III.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 29. 9. – 2. 10. 2020

Hezký den všem 🙂

I tento týden budeme plavat, počasí se nám výrazně zkazilo, proto prosím rodiče, aby dětem k plavání přibalili ještě čepice na ven, i klukům, abychom se vyhnuli podzimním rymičkám 🙂 stejně jako prosím o mikiny s kapucí. Nedávejte prosím dětem žádné peníze do automatů.

V úterý jedeme podle klasického rozvrhu.

Středu se učíme první dvě hodiny (ČJ a M)

Čtvrtek se učíme první dvě hodiny (ČJ a AJ)

V pátek sraz před školou opět do 7:30

V pátek děti dostaly nové pracovní sešity, prosím obalit. Minutovky, početník a vyjmenovaná slova  přinést zpět do školy. Dětem je dám opět, až je budeme potřebovat, aby se nám do té doby někam nezatoulali, budeme je mít ve škole. Ostatní nosit dle rozvrhu.

Prosím přinést 25kč v hotovosti za pracovní sešit Minutovky.

ČESKÝ JAZYK:

 • Rozšiřování slovní zásoby, četba článků z čítanky, porozumění psanému textu.
 • Vyhledávání nezvyklých slov, určování jejich významu, práce s PS Čtení s porozuměním
 • Slova nadřazená a podřazená

MATEMETIKA:

 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Odčítání a sčítání pod sebou
 • Procvičování malé násobilky
 • Slovní úlohy

ANGLICKÝ JAKYK:

 • The TV show
 • Předměty ve školní třídě – opakování slovní zásoby a její rozšíření
 • Nácvik psaného projevu

SKN:

Krajina kolem nás – jaká krajina nás obklopuje v místě našeho bydliště? Rozdíl mezi tím, když jsme doma ve městě a o víkendu na chatě či výletě v přírodě.

 

Týdenní plán 21. 9. – 25. 9. 2020

V pondělí máme s dětmi sraz již v 7.30 před školou, následně odjíždíme školou zajištěným autobusem na plavání. Vrátíme se na poslední dvě hodiny. Rozvrh si upravíme, budeme mít tedy ČJ a M.

S sebou budou mít děti batůžek s plaváním, aktovku s učením si nechají ve školní skřínce.

V úterý proběhne výuka podle rozvrhu. Tento den neplaveme.

Ve středu budeme mít první dvě hodiny (ČJ a M), pak pojedeme na plavání, plánovaný návrat je ve 12. 40 hod.

Ve čtvrtek budeme mít první dvě hodiny (ČJ a AJ), následně opět odjedeme na plavání a vrátíme se na oběd.

V pátek plaveme zase ráno, tj. sejdeme se již v 7.30 před školou. Po návratu z plavání budeme mít dvě vyučovací hodiny (AJ a SKN)

Prosím rodiče, kteří ještě nedodali písemný souhlas s plaváním, aby mi poslali potvrzení mailem, jak bylo uvedeno v hromadném mailu zaslaném tento týden.

Děti, které budou ve škole, ale nebudou se moci účastnit plaveckého výcviku, např. budou po nemoci, pojedou s námi. Doporučuji, aby si s sebou vzali např. knihu či sešit na kreslení na ukrácení dlouhé chvíle při čekání na spolužáky.

Pokud by někdo přišel do školy pozdě a naše třída byla již pryč (pondělí a pátek), stráví příslušnou část výuky v paralelní třídě III.B.

Dále prosím rodiče, kteří ještě neprovedli platby škole, aby tak učinili.

Děkuji za spolupráci.

 

Martina Novotná


 

Týdenní plán 14. 9. – 18. 9. 2020

21.9. ZAHAJUJE NAŠE TŘÍDA POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK. V PONDĚLÍ MÁME SRAZ V 7:30 PŘED ŠKOLOU (Viz. zaslaný infomail)

ČESKÝ JAZYK 

 • Celkové opakování druhého ročníku
 • Slovesa, podstatná jména, spojky – vyhledávání v textu, určování významu.
 • Spodoba znělosti – zaměření na odůvodňování.
 • Čtení nahlas, porozumění přečtenému, orientace v textu.

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku
 • Násobení, dělení – opakování malé násobilky
 • Opakování geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Seznámení s učebnicí a postavičkami, které nás budou po celou dobu provázet.
 • Nácvik úvodní písně – zaměření na porozumění mluvenému slovu
 • Do you like? Opakování oblíbené barvy, jídla, zvířete…
 • Základní osobní informace – jméno, oblíbené jídlo, barva, zvíře

SVĚT KOLEM NÁS

 • Domov- místo, kde žiji
 • Hlavní město Praha, její památky a významná místa
 • Čím se liší město a vesnice? Kde se nám líbí víc a proč?

OSTATNÍ

 • Vzhledem k situaci nebudou tento rok probíhat třídní schůzky tak, jak jsme zvyklí. Kdybyste cokoli potřebovali, vyskytl se nějaký problém nebo cokoli jiného, ozvěte se prosím mailem a vše vyřešíme individuálně.
 • Ve středu 16.9. probíhá Olympijský běh, děti ten den tělocvik mají i podle klasického rozvrhu, takže úbor budou mít tak jako tak. Startujeme v 10 hod. Držte nám palce 🙂
 • Prosím o úhradu částky ve výši 61 kč na sešity, ideálně co nejdříve, abychom mohli již psát.
 • Všem rodičům, kteří již poslali kapesníky, utěrky a mýdlo velmi děkuji 🙂
 •  
 • 21.9. ZAHAJUJE NAŠE TŘÍDA POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK. V PONDĚLÍ MÁME SRAZ V 7:30 PŘED ŠKOLOU (Viz. zaslaný infomail)

 

Týdenní plán 7. 9. – 11. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Celkové opakování druhého ročníku – souhlásky, samohlásky, hláska/písmeno-slabika-slovo-věta-souvětí, druhy vět.

ú/ů, i/y

upevňování psaní psacím písmem, 

čtení nahlas, porozumění přečtenému, orientace v textu.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Násobení, dělení – opakování malé násobilky

Slovní úlohy, závorky

ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování druhého ročníku – barvy, číslovky, části těla

Základní osobní informace – jméno, oblíbené jídlo, barva, zvíře

SVĚT KOLEM NÁS

Domov- místo, kde žiji

naše obec- obec, části, čtvrti, adresa, významná místa

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.9. – 4.9. 2020

Vítám všechny v novém školním roce, u kterého si budeme držet palce, aby byl co možná nejnormálnější 🙂

Naše třída zůstává ta, kterou jsme měli loňský rok, takže děti bez problémů trefí 🙂 V úterý budeme mít jen pozvolný začátek, děti se ještě nemusí přezouvat, nosit si s sebou žádné věci, stačí psací potřeby a poznámkový blok. Jen poprosím, aby měly roušku. Ve snaze toho, aby byla výuka zachována co nejdéle v klasické podobě, budeme prvních čtrnáct dní nosit ve společných prostorách školy roušky.

Ve středu prosím přinést učebnice ze druhé třídy, budeme je vybírat a pravděpodobně ve čtvrtek si rozdáme nové, abychom se na to mohli vrhnout 🙂 vše si zopakujeme a podle toho případně upřesním plán na následující dny pro děti, které by chyběly. Pevně ale věřím, že se sejdeme v plné sestavě 🙂

To nejdůležitější na závěr- NIKDO NEZAPOMENE DOBROU NÁLADU, KTEROU SI BUDEME HLÍDAT CELÝ ROK, PROTOŽE S ÚSMĚVEM JDE VŠE SNÁZ 🙂

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.