IV.C Ing. Kateřina Brožová

katerina.brozova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán – 15-19/1/2018

ČJ

Mluvnice – skloňování podstatných jmen stř. rodu, str. 66-68, 70-71.

Sloh – pozvánka a plakát na maškarní karneval.

M

Písemné násobení dvojciferným číslem, str. 35-37.

Procvičování – str. 40.

Geometrie – rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, str. 25, trojúhelníková nerovnost, str. 33, pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, str. 34.

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty, str. 31-36.

Souhrnné opakování – test 16/1.

NOS

České povstání proti Habsburkům – str. 45-49.

Třicetiletá válka, str. 49.

Souhrnné opakování – test 17/1.

AJ

Review B, pracovní sešit, str. 33, uč. str. 32-33.

Projekt Velká Británie, uč. str. 70.

Test 3.- 6. lekce, 18.1.

 

 

Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – Čas minulý a budoucí, uč. str. 59-63.

M

Pamětné násobení a dělení, uč. str. 20-24.

NOP

Hodina z důvodu vánočních prázdnin odpadne.

NOS

Na počátku vlády Habsburků, uč. str. 45-47.

AJ

A sunny day!

Počasí (It is hot/cold/windy/raining. Is it snowing?), uč. a prac. sešit str. 28.

 Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů a stavby slova, učebnice str. 46. Slovesa, infinitiv a slovesa zvratná, uč. 49-53.

12/12 diktát na v.s. po v / z.      

Sloh – Vánoce (popis)

M

Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel a zaokrouhlování čísel, uč.(2. díl) str. 3-11.

G –  rovnoběžky a kolmice, obdélník a čtverec, uč. str. 7 a 12.

NOP

Blíží se zima, roční období – střídání dne a noci,  uč. str. 26-28.

NOS

Život v českých zemí po husitských válkách (země bez krále a král Jiří z Poděbrad), Jagellonci na českém trůně, uč. str. 40-44.

13/12 test: uč. str. 9-33.

AJ

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

Projekt: Česká republika, Praha

Přítomný čas průběhový.

14/12 test na průběhový čas přítomný.

Týdenní plán – IV.C

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po V a po Z, učebnice str. 42-46.

M

Písemné násobení a dělení a souhrnné opakování (učebnice 1. díl) – str. 48-49, 52, 54.

G – opakování, uč. str. 56.

8/12 písemná práce – uč. 1. díl.

NOP

Houby, str. 24-25.

5/12 test.

NOS

Jan Hus a jeho doba. Husitské války, uč. str. 32-39.

AJ

Projekt, prac. sešit str. 62-63.

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok.

6/12 test na slovíčka z 5. lekce.

Týdenní plán – od 27.11 do 2.12.2017

ČJ Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po S, učebnice str. 39-40. Slovní druhy – uč. str. 47-48.

M Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti – uč. str. 36-38 , písemné sčítání a odčítání – str. 41-42, násobení a dělení zpaměti – str. 45-46.

G –  pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, uč. str. 50.

NOP Smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, uč. str. 20-23.

NOS Karel IV., Život ve středověku, uč. str. 23-32.

AJ  On holiday, uč. str. 26-27, prac. sešit str. 25-27.

Týdenní plán – od 20.11 do 24.11.2017

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po M a po P, učebnice str. 34-37. Procvičování = stavba slov, předpony a předložky.

Sloh – popis věcí a děje, uč. str. 41.

M

Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení zpaměti, uč. str. 40-46.

G –  rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, uč. str. 44.

NOP

Jiné lesní stromy, uč. str. 18-23.

NOS

Král železný a zlatý, Král Jan a Eliška Přemyslovna, uč. str. 21-28.

AJ

On holiday, uč. str. 24-26, prac. sešit 24-25.

Test na slovíčka ze 4. lekce.

Týdenní plán – od 13.11 do 17.11.2017

ČJ

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po M, učebnice str. 31,32 a 34.

Sloh – popis věcí a děje, uč. str. 41.

M

Čísla do 10 000, uč. str. 30-32.

G –  rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, uč. str. 44.

NOP

Lesní stromy, uč. str. 15-17.

NOS

Dědičný královský titul a Anežka Česká, uč. str. 19-20.

AJ

My town, slovíčka ze 4. lekce a pracovní sešit na str. 21-23.


 

Komentáře jsou uzavřeny.