II.B Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN  30.3. – 3.4.2020

Milé děti a rodiče, chválíme s panem učitelem všechny děti, které pilně pracují. Máme z vás radost! Posílám úkoly nové. Rozložte si jejich plnění na každý den v týdnu. Přejeme vám všem hodně sil a hlavně ZDRAVÍ! Olga Burdová a Jakub Říský

ČESKÝ JAZYK

Procvičování abecedy –  řazení slov podle abecedy (zadat 5 slov)

Slovesa

Naučit se zpaměti definici: Slovesa jsou slova, …. (růžový rámeček v učebnici)

Učebnice str. 81 – 83

Pokud budete psát diktát, stačí vybrat max. 3 věty.

Písanka – do str. 13

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení 6 – zaměřte se na procvičení, upevnění

Pracovní sešit str. 9 – 10

Není nutné splnění všech cvičení.

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. Učebnice Happy House 2, 5. lekce, strana 40-42 + pracovní sešit, str. 38 – 39.
 2. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem.
 3. odkaz zde:  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 4. procvičování slovní zásoby Unit 5 (místnosti v domě/bytě) – při kliknutí na následující odkaz můžeš spojit správné dvojice:

Děkuji všem rodičům za pomoc při domácí výuce. Chválím děti za snahu. 

Srdečně zdravím, Jitka Havlíčková

SVĚT KOLEM NÁS

Volně žijící živočichové

Učebnice str. 10 – 11, popsat zvířátka na obrázku

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zpívejte si s maminkou, tatínkem, …, ať je vám veseleji.

Můžete si i zatancovat při hudbě z rádia – TĚLESNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomáhejte mamince s uklízením vašich věcí a nakreslete mamince kytičku.

OSTATNÍ:

K procvičení učiva můžete také využít program ČT „UčíTelka“

 

TÝDENNÍ PLÁN  23.3. – 27.3.2020

Milé děti a rodiče, doufám, že vás domácí vyučování příliš nezmáhá! Posílám úkoly nové. Rozložte si jejich plnění na každý den, třeba podle školního rozvrhu. Přeji vám všem hodně sil a hlavně ZDRAVÍ! Olga Burdová

ČESKÝ JAZYK

Procvičování abecedy –  řazení slov podle abecedy (stačí zadat 3 slova)

Předložky

Učebnice str. 78, písemně cv. 2

Pokud budete psát diktát; stačí vždy vybrat max. 3 věty.

Učebnice str. 79 – tabulka s opakováním pouze ústně

Učebnice str. 80 – ústně popsat zvířátko, které si vybereš z obrázku. Napiš o něm 3 – 4 věty a vybrané zvířátko nakresli – VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Písanka – do str. 11

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení a dělení 5 – zaměřte se na procvičení, upevnění

Pracovní sešit str. 6 – 8

Není nutné splnění všech cvičení, zaměřte se především na násobení a dělení 5.

Geometrie – přímka, úsečka, bod (procvičení)

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. Učebnice Happy House 2, 4. lekce, strana 37, strana 39 + pracovní sešit, str. 34 – 37.
  • učebnice, str. 34: slovesa smyslového vnímání → I see (vidím) with my eyes. I hear (slyším) with my ears. I taste (ochutnávám) with my mouth. I smell (cítím) with my nose. I touch (dotýkám se) with my hands.
  • pracovní sešit, str. 34: Rozhodni, jakým způsobem vnímám předměty (Měsíc, sýr, televize, hudba, pes) – Mohu vidět Měsíc? (ano) Mohu cítit (nosem) Měsíc? (ne) apod.
  • učebnice, str. 39: Pokus se přečíst text pod každým obrázkem.
  • pracovní sešit, str. 35: Vyhledej slova (face, hair, eye, ear, nose, mouth, hands) a přiřaď je k Daisy.
  • pracovní sešit, str. 36-37 (souhrnné opakování) – vybarvi domečky, najdi Rodneyho (v učebnici, ve 4. lekci) a nakresli sám/sama sebe.
 2. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu zasílám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (ze začátku budou děti asi potřebovat ukázat, jak procházet jednotlivé snímky prezentace a jak přehrát vložené nahrávky). 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 4. opakování slovní zásoby Unit 4 (části lidského těla) – při kliknutí na následující odkaz můžete hledat správné dvojice a vyluštit křížovku:

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života (opakování)

Vyplňte nebo opište pracovní list (zaslán emailem rodičům), který vložíte do portfolia. Může být navíc oskenován  a zaslán na můj email. (jakub.risky@zsrakovskeho.cz)

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Houslový klíč – procvičit psaní

Zpívejte si s maminkou, tatínkem, …, ať je vám veseleji.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Protahujte se, poskakujte a pomáhejte mamince při uklízení /to je také pohyb :-)/.

Můžete si také zacvičit při sledování programu ČT „UčíTelka“

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Pokusit se vyrobit ptáčka z papíru – viz obrázek na emailu rodičů. I tato práce bude vložena do portfolia. Může být navíc oskenovaná  a zaslaná na můj email.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia. 

Dle potřeby budu zasílat další informace opět emailem všem rodičům.

VŠEM DĚTEM ZASÍLÁM MOC POZDRAVŮ!

Doporučení:

Je vhodné využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2.  Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3.  Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4.  Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5.  Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6.  Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7.  Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8.  Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  16.3. – 20.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování:

 • Abeceda 
 • Učebnice str. 71 – růžový rámeček – věty opsat na papír a doplnit. Hotovou práci, dle možností, oskenovat a zaslat emailem.

Podstatná jména – učebnice str. 73 – naučit se zpaměti definici (růžový rámeček).

Učebnice str. 74 – 77

Písanka – do str. 9

Naučit se zpaměti vyprávět pohádku O Šípkové Růžence

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Pracovní sešit str. 4

Geometrie – přímka, úsečka

Vyplňte nebo opište pracovní list (zaslán emailem rodičům), který vložíte do portfolia. Může být navíc oskenován  a zaslán na můj email. (jakub.risky@zsrakovskeho.cz)

ANGLICKÝ JAZYK 

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života

Podívejte se na prezentaci a snažte si zapamatovat jaké jsou základní podmínky života rostlin. Budu se vás na to ptát.

Prezentace zaslána na email rodičům.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Naučit se psát houslový klíč

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Protahujte se, poskakujte a pomáhejte mamince při uklízení /to je také pohyb :-)/.

PRACOVNÍ ČINNOSTI a VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyhledat v časopisu, novinách, … obrázek dopravního prostředku, vystřihnout a nalepit na papír/čtvrtku. Dokreslit správné okolí, pozadí. I tato práce bude vložena do portfolia. Může být navíc oskenovaná  a zaslaná na můj email.

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Výsledky práce dětí můžete, dle možností, zasílat emailem oskenované, ale také si je děti založí do portfolia. 

Dle potřeby budu zasílat další informace opět emailem všem rodičům.

VŠEM DĚTEM ZASÍLÁM MOC POZDRAVŮ!

Doporučení:

Je vhodné využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2.  Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3.  Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4.  Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5.  Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6.  Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7.  Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8.  Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  9.3. – 13.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Abeceda

Podstatná jména

Sloh – slušné chování, komunikace

Učebnice do str. 74

Opis, přepis slov a vět

Do Písanky psát v tyto dny nebudeme!

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení  5

Pracovní sešit str. 2, 3

Geometrie – přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková)

 • Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House.
 • procvičování slovní zásoby Unit 4: části lidského obličeje
 • úterý 10. 3. TEST (části lidského obličeje: přiřazování slov a obrázků);
 • hra: popis obličeje I´ve got (green) hair and (pink) eyes.
 • slovesa smyslového vnímání: I can see / hear / taste / smell / touch.

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – základní podmínky života

OSTATNÍ:

10.3.2020 Den otevřených dveří

12.3.2020 Přednáška „Veselé zoubky“ – zrušeno

13.3.2020 Kriket – ukázka a vyzkoušení/ nutný cvičební úbor a obuv do tělocvičny – zrušeno 

18.3.2020 Ekoprogram  (10:00 – 11:30 hodin) – vybíráme 50,- Kč – zrušeno 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.3. – 6.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování: druhy vět,  souhlásky měkké a tvrdé, spojky

Učebnice do str. 69

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 – str. 6

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení 4, 5

Geometrie – přímka

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková)

SVĚT KOLEM NÁS

Části lidského těla

OSTATNÍ:

 

TÝDENNÍ PLÁN  24.2. – 28.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké

Spojky

Učebnice do str. 68

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 – str. 5

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení 4

Geometrie – bod

Pracovní sešit č. 6 – do str. 30

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4:

Happy faces – popis částí obličeje

Přídavná jména – big, small, black, blond, …

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  10.2. – 14.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké

Spojky

Učebnice do str. 65

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 – str. 3

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení 2, 3

Geometrie – bod

Pracovní sešit č. 6 – do str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4:

Happy faces – popis částí obličeje

Přídavná jména – big, small, black, blond, …

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

17. – 21.2. JARNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.2. – 7.2.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké

Spojky

Sloh – vyprávění podle obrázků

Učebnice do str. 63

Beseda o přečtených knihách

Opis, přepis slov a vět

Písanka 2 – str. 1

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení 2, 3

Geometrie – bod

Pracovní sešit č. 6 – do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4:

Happy faces – popis částí obličeje

Přídavná jména – big, small, black, blond, …

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

 7.2. KC 12 – Vybíráme 60,- Kč 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  27.1. – 31.1.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké

Učebnice do str. 61

Opis, přepis slov a vět

Písanka – dokončení

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení 2, 3

Geometrie – bod

Pracovní sešit č. 6 – do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4:

Happy faces – popis částí obličeje

Přídavná jména – big, small, black, blond, …

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

 Vybíráme 19,- Kč na Písanku 2

 

30.1. Rozdávání výpisu z vysvědčení (5. vyučovací hodina)

31.1. Pololetní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  20.1. – 24.1.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky měkké

Učebnice do str. 59

Opis, přepis slov a vět

Písanka – dokončení

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení, dělení 2, 3

Geometrie – bod

Pracovní sešit č. 6 – do str. 24

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4:

Happy faces – popis částí obličeje

Přídavná jména – big, small, black, blond, …

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase (dny v týdnu, hodiny)

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ:

 Vybíráme 19,- Kč na Písanku 2

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  13.1. – 17.1.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Sloh – „Kouzelná slova“ v komunikaci

Učebnice do str. 54

Opis, přepis slov a vět

Písanka do str. 26

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Geometrie – bod

Pracovní sešit č. 6 – str. 1 – 6, 15 – 18

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4:

My body

My house

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase

OSTATNÍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  6.1. – 10.1.2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 50

Psaní velkých písmen

Opis, přepis slov a vět

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Pětiminutovka

Slovní úlohy

Pracovní sešit č. 6 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

Happy faces

 Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase

OSTATNÍ:

8.1.2020 Třídní schůzka od 17:30 hodin

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  16.12. – 20.12.2019

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 48

Opis, přepis slov a vět

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu, vánoční básně, koledy/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Pětiminutovka

Příklady se závorkami

Slovní úlohy

Geometrie – bod, opakování – přímá, lomená křivá čára

Pracovní sešit č. 5 – dokončení

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

School time

I am hungry

„Christmas“ – a tree, a star, a bell, …

Barvy (blue, green, orange, pink, red, yelllow)

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – přípravy na Vánoce

OSTATNÍ:

18.12. Vánoční výlet – Muzeum betlémů Karlštejn 

Sraz před školou v 7:30 hodin, předpokládaný návrat v 15:00 hodin

S sebou: jídlo a pití na celý den, teplé oblečení a obutí, pláštěnka nebo nepromokavá bunda

 

19.12. Vánoční setkání s rodiči od 16:30 hodin ve třídě II.B

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  9.12. – 13.12.2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování – samohlásky, dvojhlásky

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 45

Opis, přepis slov a vět

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu, vánoční básně, koledy/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Pětiminutovka

Příklady se závorkami

Slovní úlohy

Geometrie – bod, opakování – přímá, lomená křivá čára

Pracovní sešit č. 5 – dokončení

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

School time

I am hungry

„Christmas“ – a tree, a star, a bell, …

Barvy (blue, green, orange, pink, red, yelllow)

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – přípravy na Vánoce

OSTATNÍ:

13.12. KC 12 – SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM (vybíráme 60,- Kč)

18.12. Vánoční výlet – Muzeum Betlémů Karlštejn (vybíráme 150,- Kč)

19.12. Vánoční setkání s rodiči od 16:30 hodin ve třídě II.B

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.12. – 6.12.2019

ČESKÝ JAZYK

Samohlásky krátké, dlouhé

Dvojhlásky

Učebnice do str. 40

Opis, přepis slov a vět

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Příklady se závorkami

Slovní úlohy

Pracovní sešit č. 5 – dokončení

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

School time

Školní pomůcky (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)

Barvy (blue, green, orange, pink, red, yelllow)

Identifikace postav a předmětů: This is my / your (friend). – It´s a (red) clock

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období, kalendářní měsíce

Třídění odpadu, typy kontejnerů

OSTATNÍ:

  5.12. Mikuláš ve škole

18.12. Vánoční výlet – Muzeum Betlémů Karlštejn (vybíráme 150,- Kč)

19.12. Vánoční setkání s rodiči

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  25.11. – 29.11.2019

ČESKÝ JAZYK

Opis, přepis slov a vět

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Příklady se závorkami

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

School time

Školní pomůcky (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)

Barvy (blue, green, orange, pink, red, yelllow)

Identifikace postav a předmětů: This is my / your (friend). – It´s a (red) clock

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období, kalendářní měsíce

Třídění odpadu, typy kontejnerů

OSTATNÍ:

28.11. Exkurze Městská knihovna Modřany

29.11. Celoškolní soutěž ve šplhu – cvičební úbor s sebou

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  18.11. – 22.11.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slovo , slabika, hláska

Rozdělení hlásek

Sloh – oslovení různých lidí, zdvořilost v jednání

Učebnice do str. 34

Písanka do str. 16

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Příklady se závorkami

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3:

School time

Školní pomůcky (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)

Barvy (blue, green, orange, pink, red, yelllow)

Identifikace postav a předmětů: This is my / your (friend). – It´s a (red) clock

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období, kalendářní měsíce

Třídění odpadu, typy kontejnerů

OSTATNÍ:

 

TÝDENNÍ PLÁN  11.11. – 15.11.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slovo , slabika, hláska

Učebnice do str. 32

Písanka do str. 14

Čtení – plynulé čtení vět, orientace v textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

11.11. Odevzdat sešit se zápisem přečtené knihy/časopisu – za říjen, přinést ukázat přečtenou publikaci

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Práce s číselnou osou

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2:

School time
Školní pomůcky(a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)
Barvy(blue, green, orange, pink, red, yellow)
Identifikace postav a předmětů: This is my / your (friend). – It´s a (red) clock

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období, kalendářní měsíce

OSTATNÍ:

13.11. Třídní schůzky od 17:30 hodin

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.11. – 8.11.2019

ČESKÝ JAZYK 

Druhy vět – procvičování

Slovo , slabika, hláska

Učebnice do str. 28

Písanka do str. 12

Čtení – četba slov, vět, reprodukce přečteného textu, orientace v textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Práce s číselnou osou

Pracovní sešit do str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2:  School time – Školní pomůcky (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)

Barvy (blue, green, orange, pink, red, yellow)

Identifikace postav a předmětů: This is my / your (friend). – It´s a (red) clock

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období

OSTATNÍ:

 5.11. OVOV  8:00 – 12:30 cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  21.10. – 25.10.2019

ČESKÝ JAZYK 

Druhy vět

Sloh –  vyprávění podle obrázků

Učebnice do str. 25

Písanka do str. 10

Čtení – četba slov, vět, reprodukce přečteného textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání, porovnávání desítek

Práce s číselnou osou

Geometrie:  bod

Pracovní sešit do str. 17

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2:  School time – Classroom objects (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher) – procvičujeme názvy zvířat, barvy , číslice a anglickou abecedu. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Domácnost, domácí práce, domácí spotřebiče. Náš dům, byt.

OSTATNÍ:

23.10. Prevence BESIP (10:00 – 10:45 hod.)

28.10. Státní svátek

29. a 30.10. Podzimní prázdniny

31.10. a 1.11. Ředitelské volno

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  14.10. – 18.10.2019

ČESKÝ JAZYK 

Druhy vět

Učebnice do str. 22

Písanka do str. 8

Čtení – četba slov, vět, reprodukce přečteného textu/ domácí úkol: denně číst 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání desítek

Práce s číselnou osou

Geometrie:  bod

Pracovní sešit do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2:  School time – Classroom objects (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher) – procvičujeme názvy zvířat, barvy , číslice a anglickou abecedu. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Domácnost, domácí práce. Náš dům, byt.

OSTATNÍ:

Ve čtvrtek 17.10. Beseda – sovy, dravci / vybíráme 50,- Kč

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  7.10. – 11.10.2019

ČESKÝ JAZYK 

Druhy vět – věta oznamovací, věta tázací

Učebnice do str. 20

Písanka do str. 6

Čtení – četba slov, vět, reprodukce přečteného textu

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20  s přechodem přes desítku

Sčítání desítek do 100

Pracovní sešit do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2:  School time – Classroom objects (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher) – procvičujeme názvy zvířat, barvy , číslice a anglickou abecedu. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – příbuzenské vztahy

OSTATNÍ:

Milí rodiče, fotbalový kroužek organizovaný naší školou ZŠ Rakovského a vedený Mgr. Petrem Málkem (třídní učitel III.B) pro mladší žáky na 1. stupni se bude konat tento školní rok od října do května každou možnou středu od 15 do 16h (ne tedy každé pondělí, jak bylo původně naplánováno). 

V případě Vašeho zájmu mi, prosím Vás, dejte co nejdříve vědět, protože fotbalový kroužek začíná již ve středu 9.10.! Mockrát Vám děkuji za pochopení. Petr Málek

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  30.9. – 4.10.2019

ČESKÝ JAZYK 

Věta

Učebnice do str. 17

Písanka do str. 4

Čtení – četba slov, vět, reprodukce přečteného textu

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, s přechodem přes desítku

Sčítání desítek

Pracovní sešit do str. 12

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2:  School timeClassroom objects (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher)

Procvičování názvů zvířat, barev , číslic 

The English Alphabet

SVĚT KOLEM NÁS

Moji kamarádi a já

Dopravní výchova

OSTATNÍ:

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  23.9. – 27.9.2019

ČESKÝ JAZYK 

Písmena, slabiky, slova – délka slov

Psaní – opis, přepis

Písanka do str. 2

Čtení – četba slov, vět, reprodukce

Učebnice do str. 14

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 9

Geometrie – – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1 –  Playroom safari – procvičujeme názvy zvířat 

Opakování názvů barev

The English Alphabet

 

SVĚT KOLEM NÁS

Rodina, byt

Moji kamarádi a já

Dopravní výchova

OSTATNÍ:

Vybíráme 19,- Kč za Písanku

26.9. Přespolní běh od 11:30 hodin – sportovní obuv a oblečení na ven

27.9. Prevence (přednáška) – bezpečný internet

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  16.9. – 20.9.2019

ČESKÝ JAZYK 

Písmena, slabiky, slova – délka slov.

Psaní – dodržení tvarů jednotlivých písmen, opakování z 1. ročníku

Čtení – četba slov, vět, reprodukce

Učebnice do str. 11

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. strana 4 -6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1 – Playroom safari – procvičujeme názvy zvířat

SVĚT KOLEM NÁS

Rodina, byt

Moji kamarádi a já

OSTATNÍ:

Vybíráme 19,- Kč za Písanku

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  9.9. – 13.9.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slovo – slabika – hláska/písmeno

Psaní – procvičování krasopisného psaní písmen a slov

Čtení písmen, slov, jednoduchých vět.

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování z 1. ročníku

Unit 1 – rodina

SVĚT KOLEM NÁS

Prostředí, ve kterém žijeme; okolí našeho domu

OSTATNÍ:

11.9. Třídní schůzky od 17:30 hodin

 

 

Milí žáci – druháci!

V pondělí 2.září se sejdeme v naší třídě v 8:00 hodin. Těším se na vaše vyprávění o prožitých prázdninách. Budeme ve škole do 8:45 hodin. 

Olga Burdová

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17.6. – 21.6.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabikář 3. díl  do str. 31

Písanka 3. díl do str. 31

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 7 – Animal friends. Slovíčka (a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark). There´s a (dog) in the house. Do you like (dogs)? Yes, I do. / No, I don´t.

SVĚT KOLEM NÁS

Léto – charakteristické znaky. Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě. Opakování.

 OSTATNÍ: 

18. – 21.6. Sběr papíru a víček (u barevné brány)

19.6. Olympijský běh – běh okolo školy (cvičební úbor a boty na hřiště)

 

TÝDENNÍ PLÁN  10.6. – 14.6.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabikář 3. díl  do str. 21

Písanka 3. díl do str. 27

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 7 – Animal friends. Slovíčka (a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark). Can you (see me)? Yes, I can. / No, I can´t.

SVĚT KOLEM NÁS

Léto – charakteristické znaky. Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě.

OSTATNÍ: 

VÝLET DO BEROUNA (Městská hora – rozhledna, medvědárium)

Datum: 13.6.2019

Sraz před školou: 7:45 hodin

Předpokládaný návrat: 14:30 hodin

S sebou: jídlo na celý den (svačinu, oběd), pití, vhodné oblečení a obuv, pláštěnku

Celý výlet bude uhrazen z třídního fondu (včetně jízdného a zmrzliny), nedávejte dětem žádné peníze s sebou.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.6. – 7.6.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabikář 3. díl  do str. 9

Písanka 3. díl do str. 20

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Odčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 – Bathtime! Slovíčka – test. It´s cold / warm / hot. Unit 7 – Animal friends. Slovíčka (a bird, a cat, a dog, a mouse,   a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark).

SVĚT KOLEM NÁS

Lidská práce a její výsledky

OSTATNÍ: 

5.6. Třídní schůzka od 17:30 hodin (třídní důvěrník od 17:00 hodin)

 

TÝDENNÍ PLÁN  27.5. – 31.5.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky Q – q,  X – x, W – w

Slabikář 2. díl  do str. 64

Písanka 3. díl do str. 12

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Sčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 – Bathtime! Slovíčka (a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel). I wash my (face). I brush my (hair)

SVĚT KOLEM NÁS

Lidská práce a její výsledky

OSTATNÍ: 

30. 5. od 9:00 do 11:20 hodin Rakáčkův atletický trojboj 

 •  soutěží vybraných 10 žáků (info e-mailem)
 • ostatní budou diváci a podpora 
 • učit (ve třídě) se budeme jen 1. vyuč. hodinu (ČJ)
 • všichni sportovní oblečení a obuv

5.6. Třídní schůzka od 17:30 hodin (třídní důvěrník od 17:00 hodin)

 

TÝDENNÍ PLÁN  20.5. – 24.5.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky DI – TI – NI

Slabikář 2. díl  do str. 59

Písanka 3. díl do str.7

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Sčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 – Bathtime! Slovíčka (a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel). I wash my (face). I brush my (hair).

SVĚT KOLEM NÁS

Kultura – kulturní a společenské instituce

OSTATNÍ: 

Všechny děti, které se zúčastnily „Putování Prahou“, chválíme za chování, pozornost a aktivitu!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  13.5. – 17.5.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky MĚ – mě

Slabikář 2. díl  do str. 55

Písanka 3. díl do str.2

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Sčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 – Bathtime! Slovíčka (a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel). I wash my (face). I brush my (hair).

SVĚT KOLEM NÁS

Kultura – kulturní a společenské instituce

OSTATNÍ: 

 15. – 17.5. Projektové dny: Putování Prahou

 • 15.5. Projekt ve škole – s sebou: penál, lepidlo
 • 16.5. Výjezd do středu města – s sebou: svačinu (školní svačinu odhlásit), pláštěnku; odchod od školy v 8:00 hodin, předpokládaný návrat v 11:40 hodin
 • 17.5. Projekt ve škole – s sebou: penál, lepidlo

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  6.5. – 10.5.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky BĚ – bě,  PĚ – pě, VĚ – vě

Čtení slabik, slov, vět

Slabikář 2. díl  do str. 53

Psaní: opis, přepis slov

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit 3. díl – dokončení

ANGLICKÝ JAZYK

Domácí úkol – procvičování slovní zásoby – Unit 1 – 5.

Webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

 Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas – povolání, odpočinek

OSTATNÍ: 

6.5. FOTOGRAFOVÁNÍ tříd – cena fotografie  35,- Kč (vybíráme v hotovosti v pondělí 6.5.)

8.5. Státní svátek

 9.5. – 10.5. Ředitelské volno

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  29.4. – 3.5.2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky BĚ – bě,  PĚ – pě, VĚ – vě

Čtení slabik, slov, vět

Slabikář 2. díl  do str. 51

Písanka 2.díl  dokončení

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit 3. díl do str. 58

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Procvičování: Slovíčka. I have got (a blue T-shirt). How old are you? I´m (seven). Is it a (balloon)?

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata. Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti.

OSTATNÍ: 

1.5. Státní svátek

2.5. 9:00 – 11:00 hodin TV – jízda na koloběžce v okolí školy (1. a 4. hodinu se učíme dle rozvrhu)

S sebou: koloběžku, helmu, sportovní oblečení a obuv

Po příchodu do školy si žáci přenesou koloběžku do atria – dopomoc asistentem, při odchodu ze školy

si ji z tohoto místa odnesou.

6.5. FOTOGRAFOVÁNÍ tříd – cena fotografie  35,- Kč.

8.5. Státní svátek

 9.5. – 10.5. Ředitelské volno

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  22.4. – 26.4.2019

ČESKÝ JAZYK 
Slabiky DĚ – dě,  TĚ – tě, NĚ – ně
Čtení slabik, slov, vět
Slabikář 2. díl  do str. 49
Písanka 2.díl  do str. 46
MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit 3. díl do str. 55

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Procvičování: Slovíčka. I have got (a blue T-shirt). How old are you? I´m (seven). Velikonoce – slovíčka – a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

OSTATNÍ: 

23.4.  Den Země – projektové vyučování zaměřené na ekologii (2 vyučovací hodiny)  

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  15.4. – 19.4.2019

ČESKÝ JAZYK 
Vyvození Ď – ď, Ť – ť, Ň – ň
Čtení slabik, slov, vět
Slabikář 2. díl  do str. 45
Písanka 2.díl  do str. 42
MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit 3. díl do str. 51

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Procvičování: Slovíčka. I have got (a blue T-shirt). Velikonoce – slovíčka – a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers.

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce  – velikonoční zvyky a tradice, původ svátků

OSTATNÍ: 

16.4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny od 16:00 do 17:30 hodin

18.4.  Velikonoční prázdniny

19.4.  Velký pátek – státní svátek

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  8.4. – 12.4.2019

ČESKÝ JAZYK 
Vyvození hlásky a písmene  G – g
Čtení slabik, slov, vět
Skládání slabik, slov
Slabikář 2. díl  do str. 41
Písanka 2.díl  do str.37
MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Porovnávání čísel

Sčítání, odčítání v číselném oboru 10 – 20

Pracovní sešit 3. díl do str. 46

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka. I have got. Is it a (balloon)?

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Velikonoční zvyky.

OSTATNÍ: 

8.4. POLYTECHBUS 10:00 – 11:40 hodin – polytechnická výchova

16.4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny

18.4.  Velikonoční prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.4. – 5.4.2019

ČESKÝ JAZYK 
Vyvození hlásky a písmene  F – f
Čtení slabik, slov, vět
Skládání slabik, slov
Slabikář 2. díl  do str. 36
Písanka 2.díl  do str.31
MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Porovnávání čísel

Sčítání, odčítání v číselném oboru 10 – 20

Pracovní sešit 3. díl do str. 42

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci, orientace v čase – hodiny. Příroda na jaře – pozorování a porovnávání ročních období.

OSTATNÍ: 

16.4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny

18.4.  Velikonoční prázdniny

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  25.3. – 29.3.2019

ČESKÝ JAZYK 
Vyvození hlásky a písmene  Ch – ch
Čtení slabik, slov, vět
Skládání slabik, slov
Slabikář 2. díl  do str. 33
Písanka 2.díl  do str.25
MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Porovnávání čísel

Sčítání, odčítání v číselném oboru 10 – 20

Pracovní sešit 3. díl do str. 40

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci, orientace v čase – hodiny. Příroda na jaře – pozorování a porovnávání ročních období.

OSTATNÍ: 

27.3. od 17:30 hodin Třídní schůzka

 

TÝDENNÍ PLÁN  18.3. – 22.3.2019
ČESKÝ JAZYK 
Vyvození hlásky a písmene Ř – řČtení slabik, slov, vět.Skládání slabik, slov.Upevňování znalosti malých písmen.Recitace, příprava na celoškolní recitační soutěžSlabikář 2. díl  do str. 28Písanka 2. díl do str. 20
MATEMATIKAČíselná řada 10 – 20Porovnávání číselSčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 15Pracovní sešit 3. díl do str. 32ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci, orientace v čase – hodiny. Příroda na jaře – pozorování a porovnávání ročních období.

OSTATNÍ: 

21.3. Projektový den – poezie; celoškolní recitační soutěž

TÝDENNÍ PLÁN  11.3. – 15.3.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Č – č, Ž – ž

Čtení slabik, slov, vět.

Skládání slabik, slov.

Upevňování znalosti malých písmen.

Recitace, příprava na celoškolní recitační soutěž

Slabikář 2. díl  do str. 21

Písanka 2. díl do str. 11

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 15

Pracovní sešit 3. díl do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – test. Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister). Unit 5 – Happy birthday!

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci. Příroda na jaře – pozorování a porovnávání ročních období.

OSTATNÍ: 

12.3. Den otevřených dveří

21.3. Projektový den – poezie; celoškolní recitační soutěž

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.3. – 8.3.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene B – b

Čtení slabik, slov, vět.

Tvoření vět. Popis obrázku.

Slabikář 2. díl  do str. 13

Písanka 2. díl do str. 5

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 15

Pracovní sešit 3. díl do str. 17

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování – příprava na test; Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci.

OSTATNÍ: 

12.3. Den otevřených dveří

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  25.2. – 1.3.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene C – c, H – h

Čtení slabik, slov, vět.

Tvoření vět. Popis obrázku.

Slabikář 2. díl  do str. 9

Písanka 1. díl – dokončení, Písanka 2. díl do str.2

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 15

Pracovní sešit 3. díl do str. 10

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování; Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, důležité telefonní linky).

OSTATNÍ: 

Prosím o kontrolu penálu  – funkční pero, mikrotužka, ořezané tužky a pastelky.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  18.2. – 22.2.2019

ČESKÝ JAZYK 

Malá tiskací písmena z, k, r, d, š

Slabikář do str. 56 – slabiky, slova z malých písmen

Písanka do str. 45

MATEMATIKA

Počet 11 – 15

Porovnávání čísel

Geometrie – opakování geometrických tvarů

Pracovní sešit 3. díl do str. 4

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování – Colours II (black, grey, purple, white); One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, důležité telefonní linky).

OSTATNÍ: 

18.2. od 11:00 hodin Veselé zoubky – výchova ke zdraví (preventivní program ve škole)

Všichni žáci již píší perem – prosíme rodiče o kontrolu penálu.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.2. – 8.2.2019

ČESKÝ JAZYK 

Dvojhlásky OU, AU, EU

Malá tiskací písmena a, e, i-y, o, u, s, l, p, m, j, t, n, v

Slabikář do str. 53

Písanka do str. 45

MATEMATIKA

Počet 0 – 10

Sčítání, odčítání do 10

Slovní úlohy

Pracovní sešit do str. 60

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování.

OSTATNÍ: 

 • 11.2. – 15.2. Jarní prázdniny

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 28.1. – 1.2.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R

Čtení slabik, slov, vět

Básničky se zimní tematikou

Slabikář do str. 47 

Písanka do str. 41

MATEMATIKA

Počet 0 – 10

Řazení čísel, porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10

Sčítání, odčítání do 10

Pracovní sešit do str. 53

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování.

OSTATNÍ:

 • 31.1.  rozdávání vysvědčení 4. vyučovací hodinu – žáci obdrží výpis z vysvědčení, přinést desky formát A4
 •   1.2.  pololetní prázdniny   

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.1. – 25.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R

Čtení slabik, slov, vět

Sloh: Popis obrázku „Zima“

Slabikář do str. 44, Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Číslo 10, číselná řada 0 – 10

Řazení čísel, porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10

Sčítání, odčítání do 9

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování.

OSTATNÍ: 

21.1. KC 12 – (60,- Kč) od 10:30 hodin.

Děti postupně začínají psát perem.

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.1. – 18.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene K, Š

Čtení slabik, slov, vět

Sloh: Popis obrázku „Zima“

Slabikář do str. 40, Písanka do str. 34

MATEMATIKA

Číslo 9, číselná řada 0 – 9

Řazení čísel, porovnávání čísel, sčítání, odčítání do 9

Pracovní sešit do str. 41

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě. 

OSTATNÍ: 

Děti postupně začínají psát perem.

21.1. KC 12 – vybíráme 60,- Kč

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.1. – 11.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 34

Písanka 1.díl  do str. 25

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit 2. díl do str. 32

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě. 

OSTATNÍ: 

9.1. Třídní schůzka od 17:30 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 4.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 29

Písanka 1.díl  do str. 20

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit 2. díl do str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Nový rok, Tři králové – zvyky a tradice. 

OSTATNÍ: 

Hodně zdraví do nového roku 2019!


TÝDENNÍ PLÁN 17.12. – 21.12.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Z

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 27

Písanka 1.díl  do str. 20

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit 2. díl do str. 27

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! – Opakování. Vánoce – slovíčka.

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky a tradice. 

OSTATNÍ: 

20.12.2018 Zveme všechny rodiče na předvánoční setkání od 16:00 hodin do naší třídy I.B!         Vánoční Stromek, Vánoce, Prosince                                                                 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.12. – 14.12.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Z

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 25

Písanka 1.díl  do str. 19

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7

Pracovní sešit 2. díl do str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys, Colours, Spojování slov: What´s this? It´s a red pen. Test: What´s in my bag?, Toys, Colours.

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky a tradice. Nácvik vánočního vystoupení.

OSTATNÍ: 

Vánoční Stromek, Vánoce, Prosince20.12.2018 Předvánoční setkání s rodiči od 16:00 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.12. – 7.12.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene V

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 21

Písanka 1.díl  do str. 15

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7

Pracovní sešit 2. díl do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys, Colours, Spojování slov: What´s this? It´s a red pen. Příprava na test.

SVĚT KOLEM NÁS

Advent, sv. Mikuláš – tradice, zvyky

OSTATNÍ: 

5.12.2018 Školní výlet – svíčkárna Šestajovice / Sraz před školou: 7:30 hodin / S sebou:   svačinu (školní svačiny je nutné odhlásit) / malé kapesné (možnost koupení některých produktů ….) / Předpokládaný návrat: 11:30 – 12:00 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 26.11. – 30.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Slabikář 1.díl  do str. 17

Písanka 1.díl  do str. 12

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – domov, příbuzenské vztahy, život v rodině, pracovní list.

OSTATNÍ: 

30.11. Fotografování – kalendář 250,- Kč (č. účtu 2664960660300 SS 111, uveďte jméno dítěte a třídu)

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna Šestajovice

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.11. – 23.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Slabikář 1.díl  do str. 13

Písanka 1.díl  do str. 10

MATEMATIKA

Počet 0 – 6

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – domov, příbuzenské vztahy, život v rodině, pracovní list.

OSTATNÍ: 

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka (vybíráme 60,-Kč)

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna Šestajovice

TÝDENNÍ PLÁN 12.11. – 16.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

ZŠ Rakovského
Přejít k obsahu webu
Škola
Třídy
Sportovní třídy
Družina
Jídelna
Rodiče
Fotogalerie
Kontakty
Bc. Olga Burdová
olga.burdova@zsrakovskeho.cz

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Slabikář 1.díl do str. 9

Písanka 1.díl do str. 7

MATEMATIKA

Číslice 6

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – domov, příbuzenské vztahy, život v rodině.

OSTATNÍ:

14.11. Třídní schůzky od 17:30 hodin /třídní důvěrníci od 17:00 hodin

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka (vybíráme 60,-Kč)

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

TÝDENNÍ PLÁN 5.11. – 9.11.2018

ČESKÝ JAZYK

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Živá abeceda – dokončení (str. 56)

Slabikář 1.díl do str. 6

Písanka 1.díl do str. 4

MATEMATIKA

Obor čísel 0 – 5

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání

Geometrie – geometrické tvary

Pracovní sešit – dokončení (str. 60)

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum

SVĚT KOLEM NÁS

Státní svátky (28.10. 1918 – Den vzniku samostatného československého státu)

1.11. – Svátek všech svatých, 2. 11. Památka zesnulých

OSTATNÍ:

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 – škola musí uhradit fakturu, Číslo účtu:266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

14.10. Třídní schůzky od 17:30 hodin /třídní důvěrníci od 17:00 hodin

TÝDENNÍ PLÁN 29.10. – 2.11.2018

ČESKÝ JAZYK

Tvoření a čtení slabik, čtení slov

Živá abeceda do str. 55

Uvolňovací cviky do str. 28 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 0 – 5

Porovnávání a rozklad čísel 1 – 5

Sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5

Pracovní sešit do str. 48

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …; How many? číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Státní svátky (28.10. 1918 – Den vzniku samostatného československého státu).

OSTATNÍ:

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 – škola musí uhradit fakturu, Číslo účtu: 266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

TÝDENNÍ PLÁN 22. – 26.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene U, I

Tvoření a čtení slabik, čtení slov

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 27 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 0 – 5

Porovnávání a rozklad čísel 1 – 5

Sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …., číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzimní příroda – opakování, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

V úterý 23.10. SPORTOVNÍ DEN – OVOV (Olympijský víceboj) – NUTNÉ oblečení a obuv do tělocvičny i na hřiště.

V pátek 26.10. od 8:00 do 8:45 hodin – ukázka práce v první třídě rodičům. Přijďte se podívat!

29.10. a 30.10. – podzimní prázdniny

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018, Číslo účtu: 266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

TÝDENNÍ PLÁN 15. – 19.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene U

Tvoření a čtení slabik

Slabikování, nácvik čtení slov

Živá abeceda do str. 45
Pohádky O Karkulce, O perníkové chaloupce – vyprávění podle obrázků
Uvolňovací cviky do str. 23 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 5

Psaní číslice 4

Porovnávání čísel 1-5

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 38

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Vietnamu a Ruska.

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018, SS 201818 + jméno dítěte a třída

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Tvoření a čtení slabik

Slabikování, nácvik čtení slov

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

What´s your name? I´m…, Who´s this?; Unit 2 – Pens and pencils – předměty ve třídě.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – práce v sadu a na zahradě – pracovní list, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Vietnamu a Ruska.

 

Komentáře jsou uzavřeny.