I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 0d 10. do 14. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene z.

Hláska, slabika, slovo, věta. Čtení, skládání, opis, přepis.

Slabikář do str.29

Písanka 1 do str.27

Slabikář- čtení do str.35

Nácvik na besídku

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru 0-8.

Rozklad čísel, dopočítávání a slovní úlohy s názorem.

Opis a přepis příkladů, orientace v zápisu.

Matematika 2. díl do str. 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příroda v zimě- volně žijící zvířata. Advent a vánoční tradice.

ANGLICKÝ JAZYK

Nová slovní zásoba: toys (a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum), písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

OSTATNÍ

  1. 12 od 16:00 bude vánoční besídka v 1. A

Děkujeme rodičům za materiál na vyrábění.

 

Týdenní plán 0d 3. do 7. prosince

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek v, z. Vánoční říkanky a koledy.

Čtení krátkých vět s porozuměním.

Přepis, opis a skládání slabik, slov.

SLABIKÁŘ do str. 24, malý slabikář do str.30

PÍSANKA do str. 25

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 7.

Vyvození číslice 8.

Učebnice 2. díl do str. 25

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda- zima- pozorování proměn, počasí. Bezpečnost při sportování v zimě.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

OSTATNÍ

Prosím rodiče o kontrolu potřeb v penálu.

Někteří žáci mají poškozené přezůvky.

Prosím ochotné maminky o malé zbytky vlny na vyrábění ( PRACOVNÍ ČINNOSTI)

 

 

 

Týdenní plán 26. – 30. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis a čtení slabik, slov, vět. Přepis a diktát písmen a slabik. Báseň zpaměti.

Slabikář do str. 22

Písanka do str. 18

Matematika

 Počítání v oboru 0 – 7. Slovní úlohy. Rozklad čísel. Čtvercová síť- pojmy sloupec a řádek.

Opis a zápis příkladů. Základní rovinné útvary.

Učebnice do str. 20

Svět kolem nás

Rodina, vztahy v rodině. Advent.

Anglický jazyk

POZOR změna! Hodina angličtiny dočasně přesunuta na středu 4. vyučovací hodinu. (Prosím rodiče, aby dohlédli, že děti mají ve středu v aktovce pracovní sešit na angličtinu.)

  • procvičování slovní zásoby (názvy školních předmětů: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.

Ostatní

  1. 11. bude fotografování na objednané kalendářePlatba kalendáře 250,- Kč (č. účtu 2664960660300 SS 111, uveďte jméno dítěte a třídu)

 

Týdenní plán 19. – 23. listopadu

Český jazyk

Skládání, opis, čtení slabik a slov. Věta ( žáci potřebují znaménka . a ?).

Vyvození hlásek y, n.

SLABIKÁŘ do str.16

ČTENÍ do str. 17

PÍSANKA do str. 15

Matematika

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0 – 7

Rozklad čísel, pozice na číselné ose. Orientace v textu ( slovní úlohy.

Učebnice do str. 15

Svět kolem nás

Rodina. Mezilidské vztahy.

Anglický jazyk

 

Ostatní

  1. 11. jdeme pěšky do KC12, představení od 9:00. Děti si berou do školy aktovku beze změny.

 

 

Týdenní plán 12. – 16. listopadu

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene J.

Čtení, hledání v textu. Skládání, opis, přepis.

Slabikář do str. 11 a malá ŽA do str. 12

Písanka  do str. 10

 

MATEMATIKA

Počítání v oboru 0- 6. Nový pojem SLOUPEC.

Psaní číslice 6, práce s číselnou osou, sčítání tří sčítanců, rozklad čísel, slovní úlohy.

Pracovní učebnice do str. 7

 

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina, život v rodině.

 

ANGLICKÝ JAZYK

OSTATNÍ

  1. 11. třídní schůzka od 17: 30, třídní důvěrníci od 17:00
  2. 11. divadelní představení Šípková Růženka VSTUPNÉ 60,- KČ. Můžete uhradit na třídní schůzce.

 


 

 

 

 

Týdenní plán 5. – 9. listopadu

Český jazyk

ŽA str. 56 Informativně malé tvary tiskacích písmen

 ( PROSÍM, NEVYSTŘIHUJTE)

SLABIKÁŘ do str. 6

Písanka 1  na str. 4

Vy vození písmene T ( PROSÍM, VYSTŘIHNĚTE).

 Skládání a opis slabik, slov. Čtení slabik, slov, vět.

Matematika

Dokončení 1. dílu

Číselný obor 0- 5

Procvičujeme porovnání, sčítání, odčítání.

 Pozice číslice na ose. Rozklad čísla.

Zapisujeme příklady- opis.

Svět kolem nás

Moje rodina: Domov, členové rodiny a blízcí příbuzní- názvosloví.

Angličtina (Happy House 1)

  • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), písnička What´s in my bag?, poslech příběhu (What´s this?).

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10.- 2. 11.

ČESKÝ JAZYK

Procičování vyvozených písmen.

Skládání slabik s důrazem na délku samohlásek.

Opis, čtení a psaní slov z otevřených slabik.

ŽA do str 55. Uvolňovací cviky do str. 28

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

Čtení skládání a opis příkladů.

 Rozklad čísel, dočítání. Práce s číselnou osou.

Pracovní učebnice do str. 49

SVĚT KOLEM NÁS

Téma svátky. Připomeneme oslavy v říjnu, svátek Všech svatých a Památku zesnulých.

V listopadu bude téma Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “

Pomůcky na všechny předměty dle rozvrhu.

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 v I. A 

21. 11. Divadelní představení v KC 12  

 

 

 

23. října Sportovní dopoledne

Chválím všechny děti z I. A za kázeň, snahu a pěkné sportovní výkony!

Upozornění ze školní jídelny

Dobrý den, vzhledem k tomu, že částka stravného pro žáky, kteří odebírají svačiny může v některých případech přesáhnout částku 1000,- Kč.

Prosím o navýšení limitu u souhlasu s inkasem ve vaší bance ve prospěch účtu 100252651/0800 na částku 1300,- Kč.
U sourozenců prosím o navýšení částky o dalších 1300,- Kč na každého dalšího žáka.
Děkuji Rašínová

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.- 26. 10

Český jazyk

Vyvození hlásky a písmene I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Pojem věta- znaménka . !

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

Skládáme slabiky a slova

Společné vyprávění pohádky

Matematika

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Vyvození číslice 0.

Nácvik psaní číslic 4, 5.

Čtení a opis příkladů, znázornění.

Práce s přílohou DOČÍTÁNÍ

Svět kolem nás

ÚTERNÍ SKN není! Bude sportovní den.- olympijský víceboj.

 V pátek: podzim v lese a na poli

Ostatní

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění sedmiboje.V úterý žáci přijdou do školy bez aktovky s učením.

S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

 

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – 1. vyučovací hodina (ČJ) ukázka rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku

27. 10. – 30. 10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku, Bulharsku a Polsku

  1. 10. Olympijský víceboj
  2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene O

Skládání a čtení slabik

Nácvik čtení slov. Pojem věta. Přednes verše zpaměti.

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Psaní číslice 2, 3

Znaménko –

Porovnávání čísel, sčítání.Nácvik odčítání v oboru čísel do 4

Pracovní sešit do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Osm žáků nedostalo domů PS Happy House, protože nebyl uhrazen.

244,00Kč na účet školy.

Učivo ze str. 2, 3

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí. Podzim – práce v sadu a na zahradě.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme se zabývat zajímavostmi z Bulharska a Ruska.

 

 

 

 

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 1.- 5. ŘÍJNA

ČESKÝ JAZYK

Písmena E, S. Slabiky MA, LA,LE, ME.

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

MATEMATIKA

Čísla 1- 4. Znaménka <, >, =, +

Psaní číslic 1, 2

Základní geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí

OSTATNÍ

ÚT – PÁ  sběr papíru u barevné brány (vlevo od hlavního vchodu)

Je třeba: doplnit pomůcky do kufříku na VV, denně kontrolovat penál a notýsek.

Ráno už chodí školáčci do třídy samostatně.

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

uč. ŽA do str.19

Vyvození hlásky l a písmena L

Čtení slabik MA, MÁ, LA, LÁ

Vyprávění podle obrázků

Čtení je třeba cvičit denně z malého sešitu k ŽA. Prosíme vystřihnout L.

MATEMATIKA

uč. do str. 19

Psaní číslic 1, 2. Orientace v prostoru.

Porovnávání pomocí znamének <, >, =

Některé děti ještě nemají nastříhanou přílohu z matematiky ( podle návodu na zadní obálce)

SKN

Cvičíme pravidla třídy, opakujeme pravidla slušného chování.

Na PČ budeme potřebovat staré noviny na skládání čepice.

Přeji příjemné prožití pátečního svátku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17. – 21. ZÁŘÍ

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 13

Skládání a čtení slabik MA, MÁ

Nácvik správného úchopu tužky

Vyprávění pohádky

MATEMATIKA

učebnice do str. 13

Čísla 1, 2

Znaky <,>

Porovnávání, čtení řádku a sloupku. Znázorňování.

Geom. základní rovinné tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Blízké okolí školy. Pravidla bezpečného přecházení.

OSTATNÍ:

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

V pondělí bude nový zasedací pořádek. Ve čtvrtek uvidí žáci ukázku kriketu.

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

V pondělí se sejdeme jen na hodinu, seznámíme se.

Učení začne až v úterý.

Těším se na vás, školáci!

Budu vás i rodiče vyhlížet v 8 hodin před školou.

Poznáte mě podle žlutomodré kytky s nápisem I. A

třídní učitelka Jitka

 

 Úterý 4. září

Vážení rodiče,

zítra už se učíme podle rozvrhu.  

NAJDETE JEJ NA WEBU ŠKOLY pod heslem ŠKOLA, potom heslo KE STAŽENÍ a nakonec Rozvrh hodin 2018/2019.

Sjeďte až pod rozvrh I. E a II. E.

Vidíte rozvrh I.A

Zítra máme čtyři vyučovací hodiny, končíme v 11:40.

Chválím všechny děti za samostatnost a pěkné chování.

tř. učitelka Jitka Jandová

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. – 14. září

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene A – Á, M

Živá abeceda do str. 9

Uvolňovací cviky do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v úpravě ŘÁDEK a SLOUPEK

MATEMATIKA

Počet 1-5

Hry s čísly, spojování čísel s obrázky

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru

 

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

 

OSTATNÍ:

Od pondělí 10.9. příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin.

Třídní schůzky 12.9. od 17:30 hodin ve třídě.

Schůzka třídních důvěrníků 12. 9. od 17:00 hodin ve sborovně.

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300,

sp. symbol 666, částka 244,00Kč. Nezapomeňte na v. symbol ze ŽK.

Připomínám, že potřebujeme desky: M, A, Á.

Děkuji.

Komentáře jsou uzavřeny.