IV.C Petr Kšána

Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 28 – 30.6.

 

28.6. Sportovní soustředění

V pondělí bude sraz u barevné brány v 7:40 – zde si děti odloží koloběžky atd. 

V pondělí i v úterý vždy proběhne první vyučovací hodina (třídnická).

S sebou: větší svačinu, dostatek tekutin, sportovní oblečení

            možnost si vzít s sebou in-line brusle,  koloběžky, skateboardy + ochranné pomůcky jsou podmínkou.

Náplní soustředění bude možnost vyzkoušet si netradiční sporty – kolektivní + individuální.

Dětem jsem slíbil návštěvu Mc Donalds, tak 59 Kč na zmrzlinu.

Sportovní soustředění končí ve 12:30 obědem ve školní jídelně.

29.6. Turistický výlet Zbraslav

Výlet do Břežanského údolí.

Odchod ze školy po první vyučovací hodině. Pokud má někdo z dětí lítačku po Praze, tak ji vezměte s sebou.

Výlet končí obědem ve 12:00 ve školní jídelně. 

Týdenní plán 21.6. – 25. 6.

V  rámci zbývajících hodin pátého ročníku se věnujeme především opakování učiva.

ČJ – shoda přísudku s podmětem

M – dosazování a užití vzorců pro výpočet obvodu, obsahu a povrchu

Středa a čtvrtek 23.-24.6 vybíráme veškeré učebnice, které děti dostaly na začátku šk. roku 2020/2021.

28.6. SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – odchod po 1. vyučovací hodině.

Sportovní oblečení, velká svačina, dostatek vody pro udržení správného pitného režimu.

29.6. TURISTICKÝ VÝLET

Angličtina

skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor

po 21. 6.

 

Příběh Stone soup (učebnice, str. 56-57, pracovní sešit, str. 56-57)
st 23. 6.

 

Souhrnné opakování slovní zásoby Units 1-12

Odevzdávání učebnic

pá 25. 6. Souhrnné opakování slovní zásoby Units 1-12

 

Týdenní plán 14.6. – 18. 6.

Český jazyk

Matematika

NOS

NOP

Angličtina

skupina A: P. Bor, skupina B: J. Havlíčková

po 14. 6.

 

Komiksový příběh The Dragon Crown (část 10)

Učebnice, str. 51, pracovní sešit, str. 51

st 16. 6.

 

Komiksový příběh The Dragon Crown (část 11), učebnice, str. 55

Souhrnné opakování: pracovní sešit, str. 58-59 (křížovka)

pá 18. 6. Dokončení komiksového příběhu The Dragon Crown (část 12)

Učebnice, str. 59, pracovní sešit, str. 60, Review D (chvilka na kvíz)

 

Týdenní plán 7.6. – 11. 6.

 • od středy 9.6 do 11.6 budou mít děti veškeré hodiny suplované

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen

Věta jednoduchá

Souvětí

4.6 – odevzdání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU za květen

Pátek 11.6. básnička str. 151 v Čítance – Husaři

Matematika

Průměr

Výpočet povrchu kvádru

Opakování

NOS

Nerostné bohatství a průmysl

NOP

První pomoc

Angličtina

skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor

po 7. 6.

 

Prezentace nové slovní zásoby Amazing animals

Učebnice, str. 48, pracovní sešit, str. 48

st 9. 6.

 

Procvičování nové slovní zásoby (sdělování základních informací o zvířatech)

Učebnice, str. 49, pracovní sešit, str. 49, cv. 3-4

pá 11. 6. Čtení a práce s textem Animal Quiz

Učebnice, str. 50, pracovní sešit, str. 50, cv. 5-6

 

Týdenní plán 31. 5. – 4. 6.

STŘEDA – TŘÍDNÍ FOCENÍ

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen

Věta jednoduchá

Souvětí

4.6 – odevzdání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU za květen

Diktát – středa (koncovky podstatných jmen + shoda přísudku s podmětem)

Matematika

Průměr

Výpočet povrchu kvádru

Ve středu si děti přinesou kalkulačku!!!

Na pátek rýsovací potřeby!!! (kružítko)

Desetiminutovka (výpočet povrchu krychle)

NOS

Nerostné bohatství a průmysl

NOP

Životní prostředí

Angličtina

skupina A: P. Bor, skupina B: J. Havlíčková

po 31. 5.

 

The Dragon Crown (část 9) – poslech a čtení komiksového příběhu

Učebnice, str. 45, pracovní sešit, str. 45

st 2. 6.

 

Souhrnné opakování Units 7-9

Učebnice, str. 46-47, pracovní sešit, str. 46-47

pá 4. 6. Prezentace nové slovní zásoby Amazing animals

Učebnice, str. 48, pracovní sešit, str. 48

 

 

Týdenní plán 24 – 28.5.

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – rod střední, ženský a mužský.

Vzory podstatných jmen.

Stavba věty.

Vyjmenovaná slova.

Matematika

Souhrnné opakování: násobení, dělení, sčítání a odčítání.

Zlomky: porovnávání, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

Slovní úlohy – ve středu 26.5. test z kapitoly PRŮMĚR

Desetiminutovka (výpočet průměru ze tří a více čísel)

NOP

Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi 
Komunikace  

NOS

Druhy půd, přírodní podmínky, podnebí a půda 
Zemědělská a rostlinná výroba 

ANGLIČTINA

skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor

po 24. 5.

 

Procvičování nové slovní zásoby Unit 9 (my free time)

Pracovní sešit, str. 42-43

Učebnice, str. 44: čtení a práce s textem (a letter from Wales)

st 26. 5.

 

Pracovní sešit, str. 44, cv. 5

My free time (plakát)

pá 28. 5. Učebnice, str. 45: The Dragon Crown (část 9) – poslech a čtení komiksového příběhu

Souhrnné opakování Units 7-9, učebnice, str. 46

 

 

Týdenní plán 17.5 – 21.5.

 

Organizace příchodu žáků do školy je bez omezení. Od 7:30 je budova školy otevřená!!!!

Konec vyučování v jednotlivých dnech je posunuto:

Pondělí:   13:20

Středa:    13:10

Je obnovena výuka v hodinách tělesné výuky – čtvrťáci si budou nosit převlečení na tělocvik. Výuka bude především venku.

Výuka bude dle počasí probíhat i mimo budovu školy.

Český jazyk

Stavba věty.

Shoda přísudku s podmětem  – vzory rodu středního a ženského

Vyjmenovaná slova.

SLOH: krátká zpráva – SMS, status na sociálních sítích, email.

Matematika

Souhrnné opakování: násobení, dělení, sčítání a odčítání.

Zlomky: porovnávání, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

Slovní úlohy.

Desetiminutovka (porovnávání zlomků)

NOP

Základy rodinné výchovy, rodina, vztahy mezi lidmi 

Rodokmen

NOS

Historické památky České republiky.

Významná města České republiky.

ANGLIČTINA

po 17. 5.

 

Kontrola samostatné práce: pracovní sešit, str. 40, cv. 9, str. 41, cv. 10

Poslech a čtení komiksového příběhu The Dragon Crown, učebnice, str. 41

Souhrnné opakování Unit 8 (TV programmes)

st 19. 5.

 

Souhrnný test Unit 8 (TV programmes)

Prezentace nové slovní zásoby Unit 9 (free time activities – volnočasové aktivity)

pá 21. 5. Procvičování nové slovní zásoby Unit 9 (free time activities)

Učebnice, str. 42: What do you do on (Thursdays)?

Pracovní sešit, str. 42, cv. 1-2

 

 

ANGLIČTINA

po 10. 5.

samostatná práce

Pracovní sešit, str. 40, cv. 7: přečti si otázky a přiřaď k nim odpovědi.

Pracovní sešit, str. 40, cv. 8: přečti text a zakroužkuj správná slova.

st 12. 5.

Online hodina

Online hodina (8:00 – 8:30): TV guide, učebnice, str. 40 (poslech a práce s textem)
pá 14. 5.

samostatná práce

Pracovní sešit, str. 40, cv. 9: napiš o svém oblíbeném televizním pořadu.

Pracovní sešit, str. 41, cv. 10: přečti si televizní program a odpověz na otázky.

 

Týdenní plán 3. –  7. 5. 2021  prezenční výuka

 

ANGLIČTINA

po 3. 5.

 

Procvičování slovní zásoby Unit 8 (TV programmes – televizní pořady)

Nácvik psané podoby procvičovaných slov

Učebnice, str. 39: poslech a čtení příběhu Miss J. Bond, SuperSpy – 008

st 5. 5.

 

Procvičování slovní zásoby TV programmes

Pracovní sešit, str. 39

pá 7. 5. Test: slovíčka (názvy televizních pořadů)

Učebnice, str. 40: poslech a čtení textu TV Guide

 

Týdenní plán 26. 4. –  30. 4. 2021

ANGLIČTINA

pondělí 26. 4. samostatná práce Unit 8 (What´s on TV?): seznámení s novou slovní zásobou (v přiložené prezentaci v MS Teams, kanál AJ); žáci opíší do sešitu na psaní seznam nových slov v angličtině i češtině (televizní pořady); pracovní sešit, str. 38, cv. 1
středa 28. 4.

Online hodina

Online hodina (8:00 – 8:30): procvičování nové slovní zásoby (TV programmes)
pátek 30. 4. samostatná práce Pracovní sešit, str. 38, cv. 2: žáci napíší šest vět o tom, jaké druhy televizních pořadů mají /nemají rádi.

Cvičení do sešitu na psaní: žáci napíší slovy, kolik je hodin (v přiložené prezentaci v MS Teams, kanál AJ).

 

Týdenní plán 19. 4. –  23. 4. 2021

Český jazyk

Souhrnné opakování vzorů podstatných jmen.

Stavba věty.

Vyjmenovaná slova.

SLOH: Výpisy z encyklopedií – na čtvrteční hodinu ČJ si přinést encyklopedii, která Vaší dceru/syna zajímá.

Matematika

Souhrnné opakování: násobení, dělení, sčítání a odčítání.

Výpočet obvodu obdélníku, čtverce a trojúhelníku.

Slovní úlohy.

Zlomky.

Geometrie: kružnice, sestrojení trojúhelníku.

Desetiminutovka: strana 17 cvičení 13 a 17.

NOP

Lidské tělo.

NOS

Poloha České republiky v Evropě, sousední státy, státní hranice.

Povrch.

ANGLIČTINA

po 19. 4. Souhrnné opakování Units 1-7
st 21. 4. Souhrnné opakování Unit 7, TEST (Unit 7: určování času, školní vyučovací předměty)
pá 23. 4. Prezentace nové slovní zásoby Unit 8: televizní pořady

 

 

 

Týdenní plán 12. 4. –  16. 4. 2021

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – ČTVRTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

V PÁTEK BUDE TŘÍDNICKÁ HODINA 9:00 – 10:00

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny.

Út – učebnice strana 111 cvičení 3. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice strana 112 cvičení 6. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – úkol ve formě online testu – odkaz bude zaslán po online hodině.

Pá – opakovací test po třídnické hodině.

        OBSAH: vzory rodu mužského

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY DOPLNÍME DO 23.4.

Matematika

Zkouška být nemusí u příkladů.

Po – učebnice Matematika III. díl strana 15 cvičení 1. Zapsat do DISTANČÁKU (jednoduchý obrázek), strana 15 cvičení 3 – ústně. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice Matematika III. díl strana 15 cvičení 4, 5 a 6 (jednoduchý obrázek stačí). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – úkol ve formě online testu – odkaz bude zaslán po online hodině.

Čt – učebnice Matematika III. díl strana 15 cvičení 7. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Pá – bez úkolu

 

NOP

Téma: Lidské tělo – úkoly v rámci online hodiny.

NOS

Při online hodině budeme plnit stranu 3.

ANGLIČTINA

pondělí

12. 4.

samostatná práce

Kahoot! online cvičení (5minutová aktivita): slovní zásoba Unit 7 (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), soutěž pro celou třídu, nebude hodnoceno známkou.

Odkaz ke cvičení v MS Teams, kanál Angličtina (odkaz funkční až do čtvrtka 15. 4.). Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz pod týdenním plánem. Žák musí uvést své jméno (neuvádějte přezdívky). Kliknutím na slovo Next/Další se zobrazí další otázka. V jednom bodě musí žák napsat odpověď na klávesnici, potom potvrdit kliknutím na slovo Submit.

středa

14. 4.

online hodina

Online hodina (8:00 – 8:30): kontrola samostatné práce z minulého týdne a opakování slovní zásoby Unit 7 (příprava na test)
pátek 16. 4. samostatná práce ONLINE TEST (Unit 7): určování času, názvy školních vyučovacích předmětů. TEST UNIT 7

 

Týdenní plán 6. 4. –  9. 4. 2021   

DNES 8.4. – NEPROBĚHNE ONLINE VÝUKA                                                                               

ONLINE HODINY

ÚTERÝ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po –

Út – učebnice strana 111 cvičení 2. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice strana 112 cvičení 8. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list ČJ1. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ2. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Zkouška být nemusí u příkladů.

Po –

Út – učebnice Matematika III. díl strana 13 cvičení 7. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice Matematika III. díl strana 13 cvičení 8. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt a Pá – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Téma: Lidské tělo – úkoly v rámci online hodiny.

 

NOS

Pracovní sešit strana 4. Zaslat ke kontrole.

Při online hodině budeme plnit stranu 3.

ANGLIČTINA

středa 7. 4.

online hodina

Online hodina (8:00 – 8:30): ověření porozumění komiksovému příběhu The Dragon Crown, 7. část, kontrola samostatné práce, souhrnné opakování Unit 7
pátek 9. 4. samostatná práce Kahoot! online cvičení (5minutová aktivita): opakování slovní zásoby (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), nebude hodnoceno známkou.

Odkaz ke cvičení v MS Teams, kanál Angličtina (odkaz přiložen v pátek 9. 4. od 8 hod.). Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz pod týdenním plánem. Žák musí uvést své jméno. Kliknutím na slovo Next/Další se zobrazí další otázka.

Pracovní sešit, str. 35, cv. 4: žák doplní anglicky vyučovací předměty ve svém rozvrhu IV. C (od pondělí do pátku, vždy pouze čtyři vyučovací předměty).

Pracovní sešit, str. 36, cv. 6: žáci napíší jednoduchý text o své škole a třídě (informace napíšou do pracovního sešitu nebo do sešitu na psaní), mohou doplnit vlastními obrázky.

Týdenní plán i s přiloženou prezentací dostupný rovněž v MS Teams, kanál AJ.

 

Týdenní plán 29. 3. –  31. 3. 2021

ANGLIČTINA

pondělí 29. 3. online hodina Učebnice, str. 37: The Dragon Crown (7. část) – žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu (nahrávka k příběhu zde Nahrávka 50 The Dragon Crown nebo v přiložené prezentaci)

Pracovní sešit, str. 37, cv. 7

středa 31. 3. online hodina Online hodina (8:00 – 8:30): This is my school (práce s textem), kontrola samostatné práce

Unit 7.4 Space School

 

Týdenní plán 22. 3. –  26. 3. 2021

 

ANGLIČTINA

Pondělí 22. 3. samostatná práce:

 • Pracovní sešit, str. 35, cv. 3: žáci si přečtou vyučovací předměty a přiřadí k nim správné obrázky a-g;
 • Aktivita v přiložené prezentaci: žáci vytvoří věty a napíšou je do sešitu na psaní.

 Středa 24. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • Školní vyučovací předměty a školní rozvrh, kontrola samostatné práce.

 Pátek 26. 3. samostatná práce:

 • Učebnice, str. 36: This is my school (čtení a porozumění textu – žáci si pozorně prohlédnou obrázky a-f; potom si přečtou body 1-6 a přiřadí k nim obrázky a-f; odpovědi zapíšou do sešitu na psaní, např. 1a;
 • Pracovní sešit, str. 36, cv. 5: žáci doplní chybějící slova.

Prezentace Unit 7.3 Space School

 

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 19.3.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ –PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Opakování + podstatná jména rodu mužského.

Út – učebnice strana 97 cvičení 4 – rámeček. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – na online hodinu připravit pracovní list ČJ 1. Zaslat ke kontrole.

Čt – učebnice strana 98 cvičení 8 a) – diktát formou opisu (neplníme celé zadání cvičení). Zaslat ke kontrole.

Pá – na online hodinu připravit pracovní list ČJ 2. Zaslat ke kontrole.

 

Matematika

Po – učebnice Matematika III. díl strana 7 cvičení 1 (neřídíme se šipkami). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice Matematika III. díl strana 7 cvičení 3. Zapsat do DISTANČÁKU.

St – úkoly v rámci online hodiny. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice Matematika III. díl strana 7 cvičení 6. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Jarní období: pracovní sešit strana 30 – 31. Společná práce při online hodině dne 19.3.

NOS

Na online hodinu 18. 3. si děti připraví grafické zpracování státní hymny České republiky.

Podmínkou je, že zpracování musí obsahovat text hymny.

Hodnocení se odrazí ve všech výchovných předmětech (HV, VV, PČ).

ANGLIČTINA

Pondělí 15. 3. samostatná práce:

 • Pracovní sešit, str. 34, cv. 1, 2.

 Středa 16. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • Určování času v angličtině, kontrola samostatné práce.

 Pátek 19. 3. samostatná práce:

 • Učebnice, str. 35: nová slovní zásoby (názvy školních vyučovacích předmětů), viz přiložená prezentace.

Unit 7.2 Space school

 

Týdenní plán 8. 3. –  12. 3. 2021

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

V ÚTERÝ ONLINE VÝUKA NEPROBĚHNE, JELIKOŽ MUSÍM BÝT PŘÍTOMEN VE ŠKOLE, ALE MOHU VYTISKNOUT A PŘIPRAVIT, PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI, KTERÉ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V DOBĚ, KTERÁ JE UDÁNA NA WEBU ŠKOLY: „Z tohoto důvodu bude provoz školy omezen. Studijní materiály v papírové podobě budou k dispozici na recepci každé úterý od 08:00 do 09:00. Distanční výuku organizují vyučující z domova.“

OSOBNĚ VÁM TEDY LISTY PŘEDÁM – napište mi email.

ČTVRTEK – skupina A 8:15 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:30

Ve středu výuka „Angličtiny“ 8:00 – 8:30.

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Opakování + podstatná jména rodu mužského.

Út – https://www.mojecestina.cz/article/2009030803-rod-zivotny-vs-nezivotny – prohlédnout moc pěkně vytvořenou stránku pro určování životnosti u podstatných jmen mužského rodu.

Do DISTANČÁKU určit životnost těchto slov: strašák, stavitel, král, pes, hřib, břeh, roh, jazyk, potok, mravenec, učitel, šprýmař, spisovatel, čtverec. Zaslat ke kontrole

St – úkoly v rámci online hodiny. Představení všech vzorů rodu mužského.

Čt – na online hodinu připravit pracovní list ČJ 1. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice strana 96 cvičení 3 a), b). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

 

Matematika

Po – učebnice Matematika III. díl strana 3 cvičení 2, 3. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice Matematika III. díl strana 4 cvičení 7, 12. Zapsat do DISTANČÁKU.

St – na online hodinu připravit pracovní listy M1 – M3. Obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

Čt – úkoly v rámci online hodiny. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice Matematika III. díl strana 5 cvičení 16, 19 (6 příkladů). Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Jarní období: pracovní sešit strana 30 – 31. Společná práce při online hodině.

NOS

Marie Terezie a Josef II

Budeme pracovat v učebnici na straně 54 – 56.

V následujícím týdnu od 15. 3. přecházíme v tomto předmětu na témata, která jsou spojena s českou státností.

Na online hodinu 18. 3. si děti připraví grafické zpracování státní hymny České republiky.

Podmínkou je, že zpracování musí obsahovat text hymny.

Hodnocení se odrazí ve všech výchovných předmětech (HV, VV, PČ).

 

ANGLIČTINA (8. – 12. 3.)

Pondělí 8. 3. samostatná práce:

 • učebnice, str. 34 (Unit 7 – Space school): žáci si přečtou a poslechnou rozhovor ve vesmírné škole a prostřednictvím přiložené prezentace se seznámí s určování času v angličtině.

 Středa 10. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • souhrnné opakování (Units 4-6), kontrola samostatné práce z předchozího týdne.

 Pátek 5. 3. samostatná práce:

 • Online test (Unit 6)      
 • Žáci si do sešitu napíšou anglické výrazy (s českým překladem), které souvisí s určováním času (tabulka v přiložené prezentaci).
 • Učebnice, str. 34 (spodní část): žáci si ověří, zda dokážou určit, kolik je hodin na jednotlivých obrázcích (nahrávka se správnými odpověďmi v přiložené prezentaci).

Prezentace k dispozici zde: Unit 7.1 Space school

 

Týdenní plán 1. 3. –  5. 3. 2021

Týdenní plán 1.3. – pátek 5.3.                                           

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 5.3.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – STŘEDA: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,

 čeká nás úkol v podobě výměny učebnice Matematiky II. díl za III. díl. S učebnicí bychom měli začít pracovat od příštího týdne. Učebnice Vám k vyzvednutí připravím do recepce ZŠ, kde si ji budete moci vyzvednout. Učebnici II. díl si můžete zatím klidně ponechat, anebo ji odevzdat do vrátnice. Prosím o odevzdání čtenářského deníku na recepci školy, po zhodnocení Vám jej na konci měsíce opět vrátím.

Pokud si nemůžete z časových důvodů novou učebnici matematiky vyzvednout, napište mě prosím email. Na předání se domluvíme individuálně. V tomto týdnu proběhnou tři klasické online hodiny, kdy se budeme věnovat opakování učiva, především v českém jazyce a matematice.

Ve čtvrtek a pátek tento týden proběhnou konzultace s dětmi dle přiložené tabulky. Všichni žáci v rámci konzultací splní i dva online testy (ČJ, MA). Na každou část testu připadá časová dotace 20 minut.

Podmínkou splnění testu je samotná účast, zapnutá kamera a mikrofon po celou dobu testu.

Český jazyk – učebnice strana 64 – 94

Podstatná jména  

 • určování rodu středního, ženského a mužského
 • vzory rodu středního a ženského

 Matematika

 • převody jednotek (délka, hmotnost, objem a čas)

možnost využití zápisků v sešitě na distanční výuku

 • násobení a dělení, se zbytkem i beze zbytku.
 • slovní úlohy

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Opakování:

Po – úkoly v rámci online hodiny.

Út – učebnice str. 93 cvičení 2 a), b). Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St –na online hodinu připravit pracovní list ČJ2, s dětmi tento list vypracujeme společně. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Učebnice strana 94 cvičení 4 b) – diktát 4.3. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – učebnice strana 94 cvičení 6 a), b). Zapsat do DISTANČÁKU Zaslat ke kontrole.

Matematika

Po – úkoly v rámci online hodiny.

Út – úkoly v rámci online hodiny.

St – Početník II. díl strana 10. Zaslat ke kontrole.

Čt –. Početník II. díl strana 12. Zaslat ke kontrole.

Pá – Početník II. díl strana 18 cvičení 1 a 2, strana 19 cvičení 1 a 2. Zaslat ke kontrole.

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Milí žáci,

protože nadále pokračuje distanční výuka a nevíme, kdy se zase společně uvidíme, zasílám vám odkazy na úkol, který vypracujete v rámci PČ do VELIKONOC, tj. do 30. 3. 2021. Zasílám vám odkazy a vy si vyberete pouze JEDEN námět (přání, věnec, ovečku apod.), který zpracujete.

https://cz.pinterest.com/pin/429601251948068394/

https://cz.pinterest.com/pin/5629568272625383/

https://cz.pinterest.com/pin/703756176189041/

https://cz.pinterest.com/pin/1618549852706051/ 

Nemusíte používat barevný papír, stačí novinový, případně stránky z časopisů a papír z krabic. Prosím, aby rodiče zasílali vaše práce na můj email: jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz známky za vaši práci budou ve Škole online. Děkuji, velmi vás všechny zdravím a doufám v brzké potkání se. Přeji vám, aby se úkol vydařil. Mějte se všichni moc pěkně! Jaroslava Petrová

ANGLIČTINA (1. – 5. 3. 2021)

Pondělí 1. 3. samostatná práce:

 • učebnice, str. 32 (dopis): žáci si přečtou text dopisu a písemně odpoví na otázky 1-6 do sešitu na psaní;
 • pracovní sešit, str. 32, cv. 1: žáci rozdělí slova v rámečku do skupin: TOWN/město, HOLIDAY/dovolená, prázdniny, WEATHER/počasí;
 • pracovní sešit, str. 32, cv. 2: žáci si pozorně prohlédnou obrázky a přečtou otázky, potom vyberou správnou odpověď.

 Středa 3. 3. online hodina (8:00 – 8:30):

 • kontrola samostatné práce, souhrnné opakování (Unit 6).

 Pátek 5. 3. samostatná práce:

 • učebnice, str. 33: žáci pozorně prohlédnou obrázky A a B, potom si přečtou věty 1-5 a přiřadí je ke správnému obrázku A nebo B;
 • pracovní sešit, str. 33, cv. 3: žáci poskládají daná slova do vět;
 • pracovní sešit, str. 33, Quiz time A: žáci pojmenují anglicky dané obrázky.

Pomůcka k samostatné práci: Opakování Units 4-6

 

Týdenní plán 15. 2. –  19. 2.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 19.2.

Pracovní listy mohu v pondělí ve 12hodin předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Pokračujeme vzory rodu ženského. Učebnice strana 80 – 94.

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 87.

Út – učebnice strana 86, cvičení 2. Zapsat do DISTANČÁKU, na online hodinu připravit pracovní list ČJ1, s dětmi tento list vypracujeme společně. Zaslat ke kontrole.

St –na online hodinu připravit pracovní list ČJ2, s dětmi tento list vypracujeme společně. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Učebnice strana 86, cvičení 5 a) – diktát 18.2. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ3. Zaslat ke kontrole.

PŘIPOJEN DOBROVOLNÝ ÚKOL

Matematika

Po – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 47 cvičení 8 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – převody jednotek – objem, učebnice MATEMATIKA II.díl strana 47, cvičení 3, 4, 5. Zaslat ke kontrole.

St – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – pracovní list M2. Zaslat ke kontrole.

Pá – úkoly v rámci online hodiny.

PŘIPOJEN DOBROVOLNÝ ÚKOL

 

 

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině. Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní.

NOS

Habsburkové na českém trůně. Rudolf II.

Referát nyní bude na slavného pedagoga Jana Amose Komenského. Referát rozsah A4, samozřejmě děti mohou doplnit obrázky atd. Referát zaslat do 28. 2. 2021. Inspirací mohou být strany 50 – 51 v učebnici.

ANGLIČTINA

Pondělí 15. 2. samostatná práce:

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 6 počasí (aktivity v přiložené prezentaci);
 • učebnice, str. 30: žáci si poslechnou a přečtou dvě básničky o počasí, potom každé básničce přiřadí název (z výběru několika názvů), vyberou si jednu z básniček a zkusí se ji naučit nazpaměť  nahrávka básniček     
 • pracovní sešit, str. 30, cv. 6: žáci k obrázkům doplní text básniček;
 • pracovní sešit, str. 30, cv. 7: žáci nakreslí vlastní obrázkovou básničku, využijí text básničky z učebnice, str. 30 (spodní část).

 Středa 17. 2. online hodina (8:00 – 8:30):

 • procvičování nové slovní zásoby (počasí ve Velké Británii)

 Pátek 19. 2. samostatná práce:

 • učebnice, str. 31: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu The Dragon Crown (Nahrávka 43);
 • pracovní sešit, str. 31, cv. 8: žáci vyluští křížovku.

Prezentace:Unit 6.2 A sunny day

Týdenní plán 8.2. – čtvrtek 12.2.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 29.1.

Pracovní listy mohu v pondělí ve 12hodin předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Pokračujeme vzory rodu ženského. Učebnice strana 80 – 94.

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 80.

Út – učebnice str. 81 cvičení 3. Zapsat do DISTANČÁKU.

Dle vzoru.

Podstatné jméno      1. p. č. mn.    4. p. č. mn.     7. p. č. mn.

Žena                            Ženy             Ženy                Ženami

Zaslat ke kontrole.

St – učebnice strana 82 cvičení 8. Věty netvoříme. Zaslat ke kontrole

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Učebnice strana 82 cvičení 10 – diktát 11.2. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ1

Matematika

Po – převody jednotek délky. Početník 2. díl strana 19 cvičená 1, 2.Zaslat ke kontrole.

Út –písemné dělení. Početník 2. díl strana 10, 11. Děti nemusí do rámečků odhadovat výsledek, ať rovnou počítají. Zaslat ke kontrole.

St – učebnice MATEMATIKA II.díl, strana 45 cvičení 4,5,6 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – úkoly budeme plnit v rámci online hodiny.

Pá – Pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině.

Pracovní sešit strana 26. Naplníme během online hodiny mezipředmětovou spolupráci. Převody jednotek.

NOS

Habsburkové na českém trůně.

 

Týdenní plán 8. 2. –  12. 2.

ANGLIČTINA

Pondělí 8. 2. samostatná práce:

 • seznámení s novou slovní zásobou Unit 6 počasí (názvy počasí – nová slovní zásoby + výslovnost v přiložené prezentaci);
 • učebnice, str. 28 (příběh: nahrávka Nahrávka 38);
  • žáci napíšou novou slovní zásobu do sešitu na psaní: WEATHER=počasí, WHAT´S THE WEATHER LIKE?=Jaké je počasí?, IT´S SUNNY.=Je slunečno. Svítí sluníčko.; IT´S RAINING.= Prší., IT´S SNOWING.=Sněží., IT´S WINDY.=Je větrno. Fouká vítr., IT´S HOT.=Je horko., IT´S COLD.=Je chladno. Je zima. (lze také využít přiloženou prezentaci);
 • pracovní sešit, str. 28, cv. 1.

 Středa 10. 2. online hodina (8:00 – 8:30):

 • nácvik nové slovní zásoby (počasí), kontrola samostatné práce (učebnice + pracovní sešit)

 Pátek 12. 2. samostatná práce:

 • učebnice, str. 29 (písnička: Nahrávka 39);
 • pracovní sešit, str. 28, cv. 2, str. 29, cv. 5 (popiš, jaké je nyní počasí).

Prezentace: Unit 6.1 A sunny day

 

Týdenní plán 1.2 –  5.2.

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 5.2.

Pracovní listy mohu v úterý ráno předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

ČTVRTEČNÍ ONLINE – skupina A 8:00 – 8:55, skupina B 9:00 – 10:00

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Po – úkoly v rámci online hodiny. Učebnice strana 71 cvičení 3. Přepsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – pracovní list ČJ1 – formou opisu. Zaslat ke kontrole. DISTANČÁK.

St – úkoly v rámci online hodiny. Vzor KUŘE a STAVENÍ. Učebnice strana 72 – 76.

Čt – diktát do DISTANČÁKU. Pracovní list ČJ2 – diktát 4.2. – nadiktovat dětem. Zaslat ke kontrole. V příloze emailu je pracovní list označení ČJ3 – připravit na online hodinu.

Pá – Pracovní list ČJ4. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Po – učebnice MATEMATIKA II.díl strana  cvičení 22 (bez zkoušky), 23. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Út – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 31 cvičení 11 (3 sloupečky, první sloupeček se zkouškou).Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole. JEDNOTKY DÉLKY strana 44.

St – pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – učebnice MATEMATIKA II.díl strana 35 cvičení 2. Zaslat ke kontrole.

Pá – úkoly v rámci online hodiny.

NOP

Práce bude zadána při úterní online hodině. Skupenství látek v pracovním sešitě strana 23 cvičení 3, aby děti uměly základní znaky.

Úkol na 9.2. vyhledat základní informace o domácích zvířatech.

Kluci – pes domácí

Dívky – kočka domácí

Rozsah maximálně 5 – 6 vět do diskuze při online hodině.

NOS

Husitské války. Král Jiří z Poděbrad. Úkoly budeme plnit při páteční online hodině.

Učebnice strana 40 – 42.

ANGLIČTINA (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí 1. 2. samostatná práce:

 • učebnice, str. 27, The Dragon Crown: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu (nahrávka k příběhu: Nahrávka 35);
 • pracovní sešit, str. 27, cv. 7: žáci si přečtou text s informacemi o třech dívkách Ann, Sue a Kate a doplní informace do tabulky (Where is she? / Kde je (ona)?, What is she doing? / Co právě dělá?).
 • prezentace k samostatné práci: Unit 5.4 On holiday

Středa 3. 2. Online hodina (8:00 – 8:30):

 • kontrola odpovědí na otázky (učebnice, str. 26: dopis z dovolené), kontrola pracovního sešitu, str. 26, cv. 5, str. 27, cv. 7, souhrnné opakování a příprava na test.

Pátek 5. 2. Samostatná práce:

 • online test (Unit 5): MS Teams, tým IV. C, kanál Angličtina, zde odkaz na online test (po kliknutí na odkaz se test spustí, na konci testu je potřeba kliknout na políčko Odeslat a vyčkat na potvrzení odeslaného testu).

TEST UNIT 5

Komentáře jsou uzavřeny.