TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 31.05.2022 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně. Pozor na termín, je to v úterý.

ZBRASLAVICE – SPORTOVNÍ VÝJEZD

V letošním roce se žáci VI.C, VII.B, VIII.B a IX.B zúčastnili společně sportovního výjezdu. Ve Zbraslavicích měly jednotlivé třídy na programu cyklistický kurz, vodácký kurz a kurzy se sportovním zaměřením. Počasí nám přálo a sportovní výjezd si všichni moc užili. Fotografie zde.

PRVNÍ MÍSTO

Výběr žáků z V.C a IV.C, pod vedením Petra Kšány, obsadil první místo ve vybíjené v soutěži „Poprask“.       Blahopřejeme.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ – PODÍL NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V roce 2021 se  Základní škola Rakovského v Praze 12 aktivně zapojila do sběru starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci. Celkem bylo za tento rok od nás svezeno elektro o hmotnosti 600 kg. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Certifikát zde.

INFORMATICKÉ MYŠLENÍ 06 – 6. TŘÍDY //CODE.NODE PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA

V 6.tých  třídách si pilotně zkoušíme programovat multifunkcí kostku od společnosti PASCO. V rámci projektové výuky se žáci pokoušejí vytvořit jednoduché programy. Používají při tom grafické ikony.  Ve vyšších ročnících je možné práci žákům ztížit použitím různých profesionálních programovacích jazyků. Fotografie zde