Informace

 

————————————————————————————————————————-

INFORMACE K CELKOVÉMU UZAVŘENÍ PLATBY ZA II. POLOLETÍ ŠD DO 18. 6. 2021

Vážení rodiče,

uvádím Vám konečné částky za II. pololetí ŠD dle ročníků. Částky viz. níže (informace k platbě do 14.5.) byly vypočítány na dobu  střídání rotační x distanční výuky do konce šk.roku. 

Od 17.května došlo pouze k prezenční formě vzdělávání. Tím se Vám některým navýšila částka – viz.níže. Někteří z Vás tedy mají od žáků lísteček s tzv. doplatkem za ŠD.

Platbu prosíme uhradit do 18.6. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální. Vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu, číslo oddělení.

PT – (nemá rotační výuku), částka 800,- kč

I. a II. třídy, celková částka 700,-kč za týdny prezenční výuky

III. třídy, částka 450,- kč za týdny prezenční výuky

Pokud se již platbu (třeba i vyšší) uhradili, bude Vám přeplatek vrácen na účet.

Děkujeme Vám za spolupráci

S pozdravem

Jan Mareček

———————————————————————————————————————–

Od 17. 5. obnoven běžný provoz ranní i odpolední ŠD

Informace o spojování žáků pod 15.hodině + časy obědů jednotlivých oddělení budou vyvěšeny na skleněných dveřích u zvonků na ŠD.

———————————————————————————————————————–

ZÁPIS DO ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 pro žáky budoucích II. a III. tříd

Termín: 18. – 20. 5. 2021

Čas: od 14:00 do 17:00 hod.

Místo: před hlavním vchodem školy

Zápis bude proveden se zákonným zástupcem žáka.

Přihlášku a  pokyny k zápisu najdete na hlavní webové stránce školy.

————————————————————————————————————————-

INFORMACE K PLATBĚ ZA II. POLOLETÍ ŠD DO 14. 5. 2021 (únor – červen)

Platbu prosíme uhradit do 14. 5. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální. Vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu, číslo oddělení.

PT – (nemá rotační výuku), částka 800,- kč

I. a II. třídy, částka 550,- kč

III. třídy, částka 300,- kč

Pokud se již platbu (třeba i vyšší) uhradili, bude Vám přeplatek vrácen na účet.

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Jan Mareček

PLATBA ZA II. POLOLETÍ ŠD (únor – červen)

Vážení rodiče,

informace o výši částky za ŠD II. pololetí budou  dle jednotlivých ročníků zveřejněny do konce měsíce dubna 2021 na těchto stránkách. Výpočet úplaty se bude řídit podle počtu měsíců, týdnů prezenční výuky pro školy a ŠD od 1. 2. 2021.

S pozdravem

Jan Mareček

———————————————————————————————————————-

PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE PRO ŽÁKY III. A a III. C v ŠD

Termíny: 

III. C – 22. a 23. 4. od 13:30 do 16:00

III. A – 6. a 7. 5 od 13:30 do 16:00

Třídy budou samostatně z důvodu zachování homogenity. Žáci, kteří půjdou po projektu odcházet ze ŠD samostatně, prosím o lísteček.

Pak Vám sdělím ještě jeden poslední termín ke splnění všech lekcí. Bude to buď 20. 5, či 21. 5. dle možností lektorů.

S pozdravem

JM

————————————————————————————————————————-

OBNOVENÍ PREZENČNÍHO PROVOZU ŠD OD 12. 4. 2021 

Provozní informace:

 • ranní ŠD z provozních důvodů nebude
 • odpolední provoz ŠD bude  pro žáky PT – III. tříd vždy v týdnu  prezenční výuky jednotlivých tříd do 17:00 hodin
 • liché týdny  (od 12. 4.) ŠD pro žáky PT, I. a II. tříd
 • sudé týdny  (od 19. 4.) ŠD pro žáky PT, III. tříd
 • pro třídy v týdnu kdy jsou na distanční výuce není ŠD v provozu

Obecné pokyny:

 • žáci pro zachování homogenity třídy/skupiny se v ŠD neslučují
 • žáci mají po celou dobu pobytu v ŠD i venku zakryté horní cesty  dýchací (nos, ústa) rouškou
 • rozpis obědů oddělení a tříd v ŠD  bude vyvěšen u zvonků ve vchodu do školy vždy na aktuální týden provozu
 • MŠMT doporučuje, aby jednotlivá oddělení realizovala pobyt venku  po obědě do 15:00 hodin dle počasí a příznivých podmínek

Přejeme Vám všem pevné zdraví!

kolektiv vychovatelů ŠD

 

  ————————————————————————————————————–

PLATBA ZA ŠD – II. POLOLETÍ – žáci III. ročníků – 12. 2. 2021

 1. Ten, kdo platbu za I. pololetí uhradil, byl mu vrácen přeplatek za období uzavření škol a ŠD na účet.
 2. Ten, kdo vůbec neuhradil platbu  ŠD za I. pololetí, prosíme o zaslání platby v celkové výši 450,- kč za prezenční vzdělávání v ŠD (září, prosinec 2020).
 3. Platbu žáků III. ročníků za II. pololetí zatím neposílejte!

Děkujeme za spolupráci.

JM

 

 PLATBA ZA ŠD – II. POLOLETÍ – informace

Vážení rodiče, 

posílám informace k platbě za ŠD na II. pololetí:

PT, I. a II. ročníky:

Žáci PT, I. a II. ročníků  dne 1. 2. dostanou  informace o platbě nalepeny do svého notýsku.

Platbu za ŠD na II. pololetí proveďte do 26. 2. 2021.

 

III. ročníky:

Rodiče žáků III. ročníků zatím platbu za ŠD na II. pololetí neposílejte! Platba Vám bude stanovena po návratu žáků do školy na prezenční výuku. Informace o výši částky  žáci dostanou  nalepeny do notýsku. Přeplatek za I. pololetí z důvodu uzavření škol vládou Vám bude postupně během měsíce února vrácen na Váš účet. Platba za I. pololetí byla stanovena ve výši 450,- kč (září, prosinec – prezenční forma ŠD). Vráceno Vám bude 600,- kč.

JM

————————————————————————————————————————-

 Provoz ŠD od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je obnoven provoz ranní ŠD od 6:30 do  7:30 hodin příchody žáků.

Odpolední provoz je rozdělen do oddělení dle zachování homogenity ročníků.

Všechny třídy jsou v určeném oddělení do 17:00. Žáci se nespojují.

Rozpis zvonků na jednotlivá oddělení a časový harmonogram obědů bude na hlavním vchodu školy.

 

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ do 16.10. 2020 !!!

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (žáci II. a III. tříd mají VS, rodiče I. tříd VS obdrží na zahajovací schůzce 1. 9. od třídního učitele)

Částka: celkem na I. pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán +  třídu

Platby můžete posílat do 16. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci

 

Projektová odpoledne v ŠD 1 (pátky) – zrušeno na I. pololetí

Vážení rodiče,

projektová odpoledne pro ŠD 1 jsou zatím na I. pololetí zrušena.   

Uvidíme dle situace zda budou ve II. pololetí

S pozdravem

JM

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ do 16.10. 2020 !!!

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (žáci II. a III. tříd mají VS, rodiče I. tříd VS obdrží na zahajovací schůzce 1. 9. od třídního učitele)

Částka: celkem na I. pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán +  třídu

Platby můžete posílat do 16. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci

 

                                               AKCE  ŠD  V ZÁŘÍ

18. 9. (pátek)  –  „CESTOU ZEMÍ ČESKOU“ – AKCE JE ZRUŠENA!!!!!

Akce je pro všechny žáky ze ŠD zdarma. Žáka si můžete do 15:30 vyzvednout osobně venku v DDM Monet, nebo od 16:00 ve škole. Mít sportovní oblečení a obuv.

Místo: venku před DDM Monet Praha 12 

Odchod ze školy: v 13:30

Návrat do školy: v 16:00

Program: metro – nafukovací, tramvajový trenažér, letecký trenažér, divadlo, ukázka dravců, Kongo, horolezecká stěna, trenažéry veslařský klub a mnoho dalšího.

Spolupracující organizace: Dům národnostních menšin, META, Nová škola, Integrační centrum Praha

 

24. 9.  (čtvrtek) – „SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA HŘIŠTI RÁČEK“ – AKCE JE ZRUŠENA!!!

Akce je pro všechny žáky ze ŠD zdarma.

Organizuje společnost: Krašovská – Aktivity centrum Plzeň

Čas: 14:00 – 17:00 na hřišti Ráček (tam si žáka můžete vyzvednout)

Program: fotbalový trenažér, přes 50 trampolínek na cvičení s trenéry a lektory, hudba, jumping schow

Mít sportovní oblečení a obuv.

———————————————————————————————————————-

                                                                 Školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2020/21 .

Základní informace o provozu ŠD naleznete v sekci DRUŽINA – ke stažení.

Při vyzvedávání žáka pozorně sledujte u zvonků na ŠD – skleněné dveře, spojování oddělení od 15:00 hod., ať víte kam máte zvonit.

PROVOZ ŠD:

Ranní ŠD: 6:30 – 7:50 – žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:25 přímo do oddělení. Vychovatelé je pak odvádějí do tříd.

Odpolední provoz: Začátek je dle konce vyučování jednotlivých tříd.

Obecný provoz je od: 11:40 – 17:00 hod.

Doporučuji rodičům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD – vyzvedávání, předávání, co žák nesmí nosit do ŠD apod.   

ORGANIZACE ŠD:

1. 9. – od 8:45 – 17:00

Ranní ŠD je pro žáky II.a III.tříd normálně od 6:30 hod. pro žáky z PT a I.tříd ŠD je od 2. 9. Pokud přihlášený žák nepůjde do ŠD, předá písemně na lístečku informaci od zák.zástupce třídnímu učiteli, že odchází hned po vyučování.

od 2. 9. – provoz ŠD dle běžného režimu i pro žáky PT a I. tříd

Těší se na Vás kolektiv vychovatelů

ČIPY  ŽÁKŮ NA OBĚDY V ŠD (z roku 2019/20) 

Vážení rodiče,

čipy na obědy, které jsou některých žáků v ŠD se budou předávat začátkem školního roku třídním učitelům jednotlivých tříd pro použití na obědy  ve školním roce 2020/21.

———————————————————————————————————————–   

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ 

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (žáci II. a III. tříd mají VS, rodiče I. tříd VS obdrží na zahajovací schůzce 1. 9. od třídního učitele)

Částka: celkem na I. pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán +  třídu

Platby můžete posílat do 16. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.