V.A Petra Poustecká

Petra Poustecká

 

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

27.1 – 30.1. 2020

ČESKÝ JAZYK: Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem – opakování, přídavná jména 

MATEMATIKA: Desetinná čísla

NOP: Gravitační síla Země (nová učebnice), 28.1. písemná práce (info – škola OnLine)

NOS: Život v nové republice, 30.1. písemná práce (info – škola OnLine)

VV: Dopravní  výchova ve výtvarném umění (kružítko, pravítko, tužka, vodové barvy, tempery, fixy, nůžky)

Do 3.2.  bílé tričko 

27.1. Přinést divadelní kostým ( Láska rohatá)

29.1. “ V.A – Láska rohatá pro děti z MŠ“ (2,3 VH) 

30.1. Vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí  5 VH (desky)

31.1. Jednodenní pololetní prázdniny 

7.2. HOP Arena  (návrat kolem  12:30)

17.2 – 21.2. Jarní prázdniny 

Iformace – ŠVP prosím o úhradu zálohy 2000,- do 27.1.2020, č.ú. 266496066/0300            SS 20201,  VS dítěte

 

20.1 – 24.1. 2020

ČESKÝ JAZYK:  Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

MATEMATIKA: Průměrná rychlost, počítání s velkými čísly 

NOP: Nervová soustava, smysly

NOS: Samostatné ČESKOSLOVENSKO, T.G.Masaryk

VV: Zimní sporty 

PČ: Návrhy zimní kolekce (pomůcky: odstřižky látek, herkules, nůžky)

29.1. “ V.A – Láska rohatá pro děti z MŠ“ (2,3 VH) 

30.1. Vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí 

31.1. Jednodenní pololetní prázdniny 

7.2. HOP Arena  (návrat kolem  12:30)

17.2 – 21.2. Jarní prázdniny 

Iformace – ŠVP prosím o úhradu zálohy 2000,- do 27.1.2020, č.ú. 266496066/0300            SS 20201,  VS dítěte

 

 

13.1 – 17.1. 2020

ČESKÝ JAZYK: pololetní písemná práce, podstatná jména- vzory, shoda přísudku s podmětem

MATEMATIKA: pololetní písemná práce, dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy 

NOP: rozmnožovací soustava – dokončení, smyslová soustava, dobrovolný opakovací test (především pro žáky, kteří mají nerozhodnou známku)

NOS: První světová válka, opakovací test 16.1.

VV: Moje město – pohled z vesmíru (pomůcky: novinový papír, lepidlo, nůžky, bílá tempera) 

Prosím rodiče leváků o zakoupení nůžek pro ně určené, děkuji.

Iformace – ŠVP prosím o úhradu zálohy 2000,- do 27.1.2020, č.ú. 266496066/0300            SS 20201,  VS dítěte

Informace k testům  – škola online 

Vážení rodiče,

16.1.2020 odpadá kroužek sportovních her.

Děkuji. Eva Tučková

 

6.1. – 10.1. 2019

ČESKÝ JAYZK: Podstatná jména – rod střední, ženský, opakování na pololetní písemnou práci

MATEMATIKA: Dělení dvojciferným číslem, opakování na pololetní písemnou práci

NOS: Hospodářský růst českých zemích, nové uspořádání společnosti

NOP: Opakovací práce, genetika, rozmnožovací soustava

PČ: Dekorace z papíru

8.1.2020 Třídní schůzky v 17:30

10.1. termín odevzdání čtenářských deníků

13.1. dobrovolný projekt NOS (informace a podmínky k projektu mají děti zapsány v sešitě NOS)

13.1. opakovací pololetní práce – matematika (informace škola online)

15.1. opakovací pololetní práce –  český jazyk (informace škola online)

16.1. test  NOS (RAKOUSKO – UHERSKO, učebnice str. 18-25)

 

16.12. – 20.12. 2019

ČESKÝ JAZYK: Podstatná jména – vory předseda, soudce

MATEMATIKA: Dělení dvojciferným činitelem, (opakování září – prosinec)

NOS: Rakousko – Uhersko (dualismus)

NOP: Oběhová, močová soustava 

Pč, VV: „ Vánoční dekorace“ 

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

Prosím o úhradu 100,- Kč –  koncert Adam Mišík divadlo Apollo

20.12. od 10.00 třídní vánoční program (dárečky, cukroví, koledy, vánoční pohoda, ……)

23.12 – 3.1. 2020 vánoční prázdniny

Šťastné a spokojené svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné zdraví  v novém roce Vám přeje Petra Poustecká 

 

9.12.2019 – 13.12.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, vzory podstatných jmen, opakování (test 11.12. info škola online), Sloh – vyprávění 

MATEMATIKA: Aritmetika – dělení dvojciferným činitelem, Geometrie – obsah, obvod obdélníku a čtverce

NOS: Romantismus, test (vynálezy, národní obrození, buditelé českého národa) 

NOP: Dýchací, trávicí soustava, výživa, 10.12. test – škola online

PČ: Vánoční tvoření : pomůcky (malá sklenička např. od jogurtu, svíčka – průměr 6 cm, čajová svíčka, malé ozdobičky – kulaté)

VV: Vánoční pečení cukroví (pomůcky: vykrajovátko, zástěra, dobrovolně pečící papír, ingredience budou zakoupeny z třídního fondu)

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

Prosím o úhradu 100,- Kč –  koncert Adam Mišík divadlo Apollo

 

 

2.12.- 6.12.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slabiky (bě, pě, vě, mě x bje,vje, mně), Sloh – osnova, vyprávění

MATEMATIKA: Aritmetika – násobení trojciferným činitelem, slovní úlohy (opakování)

NOS: Národní obrození

PČ: “ VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ“ 

Prosím o kontrolu a podpis ŽK. 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ prosinec : pomůcky (malá sklenička např. od jogurtu, svíčka – průměr 6 cm, čajová svíčka, malé ozdobičky – kulaté)

 3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ (SRAZ: 7:45 před školou, návrat  13.30 – 14.00, oběd odhlášen), informace mají děti nalepeny v notýsku. 

5.12. – Čertí škola (výuka v kostýmech)

10.12. – Adventní  pečení cukroví (během hodin VV, ingredience na pečení  budou zakoupeny z třídního fondu)

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

 

25.11 – 29.11.2019

ČESKÝ JAZYK : Mluvnice – podmět nevyjádřený, neohebné slovní druhy, Sloh – osnova, Čtení – dramatizace 

MATEMATIKA : Aritmetika – slovní úlohy, počítání se závorkou, Geometrie – souřadnice bodů, desetiminutovka (kružnice, kruh)

NOS : Opakovací práce (Morava), báje, pověsti 

NOP: Lidské tělo, svaly, trávící soustava

PČ: Přesazování rostlin – květináč ( hodina přesunuta z minulého týdne)

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ prosinec : pomůcky (malá sklenička např. od jogurtu, svíčka – průměr 6 cm, čajová svíčka, malé ozdobičky – kulaté)

Prosím o kontrolu a podpis ŽK. 

29.11. – termín odevzdání  čtenářských deníků 

29.11. Školní kolo “ šplh na tyči“ (vybraní žáci)

 3.12. Výlet – “ Advent na zámku“

5.12. – Čertí škola (výuka v kostýmech)

10.12. – Adventní  pečení cukroví (během hodin VV, ingredience na pečení  budou zakoupeny z třídního fondu)

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

 

 

 

 

22.11.2019

9.00 – 12.00 – preventivní pořad BESIP, sportovní oblečení, popř. helma na kolo (není nutné, možnost zapůjčení) 

 

18.11. – 22.11.2019

ČESKÝ JAZYKMluvnice – podmět holý, rozvitý, několikanásobný, shoda přísudku s holým podmětem, Sloh – dopis, Čtení – dramatizace pohádky, desetiminutovka – slovesa 

MATEMATIKA – Slovní úlohy (rozpočet, příjem, půjčka, splátka), Geometrie – kruh, kružnice, souřadnice bodů, desetiminutovka – počítání se závorkou

NOS – Střední a Jižní Morava, Brno

NOP – Lidské tělo, kostra, svaly, kůže, výživa člověka , (projekt )

VV – “ Vincent van Gogh“ (pomůcky: vytištěný obrázek známého umělce, popř. kniha, tempery, vodové barvy)

– Přesazování a zalívání pokojových rostlin (pomůcky: malý květináč do dvojice, lžíce nebo lopatka)

Prosím o kontrolu předepsaných pomůcek a přípravy  na vyučování, děkuji. 

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 (60,- Kč)

ZMĚNA ! 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ prosím o  platbu přes účet do 16.11.2019 

(cena 390,- Kč, č.ú: 266496066/0300, V.S. individ. dítěte v ŽK, SS 201925)

5.12. – Čertí škola (výuka v kostýmech)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

 

11.11. – 15.11. 2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slovesa (opakovací práce 11.11.2019), slovní druhy, podmět holý, rozvitý, několikanásobný, Sloh – “ dopis babičce“

MATEMATIKA: Opakování ( 12.11. násobení, dělení, převody jednotek, zlomky, rovnice, slovní úlohy, počítání se závorkou, Geometrie – kruh, kružnice, souřadnice bodů

NOP: Třídění organismů, třídění přírodnin, obratlovci, bezobratlí

NOS: Českomoravská vrchovina, Severní Morava 

VV: Podzimní zátiší (pomůcky: vodové barvy, tempery, vylisované menší listy, brambora, příborový nůž)

PČ: Prostorový model na vlastní téma (pomůcky: odpadový materiál – např. krabičky od čaje, skořápky od ořechů, rulička od toaletního papíru, víčka … atd.)

13.11. – Třídní schůzka od 17.30 hod.

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 

5.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

Výlet – “ Advent na zámku“ prosím o  platbu přes účet do 16.11.2019 

(cena 390,- Kč, č.ú: 266496066/0300, V.S. individ. dítěte v ŽK, SS 201925)

 

4.11. – 8.11.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slovní druhy, slovesný způsob, Sloh – dopis

MATEMATIKA: Zlomky, slovní úlohy, GEOMETRIE: Kružnice, kruh, pravoúhlý trojúhelník

NOS: Českomoravská vrchovina , VELKÝ OPAKOVACÍ TEST – ČECHY

NOP: Oceány, život v oceánech, obratlovci, bezobratlí, VELKÝ OPAKOVACÍ TEST – Podnebé pásy

PČ: “ Strašidýlko“, (pomůcky: bavlněná rukavice, nůžky, nit, jehla s kulatou špičkou, vata, černá fixa)

4.11. OVOV – Olympijský víceboj odznak všestrannosti 8.00-13.00 (sportovní oblečení  na ven i do tělocvičny, svačinka, pití, popř.nepromokavá bunda, pláštěnka)

3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ prosím o  platbu přes účet do 16.11.2019 

(cena 390,- Kč, č.ú: 266496066/0300, V.S. individ.dítěte v ŽK, SS 201925)

13.11. – Třídní schůzka od 17.30 hod.

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 

28.10 – 1.11.2019

Podzimní prázdniny, ředitelské volno

 • dobrovolný domácí úkol – matematika
 • opakování  (NOS, NOP), VELKÝ OPAKOVACÍ TEST
 • oprava diktátu, opakování: předpony, předložky, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovesa – os., číslo, čas

 

21.10. – 25.10.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slovesa, diktát

MATEMATIKA: Slovní úlohy, rovnice 

NOS: Vysočina

 • opakovací práce ( PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, VÝCHODNÍ ČECHY, ZÁPADNÍ ČECHY, SEVERNÍ ČECHY, JIŽNÍ ČECHY)

NOP: Subtropický pás 

24.10. Halloween v V.A (výuka v kostýmech, dílničky v kooperaci s prvnáčky, “ Svačinková HALLOWEEN párty“) 

25.10. Základní prvidla pohybu na pozemních komunikacích, beseda s MPP

28.10. Státní svátek

29,30.10. Podzimní prázdniny

31.10,1.11. Ředitelské volno

13.11. – Třídní schůzka

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 

3.12. výlet „ADVENT NA ZÁMKU“ 

14.10. – 18.10. 2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – předložky S,Z ( opakování: slova ndřazená, podřazená, lichotá, hanlivá, citově zabarvená), SLOH – popis pracovního postupu

MATEMATIKA: slovní úlohy, GEOMETRIE – opakování (základní pojmy + úhel)

NOP: Podnebné pásy (mírný, tropický)

NOS: Jižní ČECHY

VV: Dýně – koláž 

PČ: Pavučina – vystřihování (pomůcky: nůžky)

17.10. Dravci – beseda (vybíráme 50,-Kč)

3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ prosím platbu přes účet

PČ 24.10. (POMŮCKY: bavlněná rukavice, jehla, nit, vata)

Informace ohledně výletu a podzimních prázdnin dětem předány na letáčku. 

 

 

7.10 – 11.10.2019

Český jazyk: MLUVNICE – předpony S-,Z-, předložky S, Z, ČTENÍ – čítanka, odborný časopis, SLOH – osnova, popis předmětu

Matematika: jednotky hmotnosti, rovnice, nerovnice, GEO – čtverec, obdélník (obvod, obsah)

NOS: Severní Čechy (desetiminutovka), Západní Čechy

NOP: Podnebné pásy, rostliny, živočichové

: Modelování  „PODZIM“

VV: Koláž

Prosím o potvrzení účasti na výletu “ ADVENT NA ZÁMKU LIBOCHOVICE“ 

8.10.  8.00-10.45 Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč

8.10 – 15.10 – sběr papíru a víček (děkuji dětem i rodičům za papír a víčka) 

28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

30.9 – 4.10.2010

Český jazyk: MLUVNICE – Předpony, slova nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, opakování, ČTENÍ –  báseň, odborný článek, čítanka, SLOH –  popis předmětu (osnova)

Matematika: ARITMETIKA – slovní úlohy, závorky, rovnice , GEOMETRIE – bod, úsečka, přímka, polopřímka, kolmice, rovnoběžky, čára lomená, opakování

NOS: opakovací test ( PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, VÝCHODNÍ ČECHY)

PČ: Koláž z přírodnin

1.10. Projektový den ZE MĚ MY ( Vietnam, Čína)

8.10. Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč

Říjen – sběr papíru a víček (děkuji dětem i rodičům za papír a víčka) 

28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

 

 

 

23.9-27.9.2019

Český jazyk: MLUVNICE – Opakování učiva 4. ročníku – předpony roz-, bez-, vz-, od-, nad-, před-, kořen slova, předpona, přípona, slova příbuzná, SLOH – dopis , ČTENÍ – přednes (báseň)

Matematika: ARITMETIKA – sčítání, odčítání, násobení, dělění, převody jednotek, zaokrouhlování, slovní úlohy  (25.9. opakovací test), GEOMETRIE – geometrické tvary, opakování 4.ročníku

NOS: Východní ČECHY

NOP: Podnebné pásy

VV: Podzim (pomůcky: kolíček, vata, vodové barvy, kalíšek, štětec) 

: Koláž z přírodnin (pomůcky: přirodniny,luštěniny, lepidlo, nůžky)

26.9. Přespolní běh (sportovní oblečení)

8.10. Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč

Říjen – sběr papíru a víček (děkuji dětem i rodičům za papír a víčka) 

Prosím o uhrazení plateb na účet školy.

16.9.-20.9. 2019

ČJ: MLUVNICE – stavba slova, slova příbuzná, předpony, ČTENÍ – návštěva knihovny, SLOH – pozorování předmětu

M: Procvičování +, -, x, :, jednotky délky, GEO – geometrické útvary, rovinné obrazce (tento týden geometrie přesunuta na čtvrtek)

NOS: Střední Čechy, Praha

NOP: Podnebné pásy

VV: “ Moje přání “ ( pastelky, fixy, vodové barvy)

PČ: Záložka 

20.9. Šifra Mr. Brailla (od pondělí vybíráme 70,- Kč)

26.9. Přespolní běh

8.10. Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč) 

Říjen – sběr papíru

Prosím o uhrazení plateb na účet školy.

 

9.9.-13.9.2019

ČJ: Mluvnice – opakování 4. ročníku, podstatná jména (vzory), stavba slova, Čtení –  báseň, Sloh – “ Moje vzpomínka na prázdniny“ 

M: Opakování učiva 4. ročníku, Geometrie – základní geometrické útvary

NOS: Opakování učiva 4.ročníku (ČR, státní symboly)

NOP: Opakování učiva 4. ročníku, podnebné pásy 

VV: Hra s písmeny (pomůcky: vodové barvy, kalíšek, štětec, kuch. sůl, tekuté lepidlo)

PČ: Výrobky z papíru

11.9. Třídní schůzka v 17:30

20.9. Šifra Mr. Brailla (70,-Kč)

8.10. Ekologický program – TAJEMSTVÍ LESA (60,-Kč)

Vážení rodiče, milé děti, 

 vítám Vás v novém školním roce, zde jsou informace týkající se pomůcek pro školní rok 2019/2020

 • Vybavený penál (obsah: kuličkové pero, tužky 1, 2, 3, guma (plastická), pastelky (základní barvy), kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, fixy, ořezávátko, velké lepidlo (tuhé), nůžky.
 • Šanon na VV, desky na pracovní listy (upřesním na TS) 
 • Pomůcky do VV a PČ: kufřík – obsah: uhel (1 balení), voskovky, tuš, suché křídy, temperové barvy, vodové barvy, štětce 6-12 (kulaté i ploché), paleta, kalíšek plastový, lepidlo HERCULES, igelit na lavici (ubrus), hadřík
 • Hygienické potřeby do třídy: papírové utěrky, papírové kapesníky (box) 
 • Cvičební úbor + vhodná obuv do tělocvičny i na ven                 („tkaničky nebo lepítka“) 
 • Sešity zajišťuje škola (informační email odeslán rodičům) 

Organizace prvního dne ( 2.9.2019)

 • 8.00-8.45
 • psací potřeby, blok
 • bez přezůvek 
 • výdej obědů 11.00-12.00
 •  V.A. – 1.st., 1. patro, vlevo, učebna 106

 Petra Poustecká – třídní učitelka

24.6-28.6.

24.6.2019 – BRANNÝ DEN – v pondělí ráno vybíráme 70,- Kč. ( sportovní oděv, svačina, pití).

KONEC VÝUKY  24.6.- 12.35

Některé děti nepřinesly všechny učebnice, prosím o kontrolu.  

25.6.2019 –  Kino – film “ Psí poslání 2″ (vstupenka bude hrazena z fondu “ ABECEDA PENĚZ“ , sraz v 7.30 před školou.)

26.6.2019 – Den her + oslava konce školního roku (děti si přinesou do školy společenské hry + dobrovolně občerstvení )

28.6.2019 – Rozdávání vysvědčení ( 8.00-8.45) 

Prosím o vyklizení skříněk a odevzdání  klíčku TU ( čtvtek 27.6)

Přejeme dětem krásné  prázdniny plné úžasných zážitků, rodičům odpočinkovou dovolenou. V září se na Vás budeme  opět těšit,                  už v V.A 🙂 Petra Poustecká + Mirka Křivánková  

17.6.- 21.6.2019

ČJ:MLUVNICE  opakování, souvětí, slovesa, SLOH  – plány na prázdniny, ČTENÍ- “ moje nej kniha “ 

M: opakování, práce s kalkulátorem, hry, rébusy, GEOMETRIE : ST, ČT, PÁ – kvádr, krychle. 

NOS: opakování

18.6. NAUČNÁ STEZKA–  PUTUJEME PROKOPSKÝM ÚDOLÍM  sraz 8.00 ve třídě, návrat cca v 15.00 (informační leták předán na TS)

18.-21.6. Sběr papíru a víček 

19.6. Olympijský běh (vhodné oblečení a obuv) 

21.6. Všichni žáci provedou kontrolu učebnic, vygumují a slepí – připraví učebnice k odevzdání 

Velká pochvala dětem za chování během výletu do IQLANDIE. Výlet se nám vydařil, vrátili jsme se unavení, ale nadmíru spokojení. 🙂

 

10.6.-14.6.2019

ČJ: MLUVNICE -souvětí , spojky, opakování , SLOH –  mé plány na prázdniny, ČTENÍ – výběr knih dle  zájmu

M: opakování, GEOMETRIE – 12, 13.6 (ST+ČT ) kvádr, krychle

NOS: ochrana přírody, chráněné druhy , (10.6. ústní zkoušení – opakování)

NOP: návykové látky, prevence, linka důvěry, pomocné instituce, etické zásady. ( Do 12.6. odevzdat projekt “ ZVÍŘÁTKO  Z CHUCHELSKÉ MINIZOO“ , žáci kteří se neúčastnili  naučného putování přírodou , vypracují projekt na zvířátko žijící na území ČR)

14.6. Výlet do IQLANDIA  ( sraz v 7.40 před školou, 7.45 odchod od školy) , návrat cca v 17.00 ( ZŠ RAKOVSKÉHO) cca 16.00 ČERNÝ MOST ( možnost vyzvednout děti na ČM – prosím kontaktujte TU emailem)

 s sebou : svačinu – oběd ( možnost zakoupi oběd  v IQ. restauraci, pití, pláštěnku, psací potřeby na vyplnění pracovního listu, při nevolnosti KINEDRYL, neúčast hlašte TU ( z důvodu storna jízdenky) 

OPAKOVACÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY- okruhy 

M: 11.6. úterý – sčítání, odčítání, násobení dvoj. číslem, dělení se zbytkem, převody jednotek, slovní úlohy, zlomky, GEOMETRIE: rýsování -kružnice, čtverec, obdélník, ( čtverec, obdélník – obvod, obsah), MATEMATIKA 3.DÍL

ČJ:13.6. čtvrtek – vyjmenovaná slova, slovní druhy, předpony, podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) + koncovky p.j., shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice. ČESKÝ JAZYK -4 

3.6-7.6.2019

Čj: MLUVNICE – shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy, koncovky podstatných jmen, opakování, DIKTÁT, SLOH – popis pracovního postupu, ČTENÍ: odborný článek 

M: opakování – zlomky, slovní úlohy, násobení dvojciferným číslem, dělení, převody jednotek, GEOMETRIE : kvádr, krychle – síť 

NOS : životní prostředí, souhrnný test 

NOP: zdravý životní styl, jídelníček

PČ: “ látkový pytlíček“ – dokončení (pomůcky: jehla, nit)

4.6. Přednáška o rozumném životním stylu “ školní oběd vs. cola a chipsy..“ 

5.6. Třídní schůzky

6.6. Dopravní den Prahy 12 ( Viniční Domek Modřany)

14.6. Výlet IQLANDIA

18.6. Nučnou stezkou Prokopským údolím – celodenní výlet s piknikem (návrat cca v 15.00) info na TS

27.5. – 31.5.2019

ČJ: MLUVNICE – shoda přísudku s podmětem, opakování –  základní skladební dvojece, ČTENÍ – dobrodružná literatura, divadlo, film, SLOH – popis pracovního postupu ( DÚ 31.5. napsat e-mail, cca 5 vět, adresát, příjemce)

M: ARITMETIKA – slovní úlohy (opakování: sčítání, odčítání, násobení, dělení), matematické hry, rébusy, GEOMETRIE – 31.5. test (obsah, obvod čtverce + obdélníku), síť kvádru a krychle 

NOS: opakování –  půdy, počasí, podnebí, historická města ČR, zemědělská a rostlinná výroba ( 3.6.test)

NOP: rodina, vztahy mezi lidmi, komunikace ( DÚ: RODOKMEN – maminka, tatínek, sourozenci, babička, děda)

: zadní steh ( pomůcky: jehla s kulatou špičkou, nit, látka)

27.5. PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET DO CHUCHELSKÉ MINIZOO 

s sebou : batůžek se svačinou (školní svačinku prosím odhlašte), pití, pláštěnku, oblečení a obuv  do přírody, psací potřeby na zápis získaných informací, dobrovolně – sušené pečivo pro zvířátka

sraz: v 8.00 ve třídě 

4.6. Přednáška o rozumném životním stylu “ školní oběd vs. cola a chipsy..“ 

5.6. Třídní schůzky

6.6. Dopravní den Prahy 12 ( Viniční Domek Modřany)

14.6. Výlet IQLANDIA

20.5.-24.5.

AJ: nová slovní zásoba unit 10 (Amazing animals), učebnice, str. 48-49, prac. sešit, str. 48-49.

ČJ:  MLUVNICE – shoda přísudku s podmětem, SLOH – zpráva, sms, ČTENÍ – naučné čtení, orientace v textu, projekt “ IV.A čte dětem“

M: aritmrtický průměr (desetiminutovka), zlomky, ČT+PÁ GEOMETRIE – obsah čtverce, obdélníku, jednotky obsahu, rýsování 

NOS: Města ČR ( prezentace, hodnocení projektu), zeměděleství

NOP: Zásady zdravé výživy, jídelníček 

PČ: Koláž ( pomůcky: 2 velké knoflíky, nit, jehla s kulatou špičkou)

21.5. termín odevzdání přihlášek IQLANDIA  ( rezervace místenek -autobus) 

23,24.5. Geometrie 

4.6. Přednáška o rozumném životním stylu “ školní oběd versus cola a chipsy..“ 

5.6. Třídní schůzky

6.6. Dopravní den Prahy 12 ( Viniční Domek Modřany)

14.6. Výlet IQLANDIA

Velká pochvala dětem za práci na projektu “ Putování Prahou“ 

 

13.5.-17.5.

ČJ:Mluvnice – shoda podmětu s přísudkem, Čtení – “ IV.A čte dětem“

M: Aritmetický průměr

NOS: Města ČR (13.5. desetiminutovka – VODSTVO, POVRCH)

15.5.-17.5. projektové dny “ Putování Prahou“ 

6.-10.5.2019

ČJ: Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice, desetiminutovka (vzory podstatných jmen) ČTENÍ: Prezentace projektu “ IV.A čte dětem“, čtení naučných textů. 

M: Zlomky, slovní úlohy – (opakování), aritmetický průměr 

NOS: Počasí, podnebí, města ČR – práce na projektu (děti pracují ve skupinách, každá skupina – 2 města, podmínky projektů  zapsány do sešitu NOS, termín odevzdání a prezentace 20.5.2019)

6.5. Fotografování tříd ( 35,-Kč)

8.5. Státní svátek

9.-10.5. Ředitelské volno 

15.5-17.5. Projektové dny „PUTOVÁNÍ PRAHOU“

AJ: úterý 7. 5. FINAL TEST (Unit 9: volnočasové aktivity). Souhrnné opakování Units 7-9, učebnice, str. 46-47, prac. sešit, str. 46-47.

29.4.-3.5.2019

ČJ: MLUVNICE – podstatná jména ( vzory), středník, časování sloves. SLOH– osnova ( VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – DÚ), ČTENÍ – porozumění textu.

M: ARITMETIKA – zlomky, slovní úlohy, opakování , GEOMETRIE – obsah obdélníku a čtverce ( DÚ – vystřihnout čtverec např. z barevného papíru)

NOP – hodina přesunuta na 1.5. (  kratký test – první pomoc, hygiena, imunita, lidské tělo) materály k opakování – prcovní listy 

NOS – rybníky, přehrady, nádrže, řeky , projekt “ MĚSTA ČR“ 

– koláž pomocí temperové barvy 

Při příznivém počasí bude probíhat tělesná výchova venku, prosím vhodné oblečení. Od pondělí vybíráme 35,- Kč na fotografii třídního kolektivu. 

3o.4. Termín odevzdání ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ ( DUBEN)

1.5. Svátek práce

6.5. Fotografování ( cena: 35,- Kč)

8.5. Den vítezství

AJ: práce s textem Hello! I´m your new penfriend., učebnice, str. 44, prac. sešit, str. 44, dopis kamarádovi; práce s textem The Dragon Crown (část 9).

22.4.-26.4.2019

ČJ: MLUVNICE – podsatná jména (vzory), stavba věty, spojky, středník, opakování (vyjm.slova, předpony, slovní druhy, časování sloves) ČTENÍ – práce s textem, porozemění, orientace, SLOH – členění odstavců, objednávka 

M: Zlomky, závorky, slovní úlohy, GEOMETRIE – 26.4. obsah obdélníku, čtverce 

NOS: Vodstvo, přírodní podmínky na našem území

NOP: Zdraví, nemoc, imunita, zásady zdravé výživy

PČ: Práce s modelovací hmotou – “ dopravní téma“ (pomůcky: modelovací hmota, podložka, pomůcky na modelování 

23.4.- Den Země (8.00-9.40 – přírodovědná praktika ve spolupráci se třídou 6.A v učebně přírodopisu) 

6.5. fotografování třídních kolektivů 

9.5-10.5. ředitelské volno

15.5-17.5. projektové dny- PUTOVÁNÍ PRAHOU 

 

15. 4.-17. 4. 2019

ČJ: MLUVNICE – podstatná jména (vzory), vyjmenovaná slova (opakování), předpony vz, roz, bez, ČTENÍ: pohádka, tradice a zvyky Velikonoc 

M: zlomky, 16.4. (desetiminutovka – zlomky) 

NOS: vodstvo,  15.4. desetiminutovka (povrch – nejvyšší vrcholy)

NOP: jídelníček, zdravý životní styl 

Pomůcky na vyrábění (ÚT): čirá lahev, mašličky

16.4. Velikonoční JARMARK ( 16.00-17.30). Na všechny se moc těšíme :-)))

18.4. Velikonoční prázdniny 

Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku Vám přeje Petra Poustecká 

AJ:souhrnné opakování Unit 8: TV programmes, úterý 16. 4. FINAL TEST (Unit 8); slovní zásoba vztahující se k velikonocům.

8. 4.-12. 4. 2019

ČJMLUVNICE – podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)

SLOH – “ MOJE NEJ VZPOMÍNKA“ odstavce, ČTENÍ – pověst, bajka 11.4. DIKTÁT

M: ARITMETIKA – zlomky, GEOMETRIEopakovací test 12.4. /rýsování + obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku/, rovnoběžník, kružnice, přímka, polopřímka, osa úsečky 

NOS: Povrch – nížiny

NOP: Hygiena, režim dne

PČ: VELIKONOČNÍ  dekorace – JARMARK (pomůcky: dlaždička cca 20 x 20 cm, ubrousek s jarním motivem)

9.4. PolyTechBus (8.00 – 10.00)

11.4. knihovna (čtení 10.00 – 10.45)

16.4. Velikonoční jarmark 

9.5-10.5. Ředitelské volno 

Velké poděkování rodičům, kteří přispěli papírem do kopírky. 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 8: televizní pořady, středa 10. 4. TEST (TV programmes); rozhovory (oblíbené televizní pořady, určování televizního kanálu a času vysílání); poslech a čtení The Dragon Crown (část 8).

 

1.4.-5.4.2019

AJ: procvičování nové slovní zásoby Unit 8: televizní pořady, určování času v angličtině, učebnice, str. 38-39, pracovní sešit, str. 38-39. 

ČJ:MLUVNICE – Podstatná jména( vzory)- opakování, SLOH-osnova, členění projevu, odstavce, ČTENÍ-pohádka

M: ARITMETIKA-rovnice, zlomky, GEOMETRIE (čtvrtek, pátek) opakování-kolmice,kružnice,rovnoběžky, trojúhelník, čtverec, obdélník, rovnoběžníky

NOS: Povrch, vodstvo 

NOP: Lidské tělo, zdraví- osobní hygiena

PČ: Velikonoční dekorace (JARMARK)

ČTVRTLETNÍ PRÁCE

1.4.2019 M: převody jednotek, porovnávání čísel, sčítání, odčítání, násobení dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování

3.4.2019 ČJ: podstatná jména ( pád, číslo, rod, vzor), vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, slovní druhy 

Prosím rodiče, docházejí nám papírové utěrky a kapesníky ( každý žák/ žákyně přinese 2 role utěrek a balení papírových kapesníků). Velká prosba o kancelářský papír do kopírky. Děkuji. P.P.

 

25.3-29.3.2019

ČJ:MLUVNICE-  Vzory podstatných jmen ( mužský rod), SLOH- osnova “ MOJE  NEJ VZPOMÍNKA“ , ČTENÍ – báseň 

M: ARITMETIKA- Zaokrouhlování čísel, opakování ( násobení , dělení, sčítání, odčítání , slovní úlohy), GEOMETRIE- čtvrtek 28.3., rýsování ( trojúhelník, rovnoběžníky)

NOS: Využití map, práce s mapou ,opakování  28.3. test  

NOP: Zahrady a sady, lidské tělo

AJ: úterý 26. 3. TEST (Unit 7: školní vyučovací předměty); nová slovní zásoba Unit 8: televizní pořady, určování času v angličtině, učebnice, str. 38-39. 

Termín odevzádní čtenářských deníků ( březen) – 29.3.2019

29.3. PÁTEK – Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky, možnost zakoupení 50,-Kč. Celá částka  bude uhrazena z projektu “ Abeceda peněz“

27.3. Třídní schůzka 

 

 

 

18.-22.3.2019

 

ČJ: MLUVNICE – Vzory podstatných jmen ( mužský rod), SLOH- sestavení osnovy, ČTENÍ- práce s básní, 18.3. krátký testík                      ( doplňování I/Y – vyjm. slova , ženský +střední rod)

M: ARITMETIKA- početní operace do 1 000 000, GEOMETRIE – obdélník( rýsování) , opakování -obvod čtverce a obdélníku 

NOS: Měřítko mapy, orientace na mapě, dobrovolný DÚ – přinést turistickou mapu

NOP: Bezobratlí živočichové

PČ: Tvoření – “ VELIKONOČNÍ JARMARK“ , pomůcky – vyfouklé vajíčko ( děti které ještě nepřinesly) , dobrovolně – papírové plato 

Prosím rodiče o kontrolu pomůcek + přípravy na vyučování, některé děti často zapomínají  pomůcky, sešity, učebnice , úkoly.Děkuji. 

21.3. Recitační soutěž 

27.3. Třídní schůzka 

29.3. Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky). Celá částka  bude uhrazena z projektu              “ Abeceda peněz“

16.4. -Velikonoční jarmark 

9.5-10.5. Ředitelské volno 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 7: time, school subjects; práce s textem The Dragon Crown, komiksový příběh, část 7, souhrnné opakování a příprava na test; pátek 22. 3. TEST (Unit 7).

VV: 18. 3. Každý žák potřebuje tři kusy vyfouknutých skořápek

11.-15.3.2019

ČJ: MLUVNICE – Vzory podstatných jmen ( ženský rod) , SLOH- “ MĚSTO VE KTERÉM ŽIJI „, ČTENÍ- Pověsti 

M: ARITMETIKA – Početní operace s přirozenými čísly, GEOMETRIE-  Obvod, obsah čtverce a obdélníku + rýsování ( 11.3. kontrola pomůcek na geometrii)

NOS: Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany. Dobrovolný domácí úkol: přinést mapu, kompas

NOP: Ekosystémy a jejich složky ( 13.3. TEST – horniny, živočichové v zimě)

PČ : “ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“ , pomůcky: 3 ks vyfouklých vajíček 

INFORMACE : 

12.3. Návštěva školní knihovny ( 2 VH)

21.3. Recitační soutěž 

27.3. Třídní schůzka 

29.3. Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky). Celá částka  bude uhrazena z projektu              “ Abeceda peněz“

9.5-10.5. Ředitelské volno 

 

4. – 8. 3. 2019

ČJ: MLUVNCE  – vzory podstatných jmen, gramatika I/Y, SLOH – blahopřání, ČTENÍ-báseň, práce s encyklopedií ( dobrovolný úkol- přinést encyklopedii)

M: ARITMETIKA – početní operace do 1 000 000 ( červená učebnice matematiky-3.díl), GEOMETRIE – čtverec, obdélník ( rýsování), prosím o kontrolu pomůcek . Geometrie bude vždy v pátek ( modrá učebnice matematiky -2.díl). Pomůcky: ořezaná tužka č.3, pravítko s ryskou, funkční kružítko)

NOS: Česká státnost, státní symboly, státní svátky, památná místa naší vlasti. 

NOP: Živočichové v zimě

PČ: Velikonoční dekorace ( pomůcky: malý hliněný květináč, tempery)

Termín odevzádní čtenářských deníků ( březen) – 29.3.2019

 

AJ (Chit Chat 2, Unit 7  Space school)

 • nová slovní zásoba (Unit 7: time/čas – It´s six o´clock. It´s half past six.), učebnice, str. 34 – 35, prac. sešit, str. 34-35;
 • nová slovní zásoba Unit 7: školní předměty/school subjects – Art, Music, Maths, I.T., English, Science, History, Swimming, P.E., učebnice, str. 35, prac. sešit, str. 35.

25. 2. – 1. 3. 2019

ČJ: SL – Zážitky z prázdnin, ML – gramatika I/Y, vzory podstatných jmen, ČT- třídní kolo recitační soutěže
M: Opakování: Převody jednotek, matematické operace (písemné počítání pod sebou).
NOS: Opakování Marie Terezie, Josef II., Česká republika (naše vlast).
NOP: Pokračování „Horniny a nerosty“.


18. 2. – 22. 2. 2019

AJ (Chit Chat 2, Unit 6  A sunny day)

 • procvičování nové slovní zásoby (Unit 6: weather/počasí – It´s hot., It´s raining., It´s windy., It´s sunny., It´s cold., It´s snowing.), učebnice, str. 30 – 31, prac. sešit, str. 29-30;
 • středa 20. 2. TEST (slovíčka: počasí).

ČJ: Vzory podstatných jmen, diktát, vypravování „Jarní prázdniny“, básnička (příprava na školní kolo recitační soutěže)
M: Matematické operace do 1.000.000
NOS: Opakování, zkoušení, Období po roce 1620, Třicetiletá válka.
NOP: Opakování, zkoušení, fyzikální veličiny, úvod-nerosty.

Výlety:

únor: KC12 divadlo, březen: HOP aréna, květen: LASER GAME, červen: Divoká Šárka
(s paní kolegyní Ptáčkovou jsme ještě uvažovali o ŠVP, obdržíte do konce týdne lístek)

Prosíme, aby žáci donesli kapesníky (stačí úplně obyčejné papírové), jelikož kvůli velkému počtu dětí, které chodí do školy nachlazené, jsou momentálně nedostatkovým doplňkem třídy, děkujeme.

Do 18. 2. si žáci musí dát do pořádku pomůcky. (temperové barvy, lepidlo, funkční nůžky, kružítko, pravítko s ryskou) 

4. 2. – 8. 2. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen ROD MUŽSKÝ (2. část)., plán: „Moje jarní prázdniny“, doplňování I/Y spojení se vzory (test koncem týdne).
M: Jednotky objemu, opakování, převody jednotek (opakovací test).
NOS: České země po bitvě na Bílé hoře.
NOP: Mikroskopování, praktikum, plísně (ve spolupráci se VII. B).
PČ: Barvy duhy (mandaly).

28. 1. . 1. – 31. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD MUŽSKÝ (1. část), rýmování (podst. + příd. jm.), slohové cvičení „Kouzelná hůlka“.
M: Opakování kruh a kružnice (průměr, poloměr), čtverec, aritmetika (úvod).
NOS: Vláda Habsburků, opakování předchozího učiva.
NOP: Opakování předchozího učiva (písemně), teplota.

 

Platba kroužku SH – II. pololetí:

Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334

Děkuji, E. Tučková.

AJ (Chit Chat 2, Unit 5  On holiday)

 • opakování slovní zásoba (prázdninové aktivity – vyjádření volnočasových aktivit, které probíhají v dané chvílí, např. I´m skipping. – He´s / She´s skipping.
 • ÚTERÝ 29. 1. TEST (slovíčka – volnočasové aktivity: překlad do ČJ);
 • práce s textem The Dragon Crown, část 5, učebnice, str. 27;
 • souhrnné opakování a příprava na souhrnný test Unit 5.

21. 1. – 25. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD ŽENSKÝ (test na konci týdne), sloh (vypravování), ČJL: báseň – vlastní výběr.
M: Konstrukční úlohy (čtverec, obdelník).
NOS: Bitvy (husitské), Jiří z Poděbrad.
NOP: opakování (hmotnost), čas, teplota.
PČ: přinést noviny
14. 1. – 18. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD STŘEDNÍ (koncem týdne pětiminutovka), diktát *slovní spojení (ú/ů, ě/je, s/z, š/ž, ď/ť, h/ch…), čtení: básnička (dle výběru), příští týden přednes (bude klasifikován)
M: Čtverec, obdelník (konstrukce, zápis konstrukce, obvod)
NOS: Husitské války. (možné zkoušení ve čtvrtek)
NOP: Hmotnost.
PČ: Štítky, projekt KNIHA (barevné papíry, žáci mají ve škole.

AJ (Chit Chat 2, Unit 5  On holiday)

 • nová slovní zásoba (prázdninové aktivity – vyjádření volnočasových aktivit, které probíhají v dané chvílí, např. I´m skiing./I´m swimming.

7. 1. – 11. 1. 2019

ČJ: Opakování učiva, II. čtvrtletní práce (žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
M: Opakování učiva, II. čtvrtletní práce (8. 1., úterý, žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
NOS: Jan Hus, opakování učiva, pololetní test (10. 1., čtvrtek, žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
NOP: Opakování učiva, pololetní test (7. – 8. 1., žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.

pátek, 11. 1., PČ: pomůcky: plastelína

středa, 9. 1., třídní schůzky od 17:30 do 18 hodin.

Všichni žáci byli s termíny seznámeni v předchozím roce 2018, mnoho z nich využilo možnosti napsat si písemné práce a testy před Vánocemi. Pokud přijdou po absenci, písemnou práci nebo test píší v nejbližším dni, kdy mají tento předmět. 

 

AJ – Prague (malý projekt o Praze – popis hlavního města v angličtině).

ČJH Hodina v rozvrhu přesunuta na 5. v. h. ve čtvrtek.

17. 12. – 21. 12.

projekt ABECEDA PENĚZ (ČS), 19. 12. středa od 15 do 17:30, Sofijské náměstí ČESKÁ SPOŘITELNA

Malá besídka k Vánocům pro rodiče, 20. 12., od 17:00 do 17:30, třída IV. A
(pásmo dvou krátkých netradičně tradičních pohádek a koleda)

Pátek, 21. 12. den TU, konec 12:35.

10. 12. – 14. 12.

ČJ: Stupňování přídavných jmen (úterý, 11. 12. desetiminutovka), dramatizace, zvyky a obyčeje o Vánocích.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace), pětiminutovka (čtvrtek, 13. 12.).
NOS: Jan Hus
NOP: Pětiminutovka (středa, 12. 12.) roční období, světové strany
PČ: Výrobky na jarmark (ABECEDA PENĚZ)

 

12. a 17. 12. DOBROVOLNÉ vánoční dílny (v rámci projektu ABECEDA PENĚZ)
Od 14 hodin, přinést: čajovou svíčku, vatu nebo jiný materiál – měkkou látku na výplň polštářů, mušličky (dobrovolné).


10. 12. – 14. 12.

AJ (Chit Chat 2, Unit 4  My town)

 • procvičování slovní zásoby (místa ve městě), předložky opposite / next to, dopravní pokyny (Turn right/left. Go straight.)
 • čtvrtek 13. 12. TEST (místa ve městě)
 • práce s textem (Northbury, Edinburgh, Littleton).

 

Školní výlet – 5.12.2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dne– děti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačiny (oběd). Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. DĚKUJI.

3. 12. – 7. 12.

ČJ: Doplňování I/Y, dramatizace, Zimní pohádka.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace).
NOS: Karel IV. (test, Lucemburkové + Karel IV., čtvrtek 6. 12.)
NOP: Roční období.
PČ: Výrobky na jarmark v rámci projektu „ABECEDA peněz).

Prosím, přinést na čtvrtek (29. 11.) do PČ čirou lahev od vína bez etiket, děkuji. 

26. 11. – 30. 11.

ČJ: Diktát (středa 28. 11.), stupňování přídavných jmen, Dopis: „Vánoční přání“.
M: Opakování dělení se zbytkem, Porovnávání čísel větších než 10 000. (pátek 30. 11. desetiminutovka „dělení se zbytkem + zkouška“.
NOS: Lucemburkové, život ve středověku (29. 11. desetiminutovka, sv. Anežka + P. O. II.), DÚ téma: bitva na Moravském poli do 29. 11.
NOP: Neživá příroda, roční období.
PČ: Výrobky na jarkmark (projekt „Finanční gramotnost“ ČS).

Anglický jazyk:

 • Unit 3 – procvičování slovní zásoby (rady pro zdravý životní styl: Drink lots of water. – Don´t drink cola.), učebnice, str. 16;
 • komiksový příběh The Dragon Crown (část 3), učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování Unit 3 a příprava na test.

 

19. 11. – 23. 11.

ČJ: Gramatické jevy, básnička, dramatizace (živé obrazy), 23. 11. doplňování gramatických jevů (test)
M: Dělení se zbytkem. (pětiminutovka „dělení beze zbytku“, 22. 11.)
NOS: Lucemburkové na českém trůnu.
NOP: Zima v přírodě. (pětiminutovka „houby“, 21. 11.)
PČ: Lucerny (pomůcky: sklenička např. od jogurtu), výrobky v rámci projektu ČS finanční gramotnost. 

Na číslo účtu ZŠ Rakovského (266496066/0300) se SPECIFICKÝM symbolem 201826 + VARIABILNÍ symbol dítěte odesílat platbu 360.- Kč, poznámka: akce SKANZEN PŘEROV NAD LABEM.

Úhrada nutná do 19. 11. 2018!!!

Prosíme rodiče, aby NEPOSÍLALI nemocné děti do školy!
Děkuji.

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga) 

12. 11. – 16. 11.

ČJ: Opakování gramatických jevů (pátek 16. 11. doplňovací cvičení I/Y – test), „Podzimní večery“ (sloh), dramatizace. 
M: Dělení jednociferným číslem.
NOS: Král železný a zlatý (písemné opakování = pětiminutovka ve čtvrtek, 15. 11.)
NOP: Houby (ve středu, 14. 11. pětiminutovka JEHLIČNANY).
PČ: Krajina snů.


5. 11. – 9. 11.

ČJ: Opakování učiva (slovní druhy, druhy slov, pravopis I/Y vyjmenovaná slova, slova příbuzná), 1. čtvrtletní písemná práce 7. 11. ve středu
M: Násobení víceciferným číslem, opakování učiva (základy geometrie, převody jednotek, násobení jednociferným číslem), 1. čtvrtletní písemná práce 12. 11. pondělí
NOS: Kosmova kronika (opakování písemné 8. 11.)
NOP: Stavba těla rostlin

AJ: TEST (Unit 2: názvy místností, pojmenování nábytku, předložky místa – in, on, behind, under). UNIT 3: zdravotní problémy (I´ve got a stomach ache/a headache/a sore throat), zdravý životní styl).

PČ: „třídnická hodina“

TERMÍN třídních schůzek 14. 11., středa!

 

31. 10. – 2. 11.

ČJ: Opakování pravopisných jevů (y/i, vyjmenovaná slova, s/z)
M: Písemné násobení jednociferným číslem (opakování), písemné násobení 2cifr. číslem
NOS: Kosmova kronika, opakování pověstí (Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka)
NOP: Stromy OPAKOVÁNÍ, stavba těla rostlin
PČ: Paprsky slunce

 

22. 10. – 26. 10.

ČJ: Rýmovačky, básničky, čtení neznámého textu, gramatika „s“ x „z“, sloh: Charakteristika.
M: Písemné opakování (druhy trojúhelník), Procvičování písemného násobení (pětiminutovka 26. 10.). 
NOS: Slavníkovci, sv. Vojtěch. (pětiminutovka, čtvrtek 25. 10.)
NOP: Stromy (pětiminutovka), další druhy stromu.
PČ: Péče o rostliny.

15. 10. – 19. 10

ČJ: Opakování STAVBA SLOV (desetiminutovka 17. 10.), čtení, kontrola slohu „Vzpomínka“
M: Základy geometrie (desetiminutovka 15. 10.) viz. sešit, typy trojúhelníku
NOS: Opakování (poslední dva zápisy) viz. sešit (desetiminutovka 18. 10.), Úvod – Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila), pokračování Přemyslovci (Václav a Boleslav)
NOP: Stromy, vegetace
PČ: Kompozice (pláž), potřeby: drobné mušle, kamínky

 

Vážení rodiče,

prosím o úhradu pomůcek do anglického jazyka, děkuji.

VELKÁ POCHVALA celé třídě!!!!!
Z desetiminutovky v jazyce českém (5. 10. Druhy slov)
Hodnocení: 1(výborně) x 15 žáků, 2(chvalitebně) x 3 žáci.

Hezký víkend!

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel).

8. 10. – 12. 10.

ČJ: Stavba slov (předpona, kořen, přípona), čtení – „Pes ve škole“, sloh – „vzpomínky“
M: Převody jednotek ČASU (desetiminutovka, úterý, 9. října), geometrie – základní pojmy a nákresy (potřeby: trojúhelník s ryskou, ořezaná tužka č. 3), NUTNÉ opakovat násobilku!
NOS: Sámova říše + Velkomoravská říše (desetiminutovka, pondělí 8. října), První Přemyslovci
NOP: Druhy lesů, stromů
HV: Houslový klíč, C dur stupnice, zpěv lidových písní
PČ: „Moje písmeno“ (potřeby: přírodniny z lesa, dále například: provázek, sláma, malé knoflíky, zbytky látek, koření)

Dobrý den, vážení rodiče,

děti mají variabilní symboly zapsané na poslední straně v žákovské knížce.


1. 10. – 5. 10.

 

ČJ: Slova souznačná, mnohoznačná, jednoznačná (desetiminutovka v pátek 5. 10.), básnička – zkoušení ve středu (3. 10.) Čítanka, strana 10, „Angličané“ 3 sloky.
M: Převody jednotek času, geometrie – úvod
NOS: Pravěk, Slovanské kmeny – opakování
NOP: Opakování, nové učivo „Les (druhy lesů, stromů)“
PČ: Podzimní listy

 

24. 9 – 27. 9. 2018

ČJ: Opakování mluvnických kategorií u sloves, čtení, sloh – vypravování
M: Převody jednotek délky a hmotnosti, 27. 9. (čtvrtek) desetiminutovka
NOS: Shrnutí učiva za měsíc září
NOP: Shrnutí učiva za měsíc září
PČ: Spirála, potřebné věc: luštěniny, semínka

  17.9. – 21.9.2018               

ČJ Slovní druhy, určování mluvnických kategorii u sloves a podstatných jmen, příprava na kontrolní práci
M  Opakování učiva 3. ročníku (násobilka, dělení se zbytkem, počítání zpaměti, zaokrouhlování, slovní úlohy
NOS Staré pověsti české, učebnice str. 9…
NOP Podzimní příroda, opakování rozdělení přírody
Kontrolní práce ČJ 20. 9. (ČT)
Plavecký kurz do 20. 9. (ČT)

 

Rozpis plavání (17. – 20. 9.):
PO 8:00 – 9:45
ÚT 8:15  – 9:00
ST 10:30 – 12:00
ČT 10:30 – 12:00

10. 9. AKTUALITY:

 10.9 – 14.9.2017             

ČJ: Opakování 3. ročníku (podstatná jména: rod, číslo, pád/slovesa: osoba, číslo, čas/vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y)

M: Opakování 3. ročníku (početní úkony +, -, x, :, zaokrouhlování, porovnávání čísel, slovní úlohy) PROVĚRKA (Opakování učiva 3. ročníku) ve čtvrtek, 13. 9.

AJ: Opakování učiva 3. ročníku, seznámení se s učebnicí

NOS: Slovanské kmeny

NOP: Příroda, dělení přírody, jedinci a druhy

TV: Plavecký výcvik (denně)

HV: Lidové písně, rytmizace

! Středa, 12. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30 !

 


V pondělí a úterý (10., 11. 9.), začínáme kurzem plavání. Prosím, aby děti byly přítomny v šatně na 7:40.

Děkuji, hezký víkend.

Jakub Hrdý (třídní učitel)

Prověrka „Opakování 3. ročníku“: MATEMATIKA (13. 9.), ČESKÝ JAZYK (20. 9.)

Od 4. září opakujeme dané učivo. MATEMATIKA (sčítání, odčítání, násobení, dělení-číselné výrazy, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, slovní úlohy, porovnávání čísel). ČESKÝ JAZYK (vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y, podstatná jména (rod, číslo pád), slovesa (osoba, číslo, čas).

Doporučuji domácí přípravu, stačí 10 minut denně (jeden předmět).
Děti mají opakované učivo a konkrétní příklady na papírech, které si zakládají do desek nebo žákovské knížky.

Sešity by měly přijít příští týden.

S přáním hezkého zbytku týdne,

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

Vítáme VÁS v novém školním roce  🙂 

Vážení rodiče, milé děti,

zde jsou informace týkající se pomůcek pro školní rok 2018/2019.

Vybavený penál (obsah: kuličkové pero, tužky 1, 2, 3, guma/plastická guma, pastelky(základní barvy), kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, fixy, ořezávátko, velké lepidlo (tuhé), nůžky.

Pomůcky do VV a PČ:

kufřík (obsah: uhel (1 balení), voskovky, tuš, suché křídy, temperové barvy, vodové barvy, štětce 6-12 (kulaté i ploché), paleta, kalíšek plastový, lepidlo HERCULES, igelit na lavici (ubrus)

hygienické potřeby do třídy: mýdlo (s dávkovačem), papírové utěrky, papírové kapesníky (box)

Od 6. září začínáme chodit na PLAVÁNÍ!
nutná výbava: plavky, koupací čepice, igelitový pytlík (na mokré plavky), sprchový gel, ručník, lahev s pitnou vodou 

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.