IV.A Mgr.Tomáš Severa

Mgr.Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.czTýdenní plán 23. 4. – 27. 4. 2018

Informace

25. 4. Jarmark – Abeceda peněz

30. 4. Ředitelské volno

1. 5. Státní svátek

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 118 – 120

 

Matematika

Zlomky – uč. str. 32 – 34

Magické čtverce.

G: Prostorová představivost. Procvičujeme: Jednotky obsahu – uč. str. 36

 

Nauka o přírodě

Společenské chování. Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi. Komunikace.

 

Nauka o společnosti

Města – uč. str. 24 – 27

Počasí a podnebí – uč. str. 29 – 30


Týdenní plán 16. 4. – 20. 4. 2018

Informace

19. 4. 2018 odpadá kroužek SH. E. Tučková

25. 4. Jarmark – Abeceda peněz

30. 4. Ředitelské volno

 

Český jazyk

Základní skladební dvojice – podmět a přísudek – uč. str. 116 – 117

 

Matematika

Slovní úlohy – uč. str. 26 – 27

G: Jednotky obsahu – uč. str. 36

 

Nauka o přírodě

Dokončení: Lesní přírodní společenstva, lesní podrost  – uč. str. 54 – 56

Bezobratlí živočichové lesních společenstvech – uč. str. 57

 

Nauka o společnosti

Vodstvo – uč. str. 20 – 23

Města – uč. str. 24 – 27


Týdenní plán 9. 4. – 13. 4. 2018

Informace

12. 4. Ukázka kriketu (10.00 – 10.45 hod.)

25. 4. Jarmark – Abeceda peněz

30. 4. Ředitelské volno

 

Český jazyk

Stavba věty – uč. str. 115 – 116

 

Matematika

Slovní úlohy – uč. str. 24 – 26

G: Obsah čtverce – uč. str. 28

 

Nauka o přírodě

Lesní přírodní společenstva  – uč. str. 54 – 55

Lesní podrost – uč. str. 56

 

Nauka o společnosti

Vodstvo – uč. str. 20 – 23


Týdenní plán 2. 4. – 6. 4. 2018

Informace

2. 4. Velikonoční pondělí

 

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen – procvičování – uč. str. 110 – 113

 

Matematika

Zlomky. Celek, část, zlomek. Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10) – uč. str. 15 – 17

G: Obsah obdélníku – uč. str. 22

 

Nauka o přírodě

Společenstva rostlin a živočichů  – uč. str. 53 – 54

 

Nauka o společnosti

Povrch České republiky – vnitrozemská pohoří, nížiny – uč. do str. 19


 

Týdenní plán 26. 3. – 30. 3. 2018

Informace

27. 3. Velikonoční jarmark a dílny (16.30 – 18.00 hod.)

28. 3. Velikonoční turnaj ve vybíjené (4. A, B, C)

29. 3. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

2. 4. Velikonoční pondělí

 

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu mužského – uč. str. 106 -108

 

Matematika

Početní výkony s přirozenými čísly – uč. str. 9, 18, 19

G: Rovnoběžníky – uč. str. 11

 

Nauka o přírodě

Jarní období: Ekosystémy, společenstva rostlin a živočichů  – uč. str. 52 – 54

 

Nauka o společnosti

Povrch České republiky – pohraniční pohoří – uč. str. 16


Ukázka kriketu

Ve čtvrtek 12. 4. jsme si zahráli kriket. 


Prevence

Ve středu 4. 4. proběhl preventivní program: Závislost na alkoholu.


Obhájili jsme zlato ve vybíjené

Ve středu 26. března jsme odehráli odvetné utkání ve vybíjené mezi čtvrtými třídami. Turnaj jsme opět vyhráli. Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží celý náš tým. Jste úžasní! 😀  😀  😀


Velikonoční jarmark

Dne 27. 3. proběhl Velikonoční jarmark. Děkuji prodávajícím: Verče, Nele, Martinovi a Erice. Také děkuji všem žákům, kteří se podíleli na výrobě výrobků. Všechny výrobky se prodaly.

jarmark


Školní kolo recitační soutěže

Chválím Eriku, Vanesu a Martina a děkuji za reprezentaci třídy ve školním kole recitační soutěže. 😀


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat 21. 3. 2018 v 17.30 hod. ve třídě 4. A.

Program: zhodnocení prospěchu a chování, škola v přírodě, individuální pohovory.


Matematický klokan

V pátek 16. 3. jsme se zapojili do matematické soutěže Matematický klokan. Ve třídě se na 1. místě umístila Lucka Š. (67 bodů), 2.  Vojta a Fanda (66 bodů), 3. místo Martin (53 bodů). Gratuluji.😀


Sportovní soutěž překážková dráha

Chválím všechny děti, které se zúčastnily sportovní soutěže. Sice jsme nevyhráli, ale odnášíme si krásný sportovní zážitek.


Projekt Abeceda peněz

Výsledky naší práce budeme prezentovat na Jarmarku, v pobočce České spořitelny na Sofijském náměstí dne 25. 4. 2018, od 15.00 do 18.00 hod. Těšíme se na Vás!

Logo naší firmy


Výtvarná soutěž 5. místo

Vážení rodiče, milé děti,

naše třída obsadila krásné 5. místo ve výtvarné soutěži „Praha 12 očima dětí“. Vyhráli jsme 1.000,- Kč. Super, gratuluji. 🙂

Galerie nejlepších příspěvků


Skok přes švihadlo – sportovní soutěž

V pátek 26. 1. jsme vyhráli sportovní soutěž ve skoku přes švihadlo. Držíme rekord v počtu nejvíce přeskoků za 2 minuty. Naše třída byla vyhlášena jako nejlepší třída ve skoku přes švihadlo z 1. stupně. Gratuluji! 😀
Dívky: 1. místo Lucka Kysilková, 2. místo Klára Šimonovská, 3. místo Vanesa Mavraj
Chlapci: 3. místo Vojtěch Fořt
Velkou pochvalu si zaslouží Patrik Jakeš, Nela Brožková, Erika Kuncová za vzornou reprezentaci třídy a také celý náš tým za vzorné fandění. 😀

032


Projekt Abeceda peněz

V úterý 23. 1. 2018 jsme zahájili projekt Abeceda peněz návštěvou pobočky České spořitelny na Sofijském náměstí. Na pobočce byl pro nás připraven interaktivní program. Děti se zábavnou formou seznámily s prostředím banky, naučily  se vybírat peníze z bankomatu a také objevily poklad. Během dvou měsíců budeme s dětmi společně podnikat a realizovat svůj podnikatelský záměr. Banka nám na naše třídní podnikání zapůjčila peníze.  Výsledky budeme prezentovat na Jarmarku, v pobočce České spořitelny na Sofijském náměstí dne 25. 4. 2018.

031

035


Bruslení

V rámci projektu „Abeceda peněz“ jsme bruslili na Ovocném trhu. Bruslení se vydařilo. Užili jsme si mnoho legrace a zábavy. Zdarma jsme dostali malé občerstvení a teplý čaj. Také jsme se vyfotili s velbloudem Akimem. Bylo to super. 🙂

001


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat 10. 1. 2018 v 17.30 hod. ve třídě 4. A.

Program: zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, akce, projekty, individuální pohovory.


Vánoční besídka

V pátek 22. prosince 2017 jsme si udělali ve třídě Vánoční besídku. Nejdříve jsme si z jablíček vyrobili svícínek, zazpívali koledy, vyzkoušeli některé vánoční zvyky a předali si dárky. Ve školní jídelně jsme se společně naobědvali a rozutekli na prázdniny.  🙂

011


Vánoční posezení s rodiči

Vážení rodiče,
chtěl bych Vám poděkovat za příjemně strávený podvečer 21. prosince 2017. Velké poděkování a pochvalu si zaslouží maminky – paní Dohnalová, Krahulcová, Rottová, Šafářová, které si pro nás a naše děti připravily kreativní dílny. Společně jsme malovali trička, vyráběli přáníčka a ozdoby a také zdobili perníčky.


Turnaj ve vybíjené

Máme zlato! Hurá!!!
Ve středu 13. prosince jsme odehráli turnaj ve vybíjené mezi čtvrtými třídami. Turnaj jsme vyhráli. Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží celý náš tým. Jste úžasní! 😀  😀  😀

022

 


Lhotecký kostel

V pondělí 11. 12. jsme navštívili kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce.


Výtvarná soutěž

Vážení rodiče,

naše třída se zapojí do výtvarné soutěže na téma: Praha 12 očima dětí


Kreativní sněhuláci

Ve výtvarné výchově jsme kreativně vytvářeli obtisk ruky a sněhuláky. Práce se nám velmi povedla. Jsme šikulky. 🙂


Vánoční výzdoba

Děkujeme Martínkovi za krásný adventní stromeček. Děkujeme Báře za Vánoční výzdobu.

Adventní stromeček

 

 

 

 

 

  


 Mikuláš ve třídě


Advent ve třídě

Ve třídě 4. A se děti připravují na blížící se Vánoce. Dnes jsme si vyzdobili třídu a zapálili první svíčku na adventním věnci. Také jsme si zazpívali koledy. Děkujeme Martinovi za krásný adventní věnec.


Projekt lesní stromy

V průběhu měsíce listopadu jsme se seznamovali s bohatou škálou stromů, které se v naší zemi vyskytují. Spolupracovali jsme ve dvojicích. V encyklopediích a různých knihách jsme vyhledávali informace, které jsme následně zpracovali. V rámci prezentací jsme je předali spolužákům. V projektu budeme pokračovat na jaře. Těšíme se na: návštěvníky, vůni a doteky stromů.


Šplh na tyči – sportovní soutěž

29. listopadu proběhla školní soutěž ve šplhu na tyči. Naši třídu reprezentovali: Vojta, Klára, Verča, Lucka K., Lucka Š. a Erika. Krásné 2. místo obsadila Lucka Kysilková. Všem dětem gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci třídy. 🙂 Sportu zdar!


Projekt abeceda peněz

Vážení rodiče,

naše třída se zapojí do projektu Abeceda peněz na podporu finanční gramotnosti. Žáci nahlédnou do světa podnikání, naučí se orientovat ve světě peněz, budou muset přemýšlet o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním. Musí také společně vymyslet a zrealizovat podnikatelský záměr. Další informace upřesním. Plakát ke stažení.


Projekt pohádkové postavy


 Veselé taneční

Ve středu 15. 11. jsme navštívili KC12, program Veselé taneční. Naučili jsme se Makarenu, Country tance, polku, disco tance a další. Tancování jsme si užili. 🙂


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat 15.11. v 17.30 hod. ve třídě 4. A. Program: zhodnocení 1. čtvrtletí.


Projekt Ze-mě-my

Projektový den Ze-mě-my se na naší škole konal 24. 10. Pro děti byl připraven den plný dílen a workshopů. Výstava se bude konat v prostorách ZŠ Písnická v Praze 12 a její vernisáž je plánována na 20.11.2017.


Cimbálová muzika Réva

19. 10. jsme navštívili v tělocvičně školy hudební představení cimbálové muziky Réva.Během představení jsme soutěžili a také slyšeli lidové písně, rockové balady a klasickou hudbu. Seznámili jsme se s hudebními nástroji – cimbál, klarinet, housle, viola, kontrabas. Představení se nám velmi líbilo.


Olympijský víceboj

11. 10. jsme se již tradičně zapojili do Olympijského víceboje. Cílem projektu je zapojit se do všech deseti disciplín Odznaku všestrannosti. Disciplíny budeme plnit opakovaně během školního roku. Výsledky pečlivě zaznamenáváme a následně je předáváme do online systému. Pokud budou děti úspěšné, obdrží buď bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak víceboje. Výsledky zveřejněny na chodbě školy. Sportu zdar!


Kreativní projekt Vitráž


Přespolní běh

V pátek 29. 9. se konal přespolní běh v Lhoteckém lese. Krásné třetí místo obsadila naše žákyně Kristýna. Gratuluji.  😀


Kurz plavání

Ve středu 27. 9. jsme úspěšně zakončili čtrnáctidenní kurz plavání.


Liška Mia

V úterý 26. 9. nás navštívil pan Wolejník se svým malým liščím mládětem Miou. Liška byla asi 2 roky stará. Byla hravá a velice roztomilá. Dokonce mezi námi volně běhala. Během přednášky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života lišek. Pan Wolejník si pro nás také připravil hádanky a drobné úkoly, které nás moc bavily. Přednáška byla poučná a velice zajímavá.


Charitativní běh Teribear

V úterý 12. 9. se naše třída opět zapojila do charitativní akce Teribear hýbe Prahou. Všichni děti si zaslouží velké poděkování. Akce se vydařila. 🙂

Komentáře jsou uzavřeny.