V.A Mgr. Petra Poustecká

         

Mgr. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Podstatná jména
 • Předpony (roz-, bez-, od-, nad-, ob-,v-)
 • Sloh – rozvoj komunikačních dovedností, pozorování předmětu
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – stavba slova

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Jednotky délky, času, hmotnosti
 • Odhady, plánování nákupu (finanční gramotnost)
 • Geo – čtverec, obdélník, trojúhelník (rýsování)

NOS 

 • Střední Čechy
 • Práce s mapou
 • Projektové vyučování

NOP

 • Podnebné pásy
 • Projektové vyučování

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Vhodný cvičební úbor  – děti stále cvičí v oblečení do školy 🙁
 • Obalit sešity a učebnice
 • Platba divadlo (HDK – Alenka v říši divů) 249,-
 • Platba za sešity  75, –
 • Přinést všechny pomůcky dle seznamu

 

.TÝDENNÍ PLÁN 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, lichotná, hanlivá, nadřazená, podřazená
 • Předpona, kořen, přípona
 • Podstatná jména
 • Sloh – rozvoj komunikačních dovedností
 • Čtení s porozuměním

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Sčítání, odčítání, násobení pod sebou
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Zaokrouhlování
 • Geo – opakování 4. ročníku (přinést pomůcky na geometrii a vložit do boxu)

NOS 

 • Opakování – ČR
 • Práce s mapou

NOP

 • Život na Zemi

ANGLICKÝ JAZYK 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procvičování  slovní zásoby hravou formou

OSTATNÍ 

 • Přinést pomůcky (VV, PČ, TV, GEO)
 • 13. 9. od 17:30 třídní schůzky (v případě nepřítomnosti mě kontaktujte emailem)
 • 13. 9. proběhne ukázková hodina kriketu

TÝDENNÍ PLÁN 4. 9. – 8. 9. 2023

Informace ohledně prvního týdne odeslány emailem.

ČJ, M, NOS, NOP – opakování učiva 4. ročníku

ÚKOLY: 

 • obalit  učebnice
 • přinést obaly na sešity
 • doplnit informace do ŽK
 • přinést cvičební úbor
 • doplnit kufřík dle seznamu

Anglický jazyk: 

 • seznámení se s učebnicí
 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.