V.B Mgr. Daniel Kőniger

Mgr. Daniel Kőniger 

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (27.-31.5.) 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – SEDLIŠTĚ

 • v případě potíží, nemoci, budeme kontaktovat zákonného zástupce
 • návrat v cca 14:00, parkoviště Generála Šišky (u Prioru)

Příjezd a program

Po zdárném dojezdu na místo a rozdělení do chatek byl výborný oběd – těstoviny na paprice. Během poledního klidu jsme si dovybalili věci, proběhlo seznámení s táborem a jak to tu chodí. Po seznámení s pravidly tábora nastalo rozlosování do týmů napříč třídami (po celý týden plníme různé soutěže). Zatím jsme hráli například fotbal, badminton, frisbee, petanque či přehazovanou. Večer nás čeká vědomostní kvíz a večeře, kterou si uděláme sami – buřty, párky v rohlíku či marschmallow. Vyčerpaní, ale spokojení, jsme ulehli do postelí.

Zítra a ve čtvrtek nás čekají opět dny plné týmových soutěží a vyrábění. Na středu máme připravený celodenní výlet na hrad Český Šternberk. V pátek dopoledne ještě strávíme v táboře a budeme si balit. Návrat do Prahy je naplánovaný kolem 14:00, v případě změny budeme informovat.


TÝDENNÍ PLÁN (20. – 24.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • podmět a přísudek – slovesný, jmenný se sponou, nevyjádřený, všeobecný
  • shoda podmětu s přísudkem – doplňovací cvičení, cvičení učebnice (str. 130 – 138)
  • diktát (čtvrtek) – zaměřen opět na přídavná jména (zejména množné číslo, shoda PP, vyjm.slova a vzory podstatných jmen
   • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
 • ČTENÍ:

 

M

 • násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • opakování učiva 4. a 5. ročníku
 • G – vzájemná poloha 2 kružnic

 

NOS

 • pondělí 20.5. test – sousední státy ČR (kroužkovací test a,b,c,d + práce s mapou)
 • projekt – evropské státy – prezentace dobrovolníků

 

NOP

 • výroba skla, papíru, plastů
 • třídění odpadu

 

AJ

 • People – popis osob – slovní zásoba
 • Have x to be
 • present contituous – kdo co právě dělá

 

INFORMACE

 • ŠVP:
  • odevzdat prohlášení ŠVP, bezinfekčnost
  • adresa pro posílání pohledů, dopisů ŠvP: LDT – Duha Sedliště, Sázava – Sedliště, 285 06
  • kdo nejede, bude navštěvovat třídy 4.B či 4.C

TÝDENNÍ PLÁN (13.-17.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • skladba věty (vyhledávání podmětu a přísudku)
  • úterý diktát – shoda P+P, vzory podst.jmen, vyjmenovaná slova, přídavná jména (pozor na množné číslo)
  • procvičování probraného učiva (využijeme i hodinu ČJH)
  • český jazyk procvičujeme i v rámci projektové výuky
 • ČTENÍ:
  • stále někdo neodevzdal knihu Viking Vike + čtenářský deník (za únor, březen, duben)

 

M

 • násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

 

NOS

 • sousední státy ČR – Polsko, Slovensko (ústní zkoušení – dobrovolníci)
 • Německo – práce s mapou
 • Rakousko – úvod
 • další týden – menší test na sousední státy (Slovensko, Polsko, Německo)

 

INFORMACE

 • 14.5. matematická soutěž (vybraný žák) – ZRUŠENO
 • 14.5. třídní fotografování (bude zaplaceno z TF)
 • 15.5. – 17.5. Putování Prahou – Novomlýnská vodárenská věž (středa, vstupné 100 – 150 Kč)
 • adresa pro posílání pohledů, dopisů ŠvP: LDT – Duha Sedliště, Sázava – Sedliště, 285 06

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • skladba věty (vyhledávání podmětu a přísudku)
  • úterý diktát – shoda P+P, vzory podst.jmen, vyjmenovaná slova, přídavná jména (pozor na množné číslo)
  • procvičování probraného učiva
 • ČTENÍ:
  • stále někdo neodevzdal knihu Viking Vike + čtenářský deník (za únor, březen, duben)

 

M

 • násobení desetinných čísel přirozeným číslem (např. 5 . 0,3)

 

NOS

 • sousední státy ČR – Polsko, Slovensko (ústní zkoušení – dobrovolníci)
 • sousední státy – Německo
 • práce s mapou a učebnicí

AJ

 • úvod do nové lekce – My friends
 • Vocabulary – přídavná jména pro popis osoby
 • Opakování slovesa to be a to have got a jeho využití při popisu lidí

 

INFORMACE

 • 6.5. předám doporučený seznam věcí na školu v přírodě
 • potřebuji od těch, co neodevzdali (již neplatné nebo nové) – kartičku pojištěnce (potvrzení o zdravotním pojištění), potvrzení o zdravotní způsobilosti (bez těchto dokumentů, i přes zaplacení, nemohou děti jet)
 • 8.5. státní svátek
 • 9.-10.5. ředitelské volno
 • 15.-17.5. projekt Putování Prahou – Novomlýnská vodárenská věž

TÝDENNÍ PLÁN (29.4. – 3.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – vzory, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem
  • skladba věty – věta jednoduchá (podmět a přísudek), souvětí (vzorce)
 • ČTENÍ:
  • čtení s porozuměním

 

M

 • desetinná čísla – násobení a dělení 10, 100, 1 000
 • slovní úlohy
 • G – prostorová představivost

 

NOS

 • sousední státy ČR – Polsko, Německo, opakování – Slovensko
 • pracujeme na projektu – státy Evropy

 

NOP

 • výroba surovin

 

AJ

INFORMACE

 • 29.4. selektivní prevence (1.-4.hodinu) – lektor Vít Hrbáček
 • do 30.4. odevzdat potřebné dokumenty na školu v přírodě (potvrzení od lékaře, kopie kartičky pojištěnce), info o platbě doufám v průběhu týdne
 • 1.5. státní svátek
 • 2.5. plnění disciplín OVOV (běh 60 a 500 m) – přinést si tělocvik a obuv na ven (start v 11:15, do té doby se učíme dle rozvrhu)
 • 8.5. státní svátek, 9.-10.5. ředitelské volno
 • 15.-17.5. projekt Putování Prahou – Novomlýnská vodárenská věž

TÝDENNÍ PLÁN (22.-26.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • číslovky, zájmena – procvičování
  • přídavná jména, vyjm.slova, vzory, shoda PP – procvičujeme, opakujeme
  • během dubna a května – stavba věty, základní větné členy, jiné větné členy – seznámení, souvětí – vzorce
 • ČTENÍ:

 

M

 • zlomky – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
  • zlomky se jmenovatelem 10, 100
 • slovní úlohy – finanční gramotnost, desetinná čísla
 • G – osová souměrnost, pravidelné i nepravidelné obrazce

 

NOS

 • podnebí, fauna a flóra
 • pracujeme na projektu – státy Evropy
 • sousední státy ČR (duben/květen)

 

NOP

 • zdroje energie, výroba elektrické energie
 • test – obnovitelné/neobnovitelné zdroje energie, dopad na životní prostředí, druhy elektráren v ČR

AJ

 • Dům, byt – popis místnosti, slovní zásoba
 • sloveso can / can´t

INFORMACE

 • 23.4. budoucí sportovní třída 6.C – talentové zk. pro 5. ročníky od 9:30 do 12:30 hodin (info zde), nutno podat přihlášku do 20.4.
 • 23.4. preventivní program “ S pravdou to není snadné“ – cena 100 Kč (bude zaplaceno z TF)
  • v plánu bude ještě jeden preventivní program – zaměřeno na šikanu a vztahy (blok 4 vyuč.hodin, o platbě budu informovat)
 • do 30.4. odevzdat potřebné dokumenty na školu v přírodě (potvrzení od lékaře, kopie kartičky pojištěnce), info o platbě předám včas

TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • číslovky – skloňování dva, oba, tři, čtyři
   • druhy číslovek, vyhledávání v textu, oprava chybně napsaných
  • zájmena, přídavná jména, vyjm.slova, vzory, shoda PP – procvičujeme, opakujeme
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
 • ČTENÍ:
  • prosím o odevzdání knihy Viking Vike

 

M

 • násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000
 • slovní úlohy – finanční gramotnost, desetinná čísla
 • G – osová souměrnost, pravidelné i nepravidelné obrazce

 

NOS

 • ústní zkoušení – práce s mapou (vyhledávání geografických pojmů – pohoří, nížiny, řeky, ostrovy, poloostrovy, moře, zálivy)
 • podnebí, fauna a flóra
 • pracujeme na projektu – státy Evropy

 

NOP

 • během týdne dostaneme nové učebnice Taktik – zopakování probraného učiva
 • zdroje energie, výroba elektrické energie

 

AJ

 • Places – místo, kde žijeme
 • popis domu, pokoje
 • There is/are

 

INFORMACE

 • 17.4. konzultace s rodiči (nutno si vytvořit termín přes systém reservanto – odkaz byl zaslán hromadně přes školuonline)
 • 23.4. preventivní program “ S pravdou to není snadné“ – cena 100 Kč (bude zaplaceno z TF)
 • do 30.4. odevzdat potřebné dokumenty na školu v přírodě (potvrzení od lékaře, kopie kartičky pojištěnce), info o platbě předám včas

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • zájmena a číslovky – druhy, skloňování, práce s textem, nahrazování
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • budeme mít na zbytek školního roku nové učebnice ČJ
 • ČTENÍ:
  • stále čekám na čtenářské deníky od všech
  • prosím o odevzdání knihy Viking Vike

 

M

 • aritmetický průměr (slovní úlohy)
 • násobení desetinných čísel 10, 100, 1 000 atd. (posouvání desetinného čárky)
 • G – osová souměrnost, pravidelné i nepravidelné obrazce

 

NOS

 • Putování Evropou – práce s mapou, pojmy (vodstvo, povrch)
 • samostatná práce – žáci pracují na vybraných státech Evropy
 • nové učebnice Taktik

 

NOP

 • formy a druhy energie

 

AJ

 • Our house – there is/there are – otázka, zápor
 • slovní zásoba – vybavení domu a bytu
 • 5B

 

INFORMACE

 • 9.4. celoškolní soutěž skok přes švihadlo (vybraní žáci)
 • 10.4. ukázková hodina TV pro zájemce o sportovní třídu
 • 17.4. konzultace s rodiči (nutno si vytvořit termín přes systém reservanto – odkaz byl zaslán hromadně přes školuonline)
 • 23.4. preventivní program “ S pravdou to není snadné“ – cena 100 Kč (bude zaplaceno z TF)
 • do 30.4. odevzdat potřebné dokumenty na školu v přírodě (potvrzení od lékaře, kopie kartičky pojištěnce), info o platbě předám včas

TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • zájmena – mě/mně, sebou/s sebou
  • skloňování a vyhledávání zájmen v textu
  • další týden číslovky

 

M

 • aritmetický průměr
 • G – osová souměrnost

 

NOS

 • Evropa – povrch, vodstvo (moře, oceány, zálivy)
 • projekt – Evropské státy

 

NOP

 • integrovaný záchranný systém

 

AJ

 • Our house – there is/there are – otázka, zápor

 

INFORMACE

 • 2.4. projektový den – Evropa
 • 4.4. testování SCIO – požadované srovnávací testování od ČŠI (1.-4. vyučovací hodina) – studijní potenciál, aktuální znalosti
 • 9.4. celoškolní soutěž skok přes švihadlo (vybraní žáci)
 • 23.4. preventivní program “ S pravdou to není snadné“ – cena 100 Kč (bude zaplaceno z TF)
 • do konce tohoto týdne přinést přihlášku na školu v přírodě (potřebuji vědět počet zájemců i kvůli ceně autobusu)
 • do 30.4. odevzdat potřebné dokumenty na školu v přírodě (potvrzení od lékaře, kopie kartičky pojištěnce), info o platbě předám včas

 


TÝDENNÍ PLÁN (25.-29.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování přídavných jmen a zájmen
   • pracovní list, učebnice, procvičovací sešit
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
 • ČTENÍ:
  • stále nemám od všech čtenářský deník za únor (dokonce i za leden)

 

M

 • desetinná čísla – sčítání, odčítání
  • násobení a dělení – 3.díl matematiky (rozdáme si, 2.díl poprosím zkontrolovat, případně vygumovat, zalepit)
 • slovní úlohy

 

NOS

 • Evropa – povrch (ostrov, poloostrov, pohoří, nížiny), vodstvo (moře, zálivy, oceán)

 

AJ

 

INFORMACE

 • velikonoční jarmark – úterý 26.3.  od 16:00 v areálu Ráček (v případě špatného počasí zřejmě v prostorách školy)
 • velikonoční prázdniny – od čtvrtka 28.3. do pondělí 1.4.

TÝDENNÍ PLÁN (18.-22.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování přídavných jmen
  • zájmena
  • stále procvičujeme učivo již probrané (slovní druhy a jejich kategorie, shoda P+P, vyjmenovaná slova)
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • domácí úkoly převážně z učebnice, procvičování – pracovní listy, učebnice, ipad + procvičovací sešit
   • domácí úkoly aj. (recitace, pomůcky do PČ, pokud jsou potřeba) zapisuji také do školyonline
 • ČTENÍ:
  • stále nemám od všech čtenářský deník za únor

 

M

 • početní operace s desetinnými čísly – sčítání a odčítání DČ, násobení a dělení 10,100, 1 000
 • test na sčítání a odčítání desetinných čísel (pamětné a písemné) – 10 příkladů (st/čt)
 • opakujeme – +,-, x , : velkých čísel, slovní úlohy
 • G – úhel

 

NOS

 • současné dějiny – rychlý přehled
 • Evropa – instrukce k projektu (2.4.)

 

NOP

 • stroje ve službách člověka
 • páka, nakloněná rovina

 

AJ

 • Revision – pg. 50
 • Places – popis místnosti a domu,
 • vazba There is/ are – věta kladná, záporná, otázka

 

INFORMACE

 • 21.3. recitační soutěž (3 zástupci třídy)
 • 26.3. velikonoční jarmark (od 16:00 v areálu Ráček – v případě nepříznivého počasí uvnitř školy)

TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • test (čtvrtek 14.3.) – opakování učiva o přídavných jménech – vyhledat v textu a určit druh přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací), stupňování, koncovky, doplňovací cvičení (zde vše – vyjmenovaná slova, vzory podst.jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, předložky, vlastní jména)
  • stále procvičujeme učivo již probrané (slovní druhy a jejich kategorie)
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • domácí úkoly převážně z učebnice, procvičování – pracovní listy, učebnice, ipad + procvičovací sešit
   • domácí úkoly aj. (recitace, pomůcky do PČ, pokud jsou potřeba) zapisuji také do školyonline
 • ČTENÍ:
  • 21.3. recitační soutěž – vybraní zástupci třídy + jejich básničky
  • čtení s porozuměním
 • SLOH:
  • umělecký zážitek (divadelní představení)

 

M

 • početní operace s desetinnými čísla – sčítání, odčítání, násobení a dělení (nejdříve 10,100, 1000, aj.)
 • opakujeme – +,-, x , : velkých čísel, slovní úlohy
 • G – jednoduché konstrukční úlohy

 

NOS

 • období 60.-90.léta (ČSSR, ČSFR, ČR)

 

NOP

 • stroje ve službách člověka

AJ

Places

 • Předložky místa
 • Orientace v prostoru – Where is…
 • Vazba There is/ are – použití, otázka a zápor

 

INFORMACE

 • 12.3. divadelní představení v KC 12 „Ten trapas nepřežiju“ 10:00 – 11:40 (vybírám 80 Kč)
 • 26.3. velikonoční jarmark od 16:00 (do 17:30) v areálu Ráček (za nepříznivého počasí uvnitř školy)

 

TÝDENNÍ PLÁN (4.-8.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme učivo o přídavných jménech (skloňování podle vzorů mladý, jarní, otcův, matčin)
  • množná čísla přídavných jmen, koncovky -ovy/-ovi
  • stupňování přídavných jmen
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • domácí úkoly převážně z učebnice, procvičování – pracovní listy, učebnice, ipad + procvičovací sešit
   • domácí úkoly aj. (recitace, pomůcky do PČ, pokud jsou potřeba) zapisuji také do školyonline
 • ČTENÍ:
  • číst poslední 2 kapitoly z knihy Viking Vike (čtenářský deník)

 

M

 • desetinná čísla – čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování
 • početní operace s DČ – sčítání a odčítání
 • opakujeme – +,-, x , : velkých čísel, slovní úlohy
 • G – krychle a kvádr

 

NOS

 • 4.3. test – 2.světová válka – s otázkami jsou již žáci seznámeni z ústního zkoušení
 • komunisté u moci

 

NOP

 • tvorba závěrečného výstupu z projektu o vesmíru (informace o planetách, kosmických tělesech) – přehledně na formát A3-A4

 

AJ

 • present simple – otázka
 • Places – místo, kde žijeme
 • popis domu, opakování vazby there are/ there is

 

INF

 • matematická soutěž Pangea – reálné příklady ze života (testování přes PC)

 

INFORMACE

 • 5.3. seminář „Digitální wellbeing“ – projekt od nadace O2 (4.-6. vyučovací hodina)
 • 7.3. soutěž ve šplhu pro vybrané žáky (mít s sebou cvičební úbor)
 • rozdány přihlášky na školu v přírodě, nosit v průběhu týdne
  • od některých žáků nemám kopii kartičky pojištěnce (ti, co nebyli minulý rok) + někteří mají již neplatné potvrzení o zdravotní způsobilosti

TÝDENNÍ PLÁN (26.2. – 1.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • přídavná jména přivlastňovací (skloňování vzorů matčin a otcův)
  • opakování přídavných jmen tvrdých a jarních
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • domácí úkoly převážně z učebnice, procvičování – pracovní listy, učebnice, ipad + procvičovací sešit
   • domácí úkoly aj. (recitace, pomůcky do PČ, pokud jsou potřeba) zapisuji také do školyonline
 • ČTENÍ:
  • 21.3. recitační soutěž – třídní kolo do konce února
   • báseň pro všechny (pak vybereme 2-3 nejlepší recitátory) – str. 149 (čítanka) „Sněžný muž neboli yetti“ od Jiřího Žáčka (celé)
  • číst poslední 2 kapitoly z knihy Viking Vike (čtenářský deník)

 

M

 • desetinná čísla – čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování
 • příští týden (středa nebo čtvrtek) test – písemné dělení dvojciferným číslem, písemné násobení dvojciferným i trojciferným činitelem, číselná osa (zápis desetinných čísel do číselné osy), zaokrouhlování des.čísel na desetiny, setiny
 • G – jednoduché konstrukční úlohy

 

NOS

 • období po 2.světové válce, komunisté u moci (do roku 1989)
 • ÚZ – 2.světová válka (pouze z toho, co mají žáci v sešitě + co se dozvěděli)

 

NOP

 • Vesmír – výzkum vesmíru, umělé družice, střídání dne/noci/ročních období

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • přítomný čas prostý – kladná záporná věta – příprava na test
 • přítomný čas prostý – otázka – Do/ Does
 • places – předložky místa

 • stále noste vyfouknutá vajíčka
 • budeme zdobit květináče

 

INF

 • robotika a programování – Lego Spike Essential

 


TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • přídavná jména – vzor mladý, jarní + matčin a otcův
  • opakování – vzory, VS, shoda podmětu s přísudkem
  • domácí úkoly převážně z učebnice, procvičování – pracovní listy, učebnice, ipad + procvičovací sešit
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
 • ČTENÍ:
  • 21.3. recitační soutěž – třídní kolo do konce února
   • báseň pro všechny (pak vybereme 2-3 nejlepší recitátory) – str. 149 (čítanka) „Sněžný muž neboli yetti“ od Jiřího Žáčka (celé)

 

M

 • desetinná čísla – čtení, zápis
  • porovnávání na číselné ose, zaokrouhlování (procvičování ZDE, ZDE )
 • opakujeme – +,-, x , : velkých čísel, slovní úlohy
 • G – jednotky obsahu, převody, obvod a obsah

 

NOS

 • test (čtvrtek 22.2.) – opět zkusíme testování přes MS Forms – téma testu „Republika se hroutí“
  • období po hospodářské krizi po začátek 2.světové války (zápisy by žáci měli mít v sešitech, nebude tam nic navíc)
  • možnost opravy testů vždy další hodinu (žák by se měl sám přihlásit, že si chce testy opravit)
 • období po 2.světové válce

 

NOP

 • 21.2. projekt Vesmír – celodenní akce
  • uvítám dobrovolnou samostatnou činnost – sběr materiálů k vesmíru, planetám, hvězdám + nápady na realizaci

 

AJ

 

 • na pondělí 19.2. přinést 3-5 ks vyfouknutých vajíček – děti budou zdobit dle potřeby (velikonoční jarmark = různé výrobky)

 

INF

 • robotika – Lego Spike Essential

 

INFORMACE

 • 21.2. projektové vyučování – téma „Vesmír“
 • během týdne pošlu pár základních informací ke škole v přírodě (termín – konec května)

TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • přídavná jména – vzor mladý, jarní + matčin a otcův
  • opakování – vzory, VS, shoda podmětu s přísudkem
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike

 

M

 • desetinná čísla – čtení, zápis
  • porovnávání na číselné ose, zaokrouhlování (procvičování ZDE, ZDE )
 • opakujeme – +,-, x , : velkých čísel, slovní úlohy, zlomky
 • G – jednotky obsahu, převody

 

NOS

 • čtvrtek 15.2. test na téma „První republika“ (Samostatné Československo 1918/1938)
  • testování přes aplikaci Office 365 Forms
 • pokračujeme v tématu 2.světová válka

 

NOP

 • v úterý 13.2. přednáška na téma Geologie (hodí se do učiva o vesmíru a vzniku planet)

 

AJ

 • present simple – opakování kladné a záporné věty
 • present simple – záporná věta – použití pomocného slovese Don´t a Doesn´t

 

INFORMACE

 • 13.2. geologická interaktivní přednáška (zaplatím z třídního fondu – 80 Kč na žáka)

TÝDENNÍ PLÁN (29.1.-2.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování, procvičování – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda PP
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • přídavná jména:
   • rozdělení na tvrdá a měkká (seznámení se vzory – mladý, jarní) + skloňování, přivlastňovací později
   • tvorba přídavných jmen z podstatných jmen, synonyma k přídavným jménům, použití přídavných jmen ve větách
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike + aktivizační hry
  • poslední 2 kapitoly z Vikinga Vika budou jako čtenářský deník

 

M

 • desetinná čísla – čtení, zápis, desetinné zlomky (převod zlomků na desetinná čísla), znázorňování na číselné ose (učebnice do str. 37 +  online cvičení, umíme matematiku
 • porovnávání desetinných čísel, slovní úlohy

 

NOS

 • 2.světová válka
 • po prázdninách test na téma „První republika“ + co se dělo před 2.světovou válkou

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso Do/Does – záporný tvar
 • koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it)

 • na 29.1. přinést – jehla, nit, kus látky (20×20 cm postačí) – budeme přišívat knoflíky
 • přípravy na velikonoční (jarní) jarmark 26.3. – děti mohou pomalu vyfukovat vajíčka + přijímám nápady na výrobky (budeme v hodinách vyrábět a posléze prodávat na jarmarku)
  • potřebný materiál i s vaším souhlasem zakoupím z třídního fondu

 

INFORMACE

 • 30.1. disciplíny OVOV
  • 3.vyučovací hodina
 • 31.1. – 5.vyučovací hodina – předávání výpisu z vysvědčení (desky s sebou)
 • 2.2. pololetní prázdniny
 • 5.-9.2. jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (22.-26.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování, procvičování – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda PP
  • využívejte i toho, že děti mají účet na umimeto.org (procvičování nejen ČJ,M,AJ)
  • přídavná jména:
   • rozdělení na tvrdá a měkká (seznámení se vzory – mladý, jarní) + skloňování, přivlastňovací později
   • tvorba přídavných jmen z podstatných jmen, synonyma k přídavným jménům, použití přídavných jmen ve větách
  • mám připravené větší opakování již probraného učiva (úterý 23.1.)
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike
  • stále nemám od všech čtenářské deníky (do 24.1.)

 

M

 • opakování, procvičování – dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy, dělení se zbytkem, zlomky
 • desetinná čísla – čtení, zápis, desetinné zlomky (převod zlomků na desetinná čísla), znázorňování na číselné ose (učebnice do str. 37 +  online cvičení, umíme matematiku
 • mám připravené větší opakování již probraného učiva (středa 24.1.)
 • G – obsah, jednotky obsahu, využití v praxi

 

NOS

 • minulost a současnost – období první republiky, začátek 2.sv.války
 • kontrola sešitů + zápis (první republika)
 • veškeré testy a zkoušení bude již do 2.pololetí

 

NOP

 • Země a vesmír – magnetická a gravitační síla
 • pokusy s magnety

 

AJ

 • present simple – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso Do/Does
 • koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it)

 • na 29.1. přinést – jehla, nit, kus látky (20×20 cm postačí) – budeme přišívat knoflíky
 • přípravy na velikonoční (jarní) jarmark 26.3. – děti mohou pomalu vyfukovat vajíčka + přijímám nápady na výrobky (budeme v hodinách vyrábět a posléze prodávat na jarmarku)
  • potřebný materiál i s vaším souhlasem zakoupím z třídního fondu

 

INFORMACE

 • 25. 1. uzavření známek (zaměřuji se na žáky s malým množstvím známek či  na žáky, kteří mají známky nerozhodné)
 • 31. 1. pololetní výpis z vysvědčení (vzít si desky na výpis)
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 9. 2. jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování a procvičování – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem
  • nové učivo – přídavná jména (druhy, skloňování, vzory)
 • ČTENÍ:
  • přinést čtenářský deník za prosinec
  • čtení na pokračování (Viking Vike)
 • PSANÍ:
  • dbáme na úhlednost písma, přehled v zápisech

 

M

 • opakování a procvičování – písemné dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy
 • nové učivo – desetinná čísla (čtení, zápis)
 • G – obsah, jednotky obsahu

 

NOS

 • období před 1.světovou válkou, konec Habsburské říše, vznik Československa
 • ústní zkoušení

 

NOP

 • shrnutí orgánových soustav, všeobecný přehled (rychlé zkoušení)

 

AJ

 • What ´s the time?
 • určování času – o´clock, quarter past/to, half
 • dny v týdnu, školní předměty
 • Molly ´s day

 

INF

 • informační systémy

 

INFORMACE

 • 25. 1. uzavření známek (zaměřuji se na žáky s malým množstvím známek či  na žáky, kteří mají známky nerozhodné)
 • 31. 1. pololetní výpis z vysvědčení (vzít si desky na výpis)
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 9. 2. jarní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování vzorů podstatných jmen s odůvodňováním (sešit na procvičování)
  • procvičování již probraného učiva – pády, slovní druhy, vyjmenovaná slova
 • ČTENÍ:
  • čtení na pokračování Viking Vike + hry (aktivity)
 • PSANÍ:
  • dodržujeme úhlednost písma

 

M

 • procvičení průměrné rychlosti
 • písemné dělení dvojciferným číslem, počítání s velkými čísly
 • pomalu naťukáváme učivo o desetinných číslech
 • G – obsah

 

NOS

 • minulost a současnost: rozkvět umění a kultury, revoluce 1848, nespravedlivé Rakousko
 • všechny tyto události + zápisy z předešlé hodiny, probereme rychle, abychom se mohli věnovat převážně událostem 20.století

 

NOP

 • rozmnožovací soustava – sexuální výchova (seminář 9.1.)
 • páteční hodina bude sloužit na shrnutí všeho, co jsme se dozvěděli na semináři

 

AJ

 • What ´s the time?
 • určování času – o´clock, quarter past/to, half
 • dny v týdnu, školní předměty

 

INFORMACE

 • bruslení 9.1. je zrušeno
 • 10.1. třídní schůzky od 17:30 (zájemci o konzultace napíší email)
 • v případě nemoci můžete procvičovat přes účet na umimeto.org (sekce domácí úlohy, nástěnka)

TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.1.2024)

Nástup do školy po vánočních prázdninách je ve středu 3.1.2024.

ČJ

 • MLUVNICE:
  • povánoční opakování již probraného učiva (vzory, shoda, vyjmenovaná slova, slovní druhy)
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike
 • SLOH:
  • vypravování, osnova

 

M

 • počítání s velkými čísly
 • procvičování – písemné dělení dvojciferným číslem
 • průměrná rychlost
 • G – obsah a jeho jednotky

 

NOS

 • dějiny – minulost a současnost
  • události 19. století

 

NOP

 • nervová soustava
 • 9.1. nás čeká program zaměřený sexuální výchovu (interaktivní seminář Příprava na pubertu)

 

AJ

 • úvod do nové lekce – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso do/does
 • denní režim

 

 

INFORMACE

 • 9.1. bruslení – úterý od 8:00 do 9:00 (mít vždy rukavice, helmu a nepromokavé oblečení – vhodné na bruslení), možnost zapůjčení bruslí a helmy za poplatek
 • 9.1. interaktivní seminář Příprava na pubertu (10:00 – 11:40)
 • 10.1. třídní schůzky v klasické podobě (možnost konzultací během týdne – stačí napsat email a domluvíme se)

TÝDENNÍ PLÁN (18.-22.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • podstatná jména – vzory, slovní druhy II. (doděláváme pracovní list)
  • diktát (čtvrtek)
  • v případě nemoci využívejte – sešit Procvičování pravopisu, umimecesky.cz
   • po předchozí domluvě (email) sešit i pracovní listy připravím a zanechám na vrátnici
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike
  • práce s encyklopediemi + vyhledávání a zpracování informací (projekt)

 

M

 • písemné dělení – jednociferným a dvojciferným číslem + slovní úloha
 • desetiminutovka
 • průměrná rychlost
 • opakování již probraného učiva

 

NOS

 • dějiny – nová učebnice (rozdáme si v pondělí)

 

NOP

 • lidské tělo – projektové vyučování (středa 8:00 – 12:35)
  • téma – dýchací a vylučovací soustava + návykové látky (obstarat si materiál, přemýšlet o nápadech, domácí příprava)
 • v pondělí 18.12. (o hodině NOS) – opravný test NOP – dýchací a oběhová soustava

 

AJ

 

INFORMACE

 • 20.12. projektová výuka „Lidské tělo“ (viz NOP)
 • 22.12. třídní besídka:
  • rozdávání dárků
  • film, hry (přinést i své vlastní), zpěv koled
  • program si domluvíme během týdne
 • 23.12.2023 – 2.1.2024 Vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3.1.2024)

VŠEM DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI, PŘEJI KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI 🙂


TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slovní druhy (pracovní sešit – str. 44) + pracovní list „Slovní druhy II.“
  • shoda podmětu s přísudkem (převážně vybraná cvičení z učebnice do str. 87)
  • postupně opakujeme vzory podstatných jmen (páni/pány, rozeznat vzor x vyjmenované slovo x přísudek (sloveso))
  • v případě nemoci využívejte – sešit Procvičování pravopisu, umimecesky.cz
   • po předchozí domluvě (email) sešit i pracovní listy připravím a zanechám na vrátnici
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba Viking Vike
  • stále nemám od všech čtenářské deníky

 

M

 • po celý týden – dělení (pamětné a písemné)
  • nutná znalost násobilky, dělení dvojciferným číslem, opakování postupu
  • pro písemné dělení používejte z počátku postup z učebnice str. 6
 • slovní úlohy + procvičování již probraného učiva
 • G – trojúhelník, obdélník

 

NOS

 • doděláváme pracovní list Severní Morava + práce s mapou
 • souhrnné opakování formou kvízů

 

NOP

 • 15.12. test – oběhová a dýchací soustava
 • 20.12. projektový den „Lidské tělo“

 

AJ 

 • sloveso have got – dokončení
 • dny v týdnu a měsíce s roce, předložka on x in
 • úvod do určování času – What´s the time?

 

INF

 • programování

 

INFORMACE

 • 13.12. dopravní výchova
 • bruslení (termíny 9.12. a 9.1.2024) – úterý od 8:00 do 9:00 (mít vždy rukavice, helmu a nepromokavé oblečení – vhodné na bruslení), možnost zapůjčení bruslí a helmy za poplatek

 


TÝDENNÍ PLÁN (4.-8.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování – shoda podmětu s přísudkem, bě/pě/vě/mě, slovní druhy
  • slovní druhy – ohebné a neohebné (pracovní list Slovní druhy I. a II.)
  • během prosince opakování vzorů podstatných jmen
  • v případě nemoci využívejte – sešit Procvičování pravopisu, umimecesky.cz
   • po předchozí domluvě (email) sešit i pracovní listy připravím a zanechám na vrátnici
 • ČTENÍ:
  • čítanka či mimočítanková četba (knihovna)
  • nosit čtenářské deníky za listopad (do konce týdne, tj. 8.12.), čtenářské deníky za prosinec přinést v lednu

 

M

 • písemné dělení jednociferným i dvojciferným číslem + dělení se zbytkem
 • procvičování již probraného učiva (násobení, dělení, sčítání, odčítání, zlomky)
 • G – kružnice, kruh, tělesa

 

NOS

 • Severní Morava
 • po zbytek prosince souhrnné opakování o ČR (ústní zkoušení s mapou, všeobecný přehled)
 • prezentace krajů ČR

 

NOP

 • 8.12. nová látka – vylučovací soustava
 • 15.12. test – oběhová a dýchací soustava
 • 20.12. projektový den „Lidské tělo“

 

AJ

 • school timetable – školní předměty
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • sloveso have got v otázce, krátké odpovědi
 • úvod do určování času – What´s the time?

 

INF

 • tvorba programu – plošinovka (příkazy, posloupnost příkazů, logické myšlení)

 

INFORMACE

 • bruslení (termíny 5.12., 9.12. a 9.1.2024) – úterý od 8:00 do 9:00 (mít vždy rukavice, helmu a nepromokavé oblečení – vhodné na bruslení), možnost zapůjčení bruslí a helmy za poplatek

TÝDENNÍ PLÁN (27.11. – 1.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stále opakujeme a procvičujeme:
   • slova se slabikami bě/bje, pě, vě/vje, mně/mě (procvičovací sešit)
   • shoda přísudku s podmětem
  • slovní druhy – určování
  • prosinec – vzory podstatných jmen
  • domácí procvičování – umímečesky.cz (učitel vidí aktivitu)
 • ČTENÍ:
  • mimočítankové čtení (v případě volné knihovny – Viking Vike), čítanka
  • dbáme na přesnost, artikulaci, plynulost, pochopení textu

 

M

 • slovní úlohy, příklady se závorkami (posloupnost operací)
 • dělení a násobení přirozených čísel – pamětně, písemně (příprava na písemné dělení dvojciferným dělitelem)
 • čtvrtek 30.11. test – písemné násobení (jedno-, dvoj-, trojciferným- činitelem), dělení jednociferným dělitelem, výpočet části ze zlomku, slovní úloha, příklady se závorkami, písemné sčítání a odčítání)

 

NOS

 • severní Morava
 • opakování – Vysočina, jižní a střední Morava
 • práce s mapou
 • v pondělí 27.11. prezentace projektů Krabice od bot – kraje ČR
 • čtvrtek – nepřítomnost učitele (dodělat PL severní Morava + představit Kraje ČR)

 

NOP

 • test – kostra (názvy kostí – podle kostry nalepené v sešitech) + svaly, kůže (jen, co je v sešitech)
 • opakování – oběhová, dýchací, trávicí soustava

 

AJ

 • procv. slovesa Have got
 • tvorba otázky se slovesem have got a krátkých odpovědí
 • What pet have you got? – popis domácích mazlíčků
 • slovní zásoba – dny v týdnu, školní předměty

 

INF

 • tvorba programu – plošinovka (umimeinformatiku.cz)

 

INFORMACE

 • 13.12. dopravní výchova
 • bruslení v prosinci a v lednu (info vždy před akcí, jedná se o úterky 1.-2.hodina)

TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slova se slabikami bě/bje, pě, vě/vje, mně/mě
  • shoda přísudku s podmětem – podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba

 

M

 • zlomky – porovnávání, vyznačení na číselné ose, slovní úlohy
 • příklady se závorkami
 • slovní úlohy
 • G – kružnice a kruh, souřadnice bodů

 

NOS

 • kdo nepsal test z jižních Čech. bude psát po domluvě tento týden
 • jižní a střední Morava – práce s mapou
 • ústní zkoušení – jižní Čechy, Vysočina

 

NOP

 • opakování – oběhová a dýchací soustava
 • kostra (kosti), funkce kůže
 • možnost ústního zkoušení – kostra, kůže, oběhová a dýchací soustava (tento týden dobrovolné zkoušení)
  • další týden test – popsat kostru (doplnit vynechané názvy – učit se podle kostry, kterou mají děti v sešitě + funkce kůže, srdce a plic)

 

AJ

procv. slovesa Have got – kladný a záporný tvar

tvorba otázky se slovesem Have got

Koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it does)

INF

 • tvorba programu – plošinovka

 

INFORMACE

 • 1-2x měsíčně probíhají třídnické hodiny ve spolupráci s rozvojovým centrem RAK (téma – vztahy, spolupráce, respektování)

TÝDENNÍ PLÁN (13.-17.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slova se slabikami mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje
  • shoda přísudku s podmětem – podmět holý, rozvitý, několikanásobný
  • další týden se zaměříme na vzory podstatných jmen a vyjmenovaná slova
  • práce do školních sešitů (1x týdně) – úterý, středa nebo pátek, diktáty – čtvrtek, během týdne různá doplňovací cvičení (platí po celý školní rok)
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba – Viking Vike

 

M

 • zlomky – porovnávání, vyznačení na číselné ose, slovní úlohy
 • procvičování – násobení dvojciferným a trojciferným činitelem
 • G – tento týden bez geometrie

 

NOS

 • čtvrtek 16.11. test Jižní Čechy – práce s mapou
 • Vysočina
 • další týden Morava a Slezsko (do konce listopadu)
 • o hodině PČ doděláváme projekt Kraje ČR (děkujeme za krabice od bot)

 

NOP

 • NOP bude ve středu místo HV (nezapomenout sešity na zápisy)
 • projdeme si kostru, kůži a svaly
 • oběhová soustava + dýchací soustava (pokračovat budeme další týden)
 • 20.12. projektový den – lidské tělo

 

INF

 • programování

 

AJ

 

INFORMACE

 • 15.11. konzultace (info ve vašich emailech) místo třídních schůzek
  • kdo potřebuje konzultovat, napište mi email, ať mohu vytvořit časový harmonogram

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • shoda přísudku s podmětem (podmět holý, rozvitý, několikanásobný)
  • vzory a vyjmenovaná slova
 • ČTENÍ:
  • mimočítankové čtení – Viking Vike
  • stále nemám od všech čtenářské deníky za říjen
   • děti knihu nemusí dočíst do konce, mohou si to rozdělit (jednu část sepíšou teď, druhou další měsíc atd.)

 

M

 • slovní úlohy na procvičování početných úkonů + zlomky
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)
 • G – kruh, kružnice

 

NOS

 • test Západní Čechy – čtvrtek 9.11. (+ práce s mapou)
 • Jižní Čechy, Vysočina
 • další týden se zaměříme na Moravu a Slezsko formou projektu (kraje v krabici od bot)

 

NOP

 • lidské tělo – kostra, svaly, kůže, výživa, srdce
 • hodiny slouží jen jako příprava k velkému projektu, který proběhne 20.12. i s ostatními 5. třídami (na projekt již půjdou s nějakou základní znalostí a přehledem)

 • příprava na projekt „Kraje v krabici od bot“ – děti si vylosovaly kraj, který budou zpracovávat. Mohou si již na pondělí přinést potřebné informace a mohou začít pracovat.

 

AJ

 • přivlastňovací zájmena – procvočování
 • sloveso have got – kladný a záporný tvar
 • tvorba otázky se slovesem have got

 

INF

 • olympiáda z informatiky Bobr
 • děti si mohou procvičovat na ibobr.cz (archiv testů – Benjamínek – možná to po spuštění letošního ročníku nepůjde otevřít)

 

INFORMACE

 • 15.11. konzultace – přihlásit se přes formulář, který rozeslala přes školuonline kolegyně Spurná
  • s kým chci mluvit já jsem již nahlásil taktéž přes formulář

TÝDENNÍ PLÁN (30.10. – 3.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • shoda přísudku s podmětem (vybraná cvičení do str. 62, procvičovací sešit + ipad)
  • podmět a přísudek
  • stále opakujeme vyjmenovaná slova, vzory
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike
 • SLOH:
  • líčení zážitků

 

M

 • slovní úlohy na procvičování početných úkonů + zlomky
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)
 • G – obvody, trojúhelník pravoúhlý

 

NOS

 • ÚZ – severní a západní Čechy
 • jižní Čechy

 

NOP

 • lidské tělo – kostra, svaly, kůže
 • 20.12. projektová výuka – shrnutí všeho, co o člověku víme a dozvěděli jsme se během hodin

 

AJ

 

 • na dlouhodobý projekt z NOS přinést krabici od bot či podobně velkou krabici (stačí, aby žáci měli dohromady 15 krabic, tzn. kdo má doma víc, přinese, kdo nemá, nemusí si kvůli tomu kupovat nové boty)

 

INFORMACE

 • 15.11. konzultace s třídním učitel (kdo má zájem se mnou mluvit, prosím, vyplňte dotazník poslaný mými kolegy). Pokud chci já s někým mluvit, informaci jsem již kolegům předal.

TÝDENNÍ PLÁN (23.-27.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme a procvičujeme – shoda přísudku s podmětem, vyhledávání podmětu ve větách + určování druhu podmětu
  • ipad, procvičovací sešit, učebnice
  • diktát výjimečně v úterý
  • středa – čtení

 

M

 • procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času (ipady, početník, učebnice, kalkulátor)
 • slovní úlohy
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)

 

NOS

 • Západní Čechy, opakování Severní Čechy
 • po prázdninách (30.10.) test na Severní Čechy
  • vzít si domů pracovní list a mapy

 

NOP

 • třídění přírodnin – semenné (byliny, dřeviny), výtrusné (přesličky, kapradiny, mechy)
  • vytvoříme si přehled s přírodninami (hodina PČ)
 • prázdniny lze využít k návštěvě botanické či zoologické zahrady nebo zooparku
 • listopad – prosinec – leden: člověk
  • projektové vyučování – konec prosince (před prázdninami)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 26.-27.10. podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (16.-20.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme (učebnice, procvičovací sešit, ipad):
   • shoda přísudku s podmětem
   • slovesný způsob
   • koncovky podstatných jmen (vzory) + VS
   • podmět
 • ČTENÍ:
  • čtení na pokračování – Viking Vike + úkoly
  • ČJH – recitace básničky z minulého týdne + cvičení na ipadu
 • SLOH:
  • popis pracovního postupu

 

M

 • procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času (jednotky délky – ipad)
 • slovní úlohy k převodům jednotek
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)
 • G – čtverec, obdélník (obvody obrazců)

 

NOS

 • kdo nepsal z východních Čech, bude psát po příchodu do školy (o testu děti ví už dávno), možnost opravy automaticky další hodinu
 • severní Čechy – práce s mapou (je potřeba trénovat), další týden západní Čechy

 

NOP

 • život v oceánech – obratlovci a bezobratlí
 • dokument „Naše planeta – pobřežní vody“ – diskuze

 

AJ

 

INFORMACE

 • prosím o omlouvání do 3 dnů od absence ve škole

TÝDENNÍ PLÁN (9.-13.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • práce do školního sešitu – str. 23/cv. 6 nebo 27/ cv. 6 (vždy po ústní či domácí přípravě)
  • zopakování – slovesa (osoba, číslo, způsob, čas) – str. 34/ cv. 31, 32
  • v průběhu týdne – základní větné členy (podmět a přísudek)
  • vybraná cvičení v procvičovacím sešitě „Procvičování pravopisu“ (ČJH)
 • ČTENÍ:
  • recitace do 13.10. – básnička Podzim
 • SLOH:
  • popis pracovního postupu (PČ)
 • PSANÍ:
  • dbáme na úhlednost písma

 

M

 • jednotky délky, hmotnosti, času
 • procvičovací sešit „Hravý početník“ – str. 10 – 12 (vybraná cvičení)
 • stále si připomínáme postupy u písemného +,-, x , : a slovních úloh
 • G – 13.10. test (čtverec, obdélník, trojúhelník, úsečka) – procvičovali jsme 6.10.
  • dbáme na přesnost a čistotu rýsování

 

NOS

 • 12.10. test – východní Čechy (při testu mohou děti využívat mapu, učivo z pracovního listu)
 • začínáme severní Čechy

 

NOP

 • v průběhu týdne žáci prezentují své výstupy k podnebným pásům
 • nové téma – život v oceánech (obratlovci, bezobratlí)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso to be – plné a zkrácené tvary
 • sloveso to be – kladné a záporné věty
 • to be – úvod do tvorby otázky
 • friends and family – rodina, domov, kamarádi

 

INF

 • tvorba tabulek v excelu, řazení dat

 

 • tvorba zvířat z podzimních plodů, přinést nebozízek, vývrtku či nějaký jiný předmět na dělání dírek, např. do kaštanů

 

INFORMACE

 


TÝDENNÍ PLÁN (2.-6.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme v měsíci říjnu – předpony a předložky, vyjmenovaná slova, vzory
  • tento týden – slovesa (osoba, číslo, čas) + slovní druhy
  • práce do školního sešitu – str. 23/cv. 5 nebo 25/ cv. 2 (vždy po ústní či domácí přípravě)
 • ČTENÍ:
  • recitace – báseň Podzim od Zdeňka Rýdla (dostanou děti na papíru)
  • čteme v knihovně Viking Vike
 • SLOH:
  • popis pracovního postupu

 

M

 • opakování  a procvičování
 • tento týden slovní úlohy do str. 35 (vybrané, „ze života“)
 • G – opakování na test (úsečka, kolmice, rovnoběžka, čtverec, obdélník, trojúhelník)

 

NOS

 • ústní zkoušení – práce s mapou (střední Čechy, východní Čechy)
 • pracovní list – východní Čechy

 

NOP

 • finální úpravy projektu „Podnebná pásma“

 

AJ

 

INF

 • řazení dat v tabulce – práce s daty

 

INFORMACE

 • prosím, kdo ještě nezaplatil poplatky (třídní fond, pomůcky, příspěvek škole, sešity)


TÝDENNÍ PLÁN (25.-29.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • předpony roz-, bez-, od-, nad-, s-, z-, vz- (vybraná cvičení str. 10 – 16)
  • významy slov – str. 18 – 21, vybraná cvičení)
  • využití ipadů a pracovních listů (pracovní sešity jsou objednané)

 

M

 • opakování, procvičování – násobení dvojciferným činitelem, odčítání do 1 000 000
 • kladná a záporná čísla – význam znaku – (minus) pro zápis celého záporného čísla a vyznačení na číselné ose
 • práce do školního sešitu

 

NOS

 • 25.9. test – Střední Čechy – učit se z pracovního listu + mapy (vše by děti měly mít u sebe), v testu budou moct pracovat s mapou
 • Východní Čechy

 

AJ

  • úvod do nové lekce – Friends and family
  • sloveso to be – tvorba otázky, záporu, časování
  • Wh- otázky

 

INFORMACE

 • 29.9. ředitelské volno (volno tedy 28. a 29.9.)
 • 75 Kč na sešity (nedonesli všichni) – pokud dítě chybí dlouhodobě, přineste to, prosím, na vrátnici

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova + vzory
  • předpony a předložky (rozeznáváme předložku a předponu)
  • do konce září se budeme pohybovat v učebnici do str. 21
  • využití ipadů, pracovních listů
 • ČTENÍ:
  • s porozuměním, čtení jako zdroj nových informací
  • pracujeme na čtenářských denících
 • SLOH:
  • rozvoj slovní zásoby
  • osnova – příběh podle osnovy

 

M

 • procvičování +,-, x, :  s čísly do 1 000 000
 • zaokrouhlování
 • slovní úlohy
 • G – úsečka, přímka, rovinné obrazce, kolmice a rovnoběžky
  • geometrie bude vždy v pátek (v případě změn budou děti vždy informovány), nosit kružítko, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky tvrdost 3 či mikrotužky

 

NOS

 • střední Čechy – v pondělí doděláme pracovní list, který slouží zároveň jako zápis
  • čtvrtek – ústní zkoušení nebo test ze středních Čech
 • východní Čechy
 • v hodinách pracujeme s mapou ČR + mapy zemědělství a průmyslu

 

NOP

 • přizpůsobivost rostlin a živočichů

 

AJ

INF

 • práce s daty
 • vytváření tabulek – pojmy sloupec, řádek

 

INFORMACE

 • platba sešitů – 75 Kč

 


TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.9.)

Po celé září bude probíhat opakování již probraného učiva, zejména ze 4.ročníku. V případě, že narazíme na nedostatky, budeme se věnovat danému učivu.

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slova – kořen, předpona, přípona, slovotvorný základ
  • předpony a předložky
  • opakování učiva 4.ročníku – vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem
  • opakovací práce – zatím nehodnoceno (jen, kdo bude chtít zapsat známku do ŠO)
 • ČTENÍ:
  • četba s přirozenou intonací a správným přízvukem (čítanka 5)
  • čtenářský deník – přidal jsem položku hlavní postava + její stručný popis, rozšířil hodnocení knihy
 • SLOH:
  • rozvoj slovní zásoby

 

M

 • procvičování +,-, x, :  s čísly do 1 000 000
 • zaokrouhlování
 • slovní úlohy
 • G – bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovinné obrazce
  • geometrie bude vždy v pátek (v případě změn budou děti vždy informovány), nosit kružítko, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky tvrdost 3 či mikrotužky

 

NOS

 • Putování po ČR – opakování učiva (povrch, vodstvo, zajímavosti, podnebí
  • Praha

 

NOP

 • Život na Zemi – rozmanitost přírodních podmínek

 

AJ

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procvičování  slovní zásoby hravou formou

 

INF

 • práce s daty

 

INFORMACE

 • 13.9. třídní schůzky v 17:30 – organizace ke školnímu roku, informace k platbám (informace již na webu školy + posílám po dětech, sekce rodiče – platby)
  • součástí plateb je i pracovní sešit AJ pro 5.třídu se specifickým symbolem 666

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4.9.2023

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

oběd 11:00 – 12:30

S sebou: psací potřeby a poznámkový blok

Šatní skříňky – předání klíčků

Do 1.září zašlu na email seznam věcí na VV, PČ, TV, sešity zakoupila škola již před prázdninami (cenu dám vědět podle počtu žáků).

 

5.9.2023

Výuka do 11:40, rozdávání učebnic a organizační záležitosti

 

6.-8.9.2023

Výuka podle rozvrhu

 

Anglický jazyk: 

 • seznámení se s učebnicí
 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.