III.C Mgr. Eva Rostočilová

Mgr. Eva Rostočilová

eva.simkova@zsrakovskeho.cz


20.4. Návrat je podle očekávání okolo 15:15-15:30. Čekejte nás☺ Žáci 3.C
19.4. Dnes jsme se rozloučili diskotékou, dali si výborný pohár, zahráli turnaj ve vybíjené, něco pobalili…Domů se těšíme, ale moc se nám tady líbilo☺
18.4. Na programu byl dnes výlet do Teplických skal, spoustu jsme toho nachodili, dali si koulovačku, moc se nám tam líbilo. Za odměnu byly k večeři buchtičky se šódo☺ Pa žáci 3.C a pí.uč.Rostočilová
17.4.Dnes jsme měli krásné počasí. Byli jsme se projít po okolí, soutěžili jsme v matematicko-běhacím závodě, stavěli lesní domečky, soutěžili v házení šišek☺ Zítra se zase ozveme. Mějte se žáci 3.C a pí.uč.Rostočilová.
16.4. První den proběhl bez větších problémů.Počasí se snad zítra umoudří a my si to pořádně užijeme venku. Jinak jídlo nám moc chutná,pokoje jsou moc hezké. Děkujeme za první pohledy, i my už jsme jich pár napsali. Ozveme se zase zítra. Zdraví žáci 3.C a pí.uč.Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 16.4. – 20.4.
Škola v přírodě
-vzít s sebou švihadlo, malý míč, případně stolní hru
-nezapomenou sešit, učebnici z ČJ a z M
-oblečení podle aktuálního počasí
-v pondělí sraz v 7:40 na parkovišti u Prioru: s sebou zavazadlo, batůžek do autobusu, prohlášení o bezinfekčnosti a léky
-V PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI PROSÍM NAPSAT PODÁNÍ KINEDRILU PŘED ODJEZDEM ZPĚT (tedy 20.4.)!!! (samozřejmě pokud je to nutné)
-v prohlášení všechny léky a kdy je užívat, léky předat tř. učitelce (vše zapsat do prohlášení o bezinfekčnosti-kdy, kolik, jinak léky nesmím podat)
Děkuji a doufám, že nám vyjde počasí a přijedeme opálení a odpočinutí 🙂 Eva Rostočilová

V PONDĚLÍ PŘINÉST 60Kč NA DIVADLO,jdeme již v úterý,prosím nezapomenout. Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁNY 9.4.-13.4.
ČJ-Vyjmenovaná slova po S (uč. str. 96-99), písemná práce 11.4.
M-Násobení a dělení mimo obor násobilky (opakování násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly uč.str. 19-23), násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem (uč. str. 25-26)
SKN-Lidé a technika
AJ-Animal safari (vocabulary, There is, There are, listening)

TÝDENNÍ PLÁNY 2.4.-6.4.
ČJ-vyjmenovaná slova po S (uč. str. 94-97), opakování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, osoba, číslo, čas)
M-Násobení a dělení mimo obor násobilky (uč. str. 21-23), G-trojúhelník, obvod, jednotky délky
SKN-Lidé a technika (technika jako výsledek lidského vývoje, různé druhy techniky: dopravní, zemědělské, elektrické spotřebiče…)
AJ-Animal safari (vocabulary, There is, There are…)

ČJ-slovesné kategorie (uč.str.90), vyjmenovaná slova po S (uč. str. 92-93)
M-Dělení se zbytkem (opakování uč. str. 16-17), Násobení a dělení mimo obor násobilky-násobení násobků deseti (uč. str. 19-20)
SKN-Práce a volný čas
AJ-test , nová lekce Animal safari (vocabulary)
27.3. velikonoční jarmark a dílny.
V pátek 23.3. velikonoční program v lhoteckém kostelu. Žáci si vezmou ČJ,M,ŽK a TV. Prosím o odevzdání lístků nebo legitek ve čt, nejpozději v pa. Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁNY 19.3.-23.3.
21.3. Třídní schůzky od 17:30. INFORMACE K DRUŽINĚ PO TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH V 18:15.(ve třídě) Děkuji Eva Rostočilová
21.3. recitační soutěž.
ČJ-vyjmenovaná slova po P
-slovesné kategorie: osoba, číslo, čas (uč. str. 89-91)
M-dělení se zbytkem (uč. 3. díl str. 11-17), násobení a dělení mimo obor násobilek (str. 19-21)
AJ-opakování lekcí The body rap, Superstar clothes, Bud café
-Have you got…? Yes, I have. No I haven´t. Do you like…? Yes, I do. No, I don´t. Are you …? Yes, I am. No,
I am not.
SKN-Člověk mezi lidmi (opakování), Práce a volný čas (různá povolání, výsledky práce, volný čas a jak a kde ho
trávit)
12.3. Děkuji rodičům za odevzdání zdravotních kartiček a posudků o zdravotní způsobilosti. Až na jeden posudek mám vše odevzdané. Na třídních schůzkách Vám dodám veškeré další informace k ŠVP. Třídní schůzky jsou 21.3. od 17:30. Děkuji Eva Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁNY 12.3. – 16.3.
ČJ-vyjmenovaná slova po P (uč. str. 85, opakování str. 86)
-sloveso: slovesné kategorie (osoba, číslo, čas) uč. str. 87-88
M-procvičování, opakování matematických algoritmů (uč. str. 52-56)
-dělení se zbytkem (nový díl učebnice str. 7-12)
SKN-Osobní bezpečí, Člověk mezi lidmi (řešení konfliktů…)
AJ-Bug café (vocabulary, I like/He She likes, Do you like? Yes, I do. No, I don´t. What do you like?)

1.3. odpadá kroužek sportovních her PaedDr. Eva Tučková
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
PLATBA: 2.870,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, pojištění CK2 proti úpadku, úrazové pojištění a pojištění storna, 130,- Kč na výlety, odměny apod. Celkovou částku 3.000,- Kč je třeba uhradit do 9.3.2018 na adresu školy ČÚ 266496066/0300, VS 20189 (uvádějte vždy jméno žáka a třídu).


TÝDENNÍ PLÁNY 5.3.-9.3.
ČJ-vyjmenovaná slova po P(uč. str. 83-85), opakování Dopis, Popis, Vypravování
M-Procvičování, opakování matematických logaritmů (uč. str. 49-56)
SKN-Základy rodinné a sexuální výchovy, Osobní bezpečí, opakování bloku Člověk
AJ-Bug café (slovíčka, Do you like? I like… I don´t like… What do you like?)
TÝDENNÍ PLÁNY 26.2.-2.3.
ČJ-vyjmenovaná slova po P (uč. str. 79-82)
M-pamětné odčítání (uč. str. 44-46)
AJ-test z lekce, Bug café – slovíčka
SKN-Člověk a zdraví (škodlivé látky, návykové látky), zkoušení Člověk (kosti, svaly, vnitřní ústrojí)
Třídní schůzky 21.3. od 17:30, třídní důvěrník od 17:00. Rostočilová
Škola v přírodě: Vážení rodiče, dnes dám žákům přihlášky na školu v přírodě. Prosím vyplněné co nejdříve odevzdat (do pátku, pokud by bylo možné). Termín 16.4.-20.4., odjezd 8:00 od školy, příjezd 15:00-15:30 ke škole. Částka 3000Kč (vybíráme cenu školy v přírodě i kapesným, za které budeme moci žákům něco koupit atd., včetně storna 2870Kč pobyt a 130Kč kapesné) Další informace Vám dodám v březnu na třídní schůzce. Číslo účtu : 266496066/0300, VS 20189. Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 19.2.-23.2.
ČJ-vyjmenovaná slova po M (procvičování), Vyjmenovaná slova po P str. 76-zač.79)
M-opakování pamětné odčítání (str. 40-41), písemné odčítání 0-1000(str. 43-46)
SKN-Člověk a zdraví (denní režim, os.hygiena, nemoc, první pomoc,užívání léků…), zkoušení Člověk (kosti, svaly, vnitřní ústrojí)
AJ-Superstar clothes (dokončení celé lekce v učebnici i prac.sešitu), slovíčka, Whose … is this? Have you got…?

Informace ke škole v přírodě: cena 2980Kč, termín půlka dubna. Termín a vše ostatní upřesním po uzavření smlouvy. Počítám s tím, že pojedou ti, co mi podepsali souhlas v notýsku. Pokud by byla jakákoli změna, prosím nahlašte mi ji do středy. Cena a termín se totiž odvíjí podle počtu žáků. Vše žákům zítra i předám na papírku. Moc děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 12.2.-16.2.
ČJ-vyjmenovaná slova po M (str. 72-75)
M-Písemné sčítání 0-1000 str. 37-39, opakování pamětné odčítání str. 43
AJ-Superstar clothes (vocabulary, sentences, Have you got…? Whose is this?)
SKN-Člověk a zdraví (uč. str. 37-39), opakování předchozích témat

TÝDENNÍ PLÁN 29.1.-1.2.
ČJ-vyjmenovaná slova po M (uč. str. 70-71)
M-G-rovinné útvary str.8,opakování jednotky, zaokrouhlování trojciferných čísel, pamětné sčítání str. 33-34
AJ-nová lekce Superstar clothes (vocabulary, Have you got…?)
SKN-Člověk (zopakování celého tématu: části lidského těla, kostra, svaly, smysly, etapy života, vnitřní ústrojí) str.27-36
TÝDENNÍ PLÁNY 22.1. – 26.1.
ČJ-vyjmenovaná slova M, opakování podstatných jmen
M-jednotky délky, hmotnosti, objemu, zaokrouhlování
SKN-Člověk (kostra, svaly, smysly, vnitřní ústrojí)
AJ-Body rap (slovíčka, zopakování celé lekce a následný test)
V pondělí 15.1. od 9:00 divadlo. Žáci si normálně vezmou čj,m,aj,hv. Rostočilová

TÝDENNÍ PLÁNY 15.1. – 19.1.
ČJ – procvičování čísla, rodu a pádů u podstatných, začátek vyjmenovaných slov po M
M-opakování jednotky délky, hmotnosti, přidány jednotky objemu, opakování sčítání a odčítání 0-1000
SKN-Člověk (kostra, části těla, smysly)
AJ-The body rap (slovíčka, poslech, popis vlastního těla I´ve got… Have you got?)
TÝDENNÍ PLÁNY 8.1.-12.1.
ČJ-opakování na písemnou práci, opakování vyjmenovaných slov, Podstatná jména (str. 56-62)
M-Pamětné sčítání 0-1000, jednotky délky a hmotnosti
SKN-Člověk (části těla, kostra, smysly), zkoušení předchozích témat
AJ-The body rap (slovíčka, vety, poslech)
10.1. se do 17:30 konaní třídní schůzky. (Prosím podepište v ŽK, děkuji.) Eva Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁNY 3.1. – 5.1. 2018
ČJ-opakování vyjmenovaných slov, Podstatná jména (rod, číslo, pád, vlastní jména)
-opakování na písemnou práci
M-Pamětné sčítání 0-1000, jednotky délky
-opakování na písemnou práci
SKN-Člověk (stavba těla, kostra, svaly…)
-opakování na písemnou práci
AJ-nová lekce The body rap (slovíčka, věty I´ve got, You´ve got…)
21.12. Chtěla bych popřát všem žákům a celým jejich rodinám krásné vánoční svátky a v Novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Hezké prázdniny Eva Rostočilová
20.12. Na ČT přinést pouze ČJ, SKN. V pátek si žáci vezmou pouze pití a svačinu. Výuka končí v pátek v 11:30, prosím o podepsání ŽK s touto informací. Děkuji Rostočilová
17.12. Ve čtvrtek 21.12. sraz s žáky v 15:15 v šatně. Žáky, kteří budou ještě v družině, si vyzvednu v družině. Ostatní prosím, aby čekali v šatně. S žáky pak půjdeme připravit třídy, vše ještě doladit. 🙂 Žáci ve čtvrtek přinesou drobné občerstvení nebo pití. Bude to občerstvení pro Vás, rodiče, na odpoledne a zbytek na páteční dopoledne pro žáky.:-) Žáci si vylosovali, komu koupí nebo vyrobí drobný dárek v hodnotě max. do 70Kč. Děkuji a ve čtvrtek se na Vás s žáky těšíme Eva Rostočilová
12.12. Ve čtvrtek 14.12.jdeme na koncert do lhoteckého kostela, prosím, aby žáci přinesli legitku nebo 2 lístky. (kdo může klidně již ve středu) Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 11.12. – 15.12.
ČJ -opakování vyjmenovaných slov
-slovní druhy (ohebné, neohebné) a určování
M -porovnávání čísel
-opakování sčítání a odčítání pod sebe, zaokrouhlování
SKN -příroda (podmínky života, znaky života)
-horniny a nerosty, půda
-vlastnosti látek
AJ -Family photos (dokončení lekce a zopakování lekce na test 18.12.)
-culture Christmas

TÝDENNÍ PLÁNY 4.12.-8.12.
ČJ-vyjmenovaná slova, slovní druhy
M-zaokrouhlování, přirozená čísla v oboru do tisíce
AJ-Family photos (slovíčka), Who´s this? It´s my … . How many …?
SKN-Příroda (podmínky života, znaky života)

Týdenní plány 27.11.-1.12
Český jazyk – vyjmenovaná slova po B a L (uč. str. 36-54)
Matematika – opakování sčítání a odčítání pod sebe
-zaokrouhlování na desítky (uč. str. 54-56)
SKN – Věci a činnosti kolem nás
AJ – Funny faces dokončení lekce a testík
– úvod do nové lekce


 

Komentáře jsou uzavřeny.