BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

 • Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.
 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
   – ve dnech 23. 2. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin a 24.2. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin,
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
 • Žádost je třeba doručit osobně na recepci školy. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
 • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
 • Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.

Děkuji za pochopení  Mgr. Pavel Nedbal

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

Vážení rodiče, z důvodu navýšení vstupních cen potravin a zachování současného standardu stravování musíme od 1.3.2023 zvýšit cenu stravenky o 3,- Kč. Podrobnosti  ZDE

ZÁPIS 2023

Zápis do 1. tříd, odklad školní docházky: 4. a 5. 4.2023 od 14:00 do 17:00 hodin (platí i pro sportovní třídu).

Zápis do 1. tříd pro žáky z UA, odklad školní docházky: 8.6.2023 od 14:00 do 17:00 hodin

Talentové pohybové testy do sportovní třídy se budou konat 20.4.2023 od 9:00 hodin. Náhradní termín (z důvodu nemoci, školy v přírodě apod.) 4.5.2023 od 8:00 do 8:50 hodin.

Přípravná třída v naší škole nebude z důvodu nedostatku prostoru.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

K návštěvě naší školy můžete využít   středu 15.2.2023 od 8:00 do 16:00 hodin.

Budete mít možnost nahlédnout do vyučování, možnost konzultace s vedením školy i pedagogy a celou školu si prohlédnout – prohlídka každou půlhodinu.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 11.01.2023 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

FLORBAL NÁM JDE!

Dne 16.12. se naše škola zúčastnila  florbalového turnaje 4. a 5. tříd Poprask v DDM Modřany. Čekali nás tři soupeři z okolních škol. Nejdříve  jsme hráli vyrovnaně se ZŠ Angel 4:4, poté jsme porazili ZŠ TGM 8:2 a v posledním zápase jsme zvítězili nad ZŠ Písnická 7:1. Tímto jsme  turnaj, kde se hrálo systémem každý s každým, zaslouženě  vyhráli. Náš vítězný tým hrál ve složení Ondřej Kačín, David Urválek, David Rampír, Tadeáš Vošahlík, Radek Lorenz- všichni  z V.C, Jan Veselý ze IV.C, Jan Přibyl z V.B a Jan Cikhart z V.D.                        Jakub Říský
 
 

ZLATÁ PŘEHAZOVANÁ

Dne 9.12 se žačky šestých a sedmých sportovních tříd účastnily soutěže POPRASKu v přehazované mladších žákyň. Prvního kola soutěže se zúčastnilo šest  dívčích družstev z Prahy 12.  Naše žákyně, po  napínavých utkáních,  obsadily 1.místo. Školu reprezentovala tato děvčata: Dušková Tereza, Hollerová Amálie, Malá Monika, Tučková Eliška a Veselá Magdaléna ze 7.C a Líbalová Tereza, Trifan Ivanka ze 6.C.   Trenérkou úspěšného družstva byla paní učitelka Mgr. Veronika Sidorová.  Blahopřejeme
 

TEPLÁRNA HLÁSÍ HAVÁRII V KRČI

Vážení rodiče, dnes ráno byla přerušena dodávka tepla do školy z důvodu  havárie teplovodu v Krči. Žáci si ponechají bundy ve třídách a nebudou se přezouvat. Vyučující přizpůsobí organizaci hodin dle vývoje situace. Bylo přislíbeno, že dodávky obnoví z jiného zdroje, ale neznáme přesný termín. Rodiče si mohou vyzvednout děti  i v průběhu dne.

děkuji za pochopení                                                       Mgr. Pavel Nedbal