V.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 13. 9. – 17. 9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Slova příbuzná
 • Znalost básně: Cestou do školy – dobrovolně
MATEMATIKA
 • Opakování ze 4. ročníku
  • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
  • Jednotky délky
  • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
 • Rozkazovací způsoby
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ze 4. ročníku – Praha, národní hrdost, státní symboly, historie, doprava
 • Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Rozmanitost přírodních podmínek
INFORMACE
 • PČ – sbíráme a lisujeme rostliny

 


TÝDENNÍ PLÁN 6. 9. – 10. 9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva ze 4. ročníku – stavba slova
MATEMATIKA
 • Opakování ze 4. ročníku
  • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
  • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ze 4. ročníku – Praha, národní hrdost, státní symboly, historie, doprava
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Rozmanitost přírodních podmínek
INFORMACE
 • 6.9. – testování
 • 8.9. – Olympijský běh – vzít věci na TV
 • 8.9. – od 17:30 třídní schůzka
 • 9.9. – testování
 • prosím o provedení platby – info v notýsku (u plateb uvést jméno žáka, třídu a VS)

Milé děti a rodiče,

začíná nám nový školní rok, a proto Vám chceme popřát hodně štěstí a úspěšné vykročení do páté třídy. Sejdeme se 1.9. v 8 hod. v naší třídě.

Těšíme se na Vás!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

1.9.

 • zahájení školního roku + organizace
 • testování na Covid-19
 • konec vyučování v 8:45

2.9.

 • třídnická hodina – seznámení se Školním řádem, rozdávání učebnic
 • od 2. VH – výuka dle rozvrhu

3.9.

 • třídnická hodina – organizační práce ve třídě
 • od 2. VH – výuka podle rozvrhu – opakování učiva

Komentáře jsou uzavřeny.