OFFICE ARENA 2019

S velkou radostí oznamujeme, že naše žákyně, Rozálie Vejšická VIII.B, skončila  na prvním místě v krajském  kole pro Prahu  v ICT soutěži Office Arena 2019. Celkový počet účastníků soutěže v Hlavním městě Praha byl 220 žáků. Soutěž pokračuje mezinárodním finálem Office Arena 2019 26. 4. 2019 v Praze v prostorách Microsoft. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy vítězce, ale i dalšímu soutěžícímu z naší školy Tomáši Martiškovi a panu učiteli Petru Polákovi.

PolyTechBus

Pod tímto názvem je skryto „létající pracoviště“ polytechnické výchovy. Jde o program mobilní  polytechnické výchovy, zaměřený především na mateřské školy a základní školy v okrajových částech Prahy. Naši žáci si vyzkoušeli elektrické stavebnice, řezání, broušení, modelování a výtvarné techniky.

BO – HRAJEME SI VENKU

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Hrajeme si venku. Středa 3. dubna od 15:00 v místnosti B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma. Mgr. Nikol Soukupová

OVOV 2019

Ve středu 27.3. 2019 se uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů ve Sportovní hale  Prahy 11. Vybraní žáci naší školy si vedli výborně a postoupili  do krajského kola soutěže jednotlivců, ale i  soutěže týmů. Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.                           Klára Suková

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 27.3.2019 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy proběhne v 17:00 hodin ve sborovně.

ŠPLH – PRVNÍ V PRAZE

26.února 2019 se žáci naší školy zúčastnili soutěže POPRASK Prahy 12 ve šplhu na ZŠ Angel. ZŠ Rakovského zastupovala dvě smíšená družstva – III. kategorie (6. a 7. třída) a IV. kategorie (8. a 9. třída). Družstvo starších se umístilo na 3. místě, družstvo mladších získalo krásné 1. místo, čímž žáci postoupili do celopražského kola.To se uskutečnilo 5. března 2019 tamtéž. Devčata po tyči nahoru doslova vyběhla a ani chlapci se nenechali zahanbit a na laně předvedli úctyhodné výkony, za něž bylo naše družstvo odměněno opět 1. místem. Všem reprezentantům náleží velké díky a gratulace!   Mgr. Lukáš Tauchman