IV.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa – infinitiv.

Jednoduché a složené tvary sloves.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Rovnoběžky, kolmice.

NOS

Karel IV.

Jan Hus a husitské války.

NOP

Zima v přírodě

OSTATNÍ

V pondělí 5.12. jdeme na pohádkové představení. Prosím ty, co ještě nepřinesli 80 korun, aby je přinesli zítra.

Týdenní plán 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa – infinitiv.

Jednoduché a složené tvary sloves.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Rovnoběžky, kolmice.

NOS

Karel IV.

NOP

Houby.

Zima v přírodě.

OSTATNÍ

V pondělí 5.12. jdeme na pohádkové představení. Prosím přinést 80,- Kč.

Zítra prosím přineste druhý díl učebnice matematiky (ten modrý).

Do pátku prosím přineste čtenářský deník.

ANGLICKÝ JAZYK

TEST UNIT 3


Týdenní plán 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Procvičování: stavba slov, předpony, předložky.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Násobení a dělení zpaměti.

Písemné násobení a dělení.

Procvičování a opakování probraného učiva.

Rovnoběžky, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem.

Kolmé a rovnoběžné přímky.

NOS

Lucemburkové na českém trůně.

Život ve středověku.

NOP

Dřeviny: stromy, keře.

Lesní stromy.

Houby.

OSTATNÍ

Rozpis barevného týdne: 

  • Pondělí: Červená
  • Úterý: Zelená
  • Středa: Modrá
  • Čtvrtek: Žlutá
  • Pátek: Bílá.

ANGLICKÝ JAZYK

  • Be Healthy! – Class Book str, 16
  • Reading – The Dragon Crown – Class Book str, 17
  • Activity Book str, 16-17

Týdenní plán 14. 11. – 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné násobení a dělení.

NOS

Poslední Přemyslovci – dokončení projektu.

OSTATNÍ

Úterý 15. 11. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka.

16. 11. čtvrtletní písemná práce z matematiky.

Čtvrtek 17. 11. státní svátek.

Pátek 18. 11. ředitelské volno.

Týdenní plán 7. 11. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Procvičování: stavba slov, předpony, předložky.

Vypravování podle obrázkové osnovy.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné násobení a dělení.

Rovnoběžky, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem.

NOS

Poslední Přemyslovci – Václav II. a Václav III.

NOP

Dřeviny: stromy, keře.

Lesní stromy.

OSTATNÍ

Ve středu 9. 11. proběhnou od 17:30 třídní schůzky.

V pátek 11. 11. budeme mít projektový den. Prosím přineste si různé krabičky (od čajů atd.).

Hádanka na tento týden (1. kolo o pokémona): Babička, dvě matky a dvě dcery šly spolu do divadla. Kolik vstupenek si musely koupit? 

Týdenní plán 31. 10. – 4. 11. 2022

ANGLICKÝ JAZYK

TEST UNIT 2 – UNIT 2 TEST

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Procvičování: stavba slov, předpony, předložky.

Vypravování podle obrázkové osnovy.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné násobení a dělení.

Rovnoběžky, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem.

NOS

Přemysl Otakar II.

Poslední Přemyslovci.

NOP

Dřeviny: stromy, keře.

OSTATNÍ

Hádanka: Pozorně se podívejte na písmena a přijděte na to, jaké písmeno tam chybí. – L _ B D K Č Č S Z Ř L P

Týdenní plán 24. 10. – 28. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Stavba slov.

Čtenářský deník.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Písemné násobení.

NOS

Vláda přemyslovských králů, počátky českého království.

Přemysl Otakar I.

OSTATNÍ

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny.

28. 10. Státní svátek.

Týdenní plán 17. 10. – 21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky.

Předpony vz-, roz-, bez- ; předpony od-, v, vy-/vý-.

Poezie: práce s básní, přednes.

Rozdíl mezi prózou a poezií.

V pátek 21. 10. přinést čtenářský deník.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Dělení se zbytkem.

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Písemné násobení.

NOS

Břetislav a Jitka.

Kosmova kronika.

Vláda přemyslovských králů, počátky českého království.

NOP

Třídění rostlin podle délky života.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Na stole leží 4 jablka. Tři z nich si vezmeš. Kolik jablek ti zůstane?

Přikládám ukázky našich výtvorů z pracovních činností.

Týdenní plán 10. 10. – 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky.

Předpony vz-, roz-, bez- ; předpony od-, v, vy-/vý- 

Poezie: práce s básní, přednes.

Rozdíl mezi prózou a poezií.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Dělení se zbytkem.

Geometrie – kolmice.

NOS

Slavníkovci a svatý Vojtěch.

Kníže Oldřich a Božena.

NOP

Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Kdo neumí mluvit sám, pouze odpovídá, když na něj mluvíš?

Týdenní plán 3. 10. – 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Stavba slov – kořen, předpona, přípona.

Poezie: práce s básní, přednes.

Rozdíl mezi prózou a poezií.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Dělení se zbytkem.

Geometrie – kolmice.

NOS

Doby Přemyslovských knížat.

Kníže Václav a Boleslav.

NOP

Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden:  Každé ráno vesele
                                                       tahá spáče z postele.
                                                       Za tu službu nevděčníci
                                                       hned ho klepnou po palici.

Týdenní plán 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Věta a souvětí.

Význam slov.

Vypravovaní.

MATEMATIKA

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

Geometrie – bod, přímka, úsečka, polopřímka.

NOS

Příchod Cyrila a Metoděje.

Staré pověsti české

NOP

Jedinec a druh – rodové a druhové jméno

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 29.9. navštívíme pražskou ZOO.

Hádanka na tento týden: Čím rychleji běžíte, tím obtížněji se to chytá. Co je to? 

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Věta a souvětí.

Význam slov.

Vypravovaní.

MATEMATIKA

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

Geometrie – bod, přímka, úsečka, polopřímka.

NOS

Velkomoravská říše.

Příchod Cyrila a Metoděje.

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

OSTATNÍ

Ve středu 21. 9. se zúčastníme školní soutěže v přespolním běhu. Potřeba přinést sportovní oblečení.

Ve složce Fotky – plavání 2022 v aplikaci Teams najdete fotky z letošního plavání.

Hádanka na tento týden: Kdy zastavíte na zelené a přejdete na červenou?

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 3. ročníku.

Vyjmenovaná slova.

Stavba slova – předpona, kořen, přípona.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku.

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

NOS

Sámova říše.

Velkomoravská říše.

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

OSTATNÍ

Od 5. 9. do 16.9. absolvujeme kurz plavání.

Hádanka na tento týden: Jde to nahoru i dolů, ale nehýbe se to. Co je to? 

Týdenní plán 5. 9. – 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 3. ročníku.

Vyjmenovaná slova.

Stavba slova – předpona, kořen, přípona.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku.

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

NOS

Dávní Slované.

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

OSTATNÍ

Ve středu 7. 9. se od 17:30 (pro tajemníky od 17:00) uskuteční třídní schůzky.

Od 5. 9. do 16.9. absolvujeme kurz plavání.

Prosím o přinesení 65,- Kč za sešity.

Hádanka na tento týden: Nestojím, neležím, nesedím, neběžím, pracuji v temné čekárně. S bratry se flákám na lajně. Stavím věci do pozoru. Záleží na módním vzoru.

Komentáře jsou uzavřeny.