II.B Mgr. Eva Nástrahová

Mgr. Eva Nástrahová

Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Český jazyk

 • Procvičování párových souhlásek – učebnice str. 100 – 102.
 • Opakování slovních druhů.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 118 – 119.

Matematika

 • Násobíme číslem 9 – učebnice str. 25 – 26.
 • Dělení číslem 9 – učebnice 28 – 29.
 • Opakování násobení a dělení číslem 7 a 8 – web: skolakov

SKN – Prvouka

 • Výchova ke zdraví – zdravá výživa.

Anglický jazyk

 • Summertime: Sdělování informací: Sdělování základních informací: I´m wearing…..Are you wearing……

Další informace:

V úterý 30. 5. 2023 – Překážková dráha – školní hřiště 9:00 hodin. Ve čtvrtek 1. 6. 2023 MDD – výlet do Cholupic. Cena výletu 120Kč / žák.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 22. 5. do 26. 5. 2023

Český jazyk

 • Procvičování párových souhlásek – učebnice str. 98 – 100.
 • Opakování psaní skupin bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 114 – 117.

Matematika

 • Dělíme číslem 8 –  učebnice str. 23 – 24.
 • Násobíme číslem 9 – učebnice str. 25 – 26.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6 a 7 – web: skolakov

SKN – Prvouka

 • Místo, kde žiji – název, významná místa.

Anglický jazyk

 • Summertime: Sdělování informací: I´m wearing –  a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals.

Další informace:

V pátek 26. 5. 2023 vystoupení Cimbálové muziky Réva (80,- Kč/žák).

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Český jazyk

 • Procvičování párových souhlásek – učebnice str. 96 – 100.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 112 – 113.

Matematika

 • Dělíme číslem 8 –  učebnice str. 23 – 24.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6 a 7 – web: skolakov

SKN – Prvouka

 • Projekt Vltava

Anglický jazyk

 • Summertime: základní slovíčka –  a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

Další informace:

V pondělí a v úterý proběhne vyučování dle rozvrhu hodin. Ve středu 17.5. 2023 pojedeme k břehu Vltavy – na Kampu, kde bude probíhat projekt pro naši třídu. Ve čtvrtek a v pátek budeme projekt zpracovávat.

————————————————————————————————————————————————————-

Týdenní plán od 9. 5. do 12. 5. 2023

Český jazyk

 • Psaní slabik bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně – opakování, str. 93 – 94.
 • Párové souhlásky, učebnice str. 96 – 99.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 110 – 111.

Matematika

 • Násobíme a dělíme číslem 8, str. 20 – 23.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6 a 7 – web: skolakov

SKN – Prvouka

 • Člověk a zdraví str. 24 – 25. – Důležitá čísla 150, 155, 158.

Anglický jazyk

 • Summertime: základní slovíčka –  a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

Další informace:

V pondělí 8.května je státní svátek – Den vítězství.

————————————————————————————————————————————————————

eva.nastrahova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán od 2. 5. do 5. 5. 2023

Český jazyk

 • Psaní slabik bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně – opakování, str. 93 – 94.
 • Párové souhlásky, učebnice str. 96 – 97.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 108 – 109.
 • Psaní vlastních jmen.  Písanka číslo 2, str. 27.

Matematika

 • Násobíme číslem 8, str. 20 – 21.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6 a násobení 7 – web: skolakov

SKN – Prvouka

 • Člověk a zdraví str. 24 – 25.

Anglický jazyk

 • Opakování – My house – web: skolakov

Další informace:

V pondělí 1.května je je státní svátek – Svátek práce.

————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 24. 4. do 28. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování – slovních druhů
 • Psaní slabik bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně. Učebnice str. 84 – 94.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 105 – 107.
 • Psaní vlastních jmen.  Písanka číslo 2, str. 22 – 23.

Matematika

 • Dělíme číslem 7 – str. 17 – 18.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6 a násobení 7.
 • Geometrie : Úsečka a přímka str. 5, 13.

SKN – Prvouka

 • Etapy lidského života, učebnice str. 23.

Anglický jazyk

 • My house
 • Identifikace místa (postav/předmětů): Where is my sock?
 • Is it upstairs/downstair? Is it on the left/ on the righ?

Další informace:

————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 17. 4. do 21. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování – slovních druhů, slabik – dě, tě, ně
 • Slabiky – bě, pě, vě, mě – str. 89 – 90.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 103.
 • Psaní vlastních jmen.  Písanka číslo 2, str. 22 – 23.

Matematika

 • Násobíme a dělíme číslem 7 – str. 15 – 17.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6.

SKN – Prvouka

 • Lidské smysly – str-24.

Anglický jazyk

 • My house
 • Základní místnosti domu/bytu (a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room)
 •  Where is my sock?

Další informace:

V pondělí 17.4. budu vybírat 80Kč na divadelní představení „Zahrada“. V úterý 18.4. KC12 divadelní představení. Ve středu 19.4. třídní schůzky od 17:30hodin.

 

Týdenní plán od 11. 4. do 14. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování – slovních druhů, slabik – dě, tě, ně
 • Slabiky – bě, pě, vě, mě – str. 89 – 90.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 103.
 • Psaní vlastních jmen.  Písanka číslo 2, str. 22 – 23.

Matematika

 • Násobíme a dělíme číslem 7 – str. 15 – 17.
 • Opakování násobení a dělení číslem 6.

SKN – Prvouka

 • Lidské smysly – str-24.

Anglický jazyk

 • My house
 • Základní místnosti domu/bytu (a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room)
 •  Where is my sock?

Další informace:

10. dubna 2023 je Pondělí velikonoční.

————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 3. 4. do 5. 3. 2023

Český jazyk

 • Opakování – slovní druhy
 • Slabiky – dě, tě, ně – učebnice str. 84 – 87
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 100 – 102
 • Psaní vlastních jmen.  Písanka číslo 2, str. 20 – 22

Matematika

 • Násobíme  číslem 7 – str. 14 – 15
 • Opakování dělení číslem 6 – str. 12

SKN – Prvouka

 • Velikonoce – zvyky a tradice

Anglický jazyk

 • My house
 • Základní místnosti domu/bytu (a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room)
 •  Where is my sock?
 • Happy Easter

Další informace:

Od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna 2023 jsou Velikonoční prázdniny.

————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 27. 3. do 31. 3. 2023

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Podstatná jména – opakování
 • Slovesa – opakování
 • Poznáváme předložky str. 78 – 79
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 100 – 101
 • Psaní vlastních jmen.  Písanka číslo 2, str. 20 – 21

Matematika

 • Násobíme a dělíme číslem 6 str. 9 – 12

SKN – Prvouka

 • Rostliny – základní podmínky života str. 33, 38

Anglický jazyk

 • My house
 • Základní místnosti domu/bytu (a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room)
 • Učebnice str. 43 Where is my sock?
 • Pracovní sešit str. 39 – 40

Další informace:

————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Opakování podstatných jmen
 • Vlastní jména str. 75 – 76.
 • Slovesa str. 81 – 82.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 96 – 99.
 • Prohlubování nácviku psaní a přepisu písmen. Písanka číslo 2, str. 19 – 21.

Matematika

 • Dělení číslem 5 –  učebnice 7 str. 6 – 8.
 • Násobíme 6 str. 9.

SKN – Prvouka

 • Domácí a hospodářská zvířata str. 35.

Anglický jazyk

 • My house
 • Základní místnosti domu/bytu (a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room)
 • Učebnice str. 40 – 42.
 • Pracovní sešit str. 38 – 39.

Další informace:

———————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk

 • Opakování souhlásek tvrdých a měkkých a jejich pravopis. web: skolakov.eu
 • Souvětí opakování.
 • Podstatná jména, vlastní jména osob str. 73 – 75.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 94 – 96.
 • Prohlubování nácviku psaní a přepisu písmen. Písanka číslo 2, str. 16 – 18.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení číslem 2, 3, 4 –  učebnice 7 str. 2,7.
 • Násobíme a dělíme číslem 5 str. 3,4,6

SKN – Prvouka

 • Volně žijící zvířata str.10.

Anglický jazyk

 • My house
 • Základní místnosti domu/bytu (a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room)
 • Učebnice str. 40 – 41.
 • Pracovní sešit str. 38.

Další informace:

V úterý 7. března 2023 proběhne ekologický program “ Tajemství lesa“. Cena za žáka je 45 Kč. Ve čtvrtek 9. března proběhne školní kolo „Poezie“ přednes vybrané básně. Naši třídu budou zastupovat: Adélka Kolmanová, Victorie Mady a Jan Chmára.

————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk

 • Opakování souhlásek tvrdých a měkkých a jejich pravopis. web: skolakov.eu
 • Souvětí procvičování str.  67.
 • Opakování str. 68 – 71.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 92 – 94.
 • Prohlubování nácviku psaní a přepisu písmen. Písanka číslo 2, str. 13 – 15.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení číslem 2, 3, 4 – učebnice 6  str. 30, 32 a učebnice 7 str. 1,2.
 • Násobíme číslem 5 – učebnice str. 3.

SKN – Prvouka

 • Člověk – hygiena, čistota.

Anglický jazyk

 • Happy faces
 • Učebnice – str.  38 – 39 přídavná jména – procvičování/opakování  -( big, small, black, blond, brown, red).
 • Sdělování základních osobních  informací – procvičování/opakování – I´ve got (brown) (hair). I see, hear, taste…..
 • Pracovní sešit str. 33 – 37.

Další informace:

V pátek 3. března proběhne třídní kolo „Poezie“ přednes vybrané básničky (2-3 sloky).

————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 20. 2. do 24. 2. 2023

Český jazyk

 • Opakování souhlásek tvrdých a měkkých a jejich pravopis. web: skolakov.eu
 • Souvětí procvičování str.  66. – 69.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 88 – 90.
 • Prohlubování nácviku psaní a přepisu písmen. Písanka číslo 2, str. 10 – 12.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení číslem 2 a 3 (web: skolakov.eu).
 • Násobení a dělení čtyřmi – učebnice str. 29, 30, 32  a (web: skolakov.eu).

SKN – Prvouka

 • Člověk – základní části lidského těla, biologické rozdíly mezi lidmi.

Anglický jazyk

 • Happy faces
 • Učebnice – str.  36 – 37 přídavná jména ( big, small, black, blond, brown, red).
 • Sdělování základních osobních  informací: I´ve got (brown) (hair). I see, hear, taste…..
 • Pracovní sešit str. 33 – 37.

Další informace:

————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Opakování souhlásek tvrdých a měkkých a jejich pravopis. Učebnice ČJ str. 62 – 66 a (web: skolakov.eu).
 • Souvětí str. 62, 63, 65, 66.
 • Plynulé čtení – Čítanka str. 84 – 87.
 • Prohlubování nácviku psaní a přepisu písmen. Písanka číslo 2, str. 6 -9.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení číslem 2 a 3 (web: skolakov.eu).
 • Násobení čtyřmi – učebnice str. 27 – 28 a (web: skolakov.eu).

SKN – Prvouka

 • Člověk – základní části lidského těla.

Anglický jazyk

 • Happy faces
 • Učebnice – str. 33, 35, 36 – přídavná jména ( big, small, black, blond, brown, red).
 • Sdělování základních osobních  informací: I´ve got (brown) (hair).
 • Pracovní sešit str. 33 – 36.

Další informace:

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk

 • Opakování rozdělení hlásek – samohlásky, dvojhlásky, souhlásky
 • Souhlásky tvrdé – str. – 48 – 53.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení  souhlásek tvrdých.
 • Čtení – pohádky.
 • Prohlubování nácviku písmen. Písanka číslo 2.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – Matematika 6 – str. – 3.
 • Násobení a dělení dvěma str. 16 – 19.

SKN – Prvouka

 • Člověk a práce, povolání str. 14 – 15.

Anglický jazyk

 • I´m hungry!
 • Učebnice – str. 28 – 29. Použití věty: I like…. I don´t like…
 • Pracovní sešit – str. 25 – 26.

Další informace:

Ve středu 11. 1. 2023 od 17:30 hodin se konají třídní schůzky. V pátek 13. 1. 2023 9:30 hodin divadlo v K12. Žák – 80 Kč.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 3. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Opakování rozdělení hlásek, opakování samohlásek, opakování psaní ú/ů.
 • Souhlásky tvrdé – str. – 46 – 49.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení  souhlásek tvrdých.
 • Čtení textu – str. 63 a  64.
 • Prohlubování nácviku písmen. Písanka číslo 2.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – Matematika 6 – str. – 2.
 • Násobení a dělení dvěma str. 16 – 17.

SKN – Prvouka

 • Lidé a čas – orientace v čase str. 17.

Anglický jazyk

 • I´m hungry!
 • Učebnice – str. 26, 27, 29. Použití věty: I like…. I don´t like…
 • Pracovní sešit – str. 22, 23, 24.

Další informace:

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí v roce 2023. Ve středu 11. 1. 2023 budou třídní schůzky.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk

 • Opakování psaní u – ú -ů.
 • Opakování samohlásek – str. 43.
 • Souhlásky tvrdé – str. – 46 – 48.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení  souhlásek tvrdých.
 • Čtení textu – str. 59 a  62.
 • Prohlubování nácviku písmen. Písanka číslo 2.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel  Matematika 6 – str. – 1.
 • Úvod do násobení a dělení str. 15 – 16.

SKN – Prvouka

 • Vánoce, zvyky, tradice str.17.

Anglický jazyk

 • I´m hungry!
 • Učebnice – str. 22 – 25. Použití věty: I like…. I don´t like…
 • Pracovní sešit – str. 20 – 22.

Další informace:

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Český jazyk

 • Opakování rozdělení hlásek .
 • Samohlásky krátké a dlouhé str. 32 – 35.

Čtení

 • Plynulé čtení – rozlišení samohlásek krátkých a dlouhých.
 • Čtení textu – str. 48 a  50.
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 21 – 23.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 26 – 28.
 • Slovní úlohy – zápis, odpověď.

SKN – Prvouka

 • Různé druhy materiálů – str. 32.
 • Třídění odpadu.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 20. Použití věty: How many cars?
 • Pracovní sešit – str. 18 – 19.

Další informace:

V pondělí 28. 11. 2022 ekologický program – „Duchové z popelnic“

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk

 • Opakování – dělení slov na konci řádku str.29.
 • Slovo – slabika – hláska.
 • Rozdělení hlásek – str. 30 – 33.
 • Slohová výchova – Oslovení str. 31.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 45 a  47.
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 20 – 21.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 20 – 23.
 • Slovní úlohy – zápis, odpověď.

SKN – Prvouka

 • Zásady společenského chování – str.18.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 19. Použití věty: It is loud. It is quiet. It is fast. It is slow.
 • Pracovní sešit – str. 16.

Další informace:

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 14.11. do 16. 11. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 29 – 31.
 • Slovo – slabika – hláska.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 20 – 21.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 43 – 44.
 • Přepis v písance – str. – 20 – 21.

Matematika

 • Geometrie – rýsování přímých a lomených čar str. 4.
 • Geometrické obrazce – str.9.

SKN – Prvouka

 • Roční období – vztah člověka a  přírody str. 10.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 18. Použití věty: This is my/your (table). Hrajeme hru: Barevné předměty.
 • Pracovní sešit – str. 16.

Další informace:

Ve čtvrtek 17. 11. 2022   – Státní svátek. V pátek 18. 11. 2022 – Ředitelské volno.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 7.11. do 11. 11. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 27 – 30.
 • Slovo – slabika – hláska
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 19 – 21.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 39 – 41.
 • Přepis v písance – str. – 19 – 21.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 17, 18, 20.
 • Slovní úlohy.

SKN – Prvouka

 • Roční období – kalendář přírody. Měsíce v roce – str. 17.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 17 – 18. Barvy: (blue, green, orange, pink, red, yellow). Použití věty: This is my/your (table).
 • Pracovní sešit – str. 15 – 16.

Další informace:

Ve středu 9. 11. 2022 od  17:30 hodin se budou konat třídní schůzky.

————————————————————————————————————————————————————————-

 

Týdenní plán od 31.10. do 4. 11. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 23 – 26.
 • Slovo – slabika – hláska
 • Prohlubování nácviku písmen. Opis, přepis v písance – str. – 18 – 20.

Čtení

 • Plynulé čtení – melodie vět.
 • Čtení textu – str. 31 – 33.
 • Přepis v písance – str. – 18 – 20.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – str. 20 – 22.
 • Slovní úlohy.

SKN – Prvouka

 • Roční období – kalendář přírody str. 17.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 17 – 18. Barvy: (blue, green, orange, pink, red, yellow). Použití věty: This is my/your (table).
 • Pracovní sešit – str. 15 – 16.

Další informace:

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Týdenní plán od 24.10. do 25. 10. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 21 – 22.
 • Věta. Druhy vět – poznávání.
 • Opakování psaní velkých písmen. Přepis v písance – str. – 17.

Čtení

 • Plynulé čtení jednoduchých vět.
 • Čtení textu – str. 26 – 28.
 • Přepis v písance – str. – 17.

Matematika

 • Počítáme do 100. Str. 17 – 18.
 • Číselná osa. Čtení a zápis čísel do 100.

SKN – Prvouka

 • Ochrana zeleně str.6,8,9.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 15 – 16. Školní pomůcky: (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)
 • Pracovní sešit – str.  – 13.

Další informace:

Od středy 26. 10. 2022 – do pátku 28. 10. 2022 jsou Podzimní prázdniny.

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Týdenní plán od 17.10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 19 – 22.
 • Věta. Druhy vět – poznávání.
 • Opakování psaní velkých písmen. Přepis v písance – str.15 – 17.

Čtení

 • Plynulé čtení jednoduchých vět.
 • Čtení textu – str. 18 – 22.
 • Přepis v písance – str.15 – 17.

Matematika

 • Číselná osa, čtení a zápis čísel do 100 – str. 15 – 16.

SKN – Prvouka

 • Domov – práce doma – bezpečnost.

Anglický jazyk

 • School time
 • Učebnice – str. 14 – 15. Školní pomůcky: (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)
 • Pracovní sešit – str. 12 – 13.

Další informace:

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 10.10. do 16. 10. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 16 – 19.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  16 – 19 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 15 – 17.
 • Písanka str. 9 – 11.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 13,14,16.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Zásady společenského chování –  str. 18.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 12 – 13.
 • Pracovní sešit – str. 10 – 11.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte.

——————————————————————————————————————————————————————————-

 

Týdenní plán od 3.10. do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 14 – 17.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  14 – 17 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 15 – 16.
 • Písanka str. 8 – 10.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 11 – 14.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Domov – domácí práce str. 19.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 10 – 11
 • Pracovní sešit – str. 6 – 8.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte.

V pátek 7. 10. 2022 Rakáčkův trojoj. Vhodné sportovní oblečení na hřiště.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 26.9. do 30. 9. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 12 – 14.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  12 – 14 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 11 – 14.
 • Písanka str. 5 – 6.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 8, 11, 12.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Chodec – cyklista – str. 12.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 8 – 10.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte.

Ve středu 28. 9. 2022 Státní svátek – Den české státnosti..

——————————————————————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 19.9. do 23. 9. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 9 – 12.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  9 – 12 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 10 – 14.
 • Písanka str. 2 – 4.

Matematika

 • Počítáme do 100.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 5 – 8.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Ovoce – ovocné stromy – keře – str. 6.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Playrooom safari – str. 6 – 7.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte.

Ve středu 21. 9. 2022 proběhne „Přespolní běh“.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 12.9. do 16. 9. 2022

Český jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 7 – 9.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  7 – 9 .
 • Čtení s porozuměním – odpovídáme na otázky pod textem.

Čtení

 • Práce s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 7- 9.

Matematika

 • Práce s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 3- 4.

SKN – Prvouka

 • Práce s učebnicí.
 • Jsem školák. Cesta do školy – str. 3 – 5.

Anglický jazyk

 • Práce s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 4 – 5.

Další informace:

Je potřeba, aby děti několikrát denně HLASITĚ četly – čtecí chvilky 5 – 10 minut. Složitější text dětem nejprve přečtěte.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 5.9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Seznámení s učebnicí.
 • Vzpomínky na prázdniny – str. 5.
 • Psací písmo – opis, přepis – str.  6 – 7.
 • Čtení krátkých textů – porozumění textu, práce s textem – str. 6 – 7.

Čtení

 • Seznámení s Čítankou.
 • Čtení textu – str. 5 – 6.

Matematika

 • Seznámení s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 1 – 3.

SKN – Prvouka

 • Seznámení s učebnicí.
 • Jsem školák. Cesta do školy – str. 3, 5.

Anglický jazyk

 • Seznámení s učebnicí.
 • Opakování z 1. ročníku – str. 2 – 3.

Další informace:

Ve středu 7. září 2022 od 17:30 hodin proběhne třídní schůzka.

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.