III.C Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 29. 5. – 2. 6. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
 • Sloh:
  • Popis
 • Čtení:
  • Báseň – Interview s Azorem – sloka, verš, rým, ilustrace
  • Čtenářský deník – čtení ukázek
 • Psaní:
  • Přepis slov a vět
MATEMATIKA
 • Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
 • Užití závorek
 • Finanční gramotnost – příjem, výdej
 • Geometrie – základní útvary v prostoru – modelování kvádru, krychle, válce, koule
ANGLICKÝ JAZYK
 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Popis místnosti: Is there a (ball) in the room?/Are there (posters) in the room?
 • How many (computers) are there?
 • Měsíce v roce
SKN
 • Život v přírodě
 • rostliny (znaky života rostlin, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin)
 • stavba těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody
INFORMACE
 • 30.5. – Sportovní soutěž – překážková dráha
 • 1.6. – MDD – sportovní dopoledne – bude upřesněno
 • 7.6. – Třídní schůzka 
 • Cyklistické soustředění se uskuteční 5. – 7.6. – bližší informace zaslány emailem

TÝDENNÍ PLÁN 22. 5. – 26. 5. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
 • Sloh:
  • Popis
 • Čtení:
  • Báseň – Interview s Azorem – sloka, verš, rým, ilustrace
  • Čtenářský deník – čtení ukázek
 • Psaní:
  • Přepis slov a vět
MATEMATIKA
 • Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
 • Užití závorek
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Geometrie – základní útvary v prostoru – modelování kvádru, krychle, válce, koule
ANGLICKÝ JAZYK
 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Popis místnosti: Is there a (ball) in the room?/Are there (posters) in the room?
 • Měsíce v roce
SKN
 • Život v přírodě
 • rostliny (znaky života rostlin, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin)
 • stavba těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody
INFORMACE
 • 23.5. – první dvě vyučovací hodiny – prevence – Nikotin mě neláká
 • 26.5. – 2. VH – vystoupení Cimbálové kapely Réva – vybírám 80 Kč 
 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení pro chladnější dny. Obuv na ven i dovnitř, v případě nepříznivého počasí budeme v tělocvičně.
 • Prosím pořídit sešity: M-Š 523, M-G 510
 • Cyklistické soustředění se uskuteční 5. – 7.6. – termín je posunutý z důvodu jiných školních akcí. Po dobu soustředění je možné parkovat kolo na cykloparkovišti u školy, kolo je třeba uzamknout visacím zámkem. Ostatní informace pošlu emailem.

TÝDENNÍ PLÁN 15. 5. – 19. 5. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
 • Sloh:
  • Popis
 • Čtení:
  • Báseň – Interview s Azorem – sloka, verš, rým, ilustrace
  • Čtenářský deník – čtení ukázek
 • Psaní:
  • Přepis slov a vět
MATEMATIKA
 • Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
 • Užití závorek
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Geometrie – jednotky délky mm, km
ANGLICKÝ JAZYK
 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Animal safari – opakování lekce
 • Měsíce v roce
SKN
 • Život v přírodě
 • rostliny (znaky života rostlin, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin)
 • stavba těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody
INFORMACE
 • 17. – 19. 5. – Projektové dny „Putování Prahou“ – bližší informace předá dětem paní učitelka Šáralová
 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení pro chladnější dny. Obuv na ven i dovnitř, v případě nepříznivého počasí budeme v tělocvičně.
 • Prosím pořídit sešity: M-Š 523, M-G 510
 • Cyklistické soustředění se uskuteční 5. – 7.6. – termín je posunutý z důvodu jiných školních akcí. Po dobu soustředění je možné parkovat kolo na cykloparkovišti u školy, kolo je třeba uzamknout visacím zámkem. Ostatní informace pošlu emailem.

TÝDENNÍ PLÁN 8. 5. – 12. 5. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po Z
  • Zájmena
  • Číslovky
 • Sloh:
  • Jméno na domě – vymýšlení nadpisů k textu
 • Čtení:
  • Zázrak – orientace v textu
  • Čtenářský deník – čtení ukázek
 • Psaní:
  • Opis textu
MATEMATIKA
 • Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
 • Užití závorek
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Geometrie – jednotky délky mm, km
ANGLICKÝ JAZYK
 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Animal safari – opakování lekce
 • Měsíce v roce
 • TEST UNIT 10 – ANIMAL SAFARI
SKN
 • Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života, pravidelně opakované činnosti
 • Život v přírodě
 • rostliny (znaky života rostlin, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin)
 • stavba těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody
INFORMACE
 • Na TV začínáme chodit ven, je třeba mít vhodné oblečení pro chladnější dny. Obuv na ven i dovnitř, v případě nepříznivého počasí budeme v tělocvičně.
 • Prosím pořídit sešity: M-Š 523, M-G 510
 • Připravit kolo na cyklistické soustředění, které plánujeme v týdnu 22. – 26.5. – bude upřesněno

TÝDENNÍ PLÁN 1. 5. – 5. 5. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po Z
  • Přídavná jména
 • Sloh:
  • Pampelišky – k odstavcům vymyslet nadpis, sestavit osnovu
 • Čtení:
  • Naše máma je bosorka – plynulé čtení, tvořivé činnosti s lit. textem
 • Psaní:
  • Velká písmena – psaní vlastních jmen
MATEMATIKA
 • Užití závorek
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Součin, podíl, zbytek
 • Geometrie – jednotky délky mm, km
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Animal safari: a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle
 • Popis obrázku: There is one (elephant)./ There are (two) (elephants).
 • Měsíce v roce
SKN
 • Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života, pravidelně opakované činnosti
 • Život v přírodě
 • rostliny (znaky života rostlin, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin)
 • stavba těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody
INFORMACE
 • Na TV začínáme chodit ven, je třeba mít vhodné oblečení pro chladnější dny. Obuv na ven i dovnitř, v případě nepříznivého počasí budeme v tělocvičně.
 • Prosím pořídit sešity: M-Š 523, M-G 510
 • Připravit kolo na cyklistické soustředění, které plánujeme v týdnu 22. – 26.5. – bude upřesněno

TÝDENNÍ PLÁN 24. 4. – 28. 4. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po Z
 • Sloh:
  • Hodiny po dědečkovi – sestavení osnovy
 • Čtení:
  • Pipi vysedává na brance – orientace v textu + otázky a úkoly
 • Psaní:
  • Velká písmena, přepis vlastních jmen
MATEMATIKA
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Součin, podíl, zbytek
 • Geometrie – jednotky délky mm, km
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Animal safari: a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle
 • Popis obrázku: There is one (elephant)./ There are (two) (elephants).
 • Měsíce v roce
SKN
 • Lidé a technika – technika jako výsledek lidského vývoje, různé druhy techniky – dopravní, stavební, zemědělské, elektrické spotřebiče
 • Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života, pravidelně opakované činnosti
INFORMACE
 • 24.4. – 1.-5. VH – Testování SCIO – není třeba si brát učení, stačí psací potřeby
 • Prosím pořídit sešity: M-Š 523, M-G 510
 • Připravit kolo na cyklistické soustředění – květen

TÝDENNÍ PLÁN 17. 4. – 21. 4. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po S
  • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh:
  • Koledníci – vyprávění, velikonoční zvyky
 • Čtení:
  • Pohádka – Boháč a chudák – vytváření dovednosti klást otázky a umět odpovědět
 • Psaní:
  • Přepis slov a vět
MATEMATIKA
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování lekce – Bug café
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).
 • Kulturní reálie: spring, Easter
 • Animal safari: a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle
 • TEST UNIT 9
SKN
 • Práce a volný čas
 • pracovní činnosti lidí, různá povolání, výsledky práce, jejich ochrana
 • vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, způsoby rekreace, dostatek pohybových aktivit
 • Lidé a technika – technika jako výsledek lidského vývoje, různé druhy techniky – dopravní, stavební, zemědělské, elektrické spotřebiče
INFORMACE
 • 19.4. – Třídní schůzky od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 10. 4. – 14. 4. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po S
  • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh:
  • Koledníci – vyprávění, velikonoční zvyky
 • Čtení:
  • Pohádka – Boháč a chudák – vytváření dovednosti klást otázky a umět odpovědět
 • Psaní:
  • Přepis slov a vět
MATEMATIKA
 • Procvičování, opakování matematických algoritmů
 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).
 • Kulturní reálie: spring, Easter
SKN
 • Člověk mezi lidmi – příklady řešení konfliktů mezi lidmi (ve třídě) dohodou
 • Práce a volný čas
 • pracovní činnosti lidí, různá povolání, výsledky práce, jejich ochrana
 • vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, způsoby rekreace, dostatek pohybových aktivit
INFORMACE
 • 6. – 10. 4. – Velikonoční prázdniny
 • 19.4. – Třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN 3. 4. – 7. 4. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po S
  • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh:
  • Hlasy zvířat
 • Čtení:
  • S ďábly v pekle – plynulé čtení
  • Jarní pranostiky a pořekadla
 • Psaní:
  • Správný tvar velkých písmen, opis a přepis slov
MATEMATIKA
 • Procvičování, opakování matematických algoritmů
 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).
SKN
 • Člověk mezi lidmi – příklady řešení konfliktů mezi lidmi (ve třídě) dohodou
 • Práce a volný čas
 • pracovní činnosti lidí, různá povolání, výsledky práce, jejich ochrana
 • vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, způsoby rekreace, dostatek pohybových aktivit
INFORMACE
 • 3.4. – Kostel Lhotka – interaktivní program – Velikonoce, budeme se učit jen dvě hodiny (M, SKN)
 • 6. – 10. 4. – Velikonoční prázdniny
 • 19.4. – Třídní schůzky
 • Pokud někomu něco chybí /přebývá ze ŠvP, prosím o informaci, v pondělí se tím budeme zabývat.

TÝDENNÍ PLÁN 27. 3. – 31. 3. 2023

Zpoždění – kvůli nehodě na dálnici budeme mít zpoždění. Předpokládaný příjezd je ve 14:45.

Den 4. – čtvrtek – Trosečníci

Milí rodiče,

dnešní dopoledne jsme strávili na lanových překážkách, kdy jsme si mohli otestovat naši obratnost, sílu a vytrvalost. Odpoledne nás čekalo rozdělávání ohně a vaření polévky. Večer jsme zakončili diskotékou. Už se na vás těšíme, přijedeme zítra ve 14 hod. na parkoviště u Prioru.

III.C


Den 3. – středa – Trosečníci

Milí rodiče,

dnes jsme vyrazili na celodenní výlet, jehož cílem byla hora Oldřichovský Špičák s nadmořskou výškou 724 m n.m., odkud jsme měli krásný výhled na Ještěd. Cestou jsme hráli různé hry, poznávali stopy zvířat a pozorovali přírodu okolo nás. Počasí nám přálo a ukázalo se i sluníčko. Po návratu nás čekala vydatná obědo-večeře. Teď už odpočíváme a těšíme na zítřejší program.

Mějte se hezky, zdraví  III.C

Fotky


Den 2. – úterý – Trosečníci

Milí rodiče,

v rámci dopoledního programu nás čekala práce s mapou, určování světových stran a výlet do blízkého okolí, kde jsme hledali zbytky ztroskotaného letadla a vybavení, které by se nám mohlo hodit. V hledání jsme nakonec byli úspěšní, odměnou nám byla svačina, KPZ a luky, ze kterých jsme potom stříleli. Odpoledne jsme se věnovali vázání různých uzlů a následně stavbě přístřešků z celt. Naštěstí v nich nemusíme spát, do rána nám napadlo asi 10 cm sněhu :-). K večeři máme palačinky – už se těšíme!

III.C – fotky


Vážení rodiče,

posíláme pozdrav ze ŠvP, v pořádku jsme dorazili do Oldřichova. Těšíme se na krásy Jizerských hor.

III.C

Škola v přírodě

 • Termín konání: 27. 3. – 31. 3. 2023
 • Adresa: Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
 • Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

Sraz:

 • 27. 3. 2023 v 8:30 –  parkoviště u Prioru
 • u autobusu budu vybírat léky s přesným rozpisem dávkování, uložené v uzavřeném a podepsaném obalu + Prohlášení o bezinfekčnosti

Návrat: 31. 3. 2023 v cca 14:00 hodin – parkoviště u Prioru – rodiče si své dítě vyzvednou osobně

Pedagogický doprovod: Mgr. Lukáš Tauchman, Bc. Petr Kšána, Mgr. Věra Šáralová


TÝDENNÍ PLÁN 20. 3. – 24. 3. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po S
  • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh:
  • Hlasy zvířat
 • Čtení:
  • S ďábly v pekle – plynulé čtení
  • Jarní pranostiky a pořekadla
 • Psaní:
  • Správný tvar velkých písmen, opis a přepis slov
MATEMATIKA
 • Dělení se zbytkem
 • Procvičování, opakování matematických algoritmů
 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 24.3. – test lekce 8 – TEST UNIT 8
 • Opakování lekce – Superstar clothes
 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).
SKN
 • 22.3. – test – Výživa a zdraví
 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – první pomoc, péče o zdraví, prevence rizik, osobní bezpečí
INFORMACE
 • DŮLEŽITÉ – do 22.3. je třeba odevzdat zdravotní způsobilost, kopii kartičky pojištěnce a prohlášení rodičů
 • Výuka probíhá podle nového rozvrhu (se změnami).

TÝDENNÍ PLÁN 6. 3. – 10. 3. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po S
  • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh:
  • Hlasy zvířat
 • Čtení:
  • S ďábly v pekle – plynulé čtení
  • Jarní pranostiky a pořekadla
 • Psaní:
  • Správný tvar velkých písmen, opis a přepis slov
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Dělení se zbytkem
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování lekce – Superstar clothes
 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)
SKN
 • Výživa a zdraví
 • Rozmanitost stravy, vliv stravy na zdraví, denní stravovací režim – jídelníček
 • Návykové látky a zdraví (přírodní látky, léčivé rostliny, jedovaté rostliny, tabák, alkohol, káva, drogy a jejich škodlivé účinky na zdraví, péče o zdraví, prevence rizik, první pomoc)
INFORMACE
 • Výuka probíhá podle nového rozvrhu (se změnami).

TÝDENNÍ PLÁN 27. 2. – 3. 3. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P
  • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Sloh:
  • Vyprávění podle osnovy
 • Čtení:
  • Co všechno umí Tom
  • Příprava na recitační soutěž
 • Psaní:
  • Správný tvar písmen r, ř, z, ž, opis slov a vět
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Opakování – jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Superstar clothes: a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblečení): Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?
SKN
 • 28.2. – Test – Vnitřní ústrojí, lidské smysly, etapy lidského života
 • Výživa a zdraví
 • Rozmanitost stravy, vliv stravy na zdraví, denní stravovací režim – jídelníček
INFORMACE
 • Výuka probíhá podle nového rozvrhu (se změnami).

TÝDENNÍ PLÁN 20. 2. – 24. 2. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P
  • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Sloh:
  • Slova přejatá, slova významem podřazená, nadřazená, mnohoznačná
 • Čtení:
  • Kynžaku chce nového kamaráda
  • Nácvik čtení obtížných slov
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Opakování – jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Superstar clothes: a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblečení): Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?
SKN
 • 22.2. – Test – Vnitřní ústrojí, lidské smysly, etapy lidského života
 • Člověk a zdraví
  • chování při běžných i mimořádných událostech
  • zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, základní pravidla užívání léků, drobná poranění – první pomoc
INFORMACE
 • Tento týden je výuka dle původního rozvrhu, tedy beze změn.
 • Bruslení – 21.2. (11-12 hod.) – s sebou vhodné oblečení, brusle, helma, zimní rukavice – nutné!

TÝDENNÍ PLÁN 13. 2. – 17. 2. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice:
  • Vyjmenovaná slova po P
  • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Čtení:
  • Literární žánry a pojmy – pohádka, povídka, bajka, román, pověst, báseň
  • Velbloudí odpověď, Zrnko rýže
 • Psaní: Opis a přepis slov – tvar a sklon písmen
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu –  procvičování ZDE
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Superstar clothes: a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblečení): Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?
 • TEST UNIT 7 – The Body Rap
SKN
 • Etapy lidského života (dětství, dospívání, dospělost, stáří)
 • Člověk a zdraví
  • chování při běžných i mimořádných událostech
  • zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, základní pravidla užívání léků, drobná poranění – první pomoc
INFORMACE
 • 14.2. – Soutěž ve šplhu – vybraní žáci

TÝDENNÍ PLÁN 6. 2. – 10. 2. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu –  procvičování ZDE
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?
SKN
 • Člověk
 • 7.2. – Test – Stavba těla, kostra, svaly + pracovní list
 • Lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť)
 • Etapy lidského života (dětství, dospívání, dospělost, stáří)
 • Přinést malou krabičku (např. od čaje)

TÝDENNÍ PLÁN 30. 1. – 3. 2. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
MATEMATIKA
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?
SKN
 • Člověk
 • Stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce
 • Lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť)
INFORMACE
 • 31.1. – Rozdávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí (fólii nebo desky na výpis)
 • 3.2. – Pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 23. 1. – 27. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
MATEMATIKA
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?
SKN
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce

TÝDENNÍ PLÁN 16. 1. – 20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky
 • Jednotky hmotnosti
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Family photos – procvičování slovní zásoby, opakování slovesa HAVE GOT – oznamovací, tázací, záporná věta
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Testu Unit 6
SKN
 • 18.1. – test – Horniny, nerosty, půda
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce
 • přinést kus krabice (kartonu)
INFORMACE
 • 17.1. – KC 12 – vybíráme 80 Kč
 • 19.1. – Bruslení (11-12 hod.) – návrat do školy po skončení, s sebou brusle, helma, zimní rukavice, vhodné oblečení

TÝDENNÍ PLÁN 9. 1. – 13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 • slovní druhy – učebnice str. 126 – 127 (u dětí musíme ukotvit základní povědomí o jednotlivých slovních druzích – důležitá je též i posloupnost pro pozdější určování slovních druhů)
 • čtenářské deníky – dne 20. 1. proběhne beseda s dětmi o přečtených knížkách za I. pololetí (součástí bude i kontrola zápisů za září, říjen, listopad, prosinec )
 • nadále budeme zkoušet a procvičovat vyjmenovaná slova „B a L“

Známek v tuto chvíli máme dostatečný počet, proto se nepředpokládá čtvrtletní či pololetní test.

MATEMATIKA
 • 13.1. – Čtvrtletní práce z matematiky
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
SKN
 • Opakování – Horniny a nerosty
 • Půda (vznik a vlastnosti), vlastnosti látek
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce
INFORMACE
 • 11.1. – Třídní schůzka od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování vyjmenovaných slov po B a L
 • Slova příbuzná
 • Sloh – vyprávění – Vánoce
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
SKN
 • Horniny a nerosty
 • Půda (vznik a vlastnosti), vlastnosti látek
INFORMACE
 • Nástup dětí do školy – úterý 3.1. 2023
 • 11.1. – Třídní schůzka v 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 19. 12. – 23. 12. 2022

 ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – různoběžky, průsečík, práce s úsečkou
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 19.12. – test – Lekce 5
 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Kulturní reálie: Christmas
SKN
 • 20.12. – test – Voda, vzduch
 • Podmínky života, znaky života
 • Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty
 • půda (vznik a vlastnosti), vlastnosti látek
INFORMACE
 • 22.12. – Besídka žáků ve třídě
 • 23.12.2022 – 2.1.2023 – Vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 12. 12. – 16. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK
 • Slovní druhy (ohebné)
 • Vyjmenovaná slova po L
 • Slova příbuzná
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Procvičování
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Básničky k vánoční besídce
MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Funny faces –  opakování slovní zásoby
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Family photos
 • Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
SKN
 • 16.12. – test – Voda, vzduch
 • Podmínky života, znaky života
 • Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty
INFORMACE
 • 14.12. – Vánoční setkání s rodiči od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5.12. – test lekce 4
 • Funny faces
 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
SKN
 • Podmínky života, znaky života
 • Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty
INFORMACE
 • 14.12. – Vánoční setkání s rodiči od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

V rámci českého jazyka jsme nyní ve fázi upevňování chápání vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Tento týden přejdeme na cílené procvičování a užití ve větách. Rád bych s dětmi od příštího týdne přibral vyjmenovaná slova po L, proto tento týden zaměříme na celkové upevnění této látky.

Hlavním úkolem je pochopení užití následujících tvarů:

Bez porozumění těchto výrazů se neposuneme dále.

Středa – diktát – vyjmenovaná slova po B – příklad: V našem novém bytě stojí nový nábytek atd….

MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Funny faces
 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • TEST UNIT 4
SKN
 • 30.11. – test – Věci kolem nás (přírodniny, suroviny, výrobky, materiály – dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota, třídění odpadu)
 • Služby občanům: lékař, veterinář, knihovna, opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků
INFORMACE
 • 28.11. – KC 12 – vybíráme 80 Kč
 • 14.12. – Vánoční setkání s rodiči

TÝDENNÍ PLÁN 21. 11. – 25. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK

V rámci českého jazyka jsme nyní ve fázi upevňování chápání vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Tento týden přejdeme na cílené procvičování a užití ve větách. Rád bych s dětmi od příštího týdne přibral vyjmenovaná slova po L, proto tento týden zaměříme na celkové upevnění této látky.

Hlavním úkolem je pochopení užití následujících tvarů:

Bez porozumění těchto výrazů se neposuneme dále.

Středa – diktát – vyjmenovaná slova po B – příklad: V našem novém bytě stojí nový nábytek atd….

MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.)
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Komunikační situace: How are you? / I´m fine, thank you.
SKN
 • Věci a činnosti kolem nás
 • Různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • Třídění odpadu
INFORMACE
 • 25.11. – Olympijský víceboj – cvičení úbor

TÝDENNÍ PLÁN 14. 11. – 18. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 14.11. – Test lekce 3
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Procvičování číslovek 11 – 20
SKN
 • Věci a činnosti kolem nás
 • Různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • Třídění odpadu
INFORMACE
 • 17.11. – Státní svátek, 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 7. 11. – 11. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po b. Naučit zpaměti.
 • Zavedeme si nový sešit Pamatováček, (děti mají připravený ve škole), do kterého budeme nalepovat vyjmenovaná a příbuzná slova s pravopisem -y- a také příklady slov s pravopisem -i-. (Například být = existovat, bít = ubližovat).
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.
 • Procvičování číslovek 11 – 20
SKN
 • Věci a činnosti kolem nás
 • Různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
INFORMACE
 • 9.11. – Třídní schůzka v 17:30
 • 17.11. – Státní svátek, 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 4. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Shrnutí učiva o párových souhláskách
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
 • Kulturní reálie: Halloween (witch, hat, pumpkin, bat, monster)
SKN
 • Krajina kolem nás – opakování
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace, ochrana krajiny, ochrana zeleně, chráněné oblasti
INFORMACE
 • Přinést vyplněnou přihlášku na ŠvP
 • 9.11. – Třídní schůzka v 17:30
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 24. 10. – 28. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Shrnutí učiva o párových souhláskách
 • Čtení: Zkoušení básničky o drakovi

Dětem pošlu Pracovní list na zopakování učiva k dokončení do 31.10., všechna cvičení jsme si vysvětlovali.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné podzimní prázdniny.

MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 24.10. – test lekce 2
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
SKN
 • 25.10. – test – Krajina kolem nás – rovina, pahorkatina, hory, popis kopce, určování světových stran
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace, ochrana krajiny, ochrana zeleně, chráněné oblasti
INFORMACE
 • 26. – 27.10. – Podzimní prázdniny
 • 28.10. – Státní svátek
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 17. 10. – 21. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Párové souhlásky uvnitř slov
 • Sloh: Popis hračky – 20.10. donést do školy svou malou oblíbenou hračku
 • Čtení: J. Havel – Jak stonožka stopovala listonoše; Básnička s podzimní tematikou – naučit zpaměti
 • Psaní: Nácvik psaní K, r R, ř Ř
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
ANGLICKÝ JAZYK
 • 21.10. – TEST LEKCE 2
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
SKN
 • Krajina kolem nás
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace, ochrana krajiny, ochrana zeleně, chráněné oblasti
 • Přinést vylisované listy
INFORMACE
 • Kontrola obalených sešitů a učebnic
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 10. 10. – 14. 10. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice – párové souhlásky uvnitř a na konci slov
 • Sloh – Paleta
 • Psaní – f F, h H, k K
 • Čtení – J. Havel – Proč nechtěl Honza princeznu za ženu, I. Procházková – Středa nám chutná
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Geometrie – přinést podložku, sešit na geometrii je bez linek
ANGLICKÝ JAZYK
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
SKN
 • 12.10. – test
 • Krajina kolem nás
 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • Přinést vylisované listy
INFORMACE
 • Kontrola obalených sešitů a učebnic
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 3. 10. – 7. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Opakování pravopisu párových souhlásek; Slova citově zabarvená
 • Čtení: Čítanka do str. 16-19
 • Sloh: Vypravování o přečtené knize
 • Psaní: a, A, o, O, f, F
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
  • Geometrie – bod, přímka, úsečka
  • Geometrie – přinést podložku, sešit na geometrii je bez linek
ANGLICKÝ JAZYK
 • 7.10. – test lekce 1
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
SKN
 • Opakování – Naše obec
 • Krajina kolem nás
 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran
INFORMACE
 • Prosím obalit sešity, učebnice a provést platbu viz tabulka
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 26. 9. – 30. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Podstatná jména; Slova citově zabarvená
 • Čtení: Zkoušení – Čítanka do str. 15
 • Psaní: z, Z, t, T
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
 • Sčítání a odčítání 0-100
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
 • Geometrie – je třeba mít ořezanou tužku č. 3, popř. mikrotužku, pravítko – trojúhelník s ryskou
ANGLICKÝ JAZYK
 • 30.9. – test lekce 1
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • TEST UNIT 1
SKN
 • Naše obec
 • obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály
INFORMACE
 • Prosím obalit sešity, učebnice a provést platbu viz tabulka
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze
 • 27.9. – 1. VH – Ukázková hodina kriketu – oblečení na ven
Základní specifické symboly
SS Účel Částka v Kč
999 třídní fond 50
999 fond na spotřební materiál 100
999 dar na pomůcky 1 žák = 300
sourozenci = 200
666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252
555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1550
číslo účtu školy: 266496066/0300
u plateb je třeba uvádět: jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK

TÝDENNÍ PLÁN 19. 9. – 23. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Čtení: Čítanka str. 5-9
 • Psaní: Nácvik psaní své adresy
 • Sloh: Dojmy z plaveckého výcviku
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
 • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
ANGLICKÝ JAZYK
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Od 19.9. – výuka dle rozvrhu, je potřeba nosit učebnice
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze
 • 21.9. – Přespolní běh – oblečení na ven

TÝDENNÍ PLÁN 12. 9. – 16. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku – Slova s dě, tě, ně, pě, bě, vě, mě
 • Abeceda – 1. část
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pozdravy: Hello, Goodbye…
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Plavání
  • Info v emailu/notýsku, po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost
  • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ a SKN
 • Platby
  Základní specifické symboly
  SS Účel Částka v Kč
  999 třídní fond 50
  999 fond na spotřební materiál 100
  999 dar na pomůcky 1 žák = 300
  sourozenci = 200
  666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252
  555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1550
  číslo účtu školy: 266496066/0300
  u plateb je třeba uvádět: jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK

 


TÝDENNÍ PLÁN 5. 9. – 9. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku – hlásky, slabiky, slova – pracovní listy
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pozdravy: Hello, Goodbye…
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Plavání
  • Info v emailu/notýsku, po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost
  • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ a SKN
 • Středa 7.9. – Třídní schůzka v 17:30, prosím třídního důvěrníka – v 17 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy

 

Komentáře jsou uzavřeny.