III.A Bc. Petra Poustecká

Bc. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 27. 6. – 30. 6. 2022

PONDĚLÍ  27. 6. 

 • Alíkova plavba lodí + Staroměstské náměstí 
 • Sraz v 7:55 ve třídě, vyhodnocení celoroční motivační soutěže 
 • S sebou: svačina, pití, pokrývka hlavy, popř. drobný obnos na zmrzlinu 🙂

ÚTERÝ 28. 6. 

 • Didaktické hry  ve třídě 
 • Piknik v přírodě 
 • S sebou: pití, pokrývka hlavy, deka, hry, penál, občerstvení zajistí TU a AP 🙂

STŘEDA 29. 6. 

 • Badatelský výlet Prokopským údolím s opékáním 
 • S sebou: pití, svačina (oběd zajištěn)
 • Návrat kolem 15:00
 • Děti po příchodu do školy předáme do družiny, při změně odchodu  pošlete „informační lísteček“

ČTVRTEK  30. 6. 

 • Předání VYSVĚDČENÍ 
 • Přinést desky
 • Odchod ze školy v 8:45
 • Nahlášené děti odchází do družiny 
 • Obědy se vydávají od 11:00

OSTATNÍ

 • Na výlety  děti natřete krémem s ochranným faktorem a nastříkejte proti hmyzu, velmi  nutná je pokrývka hlavy, dostatečné množství pití
 • Malý obnos peněz na výlety 
 • 29. 6. odhlásit oběd 

Velké poděkování patří rodičům, kteří vrácenou částku ze školy v přírodě věnovali do třídního fondu. 

 

Přejeme všem dětem, rodičům a jejich rodinám, 

krásné a veselé prázdniny. 

Hodně sluníčka, neopakovatelných zážitků a především  pohody. 

Petra Poustecká a Miroslava Křivánková 

 

 

Týdenní plán 20. 6. – 24. 2022

PONDĚLÍ 

 • Projektový den – ZVÍŘATA (SKN)
 • Celý den pracujeme na projektu v polytechnické učebně 

ÚTERÝ

 • Opakování ČJ (učivo 3. ročníku)
 • Opakování M (učivo 3. ročníku)
 • Odevzdání učebnic (prosím, zalepte a vygumujte učebnice)
 • Návštěva knihovny (beseda – „Moje kniha na prázdniny“, odevzdání vypůjčených knížek)

STŘEDA

 • Olympiáda – OSLAVA MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO DNE (diskuze, rozvoj komunikačních dovedností nad daným tématem)
 • Olympijský běh 
 • Předání diplomů
 • Opakovací hodiny ČJ +M 

ČTVRTEK 

 • Modřanský biograf- filmové představení „Zakletá jeskyně“ 

PÁTEK

 • Multikulturní den (tradice, zvyky, typické pokrmy jednotlivých národů)
 • Dobrovolně přinést občerstvení (typické pro svou zemi)
 • Hry, rébusy – procvičení ČJ, M, SKN 
 • Úklid třídy (přinést velkou tašku) 

AGLICKÝ JAZYK

 •  

OSTATNÍ

 • Některé aktivity budou probíhat venku, NUTNĚ pokrývka hlavy 
 • Doučování PO (ST – doučování pro děti z Ukrajiny)
 • Přinést vypůjčené knížky z knihovny 
 • 22.6. Olympijský běh 
 • 23.6. Modřanský biograf – filmové představení „Zakletá jeskyně“ 
 • Stále u některých žáků chybí informace ohledně družiny 30. 6. (obědy se vydávají od 11:00)
 •  21. 6. Přinést zalepené a vygumované učebnice 
 • 24. 6. Přinést velkou tašku
 • 27. 6. Vyklidit skříňky 
 • 27. 6. Alíkova plavba lodí (vyhodnocení celoroční třídní soutěže, plavba lodí, Staroměstské náměstí)
 • 29. 6. Badatelský výlet Prokopským údolím s opékáním (návrat kolem 15:00, vyplnit lísteček ohledně odchodu domů, odhlásit oběd)

 

Týdenní plán 13. 6. – 17. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po Z
 • Opakování VS po B, L, M, P, S, V
 • Opakování – slovní druhy 
 • Diktát (úterý)
 • Čtení s porozuměním – čtení jako zdroj informací 
 • Psaní – adresa 
 • Sloh – vyprávění mého nejlepšího zážitku ze ŠVP
 • Opakovací práce (středa)

MATEMATIKA 

 • Téma: Slovní úlohy se dvěma početními výkony 
 • Opakování – jednotky času 
 • Desetiminutovka (pondělí)
 • Geometrie – základní útvary v prostoru (modelování)
 • Užití závorek 
 • Opakovací práce (čtvrtek)

SKN 

 • Opakování látky II. pololetí
 • Hodiny 
 • Živočichové – znaky života
 • Test – čtvrtek (látka II. pololetí) 

AGLICKÝ JAZYK

 •  

OSTATNÍ

 • Doučování PO (ST – doučování pro děti z Ukrajiny)
 • 22.6. Olympijský běh 
 • 23.6. Modřanský biograf – filmová představení „Zakletá jeskyně“ (vybíráme 70,- Kč)

 

Týdenní plán 6. 6. – 10. 6. 2022

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Týdenní plán 30. 5. – 3. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po V –  slova příbuzná (souhrnné opakování), učebnice 102-111
 • Opakování VS po B, L, M, P, S
 • Opakování – slovní druhy 
 • Diktát (úterý)
 • Čtení s porozuměním – čtení jako zdroj informací 
 • Psaní – opis vět 

MATEMATIKA 

 • Téma: Dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem 
 • Násobení dvojciferných  čísel  jednociferným činitelem
 • Práce s učebnicí str. 32-35
 • Desetiminutovka (pondělí)
 • Užití závorek
 • Jednotky času
 • Geometrie – základní útvary v prostoru 

SKN 

 • Život v přírodě
 • Stavba  rostlin – opakování 
 • Ústní zkoušení
 • Opakovací test (čtvrtek)

AGLICKÝ JAZYK

 •  

OSTATNÍ

 • 30. 5.  překážková dráha – soutěž
 • 31. 5. třídní schůzky v 17:30, pro rodiče dětí z Ukrajiny od 17:00
 • 1. 6. DEN DĚTÍ (soutěže ve třídě i venku)
 • 1. 6. od 14:00 dobrovolné „BADATELSKÉ ODPOLEDNE“
 • 2. 6. soutěž Super six – školní kolo (zástupci třídy vybraní v třídním kole)

 

Projekt – PUTOVÁNÍ PRAHOU 

Týdenní plán 23. 5. – 27. 5. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po V –  zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk (učebnice str. 107-109)
 • Opakování VS po B, L, M, P, S
 • Opakování – podstatná jména, slovesa 
 • Oprava opakovací písemné práce 
 • Diktát
 • Čtení s porozuměním – čtení jako zdroj informací 
 • Psaní – opis vět 

MATEMATIKA 

 • Téma: Dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem 
 • Násobení dvojciferných  čísel  jednociferným činitelem
 • Práce s učebnicí str. 32-33
 • Oprava opakovací písemné práce 
 • Desetiminutovka 
 • Užití závorek
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – základní útvary v prostoru 

SKN 

 • Život v přírodě
 • Stavba  rostlin – plody
 • Opakovaní – příprava na test 
 • Příprava na projekt 

AGLICKÝ JAZYK

 • Stručné opakování na test
 • Test unit 11 My favourite things
 • Opakování a dokončování unit 12

OSTATNÍ

 • 23. 5. fotografování tříd (vybíráme 50,- Kč)
 • 31. 5. třídní schůzky od 17:30
 • VV – přinést různé druhy přírodních materiálů 
 • TV – oblečení na ven i do tělocvičny 
 • Prosím o doplnění pomůcek do penálů i kufříků
 • Doučování PO, ST
 • Informace ohledně platby ŠVP budou odeslány emailem 

 

 

Týdenní plán 16. 5. – 20. 5. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po V –  vy, vysoký vydra, výr (učebnice str. 104-106)
 • Opakování VS po B, L, M, P, S
 • Opakování – podstatná jména, slovesa 
 • Opakovací práce (ČTVRTEK)
 • Diktát

MATEMATIKA 

 • Téma: Dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem 
 • Násobení dvojciferných  čísel  jednociferným činitelem
 • Dělení a násobení mimo obor násobilek
 • Dělení se zbytkem 
 • Práce s učebnicí str. 32-33
 • Opakovací práce  (PÁTEK )
 • Desetiminutovka 

SKN 

 • Život v přírodě
 • Stavba těla rostlin – listy, květ y
 • Opakovaní – příprava na test 

AGLICKÝ JAZYK

 • Neproběhlo minulý týden –> Skupinová práce na téma My favourite things in my room – vytváření společného plakátu vymyšleného pokoje s Anglickými popisky nakreslených předmětů
 • Digitální pracovní list – skupinové vyplňování
 • Start unit 12 – listening + skupinová práce na scénáři (učebnice str. 56-57)
 • Pracovní sešit str. 56-57

OSTATNÍ

 • 23. 5. fotografování tříd (vybíráme 50,- Kč)
 • VV – přinést různé druhy přírodních materiálů 
 • TV – oblečení na ven i do tělocvičny 
 • Prosím o doplnění pomůcek do penálů i kufříků
 • Doučování PO, ČT
 • Informace ohledně platby ŠVP budou odeslány emailem 

 

Týdenní plán 9. 5. – 13. 5. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po V (předpona vy/vý) učebnice str. 102-103
 • Opakování – stavba slova 
 • Opakování VS po B, L, M, P, S

MATEMATIKA 

 • Téma: Opakování látky (duben/květen)
 • Násobení dvojciferným číslem jednociferným činitelem
 • Dělení a násobení mimo obor násobilek
 • Dělení se zbytkem 
 • Práce s učebnicí (3 díl str. 7-27 – vybraná cvičení)

SKN 

 • Život v přírodě
 • Stavba těla rostlin – stonek  

AGLICKÝ JAZYK

 • Skupinová práce na téma My favourite things in my room – vytváření společného plakátu vymyšleného pokoje s Anglickými popisky nakreslených předmětů
 • Test Unit 11 – My favourite things
 • Start unit 12 – listening + skupinová práce na scénáři (učebnice str. 56-57)
 • Pracovní sešit str. 56-57

OSTATNÍ

 • ÚT – 9.00 Ekoprogram „Lesem nelesem Modřanskou roklí“
 • ST-PÁ  projektové dny „Putování Prahou“
 • ST – výlet Hradčany – ČERNÍNSKÁ ZAHRADA (s sebou: pití, svačinu, vhodné oblečení, penál, zápisník)
 • ČT, PÁ projektové dny ve škole  
 • Prosím o kontrolu školních pomůcek
 • Doučování PO, ČT (od 13:00)

 

Týdenní plán 2. 5. – 6. 5. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po S (souhrnné opakování)
 • Učebnice str. 94 – 100
 • Opakování VS po B, L, M, P 
 • Opakování  – stavba slova 
 • Pracovní listy 
 •  Opakovací cvičení (tablety)
 • Psaní – přepis vět 

Dobrovolné opakování

Vyjmenovaná slova po S procvičování (skolakov.eu)

Stavba slova – předpona, kořen, přípona (skolakov.eu)

MATEMATIKA 

  • Téma: Násobení dvojciferným číslem jednociferným činitelem
  • Dělení se zbytkem 
  • Práce s učebnicí (3 díl str. 25-27)
  • Slovní úlohy  
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Geometrie – opakování (trojúhelník, čtverec, obdélník), učebnice str. 30

Dobrovolné opakování

Matematické kartičky | Vzdělávací hry pro děti | Divadlo hraček (toytheater.com)

Násobení mimo obor násobilek (skolakov.eu)

SKN 

 • Život v přírodě
 • Pracovní list 

AGLICKÝ JAZYK

 • Dokončení unit 11 – My favourite things
 • Opakování slovní zásoby
 • Učebnice a Pracvoní sešit str. 54-55

OSTATNÍ

 • Pracovní listy pro nemocné děti TEAMS 
 • Z důvodu nemoci TU odpadá doučování

 

Týdenní plán 25.4. – 29.4. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po S 
 • Učebnice str. 99-100
 • Opakování VS po B, L, M, P 
 • Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména  (pád, číslo, rod)  
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Psaní – upevnění písemného projevu (písanka)

Dobrovolné opakování

Opakování pro děti – vyjmenovaná slova „S“ | Zlobidlo.cz

Český jazyk 3. třída (skolakov.eu)

MATEMATIKA 

  • Téma: Dělení mimo obor násobilek 
  • Dělení se zbytkem 
  • Práce s učebnicí (3 díl str. 22/23)
  • Slovní úlohy  
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Geometrie – jednotky délky 

Dobrovolné opakování

Dělení se zbytkem (skolakov.eu)  

SKN 

 • Lidé a čas (hodiny, minuty, sekundy, rytmus života)
 • Pracovní list 

AGLICKÝ JAZYK

 • Opakování: How many, (kolik) – How many guitars are there? => There is one guitar.
 • Popis vlastního pokoje v celých větách s obrázkem
 • Kontrola Pracovního sešitu str. 53
 • Pracovní sešit str. 54-55
 • Učebnice str. 55

OSTATNÍ

 • Tento týden neproběhne doučování z důvodu nemoci TU 
 • Prosím o kontrolu pomůcek a podpis v ŽK

 

Týdenní plán 19. 4. – 22.4. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po S 
 • Učebnice str. 95-97
 • Opakování VS po B, L, M, P 
 • Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména  (pád, číslo, rod)  
 • Diktát (úterý)
 • Sloh – vyprávění  (Jak jsem prožil/a Velikonoce) str. 98
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – H. Ch. Andersen (pohádky), návštěva knihovny
 • Psaní – opis slov 

Dobrovolné opakování

Český jazyk 3. třída (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po P – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

MATEMATIKA 

  • Téma: Násobení a dělení mimo obor násobilek 
  • Dělení se zbytkem 
  • Práce s učebnicí (3 díl str. 19, 20)
  • Slovní úlohy  
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)

Dobrovolné opakování

Dělení se zbytkem (skolakov.eu)  

| testu z matematiky | pro hodnocení matematiky Divadlo hraček (toytheater.com)

SKN 

AGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 21. 4. Projektový den 
 • 22.4. Den Země (1VH)
 • Doučování tento týden proběhne ve středu a ve čtvrtek 
 • Pracovní listy pro nemocné děti – TEAMS 
 • Vážení rodiče, připomínáme, že děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění nemohou chodit do školy. Velmi prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost vůči ostatním. Děkujeme P.P. + M.K. 

 

Týdenní plán 11. 4. – 13. 4. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po S 
 • Učebnice str. 92-95
 • Opakování VS po B, L, M, P 
 • Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména  (pád, číslo, rod)  
 • Diktát (úterý)
 • Sloh – vyprávění  (Velikonoce)
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – H. Ch. Andersen (pohádky)
 • Psaní – opis slov 

MATEMATIKA 

  • Téma: Dělení se zbytkem 
  • Práce s učebnicí (3 díl str. 11-17)
  • Slovní úlohy  
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)

SKN 

 • Lidé a technika (dopravní, stavební, zemědělské, elektrické spotřebiče)
 •  

AGLICKÝ JAZYK

 • Opakování slovní zásoby – věci v pokoji
 • Opakování tvoření otázek a záporných vět: There isn´t… / There aren´t… Is there…? / Are there…?
 • Předložky místa in, on
 • Učebnice 52-53
 • Pracovní sešit 52-53
 • Popis vlastního pokoje v celých větách s obrázkem

OSTATNÍ

 • 14. 4. (Zelený čtvrtek) – velikonoční prázdniny
 •  15.4. – 18. 4. Velikonoční svátky

 

Týdenní plán 4. 4. – 8. 4. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Opakování – vyjmenovaná slova B+L+M+P
 • Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména  (pád, číslo, rod)  
 • Diktát (úterý)
 • Sloh – zpráva, popis (Velikonoce)
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – čtení s porozuměním (ilustrace, ilustrátor)
 • Psaní – opis slov 

MATEMATIKA 

  • Téma: Dělení se zbytkem 
  • Práce s učebnicí (3 díl str. 7-10)
  • Sčítání, odčítání pod sebou (trojciferná čísla)
  • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Slovní úlohy  
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – opakování (čtverec, obdélník, trojúhelník – obvod)

SKN 

 • Téma: Lidé a technika (technika jako výsledek lidského vývoje)
 • Pracovní list 
 • Zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK

Začátek lekce My favourite thinghs

 • Předměty v pokoji: ball, aeroplane, radio, poster, guitar, umbrella, doll, keybord
 • Procvičování There´s / There are – There is (a doll). There are (posters)
 • Učebnice 52-53
 • Pracovní sešit 52-53
 • Popis vlastního pokoje s obrázkem – pouze bodově, ne v celých větách

OSTATNÍ

 • Školní kolo soutěže v recitaci – vybraní žáci
 • 8.4. 8:45 VELIKONOČNÍ  program – lhotecký kostel 
 • Čtenářský deník (odevzdat do středy 6.4.)
 • Informace  z TS odeslány emailem

 

Týdenní plán 28.3.-1.4.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Opakování – slovesa, podstatná jména 
 • Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména  (pád, číslo, rod) 
 • Opakování VS po B, L, M, P  
 • Diktát (úterý)
 • Sloh – dopis 
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – čtení s porozuměním (ilustrace, ilustrátor)
 • Psaní – písanka, přepis slov 

MATEMATIKA 

  • Téma: Dělení se zbytkem 
  • Sčítání, odčítání pod sebou (trojciferná čísla)
  • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Slovní úlohy  
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – opakování (čtverec, obdélník, trojúhelník – obvod)

SKN 

 • Téma: Práce a volný čas 
 • Opakovací test 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování na test safari animals + There are/There is + neurčité členy A/An
 • Test – Animal Safari (there are/there is, A/An
 • Pracovní sešit dokončit str. 51 + krátký text o vybraném zvířeti.
 • Učebnice str. 51

OSTATNÍ

 • 29.3. Soutěž ve šplhu (vybraní žáci)
 • 30.3. Třídní schůzky 17:30 (informace emailem)
 • 1.4. Žlutý den 

 

Týdenní plán 21.3. – 25.3.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Opakování VS po B, L, M,P  
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 89-90
 • Sloh –  popis
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – čtení s porozuměním (ilustrace, ilustrátor)
 • Psaní – písanka, přepis slov 

MATEMATIKA 

  • Téma: Sčítání, odčítání pod sebou (trojciferná čísla)
  • Pamětné sčítání – opakování a procvičení 
  • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 43-44
  • Slovní úlohy  
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – trojúhelník, čtyřúhelník obvod   (pátek)

SKN 

 • Téma: Osobní bezpečí 
 • Ústní zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK

Pokračování Animal Safari:

 • Dokončení co jsme nestihli minulý týden:
  • Prac. sešit str. 50/5, 51
  • Učebnice str, 5o

Používání neurčitých členů (a/an)

Opakování There is/ There are

Desetiminutovka – animals

 

OSTATNÍ

 • TV bude probíhat v tělocvičně i venku (příznivé počasí), připravit vhodný cvičební úbor, trénujeme na soutěž ve šplhu 🙂
 • Prosím o kontrolu pomůcek a ŽK (podpis rodičů) 
 • Doučování – změna termínu (pondělí, středa) informace odeslány emailem 
 • Středa – Záchranná stanice volně žijících živočichů (1 VH proběhne ve škole, s sebou: penál, svačina, teplé oblečení)

 

 

Týdenní plán 14.3.-18.3.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Slovesa (slovesné kategorie – osoba, číslo, čas)
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Opakování VS po B, L, M,P  
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 87-88
 • Sloh –  dopis (učebnice str. 45), vyprávění (rozvoj komunikačních schopností)
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – čtení s porozuměním (přirovnání, zosobnění)
 • Psaní – písanka, přepis slov 

MATEMATIKA 

  • Téma: Sčítání, odčítání pod sebou (trojciferná čísla)
  • Pamětné sčítání – opakování a procvičení 
  • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 37-39
  • Slovní úlohy  
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – trojúhelník, čtyřúhelník, obvod  (pátek)

SKN 

 • Téma: Základy rodinné výchovy – narození, chování k novorozenci 
 • Opakování – člověk a zdraví, výživa, návykové látky  
 • Ústní zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Rychlé zopakování – face, body, clothes, food, meals (breakfast, lunch, dinner, snack), animals, there is/there are
 • Pokračování v animals safari – učebnice str. 50 + prac. Sešit. 50-51
 • Spring and Easter – velikonoční zvyky v Čr a v Anglii a Americe

OSTATNÍ

 • TV bude probíhat v tělocvičně i venku (příznivé počasí), připravit vhodný cvičební úbor, trénujeme na soutěž ve šplhu 🙂
 • Prosím o kontrolu pomůcek a ŽK (podpis rodičů) 
 • Doučování – změna termínu (pondělí, středa)
 • 18.3. Turnaj ve vybíjené 
 • Pokračujeme s projektem  LEGO Boost 
 • Pracovní listy (JARNÍ PRÁZDNINY) odevzdat 14.3. 

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 28.2.-4.3.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Opakování VS po B, L, M  
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 82-85
 • Sloh –  prosba
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – věcné naslouchání (pozorné, zaznamenání slyšeného)
 • Psaní – písanka, přepis slov 

MATEMATIKA 

  • Téma: Pamětné sčítání – opakování a procvičení 
  • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 29-30, 32-33
  • Slovní úlohy  
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – trojúhelník (pátek)

SKN 

 • Téma: Návykové látky a zdraví 
 • Opakování – jídelníček, denní režim 
 • Ústní zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Velmi rychlé opakování unit 9 + Review C
 • Následně test z unit 9 (food)
 • Začátek unit 10 – Animal safari
  • Základní zvířata
  • Procvičení fráze „I´m from…“
  • There are/There is
  • Členy a/an
 • Učebnice str. 48-50
 • Pracovní sešit str. 48-50

OSTATNÍ

 • Již neprobíhají antigenní testy 
 • TV bude probíhat v tělocvičně i venku (příznivé počasí), připravit vhodný cvičební úbor 
 • Doučování – změna termínu (středa, čtvrtek)
 • 28.1. Celoškolní sportovní soutěž – švihadlo
 • 1.3. Barevný den (červený)
 • 7.3. – 13.3. 2022 jarní prázdniny 

 

Týdenní plán 21.2.-25.2.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po P
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Opakování VS po B, L, M  
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 76, 78-82
 • Sloh –  popis 
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – spisovatel K. J. Erben, divadlo
 • Psaní – písanka, přepis básně 

MATEMATIKA 

  • Téma: Pamětné sčítání – opakování a procvičení 
  • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 21-23, 33
  • Slovní úlohy  
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – čtverec, obdélník (pátek)

SKN 

 • Téma: Člověk a zdraví 
 • Chování při běžných i mimořádných událostech 
 • Denní režim, zdraví, nemoc, osobní hygiena
 • Ústní zkoušení 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Dodělat co jsme nestihli minulý týden:
 • Miniprojekt – My favourite food – krátký text (4 věty) + přečtení třídě
 • Velké opakování: (v prac. sešitě + pracovní listy)
  • „You´ve got…/You haven´t got…“
  • Základní části lidského těla
  • oblečení
  • „Have you got…? Has He/She/It got?
  • „Whose hat is this? It´s Mike´s hat.“
  • Základní potraviny
  • „What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).“
 • Pracovní sešit str. 46 – 47
 • Učebnice str. 44 (sports star food) + 45 komiks

OSTATNÍ

 • Již neprobíhají antigenní testy 
 • TV bude probíhat v tělocvičně i venku (příznivé počasí), připravit vhodný cvičební úbor 
 • Doučování – změna termínu (středa, čtvrtek)

Týdenní plán 14.2.-18.2.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po P
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Opakování VS po B, L, M  
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 76-81
 • Sloh – vyprávění vlastního zážitku  str. 74, popis 
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka (čítanka) 
 • Psaní – písanka, přepis básně 

MATEMATIKA 

  • Téma: Zaokrouhlování trojciferných čísel 
  • Jednotky délky, hmotnosti, objemu 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 18-19, 23, 32
  • Slovní úlohy  
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – čtverec, obdélník

SKN 

 • Opakování – lidské tělo
 • Test – čtvrtek 
 • Člověk a zdraví (chování při běžných i mimořádných událostech)

ANGLICKÝ JAZYK

Valentine´s Day 

Procvičování základního jídla + přidávání nových

Food: potatoes, chicken, pizza, vegetable, fruit, salad, sausages, chips, fish…

Procvičování konverzačních frází:

 • What do you like? + What do you like for (breakfast)? („návštěva kavárny, restaurace…“)
 • What have you got (for lunch)? – I´ve got (pasta).
 • How is your food? It´s good. / It´s bad.

Desetiminutovka – Food (čtvrtek)

Miniprojekt – My favourite food – krátký text (4 věty) + přečtení třídě 

OSTATNÍ

 • 14.2. – testování antigenními testy
 • 15.2. preventivní program – Dopravní výchova 
 • V týdnu 14.2.-18.2. neproběhne doučování 
 • TV – cvičební úbor do tělocvičny i ven 
 • Překontrolovat pomůcky, podepsat ŽK

 

Týdenní plán 7.2. – 11.2. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: podstatná jména – pádové otázky 
 • Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná  
 • Opakování VS po B, L 
 • Podstatná jména – číslo, rod 
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 63-65, 73, 75
 • Sloh – vyprávění vlastního zážitku  str. 74
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka (čítanka) 
 • Psaní – písanka, přepis slov 
 • Prezentace  v komunikačním kruhu (přinést čtenářský deník a knihu) STŘEDA

MATEMATIKA 

  • Téma: Jednotky objemu 
  • Jednotky délky, hmotnosti 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 19, 21, 28
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník
  • Test – jednotky délky (pondělí)

SKN 

 • Člověk (vnitřní ústrojí), smysly, etapy lidského života  
 • Projekt (dokončení)

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování: „Whose hat is this?“ „It´s Nick´s hat.“, clothes, + konverzační fráze (How old are you, Where do you live?, How are you?…)

Začít Unit 9 – Bug café

Food: potatoes, chicken, pizza, vegetable, fruit, salad, sausages, chips, fish…

Porovnání klasických jídel v Čr s klasickou kuchyní v Anglii – English brakfast, Lunch, Dinner

Nově fráze: „What do you like?“, „I like apples.“

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 7.2.  v 8:00
 • Doučování úterý, středa (pondělní skupina přesunuta na středu)
 • PČ – přinést 10 štětiček do ucha (spojit)
 • SKN – dobrovolně přinést knížku o lidském těle 
 • TV – některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny 
 • Překontrolovat pomůcky, podepsat ŽK

 

Týdenní plán 31.1. – 4.2.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: podstatná jména – pádové otázky 
 • Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná  
 • Opakování VS po B, L 
 • Podstatná jména – rody 
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 60-62, 73, 75
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka (čítanka) 
 • Psaní – písanka, dopis 

MATEMATIKA 

  • Téma: Jednotky hmotnosti 
  • Jednotky délky, převod jednotek 
  • Pamětné sčítání a odčítání 0-1000
  • Práce s učebnicí str. 17-18, 27
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  

SKN 

 • Člověk (vnitřní ústrojí), smysly 
 • Projekt (dokončení)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování základních komunikačních frází a odpovídání na ně (How are you?, How old are you?, Where do you live?, What´s your name?, What´s your favourite animal/food/number…)
 • Opakování oblečení na opakovací test – clothes (hat, shirt, T-shirt, skirt, pants, jeans, shoes, jumper, jacket, coat + nově gloves – rukavice, scarf – šála)
 • Opakovací test unit 8 (učebnice i pracovní sešit str. 38-41)

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 31.1. v 8:00
 • Doučování úterý, středa (pondělní skupina mimořádně přesunuta na středu)
 • 31.1.  preventivní program „Nikotin mě neláká“ (2 VH)
 • 1.2. Barevný den (modrý)
 • 31.1. pololetní vysvědčení – výpis (desky na výpis vysvědčení)
 • 4.2. pololetní prázdniny 

Týdenní plán 24.1.-28.1.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po M 
 • Podstatná jména – rody 
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 55-56; 71-73
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka (čítanka)
 • Sloh – vyprávění podle obrázku str. 68 
 • Psaní – dopis babičce 

MATEMATIKA 

  • Téma: Jednotky délky, převod jednotek 
  • Práce s učebnicí str. 14,16
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary (učebnice str. 8)

SKN 

 • Člověk (vnitřní ústrojí)
 • Projekt 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 24.1.  v 8:00
 • Doučování pondělí, úterý 
 • 31.1. pololetní vysvědčení – výpis 
 • 4.2. pololetní prázdniny 

 

Týdenní plán 17.1.-21.1.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po M 
 • Podstatná jména – rody 
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 55-56; 66-69
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka
 • Psaní – dopis babičce 
 •  Hodnocení čtenářských deníků (4 knihy)
 • Zkoušení VS po M 

MATEMATIKA 

  • Téma: Jednotky délky (učebnice str. 24-25)
  • Přirozená čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel 
  • Práce s učebnicí str. 13-14 
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary (učebnice str. 8)

SKN 

 • Člověk (stavba těla, kostra, svaly)
 • Projekt 
 • Zkoušení (učivo 1. pololetí)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 17.1. v 8:00
 • 17.1. 4 VH v polytechnické učebně 
 • Doučování pondělí, úterý 
 • 21.1. uzavření klasifikace za 1. pololetí 
 • 31.1. pololetní vysvědčení – výpis 
 • 4.2. pololetní prázdniny 

 

 

 

Týdenní plán 10.1.-14.1.2022

ČESKÝ JAZYK

 

  • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
  • Téma: vyjmenovaná slova po M (pátek)
  • Pololetní práce (úterý)
  • Diktát
  • Přepis básně  
  • Práce s učebnicí (vybraná cvičení) 
  • Opakovací cvičení – práce s tablety
  • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka)

MATEMATIKA 

  • Téma: Přirozená čísla v oboru do tisíce 
  • Pololetní práce (středa)
  • Porovnávání čísel 
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka 
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Jednotky délky 

SKN 

 • Půda (vznik a vlastnosti)
 • Kontrola sešitů 
 • Pololetní práce (čtvrtek)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 10.1,13.1 v 8:00
 • Doučování pondělí, úterý 
 • 12.1. TS formou telefonické individuální  konzultace (16-18)

 

 

Týdenní plán 3.1.-7.1.2022

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
  • Diktát
  • Přepis vět 
  • Slovní druhy  – ohebné, neohebné (opakování)
  • Vyplnění formuláře – sebehodnocení 
  • Práce s učebnicí (vybraná cvičení) 
  • Opakování – příprava na pololetní  práci 
  • Opakovací cvičení – práce s tablety
  • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka)
  • Úkol zadaný na VP: vyjmenovaná slova po M (zpaměti)

    

 

MATEMATIKA 

  • Téma: Přirozená čísla v oboru do tisíce (II. díl učebnice matematiky str. 3-6)
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka 
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
  • Opakování – příprava na pololetní  práci  
  • Jednotky délky 
  • Geometrie – opakování (příprava na pololetní práci)

SKN 

 • Opakování (látky hořlavé, nehořlavé, základní podmínky života)
 • Půda, vlastnosti látek 
 • Ústní zkoušení 
 • Kontrola sešitů 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 3.1. a 6.1.  v 8:00
 • Doučování pondělí, úterý 
 • Třídní schůzka 12.1. v MS TEAMS 

Týdenní plán 20.12.-22.12.2021

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
  • Diktát
  • Přepis vět 
  • Slovní druhy  – opakování 
  • Vyplnění formuláře – sebehodnocení 
  • Práce s učebnicí (vybraná cvičení) str. 51-54
  • Pracovní listy 
  • Opakovací cvičení – práce s tablety
  • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka)

   

 • MATEMATIKA 

  • Téma: Přirozená čísla v oboru do tisíce (II. díl učebnice matematiky str. 3-6)
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka 
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
  • Pracovní listy 

SKN 

 • Opakování (látky hořlavé, nehořlavé)
 • Horniny, nerosty

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 20.12. v 8:00 
 • Doučování pondělí, úterý 
 • Středa “ VÁNOČNÍ DOPOLEDNE VE TŘÍDĚ“ ( ČJ+M vánoční pracovní listy, povídání o Vánocích, hry, soutěže,  kreativní vyrábění, rozbalování dárků, tombola)
 • Přinést malý dárek do tomboly, dobrovolně občerstvení, hrneček 
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny 

Týdenní plán 13.12.-17.12.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
 • Přepis vět 
 • Slovní druhy 
 • Dopis JEŽÍŠKOVI 
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka), divadlo (jednoduchá improvizace)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev) 

MATEMATIKA 

 • Téma: Zaokrouhlování na desítky, číselná řada  
 • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie -průsečík, rovnoběžky, různoběžky 

SKN 

 • Voda, vzduch, hoření (látky hořlavé a nehořlavé)
 • Opakování-  příprava na test (věci kolem nás, podmínky života, odvoz odpadu, lékař, veterinář)
 • Test (16.12.)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Who´s this? / It´s my mum. vs What is this? / It´s my (bag).
 • Otázka „Kolik má (čeho)?“:
  • How many (sisters, btorhers/eyes, ears/legs, arms) has (He/She/It) got?
  • Odpověď „He/She/It has got (…) sisters/noses/hands).“
 • Body rap – základní části těla

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 13.12. v 8:00 
 • Doučování (úterý ve 13:00, čtvrtek 7:15)
 •  16.12. od 14:00 vánoční pečení cukroví  + přání JĚŽÍŠKOVI ( vyplnit propustku ze ŠD, info v mailu)

 

Týdenní plán 6.12.-10.12.2012

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po L, slova příbuzná
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka), divadlo (postava, děj, prostředí) 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), dopis 

MATEMATIKA 

 • Téma: Zaokrouhlování na desítky 
 • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – rovnoběžka, různoběžka (pátek)

SKN 

 • Podmínky života, znaky života (opakování)
 • Voda, vzduch 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Celý týden opakování a náprava častých chyb:
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers)
 • Zopakování často zaměňovaných pojmů:
 • He´s X He´s got
 • It is(.) X Is it(?)
 • Has he got(?) X He has got(.)
 • + stejně u Has she got? Has it got?

 

OSTATNÍ

 • Některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou)
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • testování COVID-19 (antigenní test) 6.12 v 8:00 
 • Z důvodu rekonstrukce ŠJ je první patro  pavilonu A uzavřeno, výuka III. A bude přesunuta do prostor školní knihovny 
 • 6.12. ČERTÍ ŠKOLA – výuka v kostýmech (ZMĚNA)
 • 9.12. Odpolední pochod za světýlkem „PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI“ od 17 hodin

 

Týdenní plán 29.11. – 3.12.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Vyjmenovaná slova po L (zpaměti)
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka) 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – rovnoběžka, různoběžka (pátek)

SKN 

 • Podmínky života, znaky života 
 • Opakování (příprava na test)

ANGLICKÝ JAZYK

 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa + širší rodina (uncle, aunt, cousin)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters) have you got? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Trénink čtení nahlas a porozumění textu.

OSTATNÍ

 • Některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou)
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • 29.11.  v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 
 • 1.12. ZEMĚDELSKÉ MUZEUM – výroba betlémů, povídání o adventu (vybíráme 40,- Kč), výuka jen první hodinu ČJ 
 • 6.12. ČERTÍ ŠKOLA – výuka v kostýmech (ZMĚNA)
 • 9.12. Odpolední pochod za světýlkem „PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI“ od 17 hodin

 

Týdenní plán 22.11.-26.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná 
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce – oprava 
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka), návštěva školní  knihovny 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce – oprava 
 • Geometrie – rovnoběžka, různoběžka (pátek)

SKN 

 • Opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků
 • Skupinová práce – projekt 
 • Opakování (příprava na test)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Slovní zásoba: Opakování částí obličeje + nově: eybrows, eyelahs, beard (chin) + Opakování: Short, long, dark, light nově: bald, hairy
 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa
 • Otázka Who´s this?

OSTATNÍ

 • PČ – 29.11. přinést jehlu a nit 
 • Některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou)
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • 22.11.  v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 
 • 24.11. OVOV (olympijský víceboj) 10:20-11:20 (cvičební úbor do tělocvičny)

 

Týdenní plán 15.11.-19.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce (čtvrtek)
 • Čtení – čtení s porozuměním (pohádka, B. Němcová)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 
 • 19.11. báseň – zkoušení (čítanka str. 99) 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání dvojciferných čísel (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce (pátek)

SKN 

 • Lékař, veterinář
 • Ústní zkoušení (učivo září/říjen)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Slovní zásoba: Short, Long, Dark, Light

OSTATNÍ

 • 17.11. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • přinést obaly na školní sešity  NUTNÉ, některé děti stále nemají obaleny školní sešity  
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 •  
 • 15.11. v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 

 

 

 

Týdenní plán 8.11.-12.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Sloh – blahopřání 
 • Čtení –  báseň, čtení s porozuměním (B. Němcová), návštěva školní knihovny
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání, odčítání zpaměti do 100
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – vzájemná poloha dvou přímek v rovině (pátek)

SKN 

 • Věci kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • Ústní zkoušení (učivo září/říjen)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 10.11. od 18:00 třídní schůzky  ONLINE  Teams 
 • zkontrolovat připojení na TEAMS 
 • přinést obaly na školní sešity  NUTNÉ, některé děti stále nemají obaleny školní sešity  
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • PČ – přinést přírodniny 
 • 8.11. v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 

 

 

 

Týdenní plán 1.11.-5.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B
 • Stavba slova  (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – čítanka, čtenářský kruh (představení knihy – říjen) + zapsat do čtenářského deníku 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)
 • Vyjmenovaná slova po B (zpaměti) – zkoušení 1.11. (přehled na TEAMS)

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání, odčítání do 100
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – opakování (pátek)

SKN 

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Opakovací list (přípravu na test děti dostaly v úterý), možnost též stáhnout  SKN- TEAMS 
 • 4.11. TEST 
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství (čtvrtek)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 10.11. třídní schůzky  ONLINE 
 • zkontrolovat připojení na TEAMS 
 • přinést obaly na školní sešity 
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • PČ – přinést krabici od mléka, džusu 
 • Čtenářský kruh – představení knihy  (zapsat do čtenářském deníku) 
 • Přinést pracovní list – čtení s porozuměním 

Týdenní plán 25.10.-29-10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Stavba slova  (předpona, kořen, přípona)
 • Slovní zásoba, význam slov (slova citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená)
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – pracovní list (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)

MATEMATIKA 

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Sčítání, odčítání dvojciferných čísel zpaměti 
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 

SKN 

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Práce s učebnicí 
 • Světové strany
 • Orientace v krajině 
 • Povrch krajiny 
 • Barvy a značky na mapě 
 • Chráněné oblasti, ochrana zeleně 
 • 1.11. krátký test z probrané látky 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 26.10. „HALLOWEEN ve III. A “ (výuka v maskách)
 • PČ – práce s modelínou
 • Sledujte pravidelně  WEB školy 
 • PO, ÚT doučování dle rozdělení skupin 
 • Denně hlasité čtení 
 • Obalit sešity (přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
 • 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK 

 

Týdenní plán 18.10.- 22.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: STAVBA SLOVA (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Slovní zásoba, význam slov (slova citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená)
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – čítanka (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)

MATEMATIKA 

 • Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie- polopřímka  (pátek)

SKN 

 • Téma: KRAJINA V OKOLÍ OBCE (vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory)
 • Práce s učebnicí
 • Prezentace – interaktivní tabule 
 • Práce s tablety (vyhledávání informací)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • PO, ÚT nebude probíhat doučování z důvodu nemoci TU 
 • Denně hlasité čtení 
 • Obalit sešity (přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. podzimní prázdniny 

 

Týdenní plán 11.10.- 15.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: STAVBA SLOVA (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva 2. ročníku (I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky ve slovech)
 • Slovní zásoba, význam slov ( slova nadřazená, podřazená, souznačná)
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Sloh – vyprávění na základě obrazového materiálu
 • Čtení – čítanka (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka str. 6-7

MATEMATIKA 

 • Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie- polopřímka, bod   (pátek)

SKN 

 • Téma: KRAJINA V OKOLÍ OBCE (vodní toky, povrch, barvy a značky na mapě)
 • Opakování ( světové strany, orientace na mapě podle přírodních úkazů, důležitá telefonní čísla, okolí bydliště)
 • Práce s učebnicí
 • Prezentace – interaktivní tabule 
 • Práce s tablety (vyhledávání informací)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní otázky (procvičování)
 • Školní pomůcky, které máme v aktovce
 • Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)
 • Opakování barev a číslovek

OSTATNÍ

 • PO, ÚT nebude probíhat doučování 
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků ( připomínám pro zapomnětlivce 🙂
 • Obalit sešity ( přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. podzimní prázdniny 

Týdenní plán 4.10.-8.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Slovní zásoba, význam slov ( slova nadřazená, podřazená, citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná)
 • Abeceda 
 • Diktát
 • Učebnice str. 14-33 (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Sloh – dialog na základě obrazového materiálu 
 • Čtení – pohádka str. 6 ( kocour Mikeš), představení  oblíbené knihy 
 • Psaní – písanka str. 3-4

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Učebnice str. 16-25 (vybraná cvičení)
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie- polopřímky  (pátek)

SKN 

 • Orientace ve volné krajině  podle přírodních úkazů 
 • Světové strany 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní otázky (procvičování)
 • Školní pomůcky
 • Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)

OSTATNÍ

 • 6.10. v 10:00 PŘESPOLNÍ BĚH (sportovní oblečení + obuv, děvčata – sepnuté vlasy), nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd.  NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ. 
 • 7.10. výukový EKO program „Hmyzí hotel “ ( 70 Kč, vybírá TU), část programu proběhne venku
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Obalit učebnice, sešity (školní i domácí)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. 
 • Přinést oblíbenou knihu (čtenářský koutek)
 • Od. 4.10. dobrovolné doučování 
 •                                Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)
 • Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.
 • Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300
 • SS: 555
 • VS: individuálníčástka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

 

 

 

Týdenní plán 27.9.-1.10. 2021

PONDĚLÍ – ŘEDITELSKÉ VOLNO 

ÚTERÝ – STÁTNÍ SVÁTEK 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 
 • Měkké, tvrdé souhlásky 
 • Spodoba znělosti (psaní párových souhlásek)
 • Diktát
 • Čtení (báseň) – zkoušení 
 • Psaní (malá a velká písmena) 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie-úsečka, přímka, bod (pátek)

SKN 

 • orientace ve volné krajině 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování barev a čísel
 • Základní pozdravy a informace o sobě
 • 1.lekce (školní pomůcky), pracovní list

OSTATNÍ

 • 7.10. výukový EKO program „Hmyzí hotel “ ( 70 Kč, vybírá TU)
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Obalit učebnice, sešity (školní i domácí)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU) + 38 Kč písanky 

 

 

 

 

Týdenní plán 20.9.- 24.9. 2021

Plavání PO, ST

PONDĚLÍ: sraz v 7:30 před školou,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1,2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 
 • Měkké, tvrdé souhlásky 
 • Diktát
 • Čtení (báseň)
 • Psaní (malá a velká písmena) 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie-úsečka, přímka, bod

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

 

SKN 

 • Okolí mého bydliště  
 • Projekt: “ Praha 12″ (práce s tablety)
 • Světelné  značky a varovné signály 

OSTATNÍ

 • Přinést kartičky na ČJ – I/Y, druhy vět (žáci již používali  ve 2. ročníku, popř.  si vyrobí nové 🙂 🙂
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Obalit učebnice, sešity 
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU) + 38 Kč písanky 
 • Středa poslední hodina plavání
 • Pátek – „Exkurze RADNICE Praha 12“

 

 

 

Týdenní plán 13.9.-16.9.2021

Pozastaveno testování na COVID 19

PONDĚLÍ: sraz v 7:30 před školou,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1,2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČTVRTEK:  1,2 VH dle rozvrhu, kurz plavání

PÁTEK: sraz v 7:30 před školou,  kurz plavání, 4 VH dle rozvrhu 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Podstatná jména, slovesa, předložky
 • 14.9. návštěva školní knihovny 3VH 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 

SKN 

 • Okolí mého bydliště (radnice, kostel, škola, pošta, divadlo, kino, knihovna, obchody) 
 • Projekt: “ Praha 12″

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

OSTATNÍ

 • Již neprobíhá testování na COVID 19
 • PO, PÁ sraz v 7:30 před školou, následuje kurz plavání 
 • Přinést kartičky na ČJ – I/Y, druhy vět (žáci již používali  ve 2. ročníku, popř.  si vyrobí nové 🙂 🙂
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Přinést pomůcky  dle seznamu VV, PČ, GEO  (zaslán e-mailem)
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Podepsat ŽK, doplnit údaje (kontrola v pondělí)
 • Obalit učebnice, sešity 
 • 17.9. Akce ŠD „Cestou zemí Českou“  13-15 hodin (info na TS)
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU)

 

Pátek-plavání 

Sraz před školou v 7:30, následuje kurz plavání, 4VH. 

Týdenní plán 6.9.-10.9.2021

PONDĚLÍ:  sraz v 7:10 před školou – proběhne testování,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1, 2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČTVRTEK: testování,  1,2 VH dle rozvrhu, kurz plavání

PÁTEK: kurz plavání, 4 VH dle rozvrhu 

Hodiny TV nahrazuje kurz plavání (info na TS)

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • SLOH – rozvoj komunikačních schopností “ Zážitky z prázdnin“
 • ČTENÍ – Čítanka str. 5, 6

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • GEOMETRIE – opakování 2. ročníku (druhy čar, přímka, polopřímka, bod)

SKN 

 • Okolí mého bydliště 
 • Projekt: “ Praha 12″

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Přinést pomůcky  dle seznamu VV, PČ, GEO  (zaslán e-mailem)
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Číslo skříňky mají žáci též v ŽK (přinést zámeček a 2 klíčky) 
 • Vyplnit aktualizaci dat (formulář děti dostaly 🙂 🙂
 • Podepsat ŽK
 • Obalit učebnice 
 • 8.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 17:30 (vstup rodičů do školy s respirátorem)
 • III. A se nebude účastnit T-Mobile  OLYMPIJSKÉHO BĚHU , jelikož absolvuje v tento den  kurz plavání  
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)

 

Dobrý den, vážení  rodiče, milé děti, 

vítáme Vás v novém školním roce 2021/ 2022.  Sejdeme se v 8:00 ve  třídě „Alíků“ – III.A , sektor A vedle družin. Užijte si poslední den prázdnin,  již se těšíme na vyprávění vašich zážitků 🙂

Vaše paní učitelka Petra Poustecká a paní asistentka Mirka Křivánková 

1.9. STŘEDA

 • konec vyučování 8.45 (následně družina – nutný lísteček zda žák navštíví družinu,  info e-mailem)
 • testování COVID 19 (možno přinést potvrzení o testování)
 • informace k novému školnímu roku 
 • s sebou: chirurgická rouška, psací potřeby (pero)

2. 9. ČTVRTEK 

 • třídnická hodina do 8:45
 •  od 8:45 výuka dle rozvrhu (opakování 2. ročníku)
 • rozdávání učebnic (přinést tašku)
 • konec vyučování dle rozvrhu 
 • seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM 
 • seznam pomůcek si  vlepíme do notýsku 🙂
 • sešity objednává hromadně škola 

3.9. PÁTEK 

 • výuka dle rozvrhu (opakování 2. ročníku)

OSTATNÍ 

 • od 6.9. bude probíhat kurz plavání
 • v pondělí proběhne před zahájením kurzu  testování žáků, sraz před školou v 7:10
 • dle počasí některé hodiny  proběhnou venku (vhodné venkovní oblečení)
 • 8.9. v 17:30 proběhnou TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 •  

 

Komentáře jsou uzavřeny.