I.A Mgr. Zdeňka Vlasáková    

Mgr. Zdeňka Vlasáková        zdenka.vlasakova@zsrakovskeho.cz

Týdny  od 18. do 29.6.

ČJ : Slabikář – čtení delších textů a jejich rozbor. Písanka – dopisování volných stránek.

Skládání vět.

M : Odčítání a sčítání do 20 s přechodem přes desítku s názorem, dokončování stránek v učeb.

SKN : Cestička do školy – Léto a dokončování volných stránek.

Organizační práce ve třídě s ukončováním škol. roku.

19.6. školní výlet Šestajovice

20.6. Olympijský běh, pak vyuč.

Od 21.6. nosit denně do školy pevnou igelitovou tašku na odnášení věcí ( kufřík, polštáře,…)

25.6. školní divadelní představení v atriu školy, pak vyuč.

 

 

Týden od 11. do 15.6.

ČJ : Slabikář do str. 108.  Písanka – opis, přepis slov, diktát. Skládání, čtení.

M : opakovací práce na sčítání a odčítání do 10 ( 1. pololetí) a do 20 bez přechodu desítky.

Odčítání s přechodem desítky.

SKN : Moje záliby, čím chci být. Opak. práce o dom. zvířatech.

11/6-15/6        

Animal friends!

There´s  a (dog) in the house.

Do you like (dogs)? Yes, I do. / No, I don´t .

4/6-8/6

Animal friends!

Zvířata (a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark).

 

Týden od 4. do 8.6.

ČJ : Slabikář do str. 103

        Písanka do str. 29

M : Učebnice do str. 14 – procvičování sčítání s přechodem přes desítku

SKN : Zaměstnání  x  volný čas.

Cena fotografie třídy 35 Kč.

Dne 6.6. se koná třídní schůzka v 17,30 hod. Informace o školním výletu dne 19.6.

 

Týden od 28.5. do 1.6.

ČJ : Slabikář do str. 91

        Písanka do str. 25

         Skládání vět. Čtení. Opis, přepis diktát.

 

M : Učebnice do str. 6 – sčítání s přechodem přes desítku ( 9+4=…)

       Počítání s víčky, numerické počítání s rozkladem čísla, slovní úlohy – nákres, výpočet, odpověď.

 

SKN : opakování učiva o jaru, domácích zvířatech.

 

Dne 1.6. oslava svátku dětí – podrobnosti během týdne v notýsku Zebra.

 

 

21/5-25/5

Bathtime!

It is cold/ warm/hot.

7/5-11/5

Bathtime!

I wash my (face). I brush my (hair).

30/4-4/5

Bathtime!

Can you (see me)? Yes, I can. / No, I can´t.

 

16/4-20/4

V koupelně ( duck,  hairbrush, shampoo, soap,  towel,  toothbrush).

Týden od 9. do 13. 4.

AJ

9/4-13/4

Kulturní reálie: já a moje rodina.

ČJ

Slabikář do str. 65 : vyvození a procvičení Čč, Žž – vystřihnout písmenka.

Písanka do str. 30.  Diktát, přepis .

Skládání slov, jmen a vět.

 

M

Učebnice do str. 20 : seznámení s jednotkou délky metr.

Praktické měření ve třídě, na chodbách, doma, případně na hřišti – donést jakýkoliv metr hned

v pondělí.

Opakování + a – do 20 bez přechodu přes desítku.

 

SKN

Jaro : hry dětí a sportování. Znalost jarních rostlin podle obrázku i z přírody a jejich části.

 

TV

V případě vhodného počasí budeme cvičit na školním hřišti – donést tepláky, mikinu a případně vhodnou obuv na hřiště.

 

 

Týden od 3. do 6. 4.

Český jazyk

Slabikář do str. 59 : Vyvození a procvičení B b, vystřihnout písmenka. Skládání, čtení.

Dokončit list str. 33.

Písanka str. 24 – 27.

Matematika

Učebnice do str. 17 : opakování, vyvození odčítání typu 18-3.

NA PŘÍŠTÍ TÝDEN DONÉST METR – krejčovský, pásmo, skládací,…  jaký máte doma.

SKN

Jaro : změny počasí, změny v přírodě, znalost jarních měsíců, jarní rostliny a jejich části – práce na listech.

 

2/4-6/4

Velikonoce (a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers) – opakování.


Týden od 26. do 28. 3.

AJ – Velikonoce (a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers).

Český jazyk

Slabikář do str. 55, rozšiřující texty na listech. Skládání, čtení.

Písanka do str. 23.

 

Matematika

Učeb. do str. 14 – sčítání v oboru 11-20 typu 12+3.

 

SKN

Cestička do školy 2.díl : závěrečné opakování o člověku a jeho zdraví str. 4-9, 20-21.

 

Velikonoční prázdniny jsou od 29.3. do 2.4. Ve škole se sejdeme v úterý 3.4.

Veselé Velikonoce!

 

Týden od 19. do 23. 3.

Český jazyk

Slabikář do str. 54 – procvič. hlásky C c, vyvození hlásky H h (vystřihnout 6x ), povídání o našem městě na základě zkušeností a poznatků z rodinných procházek.

Rozšiřující texty na listech, skládání, čtení.

Písanka do str. 19 – znalost psacích písmen. Diktát, přepis, opis.

 

Matematika

Učebnice do str. 12 – opakování a procvičování sčítání a odčítání v oboru 10-20, slovní úlohy.

 

SKN

Člověk a zdraví – opakovací práce.

Zdravý jídelníček – vymyslet na celý den (prosím o spolupráci rodičů ).

 

HV

Naučit 3 sloky písně Muzikant, další týden doučit celou písničku.

Vv + Pč

Velikonoční výzdoba.

AJ

Happy birthday – opakování celé lekce

 

Připomínám třídní schůzku dne 21.3. v 17,30 hod.

 


 

AJ 12-16/3, I.A

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

How old are you? I am (seven).

 

Týden od 12. do 16. 3.

Český jazyk

Slabikář do str. 51 – procvičování dvojhlásek au,ou, eu. Hláska C c – vystřihnout.

Skládání, čtení a ověření o čem jsem četl. Rozšiřující texty na listech.

Písanka do str. 15.

 

Matematika

Učebnice do str. 9 – porovnávání, sčítání typu 10 + 6.

 

SKN

Člověk a zdraví – procvičování a opakování učiva – práce na listech.

 

– donést kelímek od jogurtu pro výsev osení.

 

 

Týden od 5. do 9.3.

 

Český jazyk

Slabikář do str. 47 – dvojhlásky au, ou, eu. Rozšiřující texty na listech.

Skládání slov a vět.

Psaní : Písanka do str. 10. Znalost psacích písmen.

 

Matematika

Učebnice do str. 5 : čísla do 20 – posloupnost, porovnávání.

 

SKN

Zdraví, nemoc, úraz – u lékaře, v lékárně.

Prevence úrazů a nemocí, důležitá tel. čísla k přivolání pomoci.

 

Ostatní

Donést starou polévkovou lžíci nebo lopatičku na písek – budeme sázet rostlinky do květináčů.

AJ

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

 

Týden od 26.2. do 2.3.

Český jazyk

Slabikář do str. 43 + str.45 – hláska Rr ( vystřihnout písmena ), rozšiřující texty ke čtení na listech.

Skládání slov i krátkých vět – používání znamének . ? !

Psaní – dopsat Písanku 2.díl, Písanka 3.díl do str. 5.

 

Matematika

Obor 0-10 – jiné typy příkladů a jejich řešení hravou formou na listech.

Učebnice 3.díl  do str. 2 – řazení čísel do 20, posloupnost.

Opatřit další víčka do krabičky tak, aby 10 bylo stejné barvy a 20 opačné barvy.

 

SKN

Člověk a zdraví : osobní hygiena, zdraví a nemoc – práce na listech.

Hodiny : opakování půlhodiny, procvičování čtvrthodiny.

AJ

Narozeniny (a badge, a baloon, a cake, a candle, a card, a present). 

 

 

Týden od 19. do 23. 2.

 

Český jazyk

Slabikář do str. 41 – hláska šŠ (vystřihnout písmena ), rozšiřující texty na listech.

Skládání.

Písanka str. 32, 31, 36, 37, 38.

Třídní kolo recitační soutěže.

 

Matematika

Procvičování a opakování  sčítání a odčítání v oboru 0-10, slovní úlohy, samostatné práce.

Učebnice do str. 32, rozšiřující učivo na listech.

 

SKN

Člověk a zdraví – opak. části těla, osobní hygiena ( práce na listech)

Hodiny : opak. celá, procvičování půlhodina

 

Ostatní :

20.2. jdeme v 10 hod do KC 12 na představení „Pošťácká pohádka“, vstupné mám vybráno.

Doplaťte, prosím, chybějící zálohy na ŠvP na účet školy a zapište do notýsku. Děkuji!

I. A AJ

Opakování – Dressing up

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt).

Put on /Take off your (jumper).

Here you are. Thank you.

 

 

Týden od 12. do 16. 2 2018

 

Český jazyk

Slabikář do str. 37 – vyvození a procvič. hlásky K k, vystřihnout písmena.

Opakovací cvičení na listech.

Skládání.

Písanka str.26, 27, 30, 33, 34, 35, 32.

Příprava na recitační soutěž – každý žák má připravenou dětskou básničku v rozsahu 2 slok zpaměti.

 

Matematika

Obor 0 – 10 : sčítání a odčítání, slovní úlohy.

Učebnice do str. 28.

 

SKN

Papírové hodiny – celá hodina.

Člověk a jeho zdraví – části lidského těla ( práce na listech ).

Týdenní plán – AJ, I. A, 12-16/2/2018.

Kulturní reálie: Já a moje rodina.

 

Týden od 29.1. do 2.2. 2018

29/1-2/2

AJ

Kulturní reálie : Já a moje rodina.

Český jazyk 

Slabikář do str.35, písmeno d D – vystřihnout i slabiky

Písanka do str. 25 – nácvik psaní N, V

Skládání, čtení složitějších slov i vět.

 

Matematika

Číslice 10 – posloupnost, porovnávání, vyvození sčítání

Učebnice do str. 25

 

SKN

Opakování o slušném chování a zdvo

Komentáře jsou uzavřeny.