II.B Mgr. Eva Nástrahová

Mgr. Eva Nástrahová

eva.nastrahova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk

 • Opakování rozdělení hlásek – samohlásky, dvojhlásky, souhlásky
 • Souhlásky tvrdé – str. – 48 – 53.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení  souhlásek tvrdých.
 • Čtení – pohádky.
 • Prohlubování nácviku písmen. Písanka číslo 2.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – Matematika 6 – str. – 3.
 • Násobení a dělení dvěma str. 16 – 19.

SKN – Prvouka

 • Člověk a práce, povolání str. 14 – 15.

Anglický jazyk

 • I´m hungry! 
 • Učebnice – str. 28 – 29. Použití věty: I like…. I don´t like…
 • Pracovní sešit – str. 25 – 26.

Další informace:

Ve středu 11. 1. 2023 od 17:30 hodin se konají třídní schůzky. V pátek 13. 1. 2023 9:30 hodin divadlo v K12. Žák – 80 Kč.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 3. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Opakování rozdělení hlásek, opakování samohlásek, opakování psaní ú/ů.
 • Souhlásky tvrdé – str. – 46 – 49.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení  souhlásek tvrdých.
 • Čtení textu – str. 63 a  64.
 • Prohlubování nácviku písmen. Písanka číslo 2.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – Matematika 6 – str. – 2.
 • Násobení a dělení dvěma str. 16 – 17.

SKN – Prvouka

 • Lidé a čas – orientace v čase str. 17.

Anglický jazyk

 • I´m hungry!
 • Učebnice – str. 26, 27, 29. Použití věty: I like…. I don´t like…
 • Pracovní sešit – str. 22, 23, 24.

Další informace:

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí v roce 2023. Ve středu 11. 1. 2023 budou třídní schůzky.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk

 • Opakování psaní u – ú -ů.
 • Opakování samohlásek – str. 43.
 • Souhlásky tvrdé – str. – 46 – 48.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení  souhlásek tvrdých.
 • Čtení textu – str. 59 a  62.
 • Prohlubování nácviku písmen. Písanka číslo 2.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel  Matematika 6 – str. – 1.
 • Úvod do násobení a dělení str. 15 – 16.

SKN – Prvouka

 • Vánoce, zvyky, tradice str.17.

Anglický jazyk

 • I´m hungry!
 • Učebnice – str. 22 – 25. Použití věty: I like…. I don´t like…
 • Pracovní sešit – str. 20 – 22.

Další informace:

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Český jazyk

 • Opakování rozdělení hlásek .
 • Samohlásky krátké a dlouhé str. 32 – 35.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení samohlásek krátkých a dlouhých.
 • Čtení textu – str. 48 a  50.
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 21 – 23.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 26 – 28.
 • Slovní úlohy – zápis, odpověď.

SKN – Prvouka

 • Různé druhy materiálů – str. 32.
 • Třídění odpadu.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 20. Použití věty: How many cars?
 • Pracovní sešit – str. 18 – 19.

Další informace:

V pondělí 28. 11. 2022 ekologický program – „Duchové z popelnic“

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk

 • Opakování – dělení slov na konci řádku str.29.
 • Slovo – slabika – hláska.
 • Rozdělení hlásek – str. 30 – 33.
 • Slohová výchova – Oslovení str. 31.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 45 a  47.
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 20 – 21.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 20 – 23.
 • Slovní úlohy – zápis, odpověď.

SKN – Prvouka

 • Zásady společenského chování – str.18.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 19. Použití věty: It is loud. It is quiet. It is fast. It is slow.
 • Pracovní sešit – str. 16.

Další informace:

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 14.11. do 16. 11. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 29 – 31.
 • Slovo – slabika – hláska.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 20 – 21.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 43 – 44.
 • Přepis v písance – str. – 20 – 21.

Matematika

 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar str. 4.
 • Geometrické obrazce – str.9.

SKN – Prvouka

 • Roční období – vztah člověka a  přírody str. 10.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 18. Použití věty: This is my/your (table). Hrajeme hru: Barevné předměty.
 • Pracovní sešit – str. 16.

Další informace:

Ve čtvrtek 17. 11. 2022   – Státní svátek. V pátek 18. 11. 2022 – Ředitelské volno.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 7.11. do 11. 11. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 27 – 30.
 • Slovo – slabika – hláska
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 19 – 21.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 39 – 41.
 • Přepis v písance – str. – 19 – 21.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 17, 18, 20.
 • Slovní úlohy.

SKN – Prvouka

 • Roční období – kalendář přírody. Měsíce v roce – str. 17.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 17 – 18. Barvy: (blue, green, orange, pink, red, yellow). Použití věty: This is my/your (table).
 • Pracovní sešit – str. 15 – 16.

Další informace:

Ve středu 9. 11. 2022 od  17:30 hodin se budou konat třídní schůzky.

————————————————————————————————————————————————————————-

 

Týdenní plán od 31.10. do 4. 11. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 23 – 26.
 • Slovo – slabika – hláska
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 18 – 20.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 31 – 33.
 • Přepis v písance – str. – 18 – 20.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 20 – 22.
 • Slovní úlohy.

SKN – Prvouka

 • Roční období – kalendář přírody str. 17.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 17 – 18. Barvy: (blue, green, orange, pink, red, yellow). Použití věty: This is my/your (table).
 • Pracovní sešit – str. 15 – 16.

Další informace:

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Týdenní plán od 24.10. do 25. 10. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 21 – 22.
 • Věta. Druhy vět – poznávání.
 • Opakování psaní velkých písmen. Přepis v písance – str. – 17.

Čtení

 • Plynulé čtení jednoduchých vět.
 • Čtení textu – str. 26 – 28.
 • Přepis v písance – str. – 17.

Matematika

 • Počítáme do 100. Str. 17 – 18.
 • Číselná osa. Čtení a zápis čísel do 100.

SKN – Prvouka

 • Ochrana zeleně str.6,8,9.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 15 – 16. Školní pomůcky: (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)
 • Pracovní sešit – str.  – 13.

Další informace:

Od středy 26. 10. 2022 – do pátku 28. 10. 2022 jsou Podzimní prázdniny.

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Týdenní plán od 17.10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 19 – 22.
 • Věta. Druhy vět – poznávání.
 • Opakování psaní velkých písmen. Přepis v písance – str.15 – 17.

Čtení

 • Plynulé čtení jednoduchých vět.
 • Čtení textu – str. 18 – 22.
 • Přepis v písance – str.15 – 17.

Matematika

 • Číselná osa, čtení a zápis čísel do 100 – str. 15 – 16.

SKN – Prvouka

 • Domov – práce doma – bezpečnost.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 14 – 15. Školní pomůcky: (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)
 • Pracovní sešit – str. 12 – 13.

Další informace:

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 10.10. do 16. 10. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 16 – 19.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  16 – 19 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 15 – 17.
 • Písanka str. 9 – 11.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 13,14,16.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Zásady společenského chování –  str. 18.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 12 – 13.
 • Pracovní sešit – str. 10 – 11.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte.

——————————————————————————————————————————————————————————- 

 

Týdenní plán od 3.10. do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 14 – 17.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  14 – 17 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 15 – 16.
 • Písanka str. 8 – 10.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 11 – 14.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Domov – domácí práce str. 19.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 10 – 11
 • Pracovní sešit – str. 6 – 8.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte. 

V pátek 7. 10. 2022 Rakáčkův trojoj. Vhodné sportovní oblečení na hřiště.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 26.9. do 30. 9. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 12 – 14.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  12 – 14 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 11 – 14.
 • Písanka str. 5 – 6.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 8, 11, 12.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Chodec – cyklista – str. 12.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 8 – 10.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte. 

Ve středu 28. 9. 2022 Státní svátek – Den české státnosti..

——————————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 19.9. do 23. 9. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 9 – 12.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  9 – 12 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 10 – 14.
 • Písanka str. 2 – 4.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 5 – 8.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Ovoce – ovocné stromy – keře – str. 6.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 6 – 7.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte. 

Ve středu 21. 9. 2022 proběhne „Přespolní běh“.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 12.9. do 16. 9. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 7 – 9.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  7 – 9 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 7- 9.

Matematika

 • Práce s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 3- 4.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Jsem školák. Cesta do školy – str. 3 – 5.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 4 – 5.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte. 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 5.9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Seznámení s učebnicí.
 • Vzpomínky na prázdniny – str. 5.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  6 – 7.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 6 – 7.

Čtení

 • Seznámení s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 5 – 6.

Matematika

 • Seznámení s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 1 – 3.

SKN – Prvouka

 • Seznámení s učebnicí.
 • Jsem školák. Cesta do školy – str. 3, 5.

Anglický jazyk

 • Seznámení s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 2 – 3.

Další informace:

Ve středu 7. září 2022 od 17:30 hodin proběhne třídní schůzka.

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.