II.B Alžběta Somorovská

Alžběta Somorovská

alzbeta.somorovska@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 10.12.-14.12.

ČJ- shrnutí učiva o samohláskách, opakování a procvičování. Čtenářský deník- druhá kniha do pátku 14.12. Báseň v čítance str. 45, ZIMA- do pátku 14.12.

M- Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku.

SKN- Vývoj a pokrok, řemesla. Děti donesou vypracovaný pracovní list.

Besídka- Prosím, aby si žáci donesli jednu svíčku na baterky (tento týden). Na besídku pak slavnostní oblečení. Pro pěknou atmosféru nějakou tu dobrotu( džus, cukroví, tyčinky….dle vlastní fantazie)

Děkuji, 

Somorovská

 

 

Týdenní plán 3.12.-7.12

Info: Soutěž ve šplhu byla zrušena

Školní výlet: V pondělí sraz před školou v 7:55 hod. Dejte dětem teplé oblečení, svačinu a pití. Výlet probíhá v rámci vyučování, na oběd jsme zpět ve škole.

ČJ- Samohlásky krátké a dlouhé, pokračování v učebnici do str. 42.

        Opakování abecedy, nácvik písmen Y, W, Q, X

M- Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku- opakování, dopracování úkolů v prac. sešitu. Prosím, aby už děti nosily i druhý pracovní sešit z matematiky. První postupně dopracujeme a bude opět jen jeden. Prozatím budou nosit oba.

SKN- Test- volně žijící živočichové – savci, ptáci (středa)

Dopravní prostředky- opakování, Technika- lidská práce. Bude domácí úkol ze SKN- pracovní list Co už umím (vypracovat do dalšího týdne)

 

 

Týdenní plán 26.11-30.11

Do středy tohoto týdne ještě bohužel nebudu ve škole. Žáci pokračují dle pokynů zastupujících pedagogů. Peníze za výlet vyberu od dětí po mém příchodu.

30.11.- Soutěž ve šplhu

Vánoční besídka se uskuteční 20. 12. Bližší informace v dalších týdenních plánech.

Děkuji,

Somorovská

 

Týdenní plán 19.11-23.11

ČJ- rozdělění hlásek, abeceda, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

M- sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, slovní úlohy

SKN- chodec-cyklista, dopravní prostředky,

 

 

 

Aktualizace informací: Čtvrtek 15.11.- písemná práce z matematiky- sčítání a odčítání do 20, rozdělení čísla na desítky a jednotky př.: 28=2 (d) 8(j), rozdělení částky na mince, slovní úloha, porovnávání čísel.

Týdenní plán 12.11-16.11.

ČJ- dělení slov na konci řádku, rozdělení hlásek

M- Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku, slovní úlohy

SKN- chodec-cyklista, opakování-ptáci

Připomínám třídní schůzky 14.11. od 17:30 hod. Začneme vybírat peníze na školní výlet. Částka je větší, tudíž by bylo nejlepší, vybrat peníze právě na třídních schůzkách.

Nová báseň do pátku 16.11., čítanka str. 34 , Listí na podzim

Tento týden test z ČJ- druhy vět, psací písmo, opis, pořadí vět

Děkuji,

Somorovská

 

Týdenní plán 5.11.- 9.11.

ČJ- Slovo-slabika-hláska, dělení slov na konci řádku

M- sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

SKN- volně žijící živočichové- ptáci, zkoušení- listnaté, jehličnaté stromy

Taneční škola Betty nabírá nové zájemce (moderní, či lidové tance). Zhruba za tři týdny dostanou žáci letáky a přihlášky. Případné přihlášení je pak závazné. Bližší informace o škole najdete na jejich stránkách.

14.11.- Třídní schůzky od 17:30

Děkuji,

Somorovská

 

Týdenní plán 29.10.- 2.11.

ČJ- pořadí vět, slovo-slabika-hláska

M- sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

SKN- volně žijící živočichové- savci, ptáci

Máme možnost, objednat pro žáky výlet na měsíc prosinec- ČECHOVA STODOLA. Výlet by probíhal v rámci výuky, cena 280,- kč i s dopravou. Prosím, napište písemný souhlas do notýsku, pokud máte zájem. Vyjádření pište do pátku tohoto týdne.

Děkuji,

Somorovská

 

 

Týdenní plán 22.10.- 26.10.

ČJ- Opakování, přehled, pořadí vět- práce s učebnicí do str.26. Připomínám zkoušení z básně Už je podzim. V pátek si děti přinesou čtenářský deník- první přečtená kniha.

M- Čtení a zápis čísel do 100, porovnávání čísel do 100- pracovní sešit, pracovní list.

SKN- Jehličnaté stromy, volně žijící živočichové-savci.

HV- Prosím zakupte dětem jeden sešit na hudební výchovu s notovými osnovami.

22.10.- TV venku- Oblečení a obuv na ven!

23.10.- Olympijský víceboj- plnění disciplín z atletiky. Žáci v tento den přijdou bez aktovky s učením. Potřebují batůžek se svačinou, pití, teplé sportovní oblečení, boty na ven i do tělocvičny.

29.10- 30.10.- Podzimní prázdniny

Děkuji,

Somorovská

 

 

 

Týdenní plán 15.10-19.10.

ČJ- Druhy vět, učebnice do strany 24, práce s písankou, pracovní list. Nová báseň-naučit do pondělí 22.10.

M- číselná osa, čtení a zápis čísel do 100, opakování + a – do 20.

SKN- jehličnaté stromy

17.10. – celoškolní projektové vyučování ZE MĚ MY na téma Vietnam a Rusko. V tento den nebude probíhat vyučování dle rozvrhu. Žáci si donesou pouze penál, notýsek a žákovskou knížku.Konec vyučování v 11,45 hod., poté jdou děti na oběd a do ŠD. Děti si mohou donést předmět, charakteristický pro tyto země.

 

 

 

Týdenní plán 8.10-12.10.

ČJ- Věta, druhy vět-učebnice, pracovní listy. Psaní- velká písmena, tiskací písmena.

M- Počítání po desítkách, po jedné v oboru do sta. Opakování odčítání s přechodem přes desítku, pracovní list.

SKN- zelenina, listnaté stromy

PČ- žáci si donesou nasušené listy a rostliny, cca 5 ks. (technika frotáž)

Děkujeme všem, kteří donesli sběr.

 

 

Týdenní plán 1.10.-5.10.

ČJ- Věta- učebnice str.14-17. Opakování psacího písma, práce s písankou. Čtení- zkoušení z básně o Náně, čítanka.

M- Počítání po desítkách po jedné v oboru do 100, sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Prosím, ať si děti donesou počítadla (kdo má)- pojem desítky, jednotky.

SKN-Ovoce, zelenina. Kdo nedonesl desky s foliemi, tento týden dejte dětem. ( Zakládání pracovních listů).

Proběhla kontrola přijatých plateb. Kdo nezaplatil ŠD, příspěvek pro školu atd., uhraďte v tomto týdnu. Zvláště připomínám pracovní sešit pro AJ.

2.10.-5.10. se uskuteční tradiční sběr papíru, hliníku a víček.

Děkuji, 

Somorovská.

Týdenní plán 24.9.-28.9.

ČJ-psací písmo, opis a přepis (uč. str.11-13)

M- sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku.

SKN-Moji kamarádi a já, Ovoce- ovocné stromy a keře.

Pátek 28.9.- Státní svátek

Prosím o pravidelnou kontrolu ŽK, notýsků a sešitů+ podpisy.

Nechávejte dětem úbor na TV až do pátku ve škole, např.: pro účely školní družiny a mimořádné akce.

Děkuji,

Somorovská

 

Aktuality 17.9-21.9

20.9.- ukázka kriketu

21.9.- se bude konat celoškolní akce – přespolní běh. Prosíme o sportovní oblečení. Naše třída začíná ráno, prosím o slabší bundu, či mikinu.

Týdenní plán 17.9.-21.9.

ČJ-opakování psacího písma, učebnice str.9-11

M-sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Pracovní sešit str. 2 a3.

SKN- Prostředí, ve kterém žijeme (opakování), Rodina , byt

Pracovní sešit pro anglický jazyk Happy House 2 stojí 244,-kč. Částku prosím zasílejte na č.ú.:266496066/0300, SS:666. 

Děkuji Somorovská

 

Týdenní plán 10.9.-14.9.

12.9. se budou konat třídní schůzky. Zahájení v 17:30 hod.

ČJ-Opakování psacího písma, učebnice str. 7-9

M-Desítky a jednotky, sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

M-G-Geometrické tvary

SKN-Prostředí, ve kterém žijeme. Rodina, byt

Od pondělí 10.9. nosí žáci učebnice podle rozvrhu. TV-žáci si již budou nosit cvičební úbor a vhodnou obuv.

Na třídních schůzkách upřesním zbytek informací, týkajících se pomůcek na VV a PČ. 

Děkuji Somorovská

 

Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019

Týdenní plán 3.9.-7.9.

Milé děti, 

pomalu už končí prázdniny a vy se v pondělí ráno vypravíte do školy.  Přeji vám pěkný nástup do druhé třídy a velice se na vás těším.

3.9.- Naší třídu najdete v 1.patře, na 1. stupni. Společně se seznámíme a řekneme si několik základních informací.                  Přineste si prosím psací potřeby a notýsek. Výuka do 8:45.

4.9.- Výuka do 11:20

5.9.-7.9.- Výuka dle rozvrhu

Vaše nová učitelka, 

Alžběta Somorovská

Komentáře jsou uzavřeny.