Zápis 2024_01

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2024/2025

Postup pro rodiče:

 1. Do 3.4.2024 vyplňte  „Přihlášku k zápisu“  ZDE.
 2. Další instrukce se objeví hned po odeslání a navíc je dostanete na e-mail.
 3. Vyplňte „Žádost o zápis“ nebo „Žádost o odklad“.
 4. Žádost si vytiskněte, podepište oběma rodiči (tímto dokladujete shodu). V případě nutnosti můžeme vytisknout i ve škole při zápisu.
 5. Žádost  doručte osobně, datovou schránkou 3wimrxg nebo doporučenou poštou.

Vlastní zápis proběhne ve dnech 3.4.2024 a 4.4.2024 od 14:00 do 17:00 hodin. (Vchod do školy u barevné brány.)

Při zápisu je třeba doložit potřebné dokumenty:

 • Vytisknutá žádost, podepsaná od obou rodičů
 • Občanský průkaz rodiče, cizinci pas (kontrola správnosti údajů)
 • Rodný list dítěte – v případě cizinců i pas dítěte
 • Pokud mělo dítě v loňském roce odklad školní docházky, je potřeba předložit „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky“

Doporučení: „Přijďte k zápisu i s dětmi, bude pro ně  připraveno několik zábavných úkolů a malý dáreček. Těšíme se na Vás“!

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti po odkladu školní docházky.

Plánujeme 3 třídy, z toho 1 třídu sportovní.

Budoucí sportovní třída 1.C – talentové zk. pro pro budoucí 1. ročníky, 11.4.2024 od 8:45 hodin,  Přihláška sp.tř. 1.r. 2024

Náhradní termín (z důvodu nemoci, školy v přírodě apod.) 17.4.2024 od 8:00 do 8:50 hodin.

Budoucí sportovní třída 6.C – talentové zk. pro 5. ročníky, 23.4. od 9:30 do 12:30 hodin, Přihláška sp.tř. 2.st. 2024

Náhradní termín (z důvodu nemoci, školy v přírodě apod.) 29.4.2024 od 9:30 do 12:30 hodin.

 Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 3. 5. 2024 na webu školy  a vstupních dveřích školy. Každý žák bude uveden evidenčním číslem.

Rodiče mohou ve stejném termínu podat:

 • Žádost o odklad školní docházky se dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky  (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a praktický lékař nebo klinický psycholog).

Přípravná třída v naší škole nebude z důvodu nedostatku prostoru.

Spádové ulice Základní školy Rakovského v Praze 12: 

Botevova
Československého exilu – sudá č. p. 20 až 40
Jordana Jovkova
K Vltavě č. 60, 62
Nikoly Vapcarova č. p. 3267 – 3272
Pejevové
Pirinská
Plevenská
Plovdivská

Poljanovova

Rakovského

Rodopská

Sofijské nám.

Soukalova

Kritéria pro přijetí:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12, jehož sourozenec je žákem naší školy.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu.

Informace ke školám od MČ Praha 12

 

Komentáře jsou uzavřeny.