III.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 11. 1. – 15. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK:

 • podstatná jména -rod, životnost, číslo str. 56-59
 • učebnice str. 56 cv. 4 -písemně do sešitu, prosím vypsat všechna podstatná jména, u mužského rodu zapsat i životnost/neživotnost
 • str. 57 cv. 2, cv. 3 – napsat jako diktát, nezapomeňte prosím na předchozí odůvodnění, párovým souhláskám věnujte větší pozornost, děti je umí, odůvodnění zvládnou, ale při psaní je toho na ně již moc a dost často jim pak utečou
 • procvičujte i přepis – str. 20 cv.5 – v rámci podstatných jmen se budeme bavit i o vlastních jménech
 • naučit vyjmenovaná slova po M
 • str. 70 cv. 5
 • PS Vyjmenovaná slova str 17
 • Čtení s porozuměním – str. 46-47 – pokračujeme ve zvířátkách 🙂  

MATEMATIKA:

 • opakování sčítání a odčítání přes desítku a pod sebe
 • sčítání a odčítání zpaměti
 • procvičuje násobilku, hlavně dělení – zopakujte si i samotné násobky, když se ptám např. na násobky 8, leze to z vás jako z chlupaté deky 🙂 A když se jsem po schodech nahoru, musí se i dolů… (násobky pozpátku)
 • zopakujte si zaokrouhlování na desítky
 • čekají nás stovky – písemně do sešitu žlutá učebnice str. 16 cv. 41 a 45, str. 17 cv. 48 a 52
 • nesmíme  zapomínat slovní úlohy- str. 16 cv. 46 písemně, str. 17 cv 49, 50 a 51 stačí ústně

 SKN:

 • zase si ho propojíme s matematikou a uděláme jednotky objemu -str. 23

ANGLIČTINA:

 • The body rap -části lidského těla
 • have got x haven´t got, have got x has got
 • angličtinu si uděláme spolu v rámci distanční výuky 🙂

 

Týdenní plán 4. 1. – 8. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK:

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L – popros nějakou zodpovědnou osobu 🙂 (klidně to může být starší sourozenec), aby ti nadiktoval 10 slovních spojení nebo 4 věty z již dělaných cvičení. Jak se říká, opakování matka moudrosti a například dvojice odbít x odbýt bude dělat problémy asi ještě dlouho 🙂 ( např. cv. učebnice str. 52 cv. 4, str. 53 cv. 6)
 • stejně tak si zopakujte párové souhlásky (učebnice str. 22-28) – v rámci distanční výuky si zopakujeme i spolu, hlavní je, abychom nezapomněli, jak se odůvodňuje
 • také si zopakujeme podstatná jména – co je podstatné jméno? Rod a životnost – str. 55- 58 (také zopakujeme spolu)
 • jako novou látku si dáme vyjmenovaná slova po M – učebnice str. 67 – projdeme si je v úterý
 • pracovní sešit Vyjmenovaná slova str. 14 a 15 – cv. 3 ze strany 15 přepiš do sešitu. Pozor, je to básnička, dodržuj proto řádky. Až ji opíšeš, podtrhni barevnými pastelkami rýmy na koncích řádků. (každý rým jinou barvou)  Kdo bude chtít jedničku, tak se ji naučí zpaměti 🙂
 • učebnice str. 70 cv. 5 – doplnit a opsat, klidně si cv. rozdělte na dva dny, když se vám bude zdát dlouhé
 • ZOO zahrady jsou zavřené, tak si o zvířátkách aspoň přečteme – PS Čtení s porozuměním str. 48-49, aspoň se při čtení trošku zahřejeme.

MATEMATIKA:

 • opakování sčítání a odčítání přes desítku a pod sebe. Popros někoho, aby ti dal každý den 10 příkladů a sčítání a odčítání
 • stejně tak procvičuje násobilku, hlavně dělení – 10 příkladů zpaměti
 • zopakujte si zaokrouhlování na desítky
 • tohle všechno si procvičíme i v rámci distanční výuky ve středu
 • na distanční výuku si vezměte k ruce pravítko, budeme si povídat o měření dělky
 • bude nás čekat zaokrouhlování tříciferných čísel, tak se na to připravíme 🙂 žlutá učebnice str. 5, cv. 7 a 11 písemně, ostatní stačí ústně
 • porovnávání čísel str. 7 cv. 3 do sešitu, aby to nebylo tak jednoduché 🙂 druhý sloupeček zaokrouhlete na desítky
 • hlavně nesmíme zapomenout na slovní úlohy – str. 7 cv. 4 a 5 do sešitu
 • Když byly ty Vánoce, uděláme si i str. 9 🙂

ANGLIČTINA:

 • do sešitu nakresli příšeru. Pojmenuj ji ( He/ she name is….)
 • popiš ho (He/she has got two heads, five legs….) 
 • čím víc vět vymyslíš, tím líp, ale zkus aspoň 5.

SKN:

 • tento týden si tak trochu propojíme SKN s matematikou a podíváme se na měření hmotnosti (str. 21)
 • zopakujeme si lidské smysly – str. 31
 • SKN si uděláme spolu v rámci distanční výuky, myslím, že i bez něj toho budou mít rodiče nebo prarodiče až nad hlavu 🙂

OSTATNÍ:

 • nezlobit rodiče a poctivě se učit 🙂

 

 

Týdenní plán 14. 12. – 18. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK:

 • podstatná jména – jejich určování, rod, životnost a číslo
 • slovní druhy – slovesa
 • procvičování vyjmenovaných slov po „B“ a „L“
 • vyhledávání slov odvozených od slov vyjmenovaných, vysvětlení významu
 • sloh- vyprávění o Vánocích
 • četba nahlas, rozbor přečteného, reprodukce, mluvení v celých větách
 • zopakování velkých psacích písmen, přepis texu

MATEMATIKA:

 • sčítání a odčítání pod sebe
 • násobení a dělení 1-10 zpaměti 
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování na desítky
 • porovnávání čísel
 • opakování geometrie – průsečík, rovnoběžky, různoběžky

SKN:

 • podmínky k životu-voda, země, vzduch
 • České Vánoce – tradice a zvyky 
 • Vánoce ve světě

ANGLICKÝ JAZYK:

 • My family
 • opakování členů rodiny, rozšíření slovní zásoby
 • what x who, he x she
 • have got x has got
 • tvorba otázky Have you got….
 • tvorba záporu I haven´t got…
 • vyjadřování počtu
 • množné číslo

OSTATNÍ:

V pátek 18.12. budeme mít školní besídku. Děti mohou přinést kamarádům dárky. Dnes jsme si i losovali, kdo komu přinese dárek „povinně.“ Ráda bych se tímto vyhnula případnému zklamání, kdyby některé dítě žádný dárek nedostalo. Prosím nějakou drobnost tak do 50kč. Děkuji za spolupráci 🙂

Vzhledem k situaci prosím, aby děti nenosily cukroví, případně jen samy pro sebe jako svačinu. Nemůžeme udělat talíře, ze kterých by si braly všechny děti podle své libosti. Děkuji za pochopení 🙂

 

Přeji hlavně klidné prožití vánočních svátků a v lednu se budu těšit opět ve škole 🙂

 

Martina Novotná

Týdenní plán 7. 12. – 11. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK:

 • podstatná jména – jejich určování, rod, životnost a číslo
 • procvičování vyjmenovaných slov po „B“ a „L“
 • vyhledávání slov odvozených od slov vyjmenovaných, vysvětlení významu
 • psaní diktátu
 • četba nahlas, rozbor přečteného, reprodukce, mluvení v celých větách
 • zopakování velkých psacích písmen

MATEMATIKA:

 • sčítání a odčítání pod sebe
 • násobení a dělení 1-10 zpaměti 
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování
 • porovnávání čísel

SKN:

 • podmínky k životu
 • voda, země, vzduch

ANGLICKÝ JAZYK:

 • My family
 • opakování členů rodiny, rozšíření slovní zásoby
 • what x who, he x she
 • have got x has got

OSTATNÍ:

Prosím, aby si děti na hodinu VV přinesly kuličku z alobalu (cca 2cm).

Na tento týden mají děti slohovou práci. Mají napsat 10 vět na téma Vánoce, odevzdávat ji budou v pondělí 14.12.

Školní družina – celá třída III.C nadále bude v  ŠD 1 (p. Mareček) z důvodu zachování homogenity třídy. V ŠD 1 budou žáci až do 17:00 hodin, nesmí se spojovat s jiným oddělením.

10. 12. a 11. 12. od 13:30 – 16:00 – Projektová odpoledne v ŠD 

 

 

Týdenní plán 30. 11. – 4. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK:

 • procvičování vyjmenovaných slov po „B“ a „L“
 • vyhledávání slov odvozených od slov vyjmenovaných, vysvětlení významu
 • psaní cvičného diktátu
 • četba nahlas, rozbor přečteného, reprodukce, mluvení v celých větách
 • slova nadřazená a podřazená

MATEMATIKA:

 • sčítání a odčítání pod sebe
 • násobení a dělení 1-10 zpaměti 
 • slovní úlohy
 • opakování geometrie – bod, přímka, úsečka, rovnoběžky

SKN:

 • vlastnosti látek – skupenství.
 • voda v přírodě
 • proces hoření

ANGLICKÝ JAZYK:

 • celkové opakování a procvičování
 • úvod do nové lekce My family
 • opakování členů rodiny, rozšíření slovní zásoby
 • what x who, he x she

OSTATNÍ:

Školní družina – celá třída III.C bude do odvolání od 30. 11. chodit do ŠD 1 (p. Mareček) z důvodu zachování homogenity třídy. V ŠD 1 budou žáci až do 17:00 hodin, nesmí se spojovat s jiným oddělením.

Od 30. 11. provoz ranní ŠD obnoven od 6:30 do 6:30  příchody.

Od 3. 12. se žáci ze ŠD 1 (p. Mareček) budou účastnit akce: Projektová odpoledne v ŠD s názvem: „Proti proudu času“. Projekt povede paní animátorka, pan  paleontolog.

 Akce bude probíhat čtvrtky a pátky od 14:00 – 16:00 hodin (prosinec a leden) v naší škole – společenská místnost.

Projekt povede animátorka, paleontolog.

Podrobné informace  obdrží zítra žáci od p. Marečka ve ŠD.

S pozdravem Jan Mareček

 

Týdenní plán 23. 11. – 27. 11. 2020

Vítám vás v novém a jak se zdá poněkud mrazivém týdnu 🙂 hlavní ale je, že je to poslední týden, kdy se budeme vídat pouze přes počítač. Od pondělí 30.11. se sejdeme již ve škole. 

Tento týden se přes on line hodinu uvidíme zase v úterý (SKN), středu (ČJ) a čtvrtek (M). Všechny hodiny budou probíhat od 9 hod. a k ruce budete mít připravené učebnice jako ve škole 🙂

ČESKÝ JAZYK:

 • PS Vyjmenovaná slova str. 8 cv. 2 – při čtení slov na výběr dbej na správnou výslovnost
 • PS Vyjmenovaná slova str. 9 – něco na odlehčení 🙂
 • PS Vyjmenovaná slova str. 11 cv. 8
 • učebnice str. 42 cv. 5 – odůvodni pravopis, 10 slovních spojení si napiš jako diktát
 • učebnice str. 43 cv. 1 – vidíš ten rozdíl? 
 • Čtení s porozuměním str. 28 – básničky přečti nahlas, pokus se o hezký přednes

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 51 cv. 33 – než se pustíš do počítání, vzpomeň si, jaké početní úkony mají přednost
 • stále procvičujeme malou násobilku, sčítání a odčítání přes desítku a zaokrouhlování na desítky
 • učebnice str. 51 cv. 35 – dávej pozor, je tam namíchané sčítání a odčítání, nezapomeň ani na zkoušku.
 • stejně tak nesmíme zapomínat na slovní úlohy – str. 51 cv. 32, 34, 36 a 37. V těchto cvičeních dávej pozor zejména na zápis a slovní odpověď
 • geometrie – str. 53

ANGLICKÝ JAZYK:

 • zopakuj si všechno, co jsme zatím probrali. Až se uvidíme ve škole, vše si sjednotíme a budeme pokračovat 🙂

SKN:

 • str. 25

 

Týdenní plán 16. 11. – 20. 11. 2020

Zdravím vás v novém týdnu. Tento bude poněkud kratší, tak si i učení dáme méně a budeme doufat, že se již opravdu brzo uvidíme ve škole.

Tento týden si dáme on-line výuku ve středu (český jazyk) a čtvrtek (matematika), zase od 9:00 do 9:45. K ruce zase všechny učebnice 🙂

ČESKÝ JAZYK:

 • Nejen vyjmenovanými slovy je člověk živ :-), takže si dáme slova souzvučná – učebnice str. 44 cv. 1 a 2
 • Vyjmenovaná slova po L učebnice str. 49 cv. 5 – doporučuji si toto cvičení (ne celé, stačí tak 10 slovních spojení) napsat druhý den jako diktát.
 • Vyjmenovaná slova po B – PS Vyjmenovaná slova str. 6 cv. 2. Vím, že jsme toto cvičení již dělali, ale jak se říká, opakování matka moudrosti 🙂 popros mamku nebo taťku, ať ho s tebou napíšou jako diktát, ale pozor, bez předchozí přípravy! Aspoň uvidíš, kolik si toho pamatuješ 🙂
 • Čtení s porozuměním str. 12 – 13

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 47 cv. 1, 2,3
 • učebnice str. 55 cv. 6, 8
 • stále procvičujeme sčítání a odčítání přes desítku zpaměti, stejně tak malou násobilku

SKN:

 • PS str. str. 31 – doufám, že si vzpomenete na druhou třídu 🙂

ANGLICKÝ JAZYK:

 • PS str. 18 – 19, pokud budou cviční „drhnout“, nebojte se. Až se vrátíme do školy, vrhneme se na to a všechno rychlostí blesku doženeme :-), stačí cv. 1, 2, 3.  To 4. bude pro děti asi dosti těžké. 

 

 

Týdenní plán 9. 11. – 13. 11. 2020

A máme tu nový týden. Vydržte, ten příští bude kratší 🙂 I v tomto týdnu budeme mít ale jeden významný den a to 11.11. Kdopak ví, kdo má tento den svátek? Správně, doufám, že si všichni z loňska pamatují, že je to sv. Martin, který přijde na bílém koni. Když se ale podívám z okna, mám pocit, že místo na bílém, přijede na nějakém šedivém a k tomu ještě uplakaném…No, uvidíme, zda i kdy se letos sněhu dočkáme. Ovšem tohle počasí sebou nese i zvýšené riziko nachlazení, takže žádné odmlouvání a pokud vám maminky připraví teplou čepici, tak si ji koukejte vzít 🙂

Tento týden bychom se u on-line výuky setkali v úterý (celkové opakování, SKN, připravte si k ruce PS Prvouka), středu (český jazyk, k sobě všechno na češtinu, jako bychom byli ve škole 🙂 ) a čt (matematika,  všechno jako ve škole) . Zase od 9:00 do 9:45. 

ČESKÝ JAZYK:

 • v platnosti zůstávají vyjmenovaná slova po B – PS Vyjmenovaná slova str. 4 cv. 5, cv. 6
 • začneme v vyjmenovanými slovy po L – PS Vyjmenovaná slova str. 8 cv. 1
 • učebnice str. 47 – význam vyjmenovaných slov jsme si prošli již minulý týden spolu, dobře se podívejte i na slova odvozená v druhé části rámečku
 • učebnice str. 48, cvičení čti hezky nahlas
 • nesmíme zapomínat ani na opakování, co je sloveso? co je podstatné jméno? str. 48 cv. 4
 • popros mamku nebo taťku a obden si dejte diktát, není potřeba nijak dlouhý, dvě tři věty stačí
 • Čtení s porozuměním – připomeň si stranu 18, doplň str. 19
 • nezapomínejte číst denně aspoň chvilku  nahlas

MATEMATIKA:

 • stále procvičujeme sčítání a odčítání dvouciferných čísel, 
 • stále procvičujeme násobení a dělení 1-10
 • učebnice str. 39 cv. 22, písemně, nezapomínejte na zkoušku
 • učednice str. 40 cv. 28 – závorka ve příkladech sice není, ale mi ji nepotřebujeme, protože si z minulého týdne pamatujeme, že napřed násobíme a dělíme a teprve pak sčítáme a odčítáme 🙂
 • nesmíme zapomínat ani na geometrii – učebnice str. 38
 • Matematické minutovky str. 7 cv. 13, rozložená čísla pak zaokrouhli na desítky, pamatuješ, že jednotky jedna až 4 zaokrouhlujeme dolů, a 5 až 9 nahoru? 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • zopakuj si všechny věty, které jsme se už učili, zeptej se mamky, taťky, brášky, sestry… jak se jmenuje, jaké je její oblíbené zvířátko, barva….

SKN:

 • opakování času str. 22. Vzpomínáte na druhou třídu?:-)
 • spolu si v úterý při on-line hodině projdeme vlastnosti látek na str. 19

 

Týdenní plán 2. 11. – 6. 11. 2020

Zdravím po prázdninách. Doufám, že jste si je všichni i přes ne příliš hezké počasí vyžili, ale zároveň nezapomněli na učení 🙂 

Vzhledem k tomu, že se nám přání nesplnilo, a do školy pořád nemůžeme, budeme i nadále pokračovat tímto způsobem. Nebojte, nebudu vás ani rodiče moc trápit a cvičení bude přiměřeně 🙂 Rodiče poprosím, kdyby v rámci procvičování narazili na nějaký problém, aby se mu více věnovali. I proto si dáváme rozumné množství látky, abychom si vytvořili prostor pro případné procvičování. 

 

ČESKÝ JAZYK:

 • na celý měsíc listopad zůstávají v platnosti vyjmenovaná slova po B  a přidáme si k nim i vyjmenovaná slova po L. Jelikož je po prázdninách, budeme tento týden hlavně opakovat, nemá cenu se vrhat na vyjmenovaná slova po L, když budeme plavat v B 🙂 Nicméně se na ně již podáme…
 • PS Vyjmenovaná slova str. 5 cv. 7 – to určitě zvládnete bez pomoci 🙂
 • PS Vyjmenovaná slova str. 5 cv. 8,
 • PS Vyjmenovaná slova str. 6 cv. 1.  Tohle cvičení je dlouhé, klidně si ho rozdělte na dva dny. Když ho budete doplňovat, čtěte nahlas. 
 • PS Vyjmenovaná slova str. 6 cv. 2 – doporučuji si text projít spolu, všechna slova s i/y  po B si zdůraznit a odůvodnit pravopis. Teprve potom, ideálně druhý den, napsat diktát. Opět je cvičení dosti dlouhé, doporučuji rozdělení na dvě případně i tři části.
 • PS Vyjmenovaná slova str. 8 – přečíst vyjmenovaná slova po L, zatím jen lehké seznámení 🙂
 • Čtení s porozuměním str. 18
 • Učebnice str. 45 – napište mi krátký dopis, jak jste trávili prázdniny (cca 5 – 10) – rodiče poprosím nafotit či naskenovat a poslat na mail

MATEMETIKA:

 • Matematické minutovky – pokračujeme ve sčítání a odečítání, str. 8
 • Matematika 1. díl – str. 34 cv. 4 a str. 35 cv. 9 – obě písemně
 • Matematika 1. díl – str. 39 cv. 24 – písemně – nezapomínejte si opakovat násobky 1-10, hlavně padání ze schodů 🙂 (děti by měly vědět, že jsou tím myšleny násobky pozpátku – 90, 81, 72, 63…)
 • Matematika 1. díl – slovní úlohy – str. 39 cv. 25, hlavně pozor na slovní odpověď.

ANGLICKÝ JAZYK:

 • str. 21 – pokus se k obrázkům přiřadit správnou větu
 • věty si několikrát přečtěte
 • pracovní sešit str. 21

SKN:

 • 2.11. slavíme Dušičky, popros maminku nebo tatínka, ať ti vypráví, čí je to svátek, jak a proč ho slavíme.

OSTATNÍ:

Případné další či doplňkové informace budu průběžně posílat na mail.

Děkuji za spolupráci a přeji hodně sil. Nebojte, zase to všechno zvládneme, jako na jaře 🙂

 

Martina Novotná

 

Týdenní plán 19. 10. – 23. 10. 2020

Hezký den všem:-)

Doufám, že je u vás vše v pořádku a jste hlavně zdraví:-) Pořadí, kdy které cvičení uděláte, nechám na vás. Práce tento týden není nutné skenovat a posílat, pevně věřím, že se podle slibu daného vládou, se 2.11. sejdeme ve škole. To bych si práce vybrala.

ČESKÝ JAZYK:

Co se vyjmenovaných slov týče, nedělejte si s tím až tak těžkou hlavu. Je mi jasné, že některá slova či jejich tvary jsou pro děti poněkud abstraktní a těžko se chápou i vysvětlují. Je to jen otázka cviku, teď je hlavní, aby si zvykly, že něco takového jako vyjmenovaná slova vůbec existuje 🙂 

 • PS Vyjmenovaná slova str. 2, v textu je více slov s „y“ než ve žlutém rámečku, klidně při vyplňování koukněte na net 🙂
 • PS Vyjmenovaná slova str. 3 
 • učebnice str. 38 – sloveso BÝT, 
 • vysvětlení, co je slovo příbuzné, zkuste si zopakovat, co je kořen slova, str. 34
 • opakování párových souhlásek – diktát str. 30 cv. 3, napřed si spolu slova projděte a odůvodněte pravopis, druhý den dejte min. 10 slovných spojení jako diktát.
 • str. 30 cv. 4 – písemně, opsat na papír
 • Čtení s porozuměním – str. 14

MATEMATIKA:

 • str. 38 – cv. 3, 4 písemně
 • str. 39 – cv. 22, 24, ústně, slovní úlohy písemně, zaměřte se prosím na správnou formulaci slovní odpovědi.
 • samostatně místo desetiminutovky str. 40 cv. 28, před zahájením práce si připomeňte, jaký početní úkon má přednost. Bylo by lepší, aby děti nepsaly hned výsledek, ale opravdu si rozepsaly, jak k němu došly.
 • Matematické minutovky – str. 4 cv. 8, str. 5 cv. 10 – sčítání a odčítání přes desítku. (Např. 82-45 = 5 a kolik je 12? A 7, pamatuji si jedničku, 4 a kolik je 8? A 4, mínus pamatovaná jednička je 3, takže výsledek je 37), (snad jsem to napsala srozumitelně 🙂 )klidně zkuste s dětmi i zkoušky, zda mají spočítáno správně:-) 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • procvičování vět What´s your name? How old are you? str. 12,
 • číst nahlas komiks str. 13, prosím pohlídejte výslovnost
 • PS str. 12 a 13

SVĚT KOLEM NÁS:

 • co nejvíc choďte na procházky a pozorujte, jak se postupujícím podzimem mění krajina kolem nás.

 

Týdenní plán 12. 10. – 16. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK:

 • opakování abecedy, řazení slov podle druhého, třetího písmena (str. 31- 32), stačí ústně
 • úvod do vyjmenovaných slov – tento týden se děti budou učit vyjmenovaná slova po „B“ (naučit zpaměti str. 37)
 • opakování souhlásek – měkké, tvrdé, obojetné – napsat krátký diktát
 • psaní méně častých velkých písmen, např. G, Q, X.
 • stavba slova – kořen slova, str. 34  
 • komunikace – mluvení v celých větách

MATENATIKA:

 • pokračujeme v tréninku násobilky a sčítání a odčítání, jak zpaměti, tak písemné – str. 29 cv. 25 – písemně na papír, cv. 33 stačí ústně.
 • geometrie – opakování – bod, přímka, úsečka, přidáme si polopřímku. str. 18, písemně na papír
 • prosím dohlédnout, aby děti měly tužku č.3

ANGLICKÝ JAZYK:

 • procvičování nové slovní zásoby str. 10
 • číslovky 1-20 – str. 11
 • procvičování vět What´s your name? How old are you? – str. 11, pracovní sešit str. 11, str.12 cv. 5 písemně, 
 • upevňování čtení a psaní známých slov
 • Super pets

SVĚT KOLEM NÁS

 • krajina v místě mého bydliště
 • turistické značení
 • práce se slepou mapou
 • pracovní sešit Prvouka str. 9 – písemně

OSTATNÍ:

 • Prosím, aby si děti přinesly do školy různé obrázky pokrmů, např. letáky obchodních řetězců. Budeme je potřebovat na VV a PČ.

 

 

Týdenní plán 5. 10. – 9. 10. 2020

Hezký den všem 🙂

Tento týden plaveme již jen pondělí (sraz opět před školou brzy ráno, v 7:30 odcházíme, po návratu budeme mít ČJ a M) a ve středu ( ČJ a M) a čtvrtek (ČJ a AJ), kdy plavecký kurz zakončíme (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vracíme se kolem 12:40).

Úterý a pátek se učíme podle klasického rozvrhu.

ČESKÝ JAZYK:

 • Celkové opakování párových souhlásek uvnitř slova – zaměření na odůvodňování, orientačně do str. 26
 • Procvičování opisu a přepisu – opisování bez chyb, pozornost při psaní
 • Upevňování psaného projevu
 • Práce se „Čtením s porozuměním“

MATEMATIKA:

 • Sčítání a odečítání přes desítku z hlavy
 • Procvičování násobení a dělení
 • Slovní úlohy

ANGLICKÝ JAKYK:

 • Procvičování nové slovní zásoby – školní předměty
 • Opakování množného čísla – How many… , a book x two bookS
 • He x she

SKN:

 • Typy krajin – krajina města x vesnice,
 • Krajina okolo školy, v místě bydliště,
 • Modřanská rokle 

 

 

Týdenní plán 29. 9. – 2. 10. 2020

Hezký den všem 🙂

I tento týden budeme plavat, počasí se nám výrazně zkazilo, proto prosím rodiče, aby dětem k plavání přibalili ještě čepice na ven, i klukům, abychom se vyhnuli podzimním rymičkám 🙂 stejně jako prosím o mikiny s kapucí. Nedávejte prosím dětem žádné peníze do automatů.

V úterý jedeme podle klasického rozvrhu.

Středu se učíme první dvě hodiny (ČJ a M)

Čtvrtek se učíme první dvě hodiny (ČJ a AJ)

V pátek sraz před školou opět do 7:30

V pátek děti dostaly nové pracovní sešity, prosím obalit. Minutovky, početník a vyjmenovaná slova  přinést zpět do školy. Dětem je dám opět, až je budeme potřebovat, aby se nám do té doby někam nezatoulali, budeme je mít ve škole. Ostatní nosit dle rozvrhu.

Prosím přinést 25kč v hotovosti za pracovní sešit Minutovky.

ČESKÝ JAZYK:

 • Rozšiřování slovní zásoby, četba článků z čítanky, porozumění psanému textu.
 • Vyhledávání nezvyklých slov, určování jejich významu, práce s PS Čtení s porozuměním
 • Slova nadřazená a podřazená

MATEMETIKA:

 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Odčítání a sčítání pod sebou
 • Procvičování malé násobilky
 • Slovní úlohy

ANGLICKÝ JAKYK:

 • The TV show
 • Předměty ve školní třídě – opakování slovní zásoby a její rozšíření
 • Nácvik psaného projevu

SKN:

Krajina kolem nás – jaká krajina nás obklopuje v místě našeho bydliště? Rozdíl mezi tím, když jsme doma ve městě a o víkendu na chatě či výletě v přírodě.

 

Týdenní plán 21. 9. – 25. 9. 2020

V pondělí máme s dětmi sraz již v 7.30 před školou, následně odjíždíme školou zajištěným autobusem na plavání. Vrátíme se na poslední dvě hodiny. Rozvrh si upravíme, budeme mít tedy ČJ a M.

S sebou budou mít děti batůžek s plaváním, aktovku s učením si nechají ve školní skřínce.

V úterý proběhne výuka podle rozvrhu. Tento den neplaveme.

Ve středu budeme mít první dvě hodiny (ČJ a M), pak pojedeme na plavání, plánovaný návrat je ve 12. 40 hod.

Ve čtvrtek budeme mít první dvě hodiny (ČJ a AJ), následně opět odjedeme na plavání a vrátíme se na oběd.

V pátek plaveme zase ráno, tj. sejdeme se již v 7.30 před školou. Po návratu z plavání budeme mít dvě vyučovací hodiny (AJ a SKN)

Prosím rodiče, kteří ještě nedodali písemný souhlas s plaváním, aby mi poslali potvrzení mailem, jak bylo uvedeno v hromadném mailu zaslaném tento týden.

Děti, které budou ve škole, ale nebudou se moci účastnit plaveckého výcviku, např. budou po nemoci, pojedou s námi. Doporučuji, aby si s sebou vzali např. knihu či sešit na kreslení na ukrácení dlouhé chvíle při čekání na spolužáky.

Pokud by někdo přišel do školy pozdě a naše třída byla již pryč (pondělí a pátek), stráví příslušnou část výuky v paralelní třídě III.B.

Dále prosím rodiče, kteří ještě neprovedli platby škole, aby tak učinili.

Děkuji za spolupráci.

 

Martina Novotná


 

Týdenní plán 14. 9. – 18. 9. 2020

21.9. ZAHAJUJE NAŠE TŘÍDA POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK. V PONDĚLÍ MÁME SRAZ V 7:30 PŘED ŠKOLOU (Viz. zaslaný infomail)

ČESKÝ JAZYK 

 • Celkové opakování druhého ročníku
 • Slovesa, podstatná jména, spojky – vyhledávání v textu, určování významu.
 • Spodoba znělosti – zaměření na odůvodňování.
 • Čtení nahlas, porozumění přečtenému, orientace v textu.

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku
 • Násobení, dělení – opakování malé násobilky
 • Opakování geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Seznámení s učebnicí a postavičkami, které nás budou po celou dobu provázet.
 • Nácvik úvodní písně – zaměření na porozumění mluvenému slovu
 • Do you like? Opakování oblíbené barvy, jídla, zvířete…
 • Základní osobní informace – jméno, oblíbené jídlo, barva, zvíře

SVĚT KOLEM NÁS

 • Domov- místo, kde žiji
 • Hlavní město Praha, její památky a významná místa
 • Čím se liší město a vesnice? Kde se nám líbí víc a proč?

OSTATNÍ

 • Vzhledem k situaci nebudou tento rok probíhat třídní schůzky tak, jak jsme zvyklí. Kdybyste cokoli potřebovali, vyskytl se nějaký problém nebo cokoli jiného, ozvěte se prosím mailem a vše vyřešíme individuálně.
 • Ve středu 16.9. probíhá Olympijský běh, děti ten den tělocvik mají i podle klasického rozvrhu, takže úbor budou mít tak jako tak. Startujeme v 10 hod. Držte nám palce 🙂
 • Prosím o úhradu částky ve výši 61 kč na sešity, ideálně co nejdříve, abychom mohli již psát.
 • Všem rodičům, kteří již poslali kapesníky, utěrky a mýdlo velmi děkuji 🙂
 •  
 • 21.9. ZAHAJUJE NAŠE TŘÍDA POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK. V PONDĚLÍ MÁME SRAZ V 7:30 PŘED ŠKOLOU (Viz. zaslaný infomail)

 

Týdenní plán 7. 9. – 11. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Celkové opakování druhého ročníku – souhlásky, samohlásky, hláska/písmeno-slabika-slovo-věta-souvětí, druhy vět.

ú/ů, i/y

upevňování psaní psacím písmem, 

čtení nahlas, porozumění přečtenému, orientace v textu.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodu přes desítku

Násobení, dělení – opakování malé násobilky

Slovní úlohy, závorky

ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování druhého ročníku – barvy, číslovky, části těla

Základní osobní informace – jméno, oblíbené jídlo, barva, zvíře

SVĚT KOLEM NÁS

Domov- místo, kde žiji

naše obec- obec, části, čtvrti, adresa, významná místa

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.9. – 4.9. 2020

Vítám všechny v novém školním roce, u kterého si budeme držet palce, aby byl co možná nejnormálnější 🙂

Naše třída zůstává ta, kterou jsme měli loňský rok, takže děti bez problémů trefí 🙂 V úterý budeme mít jen pozvolný začátek, děti se ještě nemusí přezouvat, nosit si s sebou žádné věci, stačí psací potřeby a poznámkový blok. Jen poprosím, aby měly roušku. Ve snaze toho, aby byla výuka zachována co nejdéle v klasické podobě, budeme prvních čtrnáct dní nosit ve společných prostorách školy roušky.

Ve středu prosím přinést učebnice ze druhé třídy, budeme je vybírat a pravděpodobně ve čtvrtek si rozdáme nové, abychom se na to mohli vrhnout 🙂 vše si zopakujeme a podle toho případně upřesním plán na následující dny pro děti, které by chyběly. Pevně ale věřím, že se sejdeme v plné sestavě 🙂

To nejdůležitější na závěr- NIKDO NEZAPOMENE DOBROU NÁLADU, KTEROU SI BUDEME HLÍDAT CELÝ ROK, PROTOŽE S ÚSMĚVEM JDE VŠE SNÁZ 🙂

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.