznam žáků třídy s datem narození pro případ kontroly v městské dopravě, jinak prosím průkazku. Vstupné je 100 Kč, s sebou raději i svačinu. EM

 

TÝDENNÍ PLÁN od 10. DO 14. 10. 2022

 

Čj – Slovesný způsob podmiňovací, opakování a procvičování všech mluvnických kategorií, které určujeme u sloves. Základní větné členy podmět a přísudek. Sloh. výcvik : líčení zážitků (do str. 37 vč.). 

 

M – Písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, slovní úlohy ( do str. 31 vč.). Obvody obrazců ( str. 34).

 

NOSJižní Čechy a opakování, orientace na mapě.

 

NOP Arktida, Antarktida, oceány. Opakování. Během října návštěva botanické zahrady, termín bude upřesněn.

 

Anglický jazyk

opakovací test 1. lekce

úvod do druhé lekce – Friends and family

opakování slovesa Have got/ Has got

 

                                  Dobrý další společný týden! Eva Mlčáková

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN od 3. DO 7. 10. 2022

 

Čj –  Slovní druhy ohebné a neohebné, slovesa ( určování osoby, čísla a času – opak., slovesný způsob oznamovací a rozkazovací) – do str. 31 vč. Dále stále opakujeme vyjm. slova a slova příbuzná a shodu přísudku s podmětem. Čtení tentokrát ve školní knihovně ve středu 1. a 2. vyuč. hodinu ( výměna hodin) s možností zápůjček.

 

M – Jednotky hmotnosti ( převody + ze života zvířat zajímavosti a porovnání, vlastnosti úhlopříček, pravoúhlý trojúhelník- již ho všichni k rýsování potřebují, písemné násobení jednociferným činitelem opak. , slovní úlohy) – do str. 29

 

NOS – Západní Čechy ( s ukazováním na mapě a městy kraje- neplést!)- do str. 26.

 

NOP – Subtropický podnebný pás, mírný a polární pás ( Arktida a Antarktida) – do str. 21 vč.

 

Na pracovní činnosti v pátek si prosím přineste přírodniny k navlékání ( jeřabiny, pámelníkové kuličky apod.- nevadí, že budou zcvrklé), jehlu a nit nebo sartunu ( zkusíme kromě jednoduchého navlékání i navlékání v trojřadu).

 

Anglický jazyk

dokončování lekce

nepravidelné množné číslo

vazba There is, There are

 

                                             Přeji dětem i rodičům dobrý týden!

                                                                                        Eva Mlčáková

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN od 26. DO 30. 9. 2022

( 28. září Státní svátek Den státnosti, nejde se do školy)

 

Čj – učebnice do str. 24 ( slovní druhy a opak., sloh : popis pracovního postupu, osnova, nezapomeňte na čtenářský deník za září do 15. 10. odevzdat, někteří už odevzdali).

 

M – do str. 22 ( ústní i pís. násobení a dělení, jednotky délky a převody, slovní úlohy, úhlopříčky čtverce a obdélníka).

 

NOS – Severní Čechy a opakování, vyhledávání na mapě, dobrovolné referáty ( město, pohoří, hora, řeka apod. dle vlastního výběru – seznámí spolužáky se svými poznatky – z písemné přípravy, možno i zaslat na můj mail a z interaktivní tabule).

 

NOP – Subtropický pás  a opakování , možno též referáty dle zájmu a vlastního výběru ( rostlina, živočich, podnebí apod.).

Anglický jazyk

dokončování lekce

nepravidelné množné číslo

vazba There is, There are

 

Další INFO

 

V úterý 27. 9. bude mít 4. vyuč. hodinu naše třída ukázkovou hodinu kriketu ( cvičební úbor!).

V následujícím týdnu pak budeme 2 vyučovací hodiny ve školní knihovně při samostatné četbě a s možností výpůjček, bližší za týden.

 

Dobrý týden všem!

                              Eva Mlčáková, tř. uč.

 

 

      

 

 

TÝDENNÍ PLÁN od 19. DO 23. 9. 2022

 

Čj – učebnice do str. 21 vč. ( rozlišování předpon a předložek, psaní předpon z-, s- a vz- procvičování : Z změna nebo ukončení děje, S shora nebo z povrchu pryč, VZ v předponě vždy se Z, pozor na vyjímky, stále i vyjmenovaná slova, významy slov, tj. slova jednoznačná x mnohoznačná, protikladná, souznačná, souřadná a významem nadřazená a podřazená.  Sloh : článek pro dětský časopis a popis předmětu).

 

M – učebnice do str. 15 vč.  ( násobky čísel, malá a velká násobilka, geometrické útvary, trojúhelníková nerovnost, vlastnosti sčítání, kladná a záporná čísla, slovní úlohy, úhel, … ).

 

NOS – učebnice do str. 18 vč. ( Praha, Střední Čechy, Východní Čechy – i vyhledávání na mapě, které ale děti baví).

 

NOP – uč. do str. 16 vč. ( Tropický podnebný pás), od následujícího týdne pak možnost přípravy referátů na probrané učivo, bližší dětem řeknu.

 

Anglický jazyk

číslovky 20-100 – psaná forma, 

tvorba množného čísla

rozkazovací způsob – pokyny ve škole

OSTATNÍ:

PROSÍM O UHRAZENÍ PLATEB ZA PRACOVNÍ SEŠITY NA AJ, ABYCHOM S NIMI MOHLI PRACOVAT.

DĚKUJI.

 

MARTINA NOVOTNÁ

 

 

Další INFO : 

21.9. Přespolní běh ( kolem Lhoteckého potoka jako vždy, děti budou vhodně sportovně oblečené s ohledem na počasí, před i po běhu se učíme ) – V. A poběží  v 10 : 30 hod.

Prosím doobalit učebnice a sešity a dle možnosti zaplatit příspěvky škole. Zároveň prosím ty, kteří nepodepisovali na třídní schůze seznámení se školním řádem a BOZP o vrácení listu s podpisem. Děkuji! 

S p. ředitelem projednána možnost samostatného chození dětí k automatu a šatně, pokud něco zapomenou. Je to nyní na zvážení tř. učitele a já souhlasím.

V úterý 20. 9. ráno budu na školení (p. asistentka bude přítomna), učit bude nebo budou zastupující vyučující. 

Doučování v pondělí od 13 do 14: 45 hodin.

Děkuji Vám rodičům za pomoc a spolupráci a dětem za pěkný přístup k učení ( jen občas někdo stále zapomíná, že je už ve škole  a nebude rušit ostatní)! V následujících plánech Vám napíšu plánované třídní akce a projekty. 

                                                               

                                                   Úspěšný týden Vám přeje Eva Mlčáková 

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN od 12. DO 16. 9. 2022

 

Čj – učebnice do str. 16 ( opakování stavby slov, psaní ú, slova příbuzná, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předpona x předložka, psaní předpon, …)

M- učebnice 1.díl do str. 9 ( opakování pamětného i písemného sčítání a odčítání, násobení, násobky čísel, dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování, rozklad čísel, převod jednotek, rýsování základních geometrických útvarů). 

Předpokládané strany jsou pouze orientační, zatím neumím odhadnout tempo práce třídy ( v pátek pracovaly děti moc hezky, ačkoli byl konec týdne) a není nutné dělat všechna cvičení v učebnici. 

NOS – učebnice Putování po ČR do str. 13 vč. : Praha a její okolí. Střední Čechy.

NOP – učebnice  Život na Zemi do str. 7 vč. : Rozmanitost přírodních podmínek. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů.

Anglický jazyk

osobnostní otázky – What´s your name? Where are you from? ect.

číslovky – desítky

podstatná jména počítatelná – tvorba množného čísla

člen neurčitý a/an

 

               

                                                 Přeji Vám dobrý týden! Eva Mlčáková

 

 

 

 

Plán práce na týden od 5. do 9. 9. 2022

Milí žáci, vážení rodiče, na stránkách třídy Vás budu vždy v neděli informovat o učivu a dalších školních akcích pro nadcházející týden. Příp. další informace pak doplním v průběhu týdne, prosím sledujte, děkuji!

V tomto prvním úplném týdnu budeme opakovat učivo 4. ročníku, abychom si po prázdninách zvykli na sebe navzájem a opět i na školní povinnosti a abychom mohli postupně přejít k novému učivu. Bude to zatím bez známkování, do středy bez písemných domácích úkolů, jen si prosím denně čtěte ( sobě, rodičům, babičce s dědou,…). Do konce týdne bych chtěla vybrat peníze za sešity- děkuji těm, kdo je již přinesli ( brzy si je také vyzvedneme a rozdáme) . Děkuji i za všechny květiny ad…. Věřím, že jste v pátek unesli aktovku plnou učebnic a že se Vám je podařilo přes víkend doma zabalit ( ty, o nichž jsme si říkali, že je budeme používat jako první). A že jste si pod dohledem rodičů obalili a podepsali také žákovskou knížku. V Nauce o přírodě a v Nauce o společnosti začneme povídáním o místech, kde žijeme a kde jsme trávili léto. Protože ve třídě letos neučím hudební ani výtvarnou výchovu ( ani tělesnou, jako vloni), instrukce k tomu, co přesně mají žáci mít, dostanete jistě včas od vyučujících, zatím prosím podle loňského roku a rozvrhu. Ve středu se těším na setkání s rodiči na třídních schůzkách!

Pěkný týden Vám přeje Eva Mlčáková       

 

Anglický jazyk

Introduction

opakování a procvičování abecedy, hláskování

čísla 1-100

tvorba množného čísla

 

 

 

               Další INFO :

Zítra 2. září si již nezapomeňte aktovku, budeme si vyzvedávat a rozdávat učebnice ( přes víkend prosím doma obalit, některé nemají běžný rozměr, tak třeba jen papírem). Konec školy bude zítra podle rozvrhu, tedy po 5. vyuč. hodině. S sebou si prosím vezměte zápisník a psací potřeby. Nezapomeňte přezůvky a zámek s klíčkem nebo klíč ( kdo již dostal) od skříňky, počkám na Vás ráno u šaten a skříňky si přidělíme. Na sešity začnu vybírat 66 Kč. Prosím během příštího týdne donést papírové utěrky ( mýdla ne, máte velké zásoby z loňska). Nezapomeňte také svačinu a pití.

Ve středu 7.9. budou od 17:30 hod třídní schůzky ( třídní důvěrníci zahájení v 17 hod ve sborovně), srdečně Vás zvu na úvodní setkání.

Ve třídě budeme mít letos asistentku p. Dagmar Vítkovou, se kterou se již znáte.

                                                                                 

                                                                                   Zdraví Vás Eva Mlčáková

  1. září 2022 vč.) vč.)

 

 

 

Dobrý den, milé děti, vážení rodiče,

zdravím Vás z konce prázdnin a věřím, že jste léto a prázdniny hezky prožili, že jste odpočinutí a alespoň malinko už se zase těšíte na školu.

O zahájení školního roku jste si jistě přečetli na stránkách školy, tak Vám jen připomenu, že se ve čtvrtek 1. září sejdeme ráno jako obvykle ve Vaší třídě, kde jste se v loňském školním roce učili s p. učitelem Matěm. Zůstaneme jen 1 vyučovací hodinu. Seznámím Vás se školním řádem a napíšete si rozvrh. Doučování a příp. třídnické hodiny budeme mít vždy v pondělí max. do 13:45 hod, to v rozvrhu není. Sešity škola nakoupila v předstihu, včas Vás budu informovat o částce, kterou budeme vybírat, i o všem ostatním.

Určitě nemusíte mít žádné obavy, známe se spolu od vidění, ale myslím i z nějakého zastupování, i když p. uč. Maťo Vás a školu bral jako svůj druhý domov a téměř nechyběl.

Já jsem učila o patro výš třídu V. B. dva a půl roku. Po prázdninách už ale tito žáci odcházejí na 2. stupeň, a tak jsem ráda, že budu teď učit právě Vás.

Těším se na Vás, na Vaše povídání a příběhy, ale i na to, co nového se spolu naučíme a jak se nám spolu bude pracovat.

Užijte si tedy poslední prázdninové volno před nástupem do 5. ročníku a na viděnou ve čtvrtek!

 

                                                                                      Eva Mlčáková, tř. uč.

 30. srpna 2022

Komentáře jsou uzavřeny.