Informace

Duben


             „Edukativní program v přírodě ve spolupráci s DDM určen žákům II.tříd ze ŠD“

                                                             11.4. (II.C) a 18.4. (II.A + II.B)

Obsah: turistické odpoledne v přírodě, hledání pokladu, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou, spolupráce a úkoly žáků ve skupinách. Vybíráme 20,- kč na odměny, vyhodnocení akce.

Čas: odchod ze školy ve 13:00, návrat do 15:30 hodin

11.4. ŠD 7 – II.C 

Akce je od 13:00 – 15:30 (návrat).  Vybíráme do 9.4.!

18.4. ŠD 2 + ŠD 5 (II.A + II.B)

Akce je od 13:00 – 15:30 (návrat).  Vybíráme do 16.4.!

 

                                              25.4.  14:00 – 15:00 – „Čarodějnické odpoledne“

Pro všechny žáky ze ŠD.

Obsah: přehled masek a kostýmů – módní přehlídka, hry, soutěže, stanoviště s úkoly

Kde?: na hřišti RAK, při nepříznivém počasí v tělocvičně školy

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – duben“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

4.4.  ŠD 4

11.4.  ŠD 5

18.4. ŠD 6

25.4. Nebude – společná akce „Čarodějnický rej“

 

 Březen


 

Akce dne 14.3. – „Lichožrouti – kino Modřany

Akce je určena pro všechny žáky navštěvující ŠD. Cena je 60,- Kč za žáka. Vybíráme do 12.3.!!!

Časový harmonogram:

13:30 (odchod ze školy) 

po 16:00 (návrat do školy)

 

Žáci, kteří nebudou na akci přihlášení zůstávají normálně dle provozu ve ŠD.

Od 13:15 – 17:00 budou v ŠD 6, tam zvoňte!!!

 

 

 21.3. – Třídní schůzky na třídách

 

Informace za ŠD sdělí vychovatelé, třídní učitelé dne 21.3. od 17:30 hodin.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – březen“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

 

7.3.  ŠD 2

14.3.  (akce Kino Modřany)

21.3. nebude TV

28.3. ŠD 3

 

 Únor


 

Akce dne 21.2. – „Umím pomáhat?“

(zdravotní výchova v rámci preventivních akcí pro ŠD ve spolupráci s VOŠZ a SZŠ)

Akce je určena pro žáky z PT – II.tříd, kteří navštěvují ŠD.

Časový harmonogram oddělení:

13:00 – 13:30 – ŠD 3

13:30 – 14:00 – ŠD 5

14:00 – 14:30 – ŠD 2

14:30 – 15:00 – ŠD 6

15:00 – 15:30 – ŠD 7

Akce bude probíhat v ŠD 8. V tento den bude ŠD 8 spojena s ŠD 6.

Žáci, kteří navštěvují ŠD 8, prosím zvoňte na ŠD 6 do 15:30. Od 15:30 budou zpět v ŠD 8 dle svého stabilního rozpisu.

Obsah programumaskování zranění, praktické učení – základy resuscitace, volání záchranné služby, přiložení obvazu na ránu….

 

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – únor“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

14.2. ŠD 7 + 8

21.2. (akce ŠD)

28.2. ŠD 1

 

 

Akce v ŠD – únor 2018

13.2. „Masopustní rej v ŠD“ od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy.

S sebou: vlastní kostým.

Odpoledne plné her, soutěží, vyhodnocení masek.

19.2. od 14:00 – 15:00 dřevěné divadlo v DDM Monet  Praha 12 pro žáky PT – III.tříd navštěvujících ŠD.  Pohádka: „Princ z knížky“. Návrat do školy kolem 15:30.  Vybíráme 50,- kč za žáka. Žáci PT a I.tříd mají již placeno z měsíce ledna.

21.2. „Umím pomáhat?“ – preventivní program ze zdravotní výchovy pro žáky I. + II.tříd

Čas: od 13:00 – 15:30 hodin

I.třídy ze ŠD: 13:00 – 14:30

II. třídy od 14:30 – 15:30

Program pro každou třídu je zhruba na 1/2 hodiny.

Obsah programu – maskování zranění, praktické učení – základy resuscitace, volání záchranné služby, přiložení obvazu na ránu…. 

Akce je ve spolupráci se studenty VOŠ Z a SZŠ Prahy 4.

 

Den otevřených dveří v ŠD 8 – AJ

Vážení rodiče,

dne 23.1. v čase od 13:30 – 16:00 máte možnost nahlédnout do naší výchovně vzdělávací práce v ŠD 8, která je rozšířena o anglickou konverzaci.

  1. Uvidíte jak žáci pracují, procvičují, opakují již naučené ze školní výuky – využití v běžných činnostech
  2. Jak se dá AJ zařadit do mimoškolní činnosti (do her, aktivit)
  3. Máte možnost konzultace s paní vychovatelkou ohledně aktivit, činností a her v oddělení

Těšíme se na Vás

 

LEDEN


 

Úplata za ŠD  II.pololetí – do 31.1.2018

Úplatu za nepovinné vzdělávání ve ŠD  prosíme uhradit do 31.1.2018 !!!

Pokud nebude úplata za ŠD uhrazena do 31.1.2018 – ŠD si vyhrazuje právo na vyloučení žáka ze ŠD – viz.Vnitřní řád ŠD.

Účet školy: 266496066/0300

Var.symbol: uvádějte ze ŽK

Spec.symbol: pro ŠD 1 – 7,  555,  částka:  1.000,-

Spec.symbol pro ŠD 8 (s anglickým zaměřením) 444, částka:  2.000,-

Vždy do poznámek při zadávání platby uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu, číslo ŠD.

Děkujeme za včasné vyřízení platby.

Vedoucí ŠD – Bc. Mareček Jan

 

 Akce ve ŠD – leden 2018

10.1. od 14:00 – 15:00 dřevěné divadlo v DDM Monet  Praha 12 pro žáky PT + I.tříd navštěvujících ŠD.  Pohádka: „Princ z knížky“. Návrat do školy kolem 15:30.  Vybíráme 50,- kč za žáka.

17.1. odpolední program na odděleních ŠD„V zemi sněhu a ledu“. Jde o projektové odpoledne, kdy si budeme povídat o Antarktidě, Arktidě, způsobu života na těchto kontinentech formou tvoření, kvízu, her, zpívání. Program bude probíhat do 15:00 na odděleních.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – leden“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

3.1. ŠD 3

10.1. ŠD 4

17.1. ŠD 5

24.1. ŠD 6

31.1. ŠD 7

 

PROSINEC


 

 Vánoční přání

Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků, hodně rozzářených tváří, klidu domova.

Do Nového roku 2018 hodně zdraví, lásky, optimismu.

To vše Vám ze srdce přeje kolektiv vychovatelů ŠD.

 

 

Akce ŠD – Prosinec 2017

4.12. „Mikulášské odpoledne v KC 12“ od 14:30 – 16:00hod. S sebou kostým čerta x anděla. Na akci se bude vybírat 60,-  kč od 22.11. do 28.11!!! Po domluvě s vychovateli možnost si žáka vyzvednout před KC v 16:00 hod.

13.12. „Adventní dílna s rodiči“ od 15:00 – 16:30. Rodiče mají možnost se podívat do oddělení ŠD, společně si vyrobit adventní dekoraci domů.  Chodit na akci  můžete průběžně v určeném čase do svého oddělení. Akce je zdarma.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD“

Rozpis oddělení  do konce roku 2017:

22.11. ŠD 6

29.11. ŠD 7

6.12. ŠD 8

13.12. ŠD 1

20.12. ŠD 2

Cvičení proběhne s p.Marečkem v tělocvičně školy.

S sebou: sportovní oblečení, obuv

 

Komentáře jsou uzavřeny.