III.C Mgr. Eva Rostočilová

Mgr. Eva Rostočilová

eva.simkova@zsrakovskeho.czTÝDENNÍ PLÁNY 22.1. – 26.1.
ČJ-vyjmenovaná slova M, opakování podstatných jmen
M-jednotky délky, hmotnosti, objemu, zaokrouhlování
SKN-Člověk (kostra, svaly, smysly, vnitřní ústrojí)
AJ-Body rap (slovíčka, zopakování celé lekce a následný test)
V pondělí 15.1. od 9:00 divadlo. Žáci si normálně vezmou čj,m,aj,hv. Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁNY 15.1. – 19.1.
ČJ – procvičování čísla, rodu a pádů u podstatných, začátek vyjmenovaných slov po M
M-opakování jednotky délky, hmotnosti, přidány jednotky objemu, opakování sčítání a odčítání 0-1000
SKN-Člověk (kostra, části těla, smysly)
AJ-The body rap (slovíčka, poslech, popis vlastního těla I´ve got… Have you got?)
TÝDENNÍ PLÁNY 8.1.-12.1.
ČJ-opakování na písemnou práci, opakování vyjmenovaných slov, Podstatná jména (str. 56-62)
M-Pamětné sčítání 0-1000, jednotky délky a hmotnosti
SKN-Člověk (části těla, kostra, smysly), zkoušení předchozích témat
AJ-The body rap (slovíčka, vety, poslech)
10.1. se do 17:30 konaní třídní schůzky. (Prosím podepište v ŽK, děkuji.) Eva Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁNY 3.1. – 5.1. 2018
ČJ-opakování vyjmenovaných slov, Podstatná jména (rod, číslo, pád, vlastní jména)
-opakování na písemnou práci
M-Pamětné sčítání 0-1000, jednotky délky
-opakování na písemnou práci
SKN-Člověk (stavba těla, kostra, svaly…)
-opakování na písemnou práci
AJ-nová lekce The body rap (slovíčka, věty I´ve got, You´ve got…)
21.12. Chtěla bych popřát všem žákům a celým jejich rodinám krásné vánoční svátky a v Novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Hezké prázdniny Eva Rostočilová
20.12. Na ČT přinést pouze ČJ, SKN. V pátek si žáci vezmou pouze pití a svačinu. Výuka končí v pátek v 11:30, prosím o podepsání ŽK s touto informací. Děkuji Rostočilová
17.12. Ve čtvrtek 21.12. sraz s žáky v 15:15 v šatně. Žáky, kteří budou ještě v družině, si vyzvednu v družině. Ostatní prosím, aby čekali v šatně. S žáky pak půjdeme připravit třídy, vše ještě doladit. 🙂 Žáci ve čtvrtek přinesou drobné občerstvení nebo pití. Bude to občerstvení pro Vás, rodiče, na odpoledne a zbytek na páteční dopoledne pro žáky.:-) Žáci si vylosovali, komu koupí nebo vyrobí drobný dárek v hodnotě max. do 70Kč. Děkuji a ve čtvrtek se na Vás s žáky těšíme Eva Rostočilová
12.12. Ve čtvrtek 14.12.jdeme na koncert do lhoteckého kostela, prosím, aby žáci přinesli legitku nebo 2 lístky. (kdo může klidně již ve středu) Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 11.12. – 15.12.
ČJ -opakování vyjmenovaných slov
-slovní druhy (ohebné, neohebné) a určování
M -porovnávání čísel
-opakování sčítání a odčítání pod sebe, zaokrouhlování
SKN -příroda (podmínky života, znaky života)
-horniny a nerosty, půda
-vlastnosti látek
AJ -Family photos (dokončení lekce a zopakování lekce na test 18.12.)
-culture Christmas

TÝDENNÍ PLÁNY 4.12.-8.12.
ČJ-vyjmenovaná slova, slovní druhy
M-zaokrouhlování, přirozená čísla v oboru do tisíce
AJ-Family photos (slovíčka), Who´s this? It´s my … . How many …?
SKN-Příroda (podmínky života, znaky života)

Týdenní plány 27.11.-1.12
Český jazyk – vyjmenovaná slova po B a L (uč. str. 36-54)
Matematika – opakování sčítání a odčítání pod sebe
-zaokrouhlování na desítky (uč. str. 54-56)
SKN – Věci a činnosti kolem nás
AJ – Funny faces dokončení lekce a testík
– úvod do nové lekce


 

Komentáře jsou uzavřeny.