II.B Barbora Žáčková, DiS.

Barbora Žáčková, DiS.

barbora.zackova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět 

Učebnice do str. 23

Písanka (1. díl) do str. 5 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Počítání po jedné v oboru do 100

Pracovní sešit do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK 

„School time“  – Školní pomůcky  (a book, a chair, a clock, …)

Učebnice do str. 15 

SVĚT KOLEM NÁS 

Domácí práce a povinnosti

Domácí spotřebiče, bezpečnost, domov

TÝDENNÍ PLÁN 4.10 – 8. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 21

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 4

Čtení nahlas denně 5-10 minut

MATEMATIKA

Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100

Pracovní sešit do str. 6

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby „Playroom safari“

Otázky a odpovědi : Can you see a (monkey)? Can a (monkey) climb a tree? Yes/ No, I can/ I can’t see a (monkey)

Učebnice do str. 13

Pracovní sešit str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina- příbuzenské vztahy, rodina, tradice

OSTATNÍ:

 • 6.10.2021 – přespolní běh (prosím, abyste dětem připravili teplé sportovní oblečení                                                  Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300

  SS: 555

  VS: individuální

  částka: 1.050,- kč

  Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.

  Děkujeme

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.9. – 1. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 18

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 3

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 4

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

I can/ I can’t see a (monkey). Can you see a (monkey)? Yes/ No.

Učebnice do str. 10, Pracovní sešit str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky – dokončení

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 30.9. –  Rakáčkův atletický trojboj – areál Rak

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Sloh – různé pozdravy (rozvoj komunikace)

Věta – začátek, konec

Učebnice do str. 15

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 2

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 9, Pracovní sešit str. 6, 9

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. – 17. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 12

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra

Učebnice do str. 7, Pracovní sešit do str. 5

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace ve škole

Cesta do školy

 

OSTATNÍ:

17. 9.  Akce ŠD od 13:00 do 15:00 hod. ve Viničním domku – „Cestou zemí Českou“ 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. – 10. 9.2021

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s učebnicí ČJ, slovo – slabika, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. 2

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby z 1. ročníku

Seznámení s učebnicí, s pracovním sešitem

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

 

OSTATNÍ:

6.9. a 9. 9. testování dětí na Covid 19 (antigenní testy)

8.9. Olympijský běh – cvičební úbor a boty na ven

8.9. od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA (vstup rodičů do školy s respirátorem)

 

Dobrý den, vážení rodiče i milé děti,

ve středu 1.9.nám  začíná nový školní rok, ve kterém Vás opět čeká spousta krásných zážitků a nových vědomostí.

Sejdeme se v naší třídě do 7:55 hodin a končit budeme v 8:45 hodin.

Budu se na Vás moc těšit!

Barbora Žáčková

1.9. 2021 – zahájení školního roku, testování na Covid 19

2.9. 2021 – rozdávání učebnic, seznámení se Školním řádem, vyučování podle rozvrhu

Od 3.9. 2021 – vyučování podle rozvrhu zaměřeno ve všech předmětech na opakování z 1. třídy

Prosím rodiče o vyplnění aktuálních informací (e-mail, telefon,…) do žákovské knížky dětí, a také o podpis na zadní stranu (seznámení se školním řádem).

Komentáře jsou uzavřeny.