III.A Ing. Viliam Maťo

Ing. Viliam Maťo

viliam.mato@zsrakovskeho.cz

Týden 12. – 16. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice –  vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná, v učebnici Český jazyk stránky 102 – 111, tento týden pak hlavně v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 31 – 36
 • Sloh – popis, vyprávění 
 • Čtení – tvořivé činnosti s literárním textem       
 • Psaní – opis slov
 • Český jazyk hrou – hry se slovy

MATEMATIKA

 • V učebnici Matematika 3 na str. 32 – 36 budeme dělit víceciferná čísla.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Různé druhy techniky.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

po 12. 4.

online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): procvičování slovní zásoby a kontrola samostatné práce
út 13. 4.

samostatná práce

Kahoot! online cvičení: procvičování slovní zásoby Unit 7 (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), nebude hodnoceno známkou.

Odkaz ke cvičení v MS Teams, kanál Angličtina (odkaz přiložen v úterý 13. 4. od 8 hod.). Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz pod týdenním plánem. Žák musí uvést své jméno (neuvádějte přezdívky).

Projekt My Monster: žák nakreslí svou vlastní příšerku (do sešitu na psaní), žák potom napíše o své příšeře alespoň čtyři jednoduché informace, např. My monster is…/Moje příšera je…; My monster has got…/Moje příšera má…

pá 16. 4.

online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): souhrnné opakování Unit 7 a příprava na test.

 

Týden 6. – 9. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice –  vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná, v učebnici Český jazyk stránky 102 – 111, v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 31 – 36
 • Sloh – popis, vyprávění 
 • Čtení – autor a jeho fantazie       
 • Psaní – opis slov
 • Český jazyk hrou – hry se slovy

MATEMATIKA

 • V učebnici Matematika 3 na str. 25 – 36 budeme násobit a dělit víceciferná čísla.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a technika – dopravní, stavební, zemědělské a jiné stroje.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

úterý 6. 4.

Samostatná práce

Kahoot! online cvičení: opakování slovní zásoby (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), nebude hodnoceno známkou.

Odkaz ke cvičení v MS Teams, kanál Angličtina (odkaz přiložen v úterý 6.4.od 8 hod.). Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz pod týdenním plánem. Žák musí uvést své jméno.

Pracovní sešit, str. 36, cv. 5: žák si přečte dva krátké texty a přiřadí k nim správnou příšerku.

pátek 9. 4.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): učebnice, str. 37 (čtení a porozumění komiksovému příběhu My friend is a monster, 7. část), kontrola samostatné práce.

 

Týden 29. – 31. 3. 2021

Tento týden máme kratší, ve čtvrtek mají děti velikonoční prázdniny, následuje Velký pátek a po víkendu Velikonoční pondělí. Uvidíme se tedy až v úterý 6. dubna. Přeji všem hezké Velikonoce!

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice –  vyjmenovaná slova po S a slova příbuzná, tento zkrácený týden už jen v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 26 – 30
 • Sloh – vyprávění 
 • Čtení – otázky a odpovědi       
 • Psaní – přepis slov 

MATEMATIKA

 • V učebnici Matematika 3 (zelená) na str. 25 – 27 budeme násobit dvojciferná čísla jednocifernými.
 
VILIAM MAŤO, TU III. A

 

ANGLIČTINA

Pondělí 29. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): učebnice, str. 36 (Big Foot / The Loch Ness Monster: čtení a porozumění textům)
Úterý 23. 3.

Samostatná práce

Pracovní sešit, str. 36, cv. 5, 6.

M. Chromcová, D. Kiseleva, Š. Stojka, E. Zákorová dosud nevyplnili test z 6. lekce. Odkaz k testu vložen v MS Teams III. A, kanál angličtina. Prosím, aby žáci vyplnili do 31. 3.

Návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem: Big Foot / The Loch Ness Monster

 

Týden 22. – 26. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice –  vyjmenovaná slova po S a slova příbuzná, v učebnici Český jazyk stránky 92 – 100, v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 26 – 30
 • Sloh – vyprávění 
 • Čtení – v pátek si přečteme úryvek z knihy Eduarda Štorcha Osada Havranů ve Čtení s porozuměním na stránce 56 – 58       
 • Psaní – vyprávění
 • Český jazyk hrou – souvislé jazykové projevy, ve čtvrtek si budeme vyprávět o Velikonocích (v učebnici Český jazyk na stránce 98)

MATEMATIKA

 • V učebnici Matematika 3 (zelená) na str. 19 – 23 budeme násobit a dělit násobky deseti.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Řešení konfliktů dohodou. Práce a volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, rekreace.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Pondělí 22. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): popis příšery (nácvik It has got… / Has it got…?)
Úterý 23. 3.

Samostatná práce

Pracovní sešit, str. 35, cv. 3,4.
Pátek 26. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): práce s textem Big Foot / the Loch Ness Monster

Praha 12 podpořila snadnější návrat dětí do škol.

Týden 15. – 19. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – slovesa a slov. kategorie (osoba, číslo, čas), v učebnici Český jazyk stránka 87 – 90
 • Sloh – popis, vyprávění (převyprávění pohádky „Otesánek“ v Čítance na stránkách 107 až 110)
 • Čtení – v pátek si přečteme básničku „Otesánek“ na straně 110 v Čítance, básnička „Emil se nemyl!“ na str. 123 v Čítance       
 • Psaní – přepis slov, vyprávění
 • Český jazyk hrou – souvislé jazykové projevy

MATEMATIKA

 • V učebnici Matematika 3 (zelená) na str. 12 – 17 budeme dělit se zbytkem čísly 6 až 9.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověk mezi lidmi. Rodokmen, povolání, čím chci být.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Pondělí 15. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): procvičování nové slovní zásoby (části lidského těla), písnička Clap your hands.
Úterý 16. 3.

Samostatná práce

Zápis nových slov do sešitu na psaní (viz přiložená prezentace)

Pracovní sešit, str. 34, cv. 1,2.

Pátek 19. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): kontrola samostatné práce, práce s učebnicí (str. 35).

Unit 7 části lidského těla

 

Týden 8. – 12. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – slovesa a slov. kategorie (osoba, číslo, čas),v učebnici Český jazyk stránka 87 – 90
 • Sloh – popis, ve čtvrtek slohová výchova na str. 91 v učebnici Český jazyk
 • Čtení – v pátek si přečteme pohádku „Otesánek“ v Čítance na stránkách 107 až 110, nově dostaly děti za úkol naučit se krátkou básničku „Emil se nemyl!“ na str. 123 v Čítance       
 • Psaní – přepis slov
 • Český jazyk hrou – hry na vypravěče

MATEMATIKA

 • V učebnici Matematika 2 jsme ukončili práci. Příští týden již budeme pracovat v učebnici Matematika 3 (zelená) na str. 7 – 10, kde začneme dělit se zbytkem.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Osobní bezpečí – zneužívání, bezpečné chování, šikana, týrání, brutalita.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Po

8. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): opakování slovní zásoby Units 4-6, kontrola samostatné práce v pracovním sešitě a v učebnici, příprava na test.
Út  9. 3.

Samostatná práce

Online test (Unit 6: opakování slovní zásoby zaměřené na pojmenovaná rodinných členů). Žáci kliknou počítačovou myší na odkaz vložený do týmu III. A, kanál angličtina. Na konci testu je potřeba kliknou na položku Odeslat a vyčkat na potvrzení odeslané odpovědi.

Prosím rodiče, aby děti nechaly pracovat samostatně a pokud možno bez nápovědy. V případě neúspěchu je možná oprava. Test bude otevřen od 9. 3. do 12. 3.

Pá  12. 3.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): prezentace a nácvik nové slovní zásoby Unit 7: části lidského těla.

 

 

Týden 1. – 5. 3. 2021

Informace ŠD:

Školní družina – I. pololetí 

Prosíme rodiče žáků III. tříd o uhrazení platby za I. pololetí ŠD ve výši 450,- kč . Žáci navštěvovali ŠD prezenčně v měsících září a prosinec. Kdo uhradil platbu za ŠD v plné výši, bylo mu vráceno 600,- kč.

Platba: na účet školy, SS: 555, VS: individuální. Uvádějte celé jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Platbu uhraďte do 5. 3. 2021.

Platbu za II. pololetí zatím neposílejte!

Děkujeme

Jan Mareček

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov po P a slov příbuzných – v učebnici Český jazyk stránka 76 – 85, v učebnici Vyjmenovaná slova str. 20 – 25
 • Sloh – dopis
 • Čtení – jazykolamové čtení (Čítanka str. 104 – 105), v pátek poslední opozdilci přednesou básničku „Ptaly se nebe obláčky“ – Čítanka str. 70               
 • Psaní – diktát
 • Český jazyk hrou – hry na vypravěče

MATEMATIKA

 • Opakování z knihy Matematika 2 a ukončení práce v této knize. Příští týden již budeme pracovat v knize Matematika 3 (zelená)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Základy rodinné a sexuální výchovy – stavba těla, početí, narození, novorozenci.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že se musím v pondělí 1. 3. zúčastnit školení, uskuteční se v tomto týdnu pouze jedna online hodina (tj. v pátek 5. 3.).

Po 1. 3. Samostatná práce Pracovní sešit, str. 31, cv. 7: žáci si přečtou text a vyberou správný obrázek.

Pracovní sešit, str. 31, cv. 8: žáci nakreslí někoho ze své rodiny a napíší o něm/ní dvě informace.

Ti, kteří dosud nevyplnili test z 5. lekce (D. Kiseleva, T. Paták, M. Slezák, S. Stojka), prosím o vyplnění. Odkaz k testu je vložen v týmu III. A, v kanále angličtina.

Út 2. 3. Samostatná práce Pracovní sešit, str. 32, cv. 1: žáci zakroužkují červeně slova, která souvisejí s rodinou, modře slova související s obličejem a zeleně související s pocity.

Pracovní sešit, str. 33, cv. 3: žáci poskládají slova do vět.

Pá 5. 3.  Online hodina (11:00 – 11:30): kontrola samostatné práce, souhrnné opakování (Units 1 – 6).

Prezentace pro tento týden: Unit 6

 

Týden 22. – 28. 2. 2021 – Jarní prázdniny

Týden 15. – 19. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná – v učebnici Český jazyk stránka 90, v učebnici Vyjmenovaná slova str. 20 – 25
 • Sloh – popis
 • Čtení – obsah pohádek (Čítanka str. 96 – Maxipes Fík sportuje), básnička „Ptaly se nebe obláčky“ – Čítanka str. 70               
 • Psaní – popis
 • Český jazyk hrou – naslouchání a záznam, reprodukce textu

MATEMATIKA

 • Písemné sčítání a odčítání do tisíce (Matematika 2 – str. 44 – 52)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Návykové látky – léčivé a jedovaté rostliny, tabák, alkohol a drogy.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Pondělí

15. 2.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): kontrola samostatná práce, práce s učebnicí, str. 30 (čtení a porozumění textu).
Úterý 9. 2.

Samostatná práce

Pracovní sešit, str. 30, cv. 5.

Pracovní sešit, str. 29, cv. 6.

Ti, kteří dosud nevyplnili test z 5. lekce (D. Kiseleva, T. Paták, M. Slezák, S. Stojka), prosím o vyplnění. Odkaz k testu je vložen v týmu III. A, v kanále angličtina.

Pátek 12. 2.

Samostatná práce

Online hodina (11:00 – 11:30): kontrola samostatná práce, práce s učebnicí, str. 31 (komiksový příběh My friend is a monster).

 

 

Týden 8. – 12. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná – v učebnici Český jazyk stránky 76 – 85, v učebnici Vyjmenovaná slova str. 20 – 25
 • Sloh – vyprávění vlastních zážitků
 • Čtení – obsah pohádek (Čtení s porozuměním str. 74), básnička „Ptaly se nebe obláčky“ – Čítanka str. 70               
 • Psaní – přepis slov
 • Český jazyk hrou – čtení literárních textů

MATEMATIKA

 • Písemné sčítání a odčítání do tisíce (Matematika 2 – str. 37 – 45)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Výživa a zdraví – vliv stravy na zdraví, stravovací režim a jídelníček (Velká učebnice Hravá prvouka – str. 35)
VILIAM MAŤO, TU III. A

 

ANGLIČTINA

Pondělí 8. 2.

Online hodina

Online hodina (11:00 – 11:30): procvičování nové slovní zásoby (rodina), práce s učebnicí, str. 29.
Úterý 9. 2.

Samostatná práce

Pracovní sešit, str. 29, cv. 3.

Pracovní sešit, str. 29, cv. 4.

Online test (Unit 5): ti, kteří dosud nevyplnili (MS Teams, tým III. A, kanál angličtina)

 

Pátek 12. 2.

Samostatná práce

Online hodina (11:00 – 11:30): kontrola samostatné práce, práce s učebnicí, str. 30 (čtení a porozumění textu).

 

 

Týden 1. – 5. 2. 2021

Začínáme druhé pololetí, pokračuje distanční výuka, přeji všem hodně úspěchů a hlavně zdraví!

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – stále opakování vyjmenovaných slov po M – v učebnici Český jazyk stránky 66 – 75, v učebnici Vyjmenovaná slova str. 14 – 19
 • Sloh – dialog na základě obrazového materiálu a popis – učebnice ČJ str. 68 a 74
 • Čtení – obsah pohádek a povídek, básnička „Ptaly se nebe obláčky“ – Čítanka str. 70               
 • Psaní – přepis slov
 • Český jazyk hrou – čtení literárních textů

MATEMATIKA

 • Počítání zpaměti – opakování (Matematika 2 – str. 41, 47), Minutovky str. 13 – 14.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověk a zdraví – osobní rozvoj, nemoci, hygiena, první pomoc (velká učebnice Hravá prvouka – str. 33 – 34)
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Pondělí 1. 2. Online hodina (11:00 – 11:30): opakování probírané slovní zásoby, příprava na test.

Úterý 2. 2. Samostatná práce:

 • Online test (Unit 5: opakování slovní zásoby zaměřené na popis lidského obličeje): vyzkoušíme s dětmi, zda dokážou vyplnit online test. Žáci kliknou počítačovou myší na odkaz vložený do týmu III. A, kanál angličtina. Na konci testu je potřeba kliknou na položku Odeslat a vyčkat na potvrzení odeslané odpovědi.Prosím rodiče, aby děti nechaly pracovat samostatně a pokud možno bez nápovědy. Pokud se dětem test nepovede, napíšeme si jej znovu. Test není časově omezený.

Pátek 5. 2. Samostatná práce:

 • Unit 6 Family photos
  • Učebnice, str. 28: Jet seznamuje Nicka se svou rodinou. Žáci si poslechnou nahrávku (učebnice, str. 28: Nahrávka 38) a přiřadí k malým obrázkům 1-6 názvy členů rodiny. Žáci mohou trénovat novou slovní zásobu i prostřednictvím přiložené prezentace (nahrávky s výslovností).
  • Žáci opíší do sloupečku pod sebe následující slova (do sešitu na psaní): FAMILY, MUM, DAD, BROTHER, SISTER, GRANDAD, GRANDMA, ME. Vedle těchto slov napíší, co znamenají česky (rodiny, maminka, tatínek, bratr, sestra, dědeček, babička, já).
  • Pracovní sešit, str. 28, cv. 1, 2.

Zde je k dispozici prezentace, která obsahuje návod k práci v učebnici i v pracovním sešitu: Unit 6.1 Family photos

 

Týden 25. – 28. 1. 2021

Pokračuje distanční výuka, v pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny a výuka tak odpadá.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – Vyjmenovaná slova po M – v učebnici Český jazyk str. 71 – 75, v učebnici Vyjmenovaná slova str. 17 – 19
 • Sloh – recept 
 • Čtení – obsah pohádek a povídek               
 • Psaní – recept
 • Český jazyk hrou – hry se slovy

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel (str.32).
 • Počítání zpaměti – opakování (Matematika 2 – str. 40 – 41, 49 – 53), Minutovky str. 12.
 • Geometrie – čtyřúhelník (str. 31), kružnice a kruh (str. 35 – 36).

SVĚT KOLEM NÁS

 • Recept – společný úkol s rodiči (během týdne jen dva dlužníci).
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

Pondělí 25. 1. Online hodina (11:00 – 11:30): procvičování probírané slovní zásoby, kontrola samostatné práce (pracovní sešit, str. 25, cv. 3-4, učebnice, str. 26).

Úterý 26. 1. Samostatná práce:

 • Učebnice, str. 27, My friend is a monster (5. část): žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu, nahrávka k dispozici zde: My friend is a monster (5. část) .
 • Pracovní sešit, str. 27, cv. 8: žáci nakreslí podle vlastní fantazie hlavu svého robota (podobně jako na obrázku) a napíší o něm dvě informace (co daný robot má, např. My robot has got big eyes./Můj robot má velké oči.).

Zde je k dispozici prezentace, která obsahuje návod k práci v učebnici i v pracovním sešitu: Unit 5.3 Funny Faces

 

Týden 18. – 22. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – Vyjmenovaná slova po M – v učebnici Český jazyk str. 66 – 70, v učebnici Vyjmenovaná slova str. 14 – 16
 • Sloh – žádost 
 • Čtení – obsah pohádek a povídek               
 • Psaní – recept
 • Český jazyk hrou – hry se slovy

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel (str.32).
 • Počítání zpaměti – opakování (Matematika 2 – str. 30,33 – 34, 40 – 41), Minutovky str. 11.
 • Jednotky objemu (matematika str. 28, malá prvouka str. 30 – 31, velká prvouka str. 23).
 • Geometrie – opakování trojúhelník (str. 15), čtverec (str. 20) a obdélník (str. 26).

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověk – etapy lidského života (dětství, dospívání, dospělost, stáří).
 • Recept – společný úkol s rodiči.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA

PONDĚLÍ 18. 1.

Online hodina (11:00 – 11:30): Unit 5 (procvičování slovní zásoby: části lidského obličeje, popis mého obličeje I´ve got… = mám, popis obličeje mého kamaráda/kamarádky He´s / She´s got… = on/ona má…), učebnice, str. 24-25, kontrola pracovního sešitu, str. 24.

ÚTERÝ 19. 1.

Žáci si procvičují slovní zásobu 5. lekce (části lidského obličeje), k procvičování mohou využít přiloženou prezentaci. Učebnice, str. 25: žáci si prohlédnou obrázky 4 populárních zpěvaček. Přečtou si krátké texty 1-4 a přiřadí obrázky ke správným textům (odpovědi zapíší do sešitu na angličtinu). Pracovní sešit, str. 25, cv. 3 (žáci si přečtou věty pod obrázkem a ke každé z nich přiřadí správné jméno člena hudební skupiny z obrázku).

PÁTEK 22. 1.

Učebnice, str. 26: žáci si prohlédnou obrázky a přečtou si informace k obrázkům. Potom si přečtou věty 1-8 pod obrázky a rozhodnou, zda jsou věty ve vztahu k obrázkům pravdivé (Yes) nebo nepravdivé (No). Pracovní sešit, str. 25, cv. 4 (žáci si prohlédnou obrázky Vonnyho a Marie a dokončí věty podle nápovědy).

Zde je k dispozici prezentace, která obsahuje nácvik slovní zásoby a cvičení z učebnice i pracovního sešitu: Unit 5.2 Funny Faces

 

Týden 11. – 15. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – podstatná jména – pád, vlastní jména – v učebnici Český jazyk str. 60 – 65
 • Sloh – vyprávění a popis 
 • Čtení – Čtení s porozuměním – obsah pohádek a povídek na str. 60, 62 a 64               
 • Psaní – přepis slov
 • Český jazyk hrou – podstatná jména

MATEMATIKA

 • Pamětné sčítání a odčítání do tisíce (str.19 – 22).
 • Jednotky délky (matematika str. 24 – 25, prvouka str. 26 – 27),
 • Jednotky hmotnosti (matematika str. 27, prvouka str. 28 – 29).
 • Geometrie – trojúhelník (str. 15), čtverec (str. 20) a obdélník (str. 26).

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověk – lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich a chuť) – str. 31 v učebnici Hravá prvouka.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA 

PONDĚLÍ 11. 1.

Online hodina (11:00 – 11:30) prostřednictvím MS Teams (tým III. A): Unit 5 (nácvik nové slovní zásoby: části lidského obličeje, popis mého obličeje I´ve got… = mám, popis obličeje mého kamaráda/kamarádky He´s / She´s got… = on/ona má…), učebnice, str. 24-25.

ÚTERÝ 12. 1.

Pracovní sešit, str. 24, cv. 1 (žáci dokreslí části obličeje piráta nebo pirátky a slovy z rámečku obrázek popíší), cv. 2 (žáci si pozorně prohlédnou obrázek pirátky i piráta, v bodě 1 vyberou správnou možnost, v bodě zapisují podle obrázku slovo BIG nebo LITTLE).

PÁTEK 15. 1.

Pracovní sešit, str. 25, cv. 3 (žáci si přečtou věty pod obrázkem a ke každé z nich přiřadí správné jméno člena hudební skupiny z obrázku), cv. 4 (žáci si prohlédnou obrázky Vonnyho a Marie a dokončí věty podle nápovědy).

Zde je k dispozici prezentace, která obsahuje nácvik slovní zásoby a cvičení z učebnice i pracovního sešitu: Unit 5.1 Funny Faces

 

Týden 4. – 8. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – podstatná jména – rod, životnost, číslo – v učebnici Český jazyk str. 55 – 58
 • Sloh – vyprávění a popis (Vánoce)
 • Čtení – povídka a báseň – učebnice Čtení str. 61 – 67               
 • Psaní – přepis slov
 • Český jazyk hrou – podstatná jména

MATEMATIKA

 • Pamětné sčítání a odčítání do tisíce (str.7 – 20).
 • Geometrie – rovina (str. 8), trojúhelník (str. 15) a čtverec (str. 20).

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA 

 • učebnice Chit Chat 1, Unit 4 – Pirates/Piráti
 • opakujeme slovní zásobu 4. lekce:
  • I´m happy./Jsem šťastný.; I´m sad./Jsem smutný.; I´m angry./Jsem rozčilený.; I´m scared./Bojím se.; I´m thirsty./Mám žízeň.; I´m hungry./Mám hlad.; I´m tired./Jsem unavený.; He´s/She´s happy.;
  • pozdravy: Good morning./Dobré ráno.; Good afternoon./Dobré odpoledne.; Good evening./Dobrý večer.;
  • How are you? – I´m fine.;
 • pracovní sešit, str. 23, cv. 8: žáci doplní názvy pocitů u jednotlivých obrázků;
 • pracovní sešit, str. 23, cv. 9: žáci nakreslí svůj obličej vyjadřující nějaký pocit, např. Jsem šťastný/šťastná. – I´m happy.;
 • učebnice, str. 23: žáci si přečtou a poslechnou další díl komiksového příběhu My friend is a monster (Nahrávka (str. 23);
 • nová slovní zásoba Unit 5: žáci se seznámí s novými slovíčky (části lidského obličeje: eye/oko, eyes/oči, nose/nos, face/obličej, hair/vlasy, ear/ucho, ears/uši, mouth/ústa): nová slovní zásoba uvedena v přiložené prezentaci s obrázky i s výslovností nových slov.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučuji využít níže přiložené powerpointové prezentace, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku (někdy je třeba chvíli počkat, než se nahrávka v prezentaci načte).

Unit 4.2 Pirates

Unit 5 Funny Faces

Srdečně zdravím žáky III. A. Rodičům děkuji za spolupráci. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Šťastný a bohatý nový rok 2021 plný zdraví! 

 

Týden 14. 12. – 18. 12.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po B a L a slov příbuzných, slovní druhy (ohebné, neohebné)
 • Sloh – vyprávění a popis (Vánoce)
 • Čtení – MULT – etnický původ               
 • Psaní – vyplňování jednoduchých formulářů
 • Český jazyk hrou – tvoření vět k obrázkům

MATEMATIKA

 • Přirozená čísla v oboru do tisíce, porovnávání čísel.
 • Geometrie – práce s úsečkou.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Půda – vznik a vlastnosti. Vlastnosti látek.

V pondělí má vláda rozhodnout, kdy začnou Vánoční prázdniny. Jestli ve středu 23.12. nebo již v sobotu 19.12. Budu Vás rovněž informovat.

Děkuji za spolupráci a přeji všem krásné prožití Vánoc a samozřejmě hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2021!

VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA 

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: pocity/feelings – I´m happy., I´m sad., I´thirsty., I´m hungry., I´m angry., I´m scared., I´m tired.;
 • nácvik jednoduchých vět: I´m happy./Jsem  šťastný/šťastná.; He´s/She´s happy./On je šťastný./Ona je šťastná.;
 • středa 16. 12. MINITEST: pocity;
 • pozdravy: Good morning / afternoon / evening., učebnice, str. 22, prac. sešit, str. 22;
 • vánoční tematika: slovíčka + písničky.

OSTATNÍ

 

Týden 7. 12. – 11. 12.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po B a L a slov příbuzných (učebnice str. 36 až 54, Vyjmenovaná slova str. 2 až 13), procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
 • Sloh – vyprávění a popis (Vánoce)
 • Čtení – divadelní představení (postava, děj, prostředí)               
 • Psaní – dopis
 • Český jazyk hrou – osnova textu – tvoření vět k jednotlivým bodům

MATEMATIKA

 • Opakování počítání se závorkami, sčítání a odčítání dvojciferných čísel a zaokrouhlování (celý první díl matematiky až do str. 56) a nově přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Geometrie – různoběžky a jejich průsečík

SVĚT KOLEM NÁS

 • Neživá příroda – voda, vzduch, horniny a nerosty

 

Na hlavní webové stránce školy je k vyplnění Dotazník pro rodiče k práci učitele při distanční výuce.  Pro cizince je možné vyplnit v rodném jazyce.

Děkuji a přeji krásný adventní čas!

VILIAM MAŤO, TU III. A

 

ANGLIČTINA 

 • prezentace a procvičování nové slovní zásoby Unit 4: pocity/feelings – I´m happy., I´m sad., I´thirsty., I´m hungry., I´m angry., I´m scared.;
 • nácvik jednoduchých vět: I´m happy./Jsem  šťastný/šťastná.; He´s/She´s happy./On je šťastný./Ona je šťastná., učebnice, str. 20-21.

OSTATNÍ

Školní družina:

10. a 11. 12.  od 13:30 – 16:00 hod. – Projektová odpoledne v ŠD  

 

Týden 30.11. – 4. 12.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov s y/ý po B a L a slov příbuzných (učebnice str. 36 až 54, Vyjmenovaná slova str. 2 až 13), opakování měkkých a tvrdých souhlásek
 • Sloh – 2 básně – přednes (str. 7 čítanky – básnička „Září“ a str. 40 čítanky – básnička „V pralese“), vyprávění
 • Čtení – věcné čtení, tiché a hlasité               
 • Psaní – přepis vět a slov

MATEMATIKA

 • Opakování počítání se závorkami, sčítání a odčítání dvojciferných čísel a zaokrouhlování (celý první díl matematiky až do str. 56)
 • Geometrie – opakování – bod, přímka a úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Příroda – podmínky života, znaky života
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA 

 • opakování Unit 3: názvy domácích mazlíčků, pets, Is it (a dog)? – Yes, it is./No, it isn´t.;
 • nová slovní zásoba Unit 4: pirates (názvy pocitů); 
 • pátek 4. 12. TEST (Unit 3).

OSTATNÍ

Školní družina:

Od 30. 11. provoz ranní ŠD obnoven od 6:30 do 6:30  příchody.

Od 3. 12. se žáci ze ŠD 1 (p. Mareček) budou účastnit akce: Projektová odpoledne v ŠD s názvem: „Proti proudu času“. Projekt povede paní animátorka, pan  paleontolog.

 Akce bude probíhat čtvrtky a pátky od 14:00 – 16:00 hodin (prosinec a leden) v naší škole – společenská místnost.

Projekt povede animátorka, paleontolog.

Podrobné informace  obdrží zítra žáci od p. Marečka ve ŠD.

S pozdravem Jan Mareček

 

Distanční týden 23. – 27. 11.

Srdečně zdravím rodiče i žáky! Tak stále ještě pokračujeme v distanční výuce. Tentokrát snad už opravdu poslední týden.

ČESKÝ JAZYK (v úterý a ve čtvrtek)

 • Mluvnice – budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po L a slov příbuzných, opět se naučíme vyjmenovaná slova jako básničku podle řazení v knížce „Vyjmenovaná slova“ (v učebnici ČJ projdeme str. 51 až 54, v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 8 až 13).
 • Čtení – v Čítance si na stránkách 47 – 48 přečteme pohádku od Boženy Němcové „Strýček Příhoda“. Dále se v Čítance učíme nazpaměť básničku Josefa Bruknera „V pralese“ na stránkách 40 a 41.     
 • Připomínám zápis druhé přečtené knížky, kterou jsme přečetli v listopadu.

MATEMATIKA (v pondělí a ve středu)

 • Budeme si opakovat písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel. V učebnici postoupíme až na stránku 55. Nově si probereme sčítání několika čísel pod sebou a zaokrouhlování čísel na desítky.

SVĚT KOLEM NÁS (v pátek)

 • V pátek si popovídáme o opravnách a půjčovnách. Probereme problematiku úklidu a odvozu odpadků. Zopakujeme si důležité informace k nástupu do školy.
VILIAM MAŤO, TU III. A

ANGLIČTINA 

 • učebnice Chit Chat 1, Unit 4 – Pirates/Piráti
 • seznamujeme se s novou slovní zásobu 4. lekce: I´m happy./Jsem šťastný.; I´m sad./Jsem smutný.; I´m angry./Jsem rozčilený.; I´m scared./Bojím se.; I´m thirsty./Mám žízeň.; I´m hungry./Mám hlad.; I´m tired./Jsem unavený.;
 • učebnice, str. 20 (poslechové cvičení): žáci si prohlédnou obrázek pirátské lodě, každý z pirátů má jinou náladu, jeden je smutný, jiný hladový apod.; žáci poslouchají nahrávku a snaží se podle poslechu najít věty, které sdělují jednotliví piráti: Nahrávka, str. 20;
 • pracovní sešit, str. 20, cv. 1: žáci doplní k obrázků výrazy z rámečku;
 • pracovní sešit, str. 20, cv. 2: žáci odpoví na otázky Are you…/ Jsi… (v odpovědích používají Yes./Ano. nebo No./Ne.);
 • učebnice, str. 21: žáci si přečtou věty 1-4 a přiřadí k obrázkům a-d (he´s = on je…/she´s = ona je…);
 • pracovní sešit, str. 21, cv.3: žáci doplní do věty výrazy He´s… nebo She´s… podle obrázků;
 • pracovní sešit, str. 21, cv. 4: žáci si přečtou věty pod obrázky a dokreslí obličeje podle informace v dané větě.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučuji využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku (někdy je třeba chvíli počkat, než se nahrávka v prezentaci načte).

Unit 4 Pirates

Srdečně zdravím žáky III. A. Rodičům děkuji za spolupráci. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Distanční týden 16. – 20. 11.

Srdečně zdravím rodiče i žáky! Pokračujeme v distanční výuce. Doufejme, že poslední týden a v pondělí 23. listopadu již půjdeme do školy! Už se na vás moc těším!!!

ČESKÝ JAZYK (v úterý -dobrovolná účast a ve čtvrtek)

 • Mluvnice – začneme procvičovat vyjmenovaná slova s y/ý po L a slova příbuzná, opět se naučíme vyjmenovaná slova jako básničku podle řazení v knížce „Vyjmenovaná slova“ (v učebnici ČJ to jsou str. 46 až 49, v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 8 až 9).
 • Čtení – Čtení s porozuměním – číst si dále až do stránky 27 (svátek 28. října jsme již probírali ve třídě).     
 • Připomínám zápis druhé přečtené knížky, kterou jsme přečetli v listopadu. Takto budeme doplňovat jednu knížku měsíčně. Ve třídě si o knížkách společně popovídáme.

MATEMATIKA (v pondělí a ve středu)

 • Budeme si opakovat písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel. V učebnici postoupíme do stránky 49, některé úlohy spočítáme společně, některé dostaneme za domácí úkol.

SVĚT KOLEM NÁS (v pátek)

 • V pátek si popovídáme o knihovnách a knížkách. Zopakujeme si důležité informace k nástupu do školy.
Viliam Maťo, TU III. A
ANGLIČTINA 
 • učebnice Chit Chat 1, Souhrnné opakování 1. – 3. lekce
 • opakujeme slovní zásobu 1. – 3. lekce: barvy, číslovky 1-20, školní pomůcky, školní nábytek, domácí zvířata/mazlíčci;
 • učebnice, str. 18 (poslechové cvičení): žáci si prohlédnou obrázky a-c, pustí si nahrávku, kde uslyší rozhovory 1-5, tyto rozhovory přiřadí ke správným obrázkům (nahrávku je možné poslouchat opakovaně, v níže přiložené prezentaci si žáci mohou ověřit správnost svých odpovědí, nahrávka: Nahrávka 23);
 • učebnice, str. 18: žáci si přečtou texty a-d a přiřadí jednotlivé texty k obrázkům 1-4 (správnost svých odpovědí si mohou zkontrolovat v níže přiložené prezentaci nebo zde v nahrávce: Nahrávka 24);
 • pracovní sešit, str. 18, cv. 1: žáci si přečtou slova v rámečku a přiřadí je do tří kategorií domácí zvířata, nábytek a školní pomůcky;
 • pracovní sešit, str. 18, cv. 2: žáci si přečtou dané výrazy a podle jejich významu vybarví zvířata nebo tužky na obrázku, např. one brown dog = jeden hnědý pes);
 • pracovní sešit, str. 19, cv. 3: žáci uspořádají slova v jednotlivých bodech tak, aby vytvořili věty;
 • pracovní sešit, str. 19 (kvíz): část A – žáci napíší vedle obrázků jejich anglické pojmenování;
 • pracovní sešit, str. 19 (kvíz): část B – žáci si přečtou otázky a pokusí se na ně anglicky odpovědět.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučuji využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku (někdy je třeba chvíli počkat, než se nahrávka v prezentaci načte).

Units 1-3, Opakování

Srdečně zdravím žáky III. A. Rodičům děkuji za spolupráci. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Distanční týden 9. – 13. 11.

Srdečně zdravím rodiče i žáky! Pokračujeme nadále v distanční výuce. Tento týden zkusíme být více v kontaktu online přes systém Teams. Budeme se setkávat každý den a budeme se učit společně. Od úterka se rozdělíme na dvě skupiny. Budu Vám stále posílat pozvánky na jednotlivé hodiny. Kdo potřebuje, využijte konzultační hodiny přes Teams. I když budeme mít nějaký předmět jen 2x týdně, podívejte se na něj každý den v týdnu, ať nevyjdete ze cviku.

ČESKÝ JAZYK (v úterý a ve čtvrtek)

 • Mluvnice – procvičovat vyjmenovaná slova s y/ý po B a slova příbuzná, naučit se vyjmenovaná slova jako básničku podle řazení v knížce „Vyjmenovaná slova“ (v učebnici ČJ si zopakujeme str. 36 až 43, v učebnici Vyjmenovaná slova stránky 2 až 6).
 • Čtení – Čtení s porozuměním – číst si dále až do stránky 24 (na stránkách 14 a 23 uděláme cvičení 2 a 3 společně). Kdo ještě nepřednášel básničku „září“, ať si ji připomene.     
 • Do čtenářského sešitku si na jednu stránku zapíšeme knížku, kterou jsme přečetli v listopadu. Takto budeme doplňovat jednu knížku měsíčně.

MATEMATIKA (v pondělí a ve středu)

 • Naučíme se písemně sčítat dvojciferná čísla. Na stránkách 42 – 44 v učebnici vyplníme některé úlohy společně, některé dostaneme za domácí úkol.

SVĚT KOLEM NÁS (v pátek)

 • V pátek si zopakujeme příklady různých materiálů kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota) a budeme si povídat na téma lékař a veterinář.
Viliam Maťo, TU III. A
 
ANGLIČTINA 
 • procvičujeme slovní zásobu Unit 3: pets – domácí zvířata/mazlíčci: a dog/pes, a cat/kočka, a rabbit/králík, a spider/pavouk, a bird/pták, a fish/ryba, a mouse/myš; nová slovíčka: big/velký, little/malý;
 • procvičujeme psanou podobu výše uvedených slov: žáci si je anglicky napíšou do sešitu na angličtinu do sloupečku pod sebe, potom každé slovo ještě dvakrát (nebo třikrát) opíšou (trénují BIG i LITTLE);
 • opakování otázek: Is it (a dog)?/Je to (pes)? – Yes, it is./Ano, je. – No, it isn´t./Ne, není., pracovní sešit, str. 15, cv. 3: žáci zakroužkují správnou možnost podle poslechu (poslechové cvičení Nahrávka k prac. sešitu), pracovní sešit, str. 15, cv. 4 (žáci odpoví na otázky);
 • učebnice, str. 16: prezentace BIG/velký a LITTLE/malý – žáci si prohlédnou obrázek, kočky a psi na obrázku mají čísla, žáci poslouchají rozhovory a pokusí se přijít na to, o jakém psovi/kočce je v nahrávce řeč Učebnice, str. 16;
 • pracovní sešit, str. 16, cv. 5: žáci si pozorně prohlédnou obrázek, přečtou si věty pod obrázkem a k větám doplní písmena a-l podle obrázku;
 • učebnice, str. 17: další díl komiksového příběhu My friend is a monster, žáci si přečtou a poslechnou další epizodu komiksu, nahrávku mohou poslouchat opakovaně kvůli správné výslovnosti, potom si mohou příběh přečíst ještě jednou nahlas Komiks
 • pracovní sešit, str. 17, cv. 6: žáci doplní křížovku, pracovní sešit, str. 17, cv. 7: žáci nakreslí svého domácího mazlíčka a doplní větu pod obrázkem (pokud nemají domácího mazlíčka, mohou nakreslit zvíře, které by si přáli mít doma).

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučuji využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku (někdy je třeba chvíli počkat, než se nahrávka v prezentaci načte). 

Unit 3, Super pets 2

Srdečně zdravím žáky III. A. Rodičům děkuji za spolupráci. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Distanční týden 2. – 6. 11.

Pokračujeme bohužel i nadále v distanční výuce. S dětmi pokračujte tempem, které jim vyhovuje. Nenechávejte je sedět dlouho u počítače, dělejte přestávky. Tento týden budeme trochu více opakovat, snad se to už za týden zlepší. Kdo potřebuje, využijte konzultační hodiny přes Teams.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – procvičovat vyjmenovaná slova s y/ý po B a slova příbuzná, naučit se vyjmenovaná slova jako básničku podle řazení v knížce „Vyjmenovaná slova“ (učebnice ČJ str. 41 až 43, učebnice Vyjmenovaná slova na str. 2 až 6).
 • Čtení – Čtení s porozuměním – číst si dále až do stránky 23 (na stránkách 14 a 23 vynechte cvičení 2 a 3 kvůli používání pádů). Kdo ještě nepřednášel básničku „září“, ať si ji připomene.     
 • Rovněž do čtenářského sešitku si na jednu stránku zapsat knížku, kterou jsem sám přečetl. Uvést zde jméno autora, název knížky a co se mi v knížce nejvíce líbilo. Může se doplnit obrázkem. 

MATEMATIKA

 • Opakovat si sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Na stránce 40 v učebnici vyplnit úlohy 26 – 32.

SVĚT KOLEM NÁS

 • V učebnici projít stránky 20 -22 (přírodniny a lidské výtvory). Zkuste si doma popovídat o různých materiálech kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota).
Viliam Maťo, TU III. A
ANGLIČTINA 
 • nová slovní zásoba Unit 3: pets – domácí zvířata/mazlíčci: a dog/pes, a cat/kočka, a rabbit/králík, a spider/pavouk, a bird/pták, a fish/ryba, a mouse/myš;
 • učebnice, str. 14: nová slovní zásoba je uvedena v písničce What´s this?/Co je tohle? – It´s (a dog)./ Je to (pes)., Písnička What´s this?;
 • učebnice, str. 14 (spodní část): žáci si přečtou a poslechnou rozhovor (poslech slouží k nácviku správné výslovnosti): Rozhovor;
 • pracovní sešit, str. 14, cv. 1-2;
 • učebnice, str. 15: žáci si přečtou úvodní rozhovor mezi broučkem učitelem a broučkem žákem – nácvik otázek Is it (a dog)?/Je to (pes)? – Yes, it is./Ano, je.  x  No, it isn´t./Ne, není.; žáci poslouchají nahrávku dále a pokusí se odpovědět na otázky (podle obrázků): Is it (a fish)?.

Pro snadnější práci s učebnicí a nácvik slovní zásoby doporučujeme využít níže přiloženou powerpointovou prezentaci, v níž jsou žáci instruováni jak pracovat s učebnicí i pracovním sešitem samostatně. Součástí prezentace jsou i nahrávky. Nahrávky v prezentaci fungují po jejím spuštění od začátku nebo od aktuálního snímku. 

Unit 3, Super pets

Srdečně zdravím žáky III. A. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Prázdninový týden 26. – 30. 10.

Příští týden máte prázdniny. Přeji všem dětem, aby si je krásně užili uprostřed svých nejbližších. Naberte mnoho čerstvých sil, neboť je budeme potřebovat. Od 2. listopadu nám oficiálně začne výuka přes internetové stránky „Teams“. Již jsem rodičům poslal pozvánky na testovací připojení v pondělí 26.10. v 9:00 a v 17:00 hodin. Nechci Vás obtěžovat o prázdninách, ale pokud si někdo bude chtít vyzkoušet spojení, jsem Vám tehdy k dispozici. Návody jsem Vám přiložil k pozvánkám v Outlooku. Děti ať si odpočinou, pokud si s nimi občas zopakujete malou násobilku nebo vyjmenovaná slova po B, určitě jim to neuškodí. Přeji Vám krásné počasí a hlavně všem hodně zdraví!!!

Viliam Maťo, TU III. A

Distanční týden 19. – 23. 10.

Pokračujeme v distanční výuce. S dětmi pokračujte tempem, které jim vyhovuje. Nenechávejte je sedět více než 45 minut v kuse, dělejte přestávky. Mejlem jsem Vám poslal několik vyplněných cvičení z českého jazyka.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – procvičovat vyjmenovaná slova s y/ý po B a slova příbuzná, naučit se vyjmenovaná slova jako básničku podle řazení v knížce „Vyjmenovaná slova“ (učebnice ČJ str. 41 až 43, učebnice Vyjmenovaná slova po celou dobu do 2.11. str. 2 až 6, zde si mohou děti psát a kreslit).
 • Čtení – Čtení s porozuměním – číst si dále až do stránky 23 (i zde je možné kreslit, vyplňovat tajenky nebo dopisovat hádanky). Nechte si vyprávět nějakou příhodu ze školy.              
 • Rovněž do čtenářského sešitku si na jednu stránku zapsat knížku, kterou jsem sám přečetl. Uvést zde jméno autora, název knížky a co se mi v knížce nejvíce líbilo. Může se doplnit obrázkem. Toto je rovněž úkol až do pondělí 2.11.2020.

MATEMATIKA

 • Na stránce 40 v učebnici vyplnit úlohy 26 – 32.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Zkuste si doma popovídat o rozdílech mezi životem ve městě a na vesnici.

ANGLIČTINA 

 • procvičování slovní zásoby Unit 2 (školní nábytek): clock, board, chair, door, desk, table, window, pracovní sešit, str. 13, cv. 7 – žáci v obrázku najdou předměty školního nábytku a slova napíšou;
 • procvičování číslovek 13-20; 
 • žáci si mohou pustit písničku z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EbgwPx6mYu4
 • učebnice, str. 13, komiksový příběh My friend is a monster, žáci si prohlédnou obrázky a přečtou text 2. dílu příběhu (a comic = komiks), žáci si mohou příběh rovněž poslechnout Nahrávka.   (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Přeju hodně vytrvalosti a hlavně zdravíčka!

Viliam Maťo, TU III. A

 

Zbytek týdne 14. – 16. 10.

Vážení rodiče, z důvodu plošného uzavření škol přecházíme na distanční výuku. Dětem jsem včera rozdal sešit, do kterého budou psát všechna zadaná cvičení po dobu, kdy se neuvidíme. Jedná se o sešit ČJ – čtenářský. Bližší informace o úkolech na jednotlivé týdny naleznete zde. Děti, prosím nezatěžujte, pracujte svým tempem. Nenechávejte je sedět více než 45 minut v kuse, dělejte přestávky. Na příští týden zadám úkoly stejným způsobem.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – procvičovat vyjmenovaná slova s y/ý po B a slova příbuzná, naučit se vyjmenovaná slova jako básničku podle řazení v knížce „Vyjmenovaná slova“ (učebnice ČJ str. 36 až 40, učebnice Vyjmenovaná slova po celou dobu do 2.11. str. 2 až 6, zde si mohou děti psát a kreslit).
 • Čtení – Čtení s porozuměním – přečíst si do str. 17.               
 • Rovněž do čtenářského sešitku si na jednu stránku zapsat knížku, kterou jsem sám přečetl. Uvést zde jméno autora, název knížky a co se mi v knížce nejvíce líbilo. Může se doplnit obrázkem. Toto je rovněž úkol až do pondělí 2.11.2020.

MATEMATIKA

 • Na stránce 39 v učebnici vyplnit úlohy 22 – 25.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Zkuste si doma prohlédnout jakoukoliv mapu. Nejlépe, pokud jste někde byli osobně.

Přeju hodně vytrvalosti a hlavně zdravíčka!

Viliam Maťo, TU III. A

Týden 12. – 16. 10.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – slovní zásoba, stavba slova: kořen, předpona a přípona (v učebnici do str. 35), slova souznačná (v učebnici str. 44), mnohoznačná a citově zabarvená, vyjmenovaná slova s y/ý po B a slova příbuzná (učebnice str. 36 až 43, Vyjmenovaná slova str. 2 až 6)
 • Sloh – báseň – přednes (str. 7 čítanky – básnička „Září“), základy elektronické komunikace, dialog na základě obrazového materiálu
 • Čtení – Čtení s porozuměním str. 10 až 13               
 • Psaní – opis slov, přepis slov a autodiktát, plynulý a úhledný projev

MATEMATIKA

 • Počítání se závorkami, sčítání dvojciferných čísel (str. 39 – 44)
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině (str. 31 a 38)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Krajina kolem nás – krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory

ANGLIČTINA (distanční výuka)

 • procvičování slovní zásoby Unit 2 (školní nábytek): clock, board, chair, door, desk, table, window; v sešitě na psaní nalepena tabulka s těmito slovy – žáci vyplní prázdný sloupec (opíší slova v angličtině);
 • procvičování číslovek 13-20; 
 • žáci si mohou pustit písničku z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EbgwPx6mYu4
 • procvičování základních otázek: What´s your name?, What´s your favourite colour?, How old are you?, pracovní sešit, str. 12, cv. 5-6.

OSTATNÍ:

 • Bohužel nám odpadl kurz plavání. Pokračujeme v klasické školní výuce.
 • Prosím do 15. října doplatit poplatky za školu (450 Kč nebo 350 Kč), pracovní sešit z angličtiny (232 Kč) a ostatní pracovní sešity (245 Kč).
 • Čtení máme se psaním vždy druhou denní hodinu (Po, St, a Čt).
 • Pouze v úterý máme při matematice geometrii.
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje. Prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. 

Viliam Maťo, TU III. A

 

Dle vládního nařízení  se od půlnoci ze čtvrtka 8.10. na pátek 9.10.uzavírají  vnitřní bazény, proto se odkládá KURZ PLAVÁNÍ.

ZÍTRA 9.10. SE BUDEME UČIT DLE ROZVRHU.

 

Týden 5. – 9. 10.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – hláskosloví, abeceda, slovní zásoba, význam slov, stavba slova: kořen, předpona a přípona (v učebnici do str. 35), hry se slovy
 • Sloh – báseň – přednes (str. 7 čítanky – básnička „Září“) a popis
 • Čtení – praktické čtení: technika, plynulost a přízvuk, verš, rým, pohádka (spisovatel Josef Lada), Čtení s porozuměním str. 8 až 11               
 • Psaní – osobitý rukopis – plynulý a úhledný projev

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (str. 34 – 37)
 • Geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině (str. 31 a 38)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Krajina kolem nás – orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran

ANGLIČTINA

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 (školní nábytek): clock, board, chair, door, desk, table, window; učebnice, str. 10, pracovní sešit, str. 10;
 • číslovky 13-20, učebnice, str. 11, pracovní sešit, str. 11.

OSTATNÍ:

 • Děti samy ohodnotily svou činnost ve škole během září v žákovské knížce, prosím rodiče o podpis. Budou tak činit každý měsíc.
 • V pátek začínáme absolvovat plavecký výcvik. Bude probíhat denně kromě úterků. V pondělky a pátky začínáme hned ráno. TENTO PÁTEK MÁME SRAZ V 7:20 hod. PŘED ŠKOLOU – organizace: tašky s učením si dají žáci do skříněk a s sebou si berou POUZE věci na plavání – viz informace v notýsku. V 7:30 hod. odcházíme k autobusu. Po návratu pak máme 4. a 5. hodinu. Výcvik trvá do pondělí 26. října. Nezapomeňte na čepice!
 • Čtení máme se psaním vždy druhou denní hodinu (Po, St, a Čt).
 • Pouze v úterý máme při matematice geometrii.
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje. Prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. 

Viliam Maťo, TU III. A

Dne 28. 9. slavíme státní svátek

Týden 29. 9. – 2. 10.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – souvětí, užití ů/ú, psaní i/y, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (v učebnici do str. 30)
 • Sloh – báseň – přednes (str. 7 čítanky – básnička „Září“)
 • Čtení – hlasité čtení a čtení s porozuměním (v čítance do str. 25)                
 • Psaní – malá a velká psací písmena, automatizace psacího projevu

MATEMATIKA

Násobení a dělení v oboru násobilky (v učebnici do str. 24 a poté 28 – 30)

Geometrie – bod, přímka a úsečka (stránky 9 a 18 v učebnici)

SVĚT KOLEM NÁS

Česká republika, naše obec, dopravní značky, světelné signály, nejbližší stanice MHD,…(v učebnici do stránky 10)

ANGLIČTINA

 • Unit 1 (školní pomůcky): opakování procvičené slovní zásoby, TEST (úterý 29. 9.): barvy, číslovky 1-12, školní pomůcky;
 • nová slovní zásoba Unit 2 (školní nábytek): clock, board, chair, door, desk, table, window; učebnice, str. 10;
 • číslovky 13-20, učebnice, str. 11.

OSTATNÍ:

 • Prosím, aby děti měly zápisníček, jinak jim nemohu vlepovat důležitá oznámení.
 • Prosím o podepsání a obalení pracovních sešitů, které jsme si rozdali v pátek (Jedná se o 5 knížek, které jste zaplatili na účet školy a doplatili hotově (25 Kč). Děti si do těchto knížek budou psát a malovat, zůstanou jim poté k domácímu opakování.).
 • Rovněž prosím o zaslání podepsaného „Potvrzení, že zdravotní stav dítěte umožňuje absolvování plaveckého výcviku bez omezení“. Absolvování výcviku je bez dodání lékařského potvrzení povinné. Výcvik budeme absolvovat během deseti dvouhodinových lekcí od 9. října do 26. října.
 • Prosím rodiče, aby podepisovali domácí úkoly svých dětí. Mám tak jistotu, že děti vypracovaly úkoly doma.
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje. Prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. 

Viliam Maťo, TU III. A

Týden 21. 9. – 25. 9.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – druhy vět, souvětí, slovesa, spojky, psaní i/y                                                         
 • Sloh – blahopřání a vizitka                                                             
 • Čtení – hlasité čtení a čtení s porozuměním – využíváme čítanku, čtěte i doma!!!                 
 • Psaní – malá a velká psací písmena – již do sešitů

MATEMATIKA

Násobení a dělení 

Geometrie – bod, přímka a úsečka (prosím, aby děti měly s sebou tužku a dva podepsané trojúhelníky)

SVĚT KOLEM NÁS

Česká republika, město Praha, pravidla silniční dopravy

OSTATNÍ:

 • Prosím, aby děti měly zápisníček, jinak jim nemohu vlepovat důležitá oznámení (v pondělí vlepím seznam věcí, které budou děti potřebovat při plavání od 9. října).
 • Rovněž dětem předám k Vašemu podpisu „Potvrzení, že zdravotní stav dítěte umožňuje absolvování plaveckého výcviku bez omezení“. Absolvování výcviku je bez dodání lékařského potvrzení povinné. Výcvik budeme absolvovat během deseti dvouhodinových lekcí, přesný rozpis obdržíte.
 • Prosím rodiče, aby podepisovali domácí úkoly svých dětí. Mám tak jistotu, že děti vypracovaly úkoly doma.
 • Dále prosím o zaplacení poplatku za sešity a obalení všech sešitů.
 • Ve středu 16.9.jsme oslavili Mezinárodní OLYMPIJSKÝ DEN, běžely všechny děti a všechny si zaslouží pochvalu.
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje. Prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. Na druhém stupni jsou již roušky povinné i při výuce.

Viliam Maťo, TU III. A

Týdenní plán ANGLIČTINA 21. – 25. 9. 2020

Mgr. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

učebnice Chit Chat 1  

 • opakujeme:  názvy barev a čísel 1-12 (trénujeme zejména psanou podobu těchto slov), učebnice, str. 4-5;
 • procvičujeme slovní zásobu Unit 1 (školní pomůcky:a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler (učebnice, str. 6-7);
 • trénujeme jednoduché pokyny (Point to…/Ukaž na…) a jednoduché rozhovory (Here you are./Tady máš).
 • Prosím o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Rovněž prosím obalit učebnici, pracovní sešit a sešit na psaní. Děkuji.

 

Týden 14. 9. – 18. 9.

 • Ve výuce budeme tento týden opět opakovat
  • ČJ – mluvnice – druhy vět, souvětí, slovesa, spojky, podstatná jména a předložky                     sloh – hlasité čtení a čtení s porozuměním (tady vidím největší rezervy,                                         proto čteme skoro každou hodinu), využíváme čítanku, čtěte i doma!!!            psaní – malá a velká psací písmena – pracovní listy
  • M – násobení a dělení v oboru násobilky a v geometrii bod, přímka a úsečka (prosím, aby děti měly s sebou tužku a pravítko) – pracovní listy
  • SKN – okolí bydliště a školy, orientace v mapách (škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlo, zámek apod.), bude-li ve čtvrtek hezky, půjdeme ven
 • Podklady k platbě sešitů a ostatních poplatků zašlu v pondělí.
 • Prosím rodiče, kteří mají přihlášené dítě do družiny a vyzvedávají si jej v jiný než smluvený čas, aby mně napsali lístek s hodinou a způsobem vyzvednutí a podpisem zákonného zástupce. Bez toho je pan Mareček nemůže pustit z družiny!
 • Ve středu 16. 9. oslavíme Mezinárodní OLYMPIJSKÝ DEN největší běžeckou akcí v České republice! V 9:50 (po dvou učebních hodinách) máme sraz před školou (třeťáci) ve sportovním oblečení a obutí. V 10:00 odstartujeme běh. Vítězové jsou všichni, kteří trasu dlouhou 1 km zdolají. Pro každého je připraven diplom a medaile. Pokud chcete fandit, přijďte se podívat.
 • V říjnu (9. 10. – 26. 10.) nás čeká plavecký výcvik, bližší informace včas pošlu.
 • V pátek 11. 9. jsem provedl přesazování. Nad některými zlatíčky potřebuji větší dohled, myslím ale, že vše zvládneme perfektně, děti jsou krásně nažhavené na výuku, snad nás brzo opět nepřekvapí nepříjemná opatření. 
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje, prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. Zatím jsou nastydlé tři děti a ty se léčí týden doma.

Viliam Maťo, TU III. A

Týdenní plán ANGLIČTINA 14. – 18. 9. 2020

Mgr. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

učebnice Chit Chat 1  

 • procvičování názvů barev a čísel 1-12 (trénujeme zejména psanou podobu těchto slov), učebnice, str. 4-5;
 • Unit 1 Classroom bugs: nová slovní zásoba – a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler (učebnice, str. 6-7);
 • trénujeme otázku What´s this? – It´s (a bag). a jednoduché pokyny, např. Sit down.
 • Prosím o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Rovněž prosím obalit učebnici (obal na pracovní sešit je stejně velký jako obal na učebnici). Děkuji.

 

Týden 7. 9. – 11. 9.

 • Ve výuce budeme tento týden pouze opakovat
  • ČJ – psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, vlastní jména, psaní ú/ů – pracovní listy (pokuste se, prosím, přimět děti, aby si každý den chvilku četly 🙂  )
  • M – písemné sčítání a odčítání do 100 – pracovní listy
  • SKN – okolí bydliště a školy, orientace v mapách (minulý týden jsme si obešli naši školu s mapou v ruce, snažili se orientovat v terénu, navíc bylo venku hezky a bezpečněji než uvnitř budovy)
 • Pracovní sešity do ČJ, M a SKN, stejně jako sešity na psaní jsou objednány, čekáme na dodání, podklady k platbě zašlu.
 • Děti si postupně (nejpozději do pátku) přináší do školy kufříky s pomůckami a cvičební úbor (děti budou chodit ven, pokud to počasí dovolí).
 • Prosím rodiče, kteří mají přihlášené dítě do družiny a vyzvedávají si jej v jiný než smluvený čas, aby mně napsali lístek s hodinou a způsobem vyzvednutí a podpisem zákonného zástupce. Bez toho je pan Mareček nemůže pustit z družiny!
 • Za pár týdnů nás čeká plavecký výcvik, bližší informace včas pošlu. 
 • Děkuji za skvělou spolupráci rodičům i dětem, vybrali jsme skoro všechny staré učebnice, schází nám jen jedna jediná. 🙂
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje, prosím, nezapomeňte dětem roušky dávat.

Viliam Maťo, TU III. A

 

Týden 1. 9. – 4. 9.

Úterý 1. 9. 2020

Budu na Vás čekat před 8. hodinou ranní před školou. V rukou budu držet mávátko s označením 3. A.

Až se sejdeme, odvedu Vás do šaten, kde Vám ukážu naše nové skříňky, sami si vyberete, s kým chcete    v šatně sousedit, a skříňka Vám bude přiřazena. Do pátku 4. 9. mi, prosím, odevzdají děti druhý klíč od skříňky – bude uložen pro mimořádné události na recepci školy.

První den spolu budeme jen jednu vyučovací hodinu do 8.45 hodin. První den si nemusíte brát přezůvky, stačí to až od středy. Vezměte si pero na poznámky a zápisníček. Předám Vám žákovské knížky s novým rozvrhem. Od pana Marečka, který Vás bude vyučovat v předmětech PČ, VV a HV Vám předám seznam potřeb na tyto předměty. Po první hodině odvedu všechny přihlášené do družiny (jedná se o 14 dětí          z celkového počtu 18 žáků). Pan Mareček Vám zde předá čipy do jídelny. Na hlavní stránce školy je v sekci DRUŽINA rozdělení dětí do družin. Celá III.A bude v družině č.1.

NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKU na ústa! Roušku budeme nosit na chodbách školy.

Prosím rodiče, aby nekupovali sešity, budeme je objednávat hromadně.

Středa 2. 9. 2020

Přineste mi, prosím, všechny učebnice ze druhého ročníku. Společně si projdeme pravidla školního řádu a hygienické předpisy. Spolu budeme celé čtyři hodiny. Čtvrtá hodina (Český jazyk) pak již proběhne zcela normálně.

Čtvrtek 3. 9. 2020 a pátek 4. 9. 2020

Oba dva dny si budeme první hodinu rozdávat nové učebnice pro 3. ročník. Další hodiny již budou probíhat podle rozvrhu. V průběhu září budeme opakovat a doplňovat si učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, i, y ve slovech, druhy vět – pracovní listy

MATEMATIKA

Práce s daty – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta

Písemné sčítání, odčítání – pracovní listy

SVĚT KOLEM NÁS

Zážitky z prázdnin

OSTATNÍ

Upozorňujeme rodiče i žáky, že mobilní telefony budou dle školního řádu po celou dobu výuky vypnuté  a uklizené ve školních brašnách. Děti si budou moci odnést své výkresy z loňského roku.

Dále prosím o zajištění:

Hygiena

 • 3x role papírových utěrek, 2x krabici kapesníků, tekuté mýdlo s pumpičkou!

Penál

 • 2x pero (alespoň jedno bude NEGUMOVACÍ), ořezané pastelky, ostré nůžky
 • ořezaná obyčejná tužka č. 2, guma, ořezávátko, malé pravítko

Matematika – geometrie

 • 2x trojúhelník s ryskou – podepsané
 • tužka na rýsování č. 3 – ořezaná (popř. mikrotužka)

Ostatní pomůcky

 • pevné obaly na sešity a na učebnice

Všechny pomůcky si děti postupně přinesou do školy během prvního školního týdne.

Těším se na děti a děkuji za spolupráci.

 

Pátek 28. 8. 2020

Vážení rodiče!

Pro jistotu Vám ještě jednou kopíruji základní pravidla pro začátek nového školního roku:

INFO zah 20-21

INFO 2.-9. tr.20-21

Ing. Viliam Maťo

 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 budu třídním učitelem Vašich dětí ve třídě III.A.

Moc se těším na spolupráci s Vámi a hlavně s Vašimi dětmi.

Věřím, že se sejdeme v plném počtu, plni elánu a odhodlání!

Tak si krásně užijte poslední týden prázdnin. V úterý 1. 9. na Vás budu čekat.

 

Viliam Maťo

 

Komentáře jsou uzavřeny.