III.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Plán práce 24. 1. – 28. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování vyjmenovaných slov po L a po B.

Podstatná jména – rod, číslo, pád, vlastní jména.

Vyjmenovaná slova po M

Písanka str. 25-27

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000.

Jednotky délky.

Geometrie – rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

SKN

Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Co má krk, ale nemá hlavu? 

Plán práce 17. 1. – 21. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování vyjmenovaných slov po L a po B.

Podstatná jména – rod, číslo, pád, vlastní jména.

Vyjmenovaná slova po M

Sloh – vyprávění.

Písanka str. 20-22

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000.

Jednotky délky.

SKN

Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Kolik vajec snese kohout za dva týdny?

Plán práce 10. 1. – 14. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování vyjmenovaných slov po L a po B.

Podstatná jména – rod, číslo, pád, vlastní jména.

Sloh – vyprávění.

Písanka str. 20-22

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000.

Jednotky délky.

SKN

Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.

OSTATNÍ

Ve středu 12.1. proběhnou online třídní schůzky formou individuálních konzultací.

Hádanka na tento týden: Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví.

Plán práce 3. 1. – 7. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování vyjmenovaných slov po L a po B.

Podstatná jména – rod, číslo, pád, vlastní jména.

Sloh – vyprávění.

Psaní – přepis.

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000.

Jednotky délky.

SKN

Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Jak se dá pomocí vody získat světlo?

Plán práce 20. 12. – 22. 12. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po L a jejich procvičování.

Slovní druhy – přehled a určování (ohebné, neohebné).

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Přirozená čísla v oboru do tisíce.

Porovnávání čísel.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

SKN

Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty.

OSTATNÍ

20. a 21. 12. se učíme dle rozvrhu.

22.12. společně oslavíme Vánoce v naší třídě.

23.12. Vánoční prázdniny.

24.12. Štědrý den.

Vánoční hádanka: Tisíc jehel, žádné šití, jednou za rok celý svítí.

Plán práce 13. 12. – 17. 12. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po L a jejich procvičování.

Slovní druhy – přehled a určování (ohebné, neohebné).

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Přirozená čísla v oboru do tisíce.

Porovnávání čísel.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

SKN

Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty.

AJ

Who´s this? / It´s my mum. vs What is this? / It´s my (bag).

Otázka „Kolik má (čeho)?“:

How many (sisters, btorhers/eyes, ears/legs, arms) has (He/She/It) got?

Odpověď „He/She/It has got (…) sisters/noses/hands).“

Body rap – základní části těla

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Novorozený černoušek má černé ruce, černé nohy, černé oči, černé vlásky, jakou má barvu zubů?

Plán práce 6. 12. – 10. 12. 2021

PONDĚLÍ

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po L – v MS Teams najdete přiložený pracovní list.
 • Slovní druhy – umět je vyjmenovat.
 • Číst alespoň 10 minut nahlas.
 • Trénujte zadanou básničku.
 • Dále možnost procvičovat probíranou látku na stránkách: školákov.eu, umimecesky.cz, skolasnadhledem.cz …

Matematika

 • Procvičujte čísla do 1000.
 • Učebnice str. 6 cv. 13 a 14 prosím vypracovat písemně, cv. 15-18 ústně.
 • Procvičujte malou násobilku.
 • Procvičujte písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
 • Na MS Teams najdete pracovní listy.

Hudební výchova

 • Prosím dále cvičte písničku, kterou jsme spolu začali trénovat minulé pondělí (Půlnoční – Václav Neckář).

ÚTERÝ

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po L – v MS Teams najdete přiložený pracovní list.
 • Trénink psaní – vyberte si cvičení z učebnice (věty) a přepište ho. Dávejte si pozor na správný tvar písmen.
 • Číst alespoň 10 minut nahlas.
 • Dále možnost procvičovat probíranou látku na stránkách: školákov.eu, umimecesky.cz, skolasnadhledem.cz …

Matematika

 • Porovnávání čísel do 1000.
 • Učebnice str. 7 cv. 1 a 3 vypracovat lehce tužkou do učebnice, cv. 4 a 5 písemně do sešitu.
 • Na MS Teams najdete pracovní listy.
 • Procvičujte malou násobilku.

STŘEDA

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po L – v MS Teams najdete přiložený pracovní list.
 • Číst alespoň 10 minut nahlas.
 • Dále možnost procvičovat probíranou látku na stránkách: školákov.eu, umimecesky.cz, skolasnadhledem.cz …

Matematika

 • Trénujte zaokrouhlování na desítky, malou násobilku a sčítání/odčítání do 100
 • Na MS Teams najdete pracovní listy.
 • Procvičovat můžete také na stránkách: školákov.eu, umimematiku.cz …

Výtvarná výchova

 • Blíží se nám Vánoce a tak mi prosím namalujte, nakreslete nebo vyrobte něco právě na téma Vánoce. 😀 

ČTVRTEK

Český jazyk

 • Čtení s porozuměním – v MS Teams najdete přiložený pracovní list.
 • Slovní druhy – umět je vyjmenovat.
 • Číst alespoň 10 minut nahlas.
 • Dále možnost procvičovat probíranou látku na stránkách: školákov.eu, umimecesky.cz, skolasnadhledem.cz …

Matematika

 • Trénujte zaokrouhlování na desítky, malou násobilku a sčítání/odčítání do 100
 • Procvičujte čísla do 1000.
 • Na MS Teams najdete pracovní listy.
 • Procvičovat můžete také na stránkách: školákov.eu, umimematiku.cz …

PÁTEK

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po L – v MS Teams najdete přiložený pracovní list.
 • Číst alespoň 10 minut nahlas.
 • Dále možnost procvičovat probíranou látku na stránkách: školákov.eu, umimecesky.cz, skolasnadhledem.cz …

Matematika

 • Trénujte zaokrouhlování na desítky, malou násobilku a sčítání/odčítání do 100
 • Procvičujte čísla do 1000.
 • Na MS Teams najdete pracovní listy.
 • Procvičovat můžete také na stránkách: školákov.eu, umimematiku.cz …

Anglický jazyk na celý týden

 • Celý týden opakování a náprava častých chyb:
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers)
 • Zopakování často zaměňovaných pojmů:
 • He´s X He´s got
 • It is(.) X Is it(?)
 • Has he got(?) X He has got(.)
 • + stejně u Has she got? Has it got?

Pracovní listy najdete na MS Teams v „souborech“ ve složce „Pracovní listy 6.12. – 10.12. 2021“.

Hádanka na tento týden: Co je to, před použitím je to černé, v průběhu červené a nakonec šedé?

Plán práce 29. 11. – 3. 12. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po L a jejich procvičování.

Vyjmenovaná slova s y/ý po B a jejich procvičování.

Slovní druhy – přehled a určování (ohebné, neohebné).

Písanka str. 14 – 15.

Sloh – vzkaz, blahopřání, zpráva; adresa.

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Přirozená čísla v oboru do tisíce.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.

Geometrie – různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.

SKN

Podmínky života, znaky života.

AJ

 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa + širší rodina (uncle, aunt, cousin)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters) have you got? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Trénink čtení nahlas a porozumění textu.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to?

Pro ty co se nemůžou účastnit prezenční výuky, bude na MS Teams připravená hodina, do které se budou moci přihlásit.

Plán práce 22. 11. – 26. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po B a jejich procvičování.

Vyjmenovaná slova po L.

Písanka str. 14 – 15.

Sloh – vzkaz, blahopřání, zpráva; adresa.

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.

Geometrie – různoběžky, rovnoběžky.

AJ

Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).

Slovní zásoba: Opakování částí obličeje + nově: eybrows, eyelahs, beard (chin) + Opakování: Short, long, dark, light nově: bald, hairy

My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa

Otázka Who´s this?

SKN

Opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Když se to vyhodí, je to hnědé a když to dopadne tak je to bagr. Co je to? 😀

Rozvrh online výuky: Pozor změna časů v úterý, ve středu a v pátek.

PONDĚLÍ

8:00 – 8:45 – ČJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

9:00 – 9:45 – ČJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

10:00 – 10:45 – M – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

11:00 – 11:45 – M – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

ÚTERÝ

8:00 – 8:45 – ČJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

10:00 – 10:45 – ČJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

11:00 – 11:45 – M – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

12:00 – 12:45 – M – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

STŘEDA

8:00 – 8:45 – ČJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

9:00 – 9:45 – ČJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

10:00 – 10:20 – AJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

10:25 – 10:45 – AJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

ČTVRTEK

8:00 – 8:45 – ČJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

9:00 – 9:45 – ČJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

10:00 – 10:45 – M – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

11:00 – 11:45 – M – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

PÁTEK

8:00 – 8:45 – ČJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

9:00 – 9:45 – ČJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

10:00 – 10:20 – AJ – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

10:25 – 10:45 – AJ – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

11:00 – 11:45 – M – Creanga, Dobrovolná, Dolejš, Dvořák, Haliv, Heinová, Hodek, Jančík, Jedličková

12:00 – 12:45 – M – Jonák, Kumpová, Maděrová, Ráž, Sedláček, Staněk, Šimek, Tuček, Veselý

 

Plán práce 15. 11. – 19. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po B a jejich procvičování.

Vyjmenovaná slova po L.

Písanka str. 13 – 14

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.

Geometrie – různoběžky, rovnoběžky.

SKN

Knihovny

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Co musíte rozbít před tím, než to použijete?

Plán práce 8. 11. – 12. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po B a jejich procvičování.

Vyjmenovaná slova po L.

Písanka str. 12 – 13

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Písemné sčítání dvojciferných čísel.

Písemné odčítání dvojciferných čísel.

SKN

Lékař, veterinář.

OSTATNÍ

10.11. Proběhnou od 17:00 online třídní schůzky. V programu Microsoft Teams bude vytvořena schůzka.

Hádanka na tento týden: Měříte můj život v hodinách a sloužím vám tím, že zanikám. Jsem rychlá, když jsem hubená a pomalá, když jsem tlustá. Vítr je můj nepřítel.

Plán práce 1. 11. – 5. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po B a jejich procvičování.

Slova mnohoznačná.

Sloh – popis.

Písanka str. 10 – 11

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Písemné sčítání dvojciferných čísel.

Geometrie – různoběžky, rovnoběžky.

SKN

Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota).

OSTATNÍ

10.11. Proběhnou online třídní schůzky.

Hádanka na tento týden: Víte, co můžete držet, aniž byste se toho dotkli?

Plán práce 25. 10. – 29. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po B, slova příbuzná.

Slovní zásoba a význam slov – slova souznačná, mnohoznačná.

Písanka str. 9.

Denně nahlas číst alespoň deset minut.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Příklady se závorkami.

Slovní úlohy.

SKN

Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace.

OSTATNÍ

27.10. a 29.10. Podzimní prázdniny.

28.10. Státní svátek.

Plán práce 18. 10. – 22. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Stavba slov.

Vyjmenovaná slova s y/ý po B, slova příbuzná.

Slovní zásoba a význam slov – slova souznačná, mnohoznačná.

Sloh – popis.

Písanka str. 7-8.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Příklady se závorkami.

Slovní úlohy.

Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek.

SKN

Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny.

Orientace v krajině podle mapy.

OSTATNÍ

V úterý 19.10. se zúčastníme programu „Dravci v letu“.

Hádanka na tento týden: Co můžeš dělat, aniž by to kdokoliv viděl? Tebe nevyjímaje.

Plán práce 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Hláskosloví, abeceda.

Slova citově zabarvená, nadřazená a podřazená.

Stavba slov.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

Písanka str. 5-6.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Počítání se závorkami.

Malá násobilka.

Geometrie – polopřímka.

SKN

Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly.

Určování světových stran.

OSTATNÍ

19.10. se účastníme programu „Dravci v letu“ prosím o přinesení 50,- Kč.

Hádanka na tento týden: Petrova maminka měla tři děti. První syn se jmenoval Pondělí, druhý Úterý. Jak se jmenoval třetí syn?

Plán práce 4. 10. – 8. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Hláskosloví, abeceda.

Slovní zásoba a význam slov – slova souznačná, mnohoznačná.

Slova citově zabarvená, nadřazená a podřazená.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

Písanka str. 3-4.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Počítání se závorkami.

Malá násobilka.

Geometrie – bod, přímka, úsečka

Anglický jazyk

Základní otázky (procvičování)

Školní pomůcky

Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)

SKN

Krajina kolem nás.

Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran

OSTATNÍ

Ve středu 6.10. v 8:30 se zúčastníme přespolního běhu (děti normálně přijdou ráno do třídy). Je potřeba donést teplé sportovní oblečení (ráno už bývá dost chladno).

Tento týden to opět obrátíme a tentokrát budete říkat hádanky vy mě.

Plán práce 27. 9. – 1. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

Souvětí.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Geometrie – bod, přímka, úsečka.

Angický jazyk:

Opakování barev a čísel

Základní pozdravy a informace o  sobě

Školní pomůcky, pracovní list

SKN

Naše obec – ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Je pichlavá a žahá ráda, však léčivosti její sláva. 

Plán práce 20. 9. – 24.9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Učebnice str. 12-14.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Geometrie – bod, přímka, úsečka.

Učebnice str. 10-16.

ANGLICKÝ JAZYK
Opakování pozdravů
Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
Opakování barev a číslovek
 Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

SKN

Naše obec – ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály.

OSTATNÍ

Přišly nám už písanky, proto poprosím během tohoto týdne přinést 38,- Kč.

V pondělí a ve středu jedeme naposledy na plavání. Zítra sraz 7:30 před školou.

Dobrovolný úkol na tento týden (samozřejmě za odměnu): Naučit se a přednést mi nějaký jazykolam.

Plán práce 13. 9. – 17. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Učebnice str. 8-12.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Učebnice str. 10-16.

SKN

Naše obec – obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody…

OSTATNÍ

Pokračuje plavecký výcvik, již bez testování – tudíž zítra sraz v 7:30 před školou.

Plán práce 6. 9. – 10. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 2. ročníku.

Věta, druhy vět dle postoje mluvčího; souvětí.

Procvičování psacího písma.

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Opakování učiva 2. ročníku.

Sčítání a odčítání do 100.

Malá násobilka.

Geometrie – bod, přímka úsečka.

SKN

Okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace.

OSTATNÍ

Od zítřka začínáme s plaveckým výcvikem. Sraz před školou v 7:10.

Ti co se nemusí testovat a ti co donesou vlastní potvrzení o testování mohou přijít až v 7:30.

Ve středu 8.9. od 17:30 proběhnou prezenční třídní schůzky.

Plán práce 1. 9. – 3. 9. 2021

Milí žáci, máme tu nový školní rok a já se na vás už moc těším!

Připomínám, že jsme se přestěhovali a třídu teď máme u družin.

1.9. 2021 máme vyučování pouze do 8:45.

Prosím, aby děti přinesly lísteček zda jdou 1.9. do družiny nebo si je hned po vyučování vyzvednou rodiče.

Od 2.9. se již učí dle rozvrhu (budeme si rozdávat učebnice proto si už prosím přineste aktovku).

Také prosím o kontrolu a doplnění kufříků v pátek již máme pracovní činnosti.

Od 2.9. začíná výuka TV – přineste si tedy cvičební úbory. (Pokud to počasí dovolí půjdeme ven – mějte boty na ven i do tělocvičny)

Od pondělí 6.9. nám začne kurz plavání. (bližší informace dodám během tohoto týdne)

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva z 2. ročníku.

MATEMATIKA

Opakování učiva z 2. ročníku.

SKN

Opakování – okolí bydliště

Komentáře jsou uzavřeny.