I.B Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 21.1. – 25.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R

Čtení slabik, slov, vět

Sloh: Popis obrázku „Zima“

Slabikář do str. 44, Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Číslo 10, číselná řada 0 – 10

Řazení čísel, porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10

Sčítání, odčítání do 9

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování.

OSTATNÍ: 

21.1. KC 12 – (60,- Kč) od 10:30 hodin.

Děti postupně začínají psát perem.

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.1. – 18.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene K, Š

Čtení slabik, slov, vět

Sloh: Popis obrázku „Zima“

Slabikář do str. 40, Písanka do str. 34

MATEMATIKA

Číslo 9, číselná řada 0 – 9

Řazení čísel, porovnávání čísel, sčítání, odčítání do 9

Pracovní sešit do str. 41

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě. 

OSTATNÍ: 

Děti postupně začínají psát perem.

21.1. KC 12 – vybíráme 60,- Kč

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.1. – 11.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 34

Písanka 1.díl  do str. 25

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit 2. díl do str. 32

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě. 

OSTATNÍ: 

9.1. Třídní schůzka od 17:30 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 4.1.2019

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 29

Písanka 1.díl  do str. 20

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit 2. díl do str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Nový rok, Tři králové – zvyky a tradice. 

OSTATNÍ: 

Hodně zdraví do nového roku 2019!


TÝDENNÍ PLÁN 17.12. – 21.12.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Z

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 27

Písanka 1.díl  do str. 20

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit 2. díl do str. 27

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! – Opakování. Vánoce – slovíčka.

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky a tradice. 

OSTATNÍ: 

20.12.2018 Zveme všechny rodiče na předvánoční setkání od 16:00 hodin do naší třídy I.B!         Vánoční Stromek, Vánoce, Prosince                                                                 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.12. – 14.12.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Z

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 25

Písanka 1.díl  do str. 19

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7

Pracovní sešit 2. díl do str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys, Colours, Spojování slov: What´s this? It´s a red pen. Test: What´s in my bag?, Toys, Colours.

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky a tradice. Nácvik vánočního vystoupení.

OSTATNÍ: 

Vánoční Stromek, Vánoce, Prosince20.12.2018 Předvánoční setkání s rodiči od 16:00 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.12. – 7.12.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene V

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Recitace básniček se zimní tematikou

Slabikář 1.díl  do str. 21

Písanka 1.díl  do str. 15

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7

Pracovní sešit 2. díl do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys, Colours, Spojování slov: What´s this? It´s a red pen. Příprava na test.

SVĚT KOLEM NÁS

Advent, sv. Mikuláš – tradice, zvyky

OSTATNÍ: 

5.12.2018 Školní výlet – svíčkárna Šestajovice / Sraz před školou: 7:30 hodin / S sebou:   svačinu (školní svačiny je nutné odhlásit) / malé kapesné (možnost koupení některých produktů ….) / Předpokládaný návrat: 11:30 – 12:00 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 26.11. – 30.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Reprodukce přečtených vět

Slabikář 1.díl  do str. 17

Písanka 1.díl  do str. 12

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – domov, příbuzenské vztahy, život v rodině, pracovní list.

OSTATNÍ: 

30.11. Fotografování – kalendář 250,- Kč (č. účtu 2664960660300 SS 111, uveďte jméno dítěte a třídu)

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna Šestajovice

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.11. – 23.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Slabikář 1.díl  do str. 13

Písanka 1.díl  do str. 10

MATEMATIKA

Počet 0 – 6

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – domov, příbuzenské vztahy, život v rodině, pracovní list.

OSTATNÍ: 

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka (vybíráme 60,-Kč)

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna Šestajovice

TÝDENNÍ PLÁN 12.11. – 16.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

ZŠ Rakovského
Přejít k obsahu webu
Škola
Třídy
Sportovní třídy
Družina
Jídelna
Rodiče
Fotogalerie
Kontakty
Bc. Olga Burdová
olga.burdova@zsrakovskeho.cz

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Slabikář 1.díl do str. 9

Písanka 1.díl do str. 7

MATEMATIKA

Číslice 6

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – domov, příbuzenské vztahy, život v rodině.

OSTATNÍ:

14.11. Třídní schůzky od 17:30 hodin /třídní důvěrníci od 17:00 hodin

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka (vybíráme 60,-Kč)

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

TÝDENNÍ PLÁN 5.11. – 9.11.2018

ČESKÝ JAZYK

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Živá abeceda – dokončení (str. 56)

Slabikář 1.díl do str. 6

Písanka 1.díl do str. 4

MATEMATIKA

Obor čísel 0 – 5

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání

Geometrie – geometrické tvary

Pracovní sešit – dokončení (str. 60)

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum

SVĚT KOLEM NÁS

Státní svátky (28.10. 1918 – Den vzniku samostatného československého státu)

1.11. – Svátek všech svatých, 2. 11. Památka zesnulých

OSTATNÍ:

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 – škola musí uhradit fakturu, Číslo účtu:266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

14.10. Třídní schůzky od 17:30 hodin /třídní důvěrníci od 17:00 hodin

TÝDENNÍ PLÁN 29.10. – 2.11.2018

ČESKÝ JAZYK

Tvoření a čtení slabik, čtení slov

Živá abeceda do str. 55

Uvolňovací cviky do str. 28 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 0 – 5

Porovnávání a rozklad čísel 1 – 5

Sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5

Pracovní sešit do str. 48

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …; How many? číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Státní svátky (28.10. 1918 – Den vzniku samostatného československého státu).

OSTATNÍ:

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 – škola musí uhradit fakturu, Číslo účtu: 266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

TÝDENNÍ PLÁN 22. – 26.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene U, I

Tvoření a čtení slabik, čtení slov

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 27 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 0 – 5

Porovnávání a rozklad čísel 1 – 5

Sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …., číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzimní příroda – opakování, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

V úterý 23.10. SPORTOVNÍ DEN – OVOV (Olympijský víceboj) – NUTNÉ oblečení a obuv do tělocvičny i na hřiště.

V pátek 26.10. od 8:00 do 8:45 hodin – ukázka práce v první třídě rodičům. Přijďte se podívat!

29.10. a 30.10. – podzimní prázdniny

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018, Číslo účtu: 266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

TÝDENNÍ PLÁN 15. – 19.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene U

Tvoření a čtení slabik

Slabikování, nácvik čtení slov

Živá abeceda do str. 45
Pohádky O Karkulce, O perníkové chaloupce – vyprávění podle obrázků
Uvolňovací cviky do str. 23 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 5

Psaní číslice 4

Porovnávání čísel 1-5

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 38

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Vietnamu a Ruska.

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018, SS 201818 + jméno dítěte a třída

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Tvoření a čtení slabik

Slabikování, nácvik čtení slov

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

What´s your name? I´m…, Who´s this?; Unit 2 – Pens and pencils – předměty ve třídě.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – práce v sadu a na zahradě – pracovní list, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Vietnamu a Ruska.

Komentáře jsou uzavřeny.