III.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

 


Týden 22.10. – 26.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičojeme násobilku str. 30, 32
 2. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti str. 34, 35
 3. G – dvě přímky v rovině str. 38

ČESKÝ JAZYK

 1. Abeceda, stavba slov str. 31 – 34
 2. Seznámení s vyjmenovanými slovy – B str. 36 – 37 (učit se budeme VS podle karty, kterou žáci dostanou)
 3. Čtení – do 26.10. odevzdají všichni čtenářský deník za říjen, čteme každý den 10 min.

SKN

 1. Přírodniny a lidské výtvory str. 21, 22
 2. Učíme se ze sešitu, budeme zkoušet.

ANGLICKÝ JAZYK

INFORMACE

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

29.10. a 30.10. – podzimní prázdniny

 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

Prosím doplatit autobus na plavání:

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

———————————————————————————————————————————

 

 

Týden 15.10. – 19.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičování str. 24 – 30
 2. Písemné sčítání a odčítání.
 3. G – polopřímka – str. 25, 31

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování – párové souhlásky str. 25 – 32
 2. Abeceda str. 31 – 32
 3. Diktát – párové souhlásky uvnitř slov.
 4. Čtení – pohádka.

SKN

 1. Mapy – druhy map, práce s mapou, PL. uč. str. 18 – 21
 2. Ochrana přírody.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku – výuka do 11.40 hod., společný odchod na oběd v 11.50 – 11.55 h.

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

Prosím o vyplnění přihlášky na školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

——————————————————————————————————————————————-

 

Týden 8.10. – 12.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme hlavně dělení v oboru násobilky.
 2. Řešení slovních úloh str. 22 – 24, 26
 3. G – polopřímka str.25

ČESKÝ JAZYK

 1. Párové souhlásky uvnitř slov str. 22 – 27
 2. Abeceda, řazení slov podle abecedy. Slova citově zabarvená, významově nadřazená, podřazená.
 3. Diktát – párové souhlásky.
 4. Čtení – práce s textem, čteme s porozuměním.

SKN

 1. Mapy, značky a barvy na mapě, určování světových stran str. 18, 19.
 2. Pozorování krajiny kolem nás.

PČ – jeden větší brambor, 10 ks párátek, přírodniny – šípky, pámelník, jeřabiny, apod.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku – výuka do 11.40 hod.

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

Prosím o vyplnění přihlášky na školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

——————————————————————————————————————————–

Týden 1.10. – 5.10.2018

MATEMATIKA

 1. Násobení a dělení v oboru násobilky str. 17, 19 – 21
 2. Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.
 3. Písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.
 4. G – Procvičujeme měření úseček na cm, mm  str. 18 – kontrolní práce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa a podstatná jména – vyhledávání v textu. Přehled slovních druhů.
 2. Párové souhlásky na konci slov str. 17 – 21
 3. Diktát.
 4. SLOH – práce s osnovou.
 5. ČTENÍ – hodnocení, čtenářský deník za měsíc září – odevzdat 1.10.

SKN

 1. Hlavní a vedlejší světové strany, směrová růžice – buzola. str. 16 – 17
 2. TEST – typy krajiny, části kopce, prezident, vlajka, stát a jeho název.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 • Revision starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • test starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • Unit 1- Classroom bugs- Class Book str.6-7

INFORMACE

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru.

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku

23. 10.  Olympijský víceboj.

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

———————————————————————————————————————————-

Týden 24.9. – 28.9.2018

MATEMATIKA

 1. Intenzivně procvičujeme násobilku (včetně dělení).
 2. Počítáme se závorkami str. 12 – 16
 3. G – bod, přímka, úsečka str.18

ČESKÝ JAZYK

 1. Věta, souvětí – větný vzorec.
 2. Slovesa – umíme vyjmenovat 10 slovních druhů, poznáme a umíme vyhledat v textu podstatná jména a slovesa str. 14 – 18
 3. Diktát.

SKN

 1. Shrnutí + kontrolní otázky str. 9 – 11
 2. Krajina kolem nás str. 12 – 15

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 • Revision starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • test starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • Unit 1- Classroom bugs- Class Book str.6-7

INFORMACE

 1. 28.9. – Státní svátek

——————————————————————————————————————————————————————–

Týden 17.9. – 21.9.2018

MATEMATIKA

 1. Rozklad čísel, násobení a dělení v oboru násobilky.
 2. Počítání se závorkami str. 8 – 11

ČESKÝ JAZYK

 1. Tvrdé a měkké slabiky, věta , slovo, slabika, písmeno, hláska str. 10 – 14
 2. Diktát slov.

SKN

 1. Ochrana zeleně, třídění odpadu, knihovna, kostel, kino, radnice.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

Starter unit- Hello, Superstars – Hello, bugs. (colours and numbers) Class Book str. 2 – 5

INFORMACE

 1. Pokračuje plavecký výcvik, informace denně v notýsku.
 2. 18.9. – 11.55 h – Recyklace hrou.
 3. 19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.
 4. 20.9. – 8.00 h – Ukázka kriketu – s sebou cvičební úbor.
 5. 21. 9. Přespolní běh – organizace bude upřesněna – cvičební úbor.
 6. KROUŽKY 
  ŠKOLNÍ KROUŽKY – 1.pololetí školního roku 2018/19
           
  ÚTERÝ 14:00 – 15:00 POČÍTAČOVĚ VĚDECKÝ 3. – 5. ročník Polák
  14:00 – 15:00 ANGLICKÝ JAZYK 3. – 5. ročník Benradouane
  15:00 – 16:00 FOTBALOVÝ KROUŽEK 3. – 5. ročník Benradouane
  15:00 – 16:00 ZÁKLADY MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 3. – 5. ročník Marcoen
           
  ČTVRTEK 14:00 – 15:00 ZÁKLADY MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 3. – 5. ročník Marcoen
  14:00 – 15:00 SPORTOVNÍ HRY 3. – 5. ročník Tučková
  14:00 – 15:00 ROBOTICKÝ KROUŽEK 6. – 9. ročník Polák

 

 

Týden 10.9. – 14.9.2018

MATEMATIKA

 1. Opakování +, – v oboru 0 – 100, násobilka.
 2. Řešíme slovní úlohy, začneme tvořit zápis ke slovní úloze str. 7 – 11

G – bod, přímka str.9

ČESKÝ JAZYK

 1. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě – procvičování str. 8
 2. Psaní u, ú, ů str. 9
 3. Tvrdé a měkké slabiky str. 10
 4. DIKTÁT

Čtení – doporučuji každý den, po prázdninách hlasité čtení.

SKN

 1. Můj domov – zkoušíme adresu.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Starter unit- Hello, Superstars – Hello, bugs. (colours and numbers) Class Book str. 2 – 5

INFORMACE

 1. Pokračuje plavecký výcvik, informace denně v notýsku.
 2. 12.9. v 17.30hodin – třídní schůzka.

—————————————————————————————————————–

Týden 3.9. – 7.9.2018

Milí třeťáci,

prázdniny pomalu končí a my se uvidíme 3.9. v 7.45 hodin v naší třídě.

Už se těším na vaše zážitky z prázdnin. (Nezapomeňte psací potřeby.)

Eva Tučková

 

INFORMACE:

3.9. – vyučování do 8.45 h

4.9. – do 11.30h (obědy od 11.00h do 12.00h)

5.9. – začínáme pracovat podle rozvrhu 

6.9. – zahajujeme plavecký výcvik – podrobné informace se dozvíte od TU

PLAVÁNÍ

20 lekcí od 6.9. do 20.9.2018 (denně)

odjezd objednaného autobusu ze zastávky U Libušského potoka

6.9. – 10:00h

7.9. – 8:05h

10.9. – 8:05h

11.9 – 8:05h

12.9 – 10:00h

13.9 – 10:00h

14.9 – 8:05h

17.9 – 8:05h

18.9 – 8:05h

19.9 – 10:00h

20.9 – 10:00h

 -pokud máme odjezd v 8.05 vyrážíme od školy v 7.45h, žáci, kteří se opozdí zůstanou ve škole ve  třídě III. A

– žáci, kteří danou hodinu ze zdravotních důvodů neplavou, musí mít omluvenku, vezmou si triko, kraťasy a neklouzavou obuv a mohou výuku sledovat se TU nebo zůstanou ve III. A

-plavecký výcvik je součástí výuky TV, proto po dobu konání výcviku nemáme TV

 

 


Komentáře jsou uzavřeny.