II.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová 

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 5. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování

Sloh: požádání a poděkování

Tvrdé souhlásky

Čtení: básně a říkadla vánoční zvyky a koledy. Dramatizace pohádky

ANGLICKÝ JAZYK

 • nová slovní zásoba Unit 3 (food – jídlo): fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta
 • vánoční slovní zásoba, vánoční písničky.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 100.

Geometrie: rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

Návštěva kulturního zařízení – společenské chování

Příroda v zimě

OSTATNÍ

V pondělí 5. 12. jdeme do KC 12 na kulturní pořad. Cena 80Kč

     Děti by neměly být v převlecích. (Slyšely výzvu ve školním rozhlasu)

Ve středu 14. 12.  v 17 hodin – Vánoční setkání ve třídě

 

Týdenní plán 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Pravopis psaní u, ú, ů. Věta. Tvrdé souhlásky

Psaní: velké tvary psacích písmen

Čtení: plynulé čtení, orientace v textu. Básničky, pohádky.

Učebnice do str. 40

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Příklady se závorkami

Počítání do 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Učebnice do str. 8

 

SVĚT KOLEM NÁS

Různé druhy materiálů

Služby, řemesla

OSTATNÍ

 1. 11. Ekologický program Duchové z popelnic

              Cena programu 80Kč za žáka

 1. 12. Další zápis do čtenářského deníku

 

 

 

Týdenní plán 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Samohlásky, dvojhlásky. Pravopis u, ú, ů

Čtení: plynulé čtení, orientace v textu

Psaní: prohlubování nácviku písmen

Sloh: zdvořilost v jednání s lidmi

Uč. str. 38

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • učebnice, str. 19, pracovní sešit, str. 16: It´s loud/quiet. – It´s fast/slow.
 • procvičování slovní zásoby (školní pomůcky, barvy): pracovní sešit, str. 15 (kontrola domácího úkolu), pracovní sešit, str. 17, 19;
 • poslech, čtení a porozumění Well done, Daisy!, učebnice, str. 20.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky. Slovní úlohy. Závorky

Geometrie: rýsování přímých a lomených čar

Počítáme se cvičnými penězi

 

SVĚT KOLEM NÁS

Různé druhy materiálů

Rozlišování a třídění odpadu

Opakovaný test – kalendář (týden, měsíce)

 

OSTATNÍ

21. 11. Projektový den  PROSTOROVÉ STAVBY

Dokončíme rozpracované práce

25. 11. Olympijský víceboj (v tělocvičně)

Ne všechny děti odevzdaly náhradní klíček (uloženy v recepci)

Další kontrola čtenářských deníků bude před vánočními prázdninami.

Nezapomínáme pravidelně hlasitě číst.

Na cvičení v tělocvičně doporučuji tepláky místo kraťasů.

 

 

 Týdenní plán 14. 11 – 16. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek, abeceda – seznámení

Psaní: prohlubování nácviku písmen

Čtení: plynulé čtení vět, orientace v textu

V pondělí odevzdají žáci čtenářské deníky.

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování názvů barev;
 • učebnice, str. 19, pracovní sešit, str. 16: It´s loud/quiet. – It´s fast/slow.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Závorkové příklady

Geometrie: čára přímá, lomená

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář – měsíce

Návštěvy kulturních akcí, společenské chování

OSTATNÍ

 1. 11. Státní svátek
 2. 11. Ředitelské volno

Prosím o kontrolu pomůcek v penálu.

 

 

Týdenní plán 7. 11. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Slovo, slabika, hláska. Rozdělení hlásek

Procvičování  – druhy vět, pořadí vět – písemný test (v pondělí)

Učebnice do str. 32 Čtení plynulé s porozuměním

Písanka do str. 29 Prohlubování nácviku písmen

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do100 bez přechodu desítky.

Slovní úlohy

Závorky

Geometrie: rýsování přímých a lomených čar

Učebnice do str. 32

Písemné opakování z geometrie (ve středu)

 

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář – měsíce

Učebnice str. 17, pracovní list

 

OSTATNÍ

Ve středu 9. 11. od 17:30 se koná třídní schůzka

 

 

Týdenní plán 31. 10. – 4. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Psaní: prohlubování nácviku písmen

Čtení: plynulé čtení vět, orientace v textu, čtení s porozuměním.

Procvičování: druhy vět, slovo, slabika, hláska

Učebnice do str. 28

Písanka do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování nové slovní zásoby: Unit 2 (classroom objects: a table, a chair, a pen, a book, a teacher, a clock)
 • písnička Look around the classroom
 • nácvik čtení: příběh Hello, Tina.
 • nová slovní zásoba: barvy / colours (yellow, green, orange, pink, red, blue)
 • písnička It´s a red clock.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu desítky

Slovní úlohy

Učebnice do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – vztah člověka a přírody

Kalendář – měsíce

Učebnice str. 17

OSTATNÍ

V pondělí se sejdeme na helloweenské procházce.

Doučování bude ve čtvrtek a v pátek od 12:40 do 13:30.

Objednáváme jídlo na listopad.

 

 

Týdenní plán 24. 10. – 25. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování: věta, druhy vět.

Psaní: velké tvary psacích písmen, opis, přepis vět.

Učebnice na str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

MATEMATIKA

Číselná osa, čtení a zápis čísel do 100.

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přestupu desítky

Učebnice na str. 23

SVĚT KOLEM NÁS

Okolí bydliště. Ochrana zeleně

OSTATNÍ

Cvičíme tvary velkých psacích písmen, denně hlasitě čteme (alespoň 10 minut)

Trénujeme skákání přes švihadlo (bude soutěž)

26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Státní svátek

9. 11. Třídní schůzka v 17:30

 

 

 

Týdenní plán 24. 10. – 28. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

 

ANGLICKÝ JAZYK

(skupina 1: Jitka Havlíčková /jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz/; skupina 2: Yakoub Benradouane /yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz/)

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher
 • písnička The classroom
 • poslech a čtení příběhu Hello, Tina!

MATEMATIKA

 

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ

 

 

Týdenní plán 17. 10 -21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Psaní: velká písmena – tiskací i psací

Druhy vět. Pořadí vět. Sloh: vyprávění podle obrázků

Procvičování: tvrdé a měkké souhlásky

Učebnice do str. 23

Písanka 1 do str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

(skupina 1: Jitka Havlíčková /jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz/; skupina 2: Yakoub Benradouane /yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz/)

 • procvičování nové slovní zásoby (školní pomůcky: a table, a chair, a clock, a pen, a book, a teacher)

MATEMATIKA

Číselná osa, čtení a zápis čísel do 100.

Porovnávání, sčítání a odčítání čísel do 100.

Geometrie: rýsování přímek

Učebnice do str. 21

 

SVĚT KOLEM NÁS

Okolí bydliště, ochrana zeleně

 

OSTATNÍ

Je dobré denně číst hlasitě 10minut

Na VV(středa) potřebujeme lisované listy

 

 

Týdenní plán 10. 10 – 14. 10 2022

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět, pořadí vět v příběhu

Čtení: plynulé čtení jednoduchých vět, porozumění čtenému

Psaní: opis, přepis, diktát. Stále procvičujeme velká písmena

Učebnice do str. 20

PÍSANKA 1 do str. 17

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Počítání po desítkách do 100

Číselná osa do 100, čtení a zápis čísel

Geometrie: přímá a křivá čára

Učebnice do str. 18

 

SVĚT KOLEM NÁS

Domov, domácí spotřebiče, bezpečnost

 

OSTATNÍ

TV – stále využíváme možnosti cvičit venku

K nové skřínce potřebují děti visací zámek (měly jej v 1. třídě)

Na pátek (PČ) si každý nachystá pět pěkných vylisovaných listů ze stromů.

 

Týdenní plán 3. – 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování: věta, slovo, slabika, hláska

Druhy vět

Psaní: opis, přepis, diktát

Čtení: hledání v textu psaném i tištěném, porozumění čtenému.

Učebnice do str. 19

PÍSANKA 1 do str. 14

 

MATEMATIKA

Opakování pamětného sčítání a odčítání do 20

Číselná řada 0 – 100. Sčítání a odčítání celých desítek

Rýsování: pravítko + ořezané tužky

Učebnice do str. 15

 

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina. Pomáháme si doma, moje povinnosti v domácnosti

OSTATNÍ

Mnoho žáků má neobalené sešity. Zapíší si do notýsku.

Každý den je dobré procvičovat hlasité čtení.

Doučování bude pravidelně ve čtvrtek od 12:50 do 13:30

V pátek 7. 10. bude atletický trojboj pro 1. a 2. třídy NUTNÝ ÚBOR NA TV!

Prosím rodiče o kontrolu odchozích plateb pro školu včetně částky za pracovní sešit na AJ

ANGLICKÝ JAZYK

(skupina 1: Jitka Havlíčková /jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz/; skupina 2: Yakoub Benradouane /yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz/)

 • procvičování slovní zásoby: animals – tiger, monkey, zebra, snake, crocodile, lion;
 • procvičujeme I can see… / I can´t see… (Vidím… / Nevidím…) při popisu obrázku;
 • ptáme se Can you see…? 
 • poslech a čtení příběhu Lenny Lion

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ

 

Týdenní plán 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování: věta, slovo, slabika, hláska

Psaní: opis, přepis, diktát

Čtení: hledání v textu, porozumění čtenému

Učebnice do str. 15

PÍSANKA 1 do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

(skupina 1: Jitka Havlíčková /jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz/; skupina 2: Yakoub Benradouane /yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz/)

MATEMATIKA

Opakování pamětného sčítání a odčítání do 20

Číselná řada 0 – 100

Učebnice do str. 12

 

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina

OSTATNÍ

 1. 9. Den české státnosti

Je potřeba uhradit všechny platby včetně pracovního sešitu AJ

 

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Orientace v učebnici

Opakování tvarů psacích písmen, opis, přepis, diktát

Učebnice str. 10

Čtení krátkých textů. Každodenní hlasité čtení

Přednes básní

Čítanka do str. 10

PÍSANKA 1 do str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Obor čísel rozšířen do 100

Opakujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Učebnice do str. 10

SVĚT KOLEM NÁS

Bezpečnost cestou do školy.

Dopravní prostředky a značky

Praktické přecházení přes silnici

OSTATNÍ

Úbor na TV venku přizpůsobte počasí. Za deště cvičíme v tělocvičně (obuv dovnitř)

Na rýsování potřebujeme pravítko a tužku č. 2.

Všechny sešity a učebnice je potřeba obalit.

 1. 9. běžíme přespolní běh, přestože nemáme TĚLESNOU VÝCHOVU.

 

 

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování: hláska/písmeno, slabika, slovo, věta

Čtení- denně alespoň 10minut hlasitě

Psaní: tvary písmen, sklon písma, správný úchop pera

Sloh: pozdrav, základní komunikace

 

ANGLICKÝ JAZYK

(skupina 1: Jitka Havlíčková /jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz/; skupina 2: Yakoub Benradouane /yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz/)

 • trénujeme anglickou abecedu pomocí písničky (možnost domácího přehrávání zde:
 • nacvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 (Playroom Safari): tiger, monkey, snake, lion, crocodile, zebra) – nácvik psané podoby daných slov, rozlišování psané a čtené podoby slov;
 • poslech příběhu It´s Otto!, učebnice, str. 8.

MATEMATIKA

Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Základní geometrické tvary – M5 str. 9

Potřebujeme krátké pravítko do penálu

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák a spolužák: pravidla chování ve škole, ve třídě

Bezpečná cesta do školy

 

OSTATNÍ

Platby – Specifický symbol   999   třídní fond 50,- Kč, fond spotřební materiál 100,- Kč, dar na pomůcky 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč  

 

 pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč

 

Kód žáka se neměnil, doplním jej do ŽK na 1. stranu.

 

 

 


Týdenní plán 5. 9. – 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 1. ročníku, nadepisování sešitů

Psaní: opakování písmen – opis, přepis

Čtení: hlasité čtení (slabikování…)

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Opakování učiva z 1. ročníku, nadepisování sešitů

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez a s přechodem přes desítku.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole. Učebnice str. 5

Seznámení s učivem 2. ročníku.

 

OSTATNÍ

Rodiče prosím o vyplnění str. 1 v žákovské knížce.

 1. 9. od 17:30 bude třídní schůzka. Třídní důvěrnice má schůzku s vedením školy již v 17:00

Učebnice i sešity je potřeba co nejdříve obalit.

Do poloviny září je nutné donést hygienické potřeby pro třídu (papírové kapesníky a utěrky)

Děti si přinesou také kartonové stojany na kresby a jiné práce.

Odchody ze ŠD, nezapsané v zápisním lístku musí být oznámené písemně a podepsané rodičem.

Vybírám hotovost 48 Kč na písanky pro druhý ročník.

Tělesná výchova bude v září na venkovním sportovišti (venkovní obuv)

Komentáře jsou uzavřeny.