III.C Mgr. Tomáš Severa

Mgr. Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Informace

30. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – výpis

31. 1. Pololetní prázdniny 🙂

17. 2. – 21. 2. Jarní prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po P – uč. str. 78 – 79

Procvičujeme: pravopis vyjmenovaných slov po B, L, M

 

Matematika

Písemné sčítání – uč. str. 37 – 39

Procvičujeme: zaokrouhlování trojciferných čísel, jednotky délky, jednotky hmotnostijednotky objemu

 

Svět kolem nás

2. díl

Člověk: stavba těla, kostra, svalyvnitřní ústrojí a jeho funkce 

 

Angličtina (skupina A, skupina B: P. Bor)

 •  

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

Informace

30. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – výpis

31. 1. Pololetní prázdniny 🙂

17. 2. – 21. 2. Jarní prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 75

Procvičujeme: podstatná jména – pád, číslo, rod; pravopis vyjmenovaných slov – pracovní list

 

Matematika

Zaokrouhlování trojciferných čísel – uč. str. 32

Procvičujeme: Jednotky hmotnostiJednotky objemu

Geo: rovinné geometrické útvary – trojúhelník, čtverec – uč. str. 20

 

Svět kolem nás

2. díl

Živá příroda– uč. str. 3

Člověk: stavba těla, kostra, svalyvnitřní ústrojí a jeho funkce 

 

Angličtina (skupina A, skupina B: P. Bor)

 • nácvik nové slovní zásoby Unit 6: Family photos (mum, dad, grandma, grandad, sister, brother, me – nácvik psané podoby slov);
 • popis rodiny (How many brothers/sisters…? – I´ve got…).

 


Vážení rodiče,

16.1.2020 odpadá kroužek sportovních her.

Děkuji. Eva Tučková

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

Informace

30. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – výpis

31. 1. Pololetní prázdniny 🙂

17. 2. – 21. 2. Jarní prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 70 – 73

Procvičujeme: podstatná jména – pád, číslo, rod

 

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000 – uč. str. 16 – 17

Jednotky hmotnosti – uč. str. 27

Jednotky objemu – uč. str. 28

Geo: rovinné geometrické útvary – uč. str. 15

 

Svět kolem nás

Ropa, zemní plyn, obnovitelné zdroje energie – uč. str. 42 – 46

Opakování a procvičování učiva – neživá příroda

 

Angličtina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

 • procvičování slovní zásoby Unit 5 Funny faces (face, hair, eye/eyes, nose, ear/ears, mouth – nácvik psané podoby slov);
 • popis lidského obličeje: I´ve got… – He´s got… – She´s got…
 • práce s textem: This is Clinka. This is Clank.

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

Informace

8. 1. 2020 Třídní schůzky v 17.30 hod.

 

Český jazyk

Podstatná jména – rod, číslo, pád

Vlastní jména – uč. str. 63 – 64

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 67 – 69

Procvičujeme: Vyjmenovaná slova po B, L.

 

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000 – uč. str. 12 – 14

Jednotky délky – uč. str. 24

Geo: rovina, rovinné geometrické útvary – uč. str. 8

 

Svět kolem nás

Půda, uhlí, ropa, zemní plyn, obnovitelné zdroje energie – uč. str. 42 – 46

 

Angličtina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)


Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Mgr. Tomáš Severa


Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

Informace

16. 12. KC12 – Vánoční příběh  – (9.00 – 10.00 hod.)

20. 12. Vánoční besídka (10.00 – 12.35) – zvyky a tradice; s sebou: jablko (pomeranč), svíčka, mašlička, párátka, hrozinky, hřebíček – budeme vyrábět svícínek; dáreček pro spolužáka; cukroví.

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny 🙂 Vyučování začíná 6. 1. 2020

 

Český jazyk

Procvičování učiva: Vyjmenovaná slova s y/ý po L, Vyjmenovaná slova po B.

Podstatná jména – pád – uč. str. 60 – 61; číslo – uč. str. 58

 

Matematika

II. díl učebnice (žlutá kniha)

Přirozená čísla v oboru do tisíce – porovnávání čísel – uč. str. 7

Pamětné sčítání a odčítání – uč. str.  – uč. str. 9 – 11

Geo: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.

 

Svět kolem nás

Nerosty, horniny – uč. str. 39 – 41

 

Angličtina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

 • pondělí 16. 12. TEST (Unit 4: pocity, pozdravy)
 • anglické a české vánoční zvyky.

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12. 2019

Informace

12. 12.Lhotecký kostel (10.20 – 12.35 hod.)

16. 12. KC12 – Vánoční příběh (vybíráme 60,- Kč)

 

Český jazyk

Procvičování učiva: Vyjmenovaná slova s y/ý po L – uč. str. 54

Vyjmenovaná slova po B.

Podstatná jména – opakování učiva 2. ročníku – uč. str. 55 – 56

Sloh: Vánoční stromeček – uč. str. 59

 

Matematika

II. díl učebnice (žlutá kniha)

Přirozená čísla v oboru do tisíce – uč. str. 3 – 6

Procvičování učiva: Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování čísel.

Geo: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.

 

Svět kolem nás

Vzduch – uč. str. 36, voda – uč. str. 37 – 38

 

Angličtina (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: P. Bor)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: pocity (happy, sad, thirsty, hungry, angry, scared, tired);
 • tvoření vět I´m happy. / He´s happy. / She´s happy.
 • pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening. Goodnight.

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12. 2019

Informace

5. 12. Mikuláš ve škole.

16. 12. KC12 – Vánoční příběh.

 

Český jazyk

Procvičování učiva: Vyjmenovaná slova s y/ý po L – uč. str. 51 – 53

Vyjmenovaná slova po B.

 

Matematika

Procvičování učiva: Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – uč. str. 50 – 52

Zaokrouhlování čísel na desítky – uč. str. 55

Geo: Test: Různoběžky, rovnoběžky.

 

Svět kolem nás

Příroda – podmínky života, znaky života – uč. str. 35 – 38

Test: Vlastnosti látek – uč. str. 22 – 25

 

Angličtina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

 • pondělí 2. 12. TEST (Unit 3);
 • nová slovní zásoba Unit 4: Pirates (I´m happy.  I´m sad. I´m hungry. I´m thirsty. I´m angry. I´m scared.)

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

Informace

29. 11.  Soutěž ve šplhu – vybraní žáci.

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po L  – uč. str. 47 – 50

Procvičování a opakování pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov po B.

 

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel – uč. str. 47 – 49

Zaokrouhlování čísel na desítky – uč. str. 54

Geo: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.

 

Svět kolem nás

Vlastnosti látek – uč. str. 22 – 25

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

 • odkaz k domácímu procvičování
  • www.eslgamesplus.com 
 • procvičování slovní zásoby (nácvik psané podoby slov) Unit 3 Super pets (a fish, a dog, a bird, a rabbit, a spider, a mouse); rozlišování little x big;
 • práce s textem: komiksový příběh My friend is a monster (část 3), učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování a příprava na test.

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po B – uč. str- 41 – 43.

1. čtvrtletní písemná práce (slabika, hláska, psaní ú/ů, druhy vět, abeceda, spodoba znělosti)

Čtení: Každý den doma nahlas číst.

 

Matematika

Písemné sčítání dvojciferných čísel – uč. str. 42 – 44

1. čtvrtletní písemná práce (slovní úlohy, násobilka, sčítání a odčítání, bod, úsečka)

Geo: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – uč. str. 38

 

Svět kolem nás

Vlastnosti látek – uč. str. 22 – 25

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

 • odkaz k domácímu procvičování
  • www.eslgamesplus.com 
 • procvičování slovní zásoby (nácvik psané podoby slov) Unit 3 Super pets (a fish, a dog, a bird, a rabbit, a spider, a mouse); rozlišování little x big;
 • otázky What´s this? – It´s…; Is it (a rabbit)? – Yes, it is. / No, it isn´t.;
 • práce s textem: komiksový příběh My friend is a monster (část 3), učebnice, str. 17.

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

Informace

13. 11. Třídní schůzky

TV: již podle rozvrhu

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po B – uč. str. 38 – 40

Čtení: Každý den doma nahlas číst.

 

Matematika

Procvičování násobilky: Školákov

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – uč. str. 39 – 41

Geo: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – uč. str. 38

 

Svět kolem nás

Přeměna – likvidace odpadů, odpad jako druhotná surovina – uč. str. 22

Test: Krajina kolem nás.

Vlastnosti látek – uč. str. 22 – 25

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

 • odkaz k domácímu procvičování
  • www.eslgamesplus.com 
 • nová slovní zásoba Unit 3 Super pets (a fish, a dog, a bird, a rabbit, a spider, a mouse);
 • otázky What´s this? – It´s…; Is it (a rabbit)? – Yes, it is. / No, it isn´t.

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

Informace

5. 11. Olympijský diplom – info v notýsku

PČ: prosím přinést listy a větvičky

13. 11. Třídní schůzky

 

Český jazyk

Procvičování párových souhlásek: Školákov, www.gramar.in

Procvičujeme: Abeceda, párové souhlásky – pracovní list

Stavba slova: kořen, předpona, přípona – uč. str. 34

Vyjmenovaná slova s y/ý po B – uč. str. 37 – 39

Čtení: Prosím o odevzdání čtenářských deníků za měsíc říjen, nejpozději 7. 11.

 

Matematika

Procvičování násobilky: Školákov, www.matika.in

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – uč. str. 37 – 41

Geo: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – uč. str. 38

 

Svět kolem nás

Test: Orientace v krajině, Školákov

Věci a činnosti kolem nás – uč. str. 20 – 22

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

 • odkaz k domácímu procvičování
  • www.eslgamesplus.com 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2 The TV show (vyslovovaná i psaná podoba slov: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20);
 • základní otázky: What´s your name? How are you? How old are you? What´s your favourite colour?;
 • práce s textem My friend is a monster (2. část komiksového  příběhu).

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

Informace

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 🙂

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

5. 11. Olympijský diplom – organizace bude upřesněna

13. 11. Třídní schůzky


Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

Informace

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz (tělesná výchova) – info v notýsku:

Rozvrh hodin:

21. 10. Plavání, Plavání, Plavání, AJ, ČJ

22. 10. Výuka podle rozvrhu (bez TV): ČJ, M, ČJ, SKN, M

23. 10. ČJ, M, Plavání, Plavání, Plavání – návrat do školy ve 12.40 hod.

24. 10. M, ČJ, Plavání, Plavání, Plavání (Mokré vysvědčení)

25. 10. Základy bezpečného chování v silničním provozu (pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu, základní rozdělení dopravních značek – vodorovné, svislé, skupiny svislých dopravních značek, dopravní značky pro chodce a cyklisty – přednáška (10:00 – 10:45 hod.)

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 🙂

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

5. 11. Olympijský diplom – organizace bude upřesněna

13. 11. Třídní schůzky

 

Český jazyk

Procvičování párových souhlásek: Školákov, www.gramar.in

Procvičujeme: Abeceda – uč. str. 32 – 33

– párové souhlásky – uč. str. 28, 30

Čtení: Prosím o odevzdání čtenářských deníků za měsíc říjen, nejpozději 7. 11. 🙂

 

Matematika

Procvičování násobilky: Školákov, www.matika.in

Procvičujeme násobilku – uč. str. 23 – 24

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – uč. str. 35 – 36

 

Svět kolem nás

Orientace v krajině – procvičujeme, opakujeme, příprava na test

– orientace v krajině: Školákov

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

 • odkaz k domácímu procvičování
  • www.eslgamesplus.com 
 • procvičování slovní zásoby Unit 2 The TV show (vyslovovaná i psaná podoba slov: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20);
 • základní otázky: What´s your name? How are you? How old are you? What´s your favourite colour?.

Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

Informace

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz (tělesná výchova) – info v notýsku:

Rozvrh hodin:

14. 10. Plavání, Plavání, Plavání, AJ, ČJ

15. 10. Výuka podle rozvrhu (bez TV): ČJ, M, ČJ, SKN, M

16. 10. ČJ, M, Plavání, Plavání, Plavání – návrat do školy ve 12.40 hod.

17. 10. M, ČJ, Plavání, Plavání, Plavání

18. 10. Plavání, Plavání, Plavání, AJ, ČJ

8. 10. – 15. 10. sběr papíru, víček, hliníku

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 🙂

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

 

Český jazyk

Procvičování párových souhlásek: Školákov

Procvičujeme: Abeceda, párové souhlásky – uč. str. 26 – 28

Slovní zásoba a význam slov: slova souznačná, slova mnohoznačná, citově zabarvená, nadřazená a podřazená – pracovní list

Čtení: každý den doma nahlas číst

 

Matematika

Procvičování násobilky: Školákov

Procvičujeme násobilku – uč. str. 21 – 23

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – uč. str. 34

 

Svět kolem nás

Orientace v krajině – uč. str. 17 – 18

hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace 

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

Unit 2 The TV show

 • procvičování slovní zásoby Unit 2 (vyslovovaná i psaná podoba slov: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20);
 • základní otázky: What´s your name? How are you? How old are you? What´s your favourite colour?

Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

Informace

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz (tělesná výchova) – info v notýsku

Středa: ČJ, M, Plavání – návrat ke škole ve 12.35 hod.

Čtvrtek: ČJ, SKN, Plavání

Pátek: sraz před školou v 7. 15  – plavání, AJ, VV

8. 10. – 15. 10. sběr papíru, víček, hliníku

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 🙂

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

Fotbalový kroužek: Milí rodiče, fotbalový kroužek organizovaný naší školou ZŠ Rakovského a vedený Mgr. Petrem Málkem (třídní učitel III.B) pro mladší žáky na 1. stupni se bude konat tento školní rok od října do května každou možnou středu od 15 do 16h (ne tedy každé pondělí, jak bylo původně naplánováno). 
V případě Vašeho zájmu mi, prosím Vás, dejte co nejdříve vědět, protože fotbalový kroužek začíná již ve středu 9.10.! Mockrát Vám děkuji za pochopení. Mgr. Petr Málek

 

Český jazyk

Párové souhlásky uvnitř slov – uč. str. 24 – 26

Procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

Abeceda – uč. str . 31

Čtení: každý den doma nahlas číst

 

Matematika

Procvičování násobilky: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

Násobení a dělení v oboru násobilky – uč. str. 19 – 22

Geo: Procvičujeme: polopřímky, úsečky – pracovní list.

 

Svět kolem nás

Orientace v krajině – určování světových stran – str. 15 – 16

– krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochyrovina, pahorkatina, hory

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosím, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.

Unit 2 The TV show

 • procvičování slovní zásoby Unit 2 (vyslovovaná i psaná podoba slov: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20).

Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

Informace

1. 10. Projektový den – ZE-MĚ-MY (1. – 4. vyučovací hodina, TV)

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz

28. 10. Státní svátek

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

TV: chodíme ven na hřiště – tepláky, bunda

Říjen: sběr papíru, víček, hliníku

 

Český jazyk

Párové souhlásky uvnitř slov – uč. str. 20 – 23

Procvičujeme: i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní ú/ů.

Čtení: každý den doma nahlas číst

 

Matematika

Násobení a dělení v oboru násobilky – uč. str. 19 – 20

Sčítání a odčítání do 100 – uč. str. 13 – 14

Geo: Polopřímka – uč. str. 25

 

Svět kolem nás

Krajina kolem nás – uč. str. 11 -12

– orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů

-test: domov, vesnice


Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

Informace

26. 9. Přespolní běh v 8.30 hod. (1. vyučovací hodina) – dále vyučování podle rozvrhu

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz

TV – chodíme ven na hřiště – tepláky, bunda

Říjen – sběr papíru, víček, hliníku

 

Český jazyk

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky – uč. str. 16

Spodoba znělosti – uč. str. 17 – 19

Procvičujeme: i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

 

Matematika

Násobení a dělení v oboru násobilky – uč. str. 16 – 17

Sčítání a odčítání do 100 (porovnávání čísel, slovní úlohy) – uč. str. 11 – 12

Geo: Úsečka – uč. str. 18

 

Svět kolem nás

Domov, naše obec – dokončení

-test


Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

Informace

26. 9. Přespolní běh

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz – organizace bude upřesněna v notýsku

TV – chodíme ven na hřiště

Kroužky: https://www.zsrakovskeho.cz/zs-rakovskeho/krouzky/

Fotbalový kroužek – každé pondělí 15.00 – 16.00 hod. – vedoucí kroužku Mgr. Petr Málek – přihláška

Učíme se dodržovat pravidla třídy, učíme se spolupracovat.

Prosím, aby si děti přinesly obaly na sešity. Děkuji. 🙂

 

Český jazyk

ití ů / ú; hláskosloví; souvětí  – uč. str. 11 – 15

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

 

Matematika

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100  – uč. str. 7 – 11

Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď.

Geo: Bod, přímka, úsečka – uč. str. 9

 

Svět kolem nás

Vesnice – uč. str. 8 – 10

Naučit se adresu.


Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

Informace

11. 9. Informativní třídní schůzky v 17.30 hod.

Platby ve školním roce 2019/2020

Tělesná výchova: pokud to počasí dovolí, chodíme ven na hřiště.

 

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku (druhy vět, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, užití ů/ú, hláskosloví) – uč. str. 8 – 10

 

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku (rozklad čísel, sčítání a odčítání 0 – 100) – uč. str. 5 – 7

Geo: Bod, přímka, úsečka – uč. str. 9

 

Svět kolem nás

1. díl – Domov: Město a příměstské oblasti – str. 4 – 6


Týdenní plán 2. 9. – 6. 9. 2019

Informace

2. 9. Zahájení školního roku – vyučování do 8.45 hod. S sebou: psací potřeby a poznámkový blok. První školní den vstupujeme do školy bez přezutí. Prosím o informaci, zda Vaše děti půjdou po skončení vyučování do školní družiny. Obědy od 11:00 do 12:00 hodin.

3. 9. Vyučování do 11.30 hodin. S sebou: psací potřeby, poznámkový blok, aktovka, přezůvky, zámek na šatní skříň + 2 klíče, svačina, pití. Organizace výuky: třídnické práce – rozdávání a podepisování učebnic, zavedení žákovské knížky;  vyprávění o prázdninách, školní řád, pravidla třídy. Po skončení vyučování odvedu přihlášené děti do školní družiny.

4. 9. Výuka podle rozvrhu.

Seznam školních potřeb pro třídu III. C

Rozvrh hodin III. C

11. 9. Informativní třídní schůzky v 17.30 hod.

 

Český jazyk

Vzpomínky na prázdniny – uč. str. 5

Opakování učiva 2. ročníku (slabika, slabičná stavba, druhy vět) – uč. str. 6 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku (zápis čísel, sčítání, odčítání) – uč. str. 3 – 5

 

Svět kolem nás

1. díl – Domov – str. 3


Vážení rodiče, milé děti,
přeji Vám úspěšný start do nového školního roku 2019/2020. Mgr. Tomáš Severa

Komentáře jsou uzavřeny.