V.A Mgr. Simonka Marcoen

Mgr. Simonka Marcoen

simonka.marcoen@zsrakovskeho.cz

                                                                                                               

Týdenní plán   1.3.  –   7.3. 

 

ČJ  – opakujeme  cvičení  z  uč. ze str. 99 –  100

          skloňování příd.jmen přivlastňovacích uč.str. 102

M  –  pokračujeme  –  početní operace  s desetin. čísly

          g.:  vlastnosti trojúhelníku

NOS  –  období komunistické vlády 

NOP  –  střídání dne a noci , ročních období 

Prosím  všechny děti o zaslání  do pátku  čtenářs. deníku a  všech splněných písemných d.cv. , můžete  emailem .

Kdo nechá na vrátnici školy , dejte mi prosím vědět .

   AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)  

                                     


       

Týdenní plán   21.2. –  26.2.

    Přeji všem krásné a zdravé prázdniny .

    Po prázdninách si připravte , čtenářské deníky a kdo mně neposílal d.cv. i sešity s vyplněnými d. cvičeními .

 

 

 

                              Týdenní plán   15.2.  –  21.2.

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

   ČJ  –   zopakování příd.jmen tvrdých , začínáme skl.příd.jmen měkkých

               odůvodnění pravopisu -i, -y  uprostřed slova , v příčestí minulém

              čt.: čtení svých knih , zápisky do čtenářských deníků

  M –     procvičujeme a pokračujeme v desetinných číslech 

              g.: střed a osa úsečky

  NOS  –  zkoušíme otázky za textem znovu – Jak se žilo v první republice , Republika se hroutí,

                  Smutný život za okupace 

 NOP  –  neustále opakujeme všechny soustavy a smyslová ústrojí

                 Země ve vesmíru – nutné,aby každý měl zápisky z učebnice  do str.17 

                 tučně vytištěné věty si zapamatovat

    Všichni žáci a žákyně si vypracovávají d.cvičení  a  provádějí poznámky do sešitů .

    Kdo neposílá vypracované úkoly emailem , prosím o zanechání  úkolů na vrátnici školy .

    Napište mi vzkaz/ emailem / , že jste zanechali úkoly na vrátnici ,abych si je vyzvedla .

 


Týdenní plán   08.2. –  12.2.

ČJ  –  pokračujeme v  určování příd.jmen – tvr.,měkká  a přivl.

          ve větách určujeme slovní druhy , zákl.sklad.dvojice

          sl.: písemně – vypravování o jedinečné události,kterou si zažil/a/ nebo kterou by si chtěl/a/ zažít

M  –  desetinná čísla – správné čtení , zápis 

          slovní úlohy 

NOS  –  při každé on-line hodině ústně zkoušíme poslední látku,kterou jsme probírali

              ve čtvrtek  – jak se žilo v 1.republice, republika se hroutí , smutný život za okupace

             uč. do str.40 – modré otázky 

NOP  –  neustále zkoušíme uč. str.  39  do  52 – Lidské tělo 

               a  Země ve vesmíru  str.3 – 5

Prosím všechny rodiče o kontrolu kamer ,aby je měly děti aktivní . Používáme je při

ústním zkoušení.

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 3- Progress check (Workbook, pages 30-31)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

 


Týdenní plán   01.2. –  05.2.

ČJ  –  procvičení  uč. str. 86-87 , shrnutí učiva 

           str.89 – příd.jména

           každý den číst nahlas , každý musí i porozumnět textu  a svými slovy  interpretovat

M  –    desetinná čísla 

NOS  –  opakování  : ústní zkoušení –  uč.str. 10 – 19 – otázky modře označené – čtvrtek

NOP  –  opakování :  ústní zkoušení – uč.str. 42 – 47 –  pátek

 

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Týdenní plán   25.1. –  29.1.

ČJ –  věnujeme se neustále podst.jménům – určování vzorů., pádů 

          začínáme přídavná jména – druhy 

         sl.: reprodukce textu 

M –  pokračujeme s počítáním zpaměti , dělením dvojciferným číslem

         násobení čísly 1 000.10 000 ,1 000 000  a dělení s těmito čísly 

         slovní úlohy  –  uč.  str.  26, 27, 28 ,29

NOS  –   Samostatné Československo , T.G.Masaryk -1. prezident

NOP  –  Země ve vesmíru  – magnetická síla ,gravitační síla Země

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 3C – Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3D – Workbook pages 26-27 (ave you got a pet?)

Informace: 

–  výpis vysvědčení dostanete při opětovném začátku vyučování do školy 

29.1.  pololetní prázdniny – výuka neprobíhá

 Všem přeji krásné a zdravé dny  .

 

 

Týdenní plán   18.1. – 24.1.

ČJ  –  pokračujeme v procvičování skl. podst.jmen rodu středního , začínáme 

           přídavná jména – druhy 

sl.: osnova vypravování 

M  –  počítáme s velkými čísly  uč. od str. 22 

         prověření znalosti malé násobilky zpaměti

NOS  –  život v nové republice , první prezident

NOP –  integrovaný záchranný systém – chování při běžných a mimořádných událostech

HV –  na svou oblíbenou písničku si zatancuj a vyjádři se pohybem podle hudby

Prosím žáky ,kteří neposlali  písemné úkoly emailem o urychlené zaslání  nebo zanechání na recepci školy .

AJ

Žáci, kteří neposlali test Unit 3A, klikněte zde:TEST UNIT 3A

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Revision Unit 3B
 2. Test Unit 3B (e-test)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 3C- Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3C. klikněte zde: UNIT 3C- Have you got a pet?

Uzavření klasifikace za 1.pololetí  – 22.1.


Týdenní plán   11. 1. –  17.1.

ČJ  –  dokončení sklonˇování podst.jmen r.mužského a rodu stř. – uč. od str.72 , napíšeme si  diktát

           písemné d.cv. zapisujeme do Teamsu , sledujte každý den

čt.:  čtěte si každý den z čítanky 1 článek 

        jsou žáci ,kteří si čtou i z knížky ,kterou dostali o vánocích ,pokračujte v četbě a dělejte si zápisky

M  –   zopakujeme si sl.úlohy  s výpočtem  na  průměrnou rychlost  , výpočet obsahu čtverce a obdélníku

           výpočet jedné strany  obdélníku – z obsahu ,když známe obsah a délku 1 strany

           uč. str. 18 , 19

           začínáme uč.str. 21  – počítání s velkými čísly 

NOS  –  Obrození českého národa  uč.str. 8-9

               Buditelé čes.národa , vynálezy – probráno  – každý bude mít zápisky ve svém sešitě

               za úkol –  poznámky  Rakousko-Uhersko

NOP  –  zopakování močové  a rozmnožovací soustavy

               Nervová soustava –  zápisky si provede každý sám

AJ – 

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Revision Unit 3A
 2. Test Unit 3A (e-test)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 3B- Student’s Book pages 34-35 (Mut’s presents)
 2. Unit B. klikněte zde: Mut’s presents

 

Prosím o pravidelnou návštěvu on-line vyučování , jsme rozděleni do 2 skupin

připomínám 1.sk.  od  9.30 hod. , 2. sk. od 10.30 hod. –  každý den 

Doučujeme dál , pokud někdo bude potřebovat něco dovysvětlit , je možné a domluvíme se na času.

Prosím rodiče o občasnou kontrolu zápisků u NOS a NOP ,děti by měly umět odpovídat na otázky 

pod každou novou látkou . 

Prosím všechny ,kdo neposílá d.cv. vypracované emailem o zanechání  označených sešitů V.A

s úkoly pro kontrolu na recepci  školy do pátku 15.1.

 

 

       

 

 

Milé  děti a  rodiče,

chci  Vám všem nejprve popřát  do nového roku hodně zdraví ,které potřebujeme všichni ze všeho nejvíce.  

Tak,jak se očekávalo, pokračujeme  v distanční výuce .

Týdenní plán   4.1.  –  8.1.

Výuka bude probíhat  stejným způsobem , tzn.každý den  v  10.00 hod. přes Teams .

Zítra se s dětmi dohodneme ,pokud budou chtít  pracovat ve skupinách , rozdělíme se  a určíme si čas 

kdy se budeme setkávat. Jak jsme byli zvyklí pokračujte ve svých zvláštních sešitech nebo pokud se týká zápisu v NOS

nebo NOP  můžete do ŠS. Sledujte vždy zadání d.cv. na webu třídy .

Pokud bude mít někdo zájem o individuální dovysvětlení  nové látky ,prosím dejte mi vědět na email. 

ČJ  –  pokračujeme v opakování  podst. jmen  a  cvičení  uč.str. 66 – 72

čtení : zápisky  četby  za měsíc  prosinec 

M   –  opakování  písemn.dělení  dvociferným dělitelem

          jednotky obsahu ,  průměrná rychlost 

         počítáme s velkými čísly

NOS  –  Rakousko – Uhersko

               První  světová válka

NOP –  Močová , rozmnožovací  a nervová soustava

 

 

 

Týdenní plán   14.12. –  20.12.

ČJ  –  stále se věnujeme shodě podmětu s přísudkem , pravopis -i,-y

           vzory  podstatných jmen , určování ZSD

           cvičení  k doplnění a  diktáty na tutéž gramatiku

           čteme na známky 

M  –  písemné dělení  dvojciferným dělitelem , slovní úlohy 

          obvody obrazců 

NOS  –  možnost opravy známky z učiva  sev.Morava a Brno

NOP  – opakování  –  ústní zkoušení  ze soustav 

Prosím  o kontrolu všech učebnic , aby děti nezapomínaly  na vyučovací hodiny 

a psacích potřeb .

 

 

 

Týdenní plán 7.  –  11. 12.

ČJ –   věnujeme se i nadále slovesnému způsobu , podstatným jménům – pravopis -i,-y podle vzorů

           shodě přísudku s podmětem

           průběžně píšeme diktáty , cvičení  , ve kterých tyto jevy musíme doplnit 

M  –  nutná znalost násobilky 

          neustále násobíme a dělíme , slovní úlohy s důrazem na správný zápis a porozumění  otázky

          co máme vypočítat

         začínáme 2.díl učebnice / děti mají ve škole /

NOS  –   ve čtvrtek  10.12.  – test –  severní Morava a Brno

NOP  –  ve středu  9.12.  –  test  z Lidského těla –  názvy kostí , funkce

                vyučovací hodina  bude probíhat  výměnou za PČ  

Informace: 

vánoční  prázdniny  od  23.12.  do 3.1.

 

AJ

 • úterý: Revision Unit 2A/B/C – Progress check – prac. sešit, str. 20-21
 • pátek: Test Unit 2A/B/C
 • středa (J. Havlíčková): Unit 2D – názvy dnů v týdnu, rozhovor, otázky se slovesem be (Are you at home? / Where are you?), učebnice, str. 22-23, prac. sešit, str. 18.

 

Týdenní plán 30.11.  –  4.12.

ČJ  –  opakujeme a procvičujeme vše ,co bylo probráno během distanční výuky

           pravopis -i,-y  v přísudku ,u podst.jmen a uprostřed slov

          určujeme zsd / podmět a přísudek /

M  –  opakujeme písemné sčítání ,odčítání

         slovní úlohy – správný zápis 

        g.:  čtverec a obdélník – obvod – vzorce 

NOS  –  Brno 

              test – 4.12.  –  jižní Čechy a  Českomoravská vrchovina

             při vyučovacích hodinách zkoušíme průběžně ústně 

NOP  –  druhá vyučovací hodina bude probíhat v pátek  výměnou za HV

               opakujeme rostliny a živočichové

               Člověk –  stavba těla , kostra ,svaly

              při vyučovacích hodinách zkoušíme průběžně ústně

Informace :

30.11.  sraz naší třídy  je v 7.55 hod. –  společně odcházíme do třídy  hlavním vchodem 

Prosím nezapomenout si 2 roušky – 1 na sobě a 2. v igelitovém sáčku , roušky nosíme po celou dobu pobytu ve škole,

vyjímkou jsou svačiny  a oběd ,kdy si je sundáváme.

Školní jídelna bude v provozu se zvýšenými hygienickými pravidly .

Nezapomenout si všechny školní pomůcky,potřeby a sešity, do kterých jste vypracovávali zadané úkoly.

AJ

 • Unit 2C. Workbook str. 16-17
 • Unit 2D. Student’s Book str. 22-23

 


Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.A:

Po – konec poslední hodiny 12:20, Út – konec poslední hodiny 13:10, Pá – konec poslední hodiny 12:20


Týdenní  plán  23.11.  –  27.11.

ČJ –   uč. str. 48 – 52

           zaměřujeme se na určov.podmětu a přísudku,pravopis -i,-y  v přísudku ,veškeré jevy musíme umět odůvodnit

          určování osoby a čísla u sloves v přísudku

          pís.:  uč.str. 51/cv. 17,  52 /cv. 18

          sl.:  dopis prarodičům – pozor na psaní zájmen v dopisech

M  – pokračujeme ve zlomkách ,opakování písemn.dělení a násobení ,slovní úlohy 

        g.: obvody čtverce ,obdélníku 

             geometrická tělesa

        pís.: uč.str. 52/ cv.1 , 4, 5

 NOS  –  Českomoravská vrchovina ,sev.Morava 

                Brno 

NOP  –  Lidské tělo – zapamatuj  si jeho části ,ukazuj si na sobě 

                Kostra

  Informace :

Milé děti ,  dne 30.11.  opět začínáme školu .

Kdo mi nestihl poslat  všechny vypracované zadané úkoly ,přinese je zapsané  a já si je vyberu .

Z předmětů NOS a  NOP  si zkontroluji všechny zapsané poznámky.

Každý si připraví  pro hodiny on-line , co nepochopil v ČJ  a  M  ,vysvětlíme si.

AJ

 • Test Unit 2A-B. V úterý 11:50 – 12:20 online výuka přes TEAMS
 • Test Unit 2A-B: TEST UNIT 2A-B
 • Unit 2C. Studen’t Book str. 22-23 / Workbook str. 18-19. V pátek 08:55 – 09:25 online výuka přes TEAMS

Týdenní  plán  16.11.  –  20.11.

ČJ –  pokračujeme v určování  podmětu a přísudku –  holý,rozvitý a několikanásobný

          začínáme – shoda přísudku s podmětem – str. 46 ,podmět rodu mužského

         pís. uč.str. 47 cv. 2a, 3

M  –  dokončení látky římské číslice –  zkus je správně číst uč.str.47 cv.2

           pís. uč.str. 47 cv.4,5,6

          zlomky  – uč.  str. 48

NOS –  do svého sešitu si dělej poznámky z každého nového učiva – vyber jen důležité informace –  záp.,již.Čechy

              Českomoravská vrchovina,sev.Morava 

pís.: vypracovat podle osnovy svůj popis rostliny nebo zvířátka

NOP –  ZOO  a botanická zahrada 

               Člověk a příroda – připravit si vypravovat o životních podmínkách ,co potřebuje člověk k životu – uč.str. 35,36

               Lidské tělo – uč.str. 39

Na on-line hodinách hodnotíme i aktivitu každého z vás . Na hodinách se nepřekřikujeme ,nechatujeme a sledujeme výuku.

Posílejte zpracované úkoly přes Teams nebo na můj email.

Pokračujeme i v doučování žáků .

AJ

 • Unit 2B Studen’t Book str. 18-19 / Workbook str. 14-15. V pátek 08:55 – 09:25 online výuka přes TEAMS
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B

 


Týdenní plán  09.  –  13. 11.

 ČJ –   pokračujeme v určování přísudku holého,rozvitého a několikanásobného

            zapamatuj si : přísudek může být vyjádřen

              –  jedním určitým slovesným tvarem

              –  více slovy,ale jen jedním určitým slovesným tvarem

              –  více určitými slovesnými tvary,které se vztahují k  jednomu  podmětu                                                              uč.: str. 43 –  cv. 17  a 19  –  písemně, ostatní ústně

      uč.: str. 44 –  připrav si  své  vypravování o svých pozorováních v přírodě

M  –   str. 43  písemně :  cv. 6, 9  a 10

           společně si vysvětlíme si nejasnosti

          trénuj si sčítání , odčítání pod sebou , děleni a násobení

          budeme se věnovat poště –  str.uč.44

NOS –  dokončíme jižní Čechy

              naučte se a zopakujte  si západní Čechy –  budu zkoušet ústně ve čtvrtek 

NOP  –   zopakujeme si třídění přírodnin

                rostliny semenné a nekvetoucí

                rozdělení  živočichů

                třídění   organismů –  osnova pro popis rostlin a živočichů

 

Informace:

pro žáky dobrovolníky probíhá soutěž ** Bobřík informatiky 2020 **

info je na 1.stránce webu naší školy 

AJ

 • Unit 2A Student’s Book str. 16 -17 / Workbook str. 12-13. V úterý 11:50 – 12:20 online výuka přes TEAMS
 • Unit 2B Studen’t Book str. 18-19 / Workbook str. 14-15. V pátek 08:55 – 09:25 online výuka přes TEAMS
 • Prezentace Unit 2.A klikněte zde: Unit 2.A
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B
 • Žáci, kteří neposlali test Unit 1, klikněte zde: TEST UNIT 1

 


Týdenní plán  02.  –  06. 11.

ČJ   začínáme způsob podm.  v učebnici str. 32

          str.33 – písemně cv.27 – kdybych

                        popros rodiče a napiš si diktát  cv.29

         str.34 – cv.30 – zopakuj si slovní druhy 

                                     písemně – cv.31

společně budeme pokračovat shrnutí učiva na str.34 a 35

začneme přísudek holý ,rozvitý a několikanásobný

sloh: napiš na papír krátký popis zážitku z prázdnin – co na mě působilo radostně nebo naopak smutně

Každý den si přečti krátký úryvek z tvojí oblíbené knížky.

M  –  zopakovali jsme si jednotky hmotnosti tzn.převádění jednotek

         slovní úlohy  na str. 40  – cv. 3,4  – zkus písemně  samostatně

                                                       cv. 6 – 4 příklady podle výběru

        přímá úměrnost  str. 41, 42 –  společně

       kdo nebude něčemu rozumět , vysvětlíme si 

      neustále trénuj násob. a dělení , sčítání a odčítání

NOS  –  zopakuj si záp.Čechy  , začneme jižní Čechy 

               při všem používej mapu a ukazuj si místa 

NOP –  oceány a život v oceánech

              třídění organismů a přírodnin

  po společném opakování ,budu zkoušet a ptát se jednotlivě , co jste si zapamatovali

Pokud  budete mít otázky ,napište mi nebo si nejasnosti řeknem při on-line hodině.

AJ – Test unit 1- Milí žáci, odkaz na test pošlu, až budeme mít online lekci. Uděláte ho přímo v hodině.  

 • Test Unit 1
 • Milí žáci,  online hodina v aplikaci Teams bude v úterý v 11:50 hod. 

Týdenní plán  19.  –  23. 10.

Anglický jazyk

 • Milí žáci,  online hodina v aplikaci Teams bude v úterý v 11:50 hod. 
 • Opakování Unit 1 UNIT 1A    UNIT 1B     UNIT 1D
 • Online test

ČJ  –  pokračujeme  na str.28/cv. 9  , zkuste si i napsat diktát

           3  slovesné způsoby – oznam.,rozkaz.,podm.

           vypracuj všechna cv. až do str.30 

M –  zopakujte si násob.,dělení – 3 a 4  ciferným činitelem , sčítání a odčít. pod sebou

         uč. str. 37 a 38  +  slovní úlohy

Rozvrhněte si úkoly na několik dnů .

Na můj email nebo přes Teams mně každý zašle kopie  vypracovaných úkolů  z ČJ  str.30/cv. 17,19,20

z M  str.  37/ cv. 2, 4, 5,7  

Další naše třídní schůzka přes Teams  se koná ve čtvrtek 22.10. v 10.00 hod.

Naše schůzky se budou konat každý den od 10.00 hod. –  zítra středa 21.10.  začínáme v 11 hod. 

 

 

 


Týdenní plán  12.  –  16. 10.

ČJ  –   zopakujte si určování  slovních druhů ve větách

            uč. str. 25 – ústně – cv.1 ; str. 26 – cv.4,5

                                  písemně – cv.2,3 ;  

          zapamatuj si důležité učivo o slovesech str.26 ,27 – tabulka

         můžete i procvičit  str. 27 do konce

M  –  ústně  – zopakuj si jednotky času  str.35

                         pokus se vyřešit  sl.úlohy  cv.6,7,8,9 ; zopakuj si ,jak vypočítáme polovinu,třetinu čvrtinu,šestinu – str.36 – cv.1

                         

          písemně – str.36 – cv.1, 2,3,4,5,6

NOS  –  zopakovat si  severní Čechy 

               začni západní Čechy –  povrch oblasti a vodstvo

              ukazuj na mapě důležitá města a pohoří

NOP  –  podnebné pásy uč. str. 11

               typy krajiny 

Rozložte  si učivo do jednotlivých dnů, ne vše najednou .Prosím pokračujte do sešitů, které jste si založily  už při  jarní distanční výuce nebo pište na jednotlivé papíry 

a zakládejte si je . V případě ,že budete něco potřebovat řešit ,pište mi na email .

Přeji všem  hodně zdraví a síly .

Milé děti , zkuste se všichni připojit k naší třídě na TEAMS a v pondělí  19.10. se spojíme a uslyšíme

v  10 hodin dopoledne . Těším se na Vás .

vaše TU

 

         

AJ (Mgr. Yakoub Benradouane: yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz, Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Project 1 (út, pá: Y. Benradouane, st: J. Havlíčková). Prosíme o obalení učebnice, pracovního sešitu (je stejně velký jako učebnice) a sešitu na psaní. Děkujeme.
 • úterý, pátek (Y. Benradouane): 
 1. Revision Unit 1A
  UNIT 1A
 2.  Revision Unit 1
  Unit 1B
 • středa (J. Havlíčková): pracovní sešit, str. 7, cv. 6 (najdi čísla); učebnice, str. 10 (zopakuj si anglickou abecedu), cv. 4 (rozděl písmena abecedy podle výslovnosti, odpovědi zapiš do sešitu na psaní Nahrávka 1 , Nahrávka 2); učebnice, str. 10, cv. 6 (poslouchej nahrávku a rozhodni, zda jsou hláskovaná slova správná Nahrávka 3), pracovní sešit, str. 8, cv. 1-2.
 • K práci můžete použít následující prezentaci:

Unit 1C-D

 

 

 

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.A:

Po – konec poslední hodiny 12:20, Út – konec poslední hodiny 13:10, Pá – konec poslední hodiny 12:20


Týdenní plán  5.  –  9. 10.

ČJ  –  neustále procvičujeme pravopis předpon, pravopis psaní  -i  a -y  v přísudku

           určujeme ZSD

M  –  cvičení podle učebnice,násob. ,dělení

          průběžně opakujeme vše , co si děti musí zapamatovat a upevnit

         g.:přímka,rovnob.,projúhelník , obvod čtverce a obdélníku

NOS  –  opakujeme sev.Čechy – test

               vých.Čechy

NOP  –  opakování podneb.pásů , počasí

               přizpůsobení rostlin a živočichů jednotl. oblastem

Informace:

 •  každé úterý končí děti ve 13.10 hod. až do odvolání
 • prosím o kontrolu sportovního oblečení na TV –  děti chodí ven,takže musí mít oblečení teplejší

 

 

AJ (Mgr. Yakoub Benradouane: yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz, Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Project 1 (út, pá: Y. Benradouane, st: J. Havlíčková). Prosíme o obalení učebnice, pracovního sešitu (je stejně velký jako učebnice) a sešitu na psaní. Děkujeme.
 • úterý, pátek (Y. Benradouane): 
 • středa (J. Havlíčková): Unit 1C – procvičování základních číslovek 0-100, pracovní sešit, str. 6-7; nácvik spelování, pracovní sešit, str. 8, cv. 1-2.

 

Týdenní plán  29.9.  –  2.10.

 

AJ (Mgr. Yakoub Benradouane: yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz, Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Project 1 (út, pá: Y. Benradouane, st: J. Havlíčková). Prosím o včasnou úhradu za pracovní sešit, abychom s ním mohli začít pracovat. Rovněž prosím o obalení učebnice, pracovního sešitu (je stejně velký jako učebnice) a sešitu na psaní. Děkujeme.
 • úterý, pátek (Y. Benradouane): 
 • Workbook Pages, 8-9
 • Workbook Pages, 10-11

 

 • středa (J. Havlíčková): Unit 1C – procvičování základních číslovek 0-100 (trénujeme hlavně psanou podobu číslovek), učebnice, str. 9, anglická abeceda, učebnice, str. 10.

 

Týdenní plán  21.9.  –  25.9.

 

AJ (Mgr. Yakoub Benradouane: yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz, Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Project 1 (út, pá: Y. Benradouane, st: J. Havlíčková). Prosím o včasnou úhradu za pracovní sešit, abychom s ním mohli začít pracovat. Rovněž prosím o obalení učebnice, pracovního sešitu (je stejně velký jako učebnice) a sešitu na psaní. Děkujeme.
 • úterý, pátek (Y. Benradouane): 
 1. Workbook, str. 2-3
 2. Workbook, str. 4-5
 • středa (J. Havlíčková): Unit 1C – procvičování základních číslovek 0-100 (trénujeme hlavně psanou podobu číslovek), telefonní čísla (What´s your telephone number?), učebnice, str. 8-9.

Týdenní plán  14.9.  –  18.9.

ČJ  –  neustále opakujeme – podmět a přísudek,pravopis i ,y

           předpony – str. 10 – 13

          sl.: popis předmětu

M  –  písemné sčítání a odčítání, převody jednotek ,uč. str. 8 – 13

NOS  –  střední Čechy . východní Čechy

NOP  –  počasí a podnebí , podnebné pásy

Informace :

16.9.  olympijský  běh –  sportovní oblečení

Cena za sešity : vybíráme 53 Kč 

 

AJ (Mgr. Yakoub Benradouane: yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz, Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Project 1 (út, pá: Y. Benradouane, st: J. Havlíčková)
 • středa (J. Havlíčková): Unit 1C – procvičování základních číslovek 0-100 (trénujeme hlavně psanou podobu číslovek), telefonní čísla (What´s your telephone number?), učebnice, str. 8-9.

Týdenní plán  7.9.  –  11.9.

ČJ   –  opakování  podmět a přísudek (ZSD), pravopis psaní i,y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech,

            všeobecný přehled – slovní druhy, časování sloves ,podstatná jména 

            čt.:  čtení  souvislého textu

            s.:  zážitky z prázdnin

M   –   opakování  zápisu čísel,porovnávání čísel, převody jednotek,slovní úlohy

            g.:  přímka,úsečka, polopřímka

NOS  – opakování ČR 

               práce s mapou

NOP –  život na Zemi

               podnebné pásy

Informace: 

– prosím zkontrolovat kufříky s pomůckami na VV a PČ a v případě chybějících pomůcek doplnit

– kontrola psacích potřeb ,pravítka,kružítka,tužek

-TV  probíhá venku, děti musí mít sportovní oblečení a obuv na ven

-obalit všechny učebnice

-cenu za školní sešity sdělím v průběhu výuky

-prosím o  donášku  hygienických potřeb tj. kapesníků , mýdla,papírových utěrek ..děti mají velkou spotřebu

( někteří už mají splněno ,děkuji) 

– 16.9.  Olympijský běh 

                     

                         

            

 

  Milé děti a rodiče ,

 moc Vás opět zdravím v novém školním roce .

1.9.  Vás všechny očekávám v naší třídě v 8.00 hod. , kde se dozvíte další nové potřebné informace.

Vaše TU

 


Milé děti a vážení rodiče , 

musim poděkovat všem  dětem , které plnily velmi dobře své povinnosti , ale musím i ocenit rodiče ,kteří

pracovali s dětmi ,pomáhali jim při plnění úkolů každý den  a věnovali jim hodně svého času v době karantény.

Nebylo to jednoduché , ale myslím, že všichni jsme společnými silami zvládli vše bez velkých problémů.

Dne 26.6. končíme tento školní rok  a doufám, že se celá naše třída sejde .

Přijdu si pro Vás děti v 8.00 hod. před školu a odvedu si Vás do třídy,kde si rozdáme vysvědčení.

Potom si uděláme společnou fotografii , za pomocí p. Bukovanské .

Prosím nezapomenout přinést čestné prohlášení !

Přeji vám všem krásné prázdniny , moc si je užijte  a  v září  se budu na Vás všechny opět těšit.

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán  15.6. – 19.6.

ČJ –  ústně  od str. 129 do str. 133 – projděte si všechna cvičení

          vyberte si sami cvičení, které si chceš udělat  písemně

M  –  pokračuj v upevnění učiva , co jsem se naučil , str.55-56 

         napiš si z některých opakovacích testů str.57-59

NOS –  zopakuj si vše co znáš o ČR ,  hledej na mapě řeky,města

              jaká pravidla dodržování návštěvního řádu platí v Krkonošském národním parku

NOP –  prolistuj si učebnici  a vyber si téma ,které si zopakuj

Milí žáci a žákyně, tento týden je dokončeno závěrečné hodnocení .

Dne 26.6. se všichni uvidíme v naší třídě  při předávání vysvědčení.

Moc se na Vás těším .

        ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 12 – STONE SOUP – Class Book str, 56-59
 2. Unit 12- Activity Book str, 56-59
 3. Unit 12- STONE SOUP,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

Týdenní plán  8.6. – 12.6.

ČJ  –  uč.str.125 / cv.9  a,b,c – písemně, odůvodni si pravopis

                 str.127 –  souvětí –  cv.1,2,3 – ústně, str.128 /cv.4 – sleduj pravopis červeně vyznač.slov

                cv.5 – napiš vzorce souvětí a vyznač si barevně spojovací slova

               sl.: zkus si vyplnit křížovku ,rébus 

               čti si svou oblíbenou knihu ,  PS –  doplnit cvičení 

 –  závěrečné opakování uč. str. 49,52,54

         každý den si procvič 3-4  cv. podle výběru

         g.: zopakuj si vzorce , které si se naučil

         PS  – doplnit cvičení

NOS  –  co víš : o ochraně životního prostředí , nerostném bohatství  a průmyslu , ochraně přírody

NOP  – jak pečuješ o své zdraví  a zopakuj si první pomoc při úrazech, které se ti mohou stát

              v přírodě, doma, na procházce ve městě

Děkuji všem za dodání vypracovaných úkolů . Učebnice budeme vybírat během září , taktéž věci

a donešené úkoly budeme  rozdávat v září. Všechny další nejasnosti nebo otázky vyřídíme emailem .

Přeji každému příjemné dny !

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 11 + dokončení aktivit v pracovním sešitu. najdete na odkazu zde:

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 11. najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMEQyU0hWSVYyS1pFSlREQ0


Týdenní plán  1.6. – 5.6.

ČJ  –  uč.str. 124  –  zopakuj si , co jsou to slova ohebná a neohebná, která slova se časují a která

          sklon’ují, ústně cv. 6 , 8

         písemně cv.7  – diktát ,můžeš si samostatně opravit

         přečti si zásobník informací str.125

         sl.: napiš v krátkých větičkách zhodnocení školního roku

M  –  pokus se v uč.na str. 44 – vypočítat bez pomoci druhého všechna cvičení

          rozlož si je na dny ,ne vše najednou

         přečti si na str. 45 – žlutý rámeček – celá čísla kladná,záporná a nula

NOS  a  NOP –  zopakuj si vše , co jsi se naučil za poslední  dva měsíce  

1. – 3.6. Prosím všechny , aby odevzdali  na vrátnici práce od dětí a  vyklidili

šatní  skříně.

Děkuji a přeji všem zdravé dny!

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 11 – Then and now. – Class Book str, 52-55
 2. Unit 11- Activity Book str, 52-55
 3. Unit 11- Then and now,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

Týdenní plán  25.5. – 29.5.

ČJ –   procvičování uč.str.123

          napiš si diktát cv. 5

          zopakuj si vyjmenovaná slova – jejich pravopis, slovní druhy – vyjmenuj je a řekni ,co o nich víš a určuj ve větách

         sl.: vypravuj o plánech na prázdniny , tvoř  věty jednoduché a souvětí  a vypravování napiš

         napiš si adresy kamarádů a  čti si oblíbenou knížku

 –    zaměř  se na opakování a upevnění znalostí o zlomku , uč.str.43 – jejich sčítání  se stejným jmenovatelem

           slovní úlohy na procvičení naučených jevů, najdi si matem.hry a testy a procvičuj

          g.:uč.str.40 – grafický součet úseček , povrch krychle a kvádru- jaký je rozdíl mezi nimi

NOS  –  zopakuj si vše , co víš o ČR  a  co jsi se o ní  naučil

NOP  –  jak pečuješ  o své zdraví ,životní cíle ,linka důvěry ,osobní bezpečí

      ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 10 + dokončení aktivit v pracovním sešitu. najdete na odkazu zde:

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 10. najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMEQyU0hWSVYyS1pFSlREQ0lYTUtGR1JGMi4u


Týdenní plán  18.5. – 24.5.

Moc Vás  srdečně zdravím . Jelikož  se zřejmě už  neuvidíme  do konce školního roku , chtěla bych Vás

i nadále  informovat  ,co se týče našeho učení.

Prosím žáky a žákyně , kteří se budou účastnit skupinové výuky o předání písemných úkolů,které jste během domácí výuky

vypracovali.

Kdo zůstáváte doma, můžete mně některé  vypracované úkoly zaslat emailem, kdo máte možnost.

ČJ  – zopakuj si  shodu přísudku s podmětem děti –  tvar množ.čísla a koncovku 

          ústně – str.122 – podmět rodu mužského, zapamatuj si zásobník – růžový rámeček

          písemně – cv.2 – první 4 řádky 

         čt.: zkus si pro sebe přečíst nějaký dobrodružný úryvek z knihy  a pokus se ho i namalovat 

         napiš mi do sešitu  informaci o sobě , co se ti nejvíc líbilo nebo nelíbilo  ,když se musíš učit doma

M  –  uč.str. 34 – písemně – cv. 16 , 19,21

           zopakuj  si jednotky obsahu  – str.36 -37 , ujasni si a zopakuj vzorce ,které znáš

          g.: krychle – str.47- povrch  –  zapiš si vzorec, vystřihni si ji z papíru a vybarvi

NOS –  zopakuj si ,která významná města znáš v naší republice ,jmenuj je a čím jsou známá

              počasí a podnebí v naší republice – str-29 – 30

NOP  –  všímej si při procházce – kde jsou nouzové východy v budovách ,únikové cesty a řekni, při jakých 

               životních situacích bys  je použil,- la

               řekni , jestli jsi se už ocitl , -la v nějaké rizikové situaci?

Přeji Vám všem krásné počasí , využijte ho k procházkám , dělejte co máte rádi , zacvičte si a zazpívejte .

 

Týdenní plán  11. 5. – 17.5.

ANGLICKÝ JAZYK

Týdenní plán  11. 5. – 17.5.

ČJ  –   zopakuj si , co je to základní skladební dvojice 

            písemně str. 117/7 a,b –  urči ve větách a napiš si je

            ústně str. 119 – podmět rodu středního – zapamatuj si koncovku u množného čísla – a

                       str. 120 ,121 – podmět rodu ženského, odůvodni  pravopis příčestí

            nakonec shrnutí – co víš o shodě přísudku s podmětem ?

            s.: zkus mně napsat email – nějaké oznámení  – do sešitu

M  –   procvičuj zlomky str. 32 učeb. ,  cv.7 si překresli a vyznač do sešitu

            str.33 pozorně si přečti a vypracuj si všechna cvičení

            g.: zopakuj si ,jak se vypočitá obsah obdélníku a čtverce ,vzorce  a procvič si je na str.31

    nezapomenout  v ČJ  a  M   na pracovní sešity

NOS   –  víš ,jaké části má řeka ? jmenuj je 

                 ukaž si jednotlivé řeky na mapě a říkej ,jakým městem protékají

                 významná města v naší republice – str.24 – 26 v učebnici

NOP –   zopakuj si  téma první pomoci ,jak byste ošetřili odřeninu, říznutí 

               napiš –  co by si udělal,-la  v případě nalezení nějakého neznámého předmětu

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Review C – Class Book str, 46-47
 • Review C- Activity Book str, 46-47
 • Review C najdete na odkazu zde:

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EcJQeugUiQJIiXq8KunWKyEBHwPa1iIBthTRAjSz8KDKtw?e=N2UY7E

Týdenní plán  4. 5. – 7.5.

ČJ   –   zopakuj si zásobník informací  str. 116 – 117

             přečti si článek  “Tři kamarádi“  str.118 a převyprávěj , co jsi si zapamatoval svými slovy

             Příčestí minulé – zakončení slovesných tvarů -l,-la,-lo,-li,-ly,-la

             písemně – str.118 /2- vyber si 6 základ. sklad. dvojic 

             s.: co je to reklama ?  kde ji najdeme 

             opiš si krátký text  – 6 větiček 

             čt.:  přečti si pohádku

M    –   zaměř  se na vztahy mezi čísly – str. 29 – 30 

             písemně: str.29/4,5  a str . 30/9,14

             řekni si mamince nebo tatínkovi a napiš si zlomky podle diktátu  a  jmenuj čitatele a jmenovatele

             g.:  obsah čtverce – str. 28

                   zapamatuj si vzorec pro výpočet –  S = a . a 

NOS   –  zopakuj si názvy jednotlivých pohoří a hor v ČR 

                vodstvo – str. 20-23  , napiš si poznámky a nakresli si podle mapy hlavní řeky a zapamatuj si , ve které oblasti procházejí

NOP –  víš , který vodní tok protéká v blízkosti tvého bydliště?  pokus se určit rostliny a živočichy , které tam žijí  – str. 63 – 64

               nakresli si něco ze společenstva potoků a rybníků,co se ti líbí

 dne 10.5.  je  Den maminek  ,  tak  ji  popřej  a i můžeš něco pěkného pro ni vyrobit 

přeji také všem krásný svátek !

                

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 9 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 9

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMUw1QkpQMEZNSlRaR0xQOVA5MlhBQjg5Ri4u

Týdenní plán  27. 4. – 3.5.

ČJ    – zaměřte se  na stavbu jednoduché věty  –  co je to základní stavební dvojice = podmět a přísudek  –  holý a rozvitý 

            str. 115 , 116 , 117

            ústně  a některé věty si napiš a podtrhni / podmět rovnou čarou , přísudek vlnovkou /

            napiš si malý diktát 

            sloh: vyber si určitou osobu a napiš jí  krátkou sms zprávu

M   –   procvičujte si cvičení  na str. 26- 27  ,  rozlož si  jednotlivé úkoly  po dnech /ne vše najednou /

            zopakuj si převody  jednotek

           g.: narýsuj si obdélník , čtverec  ,  změř si strany a vypočítej obvod 

   Přeji  vám  pohodové dny  ! 

ANGLICKÝ JAZYK

Týdenní plán  20. –  26.4.

ČJ   –  ústně –  důraz na odůvodnění pravopisných jevů , zopakuj si druhy vět a znaménka za nimi

             ústně str.110/ cv.7,8,10 ; str.111 ,112 

                         na každou otázku  ze str. 113 zkus odpovědět

             písemně – str.110 cv. 9

             Přečti si dle svého výběru známou pověst a zkus ji převypravovat svými vlastními slovy,

M   –   str. 19  –  ve kterém století a kolik let žili známé osobnosti

            str. 20,21  –  přímá úměrnost

            str. 24 ,25 –  řešíme slovní úlohy – důraz na správný zápis a porozumění textu

V  obou předmětech si vypracuj další cvičení v pracovním sešitu .

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
V tomto týdnu prosím,

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMDNXWjVIRjVQWERSOTNFUFEyS0E1Q0hVNS4u

Výsledky uvidíte ihned po ukončení. Je tam jedna otázka, kde Vám dám bod manuálně. Každý žák si může test ještě jednou opravit na lepší známku.  Mějte se hezky.

Děkuji.

   Týdenní plán  13. –  19.4.

ČJ  –  věnujte se neustálému opakování a upevnění znalostí podst.jmen –  rod,číslo,pád a vzor

           pravopis vyjmenov.slov , diktát vět 

 M  –  procvičujte násob. a dělení , písemné sčít. a odčít.,porovnávání čísel,řešení slovních úloh

           obsah čtverce ,obdélníku

Je krásné počasí ,takže se projděte i venku /ale pozor na kontakty /, přečtěte si něco zajímavého  nebo jen to , co vás baví.

Trénujte i hlasité čtení , pomožte  rodičům při různých činnostech.Při poslechu písniček si i zacvičte a zazpívejte .

Děkuji za kontaktování emailem a i telefonem .

Přeji všem krásné velikonoce !

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
doufám, že jste prožili pohodové Velikonoce. Věřím, že nás čekají už jen lepší zprávy. Posílám Vám novou prezentaci ba téma Unit 8 „What’s on TV“. V prezentaci najdete odkazy a po jejich rozkliknutí uslyšíte audio nahrávky, které Vám usnadní pochopení učiva.

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EfXz26na0dZGnY5GM0apqIkBMZTO5IEtRmNPHUBSwohX4w?e=yHW7v

Test Vám pošlu v příštím týdnu. Děkuji.

Týdenní plán 6.4. – 12.4.

Milé děti a rodiče,

jelikož si myslím, že jste zvládli všichni společně zadané úkoly , nebudu vám  zadávat pro příští týden

novou látku. To zn. v ČJ , M , NOS , NOP 

 vše ,co jste doposud zvládli si zopakujte  , poslouchejte telku , vypracujte si vámi zvolené pracovní listy , udělejte  si z jakkéhokoliv

předmětu poznámku , co chci znovu vysvětlit a probrat , čemu jsem nerozumněl (-la).

Pošlete mně na můj email nebo okopírovaný vzkaz od dětí .

Přeji vám hodně zdraví a brzy na viděnou.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče,

Nechceme Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléháme na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít naše emailové adresy (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, petr.bor@zsrakovskeho.cz, yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

 

Týdenní plán  30.3. –  5.4.

Milé děti a rodiče,

doufám,že vše v pohodě zvládáte/píšete mi pozitivně/ a nedělejte si hlavu, pokud jste pozadu.

Opět Vám píši orientační  plán učiva , který byste zčásti měli udělat.Rozvrhněte si ho do celého týdne, ne vše najednou.

Běžte se proběhnout, zacvičte si, zazpívejte a poslechněte pěknou písničku.Vše zvládneme společnými silami !

ČJ

začínáme vzor stroj – uč.str.108 – uvědomit si koncovky v každém pádě

písemně: uč.str.106-107  2 cvič.podle výběru , str.109 – cv.6

čtení – přečti si pověst , mimočítanková četba

pracujte v PS

M

pokračujte v procvičování zlomků

jak vypočítáme polovinu,třetinu,čtvrtinu,pětinu z daného čísla

uč.str.16,17

písem.:str.18/19,20

g.:     vzorce obvodu obdélníku a čtverce,narýsovat

NOS

Pohoří – str. 16,17 – ukazuj si ,vybarvi ,zapamatuj si názvy 

NOP

při procházce pozoruj přírodu- co vidím – potok, les ,zvířátka ,pole ,louky

přečti si o tom v učebnici a připomenu si – jak se mám chovat v přírodě

nakresli si obrázek

ANGLICKÝ JAZYK
zdravím Vás. Známky za testy naleznete v systému ŠKOLA ONLINE.  Níže posílám učivo na tento týden.

 1. Opakování Unit 6 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 2. Opakování Unit 7 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 3. Celý díl videa s názvem „The Dragon Crown“ naleznete zde:
  https://www.youtube.com/watch?v=dzqBxq-Xsjg
 4. Pro ty, kteří ještě nenapsali test, posílám odkaz na testování zde:
  https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

Přeji vám krásný víkend a pokud něco bude v nepořádku nebo bude někdo potřebovat s něčím pomoci, písněte mi email.

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán  23.3. – 29.3.

ČJ

trénujeme nadále koncovky PJ rodu mužsk.

diktát – str.102- cv. 7 , 7 vět/prohlédnu a opravím sama /

ústně: str.102- cv.8,9 ;str.104 – text článku  a,b přečíst a zdůvodnění , umět vzor muž

písemně: str.102-cv.9 – rozdělit na 2 části , str.105 – cv. 3

sloh : téma “Město,ve kterém žiji“ – sestavit osnovu a vyprávění napsat

čt.: naučit se básničku podle svého výběru – min.3 sloky

M

procvičujeme sčítání,odčítání pod sebou,zaokrouhlování čísel,nás.a dělení se zkouškou

zlomky – str.12,13,15 – z čeho se skládá , umět je číst a psát

g.: rýsovat rovnoběžník

NOS

Státní hranice a  schengenský prostor- vyhledat zajímavosti  a zapamatovat si je

Povrch- str.16 , ukázat si pohraniční pohoří

NOP

Obratlovci žijící v lesních společenstvech – najdi si svého oblíbence a napiš informace o něm

str.60,61 – přečíst a zapamatovat si důležité informace

HV

zazpívej si písničky Holka modrooká , Ten chlumecký zámek  a vytleskej rytmus

přeji Vám všem pevné zdraví v těchto dnech a vše v klidu řešit 

informace od nakladatelství Grada

Máme pro Vás a rodiče Vašich žáků řešení, jak školu nevypustit z hlavy a jak se doma zabavit.

Ukázky z knížek, které stačí jen vytisknout a děti mohou rovnou procvičovat, můžete stáhnout zde. Nezapomeňte také na naše oblíbené tematické pracovní listy věnované dějepisu, které mají všichni zdarma k dispozici.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

zdravím Vás a posílám nové učivo. Příští týden dostanete aktivity a testy.

1 Čtení – Class Book str. 37, The Dragon Crown.

2 Opakování – dokončit Activity Book 34-37.

3  Test, který Vám pošlu zde.

https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

4 V případě, že si chcete ještě zopakovat slidy, posílám Vám prezentaci zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

 

 

 

Týdenní  plán  16. 3. –  20.3.

 
 Český jazyk
´´´´´´´´´´´´´´´´´´
procvičování koncovek PJ mužsk.rodu podle vzorů
ústně –  str.98 ,100
písemně – str.99 tabulka + cv.10, cv.11
                   str. 101 –  cv.6
                   str.  102 – cv.7
čtení – dočíst  rozečtenou knihu , pohádku
udělat si zápisky do ČD 
číst si každý den 
 
Matematika – 3. díl
´´´´´´´´´y´´´´´´´´´
str.4  – číst správně čísla , rozvinutý zápis čísel
str.5  – zaokrouhlování ,písemné dělení se zkouškou
str. 7,8,9  – početní výkony s přirozenými čísly
přečti si vždy pozorně zadání 
geom. – obdélník, čtverec, rovnoběžníky
na papír vypracovat všechna cvičení rýsování
 
NOS
´´´´´´´´
práce s mapou ,zopakování světových stran ,měřítko
sousední státy a jejich poloha , umět ukázat hranice , rozloha  a počet obyvatel ČR
historické země
 
NOP
´´´´´´´´
zopakovat si živočichové v zimě
ekosystémy , složky
společenstva rostlin a živočichů
lesní společenstva, lesní porost a bezobratlí živočichové lesních společenstev
str.53 – 57 
nakresli si zvířátko a popiš ho 
 
HV 
´´´´´
zazpívej si pěknou písničku a zopakuj si druhy not
 
Pracovní činnosti

Jarní náměty.  

Květina dle návodu -viz odkaz. Nemusíte používat CD, stačí kolečko z tvrdého papíru, víčka a lepidlo Herkules. Použít můžete novinový papír, pokud doma nemáte papír barevný.

https://www.vytvarne-navody.cz/recyklovana-kytka-cd-vrsku/ Po vytvoření výrobku můžete práci vyfotit, pokud máte možnost vytištění a založte do portfolia žáka. Portfolio výrobků donesou žáci do školy. Pokud možnost nemáte,  VŠECHNY VÝROBKY SI PO OTEVŘENÍ ŠKOL ŽÁCI přinesou do školy

 
Výtvarná výchova
Žák si vybere jedno písmeno z abecedy a na A4 papír udělá ozdobný návrh tohoto písmena s tématem JARA.
Příklad vybere si písmeno T a ozdobí ho květy tulipánů. Voskovky a pastelky dovoleny. Po návratu do školy budeme návrh hodnotit.
 
Pro doplnění máme pracovní sešity , sledujte telku .
Každý si může založit sešit , kam si bude vše zapisovat a já je zkontroluji až se zase uvidíme .
Přeji Vám hodně sil a pěkných chvil .
 

Anglický jazyk

zdravím Vás a posílám aktuální informace.

 1. Všichni žáci  budou plnit úkoly dle mého zadání.  Posílám Vám odkaz na prezentaci. Prosím, projděte si všechny strany pomalu a pečlivě. A až dojdete na stranu „ACTIVITY BOOK“ , zkuste zadání vyplnit a v prezentaci máte také klíč – řešení.  Test bude pravděpodobně v pátek 20.3. Test si vyplníte na PC a vytisknete, nebo napíšete perem na papír a založíte do desek.  
 2. Doporučuji pracovat každý den podle pokynů, ať toho nemáte moc.

Pokud budete potřebovat poradit se spuštěním prezentacem, napište mi.

Odkaz na prezentaci najdete zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

Zdravím všechny žáky  a děkuji za spolupráci.

Týdenní  plán  9. 3. –  15.3.

ČJ  –   podstatná jména rodu mužského – určování a přiřazování ke vzorům 

            práce s encyklopedií 

            písemná práce na zopakování pravopisných jevů

M   –   začínáme 3.díl učebnice 

            milion 

           g.: obdélník ,čtverec

NOS  –   ČR  , její poloha ,počet obyvatel

NOP  –   bezobratlí živočichové LP 

Informace : 

10.3.   Den otevřených dveří

20.3.   Matematický klokan

25.3.    Třídní schůzky od 17.30 hod.

26.3.    Den poezie –  projektový den

 

Týdenní  plán  1.3. – 8.3.

 

ČJ  –  vzory rodu stř.  a  ženského , pravopis odůvodnění y/i 

           vzory rodu  mužského –  živ. a než. 

           básnička zpaměti – recitace

           s.:  blahopřání

M  –   převody jednotek ,rovnice , sčítání a odčítání ,násob. a dělení

           g.:  obvody trojúhel.,obdélníku a čtverce 

NOS  –   měřítko mapy , nadmořská výška , značky

NOP  –  jarní období  – ekosystémy , společenstva rostlin a živočichů

               test :  neživé přírodniny

Informace :

10.3.   Den otevřených dveří

20.3.   Matematický  klokan

25.3.    třídní schůzky  od  17.30 hod.

26.3.     Projektový den – Den poezie 

Týdenní  plán  24.2. – 1.3.

ČJ –  opakujeme podst.jména – rod,číslo,pád a vzor

          pravopis y,ý ,i,í – u vyjmenov.slov

         sl.: reklama ,oznámení

M  – převody jednotek

         písemné sčítání ,odčít.,násob.,dělení

         rovnice , slovní úlohy

         g.: obvod trojúhel.,čtverce a obdélníku

NOS  –  práce s mapou

NOP –  živočichové v zimě 

 

         

 

Týdenní plán   17.2. –  23.2.

              Jarní  prázdniny .

Týdenní  plán   10.2. –  16.2.

ČJ  –  věnujeme se podst.jménům rodu  stř. a žensk. – přiřazujeme ke vzorům

           odůvodnění pravopisu vyjm. a příbuz.slov

          určování druhů slov a pádů , blahopřání

         s.: blahopřání

M  –  jednotky objemu,času a délky ,čteme v jízdním řádu

          písemné násob. dvoucif.činitelem

          slovní úlohy,rovnice 

          g.: osa úsečka a její střed

NOS  –  česká státnost , základní státoprávní pojmy

NOP –  neživé přírodniny

Informace :

11.2.  test  NOS / člověk a jeho svět /

17.2. –  23.2.   jarní prázdniny

 

               

         

 

Týdenní  plán  3.2. –  9.2.

ČJ  –  podstatná jména rodu středního a ženského ,vzory

           pravopis vyjmen.slov opakujeme průběžně

          práce s textem, jeho porozumění

M –    převody jednotek , rovnice

         písemné násob. dvouciferným činitelem

         g.: kružnice ,střed a její poloměr

NOS  –   naše vlast Česká republika 

               zákony a práva občanů

NOP –  neživé přírodniny

Týdenní  plán  27.1. –  2.2.

ČJ  –  podstatná jména rodu středního – určování vzoru,pádu ,odůvodnění psaní pravopisu

           PJ  rodu ženského – vzory

          odevzdání čtenářského deníku , četba poezie 

M  –  násobení dvouciferným činitelem

          rovnice , slovní úlohy

          g.: trojúhelníková nerovnost

NOS  –  opakování  – Marie Terezie , Josef II.

NOP  –  neživé přírodniny

               vzduch,voda,horniny

Informace :

30.1.               výpis vysvědčení za I.pololetí ( žáci si ponechávají) –  poslední vyučovací

                        hodina

31.1.                pololetní prázdniny

17.2. – 21.2.   jarní prázdniny

Týdenní  plán   20.1. –  26.1.

 –  procvičování  pamětného násob. a dělení , dělení se zbytkem

          slovní úlohy , rovnice

         g.: trojúhelník , pravý úhel 

ČJ  –  opakování pravopisu i,í/y,ý  a časování sloves

           podstatná jména – určování rodu ,čísla ,pádu a vzoru 

          správné a plynulé čtení

NOS  –   Marie Terezie , Rudolf II.

NOP  –  Jednotky – hmotnost , objem, čas , teplota 

   

 

Týdenní plán  13.1. – 19.1.

M –  opakujeme pamětné násob.a dělení 10, 100

        slovní úlohy 

       g.: rýsujeme trojúhelník 

ČJ –  slovesa – urč. kategorií,  čas min.,pravopis vyjm.a příbuzných slov

         podst.jména

NOS  – Třicetiletá válka 

              J.A.Komenský

NOP  –  Magnety a světové strany

               Jednotky- hmotnost,objem ,čas

Informace :

30.1.  výpis vysvědčení

31.1.   den prázdnin

v každém předmětu budeme psát krátké opakovací testy

prosím o nutnou kontrolu kružítek , děti je nemají v pořádku

 

Týdenní  plán  6.1. –  12.1.

M  –  opakování a procvičování

          násob. a dělení str.20 – 25

ČJ  – opakování určování kateg.u sloves a podst.jmen

          čas minulý

         s. : Můj nejlepší zážitek o vánocích

NOS –  České země po bitvě na Bílé hoře

NOP  –  Magnety ,světové strany

Informace :

8.1.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

odevzdat do konce týdne čtenářské deníky za prosinec

ořezané tužky , pravítka a kružítko nutné mít na geometrii 

Týdenní   plán  16.12. –  22.12.

ČJ –  časování sloves , určování kategorií

          čas přítomný a budoucí

         úprava blahopřání  ,  správné a plynulé čtení

M  –  sčítání a odčítání zpaměti , písemné sčítání a odčítání

          g.: trojúhelník , rovnoběžky a kolmice , obdélník a čtverec

NOS  –  Habsburkové

NOP  –  Magnety a světové strany

Informace :

16. 12.  návštěva KC 12 –  Vánoční příběh –  60 Kč

19. 12.  vánoční besídka ve třídě  od 17.30 hod.

                každý přinese 2 dárečky do tomboly

8.1.2020  třídní schůzky  od 17.30 hod.

Všem  rodičům a dětem  přeji  krásné  a pohodové vánoce , hodně 

štěstí , zdraví  a  spokojenosti  v  Novém  roce  2020 !

 

 

Týdenní  plán  9.12. –  15.12.

ČJ  –   slovesa ,určování kategorií

            jednoduché a složené tvary

            čas přítomný

M    –  sčítání a odčítání zpaměti / nad 10 000/

            slovní úlohy , písemné sčítání a odčítání 

            dělení a násobení pod sebou

NOS   –  vláda Habsburků

NOP   –   Roční období – střídání dne a noci

Informace :

13.12.  test z NOS  / Jagellonci  a Habsburkové /

16.12.  návštěva KC 12  –  Vánoční příběh – vybíráme 60 Kč

19.12.  vánoční besídka s rodiči 

              každý přinese 2 dárečky do tomboly

Týdenní  plán  2.12.  –   8.12.

ČJ  –  opakování slovní druhy ,  slovesa , infinitiv a  slovesa zvratná

          dodržování úhlednosti a čitelnosti napsaného 

         čtení – správné a plynulé čtení

          3.12.  opakovací test za 1.pololetí

M   –   souhrnné opakování 

            čísla větší než 10 000 , zaokrouhlování čísel

          g.: kolmice , rovnoběžky , trojúhelník ,obdélník , čtverec

          4.12.  opakovací test  za 1. pololetí

NOS  –  král Jiří z Poděbrad

               Jagellonci na českém trůně

NOP  –   Zima v přírodě

                Neživá příroda

Informace :

5.12.    Mikuláš  ve škole 

19.12.  Vánoční třídní besídka

              / každý přinese 1 – 2 dárky  do tomboly /

do 2.12.  –  odevzdání  čtenářských deníků 

prosím , přinést doplatek  za plavání , kdo ještě  nezaplatil

přinést  Matematika 2. díl 

Týdenní plán   18.11. –  24.11.

ČJ –  vyjmenovaná slova , užití předpon a přípon,stavba slov, určov. slovesných kategorií

          s.: vypravování podle obrázkově osnovy

          sebekontrola psaného projevu

          hrdinové dětské literatury

M –  písemné nás. a dělení, násob. a dělení zpaměti

         g.: rovnoběžky a kolmice, pravoúhlý trojúhelník

22.11.  opakovací test

NOS  –  Husitské války

NOP –   Houby, zima v přírodě

          

Týdenní plán  11.11.- 17.11.

ČJ  –  stále se věnujeme pravopisu vyjmenovaných slov str. 36 – 40

          určování mluvnických kategorií u podst.jmen a sloves 

         s.:  popis věci

M  –  násobení a dělení zpaměti

         písemné násob. a dělení , použití závorek

        řešení slovních úloh

        g.:  kolmice

NOS  –  Husité

               test : Karel IV. , středověk

NOP  –  Houby

                test : stavba těla rostlin , listnaté stromy

Informace :

13.11.   Třídní schůzky  od 17.30 hod. 

          

Týdenní  plán  4.11. – 10.11.

ČJ  –  předpony ,přípony

           vyjmenovaná slova – pravopis

           určování kategorií u podst.jmen a sloves

          snažíme se úhledně a čitelně psát

M  –   pamětné sčítání do 10 000 , písemné dělení jednociferným dělitelem, slovní úlohy

           g.:  rýsování kolmic

NOS   –  Karel IV. 

               Život ve středověku

NOP  –  Lesní stromy

Informace :

4.11. – proběhne olympijský den ( každý musí mít sportovní oblečení i na ven ,svačinu a pití)

Každý bude mít na  geometrii trojúhelník . 

13.11.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

Týdenní  plán  28.10. –  3.11.

28.10.   Státní svátek 

29.10  a  30.10.  Prázdniny

31.10.  a 1.11.    Ředitelské volno

Týdenní plán  21.10. – 27.10.

ČJ –   předpony a přípony

           neustále opakujeme pravopis vyjmenovaných slov

          určování sloves.kategorií u sloves 

          diktát na vyjmenovaná slova

M  –   čísla do 10 000 , porovnávání ,čtení a zápis

          slovní úlohy , dělení jednocif. dělitelem

         g.: kolmice a rovnoběžky

NOS  –  poslední Přemyslovci

NOP –  lesní stromy  buk,dub,bříza

                jehličnany

               test – byliny a dřeviny

Informace :

23.10.   Povinnosti cyklisty – prevence

28.10.  Státní svátek

29. a  30.10.  Prázdniny

31.10. a  1.11. Ředitelské volno

 

Týdenní plán  14.10. – 20.10.

ČJ  –   pokračujeme v pravopisu psaní předpon a předložek,doplnění y/ý a i/í ve slovech

            s.: popis osoby

M  –   čísla do 10 000 – čtení a zápis ,dělení jednociferným číslem – písemně

           slovní úlohy, neustále používáme násob. a dělení

NOS  –  Anežka česká, král železný a zlatý , Karel IV.

NOP  –  Plané a kulturní rostliny

Informace :

14. 10.  diktát z ČJ  

17.10.   Dravci a sovy  –  přinést  50 Kč 

23.10.   Povinnosti cyklisty v silničním provozu – prevence

28.10.  Státní svátek

29.10. a 30.10.  prázdniny

31.10. a   1.11.    ředitelské volno

Prosím  o obalení sešitů a učebnic ! / někteří ještě nemají/ .

Týdenní plán  7.10.  –  13.10.

ČJ  –  stavba slov- kořen,přípona ,předpona

          pravopis od-,nad-,pod-,před

         předpony – vz-,roz-,bez-,ob-,v-,vy-/vý

–  dělení , dělení se zbytkem , násobení , sčítání a odčítání 

        slovní úlohy

       str.12 – 16 , písemné násobení str. 18

NOS  –  Kosmova kronika česká

               Za vlády Přemyslovských králů

NOP  –  Plané a kulturní rostliny, dřeviny , lesní stromy

Informace :

7.10.     poslední plavání  – odchod od školy  v 7.15 hod.

9.10.     jedeme na společný  výlet do  ZOO  Radonice   (ti ,kteří mají svačiny a obědy jsou odhlášeni)

               dejte prosím dětem s sebou  svačinky a teplé oblečení 

               společný odchod od školy v 8.00 hod.

11.10.   test z NOS – Kupec Sámo,Konstantin a Metoděj ,Staré pověsti české

 


Týdenní plán  23.9. –  29.9.

ČJ  –   stavba slov , stále opakujeme pravopis vyjmen.slov,párové souhlásky

M   –   sčítání a odčítání písemně, řešení slovních úloh,dělení se zbytkem

NOS  –  Knížata Václav  a Boleslav

NOP  – dřeviny

Informace:

 • pokračujeme v plaveckém výcviku
 • prosím u dětí( kdo ještě nestihl) o kontrolu obalení  všech učebnic a sešitů
 • došly PS z ČJ a z M ,cena M – 55 kč, ČJ – 73 kč 

u platících přes bankovní účet udávejte SS 112 ( ČJ )  SS 114 ( M ) 

 

Týdenní plán  16.9.  –  22.9.

ČJ  –  určování slovních druhů, slova ohebná a neohebná, pravopis vyjmenov.slov

          s.: dialog na základě obrazového materiálu

diktát na vyjmenovaná slova

M –  pamětné a písemné sčítání a odčítání, násob. a dělení , slovní úlohy

NOS  –  Přemyslovská knížata

test : pravěký člověk,kupec Sámo, Konstantin a Metoděj

NOP  –  byliny ,obiloviny,lilek rajče a brambor

test :  výrobky,přírodniny,jedinec druh 

Informace :

20.9.  začínáme plavecký výcvik  –  odchod od školy v 7.15 hod.

26.9.  přespolní běh

 

 

Týdenní  plán  9.9  –  15.9.

ČJ  –   věta,souvětí 

            význam slov , slova jednoznačná,mnohoznačná,protikladná,souznačná

            opakování pravopisu – vyjmenovaná slova

 –   opakování pamětného sčít.,odčít.,násob.,dělení

          slovní úlohy

          g.: přímka,úsečka,polopřímka a jejich vyznačení

NOS  

kupec Sámo

dávní Slované

Velkomoravská říše

NOP   

byliny a obiloviny

Informace :

Třídní schůzky  11.9.  v 17.30 hod.

 

Všechny  vítám v naší  třídě  v  novém  školním  roce  2019 – 2020 !

Týdenní  plán  2.9. –  6.9.

ČJ  –    opakování  učiva  ze III. ročníku

            sl.: vypravování z prázdnin

diskutujeme : co očekávám od nového školního roku

besedujeme o knize , kterou jsem přečetl(la)  o prázdninách

Čtenářský deník odevzdáváme každý poslední týden v měsíci. 

M  –  opakování učiva ze III. ročníku 

NOS ( nauka o společnosti )

 ° Život pravěkých lidí

 ° Kupec  Sámo

NOP ( nauka o přírodě )

°  Rozmanitost  přírody

°  Jedinec a druh

Informace : 

Pokračujeme  v plaveckém výcviku .

s sebou  do igelitové tašky nebo batohu : plavky , tělový šampon , 2 ručníky , gumová obuv, koupací 

čepice( děvčata gumičku pro svázání vlasů do culíku) , hřeben

Datum : 20.9.       8:15 – 9:45                     odchod od školy v 7,15 hod.

                23.9.       8:15 – 9:45                     odchod od školy v 7,15 hod.

                25.9.     10:30 – 12:00

               26.9.      10:30 – 12:00

               27.9.        8:15 – 9:45                    odchod od školy v 7,15 hod.

               30.9.       8:15 – 9:45                    odchod od školy v 7,15 hod.

                2.10.      10:30 – 12:00

                3.10.      10:30 – 12:00

                4.10.      8:15  –  9:45                 odchod od školy v 7,15 hod.

                7.10.      8:15  –   9:45                odchod od školy v 7,15 hod.

  11.9.  Třídní schůzky

 

 

 

 

 

Týden  24.6. –  28.6.

ČJ , M  –  opakování a procvičování učiva ve formě her

SKN  –  vycházky po okolí

Uklízíme ve třídě , vybíráme a odevzdáváme učebnice 

27.6.  společné závěrečné zhodnocení školního roku

          jdeme na zmrzlinu ( platíme z TF )

28.6.  rozdávání vysvědčení  8.00 – 8.45 hod.  , děti mají mít desky 

        Přeji všem krásné , slunečné a pohodové prázdniny  !

Týden  17.6. – 21.6.

ČJ  –  opakování  učiva  3.třídy

M   –  opakování  učiva  3.třídy

SKN  – shrnutí  učiva  

18. – 21. 6.   sběr papíru a víček

19.6.   akce Barvy spojeno s dílničkami

            Olympijský běh

Prosím rodiče a děti ,aby zkontrolovaly všechny učebnice , popřípadě slepily a připravily k odevzdání .

Týden  10.6. – 14.6.

ČJ –  opakování  a  upevnění  učiva  3.třídy

M   – opakování  a upevnění  učiva  3.třídy

SKN  –  popis rostlin a živočichů

14.6.  společný poznávací výlet k Vltavě – s sebou sportovní oblečení,svačinku ,pití

          čepice  a brýle 

Týden  3.6. – 7.6.

ČJ  –  procvičujeme učivo 3.ročníku

M  –   procvičujeme učivo 3.ročníku

z obou předmětů budou průběžné opakovací testy

SKN – živočichové,rostliny

5.6.  třídní schůzky  od 17.30 hod.

6.6. účast na akci “ Dopravní den “ – děti budou mít sportovní oblečení/v případě chladného počasí i teplé oblečení/

18. – 21.6.  sběr víček a papíru

Týden  20.5. –  24.5.

                                                   ŠKOLA   V  PŘÍRODĚ   

Týden  6.5. – 10.5.

ČJ  –  opakovací test – určování slov.druhů,pravopis vyjmen. a příbuzných slov , čas sloves a časování

M  –  opakovací test na násob., dělení se zbytkem, sčít. a odčít. pod sebou, násob. dvojciferných čísel

         jednociferným činitelem,slovní úlohy

SKN  –  živočichové

6.5.   fotografování třídních kolektivů – foto  35 Kč / žáka

8.5.   Den vítězství

9.5. – 10.5.    ředitelské volno

15.5. – 17.5.  Putování  Prahou – projektové dny

 

Týden  29.4. – 3.5.

ČJ –  neustále opakujeme slovní druhy ,jejich určování 

         vyjmenovaná slova a slova příbuzná ,kategorie u podst.jmen a sloves 

M  – násob. a dělení mimo obor násobilek , dělení se zbytkem , nás.dvojcif. a trojcif.čisel jednocif.činitelem

        sčítání a odčítáni pod sebou

SKN – Rostliny ,houby , živočichové

30. 4.  akce Lesem nelesem – ráno sraz ve škole ,společný odchod  a příchod 

            vybíráme 40 kč na žáka

1.5.  Svátek práce

6.5. fotografování třídních kolektivů , vybíráme 35 Kč / foto

8.5. Den vítězství 

9.5. – 10.5.  ředitelské volno

Prosím o zasílání potřebných dokumentů na ŠVP , platby provádějte na č.ú. 266496066/0300 , SS 201915 , VS žáci

Týden  22. –  26.4.

ČJ –  opakujeme vyjmenovaná slova , slovní druhy , určování  mluvnických kategorií

         u jednotlivých  druhů

         zpráva ,popis

M –  násob.,dělení

        dělení se zbytkem ,násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

        jednotky času

       g.: trojúhelník,čtyřúhelník

.KN  – opakování rostlin , jednotky času a znalost hodin

23.4.   Den země – ekologický projekt

30.4.  Lesem nelesem  – děti přijdou ve sportovním oblečení ,obuv podle počasí, s bat´ůžkem

           / ještě upřesním a budu informovat  děti ,kde se sejdem / – vybíráme 40 Kč na žáka

1.5.    Svátek práce

8.5.   Den vítězství

9.5. a 10.5.  ředitelské volno

Prosím o zasílání častky 2.980 Kč  ŠVP – Seč –  na  č.účtu : 266 496 066/033 ,  SS 201915 , VS žáci

do  12.5.2019 

Děkuji 

Týden  8.4. –  12.4.

ČJ  –   stále procvičujeme vyjmenovaná slova , zpaměti + odůvodnění pravopisu

           určování slov.druhů, PJ – rod,číslo,pád , Sl. – osoba,číslo,čas

          pravopis y,i  po souhláskách

M  –  nás.,dělení se zbytkem , násob. a dělení mimo obor násobilek 

         slovní úlohy ,  g.: porovnávání úseček

SKN  –  Rostliny – jejich znaky ,části

12.4.  výlet do Hrusic se společným obědem

           v 8.00 hod. sraz před školou – společný odchod k autobusu 

           prosím ,aby s sebou měly děti svačinky 

Týden  1.4. – 5.4.

ČJ –  vyjmenovaná slova po S,V

         určování slovních druhů

         mluvnické kategorie – rod,číslo,pád,osoba,čas

 

M  –  dělení se zbytkem

         násob. a dělení mimo obor

         neustále opakujeme zpaměti násob. a dělení

         g.: porovnávání úseček

SKN –  Lidé a čas

 

12.4.  výlet do Hrusic spojený s obědem 

           vybíráme 300 Kč

           sraz před školou v 8.00 hod. , společný odchod k autobusu

16.4.  Velikonoční jarmark  – každý srdečně vítán  od  16.00 hod.  do 17.30 hod.

18.4.  velikonoční prázdniny

 

Týden 25. – 29.3.

ČJ  –  vyjmenovaná slova , slovní druhy

          sloh : velikonoční tradice

M –  dělení se zbytkem , násob. a dělení , slovní úlohy 

        g.: přenášení úsečky

SKN  –  povolání , řešení složitých situací , trávení volného času

 

27.3.  třídní schůzky

29.3.  soutěž ve skoku přes švihadlo

16.4.  velikonoční jarmark

18.4.  velikonoční prázdniny

 

Týden  18.3. – 22.3.

ČJ –   stále procvičujeme určování slovních druhů, u PJ – rod,číslo,pád , u S – os.,č.,čas

          vyjmenovaná slova  a slova příbuzná a odůvodnění pravopisu -y

M  –  začínáme 3.díl učebnice

         dělení se zbytkem

        g.: obvod geometr.útvarů

SKN  –  požární  poplach , varovný signál , zkouška sirén

             konkrétní příklady nebezp.událostí v životě

21.3.  školní kolo recitační soutěže

27.3.  třídní schůzky

12.4.  výlet do  Hrusic 

Týden  11.3. – 15.3.

 

ČJ   –  podst.jména – rod,číslo,pád

           slovesa  –  osoba,číslo,čas

           vyjmen.slova po S

M   –  opakování

          osová souměrnost

SKN  –  sexuální zneužívání,šikana,týrání

21.3.  recitační soutěž

27.3. třídní schůzky

 

Týden   4.3.  – 8.3.

ČJ  – určování slovních druhů, PJ – rod,číslo,pád ,S – časování

         čt,: čteme a vysvětlujeme si pojmy , různé liter. druhy a žánry

M  –  opakujeme nás. a děl., řešení složitějších slov.úloh , sčít. a odčít. pod sebou

         porovnávání čísel a zaokrouhlování

SKN  

Základy rodinné a sexuální výchovy

stavba těla , početí,narození, chování k novorozencům

osobní bezpečí

12.3.  Den otevřených dveří

21.3.  školní kolo recitační soutěže

27.3.  třídní schůzky

Týden  25.2. – 1.3.

ČJ  –  určování slovních druhů, psaní i / í , y/ ý ve vyjmen. a příbuzných slovech

          určujeme rod , číslo a pád u PJ

M –  procvičujeme sčítání a odčítání 0 – 1000 , sčítání  tří sčítanců

        slovní úlohy , zaokrouhlování čísel na desítky a stovky

SKN  

Návykové látky

Test – části kostry

Informace :

12.3.  Den otevřených dveří

21.3.  recitační soutěž  – školní kolo

27.3.  třídní schůzka

 

Týden 18.2. – 22.2.

ČJ  –  opakování vyjmen.slov po B,L,M,P – zpaměti

         určujeme slovní druhy , u podst.jmen – rod,číslo,vzor

         pádové otázky

        čt.: zkoušíme básničku – Otesánek

M –  sčítání a odčít. pod sebou , pamětné sčítání 

        zaokrouhlování na desítky a stovky

       nás.,dělení – zpaměti mají znát už všichni

       g.: kružnice,kruh – rýsujeme

 

SKN  – Rozmanitá strava,zdravý režim

 

Připravujeme se na recitační soutěž v březnu.

Prosím rodiče,aby zajistili dětem kružítko .

Týden 11.2. – 15.2.

                                 JARNÍ   PRÁZDNINY

Týden  4.2. – 8.2

ČJ  –  vyjmenovaná slova po B,L,M,P

          podst.jména – určov.rodu,čísla,pádu

         slovní druhy

M –  stále opakujeme násob. a dělení 

        písemné sčítání a odčítání 3cif. čísel

        zaokrouhlování 3cif. čísel na desítky a stovky

       g.: trojúhelník,čtyřúhelník,přímka,úsečka

SKN  –  opakování  kostra, vnitřní ústrojí,smysly

              denní režim

              etapy lidského života

 

Týden  28.1. – 1.2.

ČJ – vyjmenovaná slova po b,l,m,p – vše umět zpaměti 

        podst.jména – určování rodu,čísla,pádu

        slovní druhy

M –  sčítání a odčítání trojciferných čísel

        pamětné sčítání,slovní úlohy

       g: kruh ,kružnice

SKN – člověk – kostra , svaly,vnitřní ústrojí a jeho funkce 

            lidské smysly

31.1.   Vydávání vysvědčení – poslední vyučovací hodinu

  1. 2.  pololetní prázdniny

 

 

Týden 14.1. – 18.1.

ČJ  – podst.jména – určování rodu,čísla,pádu

         slovní druhy ,vyjmen.slova po B,L,M

M  – jednotky délky ,hmotnosti

        nás.,děl.,odčít.a sčítání do 1000, slovní úlohy

SKN – člověk -kostra

14.1.  opakovací test z ČJ

16.1.  opakovací test z M

17.1.  opakovací test z SKN 

nezapomenout na SKN přinést II.díl učebnice

 

Týden 17. – 21.12.

ČJ  – opakování VS po b,l,m

        rod PJ , číslo , pádové otázky

        autodiktát

M – opakování násob.,dělení

       sčítání a odčítání do 1000 , slovní úlohy

      g.: trojúhelník

SKN  –  nerosty a horniny

20.12.  se koná v naší třídě ¨ vánoční  besídka ¨ s programem  dětí  a  posezením rodičů 

             od 17.hod.

            děti ještě mohou přinášet ozdobné věci  a občerstvení

            každé dítě bude mít jeden dáreček do tomboly

   Vánoční prázdniny  od   22.12. 2018  do  2.1. 2019

   Přeji všem krásné prožití svátků vánočních , hodně zdraví  a  štěstí do Nového roku !!!

 

 


Týden 10.12. – 14.12.

ČJ – vyjmenovaná slova po b,l

        určování slovních druhů ve větách

        PJ – rod, číslo

        Pádové otázky – umět zpaměti

M  – řady čísel do 1 000

        porovnávání čísel

       g.: rovina

SKN – voda

            nerosty a horniny

Recyklohraní – sběr starých a použitých mobilů

13.2. návštěva KC 12 – Setkání před Betlémem –  60 Kč

20.12.  vánoční posezení od 17.hod. 

Týden 3.12. – 7.12.

ČJ – stále procvičujeme vyjm.slova po b a l a jejich slova příbuzná

        podst.jména – rod m.,ž.,stř., životnost a neživotnost, číslo jedn.,množ.

        začínáme pády podst.jmen

M –  zaokrouhlování čísel na desítky , sčít. a odčít.dvojciferných čísel, nás. a dělení 

        přirozená čísla v oboru do 1000/ 2.díl učebnice/

SKN – vlastnosti látek

           základní podmínky života

3.12.  “ Čechova stodola “

             sraz v 8.00 h. před školou – společný odchod k Albertu ,kde nás bude čekat autobus

             s sebou batoh se svačinkou a pitím,teplé oblečení a dobrou náladu 

13.12.   KC12   Setkání před Betlémem , vybíráme 60 Kč

20.12.  od 17.00 h. vánoční besídka s programem a posezením s rodiči

             děti mohou nosit dárečky pro spolužáky – tombola 

             v týdnu besídky mohou nosit cukroví  nebo jiné občerstvení

 

Týden 26.11. – 30.11.

ČJ –  opakujeme  : vyjmenovaná slova po b,l (zpaměti) , příbuzná slova ,druhy slov

                                 rod podst.jmen – životnost a neživotnost

        sloh : vzkaz

M – neustále se věnujeme písemnému sčítání a odčítání dvojcifer.čísel

       zaokrouhlování čísel na desítky

      g.: rovnoběžky a různoběžky

SKN – veterinář ,lékař

            základní podmínky života

Informace :

dne 3.12. – poznávací výlet ¨ Čechova stodola ¨ sraz před školou , odjezd od Albertu .

Prosím ,kdo ještě nezaplatil ,donést  TU  280, 00 Kč. Děkuji .

Týden 19.11. – 23.11

ČJ  –  věnujeme se převážně vyjmenovaným slovům po b,l 

          pamětné zkoušení

M  –  písemné odčítání a sčítání pod sebou

         slovní úlohy

        g.: rovnoběžky a různoběžky

SKN  – látky pevné ,jejich rozdělení

             měření délky


Týden  12.11. – 16.11.

ČJ  –  neustálé opakování druhů vět,psaní i,y , slovních druhů

         vyjmenovaná slova  b , l

M –  sčítání a odčítání dvojciferných čísel

        násob. a dělení

       g.: opakování

SKN  – třídění odpadu 

             opakování vlastností a druhů látek

 

14.11.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

 

Týden  5.11. – 9.11.

ČJ – neustále opakujeme druhy vět, znaménka za nimi,slabiky,souhl. a samohl.

        vyjmenovaná slova po B , umět zpaměti

        čt.: důraz na plynulé čtení s porozuměním

M – opakování násob. a dělení, pamětné sčítání a odčítání dvojcif.čísel

       g.: poloha dvou přímek v rovině

SKN  –  vlastnosti látek 

              lékař a veterinář

Týden 22.10. – 26.10.

ČJ –  stavba slova ,  vyjmenovaná slova

        čt.: důraz na správné čtení a porozumnění textu

M – procvičujeme neustále nás.,děl.

       sčítání a odčítání  dvojciferných čísel zpaměti

      slovní úlohy

SKN  –  vlastnosti látek

pravidelně píšeme testy z ČJ a M

Příští týden test z SKN .

Četba textu denně trénovat .

29. – 30.10. přeji pěkné podzimní prázdniny

 

Týden 22.10. – 26.10.

ČJ – stále  procvičujeme párové souhlásky,psaní velkých písmen

        začínáme vyjmenovaná slova

       čt.: čteme ze svých knížek a z čítanky nahlas a potichu

M – neustále procvičujeme nás.,děl.,sčít. a odčít.,slovní úlohy

       g.: polopřímka

SKN  

Přírodniny a lidské výtvory

23.10.  Olympijský víceboj – každý bude mít vhodné oblečení do tělocvičny i na ven

29.10. a 30.10.  podzimní prázdniny

Týden 15.10. – 19.10.

ČJ – věnujeme se procvičování párových souhlásek

        určování vět- jednod.,souvětí

        určování podst.jmen,sloves ,zájmen ,předložek,číslovek

        opakování abecedy

       učeb. do strany 31

M – násob.,dělení,sčítání,odčít.

       slovní úlohy – zápis a výpočet

      g.: polopřímka

učeb. do str. 29 – 30

SKN – práce s buzolou,určování směru

každý týden píšeme s dětmi  test z ČJ a M  z probrané látky

17.10.  ZEMĚMY   –  projektový den – zajímavosti o Vietnamu a Rusku

            výuka probíhá do 11.40 hod., společně odcházíme na oběd

23.10.  OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ –  sportovní  den  ( nutno mít cvičební úbor i na ven )

 

 

Týden  8.10. – 12.10.

ČJ – procvičujeme slova citově zabarvená,spisovná a nespisovná,nadřazená a podřazená

        párové souhlásky

M – slovní úlohy – zápis,výp. a odpov.

       násob.,dělení,sčítání,odčítání pod sebou,příklady se závorkami

SKN – orientace v krajině

Plavání od 9.10. do 24.10. každý den.Časový harmonogram dostaly děti nalepený do notýsků.

s sebou : plavky,ručník,pantofle,plav.čepici,hřeben,svačinku

Prosím děti teple obléci ,aby děti nenastydly.

Platba za osobu – 500 Kč

na účet č.: 266496066/0300

               SS 0918


Týden 1.10. – 5.10.

ČJ  –  určování ve větách slovní druhy

          znalost jednod.vět a souvětí

         pravopis ú,ů ,i,y, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

        správný opis textu a jeho kontrola

každý den čtení doma nutné!

M –   sčítání ,odčítání

         násobení , dělení  zpaměti

        slovní úlohy

SKN  –   Rovina,pahorkatina,hory

               Světové strany 

2.10. – 5.10.  sběr papíru

Týden  24.9. – 28.9.

ČJ  –  určování vět jednoduchých a souvětí ,slovních druhů

          odůvodnění pravopisu i,y

         uč. str. 14 – 19

M –  neustálé procvičování násob.,děl.,sčít. a odčít.

        příklady se závorkami  a slovní úlohy 

       uč. str. 13 – 17

SKN  –  Krajina kolem nás

28.9.  Státní svátek

Týden  17.9. – 21.9.

ČJ  –  slabiky,slova,psaní i ,y , velká písmena , skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě

          spojky,slovesa, jednod.věta a souvětí

         hlasité čtení textu denně trénovat, zpaměti 2 sloky Hustá sprška – 1. a 3.sloka D , 2.a 4.sloka CH

         uč.str. 11-15

M –  <,>,=

        sčítání,odčítání,násob.,dělení

       slovní úlohy

       uč.str.10-12

SKN  –  příměstské oblasti ,nákupní střediska, MHD

21.9.  přespolní běh – informace budou dětem předány

 

Týden  10.9. – 14.9.2018

ČJ  –  opakování z  II.ročníku , uč. str. 7-10

          každý den trénovat hlasité čtení

         každý si přinese svou oblíbenou knížku do naší knihovny

M –  opakování , cvičíme správný zápis slovních úloh a jejich řešení , uč. str. 5-12

        g.: bod,přímka

SKN – Domov , město ,příměstské oblasti

12.9.  třídní schůzky od 17.30 hod.

Prosím rodiče,aby děti měly obalené sešity a učebnice .Sešit formátu A5 budou používat pro důležité informace ze školy .

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/19 a  těším se na Vás !

Týden 3.9. – 7.9.2018

3.9.  –  začátek vyučování v 8.00 h. – 8.45 h.

4.9.  – 8.00 h. – 11.30 h. ( obědy od 11.00h. do 12.00h.) 

5.9.  –  vyučování dle rozvrhu

Nezapomenout  psací potřeby s sebou . Ostatní informace se dozvíte od TU .

Sejdeme se ve stejné třídě jako loni.

 

Komentáře jsou uzavřeny.