II.A Denisa Matanelli

Denisa Matanelli

denisa.matanelli@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 13. – 17. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK 

Slovo, slabiky, hláska/písmeno

Procvičování psaní písmen a slov

Učebnice do str. 12 

Denně číst 10 minut 

MATEMATIKA 

Opakování z 1. ročníku

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

Jednotky a desítky 

ANGLICKÝ JAZYK 

Procvičování reakcí na jednoduché pokyny (pozdrav, jméno)

Playroom safari 

Učebnice do str. 7 

SVĚT KOLEM NÁS 

Jsem školák

Orientace ve škole 

OSTATNÍ: 

S sebou stírací tabulku na matematiku. 

Týdenní plán 6. – 10. 9. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
Seznámení s učebnicí ČJ, slovo – slabika, hláska/písmeno 
Procvičování psaní písmen a slov 
Učebnice do str. 9 

MATAMETIKA
Opakování z 1. ročníku
Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku 
Pracovní sešit do str. 2 

ANGLICKÝ JAZYK 
Opakování slovní zásoby z 1. ročníku 
Seznámení s učebnicí, s pracovním sešitem 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – školní režim, školní řád, pravidla třídy

OSTATNÍ: 

6. a 9.9. 2021 – testování dětí na Covid-19 (antigenní testy)

8. 9. 2021 – Olympijský běh – s sebou cvičební úbor a boty na ven

8. 9. 2021 – od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA (vstup rodičů do školy pouze s respirátorem) 

 

Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás v novém školním roce 2021/2022. :))  

  1. 9. 2021 – V 8:00 proběhne zahájení školního roku, testování na COVID-19. V 8:45 končí vyučování. (s sebou bude mít dítě potvrzení, zdali jde či nejde do družiny) 
  2. 9. 2021 – budeme mít první hodinu třídnickou. Rozdáme si s dětmi učebnice a žákovské knížky. Děti si s sebou vezmou aktovku, psací potřeby, bačkory na přezutí. Nezapomeňte dětem přibalit svačinu a pití. Ve čtvrtek si ukážeme s dětmi, kde se nacházejí jejich skříňky. Prosím, aby dítě mělo s sebou zámek, klíč a náhradní klíč od skříňky, který zůstane na vrátnici. (jako minulý rok) 
  3. 9. 2021 – proběhne vyučování dle rozvrhu. V pátek se bude nadále podávat bageta pro přihlášené. (z důvodu rekonstrukce) 

Prosím Vás o vyplnění aktuálních mobilních telefonů zákonných zástupců, adresu i zdravotní pojišťovnu dítěte do ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY do pondělí 6. 9. 2021. Dále poprosím o podpis na poslední stránce. (seznámení se školním řádem). 

Informace na další týden Vám včas zašlu. 

Těšíme se na Vás! 

Denisa Matanelli a Hana Hobstová 


 

Komentáře jsou uzavřeny.