ATLETICKÉ DOPOLEDNE

V úterý  25.6.2019 proběhlo atletické dopoledne pro žáky sportovních ročníků. Žáci 1. až 3. sportovního ročníku závodili v hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém. Žáci 6. až 8. sportovního ročníku ve skoku vysokém. Na závěr byl závod smíšených štafet určený pro všechny žáky. Za slunečného počasí se všichni sportovci snažili, dokonce si někteří vytvořili osobní rekordy.  Za krásné medaile a ceny děkujeme firmě TVM Tower.                  Mgr.Klára Suková

OSLAVA JÓGY VE ŠKOLE

V pátek 21. června 2019 jsme oslavili Mezinárodní den jógy. Oslavovali jsme, jako vždy, cvičením.Cvičili malí i velcí. Malí koukali, jak se mohou zdokonalit a velcí zase zavzpomínali na to, když byli oni těmi mladšími. Bylo to milé pro obě strany.Přišli se podívat i rodiče, což nás také potěšilo.Připomněli jsme si, mimo jiné, důležitou myšlenku indického mistra jógy – Paramhans Svámího Mahéšvaránandy: „Skutečná spokojenost přichází tím, že člověk myslí na druhé více než na sebe.“ Snad se nám alespoň trochu daří jeho slova naplňovat – snažíme se o to.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

19.6. se naše škola opět zapojila do oslav Olympijského dne. Cílem této akce je rozhýbat desítky až stovky žáků, užít si s dětmi radost z pohybu a šířit tak olympijské hodnoty a podstaty olympismu. Radost z pohybu, chování v rámci fair play, kamarádství, vzájemný respekt a překonávání sám sebe jsou hlavní (nejen) olympijské hodnoty, které je dobré ctít, naplňovat a ještě hezčí je předávat je dál a sdílet je.V   letošním ročníku se nám to opět podařilo.            Mgr. Klára Suková

ROBOTICKÝ DEN

Dobrovolníci z naší školy se o minulém víkendu podíleli na pořádání mezinárodní akce „Robotický den“  v Kongresovém centru na Vyšehradě. Video z akce z ČT24 najdete pod fotografií.  Mgr. Nikol Soukupová 

SBĚR

Ve dnech 18.-21. června se uskuteční tradiční sběr papíru, hliníku a víček.

VYŠEL ČERVNOVÝ RÁČEK

Šéfredaktorky Vladimíra Jarešová a Sára Drašnarová právě vydaly další číslo školního časopisu. Děkují všem redaktorům za včasné dodání příspěvků. Tištěnou podobu najdete ve vestibulu školy.

BO – ZÁVODY OZOBOTŮ

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální pomoci při ZŠ Rakovského v Praze 12 si vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Závody ozobotů. Termín akce: 5.6.2019 od 15:00 v místnosti B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma.    Mgr. Nikol Soukupová

RAKÁČEK 2019

Ve čtvrtek  30.5.2019 proběhl 2. ročník atletického trojboje medvěda Rakáčka. Závod byl určen pro žáky prvních a druhých tříd základních škol v Praze 12. Za slunečného počasí se všichni sportovci snažili, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. Za krásné ceny, odměny a ozvučení děkujeme firmě TVM Tower.                  Mgr.Klára Suková

 
 

U VODY BEZ OBAV

Tak se jmenuje kurz vodního záchranářství, který vedl zkušený instruktor pan Laštůvka pro naše žáky. Kurz probíhal v bazénu Policejní akademie ČR a náklady zaplatila MČ Praha 12. Žáci se během kurzu seznámili se správným chováním u vody a v její blízkosti a možnostmi při řešení náhle vzniklých krizových stavů. Naučili se provést záchranu a sebezáchranu ve vodě, dopomoc postiženým plavcům a záchranu tonoucích osobním zásahem a pomocí záchranných pomůcek.Všichni žáci byli během kurzu hodnoceni v disciplínách potřebných pro zvýšení bezpečnosti na vodě: hod kruhem, hod míčem, plavání prsa, kraul a znak.  Mgr. Klára Suková