Informace

Den otevřených dveří v ŠD 8 – AJ

Vážení rodiče,

dne 23.1. v čase od 13:30 – 16:00 máte možnost nahlédnout do naší výchovně vzdělávací práce v ŠD 8, která je rozšířena o anglickou konverzaci.

  1. Uvidíte jak žáci pracují, procvičují, opakují již naučené ze školní výuky – využití v běžných činnostech
  2. Jak se dá AJ zařadit do mimoškolní činnosti (do her, aktivit)
  3. Máte možnost konzultace s paní vychovatelkou ohledně aktivit, činností a her v oddělení

Těšíme se na Vás

Úplata za ŠD  II.pololetí – do 31.1.2018

Úplatu za nepovinné vzdělávání ve ŠD  prosíme uhradit do 31.1.2018 !!!

Pokud nebude úplata za ŠD uhrazena do 31.1.2018 – ŠD si vyhrazuje právo na vyloučení žáka ze ŠD – viz.Vnitřní řád ŠD.

Účet školy: 266496066/0300

Var.symbol: uvádějte ze ŽK

Spec.symbol: pro ŠD 1 – 7,  555,  částka:  1.000,-

Spec.symbol pro ŠD 8 (s anglickým zaměřením) 444, částka:  2.000,-

Vždy do poznámek při zadávání platby uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu, číslo ŠD.

Děkujeme za včasné vyřízení platby.

Vedoucí ŠD – Bc. Mareček Jan

 

 Akce ve ŠD – leden 2018

10.1. od 14:00 – 15:00 dřevěné divadlo v DDM Monet  Praha 12 pro žáky PT + I.tříd navštěvujících ŠD.  Pohádka: „Princ z knížky“. Návrat do školy kolem 15:30.  Vybíráme 50,- kč za žáka.

17.1. odpolední program na odděleních ŠD„V zemi sněhu a ledu“. Jde o projektové odpoledne, kdy si budeme povídat o Antarktidě, Arktidě, způsobu života na těchto kontinentech formou tvoření, kvízu, her, zpívání. Program bude probíhat do 15:00 na odděleních.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – leden“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

3.1. ŠD 3

10.1. ŠD 4

17.1. ŠD 5

24.1. ŠD 6

31.1. ŠD 7

 

 Vánoční přání
Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků, hodně rozzářených tváří, klidu domova.

Do Nového roku 2018 hodně zdraví, lásky, optimismu.

To vše Vám ze srdce přeje kolektiv vychovatelů ŠD.

Akce ŠD – Prosinec 2017

4.12. „Mikulášské odpoledne v KC 12“ od 14:30 – 16:00hod. S sebou kostým čerta x anděla. Na akci se bude vybírat 60,-  kč od 22.11. do 28.11!!! Po domluvě s vychovateli možnost si žáka vyzvednout před KC v 16:00 hod.

13.12. „Adventní dílna s rodiči“ od 15:00 – 16:30. Rodiče mají možnost se podívat do oddělení ŠD, společně si vyrobit adventní dekoraci domů.  Chodit na akci  můžete průběžně v určeném čase do svého oddělení. Akce je zdarma.

 

                                                   „Hodina pohybu navíc ve ŠD“

Rozpis oddělení  do konce roku 2017:

22.11. ŠD 6

29.11. ŠD 7

6.12. ŠD 8

13.12. ŠD 1

20.12. ŠD 2

Cvičení proběhne s p.Marečkem v tělocvičně školy.

S sebou: sportovní oblečení, obuv

 

Komentáře jsou uzavřeny.