IV.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz
TÝDENNÍ PLÁN 24.1. – 28.1.2022

MATEMATIKA

 • opakování matematických algoritmů uč. str. 26 – 29
 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • G – rovinné geometrické útvary

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova PS str. 30 – 32
 • vzory podstatných jmen rodu středního – uč. str. 68 – 73
 • opakování sloves str. 62, 63
 • mimočítanková četba, čtenářský deník za měsíc leden – 31.1.2022

NOS

 • Marie Terezie str.54, 55.
 • Opakování osobností českých dějin.

NOP

 • Voda str. str. 95.
 • Koloběh vody v přírodě str. 7.
 • Opakování – složení vzduchu, vlastnosti vzduchu – myšlenková mapa.

AJ

————————————————————————————————————

Včerejší slunečný den nám umožnil objevovat krásy Šumavy. Z Krásné Vyhlídky jsme pozorovali Zadov, u obra Kleofáše jsme zanechali fotografickou stopu (můžete nás vidět na www.jerabina.cz), přes Královský kámen a Krankovské sedlo jsme vystoupali ke Klostermannově rozhledně. 

Doma na nás čekaly teplé šátečky s marmeládou a zajímavý film: Historie lyžování. Den jsme zakončili společenskými hrami 👍.

Zítra se vracíme domů a těšíme se.

Maminky a tatínkové, nezapomeňte si nás vyzvednout.

😉

 

Zprávy z hor.

Včerejší odpoledne jsme si užili bobování a přípravu na dnešní závody. Všichni bojovali statečně. Vítěz ale mohl být jen jeden. Sílu sportovci nabrali při obědě, kdy každý zdolal borůvkový megaknedlík. Dopoledne jsme ještě zvládli přípravný turnaj ve vybíjené, výuku matematiky a českého jazyka. Po vydatné odpolední svačině jsme procvičili mozek a zvládli turnaj v piškvorkách. Zítra se ukáže, které družstvo nepodcenilo přípravu taktiky ve vybíjené. Po večeři se ještě chystáme na společné hry a pak již zasloužený odpočinek.

Všechny zdraví spokojení čtvrťáci.

_______________________________________________________

Maminky a tatínkové,

jsme v pořádku v hotelu, všichni mají svůj pokojíček a připravujeme se na oběd.

Je to tu hezké a doufáme, že nám případně sníh.

Všechny moc zdravíme.

Vaši čtvrťáci  👍.

__________________________________________

Zimní pobyt –  Šumava

Termín:      17.1.2022 – 21.1.2022

Adresa:       Hotel Krásná Vyhlídka

                   Javorník 42

                   VACOV

                   384 73

                   ŠUMAVA

Sraz:           17.1.2022 v 8.15 hodin – parkoviště u Prioru

 • s sebou „Prohlášení o bezinfekčnosti“ + seznam léků s přesným rozpisem dávkování v obálce nebo uzavřeném obalu – předat tř. uč.
 • platný PCR TEST

Návrat:       21.1.2022 ve 12.45 – 13.15  hodin – parkoviště u Prioru – rodiče si osobně vyzvednou žáka u třídní učitelky

————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 10.1. – 14.1.2022

MATEMATIKA

 • opakování – násobení a dělení 10, 100, 1 000
 • rovnice str. 30 – 32
 • G – konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost str. 25, 33 (kružítko)

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme VS a slovesa
 • podstatná jména – rod střední – vzor moře, kuře str. 68, 70, 71, 72
 • SL: rozhovor.
 • ČT: dělení knih na umělecké a naučné.

NOS

 • test: Rudolf II., Bílá hora, třicetiletá válka
 • Život v českých zemích po třicetileté válce str. 52, 53.
 • ústní zkoušení: Třicetiletá válka. J. A. Komenský

NOP

 • Laboratorní pokusy: magnet, hmotnost, objem, čas, teplota.
 • Vzduch – složení vzduchu, atmosféra, vítr, ozonová díra, znečišťování ovzduší.
 • Zkoušíme: Směrová růžice, magnet, hmotnost, objem, čas, teplota (měřidla, jednotky).

AJ

 

INFORMACE:

 • lyžaři připravují potvrzení o seřízení vázání (zajistit v lyžařském servisu)
 • doporučená částka na vleky 500,- Kč

—————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 7.1.2022

MATEMATIKA

 • opakování algoritmů pamětného a písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • zaokrouhlování čísel na desetitisíce, statisíce
 • učebnice str. 21 – 24
 • G – kružnice, kruh str. 18 (kružítko)

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme vyjmenovaná slova
 • slovesa a jejich mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas), slovesný tvar jednoduchý a složený
 • podstatná jména – rod, číslo, pád (pádové otázky!) str. 64, 65
 • vzor město str. 66, 67
 • SL: Novoroční předsevzetí – beseda.
 • ČT: Poezie, próza + čtenářský deník – prosinec.

NOS

 • Třicetiletá válka. J. A. Komenský str. 50, 51.
 • Opakování: České země za vlády Habsburků, Rudolf II., Povstání proti Habsburkům – zkoušení.

NOP

 • Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty – PL.
 • Test: Pohyby Země, magnet, světové strany.

AJ

 

INFORMACE:

 • lyžaři připravují potvrzení o seřízení vázání (zajistit v lyžařském servisu)
 • 5.1. – konzultace – TEAMSy

———————————————————————————————————————-

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji všem radostné vánoční svátky a v roce 2022 pevné zdraví.

PaedDr. Eva Tučková

TÝDENNÍ PLÁN 20.12. – 22.12.2021

MATEMATIKA

 • pamětné násobení a dělení str. 20, 21
 • G: opakování, na leden 2022 KRUŽÍTKO

ČESKÝ JAZYK

 • SLOVESA – procvičování str. 62, 63.
 • ČT: Literární hodina 21.12. – „Moje nejoblíbenější knížka“ – přinést do školy, připravit si komentář + úryvek.
 • Čtenářský deník nejpozději 3.1.2022 (kdo ještě neodevzdal).

NOS

 • České povstání proti Habsburkům str. 48, 49.
 • Opakování – České země součástí R-U, Rudolf II.

NOP

 • Světové strany, směrová růžice.
 • Opakování – magnet, magnetická síla, magnetické pole.

AJ

 

INFORMACE:

 • vybíráme „Zdravotní způsobilost“ + kopii karty pojištěnce (stále nemám od všech žáků)
 • lyžaři musí odevzdat potvrzení o seřízení vázání (zajistit v lyžařském servisu)
 • 20.12. – polytechnické vyučování
 • 22.12. – projektový den  „Vánoce v naší třídě“ –  vánoční program ve třídě – hry, soutěže, výtvarné aktivity s malým občerstvením 
 • výuka končí 22.12.2021

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 13.12. – 17.12.2021

MATEMATIKA

 • počítání se závorkami
 • převody jednotek délky a hmotnosti
 • sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14
 • písemné sčítání a odčítání str. 15, 16
 • G – opakování – rovinné geometrické útvary, základní konstrukční úlohy – úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice, střed úsečky, osa úsečky

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme VS a psaní předpon
 • slovesa – čas budoucí str. 59
 • čas minulý str. 60
 • SL: „Vánoční přání“.
 • ČT: Ilustrátoři dětských knih – beseda.

NOS

 • Rudolf II. str. 47
 • Opakování: Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůně, České země součástí R-U – test, zkoušení.

NOP

 • Magnety a světové strany – PL + sešit.
 • Opakujeme a zkoušíme: Houby, Zima v přírodě, Pohyby Země.

AJ

 • Pokračování v present continues (He´s/She´s/It´s (writing, reading, swimming…)
 • + počasí: It´s (raining, snowing, shining) + (cloudy, rainy, sunny…)
 • Desetiminutovka – ing tvary
 • Projekt Multukulturalita
  • Představení pojmu multikulturalita a uvedení příkladů častých témat v Čr.
  • Diskuse a následný výběr tématu. Rozdělení do skupin. Zpracování multikulturního tématu ve skupině.
  • Výstup: krátký text a ideálně presentování skupinového projektu před třídou.

INFORMACE:

 • vybíráme „Zdravotní způsobilost“ + kopii karty pojištěnce
 • lyžaři musí odevzdat potvrzení o seřízení vázání (zajistit v lyžařském servisu)
 • připravujeme vánoční program ve třídě – hry, soutěže, výtvarné aktivity s malým občerstvením (22.12.2021)
 • výuka končí 22.12.2021

——————————————————————————————————————–

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.12. – 10.12.2021

MATEMATIKA

 • porovnávání čísel, dělení se zbytkem, písemné dělení str. 8, 9
 • zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce str. 10,11
 • řešíme slovní úlohy (důležité je správné přečtení zadání)
 • G: čtverec, obdélník str.12

ČESKÝ JAZYK

 • slovesa – jednoduché a složené tvary str. 54
 • časování sloves v přítomném čase str. 55 – 57
 • SL: pracovní postup – „Jednoduchý recept“ str.58
 • ČT: poslech literárních textů
 • PSANÍ: zaměřit pozornost na správné tvary písmen – B, D, P, S, Z, L, f

NOS

 • Jagellonci na českém trůně str. 43, 44
 • České země součástí velké říše str. 45, 46
 • zkoušíme: Jan Žižka, husitské války, Jiří z Poděbrad

NOP

 • Neživá příroda – střídání dne a noci, roční období
 • zkoušíme: houby, změny v přírodě – zima

AJ

 • On holiday (aktivity o prázdninách) Pokračování present continues (be + ing)
 • Is he swimming?/Is she dancing?
 • What are you doing?/ Are you dancing?

INFORMACE:

 • vybíráme „Zdravotní způsobilost“ + kopii karty pojištěnce
 • lyžaři musí odevzdat potvrzení o seřízení vázání (zajistit v lyžařském servisu)
 • připravujeme vánoční program ve třídě – hry, soutěže, výtvarné aktivity s malým občerstvením (22.12.2021)
 • připravuje se „Vánoční turnaj v míčových hrách“
 • výuka končí 22.12.2021

——————————————————————————————————————–

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.