II.B Alžběta Somorovská

Alžběta Somorovská

alzbeta.somorovska@zsrakovskeho.cz


 

Týdenní plán 15.10-19.10.

ČJ- Druhy vět, učebnice do strany 24, práce s písankou, pracovní list. Nová báseň-naučit do pondělí 22.10.

M- číselná osa, čtení a zápis čísel do 100, opakování + a – do 20.

SKN- jehličnaté stromy

17.10. – celoškolní projektové vyučování ZE MĚ MY na téma Vietnam a Rusko. V tento den nebude probíhat vyučování dle rozvrhu. Žáci si donesou pouze penál, notýsek a žákovskou knížku.Konec vyučování v 11,45 hod., poté jdou děti na oběd a do ŠD. Děti si mohou donést předmět, charakteristický pro tyto země.

 

 

 

Týdenní plán 8.10-12.10.

ČJ- Věta, druhy vět-učebnice, pracovní listy. Psaní- velká písmena, tiskací písmena.

M- Počítání po desítkách, po jedné v oboru do sta. Opakování odčítání s přechodem přes desítku, pracovní list.

SKN- zelenina, listnaté stromy

PČ- žáci si donesou nasušené listy a rostliny, cca 5 ks. (technika frotáž)

Děkujeme všem, kteří donesli sběr.

 

 

Týdenní plán 1.10.-5.10.

ČJ- Věta- učebnice str.14-17. Opakování psacího písma, práce s písankou. Čtení- zkoušení z básně o Náně, čítanka.

M- Počítání po desítkách po jedné v oboru do 100, sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Prosím, ať si děti donesou počítadla (kdo má)- pojem desítky, jednotky.

SKN-Ovoce, zelenina. Kdo nedonesl desky s foliemi, tento týden dejte dětem. ( Zakládání pracovních listů).

Proběhla kontrola přijatých plateb. Kdo nezaplatil ŠD, příspěvek pro školu atd., uhraďte v tomto týdnu. Zvláště připomínám pracovní sešit pro AJ.

2.10.-5.10. se uskuteční tradiční sběr papíru, hliníku a víček.

Děkuji, 

Somorovská.

Týdenní plán 24.9.-28.9.

ČJ-psací písmo, opis a přepis (uč. str.11-13)

M- sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku.

SKN-Moji kamarádi a já, Ovoce- ovocné stromy a keře.

Pátek 28.9.- Státní svátek

Prosím o pravidelnou kontrolu ŽK, notýsků a sešitů+ podpisy.

Nechávejte dětem úbor na TV až do pátku ve škole, např.: pro účely školní družiny a mimořádné akce.

Děkuji,

Somorovská

 

Aktuality 17.9-21.9

20.9.- ukázka kriketu

21.9.- se bude konat celoškolní akce – přespolní běh. Prosíme o sportovní oblečení. Naše třída začíná ráno, prosím o slabší bundu, či mikinu.

Týdenní plán 17.9.-21.9.

ČJ-opakování psacího písma, učebnice str.9-11

M-sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Pracovní sešit str. 2 a3.

SKN- Prostředí, ve kterém žijeme (opakování), Rodina , byt

Pracovní sešit pro anglický jazyk Happy House 2 stojí 244,-kč. Částku prosím zasílejte na č.ú.:266496066/0300, SS:666. 

Děkuji Somorovská

 

Týdenní plán 10.9.-14.9.

12.9. se budou konat třídní schůzky. Zahájení v 17:30 hod.

ČJ-Opakování psacího písma, učebnice str. 7-9

M-Desítky a jednotky, sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

M-G-Geometrické tvary

SKN-Prostředí, ve kterém žijeme. Rodina, byt

Od pondělí 10.9. nosí žáci učebnice podle rozvrhu. TV-žáci si již budou nosit cvičební úbor a vhodnou obuv.

Na třídních schůzkách upřesním zbytek informací, týkajících se pomůcek na VV a PČ. 

Děkuji Somorovská

 

Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019

Týdenní plán 3.9.-7.9.

Milé děti, 

pomalu už končí prázdniny a vy se v pondělí ráno vypravíte do školy.  Přeji vám pěkný nástup do druhé třídy a velice se na vás těším.

3.9.- Naší třídu najdete v 1.patře, na 1. stupni. Společně se seznámíme a řekneme si několik základních informací.                  Přineste si prosím psací potřeby a notýsek. Výuka do 8:45.

4.9.- Výuka do 11:20

5.9.-7.9.- Výuka dle rozvrhu

Vaše nová učitelka, 

Alžběta Somorovská

Komentáře jsou uzavřeny.