II.A Mgr. Jitka Jandová

 1. Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 30. 3. – 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ. Slova, která odpovídají na otázku jak. (slovní druh 6 – tabulka na str.107)  Do sešitu Š napiš horní řádek cv.2/ str. 87, zbylá slova užij ve větách ústně.

 Zopakujte počet slabik ve slovech( návod cv.5/ str.86)

Skupiny BĚ, PĚ, VĚ. Splň úkoly cv.1, druhé cvičení napiš do sešitu Š (nejvýše pět slov do sloupku) Poučka Zopakuj si  upevňuje důležitá pravidla.

Strana 90 Do sešitu napiš: Slovesa / fialová 4

 Písanka na str. 26 Při psaní se snaž o pěkné tvary, dodržuj sklon a velikost písmen.

 Čtení: denně alespoň 10 minut hlasitě. Zopakuj si velikonoční koledy v čítance, časopise pro děti.

MATEMATIKA

V matematice splň některá cvičení do str. 8

Procvičuj pojmenování: polovina, třetina, čtvrtina, pětina.

Napiš a vypočítej cv.2růžové/str. 7 a cv.4/str.8 do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

Projdi od začátku pracovní sešit AJ, čti slova, věty, překládej si je s pomocí slovníčku str.81, 82. Poslechni si nahrávky, opravuj podle nich svou výslovnost. Při vyplňování vynechej str.44, je ke zkoušení.

Nová slovíčka: downstairs (dole, v přízemí), upstairs (nahoře, v patře), lunchtime (čas na oběd), toothbrush (zubní kartáček),television(televize), washing machine (pračka).

Cvič otázky a odpovědi: Can you see….?  Yes./No , Do you like (soup)? Yes, I like soup/ no, I don´t like soup. I´ve got ( brown hair). Where´s Mum? In the sitting room.Where´s my doll? I don´t know. Where´s your toy box? It´s in the bedroom.

SVĚT OKOLO NÁS

Hospodářská a domácí zvířata: v učebnici na str.34, 35. Podle otázek v tabulkách na konci učebnice zkus popsat dvě zvířata z obrázků. Zkus odpovědět na modré otázky. Využij nápovědu.

VÝCHOVY

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pomáhej rodičům, uklízej si svoje hračky a dej do pořádku svoje školní pomůcky.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakresli návrh na velikonoční pohlednici nebo výzdobu. Obrázek ulož.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zpívej si, tancuj při hudbě.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičit můžeš sám nebo s televizí. Dej při tom pozor na věci kolem sebe. Ven choď jen s rouškou, myj si pravidelně ruce.

ODKAZY

Vyučování v České televizi
Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
Úterý: Matematika + pohybová aktivita
Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
Pátek: Matematika + pohybová aktivita

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

 

 

 

 

 

Týdenní plán 3. 6. – 7. 6.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář 3. díl do str. 10

Čtení  slov, jednoduchých vět, krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 16.  Opis, přepis, diktát slov.

MATEMATIKA

Pracovní listy- sčítání s přechodem přes desítku. Slovní úlohy, procvičování značení ( l, m, kg)

SVĚT KOLEM NÁS

Lidská práce- její výsledky

OSTATNÍ

 1. 6. od 17:30 bude třídní schůzka. 18. 6. -21. 6. plánovaný sběr starého papíru a víček.

Týdenní plán 27. 5. – 31. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Slabiky DI, TI, NI-  procvičování. Písmena a hlásky Q, X, W ve slovech. Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět. Úprava vět.

SLABIKÁŘ  3. díl do str.5

 1. MATEMATIKA

Sčítání čísel v oboru 0- 20 s přechodem desítky. Seznámení se zkratkami základních jednotek

m – metr, l – litr, kg – kilogram. Počítáme s pracovními listy.

SVĚT  KOLEM  NÁS

Práce a volný čas. Lidská práce- její výsledky

OSTATNÍ

Prosím rodiče o dokoupení fixu na stírací tabulku.

 1. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – zápisy do ŠD na školní rok 2019/20
 2. 5. Dvě hodiny strávíme u potoka- ekologický pořad o životě v půdě. Nutná vhodná obuv.Cenu 40Kč/ žák hradíme z třídního fondu. 30. 5. návštěva Toulcova dvora- vybírám 80,- Kč. 5. 6. třídní schůzky od 17:30 18. 6. -21. 6. plánovaný sběr starého papíru a víček.

Týdenní plán 20. 5. -24. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Slabiky DI, TI, NI. Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět, rozbor krátkých textů.

SLABIKÁŘ do str.61

MATEMATIKA

Sčítání čísel v oboru 0- 20 s přechodem desítky. Seznámení se zkratkami základních jednotek

m – metr, l – litr, kg – kilogram

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas. Povolání

OSTATNÍ

 1. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – zápisy do ŠD na školní rok 2019/20
 2. 5. ekologický pořad o životě v půdě.  30. 5. návštěva Toulcova dvora. 5. 6. třídní schůzky od 17:30

Týdenní plán 13. 5. – 17. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět, rozbor krátkých textů.

SLABIKÁŘ do str. 58

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 54

PÍSANKA 3 do str.3

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Pracovní listy

 

SVĚT KOLEM NÁS

Téma:  Kultura – kulturní a společenské instituce (pojem kultura, bezpečnost a chování na kulturních akcích, význam společenských institucí)

OSTATNÍ

 • 15. – 17. 5. Projektové dny školy – Putování Prahou (nenosit učebnice),
 • 16. 5. mít do školy batůžek s pitím, svačinu z domova, pláštěnku v batůžku, na sobě sportovní oblečení a obuv – výlet po Praze celé dopoledne
 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě.
 • 30. 5. návštěva Toulcova dvora

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabikotvorných s r, l, m. Tvoření věty. Opis, diktát, přepis. Čtení a vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 57

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 51

PÍSANKA do str. 45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Učebnice do str. 59

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas – povolání, odpočinek. Co o nás baví.

OSTATNÍ

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd  NEBUDE TĚLOCVIK

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě.  30. 5. návštěva Toulcova dvora.

Během volna doporučuji opakování učiva

INFORMACE K FOTOGRAFOVÁNÍ

6. 5. se fotíme jako třída. Velikost fotky je 15 x 23 cm, cena 35,-Kč. Vyfotit se mohou i dvojice( skupinky). Za poloviční formát zaplatí každý 25,-Kč. Placení předem není potřeba.

Týdenní plán 29. 4. – 3. 5. 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik BĚ.PĚ, VĚ, MĚ. Tvoření věty. Opis, diktát,přepis. Čtení a vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 48

PÍSANKA do str. 45

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Učebnice do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Na dvoře- domácí zvířata

OSTATNÍ

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd (1 foto/ 35,00 Kč)

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě. 30. 5. návštěva Toulcova dvora

Týdenní plán 22. 4. – 26. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik DĚ, TĚ, NĚ. Doplnění věty. Opis, přepis. Čtení a skládání vět, vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 49

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 44

PÍSANKA do str. 41

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad na číselné ose. Dopočítávání.

Učebnice do str. 54

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Na dvoře- domácí zvířata

OSTATNÍ

 1. 4. Den země- projektové hodiny
 2. 4. Třídní schůzka od 17:30

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd (1 foto/ 35,00 Kč)

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě 30.5. návštěva Toulcova dvora

 

Týdenní plán 15. 4. – 19. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Ď, Ť, Ň. Čtení,obrázkové věty. Opis, přepis, Úprava vět, význam slov.

SLABIKÁŘ do str. 45

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 40

PÍSANKA do str. 38

MATEMATIKA

Slovní úlohy, stavby z krychlí. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.

Učebnice do str. 50

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Velikonoce – zvyky.

OSTATNÍ

16.4.  Velikonoční jarmark 16:00- 17:30

18.4.  Velikonoční prázdniny. Sejdeme se v úterý 23. 4.

Přeji všem veselé Velikonoce s rodinou a přáteli.

Kapesníky a papírové utěrky

Vážení rodiče, prosím o další kapesníky a utěrky pro naši třídu.

Týdenní plán 8. – 12. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Ď, Ť, Ň. Čtení, opis, přepis, Úprava vět, význam slov.

Práce s dětským časopisem.

SLABIKÁŘ do str. 45

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 40

PÍSANKA do str. 35

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • procvičování jednoduchých otázek: Is it a present? 
 • písnička How old are you?
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

MATEMATIKA

Souřadnice bodů ve čtvercové síti. Osa souměrnosti. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.

Učebnice do str. 46

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Velikonoce – zvyky.

OSTATNÍ

 1. 4. od 8 do 9: 40 se budou děti seznamovat s možnostmi POLYTECHBUSU novinky pro rozvoj manuální zručnosti.

            16.4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny

            18.4.  Velikonoční prázdniny

 

Týdenní plán 1. – 5. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmen F, G . Opis, přepis, diktát slov. Čtení a doplňování jednoduchých vět.

SLBIKÁŘ do str. 42

MALÝ SLABIKÁŘ do str. 37

PÍSANKA do str. 31

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 20. Rozklad a porovnávání čísel. Procvičování desítek a jednotek.

Učebnice do str. 42

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Sázení a setí.

 

Zrušení třídní schůzky

Vážení rodiče,

musím zrušit třídní schůzku, plánovanou na středu 27. 3. z důvodu mojí nemoci.

O náhradním termínu vás budu informovat.

 

Týdenní plán 25. – 29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmena Ch. Opis, přepis, práce s chybou. Čtení a doplňování jednoduchých vět. Dramatizace.

Slabikář do str.37

Malý slabikář na str. 30

Písanka na str. 26

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 20. Rozklad a porovnávání čísel. Práce s číselnou osou.  Základní rovinné geometrické tvary

Učebnice do str.33

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • čtvrtek 28. 3. TEST: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a sock, a jumper;
 • nová slovní zásoba Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře. Orientace v čase- celá hodina a funkce hod. ručiček.

OSTATNÍ

Šest  vybraných žáků se připravuje na soutěž ŠVIHADLO.

V úterý budeme pracovat se zeminou, děti potřebují gumové rukavice

 

 

Týdenní plán 18. – 22. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ř, správná výslovnost. Čtení a doplňování vět. Opis, diktát.

Sloh: pozvánka

Slabikář do str. 29

Malý slabikář do str. 26

Písanka na str. 22

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15. Rozklad čísel, počítání s číselnou osou. Geometrické tvary.

Učebnice do str. 24

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby a příprava na test: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy, čísla;
 • domácí úkol: na čtvrtek 21. 3., pracovní sešit, str. 33 – vybarvit jednotlivé předměty podle zadání a spočítat. 
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Jaro: počasí, rostliny – pozorování, sázení a setí.

OSTATNÍ

 1. 3. Recitační soutěž.   19. 3. potřebuje každý žák tři kusy vyfouknutých skořápek.

Prosím rodiče o podpisy v sešitech ČESKÝ JAZYK a MATEMATIKA.

Některé děti potřebují doplnit penál.

Přeji krásný začátek jara

 

Týdenní plán 11. – 15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ž. Čtení a doplňování jednoduchých vět, otázky a odpovědi.

Opis, přepis, diktát. Nácvik recitace na soutěž.

Slabikář do str.24

Malý slabikář na str.22

Písanka na str. 16

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0- 15. Posloupnost číselné řady, rozklad čísel, dočítání. Celá hodina – poloha ručiček.

Učebnice na str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí na jaře. Délka dne a noci. Čas: celá hodina.

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey;
 • písnička My favourite T-shirt;
 • domácí úkol: na čtvrtek 14. 3., pracovní sešit, str. 30 – dokreslit vzory na oblečení a vybarvit.

OSTATNÍ

Na nácvik měření času potřebují děti papírové hodiny(do 15.3.)

 1. 3. Den otevřených dveří

 

 

Týdenní plán 4. – 8. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek -B, Č. Docvičení počtu slabik ve slovech.

 Čtení jednoduchých vět. Reprodukce textu.

Opis, přepis, diktát slov.

Slabikář 2 do str. 16

Slabikář 2 malý na str. 15

Písanka 2 na str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4: Dressing up!

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock);
 • počítání předmětů: one red sock – two red socks.
 • domácí úkol: na čtvrtek 7. 3., pracovní sešit, str. 28 – dokreslit obrázky a vybarvit (ti, co ještě nemají).

MATEMATIKA

Číselná řada 11- 20. Rozklad čísel na desítky a jednotky. Sčítání a odčítání bez  přechodu desítky.

Souřadnice ve čtvercové síti. Procvičování geometrických tvarů.

Učebnice na str.14

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře- pozorování. Vycházky do přírody. Opakování na téma zdraví.

OSTATNÍ

Den otevřených dveří 12. března

 

 

Týdenní plán 25. 2. – 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Čtení, recitace, vyprávění podle obrázkové osnovy. Opis, přepis, práce s chybou.

K recitaci si děti mohou zvolit báseň ( rozsah dvě sloky) s pomocí rodičů, jinak ji dostanou v pondělí ve škole.

Slabikář 2 do str. 11

Slabikář 2 malý do str. 9

Písanka 2 na str.4

MATEMATIKA

Rozklad čísel a dočítání s číselnou osou v oboru 0- 15.

Pamětné počítání v oboru 0- 10.

Matematika 3 do str.10

SVĚT KOLEM NÁS

Naše tělo, části těla, hygiena, výživa.

OSTATNÍ

Prosím o kontrolu vybavení penálu a doplnění  lepidla. Některé děti potřebují výměnu přezůvek.

UPOZORNĚNÍ

Od února se učíme podle nového rozvrhu na webu školy pod odkazem: PODÍVEJTE SE NA

Týdenní plán 18. 2. – 22. 2.

ČESKÝ JAZYK

Malá tiskací písmena. Říkanky, pohádky. Čtení a vyprávění.

Vyvození hlásky C. Opis, přepis, diktát. Třídní kolo recitační soutěže.

Slabikář 2. díl do str. 6

Písanka 1 do konce

Slabikář malý 2. díl do str. 5

MATEMATIKA

Číselná řada 11- 15. Rozklad čísel na desítky a jednotky.

Sčítání a odčítání desítek a jednotek.

Matematika 3. díl

ANGLICKÝ JAZYK (každý čtvrtek 3. vyučovací hodina)

UNIT 4: nová slovní zásoba (oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock), písnička Where´s my T-shirt?.

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo

OSTATNÍ

18. 2. od 8:00 akce Veselé zoubky (výchova ke zdraví)

 

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení malých tvarů tiskacích písmen. Opis, přepis a diktát písmen, slabik a slov. Nácvik posouvání malíkové hrany ruky při plynulém psaní slova. Poslech čteného příběhu.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ SLABIKÁŘ NA STR. 64

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0- 10. Rozklad čísel. Slovní úlohy: tvoříme otázku a příklad řešení.

UČEBNICE na str. 60

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo.

OSTATNÍ

11. 2.- 15. 2. proběhnou jarní prázdniny

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení malých tvarů tiskacích písmen. Opis, přepis a diktát písmen, slabik a slov. Nácvik posouvání malíkové hrany ruky při plynulém psaní slova. Poslech čteného příběhu.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ SLABIKÁŘ NA STR. 64

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0- 10. Rozklad čísel. Slovní úlohy: tvoříme otázku a příklad řešení.

UČEBNICE na str. 60

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo.

OSTATNÍ

 1. 2.- 15.2. proběhnou jarní prázdniny

Týdenní plán 28. 1. –  1. 2.

Do čtvrtka zkusíme probrat toto učivo:

ČESKÝ JAZYK

Vyvození dvojhlásek. Opis, přepis, diktát slabik a slov. Čtení a skládání vět. Převyprávění přečteného.

Popis zvířete Ve středu si děti přinesou do školy obrázek (fotografii) k popisování.

SLABIKÁŘ do str.50

MALÝ SLABIKÁŘ  do str. 57

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Číslo a číslice 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0- 10. Počítání s číselnou osou, počítadlem. Rozklad čísel, slovní úlohy. Orientace v textu.

Učebnice do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečnost  na sněhu a ledu.

OSTATNÍ

Prosím rodiče o připomenutí TV úboru v pondělí a ve čtvrtek ráno.

31.1. pololetní vysvědčení. K předání rodičům nemocných žáků ráno v 8:00 hod.

1. 2. pololetní prázdniny

UPOZORNĚNÍ

25. 1.  informuji rodiče, že se ve třídě objevily vši.

 

Týdenní plán 21. – 25. ledna

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene R. Opis, přepis, diktát slabik a slov. Čtení a doplnění vět. Převyprávění.

SLABIKÁŘ do str.48

MALÝ SLABIKÁŘ  do str. 54

PÍSANKA do str.40

MATEMATIKA

Číslo a číslice 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0- 9. Počítání s číselnou osou, počítadlem. Rozklad čísel, slovní úlohy. Orientace v textu.

Učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečnost  na sněhu a ledu.

OSTATNÍ

 1. 1. od 10:30 divadlo v KC 12. Nebude TV!

Prosím rodiče o připomenutí TV úboru ve čtvrtek ráno.

 1. 1. pololetní vysvědčení
 2. 2. pololetní prázdniny

 

Týdenní plán 14. – 18. ledna

DO PÁTKU 18. 1. ZKUSÍME ZVLÁDNOUT TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK

Čtení, skládání, opis a přepis slabik a slov z vyvozených písmen..Vyvození hlásky š

Slabikář do str. 41

Slabikář malý do str. 46

Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Pamětní sčítání, odčítání v oboru 0- 9  s názorem (počítadlo, osa, předměty…) i bez

Rozklad čísel, dočítání, slovní úlohy.

Učebnice do str. 43

ANGLIČTINA

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • vyjadřování počtu: one doll – four dolls;
 • nová slovní zásoba: barvy/colours – yellow, green, red, blue, orange, pink;
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na pátek 18. 1. – prac. sešit, str. 19 – spojování a počítání).

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě.

OSTATNÍ

 1. 1. půjdeme do KC 12 na pohádku. 60,-Kč/žák

Doporučené čtení : tištěno hůlkovým písmem  E. Horáková– např. Do pohádky se zvířátky,

                                                                                     D. Krolupperová Vědí draci o legraci?

                                                                                          Moje maminka je nej

                                   běžný tisk  Z. Pospíšilová Hádanky a úkoly pro malé sportovce.

                                                     L.  Rožnovská Smíchula čaruje

 

 

Týdenní plán 7. – 11. ledna

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek d, k. Hláska a písmeno. Psaní: opis a přepis. Čtení slabik, slov, krátkých vět.

SLABIKÁŘ do str.34

MALÝ SLA. do str. 42

PÍS. do str. 31

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0- 9. Matematické hry.

Psaní číslice 9

UČEBNICE do str.37

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě.

ANGLIČTINA

!!! POZOR !!!  Angličtina je od ledna 2019 opět v pátek 2. vyučovací hodinu.

 • nová slovní zásoba (Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum);
 • příběh (Four cakes);
 • domácí úkol: Pracovní sešit, str. 18 – dokreslit obrázky a barevně vybarvit (na pátek 11. 1.2019).

OSTATNÍ

Třídní schůzka 9. 1. od 17:30 v 1. A (nemocní žáci nemají zapsáno v ŽK)

Mazací tabulku s fixem budeme používat denně.

Angličtina zpět v pátečním rozvrhu, ve středu HV.

Došly papírové kapesníky. Prosím od každého žáka 1 balení.

 1. 1. divadelní představení v KC12, vstupné 60,-Kč.

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám veselé Vánoce a v novém roce dobré zdraví, hodně štěstí a radosti.

 

Týdenní plán 3. – 4. ledna

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov, slabik a jednoduchých vět.

Opis a přepis slabik a slov.

Sloh: vyprávění

SLA. do str. 31

PÍS. do str. 31

SLA. MALÝ do str. 35

MATEMATIKA

Vyvození čísla 9, psaní číslice 9.

Pamětní počítání v oboru 0- 8.

Hry na nakupování, číselnou řadu.

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda v zimě

 

 

Týdenní plán 17. – 21. prosince

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vyvozených písmen, slabik a slov. Pozorné čtení s otázkami.

Nově : dvouslabičná slova se zavřenou slabikou typu motýl.

Nácvik vystoupení na třídní besídku

Slabikář jen do str. 29

Malý slabikář do str. 35

Písanka 1. díl do str. 30

MATEMATIKA

Pamětné počítání v oboru 0 – 8.

Čtení a zápis příkladů.

Řešení logických úloh: pyramidy, řetězy apod.

Učebnice do str. 33

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Zima v přírodě. Vánoční zvyky.

OSTATNÍ

Třídní besídka 20. prosince začíná v 16 hodin, aby rodiče stačili i návštěvu v dalších třídách.

Děti ze školní družiny přivedu. Prosím, přijďte v 15: 45. Těšíme se!

V pátek 21. 12. bude po 2. vyučovací hodině třídní předvánoční posezení.


Týdenní plán 0d 10. do 14. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene z.

Hláska, slabika, slovo, věta. Čtení, skládání, opis, přepis.

Slabikář do str.29

Písanka 1 do str.27

Slabikář- čtení do str.35

Nácvik na besídku

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0-8.

Rozklad čísel, dopočítávání a slovní úlohy s názorem.

Opis a přepis příkladů, orientace v zápisu.

Matematika 2. díl do str. 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příroda v zimě- volně žijící zvířata. Advent a vánoční tradice.

ANGLICKÝ JAZYK

Nová slovní zásoba: toys (a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum), písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

OSTATNÍ

 1. 12 od 16:00 bude vánoční besídka v 1. A

Děkujeme rodičům za materiál na vyrábění.

 

Týdenní plán 0d 3. do 7. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek v, z. Vánoční říkanky a koledy.

Čtení krátkých vět s porozuměním.

Přepis, opis a skládání slabik, slov.

SLABIKÁŘ do str. 24, malý slabikář do str.30

PÍSANKA do str. 25

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 7.

Vyvození číslice 8.

Učebnice 2. díl do str. 25

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda- zima- pozorování proměn, počasí. Bezpečnost při sportování v zimě.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

OSTATNÍ

Prosím rodiče o kontrolu potřeb v penálu.

Někteří žáci mají poškozené přezůvky.

Prosím ochotné maminky o malé zbytky vlny na vyrábění ( PRACOVNÍ ČINNOSTI)

 

 

 

Týdenní plán 26. – 30. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis a čtení slabik, slov, vět. Přepis a diktát písmen a slabik. Báseň zpaměti.

Slabikář do str. 22

Písanka do str. 18

Matematika

 Počítání v oboru 0 – 7. Slovní úlohy. Rozklad čísel. Čtvercová síť- pojmy sloupec a řádek.

Opis a zápis příkladů. Základní rovinné útvary.

Učebnice do str. 20

Svět kolem nás

Rodina, vztahy v rodině. Advent.

Anglický jazyk

POZOR změna! Hodina angličtiny dočasně přesunuta na středu 4. vyučovací hodinu. (Prosím rodiče, aby dohlédli, že děti mají ve středu v aktovce pracovní sešit na angličtinu.)

 • procvičování slovní zásoby (názvy školních předmětů: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.

Ostatní

 1. 11. bude fotografování na objednané kalendářePlatba kalendáře 250,- Kč (č. účtu 2664960660300 SS 111, uveďte jméno dítěte a třídu)

 

Týdenní plán 19. – 23. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis, čtení slabik a slov. Věta ( žáci potřebují znaménka . a ?).

Vyvození hlásek y, n.

SLABIKÁŘ do str.16

ČTENÍ do str. 17

PÍSANKA do str. 15

Matematika

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0 – 7

Rozklad čísel, pozice na číselné ose. Orientace v textu ( slovní úlohy.

Učebnice do str. 15

Svět kolem nás

Rodina. Mezilidské vztahy.

Anglický jazyk

 

Ostatní

 1. 11. jdeme pěšky do KC12, představení od 9:00. Děti si berou do školy aktovku beze změny.

 

 

Týdenní plán 12. – 16. listopadu

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene J.

Čtení, hledání v textu. Skládání, opis, přepis.

Slabikář do str. 11 a malá ŽA do str. 12

Písanka  do str. 10

 

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 6. Nový pojem SLOUPEC.

Psaní číslice 6, práce s číselnou osou, sčítání tří sčítanců, rozklad čísel, slovní úlohy.

Pracovní učebnice do str. 7

 

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina, život v rodině.

 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 1. 11. třídní schůzka od 17: 30, třídní důvěrníci od 17:00
 2. 11. divadelní představení Šípková Růženka VSTUPNÉ 60,- KČ. Můžete uhradit na třídní schůzce.

 


 

 

 

 

Týdenní plán 5. – 9. listopadu

Český jazyk

ŽA str. 56 Informativně malé tvary tiskacích písmen

 ( PROSÍM, NEVYSTŘIHUJTE)

SLABIKÁŘ do str. 6

Písanka 1  na str. 4

Vy vození písmene T ( PROSÍM, VYSTŘIHNĚTE).

 Skládání a opis slabik, slov. Čtení slabik, slov, vět.

Matematika

Dokončení 1. dílu

Číselný obor 0- 5

Procvičujeme porovnání, sčítání, odčítání.

 Pozice číslice na ose. Rozklad čísla.

Zapisujeme příklady- opis.

Svět kolem nás

Moje rodina: Domov, členové rodiny a blízcí příbuzní- názvosloví.

Angličtina (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), písnička What´s in my bag?, poslech příběhu (What´s this?).

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10.- 2. 11.

ČESKÝ JAZYK

Procičování vyvozených písmen.

Skládání slabik s důrazem na délku samohlásek.

Opis, čtení a psaní slov z otevřených slabik.

ŽA do str 55. Uvolňovací cviky do str. 28

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

Čtení skládání a opis příkladů.

 Rozklad čísel, dočítání. Práce s číselnou osou.

Pracovní učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Téma svátky. Připomeneme oslavy v říjnu, svátek Všech svatých a Památku zesnulých.

V listopadu bude téma Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “

Pomůcky na všechny předměty dle rozvrhu.

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 v I. A 

21. 11. Divadelní představení v KC 12  

 

 

 

23. října Sportovní dopoledne

Chválím všechny děti z I. A za kázeň, snahu a pěkné sportovní výkony!

Upozornění ze školní jídelny

Dobrý den, vzhledem k tomu, že částka stravného pro žáky, kteří odebírají svačiny může v některých případech přesáhnout částku 1000,- Kč.

Prosím o navýšení limitu u souhlasu s inkasem ve vaší bance ve prospěch účtu 100252651/0800 na částku 1300,- Kč.
U sourozenců prosím o navýšení částky o dalších 1300,- Kč na každého dalšího žáka.
Děkuji Rašínová

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.- 26. 10

Český jazyk

Vyvození hlásky a písmene I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Pojem věta- znaménka . !

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

Skládáme slabiky a slova

Společné vyprávění pohádky

Matematika

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Vyvození číslice 0.

Nácvik psaní číslic 4, 5.

Čtení a opis příkladů, znázornění.

Práce s přílohou DOČÍTÁNÍ

Svět kolem nás

ÚTERNÍ SKN není! Bude sportovní den.- olympijský víceboj.

 V pátek: podzim v lese a na poli

Ostatní

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění sedmiboje.V úterý žáci přijdou do školy bez aktovky s učením.

S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

 

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – 1. vyučovací hodina (ČJ) ukázka rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku

27. 10. – 30. 10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku, Bulharsku a Polsku

 1. 10. Olympijský víceboj
 2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Skládání a čtení slabik

Nácvik čtení slov. Pojem věta. Přednes verše zpaměti.

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání.Nácvik odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Osm žáků nedostalo domů PS Happy House, protože nebyl uhrazen.

244,00Kč na účet školy.

Učivo ze str. 2, 3

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí. Podzim – práce v sadu a na zahradě.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Bulharska a Ruska.

 

 

 

 

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 1.- 5. ŘÍJNA

ČESKÝ JAZYK

Písmena E, S. Slabiky MA, LA,LE, ME.

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

MATEMATIKA

Čísla 1- 4. Znaménka <, >, =, +

Psaní číslic 1, 2

Základní geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí

OSTATNÍ

ÚT – PÁ  sběr papíru u barevné brány (vlevo od hlavního vchodu)

Je třeba: doplnit pomůcky do kufříku na VV, denně kontrolovat penál a notýsek.

Ráno už chodí školáčci do třídy samostatně.

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

uč. ŽA do str.19

Vyvození hlásky l a písmena L

Čtení slabik MA, MÁ, LA, LÁ

Vyprávění podle obrázků

Čtení je třeba cvičit denně z malého sešitu k ŽA. Prosíme vystřihnout L.

MATEMATIKA

uč. do str. 19

Psaní číslic 1, 2. Orientace v prostoru.

Porovnávání pomocí znamének <, >, =

Některé děti ještě nemají nastříhanou přílohu z matematiky ( podle návodu na zadní obálce)

SKN

Cvičíme pravidla třídy, opakujeme pravidla slušného chování.

Na PČ budeme potřebovat staré noviny na skládání čepice.

Přeji příjemné prožití pátečního svátku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17. – 21. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 13

Skládání a čtení slabik MA, MÁ

Nácvik správného úchopu tužky

Vyprávění pohádky

MATEMATIKA

učebnice do str. 13

Čísla 1, 2

Znaky <,>

Porovnávání, čtení řádku a sloupku. Znázorňování.

Geom. základní rovinné tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Blízké okolí školy. Pravidla bezpečného přecházení.

OSTATNÍ:

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

V pondělí bude nový zasedací pořádek. Ve čtvrtek uvidí žáci ukázku kriketu.

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

V pondělí se sejdeme jen na hodinu, seznámíme se.

Učení začne až v úterý.

Těším se na vás, školáci!

Budu vás i rodiče vyhlížet v 8 hodin před školou.

Poznáte mě podle žlutomodré kytky s nápisem I. A

třídní učitelka Jitka

 

 Úterý 4. září

Vážení rodiče,

zítra už se učíme podle rozvrhu.  

NAJDETE JEJ NA WEBU ŠKOLY pod heslem ŠKOLA, potom heslo KE STAŽENÍ a nakonec Rozvrh hodin 2018/2019.

Sjeďte až pod rozvrh I. E a II. E.

Vidíte rozvrh I.A

Zítra máme čtyři vyučovací hodiny, končíme v 11:40.

Chválím všechny děti za samostatnost a pěkné chování.

tř. učitelka Jitka Jandová

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. – 14. září

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene A – Á, M

Živá abeceda do str. 9

Uvolňovací cviky do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v úpravě ŘÁDEK a SLOUPEK

MATEMATIKA

Počet 1-5

Hry s čísly, spojování čísel s obrázky

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru

 

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ:

Od pondělí 10.9. příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin.

Třídní schůzky 12.9. od 17:30 hodin ve třídě.

Schůzka třídních důvěrníků 12. 9. od 17:00 hodin ve sborovně.

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300,

sp. symbol 666, částka 244,00Kč. Nezapomeňte na v. symbol ze ŽK.

Připomínám, že potřebujeme desky: M, A, Á.

Děkuji.

 

Komentáře jsou uzavřeny.