III.A Mgr. Martina Zabavíková


Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 27.5. – 31.5.2024

Anglický jazyk:

 • Reading. My friend is a Monster. Class Book str, 55
 • Final Revision Unit 11
 • TEST UNIT 11

Český jazyk:

 • Slovní druhy (přídavná jména, zájmena, číslovky, příslovce – učebnice str. 116-120)
 • VS po Z – souhrnný test v průběhu týdne
 • Další dobrovolné PL k procvičování probraných VS (děti odevzdávají vždy v pondělí za předchozí týden)

Čtení:

 • J. Uličiansky – Kapitán Kukuk – učebnice str. 165 – 168
 • M. Mírová – Knihafoss – učebnice str. 168 – 173
 • Boříkovy lapálie – společné čtení
 • Příprava na čtenářskou dílnu (proběhne v červnu)

Sloh:

 • Projekt Putování Prahou – souvislý mluvený projev

Psaní:

 •  Autodiktát

Matematika:

 • Opakování, procvičování určování času – procvičování – desetiminutovka v průběhu týdne
 • Procvičování probraného učiva – učebnice str. 42-43
 • Písemné násobení jednociferným činitelem – učebnice str. 45, 46
 • Další dobrovolné PL k procvičování násobení, dělení, sčítání odčítání (děti odevzdávají vždy v pondělí za předchozí týden

Geometrie:

 • Kvádr, krychle, válec, koule – opakování

Svět kolem nás:

 • Zkoušení: Společné znaky rostlin, růst a vývoj, rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé, rozmnožování rostlin; části těla kvetoucích rostlin, plody rostlin – učebnice str. 55-58
 • Chráněné, léčivé, jedovaté rostliny – učebnice str. 59
 • příprava na test

Ostatní:

 • 31.5. – Dětský den – Sportovní dopoledne na Ráčku; návštěva knihovny  (výuka neprobíhá)
 • 5.6. – Hodina TV – stolní tenis (5. vyuč. hodina)
 • 5.6. – Třídní schůzky
 • 6.6. – Pěvecká soutěž – vybraní žáci
 • 7.6. – Sportovní dopoledne v kanoistickém klubu
 • 12.6. – Hodina TV – stolní tenis (2. vyuč. hodina)
 • 19.6. – Jump park Zličín
 • 26.6. – Školní výlet – Karlštejn

Za spolupráci děkuje MZ

 

Týdenní plán 20.5. – 24.5.2024

Anglický jazyk:

 • Reading. My friend is a Monster. Class Book str, 55
 • Final Revision Unit 11
 • TEST UNIT 11

Český jazyk:

 •  VS po V – slova s předponami vy-, vý- (test v průběhu týdne)
 • VS po Z – učebnice str. 113 – 115
 • Přejatá a cizí VS po F (-y, -ý)
 • Slovní druhy (přídavná jména – učebnice str. 116)
 • Další dobrovolné PL k procvičování probraných VS (děti odevzdávají vždy v pondělí za předchozí týden)

Čtení: 

 • M. Drijverová – Nekonečné prázdniny – učebnice str. 161-164
 • Beseda s autorkou dětských knih Lenkou Rožnovskou a ilustrátorkou A. Popprovou – navštívíme veletrh Svět knihy 2024

Sloh:

 • Projekt Putování Prahou – vypravování (navštívená místa, zajímavosti)

Psaní:

 •  Přepis vět

Matematika:

 • Desetiminutovka – dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – mimo obor násobilky (v průběhu týdne)
 • Opakování, procvičování určování času – procvičování (prosím, aby si děti přinesly papírové hodiny – alespoň jedny do dvojice)
 • Procvičování probraného učiva – učebnice str. 39-42
 • Další dobrovolné PL k procvičování násobení, dělení, sčítání odčítání (děti odevzdávají vždy v pondělí za předchozí týden

Geometrie:

 • Modelování kvádru, krychle, válce, koule

Svět kolem nás:

 • Zkoušení: Společné znaky rostlin, růst a vývoj – učebnice str. 55; rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé, rozmnožování rostlin; části těla kvetoucích rostlin
 • Kontrola domácího úkolu (v pondělí)
 • Plody rostlin – učebnice str. 58

Ostatní:

 • 21.5. – Ekoprogram Lesem nelesem Modřanskou roklí (bude uhrazeno z TF) – svačiny jsou odhlášeny – v případě nevhodného počasí se budeme učit – dětem sdělím v pondělí
 • 23.5. – Veletrh Svět knihy 2024  (svačiny jsou odhlášeny) – podrobnosti zaslány e-mailem
 • 31.5. – Dětský den – Sportovní dopoledne na Ráčku; návštěva knihovny Vazovova
 • 5.6. – Hodina TV – stolní tenis (5. vyuč. hodina)
 • 5.6. – Třídní schůzky
 • 6.6. – Pěvecká soutěž – vybraní žáci
 • 12.6. – Hodina TV – stolní tenis (2. vyuč. hodina)
 • 19.6. – Jump park Zličín
 • 26.6. – Školní výlet – Karlštejn

Za spolupráci děkuje MZ

 

Komentáře jsou uzavřeny.