V.B Mgr. Eva Mlčáková

Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 13. 9. až 17. 9. 2021

 

Čj – opakování : vyprávění podle osnovy a sestavení osnovy příběhu, stavba slova, druhy slov, cvičný diktát ( vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem)

M – opakování : rýsování ( ořezaná tužka, 2 pravítka, kružítko!), násobky čísel, plus, mínus, sčít. a odčít. zpaměti a písemné, slovní úlohy

NOS – práce s mapou a opakování ( ČR), Praha – poznáváme historii a současnost ( Hrad, Vyšehrad, Prašná brána, Orloj, Obecní dům, Petřín,…)

NOP – opakování a prohlubování učiva : fotosyntéza, podnebné pásy a různé podmínky života

 

Zítra už prosím obalené učebnice… Zároveň se obracím na rodiče, se kterými jsem zatím nemluvila, aby mi co nejdříve písemně sdělili, zda souhlasí a poslali by své dítě na třídenní adaptační pobyt. Možnosti zatím jsou, jediná podmínka je, že se účastní všichni žáci ze třídy. Děkuji a přeji Vám všem dobrý týden!

                                                                                                       Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 6. 9. až 10. 9. 2021

 

Informace rodičům :

Zatím se budou žáci i nadále testovat. Kdo nebude mít platné potvrzení o prodělání covidu, očkování nebo testování, bude testován ve škole. Pokud nebude žák testování přítomen ( tento týden 6. a 9. 9.) , při pozdějším nástupu do školy sdělí toto na recepci a bude testován samostatně. 

Ve středu 8.9.  bude Olympijský běh ( ráno škola, pak 5. ročníky sraz v 10 : 20 hod, start v 10 : 30 hod). Od 17: 30 hod pak třídní schůzky.

Děkujeme za Vaše platby škole dle rozpisu, který děti dostaly. 

Rodiče prosím, dohlédněte denně na přípravu do školy a vše dle rozvrhu v aktovce  – domácí úkoly, sešity, učebnice, penál s psacími, kreslícími a rýsovacími potřebami, ŽK, nůžky ad. Letos prosím na VV  i tuš a pero nebo párátko, děkuji ! EM

                                                                                           

 

Čj – opakování : vyjmenovaná slova a slova příbuzná, shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy

M – opakování : písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

Nauka o společnosti ( NOS) – opakování : ČR a hlavní město Praha, práce s mapou ( učebnice Putování po ČR )

Nauka o přírodě ( NOP) – Rozmanitost přírodních podmínek ( rozšíření učiva 4. ročníku- učebnice  Život na Zemi)

 

 

 


Dobrý den, milé děti, vážení rodiče!

 

Prázdniny nám utekly jako voda a zítra už se s dětmi opět sejdeme ve škole. Zůstáváme ve stejné učebně, kde jste, milé děti, zvyklé, ale už z Vás budou páťáci!

 

První den skončí škola po 1. vyučovací hodině. Žáci se ve třídě otestují – povolené jsou i vlastní, ale schválené testy. Kdo prodělal covid nebo byl testovaný, donese potvrzení. Rozdám Vám rozvrh naší 5.B a Vy si nezapomeňte přezůvky! Další dny již se budete učit podle rozvrhu, jen ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. budou 1. vyuč. hodiny třídnické. Seznámíte se se školním řádem, s bezpečnostními a hygienickými předpisy, organizací školního roku, s tím, jaké sešity budete používat ( zajistí škola, jen v angličtině a hudební výchově budete pokračovat s loňskými nebo s vlastními novými). A samozřejmě si popovídáme o prázdninových zážitcích!

 

Prosím rodiče, aby mi nahlásili všechny změny proti loňsku ( kontakty apod.). 

 

Budeme doufat, že co nejvíce pracovního času a učení zvládneme společně ve škole a domácí úkoly budete dostávat pouze na docvičení učiva ( kromě pátku jako dosud). 

 

Sledujte prosím opět stránky školy a třídy ( týdenní plány k hlavním předmětům). Tento týden uvádím pouze, že budeme učivo opakovat. A jak řekl pan ministr školství, není hned třeba šílet s doháněním učiva. My jsme měli učivo probrané a v září je vždy nutné se vrátit do zajetých kolejí opakováním ( je dobré začít si opakovat i doma).

 

Přeji Vám úspěšný začátek nového školního roku a krásné babí léto!

 

                                                                         Eva Mlčáková

                                

Komentáře jsou uzavřeny.