II.A Bc. Denisa Matanelli, DiS.

Bc. Denisa Matanelli, DiS. 

denisa.matanelli@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 24. 1. – 28. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Souhlásky měkké 

Spojky 

Učebnice do str. 66

Psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen, psaní slov

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Úvod do násobení a dělení 

Pracovní sešit do str. 18

Geometrie – rýsování přímých a lomených čar + bod 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces 

Popis základních částí lidského obličeje 

Učebnice do str. 

Pracovní sešit do str. 

SVĚT KOLEM NÁS 

Člověk a práce, povolání 

OSTATNÍ: 

V Pondělí bude testování na Covid 19. 

TÝDENNÍ PLÁN 17. 1. – 21. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Opakování souhlásek tvrdých

Souhlásky měkké

Učebnice do str. 62

Písanka str. 24

Nácvik psaní písmen Q a X

Procvičování psaní slov a vět

Čtení a reprodukce textu, dramatizace 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas  

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku 

Písemné sčítání s přechodem přes desítku 

Pracovní sešit do str. 9 

ANGLICKÝ JAZYK 

I’m hungry! 

Opakování 

Základní potraviny a nápoje 

Happy faces 

Popis základních částí lidského obličeje (ear, eye, face, hair, mouth, nose) 

Učebnice do str. 32-33

Pracovní sešit do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidé a čas

Člověk a práce – povolání 

OSTATNÍ 

V pondělí bude testování na Covid 19.

V úterý od 10:00 – 10:50 Míčovaná – turnaj I. A, I. B, II. A, II. B

TÝDENNÍ PLÁN 10. 1. – 14. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Opakování souhlásek tvrdých 

Souhlásky měkké 

Učebnice do str. 58

Nácvik psaní písmen Q a X 

Procvičování psaní slov a vět 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 

Pracovní sešit do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK 

I’m hungry! 

Učebnice do str. 26

Pracovní sešit do str. 25

Základní potraviny a nápoje 

Sdělování základních osobních informací: I like (lemonade). I don’t like (coffee).

Zjišťování základních informací: Do you like (cheese)? Yes/no. 

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidé a čas 

Orientace v čase (den, noc, dny v týdnu, hodiny 1/4, 1/2, 3/4) 

OSTATNÍ: 

Děti si donesou papírové hodiny 

10. 1. a 13. 1. – testování antigenními testy 

12. 1. – online třídní schůzky 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 7. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé souhlásky 

Procvičování psaní vět 

Psaní – nácvik písmen: Y, W 

Čtenářský kroužek

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 

Závorky 

Pracovní sešit str. 4 a 6

SVĚT KOLEM NÁS 

LIDÉ A ČAS

Orientace v čase (den, noc, dny v týdnu) 

ANGLICKÝ JAZYK 

I’m hungry! 

Základní potraviny a nápoje 

Sdělování základních informací: I like (lemonade), I don’t like (coffe) 

OSTATNÍ: 

3. 1.  – testování na Covid 19 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. 12. – 22. 12. 2021 

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé souhlásky

Učebnice do str. 50

Procvičování psaní slov a vět 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání čísel do sta bez přechodu přes 10

Závorky 

Pracovní sešit str. 4/3,4 

ANGLICKÝ JAZYK 

Christmas time

SVĚT KOLEM NÁS 

Vánoční zvyky a tradice 

OSTATNÍ: 

20. 12. testování žáků ve škole

22. 12. Vánoční dopoledne ve třídě 

Vánoční prázdniny začínají 23. 12.2021, končí 2. 1. 2022

Lednový týden 

V pondělí 3. 1. 2022 testování na Covid 19

V úterý 4. 1. 2022 bude Novoroční turnaj v míčované. 

 

Přejeme Vám i dětem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 

Denisa Matanelli a Hana Hobstová 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 12. – 17. 12. 2021

Online výuka 13. 12. – 16. 12 2021

ČESKÝ JAZYK 

Tvrdé souhlásky 

Učebnice do str. 50

Písanka (1. díl) do str. 18

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání čísel do sta bez přechodu přes 10

Pracovní sešit do str. 4

ANGLICKÝ JAZYK 

I’M HUNGRY! 

Základní potraviny

Ostatní: 

 13. 12. – 16. 12. 2021 – online výuka 

17. 12. 2021 – Výuka ve škole – nástup s platným PCR testem

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. 12. – 10. 12. 2021 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice do str. 48

Opakování a procvičování samohlásek 

SOUHLÁSKY – souhlásky tvrdé 

Písanka (1. díl) do str. 15 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 

Dokončení pracovního sešitu 

Matematika 6. díl do str. 3

SVĚT KOELM NÁS

Nakupování 

Vánoce – zvyky, tradice 

ANGLICKÝ JAZYK 

I´m hungry! 

Základní potraviny (bread, cheese, fish, pasta, rice, yogurt) 

Učebnice do str. 23

Pracovní sešit do str. 21

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 29. 11. – 3. 12. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice do str. 43

Procvičování psaní slov 

Písanka (1. díl) do str. 11

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku 

Pracovní sešit do str. 29

SVĚT KOLEM NÁS 

Cestování 

ANGLICKÝ JAZYK 

School time

I’m hungry! 

Učebnice do str. 23

Pracovní sešit do str. 20

TÝDENNÍ PLÁN 22. 11. – 26. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Abeceda 

Procvičování psaní slov 

Učebnice do str. 40

Písanka (1. díl) do str. 8

Čtení denně 5-10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku 

Pracovní sešit do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS 

Rozlišování a třídění odpadu 

ANGLICKÝ JAZYK 

School time 

How many (cars)? 

Učebnice do str. 20

Pracovní sešit do str. 19

TÝDENNÍ PLÁN 15. 11. – 19. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Samohlásky 

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 37

Písanka (1. díl) do str. 8

Čtení denně 5 -10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Slovní úlohy 

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 

Pracovní sešit do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS 

Různé druhy materiálů

ANGLICKÝ JAZYK 

School time 

Školní pomůcky 

(a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher) 

OSTATNÍ: 

15. 11. – akce: Duchové z popelnic 

17. 11. – Státní svátek 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. 11. -12. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Slovo – slabika – hláska 

Rozdělení hlásek 

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 34

Písanka (1. díl) do str. 8

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Geometrie – přímá čára 

Děti budou potřebovat pravítko 

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 

Pracovní sešit do str. 16

SVĚT KOLEM NÁS 

Kalendář – měsíce (učebnice str. 17) 

Návštěvy kulturních zařízení – společenské chování (učebnice str. 18)

ANGLICKÝ JAZYK 

School time 

Školní pomůcky, barvy 

Učebnice do str. 21

Pracovní sešit do str. 17

OSTATNÍ: 

8. 11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test) 

10. 11.  – Třídní schůzky (online) 

Přinést obaly na sešity 

Provést kontrolu penálu (ořezaná tužka, ořezané pastelky, guma, pero, náplně do pera, pravítko) 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. 11. – 5. 11. 2021

1. 11. při nástupu žáků k prezenční výuce budou mít žáci platné potvrzení o negativním výsledku z PCR testu na Covid 19. 

Více informací na hlavní stránce školy. 

ČESKÝ JAZYK 

Věta 

Věta – slovo – slabika 

Procvičování psaní písmen a slov 

Učebnice do str. 30

Písanka (1. díl) do str. 7

Čtení denně – 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 

Pracovní sešit do str. 14

Geometrie – opakování učiva z 1. ročníku 

ANGLICKÝ JAZYK 

School time 

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow 

Učebnice do str. 18 

Pracovní sešit do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS 

Roční období 

Vztah člověka k přírodě

OSTATNÍ: 

1. 11. v 8:00 hodin – Testování na Covid 19 (antigenní test)

10. 11. – Třídní schůzka 

Přinést obaly na sešity 

Čtenářský kruh – představení knihy 

TÝDENNÍ PLÁN 25. 10. – 29. 10. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

ČESKÝ JAZYK 

Druhy vět 

Učebnice do str. 26

Čtení denně 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Sčítání desítek 

Pracovní sešit do str. 12

OSTATNÍ:

27. a 29. 10. – podzimní prázdniny 

1.11. – testování na covid 19 

TÝDENNÍ PLÁN 18. 10. – 22. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Druhy vět 

Učebnice do str. 25

Procvičování psaní písmen a slov 

Písanka (1. díl) do str. 7

Číst denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Počítání po desítkách, po jedné v oboru čísel do 100

Pracovní sešit do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK 

School time ( a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher) 

Učebnice do str. 18

Pracovní sešit do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS 

Okolí bydliště 

OSTATNÍ:

19. 10. Dravci v letu – beseda s ukázkami 

27.a 29. – podzimní prázdniny 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět 

Učebnice do str. 22

Písanka (1. díl) do str, 5 

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Počítání po jedné v oboru do 100

Pracovní sešit do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK 

SCHOOL TIME 

Školní pomůcky (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher) 

SVĚT KOLEM NÁS 

Práce a povinnosti v domácnosti. 

Domov, domácí spotřebiče, bezpečnost 

OSTATNÍ:

Moc prosím rodiče o kontrolu penálů. 

TÝDENNÍ PLÁN 4. 10. – 8. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Věta – začátek, konec

Druhy vět 

Učebnice do str. 21

Písanka (1. díl) do str. 4

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Geometrie 

Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100

Pracovní sešit do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK 

Playroom safari – dokončení 

Vyjádření dovednosti: I can/ I can’t see a (monkey). Can you see a (monkey)? Yes/ No.

Can (zebras) (run / climbs trees / fly) ? 

Učebnice do str. 13

Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS 

Moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice 

OSTATNÍ: 

6. 10. – přespolní běh (s sebou sportovní oblečení a obuv) 

Prosím o kontrolu penálu a o doplnění pravítka (děti je budou potřebovat v matematice). 

                          Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)

Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.

Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300

SS: 555

VS: individuální

částka: 1.050,- kč

Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.

Děkujeme

TÝDENNÍ PLÁN 27.9. – 1. 10.2021

ČESKÝ JAZYK

Věta – začátek, konec

Druhy vět

Učebnice do str. 18

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1.díl) do str. 3

Čtení denně 5 – 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Opakování z 1. ročníku

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 4

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

I can/ I can’t see a (monkey). Can you see a (monkey)? Yes/ No.

Učebnice do str. 10, Pracovní sešit str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní prostředky, dopravní značky – dokončení

Učebnice str. 12, 13

OSTATNÍ:

  • 27.9. – ředitelské volno
  • 28.9. – Den české státnosti
  • 30.9. –  Rakáčkův atletický trojboj – areál Rak

 

 

Týdenní plán 20. – 24. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Sloh – různé pozdravy 

Věta – začátek, konec 

Učebnice do str. 15

Procvičování psaní písmen a slov

Písanka (1. díl) do str. 2 

Čítanka do str. 7

Čtení denně 10 minut nahlas 

MATEMATIKA 

Opakování z 1. ročníku 

Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10

Pracovní list do str. 3

Práce se stírací tabulkou 

ANGLICKÝ JAZYK 

Playroom safari – a crocodile, a lion, a snake, a tiger, a zebra 

Učebnice do str. 9, Pracovní sešit str. 9

SVĚT KOLEM NÁS 

Cesta do školy 

Dopravní prostředky, dopravní značky 

OSTATNÍ: 

27.9. – ředitelské volno 

28.9. – Den české státnosti 

 

Týdenní plán 13. – 17. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Slovo, slabiky, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 12 

Denně číst 10 minut 

MATEMATIKA 

Opakování z 1. ročníku

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

Jednotky a desítky 

ANGLICKÝ JAZYK 

Procvičování reakcí na jednoduché pokyny (pozdrav, jméno)

Playroom safari 

Učebnice do str. 7 

SVĚT KOLEM NÁS 

Jsem školák

Orientace ve škole 

OSTATNÍ: 

S sebou stírací tabulku na matematiku. 

Týdenní plán 6. – 10. 9. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
Seznámení s učebnicí ČJ, slovo – slabika, hláska/písmeno 
Procvičování psaní písmen a slov 
Učebnice do str. 9 

MATAMETIKA
Opakování z 1. ročníku
Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku 
Pracovní sešit do str. 2 

ANGLICKÝ JAZYK 
Opakování slovní zásoby z 1. ročníku 
Seznámení s učebnicí, s pracovním sešitem 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, pravidla třídy

OSTATNÍ: 

6. a 9.9. 2021 – testování dětí na Covid-19 (antigenní testy)

8. 9. 2021 – Olympijský běh – s sebou cvičební úbor a boty na ven

8. 9. 2021 – od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA (vstup rodičů do školy pouze s respirátorem) 

 

Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás v novém školním roce 2021/2022. :))  

  1. 9. 2021 – V 8:00 proběhne zahájení školního roku, testování na COVID-19. V 8:45 končí vyučování. (s sebou bude mít dítě potvrzení, zdali jde či nejde do družiny) 
  2. 9. 2021 – budeme mít první hodinu třídnickou. Rozdáme si s dětmi učebnice a žákovské knížky. Děti si s sebou vezmou aktovku, psací potřeby, bačkory na přezutí. Nezapomeňte dětem přibalit svačinu a pití. Ve čtvrtek si ukážeme s dětmi, kde se nacházejí jejich skříňky. Prosím, aby dítě mělo s sebou zámek, klíč a náhradní klíč od skříňky, který zůstane na vrátnici. (jako minulý rok) 
  3. 9. 2021 – proběhne vyučování dle rozvrhu. V pátek se bude nadále podávat bageta pro přihlášené. (z důvodu rekonstrukce) 

Prosím Vás o vyplnění aktuálních mobilních telefonů zákonných zástupců, adresu i zdravotní pojišťovnu dítěte do ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY do pondělí 6. 9. 2021. Dále poprosím o podpis na poslední stránce. (seznámení se školním řádem). 

Informace na další týden Vám včas zašlu. 

Těšíme se na Vás! 

Denisa Matanelli a Hana Hobstová 


 

Komentáře jsou uzavřeny.