IV.C Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 26. 2. – 1.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – podstatná jména rodu středního a ženského – skloňování, procvičování pravopisu se zdůvodněním. Sloh – popis výrobku, oznámení.  Čtení– práce s básní ( rytmus, přednes), příprava na třídní kolo recitační soutěže, které bude ve středu 6. března.

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Závislosti a jejich vlastnosti
 • Tabulky, diagramy, jízdní řády
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 1.3. Test – School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)
 • What´s on TV? – Záliby a volnočasové aktivity: televizní pořady; číslovky 1-100

NOS

 • 1.3. – Test – Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví , cizina
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky, významné dny

NOP

 • 29.2. – Test – Minerály, horniny, půda – (sešit + učebnice str. 40-43)
 • Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí
 • Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní (ptáci)

 • Přinést si 3 vyfouknutá vajíčka

TÝDENNÍ PLÁN 19. 2. – 23. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména rodu ženského – vzory žena, růže, píseň, kost skloňování, rodu středního opakování a procvič., mluvnická cvičení na opakování pravopisu ( vyjm. slova, vzory PJ, příčestí přítomné), slovních druhů, slohová cvičení. Čtení z čítanky a čt. deníků. Příprava na třídní kolo recitační soutěže – výběr a příprava básně.

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)

NOS

 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády

NOP

 • Minerály, horniny, půda – opakování na test (sešit + učebnice str. 40-43)

TÝDENNÍ PLÁN 12. 2. – 16. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Slovesa a podstatná jména – mluvnické kategorie + vzory PJ,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu a slovních druhů, slohová cvičení. Čtení z čítanky a časopisů – čtenářský deník! Ve středu 14. 2. od 16 hod vernisáž  a podepisování p. Němečka ( Čtyřlístek) na radnici. Pro zájemce odchod od školy  v 15:20 hod se mnou, po skončení návrat zpět ( nebo písemné prohlášení rodičů o uvolnění).

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)

NOS

 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády

NOP

 • Minerály, horniny, půda

INFORMACE

 • 12.2. – Geologická interaktivní přednáška (1. – 2. VH), souvisí s probíraným tématem z NOPu
 • – Minerály, horniny, půda – cena 80 Kč
 • 12.2. – Místo TV jdeme bruslit na Sofijské náměstí, 12-13 hod., poté návrat do školy na oběd.
 • S sebou: převlečení, brusle, helma, zimní rukavice! V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole, proto prosím s sebou i úbor na TV.

TÝDENNÍ PLÁN 29. 1. – 2. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – vzory rodu středního dokončení ,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu a slovních druhů, slohová cvičení. Čtení z čítanky – čtenářský deník si vyberu po jarních prázdninách.

 

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Test 30.1. – A sunny day – počasí (It´s windy, snowing, raining…)
 • School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)

NOS

 • Test 1.2. – Jan Hus a jeho doba, husitské války
 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády

NOP

 • Test 31.1. – Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek (sešit + uč. str. 37-39, 47)
 • Minerály, horniny, půda

INFORMACE

 • Prosím o odevzdání M – I. díl, NOS – Naše vlast
 • 31.1. – 5. vyučovací hodina – předávání výpisu z vysvědčení (desky s sebou)
 • 2.2. – Pololetní prázdniny
 • 5. – 9.2. – Jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 22. 1. – 26. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – vzory rodu středního skloňování,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, procvičování k písemné  práci ( slovní druhy, mluv. kategorie sloves, pravopis – pozor na příč. přítomné a časování v přít. čase – prosím, nosíme, vozíte,…). Čtení z čítanky.

 

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 26.1. – Test – Přítomný čas průběhový (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)
 • A sunny day – počasí (It´s windy, snowing, raining…)

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek, pozorování, měření veličin s praktickým užitím základních jednotek (pokusy)

INFORMACE

 • Prosím o odevzdání M – I. díl, NOS – Naše vlast

TÝDENNÍ PLÁN 15. 1. – 19. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – vzory,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, čtení společné četby. Procvičování na čtvrtl. pís. práci ( slovní druhy, mluv. kategorie sloves, pravopis – pozor na příč. přítomné – prosí, nosí, vozí,…).

V úterý zástup, s IV. A máme projektový den.

 

MATEMATIKA

 • 16.1. Čtvrtletní práce
 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • A sunny day – počasí (It´s windy, snowing, raining…)
 • Opakování přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek, pozorování, měření veličin s praktickým užitím základních jednotek (pokusy)

INFORMACE

 • 15.1. – Místo TV jdeme bruslit na Sofijské náměstí, 12-13 hod., poté návrat do školy na oběd.
 • S sebou: převlečení, brusle, helma, zimní rukavice!
 • Prosím o odevzdání M- I. díl, NOS – Naše vlast

TÝDENNÍ PLÁN 8. 1. – 12. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

slovesa opakování a procvičování,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, čtení společné četby a z čítanek. Podstatná jména.

 

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • 12.1. – Test – Život ve středověku – Karel IV.
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • 9.1. – Test – Otáčení Země kolem Slunce a zemské osy, voda, vzduch
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty
 • Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek, pozorování, měření veličin s praktickým užitím základních jednotek (pokusy)

INFORMACE

 • 10.1. – Třídní schůzky od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 1. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

slovesa opakování a procvičování,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, čtení společné četby, kterou jsme nestihli dočíst před Vánocemi a čtenářský deník odevzdání.

Přeji Vám dětem i rodičům šťastný nejen začátek nového roku! Připomínám pokračování čtvrtečního ranního doučování.                                                                                                                                           EM

 

MATEMATIKA

 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • Život ve středověku – Karel IV. – opakování
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty

INFORMACE

 • 3.1. – Nástup do školy po vánočních prázdninách
 • 10.1. – Třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN 18. 12. – 22. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

V tomto týdnu příliš učiva nestihneme, děti již žijí Vánocemi a besídkami a v pátek bude den s třídním učitelem. Budeme opakovat a procvičovat probrané učivo (viz předchozí plány), psát slohové práce ( pečení perníčků ve škole a Štědrý den v naší rodině) a dočteme mimočítankovou četbu. Přeji Vám všem krásné svátky! E. Mlčáková

 

MATEMATIKA

 • Přinést učebnici 2. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 21.12. – Test My town
 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)
 • Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

NOS

 • Život ve středověku – Karel IV. – projekt

NOP

 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty (2 testy úterý, středa – desetiminutovky)

INFORMACE

 • Změna v rozvrhu – v pondělí není TV, místo toho je příprava Vánoční besídky. V úterý 2.-4. VH – Vánoční turnaj ve vybíjené, 5. VH – NOP.
 • 20.12. – Kouzelník ve škole, cena 80 Kč.
 • 20.12. – Vánoční besídka od 17 hod. v naší třídě, jste všichni srdečně zváni!

TÝDENNÍ PLÁN 11. 12. – 15. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen a sloves. Slovesa zvratná. infinitiv, jednoduché a složené tvary, časování.

Sloh – Vypravování podle obrázkové osnovy.

Čtení mimočítankové četby.

 

MATEMATIKA

 • Přinést učebnici 2. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • Život ve středověku – Karel IV.

NOP

 • 14.12. – Test – Dřeviny (stromy, keře) + Houby
 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci
 • Jednotky hmotnosti, objemu, času, teploty

TV

 • 13.12. – 3. a 4. VH – Dopravní výchova
 • V pondělí 11.12. zašlu informace ohledně Vánoční besídky

TÝDENNÍ PLÁN 4. 12. – 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen a sloves. Slovesa zvratná. infinitiv.

Sloh – Vypravování podle obrázkové osnovy.

Čtení mimočítankové četby, čtenářský deník zapomnětlivci.

 

MATEMATIKA

 • Přinést učebnici 2. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • My town –  místa ve městě – slovní zásoba
 • Předložky místa (next to, opposite)
 • Pokyny (Turn left/right.)
 • Kulturní reálie: Česká republika, Praha

NOS

 • 8.12. – Test – Poslední Přemyslovci
 • Život ve středověku – Karel IV.

NOP

 • Houby
 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci

TV

 • 4.12. – Místo TV jdeme bruslit na Sofijské náměstí, 12-13 hod., poté návrat do školy na oběd.
 • S sebou: převlečení, brusle, helma, zimní rukavice!

TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova. Oprava pís. práce z pátka.

Čtení mimočítankové četby, čtenářský deník.

Ve dnech pondělí až středa- zástup ( výměna za min. týden). Ve čtvrtek ráno doučování v mé třídě IV. A.

Eva Mlčáková

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • My town –  místa ve městě – slovní zásoba
 • Předložky místa (next to, opposite)

NOS

 • 28.11. – Test – Kníže Václav a Boleslav
 • Poslední Přemyslovci

NOP

 • Dřeviny: stromy, keře
 • Houby

 • Přinést kousky látky – budeme dělat koláž

TÝDENNÍ PLÁN 20. 11. – 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova.

Sloh – popis děje.

Čtení společné četby ze školní knihovny.

Ve dnech pondělí až středa- zástup. Ve čtvrtek ráno již opět doučování v mé třídě IV. A.

                                                                                                                  Eva Mlčáková

 

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 24.11. – Test lekce 2 – What´s in the house
 • Be healthy! – Opakování lekce

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav
 • Poslední Přemyslovci

NOP

TV

 • 23.11. OVOV – plnění disciplín – pouze v tělocvičně

TÝDENNÍ PLÁN 13. 11. – 17. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova. To vše již zvládnout samostatně.

Sloh – popis děje.

Čtení společné četby ze školní knihovny a ze čtenářských deníků.

Vážení rodiče, děkuji za Váš zájem o konzultace. Pokud by ještě někdo chtěl se mnou mluvit, je to možné po jejich skončení 15. 11. po 19. hodině ve třídě IV. A. Také je možné, aby děti chodily na doučování, které mám každý čtvrtek od 7 hod ráno ve své třídě.   E. Mlčáková

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)
 • Sdělení informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache.
 • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav

NOP

 • 16.11. – Test – Byliny, obiloviny, třídění rostlin podle délky života, plané a kulturní rostliny – sešit
 • Dřeviny: stromy, keře – poznávačka – test 23.11.

TV

 • Hodiny budou probíhat pouze v tělocvičně.

INFORMACE

 • 15.11. – Konzultace místo třídních schůzek, přihlášeným rodičům bude čas zaslán emailem

TÝDENNÍ PLÁN 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování učiva :

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas)

vyjmenovaná slova a slova příbuzná

předložky a předpony, kořen slova a slova příbuzná.

Sloh – popis věci a děje.

Čtení z čítanky, z knihy pověstí a čtenářských deníků.

 

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování čísel
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování a procvičování učiva – 2. lekce – What´s in the house
 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)
 • Sdělení informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache.
 • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav

NOP

 • 16.11. – Test – Byliny, obiloviny, třídění rostlin podle délky života, plané a kulturní rostliny – sešit
 • Dřeviny: stromy, keře – poznávačka – test 23.11.

TV

 • Pokud bude hezké počasí, půjdeme ven, jinak již zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • 8.11 – Přinést vylisované listy

INFORMACE

 • Každé pondělí končí vyučování ve 13:20

TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. – 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování učiva :

Mluvnice –  slovní druhy a co jsou mluvnické kategorie

vyjmenovaná slova a slova příbuzná

předložky a předpony

neurčitý a určitý tvar slovesa.

Sloh – popis věci a děje.

Čtení z čítanky, básnička zpaměti s přednesem, čtenářský deník.

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování čísel
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 3.11. – Test – Sports time, sloveso CAN, otázky a odpovědi
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)

NOS

 • 2.11. – Test – Dávní Slované, Velkomoravská říše
 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny
 • Třídění rostlin podle délky života
 • Plané a kulturní rostliny

TV

 • 3.11. – místo VV je TV – obuv a oblečení do tělocvičny!
 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • 1.11 – Přinést vylisované listy

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • 2.11. – Ekoprogram – Od vlka ke psu, cena 80 Kč

TÝDENNÍ PLÁN 23. 10. – 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování učiva :

Mluvnice – nauka o slově:

 •  stavba slova- předpona, kořen, přípona
 •  slovní druhy- určování a označování číslem
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 •  párové souhlásky ( p-b, t-d ad.).

Sloh – popis osoby dokončení.

Čtení z čítanky a poslech( poezie), básnička zpaměti s přednesem.

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování čísel
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)

NOS

 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • 25.10. – Test – Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny, jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny
 • Třídění rostlin podle délky života
 • Plané a kulturní rostliny

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • Sběr přírodnin – jeřabiny, žaludy, kaštany, vylisovat listy 15 ks

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve
 • 26. – 27.10.2023 – Podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 16. 10. – 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva ze 3. ročníku:

Mluvnice – nauka o slově:

 •  stavba slova- předpona, kořen ( společný všem příbuzným slovům), příponová část
 •  slovní druhy- slova ohebná ( skloňují se nebo časují) a neohebná , určování a označování číslem
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sloh – vypravování podle osnovy, členění textu, adresa a psaní dopisu.

Čtení z čítanky a čtenářských deníků.

 

MATEMATIKA

 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Dělení se zbytkem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 20.10. – Test – Music time, Sports time, sloveso CAN, otázky a odpovědi
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)

NOS

 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • 20.10. – Test – Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny, jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny
 • Třídění rostlin podle délky života

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • Sběr přírodnin – jeřabiny, žaludy, kaštany, vylisovat listy 15 ks

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 9. 10. – 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva ze 3. ročníku:

Mluvnice – nauka o slově:

 •  stavba slova- předpona, kořen ( společný všem příbuzným slovům), příponová část
 •  slovní druhy- slova ohebná ( skloňují se nebo časují) a neohebná , určování a označování číslem
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sloh – vypravování podle osnovy, členění textu, adresa a psaní dopisu.

Čtení z čítanky a čtenářských deníků.

 

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Sports time – Opakování lekce
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (dovednosti): I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)

NOS

 • Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady
 • Rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům
 • Dávní Slované

NOP

 • 13.10. – Test – Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny, jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • Sběr přírodnin – 11.10. – jeřabiny, další týdny – žaludy, kaštany), vylisovat listy 15 ks

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 2. 10. – 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva ze 3. ročníku:

Mluvnice – nauka o slově:

 •  slova podobného, opačného významu, slova významem nadřazená, citově zabarvená, hovorová ad.
 •  slovní druhy- slova ohebná a neohebná určování a označování číslem, skloňování, časování
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sloh – vypravování podle osnovy, členění textu.

Čtení z čítanky a donesených časopisů, čtenářské deníky.

Tento týden již se známkami do ŽK, po delší nemoci zatím bez klasifikace. EM

 

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Sports time – Sport, sportovní aktivity
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (dovednosti): I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek

NOS

 • 3.10. – test – Rodina, příbuzenské vztahy – pracovní list
 • Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady
 • Rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

INFORMACE

 • 2.10. – Návštěva stadionu AC Sparta Praha, odchod z vyučování, návrat do vyučování, cena 60 Kč
 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 25. 9. – 29. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda
 • Otázky a odpovědi

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy
 • Život a funkce rodiny

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh

INFORMACE

 • 26.9. – Přespolní běh – sportovní oblečení, obuv na ven
 • 2.10. – Návštěva stadionu AC Sparta Praha, odchod z vyučování, návrat do vyučování, cena 60 Kč
 • Platba za sešity – cena 75 Kč/žák, vybíráme v hotovosti
 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • 22.9. – Geometrie – přinést pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda
 • Otázky a odpovědi

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy
 • Život a funkce rodiny

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – informace v emailu/notýsku (po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost)
 • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ, NOS a NOP
 • Platba za sešity – cena 75 Kč/žák, vybíráme v hotovosti
 • V pondělí 18.9. je konec vyučování dle rozvrhu ve 13:30, od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda
 • Otázky a odpovědi

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – informace v emailu/notýsku (po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost)
 • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ, NOS a NOP
 • 13.9. – Třídní schůzka v 17:15 (prosím o účast – předání přihlašovacích údajů do školy online)

Milí čtvrťáci,

doufám, že jste si krásně užili prázdniny. V pondělí nám začíná škola a já se na vás budu těšit opět v naší třídě!

Lukáš Tauchman

TÝDENNÍ PLÁN 4. 9. – 8. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny

INFORMACE

 • 4.9. – Konec vyučování v 8:45, obědy 11:00 – 12:00 hod.
 • 7.9. – Začíná plavecký výcvik – informace v emailu/notýsku (po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost)
 • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ, NOS a NOP
 • 5.9. – 8.9. – vyučování podle rozvrhu
 • 8.9. – Neproběhne výuka plavání!

Komentáře jsou uzavřeny.