Informace

Zápis do ŠD  žáků budoucích II. a III. tříd ve školním roce 2023/24

 

Datum: 29.5. – 30. 5. 2023

Čas: od 14:00 do 17:00 hod. před hlavním vchodem školy

Bližší informace budou zveřejněny na webu školy od 15. 5. 2023 (včetně přihlášky ke stažení).

K zápisu je nutná osobní účast zákonného zástupce.

—————————————————————————————————————————

18. 4. DIVADLO v ŠD

Datum: 18.4. 2023

Pohádka: „O Smolíčkovi“

Místo: v ŠD 1

Čas: od 14:00 do 15:00 h.

Určeno: všem přihlášeným žákům ze ŠD

Cena: 60,- kč za žáka, vybírají vychovatelé do 17. 4. 2023

—————————————————————————————————————————

7. 3.  Artistic magic show, aneb společenské chování

Datum: 7. 3. 2023

Charakteristika: Zábavná forma etiky pozdravu, pohyb, tanec, kouzla, žonglování. Program probíhá při mluveném slovu, při ukázkách zručností kouzel, kde se rozvíjí fantazie žáka, tak i při hudebním doprovodu.

V ŠD 1 od  14:00 do 15:00 h.

Určeno: všem  žákům ze ŠD

Cena: zdarma

—————————————————————————————————————————————

Platba za ŠD na 2. pololetí 

Platba za ŠD ve 2.pololetí musí být zaslána do 31.1.2023!

Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, ne rodiče, třídu, číslo oddělení! Jinak se špatně zaslaná platba dohledává komu patří.

číslo účtu: 266496066/0300

SS: 555

částka: 1.550,- kč

VS: individuální

Platba musí být zaslána do 31.1.2023 na účet školy!

————————————————————————————————————————————-

6. 12. KINO v Modřanech

Datum: 6. 12. 2022

Pohádka: „O čertovi a jiné vánoční pohádky“ (animovaná pohádka)

Odchod ze školy: ve 13:20 h.

Návrat: v 15:45 h. do ŠD

Určeno: všem přihlášeným žákům ze ŠD

Cena: 70,- kč za žáka, vychovatelé vybírají do 5. 12. 2022

————————————————————————————————————————-

2. 11. DIVADLO v ŠD

Datum: 2. 11. 2022

Pohádka: „O Sněhurce“

Místo: v ŠD 1

Čas: od 14:00 do 15:00 h.

Určeno: všem přihlášeným žákům v ŠD

Cena: 60,- kč za žáka, vybírají vychovatelé do 1. 11. 2022

—————————————————————————————————————————

 

 Platba za ŠD na 1. pololetí 

Platba za ŠD je jednorázová na období září – leden. Na 2. pololetí se platba zasílá v lednu 2023.

Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, ne rodiče, třídu, číslo oddělení! Jinak se špatně zaslaná platba dohledává komu patří.

číslo účtu: 266496066/0300

SS: 555

částka: 1.550,- kč

VS: individuální přidělen školou, třídním učitelem u žáků I. tříd. Žáci II. a III. tříd mají VS stejný z loňského školního roku.

Platba musí být zaslána do 30. září 2022 na účet školy!

———————————————————————————————————————-

 

Školní rok 2022/23 – základní informace

Vážení rodiče,

vítáme Vás ve školním roce 2022/23 .

Veškeré formuláře a tiskopisy naleznete na webu pod sekcí DRUŽINA.

OBECNÝ PROVOZ ŠD:

Ranní ŠD je od 6:30 hod. žáci musí přijít do ranní ŠD nejdéle do 7:25 přímo do oddělení. Ranní ŠD je na zvoncích pod číslem oddělení ŠD 6 . 

Odpolední provoz je od 11:40 do 17:00 hod. Začátek jednotlivých oddělení je dle konce vyučování  tříd.

Doporučuji zákonným zástupcům si přečíst na webu Vnitřní řád ŠD.

ORGANIZACE ŠD VE DNECH 1.9. a od 2. 9. 2022:

Od 1. 9. 2021 pro žáky II. a III. tříd normální provoz ŠD:

(ranní 6:30 – 7:25hod.příchod, odpolední provoz do 17:00 hod.).

Dne 1. 9. 2021 prosíme, aby žáci II. a III. tříd měli lísteček pro třídního učitele zda od 8:45 hod.po vyučování jde žák do ŠD, či domů.

Zákonný zástupce žáka 1. ročníku má možnost dát svého syna/dceru během třídní schůzky s rodiči do ŠD.

Od 2. 9. normální provoz ŠD pro všechny třídy, přihlášené žáky.

VYZVEDÁVÁNÍ  A ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD:

1.Zákonným zástupcem, sourozencem, či jinou pověřenou osobou:

Při vyzvedávání žáka pozorně sledujte u zvonků na ŠD  skleněné dveře, spojování oddělení od 15:00 hod., ať víte kde se Váš syn/dcera nachází, kam máte zvonit.

2. Samostatný odchod žáka:

Trvalý čas samostatného odchodu žáka je zapsaný v přihlášce do ŠD. Pokud ne,  musí žák donést lísteček od zákonného zástupce kde bude uvedeno – datum, jméno zákonného zástupce, přesný čas odchodu žáka ze ŠD + věta – Od této chvíle za něj přebírám odpovědnost, podpis zákonného zástupce. Možno využít ze sekce webu ŠD formulář k odchodu žáka ze ŠD.

POBYT VENKU:

Žáci se v době od 13:30 do 15:00 hod. nevyzvedávají ze ŠD. Doporučujeme mít ve skříňce náhradní pohodlné oblečení a obuv na venkovní aktivity.

ODPOLEDNÍ SVAČINA:

Probíhá vždy po návratu z pobytu venku od 15:00 hod. Každý žák má svoji svačinu a pití v řádně podepsaném boxu a lahvi z domova.

DO ŠD KAŽDÝ ŽÁK DONESE:

2 role kuchyňských papírových utěrek

1 balení papírových kapesníků

1x šňůrka na krk pro čip na obědy

DO ŠD ŽÁK NESMÍ NOSIT:

(šperky, mobil, peníze, nebezpečné věci, hračky z domova apod.)

PLATBA ZA ŠD I. POLOLETÍ:

Informace o provedení platby budou zde zveřejněny začátkem září 2022.

 

———————————————————————————————————————–   

 

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.