KROUŽKY

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci a zpřísnění hygienických opatření plánujeme zahájení kroužků a pronájmů od 05.10.2020. Termín potvrdíme v pátek 02.10.2020.

EDISONA V KARANTENĚ

Hygienická stanice nám oznámila, že byly ve  třídě I. Edisona  zjištěny dva případy nákazy koronavirem. Všechny tři třídy Edisona a všichni jejich učitelé se musí  podrobit karanténním opatřením.

Žáci a učitelé I. E budou v karanteně  s platností do 14.9., resp. negativních výsledků testů jak všech pedagogů, tak všech dětí. Žáci a učitelé II.E a III.E s platností do 11.9.2020.

TRAMPOLÍNY ŠD

Naši žáci ze ŠD si dne 24. 9. od 14:00 – 17:00 hod. užijí sportovní odpoledne pod vedením zkušených  trenérů z instituce Krašovská – Aktivity centrum Plzeň na hřišti Ráček. Sportovní program: cvičení na trampolínkách pod vedením sportovních trenérů, jumping schow, fotbalový trenažér.

 

OLYMPIJSKÝ DEN

16.9. se naše škola opět zapojí do oslav Olympijského dne. Cílem této akce je rozhýbat desítky až stovky žáků, užít si s dětmi radost z pohybu a šířit tak olympijské hodnoty a podstaty olympismu. Radost z pohybu, chování v rámci fair play, kamarádství, vzájemný respekt a překonávání sám sebe jsou hlavní (nejen) olympijské hodnoty, které je dobré ctít, naplňovat a ještě hezčí je předávat je dál a sdílet je. Doufáme, že i v letošním ročníku se nám to opět podaří.            

Mgr. Klára Suková

JEDENÁCTÍ V ČR, BLAHOPŘEJEME

2.9. – 4.9 2020 se uskutečnilo Republikové finále OVOV v Brně.  Závodilo se ve dvou dnech v 10 atletických disciplínách Odznaku všestrannosti.

11. místo  ZŠ Rakovského v soutěži 39 družstev

Matoušková Klára, Šímová Tereza, Jordáková Judita, Kuželová Anna, Jankovský Matyáš, Flídr Jakub, Bubeník Matěj a Lukeš Matyáš.

                    5. místo  Matyáš Lukeš v soutěži 99  jednotlivců

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Klára Suková

KROUŽKY

Vážení rodiče,

na stránkách školy jsou nabídky na kroužky ve škole od od firem, které poslaly nabídku. Zatím posílejte firmám přihlášky ke zjištení zájmu.  Platí i pro sportovní kroužky, které tam nejsou, ale fungují ve škole několik let. Rádi otevřeme kroužky pro žáky v naší škole, ale musíme počkat na vývoj situace.

14.09. budeme aktualizovat informaci o případném otevření školy a zahájení kroužků. Předběžně počítáme s termínem od října 2020.