Škola

 Areál školy + sportovní areál RAK + geoexpozice a arboretum RÁČEK

AREAL ŠKOLY

Na fotografii vidíte areál školy uprostřed modřanského sídliště, které bylo budováno v osmdesátých letech minulého století.  Samotná škola byla slavnostně dokončena v roce 1984. Původní projekt byl koncipován pro dvě samostatné základní školy, které měly řešit docházku dětí z mladého sídliště. Červená budova, na obrázku vlevo, jsou šatny, školní družiny a školní kuchyně  se dvěma jídelnami. Šedé budovy uprostřed jsou výukové pavilony ve tvaru písmene H. Červené budovy, na obrázku vpravo, jsou tři tělocvičny, šatny, sprchy a místnosti pro výuku dílen a pozemků. Mezi budovami je prostor pro šest átrií, které mají estetický účel. Kolem budov je rozsáhlý pozemek, který měl mít výukový charakter.

Trochu historie školy:

Výuka v nově postavené základní škole byla zahájena 3. září roku 1984. Budova byla rozdělena na dvě základní školy – Rakovského 1 a Rakovského 2.

Základní školu Rakovského 1 od jejího otevření ve školním roce 1984/85 vedla paní ředitelka Květa Císařovská až do školního roku 1990/91. V této době měla škola velký počet žáků (přes 1000), protože byla vystavěna uvnitř nově vzniklého sídliště s mladými rodinami.

Ve školním roce 1991/92 došlo k výměně ředitele školy, byl konkurzem vybrán pan ředitel Josef Roztočil.

Časem sídliště „zestárlo“ a nastal úbytek dětí. V části budovy Základní školy Rakovského 2 vzniklo soukromé Klasické gymnázium. A postupně přebíralo stále větší prostory budovy, až došlo ve školním roce 1997/98 ke sloučení obou škol do jednoho právního subjektu (ředitelka Dana Kotíková). Vznikla tak jedna základní škola v prostorách budovy školy Rakovského 1.

Od školního roku 2011/12 řídí školu Mgr. Pavel Nedbal a počet žáků opět velmi narostl. Škola byla opravena zvenku i zevnitř. Je zde klidné a příjemné prostředí, ve kterém si každý najde svoji cestu pro pohodové učení a radost ze školy – jsme bezpečná škola. Výuka je pro žáky zajímavá, probíhá podle našeho školního vzdělávacího plánu – UČENÍ PRO ŽIVOT. Jedna třída v ročníku je s rozšířenou výukou tělesné výchovy (všeobecný tělesný rozvoj, 3 hodiny tělesné výchovy týdně, sportovní kurzy). Výuka anglického jazyka je již od 1. třídy. Učíme žáky různými organizačními formami – individuální, frontální, skupinové činnosti, projektové vyučování, exkurze, výlety, vzdělávací a kulturní pořady. Také školní družina poskytuje dětem rozmanitou činnost s mnoha kroužky. Ve škole jsou odborné pracovny, prostorná školní knihovna, vybavená počítačová učebna – od prvních ročníků používáme netbooky a tablety, máme třídy s interaktivními tabulemi. Využíváme 3 tělocvičny, školní zahradu, atria, sportovní areál „Rak“ a relaxační areál „Ráček“. Ve školní jídelně mají žáci možnost si vybrat ze 2-3 druhů jídel a lze si i objednat dopolední svačinky.

Chcete-li vědět více, přijďte se k nám podívat (po předchozí telefonické domluvě můžete navštívit výuku, prohlédnout si školu, na cokoli se zeptat).

Další informace sledujte na webových stránkách školy www.zsrakovskeho.cz.

 

Komentáře jsou uzavřeny.