V.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


 


leták-pro-1.-stupěň


TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.3.)

 

ČJ

 • opakování pravopisu přídavných jmen, další týden množné číslo přídavných jmen a zdvojení hlásek u přídavných jmen
 • PRACOVNÍ LIST (na známky):
  • P3 – cv.2
  • P4 – pouze úkol 1 a 2 (doplň i/y – z/s a podobně, z prvních pěti vět vyber podstatná jména – nad ně v textu uveď jejich pád a vzor)
 • PRACOVNÍ LIST (společně v hodině):
  • P4 – úkol 3, 4, 5
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 73/cv. 5 – žáci s IVP mají napsat 7 vět, zbytek třídy celé
   • doporučuji si na str. 72 zopakovat skloňování vzoru PŘEDSEDA, pozor na všeobecné a nevyjádřené podměty
  • str. 97/cv. 3 – všichni poslední 4 řádky (tzn. od týdenn_ jízdenka do konce)
 • v případě, že máte jinou verzi učebnice, budou jednotlivá cvičení nahraná v týdenním plánu v Teams
 • ČÍTANKA – str. 115 – 118 (zamyslet se nad otázkami na str. 116)
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (druhy, skloňování, koncovka -ovi, -ovy), shoda přísudku s podmětem, vzory podstatných jmen
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)

 

M

 • PRÁCE NA HODINĚ – porovnávání desetinných čísel (nová látka), převod desetinných zlomků na desetinná čísla (opakování)
  • prezentace DESETINNÁ ČÍSLA 2
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno slovně):
  • 33/8 – napiš alespoň 5 příkladů, kde se v praktickém životě setkáš s desetinnými čísly 
  • 37/7 – do sešitu zapiš pouze ta čísla, u kterých lze škrtnout nulu a hodnota čísla se nezmění (zapisuj takto: 1,80 = 1,8)
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • 43/12 – žáci s IVP si vyberou 2 příklady, zbytek třídy vypočítá první 4 příklady
  • 43/13 – žáci s IVP vypočítají prvních 6 příkladů, zbytek třídy celé
  • 43/14 – slovní úloha (vypočítáním 2/5 z původní ceny to nekončí)
 • PROCVIČOVÁNÍ (+ online hodina): porovnávání, zlomky
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, jsou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden
 • ONLINE HODINA:
  • ČT – 1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • ZMĚNA ČASU – online test (5.3. v 8:30) – „Hospodářský růst“ a „Nové uspořádání společnosti“
 • KONTROLA SEŠITŮ z NOS (zápisy od Obrození českého národa po 1.SVĚTOVÁ VÁLKA (Hrůzy první světové války)) – poslat do konce týdne (5.3.)
 • na hodině si zopakujeme 1.světovou válku, navážeme na ni kapitolou „Samostatné Československo“ – Tvář nového státu, První prezident
 • kdo má vypracované nějaké referáty, posílejte mi to do zadání DOBROVOLNÉ REFERÁTY NOS (během března)
 • prezentace a zápis budou nahrány během týdne

 

NOP

 • ZMĚNA ČASU online test ČLOVĚK (5.3. v 8:30) – pouze zaškrtávání správných odpovědí
 • úvodní hodina na téma VESMÍR – postavení Země ve Vesmíru
 • kapitoly magnetické a gravitační pole proberu až ve škole 
 • připravit si papírové desky a nebo si aspoň si promyslet, co byste se chtěli o Vesmíru dozvědět (a shánět si informace)

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

 

INFORMACE

 • 1.3. rozdávání učebnic před školou (12:15 – 12:30, staré učebnice mi nenoste)
  • kdo nestihne přijít, učebnice budou k vyzvednutí na recepci školy každý den do 14:00 (dejte mi ale vždy vědět, kdy přijdete, abych informaci předal)

 


PROCVIČOVÁNÍ NA PRÁZDNINY

Budu rád, když si občas něco vyplníte 🙂 

 

ČJ

 

M

 

NOS

 • dejte si dohromady všechny zápisy, po prázdninách (v týdnu 1.-5.3.) proběhne kontrola sešitů

 

NOP

 • příprava na test – téma: ČLOVĚK (5.3. online test)
 • kontrola sešitů NOP (kdo neposlal na kontrolu během týdne 15.-19.2., udělá do 28.února)

 

INFORMACE

 • 22.-26.2. jarní prázdniny
 • 1.3. mezi 12:10 až 12:30 budu před školou rozdávat učebnici NOP – Vesmír (učebnici NOP, kde je téma Člověk, si děti nechají kvůli opakování)

TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.2.)

ČJ

 • PRACOVNÍ LIST:
  • P2 (1) – budeme vypracovávat společně o hodině ČJ
  • P3 – samostatně pouze cv.1 (slovní hodnocení)
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno známkou):
  • str.91 / cv. 2 – vytvořte si tabulku se 3 sloupci, jeden sloupec pojmenujte PJ tvrdá, druhý PJ měkká, třetí PJ přivlastňovací
   • do jednotlivých sloupečků roztřiďte slova z prvních dvou řádků (všichni)
  • str. 97/ cv. 3 – doplňte a napište první 4 řádky (žáci s IVP mají první 3 řádky)
  • str. 98 / cv. 2 – doplňte vhodné koncovky přídavných jmen a napište do sešitu první 3 řádky (po zdvořilý úředník), žáci s IVP napíšou první 2 řádky
 • dále ústně společně uděláme (doufám) str. 95 / cv. 5
 • v případě, že máte jinou verzi učebnice, budou jednotlivá cvičení nahraná v týdenním plánu v Teams
 • po jarních prázdninách se zaměříme na tvoření množného čísla + koncovky přídavných jmen v množném čísle (pražský – pražští, velký – velcí)
 • ČÍTANKA str. 111 – 114 + vlastní knihy
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)

 

M

 • DESETINNÁ ČÍSLA – prezentace
 • PRÁCE NA HODINĚ – porovnávání desetinných čísel, převod desetinných zlomků na desetinná čísla
  • opakujeme čtení a zápis desetinných čísel, čtení na číselné ose
 • PRÁCE DO SEŠITU (slovní hodnocení):
  • str. 34 / cv. 5 – převod desetinných zlomků na desetinná čísla (celé)
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno známkou do ŠO):
  • str. 40 / cv. 1 – doplnění číselných řad po desetinách (první 3 řádky – všichni)
  • str. 41 / cv. 13 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • str. 41 / cv. 14 – 3. a  4. sloupeček, tj. 4 příklady (žáci s IVP pouze 3.sloupeček, tj. 2 příklady + zkouška)
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, jsou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden (vždy jen číslo cvičení)
 • ONLINE HODINA:
  • ČT – 1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • test po jarních prázdninách (5.3.) – „Hospodářský růst“ a „Nové uspořádání společnosti“
 • nové téma – 1.SVĚTOVÁ VÁLKA (Hrůzy první světové války)
  • hodinu povedu já a nový kolega Martin Holý (hodiny NOS a NOP)
 • možnost referátu, téma: T.G. Masaryk, legie, letadla a tanky v 1.světové válce (zabráno), vytvoření mapy Československa a okolních států po roce 1918, Československo v letech 1918 – 1938 (1.republika)
 • prezentace a zápis budou nahrány během týdne

 

NOP

 • test online (19.2.) – „Močová (vylučovací) soustava“ a „Rozmnožovací soustava“
 • velký opakovací test bude buď online (5.3.) a nebo v případě návratu do škol až ve škole (vše od kostry po smyslová ústrojí) – forma testu a,b,c,d
 • tento týden (15.-19.2.) – KONTROLA SEŠITŮ NOP 
  • nahrát do zadání „Kontrola sešitů NOP“ – opět bude hodnoceno známkou (1 – vše doplněné, 3 – chybějící 1-2 kapitoly, 5 – chybí více jak 2 kapitoly) – možnost opravy po doplnění zápisů (všechny potřebné zápisy jsou nahrané v Teams)
 • NOP (17.2.) – opakovací hodina na Člověka (otázky a odpovědi) – prosím, koukněte na to
 • po jarních prázdninách VESMÍR, na hodině vám pan učitel Holý sdělí, co si přes prázdniny připravíte (papírové desky)

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

 

INFORMACE

 • 22.-26.února – Jarní prázdniny
 • do 19.2. je možnost si vyzvednout přihlášky na gymnázia (přihlášení žáci, od 8:00 do 14:30), vše vyřizuje výchovná poradkyně Mgr. Alena Škopková (alena.skopkova@zsrakovskeho.cz)
 • tento týden je možné, že odpadne nějaká online hodina (lékař) – včas oznámím dětem, kterých hodin a dne se to týká

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.2.)

ČJ

 • pokračujeme v přídavných jménech + procvičení shody přísudku s podmětem
 • PRACOVNÍ LIST (budeme společně dělat v hodině, co nestihneme, doděláme příště,hodnoceno slovně):
  • P1 – doděláváme z minulého týdne + zopakujeme si určování přídavných jmen
  • podle učebnice str. 93,  96, 103 a 104 umět skloňovat přídavná jména
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno známkou):
  • str. 87/ cv. 7 – žáci s IVP nepíšou poslední 3 řádky (tj. poslední 3 věty)
  • str. 87 / cv. 6 – celé (všichni)
 • DIKTÁT – čtvrtek 11.2. od 9:30 (vybrané věty ze str. 87)
 • hotová cvičení, PL a diktát nahrát do zadání na tento týden
 • ČÍTANKA – str. 105 – 107, str. 109 – 111
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)

 

M

 • opakujeme čtení a zápis desetinných čísel
  • ústně při hodině – str. 32/3, 33/4, 34/5 (zápis zlomků jako desetinná čísla)
  • písemně do sešitu – str. 33/ cv. 5, str. 37/ cv. 9 (hodnoceno slovně)
 • písemně (hodnoceno známkou):
  • str. 33/11 – 4 příklady + zkouška (žáci s IVP 2 příklady + zkouška)
  • str. 37/13 – 4 příklady + zkouška (žáci s IVP 2 příklady + zkouška)
  • str. 37/14 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
 • ONLINE HODINA:
  • ČT – 1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45
  • v případě nutnosti přidám hodiny z matematiky ve středu před NOP a po AJ (zatím individuálně přes chat v Teams)

 

NOS

 • online test v pátek 12.2. v 9:00 –  „Nespravedlivé Rakousko“ a „Národ sobě“
  • další testování po jarních prázdninách (hospodářský růst a nové uspořádání společnosti)
 • téma tento týden – „Nové uspořádání společnosti“ (prezentace a zápis budou nahrány během týdne)
 • další týden – „Hrůzy první světové války“
  • možnost referátu, téma: T.G. Masaryk, legie, letadla a tanky v 1.světové válce, vytvoření mapy Československa a okolních států po roce 1918, Československo v letech 1918 – 1938 (1.republika)

 

NOP

 • online test v pátek 12.2. v 9:00 – trávicí soustava 
 • tento týden – nervová soustava a smyslová ústrojí (prezentace a zápis budou nahrány během týdne)
 • před jarními prázdninami bude opakovací hodina na člověka – vše (po jarních prázdninách zařazen souhrnný test online – pouze zaškrtávání správných odpovědí (někdy i více možností))
  • v případě návratu do školy, test vytisknu 🙂 

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 3- Progress check (Workbook, pages 30-31)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

 


TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.2.)

 

ČJ

 • NOVÉ TÉMA – PŘÍDAVNÁ JMÉNA – vzory, skloňování, stupňování
 • nové pracovní listy dostanou děti v pondělí 1.2. před školou mezi 12:15 – 12:45 (kdo nepřijde včas, bude mít pracovní listy k vyzvednutí na recepci, vyzvednout také během pondělí)
 • děti zároveň odevzdají pracovní listy staré, a to pracovní list č. 3,4,5 a pracovní listy VZORY 1,2,3 – sešity neodevzdávají
 • na tento týden mi děti pošlou pouze ten pracovní list, který budeme dělat společně na hodině ČJ (konzultace v úterý) jako kontrola, zda pracují během hodiny a doplňují si – vše jim řeknu ještě na konzultacích a třídnické pondělní hodině
 • s přídavnými jmény a jejich vzory se teprve seznamujeme, práce nebude hodnocena, pouze splnil, nesplnil a krátká zpětná vazba v Teams
 • DIKTÁT (čtvrtek 9:30) – výběr vět ze starších pracovních listů (shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen)
 • ČÍTANKA – str. 98 – 104 (kdo nečte, vše se potom ukáže ve škole)
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)

 

M

 • NOVÉ TÉMA – DESETINNÁ ČÍSLA – čtení, zápis
 • tento týden mi pošlou děti matematiku z týdne 25.-29.1. (hodnocení do 2.pololetí)
 • přidávám online hodiny matematiky – každý čtvrtek 2 skupiny:
  • 1. skupina (děti, jejichž příjmení začíná na AMa) – 10:10 – 10:55
  • 2. skupina (děti, jejichž příjmení začíná na MrŽ) – 11:00 – 11:45
 • práce s učebnicí: str. 32 – 33 (seznámení s desetinnými čísly), postupně budeme učivo rozšiřovat
  • tento týden bude hodina založena pouze na seznámení s desetinnými čísly, jejich použití, čtení a zápis

 

NOS

 • online test (5.2. v 9 hod.) – Rozkvět kultury a umění, Politické probuzení
 • nová látka – Hospodářský růst českých zemí
 • prezentace a zápis budou nahrané před hodinou v Teams

 

NOP

 • online test (5.2. v 9 hod.) – Dýchací a oběhová soustava 
 • nová látka – močová a rozmnožovací soustava
 • prezentace a zápis budou nahrané před hodinou v Teams

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

 

INFORMACE

 • závěrečné známky z 1.pololetí – možnost nahlédnout do elektronické podoby ve škole online (hodnocení žáka – červeně zvýrazněné známky ve sloupečku Uz. – uzávěrka)
 • 1.2. – sraz před školou (12:15 – 12:45) – předání nových pracovních listů z ČJ, odevzdání hotových pracovních listů (PL č. 3,4,5 a VZORY 1,2,3)
 • od 4.2. hodina matematiky – 1. skupina od 10:10 – 10:55, 2. skupina od 11:00 – 11:45
  • rozdělení viz. MATEMATIKA

TÝDENNÍ PLÁN (25.-29.1.)

ČJ

 • TÉMA – vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem
  • na týden od 1.února připravím nové pracovní listy na téma „Přídavná jména – vzory a jejich skloňování“ – vyzvednete si je opět v pondělí 1.2. mezi 12:10 – 12:40 (dřív nemohu, mám online hodinu na 2.stupni)
 • PRACOVNÍ LIST:
  • VZORY 3 – obě strany
  • PL č. 5 – celé
  • pracovní listy nebudou hodnoceny známkou, ale pouze slovním hodnocením v Teams
 • PRÁCE DO SEŠITU (písemně, na známky) – str. 67 / cv. 6
 • DIKTÁT – čtvrtek 9:30 (věty z PL), známka již do 2.pololetí
 • ČÍTANKA – str. 89 – 95
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • využívejte i konzultace ve čtvrtek z ČJ či M

 

M

 • PRÁCE DO SEŠITU:
  • str. 22/ 6 (+ zkouška)
  • str. 24/ 3 (celá třída první 4 příklady, tj. 2 sloupečky, žáci s IVP si vyberou 2 příklady) + zkouška!!
  • str. 23 / 10 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • str. 24 / 9 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • tato cvičení budou hodnocena pouze slovně v Teams, ale tento týden nenahrávat do Teams, až příští týden (1.-5.2.2021)
 • pokud Vám nebudou souhlasit čísla stránek a cvičení, máte jinou verzi učebnice, napište a zašlu vyfocenou moji učebnici
 • od příštího týdne začínáme „Desetinná čísla“ – čtení a zápis, úvod (vyjádření zlomků desetinným číslem – zlomky se jmenovatelem 10, 100, 1000 atd.)
  • online hodiny z M od příštího týdne – 2 skupiny (skupina 1 čtvrtek 10:10 – 10:55, skupina 2 11:00 – 11:40) – rozdělím příští týden

 

NOS

 • páteční online hodina odpadá, náhradní termín v úterý 26.1. v 11:40 
 • v Teams budete mít nahranou prezentaci + zápis na tento týden 
 • téma na tento týden – Nespravedlivé Rakousko a Národ sobě
 •  test 5.2. v 9 hodin na Rozkvět kultury a umění, Politické probuzení 

 

NOP

 • test z NOP dýchací a oběhová soustava bude 5.2.2021 v 9 hodin
 • středa – opakování dýchací, oběhová a trávicí soustava – budu se ptát na věci z hodiny, podobné otázky se mohou objevit v testu
 • nová látka – močová a rozmnožovací soustava v týdnu 1.-5.2., v týdnu 8.-12.2. téma nervová soustava a smyslová ústrojí (čich, chuť, hmat, zrak, sluch)
 • po probrání celého člověka očekávejte souhrnné testování – budu se ptát jen na to základní z člověka a jeho soustav
 • po absolvování testu nás čeká nová učebnice – Země ve vesmíru (bude to pojato spíš jako projektová výuka, kde budete pracovat na tvorbě velkého plakátu (nástěnky) s informacemi o planetách a cyklech (střídání dne a noci, ročních období, měsíční fáze), gravitace)
  • hodnoceni budete průběžně malými známkami, na konci uděláme besedu (diskuzi), kde se vás budu ptát a vy jako třída odpovídat, co jste se všechno dozvěděli – TĚŠÍM SE 🙂  

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 3C – Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3D – Workbook pages 26-27 (ave you got a pet?)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 3D – Student’s Book pages 34-35 (My school)
 2. Unit 3D – Workbook pages 28-29 (My school)

 

INFORMACE

 • výpis vysvědčení se bude dětem předávat až po příchodu do školy
 • pátek 29.1. pololetní prázdniny – výuka odpadá
 • pracovní listy z tohoto týdne mi děti předají v pondělí 1.2. (bude to pro mě i lepší na kontrolu – některá cvičení bohužel nepřečtu, a pak dochází např. k nehodnocení práce), kdo nestihne přijít, zanechá na recepci

TÝDENNÍ PLÁN (18.-22.1.)

ČJ

 • TÉMA – shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen rodu ženského
 • PRACOVNÍ LIST:
  • PL č. 4cv. 10 a 11 (doplnit neúplná slova)
  • PL č. 3cv. 5 (doplnit a podtrhnout rovně podmět ve větě) a cv. 6 (pouze doplnit i,í/y,ý)
  • VZORY 2 – doplnit obě strany (Pracovní list – skloňování podstatných jmen rodu ženského)
 • PRÁCE DO SEŠITU (písemně) – učebnice str. 56/ cv. 27, str. 58/ cv. 32
 • DIKTÁT – čtvrtek 9:30 (věty z těchto cvičení)
 • ČÍTANKAstr. 80 – 82 a str. 84 – 87
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
 • ONLINE ODKAZY (viz týdenní plán „Online procvičování – distanční výuka, prázdniny“ – téma vzory podstatných jmen a podmět a přísudek)

 

M

 • PRACOVNÍ LISTM1 slovní úloha 2 a 3 (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
 • PRÁCE DO SEŠITU (učebnice):
  • str. 28 / cv. 8 (žáci s IVP si vyberou 3 příklady, ostatní celé) + zkouška
  • str. 27 / cv. 1 (celé všichni)
  • str. 24 / cv. 10 (žáci s IVP 4 příklady, ostatní celé)
 • v případě, že se do školy nepůjde ani na začátku února, začneme probírat novou látku Desetinná čísla a jednotky obsahu (jejich převody)
  • do té doby budu vybírat cvičení pro procvičování (opakování) již probrané látky

 

NOS

 • online test (pátek 9:00) – Buditelé českého národa + Vynálezy mění svět (poslední test v 1.pololetí)
 • téma na tento týden (NOS pátek 10:00) – Rozkvět kultury a umění, Politické probuzení
 • prezentace a zápis nahraju během týdne
 • během února probereme téma 1. a 2. světová válka, období mezi válkami a období po válce
 • do konce března mám v plánu probrat celou učebnici, během dubna začneme probírat Evropu (okolní státy, Evropa jako celek)

 

NOP

 • online test (pátek 9:00) – svaly a kůže (poslední test v 1.pololetí)
 • hodina NOP (středa 9:00) – zopakování oběhové a dýchací soustavy
  • téma tento týden – trávicí soustava
 • příští týden – močová a rozmnožovací soustava
 • začátek února nervová soustava a smyslová ústrojí 
 • únor a březen – Vesmír (úvod – více se děti dozví na 2.stupni v hodinách zeměpisu)
 • duben – člověk a technika 

 

AJ

Žáci, kteří neposlali test Unit 3A, klikněte zde:TEST UNIT 3A

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Revision Unit 3B
 2. Test Unit 3B (e-test)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 3C- Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3C. klikněte zde: UNIT 3C- Have you got a pet?

INFORMACE

 • uzavírání klasifikace za 1.pololetí pátek 22.1.

 


TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.1.)

 

ČJ

 • Shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen (opakování)
 • pracovní list:
  • PL č. 4 – cv. 1, 2, 3, 4 (na úterní hodině si projedeme všechna cvičení, aby děti věděly, co mají dělat)
  • PL VZORY 1 (Pracovní list – skloňování podstatných jmen rod mužský) – celý list (je z obou stran), tzn. cv. 1, 2 ,3 
  • pro zopakování vzorů podstatných mají děti nakopírovaný list „Pravopis podstatných jmen – vzory, koncovky“ (není očíslovaný)
 • Čítanka str. 75 – 80 (prosím o pravidelné čtení)
 • DIKTÁT – čtvrtek 9:30 hod. (nahrát po skončení do zadání ČJ DIKTÁT (14.1.)
 • vypracované listy nahrávejte do zadání ČESKÝ JAZYK (11.-15.1.)
 • ONLINE ODKAZY (viz TÝDENNÍ PLÁN 4.-8.1.) – opakování je matka moudrosti, je dobré si postupy stále připomínat
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)

 

M

 • procvičování – převody jednotek, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání
 • pracovní list:
  • pracovní list M2 (druhá strana – převody jednotek, 2 slovní úlohy)
  • u slovních úloh nesmí chybět zápis, otázka, výpočet, odpověď
 • práce do „distančního“ sešitu (či na papír):
  • učebnice str. 26/ cv. 8 (+zkouška)
  • učebnice str. 12 / cv. 9 (slovní úloha, která se nám hodí do NOP)
 • do složky Týdenní plán (11.-15.1.) v Teams nahraju převodní tabulky, které mohou děti využít v pracovním listu M2
 • vypracované úkoly nahrávejte do MATEMATIKA (11.-15.1.)

 

NOS

 • 15.1. online test Obrození českého jazyka (9:00)
  • v pátek budeme psát mezi 9. a 10.hodinou dva testy (test Forms) z NOS a NOP (forma – vyber správnou odpověď, napiš 2 názvy atd. – nic těžkého) – ještě se domluvíme na třídnické hodině (možno napsat NOP ve středu – vše po domluvě a odhlasování 🙂 )
 • online hodina (pátek 10:00 – 10:30) – téma Vynálezy mění svět
 • prezentace a zápis nahraný v Teams (předmět NOS + týdenní plán 11.-15.1.)

 

NOP

 • test v pátek 15.1. v 9:00 (společně s NOS) – téma kostra + svaly zajímavosti
 • online hodina NOP – středa 9:00
 • téma: Dýchací a oběhová soustava
 • prezentace a zápis nahraný ve složce NOP a týdenní plán 11.-15.1.

AJ 

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Revision Unit 3A
 2. Test Unit 3A (e-test)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 3B- Student’s Book pages 34-35 (Mut’s presents)
 2. Unit B. klikněte zde: Mut’s presents

INFORMACE

 • termíny online hodin a konzultací zůstávají stejné
 • v tomto týdnu po domluvě možnost konzultací k 1.pololetí (informace na mailu)

 


TÝDENNÍ PLÁN (4.-8.1.)

 

ČJ

 • Shoda přísudku s podmětem
  • pracovní list č. 1 a 2 (celé – opakování ze školy, dělali jsme před Vánoci)
   • na známky
 • diktát 7.1. – vybrané věty z pracovního listu č. 1 a 2
  • diktát nahrajte po skončení hodiny do ČJ DIKTÁT (7.1.)
 • čítanka – str. 70 – 75
 • vypracované pracovní listy nahrávejte do Teams, zadání ČESKÝ JAZYK (4.-8.1.)
 • ONLINE odkaz – UčíTelka (základní skladební dvojice)
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)

 

M

 • Procvičování:
  • pracovní list č. M2 (celá první strana, druhou stranu NE)
  • pracovní list č. M1 – slovní úloha 1
   • oba pracovní listy jsou na známky

 

NOS

 • do středy 6.1. zašlu zápisy Obrození českého jazyka a Buditelé českého národa (probírali jsme ve škole, ale zápis nestihli – prosím dopsat či nalepit do sešitu)
 • 15.1. online test Obrození českého jazyka
 • páteční hodina se nekoná, bude až příští týden s prezentací Vynálezy mění svět

 

NOP

 • středa NOP (online) v 9:00
 • téma Svaly a kůže
 • budu se ptát na základní věci z kapitola Kostra- funkce, kosti

 

INFORMACE

 • rozpis konzultací (pevně dané po celou dobu distanční výuky):
  • PO – třídnická hodina (9:00), 
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ST – NOP online (9:00 – prezentace, zápis), AJ (10:00)
  • ČT – ČJ diktát (9:30), konzultace ČJ, M (10:15 – v případě, že něčemu nerozumíte, nepovinné)
  • – zadání testů z NOS a NOP (9:00 – pouze v případě, že bude v týdenním plánu zadáno testování), NOS online (10:00 – prezentace, zápis)
 • v pondělí 4.1. mezi 12:00 – 12:30 hod. budu rozdávat pracovní listy (ČJ, M) a diktátové sešity před školou, prosím o dochvilnost
  • v případě, že se nemůžete zastavit (děti ani rodiče), dejte, prosím, vědět, materiály nechám na recepci (vyzvednout do 5.1. do 14:30)

 


TÝDENNÍ PLÁN (14.-18.12.)

ČJ

 • podmět a přísudek – str. 42 – 44 (vybraná cvičení do školního sešitu)
 • pracovní list Shoda přísudku s podmětem – máme již rozpracovaný (střídání samostatné práce a společné – vždy kontrola a vysvětlení daného jevu)
 • diktát – vybraná slovní spojení z pracovního listu (ten dělají děti každý den)
 • čtení – str. 67 – 73
 • sloh necháme na leden, budeme se spíše zabývat shodou přísudku s podmětem 

 

M

 • písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičování
  • nutná znalost násobilky
 • učebnice str. 7,9, (10)
 • slovní úlohy se zaměřením na dělení
 • G – obvody rovinných obrazců (o= 4 . a, o = 2 . (a+b), o = a+b+c)

 

NOS

 • Obrození českého jazyka
 • možnost opravy z učiva ČR v pondělí 14.12. po přihlášení žáka/žákyně

 

NOP

 • zkoušení – kostra (znát velké kosti, dokázat popsat a ukázat na kostře, znát funkci hlavních částí těla – lebka, páteř, kostry ruky, nohy, hrudníku)
 • svaly (prezentace + zápis)
 • hodiny NOP ve středu a v pátek (nezapomínat na učebnici a sešit)

 

INFORMACE

 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.B:

Po – konec poslední hodiny 12:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10, Pá – konec poslední hodiny 12:20


TÝDENNÍ PLÁN (7.-11.12.)

Stále platí vyzvedávání dětí v 7:50 před školou, boty na přezutí zůstávají ve třídách (neodnášejí si domů), na oběd jdou v botech – bundy a aktovky nechávají po dobu oběda ve skříňce.

 

ČJ

 • Podmět a přísudek – str. 38 – 41
  • práce s notebooky (online procvičování – online cvičení, školákov)
 • stále opakujeme – slovesný způsob, slovní druhy, skloňování podstatných jmen
 • shoda přísudku s podmětem – aplikování již naučeného (najít podmět a přísudek, podle podmětu doplnit koncovku příčestí minulého u přísudku)
 • Čítanka – str. 59 – 66
 • k procvičování využívejte online odkazy (viz minulé týdenní plány – slovesa, podstatná jména, podmět a přísudek)

 

M

 • Matematika 2.díl – pokračujeme v dělení přirozených čísel (nutná perfektní znalost násobilky)
 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem (učebnice str. 5 – 7)
  •  
 • slovní úlohy (vybrané úlohy z 1.dílu matematiky)
 • G – souřadnice bodů, kružnice, kruh
  • geometrie, pokud není jinak, je vždy v pátek

 

NOS

 • pátek 11.12. test Brno + jižní a střední Morava (poslední test z ČR)
 • 2.díl Obrazy z novějších českých dějin – opakování (život poddaných, doba Marie Terezie a Josefa II.)

 

NOP

 • ve středu projekt Podnebné pásy (všichni)
 • pátek (místo HV) – lidské tělo – kostra (opakování), svaly
  • prosím o to, aby si děti zopakovaly pojmy ze zápisu (funkce kostí, páteře, hrudníku, končetin, názvy kostí – velké kosti)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Revision Unit 2A/2B – Progress check – prac. sešit, str. 20-21
 • Test Unit 2A/2B

INFORMACE

 • vánoční prázdniny (23.12.- 3.1.), ředitelské volno 21.-22.12. nebude vyhlášeno (čeká se na vývoj situace)

TÝDENNÍ PLÁN (30.11.-4.12.)

Od 30.11. bude sraz celé třídy vždy v 7:50 před hlavním vchodem (v rouškách).

 

ČJ

 • procvičování a opakování (využívat budeme kombinaci cvičení z učebnice, pracovních listů a online cvičení):
  • slovesa – osoba, číslo, čas a způsob
  • podmět a přísudek – podmět holý, rozvitý, několikanásobný, přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
   • vyhledávání ve větě, označení základní skladební dvojice
   • shoda přísudku s podmětem
  • vzory podstatných jmen (častá chybovost v diktátech)
 • využívejte k domácí přípravě odkazy na procvičování: shoda přísudku s podmětem, podmět a přísudek, vzory, slovesa
  • využívejte i jiné odkazy (viz Týdenní plány a distanční výuka)
 • čtenářský deník – do 30.11.
 • tento týden si musíme ujasnit některá gramatická pravidla a sjednotit vypracované úkoly během distanční výuky

 

M

 • procvičování – písemné sčítání, odčítání čísel do 1 000 000, písemné násobení a dělení, příklady se závorkami, zaokrouhlování
 • velký důraz bude kladen na znalost násobilky – písemné dělení jednociferným dělitelem
  • v prosinci začneme písemné dělení dvojciferným dělitelem (bez perfektní znalosti násobilky to nepůjde)
    • postup je stejný, pouze s většími čísly, dbát na psaní zkoušek
 • slovní úlohy – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • náčrty, grafické znázornění
 • G – opakování – rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice, dále kolmice a rovnoběžky + vzájemná poloha dvou a více přímek (znát symboly kolmice a rovnoběžky)
  • obvody a obsahy obrazců (vzorečky a jednotky)
 • děti dostanou 2.díl Matematiky, ale 1. díl si nechají zatím u sebe kvůli procvičování
 • ke konci týdne (3.-4.12.) písemné opakování (závěrečné opakování na konci učebnice 1.díl)

 

NOS

 • opakování učiva o ČR
 • PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ – TEST – Severní Morava (Slezsko) v pátek 4.12.
 • během prosince rozdám 2.díl učebnice NOS (dějiny), do té doby budeme opakovat učivo o ČR  (testy, pracovní listy)

 

NOP

 • hodiny NOP ve středu a v pátek místo HV
 • opakování – rostliny a živočichové (třídění organismů) – pouze ústní zkoušení (kdo má málo známek, horší prospěch, dobrovolníci)
 • úvod do tématu „ČLOVĚK“ – strava, životní podmínky, stavba těla (kostra a svaly)

 

INF

 • klávesové zkratky (práce v textovém editoru Word)

 

AJ

 • Unit 2B Studen’t Book str. 18-19 / Workbook str. 14-15. 
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B
 • Test Unit 2A-B

 

INFORMACE

 • podrobnější info jsem zaslal na Vaše emaily
 • od 30.11. bude sraz celé třídy vždy v 7:50 před hlavním vchodem (před školou, prosím o dochvilnost), kde si děti budu vyzvedávat
  • po vstupu do školy si děti vydezinfikují ruce
  • nepřezouváme se, to uděláme vždy až během dopoledne
  • děti budou mít u sebe vždy ještě roušky navíc (kvůli výměně), roušky budou mít nasazené po celý den (kromě svačiny a oběda)
  • ve třídě se bude pravidelně větrat (děti, kterým bývá zima, si mohou nechat bundu nebo budou více oblečeni)
  • bude zvýšený dohled nad dodržováním hygieny (mytí rukou, větrání)
  • prezenční výuka je povinná, bude probíhat v homogenních skupinách (třída 5.B se nebude nijak dělit)
  • ve školní jídelně budou u jednoho stolu sedět max. 4 osoby
 • z důvodu úpravy provozu školní jídelny budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.B:Po – konec poslední hodiny 12:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10, Pá – konec poslední hodiny 12:20
 • vrácení zapůjčených notebooků pouze osobně do rukou pana zástupce Poláka (pro domluvení předání ho kontaktujte na emailu Petr.Polak@zsrakovskeho.cz nebo tel. 732 529 009
  • poprosím provést vratku během pondělí (30.11.) a úterý (1.12.), možno i dříve po domluvě s panem Polákem 

TÝDENNÍ PLÁN (23.-27.11.)

V případě, že půjdeme 30.listopadu do školy (což by měla být již hotová věc), tak mi úkoly z tohoto týdne přinesou děti osobně 30.11. do školy. Samozřejmě mi přinesou také již splněná a zkontrolovaná cvičení (vytvoříme si složku DISTANČNÍ VÝUKA). 

 

ČJ

 • práce do školního sešitu:
  • tentokrát bez úkolu do školního sešitu – musíme probrat a vysvětlit (podle zadání by docházelo k nepochopení úkolu a velkému množství chyb)
 • pracovní list (na známky, čtěte pozorně toto zadání):
  • pracovní list č. 6 – cv. 7, 8, 9
  • pracovní list č. 2 (levá polovina, pravá je stejná – chyba tisku 🙂 ):
   • cv. 4 (podtrhnout správný přísudek podle podmětu ve větě)
   • cv. 5 (vyznačte ve větách podmět – rovná čára, doplňte podle podmětu koncovky v přísudku)
    • pamatovat – podmět rodu mužského životného = i, rodu mužského neživotného = y, rodu ženského = y, rodu středního = a
   • cv. 6 (doplňte neúplná slova – podle vzoru, podmětu, vyjmenovaných slov)
 • online procvičování shoda přísudku s podmětem, vyhledávání podmětu a přísudku
 • čtení – Čítanka str. 130 – 134
 • online diktát – čtvrtek (9:30 – 10:00)
 • online konzultace podle skupin: úterý (skupina 1 (8:45 – 9:30), skupina 2 (9:35 – 10:20), skupina 3 (10:25 – 11:10))
  • doděláme PL č.1 (cv. 1 a 2) – podmět a přísudek
  • nastíníme si co nás čeká v dalším týdnu (podmět a přísudek – holý, rozvitý, několikanásobný)

 

M

 • do školního sešitu (či můžete vytisknout se zvětšením 125 x):
  • str. 57 (celá)
 • str. 58 budeme psát ve škole (na to už si dohlédnu sám)
 • budeme opakovat i převody jednotek (délka, hmotnost, čas, objem)
 • v geometrii se zaměříme na obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

 

NOS

 • online test – Českomoravská vrchovina (pátek 9:30 setkání před testem)
 • nová kapitola – jižní a střední Morava
  • přečíst kapitola STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA (str. 54 – 60, strany se mohou lišit)
  • zápis s prezentací budou nahrány na začátku týdne do výukových materiálů
  • pojmy ze zápisu vyhledat na mapě
 • upozorňuji na kontrolu sešitů z minulého týdne
 • celou ČR si ještě zopakujeme ve škole, dovysvětlím nesrovnalosti (doporučuji si vše projít, přečíst si zápisky, pracovat s mapou – podle instrukcí v minulých týdenních plánech)

 

NOP

 • téma – ČLOVĚK
 • přečíst si úvod – str. 34 – 38 (zamyslet se nad správnou stravou)
 • zápis bude nahrán ve výukových materiálech
 • tuto kapitolu si probereme ještě ve škole – diskuze (při online prezentaci diskutovalo pár dětí, zbytek mlčel)
 • vzhledem k tomu, že je stále zakázáno zpívat, vezmeme si místo hodin HV hodiny NOP

 

AJ

 • Unit 2B Studen’t Book str. 18-19 / Workbook str. 14-15. V středu 10:00 – 10:30 online výuka přes TEAMS
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B

 

INFORMACE

 • online setkání (povinná):
  • pondělí – třídnická hodina (9:15 – 10:00)
  • úterý – konzultace ČJ:  skupina 1 (8:45 – 9:30), skupina 2 (9:35 – 10:20), skupina 3 (10:25 – 11:10)
  • středa – individuální konzultace (dle domluvy)
  • čtvrtek – online diktát (9:30 – 10:00)
  • pátek – online test NOS Českomoravská vrchovina (9:30 – 10:00)
 • prosím o laskavost – nevolejte mi ve večerních hodinách 
 • v případě otevření 1.stupně 30.11. mi postačí přinést úkoly za tento týden osobně do školy, pokud by se něco změnilo, ke konci týdne vytvořím zadání pro nahrávání prací (neplatí pro diktát a test NOS), děkuji za pochopení

 


TÝDENNÍ PLÁN (16.-20.11.)

Napsaná cvičení zasílejte vždy do konce týdne do aktuálního zadání (tento týden ČJ a M 16.-20.11.)

ČJ

 • práce do školního sešitu:
  • pouze slovní hodnocení v Teams – str. 41/ cv. 12
 • pracovní list (vždy na známky, pokud není napsáno jinak):
  • pracovní list č. 1 – cv. 1, 2, 2a (kapitola Základní skladební dvojice)
   • cv. 1 z kapitoly Shoda přísudku s podmětem – základní typy,  budeme dělat společně na online hodině ve středu
  • pracovní list č. 6 – cv. 1, 2, 3
 • online procvičováníslovesný způsob 1, slovesný způsob 2, podmět a přísudek
  • k procvičování využijte i odkazy „Distanční výuka, prázdniny“ níže
 • online konzultace – středa (skupina 1 (8:30 – 9:15), skupina 2 (9:15 – 10:00), skupina 3 (11:00 – 11:45, po AJ)
 • online diktátčtvrtek (9:30 – 10:30) – vybraná cvičení z učebnice, která jste již psali 
 • čtení – pokračujte v mimočítankové četbě (libovolná kniha, příprava na čtenářský deník)
 • připomínám čtenářský deník na listopad

 

M

 • práce do školního sešitu (na známky):
  • str. 50 / cv. 6 (slovní úloha)
  • str. 52 / cv. 4 (nápomocné vám může být cvičení 3, str. 52 – postup)
  • str. 52 / cv. 5 (slovní úloha)
  • str. 52 / cv. 6 (slovní úloha)
  • str. 53 / cv. 2 (první dva sloupečky počítáte z čísla 60 (1/4 h = 60 :4 = 15 min , poslední sloupeček z čísla 24)

 

NOS

 • online test – pátek 20.11. v 9:30 (v 9:30 opět setkání, pak vyplníte nahraný test) – kapitola západní Čechy (prosím, připravte se na to a nenechávejte vše na poslední chvíli)
 • nová kapitola – Brno (prezentace a zápis bude ve výukových materiálech ve složce NOS)
  • přečíst kapitolu Brno (v mé učebnici str. 49 – 53, může se lišit stránka)
 • KONTROLA SEŠITŮ – do 20.11. vyfotit sešity z NOS, chci vidět, že mají žáci splněné zápisy (jižní Čechy, západní Čechy, Českomoravská vrchovina, Severní Morava, Brno)
  • sešit (foto) nahrát do zadání KONTROLA SEŠITŮ NOS

 

NOP

 • 2.část online testu Třídění organismů – živočichové přesouvám na další týden 
 • nové téma: Člověk a příroda (str. 32 – 33)
  • připravím krátkou prezentaci, která bude koncipována spíš jako diskuze, budu se ptát na názory žáků (prosím o dodržování pravidel při online hodinách – žádné vykřikování, neskákat do řeči – hlásit se, čekat na vyvolání)
  • online hodina čtvrtek 10:30 – 11:30

 

AJ

 • Unit 2B Student’s Book st. 18 -19 / Workbook str. 14-15. 
 • pondělí 10:00 – 10:45 online výuka přes Teams (Mgr. Petr Bor)
 • středa 10:00 – 10:30 online výuka přes TEAMS (Mgr. Yakoub Benradouane)
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B

 

INFORMACE

 • online setkání (povinná):
  • pondělí – třídnická hodina k týdennímu plánu (změna kvůli hodině AJ – 9:15 – 10:00)
  • úterý – STÁTNÍ SVÁTEK (udělejte si výlet do přírody)
  • středa – konzultace ČJ podle skupin (skupina 1 (8:30 – 9:15), skupina 2 (9:15 – 10:00), skupina 3 (11:00 – 11:45, po AJ)
  • čtvrtek – diktát online (9:30 – 10:00),
   • NOP (téma: Člověk a příroda – diskuze, nutnost dodržovat pravidla online hodin – hlásit se, nevykřikovat bez dovolení, 10:30 – 11:30)
  • pátek – test z NOS (západní Čechy), 9:30 – 10:15
  • učivo z matematiky bude koncipováno jako procvičování, opakování (bez nutnosti pořádat online hodinu, v případě nejasností pište do chatu)
 • od 18.11. návrat 1., 2. tříd, přípravné třídy a 1.E, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce
  • (v médiím diskutovaný návrat celého 1.stupně od 23.11.  – uvidíme, jak to dopadne)
 • obědy pro žáky s distanční výukou se budou vydávány v době od 13,30 do 14,00 do jídelnou připravených krabiček, které se budou vydávat ve dveřích vedle vchodu do základní školy. Přihlašování provádějte samostatně nejlépe na týden dopředu na portálu www.strava.cz.

 


TÝDENNÍ PLÁN (9.-13.11.)

 

K procvičování využívejte online odkazů (viz níže)

 

ČJ

 • téma: Slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
  • přečíst – modrý rámeček (str. 28), růžové rámečky (str. 31, 32, 33, 34), shrnutí o slovesech (str. 35)
  • neplést si čas se způsobem
  • např. potkal jsem – 1.os., č.j., způsob oznamovací, čas minulý
  • u rozkazovacího způsobu se vyjadřuje pouze osoba, číslo, ale čas NE 
  • úterní online hodina bude zaměřena na slovesný způsob
 • práce do školního sešitu:
  • na známkystr. 34/ cv. 30 (poslední 4 věty – opsat a určit slovní druhy)
  • pouze slovní hodnocenístr. 31 / cv. 22 (vytvoř rozkazovací způsob z infinitivů v závorce pro 2.os.č.j. a 2. os.č.mn.), str. 34 / cv. 31 (v prvních 5 větách vyhledej a zapiš slovesné tvary a urči jejich slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, věty nemusíte opisovat celé, pouze vyhledat a zapsat slovesné tvary a určit způsob, např. šel jsem – způsob oznamovací)
 • ústně při online výuce budeme dělat slovesné způsoby a cvičení 23 na str. 32 a cv. 20 na str. 30
  • dále zkusíme vyhledávat a určovat slovesné způsoby na str. 34 / cv. 32 b
 • pracovní listy:
  • pracovní list č. 4 – cv. 3, 6, 8, 9 (opakování předpon – na známky)
   • cv. 4 tajenka – za malou jedničku zvlášť (dobrovolné)
  • cvičení 7 jako diktát (online) čtvrtek v 9:30 – budu diktovat sám (POVINNÁ HODINA)
 • čtení – Čítanka str. 139 – 145
 • PŘIPOMÍNÁM – čtenářský deník na listopad

 

M

 • práce do školního sešitu (vše na známky):
  • str. 52 / cv. 1 (pamatuj – nejdřív se počítají závorky, pokud příklad nemá závorku, má přednost násobení a dělení, před sčítáním a odčítáním), žáci s IVP mají 3 sloupce
  • str. 42 / cv. 8 (2 sloupce, žáci s IVP jeden sloupec)
  • str. 42 / cv. 6 (celé, žáci s IVP 4 příklady)
  • str. 50 / cv. 3 (slovní úloha – výpočet čtvrtiny z….. (opakování z minulého týdne))
 • geometrie – nezapomeňte odevzdat práci z geometrie do 13.11. (vše máte v zadání Geometrie či v minulém týdenním plánu)

 

NOS

 • online test – pátek 13.11. (kapitoly Severní a jižní Čechy)
  • test bude nahrán v pátek na Teams, před tím se ještě online připojíme, kde řeknu pravidla a pokyny k vyplnění
  • online setkání a test bude v 9:30 (nejdřív online setkání, pak nahraju test – na vyplnění budou mít děti max. 30 minut)
  • kombinace otázek zaškrtávacích a psacích (napsat pár lov) 
 • nová kapitola: Severní Morava (Slezsko)
  • přečíst str. 43 – 48 (Severní Morava a oblast Hornomoravského úvalu)
  • zápis opsat do sešitu (na konci prezentace či  v dokumentu Word zvlášť)
  • ve výukových materiálech budete mít prezentaci a zápis (tentokrát si projděte sami) 

 

NOP

 • úkol z minulého týdne – referát na libovolné zvíře, rostlinu, houbu z prezentace (ale pokud máte něco zajímavějšího, může být i mimo prezentaci)
  • viz týdenní plán 2.-6.11.
 • místo ústního zkoušení budeme psát test (podobně jako v NOS) – středa 11.11. v 9:00 (TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ)
  • test bude rozdělen na 2 části – ve středu 11.11.  (test z části ROSTLINY KVETOUCÍ A NEKVETOUCÍ –  znát vždy aspoň 3 zástupce stromů jehličnatých, listnatých, zástupce keřů listnatých a jehličnatých, 3 zástupce bylin, jak se dělí rostliny nekvetoucí, co je parazitismus, symbióza + příklad)
  • nejdříve proběhne online setkání, pak nahraju test (na vyplnění max. 30 minut, abychom vše stihli před AJ)

INF

 • soutěž pro dobrovolníky „Bobřík informatiky 2020“ (info zde)
 • návod ZDE
  • kód naší školy: GTV1580
  • kategorie MINI
  • tvůj soutěžní kód si opiš, je to důležité.
  • pak spusť test 

 

AJ

 • Unit 2A Student’s Book st. 16 -17 / Workbook str. 12-13. Ve středu 10:00 – 10:30 online výuka přes TEAMS
 • Prezentace Unit 2.A klikněte zde: Unit 2.A
 • Žáci, kteří neposlali test Unit 1, klikněte zde: TEST UNIT 1

 

INFORMACE

 • ROZPIS ONLINE HODIN (rozdělené na povinné a nepovinné):
  • povinné:
   • třídnická hodina (pondělí 9.11. v  9:30)
   • test z NOP (středa 11.11. v 9:00)
   • diktát ČJ (čtvrtek 12.11. v 9:30)
   • test z NOS (pátek 13.11. v 9:30)
  • nepovinné: 
   • konzultace ČJ (úterý 10.11. podle skupin) – skupina 2 (9:00 – 10:00), skupina 1 (10:00 – 11:00), skupina 3 (11:00 – 12:00)
   • konzultace z M nejsou tento týden potřeba (vše je pouhé opakování příkladů)
 • vypracované úkoly posílejte včas a vždy až když jsou kompletní (dochází k tomu, že dětem chybí třeba pracovní list, protože ho ještě nemají atd.)
 • děkuji za vypracované úkoly (zatím 100% účast – pouze někdy se zpožděním)

TÝDENNÍ PLÁN (2.-6.11.)

K procvičování učiva využívejte odkazů „ONLINE PROCVIČOVÁNÍ (distanční výuka, prázdniny)“

 

ČJ

bude doplněno (v Teams budou nahrané i materiály, zaškrtnuté, co mají děti dělat)

 • práce do školního sešitu:
  • str. 25/ cv. 3 (vyčasovat sloveso hrát si v přítomném, minulém a budoucím čase)
  • str. 29/ cv. 13 (napište vždy jen jednu možnost, i když je tam více možností)
  • str. 34 / cv. 30 (první 4 věty – urči slovní druhy)
 • pracovní listy:
  • pracovní list č. 5 – cv. 4, 5, 6
  • pracovní list č. 3 – cv. 1, 2 (zaškrtnout správné slovo, špatně ofocené, udělat, co přečtete), cv. 10, 12
 • online procvičování:
 • čtení:
  • Čítanka str. 35 – 41 (bez plnění úkolů a otázek k jednotlivým kapitolám, pouze četba)
  • ČTENÁŘSKÝ DENÍK na měsíc listopad (do konce měsíce přečíst libovolnou knihu – téma: čeští spisovatelé)
   • hotový deník nahrát do zadání ČTENÁŘSKÝ DENÍK
 • při online hodině v úterý si probereme i některá cvičení ústně, vysvětlíme si pravidla
 • listopad – 1.půlka měsíce (procvičování již probraného + slovesa), 2. půlka měsíce (základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem + procvičování již probraného)

 

M

 • práce do školního sešitu:
  • str. 48/ cv. 2 (stačí napsat pouze čísla, text psát nemusíte – pozor ale, ať to není přeházené) 
  • str. 48/ cv. 6 (postup si připomeneme na online hodině, kdo si to pamatuje, tak obrovská pochvala) 
  • str. 48/ cv. 5 (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
  • 49/ cv. 7 (první 4 příklady) 
 • GEOMETRIE (do 13.11.) – písemné opakování, rýsujte na čistý nelinkovaný papír, podepsané a vyfocené pošlete do zadání GEOMETRIE do 13.11.
  • narýsuj čtverec ABCD: a = 5 cm
  • narýsuj obdélník KLMN: |KL| = 6 cm, |KN| = 4 cm
  • narýsuj trojúhelník ABC: a = 5 cm, b = 5 cm, c = 5 cm
   • NEZAPOMEŇ u trojúhelníku na trojúhelníkovou nerovnost 
  • narýsuj kružnici k (S, r = 4 cm)
  • u všech úkolů bude zápis, náčrt, konstrukce, správně popsané body, úhledné, čisté, netlačit na tužku
 • online procvičovánívýpočet z celku, zápis

 

NOS

 • online ústní zkoušení – pátek 6.11. (téma severní, jižní a západní Čechy)
  • žáci budou upozorněni přes chat, kdo bude zkoušen 
  • práce s mapou, mít přehled a připravené odpovědi na otázky na konci kapitol jižní a západní Čechy
 • nová látka – Českomoravská vrchovina (prezentace a zápis budou nahrány ve složce Výukové materiály v Teams (obecné – soubory – výukové materiály – NOS)
  • Českomoravská vrchovina – prezentace, Českomoravská vrchovina  – zápis
  • přečíst i kapitolu v učebnici (Českomoravská vrchovina) do středy
  • online hodina ve čtvrtek (celá třída)

 

NOP

 • nová látka – Třídění organismů (přečíst str. 24- 27 do středy)
 • prezentace a zápis budou nahrané ve Výukových materiálech v Teams (obecné – soubory – výukové materiály – NOP)
  • prezentace (přehled, obrázky, úkoly, zápis) + zápis zvlášť ve Word pro tisk
  • na konci prezentace najdete úkol (splnit do 13.11.) – zaslat na Teams (zadání NOP – rostliny, houby, živočichové)
   • hodnotím obsah, pravopis, úpravu
   • zadání je nahrané v předmětu NOP
 • ústní zkoušení online od dalšího týdne (od 9.11.) (budu se ptát na základní věci (kdo patří do listnatých stromů, plazů, hmyzu atd., co je symbióza, parazitismus)
 • online hodina ve čtvrtek (celá třída)

 

AJ

Test unit 1- Milí žáci, odkaz na test pošlu, až budeme mít online lekci. Uděláte ho přímo v hodině.  

 • TEST UNIT 1
 • Milí žáci,  online hodina v aplikaci Teams bude v středu v 10:00 hod. (Ben)
 • Milí žáci,  online hodina v aplikaci Teams bude v pondělí v 10:00 hod. (Bor)

 

INFORMACE

 • online hodinyPO – třídnická hodina (v 9:00 celá třída), ÚT – ČJ,M (skupiny), ST – bez online hodiny (jen tuto středu), ČT – NOS, NOP (celá třída, od 9:00), PÁ – online zkoušení z NOS (od 9:30 – 10:30)
  • online hodiny (odkazy na schůzku) budou vloženy na Teams den předem, aby to bylo přehlednější
  • ČJ,M v úterý od 9:00 do 12:30 (může docházet k tomu, že s některou skupinou budu o něco déle, s jinou zase méně, záleží, jak nám vše půjde)
  • NOS, NOP – bude probírána nová látka, řekneme si, co bude potřeba udělat, vysvětlíme si některé pojmy 
  • všechny zápisy a materiály budou vždy nahrané v Teams (přes mail neposílám, jen na požádání)
  • v případě problémů napište do chatu 
  • POKUD DĚTI NA NĚCO ZAPOMENOU, ŠPATNĚ NAHRAJOU ATD., ať píšou vždy pouze mně do chatu

 

 


ONLINE PROCVIČOVÁNÍ (distanční výuka, prázdniny)

ČJ

 

M

ODKAZY BUDOU PRŮBĚŽNĚ VKLÁDÁNY NA WEB

NOS

 

NOP

 

INFORMACE

 • online třídnická hodina k týdennímu plánu: pondělí 2.11. v 9:00 (celá třída)
  • v případě, že půjdeme do školy, se hodina ruší
 • online konzultace – kdykoli po předchozí domluvě (platí po prázdninách)
 • skupinové konzultace budou vypsány na úterý a čtvrtek (po skupinách)
 • online zkoušení z NOS – konkrétní žákyně/žáci budou upozorněni přes chat předem, aby se mohli připravit (možný termín pátek)

 


TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.10.)

 

ČJ

 • do školního sešitu: str. 22/ cv. 2
 • PRACOVNÍ LIST č. 5 (skupiny bě/bje, …): cv. 2 a 3 + PŘEČÍST SI POŘÁDNĚ RÁMEČEK na začátku 
 • PRACOVNÍ LIST č. 8 (u jména je na konci P): cv. 1 a 3 
 • ČTENÍ – každý den hlasité čtení alespoň 15 minut
 • vyfocené materiály s označením, co psát, naleznete i na TEAMS (obecné – soubory – výukové materiály – týdenní plány (materiály) – aktuální TP)
 • úkoly nahrávat do zadání s názvem předmětu a označením týdenního plánu (zadání bude nově vytvořené přímo ve složce ČESKÝ JAZYK, v OBECNÉ budou pouze schůzky)
 • nadále platí i online procvičování (ONLINECVIČENÍ, ŠKOLÁKOV, UMÍME ČESKY)

 

M

 • do školního sešitu: str. 33/ cv. 6 (slovní úloha – zápis, otázka, výpočet, odpověď), str. 35/ cv. 1 a 3 (převody jednotek času)
 • procvičování onlinejednotky času
 • úkoly nahrávat do zadání s názvem předmětu a označením týdenního plánu (zadání bude nově vytvořené přímo ve složce MATEMATIKA, v OBECNÉ budou jen schůzky)

 

NOS

 • přečíst kapitoly Západní a Jižní Čechy + na konci kapitol jsou úkoly (Z.Č. úkol 1-5, J.Č. úkol 1-4 ), vyhledat odpovědi (můžu se zeptat u ústního zkoušení)
 • zápis najdete v Teams (obecné – soubory – výukové materiály – NOS) – opsat či vytisknout
 • podtržené pojmy v zápisu vyhledáte v mapě
 • v případě, že se neuvidíme ani po prázdninách, budu zkoušet ústně online (zkoušejícím žákům vždy předem napíšu, a domluvíme se na termínu)

 

NOP

 • najděte na internetu dokument, který se týká vašeho podnebného pásu či jen části (např. pouště, džungle, polární oblasti atd.)
 • odkaz mi můžete poslat emailem či do chatu (vždy jeden člen skupiny pošle, domluvíte se na chatu Teams)
 • odkazy budu vkládat do předmětu NOP v Teams 

 

INF

 • koukněte se do vašich emailů (aplikace Outlook, žákovské emaily), pokud tam najdete email od skupiny 5.B, tak odpovězte (stačí jednoduchá odpověď)
  • budeme trénovat i posílání emailů, možnost získat malou jedničku

 

AJ

 • Milí žáci,  online hodina v aplikaci Teams bude v středu v 10:00 hod. 
 • Opakování Unit 1 UNIT 1A    UNIT 1B   UNIT 1D
 • Online test

 

INFORMACE

 • TERMÍNY ONLINE SKUPINOVÝCH KONZULTACÍ: ÚTERÝ (skupina 1 (9:00 – 9:30), skupina 2 (9:40 – 10:10), skupina 3 (10:15 – 10:45)) a ČTVRTEK (ve stejný čas jako v úterý) 
  • v případě delšího uzavření škol se skupiny v časech budou střídat (vždy napíšu na aktuální týden)
 • TEAMS – ve složce OBECNÉ budou pouze termíny na schůzky online
  • v jednotlivých složkách předmětů budou založená zadání, kam budete nahrávat úkoly
  • ve výukových materiálech naleznete složky se zápisy a materiály na daný týdenní plán
  • v případě, že se nezúčastníte online hodiny, nevadí, důležité je odevzdat úkoly
  • v případě, že potřebujete něco vysvětlit, zeptat se, napište a domluvíme se

 


TÝDENNÍ PLÁN (12. – 16.10.)

(aktualizace 14. – 16.10)

ČJ

 • PROCVIČOVÁNÍ (po celou dobu distanční výuky využívat):
 • procvičování předpon (roz-, bez-, ob-, nad-, s-, z-, vz-), předložek s a z
 • zopakovat si slovní druhy (dokázat je vyjmenovat, přiřadit správnou pozici (např. slovesa 5, příslovce 6, podstatná jména 1)
  • určování slovních druhů (pracovní list č. 0) – DO PÁTKU UDĚLAT A POSLAT DO TEAMS

 

M

 •  do 16.10. do školního sešitu – str. 33/cv. 1 + zkouška, str. 32/ cv. 5 (vyfotit a nahrát do zadání M na Teams)
 • připomenutí jednotek délky
 • začínáme jednotky hmotnosti (opakování 4.třídy) – str. 27
 • jednoduché příklady se závorkami (závorky mají přednost, jinak násobení a dělení)

 

NOS

 • zápis Západní Čechy zašlu do konce týdne na maily rodičů
 • opakovat si střední, východní a severní Čechy (práce s mapou)

 

NOP

 • po návratu do školy prezentace projektových prací (podnebné pásy na Zemi)
 • dodělat po dobu uzavření školy

 

AJ

 • STŘEDA – Revision Unit 1AUNIT 1A
 • ČTVRTEK – Revision Unit 1BUNIT 1B

 

INFORMACE

 • KONEC VYUČOVÁNÍ (z organizačních a hygienických důvodů): Po – konec poslední hodiny 12:20, Út – konec poslední hodiny 12:20, St – konec poslední hodiny 13:10, – konec poslední hodiny 12:20
 • informace k distanční výuce předány dětem v tištěné podobě
 • 14.10. v 10:00 zkušební hodina na Teams (zjistíme, jak se kdo zvládne připojit a nastavíme potřebné)
 • děti dostaly domů „balíček“ pracovních listů (celkem 8 listů, 1 je z obou stran) + teorie Shoda přísudku s podmětem, podmět a přísudek, předpony + řešení pracovních listů č. 8 a 9.

 


TÝDENNÍ PLÁN (5.-9.10.)

 

ČJ

 

M

 • slovní úlohy (výběr dle uvážení učitele/rodiče – pokud jste doma)
 • rovnice, nerovnice (str. 21/cv. 6)
 • opakování (procvičování) – písemné násobení a dělení – str. 24 – 26 (příklady se závorkami)
  • příklady na násobení a dělení
 • celá učebnice Matematika 1.díl je koncipována jako procvičování a upevnění učiva 4.třídy, proto vybírám příklady náhodně podle toho, co je zrovna nutné procvičit (tzn. počítáme i příklady, které jsou až na konci učebnice)
 • G – rýsování (mít ořezané tužky tvrdost 3)

 

NOS

 • opakování s mapou – Střední a východní Čechy (písemné opakování Východní Čechy – práce s mapou)
 • nová kapitola Severní Čechy

 

NOP

 • projekt jde do finále – podnebné pásy Země
 • 14.10. prezentace prací 

 

TV

 • TV probíhá beze změn (tělocvik nosit na každou hodinu TV, v případě, že bude pršet, výuka probíhá ve třídě) – teplé sportovní oblečení

 

INF

 • učíme se s Microsoft Office 365 (aplikace Teams)

 

INFORMACE

 • konec vyučování každou středu až do odvolání ve 13:10 (z hygienických a organizačních důvodů – viz článek nahoře)

TÝDENNÍ PLÁN (28.9. – 2.10.)

 

ČJ

 • procvičování předpon, příčestí minulého (ZDE) a vzorů podstatných jmen 
 • učebnice str. 14 – 16 (vybraná cvičení – doplňování, odůvodňování), str. 18 – 21 (vybraná cvičení, zopakování pojmů – slova jednoznačná, mnohoznačná, slova s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, souřadná, slova nadřazená a podřazená)
 • RECITACE – 29.9. o hodině čtení (Matka a jabloň – Čítanka str. 9)
 • k domácímu procvičování využívejte stávajících odkazů (školákov, onlinecvičení, pracovní listy pro 4. a 5.třídu)
 • Čítanka – str. 23 – 26
 • ČJH – předložky s,z (2. a 7.pád)

 

M

 • procvičujeme učivo 4.ročníku – písemné sčítání, odčítání, násobení (jedno. a dvojciferným číslem) a dělení
  • procvičovat malou násobilku (to je základ všeho)
  • u písemného dělení psát i zápis
 • JEDNOTKY DÉLKY (str. 19 – 20) (procvičování)
 • G – povrch krychle a kvádru

 

NOS

 • opakování Střední a Východní Čechy (práce s mapou, vyhledávání pojmů na mapě – viz zápisy v sešitě) – v pátek 2.10. písemné opakování Střední Čechy (s využitím mapy)
 • Severní Čechy (práce s mapou, přečíst v učebnici)

 

NOP

 • třídní projekt PODNEBNÉ PÁSY (VÝSTUPY DO 14.10.)
 • děti jsou rozdělené do 5 skupin, každá zpracovává jeden podnebný pás
  • využití notebooků a encyklopedií, mezipředmětové vazby (VV, PČ, ČJ)
  • práce s novou informací, samostatnost – každá skupina představí svůj podnebný pás zbytku třídy (výstup – plakát s informacemi, využití powerpointu či jiných editorů)
 • shánět materiály i mimo výuku

 

INF

 • Office 365 (přihlášení do aplikace, využití v distanční výuce)
 • přístupy mají děti nalepené v ŽK vzadu

 

TV

 • cvičební úbor nosit na každý tělocvik (teplé sportovní oblečení a obuv vhodnou na sport)
 • v případě, že bude pršet, zůstáváme ve třídě (doděláváme výrobky z PČ či procvičujeme učivo)

AJ

 • Workbook Pages, 8-9
 • Workbook Pages, 10-11

 

INFORMACE

 • děti mají již přístupová jména a hesla na Office 365 (zde mají např. školní email či aplikaci Teams a office online)
  • přístup z titulní stránky školy, odkaz vpravo OFFICE 365
  • v hodinách informatiky si vše budeme zkoušet, aby v případě distanční výuky byly děti připravené 

 


TÝDENNÍ PLÁN (21. – 25.9.)

 

ČJ

 • procvičování učiva 4. ročníku – vzory podstatných jmen a vyjmenovaná slova (pracovní listy)
 • procvičujeme – podmět a přísudek (základní pravidla a cvičení ZDE)
 • práce v učebnici – předpony (str. 10 -13 – vybraná cvičení)
 • čtení – recitace (str. 9 Matka a jabloň do 29.9.)
  • Čítanka (str. 19 – 22 + úkoly str. 22)

 

M

 • procvičujeme učivo 4.ročníku – písemné sčítání, odčítání, násobení (jedno. a dvojciferným číslem) a dělení
  • procvičovat malou násobilku (to je základ všeho)
  • u písemného dělení psát i zápis
 • jednotky délky (procvičování, např. ZDE) – str. 19 – 20
 • slovní úlohy – zápis, otázka, výpočet, odpověď (procvičovat lze i na internetu, např. ZDE)
 • G – opakujeme: čtverec, obdélník, kružnice, trojúhelník + trojúhelníková nerovnost, rovnoběžka, kolmice (vybrané úlohy str. 6 a 10)

 

NOS

 • opakování (Střední Čechy – zápis lze poslat na email (pro děti, které chybí, napište))
 • Východní Čechy – povrch, vodstvo, hospodářství, města, cestovní ruch
  • práce s mapou (vyhledat pohoří, řeky, důležitá města, památky) – naučit se využívat různé druhy map v souborech Vlastivědné mapy (každá mapa je dobrá na určitou část)

 

NOP

 • třídní projekt PODNEBNÉ PÁSY
 • děti jsou rozdělené do 5 skupin, každá zpracovává jeden podnebný pás
  • využití notebooků a encyklopedií, mezipředmětové vazby (VV, PČ, ČJ)
  • práce s novou informací, samostatnost – každá skupina představí svůj podnebný pás zbytku třídy (výstup – plakát s informacemi)

 

INF

 • práce s internetem (vyhledávání informací), práce s textem (kopírování a vkládání textu)

 

TV

 • nezapomínat na sportovní oblečení a obuv na ven
 • v případě, že dítě necvičí, bude s námi venku

AJ

 • Workbook, str. 2-3
 • Workbook, str. 4-5

INFORMACE

 


TÝDENNÍ PLÁN (14.-18.9.)

 

ČJ

 • hlavní téma – PODMĚT A PŘÍSUDEK (vyhledávání podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem – příčestí minulé)
 • opakování – vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova, skladba slov (kořen, předpona, přípona), význam slov

 

M

 • procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení
  • procvičovat násobilku
 • slovní úlohy 
 • zápis čísel, číselná osa
 • G – rýsování – bod, přímka, úsečka, kolmice, rovnoběžka

 

NOS

 • opakujeme – práce s mapou (pohoří, řeky, jezera, rybníky, nádrže, města)
 • Střední Čechy 

 

NOP

 • podnebné pásy (pokračujeme v učebnici)
 • rozdělení do skupin – projekt „Podnebné pásy Země“

 

AJ

 

INF

 • seznámení s programem Malování, Word, internetový vyhledávač 
 • použití zkratek ctrl C, ctrl V, označení textu myší

 

TV

 • počasí nám přeje, stále budeme chodit cvičit ven (nezapomínat na vhodnou obuv a oblečení)

 

INFORMACE

 • 16.9. T-Mobile olympijský běh – tzn. na středu si vzít tělocvik (sportovní oblečení, obuv na ven, pití), tato akce není na celý den (cca 1 hodina), učivo dle rozvrhu
 • zřejmě dostaneme příští týden sešity (přinést obaly)
  • AKTUALIZACE – cena sešitů je 60 Kč (peníze přinést třídnímu učiteli přesně, děkuji)

 


TÝDENNÍ PLÁN (7. – 11.9.)

 

ČJ

Procvičování a opakování učiva 4.třídy

 • vyhledávání a určování slovních druhů v textu
 • vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen (pravopisná cvičení, diktát)
 • základní skladební dvojice (určování podmětu a přísudku ve větě – podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný podmět a přísudek)
  • opakování s využitím interaktivní tabule a pracovních listů s výkladem a vysvětlením pojmů
 • ČTENÍ  – ČÍTANKA 5. ročník

 

M

Procvičování a opakování učiva 4.třídy

 • písemné dělení, zaokrouhlování, písemné odčítání
 • opakujeme násobilku (domácí příprava)
 • slovní úlohy
 • G – rýsování – čtverec, obdélník, trojúhelník, výpočty obvodu a obsahu
  • mít kompletní rýsovací sadu (budou mít u mě) – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, tužka č.3 nebo mikrotužka

 

NOS

Procvičování a opakování učiva 4.třídy

 • ČR – povrch, vodstvo (práce s mapou – umět vyhledat: pohoří, řeka, rybník, jezero, přehradní nádrž)
  • dále umět (vědět) rozdělení na kraje (nemusí samozřejmě vše), dokázat vyjmenovat statní symboly, vědět hlavní město (a důležité informace – velikost, památky, něco z historie), ukázat na mapě důležitá (krajská města)

 

NOP 

 • rozmanitost života na Zemi – podnebné pásy (přizpůsobení živočichů a rostlin na různá prostředí)

 

AJ

 

INF

 • seznámení s učebnou PC, provozní řád
 • práce s Windows 10 (přihlášení, odhlášení, práce s myší a klávesnicí)

 

TV

 • tělesná výchova bude probíhat (dokud to počasí dovolí) venku v areálu RAK a okolí
 • mít sportovní oblečení (dle počasí) a obuv na ven – TV máme každý týden vždy dopoledne (1. – 3. hodina – bývá chladněji)

 

INFORMACE

 • výuka již probíhá podle rozvrhu
 • cenu za sešity sdělím do ŽK a emailu 
 • prosím o kontrolu ŽK (podepsat seznámení se školním řádem vzadu na deskách a vyplnit informace vepředu)
 • obalit učebnice
 • tento týden již budou mít všichni připravený kufřík na PČ a VV

 


 TÝDENNÍ PLÁN (1.-4.9.)

 

 • 1.9.2020 – ve třídě se setkáme v 8:00, končíme v 8:45
  • s sebou – poznámkový blok a psací potřeby, nasazenou roušku (ve společných prostorách)
  • děti dostanou klíčky od šatny (od středy se již přezouvat v šatně)
  • rozvrh by měl být dostupný na ŠO
  • obědy se vydávají od 11:00 do 12:00 hod. (kdo má již přihlášené)
 • 2.9.2020 – přinést učebnice 4.třídy (vygumované, zalepené, podepsané)
  • od 10:55 výuka dle rozvrhu 
  • KONEC VÝUKY DLE ROZVRHU
 • 3.9.2020 – rozdávání učebnic 5.ročníku (obalit doma)
  • od 8:55 výuka dle rozvrhu (opakování 4.třídy)
  • KONEC VÝUKY DLE ROZVRHU
 • 4.9.2020 – ráno probereme třídní záležitosti,
  • od 8:55 výuka dle rozvrhu (opakování 4.třídy)
  • KONEC VÝUKY DLE ROZVRHU

Kdo mi ještě nedal souhlas/nesouhlas ohledně nákupu sešitů školou, ať mi dá vědět do 3.9., ostatní informace máte již na vašich EMAILECH. 

 


 VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Na Vaše emaily jsem zaslal základní informace k začátku školního roku. Další informace opět pošlu na emaily a zároveň budou napsány v týdenním plánu. Přeji všem klidný zbytek prázdnin a v úterý 1.9. v 8:00 hod. ,doufám v plném počtu, naviděnou 🙂  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.