Informace

             

   OBNOVENÍ PREZENČNÍHO PROVOZU ŠD OD 12. 4. 2021 

Provozní informace:

 • ranní ŠD z provozních důvodů nebude
 • odpolední provoz ŠD bude  pro žáky PT – III. tříd vždy v týdnu  prezenční výuky jednotlivých tříd do 17:00 hodin
 • liché týdny  (od 12. 4.) ŠD pro žáky PT, I. a II. tříd
 • sudé týdny  (od 19. 4.) ŠD pro žáky III. tříd
 • pro třídy v týdnu kdy jsou na distanční výuce není ŠD v provozu

Obecné pokyny:

 • žáci pro zachování homogenity třídy/skupiny se v ŠD neslučují
 • žáci mají po celou dobu pobytu v ŠD i venku zakryté horní cesty  dýchací (nos, ústa) rouškou
 • rozpis obědů oddělení a tříd v ŠD  bude vyvěšen u zvonků ve vchodu do školy vždy na aktuální týden provozu
 • MŠMT doporučuje, aby jednotlivá oddělení realizovala pobyt venku  po obědě do 15:00 hodin dle počasí a příznivých podmínek

Přejeme Vám všem pevné zdraví!

kolektiv vychovatelů ŠD

 

  ————————————————————————————————————–

PLATBA ZA ŠD – II. POLOLETÍ – žáci III. ročníků – 12. 2. 2021

 1. Ten, kdo platbu za I. pololetí uhradil, byl mu vrácen přeplatek za období uzavření škol a ŠD na účet.
 2. Ten, kdo vůbec neuhradil platbu  ŠD za I. pololetí, prosíme o zaslání platby v celkové výši 450,- kč za prezenční vzdělávání v ŠD (září, prosinec 2020).
 3. Platbu žáků III. ročníků za II. pololetí zatím neposílejte!

Děkujeme za spolupráci.

JM

 

 PLATBA ZA ŠD – II. POLOLETÍ – informace

Vážení rodiče, 

posílám informace k platbě za ŠD na II. pololetí:

PT, I. a II. ročníky:

Žáci PT, I. a II. ročníků  dne 1. 2. dostanou  informace o platbě nalepeny do svého notýsku.

Platbu za ŠD na II. pololetí proveďte do 26. 2. 2021.

 

III. ročníky:

Rodiče žáků III. ročníků zatím platbu za ŠD na II. pololetí neposílejte! Platba Vám bude stanovena po návratu žáků do školy na prezenční výuku. Informace o výši částky  žáci dostanou  nalepeny do notýsku. Přeplatek za I. pololetí z důvodu uzavření škol vládou Vám bude postupně během měsíce února vrácen na Váš účet. Platba za I. pololetí byla stanovena ve výši 450,- kč (září, prosinec – prezenční forma ŠD). Vráceno Vám bude 600,- kč.

JM

————————————————————————————————————————-

 Provoz ŠD od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je obnoven provoz ranní ŠD od 6:30 do  7:30 hodin příchody žáků.

Odpolední provoz je rozdělen do oddělení dle zachování homogenity ročníků.

Všechny třídy jsou v určeném oddělení do 17:00. Žáci se nespojují.

Rozpis zvonků na jednotlivá oddělení a časový harmonogram obědů bude na hlavním vchodu školy.

 

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ do 16.10. 2020 !!!

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (žáci II. a III. tříd mají VS, rodiče I. tříd VS obdrží na zahajovací schůzce 1. 9. od třídního učitele)

Částka: celkem na I. pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán +  třídu

Platby můžete posílat do 16. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci

 

Projektová odpoledne v ŠD 1 (pátky) – zrušeno na I. pololetí

Vážení rodiče,

projektová odpoledne pro ŠD 1 jsou zatím na I. pololetí zrušena.   

Uvidíme dle situace zda budou ve II. pololetí

S pozdravem

JM

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ do 16.10. 2020 !!!

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (žáci II. a III. tříd mají VS, rodiče I. tříd VS obdrží na zahajovací schůzce 1. 9. od třídního učitele)

Částka: celkem na I. pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán +  třídu

Platby můžete posílat do 16. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci

 

                                               AKCE  ŠD  V ZÁŘÍ

18. 9. (pátek)  –  „CESTOU ZEMÍ ČESKOU“ – AKCE JE ZRUŠENA!!!!!

Akce je pro všechny žáky ze ŠD zdarma. Žáka si můžete do 15:30 vyzvednout osobně venku v DDM Monet, nebo od 16:00 ve škole. Mít sportovní oblečení a obuv.

Místo: venku před DDM Monet Praha 12 

Odchod ze školy: v 13:30

Návrat do školy: v 16:00

Program: metro – nafukovací, tramvajový trenažér, letecký trenažér, divadlo, ukázka dravců, Kongo, horolezecká stěna, trenažéry veslařský klub a mnoho dalšího.

Spolupracující organizace: Dům národnostních menšin, META, Nová škola, Integrační centrum Praha

 

24. 9.  (čtvrtek) – „SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA HŘIŠTI RÁČEK“ – AKCE JE ZRUŠENA!!!

Akce je pro všechny žáky ze ŠD zdarma.

Organizuje společnost: Krašovská – Aktivity centrum Plzeň

Čas: 14:00 – 17:00 na hřišti Ráček (tam si žáka můžete vyzvednout)

Program: fotbalový trenažér, přes 50 trampolínek na cvičení s trenéry a lektory, hudba, jumping schow

Mít sportovní oblečení a obuv.

———————————————————————————————————————-

                                                                 Školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2020/21 .

Základní informace o provozu ŠD naleznete v sekci DRUŽINA – ke stažení.

Při vyzvedávání žáka pozorně sledujte u zvonků na ŠD – skleněné dveře, spojování oddělení od 15:00 hod., ať víte kam máte zvonit.

PROVOZ ŠD:

Ranní ŠD: 6:30 – 7:50 – žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:25 přímo do oddělení. Vychovatelé je pak odvádějí do tříd.

Odpolední provoz: Začátek je dle konce vyučování jednotlivých tříd.

Obecný provoz je od: 11:40 – 17:00 hod.

Doporučuji rodičům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD – vyzvedávání, předávání, co žák nesmí nosit do ŠD apod.   

ORGANIZACE ŠD:

1. 9. – od 8:45 – 17:00

Ranní ŠD je pro žáky II.a III.tříd normálně od 6:30 hod. pro žáky z PT a I.tříd ŠD je od 2. 9. Pokud přihlášený žák nepůjde do ŠD, předá písemně na lístečku informaci od zák.zástupce třídnímu učiteli, že odchází hned po vyučování.

od 2. 9. – provoz ŠD dle běžného režimu i pro žáky PT a I. tříd

Těší se na Vás kolektiv vychovatelů

ČIPY  ŽÁKŮ NA OBĚDY V ŠD (z roku 2019/20) 

Vážení rodiče,

čipy na obědy, které jsou některých žáků v ŠD se budou předávat začátkem školního roku třídním učitelům jednotlivých tříd pro použití na obědy  ve školním roce 2020/21.

———————————————————————————————————————–   

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ 

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (žáci II. a III. tříd mají VS, rodiče I. tříd VS obdrží na zahajovací schůzce 1. 9. od třídního učitele)

Částka: celkem na I. pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán +  třídu

Platby můžete posílat do 16. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.