IV.A Petra Poustecká

Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

22.4.-26.4.2019

ČJ: MLUVNICE – podsatná jména (vzory), stavba věty, spojky, středník, opakování (vyjm.slova, předpony, slovní druhy, časování sloves) ČTENÍ – práce s textem, porozemění, orientace, SLOH – členění odstavců, objednávka 

M: Zlomky, závorky, slovní úlohy, GEOMETRIE – 26.4. obsah obdélníku, čtverce 

NOS: Vodstvo, přírodní podmínky na našem území

NOP: Zdraví, nemoc, imunita, zásady zdravé výživy

PČ: Práce s modelovací hmotou – “ dopravní téma“ (pomůcky: modelovací hmota, podložka, pomůcky na modelování 

23.4.- Den Země (8.00-9.40 – přírodovědná praktika ve spolupráci se třídou 6.A v učebně přírodopisu) 

6.5. fotografování třídních kolektivů 

9.5-10.5. ředitelské volno

15.5-17.5. projektové dny- PUTOVÁNÍ PRAHOU 

 

15. 4.-17. 4. 2019

ČJ: MLUVNICE – podstatná jména (vzory), vyjmenovaná slova (opakování), předpony vz, roz, bez, ČTENÍ: pohádka, tradice a zvyky Velikonoc 

M: zlomky, 16.4. (desetiminutovka – zlomky) 

NOS: vodstvo,  15.4. desetiminutovka (povrch – nejvyšší vrcholy)

NOP: jídelníček, zdravý životní styl 

Pomůcky na vyrábění (ÚT): čirá lahev, mašličky

16.4. Velikonoční JARMARK ( 16.00-17.30). Na všechny se moc těšíme :-)))

18.4. Velikonoční prázdniny 

Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku Vám přeje Petra Poustecká 

AJ:souhrnné opakování Unit 8: TV programmes, úterý 16. 4. FINAL TEST (Unit 8); slovní zásoba vztahující se k velikonocům.

8. 4.-12. 4. 2019

ČJMLUVNICE – podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)

SLOH – “ MOJE NEJ VZPOMÍNKA“ odstavce, ČTENÍ – pověst, bajka 11.4. DIKTÁT

M: ARITMETIKA – zlomky, GEOMETRIEopakovací test 12.4. /rýsování + obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku/, rovnoběžník, kružnice, přímka, polopřímka, osa úsečky 

NOS: Povrch – nížiny

NOP: Hygiena, režim dne

PČ: VELIKONOČNÍ  dekorace – JARMARK (pomůcky: dlaždička cca 20 x 20 cm, ubrousek s jarním motivem)

9.4. PolyTechBus (8.00 – 10.00)

11.4. knihovna (čtení 10.00 – 10.45)

16.4. Velikonoční jarmark 

9.5-10.5. Ředitelské volno 

Velké poděkování rodičům, kteří přispěli papírem do kopírky. 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 8: televizní pořady, středa 10. 4. TEST (TV programmes); rozhovory (oblíbené televizní pořady, určování televizního kanálu a času vysílání); poslech a čtení The Dragon Crown (část 8).

 

1.4.-5.4.2019

AJ: procvičování nové slovní zásoby Unit 8: televizní pořady, určování času v angličtině, učebnice, str. 38-39, pracovní sešit, str. 38-39. 

ČJ:MLUVNICE – Podstatná jména( vzory)- opakování, SLOH-osnova, členění projevu, odstavce, ČTENÍ-pohádka

M: ARITMETIKA-rovnice, zlomky, GEOMETRIE (čtvrtek, pátek) opakování-kolmice,kružnice,rovnoběžky, trojúhelník, čtverec, obdélník, rovnoběžníky

NOS: Povrch, vodstvo 

NOP: Lidské tělo, zdraví- osobní hygiena

PČ: Velikonoční dekorace (JARMARK)

ČTVRTLETNÍ PRÁCE

1.4.2019 M: převody jednotek, porovnávání čísel, sčítání, odčítání, násobení dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování

3.4.2019 ČJ: podstatná jména ( pád, číslo, rod, vzor), vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, slovní druhy 

Prosím rodiče, docházejí nám papírové utěrky a kapesníky ( každý žák/ žákyně přinese 2 role utěrek a balení papírových kapesníků). Velká prosba o kancelářský papír do kopírky. Děkuji. P.P.

 

25.3-29.3.2019

ČJ:MLUVNICE-  Vzory podstatných jmen ( mužský rod), SLOH- osnova “ MOJE  NEJ VZPOMÍNKA“ , ČTENÍ – báseň 

M: ARITMETIKA- Zaokrouhlování čísel, opakování ( násobení , dělení, sčítání, odčítání , slovní úlohy), GEOMETRIE- čtvrtek 28.3., rýsování ( trojúhelník, rovnoběžníky)

NOS: Využití map, práce s mapou ,opakování  28.3. test  

NOP: Zahrady a sady, lidské tělo

AJ: úterý 26. 3. TEST (Unit 7: školní vyučovací předměty); nová slovní zásoba Unit 8: televizní pořady, určování času v angličtině, učebnice, str. 38-39. 

Termín odevzádní čtenářských deníků ( březen) – 29.3.2019

29.3. PÁTEK – Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky, možnost zakoupení 50,-Kč. Celá částka  bude uhrazena z projektu “ Abeceda peněz“

27.3. Třídní schůzka 

 

 

 

18.-22.3.2019

 

ČJ: MLUVNICE – Vzory podstatných jmen ( mužský rod), SLOH- sestavení osnovy, ČTENÍ- práce s básní, 18.3. krátký testík                      ( doplňování I/Y – vyjm. slova , ženský +střední rod)

M: ARITMETIKA- početní operace do 1 000 000, GEOMETRIE – obdélník( rýsování) , opakování -obvod čtverce a obdélníku 

NOS: Měřítko mapy, orientace na mapě, dobrovolný DÚ – přinést turistickou mapu

NOP: Bezobratlí živočichové

PČ: Tvoření – “ VELIKONOČNÍ JARMARK“ , pomůcky – vyfouklé vajíčko ( děti které ještě nepřinesly) , dobrovolně – papírové plato 

Prosím rodiče o kontrolu pomůcek + přípravy na vyučování, některé děti často zapomínají  pomůcky, sešity, učebnice , úkoly.Děkuji. 

21.3. Recitační soutěž 

27.3. Třídní schůzka 

29.3. Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky). Celá částka  bude uhrazena z projektu              “ Abeceda peněz“

16.4. -Velikonoční jarmark 

9.5-10.5. Ředitelské volno 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 7: time, school subjects; práce s textem The Dragon Crown, komiksový příběh, část 7, souhrnné opakování a příprava na test; pátek 22. 3. TEST (Unit 7).

VV: 18. 3. Každý žák potřebuje tři kusy vyfouknutých skořápek

11.-15.3.2019

ČJ: MLUVNICE – Vzory podstatných jmen ( ženský rod) , SLOH- “ MĚSTO VE KTERÉM ŽIJI „, ČTENÍ- Pověsti 

M: ARITMETIKA – Početní operace s přirozenými čísly, GEOMETRIE-  Obvod, obsah čtverce a obdélníku + rýsování ( 11.3. kontrola pomůcek na geometrii)

NOS: Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany. Dobrovolný domácí úkol: přinést mapu, kompas

NOP: Ekosystémy a jejich složky ( 13.3. TEST – horniny, živočichové v zimě)

PČ : “ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“ , pomůcky: 3 ks vyfouklých vajíček 

INFORMACE : 

12.3. Návštěva školní knihovny ( 2 VH)

21.3. Recitační soutěž 

27.3. Třídní schůzka 

29.3. Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky). Celá částka  bude uhrazena z projektu              “ Abeceda peněz“

9.5-10.5. Ředitelské volno 

 

4. – 8. 3. 2019

ČJ: MLUVNCE  – vzory podstatných jmen, gramatika I/Y, SLOH – blahopřání, ČTENÍ-báseň, práce s encyklopedií ( dobrovolný úkol- přinést encyklopedii)

M: ARITMETIKA – početní operace do 1 000 000 ( červená učebnice matematiky-3.díl), GEOMETRIE – čtverec, obdélník ( rýsování), prosím o kontrolu pomůcek . Geometrie bude vždy v pátek ( modrá učebnice matematiky -2.díl). Pomůcky: ořezaná tužka č.3, pravítko s ryskou, funkční kružítko)

NOS: Česká státnost, státní symboly, státní svátky, památná místa naší vlasti. 

NOP: Živočichové v zimě

PČ: Velikonoční dekorace ( pomůcky: malý hliněný květináč, tempery)

Termín odevzádní čtenářských deníků ( březen) – 29.3.2019

 

AJ (Chit Chat 2, Unit 7  Space school)

 • nová slovní zásoba (Unit 7: time/čas – It´s six o´clock. It´s half past six.), učebnice, str. 34 – 35, prac. sešit, str. 34-35;
 • nová slovní zásoba Unit 7: školní předměty/school subjects – Art, Music, Maths, I.T., English, Science, History, Swimming, P.E., učebnice, str. 35, prac. sešit, str. 35.

25. 2. – 1. 3. 2019

ČJ: SL – Zážitky z prázdnin, ML – gramatika I/Y, vzory podstatných jmen, ČT- třídní kolo recitační soutěže
M: Opakování: Převody jednotek, matematické operace (písemné počítání pod sebou).
NOS: Opakování Marie Terezie, Josef II., Česká republika (naše vlast).
NOP: Pokračování „Horniny a nerosty“.


18. 2. – 22. 2. 2019

AJ (Chit Chat 2, Unit 6  A sunny day)

 • procvičování nové slovní zásoby (Unit 6: weather/počasí – It´s hot., It´s raining., It´s windy., It´s sunny., It´s cold., It´s snowing.), učebnice, str. 30 – 31, prac. sešit, str. 29-30;
 • středa 20. 2. TEST (slovíčka: počasí).

ČJ: Vzory podstatných jmen, diktát, vypravování „Jarní prázdniny“, básnička (příprava na školní kolo recitační soutěže)
M: Matematické operace do 1.000.000
NOS: Opakování, zkoušení, Období po roce 1620, Třicetiletá válka.
NOP: Opakování, zkoušení, fyzikální veličiny, úvod-nerosty.

Výlety:

únor: KC12 divadlo, březen: HOP aréna, květen: LASER GAME, červen: Divoká Šárka
(s paní kolegyní Ptáčkovou jsme ještě uvažovali o ŠVP, obdržíte do konce týdne lístek)

Prosíme, aby žáci donesli kapesníky (stačí úplně obyčejné papírové), jelikož kvůli velkému počtu dětí, které chodí do školy nachlazené, jsou momentálně nedostatkovým doplňkem třídy, děkujeme.

Do 18. 2. si žáci musí dát do pořádku pomůcky. (temperové barvy, lepidlo, funkční nůžky, kružítko, pravítko s ryskou) 

4. 2. – 8. 2. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen ROD MUŽSKÝ (2. část)., plán: „Moje jarní prázdniny“, doplňování I/Y spojení se vzory (test koncem týdne).
M: Jednotky objemu, opakování, převody jednotek (opakovací test).
NOS: České země po bitvě na Bílé hoře.
NOP: Mikroskopování, praktikum, plísně (ve spolupráci se VII. B).
PČ: Barvy duhy (mandaly).

28. 1. . 1. – 31. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD MUŽSKÝ (1. část), rýmování (podst. + příd. jm.), slohové cvičení „Kouzelná hůlka“.
M: Opakování kruh a kružnice (průměr, poloměr), čtverec, aritmetika (úvod).
NOS: Vláda Habsburků, opakování předchozího učiva.
NOP: Opakování předchozího učiva (písemně), teplota.

 

Platba kroužku SH – II. pololetí:

Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334

Děkuji, E. Tučková.

AJ (Chit Chat 2, Unit 5  On holiday)

 • opakování slovní zásoba (prázdninové aktivity – vyjádření volnočasových aktivit, které probíhají v dané chvílí, např. I´m skipping. – He´s / She´s skipping.
 • ÚTERÝ 29. 1. TEST (slovíčka – volnočasové aktivity: překlad do ČJ);
 • práce s textem The Dragon Crown, část 5, učebnice, str. 27;
 • souhrnné opakování a příprava na souhrnný test Unit 5.

21. 1. – 25. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD ŽENSKÝ (test na konci týdne), sloh (vypravování), ČJL: báseň – vlastní výběr.
M: Konstrukční úlohy (čtverec, obdelník).
NOS: Bitvy (husitské), Jiří z Poděbrad.
NOP: opakování (hmotnost), čas, teplota.
PČ: přinést noviny
14. 1. – 18. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD STŘEDNÍ (koncem týdne pětiminutovka), diktát *slovní spojení (ú/ů, ě/je, s/z, š/ž, ď/ť, h/ch…), čtení: básnička (dle výběru), příští týden přednes (bude klasifikován)
M: Čtverec, obdelník (konstrukce, zápis konstrukce, obvod)
NOS: Husitské války. (možné zkoušení ve čtvrtek)
NOP: Hmotnost.
PČ: Štítky, projekt KNIHA (barevné papíry, žáci mají ve škole.

AJ (Chit Chat 2, Unit 5  On holiday)

 • nová slovní zásoba (prázdninové aktivity – vyjádření volnočasových aktivit, které probíhají v dané chvílí, např. I´m skiing./I´m swimming.

7. 1. – 11. 1. 2019

ČJ: Opakování učiva, II. čtvrtletní práce (žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
M: Opakování učiva, II. čtvrtletní práce (8. 1., úterý, žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
NOS: Jan Hus, opakování učiva, pololetní test (10. 1., čtvrtek, žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
NOP: Opakování učiva, pololetní test (7. – 8. 1., žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.

pátek, 11. 1., PČ: pomůcky: plastelína

středa, 9. 1., třídní schůzky od 17:30 do 18 hodin.

Všichni žáci byli s termíny seznámeni v předchozím roce 2018, mnoho z nich využilo možnosti napsat si písemné práce a testy před Vánocemi. Pokud přijdou po absenci, písemnou práci nebo test píší v nejbližším dni, kdy mají tento předmět. 

 

AJ – Prague (malý projekt o Praze – popis hlavního města v angličtině).

ČJH Hodina v rozvrhu přesunuta na 5. v. h. ve čtvrtek.

17. 12. – 21. 12.

projekt ABECEDA PENĚZ (ČS), 19. 12. středa od 15 do 17:30, Sofijské náměstí ČESKÁ SPOŘITELNA

Malá besídka k Vánocům pro rodiče, 20. 12., od 17:00 do 17:30, třída IV. A
(pásmo dvou krátkých netradičně tradičních pohádek a koleda)

Pátek, 21. 12. den TU, konec 12:35.

10. 12. – 14. 12.

ČJ: Stupňování přídavných jmen (úterý, 11. 12. desetiminutovka), dramatizace, zvyky a obyčeje o Vánocích.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace), pětiminutovka (čtvrtek, 13. 12.).
NOS: Jan Hus
NOP: Pětiminutovka (středa, 12. 12.) roční období, světové strany
PČ: Výrobky na jarmark (ABECEDA PENĚZ)

 

12. a 17. 12. DOBROVOLNÉ vánoční dílny (v rámci projektu ABECEDA PENĚZ)
Od 14 hodin, přinést: čajovou svíčku, vatu nebo jiný materiál – měkkou látku na výplň polštářů, mušličky (dobrovolné).


10. 12. – 14. 12.

AJ (Chit Chat 2, Unit 4  My town)

 • procvičování slovní zásoby (místa ve městě), předložky opposite / next to, dopravní pokyny (Turn right/left. Go straight.)
 • čtvrtek 13. 12. TEST (místa ve městě)
 • práce s textem (Northbury, Edinburgh, Littleton).

 

Školní výlet – 5.12.2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dne– děti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačiny (oběd). Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. DĚKUJI.

3. 12. – 7. 12.

ČJ: Doplňování I/Y, dramatizace, Zimní pohádka.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace).
NOS: Karel IV. (test, Lucemburkové + Karel IV., čtvrtek 6. 12.)
NOP: Roční období.
PČ: Výrobky na jarmark v rámci projektu „ABECEDA peněz).

Prosím, přinést na čtvrtek (29. 11.) do PČ čirou lahev od vína bez etiket, děkuji. 

26. 11. – 30. 11.

ČJ: Diktát (středa 28. 11.), stupňování přídavných jmen, Dopis: „Vánoční přání“.
M: Opakování dělení se zbytkem, Porovnávání čísel větších než 10 000. (pátek 30. 11. desetiminutovka „dělení se zbytkem + zkouška“.
NOS: Lucemburkové, život ve středověku (29. 11. desetiminutovka, sv. Anežka + P. O. II.), DÚ téma: bitva na Moravském poli do 29. 11.
NOP: Neživá příroda, roční období.
PČ: Výrobky na jarkmark (projekt „Finanční gramotnost“ ČS).

Anglický jazyk:

 • Unit 3 – procvičování slovní zásoby (rady pro zdravý životní styl: Drink lots of water. – Don´t drink cola.), učebnice, str. 16;
 • komiksový příběh The Dragon Crown (část 3), učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování Unit 3 a příprava na test.

 

19. 11. – 23. 11.

ČJ: Gramatické jevy, básnička, dramatizace (živé obrazy), 23. 11. doplňování gramatických jevů (test)
M: Dělení se zbytkem. (pětiminutovka „dělení beze zbytku“, 22. 11.)
NOS: Lucemburkové na českém trůnu.
NOP: Zima v přírodě. (pětiminutovka „houby“, 21. 11.)
PČ: Lucerny (pomůcky: sklenička např. od jogurtu), výrobky v rámci projektu ČS finanční gramotnost. 

Na číslo účtu ZŠ Rakovského (266496066/0300) se SPECIFICKÝM symbolem 201826 + VARIABILNÍ symbol dítěte odesílat platbu 360.- Kč, poznámka: akce SKANZEN PŘEROV NAD LABEM.

Úhrada nutná do 19. 11. 2018!!!

Prosíme rodiče, aby NEPOSÍLALI nemocné děti do školy!
Děkuji.

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga) 

12. 11. – 16. 11.

ČJ: Opakování gramatických jevů (pátek 16. 11. doplňovací cvičení I/Y – test), „Podzimní večery“ (sloh), dramatizace. 
M: Dělení jednociferným číslem.
NOS: Král železný a zlatý (písemné opakování = pětiminutovka ve čtvrtek, 15. 11.)
NOP: Houby (ve středu, 14. 11. pětiminutovka JEHLIČNANY).
PČ: Krajina snů.


5. 11. – 9. 11.

ČJ: Opakování učiva (slovní druhy, druhy slov, pravopis I/Y vyjmenovaná slova, slova příbuzná), 1. čtvrtletní písemná práce 7. 11. ve středu
M: Násobení víceciferným číslem, opakování učiva (základy geometrie, převody jednotek, násobení jednociferným číslem), 1. čtvrtletní písemná práce 12. 11. pondělí
NOS: Kosmova kronika (opakování písemné 8. 11.)
NOP: Stavba těla rostlin

AJ: TEST (Unit 2: názvy místností, pojmenování nábytku, předložky místa – in, on, behind, under). UNIT 3: zdravotní problémy (I´ve got a stomach ache/a headache/a sore throat), zdravý životní styl).

PČ: „třídnická hodina“

TERMÍN třídních schůzek 14. 11., středa!

 

31. 10. – 2. 11.

ČJ: Opakování pravopisných jevů (y/i, vyjmenovaná slova, s/z)
M: Písemné násobení jednociferným číslem (opakování), písemné násobení 2cifr. číslem
NOS: Kosmova kronika, opakování pověstí (Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka)
NOP: Stromy OPAKOVÁNÍ, stavba těla rostlin
PČ: Paprsky slunce

 

22. 10. – 26. 10.

ČJ: Rýmovačky, básničky, čtení neznámého textu, gramatika „s“ x „z“, sloh: Charakteristika.
M: Písemné opakování (druhy trojúhelník), Procvičování písemného násobení (pětiminutovka 26. 10.). 
NOS: Slavníkovci, sv. Vojtěch. (pětiminutovka, čtvrtek 25. 10.)
NOP: Stromy (pětiminutovka), další druhy stromu.
PČ: Péče o rostliny.

15. 10. – 19. 10

ČJ: Opakování STAVBA SLOV (desetiminutovka 17. 10.), čtení, kontrola slohu „Vzpomínka“
M: Základy geometrie (desetiminutovka 15. 10.) viz. sešit, typy trojúhelníku
NOS: Opakování (poslední dva zápisy) viz. sešit (desetiminutovka 18. 10.), Úvod – Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila), pokračování Přemyslovci (Václav a Boleslav)
NOP: Stromy, vegetace
PČ: Kompozice (pláž), potřeby: drobné mušle, kamínky

 

Vážení rodiče,

prosím o úhradu pomůcek do anglického jazyka, děkuji.

VELKÁ POCHVALA celé třídě!!!!!
Z desetiminutovky v jazyce českém (5. 10. Druhy slov)
Hodnocení: 1(výborně) x 15 žáků, 2(chvalitebně) x 3 žáci.

Hezký víkend!

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel).

8. 10. – 12. 10.

ČJ: Stavba slov (předpona, kořen, přípona), čtení – „Pes ve škole“, sloh – „vzpomínky“
M: Převody jednotek ČASU (desetiminutovka, úterý, 9. října), geometrie – základní pojmy a nákresy (potřeby: trojúhelník s ryskou, ořezaná tužka č. 3), NUTNÉ opakovat násobilku!
NOS: Sámova říše + Velkomoravská říše (desetiminutovka, pondělí 8. října), První Přemyslovci
NOP: Druhy lesů, stromů
HV: Houslový klíč, C dur stupnice, zpěv lidových písní
PČ: „Moje písmeno“ (potřeby: přírodniny z lesa, dále například: provázek, sláma, malé knoflíky, zbytky látek, koření)

Dobrý den, vážení rodiče,

děti mají variabilní symboly zapsané na poslední straně v žákovské knížce.


1. 10. – 5. 10.

 

ČJ: Slova souznačná, mnohoznačná, jednoznačná (desetiminutovka v pátek 5. 10.), básnička – zkoušení ve středu (3. 10.) Čítanka, strana 10, „Angličané“ 3 sloky.
M: Převody jednotek času, geometrie – úvod
NOS: Pravěk, Slovanské kmeny – opakování
NOP: Opakování, nové učivo „Les (druhy lesů, stromů)“
PČ: Podzimní listy

 

24. 9 – 27. 9. 2018

ČJ: Opakování mluvnických kategorií u sloves, čtení, sloh – vypravování
M: Převody jednotek délky a hmotnosti, 27. 9. (čtvrtek) desetiminutovka
NOS: Shrnutí učiva za měsíc září
NOP: Shrnutí učiva za měsíc září
PČ: Spirála, potřebné věc: luštěniny, semínka

  17.9. – 21.9.2018               

ČJ Slovní druhy, určování mluvnických kategorii u sloves a podstatných jmen, příprava na kontrolní práci
M  Opakování učiva 3. ročníku (násobilka, dělení se zbytkem, počítání zpaměti, zaokrouhlování, slovní úlohy
NOS Staré pověsti české, učebnice str. 9…
NOP Podzimní příroda, opakování rozdělení přírody
Kontrolní práce ČJ 20. 9. (ČT)
Plavecký kurz do 20. 9. (ČT)

 

Rozpis plavání (17. – 20. 9.):
PO 8:00 – 9:45
ÚT 8:15  – 9:00
ST 10:30 – 12:00
ČT 10:30 – 12:00

10. 9. AKTUALITY:

 10.9 – 14.9.2017             

ČJ: Opakování 3. ročníku (podstatná jména: rod, číslo, pád/slovesa: osoba, číslo, čas/vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y)

M: Opakování 3. ročníku (početní úkony +, -, x, :, zaokrouhlování, porovnávání čísel, slovní úlohy) PROVĚRKA (Opakování učiva 3. ročníku) ve čtvrtek, 13. 9.

AJ: Opakování učiva 3. ročníku, seznámení se s učebnicí

NOS: Slovanské kmeny

NOP: Příroda, dělení přírody, jedinci a druhy

TV: Plavecký výcvik (denně)

HV: Lidové písně, rytmizace

! Středa, 12. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30 !

 


V pondělí a úterý (10., 11. 9.), začínáme kurzem plavání. Prosím, aby děti byly přítomny v šatně na 7:40.

Děkuji, hezký víkend.

Jakub Hrdý (třídní učitel)

Prověrka „Opakování 3. ročníku“: MATEMATIKA (13. 9.), ČESKÝ JAZYK (20. 9.)

Od 4. září opakujeme dané učivo. MATEMATIKA (sčítání, odčítání, násobení, dělení-číselné výrazy, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, slovní úlohy, porovnávání čísel). ČESKÝ JAZYK (vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y, podstatná jména (rod, číslo pád), slovesa (osoba, číslo, čas).

Doporučuji domácí přípravu, stačí 10 minut denně (jeden předmět).
Děti mají opakované učivo a konkrétní příklady na papírech, které si zakládají do desek nebo žákovské knížky.

Sešity by měly přijít příští týden.

S přáním hezkého zbytku týdne,

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

Vítáme VÁS v novém školním roce  🙂 

Vážení rodiče, milé děti,

zde jsou informace týkající se pomůcek pro školní rok 2018/2019.

Vybavený penál (obsah: kuličkové pero, tužky 1, 2, 3, guma/plastická guma, pastelky(základní barvy), kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, fixy, ořezávátko, velké lepidlo (tuhé), nůžky.

Pomůcky do VV a PČ:

kufřík (obsah: uhel (1 balení), voskovky, tuš, suché křídy, temperové barvy, vodové barvy, štětce 6-12 (kulaté i ploché), paleta, kalíšek plastový, lepidlo HERCULES, igelit na lavici (ubrus)

hygienické potřeby do třídy: mýdlo (s dávkovačem), papírové utěrky, papírové kapesníky (box)

Od 6. září začínáme chodit na PLAVÁNÍ!
nutná výbava: plavky, koupací čepice, igelitový pytlík (na mokré plavky), sprchový gel, ručník, lahev s pitnou vodou 

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

 

Komentáře jsou uzavřeny.