V.B Mgr. Daniel Kőniger

Mgr. Daniel Kőniger 

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (4.-8.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování – shoda podmětu s přísudkem, bě/pě/vě/mě, slovní druhy
  • slovní druhy – ohebné a neohebné (pracovní list Slovní druhy I. a II.)
  • během prosince opakování vzorů podstatných jmen
  • v případě nemoci využívejte – sešit Procvičování pravopisu, umimecesky.cz
   • po předchozí domluvě (email) sešit i pracovní listy připravím a zanechám na vrátnici
 • ČTENÍ:
  • čítanka či mimočítanková četba (knihovna)
  • nosit čtenářské deníky za listopad (do konce týdne, tj. 8.12.), čtenářské deníky za prosinec přinést v lednu

 

M

 • písemné dělení jednociferným i dvojciferným číslem + dělení se zbytkem
 • procvičování již probraného učiva (násobení, dělení, sčítání, odčítání, zlomky)
 • G – kružnice, kruh, tělesa

 

NOS

 • Severní Morava
 • po zbytek prosince souhrnné opakování o ČR (ústní zkoušení s mapou, všeobecný přehled)
 • prezentace krajů ČR

 

NOP

 • 8.12. nová látka – vylučovací soustava
 • 15.12. test – oběhová a dýchací soustava
 • 20.12. projektový den „Lidské tělo“

 

AJ

 

INF

 • tvorba programu – plošinovka (příkazy, posloupnost příkazů, logické myšlení)

 

INFORMACE

 • bruslení (termíny 5.12., 9.12. a 9.1.2024) – úterý od 8:00 do 9:00 (mít vždy rukavice, helmu a nepromokavé oblečení – vhodné na bruslení), možnost zapůjčení bruslí a helmy za poplatek

TÝDENNÍ PLÁN (27.11. – 1.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stále opakujeme a procvičujeme:
   • slova se slabikami bě/bje, pě, vě/vje, mně/mě (procvičovací sešit)
   • shoda přísudku s podmětem
  • slovní druhy – určování
  • prosinec – vzory podstatných jmen
  • domácí procvičování – umímečesky.cz (učitel vidí aktivitu)
 • ČTENÍ:
  • mimočítankové čtení (v případě volné knihovny – Viking Vike), čítanka
  • dbáme na přesnost, artikulaci, plynulost, pochopení textu

 

M

 • slovní úlohy, příklady se závorkami (posloupnost operací)
 • dělení a násobení přirozených čísel – pamětně, písemně (příprava na písemné dělení dvojciferným dělitelem)
 • čtvrtek 30.11. test – písemné násobení (jedno-, dvoj-, trojciferným- činitelem), dělení jednociferným dělitelem, výpočet části ze zlomku, slovní úloha, příklady se závorkami, písemné sčítání a odčítání)

 

NOS

 • severní Morava
 • opakování – Vysočina, jižní a střední Morava
 • práce s mapou
 • v pondělí 27.11. prezentace projektů Krabice od bot – kraje ČR
 • čtvrtek – nepřítomnost učitele (dodělat PL severní Morava + představit Kraje ČR)

 

NOP

 • test – kostra (názvy kostí – podle kostry nalepené v sešitech) + svaly, kůže (jen, co je v sešitech)
 • opakování – oběhová, dýchací, trávicí soustava

 

AJ

 • procv. slovesa Have got
 • tvorba otázky se slovesem have got a krátkých odpovědí
 • What pet have you got? – popis domácích mazlíčků
 • slovní zásoba – dny v týdnu, školní předměty

 

INF

 • tvorba programu – plošinovka (umimeinformatiku.cz)

 

INFORMACE

 • 13.12. dopravní výchova
 • bruslení v prosinci a v lednu (info vždy před akcí, jedná se o úterky 1.-2.hodina)

TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slova se slabikami bě/bje, pě, vě/vje, mně/mě
  • shoda přísudku s podmětem – podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba

 

M

 • zlomky – porovnávání, vyznačení na číselné ose, slovní úlohy
 • příklady se závorkami
 • slovní úlohy
 • G – kružnice a kruh, souřadnice bodů

 

NOS

 • kdo nepsal test z jižních Čech. bude psát po domluvě tento týden
 • jižní a střední Morava – práce s mapou
 • ústní zkoušení – jižní Čechy, Vysočina

 

NOP

 • opakování – oběhová a dýchací soustava
 • kostra (kosti), funkce kůže
 • možnost ústního zkoušení – kostra, kůže, oběhová a dýchací soustava (tento týden dobrovolné zkoušení)
  • další týden test – popsat kostru (doplnit vynechané názvy – učit se podle kostry, kterou mají děti v sešitě + funkce kůže, srdce a plic)

 

AJ

procv. slovesa Have got – kladný a záporný tvar

tvorba otázky se slovesem Have got

Koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it does)

INF

 • tvorba programu – plošinovka

 

INFORMACE

 • 1-2x měsíčně probíhají třídnické hodiny ve spolupráci s rozvojovým centrem RAK (téma – vztahy, spolupráce, respektování)

TÝDENNÍ PLÁN (13.-17.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slova se slabikami mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje
  • shoda přísudku s podmětem – podmět holý, rozvitý, několikanásobný
  • další týden se zaměříme na vzory podstatných jmen a vyjmenovaná slova
  • práce do školních sešitů (1x týdně) – úterý, středa nebo pátek, diktáty – čtvrtek, během týdne různá doplňovací cvičení (platí po celý školní rok)
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba – Viking Vike

 

M

 • zlomky – porovnávání, vyznačení na číselné ose, slovní úlohy
 • procvičování – násobení dvojciferným a trojciferným činitelem
 • G – tento týden bez geometrie

 

NOS

 • čtvrtek 16.11. test Jižní Čechy – práce s mapou
 • Vysočina
 • další týden Morava a Slezsko (do konce listopadu)
 • o hodině PČ doděláváme projekt Kraje ČR (děkujeme za krabice od bot)

 

NOP

 • NOP bude ve středu místo HV (nezapomenout sešity na zápisy)
 • projdeme si kostru, kůži a svaly
 • oběhová soustava + dýchací soustava (pokračovat budeme další týden)
 • 20.12. projektový den – lidské tělo

 

INF

 • programování

 

AJ

 

INFORMACE

 • 15.11. konzultace (info ve vašich emailech) místo třídních schůzek
  • kdo potřebuje konzultovat, napište mi email, ať mohu vytvořit časový harmonogram

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • shoda přísudku s podmětem (podmět holý, rozvitý, několikanásobný)
  • vzory a vyjmenovaná slova
 • ČTENÍ:
  • mimočítankové čtení – Viking Vike
  • stále nemám od všech čtenářské deníky za říjen
   • děti knihu nemusí dočíst do konce, mohou si to rozdělit (jednu část sepíšou teď, druhou další měsíc atd.)

 

M

 • slovní úlohy na procvičování početných úkonů + zlomky
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)
 • G – kruh, kružnice

 

NOS

 • test Západní Čechy – čtvrtek 9.11. (+ práce s mapou)
 • Jižní Čechy, Vysočina
 • další týden se zaměříme na Moravu a Slezsko formou projektu (kraje v krabici od bot)

 

NOP

 • lidské tělo – kostra, svaly, kůže, výživa, srdce
 • hodiny slouží jen jako příprava k velkému projektu, který proběhne 20.12. i s ostatními 5. třídami (na projekt již půjdou s nějakou základní znalostí a přehledem)

 • příprava na projekt „Kraje v krabici od bot“ – děti si vylosovaly kraj, který budou zpracovávat. Mohou si již na pondělí přinést potřebné informace a mohou začít pracovat.

 

AJ

 • přivlastňovací zájmena – procvočování
 • sloveso have got – kladný a záporný tvar
 • tvorba otázky se slovesem have got

 

INF

 • olympiáda z informatiky Bobr
 • děti si mohou procvičovat na ibobr.cz (archiv testů – Benjamínek – možná to po spuštění letošního ročníku nepůjde otevřít)

 

INFORMACE

 • 15.11. konzultace – přihlásit se přes formulář, který rozeslala přes školuonline kolegyně Spurná
  • s kým chci mluvit já jsem již nahlásil taktéž přes formulář

TÝDENNÍ PLÁN (30.10. – 3.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • shoda přísudku s podmětem (vybraná cvičení do str. 62, procvičovací sešit + ipad)
  • podmět a přísudek
  • stále opakujeme vyjmenovaná slova, vzory
 • ČTENÍ:
  • Viking Vike
 • SLOH:
  • líčení zážitků

 

M

 • slovní úlohy na procvičování početných úkonů + zlomky
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)
 • G – obvody, trojúhelník pravoúhlý

 

NOS

 • ÚZ – severní a západní Čechy
 • jižní Čechy

 

NOP

 • lidské tělo – kostra, svaly, kůže
 • 20.12. projektová výuka – shrnutí všeho, co o člověku víme a dozvěděli jsme se během hodin

 

AJ

 

 • na dlouhodobý projekt z NOS přinést krabici od bot či podobně velkou krabici (stačí, aby žáci měli dohromady 15 krabic, tzn. kdo má doma víc, přinese, kdo nemá, nemusí si kvůli tomu kupovat nové boty)

 

INFORMACE

 • 15.11. konzultace s třídním učitel (kdo má zájem se mnou mluvit, prosím, vyplňte dotazník poslaný mými kolegy). Pokud chci já s někým mluvit, informaci jsem již kolegům předal.

TÝDENNÍ PLÁN (23.-27.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme a procvičujeme – shoda přísudku s podmětem, vyhledávání podmětu ve větách + určování druhu podmětu
  • ipad, procvičovací sešit, učebnice
  • diktát výjimečně v úterý
  • středa – čtení

 

M

 • procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času (ipady, početník, učebnice, kalkulátor)
 • slovní úlohy
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)

 

NOS

 • Západní Čechy, opakování Severní Čechy
 • po prázdninách (30.10.) test na Severní Čechy
  • vzít si domů pracovní list a mapy

 

NOP

 • třídění přírodnin – semenné (byliny, dřeviny), výtrusné (přesličky, kapradiny, mechy)
  • vytvoříme si přehled s přírodninami (hodina PČ)
 • prázdniny lze využít k návštěvě botanické či zoologické zahrady nebo zooparku
 • listopad – prosinec – leden: člověk
  • projektové vyučování – konec prosince (před prázdninami)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 26.-27.10. podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (16.-20.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme (učebnice, procvičovací sešit, ipad):
   • shoda přísudku s podmětem
   • slovesný způsob
   • koncovky podstatných jmen (vzory) + VS
   • podmět
 • ČTENÍ:
  • čtení na pokračování – Viking Vike + úkoly
  • ČJH – recitace básničky z minulého týdne + cvičení na ipadu
 • SLOH:
  • popis pracovního postupu

 

M

 • procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času (jednotky délky – ipad)
 • slovní úlohy k převodům jednotek
 • procvičování – násobení, dělení, sčítání a odčítání (práce do školního sešitu)
 • G – čtverec, obdélník (obvody obrazců)

 

NOS

 • kdo nepsal z východních Čech, bude psát po příchodu do školy (o testu děti ví už dávno), možnost opravy automaticky další hodinu
 • severní Čechy – práce s mapou (je potřeba trénovat), další týden západní Čechy

 

NOP

 • život v oceánech – obratlovci a bezobratlí
 • dokument „Naše planeta – pobřežní vody“ – diskuze

 

AJ

 

INFORMACE

 • prosím o omlouvání do 3 dnů od absence ve škole

TÝDENNÍ PLÁN (9.-13.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • práce do školního sešitu – str. 23/cv. 6 nebo 27/ cv. 6 (vždy po ústní či domácí přípravě)
  • zopakování – slovesa (osoba, číslo, způsob, čas) – str. 34/ cv. 31, 32
  • v průběhu týdne – základní větné členy (podmět a přísudek)
  • vybraná cvičení v procvičovacím sešitě „Procvičování pravopisu“ (ČJH)
 • ČTENÍ:
  • recitace do 13.10. – básnička Podzim
 • SLOH:
  • popis pracovního postupu (PČ)
 • PSANÍ:
  • dbáme na úhlednost písma

 

M

 • jednotky délky, hmotnosti, času
 • procvičovací sešit „Hravý početník“ – str. 10 – 12 (vybraná cvičení)
 • stále si připomínáme postupy u písemného +,-, x , : a slovních úloh
 • G – 13.10. test (čtverec, obdélník, trojúhelník, úsečka) – procvičovali jsme 6.10.
  • dbáme na přesnost a čistotu rýsování

 

NOS

 • 12.10. test – východní Čechy (při testu mohou děti využívat mapu, učivo z pracovního listu)
 • začínáme severní Čechy

 

NOP

 • v průběhu týdne žáci prezentují své výstupy k podnebným pásům
 • nové téma – život v oceánech (obratlovci, bezobratlí)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso to be – plné a zkrácené tvary
 • sloveso to be – kladné a záporné věty
 • to be – úvod do tvorby otázky
 • friends and family – rodina, domov, kamarádi

 

INF

 • tvorba tabulek v excelu, řazení dat

 

 • tvorba zvířat z podzimních plodů, přinést nebozízek, vývrtku či nějaký jiný předmět na dělání dírek, např. do kaštanů

 

INFORMACE

 


TÝDENNÍ PLÁN (2.-6.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme v měsíci říjnu – předpony a předložky, vyjmenovaná slova, vzory
  • tento týden – slovesa (osoba, číslo, čas) + slovní druhy
  • práce do školního sešitu – str. 23/cv. 5 nebo 25/ cv. 2 (vždy po ústní či domácí přípravě)
 • ČTENÍ:
  • recitace – báseň Podzim od Zdeňka Rýdla (dostanou děti na papíru)
  • čteme v knihovně Viking Vike
 • SLOH:
  • popis pracovního postupu

 

M

 • opakování  a procvičování
 • tento týden slovní úlohy do str. 35 (vybrané, „ze života“)
 • G – opakování na test (úsečka, kolmice, rovnoběžka, čtverec, obdélník, trojúhelník)

 

NOS

 • ústní zkoušení – práce s mapou (střední Čechy, východní Čechy)
 • pracovní list – východní Čechy

 

NOP

 • finální úpravy projektu „Podnebná pásma“

 

AJ

 

INF

 • řazení dat v tabulce – práce s daty

 

INFORMACE

 • prosím, kdo ještě nezaplatil poplatky (třídní fond, pomůcky, příspěvek škole, sešity)


TÝDENNÍ PLÁN (25.-29.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • předpony roz-, bez-, od-, nad-, s-, z-, vz- (vybraná cvičení str. 10 – 16)
  • významy slov – str. 18 – 21, vybraná cvičení)
  • využití ipadů a pracovních listů (pracovní sešity jsou objednané)

 

M

 • opakování, procvičování – násobení dvojciferným činitelem, odčítání do 1 000 000
 • kladná a záporná čísla – význam znaku – (minus) pro zápis celého záporného čísla a vyznačení na číselné ose
 • práce do školního sešitu

 

NOS

 • 25.9. test – Střední Čechy – učit se z pracovního listu + mapy (vše by děti měly mít u sebe), v testu budou moct pracovat s mapou
 • Východní Čechy

 

AJ

  • úvod do nové lekce – Friends and family
  • sloveso to be – tvorba otázky, záporu, časování
  • Wh- otázky

 

INFORMACE

 • 29.9. ředitelské volno (volno tedy 28. a 29.9.)
 • 75 Kč na sešity (nedonesli všichni) – pokud dítě chybí dlouhodobě, přineste to, prosím, na vrátnici

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova + vzory
  • předpony a předložky (rozeznáváme předložku a předponu)
  • do konce září se budeme pohybovat v učebnici do str. 21
  • využití ipadů, pracovních listů
 • ČTENÍ:
  • s porozuměním, čtení jako zdroj nových informací
  • pracujeme na čtenářských denících
 • SLOH:
  • rozvoj slovní zásoby
  • osnova – příběh podle osnovy

 

M

 • procvičování +,-, x, :  s čísly do 1 000 000
 • zaokrouhlování
 • slovní úlohy
 • G – úsečka, přímka, rovinné obrazce, kolmice a rovnoběžky
  • geometrie bude vždy v pátek (v případě změn budou děti vždy informovány), nosit kružítko, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky tvrdost 3 či mikrotužky

 

NOS

 • střední Čechy – v pondělí doděláme pracovní list, který slouží zároveň jako zápis
  • čtvrtek – ústní zkoušení nebo test ze středních Čech
 • východní Čechy
 • v hodinách pracujeme s mapou ČR + mapy zemědělství a průmyslu

 

NOP

 • přizpůsobivost rostlin a živočichů

 

AJ

INF

 • práce s daty
 • vytváření tabulek – pojmy sloupec, řádek

 

INFORMACE

 • platba sešitů – 75 Kč

 


TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.9.)

Po celé září bude probíhat opakování již probraného učiva, zejména ze 4.ročníku. V případě, že narazíme na nedostatky, budeme se věnovat danému učivu.

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slova – kořen, předpona, přípona, slovotvorný základ
  • předpony a předložky
  • opakování učiva 4.ročníku – vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem
  • opakovací práce – zatím nehodnoceno (jen, kdo bude chtít zapsat známku do ŠO)
 • ČTENÍ:
  • četba s přirozenou intonací a správným přízvukem (čítanka 5)
  • čtenářský deník – přidal jsem položku hlavní postava + její stručný popis, rozšířil hodnocení knihy
 • SLOH:
  • rozvoj slovní zásoby

 

M

 • procvičování +,-, x, :  s čísly do 1 000 000
 • zaokrouhlování
 • slovní úlohy
 • G – bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovinné obrazce
  • geometrie bude vždy v pátek (v případě změn budou děti vždy informovány), nosit kružítko, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky tvrdost 3 či mikrotužky

 

NOS

 • Putování po ČR – opakování učiva (povrch, vodstvo, zajímavosti, podnebí
  • Praha

 

NOP

 • Život na Zemi – rozmanitost přírodních podmínek

 

AJ

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procvičování  slovní zásoby hravou formou

 

INF

 • práce s daty

 

INFORMACE

 • 13.9. třídní schůzky v 17:30 – organizace ke školnímu roku, informace k platbám (informace již na webu školy + posílám po dětech, sekce rodiče – platby)
  • součástí plateb je i pracovní sešit AJ pro 5.třídu se specifickým symbolem 666

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4.9.2023

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

oběd 11:00 – 12:30

S sebou: psací potřeby a poznámkový blok

Šatní skříňky – předání klíčků

Do 1.září zašlu na email seznam věcí na VV, PČ, TV, sešity zakoupila škola již před prázdninami (cenu dám vědět podle počtu žáků).

 

5.9.2023

Výuka do 11:40, rozdávání učebnic a organizační záležitosti

 

6.-8.9.2023

Výuka podle rozvrhu

 

Anglický jazyk: 

 • seznámení se s učebnicí
 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.