III.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 12.4. – 16. 4. 2021

Krásnou slunečnou neděli, vítám vás v novém týdnu. Ten bude pro nás zase trochu jiný vzhledem k tomu, že se již část dětí vrací do školy. Vzhledem k tomu, že mám hodiny i v jiných třídách, musela jsem znovu poněkud poupravit naši on-line výuku. Věnujte proto, prosím, pozornost změně časů v jednotlivých dnech.

Děkuji za spolupráci.

Martina Novotná

 

 • V podělí :  8:00 až 9:30 sk. 1 a 9:40 až 11:10 sk.2 – ČJ/M
 • V úterý :    8:55 až 10:25 sk. 1 a 10:30 až 12:00 sk.2 – SKN +ČJ/M
 • Ve středu: 8:00 až 9:30 sk. 1 a 9:40 až 11:10 sk.2 – ČJ/M
 • Ve čtvrtek: 8:00 až 9:30 Sk. 1 a 9:40 až 11:10 sk. 2 – AJ +ČJ/M
 • V pátek:  8:55 až 9:40 sk. 1 a 9:50 až 10:35 sk.2 – ČJ

ČESKÝ JAZYK:

 • vyjmenovaná slova po S
 • slovní druhy
 • skloňování podstatných jmen, časování sloves
 • vytváření dovednosti tvořit otázky
 • vyprávění podle osnovy, popis obrázku
 • PONDĚLÍ: zelená učebnice str. 95 cv. 5 – toto cvičení máte již napsané, ovšem mi se k němu vrátíme 🙂 vypiš z něj první 3 slovesa 3 podstatná jména, urči je a  popros rodiče o poslání na mail.
 • ÚTERÝ: zelená učebnice str. 96 cv. 4
 • STŘEDA: Čtení s porozuměním str. 74, text si přečti a vypiš si slova, kterým nerozumíš. Ve čtvrtek si je spolu vysvětlíme.
 • ČTVRTEK: PS Vyjmenovaná slova: str. 24, už jsme se naučili další vyjmenovaná slova, proto se vrátíme ke cv. 10 a pokusíme se nějaká další najít. V pátek budeme obrázek popisovat v rámci slohu.
 • PÁTEK: PS Vyjmenovaná slova str. 26 cv. 1

MATEMATIKA:

 • malá násobilka
 • slovní úlohy
 • násobení a dělení násobků deseti jednociferným číslem
 • PONDĚLÍ: popros někoho zodpovědného o desetiminutovku 🙂
 • ÚTERÝ:  matematické minutovky str. 19 cv. 37b
 • STŘEDA: zelená učebnice str. 17 cv. 57 a 60
 • ČTVRTEK: zelená učebnice str. 17 cv. 54
 • PÁTEK: matematické minutovky str. 19 cv. 37c

SKN:

 • člověk a čas – orientace v čase
 • kalendář, hodiny ručičkové a digitální, 12hod den x 24hod den
 • minulost, přítomnost a budoucnost
 • PS str. 38

ANGLIČTINA:

 • WB pg. 46 – 47
 • úvod do vazby there are, there is

 

Týdenní plán 6.4. – 9. 4. 2021

Vítám vás v prvním dubnovém týdnu. Doufám, že jste si přes Velikonoce všichni náležitě odpočinuli a nabrali sílu na učení, na které se hned vrhneme doslova po hlavě 🙂

 • POZOR ZMĚNA: prosím věnujete pozornost změně časů a prohození skupin.
 • V úterý :    8:00 až 9:30 sk. 2 a 9:40 až 11:10 sk.1 – SKN +ČJ/M
 • Ve středu: 8:30 až 10:00 sk. 2 a 10:10 až 11:40 sk.1 – ČJ/M
 • Ve čtvrtek: 8:00 až 9:30 Sk. 2 a 9:40 až 11:10 sk. 1 – AJ +ČJ/M
 • V pátek:  8:00 až 8:45 sk. 2 a 8:55 až 9:40 sk. 1 – ČJ

Děkuji za spolupráci,

Martina Novotná

ČESKÝ JAZYK:

 • zopakujeme si vyjmenovaná slova po B, L, M, P – zaměříme se na slova méně častá či ta, co dělají problémy
 • novou látkou tohoto týdne budou vyjmenovaná slova po S
 • v rámci slohu si procvičíme mluvení v celých větách a reprodukci slyšeného
 • formální náležitosti dopisu
 • procvičování slovních druhů
 • Úterý: Čtení s porozuměním str. 70-71
 • Středa: napiš mi dopis, jak jsi trávil Velikonoce (popros rodiče o zaslání na mail)
 • Čtvrtek: nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po S
 • Pátek: zelená učebnice str. 95 cv.5

MATEMATIKA:

 • opakování násobilky – násobení a dělení zpaměti
 • dělení se zbytkem
 • dělení v řádu stovek
 • zaokrouhlování – desítky, stovky, tisíce
 • slovní úlohy
 • Úterý: Matematické minutovky str. 21 cv. 41
 • Středa: zelená učebnice str. 3 cv. 9 a cv. 10
 • Čtvrtek: Matematické minutovky str. 21 cv. 42
 • Pátek: zelená učebnice str. 5 cv. 27

SKN:

 • člověk a čas – orientace v čase
 • minulost, přítomnost a budoucnost
 • PS str. 38

ANGLICKÝ JAZYK:

 • dokončení lekce 9
 • jídla během dne 
 • WB pg. 44

 

 

Týdenní plán 29. 3. – 31. 3. 2021

Krásný slunečný den a snad i celý týden 🙂 Ten budeme mít zkrácený, čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny, které si náležitě užijeme a nenecháme si je nikým a ničím zkazit 🙂

Během Velikonoc poprosím zaslat čtenářský deník za březen.

 • POZOR ZMĚNA: prosím věnujete pozornost změně časů a prohození skupin.
 • V podělí :  8:30 až 10:00 sk. 1 a 10:10 až 11:40 sk.2 – ČJ/M
 • V úterý :    8:30 až 10:00 sk. 1 a 10:10 až 11:40 sk.2 – SKN +ČJ/M
 • Ve středu: 8:30 až 10:00 sk. 1 a 10:10 až 11:40 sk.2 – ČJ/M

ČESKÝ JAZYK:

 • tento týden končí březen, proto se budeme věnovat hlavně opakování, abychom měli jistotu, že v dubnu můžeme pokračovat novou látkou
 • časování sloves
 • skloňování podstatných jmen
 • přídavná jména a citoslovce
 • vyjmenovaná slova a párové souhlásky
 • PONDĚLÍ: napište pět zvířat a k nim sloveso jejich hlasového  projevu a citoslovce (např. kůň – řehtá, íhahá ) cvičili jsme v pátek, možná si toho rodiče všimli :-), jedno ze zvířátek nakresli, ve středu mi ho ukážeš na kameru.
 • ÚTERÝ: vymysli co nejvíc přídavných jmen, která tě napadnou ke slovu Velikonoce. 
 • STŘEDA: napiš mi 5 vět, jak budeš trávit Velikonoce. Popros mamku nebo taťku o poslání na mail

MATEMATIKA:

 • procvičování násobilky, 
 • dělení se zbytkem
 • celkové opakovaní geometrie
 • PONDĚLÍ: zelená učebnice str. 17 cv. 56 sloupeček 1-3
 • ÚTERÝ: zelená učebnice str. 16, cv. 48 a 49 
 • STŘEDA: matematické minutovky str. 19 cv. 38

SKN:

 • Velikonoce – PS Prvouka str. 47

Děkuji všem dětem i rodičům a prarodičům za spolupráci a přeji krásné a klidné prožití velikonočních svátků 🙂

Martina Novotná

 

Týdenní plán 22. 3. – 26. 3. 2021

A máme tu další týden 🙂

I v něm bude zase trochu změna. V úterý musím ráno k lékaři, proto si dáme výuku ve stejnou dobu jako v pondělí a středu. Pevně věřím, že v 8:30 normálně začneme. Pokud by se něco pokazilo, víte sami, jak to u doktorů vypadá, prosím o strpení. Pokud bych se zpozdila, bude hodina nahrazena v pátek, děti o nic nepřijdou 🙂

 • POZOR ZMĚNA: prosím věnujete pozornost změně časů a prohození skupin.
 • V podělí :  8:30 až 10:00 sk. 2 a 10:10 až 11:40 sk.1 – ČJ/M
 • V úterý :    8:30 až 10:00 sk. 2 a 10:10 až 11:40 sk.1 – SKN +ČJ/M
 • Ve středu: 8:30 až 10:00 sk. 2 a 10:10 až 11:40 sk.1 – ČJ/M
 • Ve čtvrtek: 8:00 až 9:30 Sk. 2 a 9:40 až 11:10 sk. 1 – AJ +ČJ/M
 • V pátek:  8:00 až 8:45 sk. 2 a 8:55 až 9:40 sk. 1 – ČJ

Děkuji za pochopení.

Martina Novotná

 

ČESKÝ JAZYK:

 • tento týden se zaměříme především na slovesa a jejich určování -osoba, číslo, čas
 • převádění sloves do různých časů – přítomný, minulý, budoucí
 • zelená učebnice orientačně str. 88 – 91
 • procvičování vyjmenovaných slov
 • skloňování podstatných jmen
 • PONDĚLÍ: sloveso číst – vyčasuj ho v osobách čísla jednotného, ve všech časech ( tzn. v čase minulém, přítomném a budoucím. V osobách já, ty, on (ona, ono)
 • ÚTERÝ: sloveso psát – vyčasuj ho v osobách čísla množného, ve všech časech (tzn. v čase minulém, přítomném a budoucím, v osobách my, vy, oni (ony, ona) 
 • STŘEDA: Čtení s porozuměním str. 61 cv. 4,
 • ČTVRTEK: Čtení s porozuměním str. 64, text si přečti a převyprávěj ho mamince nebo tatínkovi, v pátek si o něm budeme povídat spolu 🙂
 • PÁTEK: napiš mi 5-7 vět, jak jsi trávil (trávila) první jarní den – popros rodiče o poslání

MATEMATIKA:

 • dělení se zbytkem
 • násobení a dělení mimo oboru násobilek- násobení násobků 10
 • slovní úlohy
 • PONDĚLÍ: popros někoho zodpovědného 🙂 o cvičnou desetiminutovku – 10 příkladů na písemné sčítání a odčítání pod sebe
 • ÚTERÝ: zelená učebnice str. 9, cv. 13 (natrénovali jsme si minulý týden 🙂 ) 
 • STŘEDA: zelená učebnice str. 12 cv. 23 a 24 – popros rodiče o zaslání na mail
 • ČTVRTEK: Matematické minutovky str. 18 cv. 35 první sloupeček a)
 • PÁTEK: zelená učebnice str. 3 cv. 2 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Bug café
 • like, don´t like, do you like?
 • procvičování nové slovní zásoby
 • tvorba vět, převádění do záporu a otázky
 • jídla během dne
 • WB pg. 44

SKN:

 • práce a volný čas
 • aktivní  x pasivní odpočinek, trávení volného času, 
 • důležitost pohybu, jeho význam pro tělo
 • podíváme se na vývoj žáby (str. 56), abychom věděli, co nás čeká ve Čtení s porozuměním 🙂

 

Týdenní plán 15. 3. – 19. 3. 2021

Vítám vás v novém týdnu 🙂

Ten pro nás bude trochu jiný. Ve středu 17.3. nebude ze závažných důvodů on-line výuka, ale nebojte, o hodiny nepřijdete 🙂 Jednu hodinu si nahradíme v pátek a druhou si rozložíme do zbývajících 4 dní. Proto prosím věnujte pozornost časům výuky v jednotlivých dnech.

Děkuji, 

Martina Novotná

 

 • V podělí :  8:30 až 10:10 sk. 1 a 10:20 až 12:00 sk.1 – ČJ/M
 • V úterý :    8:00 až 9:40 Sk. 1 a 9:50 až 11:30 sk. 2 – SKN +ČJ/AJ
 • Ve středu: 
 • Ve čtvrtek: 8:00 až 9:40 Sk. 1 a 9:50 až 11:30 sk. 2 – AJ +ČJ/M
 • V pátek:  8:00 až 9:40 sk. 1 a 9:50 až 11:30 sk. 2 – ČJ/M

 

ČESKÝ JAZYK:

 • tento týden se zaměříme především na slovesa a jejich určování
 • osobu a číslo sloves už umíme, proto si přidáme čas
 • zelená učebnice orientačně str. 88 – 91
 • PONDĚLÍ: zelená učebnice str. 90 cv. 1
 • ÚTERÝ: PS Vyjmenovaná slova str. 25 cv. 2 a 3
 • STŘEDA: zelená učebnice str. 91 cv. 1 – vypiš prvních 5 podstatných jmen a urči je
 • ČTVRTEK: Čtení s porozuměním str. 62-63, text si přečti a převyprávěj ho mamince nebo tatínkovi, v pátek si o něm budeme povídat spolu 🙂
 • PÁTEK: vymysli 2 dvojice sloves, kde je měkké a tvrdé i/y ( být x bít, mít x mýt…), napiš věty a (celkem budou tedy 4 :-), ze svých vět vypiš slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas. Popros rodiče, ať mi cvičení pošlou na mail

MATENATIKA:

 • dělení se zbytkem
 • násobení a dělení mimo oboru násobilek- násobení násobků 10
 • slovní úlohy
 • začneme již používat zelenou učebnici matematiky, doufám, že ji máte všichni při ruce 🙂
 • PONDĚLÍ: popros někoho zodpovědného 🙂 o cvičnou desetiminutovku,  tj. 10 příkladů na násobení a 10 na dělení
 • ÚTERÝ: Matematické minutovky str. 17 cv. 34
 • STŘEDA: Matematické minutovky str. 16 cv. 32 první sloupeček a)
 • ČTVRTEK: zelená učebnice str. 3 cv. 4
 • PÁTEK: zelená učebnice str. 3 cv. 3 – popros rodiče o zaslání na mail

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Bug café
 • like, don´t like, do you like?
 • procvičování nové slovní zásoby
 • tvorba vět, převádění do záporu a otázky
 • WB pg. 42-43

SKN:

 • práce a volný čas
 • duševní x fyzická práce 
 • aktivní  x pasivní odpočinek, trávení volného času

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.