II.A Petra Poustecká

Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN  1.3.-5.3.2020 distanční výuka 

ČESKÝ JAYZK 

MATEMATIKA 

SKN 

OSTATNÍ

 • Pokyny k distanční výuce odeslány emailem 
 • Rozdělení skupin (email)
 • Písanky a sešity  budou připraveny na recepci školy k vyzvednutí (od pondělí 10:00)

 

 

22.2. – 26.2.2020 JARNÍ PRÁZDNINY 

TÝDENNÍ PLÁN  15.2.-19.2.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Souhrnné opakování 
 • Učebnice str. 68-72
 • Sloh – pravidla slušného chování 
 • Souhlásky  tvrdé, měkké 
 • Souhlásky obojetné 
 • Diktát – 3 věty  
 • Doplňovací cvičení i/y (měkké, tvrdé slabiky)
 • Čtení s porozuměním
 • Písanka do str. 32 – prohlubování nácviku písmen, dodržování čitelnosti a úhlednosti písma 
 • ČJ-hrou: Čtení – poslech „Káťa s Škubánek“ 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str. 18-19
 • Násobení, dělení  2 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie:  bod , přímka, úsečka  

SKN 

 • Lidské tělo – opakování 
 • Test – základní části lidského těla (18.2.)
 • Hygiena, čistota 

ANGLICKÝ JAZYK:

OSTATNÍ: 

 • AJ bude první vyučovací hodinu (PO, ST)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík). Prosím, dávejte dětem roušky, které jsou plně funkční (1/3 dětí nosí roušky v nadměrné velikosti, tudíž nezakrývají nutnou část obličeje)
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK (týdně)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice). Zimní oblečení je nutné připravit na každý den, část odpoledních aktivit ŠD probíhá venku. 
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

TÝDENNÍ PLÁN  8.2. – 12.2.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice str. 64-66
 • Souhlásky  tvrdé, měkké (opakování)
 • Souhlásky obojetné 
 • Diktát – 3 věty  
 • Doplňovací cvičení i/y (měkké, tvrdé slabiky)
 • Čtení s porozuměním, čtení veršovaných textů 
 • Písanka do str. 31 – prohlubování nácviku písmen, dodržování čitelnosti a úhlednosti písma 
 • ČJ-hrou: Pořadí vět 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str. 14-16
 • Násobení 2 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie:  bod , přímka, úsečka  

SKN 

 • Lidské tělo – základní části (dokončení projektu)
 • Biologické rozdíly mezi lidmi 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování abecedy
 • procvičování barev a zvířátek
 • části obličeje, popis kamaráda
 • sdělování základních os. informací
 • WB 35-36

OSTATNÍ 

 • AJ bude první vyučovací hodinu (PO, ST)
 • Dobrovolné – přinést informaci o lišce (kniha, časopis, výtah z internetu..atd.)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík). Prosím, dávejte dětem roušky, které jsou plně funkční. 
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK (týdně)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice )
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

TÝDENNÍ PLÁN 1.2.-5.2.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice str. 64-65
 • Souhlásky  tvrdé, měkké (opakování)
 • Spojky, souvětí 
 • Diktát – 3 věty  
 • Doplňovací cvičení i/y (měkké, tvrdé slabiky)
 • Čtení s porozuměním, poslech poezie 
 • Písanka do str. 31 – prohlubování nácviku písmen, dodržování čitelnosti a úhlednosti písma 
 • ČJ-hrou: vyprávění podle obrázků – komiks (rozvoj komunikačních schopností)

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str. 14-15
 • Sčítání, odčítání čísel pod sebou – opakování 
 • Násobení 2 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: úsečka, bod , přímka 

SKN 

 • Lidské tělo – základní části (projekt)
 • Biologické rozdíly mezi lidmi 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • WB str. 34 – mezipředmětové vztahy
 • opakování slovní zásoby z lekce o jídle a pití 
 • procvičování smyslů
 • Like x don´t like
 • Have got x haven´t got

 

OSTATNÍ 

 • Projektový týden s OZOBOTY (náměty navazují na ŠVP – okruhy z ČJ, M, SKN)
 • Dobrovolné – přinést informaci o lišce (kniha, časopis, výtah z internetu..atd.)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík). Prosím, dávejte dětem roušky, které jsou plně funkční. 
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK 
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice )
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.1.-28.1.2020

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice do str. 63
 • Diktát – slova (zaměřeny na měkké a tvrdé souhlásky)
 • Opis – 4 věty 
 • Souhlásky  tvrdé, měkké
 • Čtení s porozuměním
 • Písanka do str. 30 – prohlubování nácviku písmen 
 • ČJ-hrou: vyprávění podle obrázků – komiks

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str.9,10
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: úsečka, bod 

SKN 

 • Člověk a práce, povolání 
 • Orientace v čase – hodiny 1/4, 1/2, 3/4 (opakování)

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování abecedy
 • procvičování barev a částí obličeje
 • popis tváře – I have got
 • vyjadřování libosti a nelibosti – opakování I like x I donť like

OSTATNÍ 

 • Hodnocení pololetí v ŽK (str. 30/31)
 • 28.1. předání  výpisu z vysvědčení 
 • 29.1. pololetní prázdniny 
 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK (děti, které nemají podepsané ŽK – nalepeny lístečky s upozorněním)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice )
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)
 • Podrobné informace odeslány na e-mail 

TÝDENNÍ PLÁN 18.1.-22.1.2020

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice do str. 60
 • Diktát – 3 krátké věty 
 • Opis 
 • Souhlásky měkké
 • Čtení s porozuměním
 • Písanka do str. 28 – prohlubování nácviku písmen 
 • ČJ-hrou: poslech četby

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6/ str.8
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: úsečka, bod 

SKN 

 • Opakovací test 
 • Orientace v čase – hodiny 1/4, 1/2, 3/4

ANGLICKÝ JAZYK 

 •  

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK 
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení, vhodní zimní obuv+ čepice, rukavice )
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)

TÝDENNÍ PLÁN 11.1.-15.1.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Pololetní písemná práce (pondělí)
 • Učebnice do str. 58
 • Diktát – 3 krátké věty 
 • Opis 
 • Souhlásky měkké
 • Čtení s porozuměním
 • Písanka do str. 27 – prohlubování nácviku písmen 
 • ČJ-hrou: poslech četby

MATEMATIKA 

 • Pololetní písemná práce (úterý)
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Závorky 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: úsečka, bod 

SKN 

 

 • Lidé a čas (projekt)
 • Opakovací test (čtvrtek)
 • Orientace v čase – hodiny 1/4, 1/2, 3/4

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Opakování – I like, I don’t like, Do you like..?
 • Opakování – slovní zásoba – zvířata, barvy, abeceda
 • Základní části obličeje – přidávání přídavných jmen- big, small, black, blond…
 • Učebnice, workbook – práce s interaktivní tabulí 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK 
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení + čepice, rukavice )
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)
 • Na e-mail odeslány termíny pololetních telefonických konzultací, prosím o zpětnou vazbu. 

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021

ČESKÝ JAYZK 

 • Souhrnné opakování 
 • Učebnice do str. 55
 • Diktát – 3 krátké věty 
 • Opis 
 • Souhlásky tvrdé
 • Čtení s porozuměním
 • Písanka do str. 25 – prohlubování nácviku písmen 

MATEMATIKA 

 • Souhrnné opakování 
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice – díl 6
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Závorky 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: opakování, úsečka 

SKN 

 • Lidé a čas (projekt)
 • Orientace v čase – hodiny 
 • Opakování – měsíce, dny v týdnu 1/4, 1/2, 3/4

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Ranní družina není. Možnost příchodu do školy od 7.00 do 7:50 (DOBROVOLNĚ: ST, PÁ  – 7:15 procvičování, dovysvětlení učiva  ČJ+M)
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK 
 • Prosím rodiče o kontrolu pomůcek na geometrii (ořezaná tužka č.3, pravítko – možnost uložit pomůcky do třídního boxu, podepsané v pytlíku)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení + čepice, rukavice )
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)
 • Příprava na opakovací práce z ČJ+M 
 • Čtenářský deník odevzdat do 6.1. 2021

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.12. – 18.12.2020

ČESKÝ JAYZK 

 • Souhrnné opakování „Písemná práce nanečisto“
 • Učebnice do str. 52
 • Diktát – 3 krátké věty 
 • Opis 
 • Abeceda 
 • Souhlásky tvrdé
 • Čtení – lidové zvyky a koledy (čtení s porozuměním)
 • Písanka do str. 23 – prohlubování nácviku písmen 
 • ČJ hrou – „Vánoční příběh“ 

MATEMATIKA 

 • Souhrnné opakování – „Písemná práce nanečisto“
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku 
 • Učebnice do str. 25
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Závorky 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie: opakování – bod, úsečka, druhy čar 

SKN 

 • Cestování, dopravní prostředky
 • Projekt “ Balíme a jedeme na dovolenou!“ 
 •  Vánoční zvyky a  tradice

ANGLICKÝ JAZYK:

OSTATNÍ 

 • Vánoční prázdniny 21.12.2020  – 3.1. 2020
 • 18.12. “ VÁNOČNÍ PÁRTY II.A“
 • Opakování ČJ+M „Písemné práce nanečisto“, okruhy k procvičení odeslány e-mailem rodičům
 • Vánoční tombola – přinést malý dáreček pro spolužáka 
 • Čtení – min 10 minut denně 
 • Prosím o kontrolu a podpis ŽK 
 • Prosím rodiče o kontrolu pomůcek na geometrii (ořezaná tužka č.3, pravítko – možnost uložit pomůcky do třídního boxu, podepsané v pytlíku)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení + čepice, rukavice )
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)
 • Vstup do školy – sraz 7.35 před hlavním vchodem (vcházíme vchodem vpravo)

TÝDENNÍ PLÁN 30.11. – 4.12.2020

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování: hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět, pořadí vět
 • Diktát – 3 krátké věty 
 • Opis 
 • Abeceda – didaktická pomůcka na Teams 
 • Úvod – souhlásky tvrdé
 • Čtení – lidové zvyky a koledy 
 • Písanka do str. 17 – prohlubování nácviku písmen 
 • ČJ hrou – věta, pořadí vět 
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • Učebnice do str. 20 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování 
 • Závorky 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – rýsování (čára přímá, lomená)

SKN 

 • Cestování, nakupování, služby – řemesla 
 •  Pracovní list 

ANGLICKÝ JAZYK:

 • úvod do nové lekce „I am hungry.“
 • rozšíření slovní zásoby o základní potraviny a nápoje
 • sloveso like

OSTATNÍ 

 • Pracujeme na projektu ZEMĚ MY 
 • Abeceda – dlouhodobý úkol (zpaměti do 4.12.)
 • Prosím rodiče o kontrolu pomůcek na geometrii (ořezaná tužka č.3, pravítko – možnost uložit pomůcky do třídního boxu, podepsané v pytlíku)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení + čepice, rukavice )
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)
 • Vstup do školy – sraz 7.35 před hlavním vchodem (vcházíme vchodem vpravo)
 • „Pochod splněných přání“ 2.12. 2020, sraz v 17.00 před školou (s sebou: teplé oblečení + čepice, rukavice, hrneček na čaj )
 • Ranní družina již v provozu od 6:30 – zajištěno oddělení jednotlivých ročníků 

TÝDENNÍ PLÁN 23.11. – 27.11.2020

ČESKÝ JAYZK 

 • Opakování: hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět, pořadí vět
 • Učebnice do str. 38
 • Diktát – 3 krátké věty 
 • Abeceda – didaktická pomůcka na Teams 
 • Samohlásky, dvojhlásky 
 • Čítanka – orientace v textu, báseň “ Rostu“ – přednes (vloženo i na Teams )
 • Písanka str. 15 – prohlubování nácviku písmen 
 • ČJ hrou – slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku
 • Učebnice do str. 20 
 • Desetiminutovka 
 • Krokování – názorně na našem nově vyrobeném třídním  krokovátku  🙂
 • Závorky 
 • Slovní úlohy 
 • Geometrie – opakování (čára přímá, křivá, lomená)

SKN 

 • Opakování – dny v týdnu, měsíce v roce 
 • Různé druhy materiálů
 • Projekt – “ Třídíme odpad“ 

OSTATNÍ 

 • Prosím, odevzdané listy přes e-mail, Teams, založte i do portfolia , některé prac. listy jsem při kontrole nenašla :-)))
 • Báseň – přednes do 4.12. 2020 (informace si děti zapsaly do notýsku)
 • Při příznivém počasí budou některé hodiny probíhat venku (teplé oblečení)
 • Stále plátí – roušky ve třídě i venku (2 roušky, pytlík)
 • Některé děti ještě neodevzdaly souhlas s focením 
 • Pondělí  PČ – 8 vylisovaných listů 
 • Neprobíhá TV, HV (náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky, atd.)
 • Příchod do školy – i tento týden je možnost vstoupit do třídy od 7.00
 • Při jakémkoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat na e-mail 

Distanční výuka 16.11.2020

Pondělí 

 • ČJ – 27/3 (rozděl věty na slova, přepiš do sešitu první 2 věty, za každou větu napiš počet slov)
 • M – str.17/4 (zelený rámeček – 8 příkladů)

Úterý – STÁTNÍ SVÁTEK 

TÝDENNÍ PLÁN 18.11.- 20.11. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování: hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět, pořadí vět
 • Učebnice do str. 31
 • Abeceda 
 • Sloh – oslovení různých lidí, zdvořilostní jednání
 • Čítanka – čtení s porozuměním str. 37
 • ČJ hrou – poslech pohádek spojené s ilustrací

MATEMATIKA 

 • Opakování: jednotky, desítky; sčítání, odčítání do dvaceti 
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku 
 • Slovní úlohy 
 • Učebnice str. 17/1,2,5
 • Geometrie – čára přímá, křivá, lomená 

SKN 

 •  Rozlišování a třídění odpadu 

OSTATNÍ 

 • Výuka bude zaměřena především na opakování
 • Ve středu budu vybírat: portfolio, sešity, písanku (prosím opravte (všechny opravy zaslané: e-mailem, Teams, recepce školy)
 • Některé hodiny proběhnou venku, dejte prosím dětem teplé oblečení (především čepici :-))
 • Na příští týden si každý žák vylisuje 8 listů 
 • E-mail ohledně organizace provozu školy bude odeslán začátkem týdne 
 • Kvíz – opravu odevzdaného kvízu, hodnocení, komentář, doporučení k procvičování najdete přímo na Teams 

Distanční výuka – týdenní plán 9.11. – 13.11. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

 • Druhy vět – opakování
 • Hláska, slabika, slovo, věta – opakování 
 • Teams – video (hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět)
 • Pořadí vět – učebnice do str. 30
 • Písemně do sešitu 26/3; 28/4; 29/3 ODEVZDEJ 
 • Písanka str. 13,14 (před psaním doporučuji uvolňovací cviky ruky) ODEVZDEJ
 • Čtení – str. 27 „Andulka“ 
 • Čtení – min. 15 min. denně 
 • Teams – setkávání ONLINE (skupinky)
 • Didaktické pomůcky pro podporu výuky –  Teams složka zadání,  soubory ČESKÝ JAZYK 
 • Dobrovolné – pracovní list (Teams – zadání  ČJ) hláska, slabika, slovo (poslat na e-mail nebo vložit na Teams)
 • Dobrovolné – druhy vět opakování https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/druhy_vet1.htm 

MATEMATIKA

 • Počítání po desítkách v oboru do 100 – opakování
 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku – úvod
 • Učebnice str. 14 – celá, 16 (cv.1,2,3,5,6), str. 20 (cv.2) ODEVZDEJ
 • Dobrovolné https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/kouzelnicke-vystoupeni/priklady1.htm
 • Teams – setkávání ONLINE (skupinky)
 • Didaktické pomůcky pro podporu výuky –  Teams složka zadání,  soubory MATEMATIKA 
 • Dobrovolné – pracovní list TEAMS ( zadání MATEMATIKA)

SKN

 • Kalendář – dny, měsíce
 • Pomůcka pro podporu výuky – Teams – SKN zadání
 • Napiš do sešitu – (dny, měsíce) ODEVZDEJ 
 • Dobrovolé – pracovní list (Teams sekce SKN zadání)
 • https://www.youtube.com/watch?v=54taDGaLWEI

OSTATNNÍ 

 • Žáci bez připojení na internet si vyzvedávají zadané úkoly na recepci školy 
 • Prosím odevzdejte zadané úkoly (e- mail, vložit na Teams, recepce školy PO – PÁ 7-9), následně obdržíte zpětnou vazbu – opravené práce, komentář (přes e-mail, Teams, recepce, dle zvoleného způsobu odevzdání)
 • ONLINE setkávání Teams  (skupinky) 
 • Pracovní listy ke stažení na Teams (možnost vyzvednout na vrátnici školy – prosím informujte mě, veškeré listy připravím)
 • Na Teams budu vkládat natočená videa pro podporu výuky    ( ČJ – již  vloženo 🙂
 • Veškeré informace odeslány e-mailem 

Distanční výuka – týdenní plán 2.11 – 6.11.2020

ČESKÝ JAZYK 

 • Druhy vět – opakování učebnice (18 – 22)
 • Učebnice do str. 25
 • Písemně do sešitu 23/2, 24/1
 • Přečíst růžový rámeček str. 24
 • Čtení – čítanka str. 18 “ Jak víla Amálka zachránila srnečka“ 
 • Procvičuj https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani03.htm
 • Písanka str. 11, 12 (před psaním doporučuji uvolňovací cviky ruky)
 • Čtení – min. 15 min. denně 
 • Teams – Setkávání ONLINE (skupinky)
 • Didaktické pomůcky pro podporu výuky budu vkládat na  Teams do složky  soubory ČESKÝ JAZYK 
 • Dobrovolné – pracovní list (Teams – soubory ČJ)

MATEMATIKA 

 • Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100
 • Učebnice str. 12, str 13 cv. 2,3
 • Procvičuj http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/matematika-2/pocitani-do-100-po-desitkach/
 • http://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 • Geometrie – narýsuj 3 křivé čáry, 3 přímé čáry, 3 lomené (vše do sešitu, použij ořezanou tužku č. 3, pravítko 🙂
 • Dobrovolné – procvičuj sčítání, odčítání do dvaceti ;sčítání, odčítání po desítkách
 • Teams – Setkávání ONLINE (skupinky)
 • Didaktické pomůcky pro podporu výuky budu vkládat na  Teams do složky  soubory MATEMATIKA 
 • Dobrovolné – pracovní list (Teams – soubory M)

SKN 

 • Roční období – vztah člověka a přírody 
 • Nakresli obrázek ke každému ročnímu období – pracovní list na Teams (soubory SKN)
 • Napiš 3 typické znaky ke každému období 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Procvičování slovní zásoby, snažte se prosím propojovat předměty s barvou – Např. What´s this?/ What´s it? It is a blue pen.
 • Připomeňte si tvorbu množného čísla koncovkou -s, a book x two books, tím procvičíme i číslovky. 

OSTATNÍ 

 • Prosím posílejte vypracované úkoly na e-mail nebo odevzdávejte na recepci školy (PO -PÁ mezi 7-9 hodinou)
 • ONLINE – setkávání na TEAMS (rozdělení do skupin)
 • Veškeré info  pošlu na e-mail 

 

Týden  (26.10 – 30.10.2020)

26. – 27. 10. 2020 COVID prázdniny (dle nařízení vlády ČR)

28.10.2020 Státní svátek – Den vzniku Československa 

29.10. – 30.10. 2020 podzimní prázdniny 

Vážení rodiče,

obdrželi jste e-mail odkazující na dopis pana ministra Plagy a doporučení na důležitá hygienická opatření během podzimních prázdnin. 

Přeji všem krásné a pohodové podzimní prázdniny, především hodně zdraví. P.P.

Distanční výuka – týdenní plán 19.10. – 23.10. 2020 

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti. 

Posíláme Vám s Alíkem mnoho pozdravů. Rodičům velice děkuji za podporu při domácí výuce. Především chválím děti, které pilně pracují na svých úkolech. Veškeré učivo si rozdělte a každý den vypracujte část ze zadané práce. Doufám, že se již brzy uvidíme ve škole. Přejeme pevné zdraví. Vaše paní učitelka a Alík 🙂

ČESKÝ JAYZK 

MATEMATIKA 

SKN 

 • Okolí bydliště 
 • Nakresli mapu okolí tvého bydliště 

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Distanční výuka jde dle zákona povinná
 • Vypracované úkoly  prosím poslat na e-mail TU, nebo zakládat do portfolia a předat ke kontrole po příchodu do školy, AJ posílejte na  e-mail martina.novotna@zsrakovskeho.cz (popř. odevzdáte při příchodu do školy)
 • Při jakémkoliv dotazu, problému, neporozumění látce mě neváhejte oslovit e-mailem 
 • 26.10. – 29.10. 2020 podzimní prázdniny 

 

Distanční výuka – týdenní plán 14.10 – 16.10.2020 

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA 

SKN 

 • Domácí práce – “ Jak pomáhám rodičům“ (napsat 3 věty do sešitu SKN)

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Dokončení lekce 1 – procvičování abecedy, písmenka na přeskáčku
 • Upevnění slovní zásoby – pracovní sešit str. 6, 7, 9 

 

Týdenní plán 12.10 – 16.10. 2020 

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice do str. 18
 • Věta, druhy vět 
 • Opis jednoduchých vět 
 • Rozvoj komunikačních dovedností – kruh “ Moje oblíbená kniha, moje radost“
 • Sloh – vyprávění podle obrázků (komiks)
 • Psaní – uvolňovací cviky ruky, správné napojování, tiskací písmena, písanka – dokončení str.7 + str.8
 • Čtení – čítanka do str.11, báseň 
 • Diktát – písmena, slabiky, slova 
 • ČJ hrou – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, čtení – poslech 
 • Dobrovolné https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

MATEMATIKA 

SKN 

 • Domov
 • Domácí práce 
 • Domácí spotřebiče, bezpečnost
 • Práce ve dvojicích “ Náš bezpečný spotřebič“ 

OSTATNÍ 

 • Pravidelné domácí čtení 
 • TV stále probíhá mimo tělocvičny, prosím o teplé oblečení na ven 
 • VV – dokončíme třídní tričko (prosím o šetrné praní :-))
 • Podpis rodičů v ŽK (jednou týdně)
 • Veškeré informace budou odeslány e-mailem

Týdenní plán 5.10. – 9.10. 2020

ČESKÝ JAYZK 

 • Učebnice do str. 15
 • Věta
 • Rozvoj komunikačních dovedností – kruh “ Co nám přinesl měsíc září  “ 
 • Sloh – vyprávění podle obrázků 
 • Psaní – velká písmena, písanka do str. 3
 • Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět (čítanka)
 • Diktát – písmena, slabiky, slova  
 • ČJ hrou – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky 
 • Dobrovolné http://www.ucimsecist.cz/exercise/syllabuses

MATEMATIKA 

 • Učebnice 
 • Počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100
 • Rébusy, pyramidky, krokování 
 • Geometrie – přímá čára 
 • Desetiminutovka – sčítání, odčítání do dvaceti 
 • Práce s didaktickou pomůckou – názorné příklady 
 • Dobrovolné http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nakupydo20_1.htm

SKN 

 • Rodina 
 • Tradice v rodině 
 • Dokončení projektu “ Moje rodina“ 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Upevňování nové lekce – School time – procvičování nové slovní zásoby : A book, a chair, a pen, a table, a teacher
 • úvod do množného čísla – a book x two bookS
 • procvičování čísel – jednoduché příklady na sčítání
 • opakování barev- blue, green, orange, pink, red and yellow
 • poslech a nácvik písně „Abeceda“
 • plnění pokynů – Show me a red book….

OSTATNÍ 

 • 7.10. Přírodovědná Alíkova výprava –  sejdeme se v 8.00 ve třídě, s sebou: psací potřeby (pero, pastelky, fixy na vyplnění pracovních listů a zapsání důležitých informací :-), svačinu, pití, pláštěnku, teplé oblečení a vhodnou obuv do přírody. Při nepříznivém počasí a změně termínu vás budu informovat 
 • Obalit nové sešity 
 • Platby škole + AJ pracovní sešit, písanky 38,-  TU 
 • Čtení min. 10 min denně 
 • Geometrie – pravítko, tužka č.3 (vše vložit do pytlíku, podepsat, uložím do třídního boxu a následně rozdám vždy při geometrii)
 • Veškeré třídní informace odeslány e-mailem 

Týdenní plán  29.9. – 2.10.2020 

ČESKÝ JAZYK 

 • Učebnice do str. 13
 • Hlásky, slabiky, slova, věty 
 • Opis, přepis – psací písmeno
 • Rozvoj komunikačních dovedností “ Moje radost, můj úspěch “ 
 • Psaní – tvary jednotlivých písmen, správné napojování
 • Čtení – slova, věty  (čtení s porozuměním)
 • ČJ hrou – psaní velkých tiskacích písmen 
 • Dobrovolné procvičování https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/veta-slovo-slabika

MATEMATIKA 

 • Učebnice do str. 4
 • Sčítání, odčítání do dvaceti  s přechodem přes desítku
 • Rébusy – „pyramidky, hadi , krokování „
 • Orientace na číselné ose
 • Názorné příklady  – práce s didaktickou pomůckou 
 • Geometrické tvary  
 • Dobrovolné procvičování https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

SKN

 • Moje rodina 
 • Projekt „Moje rodina – můj domov“

ANGLICKÝ JAZYK

 • úvod do nové lekce – School time – rozšíření slovní zásoby o nová slova: A book, a chair, a pen, a table, a teacher
 • opakování barev- blue, green, orange, pink, red and yellow
 • poslech a nácvik písně „Abeceda“

OSTATNÍ 

 • Pravidelné čtení 
 • Obalit sešity
 • Nezapomínejte vhodnou obuv a teplé oblečení na TV 

Týdenní plán  21.9 – 25.9.2020

ČESKÝ JAYZK 

MATEMATIKA 

 • Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku
 • Rébusy – „pyramidky, hadi“
 • Orientace na číselné ose
 • Názorné příklady  – práce s didaktickou pomůckou 
 • Geometrické tvary kolem nás 
 • Procvičování https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

SKN

 • Dopravní prostředky, značky 
 • Bezpečnost při cestě do školy 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování barev, číslic 1-10.
 • Anglická abeceda procvičování.
 • Rozšiřování slovní zásoby – nová slovíčka – tiger, monkey, zebra, crocodile, lion.

OSTATNÍ 

 • Prosím o úhradu 44,- Kč za sešity
 • Nezapomínejte na vhodnou obuv a teplé oblečení na ven 
 • VV, PČ – dokončení projektu “ Voda kolem nás“ 
 • Obalit sešity 
 • Třídní informace odeslány mailem 

 

Týdenní plán 14.9. – 18.9. 2020

ČESKÝ JAZYK 

 • Měkké slabiky bě, pě, vě, mě, di, ti,ni
 • Slova s hláskou P,B,D
 • Psaní – správné napojování (slova, věty), tvary písmen
 • Sloh – různé pozdravy, rozvoj komunikace (“ Můj víkend“)
 • Čtení – návštěva knihovny 
 • Český jazyk hrou – čtení spojené s ilustrací 

MATEMATIKA 

 • Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, číselná osa 
 • Pamětné počítání 
 • Matematické rébusy 
 • Geometrické tvary 

SKN 

 • Cesta do školy 
 • Projekt – “ Moje cesta do školy – mapa“

ANGLICKÝ JAZYK

 • Seznámení s učebnicí a jednotlivými postavičkami, které nás budou celou knihou provázet.
 • Opakování barev, číslic 1-10.
 • Seznámení s anglickou abecedou, rozdíly mezi českou a anglickou.
 • Rozšiřování slovní zásoby

OSTATNÍ 

 • Obalit učebnice 
 • 16.9. Olympijský běh 
 • Dobrovolně – plnit „Alíkovy úkoly“ (čtení – 10 min, počítání – 5 příkladů, diktát – 2 věty)
 • Prosím o úhradu sešitů – 44,- Kč (vybírá TU)
 • Prosím do ŽK dopsat aktuální e-mail a tel. číslo na oba zákonné zástupce 

Týdenní plán 7.9. – 11.9.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Seznámení s učebnicí
 • Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni, opakování učiva z 1.ročníku
 • Psaní – opakování učiva z 1.ročníku, psací písmeno, přepis
 • Čtení – slabiky, slova, věty
 • Kniha – Chaloupka na vršku (poslech)

MATEMATIKA

 • Opakování učiva  z 1.ročníku
 • Sčítání, odčítání do dvaceti s přechodem přes  desítku
 • Pamětné počítání 
 • Geometrické tvary

SKN

 • Cesta do školy, orientace ve škole

VV 

 • Zátiší – ovoce (přinést 1 ks ovoce)

 • Práce s papírem – vystřihování 

HV 

 • Opakování písní z 1. ročníku, hudební nástroje 

TV

 • Míčové hry – až do odvolání probíhá tělesná výchova venku 

Ostatní

 • Obalit učebnice 
 • 16.9. Olympijský běh 

 

 

Týdenní plán 1. 9. – 4. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Měkké slabiky bě-pě-vě-mě, di-ti-ni, opakování učiva z 1.ročníku
 • Psaní – opakování učiva z 1.ročníku –  prohlubování nácviku dříve osvojených písmen, správné napojování, velká písmena 
 • Čtení – opakování učiva z 1.ročníku-  slabiky, slova, věty 

MATEMATIKA

 • Opakování učiva  z 1.ročníku
 • Sčítání, odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

SKN

 • Jsem školák – školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole

VV 

 • Zážitky z prázdnin – kresba (volná technika)

Ostatní

 • Veškeré informace ohledně pomůcek a organizace prvního školního týdne byly odeslány na mail rodičů.

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Vítám Vás v novém školním roce 2020/2021. Tento rok budu třídní učitelkou II.A. 1.9. v 8.00  se sejdeme ve vaší původní třídě (tento rok již bez rodičů). Informace ohledně organizace prvního školního týdne a školních pomůcek jsem odeslala na vaše e-maily.  Moc se na Vás těšíme Petra Poustecká – třídní učitelka a  Mirka Křivánková – asistentka pedagoga

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.