Informace

DIVADLO v ŠD – 22. 3. 2024

Název představení: „Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce“ (divadlo Kasperle) – velikonoční pohádka o zvycích a tradicích svátků

Datum: 22. 3. 2024 (pátek)

Časová dotace: od 13:30 do 15:00 hod. v ŠD 1

Cena za žáka: 70,- kč

Zájemci o divadlo donesou svým vychovatelům vyplněný lísteček v notýsku + 70,- kč.

JM

——————————————————————————————————————————–

SAFARI karneval v ŠD – 25. 1. 2024

Datum: 25. 1. 2024

Časová dotace: od 13:30 do 15:00 hod. v modré tělocvičně

Cena za žáka: 60,- kč

Popis: Žáci si v soutěžích vyzkoušejí své dovednosti, zatančí si při písničkách, zasoutěží s divokými zvířaty. Provázejí profesionální animátoři v maskách.

Zájemci o karneval donesou svým vychovatelům vyplněný lísteček v notýsku + 60,- kč.

JM

———————————————————————————————————————————

Platba za ŠD na 2.pololetí (únor – červen) šk.roku 2023/2024

Účet: 266496066/0300

SS: 555

Částka: 1.550,- kč

VS: individuální přidělen školou

Zadání k evidenci platby:

  1. Jméno a příjmení žáka
  2. Správný SS, VS
  3. Třída + číslo oddělení ŠD

Platbu za ŠD prosíme uhraďte do 31. 1. 2024

——————————————————————————————————————————-

DIVADLO v ŠD – 8. 12. 2023

Název představení: „Andělé ze zapomenuté skříňky“ (divadlo Kasperle) – vánoční pohádka

Datum: 8. 12. 2023 (pátek)

Časová dotace: od 13:30 do 15:00 hod. v ŠD 1

Cena za žáka: 70,- kč

Zájemci o divadlo donesou svým vychovatelům vyplněný lísteček v notýsku + 70,- kč.

JM

———————————————————————————————————————————

 

Platba za ŠD na 1.pololetí šk.roku 2023/2024

Účet: 266496066/0300

SS: 555

Částka: 1.550,- kč

VS: individuální přidělen školou

Zadání k evidenci platby:

  1. Jméno a příjmení žáka
  2. Správný SS, VS
  3. Třída, číslo oddělení ŠD

Platbu za ŠD prosíme uhraďte do 29. 9. 2023.

——————————————————————————————————————————-

 

Školní rok 2023/24 – základní informace

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2023/24.

Veškeré formuláře a tiskopisy naleznete na webu pod sekcí DRUŽINA.

OBECNÝ PROVOZ ŠD:

Ranní ŠD je od 6:30 hod. žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:25 přímo do oddělení. Ranní ŠD je na zvoncích pod číslem oddělení ŠD 6 . 

Odpolední provoz je od 11:40 do 17:00 hod. Začátek jednotlivých oddělení je dle konce vyučování  tříd.

Doporučuji zákonným zástupcům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD.

ORGANIZACE ŠD VE DNECH 4.9. a od 5. 9. 2023:

Od 4. 9. 2023 pro žáky II. a III. tříd normální provoz ŠD:

(ranní 6:30 – 7:25hod.příchod, odpolední provoz od 8:45 do 17:00 hod.).

Dne 4. 9. 2023 prosíme, aby žáci II. a III. tříd měli lísteček pro třídního učitele zda od 8:45 hod.po vyučování jde žák do ŠD, či domů.

Zákonný zástupce žáka 1. ročníku má možnost dát svého syna/dceru během třídní schůzky s rodiči do ŠD.

Od 5. 9. normální provoz ŠD pro všechny třídy, přihlášené žáky.

VYZVEDÁVÁNÍ  A ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD:

1.Zákonným zástupcem, sourozencem, či jinou pověřenou osobou:

Při vyzvedávání žáka pozorně sledujte u zvonků na ŠD  skleněné dveře, spojování oddělení od 16:00 hod., ať víte kde se Váš syn/dcera nachází, kam máte zvonit.

2. Samostatný odchod žáka:

Trvalý čas samostatného odchodu žáka je zapsaný v přihlášce do ŠD. Pokud ne,  musí žák donést lísteček od zákonného zástupce kde bude uvedeno – datum, jméno zákonného zástupce, přesný čas odchodu žáka ze ŠD + věta – Od této chvíle za něj přebírám odpovědnost, podpis zákonného zástupce. Možno využít ze sekce webu ŠD formulář k odchodu žáka ze ŠD.

POBYT VENKU:

Žáci se v době od 13:30 do 15:00 hod. nevyzvedávají ze ŠD. Doporučujeme mít ve skříňce náhradní pohodlné oblečení a obuv na venkovní aktivity.

ODPOLEDNÍ SVAČINA:

Probíhá vždy po návratu z pobytu venku od 15:00 hod. Každý žák má svoji svačinu a pití v řádně podepsaném boxu a lahvi z domova.

DO ŠD KAŽDÝ ŽÁK DONESE:

2 role kuchyňských papírových utěrek

1 balení papírových kapesníků

1x šňůrka na krk pro čip na obědy

DO ŠD ŽÁK NESMÍ NOSIT:

(šperky, mobil, peníze, nebezpečné věci, hračky z domova apod.)

PLATBA ZA ŠD 1. POLOLETÍ:

Informace o provedení platby budou zde zveřejněny v září 2023.

 

———————————————————————————————————————–   

 

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.