III.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

                                                                                                                                                                                                                                                                                          eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


Týden 24.6. – 28.6.2019

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK

 1. Opakování, procvičování, práce ve skupinách.

SKN

 1. Soutěže, hry – opakování.

INFORMACE

 1. 24.6. – Sportovní dopoledne.
 2. 25.6. – Úklid ve třídě, čištění lavic – s sebou hadřík, prášek na čištění.
 3. 26.6. – Den deskových her – přineseme si do školy společenské hry, budeme hrát.
 4. 27.6. – Závěrečná společenská besídka s programem a občerstvením, vyhodnocení celoročních soutěží.
 5. 28.6. – Rozdávání vysvědčení – 8.00 – 8.45 hodin (s sebou desky, lístek s odchodem domů).

Přeji dětem dlouhé, krásné, zasloužené prázdniny a rodičům klidnou dovolenou.

PaedDr. Eva Tučková

 

——————————————————————————————————————————————————

Týden 17.6. – 21.6.2019

MATEMATIKA

 1. Opakování učiva str. 51 – 54

ČESKÝ JAZYK

 1. Věta jednoduchá – základní skladební dvojice.
 2. Slovní druhy, mluvnické kategorie sloves a podst. jmen.
 3. Vyjmenopvaná slova.

SKN

 1. Živočichové – shrnutí.
 2. Opakování učiva třetího ročníku.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Days of the week. Months of the year.
 2. Weather- What is the weather like?
 3. English songs for kids- Fun and learn.

INFORMACE

 1. 18. – 21.6. – sběr papíru a víček.
 2. 19.6. – Olympijský běh.
 3. 21.6. – Den jógy.
 4. 24.6. – Sportovní dopoledne.
 5. Všichni žáci provedou kontrolu učebnic, vygumují a slepí – připraví učebnice k odevzdání.

———————————————————————————————————————-

Milí rodiče,

děkujeme za sponzorský dar pro naši třídu.

Vaši „skoročtvrťáci“ + E. Tučková.

Týden 10.6. – 14.6.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení jednociferným činitelem str. 46 – 49.
 2. Slovní úlohy – zápis, rovnice, odpověď.
 3. Pamětné procvičování násobilky, příklady typu: 23 . 7, 165 : 3.
 4. Opakování geometrie.

ČESKÝ JAZYK

 1. Souvětí – práce s větnými vzorci str.130 – 131.
 2. Opakujeme VS.
 3. Určujeme slovní druhy, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen.

SKN

 1. Stavba těla jednotlivých skupin živočichů.
 2. Dopravní výchova – dokončení.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Days of the week- My favourite day is …
 2. Months of the year- My birthday is in June
 3. Seasons of the year

HV

 1. Oprava notového diktátu.

INFORMACE

 1. 12. a 13.6. – kurz in-line – SS –  201916, částku 440,- Kč, prosím, zasílat na účet č. 266496066/0300 s uvedením jména, příjmení žáka a třídy. Kurz bude probíhat vždy od 8.30 – 10.30 hodin, v ostatních hodinách probíhá výuka podle rozvrhu.)
 2. 18. – 21.6. – sběr papíru a víček.
 3. 19.6. – Olympijský běh

——————————————————————————————————————————————————–

Týden 3.6. – 7.6.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičování probraného učiva, hodnocení str. 41 – 43.
 2. Písemné násobení jednociferným činitelem str. 45, 46.
 3. G – opakování – tělesa str. 50.

ČESKÝ JAZYK

 1. Opakování – vyjmenovaná slova.
 2. Slovní druhy – určování.
 3. Souvětí str. 128, 129.

SKN

 1. Živočichové – znaky života, stavba těla.
 2. Savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, hmyz.
 3. Test – rostliny.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 11- Final test
 2. Unit 12: Goodbye Superstar- Class Book str. 56-57
 3. Activity Book str. 56-57

INFORMACE

 1. 5.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin, tř. důvěrník v 17.00 h.
 2. 12. a 13.6. – kurz in-line – SS –  201916, částku 440,- Kč, prosím, zasílat na účet č. 266496066/0300 s uvedením jména, příjmení žáka a třídy.
 3. 19.6. – Olympijský běh.

————————————————————————————————————————————————

 

Milí rodiče,

dojeli jsme v pořádku,  jsme ubytováni a máme se dobře. 

Vaši třeťáci.

 

27.5.

Dnes  jsme vyrazili na první výšlap – na Raisovu  vyhlídku, odkud byl krásný  výhled. Určovali jsme světové strany podle kompasu a  luční květiny. Máme  za sebou  první souboj ve  vybíjené a  literární  soutěž. Dostali jsme první poštu, máme radost a všechny zdravíme.

28.5.

Dnes jsme trochu procvičili přídavná jména, sčítání a odčítání a prověřili jsme kvalitu pláštěnek a gumáků. Nebyla to radostná zkušenost, a tak jsme se věnovali výrobě masek. Při společenských hrách jsme cvičili postřeh a paměť. Nyní se chystáme zakončit den tancem. Těšíme se na zítřejší sluníčko.

29.5.

Dnes jsme se zaměřili na sportovní výkony. Počasí se umoudřilo a po dopolední svačině jsme vyrazili prozkoumat místní pískovcové skály. Během výšlapu  jsme si zazpívali, zopakovali luční květiny a pozorovali koně, krávy a kozu.

V odpoledním orientačním závodě jsme si ověřili znalost turistických značek, některé znalosti a v neposlední řadě i postřeh a rychlost. Už známe vítěze. Po knedlících  s jahodami bude druhé kolo taneční soutěže. Dnes jsou na programu dívky.

Posíláme všem hodně pozdravů.

30.5.

Slunečné dopoledne jsme vyplnili sportem: skákali přes švihadlo, trénovali hod míčkem, rychlé starty, hráli kopanou a naši oblíbenou vybíjenou. Po zaslouženém odpočinku jsme vyrazili na Kopicův statek, prošli pískovcové skály, prohlédli si vytesané skalní reliéfy. Turnaj ve vybíjené jsme zakončili posledním zápasem. Večer se těšíme na táborák.

Zítra se vracíme domů a těšíme se na rodiče. Nezapomeňte si nás  vyzvednout :o). Vaši třeťáci.

 


 

Týden 27.5. – 31.5.2019

 Škola v přírodě se sportovním programem

Učení s sebou: 1 sešit (všichni mají), učebnici matematiky, pracovní sešit z českého jazyka, penál – ořezané tužky, pastelky, funkční pero, lepidlo, nůžky

Termín:           27.5. – 31.5.2019

Adresa:           Hotel KRÁLÍČEK, Kacanovy 38, Turnov, 511 01

Sraz:                27.5.2019 v 7.40 hodin na parkovišti u Prioru – s sebou „Prohlášení o bezinfekčnosti“ + seznam léků s přesným rozpisem dávkování v obálce nebo uzavřeném obalu – předat třídní  učitelce.

Návrat:            31.5.2019 v 14.45 – 15.15 hodinparkoviště u Prioru – rodiče si osobně vyzvednou žáka u třídní učitelky.

* Stravování první den začíná obědem (s sebou pouze svačinu na cestu), v den odjezdu končí stravování snídaní, na cestu dostanou žáci zdvojenou svačinu.

* Do batůžku na cestu malý balíček vlhčených ubrousků, igelitový sáček.

Děkuji.

——————————————————————————————————————————————-

Týden 20.5. – 24.5.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičování, upevňování a klasifikace učiva str. 32 – 36.
 2. Jednotky času str. 38.
 3. G – kruh, kružnice str. 37.

ČESKÝ JAZYK

 1. Upevňování učiva – vyjmenovaná slova.
 2. Slovní druhy – poznáváme podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa = ohebné slovní druhy str. 117 – 120.
 3. Určujeme mluvnické kategorie podst. jmen a sloves.

SKN

 1. Dokončení tématu – rostliny, příprava na test.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. 20.5. – Den s kolem – vybavení: cyklistická přilba, sportovní obuv a oblečení (doporučení – brýle, rukavice) – sejdeme se ve třídě, kola uložíme na vyhrazeném místě v átriu. Úvod – dopravní výchova, vybavení kola, bezpečnost. Po svačině odchod na dopravní hřiště, kde proběhne praktická část. 
 2. 21.5. – si mohou zájemci přijít zazávodit na dopravní hřiště s koloběžkou – 16.00 – 17.00 hodin.
 3. 5.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin, tř. důvěrník v 17.00 h.
 4. 12. a 13.6. – kurz in-line – SS –  201916, částku 440,- Kč, prosím, zasílat na účet č. 266496066/0300 s uvedením jména, příjmení žáka a třídy.
 5. 19.6. – Olympijský běh.

 

 Škola v přírodě se sportovním programem

Termín:           27.5. – 31.5.2019

Adresa:           Hotel KRÁLÍČEK, Kacanovy 38, Turnov, 511 01

Sraz:                27.5.2019 v 7.40 hodin na parkovišti u Prioru – s sebou „Prohlášení o bezinfekčnosti“ + seznam léků s přesným rozpisem dávkování v obálce nebo uzavřeném obalu – předat třídní  učitelce.

Návrat:            31.5.2019 v 14.45 – 15.15 hodinparkoviště u Prioru – rodiče si osobně vyzvednou žáka u třídní učitelky.

* Stravování první den začíná obědem (s sebou pouze svačinu na cestu), v den odjezdu končí stravování snídaní, na cestu dostanou žáci zdvojenou svačinu.

————————————————————————————————————————————————–

Týden 13.5. – 17.5.2019

MATEMATIKA

 1. Dělení mimo obor násobilek str. 32, 33.
 2. Opakování – zaokrouhlování čísel na 10, 100.

ČESKÝ JAZYK

 1. Přídavná jména, zájmena str. 116, 117.
 2. Procvičujeme VS.

SKN

 1. Život rostlin – 13.5. – každý si přinese jednu bylinu.
 2. Pozorujeme růst rajčat.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny – konec vyučování podle rozvrhu.
 2. 20.5. – Den s kolem – vybavení: cyklistická přilba, sportovní obuv a oblečení (doporučení – brýle, rukavice).
 3. 27.5. – 31.5. – ŠVP – Zdravotní způsobilost do 17.5.
 4. 12. a 13.6. – kurz in-line – SS –  201916, částku 440,- Kč, prosím, zasílat na účet č. 266496066/0300 s uvedením jména, příjmení žáka a třídy.

—————————————————————————————————————————————————————–

Týden 6.5. – 10.5.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičování pamětného násobení str. 28, 29.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po Z str. 114.
 2. Slovní druhy – přídavná jména str. 116.

SKN

 1. Stavba těla rostlin – PL.
 2. Stále procvičujeme hodiny.
 3. Dú na 13.5. – každý si přinese jednu bylinu, která roste ve volné přírodě.

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 11: My favourite things- Revision

INFORMACE

 1.   6.5. – FOTOGRAFOVÁNÍ třídních kolektivů – cena fotografie = 35,- Kč.
 2.   8.5. – Den vítězství.
 3.   9.5. a 10.5. – ředitelské volno.
 4. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 5. 20.5. – Den s kolem – vybavení: cyklistická přilba, sportovní obuv a oblečení (doporučení – brýle, rukavice).
 6. 27.5. – 31.5. – ŠVP – Zdravotní způsobilost do 17.5.
 7. 12. a 13.6. – kurz in-line – SS –  201916, částku 440,- Kč, prosím, zasílat na účet č. 266496066/0300 s uvedením jména, příjmení žáka a třídy.

————————————————————————————————————————————————

Týden 29.4. – 3.5.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky str. 19, 20, 21, 22, 23.
 2. Pamětné násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str. 26, 27.
 3. Slovní úlohy, dělení se zbytkem.
 4. G – střed úsečky str. 24.

ČESKÝ JAZYK

 1. Docvičení VS po V str. 112.
 2. Vyjmenovaná slova po Z str. 113 – 115.
 3. Opakujeme slovní druhy.
 4. Sloh – slova s citovým zabarvením str. 112.
 5. Čtení se správnou intonací, plynulost!
 6. Do 30.4.čtenářský deník za měsíc duben.

SKN

 1. Život v přírodě – rostliny – znaky života rostlin, projevy, průběh života rostlin.
 2. Pozorování růstu – rostlina rajčete – zápis pozorování.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 1. Unit 11: My favourite things- vocabulary presentation- Class Book str. 52
 2. Unit 11: My favourite things- How many ….? Class Book str. 53

 

INFORMACE

 1.   1.5. – Svátek práce.
 2.   6.5. – FOTOGRAFOVÁNÍ třídních kolektivů – cena fotografie = 35,- Kč.
 3.   8.5. – Den vítězství.
 4.   9.5. a 10.5. – ředitelské volno.
 5. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 6. 20.5. – Den s kolem – vybavení: cyklistická přilba, sportovní obuv a oblečení (doporučení – brýle, rukavice).
 7. 27.5. – 31.5. – ŠVP – Zdravotní způsobilost do 17.5.

————————————————————————————————————————————-

Týden 22.4. – 26.4.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme dělení se zbytkem, pamětné násobení a dělení mimo obor násobilky.
 2. Písemné sčítáníní a odčítání – kontrolní práce – oprava.
 3. Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str.24 – 26.
 4. G – Opakování – str. 30 – trojúhelník, čtyřúhelníky.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V str. 108 – 111.
 2. Procvičujeme slovní druhy – poznáváme podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, citoslovce.
 3. Autodiktát, tiskací písmo.

SKN

 1. Zkoušíme znalost hodin (i digitální).
 2. Opakování.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

INFORMACE

 1. 23.4. – Den Země – ekologický projekt (2 vyučovací hodiny) – přineseme si materiály k tématu.
 2.   1.5. – Svátek práce.
 3.   6.5. – FOTOGRAFOVÁNÍ třídních kolektivů – cena fotografie = 35,- Kč
 4.   8.5. – Den vítězství.
 5.   9.5. a 10.5. – ředitelské volno.
 6. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 7. 27.5. – 31.5. – ŠVP – Zdravotní způsobilost do 17.5.

————————————————————————————————————————————————

Týden 15.4. – 19.4.2019

MATEMATIKA

 1. Dělení násobků deseti jednociferným dělitelem str. 22, 23.
 2. Opakování – písemné sčítání a odčítání do 1 000 (viz pracovní list).
 3. Slovní úlohy str. 19 – 23.
 4. G – Velký pátek.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V str. 106 – 108.
 2. Slovní druhy – poznáváme podstatná jména, slovesa, přídavná jména, číslovky, předložky, spojky.
 3. Čtení – hlasité čtení se správnou intonací a porozuměním textu, 17.4. zkoušíme básničku: „Psí život“.

SKN

 1. Lidé a čas – rytmus života, znalost hodin.
 2. Odpočinek, rekreace, pohybové aktivity.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 10: Final test.
 2. Unit 11: My favourite things- vocabulary presentation- Class Book str. 52
 3. Unit 11: My favourite things- How many ….? Class Book str. 53

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 1. Atletika – hřiště.

INFORMACE

 1. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny – 16.00 – 17.30 hod.
 2. 17.4. – čtvrtou vyučovací hodinu – „POMLÁZKOVANÁ“ ve III. C.
 3. 18.4. – Velikonoční prázdniny.
 4. 19.4. – Státní svátek.
 5.   1.5. – Svátek práce.
 6.   8.5. – Den vítězství.
 7.   9.5. a 10.5. – ředitelské volno.
 8. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 9. 27.5. – 31.5. – ŠVP.

———————————————————————————————————–

Týden 8.4. – 12.4.2019

MATEMATIKA

 1. Násobení mimo obor násobilek str. 19 – 21.
 2. Procvičujeme zápis slovních úloh.
 3. G – porovnávání úseček str. 18 (dokončení).

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V str. 104, 106.
 2. Slovní druhy – určování.
 3. Čt – práce s textem, autor a jeho fantazie – H. Ch. Andersen.
 4. Sloh – zpráva – komunikace.

SKN

 1. Druhy techniky – dopravní, stavební, zemědělské stroje, elektrické spotřebiče.
 2. Procvičujeme hodiny – digitální, přineseme si papírové hodiny z loňského roku.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Doplatek ŠVP do 10.4.2019 – prosím uhradit 1 420,- Kč na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte (ti, kteří uhradili pouze zálohu).
 2. 10.4. – POLYTECHBUS – 10.00 – 11.40 hod.
 3. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny – 16.00 – 17.30 hod.
 4. 17.4. – čtvrtou vyučovací hodinu – „POMLÁZKOVANÁ“ ve III. C.
 5. 18.4. – Velikonoční prázdniny.
 6.   1.5. – Svátek práce.
 7.   8.5. – Den vítězství.
 8.   9.5. – ředitelské volno.
 9. 15.5. – 17.5. – Putování Prahou – projektové dny.
 10. 27.5. – 31.5. – ŠVP.

————————————————————————————————————————————————–

Týden 1.4. – 5.4..2019

MATEMATIKA

 1. Dělení se zbytkem ve slovních úlohách str. 15 – 17.
 2. Násobení a dělení mimo obor násobilky str. 19.
 3. G – porovnávání úseček pomocí proužku papíru str. 18.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po S – dokončení.
 2. Začneme VS po V str.102 – 104.
 3. Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.
 4. Slovní druhy – vyjmenovat.
 5. Sloh – popis.

SKN

 1. Lidé a technika – druhy techniky, objevy, vývoj.
 2. Procvičujeme znalost hodin.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 10: Animal safari- vocabulary presentation- there is / there are-  Class Book str. 48-49.
 2. Unit 10: Animal safari- Reading- I’m a penguin- Class Book str. 50. Indefinite articles: a / an.
 3. Comic- My friend is a monster- Reading and listening comprehension- Class Book str. 51.

INFORMACE

 1. Doplatek ŠVP do 10.4.2019 – prosím uhradit 1 420,- Kč na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte (ti, kteří uhradili pouze zálohu).
 2. 3. a 4.4. – 10.00 – 10.50 h- prevence – Městská policie.
 3. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny.
 4. 17.4. – čtvrtou vyučovací hodinu – „POMLÁZKOVANÁ“ ve III. C.
 5. 18.4. – Velikonoční prázdniny.
 6. 1.5. – Svátek práce.

—————————————————————————————————————————————-

Týden 25.3. – 29.3.2019

MATEMATIKA

 1. Dělení se zbytkem procvičování, upevňování učiva bez pomoci názoru str. 10 – 14.
 2. Slovní úlohy.
 3. G – opakování.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po S str. 96 – 100.
 2. Sloh str. 98 – zvyky, tradice, koledy, přirovnání.
 3. Čtení – literární přirovnání, zosobnění. Plynulé čtení s porozuměním textu – hodnocení.

SKN

 1. Člověk mezi lidmi – řešení konfliktů dohodou.
 2. Práce a volný čas – povolání, výsledky práce a jejich ochrana, vhodně (nevhodně) trávený volný čas. Odpočinek, rekreace.
 3. Test.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Review C-  Class Book str. 46-47.
 2. Review C-  Activty Book str. 46-47.
 3. Finnal test unit 9.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 1. Výroba velikonočních dekorací na Velikonoční jarmark, sázení – přineseme si kelímek hlíny.

INFORMACE

 1. 27.3. – třídní schůzka v 17.30 hod., třídní důvěrník v 17.00 hod.
 2. 29.3. – sportovní soutěž – švihadlo (soutěž družstev i jednotlivců).
 3. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny.
 4. 18.4. – Velikonoční prázdniny.

————————————————————————————————————————————————

Týden 18.3. – 22.3.2019

MATEMATIKA

 1. NOVÁ LÁTKA : dělení se zbytkem – 20 ks knoflíků (papírových koleček), nutná znalost násobků. str. 7 – 10.
 2. G – obvod rovinných geom. útvarů pomocí součtu délek stran. Přenášení úseček pomocí proužku papíru, shodné úsečky str. 11.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po S str. 94 – 95.
 2. Procvičování – podstatná jména a slovesa – mluvnické kategorie.
 3. Slovesné tvary složené, jednoduché.
 4. Čtení – dovednost klást otázky k danému textu, odpovědi (rozvoj komunikace).
 5. Sloh – osnova příběhu.

SKN

 1. Varovný signál, požární poplach, zkouška sirén.
 2. Zásady volání na tísňové linky (dopady bezdůvodného volání).
 3. Příprava na test – osobní bezpečí, ochrana slabšího, tísňová volání, první pomoc.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 9- Bug café- Reading- Sports and food.- Class Book str. 44.
 2. Unit 9- Bug café- Reading- My friend is a monster.- Class Book str. 45.
 3. Unit 9- Bug café- Workbook str. 44-45.

INFORMACE

 1. 21.3. –  projektový den – recitační soutěž – školní kolo.
 2. 27.3. – třídní schůzka v 17.30 hod., třídní důvěrník v 17.00 hod.
 3. 29.3. – sportovní soutěž – švihadlo (soutěž družstev i jednotlivců).
 4. 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny.
 5. 18.4. – Velikonoční prázdniny.

————————————————————————————————————————————————————-

Týden 11.3. – 15.3.2019

MATEMATIKA

 1. Začínáme III. díl matematiky – násobilka, zvláště DĚLENÍ – příprava na nové učivo str. 3 – 5.
 2. Na týden od 18.3. budeme potřebovat 20 knoflíků nebo koleček z papíru.
 3. G – opakování – str. 6 (samostatně).

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme podstatná jména – rod, číslo, pád a slovesa – osoba, číslo, čas.
 2. Opakujeme přehled slovních druhů.
 3. Vyvození VS po S – naučit podle karty, uč. str. 92 – 94.
 4. Autodiktát – VS po B, L, M, P.
 5. Čtení – ilustrátoři dětských knih – každý si přinese do školy jednu nejoblíbenější knihu – 13.3.
 6. Sloh – prosba.

SKN

 1. Osobní bezpečí – sexuální zneužívání, zásady bezpečného chování – modelové situace.
 2. Ochrana slabšího – brutalita ve filmech a kreslených seriálech.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 9- Bug café- food and drinks (vocabulary presentation) Class Book str. 42- 43.
 2. Unit 9- Bug café- Do you like fish? – Yes, I do. / No, I don´t. – What do you like? – I like apples.
 3. Unit 9- Bug café- Workbook str. 42-43.

INFORMACE

 1. 12.3. – Den otevřených dveří.
 2. 21.3. – recitační soutěž – školní kolo.
 3. 27.3. – třídní schůzka.

———————————————————————————————————————-

Týden 4.3. – 8.3.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičování matematických algoritmů str. 51 – 53
 2. Úkoly pro chytré hlavy str. 57, 58.
 3. G str. 56 cv. 6, str. 59 osově souměrné útvary.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa – mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas str. 87 – 90.
 2. Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M a P.
 3. Sloh – vypravování pohádky.
 4. Čtení s porozuměním textu – vyhledávání informací v textu.

SKN

 1. Základy rodinné a sexuální výchovy – početí, narození, chování k novorozenci str. 34.
 2. Osobní bezpečí – zásady bezpečného chování na veřejných místech (modelové situace – šikana, týrání, zastrašování slabšího jedince).

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 8- Superstars clothes- Have you got a T-shirt? Yes, I have / No, I haven’t.- Class Book str. 38- 39.
 2. Unit 8- Superstars clothes- Whose jumpers is this? It’s Nick’s jumper.
 3. WAXWORKS MUSEUM- Reading and listening- Class Book str. 40.

INFORMACE

 1. 12.3. – Den otevřených dveří.
 2. 21.3. – recitační soutěž – školní kolo.
 3. 27.3. – třídní schůzka.

——————————————————————————————————————————–

Týden 25.2. – 1.3.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1000 (viz procvičovací pracovní list).
 2. Řešíme slovní úlohy – zápis, rovnice str. 46 – 50.
 3. Násobilka – připravujeme se na dělení se zbytkem.
 4. G – str. 56 – opakování.

ČESKÝ JAZYK

 1. Dokončíme vyjmenovaná slova po P str. 82 – 85.
 2. Slovesa str. 87.
 3. Sloh – slova přejatá.
 4. Čtení – K. J. Erben, ilustrace, ilustrátoři dětských knih.

SKN

 1. Zdravý jídelníček, části dne, hodiny.
 2. Zdraví – návykové látky – tabák, alkohol, drogy.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 1. Unit 8- Superstars clothes- Have you got a T-shirt? Yes, I have / No, I haven’t.- Class Book str. 38- 39.
 2. Unit 8- Superstars clothes- Whose jumpers is this? It’s Nick’s jumper.
 3. WAXWORKS MUSEUM- Reading and listening- Class Book str. 40.

INFORMACE

 1. Připravujeme se na recitační soutěž.
 2. V březnu nás čeká také „Matematický klokan“.
 3. 26.2. – KC 12 – Pověsti české.
 4. 12.3. – Den otevřených dveří.
 5. 21.3. – recitační soutěž – školní kolo.
 6. 27.3. – třídní schůzka.

———————————————————————————————————————

Týden 18.2. – 22.2.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné odčítání trojciferných čísel str. 43 – 45.
 2. Zápisy slovních úloh + pomocné výpočty.
 3. Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky.
 4. Nezapomínáme opakovat násobilku.
 5. G – kruh str. 48 – poloměr, průměr, opakujeme – úsečka. přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice (rýsujeme).

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po P str. 79, 81.
 2. Procvičování – PS str. 33, 45, 46.
 3. Opakujeme určování hlásek – budeme zkoušet.
 4. Procvičujeme – podstatná jména – rod, číslo, pád.
 5. ČTENÍ: příprava na recitační soutěž – pro zájemce. Reprodukce textu. Divadelní představení – role, dějství, jednání.

SKN

 1. Denní režim, osobní hygiena.
 2. Zdravá výživa – správný jídelníček.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Připravujeme se na recitační soutěž – březen 2019.
 2. V březnu nás čeká také „Matematický klokan“.
 3. Na VV – středně velký brambor + malý zavírací nožík, vykrajovátka.
 4. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč (do 22.2.)

—————————————————————————————————-

Týden 11.2. – 15.2.2019

JARNÍ  PRÁZDNINY – přeji všem dětem hodně sportovních zážitků  :o).

——————————————————————————————————-

Týden 4.2. – 8.2.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání 0 – 1 000 str. 38 -39.
 2. Pamětné odčítání str. 40 – 41.
 3. Opakujeme násobilku, zápisy slovních úloh.
 4. G – čtyřúhelníky, trojúhelník, přímka, polopřímka, úsečka – procvičování str. 15, 20, 26, 31, 36.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po V – omyl – učíme se VS po P, (omlouvám se) – naučit podle karty.
 2. Procvičování VS po B, L, M.
 3. Učebnice str. 78 – 80.
 4. Opakujeme podstatná jména – mluvnické kategorie.
 5. Sloh – dialog.

SKN

 1. Zdraví, nemoc, denní režim, pravidla užívání léků, osobní hygiena.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Připravujeme se na recitační soutěž – březen 2019.
 2. Faktura na ŠVP byla uhrazena za 26 přihlášených žáků. Prosím rodiče, kteří ještě nazaplatili zálohu, aby tak učinili, děkuji.
 3. V březnu nás čeká také „Matematický klokan“.

————————————————————————————————————————————-

Týden 28.1. – 1.2.2019

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání str. 33, 34.
 2. Písemné sčítání trojciferných čísel str. 37.
 3. G – kružnice, kruh str. 35, 36.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po M – dokončení.str. 73, 75.
 2. VS po P – vyvození str. 76 – 77. Naučit se zpaměti vyjmenovat podle karty.
 3. Čtení – zkoušíme básničku.

SKN

 1. Člověk a zdraví – chování při běžných i mimořádných událostech.
 2. Opakování – vnitřní ústrojí, smysly.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. Na PČ – krabičky na výrobu prostoroých modelů – podle vlastního výběru.
 2. 29.1. – vyhodnocení odznaku OVOV – televize.
 3. 31.1. – vydávání vysvědčení za I. pololetí – poslední vyučovací hodinu – s sebou desky.
 4. 31.1. – kroužek SH – ukončení práce za I. pololetí. Na II. pololetí platba – uvádějte jméno žáka + třídu:
  Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334
 5. 1.2. – pololetní prázdniny.

 


Týden 21.1. – 25.1.2019

MATEMATIKA

 1. Jednotky objemu str. 28
 2. Procvičování – zaměříme se na zápis slovních úloh str. 29, 30.
 3. Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky a desítky str. 32.
 4. G – čtyřúhelníky str. 31, procvičování – rýsujeme úsečku, přímku, polopřímku.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po B, L, M str. 70 – 72.
 2. Přehled slovních druhů – vyjmenovat.
 3. Podstatná jména – určujeme rod, číslo, pád.
 4. Autodiktát.
 5. Čtení – tvořivé činnosti s literárním textem.

SKN

 1. TEST – části kostry (známka na II. pololetí).
 2. Opakování – vnitřní ústrojí, smysly a smyslové orgány.
 3. Etapy lidského života – přinést svoje foto. uč. str. 34.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Review B- Class Book str. 32- 33.
 2. Review B- Activity Book str. 32- 33.

INFORMACE

 1. Začínáme klasifikovat na II. pololetí.

——————————————————————————————————

Týden 14.1. – 18.1.2019

MATEMATIKA

 1. OPAKOVÁNÍ – násobilka, zaokrouhlování čísel, pamětné sčítání a odčítání, jednotky délky, hmotnosti, objemu.
 2. Rovinné geometrické útvary.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova po M, B, L str. 69, 70.
 2. Komunikační výchova str. 66.
 3. Podstatná jména – mluvnické kategorie.

SKN

 1. Opakujeme – části těla, kostry, vnitřní ústrojí.
 2. Smysly.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 6- Family photos- Introducing my family
 2. Revision unit 6
 3. Test unit 6

INFORMACE

 1. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 2. 17.1.2019 odpadá kroužek SH.

——————————————————————————————————————————————————————

Týden 7.1. – 11.1.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme násobilku – hlavně dělení.
 2. Jednotky délky, hmotnosti, objemu str. 24 – 28.
 3. Nacvičujeme zápis slovní úlohy.
 4. Příprava na pololetní kontrolní práci.
 5. Geometrie – str. 26

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po M – úvod – naučit vyjmenovat, význam str. 66 – 69.
 2. Diktát – VS po B, L.
 3. Slovní druhy – podstatná jména – rod, číslo, pád.
 4. Čtení – doporučuji hlasité čtení s porozuměním textu – zkoušení.

SKN

 1. Test – části lidského těla.
 2. Opakování – části kostry – PL.
 3. Nové učivo – vnitřní orgány.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina  (Benradouane)

 1. Unit 6- Family photos- vocabulary presentation (mum, dad, me,…)
 2. Who is this? / It’s my (mum, dad, me,…)
 3. How many brothers / sisters have you got? – I’ve got ……… / I haven’t got.

INFORMACE

 1. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 2. 9.1.2019 se koná v 17.30h. třídní schůzka, třídního důvěrníka prosím v 17.00h. na schůzku s vedením školy.
 3. Blíží se pololetní klasifikace – budeme zkoušet, psát KP.

———————————————————————————————————————————-

Týden 3.1. – 4.1.2019

MATEMATIKA

 1. Násobilka – procvičovat hlavně dělení.
 2. Pamětné a písemné sčítání a odčítání 0 – 1 000.
 3. Začneme nacvičovat zápis slovních úloh str. 19, 21.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS po B, L str. 146 cv. 6 – 9.
 2. Přehled slovních druhů – podstatná jména – rod, číslo, pád.
 3. Podstatná jména obecná a vlastní str. 63, 64.

SKN

 1. Kostra člověka.
 2. Opakujeme části těla – příprava na test (podle PL).

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 2. 9.1.2019 se koná v 17.30h. třídní schůzka, třídního důvěrníka prosím v 17.00h. na schůzku s vedením školy.

——————————————————————————————————————————————–

 

Týden 17.12. – 21.12.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičování sčítání a odčítání 0 – 1000 str. 14 – 18.
 2. Připomínáme si násobilku – někteří zapomněli.
 3. Řešíme slovní úlohy – připravujeme se na zápis + rovnice.
 4. G – čtverec, trojúhelník, obdélník.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS – B, L.
 2. Podstatná jména – určujeme rod (u mužského rozlišujeme životný a neživotný), číslo.
 3. Pádové otázky str. 60 – 62.
 4. Čtení – divadelní představení – role.
 5. Přepis vět a slov, autodiktát.

SKN

 1. Člověk – stavba těla, kostra.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 1. Unit 5- Funny faces- vocabulary presentation (hair, nose, eyes,…)
 2. I’ve got / He’s got / She’s got
 3. Christmas Time

INFORMACE

 1. Děkuji všem, kteří zaslali staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní.
 2. Děkuji rodičům, kteří přispěli k vánoční výzdobě naší třídy.
 3. 20.12. –  Velice rádi bychom Vás pozvali na „Vánoční setkání s programem“ – ve III. C – v 17.00 hod.  vánoční tvořivá dílna (pro zájemce), v 17.30 hod. vystoupení žáků.
 4. V lednu musí škola zaplatit zálohovou fakturu na ŠVP – prosím uhradit na účet 266496066/0300, SS 201819 + jméno a třída dítěte, částku 1580,- Kč (můžete i celou částku 3 000Kč). Splatnost do 16.1.2019.
 5. 21.12. – besídka ve třídě.

 

VŠEM RODIČŮM I DĚTEM PŘEJI RADOSTNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,

V ROCE 2019 PEVNÉ ZDRAVÍ.

Eva Tučková

 

——————————————————————————————————————————–

 

Týden 10.12. – 14.12.2018

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 str. 10 – 13.
 2. Porovnávání a zaokrouhlování čísel – procvičování.
 3. G – trojúhelník str. 15

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS – B, L.
 2. Přehled slovních druhů – umíme vyjmenovat a přiřadit správné číslo.
 3. Podstatná jména – určujeme rod (u mužského rozlišujeme životný a neživotný), číslo, naučíme se přehled pádových otázek str. 57 – 60.
 4. SLOH – líčení zážitků – rozšiřování slovní zásoby, rozvoj schopnosti vyjadřování.

SKN

 1. Horniny a nerosty str. 52 – 55
 2. Půda str. 56

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 1. Unit 4- Revision
 2. Final test unit 4
 3. Unit 5- Funny faces- vocabulary presentation (hair, nose, eyes,…)

INFORMACE

 1. sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní
 2. 20.12. – Vánoční setkání s programem – ve III. C – v 17.00 vánoční tvořivá dílna (pro zájemce), v 17.30 hod. vystoupení žáků.

—————————————————————————————————————————————————

Týden 3.12. – 7.12.2018

MATEMATIKA

 1. II. díl – rozšíření číselného oboru 0 – 1 000, řada čísel vzestupně, sestupně, počítání po jedné, desítkách, stovkách str. 3 – 6.
 2. Porovnávání čísel str. 7.
 3. G – rovina, rovinné geom. útvary str. 8, test – rýsování kolmic, různoběžek.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po B, L – procvičování str. 53 – 54.
 2. Podstatná jména, rod, rod mužský životný, neživotný str. 55 – 57.
 3. Sloh – „Vánoční stromeček“  str. 59.

SKN

 1. Vzduch – hoření, látky hořlavé, nehořlavé, jednoduché pokusy.
 2. Opakujeme – podmínky života, voda – příprava na test.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 1. 3.12. – KC 12 – Veselá merenda 
 2. sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní
 3. 5.12. – svíčkárna Šestajovice – sraz před školou v 7.30 h, s sebou svačinu (školní jsou odhlášené), malé kapesné, návrat v 11.30 – 12.00 hodin.
 4. 20.12. – Vánoční setkání s programem – ve III. C – v 17.00 vánoční tvořivá dílna (pro zájemce), v 17.30 hod. vystoupení žáků.

———————————————————————————————————————————————-

Týden 26.11. – 30.11.2018

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání a odčítání 0 – 100, sčítání tří sčítanců str.50 – 52
 2. Zaokrouhlování čísel na desítky str.54, 55, 56
 3. G – str. 53, 62

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po L – umět vyjmenovat, doplňovačky, tvoření slov příbuzných str. 48 – 52
 2. Opakujeme VS po B, rozlišujeme slovesa a podstatná jména, slovní druhy.
 3. SLOH – dopis.

SKN

 1. Příroda – podmínky života, znaky života.
 2. Voda, vzduch str. 44 – 50

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 1. Unit 4- Pirates. Class Book, str. 20-21 (feelings, I’m happy, he’s scared, she’s sad…)
 2. Activity Book, str. 20-21

INFORMACE

 1. 26.11. – vybíráme v hotovosti 60,- Kč na pořad v KC 12 – Veselá merenda
 2. 30.11. – soutěž ve šplhu – 1 hodina TV – zrušena.
 3. 3.12. – KC 12 – Veselá merenda 
 4. 5.12. – svíčkárna Šestajovice – sraz před školou v 7.30 h, s sebou svačinu, malé kapesné, návrat v 11.30 – 12.00 hodin.
 5. 20.12. – Vánoční setkání s programem – ve III. C  (čas upřesním)

————————————————————————————————————————————-

Týden 19.11. – 23.11.2018

MATEMATIKA

 1. Písemné odčítání dvojciferných čísel 48 – 50
 2. Zaokrouhlování na desítky – výklad. Číselná řada 0 – 1000.
 3. Oříšky pro chytré hlavy str. 60
 4. G – str. 53

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po L – výklad, vysvětlení významu str.46 – 47
 2. Procvičování str. 48 – 49, PS str. 28
 3. SLOH – dopis.
 4. Čtení – pohádka – B. Němcová.

SKN

 1. PŘÍRODA – podmínky života, znaky života.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 1. Review A- Class Book, str. 18-19
 2. Review A- Class Book, str. 18-19
 3. Final test unit 3 (pets – big – little – Yes, it is – No, it isn’t ….)

INFORMACE

 1. 30.11. – soutěž ve šplhu
 2. 3.12. – KC 12 – Veselá merenda – 60,- Kč (budeme vybírat hotově – po zapsání do notýsků)
 3. 5.12. – svíčkárna Šestajovice – sraz před školou v 7.30 h, s sebou svačinu, malé kapesné, návrat 11.30 – 12.00 hodin.
 4. 20.12. – Vánoční setkání ve III. C  (čas upřesním)

———————————————————————————————————————–

 

Týden 12.11. – 16.11.2018

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str.43 – 47.
 2. NÁSOBILKA.
 3. SÚ se složenými příklady viz str. 39, 40, 41.
 4. G – opakování – trojúhelník, čtverec, obdélník – vrcholy, strany, měření na mm str. 53.

ČESKÝ JAZYK

 1. Shrnutí VS po B  str. 42 – 44.
 2. Slova souznačná str. 44, určování hlásek – str. 41 cv. 4.
 3. Sloh – dopis  str. 45

SKN

 1. Odvoz a třídění odpadu, sběrný dvůr, úklid.
 2. Půjčovna, knihovna.
 3. Zkoušíme materiály a jejich vlastnosti.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 1. Unit 3: Super pets- Class Book, str.14-15
 2. Unit 3: Super pets- Activity Book, str.14-15
 3. Adjectives: little / big

INFORMACE

 1. 14.11. v 17.30 hodin – třídní schůzka, třídní důvěrník, prosím, v 17.00 hodin.
 2. 30.11. – soutěž ve šplhu
 3. 3.12. – KC 12 – Veseslá merenda
 4. ŠVP se sportovním programem byla na základě přihlášek objednána.

——————————————————————————————————————

Týden 5.11. – 9.11.2018

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 40 – 41.
 2. Písemné sčítání dvojciferných čísel str.42.
 3. G – str. 38, 45 – opakování.

ČESKÝ JAZYK

 1. VS po B – procvičování str. 39 – 41
 2. Opakujeme abecedu, věta, slovo, slabika, hláska, písmeno.
 3. Čtení – věnujeme pozornost plynulému čtení bez zadrhávání, opakování slov a domýšlení.

SKN

 1. Vlastnosti látek – skupinová práce (poznávání, zkoumání).
 2. Lékař, veterinář.

ANGLICKÝ JAZYK

INFORMACE

 1. do 6.11. odevzdat vyplněné přihlášky na ŠVP se sportovním programem
 2. 14.11. v 17.30 hodin – třídní schůzka
 3. 21.11. ve 14.00 hodin v ZŠ prof. Švejcara – prezentace na festivalu ZE MĚ MY
 4. 30.11. – soutěž ve šplhu
 5. 3.12. – KC 12 – Veseslá merenda
 6. 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

———————————————————————————————————

 

Týden 29.10. – 2.11.2018

MATEMATIKA

 1. Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 39 – 40.
 2. Stále procvičujeme násobilku (zvláště dělení).
 3. GEOMETRIE – opakování str. 45.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova – B str. 38, 39.
 2. Opakujeme abecedu a párové souhlásky uvnitř a na konci slov.
 3. ČTENÍ – upevňování čtenářských dovedností, rozvoj slovní zásoby.

SKN

 1. Zkoumáme předměty (výrobky) – jejich složení – látky .

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

—————————————————————————————————————————–

 

Týden 22.10. – 26.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičojeme násobilku str. 30, 32
 2. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti str. 34, 35
 3. G – dvě přímky v rovině str. 38, test – přímka, polopřímka, bod leží, neleží na přímce, polopřímce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Abeceda, stavba slov str. 31 – 34
 2. Seznámení s vyjmenovanými slovy – B str. 36 – 37 (učit se budeme VS podle karty, kterou žáci dostanou)
 3. Čtení – do 26.10. odevzdají všichni čtenářský deník za říjen, čteme každý den 10 min.
 4. 25.10. – zkoušíme báseň „Cestička k domovu“

SKN

 1. Přírodniny a lidské výtvory str. 21, 22
 2. Učíme se ze sešitu, budeme zkoušet.

ANGLICKÝ JAZYK

INFORMACE

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

29.10. a 30.10. – podzimní prázdniny

 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

Prosím doplatit autobus na plavání:

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

———————————————————————————————————————————

 

 

Týden 15.10. – 19.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičování str. 24 – 30
 2. Písemné sčítání a odčítání.
 3. G – polopřímka – str. 25, 31

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování – párové souhlásky str. 25 – 32
 2. Abeceda str. 31 – 32
 3. Diktát – párové souhlásky uvnitř slov.
 4. Čtení – pohádka.

SKN

 1. Mapy – druhy map, práce s mapou, PL. uč. str. 18 – 21
 2. Ochrana přírody.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku – výuka do 11.40 hod., společný odchod na oběd v 11.50 – 11.55 h.

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

Prosím o vyplnění přihlášky na školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

——————————————————————————————————————————————-

 

Týden 8.10. – 12.10.2018

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme hlavně dělení v oboru násobilky.
 2. Řešení slovních úloh str. 22 – 24, 26
 3. G – polopřímka str.25

ČESKÝ JAZYK

 1. Párové souhlásky uvnitř slov str. 22 – 27
 2. Abeceda, řazení slov podle abecedy. Slova citově zabarvená, významově nadřazená, podřazená.
 3. Diktát – párové souhlásky.
 4. Čtení – práce s textem, čteme s porozuměním.

SKN

 1. Mapy, značky a barvy na mapě, určování světových stran str. 18, 19.
 2. Pozorování krajiny kolem nás.

PČ – jeden větší brambor, 10 ks párátek, přírodniny – šípky, pámelník, jeřabiny, apod.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku – výuka do 11.40 hod.

23. 10.  Olympijský víceboj – sportovní den (vhodné oblečení do tělocvičny i na hřiště)

Prosím o vyplnění přihlášky na školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna a zaplacení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 

(škola musí uhradit fakturu), uvádějte SS 201818 + jméno dítěte a třídu

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

——————————————————————————————————————————–

Týden 1.10. – 5.10.2018

MATEMATIKA

 1. Násobení a dělení v oboru násobilky str. 17, 19 – 21
 2. Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.
 3. Písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.
 4. G – Procvičujeme měření úseček na cm, mm  str. 18 – kontrolní práce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa a podstatná jména – vyhledávání v textu. Přehled slovních druhů.
 2. Párové souhlásky na konci slov str. 17 – 21
 3. Diktát.
 4. SLOH – práce s osnovou.
 5. ČTENÍ – hodnocení, čtenářský deník za měsíc září – odevzdat 1.10.

SKN

 1. Hlavní a vedlejší světové strany, směrová růžice – buzola. str. 16 – 17
 2. TEST – typy krajiny, části kopce, prezident, vlajka, stát a jeho název.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

 • Revision starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • test starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • Unit 1- Classroom bugs- Class Book str.6-7

INFORMACE

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru.

17.10. festival ZE MĚ MY – projektový den – připravujeme zajímavosti o Vietnamu a Rusku

23. 10.  Olympijský víceboj.

doprava za plavání: 500,- Kč / žák

Číslo účtu: 266496066/0300

SS: 0918

———————————————————————————————————————————-

Týden 24.9. – 28.9.2018

MATEMATIKA

 1. Intenzivně procvičujeme násobilku (včetně dělení).
 2. Počítáme se závorkami str. 12 – 16
 3. G – bod, přímka, úsečka str.18

ČESKÝ JAZYK

 1. Věta, souvětí – větný vzorec.
 2. Slovesa – umíme vyjmenovat 10 slovních druhů, poznáme a umíme vyhledat v textu podstatná jména a slovesa str. 14 – 18
 3. Diktát.

SKN

 1. Shrnutí + kontrolní otázky str. 9 – 11
 2. Krajina kolem nás str. 12 – 15

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

 • Revision starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • test starter unit (numbers 1-10/ colours)
 • Unit 1- Classroom bugs- Class Book str.6-7

INFORMACE

 1. 28.9. – Státní svátek

——————————————————————————————————————————————————————–

Týden 17.9. – 21.9.2018

MATEMATIKA

 1. Rozklad čísel, násobení a dělení v oboru násobilky.
 2. Počítání se závorkami str. 8 – 11

ČESKÝ JAZYK

 1. Tvrdé a měkké slabiky, věta , slovo, slabika, písmeno, hláska str. 10 – 14
 2. Diktát slov.

SKN

 1. Ochrana zeleně, třídění odpadu, knihovna, kostel, kino, radnice.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

Starter unit- Hello, Superstars – Hello, bugs. (colours and numbers) Class Book str. 2 – 5

INFORMACE

 1. Pokračuje plavecký výcvik, informace denně v notýsku.
 2. 18.9. – 11.55 h – Recyklace hrou.
 3. 19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.
 4. 20.9. – 8.00 h – Ukázka kriketu – s sebou cvičební úbor.
 5. 21. 9. Přespolní běh – organizace bude upřesněna – cvičební úbor.
 6. KROUŽKY 
  ŠKOLNÍ KROUŽKY – 1.pololetí školního roku 2018/19
           
  ÚTERÝ 14:00 – 15:00 POČÍTAČOVĚ VĚDECKÝ 3. – 5. ročník Polák
  14:00 – 15:00 ANGLICKÝ JAZYK 3. – 5. ročník Benradouane
  15:00 – 16:00 FOTBALOVÝ KROUŽEK 3. – 5. ročník Benradouane
  15:00 – 16:00 ZÁKLADY MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 3. – 5. ročník Marcoen
           
  ČTVRTEK 14:00 – 15:00 ZÁKLADY MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 3. – 5. ročník Marcoen
  14:00 – 15:00 SPORTOVNÍ HRY 3. – 5. ročník Tučková
  14:00 – 15:00 ROBOTICKÝ KROUŽEK 6. – 9. ročník Polák

 

 

Týden 10.9. – 14.9.2018

MATEMATIKA

 1. Opakování +, – v oboru 0 – 100, násobilka.
 2. Řešíme slovní úlohy, začneme tvořit zápis ke slovní úloze str. 7 – 11

G – bod, přímka str.9

ČESKÝ JAZYK

 1. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě – procvičování str. 8
 2. Psaní u, ú, ů str. 9
 3. Tvrdé a měkké slabiky str. 10
 4. DIKTÁT

Čtení – doporučuji každý den, po prázdninách hlasité čtení.

SKN

 1. Můj domov – zkoušíme adresu.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Starter unit- Hello, Superstars – Hello, bugs. (colours and numbers) Class Book str. 2 – 5

INFORMACE

 1. Pokračuje plavecký výcvik, informace denně v notýsku.
 2. 12.9. v 17.30hodin – třídní schůzka.

—————————————————————————————————————–

Týden 3.9. – 7.9.2018

Milí třeťáci,

prázdniny pomalu končí a my se uvidíme 3.9. v 7.45 hodin v naší třídě.

Už se těším na vaše zážitky z prázdnin. (Nezapomeňte psací potřeby.)

Eva Tučková

 

INFORMACE:

3.9. – vyučování do 8.45 h

4.9. – do 11.30h (obědy od 11.00h do 12.00h)

5.9. – začínáme pracovat podle rozvrhu 

6.9. – zahajujeme plavecký výcvik – podrobné informace se dozvíte od TU

PLAVÁNÍ

20 lekcí od 6.9. do 20.9.2018 (denně)

odjezd objednaného autobusu ze zastávky U Libušského potoka

6.9. – 10:00h

7.9. – 8:05h

10.9. – 8:05h

11.9 – 8:05h

12.9 – 10:00h

13.9 – 10:00h

14.9 – 8:05h

17.9 – 8:05h

18.9 – 8:05h

19.9 – 10:00h

20.9 – 10:00h

 -pokud máme odjezd v 8.05 vyrážíme od školy v 7.45h, žáci, kteří se opozdí zůstanou ve škole ve  třídě III. A

– žáci, kteří danou hodinu ze zdravotních důvodů neplavou, musí mít omluvenku, vezmou si triko, kraťasy a neklouzavou obuv a mohou výuku sledovat se TU nebo zůstanou ve III. A

-plavecký výcvik je součástí výuky TV, proto po dobu konání výcviku nemáme TV


Komentáře jsou uzavřeny.