IV.C Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 27. 3. – 31. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského.

Životnost, neživotnost.

Vzor pán, hrad, muž, stroj.

MATEMATIKA

Početní operace v oboru do 1 000 000.

Zaokrouhlování čísel na 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10.

Zlomky – celek, část.

Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10).

NOS

Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany.

Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map.

Poloha České republiky v Evropě, sousední státy, státní hranice.

NOP

Bezobratlí živočichové.

Ekologie.

OSTATNÍ

Ve středu 29. 3. budeme psát test z matematiky (Početní operace v oboru do 1 000 000, zaokrouhlování, slovní úloha)

Týdenní plán 20. 3. – 24. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského.

Životnost, neživotnost.

Vzor pán, hrad, muž, stroj.

MATEMATIKA

Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000.

Číselná osa.

Početní operace v oboru do 1 000 000.

Zaokrouhlování čísel na 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10.

Geometrie: obdélník a čtverec.

NOS

Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany.

Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map.

NOP

Jarní období: ekosystémy a jejich složky.

AJ

TEST UNIT 8 – TV PROGRAMMES

OSTATNÍ

Ve středu 22. 3. se první dvě vyučovací hodiny zúčastníme programu: Do hlubin rybníka.

Týdenní plán 6. 3. – 10. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského.

Životnost, neživotnost.

Vzor pán, hrad, muž, stroj.

Práce s encyklopedií a internetem.

MATEMATIKA

Číslo a početní operace do 1 000 000.

Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000.

Číselná osa.

Početní operace v oboru do 1 000 000.

NOS

Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany.

NOP

Jarní období: ekosystémy a jejich složky.

OSTATNÍ

Týdenní plán 27. 2. – 3. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu ženského.

Vzor žena, růže, píseň, kost.

Práce s Encyklopedií.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského.

MATEMATIKA

Závislosti a jejich vlastnosti.

Tabulky, diagramy, jízdní řády.

Číslo a početní operace do 1 000 000.

Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000.

NOS

Naše vlast Česká republika.

Zákony, demokratická práva občanů.

Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky.

Základní pojmy – prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby.

NOP

Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí.

Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní.

Aj

OSTATNÍ

Týdenní plán 20. 2. – 24. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního.

Vzory podstatných jmen rodu ženského.

Vzor žena, růže, píseň, kost.

MATEMATIKA

Převody jednotek.

Jednotky délky, hmotnosti, objemu.

Jednotky času – hodina, minuta, sekunda.

Závislosti a jejich vlastnosti.

Geometrie – trojúhelník.

NOS

Naše vlast Česká republika.

Zákony, demokratická práva občanů.

Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky.

NOP

Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí.

Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní.

OSTATNÍ

Ve středu 22. 2. budeme psát test z geometrie.

Ve čtvrtek 23. 2. nabízím opravný test z matematiky.

Týdenní plán 13. 2. – 17. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního.

Vzory podstatných jmen rodu ženského.

Vzor žena, růže, píseň, kost.

MATEMATIKA

Převody jednotek.

Jednotky délky, hmotnosti, objemu.

Jednotky času – hodina, minuta, sekunda.

Závislosti a jejich vlastnosti.

Geometrie – kružnice, trojúhelník.

NOS

Naše vlast Česká republika.

Zákony, demokratická práva občanů.

Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky.

NOP

Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí.

Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní.

OSTATNÍ

Týdenní plán 6. 2. – 10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního.

Vzory podstatných jmen rodu ženského.

MATEMATIKA

Převody jednotek.

Rovnice.

Písemné násobení dvojciferným číslem.

Geometrie – kružnice, trojúhelník.

NOS

Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády.

NOP

Minerály, horniny, půda.

Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí.

Aj

TEST UNIT 6

OSTATNÍ

Na úterní pracovní činnosti si prosím přineste staré noviny (ideálně ne úplně zmačkané).

Týdenní plán 30. 1. – 3. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního.

Skloňování podle vzorů město, moře, kuře, stavení.

MATEMATIKA

Převody jednotek.

Rovnice.

Písemné násobení dvojciferným číslem.

Geometrie – kružnice, trojúhelník.

NOS

Jan Amos Komenský.

Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády.

NOP

Minerály, horniny, půda.

OSTATNÍ

Pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny.

Týdenní plán 23. 1. – 27. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního.

Skloňování podle vzorů město, moře, kuře, stavení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Pamětné násobení a dělení.

Rovnice.

Písemné násobení dvojciferným číslem.

Geometrie – kružnice, trojúhelník.

NOS

České země po bitvě na Bílé hoře.

Jan Amos Komenský.

Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády.

NOP

Minerály, horniny, půda.

OSTATNÍ

Týdenní plán 16. 1. – 20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního.

Skloňování podle vzorů město, moře, kuře, stavení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Pamětné násobení a dělení.

Rovnice.

Písemné násobení dvojciferným číslem.

Geometrie – opakování + kružnice.

NOS

Bitva na Bílé hoře.

České země po bitvě na Bílé hoře.

NOP

Jednotky času a teploty.

Minerály, horniny, půda.

ANGLICKÝ JAZYK

TEST UNIT 5

OSTATNÍ

V pondělí 16.1. píšeme test z NOSu – Karel IV., Jan Hus a Husité.

V úterý 17.1. jdeme bruslit na Sofijské náměstí. Brusle i helmu je možné na místě půjčit za 30 Kč.

Týdenní plán 9. 1. – 13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Časování sloves – čas budoucí a minulý.

Podstatná jména.

Vzory podstatných jmen rodu středního – město, moře, kuře, stavení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Pamětné násobení a dělení.

Rovnice.

Geometrie – Kružnice

NOS

České země a způsob života v období habsburské monarchie (Rudolf II.)

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času, teploty.

Vzduch, voda.

ANGLICKÝ JAZYK

TEST 1

TEST 2

OSTATNÍ

V úterý 10. 1. budeme psát test z matematiky.

Ve středu 11. 1. budeme psát test z českého jazyka

Ve čtvrtek 12. 1. budeme psát test z NOSu – Houby.

Ve středu 11. 1. proběhnou od 17:30 třídní schůzky.

Týdenní plán 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa

Časování sloves – čas budoucí.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Písemné sčítání a odčítání.

Pamětné násobení a dělení.

NOS

Jiří z Poděbrad.

Jagellonci na Českém trůně.

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času, teploty.

Vzduch, voda.

ANGLICKÝ JAZYK

TEST UNIT 4

OSTATNÍ

Týdenní plán 19. 12. – 22. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa – infinitiv.

Jednoduché a složené tvary sloves.

Časování sloves – čas přítomný.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Písemné sčítání a odčítání.

Trojúhelník – rýsovaní

NOS

České země v době husitství.

Život v českých zemích po husitských válkách.

NOP

Zima v přírodě

Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci.

Magnety a světové strany.

OSTATNÍ

Testy které jsme měli psát minulý týden si napíšeme po Vánočních prázdninách.

Pátek 23. 12. Vánoční prázdniny.

Týdenní plán 12. 12. – 16. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa – infinitiv.

Jednoduché a složené tvary sloves.

Časování sloves – čas přítomný.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Písemné sčítání a odčítání.

Trojúhelník – rýsovaní

NOS

Jan Hus a husitské války.

České země v době husitství.

Život v českých zemích po husitských válkách.

NOP

Zima v přírodě

Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci.

Magnety a světové strany.

OSTATNÍ

V úterý 13. 12. budeme psát test z českého jazyka (vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování mluvnických kategorií).

Ve středu 14. 12. budeme psát test z matematiky (Písemné násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání)

Ve středu 14. 12. Proběhne v naší třídě od 17:00 do 18:30 Vánoční besídka.

Ve čtvrtek 15.12. budeme psát test z NOPu – Houby.

Týdenní plán 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa – infinitiv.

Jednoduché a složené tvary sloves.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Rovnoběžky, kolmice.

NOS

Karel IV.

Jan Hus a husitské války.

NOP

Zima v přírodě

OSTATNÍ

V pondělí 5.12. jdeme na pohádkové představení. Prosím ty, co ještě nepřinesli 80 korun, aby je přinesli zítra.

Týdenní plán 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Slovesa – infinitiv.

Jednoduché a složené tvary sloves.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Čísla větší než 10 000.

Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Rovnoběžky, kolmice.

NOS

Karel IV.

NOP

Houby.

Zima v přírodě.

OSTATNÍ

V pondělí 5.12. jdeme na pohádkové představení. Prosím přinést 80,- Kč.

Zítra prosím přineste druhý díl učebnice matematiky (ten modrý).

Do pátku prosím přineste čtenářský deník.

ANGLICKÝ JAZYK

TEST UNIT 3


Týdenní plán 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Procvičování: stavba slov, předpony, předložky.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Násobení a dělení zpaměti.

Písemné násobení a dělení.

Procvičování a opakování probraného učiva.

Rovnoběžky, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem.

Kolmé a rovnoběžné přímky.

NOS

Lucemburkové na českém trůně.

Život ve středověku.

NOP

Dřeviny: stromy, keře.

Lesní stromy.

Houby.

OSTATNÍ

Rozpis barevného týdne:

  • Pondělí: Červená
  • Úterý: Zelená
  • Středa: Modrá
  • Čtvrtek: Žlutá
  • Pátek: Bílá.

ANGLICKÝ JAZYK

  • Be Healthy! – Class Book str, 16
  • Reading – The Dragon Crown – Class Book str, 17
  • Activity Book str, 16-17

Týdenní plán 14. 11. – 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné násobení a dělení.

NOS

Poslední Přemyslovci – dokončení projektu.

OSTATNÍ

Úterý 15. 11. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka.

16. 11. čtvrtletní písemná práce z matematiky.

Čtvrtek 17. 11. státní svátek.

Pátek 18. 11. ředitelské volno.

Týdenní plán 7. 11. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Procvičování: stavba slov, předpony, předložky.

Vypravování podle obrázkové osnovy.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné násobení a dělení.

Rovnoběžky, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem.

NOS

Poslední Přemyslovci – Václav II. a Václav III.

NOP

Dřeviny: stromy, keře.

Lesní stromy.

OSTATNÍ

Ve středu 9. 11. proběhnou od 17:30 třídní schůzky.

V pátek 11. 11. budeme mít projektový den. Prosím přineste si různé krabičky (od čajů atd.).

Hádanka na tento týden (1. kolo o pokémona): Babička, dvě matky a dvě dcery šly spolu do divadla. Kolik vstupenek si musely koupit?

Týdenní plán 31. 10. – 4. 11. 2022

ANGLICKÝ JAZYK

TEST UNIT 2 – UNIT 2 TEST

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Pravopis vyjmenovaných slov.

Procvičování: stavba slov, předpony, předložky.

Vypravování podle obrázkové osnovy.

Správné a plynulé čtení.

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné násobení a dělení.

Rovnoběžky, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem.

NOS

Přemysl Otakar II.

Poslední Přemyslovci.

NOP

Dřeviny: stromy, keře.

OSTATNÍ

Hádanka: Pozorně se podívejte na písmena a přijděte na to, jaké písmeno tam chybí. – L _ B D K Č Č S Z Ř L P

Týdenní plán 24. 10. – 28. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Stavba slov.

Čtenářský deník.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Písemné násobení.

NOS

Vláda přemyslovských králů, počátky českého království.

Přemysl Otakar I.

OSTATNÍ

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny.

28. 10. Státní svátek.

Týdenní plán 17. 10. – 21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky.

Předpony vz-, roz-, bez- ; předpony od-, v, vy-/vý-.

Poezie: práce s básní, přednes.

Rozdíl mezi prózou a poezií.

V pátek 21. 10. přinést čtenářský deník.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Dělení se zbytkem.

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Písemné násobení.

NOS

Břetislav a Jitka.

Kosmova kronika.

Vláda přemyslovských králů, počátky českého království.

NOP

Třídění rostlin podle délky života.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Na stole leží 4 jablka. Tři z nich si vezmeš. Kolik jablek ti zůstane?

Přikládám ukázky našich výtvorů z pracovních činností.

Týdenní plán 10. 10. – 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky.

Předpony vz-, roz-, bez- ; předpony od-, v, vy-/vý-

Poezie: práce s básní, přednes.

Rozdíl mezi prózou a poezií.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Dělení se zbytkem.

Geometrie – kolmice.

NOS

Slavníkovci a svatý Vojtěch.

Kníže Oldřich a Božena.

NOP

Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden: Kdo neumí mluvit sám, pouze odpovídá, když na něj mluvíš?

Týdenní plán 3. 10. – 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Stavba slov – kořen, předpona, přípona.

Poezie: práce s básní, přednes.

Rozdíl mezi prózou a poezií.

MATEMATIKA

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa.

Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem.

Dělení se zbytkem.

Geometrie – kolmice.

NOS

Doby Přemyslovských knížat.

Kníže Václav a Boleslav.

NOP

Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny.

OSTATNÍ

Hádanka na tento týden:  Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.

Týdenní plán 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Věta a souvětí.

Význam slov.

Vypravovaní.

MATEMATIKA

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

Geometrie – bod, přímka, úsečka, polopřímka.

NOS

Příchod Cyrila a Metoděje.

Staré pověsti české

NOP

Jedinec a druh – rodové a druhové jméno

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 29.9. navštívíme pražskou ZOO.

Hádanka na tento týden: Čím rychleji běžíte, tím obtížněji se to chytá. Co je to?

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova.

Věta a souvětí.

Význam slov.

Vypravovaní.

MATEMATIKA

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

Geometrie – bod, přímka, úsečka, polopřímka.

NOS

Velkomoravská říše.

Příchod Cyrila a Metoděje.

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

OSTATNÍ

Ve středu 21. 9. se zúčastníme školní soutěže v přespolním běhu. Potřeba přinést sportovní oblečení.

Ve složce Fotky – plavání 2022 v aplikaci Teams najdete fotky z letošního plavání.

Hádanka na tento týden: Kdy zastavíte na zelené a přejdete na červenou?

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 3. ročníku.

Vyjmenovaná slova.

Stavba slova – předpona, kořen, přípona.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku.

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

NOS

Sámova říše.

Velkomoravská říše.

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

OSTATNÍ

Od 5. 9. do 16.9. absolvujeme kurz plavání.

Hádanka na tento týden: Jde to nahoru i dolů, ale nehýbe se to. Co je to?

Týdenní plán 5. 9. – 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 3. ročníku.

Vyjmenovaná slova.

Stavba slova – předpona, kořen, přípona.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku.

Písemné a pamětné sčítání do 1000.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Slovní úlohy.

NOS

Dávní Slované.

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

OSTATNÍ

Ve středu 7. 9. se od 17:30 (pro tajemníky od 17:00) uskuteční třídní schůzky.

Od 5. 9. do 16.9. absolvujeme kurz plavání.

Prosím o přinesení 65,- Kč za sešity.

Hádanka na tento týden: Nestojím, neležím, nesedím, neběžím, pracuji v temné čekárně. S bratry se flákám na lajně. Stavím věci do pozoru. Záleží na módním vzoru.

Komentáře jsou uzavřeny.