I.A Mgr. Zdeňka Vlasáková    

Mgr. Zdeňka Vlasáková   

 zdenka.vlasakova@zsrakovskeho.cz

16/4-20/4

V koupelně ( duck,  hairbrush, shampoo, soap,  towel,  toothbrush).

Týden od 9. do 13. 4.

AJ

9/4-13/4

Kulturní reálie: já a moje rodina.

ČJ

Slabikář do str. 65 : vyvození a procvičení Čč, Žž – vystřihnout písmenka.

Písanka do str. 30.  Diktát, přepis .

Skládání slov, jmen a vět.

 

M

Učebnice do str. 20 : seznámení s jednotkou délky metr.

Praktické měření ve třídě, na chodbách, doma, případně na hřišti – donést jakýkoliv metr hned

v pondělí.

Opakování + a – do 20 bez přechodu přes desítku.

 

SKN

Jaro : hry dětí a sportování. Znalost jarních rostlin podle obrázku i z přírody a jejich části.

 

TV

V případě vhodného počasí budeme cvičit na školním hřišti – donést tepláky, mikinu a případně vhodnou obuv na hřiště.

 

 

Týden od 3. do 6. 4.

Český jazyk

Slabikář do str. 59 : Vyvození a procvičení B b, vystřihnout písmenka. Skládání, čtení.

Dokončit list str. 33.

Písanka str. 24 – 27.

Matematika

Učebnice do str. 17 : opakování, vyvození odčítání typu 18-3.

NA PŘÍŠTÍ TÝDEN DONÉST METR – krejčovský, pásmo, skládací,…  jaký máte doma.

SKN

Jaro : změny počasí, změny v přírodě, znalost jarních měsíců, jarní rostliny a jejich části – práce na listech.

 

2/4-6/4

Velikonoce (a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers) – opakování.


Týden od 26. do 28. 3.

AJ – Velikonoce (a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers).

Český jazyk

Slabikář do str. 55, rozšiřující texty na listech. Skládání, čtení.

Písanka do str. 23.

 

Matematika

Učeb. do str. 14 – sčítání v oboru 11-20 typu 12+3.

 

SKN

Cestička do školy 2.díl : závěrečné opakování o člověku a jeho zdraví str. 4-9, 20-21.

 

Velikonoční prázdniny jsou od 29.3. do 2.4. Ve škole se sejdeme v úterý 3.4.

Veselé Velikonoce!

 

Týden od 19. do 23. 3.

Český jazyk

Slabikář do str. 54 – procvič. hlásky C c, vyvození hlásky H h (vystřihnout 6x ), povídání o našem městě na základě zkušeností a poznatků z rodinných procházek.

Rozšiřující texty na listech, skládání, čtení.

Písanka do str. 19 – znalost psacích písmen. Diktát, přepis, opis.

 

Matematika

Učebnice do str. 12 – opakování a procvičování sčítání a odčítání v oboru 10-20, slovní úlohy.

 

SKN

Člověk a zdraví – opakovací práce.

Zdravý jídelníček – vymyslet na celý den (prosím o spolupráci rodičů ).

 

HV

Naučit 3 sloky písně Muzikant, další týden doučit celou písničku.

Vv + Pč

Velikonoční výzdoba.

AJ

Happy birthday – opakování celé lekce

 

Připomínám třídní schůzku dne 21.3. v 17,30 hod.

 


 

AJ 12-16/3, I.A

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

How old are you? I am (seven).

 

Týden od 12. do 16. 3.

Český jazyk

Slabikář do str. 51 – procvičování dvojhlásek au,ou, eu. Hláska C c – vystřihnout.

Skládání, čtení a ověření o čem jsem četl. Rozšiřující texty na listech.

Písanka do str. 15.

 

Matematika

Učebnice do str. 9 – porovnávání, sčítání typu 10 + 6.

 

SKN

Člověk a zdraví – procvičování a opakování učiva – práce na listech.

 

– donést kelímek od jogurtu pro výsev osení.

 

 

Týden od 5. do 9.3.

 

Český jazyk

Slabikář do str. 47 – dvojhlásky au, ou, eu. Rozšiřující texty na listech.

Skládání slov a vět.

Psaní : Písanka do str. 10. Znalost psacích písmen.

 

Matematika

Učebnice do str. 5 : čísla do 20 – posloupnost, porovnávání.

 

SKN

Zdraví, nemoc, úraz – u lékaře, v lékárně.

Prevence úrazů a nemocí, důležitá tel. čísla k přivolání pomoci.

 

Ostatní

Donést starou polévkovou lžíci nebo lopatičku na písek – budeme sázet rostlinky do květináčů.

AJ

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

 

Týden od 26.2. do 2.3.

Český jazyk

Slabikář do str. 43 + str.45 – hláska Rr ( vystřihnout písmena ), rozšiřující texty ke čtení na listech.

Skládání slov i krátkých vět – používání znamének . ? !

Psaní – dopsat Písanku 2.díl, Písanka 3.díl do str. 5.

 

Matematika

Obor 0-10 – jiné typy příkladů a jejich řešení hravou formou na listech.

Učebnice 3.díl  do str. 2 – řazení čísel do 20, posloupnost.

Opatřit další víčka do krabičky tak, aby 10 bylo stejné barvy a 20 opačné barvy.

 

SKN

Člověk a zdraví : osobní hygiena, zdraví a nemoc – práce na listech.

Hodiny : opakování půlhodiny, procvičování čtvrthodiny.

AJ

Narozeniny (a badge, a baloon, a cake, a candle, a card, a present). 

 

 

Týden od 19. do 23. 2.

 

Český jazyk

Slabikář do str. 41 – hláska šŠ (vystřihnout písmena ), rozšiřující texty na listech.

Skládání.

Písanka str. 32, 31, 36, 37, 38.

Třídní kolo recitační soutěže.

 

Matematika

Procvičování a opakování  sčítání a odčítání v oboru 0-10, slovní úlohy, samostatné práce.

Učebnice do str. 32, rozšiřující učivo na listech.

 

SKN

Člověk a zdraví – opak. části těla, osobní hygiena ( práce na listech)

Hodiny : opak. celá, procvičování půlhodina

 

Ostatní :

20.2. jdeme v 10 hod do KC 12 na představení „Pošťácká pohádka“, vstupné mám vybráno.

Doplaťte, prosím, chybějící zálohy na ŠvP na účet školy a zapište do notýsku. Děkuji!

I. A AJ

Opakování – Dressing up

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt).

Put on /Take off your (jumper).

Here you are. Thank you.

 

 

Týden od 12. do 16. 2 2018

 

Český jazyk

Slabikář do str. 37 – vyvození a procvič. hlásky K k, vystřihnout písmena.

Opakovací cvičení na listech.

Skládání.

Písanka str.26, 27, 30, 33, 34, 35, 32.

Příprava na recitační soutěž – každý žák má připravenou dětskou básničku v rozsahu 2 slok zpaměti.

 

Matematika

Obor 0 – 10 : sčítání a odčítání, slovní úlohy.

Učebnice do str. 28.

 

SKN

Papírové hodiny – celá hodina.

Člověk a jeho zdraví – části lidského těla ( práce na listech ).

Týdenní plán – AJ, I. A, 12-16/2/2018.

Kulturní reálie: Já a moje rodina.

 

Týden od 29.1. do 2.2. 2018

29/1-2/2

AJ

Kulturní reálie : Já a moje rodina.

Český jazyk 

Slabikář do str.35, písmeno d D – vystřihnout i slabiky

Písanka do str. 25 – nácvik psaní N, V

Skládání, čtení složitějších slov i vět.

 

Matematika

Číslice 10 – posloupnost, porovnávání, vyvození sčítání

Učebnice do str. 25

 

SKN

Opakování o slušném chování a zdvořilosti, o lidském věku.

Zima – sporty a hry dětí

 

Dne 31.1. bude náhradní třídní schůzka pro třídu I.A v 17 hodin.

31.1. bude rozdán Výpis vysvědčení za 1.pololetí, 1. února se učíme podle rozvrhu a

2.2. je den pololetních prázdnin. Od 5.2. následují jarní prázdniny.

Vyučování po prázdninách začíná v pondělí 12. února.

 

 

 

Týden od 22.1. do 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Skládání slabik a slov

Slabikář do str. 30

Písanka – do str. 20

MATEMATIKA

Numerace 0 – 10, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

PS do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, bezpečnost

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

OSTATNÍ:

26.1. Celoškolní sportovní soutěž – skákání přes švihadlo (1. a 2. vyučovací hodinu)

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

 

AJ     15-19/1

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt).

Barvy II (blue, grey, white, purple).

One (red) (sock), two (red) (socks).

Put on /Take off your (jumper).

Here you are. Thank you.

Týdenní plán 3. – 5. 1. 2018

AJ

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt).

ČJ : Slab. do str. 23 – vyvození písmene V v, opakování čtení a skládání.

Zábavné čtení na listě.

Písanka do str. 15 – písmeno y.

M : Opakování + – do 8, slovní úlohy. Rozšiřující učivo na listě.

SKN : Opakování učiva.

Porozhlédněte se na návštěvách po starých nástěnných kalendářích a pošlete do školy obrázky se zimní krajinou, zatím máme pouze tři – potřebujeme do výtvarné výchovy.

 

Týdenní plán 18. – 22. 12.

ČJ : Slab. str. 18, 19, 20, 22 – vyvození a procvičení písmene N,n. Seznámení s písmenem V,v.

Str. 21 – procvičování čtení během vánoč. prázdnin.

Písanka  do str. 12, str. 13 na procvičování během vánoč. prázdnin.

M : sčítání a odčítání v oboru 0 – 8, učebnice do str. 12 ( zeleně označená cvičení jsou na vánoční prázdniny k procvičování).

SKN : Svátky v rodině – práce na listě.  Vánoce u nás – malý sešit nakreslit do 4.1.

19.12. jedeme do divadla – viz. lístek v notýsku Zebra.

21.12. v 16 hod. Vánoční setkání s rodiči – viz pozvánka v notýsku Zebra.

22.12. dopolední besídka ve třídě – donést dárek pro spolužáka do 20.12. – viz notýsek Zebra.

Jestli máte možnost, vytrhněte listy ze starého nástěnného kalendáře se zimní krajinou a pošlete po Vánocích do školy k výtvarné koláži. Děkuji.

Pokud se nesetkáme na čtvrtečním setkání, přejeme všem spokojené a klidné Vánoce a

v novém roce mnoho zdraví a štěstí!!! Vlasáková (tř. učitelka) + Bastlová ( asistentka).

 

Týdenní plán 11. – 15. 12.

ČJ : Slabikář do str.17, vystřihnout písmeno y,Y a slabiky, rozšiřující texty na listě.

Písanka str. 5,7,8,6 – znalost psaní nových písmen.

M : sčítání v oboru 0  – 8 – slovní úlohy s víčky, učebnice do str. 11, sloupečky na listech.

SKN :  Rodina – pomocníci v domácnosti, záliby členů rodiny, v obchodě – práce na listech.

AJ: Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star), vánoční koleda.

Prosím o kontrolu znalosti označených textů na vánoční setkání s rodiči.


Týdenní plán 4. – 8. 12. 2017

AJ: Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star). 

ČJ : Slabikář do str, 15 – procvičování hlásky J j 

         List str. 8

         Písanka 2. díl  do str. 4 + opis, přepis, diktát – nácvik

M : Učebnice do str. 9 – číslice 8, nácvik psaní ve Fial. cvicích str. 8

        Sloupečky +- do sedmi

SKN : Práce doma – jak doma pomáhám

            Záliby členů rodiny ve volném čase.

HV : Koledy – známé z domova nebo MŠ.

VV + PČ : vánoční výzdoba

TV : nácvik skákání přes švihadlo

Můžete zapůjčit menší vánoční stromeček  nebo donést několik živých větví – nazdobíme sami.

Připomínám Vánoční dílnu pro rodiče a děti I. A dne 21.12. v 16 hod.

 

Týdenní plán 27.11. – 1.12.2017

ČJ : Slabikář  str. 10, 12 – 14, procvičování na listě str. 9.

Písanka str. 23, 2. díl do str. 3. 

Skládání, čtení.

M : odčítání v oboru 0-7, učebnice do str. 7.

Procvičování znalosti geometrických tvarů na listě.

SKN : opakování znalosti ulice. Hračky a školní potřeby.

Členové rodiny podle stáří – donesené fotografie z domova.

Práce na listě.

Ostatní : Přihlášky zájemců o focení na kalendář do pondělí 27.11.

Kdo má možnost donést šišky z borovice v počtu asi 20 kusů k vánočnímu zdobení.

AJ – Souhrnné opakování – pozdravy, předmět ve třídě, hračky a barvy.

 

 

Týdenní plán 20.11. – 24.11.2017  angličtina

Barvy – blue, green, orange, yellow, pink, red.

A (red) pen, a (blue) bag,…

Český jazyk : Slabikář do str.11, Písanka str.22,24,20,21 (ne str.23).

Procvičování skládání, čtení. Docvičování na malém listě.

Matematika : sčítání v oboru 0-7, učebnice do str. 4-procvičování.

Vyvození odčítání v oboru 0-7, str. 5.

SKN : Rodina – Dům, ve kterém bydlím ( typ domu, pokoje v domě/bytě, znalost ulice, ve které bydlím).

Můj pokojíček (popis pokoje – užívat pojmy vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, u okna, u dveří, nahoře, dole apod.)     Práce na listech.

 

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.