II.A Bc. Denisa Matanelli, DiS.

Bc. Denisa Matanelli, DiS.

denisa.matanelli@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 17. 6. – 23. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • OPAKOVÁNÍ
 • slovní druhy
 • měkké a tvrdé souhlásky
 • opis a přepis vět
 • psaní – rozvoj psacích dovedností

MATEMATIKA

 • OPAKOVÁNÍ
 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • malá násobilka
 • písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy

SVĚT KOLEM NÁS

 • zdravá výživa
 • výchova ke zdraví

OSTATNÍ: 

19. 6. – Olympijský běh (2. – 3. vyučovací hodina)

19. 6. – Tvoření s Ráčkem (15:00 – 18:00 hod)

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. 6. – 16. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • slovní druhy
 • opakování – měkké a tvrdé souhlásky
 • opis a přepis vět
 • sloh – krátký dopis, adresa
 • čtení – ilustrátoři dětských knih

čtvrtek – diktát (věty)

MATEMATIKA 

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 9
 • ústní zkoušení násobků 9
 • opakování malé násobilky
 • slovní úlohy
 • práce s daty – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta
 • geometrie – rýsování úseček

středa – desetiminutovka (násobení 9)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • první pomoc – ošetření drobných poranění
 • ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – první pomoc

OSTATNÍ: 

 • 12. 6. – třídní schůzka (od 17 hodin)
 • 13. 6. – pololetní práce z matematiky
 • 14. 6. – pololetní práce z geometrie
 • 17. 6. – pololetní práce z českého jazyka
 • 19. 6. – tvoření s Ráčkem (15:00 – 18:00)
 • 19. 6. – Olympijský běh celoškolní
 • 21. 6. – překážková dráha

TÝDENNÍ PLÁN 3. 6. – 9. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • párové souhlásky
 • slovní druhy
 • opis a přepis slov

MATEMATIKA

 • násobení 9
 • opakování malé násobilky
 • slovní úlohy

SVĚT KOLEM NÁS 

 • základní hygienické návyky

OSTATNÍ: 

 • 7. 6. – stolní tenis (3. vyučovací hodinu)
 • 8. 6. – sportovní dopoledne v kanoistickém klubu (Během týdne upřesním informace.)
 • 12. 6. – třídní schůzka (od 17 hodin)

TÝDENNÍ PLÁN 27. 5. – 2. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • párové souhlásky na konci slov
 • přepis slov, vět
 • čtení – čtenářský deník
 • sloh – tvoření vět podle obrázků

úterý – doplňovací cvičení

čtvrtek – diktát vět

čtvrtek – čtenářský kroužek

MATEMATIKA

 • DĚLENÍ 8
 • NÁSOBENÍ 9
 • opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • slovní úlohy
 • sčítání a odčítání do 100

čtvrtek – geometrie – samostatná práce (měření délky úsečky)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Důležitá čísla – 150, 155, 156/158

OSTATNÍ: 

 • 30. 5. – čtenářský kroužek (2. vyuč. hodina)
 • 31. 5. – Den dětí (Žáci budou mít s sebou pouze pití, svačinu, penál)

TÝDENNÍ PLÁN 13. 5. – 19. 5. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky
 • přepis vět, slov

úterý – samostatná práce (skupiny bě-pě-vě-mě)

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • násobení 8
 • slovní úlohy
 • ústní zkoušení – násobky 7

SVĚT KOLEM NÁS 

 • lidské smysly

OSTATNÍ: 

 • 14. 5. – fotografování tříd (žáci přinesou 50 Kč)
 • 15. – 17. 5. – Putování Prahou

TÝDENNÍ PLÁN 6. 5. – 12. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky na konci slov
 • samostatná práce – skupiny bě-pě-vě-mě

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 7
 • sčítání a odčítání do 100
 • slovní úlohy

SVĚT KOLEM NÁS 

 • etapy lidského života
 • lidské smysly

OSTATNÍ: 

 

 • 8. 5. – státní svátek
 • 9.-10. 5. – ředitelské volno
 • 15. – 17. 5. – Putování Prahou

TÝDENNÍ PLÁN 29. 4. – 5. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky dě-tě-ně – opakování
 • slabiky bě-pě-vě-mě – opakování
 • párové souhlásky na konci slov
 • sloh – tvoření vět podle obrázků
 • čtení – soustředění se na delší text

čtvrtek – diktát vět

MATEMATIKA 

 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6
 • násobení 7
 • sčítání a odčítání do 100
 • slovní úlohy

středa – desetiminutovka (násobení a dělení 6)

ANGLIČTINA

 • procvičování nové slovní zásoby (letní oblečení): a T-shirt, shorts, trainers, a dress, a sunhat, sandals)
 • písnička My summer song
 • poslech, porozumění a čtení příběhu A sunhat

SVĚT KOLEM NÁS 

 • etapy lidského života
 • lidské smysly

OSTATNÍ: 

 • 1. 5. – Svátek práce
 • 15. – 17. 5. – Putování Prahou

TÝDENNÍ PLÁN 22. 4. – 28. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování – slabiky dě-tě-ně
 • slovesa
 • slabiky bě -pě-vě-mě
 • čtení s porozuměním
 • sloh – správný (vhodný) pozdrav
 • psaní – rozvoj psacích dovedností

čtvrtek – diktát zaměřený na slova se skupinou dě-tě-ně (např. sněhulák, dělník, těsto…)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • dělení a násobení 2, 3, 4, 5, 6
 • slovní úlohy
 • úsečka, měření délky úsečky

středa – desetiminutovka (sčítání a odčítání)

SVĚT KOLEM NÁS

 • volně žijící živočichové
 • hospodářská a domácí zvířata

ústní zkoušení – podmínky života rostlin, jarní rostliny

OSTATNÍ: 

 • 22. 4. – Den Země (3. vyučovací hodinu)
 • Prosím rodiče, aby dokoupili sešit na ČJ (512)  a M (513).

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15. 4. – 21. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • slovesa
 • slabiky dě – tě – ně
 • sloh – popis zvířete podle obrázku
 • čtení – čtenářský deník

úterý – práce na známku – slovesa

čtvrtek – diktát (3 věty)

čtvrtek – čtenářský kroužek

MATEMATIKA

 • opakování – násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • násobení 6
 • slovní úlohy
 • sčítání a odčítání do 100

středa – desetiminutovka (násobení a dělení 5)

čtvrtek – práce na známku (násobení a dělení + slovní úloha)

pátek – geometrie – práce na známku (body, přímka) Např. Narýsuj přímku c. Vyznač bod A a bod B, které leží na této přímce.

SVĚT KOLEM  NÁS 

 • volně žijící živočichové
 • hospodářská a domácí zvířata

ústní zkoušení – základní podmínky života rostlin, jarní rostliny

OSTATNÍ: 

 • 18. 4. – přinést čtenářský deník

Prosím o každodenní kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo, fix k tabulce.

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. 4. – 14. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování – vlastní jména, předložky
 • slovesa
 • čtení s porozuměním

úterý – práce na známku (vlastní jména)

čtvrtek – diktát zaměřený na vlastní jména (teta Aneta, pes Baryk…)

čtvrtek – čtení s porozuměním

MATEMATIKA

 • opakování – násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • dělení 5
 • slovní úlohy

pondělí – práce na známku (násobení a dělení 2, 3, 4)

středa – desetiminutovka (násobení 5)

pátek – geometrie (opakování – bod, přímka, úsečka)

ANGLIČTINA

 • procvičování slovní zásoby: místnosti v domě, upstairs / downstairs, on the left / on the right
 • úterý 9. 4. TEST: slovíčka (místnosti v domě)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • podmínky života rostlin
 • jarní rostliny
 • volně žijící živočichové

OSTATNÍ: 

 • 9. 4. – soutěž ve skoku přes švihadlo

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. 4. – 7. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména
 • vlastní jména
 • předložky
 • hlasité čtení s porozuměním

čtvrtek – diktát (3 věty)

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 4
 • násobení 5
 • slovní úlohy

středa – desetiminutovka (násobení 4)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • volně žijící živočichové

TÝDENNÍ PLÁN 25. 3. – 31. 3. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména
 • vlastní jména
 • předložky
 • čtení – říkadla, hádanky
 • psaní – dodržování sklonu písma a přirozené velikosti

úterý – práce na známku (podstatná jména)

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 4
 • slovní úlohy
 • sudá a lichá čísla

středa – desetiminutovka (násobení a dělení 2, 3)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Velikonoce – tradice, zvyky

OSTATNÍ:

 • 26. 3. – Jarmark
 • 28. 3. – 1. 4. – Velikonoční prázdniny
 • 9. 4. – Celoškolní soutěž – Skok přes švihadlo (účastní se vybraní žáci)

 

TÝDENNÍ PLÁN 18. 3. – 22. 3. 2024 

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA

SVĚT KOLEM NÁS

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 4. 3. – 10. 3. 2024 

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování měkkých a tvrdých souhlásek
 • obojetné souhlásky
 • spojky, souvětí
 • podstatná jména
 • slovní druhy
 • recitace – přednes básní

středa – doplňovací cvičení (měkké a tvrdé souhlásky)

čtvrtek – diktát (měkké a tvrdé souhlásky)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100
 • dělení a násobení 2
 • dělení a násobení 3
 • písemné sčítání a odčítání
 • geometrie – bod, přímka, úsečka

úterý – práce na známku (násobení a dělení 2)

středa – desetiminutovka (násobení 3)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla
 • hygiena, čistota
 • rostliny – základní podmínky života

pondělí – ústní zkoušení

pátek – práce na známku (lidské tělo)

OSTATNÍ: 

 • 11. – 15. 3. – škola v přírodě
 • 26. 3. od 16:00 hodin – Jarmark

TÝDENNÍ PLÁN 26. 2. – 3. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • souvětí – spojování vět pomocí spojek
 • opakování – měkké a tvrdé souhlásky
 • obojetné souhlásky – seznámení
 • sloh – slušné chování
 • čtení – čtení veršovaných textů
 • psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

čtvrtek – diktát (2 věty)

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 2, 3
 • opakování – sčítání a odčítání do 100
 • písemné sčítání a odčítání
 • geometrie – bod, přímka

středa – desetiminutovka (dělení a násobení 2)

čtvrtek – geometrie

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby Unit 4 (OBLIČEJ/FACE: hair, nose, mouth, eyes, ears, face)
 • slovesa smyslového vnímání: I can see / hear / smell / taste / touch …
 • souhrnné opakování Unit 4 a příprava na test

SVĚT KOLEM NÁS

 • člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla
 • hygiena, čistota

pondělí – práce na známku (povolání)

OSTATNÍ: 

 • 28. 2. – ochrana člověka za mimořádných událostí
 • 29. 2. – literárně-filmový večer
 • 29. 2. – 1. 3. – přespání ve škole
 • Do 4. 3. přinést kopii kartičky pojištěnce a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

TÝDENNÍ PLÁN 19. 2. – 25. 2. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 • opakování – měkké a tvrdé souhlásky
 • souvětí – spojování vět pomocí spojek
 • psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma
 • učebnice do str. 69

čtvrtek – diktát slov (učebnice str. 71/4)

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 2
 • násobení a dělení 3
 • sudá a lichá čísla
 • procvičování – sčítání a odčítání do 100
 • učebnice do str. 23
 • geometrie – přímka, bod

středa – desetiminutovka (dělení 2)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla

pátek – práce na známku (povolání) ZMĚNA

pátek – ústní zkoušení (základní části lidského těla)

OSTATNÍ:

 • 19. 2. – geologická interaktivní přednáška (2. vyučovací hodina)
 • 20. 2. – TV se stolním tenisem (4. vyučovací hodina)
 • 28. 2. – ochrana člověka za mimořádných událostí (2. vyučovací hodina)
 • 21. 3. – recitační soutěž

Do 4. 3. přinést kopii kartičku pojištěnce a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

TÝDENNÍ PLÁN 12. 2. – 18. 2. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 • opakování a procvičování
 • souhlásky měkké a tvrdé
 • spojky
 • souvětí – spojování vět pomocí spojek
 • sloh – slušné chování
 • čtení – čtení veršovaných textů, recitace
 • psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti písma

MATEMATIKA

 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení 2
 • sčítání a odčítání do 100
 • geometrie – bod, přímka

SVĚT KOLEM NÁS 

 • člověk – biologické rozdíly mezi lidmi, základní části lidského těla

TÝDENNÍ PLÁN 29. 1. – 4. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • opakování a procvičování
 • souhlásky měkké
 • spojky
 • souvětí
 • psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen
 • učebnice do str. 69

MATEMATIKA 

 • násobení a dělení 2
 • sčítání a odčítání do sta
 • písemné sčítání a odčítání
 • učebnice do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS 

 • člověk a práce, povolání

OSTATNÍ:

 • 31. 1. – výdej vysvědčení (poslední hodinu)
 • 2. 2. – pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 11. 2. – jarní prázdniny
 • 12. 2. – nástup do školy
 • 14. 2. – čtenářský kroužek

TÝDENNÍ PLÁN 22. 1. – 26. 1. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 • opakování a procvičování
 • souhlásky měkké
 • spojky
 • vyprávění podle obrázků
 • psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen
 • psaní slov
 • učebnice do str. 66

čtvrtek – diktát slov

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 2
 • sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • geometrie – bod

SVĚT KOLEM NÁS 

 • člověk a práce, povolání

OSTATNÍ: 

 • 25. 1. – uzavření známek
 • 31. 1. – výdej vysvědčení (poslední hodinu)
 • 2. 2. – pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 11. 2. – jarní prázdniny
 • 12. 2. – nástup do školy

TÝDENNÍ PLÁN 15. 1. – 19. 1. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 • opakování a procvičování
 • souhlásky tvrdé
 • souhlásky měkké
 • čtení – pohádky
 • dramatizace pohádky
 • psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen

čtvrtek – diktát (2 věty)

pátek – čtvrtletní práce

MATEMATIKA

 • opakování a procvičování
 • sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • úvod do násobení a dělení
 • geometrie – bod

středa – desetiminutovka (odčítání čísel do sta s přechodem přes desítku)

pátek – geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidé a čas
 • orientace v čase

OSTATNÍ: 

 • přinést papírové hodiny
 • 25. 1. – uzavření známek
 • 31. 1. – výdej vysvědčení (poslední vyučovací hodinu)
 • 2. 2. – pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 11. 2. – jarní prázdniny
 • 12. 2. – nástup do školy

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování a procvičování
 • souhlásky tvrdé
 • učebnice do str. 51
 • sloh – vyprávění zážitků z Vánoc
 • psaní – prohlubování nácviku dříve osvojených písmen
 • psaní slov – opis, přepis

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • pracovní sešit do str.  13
 • geometrie – rýsování přímých a lomených čar

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Lidé a čas
 • orientace v čase
 • učebnice str. 17

OSTATNÍ:

 • 10. 1. 2024 – třídní schůzka od 17:30 hodin (třídní důvěrník od 17:00).
 • Prosím o kontrolu penálu – ořezané pastelky, 2 tužky, 2 pera, nůžky, lepidlo, ořezávátko, fix k tabulce
 • 10. 1. 2o24 – čtenářský kroužek (přinést čtenářský deník za měsíc prosinec)

TÝDENNÍ PLÁN 18. 12. – 22. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování  a procvičování
 • samohlásky, dvojhlásky
 • souhlásky tvrdé
 • čtení – říkadla, básně, vánoční lidové zvyky a tradice
 • psaní – nácvik písmen Y, W, Q, X

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku
 • závorky

SVĚT KOLEM NÁS

 • Vánoce – tradice, zvyky

OSTATNÍ: 

 • 18. 12. – vánoční besídka pro rodiče (od 16h)
 • 21. – 22. 12. – noc ve škole
 • 22. 12. – vánoční besídka ve třídě – konec vyučování v 11:40 h.
 • 23. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
 • 3. 1. – začne vyučování

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 12. – 15. 12. 2023 

ČESKÝ JAZYK 

 • samohlásky, dvojhlásky
 • opakování
 • psaní – opis a přepis slov, vět
 • čtení

středa – čtenářský kroužek

čtvrtek – diktát slov

MATEMATIKA 

 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku – opakování
 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • závorky
 • geometrie – rýsování přímých a lomených čar

středa – desetiminutovka (odčítání do 100 bez přechodu přes desítku)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Vánoce, tradice, zvyky

OSTATNÍ:

 • 12. 12. – dopravní výchova (2. vyučovací hodina)
 • 18. 12. – vánoční besídka pro rodiče
 • 21. – 22. 12. – noc ve škole
 • 22. 12. – vánoční program ve třídě (8:00 – 11:40)
 • přinést 75 Kč (živá liška ve škole)

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na naší vánoční besídku, která se bude konat 18. 12. od 16:00 hodin. Pojďme si společně zpříjemnit adventní čas.

Těšíme se na Vás!

 

TÝDENNÍ PLÁN 4. 12. – 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • samohlásky, dvojhlásky
 • opis, přepis
 • opakování
 • učebnice do str. 37

čtvrtek – diktát (8 slov na krátké a dlouhé samohlásky)

MATEMATIKA 

 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy
 • závorky
 • geometrie – rýsování lomených a přímých čar
 • pracovní sešit – dokončení

pondělí – dvě slovní úlohy (znázornění, výpočet, odpověď)

středa – desetiminutovka (sčítání do 100 bez přechodu přes desítku)

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)
 • písnička Helping Mum
 • vánoční slovní zásoba a písničky

SVĚT KOLEM NÁS 

 • různé druhy materiálů
 • rozlišování a třídění odpadu
 • cestování, nakupování, služby – řemesla

OSTATNÍ: 

 • 5. 12.  – Mikuláš (žáci mohou přijít v kostýmech)
 • 12. 12. – dopravní výchova (2. vyučovací hodinu)
 • 18. 12. – vánoční besídka pro rodiče (od 16:00 h.)
 • 21. – 22. 12. – noc ve škole
 • 22. 12. – vánoční program ve třídě

TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • rozdělení hlásek
 • samohlásky
 • abeceda a písmo
 • čtení – plynulé čtení vět
 • psaní – opis a přepis slov, vět
 • učebnice do str. 34

BEZ DIKTÁTU

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy
 • závorky
 • test – slovní úlohy (znázornění, výpočet, odpověď)

BEZ DESETIMINUTOVKY

SVĚT KOLEM NÁS

 • různé druhy materiálů
 • rozlišování a třídění odpadu

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • souhrnné opakování Unit 2 (školní pomůcky): pracovní sešit, str. 17-19
 • čtvrtek 30. 11. TEST (Unit 2)
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 3 (jídlo/food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)

OSTATNÍ: 

 • 29. 11. – kluziště (1. a 2. vyučovací hodinu)
 • 30. 11. – překvapení (1. vyučovací hodinu)
 • 30. 11. – odevzdat čtenářský deník (název knihy, autor, obrázek)
 • 1. 12. – živá liška ve třídě
 • 7. 12. – čtenářský kroužek (přinést přečtenou knihu)
 • každý den číst minimálně 10 minut nahlas 
 • prosím o kontrolu penálu – pero, ořezané tužky a pastelky, lepidlo, fix k tabulce

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. 11. -24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • slovo – slabika – hláska
 • dělení slov na konci řádku
 • rozdělení hlásek
 • sloh – oslovení různých lidí, zdvořilost v jednání
 • čtení – čtení s porozuměním
 • učebnice str. 33
 • písanka str. 9

čtvrtek – diktát (3 věty)

čtenářský deník – odevzdat do 30. 11. (v pondělí rozdám sešity)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy
 • geometrie – přímá, křivá a lomená čára
 • učebnice str. 21 – 22

středa – desetiminutovka – sčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

( např. 50+4, 30+6, 80+3…)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • roční období – vztah člověka a přírody
 • kalendář – měsíce
 • návštěvy kulturních zařízení – společenské chování

ANGLIČTINA

 • procvičování slovní zásoby: školní nábytek a pomůcky, základní barvy (red, orange, yellow, green, pink, blue)
 • poslech, porozumění a nácvik čtení Well done, Daisy!
 • souhrnné opakování Unit 2 a příprava na test

OSTATNÍ:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky, fix na tabulku
 • každý den číst minimálně 10 minut nahlas 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 11. – 17. 11. 2023 

ČESKÝ JAZYK 

 • slovo – slabika – hláska
 • rozdělení hlásek
 • psaní – prohlubování nácviku písmen
 • čtení – plynulé čtení vět
 • učebnice str. 28 – 30

čtvrtek – diktát slov

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy
 • učebnice str. 20 – 21

středa – desetiminutovka (odčítání desítek do 100)

SVĚT KOLEM NÁS

 • roční období
 • kalendář – měsíce

OSTATNÍ:

 • 9. 11. – Závod požárnické všestrannosti a brannosti

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

 • 15. 11. – konzultační hodiny pro rodiče
 • 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • pořadí vět
 • slovo – slabika – hláska
 • čtení s porozuměním (sv. Martin)
 • psaní – velká písmena
 • učebnice str. 26-27

pondělí – testík (druhy vět)

čtvrtek – diktát (3 věty)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání desítek do 100
 • sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • učebnice str. 13-14
 • geometrie – křivá, lomená a přímá čára

středa – desetiminutovka (sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • roční období

Pondělí – test (rodina) Např. Já jsem maminčin…… . Táta a máma jsou mí … . Dcera mých rodičů je moje… .

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

OSTATNÍ:  

 • 7. 11. – závod požárnické všestrannosti a brannosti
  (žáci budou mít s sebou cvičební úbor na ven)
 • prosím o každodenní kontrolu penálu, ořezané tužky, pastelky, fix na tabulku
 • každý den číst min. 10 minut nahlas 
 • 15.11. konzultační hodiny pro rodiče

TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. – 4. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět
 • pořadí vět
 • čtení
 • psaní – velká písmena
 • čtvrtek – diktát slov

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • geometrie – přímá, křivá a lomená čára
 • středa – desetiminutovka

SVĚT KOLEM NÁS

OPAKOVÁNÍ

 • moje rodina – příbuzenské vztahy
 • domov, domácí spotřebiče, bezpečnost
 • okolí bydliště
 • ochrana zeleně

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • Halloween aktivity
 • nová slovní zásoba Unit 2 (školní pomůcky a nábytek: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)
 • písnička Look around the classroom

OSTATNÍ: 

31. 10. – HALLOWEEN (žáci si mohou přinést kostýmy, dobroty)

Procvičování učiva:

TÝDENNÍ PLÁN 23. 10. – 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět
 • opis vět
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět

MATEMATIKA

 • porovnávání čísel do 100
 • sčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • desetiminutovka (sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • domov, domácí spotřebiče, bezpečnost
 • okolí bydliště

OSTATNÍ:

 • 23. 10. – přinést listy a ruličku od toaletního papíru
 • 25. 10. – čtenářský kroužek
 • 26. 10. – 27. 10. – podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 16. 10. – 20. 10. 2023 

ČESKÝ JAZYK 

 • věta
 • počet slov ve větě
 • věta oznamovací
 • čtení – plynulé čtení jednoduchý vět, správné čtení textu
 • psaní – velká písmena
 • sloh – vyprávění podle obrázku
 • čtvrtek – diktát ( 6 slov)

MATEMATIKA

 • číselná osa
 • čtení a zápis čísel do 100
 • porovnávání čísel do 100
 • učebnice str. 6-7
 • geometrie – geometrické tvary, přímá čára
 • středa – desetiminutovka (odčítání s přechodem přes desítku)
 • pátek – test (geometrické tvary)

SVĚT KOLEM NÁS

 • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • práce a povinnosti v domácnosti
 • domov, domácí spotřebiče, bezpečnost
 • učebnice str. 4
 • pondělí – ústní zkoušení

OSTATNÍ: 

 • 23. 10. – přinést vylisované listy a ruličku od toaletního papíru
 • 25. 10. – přinést čtenářský deník (název knihy, jméno autora, obrázek)
 • 26. – 27. 10. – podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 9. 10. – 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • věta
 • psací písmo – opis a přepis
 • čtení – plynulé čtení jednoduchých vět, správné čtení textu
 • psaní – velká písmena
 • učebnice do str. 17
 • diktát ve čtvrtek (4 slova)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 (opakování)
 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100
 • geometrie – geometrické tvary, přímá čára
 • učebnice do str. 6
 • desetiminutovka ve středu (sčítání a odčítání s přechodem přes desítku)

SVĚT KOLEM NÁS 

 • moje rodina – příbuzenské vztahy, rodina, tradice
 • práce a povinnosti v domácnosti

TÝDENNÍ PLÁN 2. 10. – 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • psací písmo – opis a přepis
 • hláska/písmeno, slabika, slovo
 • samohlásky, souhlásky
 • věta
 • učebnice do str. 15

MATEMATIKA

 • sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku (opakování)
 • test na sčítání a odčítání do 20
 • počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100

SVĚT KOLEM NÁS

 • dopravní prostředky a značky – opakování
 • moje rodina  – příbuzenské vztahy, rodina, tradice

OSTATNÍ: 

 • odevzdat čtenářský deník do konce října
 • přinést obaly na sešity (A5)
 • 6. 10. – SKN test (dopravní výchova)

TÝDENNÍ PLÁN 25. 9. – 27. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • psací písmo – opis a přepis
 • hláska/písmeno, slabika, slovo
 • spojení vyprávění s ilustrací

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10
 • slovní úlohy

SVĚT KOLEM NÁS

 • dopravní značky
 • dopravní prostředky

OSTATNÍ: 

 • přinést obaly na sešity A5 (celkem 10 obalů)
 • přinést peníze za sešity – 45,- Kč
 • přinést peníze za písanky – 24,- Kč
 • 26. 9.  – přespolní běh
 • 28. 9. – státní svátek
 • 29. 9. – ředitelské volno

Peníze za sešity a písanky prosím přinést v hotovosti. Ostatní platby poslat na účet školy.

TÝDENNÍ PLÁN 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • hláska/písmeno, slabika, slovo
 • procvičování psacích písmen
 • učebnice do str. 12

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
 • porovnávání čísel
 • geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

 • dopravní prostředky
 • dopravní značky

ANGLIČTINA

OSTATNÍ: 

 • přinést všechny pomůcky dle seznamu
 • 28. 9. – státní svátek
 • 29. 9. – ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • psací písmo – opis a přepis
 • sloh – formy společenského styku
 • čtení – opakování z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova, intonace věty

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
 • geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

 • školní režim
 • školní řád
 • chování a vztahy ve škole
 • orientace ve škole

ANGLIČTINA

 • nová slovní zásoba: zvířata (a tiger, a snake, a crocodile, a lion,  a monkey, a zebra)

OSTATNÍ: 

V pondělí 11. 9. od 8:00 – 8:45 h proběhne ukázková hodina kriketu.

Ve středu 13. 9. od 17:30 h se uskuteční třídní schůzka. Prosím, přijďte všichni, děkuji.

Prosím o každodenní kontrolu pomůcek, penálu, notýsku i ŽK.

 

Vážení rodiče a milí žáci,

věřím, že jste si užili léto a načerpali síly na nový školní rok. Začínáme v pondělí 4. 9. v 8:00 hodin.

Moc se na Vás s paní asistentkou těšíme!

Denisa Matanelli a Dagmar Vítková

INFORMACE 

 • 4. 9. – vyučování od 8:00 do 8:45 hodin, obědy od 11:00 do 12:00 hodin
 • S žáky se sejdeme v šatně a půjdeme společně do třídy.
 • Po výuce odvádím žáky do družiny, ti, kteří nejdou do družiny, budou mít lísteček.
 • 5. 9. – rozdávání učebnic, přidělení šatních skříněk (zámeček s sebou), pravidla třídy, vyprávění zážitků z prázdnin
 • 5. 9. – 8. 9. – vyučování podle rozvrhu

TÝDENNÍ PLÁN

ČESKÝ JAZYK

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • hláska/písmeno, slabika, slovo

MATEMATIKA

 • opakování – sčítání a odčítání do 20

SVĚT KOLEM NÁS

 • školní řád

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.