Informace

ČERVEN

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám všem za kolektiv vychovatelů ŠD popřál krásné léto plné her, humoru a zábavy. Ať je plné Slunce, výletů a dobrodružství.

S úctou k Vám 

Jan Mareček (vedoucí ŠD)

 

 

Informace k závěrečná akci se ŠD 

Cesta za pokladem – 25.6. 

Místo: hřiště RAK a  RÁČEK

Čas: od 13:00 – 17:00

Informace:

Žáci budou odcházet ve 13:00 na hřiště ,  nebudou mít sebou aktovky.

Rodiče si vyzvedávají žáky na hřištích, po té si je vezmou do školy, kde si ze své skříňky s rodiči vezmou aktovky, odcházejí domů.

Kdo má dříve odcházet sám ze ŠD, vychovatelé ho pustí  po skončení akce.

Žáky jste přihlásili s tím, že berete na vědomí, že akce je do 16:30.

Pokud by z nějakého  důvodu měl jít žák dříve prosíme o lísteček. Snažte se dodržet čas do skončení akce, ať mají žáci možnost zažít vítězství nad týmovou spoluprací, zúčastnit se předávání odměn. Zároveň tím bude tým slabší pro dobojování všech úkolů.

Děkujeme za spolupráci

 

4.6. ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

od 17:00 hodin proběhne zápis do ŠD pro budoucí žáky prvních tříd.

Zároveň každý z Vás obdrží  leták se základními informacemi o ŠD.

 

6.6. TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V každé třídě bude u třídních učitelů připraven formulář do kterého se zapíší zájemci o ŠD na poslední školní den 29.6.

V tento den je ŠD od 8:45- 17:00

Oběd: od 11:00

Je důležité se na tento ten )pokud máte zájem) zapsat + přibližný čas odchodu + kdo bude vyzvedávat žáka!!!

 

13.6. KINO MODŘANY

Akce je určena všem zájemcům.

Návrat do koly je v 16:00 hod. Vybíráme 60,-kč za žáka do 12.6.

 

25.6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – „Cesta za pokladem“

Akce je od 13:00 – 16:30 ve spolupráci s DDM Monet na hřišti RAK

Akce je určena žákům s rodiči (sportovní soutěže, plnění úkolů na stanovištích, doprovodný program).

Všichni jste srdečně zváni si s námi přijít hrát, sportovat a soutěžit.

 

 

KVĚTEN

             ZÁPISY DO ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Uskutečnění: 28.5. – 29.5.

Čas: 16:00 – 18:00 

K zápisům se dostaví zákonný zástupce žáka. Zápisy budou pro budoucí II. a III. třídy.

Pro žáky IV. tříd nebude ŠD vzhledem k nárůstu počtu žáků v I. třídách v příštím školním roce! 

Zákonní zástupci letošních žáků III.tříd nejdou k zápisu do ŠD.

Pokud se místa uvolní, bude probíhat zápis pro IV.třídy na základě kritérií přijímání žáků, viz. dokumenty – ŠVP ŠD na stránkách ŠD.

 

                                    V týdnu od 21.5. – 25.5.

Žáci ze ŠD 4 budou do 15:00 spojeni s ŠD 8.

V ŠD 7 bude zastupovat paní Kopečková, p. Kimla je na Škole v přírodě se III.A

23.5. akce ŠD – informace viz.níže

29. a 30.5. Zápisy do ŠD 16:00 – 18:00 – informace viz.níže

                                                   2.5.

   „Edukativní program v přírodě  je určen přihlášeným žákům III. a IV.tříd ze ŠD“

Obsah: turistické odpoledne v přírodě, hledání pokladu, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou, spolupráce a úkoly žáků ve skupinách. Vybíráme 20,- kč na odměny, vyhodnocení akce.

Čas: odchod ze školy ve 13:00, návrat do 15:30 hodin

 

                                                9.5.

  „Dílna s rodiči ke Dni rodin“

Čas: 15:00 – 16:30

Určeno všem žákům ze ŠD ve spolupráci s rodiči.

Program: tvořivé vyrábění na odděleních ŠD

Žáci z I.B budou mít program s třídní učitelkou a vychovatelkou od 15:00 – 16:30.

Žáci z II.B budou mít program v ŠD 2.

                                               23.5.

 „Preventivní program v Thomayerově nemocnici“

Pro zájemce z PT, I. a II.tříd je připraven bohatý preventivní program ve spolupráci s policií, zdravotníky, hasiči.

Čas: 13:00 – 15:00

Odchod ze školy: 12:20

Návrat do školy: 16:00

                                       28.5. a 29.5.

                    ZÁPISY DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

                      Pro žáky budoucích II. – IV. tříd bude probíhat zápis do ŠD  na příští školní rok

                                                   ve dnech 28.a 29.5. od 16:00 – 18:00 hodin.

                                        Podrobnější informace naleznete na  hlavních stránkách školy.

 

Duben


                                              ZÁPISY DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

                      Pro žáky budoucích II. – IV. tříd bude probíhat zápis do ŠD  na příští školní rok

                                                   ve dnech 28.a 29.5. od 16:00 – 18:00 hodin

                                  Podrobnější informace naleznete na hlavních stránkách školy.

 

                                           Informace o změně v týdnu 23.4. – 27.4. ŠD 2

Žáci, kteří neodjedou na týdenní pobyt z II.A + II.B  budou v tomto týdnu zařazeni do ŠD 5.

Řídí se tedy režimem tohoto oddělení.

 

         „Edukativní program v přírodě ve spolupráci s DDM určen žákům II.tříd ze ŠD“

                                                             11.4. (II.C) a 18.4. (II.A + II.B)

Obsah: turistické odpoledne v přírodě, hledání pokladu, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou, spolupráce a úkoly žáků ve skupinách. Vybíráme 20,- kč na odměny, vyhodnocení akce.

Čas: odchod ze školy ve 13:00, návrat do 15:30 hodin

11.4. ŠD 7 – II.C 

Akce je od 13:00 – 15:30 (návrat).  Vybíráme do 9.4.!

18.4. ŠD 2 + ŠD 5 (II.A + II.B)

Akce je od 13:00 – 15:30 (návrat).  Vybíráme do 16.4.!

 

                                              25.4.  14:00 – 15:00 – „Čarodějnické odpoledne“

Pro všechny žáky ze ŠD.

Obsah: přehled masek a kostýmů – módní přehlídka, hry, soutěže, stanoviště s úkoly

Kde?: na hřišti RAK, při nepříznivém počasí v tělocvičně školy

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – duben“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

4.4.  ŠD 4

11.4.  ŠD 5

18.4. ŠD 6

25.4. Nebude – společná akce „Čarodějnický rej“

 

 Březen


 

Akce dne 14.3. – „Lichožrouti – kino Modřany

Akce je určena pro všechny žáky navštěvující ŠD. Cena je 60,- Kč za žáka. Vybíráme do 12.3.!!!

Časový harmonogram:

13:30 (odchod ze školy) 

po 16:00 (návrat do školy)

 

Žáci, kteří nebudou na akci přihlášení zůstávají normálně dle provozu ve ŠD.

Od 13:15 – 17:00 budou v ŠD 6, tam zvoňte!!!

 

 

 21.3. – Třídní schůzky na třídách

 

Informace za ŠD sdělí vychovatelé, třídní učitelé dne 21.3. od 17:30 hodin.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – březen“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

 

7.3.  ŠD 2

14.3.  (akce Kino Modřany)

21.3. nebude TV

28.3. ŠD 3

 

 Únor


 

Akce dne 21.2. – „Umím pomáhat?“

(zdravotní výchova v rámci preventivních akcí pro ŠD ve spolupráci s VOŠZ a SZŠ)

Akce je určena pro žáky z PT – II.tříd, kteří navštěvují ŠD.

Časový harmonogram oddělení:

13:00 – 13:30 – ŠD 3

13:30 – 14:00 – ŠD 5

14:00 – 14:30 – ŠD 2

14:30 – 15:00 – ŠD 6

15:00 – 15:30 – ŠD 7

Akce bude probíhat v ŠD 8. V tento den bude ŠD 8 spojena s ŠD 6.

Žáci, kteří navštěvují ŠD 8, prosím zvoňte na ŠD 6 do 15:30. Od 15:30 budou zpět v ŠD 8 dle svého stabilního rozpisu.

Obsah programumaskování zranění, praktické učení – základy resuscitace, volání záchranné služby, přiložení obvazu na ránu….

 

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – únor“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

14.2. ŠD 7 + 8

21.2. (akce ŠD)

28.2. ŠD 1

 

 

Akce v ŠD – únor 2018

13.2. „Masopustní rej v ŠD“ od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy.

S sebou: vlastní kostým.

Odpoledne plné her, soutěží, vyhodnocení masek.

19.2. od 14:00 – 15:00 dřevěné divadlo v DDM Monet  Praha 12 pro žáky PT – III.tříd navštěvujících ŠD.  Pohádka: „Princ z knížky“. Návrat do školy kolem 15:30.  Vybíráme 50,- kč za žáka. Žáci PT a I.tříd mají již placeno z měsíce ledna.

21.2. „Umím pomáhat?“ – preventivní program ze zdravotní výchovy pro žáky I. + II.tříd

Čas: od 13:00 – 15:30 hodin

I.třídy ze ŠD: 13:00 – 14:30

II. třídy od 14:30 – 15:30

Program pro každou třídu je zhruba na 1/2 hodiny.

Obsah programu – maskování zranění, praktické učení – základy resuscitace, volání záchranné služby, přiložení obvazu na ránu…. 

Akce je ve spolupráci se studenty VOŠ Z a SZŠ Prahy 4.

 

Den otevřených dveří v ŠD 8 – AJ

Vážení rodiče,

dne 23.1. v čase od 13:30 – 16:00 máte možnost nahlédnout do naší výchovně vzdělávací práce v ŠD 8, která je rozšířena o anglickou konverzaci.

  1. Uvidíte jak žáci pracují, procvičují, opakují již naučené ze školní výuky – využití v běžných činnostech
  2. Jak se dá AJ zařadit do mimoškolní činnosti (do her, aktivit)
  3. Máte možnost konzultace s paní vychovatelkou ohledně aktivit, činností a her v oddělení

Těšíme se na Vás

 

LEDEN


 

Úplata za ŠD  II.pololetí – do 31.1.2018

Úplatu za nepovinné vzdělávání ve ŠD  prosíme uhradit do 31.1.2018 !!!

Pokud nebude úplata za ŠD uhrazena do 31.1.2018 – ŠD si vyhrazuje právo na vyloučení žáka ze ŠD – viz.Vnitřní řád ŠD.

Účet školy: 266496066/0300

Var.symbol: uvádějte ze ŽK

Spec.symbol: pro ŠD 1 – 7,  555,  částka:  1.000,-

Spec.symbol pro ŠD 8 (s anglickým zaměřením) 444, částka:  2.000,-

Vždy do poznámek při zadávání platby uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu, číslo ŠD.

Děkujeme za včasné vyřízení platby.

Vedoucí ŠD – Bc. Mareček Jan

 

 Akce ve ŠD – leden 2018

10.1. od 14:00 – 15:00 dřevěné divadlo v DDM Monet  Praha 12 pro žáky PT + I.tříd navštěvujících ŠD.  Pohádka: „Princ z knížky“. Návrat do školy kolem 15:30.  Vybíráme 50,- kč za žáka.

17.1. odpolední program na odděleních ŠD„V zemi sněhu a ledu“. Jde o projektové odpoledne, kdy si budeme povídat o Antarktidě, Arktidě, způsobu života na těchto kontinentech formou tvoření, kvízu, her, zpívání. Program bude probíhat do 15:00 na odděleních.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD – rozpis termínů a oddělení – leden“

Cvičení probíhá vždy ve středu od 14:00 – 15:00 v tělocvičně školy pod vedením p.Marečka.

S sebou: sportovní obuv, oblečení, pití

3.1. ŠD 3

10.1. ŠD 4

17.1. ŠD 5

24.1. ŠD 6

31.1. ŠD 7

 

PROSINEC


 

 Vánoční přání

Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků, hodně rozzářených tváří, klidu domova.

Do Nového roku 2018 hodně zdraví, lásky, optimismu.

To vše Vám ze srdce přeje kolektiv vychovatelů ŠD.

 

 

Akce ŠD – Prosinec 2017

4.12. „Mikulášské odpoledne v KC 12“ od 14:30 – 16:00hod. S sebou kostým čerta x anděla. Na akci se bude vybírat 60,-  kč od 22.11. do 28.11!!! Po domluvě s vychovateli možnost si žáka vyzvednout před KC v 16:00 hod.

13.12. „Adventní dílna s rodiči“ od 15:00 – 16:30. Rodiče mají možnost se podívat do oddělení ŠD, společně si vyrobit adventní dekoraci domů.  Chodit na akci  můžete průběžně v určeném čase do svého oddělení. Akce je zdarma.

 

„Hodina pohybu navíc ve ŠD“

Rozpis oddělení  do konce roku 2017:

22.11. ŠD 6

29.11. ŠD 7

6.12. ŠD 8

13.12. ŠD 1

20.12. ŠD 2

Cvičení proběhne s p.Marečkem v tělocvičně školy.

S sebou: sportovní oblečení, obuv

 

Komentáře jsou uzavřeny.