III.C Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 6. 2. – 10. 2. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu –  procvičování ZDE
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?
SKN
 • Člověk
 • 7.2. – Test – Stavba těla, kostra, svaly + pracovní list
 • Lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť)
 • Etapy lidského života (dětství, dospívání, dospělost, stáří)
 • Přinést malou krabičku (např. od čaje)

TÝDENNÍ PLÁN 30. 1. – 3. 2. 2023

 ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
MATEMATIKA
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?
SKN
 • Člověk
 • Stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce
 • Lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť)
INFORMACE
 • 31.1. – Rozdávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí (fólii nebo desky na výpis)
 • 3.2. – Pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 23. 1. – 27. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
MATEMATIKA
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?
SKN
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce

TÝDENNÍ PLÁN 16. 1. – 20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky
 • Jednotky hmotnosti
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Family photos – procvičování slovní zásoby, opakování slovesa HAVE GOT – oznamovací, tázací, záporná věta
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Testu Unit 6
SKN
 • 18.1. – test – Horniny, nerosty, půda
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce
 • přinést kus krabice (kartonu)
INFORMACE
 • 17.1. – KC 12 – vybíráme 80 Kč
 • 19.1. – Bruslení (11-12 hod.) – návrat do školy po skončení, s sebou brusle, helma, zimní rukavice, vhodné oblečení

TÝDENNÍ PLÁN 9. 1. – 13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 • slovní druhy – učebnice str. 126 – 127 (u dětí musíme ukotvit základní povědomí o jednotlivých slovních druzích – důležitá je též i posloupnost pro pozdější určování slovních druhů)
 • čtenářské deníky – dne 20. 1. proběhne beseda s dětmi o přečtených knížkách za I. pololetí (součástí bude i kontrola zápisů za září, říjen, listopad, prosinec )
 • nadále budeme zkoušet a procvičovat vyjmenovaná slova „B a L“

Známek v tuto chvíli máme dostatečný počet, proto se nepředpokládá čtvrtletní či pololetní test.

MATEMATIKA
 • 13.1. – Čtvrtletní práce z matematiky
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Jednotky délky
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
SKN
 • Opakování – Horniny a nerosty
 • Půda (vznik a vlastnosti), vlastnosti látek
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce
INFORMACE
 • 11.1. – Třídní schůzka od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování vyjmenovaných slov po B a L
 • Slova příbuzná 
 • Sloh – vyprávění – Vánoce
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
SKN
 • Horniny a nerosty
 • Půda (vznik a vlastnosti), vlastnosti látek
INFORMACE
 • Nástup dětí do školy – úterý 3.1. 2023
 • 11.1. – Třídní schůzka v 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 19. 12. – 23. 12. 2022

 ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – různoběžky, průsečík, práce s úsečkou
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 19.12. – test – Lekce 5
 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Kulturní reálie: Christmas
SKN
 • 20.12. – test – Voda, vzduch
 • Podmínky života, znaky života
 • Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty
 • půda (vznik a vlastnosti), vlastnosti látek
INFORMACE
 • 22.12. – Besídka žáků ve třídě
 • 23.12.2022 – 2.1.2023 – Vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 12. 12. – 16. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK
 • Slovní druhy (ohebné)
 • Vyjmenovaná slova po L
 • Slova příbuzná 
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Procvičování 
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Básničky k vánoční besídce
MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Funny faces –  opakování slovní zásoby
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Family photos
 • Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
SKN
 • 16.12. – test – Voda, vzduch
 • Podmínky života, znaky života
 • Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty
INFORMACE
 • 14.12. – Vánoční setkání s rodiči od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 5.12. – test lekce 4
 • Funny faces
 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
SKN
 • Podmínky života, znaky života
 • Voda, vzduch, hoření, jednoduché pokusy (látky hořlavé, nehořlavé), horniny a nerosty
INFORMACE
 • 14.12. – Vánoční setkání s rodiči od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

V rámci českého jazyka jsme nyní ve fázi upevňování chápání vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Tento týden přejdeme na cílené procvičování a užití ve větách. Rád bych s dětmi od příštího týdne přibral vyjmenovaná slova po L, proto tento týden zaměříme na celkové upevnění této látky.

Hlavním úkolem je pochopení užití následujících tvarů:

 

Bez porozumění těchto výrazů se neposuneme dále.

Středa – diktát – vyjmenovaná slova po B – příklad: V našem novém bytě stojí nový nábytek atd….

MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Funny faces
 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • TEST UNIT 4
SKN
 • 30.11. – test – Věci kolem nás (přírodniny, suroviny, výrobky, materiály – dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota, třídění odpadu)
 • Služby občanům: lékař, veterinář, knihovna, opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků
INFORMACE
 • 28.11. – KC 12 – vybíráme 80 Kč
 • 14.12. – Vánoční setkání s rodiči

TÝDENNÍ PLÁN 21. 11. – 25. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK

V rámci českého jazyka jsme nyní ve fázi upevňování chápání vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Tento týden přejdeme na cílené procvičování a užití ve větách. Rád bych s dětmi od příštího týdne přibral vyjmenovaná slova po L, proto tento týden zaměříme na celkové upevnění této látky.

Hlavním úkolem je pochopení užití následujících tvarů:

 

Bez porozumění těchto výrazů se neposuneme dále.

Středa – diktát – vyjmenovaná slova po B – příklad: V našem novém bytě stojí nový nábytek atd….

MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.)
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Komunikační situace: How are you? / I´m fine, thank you.
SKN
 • Věci a činnosti kolem nás
 • Různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • Třídění odpadu
INFORMACE
 • 25.11. – Olympijský víceboj – cvičení úbor

TÝDENNÍ PLÁN 14. 11. – 18. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 14.11. – Test lekce 3
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Procvičování číslovek 11 – 20
SKN
 • Věci a činnosti kolem nás
 • Různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • Třídění odpadu
INFORMACE
 • 17.11. – Státní svátek, 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 7. 11. – 11. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po b. Naučit zpaměti.
 • Zavedeme si nový sešit Pamatováček, (děti mají připravený ve škole), do kterého budeme nalepovat vyjmenovaná a příbuzná slova s pravopisem -y- a také příklady slov s pravopisem -i-. (Například být = existovat, bít = ubližovat).
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.
 • Procvičování číslovek 11 – 20
SKN
 • Věci a činnosti kolem nás
 • Různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
INFORMACE
 • 9.11. – Třídní schůzka v 17:30
 • 17.11. – Státní svátek, 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 4. 11. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Shrnutí učiva o párových souhláskách
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
 • Kulturní reálie: Halloween (witch, hat, pumpkin, bat, monster)
SKN
 • Krajina kolem nás – opakování
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace, ochrana krajiny, ochrana zeleně, chráněné oblasti
INFORMACE
 • Přinést vyplněnou přihlášku na ŠvP
 • 9.11. – Třídní schůzka v 17:30
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 24. 10. – 28. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Shrnutí učiva o párových souhláskách
 • Čtení: Zkoušení básničky o drakovi

Dětem pošlu Pracovní list na zopakování učiva k dokončení do 31.10., všechna cvičení jsme si vysvětlovali.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné podzimní prázdniny.

MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
ANGLICKÝ JAZYK
 • 24.10. – test lekce 2
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
SKN
 • 25.10. – test – Krajina kolem nás – rovina, pahorkatina, hory, popis kopce, určování světových stran
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace, ochrana krajiny, ochrana zeleně, chráněné oblasti
INFORMACE
 • 26. – 27.10. – Podzimní prázdniny
 • 28.10. – Státní svátek
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 17. 10. – 21. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Párové souhlásky uvnitř slov
 • Sloh: Popis hračky – 20.10. donést do školy svou malou oblíbenou hračku
 • Čtení: J. Havel – Jak stonožka stopovala listonoše; Básnička s podzimní tematikou – naučit zpaměti
 • Psaní: Nácvik psaní K, r R, ř Ř
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
ANGLICKÝ JAZYK
 • 21.10. – TEST LEKCE 2
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
SKN
 • Krajina kolem nás
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace, ochrana krajiny, ochrana zeleně, chráněné oblasti
 • Přinést vylisované listy
INFORMACE
 • Kontrola obalených sešitů a učebnic
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 10. 10. – 14. 10. 2022

 

ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice – párové souhlásky uvnitř a na konci slov
 • Sloh – Paleta
 • Psaní – f F, h H, k K
 • Čtení – J. Havel – Proč nechtěl Honza princeznu za ženu, I. Procházková – Středa nám chutná
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Počítání se závorkami
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Geometrie – přinést podložku, sešit na geometrii je bez linek
ANGLICKÝ JAZYK
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
SKN
 • 12.10. – test
 • Krajina kolem nás
 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran
 • krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory
 • Přinést vylisované listy
INFORMACE
 • Kontrola obalených sešitů a učebnic
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 3. 10. – 7. 10. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Opakování pravopisu párových souhlásek; Slova citově zabarvená
 • Čtení: Čítanka do str. 16-19
 • Sloh: Vypravování o přečtené knize
 • Psaní: a, A, o, O, f, F
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
  • Geometrie – bod, přímka, úsečka
  • Geometrie – přinést podložku, sešit na geometrii je bez linek
ANGLICKÝ JAZYK
 • 7.10. – test lekce 1
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
SKN
 • Opakování – Naše obec
 • Krajina kolem nás
 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran
INFORMACE
 • Prosím obalit sešity, učebnice a provést platbu viz tabulka
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze

TÝDENNÍ PLÁN 26. 9. – 30. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Podstatná jména; Slova citově zabarvená
 • Čtení: Zkoušení – Čítanka do str. 15
 • Psaní: z, Z, t, T
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
 • Sčítání a odčítání 0-100
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
 • Geometrie – je třeba mít ořezanou tužku č. 3, popř. mikrotužku, pravítko – trojúhelník s ryskou
ANGLICKÝ JAZYK
 • 30.9. – test lekce 1
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • TEST UNIT 1
SKN
 • Naše obec
 • obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály
INFORMACE
 • Prosím obalit sešity, učebnice a provést platbu viz tabulka
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze
 • 27.9. – 1. VH – Ukázková hodina kriketu – oblečení na ven
Základní specifické symboly
SS Účel Částka v Kč
999 třídní fond 50
999 fond na spotřební materiál 100
999 dar na pomůcky 1 žák = 300
sourozenci = 200
666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252
555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1550
číslo účtu školy: 266496066/0300
u plateb je třeba uvádět: jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK

TÝDENNÍ PLÁN 19. 9. – 23. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Mluvnice: Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Čtení: Čítanka str. 5-9
 • Psaní: Nácvik psaní své adresy
 • Sloh: Dojmy z plaveckého výcviku
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
 • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
ANGLICKÝ JAZYK
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Od 19.9. – výuka dle rozvrhu, je potřeba nosit učebnice
 • Tělesná výchova – chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení, pouze v nepříznivém počasí výuka uvnitř – vhodná obuv do tělocvičny bez černé podrážky, která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze
 • 21.9. – Přespolní běh – oblečení na ven

TÝDENNÍ PLÁN 12. 9. – 16. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku – Slova s dě, tě, ně, pě, bě, vě, mě
 • Abeceda – 1. část
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pozdravy: Hello, Goodbye…
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Plavání
  • Info v emailu/notýsku, po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost
  • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ a SKN
 • Platby
  Základní specifické symboly
  SS Účel Částka v Kč
  999 třídní fond 50
  999 fond na spotřební materiál 100
  999 dar na pomůcky 1 žák = 300
  sourozenci = 200
  666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252
  555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1550
  číslo účtu školy: 266496066/0300
  u plateb je třeba uvádět: jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK

 


TÝDENNÍ PLÁN 5. 9. – 9. 9. 2022

 ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku – hlásky, slabiky, slova – pracovní listy
MATEMATIKA
 • Opakování z druhého ročníku
  • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0-100
  • Násobení a dělení v oboru násobilky
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pozdravy: Hello, Goodbye…
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
SKN
 • Domov
 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov
INFORMACE
 • Plavání
  • Info v emailu/notýsku, po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost
  • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ a SKN
 • Středa 7.9. – Třídní schůzka v 17:30, prosím třídního důvěrníka – v 17 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy

 

Komentáře jsou uzavřeny.