IV.C Ing. Kateřina Brožová

Mgr. Kateřina Brožová

katerina.brozova@zsrakovskeho.cz

Vážení rodiče,

vaše děti budou rozděleny do tříd IV.A a IV.B dle zaslaného seznamu. Třídní učitelé těchto tříd budou zachováni.

Pavel Nedbal

Týdenní plán –11/6-15/6/2018

12/6 návštěva útulku Měcholupy

ČJ

Závěrečné opakování str. 138 – 140.

Sloh: Zhodnocení školního roku.

M

Závěrečné opakování, str. 57-58.

Opakování geometrie, str. 53,59.

Test 15/6.

NOP

Ohrožení života a majetku.

Nález neznámého předmětu.

Osobní bezpečí.

Závěrečné opakování, test 13/6.

NOS

Závěrečné opakování, test 11/6.

AJ

Zopakování lekce 12, Review D.

Pracovní sešit 59-60.

Test 14/6.

 

Týdenní plán –4/6-8/6/2018

6/6 třídní schůzky v 17:30

ČJ

Závěrečné opakování str. 133 – 137.

M

Závěrečné opakování, str. 49-51.

Opakování geometrie, str. 52.

NOP

Výživa, zásady zdravé výživy.

Společenské chování.

Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi.

Komunikace.

NOS

Správa KRNAPu, str. 37.

Náš domov, str. 38.

AJ

Lekce 12 – uč. a prac. sešit str. 56-58.

Opakování gramatiky 4. ročníku.

Týdenní plán – 28/5-1/6/2018

31/5 fotografování

1/6 Den dětí – sportovní dopoledne. Končíme dle rozvrhu.  

ČJ

Souvětí str. 130 – 131.

M

Grafický součet a rozdíl úseček, str. 40-42.

Procvičování – str. 46.

NOP

Rizika u vody, požáry, přecenění sil, 1. pomoc.

Zdraví, nemoc, hygiena, imunita.

NOS

Životní prostředí, str. 35-36.

AJ

Lekce 10 –  uč. a prac. sešit str. 56-57.

Opakování přítomného času prostého a průběhového.

 


Týdenní plán – 21/5-25/5/2018

22/5 Jump aréna Zličín – odměna za projekt Finanční gramotnost od České spořitelny.

ČJ

Souvětí str. 127 – 129.

M

Sčítání zlomků se společným jmenovatelem, str. 43-44 – opakování.

Procvičování – str. 46.

NOP

Lidské tělo, výchova ke zdraví: zdraví, osobní hygiena a režim dne.

NOS

Nerostné bohatství a průmysl, str. 32-34 – opakování.

AJ

Opakování lekce 10 – uč. a prac. sešit str. 48-51.

Týdenní plán – 14/5-18/5/2018

16-18/5 projektové dny (100 let české státnosti, Císařská konírna Pražského hradu).

ČJ

Shoda přísudku s podmětem (podmět rodu mužského), str. 122 – 123.

M

Sčítání zlomků se společným jmenovatelem, str. 43-44.

NOP

Zahrady a sady, ekologie a ochrana přírody, str. 67-69, opakování.

NOS

Nerostné bohatství a průmysl, str. 32-34.

AJ

Lekce 10 – amazing animals, uč. str. 50, prac. sešit str. 49-50.

Týdenní plán – 7/5-11/5/2018

7/5 ředitelské volno

8/5 státní svátek

10/5 přespání ve škole (sraz před školou v 17:00).

ČJ

Shoda přísudku s podmětem (podmět rodu ženského), str. 120 – 121.

M

Průměr, str. 38 – 39.

Povrch krychle a kvádru, str. 47-38.

NOP

Zahrady a sady, str. 67 – 68.

Ekologie a ochrany přírody, str. 69.

NOS

Půdy a zemědělství, str. 31-32.

AJ

Lekce 10 – amazing animals, uč. str. 49-50, prac. sešit str. 48.

Týdenní plán – 30/4-4/5/2018

30/4 ředitelské volno

1/5 státní svátek

ČJ

Shoda přísudku s podmětem (podmět rodu středního), str. 118 – 119.

M

Zlomky, str. 34 – 35.

Jednotky obsahu, str. 36-37.

NOP

Vztahy org. v lese a význam lesů pro krajinu a člověka, str. 60 – 61.

NOS

Počasí a podnebí, str. 29-30.

AJ

Opakování 6. – 9. lekce, str. 46-47.

Lekce 10 – nová slovíčka.

7/5 ředitelské volno

8/5 státní svátek

HURÁ! UŽ JSME NA MÍSTĚ!

Dojeli jsme v pořádku, jsme ubytovaní a je tady moc hezky.

Zdravíme všechny do Prahy.

 

23/4-27/4 Škola v přírodě (Mrákotín u Telče).

Týdenní plán – 16/4-20/4/2018

ČJ

Shoda přísudku s podmětem, str. 118.

M

Zlomky, str. 32 – 33.

Obsah obdélníka a čtverce, str. 31.

NOP

Bezobratlí živočichové a obratlovci žijící v lesních společenstvech, str. 57 – 59.

Ekologie.

NOS

Města, str. 24-28.

AJ

Opakování  6. – 9. lekce, str. 46-47.

Tvary přítomný času prostého.

 

19.4. odpadá kroužek SH.

E. Tučková

 

Týdenní plán – 9/4-13/4/2018

ČJ

Stavba věty, str. 115 – 117.

M

Slovní úlohy, str. 24-27.

Obsah obdélníka, str. 22-23.

NOP

Bezobratlí živočichové a obratlovci žijící v lesních společenstvech, str. 57 – 59.

NOS

Vodstvo, str. 20-23.

AJ

My free time, uč. a prac. str. 42-45 – opakování celé lekce.

Přítomný čas prostý.

———————————–

11/4 15:00-18:00 jarmark v České spořitelně na Sofijském náměstí (projekt finanční gramotnost).

12/4 3. h. ukázka kriketu v tělocvičně.

Týdenní plán – 2/4-6/4/2018

ČJ

Stavba věty, str. 115 – 116.

M

Přímá úměra, str. 20-21.

Obsah obdélníka, str. 22-23.

NOP

Jarní období – opakování, str. 52 – 56.

NOS

Vodstvo, str. 20-23.

AJ

My free time, str. 44-45.

———————————–

2/4 Velikonoční pondělí.

4/4 3- 4. h. KC (povídání o ČJ).

6/4 test z NOS

 

Týdenní plán – 26/03-30/03/2018

ČJ

Mluvnice – opakování skloňování podstatných jmen, str. 66 – 112.

M

Přímá úměra, str. 20-21.

NOP

Jarní období, str. 52 – 56.

NOS

Povrch České republiky, str. 16 – 19.

AJ

My free time – vyprávění.

27/3 velikonoční jarmark a dílny od 16:30 do 18:00.

28/3 turnaj ve vybíjené (1.-2. hodina).

29/3 velikonoční prázdniny.

Týdenní plán – 19/03-23/03/2018

ČJ

Mluvnice – opakování skloňování podstatných jmen, str. 66 – 112.

M

Zlomky a procvičování zlomků, str. 12 – 13 a 15-16.

Geometrie – opakování obvodu obdélníka a čtverce.

NOP

Jarní období, str. 52 – 56.

NOS

Opakování – ČR (poloha, rozloha, počet obyvatel, sousední státy a státní hranice), str. 14 – 15.

AJ

My free time – 9. lekce, str. 42- 43.

21/3 třídní schůzky od 17:30

21/3 školní kolo recitační soutěže


Týdenní plán – 12/03-16/03/2018

ČJ

Mluvnice – Procvičování skloňování podstatných jmen, str. 111 – 113.

M

Početní výkony s přirozenými čísly, str. 7 – 9.

Geometrie – rovnoběžníky, str. 10.

NOP

Opakování – živočichové v zimě, do str. 51.

NOS

ČR – poloha, rozloha, počet obyvatel, str. 14 – 15.

AJ

Opakování 8. lekce

str. 38- 41.

16/3 Matematický klokan – soutěž


Týdenní plán – 05/03-09/03/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen mužského rodu dle vzoru muž a stroj, str. 104 – 110.

Sloh – přiměřeně složitý mluvní projev: město, ve kterém žiji – sestavení osnovy.

M

Početní operace do 1 000 000, str. 3 – 5.

Opakování

Geometrie – obdélník, čtverec, str. 5.

NOP

Opakování – živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní,…. str. 45-47.

NOS

Práce s mapou, měřítko mapy, využití map, str. 6 – 12.

AJ

8. lekce.

Pracovní sešit – str. 40- 41, učebnice – str. 40-41.

Týdenní plán – 26/2-2/3/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen mužského rodu dle vzoru pán a hrad, str. 95 – 99.

Sloh – blahopřání.

M

Opakování, str. 57 – 59.

Geometrie – rýsování obdélníku a čtverce – str. 43, útvary souměrné dle osy – str. 49-50, obvod čtverce a obdélníku – str. 50 a 51.

NOP

Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní,…. str. 45-47.

NOS

Práce s mapou, str. 6 – 12.

AJ

8. lekce.

Pracovní sešit – str. 38- 39, učebnice – str. 38, 39.

 

Týdenní plán – 19/2-23/2/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen ženského rodu dle vzoru píseň a kost, str. 87-94.

Sloh – mluvený projev (intonace, přízvuk, pauza, frázování, tempo, výslovnost, rozhovor).

M

Procvičování (opakování), str. 53 – 56.

Geometrie – obvod trojúhelníka, str. 46.

NOP

Domácí zvířata: kočka domácí a pes domácí, str. 45-47, shrnutí.

NOS

Česká republika – naše vlast, parlament, prezident,……. , str. 3 – 5 (2. díl).

AJ

Opakování 7. lekce.

Učebnice – str. 35- 37.

Shrnutí gramatiky: průběhový čas, vazba there is x there are, rozkaz, průběhový přítomný čas.

21/2 souhrnný test z NOS (1. díl učebnice).

 

Týdenní plán – 12/2-16/2/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen ženského rodu dle vzoru ženaa růže, str. 79-82 a 84-86.

Sloh – oznámení, reklama.

M

Jednotky objemu a času, str. 47 – 48.

Geometrie –osa úsečky a střed úsečky, str. 38.

NOP

Domácí zvířata: kočka domácí a pes domácí, str. 45-47.

NOS

Císařovna Marie Terezie a císař Josef II, str. 54 – 57.

AJ

Opakování 7. lekce.

Pracovní sešit – str. 35- 37.

Kulturní reálie: Valentine‘s day, uč. str. 66.

Týdenní plán – 29/1-2/2/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 76-78.

Sloh – popis výrobku.

M

Jednotky délky a hmotnosti, str. 44 – 45.

Geometrie –osa úsečky a střed úsečky, str. 38.

NOP

Minerály, horniny a půda, str. 40-44.

NOS

Život v českých zemích po třicetileté válce, str. 51 – 53.

AJ

Space school – 7. lekce, uč. str. 34 – 35.

Pracovní sešit – str. 35- 36.

29/1 prevence dopravní bezpečnosti (3.-4. vyučovací hodina).

31/1 vysvědčení se rozdává 4. vyučovací hodinu. 5.-6.hodinu probíhá výuka dle rozvrhu.

2/2 pololetní prázdniny.

5-9/2 jarní prázdniny.

Týdenní plán – 22-26/1/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 72-74.

Sloh – oznámení, str. 70.

M

Závislost a vztahy mezi čísly, str. 41 – 42.

Procvičování – str. 40.

Geometrie – rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník.

NOP

Vzduch, voda, str. 37-39.

NOS

České povstání proti Habsburkům, Třicetiletá válka, Jan Ámos Komenský, str. 45 – 50.

AJ

Space school – 7. lekce, uč. str. 34 – 35.

Projekt Velká Británie, uč. str. 70.

Pracovní sešit – slovíčka se 7. lekce + str. 34.

23/1 exkurze v České spořitelně v rámci projektu Finanční gramotnost.

26/1 celoškolní soutěž ve skoku přes švihadlo.


Týdenní plán – 15-19/1/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 66-68, 70-71.

Sloh – pozvánka a plakát na maškarní karneval.

M

Písemné násobení dvojciferným číslem, str. 35-37.

Procvičování – str. 40.

Geometrie – rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, str. 25, trojúhelníková nerovnost, str. 33, pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, str. 34.

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty, str. 31-36.

Souhrnné opakování – test 16/1.

NOS

České povstání proti Habsburkům – str. 45-49.

Třicetiletá válka, str. 49.

Souhrnné opakování – test 17/1.

AJ

Review B, pracovní sešit, str. 33, uč. str. 32-33.

Projekt Velká Británie, uč. str. 70.

Test 3.- 6. lekce, 18.1.

 

 

Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – Čas minulý a budoucí, uč. str. 59-63.

M

Pamětné násobení a dělení, uč. str. 20-24.

NOP

Hodina z důvodu vánočních prázdnin odpadne.

NOS

Na počátku vlády Habsburků, uč. str. 45-47.

AJ

A sunny day!

Počasí (It is hot/cold/windy/raining. Is it snowing?), uč. a prac. sešit str. 28.

 Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů a stavby slova, učebnice str. 46. Slovesa, infinitiv a slovesa zvratná, uč. 49-53.

12/12 diktát na v.s. po v / z.      

Sloh – Vánoce (popis)

M

Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel a zaokrouhlování čísel, uč.(2. díl) str. 3-11.

G –  rovnoběžky a kolmice, obdélník a čtverec, uč. str. 7 a 12.

NOP

Blíží se zima, roční období – střídání dne a noci,  uč. str. 26-28.

NOS

Život v českých zemí po husitských válkách (země bez krále a král Jiří z Poděbrad), Jagellonci na českém trůně, uč. str. 40-44.

13/12 test: uč. str. 9-33.

AJ

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

Projekt: Česká republika, Praha

Přítomný čas průběhový.

14/12 test na průběhový čas přítomný.

Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po V a po Z, učebnice str. 42-46.

M

Písemné násobení a dělení a souhrnné opakování (učebnice 1. díl) – str. 48-49, 52, 54.

G – opakování, uč. str. 56.

8/12 písemná práce – uč. 1. díl.

NOP

Houby, str. 24-25.

5/12 test.

NOS

Jan Hus a jeho doba. Husitské války, uč. str. 32-39.

AJ

Projekt, prac. sešit str. 62-63.

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok.

6/12 test na slovíčka z 5. lekce.

Týdenní plán – od 27.11 do 2.12.2017

ČJ Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po S, učebnice str. 39-40. Slovní druhy – uč. str. 47-48.

M Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti – uč. str. 36-38 , písemné sčítání a odčítání – str. 41-42, násobení a dělení zpaměti – str. 45-46.

G –  pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, uč. str. 50.

NOP Smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, uč. str. 20-23.

NOS Karel IV., Život ve středověku, uč. str. 23-32.

AJ  On holiday, uč. str. 26-27, prac. sešit str. 25-27.

Týdenní plán – od 20.11 do 24.11.2017

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po M a po P, učebnice str. 34-37. Procvičování = stavba slov, předpony a předložky.

Sloh – popis věcí a děje, uč. str. 41.

M

Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení zpaměti, uč. str. 40-46.

G –  rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, uč. str. 44.

NOP

Jiné lesní stromy, uč. str. 18-23.

NOS

Král železný a zlatý, Král Jan a Eliška Přemyslovna, uč. str. 21-28.

AJ

On holiday, uč. str. 24-26, prac. sešit 24-25.

Test na slovíčka ze 4. lekce.

Týdenní plán – od 13.11 do 17.11.2017

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po M, učebnice str. 31,32 a 34.

Sloh – popis věcí a děje, uč. str. 41.

M

Čísla do 10 000, uč. str. 30-32.

G –  rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, uč. str. 44.

NOP

Lesní stromy, uč. str. 15-17.

NOS

Dědičný královský titul a Anežka Česká, uč. str. 19-20.

AJ

My town, slovíčka ze 4. lekce a pracovní sešit na str. 21-23.


 

Komentáře jsou uzavřeny.