II.B Mgr. Veronika Hypšová

Mgr. Veronika Hypšová

veronika.hypsova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 12.4. – 16.4.2021 prezenční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: slabiky dě, tě, ně
 • Slabiky bě, pě, vě, mě – úvod
 • Učebnice do str. 89
 • Písanka str. 15, 16
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Téma: Násobení 6
 • Opakování: násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • Geometrie: měření délky úseček
 • Pracovní sešit do strany 10

 

 

SKN 

 • Téma: Lidské smysly

 

ANGLICKÝ JAZYK
společné opakování WHERE IS IT?
nová slovní zásoba It’s upstairs/downstairs/on the rigth/on the left
využijte prezentaci z minulého týdne

 

OSTATNÍ

 • Příchod do školy – každý den sraz v 7:45 u hlavního vchodu
 • Ranní družina NENÍ
 • Povinné testování na Covid 19 bude prováděno každé pondělí a každý čtvrtek po příchodu žáků do školy.
 • Testování bude probíhat ve vyhrazených třídách pro tento účel. 
 • Další organizační informace najdete na hlavní webové stránce naší školy.

 

 • Učit se budeme podle původního rozvrhu (ze začátku školního roku).
 • Děti si do školy přinesou pracovní sešit z matematiky 6 i 7

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. – 9.4.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: skupiny dě, tě, ně
 • Učebnice do str. 85
 • Povinné: písemně (psacím písmem):
 1. 85/2
 2. Pokus se sám/a vyplnit naši „skříň“ (viz mail) a pošli mi ji
 • Povinné: Písanka str. 14
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Téma: násobení a dělení 5 (naučit zpaměti)
 • Povinné: pracovní sešit strany 6 až 8. Za DÚ str. 6/2, 5, str. 7/6, 7, str. 8/1, 2, 6 – Ostatní cvičení uděláme společně.

 

 

SKN 

 • Téma: Velikonoce, zvyky tradice
 • Povinné: namaluj nebo najdi a vyfoť přímo v přírodě, tři na jaře kvetoucí rostliny.

 

ANGLICKÝ JAZYK:
učebnice strana 43 – Where is my sock/bag/shoe? – Kde je moje ponožka/taška/bota? Is it in the kitchen? – Je to v kuchyni? – Děti si poslechnou nahrávku a text přečtou několikrát nahlas
učebnice strana 44 – Is in the yellow box? Je to ve žluté krabici? – děti si poslechnou nahrávku, přečtou si nahlas text a zahrají si hru
Pracovní sešit strana 40-41
Využijte přiloženou prezentaci MY HOUSE 1.3

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 29.3. – 2.4.2021 distanční výuka

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: druhy vět, abeceda, podstatná jména, slovesa, měkké a tvrdé souhlásky
 • Učebnice do str. 83
 • Povinné: písemně (psacím písmem):
 • vymysli a napiš jednu větu tázací, přací, rozkazovací, oznamovací:
 1. věty označ písmeny O, T, P, R
 2. za každou větu napiš, z kolika slov se skládá
 3. ve větách červeně vybarvi podstatná jména, žlutě slovesa
 • 83/5 opiš první tři řádky
 • Povinné: Písanka str. 13
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Téma: násobení 5 (naučit zpaměti)
 • Povinné: pracovní sešit 7 strany 3 až 4. Za DÚ str. 3/2, 3, 5, 6, str. 4/1, 3, 7
 • Ostatní cvičení v sešitě 7 uděláme společně.

 

 

SKN 

 • Téma: Domácí a hospodářská zvířata čtyřnohá – savci
 • Povinné: ozdob nebo namaluj velikonoční vajíčko, vyfoť a pošli mi ho

 

ANGLICKÝ JAZYK:
Opakování nové slovní zásoby My house učebnice strana 40-41
učebnice strana 42 IT IS (A SNAKE) – Je to (had)
pracovní sešit strana 39 – poslech v přiložené prezentaci PREZENTACE

 

 

Ostatní:

1.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

2.4. STÁTNÍ SVÁTEK

TÝDENNÍ PLÁN 22.3. – 26.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: pořadí vět, podstatná jména, předložky, měkké a tvrdé souhlásky
 • Téma: slovesa
 • Učebnice do str. 82
 • Povinné: písemně 79/2 první řádek (u každé osoby napiš křestní jméno a příjmení), 81/6 (neopisuj celý text, vypiš pouze slovesa), 82/3 (vždy jedno sloveso, například „strom – roste, kluci – sportují“)
 • Povinné: Písanka str. 11, 12
 • Na příští týden naučit druhou polovinu básně „Slovní druhy“ (od 6. do konce)
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: násobení a dělení 2, 3, 4
 • geometrie úsečka
 • Povinné: pracovní sešit 6 – strana 30 za DÚ str. 30/1, 2, 6, pracovní sešit 7 – strana 1, 2 za DÚ str. 1/5, str. 2/1, 4
 • Ostatní cvičení v sešitě 7 uděláme společně, stejně jako stranu 30, 31 a 32 v sešitě 6 (k 31, 32 se budeme vracet průběžně).

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4/priklady.html

 

SKN 

 • Téma: Domácí zvířata – ptáci
 • Povinné: kuře (viz mail)

 

ANGLICKÝ JAZYK:
V úzerý test unit Happy faces
nová lekce MY HOUSE
učebnice strana 40-41 poslechněte si přiloženou nahrávku a ukazujte a opakujte s dětmi jednotlivé místnosti v domě. Ať děti poté přečtou několikrát nahlas názvy místností. POSLECH 1 POSLECH 2
Písnička It’s lunchtime!- je čas obědu! POSLECH 3
pracovní sešit strana 38
Můžete využít přiloženou prezentaci PREZENTACE MY HOUSE 1.1

Ať si děti do sešitu nakreslí jednotlivé místnosti a k obrázku opíší anglické názvy z učebnice

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.3. – 19.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: podstatná jména, měkké a tvrdé souhlásky
 • Téma: předložky
 • Učebnice do str. 80
 • Povinné: písemně 77/3, 78/2, list s povinným domácím úkolem – zaslán mailem
 • Písanka str. 9, 10
 • Na příští týden (22.-26.3) naučit polovinu básně „Slovní druhy“ (slovesa – včetně) – zaslána mailem
 • Denně číst 10 minut

 

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: násobení a dělení dvěma a třemi
 • Téma: násobení a dělení čtyřmi (naučit zpaměti), geometrie úsečka
 • Povinné: strany 27 až 29. Za DÚ 27/1, 2, 3, 4, 28/2, 4, 29/1. Ostatní uděláme společně.

 

 

SKN 

 • Téma: Domácí živočichové – ptáci
 • Povinné: Prohlédni si v učebnici stranu 34. Vytvoř slepici jako koláž z novin a pošli mi ji (více  informací v mailu).

 

ANGLICKÝ JAZYK:
online hodina út skupina 1: 8-8:30; skupina 2: 8:30 – 9:00
opakování lekce Happy face
společná kontrola pracovního sešitu
PREZENTACE UNIT 4

OSTATNÍ:

Rozvrh beze změny

TÝDENNÍ PLÁN 8.3. – 12.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: měkké, tvrdé souhlásky, druhy vět
 • Téma: podstatná jména
 • Učebnice do str. 76
 • Povinné: písemně 74/2 (druhý řádek, opsat a barevně vyznačit – viz zadání v učebnici), 75/5
 • Písanka str. 7, 8
 • Denně číst 10 minut

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni3.htm

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení dvěma, násobení třemi
 • Téma: dělení třemi (naučit zpaměti)
 • Povinné: celá strana 25 a 26. Za DÚ 25/1, 3, 4, 6. Ostatní uděláme společně.

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 

SKN 

 • Téma: Volně žijící živočichové
 • Povinné: Prohlédni si v učebnici stranu 10 a 11. Vyber si dva volně žijící savce a jednoho volně žijícího ptáka a nakresli mi je.

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ:

Zde je rozvrh na tento týden. V případě změn Vás budu včas informovat:

 

Ranní skupina:

Sára Banoutová, Radek Macháček, Pavel Šácha, Linda Špryngarová, Anastasija Kotlan, Lucie Bukovanská, Zuzana Kolláriková, Tomáš Znamenáček, Ester Kozubová, Kristýna Nguyen

 

Dopolední skupina

Berenika Chalupová, Nicolas Řezníček, Michal Hejduk, David Kubeš, Christian Sivák, Daniel Hassani, Rozálie Černá, Karolina Osypenko, Yurii Mytriuk

 

Pondělí:  

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

Úterý:

AJ: 8:00 – 8:30  

Sára Banoutová, Radek Macháček, Pavel Šácha, Linda Špryngarová, Anastasija Kotlan, Lucie Bukovanská, Tomáš Znamenáček, Ester Kozubová, Kristýna Nguyen, Christian Sivák

 

AJ: 8:30 – 9:00

Berenika Chalupová, Nikolas Řezníček, Michal Hejduk, David Kubeš, Daniel Hassani, Rozálie Černá, Karolina Osypenko, Yurii Mytriuk, Zuzana Kolláriková

 

SKN: 9:45 – 10:20 – ranní skupina

SKN: 10:30 – 11:05 – dopolední skupina

 

Středa:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

čtvrtek:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

pátek:

ranní skupina –                 ČJ: 8:00 – 8:35                   M: 8:50 – 9:25

dopolední skupina –       ČJ: 9:40 – 10:15                 M: 10:30 – 11:05

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.3. – 5.3.2021 distanční výuka

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: samohlásky, souhlásky, souvětí
 • Učebnice do str. 73
 • Povinné: písemně 73/4 (na podepsaný, linkovaný papír)
 • Povinné: písanka str. 5, 6
 • Denně číst 10 minut

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

 

MATEMATIKA 

 • Opakování: Násobení a dělení 2
 • Téma: násobení 3 (naučit se zpaměti)
 • Povinné: 22/3, 4, 23/1, 5, 24/2, 5, 6

 

 • Dobrovolné:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 

 

SKN 

 • Téma: Rostliny – základní podmínky života
 • Povinné: podívejte se, jak roste fazole a nakreslete mi o tom obrázek, který nazvete „Fazole“.

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI&feature=emb_rel_end

PS: můžete u toho dirigovat, stejně, jako jsme společně dirigovali ve škole 🙂

 

ANGLICKÝ JAZYK:

opakování lekce Happy faces

 • učebnice strana 36 – přečíst s dětmi rozhovor a poté si hru zahrát NAHRÁVKA
 • učebnice strana 38 – poslechněětě si s dětmi několikrát nahrávku a nechte je článek několikrát hlasitě přečíst. NAHRÁVKA nová slovní zásoba: hands – ruce; tummy – břicho, spots – skvrny; feet – chodidla

pracovní sešit strana 35 -37 poslech strana 36

 

OSTATNÍ:

 • Povinné domácí úkoly mi, prosím, posílejte elektronicky a poté schovávejte do portfolia.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.2. – 19.2.2021

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Souhlásky obojetné
 • Opakování: měkké a tvrdé souhlásky, souvětí
 • Učebnice do str. 70
 • Písanka str. 3, 4
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Úvod do dělení, dělení dvěma
 • Opakování: násobení dvěma
 • Geometrie – přímka
 • Pracovní sešit do strany 20

 

SKN 

 • Téma: Člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla
 • Hygiena čistota

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8.2. – 12.2.2021

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Spojky, měkké a tvrdé souhlásky
 • Opakování: druhy vět
 • Učebnice do str. 67
 • Písanka (sešit 2) str. 2
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Násobení dvěma
 • Opakování: Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • Pracovní sešit do strany 17

 

SKN 

 • Téma: Člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla
 • Hygiena, čistota

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování abecedy
  procvičování barev a částí obličeje
  popis tváře – I have got
  vyjadřování libosti a nelibosti – opakování I like x I donť like

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Kdo má zájem o objednání knihy – objednávkový lístek DKK Grada odevzdat nejpozději do 11.2. 
 • Podrobnější informace v emailu.

TÝDENNÍ PLÁN 1.2. – 5.2.2021

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Spojky, souvětí
 • Opakování: měkké, tvrdé souhlásky
 • Učebnice do str. 65
 • Písanka str. 32, str. 1 sešit 2 (mám u sebe, rozdám dětem během vyučování) 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Úvod do násobení, násobení dvěma
 • Opakování: Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • Pracovní sešit do strany 15

 

SKN 

 • Téma: Člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

29.1.2021 Pololetní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.1. – 28.1.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Spojky
 • Učebnice do str. 62
 • Písanka str. 31 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Úvod do násobení
 • Opakování: Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • Pracovní sešit do strany 13

 

SKN 

 • Téma: člověk a práce, povolání, volný čas

 

ANGLICKÝ JAZYK:
opakování abecedy
procvičování barev a částí obličeje
popis tváře – I have got
vyjadřování libosti a nelibosti – opakování I like x I donť like

 

OSTATNÍ 

 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK
 • 28.1. předání  výpisu z vysvědčení 
 • 29.1. pololetní prázdniny 
 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

TÝDENNÍ PLÁN 18.1. – 22.1.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Souhlásky měkké
 • Učebnice do str. 60
 • Písanka str. 29, 30 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • Opakování: rozklady, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, příklady se závorkami
 • Pracovní sešit do strany 10
 • Geometrie – bod, přímka

 

SKN 

 • Téma: Lidé a čas
 • Orientace v čase (hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Děti se ráno nepřezouvají a jdou rovnou do tříd (zouváme se před třídou).
 • Vyučování začíná v 8:00.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.1. – 15.1.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Souhlásky měkké
 • Učebnice do str. 58
 • Písanka str. 27, 28 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • PRACOVNÍ SEŠIT Č.6 do strany 10
 • Geometrie – bod, přímka

 

SKN 

 • Téma: Lidé a čas
 • Orientace v čase (hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Lekce 4 – Učebnice strana 33 (slovíčka)

Pracovní sešit 31-32 (I’ve got + nová slovíčka teeth, mouth)

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Děti se ráno nepřezouvají a jdou rovnou do tříd (zouváme se před třídou).
 • Vyučování začíná v 8:00.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu.
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK
 • Podrobnější informace v emailu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: samohlásky (krátké, dlouhé), dvojhlásky, souhlásky tvrdé
 • Učebnice do str. 55
 • Diktát: 3 krátké věty 
 • Písanka str. 25, 26 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Opakování: závorky, písemné sčítání a odčítání, osy, slovní úlohy
 • PRACOVNÍ SEŠIT č.6 do strany 9
 • Geometrie – bod, přímka
 • Pětiminutovka

 

SKN 

 • Téma: Lidé a čas
 • Opakování: roční doby, měsíce, dny v týdnu
 • Orientace v čase (hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.
 • Děti se ráno nepřezouvají a jdou rovnou do tříd (zouváme se před třídou).
 • Vyučování začíná v 8:00.
 • Výuka TV a HV probíhá v náhradním programu. Podle počasí budeme chodit na vycházky (vhodné a teplé oblečení).
 • Roušky ve třídě i venku. S sebou minimálně 2 čisté roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.12 – 18.12.2020

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: souhlásky tvrdé
 • Opakování: samohlásky (krátké, dlouhé), dvojhlásky
 • Učebnice do str. 52
 • Diktát: 3 krátké věty 
 • Test: samohlásky, dvojhlásky
 • Abeceda (A-Ž)
 • Písanka str. 23, 24 
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Závorky, písemné sčítání a odčítání, osy, slovní úlohy
 • PRACOVNÍ SEŠIT Č.6 do strany 7
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka
 • Pětiminutovka

 

SKN 

 • Cestování, nakupování, služby, řemesla
 • Vánoce – zvyky a tradice

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • 12. DÚ pracovní sešit 26-27
 • 12. test unit 3, procvičit I like/I don’t like, slovní zásoba

 

OSTATNÍ 

 • Děti, které nejdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:35 před hlavním vchodem
 • Výuka TV a HV stále probíhá s náhradním programem.
 • Dál platí roušky ve třídě i venku. Minimálně 2 roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.12.-11.12. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: souhlásky tvrdé
 • Opakování: druhy vět, samohlásky, dvojhlásky, psaní ů,ú
 • Učebnice str. 44-48
 • Písanka strana 21, 22
 • Diktát: 3 krátké věty
 • Test – druhy vět – doplňovačka
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 
 • závorky
 • PRACOVNÍ SEŠIT Č.6 do strany 4
 • Geometrie – přímka
 • Pětiminutovka (sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10)

 

SKN 

 • Cestování, nakupování, služby – řemesla
 • Test – doplňovačka – měsíce

 

OSTATNÍ 

 • Děti, které nejdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:35 před hlavním vchodem
 • Výuka TV a HV stále probíhá s náhradním programem.
 • Dál platí roušky ve třídě i venku. Minimálně 2 roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.11.- 4.12. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: samohlásky, dvojhlásky, psaní ů, ú
 • Opakování: druhy vět
 • Učebnice str. 39-43
 • Abeceda (od A do Ž) 
 • Písanka strana 18, 20
 • Diktát: 3 krátké věty
 • Test – doplňovačka – druhy vět
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 
 • číselné osy, slovní úlohy
 • Pracovní sešit do strany 30
 • Geometrie – přímka, úsečka
 • Pětiminutovka (sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10)

 

SKN 

 • Různé druhy materiálů
 • Opakování: Kalendář – měsíce
 • Test – doplňovačka – dny v týdnu

 

OSTATNÍ 

 • Provoz ranní ŠD obnoven od 6:30 do 7:30
 • Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:35 před hlavním vchodem
 • Vracíme se k původnímu rozvrhu
 • Odpolední družina je do 17 hodin (celá třída v ŠD 3)
 • Výuka TV a HV probíhá s náhradním programem (vzdělávací hry, procvičování, vycházky – vhodné, teplé oblečení)
 • Dál platí roušky ve třídě i venku. Minimálně 2 roušky + igelitový pytlík.
 • Podrobnější informace v emailu.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23.11.- 27.11. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: samohlásky, dvojhlásky
 • Opakování: hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět
 • Učebnice do str. 38
 • Abeceda (od A do Ž) 
 • Písanka strana 16, 17
 • Diktát: písmena, slova
 • Denně číst 10 minut

 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 
 • závorky, číselné osy
 • Pracovní sešit do strany 26
 • Geometrie – bod, čára přímá, křivá, lomená 
 • Pětiminutovka

 

SKN 

 • Kalendář – dny v týdnu, měsíce
 • Opakování: roční doby

 

ANGLIČTINA
test unit 2
začneme unit 3. I am hungry- slovní zásoba

OSTATNÍ 

 • V pondělí budeme na PČ potřebovat vatové tyčinky, minimálně 10ks a 2 malé gumové gumičky.
 • Na hodiny TV není třeba nosit pytlíky s cvičebními úbory.
 • Výuka TV a HV probíhá s náhradním programem (vzdělávací hry, procvičování, vycházky – vhodné, teplé oblečení)
 • Dál platí roušky ve třídě i venku. Minimálně 2 roušky + igelitový pytlík.
 • Děti, které neodevzdaly povinné úkoly z období distančního vzdělávání doplní (více v emailu).

 

TÝDENNÍ PLÁN 16.11.- 20.11. 2020 

 16.11.2020 Distanční výuka

 • ČJ – do sešitu ČJ – D. Vymysli a napiš, jednu větu oznamovací, jednu tázací, jednu rozkazovací a jednu přací. Každá věta bude na novém řádku (povinné)
 • M – 18/4 – pouze žlutá část (povinné)

Tyto povinné úkoly už neposílejte ani nevkládejte do MS Teams. Zkontroluji je po návratu do školy.

 17.11.2020 VOLNO

STÁTNÍ SVÁTEK 

18.11.-20.11.2020 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět
 • Učebnice do str. 33
 • Abeceda (od A do Ř) 
 • Písanka strana 14, 15

MATEMATIKA 

 • Opakování: jednotky, desítky; sčítání, odčítání do dvaceti 
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 
 • Číselná osa
 • Pracovní sešit do strany 20
 • Geometrie – čára přímá, křivá, lomená 

SKN 

 • Opakování: roční období 
 • Kalendář – měsíce 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování 2. lekce

OSTATNÍ 

 • Tento týden budeme více opakovat
 • Ve středu budu od dětí vybírat povinné domácí úkoly z distanční výuky. Prosím o opravy podle zpětných vazeb, které děti dostaly.
 • Některé hodiny budeme chodit ven na procházky. Je třeba, aby byly děti vhodně a teple oblečené (bunda, čepice atd.).
 • Organizace příštího týdne bude zveřejněna na webu školy. Prosím, sledujte ho.

 

 

Týdenní plán 9. 11. – 13. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: dělení slov na konci řádku, slabiky se skládají z hlásek
 • Učebnice do str. 31
 • Písemně do sešitu (ČJ-D) učebnice 29/3, 30/2 (povinné)
 • Začínáme se učit písmenka abecedy (naučit písmenka abecedy od A po CH)
 • Písanka str. 10, 13 (povinné).
 • Čítanka str. 28 přečíst „Cibulky“
 • Čtěte denně 10 minut

 

 • Dobrovolné přiložené listy

ČJ_dělení_slov_na_konci_řádku

ČJ_Abeceda

 • Český jazyk lze procvičovat na:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/deleni_slabik1.htm

 

MATEMATIKA 

 • Pracovní sešit str. 16/6, 17, 18/1,2 (povinné)

 

 • Dobrovolné přiložený list

_M_pracovní_list_3

 • Matematiku lze procvičovat na:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/desitky_minus5.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkove-pocitadlo/pocitame.html

 

 SKN

 • Téma: Roční období

Na papír:

 1. Na jeden řádek vypiš všechna roční období. Roční období odděl čárkou. (povinné)
 2. Na další řádek odpověz jedním slovem na tyto otázky:

Která roční doba je nyní? Která předcházela? Která bude následovat? Odpovědi odděl čárkou. (dobrovolné)

 1. Pod odpovědi namaluj obrázek nejoblíbenější roční doby, a co během ní nejraději děláš. (povinné)

 

 ANGLICKÝ JAZYK

Opakujte s dětmi 2.lekci School time s pomocí prezentace. Učebnice str. 14-21, pracovní sešit str. 12-19. Příští pondělí nasdílím pro děti online test.
 

OSTATNÍ 

 • Během tohoto týdne se s dětmi potkáme na online setkáních podle rozpisu.

Podporu a další informace k online setkáním zasílám mailem.

 • Online třídnické hodiny v tomto týdnu (téma zvířátka):

ve středu skupina 1 a 3

pátek skupina 2 a 4

 • POZOR na změny v odevzdávání úkolů. Hotové úkoly můžete vkládat do MS Teams nebo na recepci školy PO – PÁ mezi 7:00 až 9:00.
 • Bližší informace zasílám mailem.
 • V případě potřeby pište na můj e-mail veronika.hypsova@zsrakovskeho.cz

 


Týdenní plán 2. 11. – 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Téma: pořadí vět, slova, slabiky
 • Opakování: druhy vět
 • Učebnice do str. 28
 • Písemně do sešitu 27/3 (povinné). Věty pište rovnou ve správné podobě. Každou větu na nový řádek. Za každou větu napište číslem, z kolika slov se skládá.
 • Písanka str. 11, 12 (povinné). Stranu 10 zatím vynecháme.
 • Čítanka str. 27 „Andulka“
 • Čtěte denně 10 minut

 

 • Dobrovolné přiložený list

Druhy vět opakování

 • Český jazyk lze procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/tyna-a-jeji-tyden/cviceni2.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

 

MATEMATIKA 

 • Pracovní sešit str. 14, 16/2, 3, 4

 

 • Dobrovolné přiložený list

Sčítání a odčítání do 100 po desítkách

 • Matematiku lze procvičovat na:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/desitky_minus5.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkove-pocitadlo/pocitame.html

 

SKN

 • Téma: Rozlišování a třídění odpadu
 • Vypracujte přiložený list (kdo nemá možnost vytisknout, namaluje správnou barvou kontejner na papír, na sklo a na plasty. Ke každému kontejneru nakreslí dva druhy odpadu, které do něj patří).

Třídění odpadu

 

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovní zásoby, snažte se prosím propojovat předměty s barvou – Např. What´s this?/ What´s it? It is a blue pen.

Pracovní sešit str. 12-15

 

OSTATNÍ 

 • Během tohoto týdne se s dětmi potkáme na online setkáních podle rozpisu, který jsem Vám zaslala mailem.
 • Hotové úkoly mi můžete průběžně posílat na e-mail, nebo je lze zakládat do portfolia a odevzdat ke kontrole po návratu do školy.
 • Úkoly z anglického jazyka si, prosím, zakládejte do portfolia zvlášť pro AJ. Děti je odevzdají panu učiteli po návratu do školy. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se AJ, obracejte se přímo na pana učitele Petra Bora (email petr.bor@zsrakovskeho.cz
 • V případě potřeby pište na můj e-mail veronika.hypsova@zsrakovskeho.cz

 

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost dopisu ministra školství, který je zveřejněn na hlavní stránce webu naší školy.

Zároveň přikládám odkaz na stránku, která by Vám mohla pomoci, s tím, jak mluvit o současné situaci s Vašimi dětmi:

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

26. – 27. 10. – COVID prázdniny nařízené vládou ČR

28. 10. Státní svátek – Vznik Československa

29. 10. – 30. 10. – 2 dny podzimních prázdnin

Distanční výuka – týdenní plán 19.10. – 23.10. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Téma: Druhy vět 
 • Učebnice do str. 24 (na straně 22 a 24 si nezapomeňte přečíst růžové rámečky)
 • Písemně do sešitu ČJ–D 22/2, 22/4 (povinné)
 • Písanka str. 8,9 (povinné)
 • Čítanka str. 8, 9 (čtěte 10 minut denně)

 

 • Dobrovolné přiložený list

Druhy vět

 • Český jazyk lze procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniB2.htm

 

MATEMATIKA 

 • Pracovní sešit str. 13

 

 • Dobrovolné přiložený list

Odčítání desítek

 • Matematiku lze procvičovat na:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/podzimni-den/priklady1.htm

 

SKN 

 • Téma: Práce a povinnosti v domácnosti – péče o domácí mazlíčky
 • list cvičení 2. (povinné). Kdo nemá možnost list vytisknout, namaluje na papír A4 domácího mazlíčka, napíše k němu jeho jméno a tři věci, které jsou pro péči o zvířátko třeba. 

Péče o domácí mazlíčky

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Hotové úkoly mi můžete průběžně posílat na e-mail, nebo je lze zakládat do portfolia a odevzdat ke kontrole po návratu do školy.
 • V případě potřeby pište na můj e-mail veronika.hypsova@zsrakovskeho.cz
 • 26.10.–29.10. 2020 jsou podzimní prázdniny. 

 

Týdenní plán 14.10 – 16.10. 2020 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice do strany 21 – níže uvedený rozpis berte spíše jako doporučení nebo návod, jak s učebnicí pracovat. Snažila jsem se vybrat cvičení, která (s daným tématem) dětem nejvíce pomohou.

 • Učebnice str. 19 – přečtěte cvičení 1. Ústně splňte úkoly 1-5 v oranžovém kroužku. Přečtěte/povídejte si o tom, že věta oznamovací něco oznamuje. Za větou oznamovací píšeme tečku – viz část nazvaná „Zopakuj si“.
 • Učebnice str. 20 – Přečtěte cvičení 1. Ústně splňte úkol 3 („Ptej se dospělých lidí:…) Přečtěte si/povídejte si o tom, že větou tázací se na něco ptáme. Věta tázací končí otazníkem – viz část nazvaná „Zopakuj si“
 • Učebnice str. 21 – přečtěte cvičení 1. Ústně splňte úkoly 2, 3 ve fialovém kroužku. Přečtěte/povídejte si o tom co se píše v části nazvané „Zopakuj si

 

 • Do sešitu ČJ – D: vymyslete a napište (psacím písmem) jednu větu oznamovací, jednu větu tázací, jednu větu rozkazovací a jednu větu přací.
 • Psaní – písanka strana 6 a 7.
 • Dobrovolné – přiložený list

MATEMATIKA 

 • Učebnice str. 12/2,4,5
 • Dobrovolné – přiložený list

SKN 

 • Přiložený list – cvičení 1, 5 (kdo nemá možnost list vytisknout, stačí vypracovat na papír: Napiš název obce, ve které bydlíš. Namaluj dům, ve kterém bydlíš)
 • Dobrovolné – cvičení 2, 3, 4 (na tomtéž přiloženém listě)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍ
 • Opakování 2. lekce učebnice str. 6-13
 • upevňování slovní zásoby a jednoduchých otázek: Can you see a tiger? Yes/No; A lion, a zebra,..

 

V případě potřeby se na mě obracejte prostřednictvím emailu veronika.hypsova@zsrakovskeho.cz

 

Týdenní plán 5.10. – 9.10. 2020

 

ČESKÝ JAZYK 

 • Učebnice do str. 17
 • Věta (čím věta začíná, čím končí)
 • Psaní – písanka do str. 5
 • Čtení – čítanka str. 15 a 17
 • Diktát – písmena, slabiky, slova  
 • ČJ hrou – Poslech četby „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“.
 • Nácvik psaní diktátu (písmena, slabiky, slova)

MATEMATIKA 

 • Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100
 • Porovnávání čísel do 100
 • Opakování sčítání a odčítání do dvaceti 
 • Desetiminutovka – sčítání, odčítání do dvaceti 

 SKN 

 • Téma rodina: tradice v rodině, práce a povinnosti v domácnosti 

 ANGLICKÝ JAZYK

 • Lekce 1
 • Safari str. 8 – 11

OSTATNÍ 

 • Obalit sešity a učebnice
 • Čtení denně nejméně 10 minut.
 • Na geometrii bude každé dítě potřebovat pravítko (stačí 20cm, podepsat) a linkovanou podložku do sešitu formát A5 (také podepsat).
 • Na výtvarnou výchovu bude každé dítě potřebovat 10ks vatových štětiček.
 • Další informace v notýsku.

 


TÝDENNÍ PLÁN 28.9. – 2.10.2020

ČESKÝ JAZYK 

Opakování psacího písma – správné napojování písmen, velké psací písmo
Učebnice do str. 12

Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět. Čítanka str. 7. Denně číst nahlas alespoň 10 minut – nejlépe vlastní knihu, vhodné jsou např. knihy označené jako „první čtení“

Psaní – Písanka str. 2, 3

ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování slovíček z 1. ročníku..

Anglická abeceda.

Opakování nových slovíček z minulého týdne – tiger, monkey, zebra, crocodile, lion.

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku.
Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100.

Geometrické tvary.

SVĚT KOLEM NÁS  

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice

OSTATNÍ:

 • Pozor na změnu v rozvrhu: úterý 4. hodina ČJ a čtvrtek 4. hodina SKN.
 • Prosím obalit sešity a učebnice.
 • Další informace v notýsku.

Mgr. Veronika Hypšová

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.9. – 25.9.2020

ČESKÝ JAZYK 

Opakování psacího písma – správné napojování písmen, velké psací písmo
Učebnice do str. 9
Denně číst nahlas alespoň 10 minut.
Psaní – správné napojování (slova), tvary písmen
Sloh – různé pozdravy, rozvoj komunikace
Čtení – denně číst nahlas alespoň 10 minut

ANGLICKÝ JAZYK 

 

MATEMATIKA 

Opakování učiva z 1. ročníku

Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
Pamětné počítání

SVĚT KOLEM NÁS  

Orientace ve škole a v okolí školy
Dopravní prostředky, dopravní značky

OSTATNÍ:

 • Prosím o úhradu pracovních sešitů na AJ – 260,-Kč (platba pouze bezhotovostním převodem na účet školy – číslo účtu 266496066/0300, SS 666).
 • 22.9. (úterý) děti dostanou notýsek určený ke komunikaci mezi rodiči a školou – jeho prostřednictvím dostanete během týdne řadu informací (doplnění penálů – jaká pera, jaké tužky…, obalení sešitů a učebnic a další. Prosím o jeho pravidelnou kontrolu.

Mgr. Veronika Hypšová

 

 

Týdenní plán 14.9. – 18.9. 2020

ČESKÝ JAZYK 

 • Měkké slabiky bě, pě, vě, mě, di, ti,ni
 • Psaní – správné napojování (slova, věty), tvary písmen
 • Sloh – různé pozdravy, rozvoj komunikace (“ Můj víkend“)
 • Český jazyk hrou – čtení spojené s ilustrací 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, číselná osa 
 • Pamětné počítání 
 • Geometrické tvary 

SKN 

 • Cesta do školy 
 • Dopravní prostředky značky

OSTATNÍ 

 • 16.9. Olympijský běh 
 • Prosím o úhradu sešitů – 21,-Kč (vybírá TU)

 

Týdenní plán 7.9. – 11.9.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Seznámení s učebnicí
 • Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni, opakování učiva z 1.ročníku
 • Psaní – opakování učiva z 1.ročníku, psací písmeno, přepis
 • Čtení – slabiky, slova, věty
 • Kniha – Chaloupka na vršku (poslech)

MATEMATIKA

 • Opakování učiva  z 1.ročníku
 • Sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes  desítku
 • Pamětné počítání 
 • Geometrické tvary

SKN

 • Cesta do školy, orientace ve škole

VV 

 • Kresba zátiší – ovoce (přinést 3 ks ovoce. banán, jablko, pomeranč)

 • Práce s papírem – vystřihování 

HV 

 • Opakování písní z 1. ročníku, hudební nástroje 

TV

 • Míčové hry – až do odvolání probíhá tělesná výchova venku 
 • Teplé oblečení

Ostatní

 • Obalit učebnice 
 • Doplnit kontaktní údaje rodičů do žákovské knížky ( telefon, email)
 • Domácí úkol ve všech pracovních listech žáků se bude označovat razítkem s houbou.

 

Týdenní plán 1. 9. – 4. 9. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni

Psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen, správné napojování.

MATEMATIKA

Opakování z 1.ročníku.

Sčítání, odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

SKN

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole.

Orientace ve škole.

VV

Příprava a doplnění chybějících pomůcek.

OSTATNÍ

Informace a požadavky na  pomůcky  dostanou žáci napsané na papíře při hodině.

Úvodní informace k prvnímu týdnu:

Vážení rodiče a žáci vítám Vás v novém školním roce 2020/2021. Tento rok budu třídním učitelem II.B.  1.9. v 8.00 se sejdeme ve vaší původní třídě (tento rok již bez rodičů). Informace ohledně organizace prvního školního týdne a školních pomůcek se dozví žáci první den ve škole. Prosím všechny rodiče aby každý žák měl v den nástupu do školy u sebe roušku.

Moc se na Vás těším  Mgr.Vít Novotný – třídní učitel.

5.6. – 12. 6. – zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy.

Milé děti, 

jak jsem slíbila, začala jsem vám natáčet videa.

Tak tady máte první:

Milé děti, milí rodiče,

čeká nás předposlední týden první třídy 😉 Tak směle do toho, prázdniny jsou za rohem 😉 Těším se na vás na Škole v pyžamu

Český jazyk 

 • Slabikář do strany 17
 • písanka 5 stran po 4 řádcích

Matematika

 • učebnice do strany 20
 • opakování a upevňování – náměty na Škole v pyžamu 

SKN

 • Těšíme se na prázdniny 
 • náměty na Škole v pyžamu

Angličtina

 • vše na Škole v pyžamu

 

Milé děti, milí rodiče,

v tomto týdnu budeme pokračovat v nových učebnicích, v on-line hodinách budeme hrát hry, procvičovat novou látku a dozvíte se i něco nového 😉 Pro děti ve škole mám připraveny nové hry a budeme pokračovat v našem tvůrčím psaní 😉

 

Český jazyk 

 • Slabikář do strany 11
 • Písanka do strany 13 (4plus 1 řádek)

Matematika 

 • pracovní sešit do strany 10 
 • + – s přechodem přes 10 do dvaceti 

SKN + Angličtina

 • Vše najdete na Škole v pyžamu

 

Milé děti, milí rodiče,

v tomto týdnu nás čekají nové učebnice 😉 Těším se na všechny děti on-line 🙂 Na Škole v pyžamu najdete další inspiraci 😉

Od 1. do 3.6. je potřeba do školy donést portfolia z distanční výuky (plus vyplněný Slabikář 2, Písanku 2 a Matematiku) – více info na hlavní stránce školy. 

Český jazyk

 • Slabikář č. 3 do strany 5 (vše je již jen opakování 😉 )
 • Písanka do strany 7 (4 plus 1 řádek)
 • Každý den si chvilku čtěte 🙂 

Matematika

 • Sčítání s přechodem přes desítku – dětem vysvětlím na on-line hodině a nehrajeme ještě jedno video 😉
 • učebnice do strany 5

SKN – vše najdete na Škole v pyžamu 😉

Anglický jazyk – dokončení lekce 6, začátek lekce 7 (zvířata) – vše najdete na Škole v pyžamu 

 

 

 

Milé děti, milí rodiče,

informace pro ty, co zítra nastoupí do školy: 

sejdeme se v 7:30 před hlavním vchodem školy. Každý bude mít v ruce papír s prohlášením, v aktovce dvě roušky a sáček na ně, svačinu (pro ty, co jdou domu před obědem), oběd a 2. svačinu pro ty, co jdou odpoledne. Zároveň si přineste všechny učebnice, písanku i veškeré pracovní listy, obrázky a pod., co máte doma z doby, kdy byla distanční výuku 🙂 První den bude hodně o povídání, zážitcích, novému režimu a určitě si i něco napíšeme, spočítáme, přečteme a nakreslíme 🙂 Přezouvat se budeme vždy až ve třídě, první den mohou děti zůstat bez přezutí, bačkory lze ze skříňky vzít při odchodu ze školy.  

Od úterý se budeme scházet u barevné brány, vždy v 7:30. Vyzvedávaní u hlavního vchodu.

Během tohoto týdne předám dětem, které jsou doma nové učebnice. Informace vám zašlu 🙂

Český jazyk 

 • dokončení Slabikáře a opakování
 • více na Škole v pyžamu

Matematika

 • opakování
 • více na Škole v pyžamu

SKN 

 • opakování
 • více na Škole v pyžamu

Angličtina 

 • slovní zásoba z 6. lekce
 • odkazy na Škole v pyžamu

 

 

Milé děti, milí rodiče,

máme před sebou další týden (18.-22.5.), pro některé poslední týden distanční výuky, pro ostatní jen další z mnoha 😉 Těším se na vás v každé on-line hodině, udělá mi radost každý váš vzkaz či úkol a pevně doufám, že i vás těší se učit nové věci 😉 Zde vše opět jen stručně, zbytek na Škole v pyžamu 🙂

Český jazyk 

 • Slabikář strana 53 – 55 (dokončení bě, pě, vě) 
 • písanka – dokončení
 • čtěte každý den

Matematika

 • počítejte, počítejte, počítejte 🙂
 • vše na Škole v pyžamu

Angličtina

 • s angličtinou se naučíme si správně mýt ruce 🙂
 • mrkněte na slovíčka ze šesté lekce
 • hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna)

SKN

 • práce a povolání
 • vše na Škole v pyžamu 😉

Milé děti, milí rodiče,

už jen 14dní a budeme se moci (za určených pravidel) vrátit do školy 😉

Zde vám vše píši jen stručně, vše do podrobna budete mít na Škole v pyžamu a při bašich on-line hodinách 😉

Český jazyk 

 • slabiky BĚ, PĚ, VĚ (strana 50 – 52)
 • písanka strana 40-44 (4 plus jeden řádek)
 • čtěte každý den 😉

Matematika 

 • učebnici máme hotovou, mrkněte, jestli vám někde něco nechybí 😉
 • pomahejte mamince s počínáním peněz při nákupech 

SKN 

 • práce – čím chci být
 • zájmy, koníčky
 • co mohu vytvořit, co vytvořila příroda

Angličtina

 • Unit 6 – slovní zásoba ( S Emkou vám natočíme video)

 

Milé děti, milí rodiče,

v týdnu od 4.května do 7.května nás čekají další dobrodružství, úkoly a nová poznání 😉 Zde jen stručně, vše ostatní na Škole v pyžamu v v on-line setkáních 😉

ČJ

 • pokračování ve Slabikáři na stranách 48-49
 • písanka strana 38-39 (4+1 řádek)

Matematika

 • opakování litru a kilogramu, počítání do 20

SKN 

 • na Škole v pyžamu

AJ 

 • na Škole v pyžamu

 

 

Milí rodiče, milé děti,

v tomto čarodějnickém týdnu (27.4.-1.5.) nás čekají další zábavné úkoly, aplikace, on-line hodiny a doufám i hodně legrace při jejich plnění 🙂

ČESKÝ JAZYK 

 • ve Slabikáři se naučíme slabiky dě, tě, ně – strana 46-47
 • v písance pokračujte stejným systémem (4+1) do strany 37
 • nezapomínejte každý den číst 🙂
 • více na Škole v pyžamu

MATEMATIKA

 • tentokrát nás čeká další veličina – litr
 • více na Škole v pyžamu

SKN

 • Čarodějnice
 • budeme pokračovat v poznávání přírody – tentokrát se podíváme na volně žijící zvířata
 • více na Škole v pyžamu

ANGLIČTINA

 •  

 

 

Milí rodiče, milé děti,

vzhledem k tomu, že už jsme prakticky všichni na Škole v pyžamu (https://www.skolavpyzamu.cz/54inf), tak zde jen stručně 🙂

Školy by se měly znovuotevřít od 25.5. (první stupeň), docházka bude zcela dobrovolná a budu nadále vést i distanční výuku pro ty, kteří s námi nebudou moci ve třídách být 😉 Další díly učebnic tudíž budu rozdávat až dětem ve škole, s ostatními se individuálně domluvím. 

Na Škole v pyžamu a ve whatsapp skupině udám  další časy on-line hodin 😉 Moc se na vás těším 🙂

Týden od 20. do 24.4.  

Český jazyk 

 • hlásky ď, ť, ň – Slabikář do strany 45
 • písanka do str. 34 (jako vždy 4+1 řádek)
 • každodenní čtení
 • zbytek na stránkách Školy v pyžamu 😉

Matematika 

 • čeká nás další veličina – tentokrát kilogram a s ním i další video 🙂
 • v učebnici do strany 28
 • zábavné počítání na stránkách Školy v pyžamu 

Svět kolem nás

 • 22.4. Den Země – více ve Škole v pyžamu 
 • Statek – domácí a hospodářská zvířata (https://learningapps.org/9801737)
 • aktivity na Škole v pyžamu

 

 

Milí rodiče, milé děti,

čekají nás Velikonoce a s tím i velikonoční prázdniny ??? Tím nám nastane čas trochu vyslechnout z každodenních studijních povinností 😉

V následujících dvou týdnech nás čeká jen opakování, hry a další videa 😉 Vidím, jak sousta z Vás vše zvládá skvěle, všichni se strašně moc snažíte a máte můj velký obdiv a všem Vám děkuji!

 

Český jazyk 

 • opakování všech dosud naučených písmen
 • čtete si ve Slabikáři, časopisech, ve vlastních knihách – hlavně čtete 🙂
 • k psaní Vám dám instrukce na Škole v pyžamu (prosím ty, kteří se ještě neregistrovali, ať tak učiní – instrukce máte v mailu, kdo má jakýkoli technický problém, dotaz, piště, volejte 🙂 ) 

Matematika

 • na learningapps máte příklady k procvičování (pokud se ještě někomu nepodařilo zaregistrovat, tak dejte vědět, poradím Vám)
 • počítejte s maminkou nákupy, sčítejte jogurty, odčítejte pastelky, zkuste odhadovat co kolik měří a pak to opravdu změřte 🙂

Angličtina

 • pusťte si naše narozeninové video a zkuste zachytit slovíčka ( a present – dárek, a candle – svíčka, a cake (dort), a balloon (balónek) 🙂 
 • v učebnici se podívejte na stranu 66-67, hledejte velikonoční vajíčka a vybarvěte je 😉

SKN

 • Velikonoce – svátky jara – připravila jsem pro Vás velikonoční hry, kde se dozvíte jak se slaví Velikonoce u nás a ve světě (ke stažení na Škole v pyžamu)
 • chystáme pro Vás velikonoční video 

Děkuji všem co přidávají své úkoly do Školy v pyžamu, moc ráda vidím jak děti skvěle pracují. Jsem na Vás všechny moc pyšná! 

Přeji krásné prožití svátků v kruhu rodinném (???), trochu klidu a hlavně zdraví 😉

Vaše Katka B. 

 

Milé děti, milí rodiče,

čeká nás třetí týden (30.3. – 3.4.)  karantény a domácího učení. Je obdivuhodné, jak to všichni skvěle zvládáte, jste všichni úžasní! Jsem nadšena z každé fotky, videa či obrázku 🙂 Moc Vám všem děkuji a doufám, že jste všichni zdraví a v pořádku! 

Tento týden Vám zase natočíme další videa, každý den přibývají aplikace na learningapps http://learningapps.org/user/katcerka

Také bych chtěla všechny pozvat do naší třídy v pyžamu na stránkách Škola v pyžamu https://www.skolavpyzamu.cz/54inf

Na těchto stránkách máte vše na jednom místě, videa, soubory, úkoly (je možnost mi je přes stránky posílat a já vždy dětem napíšu zpětnou vazbu 🙂 ). Tento týden bych zde ráda uspořádala online hodinu – děti se budou moci sejít, popovídat a pokud vše půjde, ráda bych se s dětmi takto vídala pravidelně a Vám trochu odlehčila od jejich vyučování 🙂

Český jazyk

 • Naučíme se písmena F a G – v učebnici do strany 39  – vysvětlení slov budou mít děti v learningapps a na videu
 • V písance pokračujte stejným tempem (4 plus 1 řádek) do strany 30 – kdo chce psát víc, tak samozřejmě může 🙂
 • Čtěte s dětmi každý den (ve slabikáři, časopise či vlastí knize)

Matematika

 • tématem tohoto týdne je porovnávání – více/méně, větší/menší o několik více,….
 • v učebnici pokračujte do strany 23
 • ve videu Vás naučíme další matematické hry 🙂

 

SKN

 • v learningapps na Vás čekají další jarní aplikace – tentokrát zaměřené na práci na zahradě a farmě
 • zkuste vymyslet, co je vše třeba na zahradě na jaře udělat, aby bylo možné později sklízet ovoce a zelenina 🙂 Nakreslete/napište mi to jako komix (mustr ke stažení na škole v pyžamu)

HV a TV

 • toto je má oblíbená jarní písnička, máte také nějakou? https://youtu.be/JEC-LU3qs-k
 • děti vám natočí video s tanečkem – zkuste si ho zatancovat 🙂

VV a PČ

 • zachytil si, o jakých kytičkých se zpívá v písničce? Zkusíš je namalovat, vyrobit, vyfotit?

 

 

 

Milé děti, milí rodiče,

v tomto týdnu nás čeká další týden, kdy jsme každý ve svém domově. Je to pro všechny hodně náročné, ale věřím, že to zvládneme! Jste skvělé děti s úžasnými rodiči! Postupně Vám budu přidávat videa i aplikace 😉 Moc mi všichni chybíte 😉 Pokud Vám nebude dobře, klidně zvolněte, nejdůležitější je zdraví a pohoda. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, pište, volejte, jsem tu pro Vás 😉

 

ČESKÝ JAZYK 

 • pokračujeme v učebnici do strany 33
 • písmeno CH – těšte se na video 😉
 • v písance pokračujte do strany 26 (ve stejném rytmu 4 plus jeden řádek 😉 )

MATEMATIKA

 • pokračujte v měření 😉 Už jste třeba zkusili změřit, kolik měří všichni členové domáctnosti dohromady? Včetně zvířátek (rybičky měřit nemusíte 🙂 )
 • v učebnici doplňte stranu 19 a spočítejte příklady na straně 20

SKN  

 • jděte se ven podívat, jak se příroda probouzí 
 • ve videu Vám ukážeme, co všechno můžete zkoušet 

PROJEKT (ČJH, VV)  – nejen na tento týden

 • podívejte se na pohádku O dvanácti měsíčkách (Svěrákova muzikálová, klasická verze)
 • https://youtu.be/kTSsbzthzK0
 • https://youtu.be/wm9bbyqzUjQ
 • do sešitu napiš, jak se ti pohádka líbila, nezapomeň napsat, jak se jmenuje hlavní postava 😉 
 • nakresli jaké kytičky trhá Maruška v dubnu 😉
 • k projektu čekej video i aplikaci 

PV

 • ve videu z češtiny si budeme povídat o chlebu – pamatuješ, jak jsme si říkali, jak vzniká?!? 
 • zkus vymyslet/ najít/ zjistit nějakou pomazánku na chleba a spolu s maminkou ji zkus udělat 😉

TV + HV

ANGLIČTINA

 •  najdi v pokojíčku věci, které umíš pojmenovat, najdi je i v učebnici a vybarvi je na straně 37

 

 

 

 • Milí rodiče, milé děti,
v tomto týdnu nás čeká první ostrý týden distančního vzdělávání. Věřím, že to pro Vás ani pro děti není nic lehkého, ale věřím, že vše zvládneme 🙂 Zkuste si s dětmi nastavit nějaký režim, moc Vám to pomůže, nenechte děti pracovat zbytečně dlouho, zkuste střídat činnosti, děti se velmi rychle unaví. Z mého pohledu je nejdůležitější s dětmi hodně číst, povídat si o tom co čtou, psát do písanky (psace), ale nechat je psát i do denníčku (sešitu, o kterém jsem psala minulý týden – pokud nemáte, stačí samostatné papíry, které budete dávat do složky 🙂 ). Nezapomínejte také na pohyb a relaxaci u pohádky :)ČESKÝ JAZYK

 • v učebnici postupně pokračujte do strany 29 (dokončení písmene Ž a celé Ř) – pokud Vám něco nepůjde, nebudete něčemu rozumět, klidně cvičení přeskočte (můžete mi napsat/zavolat a domluvíme se, vysvětlím 😉
 • na http://learningapps.org/user/katcerka Vám přidávám další jazykové hry – vysvětlující jednotlivá slova z učebnice – každému žáku jsem vytvořila účet pro naši třídu, během zítřka Vám zašlu email s podrobnějšími instrukcemi. Díky jednotlivým účtům uvidím, co děti dělají, co je nejvíc baví 🙂
 • v písance pokračujte, na každé stránce čtyřmi řádky a jeden další ať si děti vyberou 🙂 Zkuste dětem zajistit co nejlepší posazení k psaní a ať si hlídají správný úchop pera 😉
 • a úplně nejdůležitější: čtěte si s dětmi, povídejte, vyprávějte a užívejte společný čas 🙂

MATEMATIKA

 • tento týden by se děti měly seznámit s jednotkou délky – METR. V učebnici jsou to strany 18 a 19 (není potřeba vyplnit celé dvě stránky, důležité je, aby děti pochopily, o co jde)
 • děti se většinou s tímto pojmem setkávají poprvé, zkuste si před vypňováním učebnice hrát – měřit metrem cokoli, co doma najdete 🙂 natočím Vám zítra video a dám Vám sem odkaz.
 • pokud budou mít děti chuť a vy čas, tak změřené věci z domáctnosti mohou děti nakreslit do sešitů a dékly k nim zapsat 🙂

SKN

 • v SKN jsme s dětmi stihli ještě probrat roční období a jak vypadá den a noc, toto video jsme si pouštěli, ale určitě se na něj děti podívají rády ještě jednou 🙂 https://youtu.be/ioCO2Pl7Xt0
 • povídejte si s dětmi, co děláte ve dne, co se děje v noci – zkuste se podívat na hvězdy
 • zkuste dětem říct, ať si namalují (napíší) do sešitu, co dělají ráno/v poledne/odpoledne/večer/ v noci

ANGLIČTINA

 • zde čekejte odkaz na video, které Vám spolu se svými dětmi připravujeme
 • na straně 31 nechte dětem vybarvit tričko dle jejich fantazie, ptejte se jich, jaké barvy používaly
 • pusťte dětem písničku, kterou mají rády https://youtu.be/TCYVm0aS-Ks

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • děti si malují při každé příležitosti 🙂 Ať se podívají z okna a nakreslí, co vidí 🙂 Budu ráda, když mi obrázky vyfotíte a pošlete a já budu hádat, ve které ulici bydlíte 🙂

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • dovolte dětem Vám pomoci v kuchyni, před Vánoci je moc bavila práce s těstem a vykrajování perníčků 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • najděte si nějakou hezkou písničku a nezapomeňte si na ní i pěkně zatančit 😉

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • v tuto chvíli napjatě čekám na vyhlášení premiéra ČR, zda budeme mít karanténu… 
 • pokud ne, ať se děti proběhnou pořádně venku 🙂
 • a pokud ano, ať občas vstanou od tabletů, televize, sešitu a protáhnou se tak, jak Vám  to prostory bytu dovolí

Všem hlavně pevné zdraví, pevné nervy, moc na Vás všechny myslím! Nesnažte se vše dělat dokonale, snažte ze situace vytěžit co nejvíc – užít si čas s dětmi 🙂

Zítra ráno všichni obdržíte SMS a mail s instrukcemi a odkazy 🙂

Zítra též začíná vysílání ČT v pořadu UčíTelka, jsem na to moc zvědavá 🙂 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Vaše Katka Brožová

 

Milí rodiče, milé děti,

tento týden předpokládám doděláváte cvičení z učebnic (viz týdenní plán níže) – kdyby měl kdokoli jakýkoli dotaz pište, volejte 🙂 Dále máte spoustu pracovních listů – nemusíte všechny stihnout do pondělí 🙂

Týdenní plán budu každý týden aktualizovat a dávat podrobněji. 

Z nařízení vlády to vypadá, že se spolu neuvidíme déle, než jsme mysleli, což zejména při výuci první třídy není nejlepší situace, ale já pevně věřím, že ji všichni zvládneme. Věřím Vám! Budu se snažit Vám výuku co nejvíce přiblížit té naší třídní, takže dál budu připravovat aplikace na interaktivku, jen s tím rozdílem, že vy si vše budete moci otevřít z pohodlí domova na počítači či tabletu (s připojením na internet) – vše je doplňkové k učebnicím, samozřejmě že to není povinné, ale snad Vám to práci s dětmi usnadní (věřím, že budou schopny si vše obstarávat takřka samostatně – vše je intuitivní 😉 ). Pomalu prozkoumávám i jiné online platformy, ale chci aby to bylo opravdu přístupné dětem a nebyla to spíš hračka pro dospělé (i když i to je občas dobré 🙂 ). Dále někteří provozovatelé/nakladatelé otevřeli své internetové aplikace volně pro všechny učitele, rodiče a děti, takže i ty je možno využít. Patří mezi ně například vydavatelství naší učebnice češtiny http://ucebnice.online/?fbclid=IwAR0mRtCvCYxmV8N2pXMJftH1-3gBUDoSJ_niFdWYo3LlMyXfcRWKH1cBfIQ pravda, dle mého to má do interaktivnosti daleko, ale minimálně písanka je zde zpracovaná slušně. Dalším odkaz bude na aplikaci Včelka – velmi dobře zpracovaná čestina – sluchová i zraková percepce, tu určitě moc doporučuji 😉 https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkou/?fbclid=IwAR0ip0dXwcFcnhASg_vsyVtkC0DVMxpO134O0SUtBOuacpFWptx7fVeRcMY dětem moc pomůže při čtení. 

Zde jsou odkazy na aplikace, které děti znají z interaktivky 🙂

http://learningapps.org/user/katcerka

Postupně zde budu přidávat, ke všemu se můžete vracet. Aplikace lze přepnout do češtiny (vpravo nahoře u vlaječek rozkliknout a narolovat na českou vlajku).

Děkuji všem moc za spolupráci a věřím, že vše společně zvládneme! Kdyby cokoli, neváhejte mě kontaktovat.

Vaše Katka Brožová

PS: Posílám dětem velké obejmutí a moc se mi po nich stýská 😉

 

 

Milí rodiče, 

vzhledem k situaci, která nastala vymýšlím nejlepší způsob, jak Vám pomoci s domácí výukou. Poprosila bych vás o zakoupení sešitu, kam si budou děti psát/kreslit své zážitky, nápady, někdy zadám konkrétní úkol 🙂 Dále bych vám ráda posílala dobrovolné pracovní listy k vytištění. 
V tuto chvíli Vás poprosím hlavně o čtení – opravdu každý den alespoň kousek – není nutné jen z učebnice.

Děkuji za spolupráci a přeji pevné nervy 😉

Prosím kdo můžete, přineste v pondělí ruličky od toaletního papíru 😉 

 

3. – 13. 3. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 23 – Vyvození hlásek Č, č, Ž, ž

Písanka II. díl do str. 20

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • sloh – pozvánka na vesmírnou party

Matematika:

PS: III. díl – do str. 17

 Odčítání bez přechodu desítky do 20.

Svět kolem nás:

Téma: Orientace v čase – hodiny (celá)

Počasí, délka dne a noci.

Projekt s paní učitelkou Obdržálkovou (2.stupeň – přírodopis) – Vesmír 

– využití moderní techniky (Ozoboti, Ipady)

 

Angličtina:

Ostatní: Prosím o přinesení krabiček od šumivých tablet, léků, doplňků stravy – plastové, dobře uzavíratelné – budeme vyrábět hudební nástroje 

 

Bohužel se vši v naší třídě nezalekly prázdnin a zase se usídlily v hlavách školáků. Prosím všechny o důkladné prohlédnutí hlav, aplikaci přípravku proti vším, vyčesání všech hnid a nejlépe zopakování procesu po dvou dnech. Je potřeba aby do školy děti chodily s čistou hlavou, jinak nemáme šanci se breberek zbavit 🙁

 

Týdenní plán 2. 3. – 6. 3. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 15 – Dokončení hlásky B, b. 

Písanka II. díl do str. 12

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • příprava na školní kolo v recitaci – práce s hlasem, intonace, frázování v přednesu

Matematika:

PS: III. díl – do str. 15

 Sčítání bez přechodu desítky do 20.

Svět kolem nás:

Téma: Opakování – části lidského těla – prac.list

Počasí, délka dne a noci.

Angličtina:

Ostatní:

Třídní kolo v recitaci – 6. 3. v rámci hodiny ČJ

25. 3. Třídní schůzky od 17:30

 

 

Týdenní plán 24. 2. – 28. 2. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 11 – Dokončení hlásky H, h. 

Písanka II. díl do str. 6

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • příprava na školní kolo v recitaci – práce s hlasem, intonace, frázování v přednesu
 • výběr básně na recitační soutěž

Matematika:

PS: III. díl – do str. 12

 Odčítání desítek a jednotek do 20.

Svět kolem nás:

Téma:  Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař – druhy lékařských oborů, užívání léků, úraz)

Důležité telef. linky (záchranné složky, prevence)

Angličtina:

Ostatní:

S dětmi vybereme báseň na recitační soutěž, děti dostanou domů vytištěný exepmlář, prosím čtěte báseň dětem, aby měly možnost se jí naučit co nejlépe. Společně budeme ve třídě pracovat na přednesu a recitačním projevu. Třídní kolo proběhne v pátek 6.3. Výherce se zúčastní školního kola 😉 

 

Důležité upozornění

Ve třídě se vyskytly vši, prosím zkontrolujte dětem hlavy, ať vše přes prázdniny vymýtíme:) Doporučuji nějaký přípravek na olejové bázi (např. Pedicul Hermal nebo Headrin – s těmito přípravky máme s Veronikou dobrou zkušenost 😉 )

Děkuji za spolupráci 


Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

Český jazyk:

SL: II díl:  do str. 7- Vyvození hlásek C, c, H, h.

Písanka I. díl – dokončení písanky

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • vyprávění podle obrázkové osnovy

Matematika:

PS: III. díl – do st.9

 Sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu přes desítku.

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz)

Angličtina:

Ostatní: 

 • středa 12.2. – 1.hodina ekologický program Tonda obal
 • čtvrtek 13.2. – 1.a 2. hodina Matematika s ozoboty – kooperativních učení se žáky 2.stupně
 • příští týden (17.-21.2.) máme jarní prázdniny 

 


Týdenní plán 3. 2. – 7. 2. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  dokončení – práce se slabikami, slovy, textem. Dvojhlásky AU, OU, EU.

Písanka I. díl – do str. 51

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • malá tiskací písmena

Matematika:

PS: III. díl – do st.7

 Číselná řada 11 – 20, Rozklad na desítky a jednotky.

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – části lidského těla – interaktivní hry

 

Angličtina:

Ostatní:

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

17. – 21. 2. Jarní prázdniny

 

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 48 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky R, r.

Písanka I. díl – do str. 47

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

Nový díl učebnice (pro nemocné ráda nechám ve vrátnici)

PS: III. díl – do st.5

 Číselná řada 11 – 20

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost), opakování témat měsíce

 

Ostatní:

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

Středa 29.1. – slavnostní předání per (ve třídě – dopoledne – jen s dětmi) 

30. 1. (čt) – poslední vyučovací hodina – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

17. – 21. 2. Jarní prázdniny


Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 41 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky Š, š.

Písanka I. díl – do str. 41

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – (dokončení pracovního sešitu)

 Odčítání v oboru do 10. 

Finanční gramotnost – papírové peníze, hry na obchod – prosím vyloupat přílohu a dát do pytlíčku/krabičky

Svět kolem nás: Leonardo sportuje – zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost

Angličtina:

Ostatní:

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

Milí rodiče, konečná cena za pero bude 230Kč. Děvčata budou mít růžová, kluci modrá. Prosím o brzké zaplacení. Jakmile pera dojdou, uděláme si s dětmi předávací rituál 🙂 

Děkuji 😉

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 37 – práce se slabikami, slovy, textem – pochopení textu, významy slov
Vyvození hlásky K, k.

Písanka I. díl – do str. 33

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – do str.26

 Vyvození čísla 10. Sčítání v oboru do 10. Rozklady čísla 10, číselná osa.

Svět kolem nás:

Téma: Zvířata v zimě – péče o zvířata (v lese, ptáci) 

Angličtina:

Ostatní:

 

Platba za pero 230Kč 

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

 

 


Krásný nový rok všem! Hodně krásných chvil s dětmi, mnoho společných zážitků a objevů.

K&V

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 33 – práce se slabikami, slovy, textem.
Opakování naučných hlásek, podoby písmen ve všech variantách.

Písanka I. díl – do str. 27

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami

Matematika:

PS: II. díl – do str.22

 Odčítání v oboru číslic do 9. Opakování učiva.

Svět kolem nás:

Téma: Zima – jak se cítí Leonardo v zimě? Podle čeho poznáme zimu – charakteristika ročního období a jeho znaky.

Anglický jazyk 

Opakování, pojmenování dárku – hraček  

 

Ostatní:

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

8. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod. 

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

 

16.-20.12. 2019

Česky jazyk

 • slabikář do strany 27
 • písanka do strany 22
 • dramatizace, přednes, psaní přání

Matematika 

 • sčítání v oboru do 9 (str. 19)
 • příklady o třech číslicích
 • vánoční počítání

SKN 

 • Vánoce, Zima – roční období

Ostatní 

 • 19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Milí rodiče, prosím setrvejte před školou do 17:50, vyzvednu si Vás a půjdeme společně do třídy. Na besídku je možné přinést drobné občerstevní, součástí besídky budou i vánoční dílny.
 • 20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (jen pro děti) –prosím přinést ochutnávku cukroví a malý dáreček (neutrální, do cca 50Kč), dárky dáme do jednoho pytle a budeme si je tahat 🙂
 • 23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny
 • 8.1.2020 Třídní schůzky (17:30)
 • 30.1.2020 Vysvědčení (výpis z vysvědčení)
 • 31.1.2020 Pololetní prázdniny

Prosím kontrolujte dětem denně penály, doplňujte, ořezávejte, vyměňujte porouchané. Takřka před každým psaním do písanky řešíme mikrotužky – cca 10nefunkčních mikrotužek ve třídě velmi zdržuje… Děkuji moc za spolupráci! 😉 

A ještě poprosím o obalení písanek a donesení dalších dvou malých obalů na sešity. Děkuji 😉

 

 


Týdenní plán 9. 12. – 13. 12.

Český jazyk:

Slabikář:  do str. 25 – Vyvození hlásky Z, z.

Písanka I. díl – do str. 21

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět
 • práce s textem, slovy, větami – pochopení textu
 • rozšiřování slovní zásoby
 • sloh – přání

Matematika:

PS: II. díl – do str.16

 Vyvození číslice 9, odčítání v oboru číslic 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky a tradice u nás i ve světě, sv.Lucie

 • nácvik na Vánoční besídku

Anglický jazyk 

Ostatní:

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Milí rodiče, prosím setrvejte před školou do 17:50, vyzvednu si Vás a půjdeme společně do třídy. Na besídku je možné přinést drobné občerstevní, součástí besídky budou i vánoční dílny.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (jen pro děti) –prosím přinést ochutnávku cukroví a malý dáreček (neutrální, do cca 50Kč), dárky dáme do jednoho pytle a budeme si je tahat 🙂

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

 

 

V pondělí hned ráno odjíždíme na výlet, vyzvedneme si děti v šatně.        S sebou batůžky s pitím a svačinou. Děkuji za spolupráci 😉

 

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 20 – Vyvození hlásky N,n, V,v.

Písanka I. díl – do str. 16

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, větami
 • Naučíme se básničku pro Mikuláše

Matematika:

PS: II. díl – do str.12 – Vyvození číslice 8, sčítání čísel v oboru 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: „Advent“ – zvyky, tradice, obyčeje. Sv.Barbora, sv.Mikuláš

 • Vánoční příběh 

Anglický jazyk 

Ostatní:

2.12. – Výlet (viz výše)

5. 12. sv.Mikuláš ve třídě během vyučování, 6. 12. odpoledne v ŠD 

19. 12. Vánoční besídka ve třídě 

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.


Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 16

Prosím stále denně zařazujte hlasité čtení z učebnice (či jiné knihy, dle úrvně znalostí 🙂 ) 

Písanka do str.11

MATEMATIKA

Odčítání v oboru do 7
PS do str. 8
Geometrické tvary -upevňování

SVĚT KOLEM NÁS
Moje rodina – život v rodině, příbuzenské vztahy, domov.

Multikult. výchova – lidské vztahy.

Advent – S Leonardem si budeme povídat o Adventu, povíme si, proč ho slavíme, jaké máme zvyky, jaké jsou zvyky ve světě.

ANGLIČTINA

OSTATNÍ
2.12. pojedeme na výlet – projížďka loďkou po pražských Benátkách a podíváme se do muzea Betlémů. Vybíráme 150Kč.

Prosím věnujte pozornost oznámení na webových stránkách školy!!!!

 

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 11

Písanka I. díl – do str. 9

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

PS: II. díl – do str.4 (Vyvození číslice 7 – sčítání v oboru číslic 0 – 7)

 • základní geometrické tvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk 

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), číslovky 1 – 10;
 • písničky What´s in my bag?, Ten little fingers.

Svět kolem nás:  Téma – S Leonardem si budeme povídat o rodině  (život v rodině – v Čechách i ve světě, příbuzenské vztahy)

 

Ostatní:

Dne 22. 11. nebude TV (pátek). Tělocvičny budou mimo provoz. 

Užijte si krásný víkend! Katka Brožová

 


Týdenní plán 11. 11. – 15. 11.

Český jazyk:

ŽA:  dokončení, Slabikář I.díl do str.5 (vyvození hlásky T,t)

Písanka I. díl – do str. 7 (e, l, u)

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

Dokončení I.dílu pracovního sešitu.

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk:

Unit 2 – školní potřeby, čísla 1-10

Svět kolem nás:

Téma: Domov (předměty denní potřeby, vybavení domácnosti),  adresa bydliště

Svatý Martin

Státní svátek 17.11.

Ostatní:

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. B 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Dokončení pracovního sešitu ŽA. Písanka č. 1 do strany 3

Opakování slabik, slov, počty slabik ve slově.

Hlasité čtení.

MATEMATIKA

Vyvození číslice 6, psaní číslice 6. Sčítání v oboru čísel do 6.

Geometrické tvary.

PS Matematika str.27, 28, 29, školní sešit.

SVĚT KOLEM NÁS

Učíme se s Leonardem, kde bydlíme – domov, adresa, bydliště.

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case) a číslovky 1-10;
 • příběh What´s this?.

OSTATNÍ

5. 11. 2019 Olympijského klání – OVOV – plnění disciplín , NEUČÍME SE, děti přijdou již ráno ve SPORTOVNÍM OBLEČENÍ A BUDOU MÍT OBUV NA VEN I DOVNITŘ, s sebou batoh a svačinu, dostatek pití.

8. 11. 2019 FOCENÍ – výuka probíhá normálně.

13. 11. 2019 v 17,30 třídní schůzky.

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

Státní svátek, podzimní prázdniny a ředitelské volno.

V prvních třídách se vyskytlo infekční imetigo. 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10.

Český jazyk:

Upevňování učiva naučených hlásek, slabik. Čtení slov, jednoduchých vět. Upevňování zrakové a sluchové diferenciace naučených hlásek. Krátké/dlouhé slabiky, počet slabik. 
Prosím čtěte s dětmi každý den 😉

Uvolňovací cviky – PS: dokončení grafomotorických cviků. Psaní do školního sešitu – cviky.

 • zdravotní výchova – práce s dechem a hlasem

Matematika:

Číselná osa – grafické znázornění s výpočtem (+, -) do 5.

Upevňování sčítání a odčítání v oboru číslic do 5.

Logické hry  s čísly, pomůckami.

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk 

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case)
 • písnička What´s in my bag?
 • příběh What´s this?.

Svět kolem nás:

Téma: „Pokrmy z polních plodin, plodin zahrady“. 
Vezmeme Leonarda do kuchyně 😉

Ostatní:

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ 4. vyučovací hodina

24.10. Halloween – užijeme se celý den v halloweenském duchu – budeme počítat dýně a strašidla, číst strašidelná písmenka a povím si, jak se Halloween slaví ve světě.

DĚTI MOHOU BÝT CELÝ DEN V HALLOWEENSKÉ MASCE (prosím nějaké praktické 🙂 ), kdo bude chtít, tomu namalujeme obličej 😉

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

 


Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 43 hlásky O, P

Zapisujeme krátké a dlouhé slabiky, počet slabik ve slově, skládání jednoduchých slov ze slabik. 

Uvolňovací cviky do str. 23.

Prosím čtěte s dětmi, trénujte písmenka 😉

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, číselná řada.

Slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Vymýšlení slovních úloh.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Vezme Leonarda na pole –  zemědělské plodiny, příprava pokrmů z plodin, pracovní postupy (obilí-mouka-chleba). 

ANGLIČTINA

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ SI NAPÍŠEME PRVNÍ TEST Z ANGLIČTINY ( rodina z Happy House)

OSTATNÍ

Kontrolujte prosím denně notýsek, děkuji 😉

Pokud máte někdo k zapůjčení hmoždíř na namletí mouky z obilí, budeme moc rádi. 

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP

DO 4. 11. 2019 UHRADIT FOTO dle objednávky v notýsku- Č. ÚČTU: 266496066/0300 V.S. individ. dítěte, SS 111.

Od 28. 10. do 1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vyhlašuji ředitelské volno na čtvrtek 31.10 a pátek 1.11.2019pro základní školu a školní družinu z organizačních a technických důvodů  (podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).   Mgr. Pavel Nedbal

 

AKTUALITA – změna termínu

V termínu 8. 10. 2019 – 15. 10. 2019 bude probíhat ve škole SBĚR PAPÍRU, hliníku a PLASTOVÝCH VÍČEK.

Papír, hliník a víčka, prosím, noste boční bránou (naproti MŠ) do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Přítomní pedagogové zváží donesené, pokud nebudete mít zváženo. Prosíme svázat! Děkujeme.

 


Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 33, vyvození hlásky O.

Opakování hlásek a slabik. Čtení slabik, slov.

Uvolňovací cviky do str.18

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek do str.25 – opakování 

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

S Leonardem v sadu a zahradě – poznávání plodin (ovoce, zelenina), práce na zahradě, vitamíny a zdravé potraviny. 

ANGLIČTINA

Procvičování slovní zásoby z první lekce – rodina. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

 

 

 

 


Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 27. Vyvození hlásky E, S

Uvolňovací cviky do str. 15

MATEMATIKA

Pracovní sešit – vybrané stránky str. 17,20,23,24

Sčítání, odčítání v oboru do 5

Psaní číslic 1- 5

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – proměny přírody v zahradě .

ANGLIČTINA

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ MY 1. 10.

Čína, Vietnam – poznávání zemí, svátků, života 

V tento den stačí dětem do školy penál a svačina. Pokud Vás k tématu něco napadá, máte doma něco, co by nám obě země pomohlo přiblížit, budeme moc rádi 🙂

 

PROSÍM O PODEPSÁNÍ SOUHLASU S FOTOGRAFOVÁNÍM PŘI PROJEKTOVÉM DNU – děti mají formulář v notýsku. 

Děkuji 😉

 

 

Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit do str. 19, hláska L, slabiky La, Lá

Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

Znaménka – procvičování, psaní do školního sešitu

Sčítání v oboru čísel do 5

PS Krtek – vybrané stránky – 17, 18, 21, 22

Psaní číslic 3, 4, 5

Svět kolem nás

Ochrana životního prostředí – ukazujeme Leonardovi, jak se starat o přírodu a společně půjdeme po okolí školy na procházku

OSTATNÍ

DNE 26. 9. 2019, čtvrtek, BUDE PROBÍHAT CELOŠKOLNÍ AKCE – PŘESPOLNÍ BĚH, naše děti poběží 1 kolo v lese u školy. DEJTE DĚTEM TEPLÉ MIKINY, TEPLÁKY, PEVNOU OBUV!!!

Do školy si vezmou pouze dostatek pití, svačinku a penál.

 

Týdenní plán 16.-20.9.2019

Matematika – do str. 15, psaní číslic (PS), sčítání čísel v oboru do 3

Český jazyk– do str. 13, slabiky – ma, má

Uvolňovaci cviky do str. 8

Svět kolem nás – S Leonardem okolo školy – dopravní výchova, bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu – blízké okolí školy

Anglický jazyk – My name is…, barvy, čísla 

Děkuji za nošení fólií a složek;) 

 

 

Ve středu 11.9. od 17:30 se na všechny moc těším na třídních schůzkách.

Schůzka třídních důvěrníků je od 17:00 ve sborovně.

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda -pracovní sešit do str. 9, písmena A, Á, M

Uvolňovací cviky -pracovní sešit do str. 6

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 10 

Opakování pojmů nad, před, za, vedle…..

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, školní pomůcky, potřeby školáka.

Celoroční projekt s maskotem třídy lenochodem Leonardem – kam se všude podíváme.

ANGLIČTINA

První seznámení s jazykem.

 OSTATNÍ:

Na třídní schůzce Vám předám podklady pro platby, každému individuální  VS a čísly účtů.

První týden za námi,

doufám, že si ho děti užily tak jako já. Děti jsou hodně zvídavé, snaží se a je s nimi legrace. Pomozte jim, prosím, s domácími úkoly, vždy je jeden malý na den kromě pátku. Za domácí úkol děti dostávají malé razítko (tento týden byla opice). Ve středu již máme normálně tělesnou výchovu, tak prosím nezapomeňte na cvičební úbor (tepláky, krátké kalhoty, tenisky na ven a do tělocvičny). Zakoupila jsem slíbené krabice, kdo si je objednal, nezapomeňte na třídní schůzku donést 79Kč a do nich vše na VV.

Přeji krásný týden

Kateřina Brožová

Krásný den,

dnes děti dostaly své první učebnice, podepište je prosím doma a obalte. Děti mají i první malinkatý úkol 😉 

Kdo neposlal dva klíčky, rozlišovač nebo  šňůru na krk, tak prosím ještě dopošlete. Děkuji.

A poprosím, kdo omylem odešel z třídní schůzky s mou tužkou a mikrotužkou, jestli by je mohl nenápadně poslat zpět 😉 Děkuji moc!

 

Týdenní plán 2. 9. – 6. 9.

Český jazyk:

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 5

PS: do str. 3

Matematika:

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem.

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

viz.info níže

 

Milí rodiče,

vítám Vás na stránce třídy 1.B. pro školní rok 2019/20.

Každý týden zde budete mít informace k probíranému učivu, k tomu co nás čeká, na co se můžeme společně těšit. 

 

Úvodní informace k prvnímu týdnu:

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště).

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9.   8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy.

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás a Vaše děti  v pondělí  2.9. před školou.

Vaše třídní učitelka Kateřina Brožová

 

Komentáře jsou uzavřeny.