III.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 27. 6. – 30. 6.  2021

A je to tady! Prázdniny klepou na dveře a nás čekají poslední společné dny tohoto školního roku 🙂

V pondělí 27.6. začneme klasicky, tj. sejdeme se v 8 hod ve škole, otestujeme se a pak vyrazíme na výlet do Modřanské rokle. 

Prosím k tomu adekvátní oblečení (je pravděpodobné, že se děti ušpiní ), pevnou a pohodlnou obuv.

S sebou batůžek se svačinou a pitím, ŽK. 

Do školy se vrátíme na konec vyučování, aby děti stihly oběd. 

Po návratu proběhne vyklizení skříněk v šatnách a odevzdání školních klíčků. Prosím nezapomenout.

V úterý si dáme volný den na přání dětí 🙂

Změna programu dle počasí vyhrazena 🙂

Ve středu si mezi 8:00 a 8:45 rozdáme vysvědčení a rozejdeme se na prázdniny, které si to po tomto bláznivém roce všichni zasloužíme. 

Všechny tři dny prosím ty děti, co jsou zapsané v družině, ale nepůjdou do ní, aby rodiče napsali lísteček. Hlavně ve středu. Bez lístečku od rodičů nemohu děti pustit domů a musely by do družiny.

 

Děkuji za spolupráci v celém školním roce a přeji krásné a klidné prázdniny, plné slunce a pohody.

Martina Novotná

 

Týdenní plán 21. 6. – 25. 6.  2021

ČESKÝ JAZYK:

 • celkové opakování a procvičování III. ročníku,
 • zaměřeno na vyjmenovaná slova  a slovní druhy
 • slovní druhy neohebné – význam, funkce, rozpoznávání, vyhledávání v textu
 • částice, příslovce

MATEMATIKA:

 • celkové opakování a procvičování III. ročníku,
 • písemné násobení jednociferným činitelem – zelená učebnice od str. 45 – jednotky, desítky, stovky
 • opakování zaokrouhlování
 • procvičování malé násobilky
 • písemné sčítání a odčítání pod sebe
 • násobení dvojciferného čísla jednociferným
 • slovní úlohy se dvěma početními úkony
 • prostorová tělesa – kvádr, krychle, válec, koule

SKN:

 • živočichové – znaky života, základní podmínky života

ANGLICKÝ JAZYK:

 • celkové opakování učiva
 • procvičování slovní zásoby a abecedy
 • procvičování tvorby otázek, záporů a krátkých odpovědí

OSTATNÍ:

Pokud počasí dovolí, budeme část vyučování trávit venku. Prosím, aby měly děti něco na hlavu, klobouček, kšiltovka…

Děkuji za spolupráci.

Martina Novotná

 

 

 

Týdenní plán 14. 6. – 18. 6.  2021

ČESKÝ JAZYK:

 • celkové opakování a procvičování vyjmenovaných slov se zaměřením na „chytáky“
 • slovní druhy neohebné – význam, funkce, rozpoznávání, vyhledávání v textu
 • vyhledávání a určování slovních druhů v textu (ohebné i neohebné) 
 • diktát, vyhledávání a určování podstatných jmen a sloves na známky
 • čtení – pohádka – reprodukce čteného, porozumění textu

MATEMATIKA:

 • písemné násobení jednociferným činitelem – zelená učebnice od str. 45 – jednotky, desítky, stovky
 • opakování zaokrouhlování
 • procvičování malé násobilky
 • písemné sčítání a odčítání pod sebe
 • násobení dvojciferného čísla jednociferným
 • slovní úlohy se dvěma početními úkony
 • jednotky času – převody
 • prostorová tělesa – kvádr, krychle, válec, koule

SKN:

 • živočichové – znaky života, základní podmínky života

ANGLICKÝ JAZYK:

 • celkové opakování učiva
 • procvičování slovní zásoby a abecedy
 • procvičování tvorby otázek, záporů a krátkých odpovědí

 

Týdenní plán 7. 6. – 11. 6.  2021

ČESKÝ JAZYK:

 • celkové opakování a procvičování vyjmenovaných slov se zaměřením na „chytáky“
 • slovní druhy ohebné – opak. podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen
 • slovní druhy neohebné – opak. předložek
 • nová látka – číslovky a příslovce
 • vyhledávání a určování slovních druhů v textu
 • čtení – pohádka – reprodukce čteného, porozumění textu

MATEMATIKA:

 • procvičování malé násobilky
 • písemné sčítání a odčítání pod sebe
 • násobení dvojciferného čísla jednociferným
 • slovní úlohy se dvěma početními úkony
 • jednotky času – převody
 • prostorová tělesa – kvádr, krychle, válec, koule

SKN:

 • živočichové – znaky života, základní podmínky života
 • opakování rostlin

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.