II.A Mgr. Jitka Jandová

 1. Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Vážení rodiče,

děkuji za krásné květiny, dobrůtky a další dárečky.

Přeji vám všem pohodovou dovolenou a dětem dlouhé a veselé prázdniny.

Jitka Jandová

 

Týdenní plán 22. 6. – 26. 6. 2020

Milé děti, vážení rodiče,

děkuji vám všem za snahu a práci během distanční výuky. Vím, že to nebylo snadné zejména pro rodiče. Kromě svých povinností zvládnout i roli učitele.

    Děti, máte šanci si ještě během prázdnin opakovat učivo z učebnic. Vrátíte je až v září.

Věřím, že budou čisté a vyspravené pro nové druháky.

ČESKÝ JAZYK

Zbývá nám strana 103 / 1 Ptáčata – ústně splň úkoly 1, 2.

Souhrnné opakování v konci učebnice (str. 106 – str. 121)

Během prázdnin čtěte, zapisujte si zajímavé a veselé zážitky. Kreslete, sportujte, zpívejte, užívejte si chvíle v přírodě, s kamarády i s rodinou. Při tom dbejte na bezpečnost!

Splněné úkoly není potřeba posílat.

MATEMATIKA

 Zejména před koncem prázdnin si připomeňte násobilky, sčítání, odčítání (zpaměti i písemné), závorkové příklady (od 0 do 100).

Splněné úkoly už neposílejte.

ANGLICKÝ JAZYK

Čtěte, vyslovujte, překládejte slovíčka 1, 2, 3, 4, 5, 6, lekce. Písničky a říkadla jsou na str. 70, 71 v učebnici.

SVĚT KOLEM NÁS

Rozhlížejte se kolem sebe, poznávejte nová místa. S učebnicí si můžete opakovat učivo.

OSTATNÍ

V pátek 26. 6. vás budu čekat před školou.  V 7: 45 půjdeme do naší třídy, Doufám, že se sejdeme všichni. Rozdám vysvědčení a rozloučíme se před prázdninami.

Jestli někdo nemůže přijít, alespoň na dálku přeji dlouhé a veselé léto!

Jitka Jandová

Týdenní plán 15. 6. – 20. 6. 2020

Milé děti, portfolia mám od většiny z vás. Tento týden uzavírám známky za druhé pololetí a jsem ráda, že jste se všichni snažili podle svých sil.  

 Opravené práce posílám se zpožděním, protože dopoledne učím skupinu a o víkendu odpočívám.

Příští týden vám skončí druhý rok školy. 27. června vám začnou prázdniny.

Vím, že ve třetí třídě nebudu vaší třídní učitelkou. Dál vás budu moc ráda potkávat v naší škole.

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov.

Pravopis i/ y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Slovní druhy. Učebnice na str. 105

Písemně: cvičení 1/ 102, diktát 4/ 102 s následnou kontrolou (stačí tři věty). Písanka str. 30 splň přepis podle zadání.

Ústně: cvičení 1/ 102 Přečti cvičení a splň úkoly. Odůvodňuj pravopis., 22/ 113 (Sluníčková neděle)

MATEMATIKA

Procvičuj násobilku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Počítej šest závorkových příkladů – učebnice 7 str. 21/ 2

Opakuj písemné sčítání a odčítání. Dbej na přesný zápis čísel pod sebe.

 Narýsuj pěkně čtyři přímky. Na nich vyznač úsečky a až potom změř jejich délku. Délku zapiš.

ANGLICKÝ JAZYK

Slovní zásoba k šesté lekci v pracovním sešitě.

Úkoly v pracovním sešitě na str. 53.

Slovíčka o počasí procvič s učebnicí na str. 55, 56 při poslechu.

Čti hlasitě na straně 57 v učebnici, přelož do češtiny.

SVĚT KOLEM NÁS

Bezpečné chování v přírodě, doma, na ulici.

OSTATNÍ

Podle možností využij teplé počasí k vycházkám, jízdě na kole, hrám.

 Zpívej si pro radost. Na youtube.com je hudební výchova pro druhý ročník. Můžeš si přezpívat známé písničky a ještě přidat tvoje oblíbené.

Nakresli si vysněný cíl prázdninové cesty.

Pomáhej rodičům i prarodičům a čti jim třeba pohádky.

 

 

5.6. – 12. 6. – zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy.

Týdenní plán 8. 6. – 12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov z/ s

Učebnice na str. 101/ 1

Článek přečti, splň úkoly, odpověz na otázky. Popis půjde lépe podle osnovy pro popis ptáků v učebnici Svět okolo nás (úplně na konci)

Pravopis procvič ústně na str. 121/2 Zahrádka

Písemné úkoly: str. 101/ 2, 4

 Cvičení 3/ 121 – vyber čtyři slova a užij je ve větách.

Psaní: písanka 2 str. 29 Psaní krátkého dopisu je dobrovolné.

Denně čti hlasitě alespoň 10 minut.

 

MATEMATIKA

Souhrnné opakování, procvičování

Končíme učebnici 7! Zbývají str. 30,32 a na straně 31 jen cvičení 1, 3

Písemně splň cvičení: 1, 2, 3, 5/ 30 a celou stranu 32

Procvičuj pamětní i písemné sčítání, násobilku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

                                      

SVĚT KOLEM NÁS

V učebnici si pozorně prohlédni obrázky na str. 41.

Zkus si postupně odpovědět na otázky ze strany 42 pod nadpisem Děti a dospělí kolem nás

 

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce 6 –  Summertime

Učebnice na str. 53/ poslech – rytmická říkanka

                 na str. 54/  hra pro dvojici s jednoduchým pravidlem.

Nová slovíčka o počasí: It´s sunny/ rainy/  snowy/ windy. Je slunečno/ deštivo/ zasněženo/ větrno

Procvičování slovíček, zjišťování a odpovědi na téma letní oblečení.

What are you wearing? I´m wearing (a dress).

Strana 51 v pracovním sešitě slouží k procvičení otázky a odpovědi. Vynechej sloupec o kamarádovi.

Strana 52 v pracovním sešitě. Nakresli a napiš podle předlohy.

OSTATNÍ

Milé děti,

Chválím vás za pilnou práci. Odevzdané učení prohlížím a opravuji. Učebnice vám zůstanou přes prázdniny. Můžete procvičovat, opakovat si čtením úloh a článků.

Moc vás všechny pozdravuji!

Jitka Jandová

 

 

Týdenní plán 1. 6.  – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov v/ f

Učebnice str. 100/ 1. cvičení přečti, ústně splň úkoly pod cvičením.

Do sešitu nebo na papír písemně vypracuj cvičení 2/ str. 100.

Diktát po nácviku: cvičení 3/ 100. Podle zadání napište tři věty.

Ústně cvičení 4, 5 na straně 100

Pro pilné školáky: Opakuj učivo na straně 120. Doplň počáteční písmena v úkolu 9, odůvodni.

Nezapomeň 10 minut denně nahlas číst.

 

MATEMATIKA

dělení devíti na str. 28/ 2, 3, 4 splň písemně

Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení

Na straně 26/1 splň písemně. Vynechej str. 27.

Na straně 29 vypočítej cvičení 3 a 4.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

Učebnice na str. 52: poslech příběhu The sunhat

Učebnice na str. 53: nahrávka 22: poslech, říkanka, hra.

Zjišťování: Are you wearing something blue/ red?

 Pracovní sešit str. 49

 Propoj barvu a název oblečení, následně vykresli barevně na obrázku v rámečku. Red …socks. Colour

Dad´s socks red.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Hygienické návyky – prevence

Zdravá výživa

Zvládneš doplnění křížovky? Pracovní list 22

Pečlivě splň pracovní list č. 23

Pracovní listy pošlu 2. června rodičům na e-mail.

 

OSTATNÍ

Portfolia z distanční výuky nemusí obsahovat pracovní sešit matematika 7 a pracovní sešit Happy House. Děti je využijí k procvičování i během prázdnin. Učebnice se budou vracet také až v příštím školním roce.

První červnový den patří dětem!  Pěkně si ho užijte!

 

 

Týdenní plán 25. 5. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky na konci slov (h/ch).

Učebnice str. 99

Ústně splň úkoly ke cvičení 1/ str. 99. Písemně cvičení 2/ str. 99 do sešitu (nebo na list, do desek)

Psaní: Užij vybraná slova ze cvičení 2/ 99 ve čtyřech větách, napiš je velmi pěkně.

Čtení: Z pohádkové nebo jiné dětské knihy přečti tichým čtením celé dvě strany. Stručně

napiš, co si zapamatuješ.

Něco pro pilné: učebnice na str. 120/ 3 – procvič podstatná jména, barevně odliš osoby, zvířata, věci.

MATEMATIKA

Násobení devíti

Učebnice 7. díl, str. 25

Písemně splň cvičení 1, 2, 3, 6 ze strany 25.

Vypočítej písemným odčítáním poslední část (zeleně podbarvená)

cvičení 3/ str. 10 v 6. dílu matematiky

 

ANGLICKÝ JAZYK

 1. lekce Summertime

Sdělení: I´m wearing a (T-shirt).

Dotazování: Are you wearing a (T-shirt)?

Nová slovíčka – Clothes (a dress, a sunhat, a T-shirt, sandals, trainers, shorts)

Poslouchej, čti, přiřaď čísla (Pracovní sešit str. 48).

Učebnice str. 50, 51. Pracovní sešit str. 48, 49

 

SVĚT KOLEM NÁS

Důležitá čísla. První pomoc.

Učebnice str. 31

Do sešitu SKN napiš odpověď na otázku 2/ str31. Splň úkoly na listu 24. Praktický úkol nacvič doma s rodiči nebo sourozenci. Ve škole jsme to zkoušeli.

 

OSTATNÍ

Zazpívej pro radost sobě nebo někomu z rodiny.

Nakresli živočicha ze zahrady. Předlohou může být obrázek na straně 49 v učebnici Happy House.

Zacvič si venku nebo si zatanči doma.

Pozdravuji všechna děvčata i všechny kluky! Nevadí, že nemůžete přijít do školy. Snažte se doma! V září mi všechny práce ukážete. Dobře je ukládejte. Pokud rodiče mohou, týdenní úkoly pošlou na e-mail jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 18. 5. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičuj pravopis měkkých a tvrdých souhlásek, ú/ů na str. 112/17 – doplňování – ústně

                  učivo o hláskách (str. 118, 119) Čti velmi pozorně.

Nové učivo PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV – učebnice na str. 98/ 1, 2.

S některými slovy ze cvičení 2 utvoř pět vět a napiš je.

Psaní: Napiš jména a příjmení deseti spolužáků. Soustřeď se na správné sezení, náklon sešitu, správné držení pera, lehký přítlak.

Čtení: Čti soustředěně tichým čtením dvě strany textu v čítance.

Nezapomeň číst denně 10 minut hlasitě.

 

MATEMATIKA

Procvičování v učebnici na str. 23/3, 6, 7. Ostatní cvičení jsou dobrovolná.

Upevňování násobení a dělení osmi na str. 24/ 3, 10. Není nutné splnit všechna zbylá cvičení.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk- zdraví a nemoc

Učebnice na straně 25/cvičení 1 – odpovědi na otázky napiš do sešitu SKN nebo na volný list a založ do desek ke kontrole. Cvičení 5 na straně 25 splň ústně. Pokud budou mít rodiče nebo prarodiče čas, nahradí ti kamarády při dramatizaci cvičení 2 v učebnici na str. 25. Prohlédni si obrázky.

Pracovní list vložím v pondělí. S omluvou posílám e-mailem v úterý.

ANGLICKÝ JAZYK

Vrátíme se k angličtině na konec 5. lekce.

Učebnice na str. 47, pracovní sešit strany 44, 45

Přečti si opakovaně nahlas celý příběh.

Pracovní sešit na str. 44 – opakování učiva 5. lekce

Odkaz k poslechu:  CD2, 13  https://zsrak-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EaGtGFAHmp5LlEaRZywohaAB6KTY_r1-C-N1MX3Sp-Vmgg?e=qE4oMN

Po poslechu přiřaď očíslované názvy předmětů k místnostem.

Na závěr si žáci přečtou otázky a pokusí se na ně odpovědět.

Týdenní plán 11. 5. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

K opakování tvrdých a měkkých souhlásek poslouží doplňovačka 14/111

Nové učivo PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV d nebo t učebnice str. 97/1

Ústně zkus splnit fialovou 1, oranžové úkoly 1, 2.

Písemně se pokus doplnit d/t a pokaždé to zdůvodni slovem v jiném tvaru (soused – souseda)

K zapamatování: slova ze cvičení 3 /97 Ještě se procvičuje ve 3. ročníku

Šikulové s ochotnými rodiči mohou napsat 3 věty podle diktátu ze cvičení 5/ 97

 

MATEMATIKA

Procvičuj násobilku 2,3,4,5,6,7. Pamětní a písemné sčítání a odčítání.

K opakování str. 18 vyber tři cvičení.

Nové učivo DĚLENÍ OSMI. Důležitá cvičení str. 22/ 1, 2

Není nutné splnit všechna cvičení.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Místo, kde žiji – Praha Modřany (jinde). Napiš, které významné místo tu znáš.

 

OSTATNÍ

Na vycházce si zahopsej, pozoruj jarní přírodu i proměnlivé počasí. Zazpívej si, zahraj si …

Maminky měly 10. května svátek- Den matek. Zkus jí pěkně zazpívat nebo jinak potěšit.

Výsledky snažení můžete zaslat na e-mail jitka.jandova@zsrakovskeho.cz nebo na do naší skupiny v aplikaci ŠKOLA V PYŽAMU. Opravené práce zašlu zpět, nestačím to obratem.

Videokonference v úterý, ve středu, ve čtvrtek budou možná jen 40 minut. Začátek opět v 10:00

 

Týdenní plán 4. 5. – 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování tvrdých a měkkých souhlásek v učebnici – cvičení 15 LES / STR. 111 napiš tři věty. Pěkně se posaď, piš pomalu, pěkně. Zdůvodni y/ i.

Nové učivo PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV ( b/p) str. 96/ 1 Jinak vyslovuji, jinak píši. Čti opakovaně nahlas. Odpověz na otázky 1,2,3,4 ústně.

Cvičení 4/ 96, cv.5/ 96 splň ústně.

Nezapomeň denně hlasitě číst.

MATEMATIKA

Násobení osmi str. 20 celá, str. 21/ 3, 7

Opakuj násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Narýsuj úsečky: AB = 12cm, DE = 9cm, KL = 8cm 5mm

SVĚT KOLEM NÁS

Místo, kde žiji – Praha. Které místo v Praze poznáš na obalu učebnice? Která další známá místa v Praze znáš? Zkus jedno nakreslit.

OSTATNÍ

Vycházkou nebo jízdou na kole si užij čerstvý vzduch, zazpívej si, skládej stavebnici. Pomáhej rodičům.

Hotové práce s rodiči pošli na e-mail jitka.jandova@zsrakovskeho.cz nebo na ŠKOLU V PYŽAMU.

 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 4. – 31. 4.

Milé děti, končí měsíc duben. V květnu bude obnovená výuka ve škole.

Věřím, že se těšíte jako já. Nevíte-li si s něčím rady, rodiče mi napíší.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice na str. 94

Procvičování psaní a vyslovování slov se slabikami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

Dramatizace. Zkus si zahrát na televizního hlasatele. Je těžké se správně nadechnout, zpevnit tělo, udržet slyšitelnost hlasu. Můžeš mluvit o počasí, o pohádce, o sportu.

Sloh – komunikace: správný pozdrav s ohledem na věk, pracovní zařazení.

Čtení tiché: jestli máš dočtenou knihu, udělej do čtenářského sešitu stručný zápis a přidej obrázek.

Čtení hlasité: denně alespoň 10 minut.

Ústně cvičení 3/ 94 (červeně tištěné názvy přečteš trochu jinak).

Jako doplňovačku zkus napsat 3 věty ze cvičení 32 na str. 115 do sešitu.

Procvičuj českou abecedu podle str. 108 v učebnici.

MATEMATIKA

Násobení a dělení sedmi,

Učebnice str. 16,17. Nemusíš splnit všechna cvičení.

Geometrii na str. 19 vynechej. Místo toho narýsuj do sešitu šest úseček. Změř a zapiš jejich délku.

Písemně vypracuj ještě cvičení 6 str. 15.

SVĚT KOLEM NÁS

Zopakuj si dubnová témata: lidské smysly, etapy lidského života.

Na vycházce si všímej změn v přírodě, květů na stromech i bylinách.

Budu ráda, když mi hotové práce zase pošlete.

Týdenní plán 20. 4. – 24. 4. 2020

Milé děti, jaro je v plné síle. Doufám, že i vy jste zdravé a v pohodě.

ČESKÝ JAZYK

Pravopis měkkých a tvrdých souhlásek. Slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky a spojky zkuste vyhledat ve větě. Procvičujte druhy vět.

Učebnice str. 90 – 93 , Skupiny BĚ PĚ VĚ  – Naučte se podle růžových obdélníků str. 92, 93 že v těchto skupinách sice vyslovujeme tři hlásky (b-j-e), (p-j-e)… ale píšeme jen 2 písmena. Prosím, cvičení 3 na straně 91 napište podle diktátu. Stačí 3 věty.

Denně čtěte alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Novinka: násobilka 7! Procvičujte násobilku 2, 3, 4, 5, 6 formou příkladů. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti). Učebnice str. 11, 12, 14, 15. Není nutné splnit všechna cvičení.

SKN

Etapy lidského života. V učebnici str. 23. Anebo si povídejte si o průběhu života s rodiči, prarodiči.

(NOVOROZENEC, BATOLE, DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, ŠKOLÁK, MLADÝ ČLOVĚK, DOSPĚLÝ, STARŠÍ/ STARÝ ČLOVĚK)

OSTATNÍ

Už mi chybíte, těším se do školy!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. 4. – 17. 4.

– dvoutýdenní

Milé děti!

 Začaly Velikonoce, proto bude učení jen k opakování.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice na str. 90

Ústně si zopakuj druhy vět (pomoc na str. 107 v učebnici)

Pozorně si přečti článek 1/ str. 88 a potom o něm vypravuj.

Procvičuj abecedu ( učebnice str. 108). Seřaď podle abecedy a napiš do školního sešitu jména : Karel, Dana,Filip, Aleš, Běla, Lada, Čeněk.

Čti nahlas 10 minut denně.

MATEMATIKA

Učebnice na str. 10. Opakuj násobky si 2, 3, 4, 5. Nové učivo na str. 9, 10 nemusíš splnit všechno. Narýsuj čtyři přímky, správně je pojmenuj. Napiš a vypočítej cvičení  7/ str.10.

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičuj slovíčka  od 1. do 5. lekce. U nových slov upevníš i jejich psanou podobu tím, že je několikrát opíšeš.  Poslouchej nahrávky, procvičuj čtení.

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce: zvyky a obyčeje

Týdenní plán 30. 3. – 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ. Slova, která odpovídají na otázku jak. (slovní druh 6 – tabulka na str.107)  Do sešitu Š napiš horní řádek cv.2/ str. 87, zbylá slova užij ve větách ústně.

 Zopakujte počet slabik ve slovech( návod cv.5/ str.86)

Skupiny BĚ, PĚ, VĚ. Splň úkoly cv.1, druhé cvičení napiš do sešitu Š (nejvýše pět slov do sloupku) Poučka Zopakuj si  upevňuje důležitá pravidla.

Strana 90 Do sešitu napiš: Slovesa / fialová 4

 Písanka na str. 26 Při psaní se snaž o pěkné tvary, dodržuj sklon a velikost písmen.

 Čtení: denně alespoň 10 minut hlasitě. Zopakuj si velikonoční koledy v čítance, časopise pro děti.

MATEMATIKA

V matematice splň některá cvičení do str. 8

Procvičuj pojmenování: polovina, třetina, čtvrtina, pětina.

Napiš a vypočítej cv.2růžové/str. 7 a cv.4/str.8 do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

Projdi od začátku pracovní sešit AJ, čti slova, věty, překládej si je s pomocí slovníčku str.81, 82. Poslechni si nahrávky, opravuj podle nich svou výslovnost. Při vyplňování vynechej str.44, je ke zkoušení.

Nová slovíčka: downstairs (dole, v přízemí), upstairs (nahoře, v patře), lunchtime (čas na oběd), toothbrush (zubní kartáček),television(televize), washing machine (pračka).

Cvič otázky a odpovědi: Can you see….?  Yes./No , Do you like (soup)? Yes, I like soup/ no, I don´t like soup. I´ve got ( brown hair). Where´s Mum? In the sitting room.Where´s my doll? I don´t know. Where´s your toy box? It´s in the bedroom.

SVĚT OKOLO NÁS

Hospodářská a domácí zvířata: v učebnici na str.34, 35. Podle otázek v tabulkách na konci učebnice zkus popsat dvě zvířata z obrázků. Zkus odpovědět na modré otázky. Využij nápovědu.

VÝCHOVY

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pomáhej rodičům, uklízej si svoje hračky a dej do pořádku svoje školní pomůcky.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakresli návrh na velikonoční pohlednici nebo výzdobu. Obrázek ulož.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zpívej si, tancuj při hudbě.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičit můžeš sám nebo s televizí. Dej při tom pozor na věci kolem sebe. Ven choď jen s rouškou, myj si pravidelně ruce.

ODKAZY

Vyučování v České televizi
Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
Úterý: Matematika + pohybová aktivita
Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
Pátek: Matematika + pohybová aktivita

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

 

 

 

 

 

Týdenní plán 3. 6. – 7. 6.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář 3. díl do str. 10

Čtení  slov, jednoduchých vět, krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 16.  Opis, přepis, diktát slov.

MATEMATIKA

Pracovní listy- sčítání s přechodem přes desítku. Slovní úlohy, procvičování značení ( l, m, kg)

SVĚT KOLEM NÁS

Lidská práce- její výsledky

OSTATNÍ

 1. 6. od 17:30 bude třídní schůzka. 18. 6. -21. 6. plánovaný sběr starého papíru a víček.

Týdenní plán 27. 5. – 31. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Slabiky DI, TI, NI-  procvičování. Písmena a hlásky Q, X, W ve slovech. Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět. Úprava vět.

SLABIKÁŘ  3. díl do str.5

 1. MATEMATIKA

Sčítání čísel v oboru 0- 20 s přechodem desítky. Seznámení se zkratkami základních jednotek

m – metr, l – litr, kg – kilogram. Počítáme s pracovními listy.

SVĚT  KOLEM  NÁS

Práce a volný čas. Lidská práce- její výsledky

OSTATNÍ

Prosím rodiče o dokoupení fixu na stírací tabulku.

 1. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – zápisy do ŠD na školní rok 2019/20
 2. 5. Dvě hodiny strávíme u potoka- ekologický pořad o životě v půdě. Nutná vhodná obuv.Cenu 40Kč/ žák hradíme z třídního fondu. 30. 5. návštěva Toulcova dvora- vybírám 80,- Kč. 5. 6. třídní schůzky od 17:30 18. 6. -21. 6. plánovaný sběr starého papíru a víček.

Týdenní plán 20. 5. -24. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Slabiky DI, TI, NI. Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět, rozbor krátkých textů.

SLABIKÁŘ do str.61

MATEMATIKA

Sčítání čísel v oboru 0- 20 s přechodem desítky. Seznámení se zkratkami základních jednotek

m – metr, l – litr, kg – kilogram

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas. Povolání

OSTATNÍ

 1. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – zápisy do ŠD na školní rok 2019/20
 2. 5. ekologický pořad o životě v půdě.  30. 5. návštěva Toulcova dvora. 5. 6. třídní schůzky od 17:30

Týdenní plán 13. 5. – 17. 5.

ČESKÝ JAZYK

 Opis, diktát, přepis. Čtení slov a vět, rozbor krátkých textů.

SLABIKÁŘ do str. 58

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 54

PÍSANKA 3 do str.3

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Pracovní listy

 

SVĚT KOLEM NÁS

Téma:  Kultura – kulturní a společenské instituce (pojem kultura, bezpečnost a chování na kulturních akcích, význam společenských institucí)

OSTATNÍ

 • 15. – 17. 5. Projektové dny školy – Putování Prahou (nenosit učebnice),
 • 16. 5. mít do školy batůžek s pitím, svačinu z domova, pláštěnku v batůžku, na sobě sportovní oblečení a obuv – výlet po Praze celé dopoledne
 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě.
 • 30. 5. návštěva Toulcova dvora

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabikotvorných s r, l, m. Tvoření věty. Opis, diktát, přepis. Čtení a vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 57

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 51

PÍSANKA do str. 45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Učebnice do str. 59

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas – povolání, odpočinek. Co o nás baví.

OSTATNÍ

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd  NEBUDE TĚLOCVIK

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě.  30. 5. návštěva Toulcova dvora.

Během volna doporučuji opakování učiva

INFORMACE K FOTOGRAFOVÁNÍ

6. 5. se fotíme jako třída. Velikost fotky je 15 x 23 cm, cena 35,-Kč. Vyfotit se mohou i dvojice( skupinky). Za poloviční formát zaplatí každý 25,-Kč. Placení předem není potřeba.

Týdenní plán 29. 4. – 3. 5. 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik BĚ.PĚ, VĚ, MĚ. Tvoření věty. Opis, diktát,přepis. Čtení a vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 48

PÍSANKA do str. 45

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad čísel. Dopočítávání.

Učebnice do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Na dvoře- domácí zvířata

OSTATNÍ

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd (1 foto/ 35,00 Kč)

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě. 30. 5. návštěva Toulcova dvora

Týdenní plán 22. 4. – 26. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik DĚ, TĚ, NĚ. Doplnění věty. Opis, přepis. Čtení a skládání vět, vypravování.

SLABIKÁŘ do str. 49

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 44

PÍSANKA do str. 41

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky. Rozklad na číselné ose. Dopočítávání.

Učebnice do str. 54

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Na dvoře- domácí zvířata

OSTATNÍ

 1. 4. Den země- projektové hodiny
 2. 4. Třídní schůzka od 17:30

Plánované akce: 6. 5. od 8:00 fotografování tříd (1 foto/ 35,00 Kč)

 1. 5. ekologický pořad o životě v půdě 30.5. návštěva Toulcova dvora

 

Týdenní plán 15. 4. – 19. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Ď, Ť, Ň. Čtení,obrázkové věty. Opis, přepis, Úprava vět, význam slov.

SLABIKÁŘ do str. 45

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 40

PÍSANKA do str. 38

MATEMATIKA

Slovní úlohy, stavby z krychlí. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.

Učebnice do str. 50

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní hry a bezpečnost. Velikonoce – zvyky.

OSTATNÍ

16.4.  Velikonoční jarmark 16:00- 17:30

18.4.  Velikonoční prázdniny. Sejdeme se v úterý 23. 4.

Přeji všem veselé Velikonoce s rodinou a přáteli.

Kapesníky a papírové utěrky

Vážení rodiče, prosím o další kapesníky a utěrky pro naši třídu.

Týdenní plán 8. – 12. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Ď, Ť, Ň. Čtení, opis, přepis, Úprava vět, význam slov.

Práce s dětským časopisem.

SLABIKÁŘ do str. 45

MALÝ  SLABIKÁŘ do str. 40

PÍSANKA do str. 35

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • procvičování jednoduchých otázek: Is it a present? 
 • písnička How old are you?
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

MATEMATIKA

Souřadnice bodů ve čtvercové síti. Osa souměrnosti. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.

Učebnice do str. 46

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Velikonoce – zvyky.

OSTATNÍ

 1. 4. od 8 do 9: 40 se budou děti seznamovat s možnostmi POLYTECHBUSU novinky pro rozvoj manuální zručnosti.

            16.4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny

            18.4.  Velikonoční prázdniny

 

Týdenní plán 1. – 5. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmen F, G . Opis, přepis, diktát slov. Čtení a doplňování jednoduchých vět.

SLBIKÁŘ do str. 42

MALÝ SLABIKÁŘ do str. 37

PÍSANKA do str. 31

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 20. Rozklad a porovnávání čísel. Procvičování desítek a jednotek.

Učebnice do str. 42

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě. Sázení a setí.

 

Zrušení třídní schůzky

Vážení rodiče,

musím zrušit třídní schůzku, plánovanou na středu 27. 3. z důvodu mojí nemoci.

O náhradním termínu vás budu informovat.

 

Týdenní plán 25. – 29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmena Ch. Opis, přepis, práce s chybou. Čtení a doplňování jednoduchých vět. Dramatizace.

Slabikář do str.37

Malý slabikář na str. 30

Písanka na str. 26

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 20. Rozklad a porovnávání čísel. Práce s číselnou osou.  Základní rovinné geometrické tvary

Učebnice do str.33

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • čtvrtek 28. 3. TEST: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a sock, a jumper;
 • nová slovní zásoba Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře. Orientace v čase- celá hodina a funkce hod. ručiček.

OSTATNÍ

Šest  vybraných žáků se připravuje na soutěž ŠVIHADLO.

V úterý budeme pracovat se zeminou, děti potřebují gumové rukavice

 

 

Týdenní plán 18. – 22. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ř, správná výslovnost. Čtení a doplňování vět. Opis, diktát.

Sloh: pozvánka

Slabikář do str. 29

Malý slabikář do str. 26

Písanka na str. 22

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15. Rozklad čísel, počítání s číselnou osou. Geometrické tvary.

Učebnice do str. 24

ANGLICKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování slovní zásoby a příprava na test: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy, čísla;
 • domácí úkol: na čtvrtek 21. 3., pracovní sešit, str. 33 – vybarvit jednotlivé předměty podle zadání a spočítat. 
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Jaro: počasí, rostliny – pozorování, sázení a setí.

OSTATNÍ

 1. 3. Recitační soutěž.   19. 3. potřebuje každý žák tři kusy vyfouknutých skořápek.

Prosím rodiče o podpisy v sešitech ČESKÝ JAZYK a MATEMATIKA.

Některé děti potřebují doplnit penál.

Přeji krásný začátek jara

 

Týdenní plán 11. – 15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ž. Čtení a doplňování jednoduchých vět, otázky a odpovědi.

Opis, přepis, diktát. Nácvik recitace na soutěž.

Slabikář do str.24

Malý slabikář na str.22

Písanka na str. 16

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0- 15. Posloupnost číselné řady, rozklad čísel, dočítání. Celá hodina – poloha ručiček.

Učebnice na str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí na jaře. Délka dne a noci. Čas: celá hodina.

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey;
 • písnička My favourite T-shirt;
 • domácí úkol: na čtvrtek 14. 3., pracovní sešit, str. 30 – dokreslit vzory na oblečení a vybarvit.

OSTATNÍ

Na nácvik měření času potřebují děti papírové hodiny(do 15.3.)

 1. 3. Den otevřených dveří

 

 

Týdenní plán 4. – 8. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek -B, Č. Docvičení počtu slabik ve slovech.

 Čtení jednoduchých vět. Reprodukce textu.

Opis, přepis, diktát slov.

Slabikář 2 do str. 16

Slabikář 2 malý na str. 15

Písanka 2 na str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4: Dressing up!

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock);
 • počítání předmětů: one red sock – two red socks.
 • domácí úkol: na čtvrtek 7. 3., pracovní sešit, str. 28 – dokreslit obrázky a vybarvit (ti, co ještě nemají).

MATEMATIKA

Číselná řada 11- 20. Rozklad čísel na desítky a jednotky. Sčítání a odčítání bez  přechodu desítky.

Souřadnice ve čtvercové síti. Procvičování geometrických tvarů.

Učebnice na str.14

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře- pozorování. Vycházky do přírody. Opakování na téma zdraví.

OSTATNÍ

Den otevřených dveří 12. března

 

 

Týdenní plán 25. 2. – 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Čtení, recitace, vyprávění podle obrázkové osnovy. Opis, přepis, práce s chybou.

K recitaci si děti mohou zvolit báseň ( rozsah dvě sloky) s pomocí rodičů, jinak ji dostanou v pondělí ve škole.

Slabikář 2 do str. 11

Slabikář 2 malý do str. 9

Písanka 2 na str.4

MATEMATIKA

Rozklad čísel a dočítání s číselnou osou v oboru 0- 15.

Pamětné počítání v oboru 0- 10.

Matematika 3 do str.10

SVĚT KOLEM NÁS

Naše tělo, části těla, hygiena, výživa.

OSTATNÍ

Prosím o kontrolu vybavení penálu a doplnění  lepidla. Některé děti potřebují výměnu přezůvek.

UPOZORNĚNÍ

Od února se učíme podle nového rozvrhu na webu školy pod odkazem: PODÍVEJTE SE NA

Týdenní plán 18. 2. – 22. 2.

ČESKÝ JAZYK

Malá tiskací písmena. Říkanky, pohádky. Čtení a vyprávění.

Vyvození hlásky C. Opis, přepis, diktát. Třídní kolo recitační soutěže.

Slabikář 2. díl do str. 6

Písanka 1 do konce

Slabikář malý 2. díl do str. 5

MATEMATIKA

Číselná řada 11- 15. Rozklad čísel na desítky a jednotky.

Sčítání a odčítání desítek a jednotek.

Matematika 3. díl

ANGLICKÝ JAZYK (každý čtvrtek 3. vyučovací hodina)

UNIT 4: nová slovní zásoba (oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock), písnička Where´s my T-shirt?.

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo

OSTATNÍ

18. 2. od 8:00 akce Veselé zoubky (výchova ke zdraví)

 

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení malých tvarů tiskacích písmen. Opis, přepis a diktát písmen, slabik a slov. Nácvik posouvání malíkové hrany ruky při plynulém psaní slova. Poslech čteného příběhu.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ SLABIKÁŘ NA STR. 64

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0- 10. Rozklad čísel. Slovní úlohy: tvoříme otázku a příklad řešení.

UČEBNICE na str. 60

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo.

OSTATNÍ

11. 2.- 15. 2. proběhnou jarní prázdniny

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení malých tvarů tiskacích písmen. Opis, přepis a diktát písmen, slabik a slov. Nácvik posouvání malíkové hrany ruky při plynulém psaní slova. Poslech čteného příběhu.

SLABIKÁŘ do str. 55

MALÝ SLABIKÁŘ NA STR. 64

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0- 10. Rozklad čísel. Slovní úlohy: tvoříme otázku a příklad řešení.

UČEBNICE na str. 60

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví- poznáváme své tělo.

OSTATNÍ

 1. 2.- 15.2. proběhnou jarní prázdniny

Týdenní plán 28. 1. –  1. 2.

Do čtvrtka zkusíme probrat toto učivo:

ČESKÝ JAZYK

Vyvození dvojhlásek. Opis, přepis, diktát slabik a slov. Čtení a skládání vět. Převyprávění přečteného.

Popis zvířete Ve středu si děti přinesou do školy obrázek (fotografii) k popisování.

SLABIKÁŘ do str.50

MALÝ SLABIKÁŘ  do str. 57

PÍSANKA do str.45

MATEMATIKA

Číslo a číslice 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0- 10. Počítání s číselnou osou, počítadlem. Rozklad čísel, slovní úlohy. Orientace v textu.

Učebnice do str. 55

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečnost  na sněhu a ledu.

OSTATNÍ

Prosím rodiče o připomenutí TV úboru v pondělí a ve čtvrtek ráno.

31.1. pololetní vysvědčení. K předání rodičům nemocných žáků ráno v 8:00 hod.

1. 2. pololetní prázdniny

UPOZORNĚNÍ

25. 1.  informuji rodiče, že se ve třídě objevily vši.

 

Týdenní plán 21. – 25. ledna

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene R. Opis, přepis, diktát slabik a slov. Čtení a doplnění vět. Převyprávění.

SLABIKÁŘ do str.48

MALÝ SLABIKÁŘ  do str. 54

PÍSANKA do str.40

MATEMATIKA

Číslo a číslice 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0- 9. Počítání s číselnou osou, počítadlem. Rozklad čísel, slovní úlohy. Orientace v textu.

Učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečnost  na sněhu a ledu.

OSTATNÍ

 1. 1. od 10:30 divadlo v KC 12. Nebude TV!

Prosím rodiče o připomenutí TV úboru ve čtvrtek ráno.

 1. 1. pololetní vysvědčení
 2. 2. pololetní prázdniny

 

Týdenní plán 14. – 18. ledna

DO PÁTKU 18. 1. ZKUSÍME ZVLÁDNOUT TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK

Čtení, skládání, opis a přepis slabik a slov z vyvozených písmen..Vyvození hlásky š

Slabikář do str. 41

Slabikář malý do str. 46

Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Pamětní sčítání, odčítání v oboru 0- 9  s názorem (počítadlo, osa, předměty…) i bez

Rozklad čísel, dočítání, slovní úlohy.

Učebnice do str. 43

ANGLIČTINA

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • vyjadřování počtu: one doll – four dolls;
 • nová slovní zásoba: barvy/colours – yellow, green, red, blue, orange, pink;
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na pátek 18. 1. – prac. sešit, str. 19 – spojování a počítání).

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě.

OSTATNÍ

 1. 1. půjdeme do KC 12 na pohádku. 60,-Kč/žák

Doporučené čtení : tištěno hůlkovým písmem  E. Horáková– např. Do pohádky se zvířátky,

                                                                                     D. Krolupperová Vědí draci o legraci?

                                                                                          Moje maminka je nej

                                   běžný tisk  Z. Pospíšilová Hádanky a úkoly pro malé sportovce.

                                                     L.  Rožnovská Smíchula čaruje

 

 

Týdenní plán 7. – 11. ledna

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek d, k. Hláska a písmeno. Psaní: opis a přepis. Čtení slabik, slov, krátkých vět.

SLABIKÁŘ do str.34

MALÝ SLA. do str. 42

PÍS. do str. 31

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0- 9. Matematické hry.

Psaní číslice 9

UČEBNICE do str.37

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě.

ANGLIČTINA

!!! POZOR !!!  Angličtina je od ledna 2019 opět v pátek 2. vyučovací hodinu.

 • nová slovní zásoba (Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum);
 • příběh (Four cakes);
 • domácí úkol: Pracovní sešit, str. 18 – dokreslit obrázky a barevně vybarvit (na pátek 11. 1.2019).

OSTATNÍ

Třídní schůzka 9. 1. od 17:30 v 1. A (nemocní žáci nemají zapsáno v ŽK)

Mazací tabulku s fixem budeme používat denně.

Angličtina zpět v pátečním rozvrhu, ve středu HV.

Došly papírové kapesníky. Prosím od každého žáka 1 balení.

 1. 1. divadelní představení v KC12, vstupné 60,-Kč.

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám veselé Vánoce a v novém roce dobré zdraví, hodně štěstí a radosti.

 

Týdenní plán 3. – 4. ledna

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov, slabik a jednoduchých vět.

Opis a přepis slabik a slov.

Sloh: vyprávění

SLA. do str. 31

PÍS. do str. 31

SLA. MALÝ do str. 35

MATEMATIKA

Vyvození čísla 9, psaní číslice 9.

Pamětní počítání v oboru 0- 8.

Hry na nakupování, číselnou řadu.

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda v zimě

 

 

Týdenní plán 17. – 21. prosince

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vyvozených písmen, slabik a slov. Pozorné čtení s otázkami.

Nově : dvouslabičná slova se zavřenou slabikou typu motýl.

Nácvik vystoupení na třídní besídku

Slabikář jen do str. 29

Malý slabikář do str. 35

Písanka 1. díl do str. 30

MATEMATIKA

Pamětné počítání v oboru 0 – 8.

Čtení a zápis příkladů.

Řešení logických úloh: pyramidy, řetězy apod.

Učebnice do str. 33

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Zima v přírodě. Vánoční zvyky.

OSTATNÍ

Třídní besídka 20. prosince začíná v 16 hodin, aby rodiče stačili i návštěvu v dalších třídách.

Děti ze školní družiny přivedu. Prosím, přijďte v 15: 45. Těšíme se!

V pátek 21. 12. bude po 2. vyučovací hodině třídní předvánoční posezení.


Týdenní plán 0d 10. do 14. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene z.

Hláska, slabika, slovo, věta. Čtení, skládání, opis, přepis.

Slabikář do str.29

Písanka 1 do str.27

Slabikář- čtení do str.35

Nácvik na besídku

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0-8.

Rozklad čísel, dopočítávání a slovní úlohy s názorem.

Opis a přepis příkladů, orientace v zápisu.

Matematika 2. díl do str. 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příroda v zimě- volně žijící zvířata. Advent a vánoční tradice.

ANGLICKÝ JAZYK

Nová slovní zásoba: toys (a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum), písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

OSTATNÍ

 1. 12 od 16:00 bude vánoční besídka v 1. A

Děkujeme rodičům za materiál na vyrábění.

 

Týdenní plán 0d 3. do 7. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek v, z. Vánoční říkanky a koledy.

Čtení krátkých vět s porozuměním.

Přepis, opis a skládání slabik, slov.

SLABIKÁŘ do str. 24, malý slabikář do str.30

PÍSANKA do str. 25

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 7.

Vyvození číslice 8.

Učebnice 2. díl do str. 25

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda- zima- pozorování proměn, počasí. Bezpečnost při sportování v zimě.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

OSTATNÍ

Prosím rodiče o kontrolu potřeb v penálu.

Někteří žáci mají poškozené přezůvky.

Prosím ochotné maminky o malé zbytky vlny na vyrábění ( PRACOVNÍ ČINNOSTI)

 

 

 

Týdenní plán 26. – 30. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis a čtení slabik, slov, vět. Přepis a diktát písmen a slabik. Báseň zpaměti.

Slabikář do str. 22

Písanka do str. 18

Matematika

 Počítání v oboru 0 – 7. Slovní úlohy. Rozklad čísel. Čtvercová síť- pojmy sloupec a řádek.

Opis a zápis příkladů. Základní rovinné útvary.

Učebnice do str. 20

Svět kolem nás

Rodina, vztahy v rodině. Advent.

Anglický jazyk

POZOR změna! Hodina angličtiny dočasně přesunuta na středu 4. vyučovací hodinu. (Prosím rodiče, aby dohlédli, že děti mají ve středu v aktovce pracovní sešit na angličtinu.)

 • procvičování slovní zásoby (názvy školních předmětů: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.

Ostatní

 1. 11. bude fotografování na objednané kalendářePlatba kalendáře 250,- Kč (č. účtu 2664960660300 SS 111, uveďte jméno dítěte a třídu)

 

Týdenní plán 19. – 23. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis, čtení slabik a slov. Věta ( žáci potřebují znaménka . a ?).

Vyvození hlásek y, n.

SLABIKÁŘ do str.16

ČTENÍ do str. 17

PÍSANKA do str. 15

Matematika

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0 – 7

Rozklad čísel, pozice na číselné ose. Orientace v textu ( slovní úlohy.

Učebnice do str. 15

Svět kolem nás

Rodina. Mezilidské vztahy.

Anglický jazyk

 

Ostatní

 1. 11. jdeme pěšky do KC12, představení od 9:00. Děti si berou do školy aktovku beze změny.

 

 

Týdenní plán 12. – 16. listopadu

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene J.

Čtení, hledání v textu. Skládání, opis, přepis.

Slabikář do str. 11 a malá ŽA do str. 12

Písanka  do str. 10

 

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 6. Nový pojem SLOUPEC.

Psaní číslice 6, práce s číselnou osou, sčítání tří sčítanců, rozklad čísel, slovní úlohy.

Pracovní učebnice do str. 7

 

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina, život v rodině.

 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

 1. 11. třídní schůzka od 17: 30, třídní důvěrníci od 17:00
 2. 11. divadelní představení Šípková Růženka VSTUPNÉ 60,- KČ. Můžete uhradit na třídní schůzce.

 


 

 

 

 

Týdenní plán 5. – 9. listopadu

Český jazyk

ŽA str. 56 Informativně malé tvary tiskacích písmen

 ( PROSÍM, NEVYSTŘIHUJTE)

SLABIKÁŘ do str. 6

Písanka 1  na str. 4

Vy vození písmene T ( PROSÍM, VYSTŘIHNĚTE).

 Skládání a opis slabik, slov. Čtení slabik, slov, vět.

Matematika

Dokončení 1. dílu

Číselný obor 0- 5

Procvičujeme porovnání, sčítání, odčítání.

 Pozice číslice na ose. Rozklad čísla.

Zapisujeme příklady- opis.

Svět kolem nás

Moje rodina: Domov, členové rodiny a blízcí příbuzní- názvosloví.

Angličtina (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), písnička What´s in my bag?, poslech příběhu (What´s this?).

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10.- 2. 11.

ČESKÝ JAZYK

Procičování vyvozených písmen.

Skládání slabik s důrazem na délku samohlásek.

Opis, čtení a psaní slov z otevřených slabik.

ŽA do str 55. Uvolňovací cviky do str. 28

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

Čtení skládání a opis příkladů.

 Rozklad čísel, dočítání. Práce s číselnou osou.

Pracovní učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Téma svátky. Připomeneme oslavy v říjnu, svátek Všech svatých a Památku zesnulých.

V listopadu bude téma Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “

Pomůcky na všechny předměty dle rozvrhu.

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 v I. A 

21. 11. Divadelní představení v KC 12  

 

 

 

23. října Sportovní dopoledne

Chválím všechny děti z I. A za kázeň, snahu a pěkné sportovní výkony!

Upozornění ze školní jídelny

Dobrý den, vzhledem k tomu, že částka stravného pro žáky, kteří odebírají svačiny může v některých případech přesáhnout částku 1000,- Kč.

Prosím o navýšení limitu u souhlasu s inkasem ve vaší bance ve prospěch účtu 100252651/0800 na částku 1300,- Kč.
U sourozenců prosím o navýšení částky o dalších 1300,- Kč na každého dalšího žáka.
Děkuji Rašínová

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.- 26. 10

Český jazyk

Vyvození hlásky a písmene I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Pojem věta- znaménka . !

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

Skládáme slabiky a slova

Společné vyprávění pohádky

Matematika

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Vyvození číslice 0.

Nácvik psaní číslic 4, 5.

Čtení a opis příkladů, znázornění.

Práce s přílohou DOČÍTÁNÍ

Svět kolem nás

ÚTERNÍ SKN není! Bude sportovní den.- olympijský víceboj.

 V pátek: podzim v lese a na poli

Ostatní

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění sedmiboje.V úterý žáci přijdou do školy bez aktovky s učením.

S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

 

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – 1. vyučovací hodina (ČJ) ukázka rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku

27. 10. – 30. 10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku, Bulharsku a Polsku

 1. 10. Olympijský víceboj
 2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Skládání a čtení slabik

Nácvik čtení slov. Pojem věta. Přednes verše zpaměti.

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání.Nácvik odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Osm žáků nedostalo domů PS Happy House, protože nebyl uhrazen.

244,00Kč na účet školy.

Učivo ze str. 2, 3

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí. Podzim – práce v sadu a na zahradě.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Bulharska a Ruska.

 

 

 

 

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 1.- 5. ŘÍJNA

ČESKÝ JAZYK

Písmena E, S. Slabiky MA, LA,LE, ME.

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

MATEMATIKA

Čísla 1- 4. Znaménka <, >, =, +

Psaní číslic 1, 2

Základní geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí

OSTATNÍ

ÚT – PÁ  sběr papíru u barevné brány (vlevo od hlavního vchodu)

Je třeba: doplnit pomůcky do kufříku na VV, denně kontrolovat penál a notýsek.

Ráno už chodí školáčci do třídy samostatně.

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

uč. ŽA do str.19

Vyvození hlásky l a písmena L

Čtení slabik MA, MÁ, LA, LÁ

Vyprávění podle obrázků

Čtení je třeba cvičit denně z malého sešitu k ŽA. Prosíme vystřihnout L.

MATEMATIKA

uč. do str. 19

Psaní číslic 1, 2. Orientace v prostoru.

Porovnávání pomocí znamének <, >, =

Některé děti ještě nemají nastříhanou přílohu z matematiky ( podle návodu na zadní obálce)

SKN

Cvičíme pravidla třídy, opakujeme pravidla slušného chování.

Na PČ budeme potřebovat staré noviny na skládání čepice.

Přeji příjemné prožití pátečního svátku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17. – 21. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 13

Skládání a čtení slabik MA, MÁ

Nácvik správného úchopu tužky

Vyprávění pohádky

MATEMATIKA

učebnice do str. 13

Čísla 1, 2

Znaky <,>

Porovnávání, čtení řádku a sloupku. Znázorňování.

Geom. základní rovinné tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Blízké okolí školy. Pravidla bezpečného přecházení.

OSTATNÍ:

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

V pondělí bude nový zasedací pořádek. Ve čtvrtek uvidí žáci ukázku kriketu.

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

V pondělí se sejdeme jen na hodinu, seznámíme se.

Učení začne až v úterý.

Těším se na vás, školáci!

Budu vás i rodiče vyhlížet v 8 hodin před školou.

Poznáte mě podle žlutomodré kytky s nápisem I. A

třídní učitelka Jitka

 

 Úterý 4. září

Vážení rodiče,

zítra už se učíme podle rozvrhu.  

NAJDETE JEJ NA WEBU ŠKOLY pod heslem ŠKOLA, potom heslo KE STAŽENÍ a nakonec Rozvrh hodin 2018/2019.

Sjeďte až pod rozvrh I. E a II. E.

Vidíte rozvrh I.A

Zítra máme čtyři vyučovací hodiny, končíme v 11:40.

Chválím všechny děti za samostatnost a pěkné chování.

tř. učitelka Jitka Jandová

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. – 14. září

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene A – Á, M

Živá abeceda do str. 9

Uvolňovací cviky do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v úpravě ŘÁDEK a SLOUPEK

MATEMATIKA

Počet 1-5

Hry s čísly, spojování čísel s obrázky

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru

 

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ:

Od pondělí 10.9. příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin.

Třídní schůzky 12.9. od 17:30 hodin ve třídě.

Schůzka třídních důvěrníků 12. 9. od 17:00 hodin ve sborovně.

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300,

sp. symbol 666, částka 244,00Kč. Nezapomeňte na v. symbol ze ŽK.

Připomínám, že potřebujeme desky: M, A, Á.

Děkuji.

 

Komentáře jsou uzavřeny.