IV.C Petr Kšána

Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 18. – 22. 1. 2021

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí  18. 1.

 • Prague/Praha (kontrola cvičení v pracovním sešitě, str. 63)
 • učebnice, str. 24: žáci si prohlédnou obrázek, přečtou si věty 1-8 a přiřadí věty ke správnému obrázku broučka (kontrola správných odpovědí pomocí nahrávky v přiložené prezentaci)
 • pracovní sešit, str. 24, cv. 1: žáci si pozorně prohlédnou obrázky A a B, přečtou si věty pod obrázky a rozhodnou, k jakému obrázku dané věty patří.

Středa 20. 1.

Online hodina (8:00- 8:30): skupina A (J. Havlíčková), skupina B (P. Bor)

Nácvik nové slovní zásoby: eat/jíst, drink/pít, swim/plavat, dive/potápět se, skákat do vody šipku, read/číst, write/psát, play football/hrát fotbal, dance/tancovat; What is he/she doing?/Co dělá?  – He/She is (dancing)./On/ona (tancuje).

Pátek 22. 1.

 • učebnice, str. 25: žáci si poslechnou a přečtou příběh (jet se snaží Nicka přesvědčit k nějaké sportovní činnosti), žáci využijí přiloženou prezentaci
 • pracovní sešit, str. 25, cv. 3: žáci doplní chybějící slova z rámečku do rozhovorů;
 • pracovní sešit, str. 25, cv. 4: žáci jednoduše nakreslí oblíbené činnosti z prázdnin/dovolené a popíší, např. I´m swimming. (žáci mohou opět využít jako inspiraci přiloženou prezentaci).

Prezentace: Unit 5.2

 

Týdenní plán 11. – 15. 1. 2021

Úkoly odevzdat nejlépe v pátek 15.1. .

Pracovní listy mohu v úterý ráno předat do vrátnice ZŠ. Napsat email a vytisknu.

ONLINE HODINY

PONDĚLÍ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

Ve středu výuka Angličtiny 8:00 – 8:30.

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PRO TENTO TÝDEN

Český jazyk

Po – učebnice str. 13 cvičení 4 do DISTANČÁKU.

Út – pracovní list ČJ1. Zaslat ke kontrole.

St – práce v rámci online vyučování. Opakování str.49 -61 učebnice

Čt – Diktát do DISTANČÁKU. Pracovní list ČJ – diktát 14.1. – formou opisu. Zaslat ke kontrole.

Pá – pracovní list ČJ2, str. 55 cvičení 1 POVOLÁNÍ, vypracovat úkol pod textem b), napsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Hlavním tématem bude str. 20 a 21. PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ.

Po – Učebnice MATEMATIKA II.díl str. 20 cvičení 7 (provést zkoušku). Zapsat do DISTANČÁKU.

Út – Učebnice MATEMATIKA II.díl str. 20 cvičení 8. U prvních třech příkladů ověřit pomocí zkoušky správnost výsledků. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – Pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Čt – MATEMATIKA II.díl str.21 slovní úlohy 2, 3 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Pá – Pracovní list M2.

 

NOP

Na pátek 15.1. si mají děti připravit na online hodinu několik málo vět/bodů, které charakterizují jednotlivá ročné období. V rámci online hodiny rozebereme rozdíly mezi nimi.

Do 22.1.2021 – referát

Tématem referátu bude MAGNET nebo MAGNETICKÉ POLE. Rozsah 1x A4, kdy na konci bude uveden zdroj, kde děti čerpaly. Referát bude psaný krasopisně. Úkolem je začít pracovat s podklady, informacemi a vytvářet výtah.

https://www.youtube.com/watch?v=EJr9xcmNT8k&t=36s

 

NOS

Nadále se budeme věnovat tématu Lucemburkové na českém trůně.

Ve čtvrtek při online hodině budeme kontrolovat splnění úkolu ze str. 27. Děti budou hledat odpovědi v rámci tzv. Problémové úlohy.

V rámci online hodin budeme nadále pokračovat v práci s pracovním sešitem. Lucemburkové na českém trůně.

Učebnice str. 23 – 27. S tímto tématem souvisel referát odevzdaný v prosinci.

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

 

VV

Dobrovolný úkol.

Pokuste se namalovat Svatováclavskou korunu. Velikost dle Vašeho uvážení. Využijeme tento úkol v rámci mezi předmětové spolupráce. Úkol do 17.1. .

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Pondělí  11. 1.

 • opakování slovní zásoby (viz prezentace Unit 4.3 My town)
 • pracovní sešit, str. 22, cv. 6 (žáci doplní chybějící slova), str. 22, cv. 7 (žáci nakreslí jednoduchý plánek města/vesnice a jednoduše popíší, např. There is a castle. The castle is next to the museum.);
 • pracovní sešit, str. 23, cv. 8: žáci si přečtou krátký text a doplní názvy míst na obrázku (kontrola správných odpovědí v přiložené prezentaci Unit 4.3 My town).

Unit 4.3 My town

Středa 13. 1.

 • Online hodina (8:00- 8:45): skupina B (J. Havlíčková), skupina A (P. Bor): Prague / Praha

Prague

Pátek 15. 1.

 • nová slovní zásoba: eat/jíst, drink/pít, swim/plavat, dive/potápět se, skákat do vody šipku, read/číst, write/psát, play football/hrát fotbal, dance/tancovat; What is he/she doing?/Co dělá? He/She is (dancing)./On/ona (tancuje). (prezentace nové slovní zásoby včetně výslovnosti v přiložené prezentaci Unit 5.1 On holiday)
 • učebnice, str. 24: žáci si prohlédnou obrázek, přečtou si věty 1-8 a přiřadí věty ke správnému obrázku broučka (kontrola správných odpovědí pomocí nahrávky v přiložené prezentaci)

Unit 5.1 On holiday

 

Týdenní plán 4. – 8. 1. 2021

V pondělí 4.1.2021 proběhne přes Teams třídnická hodina, kdy s dětmi probereme práci v tomto týdnu. Děti budou opět rozděleny do dvou skupin.

Třídnická hodina v pondělí od 9:30.

Skupina A  8:45 – 9:45   ,  skupina B 10:00 – 11:00

Online hodina Anglického jazyka opět ve středu.

V tomto týdnu budeme především pracovat v sešitě pro distanční výuku, který dostaly děti předposlední den docházky v minulém roce. Využijme situace, kdy naše třída je v učivu napřed. Zaměříme se na opakování a upevnění učiva. Kontrolní pracovní listy pro tento týden zveřejním zítra ze školy. Termín odevzdání bude NEDĚLE 10.1. .Vše zašlu emailem. 

Do vrátnice naší školy dám dětem Čtenářské deníky a Početníky, které jsou ve škole. Bude tedy možnost si je vyzvednout.

Český jazyk

Nadále procvičování Vyjmenovaných slov.

Určování slovních druhů.

Slovesa – osoba, číslo, čas a infinitiv. Rozdělení na jednoduché a složené tvary sloves. Budeme pracovat především s učebnicí.

Matematika

Opakování všech  početních operací v oboru čísel nad 10 000.

Slovní úlohy. Zítra doplním čísla stránek a slovní úlohy ke kontrole. Omlouvám se, nemám u sebe doma učebnici MATEMATIKA II.díl.

Práce v Početníku I.díl. Tento díl postupně vypočítáme do konce tohoto měsíce. 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • opakujeme slovní zásobu (Unit 4: My Town – místa ve městě, předložky opposite/next to, jednoduché pokyny pro orientaci ve městě), aktivity na procvičování této slovní zásoby v přiložené prezentaci;
 • procvičování další slovní zásoby: místa ve městě nebo v přírodě – park/park, statue/socha, market/trh, tržnice, castle/hrad, zámek, village/vesnice, river/řeka, school/škola, church/kostel (k procvičování těchto slov je možné využít sešit na psaní, kde je nalepená tato slovní zásoba nebo přiloženou prezentaci s nahrávkami výslovnosti);
 • učebnice, str. 22: žáci si přečtou a poslechnou tři krátké texty a písemně do sešitu na psaní odpoví na otázky pod texty, nahrávka: Učebnice, str. 22 nebo lze využít přiloženou prezentaci;
 • pracovní sešit, str. 22. cv. 6: žáci doplní chybějící slova do textu;
 • pracovní sešit, str. 22, cv. 7: žáci si nakreslí jednoduchý plánek města nebo vesnice a jednoduše ho popíší (pro inspiraci využij přiloženou prezentaci);
 • učebnice, str. 23: žáci si přečtou a poslechnou další díl komiksového příběhu The Dragon Crown, nahrávka: Učebnice, str. 23 nebo lze využít přiloženou prezentaci.

Středa 6. 1. (8:00 – 8:30 hod.): Online hodina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

ChCh2, Unit 4.2 My town

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 14. – 18. 12.

Především musím pochválit děti za jejich práci a aktivitu v hodinách v minulém týdnu. Podařilo se nám doladit učivo probrané v době, kdy děti plnily úkoly doma. Navázali jsme na novou látku bez problémů. Moc je chválím.

V pondělí 14.12. vláda rozhodne o prodloužení prázdnin ( 21 a 22.12 ). Pokud by děti končily v pátek, tak proběhne poslední hodinu besídka. Děti si mají do úterý 15.12. rozhodnout, komu chtějí nadělit dárek ve škole pod stromeček. Poslední den si děti přinesou s sebou trošku cukroví, ve třídě uvaříme čaj ( hrneček si přinést ).

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov.

Slovesa – osoba, číslo, čas. Infinitiv.

V úterý 15.12. menší test na určování slovních druhů a práce se slovesy ve větách ( osoba, číslo a čas ).

Sloh – překvapení pod stromeček 🙂

Matematika

Porovnávání, zaokrouhlování.

Práce s čísly nad 10 000. Všechny početní operace + , – , x a /.

Dělení se zbytkem.

Slovní úlohy.

Ve středu 16.12. si přinést do třídy kružítko.

ANGLIČTINA

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: město (místa, budovy, obchody ve městě);
 • orientace ve městě (jednoduché pokyny pro pohyb ve městě: Turn right./Zahni doprava), pracovní sešit, str. 20-21;
 • čtení a práce s textem: Northbury, Edinburgh, Littleton, učebnice, str. 22, prac. sešit, str. 22;
 • komiksový příběh The Dragon Crown, učebnice, str. 23.

 

Týdenní plán 7. – 11. 12.

Český jazyk – dokončení látky s tématem vyjmenovaných slov. Pro měsíc prosinec nás čekají SLOVESA.

Na čtvrtek je připraveno slohové cvičení (POPIS).

Matematika – učebnice II.díl. Čísla nad 10 000.

ANGLIČTINA

Děkujeme všem rodičům, kteří se mohli podílet na distanční výuce angličtiny. 

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: město (místa, budovy, obchody ve městě);
 • orientace ve městě (jednoduché pokyny pro pohyb ve městě: Turn right./Zahni doprava), učebnice, str. 20-21, pracovní sešit, str. 20-21.

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.C:

Po – konec poslední hodiny 13:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10

Týdenní plán 30.11. – 4. 12

Sraz před školou každý den v 7:45. Učitel si žáky IV.C vyzvedne, Při pozdním příchodu vpustí žáka naší třídy do školy pracovníci vrátnice.

V tomto týdnu budou děti opakovat veškeré učivo v rámci DISTANČNÍ VÝUKY. Budeme pracovat s Vámi zakoupenými pracovními sešity pro děti ( NOS a NOP). Přinést je v pondělí 30.11. do školy spolu s ČTENÁŘSKÝM DENÍKEM a sešitem pro distanční výuku = DISTANČÁK.

S sebou: 2 roušky, igelitový pytlík, 4 ruličky od toaletního papíru (Vv) a pro klidné prožití přestávek možnost stolních her, vzít si oblíbenou knížku apod.

1.12. – test SLOVNÍ DRUHY

4.12. – referát k předmětu NOS

ANGLIČTINA

 • opakování Unit 3 (nemoci);
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4;
 • pátek 4. 12. TEST (Unit 3).

Týdenní plán 23. – 27. 11. 

Dle nařízení vlády a MŠMT se vrátíme do školy v pondělí 30.11. .

V pondělí s sebou sešit na distanční výuku pro kontrolu a založení. Čtenářský deník se zápisy (ŘÍJEN a LISTOPAD).

 

ONLINE HODINY

ÚTERÝ – PÁTEK: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Český jazyk

Po – Učebnice Českého jazyka str. 28 cvičení 2 a str. 29 cvičení 7 do DISTANČÁKU.

Út – Procvičování: VYJMENOVANÁ SLOVA  ČJ1. Zaslat ke kontrole.

St – Procvičování: SLOVNÍ DRUHY – ZÁJMENA ČJ2. Zaslat ke kontrole.

Čt – Diktát do DISTANČÁKU. Učebnice Českého jazyka str.48 cvičení 7. Na začátku prosím o velké psací písmeno. Na konci textu bude TEČKA!!!.

Pá – Procvičování: SLOVNÍ DRUHY – SLOVESA a PŘÍSLOVCE  ČJ3. Zaslat ke kontrole.

Matematika

Po – POČETNÍK str. 4-5.

Út – Učebnice MATEMATIKA 1.díl str. 48 cvičení 8 a str. 49 slovní úlohy 14, 15. Úloha 16 je dobrovolná. Zapsat do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

St – POČETNÍK str. 24. Zaslat ke kontrole.

Čt – Pracovní list M1. Zaslat ke kontrole.

Pá – Pracovní list M2. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Zápiskům a úkolům z pracovního sešitu se budeme věnovat při online výuce.

NOS

4.12.2020 – referát

Tématem referátu bude vláda Karla IV. Rozsah 1x A4, kdy na konci bude uveden zdroj, kde děti čerpaly. Referát bude psaný krasopisně. Nejlepší referáty budou předneseny třídě, pokud bude autor mít zájem. Úkolem je začít pracovat s podklady, informacemi a vytvářet výtah.

TV

Dobrovolný úkol pro sportovní nadšence. Referát na téma OBLÍBENÝ SPORTOVEC. Na konci textu uvést zdroj z kterého děti čerpaly. Úkol je situovaný do konce tohoto měsíce

Např: Kniha LEGENDY ČESKÉHO SPORTU, www.wikipedia.cz atd.

 

Prosím opět o dodržení termínu odeslání vypracovaných úkolů do pátku 27.listopadu.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Unit 4 My town
 • nová slovní zásob4 z 4. lekce: town/město; supermarket/samoobsluha; bookshop/knihkupectví; clothes shop/obchod s oblečením; café/kavárna; sports centre/sportovní centrum; cinema/kino; předložky next to/vedle (sebe), opposite/vedle (sebe);
 • učebnice, str. 20 (poslechové cvičení): žáci si pozorně prohlédnou obrázek města a najdou všechny obchody nebo místa pro zábavu/sport, potom si žáci spustí nahrávku, společně s nahrávkou čtou věty pod obrázkem města a rozhodují, zda jsou věty ve vztahu k obrázku pravdivé (True.) nebo nepravdivé (False.), nahrávka: Učebnice, str. 20;
 • pracovní sešit, str. 20. cv. 1: žáci si přečtou slova 1-6 a přiřadí k nim obrázky a-f;
 • pracovní sešit, str. 20, cv. 2: žáci si prohlédnou obrázek města, přečtou si věty pod obrázkem a doplní předložky opposite nebo next to;
 • pracovní sešit, str. 20, cv. 3: žáci si napíšou další dvě věty, které se vztahují k obrázku ze cv. 2, které se ve cv. 2 neobjevily, opět používají předložky opposite nebo next to.

Středa 25. 11. (8:00 – 8:30 hod.): Online hodina (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: P. Bor)

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Chit Chat 2, Unit 4 My town

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 16. – 20. 11.

Pro děti, které mají zaplaceno jsou pracovní sešity připravené na vrátnici školy. Možnost vyzvednutí v 7:00 až 9:00 denně.

Dle informací vedení ZŠ nebude v pondělí 16.11. fungovat vrátnice!!!

ONLINE HODINY

denně: skupina A 8:45 – 9:45 skupina B 10:00 – 11:00

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Český jazyk

Po – Vypsat 10 dětských literárních hrdinů. Více k úkolu při online výuce.

Út – Státní svátek – https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo

St – Pracovní list ČJ1 – do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – Diktát do DISTANČÁKU ČJ2. V pracovním listu jsou další dobrovolná cvičení.

Pá – Vyjmenovaná slova: procvičování ČJ3. Zaslat ke kontrole

V rámci ČESKÉHO JAZYKA je potřeba dbát na úpravu cvičení a psaného textu. Musíme v dětech upevnit alespoň nějakou míru pečlivosti. Děkuji za spolupráci.

Matematika

Po – POČETNÍK str. 1-3. Pokud ještě někdo nemá sešit vyzvednutý, přidávám pracovní list M1.

Út – Státní svátek.

St – MATEMATIKA 1.díl str 52 cv 6,8 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

Čt – Pracovní list M2. Zaslat ke kontrole

Pá – Pracovní list M3 – vypracujeme při online výuce.

 

NOP

Zápiskům a úkolům z pracovního sešitu se budeme věnovat při online výuce.

NOS

Zápiskům a úkolům z pracovního sešitu se budeme věnovat při online výuce.

 

 

TV

Dobrovolný úkol pro sportovní nadšence. Referát na téma OBLÍBENÝ SPORTOVEC. Na konci textu uvést zdroj z kterého děti čerpaly. Úkol je situovaný do konce tohoto měsíce

Např: Kniha LEGENDY ČESKÉHO SPORTU, www.wikipedia.cz atd.

 

Prosím opět o dodržení termínu odeslání vypracovaných úkolů do pátku 20.listopadu.

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Souhrnné opakování 1. – 3. lekce
 • opakování slovní zásoby z 1. – 3. lekce: hudební nástroje, sportovní aktivity, místnosti v domě/bytě, nábytek, nemoci;
 • učebnice, str. 18 (poslechové cvičení): žáci si prohlédnou čtyři obrázky, pustí nahrávku a přiřazují rozhovory 1-4 ke správným obrázkům (nahrávku je možné pustit opakovaně, v níže přiložené prezentaci si žáci mohou ověřit správnost svých odpovědí – nahrávka: Učebnice, str. 18);
 • učebnice, str. 18: žáci si prohlédnou obrázek domu, v jednotlivých místnostech se nacházejí různé hudební nástroje, žáci podle daného obrázku doplní chybějící slova do vět pod obrázkem, celé věty napíší žáci do sešitu na psaní (v níže přiložené prezentaci si žáci mohou ověřit správnost svých odpovědí);
 • pracovní sešit, str. 18. cv. 1: žáci si přečtou slova v rámečku a rozdělí je do čtyř kategorií – názvy sportovních aktivit, vše, co je v domě, nemoci a hudební nástroje (nápověda v přiložené prezentaci);
 • pracovní sešit, str. 18, cv. 2: žáci si přečtou věty 1-4 a najdou ke každé z nich správnou odpověď a-g;
 • pracovní sešit, str. 19, cv. 3: v každém bodě žáci uspořádají slova tak, aby tvořila větu;
 • pracovní sešit, str. 19 (kvíz): část A – pod každý obrázek žáci anglicky napíší, co daný obrázek představuje;
 • pracovní sešit, str. 19 (kvíz): část B – žáci si přečtou otázky a pokusí se na ně odpovědět.

Středa 18. 11. (8:00 – 8:30 hod.): Online hodina (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: P. Bor)

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Chit Chat 2, Units 1-3

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 9. – 13. 11.

Týdenní plán 9.11 – 14.11.   do 18:00

Vážení rodiče, žáci IV.C musím Vás pochválit za plnění svěřených úkolů, především chci vyzdvihnout práci dětí při online výuce. Známky jsou již na škole online. Jedinci, kteří nekomunikují a úkoly neodevzdali snad své jednání napraví. Já jako učitel nemám v plánu udělovat špatné známky, ale musíme dodržovat určitá pravidla. Moc děkuji za zpětnou vazbu k online hodinám.

————————————————————————————————————————————–

Poprosím všechny rodiče, aby zkontrolovali platbu za pracovní sešity. Kancelář školy nám pracovní sešity vydá až budou všechny zaplaceny. Přidávám tedy ještě jednou platební údaje. Mám tabulku, kdo má zaplaceno, ale v rámci GDPR ji nemohu zveřejnit.

Platba za pracovní sešity.

Číslo účtu: 266496066/0300, spec. symbol: 117, var. symbol: individuální symbol žáka, zpráva pro příjemce: příjmení žáka + třídu + účel platby (pracovní sešity). Celková cena je 243 Kč.

ONLINE HODINY

 OPĚT STEJNÉ ROZPOLOŽENÍ SKUPIN ÚPRAVA ČASU ZAČÁTKU HODIN.

ÚTERÝ: skupina A 9:00 – 10:00 ,,, skupina B 10:15 – 11:15

ČTVRTEK: čas stejný jako úterý pro obě skupiny

!!!!!!!!!!!!!Na hodiny s sebou papíry, penál!!!!!!!!!!!!!!!

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Český jazyk

Po –  Vyjmenovaná slova – souhrnná cvičení.

Pracovní list ČJ1 odeslat ke kontrole.

K tématu POEZIE je připravena básnička ČJ2. Děti mají za úkol se ji naučit. Básničkou potěší nejen Vás, ale i třeba prarodiče. Máme v této době všude samé YOUTUBERY, kteří jsou kolikrát dětem vzorem. Mohou si jejich práci vyzkoušet a pokusit se o video s přednesem této básně. Zašlete a myslím si, že snaha bude oceněna velkou 1.

Út – ONLINE HODINA

St – Pracovní listy ČJ 3 a ČJ 4 – zaměřeno na slovní druhy a práce se slovy. Zaslat ke kontrole

Čt – ONLINE HODINA + diktát ČJ 5

Pá – Psaní – opis textu – dbáme na dodržování úhlednosti a čitelnosti. Využijeme cvičení 11 ze strany 27 v učebnici. Nejprve doplňte správná slova a poté do DISTANČÁKU krasopisně opíšeme. Zaslat ke kontrole.

V rámci ČESKÉHO JAZYKA je potřeba dbát na úpravu cvičení a psaného textu. Musíme v dětech upevnit alespoň nějakou míru pečlivosti. Děkuji za spolupráci.

Matematika

Po – Opakování pamětné sčítání a odčítání M1 – zaslat ke kontrole

Út – Početní operace se závorkami a bez závorek, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky M2 – zaslat ke kontrole

St – strana 36 cv.6 do DISTANČÁKU, slovní úlohy strana 36 cv. 7 a 8 do DISTANČÁKU. DŮLEŽITÝ JE ZÁPIS, VÝPOČET a ODPOVĚĎ!!! – slovní úlohy zaslat ke kontrole

Čt – ONLINE HODINA

Pá – Pracovní list M3 do DISTANČÁKU. Zaslat ke kontrole.

 

NOP

Práce pro měsíc LISTOPAD – zasílám zápisky do sešitu. Můžete malovat, ale max přes 7 řádků. Kdo má možnost vytisknout si obrázky z textu – můžete vlepit. 

 

NOS

Na tomto předmětu spolupracujeme s paralelními třídami. Operativně zašlu zápisky, které ladíme s ostatními učiteli.

 

TV

Dobrovolný úkol pro sportovní nadšence. Referát na téma OBLÍBENÝ SPORTOVEC. Na konci textu uvést zdroj z kterého děti čerpaly. Úkol je situovaný do konce tohoto měsíce

Např: Kniha LEGENDY ČESKÉHO SPORTU, www.wikipedia.cz atd.

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Unit 3 Be healthy – buď zdravý/zdravá!
 • procvičování slovní zásoby: What´s the matter?/Co se děje?; I´ve got a headache./Bolí mě hlava.; I´ve got a stomach ache./Bolí mě břicho.; I´ve got a sore throat./Bolí mě v krku.; I´ve got a cold./Jsem nachlazený. Mám rýmu.; 
 • učebnice, str. 14: pro zopakování slovní zásoby mohou žáci využít text písničky (nahrávka: Písnička Doctor, doctor);
 • nová slovní zásoby (rady/doporučení pro zdravý životní styl – Eat lots of fruit and vegetables./Jez hodně ovoce a zeleniny.; Don´t drink lots of cola./Nepij hodně koly.;
 • učebnice, str. 16: Choose healthy things./Vyber zdravé věci. – žáci si přečtou věty u jednotlivých obrázků a vyberou ty, které odpovídají zdravému životnímu stylu, své odpovědi porovnají s nahrávkou Choose healthy things.;
 • žáci následně do sešitu na psaní opíší věty, které vyjadřují správné pokyny pro zdravý životní styl (levý sloupec), a věty, které nevyjadřují zdravý životní styl (pravý sloupec), viz učebnice;
 • pracovní sešit, str. 16, cv. 5: žáci doplní chybějící slova do vět;
 • pracovní sešit, str. 16, cv. 6: žáci vytvoří do sešitu na psaní nebo na samostatný papír velikosti A4 plakát s obrázky (vlastnoručně namalovanými nebo vystřiženými z letáků) a anglicky napíší alespoň dvě doporučení pro zdravý životní styl, např. Eat lots of fruit and vegetables.;
 • učebnice, str. 17: žáci si přečtou a poslechnou další díl komiksového příběhu The Dragon Crown (The Dragon Crown, část 3);
 • pracovní sešit, str. 17, cvičení 7: žáci nejprve spojí věty, potom je napíší.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Chit Chat 2, Unit 3 (2. část)

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 2. – 8.11

Naše přání vrátit se do školních lavic se nepovedlo, proto pokračujeme v distanční výuce. Děti po tuto následující dobu budou hodnoceny slovně, ale i u některých cvičení budeme hodnotit známkami. Veškeré úkoly a cvičení zaslat nejdéle do sobotního večera 7. listopadu. Známky budou přidány do hodnocení na školu online. Slovní hodnocení budu zasílat emailem.

Můžete využít cestu: emailem na petr.ksana@zsrakovskeho nebo v aplikaci Teams – uložit. Vše ofocené, naskenované. Důležitá je kvalita, aby to bylo pro mě čitelné.

Online hodiny se uskuteční v úterý a čtvrtek tento týden. Účast dle možností rodiny. Úkoly jsou závazné !!!!!!!.

 

Český jazyk

Po – předpony, předložky + doplňování vyjmenovaná slova

Pracovní list 1 a 2. Zaslat ke kontrole.

Út – online hodina

St – popis

Úkolem dětí je popsat své kolo, nebo koloběžku dle vzoru (pracovní list 3). Zaslat ke kontrole.

Čt – online hodina,  diktát

Diktát do ,,DISTANČÁKU,, – pracovní list 4

Pá – inzerát – najdi v novinách 3 inzeráty, vystřihni je a nalep do našeho sešitu pro distanční výuku. Tvým úkolem bude vytvořit svůj vlatní inzerát. Kluci budou prodávat svoje autíčka a holky panenky s kterými už si nehrají. Inzerát bude formou nabídky. Zaslat Váš inzerát ke kontrole.

Pokračujeme v práci na svém Čtenářském deníku.

 

Matematika

Po – sčítání a odčítání

Pracovní list 1. Zaslat ke kontrole.

Út – online hodina

St – násobení a dělení

Pracovní list 2 a 3. Zaslat ke kontrole

Čt – slovní úlohy + procvičování

Matematika 1.díl žlutá – str. 37 – slovní úlohy 11, 12, 15 a 16. Do ,,DISTANČÁKU,,.  Zaslat ke kontrole.

Pá – násobení a dělení

Pracovní list 4. Zaslat ke kontrole.

 

Pokud by chtěl někdo z rodičů PRACOVNÍ LISTY vytisknout: napište mi email a budou k vyzvednutí v úterý od 7:45 do 8:45 na vrátnici ve škole, kde budu já osobně.

 

NOS A NOP – v následujícím týdnu budou k dostání výpisky do sešitů

 

 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2, Unit 3 Be healthy – buď zdravý/zdravá!
 • nová slovní zásoba: What´s the matter?/Co se děje?; I´ve got a headache./Bolí mě hlava.; I´ve got a stomach ache./Bolí mě břicho.; I´ve got a sore throat./Bolí mě v krku.; I´ve got a cold./Jsem nachlazený. Mám rýmu.; 
 • učebnice, str. 14: nová slovní zásoba je prezentována v písničce (nahrávka: Písnička Doctor, doctor);
 • pracovní sešit, str. 14, cv. 1-2;
 • učebnice, str. 15: žáci si přečtou a poslechnou rozhovor, v rozhovoru se objevují jednoduché pokyny a rady, např. Drink lots of water./Pij hodně vody., Don´t eat lots of ice cream./Nejez hodně zmrzliny. (poslech slouží k nácviku správné výslovnosti, žáci mohou opakovat několikrát): Rozhovor;
 • učebnice, str. 15 (spodní část): žáci do sešitu na psaní opíší pokyny 1-6 a přiřadí k těmto větám písmena obrázků a-f;
 • pracovní sešit, str. 15, cvičení 3-4.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

3. lekce (1. část)

Srdečně zdravíme žáky IV. C.

 

Týdenní plán 19. – 23. 10.

V následujícím týdnu pokračujeme v úkolech, které máme zadané z úterý 13.10.. Pracujeme v pracovních listech a v zavedeném sešitě pro distanční výuku. V sešitě dbáme na úpravu, aby tento sešit mohl sloužit k hodnocení práce při distanční výuce. Nezapomínáme na psaní datumů, kdy byl úkol plněn.

V Českém jazyce nadále procvičovat vyjmenovaná slova a určování slovních druhů. Děti mají s sebou doma Čtenářský deník, aby mohly připravit zápis za měsíc ŘÍJEN. Stěžejní učivo v tomto předmětu mají děti v prac. listech (psaní předpon a předložek).

Matematika – písemné sčítání a odčítání

                         MALÁ NÁSOBILKA !!!!!!

                         násobení a dělení

                        dělení se zbytkem a dělení víceciferného čísla jednociferným např: 155 : 5=

NOS a NOP – zítra emailem zašlu zápisky a výtah učiva, které si děti přepíší do sešitu. Mohou doplnit vhodným obrázkem (max 7, 8 řádků)

ONLINE hodina ve středu 21.10. od 9:00

Připojíme se přes www.zoom.us – podrobnosti v emailu.

Hodina bude informativní, ale byl bych velice rád, aby děti měly u sebe veškeré materiály poskytnuté k distanční výuce. 

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • opakování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant, cooker), předložky místa (in, on, behind, under);
 • žáci mohou využít na opakování následující video (obsahuje popis celého domu a nábytku v jednotlivých místnostech, děti si nemusí všechny slovíčka pamatovat, závazná slovní zásoba je uvedena v předchozím bodu): https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc
 • miniprojekt: žáci si vyberou jednu z místností svého domu/bytu a nakreslí tuto místnost na papír (velikost A4), nábytek v místnosti anglicky popíšou (např. a table), na druhou stranu napíšou o dané místnosti alespoň čtyři věty v angličtině (např. There is a table./Je tam stůl. – There are two chairs./Jsou tam dvě židle.), miniprojekt odevzdají po nástupu do školy (mohou využít slovní zásobu z videa).

 

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • distanční výuka
  • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), předložky místa (in, on, behind, under);
  • pracovní sešit, str. 12, cv. 8: nakreslit jednoduchý plánek mého bytu /domu, pojmenovat místnosti, jednoduše popsat (kolik místností v bytě/domě, popsat jeden z pokojů – pojmenovat nábytek v dané místnosti;
  • čtení a práce s textem The Dragon Crown, učebnice, str. 13 (nahrávka k příběhu: Nahrávka;
  • pracovní sešit, str. 13, cv. 9: žáci zakroužkují na obrázku B věci, které se liší od obrázku A, potom popíšou obrázek B.

Čtenářské deníky za měsíc říjen budeme odevzdávat v týdnu 2-6.11. Prosím rodiče, aby to bylo v tomto týdnu odevzdáno, děti na to budou upozorněni ve škole!

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Skloňování ohebných slovních druhů.

Předložky a předpony ( str. 18 – 23 učebnice ) 

Úterý 13.10 – sloh POPIS OSOBY

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Čísla do 10 000. Písemné dělení jednociferným číslem.

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka, kolmice.

NOS

Téma: Slavníkovci a svatý Vojtěch. Kníže Oldřich a Božena.

NOP

Rozmanitosti přírody: Letní a zimní příroda: byliny a obiloviny.

 

Dle vládního nařízení  se od půlnoci ze čtvrtka 8.10. na pátek 9.10.uzavírají  vnitřní bazény, proto se odkládá KURZ PLAVÁNÍ.

ZÍTRA 9.10. SE BUDEME UČIT DLE ROZVRHU.

Petr Kšána

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro IV.C:

Po – konec poslední hodiny 13:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10


Týdenní plán 5. – 9. 10.

V tomto týdnu mají děti odevzdat ČTENÁŘSKÉ DENÍKY. 

V pondělí a v úterý budu vybírat potvrzení, které je důležité pro plavecký výcvik. Plavecký výcvik začíná v pátek 9.10. .V pondělí na stránku třídy ještě nahraji seznam s odjezdy na bazén. Pro zachování stávajícího tempa prosím rodiče, aby děti byly přítomné na úterním vyučování během plavání. 

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Skloňování ohebných slovních druhů.

Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj.

NOP

Rozmanitosti přírody: Rodové a druhové jméno.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), předložky místa (in, on, behind, under), pracovní sešit, str. 10-11;
 • čtení a práce s textem Andrea´s house, učebnice, str. 12.

Týdenní plán 29.9. – 2. 10.

29.9 budou dětem rozdány ČTENÁŘSKÉ DENÍKY. Od 1.10. najíždíme na klasické známkování a tedy budou již známky na škole on-line.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)

Podstatná jména – rod, číslo, pád-

Slovesa – osoba, číslo, čas –

Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: První Slované

NOP

Rozmanitosti přírody: Druh, jedinec.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • procvičování slovní zásoby – názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom), nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), učebnice, str. 10-11;
 • vazba There is… / There are… (učebnice, str. 10).

Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


Týdenní plán 21.-25.9.

Ve středu proběhne trénink s Davidem Svobodou od 10:00 do 12:35. Dle rozvrhu hodiny odpadnou.

Začátkem měsíce října již najedeme na klasické známkování. 29.9. budou dětem rozdány ČTENÁŘSKÉ DENÍKY ( první termín odevzdání je 5-9.10 za září ).

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy ( Tvarosloví)- Podstatná jména – rod, číslo, pád- Slovesa – osoba, číslo, čas – Tvrdé a měkké souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Učebnice pro 4. ročník -1. díl – Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky

Písemné a pamětné sčítání a odčítání – Řešení slovních úloh

Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 

NOS

Téma: Pravěk a první Slované

NOP

Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny.

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • pondělí 21. 9. TEST (Unit 1: sports time): názvy sportů a sportovních činností, dovednosti – I can…/I can´t…/Can you…?;
 • nová slovní zásoba (Unit 2): názvy místností (upstairs, downstairs, kitchen, living room, bedroom, bathroom); nábytek (picture, sofa, table, chair, cupboard, drawer, plant), učebnice, str. 10-11;
 • vazba There is… / There are… (učebnice, str. 10).

 

Týdenní plán 14-18.9.

16.9 AKCE T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH NA cca 1km. Odpadá 3 a 4. hodina

Do pátku 18.9. vybíráme 55,- na sešity

15.9. budou dětem předány přístupová hesla na skola-online.cz

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov + TVAROSLOVÍ (slovní druhy)

Učebnice str.3 až 6. SLOVO, VĚTA a SOUVĚTÍ

Matematika

Úlohy ze str.3 až 8. 

Mám v plánu se zaměřit na násobení a dělení do 100. ( většině dětem dělá problém malá násobilka PROCVIČUJEME ).

Angličtina (Mgr. Petr Bor: petr.bor@zsrakovskeho.cz; Mgr. Jitka Havlíčková: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • učebnice Chit Chat 2 (Prosíme o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Zároveň prosíme o obalení učebnice, obal na pracovní sešit je stejně velký. Děkujeme.) 
 • Unit 1 Sports time: nová slovní zásoba – názvy sportovních aktivit: dive, run, skate, ski, swim, play basketball/football/hockey/tennis (učebnice, str. 6-7);
 • práce s textem: Triathlon: the Super Sport, učebnice, str. 8;
 • poslech a čtení komiksového příběhu: The Dragon Crown, učebnice, str. 9.

 

Týdenní plán 7-11.9

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov + TVAROSLOVÍ (slovní druhy)

Skloňování sloves. Užití ve větách.

Nemáme již k dispozici učebnice pro třetí třídu. Budeme opakovat v pracovních listech.

Matematika – písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení

Forma pracovních listů.

Matematika – žlutý I.díl str 3 a 4

NOS a NOP – Úvod do předmětu.

Opakování základních znalostí z třetí třídy. 

 

 

Začátek školního roku 2020/21

Začínáme v úterý 1.9. od 8:00 ve stejné třídě, kde děti navštěvovaly III. ročník.

Děti přinesou domů: DOTAZNÍK TŘÍDNÍHO UČITELE, VYTIŠTĚNÝ VELKÝ ROZVRH, SEZNAM POMŮCEK. Bude prostor pro dovybavení dětí během první poloviny září.

Ukončení výuky prvního dne tedy 1.9 je v 8:45.

2.9 poprosím přinést do školy veškeré učebnice, které děti dostaly na začátku školního roku 2019/2020.

Od druhého dne budeme končit dle rozvrhu.

 

  •  
  •  

 

 

 

 

  •  
  •  

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.