I.B Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 12.11. – 16.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Slabikář 1.díl  do str. 9

Písanka 1.díl  do str. 7

MATEMATIKA

Číslice 6

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ: 

14.11. Třídní schůzky od 17:30 hodin /třídní důvěrníci od 17:00 hodin    

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka (vybíráme 60,-Kč)

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.11. – 9.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov a jednoduchých vět

Živá abeceda – dokončení (str. 56)

Slabikář 1.díl  do str. 6

Písanka 1.díl  do str. 4

MATEMATIKA

Obor čísel 0 – 5

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání

Geometrie – geometrické tvary

Pracovní sešit – dokončení (str. 60)

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ:     

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 – škola musí uhradit fakturu,                                        Číslo účtu:266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

14.10. Třídní schůzky od 17:30 hodin /třídní důvěrníci od 17:00 hodin

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 29.10. – 2.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, čtení slov

Živá abeceda do str. 55

Uvolňovací cviky do str. 28 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 0 – 5

Porovnávání a rozklad čísel 1 – 5

Sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5

Pracovní sešit do str. 48

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – Opakování: What´s in my bag?  There´s  a …;  What´s this? It´s  a …;  How many? číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ:     

 Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018 – škola musí uhradit fakturu, Číslo účtu: 266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 22. – 26.10.2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene U, I

Tvoření a čtení slabik, čtení slov

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 27 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 0 – 5

Porovnávání a rozklad čísel 1 – 5

Sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …., číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ:     

V úterý 23.10. SPORTOVNÍ DEN – OVOV   (Olympijský víceboj) – NUTNÉ oblečení a obuv do tělocvičny i na hřiště.         

V pátek 26.10. od 8:00 do 8:45 hodin – ukázka práce v první třídě rodičům. Přijďte se podívat! 

29.10. a 30.10. – podzimní prázdniny

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018, Číslo účtu: 266496066/0300, SS 201818 + VS, jméno dítěte a třída

 

TÝDENNÍ PLÁN 15. – 19.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene U                                                                          

Tvoření a čtení slabik

Slabikování, nácvik čtení slov

Živá abeceda do str. 45
Pohádky O Karkulce, O perníkové chaloupce – vyprávění podle obrázků
Uvolňovací cviky do str. 23 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 5

Psaní číslice 4

Porovnávání čísel 1-5

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 38

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Vietnamu a Ruska.

Školní výlet – 5.12.2018 – svíčkárna

– placení 290,- Kč na účet školy do 10.11.2018, SS 201818 + jméno dítěte a třída

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Tvoření a čtení slabik

Slabikování, nácvik čtení slov

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

What´s your name? I´m…, Who´s this?; Unit 2 – Pens and pencils – předměty ve třídě.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – práce v sadu a na zahradě – pracovní list, dle počasí vycházka ven.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Vietnamu a Ruska.

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene E, S

Živá abeceda do str. 27

Tvoření a čtení slabik  MA , ME, LA, LE

Uvolňovací cviky do str. 14 – správné držení těla při psaní

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Znaménka >, <, =, +

Hry s čísly, porovnávání čísel 

Psaní číslice 1

Geometrie: geometrické tvary

Pracovní sešit do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1 – Who´s this? It´s…, Oh, Daisy!; Unit 2 – Pens and pencils.

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí (dle počasí vycházka ven); Podzim – práce v sadu a na zahradě.

OSTATNÍ:

Od pondělí 1.10. příchod dětí do školy  nejpozději v 7:45 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů,  budou již samostatně odcházet do třídy. Nikdo z dětí se neobává , že netrefí. 🙂

Děti často přicházejí do školy s neořezanými pastelkami, prosím o kontrolu.

2. – 5.10. Sběr papíru u barevné brány.

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28.9.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene L

Živá abeceda do str. 19

Tvoření a čtení slabik  MA – MÁ, LA – LÁ

Uvolňovací cviky do str. 10

Nácvik správného úchopu tužky

MATEMATIKA

Počet 1 – 3

Znaménka >, <, =

Hry s čísly, porovnávání čísel 

Geometrie: geometrické tvary

Pracovní sešit do str. 19

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Opakování – pozdravy – Hello, Good Morning, Goodbye. What´s your name? I´m…, Who´s this?

SVĚT KOLEM NÁS

Opakování – Blízké okolí školy – dopravní výchova. Základní dopravní značky, správný a bezpečný pohyb na komunikacích.

Nové téma – Ochrana životního prostředí – základní pojmy.

OSTATNÍ:

Na VV všechny děti nemají ve škole (v krabici nebo v kufříku) vodové barvy a 3 štětce (kulatý – silný a tenký, plochý). Prosíme o doplnění, tyto potřeby na VV děti dostávaly první den ve škole.

Od pondělí 24.9. příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně. Děti, dle svého přání, budou samostatně odcházet do třídy.

 


 

 

 

20.9. od 8:00 do 8:45 hodin na školním hřišti ukázka kriketu.

Cvičební úbor NUTNÝ!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 17. – 21.9.2018

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda do str. 13

Tvoření a čtení slabik MA – MÁ

Vyprávění pohádek podle obrázků

Uvolňovací cviky do str. 7

Nácvik správného úchopu tužky

MATEMATIKA

Číslo 1, 2

Znaky  >, <

Hry s čísly, porovnávání čísel 

Geometrie: geometrické tvary

Pracovní sešit do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Pozdravy – Hello, Good Morning, Goodbye. Hello, I´m…; What´s your name?

SVĚT KOLEM NÁS

Opakování – Jsem školák (orientace ve škole, pomůcky, vybavení, školní, pracovní a hygienické návyky). Nové téma – Blízké okolí školy – dopravní výchova (cesta do školy, jak se správně a bezpečně pohybovat na komunikacích, základní dopravní značky, pojmy: chodec, cyklista, přechod, semafor).

OSTATNÍ:

V pondělí 17.9. „MEDVĚDÍ DEN“ – děti si do školy přinesou plyšového medvěda

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven

Číslo účtu školy: 266496066/0300

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. – 14.9.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene A – Á, M

Živá abeceda do str. 9

Uvolňovací cviky do str. 5

Nácvik správného úchopu tužky

MATEMATIKA

Počet 1-5

Hry s čísly, spojování čísel s obrázky

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru

 

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ:

Od pondělí 10.9. příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin.

Třídní schůzky 12.9. od 17:30 hodin.

 

 

 

Milé děti, vážení rodiče,

vítáme vás v novém školním roce 2018/19.

Olga Burdová a Lukáš Tauchman, vyučující I.B

 

INFORMACE  k zahájení školního roku 2018/19

3.9.2018

8:00 – 8:15 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s učiteli a rodiči do tříd

8:20 – 8:55 hod. – děti ve třídě,

             rodiče – možnost přihlášení dětí do školní jídelny

9:00 hod. – třídní schůzky v jednotlivých třídách (trvání – přibližně 1 hodinu),

             děti mají možnost zůstat ve školní družině

4.9.2018

8:00 hod. – sraz před školou, třídní učitelé si děti převezmou a odvedou do tříd,

                      děti z ranní školní družiny do třídy převedou vychovatelé

Konec vyučování:   4.9. v  10:45 hod.

                                  od  5.9. v  11:40 hod.

Další informace na třídních schůzkách 3.9.2018.

Napsat komentář