III.C Petr Kšána

Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 15. – 19. 6. 2020

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov str.115 cv 8 a,b.

str 116 a 117 – PŘÍDAVNÁ JMÉNA A ZÁJMENA

Matematika – opakování základních početních operacích

str. 15 cv 43 , str 23 cv 8 modrý sloupeček, str 25 cv 5 i se zkouškou.

Geometrie – konstrukce trojúhelníku str 44.

SKN – str 14-17

Známky na vysvědčení:  zůstává známka z Českého jazyka co byla v pololetí udělena dětem. V ostatních předmětech jsou děti hodnoceny výbornou známkou.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 15. – 19. 6. 2020)

 • učebnice, str. 60: žáci si prohlédnou obrázek a pojmenují všechny postavy, zvířata, věci a předměty, které již pojmenovat umějí (při popisu obrázku mohou tvořit jednoduché věty (nápověda v bílém rámečku);
 • učebnice, str. 61: hra – žáci potřebují figurku a hrací kostku, figurku umístí na hlavu hada a pohybují se dopředu tím, že odpovídají na otázky (když odpoví správně, pohybují se dopředu o dvě místa; jestliže je odpověď nesprávná, půjdou dopředu jen o jedno políčko). Zábavnější je hra, pokud ji hrajeme s někým ve dvojici (nejlépe s někým z rodiny).

TÝDENNÍ PLÁN 8.6-14.6

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

https://uloz.to/folder/tB4bcOCWRjrh v případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je škola . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12. 6. 2020)

 1. Učebnice, str. 56-57  Goodbye, Superstars!
 2. Učebnice, str. 58: žáci si poslechnou poslední písničku hudební skupiny Superstars;
 3. Učebnice, str. 59: žáci si přečtou a poslechnou poslední díl komiksového příběhu My friend is a monster,;
 4. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EfklpdpkumJJskmRZyqFqisBLRj4M2o6rYB3bQKCtl2V7g?e=X9LDzc

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.-5.6. 2020

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5. 6. 2020)

Milí rodiče, prosím odevzdejte společně s ostatními vypracovanými úkoly i pracovní sešit z angličtiny (potřebujeme získat zpětnou vazbu, jak se dětem dařilo vyplňovat zadané úkoly). Učebnice si děti ponechají, budou s nimi ještě pracovat. 

 1. Učebnice, str. 54-55:
  • žáci procvičují probíranou slovní zásobu: a ball/míč, an aeroplane/letadlo; a radio/rádio; a poster/plakát; a guitar/kytara; an umbrella/deštník; a doll/panenka; a keyboard/klávesnice, piáno; computer/počítač, CD player/CD přehrávač, computer game/počítačová hra, video recorder/video přehrávač, video (cassette)/video kazeta, TV/televize;
  • žáci trénují psanou podobu probíraných slov: jednotlivá slova třikrát opíšou do sešitu na psaní;
  • učebnice, str. 54: žáci si přečtou tři krátké texty a přiřadí je k obrázkům pokojů a-c; potom odpoví na otázky (odpovědi mohou zapsat do sešitu na psaní);
  • učebnice, str. 55: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu My friend is a monster;
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EUEPCsYIdnBEhWo43HCQaYkB2-EA04ktiNHQMb7t8rxj8w?e=qIRhMk

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.-31.5

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

https://uloz.to/folder/f2TrMjuJMP46v případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je tisíc . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 52-53, pracovní sešit, str.52-53:
  • učebnice, str. 52: žáci se seznámí s novou slovní zásobou: a ball/míč, an aeroplane/letadlo; a radio/rádio; a poster/plakát; a guitar/kytara; an umbrella/deštník; a doll/panenka; a keyboard/klávesnice, piáno;
  • žáci vidí dva obrázky dětských pokojů, v každém z nich se nacházejí nějaké předměty, žáci se pokusí každý z nich popsat: There´s (a ball)./Je tam (míč).
  • žáci si mohou s někým z rodiny zahrát hru podobnou jako dva broučci – jeden brouček si vybere jeden z pokojů, druhý brouček se ptá, aby zjistil, o jaký pokoj se jedná: Is there (an aeroplane) in the room?/Je v tom pokoji letadlo?;
  • pracovní sešit, str. 52, cv. 1: žáci přiřadí obrázky k bodům 1-7 a napíší věty;
  • pracovní sešit, str. 52, cv. 2: žáci odpoví na otázky, zda se v jeho/jejím pokoji nacházejí dané předměty – Is there (a poster) in your room?/Je ve tvém pokoj plakát? – Yes, there is./Ano, je.  // No, there isn´t./Ne, není.;
  • učebnice, str. 53: žáci si neprve poslechnou a přečtou rozhovor mezi Jet a Kat (How many computers are there in your room, Kat?/Kolik počítačů je ve tvém pokoji, Kat?); potom si žáci prohlédnou Katin pokoj, žáci vytvářejí otázky kolik daných předmětů má Kat ve svém pokoji a zároveň odpovídají podle obrázku (nová slovní zásoba: computer/počítač, CD player/CD přehrávač, computer game/počítačová hra, video recorder/video přehrávač, video (cassette)/video kazeta, TV/televize;
  • pracovní sešit, str. 53: žáci si prohlédnou obrázek a odpovídají na otázky, kolik daných předmětů má Kat ve svém pokoji.
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EfKwSx85RuJJt8e8YwYg3XABWt__3h-V7sz2AVSoEFAGjw?e=QKyCIV

Srdečně zdravíme žáky III. C.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) a Petr Bor (petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.5-24.5

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

https://uloz.to/folder/JftNhIhZ6mPT v případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je čas . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 18. – 22. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 51, pracovní sešit, str. 51: opakujeme slovní zásobu (názvy zvířat);
  • pracovní sešit, str. 51, cv. 7: žáci si pozorně přečtou krátký text a doplní do tabulky informace z textu;
  • pracovní sešit, str. 51, cv. 8: žáci si vyberou oblíbené zvíře, nakreslí jej a napíší o něm alespoň tři základní informace – jak se nazývá v angličtině, co jí a odkud zvíře pochází.
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/Ed-vNGvab1RDsbjeenlDH4IB2SKbn-1exXCE73OGn3AGYg?e=kwDXqZ

Srdečně zdravíme žáky III. C.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) a Petr Bor (petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.-17.5

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

https://uloz.to/folder/PPPPn4Sewi0y v případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je květiny . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

 1.  

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 11. – 15. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 50 (Unit 10 – Animal Safari): procvičujeme slovní zásobu (názvy zvířat);
  • učebnice, str. 50: nová slovní zásoba (další názvy zvířat: an ostrich/pštros, an eagle/orel, a penguin/tučňák, a parrot/papoušek) – žáci si prohlédnou obrázky a přečtou text (nápověda: wings/křídla, grass/tráva, leaves/listí, nuts/ořechy), žáci se pokusí přiřadit jednotlivé části textu k obrázkům;
  • své odpovědi zapíší do sešitu na psaní (nebo na samostatný papír) a nakreslí k nim obrázky zvířat (eagle, penguin, parrot, ostrich) nebo je vyhledají v časopisech a nalepí ke správným textům;
  • pracovní sešit, str. 50, cv. 5: žáci pojmenují obrázky, ve svých odpovědích použijí výrazy nebo an (an ostrich a parrot);
  • pracovní sešit, str. 50, cv. 6: žáci postupují podle diagramu, snaží se určit, o jaká zvířata se jedná a doplní je do rámečků.
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EXVVQRpGDllNj9hFvCC0nTUBJ2IE-1ibYU94Jmz53pgoXQ?e=gqGyUf

Srdečně zdravíme žáky III. C.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) a Petr Bor (petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 

NEJLÉPE DĚTEM VYTISKNOUT A VYPRACOVAT. PRACOVNÍ LISTY DÁVEJTE DO SLOŽKY, NEBO KOŠILEK Z FÓLIE. PO NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBĚHNE S DĚTMI KONTROLA.

TÝDENNÍ PLÁN 4.-11.5

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

https://uloz.to/folder/52LRfW5kNqaY v případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je metr . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

!!!!Rodiče s žáky co neplní s námi pracovní listy na uložto.cz mě budou kontaktovat emailem na petr.ksana@zsrakovskeho.cz !!!!

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 4. – 7. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 48-49 (Unit 10 – Animal Safari):
  • pracovní sešit, str. 48, cv. 1: žáci zakroužkují slova označující zvířata;
  • pracovní sešit, str. 48, cv. 2: žáci si prohlédnou obrázek, spočítají zvířata a napíší věty (použijí vazbu There is…/Je tam… a there are…/Jsou tam…);
  • učebnice, str. 49: žáci si prohlédnou obrázek, poslechnou si písničku a přečtou si text písničky, potom mohou poslouchat ještě jednou a zazpívat si, příp. i zatancovat;
  • pracovní sešit, str. 49, cv. 3: žáci si prohlédnou obrázek a utvoří věty, např. There is a sad hippo;
  • pracovní sešit, str. 49, cv. 4: žáci dokreslí zvířata do jeepu a napíše věty.
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem):

Srdečně zdravíme žáky III. C. Doufáme, že se vám všem daří dobře. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) a Petr Bor (petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 

NEJLÉPE DĚTEM VYTISKNOUT A VYPRACOVAT. PRACOVNÍ LISTY DÁVEJTE DO SLOŽKY, NEBO KOŠILEK Z FÓLIE. PO NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBĚHNE S DĚTMI KONTROLA.

TÝDENNÍ PLÁN 27.4-4.5

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

https://uloz.to/folder/Lx0o4IIssWuD v případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je délka . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

!!!!Rodiče s žáky co neplní s námi pracovní listy na uložto.cz mě budou kontaktovat emailem na petr.ksana@zsrakovskeho.cz !!!!

TÝDENNÍ PLÁN 20.-26.4

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

20.-26.4 https://uloz.to/folder/8rSCYFt30oy2 případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je tečka . Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

!!!!Rodiče s žáky co neplní s námi pracovní listy na uložto.cz mě budou kontaktovat emailem na petr.ksana@zsrakovskeho.cz !!!!

Možnost dalšího procvičení vyjmenovaných slov v papírové podobě https://uloz.to/folder/fm0TyQOQznnI

Jedná se o doplňkové učivo. Český jazyk – vyjmenovaná slova.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 27. – 30. 4. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 46-47 (souhrnné opakování Units 7-9):
  • učebnice, str. 46: poslechové cvičení – žáci poslouchají nahrávku a přiřazují čísla nahrávek 1-5 ke správným obrázkům;
  • učebnice, str. 46:  žáci si přečtou otázky a odpovědi a vyberou ke každé odpovědi jeden z obrázků a-c;
  • pracovní sešit, str. 46, cv. 1: žáci rozdělí slova v rámečku do skupin Body/Tělo, Clothes/Oblečení, Food/Jídlo;
  • pracovní sešit, str. 46, cv. 2: žáci si prohlédnou obrázek a odpoví na otázky Has it got…? / Má (ta příšerka)…? – Yes, it has. / No, it hasn´t.;
  • pracovní sešit, str. 47, cv. 3: žáci správně uspořádají slova ve větách;
  • pracovní sešit, str. 47, Quiz time (cvičení A): žáci anglicky pojmenují obrázky;
  • pracovní sešit, str. 47, Quiz time (cvičení B): žáci odpoví na otázky.
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem):

Srdečně zdravíme žáky III. C. Doufáme, že se vám všem daří dobře. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) a Petr Bor (petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 4. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 44-45:
  • procvičujeme slovní zásobu 9. lekce: food/jídlo – fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, bananas, apples, oranges, chocolate, ice cream, yoghurt;
  • učebnice, str. 44 – přečíst text (jak se stravují v průběhu dne někteří sportovci): nová slovní zásoba – hamburgers/hamburgery, eggs/vajíčka; breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře; otázka What do you like for breakfast/lunch/dinner? Co máš rád/ráda k snídani/obědu/večeři?; žáci si text pozorně přečtou, poté nakreslí do sešitu na psaní stejnou tabulku, které je na spodní části této stránky a doplní správná čísla obrázků ke jménu sportovce a k dennímu jídlu (snídaně, oběd, večeře), úkol souvisí s porozuměním textu;
  • pracovní sešit, str. 44, cv. 5: žáci nakreslí na talíře k denním jídlům jídla, která mají rádi (k snídani/k obědu/k večeři), doplní věty I like…for breakfast./K snídani mám rád/a…; zároveň napíšou, jaká jídla ke snídani/obědu/večeři rádi nemají I don´t like…for breakfast.;
  • pracovní sešit, str. 44, cv. 6: žáci si vyberou dvě osoby (z rodiny) a pokusí se zjistit, co mají tyto osoby rády k snídani/obědu/večeři; informace žáci zjišťují otázkou What do you like for (breakfast/lunch/dinner)?/Co máš rád/a k snídani/obědu/večeři?;
  • učebnice, str. 45: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu My friend is a monster.
  • pracovní sešit, str. 45, cv. 7: žáci správně uspořádají slova ve větách;
  • pracovní sešit, str. 45, cv. 8: žáci rozluští věty – jednotlivé obrázky představují písmena abecedy.
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem):
 3. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – další aktivity související s procvičováním slovní zásoby Food/Jídlo:

Srdečně zdravíme žáky III. C. Doufáme, že se vám všem daří dobře. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) a Petr Bor (petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.-19.4

NEJLÉPE DĚTEM VYTISKNOUT A VYPRACOVAT. PRACOVNÍ LISTY DÁVEJTE DO SLOŽKY, NEBO KOŠILEK Z FÓLIE. PO NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBĚHNE S DĚTMI KONTROLA.

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

14.-19.4 https://uloz.to/folder/tl2ByQQFWr1D případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je ZÁVORKA velká písmena. Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

 

Pokud by měl někdo problém si úkoly tisknout je možnost pracovat s učebnicemi.

Český jazyk str 102 – 107    + Vyjmenovaná slova po V – nadále procvičujeme skloňování sloves 

Matematika str 22 – 25  procvičovat písemné sčítání a odčítání do 1000 i se zkouškou. Příklady na dělení se zbytkem

 

6.4-13.4

Hody, hody,
bez nehody
došli jsme až před vrata,
tak ať nadílka je bohatá!

Český jazyk – procvičujeme vyjmenovaná slova –  str. 96 cv.4 a str. 97 cv.5      na cvičný list papíru, nebo do sešitu.

Matematika – učebnice str.23 cv.8 tužkou a slovní úlohy ze str.23 — 9 a 10 — na cvičný list papíru, nebo do sešitu.

Založit do portfólia. 

Krásné VELIKONOCE Vám přeji. Pozdravujte děti. 🙂

Děkuji za zaslané úkoly a musím Vás pochválit, jste opravdu pilní. Úkoly jsou v pořádku.

ANGLIČTINA (DVOUTÝDENNÍ PLÁN 6. – 17. 4. 2020)

Milí rodiče,

nechceme Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléháme na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít naše emailové adresy (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, petr.bor@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

 1. Učebnice + pracovní sešit: opakování slovní zásoby (1. – 8. lekce)
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (opakování Units 1- 8 + Easter / Velikonoce)

Happy Easter. / Veselé Velikonoce.

Srdečně zdraví Jitka Havlíčková a Petr Bor

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.3-5.4

NEJLÉPE DĚTEM VYTISKNOUT A VYPRACOVAT. PRACOVNÍ LISTY DÁVEJTE DO SLOŽKY, NEBO KOŠILEK Z FÓLIE. PO NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBĚHNE S DĚTMI KONTROLA.

ÚKOLY pro žáky najdete na odkazu

30.3-5.4 https://uloz.to/folder/7qwzBMERiRsk případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je zájmena – ve složce je zadaný i úkol od paní učitelky Petrové. Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

Pokud by měl někdo problém si úkoly tisknout je možnost pracovat s učebnicemi.

Český jazyk str 87 – 90    + Vyjmenovaná slova po S – nadále procvičujeme skloňování sloves 

Matematika str 22 – 23  procvičovat písemné sčítání a odčítání do 1000 i se zkouškou. Příklady na dělení se zbytkem. 

TÝDENNÍ PLÁN (30. 3. – 3. 4. 2020)

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 1. učebnice Chit Chat 1, 9. lekce, strana 42-43, pracovní sešit, str. 42 – 43:
 2. pro žáky s přístupem k počítači a internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (doplněno nahrávkami). Zde bude potřeba zřejmě dětem ukázat, jak procházet jednotlivými stránkami prezentace.
 3. další možnosti procvičování probírané slovní zásoby, písničky, hry apod. (opět za předpokladu, že děti mají přístup k počítači a k internetu).

Milí rodiče a žáci III. C doufáme, že se vám práce daří. V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených emailových adresách.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková a Petr Bor

 

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, petr.bor@zsrakovskeho.cz)

 1. učebnice Chit Chat 1, 8. lekce, strana 40-41, pracovní sešit, str. 40 – 41:
  • učebnice, str. 40: nová slovní zásoba – clown (klaun), pirate (pirát), police officer (policista), cowboy (kovboj); Whose (hat) is this? – Čí je to (klobouk)? – It´s the pirate´s hat. – Je to pirátův klobouk.; text si žáci několikrát přečtou;
  • pracovní sešit, str. 40: žáci napíší otázky a odpovědi podle vzoru;
  • učebnice, str. 41: žáci si přečtou další díl komiksového příběhu;
  • pracovní sešit, str. 41: žáci odpoví na otázku, zda mají dané oblečení ve své šatní skříni.
 2. pro žáky s přístupem k počítači a internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (doplněno nahrávkami). Zde bude potřeba zřejmě dětem ukázat, jak procházet jednotlivými stránkami prezentace.
 3. další možnosti procvičování probírané slovní zásoby, písničky, hry apod. (opět za předpokladu, že děti mají přístup k počítači a k internetu).

V případě jakýchkoli problémů se obracejte na výše uvedené emailové adresy.

Žáky III. C a jejich rodiče srdečně zdraví Jitka Havlíčková a Petr Bor

23.-27.3 —https://uloz.to/folder/HGDNl5VpRMWz– případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je souhlásky – ve složce je zadaný i úkol od paní učitelky Petrové a pana učitele Bora na angličtinu. Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

Pokud by měl někdo problém si úkoly tisknout je možnost pracovat s učebnicemi.

Český jazyk str 87 – 90    čteme, úkol je zadán ze slohu napsat vyprávění rozsah 15 vět o tom jak prožíváte dobu karantény a z textu vybrat 5 sloves a časovat  učebnice str.88 cvičení 2.

Matematika str 19 – 21  procvičovat písemné sčítání a odčítání do 1000 i se zkouškou. Příklady na dělení se zbytkem. 

16.-20.3 —https://uloz.to/folder/SZYOfrNfIQ28 – případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je násobilka – ve složce je zadaný i úkol od paní učitelky Petrové. Ve formátu PDF naleznete komplet týdenní plán.

Pokud by měl někdo problém si úkoly tisknout je možnost pracovat s učebnicemi.

Český jazyk str 87 – 90    čteme, úkol je zadán ze slohu napsat dopis viz str 45.

Matematika str 19 – 21  procvičovat písemné sčítání a odčítání do 1000 i se zkouškou. Příklady na dělení se zbytkem str.10

Angličtina
učebnice str. 37 My friend is a monster – přečíst
Unit 8 Clothes: přečíst a naučit se nová slovíčka, procvičit fráze Have you got…? I have got…., učebnice str. 38-39. prac. sešit str. 38-39

online procvičování

What Color Am I Wearing?

Další odkazy na procvičování:

https://nadalku.msmt.cz/cs

http://www.sciodat.cz

https://www.fraus.cz

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

9-13.3 — https://uloz.to/folder/VsIQMuKiapww – případně pokud to bude vyžadovat heslo: heslo je slovesa

NEJLÉPE DĚTEM VYTISKNOUT A VYPRACOVAT. PRACOVNÍ LISTY DÁVEJTE DO SLOŽKY, NEBO KOŠILEK Z FÓLIE. PO NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBĚHNE S DĚTMI KONTROLA.

Pokud by měl někdo problém si úkoly tisknout je možnost pracovat s učebnicemi.

Český jazyk str 87 – 90    snažte se doma číst, čtenářský deník.

Matematika zelená str 5  a poté 8-10     procvičovat písemné sčítání a odčítání do 1000 i se zkouškou.

TÝDENNÍ PLÁN 9. – 13. 3.

11.3. budou zveřejněny domácí úkoly pro tento týden.

Český jazyk 

Skloňování sloves ( osoba , číslo, čas) – procvičování vyjmenovaných slov B – P.

Čtvrtek DIKTÁT – vyjmenovaná slova po L.

Matematika

Dělení se zbytkem Matematika str 7 – 10. 

Písemné sčítání a odčítání do 1000. Procvičování základních matematických operací +, -, x , : . 

Práce se závorkou.

SKN

Lidské tělo.

Chování při nebezpečných situacích.

Test úterý 10.3. Lidské tělo – základní popis částí lidského těla.

Angličtina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

 • projekt My favourite monster: dokončení výtvarné části projektu, jednoduchý popis příšerky a prezentace projektu před třídou;
 • poslech a čtení komiksového příběhu My friend is a monster (část 7);
 • souhrnné opakování Unit 7 a příprava na test.

 

TÝDENNÍ PLÁN 2. – 6. 3.

Ve čtvrtek 5.3 divadlo v Kulturním centru. Výběr 60 Kč na představení.

Český jazyk

Opakování vyjmenovaná slova. 

Hlavním tématem bude skloňování SLOVES.

Matematika

Dělení se zbytkem je nová látka pro celý měsíc. 

Opakování bude neustále základní početní operace – především písemné sčítání a odčítání.

SKN

Stavba těla.

Početí, narození, chování k novorozenci.

Angličtina (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: P. Bor)

 • procvičování slovní zásoby Unit 7 (části lidského těla);
 • popis lidského těla: I´ve got…/You´ve got…/He´s got…;
 • čtení a porozumění textu (Big Foot. The Loch Ness Monster.).

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. 2.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P. Opakování.

Čtvrtek 27.2. Diktát 

Tento pátek prezentace básně pro RECITAČNÍ SOUTĚŽ – třídní kolo.

Matematika

Písemné sčítání a odčítání do 1000. 

28.2 budeme vybírat Matematiku II.díl. Další týden začneme pracovat s třetím zeleným dílem.

Desetiminutovky budeme psát každé úterý.

SKN

Zdravá strava. Složky stravy CUKRY, TUKY A BÍLKOVINY

Angličtina (skupina A:J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 7 (části lidského těla);
 • popis lidského těla: I´ve got…/You´ve got…/He´s got…

Komentáře jsou uzavřeny.