II.B Pavel Střelka

Pavel Střelka

pavel.strelka@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 04.12. – 08.12.2023

Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 16:45 začátek)

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda (tiskací písmo) – opakování a procvičování
 • Dvojhlásky (ou, au), opakování samohlásky (test)
 • Dělení slov v sešitě – procvičování
 • Učebnice do str. 42
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – NÁZEV KNIHY, AUTOR, OBRÁZEK (DO 22. PROSINCE)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • souhrnné opakování Unit 2 (školní pomůcky): pracovní sešit, str. 17-19
 • čtvrtek 30. 11. TEST (Unit 2)
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)

MATEMATIKA

 • Opakování – závorky
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • Dokončení pracovního sešitu díl č. 1
 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

 • Cestování, nákupy, služby – řemesla
 • Třídíme odpad
 • Pracovní list, projekce

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 16:45 začátek)
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 27.11. – 01.12.2023

Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 17:00 začátek)

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda (tiskací písmo)
 • Kontrola psacího písma – velká písmena (opakování)
 • Dvojhlásky (ou, au), opakování samohlásky (test)
 • Věty, slova, slabiky, hlásky
 • Dělení slov v sešitě – procvičování
 • Učebnice do str. 38
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – NÁZEV KNIHY, AUTOR, OBRÁZEK (DO 30. LISTOPADU)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • souhrnné opakování Unit 2 (školní pomůcky): pracovní sešit, str. 17-19
 • čtvrtek 30. 11. TEST (Unit 2)
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 • Dokončení pracovního listu
 • Test – slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • Geometrie – přímá čára, lomená čára, křivá čára, úsečka, geometrické tvary (čtvrtek test)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Učíme se třídit odpad
 • Test – roční období, měsíce v roce

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 17:00 začátek)
 • Do 30.11. odevzdat čtenářský deník za listopad, přinést přečtenou knihu
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování (věty, slova, slabiky, hlásky)
 • Dělení slov, pořadí vět
 • Abeceda – seznámení – učebnice str. 108
 • Samohlásky
 • Učebnice do str. 34
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (do 30. listopadu)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • procvičování slovní zásoby: školní nábytek a pomůcky, základní barvy (red, orange, yellow, green, pink, blue)
 • poslech, porozumění a nácvik čtení Well done, Daisy!
 • souhrnné opakování Unit 2 a příprava na test

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 • pracovní list do str. 27
 • slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • číselná osa do 100
 • geometrie – přímá čára, lomená čára, úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování roční období
 • Společné chování

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 17:00 začátek)
 • Do 30.11. odevzdat čtenářský deník za listopad, přinést přečtenou knihu
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 06.11. – 10.11.2023

Dne 7.11.2023, proběhne na naší škole pilotní program Závodu požárnické všestrannosti a brannosti. Tento program je spolufinancovaný SH ČMS, Českou radou dětí a mládeže, MŠMT –

 • SPOLEČNÝ NÁSTUP V 10:00 – PROSTOR RÁČEK (DĚTI BUDOU MÍT SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV)

Dne 15.11.2023 proběhnou třídní konzultace, pozvaní rodiče budou informováni, kdyby někdo potřeboval ještě, tak prosím informovat na mail.

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět – opakování (věta tázací, oznamovací)
 • pořadí vět
 • věta rozkazovací
 • učebnice do str. 26
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
 • psací písmo – prohlubování nácviku písmen
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – všichni žáci za říjen odevzdáno

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání desítek
 • slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • porovnání čísel do 100
 • geometrie – přímá čára, bod
 • pracovní listy, procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

 • roční období
 • skupinové cvičení
 • ochrana zeleně, okolí bydliště

INFORMACE

 • prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • do 30.11. odevzdat čtenářský deník za listopad, přinést přečtenou knihu
 • doučování II. B – pondělí, středa po vyučování
 • 7.11 závod požární všestrannosti a brannosti (teplé oblečení, venkovní obuv)
 • 15.11 konzultační hodiny pro rodiče (pozvaní rodiče budou informováni)

TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 03.11.2023

Dne 7.11., proběhne na naší škole pilotní program Závodu požárnické všestrannosti a brannosti. Tento program je spolufinancovaný SH ČMS, Českou radou dětí a mládeže, MŠMT.

 • společný nástup v 10:00 – prostor Ráček (děti budou mít sportovní oblečení a obuv)

ČESKÝ JAZYK

 • básnička (libovolná, stačí 2 sloky)
 • druhy vět – opakování (věta tázací, oznamovací)
 • pořadí vět
 • věta rozkazovací
 • učebnice do str. 20-22
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
 • psací písmo – prohlubování nácviku písmen
    ČJH –  poslech pohádky, četba
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce!!) do 31.10.2023

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • Halloween aktivity
 • nová slovní zásoba Unit 2 (školní pomůcky a nábytek: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • písnička Look around the classroom

MATEMATIKA

 • číselná osa, čtení a zápis čísel do 100
 • sčítání a odčítání desítek
 • porovnání čísel do 100
 • čtení a zápis čísel do 100
 • geometrie – přímá čára
 • pracovní listy, procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

 • ochrana zeleně, okolí bydliště
 • domov a domácí spotřebiče – bezpečnost
 • práce a povinnosti v domácnosti

INFORMACE

 • Prosím obaly na sešity !!!
 • do 31.10. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu
 • doučování II. B – pondělí, středa po vyučování
 • 7.11 závod požární všestrannosti a brannosti (teplé oblečení, venkovní obuv)
 • 15.11 konzultační hodiny pro rodiče (pozvaní rodiče budou informováni)

TÝDENNÍ PLÁN 23.10. – 25.10.2023

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

ČESKÝ JAZYK

 • básnička (libovolná, stačí 2 sloky)
 • věta – určování počtu slov ve větě, tvoření vět
 • věta tázací, rozkazovací
 • opakování věty oznamovací
 • učebnice do str. 21
 • písanka str. 3
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČJH –  poslech pohádky, četba
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce!!)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • číselná osa, čtení a zápis čísel do 100
 • porovnání čísel do 100
 • čtení a zápis čísel do 100
 • geometrie – přímá čára
 • pracovní listy, procvičování.

SVĚT KOLEM NÁS

 • ochrana zeleně, okolí bydliště
 • domov a domácí spotřebiče – bezpečnost
 •  opakování – moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • práce a povinnosti v domácnosti

INFORMACE

Prosím obaly na sešity !!!
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

TÝDENNÍ PLÁN 16.10. – 20.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • věta – určování počtu slov ve větě, tvoření vět
 • věta (dodržování řádek a ukončení)
 • učebnice do str. 20
 • písanka str. 2
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČJH –  samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 (učebnice str. 6-7)
 • číselná osa
 • čtení a zápis čísel do 100
 • pracovní listy, procvičování.

SVĚT KOLEM NÁS

 • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • práce a povinnosti v domácnosti

INFORMACE

 

TÝDENNÍ PLÁN 09.10. – 13.10.2023

VYBÍRÁME 55 Kč za sešity

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • věta (dodržování řádek a ukončení)
 • druhy vět (tázací, oznamovací, rozkazovací)
 • učebnice do str. 17
 • písanka str. 1
 • psaní do sešitu, dodržení datumu, kontrola opisu
    ČJH – procvičování počtu slov ve větě a slabik
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce)

MATEMATIKA

 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 (učebnice str. 6-7)
 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • desetiminutovka

SVĚT KOLEM NÁS

  • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
  • práce a povinnost v domácnosti
  • hodnocení testu – dopravní prostředky a dopravní prostředky

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ 

 • 25-26.10 škola není
 • obaly na knihy a sešity (celkem 9ks), děkuji.

TÝDENNÍ PLÁN 02.10. – 06.10.2023

VYBÍRÁME 55 Kč za sešity, celkem 9ks a nezapomenout obaly na knihy a sešity, děkuji.

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • Věta (dodržování řádek a ukončení)
 • Druhy vět (tázací, oznamovací, rozkazovací)
 • procvičování počtu slov ve větě a slabik
 • psací písmo – opis, přepis
 • psaní do sešitu, dodržení datumu, kontrola opisu
 • Učebnice str. 14-16
    ČJH – Procvičování samohlásek, souhlásek
    Sloh – Vyprávění podle obrázku
    Čtenářský deník odevzdat do konce října !!!

MATEMATIKA

 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 (nové učivo)
 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • test na sčítání a odčítání do 20
 • číselná osa – procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

  • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
  • dopravní prostředky a dopravní prostředky – opakování, test

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • prosím na pracovní činnosti donést jablíčko (ovoce)

TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 27.9.2023

Školní volno – státní svátek a ředitelské volno (čtvrtek a pátek)

28. září – Den české státnosti

29. září – ředitelské volno

Třídní fond 50,- Kč, fond na spotřební materiál 100,- Kč, dar škole 300,- Kč   – CELKEM 450,- Kč (v případě sourozence na škole 350,- Kč za žáka)

Pracovní sešit AJ 338,- Kč

Číslo účtu školy: 266496066/0300

Ke správné platbě je nutno přiřadit – variab. a specif. symbol žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • psaní do sešitu, dodržení datumu, kontrola opisu
 • psaní slabik, spojení souhlásek (učebnice str. 11-13)
 • procvičování počtu slov ve větě a slabik
 • věta (označení začátku a konce věty)
 • psací písmo – opis, přepis
    ČJH – procvičování velkých písmen – abeceda

SLOH – FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU – PROCVIČOVÁNÍ Z UČEBNICE STR. 13

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • dokončení pracovního sešitu na str. 2-3
 • geometrické tvary str. 4
 • číselná osa – procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

  • středa 27.9.2023 – procházka po okolí, poznávání dopravních značek a bezpečný pohyb
  • dopravní prostředky
  • dopravní značky

ANGLICKÝ JAZYK

TÝDENNÍ PLÁN 18.9. – 22.9.2023

 • platby školy spuštěny

Třídní fond 50,- Kč, fond na spotřební materiál 100,- Kč, dar škole 300,- Kč   – CELKEM 450,- Kč (v případě sourozence na škole 350,- Kč za žáka)

Pracovní sešit AJ 338,- Kč

Číslo účtu školy: 266496066/0300

Ke správné platbě je nutno přiřadit – variab. a specif. symbol žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • hláska/písmeno, slabika, slovo (učebnice str. 10-12)
 • věta (označení začátku a konce věty)
 • psací písmo – opis, přepis
   Sloh – formy společenského styku – procvičování z učebnice str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • geometrické tvary
 • práce s učebnicí
 • číselná osa – procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

  • dopravní prostředky
  • dopravní značky
  • pracovní list, učebnice str. 12-13


TÝDENNÍ PLÁN 11.9. – 15.9.2023

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – STŘEDA 13.9.2023 od 17:30 

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • hláska/písmeno, slabika, slovo
 • psací písmo – opis, přepis
 • samohlásky

   Sloh – formy společenského styku (pozdrav, oslovení, poděkování), základní pravidla slušného chování

  Čtení – opakování z 1. ročníku (čítanka str. 5-6)

ANGLICKÝ JAZYK

 • nová slovní zásoba: zvířata (a tiger, a zebra, a monkey, a crocodile, a lion, a snake)

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání bez přechodu do 20
 • geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

  • školní řád
  • chování a vztahy ve škole
  • orientace ve škole

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.9. – 8.9.2023

INFORMACE K ZÁHÁJENÍ

 • 4.9. vyučování od  8:00 do 8:45 hodin,  obědy od 11:00 do 12:00 hodin
 • žáky si vyzvednu v šatně v 7:40 hodin a půjdeme společně do nové třídy
 • 5.9. budeme spolu ve třídě od 8:00 do 11:40 hodin  – rozdávání učebnic,  přidělení šatních skříněk (zámeček s sebou), vyprávění zážitků z prázdnin, …
 • Od středy 6.9. již bude vyučování dle rozvrhu

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • hláska/písmeno, slabika, slovo

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakování

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

  • školní řád

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.