Informace

           PLATBA ZA ŠD NA 1. POLOLETÍ

                 (září – leden 2022)

Vážení rodiče, prosíme o hrazení platby za ŠD do 30. 9. 2021!

Pokud platba nebude uhrazena do 30. 9. 2021 může být Váš syn/dcera od 1. 10. vyloučen/a  ze ŠD!

Informace k platbě:

účet školy: 266496066/0300

SS: 555

VS: individuální

Částka: 1. 050,- kč

Vždy při zasílání platby uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD.

Děkujeme 

——————————————————————————————————————-

AKCE 17. 9.  JE ZRUŠENA!!!

17. 9. akce ŠD ve spolupráci s DDM Modřany –  „Putování starou zemí Českou“

Akce je zdarma pro všechna oddělení ŠD! Na akci není potřeba žáka přihlašovat!

Anotace: Děti si vyzkoušejí zapomenutá řemesla (písař, kovotepec, dráteník, provazník, staročeské hry, kolotoč apod.).

Časová dotace: Odjezdy ze školy busem do Viničního domku v Modřanech

Odjezd ŠD 5, 6, 7 – v 13:05 hod., návrat kolem 15:00 hod.

Odjezd ŠD 2, 3, 8 – v 13:20 hod., návrat kolem 15:00 hod.

Odjezd ŠD 1, 3 – v 13:45 hod., návrat kolem 15:15 hod. 

 

————————————————————————————————————————–

Školní rok 2021/22 – základní informace

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2021/22 .

Veškeré formuláře a tiskopisy naleznete na webu pod sekcí DRUŽINA.

OBECNÝ PROVOZ ŠD:

Ranní ŠD je od 6:30 hod. žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:25 přímo do oddělení. Ranní ŠD je na zvoncích pod číslem oddělení ŠD 6 . 

Odpolední provoz je od 11:40 do 17:00 hod. Začátek jednotlivých oddělení je dle konce vyučování  tříd.

Doporučuji zákonným zástupcům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD.

ORGANIZACE ŠD VE DNECH 1.9. a od 2. 9. 2021:

Od 1. 9. 2021 pro žáky II. a III. tříd normální provoz ŠD:

(ranní 6:30 – 7:25hod.příchod, odpolední provoz do 17:00 hod.).

Dne 1. 9. 2021 prosíme, aby žáci II. a III. tříd měli lísteček pro třídního učitele zda od 8:45 hod.po vyučování jde žák do ŠD, či domů.

Pro žáky PT a I. tříd (od 9:00 – 10:00 hod.) mají rodiče možnost nechat žáky v ŠD. V té době budou třídní schůzky pro rodiče PT a I. tříd. 

Od 2. 9. normální provoz ŠD pro všechny třídy, přihlášené žáky.

 

VYZVEDÁVÁNÍ  A ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD:

1.Zákonným zástupcem, sourozencem, či jinou pověřenou osobou:

Při vyzvedávání žáka pozorně sledujte u zvonků na ŠD  skleněné dveře, spojování oddělení od 15:00 hod., ať víte kde se Váš syn/dcera nachází, kam máte zvonit.

2. Samostatný odchod žáka:

Trvalý čas samostatného odchodu žáka je zapsaný v přihlášce do ŠD. Pokud ne,  musí žák donést lísteček od zákonného zástupce kde bude uvedeno – datum, jméno zákonného zástupce, přesný čas odchodu žáka ze ŠD + věta – Od této chvíle za něj přebírám odpovědnost, podpis zákonného zástupce. Možno využít ze sekce webu ŠD formulář k odchodu žáka ze ŠD.

 

POBYT VENKU:

Žáci se v době od 13:30 do 15:00 hod. nevyzvedávají ze ŠD. Doporučujeme mít ve skříňce náhradní pohodlné oblečení a obuv na venkovní aktivity.

 

ODPOLEDNÍ SVAČINA:

Probíhá vždy po návratu z pobytu venku od 15:00 hod. Každý žák má svoji svačinu a pití v řádně podepsaném boxu a lahvi z domova.

 

DO ŠD KAŽDÝ ŽÁK DONESE:

2 role kuchyňských papírových utěrek

1 balení papírových kapesníků

1x šňůrka na krk pro čip na obědy 

 

DO ŠD ŽÁK NESMÍ NOSIT:

 (šperky, mobil, peníze, nebezpečné věci, hračky z domova apod.)  

 

PLATBA ZA ŠD I. POLOLETÍ:

 Informace o provedení platby budou zde zveřejněny začátkem září 2021.

 

———————————————————————————————————————–   

 

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.