V.B Mgr. Martina Zabavíková

Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán (29.5. – 2.6.2023) 

Český jazyk:

Mluvnice:

 • Neohebné slovní druhy – částice, citoslovce  – učebnice str. 152-154
 • Opakování k závěrečné písemné práci z ČJ
 • PL

Čtení: 

 • Bobky od Bobka – četba na pokračování
 • Recitace básně – Svět na chodníku  (zkoušení proběhne 5.6.)
 • Společná četba ve vybrané knize

Sloh:

 • Volné téma – „Prázdniny se blíží“

Matematika:

Aritmetika: 

 • Jednotky času – učebnice strana 41-43
 • Desetinná čísla se dvěma desetinnými místy – procvičování
 • Opakování učiva 5. ročníku (PL)

Geometrie: 

 • Tělesa – opakování jednotek obsahu, času (příprava na test)

Nauka o přírodě:

 • Ústní zkoušení (energie, papír, plasty)
 • Příjem informací, vliv reklamy na člověka – učebnice str.

Nauka o společnosti:

 • Ústní zkoušení (Evropa – Německo, Rakousko, Slovensko, EU)
 • Polsko – učebnice str. 37-39

Anglický jazyk:

Různé:

 • doučování proběhne v pondělí a ve čtvrtek (po vyučování) – pro zájemce
 • 30.5. – Překážková dráha – 3. vyuč. hodinu
 • 1.6. – MDD – vycházka na téma „Naučná stezka Modřanskou roklí“ – po cestě budeme soutěžit, hrát hry; s sebou: svačinu, pití, batůžek, sportovní obuv a oblečení
 • 7.6. – závěrečná třídní schůzka

TU M. Zabavíková

 

 

 


Komentáře jsou uzavřeny.