Informace

ZÁPISY DO ŠD NA ŠK.ROK 2020/21

5. 6. – 12. 6. 2020

Informace k organizaci, přihláška, informace k ŠD budou na hlavní stránce školy od 5. 6. 2020.

————————————————————————————————————————

 3. června   – ČIPY  ŽÁKŮ NA OBĚDY V ŠD  

Vážení rodiče,

čipy na obědy, které jsou některých žáků v ŠD se budou předávat začátkem školního roku třídním učitelům jednotlivých tříd,  pro použití na obědy  ve školním roce 2020/21.

———————————————————————————————————————–

                   Psaní lístečků – odchody žáků ze ŠD

Vážení rodiče,

prosíme Vás, aby jste informace o odchodech žáků psali na lístečky, ne do notýsků.

Pokud by se notýsek ztratil, nemáme pak prokazatelný lísteček od Vás, že  žák mohl být propuštěn SÁM ze ŠD. Tyto lístečky se schovávají.

Uvádět: Datum + rok, jméno a příjmení žáka, přesný čas odchodu, event.s kým půjde, dodat větu: „Od této doby přebíráte za něj zodpovědnost“, podpis rodiče.

Děkujeme moc za spolupráci.

PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ 

účet: 266496066/0300

SS.: 555

VS: individuální (dostanete od třídního učitele na schůzkách v září 2020)

částka: celkem na I.pololetí: 1.050,-kč (1.000,- je platba za ŠD, 50,- kč je do fondu oddělení na nákup odměn, her, materiálů)

Zadávat do příkazu:

Jméno a příjmení  žáka (NE rodiče) + uvádějte číslo  oddělení ve kterém je žák zapsán + číslo třídy

Platby můžete posílat od 16. 9. – 30.9.

Pokud nebude platba do 30. 9. uhrazena, žák může být vyloučen od 1.10. ze ŠD. 

Děkujeme za spolupráci

 

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2020/21 .

Základní informace o provozu ŠD naleznete v sekci DRUŽINA – ke stažení.

Při vyzvedávání pozorně sledujte u zvonků na ŠD – skleněné dveře, spojování oddělení od 15:00 hod., ať víte kam máte zvonit.

Provoz ŠD:

Ranní ŠD: 6:30 – 7:50 – žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:25 přímo do oddělení. Vychovatelé je pak odvádějí do tříd.

Odpolední provoz: Začátek je dle konce vyučování jednotlivých tříd.

Obecný provoz je od: 11:40 – 17:00 hod.

Doporučuji rodičům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD – vyzvedávání, předávání, co žák nesmí nosit do ŠD apod.   

Platba na I. pololetí:

Prosíme, žádné platby za ŠD  NEPOSÍLEJTE!!!

Vše se dozvíte 11. 9. na Třídních schůzkách školy. 

Organizace ŠD:

2. 9. – od 8:45 – 17:00

od 8:20 – 8:55 – dodatečné zápisy žáků PT + I.tříd do ŠD – více info na třídní schůzce v I.třídách

Ranní ŠD je pro žáky II.a III.tříd normálně od 6:30 hod.

3. 9. – provoz ŠD dle běžného režimu

Těší se na Vás kolektiv vychovatelů

 

                                         

 

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.