IV.A Bc. Jakub Hrdý, DiS.

Bc. Jakub Hrdý, DiS.

jakub.hrdy@zsrakovskeho.cz


10. 12. – 14. 12.

AJ (Chit Chat 2, Unit 4  My town)

  • procvičování slovní zásoby (místa ve městě), předložky opposite / next to, dopravní pokyny (Turn right/left. Go straight.)
  • čtvrtek 13. 12. TEST (místa ve městě)
  • práce s textem (Northbury, Edinburgh, Littleton).

 

Školní výlet – 5.12.2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dne– děti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačiny (oběd). Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. DĚKUJI.

3. 12. – 7. 12.

ČJ: Doplňování I/Y, dramatizace, Zimní pohádka.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace).
NOS: Karel IV. (test, Lucemburkové + Karel IV., čtvrtek 6. 12.)
NOP: Roční období.
PČ: Výrobky na jarmark v rámci projektu „ABECEDA peněz).

Prosím, přinést na čtvrtek (29. 11.) do PČ čirou lahev od vína bez etiket, děkuji. 

26. 11. – 30. 11.

ČJ: Diktát (středa 28. 11.), stupňování přídavných jmen, Dopis: „Vánoční přání“.
M: Opakování dělení se zbytkem, Porovnávání čísel větších než 10 000. (pátek 30. 11. desetiminutovka „dělení se zbytkem + zkouška“.
NOS: Lucemburkové, život ve středověku (29. 11. desetiminutovka, sv. Anežka + P. O. II.), DÚ téma: bitva na Moravském poli do 29. 11.
NOP: Neživá příroda, roční období.
PČ: Výrobky na jarkmark (projekt „Finanční gramotnost“ ČS).

Anglický jazyk:

  • Unit 3 – procvičování slovní zásoby (rady pro zdravý životní styl: Drink lots of water. – Don´t drink cola.), učebnice, str. 16;
  • komiksový příběh The Dragon Crown (část 3), učebnice, str. 17;
  • souhrnné opakování Unit 3 a příprava na test.

 

19. 11. – 23. 11.

ČJ: Gramatické jevy, básnička, dramatizace (živé obrazy), 23. 11. doplňování gramatických jevů (test)
M: Dělení se zbytkem. (pětiminutovka „dělení beze zbytku“, 22. 11.)
NOS: Lucemburkové na českém trůnu.
NOP: Zima v přírodě. (pětiminutovka „houby“, 21. 11.)
PČ: Lucerny (pomůcky: sklenička např. od jogurtu), výrobky v rámci projektu ČS finanční gramotnost. 

Na číslo účtu ZŠ Rakovského (266496066/0300) se SPECIFICKÝM symbolem 201826 + VARIABILNÍ symbol dítěte odesílat platbu 360.- Kč, poznámka: akce SKANZEN PŘEROV NAD LABEM.

Úhrada nutná do 19. 11. 2018!!!

Prosíme rodiče, aby NEPOSÍLALI nemocné děti do školy!
Děkuji.

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga) 

12. 11. – 16. 11.

ČJ: Opakování gramatických jevů (pátek 16. 11. doplňovací cvičení I/Y – test), „Podzimní večery“ (sloh), dramatizace. 
M: Dělení jednociferným číslem.
NOS: Král železný a zlatý (písemné opakování = pětiminutovka ve čtvrtek, 15. 11.)
NOP: Houby (ve středu, 14. 11. pětiminutovka JEHLIČNANY).
PČ: Krajina snů.


5. 11. – 9. 11.

ČJ: Opakování učiva (slovní druhy, druhy slov, pravopis I/Y vyjmenovaná slova, slova příbuzná), 1. čtvrtletní písemná práce 7. 11. ve středu
M: Násobení víceciferným číslem, opakování učiva (základy geometrie, převody jednotek, násobení jednociferným číslem), 1. čtvrtletní písemná práce 12. 11. pondělí
NOS: Kosmova kronika (opakování písemné 8. 11.)
NOP: Stavba těla rostlin

AJ: TEST (Unit 2: názvy místností, pojmenování nábytku, předložky místa – in, on, behind, under). UNIT 3: zdravotní problémy (I´ve got a stomach ache/a headache/a sore throat), zdravý životní styl).

PČ: „třídnická hodina“

TERMÍN třídních schůzek 14. 11., středa!

 

31. 10. – 2. 11.

ČJ: Opakování pravopisných jevů (y/i, vyjmenovaná slova, s/z)
M: Písemné násobení jednociferným číslem (opakování), písemné násobení 2cifr. číslem
NOS: Kosmova kronika, opakování pověstí (Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka)
NOP: Stromy OPAKOVÁNÍ, stavba těla rostlin
PČ: Paprsky slunce

 

22. 10. – 26. 10.

ČJ: Rýmovačky, básničky, čtení neznámého textu, gramatika „s“ x „z“, sloh: Charakteristika.
M: Písemné opakování (druhy trojúhelník), Procvičování písemného násobení (pětiminutovka 26. 10.). 
NOS: Slavníkovci, sv. Vojtěch. (pětiminutovka, čtvrtek 25. 10.)
NOP: Stromy (pětiminutovka), další druhy stromu.
PČ: Péče o rostliny.

15. 10. – 19. 10

ČJ: Opakování STAVBA SLOV (desetiminutovka 17. 10.), čtení, kontrola slohu „Vzpomínka“
M: Základy geometrie (desetiminutovka 15. 10.) viz. sešit, typy trojúhelníku
NOS: Opakování (poslední dva zápisy) viz. sešit (desetiminutovka 18. 10.), Úvod – Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila), pokračování Přemyslovci (Václav a Boleslav)
NOP: Stromy, vegetace
PČ: Kompozice (pláž), potřeby: drobné mušle, kamínky

 

Vážení rodiče,

prosím o úhradu pomůcek do anglického jazyka, děkuji.

VELKÁ POCHVALA celé třídě!!!!!
Z desetiminutovky v jazyce českém (5. 10. Druhy slov)
Hodnocení: 1(výborně) x 15 žáků, 2(chvalitebně) x 3 žáci.

Hezký víkend!

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel).

8. 10. – 12. 10.

ČJ: Stavba slov (předpona, kořen, přípona), čtení – „Pes ve škole“, sloh – „vzpomínky“
M: Převody jednotek ČASU (desetiminutovka, úterý, 9. října), geometrie – základní pojmy a nákresy (potřeby: trojúhelník s ryskou, ořezaná tužka č. 3), NUTNÉ opakovat násobilku!
NOS: Sámova říše + Velkomoravská říše (desetiminutovka, pondělí 8. října), První Přemyslovci
NOP: Druhy lesů, stromů
HV: Houslový klíč, C dur stupnice, zpěv lidových písní
PČ: „Moje písmeno“ (potřeby: přírodniny z lesa, dále například: provázek, sláma, malé knoflíky, zbytky látek, koření)

Dobrý den, vážení rodiče,

děti mají variabilní symboly zapsané na poslední straně v žákovské knížce.


1. 10. – 5. 10.

 

ČJ: Slova souznačná, mnohoznačná, jednoznačná (desetiminutovka v pátek 5. 10.), básnička – zkoušení ve středu (3. 10.) Čítanka, strana 10, „Angličané“ 3 sloky.
M: Převody jednotek času, geometrie – úvod
NOS: Pravěk, Slovanské kmeny – opakování
NOP: Opakování, nové učivo „Les (druhy lesů, stromů)“
PČ: Podzimní listy

 

24. 9 – 27. 9. 2018

ČJ: Opakování mluvnických kategorií u sloves, čtení, sloh – vypravování
M: Převody jednotek délky a hmotnosti, 27. 9. (čtvrtek) desetiminutovka
NOS: Shrnutí učiva za měsíc září
NOP: Shrnutí učiva za měsíc září
PČ: Spirála, potřebné věc: luštěniny, semínka

  17.9. – 21.9.2018               

ČJ Slovní druhy, určování mluvnických kategorii u sloves a podstatných jmen, příprava na kontrolní práci
M  Opakování učiva 3. ročníku (násobilka, dělení se zbytkem, počítání zpaměti, zaokrouhlování, slovní úlohy
NOS Staré pověsti české, učebnice str. 9…
NOP Podzimní příroda, opakování rozdělení přírody
Kontrolní práce ČJ 20. 9. (ČT)
Plavecký kurz do 20. 9. (ČT)

 

Rozpis plavání (17. – 20. 9.):
PO 8:00 – 9:45
ÚT 8:15  – 9:00
ST 10:30 – 12:00
ČT 10:30 – 12:00

10. 9. AKTUALITY:

 10.9 – 14.9.2017             

ČJ: Opakování 3. ročníku (podstatná jména: rod, číslo, pád/slovesa: osoba, číslo, čas/vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y)

M: Opakování 3. ročníku (početní úkony +, -, x, :, zaokrouhlování, porovnávání čísel, slovní úlohy) PROVĚRKA (Opakování učiva 3. ročníku) ve čtvrtek, 13. 9.

AJ: Opakování učiva 3. ročníku, seznámení se s učebnicí

NOS: Slovanské kmeny

NOP: Příroda, dělení přírody, jedinci a druhy

TV: Plavecký výcvik (denně)

HV: Lidové písně, rytmizace

! Středa, 12. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30 !

 


V pondělí a úterý (10., 11. 9.), začínáme kurzem plavání. Prosím, aby děti byly přítomny v šatně na 7:40.

Děkuji, hezký víkend.

Jakub Hrdý (třídní učitel)

Prověrka „Opakování 3. ročníku“: MATEMATIKA (13. 9.), ČESKÝ JAZYK (20. 9.)

Od 4. září opakujeme dané učivo. MATEMATIKA (sčítání, odčítání, násobení, dělení-číselné výrazy, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, slovní úlohy, porovnávání čísel). ČESKÝ JAZYK (vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y, podstatná jména (rod, číslo pád), slovesa (osoba, číslo, čas).

Doporučuji domácí přípravu, stačí 10 minut denně (jeden předmět).
Děti mají opakované učivo a konkrétní příklady na papírech, které si zakládají do desek nebo žákovské knížky.

Sešity by měly přijít příští týden.

S přáním hezkého zbytku týdne,

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

Vítáme VÁS v novém školním roce  🙂 

Vážení rodiče, milé děti,

zde jsou informace týkající se pomůcek pro školní rok 2018/2019.

Vybavený penál (obsah: kuličkové pero, tužky 1, 2, 3, guma/plastická guma, pastelky(základní barvy), kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, fixy, ořezávátko, velké lepidlo (tuhé), nůžky.

Pomůcky do VV a PČ:

kufřík (obsah: uhel (1 balení), voskovky, tuš, suché křídy, temperové barvy, vodové barvy, štětce 6-12 (kulaté i ploché), paleta, kalíšek plastový, lepidlo HERCULES, igelit na lavici (ubrus)

hygienické potřeby do třídy: mýdlo (s dávkovačem), papírové utěrky, papírové kapesníky (box)

Od 6. září začínáme chodit na PLAVÁNÍ!
nutná výbava: plavky, koupací čepice, igelitový pytlík (na mokré plavky), sprchový gel, ručník, lahev s pitnou vodou 

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

 

Komentáře jsou uzavřeny.