II.B Pavel Střelka

Pavel Střelka

pavel.strelka@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 27.05. – 31.05.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Párové souhlásky (učebnice str. 97-100)
 • Sloh – tvoření vět podle obrázku
 • Čtení – soustřední se na delší text, skupinové čtení
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;

MATEMATIKA

 • Dělení 8 (pracovní sešit do str.24)
 • Opakování násobení 8
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie – rýsování úsečky

SVĚT KOLEM NÁS

 • Ochrana člověka, člověk a zdraví

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

 

TÝDENNÍ PLÁN ŠvP – Vrané nad Vltavou 20.05. – 23.05.2024

Den 3. vzkaz od dětí) 22.5.2024

Probouzíme se do deštivého počasí, ale i to nás neodradí a vstáváme na snídani, poté nás čekají podstatná jména, honba za pokladem a malování triček.

 

Den 2. (vzkaz od dětí) 21.5.2024

Dnes ráno nás čekala rozcvička, poté jsme si opakovaly matematiku. Natěšení jsme se vrhly na oběd, kde velká část snědla i dva talíře. Po obědě jsme vyrazily na túru okouknout místní ZOO. Cesta byla hodně náročná, ale zvládly jsme na to jedničku, zpívaly jsme písničky, tancovaly a překonávaly mnoho překážek. Na závěr na nás čekala zmrzlina a cesta na ubytování, celkem jsme ušly 9km. K večeři jsme měly kynuté jahodové knedlíky, které nám moc chutnaly. Závěrem jsme si zahrály týmové hry a prováděly pokus s vajíčkem. Všichni jsme unaveni usnuly a připravovaly se na poslední den,  děti z II.B.

 

Den 1.  (vzkaz od dětí)

Zdravíme rodiče, posílám pozdrav z naší školy v přírodě.

Máme za sebou první den a moc jsme si ho užily, prozkoumaly jsme okolí a zahrály si spoustu her.

Soutěžíme v týmových hrách, počasí se nám vydařilo, zdravíme domu, Vaše děti z II.B.

TÝDENNÍ PLÁN 13.05. – 17.05.2024

Souhrn informací pro II.B

 • 14.5. Fotografování tříd – foto 50,- Kč (vybíráme v pondělí 13.5.)
 • 15. – 17.5. – Projektové vyučování „Putování Prahou“ – Staroměstská věž (středa 15.5.)

20-23.05.2024 Škola v přírodě II.B

 • prosím platby dokončit do konce týdne
 • posudek o zdravotní dokumentaci
 • naskenovanou/ofocenou kartičku pojišťovny
 • prohlášení o bezinfekčnosti (Zašlu začátkem května, papír se odevzdává v den odjezdu.)

ČESKÝ JAZYK

 • Párové souhlásky
 • Opakování skupiny dě -tě-ně-bě-pě-vě-mě
 • Sloh – správný pozdrav
 • Čtení – hlasité a tiché čtení s porozumění
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;

MATEMATIKA

 • Násobení 8
 • Opakování násobení a dělení do 7
 • Pracovní sešit  do str. 22
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie – rýsování úsečky

SVĚT KOLEM NÁS

 • důležitá telefonní čísla
 • okolí mého bydliště

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

ANGLICKÝ JAZYK

TÝDENNÍ PLÁN 29.04. – 03.05.2024

Souhrn informací pro II.B

 • 01.05.2024 Svátek práce / výuka neprobíhá
 • Od 02.05.2024 výuka tělesné výchovy probíhá venku
 • 02.05.2024 OVOV venkovní závody dětí na 60m a 500m
 • 08.-10.05 výuka neprobíhá (svátek + ředitelské volno)

20-23.05.2024 Škola v přírodě II.B

 • posudek o zdravotní dokumentaci
 • naskenovanou/ofocenou kartičku pojišťovny
 • prohlášení o bezinfekčnosti (Zašlu začátkem května, papír se odevzdává v den odjezdu.)

ČESKÝ JAZYK

 • p25.4.2024 čtvrtletní práce (měkké a tvrdé souhlásky, přepis, určování i,í/yý, předložky, podstatná jména, slovesa)
 • Skupiny vě- mě
 • Párové souhlásky (úvod) učebnice str. 96
 • Opakování skupiny dě -tě-ně-bě-pě-vě
 • Sloh – správný pozdrav
 • Čtení – hlasité a tiché čtení s porozumění
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;
 • pondělí 8. 4. TEST: slovíčka (místnosti v domě)
 • poslech, porozumění a čtení příběhu Where´s my phone?, učebnice, str. 46

MATEMATIKA

 • Dělení 7, úvod do násobení 8
 • Opakování násobení a dělení do 6
 • Pracovní sešit  do str. 20
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie –měření délky úsečky

SVĚT KOLEM NÁS

 • etapy lidského života

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby (letní oblečení): a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals
 • písnička My summer song
 • poslech, čtení a porozumění příběhu A sunhat

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.04. – 26.04.2024

 

Souhrn informací pro II.B

Aktuality

Do konce dubna třídní kolo pěvecké soutěže

20-23.5.2024 Škola v přírodě II.B

 • posudek o zdravotní dokumentaci (Konzultoval jsem a stačí Váš souhlas, že je dítě zdravotně způsobilé, nemusíte mít potvrzení od lékaře.)
 • naskenovanou/ofocenou kartičku pojišťovny
 • prohlášení o bezinfekčnosti (Zašlu začátkem května, papír se odevzdává v den odjezdu.)

ČESKÝ JAZYK

 • 25.4.2024 čtvrtletní práce (měkké a tvrdé souhlásky, přepis, určování i,í/yý, předložky, podstatná jména, slovesa)
 • Skupiny bě- pě – vě – mě
 • Opakování skupiny dě -tě – ně
 • Učebnice str. 90-92
 • Opakování – slovesa, předložky, podstatná jména
 • Sloh – správný pozdrav
 • Čtení – hlasité a tiché čtení s porozumění
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;
 • pondělí 8. 4. TEST: slovíčka (místnosti v domě)
 • poslech, porozumění a čtení příběhu Where´s my phone?, učebnice, str. 46

MATEMATIKA

 • Násobení 7, začátek dělení 7
 • Opakování násobení 6
 • Pracovní sešit  do str. 12
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie –měření délky úsečky

SVĚT KOLEM NÁS

 • etapy lidského života
 • lidské smysly

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 08.04. – 12.04.2024

 

Souhrn informací pro II.B

17.4.2024 EKOPROGRAM- ptačí detektivové od ekocentra Podhoubí 17.4.2024 – vybíráme 80,- Kč

17.4.2024 – konzultace s třídním učitelem (potřeba se objednat, kdo má zájem)

20-23.5.2024 Škola v přírodě II.B

 • posudek o zdravotní dokumentaci (Konzultoval jsem a stačí Váš souhlas, že je dítě zdravotně způsobilé, nemusíte mít potvrzení od lékaře.)
 • naskenovanou/ofocenou kartičku pojišťovny
 • prohlášení o bezinfekčnosti (Zašlu začátkem května, papír se odevzdává v den odjezdu.)

ČESKÝ JAZYK

 • Skupiny DĚ – TĚ – NĚ
 • Učebnice str. 84 – 87
 • Opakování – slovesa, předložky, podstatná jména
 • Sloh – správný pozdrav
 • Čtení – hlasité a tiché čtení s porozumění
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;
 • pondělí 8. 4. TEST: slovíčka (místnosti v domě)
 • poslech, porozumění a čtení příběhu Where´s my phone?, učebnice, str. 46

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 6
 • Pracovní sešit  do str. 11
 • Opakování násobení a dělení do 5
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie –měření délky úsečky

SVĚT KOLEM NÁS

 • opakování domácí a divoká zvířata
 • lidské smysly

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 15.04. – 19.04.2024

 

Souhrn informací pro II.B

Aktuality

Do konce dubna třídní kolo pěvecké soutěže

17.4.2024 EKOPROGRAM- ptačí detektivové od ekocentra Podhoubí 17.4.2024 – vybíráme 80,- Kč

17.4.2024 – konzultace s třídním učitelem (potřeba se objednat, kdo má zájem)

20-23.5.2024 Škola v přírodě II.B

 • posudek o zdravotní dokumentaci (Konzultoval jsem a stačí Váš souhlas, že je dítě zdravotně způsobilé, nemusíte mít potvrzení od lékaře.)
 • naskenovanou/ofocenou kartičku pojišťovny
 • prohlášení o bezinfekčnosti (Zašlu začátkem května, papír se odevzdává v den odjezdu.)

ČESKÝ JAZYK

 • Skupiny bě- pě – vě – mě
 • Opakování skupiny dě -tě – ně
 • Učebnice str. 87-91
 • Opakování – slovesa, předložky, podstatná jména
 • Sloh – správný pozdrav
 • Čtení – hlasité a tiché čtení s porozumění
 • Psaní – opisy, přepisy slov
 • 25.4.2024 čtvrtletní práce (měkké a tvrdé souhlásky, přepis, určování i,í/yý, předložky, podstatná jména, slovesa)

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;
 • pondělí 8. 4. TEST: slovíčka (místnosti v domě)
 • poslech, porozumění a čtení příběhu Where´s my phone?, učebnice, str. 46

MATEMATIKA

 • Dělení 6
 • Opakování násobení 6
 • Pracovní sešit  do str. 12
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie –měření délky úsečky
 • 23.4.2024 čtvrtletní práce (násobení a dělení do 5, slovní úlohy, znaménka, sčítání a odčítání s přechodem)

SVĚT KOLEM NÁS

 • etapy lidského života
 • lidské smysly

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 08.04. – 12.04.2024

 

Souhrn informací pro II.B

17.4.2024 EKOPROGRAM- ptačí detektivové od ekocentra Podhoubí 17.4.2024 – vybíráme 80,- Kč

17.4.2024 – konzultace s třídním učitelem (potřeba se objednat, kdo má zájem)

20-23.5.2024 Škola v přírodě II.B

 • posudek o zdravotní dokumentaci (Konzultoval jsem a stačí Váš souhlas, že je dítě zdravotně způsobilé, nemusíte mít potvrzení od lékaře.)
 • naskenovanou/ofocenou kartičku pojišťovny
 • prohlášení o bezinfekčnosti (Zašlu začátkem května, papír se odevzdává v den odjezdu.)

ČESKÝ JAZYK

 • Skupiny DĚ – TĚ – NĚ
 • Učebnice str. 84 – 87
 • Opakování – slovesa, předložky, podstatná jména
 • Sloh – správný pozdrav
 • Čtení – hlasité a tiché čtení s porozumění
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right;
 • pondělí 8. 4. TEST: slovíčka (místnosti v domě)
 • poslech, porozumění a čtení příběhu Where´s my phone?, učebnice, str. 46

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 6
 • Pracovní sešit  do str. 11
 • Opakování násobení a dělení do 5
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie –měření délky úsečky

SVĚT KOLEM NÁS

 • opakování domácí a divoká zvířata
 • lidské smysly

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 02.04. – 05.04.2024

 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ – VEŠKERÉ INFORMACE DOdDÁM DO 5.4.2024 (termín, program, místo, částku)

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování – slovesa, předložky, podstatná jména
 • Učebnice do str. 83
 • Čtení – lidová tvorba – říkadla, hádanky
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě (rooms of the house – a bedroom, a bathroom, a kitchen, a living/sitting room, a hall, a garden), učebnice, str. 43, pracovní sešit, str. 39-40;
 • nácvik psané podoby slov
 • písnička Where´s my sock?

MATEMATIKA

 • Dělení 5
 • Učebnice č.7 do str. 7
 • Opakování násobení a dělení do 5
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Geometrie – úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Hospodářská a domácí zvířata

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 25.03. – 27.03.2024

 • 26.3. – Velikonoční jarmark – areál Ráček od 16:00 hodin (akce pro děti s rodiči).
 • Srdečně Vás zveme na Velikonoční jarmark 26.3. od 16:00 v areálu Ráček. Těšit se můžete na vystoupení žáků, občerstvení, výrobky od našich žáků, hru s deseti stanovišti pro děti a fotokoutek.
 • Velikonoční prázdniny 28.3.2024 – 1.4.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Slovesa (učebnice str. 81-83)
 • Opakování podstatná jména a předložky
 • Čtení – lidová tvorba – říkadla, hádanky
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě (rooms of the house – a bedroom, a bathroom, a kitchen, a living/sitting room, a hall, a garden), učebnice, str. 43, pracovní sešit, str. 39-40;
 • nácvik psané podoby slov
 • písnička Where´s my sock?

MATEMATIKA

 • Násobení 5
 • Opakování sčítání a odčítání s přechodem přes 10
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Souhrnné opakování – pracovní sešit str. 32
 • Pracovní sešit  č. 7 – násobení 5 do str. 5
 • Geometrie – úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Volně žijící živočichové – pracovní list
 • Středa 27.3.2024 – procházka do lesa – poznávání přírody

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 18.03. – 22.03.2024

 • 26.3. – Velikonoční jarmark – areál Ráček od 16:00 hodin (akce pro děti s rodiči).
 • Srdečně Vás zveme na Velikonoční jarmark 26.3. od 16:00 v areálu Ráček. Těšit se můžete na vystoupení žáků, občerstvení, výrobky od našich žáků, hru s deseti stanovišti pro děti a fotokoutek.
 • Velikonoční prázdniny 28.3.2024 – 1.4.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména
 • Předložky (učebnice str. 78)
 • Učebnice str. 76-78
 • Čtení – lidová tvorba – říkadla, hádanky
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: místnosti v domě (rooms of the house – a bedroom, a bathroom, a kitchen, a living/sitting room, a hall, a garden), učebnice, str. 43, pracovní sešit, str. 39-40;
 • nácvik psané podoby slov
 • písnička Where´s my sock?

MATEMATIKA

 • Násobení 5
 • Slovní úlohy (násobení, dělení, odčítání, sčítání)
 • Dělení a násobení 4 – opakování
 • Souhrnné opakování – pracovní sešit str. 32
 • Pracovní sešit  č. 7 – násobení 5 – str. 3
 • Geometrie – úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Volně žijící živočichové – pracovní list
 • Rostliny – základní podmínky života

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 11.03. – 15.03.2024

Na 13.3.2024 pracovní činnosti – přinést jedno vyfouklé vajíčko, děkuji.

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména
 • Učebnice str. 74-76
 • Opakování  – souvětí, věta jednoduchá
 • Čtení – lidová tvorba – říkadla, hádanky
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby Unit 4 (OBLIČEJ/FACE: hair, nose, mouth, eyes, ears, face)
 • poslech a nácvik čtení příběhu Spots
 • souhrnné opakování Unit 4 a příprava na test

MATEMATIKA

 • Dělení 4
 • Pracovní sešit  str. 28-30
 • Násobilky 4 (opakování)
 • Geometrie – úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Rostliny – základní podmínky života
 •  Opakování  – základní část lidského těla

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 04.03. – 08.03.2024

5.3. 2023 Recitační soutěž – třídní kolo

ČESKÝ JAZYK

 • Souvětí – spojování vět pomocí spojek
 • Podstatná jména – úvod str. 73
 • Opakování  – souhlásky měkké, tvrdé
 • Čtení – lidová tvorba – říkadla, hádanky
 • Přednes básní
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby Unit 4 (OBLIČEJ/FACE: hair, nose, mouth, eyes, ears, face)
 • poslech a nácvik čtení příběhu Spots
 • souhrnné opakování Unit 4 a příprava na test

MATEMATIKA

 • Násobilky 4
 • Opakování – násobení a dělení 3
 • Geometrie – úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Hygiena, čistota
 •  základní část lidského těla

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 26.02. – 01.03.2024

5.3. 2023 Recitační soutěž – třídní kolo

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky obojetné – opakování
 • Sloh – slušné chování
 • Učebnice str. 67 (slovní opakování – samohlásky, souhlásky)
 • Domácí úkol (pondělí) str. 67 cvičení 3. (tři věty)
 • Opakování  – souhlásky měkké, tvrdé
 • Čtení – poslech poezie a prózy
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby Unit 4 (OBLIČEJ/FACE: hair, nose, mouth, eyes, ears, face)
 • poslech a nácvik čtení příběhu Spots
 • souhrnné opakování Unit 4 a příprava na test

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 3
 • Úvod do násobilky 4
 • Geometrie – přímka a bod

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověka – biologické rozdíly mezi lidmi, základní část lidského těla

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 19.2. – 23.2.2024

19.2. Přednáška o minerálech 3. hodina (ve třídě)

21.2 Kurz stolního tenisu – 3. hodina (oblečení do tělocvičny)

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky obojetné – úvod
 • Učebnice str. 70 – 72 (slovní opakování – samohlásky, souhlásky)
 • Domácí úkol str. 69 cvičení 1. (čtyři věty)
 • Opakování  – souhlásky měkké, tvrdé
 • Čtení – poslech poezie a prózy
 • Psaní – opisy, přepisy slov,

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 3
 • Pracovní sešit na str. 24 cvičení 5, 7,8
 •                                 str. 25 cvičení 2, 4, 5
 • DÚ úterý str. 25 cvičení 3, čtvrtek str.26 cvičení 5 – první a druhý sloupeček zapsat do sešitu

SVĚT KOLEM NÁS

 • Pondělí 19.2.2024 – přednáška o minerálech
 • Člověka – biologické rozdíly mezi lidmi, základní část lidského těla

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 12.2. – 16.2.2024

15.2.2024 – Šípková Růženka – vstupné 80,- Kč – 10:30 hod

5.3.2024 – Recitační soutěž – třídní kolo

ČESKÝ JAZYK

 • Spojky
 • Opakování  – souhlásky měkké, tvrdé
 • Kontrola velkých písmen – hodnocení
 • Sloh – slušné chování
 • Čtení – poslech poezie a prózy
 • Psaní – opisy, přepisy slov, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení 2 – opakování
 • Násobení a dělení 3
 • Geometrie bod a přímka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování povolání
 • Člověka – biologické rozdíly mezi lidmi, základní část lidského těla

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 5.2. – 9.2.2024

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 5. 2. – 11. 2. 2024 (po-pá)

15.2.2024 – Šípková Růženka – vstupné 80,- Kč – 10:30 hod

5.3.2024 – Recitační soutěž – třídní kolo

 

TÝDENNÍ PLÁN 29.1. – 1.2.2024

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 5. 2. – 11. 2. 2024 (po-pá)

ČESKÝ JAZYK

 • Spojky
 • Souhlásky měkké, tvrdé – opakování
 • Velká psací písmena
 • Učebnice do str. 68
 • Psaní – opisy, přepisy slov, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Dělení 2 – opakování
 • Násobilka 3 – úvod
 • Pracovní sešit do str. 23 (úvod do násobení a dělení), kromě str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování hodin (1/4. 1/2, 3/4), dny v týdnu
 • Povolání, volný čas

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 22.1. – 26.1.2024

Prosím, aby každý žák měl tabulku s mazací fixou na počítání a psaní, děkuji.

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky měkké
 • Učebnice do str. 66
 • Psaní – opisy, přepisy slov, běhací diktát
 • Domácí úkol 2x (pondělí  – napsat 3 libovolné věty – oznamovací, rozkazovací, přací, tázací, středa – učebnici str. 65 cvičení 2 – první řádek ve škole do sešitu, druhý řádek domácí úkol)
 • Čtvrtletní práce 23.1.2024 (opis, přepis, slabiky, slova, druhy vět)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Dělení 2
 • Násobilka 3 – úvod
 • Opakování násobilky 2
 • Pracovní sešit do str. 19 (úvod do násobení a dělení)
 • Domácí úkol (úterý str. 13, cvičení 5 – vypočítej a přepiš do sešitu, čtvrtek – str. 19 cvičení 3 + zkouška)
 • Čtvrtletní práce 24.1.2024 (sčítání a odčítání s přechodem přes 10, závorky, znaménka, slovní úloha)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Povolání, volný čas
 • Opakování – (den, noc, dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny)

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 15.1. – 19.1.2024

Prosím, aby každý žák měl tabulku s mazací fixou na počítání a psaní, děkuji.

ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky měkké
 • Opakování a procvičování souhlásky tvrdé
 • Učebnice do str. 64
 • Psaní – opisy, přepisy slov, běhací diktát
 • Domácí úkol 2x (pondělí – str. 59 – cvičení 2 – první řádek, středa – str. 61 cvičení 2 – první řádek)
 • Čtvrtletní práce 23.1.2024 (opis, přepis, slabiky, slova, druhy vět)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Násobilka 2, (příprava 3)
 • Pracovní sešit do str. 17 (úvod do násobení a dělení)
 • Domácí úkol (úterý str. 16 – cvičení 8 – přepis do sešitu – dva sloupečky, čtvrtek str. 16, cvičení 7)
 • Opakování – sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Závorky
 • Čtvrtletní práce 24.1.2024 (sčítání a odčítání s přechodem přes 10, závorky, znaménka, slovní úloha)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas – orientace v čase
 • (den, noc, dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny)

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 5.1.2024

Všem přeji šťastný nový rok 2024

!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE !!!

10.1.2024 Třídní schůzky od 17:30 hodin (třídní důvěrník 17:00 hod).

10.1. 2024 Zdobení vaflí (děti si mohou libovolně přinést zdobení, marmeládu, nutelu, šlehačku, ovoce).

Prosím, aby každý žák měl tabulku s mazací fixou na počítání a psaní, děkuji.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování a procvičování
 • Souhlásky tvrdé
 • Učebnice do str. 52
 • Sloh – vyprávění zážitků z Vánoc
 • Psaní – opisy, přepisy slov

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Opakování – sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Pracovní sešit do str. 9
 • Úvod od násobení – procvičování s materiálem

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas – orientace v čase
 • Učebnice str. 17

INFORMACE

 • Prosíme o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.
 • 10.1.2024 Třídní schůzka od 17:30 hodin.
 • Doučování již nebude od nového roku pokračovat.

TÝDENNÍ PLÁN 18.12. – 22.12.2023

Vánoční besídka 18. 12. 2023 – 16:45 – 17:30 hod. (pondělí)

!! PROSÍM, ABY DĚTI PŘIŠLY DO ŠKOLY  V 16:00 hod. !!

Návštěva Hasičské stanice Modřany 21.12.2023 – výchova a ochrana obyvatelstva.

Vánoční den s třídou 22.12.2023 – vánoční tvoření,  povídání o vánočních zvycích, rozdávání dárků, zdobení vaflí, projekce pohádky. (Vafle: Děti si mohou libovolně přinést zdobení, marmeládu, nutelu, šlehačku, ovoce).

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování – souhlásky tvrdé
 • Opakování – věta, slovo, slabika, hláska
 • Učebnice do str. 52
 • Psaní – nácvik písmen Y,W,Q,X
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – NÁZEV KNIHY, AUTOR, OBRÁZEK (DO 22. PROSINCE)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)
 • písnička Helping Mum
 • vánoční slovní zásoba a písničky

MATEMATIKA

 • Úvod do násobení
 • Opakování – sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • Pracovní sešit (úvod do násobení, str. 14)
 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

 • Vánoční zvyky, příprava besídky
 • Pracovní list, projekce

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 – 16:45 hod
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 11.12. – 15.12.2023

Vánoční besídka 18. 12. 2023 – 16:45 – 17:30 (pondělí)

Návštěva Hasičské stanice Modřany 21.12.2023 – výchova k bezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí, prosím o teplé oblečení (čtvrtek).


ČESKÝ JAZYK

 • Souhlásky tvrdé – procvičování, skladba slov
 • Dvojhlásky (ou, au), opakování samohlásky
 • Psaní – nácvik písmen Y,W,Q,X
 • Učebnice do str. 47
 • Sloh – požádání a poděkování
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – NÁZEV KNIHY, AUTOR, OBRÁZEK (DO 22. PROSINCE)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)
 • písnička Helping Mum
 • vánoční slovní zásoba a písničky

MATEMATIKA

 • Opakování – sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • Pracovní sešit – příprava na násobení a dělení
 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

 • Cestování, nákupy, služby – řemesla
 • Společné téma, diskuze, vyprávění
 • Pracovní list, projekce

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 – 16:45 hod
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 04.12. – 08.12.2023

Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 16:45 začátek)

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda (tiskací písmo) – opakování a procvičování
 • Dvojhlásky (ou, au), opakování samohlásky (test)
 • Dělení slov v sešitě – procvičování
 • Učebnice do str. 42
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – NÁZEV KNIHY, AUTOR, OBRÁZEK (DO 22. PROSINCE)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)
 • písnička Helping Mum
 • vánoční slovní zásoba a písničky

MATEMATIKA

 • Opakování – závorky
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • Dokončení pracovního sešitu díl č. 1
 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

 • Cestování, nákupy, služby – řemesla
 • Třídíme odpad
 • Pracovní list, projekce

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 16:45 začátek)
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 27.11. – 01.12.2023

Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 17:00 začátek)

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda (tiskací písmo)
 • Kontrola psacího písma – velká písmena (opakování)
 • Dvojhlásky (ou, au), opakování samohlásky (test)
 • Věty, slova, slabiky, hlásky
 • Dělení slov v sešitě – procvičování
 • Učebnice do str. 38
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – NÁZEV KNIHY, AUTOR, OBRÁZEK (DO 30. LISTOPADU)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • souhrnné opakování Unit 2 (školní pomůcky): pracovní sešit, str. 17-19
 • čtvrtek 30. 11. TEST (Unit 2)
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 • Dokončení pracovního listu
 • Test – slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • Geometrie – přímá čára, lomená čára, křivá čára, úsečka, geometrické tvary (čtvrtek test)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Učíme se třídit odpad
 • Test – roční období, měsíce v roce

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 17:00 začátek)
 • Do 30.11. odevzdat čtenářský deník za listopad, přinést přečtenou knihu
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování (věty, slova, slabiky, hlásky)
 • Dělení slov, pořadí vět
 • Abeceda – seznámení – učebnice str. 108
 • Samohlásky
 • Učebnice do str. 34
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • Psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (do 30. listopadu)

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • procvičování slovní zásoby: školní nábytek a pomůcky, základní barvy (red, orange, yellow, green, pink, blue)
 • poslech, porozumění a nácvik čtení Well done, Daisy!
 • souhrnné opakování Unit 2 a příprava na test

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 • pracovní list do str. 27
 • slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • číselná osa do 100
 • geometrie – přímá čára, lomená čára, úsečka

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování roční období
 • Společné chování

INFORMACE

 • Prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • Vánoční besídka 18. 12. 2023 (čas bude upřesněn  cca 17:00 začátek)
 • Do 30.11. odevzdat čtenářský deník za listopad, přinést přečtenou knihu
 • Doučování II. B – pondělí, středa po vyučování

TÝDENNÍ PLÁN 06.11. – 10.11.2023

Dne 7.11.2023, proběhne na naší škole pilotní program Závodu požárnické všestrannosti a brannosti. Tento program je spolufinancovaný SH ČMS, Českou radou dětí a mládeže, MŠMT –

 • SPOLEČNÝ NÁSTUP V 10:00 – PROSTOR RÁČEK (DĚTI BUDOU MÍT SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV)

Dne 15.11.2023 proběhnou třídní konzultace, pozvaní rodiče budou informováni, kdyby někdo potřeboval ještě, tak prosím informovat na mail.

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět – opakování (věta tázací, oznamovací)
 • pořadí vět
 • věta rozkazovací
 • učebnice do str. 26
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
 • psací písmo – prohlubování nácviku písmen
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – všichni žáci za říjen odevzdáno

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání desítek
 • slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • porovnání čísel do 100
 • geometrie – přímá čára, bod
 • pracovní listy, procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

 • roční období
 • skupinové cvičení
 • ochrana zeleně, okolí bydliště

INFORMACE

 • prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky
 • do 30.11. odevzdat čtenářský deník za listopad, přinést přečtenou knihu
 • doučování II. B – pondělí, středa po vyučování
 • 7.11 závod požární všestrannosti a brannosti (teplé oblečení, venkovní obuv)
 • 15.11 konzultační hodiny pro rodiče (pozvaní rodiče budou informováni)

TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 03.11.2023

Dne 7.11., proběhne na naší škole pilotní program Závodu požárnické všestrannosti a brannosti. Tento program je spolufinancovaný SH ČMS, Českou radou dětí a mládeže, MŠMT.

 • společný nástup v 10:00 – prostor Ráček (děti budou mít sportovní oblečení a obuv)

ČESKÝ JAZYK

 • básnička (libovolná, stačí 2 sloky)
 • druhy vět – opakování (věta tázací, oznamovací)
 • pořadí vět
 • věta rozkazovací
 • učebnice do str. 20-22
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
 • psací písmo – prohlubování nácviku písmen
    ČJH –  poslech pohádky, četba
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce!!) do 31.10.2023

ANGLICKÝ JAZYK (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • Halloween aktivity
 • nová slovní zásoba Unit 2 (školní pomůcky a nábytek: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • písnička Look around the classroom

MATEMATIKA

 • číselná osa, čtení a zápis čísel do 100
 • sčítání a odčítání desítek
 • porovnání čísel do 100
 • čtení a zápis čísel do 100
 • geometrie – přímá čára
 • pracovní listy, procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

 • ochrana zeleně, okolí bydliště
 • domov a domácí spotřebiče – bezpečnost
 • práce a povinnosti v domácnosti

INFORMACE

 • Prosím obaly na sešity !!!
 • do 31.10. odevzdat čtenářský deník, přinést přečtenou knihu
 • doučování II. B – pondělí, středa po vyučování
 • 7.11 závod požární všestrannosti a brannosti (teplé oblečení, venkovní obuv)
 • 15.11 konzultační hodiny pro rodiče (pozvaní rodiče budou informováni)

TÝDENNÍ PLÁN 23.10. – 25.10.2023

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

ČESKÝ JAZYK

 • básnička (libovolná, stačí 2 sloky)
 • věta – určování počtu slov ve větě, tvoření vět
 • věta tázací, rozkazovací
 • opakování věty oznamovací
 • učebnice do str. 21
 • písanka str. 3
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČJH –  poslech pohádky, četba
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce!!)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • číselná osa, čtení a zápis čísel do 100
 • porovnání čísel do 100
 • čtení a zápis čísel do 100
 • geometrie – přímá čára
 • pracovní listy, procvičování.

SVĚT KOLEM NÁS

 • ochrana zeleně, okolí bydliště
 • domov a domácí spotřebiče – bezpečnost
 •  opakování – moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • práce a povinnosti v domácnosti

INFORMACE

Prosím obaly na sešity !!!
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

TÝDENNÍ PLÁN 16.10. – 20.10.2023

ČESKÝ JAZYK

 • věta – určování počtu slov ve větě, tvoření vět
 • věta (dodržování řádek a ukončení)
 • učebnice do str. 20
 • písanka str. 2
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět
 • psací písmo – opis, přepis slov, jednoduchých vět
    ČJH –  samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 (učebnice str. 6-7)
 • číselná osa
 • čtení a zápis čísel do 100
 • pracovní listy, procvičování.

SVĚT KOLEM NÁS

 • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • práce a povinnosti v domácnosti

INFORMACE

 

TÝDENNÍ PLÁN 09.10. – 13.10.2023

VYBÍRÁME 55 Kč za sešity

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • věta (dodržování řádek a ukončení)
 • druhy vět (tázací, oznamovací, rozkazovací)
 • učebnice do str. 17
 • písanka str. 1
 • psaní do sešitu, dodržení datumu, kontrola opisu
    ČJH – procvičování počtu slov ve větě a slabik
    SLOH – porozumění textu, vyprávění podle obrázků
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK – název knihy, autor, obrázek (odevzdání vždy do konce měsíce)

MATEMATIKA

 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 (učebnice str. 6-7)
 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • desetiminutovka

SVĚT KOLEM NÁS

  • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
  • práce a povinnost v domácnosti
  • hodnocení testu – dopravní prostředky a dopravní prostředky

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ 

 • 25-26.10 škola není
 • obaly na knihy a sešity (celkem 9ks), děkuji.

TÝDENNÍ PLÁN 02.10. – 06.10.2023

VYBÍRÁME 55 Kč za sešity, celkem 9ks a nezapomenout obaly na knihy a sešity, děkuji.

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • Věta (dodržování řádek a ukončení)
 • Druhy vět (tázací, oznamovací, rozkazovací)
 • procvičování počtu slov ve větě a slabik
 • psací písmo – opis, přepis
 • psaní do sešitu, dodržení datumu, kontrola opisu
 • Učebnice str. 14-16
    ČJH – Procvičování samohlásek, souhlásek
    Sloh – Vyprávění podle obrázku
    Čtenářský deník odevzdat do konce října !!!

MATEMATIKA

 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 (nové učivo)
 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • test na sčítání a odčítání do 20
 • číselná osa – procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

  • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
  • dopravní prostředky a dopravní prostředky – opakování, test

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 • prosím na pracovní činnosti donést jablíčko (ovoce)

TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 27.9.2023

Školní volno – státní svátek a ředitelské volno (čtvrtek a pátek)

28. září – Den české státnosti

29. září – ředitelské volno

Třídní fond 50,- Kč, fond na spotřební materiál 100,- Kč, dar škole 300,- Kč   – CELKEM 450,- Kč (v případě sourozence na škole 350,- Kč za žáka)

Pracovní sešit AJ 338,- Kč

Číslo účtu školy: 266496066/0300

Ke správné platbě je nutno přiřadit – variab. a specif. symbol žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • psaní do sešitu, dodržení datumu, kontrola opisu
 • psaní slabik, spojení souhlásek (učebnice str. 11-13)
 • procvičování počtu slov ve větě a slabik
 • věta (označení začátku a konce věty)
 • psací písmo – opis, přepis
    ČJH – procvičování velkých písmen – abeceda

SLOH – FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU – PROCVIČOVÁNÍ Z UČEBNICE STR. 13

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • dokončení pracovního sešitu na str. 2-3
 • geometrické tvary str. 4
 • číselná osa – procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

  • středa 27.9.2023 – procházka po okolí, poznávání dopravních značek a bezpečný pohyb
  • dopravní prostředky
  • dopravní značky

ANGLICKÝ JAZYK

TÝDENNÍ PLÁN 18.9. – 22.9.2023

 • platby školy spuštěny

Třídní fond 50,- Kč, fond na spotřební materiál 100,- Kč, dar škole 300,- Kč   – CELKEM 450,- Kč (v případě sourozence na škole 350,- Kč za žáka)

Pracovní sešit AJ 338,- Kč

Číslo účtu školy: 266496066/0300

Ke správné platbě je nutno přiřadit – variab. a specif. symbol žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • hláska/písmeno, slabika, slovo (učebnice str. 10-12)
 • věta (označení začátku a konce věty)
 • psací písmo – opis, přepis
   Sloh – formy společenského styku – procvičování z učebnice str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • geometrické tvary
 • práce s učebnicí
 • číselná osa – procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

  • dopravní prostředky
  • dopravní značky
  • pracovní list, učebnice str. 12-13


TÝDENNÍ PLÁN 11.9. – 15.9.2023

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – STŘEDA 13.9.2023 od 17:30 

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • hláska/písmeno, slabika, slovo
 • psací písmo – opis, přepis
 • samohlásky

   Sloh – formy společenského styku (pozdrav, oslovení, poděkování), základní pravidla slušného chování

  Čtení – opakování z 1. ročníku (čítanka str. 5-6)

ANGLICKÝ JAZYK

 • nová slovní zásoba: zvířata (a tiger, a zebra, a monkey, a crocodile, a lion, a snake)

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání bez přechodu do 20
 • geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

  • školní řád
  • chování a vztahy ve škole
  • orientace ve škole

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.9. – 8.9.2023

INFORMACE K ZÁHÁJENÍ

 • 4.9. vyučování od  8:00 do 8:45 hodin,  obědy od 11:00 do 12:00 hodin
 • žáky si vyzvednu v šatně v 7:40 hodin a půjdeme společně do nové třídy
 • 5.9. budeme spolu ve třídě od 8:00 do 11:40 hodin  – rozdávání učebnic,  přidělení šatních skříněk (zámeček s sebou), vyprávění zážitků z prázdnin, …
 • Od středy 6.9. již bude vyučování dle rozvrhu

PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • hláska/písmeno, slabika, slovo

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakování

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

  • školní řád

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.