INOVACE VE VÝUCE

V rámci konference DigiMAP  P12 prezentovala dnes v budově Microsoft naše škola inovativní formy výuky v přírodovědných předmětech. Předvedeny byly některé zajímavé pokusy pomocí výukových sad a senzorů Arduino a Pasco.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

OKRESNÍ KOLO

Dějepisné olympiády na téma “ To byla první republika aneb Československo v období 1918 – 1938″ proběhlo ve středu 17.1.2018. Blahopřejeme naší reprezentantce Ivaně Vostré z IX.A, která díky znalostem obsadila celkově čtvrté místo. Mgr. Alena Škopková

 

JAK PRACUJÍ ROSTLINY?

17. ledna 2018 proběhlo další badatelské odpoledne v rámci projektu Čerstvý vítr z hor, tentokrát na téma Jak fungují rostliny. Žáci, kteří mají zájem o přírodu a rádi objevují nové věci se mohli dozvědět něco o fotosyntéze a dýchání rostlin, o jejich výživě a rozmnožování. Jak se voda dostane od kořenů až k listům? To byla jedna z otázek, na kterou našli odpověď. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .

1.  Na pokusu s pórkem a obarvenou vodou viděli vzlínavost tekutiny a fungování cévních svazků v rostlině.

2. Pomocí měřičů Pasco vyzkoušeli vodivost různých materiálů.

3. Změřili množství oxidu uhličitého ve vzduchu.

4. Vyrobili příčný řez jehlicí borovice a prohlédli si ho zblízka pod mikroskopem.

5. Každý návštěvník si navíc zasadil vlastní rostlinku Kalanchoe, kterou si mohl odnést domů.  

 

Mgr. Nikol Soukupová

LYŽAŘSKÝ KURZ

Všem rodičům posíláme moc pozdravů z Jizerských hor. Sněhu je dost, výcvik tak probíhá ve sjezdovém a běžeckém lyžování podle plánu. Máme se dobře, výborně nám vaří a i počasí nám přeje..

Vaši lyžaři

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Jak pracují rostliny? 17.1.2018 od 15:00 místnost B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky ve středu 10.1.2018 od 17:30. Pozor!! Odpadá schůzka s ředitelem školy, která se běžně koná v 17:00 ve sborovně. Nepřítomní – P. Nedbal, K. Suková, E.Tučková, J. Pospíšil, J. Kratochvíl.

VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ

Dne 19. prosince se uskutečnilo vánoční zpívání našich žáků v Geriatrickém centru v Zárubova.  Klienti centra dostali po vystoupení drobné dárečky. Jednalo se o výtvarné produkty z naší tvůrčí dílny.  Fotografie z vystoupení jsou dostupné pod tímto odkazem   .

MODŘANSKÁ CHARTA

Naše škola se aktivně zapojila do projektu Modřanská charta zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Projektový den se na naší škole konal 9. listopadu a vzešla z něj prezentace. Ta byla následně obhájena žáky na závěrečné konferenci k projektu 6. prosince v prostorách ZŠ ANGEL.  Video z akce je dostupné pod tímto odkazem   .

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Třída      čas zahájení
PT           18:00
I.A          16:00
I.B          16:00
I.C          17:00
II.A         16:30
II.B         17:00
II.C         16:30
III.A       16:00
III.B        16:00
III.C        16:30
IV.A       16:30
IV.B       16:00
IV.C       17:00
V.A        17:00
V.B         16:00
VI.B       16:00