III.A Bc. Petra Poustecká

Bc. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 18.10.- 22.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: STAVBA SLOVA (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Slovní zásoba, význam slov (slova citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená)
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Čtení – čítanka (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka (plynulý a úhledný projev)

MATEMATIKA 

 • Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Geometrie- polopřímka  (pátek)

SKN 

 • Téma: KRAJINA V OKOLÍ OBCE (vodní toky a plochy, rovina, pahorkatina, hory)
 • Práce s učebnicí
 • Prezentace – interaktivní tabule 
 • Práce s tablety (vyhledávání informací)

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • PO, ÚT nebude probíhat doučování z důvodu nemoci TU 
 • Denně hlasité čtení 
 • Obalit sešity (přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. podzimní prázdniny 

 

Týdenní plán 11.10.- 15.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: STAVBA SLOVA (předpona, kořen, přípona)
 • Opakování učiva 2. ročníku (I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky ve slovech)
 • Slovní zásoba, význam slov ( slova nadřazená, podřazená, souznačná)
 • Diktát
 • Práce s učebnicí (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Sloh – vyprávění na základě obrazového materiálu
 • Čtení – čítanka (čtení s porozuměním)
 • Psaní – písanka str. 6-7

MATEMATIKA 

 • Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI
 • Rozklad čísel 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Práce s učebnicí  (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Opakovací cvičení – práce s tablety 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie- polopřímka, bod   (pátek)

SKN 

 • Téma: KRAJINA V OKOLÍ OBCE (vodní toky, povrch, barvy a značky na mapě)
 • Opakování ( světové strany, orientace na mapě podle přírodních úkazů, důležitá telefonní čísla, okolí bydliště)
 • Práce s učebnicí
 • Prezentace – interaktivní tabule 
 • Práce s tablety (vyhledávání informací)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní otázky (procvičování)
 • Školní pomůcky, které máme v aktovce
 • Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)
 • Opakování barev a číslovek

OSTATNÍ

 • PO, ÚT nebude probíhat doučování 
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků ( připomínám pro zapomnětlivce 🙂
 • Obalit sešity ( přinést obaly na školní sešity)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. Děvčátka sepnuté vlasy. 
 •  27. 10 a 30.10. podzimní prázdniny 

Týdenní plán 4.10.-8.10.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Slovní zásoba, význam slov ( slova nadřazená, podřazená, citově zabarvená, souznačná, mnohoznačná)
 • Abeceda 
 • Diktát
 • Učebnice str. 14-33 (vybraná cvičení)
 • Pracovní listy 
 • Sloh – dialog na základě obrazového materiálu 
 • Čtení – pohádka str. 6 ( kocour Mikeš), představení  oblíbené knihy 
 • Psaní – písanka str. 3-4

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy 
 • Učebnice str. 16-25 (vybraná cvičení)
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie- polopřímky  (pátek)

SKN 

 • Orientace ve volné krajině  podle přírodních úkazů 
 • Světové strany 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Základní otázky (procvičování)
 • Školní pomůcky
 • Pokyny (Stand up. Sit down. Point to a pen)

OSTATNÍ

 • 6.10. v 10:00 PŘESPOLNÍ BĚH (sportovní oblečení + obuv, děvčata – sepnuté vlasy), nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd.  NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ. 
 • 7.10. výukový EKO program „Hmyzí hotel “ ( 70 Kč, vybírá TU), část programu proběhne venku
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Obalit učebnice, sešity (školní i domácí)
 • TV – cvičební úbor (tepláky, tričko, mikina, boty do tělocvičny i ven) nepřípustné jsou svetry, džínové bundy, atd. 
 • Přinést oblíbenou knihu (čtenářský koutek)
 • Od. 4.10. dobrovolné doučování 
 •                                Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)
 • Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.
 • Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300
 • SS: 555
 • VS: individuálníčástka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

 

 

 

Týdenní plán 27.9.-1.10. 2021

PONDĚLÍ – ŘEDITELSKÉ VOLNO 

ÚTERÝ – STÁTNÍ SVÁTEK 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 
 • Měkké, tvrdé souhlásky 
 • Spodoba znělosti (psaní párových souhlásek)
 • Diktát
 • Čtení (báseň) – zkoušení 
 • Psaní (malá a velká písmena) 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky 1-10
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie-úsečka, přímka, bod (pátek)

SKN 

 • orientace ve volné krajině 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování barev a čísel
 • Základní pozdravy a informace o sobě
 • 1.lekce (školní pomůcky), pracovní list

OSTATNÍ

 • 7.10. výukový EKO program „Hmyzí hotel “ ( 70 Kč, vybírá TU)
 • Denně hlasité čtení 
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Obalit učebnice, sešity (školní i domácí)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU) + 38 Kč písanky 

 

 

 

 

Týdenní plán 20.9.- 24.9. 2021

Plavání PO, ST

PONDĚLÍ: sraz v 7:30 před školou,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1,2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky 
 • Měkké, tvrdé souhlásky 
 • Diktát
 • Čtení (báseň)
 • Psaní (malá a velká písmena) 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Geometrie-úsečka, přímka, bod

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

 

SKN 

 • Okolí mého bydliště  
 • Projekt: “ Praha 12″ (práce s tablety)
 • Světelné  značky a varovné signály 

OSTATNÍ

 • Přinést kartičky na ČJ – I/Y, druhy vět (žáci již používali  ve 2. ročníku, popř.  si vyrobí nové 🙂 🙂
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Obalit učebnice, sešity 
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU) + 38 Kč písanky 
 • Středa poslední hodina plavání
 • Pátek – „Exkurze RADNICE Praha 12“

 

 

 

Týdenní plán 13.9.-16.9.2021

Pozastaveno testování na COVID 19

PONDĚLÍ: sraz v 7:30 před školou,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1,2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČTVRTEK:  1,2 VH dle rozvrhu, kurz plavání

PÁTEK: sraz v 7:30 před školou,  kurz plavání, 4 VH dle rozvrhu 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Podstatná jména, slovesa, předložky
 • 14.9. návštěva školní knihovny 3VH 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • Slovní úlohy 

SKN 

 • Okolí mého bydliště (radnice, kostel, škola, pošta, divadlo, kino, knihovna, obchody) 
 • Projekt: “ Praha 12″

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

OSTATNÍ

 • Již neprobíhá testování na COVID 19
 • PO, PÁ sraz v 7:30 před školou, následuje kurz plavání 
 • Přinést kartičky na ČJ – I/Y, druhy vět (žáci již používali  ve 2. ročníku, popř.  si vyrobí nové 🙂 🙂
 • Prosím donést 2 role papírových utěrek, 2 krabičky papírových kapesníků 
 • Přinést pomůcky  dle seznamu VV, PČ, GEO  (zaslán e-mailem)
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Podepsat ŽK, doplnit údaje (kontrola v pondělí)
 • Obalit učebnice, sešity 
 • 17.9. Akce ŠD „Cestou zemí Českou“  13-15 hodin (info na TS)
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)
 • Prosím o úhradu sešitů 90 Kč (vybírá TU)

 

Pátek-plavání 

Sraz před školou v 7:30, následuje kurz plavání, 4VH. 

Týdenní plán 6.9.-10.9.2021

PONDĚLÍ:  sraz v 7:10 před školou – proběhne testování,  následuje kurz plavání,  4,5 VH proběhne výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ: výuka dle rozvrhu

STŘEDA: 1, 2 VH dle rozvrhu, následuje kurz plavání 

ČTVRTEK: testování,  1,2 VH dle rozvrhu, kurz plavání

PÁTEK: kurz plavání, 4 VH dle rozvrhu 

Hodiny TV nahrazuje kurz plavání (info na TS)

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 2. ročníku
 • Hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět 
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • SLOH – rozvoj komunikačních schopností “ Zážitky z prázdnin“
 • ČTENÍ – Čítanka str. 5, 6

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2. ročníku 
 • Sčítání, odčítání do 100
 • Násobení, dělení v oboru násobilky
 • Rozklad čísel na jednotky a desítky 
 • GEOMETRIE – opakování 2. ročníku (druhy čar, přímka, polopřímka, bod)

SKN 

 • Okolí mého bydliště 
 • Projekt: “ Praha 12″

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • Přinést pomůcky  dle seznamu VV, PČ, GEO  (zaslán e-mailem)
 • Prosím o zaslání plateb škole  (VS je zapsán v ŽK)
 • Číslo skříňky mají žáci též v ŽK (přinést zámeček a 2 klíčky) 
 • Vyplnit aktualizaci dat (formulář děti dostaly 🙂 🙂
 • Podepsat ŽK
 • Obalit učebnice 
 • 8.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 17:30 (vstup rodičů do školy s respirátorem)
 • III. A se nebude účastnit T-Mobile  OLYMPIJSKÉHO BĚHU , jelikož absolvuje v tento den  kurz plavání  
 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Den české státnosti (státní svátek)

 

Dobrý den, vážení  rodiče, milé děti, 

vítáme Vás v novém školním roce 2021/ 2022.  Sejdeme se v 8:00 ve  třídě „Alíků“ – III.A , sektor A vedle družin. Užijte si poslední den prázdnin,  již se těšíme na vyprávění vašich zážitků 🙂

Vaše paní učitelka Petra Poustecká a paní asistentka Mirka Křivánková 

1.9. STŘEDA

 • konec vyučování 8.45 (následně družina – nutný lísteček zda žák navštíví družinu,  info e-mailem)
 • testování COVID 19 (možno přinést potvrzení o testování)
 • informace k novému školnímu roku 
 • s sebou: chirurgická rouška, psací potřeby (pero)

2. 9. ČTVRTEK 

 • třídnická hodina do 8:45
 •  od 8:45 výuka dle rozvrhu (opakování 2. ročníku)
 • rozdávání učebnic (přinést tašku)
 • konec vyučování dle rozvrhu 
 • seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM 
 • seznam pomůcek si  vlepíme do notýsku 🙂
 • sešity objednává hromadně škola 

3.9. PÁTEK 

 • výuka dle rozvrhu (opakování 2. ročníku)

OSTATNÍ 

 • od 6.9. bude probíhat kurz plavání
 • v pondělí proběhne před zahájením kurzu  testování žáků, sraz před školou v 7:10
 • dle počasí některé hodiny  proběhnou venku (vhodné venkovní oblečení)
 • 8.9. v 17:30 proběhnou TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 •  

 

Komentáře jsou uzavřeny.