IV.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

 


 

TÝDENNÍ PLÁN 14.10. –  18.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 27 – 28.
 2. Rozšíření číselného oboru do 1 000 str. 30.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování předpon str. 22 , 23.
 2. VS – opakování str. 25, 26.

NOS

 1. Anežka Česká. str. 20, 21.
 2. Ústní zkoušení.

NOP

 1. Dřeviny – stromy a keře, stromy listnaté – buk, dub, bříza.
 2. Ústní zkoušení.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • souhrnné opakování Unit 1 (sportovní aktivity a dovednosti) a příprava na test
 • středa 16. 10. FINAL TEST (Unit 1)
 • nová slovní zásoba Unit 2 (místnosti domu/bytu, nábytek).

 

INFORMACE:

 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 17. a 18.10. podzimní soustředění – lokalita Modřany, sportovní oblečení podle počasí, svačiny jsou odhlášené.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 24.10. Olympijský víceboj – přesunut na listopad.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)

——————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 7.10. –  11.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 24 – 28.
 2. Opakujeme písemné násobení jednociferným činitelem – zkoušíme.
 3. Slovní úlohy str. 20, 24, 25, 26.
 4. G – kolmice, přineseme si KRUŽÍTKO.

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony ob-, vz-, roz-, v- procvičování str. 21- 25. (www.skolakov.eu)
 2. Opakujeme slovesa – určování os., čísla, času.
 3. Sloh – popis věci.
 4. Čtení – próza, poezie.

NOS

 1. Vláda přemyslovských králů, počátky čes. království.  str. 19,20.
 2. Anežka česká. str. 20, 21.
 3. TEST: sv. Václav, románský sloh, sv. Vojtěch, Kosmova Kronika česká.

NOP

 1. Dřeviny – stromy, keře.
 2. Ekosystémy – PL.
 3. TEST: rostliny plané, plevele, okrasné, léčivky, druhy plodů, rostliny jednoleté, dvouleté, trvalky.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – z loňského šk. roku) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Unit 1 Sports time

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: názvy sportů a sportovních aktivit (psaná i vyslovovaná podoba slov: ski, skate, run, dive, swim, play football/basketball/tennis/hockey, ride a bike);
 • mluvíme: I can ski./I can´t ski./ Can you ski?
 • čteme: komiksový příběh The Dragon Crown, část 1.

Pracovní činnosti:

 1. Lepidlo, nůžky.

INFORMACE:

 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 9.10. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)

————————————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 30.9.  –  4.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení jednociferným činitelem str. 18 – 20.
 2. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 23.
 3. Pracujeme s grafy a diagramy str. 21.
 4. G – rýsování kolmic, měřením úseček s přesností na mm, přenášení úseček pomocí proužku papíru. Připravíme si kružítko.

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez str. 19, 20.
 2. Vyjmenovaná slova – procvičování, slovní druhy – test.
 3. Diktát – VS.
 4. Sloh – popis osoby.
 5. Čt – s výrazem, 30.9. – čtenářský deník za září.

NOS

 1. Slavníkovci. Kosmas – kronika – příprava na test.
 2. Ústní zkoušení.
 3. Možné referáty.

NOP

 1. Plody – rozdělení. Složení listu.
 2. Dřeviny – stromy a keře. 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Pracovní činnosti:

 1. Modelovací hmotu.

INFORMACE:

 • Výuka podle rozvrhu, zatím bez TV.
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 1.10. – 8.00 – 11.40 hod. projektový den ZE MĚ MY – sbíráme zajímavosti o Číně. Poslední hodinu se učíme.
 • 3.10. – zahajuje kroužek SH – prosím uhradit 800,- Kč.
 • 9.10. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.

—————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 23.9.  – 27.9.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, rozklad čísel.
 2. SÚ str. 14 – 16 (zápis, rovnice, pomocný výpočet, odpověď).
 3. Počítání se závorkami, složené příklady.
 4. Nové učivo: písemné násobení str. 18, 19.
 5. G – kolmice (trojúhelník s ryskou) str. 22.

ČESKÝ JAZYK

 1. Stavba slova – kořen, předpona, příponová část str. 16, 17.
 2. Předpony od-, nad-, pod-, před- str. 18, 19.
 3. Stále procvičujeme vyjmenovaná slova – diktát.
 4. Sloh: oznámení.
 5. ČT: poezie.

NOS

 1. Test – od počátku – pravěký lovec – k počátkům křesťanství.
 2. Ludmila a sv. Václav, románský sloh, Slavníkovci, Oldřich a Božena str. 10 – 16.

NOP

 1. Třídění rostlin podle délky života – jednoleté, dvouleté, trvalky.
 2. Plané a kulturní rostliny.
 3. Test – nezbytné podmínky života, výrobek, přírodnina – živá, neživá, druhy stonků.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Revision- Hello, again! Class Book str, 2-3 (Questions, who is this? What´s your favourite colour, food, animal, sport…?)
 2. Starter unit- Musical instruments (Vocabulary) Class Book str, 4-5
 3. can / can´t

 1. Na pondělí 23.9. – přírodniny – bobule, jehlu, nit, nůžky (navlékání přírodnin).

 

INFORMACE:

 • Plavecký výcvik ukončen, doplňujeme zameškané učivo.
 • Výuka podle rozvrhu, zatím bez TV.
 • 26.9. – přespolní běh (1hodina) – cvičební úbor (podle počasí).
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity.

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 16.9.  – 20.9.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné a pamětné sčítání a odčítání str.10 – 13.
 2. Pamětně – násobilka mimo obor násobilky př. 5 x 17.
 3. G – Vzájemná poloha přímek v rovině str. 17.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovní druhy – procvičit str. 9, 10, 11.
 2. Slabika, hláska, písmeno. Abeceda – opakování str. 12 – 16.
 3. Diktát na VS.
 4. Sloh: adresa – opakování.
 5. Čtení – správná intonace, plynulost.

NOS

 1. Staré pověsti české.
 2. Přemyslovská knížata str. 10 – 12.
 3. Příprava na test – pravěký člověk, kupec Sámo, Konstantin a Metoděj.

NOP

 1. Byliny, obiloviny, lilek rajče, lilek brambor.
 2. Příprava na test – Přírodnina, lidský výrobek, nezbytné podmínky pro život, části těla bylin, žně, senoseč.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE:

 • Plavecký výcvik do 19.9.
 • Na úterý 17.9. – potřeby na výrobu zbraní pravěkého lovce (dle uvážení – provázek, kamínky, klacík …).
 • 26.9. – přespolní běh.
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • PLATBY:
 • SS – 112 – PS z ČJ pro 4. ročník – cena 86,- Kč
 • SS – 334 – Kroužek SH – cena na pololetí – 800,- Kč
 • sešity pro IV. ročník – 72,- Kč – platí každý žák hotově třídní učitelce
 • SS -999 –  třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě sourozenců na škole)
 • SS – 666- PS – AJ – 225,- Kč
 • ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
  266496066/0300 – PLATBY ŠKOLE
  101344427/0300 – PLATBY ZA KROUŽKY  
 • VS – má každý žák v ŽK, uvádějte vždy jméno žáka + třídu

————————————————————————————————————————————————–

 

TÝDENNÍ PLÁN 9.9.  – 13.9.2019

 MATEMATIKA

 • Pamětné +, – v oboru o – 1 000, porovnávání čísel.
 • Násobilka – procvičovat.
 • Písemné sčítání a odčítání str. 6 – 8.
 • G – Vzájemná poloha dvou přímek – opakování str. 9.

 ČESKÝ JAZYK

 • Význam slov.
 • Vyjmenovaná slova – zopakovat str. 6.
 • Slova s citovým zabarvením str. 8 – 10.
 • Sloh – Vzpomínáme na prázdniny str. 7.
 • Doporučuji hlasité čtení.

NOS

 • Kupec Sámo, kmenový svaz str. 5.
 • Velkomoravská říše str. 6.
 • Učíme se vyprávět – ústní zkoušení.

NOP

 • Jedinec, druh.
 • Byliny, obiloviny.

 INFORMACE

 • Plavecký výcvik.
 • 11.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin.
 • PLATBY:
 • SS – 112 – PS z ČJ pro 4. ročník – cena 86,- Kč
 • SS – 334 – Kroužek SH – cena na pololetí – 800,- Kč
 • sešity pro IV. ročník – 72,- Kč – platí každý žák hotově třídní učitelce
 • SS -999 –  třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě sourozenců na škole)
 • SS – 666- PS – AJ – 225,- Kč
 • ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
  266496066/0300 – PLATBY ŠKOLE
  101344427/0300 – PLATBY ZA KROUŽKY  
 • VS – má každý žák v ŽK, uvádějte vždy jméno žáka + třídu

————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.9.2019)

 MATEMATIKA

 • Opakování učiva ze III. ročníku str. 3 – 5.
 • Zopakujeme si násobilku.

 ČESKÝ JAZYK

 • Sloh: Vzpomínky z prázdnin – str. 7.
 • Opakování učiva ze III. ročníku – str.3 – 6.
 • Čtenářský deník – pilní čtenáři.

NOS (nauka o společnosti)

 • Úvod – život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení). str. 3,4.
 • Kupec Sámo. str. 5

NOP (nauka o přírodě)

 • Rozmanitost přírody: přírodniny, lidské výtvory.
 • Jedinec, druh. str. 3,4.

 INFORMACE

 • Plavecký výcvik.
 • 11.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin.

—————————————————————————————————————————————————

28.8.2019

Vážení rodiče,

v letošním školním roce pokračuje plavecký výcvik. Začínáme již 4.9. 2019.

Důležité informace: 

S sebou:

 • 2 větší ručníky
 • plavky (ne kraťasy)
 • mýdlo
 • gumovou neklouzavou obuv
 • koupací čepici (děvčata s dlouhými vlasy musí mít vlasy vyčesané a svázané)
 • hřeben
 • vše v igelitové tašce a v batůžku na záda

(cena autobusu bude upřesněna)

ROZPIS  PLAVECKÝCH  HODIN:

  4.9. – 10:30 – 12:00 hod. *

  5.9. – 10:30 – 12:00 *

  6.9. –   8:15 –   9:45 **

  9.9. –    8:15 –   9:45 **

11.9. – 10:30 –  12:00 *

12.9. – 10:30 – 12:00 *

13.9. –   8:15 –   9:45 **

16.9. –   8:15 –   9:45 **

18.9. – 10:30 – 12:00 *

19.9. – 10:30 – 12:00 *

* odjezd autobusu v 9:55h (odchod od školy v 9:40 h)

** odjezd MHD – v 7.15h odchod od školy

————————————————————————————————————————————————————-

Milí žáci,

blíží se konec prázdnin a já se na vás těším v naší třídě již 2.9. v 8.00 hodin.

Budeme si první den povídat jen do 8.45 hodin. Nemusíte si brát přezůvky, vezměte dobrou náladu, pero a zážitky z prázdnin.

Eva Tučková

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.