III.C Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 3. 10. – 7. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Opakování pravopisu párových souhlásek; Slova citově zabarvená
 • Čtení: Čítanka do str. 16-19
 • Sloh: Vypravování o přečtené knize
 • Psaní: a, A, o, O, f, F
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
  • Geometrie – bod, přímka, úsečka
  • Geometrie – přinést podložku, sešit na geometrii je bez linek
ANGLICKÝ JAZYK
 • 7.10. – test lekce 1
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
SKN
 • Opakování – Naše obec
 • Krajina kolem nás
 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran
INFORMACE
 • Prosím obalit sešity, učebnice a provést platbu viz tabulka
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 26. 9. – 30. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Podstatná jména; Slova citově zabarvená
 • Čtení: Zkoušení – Čítanka do str. 15
 • Psaní: z, Z, t, T
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
 • Sčítání a odčítání 0-100
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
 • Geometrie – je třeba mít ořezanou tužku č. 3, popř. mikrotužku, pravítko – trojúhelník s ryskou
ANGLICKÝ JAZYK
 • 30.9. – test lekce 1
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • TEST UNIT 1
SKN
 • Naše obec
 • obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály
INFORMACE
 • Prosím obalit sešity, učebnice a provést platbu viz tabulka
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze
 • 27.9. – 1. VH – Ukázková hodina kriketu – oblečení na ven
Základní specifické symboly
SS Účel Částka v Kč
999 třídní fond 50
999 fond na spotřební materiál 100
999 dar na pomůcky 1 žák = 300
sourozenci = 200
666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252
555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1550
číslo účtu školy: 266496066/0300
u plateb je třeba uvádět: jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK

TÝDENNÍ PLÁN 19. 9. – 23. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Čtení: Čítanka str. 5-9
 • Psaní: Nácvik psaní své adresy
 • Sloh: Dojmy z plaveckého výcviku
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
 • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
ANGLICKÝ JAZYK
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Od 19.9. – výuka dle rozvrhu, je potřeba nosit učebnice
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze
 • 21.9. – Přespolní běh – oblečení na ven

TÝDENNÍ PLÁN 12. 9. – 16. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku – Slova s dě, tě, ně, pě, bě, vě, mě
 • Abeceda – 1. část
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pozdravy: Hello, Goodbye…
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Plavání
  • Info v emailu/notýsku, po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost
  • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ a SKN
 • Platby
  Základní specifické symboly
  SS Účel Částka v Kč
  999 třídní fond 50
  999 fond na spotřební materiál 100
  999 dar na pomůcky 1 žák = 300
  sourozenci = 200
  666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252
  555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1550
  číslo účtu školy: 266496066/0300
  u plateb je třeba uvádět: jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK

 


TÝDENNÍ PLÁN 5. 9. – 9. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku – hlásky, slabiky, slova – pracovní listy
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pozdravy: Hello, Goodbye…
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Plavání
  • Info v emailu/notýsku, po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost
  • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ a SKN
 • Středa 7.9. – Třídní schůzka v 17:30, prosím třídního důvěrníka – v 17 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy

 

Komentáře jsou uzavřeny.