III.A Ing. Viliam Maťo

Ing. Viliam Maťo

viliam.mato@zsrakovskeho.cz


Dne 28. 9. slavíme státní svátek

Týden 29. 9. – 2. 10.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – souvětí, užití ů/ú, psaní i/y, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (v učebnici do str. 30)
 • Sloh – báseň – přednes (str. 7 čítanky – básnička „Září“)
 • Čtení – hlasité čtení a čtení s porozuměním (v čítance do str. 25)                
 • Psaní – malá a velká psací písmena, automatizace psacího projevu

MATEMATIKA

Násobení a dělení v oboru násobilky (v učebnici do str. 24 a poté 28 – 30)

Geometrie – bod, přímka a úsečka (stránky 9 a 18 v učebnici)

SVĚT KOLEM NÁS

Česká republika, naše obec, dopravní značky, světelné signály, nejbližší stanice MHD,…(v učebnici do stránky 10)

ANGLIČTINA

 • Unit 1 (školní pomůcky): opakování procvičené slovní zásoby, TEST (úterý 29. 9.): barvy, číslovky 1-12, školní pomůcky;
 • nová slovní zásoba Unit 2 (školní nábytek): clock, board, chair, door, desk, table, window; učebnice, str. 10;
 • číslovky 13-20, učebnice, str. 11.

OSTATNÍ:

 • Prosím, aby děti měly zápisníček, jinak jim nemohu vlepovat důležitá oznámení.
 • Prosím o podepsání a obalení pracovních sešitů, které jsme si rozdali v pátek (Jedná se o 5 knížek, které jste zaplatili na účet školy a doplatili hotově (25 Kč). Děti si do těchto knížek budou psát a malovat, zůstanou jim poté k domácímu opakování.).
 • Rovněž prosím o zaslání podepsaného „Potvrzení, že zdravotní stav dítěte umožňuje absolvování plaveckého výcviku bez omezení“. Absolvování výcviku je bez dodání lékařského potvrzení povinné. Výcvik budeme absolvovat během deseti dvouhodinových lekcí od 9. října do 26. října.
 • Prosím rodiče, aby podepisovali domácí úkoly svých dětí. Mám tak jistotu, že děti vypracovaly úkoly doma.
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje. Prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. 

Viliam Maťo, TU III. A

Týden 21. 9. – 25. 9.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – druhy vět, souvětí, slovesa, spojky, psaní i/y                                                         
 • Sloh – blahopřání a vizitka                                                             
 • Čtení – hlasité čtení a čtení s porozuměním – využíváme čítanku, čtěte i doma!!!                 
 • Psaní – malá a velká psací písmena – již do sešitů

MATEMATIKA

Násobení a dělení 

Geometrie – bod, přímka a úsečka (prosím, aby děti měly s sebou tužku a dva podepsané trojúhelníky)

SVĚT KOLEM NÁS

Česká republika, město Praha, pravidla silniční dopravy

OSTATNÍ:

 • Prosím, aby děti měly zápisníček, jinak jim nemohu vlepovat důležitá oznámení (v pondělí vlepím seznam věcí, které budou děti potřebovat při plavání od 9. října).
 • Rovněž dětem předám k Vašemu podpisu „Potvrzení, že zdravotní stav dítěte umožňuje absolvování plaveckého výcviku bez omezení“. Absolvování výcviku je bez dodání lékařského potvrzení povinné. Výcvik budeme absolvovat během deseti dvouhodinových lekcí, přesný rozpis obdržíte.
 • Prosím rodiče, aby podepisovali domácí úkoly svých dětí. Mám tak jistotu, že děti vypracovaly úkoly doma.
 • Dále prosím o zaplacení poplatku za sešity a obalení všech sešitů.
 • Ve středu 16.9.jsme oslavili Mezinárodní OLYMPIJSKÝ DEN, běžely všechny děti a všechny si zaslouží pochvalu.
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje. Prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. Na druhém stupni jsou již roušky povinné i při výuce.

Viliam Maťo, TU III. A

Týdenní plán ANGLIČTINA 21. – 25. 9. 2020

Mgr. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

učebnice Chit Chat 1  

 • opakujeme:  názvy barev a čísel 1-12 (trénujeme zejména psanou podobu těchto slov), učebnice, str. 4-5;
 • procvičujeme slovní zásobu Unit 1 (školní pomůcky:a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler (učebnice, str. 6-7);
 • trénujeme jednoduché pokyny (Point to…/Ukaž na…) a jednoduché rozhovory (Here you are./Tady máš).
 • Prosím o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Rovněž prosím obalit učebnici, pracovní sešit a sešit na psaní. Děkuji.

 

Týden 14. 9. – 18. 9.

 • Ve výuce budeme tento týden opět opakovat
  • ČJ – mluvnice – druhy vět, souvětí, slovesa, spojky, podstatná jména a předložky                     sloh – hlasité čtení a čtení s porozuměním (tady vidím největší rezervy,                                         proto čteme skoro každou hodinu), využíváme čítanku, čtěte i doma!!!            psaní – malá a velká psací písmena – pracovní listy
  • M – násobení a dělení v oboru násobilky a v geometrii bod, přímka a úsečka (prosím, aby děti měly s sebou tužku a pravítko) – pracovní listy
  • SKN – okolí bydliště a školy, orientace v mapách (škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlo, zámek apod.), bude-li ve čtvrtek hezky, půjdeme ven
 • Podklady k platbě sešitů a ostatních poplatků zašlu v pondělí.
 • Prosím rodiče, kteří mají přihlášené dítě do družiny a vyzvedávají si jej v jiný než smluvený čas, aby mně napsali lístek s hodinou a způsobem vyzvednutí a podpisem zákonného zástupce. Bez toho je pan Mareček nemůže pustit z družiny!
 • Ve středu 16. 9. oslavíme Mezinárodní OLYMPIJSKÝ DEN největší běžeckou akcí v České republice! V 9:50 (po dvou učebních hodinách) máme sraz před školou (třeťáci) ve sportovním oblečení a obutí. V 10:00 odstartujeme běh. Vítězové jsou všichni, kteří trasu dlouhou 1 km zdolají. Pro každého je připraven diplom a medaile. Pokud chcete fandit, přijďte se podívat.
 • V říjnu (9. 10. – 26. 10.) nás čeká plavecký výcvik, bližší informace včas pošlu.
 • V pátek 11. 9. jsem provedl přesazování. Nad některými zlatíčky potřebuji větší dohled, myslím ale, že vše zvládneme perfektně, děti jsou krásně nažhavené na výuku, snad nás brzo opět nepřekvapí nepříjemná opatření. 
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje, prosím, nezapomeňte dětem dávat roušky. Zatím jsou nastydlé tři děti a ty se léčí týden doma.

Viliam Maťo, TU III. A

Týdenní plán ANGLIČTINA 14. – 18. 9. 2020

Mgr. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

učebnice Chit Chat 1  

 • procvičování názvů barev a čísel 1-12 (trénujeme zejména psanou podobu těchto slov), učebnice, str. 4-5;
 • Unit 1 Classroom bugs: nová slovní zásoba – a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler (učebnice, str. 6-7);
 • trénujeme otázku What´s this? – It´s (a bag). a jednoduché pokyny, např. Sit down.
 • Prosím o včasnou úhradu pracovního sešitu, abychom s ním mohli začít pracovat. Rovněž prosím obalit učebnici (obal na pracovní sešit je stejně velký jako obal na učebnici). Děkuji.

 

Týden 7. 9. – 11. 9.

 • Ve výuce budeme tento týden pouze opakovat
  • ČJ – psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, vlastní jména, psaní ú/ů – pracovní listy (pokuste se, prosím, přimět děti, aby si každý den chvilku četly 🙂  )
  • M – písemné sčítání a odčítání do 100 – pracovní listy
  • SKN – okolí bydliště a školy, orientace v mapách (minulý týden jsme si obešli naši školu s mapou v ruce, snažili se orientovat v terénu, navíc bylo venku hezky a bezpečněji než uvnitř budovy)
 • Pracovní sešity do ČJ, M a SKN, stejně jako sešity na psaní jsou objednány, čekáme na dodání, podklady k platbě zašlu.
 • Děti si postupně (nejpozději do pátku) přináší do školy kufříky s pomůckami a cvičební úbor (děti budou chodit ven, pokud to počasí dovolí).
 • Prosím rodiče, kteří mají přihlášené dítě do družiny a vyzvedávají si jej v jiný než smluvený čas, aby mně napsali lístek s hodinou a způsobem vyzvednutí a podpisem zákonného zástupce. Bez toho je pan Mareček nemůže pustit z družiny!
 • Za pár týdnů nás čeká plavecký výcvik, bližší informace včas pošlu. 
 • Děkuji za skvělou spolupráci rodičům i dětem, vybrali jsme skoro všechny staré učebnice, schází nám jen jedna jediná. 🙂
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy pokračuje, prosím, nezapomeňte dětem roušky dávat.

Viliam Maťo, TU III. A

 

Týden 1. 9. – 4. 9.

Úterý 1. 9. 2020

Budu na Vás čekat před 8. hodinou ranní před školou. V rukou budu držet mávátko s označením 3. A.

Až se sejdeme, odvedu Vás do šaten, kde Vám ukážu naše nové skříňky, sami si vyberete, s kým chcete    v šatně sousedit, a skříňka Vám bude přiřazena. Do pátku 4. 9. mi, prosím, odevzdají děti druhý klíč od skříňky – bude uložen pro mimořádné události na recepci školy.

První den spolu budeme jen jednu vyučovací hodinu do 8.45 hodin. První den si nemusíte brát přezůvky, stačí to až od středy. Vezměte si pero na poznámky a zápisníček. Předám Vám žákovské knížky s novým rozvrhem. Od pana Marečka, který Vás bude vyučovat v předmětech PČ, VV a HV Vám předám seznam potřeb na tyto předměty. Po první hodině odvedu všechny přihlášené do družiny (jedná se o 14 dětí          z celkového počtu 18 žáků). Pan Mareček Vám zde předá čipy do jídelny. Na hlavní stránce školy je v sekci DRUŽINA rozdělení dětí do družin. Celá III.A bude v družině č.1.

NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKU na ústa! Roušku budeme nosit na chodbách školy.

Prosím rodiče, aby nekupovali sešity, budeme je objednávat hromadně.

Středa 2. 9. 2020

Přineste mi, prosím, všechny učebnice ze druhého ročníku. Společně si projdeme pravidla školního řádu a hygienické předpisy. Spolu budeme celé čtyři hodiny. Čtvrtá hodina (Český jazyk) pak již proběhne zcela normálně.

Čtvrtek 3. 9. 2020 a pátek 4. 9. 2020

Oba dva dny si budeme první hodinu rozdávat nové učebnice pro 3. ročník. Další hodiny již budou probíhat podle rozvrhu. V průběhu září budeme opakovat a doplňovat si učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, i, y ve slovech, druhy vět – pracovní listy

MATEMATIKA

Práce s daty – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta

Písemné sčítání, odčítání – pracovní listy

SVĚT KOLEM NÁS

Zážitky z prázdnin

OSTATNÍ

Upozorňujeme rodiče i žáky, že mobilní telefony budou dle školního řádu po celou dobu výuky vypnuté  a uklizené ve školních brašnách. Děti si budou moci odnést své výkresy z loňského roku.

Dále prosím o zajištění:

Hygiena

 • 3x role papírových utěrek, 2x krabici kapesníků, tekuté mýdlo s pumpičkou!

Penál

 • 2x pero (alespoň jedno bude NEGUMOVACÍ), ořezané pastelky, ostré nůžky
 • ořezaná obyčejná tužka č. 2, guma, ořezávátko, malé pravítko

Matematika – geometrie

 • 2x trojúhelník s ryskou – podepsané
 • tužka na rýsování č. 3 – ořezaná (popř. mikrotužka)

Ostatní pomůcky

 • pevné obaly na sešity a na učebnice

Všechny pomůcky si děti postupně přinesou do školy během prvního školního týdne.

Těším se na děti a děkuji za spolupráci.

 

Pátek 28. 8. 2020

Vážení rodiče!

Pro jistotu Vám ještě jednou kopíruji základní pravidla pro začátek nového školního roku:

INFO zah 20-21

INFO 2.-9. tr.20-21

Ing. Viliam Maťo

 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 budu třídním učitelem Vašich dětí ve třídě III.A.

Moc se těším na spolupráci s Vámi a hlavně s Vašimi dětmi.

Věřím, že se sejdeme v plném počtu, plni elánu a odhodlání!

Tak si krásně užijte poslední týden prázdnin. V úterý 1. 9. na Vás budu čekat.

 

Viliam Maťo

 

Komentáře jsou uzavřeny.