Informace

                                   

KONTROLA PLATBY ZA ŠD – I. POLOLETÍ 

Vážení rodiče,

prosíme o kontrolu provedení platby za ŠD na I. pololetí. Někteří poslali jen 1.000,- kč.

Platba na I. pololetí je celkem 1.100,- kč. (+100,- kč je do fondu oddělení) – viz.informace k platbě níže. Pokud nebude platba provedena do 10. 10., žáci dostanou 1.upomínku nalepenou do notýsku. Platba měla být do konce září 2019!

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální

částka: celkem na I.pololetí: 1.100,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 100,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán + číslo třídy

Děkujeme za spolupráci

 

                               Solná jeskyně – plán

ŠD 2   – listopad, ŠD 3 – leden, ŠD 4 – březen, ŠD 5 – duben, ŠD 6 – květen, ŠD 7 – červen

 

                                      AKCE – ŘÍJEN

1., 3., 8., 10., 17., 22.10. – SOLNÁ JESKYNĚ PRO ŽÁKY ZE ŠD 1

  • více info – viz.notýsek

15. 10. (úterý) – KINO MODŘANY- film: „Willy a kouzelná planeta“

Cena: 60,- kč za žáka

Čas: odchod ve 13:20, návrat kolem 16:00 hod.

18. 10.  a 25. 10. (pátek) PROJEKTOVÝ DEN – I. LEKCE – PRO ŽÁKY ZE ŠD 1

Místo: ve škole (odborníci: paleontolog, astronom, filmová animátorka)

Čas: 13:30 – 15:30 hod.ve společenské místnosti

Více info na projektové dny ŠD 1 dostanou žáci do notýsků. Tyto projektové dny budou pátky, zdarma.

Akce je zdarma!

24. 10. (čtvrtek) PODZIMNÍ DÍLNY – AKCE S RODIČI

Čas: průběžně od 15:00 – 17:00 hod.

Tuto akci nemá ŠD 1 z provozních důvodů!

 

                   Psaní lístečků – odchody žáků ze ŠD

Vážení rodiče,

prosíme Vás, aby jste informace o odchodech žáků psali na lístečky, ne do notýsků.

Pokud by se notýsek ztratil, nemáme pak prokazatelný lísteček od Vás, že  žák mohl být propuštěn SÁM ze ŠD. Tyto lístečky se schovávají.

Uvádět: Datum + rok, jméno a příjmení žáka, přesný čas odchodu, event.s kým půjde, dodat větu: „Od této doby přebíráte za něj zodpovědnost“, podpis rodiče.

Děkujeme moc za spolupráci.

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ 

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (dostanete od třídního učitele na schůzkách dne 11. 9.)

částka: celkem na I.pololetí: 1.100,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 100,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán + číslo třídy

Platby můžete posílat od 12. 9. – 31.9.

Pokud nebude platba do 30. 9. uhrazena, žák může být vyloučen od 1.10. ze ŠD. 

Děkujeme za spolupráci

 

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2019/20 .

Základní informace o provozu ŠD naleznete v sekci DRUŽINA – ke stažení.

Při vyzvedávání pozorně sledujte u zvonků na ŠD – skleněné dveře, spojování oddělení od 15:00 hod., ať víte kam máte zvonit.

Provoz ŠD:

Ranní ŠD: 6:30 – 7:50 – žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:30. Vychovatelé je pak odvádějí do tříd.

Odpolední provoz: Začátek je dle konce vyučování jednotlivých tříd.

Obecný provoz je od: 11:40 – 17:00 hod.

Doporučuji rodičům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD – vyzvedávání, předávání, co žák nesmí nosit do ŠD apod.   

Platba na I. pololetí:

Prosíme, žádné platby za ŠD  NEPOSÍLEJTE!!!

Vše se dozvíte 11. 9. na Třídních schůzkách školy. 

Organizace ŠD:

2. 9. – od 8:45 – 17:00

od 8:20 – 8:55 – dodatečné zápisy žáků PT + I.tříd do ŠD – více info na třídní schůzce v I.třídách

Ranní ŠD je pro žáky II.a III.tříd normálně od 6:30 hod.

3. 9. – provoz ŠD dle běžného režimu

Těší se na Vás kolektiv vychovatelů

 

                                          AKCE – ZÁŘÍ

11. 9. (středa) – Modřanský veletrh (13:45 – 15:00)

Váš vychovatel Vám sdělí, zda se jeho oddělení zúčastní.

více viz.plakát u vchodu do školy

 

18. 9. (středa) – Den otevřených dveří v ŠD 5, 6, 7 (12:30 – 16:00)

Jde o oddělení, která navštěvují žáci PT + I.tříd. Máte možnost se přijít podívat, seznámit se s prostředím ŠD, vychovatelem.

 

25. 9. (středa) – Odpoledne s koloběžkou pro žáky III.tříd  ŠD 1, 7 (13:45 – 15:00)

Místo: dopravní hřiště u školy

S sebou: vlastní koloběžku, cyklistická přilba, sport.oblečení, obuv

                                            

             

Komentáře jsou uzavřeny.