POTVRZUJEME ROTAČNÍ NÁVRAT 2. STUPNĚ

Od 3.5.2021 nastupují na prezenční výuku  třídy 2. stupně: VI.A, VI.B, VI.C, VII.A 

Od 10.5.2021 nastupují na prezenční výuku třídy 2. stupně: VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B

Informace MŠMT o provozu škol od 3.5.2021 zde.  Mimořádné opatření MZČR Č. j.: MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN zde.

AG TESTY PRO SŠ

Testování žáků pro potřeby přijímacích zkoušek na SŠ:

9. ročníky29.4. sraz u bočního vchodu od barevné brány – IX.A 9:00, IX.B 10:00.

Třídy V.BC –  29.4. na začátku vyučování, v případě žádosti 30.4. v 08:00 na recepci školy. 

Třídy VII.AB, V.A – 3.5. v 08:00 na recepci školy.