V.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (21.-25.9.)

 

ČJ

 • procvičování učiva 4. ročníku – vzory podstatných jmen a vyjmenovaná slova (pracovní listy)
 • procvičujeme – podmět a přísudek (základní pravidla a cvičení ZDE)
 • práce v učebnici – předpony (str. 10 -13 – vybraná cvičení)
 • čtení – recitace (str. 9 Matka a jabloň do 29.9.)
  • Čítanka (str. 19 – 22 + úkoly str. 22)

 

M

 • procvičujeme učivo 4.ročníku – písemné sčítání, odčítání, násobení (jedno. a dvojciferným číslem) a dělení
  • procvičovat malou násobilku (to je základ všeho)
  • u písemného dělení psát i zápis
 • jednotky délky (procvičování, např. ZDE) – str. 19 – 20
 • slovní úlohy – zápis, otázka, výpočet, odpověď (procvičovat lze i na internetu, např. ZDE)
 • G – opakujeme: čtverec, obdélník, kružnice, trojúhelník + trojúhelníková nerovnost, rovnoběžka, kolmice (vybrané úlohy str. 6 a 10)

 

NOS

 • opakování (Střední Čechy – zápis lze poslat na email (pro děti, které chybí, napište))
 • Východní Čechy – povrch, vodstvo, hospodářství, města, cestovní ruch
  • práce s mapou (vyhledat pohoří, řeky, důležitá města, památky) – naučit se využívat různé druhy map v souborech Vlastivědné mapy (každá mapa je dobrá na určitou část)

 

NOP

 • třídní projekt PODNEBNÉ PÁSY
 • děti jsou rozdělené do 5 skupin, každá zpracovává jeden podnebný pás
  • využití notebooků a encyklopedií, mezipředmětové vazby (VV, PČ, ČJ)
  • práce s novou informací, samostatnost – každá skupina představí svůj podnebný pás zbytku třídy (výstup – plakát s informacemi)

 

INF

 • práce s internetem (vyhledávání informací), práce s textem (kopírování a vkládání textu)

 

TV

 • nezapomínat na sportovní oblečení a obuv na ven
 • v případě, že dítě necvičí, bude s námi venku

AJ

 • Workbook, str. 2-3
 • Workbook, str. 4-5

INFORMACE

 


TÝDENNÍ PLÁN (14.-18.9.)

 

ČJ

 • hlavní téma – PODMĚT A PŘÍSUDEK (vyhledávání podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem – příčestí minulé)
 • opakování – vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova, skladba slov (kořen, předpona, přípona), význam slov

 

M

 • procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení
  • procvičovat násobilku
 • slovní úlohy 
 • zápis čísel, číselná osa
 • G – rýsování – bod, přímka, úsečka, kolmice, rovnoběžka

 

NOS

 • opakujeme – práce s mapou (pohoří, řeky, jezera, rybníky, nádrže, města)
 • Střední Čechy 

 

NOP

 • podnebné pásy (pokračujeme v učebnici)
 • rozdělení do skupin – projekt „Podnebné pásy Země“

 

AJ

 

INF

 • seznámení s programem Malování, Word, internetový vyhledávač 
 • použití zkratek ctrl C, ctrl V, označení textu myší

 

TV

 • počasí nám přeje, stále budeme chodit cvičit ven (nezapomínat na vhodnou obuv a oblečení)

 

INFORMACE

 • 16.9. T-Mobile olympijský běh – tzn. na středu si vzít tělocvik (sportovní oblečení, obuv na ven, pití), tato akce není na celý den (cca 1 hodina), učivo dle rozvrhu
 • zřejmě dostaneme příští týden sešity (přinést obaly)
  • AKTUALIZACE – cena sešitů je 60 Kč (peníze přinést třídnímu učiteli přesně, děkuji)

 


TÝDENNÍ PLÁN (7. – 11.9.)

 

ČJ

Procvičování a opakování učiva 4.třídy

 • vyhledávání a určování slovních druhů v textu
 • vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen (pravopisná cvičení, diktát)
 • základní skladební dvojice (určování podmětu a přísudku ve větě – podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný podmět a přísudek)
  • opakování s využitím interaktivní tabule a pracovních listů s výkladem a vysvětlením pojmů
 • ČTENÍ  – ČÍTANKA 5. ročník

 

M

Procvičování a opakování učiva 4.třídy

 • písemné dělení, zaokrouhlování, písemné odčítání
 • opakujeme násobilku (domácí příprava)
 • slovní úlohy
 • G – rýsování – čtverec, obdélník, trojúhelník, výpočty obvodu a obsahu
  • mít kompletní rýsovací sadu (budou mít u mě) – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, tužka č.3 nebo mikrotužka

 

NOS

Procvičování a opakování učiva 4.třídy

 • ČR – povrch, vodstvo (práce s mapou – umět vyhledat: pohoří, řeka, rybník, jezero, přehradní nádrž)
  • dále umět (vědět) rozdělení na kraje (nemusí samozřejmě vše), dokázat vyjmenovat statní symboly, vědět hlavní město (a důležité informace – velikost, památky, něco z historie), ukázat na mapě důležitá (krajská města)

 

NOP 

 • rozmanitost života na Zemi – podnebné pásy (přizpůsobení živočichů a rostlin na různá prostředí)

 

AJ

 

INF

 • seznámení s učebnou PC, provozní řád
 • práce s Windows 10 (přihlášení, odhlášení, práce s myší a klávesnicí)

 

TV

 • tělesná výchova bude probíhat (dokud to počasí dovolí) venku v areálu RAK a okolí
 • mít sportovní oblečení (dle počasí) a obuv na ven – TV máme každý týden vždy dopoledne (1. – 3. hodina – bývá chladněji)

 

INFORMACE

 • výuka již probíhá podle rozvrhu
 • cenu za sešity sdělím do ŽK a emailu 
 • prosím o kontrolu ŽK (podepsat seznámení se školním řádem vzadu na deskách a vyplnit informace vepředu)
 • obalit učebnice
 • tento týden již budou mít všichni připravený kufřík na PČ a VV

 


 TÝDENNÍ PLÁN (1.-4.9.)

 

 • 1.9.2020 – ve třídě se setkáme v 8:00, končíme v 8:45
  • s sebou – poznámkový blok a psací potřeby, nasazenou roušku (ve společných prostorách)
  • děti dostanou klíčky od šatny (od středy se již přezouvat v šatně)
  • rozvrh by měl být dostupný na ŠO
  • obědy se vydávají od 11:00 do 12:00 hod. (kdo má již přihlášené)
 • 2.9.2020 – přinést učebnice 4.třídy (vygumované, zalepené, podepsané)
  • od 10:55 výuka dle rozvrhu 
  • KONEC VÝUKY DLE ROZVRHU
 • 3.9.2020 – rozdávání učebnic 5.ročníku (obalit doma)
  • od 8:55 výuka dle rozvrhu (opakování 4.třídy)
  • KONEC VÝUKY DLE ROZVRHU
 • 4.9.2020 – ráno probereme třídní záležitosti,
  • od 8:55 výuka dle rozvrhu (opakování 4.třídy)
  • KONEC VÝUKY DLE ROZVRHU

Kdo mi ještě nedal souhlas/nesouhlas ohledně nákupu sešitů školou, ať mi dá vědět do 3.9., ostatní informace máte již na vašich EMAILECH. 

 


 VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Na Vaše emaily jsem zaslal základní informace k začátku školního roku. Další informace opět pošlu na emaily a zároveň budou napsány v týdenním plánu. Přeji všem klidný zbytek prázdnin a v úterý 1.9. v 8:00 hod. ,doufám v plném počtu, naviděnou 🙂  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.