II.B Mgr. Veronika Hypšová

Mgr. Veronika Hypšová

veronika.hypsova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 28.6. – 30.6.2021

 

28.6.

Ráno testování potom opakování ve třídě i venku, hraní her a vyklizení skříněk

 

29.6.

Pěší výlet: sraz v 8:00 ve třídě, návrat v 11:30 na oběd a do družiny

 • Vhodné oblečení, obuv a batoh.
 • S sebou dostatek pití, svačinu, pokrývku hlavy, opalovací krém (ev. repelent), pláštěnku, papírové kapesníky.

 

30.6. Rozdávání vysvědčení (konec vyučování v 8:45)

 • Děti si přinesou na vysvědčení desky.

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.6. – 25.6.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovaní učiva 2.ročníku:
 • Slovní druhy
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Párové souhlásky na konci slov
 • Podstatná jména, předložky, slovesa
 • Hláska, slovo, slabika
 • Měkké a tvrdé souhlásky, samohlásky, dvojhlásky
 • Denně číst 10 minut 

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 2.ročníku:
 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • Malá násobilka
 • Písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Tabulky – doplňování (o několik více/méně, několikrát více/méně)
 • Porovnávání čísel do 100
 • Číselná osa
 • Závorky

SKN 

 • Téma: Prevence – nebezpečné látky, úrazy. Bezpečné chování.

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Opakování učiva 2.ročníku
 • V úterý 22.6.: vybrání učebnice AJ – přinést učebnice AJ!

 OSTATNÍ:

 • 22.6. odevzdávání učebnic AJ
 • 24.6. odevzdávání učebnic (vygumované, opravené – slepené atd.)
 • 24.6. děti si domů odnesou portfolia
 • 25.6. děti si domů odnesou kufříky a vyklidí skříňky
 • Testování probíhá 1x týdně – v pondělí
 • Příchod do školy bez omezení
 • Fungování ŠD bez omezení
 • Roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní + igelitový pytlík na použité)
 • TV – při špatném počasí možná i v tělocvičně.
 • HV- bez zpěvu
 • Některé vyučovací hodiny budeme venku. Je dobré děti vybavit opalovacím krémem a pokrývkou hlavy.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.6. – 18.6.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovaní probraného učiva:
 • Abeceda
 • Slovní druhy
 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Párové souhlásky na konci slov
 • Podstatná jména, předložky, slovesa
 • Hláska, slabika, slovo
 • Měkké a tvrdé souhlásky, samohlásky, dvojhlásky
 • Písanka str. 32
 • Denně číst 10 minut

MATEMATIKA 

 • Opakování probraného učiva:
 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • Malá násobilka
 • Písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Tabulky – doplňování (o několik více/méně, několikrát více/méně)
 • Porovnávání čísel do 100
 • Číselná osa
 • Závorky
 • Pracovní sešit do strany 32

SKN 

 • Téma: Prevence – nebezpečné látky, úrazy, situace

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

 OSTATNÍ:

 • Testování probíhá 1x týdně – v pondělí
 • Příchod do školy bez omezení (běžný provoz – hlavní vchod otevřen od 7:30)
 • Fungování ŠD bez omezení – ranní i odpolední
 • Stále platí roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní)
 • TV – při špatném počasí možná i v tělocvičně.
 • HV- bez zpěvu
 • Některé vyučovací hodiny budeme venku. Je dobré děti vybavit – opalovacím krémem a pokrývkou hlavy.

TÝDENNÍ PLÁN 7.6. – 11.6.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakovaní probraného učiva
 • Učebnice do str. 108
 • Písanka str. 30,31
 • Denně číst 10 minut

MATEMATIKA 

 • Téma: násobení a dělení 10
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Pracovní sešit do strany 30
 • Geometrie – opakování

SKN 

 • Téma: Základní hygienické návyky

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

 

OSTATNÍ:

 • Cena třídní fotografie je 45,-Kč. Peníze budu vybírat od zítřka hotově.
 • Testování probíhá 1x týdně – v pondělí
 • Příchod do školy bez omezení (běžný provoz – hlavní vchod otevřen od 7:30)
 • Fungování ŠD bez omezení – ranní i odpolední
 • Stále platí roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní)
 • TV – při špatném počasí možná i v tělocvičně.
 • HV- bez zpěvu

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 31.5. – 4.6.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Slovní druhy
 • Sloh – krátký dopis
 • Učebnice do str. 106
 • Písanka str. 29, 30
 • Denně číst 10 minut 

MATEMATIKA 

 • Téma: dělení 9
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Pracovní sešit do strany 29
 • Geometrie – opakování

SKN 

 • Téma: zdravá výživa, výchova ke zdraví

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování Unit 6
 • test unit 6

 

OSTATNÍ:

 • 2.6. proběhne fotografování třídy
 • Na pondělní PČ – jehlu, nit, knoflík se dvěma dírkami, kousek látky

 

 • Testování probíhá 1x týdně – v pondělí
 • Příchod do školy bez omezení (běžný provoz – hlavní vchod otevřen od 7:30)
 • Fungování ŠD bez omezení – ranní i odpolední
 • Stále platí roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní)
 • TV – při špatném počasí možná i v tělocvičně.
 • HV- bez zpěvu

 

TÝDENNÍ PLÁN 24.5. – 28.5.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 104
 • Písanka str. 27, 28
 • Denně číst 10 minut

MATEMATIKA 

 • Téma: násobení 9
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Pracovní sešit do strany 26
 • Geometrie – rýsování úseček

SKN 

 • Téma: Důležitá telefonní čísla, první pomoc

 ANGLICKÝ JAZYK:

 

 OSTATNÍ:

 • Testování probíhá 1x týdně – v pondělí
 • Příchod do školy bez omezení (běžný provoz – hlavní vchod otevřen od 7:30)
 • Fungování ŠD bez omezení – ranní i odpolední
 • Stále platí roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní)
 • TV – při špatném počasí možná i v tělocvičně.
 • HV- bez zpěvu

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 17.5. – 21.5.2021 

ZÁPIS DO ŠD na školní rok 2021/22

Zápis do ŠD bude probíhat ve dnech od 18.5. do 20. 5. v čase od 14:00 do 17:00 hod. před hlavním vchodem školy. Více informací naleznete na hlavní stránce školy.

 

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 102
 • Písanka str. 25, 26
 • Denně číst 10 minut 

MATEMATIKA 

 • Téma: dělení 8
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Pracovní sešit do strany 24
 • Geometrie – rýsování úseček

SKN 

 • Téma: Člověk a zdraví: zdraví/nemoc

ANGLICKÝ JAZYK:

 

 

OSTATNÍ:

 • Testování probíhá pouze 1x týdně – v pondělí
 • Příchod do školy bez omezení (běžný provoz – hlavní vchod otevřen od 7:30)
 • Fungování ŠD bez omezení – ranní i odpolední
 • Stále platí roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní + igelitový sáček na použité)
 • TV – podle počasí, možné pouze venku! V den TV budou mít děti s sebou obutí a převlečení na TV na ven.

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.5. – 14.5.2021 prezenční výuka

 

Anglický jazyk
unit 6 Summertime – nová slovní zásoba

ČESKÝ JAZYK 

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 100
 • Písanka str. 23, 24
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Téma: násobení 8
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Pracovní sešit do strany 21.

 

SKN 

 • Téma: Člověk a zdraví: zdraví/nemoc
 • Opakování: Místo, kde žiji, významná místa

 

ANGLICKÝ JAZYK:

OSTATNÍ:

 • Testování probíhá pouze 1x týdně – v pondělí
 • Stále platí, že sraz je každé ráno v 7:45 před hlavním vchodem školy
 • Stále platí roušky/respirátory (jeden ks na sobě + minimálně 2ks s sebou jako náhradní)
 • Povinné úkoly z distančního týdne 3.5.-7.5. nahrát do MS TEAMS
 • Pracovní listy (ČJ a M) z distančního týdne 3.5.-7.5. přinést v pondělí 10.5. do školy, budu je vybírat.
 • TV – podle počasí, možné, ale pouze venku! Do tělocvičen zatím nesmíme. V den TV budou mít děti s sebou obutí a oblečení na TV na ven.

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 5. – 7. 5. 2021 distanční výuka

ČESKÝ JAZYK 

 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice do str. 98
 • Povinné: písemně (psacím písmem), vždy jen první řádek: 96/2, 97/2, 98/2
 • Povinné: Písanka str. 21, 22
 • Denně číst 10 minut

Dobrovolné:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C4%8E-%C5%A4/cviceni.html

 

MATEMATIKA 

 • Téma: dělení 7
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6
 • Povinné: pracovní sešit do strany 18. Za DÚ str. 17/2, 4, str. 18/1, 4, 5 – Ostatní cvičení v sešitě 7 uděláme společně.

Dobrovolné: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

SKN 

 • Téma: místo, kde žiji – název, významná místa
 • Povinné: Namaluj, sebe a třeba další členy rodiny u nějakého významného nebo zajímavého místa v okolí tvého bydliště. Na obrázek napiš, jak se místo jmenuje.

 ANGLICKÝ JAZYK:
In my garden učebnice strana 48-49 – nová slovní zásoba, zapsat do sešitu
pracovní sešit strana 46-47
PREZENTACE

 

OSTATNÍ:

 • Pozor změna rozvrhu (viz. mail)
 • Složení skupin se nemění
 • Klub, čtení se nemění

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Platba za II. pololetí ŠD:

Prosíme o zaslání platby na II. pololetí za ŠD do 14. 5. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální, částka: 550,- kč. Uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD.

Kdo již platbu hradil v jiné výši v únoru, neposílá žádnou platbu. Přeplatek Vám bude vrácen na účet.

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Jan Mareček

TÝDENNÍ PLÁN 26.4. – 30.4.2021 prezenční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Párové souhlásky na konci slov – úvod
 • Opakování: slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Učebnice do str. 96
 • Diktát
 • Písanka str. 19, 20
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Téma: násobení 7 (naučit zpaměti)
 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6
 • Pracovní sešit do strany 16
 • Pětiminutovka
 • Geometrie: měření délky úseček

 

SKN 

 • Téma: Etapy lidského života
 • Opakování: lidské smysly

 

ANGLICKÝ JAZYK:
opakování unit My house
pátek: test

 

OSTATNÍ:

 • Každé ráno sraz v 7:45 před hlavním vchodem školy
 • Ranní družina není
 • Testování v pondělí a čtvrtek
 • Přinést povinné úkoly z distančního týdne 19.4.-23.4.
 • 28.4. od 17:00 hodin třídní schůzka online (MS TEAMS)

TÝDENNÍ PLÁN 19.4. – 23.4.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: slabiky bě, pě, vě, mě
 • Učebnice do str. 92
 • Povinné: písemně (psacím písmem), vždy jen první řádek: 90/2, 91/2, 92/2
 • Povinné: Písanka str. 17, 18
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Téma: dělení 6 (naučit zpaměti)
 • Povinné: pracovní sešit do strany 12. Za DÚ str. 11/2, 3, 6, str. 12/4, 5 – Ostatní cvičení v sešitě 7 uděláme společně. 

 

 

SKN 

 • Téma: Etapy lidského života
 • Povinné: Namaluj, jak si představuješ čtyři základní chutě: slanou, sladkou, kyselou a hořkou 

 

ANGLICKÝ JAZYK:
opakování lekce 5
pracovní sešit str. 44-45 – kontrola ve škole příští týden

AKTUALIZOVANÁ PREZENTACE

 

OSTATNÍ:

 • Tento týden je distanční, zde je rozvrh:

 

Složení skupin:

 

Ranní skupina:

Sára Banoutová, Berenika Chalupová, Christian Sivák, Ester Kozubová, Lucie Bukovanská, Kristýna Nguyen, Nicolas Řezníček, Rozálie Černá, Pavel Šácha, Yurii Mytriuk

 

Dopolední skupina:

Radek Macháček, Linda Špryngarová, David Kubeš, Zuzana Kolláriková, Michal Hejduk, Lili Eva Štecherová, Anastasija Kotlan, Karolina Osypenko, Tomáš Znamenáček, Daniel Hassani

 

Rozvrh:

 

Pondělí:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:45 – 9:20

dopolední skupina –       ČJ 9:40 – 10:15                  M: 10:25 – 11:00

 

Úterý:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:45 – 9:20

dopolední skupina –       ČJ 9:40 – 10:15                  M: 10:25 – 11:00

 

Středa:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:45 – 9:20

dopolední skupina –       SKN 9:40 – 10:15              AJ: 11:50 – 12:20

 

Čtvrtek:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:45 – 9:20

dopolední skupina –       ČJ 9:40 – 10:15                  M: 10:25 – 11:00

 

Pátek:

ranní skupina –                 SKN: 8:00 – 8:35               AJ: 10:00 – 10:30

dopolední skupina –       ČJ 8:45 – 9:20                    M: 9:35 – 10:10

 

O pedagogické intervenci, Klubu a čtení informace mailem.

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.4. – 16.4.2021 prezenční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: slabiky dě, tě, ně
 • Slabiky bě, pě, vě, mě – úvod
 • Učebnice do str. 89
 • Písanka str. 15, 16
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Téma: Násobení 6
 • Opakování: násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • Geometrie: měření délky úseček
 • Pracovní sešit do strany 10

 

 

SKN 

 • Téma: Lidské smysly

 

ANGLICKÝ JAZYK
společné opakování WHERE IS IT?
nová slovní zásoba It’s upstairs/downstairs/on the rigth/on the left
využijte prezentaci z minulého týdne

 

OSTATNÍ

 • Příchod do školy – každý den sraz v 7:45 u hlavního vchodu
 • Ranní družina NENÍ
 • Povinné testování na Covid 19 bude prováděno každé pondělí a každý čtvrtek po příchodu žáků do školy.
 • Testování bude probíhat ve vyhrazených třídách pro tento účel. 
 • Další organizační informace najdete na hlavní webové stránce naší školy.

 

 • Učit se budeme podle původního rozvrhu (ze začátku školního roku).
 • Děti si do školy přinesou pracovní sešit z matematiky 6 i 7

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. – 9.4.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: skupiny dě, tě, ně
 • Učebnice do str. 85
 • Povinné: písemně (psacím písmem):
 1. 85/2
 2. Pokus se sám/a vyplnit naši „skříň“ (viz mail) a pošli mi ji
 • Povinné: Písanka str. 14
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Téma: násobení a dělení 5 (naučit zpaměti)
 • Povinné: pracovní sešit strany 6 až 8. Za DÚ str. 6/2, 5, str. 7/6, 7, str. 8/1, 2, 6 – Ostatní cvičení uděláme společně.

 

 

SKN 

 • Téma: Velikonoce, zvyky tradice
 • Povinné: namaluj nebo najdi a vyfoť přímo v přírodě, tři na jaře kvetoucí rostliny.

 

ANGLICKÝ JAZYK:
učebnice strana 43 – Where is my sock/bag/shoe? – Kde je moje ponožka/taška/bota? Is it in the kitchen? – Je to v kuchyni? – Děti si poslechnou nahrávku a text přečtou několikrát nahlas
učebnice strana 44 – Is in the yellow box? Je to ve žluté krabici? – děti si poslechnou nahrávku, přečtou si nahlas text a zahrají si hru
Pracovní sešit strana 40-41
Využijte přiloženou prezentaci MY HOUSE 1.3

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 29.3. – 2.4.2021 distanční výuka

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: druhy vět, abeceda, podstatná jména, slovesa, měkké a tvrdé souhlásky
 • Učebnice do str. 83
 • Povinné: písemně (psacím písmem):
 • vymysli a napiš jednu větu tázací, přací, rozkazovací, oznamovací:
 1. věty označ písmeny O, T, P, R
 2. za každou větu napiš, z kolika slov se skládá
 3. ve větách červeně vybarvi podstatná jména, žlutě slovesa
 • 83/5 opiš první tři řádky
 • Povinné: Písanka str. 13
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Téma: násobení 5 (naučit zpaměti)
 • Povinné: pracovní sešit 7 strany 3 až 4. Za DÚ str. 3/2, 3, 5, 6, str. 4/1, 3, 7
 • Ostatní cvičení v sešitě 7 uděláme společně.

 

 

SKN 

 • Téma: Domácí a hospodářská zvířata čtyřnohá – savci
 • Povinné: ozdob nebo namaluj velikonoční vajíčko, vyfoť a pošli mi ho

 

ANGLICKÝ JAZYK:
Opakování nové slovní zásoby My house učebnice strana 40-41
učebnice strana 42 IT IS (A SNAKE) – Je to (had)
pracovní sešit strana 39 – poslech v přiložené prezentaci PREZENTACE

 

 

Ostatní:

1.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

2.4. STÁTNÍ SVÁTEK

TÝDENNÍ PLÁN 22.3. – 26.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: pořadí vět, podstatná jména, předložky, měkké a tvrdé souhlásky
 • Téma: slovesa
 • Učebnice do str. 82
 • Povinné: písemně 79/2 první řádek (u každé osoby napiš křestní jméno a příjmení), 81/6 (neopisuj celý text, vypiš pouze slovesa), 82/3 (vždy jedno sloveso, například „strom – roste, kluci – sportují“)
 • Povinné: Písanka str. 11, 12
 • Na příští týden naučit druhou polovinu básně „Slovní druhy“ (od 6. do konce)
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: násobení a dělení 2, 3, 4
 • geometrie úsečka
 • Povinné: pracovní sešit 6 – strana 30 za DÚ str. 30/1, 2, 6, pracovní sešit 7 – strana 1, 2 za DÚ str. 1/5, str. 2/1, 4
 • Ostatní cvičení v sešitě 7 uděláme společně, stejně jako stranu 30, 31 a 32 v sešitě 6 (k 31, 32 se budeme vracet průběžně).

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4/priklady.html

 

SKN 

 • Téma: Domácí zvířata – ptáci
 • Povinné: kuře (viz mail)

 

ANGLICKÝ JAZYK:
V úzerý test unit Happy faces
nová lekce MY HOUSE
učebnice strana 40-41 poslechněte si přiloženou nahrávku a ukazujte a opakujte s dětmi jednotlivé místnosti v domě. Ať děti poté přečtou několikrát nahlas názvy místností. POSLECH 1 POSLECH 2
Písnička It’s lunchtime!- je čas obědu! POSLECH 3
pracovní sešit strana 38
Můžete využít přiloženou prezentaci PREZENTACE MY HOUSE 1.1

Ať si děti do sešitu nakreslí jednotlivé místnosti a k obrázku opíší anglické názvy z učebnice

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.3. – 19.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: podstatná jména, měkké a tvrdé souhlásky
 • Téma: předložky
 • Učebnice do str. 80
 • Povinné: písemně 77/3, 78/2, list s povinným domácím úkolem – zaslán mailem
 • Písanka str. 9, 10
 • Na příští týden (22.-26.3) naučit polovinu básně „Slovní druhy“ (slovesa – včetně) – zaslána mailem
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: násobení a dělení dvěma a třemi
 • Téma: násobení a dělení čtyřmi (naučit zpaměti), geometrie úsečka
 • Povinné: strany 27 až 29. Za DÚ 27/1, 2, 3, 4, 28/2, 4, 29/1. Ostatní uděláme společně.

 

 

SKN 

 • Téma: Domácí živočichové – ptáci
 • Povinné: Prohlédni si v učebnici stranu 34. Vytvoř slepici jako koláž z novin a pošli mi ji (více  informací v mailu).

 

ANGLICKÝ JAZYK:
online hodina út skupina 1: 8-8:30; skupina 2: 8:30 – 9:00
opakování lekce Happy face
společná kontrola pracovního sešitu
PREZENTACE UNIT 4

OSTATNÍ:

Rozvrh beze změny

TÝDENNÍ PLÁN 8.3. – 12.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: měkké, tvrdé souhlásky, druhy vět
 • Téma: podstatná jména
 • Učebnice do str. 76
 • Povinné: písemně 74/2 (druhý řádek, opsat a barevně vyznačit – viz zadání v učebnici), 75/5
 • Písanka str. 7, 8
 • Denně číst 10 minut

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni3.htm

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení dvěma, násobení třemi
 • Téma: dělení třemi (naučit zpaměti)
 • Povinné: celá strana 25 a 26. Za DÚ 25/1, 3, 4, 6. Ostatní uděláme společně.

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 

SKN 

 • Téma: Volně žijící živočichové
 • Povinné: Prohlédni si v učebnici stranu 10 a 11. Vyber si dva volně žijící savce a jednoho volně žijícího ptáka a nakresli mi je.

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ:

Zde je rozvrh na tento týden. V případě změn Vás budu včas informovat:

 

Ranní skupina:

Sára Banoutová, Radek Macháček, Pavel Šácha, Linda Špryngarová, Anastasija Kotlan, Lucie Bukovanská, Zuzana Kolláriková, Tomáš Znamenáček, Ester Kozubová, Kristýna Nguyen

 

Dopolední skupina

Berenika Chalupová, Nicolas Řezníček, Michal Hejduk, David Kubeš, Christian Sivák, Daniel Hassani, Rozálie Černá, Karolina Osypenko, Yurii Mytriuk

 

Pondělí:  

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

Úterý:

AJ: 8:00 – 8:30  

Sára Banoutová, Radek Macháček, Pavel Šácha, Linda Špryngarová, Anastasija Kotlan, Lucie Bukovanská, Tomáš Znamenáček, Ester Kozubová, Kristýna Nguyen, Christian Sivák

 

AJ: 8:30 – 9:00

Berenika Chalupová, Nikolas Řezníček, Michal Hejduk, David Kubeš, Daniel Hassani, Rozálie Černá, Karolina Osypenko, Yurii Mytriuk, Zuzana Kolláriková

 

SKN: 9:45 – 10:20 – ranní skupina

SKN: 10:30 – 11:05 – dopolední skupina

 

Středa:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

čtvrtek:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

pátek:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.3. – 5.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: samohlásky, souhlásky, souvětí
 • Učebnice do str. 73
 • Povinné: písemně 73/4 (na podepsaný, linkovaný papír)
 • Povinné: písanka str. 5, 6
 • Denně číst 10 minut

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení 2
 • Téma: násobení 3 (naučit se zpaměti)
 • Povinné: 22/3, 4, 23/1, 5, 24/2, 5, 6

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 

 

SKN 

 • Téma: Rostliny – základní podmínky života
 • Povinné: podívejte se, jak roste fazole a nakreslete mi o tom obrázek, který nazvete „Fazole“.

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI&feature=emb_rel_end

PS: můžete u toho dirigovat, stejně, jako jsme společně dirigovali ve škole 🙂

 

ANGLICKÝ JAZYK:

opakování lekce Happy faces

 • učebnice strana 36 – přečíst s dětmi rozhovor a poté si hru zahrát NAHRÁVKA
 • učebnice strana 38 – poslechněětě si s dětmi několikrát nahrávku a nechte je článek několikrát hlasitě přečíst. NAHRÁVKA nová slovní zásoba: hands – ruce; tummy – břicho, spots – skvrny; feet – chodidla

pracovní sešit strana 35 -37 poslech strana 36

 

OSTATNÍ:

 • Povinné domácí úkoly mi, prosím, posílejte elektronicky a poté schovávejte do portfolia.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.2. – 19.2.2021

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Souhlásky obojetné
 • Opakování: měkké a tvrdé souhlásky, souvětí
 • Učebnice do str. 70
 • Písanka str. 3, 4
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Úvod do dělení, dělení dvěma
 • Opakování: násobení dvěma
 • Geometrie – přímka
 • Pracovní sešit do strany 20

 

SKN 

 • Téma: Člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla
 • Hygiena čistota

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8.2. – 12.2.2021

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Spojky, měkké a tvrdé souhlásky
 • Opakování: druhy vět
 • Učebnice do str. 67
 • Písanka (sešit 2) str. 2
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Násobení dvěma
 • Opakování: Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • Pracovní sešit do strany 17

 

SKN 

 • Téma: Člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla
 • Hygiena, čistota

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování abecedy
  procvičování barev a částí obličeje
  popis tváře – I have got
  vyjadřování libosti a nelibosti – opakování I like x I donť like

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Kdo má zájem o objednání knihy – objednávkový lístek DKK Grada odevzdat nejpozději do 11.2. 
 • Podrobnější informace v emailu.

TÝDENNÍ PLÁN 1.2. – 5.2.2021

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Spojky, souvětí
 • Opakování: měkké, tvrdé souhlásky
 • Učebnice do str. 65
 • Písanka str. 32, str. 1 sešit 2 (mám u sebe, rozdám dětem během vyučování) 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Úvod do násobení, násobení dvěma
 • Opakování: Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • Pracovní sešit do strany 15

 

SKN 

 • Téma: Člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

Komentáře jsou uzavřeny.