IV.C Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN 17. 6. – 21.6. 2024

ČESKÝ  JAZYK

Závěrečné opakování : vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem v doplňovacích cvičeních. Čtení z donesených knih.

 

MATEMATIKA

 • Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva
 • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
 • Síť kvádru a krychle
 • Soutěže, testy, hry
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování a procvičování učiva – slovní zásoba, otázky a odpovědi, rozhovory
 • Přítomný čas prostý a průběhový – opakování

NOS

 • Životní prostředí, ochrana přírody, chráněné druhy
 • Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva

NOP

 • Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva
 • Prevence zneužívání návykových látek
 • Návykové látky, linka důvěry, pomocné instituce, sociální kontakty, etické zásady, rizikové situace, seznámení s nouzovými východy
 • Adresy a telefonní čísla odborných institucí
 • Požáry a jejich rizika
 • Péče o zdraví, první pomoc

TV

 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • 17.-18.6. – Kurz inline bruslení (sraz ve třídě, po skončení kurzu návrat opět do výuky)
  • s sebou: vlastní brusle, přilba, chrániče kolen, loktů, zápěstí (bez chráničů a přilby nemohou žáci absolvovat kurz)
 • 19.6. – Olympijský běh
 • 19.6. – Odevzdávání učebnice, prosím o kontrolu
 • 21.6. – Kurz vodní záchrany sraz v 7:15 před školou


TÝDENNÍ PLÁN 3. 6. – 7.6. 2024

ČESKÝ  JAZYK

Mluvnice : Věta jednoduchá a souvětí. Shoda přísudku s podmětem. Slovesa- opakování. Sloh : Adresa. Písemné vyjádření vzkazu. Uvědomělé a plynulé čtení.

MATEMATIKA

 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost a procvičované početní výkony
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Matematické hry, rébusy
 • Rovnoběžníky – rýsování
 • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
 • Síť kvádru a krychle
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 4.6. – Test – Amazing Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • Současnost a minulost v našem životě
 • Předměty denní potřeby
 • Proměny způsobu života, bydlení

NOP

 • 7.6. – Test – Zásady zdravé výživy – PL
 • Rodina, vztahy mezi lidmi, společenské chování, komunikace
 • Ohrožení života a majetku
 • Nález neznámého předmětu

TV

 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • 5.6. – Třídní schůzka od 17:30
 • 7.6. – Kurz vodní záchrany (1.-2. VH), bližší info na třídní schůzce; 3.-4. VH – Prevence
 • 12.6. – Exkurze do Prokopského údolí

                   


 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 5. – 31.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice : skladba – věta, souvětí, spojky, základní skladební dvojice procvičování. Shoda přísudku s podmětem. Stále opakujeme vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen. Sloh : popis pracovního postupu. Čtení z čítanek a z vypůjčených knih.

 

MATEMATIKA

 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost a procvičované početní výkony
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Matematické hry, rébusy
 • Rovnoběžníky – rýsování
 • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování lekce – Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • Současnost a minulost v našem životě
 • 31.5. – Test – Průběh lidského života – PL
 • Předměty denní potřeby
 • Proměny způsobu života, bydlení

NOP

 • 30.5. – Test – Lidské tělo – PL, zdraví, nemoc, imunita, hygiena – procvičování ZDE
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc
 • Zásady zdravé výživy
 • Rodina, vztahy mezi lidmi, společenské chování, komunikace

TV

 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • Fotografie budou hrazeny z třídního fondu

TÝDENNÍ PLÁN 20. 5. – 24.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice : skladba – věta, souvětí, spojky, základní skladební dvojice procvičování. Shoda přísudku s podmětem nové učivo. Stále opakujeme vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen, abychom nezapomínali a nezaměňovali jedno za druhé… Sloh : popis pracovního postupu. Čtení z čítanek a vypůjčených knih.

 

MATEMATIKA

 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost a procvičované početní výkony
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Rovnoběžníky – rýsování
 • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • Současnost a minulost v našem životě
 • Průběh lidského života
 • Předměty denní potřeby
 • Proměny způsobu života, bydlení

NOP

 • Lidské tělo – ústní zkoušení
 • Zdraví, nemoc, imunita, hygiena – procvičování ZDE
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc
 • Zásady zdravé výživy

TV

 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

TÝDENNÍ PLÁN 13. 5. – 17.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Pondělí – skladba ( věta, souvětí) a čtení z čítanek, úterý – oprava písemné práce a opakování.

 

MATEMATIKA

 • Zlomky – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Rovnoběžníky – rýsování
 • Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • Současnost a minulost v našem životě
 • Průběh lidského života

NOP

 • Lidské tělo – ústní zkoušení
 • Zdraví, nemoc, imunita, hygiena – procvičování ZDE
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc
 • Zásady zdravé výživy

TV

 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • 14.5. – Fotografování tříd
 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN 6. 5. – 10.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skladba věty jednoduché, základní skladební dvojice podmět a přísudek, znázornění. Podstatná jména vzory procvičování a zhodnocení znalostí. Čtení z čítanky.

 

MATEMATIKA

 • Zlomky – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • Vznik a rozvoj měst, historické památky, památná místa naší vlasti
 • Významná města České republiky

NOP

 • Lidské tělo – Zdraví, nemoc, imunita, hygiena – procvičování ZDE
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc

TV

 • Na TV chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • 9. – 10.5. – ředitelské volno
 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN 29. 4. – 3.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skladba věty jednoduché, základní skladební dvojice. Souvětí – počet sloves v určitém tvaru. Podstatná jména vzory procvičování. Sloh – objednávka. Čtení – čtení z čítanky a dětských časopisů.

 

MATEMATIKA

 • Zlomky – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • 3.5. – Test – Mapa – sešit + učebnice str. 17-22
 • Vznik a rozvoj měst, historické památky, památná místa naší vlasti
 • Významná města České republiky

NOP

 • 2.5. – Test – Ekosystémy – park, potok, řeka, ekologie, ochrana životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy – sešit + učebnice str. 52-60
 • Lidské tělo – Zdraví, nemoc, imunita, hygiena – procvičování ZDE
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc

TV

 • Začínáme chodit na TV ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • 1.5. – Svátek práce
 • 9. – 10.5. – ředitelské volno
 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN 22. 4. – 26.4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skladba věty jednoduché, základní skladební dvojice. Souvětí – počet sloves v určitém tvaru. Podstatná jména vzory procvičování. Sloh – objednávka. Čtení – čtení z čítanky a dětských časopisů.

 

MATEMATIKA

 • Zlomky – celek, část
 • Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10)
 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Animals
 • Zvířata, příroda
 • Sdělení a zjišťování základních informací o životě zvířat: It eats…/It lives… .
 • What does the lion eat? Where does the giraffe live?

NOS

 • 26.4. – Test – Mapa – sešit + učebnice str. 17-22
 • Vznik a rozvoj měst, historické památky, památná místa naší vlasti
 • Významná města České republiky

NOP

 • 25.4. – Test – Ekosystémy – park, potok, řeka, ekologie, ochrana životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy – sešit + učebnice str. 52-60
 • Lidské tělo – Zdraví, nemoc, imunita, hygiena – procvičování ZDE
 • Rizika u vody, požáry, přecenění sil, první pomoc

TV

 • Začínáme chodit na TV ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

TÝDENNÍ PLÁN 15. 4. – 19.4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skladba věty jednoduché,  podmět a přísudek, základní skladební dvojice. Podstatná jména vzory procvičování ( i pomocné r. muž. živ. předseda, soudce) – k pís. práci koncem dubna.

Sloh – osnova, odstavce.

Čtení– čtení z čítanky. Co je pohádka, pověst, bajka, povídka.

 

MATEMATIKA

 • Zlomky – celek, část
 • Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10)
 • Slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost
 • Závorky
 • Magické čtverce
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 19.4. – Test – My free time
 • Záliby a volnočasové aktivity
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What do you do on Saturdays?

INF:

 1. Online bezpečnostní kvíz
 2.  JAK JSI KYBERNETICKY BEZPEČNÝ?

NOS

 • Mapa – opakování na test – ústní zkoušení
 • Práce s mapou – orientace na mapě, světové strany
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map
 • Vznik a rozvoj měst, historické památky, památná místa naší vlasti

NOP

 • Opakování na test – ústní zkoušení – Ekosystémy – park, potok, řeka, ekologie, ochrana životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
 • Lidské tělo

TV

 • Začínáme chodit na TV ven, je třeba mít vhodné oblečení i boty. V případě nepřízně počasí, zůstáváme v tělocvičně, prosím tedy i o sálovou obuv.

INFORMACE

 • 17.4. – Konzultace s rodiči (systém Reservando – odkaz zaslán přes školu online)

TÝDENNÍ PLÁN 8. 4. – 12.4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skladba věty, podmět a přísudek, základní skladební dvojice. Podstatná jména mluvnické kategorie, zejm. vzory procvičování ( i pomocné r. muž. živ. předseda, soudce).

Sloh – přiměřeně složitý mluvní projev ( Město, ve kterém žiji). Referát a výpis z encyklopedie.

Čtení– čtení z čítanky a dramatizace. Výběr knihy k další společné četbě.

MATEMATIKA

 • Zlomky – celek, část
 • Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10)
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • My free time
 • Záliby a volnočasové aktivity
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What do you do on Saturdays?

INF:

 1. Online bezpečnostní kvíz
 2.  JAK JSI KYBERNETICKY BEZPEČNÝ?

NOS

 • 9.4. – Test – Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina, česká státnost, státní symboly, státní svátky, ČR
 • Práce s mapou – orientace na mapě, světové strany
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map

NOP

 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky (propojení živé a neživé přírody)
 • Ekologie – Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

INFORMACE

 • 9.4. – Soutěž – skákání přes švihadlo – vybraní žáci

TÝDENNÍ PLÁN 1. 4. – 5.4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – podstatná jména upevňování učiva. Stavba věty- čárka, spojky, středník…

Sloh – přiměřeně složitý mluvní projev ( Město, ve kterém žiji). Referát a výpis z encyklopedie.

Čtení– čtení z čítanky a dramatizace. Čtenářský deník ve středu.

 

 

MATEMATIKA

 • Opakování a procvičování početních operací do 1 000 000
 • Zaokrouhlování čísel na 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10
 • Zlomky – celek, část
 • Čitatel, jmenovatel, zlomková čára (½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10)
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • My free time
 • Záliby a volnočasové aktivity
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What do you do on Saturdays?

INF:

 1. Online bezpečnostní kvíz
 2.  JAK JSI KYBERNETICKY BEZPEČNÝ?

NOS

 • Ústní zkoušení: Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina, česká státnost, státní symboly, státní svátky
 • Práce s mapou – orientace na mapě, světové strany
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map

NOP

 • 4.4. – Test – Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní (ptáci) + kočka a pes domácí
 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky (propojení živé a neživé přírody)
 • Ekologie – Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

TÝDENNÍ PLÁN 25. 3. – 29.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – podstatná jména rodu mužského vzory a procvičování. Sloh – blahopřání. Čtení– čtení z čítanky.

MATEMATIKA

 • Opakování a procvičování početních operací do 1 000 000
 • Zaokrouhlování čísel na 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10
 • Obdélník, čtverec – obvod
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 26.3. – Test – What´s on TV? – Záliby a volnočasové aktivity: televizní pořady; číslovky 1-100
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What programmes do you like?
 • My free time
 • Záliby a volnočasové aktivity
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What do you do on Saturdays?

INF:

 1. Online bezpečnostní kvíz
 2.  JAK JSI KYBERNETICKY BEZPEČNÝ?

NOS

 • Práce s mapou – orientace na mapě, světové strany
 • Měřítko mapy, nadmořská výška, značky na mapě, využití map

NOP

 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky (propojení živé a neživé přírody)
 • Ekologie – Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

INFORMACE

 • 26.3.  – Velikonoční jarmark (od 16:00 v areálu Ráček – v případě nepříznivého počasí uvnitř školy)
 • 28.3. – 1.4. – Velikonoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 18. 3. – 22.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – podstatná jména rodu mužského vzory a skloňování, ostatní r. opak. a procvičování. Sloh – blahopřání, dopis – vypravování ( ŠvP).  Čtení– čtení z čítanky, ve čtvrtek školní kolo recitační soutěže, bližší v pondělí sdělím.

MATEMATIKA

 • Opakování a procvičování početních operací do 1 000 000
 • Zaokrouhlování čísel na 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10
 • Trojúhelník (rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 22.3. – Test – What´s on TV? – Záliby a volnočasové aktivity: televizní pořady; číslovky 1-100
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What programmes do you like?

INF:

 1. Online bezpečnostní kvíz
 2.  JAK JSI KYBERNETICKY BEZPEČNÝ?

NOS

 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví , cizina
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky, významné dny

NOP

 • Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní (ptáci)
 • Jarní období: ekosystémy a jejich složky (propojení živé a neživé přírody)

INFORMACE

 • 21.3. – Recitační soutěž
 • 26.3.  – Velikonoční jarmark (od 16:00 v areálu Ráček – v případě nepříznivého počasí uvnitř školy)

ŠvP 11. 3. – 15.3. 2024

Budeme mít trochu zpoždění, předpokládaný příjezd 14:30.

4.den

Dnes dopoledne jsme se vypravili do Austrálie za klokany a odpoledne navštívili Lázně Libverda. Podrobnosti vám budou děti vyprávět zítra osobně. Můžete se na nás těšit zítra ve 14 hod. na parkovišti u Prioru ;-).

IV.C

 


3.den

Po včerejším celodenním výletě nás dnes čekal odpočinkový program, který nás zavedl do Číny a poté do Brazílie. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí z obou zemí, vyzkoušeli si čajový rituál, lov foukačkou a sběr kakaových bobů na plantážích. Před večeří jsme si šli ještě zasportovat na hřiště.

Teď už odpočíváme a těšíme se na zítřek.

Dobrou noc!

IV.C

Foto ZDE


2.den – Expedice Mount Everest

Po vydatné snídani nás čekala přednáška o Mount Everestu, který jsme se v rámci naší cesty kolem světa rozhodli zdolat. Sbalili jsme vše potřebné a vydali se na cestu.

Prošli jsme se údolím Černého potoka, kde jsme viděli krásný vodopád. Po svačině u vodopádu, jsme pokračovali na vyhlídku Hajní kostel (Mount Everest), který se nám společnými silami podařilo zdolat. Cestu jsme si zpestřili hrami, jež prověřily naši odolnost, kreativitu a spolupráci.

Dnešek byl poměrně náročný, a tak už se těšíme do postele, abychom si odpočinuli.

Pěkný večer

IV.C

Foto ZDE


1.den

Vážení rodiče,

zdárně jsme dorazili do Hejnic. Jsme po obědě, ubytovaní a vyrážíme na odpolední program.

Mějte se hezky!

IV.C

Během odpoledne jsme se prošli po Hejnicích, poté vyrazili do lesa, abychom si zahráli hru na Obchodníky a zloděje. Cestou zpět jsme se zastavili na vyhlídce, ze které byl krásný výhled na Jizerky. Odpolední program jsme zakončili sportováním na louce. Teď už se chystáme na kutě a těšíme se na zítřejší celodenní výlet.

Zdraví IV.C

Foto ZDE

 


TÝDENNÍ PLÁN 4. 3. – 8.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – podstatná jména rodu mužského vzory a skloňování, ostatní r. opak. a procvičování. Sloh – blahopřání, dopis.  Čtení– práce s básní ( rytmus, přednes), ve středu třídní kolo recitační soutěže. 

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Závislosti a jejich vlastnosti
 • Tabulky, diagramy, jízdní řády
 • Trojúhelník (rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • What´s on TV? – Záliby a volnočasové aktivity: televizní pořady; číslovky 1-100
 • Sdělení a zjišťování základních osobních informací: I read/watch TV. What programmes do you like?

NOS

 • 5.3. – Test – Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví , cizina
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky, významné dny

NOP

 • Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí
 • Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní (ptáci)

INFORMACE

 • 5.3. – Přednáška 1.-3. VH – Bezpečnost on-line

TÝDENNÍ PLÁN 26. 2. – 1.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – podstatná jména rodu středního a ženského – skloňování, procvičování pravopisu se zdůvodněním. Sloh – popis výrobku, oznámení.  Čtení– práce s básní ( rytmus, přednes), příprava na třídní kolo recitační soutěže, které bude ve středu 6. března.

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Závislosti a jejich vlastnosti
 • Tabulky, diagramy, jízdní řády
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 1.3. Test – School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)
 • What´s on TV? – Záliby a volnočasové aktivity: televizní pořady; číslovky 1-100

NOS

 • 1.3. – Test – Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády
 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví , cizina
 • Česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky, významné dny

NOP

 • 29.2. – Test – Minerály, horniny, půda – (sešit + učebnice str. 40-43)
 • Domácí zvířata: pes domácí, kočka domácí
 • Živočichové v zimě: liška obecná, hraboš polní, havran polní (ptáci)

 • Přinést si 3 vyfouknutá vajíčka

TÝDENNÍ PLÁN 19. 2. – 23. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména rodu ženského – vzory žena, růže, píseň, kost skloňování, rodu středního opakování a procvič., mluvnická cvičení na opakování pravopisu ( vyjm. slova, vzory PJ, příčestí přítomné), slovních druhů, slohová cvičení. Čtení z čítanky a čt. deníků. Příprava na třídní kolo recitační soutěže – výběr a příprava básně.

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)

NOS

 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády

NOP

 • Minerály, horniny, půda – opakování na test (sešit + učebnice str. 40-43)

TÝDENNÍ PLÁN 12. 2. – 16. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Slovesa a podstatná jména – mluvnické kategorie + vzory PJ,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu a slovních druhů, slohová cvičení. Čtení z čítanky a časopisů – čtenářský deník! Ve středu 14. 2. od 16 hod vernisáž  a podepisování p. Němečka ( Čtyřlístek) na radnici. Pro zájemce odchod od školy  v 15:20 hod se mnou, po skončení návrat zpět ( nebo písemné prohlášení rodičů o uvolnění).

 

MATEMATIKA

 • Opakování převodů jednotek (délka, hmotnost, objem, čas)
 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)

NOS

 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády

NOP

 • Minerály, horniny, půda

INFORMACE

 • 12.2. – Geologická interaktivní přednáška (1. – 2. VH), souvisí s probíraným tématem z NOPu
 • – Minerály, horniny, půda – cena 80 Kč
 • 12.2. – Místo TV jdeme bruslit na Sofijské náměstí, 12-13 hod., poté návrat do školy na oběd.
 • S sebou: převlečení, brusle, helma, zimní rukavice! V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole, proto prosím s sebou i úbor na TV.

TÝDENNÍ PLÁN 29. 1. – 2. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – vzory rodu středního dokončení ,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu a slovních druhů, slohová cvičení. Čtení z čítanky – čtenářský deník si vyberu po jarních prázdninách.

 

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Trojúhelník (rovnoramenný a rovnostranný)
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Test 30.1. – A sunny day – počasí (It´s windy, snowing, raining…)
 • School – Škola: školní předměty; dny v týdnu, hodiny (It´s half past six.)

NOS

 • Test 1.2. – Jan Hus a jeho doba, husitské války
 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie, Josef II., změny a reformy za jejich vlády

NOP

 • Test 31.1. – Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek (sešit + uč. str. 37-39, 47)
 • Minerály, horniny, půda

INFORMACE

 • Prosím o odevzdání M – I. díl, NOS – Naše vlast
 • 31.1. – 5. vyučovací hodina – předávání výpisu z vysvědčení (desky s sebou)
 • 2.2. – Pololetní prázdniny
 • 5. – 9.2. – Jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 22. 1. – 26. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – vzory rodu středního skloňování,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, procvičování k písemné  práci ( slovní druhy, mluv. kategorie sloves, pravopis – pozor na příč. přítomné a časování v přít. čase – prosím, nosíme, vozíte,…). Čtení z čítanky.

 

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 26.1. – Test – Přítomný čas průběhový (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)
 • A sunny day – počasí (It´s windy, snowing, raining…)

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek, pozorování, měření veličin s praktickým užitím základních jednotek (pokusy)

INFORMACE

 • Prosím o odevzdání M – I. díl, NOS – Naše vlast

TÝDENNÍ PLÁN 15. 1. – 19. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – vzory,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, čtení společné četby. Procvičování na čtvrtl. pís. práci ( slovní druhy, mluv. kategorie sloves, pravopis – pozor na příč. přítomné – prosí, nosí, vozí,…).

V úterý zástup, s IV. A máme projektový den.

 

MATEMATIKA

 • 16.1. Čtvrtletní práce
 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • A sunny day – počasí (It´s windy, snowing, raining…)
 • Opakování přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek, pozorování, měření veličin s praktickým užitím základních jednotek (pokusy)

INFORMACE

 • 15.1. – Místo TV jdeme bruslit na Sofijské náměstí, 12-13 hod., poté návrat do školy na oběd.
 • S sebou: převlečení, brusle, helma, zimní rukavice!
 • Prosím o odevzdání M- I. díl, NOS – Naše vlast

TÝDENNÍ PLÁN 8. 1. – 12. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

slovesa opakování a procvičování,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, čtení společné četby a z čítanek. Podstatná jména.

 

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • 12.1. – Test – Život ve středověku – Karel IV.
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • 9.1. – Test – Otáčení Země kolem Slunce a zemské osy, voda, vzduch
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty
 • Třídění látek, skupenství, vlastnosti látek, pozorování, měření veličin s praktickým užitím základních jednotek (pokusy)

INFORMACE

 • 10.1. – Třídní schůzky od 17:30

TÝDENNÍ PLÁN 1. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

slovesa opakování a procvičování,  mluvnická cvičení na opakování pravopisu, čtení společné četby, kterou jsme nestihli dočíst před Vánocemi a čtenářský deník odevzdání.

Přeji Vám dětem i rodičům šťastný nejen začátek nového roku! Připomínám pokračování čtvrtečního ranního doučování.                                                                                                                                           EM

 

MATEMATIKA

 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • Život ve středověku – Karel IV. – opakování
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války

NOP

 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty

INFORMACE

 • 3.1. – Nástup do školy po vánočních prázdninách
 • 10.1. – Třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN 18. 12. – 22. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

V tomto týdnu příliš učiva nestihneme, děti již žijí Vánocemi a besídkami a v pátek bude den s třídním učitelem. Budeme opakovat a procvičovat probrané učivo (viz předchozí plány), psát slohové práce ( pečení perníčků ve škole a Štědrý den v naší rodině) a dočteme mimočítankovou četbu. Přeji Vám všem krásné svátky! E. Mlčáková

 

MATEMATIKA

 • Přinést učebnici 2. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 21.12. – Test My town
 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)
 • Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

NOS

 • Život ve středověku – Karel IV. – projekt

NOP

 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty (2 testy úterý, středa – desetiminutovky)

INFORMACE

 • Změna v rozvrhu – v pondělí není TV, místo toho je příprava Vánoční besídky. V úterý 2.-4. VH – Vánoční turnaj ve vybíjené, 5. VH – NOP.
 • 20.12. – Kouzelník ve škole, cena 80 Kč.
 • 20.12. – Vánoční besídka od 17 hod. v naší třídě, jste všichni srdečně zváni!

TÝDENNÍ PLÁN 11. 12. – 15. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen a sloves. Slovesa zvratná. infinitiv, jednoduché a složené tvary, časování.

Sloh – Vypravování podle obrázkové osnovy.

Čtení mimočítankové četby.

 

MATEMATIKA

 • Přinést učebnici 2. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce
 • Tvary přítomného času průběhového (He/She´s swimming. What are you doing?/ Are you dancing?)

NOS

 • Život ve středověku – Karel IV.

NOP

 • 14.12. – Test – Dřeviny (stromy, keře) + Houby
 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci
 • Jednotky hmotnosti, objemu, času, teploty

TV

 • 13.12. – 3. a 4. VH – Dopravní výchova
 • V pondělí 11.12. zašlu informace ohledně Vánoční besídky

TÝDENNÍ PLÁN 4. 12. – 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen a sloves. Slovesa zvratná. infinitiv.

Sloh – Vypravování podle obrázkové osnovy.

Čtení mimočítankové četby, čtenářský deník zapomnětlivci.

 

MATEMATIKA

 • Přinést učebnici 2. díl
 • Čísla větší než 10 000
 • Porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • My town –  místa ve městě – slovní zásoba
 • Předložky místa (next to, opposite)
 • Pokyny (Turn left/right.)
 • Kulturní reálie: Česká republika, Praha

NOS

 • 8.12. – Test – Poslední Přemyslovci
 • Život ve středověku – Karel IV.

NOP

 • Houby
 • Neživá příroda. Roční období, střídání dne a noci

TV

 • 4.12. – Místo TV jdeme bruslit na Sofijské náměstí, 12-13 hod., poté návrat do školy na oběd.
 • S sebou: převlečení, brusle, helma, zimní rukavice!

TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova. Oprava pís. práce z pátka.

Čtení mimočítankové četby, čtenářský deník.

Ve dnech pondělí až středa- zástup ( výměna za min. týden). Ve čtvrtek ráno doučování v mé třídě IV. A.

Eva Mlčáková

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • My town –  místa ve městě – slovní zásoba
 • Předložky místa (next to, opposite)

NOS

 • 28.11. – Test – Kníže Václav a Boleslav
 • Poslední Přemyslovci

NOP

 • Dřeviny: stromy, keře
 • Houby

 • Přinést kousky látky – budeme dělat koláž

TÝDENNÍ PLÁN 20. 11. – 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova.

Sloh – popis děje.

Čtení společné četby ze školní knihovny.

Ve dnech pondělí až středa- zástup. Ve čtvrtek ráno již opět doučování v mé třídě IV. A.

                                                                                                                  Eva Mlčáková

 

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 24.11. – Test lekce 2 – What´s in the house
 • Be healthy! – Opakování lekce

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav
 • Poslední Přemyslovci

NOP

TV

 • 23.11. OVOV – plnění disciplín – pouze v tělocvičně

TÝDENNÍ PLÁN 13. 11. – 17. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas), vyjmenovaná slova a slova příbuzná, předložky a předpony, kořen slova. To vše již zvládnout samostatně.

Sloh – popis děje.

Čtení společné četby ze školní knihovny a ze čtenářských deníků.

Vážení rodiče, děkuji za Váš zájem o konzultace. Pokud by ještě někdo chtěl se mnou mluvit, je to možné po jejich skončení 15. 11. po 19. hodině ve třídě IV. A. Také je možné, aby děti chodily na doučování, které mám každý čtvrtek od 7 hod ráno ve své třídě.   E. Mlčáková

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000
 • Násobení a dělení zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)
 • Sdělení informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache.
 • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav

NOP

 • 16.11. – Test – Byliny, obiloviny, třídění rostlin podle délky života, plané a kulturní rostliny – sešit
 • Dřeviny: stromy, keře – poznávačka – test 23.11.

TV

 • Hodiny budou probíhat pouze v tělocvičně.

INFORMACE

 • 15.11. – Konzultace místo třídních schůzek, přihlášeným rodičům bude čas zaslán emailem

TÝDENNÍ PLÁN 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování učiva :

Mluvnice –  slovní druhy a určování mluv. kategorií podst. jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas)

vyjmenovaná slova a slova příbuzná

předložky a předpony, kořen slova a slova příbuzná.

Sloh – popis věci a děje.

Čtení z čítanky, z knihy pověstí a čtenářských deníků.

 

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování čísel
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování a procvičování učiva – 2. lekce – What´s in the house
 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)
 • Sdělení informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache.
 • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…

NOS

 • Kníže Václav a Boleslav

NOP

 • 16.11. – Test – Byliny, obiloviny, třídění rostlin podle délky života, plané a kulturní rostliny – sešit
 • Dřeviny: stromy, keře – poznávačka – test 23.11.

TV

 • Pokud bude hezké počasí, půjdeme ven, jinak již zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • 8.11 – Přinést vylisované listy

INFORMACE

 • Každé pondělí končí vyučování ve 13:20

TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. – 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování učiva :

Mluvnice –  slovní druhy a co jsou mluvnické kategorie

vyjmenovaná slova a slova příbuzná

předložky a předpony

neurčitý a určitý tvar slovesa.

Sloh – popis věci a děje.

Čtení z čítanky, básnička zpaměti s přednesem, čtenářský deník.

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování čísel
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 3.11. – Test – Sports time, sloveso CAN, otázky a odpovědi
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)

NOS

 • 2.11. – Test – Dávní Slované, Velkomoravská říše
 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny
 • Třídění rostlin podle délky života
 • Plané a kulturní rostliny

TV

 • 3.11. – místo VV je TV – obuv a oblečení do tělocvičny!
 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • 1.11 – Přinést vylisované listy

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • 2.11. – Ekoprogram – Od vlka ke psu, cena 80 Kč

TÝDENNÍ PLÁN 23. 10. – 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování učiva :

Mluvnice – nauka o slově:

 •  stavba slova- předpona, kořen, přípona
 •  slovní druhy- určování a označování číslem
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 •  párové souhlásky ( p-b, t-d ad.).

Sloh – popis osoby dokončení.

Čtení z čítanky a poslech( poezie), básnička zpaměti s přednesem.

 

MATEMATIKA

 • Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, číselná osa
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování čísel
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – Nemoci (headache, stomach ache, sore throat)

NOS

 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • 25.10. – Test – Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny, jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny
 • Třídění rostlin podle délky života
 • Plané a kulturní rostliny

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • Sběr přírodnin – jeřabiny, žaludy, kaštany, vylisovat listy 15 ks

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve
 • 26. – 27.10.2023 – Podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 16. 10. – 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva ze 3. ročníku:

Mluvnice – nauka o slově:

 •  stavba slova- předpona, kořen ( společný všem příbuzným slovům), příponová část
 •  slovní druhy- slova ohebná ( skloňují se nebo časují) a neohebná , určování a označování číslem
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sloh – vypravování podle osnovy, členění textu, adresa a psaní dopisu.

Čtení z čítanky a čtenářských deníků.

 

MATEMATIKA

 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Dělení se zbytkem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • 20.10. – Test – Music time, Sports time, sloveso CAN, otázky a odpovědi
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)

NOS

 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • 20.10. – Test – Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny, jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny
 • Třídění rostlin podle délky života

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • Sběr přírodnin – jeřabiny, žaludy, kaštany, vylisovat listy 15 ks

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 9. 10. – 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva ze 3. ročníku:

Mluvnice – nauka o slově:

 •  stavba slova- předpona, kořen ( společný všem příbuzným slovům), příponová část
 •  slovní druhy- slova ohebná ( skloňují se nebo časují) a neohebná , určování a označování číslem
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sloh – vypravování podle osnovy, členění textu, adresa a psaní dopisu.

Čtení z čítanky a čtenářských deníků.

 

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Sports time – Opakování lekce
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (dovednosti): I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)

NOS

 • Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady
 • Rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům
 • Dávní Slované

NOP

 • 13.10. – Test – Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny, jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

VV, PČ 

 • Sběr přírodnin – 11.10. – jeřabiny, další týdny – žaludy, kaštany), vylisovat listy 15 ks

INFORMACE

 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 2. 10. – 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva ze 3. ročníku:

Mluvnice – nauka o slově:

 •  slova podobného, opačného významu, slova významem nadřazená, citově zabarvená, hovorová ad.
 •  slovní druhy- slova ohebná a neohebná určování a označování číslem, skloňování, časování
 •  vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sloh – vypravování podle osnovy, členění textu.

Čtení z čítanky a donesených časopisů, čtenářské deníky.

Tento týden již se známkami do ŽK, po delší nemoci zatím bez klasifikace. EM

 

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Dělení jednociferným číslem – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Sports time – Sport, sportovní aktivity
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (dovednosti): I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • What´s in the house – Domov a rodina: místnosti v domě/bytě, nábytek

NOS

 • 3.10. – test – Rodina, příbuzenské vztahy – pracovní list
 • Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady
 • Rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh
 • Letní a zimní příroda: byliny, obiloviny

TV

 • Na tělesnou výchovu chodíme ven, je třeba mít vhodné oblečení hlavně na ranní hodiny (mikina, tepláky,…). Zároveň nosit obuv dovnitř, pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně.

INFORMACE

 • 2.10. – Návštěva stadionu AC Sparta Praha, odchod z vyučování, návrat do vyučování, cena 60 Kč
 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 25. 9. – 29. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Geometrie – nosit pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky s ryskou), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda
 • Otázky a odpovědi

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy
 • Život a funkce rodiny

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh

INFORMACE

 • 26.9. – Přespolní běh – sportovní oblečení, obuv na ven
 • 2.10. – Návštěva stadionu AC Sparta Praha, odchod z vyučování, návrat do vyučování, cena 60 Kč
 • Platba za sešity – cena 75 Kč/žák, vybíráme v hotovosti
 • Od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • 22.9. – Geometrie – přinést pomůcky: mikrotužka, 2 pravítka (min. jeden, nejlépe dva trojúhelníky), podložka, kružítko – NUTNÉ!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda
 • Otázky a odpovědi

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy
 • Život a funkce rodiny

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – informace v emailu/notýsku (po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost)
 • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ, NOS a NOP
 • Platba za sešity – cena 75 Kč/žák, vybíráme v hotovosti
 • V pondělí 18.9. je konec vyučování dle rozvrhu ve 13:30, od pondělí 25.9. – včetně, každé pondělí končí vyučování ve 13:20
 • Platby ZDE, prosím o uhrazení co nejdříve

TÝDENNÍ PLÁN 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda
 • Otázky a odpovědi

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – informace v emailu/notýsku (po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost)
 • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ, NOS a NOP
 • 13.9. – Třídní schůzka v 17:15 (prosím o účast – předání přihlašovacích údajů do školy online)

Milí čtvrťáci,

doufám, že jste si krásně užili prázdniny. V pondělí nám začíná škola a já se na vás budu těšit opět v naší třídě!

Lukáš Tauchman

TÝDENNÍ PLÁN 4. 9. – 8. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka

Sloh:

 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: základní barvy, číslovky 1-20, abeceda

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny

INFORMACE

 • 4.9. – Konec vyučování v 8:45, obědy 11:00 – 12:00 hod.
 • 7.9. – Začíná plavecký výcvik – informace v emailu/notýsku (po + pá sraz v 7:30 před školou, prosím o dochvilnost)
 • Po dobu plavání bude rozvrh upraven, místo TV – plavání, zaměříme se hlavně na ČJ, M, AJ, NOS a NOP
 • 5.9. – 8.9. – vyučování podle rozvrhu
 • 8.9. – Neproběhne výuka plavání!

Komentáře jsou uzavřeny.