III.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27. 1. – 31. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po m – procvičování.
 • Čítanka do str. 81.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • II. díl učebnice
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
 • Lidské smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + zápor HAVEN´T GOT + otázka HAVE YOU GOT?
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair). I haven´t got a (sister).
 • How many (sisters) have you got? Have you got a blue pencil?
INFORMACE
 • 30. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – výpis
 • 31. 1. Pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 20. 1. – 24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Vlastní jména.
 • Vyjmenovaná slova po m.
 • Čítanka str. 70 – 72, 76 – 78.
 • Báseň Zlatá rybka – zpaměti – str. 78.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • II. díl učebnice
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Procvičování vazby HAVE GOT + zápor HAVEN´T GOT.
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair). I haven´t got a (sister).
 • How many (sisters) have you got?
INFORMACE

TÝDENNÍ PLÁN 13. 1. – 17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Podstatná jména – pádové otázky, určování – rod, číslo, pád.
 • Čítanka do str. 69.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • Neživá příroda – horniny, nerosty, půda (vznik a vlastnosti) – test 13. 1.
 • Procvičování – Nerosty, horniny.
 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly, vnitřní ústrojí a jeho funkce.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Test 17. 1.
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Who´s this? It´s my mum. How many (sisters)?
INFORMACE
 • Vážení rodiče, 16.1.2020 odpadá kroužek sportovních her. Děkuji, Eva Tučková.

TÝDENNÍ PLÁN 6. 1. – 10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK
 • Podstatná jména – rod, číslo.
 • Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov po b a l.
 • Čítanka do str. 64.
MATEMATIKA
SVĚT KOLEM NÁS
 • Neživá příroda – horniny, nerosty, půda (vznik a vlastnosti).
 • Procvičování – Nerosty, horniny.
ANGLICKÝ JAZYK
 • The Body rap
 • Slovní zásoba (arm, foot, hand, head, leg).
 • Opakování:
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Who´s this? It´s my mum. How many (sisters)?
INFORMACE
 • 8. 1. 2020 – Třídní schůzky od 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 16. 12. – 20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po b a l.
 • Čítanka do str. 59.
MATEMATIKA
 • II. díl učebnice.
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce, počítáme po desítkách, stovkách.
 • Porovnávání čísel (číselná osa).
 • Geometrie: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Neživá příroda – vzduch, voda, horniny, nerosty, půda (vznik a vlastnosti).
 • Procvičování – Nerosty, horniny.
 • Test 19. 12. Neživá příroda – pracovní list.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 20. 12. (výměna hodin M a AJ).
 • Otázky a odpovědi (dialog).
 • Slovní zásoba II – Face (ear, eye, face, hair, mouth, nose).
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 •  
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Who´s this? It´s my mum. How many (sisters)?
 • České a anglické vánoční zvyky.
INFORMACE
 • 16. 12. Vánoční příběh – KC 12 (9:00 – 10:00 hod.).
 • Do 18. 12. přinést zabalený dárek bez označení jména do tomboly.
 • 19. 12. Vánoční setkání /dílničky s rodiči od 16 hod.
 • 20. 12. Vánoční besídka (10:00 – 11:40) – koledy, zvyky a tradice; s sebou: jablko a cukroví.
 • 8. 1. 2020 – Třídní schůzky od 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 9. 12. – 13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná a příbuzná slova po l – učebnice do str. 54, pracovní listy.
 • Čítanka do str. 52.
MATEMATIKA
 • Dokončení I. dílu učebnice – opakovací práce, zároveň začít nosit II. díl.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.
 • Procvičování – sčítání a odčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh, násobení a dělení.
 • Geometrie: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Podmínky života, znaky života.
 • Neživá příroda – vzduch, voda.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – otázky a odpovědi.
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma).
 • Slovní zásoba II – Face (ear, eye, face, hair, mouth, nose).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 11. 12. Lhotecký kostel
 • 16. 12. Vánoční příběh – KC 12 (vybíráme 60,- Kč)

TÝDENNÍ PLÁN 2. 12. – 6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Vyjmenovaná slova po l – úvodní seznámení, učebnice do str. 53.
 • Čítanka do str. 47.
 • Psaní – nácvik m a U.
MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada.
 • Geometrie: Různoběžky, rovnoběžky.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Podmínky života, znaky života
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování – otázky a odpovědi.
 • Slovní zásoba I – Family members (me, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 5. 12. Mikuláš ve škole
 •  
 • Platba ŠvP (3500 Kč):
 • Bankovní účet: 266496066/0300
 • Variabilní symbol žáka – v ŽK
 • Specifický symbol: 201931
 • Zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ ŽÁKA, TŘÍDA, ÚČEL PLATBY (ŠVP)

TÝDENNÍ PLÁN 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování a opakování pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov po b.
 • Čítanka do str. 39.
MATEMATIKA
 • Písemné odčítání dvojciferných čísel.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky.
 • Geometrie: Různoběžky, průsečík, práce s úsečkou.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota) – opakování na test 28. 11.
 • Lékař, veterinář, knihovna, opravy, půjčovny, úklid, odvoz odpadků.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 29. 11.
 • Otázky a odpovědi.
 • Slovní zásoba I – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • Greetings (Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye).
 •  
 • Slovní zásoba II – Face (ear, eye, face, hair, mouth, nose).
 • I´m / He´s / She´s (tired).
 • A little / a big (dog).
 • I´ve got a (big nose). He´s / She´s got (brown hair).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 29. 11. – Soutěž ve šplhu – vybraní žáci.
 • Na VV a PČ, prosím, přinést jehlu, nit a kousek látky, který budou děti moci rozstříhat.

TÝDENNÍ PLÁN 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po b.
 • Čítanka do str. 35.
 • Sloh – divadelní představení dětí.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – nadále procvičujeme.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – nadále procvičujeme.
 • Jednoduché slovní úlohy – nadále procvičujeme.
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel.
 • Geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování otázek a odpovědí.
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Slovní zásoba – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • He´s / She´s tired.
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • TV již podle rozvrhu.
 • Na VV a PČ přinést přírodniny (listy, šípky, kaštany, žaludy, větvičky).

TÝDENNÍ PLÁN 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, vyjmenovaná slova po b – do str. 39.
 • Čítanka do str. 31.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – nadále procvičujeme.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás – opakování na test 12. 11.
 • Procvičování: Orientace v krajině, Školákov
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota).
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Test 11. 11.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight. What´s your favourite (colour)? How are you? I´m fine, thanks.
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba
 •  
 • Procvičování + nová slovní zásoba
 • What colour´s the (clock)?
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Slovní zásoba – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 13. 11. Třídní schůzky od 17:30
 • Tento týden ještě bez TV, doplňujeme učivo za kurz plavání.
 • Na PČ přinést 15 listů.
 • Prosím, zkontrolujte, zda žáci mají podložku (velikost A5) a dva trojúhelníky s ryskou na geometrii.

 


TÝDENNÍ PLÁN 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva o párových souhláskách a abecedě.
 • Čtení s porozuměním do str. 28.
 • Nácvik psaní p a t.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – nadále procvičujeme.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás – opakování na test 11. 11.
 • Procvičování: Orientace v krajině, Školákov
 • Věci a činnosti kolem nás – různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test 8. 11.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight. What´s your favourite (colour)? How are you? I´m fine, thanks.
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba
 •  
 • Procvičování + nová slovní zásoba
 • What colour´s the (clock)?
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Slovní zásoba – Feelings (I´m angry, happy, hungry, sad, scared, thirsty, tired).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 5. 11. Olympijský diplom – bližší info o disciplínách zde.
 • Část disciplín budou žáci absolvovat uvnitř a část venku, proto je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení i obuv, jak do tělocvičny, tak na ven.
 • 13. 11. Třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN 28. 10. – 1. 11. 2019

 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Abeceda – str. 31 – 33.
 • Stavba slova – str. 34.
 • Čítanka – Báseň Jiřího Žáčka “Co jsem viděl na Venuši”, str. 24 – 25.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Geometrie: Polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace.
 • Ochrana krajiny, chráněné oblasti.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • What colour´s the (clock)?
 • Is it a (rabbit)? Yes, it is. / No, it isn´t.
 • A little / a big (dog).
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2
  • slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
  • slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz – info v notýsku, prosím o dochvilnost.
 • Během plaveckého kurzu není výuka TV – nahrazeno ČJ, M – nosit každý den.
 • 22. 10. – Výuka dle rozvrhu, kromě TV.
 • 25. 10. – Výuka dle rozvrhu, BESIP – Základy bezpečného chování v silničním provozu (10:55 – 11:40)
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Párové souhlásky uvnitř slov.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Geometrie: Polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory.
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • Číslovky 11 – 20.
 • Unit 2 – slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
 •    slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider).
 • Pracovní sešit.
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz – info v notýsku, prosím o dochvilnost.
 • Během plaveckého kurzu není výuka TV – nahrazeno ČJ, M – nosit každý den.
 • 15. 10. – Výuka dle rozvrhu, kromě TV.
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • 8. 10. – 15. 10. Sběr papíru, víček, hliníku

TÝDENNÍ PLÁN 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Párové souhlásky uvnitř slov.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání 0 – 100, počítání se závorkami.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky.
 • Geometrie: Úsečka, polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Krajina kolem nás
 • Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran.
 • Krajina v okolí obce, barvy a značky na mapě, povrch krajiny, vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.
 • What´s your favourite (colour)?
 • Číslovky 1 – 12.
 • Unit 2 
 • slovní zásoba I (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
 • slovní zásoba II (a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider). 
INFORMACE
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • 8. 10. – 15. 10. Sběr papíru, víček, hliníku
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (párové souhlásky, slova citově zabarvená, učebnice do str. 24).
 • Čítanka do str. 21.
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání 0 – 100, slovní úlohy) – str. 13 – 14.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 19 – 20.
 • Geometrie: Úsečka, polopřímka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov, naše obec – test, dokončení tématu.
 • Krajina kolem nás – orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasu, buzoly, určování světových stran.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování na test, test 4.10.
 • What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky, číslovky 1 -12.
 • What´s this?It´s (a blue pencil).
 • Unit 2 – slovní zásoba (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window).
INFORMACE
 • 1. 10. Projektový den – ZEMĚMY (1. – 4. vyučovací hodina, TV)
 • 9. 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • 28. 10. Státní svátek
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (slovní druhy, párové souhlásky).
 • Čítanka do str. 15.
 • ČJH – str. 17 – 18, slova spisovná x nespisovná.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 11 – 12.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 16 – 17.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov, naše obec.
 • obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody 
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály
 • škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlozámek, radnice apod.
 • Příprava na test 30. 9.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky, číslovky 1 – 12.
 • What´s this? It´s (a blue pencil).
 • Here you are. / Thank you.
 • Ústní zkoušení.
INFORMACE
 • 26. 9. – Přespolní běh (1 hodina) – cvičební úbor podle počasí, učení dle rozvrhu.
 • 10. – 24. 10. – Plavecký kurz
 • TV – Vhodné oblečení na ven!

TÝDENNÍ PLÁN 16. 9. – 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Učebnice do str. 17.
 • Čítanka do str. 12.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 7 – 11.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • díl – Domov: okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov.
 • Naučit se svoji adresu.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky atd.
INFORMACE
 • Pro zájemce – Fotbalový kroužek (vedoucí učitel Mgr. Petr Málek, pondělí 15 – 16 hod., přihláška – zde).
 • Kroužky – odkaz – zde.
 • Žákům byly do ŽK zapsány variabilní symboly, prosím o provedení plateb. 

TÝDENNÍ PLÁN 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (druhy vět, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, užití ů/ú, hláskosloví) – str. 8 – 10.
MATEMATIKA
 • Opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání 0 – 100, porovnávání čísel, slovní úlohy) – str. 5 – 7.
 • Geometrie: Bod, přímka, úsečka.
SVĚT KOLEM NÁS
 • 1. díl – Domov: Město a příměstské oblasti.
 ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování učiva 2. ročníku (What´s your name? I´m …, How old are you? I´m eight.).
 • Slovní zásoba: barvy, zvířata, školní pomůcky atd.
INFORMACE
 • Dne 11. 9. se budou konat třídní schůzky v 17:30 hod.

TÝDENNÍ PLÁN 2. 9. – 6. 9. 2019

Rozvrh_hodin_III. A

Informace o platbách ve školním roce 2019/2020 – zde.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Prosím, aby děti měly na hodiny TV oblečení a obuv jak do tělocvičny, tak na ven. V případě příznivého počasí bychom ještě využili možnost cvičení na čerstvém vzduchu, tak ať nám někdo nenastydne.


Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám úspěšné vykročení do nového školního roku 2019/2020.

Nově máme třídu na 1. stupni ve 2. patře, proto na Vás v pondělí počkám u recepce.

Bližší informace k organizaci výuky v týdnu od 2. 9. do 6. 9. 2019, najdete na tomto odkazu (INFO 2.-9. tříd).

Seznam školních potřeb pro třídu III. A – zde.

Váš třídní učitel Mgr. Lukáš Tauchman

 

Komentáře jsou uzavřeny.