III.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Plán práce 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Hláskosloví, abeceda.

Slova citově zabarvená, nadřazená a podřazená.

Stavba slov.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

Písanka str. 5-6.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Počítání se závorkami.

Malá násobilka.

Geometrie – polopřímka.

SKN

Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly.

Určování světových stran.

OSTATNÍ

19.10. se účastníme programu „Dravci v letu“ prosím o přinesení 50,- Kč.

Hádanka na tento týden: Petrova maminka měla tři děti. První syn se jmenoval Pondělí, druhý Úterý. Jak se jmenoval třetí syn?

Plán práce 4. 10. – 8. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Hláskosloví, abeceda.

Slovní zásoba a význam slov – slova souznačná, mnohoznačná.

Slova citově zabarvená, nadřazená a podřazená.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

Písanka str. 3-4.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Počítání se závorkami.

Malá násobilka.

Geometrie – bod, přímka, úsečka

Anglický jazyk

Základní otázky (procvičování)

Školní pomůcky

Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)

SKN

Krajina kolem nás.

Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran

OSTATNÍ

Ve středu 6.10. v 8:30 se zúčastníme přespolního běhu (děti normálně přijdou ráno do třídy). Je potřeba donést teplé sportovní oblečení (ráno už bývá dost chladno).

Tento týden to opět obrátíme a tentokrát budete říkat hádanky vy mě.

Plán práce 27. 9. – 1. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

Souvětí.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Geometrie – bod, přímka, úsečka.

Angický jazyk:

Opakování barev a čísel

Základní pozdravy a informace o  sobě

Školní pomůcky, pracovní list

SKN

Naše obec – ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Je pichlavá a žahá ráda, však léčivosti její sláva. 

Plán práce 20. 9. – 24.9. 2021

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Učebnice str. 12-14.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Geometrie – bod, přímka, úsečka.

Učebnice str. 10-16.

ANGLICKÝ JAZYK
Opakování pozdravů
Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
Opakování barev a číslovek
 Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

SKN

Naše obec – ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály.

OSTATNÍ

Přišly nám už písanky, proto poprosím během tohoto týdne přinést 38,- Kč.

V pondělí a ve středu jedeme naposledy na plavání. Zítra sraz 7:30 před školou.

Dobrovolný úkol na tento týden (samozřejmě za odměnu): Naučit se a přednést mi nějaký jazykolam.

Plán práce 13. 9. – 17. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Slovesa, spojky, podstatná jména, předložky.

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Učebnice str. 8-12.

Denně nahlas číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Učebnice str. 10-16.

SKN

Naše obec – obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody…

OSTATNÍ

Pokračuje plavecký výcvik, již bez testování – tudíž zítra sraz v 7:30 před školou.

Plán práce 6. 9. – 10. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 2. ročníku.

Věta, druhy vět dle postoje mluvčího; souvětí.

Procvičování psacího písma.

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Opakování učiva 2. ročníku.

Sčítání a odčítání do 100.

Malá násobilka.

Geometrie – bod, přímka úsečka.

SKN

Okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace.

OSTATNÍ

Od zítřka začínáme s plaveckým výcvikem. Sraz před školou v 7:10.

Ti co se nemusí testovat a ti co donesou vlastní potvrzení o testování mohou přijít až v 7:30.

Ve středu 8.9. od 17:30 proběhnou prezenční třídní schůzky.

Plán práce 1. 9. – 3. 9. 2021

Milí žáci, máme tu nový školní rok a já se na vás už moc těším!

Připomínám, že jsme se přestěhovali a třídu teď máme u družin.

1.9. 2021 máme vyučování pouze do 8:45.

Prosím, aby děti přinesly lísteček zda jdou 1.9. do družiny nebo si je hned po vyučování vyzvednou rodiče.

Od 2.9. se již učí dle rozvrhu (budeme si rozdávat učebnice proto si už prosím přineste aktovku).

Také prosím o kontrolu a doplnění kufříků v pátek již máme pracovní činnosti.

Od 2.9. začíná výuka TV – přineste si tedy cvičební úbory. (Pokud to počasí dovolí půjdeme ven – mějte boty na ven i do tělocvičny)

Od pondělí 6.9. nám začne kurz plavání. (bližší informace dodám během tohoto týdne)

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva z 2. ročníku.

MATEMATIKA

Opakování učiva z 2. ročníku.

SKN

Opakování – okolí bydliště

Komentáře jsou uzavřeny.