IV.C Ing. Kateřina Brožová

katerina.brozova@zsrakovskeho.cz

23/4-27/4 Škola v přírodě (Mrákotín u Telče).

Týdenní plán – 16/4-20/4/2018

ČJ

Shoda přísudku s podmětem, str. 118.

M

Zlomky, str. 32 – 33.

Obsah obdélníka a čtverce, str. 31.

NOP

Bezobratlí živočichové a obratlovci žijící v lesních společenstvech, str. 57 – 59.

Ekologie.

NOS

Města, str. 24-28.

AJ

Opakování  6. – 9. lekce, str. 46-47.

Tvary přítomný času prostého.

 

19.4. odpadá kroužek SH.

E. Tučková

 

Týdenní plán – 9/4-13/4/2018

ČJ

Stavba věty, str. 115 – 117.

M

Slovní úlohy, str. 24-27.

Obsah obdélníka, str. 22-23.

NOP

Bezobratlí živočichové a obratlovci žijící v lesních společenstvech, str. 57 – 59.

NOS

Vodstvo, str. 20-23.

AJ

My free time, uč. a prac. str. 42-45 – opakování celé lekce.

Přítomný čas prostý.

———————————–

11/4 15:00-18:00 jarmark v České spořitelně na Sofijském náměstí (projekt finanční gramotnost).

12/4 3. h. ukázka kriketu v tělocvičně.

Týdenní plán – 2/4-6/4/2018

ČJ

Stavba věty, str. 115 – 116.

M

Přímá úměra, str. 20-21.

Obsah obdélníka, str. 22-23.

NOP

Jarní období – opakování, str. 52 – 56.

NOS

Vodstvo, str. 20-23.

AJ

My free time, str. 44-45.

———————————–

2/4 Velikonoční pondělí.

4/4 3- 4. h. KC (povídání o ČJ).

6/4 test z NOS

 

Týdenní plán – 26/03-30/03/2018

ČJ

Mluvnice – opakování skloňování podstatných jmen, str. 66 – 112.

M

Přímá úměra, str. 20-21.

NOP

Jarní období, str. 52 – 56.

NOS

Povrch České republiky, str. 16 – 19.

AJ

My free time – vyprávění.

27/3 velikonoční jarmark a dílny od 16:30 do 18:00.

28/3 turnaj ve vybíjené (1.-2. hodina).

29/3 velikonoční prázdniny.

Týdenní plán – 19/03-23/03/2018

ČJ

Mluvnice – opakování skloňování podstatných jmen, str. 66 – 112.

M

Zlomky a procvičování zlomků, str. 12 – 13 a 15-16.

Geometrie – opakování obvodu obdélníka a čtverce.

NOP

Jarní období, str. 52 – 56.

NOS

Opakování – ČR (poloha, rozloha, počet obyvatel, sousední státy a státní hranice), str. 14 – 15.

AJ

My free time – 9. lekce, str. 42- 43.

21/3 třídní schůzky od 17:30

21/3 školní kolo recitační soutěže


Týdenní plán – 12/03-16/03/2018

ČJ

Mluvnice – Procvičování skloňování podstatných jmen, str. 111 – 113.

M

Početní výkony s přirozenými čísly, str. 7 – 9.

Geometrie – rovnoběžníky, str. 10.

NOP

Opakování – živočichové v zimě, do str. 51.

NOS

ČR – poloha, rozloha, počet obyvatel, str. 14 – 15.

AJ

Opakování 8. lekce

str. 38- 41.

16/3 Matematický klokan – soutěž


Týdenní plán – 05/03-09/03/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen mužského rodu dle vzoru muž a stroj, str. 104 – 110.

Sloh – přiměřeně složitý mluvní projev: město, ve kterém žiji – sestavení osnovy.

M

Početní operace do 1 000 000, str. 3 – 5.

Opakování

Geometrie – obdélník, čtverec, str. 5.

NOP

Opakování – živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní,…. str. 45-47.

NOS

Práce s mapou, měřítko mapy, využití map, str. 6 – 12.

AJ

8. lekce.

Pracovní sešit – str. 40- 41, učebnice – str. 40-41.

Týdenní plán – 26/2-2/3/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen mužského rodu dle vzoru pán a hrad, str. 95 – 99.

Sloh – blahopřání.

M

Opakování, str. 57 – 59.

Geometrie – rýsování obdélníku a čtverce – str. 43, útvary souměrné dle osy – str. 49-50, obvod čtverce a obdélníku – str. 50 a 51.

NOP

Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní,…. str. 45-47.

NOS

Práce s mapou, str. 6 – 12.

AJ

8. lekce.

Pracovní sešit – str. 38- 39, učebnice – str. 38, 39.

 

Týdenní plán – 19/2-23/2/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen ženského rodu dle vzoru píseň a kost, str. 87-94.

Sloh – mluvený projev (intonace, přízvuk, pauza, frázování, tempo, výslovnost, rozhovor).

M

Procvičování (opakování), str. 53 – 56.

Geometrie – obvod trojúhelníka, str. 46.

NOP

Domácí zvířata: kočka domácí a pes domácí, str. 45-47, shrnutí.

NOS

Česká republika – naše vlast, parlament, prezident,……. , str. 3 – 5 (2. díl).

AJ

Opakování 7. lekce.

Učebnice – str. 35- 37.

Shrnutí gramatiky: průběhový čas, vazba there is x there are, rozkaz, průběhový přítomný čas.

21/2 souhrnný test z NOS (1. díl učebnice).

 

Týdenní plán – 12/2-16/2/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen ženského rodu dle vzoru ženaa růže, str. 79-82 a 84-86.

Sloh – oznámení, reklama.

M

Jednotky objemu a času, str. 47 – 48.

Geometrie –osa úsečky a střed úsečky, str. 38.

NOP

Domácí zvířata: kočka domácí a pes domácí, str. 45-47.

NOS

Císařovna Marie Terezie a císař Josef II, str. 54 – 57.

AJ

Opakování 7. lekce.

Pracovní sešit – str. 35- 37.

Kulturní reálie: Valentine‘s day, uč. str. 66.

Týdenní plán – 29/1-2/2/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 76-78.

Sloh – popis výrobku.

M

Jednotky délky a hmotnosti, str. 44 – 45.

Geometrie –osa úsečky a střed úsečky, str. 38.

NOP

Minerály, horniny a půda, str. 40-44.

NOS

Život v českých zemích po třicetileté válce, str. 51 – 53.

AJ

Space school – 7. lekce, uč. str. 34 – 35.

Pracovní sešit – str. 35- 36.

29/1 prevence dopravní bezpečnosti (3.-4. vyučovací hodina).

31/1 vysvědčení se rozdává 4. vyučovací hodinu. 5.-6.hodinu probíhá výuka dle rozvrhu.

2/2 pololetní prázdniny.

5-9/2 jarní prázdniny.

Týdenní plán – 22-26/1/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 72-74.

Sloh – oznámení, str. 70.

M

Závislost a vztahy mezi čísly, str. 41 – 42.

Procvičování – str. 40.

Geometrie – rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník.

NOP

Vzduch, voda, str. 37-39.

NOS

České povstání proti Habsburkům, Třicetiletá válka, Jan Ámos Komenský, str. 45 – 50.

AJ

Space school – 7. lekce, uč. str. 34 – 35.

Projekt Velká Británie, uč. str. 70.

Pracovní sešit – slovíčka se 7. lekce + str. 34.

23/1 exkurze v České spořitelně v rámci projektu Finanční gramotnost.

26/1 celoškolní soutěž ve skoku přes švihadlo.


Týdenní plán – 15-19/1/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 66-68, 70-71.

Sloh – pozvánka a plakát na maškarní karneval.

M

Písemné násobení dvojciferným číslem, str. 35-37.

Procvičování – str. 40.

Geometrie – rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, str. 25, trojúhelníková nerovnost, str. 33, pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, str. 34.

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty, str. 31-36.

Souhrnné opakování – test 16/1.

NOS

České povstání proti Habsburkům – str. 45-49.

Třicetiletá válka, str. 49.

Souhrnné opakování – test 17/1.

AJ

Review B, pracovní sešit, str. 33, uč. str. 32-33.

Projekt Velká Británie, uč. str. 70.

Test 3.- 6. lekce, 18.1.

 

 

Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – Čas minulý a budoucí, uč. str. 59-63.

M

Pamětné násobení a dělení, uč. str. 20-24.

NOP

Hodina z důvodu vánočních prázdnin odpadne.

NOS

Na počátku vlády Habsburků, uč. str. 45-47.

AJ

A sunny day!

Počasí (It is hot/cold/windy/raining. Is it snowing?), uč. a prac. sešit str. 28.

 Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů a stavby slova, učebnice str. 46. Slovesa, infinitiv a slovesa zvratná, uč. 49-53.

12/12 diktát na v.s. po v / z.      

Sloh – Vánoce (popis)

M

Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel a zaokrouhlování čísel, uč.(2. díl) str. 3-11.

G –  rovnoběžky a kolmice, obdélník a čtverec, uč. str. 7 a 12.

NOP

Blíží se zima, roční období – střídání dne a noci,  uč. str. 26-28.

NOS

Život v českých zemí po husitských válkách (země bez krále a král Jiří z Poděbrad), Jagellonci na českém trůně, uč. str. 40-44.

13/12 test: uč. str. 9-33.

AJ

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

Projekt: Česká republika, Praha

Přítomný čas průběhový.

14/12 test na průběhový čas přítomný.

Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po V a po Z, učebnice str. 42-46.

M

Písemné násobení a dělení a souhrnné opakování (učebnice 1. díl) – str. 48-49, 52, 54.

G – opakování, uč. str. 56.

8/12 písemná práce – uč. 1. díl.

NOP

Houby, str. 24-25.

5/12 test.

NOS

Jan Hus a jeho doba. Husitské války, uč. str. 32-39.

AJ

Projekt, prac. sešit str. 62-63.

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok.

6/12 test na slovíčka z 5. lekce.

Týdenní plán – od 27.11 do 2.12.2017

ČJ Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po S, učebnice str. 39-40. Slovní druhy – uč. str. 47-48.

M Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti – uč. str. 36-38 , písemné sčítání a odčítání – str. 41-42, násobení a dělení zpaměti – str. 45-46.

G –  pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, uč. str. 50.

NOP Smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, uč. str. 20-23.

NOS Karel IV., Život ve středověku, uč. str. 23-32.

AJ  On holiday, uč. str. 26-27, prac. sešit str. 25-27.

Týdenní plán – od 20.11 do 24.11.2017

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po M a po P, učebnice str. 34-37. Procvičování = stavba slov, předpony a předložky.

Sloh – popis věcí a děje, uč. str. 41.

M

Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení zpaměti, uč. str. 40-46.

G –  rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, uč. str. 44.

NOP

Jiné lesní stromy, uč. str. 18-23.

NOS

Král železný a zlatý, Král Jan a Eliška Přemyslovna, uč. str. 21-28.

AJ

On holiday, uč. str. 24-26, prac. sešit 24-25.

Test na slovíčka ze 4. lekce.

Týdenní plán – od 13.11 do 17.11.2017

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po M, učebnice str. 31,32 a 34.

Sloh – popis věcí a děje, uč. str. 41.

M

Čísla do 10 000, uč. str. 30-32.

G –  rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, uč. str. 44.

NOP

Lesní stromy, uč. str. 15-17.

NOS

Dědičný královský titul a Anežka Česká, uč. str. 19-20.

AJ

My town, slovíčka ze 4. lekce a pracovní sešit na str. 21-23.


 

Komentáře jsou uzavřeny.