II.B Mgr.Lucie Nováková

TÝDEN 42: 18. – 22. června

ČJ: UČÍME SE SLOVNÍ DRUHY – VYJMENOVAT, POZNÁVÁME PŘEDLOŽKU, PODSTATNÉ JMÉNO A SLOVESO

OPAKUJEME PRAVOPIS, ABECEDU, SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ, VLASTNÍ JMÉNA

M: OPAKUJEME ROK, MĚSÍC, TÝDEN, DEN, HODINA, MINUTA

OPAKUJEME NÁSOBENÍ, DĚLENÍ, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ, SLOVNÍ ÚLOHY, OPAKUJEME UČIVO GEOMETRIE

SKN: JAK SE CHOVAT V URČITÝCH SITUACÍCH VIZ. KNIHA – opakujeme z minulé hodiny
TEST RYBNÍK 18.6. (nacvičeno)

20.6. – přinést všechny učebnice, vygumované a bez obalů (2 x čítanka, Český jazyk, Svět okolo nás, Anglický jazyk – odevzdat paní učitelce Havlíčkové
19.6. – atletický trojboj – sportovní oděv a boty
21.6. – Olympijský běh, Den jógy – sportovní oděv a boty

TÝDEN 41: 11. – 15. června

ČJ:OPAKOVÁNÍ NA ZÁVĚREČNÝ TEST : 12.6.

M:OPAKOVÁNÍ NA ZÁVĚREČNÝ TEST: 14.6.

SKN: OPAKOVÁNÍ Z CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

TEST SKN – RYBNÍK – STR. 40 – 18.6.

TÝDEN 40 4.6.- 8.6.

ČJ – OPAKUJME
DRUHY VĚT, Ú x Ů, JAKÉ JSOU DVOJHLÁSKY,JAK DĚLÍME SAMOHLÁSKY A SOUHLÁSKY + VYJMENUJ, VLASTNÍ JMÉNA, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ, PÁROVÉ SOUHLÁSKY, ABECEDA, POZNEJ PODSTATNÉ JMÉNO, SLOVESO, PŘEDLOŽKU, ten x ta x to

M – OPAKUJEME

NÁSOBENÍ, DĚLENÍ, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100, SLOVNÍ ÚLOHY, ÚSEČKA – NARÝSUJ, ZMĚŘ, PŘÍMKA – NARÝSUJ, BOD LEŽÍ/ NELEŽÍ NA PŘÍMCE, POZNEJ PŘÍMKY ROVNOBĚŽNÉ, RŮZNOBĚŽNÉ, KOLMÉ, POZNEJ ČTVEREC, OBDÉLNÍK, TROJÚHELNÍK, KRUH,KRYCHLI, KVÁDR, KOLIK MÁ ROK DNŮ, KOLIK MÁ ROK MĚSÍCŮ, KOLIK MÁ MĚSÍC TÝDNŮ, KOLIK MÁ TÝDEN DNŮ, KOLIK MÁ DEN HODIN, KOLIK MÁ HODINA MINUT

SKN – TEST – str. 38 – 39 – 4.6.
UČÍME SE RYBNÍK STR. 40

ZAVĚREČNÉ TESTY BUDOU PO TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH (6.6.)

5. – 8.6. Sběr starého papíru a víček

TÝDEN 39: 28.5. – 1.6.

ČJ: OPAKUJEME PRAVOPIS (Y, I, U, Ú, Ů, PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ), OPAKUJEME ABECEDU, OPAKUJEME DRUHY VĚT, TEN X TA X TO, POD. JMÉNO X SLOVESO X PŘEDLOŽKA

M: opakujeme násobení a dělení 0 – 10, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, měření a rýsování úseček, rýsování přímek

SKN: učíme se 38 -39

PŘIPRAVUJEME SE NA ZÁVĚREČNÉ TESTY, KTERÉ BUDOU PO TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH. TERMÍNY ZAPÍŠEME DO NOTÝSKU.

30.5. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI SK MODŘANY – NA SEBE DO ŠKOLY SPORTOVNÍ ODĚV A OBUV, S SEBOU PITÍ A SVAČINU, SRAZ VE TŘÍDĚ!
31.5.FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDY – INFORMACE O VYBÍRANÉ ČÁSTCE BUDOU V NOTÝSKU
1.6. SPORTOVNÍ DEN NA RAKU A RÁČKU – NA SEBE DO ŠKOLY SPORTOVNÍ ODĚV A OBUV, S SEBOU PITÍ A SVAČINU

Mgr.Lucie Nováková

lucie.novakova@zsrakovskeho.cz


TÝDEN 38: 21.května – 25. května 2018

M: opakujeme násobení a dělení 0 – 10, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, měření a rýsování úseček, rýsování přímek

UČÍME SE: KOLIK MÁ ROK DNŮ, KOLIK MÁ ROK MĚSÍCŮ, KOLIK MÁ MĚSÍC TÝDNŮ, KOLIK MÁ TÝDEN DNŮ, KOLIK MÁ DEN HODIN, KOLIK MÁ HODINA MINUT

ČJ: OPAKUJEME PRAVOPIS (Y, I, U, Ú, Ů, PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ), OPAKUJEME ABECEDU, OPAKUJEME DRUHY VĚT, TEN X TA X TO, POD. JMÉNO X SLOVESO X PŘEDLOŽKA

SKN: ČTVRTEK TEST STR. 36 – 37
ZAČÍNÁME SE UČIT STR. 38 – 39

HV: UČIT SE DOMA NOTOVOU OSNOVU PODLE PAPÍRU – ÚSTNĚ

TÝDEN 37: 14.května – 18.května 2018

PO + ÚT – VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU

ST, ČT, PÁ – PROJEKTOVÉ DNY – DO ŠKOLY NOSIT: PENÁL, ŽK, NOTÝSEK

PO + ÚT:

M: OPAKUJEME NÁSOBENÍ A DĚLENÍ – PÍŠEME VŽDY 5 PŘÍKLADŮ – 3 NÁSOBENÍ + 2 DĚLENÍ – NA ZNÁMKY

ČJ: OPAKUJEME PÁROVÉ SOUHLÁSKY, POZNÁVÁME POD.JM A SLOVESO, TEN X TA X TO

SKN: UČÍME SE STR. 36 – 37

TÝDEN 36: 9. – 11. KVĚTNA 2018

ČJ. STR. 102
OPAKUJEME BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ, PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV ( p – b, t – d, ť – ď, h – ch, S- Z, Š- Ž), TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY, OPAKUJEME ABECEDU, OPAKUJEME TVARY PÍSMEN, ZDOKONALUJEME HLASITÉ ČTENÍ

M: str. 30 a 31
OPAKUJEME NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, OPAKUJEME SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100, OPAKUJEME SLOVNÍ ÚLOHY, UČIVO GEOMETRIE

SKN: str. 36 – 37

TEST (STR. 34 – 35), UČÍME SE CELOU ZVÍŘECÍ RODINU VIZ. SEŠIT
(NAPŘ. KOZA, KOZEL, KŮZLE)

PČ: na příští úterý 15.5. přinést – krabici od bot (nejlépe už s odříznutým víkem), provázek, kamínky

TÝDEN 35: 2. – 4. května 2018

ČJ: OPAKUJEME BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ, PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV ( p – b, t – d, ť – ď, h – ch), TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY, OPAKUJEME ABECEDU, OPAKUJEME TVARY PÍSMEN, ZDOKONALUJEME HLASITÉ ČTENÍ

M: OPAKUJEME NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, OPAKUJEME SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100, OPAKUJEME SLOVNÍ ÚLOHY
STR. 28

SKN: PŘIPRAVUJEME SE NA TEST, KTERÝ BUDE 10. KVĚTNA (STR. 34 – 35), UČÍME SE CELOU ZVÍŘECÍ RODINU VIZ. SEŠIT
(NAPŘ. KOZA, KOZEL, KŮZLE)

TÝDEN 33: 16. dubna- 20.dubna 2018

M: opakujeme násobení a dělení, sčítání a odčítání
nová látka: 25- 27

ČJ: opakování – vše

nová látka: 98 – 99

SKN: str. 34 Doma si procvičujte názvy domácích živočichů – ptáci

19.4. odpadá kroužek SH.

E. Tučková

 

TÝDEN 32: 9.dubna – 13. dubna 2018

ČJ: OPAKOVÁNÍ + PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV (p- b, t- d)

M: OPAKOVÁNÍ + 22 – 24
G: OPAKUJEME: ÚSEŠKA,PŘÍMKA, TVARY, BOD

SKN: TEST – ČTVRTEK

NAPIŠ NÁZVY NĚKTERÝCH POKOJOVÝCH ROSTLIN, CO POTŘEBUJÍ ROSTLINY K ŽIVOTU? (6 VĚCÍ), JAK SE STARÁME DOMA O ROSTLINY, POPIŠ ROSTLINU (KOŘENY, STONEK, LIST, KVĚT)

TÝDEN 31: 3.dubna – 6.dubna 2018

ČJ: OPAKUJEME: BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ
TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY
ABECEDA
VĚTA JEDNODUCHÁ X SOUVĚTÍ
SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ
POD.JMÉNA, SLOVESA, PŘEDLOŽKY
DRUHY VĚT
NOVÁ LÁTKA: PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV 96 – 97

M: OPAKUJEME: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2 – 7
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100
SLOVNÍ ÚLOHY !
G: úsečka, přímka, polopřímka – opakujeme
NOVÁ LÁTKA: 20 -21
TEST – SLOVNÍ ÚLOHY – ČTVRTEK !

SKN: OPAKUJEME LÁTKU ZE SEŠITU
TEST VIZ. NOTÝSEK !
PROBEREME STR.33

TÝDEN 30: 26.3. – 30.3.2018

ČJ – ABECEDA, DRUHY VĚT, HLÁSKY, U, Ú, Ů, SOUVĚTÍ x VĚTA JEDNODUCHÁ, SLOVA NADŘAZENÁ   A PODŘAZENÁ, POD.JM. SLOVESA, PŘEDLOŽKY

M- SLOVNÍ ÚLOHY, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2 – 7, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100

SKN: 32,33

ÚTERÝ – JARMARK

 


 

 

TÝDEN 29: 19.3. – 23.3.2018

ČJ – OPAKUJEME PRAVOPIS, OPAKUJEME SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ. POZNÁVÁME POD.JM, SLOVESA, PŘEDLOŽKY, ROZLIŠUJEME VĚTU JEDNODUCHOU OD SOUVĚTÍ, OPAKUJEME ABECEDU, OPAKUJEME DRUHY VĚTY, OPAKUJEME JAK S DĚLÍ HLÁSKY

M: 16 – 19

TEST- NÁSOBILKA 2 -6, SČÍTÁNÍ ODČÍTÁNÍ DO 100, SLOVNÍ ÚLOHA – NÁHODNÁ Z KNIHY

SKN: OPAKUJEME LÁTKU

TEST – 2 ZNÁMKY 

 1. DŮLEŽITÁ ČÍSLA: 150, 155, 158, 156, 112
 2. POTRAVINOVÁ PYRAMIDA – V SEŠITĚ (1.PATRO: PEČIVO, TĚSTOVINY, CEREÁLIE APOD. 2.PATRO: OVOCE A ZELENINA, 3.PATRO: MASO, LUŠTĚNINY, RYBY, 4.PATRO: UZENINY, VAJÍČKA, 5.PATRO: JEDNODUCHÉ CUKRY – SLADKOSTI, NEZDRAVÉ TUKY, SOLI – BRAMBŮRKY APOD.
 3. SPODNÍ PATRA JÍME NEJVÍCE, HORNÍ PATRO – JÍME NEJMÉNĚ 

 

TÝDEN 28: 12.3. – 16.3. 

M: 12,14,15

ČJ:

SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ (NADŘAZENÉ SLOVO JE NAPŘ. OVOCE A K TOMU SLOVA PODŘAZENÁ JSOU: JABLKO, HRUŠKA, TŘEŠEŇ)

TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY 

BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

ABECEDA

ú/ů

DRUHY VĚT

SKN: 30,31

 


TÝDEN 27: 5. – 9.3. 2018

ČJ: str.93

umíme rozlišit větu jednoduchou a souvětí
umíme abecedu
umíme vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
umíme vyjmenovat krátké a dlouhé samohlásky
umíme použít i/y u tvrdých a měkkých souhlásek
umíme použít u, ů, ú
umíme poznat podstatné jméno, sloveso, předložku, (spojku)
umíme druhy vět a známe znaménka na konci věty
TOTO VŠE OPAKUJEME KAŽDÝ TÝDEN

M: 9 – 12 NOVÁ LÁTKA – NÁSOBENÍ 6

SKN: DĚTI A DOSPĚLÍ KOLEM NÁS 

DO ŠKOLY PŘINÉST: 3 VYFOUKNUTÁ VEJCE, STŘEDNĚ VELKÁ SKLENICE, MAŠLIČKY, PLATO OD VAJEC, ŠPEJLE

PLATBA ŠKOLA V PŘÍRODĚ: NA ÚČET ŠKOLY, VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA (ŽK), SPECIFICKÝ SYMBOL: 20179 

PŘIHLÁŠKA: NOC S ADERSENEM – ODEVZDAT

 

 

 

 

 

 

TÝDEN 26: 26.2. -2.3.2018

 

ČJ: 111 -113

 • umíme rozlišit větu jednoduchou a souvětí 
 • umíme abecedu
 • umíme vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
 • umíme vyjmenovat krátké a dlouhé samohlásky
 • umíme použít i/y u tvrdých a měkkých souhlásek
 • umíme použít u, ů, ú
 • umíme poznat podstatné jméno, sloveso, předložku, (spojku)
 • umíme druhy vět a známe znaménka na konci věty

TOTO VŠE OPAKUJEME KAŽDÝ TÝDEN

M :  BUDEME OPAKOVAT NÁSOBENÍ A DĚLENÍ: 2, 3, 4, 5 (BUDE TEST)

        BUDEME OPAKOVAT + /- DO 100

        BUDEME OPAKOVAT PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

 

G:

 • umíme narýsovat a označit přímku i úsečku
 • umíme změřit úsečku
 • poznáme čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychli, kvádr
 • poznáme, kdy na přímce bod leží nebo neleží

 

SKN: PŘIPRAVUJEME SE NA PROJEKT

28.2. V 17:00 VE TŘÍDĚ PREZENTACE NAŠICH PROJEKTŮ 🙂

     

 

        

TÝDEN 25: 19.2. – 23.2. 2018

ČJ: 89 – 92, OPAKUJEME TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY, OPAKUJEME ABECEDU, UMÍME POZNAT VLASTNÍ JMÉNO, PODSTATNÉ JMÉNO, SLOVESO, PŘEDLOŽKU

M: 3 – 8

SKN: PŘINÉST OBVAZ A MATERIÁLY K PROJEKTŮM

ZKOUŠÍM BÁSEŇ – TŘÍDNÍ KOLO

 

TÝDEN 24 : 12. – 16. 2. 2018

ČJ:

OPAKUJEME MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY

OPAKUJEME ABECEDU – 108

OPAKUJEME DRUHY VĚT -107

OPAKUJEME ROZDĚLENÍ HLÁSEK – 106 

OPAKUJEME ROZLIŠENÍ POD.JMÉNA, SLOVESA A PŘEDLOŽKY

 

M: 

OPAKUJEME NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2, 3, 4

14.2. – TEST (15 PŘÍKLADŮ – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ)

 

SKN: PŘINÉST VŠECHNY MATERIÁLY K PROJEKTŮM

 

12.2. ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ LISTY ZA LEDEN

19.2. TŘÍDNÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 2 SLOKY – VÝBĚR VLASTNÍ (ČÍTANKA, KNIHY, INTERNET)

POSTUPNĚ PŘINÉST DO ŠKOLY MATEMATIKU 7 

 

Komentáře jsou uzavřeny.