III.A Bc. Denisa Matanelli, DiS.

Bc. Denisa Matanelli, DiS.

denisa.matanelli@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 29. 5. -2. 6. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova s y/ý po V, Z a F
 • testík na vyjmenovaná slova po V
 • dopis
 • přepis vět a slov
 • věcné čtení – čtení jako zdroj informací

MATEMATIKA

 • dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník a jejich obvod

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě

 • rostliny (znaky života rostlin, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin)

OSTATNÍ:

 • úterý – překážkový běh, třídnická hodina
 • středa – pečení (s sebou jablko, zástěru, struhadlo)
 • čtvrtek – Mezinárodní den dětí – návštěva HZS + ČT (s sebou větší svačinu)

TÝDENNÍ PLÁN 22. 5. – 26.  5. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova s y/ý po V a jejich procvičování
 • diktát (vyjmenovaná slova)
 • vyjmenovaná slova s y/ý po Z
 • slovní druhy
 • zpráva

MATEMATIKA

 • násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • užití závorek
 • slovní druhy se dvěma různými početními výkony
 • geometrie – čtverec, obdélník, obvod

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas
 • Lidé a technika

OSTATNÍ: 

 • 22. 5. – preventivní program ,,Nikotin mě neláká“
 • 26. 5. – hudební vystoupení skupiny Réva

ANGLIČTINA

TEST 1- My house / My room

TEST 2- Household Jobs


TÝDENNÍ PLÁN 15. 5. – 19. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova s y/ý po V a jejich procvičování
 • vzkaz
 • přepis vět

MATEMATIKA

 • násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • užití závorek
 • geometrie – čtverec, obdélník, obvod

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas – hodiny

OSTATNÍ: 

17. – 19. 5. – akce ,,Putování Prahou“ Slovanský ostrov

TÝDENNÍ PLÁN 9. 5. -12. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po S
 • diktát (vyjmenovaná slova)
 • souvislý mluvený projev
 • báseň

MATEMATIKA

 • násobení a dělení mimo obor násobilek
 • násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • součin, podíl, zbytek
 • geometrie – obdélník, čtverec, obvod

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života

ANGLIČTINA

OSTATNÍ: 

PČ – Donést bavlnu a jehlu.

SKN – Donést papírové hodiny.

TÝDENNÍ PLÁN 2. 5. – 5. 5. 2023 

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po S
 • vyjmenovaná slova po 
 • beseda nad přečtenými knihami (v úterý)
 • diktát (vyjmenovaná slova po S)
 • dramatizace pohádky

V úterý odevzdat čtenářský deník.

MATEMATIKA

 • Násobení mimo obor násobilek (školní práce na známku)
 • dělení mimo obor násobilek – dělení násobků deseti
 • desetiminutovka (násobení mimo obor násobilek)
 • geometrie – obdélník

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Lidé a technika – stavební, zemědělské, elektrické spotřebiče

OSTATNÍ: 

4. 5. –  ekoprogram ,,Ptačí detektivové“ (1. a 2. vyuč. hodinu)

TÝDENNÍ PLÁN 24. 4. – 28. 4. 2023 

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po S
 • popis
 • tvořivé činnosti s literárním textem
 • diktát (vyjmenovaná slova po S)

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem
 • násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • desetiminutovka (dělení a násobení v oboru malé násobilky)
 • geometrie – obdélník

pátek – test geometrie (narýsovat 4 čtverce o dané délce)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • vhodné a nevhodné trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, způsoby rekreace, dostetek pohybových aktivit
 • stavební, zemědělské, elektrické spotřebiče

ANGLIČTINA

skupina A (Jitka Havlíčková)

 • souhrnné opakování Unit 8 (clothes);
 • TEST: Unit 8 (clothes)
 • nová slovní zásoba Unit 9: jídlo Do you like (apples)? – Yes, I do. / No, I don´t.

skupina B (Yakoub Benradouane)

 • čtení a porozumění textu Sports Star food, učebnice, str. 44, pracovní sešit, str. 44
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 45

OSTATNÍ: 

26. 4. – SCIO testy

TÝDENNÍ PLÁN 17. 4. – 21. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po S
 • autodiktát
 • čtení
 • popis
 • diktát

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem
 • desetiminutovka (dělení v oboru malé násobilky)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • povolání
 • volný čas

ANGLIČTINA

skupina A (Jitka Havlíčková)

 • poslech, čtení a porozumění textu My friend is a monster, učebnice, str. 41;
 • souhrnné opakování Unit 8 (clothes);
 • TEST: Unit 8 (clothes)
 • nová slovní zásoba Unit 9: jídlo

skupina B (Yakoub Benradouane)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 9: meals
 • Do you like (apples)? – Yes, I do. / No, I don´t. 

OSTATNÍ: 

19. 4. – třídní schůzka

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 4. – 5. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po S
 • opakování: vyjmenovaná slova B, L, M, P 
 • slovesa: slovesné kategorie (osoba, číslo, čas)
 • učebnice str. 92
 • diktát (vyjmenovaná slova)

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem
 • desetiminutovka (dělení v oboru malé násobilky)
 • učebnice str. 13-15

SVĚT KOLEM NÁS 

 • práce a volný čas
 • pracovní činnosti lidí, různá povolání
 • výsledky práce, jejich ochrana

OSTATNÍ: 

 • 3.4.  – beseda nad přečtenými knihami
 • přinést kopii zdravotního průkazu dítěte, posudek lékaře
 • 6. 4.  – velikonoční prázdniny
 • 7. 4.  a 10.4. – státní svátky
 • 11. – 14. 4. – škola v přírodě
 • 19. 4.  – třídní schůzka

TÝDENNÍ PLÁN 27. 3. – 31. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B, L, M, P 
 • slovesa: slovesné kategorie (osoba, číslo, čas)
 • dopis
 • diktát (vyjmenovaná slova po B, L, M, P)
 • učebnice str. 89-90

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem
 • desetiminutovka (dělení v oboru malé násobilky)
 • goemetrie – rýsování čtverce, obdélníku
 • učebnice str. 9-12

SVĚT KOLEM NÁS

 • brutalita ve filmech a kreslených seriálech
 • konkrétní příklady nebezpečných událostí ze života
 • varovný signál, požární poplach, zkouška sirén

Pondělí – test (lidské tělo: stavba těla, vnitřní orgány, kostra, lidské smysly)

ANGLIČTINA

People / Things

Days and months

Animals

OSTATNÍ: 

 • změna učebny (pouze tento týden)
 • 29. 3. – sportovní soutěž – švihadlo
 • 31. 3. – Interaktivní program ,,Velikonoce“ – kostel Lhotka (1.-3. vyučovací hodinu)
 • 3. 4. – beseda nad přečtenými knihami
 • 7. 4. – Velký pátek
 • 10. 4.  – Velikonoční pondělí
 • 19. 4. – třídní schůzka

TÝDENNÍ PLÁN 20. 3. – 24. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po P
 • slovesa: slovesné kategorie (osoba, číslo, čas)
 • vyprávění

MATEMATIKA

 • písemné sčítání a odčítání
 • pamětné sčítání a odčítání
 • dělení se zbytkem
 • geometrie – čtverec, obdélník

SVĚT KOLEM NÁS 

 • lidské tělo
 • zdravá výživa
 • denní režim

TÝDENNÍ PLÁN 6. – 10. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po P
 • vyjmenovaná slova po M
 • podstatná jména: rod, číslo, pád
 • čtenářský deník
 • básničky

MATEMATIKA

 • zaokrouhlování trojciferných čísel
 • slovní úlohy
 • písemné sčítání a odčítání
 • pamětné sčítání a odčítání
 • geometrie – čtverec

ANGLIČTINA

skupina A (Jitka Havlíčková)

 • TEST Unit 7 (body: body, head, arm, hand, leg, foot/feet)
 • prezentace nové slovní zásoby (clothes – oblečení)
 • písnička The Crazy Clothes Shop

skupina B (Yakoub Benradouane)

 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster (část 8);
 • souhrnné opakování Unit 8 (oblečení)
 • TEST UNIT 7

SVĚT KOLEM NÁS 

ČLOVĚK

 • etapy lidského života
 • zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena

OSTATNÍ: 

6. 3. – besídka nad přečtenými knihami

9. 3. – recitační soutěž

13. 3. – 17.3. – jarní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 2. – 3. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po P
 • vyjmenovaná slova po M
 • podstatná jména: rod, číslo, pád
 • popis
 • básničky

MATEMATIKA

 • písemné sčítání a odčítání (0-1000)
 • pamětné sčítání a odčítání
 • geometrie – čtverec

SVĚT KOLEM NÁS 

 • etapy lidského života
 • chování při běžných a mimořádných událostech

ANGLIČTINA

skupina A (Jitka Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby (části lidského těla – body)
 • čtení a porozumění textu Big Foot / The Loch Ness Monster, učebnice, str. 36, pracovní sešit, str. 36;
 • projekt My monster

skupina B (Yakoub Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 8 (oblečení/clothes)
 • poslech, čtení a porozumění textu Waxworks Museum, učebnice, str. 40
 • TEST UNIT 7

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. 2. – 24. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA

SVĚT KOLEM NÁS

ANGLIČTINA 

skupina A (Jitka Havlíčková)

 • procvičování nové slovní zásoby (části lidského těla – body)
 • Has it got (long legs)? – Yes, it has. / No, it hasn´t., učebnice, str. 35, pracovní sešit, str. 34-35

skupina B (Yakoub Benradouane)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 8 (oblečení/clothes)
 • Nick´s shoes, učebnice, str. 38-39, pracovní sešit, str. 38-39

OSTATNÍ: 

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 2.-17. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po M
 • vyjmenovaná slova po P
 • podstatná jména
 • sloh – prosba
 • báseň

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání 0-1000
 • pamětné odčítání 0-1000
 • zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Prosím, opakujte s dětmi celou násobilku.
 • geometrie – opakování

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské tělo 

 • vnitřní orgány
 • lidské smysly

ANGLIČTINA 

skupina A (Jitka Havlíčková)

 • souhrnné opakování Units 4-6
 • souhrnný test Unit 6 (family)
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 7 (body/lidské tělo)

skupina B (Yakoub Benradouane)

 • souhrnné opakování Unit 7 (body/lidské tělo)
 • souhrnný test Unit 7 (body/lidské tělo)
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 8 (oblečení/clothes)

OSTATNÍ: 

14. 2. – Soutěž ve šplhu – vybraní žáci

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. 2. -10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména: rod, číslo, pád
 • vyjmenovaná slova po M
 • čtenářský deník
 • čtení literárních textů

Úterý – čtenářský kroužek

Středa – diktát

MATEMATIKA

 • převody jednotek délky, objemu, hmotnosti
 • zaokrouhlování trojciferných čísel
 • pamětné sčítání

Pátek – testík – převody jednotek

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo

 • stavba těla
 • kostra
 • svaly

OSTATNÍ: 

6. 2. – návštěva divadla (sraz před školou v 7:45 hod.)

TÝDENNÍ PLÁN 30. 1. – 2. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • podstatná jména: rod, číslo a pádové otázky
 • vyjmenovaná slova po 
 • čtenářský deník

Úterý – čtenářský kroužek

MATEMATIKA

 • slovní úlohy
 • jednotky délky
 • jednotky hmotnosti

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo 

 • stavba lidského těla
 • kostra

OSTATNÍ: 

 • přinést peníze na divadelní představení (120 Kč)
 • 31.1. – rozdávání vysvědčení (s sebou pevné desky)
 • 3. 2. – pololetní prázdniny
 • 6. 2. – divadlo Bravo

TÝDENNÍ PLÁN 23. 1. -27. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L
 • podstatná jména: rod, číslo a pádové otázky
 • báseň – přepis
 • čtení povídky

Čtvrtek – diktát vět  s vyjmenovanými slovy po B a L

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání 0-1000
 • jednotky délky
 • slovní úlohy
 • geometrie – polopřímky, přímky v rovině

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské tělo

 • stavba těla

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba Unit 6: rodina;
 • Who´s this? – It´s me., učebnice, str. 28;
 • How many brothers/sisters have you got? – I´ve got one brother./two sisters., učebnice, str. 29.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování Units 4-6
 • nová slovní zásoba Unit 7: lidské tělo – body (head, hand, arm, leg, foot).

 

TÝDENNÍ PLÁN 16. 1. -20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L
 • podstatná jména: rod, číslo a pádové otázky
 • báseň – čtení s porozuměním, přepis básně
 • čtení povídky

Středa – čtvrtletní práce

https://www.umimecesky.cz/otazky-podstatna-jmena-rody-1

MATEMATIKA

 • slovní úlohy
 • pamětné sčítání a odčítání 0-1000
 • jednotky délky
 • geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Úterý – desetiminutovka – pamětné sčítání stovek do 1000 (např. 200+300, 100+600…)

Čtvrtek – čtvrtletní písemná práce

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo 

 • stavba těla

Pondělí – test (neživá příroda)

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster;
 • souhrnné opakování Unit 5: části lidského obličeje;
 • TEST (Unit 5: face);
 • nová slovní zásoba Unit 6: rodina.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • opakování slovní zásoba: rodina – family (mum, dad, me, grandma, grandad, dad, sister, brother);
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 31.
 • FINAL TEST UNIT 6

OSTATNÍ: 

18. 1. – třídnická hodina

 

TÝDENNÍ PLÁN 9. 1. -13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L
 • podstatná jména – rod
 • pohádka (O slepičce)
 • dramatizace pohádky
 • beseda nad přečtenými knihami za měsíc prosinec

Úterý – beseda nad přečtenými knihami

Úterý – diktát (věty s vyjmenovanými slovy po B a L)

Např. ,,Babička má starý mlýnek na mák.“

MATEMATIKA 

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • porovnávání množství a velikostí
 • slovní úlohy
 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000

Čtvrtek – geometrie – úsečka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Pátek – desetiminutovka – sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku (53+8, 72-6…)

SVĚT KOLEM NÁS 

Neživá příroda – dokončení 

 • voda, vzduch, teplo a světlo ze Slunce, půda, horniny a nerosty
 • vlastnosti látek

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster;
 • souhrnné opakování Unit 5: části lidského obličeje;
 • TEST (Unit 5: face);
 • nová slovní zásoba Unit 6: rodina .

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba: rodina – family (mum, dad, me, grandma, grandad, dad, sister, brother);
 • nácvik vět I´ve got one brother./I haven´t got a brother./How many (brothers) have you got?;
 • čtení a porozumění textům My name´s Sarah. / I´m Gary., učebnice, str. 30.

OSTATNÍ: 

 • 11. 1. – TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L
 • podstatná jména
 • vyprávění (Vánoce 2022)
 • beseda nad přečtenými knihami za měsíc prosinec

MATEMATIKA

 • přirozená čásla v oboru do tisíce
 • porovnávání čísel, porovnávání množství a velikosti
 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

SVĚT KOLEM NÁS

 • sluneční teplo a světlo, voda, vzduch

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba: obličej – face (a face, a nose, a mouth, an ear, an eye, hair)
 • I´ve got… x He´s got…/She´s got…, učebnice, str. 24-25.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba: rodina – family (mum, dad, me, grandma, grandad, dad, sister, brother);
 • I´ve got one brother./I haven´t got a brother., učebnice, str. 28-29.

OSTATNÍ: 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 19. 12. – 22. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • vyjmenovaná slova po 
 • ohebné slovní druhy
 • čtenářský kroužek

MATEMATIKA

 • přirozená čísla v oboru do tisíce
 • porovnávání čísel
 • různoběžky, rovnoběžky

SVĚT KOLEM NÁS

 • Podmínky života
 • voda, vzduch, půda (vznik a vlastnosti), sluneční teplo a světlo

Pondělí – testík – voda a vzduch

OSTATNÍ: 

 • 19. 12. – prevence ,,Bezpečný internet“
 • 22. 12. – besídka žáků ve třídě
 • 23.12. 2022- 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 12. 12. – 16. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)
 • učebnice str. 50-54
 • popis (Vánoce)

Úterý – diktát (věty s vyjmenovanými slovy po B,L)

Pátek – testík – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova

MATEMATIKA 

 • přirozená čísla v oboru do tisíce
 • porovnávání čísel
 • zaokrouhlování na desítky
 • slovní úlohy
 • geometrie – opakování, rovnoběžky a různoběžky

Předání nové učebnice!

Pondělí – desetiminutovka (násobení a dělení v oboru malé násobilky)

SVĚT KOLEM NÁS 

Příroda 

 • podmínky života, znaky života
 • voda, vzduch

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • výroba vánoční ozdoby – přinést ruličku od toaletního papíru

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • anglické pozdravy (Good morning./Good afternoon./Good evening.);
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster (4. část);
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky.
 • TEST UNIT 4 (PIRATES)

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby (lidský obličej: eye, nose, face, hair, ear, mouth);
 • sdělování základních osobních informací: I´ve got brown eyes. x He´s got green eyes./She´s got blue eyes.;
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky.
 • TEST UNIT 5

OSTATNÍ:

 • 12. 12. – bruslení
 • 14. 12. – vánoční besídka
 • 14. 12. – projektový den (děti budou mít první dvě hodiny ve třídě)

Přeji všem krásný a úspěšný začátek nového týdne!

Denisa Matanelli

TÝDENNÍ PLÁN 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po a slova příbuzná (procvičování)
 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • učebnice str. 49-50

Pondělí – čtenářský kroužek

MATEMATIKA

 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • přirozená čísla v oboru do tisíce
 • geometrie – různoběžky, rovnoběžky
 • učebnice str. 55-56

SVĚT KOLEM NÁS 

PŘÍRODA 

 • podmínky života, znaky života

Pondělí – test – různé materiály kolem nás, přírodnina – surovina – výrobek

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba (pocity: I´m hungry. – He´s hungry./She´s hungry.);
 • anglické pozdravy (Good morning./Good afternoon./Good evening.)
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba (lidský obličej: eye, nose, face, hair, ear, mouth);
 • sdělování základních osobních informací: I´ve got brown eyes. x He´s got green eyes./She´s got blue eyes.;
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky.

OSTATNÍ: 

5. 12. – děti mohou přijít na vyučování v kostýmech.

14. 12. vánoční setkání ve třídě.

Přikládám fotografii z pracovních činností. Výroba sněhuláků se dětem moc povedla.

TÝDENNÍ PLÁN 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná (procvičování)
 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • učebnice str. 46 – 48

Středa – diktát (i/y po B)

Čtvrtek – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po B

MATEMATIKA 

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • učebnice str. 54 – 55

Prosím, procvičujte s dětmi malou násobilku.

Úterý – desetiminutovka (sčítání a odčítání s přechodem přes desítku např. 53 – 5, 75 +6)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • různé materiály kolem nás
 • přírodnina – surovina/materiál – výrobek

PRACOVNÍ ČINNOSTI

29. 11. – donést jednu bílou a jednu barevnou ponožku, náplň do ponožky

TÝDENNÍ PLÁN 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná
 • učebnice str. 39/40
 • sloh: blahopřání

čtvrtek – diktát (vyjmenovaná slova po B)

MATEMATIKA

 • odčítání s přechodem přes desítku
 • písemné sčítání

úterý – desetiminutovka (odčítání s přechodem přes desítku např. 52- 6)

SVĚT KOLEM NÁS

Věci a činnosti kolem nás 

 • lidské výrobky

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 3 (pets): a cat, a dog, a fish, a rabbit, a bird,  spider;
 • Is it a (rabbit)? – Yes, it is./No, it isn´t., učebnice, str. 15, pracovní sešit, str. 15;
 • big/little, učebnice, str. 16, pracovní sešit, str. 16;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 17.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování 1- 3. lekce, učebnice, str. 18-19, pracovní sešit, str. 18-19;
 • nová slovní zásoba: pocity happy, sad, thirsty, hungry, scared, angry
 • TEST UNIT 4

 

TÝDENNÍ PLÁN 14. 11. – 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná 
 • učebnice str. 38,39
 • sloh: vzkaz
 • čtení: povídka

Ponděli – čtvrtletní práce z českého jazyka

Středa – diktát (být x bít ) Věty ve smyslu: Radek chtěl být hasičem. Bít zvířata není správné.

MATEMATIKA 

 • odčítání dvojciferných čísel

Úterý – čtvrtletní práce z matematiky

Prosím, procvičujte s dětmi malou násobilku.

SVĚT KOLEM NÁS 

Věci kolem nás 

 • živé a neživé přírodniny, lidské výrobky

Přinést obrázky/fotografie živých a neživých přírodnin, lidských výrobků.

PČ 

Přinést vylisované listy.

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování Unit 2 a souhrnný test;
 • nová slovní zásoba Unit 3 (pets): a cat, a dog, a fish, a rabbit, a bird,  spider. 

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 4: I´m happy./sad./hungry./thirsty./scared./angry.

OSTATNÍ: 

17. 11. Státní svátek

18. 11. Ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 7. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po B (zkouším)
 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná (zaměříme se na slovo ,,být“)
 • učebnice str. 38, 39
 • báseň a její přednes

Pondělí – čtenářský kroužek (dokončení – knihy za měsíc říjen)

Pondělí – přinést linkovaný sešit A4

Úterý – diktát (12 slov s užitím měkkých a tvrdých souhlásek, párových souhlásek a u/ú/ů)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta
 • učebnice do str. 39
 • geometrie – polopřímka (str. 25)

Je třeba mít ořezanou tužku č. 3, popř. mikrotužku, pravítko

Prosím, procvičujte s dětmi malou násobilku.

Úterý – desetiminutovka (sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta)

Čtvrtek – TEST geometrie (narýsovat přímku, vyznačit na ní body, narýsovat úsečku o dané délce a změřit délku úsečky)

SVĚT KOLEM NÁS

Věci a činnosti kolem nás 

 • různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • učebnice str. 20-21

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • základní otázky: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 13;
 • souhrnné opakování Unit 2 a souhrnný test;
 • nová slovní zásoba Unit 3 (pets): a cat, a dog, a fish, a rabbit, a bird,  spider. 

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • přídavná jména big/little;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování Unit 3.
 • TEST UNIT 3

OSTATNÍ: 

Doučování: 

Pondělí: 13:00 – 13:45 hod.

Čtvrtek: 13:00 – 13:45 hod. (žáci s OMJ)

9. 11. – od 17.30 třídní schůzka

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka

15. 11. – čtvrtletní práce z matematiky

17. -18. 11. – VOLNO

 

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 4. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

OPAKOVÁNÍ

 • slova nadřazená a podřazená

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B 

(být, dobytek, nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka)

Učebnice str. 36-39

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

Geometrie – opakování (bod, přímka, úsečka)

SVĚT KOLEM NÁS 

KRAJINA KOLEM NÁS

4. 11. – TEST: Krajina kolem nás (orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, určování světových stran)

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window
 • číslovky 13-20;
 • základní otázky: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 13

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: pets
 • procvičování otázek a odpovědí: Is it (a cat)? – Yes, it is. / No, it isn´t.
 • přídavná jména big/little
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 17

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. 10. -25. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 34, 36

Stavba slova

 • předpona, kořen, přípona

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

MATEMATIKA 

 • jednoduché slovní úlohy

SVĚT KOLEM NÁS

Naše krajina 

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window
 • číslovky 13-20: učebnice, str. 11 (písnička I´m a teenager.; How old are you?)

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: pets
 • písnička What´s this?
 • identifikace předmětů: Is it (a rabbit)? – Yes, it is./No, it isn´t.

OSTATNÍ: 

26. 10. – 30. 10. – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Děti si o prázdninách vypracují čtenářský deník za měsíc říjen.

 

TÝDENNÍ PLÁN 17. 10. -21. 10. 2022

ANGLIČTINA

TEST UNIT 2

ČESKÝ JAZYK

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOV

 • slova citově zabarvená
 • slova nadřazená a podřazená
 • čtení s porozuměním

Stavba slova 

 • předpona, kořen, přípona

Pondělí – čtenářský kroužek

Úterý – test (slova mnohoznačná a souznačná)

Středa – diktát ( 12 slov s užitím tvrdých a měkkých souhlásek)

MATEMATIKA 

 • počítání se závorkami
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • geometrie – úsečka

Čtvrtek – desetiminutovka (sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku)

SVĚT KOLEM NÁS 

Krajina kolem nás 

 • krajina
 • orientace v krajině
 • určování světových stran

TÝDENNÍ PLÁN 10. 10. – 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOV

 • slova souznučná
 • slova mnohoznačná
 • slova citově zabarvená
 • slova nadřazená a podřazená

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

SVĚT KOLEM NÁS 

Krajina kolem nás 

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran

TÝDENNÍ PLÁN 3. 6. – 7. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • hláskosloví
 • abeceda
 • čtenářský kroužek
 • báseň

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • geometrie – opakování

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Naše obec

OSTATNÍ: 

4. 10. -17. 10. – PLAVECKÝ KURZ

TÝDENNÍ PLÁN 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
 • malá a velká psací písmena
 • báseň

MATEMATIKA 

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY
 • geometrie – bod, přímka, úsečka

SVĚT KOLEM NÁS 

 • OBEC – obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody

ANGLIČTINA

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Yakoub Benradouane – yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

 • procvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 Classroom bugs, učebnice, str. 6-7: rubber, ruler, pen, pencil, book, bag – nácvik psané podoby slov
 • nácvik pokynů: Stand up./Sit down.; Listen. Point to (a pencil-case).;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 9.
 • TEST UNIT 1

 

TÝDENNÍ PLÁN 19. 9. -23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • slovesa, spojky, podstatná jména, předložky
 • báseň
 • malá a velká písmena

MATEMATIKA

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY
 • geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLIČTINA

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Yakoub Benradouane – yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

 • trénujeme základní barvy (white, yellow, orange, pink, red, purple, blue, green, brown, grey, black) a základní číslovky 1-12 – nácvik psané podoby daných slov;
 • procvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 Classroom bugs, učebnice, str. 6-7: rubber, ruler, pen, pencil, book, bag – nácvik psané podoby slov.

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Cesta do školy
 • Naše obec

OSTATNÍ: 

STŘEDA 21. 9. – PŘESPOLNÍ BĚH

TÝDENNÍ PLÁN 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • věta, druhy vět dle postoje mluvčího
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • užití ú/ů
 • učebnice str. 7-10

MATEMATIKA 

 • číselná osa
 • rozklad čísel
 • sčítání a odčítání 0-100
 • učebnice str. 3-5

SVĚT KOLEM NÁS 

 • cesta do školy
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály

OSTATNÍ: 

 • kontrola penálu/pomůcek

TÝDENNÍ PLÁN 5. 9. – 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Opakování učiva 2. ročníku 

 • hlásky, slabiky, slova

MATEMATIKA

Opakování učiva 2. ročníku

 • číselná osa
 • rozklad čísel
 • sčítání a odčítání 0-100

SVĚT KOLEM NÁS

DOMOV 

 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov

OSTATNÍ: 

 • kontrola obalených učebnic a ŽK
 • vyplněné a podepsané ŽK
 • uložení kufříků na VV a PČ
 • Pondělí 5. 9. – 1. hodina – TŘÍDNICKÁ HODINA
 • Středa 7. 9. – Třídní schůzka v 17:30, prosím třídního důvěrníka v 17:00 ve sborovně – schůzka s vedením školy

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, vítáme vás v novém školním roce!

Prázdniny utekly jako voda a my se již těšíme na společný třetí školní rok! :))

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

1.9.2022

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

S sebou: psací potřeby

2. 9. 2022

Konec vyučování ve 12:35 hod. podle rozvrhu.

S sebou: psací potřeby, svačina, pití, přezůvky.

Všechny další informace budou žákům sděleny dle potřeby.

Během pátku proběhne rozdávání učebnic (obalit doma!).

 

Informace na další týden Vám včas zašlu.

Denisa Matanelli, Hana Hobstová a Punťa

Komentáře jsou uzavřeny.