VI.A Lenka Spurná

Lenka Spurná

lenka.spurna@zsrakovskeho.cz

 


Office Arena slaví letos 10 let a připravila pro naše žáky opět zajímavou soutěž. Připomínám, že již po několik let držíme v této soutěži titul nejlepší pražská základní škola. Naposledy zásluhou šikovného žáka Vojty Fořta – ještě jednou moc blahopřejeme. Prosím všechny zájemce o registraci do 19.2.2021 zde Kategorie: A (základní školy a nižší stupně gymnázií), identifikátor školy: 151A. Hodně štěstí!


Podzimní prázdniny 26.10. – 30.10.2020

 Milí žáci, přeji vám pěkné prázdniny, opočiňtě si, buďte opatrní na sebe i své blízké a dodržujte prosím opatření.Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro VI.A:

Po – konec poslední hodiny 13:10, Út a St  – konec poslední hodiny 13: 20


Během příštího týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka (petr.polak@zsrakovskeho.cz).

 


ADAPTAČNÍ KURZ VI.A – DEN 4.

Na předposlední den jsme si nechali nejzajímavější a nejtěžší zatěžkávací zkoušku pro naší skupinu – čekájí nás problémové hry. Vyřešit hru lze pouze a jedině tak, že se zapojíme všichni. A i ti, kteří po včerejší túře mají těžší nohy, do toho dávají naprosto vše. Daří se nám vyřešit hru v rekordním čase a tak vítězný křik a nadšení nebere konce. I s další hrou si poradíme a třída začíná působit skvělým dojmem. Už přes sebe nekřičíme, ale nasloucháme si. Když něco potřebujeme vyřešit, sejdeme se v kruhu a hledáme nejlepší řešení. Docílili jsme atmosféry vzájemného respektu. Odpoledne jsme se zúčastnili jako vesmírní inženýři projektu „Hubertka Expo“ a sestrojili v týmech padáky pro naše astronauty. Zatěžkávací zkoušku před letem do vesmíru jsme testovali na ranveji při společném odpočtu. Odpolední program končíme uličkou důvěry a závěrečnou kresbou celé skupiny. V naší třídě se bude krásně vyjímat jako nezapomenutelná vzpomínka na to, co jsme tu společně prožili a naučili se. Dnes už nás čeká jen skvělý večer s hudbou a pořádná zábava. Je to tu prima a moc si to užíváme. Moc zdravíme a zítra už jsme u vás! 🙂


ADAPTAČNÍ KURZ VI.A – DEN 3.

Od rána nám opět svítí sluníčko a tak dnes vyrážíme po vydatné snídani na celodenní výlet. Procházíme kolem koňské farmy, kterou máme přímo za chalupou. Naším cílem je vrch Žalý (1036 m n. m). Překonáváme dvě stě výškových metrů a dohromady nachodíme 14 km. Po cestě poznáváme a zkoumáme faunu i floru národního parku. Navštívili jsme rozhlednu, snědli výborný oběd od pana kuchaře a pořídili několik snímků na naší třídní nástěnku.  V průběhu výletu hrajeme zábavné slovní hry a jedna z nich nazvaná „myslím si“ se dokonce stala tak úspěšnou, že jí hrajeme ve skupinkách anebo společně i po cestě zpátky – celkově téměř pět hodin. Před večeří si musíme trochu odpočinout po náročné túře a tak volíme mezi filmy a seriály ve společenské místnosti a odpočinkem na pokoji. Večer si všichni přidáváme dvojitou porci knedlíků s výtečnou svíčkovou a čeká nás závěrečná aktivita dne, kde prohloubíme poznání o druhých i sobě samých pomocí předmětů a věcí, které nás nejvíc charakterizují.  Za zmínku určitě stojí, že dnes jsme poprvé všichni společně dokázali učinit kompromis, prokázali si respekt, vyřešili zdánlivě neřešitelné a shodli se na tom, co chtějí opravdu všichni. Dnešní den byl krásný, užili jsme si ho opravdu dosyta. A jako vždy moc všechny pozdravujeme!

.


ADAPTAČNÍ KURZ VI.A – DEN 2.

Dnešní den jsme začali krásným hlavolamem/hrou, který nám dopomohl k tomu, abychom pochopili jak důležitá je spolupráce a komunikace. Abychom nezapojovali jen hlavu, vydali jsme se na lov drahokamů a taky naháněli indiánskou šlachu po celé louce. Babí léto nás hřeje celý den do tváří a tak využíváme odpolední program k tomu, abychom překročili vlastní já a každý se začal po právu cítit jako opravdový člen skupiny. Cílíme na společnou představu o tom jak má vypadat naše třída. Večer jsme se vydali cestou kreativity a vytvořili z přírodních materiálů nádherné obrazy. Díky našim holkám, že nasbíraly materiál v lese a taky díky klukům, že připravili dřevo. Večer nás čeká za odměnu skvělá druhá večeře, a to opekání buřtů a také  večerní povídání veselých historek u ohně. Dnešní den byl plný nových zážitků a poznatků a tak asi brzo usneme. Posíláme pozdravy všem!


ADAPTAČNÍ KURZ VI.A – DEN 1.

Zdravíme rodiče, spolužáky a také posíláme pozdrav do školy! Na chatu Hubertku jsme dorazili v pořádku, rozdělili jsme se do pokojů s krásným výhledem na Krkonoše a pochutnali jsme si na výborném rizotu, které bylo k obědu. Odpoledne nás čeká průzkum okolí a poznávací hry, nácvik první spolupráce a týmové aktivity. Večer pak odkryjeme hádanku v kvízech a zjistíme, co všechno máme společné. Počasí nám přeje a tak se těšíme, že strávíme hodně času venku. A ještě zpráva na závěr: „rostou!!“ 🙂


Mezinárodní OLYMPIJSKÝ DEN oslavíme největší  běžeckou akcí v České republice!

Ve středu 16.9. 2020 se zúčastníme běhu na 1 km, který startuje před školou. Na trať se vydáme společně v 10:30. Vítězové jsou všichni, kteří trasu dlouhou 1 km zdolají. V rámci akce bude hrát hudba a také se vyfotíme pro OH nadaci. 


Zahájení školního roku 2020/2021

Milí šesťáci,

v úterý 1.9.2020 se na vás těším v učebně B5/205 ve druhém patře školy, kde se sejdeme v 8:00. Vstup do školy se doporučuje s rouškou na ústech. V 8:45 bude konec vyučování. S sebou si přineste psací potřeby a poznámkový blok. Obědy jsou od 11:00 do 12:00 hodin. Od středy 2. 9. 2020 se již učí podle rozvrhu!

Lenka Spurná


TÝDENNÍ PLÁN  22.6.- 26.6. 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Školní rok 2019/20 je u konce a my se blížíme do cílové rovinky. Poslední týden se budeme věnovat opakování ČESKÉHO JAZYKA a  MATEMATIKY. Připomeneme si všechny okruhy od začátku roku, popř. dovysvětlíme. Děti s distanční výukou mají opakování dobrovolně, ale doporučuji vše zopakovat :-), využijte cvičení v učebnici k daným tématům popř. doporučené odkazy. Vysvědčení se bude předávat 26.6., moc se na Vás všechny těším v naší třídě V.A. (informační mail)

ČESKÝ JAZYK 

 • OPAKOVÁNÍ –  předpony, předložky, slovesa (mluvnické kategorie, slovesný způsob), podmět, přísudek, slova se slabikami bě, pě, vě, mě x bje, vje, mně, podstatná jména (mluvnické kategorie), slova nadřazená, podřazená, hanlivá, lichotná, jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, s citovým zabarvením, typy podmětů a přísudků, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy, přídavná jména – vzory, stupňování,  zájmena – druhy, mě – mně, sebou – s sebou, mi- my, přívlastek, slovní druhy, přímá řeč
 • ŠKOLNÍ SKUPINA – (PALACIOVÁ, E. Neobyčejný kluk – četba, beseda nad knihou)
 • Film – Neobyčejný kluk ( beseda, porovnání knihy a filmu – zhodnocení )
 • Diktát 

MATEMATIKA 

 • OPAKOVÁNÍ – zlomky, slovní úlohy, přímá úměrnost, dělení dvojciferným číslem,  násobení trojciferným číslem, převody jednotek, zaokrouhlování, desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení), aritmetický průměr, rovnice, průměrná rychlost, závisle a nezávisle proměnná, GEOMETRIE – obsah čtverce, obdélníka, obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka, jednotky, úhel, kvádr, krychle, kružnice, geometrické útvary, rovinné obrazce ( bod, úsečka, přímka, polopřímka, čára lomená) vzájemná poloha dvou kružnic

TÝDENNÍ PLÁN 15.6. – 19.6.2020 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Školní rok se chýlí ke konci, hlavním tématem následujícího týdne  bude opakování. Učivo si rozdělte na malé úseky a každý den vypracujte jednu část. Nezapomeňte číst, každý den asi 20 min. Pro školní skupinu stále platí přinést po absenci omluvenku a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Přeji Vám klidný týden, při jakémkoli dotazu mě neváhejte kontaktovat. P.P. 

ČESKÝ JAZYK 

 • Spojky, částice, citoslovce , přímá řeč
 • https://www.youtube.com/watch?v=NumDJm02Ur8
 • Nastuduj – učebnice str. 150-159
 • Písemně 151/4,5; 154/ 4,5
 •  Čtení – pracovní list 
 •  Opakování (koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, typy podmětu + přísudku, přídavná jména, zájmena, číslovky) POUŽIJ DOPORUČENÉ ODKAZY
 • ŠKOLNÍ SKUPINA – (PALACIOVÁ, E. Neobyčejný kluk – četba, beseda nad knihou)

MATEMATIKA 

 • ARITMETIKA – opakování str. 57 – 58 (vypracuj pět cvičení dle výběru)
 • GEOMETRIE – opakování str. 59/5,6 

Dobrovolné – školní skupina povinně 🙂

 • výroba přehledu “ vzorce základních geometrických útvarů“
 • výroba přehledu “ I/Y
 • – (Převody jednotek, zlomky, dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, slovní úlohy, rovnice, aritmetický průměr, desetinná čísla) POUŽIJ DOPORUČENÉ ODKAZY

TÝDENNÍ PLÁN 8.6 – 12.6.2020 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Tento týden čekají některé děti přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia a do sportovní třídy. PZ do sportovní třídy proběhnou 8.6., gymnázia 9.6. Všechny děti, které se zúčastní přijímacích zkoušek a nastoupí  do „školní skupiny“ musí mít opět vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.  Učebnice si děti nechávají u sebe a odevzdají je až v září. Pouze žáci, kteří přechází na jinou školu budou učebnice odevzdávat ve dnech 22.6 a 23.6 od 15.00 do 17.00 v recepci školy. Dětem u přijímacích zkoušek držíme s paní asistentkou palce. 🙂 

ČESKÝ JAZYK 

 • Neohebné slovní druhy (příslovce, předložky)
 • Příslovce https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk
 • Předložky, předpony https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA
 • Nastudovat růžové rámečky v učebnici str. 142 – 148
 • Písemně 142/1b; 143/2,5; 144/8 ; 146/1b; 147/3 ; 148/6
 • SLOH – líčení zážitků 149/a – ústně, e, f
 • OPAKOVÁNÍ – číslovky (www.umimecesky.cz)
 • ŠKOLNÍ SKUPINA – (PALACIOVÁ, E. Neobyčejný kluk – četba, beseda nad knihou)
 •  Opakování (koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, typy podmětu + přísudku, přídavná jména, zájmena, číslovky) POUŽIJ DOPORUČENÉ ODKAZY

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla s třemi desetinnými místy, převody jednotek hmotnosti
 • písemně – 45/2,3; 46/2,4a, b,7
 • GEOMETRIE – povrch krychle, kvádru (písemně 44/2,4,6)
 • OPAKOVÁNÍ – (Převody jednotek, zlomky, dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, slovní úlohy, rovnice, aritmetický průměr, desetinná čísla) POUŽIJ DOPORUČENÉ ODKAZY

DOBROVOLNÉ  ÚKOLY  pro “ domácí“ skupinu –  školní skupina plní povinně ve škole 🙂

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.6. – 5.6.2020

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Vstupujeme do posledního měsíce školního roku 2019/20, tento měsíc budou žákům 5. a 9. ročníkům zadávány úkoly pouze z českého jazyka a matematiky. Úkoly budou rozděleny na dvě části,  “ nová“ látka a opakovací. Vše pilně vypracujte na čistý list papíru, odevzdejte na Teams, uložte do desek popř. folie.  Prosím o odevzdání portfolia za uplynulé období 11.3. – 24.5. Portfolio je možné odevzdat 1.6. – 3.6. od 15.00 do 17.00 do připravené krabice na vrátnici školy, ve stejném termínu i vyklidit skříňku v šatně. Všem rodičům bude zaslán informační mail o závěrečném hodnocení a informacích k závěru roku. Nadále budete včas informováni o dalších pokynech MŠMT, změnách, upřesnění ..atd. Při jakémkoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat. P.P.

ČESKÝ JAZYK 

 • MLUVNICE 
 • Věta hlavní, vedlejší, souvětí, větné vzorce 
 • Učebnice str. 137 – 140 prostudovat (růžové rámečky)
 • Úkoly – vypracuj na volný list papíru 137/22c; 23 – doplň slova + d; 138/25; 139/26; 140/30, vlož na Teams 
 • OPAKOVÁNÍ – ZÁJMENA (druhy, skloňování –  já, ty, se)
 • pracovní list – zájmena vlož na Teams
 • ČTENÍ – pracovní list (EMANUEL FRYNTA – MEČ A PÍSEŇ), vypracuj úkoly zadané k textu a vlož na Teams
 • ŠKOLNÍ SKUPINA – (PALACIOVÁ, E. Neobyčejný kluk – četba, beseda nad knihou)

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – násobení, dělení přirozeným číslem 
 • Pracovní list – vlož na Teams 
 • Závisle a nezávisle proměnná – učebnice ( vypracuj úkoly na volný list papíru a vlož na Teams 38/ 1,2,3; 39/3)
 • GEOMETRIE – tělesa 40/ 2,3,7
 • OPAKOVÁNÍ – Převody jednotek, zlomky, dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, slovní úlohy, rovnice, aritmetický průměr, desetinná čísla 

DOBROVOLNÉ  úkoly pro “ domácí“ skupinu –  školní skupina plní povinně ve škole 🙂

 • ŘÍMSKÉ číslice (výroba přehledu)
 • Tělesa 3D model 
 • použij čtvrtku, pastelky , fixy .. atd.  

TÝDENNÍ PLÁN 25.5 – 29.5. 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti.

Následující týden se nám rozdělí  výuka na dvě skupiny „školní a domácí“. Zadávaní úkolů bude pro obě skupiny totožné. Distanční výuka bude probíhat již v zaběhlém režimu. Rodiče dětí nastupujících do „školní “ skupiny již byli informováni mailem o pokynech k následujícím dnům školní výuky (v příloze čestné prohlášení). Prosím všechny děti, které ještě nedoplnily zadané úkoly a testy  na Teams, ať tak učiní. Jedná se o povinné zadané úkoly. Děti z “ domácí skupiny“ poprosím o jejich portfolio s vypracovanými úkoly za uplynulé období. O předání mě informujte mailem.

ČESKÝ JAZYK

 • Věta hlavní, věta vedlejší, souvětí, větné vzorce
 • vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=jevbfVL8-vo
 • https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc
 • učebnice str. 132 – 134 prostuduj růžové rámečky
 • vypracuj do sešitu 132/14 b,c; 15 a ; 16;  17 a 
 • pracovní list TEAMS (nezapomeň vypracovaný  vložit)
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (vzory – jarní, mladý, otcův, matčin, stupňování)
 • učebnice str. 89 -106
 • využij doporučené odkazy a procvičuj online 

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, násobení, dělení 
 • pracovní list – Teams, mail  (vlož na Teams)
 • OPAKOVÁNÍ – dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, převody jednotek délky a času 
 • využij doporučené odkazy a procvičuj online 

NOS 

 • Evropa – Polsko
 • učebnice str. 37 – 39
 • vypiš důležité informace  do sešitu 
 • úkol – str. 39 „hádanky“ 
 • DLOUHODOBÝ PROJEKT  „EVROPSKÉ STÁTY“ (termín odevzdání na Teams 14.6.)
 • Vyber jeden stát z Evropy a vypracuj projekt, školní skupina bude losovat 🙂
 • Informace – rozloha, pohoří, vodstvo, sousední státy, hl. město, významné památky, zajímavosti
 • Vypiš zdroje, použij formát A3, využij znalosti z informatiky 🙂

NOP 

VV, Pč – dobrovolné 

 • nakresli kontejnery na tříděný odpad a popiš 

DOPORUČENÉ ODKAZY – PROCVIČOVÁNÍ 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Velice bych chtěla pochválit děti, které již vyplnily testy z NOS a NOP na Teams. U testu máte zpětnou vazbu, hodnocení. Zjistíte, kterou látku je třeba ještě zpětně prostudovat.  Děti, které ještě test nevyplnily, ať tak učiní. Opakovací okruhy máte na Teams. Prostudujte si zápisky, které Vám posílám (určitě  jsou již  vlepeny v sešitě :-)). K přípravě na test zhlédněte videa, ty máte k dispozici ke každé látce a můžete se k nim vracet opakovaně. Nakonec přípravu doplňte prostudováním látky v učebnici a nakouknutím do  přehledů v papírové podobě (vloženo na TEAMS a WP skupinu). Při testech se nestresujte, vytvořte si pohodlné a příjemné prostředí, ve kterém nebudete nikým rušeni.  Každou otázku si přečtěte dvakrát, jelikož hodně chyb vzniká z nepozornosti. Tento týden se zaměříme na opakování ČESKÉHO JAZYKA , test je na TEAMS. Všechny vypracované  úkoly a přehledy si vkládejte do svého portfolia. Ve  škole budeme opakovat, především látku, která Vám činí potíže.  Pro děti, které budou na distanční výuce se nic nemění, úkoly najdete na webových stránkách školy nebo TEAMS a opakovat  budete „dálkově“:-) Při jakémkoliv problému mě neváhejte kontaktovat, již se na Vás těším ….. ve škole, na chatu Teams, WP skupině.  P.P. 

ČESKÝ JAZYK 

 • Věta hlavní, věta vedlejší, sovětí
 • Věta jednoduchá, souvětí https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM
 • Učebnice – prostuduj růžový rámeček str.131
 • Písemně do sešitu str.131/10 b, 12; 132/13 a,b
 • Opakovací test – Teams (okruhy: koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, typy podmětu + přísudku, přídavná jména, zájmena, číslovky)
 • Možnost využít opakovacích cvičení www.umimecesky.cz
 •  Dobrovolně  – str. 161/1 Kamarádi

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání, násobení, dělení desetinných čísel 
 • učebnice str.54/1; 53/6;  55/ 2, 6, 7, 8, 13
 • Opakování – zaokrouhlování, převody jednotek, zlomky
 • Geometrie – 34/5
 • Dobrovolně str. 59/6,7 

NOP

 • Tisk 
 • učebnice str.36 – 37
 • výpisky vytisknout a vlepit do sešitu (WP skupina, Teams)
 • úkol dle zadání na TEAMS, WP skupině
 • Dobrovolně – referát: TÉMA  „3D tisk“

NOS 

 • EVROPA – Rakousko 
 • učebnice str. 31 – 33
 • výpisky vytisknout a vlepit do sešitu (poslané na WP skupinu, Teams)
 • úkol dle zadání na TEAMS, WP skupině
 • Dobrovolně nakresli mapu a vlajku Rakouska 

DOBROVOLNĚ – VV, PČ, TV 

 

 

 

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Děti, které pilně plní a odesílají své úkoly si zaslouží velkou pochvalu. Vše vkládejte do svého portfolia (povinné i dobrovolné úkoly). V polovině týdne sledujte i stránky Teams, kde najdete test NOS + NOP k vyplnění. Veškeré učivo si rozložte na celý týden. V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat. Nezapomeňte se připravovat na PZ do sportovní třídy  🙂 http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny 

a nepodceňujte ani přípravu PZ  na osmiletá gymnázia, termín se již blíží. S paní asistentkou Vám budeme držet všechny palce 🙂 Přeji Vám krásný týden a pevné zdraví. P.P. 

Týdenní plán 13.5 – 17.5. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Dobrovolné

MATEMATIKA 

Dobrovolné 

 • str.36/ 3; 58/5

NOS 

NOP

VV, Pč, TV – dobrovolné

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti.

Posílám Vám mnoho pozdravů a doufám, že se máte dobře. Chválím děti, které pilně plní úkoly. Veškeré učivo a domácí práci si rozložte na každý den. Vypracované úkoly vkládejte na Teams a zároveň do svého portfolia. Až se opět uvidíme, budeme opakovat, vysvětlovat si nejasnosti dané látky, se zadanými úkoly budeme ještě pracovat. V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat. Přeji Vám krásný prodloužený víkend. P.P.

Týdenní plán 4.5. – 7.5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dobrovolné

MATEMATIKA 

Dobrovolné – učebnice  str. 49/ 1,2,10

NOS 

Dobrovolné – str.25/ ÚKOL

NOP

Dobrovolné – úkol (napiš město, kde se vyrábí papír) 

VV, Pč

 • nakresli a vystřihni vlajku EVROPSKÉ UNIE a vlep do sešitu NOS 

 

 

Týdenní plán 27.4. – 30.4. 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. 

Posílám Vám mnoho pozdravů a velice chválím děti, které již odevzdaly pracovní listy a pilně se připravují. Úkoly na daný týden si rozvrhněte na každý den. Tento týden bude rozdělen na část povinnou a dobrovolnou. Děkuji Vám za vaše e-maily, které mě moc potěšily. Pracovní listy vkládejte na Tems, při jakémkoli problému mě neváhejte kontaktovat přes WhatsApp skupinu, Teams, e-mail, telefon. Přeji Vám krásný prvomájový den a pevné zdraví. P.P.

ČESKÝ JAZYK 

Povinné: 

Dobrovolné 

 • Učebnice – str. 165/1
 • Čítanka – str.168 “ Zajíc a čarodějnice“ + úkol str.169

MATEMATIKA

Povinné

 • Násobení  desetinných čísel
 • https://www.youtube.com/watch?v=IPLLUvWjsHs
 • Písemně do sešitu str. 24/4,8; str.25/3,4; 26/7
 • Opakování již probrané látky (např. převody jednotek, dělení dvojciferným číslem…atd.)

Dobrovolné

 • Učebnice str.24/9,10; str.31/1
 • Geo – narýsuj a vystřihni pravidelný pětiúhelník nebo šestiúhelník

NOS 

 • Evropa – rostlinstvo a živočichové ( jedná se o opakovací látku – již jsme probírali v NOP v rámci podnebných pásů 🙂
 • Učebnice str.  16-17 prostudovat 
 • Písemně do sešitu str.18/1
 • Dobrovolně – vypracovat referát na téma:“ Rostlinstvo a živočichové v Evropě“. Cca 10-15 vět, obrázky, využijte znalosti z informatiky, vložte na Teams. 

NOP

 • Výroba skla – učebnice str.28
 • https://www.youtube.com/watch?v=jfak6g6rs5M
 • Výpisky str.28 (základní surovina pro výrobu skla, postup při výrobě skla, tvarování skla, foukání skla)
 • Dobrovolně – obrázek str. 28 (překreslit do sešitu)

VV, PČ – dobrovolné

 • Nakresli jakoukoli technikou  5 geometrických útvarů a pojmenuj

HV

ANGLIČTINA 

 • Opakování 4.lekce 
 •  30.4. test (Teams) – 4.lekce 

Týdenní plán 20.4-24.4.2020

Krásné pondělní dopoledne, vážení rodiče, milé děti.

Doufám, že se máte dobře a jste zdrávi. Velkou pochvalu posílám dětem, které v termínu odevzdávají pracovní listy a úkoly na daný týden. Jste moc šikovné děti a velmi dobře vše zvládáte. Velké poděkování patří i rodičům za jejich pomoc.  Zadané úkoly již odevzdávejte přes aplikaci Teams, vše  si hezky ukládejte do svého portfolia. Přeji vám hodně zdraví a při jakémkoli problému se na mě neváhejte obrátit (WP skupina, Teams, mail). S láskou paní učitelka. 

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA

 • Zlomky – sčítání, odčítání (operace se stejným jmenovatelem)
 • https://www.youtube.com/watch?v=I_-bRO9D-2M
 • Učebnice – písemně do sešitu 12/1,2,3,4,8; 13/2,4,5; 15/8; 17/4,7,9; 18/1,7,9
 • Geometrie – 22/4,8
 • Pracovní list ( Teams, WP skupina)
 • Opakování již probrané látky (např. převody jednotek, dělení dvojciferným číslem…atd.)

NOS

NOP

VV, Pč – dobrovolně 

 • Navrhněte název a logo školního časopisu 
 • Pracovat můžete i s PC a znalostí z informatiky :-), další varianta je použít výtvarné potřeby, které jsou dostupné 
 • Pod logo a název vlož “ článek do školních novin“ viz ČESKÝ JAZYK – sloh  

AJ 

 • Revision unit 4 – vypracovat
 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit 40-41
 • pátek  24.4. Teams – dobrovolná online hodina (4.lekce)

 

Plán 6.4 – 17.4.2020 

Dobrý den, vážení rodiče , milé děti. 

Doufám, že se máte dobře a vše zvládáte. Velice chválím děti, které již mají všechny úkoly splněny a odeslány. Až opět zasednete do školních lavic, bude na vás čekat malé překvapení za vaši píli. 🙂 Brzy přijdou velikonoční svátky, tak zadám učivo na čtrnáct dní. Hlavním tématem bude opakování a procvičování. Nově budou materiály dostupné i na Teams, informaci ohledně přihlášení dostanou rodiče mailem. Hezky si Velikonoce užijte i když v omezeném režimu. Přeji vám hodně pevného zdraví a pohody. S láskou vaše paní učitelka. 

ČESKÝ JAZYK

 • ZÁJMENA: opakování – učebnice str. 108-117 (přečíst všechny rámečky – vše máte přehledně okopírované v přehledu a vložené do svého portfolia :-))
 • Opakování: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, přídavná jména, shoda přísudku a podmětu, zájmena 
 • K opakování můžete využít www.ucirna.cz
 • Do sešitu 113/14, 114/18
 • Pracovní list (WP skupina, mail, TEAMS) odeslat p.uč.
 • ČTENÍ: Václav Cibula – PRAŽSKÉ POVĚSTI (O Golemovi) přečíst + odpověď na krátké otázky (WP skupina, mail, Teams)

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – opakování učebnice str.57
 • Opakovaní – zlomky, zaokrouhlování, převody jednotek, dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, sčítání + odčítání pod sebou, slovní úlohy 
 • Opakování – použijte doporučené odkazy
 • Geometrie – z papíru vystřihni čtverec a obdélník, udělej popisky (vzoreček, výpočet, jednotky)
 • Pracovní list (WP skupina, mail, Teams) odeslat p.uč.

NOS 

 • EVROPA – vodstvo v Evropě 
 • učebnice str. 13-15 (nastudovat)
 • str.13 úkol

NOP

 • Zdroje energie
 • učebnice str.17-18 (nastudovat)
 • str.18 odpovědi do sešitu

VV, Pč – dobrovolně 

 • Výroba velikonoční dekorace
 • Pomoc při výrobě velikonočních dobrot 🙂
 • Se svojí aktivitou se můžete podělit, zašlete foto na WP skupinu:-)

Doporučené odkazy – procvičování 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče,

Nechceme Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléháme na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít naše emailové adresy (petr.bor@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

Níže posílám učivo na následující dva týdny

EASTER
https://docs.google.com/presentation/d/131HtLE_dqUnzvkGNC8o5yoBrdV9HX_VEC-zQnXl77ac/edit#slide=id.p1

UNIT4D
https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EfrHnoHxaK9Nl7DiMEJv1g8BXo42lGFDZH5OgtoiD-El2g?e=zyOL50

TEST4B (všechny prosím o vyplnění, bude ohodnoceno)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW48atDv1dX7xPk4onGWH3eB1URTVYU1pHVEdBWFk3M0swUDBYU1c3QThFVi4u
učivo je také na TEAMS

30.3. – 3.4. 2020 – plán učiva 

Dobré pondělní dopoledne, vážení rodiče, milé děti.

Doufám, že se Vám daří dobře a školní práci zvládáte. Úkoly si hezky rozložte na jednotlivé dny, nepracujte najednou. Vše si pečlivě prostudujte, v klidu a s rozvahou pracujte na úkolech. Použijte doporučené odkazy a přehledy, ať se Vám nová látka „do hlaviček líp ukládá“.Prosím všechny opozdilce, kteří neposlali pracovní listy, ať tak učiní :-). Při jakémkoliv problému mě neváhejte kontaktovat. Moc Vás všechny zdravím a přeji hodně pevné zdraví. Již se těším až se potkáme ve škole. S láskou vaše paní učitelka. 🙂

ANGLICKÝ JAZYK

Všichni, kteří minulý týden nevyplnili test, prosím vyplnit do pátku. Bude ohodnocen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW48atDv1dX7xPk4onGWH3eB1UNVlaNEJOWTIzN1JIMENXWEpTS0NDNTFGUy4u

samostudium lekce 4 část C vypracovat jednotlivé úkoly v pracovním sešitě a úkoly z učebnice vypracovat do sešitu, nová slovíčka prac. sešit str. 76 C Free Time

V pondělí test 4B

prezentace: https://zsrak-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/Em77nn9UTNRGpiPxlM-5ASIBA3c-vb86-XWZSpQv0wmqSw?e=hegxj1

online procvičování:
https://www.helpforenglish.cz/article/2011051001-pritomny-prosty-cas-cviceni-1

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-tense-action-verbs-interactive-monkey-game/

ČESKÝ JAZYK 

 • Mluvnice – učebnice str. 113-116 prostudovat 
 • Shrnutí  zájmen  – přehled, který Vám pomůže s úkoly 🙂 (WP skupina, mail)
 • Opakujte https://www.youtube.com/watch?v=fz6L5QoEJEo
 • Cvičení  zájmen do sešitu : s sebou/ sebou – str.113/13
 •                                   mi/my str. 113/17
 •                                   skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono str.114/19,20
 •                                   diktát (poprosím rodiče, popř. opište do sešitu) str.115/23
 •                                   opakování str.115/21,22 
 • Sloh – zájmena TY, VY, TVŮJ, VÁŠ psaní v dopisech str.115/ 24 a, b, c, d, e  (odpovědi na otázky vypracovat do sešitu)
 • Český jazyk hrou – navrhnout oznámení na jakoukoliv událost (můžete využít i PC  a zúročit  tak svoje dovednosti z INFORMATIKY 🙂 , podmínky k zadání úkolu najdete v učebnici ČJ str. 125/c,d.
 • PROCVIČOVÁNÍ – OPAKOVÁNÍ přídavná jména, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku a podmětu, vyjmenovaná slova (doporučené odkazy), zájmena 

MATEMATIKA 

 • Aritmetický průměr – (opakujte, již jsme ve škole probírali) str. 8/ 2,3,4,5,6
 • Rovnice str. 8/8
 • Desetinná čísla str. 9/1 
 • Dělení str.8/9
 • Opakování – dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, sčítání, odčítání (pracovní list – WP skupina, mail) odeslat paní učitelce 🙂
 • Geometrie – osově souměrné útvary str.11/2 (odeslat na email)
 • https://www.youtube.com/watch?v=BY9IUgy4n0Q

NOS 

 • Evropa – nížiny, pohoří  https://www.youtube.com/watch?v=WZdKPMaQ7lU
 • Prostuduj učebnici  str. 8-10
 • Přehled – nížiny, pohoří pro podporu výuky ( WP skupina, mail), nalep do sešitu
 •  Výpisky z učebnice do sešitu (nížiny, vysočiny, hory)

NOP

VV, PČ

 • Návrh plakátu – viz. informace ČESKÝ JAZYK HROU 
 • Odeslat na email p.uč.
 • Možnost využít PC, popř. různé techniky a dostupné pomůcky 

 

TV 

 • Kruhový trénink
 • Prostudovat pravidla florbalu 

 

 

23.3 – 27.3. 2020 – plán učiva

Dobré dopoledne, vážení rodiče, milé děti.

Moc děkuji rodičům za pomoc  při plnění úkolů a dětem za jejich píli. Vypracované úkoly, zejména pracovní listy, vytištěné přehledy vkládejte do  svého portfolia, které máte založené od září. M + ČJ – cvičení z učebnice do sešitů -D. Poprosím o zaslání mailem pracovních listů z ČJ a M  (p.listy z 10.3, předány poslední den výuky).

Doplňující přehledy k výuce, pracovní listy, zápisy z NOP  jsme odeslala do WP skupiny V.A, popř. na email. 

ČESKÝ JAYZK

Mluvnice 

 

Čtení  

 •  ČÍTANKA str.134 “ Co je to proti pomněnkám“ Daisy Mrázková 
 • Ústně ( str.138 – “ k zamyšlení“)

Český jazyk hrou 

 • ZÁJMENA – druhy (napiš na každý druh zájmen jednu větu….např. ZÁJMENA NEURČITÁ – Někdo mi šlápl na nohu. 

 

MATEMATIKA 

Aritmetika – 3.díl učebnice str.4/ 1,2,4,5,7,8,10,12; str.5/1,2

                    – opakování: dělení, násobení, sčítání, odčítání 

Geometrie – porovnávání úhlu, osa úhlu  (opakování – již jsme probírali ve škole)

                     –  vypracuj ( 3.díl učebnice str.7/ 1,2)

                    

NOP

 • Požáry a jejich rizika – první pomoc 
 •  Téma není dostupné v učebnici –  pošlu na WP, mail (vytisknout a nalepit od sešitu)
 • Zápis na WP, mail (vytisknout, nalepit)

NOS 

 • Nová učebnice “ PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ „
 • str. 3, 4, 5 – zápisky do sešitu (poledníky, rovnoběžky, rovník, světadíly, podnebné pásy, časová pásma)
 • Projekt – dlouhodobý domácí úkol, téma “ Moje škola“ ( nakresli obrázek s popisky, „jak si představuji školu“, rozměr A4) odeslat p.uč. 🙂

 

VV ,PČ

 • Téma VELIKONOCE – vyrobit přání 
 • použít dostupné materiály
 • napsat text
 • zaslat emailem p.uč. 🙂

TV 

 • Míčové hry – přečíst a nastudovat pravidla přehazované (použij internet)
 • Kruhový trénink

HV

  • Nácvik písně (přepiš text svoji nejoblíbenější písně do notového sešitu, uveď autora textu i hudby)

AJ
vyplnit test zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW48atDv1dX7xPk4onGWH3eB1UNVlaNEJOWTIzN1JIMENXWEpTS0NDNTFGUy4u

samostudium lekce 4 část B vypracovat jednotlivé úkoly v pracovním sešitě a úkoly z učebnice vypracovat do sešitu, nová slovíčka prac. sešit str. 76 B My day

prezentace zde: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EWqSADRHuW1JpME-iY1MLRQB6cjrC7ZEUpJa9NecFigmTg?e=o0Yefb

Doporučené odkazy – procvičování 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

 

Přeji Vám všem pevné zdraví, při jakémkoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat. P.P:

16.3 – 20.3. 2020 – plán učiva 

Krásné pondělní dopoledne, moji milí 🙂 Posílám Vám mnoho pozdravů a pár úkolů na tento týden. Pracovní listy budu posílat do WP skupiny, popř. rodičům na mail (nepřihlášeným do skupiny ). Procvičujte na doporučených odkazech. 

ČESKÝ JAZYK

 • MLUVNICE – zájmena ( učebnice str. 108 -11o vše přečíst, do sešitu vypracovat cv. 1,2,3,5,6,7) přehled zájmen k vytištění pošlu na skupinu popř. mailem.
 • zájmena pracovní list – skupina WP
 • ČTENÁŘSKÝ deník – do konce března ( kniha ze seznamu, který jste obdrželi v únoru, raději ještě pošlu na skupinu :-)) Prezentace na A4 
 • Sloh – dopis kamarádovi str.- 117 ( podmínky: formát A5, oslovení, místo …atd. již jsme procvičovali ve škole – do sešitu)
 • ČESKÝ JAZYK HROU –  najít na internetu odborný článek na aktuální téma a v šesti bodech vypsat nejdůležitější informace ( zdroj, název článku, autor, šest informací z daného textu)

MATEMATIKA 

 • ARITMETIKA – učebnice 2. díl zelená str. 34, 35 , pracovní listy na skupině nebo mailem , PROCVIČOVÁNÍ – DOPORUČENÉ ODKAZY , učebnice 3.díl str.3 celá 
 • GEOMETRIE – krychle, kvádr str. 46/ 7, 47/3, 5, 6

NOS 

 •  Orientace v čase, státní svátky, významné dny (vypsat do sešitu)
 • Obrana vlasti ( zápis + vyhledat nejdůležitější informace)

NOP 

 • Stroje ve službách člověka, IZS – již jsme probrali ve škole (zápis bude k dispozici na skupině nebo mailem)
 • Vybavení kola – bezpečnost v silničním provozu chodec, cyklista (vypsat pravidla chování v silničním provozu pro chodce a cyklisty, popsat vybavení kola – nakreslit obrázek do sešitu)

VV, PČ

 • VV – dekorace na téma “ VELIKONOCE“ práci vyfotit a poslat na skupinu nebo mailem 
 •  PČ – práce se stavebnicí (sestavte např. ze stavebnice LEGO – téma: nakloněná rovina, páka, kladka …atd. pošlete foto 🙂

HV 

 • B. Smetana – poslech (YouTube) – opera (do notového sešitu napsat výběr dané skladby)
 • skladby jsme již poslouchali ve škole, tak se inspirujte :-), autora, díla , životopis – již  zapsáno  v sešitě 

TV 

 • Kruhový trénink ( 20 dřepů, 20 kliků, 20 sklapovaček, 20 “ žabáků“, protažení)

Moc na Vás myslím, hezky pracujte, popř. mi napište na skupinu nebo mail v případě nějaké nejasnosti. Vééélkýýýý pozdrav Vaše paní učitelka 

Zdroje k procvičení: 

INFO PRO ŠKOLÁKY

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/
 
 

AKTUALITA

Anglický jazyk
samostudium Unit 4 část A, vypracovat jednotlivé úkoly v pracovním sešitě a úkoly z učebnice vypracovat do sešitu, nová slovíčka prac. sešit str. 76 A What’s the time, please?

Prezentace zde:
https://zsrak-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EqD5PQO213JPnChQr8njxQ4BNnJuBAUQlIjA1hvNZd-6gw?e=N8JyTR

Vážení rodiče, milé děti, 

vzhledem k preventivnímu uzavření všech škol v ČR, dle nařízení vlády mají žáci “ distanční studium“. Pravidelně budu každý týden vkládat učivo na web – podrobný  týdenní plán. 

 • Děti dostaly v úterý čtyři opakovací  pracovní listy  (ČJ – přídavná jména, M – desetinná čísla)
 • NOS – opakovat (demokracie, Václav Havel)
 • NOP – opakovat : IZS – úrazy, první pomoc                                
 •                                 nakloněná rovina, páka, kladka

Přeji Vám všem pevné zdraví. 

S pozdravem P.P.

9.3. – 13.3. 2020 

ČJ: Zájmena, (opakování – přídavná jména, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem),diktát, Sloh – dopis kamarádovi, Čtení – recitace 

M: Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování, (opakování – dělení dvojciferným číslem, násobení trojciferným číslem, zlomky), Geo – povrch kvádru, úhel 

NOS: Návrat k demokracii, Václav Havel, ústní zkoušení 

NOP: Stroje ve službách člověka, nakloněná rovina, kladka, páka 

VV: Jarní dekorace 

10.3. ekoprogram “ Voda nad zlato“ prosím o úhradu 60,- Kč. 

25.3. třídní schůzky

26.3. recitační soutěž , celoškolní sportovní soutěž – švihadlo 

Prosíme rodiče o papírové kapesníky, utěrky, jelikož ve třídě proběhla chřipková epidemie došly nám zásoby. 

2.3 – 6.3.2020

ČJ: Přídavná jména přivlastňovací – vzory, stupňování přídavných jmen,  Sloh – poštovní poukázka, podací lístek, Čtení – projekt V.A čte dětem v MŠ

M: Desetinná čísla, slovní úlohy, převody jednotek, Geo: kvádr + krychle povrch

NOP : opakování, test –  info škola online , nová učebnice “ ČLOVĚK A TECHNIKA“

NOS: období komunismu, opakování 

VV + PČ  jarní dekorace (pomůcky: vybavení kufříku)

5.3. Projekt V.A čte dětem v MŠ , (3VH čtení)

Prosíme rodiče o papírové kapesníky a utěrky, jelikož ve třídě proběhla chřipková epidemie došly nám zásoby. 

 

 

24.2 – 28.2.2020

ČJ: Přídavná jména – opakování vzorů jarní, mladý, nově přídavná jména přivlastňovací , Sloh – slohová práce – výběr z témat, Čtení – V.A čte dětem v MŠ, pátek – diktát 

M: Desetinná čísla, číselná osa, zaokrouhlování,  Geo: střed úsečky – písemná práce, kvádr + krychle 

NOS: Konec druhé světové války, počátky komunismu, test – info škola online 

NOP: Planety, družice, slunce, měsíc, test – info  škola online (3.3.)

27.2. Projekt V.A čte dětem v MŠ , (3VH čtení)

Prosíme rodiče o papírové kapesníky a utěrky, jelikož ve třídě proběhla chřipková epidemie došly nám zásoby. 

 

10.2 – 14.2.2020

ČESKÝ JAYZK: Přídavná jména – vzor mladý, jarní, diktát (14.2.) , (opakování – shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova)

MATEMATIKA: Desetinná čísla, slovní úlohy ,(opakování – dělení dvojciferným číslem, rovnice, násobení trojciferným číslem),GEO – střed úsečky, čtverec, trojúhelník, obdélník

NOS : Druhá světová válka 

NOP: Gravitační síla, magnetické pole (názorné pokusy, měření – pomůcky : 2 magnety, malý kovový předmět) 

17.2 – 21.2. Jarní prázdniny 

3.2 – 7.2.2020

ČESKÝ JAYZK: Přídavná jména – vzor mladý, jarní 

MATEMATIKA: Desetinná čísla, slovní úlohy, opakování,  GEO – střed úsečky, osa úsečky

NOS: Druhá světová válka

NOP: Magnetická síla, vesmír

Dopsání testů pro chybějící žáky z NOS a NOP   (informace škola online)

Do 3.2.  bílé tričko 

7.2. HOP Arena  (návrat kolem  12:30), s sebou: svačinu, pití, protiskluzové ponožky (možnost zakoupení v HOP ARENĚ –  50,- Kč)

17.2 – 21.2. Jarní prázdniny 

 

Vážení rodiče,

kroužek SH zahajuje II. pololetí 13.2.2020, číslo účtu: 101344427/0300, specifický symbol: 334, cena:  800,-Kč na pololetí, VS žáka.

Děkuji. E. Tučková

 

27.1 – 30.1. 2020

ČESKÝ JAZYK: Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem – opakování, přídavná jména 

MATEMATIKA: Desetinná čísla

NOP: Gravitační síla Země (nová učebnice), 28.1. písemná práce (info – škola OnLine)

NOS: Život v nové republice, 30.1. písemná práce (info – škola OnLine)

VV: Dopravní  výchova ve výtvarném umění (kružítko, pravítko, tužka, vodové barvy, tempery, fixy, nůžky)

Do 3.2.  bílé tričko 

27.1. Přinést divadelní kostým ( Láska rohatá)

29.1. “ V.A – Láska rohatá pro děti z MŠ“ (2,3 VH) 

30.1. Vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí  5 VH (desky)

31.1. Jednodenní pololetní prázdniny 

7.2. HOP Arena  (návrat kolem  12:30)

17.2 – 21.2. Jarní prázdniny 

Iformace – ŠVP prosím o úhradu zálohy 2000,- do 27.1.2020, č.ú. 266496066/0300            SS 20201,  VS dítěte

 

20.1 – 24.1. 2020

ČESKÝ JAZYK:  Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

MATEMATIKA: Průměrná rychlost, počítání s velkými čísly 

NOP: Nervová soustava, smysly

NOS: Samostatné ČESKOSLOVENSKO, T.G.Masaryk

VV: Zimní sporty 

PČ: Návrhy zimní kolekce (pomůcky: odstřižky látek, herkules, nůžky)

29.1. “ V.A – Láska rohatá pro děti z MŠ“ (2,3 VH) 

30.1. Vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí 

31.1. Jednodenní pololetní prázdniny 

7.2. HOP Arena  (návrat kolem  12:30)

17.2 – 21.2. Jarní prázdniny 

Iformace – ŠVP prosím o úhradu zálohy 2000,- do 27.1.2020, č.ú. 266496066/0300            SS 20201,  VS dítěte

 

 

13.1 – 17.1. 2020

ČESKÝ JAZYK: pololetní písemná práce, podstatná jména- vzory, shoda přísudku s podmětem

MATEMATIKA: pololetní písemná práce, dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy 

NOP: rozmnožovací soustava – dokončení, smyslová soustava, dobrovolný opakovací test (především pro žáky, kteří mají nerozhodnou známku)

NOS: První světová válka, opakovací test 16.1.

VV: Moje město – pohled z vesmíru (pomůcky: novinový papír, lepidlo, nůžky, bílá tempera) 

Prosím rodiče leváků o zakoupení nůžek pro ně určené, děkuji.

Iformace – ŠVP prosím o úhradu zálohy 2000,- do 27.1.2020, č.ú. 266496066/0300            SS 20201,  VS dítěte

Informace k testům  – škola online 

Vážení rodiče,

16.1.2020 odpadá kroužek sportovních her.

Děkuji. Eva Tučková

 

6.1. – 10.1. 2019

ČESKÝ JAYZK: Podstatná jména – rod střední, ženský, opakování na pololetní písemnou práci

MATEMATIKA: Dělení dvojciferným číslem, opakování na pololetní písemnou práci

NOS: Hospodářský růst českých zemích, nové uspořádání společnosti

NOP: Opakovací práce, genetika, rozmnožovací soustava

PČ: Dekorace z papíru

8.1.2020 Třídní schůzky v 17:30

10.1. termín odevzdání čtenářských deníků

13.1. dobrovolný projekt NOS (informace a podmínky k projektu mají děti zapsány v sešitě NOS)

13.1. opakovací pololetní práce – matematika (informace škola online)

15.1. opakovací pololetní práce –  český jazyk (informace škola online)

16.1. test  NOS (RAKOUSKO – UHERSKO, učebnice str. 18-25)

 

16.12. – 20.12. 2019

ČESKÝ JAZYK: Podstatná jména – vory předseda, soudce

MATEMATIKA: Dělení dvojciferným činitelem, (opakování září – prosinec)

NOS: Rakousko – Uhersko (dualismus)

NOP: Oběhová, močová soustava 

Pč, VV: „ Vánoční dekorace“ 

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

Prosím o úhradu 100,- Kč –  koncert Adam Mišík divadlo Apollo

20.12. od 10.00 třídní vánoční program (dárečky, cukroví, koledy, vánoční pohoda, ……)

23.12 – 3.1. 2020 vánoční prázdniny

Šťastné a spokojené svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné zdraví  v novém roce Vám přeje Petra Poustecká 

 

9.12.2019 – 13.12.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, vzory podstatných jmen, opakování (test 11.12. info škola online), Sloh – vyprávění 

MATEMATIKA: Aritmetika – dělení dvojciferným činitelem, Geometrie – obsah, obvod obdélníku a čtverce

NOS: Romantismus, test (vynálezy, národní obrození, buditelé českého národa) 

NOP: Dýchací, trávicí soustava, výživa, 10.12. test – škola online

PČ: Vánoční tvoření : pomůcky (malá sklenička např. od jogurtu, svíčka – průměr 6 cm, čajová svíčka, malé ozdobičky – kulaté)

VV: Vánoční pečení cukroví (pomůcky: vykrajovátko, zástěra, dobrovolně pečící papír, ingredience budou zakoupeny z třídního fondu)

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

Prosím o úhradu 100,- Kč –  koncert Adam Mišík divadlo Apollo

 

 

2.12.- 6.12.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slabiky (bě, pě, vě, mě x bje,vje, mně), Sloh – osnova, vyprávění

MATEMATIKAAritmetika – násobení trojciferným činitelem, slovní úlohy (opakování)

NOS: Národní obrození

PČ: “ VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ“ 

Prosím o kontrolu a podpis ŽK. 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ prosinec : pomůcky (malá sklenička např. od jogurtu, svíčka – průměr 6 cm, čajová svíčka, malé ozdobičky – kulaté)

 3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ (SRAZ: 7:45 před školou, návrat  13.30 – 14.00, oběd odhlášen), informace mají děti nalepeny v notýsku. 

5.12. – Čertí škola (výuka v kostýmech)

10.12. – Adventní  pečení cukroví (během hodin VV, ingredience na pečení  budou zakoupeny z třídního fondu)

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

 

25.11 – 29.11.2019

ČESKÝ JAZYK : Mluvnice – podmět nevyjádřený, neohebné slovní druhy, Sloh – osnova, Čtení – dramatizace 

MATEMATIKA : Aritmetika – slovní úlohy, počítání se závorkou, Geometrie – souřadnice bodů, desetiminutovka (kružnice, kruh)

NOS : Opakovací práce (Morava), báje, pověsti 

NOP: Lidské tělo, svaly, trávící soustava

PČ: Přesazování rostlin – květináč ( hodina přesunuta z minulého týdne)

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ prosinec : pomůcky (malá sklenička např. od jogurtu, svíčka – průměr 6 cm, čajová svíčka, malé ozdobičky – kulaté)

Prosím o kontrolu a podpis ŽK. 

29.11. – termín odevzdání  čtenářských deníků 

29.11. Školní kolo “ šplh na tyči“ (vybraní žáci)

 3.12. Výlet – “ Advent na zámku“

5.12. – Čertí škola (výuka v kostýmech)

10.12. – Adventní  pečení cukroví (během hodin VV, ingredience na pečení  budou zakoupeny z třídního fondu)

 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

 

 

 

 

22.11.2019

9.00 – 12.00 – preventivní pořad BESIP, sportovní oblečení, popř. helma na kolo (není nutné, možnost zapůjčení) 

 

18.11. – 22.11.2019

ČESKÝ JAZYK – Mluvnice – podmět holý, rozvitý, několikanásobný, shoda přísudku s holým podmětem, Sloh – dopis, Čtení – dramatizace pohádky, desetiminutovka – slovesa 

MATEMATIKA – Slovní úlohy (rozpočet, příjem, půjčka, splátka), Geometrie – kruh, kružnice, souřadnice bodů, desetiminutovka – počítání se závorkou

NOS – Střední a Jižní Morava, Brno

NOP – Lidské tělo, kostra, svaly, kůže, výživa člověka , (projekt )

VV – “ Vincent van Gogh“ (pomůcky: vytištěný obrázek známého umělce, popř. kniha, tempery, vodové barvy)

 – Přesazování a zalívání pokojových rostlin (pomůcky: malý květináč do dvojice, lžíce nebo lopatka)

Prosím o kontrolu předepsaných pomůcek a přípravy  na vyučování, děkuji. 

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 (60,- Kč)

ZMĚNA ! 18.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ prosím o  platbu přes účet do 16.11.2019 

(cena 390,- Kč, č.ú: 266496066/0300, V.S. individ. dítěte v ŽK, SS 201925)

5.12. – Čertí škola (výuka v kostýmech)

19.12. v 17:30  DIVADELNÍ KAVÁRNA  V.A – představení „ LÁSKA ROHATÁ“ 

 

11.11. – 15.11. 2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slovesa (opakovací práce 11.11.2019), slovní druhy, podmět holý, rozvitý, několikanásobný, Sloh – “ dopis babičce“

MATEMATIKA: Opakování ( 12.11. násobení, dělení, převody jednotek, zlomky, rovnice, slovní úlohy, počítání se závorkou, Geometrie – kruh, kružnice, souřadnice bodů

NOP: Třídění organismů, třídění přírodnin, obratlovci, bezobratlí

NOS: Českomoravská vrchovina, Severní Morava 

VV: Podzimní zátiší (pomůcky: vodové barvy, tempery, vylisované menší listy, brambora, příborový nůž)

PČ: Prostorový model na vlastní téma (pomůcky: odpadový materiál – např. krabičky od čaje, skořápky od ořechů, rulička od toaletního papíru, víčka … atd.)

13.11. – Třídní schůzka od 17.30 hod.

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 

5.12. – Koncert Adama Mišíka – popové, rockové, swingové, jazzové melodie (divadlo Apollo)

Výlet – “ Advent na zámku“ prosím o  platbu přes účet do 16.11.2019 

(cena 390,- Kč, č.ú: 266496066/0300, V.S. individ. dítěte v ŽK, SS 201925)

 

4.11. – 8.11.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slovní druhy, slovesný způsob, Sloh – dopis

MATEMATIKA: Zlomky, slovní úlohy, GEOMETRIE: Kružnice, kruh, pravoúhlý trojúhelník

NOS: Českomoravská vrchovina , VELKÝ OPAKOVACÍ TEST – ČECHY

NOP: Oceány, život v oceánech, obratlovci, bezobratlí, VELKÝ OPAKOVACÍ TEST – Podnebé pásy

PČ: “ Strašidýlko“, (pomůcky: bavlněná rukavice, nůžky, nit, jehla s kulatou špičkou, vata, černá fixa)

4.11. OVOV – Olympijský víceboj odznak všestrannosti 8.00-13.00 (sportovní oblečení  na ven i do tělocvičny, svačinka, pití, popř.nepromokavá bunda, pláštěnka)

3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ prosím o  platbu přes účet do 16.11.2019 

(cena 390,- Kč, č.ú: 266496066/0300, V.S. individ.dítěte v ŽK, SS 201925)

13.11. – Třídní schůzka od 17.30 hod.

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 

28.10 – 1.11.2019

Podzimní prázdniny, ředitelské volno

 • dobrovolný domácí úkol – matematika
 • opakování  (NOS, NOP), VELKÝ OPAKOVACÍ TEST
 • oprava diktátu, opakování: předpony, předložky, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovesa – os., číslo, čas

 

21.10. – 25.10.2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – slovesa, diktát

MATEMATIKA: Slovní úlohy, rovnice 

NOS: Vysočina

 • opakovací práce ( PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, VÝCHODNÍ ČECHY, ZÁPADNÍ ČECHY, SEVERNÍ ČECHY, JIŽNÍ ČECHY)

NOP: Subtropický pás 

24.10. Halloween v V.A (výuka v kostýmech, dílničky v kooperaci s prvnáčky, “ Svačinková HALLOWEEN párty“) 

25.10. Základní prvidla pohybu na pozemních komunikacích, beseda s MPP

28.10. Státní svátek

29,30.10. Podzimní prázdniny

31.10,1.11. Ředitelské volno

13.11. – Třídní schůzka

20.11. – Malý princ – divadelní představení v KC 12 

3.12. výlet „ADVENT NA ZÁMKU“ 

14.10. – 18.10. 2019

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice – předložky S,Z ( opakování: slova ndřazená, podřazená, lichotá, hanlivá, citově zabarvená), SLOH – popis pracovního postupu

MATEMATIKA: slovní úlohy, GEOMETRIE – opakování (základní pojmy + úhel)

NOP: Podnebné pásy (mírný, tropický)

NOS: Jižní ČECHY

VV: Dýně – koláž 

PČ: Pavučina – vystřihování (pomůcky: nůžky)

17.10. Dravci – beseda (vybíráme 50,-Kč)

3.12. Výlet – “ Advent na zámku“ prosím platbu přes účet

PČ 24.10. (POMŮCKY: bavlněná rukavice, jehla, nit, vata)

Informace ohledně výletu a podzimních prázdnin dětem předány na letáčku. 

 

 

7.10 – 11.10.2019

Český jazykMLUVNICE – předpony S-,Z-, předložky S, Z, ČTENÍ – čítanka, odborný časopis, SLOH – osnova, popis předmětu

Matematika: jednotky hmotnosti, rovnice, nerovnice, GEO – čtverec, obdélník (obvod, obsah)

NOS: Severní Čechy (desetiminutovka), Západní Čechy

NOP: Podnebné pásy, rostliny, živočichové

: Modelování  „PODZIM“

VV: Koláž

Prosím o potvrzení účasti na výletu “ ADVENT NA ZÁMKU LIBOCHOVICE“ 

8.10.  8.00-10.45 Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč

8.10 – 15.10 – sběr papíru a víček (děkuji dětem i rodičům za papír a víčka) 

28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

30.9 – 4.10.2010

Český jazyk: MLUVNICE – Předpony, slova nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, opakování, ČTENÍ –  báseň, odborný článek, čítanka, SLOH –  popis předmětu (osnova)

Matematika: ARITMETIKA – slovní úlohy, závorky, rovnice , GEOMETRIE – bod, úsečka, přímka, polopřímka, kolmice, rovnoběžky, čára lomená, opakování

NOS: opakovací test ( PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, VÝCHODNÍ ČECHY)

PČ: Koláž z přírodnin

1.10. Projektový den ZE MĚ MY ( Vietnam, Čína)

8.10. Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč

Říjen – sběr papíru a víček (děkuji dětem i rodičům za papír a víčka) 

28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

 

 

 

23.9-27.9.2019

Český jazyk: MLUVNICE – Opakování učiva 4. ročníku – předpony roz-, bez-, vz-, od-, nad-, před-, kořen slova, předpona, přípona, slova příbuzná, SLOH – dopis , ČTENÍ – přednes (báseň)

Matematika: ARITMETIKA – sčítání, odčítání, násobení, dělění, převody jednotek, zaokrouhlování, slovní úlohy  (25.9. opakovací test), GEOMETRIE – geometrické tvary, opakování 4.ročníku

NOS: Východní ČECHY

NOP: Podnebné pásy

VV: Podzim (pomůcky: kolíček, vata, vodové barvy, kalíšek, štětec) 

: Koláž z přírodnin (pomůcky: přirodniny,luštěniny, lepidlo, nůžky)

26.9. Přespolní běh (sportovní oblečení)

8.10. Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč

Říjen – sběr papíru a víček (děkuji dětem i rodičům za papír a víčka) 

Prosím o uhrazení plateb na účet školy.

16.9.-20.9. 2019

ČJ: MLUVNICE – stavba slova, slova příbuzná, předpony, ČTENÍ – návštěva knihovny, SLOH – pozorování předmětu

M: Procvičování +, -, x, :, jednotky délky, GEO – geometrické útvary, rovinné obrazce (tento týden geometrie přesunuta na čtvrtek)

NOS: Střední Čechy, Praha

NOP: Podnebné pásy

VV: “ Moje přání “ ( pastelky, fixy, vodové barvy)

PČ: Záložka 

20.9. Šifra Mr. Brailla (od pondělí vybíráme 70,- Kč)

26.9. Přespolní běh

8.10. Ekologický program “ Tajemství lesa“ (prosím o úhradu 60,- Kč) 

Říjen – sběr papíru

Prosím o uhrazení plateb na účet školy.

 

9.9.-13.9.2019

ČJ: Mluvnice – opakování 4. ročníku, podstatná jména (vzory), stavba slova, Čtení –  báseň, Sloh – “ Moje vzpomínka na prázdniny“ 

M: Opakování učiva 4. ročníku, Geometrie – základní geometrické útvary

NOS: Opakování učiva 4.ročníku (ČR, státní symboly)

NOP: Opakování učiva 4. ročníku, podnebné pásy 

VV: Hra s písmeny (pomůcky: vodové barvy, kalíšek, štětec, kuch. sůl, tekuté lepidlo)

PČ: Výrobky z papíru

11.9. Třídní schůzka v 17:30

20.9. Šifra Mr. Brailla (70,-Kč)

8.10. Ekologický program – TAJEMSTVÍ LESA (60,-Kč)

Vážení rodiče, milé děti, 

 vítám Vás v novém školním roce, zde jsou informace týkající se pomůcek pro školní rok 2019/2020

 • Vybavený penál (obsah: kuličkové pero, tužky 1, 2, 3, guma (plastická), pastelky (základní barvy), kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, fixy, ořezávátko, velké lepidlo (tuhé), nůžky.
 • Šanon na VV, desky na pracovní listy (upřesním na TS) 
 • Pomůcky do VV a PČ: kufřík – obsah: uhel (1 balení), voskovky, tuš, suché křídy, temperové barvy, vodové barvy, štětce 6-12 (kulaté i ploché), paleta, kalíšek plastový, lepidlo HERCULES, igelit na lavici (ubrus), hadřík
 • Hygienické potřeby do třídy: papírové utěrky, papírové kapesníky (box) 
 • Cvičební úbor + vhodná obuv do tělocvičny i na ven                 („tkaničky nebo lepítka“) 
 • Sešity zajišťuje škola (informační email odeslán rodičům) 

Organizace prvního dne ( 2.9.2019)

 • 8.00-8.45
 • psací potřeby, blok
 • bez přezůvek 
 • výdej obědů 11.00-12.00
 •  V.A. – 1.st., 1. patro, vlevo, učebna 106

 Petra Poustecká – třídní učitelka

24.6-28.6.

24.6.2019 – BRANNÝ DEN – v pondělí ráno vybíráme 70,- Kč. ( sportovní oděv, svačina, pití).

KONEC VÝUKY  24.6.- 12.35

Některé děti nepřinesly všechny učebnice, prosím o kontrolu.  

25.6.2019 –  Kino – film “ Psí poslání 2″ (vstupenka bude hrazena z fondu “ ABECEDA PENĚZ“ , sraz v 7.30 před školou.)

26.6.2019 – Den her + oslava konce školního roku (děti si přinesou do školy společenské hry + dobrovolně občerstvení )

28.6.2019 – Rozdávání vysvědčení ( 8.00-8.45) 

Prosím o vyklizení skříněk a odevzdání  klíčku TU ( čtvtek 27.6)

Přejeme dětem krásné  prázdniny plné úžasných zážitků, rodičům odpočinkovou dovolenou. V září se na Vás budeme  opět těšit,                  už v V.A 🙂 Petra Poustecká + Mirka Křivánková  

17.6.- 21.6.2019

ČJ:MLUVNICE  opakování, souvětí, slovesa, SLOH  – plány na prázdniny, ČTENÍ- “ moje nej kniha “ 

M: opakování, práce s kalkulátorem, hry, rébusy, GEOMETRIE : ST, ČT, PÁ – kvádr, krychle. 

NOS: opakování

18.6. NAUČNÁ STEZKA–  PUTUJEME PROKOPSKÝM ÚDOLÍM  sraz 8.00 ve třídě, návrat cca v 15.00 (informační leták předán na TS)

18.-21.6. Sběr papíru a víček 

19.6. Olympijský běh (vhodné oblečení a obuv) 

21.6. Všichni žáci provedou kontrolu učebnic, vygumují a slepí – připraví učebnice k odevzdání 

Velká pochvala dětem za chování během výletu do IQLANDIE. Výlet se nám vydařil, vrátili jsme se unavení, ale nadmíru spokojení. 🙂

 

10.6.-14.6.2019

ČJ: MLUVNICE -souvětí , spojky, opakování , SLOH –  mé plány na prázdniny, ČTENÍ – výběr knih dle  zájmu

M: opakování, GEOMETRIE – 12, 13.6 (ST+ČT ) kvádr, krychle

NOS: ochrana přírody, chráněné druhy , (10.6. ústní zkoušení – opakování)

NOP: návykové látky, prevence, linka důvěry, pomocné instituce, etické zásady. ( Do 12.6. odevzdat projekt “ ZVÍŘÁTKO  Z CHUCHELSKÉ MINIZOO“ , žáci kteří se neúčastnili  naučného putování přírodou , vypracují projekt na zvířátko žijící na území ČR)

14.6. Výlet do IQLANDIA  ( sraz v 7.40 před školou, 7.45 odchod od školy) , návrat cca v 17.00 ( ZŠ RAKOVSKÉHO) cca 16.00 ČERNÝ MOST ( možnost vyzvednout děti na ČM – prosím kontaktujte TU emailem)

 s sebou : svačinu – oběd ( možnost zakoupi oběd  v IQ. restauraci, pití, pláštěnku, psací potřeby na vyplnění pracovního listu, při nevolnosti KINEDRYL, neúčast hlašte TU ( z důvodu storna jízdenky) 

OPAKOVACÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY- okruhy 

M: 11.6. úterý – sčítání, odčítání, násobení dvoj. číslem, dělení se zbytkem, převody jednotek, slovní úlohy, zlomky, GEOMETRIE: rýsování -kružnice, čtverec, obdélník, ( čtverec, obdélník – obvod, obsah), MATEMATIKA 3.DÍL

ČJ:13.6. čtvrtek – vyjmenovaná slova, slovní druhy, předpony, podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) + koncovky p.j., shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice. ČESKÝ JAZYK -4 

3.6-7.6.2019

Čj: MLUVNICE – shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy, koncovky podstatných jmen, opakování, DIKTÁT, SLOH – popis pracovního postupu, ČTENÍ: odborný článek 

M: opakování – zlomky, slovní úlohy, násobení dvojciferným číslem, dělení, převody jednotek, GEOMETRIE : kvádr, krychle – síť 

NOS : životní prostředí, souhrnný test 

NOP: zdravý životní styl, jídelníček

PČ: “ látkový pytlíček“ – dokončení (pomůcky: jehla, nit)

4.6. Přednáška o rozumném životním stylu “ školní oběd vs. cola a chipsy..“ 

5.6. Třídní schůzky

6.6. Dopravní den Prahy 12 ( Viniční Domek Modřany)

14.6. Výlet IQLANDIA

18.6. Nučnou stezkou Prokopským údolím – celodenní výlet s piknikem (návrat cca v 15.00) info na TS

27.5. – 31.5.2019

ČJ: MLUVNICE – shoda přísudku s podmětem, opakování –  základní skladební dvojece, ČTENÍ – dobrodružná literatura, divadlo, film, SLOH – popis pracovního postupu ( DÚ 31.5. napsat e-mail, cca 5 vět, adresát, příjemce)

M: ARITMETIKA – slovní úlohy (opakování: sčítání, odčítání, násobení, dělení), matematické hry, rébusy, GEOMETRIE – 31.5. test (obsah, obvod čtverce + obdélníku), síť kvádru a krychle 

NOS: opakování –  půdy, počasí, podnebí, historická města ČR, zemědělská a rostlinná výroba ( 3.6.test)

NOP: rodina, vztahy mezi lidmi, komunikace ( DÚ: RODOKMEN – maminka, tatínek, sourozenci, babička, děda)

: zadní steh ( pomůcky: jehla s kulatou špičkou, nit, látka)

27.5. PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET DO CHUCHELSKÉ MINIZOO 

s sebou : batůžek se svačinou (školní svačinku prosím odhlašte), pití, pláštěnku, oblečení a obuv  do přírody, psací potřeby na zápis získaných informací, dobrovolně – sušené pečivo pro zvířátka

sraz: v 8.00 ve třídě 

4.6. Přednáška o rozumném životním stylu “ školní oběd vs. cola a chipsy..“ 

5.6. Třídní schůzky

6.6. Dopravní den Prahy 12 ( Viniční Domek Modřany)

14.6. Výlet IQLANDIA

20.5.-24.5.

AJ: nová slovní zásoba unit 10 (Amazing animals), učebnice, str. 48-49, prac. sešit, str. 48-49.

ČJ:  MLUVNICE – shoda přísudku s podmětem, SLOH – zpráva, sms, ČTENÍ – naučné čtení, orientace v textu, projekt “ IV.A čte dětem“

M: aritmrtický průměr (desetiminutovka), zlomky, ČT+PÁ GEOMETRIE – obsah čtverce, obdélníku, jednotky obsahu, rýsování 

NOS: Města ČR ( prezentace, hodnocení projektu), zeměděleství

NOP: Zásady zdravé výživy, jídelníček 

PČ: Koláž ( pomůcky: 2 velké knoflíky, nit, jehla s kulatou špičkou)

21.5. termín odevzdání přihlášek IQLANDIA  ( rezervace místenek -autobus) 

23,24.5. Geometrie 

4.6. Přednáška o rozumném životním stylu “ školní oběd versus cola a chipsy..“ 

5.6. Třídní schůzky

6.6. Dopravní den Prahy 12 ( Viniční Domek Modřany)

14.6. Výlet IQLANDIA

Velká pochvala dětem za práci na projektu “ Putování Prahou“ 

 

13.5.-17.5.

ČJ:Mluvnice – shoda podmětu s přísudkem, Čtení – “ IV.A čte dětem“

M: Aritmetický průměr

NOS: Města ČR (13.5. desetiminutovka – VODSTVO, POVRCH)

15.5.-17.5. projektové dny “ Putování Prahou“ 

6.-10.5.2019

ČJ: Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice, desetiminutovka (vzory podstatných jmen) ČTENÍ: Prezentace projektu “ IV.A čte dětem“, čtení naučných textů. 

M: Zlomky, slovní úlohy – (opakování), aritmetický průměr 

NOS: Počasí, podnebí, města ČR – práce na projektu (děti pracují ve skupinách, každá skupina – 2 města, podmínky projektů  zapsány do sešitu NOS, termín odevzdání a prezentace 20.5.2019)

6.5. Fotografování tříd ( 35,-Kč)

8.5. Státní svátek

9.-10.5. Ředitelské volno 

15.5-17.5. Projektové dny „PUTOVÁNÍ PRAHOU“

AJ: úterý 7. 5. FINAL TEST (Unit 9: volnočasové aktivity). Souhrnné opakování Units 7-9, učebnice, str. 46-47, prac. sešit, str. 46-47.

29.4.-3.5.2019

ČJ: MLUVNICE – podstatná jména ( vzory), středník, časování sloves. SLOH– osnova ( VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – DÚ), ČTENÍ – porozumění textu.

M: ARITMETIKA – zlomky, slovní úlohy, opakování , GEOMETRIE – obsah obdélníku a čtverce ( DÚ – vystřihnout čtverec např. z barevného papíru)

NOP – hodina přesunuta na 1.5. (  kratký test – první pomoc, hygiena, imunita, lidské tělo) materály k opakování – prcovní listy 

NOS – rybníky, přehrady, nádrže, řeky , projekt “ MĚSTA ČR“ 

 – koláž pomocí temperové barvy 

Při příznivém počasí bude probíhat tělesná výchova venku, prosím vhodné oblečení. Od pondělí vybíráme 35,- Kč na fotografii třídního kolektivu. 

3o.4. Termín odevzdání ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ ( DUBEN)

1.5. Svátek práce

6.5. Fotografování ( cena: 35,- Kč)

8.5. Den vítezství

AJ: práce s textem Hello! I´m your new penfriend., učebnice, str. 44, prac. sešit, str. 44, dopis kamarádovi; práce s textem The Dragon Crown (část 9).

22.4.-26.4.2019

ČJ: MLUVNICE – podsatná jména (vzory), stavba věty, spojky, středník, opakování (vyjm.slova, předpony, slovní druhy, časování sloves) ČTENÍ – práce s textem, porozemění, orientace, SLOH – členění odstavců, objednávka 

M: Zlomky, závorky, slovní úlohy, GEOMETRIE – 26.4. obsah obdélníku, čtverce 

NOS: Vodstvo, přírodní podmínky na našem území

NOP: Zdraví, nemoc, imunita, zásady zdravé výživy

PČ: Práce s modelovací hmotou – “ dopravní téma“ (pomůcky: modelovací hmota, podložka, pomůcky na modelování 

23.4.- Den Země (8.00-9.40 – přírodovědná praktika ve spolupráci se třídou 6.A v učebně přírodopisu) 

6.5. fotografování třídních kolektivů 

9.5-10.5. ředitelské volno

15.5-17.5. projektové dny- PUTOVÁNÍ PRAHOU 

 

15. 4.-17. 4. 2019

ČJMLUVNICE – podstatná jména (vzory), vyjmenovaná slova (opakování), předpony vz, roz, bez, ČTENÍ: pohádka, tradice a zvyky Velikonoc 

M: zlomky, 16.4. (desetiminutovka – zlomky) 

NOS: vodstvo,  15.4. desetiminutovka (povrch – nejvyšší vrcholy)

NOP: jídelníček, zdravý životní styl 

Pomůcky na vyrábění (ÚT): čirá lahev, mašličky

16.4. Velikonoční JARMARK ( 16.00-17.30). Na všechny se moc těšíme :-)))

18.4. Velikonoční prázdniny 

Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku Vám přeje Petra Poustecká 

AJ:souhrnné opakování Unit 8: TV programmes, úterý 16. 4. FINAL TEST (Unit 8); slovní zásoba vztahující se k velikonocům.

8. 4.-12. 4. 2019

ČJMLUVNICE – podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)

SLOH – “ MOJE NEJ VZPOMÍNKA“ odstavce, ČTENÍ – pověst, bajka 11.4. DIKTÁT

M: ARITMETIKA – zlomky, GEOMETRIE – opakovací test 12.4. /rýsování + obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku/, rovnoběžník, kružnice, přímka, polopřímka, osa úsečky 

NOS: Povrch – nížiny

NOP: Hygiena, režim dne

PČ: VELIKONOČNÍ  dekorace – JARMARK (pomůcky: dlaždička cca 20 x 20 cm, ubrousek s jarním motivem)

9.4. PolyTechBus (8.00 – 10.00)

11.4. knihovna (čtení 10.00 – 10.45)

16.4. Velikonoční jarmark 

9.5-10.5. Ředitelské volno 

Velké poděkování rodičům, kteří přispěli papírem do kopírky. 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 8: televizní pořady, středa 10. 4. TEST (TV programmes); rozhovory (oblíbené televizní pořady, určování televizního kanálu a času vysílání); poslech a čtení The Dragon Crown (část 8).

 

1.4.-5.4.2019

AJ: procvičování nové slovní zásoby Unit 8: televizní pořady, určování času v angličtině, učebnice, str. 38-39, pracovní sešit, str. 38-39. 

ČJ:MLUVNICE – Podstatná jména( vzory)- opakování, SLOH-osnova, členění projevu, odstavce, ČTENÍ-pohádka

M: ARITMETIKA-rovnice, zlomky, GEOMETRIE (čtvrtek, pátek) opakování-kolmice,kružnice,rovnoběžky, trojúhelník, čtverec, obdélník, rovnoběžníky

NOS: Povrch, vodstvo 

NOP: Lidské tělo, zdraví- osobní hygiena

PČ: Velikonoční dekorace (JARMARK)

ČTVRTLETNÍ PRÁCE

1.4.2019 M: převody jednotek, porovnávání čísel, sčítání, odčítání, násobení dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování

3.4.2019 ČJ: podstatná jména ( pád, číslo, rod, vzor), vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, slovní druhy 

Prosím rodiče, docházejí nám papírové utěrky a kapesníky ( každý žák/ žákyně přinese 2 role utěrek a balení papírových kapesníků). Velká prosba o kancelářský papír do kopírky. Děkuji. P.P.

 

25.3-29.3.2019

ČJ:MLUVNICE-  Vzory podstatných jmen ( mužský rod), SLOH- osnova “ MOJE  NEJ VZPOMÍNKA“ , ČTENÍ – báseň 

M: ARITMETIKA- Zaokrouhlování čísel, opakování ( násobení , dělení, sčítání, odčítání , slovní úlohy), GEOMETRIE- čtvrtek 28.3., rýsování ( trojúhelník, rovnoběžníky)

NOS: Využití map, práce s mapou ,opakování  28.3. test  

NOP: Zahrady a sady, lidské tělo

AJ: úterý 26. 3. TEST (Unit 7: školní vyučovací předměty); nová slovní zásoba Unit 8: televizní pořady, určování času v angličtině, učebnice, str. 38-39. 

Termín odevzádní čtenářských deníků ( březen) – 29.3.2019

29.3. PÁTEK – Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky, možnost zakoupení 50,-Kč. Celá částka  bude uhrazena z projektu “ Abeceda peněz“

27.3. Třídní schůzka 

 

 

 

18.-22.3.2019

 

ČJ: MLUVNICE – Vzory podstatných jmen ( mužský rod), SLOH- sestavení osnovy, ČTENÍ- práce s básní, 18.3. krátký testík                      ( doplňování I/Y – vyjm. slova , ženský +střední rod)

M: ARITMETIKA- početní operace do 1 000 000, GEOMETRIE – obdélník( rýsování) , opakování -obvod čtverce a obdélníku 

NOS: Měřítko mapy, orientace na mapě, dobrovolný DÚ – přinést turistickou mapu

NOP: Bezobratlí živočichové

PČ: Tvoření – “ VELIKONOČNÍ JARMARK“ , pomůcky – vyfouklé vajíčko ( děti které ještě nepřinesly) , dobrovolně – papírové plato 

Prosím rodiče o kontrolu pomůcek + přípravy na vyučování, některé děti často zapomínají  pomůcky, sešity, učebnice , úkoly.Děkuji. 

21.3. Recitační soutěž 

27.3. Třídní schůzka 

29.3. Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky). Celá částka  bude uhrazena z projektu              “ Abeceda peněz“

16.4. -Velikonoční jarmark 

9.5-10.5. Ředitelské volno 

AJ: procvičování slovní zásoby Unit 7: time, school subjects; práce s textem The Dragon Crown, komiksový příběh, část 7, souhrnné opakování a příprava na test; pátek 22. 3. TEST (Unit 7).

VV: 18. 3. Každý žák potřebuje tři kusy vyfouknutých skořápek

11.-15.3.2019

ČJ: MLUVNICE – Vzory podstatných jmen ( ženský rod) , SLOH- “ MĚSTO VE KTERÉM ŽIJI „, ČTENÍ- Pověsti 

M: ARITMETIKA – Početní operace s přirozenými čísly, GEOMETRIE-  Obvod, obsah čtverce a obdélníku + rýsování ( 11.3. kontrola pomůcek na geometrii)

NOS: Práce s mapou, orientace na mapě, světové strany. Dobrovolný domácí úkol: přinést mapu, kompas

NOP: Ekosystémy a jejich složky ( 13.3. TEST – horniny, živočichové v zimě)

PČ : “ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“ , pomůcky: 3 ks vyfouklých vajíček 

INFORMACE : 

12.3. Návštěva školní knihovny ( 2 VH)

21.3. Recitační soutěž 

27.3. Třídní schůzka 

29.3. Výlet“ HOP ARENA“ ( na trampolínky  je nutné mít protiskluzové ponožky). Celá částka  bude uhrazena z projektu              “ Abeceda peněz“

9.5-10.5. Ředitelské volno 

 

4. – 8. 3. 2019

ČJ: MLUVNCE  – vzory podstatných jmen, gramatika I/Y, SLOH – blahopřání, ČTENÍ-báseň, práce s encyklopedií ( dobrovolný úkol- přinést encyklopedii)

M: ARITMETIKA – početní operace do 1 000 000 ( červená učebnice matematiky-3.díl), GEOMETRIE – čtverec, obdélník ( rýsování), prosím o kontrolu pomůcek . Geometrie bude vždy v pátek ( modrá učebnice matematiky -2.díl). Pomůcky: ořezaná tužka č.3, pravítko s ryskou, funkční kružítko)

NOS: Česká státnost, státní symboly, státní svátky, památná místa naší vlasti. 

NOP: Živočichové v zimě

PČ: Velikonoční dekorace ( pomůcky: malý hliněný květináč, tempery)

Termín odevzádní čtenářských deníků ( březen) – 29.3.2019

 

AJ (Chit Chat 2, Unit 7  Space school)

 • nová slovní zásoba (Unit 7: time/čas – It´s six o´clock. It´s half past six.), učebnice, str. 34 – 35, prac. sešit, str. 34-35;
 • nová slovní zásoba Unit 7: školní předměty/school subjects – Art, Music, Maths, I.T., English, Science, History, Swimming, P.E., učebnice, str. 35, prac. sešit, str. 35.

25. 2. – 1. 3. 2019

ČJ: SL – Zážitky z prázdnin, ML – gramatika I/Y, vzory podstatných jmen, ČT- třídní kolo recitační soutěže
M: Opakování: Převody jednotek, matematické operace (písemné počítání pod sebou).
NOS: Opakování Marie Terezie, Josef II., Česká republika (naše vlast).
NOP: Pokračování „Horniny a nerosty“.


18. 2. – 22. 2. 2019

AJ (Chit Chat 2, Unit 6  A sunny day)

 • procvičování nové slovní zásoby (Unit 6: weather/počasí – It´s hot., It´s raining., It´s windy., It´s sunny., It´s cold., It´s snowing.), učebnice, str. 30 – 31, prac. sešit, str. 29-30;
 • středa 20. 2. TEST (slovíčka: počasí).

ČJ: Vzory podstatných jmen, diktát, vypravování „Jarní prázdniny“, básnička (příprava na školní kolo recitační soutěže)
M: Matematické operace do 1.000.000
NOS: Opakování, zkoušení, Období po roce 1620, Třicetiletá válka.
NOP: Opakování, zkoušení, fyzikální veličiny, úvod-nerosty.

Výlety:

únor: KC12 divadlo, březen: HOP aréna, květen: LASER GAME, červen: Divoká Šárka
(s paní kolegyní Ptáčkovou jsme ještě uvažovali o ŠVP, obdržíte do konce týdne lístek)

Prosíme, aby žáci donesli kapesníky (stačí úplně obyčejné papírové), jelikož kvůli velkému počtu dětí, které chodí do školy nachlazené, jsou momentálně nedostatkovým doplňkem třídy, děkujeme.

Do 18. 2. si žáci musí dát do pořádku pomůcky. (temperové barvy, lepidlo, funkční nůžky, kružítko, pravítko s ryskou) 

4. 2. – 8. 2. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen ROD MUŽSKÝ (2. část)., plán: „Moje jarní prázdniny“, doplňování I/Y spojení se vzory (test koncem týdne).
M: Jednotky objemu, opakování, převody jednotek (opakovací test).
NOS: České země po bitvě na Bílé hoře.
NOP: Mikroskopování, praktikum, plísně (ve spolupráci se VII. B).
PČ: Barvy duhy (mandaly).

28. 1. . 1. – 31. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD MUŽSKÝ (1. část), rýmování (podst. + příd. jm.), slohové cvičení „Kouzelná hůlka“.
M: Opakování kruh a kružnice (průměr, poloměr), čtverec, aritmetika (úvod).
NOS: Vláda Habsburků, opakování předchozího učiva.
NOP: Opakování předchozího učiva (písemně), teplota.

 

Platba kroužku SH – II. pololetí:

Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334

Děkuji, E. Tučková.

AJ (Chit Chat 2, Unit 5  On holiday)

 • opakování slovní zásoba (prázdninové aktivity – vyjádření volnočasových aktivit, které probíhají v dané chvílí, např. I´m skipping. – He´s / She´s skipping.
 • ÚTERÝ 29. 1. TEST (slovíčka – volnočasové aktivity: překlad do ČJ);
 • práce s textem The Dragon Crown, část 5, učebnice, str. 27;
 • souhrnné opakování a příprava na souhrnný test Unit 5.

21. 1. – 25. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD ŽENSKÝ (test na konci týdne), sloh (vypravování), ČJL: báseň – vlastní výběr.
M: Konstrukční úlohy (čtverec, obdelník).
NOS: Bitvy (husitské), Jiří z Poděbrad.
NOP: opakování (hmotnost), čas, teplota.
PČ: přinést noviny
14. 1. – 18. 1. 2019

ČJ: Vzory podstatných jmen, ROD STŘEDNÍ (koncem týdne pětiminutovka), diktát *slovní spojení (ú/ů, ě/je, s/z, š/ž, ď/ť, h/ch…), čtení: básnička (dle výběru), příští týden přednes (bude klasifikován)
M: Čtverec, obdelník (konstrukce, zápis konstrukce, obvod)
NOS: Husitské války. (možné zkoušení ve čtvrtek)
NOP: Hmotnost.
PČ: Štítky, projekt KNIHA (barevné papíry, žáci mají ve škole.

AJ (Chit Chat 2, Unit 5  On holiday)

 • nová slovní zásoba (prázdninové aktivity – vyjádření volnočasových aktivit, které probíhají v dané chvílí, např. I´m skiing./I´m swimming.

7. 1. – 11. 1. 2019

ČJ: Opakování učiva, II. čtvrtletní práce (žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
M: Opakování učiva, II. čtvrtletní práce (8. 1., úterý, žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
NOS: Jan Hus, opakování učiva, pololetní test (10. 1., čtvrtek, žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.
NOP: Opakování učiva, pololetní test (7. – 8. 1., žáci, kteří ještě nepsali), klasifikace za I. pololetí.

pátek, 11. 1., PČ: pomůcky: plastelína

středa, 9. 1., třídní schůzky od 17:30 do 18 hodin.

Všichni žáci byli s termíny seznámeni v předchozím roce 2018, mnoho z nich využilo možnosti napsat si písemné práce a testy před Vánocemi. Pokud přijdou po absenci, písemnou práci nebo test píší v nejbližším dni, kdy mají tento předmět. 

 

AJ – Prague (malý projekt o Praze – popis hlavního města v angličtině).

ČJH Hodina v rozvrhu přesunuta na 5. v. h. ve čtvrtek.

17. 12. – 21. 12.

projekt ABECEDA PENĚZ (ČS), 19. 12. středa od 15 do 17:30, Sofijské náměstí ČESKÁ SPOŘITELNA

Malá besídka k Vánocům pro rodiče, 20. 12., od 17:00 do 17:30, třída IV. A
(pásmo dvou krátkých netradičně tradičních pohádek a koleda)

Pátek, 21. 12. den TU, konec 12:35.

10. 12. – 14. 12.

ČJ: Stupňování přídavných jmen (úterý, 11. 12. desetiminutovka), dramatizace, zvyky a obyčeje o Vánocích.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace), pětiminutovka (čtvrtek, 13. 12.).
NOS: Jan Hus
NOP: Pětiminutovka (středa, 12. 12.) roční období, světové strany
PČ: Výrobky na jarmark (ABECEDA PENĚZ)

 

12. a 17. 12. DOBROVOLNÉ vánoční dílny (v rámci projektu ABECEDA PENĚZ)
Od 14 hodin, přinést: čajovou svíčku, vatu nebo jiný materiál – měkkou látku na výplň polštářů, mušličky (dobrovolné).


10. 12. – 14. 12.

AJ (Chit Chat 2, Unit 4  My town)

 • procvičování slovní zásoby (místa ve městě), předložky opposite / next to, dopravní pokyny (Turn right/left. Go straight.)
 • čtvrtek 13. 12. TEST (místa ve městě)
 • práce s textem (Northbury, Edinburgh, Littleton).

 

Školní výlet – 5.12.2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dne– děti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačiny (oběd). Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. DĚKUJI.

3. 12. – 7. 12.

ČJ: Doplňování I/Y, dramatizace, Zimní pohádka.
M: Čísla větší než 10 000 (zaokrouhlování, porovnávání, matematické operace).
NOS: Karel IV. (test, Lucemburkové + Karel IV., čtvrtek 6. 12.)
NOP: Roční období.
PČ: Výrobky na jarmark v rámci projektu „ABECEDA peněz).

Prosím, přinést na čtvrtek (29. 11.) do PČ čirou lahev od vína bez etiket, děkuji. 

26. 11. – 30. 11.

ČJ: Diktát (středa 28. 11.), stupňování přídavných jmen, Dopis: „Vánoční přání“.
M: Opakování dělení se zbytkem, Porovnávání čísel větších než 10 000. (pátek 30. 11. desetiminutovka „dělení se zbytkem + zkouška“.
NOS: Lucemburkové, život ve středověku (29. 11. desetiminutovka, sv. Anežka + P. O. II.), DÚ téma: bitva na Moravském poli do 29. 11.
NOP: Neživá příroda, roční období.
PČ: Výrobky na jarkmark (projekt „Finanční gramotnost“ ČS).

Anglický jazyk:

 • Unit 3 – procvičování slovní zásoby (rady pro zdravý životní styl: Drink lots of water. – Don´t drink cola.), učebnice, str. 16;
 • komiksový příběh The Dragon Crown (část 3), učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování Unit 3 a příprava na test.

 

19. 11. – 23. 11.

ČJ: Gramatické jevy, básnička, dramatizace (živé obrazy), 23. 11. doplňování gramatických jevů (test)
M: Dělení se zbytkem. (pětiminutovka „dělení beze zbytku“, 22. 11.)
NOS: Lucemburkové na českém trůnu.
NOP: Zima v přírodě. (pětiminutovka „houby“, 21. 11.)
PČ: Lucerny (pomůcky: sklenička např. od jogurtu), výrobky v rámci projektu ČS finanční gramotnost. 

Na číslo účtu ZŠ Rakovského (266496066/0300) se SPECIFICKÝM symbolem 201826 + VARIABILNÍ symbol dítěte odesílat platbu 360.- Kč, poznámka: akce SKANZEN PŘEROV NAD LABEM.

Úhrada nutná do 19. 11. 2018!!!

Prosíme rodiče, aby NEPOSÍLALI nemocné děti do školy!
Děkuji.

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga) 

12. 11. – 16. 11.

ČJ: Opakování gramatických jevů (pátek 16. 11. doplňovací cvičení I/Y – test), „Podzimní večery“ (sloh), dramatizace. 
M: Dělení jednociferným číslem.
NOS: Král železný a zlatý (písemné opakování = pětiminutovka ve čtvrtek, 15. 11.)
NOP: Houby (ve středu, 14. 11. pětiminutovka JEHLIČNANY).
PČ: Krajina snů.


5. 11. – 9. 11.

ČJ: Opakování učiva (slovní druhy, druhy slov, pravopis I/Y vyjmenovaná slova, slova příbuzná), 1. čtvrtletní písemná práce 7. 11. ve středu
M: Násobení víceciferným číslem, opakování učiva (základy geometrie, převody jednotek, násobení jednociferným číslem), 1. čtvrtletní písemná práce 12. 11. pondělí
NOS: Kosmova kronika (opakování písemné 8. 11.)
NOP: Stavba těla rostlin

AJ: TEST (Unit 2: názvy místností, pojmenování nábytku, předložky místa – in, on, behind, under). UNIT 3: zdravotní problémy (I´ve got a stomach ache/a headache/a sore throat), zdravý životní styl).

PČ: „třídnická hodina“

TERMÍN třídních schůzek 14. 11., středa!

 

31. 10. – 2. 11.

ČJ: Opakování pravopisných jevů (y/i, vyjmenovaná slova, s/z)
M: Písemné násobení jednociferným číslem (opakování), písemné násobení 2cifr. číslem
NOS: Kosmova kronika, opakování pověstí (Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka)
NOP: Stromy OPAKOVÁNÍ, stavba těla rostlin
PČ: Paprsky slunce

 

22. 10. – 26. 10.

ČJ: Rýmovačky, básničky, čtení neznámého textu, gramatika „s“ x „z“, sloh: Charakteristika.
M: Písemné opakování (druhy trojúhelník), Procvičování písemného násobení (pětiminutovka 26. 10.). 
NOS: Slavníkovci, sv. Vojtěch. (pětiminutovka, čtvrtek 25. 10.)
NOP: Stromy (pětiminutovka), další druhy stromu.
PČ: Péče o rostliny.

15. 10. – 19. 10

ČJ: Opakování STAVBA SLOV (desetiminutovka 17. 10.), čtení, kontrola slohu „Vzpomínka“
M: Základy geometrie (desetiminutovka 15. 10.) viz. sešit, typy trojúhelníku
NOS: Opakování (poslední dva zápisy) viz. sešit (desetiminutovka 18. 10.), Úvod – Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila), pokračování Přemyslovci (Václav a Boleslav)
NOP: Stromy, vegetace
PČ: Kompozice (pláž), potřeby: drobné mušle, kamínky

 

Vážení rodiče,

prosím o úhradu pomůcek do anglického jazyka, děkuji.

VELKÁ POCHVALA celé třídě!!!!!
Z desetiminutovky v jazyce českém (5. 10. Druhy slov)
Hodnocení: 1(výborně) x 15 žáků, 2(chvalitebně) x 3 žáci.

Hezký víkend!

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel).

8. 10. – 12. 10.

ČJ: Stavba slov (předpona, kořen, přípona), čtení – „Pes ve škole“, sloh – „vzpomínky“
M: Převody jednotek ČASU (desetiminutovka, úterý, 9. října), geometrie – základní pojmy a nákresy (potřeby: trojúhelník s ryskou, ořezaná tužka č. 3), NUTNÉ opakovat násobilku!
NOS: Sámova říše + Velkomoravská říše (desetiminutovka, pondělí 8. října), První Přemyslovci
NOP: Druhy lesů, stromů
HV: Houslový klíč, C dur stupnice, zpěv lidových písní
PČ: „Moje písmeno“ (potřeby: přírodniny z lesa, dále například: provázek, sláma, malé knoflíky, zbytky látek, koření)

Dobrý den, vážení rodiče,

děti mají variabilní symboly zapsané na poslední straně v žákovské knížce.


1. 10. – 5. 10.

 

ČJ: Slova souznačná, mnohoznačná, jednoznačná (desetiminutovka v pátek 5. 10.), básnička – zkoušení ve středu (3. 10.) Čítanka, strana 10, „Angličané“ 3 sloky.
M: Převody jednotek času, geometrie – úvod
NOS: Pravěk, Slovanské kmeny – opakování
NOP: Opakování, nové učivo „Les (druhy lesů, stromů)“
PČ: Podzimní listy

 

24. 9 – 27. 9. 2018

ČJ: Opakování mluvnických kategorií u sloves, čtení, sloh – vypravování
M: Převody jednotek délky a hmotnosti, 27. 9. (čtvrtek) desetiminutovka
NOS: Shrnutí učiva za měsíc září
NOP: Shrnutí učiva za měsíc září
PČ: Spirála, potřebné věc: luštěniny, semínka

  17.9. – 21.9.2018               

ČJ Slovní druhy, určování mluvnických kategorii u sloves a podstatných jmen, příprava na kontrolní práci
M  Opakování učiva 3. ročníku (násobilka, dělení se zbytkem, počítání zpaměti, zaokrouhlování, slovní úlohy
NOS Staré pověsti české, učebnice str. 9…
NOP Podzimní příroda, opakování rozdělení přírody
Kontrolní práce ČJ 20. 9. (ČT)
Plavecký kurz do 20. 9. (ČT)

 

Rozpis plavání (17. – 20. 9.):
PO 8:00 – 9:45
ÚT 8:15  – 9:00
ST 10:30 – 12:00
ČT 10:30 – 12:00

10. 9. AKTUALITY:

 10.9 – 14.9.2017             

ČJ: Opakování 3. ročníku (podstatná jména: rod, číslo, pád/slovesa: osoba, číslo, čas/vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y)

M: Opakování 3. ročníku (početní úkony +, -, x, :, zaokrouhlování, porovnávání čísel, slovní úlohy) PROVĚRKA (Opakování učiva 3. ročníku) ve čtvrtek, 13. 9.

AJ: Opakování učiva 3. ročníku, seznámení se s učebnicí

NOS: Slovanské kmeny

NOP: Příroda, dělení přírody, jedinci a druhy

TV: Plavecký výcvik (denně)

HV: Lidové písně, rytmizace

! Středa, 12. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30 !

 


V pondělí a úterý (10., 11. 9.), začínáme kurzem plavání. Prosím, aby děti byly přítomny v šatně na 7:40.

Děkuji, hezký víkend.

Jakub Hrdý (třídní učitel)

Prověrka „Opakování 3. ročníku“: MATEMATIKA (13. 9.), ČESKÝ JAZYK (20. 9.)

Od 4. září opakujeme dané učivo. MATEMATIKA (sčítání, odčítání, násobení, dělení-číselné výrazy, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, slovní úlohy, porovnávání čísel). ČESKÝ JAZYK (vyjmenovaná slova, slova příbuzná I/Y, podstatná jména (rod, číslo pád), slovesa (osoba, číslo, čas).

Doporučuji domácí přípravu, stačí 10 minut denně (jeden předmět).
Děti mají opakované učivo a konkrétní příklady na papírech, které si zakládají do desek nebo žákovské knížky.

Sešity by měly přijít příští týden.

S přáním hezkého zbytku týdne,

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

Vítáme VÁS v novém školním roce  ? 

Vážení rodiče, milé děti,

zde jsou informace týkající se pomůcek pro školní rok 2018/2019.

Vybavený penál (obsah: kuličkové pero, tužky 1, 2, 3, guma/plastická guma, pastelky(základní barvy), kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, fixy, ořezávátko, velké lepidlo (tuhé), nůžky.

Pomůcky do VV a PČ:

kufřík (obsah: uhel (1 balení), voskovky, tuš, suché křídy, temperové barvy, vodové barvy, štětce 6-12 (kulaté i ploché), paleta, kalíšek plastový, lepidlo HERCULES, igelit na lavici (ubrus)

hygienické potřeby do třídy: mýdlo (s dávkovačem), papírové utěrky, papírové kapesníky (box)

Od 6. září začínáme chodit na PLAVÁNÍ!
nutná výbava: plavky, koupací čepice, igelitový pytlík (na mokré plavky), sprchový gel, ručník, lahev s pitnou vodou 

S pozdravem

Jakub Hrdý (třídní učitel), Petra Poustecká (asistent pedagoga).

 

Komentáře jsou uzavřeny.