IV.C Petr Kšána

Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 12. 4. –  16. 4. 2021

 

ANGLIČTINA

pondělí

12. 4.

samostatná práce

Kahoot! online cvičení (5minutová aktivita): slovní zásoba Unit 7 (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), soutěž pro celou třídu, nebude hodnoceno známkou.

Odkaz ke cvičení v MS Teams, kanál Angličtina (odkaz funkční až do čtvrtka 15. 4.). Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz pod týdenním plánem. Žák musí uvést své jméno (neuvádějte přezdívky). Kliknutím na slovo Next/Další se zobrazí další otázka. V jednom bodě musí žák napsat odpověď na klávesnici, potom potvrdit kliknutím na slovo Submit.

středa

14. 4.

online hodina

Online hodina (8:00 – 8:30): kontrola samostatné práce z minulého týdne a opakování slovní zásoby Unit 7 (příprava na test)
pátek 16. 4. samostatná práce ONLINE TEST (Unit 7): určování času, názvy školních vyučovacích předmětů. TEST UNIT 7

 

Týdenní plán 6. 4. –  9. 4. 2021   

DNES 8.4. – NEPROBĚHNE ONLINE VÝUKA                                                                               

ONLINE HODINY

ÚTERÝ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po –

Út – učebnice strana 111 cvičení 2. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice strana 112 cvičení 8. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list ČJ1. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ2. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Zkouška být nemusí u příkladů.

Po –

Út – učebnice Matematika III. díl strana 13 cvičení 7. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice Matematika III. díl strana 13 cvičení 8. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt a Pá – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Téma: Lidské tělo – úkoly v rámci online hodiny.

 

NOS

Pracovní sešit strana 4. Zaslat ke kontrole.

Při online hodině budeme plnit stranu 3.

ANGLIČTINA

středa 7. 4.

online hodina

Online hodina (8:00 – 8:30): ověření porozumění komiksovému příběhu The Dragon Crown, 7. část, kontrola samostatné práce, souhrnné opakování Unit 7
pátek 9. 4. samostatná práce Kahoot! online cvičení (5minutová aktivita): opakování slovní zásoby (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), nebude hodnoceno známkou.

Odkaz ke cvičení v MS Teams, kanál Angličtina (odkaz přiložen v pátek 9. 4. od 8 hod.). Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz pod týdenním plánem. Žák musí uvést své jméno. Kliknutím na slovo Next/Další se zobrazí další otázka.

Pracovní sešit, str. 35, cv. 4: žák doplní anglicky vyučovací předměty ve svém rozvrhu IV. C (od pondělí do pátku, vždy pouze čtyři vyučovací předměty).

Pracovní sešit, str. 36, cv. 6: žáci napíší jednoduchý text o své škole a třídě (informace napíšou do pracovního sešitu nebo do sešitu na psaní), mohou doplnit vlastními obrázky.

Týdenní plán i s přiloženou prezentací dostupný rovněž v MS Teams, kanál AJ.

 

Týdenní plán 29. 3. –  31. 3. 2021

ANGLIČTINA

pondělí 29. 3. online hodina Učebnice, str. 37: The Dragon Crown (7. část) – žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu (nahrávka k příběhu zde Nahrávka 50 The Dragon Crown nebo v přiložené prezentaci)

Pracovní sešit, str. 37, cv. 7

středa 31. 3. online hodina Online hodina (8:00 – 8:30): This is my school (práce s textem), kontrola samostatné práce

Unit 7.4 Space School

 

Týdenní plán 22. 3. –  26. 3. 2021

 

ANGLIČTINA

Pondělí 22. 3. samostatná práce:

 • Pracovní sešit, str. 35, cv. 3: žáci si přečtou vyučovací předměty a přiřadí k nim správné obrázky a-g;
 • Aktivita v přiložené prezentaci: žáci vytvoří věty a napíšou je do sešitu na psaní.

 Středa 24. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • Školní vyučovací předměty a školní rozvrh, kontrola samostatné práce.

 Pátek 26. 3. samostatná práce:

 • Učebnice, str. 36: This is my school (čtení a porozumění textu – žáci si pozorně prohlédnou obrázky a-f; potom si přečtou body 1-6 a přiřadí k nim obrázky a-f; odpovědi zapíšou do sešitu na psaní, např. 1a;
 • Pracovní sešit, str. 36, cv. 5: žáci doplní chybějící slova.

Prezentace Unit 7.3 Space School

 

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 19.3.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ –PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Opakování + podstatná jména rodu mužského.

Út – učebnice strana 97 cvičení 4 – rámeček. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – na online hodinu připravit pracovní list ČJ 1. Zaslat ke kontrole.

Čt – učebnice strana 98 cvičení 8 a) – diktát formou opisu (neplníme celé zadání cvičení). Zaslat ke kontrole.

Pá – na online hodinu připravit pracovní list ČJ 2. Zaslat ke kontrole.

 

Matematika

Po – učebnice Matematika III. díl strana 7 cvičení 1 (neřídíme se šipkami). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice Matematika III. díl strana 7 cvičení 3. Zapsat do DISTANČÁKU.

St – úkoly v rámci online hodiny. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice Matematika III. díl strana 7 cvičení 6. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Jarní období: pracovní sešit strana 30 – 31. Společná práce při online hodině dne 19.3.

NOS

Na online hodinu 18. 3. si děti připraví grafické zpracování státní hymny České republiky.

Podmínkou je, že zpracování musí obsahovat text hymny.

Hodnocení se odrazí ve všech výchovných předmětech (HV, VV, PČ).

ANGLIČTINA

Pondělí 15. 3. samostatná práce:

 • Pracovní sešit, str. 34, cv. 1, 2.

 Středa 16. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • Určování času v angličtině, kontrola samostatné práce.

 Pátek 19. 3. samostatná práce:

 • Učebnice, str. 35: nová slovní zásoby (názvy školních vyučovacích předmětů), viz přiložená prezentace.

Unit 7.2 Space school

 

Týdenní plán 8. 3. –  12. 3. 2021

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

V ÚTERÝ ONLINE VÝUKA NEPROBĚHNE, JELIKOŽ MUSÍM BÝT PŘÍTOMEN VE ŠKOLE, ALE MOHU VYTISKNOUT A PŘIPRAVIT, PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI, KTERÉ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V DOBĚ, KTERÁ JE UDÁNA NA WEBU ŠKOLY: „Z tohoto důvodu bude provoz školy omezen. Studijní materiály v papírové podobě budou k dispozici na recepci každé úterý od 08:00 do 09:00. Distanční výuku organizují vyučující z domova.“

OSOBNĚ VÁM TEDY LISTY PŘEDÁM – napište mi email.

ČTVRTEK – skupina A 8:15 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:30

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Opakování + podstatná jména rodu mužského.

Út – https://www.mojecestina.cz/article/2009030803-rod-zivotny-vs-nezivotny – prohlédnout moc pěkně vytvořenou stránku pro určování životnosti u podstatných jmen mužského rodu.

Do DISTANČÁKU určit životnost těchto slov: strašák, stavitel, král, pes, hřib, břeh, roh, jazyk, potok, mravenec, učitel, šprýmař, spisovatel, čtverec. Zaslat ke kontrole

St – úkoly v rámci online hodiny. Představení všech vzorů rodu mužského.

Čt – na online hodinu připravit pracovní list ČJ 1. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice strana 96 cvičení 3 a), b). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

 

Matematika

Po – učebnice Matematika III. díl strana 3 cvičení 2, 3. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice Matematika III. díl strana 4 cvičení 7, 12. Zapsat do DISTANČÁKU.

St – na online hodinu připravit pracovní listy M1 – M3. Obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

Čt – úkoly v rámci online hodiny. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice Matematika III. díl strana 5 cvičení 16, 19 (6 příkladů). Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Jarní období: pracovní sešit strana 30 – 31. Společná práce při online hodině.

NOS

Marie Terezie a Josef II

Budeme pracovat v učebnici na straně 54 – 56.

V následujícím týdnu od 15. 3. přecházíme v tomto předmětu na témata, která jsou spojena s českou státností.

Na online hodinu 18. 3. si děti připraví grafické zpracování státní hymny České republiky.

Podmínkou je, že zpracování musí obsahovat text hymny.

Hodnocení se odrazí ve všech výchovných předmětech (HV, VV, PČ).

 

ANGLIČTINA (8. – 12. 3.)

Pondělí 8. 3. samostatná práce:

 • učebnice, str. 34 (Unit 7 – Space school): žáci si přečtou a poslechnou rozhovor ve vesmírné škole a prostřednictvím přiložené prezentace se seznámí s určování času v angličtině.

 Středa 10. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • souhrnné opakování (Units 4-6), kontrola samostatné práce z předchozího týdne.

 Pátek 5. 3. samostatná práce:

 • Online test (Unit 6)      
 • Žáci si do sešitu napíšou anglické výrazy (s českým překladem), které souvisí s určováním času (tabulka v přiložené prezentaci).
 • Učebnice, str. 34 (spodní část): žáci si ověří, zda dokážou určit, kolik je hodin na jednotlivých obrázcích (nahrávka se správnými odpověďmi v přiložené prezentaci).

Prezentace k dispozici zde: Unit 7.1 Space school

 

Týdenní plán 1. 3. –  5. 3. 2021

Týdenní plán 1.3. – pátek 5.3.                                           

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 5.3.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – STŘEDA: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,

 čeká nás úkol v podobě výměny učebnice Matematiky II. díl za III. díl. S učebnicí bychom měli začít pracovat od příštího týdne. Učebnice Vám k vyzvednutí připravím do recepce ZŠ, kde si ji budete moci vyzvednout. Učebnici II. díl si můžete zatím klidně ponechat, anebo ji odevzdat do vrátnice. Prosím o odevzdání čtenářského deníku na recepci školy, po zhodnocení Vám jej na konci měsíce opět vrátím.

Pokud si nemůžete z časových důvodů novou učebnici matematiky vyzvednout, napište mě prosím email. Na předání se domluvíme individuálně. V tomto týdnu proběhnou tři klasické online hodiny, kdy se budeme věnovat opakování učiva, především v českém jazyce a matematice.

Ve čtvrtek a pátek tento týden proběhnou konzultace s dětmi dle přiložené tabulky. Všichni žáci v rámci konzultací splní i dva online testy (ČJ, MA). Na každou část testu připadá časová dotace 20 minut.

Podmínkou splnění testu je samotná účast, zapnutá kamera a mikrofon po celou dobu testu.

Český jazyk – učebnice strana 64 – 94

Podstatná jména  

 • určování rodu středního, ženského a mužského
 • vzory rodu středního a ženského

 Matematika

 • převody jednotek (délka, hmotnost, objem a čas)

možnost využití zápisků v sešitě na distanční výuku

 • násobení a dělení, se zbytkem i beze zbytku.
 • slovní úlohy

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Opakování:

Po – úkoly v rámci online hodiny.

Út – učebnice str. 93 cvičení 2 a), b). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St –na online hodinu připravit pracovní list ČJ2, s dětmi tento list vypracujeme společně. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Učebnice strana 94 cvičení 4 b) – diktát 4.3. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice strana 94 cvičení 6 a), b). Zapsat do DISTANČÁKU Zaslat ke kontrole.

Matematika

Po – úkoly v rámci online hodiny.

Út – úkoly v rámci online hodiny.

St – Početník II. díl strana 10. Zaslat ke kontrole.

Čt –. Početník II. díl strana 12. Zaslat ke kontrole.

Pá – Početník II. díl strana 18 cvičení 1 a 2, strana 19 cvičení 1 a 2. Zaslat ke kontrole.

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Milí žáci,

protože nadále pokračuje distanční výuka a nevíme, kdy se zase společně uvidíme, zasílám vám odkazy na úkol, který vypracujete v rámci PČ do VELIKONOC, tj. do 30. 3. 2021. Zasílám vám odkazy a vy si vyberete pouze JEDEN námět (přání, věnec, ovečku apod.), který zpracujete.

https://cz.pinterest.com/pin/429601251948068394/

https://cz.pinterest.com/pin/5629568272625383/

https://cz.pinterest.com/pin/703756176189041/

https://cz.pinterest.com/pin/1618549852706051/ 

Nemusíte používat barevný papír, stačí novinový, případně stránky z časopisů a papír z krabic. Prosím, aby rodiče zasílali vaše práce na můj email: jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz známky za vaši práci budou ve Škole online. Děkuji, velmi vás všechny zdravím a doufám v brzké potkání se. Přeji vám, aby se úkol vydařil. Mějte se všichni moc pěkně! Jaroslava Petrová

ANGLIČTINA (1. – 5. 3. 2021)

Pondělí 1. 3. samostatná práce:

 • učebnice, str. 32 (dopis): žáci si přečtou text dopisu a písemně odpoví na otázky 1-6 do sešitu na psaní;
 • pracovní sešit, str. 32, cv. 1: žáci rozdělí slova v rámečku do skupin: TOWN/město, HOLIDAY/dovolená, prázdniny, WEATHER/počasí;
 • pracovní sešit, str. 32, cv. 2: žáci si pozorně prohlédnou obrázky a přečtou otázky, potom vyberou správnou odpověď.

 Středa 3. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • kontrola samostatné práce, souhrnné opakování (Unit 6).

 Pátek 5. 3. samostatná práce:

 • učebnice, str. 33: žáci pozorně prohlédnou obrázky A a B, potom si přečtou věty 1-5 a přiřadí je ke správnému obrázku A nebo B;
 • pracovní sešit, str. 33, cv. 3: žáci poskládají daná slova do vět;
 • pracovní sešit, str. 33, Quiz time A: žáci pojmenují anglicky dané obrázky.

Pomůcka k samostatné práci: Opakování Units 4-6

 

Týdenní plán 15. 2. –  19. 2.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 19.2.

Pracovní listy mohu v pondělí ve 12hodin předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Pokračujeme vzory rodu ženského. Učebnice strana 80 – 94.

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 87.

Út – učebnice strana 86, cvičení 2. Zapsat do DISTANČÁKU, na online hodinu připravit pracovní list ČJ1, s dětmi tento list vypracujeme společně. Zaslat ke kontrole.

St –na online hodinu připravit pracovní list ČJ2, s dětmi tento list vypracujeme společně. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Učebnice strana 86, cvičení 5 a) – diktát 18.2. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ3. Zaslat ke kontrole.

PŘIPOJEN DOBROVOLNÝ ÚKOL

Matematika

Po – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 47 cvičení 8 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – převody jednotek – objem, učebnice MATEMATIKA II.díl strana 47, cvičení 3, 4, 5. Zaslat ke kontrole.

St – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list M2. Zaslat ke kontrole.

Pá – úkoly v rámci online hodiny.

PŘIPOJEN DOBROVOLNÝ ÚKOL

 

 

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině. Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní.

NOS

Habsburkové na českém trůně. Rudolf II.

Referát nyní bude na slavného pedagoga Jana Amose Komenského. Referát rozsah A4, samozřejmě děti mohou doplnit obrázky atd. Referát zaslat do 28. 2. 2021. Inspirací mohou být strany 50 – 51 v učebnici.

ANGLIČTINA

Pondělí 15. 2. samostatná práce:

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 6 počasí (aktivity v přiložené prezentaci);
 • učebnice, str. 30: žáci si poslechnou a přečtou dvě básničky o počasí, potom každé básničce přiřadí název (z výběru několika názvů), vyberou si jednu z básniček a zkusí se ji naučit nazpaměť  nahrávka básniček     
 • pracovní sešit, str. 30, cv. 6: žáci k obrázkům doplní text básniček;
 • pracovní sešit, str. 30, cv. 7: žáci nakreslí vlastní obrázkovou básničku, využijí text básničky z učebnice, str. 30 (spodní část).

 Středa 17. 2. online hodina (8:00 – 8:30):

 • procvičování nové slovní zásoby (počasí ve Velké Británii)

 Pátek 19. 2. samostatná práce:

 • učebnice, str. 31: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu The Dragon Crown (Nahrávka 43);
 • pracovní sešit, str. 31, cv. 8: žáci vyluští křížovku.

Prezentace:Unit 6.2 A sunny day

Týdenní plán 8.2. – čtvrtek 12.2.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 29.1.

Pracovní listy mohu v pondělí ve 12hodin předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Pokračujeme vzory rodu ženského. Učebnice strana 80 – 94.

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 80.

Út – učebnice str. 81 cvičení 3. Zapsat do DISTANČÁKU.

Dle vzoru.

Podstatné jméno      1. p. č. mn.    4. p. č. mn.     7. p. č. mn.

Žena                            Ženy             Ženy                Ženami

Zaslat ke kontrole.

St – učebnice strana 82 cvičení 8. Věty netvoříme. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Učebnice strana 82 cvičení 10 – diktát 11.2. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ1

Matematika

Po – převody jednotek délky. Početník 2. díl strana 19 cvičená 1, 2.Zaslat ke kontrole.

Út –písemné dělení. Početník 2. díl strana 10, 11. Děti nemusí do rámečků odhadovat výsledek, ať rovnou počítají. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice MATEMATIKA II.díl, strana 45 cvičení 4,5,6 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – úkoly budeme plnit v rámci online hodiny.

Pá – Pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině.

Pracovní sešit strana 26. Naplníme během online hodiny mezipředmětovou spolupráci. Převody jednotek.

NOS

Habsburkové na českém trůně.

 

Týdenní plán 8. 2. –  12. 2.

ANGLIČTINA

Pondělí 8. 2. samostatná práce:

 • seznámení s novou slovní zásobou Unit 6 počasí (názvy počasí – nová slovní zásoby + výslovnost v přiložené prezentaci);
 • učebnice, str. 28 (příběh: nahrávka Nahrávka 38);
  • žáci napíšou novou slovní zásobu do sešitu na psaní: WEATHER=počasí, WHAT´S THE WEATHER LIKE?=Jaké je počasí?, IT´S SUNNY.=Je slunečno. Svítí sluníčko.; IT´S RAINING.= Prší., IT´S SNOWING.=Sněží., IT´S WINDY.=Je větrno. Fouká vítr., IT´S HOT.=Je horko., IT´S COLD.=Je chladno. Je zima. (lze také využít přiloženou prezentaci);
 • pracovní sešit, str. 28, cv. 1.

 Středa 10. 2. online hodina (8:00 – 8:30):

 • nácvik nové slovní zásoby (počasí), kontrola samostatné práce (učebnice + pracovní sešit)

 Pátek 12. 2. samostatná práce:

 • učebnice, str. 29 (písnička: Nahrávka 39);
 • pracovní sešit, str. 28, cv. 2, str. 29, cv. 5 (popiš, jaké je nyní počasí).

Prezentace: Unit 6.1 A sunny day

 

Týdenní plán 1.2 –  5.2.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 5.2.

Pracovní listy mohu v úterý ráno předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

ČTVRTEČNÍ ONLINE – skupina A 8:00 – 8:55, skupina B 9:00 – 10:00

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 71 cvičení 3. Přepsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – pracovní list ČJ1 – formou opisu. Zaslat ke kontrole. DISTANČÁK.

St – úkoly v rámci online hodiny. Vzor KUŘE a STAVENÍ. Učebnice strana 72 – 76.

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Pracovní list ČJ2 – diktát 4.2. – nadiktovat dětem. Zaslat ke kontrole. V příloze emailu je pracovní list označení ČJ3 – připravit na online hodinu.

Pá – Pracovní list ČJ4. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Po – učebnice MATEMATIKA II.díl strana  cvičení 22 (bez zkoušky), 23. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 31 cvičení 11 (3 sloupečky, první sloupeček se zkouškou).Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole. JEDNOTKY DÉLKY strana 44.

St – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 35 cvičení 2. Zaslat ke kontrole.

Pá – úkoly v rámci online hodiny.

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině. Skupenství látek v pracovním sešitě strana 23 cvičení 3, aby děti uměly základní znaky.

Úkol na 9.2. vyhledat základní informace o domácích zvířatech.

Kluci – pes domácí

Dívky – kočka domácí

Rozsah maximálně 5 – 6 vět do diskuze při online hodině.

NOS

Husitské války. Král Jiří z Poděbrad. Úkoly budeme plnit při páteční online hodině.

Učebnice strana 40 – 42.

ANGLIČTINA (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí 1. 2. samostatná práce:

 • učebnice, str. 27, The Dragon Crown: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu (nahrávka k příběhu: Nahrávka 35);
 • pracovní sešit, str. 27, cv. 7: žáci si přečtou text s informacemi o třech dívkách Ann, Sue a Kate a doplní informace do tabulky (Where is she? / Kde je (ona)?, What is she doing? / Co právě dělá?).
 • prezentace k samostatné práci: Unit 5.4 On holiday

Středa 3. 2. Online hodina (8:00 – 8:30):

 • kontrola odpovědí na otázky (učebnice, str. 26: dopis z dovolené), kontrola pracovního sešitu, str. 26, cv. 5, str. 27, cv. 7, souhrnné opakování a příprava na test.

Pátek 5. 2. Samostatná práce:

 • online test (Unit 5): MS Teams, tým IV. C, kanál Angličtina, zde odkaz na online test (po kliknutí na odkaz se test spustí, na konci testu je potřeba kliknout na políčko Odeslat a vyčkat na potvrzení odeslaného testu).

TEST UNIT 5

 

Týdenní plán 25. – 28.1.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 29.1.

Pracovní listy mohu v úterý ráno předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – ČTVRTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 64 – 65.

Út – učebnice str. 67 cvičení 5. Vyberte podstatná jména rodu středního, která se skloňují podle vzoru město. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – pracovní list ČJ1 si připravit na online vysílání. Úkoly splníme během online vyučování. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Pracovní list ČJ2 – diktát 28.1. – formou opisu. Zaslat ke kontrole. Na online výuku připravit pracovní list ČJ3. Zaslat ke kontrole.

Pá –

Matematika

Po – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 26 cvičení 1, 3, 8. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 27 cvičení 13, 14.Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list M2. Zaslat ke kontrole. Pracovní list M3 je dobrovolný.

Pá –

 

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině.

NOS

Pracovní sešit strana 23. Zaslat ke kontrole.

V emailu zasílám správné řešení pro kontrolu. NOS1

 

ANGLIČTINA (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí 25.1. samostatná práce:

 • učebnice, str. 26: žáci si přečtou text pozdravu z dovolené; po přečtení pozdravu přiřadí jména osob z pohlednice k jednotlivým obrázkům; potom si přečtou otázky 1-6 pod obrázky a odpoví na ně písemně do sešitu na psaní (tázací slova WHO? = Kdo?, WHERE? = Kde?, WHAT? = Co?);
 • pracovní sešit, str. 26, cv. 5.

Středa 27. 1. Online hodina (8:00 – 8:30): SKUPINA A (P. Bor), SKUPINA B (J. Havlíčková)

 • procvičování probírané slovní zásoby, kontrola cvičení z pracovního sešitu, str. 25, cv. 3,4.

Prezentace: Unit 5.3 On holiday

 

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí  18. 1.

 • Prague/Praha (kontrola cvičení v pracovním sešitě, str. 63)
 • učebnice, str. 24: žáci si prohlédnou obrázek, přečtou si věty 1-8 a přiřadí věty ke správnému obrázku broučka (kontrola správných odpovědí pomocí nahrávky v přiložené prezentaci)
 • pracovní sešit, str. 24, cv. 1: žáci si pozorně prohlédnou obrázky A a B, přečtou si věty pod obrázky a rozhodnou, k jakému obrázku dané věty patří.

Středa 20. 1.

Online hodina (8:00- 8:30): skupina A (J. Havlíčková), skupina B (P. Bor)

Nácvik nové slovní zásoby: eat/jíst, drink/pít, swim/plavat, dive/potápět se, skákat do vody šipku, read/číst, write/psát, play football/hrát fotbal, dance/tancovat; What is he/she doing?/Co dělá?  – He/She is (dancing)./On/ona (tancuje).

Pátek 22. 1.

 • učebnice, str. 25: žáci si poslechnou a přečtou příběh (jet se snaží Nicka přesvědčit k nějaké sportovní činnosti), žáci využijí přiloženou prezentaci
 • pracovní sešit, str. 25, cv. 3: žáci doplní chybějící slova z rámečku do rozhovorů;
 • pracovní sešit, str. 25, cv. 4: žáci jednoduše nakreslí oblíbené činnosti z prázdnin/dovolené a popíší, např. I´m swimming. (žáci mohou opět využít jako inspiraci přiloženou prezentaci).

Prezentace: Unit 5.2

 

Týdenní plán 11. – 15. 1. 2021

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 15.1. .

Pracovní listy mohu v úterý ráno předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Po – učebnice str. 13 cvičení 4 do DISTANČÁKU.

Út – pracovní list ČJ1. Zaslat ke kontrole.

St – práce v rámci online vyučování. Opakování str.49 -61 učebnice

Čt – Diktát do DISTANČÁKU. Pracovní list ČJ – diktát 14.1. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ2, str. 55 cvičení 1 POVOLÁNÍ, vypracovat úkol pod textem b), napsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Hlavním tématem bude str. 20 a 21. PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ.

Po – Učebnice MATEMATIKA II.díl str. 20 cvičení 7 (provést zkoušku). Zapsat do DISTANČÁKU.

Út – Učebnice MATEMATIKA II.díl str. 20 cvičení 8. U prvních třech příkladů ověřit pomocí zkoušky správnost výsledků. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – Pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – MATEMATIKA II.díl str.21 slovní úlohy 2, 3 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Pá – Pracovní list M2.

 

NOP

Na pátek 15.1. si mají děti připravit na online hodinu několik málo vět/bodů, které charakterizují jednotlivá ročné období. V rámci online hodiny rozebereme rozdíly mezi nimi.

Do 22.1.2021 – referát

Tématem referátu bude MAGNET nebo MAGNETICKÉ POLE. Rozsah 1x A4, kdy na konci bude uveden zdroj, kde děti čerpaly. Referát bude psaný krasopisně. Úkolem je začít pracovat s podklady, informacemi a vytvářet výtah.

https://www.youtube.com/watch?v=EJr9xcmNT8k&t=36s

 

NOS

Nadále se budeme věnovat tématu Lucemburkové na českém trůně.

Ve čtvrtek při online hodině budeme kontrolovat splnění úkolu ze str. 27. Děti budou hledat odpovědi v rámci tzv. Problémové úlohy.

V rámci online hodin budeme nadále pokračovat v práci s pracovním sešitem. Lucemburkové na českém trůně.

Učebnice str. 23 – 27. S tímto tématem souvisel referát odevzdaný v prosinci.

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

 

VV

Dobrovolný úkol.

Pokuste se namalovat Svatováclavskou korunu. Velikost dle Vašeho uvážení. Využijeme tento úkol v rámci mezi předmětové spolupráce. Úkol do 17.1. .

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí  11. 1.

 • opakování slovní zásoby (viz prezentace Unit 4.3 My town)
 • pracovní sešit, str. 22, cv. 6 (žáci doplní chybějící slova), str. 22, cv. 7 (žáci nakreslí jednoduchý plánek města/vesnice a jednoduše popíší, např. There is a castle. The castle is next to the museum.);
 • pracovní sešit, str. 23, cv. 8: žáci si přečtou krátký text a doplní názvy míst na obrázku (kontrola správných odpovědí v přiložené prezentaci Unit 4.3 My town).

Unit 4.3 My town

Středa 13. 1.

 • Online hodina (8:00- 8:45): skupina B (J. Havlíčková), skupina A (P. Bor): Prague / Praha

Prague

Pátek 15. 1.

 • nová slovní zásoba: eat/jíst, drink/pít, swim/plavat, dive/potápět se, skákat do vody šipku, read/číst, write/psát, play football/hrát fotbal, dance/tancovat; What is he/she doing?/Co dělá? He/She is (dancing)./On/ona (tancuje). (prezentace nové slovní zásoby včetně výslovnosti v přiložené prezentaci Unit 5.1 On holiday)
 • učebnice, str. 24: žáci si prohlédnou obrázek, přečtou si věty 1-8 a přiřadí věty ke správnému obrázku broučka (kontrola správných odpovědí pomocí nahrávky v přiložené prezentaci)

Unit 5.1 On holiday

 

Týdenní plán 4. – 8. 1. 2021

V pondělí 4.1.2021 proběhne přes Teams třídnická hodina, kdy s dětmi probereme práci v tomto týdnu. Děti budou opět rozděleny do dvou skupin.

Třídnická hodina v pondělí od 9:30.

Skupina A  8:45 – 9:45   ,  skupina B 10:00 – 11:00

Online hodina Anglického jazyka opět ve středu.

V tomto týdnu budeme především pracovat v sešitě pro distanční výuku, který dostaly děti předposlední den docházky v minulém roce. Využijme situace, kdy naše třída je v učivu napřed. Zaměříme se na opakování a upevnění učiva. Kontrolní pracovní listy pro tento týden zveřejním zítra ze školy. Termín odevzdání bude NEDĚLE 10.1. .Vše zašlu emailem. 

Do vrátnice naší školy dám dětem Čtenářské deníky a Početníky, které jsou ve škole. Bude tedy možnost si je vyzvednout.

Český jazyk

Nadále procvičování Vyjmenovaných slov.

Určování slovních druhů.

Slovesa – osoba, číslo, čas a infinitiv. Rozdělení na jednoduché a složené tvary sloves. Budeme pracovat především s učebnicí.

Matematika

Opakování všech  početních operací v oboru čísel nad 10 000.

Slovní úlohy. Zítra doplním čísla stránek a slovní úlohy ke kontrole. Omlouvám se, nemám u sebe doma učebnici MATEMATIKA II.díl.

Práce v Početníku I.díl. Tento díl postupně vypočítáme do konce tohoto měsíce. 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • opakujeme slovní zásobu (Unit 4: My Town – místa ve městě, předložky opposite/next to, jednoduché pokyny pro orientaci ve městě), aktivity na procvičování této slovní zásoby v přiložené prezentaci;
 • procvičování další slovní zásoby: místa ve městě nebo v přírodě – park/park, statue/socha, market/trh, tržnice, castle/hrad, zámek, village/vesnice, river/řeka, school/škola, church/kostel (k procvičování těchto slov je možné využít sešit na psaní, kde je nalepená tato slovní zásoba nebo přiloženou prezentaci s nahrávkami výslovnosti);
 • učebnice, str. 22: žáci si přečtou a poslechnou tři krátké texty a písemně do sešitu na psaní odpoví na otázky pod texty, nahrávka: Učebnice, str. 22 nebo lze využít přiloženou prezentaci;
 • pracovní sešit, str. 22. cv. 6: žáci doplní chybějící slova do textu;
 • pracovní sešit, str. 22, cv. 7: žáci si nakreslí jednoduchý plánek města nebo vesnice a jednoduše ho popíší (pro inspiraci využij přiloženou prezentaci);
 • učebnice, str. 23: žáci si přečtou a poslechnou další díl komiksového příběhu The Dragon Crown, nahrávka: Učebnice, str. 23 nebo lze využít přiloženou prezentaci.

Středa 6. 1. (8:00 – 8:30 hod.): Online hodina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

ChCh2, Unit 4.2 My town

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 14. – 18. 12.

Především musím pochválit děti za jejich práci a aktivitu v hodinách v minulém týdnu. Podařilo se nám doladit učivo probrané v době, kdy děti plnily úkoly doma. Navázali jsme na novou látku bez problémů. Moc je chválím.

V pondělí 14.12. vláda rozhodne o prodloužení prázdnin ( 21 a 22.12 ). Pokud by děti končily v pátek, tak proběhne poslední hodinu besídka. Děti si mají do úterý 15.12. rozhodnout, komu chtějí nadělit dárek ve škole pod stromeček. Poslední den si děti přinesou s sebou trošku cukroví, ve třídě uvaříme čaj ( hrneček si přinést ).

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov.

Slovesa – osoba, číslo, čas. Infinitiv.

V úterý 15.12. menší test na určování slovních druhů a práce se slovesy ve větách ( osoba, číslo a čas ).

Sloh – překvapení pod stromeček 🙂

Matematika

Porovnávání, zaokrouhlování.

Práce s čísly nad 10 000. Všechny početní operace + , – , x a /.

Dělení se zbytkem.

Slovní úlohy.

Ve středu 16.12. si přinést do třídy kružítko.

ANGLIČTINA

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: město (místa, budovy, obchody ve městě);
 • orientace ve městě (jednoduché pokyny pro pohyb ve městě: Turn right./Zahni doprava), pracovní sešit, str. 20-21;
 • čtení a práce s textem: Northbury, Edinburgh, Littleton, učebnice, str. 22, prac. sešit, str. 22;
 • komiksový příběh The Dragon Crown, učebnice, str. 23.

 

Týdenní plán 7. – 11. 12.

Český jazyk – dokončení látky s tématem vyjmenovaných slov. Pro měsíc prosinec nás čekají SLOVESA.

Na čtvrtek je připraveno slohové cvičení (POPIS).

Matematika – učebnice II.díl. Čísla nad 10 000.

ANGLIČTINA

Děkujeme všem rodičům, kteří se mohli podílet na distanční výuce angličtiny. 

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: město (místa, budovy, obchody ve městě);
 • orientace ve městě (jednoduché pokyny pro pohyb ve městě: Turn right./Zahni doprava), učebnice, str. 20-21, pracovní sešit, str. 20-21.

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.C:

Po – konec poslední hodiny 13:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10

Týdenní plán 30.11. – 4. 12

Sraz před školou každý den v 7:45. Učitel si žáky IV.C vyzvedne, Při pozdním příchodu vpustí žáka naší třídy do školy pracovníci vrátnice.

V tomto týdnu budou děti opakovat veškeré učivo v rámci DISTANČNÍ VÝUKY. Budeme pracovat s Vámi zakoupenými pracovními sešity pro děti ( NOS a NOP). Přinést je v pondělí 30.11. do školy spolu s ČTENÁŘSKÝM DENÍKEM a sešitem pro distanční výuku = DISTANČÁK.

S sebou: 2 roušky, igelitový pytlík, 4 ruličky od toaletního papíru (Vv) a pro klidné prožití přestávek možnost stolních her, vzít si oblíbenou knížku apod.

1.12. – test SLOVNÍ DRUHY

4.12. – referát k předmětu NOS

ANGLIČTINA

 • opakování Unit 3 (nemoci);
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4;
 • pátek 4. 12. TEST (Unit 3).

Týdenní plán 23. – 27. 11. 

Dle nařízení vlády a MŠMT se vrátíme do školy v pondělí 30.11. .

V pondělí s sebou sešit na distanční výuku pro kontrolu a založení. Čtenářský deník se zápisy (ŘÍJEN a LISTOPAD).

 

ONLINE HODINY

ÚTERÝ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Český jazyk

Po – Učebnice Českého jazyka str. 28 cvičení 2 a str. 29 cvičení 7 do DISTANČÁKU.

Út – Procvičování: VYJMENOVANÁ SLOVA  ČJ1. Zaslat ke kontrole.

St – Procvičování: SLOVNÍ DRUHY – ZÁJMENA ČJ2. Zaslat ke kontrole.

Čt – Diktát do DISTANČÁKU. Učebnice Českého jazyka str.48 cvičení 7. Na začátku prosím o velké psací písmeno. Na konci textu bude TEČKA!!!.

Pá – Procvičování: SLOVNÍ DRUHY – SLOVESA a PŘÍSLOVCE  ČJ3. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Po – POČETNÍK str. 4-5.

Út – Učebnice MATEMATIKA 1.díl str. 48 cvičení 8 a str. 49 slovní úlohy 14, 15. Úloha 16 je dobrovolná. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – POČETNÍK str. 24. Zaslat ke kontrole.

Čt – Pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Pá – Pracovní list M2. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Zápiskům a úkolům z pracovního sešitu se budeme věnovat při online výuce.

NOS

4.12.2020 – referát

Tématem referátu bude vláda Karla IV. Rozsah 1x A4, kdy na konci bude uveden zdroj, kde děti čerpaly. Referát bude psaný krasopisně. Nejlepší referáty budou předneseny třídě, pokud bude autor mít zájem. Úkolem je začít pracovat s podklady, informacemi a vytvářet výtah.

TV

Dobrovolný úkol pro sportovní nadšence. Referát na téma OBLÍBENÝ SPORTOVEC. Na konci textu uvést zdroj z kterého děti čerpaly. Úkol je situovaný do konce tohoto měsíce

Např: Kniha LEGENDY ČESKÉHO SPORTU, www.wikipedia.cz atd.

 

Prosím opět o dodržení termínu odeslání vypracovaných úkolů do pátku 27.listopadu.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Unit 4 My town
 • nová slovní zásob4 z 4. lekce: town/město; supermarket/samoobsluha; bookshop/knihkupectví; clothes shop/obchod s oblečením; café/kavárna; sports centre/sportovní centrum; cinema/kino; předložky next to/vedle (sebe), opposite/vedle (sebe);
 • učebnice, str. 20 (poslechové cvičení): žáci si pozorně prohlédnou obrázek města a najdou všechny obchody nebo místa pro zábavu/sport, potom si žáci spustí nahrávku, společně s nahrávkou čtou věty pod obrázkem města a rozhodují, zda jsou věty ve vztahu k obrázku pravdivé (True.) nebo nepravdivé (False.), nahrávka: Učebnice, str. 20;
 • pracovní sešit, str. 20. cv. 1: žáci si přečtou slova 1-6 a přiřadí k nim obrázky a-f;
 • pracovní sešit, str. 20, cv. 2: žáci si prohlédnou obrázek města, přečtou si věty pod obrázkem a doplní předložky opposite nebo next to;
 • pracovní sešit, str. 20, cv. 3: žáci si napíšou další dvě věty, které se vztahují k obrázku ze cv. 2, které se ve cv. 2 neobjevily, opět používají předložky opposite nebo next to.

Středa 25. 11. (8:00 – 8:30 hod.): Online hodina (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: P. Bor)

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Chit Chat 2, Unit 4 My town

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 16. – 20. 11.

Pro děti, které mají zaplaceno jsou pracovní sešity připravené na vrátnici školy. Možnost vyzvednutí v 7:00 až 9:00 denně.

Dle informací vedení ZŠ nebude v pondělí 16.11. fungovat vrátnice!!!

ONLINE HODINY

denně: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Český jazyk

Po – Vypsat 10 dětských literárních hrdinů. Více k úkolu při online výuce.

Út – Státní svátek – https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo

St – Pracovní list ČJ1 – do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – Diktát do DISTANČÁKU ČJ2. V pracovním listu jsou další dobrovolná cvičení.

Pá – Vyjmenovaná slova: procvičování ČJ3. Zaslat ke kontrole

V rámci ČESKÉHO JAZYKA je potřeba dbát na úpravu cvičení a psaného textu. Musíme v dětech upevnit alespoň nějakou míru pečlivosti. Děkuji za spolupráci.

Matematika

Po – POČETNÍK str. 1-3. Pokud ještě někdo nemá sešit vyzvednutý, přidávám pracovní list M1.

Út – Státní svátek.

St – MATEMATIKA 1.díl str 52 cv 6,8 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – Pracovní list M2. Zaslat ke kontrole

Pá – Pracovní list M3 – vypracujeme při online výuce.

 

NOP

Zápiskům a úkolům z pracovního sešitu se budeme věnovat při online výuce.

NOS

Zápiskům a úkolům z pracovního sešitu se budeme věnovat při online výuce.

 

 

TV

Dobrovolný úkol pro sportovní nadšence. Referát na téma OBLÍBENÝ SPORTOVEC. Na konci textu uvést zdroj z kterého děti čerpaly. Úkol je situovaný do konce tohoto měsíce

Např: Kniha LEGENDY ČESKÉHO SPORTU, www.wikipedia.cz atd.

 

Prosím opět o dodržení termínu odeslání vypracovaných úkolů do pátku 20.listopadu.

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Souhrnné opakování 1. – 3. lekce
 • opakování slovní zásoby z 1. – 3. lekce: hudební nástroje, sportovní aktivity, místnosti v domě/bytě, nábytek, nemoci;
 • učebnice, str. 18 (poslechové cvičení): žáci si prohlédnou čtyři obrázky, pustí nahrávku a přiřazují rozhovory 1-4 ke správným obrázkům (nahrávku je možné pustit opakovaně, v níže přiložené prezentaci si žáci mohou ověřit správnost svých odpovědí – nahrávka: Učebnice, str. 18);
 • učebnice, str. 18: žáci si prohlédnou obrázek domu, v jednotlivých místnostech se nacházejí různé hudební nástroje, žáci podle daného obrázku doplní chybějící slova do vět pod obrázkem, celé věty napíší žáci do sešitu na psaní (v níže přiložené prezentaci si žáci mohou ověřit správnost svých odpovědí);
 • pracovní sešit, str. 18. cv. 1: žáci si přečtou slova v rámečku a rozdělí je do čtyř kategorií – názvy sportovních aktivit, vše, co je v domě, nemoci a hudební nástroje (nápověda v přiložené prezentaci);
 • pracovní sešit, str. 18, cv. 2: žáci si přečtou věty 1-4 a najdou ke každé z nich správnou odpověď a-g;
 • pracovní sešit, str. 19, cv. 3: v každém bodě žáci uspořádají slova tak, aby tvořila větu;
 • pracovní sešit, str. 19 (kvíz): část A – pod každý obrázek žáci anglicky napíší, co daný obrázek představuje;
 • pracovní sešit, str. 19 (kvíz): část B – žáci si přečtou otázky a pokusí se na ně odpovědět.

Středa 18. 11. (8:00 – 8:30 hod.): Online hodina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Chit Chat 2, Units 1-3

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 9. – 13. 11.

Týdenní plán 9.11 – 14.11.   do 18:00

Vážení rodiče, žáci IV.C musím Vás pochválit za plnění svěřených úkolů, především chci vyzdvihnout práci dětí při online výuce. Známky jsou již na škole online. Jedinci, kteří nekomunikují a úkoly neodevzdali snad své jednání napraví. Já jako učitel nemám v plánu udělovat špatné známky, ale musíme dodržovat určitá pravidla. Moc děkuji za zpětnou vazbu k online hodinám.

————————————————————————————————————————————–

Poprosím všechny rodiče, aby zkontrolovali platbu za pracovní sešity. Kancelář školy nám pracovní sešity vydá až budou všechny zaplaceny. Přidávám tedy ještě jednou platební údaje. Mám tabulku, kdo má zaplaceno, ale v rámci GDPR ji nemohu zveřejnit.

Platba za pracovní sešity.

Číslo účtu: 266496066/0300, spec. symbol: 117, var. symbol: individuální symbol žáka, zpráva pro příjemce: příjmení žáka + třídu + účel platby (pracovní sešity). Celková cena je 243 Kč.

ONLINE HODINY

 OPĚT STEJNÉ ROZPOLOŽENÍ SKUPIN ÚPRAVA ČASU ZAČÁTKU HODIN.

ÚTERÝ: skupina A 9:00 – 10:00 ,,, skupina B 10:15 – 11:15

ČTVRTEK: čas stejný jako úterý pro obě skupiny

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Český jazyk

Po –  Vyjmenovaná slova – souhrnná cvičení.

Pracovní list ČJ1 odeslat ke kontrole.

K tématu POEZIE je připravena básnička ČJ2. Děti mají za úkol se ji naučit. Básničkou potěší nejen Vás, ale i třeba prarodiče. Máme v této době všude samé YOUTUBERY, kteří jsou kolikrát dětem vzorem. Mohou si jejich práci vyzkoušet a pokusit se o video s přednesem této básně. Zašlete a myslím si, že snaha bude oceněna velkou 1.

Út – ONLINE HODINA

St – Pracovní listy ČJ 3 a ČJ 4 – zaměřeno na slovní druhy a práce se slovy. Zaslat ke kontrole

Čt – ONLINE HODINA + diktát ČJ 5

Pá – Psaní – opis textu – dbáme na dodržování úhlednosti a čitelnosti. Využijeme cvičení 11 ze strany 27 v učebnici. Nejprve doplňte správná slova a poté do DISTANČÁKU krasopisně opíšeme. Zaslat ke kontrole.

V rámci ČESKÉHO JAZYKA je potřeba dbát na úpravu cvičení a psaného textu. Musíme v dětech upevnit alespoň nějakou míru pečlivosti. Děkuji za spolupráci.

Matematika

Po – Opakování pamětné sčítání a odčítání M1 – zaslat ke kontrole

Út – Početní operace se závorkami a bez závorek, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky M2 – zaslat ke kontrole

St – strana 36 cv.6 do DISTANČÁKU, slovní úlohy strana 36 cv. 7 a 8 do DISTANČÁKU. DŮLEŽITÝ JE ZÁPIS, VÝPOČET a ODPOVĚĎ!!! – slovní úlohy zaslat ke kontrole

Čt – ONLINE HODINA

Pá – Pracovní list M3 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Práce pro měsíc LISTOPAD – zasílám zápisky do sešitu. Můžete malovat, ale max přes 7 řádků. Kdo má možnost vytisknout si obrázky z textu – můžete vlepit. 

 

NOS

Na tomto předmětu spolupracujeme s paralelními třídami. Operativně zašlu zápisky, které ladíme s ostatními učiteli.

 

TV

Dobrovolný úkol pro sportovní nadšence. Referát na téma OBLÍBENÝ SPORTOVEC. Na konci textu uvést zdroj z kterého děti čerpaly. Úkol je situovaný do konce tohoto měsíce

Např: Kniha LEGENDY ČESKÉHO SPORTU, www.wikipedia.cz atd.

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Unit 3 Be healthy – buď zdravý/zdravá!
 • procvičování slovní zásoby: What´s the matter?/Co se děje?; I´ve got a headache./Bolí mě hlava.; I´ve got a stomach ache./Bolí mě břicho.; I´ve got a sore throat./Bolí mě v krku.; I´ve got a cold./Jsem nachlazený. Mám rýmu.; 
 • učebnice, str. 14: pro zopakování slovní zásoby mohou žáci využít text písničky (nahrávka: Písnička Doctor, doctor);
 • nová slovní zásoby (rady/doporučení pro zdravý životní styl – Eat lots of fruit and vegetables./Jez hodně ovoce a zeleniny.; Don´t drink lots of cola./Nepij hodně koly.;
 • učebnice, str. 16: Choose healthy things./Vyber zdravé věci. – žáci si přečtou věty u jednotlivých obrázků a vyberou ty, které odpovídají zdravému životnímu stylu, své odpovědi porovnají s nahrávkou Choose healthy things.;
 • žáci následně do sešitu na psaní opíší věty, které vyjadřují správné pokyny pro zdravý životní styl (levý sloupec), a věty, které nevyjadřují zdravý životní styl (pravý sloupec), viz učebnice;
 • pracovní sešit, str. 16, cv. 5: žáci doplní chybějící slova do vět;
 • pracovní sešit, str. 16, cv. 6: žáci vytvoří do sešitu na psaní nebo na samostatný papír velikosti A4 plakát s obrázky (vlastnoručně namalovanými nebo vystřiženými z letáků) a anglicky napíší alespoň dvě doporučení pro zdravý životní styl, např. Eat lots of fruit and vegetables.;
 • učebnice, str. 17: žáci si přečtou a poslechnou další díl komiksového příběhu The Dragon Crown (The Dragon Crown, část 3);
 • pracovní sešit, str. 17, cvičení 7: žáci nejprve spojí věty, potom je napíší.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Chit Chat 2, Unit 3 (2. část)

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 2. – 8.11

Naše přání vrátit se do školních lavic se nepovedlo, proto pokračujeme v distanční výuce. Děti po tuto následující dobu budou hodnoceny slovně, ale i u některých cvičení budeme hodnotit známkami. Veškeré úkoly a cvičení zaslat nejdéle do sobotního večera 7. listopadu. Známky budou přidány do hodnocení na školu online. Slovní hodnocení budu zasílat emailem.

Můžete využít cestu: emailem na petr.ksana@zsrakovskeho nebo v aplikaci Teams – uložit. Vše ofocené, naskenované. Důležitá je kvalita, aby to bylo pro mě čitelné.

Online hodiny se uskuteční v úterý a čtvrtek tento týden. Účast dle možností rodiny. Úkoly jsou závazné !!!!!!!.

 

Český jazyk

Po – předpony, předložky + doplňování vyjmenovaná slova

Pracovní list 1 a 2. Zaslat ke kontrole.

Út – online hodina

St – popis

Úkolem dětí je popsat své kolo, nebo koloběžku dle vzoru (pracovní list 3). Zaslat ke kontrole.

Čt – online hodina,  diktát

Diktát do ,,DISTANČÁKU,, – pracovní list 4

Pá – inzerát – najdi v novinách 3 inzeráty, vystřihni je a nalep do našeho sešitu pro distanční výuku. Tvým úkolem bude vytvořit svůj vlatní inzerát. Kluci budou prodávat svoje autíčka a holky panenky s kterými už si nehrají. Inzerát bude formou nabídky. Zaslat Váš inzerát ke kontrole.

Pokračujeme v práci na svém Čtenářském deníku.

 

Matematika

Po – sčítání a odčítání

Pracovní list 1. Zaslat ke kontrole.

Út – online hodina

St – násobení a dělení

Pracovní list 2 a 3. Zaslat ke kontrole

Čt – slovní úlohy + procvičování

Matematika 1.díl žlutá – str. 37 – slovní úlohy 11, 12, 15 a 16. Do ,,DISTANČÁKU,,.  Zaslat ke kontrole.

Pá – násobení a dělení

Pracovní list 4. Zaslat ke kontrole.

 

Pokud by chtěl někdo z rodičů PRACOVNÍ LISTY vytisknout: napište mi email a budou k vyzvednutí v úterý od 7:45 do 8:45 na vrátnici ve škole, kde budu já osobně.

 

NOS A NOP – v následujícím týdnu budou k dostání výpisky do sešitů

 

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Unit 3 Be healthy – buď zdravý/zdravá!
 • nová slovní zásoba: What´s the matter?/Co se děje?; I´ve got a headache./Bolí mě hlava.; I´ve got a stomach ache./Bolí mě břicho.; I´ve got a sore throat./Bolí mě v krku.; I´ve got a cold./Jsem nachlazený. Mám rýmu.; 
 • učebnice, str. 14: nová slovní zásoba je prezentována v písničce (nahrávka: Písnička Doctor, doctor);
 • pracovní sešit, str. 14, cv. 1-2;
 • učebnice, str. 15: žáci si přečtou a poslechnou rozhovor, v rozhovoru se objevují jednoduché pokyny a rady, např. Drink lots of water./Pij hodně vody., Don´t eat lots of ice cream./Nejez hodně zmrzliny. (poslech slouží k nácviku správné výslovnosti, žáci mohou opakovat několikrát): Rozhovor;
 • učebnice, str. 15 (spodní část): žáci do sešitu na psaní opíší pokyny 1-6 a přiřadí k těmto větám písmena obrázků a-f;
 • pracovní sešit, str. 15, cvičení 3-4.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

3. lekce (1. část)

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 19. – 23. 10.

V následujícím týdnu pokračujeme v úkolech, které máme zadané z úterý 13.10.. Pracujeme v pracovních listech a v zavedeném sešitě pro distanční výuku. V sešitě dbáme na úpravu, aby tento sešit mohl sloužit k hodnocení práce při distanční výuce. Nezapomínáme na psaní datumů, kdy byl úkol plněn.

V Českém jazyce nadále procvičovat vyjmenovaná slova a určování slovních druhů. Děti mají s sebou doma Čtenářský deník, aby mohly připravit zápis za měsíc ŘÍJEN. Stěžejní učivo v tomto předmětu mají děti v prac. listech (psaní předpon a předložek).

Matematika – písemné sčítání a odčítání

                         MALÁ NÁSOBILKA !!!!!!

                         násobení a dělení

                        dělení se zbytkem a dělení víceciferného čísla jednociferným např: 155 : 5=

NOS a NOP – zítra emailem zašlu zápisky a výtah učiva, které si děti přepíší do sešitu. Mohou doplnit vhodným obrázkem (max 7, 8 řádků)

ONLINE hodina ve středu 21.10. od 9:00

Připojíme se přes www.zoom.us – podrobnosti v emailu.

Hodina bude informativní, ale byl bych velice rád, aby děti měly u sebe veškeré materiály poskytnuté k distanční výuce. 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • opakování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant, cooker), předložky místa (in, on, behind, under);
 • žáci mohou využít na opakování následující video (obsahuje popis celého domu a nábytku v jednotlivých místnostech, děti si nemusí všechny slovíčka pamatovat, závazná slovní zásoba je uvedena v předchozím bodu): https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc
 • miniprojekt: žáci si vyberou jednu z místností svého domu/bytu a nakreslí tuto místnost na papír (velikost A4), nábytek v místnosti anglicky popíšou (např. a table), na druhou stranu napíšou o dané místnosti alespoň čtyři věty v angličtině (např. There is a table./Je tam stůl. – There are two chairs./Jsou tam dvě židle.), miniprojekt odevzdají po nástupu do školy (mohou využít slovní zásobu z videa).

 

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • distanční výuka
  • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), předložky místa (in, on, behind, under);
  • pracovní sešit, str. 12, cv. 8: nakreslit jednoduchý plánek mého bytu /domu, pojmenovat místnosti, jednoduše popsat (kolik místností v bytě/domě, popsat jeden z pokojů – pojmenovat nábytek v dané místnosti;
  • čtení a práce s textem The Dragon Crown, učebnice, str. 13 (nahrávka k příběhu: Nahrávka;
  • pracovní sešit, str. 13, cv. 9: žáci zakroužkují na obrázku B věci, které se liší od obrázku A, potom popíšou obrázek B.

Čtenářské deníky za měsíc říjen budeme odevzdávat v týdnu 2-6.11. Prosím rodiče, aby to bylo v tomto týdnu odevzdáno, děti na to budou upozorněni ve škole!

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Skloňování ohebných slovních druhů.

Předložky a předpony ( str. 18 – 23 učebnice ) 

Úterý 13.10 – sloh POPIS OSOBY

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Čísla do 10 000. Písemné dělení jednociferným číslem.

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka, kolmice.

NOS

Téma: Slavníkovci a svatý Vojtěch. Kníže Oldřich a Božena.

NOP

Rozmanitosti přírody: Letní a zimní příroda: byliny a obiloviny.

 

Dle vládního nařízení  se od půlnoci ze čtvrtka 8.10. na pátek 9.10.uzavírají  vnitřní bazény, proto se odkládá KURZ PLAVÁNÍ.

ZÍTRA 9.10. SE BUDEME UČIT DLE ROZVRHU.

Petr Kšána

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.C:

Po – konec poslední hodiny 13:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10


Týdenní plán 5. – 9. 10.

V tomto týdnu mají děti odevzdat ČTENÁŘSKÉ DENÍKY. 

V pondělí a v úterý budu vybírat potvrzení, které je důležité pro plavecký výcvik. Plavecký výcvik začíná v pátek 9.10. .V pondělí na stránku třídy ještě nahraji seznam s odjezdy na bazén. Pro zachování stávajícího tempa prosím rodiče, aby děti byly přítomné na úterním vyučování během plavání. 

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Skloňování ohebných slovních druhů.

Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj.

NOP

Rozmanitosti přírody: Rodové a druhové jméno.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), předložky místa (in, on, behind, under), pracovní sešit, str. 10-11;
 • čtení a práce s textem Andrea´s house, učebnice, str. 12.

Týdenní plán 29.9. – 2. 10.

29.9 budou dětem rozdány ČTENÁŘSKÉ DENÍKY. Od 1.10. najíždíme na klasické známkování a tedy budou již známky na škole on-line.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Podstatná jména – rod, číslo, pád-

Slovesa – osoba, číslo, čas –

Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: První Slované

NOP

Rozmanitosti přírody: Druh, jedinec.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), učebnice, str. 10-11;
 • vazba There is… / There are… (učebnice, str. 10).

Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


Týdenní plán 21.-25.9.

Ve středu proběhne trénink s Davidem Svobodou od 10:00 do 12:35. Dle rozvrhu hodiny odpadnou.

Začátkem měsíce října již najedeme na klasické známkování. 29.9. budou dětem rozdány ČTENÁŘSKÉ DENÍKY ( první termín odevzdání je 5-9.10 za září ).

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)- Podstatná jména – rod, číslo, pád- Slovesa – osoba, číslo, čas – Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: Pravěk a první Slované

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • pondělí 21. 9. TEST (Unit 1: sports time): názvy sportů a sportovních činností, dovednosti – I can…/I can´t…/Can you…?;
 • nová slovní zásoba (Unit 2): názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom); nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), učebnice, str. 10-11;
 • vazba There is… / There are… (učebnice, str. 10).

 

Týdenní plán 14-18.9.

16.9 AKCE T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH NA cca 1km. Odpadá 3 a 4. hodina

Do pátku 18.9. vybíráme 55,- na sešity

15.9. budou dětem předány přístupová hesla na skola-online.cz

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov + TVAROSLOVÍ (slovní druhy)

Učebnice str.3 až 6. SLOVO, VĚTA a SOUVĚTÍ

Matematika

Úlohy ze str.3 až 8. 

Mám v plánu se zaměřit na násobení a dělení do 100. ( většině dětem dělá problém malá násobilka PROCVIČUJEME ).

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • Unit 1 Sports time: nová slovní zásoba – názvy sportovních aktivit: dive, run, skate, ski, swim, play basketball/football/hockey/tennis (učebnice, str. 6-7);
 • práce s textem: Triathlon: the Super Sport, učebnice, str. 8;
 • poslech a čtení komiksového příběhu: The Dragon Crown, učebnice, str. 9.

 

Týdenní plán 7-11.9

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov + TVAROSLOVÍ (slovní druhy)

Skloňování sloves. Užití ve větách.

Nemáme již k dispozici učebnice pro třetí třídu. Budeme opakovat v pracovních listech.

Matematika – písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení

Forma pracovních listů.

Matematika – žlutý I.díl str 3 a 4

NOS a NOP – Úvod do předmětu.

Opakování základních znalostí z třetí třídy. 

 

 

Začátek školního roku 2020/21

Začínáme v úterý 1.9. od 8:00 ve stejné třídě, kde děti navštěvovaly III. ročník.

Děti přinesou domů: DOTAZNÍK TŘÍDNÍHO UČITELE, VYTIŠTĚNÝ VELKÝ ROZVRH, SEZNAM POMŮCEK. Bude prostor pro dovybavení dětí během první poloviny září.

Ukončení výuky prvního dne tedy 1.9 je v 8:45.

2.9 poprosím přinést do školy veškeré učebnice, které děti dostaly na začátku školního roku 2019/2020.

Od druhého dne budeme končit dle rozvrhu.

 

  •  
  •  

 

 

 

 

  •  
  •  

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.