IV.C Petr Kšána

Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 19. – 23. 10.

V následujícím týdnu pokračujeme v úkolech, které máme zadané z úterý 13.10.. Pracujeme v pracovních listech a v zavedeném sešitě pro distanční výuku. V sešitě dbáme na úpravu, aby tento sešit mohl sloužit k hodnocení práce při distanční výuce. Nezapomínáme na psaní datumů, kdy byl úkol plněn.

V Českém jazyce nadále procvičovat vyjmenovaná slova a určování slovních druhů. Děti mají s sebou doma Čtenářský deník, aby mohly připravit zápis za měsíc ŘÍJEN. Stěžejní učivo v tomto předmětu mají děti v prac. listech (psaní předpon a předložek).

Matematika – písemné sčítání a odčítání

                         MALÁ NÁSOBILKA !!!!!!

                         násobení a dělení

                        dělení se zbytkem a dělení víceciferného čísla jednociferným např: 155 : 5=

NOS a NOP – zítra emailem zašlu zápisky a výtah učiva, které si děti přepíší do sešitu. Mohou doplnit vhodným obrázkem (max 7, 8 řádků)

ONLINE hodina ve středu 21.10. od 9:00

Připojíme se přes www.zoom.us – podrobnosti v emailu.

Hodina bude informativní, ale byl bych velice rád, aby děti měly u sebe veškeré materiály poskytnuté k distanční výuce. 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • opakování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant, cooker), předložky místa (in, on, behind, under);
 • žáci mohou využít na opakování následující video (obsahuje popis celého domu a nábytku v jednotlivých místnostech, děti si nemusí všechny slovíčka pamatovat, závazná slovní zásoba je uvedena v předchozím bodu): https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc
 • miniprojekt: žáci si vyberou jednu z místností svého domu/bytu a nakreslí tuto místnost na papír (velikost A4), nábytek v místnosti anglicky popíšou (např. a table), na druhou stranu napíšou o dané místnosti alespoň čtyři věty v angličtině (např. There is a table./Je tam stůl. – There are two chairs./Jsou tam dvě židle.), miniprojekt odevzdají po nástupu do školy (mohou využít slovní zásobu z videa).

 

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • distanční výuka
  • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), předložky místa (in, on, behind, under);
  • pracovní sešit, str. 12, cv. 8: nakreslit jednoduchý plánek mého bytu /domu, pojmenovat místnosti, jednoduše popsat (kolik místností v bytě/domě, popsat jeden z pokojů – pojmenovat nábytek v dané místnosti;
  • čtení a práce s textem The Dragon Crown, učebnice, str. 13 (nahrávka k příběhu: Nahrávka;
  • pracovní sešit, str. 13, cv. 9: žáci zakroužkují na obrázku B věci, které se liší od obrázku A, potom popíšou obrázek B.

Čtenářské deníky za měsíc říjen budeme odevzdávat v týdnu 2-6.11. Prosím rodiče, aby to bylo v tomto týdnu odevzdáno, děti na to budou upozorněni ve škole!

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Skloňování ohebných slovních druhů.

Předložky a předpony ( str. 18 – 23 učebnice ) 

Úterý 13.10 – sloh POPIS OSOBY

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Čísla do 10 000. Písemné dělení jednociferným číslem.

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka, kolmice.

NOS

Téma: Slavníkovci a svatý Vojtěch. Kníže Oldřich a Božena.

NOP

Rozmanitosti přírody: Letní a zimní příroda: byliny a obiloviny.

 

Dle vládního nařízení  se od půlnoci ze čtvrtka 8.10. na pátek 9.10.uzavírají  vnitřní bazény, proto se odkládá KURZ PLAVÁNÍ.

ZÍTRA 9.10. SE BUDEME UČIT DLE ROZVRHU.

Petr Kšána

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.C:

Po – konec poslední hodiny 13:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10


Týdenní plán 5. – 9. 10.

V tomto týdnu mají děti odevzdat ČTENÁŘSKÉ DENÍKY. 

V pondělí a v úterý budu vybírat potvrzení, které je důležité pro plavecký výcvik. Plavecký výcvik začíná v pátek 9.10. .V pondělí na stránku třídy ještě nahraji seznam s odjezdy na bazén. Pro zachování stávajícího tempa prosím rodiče, aby děti byly přítomné na úterním vyučování během plavání. 

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Skloňování ohebných slovních druhů.

Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj.

NOP

Rozmanitosti přírody: Rodové a druhové jméno.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), předložky místa (in, on, behind, under), pracovní sešit, str. 10-11;
 • čtení a práce s textem Andrea´s house, učebnice, str. 12.

Týdenní plán 29.9. – 2. 10.

29.9 budou dětem rozdány ČTENÁŘSKÉ DENÍKY. Od 1.10. najíždíme na klasické známkování a tedy budou již známky na škole on-line.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Podstatná jména – rod, číslo, pád-

Slovesa – osoba, číslo, čas –

Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: První Slované

NOP

Rozmanitosti přírody: Druh, jedinec.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), učebnice, str. 10-11;
 • vazba There is… / There are… (učebnice, str. 10).

Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


Týdenní plán 21.-25.9.

Ve středu proběhne trénink s Davidem Svobodou od 10:00 do 12:35. Dle rozvrhu hodiny odpadnou.

Začátkem měsíce října již najedeme na klasické známkování. 29.9. budou dětem rozdány ČTENÁŘSKÉ DENÍKY ( první termín odevzdání je 5-9.10 za září ).

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)- Podstatná jména – rod, číslo, pád- Slovesa – osoba, číslo, čas – Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: Pravěk a první Slované

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • pondělí 21. 9. TEST (Unit 1: sports time): názvy sportů a sportovních činností, dovednosti – I can…/I can´t…/Can you…?;
 • nová slovní zásoba (Unit 2): názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom); nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), učebnice, str. 10-11;
 • vazba There is… / There are… (učebnice, str. 10).

 

Týdenní plán 14-18.9.

16.9 AKCE T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH NA cca 1km. Odpadá 3 a 4. hodina

Do pátku 18.9. vybíráme 55,- na sešity

15.9. budou dětem předány přístupová hesla na skola-online.cz

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov + TVAROSLOVÍ (slovní druhy)

Učebnice str.3 až 6. SLOVO, VĚTA a SOUVĚTÍ

Matematika

Úlohy ze str.3 až 8. 

Mám v plánu se zaměřit na násobení a dělení do 100. ( většině dětem dělá problém malá násobilka PROCVIČUJEME ).

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • Unit 1 Sports time: nová slovní zásoba – názvy sportovních aktivit: dive, run, skate, ski, swim, play basketball/football/hockey/tennis (učebnice, str. 6-7);
 • práce s textem: Triathlon: the Super Sport, učebnice, str. 8;
 • poslech a čtení komiksového příběhu: The Dragon Crown, učebnice, str. 9.

 

Týdenní plán 7-11.9

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov + TVAROSLOVÍ (slovní druhy)

Skloňování sloves. Užití ve větách.

Nemáme již k dispozici učebnice pro třetí třídu. Budeme opakovat v pracovních listech.

Matematika – písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení

Forma pracovních listů.

Matematika – žlutý I.díl str 3 a 4

NOS a NOP – Úvod do předmětu.

Opakování základních znalostí z třetí třídy. 

 

 

Začátek školního roku 2020/21

Začínáme v úterý 1.9. od 8:00 ve stejné třídě, kde děti navštěvovaly III. ročník.

Děti přinesou domů: DOTAZNÍK TŘÍDNÍHO UČITELE, VYTIŠTĚNÝ VELKÝ ROZVRH, SEZNAM POMŮCEK. Bude prostor pro dovybavení dětí během první poloviny září.

Ukončení výuky prvního dne tedy 1.9 je v 8:45.

2.9 poprosím přinést do školy veškeré učebnice, které děti dostaly na začátku školního roku 2019/2020.

Od druhého dne budeme končit dle rozvrhu.

 

  •  
  •  

 

 

 

 

  •  
  •  

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.