IV.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27.6. – 30.6.2022

INFORMACE:

 • 27.6. – předání odevzdaných učebnic do skladu, předání klíčků od šatních skříněk (nutno vše vyklidit), práce ve třídě, společnské hry + opakování
 • 28.6. – Sportovní den – sportují všichni žáci, celé dopoledne pobyt na hřišti – přiměřené sportovní oblečení, pokrývku hlavy, svačina (školní budou dodány), dostatek pití, na oběd budou žáci odcházet s TU
 • 29.6. – Den deskových her – žáci si přinesou společenské hry do školy 
 • 30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí – 8.00 – 8.45hod., od 11.00 hodin obědy

Vážení rodiče, milí žáci,

 rodičům přeji příjemnou a klidnou dovolenou a žákům dlouhé prázdniny, plné sluníčka, sportu a nových zážitků.

 Eva Tučková

—————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 20.6. – 24.6.2022

MATEMATIKA

 • opakování a procvičování učiva formou soutěží a her
 • práce s kalkulátorem
 • matematické hádanky

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování učiva str. 140 – 143
 • doplňovačky, hádanky, kvízy
 • práce s textem
 • společná četba – dokončení knihy

NOS

 • zeměpisné hádanky
 • práce s mapou 
 • slepit zeměpisné mapy ČR

NOP

 • opakování: vnitřní ústrojí člověka, zdravá výživa
 • Společenské chování – modelové situace.

AJ

 

 

INFORMACE:

 • 22.6. – Olympijský běh
 • příprava učebnic k závěrečné kontrole, slepit zeměpisné mapy!
 • 28.6. – Sportovní den
 • 29.6. – Den deskových her
 • 30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí

————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 13.6. – 17.6.2022

MATEMATIKA

 • Počítáme s kalkulátorem str. 54, 55.
 • řešíme SÚ, rovnice, nerovnice
 • opakujeme algoritmy písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • G: výpočty obvodu, obsahu, povrchu, konstrukce obdélníka, trojúhelníka, čtverce str. 53

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování str. 137 – 140
 • zkoušení: mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
 • souvětí a větné vzorce
 • shoda přísudku s podmětem
 • SL: křížovky, rébusy
 • ČT: mimočítanková četba

NOS

 • opakování: povrch ČR, vodstvo
 • zeměpisné hádanky

NOP

 • opakování: vnitřní ústrojí člověka, zdravá výživa
 • Společenské chování – modelové situace.

AJ

 

INFORMACE:

 • 14.6. – třídní výlet Mladá Boleslav – sraz v 7.40 hod – parkoviště u Prioru, návrat ve 13.45 – 14.10 hodin – parkoviště u Prioru (svačiny a obědy jsou odhlášené)
 • 17.6. – náhradní blok  in-line bruslení – 9.00 – 11.00 hodin – pod vedením odborných lektorů, prosím o kontrolu sportovního vybavení a správné nastavení helmy! BEZPEČNOST 
 • 22.6. – Olympijský běh
 • příprava učebnic k závěrečné kontrole, slepit zeměpisné mapy!
 • 28.6. – Sportovní den
 • 29.6. – Den deskových her
 • 30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí

——————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 6.6. – 10.6.2022

MATEMATIKA

 • řešení rovnic a nerovnic, zaměříme pozornost na zápis SÚ
 • průměr – procvičování
 • počítání se zlomky str. 50, 54
 • G: str. 52 – opakování konstrukčních úloh

ČESKÝ JAZYK

 • tvoříme souvětí podle větných vzorců, psaní čárky před spojovacími výrazy
 • procvičování probraného učiva
 • závěrečné opakování: str. 133 – 136
 • SL + ČT: komiks

NOS

 • značky na mapě, poloha, rozloha ČR, státní hranice str. 15
 • testíky

NOP

 • Moje životní cíle.
 • Opakování: člověk, části těla, kostra, vnitřní ústrojí.
 • testíky

AJ

 

INFORMACE:

 • 7. a 8.6. – in-line bruslení – 9.00 – 11.00 hodin – pod vedením odborných lektorů
 • 14.6. – třídní výlet Mladá Boleslav – sraz v 7.40 hod – parkoviště u Prioru, návrat ve 13.45 – 14.10 hodin – parkoviště u Prioru (svačiny a obědy jsou odhlášené)
 • 22.6. – Olympijský běh
 • příprava učebnic k závěrečné kontrole
 • 28.6. – Sportovní den
 • 29.6. – Den deskových her
 • 30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí

————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 30.5. – 3.6.2022

MATEMATIKA

 • výpočet povrchu kvádru str. 48
 • závěrečné procvičování str. 49, 50
 • opakujeme počítání se zlomky, SÚ
 • rovnice, nerovnice
 • G: opakování – vzorce pro výpočet obvodu a obsahu (výpočty), jednoduché konstrukční úlohy – čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, kruh + učeb. str. 52

ČESKÝ JAZYK

 • tvoření souvětí podle větných vzorců str. 129 – 131
 • závěrečné opakování str. 133, 134
 • procvičování probraného učiva, práce v PS
 • SL: vypravování – „Moje plány na prázdniny“.
 • ČT: uvědomělé čtení textu, oblíbená literatura, 30.5. – čtenářský deník – květen

NOS

 • souhrnné opakování ČR: zeměpisná síť, glóbus, mapa, měřítko mapy, nadmořská výška
 • ústní zkoušení probrané látky

NOP

 • Moje životní cíle.
 • Osobní bezpečí.
 • ústní zkoušení

AJ

INFORMACE:

 • 30.5. – sportovní soutěž – překážková dráha
 • 31.5. – třídní schůzka v 17.30 hodin
 • 1.6. – MDD – zábavné dopoledne s překvapením
 • 2.6. – školní kolo soutěže „Rychlá šestka“
 • 3.6. – návštěva knihovny – v 9.00 hodin
 • 7. a 8.6. – in-line bruslení – 9.00 – 11.00 hodin
 • 14.6. – třídní výlet Mladá Boleslav
 • 28.6. – Olympijský běh

———————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 23.5. – 27.5.2022

MATEMATIKA

 • procvičování str. 46
 • povrch krychle, kvádru str. 47, 48
 • procvičování algoritmů písemného násobení a dělení, sčítání zlomků, SÚ
 • G: grafický rozdíl úseček, grafický násobek str.42, 45

ČESKÝ JAZYK

 • koncovky podstatných jmen – vzory
 • shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy – procvičování
 • souvětí – větné vzorce str. 127 – 129
 • SL: reklama
 • ČT: čtenářský deník do 30.5., dramatizace 
 • PS: úpravné a čitelné písmo v sešitech

NOS

 • test
 • životní prostředí, ochrana přírody str. 35, 36
 • opakování – práce ve skupinách, práce s mapou

NOP

 • Nebezpečí požáru, seznámení s nouzovými východy, únikovými cestami.
 • Evakuační zavazadlo.

HV

 • zkoušení: rytmizace, teorie z notového sešitu

AJ

 

INFORMACE:

 • 23.5. – fotografování tříd
 • 31.5. – třídní schůzka v 17.30 hod.

————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 16.5. – 20.5.2022

MATEMATIKA

 • Sčítání  zlomků se stejným jmenovatelem str. 43, 44.
 • řešení SÚ se zlomky, procvičování písemných algoritmů sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • G: Grafický součet úseček str. 40.

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování shody přísudku s podmětem str. 124, 125
 • souvětí, větné vzorce str. 127
 • SL: stručnost vyjadřování SMS
 • ČT: filmová tvorba

NOS

 • Přírodní podmínky v ČR, nerostné bohatství, průmysl str. 34.
 • Opakování: vodstvo, povrch – práce s mapou.

NOP

 • Výchova ke zdraví, prevence zneužívání návykových látek – beseda.
 • Pomocné instituce – linka důvěry, sociální kontakty, etické zásady, rizikové situace.

AJ

 • Revision Unit 11
 • TEST UNIT 11
 • Unit 12- Stone Soup (Reading and listening). Class Book str, 56

INFORMACE:

 • 19. a 20.5. – sportovní soustředění – 19. 5. turistika, 20.5. atletické disciplíny
 • 23.5. – fotografování tříd – zájemci o foto – 50,- Kč

———————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 9.5. – 13.5.2022

MATEMATIKA

 • průměr str. 39
 • čteme z diagramu str. 41
 • opakujeme převody jednotek, počítání se závorkami, zlomky

ČESKÝ JAZYK

 • podmět rodu mužského životného a neživotného str. 122, 123

NOS

 • Nerostné bohatství, průmysl str. 32.
 • Test: vodstvo ČR, města, podnebí, počasí.

NOP

 • Ohrožení života a majetku, nález neznámého předmětu.
 • Test: rodina, vztahy v rodině, nemoc, úraz, lékárnička.

AJ

INFORMACE:

 • 11. – 13. 5. projektové vyučování – Putování Prahou
 • 11.5. – práce v terénu – Vyšehrad
 • 12. a 13.5. zpracování informací, prezentace

——————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 2.5. – 6.5.2022

MATEMATIKA

 • řešení nerovnic
 • slovní úlohy str. 34, 35
 • průměr str. 38, 39
 • G: jednotky obsahu str. 36, 37, jednoduché konstrukční úlohy, výpočty obvodů, obsahy

ČESKÝ JAZYK

 • podmět rodu ženského str. 120, 121
 • věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce
 • opakování VS, předpony
 • SL: Popis pracovního postupu.
 • ČT: Dobrodružná literatura.

NOS

 • Města ČR str. 24- 26.
 • Půdy a zemědělství str. 31.

NOP

 • Společenské chování.
 • Ohrožení života, majetku.

AJ

 • Unit 11- THEN AND NOW. Class Book str, 52-53
 • Vocabulary (teeth, afraid of, alive, back feet, front feet, bad, claws, first, fish eater, strong, small, tail)
 • was / were
 • Activity Book str, 52-53

INFORMACE:

 • školní výlet 14.6.2022 –  platba 640,- Kč – na účet školy, uvádějte jméno žáka, třídu, VS(uveden v ŽK) + SS 20224

—————————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 25.4. – 29.4.2022

TEST UNIT 10

MATEMATIKA

 • nerovnice str. 29,30
 • zlomky str.32, 33
 • řešení SÚ se zlomky, výpočet z celku, zaokrouhlování čísel, počítání se závorkami
 • G: výpočty obvodů a obsahů, konstrukční úlohy – čtverec, obdélník, trojúhelnk, kružnice str. 31

ČESKÝ JAZYK

 • souvětí – větné vzorce – spojky, čárka v souvětí
 • procvičování – základní skladební dvojice (podmět vyjádřený, nevyjádřený)
 • koncovky příčestí minulého – podmět rodu středního
 • SL: objednávka
 • ČT: čtenářský deník do 29.4., dramatizace

NOS

 • Vodstvo ČR – jezera, rybníky, přehradní nádrže. str. 22
 • Přírodní podmínky, počasí, podnebí. str. 29, 30

NOP

 • Základy rodinné výchovy – rodina, vztahy mezi lidmi, komunikace.
 • test – části kostry čl.

AJ

 • Unit 11- THEN AND NOW. Class Book str, 52-53
 • Vocabulary (teeth, afraid of, alive, back feet, front feet, bad, claws, first, fish eater, strong, small, tail)
 • was / were
 • Activity Book str, 52-53

 

INFORMACE:

 • školní výlet 14.6.2022, přihlášku do 22.4.2022, platba 640,- Kč – na účet školy, uvádějte jméno žáka, třídu, VS(uveden v ŽK) + SS 20224

—————————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 19.4. – 22.4.2022

MATEMATIKA

 • převody jednotek str. 26, 27
 • slovní úlohy str. 26, 27 – zápis, rovnice (pomocný výpočet), odpověď
 • řešení nerovnic str. 29
 • G: opakování – obsah obdélníku, nové – obsah čtverce str. 28

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – koncovky podstatných jmen, VS, předpony
 • věta jednoduchá – základní skladební dvojice – podmět, přísudek str. 116, 117
 • podmět rodu středního str. 118, 119
 • SL: Zápisy do sešitů.
 • ČT: zkoušíme básničku, pohádka.

NOS

 • Vodstvo ČR – řeky str. 21, 22
 • ústní zkoušení

NOP

 • Projektové vyučování – Výživa. Režim dne.
 • ústní zkoušení
 • Příprava na test – části kostry čl.
 • Den Země.

AJ

INFORMACE:

 • školní výlet 14.6.2022, přihlášku do 22.4.2022, platba 640,- Kč – na účet školy, uvádějte jméno žáka, třídu, VS(uveden v ŽK) + SS 20224

———————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 11.4. – 15.4.2022

MATEMATIKA

 • řešíme SÚ str. 24, 25
 • G: Velikonoční prázdniny

ČESKÝ JAZYK

 • věta jednoduchá – základní skladební dvojice str. 116, 117
 • opakování koncovek podstatných jmen
 • SL: Velikonoční prázdniny.
 • ČT: Domácí volnočasová četba.

NOS

 • Vodstvo ČR – části řeky str. 20.
 • KP: legenda mapy, hranice, sousední státy, pohraniční a vnitrozemská pohoří.

NOP

 • Rizika u vody, požáry.
 • KP: části lidského těla.

AJ

 

18.4. Velikonoční pondělí.

Přeji všem radostné svátky jara.

E. Tučková

—————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 4.4. – 8.4.2022

MATEMATIKA

 • zlomky – počítání z celku str. 17
 • procvičování rovnic
 • počítání se závorkami, násobení a dělení 10, 100, 1 000 str. 18
 • přímá úměrnost str. 20, 21
 • G: obsah obdélníku str. 22

ČESKÝ JAZYK

 • stavba věty – určitá slovesa str. 115, 116
 • procvičování koncovek podstatných jmen str. 110 – 112
 • slovní druhy – skupinová práce
 • SL: Obohacování textu – rozvoj slovní zásoby.
 • ČT: bajka

NOS

 • Poloha ČR – sousední státy, státní hranice.
 • Povrch: pohoří pohraniční, vnitrozemská, nížiny str. 17, 18, 19.

NOP

 • Režim dne.
 • Zdraví, nemoc.
 • Opakujeme části lidského těla, části kostry.

AJ

 1. Unit 10- Amazing animals!
 2. Class Book str, 48-49
 3. Activity Book str, 48-49

———————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 28.3. – 1.4.2022

MATEMATIKA

 • počítáme se zlomky – čtení zlomků, zápis str. 15 – 17
 • opakování – závorky, algoritmy písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • převody jednotek
 • G: rýsujeme rovnoběžník str. 14, obvody obrazců

ČESKÝ JAZYK

 • koncovky podstatných jmen – procvičování str. 107 – 110
 • slovní druhy, sestavování vět podle zadaného vzorce
 • opakování : předpony, VS
 • Kontrolní práce.
 • SL: Osnova příběhu (odstavce).
 • ČT: čtenářský deník do 31.3., povídka.

NOS

 • Státní hranice str. 15
 • Povrch ČR – pohraniční pohoří, nejvyšší vrcholy str. 16, 17.
 • Práce s mapou – orientace, světové strany.

NOP

 • Člověk – lidské tělo.
 • Výchova ke zdraví – režim dne.

AJ

 • Unit 9- My free time

 • Class Book str, 44-45
 • Workbook str, 44-45

——————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 21.3. – 25.3.2022

MATEMATIKA

 • početní operace v oboru 0 – 1 000 000
 • převody jednotek, řešení rovnic, opakování dělení se zbytkem str. 9
 • Kontrolní práce.
 • zlomky str. 12, 13, 15
 • G: rýsujeme rovnoběžník str. 14, osová souměrnost, výpočty obvodů – VZORCE (prosím o kontrolu rýsovacích pomůcek – tužky, kružítka)

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování koncovek podstatných jmen
 • vzor: stroj str. 108
 • procvičování str. 102 – 107
 • SL: práce s obrázkovou osnovou, sestavení osnovy příběhu
 • ČT: dramatizece textu

NOS

 • Využití map str. 12.
 • Poloha ČR v Evropě, sousední státy, hranice str. 14, 15.
 • zkoušíme, test (práce s mapou)

NOP

 • Lidské tělo PL – části těla, kostra člověka.
 • Ekologie – třídění odpadu, ochrana životního prostředí. „Človek jako ochránce i kazisvět“. str. 89 – 92
 • ústní zkoušení

AJ

 • Unit 9- My free time
 • E-TEST
 • What do you do in your free time?
 • Class Book str, 42-43
 • Activity Book str, 42-43

————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 14.3. – 18.3.2022

MATEMATIKA

 • početní výkony s přirozenými čísly str. 7 – 9
 • rozvoj čísla v desítkové soustavě, posloupnost čísel
 • procvičování výpočtů obsahu trojúhelníku, čtverce a obdélníku
 • řešení SÚ – zápis, rovnice (pomocný výpočet), odpověď
 • převody jednotek délky, času
 • G: rýsujeme: čtverec, obdélník, trojúhelník (náčrt), rovnoběžníky str. 10, 11

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme vyjmenovaná slova
 • procvičujeme koncovky podstatných jmen rodu středního, ženského
 • rod mužský: vzor – pán, hrad, muž str. 101 – 105
 • SL: obrázková osnova – vypravování, kreativní práce, rozvoj slovní zásoby
 • ČT: zkoušíme recitaci básně, práce s poezií – rýmy

NOS

 • nadmořská výška, značky na mapě – legenda str. 10, 11
 • opakujeme -zkoušíme – mapa, glóbus, zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky, práce s mapou – vyhledávání, světové strany, měříme vzdálenost na mapě – měřítko mapy

NOP

 • bezobratlí živočichové PL, uč. str. 18, 33, 70, 71
 • rozdělení živočichů – obratlovci, bezobratlí
 • ekologie – ekosystémy – opakování
 • ústní zkoušení

AJ

 

INFORMACE:

 • 18.3. – turnaj ve vybíjené

—————————————————————————————————————-

Přeji všem sportovní jarní prázdniny.

Eva Tučková

TÝDENNÍ PLÁN 28.2. – 4.3.2022

MATEMATIKA

 • procvičování str. 56
 • od 1.3. – II. díl matematiky – rozšíření číselného oboru str. 3
 • procvičování str. 4, 5
 • řešíme rovnice, slovní úlohy, pamětné počítání
 • G: obvod čtverce a obdélníka – VZORCE , opakování str. 6

ČESKÝ JAZYK

 • rod mužský – životný, neživotný, vzor hrad str. 100, 101
 • opakování a procvičování – rod střední a ženský, slovní druhy, abeceda
 • Sloh: Blahopřání str. 83 – zájmena Ty, Vy, Vámi, Vás.
 • ČT: 28.2. – čtenářský deník – únor, řecké pověsti – poslech.

NOS

 • orientace na mapě – světové strany, zeměpisná síť, druhy map
 • buzola, kompas, hádanky na mapě – vyhledávání str. 8
 • měřítko mapy str. 9

NOP

 • Jarní období – příroda a změny str. 72 – 75.
 • zkoušíme: kočka, pes domácí, volně žijící živočichové – liška obecná, hraboš polní, havran polní – test

AJ

 • UNIT 8- What’s on TV? 
 • Class Book str, 39 (It’s nine fifteen, It’s seven forty,…)
 • Class Book str, 40 (What’s your favourite programme? – What channel is it on? – What time is it on?)
 • Activity Book str, 39-41

INFORMACE:

 • sportovní soutěž – švihadlo v pondělí 28.2.
 • matematická olympiáda 1.3.2022
 • 7.3. – 13.3.2022 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 21.2. – 25.2.2022

MATEMATIKA

 • procvičování a upevňování učiva str. 53 – 55
 • převody jednotek – délka, objem, čas
 • slovní úlohy + řešení rovnic
 • G: osově souměrné útvary str. 49, 50, obvod trojúhelníku a obdélníku str. 46, 51 – VZORCE

ČESKÝ JAZYK

 • rod mužský – životný, neživotný, vzor pán str. 95 – 99
 • opakování – určování pádů (docvičit pádové otázky)
 • slovní druhy
 • SL: oznámení str.75
 • ČT: společná četba, příprava na recitační soutěž, hlasité čtení – intonace, pauzy, znaménaka na konci vět, čtenářský deník nejpozději 28.2.

NOS

 • Práce s mapou – směrová růžice, mapa, glóbus, zeměpisná síť str. 6 – 8.
 • test: ČR – úvod.

NOP

 • Živočichové v zimě – zvířata volně žijící – liška obecná, hraboš polní, havran polní str. 45, 62, 63.
 • zkoušíme: pes domácí, kočka domácí

AJ

 • Unit 8- What’s on Tv? Class Book str, 38-39
 • Vocabulary (action film, sci-fi film, cartoon, comedies, sports programmes)
 • Activity Book str, 38-39

INFORMACE:

 • zapojili jsme se do výtvarné soutěže „PO očima dětí“
 • připravujeme sportovní soutěž – švihadlo, šplh
 • recitační soutěž
 • 7.3. – 13.3.2022 – jarní prázdniny

—————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 14.2. – 18.2.2022

MATEMATIKA

 • jednotky objemu a času str. 47, 48
 • řešení slovních úloh, opakování dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilky
 • souměrné útvary podle osy str. 49, 50
 • G: rýsujeme čtverec a obdélník, obvod trojúhelníku str. 46

ČESKÝ JAZYK

 • vzory rodu ženského – vzor kost str. 91
 • procvičování koncovek rodu středního, ženského str. 92, 93
 • mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
 • ČT: intonace, pauza, přízvuk, společná četba
 • SL: plynulý mluvený projev

NOS

 • Státní svátky, památná místa naší vlasti  str. 5
 • opakování – státní symboly, základní státoprávní pojmy
 • ústní zkoušení

NOP

 • test: voda, vzduch, horniny, nerosty
 • kočka domácí PL + sešit
 • ústní zkoušení – pes domácí

AJ

 • Monday: Unit 7- Space School- Class Book st, 36 -37 (The Dragon Crown)
 • Wednesday: Revision Unit 7
 • Friday: Test Unit 7

INFORMACE:

 • dopravní výchova 16.2.  (10.00 – 11.40hod.)
 • změna rozvrhu: výměna hodin – středa 5. h – ČJ – čtení, čtvrtek – 3. hodina – NOS
 • OneDrive – fotografie z bruslení a vánoční besídky (pro zájemce)

—————————————————————————————————————-

 •  

NOP

 • Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty – PL.
 • Test: Pohyby Země, magnet, světové strany.

AJ

 

INFORMACE:

 • lyžaři připravují potvrzení o seřízení vázání (zajistit v lyžařském servisu)
 • 5.1. – konzultace – TEAMSy

———————————————————————————————————————-

 

Komentáře jsou uzavřeny.