III.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

 Týden 22.4. – 26.4.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme dělení se zbytkem, pamětné násobení a dělení mimo obor násobilky.
 2. Písemné sčítáníní a odčítání – kontrolní práce – oprava.
 3. Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str.24 – 26.
 4. G – Opakování – str. 30 – trojúhelník, čtyřúhelníky.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V str. 108 – 111.
 2. Procvičujeme slovní druhy – poznáváme podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, citoslovce.
 3. Autodiktát, tiskací písmo.

SKN

 1. Zkoušíme znalost hodin (i digitální).
 2. Opakování.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

INFORMACE

 1. 23.4. – Den Země – ekologický projekt (2 vyučovací hodiny) – přineseme si materiály k tématu.
 2.   1.5. – Svátek práce.
 3.   8.5. – Den vítězství.
 4.   9.5. a 10.5. – ředitelské volno.
 5. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 6. 27.5. – 31.5. – ŠVP

————————————————————————————————————————————————

Týden 15.4. – 19.4.2019

MATEMATIKA

 1. Dělení násobků deseti jednociferným dělitelem str. 22, 23.
 2. Opakování – písemné sčítání a odčítání do 1 000 (viz pracovní list).
 3. Slovní úlohy str. 19 – 23.
 4. G – Velký pátek.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V str. 106 – 108.
 2. Slovní druhy – poznáváme podstatná jména, slovesa, přídavná jména, číslovky, předložky, spojky.
 3. Čtení – hlasité čtení se správnou intonací a porozuměním textu, 17.4. zkoušíme básničku: „Psí život“.

SKN

 1. Lidé a čas – rytmus života, znalost hodin.
 2. Odpočinek, rekreace, pohybové aktivity.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 10: Final test.
 2. Unit 11: My favourite things- vocabulary presentation- Class Book str. 52
 3. Unit 11: My favourite things- How many ….? Class Book str. 53

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 1. Atletika – hřiště.

INFORMACE

 1. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny – 16.00 – 17.30 hod.
 2. 17.4. – čtvrtou vyučovací hodinu – „POMLÁZKOVANÁ“ ve III. C.
 3. 18.4. – Velikonoční prázdniny.
 4. 19.4. – Státní svátek.
 5.   1.5. – Svátek práce.
 6.   8.5. – Den vítězství.
 7.   9.5. a 10.5. – ředitelské volno.
 8. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 9. 27.5. – 31.5. – ŠVP.

———————————————————————————————————–

Týden 8.4. – 12.4.2019

MATEMATIKA

 1. Násobení mimo obor násobilek str. 19 – 21.
 2. Procvičujeme zápis slovních úloh.
 3. G – porovnávání úseček str. 18 (dokončení).

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V str. 104, 106.
 2. Slovní druhy – určování.
 3. Čt – práce s textem, autor a jeho fantazie – H. Ch. Andersen.
 4. Sloh – zpráva – komunikace.

SKN

 1. Druhy techniky – dopravní, stavební, zemědělské stroje, elektrické spotřebiče.
 2. Procvičujeme hodiny – digitální, přineseme si papírové hodiny z loňského roku.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Doplatek ŠVP do 10.4.2019 – prosím uhradit 1 420,- Kč na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte (ti, kteří uhradili pouze zálohu).
 2. 10.4. – POLYTECHBUS – 10.00 – 11.40 hod.
 3. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny – 16.00 – 17.30 hod.
 4. 17.4. – čtvrtou vyučovací hodinu – „POMLÁZKOVANÁ“ ve III. C.
 5. 18.4. – Velikonoční prázdniny.
 6.   1.5. – Svátek práce.
 7.   8.5. – Den vítězství.
 8.   9.5. – ředitelské volno.
 9. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 10. 27.5. – 31.5. – ŠVP.

————————————————————————————————————————————————–

Týden 1.4. – 5.4..2019

MATEMATIKA

 1. Dělení se zbytkem ve slovních úlohách str. 15 – 17.
 2. Násobení a dělení mimo obor násobilky str. 19.
 3. G – porovnávání úseček pomocí proužku papíru str. 18.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po S – dokončení.
 2. Začneme VS po V str.102 – 104.
 3. Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.
 4. Slovní druhy – vyjmenovat.
 5. Sloh – popis.

SKN

 1. Lidé a technika – druhy techniky, objevy, vývoj.
 2. Procvičujeme znalost hodin.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 10: Animal safari- vocabulary presentation- there is / there are-  Class Book str. 48-49.
 2. Unit 10: Animal safari- Reading- I’m a penguin- Class Book str. 50. Indefinite articles: a / an.
 3. Comic- My friend is a monster- Reading and listening comprehension- Class Book str. 51.

INFORMACE

 1. Doplatek ŠVP do 10.4.2019 – prosím uhradit 1 420,- Kč na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte (ti, kteří uhradili pouze zálohu).
 2. 3. a 4.4. – 10.00 – 10.50 h- prevence – Městská policie.
 3. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny.
 4. 17.4. – čtvrtou vyučovací hodinu – „POMLÁZKOVANÁ“ ve III. C.
 5. 18.4. – Velikonoční prázdniny.
 6. 1.5. – Svátek práce.

—————————————————————————————————————————————-

Týden 25.3. – 29.3.2019

MATEMATIKA

 1. Dělení se zbytkem procvičování, upevňování učiva bez pomoci názoru str. 10 – 14.
 2. Slovní úlohy.
 3. G – opakování.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po S str. 96 – 100.
 2. Sloh str. 98 – zvyky, tradice, koledy, přirovnání.
 3. Čtení – literární přirovnání, zosobnění. Plynulé čtení s porozuměním textu – hodnocení.

SKN

 1. Člověk mezi lidmi – řešení konfliktů dohodou.
 2. Práce a volný čas – povolání, výsledky práce a jejich ochrana, vhodně (nevhodně) trávený volný čas. Odpočinek, rekreace.
 3. Test.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Review C-  Class Book str. 46-47.
 2. Review C-  Activty Book str. 46-47.
 3. Finnal test unit 9.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 1. Výroba velikonočních dekorací na Velikonoční jarmark, sázení – přineseme si kelímek hlíny.

INFORMACE

 1. 27.3. – třídní schůzka v 17.30 hod., třídní důvěrník v 17.00 hod.
 2. 29.3. – sportovní soutěž – švihadlo (soutěž družstev i jednotlivců).
 3. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny.
 4. 18.4. – Velikonoční prázdniny.

————————————————————————————————————————————————

Týden 18.3. – 22.3.2019

MATEMATIKA

 1. NOVÁ LÁTKA : dělení se zbytkem – 20 ks knoflíků (papírových koleček), nutná znalost násobků. str. 7 – 10.
 2. G – obvod rovinných geom. útvarů pomocí součtu délek stran. Přenášení úseček pomocí proužku papíru, shodné úsečky str. 11.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po S str. 94 – 95.
 2. Procvičování – podstatná jména a slovesa – mluvnické kategorie.
 3. Slovesné tvary složené, jednoduché.
 4. Čtení – dovednost klást otázky k danému textu, odpovědi (rozvoj komunikace).
 5. Sloh – osnova příběhu.

SKN

 1. Varovný signál, požární poplach, zkouška sirén.
 2. Zásady volání na tísňové linky (dopady bezdůvodného volání).
 3. Příprava na test – osobní bezpečí, ochrana slabšího, tísňová volání, první pomoc.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 9- Bug café- Reading- Sports and food.- Class Book str. 44.
 2. Unit 9- Bug café- Reading- My friend is a monster.- Class Book str. 45.
 3. Unit 9- Bug café- Workbook str. 44-45.

INFORMACE

 1. 21.3. –  projektový den – recitační soutěž – školní kolo.
 2. 27.3. – třídní schůzka v 17.30 hod., třídní důvěrník v 17.00 hod.
 3. 29.3. – sportovní soutěž – švihadlo (soutěž družstev i jednotlivců).
 4. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny.
 5. 18.4. – Velikonoční prázdniny.

————————————————————————————————————————————————————-

Týden 11.3. – 15.3.2019

MATEMATIKA

 1. Začínáme III. díl matematiky – násobilka, zvláště DĚLENÍ – příprava na nové učivo str. 3 – 5.
 2. Na týden od 18.3. budeme potřebovat 20 knoflíků nebo koleček z papíru.
 3. G – opakování – str. 6 (samostatně).

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme podstatná jména – rod, číslo, pád a slovesa – osoba, číslo, čas.
 2. Opakujeme přehled slovních druhů.
 3. Vyvození VS po S – naučit podle karty, uč. str. 92 – 94.
 4. Autodiktát – VS po B, L, M, P.
 5. Čtení – ilustrátoři dětských knih – každý si přinese do školy jednu nejoblíbenější knihu – 13.3.
 6. Sloh – prosba.

SKN

 1. Osobní bezpečí – sexuální zneužívání, zásady bezpečného chování – modelové situace.
 2. Ochrana slabšího – brutalita ve filmech a kreslených seriálech.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 9- Bug café- food and drinks (vocabulary presentation) Class Book str. 42- 43.
 2. Unit 9- Bug café- Do you like fish? – Yes, I do. / No, I don´t. – What do you like? – I like apples.
 3. Unit 9- Bug café- Workbook str. 42-43.

INFORMACE

 1. 12.3. – Den otevřených dveří.
 2. 21.3. – recitační soutěž – školní kolo.
 3. 27.3. – třídní schůzka.

———————————————————————————————————————-

Týden 4.3. – 8.3.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičování matematických algoritmů str. 51 – 53
 2. Úkoly pro chytré hlavy str. 57, 58.
 3. G str. 56 cv. 6, str. 59 osově souměrné útvary.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa – mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas str. 87 – 90.
 2. Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M a P.
 3. Sloh – vypravování pohádky.
 4. Čtení s porozuměním textu – vyhledávání informací v textu.

SKN

 1. Základy rodinné a sexuální výchovy – početí, narození, chování k novorozenci str. 34.
 2. Osobní bezpečí – zásady bezpečného chování na veřejných místech (modelové situace – šikana, týrání, zastrašování slabšího jedince).

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 8- Superstars clothes- Have you got a T-shirt? Yes, I have / No, I haven’t.- Class Book str. 38- 39.
 2. Unit 8- Superstars clothes- Whose jumpers is this? It’s Nick’s jumper.
 3. WAXWORKS MUSEUM- Reading and listening- Class Book str. 40.

INFORMACE

 1. 12.3. – Den otevřených dveří.
 2. 21.3. – recitační soutěž – školní kolo.
 3. 27.3. – třídní schůzka.

——————————————————————————————————————————–

Týden 25.2. – 1.3.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1000 (viz procvičovací pracovní list).
 2. Řešíme slovní úlohy – zápis, rovnice str. 46 – 50.
 3. Násobilka – připravujeme se na dělení se zbytkem.
 4. G – str. 56 – opakování.

ČESKÝ JAZYK

 1. Dokončíme vyjmenovaná slova po P str. 82 – 85.
 2. Slovesa str. 87.
 3. Sloh – slova přejatá.
 4. Čtení – K. J. Erben, ilustrace, ilustrátoři dětských knih.

SKN

 1. Zdravý jídelníček, části dne, hodiny.
 2. Zdraví – návykové látky – tabák, alkohol, drogy.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 1. Unit 8- Superstars clothes- Have you got a T-shirt? Yes, I have / No, I haven’t.- Class Book str. 38- 39.
 2. Unit 8- Superstars clothes- Whose jumpers is this? It’s Nick’s jumper.
 3. WAXWORKS MUSEUM- Reading and listening- Class Book str. 40.

INFORMACE

 1. Připravujeme se na recitační soutěž.
 2. V březnu nás čeká také „Matematický klokan“.
 3. 26.2. – KC 12 – Pověsti české.
 4. 12.3. – Den otevřených dveří.
 5. 21.3. – recitační soutěž – školní kolo.
 6. 27.3. – třídní schůzka.

———————————————————————————————————————

Týden 18.2. – 22.2.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné odčítání trojciferných čísel str. 43 – 45.
 2. Zápisy slovních úloh + pomocné výpočty.
 3. Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky.
 4. Nezapomínáme opakovat násobilku.
 5. G – kruh str. 48 – poloměr, průměr, opakujeme – úsečka. přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice (rýsujeme).

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po P str. 79, 81.
 2. Procvičování – PS str. 33, 45, 46.
 3. Opakujeme určování hlásek – budeme zkoušet.
 4. Procvičujeme – podstatná jména – rod, číslo, pád.
 5. ČTENÍ: příprava na recitační soutěž – pro zájemce. Reprodukce textu. Divadelní představení – role, dějství, jednání.

SKN

 1. Denní režim, osobní hygiena.
 2. Zdravá výživa – správný jídelníček.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Připravujeme se na recitační soutěž – březen 2019.
 2. V březnu nás čeká také „Matematický klokan“.
 3. Na VV – středně velký brambor + malý zavírací nožík, vykrajovátka.
 4. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč (do 22.2.)

—————————————————————————————————-

Týden 11.2. – 15.2.2019

JARNÍ  PRÁZDNINY – přeji všem dětem hodně sportovních zážitků  :o).

——————————————————————————————————-

Týden 4.2. – 8.2.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání 0 – 1 000 str. 38 -39.
 2. Pamětné odčítání str. 40 – 41.
 3. Opakujeme násobilku, zápisy slovních úloh.
 4. G – čtyřúhelníky, trojúhelník, přímka, polopřímka, úsečka – procvičování str. 15, 20, 26, 31, 36.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V – omyl – učíme se VS po P, (omlouvám se) – naučit podle karty.
 2. Procvičování VS po B, L, M.
 3. Učebnice str. 78 – 80.
 4. Opakujeme podstatná jména – mluvnické kategorie.
 5. Sloh – dialog.

SKN

 1. Zdraví, nemoc, denní režim, pravidla užívání léků, osobní hygiena.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Připravujeme se na recitační soutěž – březen 2019.
 2. Faktura na ŠVP byla uhrazena za 26 přihlášených žáků. Prosím rodiče, kteří ještě nazaplatili zálohu, aby tak učinili, děkuji.
 3. V březnu nás čeká také „Matematický klokan“.

————————————————————————————————————————————-

Týden 28.1. – 1.2.2019

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání str. 33, 34.
 2. Písemné sčítání trojciferných čísel str. 37.
 3. G – kružnice, kruh str. 35, 36.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po M – dokončení.str. 73, 75.
 2. VS po P – vyvození str. 76 – 77. Naučit se zpaměti vyjmenovat podle karty.
 3. Čtení – zkoušíme básničku.

SKN

 1. Člověk a zdraví – chování při běžných i mimořádných událostech.
 2. Opakování – vnitřní ústrojí, smysly.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Na PČ – krabičky na výrobu prostoroých modelů – podle vlastního výběru.
 2. 29.1. – vyhodnocení odznaku OVOV – televize.
 3. 31.1. – vydávání vysvědčení za I. pololetí – poslední vyučovací hodinu – s sebou desky.
 4. 31.1. – kroužek SH – ukončení práce za I. pololetí. Na II. pololetí platba – uvádějte jméno žáka + třídu:
  Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334
 5. 1.2. – pololetní prázdniny.

 


Týden 21.1. – 25.1.2019

MATEMATIKA

 1. Jednotky objemu str. 28
 2. Procvičování – zaměříme se na zápis slovních úloh str. 29, 30.
 3. Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky a desítky str. 32.
 4. G – čtyřúhelníky str. 31, procvičování – rýsujeme úsečku, přímku, polopřímku.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po B, L, M str. 70 – 72.
 2. Přehled slovních druhů – vyjmenovat.
 3. Podstatná jména – určujeme rod, číslo, pád.
 4. Autodiktát.
 5. Čtení – tvořivé činnosti s literárním textem.

SKN

 1. TEST – části kostry (známka na II. pololetí).
 2. Opakování – vnitřní ústrojí, smysly a smyslové orgány.
 3. Etapy lidského života – přinést svoje foto. uč. str. 34.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Review B- Class Book str. 32- 33.
 2. Review B- Activity Book str. 32- 33.

INFORMACE

 1. Začínáme klasifikovat na II. pololetí.

——————————————————————————————————

Týden 14.1. – 18.1.2019

MATEMATIKA

 1. OPAKOVÁNÍ – násobilka, zaokrouhlování čísel, pamětné sčítání a odčítání, jednotky délky, hmotnosti, objemu.
 2. Rovinné geometrické útvary.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po M, B, L str. 69, 70.
 2. Komunikační výchova str. 66.
 3. Podstatná jména – mluvnické kategorie.

SKN

 1. Opakujeme – části těla, kostry, vnitřní ústrojí.
 2. Smysly.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 6- Family photos- Introducing my family
 2. Revision unit 6
 3. Test unit 6

INFORMACE

 1. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 2. 17.1.2019 odpadá kroužek SH.

——————————————————————————————————————————————————————

Týden 7.1. – 11.1.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme násobilku – hlavně dělení.
 2. Jednotky délky, hmotnosti, objemu str. 24 – 28.
 3. Nacvičujeme zápis slovní úlohy.
 4. Příprava na pololetní kontrolní práci.
 5. Geometrie – str. 26

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po M – úvod – naučit vyjmenovat, význam str. 66 – 69.
 2. Diktát – VS po B, L.
 3. Slovní druhy – podstatná jména – rod, číslo, pád.
 4. Čtení – doporučuji hlasité čtení s porozuměním textu – zkoušení.

SKN

 1. Test – části lidského těla.
 2. Opakování – části kostry – PL.
 3. Nové učivo – vnitřní orgány.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina  (Benradouane)

 1. Unit 6- Family photos- vocabulary presentation (mum, dad, me,…)
 2. Who is this? / It’s my (mum, dad, me,…)
 3. How many brothers / sisters have you got? – I’ve got ……… / I haven’t got.

INFORMACE

 1. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 2. 9.1.2019 se koná v 17.30h. třídní schůzka, třídního důvěrníka prosím v 17.00h. na schůzku s vedením školy.
 3. Blíží se pololetní klasifikace – budeme zkoušet, psát KP.

———————————————————————————————————————————-

Týden 3.1. – 4.1.2019

MATEMATIKA

 1. Násobilka – procvičovat hlavně dělení.
 2. Pamětné a písemné sčítání a odčítání 0 – 1 000.
 3. Začneme nacvičovat zápis slovních úloh str. 19, 21.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS po B, L str. 146 cv. 6 – 9.
 2. Přehled slovních druhů – podstatná jména – rod, číslo, pád.
 3. Podstatná jména obecná a vlastní str. 63, 64.

SKN

 1. Kostra člověka.
 2. Opakujeme části těla – příprava na test (podle PL).

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 2. 9.1.2019 se koná v 17.30h. třídní schůzka, třídního důvěrníka prosím v 17.00h. na schůzku s vedením školy.

——————————————————————————————————————————————–

 

Týden 17.12. – 21.12.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičování sčítání a odčítání 0 – 1000 str. 14 – 18.
 2. Připomínáme si násobilku – někteří zapomněli.
 3. Řešíme slovní úlohy – připravujeme se na zápis + rovnice.
 4. G – čtverec, trojúhelník, obdélník.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS – B, L.
 2. Podstatná jména – určujeme rod (u mužského rozlišujeme životný a neživotný), číslo.
 3. Pádové otázky str. 60 – 62.
 4. Čtení – divadelní představení – role.
 5. Přepis vět a slov, autodiktát.

SKN

 1. Člověk – stavba těla, kostra.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 1. Unit 5- Funny faces- vocabulary presentation (hair, nose, eyes,…)
 2. I’ve got / He’s got / She’s got
 3. Christmas Time

INFORMACE

 1. Děkuji všem, kteří zaslali staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní.
 2. Děkuji rodičům, kteří přispěli k vánoční výzdobě naší třídy.
 3. 20.12. –  Velice rádi bychom Vás pozvali na „Vánoční setkání s programem“ – ve III. C – v 17.00 hod.  vánoční tvořivá dílna (pro zájemce), v 17.30 hod. vystoupení žáků.
 4. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 5. 21.12. – besídka ve třídě.

 

VŠEM RODIČŮM I DĚTEM PŘEJI RADOSTNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,

V ROCE 2019 PEVNÉ ZDRAVÍ.

Eva Tučková

 

——————————————————————————————————————————–

 

Týden 10.12. – 14.12.2018

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 str. 10 – 13.
 2. Porovnávání a zaokrouhlování čísel – procvičování.
 3. G – trojúhelník str. 15

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS – B, L.
 2. Přehled slovních druhů – umíme vyjmenovat a přiřadit správné číslo.
 3. Podstatná jména – určujeme rod (u mužského rozlišujeme životný a neživotný), číslo, naučíme se přehled pádových otázek str. 57 – 60.
 4. SLOH – líčení zážitků – rozšiřování slovní zásoby, rozvoj schopnosti vyjadřování.

SKN

 1. Horniny a nerosty str. 52 – 55
 2. Půda str. 56

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 1. Unit 4- Revision
 2. Final test unit 4
 3. Unit 5- Funny faces- vocabulary presentation (hair, nose, eyes,…)

INFORMACE

 1. sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní
 2. 20.12. – Vánoční setkání s programem – ve III. C – v 17.00 vánoční tvořivá dílna (pro zájemce), v 17.30 hod. vystoupení žáků.

—————————————————————————————————————————————————

Týden 3.12. – 7.12.2018

MATEMATIKA

 1. II. díl – rozšíření číselného oboru 0 – 1 000, řada čísel vzestupně, sestupně, počítání po jedné, desítkách, stovkách str. 3 – 6.
 2. Porovnávání čísel str. 7.
 3. G – rovina, rovinné geom. útvary str. 8, test – rýsování kolmic, různoběžek.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po B, L – procvičování str. 53 – 54.
 2. Podstatná jména, rod, rod mužský životný, neživotný str. 55 – 57.
 3. Sloh – „Vánoční stromeček“  str. 59.

SKN

 1. Vzduch – hoření, látky hořlavé, nehořlavé, jednoduché pokusy.
 2. Opakujeme – podmínky života, voda – příprava na test.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. 3.12. – KC 12 – Veselá merenda 
 2. sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní
 3. 5.12. – svíčkárna Šestajovice – sraz před školou v 7.30 h, s sebou svačinu (školní jsou odhlášené), malé kapesné, návrat v 11.30 – 12.00 hodin.
 4. 20.12. – Vánoční setkání s programem – ve III. C – v 17.00 vánoční tvořivá dílna (pro zájemce), v 17.30 hod. vystoupení žáků.

———————————————————————————————————————————————-

Týden 26.11. – 30.11.2018

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání a odčítání 0 – 100, sčítání tří sčítanců str.50 – 52
 2. Zaokrouhlování čísel na desítky str.54, 55, 56
 3. G – str. 53, 62

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po L – umět vyjmenovat, doplňovačky, tvoření slov příbuzných str. 48 – 52
 2. Opakujeme VS po B, rozlišujeme slovesa a podstatná jména, slovní druhy.
 3. SLOH – dopis.

SKN

 1. Příroda – podmínky života, znaky života.
 2. Voda, vzduch str. 44 – 50

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 1. Unit 4- Pirates. Class Book, str. 20-21 (feelings, I’m happy, he’s scared, she’s sad…)
 2. Activity Book, str. 20-21

INFORMACE

 1. 26.11. – vybíráme v hotovosti 60,- Kč na pořad v KC 12 – Veselá merenda
 2. 30.11. – soutěž ve šplhu – 1 hodina TV – zrušena.
 3. 3.12. – KC 12 – Veselá merenda 
 4. 5.12. – svíčkárna Šestajovice – sraz před školou v 7.30 h, s sebou svačinu, malé kapesné, návrat v 11.30 – 12.00 hodin.
 5. 20.12. – Vánoční setkání s programem – ve III. C  (čas upřesním)

————————————————————————————————————————————-

Týden 19.11. – 23.11.2018

MATEMATIKA

 1. Písemné odčítání dvojciferných čísel 48 – 50
 2. Zaokrouhlování na desítky – výklad. Číselná řada 0 – 1000.
 3. Oříšky pro chytré hlavy str. 60
 4. G – str. 53

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po L – výklad, vysvětlení významu str.46 – 47
 2. Procvičování str. 48 – 49, PS str. 28
 3. SLOH – dopis.
 4. Čtení – pohádka – B. Němcová.

SKN

 1. PŘÍRODA – podmínky života, znaky života.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 1. Review A- Class Book, str. 18-19
 2. Review A- Class Book, str. 18-19
 3. Final test unit 3 (pets – big – little – Yes, it is – No, it isn’t ….)

INFORMACE

 1. 30.11. – soutěž ve šplhu
 2. 3.12. – KC 12 – Veselá merenda – 60,- Kč (budeme vybírat hotově – po zapsání do notýsků)
 3. 5.12. – svíčkárna Šestajovice – sraz před školou v 7.30 h, s sebou svačinu, malé kapesné, návrat 11.30 – 12.00 hodin.
 4. 20.12. – Vánoční setkání ve III. C  (čas upřesním)

———————————————————————————————————————–

 

Týden 12.11. – 16.11.2018

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str.43 – 47.
 2. NÁSOBILKA.
 3. SÚ se složenými příklady viz str. 39, 40, 41.
 4. G – opakování – trojúhelník, čtverec, obdélník – vrcholy, strany, měření na mm str. 53.

ČESKÝ JAZYK

 1. Shrnutí VS po B  str. 42 – 44.
 2. Slova souznačná str. 44, určování hlásek – str. 41 cv. 4.
 3. Sloh – dopis  str. 45

SKN

 1. Odvoz a třídění odpadu, sběrný dvůr, úklid.
 2. Půjčovna, knihovna.
 3. Zkoušíme materiály a jejich vlastnosti.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 1. Unit 3: Super pets- Class Book, str.14-15
 2. Unit 3: Super pets- Activity Book, str.14-15
 3. Adjectives: little / big

INFORMACE

 1. 14.11. v 17.30 hodin – třídní schůzka, třídní důvěrník, prosím, v 17.00 hodin.
 2. 30.11. – soutěž ve šplhu
 3. 3.12. – KC 12 – Veseslá merenda
 4. ŠVP se sportovním programem byla na základě přihlášek objednána.

——————————————————————————————————————

Týden 5.11. – 9.11.2018

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 40 – 41.
 2. Písemné sčítání dvojciferných čísel str.42.
 3. G – str. 38, 45 – opakování.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po B – procvičování str. 39 – 41
 2. Opakujeme abecedu, věta, slovo, slabika, hláska, písmeno.
 3. Čtení – věnujeme pozornost plynulému čtení bez zadrhávání, opakování slov a domýšlení.

SKN

 1. Vlastnosti látek – skupinová práce (poznávání, zkoumání).
 2. Lékař, veterinář.

ANGLICKÝ JAZYK

INFORMACE

 1. do 6.11. odevzdat vyplněné přihlášky na ŠVP se sportovním programem
 2. 14.11. v 17.30 hodin – třídní schůzka
 3. 21.11. ve 14.00 hodin v ZŠ prof. Švejcara – prezentace na festivalu ZE MĚ MY
 4. 30.11. – soutěž ve šplhu
 5. 3.12. – KC 12 – Veseslá merenda
 6. 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

———————————————————————————————————

 

Týden 29.10. – 2.11.2018

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 39 – 40.
 2. Stále procvičujeme násobilku (zvláště dělení).
 3. GEOMETRIE – opakování str. 45.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova – B str. 38, 39.
 2. Opakujeme abecedu a párové souhlásky uvnitř a na konci slov.
 3. ČTENÍ – upevňování čtenářských dovedností, rozvoj slovní zásoby.

SKN

 1. Zkoumáme předměty (výrobky) – jejich složení – látky .

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

—————————————————————————————————————————–

 

Týden 22.10. – 26.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičojeme násobilku str. 30, 32
 2. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti str. 34, 35
 3. G – dvě přímky v rovině str. 38, test – přímka, polopřímka, bod leží, neleží na přímce, polopřímce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Abeceda, stavba slov str. 31 – 34
 2. Seznámení s vyjmenovanými slovy – B str. 36 – 37 (učit se budeme VS podle karty, kterou žáci dostanou)
 3. Čtení – do 26.10. odevzdají všichni čtenářský deník za říjen, čteme každý den 10 min.
 4. 25.10. – zkoušíme báseň „Cestička k domovu“

SKN

 1. Přírodniny a lidské výtvory str. 21, 22
 2. Učíme se ze sešitu, budeme zkoušet.

ANGLICKÝ JAZYK

INFORMACE

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

29.10. a 30.10. – podzimní prázdniny

 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

Prosím doplatit autobus na plavání:

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

———————————————————————————————————————————

 

 

Týden 15.10. – 19.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičování str. 24 – 30
 2. Písemné sčítání a odčítání.
 3. G – polopřímka – str. 25, 31

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování – párové souhlásky str. 25 – 32
 2. Abeceda str. 31 – 32
 3. Diktát – párové souhlásky uvnitř slov.
 4. Čtení – pohádka.

SKN

 1. Mapy – druhy map, práce s mapou, PL. uč. str. 18 – 21
 2. Ochrana přírody.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku – výuka do 11.40 hod., společný odchod na oběd v 11.50 – 11.55 h.

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

Prosím o vyplnění přihlášky na školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

——————————————————————————————————————————————-

 

Týden 8.10. – 12.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme hlavně dělení v oboru násobilky.
 2. Řešení slovních úloh str. 22 – 24, 26
 3. G – polopřímka str.25

ČESKÝ JAZYK

 1. Párové souhlásky uvnitř slov str. 22 – 27
 2. Abeceda, řazení slov podle abecedy. Slova citově zabarvená, významově nadřazená, podřazená.
 3. Diktát – párové souhlásky.
 4. Čtení – práce s textem, čteme s porozuměním.

SKN

 1. Mapy, značky a barvy na mapě, určování světových stran str. 18, 19.
 2. Pozorování krajiny kolem nás.

PČ – jeden větší brambor, 10 ks párátek, přírodniny – šípky, pámelník, jeřabiny, apod.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku – výuka do 11.40 hod.

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

Prosím o vyplnění přihlášky na školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

——————————————————————————————————————————–

Týden 1.10. – 5.10.2018

MATEMATIKA

 1. Násobení a dělení v oboru násobilky str. 17, 19 – 21
 2. Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.
 3. Písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.
 4. G – Procvičujeme měření úseček na cm, mm  str. 18 – kontrolní práce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa a podstatná jména – vyhledávání v textu. Přehled slovních druhů.
 2. Párové souhlásky na konci slov str. 17 – 21
 3. Diktát.
 4. SLOH – práce s osnovou.
 5. ČTENÍ – hodnocení, čtenářský deník za měsíc září – odevzdat 1.10.

SKN

 1. Hlavní a vedlejší světové strany, směrová růžice – buzola. str. 16 – 17
 2. TEST – typy krajiny, části kopce, prezident, vlajka, stát a jeho název.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 • Revision starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • test starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • Unit 1- Classroom bugs- Class Book str.6-7

INFORMACE

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru.

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku

23. 10.  Olympijský víceboj.

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

———————————————————————————————————————————-

Týden 24.9. – 28.9.2018

MATEMATIKA

 1. Intenzivně procvičujeme násobilku (včetně dělení).
 2. Počítáme se závorkami str. 12 – 16
 3. G – bod, přímka, úsečka str.18

ČESKÝ JAZYK

 1. Věta, souvětí – větný vzorec.
 2. Slovesa – umíme vyjmenovat 10 slovních druhů, poznáme a umíme vyhledat v textu podstatná jména a slovesa str. 14 – 18
 3. Diktát.

SKN

 1. Shrnutí + kontrolní otázky str. 9 – 11
 2. Krajina kolem nás str. 12 – 15

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 • Revision starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • test starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • Unit 1- Classroom bugs- Class Book str.6-7

INFORMACE

 1. 28.9. – Státní svátek

——————————————————————————————————————————————————————–

Týden 17.9. – 21.9.2018

MATEMATIKA

 1. Rozklad čísel, násobení a dělení v oboru násobilky.
 2. Počítání se závorkami str. 8 – 11

ČESKÝ JAZYK

 1. Tvrdé a měkké slabiky, věta , slovo, slabika, písmeno, hláska str. 10 – 14
 2. Diktát slov.

SKN

 1. Ochrana zeleně, třídění odpadu, knihovna, kostel, kino, radnice.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

Starter unit- Hello, Superstars – Hello, bugs. (colours and numbers) Class Book str. 2 – 5

INFORMACE

 1. Pokračuje plavecký výcvik, informace denně v notýsku.
 2. 18.9. – 11.55 h – Recyklace hrou.
 3. 19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.
 4. 20.9. – 8.00 h – Ukázka kriketu – s sebou cvičební úbor.
 5. 21. 9. Přespolní běh – organizace bude upřesněna – cvičební úbor.
 6. KROUŽKY 
  ŠKOLNÍ KROUŽKY – 1.pololetí školního roku 2018/19
           
  ÚTERÝ 14:00 – 15:00 POČÍTAČOVĚ VĚDECKÝ 3. – 5. ročník Polák
  14:00 – 15:00 ANGLICKÝ JAZYK 3. – 5. ročník Benradouane
  15:00 – 16:00 FOTBALOVÝ KROUŽEK 3. – 5. ročník Benradouane
  15:00 – 16:00 ZÁKLADY MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 3. – 5. ročník Marcoen
           
  ČTVRTEK 14:00 – 15:00 ZÁKLADY MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 3. – 5. ročník Marcoen
  14:00 – 15:00 SPORTOVNÍ HRY 3. – 5. ročník Tučková
  14:00 – 15:00 ROBOTICKÝ KROUŽEK 6. – 9. ročník Polák

 

 

Týden 10.9. – 14.9.2018

MATEMATIKA

 1. Opakování +, – v oboru 0 – 100, násobilka.
 2. Řešíme slovní úlohy, začneme tvořit zápis ke slovní úloze str. 7 – 11

G – bod, přímka str.9

ČESKÝ JAZYK

 1. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě – procvičování str. 8
 2. Psaní u, ú, ů str. 9
 3. Tvrdé a měkké slabiky str. 10
 4. DIKTÁT

Čtení – doporučuji každý den, po prázdninách hlasité čtení.

SKN

 1. Můj domov – zkoušíme adresu.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Starter unit- Hello, Superstars – Hello, bugs. (colours and numbers) Class Book str. 2 – 5

INFORMACE

 1. Pokračuje plavecký výcvik, informace denně v notýsku.
 2. 12.9. v 17.30hodin – třídní schůzka.

—————————————————————————————————————–

Týden 3.9. – 7.9.2018

Milí třeťáci,

prázdniny pomalu končí a my se uvidíme 3.9. v 7.45 hodin v naší třídě.

Už se těším na vaše zážitky z prázdnin. (Nezapomeňte psací potřeby.)

Eva Tučková

 

INFORMACE:

3.9. – vyučování do 8.45 h

4.9. – do 11.30h (obědy od 11.00h do 12.00h)

5.9. – začínáme pracovat podle rozvrhu 

6.9. – zahajujeme plavecký výcvik – podrobné informace se dozvíte od TU

PLAVÁNÍ

20 lekcí od 6.9. do 20.9.2018 (denně)

odjezd objednaného autobusu ze zastávky U Libušského potoka

6.9. – 10:00h

7.9. – 8:05h

10.9. – 8:05h

11.9 – 8:05h

12.9 – 10:00h

13.9 – 10:00h

14.9 – 8:05h

17.9 – 8:05h

18.9 – 8:05h

19.9 – 10:00h

20.9 – 10:00h

 -pokud máme odjezd v 8.05 vyrážíme od školy v 7.45h, žáci, kteří se opozdí zůstanou ve škole ve  třídě III. A

– žáci, kteří danou hodinu ze zdravotních důvodů neplavou, musí mít omluvenku, vezmou si triko, kraťasy a neklouzavou obuv a mohou výuku sledovat se TU nebo zůstanou ve III. A

-plavecký výcvik je součástí výuky TV, proto po dobu konání výcviku nemáme TV


Komentáře jsou uzavřeny.