III.A Mgr. Martina Zabavíková


Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 4.12. – 8.12.2023

 Anglický jazyk: 

úvod do nové lekce – Funny faces

části obličeje, procv. big, small

He has got…, She has got…

TEST UNIT 4

Český jazyk:

 • slovní druhy – Slovní druhy – přehled – učebnice str. 126, 127
 • opakování probraných slovních druhů (podstatná jména, slovesa, předložky)
 • vyjmenovaná slova s y/ý po L – procvičování, odůvodňování, učebnice str. 53-54
 • pracovní list k procvičování VS

Čtení: 

 • Dramatizace pohádky – O dvanácti měsíčkách
 • V. Vančura – Kubula a Kuba Kubikula – učebnice str. 49-51

Sloh:

 • Psaní adresy – pětiminutovka – děti se mohou připravit prostřednictvím pracovního listu na procvičování psaní adres, který jsem jim rozdala ve čtvrtek

Psaní:

 • Přepis vět a slov (z tabule)

Matematika:

 • Přirozená čísla v oboru do 1000 (2. díl učebnice) – učebnice str. 3-6
 • Rozklad přirozených čísel do 1000
 • Pracovní list
 • Zaokrouhlování čísel – procvičování

Geometrie:

 • Test (rýsování – bod, přímka, polopřímka, úsečka; měření stran u geometrických útvarů – trojúhelníku, čtverce, obdélníku) – ve středu

Svět kolem nás:

 • Podmínky života – znaky života – úvod – učebnice str. 50-51
 • Měříme čas, hmotnost, objem – učebnice str. 25-26
 • ústní zkoušení probraného učiva v posledních hodinách

Ostatní:

 • 5.12. – Návštěva Mikuláše v III.A (dopoledne)
 • 6.12. – Bruslení (1. VH) – podrobnosti mají děti v Připomínáčku
 • 13.12. – Prevence – Dopravní výchova (2. VH)
 • 18.12. – Vánoční setkání – Pohádka pro rodiče ve třídě III.A 🙂 – (16:00 – 16:30 hodin)

Martina Zabavíková, TU

 

Komentáře jsou uzavřeny.