II.A Petra Poustecká

Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 21.9 – 25.9.2020

ČESKÝ JAYZK 

MATEMATIKA 

 • Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku
 • Rébusy – „pyramidky, hadi“
 • Orientace na číselné ose
 • Názorné příklady  – práce s didaktickou pomůckou 
 • Geometrické tvary kolem nás 
 • Procvičování https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

SKN

 • Dopravní prostředky, značky 
 • Bezpečnost při cestě do školy 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování barev, číslic 1-10.
 • Anglická abeceda procvičování.
 • Rozšiřování slovní zásoby – nová slovíčka – tiger, monkey, zebra, crocodile, lion.

OSTATNÍ 

 • Prosím o úhradu 44,- Kč za sešity
 • Nezapomínejte na vhodnou obuv a teplé oblečení na ven 
 • VV, PČ – dokončení projektu “ Voda kolem nás“ 
 • Obalit sešity 
 • Třídní informace odeslány mailem 

 

Týdenní plán 14.9. – 18.9. 2020

ČESKÝ JAZYK 

 • Měkké slabiky bě, pě, vě, mě, di, ti,ni
 • Slova s hláskou P,B,D
 • Psaní – správné napojování (slova, věty), tvary písmen
 • Sloh – různé pozdravy, rozvoj komunikace (“ Můj víkend“)
 • Čtení – návštěva knihovny 
 • Český jazyk hrou – čtení spojené s ilustrací 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, číselná osa 
 • Pamětné počítání 
 • Matematické rébusy 
 • Geometrické tvary 

SKN 

 • Cesta do školy 
 • Projekt – “ Moje cesta do školy – mapa“

ANGLICKÝ JAZYK

 • Seznámení s učebnicí a jednotlivými postavičkami, které nás budou celou knihou provázet.
 • Opakování barev, číslic 1-10.
 • Seznámení s anglickou abecedou, rozdíly mezi českou a anglickou.
 • Rozšiřování slovní zásoby

OSTATNÍ 

 • Obalit učebnice 
 • 16.9. Olympijský běh 
 • Dobrovolně – plnit „Alíkovy úkoly“ (čtení – 10 min, počítání – 5 příkladů, diktát – 2 věty)
 • Prosím o úhradu sešitů – 44,- Kč (vybírá TU)
 • Prosím do ŽK dopsat aktuální e-mail a tel. číslo na oba zákonné zástupce 

Týdenní plán 7.9. – 11.9.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Seznámení s učebnicí
 • Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni, opakování učiva z 1.ročníku
 • Psaní – opakování učiva z 1.ročníku, psací písmeno, přepis
 • Čtení – slabiky, slova, věty
 • Kniha – Chaloupka na vršku (poslech)

MATEMATIKA

 • Opakování učiva  z 1.ročníku
 • Sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes  desítku
 • Pamětné počítání 
 • Geometrické tvary

SKN

 • Cesta do školy, orientace ve škole

VV 

 • Zátiší – ovoce (přinést 1 ks ovoce)

 • Práce s papírem – vystřihování 

HV 

 • Opakování písní z 1. ročníku, hudební nástroje 

TV

 • Míčové hry – až do odvolání probíhá tělesná výchova venku 

Ostatní

 • Obalit učebnice 
 • 16.9. Olympijský běh 

 

 

Týdenní plán 1. 9. – 4. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni, opakování učiva z 1.ročníku
 • Psaní – opakování učiva z 1.ročníku –  prohlubování nácviku dříve osvojených písmen, správné napojování, velká písmena 
 • Čtení – opakování učiva z 1.ročníku-  slabiky, slova, věty 

MATEMATIKA

 • Opakování učiva  z 1.ročníku
 • Sčítání, odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

SKN

 • Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

VV 

 • Zážitky z prázdnin – kresba (volná technika)

Ostatní

 • Veškeré informace ohledně pomůcek a organizace prvního školního týdne byly odeslány na mail rodičů.

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Vítám Vás v novém školním roce 2020/2021. Tento rok budu třídní učitelkou II.A. 1.9. v 8.00  se sejdeme ve vaší původní třídě (tento rok již bez rodičů). Informace ohledně organizace prvního školního týdne a školních pomůcek jsem odeslala na vaše e-maily.  Moc se na Vás těšíme Petra Poustecká – třídní učitelka a  Mirka Křivánková – asistentka pedagoga

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.