II.A Petra Poustecká

Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 7.6. – 11.6. 2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • Párové souhlásky na konci slov 
 • TÉMA: Slovní druhy 
 • Pracovní listy 
 • Diktát, doplňovací cvičení i/y
 • Čtení – čítanka, ilustrátoři dětských knih 
 • Psaní – rozvoj psacích dovedností (písanka do str. 23)
 • ČJ – hrou: opakování (slovní druhy) 

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 7 
 • TÉMA: násobení 9
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5,6,7,8 );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Práce s daty (rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta) TEST
 • Hry, rébusy 
 • Geometrie – rýsování úseček, přímek  (test)

SKN

 • Výchova ke zdraví  – zdravá výživa

ANGLICKÝ JAZYK

 • Play time
 • sportovní potřeby – nová slovní zásoba – a ball, a bike, a boat, a scooter, a skipping rope, a trampoline
 • slovesa pohybu
 • What´s your hobby?

OSTATNÍ  

 • Vybíráme 45,- Kč (fotografie)
 • Testování probíhá 1 x týdně v pondělí
 • Příchod do školy od 7:30 již  v běžném režimu
 • Roušky, respirátory (náhradní + pytlík)
 • TV – dle počasí probíhá venku nebo  v tělocvičně  (s sebou cvičební úbor  a vhodnou obuv)
 • HV bez zpěvu 
 • Prosím o kontrolu pomůcek a ŽK

 

TÝDENNÍ PLÁN 31.5. – 4.6. 2021

 

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • Párové souhlásky na konci slov 
 • TÉMA: Slovní druhy 
 • Pracovní listy 
 • Diktát, doplňovací cvičení i/y
 • Čtení – čítanka, ilustrátoři dětských knih 
 • Psaní – rozvoj psacích dovedností (písanka do str. 22)
 • ČJ – hrou: dramatizace povídek 

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 7 
 • TÉMA: násobení, dělení 8
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5,6,7 );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Práce s daty (rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta)
 • Hry, rébusy 
 • Geometrie – rýsování úseček, přímek  (test)

SKN

 • Výchova ke zdraví  – zdravá výživa
 • Projekt – výživová pyramida 

ANGLICKÝ JAZYK

 •  

OSTATNÍ  

 • Ve středu fotografování tříd (venku)
 • Testování probíhá 1 x týdně v pondělí
 • Příchod do školy od 7:30 již  v běžném režimu
 • Ranní družina bez omezení 
 • Roušky, respirátory (náhradní + pytlík)
 • TV – dle počasí probíhá venku nebo  v tělocvičně  (s sebou cvičební úbor  a vhodnou obuv), plníme Sazka olympijský víceboj 
 • HV bez zpěvu 
 • Prosím o kontrolu pomůcek a ŽK

 

TÝDENNÍ PLÁN 24.5. – 28.5. 2021

 

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • TÉMA: Párové souhlásky na konci slov 
 • Učebnice do str. 102
 • Pracovní listy 
 • Diktát, doplňovací cvičení i/y
 • Čtení – čítanka (zaměření na delší text) 
 • Sloh – tvoření vět podle obrázků 
 • Psaní – rozvoj psacích dovedností (písanka)
 • ČJ – hrou: dramatizace povídek 

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 7 
 • TÉMA: násobení 8
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5,6,7 );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Práce s daty (rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta)
 • Hry, rébusy 
 • Geometrie – rýsování úseček, přímek 

SKN

 • Člověk a zdraví – opakování 
 • První pomoc, ochrana člověka za běžných rizik 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Summertime 
 • opakování a procvičování oblečení
 • procvičování otázky What are you wearing? a a odpovědi I´m wearing….
 • orientačně WB pg. 50-51

OSTATNÍ  

 • Testování probíhá 1 x týdně v pondělí
 • Příchod do školy od 7:30 již  v běžném režimu
 • Ranní družina bez omezení 
 • Roušky, respirátory (náhradní + pytlík)
 • TV – dle počasí probíhá venku nebo  v tělocvičně  (s sebou cvičební úbor  a vhodnou obuv), plníme Sazka olympijský víceboj 
 • HV bez zpěvu 
 • Prosím o kontrolu pomůcek 

 

TÝDENNÍ PLÁN 17.5. – 21.5. prezenční výuka 

ZÁPIS DO ŠD na školní rok 2021/22

Zápis do ŠD bude probíhat ve dnech od 18.5. do 20. 5. v čase od 14:00 do 17:00 hod. před hlavním vchodem školy. Více informací naleznete na hlavní stránce školy.

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • TÉMA: Párové souhlásky na konci slov 
 • Učebnice do str. 102
 • Pracovní listy 
 • Čtení – čítanka 
 • Sloh – tvoření vět podle obrázků 
 • Psaní – rozvoj psacích dovedností (písanka)

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 7 
 • Téma: dělení 7
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5,6,7  );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Slovní úlohy 
 • Desetiminutovka 
 • Hry, rébusy 
 • Geometrie – rýsování úseček, přímek 

SKN

 •  Člověk a zdraví 

ANGLICKÝ JAZYK

 •  

OSTATNÍ  

 • Testování probíhá 1 x týdně v pondělí
 • Příchod do školy od 7:30 již  v běžném režimu
 • Ranní družina bez omezení 
 • Roušky, respirátory (náhradní + pytlík)
 • TV – dle počasí probíhá venku 
 • HV bez zpěvu 
 • Prosím o kontrolu pomůcek 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.5. – 14.5. prezenční výuka  

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • Slabikotvorné r,l
 • TÉMA: Párové souhlásky na konci slov 
 • Učebnice do str. 100
 • Čtení – čítanka 
 • Diktát
 • Dramatizace povídek 
 • Psaní – rozvoj psacích dovedností (písanka str. 18/19)

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 7 str. 13 -16 
 • Téma: násobení 7 
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5,6  );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Pětiminutovka
 • Geometrie – rýsování úseček, přímek 

SKN

 •  Místo, kde žiji 
 • Důležitá čísla 150, 155, 156, 158

ANGLICKÝ JAZYK

 • tento týden budeme mít angličtinu ve středu a v pátek, vždy první hodinu
 • budeme pokračovat v lekci Summertime
 • oblečení – procv. slovní zásony
 • seznámení s větou What are you wearing?

OSTATNÍ  

 • TV bude probíhat venku (cvičební úbor – tričko, mikina, tepláky, tenisky na ven)
 • VV – jarní květina (pomůcky: špejle, ubrousek)
 • Pondělí – testování žáků (pouze 1 x týdně)
 • Sraz v 7:50 před hlavních vchodem vpravo 
 • 2 roušky + pytlík s sebou 
 • Přinést vypracované  úkoly z ONLINE výuky (portfolio)
 • Shrnutí všech informací odesláno e-mailem 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.5.-7.5. distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

 • ONLINE hodiny Teams 
 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • Slabikotvorné r,l
 • TÉMA: Párové souhlásky na konci slov – úvod  Český jazyk – 2. třída – Párové souhlásky na konci slov pro – YouTube
 • Učebnice do str. 99
 • Pracovní listy 
 • Pravidelné čtení min 10 min. denně (hlasité a tiché čtení s porozuměním)
 • Diktát
 • Tvoření vět podle obrázků 

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 6 (str. 11/2,3,4,5,6; str. 12 celá)
 • Téma: dělení 6 
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5 );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Pětiminutovka
 • Nakupování – sčítání, odčítání 
 • Geometrie – rýsování úseček 

SKN

 • Téma: Místo, kde žiji 
 • DÚ napsat do sešitu celou adresu (jméno + příjmení, ulice, město, PSČ)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký nový distanční týden :-), v něm se uvidíme v pondělí – 10.05 – 10.25 – sk. 1 a úterý – 8:10 – 8:30 – sk. 2 
 • Summertime
 • nová slovní zásoba  – oblečení
 • opakování abecedy a počítání (čísla 1-12)

VV+PČ 

OSTATNÍ 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Platba za II. pololetí ŠD:

Prosíme o zaslání platby na II. pololetí za ŠD do 14. 5. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální, částka: 550,- kč. Uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Kdo již platbu hradil v jiné výši v únoru, neposílá žádnou platbu. Přeplatek Vám bude vrácen na účet.

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Jan Mareček

TÝDENNÍ PLÁN 26.4. – 30.4. prezenční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování
 • podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Skupiny  dě, tě, ně 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • Slabikotvorné r,l
 • TÉMA: bě, pě, vě , mě 
 • Učebnice do str. 94
 • Pravidelné čtení min 10 min. denně (hlasité a tiché čtení s porozuměním)
 • Diktát
 • Písanka  16,17 (rozvoj psacích dovedností)

MATEMATIKA

 • Učebnice č. 6 do str. 10
 • Násobení, dělení 6
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4,5 );  sčítání, odčítání do 100; několikrát méně, několikrát více
 • Pětiminutovka
 • Nakupování – sčítání, odčítání 
 • Geometrie – měření délky úseček

SKN

 • Etapy lidského života 
 • Projekt ve skupinách 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Hezký den, tento týden budeme mít angličtinu v úterý a pátek první hodinu.
 • Dokončíme lekci 5 – My house, v úterý si vše zopakujeme a v pátek si napíšeme test.

VV+Pč

 • Jarní květina 
 • Bubínek 
 • Pomůcky: rulička od toaletního papíru, barevný ubrousek, špejle

OSTATNÍ

 • Testování – pondělí, čtvrtek
 • Nástup do školy –  7:50 
 • Úkoly založit do portfolia a předat ke kontrole TU (26.4. pondělí)
 • Do 26.4. vypracovat ČTENÁŘSKÝ DENÍK (1 kniha)
 • Pomůcky PČ+VV 
 • 28.4. od 17:00 třídní schůzky ONLINE (TEAMS)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.4.-23.4 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování: podstatná jména, předložky, slovesa, 
 • Slabiky dě, tě, ně 
 • Hlásky, slabiky, slova 
 • Slabikotvorné r,l
 • Pracovní listy
 • TÉMA: bě, pě, vě , mě 
 • Učebnice do str. 92
 • Pravidelné čtení min 10 min. denně
 • Diktát
 • Písanka  14, 15
 • Dobrovolné: SLABIKOTVORNÉ SOUHLÁSKY R, L (websnadno.cz)

MATEMATIKA

SKN 

 • Smysly – opakování 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký nový distanční týden :-), v něm se uvidíme v pondělí – 10.05 – 10.25 – sk. 1 a úterý – 8:10 – 8:30 – sk. 2 
 • části domu -Where are you? 
 • identifikace předmětů – What is it?
 • rozšiřování slovní zásoby
 • opakování abecedy a počítání (čísla 1-12)

VV+PČ

 

OSTATNÍ

 • Rozdělení skupin, rozvrh a pokyny k distanční výuce odeslány e-mailem 
 • Úkoly založit do portfolia a předat ke kontrole TU (26.4. pondělí)
 • Do 26.4. vypracovat ČTENÁŘSKÝ DENÍK (1 kniha)

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.4.-16.4

ČESKÝ JAYZK 

 • Komunikační kruh 
 • Opakování: podstatná jména, předložky, slovesa
 • Opakování: hlásky, slabiky, slova 
 • Slabikotvorné r,l
 • Slabiky dě, tě, ně – 2.část
 • Učebnice do str. 88
 • Pravidelné čtení min 10 min. denně
 • Čtení spojené s ilustrací
 • Diktát
 • Písanka  12,13

MATEMATIKA

 • Nová učebnice č. 6
 • Násobení, dělení 5
 • Opakování: násobení, dělení (1,2,3,4)
 • Opakování: několikrát více, několikrát méně
 • Pětiminutovka
 • Geometrie: měření délky úseček (pomůcky – špejle, modelína)

SKN 

 • Lidské smysly
 • Projekt 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký nový týden :-), v něm se uvidíme v úterý a pátek, oba dny hned první hodinu
 • budeme především opakovat a procvičovat, co jsme se naučili při distanční výuce
 • části domu -Where are you? 
 • identifikace předmětů – What is it? 

OSTATNÍ

 • Příchod do školy v 7:50 (sraz u hlavního vchodu vpravo), nutné dodržet tento čas
 • Ranní družina není
 • Povinné testování – pondělí, čtvrtek
 • Veškeré informace k výuce a organizaci odeslány emailem
 • Anglický jazyk ÚT, PÁ
 • Prosím, překontrolujte dětem aktuální telefonické a emailové kontakty v ŽK
 • V pondělí si děti přinesou veškeré pracovní listy, sešity, písanku 
 • Při příznivém počasí, proběhnou některé hodiny venku. Prosím, přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí. 

 

TÝDENNÍ PLÁN  6.4. – 9.4. 2021 distanční výuka

ČESKÝ JAYZK 

 • ONLINE hodiny TEAMS dle skupin a rozvrhu 
 • Opakování měkké, tvrdé souhlásky , podstatná jména, předložky, slovesa  
 • Slabiky dě-tě-ně
 • Učebnice  84-85
 • Diktát – čtvrtek (3 věty) ODEVZDEJ
 • Vhodný pozdrav
 • Povinné – pracovní list, 85/2 do sešitu, 85/5 opiš do sešitu ODEVZDEJ
 • Pracovní list (TEAMS) ODEVZDEJ
 • Písanka 10,11 ODEVZDEJ
 • Pravidelné čtení 
 • Jak psát slabiky DĚ, TĚ, NĚ – Bing video
 • Dobrovolné: Slabiky dě, tě, ně (websnadno.cz)

MATEMATIKA 

 • ONLINE hodiny – TEAMS dle skupin a rozvrhu 
 • Opakování – násobení, dělení 2,3,4
 • Pětiminutovka – středa  ODEVZDEJ
 • Násobení 5 
 • Několikrát více (procvičování)
 • Povinné – pracovní list, učebnice opakování str. 32/4-12 ODEVZDEJ 
 • GEO – přímka, úsečka, bod  (opakování) 
 • Dobrovolné: Matematika – Procvičování násobilky 5 (hrou.cz)

SKN 

 • Opakování (rostliny, živočichové)

VV+PČ

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Hezký den, vítám vás v prvním dubnovém týdnu 🙂
 • Angličtinu budeme mít tentokrát jen ve středu  od 8:00 sk.2 a 3
 • Zopakujeme si části domu a abecedu

OSTATNÍ:

 • Rozvrh hodin a pokyny k distanční výuce odeslány emailem (skupiny 1-3), skupiny se prozatím nemění
 • Odevzdávání /vyzvedávání úkolů na recepci školy je možné jen každé úterý 8-9 (skupina 4). V případě, že si nemůžete pracovní listy vytisknout, kontaktujte TU. Prac. listy budou k vyzvednutí na recepci školy (ÚT  8-9).
 • ÚT 8-9 možnost konzultace s TU 
 • Veškeré materiály k výuce najdete na TEAMS, popř. kontaktujte TU

 

TÝDENNÍ PLÁN  29.3.-2.4. 2021 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

 • ONLINE hodiny TEAMS dle skupin a rozvrhu + dobrovolná hodina 
 • Opakování měkké, tvrdé souhlásky , podstatná jména, předložky 
 • SLOVESA
 • Učebnice  81-83
 • Diktát – úterý (3 věty) ODEVZDEJ
 • Říkadla, hádanky
 • Povinné – 81/6 (vypiš slovesa do sešitu ČJ), 82/7 opiš a podtrhni slovesa ODEVZDEJ
 • Pracovní list (TEAMS) ODEVZDEJ
 • Písanka 8,9 ODEVZDEJ
 • Pravidelné čtení 
 • Dobrovolné procvičování SLOVESA (websnadno.cz)

MATEMATIKA 

 • ONLINE hodiny – TEAMS dle skupin a rozvrhu + dobrovolná hodina 
 • Opakování – násobení, dělení 2,3,4
 • Pětiminutovka – středa  ODEVZDEJ
 • DĚLENÍ  4
 • O několik více,  o několik méně – opakování 
 • Povinné – pracovní list, učebnice 29/1,2,3; 30/ 2,3,6  ODEVZDEJ 
 • GEO – přímka (opakování) 
 • Dobrovolné procvičování Matematika – Procvičování dělení 4 (hrou.cz)

SKN 

 •  
 •  

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký den, vítám vás v dalším týdnu 🙂
 • Angličtinu budeme mít v pondělí od 8:00 do 8:20 sk. 1, se sk.2 a 3 se uvidíme ve středu ve stejném čase
 • čekají nás Velikonoce, tak si povíme, jak se tyto svátky slaví v anglicky mluvících zemích (Easter)

VV+ PČ

OSTATNÍ 

 • Rozvrh hodin a pokyny k distanční výuce odeslány emailem (skupiny 1-3)
 • Odevzdávání /vyzvedávání úkolů na recepci školy je možné jen každé úterý 8-9 (skupina 4). V případě, že si nemůžete pracovní listy vytisknout, kontaktujte TU. Prac. listy budou k vyzvednutí na recepci školy (ÚT  8-9).
 • ÚT 8-9 možnost konzultace s TU 
 • Veškeré materiály k výuce najdete na TEAMS, popř. kontaktujte TU
 • Čtvrtek 1.4.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  
 • Pátek 2.4.  SVÁTEK 
 • Pondělí 5.4.  SVÁTEK 

 

TÝDENNÍ PLÁN  22.3.- 26.3. 2021 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

 • ONLINE hodiny TEAMS dle skupin a rozvrhu 
 • Opakování měkké, tvrdé souhlásky 
 • Podstatná jména 
 • PŘEDLOŽKY
 • Učebnice 78-79 
 • Diktát – čtvrtek (3 věty) ODEVZDEJ
 • Povinné – pracovní list, učebnice 78/2, 79/2 (napiš do sešitu) ODEVZDEJ
 • Písanka str. 6,7 ODEVZDEJ
 • Sloh – popiš jedno zvířátko z lesa  (učebnice SKN str. 36/37) – 3 věty ODEVZDEJ 
 • Čtení (min. 10 min denně)
 • Dobrovolné procvičování Slovní druhy (skolakov.eu)
 • PŘEDLOŽKY (websnadno.cz)

MATEMATIKA 

 • ONLINE hodiny – TEAMS dle skupin a rozvrhu
 • Opakování – násobení, dělení 2,3
 • Pětiminutovka – středa  ODEVZDEJ
 • NÁSOBENÍ  4
 • Povinné – pracovní list, učebnice str. 27/4, 5 (do sešitu M), 28/1,2,3 ODEVZDEJ 
 • Dobrovolné procvičování Násobky 4 (skolakov.eu)
 • Násobíme 4 (skolakov.eu)

SKN 

VV+ PČ 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký den, vítám vás v novém týdnu 🙂
 • Angličtinu budeme mít v pondělí od 8:00 do 8:20 sk. 1, se sk.2 a 3 se uvidíme ve středu ve stejném čase
 • budeme pokračovat v nové lekci – unit 5 – my house
 • zopakujeme novou slovní zásobu – části domu či bytu
 • zopakujeme si abecedu
 • WB pg. 38 – dokončení částí domu

OSTATNÍ

 • Dobrovolná pondělní opakovací hodina – 14:00
 • Středa – „TŘÍDNICKÁ HODINA – komunikační kruh“  14:00
 • Rozvrh hodin a pokyny k distanční výuce odeslány emailem (skupiny 1-3)
 • Odevzdávání /vyzvedávání úkolů na recepci školy je možné jen každé úterý 8-9 (skupina 4). V případě, že si nemůžete pracovní listy vytisknout, kontaktujte TU. Prac. listy budou k vyzvednutí na recepci školy (ÚT  8-9).
 • Veškeré materiály k výuce najdete na TEAMS, popř. kontaktujte TU

 

TÝDENNÍ PLÁN  15.3.- 19.3. 2021 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

 • ONLINE hodiny TEAMS dle skupin a rozvrhu
 • Opakování měkké, tvrdé souhlásky 
 • Podstatná jména 
 • Učebnice 75-77 
 • Diktát (3 věty)
 • Povinné – pracovní list (vložen na Teams) učebnice 75/3; 77/3 písemně do sešitu (ODEVZDEJ) 
 • Denně číst minimálně 10 minut
 • Písanka (žlutá) str. 4,5
 • Dobrovolné  Měkké a tvrdé souhlásky s pohádkovými postavičkami – Rozhodni, jestli napíšeme i,í nebo y,ý – Quiz (wordwall.net)
 • Dobrovolné procvičování na TEAMS – ČJ příspěvky 
 • Čtení – báseň F. Hrubín “ Dobrou noc, dobrý den“. Děti dostaly na minulé hodině domácí úkol – naučit se báseň 🙂 ,tak se na úterní hodině budu těšit na přednes 🙂

MATEMATIKA 

 • ONLINE hodiny – TEAMS dle skupin a rozvrhu
 • Opakování – násobení, dělení 2,3
 • Pětiminutovka 
 • Úvod do násobení 4 (čtvrtek, pátek)
 • Dobrovolné procvičování Násobení 3 (skolakov.eu)
 • Povinné – učebnice 26/1,2; 27/1,2,3; pracovní list vložen na TEAMS (ODEVZDEJ)
 • Dobrovolné procvičování na TEAMS – M příspěvky 

SKN 

 • Volně žijící živočichové , hospodářská zvířata 
 • DÚ- vyber si zvířátko (volně žijící nebo hospodářské) napiš o něm 3 informace. 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký den, vítám vás v novém týdnu 🙂
 • Angličtinu budeme mít v pondělí od 8:00 do 8:20 sk. 1, se sk.2 a 3 se uvidíme ve středu ve stejném čase
 • začneme novou lekci – unit 5 – my house
 • seznámíme se s novou slovní zásobou – části domu či bytu
 • WB pg. 38

 

OSTATNÍ

 • Rozvrh hodin a pokyny k distanční výuce odeslány emailem
 • Odevzdávání /vyzvedávání úkolů na recepci školy je možné jen každé úterý 8-9. V případě, že si nemůžete pracovní listy vytisknout, kontaktujte TU. Prac. listy budou k vyzvednutí na recepci školy (ÚT  8-9).
 • Veškeré materiály k výuce najdete na TEAMS, popř. kontaktujte TU

 

TÝDENNÍ PLÁN  8.3.-12.3. 2020 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

MATEMATIKA 

 • ONLINE hodiny – TEAMS dle skupin a rozvrhu
 • Opakování násobilka 2,3 
 • Dobrovolné procvičování Matematika – Procvičování násobilky 3 (hrou.cz)
 • Povinné – učebnice str. 25/1,2,3,4 ;26/3,4 (4.skupina 25/celá strana, 26/3,4,5,6,7) ODEVZDEJ
 • Dobrovolné procvičování na TEAMS – M příspěvky 
 • Dobrovolně – vytvořit „kytičku“ k násobkům 3 (vložit na TEAMS nebo poslat emailem), šablona ke stažení na TEAMS 

SKN 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hezký den, se sk. 1 se sejdeme v pondělí od 8:00 do 8:20, se sk.2 a 3 se uvidíme ve středu ve stejném čase.
 • tento týden budeme převážně opakovat, při tom si vyzkoušíme, jak budou děti reagovat na angličtinu přes mikrofon
 • zaměříme se především na slovní zásobu a tvorbu vět, 
 • prosím, aby děti u sebe měli učebnice, hlavně pracovní sešit a penál.

OSTATNÍ

 • Rozvrh hodin a pokyny k distanční výuce odeslány emailem
 • Rozvrh hodin bude ještě upraven 
 • Přidáno dobrovolné odpolední opakování (pondělí)
 • Odevzdávání /vyzvedávání úkolů na recepci školy je možné jen každé úterý 8-9 
 • Veškeré materiály k výuce najdete na TEAMS, popř. kontaktujte TU

TÝDENNÍ PLÁN  1.3.-5.3.2020 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

MATEMATIKA 

SKN 

OSTATNÍ

 • Pokyny k distanční výuce odeslány emailem 
 • Rozdělení skupin (email)
 • Písanky a sešity  budou připraveny na recepci školy k vyzvednutí (od pondělí 10:00)

 

 

22.2. – 26.2.2020 JARNÍ PRÁZDNINY 

TÝDENNÍ PLÁN  15.2.-19.2.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Souhrnné opakování 
 • Učebnice str. 68-72
 • Sloh – pravidla slušného chování 
 • Souhlásky  tvrdé, měkké 
 • Souhlásky obojetné 
 • Diktát – 3 věty  
 • Doplňovací cvičení i/y (měkké, tvrdé slabiky)
 • Čtení s porozuměním
 • Písanka do str. 32 – prohlubování nácviku písmen, dodržování čitelnosti a úhlednosti písma 
 • ČJ-hrou: Čtení – poslech „Káťa s Škubánek“ 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str. 18-19
 • Násobení, dělení  2 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie:  bod , přímka, úsečka  

SKN 

 • Lidské tělo – opakování 
 • Test – základní části lidského těla (18.2.)
 • Hygiena, čistota 

ANGLICKÝ JAZYK:

OSTATNÍ: 

 • AJ bude první vyučovací hodinu (PO, ST)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík). Prosím, dávejte dětem roušky, které jsou plně funkční (1/3 dětí nosí roušky v nadměrné velikosti, tudíž nezakrývají nutnou část obličeje)
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK (týdně)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice). Zimní oblečení je nutné připravit na každý den, část odpoledních aktivit ŠD probíhá venku. 
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

TÝDENNÍ PLÁN  8.2. – 12.2.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice str. 64-66
 • Souhlásky  tvrdé, měkké (opakování)
 • Souhlásky obojetné 
 • Diktát – 3 věty  
 • Doplňovací cvičení i/y (měkké, tvrdé slabiky)
 • Čtení s porozuměním, čtení veršovaných textů 
 • Písanka do str. 31 – prohlubování nácviku písmen, dodržování čitelnosti a úhlednosti písma 
 • ČJ-hrou: Pořadí vět 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str. 14-16
 • Násobení 2 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie:  bod , přímka, úsečka  

SKN 

 • Lidské tělo – základní části (dokončení projektu)
 • Biologické rozdíly mezi lidmi 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování abecedy
 • procvičování barev a zvířátek
 • části obličeje, popis kamaráda
 • sdělování základních os. informací
 • WB 35-36

OSTATNÍ 

 • AJ bude první vyučovací hodinu (PO, ST)
 • Dobrovolné – přinést informaci o lišce (kniha, časopis, výtah z internetu..atd.)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík). Prosím, dávejte dětem roušky, které jsou plně funkční. 
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK (týdně)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice )
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

TÝDENNÍ PLÁN 1.2.-5.2.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice str. 64-65
 • Souhlásky  tvrdé, měkké (opakování)
 • Spojky, souvětí 
 • Diktát – 3 věty  
 • Doplňovací cvičení i/y (měkké, tvrdé slabiky)
 • Čtení s porozuměním, poslech poezie 
 • Písanka do str. 31 – prohlubování nácviku písmen, dodržování čitelnosti a úhlednosti písma 
 • ČJ-hrou: vyprávění podle obrázků – komiks (rozvoj komunikačních schopností)

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str. 14-15
 • Sčítání, odčítání čísel pod sebou – opakování 
 • Násobení 2 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: úsečka, bod , přímka 

SKN 

 • Lidské tělo – základní části (projekt)
 • Biologické rozdíly mezi lidmi 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • WB str. 34 – mezipředmětové vztahy
 • opakování slovní zásoby z lekce o jídle a pití 
 • procvičování smyslů
 • Like x don´t like
 • Have got x haven´t got

 

OSTATNÍ 

 • Projektový týden s OZOBOTY (náměty navazují na ŠVP – okruhy z ČJ, M, SKN)
 • Dobrovolné – přinést informaci o lišce (kniha, časopis, výtah z internetu..atd.)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík). Prosím, dávejte dětem roušky, které jsou plně funkční. 
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK 
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice )
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

 

Komentáře jsou uzavřeny.