III.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 22. 6. – 26. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

tento týden končí v pátek školní rok a jsem moc ráda, že se všichni společně můžeme setkat při rozdávání vysvědčení, pokud si pro ně osobně přijdete.

Ale ještě vám zadám trochu učení, které můžete vypracovat i během prázdnin. Zopakujete si vyjmenovaná a příbuzná slova a upevníte nové znalosti o přídavných jménech. Protože jsme letos ostatní slovní druhy nestihli, naučte se je jen ve správném pořadí zpaměti vyjmenovat a doženeme to ve 4. třídě.

ČJ:

Učebnice str. 126 – 127: přehled deseti slovních druhů (naučit se je vyjmenovat zpaměti v daném pořadí).

 List str. 50 + 53: cvičení k přídavným jménům.

 List str. 26: opakování vyjmenovaných a příbuzných slov.

Čítanka                                                                                                                             

str. 161 – 162: zazpívejte si písničku                                                                                           

str. 162 – 165: dva články o dětství vynálezce žárovek                                                               

str. 166 – 168: ukázky z knihy Děti z Bullerbynu – jak to bylo v den vysvědčení.

Sloh: zamysli se a napiš, co se ti ve 3. ročníku povedlo, v čem by ses chtěl zlepšit, jak se ti učilo na dálku s pomocí rodičů…..zhodnoť uplynulý školní rok.

Pokud bych se s někým z vás neviděla, vyřiďte, prosím, svým rodičům mé poděkování za spolupráci a vám přeji nádherné sluníčkové prázdniny!!!

Odpočiňte si a hurá do 4. třídy!

Zdraví vás Zdeňka Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 3. díl – Procvičování a opakování
 • Opakování – str. 57, 58.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Život v přírodě – znaky života živočichů
 • Str. 22 – 26 – Dokážeš poznat všechny rostliny a živočichy?
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování probrané slovní zásoby (4) ZDE. Zkus vyplnit samostatně, pokud si nevíš rady, využij učebnici nebo pracovní sešit.
 • Učebnice – Procvičuj abecedu – str. 62, dny v týdnu – str. 63 a měsíce – str. 63.
 • Projít a dovyplnit, co chybí v pracovním sešitě. Nevyplňovat str. 61 – 71.
INFORMACE
 • V pátek 26. 6. si mohou pro vysvědčení přijít i žáci, kteří v uplynulých týdnech nenavštěvovali školu. Bližší informace najdete ZDE + je třeba přinést podepsané čestné prohlášení s pátečním datem. Těším se na vás :)! L. T.

TÝDENNÍ PLÁN 15. 6. – 19. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

doufám, že jste si během minulého týdně zašli do školy pro své folie, abyste někteří případně mohli doplnit učení nebo Čtenářský deník.

Tento týden si ještě zopakujeme vyjmenovaná slova  a dozvíte se, co jsou to přídavná jména = další slovní druh.

Zatím jsme podrobněji probírali:

podstatná jména ( co vyjadřují / vlastní jména osob, zvířat a jména zeměpisná / určovali jsme rod, číslo a  pád ), slovesa ( co vyjadřují / určovali jsme osobu, číslo a čas ), známe některé předložky a spojky.

List str. 42 – doplň podle zadání všechna cvičení.

List  str. 43 –  splň cvičení (NE cvičení 75).     

Listy str. 24 + 25 – doplň i í nebo y ý.                                                         

List str. 67 – přídavná jména a opakování o podstatných jménech.

Sloh a psaní – z listu str. 67 napiš krasopisně na papír cv. 5 = popiš svou hračku.

Čítanka – str. 153 – 156 = pohádka o Žofce,

str. 156 = dvě básničky se nauč rychle číst a správně vyslovovat

str. 156 – 159 = japonské přísloví

Mějte se hezky !    Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Matematika 3. díl – Procvičování a opakování
 • Do sešitu str. 40 – cvičení 13 – 16; str. 41 – cvičení 17 – 24; str. 42 – cvičení 30 – 33.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Život v přírodě – znaky života živočichů
 • Zapsat do sešitu – učebnice:
 • Str. 18 – Savci – zapsat + nakreslit obrázky (VV).
 • Str. 19 – Ptáci – zapsat + nakreslit obrázky (VV).
 • Str. 20 – přečíst.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování probrané slovní zásoby (3) ZDE. Zkus vyplnit samostatně, pokud si nevíš rady, využij učebnici nebo pracovní sešit.
 • Učebnice – Procvičuj abecedu – str. 62, dny v týdnu – str. 63 a měsíce – str. 63.
 • Projít a dovyplnit, co chybí v pracovním sešitě. Nevyplňovat str. 61 – 71.
 • Zazpívej si – učebnice str. 58 (HV).

TÝDENNÍ PLÁN 8. 6. – 12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

děkuji za odevzdání vypracovaných úkolů. Prohlédla jsem je a jsem ráda, že jste se učení tolik věnovaly, protože, i když tam máte občas chyby, je to celkem dobré a od září si to ještě zopakujeme a upevníme. Někteří z vás to měli úplně vzorně uspořádané, jiní odevzdali hromadu listů, mnohdy i nečitelně vyplněných.  Mnohým se zhoršila úprava i písmo, takže budeme muset zase zapracovat. Moc děkuji rodičům za jejich práci s vámi.                     

Chybí Čtenářské deníky (Eliška, Luky, Tomáš, Lukáš, Zuzka, Laura, Domča i Lucka) a jiným zase chybí dopsat knihu za květen – vše zkontroluji v září, stejně jako červnové úkoly.                                                                                                        

Učení pro tento týden = opakování vyjmenovaných a příbuzných slov:                                   

ČJ Nalepte do Pamatováčku a naučte se vyjmenovaná slova po F.                                              Listy str. 39 (Ne cvič. 61) + str. 40 + str. 41 (Ne cvič. 68) – splňte a dopište podle zadání.                                                                                                                                                     

List str. 48 – zábavné úkoly z Českého jazyka hrou.                                                                   

Listy str. 22 + 23 – doplň i í – y ý.                                                                                        

Čítanka: str. 148 – 153 = dlouhá pohádka Karla Čapka.                                                                 

Psaní: z Čítanky na str. 153 přepiš básničku J. Žáčka krasopisně a po verších.

Sloh: napište, jak jste oslavili Svátek dětí minulý týden.

Mějte se hezky!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 3. díl – Procvičování a opakování
 • Do sešitu str. 36 – cvičení 27 – 30; str. 39 – cvičení 1 – 8; str. 40 – cvičení 9 – 12.
 • Geometrie: Tělesa – na deskách učebnice – vypracovat do sešitu.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Život v přírodě – znaky života živočichů
 • Zapsat do sešitu – učebnice:
 • Str. 14 – Dýchání, Přijímání vody a potravy.
 • Str. 16 – Vylučování odpadních látek, Rozmožování + nakreslit obrázek (VV).
 • Str. 17 – Stavba těl živočichů + nakreslit obrázek (VV).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování probrané slovní zásoby (2) ZDE. Zkus vyplnit samostatně, pokud si nevíš rady, využij učebnici nebo pracovní sešit.
 • Učebnice str. 59 – poslech, číst nahlas
 • Procvičuj abecedu – str. 62, dny v týdnu – str. 63.
 • Pracovní sešit str. 60.
 • Zazpívej si – učebnice str. 58 (HV).

TÝDENNÍ PLÁN 1. 6. – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

dnes vám musím nejdříve k vašemu Svátku dětí popřát všechno nejlepší a hlavně zdraví, dobrou náladu a i nadále úspěchy v učení!!!!

A ještě jednu výbornou zprávu vám napíšu: děti, které minulý týden začaly chodit do školy, odevzdaly všechny vypracované úkoly od března doteď v pořádku a vcelku správně napsané, tak mám velkou radost!!!                                                 

Vy, kteří pracujete z domova, rozdělte své úkoly na 2 hromádky: ČJ a ostatní ( = M, SKN, AJ) a obě doneste označené jménem a třídou do školy na vrátnici od pondělí 1.6. nebo v úterý nebo ve středu 3. 6. vždy v době od 15 do 17 hodin. S sebou si vezměte i klíčky od šatních skřínek a odneste si z nich všechny věci. Vaše úkoly si s panem učitelem vyzvedneme a zkontrolujeme, abychom věděli, co všechno jste doma zvládli.

A učení pro další týdny zase ukládejte do folií, zkontrolujeme si je v září.

Učení tento týden:

ČJ: Do Pamatováčku si nalepte nejčastější slova se slabikou – zi, -zí.                   

Učebnice str. 114 a 115 – přečtěte, cv. 6 zdůvodněte ústně, cv. 8 a + b napište na papír a schovejte.                                                                                                               

List str. 21 – doplň podle zadání.                                                                                     

List str. 47 – doplň a vylušti křížovku.                                                                                    

List str. 38 – zábavné doplňování a vymýšlení slov i vět.

Sloh: List str. 58 – cv. 1 si přečti a splň úkol e,f,g,h.

Čítanka: str. 141 – 147 = přeložená dlouhá francouzská pohádka. 

Mějte se hezky a všem hodně zdraví!!!

Zd. Vlasáková                                   

MATEMATIKA
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – ZDE (str. 42 – cvičení 41, 42, 43).
 • Matematika 3. díl – Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Do sešitu str. 35 – cvičení 19 – 22 – bez zkoušky; str. 36 – cvičení 23 – 26.
 • Opakování – jednotky času – učebnice str. 38.
 • Geometrie: Tělesa – učebnice str. 50 – naučit se poznat a pojmenovat jednotlivá tělesa, rozlišit vrchol, stěnu, hranu.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Zapsat do sešitu – učebnice:
 • Str. 10 – Květ jednoduchý a květenství – nakreslit obrázek (VV).
 • Str. 11 – Opylování květů.
 • Str. 11 – Plody – druhy plodů – zapsat + nakreslit obrázek (VV).
 • Str. 13 – Houby
 • Prezentace – Stonky, listy, květy.
 • Prezentace – Houby.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování probrané slovní zásoby ZDE. Zkus vyplnit samostatně, pokud si nevíš rady, využij učebnici nebo pracovní sešit.
 • Učebnice str. 56 – poslech, číst nahlas, přeložit do sešitu.
 • Procvičuj abecedu – str. 62.
 • Pracovní sešit str. 58, 59.
 • Zazpívej si – učebnice str. 58 (HV).

TÝDENNÍ PLÁN 25. 5. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

někteří z vás přišli do školy, ale většina zůstává doma. Školní děti odevzdají panu učiteli folie, ve kterých jsou vypracované úkoly od března a já si je od něj převezmu. Dejte, prosím, Český jazyk do zvláštní složky, ať se to třeba neplete s Matematikou či jinými předměty. Pro obě skupiny nadále platí a pokračuje učení. Mnozí mi z minulého týdne ještě neposlali vypracovaná cvičení z učebnice na str. 110 ke kontrole, tak si, prosím, pospěšte!!!                                                                                                                       

Tento týden dokončíme vyjmenovaná a příbuzná slova po V a začneme po Z, kterých je málo a jsou známá i srozumitelná.

ČJ: Učebnice str. 111, cv. 9, 11 a 12 napište na papír nebo ve škole můžete do sešitu ČJ-Š. Cv. 10 vypracujte s panem učitelem nebo doma požádejte o pomoc dospělého.

List str. 19 + 20: doplň psacím písmem.

Do Pamatováčku přepiš podle Učebnice str. 113 vyjmenovaná slova po Z a nalep obrázkový list.

List str. 59: cv. 3 – spoj správně, cv. 4 – splň podle zadání, cv. 5 – doplň psací písmeno. Cv. 6 – přepiš jen správnou větu.

Sloh: Učebnice str. 112 – cv. 1, 2, 3 a 5 – podle zadání. Cv. 4 – vezmi si obrázek pampelišky nebo jiné květiny a zkus ji krasopisně popsat (jak vypadá, čím je užitečná, jestli je léčivá nebo jen pro radost….)

Čítanka: str. 135 – 141 = to jsou dvě vodnické pohádky, křížovka i veselá písnička, kterou si můžete zazpívat.

Přeji všem hodně zdraví a úspěchů při učení ve škole i doma!

Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – ZDE (str. 39 – cvičení 22, 23, 24; str. 40 – cvičení 31; str. 41 – cvičení 35, 36, 37).
 • Matematika 3. díl – Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Do sešitu str. 34 – cvičení 13 – 18.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Zapsat do sešitu – učebnice:
 • Str. 8 – Stonek – stonek dřevin a bylin – zapsat + nakreslit obrázek (VV).
 • Str. 9 – Listy – list jednoduchý a složený – zapsat + nakreslit obrázek (VV).
 • Str. 10 – Květy – části květu – zapsat + nakreslit obrázek (VV).
 • Prezentace – stonky, listy, květy.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba: My favourite things (a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, an umbrella, a doll, a keyboard).
 • There is + otázka Is there..?: There is a (guitar). Is there a (ball) in the room?
 • There are + otázka Are there..?: There are four computers. Are there (posters) in the room?
 • Učebnice str. 60 – Napiš do sešitu 15 vět o obrázku – věty tvoř podle nápovědy v bílém rámečku. Procvičuj abecedu – str. 62.
 • Procvičování: There is, There are, How many…(cvičení 1 – 10) + poslech.
 • Pracovní sešit str. 56, 57.

TÝDENNÍ PLÁN 18. 5. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

někteří z vás půjdou příští pondělí 25. 5. do školy, jiní budou stále pracovat z domova s pomocí rodičů nebo prarodičů, stejně jako já. I nadále vám budu posílat úkoly, které s vámi proberou ve škole nebo je vypracujete doma. Ti, kteří nastoupí do školy, donesou ve folii své doposud vypracované úkoly a já si je od pana učitele vyzvednu. Ti, kteří zůstávají v domácí péči, mi odevzdají folii s úkoly později, napíšu kdy a kam, podle rozhodnutí pana ředitele.

Tento týden 18. – 22. 5. pokračujeme v procvičování pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov po V.

ČJ Učebnice str. 110: cv. 4, 6, 7, 8 vypracujte na papír, naskenujte a pošlete mi mailem ke kontrole, jak učivo zvládáte.

List str. 57: cv. 10 a 11 doplňte, cv. 12 barevně podtrhněte každé přísloví jinou barvou. Cv. 13 je pro šikulky a chytré hlavičky – na papír (nápověda: slovo č. 2 je vítr).

List str. 46: lehké doplňování

List str. 37: opakování podle zadání, cv. 53 zkus ústně vysvětlit

List str. 18: doplň i í, y ý.

Čítanka: str. 130 – 133 si jen přečtěte, myslím, že tato knížka je vhodná pro starší děti.

                str. 134 – 135 = dvě veselé básničky a článek o žirafě napsaný v jednom souvětí – viz. žlutý úkol.

Psaní: krasopisně přepiš po verších na papír básničku o Hejkalovi z Čít. str. 135

Mějte se hezky a přeji všem hodně zdraví !!!

Zd. Vlasáková

 MATEMATIKA
 • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – ZDE (str. 39 – cvičení 20, 21, 25; str. 40 – cvičení 26, 30).
 • Matematika 3. díl – Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Do sešitu str. 32 – cvičení 1, 2, 5; str. 33 – cvičení 8, 11.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Život v přírodě – znaky života rostlin
 • Zapsat do sešitu – učebnice:
 • Str. 6 – Růst a vývoj rostlin – byliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé (trvalky).
 • Str. 7 – Části těla kvetoucích rostlin + nakreslit obrázek (VV).
 • Str. 7 – Kořeny – zapsat + nakreslit obrázek (VV), prezentace – kořen.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba: My favourite things (a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, an umbrella, a doll, a keyboard).
 • There is + otázka Is there..?: There is a (guitar). Is there a (ball) in the room?
 • There are + otázka Are there..?: There are four computers. Are there (posters) in the room?
 • Otázka: How many (computers) are there? Napiš do sešitu 5 otázek, které se týkají vašeho bytu a odpověz na ně. Př.: How many windows are there? There are …
 • Učebnice str. 55 – poslech + číst nahlas; str. 62 – naučit se abecedu.
 • Procvičování: There is, There are…(cvičení 1 – 6) + poslech.
 • Pracovní sešit str. 55.

TÝDENNÍ PLÁN 11. 5. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

květnové svátky jsou za námi, tak zase zpátky k učení. Budeme procvičovat naučená vyjmenovaná a příbuzná slova. Rozumíte zatím všemu, co jsme se učili? Pokud potřebujete pomoci, napište mi mail!

Pamatováček: vytiskněte a nalepte si do něj slova, která se často používají, ale píší se se slabikou -vi-.

List str. 55: cv. 2 napiš správně na papír, cv. 3, 4, 5 – splň podle zadání.

List str. 56: cv. 6 + 9 napiš také na papír, cv. 7 – dopiš správná slova, cv. 8 barevně (oranžově) podtrhni podle zadání.

List 45: všechna cvičení doplň podle zadání, jsou lehká.

List 36: cvičení 43 až 47 jsou opakovací! (Cvičení 44 bude možná pro někoho obtížné, tak zkuste požádat někoho o pomoc nebo mi napište). Cv. 48 dopiš podle zadání.

Sloh a psaní: zkus napsat krasopisně na papír mamince vzkaz, že jsi někam šel, co tam budeš dělat a kdy se vrátíš.

Čítanka: str. 126 – 130 = jeden delší článek a dvě veselé básničky naučit se číst i s přednesem.

Doufám, že nikdo z vás nezapomněl včera popřát mamince, případně i babičce, k jejich Svátku matek a poděkovat jim za jejich péči i učitelské dovednosti v dnešní době!!!

Mějte se hezky a všem přeji hodně zdraví!  

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek – dělení násobků deseti – opakování ZDE (str. 33 – cvičení 5, 6, 7, 8; str. 34 – cvičení 11; str. 35 – cvičení 15).
 • Matematika 3. díl – Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Do sešitu str. 27
 • Dobrovolné procvičování – ZDE
 • Dobrovolné procvičování – ZDE (Násobení víceciferné)
SVĚT KOLEM NÁS
 • Život v přírodě – znaky života rostlin
 • Zapsat do sešitu – učebnice:
 • str. 4 – Dýchání rostlin + výživa (nakreslit obrázek – VV).
 • str. 5 – Rozmnožování, vylučování, růst a vývoj (byliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba: My favourite things (a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, an umbrella, a doll, a keyboard).
 • There is + otázka Is there..?: There is a (guitar). Is there a (ball) in the room?
 • There are + otázka Are there..?: There are four computers. Are there (posters) in the room?
 • Učebnice str. 53, 54 – číst nahlas; otázky 1 – 6 vypracovat do sešitu.
 • Procvičování: There is, There are…(cvičení 1 – 6) + poslech.
 • Pracovní sešit str. 53, 54.
OSTATNÍ 
 • PČ – Zkus pro maminku složit kytičku podle tohoto videa ;-).
 • HV – Zazpívej mamince písničku. 
 • TV – Vezmi někoho z rodiny na procházku :).

TÝDENNÍ PLÁN 4. 5. – 8. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

jsem ráda, že jste se ozvaly a jste zdravé. Jediný, o kom vůbec nevím, je Lukáš Pham, tak doufám, že se také někde učí.

Tento týden pokračujeme ve vyjmenovaných slovech po V – rozumíte jejich významu? Pokud potřebujete vysvětlit, napište mi mail.

ČJ  U: str. 107 + 108 – informativní cvičení si přečtěte a úkoly splňte ústně. Písemně na papír (a přidat do folie) napište ze str. 108  cv. 3c a 5a+b.

Sloh a psaní: zamysli se a krasopisně napiš na papír povídání o tom, jaké máš dobré zvyky a naopak které  zlozvyky se chceš odnaučit.

Čítanka: str. 121 – 125 = to jsou dvě kočičí pohádky Karla Čapka z knihy Devatero pohádek a podle návodu za tou druhou pohádkou si můžete s někým zahrát na Buffina.                                                    

Dopsali jste Čtenářský deník za duben? Připravte si tedy další knížku na květen, třeba těch Devatero pohádek, a ke konci měsíce zapište. To bude poslední zápis do Čten. deníku ve třetí třídě.

Zatím mi další vypracované úkoly neposílejte, ale ukládejte do folie. Až si procvičíme vyjmenovaná slova po V, tak si některý úkol vyberu ke kontrole a napíšu si o něj.

Pokud někdo z vás ještě stále nemá možnost tisknout si naskenované úkoly, zkuste se s někým domluvit, třeba s kamarády, jestli by vám mohli pomoci – příští týdny budeme pracovat zase více na listech. 

Mějte se všichni hezky, pilně procvičujte a hlavně hodně zdraví všem!!!

Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek – dělení násobků deseti – opakování ZDE (str. 32 – cvičení 1, 2, 3, 4; str 34 – cvičení 9, 10, 12).
 • Matematika 3. díl – Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem:
 • Do sešitu str. 25 – cvičení 1, 2; str. 26 – cvičení 9, 12.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Lidé a čas – orientace v čase, procvičování hodin.
 • Pracovní list ZDE.
 • Dobrovolné (VV): Namalovat hodiny.
 • Do sešitu napsat nadpis Život v přírodě
 • Učebnice:
 • str. 3 – Napsat základní společné znaky živých organismů.
 • str. 4 – Znaky života rostlin – rozdíl bylina x dřevina.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Nová slovní zásoba: My favourite things (a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, an umbrella, a doll, a keyboard) – zapsat do sešitu.
 • There is + otázka Is there..?: There is a (guitar). Is there a (ball) in the room?
 • Učebnice str. 52 – číst nahlas + popis místnosti. Napiš 5 vět o svém pokoji do sešitu. Př.: There is a ball in my room.
 • Procvičování: There is, There are…(cvičení 1 – 6) + poslech.
 • Pracovní sešit str. 51, 52.

TÝDENNÍ PLÁN 27. 4. – 1. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)
Milé děti,

nejdříve děkuji všem vám i rodičům za zaslané úkoly. Každému jsem hned napsala odpověď a vcelku to dopadlo dobře. Bohužel neodpověděla vůbec Domča, Laura, Milan s Jirkou a Lukáš Pham. Nevíte o nich někdo? Napište mně nebo panu učiteli.

Tento týden začneme vyjmenovaná slova po V, která budou možná pro mnohé těžká k pochopení významu slov. Postupně vám budu vysvětlovat jejich význam, takže naučte se je zpaměti v pořadí podle učebnice.

Učebnice str. 102-103: napiš do Pamatováčku a nauč se.

Nalep vyjmenovaná a příbuzná slova s obrázky (listy) do Pamatováčku.

Přečti si všechna vysvětlovací a informativní cvičení: U str. 104, cv. 1+2 a str. 106, cv. 1+2 = ústně.

Na papír napiš doplňovací cvičení: U str. 104, cv. 3+4 a str. 106,cv. 3a,b +4.

Sloh a psaní: U str.105, cv. 1 – ústně,  cv.2 – vyber si jeden obrázek a krasopisně popiš na papír, cv.3 – ústně s dohledem dospělého.

Čítanka: str. 120-121  Malý kousavec  a Lakomý zajíc. Dopiš Čtenářský deník za duben do 1.5.  

Užijte si „čarodějnický večer“ 30. dubna i první májový víkend a všem hodně zdraví!!!!     

Zd. Vlasáková                                                                    

MATEMATIKA
 • Matematika 3. dílNásobení a dělení mimo oboru násobilek – dělení násobků deseti
 • Str. 22, 23 (cvičení 1 b – 8 písemně)
 • Jak na násobení a dělení deseti – video – Matýskova matematika str. 46, 47.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Lidé a technika – vyber si 5 věcí (elektronika), které každodenně používáme, namaluj je (VV) a popiš a napiš, k čemu nám slouží.
 • Lidé a čas – orientace v čase, procvičování hodin.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba: Animal safari (a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle) – zapsat do sešitu.
 • Učebnice str. 50, 51 – poslech, číst nahlas. Vyber si své oblíbené zvíře a napiš o něm 5 vět do sešitu.
 • Procvičování: There is, There are…(cvičení 1 – 6) + poslech.
 • Pracovní sešit str. 50.

 TÝDENNÍ PLÁN 20. 4. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

Do školy se zřejmě vrátíme až v květnu a proto musíme v příštím týdnu probírat další vyjmenovaná slova.

Všechny vás poprosím o naskenování písemně vypracovaných cvičení na papíře z učebnice str. 96 cv. 4 a str. 97 cv. 5  (zadáno v týdnu 23. – 27.3.) a zaslání na mail. adresu: Zdenka.Vlasakova@zsrakovskeho.cz. Ověřím si, zdali jste učivo zvládli, abychom mohli pokračovat dále a napíšu vám, jak se vám to povedlo.

Tento týden vás čekají jen doplňovací práce na listech k opakování o slovním významu.

ČJ  List str. 26 – slova se společným kořenem: cv. 1 ústně, cv. 2 podtrhněte kořen slova, cv. 3 dopiš, cv. 4+5 splň podle zadání.

List str. 27 – opakování nauka o slově: cv. 1 (slovo nadřazené = nadpis nebo vhodný název),   cv. 2+3+4 splň podle zadání.

List str. 25 – slova příbuzná: cv. 1+3 ústně, cv. 2 písemně.

List str. 26 – nauka o slově (opakování): cv. 1 ústně, cv. 2 na papír a vyber si a, b nebo c, cv. 3+4 ústně, cv. 5 dobrovolný diktát.

Kdo nemá možnost listy si vytisknout, napíše na papír z Učebnice str. 100 cv. 6 a str. 97 cv. 2+6.  Papíry označí datem, stránkou i cvičením a vloží do folie.

Čítanka: str. 111 – najdeš všechna města v textu?

                   str. 112-113 – pověst o Golemovi

                   str. 118-119 – čtení o jarní přírodě

Sloh a psaní: učebnice  str. 91, cv. 1+2+4 ústně, cv. 3 krasopisně napiš věty na papír a ulož také do folie.

Opatrujte se a těším se na vaše práce ke zhodnocení!  Hodně zdraví všem!

Zdeňka Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 3. dílNásobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti.
 • Str. 19 (cvičení 1 – ústně, 2, 3, 4 – písemně).
 • Str. 20 (cvičení 7, 10 – ústně).
 • Str. 21 (cvičení 12, 13, 14, 16 – písemně, 15, 17 – ústně).
 • Jak na násobení a dělení deseti – video – Matýskova matematika str. 46, 47.
 • Dobrovolné procvičování – ZDE.
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Lidé a technika – technika se stala součástí našeho každodenního života a dnes si už jen málokdo dokáže představit život bez nejrůznějších technických produktů. Tento týden se podíváme, jaké stroje se používají v dopravě, zemědělství a stavebnictví. Dále se podívejte na video o největších strojích na světě ZDE.
 • Pracovní list ZDE – napiš, jak se jednotlivé stroje nazývají a k čemu se využívají, obrázky vybarvi (VV).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Nová slovní zásoba:
 • Animal safari (a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle).
 • Učebnice str. 48, 49 – poslech 1, 2, číst nahlas, popis obrázku: There is one (elephant). There are (two) (elephants).
 • Pracovní sešit str. 48, 49.

TÝDENNÍ PLÁN 13. 4. – 17. 4. 2020

Milí žáci,

doufám, že jste pěkně prožili Velikonoce a odpočinuli si. Tento týden je o kousek kratší, proto i učení je méně a zaměříme se na opakování.

Hezky všechno zvládněte, přeji vám pěkný týden!

Lukáš Tauchman

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE) 

Milé děti,

Velikonoce jsou za námi a já doufám, že jste všichni dodržovali pravidla a nikdo z vás ani z rodiny neonemocněl.

Tento týden si zopakujeme učivo o protikladných slovech, které už známe z dřívějška, jen jsme tomu říkali slova opačná. A určitě si také vzpomenete na synonyma = slova, která znamenají přibližně totéž ( jak to můžeš říct jinak ). To bude lehké a zábavné hraní si se slovíčky.

ČJ  učebnice: str. 101 – celá stránka ústně s poslechovou kontrolou dospělého. Ten, kdo si nemůže vytisknout pracovní listy, vypracuje cvičení z učebnice písemně na papír a vloží s datem a označením stránky a cvičení do folie.

Listy: str. 23, 24 a znovu 24, 25 – splňte podle zadání. Také tyto doplněné listy vložte do folie označené datem vyplnění.

Čítanka: str. 107 – 111 – to je pohádka o nenasytném Otesánkovi v próze i ve verších. Stačí se naučit číst, verše i s přednesem při čtení.

Sloh a psaní opět spojíme dohromady – krasopisně napište na papír povídání o tom Jak jsme letos slavili Velikonoce.

To je pro tento týden všechno. Pokud byste něco potřebovali, napište mail.

Děkuji všem, kteří mi přáli ke svátkům nebo mi dali vědět, že jsou s rodinou zdraví a v pořádku.

Moc vás prosím, abyste byli na sebe opatrní a dodržovali pravidla, ať se můžeme co nejdříve setkat ve škole, protože mě už to doma bez vás nebaví!

A učte se každý den aspoň chviličku a opakujte si!!!

Zdraví vás Zd. Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 2. díl – Geometrie: Čtyřúhelníky – str. 31.
 • Matematika 3. dílDělení se zbytkem – str. 17 (cvičení 52 – 58).
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Volný čas, odpočinek – pracovní list ZDE.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – slovní zásoba:
 • Bug café (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt; breakfast – snídaně, lunch – oběd, dinner – večeře).
 • Procvičování + poslech: Do you like…? Yes, I do. No, I don´t. What do you like? I like (salad).
 • Učebnice str. 46 – číst nahlas, 2. cvičení – odpověz na otázky písemně do sešitu.
 • Pracovní sešit str. 46, 47.

TÝDENNÍ PLÁN 6. 4. – 10. 4. 2020

Milí žáci, 

Velikonoce jsou za dveřmi a venku už se dělá hezké počasí a to je hned veselejší. Kromě učení se zajděte ven nadýchat čerstvého vzduchu, užít si sluníčka a můžete se podívat, kde co už roste. Tento týden je učení méně, tak doufám, že to rychle zvládnete a vyrazíte ven.

Přeji vám všem krásné Velikonoce!

Lukáš Tauchman 

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

některým z vás moc děkuji za hezké dopisy i rodičům za jejich nápady.

Blíží se Velikonoce, takže vám tento týden zadám jen málo úkolů, abyste měli čas udělat si doma velikonoční výzdobu. Určitě si vzpomenete z 1. nebo 2. třídy na malování vyfouknutých vajíček nebo na zdobení vajíček či zajíčků z papíru a podobně. Sice se letos nebudeme navštěvovat s příbuznými, ale venku svítí sluníčko a to nám dodává dobrou náladu.

Práce na tento týden :

ČJ  list str. 17 vytiskněte a doplňte

      List str. 44 má dvě cvičení : ve cv.78 jsou i nová slova na pravopis – zkus to doplnit sám nebo se s někým poraď.

Cv.79 je bludiště jen pro dobré znalce pravopisu, tak se neztrať a dojdi do cíle.

Sloh a psaní spojíme dohromady : na papír krasopisně napiš, jak se letos připravuješ na Velikonoce, které zvyky dodržuje vaše rodina.

Pomůže vám i Čítanka, kde se dočtete o tradici aprílu i o svátcích jara na str. 114 – 117.

Mějte se všichni hezky, opatrujte se a budu ráda, když mi napíšete na mail.

Veselé Velikonoce celé rodině a všem hodně zdraví!

Zdeňka Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 3. díl:
 • opakování – písemné sčítání a odčítání – str. 5 (cvičení 23 – 27)
 • dělení se zbytkem – str. 16 (cvičení 45 – 48).
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Povolání – pracovní list ZDE.
 • Video o Velikonocích ZDE.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – slovní zásoba:
 • Bug café (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt; breakfast – snídaně, lunch – oběd, dinner – večeře).
 • Procvičování + poslech: Do you like…? Yes, I do. No, I don´t. What do you like? I like (salad).
 • Učebnice str. 44, 45 – číst nahlas.
 • Pracovní sešit str. 44, 45.

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4. 2020

Milí žáci,

další týden je za námi a já doufám, že se máte hezky a jste zdraví. Níže máte učení na tento týden a věřím, že si s tím určitě poradíte, protože jste šikovní. Máte tam odkazy na videa, tak se na ně podívejte, zazpívejte si a zacvičte a hlavně mějte dobrou náladu :).

Přeji vám pěkné dny!

Lukáš Tauchman

ČESKÝ JAZYK (ke stažení ZDE)

Milé děti,

         už jsme se dlouho neviděli, nevím, jestli jste všichni zdraví, jestli jste v Praze nebo někde na chatě či chalupě, jestli zvládáte doma učivo. Kdybyste vy nebo vaši rodiče něco potřebovali, napište mi mail na adresu: Zdenka.Vlasakova@zsrakovskeho.cz . Potřebovala bych vědět, jestli stíháte učivo za týden vždy probrat a procvičit, ale věřím že ano, protože se zatím neučíme nic nového a jen pokračujeme ve vyjmenovaných slovech. Napište, pokud máte s něčím problémy.

Pro dovysvětlení uvádím:

Sytý = najezený, opakem je slovo hladový

Syrový = neuvařený (třeba mrkev), opakem je slovo vařený, pečený

Sýrový = vyrobený ze sýra (třeba sýrová pomazánka)

Sírový = vyrobený z nerostu síry

V dalším týdnu vás čekají tyto úkoly:

ČJ   učebnice str. 99 + 100 (NE str. 98) – všechna cvičení zdůvodněte ústně, jen na papír napište věty všech druhů (O, T, R, P) vždy po dvou ze str. 100, cv. 4 a 5, to znamená 8 vět z každého cvičení.

List str. 44 – vytisknout a doplnit podle zadání

List str. 16 – vytisknout a doplnit

Sloh: učebnice str. 91 – projít a splnit ústně

Psaní: str. 12 + 13 – vytisknout a napsat

Čtení: Ke dni 1. 4. byste měli dopsat Čtenářský deník za březen a začít číst další knihu (za duben do 30. 4.)

Čítanka str. 104 a 105 – všimněte si, že v obou článcích začínají všechna slova stejným písmenem. Dokázali byste vymyslet a napsat na papír několik vět, ve kterých slova také začínají na stejná písmena? Zkuste to!

A pak si přečtěte vietnamskou pohádku str. 105 – 107.

Kdo z vás si bude chtít hrát se slovíčky, nabízím vám ještě list str. 52 se zábavnými úkoly z předmětu Český jazyk hrou. To je úkol dobrovolný pro rychlíky a šikulky!!!

Děti,

mějte se moc hezky a opatrujte se!

Už se na vás těším!   Zdeňka Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 3. díl – dělení se zbytkem – str. 13, 14, 15.
 • Geometrie: Rovinné obrazce – trojúhelník, čtyřúhelník str. 30 (vynechat cvičení 5).
 • Dobrovolné procvičování:
 • Dělení se zbytkem ZDE.
 • Matýskova matematika str. 37 – 45, videa ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Tématem ze SKN na tento týden jsou konflikty. Konflikt můžeme také označit jako neshodu, nebo hádku. V životě se občas s někým nepohodneme, ale je důležité se k tomu umět postavit a vyřešit to. Jak si s tím poradíš ty? Pracovní list ZDE.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba:
 • Bug café (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt).
 • Nová slovní zásoba (breakfast – snídaně, lunch – oběd, dinner – večeře).
 • Procvičování: What do you like? I like salad. (Do sešitu napiš pět jídel (potravin), které máš rád (ráda).
 • Poslechni si písničku a procvičuj: Do you like…? Yes, I do. No, I don´t.
 • Učebnice str. 42, 43 – číst nahlas.
 • Odkazy na procvičování: skolakov.eu, www.umimeanglicky.cz
VV, PČ, HV, TV
 • HV – Zazpívej si písničku a poslechni si hudební ukázku, poznáš jednotlivé nástroje? Dokážeš je rozdělit do skupin, tak jak to bylo uvedeno v pracovním listu z minulého týdne?
 • VV – Z videa Pojďme si zacvičit! si vyberte několik cviků a zkuste je jednoduchými čarami zakreslit, nápověda ZDE :).
 • PČ – V rámci pracovních činností mám pro vás ryze praktický úkol – projděte celý byt a postarejte se o všechny květiny, které máte doma – to znamená, že je zalijete a pokud uvidíte nějaké suché lístky, nebo uschlé květy, můžete je opatrně odstřihnout a vyhodit.
 • TV – Pojďme si zacvičit!

TÝDENNÍ PLÁN 23. 3. – 27. 3. 2020

Milí žáci,

věřím, že jste všichni doma v pořádku a nic, kromě školy, vám nechybí :). Doufám, že se vám učení daří a vše s rodiči zvládáte.

Myslím na vás, mějte se pěkně a hlavně buďte zdraví!

ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

doufám, že vy i vaše rodiny jste všichni zdraví!

Posílám vám další učení. Pokud nebudete něčemu rozumět, zeptejte se rodičů nebo si to zapište na papír a vysvětlíme si to, až se uvidíme.

Taky jsem minulý týden sledovala pořad Učí Telka, ale učivo bylo jiné, než má naše škola v osnovách.  Můžete si televizní úkoly plnit pro zpestření, ale důležitější jsou práce, které si společně zadáváme.

Pro týden 23. – 27. 3. byste měli vypracovat a zvládnout toto :

ČJ (pracovní listy ke stažení ZDE)    

Učebnice: str. 96-97 : přečti si a splň podle zadání všechna cvičení ústně. Cvičení 96/4 a 97/5 napište na papír.

Listy str. 35 + 43 + 15 : vytiskněte a doplňte podle zadání.

Psaní : list str.14-15 nácvik psaní c C,  ch Ch

Čtení v Čítance:  str. 99-104.

Sloh : v Čítance na str. 100 je báseň J. Bruknera – přečíst a zkusit splnit úkol na papír.

Nezapomeňte všechny vypracované úkoly na papírech označit datem, případně stránkou a číslem cvičení.  A vložit do připravených desek nebo folií.

Pokud někdo nemá možnost tisknout listy nebo psaní, rozklikněte si tyto listy na počítači a splňte přepisem na papír aspoň některá cvičení, abyste vyjmenovaná a příbuzná slova po S zvládli.

Mějte se hezky a buďte opatrní, abyste neonemocněli!

Zdeňka Vlasáková

MATEMATIKA
 • Matematika 3. díl – dělení se zbytkem – str. 9, 10, 12.
 • Geometrie: Rovinné obrazce – trojúhelník, čtyřúhelník str. 30 (vynechat cvičení 5).
 • Dělení se zbytkem – procvičování ZDE.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Výživa a zdraví
 • Pokračování úkolu z minulého týdne – k jídelníčku, který jste si minulý týden zapsali, doplňte: červenou barvou označte jídla, nebo potraviny, které obsahují bílkoviny, modrou tuky, zelenou cukry, žlutou ovoce, oranžovou zeleninu. Nakonec smajlíkem 🙂 označte dny, kdy strava obsahovala všechny důležité složky.
 • Dále se podíváme na téma osobní bezpečí – ZDE najdete pracovní list k vypracování, obrázky vybarvěte.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby:
 • Superstar clothes (a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt).
 • Bug café (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt).
 • Učebnice str. 41, 42, 43 – číst nahlas.
 • Pracovní sešit str. 42, 43.
 • Odkazy na procvičování: skolakov.eu, www.umimeanglicky.cz
VV, PČ, HV, TV

TÝDENNÍ PLÁN 16. 3. – 20. 3. 2020

Milí žáci,

máme za sebou krásný týden v Jizerských horách. Doufám, že jste si pořádně odpočinuli a již se Vám stýská po škole. Vzhledem k tomu, že jsou školy zavřené a my se teď nějakou dobu neuvidíme, doufám, že budete alespoň pilně studovat doma. Průběžně zde budu doplňovat informace ohledně učení.

Mějte se hezky 🙂

ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

Jsem ráda, že jste se v pořádku vrátili ze školy v přírodě a že se vám tam líbilo.

Nyní se nechodí do školy, takže vám budu přes pana učitele posílat úkoly, které byste měli doma vypracovat. Požádejte rodiče o folii nebo desky, do kterých si budete všechny vypracované úkoly a listy ukládat, abych si je pak mohla zkontrolovat a ohodnotit.  Dávejte si ČJ,  M,  SKN  vždy do zvláštních složek a na každou práci napište datum.  Pracujte raději každý den a nenechávejte vše na poslední chvíli. Sešity zůstaly ve škole, takže pracujte na papíry s pomocí učebnic nebo vám pošlu pracovní listy, které vám snad rodiče vytisknou.

Týden  16. – 20.3. 2020

ČJ    Mluvnice

Učebnice  str.87-89:  zopakuj si růžové tabulky o slovesech.

                   Str. 90: cv. 1  a 2 ústně.   Cv. 3 – vypiš na papír 5 sloves pod sebe a urči osobu,číslo a čas, ostatní slovesa určuj ústně.   Cv. 4 – opakování.

List str. 84 + 85 podle zadání   ( popros rodiče o vytisknutí ).

Učebnice str. 92-93: napiš do Pamatováčku vyjmenovaná slova po S,  vytiskněte,  rozstřihněte a nalepte tato vyjmenovaná i příbuzná slova a nakonec i slova Si, Sí.    NAUČIT SE!

Učebnice str. 94-96 : přečti si všechna cvičení a splň podle zadání. Na papír napiš str.95,cv.5.

Sloh       Ze školy v přírodě máš určitě mnoho zážitků, tak na papír napiš, co se ti tam líbilo nejvíce.  Už se těším, až si to přečtu.

Čtení     Nezapomeň hodně číst!       Čítanka str. 93 – 98 : naučit číst.

Čtenářský deník za březen máš mít napsaný do 1.4.

Psaní     Vytiskněte a napiš str. 18-19 (aA,oO)

Pozdravujte rodiče a učte se prozatím s nimi. Těším se na setkání ve škole!

Zdeňka Vlasáková

Odkaz na pracovní listy: ZDE.

MATEMATIKA
 • Na matematiku si založte sešit (třeba ten, který jste dostali před školou v přírodě), kam budete počítat.
 • Matematika 2. díl – opakování písemného sčítání a odčítání: str. 46/24, 50/10 + ZK, 51/18 + ZK, 52/27 + ZK
 • Matematika 3. díl – dělení se zbytkem – str. 7 a 8.
 • Opakování – písemné sčítání 0 – 1000, písemné odčítání 0 – 1000.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Výživa a zdraví – rozmanitost stravy, vliv stravy na zdraví, denní stravovací režim – jídelníček.
 • Učebnice str. 27 od Člověk ke zdravému životu potřebuje … opsat do sešitu + obrázek.
 • Úkol:
 • zapsat si do sešitu jídelníček Po – Pá.
 • tabák, alkohol, káva, drogy – napsat, jaké mají účinky na zdraví.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovní zásoby:
 • Superstar clothes (a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt).
 • Bug café (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt).
 • Učebnice str. 36 – číst nahlas.
 • Opakování: Whose hat is this? Učebnice str. 40.

 


TÝDENNÍ PLÁN 2. 3. – 6. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Slovesa – osoba, číslo, čas.
 • Recitační soutěž – třídní kolo.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • Test 5. 3. – Vývoj a růst člověka.
 • Člověk a zdraví – zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, základní pravidla užívání léků, drobná poranění – první pomoc.
 • Výživa a zdraví – rozmanitost stravy, vliv stravy na zdraví, denní stravovací režim – jídelníček.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba: Superstar clothes (a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt).
 • Nová slovní zásoba (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + otázka a zápor.
 • Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?
INFORMACE

Škola v přírodě s ekologickým programem – III. A

Termín konání: 9. 3. – 13. 3. 2020

Adresa: Střevlík – Středisko ekolog. výchovy Liberec. kraje, Jizerská 190, 463 62 Hejnice                                  

Sraz: 9. 3. 2020 v 08:00 hodin – parkoviště u Prioru – u autobusu budu vybírat léky s přesným rozpisem dávkování, uložené v uzavřeném a podepsaném obalu + Prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejpozději do 5. 3. (čtvrtek), prosím, odevzdat formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Návrat: 13. 3. 2020 v cca 15:00 hodin – parkoviště u Prioru – rodiče si své dítě vyzvednou osobně.

Pedagogický doprovod: Mgr. Lukáš Tauchman, Mgr. Martina Zabavíková, Vít Tichý


TÝDENNÍ PLÁN 24. 2. – 28. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování a opakování vyjmenovaných slov po P.
 • Čítanka str. 107 – 111.
 • Naučit zpaměti báseň (3 sloky) podle vlastního výběru do 24. 2. – recitační soutěž.
 • Donést text básničky.
 • Čtenářský deník za únor přinést do 2. 3.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • Člověk a zdraví – zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, základní pravidla užívání léků, drobná poranění – první pomoc.
 • Výživa a zdraví – rozmanitost stravy, vliv stravy na zdraví, denní stravovací režim – jídelníček.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Slovní zásoba: Superstar clothes (a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + otázka a zápor.
 • Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?
INFORMACE
 • ŠvP 9. – 13. 3. 2020 – bližší informace ohledně ŠvP budou předány žákům tento týden.

TÝDENNÍ PLÁN 10. 2. – 14. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po P.
 • Čítanka do str. 92.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Test 11. 2.
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Vazby HAVE GOT + zápor HAVEN´T GOT + otázka HAVE YOU GOT?
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair). I haven´t got a (sister).
 • How many (sisters) have you got? Have you got a blue pencil?
 • Nová slovní zásoba: Superstar clothes (a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt).
INFORMACE
 • 17. 2. – 21. 2. Jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 3. 2. – 7. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po M – procvičování.
 • Čítanka do str. 88.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 7. 2.
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + zápor HAVEN´T GOT + otázka HAVE YOU GOT?
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair). I haven´t got a (sister).
 • How many (sisters) have you got? Have you got a blue pencil?
 • Nová slovní zásoba: Superstar clothes (a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt).
INFORMACE
 • 17. 2. – 21. 2. Jarní prázdniny
 • Vážení rodiče, kroužek SH zahajuje II. pololetí 13.2.2020, číslo účtu: 101344427/0300, specifický symbol: 334, cena:  800,-Kč na pololetí, VS žáka. Děkuji E. Tučková.

TÝDENNÍ PLÁN 27. 1. – 31. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po M – procvičování.
 • Čítanka do str. 81.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • II. díl učebnice
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
 • Lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + zápor HAVEN´T GOT + otázka HAVE YOU GOT?
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair). I haven´t got a (sister).
 • How many (sisters) have you got? Have you got a blue pencil?
INFORMACE
 • 30. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – výpis
 • 31. 1. Pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 20. 1. – 24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Vlastní jména.
 • Vyjmenovaná slova po M.
 • Čítanka str. 70 – 72, 76 – 78.
 • Báseň Zlatá rybka – zpaměti – str. 78.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • II. díl učebnice
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + zápor HAVEN´T GOT.
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair). I haven´t got a (sister).
 • How many (sisters) have you got?
INFORMACE

TÝDENNÍ PLÁN 13. 1. – 17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Podstatná jména – pádové otázky, určování – rod, číslo, pád.
 • Čítanka do str. 69.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • Neživá příroda – horniny, nerosty, půda (vznik a vlastnosti) – test 13. 1.
 • Procvičování – Nerosty, horniny.
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Test 17. 1.
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Who´s this? It´s my mum. How many (sisters)?
INFORMACE
 • Vážení rodiče, 16.1.2020 odpadá kroužek sportovních her. Děkuji, Eva Tučková.

TÝDENNÍ PLÁN 6. 1. – 10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Podstatná jména – rod, číslo.
 • Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov po B a L.
 • Čítanka do str. 64.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • Neživá příroda – horniny, nerosty, půda (vznik a vlastnosti).
 • Procvičování – Nerosty, horniny.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Opakování:
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Who´s this? It´s my mum. How many (sisters)?
INFORMACE
 • 8. 1. 2020 – Třídní schůzky od 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 16. 12. – 20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B a L.
 • Čítanka do str. 59.
MATEMATIKA
 • II. díl učebnice.
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce, počítáme po desítkách, stovkách.
 • Porovnávání čísel (číselná osa).
 • Geometrie: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Neživá příroda – vzduch, voda, horniny, nerosty, půda (vznik a vlastnosti).
 • Procvičování – Nerosty, horniny.
 • Test 19. 12. Neživá příroda – pracovní list.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 20. 12. (výměna hodin M a AJ).
 • Otázky a odpovědi (dialog).
 • Slovní zásoba II – Face (ear, eye, face, hair, mouth, nose).
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 •  
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Who´s this? It´s my mum. How many (sisters)?
 • České a anglické vánoční zvyky.
INFORMACE
 • 16. 12. Vánoční příběh – KC 12 (9:00 – 10:00 hod.).
 • Do 18. 12. přinést zabalený dárek bez označení jména do tomboly.
 • 19. 12. Vánoční setkání /dílničky s rodiči od 16 hod.
 • 20. 12. Vánoční besídka (10:00 – 11:40) – koledy, zvyky a tradice; s sebou: jablko a cukroví.
 • 8. 1. 2020 – Třídní schůzky od 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 9. 12. – 13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná a příbuzná slova po L – učebnice do str. 54, pracovní listy.
 • Čítanka do str. 52.
MATEMATIKA
 • Dokončení I. dílu učebnice – opakovací práce, zároveň začít nosit II. díl.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.
 • Procvičování – sčítání a odčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh, násobení a dělení.
 • Geometrie: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Podmínky života, znaky života.
 • Neživá příroda – vzduch, voda.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – otázky a odpovědi.
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Slovní zásoba II – Face (ear, eye, face, hair, mouth, nose).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 11. 12. Lhotecký kostel
 • 16. 12. Vánoční příběh – KC 12 (vybíráme 60,- Kč)

TÝDENNÍ PLÁN 2. 12. – 6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po L – úvodní seznámení, učebnice do str. 53.
 • Čítanka do str. 47.
 • Psaní – nácvik m a U.
MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.
 • Geometrie: Různoběžky, rovnoběžky.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Podmínky života, znaky života
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – otázky a odpovědi.
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 5. 12. Mikuláš ve škole
 •  
 • Platba ŠvP (3500 Kč):
 • Bankovní účet: 266496066/0300
 • Variabilní symbol žáka – v ŽK
 • Specifický symbol: 201931
 • Zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ ŽÁKA, TŘÍDA, ÚČEL PLATBY (ŠVP)

TÝDENNÍ PLÁN 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování a opakování pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov po B.
 • Čítanka do str. 39.
MATEMATIKA
 • Písemné odčítání dvojciferných čísel.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky.
 • Geometrie: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota) – opakování na test 28. 11.
 • Lékař, veterinář, knihovna, opravy, půjčovny, úklid, odvoz odpadků.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 29. 11.
 • Otázky a odpovědi.
 • Slovní zásoba I – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • Greetings (Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye).
 •  
 • Slovní zásoba II – Face (ear, eye, face, hair, mouth, nose).
 • I´m / He´s / She´s (tired).
 • A little / a big (dog).
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 29. 11. – Soutěž ve šplhu – vybraní žáci.
 • Na VV a PČ, prosím, přinést jehlu, nit a kousek látky, který budou děti moci rozstříhat.

TÝDENNÍ PLÁN 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B.
 • Čítanka do str. 35.
 • Sloh – divadelní představení dětí.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – nadále procvičujeme.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – nadále procvičujeme.
 • Jednoduché slovní úlohy – nadále procvičujeme.
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel.
 • Geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování otázek a odpovědí.
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Slovní zásoba – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • He´s / She´s tired.
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • TV již podle rozvrhu.
 • Na VV a PČ přinést přírodniny (listy, šípky, kaštany, žaludy, větvičky).

TÝDENNÍ PLÁN 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, vyjmenovaná slova po B – do str. 39.
 • Čítanka do str. 31.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – nadále procvičujeme.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás – opakování na test 12. 11.
 • Procvičování: Orientace v krajině, Školákov
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Test 11. 11.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight. What´s your favourite (colour)? How are you? I´m fine, thanks.
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba
 •  
 • Procvičování + nová slovní zásoba
 • What colour´s the (clock)?
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Slovní zásoba – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 13. 11. Třídní schůzky od 17:30
 • Tento týden ještě bez TV, doplňujeme učivo za kurz plavání.
 • Na PČ přinést 15 listů.
 • Prosím, zkontrolujte, zda žáci mají podložku (velikost A5) a dva trojúhelníky s ryskou na geometrii.

 


TÝDENNÍ PLÁN 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva o párových souhláskách a abecedě.
 • Čtení s porozuměním do str. 28.
 • Nácvik psaní p a t.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – nadále procvičujeme.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás – opakování na test 11. 11.
 • Procvičování: Orientace v krajině, Školákov
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 8. 11.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight. What´s your favourite (colour)? How are you? I´m fine, thanks.
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba
 •  
 • Procvičování + nová slovní zásoba
 • What colour´s the (clock)?
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Slovní zásoba – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 5. 11. Olympijský diplom – bližší info o disciplínách zde.
 • Část disciplín budou žáci absolvovat uvnitř a část venku, proto je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení i obuv, jak do tělocvičny, tak na ven.
 • 13. 11. Třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN 28. 10. – 1. 11. 2019

 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Abeceda – str. 31 – 33.
 • Stavba slova – str. 34.
 • Čítanka – Báseň Jiřího Žáčka “Co jsem viděl na Venuši”, str. 24 – 25.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Geometrie: Polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace.
 • Ochrana krajiny, chráněné oblasti.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • What colour´s the (clock)?
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2
  • slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
  • slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz – info v notýsku, prosím o dochvilnost.
 • Během plaveckého kurzu není výuka TV – nahrazeno ČJ, M – nosit každý den.
 • 22. 10. – Výuka dle rozvrhu, kromě TV.
 • 25. 10. – Výuka dle rozvrhu, BESIP – Základy bezpečného chování v silničním provozu (10:55 – 11:40)
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Párové souhlásky uvnitř slov.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Geometrie: Polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory.
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
 •    slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz – info v notýsku, prosím o dochvilnost.
 • Během plaveckého kurzu není výuka TV – nahrazeno ČJ, M – nosit každý den.
 • 15. 10. – Výuka dle rozvrhu, kromě TV.
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • 8. 10. – 15. 10. Sběr papíru, víček, hliníku

TÝDENNÍ PLÁN 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Párové souhlásky uvnitř slov.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání 0 – 100, počítání se závorkami.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Geometrie: Úsečka, polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran.
 • Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • Číslovky 1 – 12.
 • Unit 2 
 • slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
 • slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider). 
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • 8. 10. – 15. 10. Sběr papíru, víček, hliníku
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (párové souhlásky, slova citově zabarvená, učebnice do str. 24).
 • Čítanka do str. 21.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání 0 – 100, slovní úlohy) – str. 13 – 14.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 19 – 20.
 • Geometrie: Úsečka, polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov, naše obec – test, dokončení tématu.
 • Krajina kolem nás – orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasu, buzoly, určování světových stran.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test, test 4.10.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky, číslovky 1 -12.
 • What´s this?It´s (a blue pencil).
 • Unit 2 – slovní zásoba (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
INFORMACE
 • 1. 10. Projektový den – ZEMĚMY (1. – 4. vyučovací hodina, TV)
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (slovní druhy, párové souhlásky).
 • Čítanka do str. 15.
 • ČJH – str. 17 – 18, slova spisovná x nespisovná.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 11 – 12.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 16 – 17.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov, naše obec.
 • obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody 
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály
 • škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlozámek, radnice apod.
 • Příprava na test 30. 9.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky, číslovky 1 – 12.
 • What´s this? It´s (a blue pencil).
 • Here you are. / Thank you.
 • Ústní zkoušení.
INFORMACE
 • 26. 9. – Přespolní běh (1 hodina) – cvičební úbor podle počasí, učení dle rozvrhu.
 • 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 16. 9. – 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Učebnice do str. 17.
 • Čítanka do str. 12.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 7 – 11.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • díl – Domov: okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov.
 • Naučit se svoji adresu.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky atd.
INFORMACE
 • Pro zájemce – Fotbalový kroužek (vedoucí učitel Mgr. Petr Málek, pondělí 15 – 16 hod., přihláška – zde).
 • Kroužky – odkaz – zde.
 • Žákům byly do ŽK zapsány variabilní symboly, prosím o provedení plateb. 

TÝDENNÍ PLÁN 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (druhy vět, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, užití ů/ú, hláskosloví) – str. 8 – 10.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 5 – 7.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • 1. díl – Domov: Město a příměstské oblasti.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky atd.
INFORMACE
 • Dne 11. 9. se budou konat třídní schůzky v 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 2. 9. – 6. 9. 2019

Rozvrh_hodin_III. A

Informace o platbách ve školním roce 2019/2020 – zde.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Prosím, aby děti měly na hodiny TV oblečení a obuv jak do tělocvičny, tak na ven. V případě příznivého počasí bychom ještě využili možnost cvičení na čerstvém vzduchu, tak ať nám někdo nenastydne.


Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám úspěšné vykročení do nového školního roku 2019/2020.

Nově máme třídu na 1. stupni ve 2. patře, proto na Vás v pondělí počkám u recepce.

Bližší informace k organizaci výuky v týdnu od 2. 9. do 6. 9. 2019, najdete na tomto odkazu (INFO 2.-9. tříd).

Seznam školních potřeb pro třídu III. A – zde.

Váš třídní učitel Mgr. Lukáš Tauchman

 

Komentáře jsou uzavřeny.