I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku, Bulharsku a Polsku

  1. 10. Olympijský víceboj
  2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Skládání a čtení slabik

Nácvik čtení slov. Pojem věta. Přednes verše zpaměti.

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání.Nácvik odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Osm žáků nedostalo domů PS Happy House, protože nebyl uhrazen.

244,00Kč na účet školy.

Učivo ze str. 2, 3

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí. Podzim – práce v sadu a na zahradě.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Bulharska a Ruska.

 

 

 

 

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 1.- 5. ŘÍJNA

ČESKÝ JAZYK

Písmena E, S. Slabiky MA, LA,LE, ME.

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

MATEMATIKA

Čísla 1- 4. Znaménka <, >, =, +

Psaní číslic 1, 2

Základní geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí

OSTATNÍ

ÚT – PÁ  sběr papíru u barevné brány (vlevo od hlavního vchodu)

Je třeba: doplnit pomůcky do kufříku na VV, denně kontrolovat penál a notýsek.

Ráno už chodí školáčci do třídy samostatně.

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

uč. ŽA do str.19

Vyvození hlásky l a písmena L

Čtení slabik MA, MÁ, LA, LÁ

Vyprávění podle obrázků

Čtení je třeba cvičit denně z malého sešitu k ŽA. Prosíme vystřihnout L.

MATEMATIKA

uč. do str. 19

Psaní číslic 1, 2. Orientace v prostoru.

Porovnávání pomocí znamének <, >, =

Některé děti ještě nemají nastříhanou přílohu z matematiky ( podle návodu na zadní obálce)

SKN

Cvičíme pravidla třídy, opakujeme pravidla slušného chování.

Na PČ budeme potřebovat staré noviny na skládání čepice.

Přeji příjemné prožití pátečního svátku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17. – 21. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 13

Skládání a čtení slabik MA, MÁ

Nácvik správného úchopu tužky

Vyprávění pohádky

MATEMATIKA

učebnice do str. 13

Čísla 1, 2

Znaky <,>

Porovnávání, čtení řádku a sloupku. Znázorňování.

Geom. základní rovinné tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Blízké okolí školy. Pravidla bezpečného přecházení.

OSTATNÍ:

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

V pondělí bude nový zasedací pořádek. Ve čtvrtek uvidí žáci ukázku kriketu.

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

V pondělí se sejdeme jen na hodinu, seznámíme se.

Učení začne až v úterý.

Těším se na vás, školáci!

Budu vás i rodiče vyhlížet v 8 hodin před školou.

Poznáte mě podle žlutomodré kytky s nápisem I. A

třídní učitelka Jitka

 

 Úterý 4. září

Vážení rodiče,

zítra už se učíme podle rozvrhu.  

NAJDETE JEJ NA WEBU ŠKOLY pod heslem ŠKOLA, potom heslo KE STAŽENÍ a nakonec Rozvrh hodin 2018/2019.

Sjeďte až pod rozvrh I. E a II. E.

Vidíte rozvrh I.A

Zítra máme čtyři vyučovací hodiny, končíme v 11:40.

Chválím všechny děti za samostatnost a pěkné chování.

tř. učitelka Jitka Jandová

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. – 14. září

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene A – Á, M

Živá abeceda do str. 9

Uvolňovací cviky do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v úpravě ŘÁDEK a SLOUPEK

MATEMATIKA

Počet 1-5

Hry s čísly, spojování čísel s obrázky

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru

 

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ:

Od pondělí 10.9. příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin.

Třídní schůzky 12.9. od 17:30 hodin ve třídě.

Schůzka třídních důvěrníků 12. 9. od 17:00 hodin ve sborovně.

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300,

sp. symbol 666, částka 244,00Kč. Nezapomeňte na v. symbol ze ŽK.

Připomínám, že potřebujeme desky: M, A, Á.

Děkuji.

Komentáře jsou uzavřeny.