Zápis 2022_01

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2022/2023        POZOR ZMĚNA!!!

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem, dojde k menší změně u času a formy zápisu. Všechny školy budou mít elektronické zápisy, které umožní zřizovateli lépe koordinovat  a sledovat počet žádostí na jednotlivé školy online. Zápis bude probíhat ve dvou fázích: 1. odeslání elektronické přihlášky 2. doručení přihlášky s podpisem rodičů.                                                                                                                                                                             

1. fáze: 

Zápis do prvních ročníků proběhne od 1.4. do 7.4.2022 vyplněním a zasláním elektronické přihlášky – odkaz ZDE ( bude platný od 1.4. 00:00 hodin do 7.4. 18:00 hodin).

2. fáze:

Postupy jsou dva:

a) Osobně lze přihlášku, podepsanou oběma rodiči, doručit ve dnech  6.4 a 7.4.2022 od 14:00 do 18:00 hodin. Přítomnost dítěte není nutná. (Vchod do školy u barevné brány – naproti mateřské školy.)

b) Bez osobní návštěvy školy – přihlášku je nutno vytisknout, podepsat oběma rodiči a poslat prostřednictvím datové schránky (3wimrxg) nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu olga.burdova@zsrakovskeho.cz.  

K přihlášce přiložte další potřebné dokumenty:

  • Kopie rodného listu dítěte – v případě cizinců scan nebo čitelnou fotografii rodného listu dítěte nebo pasu dítěte.
  • V případě, že mělo dítě v loňském roce odklad, je potřeba vložit sken či čitelnou fotografii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti po odkladu školní docházky.

Plánujeme 3 třídy, z toho 1 třídu sportovní.

Talentové pohybové testy pro zájemce o sportovní třídu 1.C se budou konat 21.4.2022 od 9:00 hodin do 10:00 hodin( závisí na počtu zájemců).

Přihláška sp.tř. 1.r. 2022                   PLAKÁT- Sp.tř. 1.r. 2022

Přihláška sp.tř. 2.st. 2022                PLAKÁT- Sp.tř. 2.st. 2022     

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 12. 5. 2022 na webu školy  a vstupních dveřích školy. Každý žák bude uveden evidenčním číslem, které obdržíte po odevzdání přihlášky.

Odklad školní docházky, přípravná třída

1. Formulář pro přijetí do přípravné třídyke stažení  

Žádost-PT-2022.pdf                           Žádost-PT-2022

Rodiče mohou ve stejném termínu podat:

  • Žádost o odklad školní docházky se dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky  (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a praktický lékař nebo klinický psycholog). Termín podání žádosti je do 30.4.2022.
  • Žádost o přijetí do přípravné třídy se souhlasným doporučujícím stanoviskem (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC) a kopií Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Termín podání žádosti je do 31.5.2022.

 

Kritéria pro přijetí do prvních tříd :

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti školy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy :

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném spádovém obvodu základní školy;

2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném spádovém obvodu základní školy;

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

 

Spádové ulice Základní školy Rakovského v Praze 12:

Botevova

Československého exilu č. p. 3409/20

Jordana Jovkova

K Vltavě č. 60, 62

Nikoly Vapcarova č. p. 3267–3272

Pejevové

Pirinská

Plevenská

Plovdivská

Poljanovova

Rakovského

Rodopská

Sofijské nám.

Komentáře jsou uzavřeny.