III.A Bc. Petra Poustecká

Bc. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 24.1.-28.1.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po M 
 • Podstatná jména – rody 
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 55-56; 71-73
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka (čítanka)
 • Sloh – vyprávění podle obrázku str. 68 
 • Psaní – dopis babičce 

MATEMATIKA 

  • Téma: Jednotky délky, převod jednotek 
  • Práce s učebnicí str. 14,16
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary (učebnice str. 8)

SKN 

 • Člověk (vnitřní ústrojí)
 • Projekt 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 24.1.  v 8:00
 • Doučování pondělí, úterý 
 • 31.1. pololetní vysvědčení – výpis 
 • 4.2. pololetní prázdniny 

 

Týdenní plán 17.1.-21.1.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po M 
 • Podstatná jména – rody 
 • Diktát (úterý)
 • Práce s učebnicí str. 55-56; 66-69
 • Opakovací cvičení (tablety)
 • Čtení – pohádka, povídka
 • Psaní – dopis babičce 
 •  Hodnocení čtenářských deníků (4 knihy)
 • Zkoušení VS po M 

MATEMATIKA 

  • Téma: Jednotky délky (učebnice str. 24-25)
  • Přirozená čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel 
  • Práce s učebnicí str. 13-14 
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka (středa)
  • Opakovací cvičení (tablety)
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Geometrie – rovina, rovinné geometrické útvary (učebnice str. 8)

SKN 

 • Člověk (stavba těla, kostra, svaly)
 • Projekt 
 • Zkoušení (učivo 1. pololetí)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 17.1. v 8:00
 • 17.1. 4 VH v polytechnické učebně 
 • Doučování pondělí, úterý 
 • 21.1. uzavření klasifikace za 1. pololetí 
 • 31.1. pololetní vysvědčení – výpis 
 • 4.2. pololetní prázdniny 

 

 

 

Týdenní plán 10.1.-14.1.2022

ČESKÝ JAZYK

 

  • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
  • Téma: vyjmenovaná slova po M (pátek)
  • Pololetní práce (úterý)
  • Diktát
  • Přepis básně  
  • Práce s učebnicí (vybraná cvičení) 
  • Opakovací cvičení – práce s tablety
  • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka)

MATEMATIKA 

  • Téma: Přirozená čísla v oboru do tisíce 
  • Pololetní práce (středa)
  • Porovnávání čísel 
  • Slovní úlohy 
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka 
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10  
  • Jednotky délky 

SKN 

 • Půda (vznik a vlastnosti)
 • Kontrola sešitů 
 • Pololetní práce (čtvrtek)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 10.1,13.1 v 8:00
 • Doučování pondělí, úterý 
 • 12.1. TS formou telefonické individuální  konzultace (16-18)

 

 

Týdenní plán 3.1.-7.1.2022

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
  • Diktát
  • Přepis vět 
  • Slovní druhy  – ohebné, neohebné (opakování)
  • Vyplnění formuláře – sebehodnocení 
  • Práce s učebnicí (vybraná cvičení) 
  • Opakování – příprava na pololetní  práci 
  • Opakovací cvičení – práce s tablety
  • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka)
  • Úkol zadaný na VP: vyjmenovaná slova po M (zpaměti)

    

 

MATEMATIKA 

  • Téma: Přirozená čísla v oboru do tisíce (II. díl učebnice matematiky str. 3-6)
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka 
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
  • Opakování – příprava na pololetní  práci  
  • Jednotky délky 
  • Geometrie – opakování (příprava na pololetní práci)

SKN 

 • Opakování (látky hořlavé, nehořlavé, základní podmínky života)
 • Půda, vlastnosti látek 
 • Ústní zkoušení 
 • Kontrola sešitů 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 3.1. a 6.1.  v 8:00
 • Doučování pondělí, úterý 
 • Třídní schůzka 12.1. v MS TEAMS 

Týdenní plán 20.12.-22.12.2021

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
  • Diktát
  • Přepis vět 
  • Slovní druhy  – opakování 
  • Vyplnění formuláře – sebehodnocení 
  • Práce s učebnicí (vybraná cvičení) str. 51-54
  • Pracovní listy 
  • Opakovací cvičení – práce s tablety
  • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka)

   

 • MATEMATIKA 

  • Téma: Přirozená čísla v oboru do tisíce (II. díl učebnice matematiky str. 3-6)
  • Zaokrouhlování 
  • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
  • Desetiminutovka 
  • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
  • Pracovní listy 

SKN 

 • Opakování (látky hořlavé, nehořlavé)
 • Horniny, nerosty

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 20.12. v 8:00 
 • Doučování pondělí, úterý 
 • Středa “ VÁNOČNÍ DOPOLEDNE VE TŘÍDĚ“ ( ČJ+M vánoční pracovní listy, povídání o Vánocích, hry, soutěže,  kreativní vyrábění, rozbalování dárků, tombola)
 • Přinést malý dárek do tomboly, dobrovolně občerstvení, hrneček 
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny 

Týdenní plán 13.12.-17.12.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, L + slova příbuzná
 • Přepis vět 
 • Slovní druhy 
 • Dopis JEŽÍŠKOVI 
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka), divadlo (jednoduchá improvizace)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev) 

MATEMATIKA 

 • Téma: Zaokrouhlování na desítky, číselná řada  
 • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie -průsečík, rovnoběžky, různoběžky 

SKN 

 • Voda, vzduch, hoření (látky hořlavé a nehořlavé)
 • Opakování-  příprava na test (věci kolem nás, podmínky života, odvoz odpadu, lékař, veterinář)
 • Test (16.12.)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Who´s this? / It´s my mum. vs What is this? / It´s my (bag).
 • Otázka „Kolik má (čeho)?“:
  • How many (sisters, btorhers/eyes, ears/legs, arms) has (He/She/It) got?
  • Odpověď „He/She/It has got (…) sisters/noses/hands).“
 • Body rap – základní části těla

OSTATNÍ

 • Testování COVID-19 (antigenní test) 13.12. v 8:00 
 • Doučování (úterý ve 13:00, čtvrtek 7:15)
 •  16.12. od 14:00 vánoční pečení cukroví  + přání JĚŽÍŠKOVI ( vyplnit propustku ze ŠD, info v mailu)

 

Týdenní plán 6.12.-10.12.2012

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po L, slova příbuzná
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka), divadlo (postava, děj, prostředí) 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), dopis 

MATEMATIKA 

 • Téma: Zaokrouhlování na desítky 
 • Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – rovnoběžka, různoběžka (pátek)

SKN 

 • Podmínky života, znaky života (opakování)
 • Voda, vzduch 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Celý týden opakování a náprava častých chyb:
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers)
 • Zopakování často zaměňovaných pojmů:
 • He´s X He´s got
 • It is(.) X Is it(?)
 • Has he got(?) X He has got(.)
 • + stejně u Has she got? Has it got?

 

OSTATNÍ

 • Některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou)
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • testování COVID-19 (antigenní test) 6.12 v 8:00 
 • Z důvodu rekonstrukce ŠJ je první patro  pavilonu A uzavřeno, výuka III. A bude přesunuta do prostor školní knihovny 
 • 6.12. ČERTÍ ŠKOLA – výuka v kostýmech (ZMĚNA)
 • 9.12. Odpolední pochod za světýlkem „PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI“ od 17 hodin

 

Týdenní plán 29.11. – 3.12.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Vyjmenovaná slova po L (zpaměti)
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka) 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – rovnoběžka, různoběžka (pátek)

SKN 

 • Podmínky života, znaky života 
 • Opakování (příprava na test)

ANGLICKÝ JAZYK

 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa + širší rodina (uncle, aunt, cousin)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters) have you got? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Trénink čtení nahlas a porozumění textu.

OSTATNÍ

 • Některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou)
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • 29.11.  v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 
 • 1.12. ZEMĚDELSKÉ MUZEUM – výroba betlémů, povídání o adventu (vybíráme 40,- Kč), výuka jen první hodinu ČJ 
 • 6.12. ČERTÍ ŠKOLA – výuka v kostýmech (ZMĚNA)
 • 9.12. Odpolední pochod za světýlkem „PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI“ od 17 hodin

 

Týdenní plán 22.11.-26.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná 
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce – oprava 
 • Čtení – čtení s porozuměním (čítanka), návštěva školní  knihovny 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku  (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce – oprava 
 • Geometrie – rovnoběžka, různoběžka (pátek)

SKN 

 • Opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků
 • Skupinová práce – projekt 
 • Opakování (příprava na test)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Slovní zásoba: Opakování částí obličeje + nově: eybrows, eyelahs, beard (chin) + Opakování: Short, long, dark, light nově: bald, hairy
 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa
 • Otázka Who´s this?

OSTATNÍ

 • PČ – 29.11. přinést jehlu a nit 
 • Některé děti nemají vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou)
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • 22.11.  v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 
 • 24.11. OVOV (olympijský víceboj) 10:20-11:20 (cvičební úbor do tělocvičny)

 

Týdenní plán 15.11.-19.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce (čtvrtek)
 • Čtení – čtení s porozuměním (pohádka, B. Němcová)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 
 • 19.11. báseň – zkoušení (čítanka str. 99) 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání dvojciferných čísel (sčítání pod sebou)
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtvrtletní práce (pátek)

SKN 

 • Lékař, veterinář
 • Ústní zkoušení (učivo září/říjen)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Slovní zásoba: Short, Long, Dark, Light

OSTATNÍ

 • 17.11. STÁTNÍ SVÁTEK 
 • přinést obaly na školní sešity  NUTNÉ, některé děti stále nemají obaleny školní sešity  
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 •  
 • 15.11. v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 

 

 

 

Týdenní plán 8.11.-12.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Sloh – blahopřání 
 • Čtení –  báseň, čtení s porozuměním (B. Němcová), návštěva školní knihovny
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev), psaní adresy 

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání, odčítání zpaměti do 100
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – vzájemná poloha dvou přímek v rovině (pátek)

SKN 

 • Věci kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota)
 • Ústní zkoušení (učivo září/říjen)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 10.11. od 18:00 třídní schůzky  ONLINE  Teams 
 • zkontrolovat připojení na TEAMS 
 • přinést obaly na školní sešity  NUTNÉ, některé děti stále nemají obaleny školní sešity  
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • PČ – přinést přírodniny 
 • 8.11. v 8:00 testování COVID-19 (antigenní test) 

 

 

 

Týdenní plán 1.11.-5.11.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: Vyjmenovaná slova po B
 • Stavba slova  (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – čítanka, čtenářský kruh (představení knihy – říjen) + zapsat do čtenářského deníku 
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)
 • Vyjmenovaná slova po B (zpaměti) – zkoušení 1.11. (přehled na TEAMS)

MATEMATIKA 

 • Téma: Písemné sčítání, odčítání do 100
 • Desetiminutovka 
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie – opakování (pátek)

SKN 

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Opakovací list (přípravu na test děti dostaly v úterý), možnost též stáhnout  SKN- TEAMS 
 • 4.11. TEST 
 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství (čtvrtek)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 10.11. třídní schůzky  ONLINE 
 • zkontrolovat připojení na TEAMS 
 • přinést obaly na školní sešity 
 • PO, ÚT doučování 
 • Denně hlasité čtení (nutné)
 • PČ – přinést krabici od mléka, džusu 
 • Čtenářský kruh – představení knihy  (zapsat do čtenářském deníku) 
 • Přinést pracovní list – čtení s porozuměním 

Týdenní plán 25.10.-29-10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Stavba slova  (předpona, kořen, přípona)
 • Slovní zásoba, význam slov (slova citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená)
 • Opakování učiva II. ročníku 
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – pracovní list (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)

MATEMATIKA 

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Sčítání, odčítání dvojciferných čísel zpaměti 
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 

SKN 

 • Téma: OPAKOVÁNÍ 
 • Práce s učebnicí 
 • Světové strany
 • Orientace v krajině 
 • Povrch krajiny 
 • Barvy a značky na mapě 
 • Chráněné oblasti, ochrana zeleně 
 • 1.11. krátký test z probrané látky 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • 26.10. „HALLOWEEN ve III. A “ (výuka v maskách)
 • PČ – práce s modelínou
 • Sledujte pravidelně  WEB školy 
 • PO, ÚT doučování dle rozdělení skupin 
 • Denně hlasité čtení 
 • Obalit sešity (přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
 • 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK 

 

Týdenní plán 18.10.- 22.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: STAVBA SLOVA (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Slovní zásoba, význam slov (slova citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená)
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – čítanka (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)

MATEMATIKA 

 • Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie- polopřímka  (pátek)

SKN 

 • Téma: KRAJINA V OKOLÍ OBCE (vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory)
 • Práce s učebnicí
 • Prezentace – interaktivní tabule 
 • Práce s tablety (vyhledávání informací)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • PO, ÚT nebude probíhat doučování z důvodu nemoci TU 
 • Denně hlasité čtení 
 • Obalit sešity (přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. podzimní prázdniny 

 

Týdenní plán 11.10.- 15.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: STAVBA SLOVA (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva 2. ročníku (I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky ve slovech)
 • Slovní zásoba, význam slov ( slova nadřazená, podřazená, souznačná)
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Sloh – vyprávění na základě obrazového materiálu
 • Čtení – čítanka (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka str. 6-7

MATEMATIKA 

 • Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie- polopřímka, bod   (pátek)

SKN 

 • Téma: KRAJINA V OKOLÍ OBCE (vodní toky, povrch, barvy a značky na mapě)
 • Opakování ( světové strany, orientace na mapě podle přírodních úkazů, důležitá telefonní čísla, okolí bydliště)
 • Práce s učebnicí
 • Prezentace – interaktivní tabule 
 • Práce s tablety (vyhledávání informací)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní otázky (procvičování)
 • Školní pomůcky, které máme v aktovce
 • Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)
 • Opakování barev a číslovek

OSTATNÍ

 • PO, ÚT nebude probíhat doučování 
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků ( připomínám pro zapomnětlivce 🙂
 • Obalit sešity ( přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. podzimní prázdniny 

Týdenní plán 4.10.-8.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Slovní zásoba, význam slov ( slova nadřazená, podřazená, citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná)
 • Abeceda 
 • Diktát
 • Učebnice str. 14-33 (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Sloh – dialog na základě obrazového materiálu 
 • Čtení – pohádka str. 6 ( kocour Mikeš), představení  oblíbené knihy 
 • Psaní – písanka str. 3-4

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Učebnice str. 16-25 (vybraná cvičení)
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie- polopřímky  (pátek)

SKN 

 • Orientace ve volné krajině  podle přírodních úkazů 
 • Světové strany 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní otázky (procvičování)
 • Školní pomůcky
 • Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)

OSTATNÍ

 • 6.10. v 10:00 PŘESPOLNÍ BĚH (sportovní oblečení + obuv, děvčata – sepnuté vlasy), nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd.  NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ. 
 • 7.10. výukový EKO program „Hmyzí hotel “ ( 70 Kč, vybírá TU), část programu proběhne venku
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Obalit učebnice, sešity (školní i domácí)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. 
 • Přinést oblíbenou knihu (čtenářský koutek)
 • Od. 4.10. dobrovolné doučování 
 •                                Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)
 • Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.
 • Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300
 • SS: 555
 • VS: individuálníčástka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

 

 

 

Týdenní plán 27.9.-1.10. 2021

PONDĚLÍ – ŘEDITELSKÉ VOLNO 

ÚTERÝ – STÁTNÍ SVÁTEK 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 
 • Měkké, tvrdé souhlásky 
 • Spodoba znělosti (psaní párových souhlásek)
 • Diktát
 • Čtení (báseň) – zkoušení 
 • Psaní (malá a velká písmena) 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie-úsečka, přímka, bod (pátek)

SKN 

 • orientace ve volné krajině 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování barev a čísel
 • Základní pozdravy a informace o sobě
 • 1.lekce (školní pomůcky), pracovní list

OSTATNÍ

 • 7.10. výukový EKO program „Hmyzí hotel “ ( 70 Kč, vybírá TU)
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Obalit učebnice, sešity (školní i domácí)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU) + 38 Kč písanky 

 

 

 

 

Týdenní plán 20.9.- 24.9. 2021

Plavání PO, ST

PONDĚLÍ: sraz v 7:30 před školou,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1,2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 
 • Měkké, tvrdé souhlásky 
 • Diktát
 • Čtení (báseň)
 • Psaní (malá a velká písmena) 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie-úsečka, přímka, bod

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

 

SKN 

 • Okolí mého bydliště  
 • Projekt: “ Praha 12″ (práce s tablety)
 • Světelné  značky a varovné signály 

OSTATNÍ

 • Přinést kartičky na ČJ – I/Y, druhy vět (žáci již používali  ve 2. ročníku, popř.  si vyrobí nové 🙂 🙂
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Obalit učebnice, sešity 
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU) + 38 Kč písanky 
 • Středa poslední hodina plavání
 • Pátek – „Exkurze RADNICE Praha 12“

 

 

 

Týdenní plán 13.9.-16.9.2021

Pozastaveno testování na COVID 19

PONDĚLÍ: sraz v 7:30 před školou,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1,2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČTVRTEK:  1,2 VH dle rozvrhu, kurz plavání

PÁTEK: sraz v 7:30 před školou,  kurz plavání, 4 VH dle rozvrhu 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Podstatná jména, slovesa, předložky
 • 14.9. návštěva školní knihovny 3VH 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 

SKN 

 • Okolí mého bydliště (radnice, kostel, škola, pošta, divadlo, kino, knihovna, obchody) 
 • Projekt: “ Praha 12″

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

OSTATNÍ

 • Již neprobíhá testování na COVID 19
 • PO, PÁ sraz v 7:30 před školou, následuje kurz plavání 
 • Přinést kartičky na ČJ – I/Y, druhy vět (žáci již používali  ve 2. ročníku, popř.  si vyrobí nové 🙂 🙂
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Přinést pomůcky  dle seznamu VV, PČ, GEO  (zaslán e-mailem)
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Podepsat ŽK, doplnit údaje (kontrola v pondělí)
 • Obalit učebnice, sešity 
 • 17.9. Akce ŠD „Cestou zemí Českou“  13-15 hodin (info na TS)
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU)

 

Pátek-plavání 

Sraz před školou v 7:30, následuje kurz plavání, 4VH. 

Týdenní plán 6.9.-10.9.2021

PONDĚLÍ:  sraz v 7:10 před školou – proběhne testování,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1, 2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČTVRTEK: testování,  1,2 VH dle rozvrhu, kurz plavání

PÁTEK: kurz plavání, 4 VH dle rozvrhu 

Hodiny TV nahrazuje kurz plavání (info na TS)

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • SLOH – rozvoj komunikačních schopností “ Zážitky z prázdnin“
 • ČTENÍ – Čítanka str. 5, 6

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • GEOMETRIE – opakování 2. ročníku (druhy čar, přímka, polopřímka, bod)

SKN 

 • Okolí mého bydliště 
 • Projekt: “ Praha 12″

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Přinést pomůcky  dle seznamu VV, PČ, GEO  (zaslán e-mailem)
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Číslo skříňky mají žáci též v ŽK (přinést zámeček a 2 klíčky) 
 • Vyplnit aktualizaci dat (formulář děti dostaly 🙂 🙂
 • Podepsat ŽK
 • Obalit učebnice 
 • 8.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 17:30 (vstup rodičů do školy s respirátorem)
 • III. A se nebude účastnit T-Mobile  OLYMPIJSKÉHO BĚHU , jelikož absolvuje v tento den  kurz plavání  
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)

 

Dobrý den, vážení  rodiče, milé děti, 

vítáme Vás v novém školním roce 2021/ 2022.  Sejdeme se v 8:00 ve  třídě „Alíků“ – III.A , sektor A vedle družin. Užijte si poslední den prázdnin,  již se těšíme na vyprávění vašich zážitků 🙂

Vaše paní učitelka Petra Poustecká a paní asistentka Mirka Křivánková 

1.9. STŘEDA

 • konec vyučování 8.45 (následně družina – nutný lísteček zda žák navštíví družinu,  info e-mailem)
 • testování COVID 19 (možno přinést potvrzení o testování)
 • informace k novému školnímu roku 
 • s sebou: chirurgická rouška, psací potřeby (pero)

2. 9. ČTVRTEK 

 • třídnická hodina do 8:45
 •  od 8:45 výuka dle rozvrhu (opakování 2. ročníku)
 • rozdávání učebnic (přinést tašku)
 • konec vyučování dle rozvrhu 
 • seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM 
 • seznam pomůcek si  vlepíme do notýsku 🙂
 • sešity objednává hromadně škola 

3.9. PÁTEK 

 • výuka dle rozvrhu (opakování 2. ročníku)

OSTATNÍ 

 • od 6.9. bude probíhat kurz plavání
 • v pondělí proběhne před zahájením kurzu  testování žáků, sraz před školou v 7:10
 • dle počasí některé hodiny  proběhnou venku (vhodné venkovní oblečení)
 • 8.9. v 17:30 proběhnou TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 •  

 

Komentáře jsou uzavřeny.