II.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová 

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 29. 5. – 2. 6. 2023

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov

Procvičování pravopisu – tvrdé a měkké souhlásky, vlastní jména.

Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

Učebnice na str. 103

Čtení – hlasité i tiché se soustředěním na obsah. Převyprávění části příběhu

Psaní  – rozvoj psacích dovedností písanka na str. 30

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Násobilky – pamětně.

Písemné a pamětní sčítání a odčítání do 100

Doplňování tabulek (několikrát více/méně, o několik více/méně)

Práce s daty – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta

Geometrie – rýsování přímek a úseček

 

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – první pomoc

 

OSTATNÍ

  1. 5. od 9:00 celoškolní akce PŘEKÁŽKOVÝ BĚH (stadion Rak)

V úterý běžně není TV – bude třeba cvičební úbor a obuv na ven.

1. 6. Mezinárodní den dětí

7. 6. od 17:30 bude třídní schůzka

 

Týdenní plán 22. 5. – 26. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov

Procvičování pravopisu – tvrdé a měkké souhlásky, vlastní jména.

Tvoření vět podle obrázků

Slovní druhy – podstatná jména a slovesa

Učebnice na str. 101

Čtení – hlasité i tiché se soustředěním na obsah

Psaní  – rozvoj psacích dovedností písanka na str. 28

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

MATEMATIKA

Násobilky – pamětně.

Písemné a pamětní sčítání a odčítání do 100

Doplňování tabulek (několikrát více/méně, o několik více/méně)

Geometrie – rýsování a měření úseček

 

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – zdraví a nemoc. Důležitá telefonní čísla. První pomoc ošetření drobných poranění

 

OSTATNÍ

  1. 5. vystoupení cimbálové skupiny Réva – vybíráme 80Kč

 

Týdenní plán 15. 5. – 19. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov (d/t, ď/ť)

Psaní – procvičování tvarů velkých písmen

Čtení plynulé, hlasité – soustředění se na delší text

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Násobilky – pamětně.

Písemné a pamětní sčítání a odčítání do 100

Práce s daty – rok, měsíc, týden, den

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – první pomoc

OSTATNÍ

V pondělí a v úterý se budeme učit podle rozvrhu.

  1. 5. pojedeme na Kampu.
  2. a 19. května budeme vypracovávat projekt o Kampě.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.