V.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27. 6. – 30. 6. 2022

 INFORMACE
 • 27.6.
  • Den deskových her (děti si přinesou společenské hry do školy)
  • Odevzdávání učebnic do skladu + klíčků od skříněk v šatnách
  • Úklid třídy
 • 28.6.
  • Sportovní den – dopravní hřiště (koloběžky, nutná helma!!)
  • sportovní oblečení, dostatek pití
 • 29.6.
  • Výlet do Modřanské rokle
  • s sebou – pití, svačina, vhodná obuv a oblečení (pláštěnka)
  • návrat na oběd
 • 30.6.
  • rozdávání vysvědčení 8.00 – 8.45hod.

TÝDENNÍ PLÁN 20. 6. – 24. 6. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice – Řeč přímá
 • ČJH – Opakování a procvičování učiva 5. třídy
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Souhrnné opakování, procvičování učiva
 • Práce s kalkulátorem
 • G – prostorová představivost, stavby z krychlí, modelování
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva
 • People
 • Slovní zásoba: oblečení, popis lidí
 • Přítomný čas průběhový (kladné, záporné a tázací věty)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Evropská unie
 • Státy Evropy a hlavní města
 • Opakování učiva
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Příjem informací, vliv reklamy na člověka
 • Nebezpečný internet – rizika, chování jednotlivce
 • Přenos zvuku, obrazu – využití volného času, vliv médií ve společnosti
 • Donést všechny učebnice k vrácení, donést gumu a průhlednou izolepu
INFORMACE
 • 22.6. – Olympijský běh
 • 23.6. Filmové představení – Modřanské kino

TÝDENNÍ PLÁN 13. 6. – 17. 6. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
 • Částice a citoslovce
 • Opakování učiva
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Desetinná čísla – opakování
 • Práce s kalkulátorem
 • G – prostorová přdstavivost, stavby z krychlí, modelování
ANGLICKÝ JAZYK
 • People
 • Slovní zásoba: oblečení, popis lidí
 • Přítomný čas průběhový (kladné, záporné a tázací věty)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Sousední státy ČR
 • Evropská unie
 • Státy Evropy a hlavní města
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Příjem informací, vliv reklamy na člověka
 • Nebezpečný internet – rizika, chování jednotlivce
 • V pondělí 13.6. donést stavebnici

TÝDENNÍ PLÁN 6. 6. – 10. 6. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice – Procvičování a opakování probraného učiva
 • Sloh – Popis pracovního postupu
 • Čtení – J. R. Tolkien – Neočekávaný dýchánek
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Desetinná čísla – opakování
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • G – Tělesa – opakování jednotek obsahu, času
ANGLICKÝ JAZYK
 • People
 • Slovní zásoba: oblečení, popis lidí
 • Přítomný čas průběhový (kladné, záporné a tázací věty)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Sousední státy ČR
 • Evropská unie
 • Státy Evropy a hlavní města
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • 10.6. – test – Jednoduché stroje
 • Výroba plastů – třídění odpadu, sběrný dvůr, ekologické chování
 • Příjem informací, vliv reklamy na člověka
 • V pondělí 13.6. donést stavebnici

TÝDENNÍ PLÁN 30. 5. – 3. 6. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: příslovce, předložky
 • Sloh: Líčení zážitků
 • Čtení: J. K. Rowlingová – Harry Potter a Princ dvojí krve
 • ČJH: Procvičování učiva o neohebných slovních druzích i větné skladby
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • G – aplikační úlohy – vzájemná poloha dvou kružnic
ANGLICKÝ JAZYK
 • People
 • Slovní zásoba: oblečení, popis lidí
 • Přítomný čas průběhový (kladné, záporné a tázací věty)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Sousední státy ČR
 • Evropská unie
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Elektrická energie, proud, obvody
 • Výroba skla a papíru
INFORMACE
 • 30.5. – Překážková dráha – sportovní oblečení 
 • 31.5. – Třídní schůzka od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 23. 5. – 27. 5. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Neohebné slovní druhy
 • Čtení: Čítanka str. 130-133 – V. M. Kratochvíl – O králi Vladislavovi II.
 • Sloh: Zpráva
 • ČJH: Opakování učiva o větné skladbě
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • G – osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce
ANGLICKÝ JAZYK
 • People
 • Slovní zásoba: oblečení, popis lidí
 • Přítomný čas průběhový (kladné, záporné a tázací věty)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Rostlinstvo a živočichové
 • Sousední státy ČR
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Formy a druhy energie
 • Elektrická energie, proud, obvody
INFORMACE
 • 23.5. – Fotografování tříd
 • 31.5. – Třídní schůzka od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 16. 5. – 20. 5. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Věta hlavní, věta vedlejší. Vztah souřadnosti a závislosti
 • Čtení: A. Ježková – O králi Vladislavovi II. a statečných českých rytířích
 • Sloh: Chat a sociální sítě
 • ČJH: Opakování – podmět vyjádřený a nevyjádřený
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • G – osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce
ANGLICKÝ JAZYK
 • lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Opakování – Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Rostlinstvo a živočichové
 • Sousední státy ČR
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Formy a druhy energie
 • Elektrická energie, proud, obvody
INFORMACE
 • 23.5. – Fotografování tříd
 • 17.5. – Testování ČŠI

Celoškolní projekt „Putování Prahou“ – Vítkov – zpracováno společně s VIII.A


TÝDENNÍ PLÁN 9. 5. – 13. 5. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice + ČJH:
 • Souvětí, větné vzorce
 • Procvičování shody přísudku s podmětem
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • G – osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Opakování – Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Nížiny a pohoří
 • Podnebí, vodstvo
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Formy a druhy energie
 • Elektrická energie, proud, obvody
INFORMACE
 • 11. – 13. 5. – Projektové vyučování – Putování Prahou
 • 11.5. – Práce v terénu – Vítkov
 • 12. – 13.5. – Zpracování informací + prezentace

ŠvP 2. 5. – 6. 5. 2022

 
Čtvrtek 5.5. 2022

Dnes jsme zakončili celotýdenní hru na ŠvP bojovkou. Večer nás čekalo vyhlašování výsledků a zhodnocení ŠvP. Uvidíme se zítra ve 12 hod. na parkovišti u Prioru.

Těšíme se na Vás!

V.A  

Středa 4.5. 2022

Dnešní výlet nás zavedl na Tetřeví boudy v nadmořské výšce 1032 m n. m. Vyrazili jsme po zelené turistické značce, po klikaté Vilemínině cestě až na Tetřeví boudy. Po návratu a odpočinku, jsme se vrhli na přípravu večerního táboráku. Při opékání buřtů k nám zavítala vzácná návštěva, samotný pán Krkonoš – Krakonoš. Večer jsme zakončili zpíváním s kytarou.

Mějte se hezky, zdraví V.A

Úterý 3.5. 2022

Dnes jsme se probudili do deštivého rána, ale naštěstí se během dne počasí umoudřilo, a tak jsme mohli vyrazit na výlet na Hanapetrovu paseku. Cestou jsme soutěžili a také se dozvěděli něco o přírodě, kterou se učíme poznávat. Odpoledne nás čekal turnaj v přehazované a večer jsme trénovali písně k táboráku. Všichni jsme v pořádku a máme se hezky!

V.A

Pondělí 2.5. 2022

Posíláme srdečné pozdravy ze ŠvP v Dolním Dvoře. Dnes odpoledne jsme vyrazili objevovat krásu okolní přírody KRNAPu. Prošli jsme se pod Liščí horou, zahráli si hry a navštívili chalupu Apaluchu. Jestlipak víte, v jakém filmu se objevila? 🙂

V.A

AKTUALITY

Milí rodiče, 

cesta na ŠvP proběhla v pořádku, už jsme ubytovaní a chystáme se na oběd. Počasí nám zatím přeje!

Zdraví V.A

 
INFORMACE

Adresa:

Chata u Jirky

Dolní Dvůr 22

543 42, Dolní Dvůr

Termín: ŠvP 2.- 6. 5. 2022

Odjezd: 2.5. 2022 (PONDĚLÍ) v 8 hod. – parkoviště u Prioru v Modřanech

 • Sraz: v 7:30 hodin

Příjezd: 6.5. 2022 (PÁTEK) ve 12 hod. – parkoviště u Prioru v Modřanech

 • Pobyt začínáme obědem
 • U autobusu odevzdat bezinfekčnost, podepsané léky s rozpisem dávkování
 • Na cestu batoh (svačina, pití)
 • Kdo trpí nevolností – podat před cestou kinedryl

 

TÝDENNÍ PLÁN 25. 4. – 29. 4. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skladba věty; Větné členy
 • Sloh: Oznámení o konání škole v přírodě
 • Čtení: V. Kocourek – Proč pes žije s člověkem
 • ČJH: Opakování učiva o zájmenech a číslovkách
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • Násobení desetinných čísel 10, 100
 • G – osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Opakování – Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
 • There is / are
 • Sloveso CAN (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • 27.4. – test – Zeměpisná síť, planeta a poloha, rovnoběžky, poledníky, hranice Evropy, nížiny pohoří
 • Podnebí, vodstvo
 • Rostlinstvo a živočichové
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Člověk a technika – Stroje ve službách člověka (nakloněná rovina, páka, kladka)
 • Vybavení kola – bezpečnost v silničním provozu, chodec, cyklista
 • Integrovaný záchranný systém
INFORMACE
 • Do 27.4. je třeba odevzdat dokumenty k ŠvP (Prohlášení zákonného zástupce dítěte, Zdravotní způsobilost, kopii kartičky pojištěnce)

TÝDENNÍ PLÁN 18. 4. – 22. 4. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Číslovky, druhy číslovek
 • ČJH: Opakování o zájmenech
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Aritmetický průměr
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • Násobení desetinných čísel 10, 100
 • G – osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Opakování – Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
 • There is / are
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Nížiny a pohoří
 • Podnebí, vodstvo
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Člověk a technika – Stroje ve službách člověka (nakloněná rovina, páka, kladka)
 • Vybavení kola – bezpečnost v silničním provozu, chodec, cyklista
 • Integrovaný záchranný systém

TÝDENNÍ PLÁN 11. 4. – 15. 4. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Číslovky, druhy číslovek
 • ČJH: Opakování o zájmenech
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Aritmetický průměr
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy
 • G – rovinné geometrické útvary, grafický součet a rozdíl úseček
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Opakování – Time – What´s the time, please?
 • Opakování – Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
 • There is / are
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Opakování – zeměpisná síť, planeta a poloha, rovnoběžky a poledníky
 • Nížiny a pohoří
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • Člověk a technika – Stroje ve službách člověka (nakloněná rovina, páka, kladka)
 • Vybavení kola – bezpečnost v silničním provozu, chodec, cyklista
INFORMACE
 • 14. – 18.4. – Velikonoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 4. 4. – 8. 4. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono, Ty, Vy, Tvůj, Váš
 • Sloh: Dopis kamarádovi
 • Čtení: M. Hubschmannová – Co je lepší, rozum nebo bohatství
 • ČJH: Opakování skloňování osobních zájmen
 • Vítězové třídního kola v recitaci, zopakujte si báseň! Ve středu 6.4. se koná školní kolo!!!
MATEMATIKA
 • Učebnice 3. díl
 • Aritmetický průměr
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy
 • G – rovinné geometrické útvary, grafický součet a rozdíl úseček
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Opakování – Time – What´s the time, please?
 • Opakování – Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
 • There is / are
NOS
 • Nová učebnice – Putování po Evropě
 • Opakování – zeměpisná síť, planeta a poloha, rovnoběžky a poledníky
NOP
 • Nová učebnice – Člověk a technika
 • 8.4. – test – Magnetická a gravitační síla, sluneční soustava, střídání dne a noci a ročních období 
 • Člověk a technika – Stroje ve službách člověka (nakloněná rovina, páka, kladka)

TÝDENNÍ PLÁN 28. 3. – 1. 4. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se
 • Sloh: Námět na povídku
 • Čtení: vietnamská pohádka Ošizený šibal
 • ČJH: Tvoření slov pomocí předpon nebo přípon
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy
 • G – rovinné geometrické útvary, grafický součet a rozdíl úseček
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Time – What´s the time, please?
 • Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • 30.3. – test – Období komunistické vlády 1948 – 1989
 • Česká republika – Václav Havel
 • Orientace v čase, státní svátky, významné dny
NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období
 • Výpravy do vesmíru
 • Člověk a technika – Stroje ve službách člověka
INFORMACE
 • 29.3. – Soutěž ve šplhu
 • 30.3. – Třídní schůzky od 17:30 hodin

TÝDENNÍ PLÁN 21. 3. – 25. 3. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Zájmena a jejich druhy
 • Čtení: Recitační soutěž – třídní kolo (zpaměti báseň o 3 slokách)
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy
 • G – rovinné geometrické útvary, grafický součet a rozdíl úseček
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5. lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Time – What´s the time, please?
 • Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Návrat k demokracii
 • Česká republika – Václav Havel
NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období
 • Výpravy do vesmíru
 • Pokračování ve vyšívání ubrousku – nutno mít k dispozici 2 jehly s větším ouškem (na provléknutí bavlnky)
INFORMACE
 • 30.3. – Třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN 14. 3. – 18. 3. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Procvičování učiva o přídav. a podstat. jménech na listech
 • Sloh: Zážitek z jarních prázdnin – vypravování podle osnovy
 • Čtení: A. N. Afanasjev – Mrazík
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Početní operace s desetinnými čísly, desetinný zlomek
 • G – úhel; opakování výpočtu obvodů a obsahů; krychle, kvádr
ANGLICKÝ JAZYK
 • lekce – Places
 • Slovní zásoba: nábytek, části domu, městské instituce
 • Time – What´s the time, please?
 • Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Návrat k demokracii
 • Česká republika – Václav Havel
NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období
 • Vyšívání – donést 2 jehly s velkým ouškem (na bavlnku) v krabičce
INFORMACE
 • 18.3. – Turnaj ve vybíjené

TÝDENNÍ PLÁN 28. 2. – 4. 3. 2022

 ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice: Stupňování přídavných jmen
 • Sloh: Vypravování pohádky s používáním přídav. jmen
 • Čtení: Ch. Perrault – Popelka aneb Skleněný střevíček
 • ČJH: Přídavná jména – procvič. druhů i stupňování
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Desetinná čísla – Početní úkony s desetinnými čísly
 • G – úhel; opakování výpočtu obvodů a obsahů; krychle, kvádr
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování 4. lekce
 • Time – What´s the time, please?
 • Slovní zásoba
 • Časové předložky
 • Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • 2.3. – test – 2. světová válka
 • Návrat k demokracii
NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období
 • Práce se stavebnicí – donést si ji!!!
INFORMACE
 • 28.2. – Celoškolní soutěž ve skoku přes švihadlo
 • 1.3. – Matematická soutěž Pangea
 • 7. – 11.3. – Jarní prázdniny

 


TÝDENNÍ PLÁN 21. 2. – 25. 2. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Přídavná jména přivlastňovací
 • Čtení: str. 147-148 Hrst anekdot
 • ČJH: Procvičování učiva na rozšiřujících listech.
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Desetinná čísla – Zaokrouhlování, početní úkony s desetinnými čísly
 • G – úhel; opakování výpočtu obvodů a obsahů; krychle, kvádr
ANGLICKÝ JAZYK
 • Time – What´s the time, please?
 • Slovní zásoba
 • Časové předložky
 • Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Období komunistické vlády
NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • Gravitační síla Země
 • Slunce – sluneční soustava
 • Donést korkovou zátku, tempery

TÝDENNÍ PLÁN 14. 2. – 18. 2. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ:
 • Mluvnice: Přídavná jména měkká
 • Sloh: Jídelní lístek – tvoření přídavných jmen
 • Čtení: B. Mac Donaldová – Léčení hubatidy (str. 141-145)
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Desetinná čísla – Zaokrouhlování, početní úkony s desetinnými čísly
 • G – úhel; opakování výpočtu obvodů a obsahů; krychle, kvádr
ANGLICKÝ JAZYK
 • Time – What´s the time, please?
 • Slovní zásoba
 • Časové předložky
 • Přítomný čas prostý (kladné, záporné a tázací věty, krátké odpovědi)
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Obnovená Československá republika
NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • Magnetická síla
 • Gravitační síla Země
 • Sněhulák – donést korkovou zátku nebo ostré nůžky
INFORMACE
 • 14.2. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 7. 2. – 11. 2. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ:
  • Mluvnice: Druhy přídavných jmen – tvrdá
  • Sloh: Slavnostní výprava
  • Čtení:
   • Krevní bratrství
   • Dozkoušení básně str. 149
  • ČJH: Opakování pádů podstatných jmen – doplňovačky, křížovka
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem – opakování
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly – opakování
 • Desetinná čísla
 • G – jednotky obsahu, opakování jednoduchých konstrukčních úloh
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Time – What´s the time, please?
 • Slovní zásoba
 • Časové předložky
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Druhá světová válka – obrana vlasti, boj proti nacistům
 NOP
 • Nová učebnice – Země ve vesmíru
 • 11.2. – test – Rozmnožovací soustava
 • Magnetická síla
 • Dokončení šití palčáku – přinést jehly, nitě
INFORMACE
 • 7.2. – Testování na Covid 19
ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY 
 • ČJ – uč. str. 95, cv. 5, 6, 7 – písemně
 • M – 36/4,5; 37/8; 40/2; 42/3 – písemně
 • AJ – uč. str. 40 – Time, opakování slovní zásoby
 • NOS – 2. světová válka, uč. str. 36 – 42
 • NOP – rozmnožovací soustava + opakování učiva o lidském těle

TÝDENNÍ PLÁN 31. 1. – 4. 2. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Přídavná jména, druhy – uč. do str. 95
 • Sloh: Zamyšlení nad pololetním vysvědčením
 • Čtení:
  • J. Verne – Záchrana nebo zkáza str. 51-54
  • zkoušení básně – str. 149
 • Čtenářský deník – donést do 3.2. (při příchodu do školy)
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem – opakování
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly – opakování
 • Desetinná čísla
 • G – jednotky obsahu, opakování jednoduchých konstrukčních úloh
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Time – What´s the time, please?
 • Slovní zásoba
 • Časové předložky
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • 2.2. – test – První světová válka
 • Druhá světová válka – obrana vlasti, boj proti nacistům
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Člověk – péče o zdraví – sport 
INFORMACE                                                                                                                                  
 • 31.1. – Testování na Covid 19
 • 31.1. – Rozdávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
 • 4.2. – Pololetní prázdniny
ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY 
 • ČJ – písemně 94/2
 • M – dokončit chybějící cvičení z pracovních listů ZDE, ZDE, nový pracovní list ZDE
 • NOS – 1. světová válka str. 25-27 – opakování na test, 2. druhá světová válka str. 34-37
 • NOP – rozmnožovací soustava + opakování učiva o lidském těle
 • AJ – opakování slovní zásoby 3. lekce – byl na to pracovní list
 • Zápisy do sešitu + testy si děti doplní po návratu do školy
 

TÝDENNÍ PLÁN 24. 1. – 28. 1. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ – Skloňování podle vzoru kuře a stavení
 • Čtení – zkoušení básně J. Žáčka, odpovědi na obsah článku Lvíčata
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem – opakování
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly
 • Destinná čísla
 • G – jednotky obsahu, opakování jednoduchých konstrukčních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
 • 28.1. – test – sloveso HAVE GOT – otázky, odpovědi, kladné a záporné věty
 • Time – What´s the time, please?
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • První světová válka – opakování (videa ZDE, ZDE)
 • Samostatné Československo – národní hrdost
 • T.G. Masaryk – první prezident, život v nové republice
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • 28.1. – test Trávicí a Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava
 • Člověk – péče o zdraví – sport 
 • Donést látku 45 x 30 cm, jehlu, nit přibližné barvy jako látka, nůžky
INFORMACE
 • 24.1. – Testování na Covid 19
 • 28.1. – Školní turnaj – Vybíjená
ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY 
 • ČJ – uč. do strany 88 – ústně, písemně 87/6
 • M – uč. str. 32, 33 – ústně, písemně 28/8, 33/11, 34/5, 35/12
 • NOS – První světová válka str. 25-27 – opakování na test, 28-31
 • NOP – Trávicí a Močová soustava str. 45-47 – opakování na test, 48-49
 • AJ – Opakování slovní zásoby + sloveso HAVE GOT
 • Zápisy do sešitu + testy si děti doplní po návratu do školy

 


TÝDENNÍ PLÁN 17. 1. – 21. 1. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • ČJ:
  • Opakovací práce z probraného učiva
  • Skloňování podstatných jmen rodu středního
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly
 • G – jednotky obsahu, opakování jednoduchých konstrukčních úloh
 ANGLICKÝ JAZYK
 • My world – opakování lekce
 • Procvičování slovesa HAVE GOT – otázky, odpovědi, kladné a záporné věty
 • Time – What´s the time, please?
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • První světová válka
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava
 • Člověk – péče o zdraví – sport 
 • Těžítko – donést oblázek, vzorovaný papír, ubrousek, tekuté lepidlo Herkules (17.1.)
INFORMACE
 • 17.1. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 10. 1. – 14. 1. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ: Skloňování podst. jmen podle vzoru píseň, kost
 • ČJH: Procvičování učiva zábavnou formou
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly
 • G – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu
 ANGLICKÝ JAZYK
 • 14.1. – test – Wh- otázky
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (radio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Sloveso have got/has got (kladné, záporné a tázací věty)
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Hospodářský růst země, nové uspořádání společnosti
 • První světová válka
 NOP
 • 14.1. – test – Oběhová soustava – krevní oběh, Dýchací soustava 
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava
 • Těžítko – donést oblázek, vzorovaný papír, ubrousek, tekuté lepidlo Herkules (17.1.)
INFORMACE
 • 12.1. Konzultace

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 7. 1. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování podstatných jmen rodu ženského
 • Sloh: Vypravování o Vánocích
 • Čtení: Čtení o severním a jižním pólu
 • ČJH: Procvičování a opakování skloňování v rodě mužském
 MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • G – opakování – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • 7.1. – test – Wh- otázky
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (radio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Sloveso have got/has got (kladné, záporné a tázací věty)
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Rakousko – Uhersko (dualismus)
 • Hospodářský růst země, nové uspořádání společnosti
NOP
 • 7.1. – test – Oběhová soustava – krevní oběh, Dýchací soustava 
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava 
 INFORMACE
 • 3.1. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 20. 12. – 24. 12. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Vzor předseda a soudce
 • Čtení: Recitace básniček
 • ČJH: Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu mužského
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (radio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Sloveso have got/has got (kladné, záporné a tázací věty)
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Rakousko – Uhersko (dualismus)
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava 
 
 • Výroba papírového Betlému a postaviček – vystřihování
INFORMACE
 • 20.12. – Testování na Covid 19
 • 22.12. Projektový den „Vánoce v naší třídě“
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 – Vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 13. 12. – 17. 12. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování podstatných jmen podle vzoru muž a stroj
 • Čtení: Čítanka str. 136-138 – Příběh malované misky
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl – přinést
 • Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné
 • Dělení se zbytkem (i mimo obor násobilky)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (rádio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Wh- otázky
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Vynálezy
 • Rozkvět kultury a umění
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Dýchací soustava 
 • Trávicí soustava 
 • Výroba vánoč. přání – donést inkoust a zmizík nebo voskovku a vodové barvy
INFORMACE
 • 13.12. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 6. 12. – 10. 12. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování podstatných jmen
 • Sloh: Přání k Vánocům
 • Čtení: str. 133-134 – M.V. Kratochvíl – Odměněná lidskost
MATEMATIKA
 • Slovní úlohy – pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • Počítání se závorkami – procvičování
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • 10.12. – test Lekce 2
  • Friends and family
  • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
  • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
  • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • České země – součást Rakouska
 • Buditelé a obrození
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • 10.12. test – Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže (učebnice str. 40-43)
 • Oběhová soustava – krevní oběh
 • Vystřihování vánočních hvězdiček kruhového tvaru z barevného papíru
INFORMACE
 • 6.12. – 8.12. Online výuka podle zadání v Teams
 • 9.12. Výuka ve škole – nástup s platným PCR testem

TÝDENNÍ PLÁN 29. 11. – 3. 12. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: opakování shody přísudku s podmětem ve všech rodech, opakování pravopisu slabik bě-bje, pě-pje, vě-vje..
 • Čtení: Čítanka str. 130 – 133 (pověst)
MATEMATIKA
 • Zlomky
 • Slovní úlohy – pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • 3.12. – test Lekce 2
  • Friends and family
  • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
  • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
  • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Začínáme další učebnici – Obrazy z novějších dějin
  • České země – součást Rakouska
 • Opakování ČR – práce s mapou – ústní zkoušení
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • 3.12. test – Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže (učebnice str. 40-43)
 • Oběhová soustava – krevní oběh
 • Strom na podzim – donést odřezky z pastelek (při ořezávání)
INFORMACE
 • 29.11. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 22. 11. – 26. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice – Shoda přísudku s podmětem ve všech rodech
 • Čtení – Romské zrcadlo (str. 128)
 • Sloh – Dopis prarodičům (vhodný text, znalost adresy)
MATEMATIKA
 • Zlomky
 • slovní úlohy – pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ČR – práce s mapou – ústní zkoušení
 • Referát – Brno – odevzdat do 22.11.
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže
 • Oběhová soustava – krevní oběh
INFORMACE
 • 22.11. – Testování na Covid 19
 • 23.11. – Olympijský víceboj

TÝDENNÍ PLÁN 15. 11. – 19. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Nevyjádřený podmět
  • Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
 • Sloh: Znalost vlastní adresy včetně PSČ i nejbližších příbuzných nebo kamarádů
 • Čtení: Individuální četba – Čtenářský deník odevzdat 30.11.
MATEMATIKA
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
 • Zlomky
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ČR – práce s mapou
 • Obrana země, armáda
 • Referát – Brno – odevzdat do 22.11.
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže
INFORMACE
 • 15.11. – Testování na Covid 19
 • 17.11. – Státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN 8. 11. – 12. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skladba – základní větné členy
 • ČJH: Opakování a procvičování učiva o slovesech
MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti a času – opakování
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
 • Zlomky
 • G – kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • 10.11. – test Západní Čechy
 • Severní, Střední a Jižní Morava
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • 12.11. – test Podnebné pásy – mírný, polární + oceány
 • Třídění organizmů – třídění přírodnin – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny
 • Koláž s vylisovanými listy – donést listy menších rozměrů
INFORMACE
 • 8.11. – Testování na Covid 19
 • 10.11. – Třídní schůzka – online od 17:30 (Teams)

TÝDENNÍ PLÁN 1. 11. – 5. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Podmiňovací způsob, opakování učiva o slovesech
 • Čtení – zkoušení básně Z. Svěráka – Dospělej není zlej (str. 35)
 • 2.11. donést Čtenářský deník za říjen
MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti a času
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
 • G – kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Jižní Čechy – opakování
 • Českomoravská vrchovina
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí
 • Třídění organizmů – třídění přírodnin – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny
INFORMACE
 • 10.11. třídní schůzka

TÝDENNÍ PLÁN 25. 10. – 29. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Slovesa – rozkazovací způsob
 • Čtení: Čítanka do str. 35, báseň Z. Svěráka naučit během prázdnin zpaměti
MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti a času
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Jižní Čechy – zápis do sešitu ZDE
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí
 • Třídění organizmů – třídění přírodnin – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny
INFORMACE
 • Podzimní prázdniny (27. – 29.10.)

TÝDENNÍ PLÁN 18. 10. – 22. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Slovesný způsob, způsob oznamovací
  • Opakování učiva o předložkách a předponách
 • Čtení: přečíst str. 23 – 26 – A. Herzogová – Obrovská hromada odpadků
MATEMATIKA
 • Řešení slovních úloh – přímá úměrnost
 • Jednotky hmotnosti a času
 • G – kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Západní Čechy
 • 20.10. – test Severní Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové
 • Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí
 • 22.10. – test – Podnebné pásy – tropický a subtropický
 • Donést vylisované květiny, stonky a listy rostlin. (NE listy stromů).
VV
 • Na VV 21.10. vylisovat 5 listů
INFORMACE
 • Prosím o obalení všech sešitů a učebnic.

TÝDENNÍ PLÁN 11. 10. – 15. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Slovní druhy, slovesa
 • Čtení: J. Vodňanský – báseň Spáč na housle – zpaměti
 • Sloh: Recept na oblíbené jídlo
MATEMATIKA
 • Řešení slovních úloh – přímá úměrnost
 • Jednotky času
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family – slovní zásoba
 • 15.10. – test (otázky a odpovědi, číslovky, rozkazovací způsoby, množné číslo, There is… / There are…)
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Severní Čechy
 • 13.10. – test Východní Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové
 • Práce s barevným papírem – kružítko, nůžky, lepidlo
VV
 • Na VV 21.10. vylisovat 5 listů
INFORMACE
 • Prosím o obalení všech sešitů a učebnic.

TÝDENNÍ PLÁN 4. 10. – 8. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Opakování a procvičování učiva o předponách a slovním významu
 • Čtenářský deník – donést 5.10.
MATEMATIKA
 • Jednotky délky
 • Řešení slovních úloh – přímá úměrnost
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Opakování na test (otázky a odpovědi, číslovky, rozkazovací způsoby, množné číslo, There is… / There are…)
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Východní Čechy
 • 6.10. – test Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové – zadání referátu ZDE – odevzdat 4.10.!
 • 8.10. – test – Podnebné pásy
 • Navlékání přírodnin
INFORMACE
 • 6.10. – Přespolní běh (obuv na ven, teplé oblečení!!)

TÝDENNÍ PLÁN 27. 9. – 1. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Slova s významem jednoznačným a mnohoznačným
  • Slova souřadná, podřazená a nadřazená
  • Slova citově zabarvená
 • Čtení: Zkoušení znalosti básně Před usnutím – dobrovolníci
 • Čtenářský deník – donést 5.10.
MATEMATIKA
 • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • Jednotky délky
 • Číselná osa, přirozená čísla v desítkové soustavě
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Rozkazovací způsoby
 • Množné číslo
 • There is… / There are…
 • Pořídit sešit 424 (může být z minulého roku)
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Východní Čechy
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Přizpůsobivost rostlin a živočichů
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové – zadání referátu ZDE
 • Sbíráme a lisujeme květy se stonky a listy, později barevné listy stromů, hledáme asi 2 kusy oblázků vhodných na kreslení (křemen apod.). 4.10. donést plody pámelníku, jeřabin, rakytníku a podobně k navlékání, jehlu s větším ouškem, 1-2 m silné nitě.
INFORMACE
 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – státní svátek – Den české státnosti

TÝDENNÍ PLÁN 20. 9. – 24. 9. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Předpony od-, nad-, pod-, před-
 • Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov
MATEMATIKA
 • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • Jednotky délky
 • Číselná osa, přirozená čísla v desítkové soustavě
 • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakovní slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
 • Rozkazovací způsoby
 • Množné číslo
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Přizpůsobivost rostlin a živočichů
 • Práce s modelínou (modelína, modelovací podložka)
 INFORMACE
 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – státní svátek – Den české státnosti

TÝDENNÍ PLÁN 13. 9. – 17. 9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Slova příbuzná
 • Znalost básně: Cestou do školy – dobrovolně
MATEMATIKA
 • Opakování ze 4. ročníku
  • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
  • Jednotky délky
  • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
 • Rozkazovací způsoby
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ze 4. ročníku – Praha, národní hrdost, státní symboly, historie, doprava
 • Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Rozmanitost přírodních podmínek
INFORMACE
 • PČ – sbíráme a lisujeme rostliny

 


TÝDENNÍ PLÁN 6. 9. – 10. 9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva ze 4. ročníku – stavba slova
MATEMATIKA
 • Opakování ze 4. ročníku
  • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
  • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ze 4. ročníku – Praha, národní hrdost, státní symboly, historie, doprava
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Rozmanitost přírodních podmínek
INFORMACE
 • 6.9. – testování
 • 8.9. – Olympijský běh – vzít věci na TV
 • 8.9. – od 17:30 třídní schůzka
 • 9.9. – testování
 • prosím o provedení platby – info v notýsku (u plateb uvést jméno žáka, třídu a VS)

Milé děti a rodiče,

začíná nám nový školní rok, a proto Vám chceme popřát hodně štěstí a úspěšné vykročení do páté třídy. Sejdeme se 1.9. v 8 hod. v naší třídě.

Těšíme se na Vás!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

1.9.

 • zahájení školního roku + organizace
 • testování na Covid-19
 • konec vyučování v 8:45

2.9.

 • třídnická hodina – seznámení se Školním řádem, rozdávání učebnic
 • od 2. VH – výuka dle rozvrhu

3.9.

 • třídnická hodina – organizační práce ve třídě
 • od 2. VH – výuka podle rozvrhu – opakování učiva

Komentáře jsou uzavřeny.