IV.A Mgr.Tomáš Severa

Mgr.Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.cz

Vážení rodiče,

díky vstřícnému přístupu rodičů ze třídy IV.C a vašemu zájmu o zachování základu třídy měním způsob rozdělení do tříd V.A a V.B. K současným žákům těchto tříd budou přiřazeni žáci ze IV.C. Třídní učitelé zůstanou zachováni.

Pavel Nedbal

 


Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné prázdniny, hodně sluníčka a mnoho nádherných zážitků.

Mgr. Tomáš Severa


Týdenní plán 25. 6. – 29. 6. 2018

Informace

25. 6. JumPark Zličín.

Sraz v 7.45 hod. před školou. S sebou: sportovní oblečení, svačina, pití, jízdenky na MHD. Konec vyučování podle rozvrhu ve 13.30 hod.

26. 6.  Odevzdávání učebnic – výuka ukončena ve 12.35 hod.

27. 6. Úklid třídy, vyklizení šatních skříněk, sportování na školním hřišti – výuka ukončena ve 12.35 hod.

28. 6.  Jdeme na zmrzlinu – výuka ukončena ve 12.35 hod.

29. 6. Vysvědčení – 8.00 – 8.45 hod.


Informace školní jídelny na konec školního roku 2017/18

Odhlášení obědů a svačin bude možné nejpozději do pátku 22.6 2018 .
V pátek 29.6. 18 budou obědy vydávány od 10,30 do 12.00 hod. Svačiny již nebudou připravovány a
budou automaticky odhlášeny.
Přeplatky za stravné 9. třídám budou vráceny zpět na účet, nebo je možné si je vyzvednou hotově
v kanceláři školní jídelny nejpozději do úterý 26.6.2018 / Zrušte prosím ve Vašem peněžním ústavu
souhlas s inkasem/.
Čipy mohou vrátit žáci 9 tříd v úterý 26.6.2018 Na základě nepoškozeného funkčního čipu jim bude
vrácena záloha 90,- Kč.
Platba inkasem: Přeplatky budu vráceny zpět na účet. Inkaso na září bude provedeno 20.8. 18
Nerušte prosím souhlas s inkasem, platí po celou dobu školní docházky stejně jako přihláška na
stravování.
Platba zálohou: Přeplatky budou převedeny na září 2018 / Pokud vaše dítě nebude již naší školu
navštěvovat, nebo přeplatek chcete vrátit, nahlaste to prosím v kanceláři školní jídelny/.
Trvalý příkaz na školní rok 2018/19 : od 15. 8. 2018 do 15.5.2019.
Jednorázová platba na září: 15.8.2018


Týdenní plán 18. 6. – 22. 6. 2018

Informace

20. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Závěrečné opakování – shoda přísudku s podmětem, slovní druhy, vzory podstatných jmen.

Vypravování: mé plány na prázdniny

 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva.

Počítáme s kalkulátorem.

G: Závěrečné opakování a procvičování učiva probraného učiva.

 

Nauka o přírodě

Přírodovědná vycházka do okolí školy – poznávání rostlin, stromů.

 

Nauka o společnosti

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva.


Týdenní plán 11. 6. – 15. 6. 2018

Informace

12. 6. Pohádka Malý princ od 9 hod. v atriu školy v podání žáků VII. A

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku – shoda přísudku s podmětem, slovní druhy, vzory podstatných jmen.

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – početní operace s přirozenými čísly.

Počítáme s kalkulátorem.

G: Závěrečné opakování a procvičování učiva – trojúhelník, obdélník, čtverec.

 

Nauka o přírodě

Prevence zneužívání návykových látek.

Životní cíle, návykové látky, linka důvěry, pomocné instituce, sociální kontakty, etické zásady, rizikové situace, seznámení s nouzovými východy, únikovými cestami

 

Nauka o společnosti

Životní prostředí, ochrana přírody, chráněné druhy – uč. str. 35 – 36

Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva.


Týdenní plán 4. 6. – 8. 6. 2018

Informace

5. 6. – 8. 6. Sběr papíru, víček a hliníku

6. 6. Třídní schůzky v 17.30 hod. ve třídě

 

Český jazyk

Souvětí, spojky, věta jednoduchá – uč. str. 130 – 133

Opakování učiva 4. ročníku – vyjmenovaná slova, slovní druhy.

 

Matematika

Řešení slovních úloh na procvičované početní výkony – uč. str. 50 – 53

Opakování učiva 4. ročníku.

Matematické hry, rébusy.

G: síť kvádru a krychle – uč. str. 47 – 48

Grafický součet a rozdíl úseček.

 

Nauka o přírodě

Prevence zneužívání návykových látek.

Životní cíle, návykové látky, linka důvěry, pomocné instituce, sociální kontakty, etické zásady, rizikové situace, seznámení s nouzovými východy, únikovými cestami

 

Nauka o společnosti

Nerostné bohatství a průmysl  – uč. str. 32 – 34

Životní prostředí, ochrana přírody, chráněné druhy – uč. str. 35 – 36


Týdenní plán 28. 5. – 1. 6. 2018

Informace

31. 5. Fotografování tříd

1. 6. MDD – Sportovní den – s sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, pití. Výuka ukončena v 11.40 hod.

5. 6. – 8. 6. Sběr papíru, víček a hliníku

 

Český jazyk

Souvětí, spojky, věta jednoduchá – uč. str. 127 – 129

 

Matematika

Řešení slovních úloh na procvičované početní výkony – uč. str. 49

Matematické hry, rébusy.

G: síť kvádru a krychle – uč. str. 47 – 48

 

Nauka o přírodě

Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi. Komunikace.

Nález neznámého předmětu. Ohrožení života a majetku.

 

Nauka o společnosti

Nerostné bohatství a průmysl  – uč. str. 32 – 34


Týdenní plán 21. 5. – 25. 5. 2018

PÁTEK

 Příjezd dle plánu.

ČTVRTEK

Dopoledne proběhly různé netradiční soutěže a hry. Vše je v pořádku. Zasíláme pozdrav do Prahy. Odpoledne půjdeme na výlet do Chřibské na přírodní divadlo a vodopád.

STŘEDA

Celodenní výlet Hřensko – soutěsky. Večer táborák a večerní hra.

ÚTERÝ

V úterý jsme sportovali a hráli různé hry. Měli jsme turnaj v přehazované. Také jsme kreslili. Odpoledne jsme navštívili čedičové varhany a rozhlednu Studenec. Po celý den bylo nádherné slunečné počasí.  Děkujeme za pohledy. 🙂

PIRÁTSKÁ ZPRÁVA – PONDĚLÍ

Hned po obědě jsme vztyčili pirátskou vlajku a navštívili vojenské bunkry. Bunkry jsme prozkoumali. Po večeři jsme hráli různé hry. Vaří tady dobře. Svítí nám sluníčko. Posíláme pozdrav do Prahy.

Piráti IV. A

ŠKOLA V PŘÍRODĚ HLÁSÍ

Dojeli jsme dobře, máme vybaleno a už sedíme u oběda.

Posíláme pozdravy do Prahy!    IV.A

Informace

21. 5. – 25. 5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Odjezd:  21. 5. 2018 v 8.00 hod. od školy. Sraz: v 7.40 hod. před školou.
U autobusu nezapomeňte odevzdat léky, které dítě užívá + přesný návod, bezinfekčnost.
Návrat:
25. 5. 2018 v 13.30 hod. ke škole
S sebou: kdo chce, může si vzít pirátské oblečení 🙂
Další informace:
seznam věcí, adresa, telefonické spojení -viz notýsek


Týdenní plán 14. 5. – 18. 5. 2018

Informace

16. 5. – 18. 5. Projektové dny – Putování Prahou. Téma: Císařská konírna Pražského hradu (Labyrintem českých dějin). Výuka každý den ukončena ve 12.30 hod.

16. 5. Navštívíme výstavu Labyrintem českých dějin – Pražský hrad. Sraz u školy v 7.45 hod. Návrat ve 12.30 hod. ke škole. S sebou: svačina, pití, psací potřeby, přestupní jízdenka na MHD. Školní svačina je odhlášena.

21. 5. – 25. 5. Škola v přírodě

31. 5. Fotografování tříd

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 125

 

Matematika

Řešení slovních úloh na procvičované početní výkony – uč. str. 46

 

Nauka o přírodě

Nevyučováno – projektové dny.

 

Nauka o společnosti

Nerostné bohatství a průmysl  – uč. str. 32 – 34


Týdenní plán 7. 5. – 11. 5. 2018

Informace

7. 5. Ředitelské volno

8. 5. Státní svátek

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 123 – 124

 

Matematika

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – uč. str. 43 – 44

G: grafický rozdíl úseček – uč. str. 42

 

Nauka o přírodě

Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi. Komunikace.

Nález neznámého předmětu. Ohrožení života a majetku.

 

Nauka o společnosti

Půdy a zemědělství – uč. str. 31


Týdenní plán 30. 4. – 4. 5. 2018

Informace

30. 4. Ředitelské volno

1. 5. Státní svátek

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 121 – 122

 

Matematika

Průměr – uč. str. 38 – 39

Magické čtverce.

G: grafický součet úseček – uč. str. 40

 

Nauka o přírodě

Společenské chování. Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi. Komunikace.

 

Nauka o společnosti

Počasí a podnebí – uč. str. 29 – 30

Půdy a zemědělství – uč. str. 31


Týdenní plán 23. 4. – 27. 4. 2018

Informace

25. 4. Jarmark – Abeceda peněz

30. 4. Ředitelské volno

1. 5. Státní svátek

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 118 – 120

 

Matematika

Zlomky – uč. str. 32 – 34

Magické čtverce.

G: Prostorová představivost. Procvičujeme: Jednotky obsahu – uč. str. 36

 

Nauka o přírodě

Společenské chování. Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi. Komunikace.

 

Nauka o společnosti

Města – uč. str. 24 – 27

Počasí a podnebí – uč. str. 29 – 30


Týdenní plán 16. 4. – 20. 4. 2018

Informace

19. 4. 2018 odpadá kroužek SH. E. Tučková

25. 4. Jarmark – Abeceda peněz

30. 4. Ředitelské volno

 

Český jazyk

Základní skladební dvojice – podmět a přísudek – uč. str. 116 – 117

 

Matematika

Slovní úlohy – uč. str. 26 – 27

G: Jednotky obsahu – uč. str. 36

 

Nauka o přírodě

Dokončení: Lesní přírodní společenstva, lesní podrost  – uč. str. 54 – 56

Bezobratlí živočichové lesních společenstvech – uč. str. 57

 

Nauka o společnosti

Vodstvo – uč. str. 20 – 23

Města – uč. str. 24 – 27


Týdenní plán 9. 4. – 13. 4. 2018

Informace

12. 4. Ukázka kriketu (10.00 – 10.45 hod.)

25. 4. Jarmark – Abeceda peněz

30. 4. Ředitelské volno

 

Český jazyk

Stavba věty – uč. str. 115 – 116

 

Matematika

Slovní úlohy – uč. str. 24 – 26

G: Obsah čtverce – uč. str. 28

 

Nauka o přírodě

Lesní přírodní společenstva  – uč. str. 54 – 55

Lesní podrost – uč. str. 56

 

Nauka o společnosti

Vodstvo – uč. str. 20 – 23


Týdenní plán 2. 4. – 6. 4. 2018

Informace

2. 4. Velikonoční pondělí

 

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen – procvičování – uč. str. 110 – 113

 

Matematika

Zlomky. Celek, část, zlomek. Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10) – uč. str. 15 – 17

G: Obsah obdélníku – uč. str. 22

 

Nauka o přírodě

Společenstva rostlin a živočichů  – uč. str. 53 – 54

 

Nauka o společnosti

Povrch České republiky – vnitrozemská pohoří, nížiny – uč. do str. 19


 

Týdenní plán 26. 3. – 30. 3. 2018

Informace

27. 3. Velikonoční jarmark a dílny (16.30 – 18.00 hod.)

28. 3. Velikonoční turnaj ve vybíjené (4. A, B, C)

29. 3. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

2. 4. Velikonoční pondělí

 

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu mužského – uč. str. 106 -108

 

Matematika

Početní výkony s přirozenými čísly – uč. str. 9, 18, 19

G: Rovnoběžníky – uč. str. 11

 

Nauka o přírodě

Jarní období: Ekosystémy, společenstva rostlin a živočichů  – uč. str. 52 – 54

 

Nauka o společnosti

Povrch České republiky – pohraniční pohoří – uč. str. 16


Jarmark v České spořitelně

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci, pomoc a podporu při realizaci Jarmarku v České spořitelně.

Mgr. Tomáš Severa, třídní učitel

Mgr. Eva Kopečková, asistentka pedagoga


Ukázka kriketu

Ve čtvrtek 12. 4. jsme si zahráli kriket. 


Prevence

Ve středu 4. 4. proběhl preventivní program: Závislost na alkoholu.


Obhájili jsme zlato ve vybíjené

Ve středu 26. března jsme odehráli odvetné utkání ve vybíjené mezi čtvrtými třídami. Turnaj jsme opět vyhráli. Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží celý náš tým. Jste úžasní! 😀  😀  😀


Velikonoční jarmark

Dne 27. 3. proběhl Velikonoční jarmark. Děkuji prodávajícím a také všem žákům, kteří se podíleli na výrobě výrobků. Všechny výrobky se prodaly.


Školní kolo recitační soutěže

Chválím žáky a žákyně za reprezentaci třídy ve školním kole recitační soutěže. 😀


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat 21. 3. 2018 v 17.30 hod. ve třídě 4. A.

Program: zhodnocení prospěchu a chování, škola v přírodě, individuální pohovory.


Matematický klokan

V pátek 16. 3. jsme se zapojili do matematické soutěže Matematický klokan.


Sportovní soutěž překážková dráha

Chválím všechny děti, které se zúčastnily sportovní soutěže. Sice jsme nevyhráli, ale odnášíme si krásný sportovní zážitek.


Projekt Abeceda peněz

Výsledky naší práce budeme prezentovat na Jarmarku, v pobočce České spořitelny na Sofijském náměstí dne 25. 4. 2018, od 15.00 do 18.00 hod. Těšíme se na Vás!


Výtvarná soutěž 5. místo

Vážení rodiče, milé děti,

naše třída obsadila krásné 5. místo ve výtvarné soutěži „Praha 12 očima dětí“. Vyhráli jsme 1.000,- Kč. Super, gratuluji. 🙂

Galerie nejlepších příspěvků


Skok přes švihadlo – sportovní soutěž

V pátek 26. 1. jsme vyhráli sportovní soutěž ve skoku přes švihadlo. Držíme rekord v počtu nejvíce přeskoků za 2 minuty. Naše třída byla vyhlášena jako nejlepší třída ve skoku přes švihadlo z 1. stupně. Gratuluji! 😀
Velkou pochvalu si zaslouží žáci a žákyně za vzornou reprezentaci třídy a také celý náš tým za vzorné fandění. 😀


Projekt Abeceda peněz

V úterý 23. 1. 2018 jsme zahájili projekt Abeceda peněz návštěvou pobočky České spořitelny na Sofijském náměstí. Na pobočce byl pro nás připraven interaktivní program. Děti se zábavnou formou seznámily s prostředím banky, naučily  se vybírat peníze z bankomatu a také objevily poklad. Během dvou měsíců budeme s dětmi společně podnikat a realizovat svůj podnikatelský záměr. Banka nám na naše třídní podnikání zapůjčila peníze.  Výsledky budeme prezentovat na Jarmarku, v pobočce České spořitelny na Sofijském náměstí dne 25. 4. 2018.

 


Bruslení

V rámci projektu „Abeceda peněz“ jsme bruslili na Ovocném trhu. Bruslení se vydařilo. Užili jsme si mnoho legrace a zábavy. Zdarma jsme dostali malé občerstvení a teplý čaj. Také jsme se vyfotili s velbloudem Akimem. Bylo to super. 🙂


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat 10. 1. 2018 v 17.30 hod. ve třídě 4. A.

Program: zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, akce, projekty, individuální pohovory.


Vánoční besídka

V pátek 22. prosince 2017 jsme si udělali ve třídě Vánoční besídku. Nejdříve jsme si z jablíček vyrobili svícínek, zazpívali koledy, vyzkoušeli některé vánoční zvyky a předali si dárky. Ve školní jídelně jsme se společně naobědvali a rozutekli na prázdniny.  🙂


Vánoční posezení s rodiči

Vážení rodiče,
chtěl bych Vám poděkovat za příjemně strávený podvečer 21. prosince 2017. Velké poděkování a pochvalu si zaslouží maminky, které si pro nás a naše děti připravily kreativní dílny. Společně jsme malovali trička, vyráběli přáníčka a ozdoby a také zdobili perníčky.


Turnaj ve vybíjené

Máme zlato! Hurá!!!
Ve středu 13. prosince jsme odehráli turnaj ve vybíjené mezi čtvrtými třídami. Turnaj jsme vyhráli. Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží celý náš tým. Jste úžasní! 😀  😀  😀


Lhotecký kostel

V pondělí 11. 12. jsme navštívili kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce.


Výtvarná soutěž

Vážení rodiče,

naše třída se zapojí do výtvarné soutěže na téma: Praha 12 očima dětí


Kreativní sněhuláci

Ve výtvarné výchově jsme kreativně vytvářeli obtisk ruky a sněhuláky. Práce se nám velmi povedla. Jsme šikulky. 🙂


Advent ve třídě

Ve třídě 4. A se děti připravují na blížící se Vánoce. Dnes jsme si vyzdobili třídu a zapálili první svíčku na adventním věnci. Také jsme si zazpívali koledy. Děkujeme rodičům za krásný adventní věnec.


Projekt lesní stromy

V průběhu měsíce listopadu jsme se seznamovali s bohatou škálou stromů, které se v naší zemi vyskytují. Spolupracovali jsme ve dvojicích. V encyklopediích a různých knihách jsme vyhledávali informace, které jsme následně zpracovali. V rámci prezentací jsme je předali spolužákům. V projektu budeme pokračovat na jaře. Těšíme se na: návštěvníky, vůni a doteky stromů.


Šplh na tyči – sportovní soutěž

29. listopadu proběhla školní soutěž ve šplhu na tyči. Krásné 2. místo obsadila  naše žákyně. Všem dětem gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci třídy. 🙂 Sportu zdar!


Projekt abeceda peněz

Vážení rodiče,

naše třída se zapojí do projektu Abeceda peněz na podporu finanční gramotnosti. Žáci nahlédnou do světa podnikání, naučí se orientovat ve světě peněz, budou muset přemýšlet o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním. Musí také společně vymyslet a zrealizovat podnikatelský záměr. Další informace upřesním. Plakát ke stažení.


Veselé taneční

Ve středu 15. 11. jsme navštívili KC12, program Veselé taneční. Naučili jsme se Makarenu, Country tance, polku, disco tance a další. Tancování jsme si užili. 🙂


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat 15.11. v 17.30 hod. ve třídě 4. A. Program: zhodnocení 1. čtvrtletí.


Projekt Ze-mě-my

Projektový den Ze-mě-my se na naší škole konal 24. 10. Pro děti byl připraven den plný dílen a workshopů. Výstava se bude konat v prostorách ZŠ Písnická v Praze 12 a její vernisáž je plánována na 20.11.2017.


Cimbálová muzika Réva

19. 10. jsme navštívili v tělocvičně školy hudební představení cimbálové muziky Réva.Během představení jsme soutěžili a také slyšeli lidové písně, rockové balady a klasickou hudbu. Seznámili jsme se s hudebními nástroji – cimbál, klarinet, housle, viola, kontrabas. Představení se nám velmi líbilo.


Olympijský víceboj

11. 10. jsme se již tradičně zapojili do Olympijského víceboje. Cílem projektu je zapojit se do všech deseti disciplín Odznaku všestrannosti. Disciplíny budeme plnit opakovaně během školního roku. Výsledky pečlivě zaznamenáváme a následně je předáváme do online systému. Pokud budou děti úspěšné, obdrží buď bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak víceboje. Výsledky zveřejněny na chodbě školy. Sportu zdar!


Přespolní běh

V pátek 29. 9. se konal přespolní běh v Lhoteckém lese. Gratuluji naší žákyni za krásné třetí místo.  😀


Kurz plavání

Ve středu 27. 9. jsme úspěšně zakončili čtrnáctidenní kurz plavání.


Liška Mia

V úterý 26. 9. nás navštívil pan Wolejník se svým malým liščím mládětem Miou. Liška byla asi 2 roky stará. Byla hravá a velice roztomilá. Dokonce mezi námi volně běhala. Během přednášky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života lišek. Pan Wolejník si pro nás také připravil hádanky a drobné úkoly, které nás moc bavily. Přednáška byla poučná a velice zajímavá.


Charitativní běh Teribear

V úterý 12. 9. se naše třída opět zapojila do charitativní akce Teribear hýbe Prahou. Všichni děti si zaslouží velké poděkování. Akce se vydařila. 🙂

Komentáře jsou uzavřeny.