III.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 29.9.2023

MATEMATIKA

 • procvičování násobilky – pamětně str. 16
 • písemné sčítání a odčítání
 • počítání se závorkami str. 13, 14
 • G: ředitelské volno

ČESKÝ JAZYK

 • větné vzorce, tvoření souvětí – využití spojovacích výrazů
 • spodoba str. 17 – 19
 • ČT: doporučuji každodenní hlasité čtení, čtenářský deník – září

SKN

 • Doprava v naší obci – stanice MHD, světelné signály, značky.
 • Krátký test – sešit + PL.

AJ

 

INFORMACE

 • od 25.9. – výuka podle rozvrhu
 • přespolní běh 26.9.2023
 • 28.9. – Státní svátek
 • 29.9. – ředitelské volno

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 18.9. – 22.9.2023

MATEMATIKA

 • rozklad čísel
 • násobení a dělení v oboru násobilky – násobky
 • sloní úlohy o více, o méně
 • složené příklady str. 10 – 12
 • G: úsečka, délka úsečky, měření na cm

ČESKÝ JAZYK

 • psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • slovesa – doplňování do vět str. 14
 • spojky str. 12
 • vlastní jména str. 16
 • SL: Mluvený projev – výslovnost, dýchání.
 • ČT: Povídka. Hlasité čtení – každodenní procvičování.
 • PS: Hygienické návyky správného psaní – sezení, úchop.

SKN

 • Třídění odpadu. Úklid pracovního místa.
 • Naše obec – významné budovy – pošta, zdravotní zařízení, radnice, obchody, kostel, kino, knihovna.

AJ

 

INFORMACE

 • každý den potřebujeme penál, notýsek ŽK
 • probíhá výcvik plavání – plavání PO 18.9. a PÁ 22.9. – sraz před školou v 7.25h, odchod na autobus v 7.30 h. – v pátek plavecký výcvik končí
 • prosím o kontrolu ŽK, obalení učebnic, přinést obaly na sešity, kufříky
 • na PČ – jehlu, nit, měkké bobule – šípky, jeřabiny, pámelník apod.

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 11.9. – 15.9.2023

MATEMATIKA

 • opakujeme číselné řady, skládáme čísla – řády jednotek, desítek, stovek, rozklad
 • pamětné počítání – násobilka, +, – v oboru 0 – 100
 • vyhledávání čísel na číselné ose, čísla větší, menší, před, za, hned před, hned za
 • řešení SÚ uč. str. 5 – 8
 • G: opakování – bod, přímka str. 9

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět podle postoje mluvčího, znaménka za větou
 • slabiky bě, pě, vě, dě, tě, ně
 • podstatná jména, slovesa – vyhledávání v textu
 • rozdělování slov na slabiky – dělení slov na konci řádku
 • diktát – psaní vět
 • SL: Báseň.
 • ČT: Recitace, rýmy, vyhledávání, tvoření slov.
 • PS: Automatizace psacího projevu. Opakování psacích písmen.

SKN

 • Okolí školy, bezpečná cesta do školy, pravidla silničního provozu. uč. str. 4 – 6
 • Ochrana zeleně.
 • přinést si desky na PL (z loňského roku)

AJ

INFORMACE

 • každý den potřebujeme penál, notýsek ŽK
 • 13.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě, třídní důvěrník v 17.00 hodin ve sborovně školy
 • probíhá výcvik plavání – (v den, kdy máme plavání se ale také UČÍME), prosím o kontrolu plaveckého vybavení, nezapomeňte vše do igelitové tašky, v bazénu je všude mokro – plavání PO 11.9. a PÁ 15.9. – sraz před školou v 7.20h, odchod na autobus v 7.30 h.
 • prosím o kontrolu ŽK, obalení učebnic, přinést obaly na sešity, kufříky

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————————————————————–

Milí žáci,

prázdniny se pomalu chýlí k závěru a já se na vás těším v naší třídě.

Uvidíme se 4.9. v 8.00 hodin. Nezapomeňte doma úsměv a dobrou náladu.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.9. – 8.9.2023

MATEMATIKA

 • opakování – pamětné sčítání a odčítání do 100
 • násobilka

ČESKÝ JAZYK

 • zážitky z prázdnin
 • věta, slovo, slabika, písmeno – hláska

SKN

 • Můj domov a jeho okolí.

INFORMACE

 • 4.9. – konec vyučování v 8.45 h, obědy 11.00 – 12.00 h
 • 5.9. – rozdávání učebnic
 • 5.9. – 8.9. – vyučování podle rozvrhu
 • 7.9. začíná plavecký výcvik – informace v notýsku
 • 13.9. – třídní schůzka

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.