V.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 24. 1. – 28. 1. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ – Skloňování podle vzoru kuře a stavení
 • Čtení – zkoušení básně J. Žáčka, odpovědi na obsah článku Lvíčata
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem – opakování
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly
 • Destinná čísla
 • G – jednotky obsahu, opakování jednoduchých konstrukčních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
 • 28.1. – test – sloveso HAVE GOT – otázky, odpovědi, kladné a záporné věty
 • Time – What´s the time, please?
NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • První světová válka – opakování (videa ZDE, ZDE)
 • Samostatné Československo – národní hrdost
 • T.G. Masaryk – první prezident, život v nové republice
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • 28.1. – test Trávicí a Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava
 • Člověk – péče o zdraví – sport 
 • Donést látku 45 x 30 cm, jehlu, nit přibližné barvy jako látka, nůžky
INFORMACE
 • 24.1. – Testování na Covid 19
 • 28.1. – Školní turnaj – Vybíjená

 


TÝDENNÍ PLÁN 17. 1. – 21. 1. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • ČJ:
  • Opakovací práce z probraného učiva
  • Skloňování podstatných jmen rodu středního
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly
 • G – jednotky obsahu, opakování jednoduchých konstrukčních úloh
 ANGLICKÝ JAZYK
 • My world – opakování lekce
 • Procvičování slovesa HAVE GOT – otázky, odpovědi, kladné a záporné věty
 • Time – What´s the time, please?
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • První světová válka
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava
 • Člověk – péče o zdraví – sport 
 • Těžítko – donést oblázek, vzorovaný papír, ubrousek, tekuté lepidlo Herkules (17.1.)
INFORMACE
 • 17.1. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 10. 1. – 14. 1. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • ČJ: Skloňování podst. jmen podle vzoru píseň, kost
 • ČJH: Procvičování učiva zábavnou formou
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • Rozšíření číselného oboru – počítání s velkými čísly
 • G – obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu
 ANGLICKÝ JAZYK
 • 14.1. – test – Wh- otázky
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (radio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Sloveso have got/has got (kladné, záporné a tázací věty)
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Hospodářský růst země, nové uspořádání společnosti
 • První světová válka
 NOP
 • 14.1. – test – Oběhová soustava – krevní oběh, Dýchací soustava 
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava
 • Těžítko – donést oblázek, vzorovaný papír, ubrousek, tekuté lepidlo Herkules (17.1.)
INFORMACE
 • 12.1. Konzultace

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 7. 1. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování podstatných jmen rodu ženského
 • Sloh: Vypravování o Vánocích
 • Čtení: Čtení o severním a jižním pólu
 • ČJH: Procvičování a opakování skloňování v rodě mužském
 MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • G – opakování – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • 7.1. – test – Wh- otázky
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (radio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Sloveso have got/has got (kladné, záporné a tázací věty)
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Rakousko – Uhersko (dualismus)
 • Hospodářský růst země, nové uspořádání společnosti
NOP
 • 7.1. – test – Oběhová soustava – krevní oběh, Dýchací soustava 
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava
 • Rozmnožovací soustava 
 INFORMACE
 • 3.1. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 20. 12. – 24. 12. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Vzor předseda a soudce
 • Čtení: Recitace básniček
 • ČJH: Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu mužského
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (radio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Sloveso have got/has got (kladné, záporné a tázací věty)
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Rakousko – Uhersko (dualismus)
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi
 • Močová soustava 
 
 • Výroba papírového Betlému a postaviček – vystřihování
INFORMACE
 • 20.12. – Testování na Covid 19
 • 22.12. Projektový den „Vánoce v naší třídě“
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 – Vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 13. 12. – 17. 12. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování podstatných jmen podle vzoru muž a stroj
 • Čtení: Čítanka str. 136-138 – Příběh malované misky
MATEMATIKA
 • Učebnice 2. díl – přinést
 • Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné
 • Dělení se zbytkem (i mimo obor násobilky)
 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • My world
 • Slovní zásoba: technické vybavení (rádio, televize, počítač), zvířecí mazlíčci, školní vyučovací předměty
 • Wh- otázky
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • Vynálezy
 • Rozkvět kultury a umění
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Dýchací soustava 
 • Trávicí soustava 
 • Výroba vánoč. přání – donést inkoust a zmizík nebo voskovku a vodové barvy
INFORMACE
 • 13.12. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 6. 12. – 10. 12. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skloňování podstatných jmen
 • Sloh: Přání k Vánocům
 • Čtení: str. 133-134 – M.V. Kratochvíl – Odměněná lidskost
MATEMATIKA
 • Slovní úlohy – pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • Počítání se závorkami – procvičování
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • 10.12. – test Lekce 2
  • Friends and family
  • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
  • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
  • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Učebnice – Obrazy z novějších dějin
 • České země – součást Rakouska
 • Buditelé a obrození
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • 10.12. test – Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže (učebnice str. 40-43)
 • Oběhová soustava – krevní oběh
 • Vystřihování vánočních hvězdiček kruhového tvaru z barevného papíru
INFORMACE
 • 6.12. – 8.12. Online výuka podle zadání v Teams
 • 9.12. Výuka ve škole – nástup s platným PCR testem

TÝDENNÍ PLÁN 29. 11. – 3. 12. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: opakování shody přísudku s podmětem ve všech rodech, opakování pravopisu slabik bě-bje, pě-pje, vě-vje..
 • Čtení: Čítanka str. 130 – 133 (pověst)
MATEMATIKA
 • Zlomky
 • Slovní úlohy – pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • 3.12. – test Lekce 2
  • Friends and family
  • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
  • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
  • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Začínáme další učebnici – Obrazy z novějších dějin
  • České země – součást Rakouska
 • Opakování ČR – práce s mapou – ústní zkoušení
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • 3.12. test – Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže (učebnice str. 40-43)
 • Oběhová soustava – krevní oběh
 • Strom na podzim – donést odřezky z pastelek (při ořezávání)
INFORMACE
 • 29.11. – Testování na Covid 19

TÝDENNÍ PLÁN 22. 11. – 26. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice – Shoda přísudku s podmětem ve všech rodech
 • Čtení – Romské zrcadlo (str. 128)
 • Sloh – Dopis prarodičům (vhodný text, znalost adresy)
MATEMATIKA
 • Zlomky
 • slovní úlohy – pojmy: splátka, úvěr, rozpočet
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ČR – práce s mapou – ústní zkoušení
 • Referát – Brno – odevzdat do 22.11.
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže
 • Oběhová soustava – krevní oběh
INFORMACE
 • 22.11. – Testování na Covid 19
 • 23.11. – Olympijský víceboj

TÝDENNÍ PLÁN 15. 11. – 19. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Nevyjádřený podmět
  • Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
 • Sloh: Znalost vlastní adresy včetně PSČ i nejbližších příbuzných nebo kamarádů
 • Čtení: Individuální četba – Čtenářský deník odevzdat 30.11.
MATEMATIKA
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
 • Zlomky
 • G – kruh, kružnice, souřadnice bodů, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 • Otázky a odpovědi
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ČR – práce s mapou
 • Obrana země, armáda
 • Referát – Brno – odevzdat do 22.11.
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Člověk – lidské tělo, kostra, svaly, kůže
INFORMACE
 • 15.11. – Testování na Covid 19
 • 17.11. – Státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN 8. 11. – 12. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Skladba – základní větné členy
 • ČJH: Opakování a procvičování učiva o slovesech
MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti a času – opakování
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
 • Zlomky
 • G – kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • 10.11. – test Západní Čechy
 • Severní, Střední a Jižní Morava
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • 12.11. – test Podnebné pásy – mírný, polární + oceány
 • Třídění organizmů – třídění přírodnin – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny
 • Koláž s vylisovanými listy – donést listy menších rozměrů
INFORMACE
 • 8.11. – Testování na Covid 19
 • 10.11. – Třídní schůzka – online od 17:30 (Teams)

TÝDENNÍ PLÁN 1. 11. – 5. 11. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Podmiňovací způsob, opakování učiva o slovesech
 • Čtení – zkoušení básně Z. Svěráka – Dospělej není zlej (str. 35)
 • 2.11. donést Čtenářský deník za říjen
MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti a času
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
 • G – kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Jižní Čechy – opakování
 • Českomoravská vrchovina
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí
 • Třídění organizmů – třídění přírodnin – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny
INFORMACE
 • 10.11. třídní schůzka

TÝDENNÍ PLÁN 25. 10. – 29. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Slovesa – rozkazovací způsob
 • Čtení: Čítanka do str. 35, báseň Z. Svěráka naučit během prázdnin zpaměti
MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti a času
 • Opakování – rovnice/nerovnice, porovnávání čísel
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Jižní Čechy – zápis do sešitu ZDE
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí
 • Třídění organizmů – třídění přírodnin – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny
INFORMACE
 • Podzimní prázdniny (27. – 29.10.)

TÝDENNÍ PLÁN 18. 10. – 22. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Slovesný způsob, způsob oznamovací
  • Opakování učiva o předložkách a předponách
 • Čtení: přečíst str. 23 – 26 – A. Herzogová – Obrovská hromada odpadků
MATEMATIKA
 • Řešení slovních úloh – přímá úměrnost
 • Jednotky hmotnosti a času
 • G – kruh, kružnice
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Slovní zásoba: názvy zemí, rodinní příslušníci, názvy dnů
 • Sloveso – to be (am, is, are), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací ´s
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Západní Čechy
 • 20.10. – test Severní Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové
 • Oceány – život v oceánech, obratlovci, bezobratlí
 • 22.10. – test – Podnebné pásy – tropický a subtropický
 • Donést vylisované květiny, stonky a listy rostlin. (NE listy stromů).
VV
 • Na VV 21.10. vylisovat 5 listů
INFORMACE
 • Prosím o obalení všech sešitů a učebnic.

TÝDENNÍ PLÁN 11. 10. – 15. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Slovní druhy, slovesa
 • Čtení: J. Vodňanský – báseň Spáč na housle – zpaměti
 • Sloh: Recept na oblíbené jídlo
MATEMATIKA
 • Řešení slovních úloh – přímá úměrnost
 • Jednotky času
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family – slovní zásoba
 • 15.10. – test (otázky a odpovědi, číslovky, rozkazovací způsoby, množné číslo, There is… / There are…)
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Severní Čechy
 • 13.10. – test Východní Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové
 • Práce s barevným papírem – kružítko, nůžky, lepidlo
VV
 • Na VV 21.10. vylisovat 5 listů
INFORMACE
 • Prosím o obalení všech sešitů a učebnic.

TÝDENNÍ PLÁN 4. 10. – 8. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Opakování a procvičování učiva o předponách a slovním významu
 • Čtenářský deník – donést 5.10.
MATEMATIKA
 • Jednotky délky
 • Řešení slovních úloh – přímá úměrnost
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Friends and family
 • Opakování na test (otázky a odpovědi, číslovky, rozkazovací způsoby, množné číslo, There is… / There are…)
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Východní Čechy
 • 6.10. – test Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové – zadání referátu ZDE – odevzdat 4.10.!
 • 8.10. – test – Podnebné pásy
 • Navlékání přírodnin
INFORMACE
 • 6.10. – Přespolní běh (obuv na ven, teplé oblečení!!)

TÝDENNÍ PLÁN 27. 9. – 1. 10. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Slova s významem jednoznačným a mnohoznačným
  • Slova souřadná, podřazená a nadřazená
  • Slova citově zabarvená
 • Čtení: Zkoušení znalosti básně Před usnutím – dobrovolníci
 • Čtenářský deník – donést 5.10.
MATEMATIKA
 • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • Jednotky délky
 • Číselná osa, přirozená čísla v desítkové soustavě
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník
ANGLICKÝ JAZYK
 • Rozkazovací způsoby
 • Množné číslo
 • There is… / There are…
 • Pořídit sešit 424 (může být z minulého roku)
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Východní Čechy
NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Přizpůsobivost rostlin a živočichů
 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové – zadání referátu ZDE
 • Sbíráme a lisujeme květy se stonky a listy, později barevné listy stromů, hledáme asi 2 kusy oblázků vhodných na kreslení (křemen apod.). 4.10. donést plody pámelníku, jeřabin, rakytníku a podobně k navlékání, jehlu s větším ouškem, 1-2 m silné nitě.
INFORMACE
 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – státní svátek – Den české státnosti

TÝDENNÍ PLÁN 20. 9. – 24. 9. 2021

 ČESKÝ JAZYK
 • Předpony od-, nad-, pod-, před-
 • Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov
MATEMATIKA
 • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
 • Jednotky délky
 • Číselná osa, přirozená čísla v desítkové soustavě
 • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakovní slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
 • Rozkazovací způsoby
 • Množné číslo
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Přizpůsobivost rostlin a živočichů
 • Práce s modelínou (modelína, modelovací podložka)
 INFORMACE
 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – státní svátek – Den české státnosti

TÝDENNÍ PLÁN 13. 9. – 17. 9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Slova příbuzná
 • Znalost básně: Cestou do školy – dobrovolně
MATEMATIKA
 • Opakování ze 4. ročníku
  • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
  • Jednotky délky
  • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
 • Rozkazovací způsoby
 NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ze 4. ročníku – Praha, národní hrdost, státní symboly, historie, doprava
 • Střední Čechy
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Rozmanitost přírodních podmínek
INFORMACE
 • PČ – sbíráme a lisujeme rostliny

 


TÝDENNÍ PLÁN 6. 9. – 10. 9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva ze 4. ročníku – stavba slova
MATEMATIKA
 • Opakování ze 4. ročníku
  • Procvičování +, -, x, :, přirozená čísla 0 – 1 000 000
  • G – geometrické útvary, rovinné obrazce – bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby, číslovky 1 – 100, abeceda
NOS
 • Učebnice – Putování po ČR
 • Opakování ze 4. ročníku – Praha, národní hrdost, státní symboly, historie, doprava
 NOP
 • Učebnice – Život na Zemi 
 • Rozmanitost přírodních podmínek
INFORMACE
 • 6.9. – testování
 • 8.9. – Olympijský běh – vzít věci na TV
 • 8.9. – od 17:30 třídní schůzka
 • 9.9. – testování
 • prosím o provedení platby – info v notýsku (u plateb uvést jméno žáka, třídu a VS)

Milé děti a rodiče,

začíná nám nový školní rok, a proto Vám chceme popřát hodně štěstí a úspěšné vykročení do páté třídy. Sejdeme se 1.9. v 8 hod. v naší třídě.

Těšíme se na Vás!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

1.9.

 • zahájení školního roku + organizace
 • testování na Covid-19
 • konec vyučování v 8:45

2.9.

 • třídnická hodina – seznámení se Školním řádem, rozdávání učebnic
 • od 2. VH – výuka dle rozvrhu

3.9.

 • třídnická hodina – organizační práce ve třídě
 • od 2. VH – výuka podle rozvrhu – opakování učiva

Komentáře jsou uzavřeny.