II.A Mgr. Jitka Jandová

 1. Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 27. 1. – 30. 1.

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé a měkké souhlásky. Pravopis ú/ů, věta a souvětí. Psaní: opis, přepis. Čtení příběhů a pohádek – převyprávění podle obrázkové osnovy.

Učebnice do str. 65. Písanka do str. 6. Doplňujte zápisy do čtenářských sešitů.

MATEMATKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Závorkové příklady. Násobilka 2, 3.

 1. přesné rýsování a měření úseček.

Učebnice do str.15 Nemocní žáci plní cvičení určená k přepisu do školního sešitu.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. lekce Happy faces. Upevňujeme slovíčka, fráze(I´ve got blond hair). Čteme slovíčka a krátké věty se správnou výslovností.

Učebnice na str.35, pracovní sešit do str.33.

SVĚT KOLEM NÁS

Respekt. Upevňování přátelských vztahů ve třídě. Bezpečnost při zimních sportech.

OSTATNÍ

 1. 1. jdou děti do školy bez učení. Jedeme bruslit. Vstup 20Kč, půjčení bruslí 30Kč.  S sebou do batohu vezmou brusle, helmu, chrániče, rukavice, pití, svačinu. Návrat do 12:00.
 2. 1. prevenční program 1. vyučovací hodina
 3. 1. při poslední vyučovací předáme pololetní vysvědčení (list si žáci nechávají doma)
 4. 1. jsou pololetní prázdniny! Pěkně si užijte prodloužený víkend!

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1.

ČESKÝ JAZYK

Měkké a tvrdé souhlásky. Pravopisná cvičení. Psaní – přepis písmen a slov. Čtení pohádek, převyprávění. Čtenářský sešit dostanou žáci v pondělí.

Učebnice do str. 62

Písanka 2 do str. 3

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Závorkové příklady. G. Měřené úsečky, trojúhelník.

Učebnice do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

In my house (nová slovíčka)

Úvod do 4. lekce Happy faces.

Učebnice do str.36, pracovní sešit do str.33.

SVĚT KOLEM NÁS

Volný čas

OSTATNÍ

Na středu (VV) přinese každý žák list letáku (zboží v obchodech)

Každodenní hlasité čtení (10 min.) je nezbytné

 

Týdenní plán 12. 1. -17. 1.

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé a měkké souhlásky. Psaní: prohlubování nácviku všech písmen.

Čtení. Dramatizace pohádek.

Uč. do str. 56

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání. Slovní úlohy. Geometrie: bod, rýsování čar.

Uč. do str. 11

ANGLICKÝ JAZYK

In my house. Happy faces. Části lidského obličeje. Fráze I´ve got (blond) hair.

Test a zkoušení: Slovíčka 3. lekce s obrázkem, fráze I like/ I don´t like.

Pravidelné domácí úkoly.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Test: hodiny, dny v týdnu, měsíce.

OSTATNÍ

Někteří žáci potřebují doplnit vybavení penálu a kufříku na VV, zkontrolovat velikost přezůvek.

Došly nám zásoby papírových kapesníků a utěrek pro třídu.

 

 

Děkuji za milá přání a krásné dárky. Potěšila nás účast na třídní besídce, děti měly velkou radost.

Přeji všem žákům a jejich rodičům veselé a pohodové vánoční svátky.

Hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2020!

Děti dostaly procvičování z matematiky (povinné na str. 3) a pravidelné čtení.

          Týdenní plán 7. 1. – 11. 1.

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek. Druhy vět. Sloh: vyprávění podle obrázků

Uč. Do str. 53

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do100 s přechodem přes desítku. Písemné sčítání a odčítání.

Geometrie: bod, přímka, úsečka. Rýsování přímek, úseček.

Uč. Do str. 11

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování- 3. lekce. Nově: Happy faces  L 4 – slovní zásoba

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – orientace v čase

OSTATNÍ

Třídní schůzka 8. 1. od 17:30

 

Týdenní plán 16. 12. – 20.12.

ČESKÝ JAZYK

Opakování, procvičování. PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ 17. 12.

 Souhlásky tvrdé.Čtení: říkadla, básně, koledy.

Psaní: písanka do str. 28

učebnice do str. 48

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení a dělení

Geometrie – test: bod, přímka, úsečka

učebnice 6. díl do str.7

ANGLICKÝ JAZYK

 1. lekce: I´m hungry. Slovní zásoba 3. l. Fráze: I like/ I don´t like (cheese).

 SVĚT KOLEM NÁS

Zimní svátky, tradice a zvyky.

OSTATNÍ

 1. 12. zveme rodiče a prarodiče na třídní besídku ve II. A. Začíná v 16:00
 2. 12. od 10:00 vánoční program ve třídě

 

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12.

ČESKÝ JAZYK

Opakování, procvičování. Souhlásky tvrdé.Čtení: říkadla, básně, koledy.

Psaní: písanka do str. 26 – nácvik písmen Q, X.

učebnice do str. 48

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení a dělení

Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

učebnice 6. díl do str.7

ANGLICKÝ JAZYK

 1. lekce: I´m hungry. Slovní zásoba, fráze: I like/ I don´t like (cheese).

SVĚT KOLEM NÁS

Cestování, nakupování, služby, řemesla

OSTATNÍ

I přes velkou nemocnost pokračujeme podle plánu. Je třeba doplnit vybavení penálu

( nůžky, pravítko, guma)

Pravidelné každodenní čtení je nutné.

 

 

Týdenní plán 2. 12 – 6. 12.

ČESKÝ JAZYK

Věta, slovo, slabika, hláska – procvičování. Souhlásky tvrdé. Čtení: vánoční básně, koledy. Psaní- písmena Y, W, Q, X.

učebnice do str. 43

Písanka do str. 24

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování učiva 2. lekce. Nácvik vystoupení.Christmas

 1. 3: I am hungry! Slovní zásoba – potraviny a nápoje. Sdělení: I like/ I don´t like

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Geometrie- rýsování přímých a lomených čar

Dokončíme 5. díl, rozdáváme 6. díl.

SVĚT KOLEM NÁS

Cestování, nakupování, služby – řemesla.

OSTATNÍ

Gratulujeme týmu šplhavců:  Markéta, Martina, Ema, David, Matěj S. a  Honzík vyhráli soutěž druhého ročníku!

V pondělí potřebujeme různé papírové krabičky k výrobě objektů.

Ve čtvrtek děti navštíví Mikuláš, anděl a čerti.

Tř. učitelka vybírá 50 Kč na sešity.

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11.

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek. Pravopis ú / ů. Česká abeceda. Návštěva školní knihovny (vypůjčování  knih)

Plynulé čtení. Opis, přepis slov a vět.

Učebnice do str. 38

Písanka do str. 22

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončení 2. lekce. Identifikace postav a předmětů This is my/ your book.

                                    Vyjádření počtu: How many( cars)

 1. 11. domácí úkol – poslech

Žáci nenosí CD do školy.

Ústní zkoušení slovíček:  barvy, čísla + přídavná jména ( laud, quite,fast, slow)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do sta bez přechodu přes desítku. Porovnání čísel. Znázornění příkladů.

Slovní úlohy. Geometrie- rýsování čar, pravidla pojmenování čar a bodů.

Učebnici 5 možná dokončíme.

SVĚT KOLEM NÁS

Kalendář

Suroviny a materiály – rozlišování a třídění odpadu

OSTATNÍ

V úterý při TV bude třídní soutěž ve šplhu na tyči, v pátek 29. 11. soutěž ročníková.

Ve čtvrtek napíšeme opakovací test SKN(značky,naše bydliště, roční doby, kalendář)

Zimní spáči
Naše třída si užila půlhodinovou přednášku o způsobu zimování volně žijících zvířat spojenou s promítáním.
Děti dostaly příležitost k dotazům. A ještě více je potěšila ukázka dvou netopýrů. Po závěrečném kvízu dostali druháci pochvalu, že pozorně poslouchali. Na památku si odnesli obrázkové záložky.
V knihovně se nám líbilo, viděli jsme i obrazovou výstavu amatérské malířky.

 

TÝDENNÍ PLÁN 18. 11. – 22. 11.

Český jazyk

Slovo, slabika, hláska. Rozdělení hlásek. Sloh: oslovení lidí, zdvořilé jednání. Zápis ve čtenářském sešitu. Každodenní hlasité čtení je nutnost. (10 minut)

Uč. Do str. 33, písanka na str. 19

Anglický jazyk

Unit 2 School time (slovíčka PS str. 81, procvičujeme: pomůcky, čísla, barvy, zvířata. Nově: loud, quiet, fast, slow)

Matematika

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku. Slovní úlohy.

Geometrie: rýsování s pravítkem.

 1. S. do str. 26

Svět kolem nás

Kalendář.

Různé kulturní akce – společenské chování

Ostatní

Prosím, prohlédněte dětem vlasy, objevily se vši.

 1. 11. Půjdeme do Městské knihovny v Modřanech na akci Netopýři.

              Podle počasí půjdeme v pondělí pouštět draka.        

 

 

 

Týdenní plán 11. 11.- 15. 11.

ČESKÝ JAZYK

Hláska, slabika, slovo.

Učebnice do str. 30

Písanka do str. 16

Plynulé čtení jednoduchých vět. Mimočítanková četba.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku.

Pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

Matematika do str.22

ANGLICKÝ JAZYK

School time – slovní zásoba( školní pomůcky, barvy, čísla do 12)

Identifikace postav a předmětů: This is my / your (book). – It´s a (white) clock. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

Děti nepotřebují CD ve škole, ale k procvičování doma.

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období.

OSTATNÍ

 1. 11. Třídní schůzky od 17:30

Připomínám kontrolu školních pomůcek v penálu.

 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11.

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek, abeceda.

Plynulé čtení  jednoduchých vět.

Psaní – velká písmena, tiskací písmena.

Učebnice na str. 29

ANGLICKÝ JAZYK

School  time: a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher.

Identifikace předmětů: This is my / your friend …

                                            It ´s a ( red) clock.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do  bez přechodu přes desítku.

Práce s  číselnou osou. Slovní úlohy.

Matematika  na str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období, vztah člověka a přírody.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Budeme pracovat s vylisovanými listy

OSTATNÍ

 1. 11. 8:10 – 11:40 OVOV sport v tělocvičně i venku
 2. 11. Akce ZE MĚ MY v ZŠ K Dolům

 

Týdenní plán 21.10. –  25. 10.

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět –  písemné i ústní opakování.

Přepis a opis. Oprava vět – práce s chybou.

Čtení textu. Vyprávění s obrázkovou osnovou.

Učebnice do str. 25

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

Slovní úlohy- nákupy.

Písemné opakování -test.

ANGLICKÝ JAZYK

School time – Classroom objects (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher)

SVĚT KOLEM NÁS

Okolí domova. Bezpečnost na cestě.

OSTATNÍ

 22.10. Prevence BESIP (10:55 – 11:40 hod.)

28.10. Státní svátek

 1. a 30.10. Podzimní prázdniny

31.10. a 1.11. Ředitelské volno

 

 

Týdenní plán 14. 10.  – 18. 10.

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět. Opis a přepis písmen, slov, jednoduchých vět.

Učebnice do str. 22

Písanka na str. 8

 Čtení. Nacvičíme stručný zápis o přečteném textu.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100.

Geometrie: bod, druhy čar, úsečka, přímka. Pravítko a dvě ořezané tužky a guma v penálu!

Pracovní učebnice do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončení ústního zkoušení. Docvičení učiva 1. lekce.

Unit 2 School time.  Slovní zásoba (a book, a chair, a clock, a pen,  a table, a teacher)

SVĚT KOLEM NÁS

 Písemné opakování témat:  dopravní výchova, rodina.

Okolí bydliště.

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 17.10. Ukázka a beseda – sovy, dravci / vybíráme 50,- Kč

 

Týdenní plán 7. 10. – 11. 10.

ČESKÝ JAZYK

Věta.  Druhy vět. Opis a přepis. Čtení slov, jednoduchých vět.

Učebnice ČJ  do str. 20. Písanka do str. 7

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do dvaceti. Číselná osa do 100 a stovková tabulka.

 Sčítání po desítkách. Přímá čára.

Pracovní učebnice do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK

Vyjádření dovednosti: I can / I can´t see a (tiger ).  Yes. / No.

Can (zebras) run / climb / fly ?

Procvičujeme  anglickou abecedu, názvy zvířat, čísla a barvy.

Odkaz k domácímu procvičování angličtiny na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na následující odkaz se otevře webová stránka na procvičování AJ podle učebnice Happy House 2 (trénování slovní zásoby, písničky, příběhy, jednoduché hry):

Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

 

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a povinnosti v domácnosti.

Domov. Domácí spotřebiče, bezpečnost.

OSTATNÍ

Milí rodiče, fotbalový kroužek organizovaný naší školou ZŠ Rakovského a vedený Mgr. Petrem Málkem (třídní učitel III.B) pro mladší žáky na 1. stupni se bude konat tento školní rok od října do května každou možnou středu od 15 do 16h (ne tedy každé pondělí, jak bylo původně naplánováno).
V případě Vašeho zájmu mi, prosím Vás, dejte co nejdříve vědět, protože fotbalový kroužek začíná již ve středu 9.10.!

SBĚR STARÉHO PAPÍRU, VÍČEK A HLINÍKU proběhne v termínu od 8. 10. -15. 10. 2019,vždy ráno od 7.00 do 7.55 hod. u barevné brány. Sběr odevzdávejte svázaný a zvážený, pokud nemáte váhu, velmi rádi zvážíme sami. Děkujeme za spolupráci.

 


Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Psaní- opis, přepis. Písanka do str.6

Věta. uč. do str. 16

Čtení, práce s textem

MATEMATIKA

Čtení a zápis čísel v oboru 0 – 100.

Rozklad na desítky a jednotky. Orientace ve stovkové tabulce.

Pracovní učebnice do str. 10

ANGLICKÝ JAZYK

Opakujeme: The alphabet.  Slovní zásoba z 1. roč.( barvy, čísla…)

Playroom safari – Zvířata .

Odkaz k domácímu procvičování na počítači:

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina. Příbuzenské vztahy, tradice.

OSTATNÍ

 1. 10. Ekoprogram Do hlubin rybníka ( 8:00 – 9:30)žák/ 50 Kč
 2. 10. od 10:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

 

Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme porozumění názvosloví písmeno, slabika, slovo, věta. Rozklad slov na slabiky a písmena.

Opis a přepis slov a vět. Čtení jednoduchého textu.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Rozklad čísla na desítky a jednotky.

Slovní úlohy typu o…..méně, o….více. Základní geometrické tvary.

SVĚT KOLEM NÁS

Cesta do školy. Dopravní značky. Preventivní program.

ANGLICKÝ JAZYK

Docvičujeme the alphabet. Nově: Playroom safari. Nová slovíčka- zvířata (psaná podoba slova). Píseň On safari!

OSTATNÍ

V pondělí je poslední možnost odevzdat zářijovou objednávku knih KMČ.

Ve čtvrtek běží  žáci přespolní běh vyznačenou trasou. Nutná je sportovní obuv na ven a sportovní oblečení. ( 4. v. h.)

V pátek máme preventivní program 1. a 2. v. hodinu. V rozvrhu zbude M a AJ.

Připomínám obaly na sešity a učebnice.

Přeji všem krásný podzim.

 

 

Týdenní plán 16. 9. – 20. 9.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma – opis, přepis.

Počet slabik ve slovu. Čtení slov, krátkých vět.

Sloh: vyprávění s prázdninovým deníkem

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes dvacítku.

Geometrické tvary ve čtvercové síti.

Zápis příkladů. Slovní úlohy.

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy, seznámení, slovní zásoba z 1. ročníku.

 Abeceda.                                                           

SVĚT KOLEM NÁS

Cesta do školy.

OSTATNÍ

V pondělí při PČ přesazujeme květiny.

Doplňujeme obaly na učebnice i sešity.

Pracovní sešit Aj (255,00 Kč) plaťte podle pokynů na webu školy AKTUALITY, ZVEŘEJNĚNY PLATBY…

V pátek počítáme s TV venku.

 

 

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Opakování rozkladu slov na slabiky – hlásky

Čtení jednoduchých slov a vět.

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování sčítání, odčítání a porovnání v oboru 0- 20. Základní geom. tvary.

Rozklad čísla na desítky a jednotky.

SVĚT KOLEM NÁS

Školní režim, školní řád, chování a vztahy ve škole.

ANGLICKÝ JAZYK

Hello again! The alphabet.

Učebnice do str.5, pracovní sešit do str. 3

OSTATNÍ

Třídní schůzka 11. 9. od 17:30 ve II.A

Notýsek dostanou žáci v pondělí.

 

Vážení rodiče,

podrobné informace o prvním týdnu najdete na webu školy pod modrým heslem AKTUALITY,

příspěvek ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ

Děkuji za vaše odpovědi ohledně sešitů.

____________________________________________________________________

Milá děvčata a milí hoši,

zítra sejdeme jen na hodinu. Pozdravíme po dvou dlouhých letních měsících.

Přineste si tužku a malý zápisníček.

V úterý se budeme věnovat přípravě na rozjezd školního roku, konec vyučování v 11:20

Od středy  bude vyučování podle rozvrhu.

 

 

 

Pozdrav a poděkování

Vážení rodiče žáčků 1. A,

děkuji Vám za milé dárky i krásné květiny. Moc si jich vážím a udělaly mi radost.

Přeji všem pohodové a dlouhé léto. V září se budu těšit na druháky!

Pokračovat budeme ve stejné učebně, skřínky v šatně budou jiné. Zámečky z letošního roku se budou hodit.

Týdenní plán 24. 6. – 28. 6.

ČESKÝ JAZYK

Čtení s porozuměním.  Opis, přepis vět. Práce s textem.

Slabikář 3. díl do konce

Písanka 3 se pokusíme dopsat

MATEMATIKA

Odčítání v oboru 0- 20 s přechodem přes desítku.

Rozklad čísla. Řešení slovních úloh

Počítáme v sešitech a PL

SVĚT KOLEM NÁS

Léto v přírodě-  nebezpečí a úrazy

ANGLICKÝ JAZYK

Nebude.

OSTATNÍ

 1. 6. 2019 Atletické dopoledne pro 1. a 2. roč. nesportovní třídy 8,00-11,30 hod.
 2. 6. 2019 Dětem budou rozdány druhé klíče a zámky od šatních skříněk.

ODNESOU SI JE DOMŮ.

VE ČTVRTEK ODPOLEDNE, PŘED ODCHODEM DOMŮ, MUSÍ VYKLIDIT SKŘÍŇKY!!

V pátek 28. 6. s sebou pouze přezůvky, skříňky již NEZAMYKAT.

 1. 6. 2019 ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 8,00-8,45 HOD.

VYUČOVÁNÍ  KONČÍ V 8,45 HODIN, pak děti odchází do družiny nebo domů.

 

ČESKÝ JAZYK

Čtení s porozuměním.  Opis, přepis vět, diktát slov. Práce s textem.

Slabikář do str. 29

Písanka 3 do str. 27

MATEMATIKA

Odčítání v oboru 0- 20 s přechodem přes desítku.

Rozklad čísla. Řešení slovních úloh

Počítáme v sešitech a PL

SVĚT KOLEM NÁS

Léto v přírodě-  nebezpečí a úrazy

OSTATNÍ

 1. 6. uzavíráme klasifikaci. 18 – 21. 6. Sběr víček a starého papíru

 

Týdenní plán 10. 6. – 14. 6.

ČESKÝ JAZYK

Čtení a práce s textem. Opis, přepis, diktát.

Slabikář do str. 17

Písanka 3 do str. 21

MATEMATIKA

Odčítání v oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku.

Rozklad čísla. Řešení slovních úloh

Počítáme v sešitech a PL

ANGLIČTINA

 • procvičování slovní zásoby Unit 7 (animals: a dog, a cat, a bird, a snake, a mouse, a tiger);
 • poslechové cvičení: příběh Otto and the dog;
 • písnička Animal friends;
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

SVĚT KOLEM NÁS

Kultura a kulturní instituce.

Léto v přírodě

OSTATNÍ

13. 6. akce třídy – návštěva Muzea hlavního města Prahy. Hrazeno z TF.

18. 6. uzavíráme klasifikaci

18. – 21. 6. Sběr víček a starého papíru

Týdenní plán 3. 6. – 7. 6.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář 3. díl do str. 10

Čtení  slov, jednoduchých vět, krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 16.  Opis, přepis, diktát slov.

MATEMATIKA

Pracovní listy- sčítání s přechodem přes desítku. Slovní úlohy, procvičování značení ( l, m, kg)

SVĚT KOLEM NÁS

Lidská práce- její výsledky

OSTATNÍ

 1. 6. od 17:30 bude třídní schůzka. 18. 6. -21. 6. plánovaný sběr starého papíru a víček.

Týdenní plán 27. 5. – 31. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Slabiky DI, TI, NI-  procvičování. Písmena a hlásky Q, X, W ve slovech. Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět. Úprava vět.

SLABIKÁŘ  3. díl do str.5

 1. MATEMATIKA

Sčítání čísel v oboru 0- 20 s přechodem desítky. Seznámení se zkratkami základních jednotek

m – metr, l – litr, kg – kilogram. Počítáme s pracovními listy.

SVĚT  KOLEM  NÁS

Práce a volný čas. Lidská práce- její výsledky

OSTATNÍ

Prosím rodiče o dokoupení fixu na stírací tabulku.

 1. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – zápisy do ŠD na školní rok 2019/20
 2. 5. Dvě hodiny strávíme u potoka- ekologický pořad o životě v půdě. Nutná vhodná obuv.Cenu 40Kč/ žák hradíme z třídního fondu. 30. 5. návštěva Toulcova dvora- vybírám 80,- Kč. 5. 6. třídní schůzky od 17:30 18. 6. -21. 6. plánovaný sběr starého papíru a víček.

Týdenní plán 20. 5. -24. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Slabiky DI, TI, NI. Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět, rozbor krátkých textů.

SLABIKÁŘ do str.61

MATEMATIKA

Sčítání čísel v oboru 0- 20 s přechodem desítky. Seznámení se zkratkami základních jednotek

m – metr, l – litr, kg – kilogram

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas. Povolání

OSTATNÍ

 1. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – zápisy do ŠD na školní rok 2019/20
 2. 5. ekologický pořad o životě v půdě.  30. 5. návštěva Toulcova dvora. 5. 6. třídní schůzky od 17:30

Týdenní plán 13. 5. – 17. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět, rozbor krátkých textů.

SLABIKÁŘ do str. 58

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 54

PÍSANKA 3 do str.3

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Pracovní listy

 

SVĚT KOLEM NÁS

Téma:  Kultura – kulturní a společenské instituce (pojem kultura, bezpečnost a chování na kulturních akcích, význam společenských institucí)

OSTATNÍ

 • 15. – 17. 5. Projektové dny školy – Putování Prahou (nenosit učebnice),
 • 16. 5. mít do školy batůžek s pitím, svačinu z domova, pláštěnku v batůžku, na sobě sportovní oblečení a obuv – výlet po Praze celé dopoledne
 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě.
 • 30. 5. návštěva Toulcova dvora

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabikotvorných s r, l, m. Tvoření věty. Opis, diktát, přepis. Čtení a vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 57

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 51

PÍSANKA do str. 45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Učebnice do str. 59

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas – povolání, odpočinek. Co o nás baví.

OSTATNÍ

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd  NEBUDE TĚLOCVIK

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě.  30. 5. návštěva Toulcova dvora.

Během volna doporučuji opakování učiva

INFORMACE K FOTOGRAFOVÁNÍ

6. 5. se fotíme jako třída. Velikost fotky je 15 x 23 cm, cena 35,-Kč. Vyfotit se mohou i dvojice( skupinky). Za poloviční formát zaplatí každý 25,-Kč. Placení předem není potřeba.

Týdenní plán 29. 4. – 3. 5. 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik BĚ.PĚ, VĚ, MĚ. Tvoření věty. Opis, diktát,přepis. Čtení a vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 48

PÍSANKA do str. 45

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Učebnice do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Na dvoře- domácí zvířata

OSTATNÍ

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd (1 foto/ 35,00 Kč)

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě. 30. 5. návštěva Toulcova dvora

Týdenní plán 22. 4. – 26. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik DĚ, TĚ, NĚ. Doplnění věty. Opis, přepis. Čtení a skládání vět, vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 49

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 44

PÍSANKA do str. 41

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad na číselné ose. Dopočítávání.

Učebnice do str. 54

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Na dvoře- domácí zvířata

OSTATNÍ

 1. 4. Den země- projektové hodiny
 2. 4. Třídní schůzka od 17:30

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd (1 foto/ 35,00 Kč)

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě 30.5. návštěva Toulcova dvora

 

Týdenní plán 15. 4. – 19. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Ď, Ť, Ň. Čtení,obrázkové věty. Opis, přepis, Úprava vět, význam slov.

SLABIKÁŘ do str. 45

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 40

PÍSANKA do str. 38

MATEMATIKA

Slovní úlohy, stavby z krychlí. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.

Učebnice do str. 50

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Velikonoce – zvyky.

OSTATNÍ

16.4.  Velikonoční jarmark 16:00- 17:30

18.4.  Velikonoční prázdniny. Sejdeme se v úterý 23. 4.

Přeji všem veselé Velikonoce s rodinou a přáteli.

Kapesníky a papírové utěrky

Vážení rodiče, prosím o další kapesníky a utěrky pro naši třídu.

Týdenní plán 8. – 12. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Ď, Ť, Ň. Čtení, opis, přepis, Úprava vět, význam slov.

Práce s dětským časopisem.

SLABIKÁŘ do str. 45

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 40

PÍSANKA do str. 35

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • procvičování jednoduchých otázek: Is it a present? 
 • písnička How old are you?
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

MATEMATIKA

Souřadnice bodů ve čtvercové síti. Osa souměrnosti. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.

Učebnice do str. 46

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Velikonoce – zvyky.

OSTATNÍ

 1. 4. od 8 do 9: 40 se budou děti seznamovat s možnostmi POLYTECHBUSU novinky pro rozvoj manuální zručnosti.

            16.4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny

            18.4.  Velikonoční prázdniny

 

Týdenní plán 1. – 5. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmen F, G . Opis, přepis, diktát slov. Čtení a doplňování jednoduchých vět.

SLBIKÁŘ do str. 42

MALÝ SLABIKÁŘ do str. 37

PÍSANKA do str. 31

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 20. Rozklad a porovnávání čísel. Procvičování desítek a jednotek.

Učebnice do str. 42

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Sázení a setí.

 

Zrušení třídní schůzky

Vážení rodiče,

musím zrušit třídní schůzku, plánovanou na středu 27. 3. z důvodu mojí nemoci.

O náhradním termínu vás budu informovat.

 

Týdenní plán 25. – 29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmena Ch. Opis, přepis, práce s chybou. Čtení a doplňování jednoduchých vět. Dramatizace.

Slabikář do str.37

Malý slabikář na str. 30

Písanka na str. 26

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 20. Rozklad a porovnávání čísel. Práce s číselnou osou.  Základní rovinné geometrické tvary

Učebnice do str.33

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • čtvrtek 28. 3. TEST: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a sock, a jumper;
 • nová slovní zásoba Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře. Orientace v čase- celá hodina a funkce hod. ručiček.

OSTATNÍ

Šest  vybraných žáků se připravuje na soutěž ŠVIHADLO.

V úterý budeme pracovat se zeminou, děti potřebují gumové rukavice

 

 

Týdenní plán 18. – 22. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ř, správná výslovnost. Čtení a doplňování vět. Opis, diktát.

Sloh: pozvánka

Slabikář do str. 29

Malý slabikář do str. 26

Písanka na str. 22

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15. Rozklad čísel, počítání s číselnou osou. Geometrické tvary.

Učebnice do str. 24

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby a příprava na test: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy, čísla;
 • domácí úkol: na čtvrtek 21. 3., pracovní sešit, str. 33 – vybarvit jednotlivé předměty podle zadání a spočítat. 
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Jaro: počasí, rostliny – pozorování, sázení a setí.

OSTATNÍ

 1. 3. Recitační soutěž.   19. 3. potřebuje každý žák tři kusy vyfouknutých skořápek.

Prosím rodiče o podpisy v sešitech ČESKÝ JAZYK a MATEMATIKA.

Některé děti potřebují doplnit penál.

Přeji krásný začátek jara

 

Týdenní plán 11. – 15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ž. Čtení a doplňování jednoduchých vět, otázky a odpovědi.

Opis, přepis, diktát. Nácvik recitace na soutěž.

Slabikář do str.24

Malý slabikář na str.22

Písanka na str. 16

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0- 15. Posloupnost číselné řady, rozklad čísel, dočítání. Celá hodina – poloha ručiček.

Učebnice na str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí na jaře. Délka dne a noci. Čas: celá hodina.

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey;
 • písnička My favourite T-shirt;
 • domácí úkol: na čtvrtek 14. 3., pracovní sešit, str. 30 – dokreslit vzory na oblečení a vybarvit.

OSTATNÍ

Na nácvik měření času potřebují děti papírové hodiny(do 15.3.)

 1. 3. Den otevřených dveří

 

 

Týdenní plán 4. – 8. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek -B, Č. Docvičení počtu slabik ve slovech.

 Čtení jednoduchých vět. Reprodukce textu.

Opis, přepis, diktát slov.

Slabikář 2 do str. 16

Slabikář 2 malý na str. 15

Písanka 2 na str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4: Dressing up!

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock);
 • počítání předmětů: one red sock – two red socks.
 • domácí úkol: na čtvrtek 7. 3., pracovní sešit, str. 28 – dokreslit obrázky a vybarvit (ti, co ještě nemají).

MATEMATIKA

Číselná řada 11- 20. Rozklad čísel na desítky a jednotky. Sčítání a odčítání bez  přechodu desítky.

Souřadnice ve čtvercové síti. Procvičování geometrických tvarů.

Učebnice na str.14

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře- pozorování. Vycházky do přírody. Opakování na téma zdraví.

OSTATNÍ

Den otevřených dveří 12. března

 

 

Týdenní plán 25. 2. – 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Čtení, recitace, vyprávění podle obrázkové osnovy. Opis, přepis, práce s chybou.

K recitaci si děti mohou zvolit báseň ( rozsah dvě sloky) s pomocí rodičů, jinak ji dostanou v pondělí ve škole.

Slabikář 2 do str. 11

Slabikář 2 malý do str. 9

Písanka 2 na str.4

MATEMATIKA

Rozklad čísel a dočítání s číselnou osou v oboru 0- 15.

Pamětné počítání v oboru 0- 10.

Matematika 3 do str.10

SVĚT KOLEM NÁS

Naše tělo, části těla, hygiena, výživa.

OSTATNÍ

Prosím o kontrolu vybavení penálu a doplnění  lepidla. Některé děti potřebují výměnu přezůvek.

UPOZORNĚNÍ

Od února se učíme podle nového rozvrhu na webu školy pod odkazem: PODÍVEJTE SE NA

Týdenní plán 18. 2. – 22. 2.

ČESKÝ JAZYK

Malá tiskací písmena. Říkanky, pohádky. Čtení a vyprávění.

Vyvození hlásky C. Opis, přepis, diktát. Třídní kolo recitační soutěže.

Slabikář 2. díl do str. 6

Písanka 1 do konce

Slabikář malý 2. díl do str. 5

MATEMATIKA

Číselná řada 11- 15. Rozklad čísel na desítky a jednotky.

Sčítání a odčítání desítek a jednotek.

Matematika 3. díl

ANGLICKÝ JAZYK (každý čtvrtek 3. vyučovací hodina)

UNIT 4: nová slovní zásoba (oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock), písnička Where´s my T-shirt?.

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo

OSTATNÍ

18. 2. od 8:00 akce Veselé zoubky (výchova ke zdraví)

 

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení malých tvarů tiskacích písmen. Opis, přepis a diktát písmen, slabik a slov. Nácvik posouvání malíkové hrany ruky při plynulém psaní slova. Poslech čteného příběhu.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ SLABIKÁŘ NA STR. 64

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0- 10. Rozklad čísel. Slovní úlohy: tvoříme otázku a příklad řešení.

UČEBNICE na str. 60

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo.

OSTATNÍ

11. 2.- 15. 2. proběhnou jarní prázdniny

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení malých tvarů tiskacích písmen. Opis, přepis a diktát písmen, slabik a slov. Nácvik posouvání malíkové hrany ruky při plynulém psaní slova. Poslech čteného příběhu.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ SLABIKÁŘ NA STR. 64

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0- 10. Rozklad čísel. Slovní úlohy: tvoříme otázku a příklad řešení.

UČEBNICE na str. 60

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo.

OSTATNÍ

 1. 2.- 15.2. proběhnou jarní prázdniny

Týdenní plán 28. 1. –  1. 2.

Do čtvrtka zkusíme probrat toto učivo:

ČESKÝ JAZYK

Vyvození dvojhlásek. Opis, přepis, diktát slabik a slov. Čtení a skládání vět. Převyprávění přečteného.

Popis zvířete Ve středu si děti přinesou do školy obrázek (fotografii) k popisování.

SLABIKÁŘ do str.50

MALÝ SLABIKÁŘ  do str. 57

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Číslo a číslice 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0- 10. Počítání s číselnou osou, počítadlem. Rozklad čísel, slovní úlohy. Orientace v textu.

Učebnice do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečnost  na sněhu a ledu.

OSTATNÍ

Prosím rodiče o připomenutí TV úboru v pondělí a ve čtvrtek ráno.

31.1. pololetní vysvědčení. K předání rodičům nemocných žáků ráno v 8:00 hod.

1. 2. pololetní prázdniny

UPOZORNĚNÍ

25. 1.  informuji rodiče, že se ve třídě objevily vši.

 

Týdenní plán 21. – 25. ledna

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene R. Opis, přepis, diktát slabik a slov. Čtení a doplnění vět. Převyprávění.

SLABIKÁŘ do str.48

MALÝ SLABIKÁŘ  do str. 54

PÍSANKA do str.40

MATEMATIKA

Číslo a číslice 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0- 9. Počítání s číselnou osou, počítadlem. Rozklad čísel, slovní úlohy. Orientace v textu.

Učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečnost  na sněhu a ledu.

OSTATNÍ

 1. 1. od 10:30 divadlo v KC 12. Nebude TV!

Prosím rodiče o připomenutí TV úboru ve čtvrtek ráno.

 1. 1. pololetní vysvědčení
 2. 2. pololetní prázdniny

 

Týdenní plán 14. – 18. ledna

DO PÁTKU 18. 1. ZKUSÍME ZVLÁDNOUT TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK

Čtení, skládání, opis a přepis slabik a slov z vyvozených písmen..Vyvození hlásky š

Slabikář do str. 41

Slabikář malý do str. 46

Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Pamětní sčítání, odčítání v oboru 0- 9  s názorem (počítadlo, osa, předměty…) i bez

Rozklad čísel, dočítání, slovní úlohy.

Učebnice do str. 43

ANGLIČTINA

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • vyjadřování počtu: one doll – four dolls;
 • nová slovní zásoba: barvy/colours – yellow, green, red, blue, orange, pink;
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na pátek 18. 1. – prac. sešit, str. 19 – spojování a počítání).

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě.

OSTATNÍ

 1. 1. půjdeme do KC 12 na pohádku. 60,-Kč/žák

Doporučené čtení : tištěno hůlkovým písmem  E. Horáková– např. Do pohádky se zvířátky,

                                                                                     D. Krolupperová Vědí draci o legraci?

                                                                                          Moje maminka je nej

                                   běžný tisk  Z. Pospíšilová Hádanky a úkoly pro malé sportovce.

                                                     L.  Rožnovská Smíchula čaruje

 

 

Týdenní plán 7. – 11. ledna

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek d, k. Hláska a písmeno. Psaní: opis a přepis. Čtení slabik, slov, krátkých vět.

SLABIKÁŘ do str.34

MALÝ SLA. do str. 42

PÍS. do str. 31

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0- 9. Matematické hry.

Psaní číslice 9

UČEBNICE do str.37

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě.

ANGLIČTINA

!!! POZOR !!!  Angličtina je od ledna 2019 opět v pátek 2. vyučovací hodinu.

 • nová slovní zásoba (Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum);
 • příběh (Four cakes);
 • domácí úkol: Pracovní sešit, str. 18 – dokreslit obrázky a barevně vybarvit (na pátek 11. 1.2019).

OSTATNÍ

Třídní schůzka 9. 1. od 17:30 v 1. A (nemocní žáci nemají zapsáno v ŽK)

Mazací tabulku s fixem budeme používat denně.

Angličtina zpět v pátečním rozvrhu, ve středu HV.

Došly papírové kapesníky. Prosím od každého žáka 1 balení.

 1. 1. divadelní představení v KC12, vstupné 60,-Kč.

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám veselé Vánoce a v novém roce dobré zdraví, hodně štěstí a radosti.

 

Týdenní plán 3. – 4. ledna

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov, slabik a jednoduchých vět.

Opis a přepis slabik a slov.

Sloh: vyprávění

SLA. do str. 31

PÍS. do str. 31

SLA. MALÝ do str. 35

MATEMATIKA

Vyvození čísla 9, psaní číslice 9.

Pamětní počítání v oboru 0- 8.

Hry na nakupování, číselnou řadu.

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda v zimě

 

 

Týdenní plán 17. – 21. prosince

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vyvozených písmen, slabik a slov. Pozorné čtení s otázkami.

Nově : dvouslabičná slova se zavřenou slabikou typu motýl.

Nácvik vystoupení na třídní besídku

Slabikář jen do str. 29

Malý slabikář do str. 35

Písanka 1. díl do str. 30

MATEMATIKA

Pamětné počítání v oboru 0 – 8.

Čtení a zápis příkladů.

Řešení logických úloh: pyramidy, řetězy apod.

Učebnice do str. 33

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Zima v přírodě. Vánoční zvyky.

OSTATNÍ

Třídní besídka 20. prosince začíná v 16 hodin, aby rodiče stačili i návštěvu v dalších třídách.

Děti ze školní družiny přivedu. Prosím, přijďte v 15: 45. Těšíme se!

V pátek 21. 12. bude po 2. vyučovací hodině třídní předvánoční posezení.


Týdenní plán 0d 10. do 14. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene z.

Hláska, slabika, slovo, věta. Čtení, skládání, opis, přepis.

Slabikář do str.29

Písanka 1 do str.27

Slabikář- čtení do str.35

Nácvik na besídku

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0-8.

Rozklad čísel, dopočítávání a slovní úlohy s názorem.

Opis a přepis příkladů, orientace v zápisu.

Matematika 2. díl do str. 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příroda v zimě- volně žijící zvířata. Advent a vánoční tradice.

ANGLICKÝ JAZYK

Nová slovní zásoba: toys (a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum), písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

OSTATNÍ

 1. 12 od 16:00 bude vánoční besídka v 1. A

Děkujeme rodičům za materiál na vyrábění.

 

Týdenní plán 0d 3. do 7. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek v, z. Vánoční říkanky a koledy.

Čtení krátkých vět s porozuměním.

Přepis, opis a skládání slabik, slov.

SLABIKÁŘ do str. 24, malý slabikář do str.30

PÍSANKA do str. 25

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 7.

Vyvození číslice 8.

Učebnice 2. díl do str. 25

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda- zima- pozorování proměn, počasí. Bezpečnost při sportování v zimě.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

OSTATNÍ

Prosím rodiče o kontrolu potřeb v penálu.

Někteří žáci mají poškozené přezůvky.

Prosím ochotné maminky o malé zbytky vlny na vyrábění ( PRACOVNÍ ČINNOSTI)

 

 

 

Týdenní plán 26. – 30. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis a čtení slabik, slov, vět. Přepis a diktát písmen a slabik. Báseň zpaměti.

Slabikář do str. 22

Písanka do str. 18

Matematika

 Počítání v oboru 0 – 7. Slovní úlohy. Rozklad čísel. Čtvercová síť- pojmy sloupec a řádek.

Opis a zápis příkladů. Základní rovinné útvary.

Učebnice do str. 20

Svět kolem nás

Rodina, vztahy v rodině. Advent.

Anglický jazyk

POZOR změna! Hodina angličtiny dočasně přesunuta na středu 4. vyučovací hodinu. (Prosím rodiče, aby dohlédli, že děti mají ve středu v aktovce pracovní sešit na angličtinu.)

 • procvičování slovní zásoby (názvy školních předmětů: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.

Ostatní

 1. 11. bude fotografování na objednané kalendářePlatba kalendáře 250,- Kč (č. účtu 2664960660300 SS 111, uveďte jméno dítěte a třídu)

 

Týdenní plán 19. – 23. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis, čtení slabik a slov. Věta ( žáci potřebují znaménka . a ?).

Vyvození hlásek y, n.

SLABIKÁŘ do str.16

ČTENÍ do str. 17

PÍSANKA do str. 15

Matematika

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0 – 7

Rozklad čísel, pozice na číselné ose. Orientace v textu ( slovní úlohy.

Učebnice do str. 15

Svět kolem nás

Rodina. Mezilidské vztahy.

Anglický jazyk

 

Ostatní

 1. 11. jdeme pěšky do KC12, představení od 9:00. Děti si berou do školy aktovku beze změny.

 

 

Týdenní plán 12. – 16. listopadu

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene J.

Čtení, hledání v textu. Skládání, opis, přepis.

Slabikář do str. 11 a malá ŽA do str. 12

Písanka  do str. 10

 

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 6. Nový pojem SLOUPEC.

Psaní číslice 6, práce s číselnou osou, sčítání tří sčítanců, rozklad čísel, slovní úlohy.

Pracovní učebnice do str. 7

 

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina, život v rodině.

 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 1. 11. třídní schůzka od 17: 30, třídní důvěrníci od 17:00
 2. 11. divadelní představení Šípková Růženka VSTUPNÉ 60,- KČ. Můžete uhradit na třídní schůzce.

 


 

 

 

 

Týdenní plán 5. – 9. listopadu

Český jazyk

ŽA str. 56 Informativně malé tvary tiskacích písmen

 ( PROSÍM, NEVYSTŘIHUJTE)

SLABIKÁŘ do str. 6

Písanka 1  na str. 4

Vy vození písmene T ( PROSÍM, VYSTŘIHNĚTE).

 Skládání a opis slabik, slov. Čtení slabik, slov, vět.

Matematika

Dokončení 1. dílu

Číselný obor 0- 5

Procvičujeme porovnání, sčítání, odčítání.

 Pozice číslice na ose. Rozklad čísla.

Zapisujeme příklady- opis.

Svět kolem nás

Moje rodina: Domov, členové rodiny a blízcí příbuzní- názvosloví.

Angličtina (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), písnička What´s in my bag?, poslech příběhu (What´s this?).

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10.- 2. 11.

ČESKÝ JAZYK

Procičování vyvozených písmen.

Skládání slabik s důrazem na délku samohlásek.

Opis, čtení a psaní slov z otevřených slabik.

ŽA do str 55. Uvolňovací cviky do str. 28

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

Čtení skládání a opis příkladů.

 Rozklad čísel, dočítání. Práce s číselnou osou.

Pracovní učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Téma svátky. Připomeneme oslavy v říjnu, svátek Všech svatých a Památku zesnulých.

V listopadu bude téma Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “

Pomůcky na všechny předměty dle rozvrhu.

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 v I. A 

21. 11. Divadelní představení v KC 12  

 

 

 

23. října Sportovní dopoledne

Chválím všechny děti z I. A za kázeň, snahu a pěkné sportovní výkony!

Upozornění ze školní jídelny

Dobrý den, vzhledem k tomu, že částka stravného pro žáky, kteří odebírají svačiny může v některých případech přesáhnout částku 1000,- Kč.

Prosím o navýšení limitu u souhlasu s inkasem ve vaší bance ve prospěch účtu 100252651/0800 na částku 1300,- Kč.
U sourozenců prosím o navýšení částky o dalších 1300,- Kč na každého dalšího žáka.
Děkuji Rašínová

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.- 26. 10

Český jazyk

Vyvození hlásky a písmene I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Pojem věta- znaménka . !

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

Skládáme slabiky a slova

Společné vyprávění pohádky

Matematika

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Vyvození číslice 0.

Nácvik psaní číslic 4, 5.

Čtení a opis příkladů, znázornění.

Práce s přílohou DOČÍTÁNÍ

Svět kolem nás

ÚTERNÍ SKN není! Bude sportovní den.- olympijský víceboj.

 V pátek: podzim v lese a na poli

Ostatní

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění sedmiboje.V úterý žáci přijdou do školy bez aktovky s učením.

S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

 

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – 1. vyučovací hodina (ČJ) ukázka rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku

27. 10. – 30. 10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku, Bulharsku a Polsku

 1. 10. Olympijský víceboj
 2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Skládání a čtení slabik

Nácvik čtení slov. Pojem věta. Přednes verše zpaměti.

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání.Nácvik odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Osm žáků nedostalo domů PS Happy House, protože nebyl uhrazen.

244,00Kč na účet školy.

Učivo ze str. 2, 3

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí. Podzim – práce v sadu a na zahradě.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Bulharska a Ruska.

 

 

 

 

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 1.- 5. ŘÍJNA

ČESKÝ JAZYK

Písmena E, S. Slabiky MA, LA,LE, ME.

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

MATEMATIKA

Čísla 1- 4. Znaménka <, >, =, +

Psaní číslic 1, 2

Základní geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí

OSTATNÍ

ÚT – PÁ  sběr papíru u barevné brány (vlevo od hlavního vchodu)

Je třeba: doplnit pomůcky do kufříku na VV, denně kontrolovat penál a notýsek.

Ráno už chodí školáčci do třídy samostatně.

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

uč. ŽA do str.19

Vyvození hlásky l a písmena L

Čtení slabik MA, MÁ, LA, LÁ

Vyprávění podle obrázků

Čtení je třeba cvičit denně z malého sešitu k ŽA. Prosíme vystřihnout L.

MATEMATIKA

uč. do str. 19

Psaní číslic 1, 2. Orientace v prostoru.

Porovnávání pomocí znamének <, >, =

Některé děti ještě nemají nastříhanou přílohu z matematiky ( podle návodu na zadní obálce)

SKN

Cvičíme pravidla třídy, opakujeme pravidla slušného chování.

Na PČ budeme potřebovat staré noviny na skládání čepice.

Přeji příjemné prožití pátečního svátku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17. – 21. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 13

Skládání a čtení slabik MA, MÁ

Nácvik správného úchopu tužky

Vyprávění pohádky

MATEMATIKA

učebnice do str. 13

Čísla 1, 2

Znaky <,>

Porovnávání, čtení řádku a sloupku. Znázorňování.

Geom. základní rovinné tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Blízké okolí školy. Pravidla bezpečného přecházení.

OSTATNÍ:

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

V pondělí bude nový zasedací pořádek. Ve čtvrtek uvidí žáci ukázku kriketu.

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

V pondělí se sejdeme jen na hodinu, seznámíme se.

Učení začne až v úterý.

Těším se na vás, školáci!

Budu vás i rodiče vyhlížet v 8 hodin před školou.

Poznáte mě podle žlutomodré kytky s nápisem I. A

třídní učitelka Jitka

 

 Úterý 4. září

Vážení rodiče,

zítra už se učíme podle rozvrhu.  

NAJDETE JEJ NA WEBU ŠKOLY pod heslem ŠKOLA, potom heslo KE STAŽENÍ a nakonec Rozvrh hodin 2018/2019.

Sjeďte až pod rozvrh I. E a II. E.

Vidíte rozvrh I.A

Zítra máme čtyři vyučovací hodiny, končíme v 11:40.

Chválím všechny děti za samostatnost a pěkné chování.

tř. učitelka Jitka Jandová

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. – 14. září

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene A – Á, M

Živá abeceda do str. 9

Uvolňovací cviky do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v úpravě ŘÁDEK a SLOUPEK

MATEMATIKA

Počet 1-5

Hry s čísly, spojování čísel s obrázky

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru

 

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ:

Od pondělí 10.9. příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin.

Třídní schůzky 12.9. od 17:30 hodin ve třídě.

Schůzka třídních důvěrníků 12. 9. od 17:00 hodin ve sborovně.

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300,

sp. symbol 666, částka 244,00Kč. Nezapomeňte na v. symbol ze ŽK.

Připomínám, že potřebujeme desky: M, A, Á.

Děkuji.

 

Komentáře jsou uzavřeny.