Zápis 2023_01

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2023/2024

 Všechny školy budou mít elektronické zápisy, které umožní zřizovateli lépe koordinovat  a sledovat počet žádostí na jednotlivé školy online. Zápis bude probíhat ve dvou fázích: 1. odeslání elektronické přihlášky 2. doručení přihlášky s podpisem rodičů.                                                                                                                                                                             

1. fáze: 

Zápis do prvních ročníků proběhne od 20.3. do 3.4.2023 vyplněním a zasláním elektronické přihlášky – odkaz ZDE ( bude platný od 20.3. 08:00 hodin do 3.4. 12:00 hodin).

2. fáze:

Postupy jsou dva:

a) Osobně lze přihlášku, podepsanou oběma rodiči, doručit ve dnech  4.4 a 5.4.2023 od 14:00 do 17:00 hodin. Přítomnost dítěte není nutná. (Vchod do školy u barevné brány – naproti mateřské školy.)

b) Bez osobní návštěvy školy – přihlášku je nutno vytisknout, podepsat oběma rodiči a poslat prostřednictvím datové schránky (3wimrxg) nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu olga.burdova@zsrakovskeho.cz.  

K přihlášce přiložte další potřebné dokumenty:

  • Kopie rodného listu dítěte – v případě cizinců scan nebo čitelnou fotografii rodného listu dítěte nebo pasu dítěte.
  • V případě, že mělo dítě v loňském roce odklad, je potřeba vložit sken či čitelnou fotografii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a děti po odkladu školní docházky.

Plánujeme 3 třídy, z toho 1 třídu sportovní.

Talentové pohybové testy pro zájemce o sportovní třídu 1.C se budou konat 20.4.2023 od 8:50 hodin do 10:00 hodin (závisí na počtu zájemců). Náhradní termín 4.5.2023 od  8:00 hodin do 9:00 hodin (z důvodu nemoci, školy v přírodě apod.). Podpis na přihlášce je možno doplnit až při testech.

Přihláška sp.tř. 1.r. 2023

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 5. 5. 2023 na webu školy  a vstupních dveřích školy. Každý žák bude uveden evidenčním číslem, které obdržíte po odevzdání přihlášky.

Odklad školní docházky

Rodiče mohou ve stejném termínu podat:

  • Žádost o odklad školní docházky se dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky  (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a praktický lékař nebo klinický psycholog). Termín podání žádosti je do 30.4.2023.

Kritéria pro přijetí do prvních tříd :

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti školy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu.

Spádové ulice Základní školy Rakovského v Praze 12: 

Botevova
Československého exilu sudá č. p. 20 až 40
Jordana Jovkova
K Vltavě č. 60, 62
Nikoly Vapcarova č. p. 3267 3272
Pejevové
Pirinská
Plevenská
Plovdivská

Poljanovova

Rakovského

Rodopská

Sofijské nám.

Soukalova

 

Komentáře jsou uzavřeny.