II.B Barbora Žáčková, DiS.

 

TÝDENNÍ PLÁN 24.1 – 28.1.2022


ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké a spojky

Učebnice do str. 66

Písanka do str. 28

Prohlubování nácviku psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání 

Násobení a dělení 2,3

Pracovní sešit 2. díl – do str. 22

ANGLICKÝ JAZYK

Části těla

Přídavná jména (big, small, blond…)

Sdělení informace: I’ve got brown hair.

Učebnice str. 37

Pracovní sešit str. 37

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a práce – povolání

OSTATNÍ:

 • 24.1. 2022 testování antigenními testy 

TÝDENNÍ PLÁN 17.1 – 21.1.2022


ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké a spojky

Učebnice do str. 63

Písanka do str. 28

Prohlubování nácviku slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání 

Násobení a dělení 2

Pracovní sešit 2. díl – do str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

Části těla

Přídavná jména (big, small, blond…)

Sdělení informace: I’ve got brown hair.

Učebnice str. 36

Pracovní sešit str. 36

SVĚT KOLEM NÁS

Hodiny (přinést papírové hodiny)

Člověk a práce

OSTATNÍ:

 • 17.1. 2022 testování antigenními testy 
 • přinést papírové hodiny do SKN
 • 19.1.2022 čtenářský deník (přinést 1-2 přečtené knihy+sešit čtenářský deník)

Barbora Žáčková, DiS.

barbora.zackova@zsrakovskeho.cz

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.1 – 14.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké

Učebnice do str. 58

Písanka do str. 27

Procvičování psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení a dělení

Pracovní sešit 2. díl – do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK

Části těla

I’ve got…

Učebnice str. 33

Pracovní sešit str. 33

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas

-orientace v čase (den, noc, dny v týdnu, hodiny)

OSTATNÍ:

 • 10.1. a 13.1. 2022 testování antigenními testy 
 • přinést papírové hodiny do SKN
 • 12.1.2022 online konzultace od 16:00

Barbora Žáčková, DiS.

barbora.zackova@zsrakovskeho.cz

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.1 – 7. 7.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování souhlásek tvrdých

Učebnice do str. 53

Nácvik psaní písmen W a Q

Procvičování psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení a dělení

Pracovní sešit 2. díl – do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

Části těla

Učebnice str. 30

Pracovní sešit str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas

-orientace v čase (den, noc, dny v týdnu, hodiny)

OSTATNÍ:

 • 3.1. a 6.1.2022 testování antigenními testy 

Barbora Žáčková, DiS.

barbora.zackova@zsrakovskeho.cz

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.12. – 22. 12.2021

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 51

Procvičování psaní slov a vět

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Příklady se závorkami

Pracovní sešit 2. díl – do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK

Christmas time

Učebnice str. 68, 69

Pracovní sešit str. 66

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční zvyky a tradice

OSTATNÍ:

 • 22.12.2021 Projektový den „Vánoce v naší třídě“ -děti si mohou donést cukroví a dárky 
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 vánoční prázdniny

Barbora Žáčková, DiS.

barbora.zackova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 13.12. – 17.12.2021

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé (opakování)

Učebnice do str. 50 (opakování)

Procvičování psaní písmen, slov a vět (opakování)

Písanka (1.díl) do str. 20

Denně číst 5-10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes 10

Pracovní sešit druhý díl str. 6 a 7

 ANGLICKÝ JAZYK

Téma jídlo (a cheese, a fish, …) – opakování

Do you like…? (Opakování)

Učebnice do str. 27

Pracovní sešit do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční zvyky a tradice (opakování)

OSTATNÍ:

13.12. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní testy)

TÝDENNÍ PLÁN 6.12. – 10.12.2021

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 48

Procvičování psaní písmen, slov a vět

Písanka (1.díl) do str. 22

Denně číst 5-10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Příklady se závorkami

Pracovní sešit další díl do str. 5

 ANGLICKÝ JAZYK

Téma jídlo (a cheese, a fish, …)

Do you like…?

Učebnice do str. 27

Pracovní sešit do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Nakupování, cestování

Vánoční zvyky a tradice

OSTATNÍ:

6.12. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní testy)


TÝDENNÍ PLÁN 29.11. – 3. 12.2021

ČESKÝ JAZYK

Opakování hlásek

Učebnice do str. 44

Procvičování psaní písmen, slov a vět

Písanka (1.díl) do str. 18

Denně číst 5-10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit – dokončení prvního dílu

 ANGLICKÝ JAZYK

Téma jídlo (a cheese, a fish, …)

Do you like…?

Učebnice do str. 24

Pracovní sešit do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Druhy materiálů a třídění odpadu

OSTATNÍ:

29.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní testy)

TÝDENNÍ PLÁN 22.11. – 26. 11.2021

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek (dvojhlásky)

Učebnice do str. 40

Procvičování psaní písmen, slov a vět

Písanka (1.díl) do str. 16

Denně číst 5-10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 28

 ANGLICKÝ JAZYK

Opakování School time

How many (cars)?

Učebnice do str. 22

Pracovní sešit do str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

Druhy materiálů a třídění odpadu

OSTATNÍ:

22.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní testy)

24.11. OVOV – Olympijský diplom (cvičební úbor a obuv do tělocvičny)

TÝDENNÍ PLÁN 15.11. – 19. 11.2021

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky)

Učebnice do str. 36

Procvičování psaní písmen, slov a vět

Písanka (1.díl) do str. 15

Denně číst 5-10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 25

 ANGLICKÝ JAZYK

This is my/your friend

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Školní pomůcky

Učebnice do str. 21

Pracovní sešit do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Společenské chování

Učebnice str. 18

OSTATNÍ:

15.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

16. 11. – akce: Duchové z popelnic 

17. 11. – Státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN 8.11. – 12. 11.2021

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika – hláska

Rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky)

Učebnice do str. 33

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 11

Denně číst 5-10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 20

Opakování základů geometrie

ANGLICKÝ JAZYK

This is my (pen)/ This is your….

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Školní pomůcky

Učebnice do str. 21

Pracovní sešit do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář – měsíce

Učebnice str. 17

OSTATNÍ:

8.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

10.11. Třídní schůzka  – ON LINE  od 17:00 hodin

Prosím o kontrolu penálu (ostrouhané tužky a pastelky, pravítko, guma, nůžky, bombičky,…)

TÝDENNÍ PLÁN 1.11. – 5. 11.2021

1.11. při nástupu žáků k prezenční výuce budou mít žáci platné potvrzení o negativním výsledku z PCR testu na Covid 19. 

Více informací na hlavní stránce školy.

ČESKÝ JAZYK

Pořadí vět

Věta – slovo – slabika

Učebnice do str. 28

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 11

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100 

Porovnávání čísel

Geometrie – přímá čára

Pracovní sešit do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

School time

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Učebnice do str. 16

Pracovní sešit do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období

Vztah člověka k přírodě

Učebnice str. 17

OSTATNÍ:

OSTATNÍ:

1.11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

10.11. Třídní schůzka 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.10. – 29. 10.2021

Třída v karanténě – výuka ONLINE 

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět – procvičování

Učebnice do str. 25

Procvičování psaní písmen a slov

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100 

Porovnávání čísel

Pracovní sešit do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK

School time

Učebnice do str. 16

Pracovní sešit do str. 13

OSTATNÍ:

 • 27. a 29.10. – podzimní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.10. – 22. 10.2021

Třída celý týden v karanténě. Od úterý 19.10. výuka ONLINE – info e-mailem. 

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět

Učebnice do str. 24

Procvičování psaní písmen a slov

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100 

Pracovní sešit do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

School time

Učebnice do str. 15

Pracovní sešit do str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

Okolí bydliště

Ochrana zeleně, ochrana životního prostředí

Učebnice str. 3

OSTATNÍ:

 • 27. a 29.10. – podzimní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět 

Učebnice do str. 23

Písanka (1. díl) do str. 5 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Počítání po jedné v oboru do 100

Pracovní sešit do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK 

„School time“  – Školní pomůcky  (a book, a chair, a clock, …)

Učebnice do str. 15 

SVĚT KOLEM NÁS 

Domácí práce a povinnosti

Domácí spotřebiče, bezpečnost, domov

TÝDENNÍ PLÁN 4.10 – 8. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 21

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 4

Čtení nahlas denně 5-10 minut

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100

Pracovní sešit do str. 6

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby „Playroom safari“

Otázky a odpovědi : Can you see a (monkey)? Can a (monkey) climb a tree? Yes/ No, I can/ I can’t see a (monkey)

Učebnice do str. 13

Pracovní sešit str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina- příbuzenské vztahy, rodina, tradice

OSTATNÍ:

 • 6.10.2021 – přespolní běh (prosím, abyste dětem připravili teplé sportovní oblečení                                                  Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300SS: 555VS: individuálníčástka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.9. – 1. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 18

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 3

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 4

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

I can/ I can’t see a (monkey). Can you see a (monkey)? Yes/ No.

Učebnice do str. 10, Pracovní sešit str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky – dokončení

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 30.9. –  Rakáčkův atletický trojboj – areál Rak

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Sloh – různé pozdravy (rozvoj komunikace)

Věta – začátek, konec

Učebnice do str. 15

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 2

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 9, Pracovní sešit str. 6, 9

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. – 17. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 12

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 7, Pracovní sešit do str. 5

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace ve škole

Cesta do školy

 

OSTATNÍ:

17. 9.  Akce ŠD od 13:00 do 15:00 hod. ve Viničním domku – „Cestou zemí Českou“ 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. – 10. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s učebnicí ČJ, slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. 2

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby z 1. ročníku

Seznámení s učebnicí, s pracovním sešitem

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

 

OSTATNÍ:

6.9. a 9. 9. testování dětí na Covid 19 (antigenní testy)

8.9. Olympijský běh – cvičební úbor a boty na ven

8.9. od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA (vstup rodičů do školy s respirátorem)

 

Dobrý den, vážení rodiče i milé děti,

ve středu 1.9.nám  začíná nový školní rok, ve kterém Vás opět čeká spousta krásných zážitků a nových vědomostí.

Sejdeme se v naší třídě do 7:55 hodin a končit budeme v 8:45 hodin.

Budu se na Vás moc těšit!

Barbora Žáčková

1.9. 2021 – zahájení školního roku, testování na Covid 19

2.9. 2021 – rozdávání učebnic, seznámení se Školním řádem, vyučování podle rozvrhu

Od 3.9. 2021 – vyučování podle rozvrhu zaměřeno ve všech předmětech na opakování z 1. třídy

Prosím rodiče o vyplnění aktuálních informací (e-mail, telefon,…) do žákovské knížky dětí, a také o podpis na zadní stranu (seznámení se školním řádem).

Komentáře jsou uzavřeny.