Informace

                                                           

                                                                      PROSINEC 2018/19

5. 12. Mikuláš v ŠD – do 14:00 hod.

————————————————————————-

12. 12. Adventní dílny s rodiči v ŠD

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na adventní dílny, kdy máte možnost si společně s dětmi vyrobit sváteční dekoraci do svých domovů.

Čas: od 15:00 – 17:00

Organizace: ve všech  odděleních ŠD, ŠD 4 + ŠD 1 bude vyrábět v ŠD 4.

————————————————————————-

V lednu začne Solnou jeskyni navštěvovat ŠD 4 dle přihlášených žáků rodiči, kteří je přihlásili v září na třídních schůzkách. Přihlášení žáci dostanou informace nalepené do notýsku.

 Solná jeskyně pro žáky ze ŠD 4 (II. C)

Vážení rodiče,

od 8. 1. 2019  bude zahájen cyklus návštěv ozdravného pobytu v Solné jeskyni pro přihlášené žáky z

II. C  ze ŠD 4. Budou to vždy dny: úterý a čtvrtek

Termíny v lednu: 8. 1., 10.1., 15.1., 17.1.,  22. 1. nebude – Kino s ŠD, 24.1., 29. 1.

Odchod ze školy: v 13:30 hod.

Návrat: v 15:30 hod.

Cena: 300,- kč za 6 lekcí. Prosíme uhradit do 14. 12. p. vychovateli. Pokud bude nějakou lekci žák nemocen, částka za lekci mu bude vrácena.

S sebou: pohodlné tričko s dlouhým rukávem, náhradní ponožky

————————————————————————————————————————–

                                                                    LISTOPAD 2018/19

13. 11. KINO MODŘANY – „Příběh koček“

Odchod ze školy: v 13:30 h

Návrat do školy: kolem 16:00 h

Do kina půjdou přihlášení žáci. Vybíráme od 1. 11. do 12. 11. 60,- kč za žáka.

 

 Solná jeskyně pro žáky ze ŠD 1 + ŠD 7 + ŠD 2 (II. A + II. B. + III. C + III.A)

Vážení rodiče,

od 6. 11. bude zahájen cyklus návštěv ozdravného pobytu v Solné jeskyni pro přihlášené žáky z II. A + II. B + III. C + III.A.

Termíny v listopadu: 6.11., 8.11., 13.11. (nebude – kino ŠD) , 15.11., 20.11., 22.11., 27.11.

Odchod ze školy: v 13:30 hod.

Návrat: v 15:45 hod.

S sebou: pohodlné tričko s dlouhým rukávem, náhradní ponožky

 

——————————————————————————————————————–

                                                                     ŘÍJEN 2018/19

                 Solná jeskyně pro žáky ze ŠD 1 + ŠD 7 – přesun na LISTOPAD

Vážení rodiče,

zájemců se přihlásilo hodně, ale zaplatilo dohromady jen 6 žáků. Tato akce je tedy na říjen zrušena.

Náhradní termíny budou v listopadu, kdy se spojíme s dalším oddělením pro naplnění kapacity.

Termíny v listopadu: 6.11., 8.11., 13.11. (nebude – kino ŠD) , 15.11., 20.11., 22.11., 27.11.

Pokud by zájem na listopad již nebyl, napište to do notýsku. Peníze Vám budou vráceny.

Děkujeme

                                                   PLATBA ZA ŠD – I. POLOLETÍ DO 30. 9. 2018

Vážení rodiče, 

prosíme o kontrolu platby za I. pololetí ŠD. Platba měla být uhrazena do 30.9. na účet školy se SS: 555, VS: máte individuální (je nutné uvádět jméno a příjmení žáka, třídu, číslo ŠD!!!).

Částka je 1.100,- kč (1.000,- je platba za zájmové vzdělávání, 100,-kč na fond oddělení pro nákup dárků, cen, odměn….). Spousta rodičů poslalo jen 1.000,- kč místo 1.100,- kč. 

Prosíme tedy o uhrazení celé částky nejpozději do 5.10.! Pokud platba nedorazí do 5. 10. může být žák od dalšího dne vyloučen/odhlášen ze ŠD.

Děkujeme za kontrolu a provedení platby za ŠD.

JM

                   

                                                                               AKCE ŠD – ŘÍJEN

                                                     3.10. PODZIMNÍ DÍLNA S RODIČI V ŠD

Čas: 15:00 – 16:30

Určeno: všem žákům a jejich rodičům ze ŠD

Charakteristika: Akce je ve spolupráci s rodiči, probíhá na kmenových odděleních.

Jde o skupinovou výrobu podzimních skřítků ze špalků a přírodních materiálů. Výstava všech objektů bude v hlavním atriu školy.

 

2. 10. Zahájení ozdravných návštěv pro přihlášené žáky v SOLNÉ JESKYNI  (ŠD 1 + ŠD 7)

Více informací mají přihlášení žáci nalepeno v notýsku.

Prosíme o uhrazení za návštěvy svému vychovateli, ať se mohou žáci zúčastnit 1. návštěvy dne 2.10. od 13:30 – 15:30.

 

                                                               16. 10. GEOLOGIE NAŠÍ VLASTI

Určeno: zájemcům ze  ŠD z II. a III. tříd

Poplatek: 50,- kč za akci

Čas: I.blok: 13:00 – 14:00, II. blok: 14:00 – 15:00

Charakteristika: beseda s aktivním zapojením žákům, ukázkami, zapojením všech smyslů

———————————————————————————————————————-

 

Zájmové kroužky v rámci ŠD

Kroužky: 

 “ Výtvarný kroužek“ pro žáky z II. tříd – více informací pí. Pešáková

 „Přírodovědný kroužek“ (kapacita kroužku byla naplněna k 21. 9.).

Rozhodnutí pro přijetí žáka bylo  pořadí doručených přihlášek – více informací p. Kimla (ST 15 – 16 v ŠD 4).

Pokud bude v tento den v průběhu školního roku nějaká akce v rámci ŠD – kroužek se nebude                    konat.

Program:  „Hodina pohybu navíc“ ST 14 – 15 bude ŠD 1 s p. Marečkem navštěvovat                       tělocvičnu v  rámci  ŠD. Více informací bude upřesněno.

Všechny kroužky v rámci ŠD jsou zdarma.

 

Zahájení ozdravného pobytu v Solné jeskyni pro přihlášené žáky ze ŠD

 (III. A ze ŠD 7+ III. C ze ŠD 1)

 

Zahájení bude dne 2. 10. první návštěvou. Celkem bude 6 lekcí (úterky a čtvrtky).

Odchod ze ZŠ: ve 13:30 h, návrat do ZŠ: v 15:30 h. 

Termíny: 2. 10., 4. 10., 9. 10., 11. 10., 16. 10., 18. 10. (úterky a čtvrtky)

Cena za 1 návštěvu/ 1 žák: 50,- kč. Vybíráme celkem 300,- kč najednou.

Při nemoci žáka Vám bude částka za počet nesplněných návštěv vrácena.

Vybíráme do 27. 9. 2018

S sebou: čisté ponožky, pohodlné oblečení s dlouhým rukávem

S podrobnými informace o významu, účincích solné jeskyně byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách dne 12. 9. 2018.

Základní informace dostanou žáci do notýsku.

 

 

ZÁŘÍ 2018/19

KROUŽKY – „Souhlas zák.zástupce s předáním žáka ze ŠD vedoucímu kroužku „

Důležité sdělení rodičům!

Prosíme všechny rodiče, aby žáci, kteří budou chodit na  jakékoliv kroužky pořádané  v naší škole o vyplnění formuláře –  „Souhlas s předáním žáka ze ŠD na kroužek“. Poté vyplněný odevzdali vychovatelům.

Žáci pak budou pouštěni  s vedoucím kroužku pravidelně do doby než zák,.zástupce např.žáka dohlásí z kroužku. To musí provést písemně a předat vedoucímu ŠD.

Bez tohoto souhlasu nebudou vychovatelé žáky pouštět s vedoucími kroužků!!!

Formulář bude v dokumentech ŠD na webu. U žáků, které zatím víme kam budou chodit pošleme po něm tento formulář domů.

Děkujeme za spolupráci ohledně bezpečnosti při předávání žáků.

 

Akce  ŠD v září

24. 9. Dopravní bezpečnost s Policií

Akce je preventivním programem určena pro všechny žáky v ŠD.

Časový harmonogram akce:

13:00 – 14:00 – oddělení ŠD 3, 5, 6

14:00 – 15:00 – oddělení ŠD 2, 4

15:00 – 16:00 – oddělení ŠD 1, 7

Tato akce se bude uskutečňovat v ŠD 7.

 

25. 9. Kino Modřany

Vychovatelé na svých kmenových odděleních vybírají 60,-kč za žáka od 11. 9.

Film: Pat a Mat znovu v nesnázích

Odchod ze školy: 13:20 hod.

Návrat do školy: kolem 16:00 hod.

Žáci. kteří nebudou mít o tuto akci zájem normálně zůstávají v ŠD spojeni s jiným oddělením. V jakém oddělení budou se dozvíte na informační ceduli u zvonků do ŠD v ten den.

 

Vážení rodiče,

základní informace o organizaci a provozu ŠD naleznete v sekci DRUŽINA – Dokumenty ke stažení.

Třídy které jsou rozděleny do 2 oddělení mají v závorce počáteční písmena příjmení žáka. 

Všichni žáci jsou na svých kmenových odděleních do 15:00 hod. Po 15. hodině se oddělení spojují.

Rozpis spojovaných oddělení na celý školní rok najdete na skleněných dveřích u zvonků na ŠD. 

Tím se prosím řiďte, ať víte na jaké číslo ŠD máte zvonit.

Platba za ŠD:

Platba za 1. pololetí – účet: 266496066/0300

Částka: 1.000,-kč ( úhrada za zájmové vzdělávání v ŠD) + 100,- kč (do fondu oddělení na nákup cen, odměn, dárků za akce…..)  . Platba do fondu je na celý školní rok. Celkem tedy uhradit 1.100,- kč

SS: 555

VS: individuální (žáci I. tříd obdrží dne 3.9., ostatním žákům zůstává stejný VS z loňského roku)

Uvádějte: Jméno a příjmení žáka, třídu, event.číslo oddělení ŠD

Platba se hradí do 30.9. 2018.

 

Děkujeme a přejeme úspěšné zahájení školního roku.

S pozdravem vedoucí ŠD

 

Rozdělení tříd a vychovatelů do odděleních ŠD  ve školním roce 2018/19 

 

ŠD 1 – Mgr. et Bc. Jan Mareček (vedoucí ŠD)

  III. B (Pu – Z) + III. C (celá třída)

ŠD 2 – Libuše Steinbachová

  II. A + II. B (celé třídy)

ŠD 3 – Irena Doušová, Dis.

  I. A (A – Had) + I. D (A – Suk)

ŠD 4 – Petr Kimla 

 I. D (Š – Z – dívky) + II. C  (celá třída)

ŠD 5 – Lia Pešáková

 PT + I. B (celé třídy)

ŠD 6 – Vít Tichý

  I. A (Hl – Z – dívky) + I. C (celá třída)

ŠD 7 – Petr Kšána     

  III. A (celá třída) + III. B (A – Pe)

 

Komentáře jsou uzavřeny.