III.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Párové souhlásky uvnitř slov.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Geometrie: Polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory.
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
 •    slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz – info v notýsku, prosím o dochvilnost.
 • Během plaveckého kurzu není výuka TV – nahrazeno ČJ, M – nosit každý den.
 • 15. 10. – Výuka dle rozvrhu, kromě TV.
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • 8. 10. – 15. 10. Sběr papíru, víček, hliníku

TÝDENNÍ PLÁN 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Párové souhlásky uvnitř slov.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání 0 – 100, počítání se závorkami.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Geometrie: Úsečka, polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran.
 • Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • Číslovky 1 – 12.
 • Unit 2 
 • slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
 • slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider). 
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • 8. 10. – 15. 10. Sběr papíru, víček, hliníku
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (párové souhlásky, slova citově zabarvená, učebnice do str. 24).
 • Čítanka do str. 21.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání 0 – 100, slovní úlohy) – str. 13 – 14.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 19 – 20.
 • Geometrie: Úsečka, polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov, naše obec – test, dokončení tématu.
 • Krajina kolem nás – orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasu, buzoly, určování světových stran.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test, test 4.10.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky, číslovky 1 -12.
 • What´s this?It´s (a blue pencil).
 • Unit 2 – slovní zásoba (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
INFORMACE
 • 1. 10. Projektový den – ZEMĚMY (1. – 4. vyučovací hodina, TV)
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (slovní druhy, párové souhlásky).
 • Čítanka do str. 15.
 • ČJH – str. 17 – 18, slova spisovná x nespisovná.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 11 – 12.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 16 – 17.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov, naše obec.
 • obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody 
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály
 • škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlozámek, radnice apod.
 • Příprava na test 30. 9.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky, číslovky 1 – 12.
 • What´s this? It´s (a blue pencil).
 • Here you are. / Thank you.
 • Ústní zkoušení.
INFORMACE
 • 26. 9. – Přespolní běh (1 hodina) – cvičební úbor podle počasí, učení dle rozvrhu.
 • 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 16. 9. – 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Učebnice do str. 17.
 • Čítanka do str. 12.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 7 – 11.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • díl – Domov: okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov.
 • Naučit se svoji adresu.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky atd.
INFORMACE
 • Pro zájemce – Fotbalový kroužek (vedoucí učitel Mgr. Petr Málek, pondělí 15 – 16 hod., přihláška – zde).
 • Kroužky – odkaz – zde.
 • Žákům byly do ŽK zapsány variabilní symboly, prosím o provedení plateb. 

TÝDENNÍ PLÁN 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (druhy vět, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, užití ů/ú, hláskosloví) – str. 8 – 10.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 5 – 7.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • 1. díl – Domov: Město a příměstské oblasti.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky atd.
INFORMACE
 • Dne 11. 9. se budou konat třídní schůzky v 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 2. 9. – 6. 9. 2019

Rozvrh_hodin_III. A

Informace o platbách ve školním roce 2019/2020 – zde.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Prosím, aby děti měly na hodiny TV oblečení a obuv jak do tělocvičny, tak na ven. V případě příznivého počasí bychom ještě využili možnost cvičení na čerstvém vzduchu, tak ať nám někdo nenastydne.


Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám úspěšné vykročení do nového školního roku 2019/2020.

Nově máme třídu na 1. stupni ve 2. patře, proto na Vás v pondělí počkám u recepce.

Bližší informace k organizaci výuky v týdnu od 2. 9. do 6. 9. 2019, najdete na tomto odkazu (INFO 2.-9. tříd).

Seznam školních potřeb pro třídu III. A – zde.

Váš třídní učitel Mgr. Lukáš Tauchman

 

Komentáře jsou uzavřeny.