III.C Mgr. Tomáš Severa

Mgr. Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

Informace

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz (tělesná výchova) – info v notýsku:

Rozvrh hodin:

14. 10. Plavání, Plavání, Plavání, AJ, ČJ

15. 10. Výuka podle rozvrhu (bez TV): ČJ, M, ČJ, SKN, M

16. 10. ČJ, M, Plavání, Plavání, Plavání – návrat do školy ve 12.40 hod.

17. 10. M, ČJ, Plavání, Plavání, Plavání

18. 10. Plavání, Plavání, Plavání, AJ, ČJ

8. 10. – 15. 10. sběr papíru, víček, hliníku

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 🙂

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

 

Český jazyk

Procvičování párových souhlásek: Školákov

Procvičujeme: Abeceda, párové souhlásky – uč. str. 26 – 28

Slovní zásoba a význam slov: slova souznačná, slova mnohoznačná, citově zabarvená, nadřazená a podřazená – pracovní list

Čtení: každý den doma nahlas číst

 

Matematika

Procvičování násobilky: Školákov

Procvičujeme násobilku – uč. str. 21 – 23

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – uč. str. 34

 

Svět kolem nás

Orientace v krajině – uč. str. 17 – 18

hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace 

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

Unit 2 The TV show

  • procvičování slovní zásoby Unit 2 (vyslovovaná i psaná podoba slov: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20);
  • základní otázky: What´s your name? How are you? How old are you? What´s your favourite colour?

Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

Informace

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz (tělesná výchova) – info v notýsku

Středa: ČJ, M, Plavání – návrat ke škole ve 12.35 hod.

Čtvrtek: ČJ, SKN, Plavání

Pátek: sraz před školou v 7. 15  – plavání, AJ, VV

8. 10. – 15. 10. sběr papíru, víček, hliníku

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 🙂

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

Fotbalový kroužek: Milí rodiče, fotbalový kroužek organizovaný naší školou ZŠ Rakovského a vedený Mgr. Petrem Málkem (třídní učitel III.B) pro mladší žáky na 1. stupni se bude konat tento školní rok od října do května každou možnou středu od 15 do 16h (ne tedy každé pondělí, jak bylo původně naplánováno). 
V případě Vašeho zájmu mi, prosím Vás, dejte co nejdříve vědět, protože fotbalový kroužek začíná již ve středu 9.10.! Mockrát Vám děkuji za pochopení. Mgr. Petr Málek

 

Český jazyk

Párové souhlásky uvnitř slov – uč. str. 24 – 26

Procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

Abeceda – uč. str . 31

Čtení: každý den doma nahlas číst

 

Matematika

Procvičování násobilky: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

Násobení a dělení v oboru násobilky – uč. str. 19 – 22

Geo: Procvičujeme: polopřímky, úsečky – pracovní list.

 

Svět kolem nás

Orientace v krajině – určování světových stran – str. 15 – 16

– krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochyrovina, pahorkatina, hory

 

Angličtina (J. Havlíčková, P. Bor, učebnice Chit Chat 1)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosím, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.

Unit 2 The TV show

  • procvičování slovní zásoby Unit 2 (vyslovovaná i psaná podoba slov: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20).

Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

Informace

1. 10. Projektový den – ZE-MĚ-MY (1. – 4. vyučovací hodina, TV)

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz

28. 10. Státní svátek

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

TV: chodíme ven na hřiště – tepláky, bunda

Říjen: sběr papíru, víček, hliníku

 

Český jazyk

Párové souhlásky uvnitř slov – uč. str. 20 – 23

Procvičujeme: i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní ú/ů.

Čtení: každý den doma nahlas číst

 

Matematika

Násobení a dělení v oboru násobilky – uč. str. 19 – 20

Sčítání a odčítání do 100 – uč. str. 13 – 14

Geo: Polopřímka – uč. str. 25

 

Svět kolem nás

Krajina kolem nás – uč. str. 11 -12

– orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů

-test: domov, vesnice


Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

Informace

26. 9. Přespolní běh v 8.30 hod. (1. vyučovací hodina) – dále vyučování podle rozvrhu

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz

TV – chodíme ven na hřiště – tepláky, bunda

Říjen – sběr papíru, víček, hliníku

 

Český jazyk

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky – uč. str. 16

Spodoba znělosti – uč. str. 17 – 19

Procvičujeme: i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

 

Matematika

Násobení a dělení v oboru násobilky – uč. str. 16 – 17

Sčítání a odčítání do 100 (porovnávání čísel, slovní úlohy) – uč. str. 11 – 12

Geo: Úsečka – uč. str. 18

 

Svět kolem nás

Domov, naše obec – dokončení

-test


Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

Informace

26. 9. Přespolní běh

9. 10. – 24. 10. Plavecký kurz – organizace bude upřesněna v notýsku

TV – chodíme ven na hřiště

Kroužky: https://www.zsrakovskeho.cz/zs-rakovskeho/krouzky/

Fotbalový kroužek – každé pondělí 15.00 – 16.00 hod. – vedoucí kroužku Mgr. Petr Málek – přihláška

Učíme se dodržovat pravidla třídy, učíme se spolupracovat.

Prosím, aby si děti přinesly obaly na sešity. Děkuji. 🙂

 

Český jazyk

ití ů / ú; hláskosloví; souvětí  – uč. str. 11 – 15

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

 

Matematika

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100  – uč. str. 7 – 11

Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď.

Geo: Bod, přímka, úsečka – uč. str. 9

 

Svět kolem nás

Vesnice – uč. str. 8 – 10

Naučit se adresu.


Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

Informace

11. 9. Informativní třídní schůzky v 17.30 hod.

Platby ve školním roce 2019/2020

Tělesná výchova: pokud to počasí dovolí, chodíme ven na hřiště.

 

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku (druhy vět, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, užití ů/ú, hláskosloví) – uč. str. 8 – 10

 

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku (rozklad čísel, sčítání a odčítání 0 – 100) – uč. str. 5 – 7

Geo: Bod, přímka, úsečka – uč. str. 9

 

Svět kolem nás

1. díl – Domov: Město a příměstské oblasti – str. 4 – 6


Týdenní plán 2. 9. – 6. 9. 2019

Informace

2. 9. Zahájení školního roku – vyučování do 8.45 hod. S sebou: psací potřeby a poznámkový blok. První školní den vstupujeme do školy bez přezutí. Prosím o informaci, zda Vaše děti půjdou po skončení vyučování do školní družiny. Obědy od 11:00 do 12:00 hodin.

3. 9. Vyučování do 11.30 hodin. S sebou: psací potřeby, poznámkový blok, aktovka, přezůvky, zámek na šatní skříň + 2 klíče, svačina, pití. Organizace výuky: třídnické práce – rozdávání a podepisování učebnic, zavedení žákovské knížky;  vyprávění o prázdninách, školní řád, pravidla třídy. Po skončení vyučování odvedu přihlášené děti do školní družiny.

4. 9. Výuka podle rozvrhu.

Seznam školních potřeb pro třídu III. C

Rozvrh hodin III. C

11. 9. Informativní třídní schůzky v 17.30 hod.

 

Český jazyk

Vzpomínky na prázdniny – uč. str. 5

Opakování učiva 2. ročníku (slabika, slabičná stavba, druhy vět) – uč. str. 6 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku (zápis čísel, sčítání, odčítání) – uč. str. 3 – 5

 

Svět kolem nás

1. díl – Domov – str. 3


Vážení rodiče, milé děti,
přeji Vám úspěšný start do nového školního roku 2019/2020. Mgr. Tomáš Severa

Hola, hola, škola volá…

Komentáře jsou uzavřeny.