I.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN  12.4. – 16.4.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene ch – CH

Slabikář 2. díl do str. 33

Písanka 2.díl do str. 36

MATEMATIKA (M)

Seznámení s jednotkou objemu – litr

Pracovní sešit do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Věk – How old are you? I´m seven

Pracovní sešit do str. 39

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Jarní práce na zahradě 

Pracovní sešit str. 47
 

OSTATNÍ:

 • Každý den sraz před školou (vchod u barevné brány) v 7:40 hodin.
 • Testování bude probíhat každé pondělí a každý čtvrtek před zahájením vyučování. Dítě, které nebude testováno, nemůže se účastnit prezenční výuky, bude se vzdělávat doma dle zadaného učiva na webu třídy.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.

Děkujeme všem rodičům za zodpovědný přístup při posílání dětí do školy v případě setkání se s výskytem Covidu 19 nebo při nachlazení dětí.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA  5. – 9.4.2021

PONDĚLÍ 5.4.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

ÚTERÝ 6.4.

ČJ

Vyvození hlásky a písmene ř – Ř

Slabikář 2. díl str. 26

Písanka 2.díl str. 27

M

Vztahy o několik více/o několik méně

Pracovní sešit č. 3 str.  23,  cv. 1, 2

STŘEDA 7.4.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 27

Písanka 2.díl str. 28 – 29

M

Vztahy o několik více/o několik méně; slovní úlohy

Pracovní sešit č. 3 str.  23,  cv. 3, 4

ČTVRTEK 8.4.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 28

Písanka 2.díl str. 30

AJ

Opakování – procvičování

Happy birthday

Vyjádření vlastnictví: I have got …

SKN

Rostliny – části rostlin

Pracovní sešit str. 48; str. 57,  cv. 1, 2

PÁTEK 9.4.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 29

Písanka 2.díl str. 31

M

Vztahy o několik více/o několik méně; slovní úlohy

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit č. 3 str. 23, cv. 5, 6

 

OSTATNÍ:

ONLINE VÝUKA – denně dle rozdělení do skupin

Každý den se chvilku zaměřte na:

ČJ – procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

M – procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky – denně 5 – 10 minut (stačí několik příkladů zpaměti)

TV – pamatujte na protažení těla, na přirozený pohyb i venku

HV – zazpívejte si písničku Kočka leze dírou

VV – všímejte si barev v přírodě

PČ – pomoc rodičům při péči o květiny

Dodržujeme všechny hygienické zásady, abychom byli zdraví.

Rodičům děkujeme za včasné odesílání práce dětí.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA  29. – 31.3.2021

PONDĚLÍ 29.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 23

Písanka 2.díl str. 23

M

Vztahy o několik více/o několik méně

Pracovní sešit č. 3 str. 21, str. 22/cv. 1

ÚTERÝ 30.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 24

Písanka 2.díl str. 24 – 25

M

Vztahy o několik více/o několik méně

Pracovní sešit č. 3 str.  22, cv. 2, 3, 4

STŘEDA 31.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 25

Písanka 2.díl str. 26

AJ

Easter (Velikonoce) – slovíčka: a basket (košík), a chicken (kuře). an easter egg (velikonoční vajíčko)

Pracovní sešit str. 66, 67

SKN

Velikonoční zvyky a tradice

Pracovní sešit str. 50

 

OSTATNÍ:

ČT 1.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

PÁ 2.4. STÁTNÍ SVÁTEK

ONLINE VÝUKA – denně dle rozdělení do skupin

Každý den se chvilku zaměřte na:

ČJ – procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

M – procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky – denně 5 – 10 minut (stačí několik příkladů zpaměti)

TV – pamatujte na protažení těla, na přirozený pohyb i venku

HV – rytmizace velikonočních koled a říkadel, zazpívejte si písničku Slepičko má (https://www.youtube.com/watch?v=3rVA2eum97Q)

VV – kreslení kraslice

PČ – pomoc rodičům při přípravě na Velikonoce

Dodržujeme všechny hygienické zásady, abychom byli zdraví.

Rodičům děkujeme za včasné odesílání práce dětí.

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ VELIKONOCE! Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA  22. – 26.3.2021

PONDĚLÍ 22.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 17

Písanka 2.díl str. 16 – 17

M

Sčítání a odčítání s metry (do 20 bez přechodu desítky), slovní úlohy

Pracovní sešit č. 3 str.19, cv. 5, 6

ÚTERÝ 23.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 18

Písanka 2.díl str. 18, dobrovolně str.19 – procvičovací

M

Odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit č. 3 str. 20, cv. 1, 2

STŘEDA 24.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 19

Písanka 2.díl str. 20

M

Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy

Pracovní sešit č. 3 str. 20, cv. 3, 4

 ČTVRTEK 25.3.

ČJ

Vyvození hlásky a písmene Ž – ž

Slabikář 2. díl str. 20 – 21

Písanka 2.díl str. 21

AJ

Vyjádření vlastnictví: I have got …

Pracovní sešit str. 40, 43

SKN

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Pracovní sešit str. 76, cv. 3; str. 56, cv. 1, 2, 3

PÁTEK 26.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 22

Písanka 2.díl str. 22

M

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit č. 3 str. 20, cv. 5, 6

OSTATNÍ:

ONLINE VÝUKA – denně dle rozdělení do skupin

Každý den se chvilku zaměřte na:

ČJ – procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

M – procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky – denně 5 – 10 minut (stačí několik příkladů zpaměti)

TV – pamatujte na protažení těla, na přirozený pohyb i venku

HV – zazpívejte si písničku Slepičko má (https://www.youtube.com/watch?v=3rVA2eum97Q)

VV – nakresli obrázek kuřátka

PČ – staráme se o své věci, připravujeme se na vyučování – pomůcky (pero, tužky, pastelky, učebnice, sešity, papíry,…)

Dodržujeme všechny hygienické zásady, abychom byli zdraví.

Rodičům děkujeme za včasné odesílání práce dětí.

ZDRAVÍME VŠECHNY DĚTI I RODIČE! Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 15. – 19.3.2021

PONDĚLÍ 15.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 11

Písanka 2.díl str. 8 – 9

M

Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

ÚTERÝ 16.3.

ČJ

Vyvození hlásky a písmene b – B

Slabikář 2. díl str. 12 – 13

Písanka 2.díl str. 10

M

Seznámení s jednotkou délky – metr (využití měřidel)

Pracovní sešit č. 3 str. 18, cv. 1, 2

STŘEDA 17.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 14

Písanka 2.díl str. 11

M

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky (jednotka metr)

Pracovní sešit č. 3 str. 18, cv. 3, 4

 ČTVRTEK 18.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 15

Písanka 2.díl str. 12 – 13

AJ

Vyjádření vlastnictví: I have got …

Pracovní sešit str. 37 – dokončení

SKN

Orientace v čase – hodiny (celé)

Pracovní sešit str. 54, cv. 2, 3; str. 55, cv. 2; str. 59

PÁTEK 19.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 16

Písanka 2.díl str. 14 – 15

M

Sčítání a odčítání s metry, slovní úlohy

Pracovní sešit č. 3 str. 19, cv. 1, 2, 3

OSTATNÍ:

ONLINE VÝUKA – denně dle rozdělení do skupin

Každý den se chvilku zaměřte na:

ČJ – procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

M – procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky – denně 5 – 10 minut (stačí několik příkladů zpaměti)

M – připravit si na úterý měřidlo délky – dle možnosti metr krejčovský, svinovací, skládací …

TV – pamatujte na protažení těla, na přirozený pohyb

HV – zazpívejte si písničku Kočka leze dírou

VV – kreslíme obrázky do Slabikáře (pes, kočka)

PČ – pomáháme rodičům, staráme se o své věci, uklízíme po sobě hračky

Dodržujeme všechny hygienické zásady, abychom byli zdraví.

 ZDRAVÍME VŠECHNY DĚTI I RODIČE!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 8. – 12.3.

PONDĚLÍ 8.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 4 – 5

Písanka 2.díl str. 1

M

Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit č. 3 str. 16, cv. 1, 2

VV

Nakresli sluníčko a mrak, ze kterého prší

ÚTERÝ 9.3.

ČJ

Vyvození hlásky a písmene h-H

Slabikář 2. díl str. 6

Písanka 2.díl str. 2 – 3

M

Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit č. 3 str. 16, cv. 3, 5, 6

STŘEDA 10.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 7

Písanka 2.díl str. 4

M

Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, slovní úloha

Pracovní sešit č. 3 str. 17, cv. 1, 3

ČTVRTEK 11.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 8 – 9

Nauč se zpaměti říkanku str. 9/cv. 4

Písanka 2.díl str. 5

AJ

Happy birthday– slovíčka: a present (dárek), a cake (dort), a candle (svíčka),

a balloon (balónek), a card (přání), a badge (odznak)

Pracovní sešit str. 36 – 37

SKN

Počasí, noc/den

Pracovní sešit str. 46

PÁTEK 12.3.

ČJ

Slabikář 2. díl str. 10

Písanka 2.díl str. 6 – 7

M

Slovní úlohy na odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, doplňování tabulky

Pracovní sešit č. 3 str. 17, cv. 4, 5, 6

OSTATNÍ:

ONLINE VÝUKA – denně dle rozdělení do skupin

Každý den se chvilku zaměřte na:

ČJ – procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

M – procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky – denně 5 – 10 minut (stačí několik příkladů zpaměti)

TV – pamatujte na protažení těla, na přirozený pohyb

HV – každý sám si může chvilku zazpívat, poslechnout si písničku nebo melodii

PČ – pomáháme rodičům, staráme se o své věci, uklízíme po sobě hračky

Dodržujeme všechny hygienické zásady, abychom byli zdraví.

 VŠECHNY DĚTI I RODIČE ZDRAVÍME!

Rodičům děkujeme za výbornou spolupráci a za odesílání dětských prací.

 Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.3. – 5.3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Malá tiskací písmena

Vyvození hlásky a písmene c, C

Slabikář 1. díl do str. 56 – dokončení

Slabikář 2. díl do str. 3

Písanka 1.díl do str. 56 – dokončení

MATEMATIKA (M)

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit č. 3 do str. 15

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

HAPPY BIRTHDAY!

Pracovní sešit do str. 36

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Roční období

Pracovní sešit str. 45

OSTATNÍ:

DISTANČNÍ VÝUKA – denně online 

V PONDĚLÍ 1.3. od 10:00 do 13:00 hodin si můžete ve vrátnici školy vyzvednout nové SLABIKÁŘE a PÍSANKY, které budou děti k učení potřebovat.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  15.2. – 19.2.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Dvojhlásky OU, AU, EU

Malá tiskací písmena – p, s, l, m, t, j, n, v, samohlásky a, e, i-y, o, u

Slabikář 1. díl do str. 54

Písanka 1.díl do str. 48

MATEMATIKA (M)

Odčítání v oboru čísel do 20

Pracovní sešit č. 3 do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Členové rodiny

Pracovní sešit do str.35

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Ochrana člověka za běžných rizik, důležitá telefonní čísla

Pracovní sešit str. 42 – 43

OSTATNÍ:

Nadále platí organizace:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.

22. – 26.2.2021 JARNÍ PRÁZDNINY (Občas procvičujte čtení a počítání zpaměti.)

Děkujeme všem rodičům za zodpovědný přístup při posílání dětí do školy v případě setkání se

s výskytem Covidu 19 nebo při nachlazení dětí.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  8.2. – 12.2.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene R – r

Dvojhlásky OU, AU, EU

Slabikář 1. díl do str. 48

Písanka 1.díl do str. 44

MATEMATIKA (M)

Sčítání v oboru čísel do 20

Porovnávání čísel 0 – 20

Pracovní sešit č. 3 do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Poděkování – THANK YOU!

Pracovní sešit do str.34

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Člověk a zdraví – péče o zdraví 

Pracovní sešit str. 40 – 41

OSTATNÍ:

Nadále platí organizace:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.2. – 5.2.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene Š – š

Slabikář 1. díl do str. 41

Písanka 1.díl do str. 36

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání, odčítání v oboru čísel do 10

Číselná řada 11 – 20

Pracovní sešit č. 3 do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Názvy barev – black, grey, purple, white

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Člověk a zdraví – poznáváme své tělo 

Pracovní sešit str. 36 – 37

OSTATNÍ:

 1. Postupně začínáme psát perem.
 2. Nadále platí organizace:
 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.1. – 29.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene K

Slabikář 1. díl do str. 37

Písanka 1.díl do str. 32

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání, odčítání v oboru čísel do 10

Číselná řada 11 – 20

Pracovní sešit č. 3 do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Vyjádření počtu

Pracovní sešit str. 29, 33

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Člověk a zdraví – poznáváme své tělo 

Pracovní sešit str. 35

OSTATNÍ:

28.1. Rozdávání VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ

29.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Nadále platí organizace:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.1. – 22.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene D

Slabikář 1. díl do str. 31

Písanka 1.díl do str. 25

MATEMATIKA (M)

Sčítání, odčítání v oboru čísel do 10

Pracovní sešit č. 2 do str. 29

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Dressing up – oblékání

Pracovní sešit str. 28

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Zimní krajina

Pracovní sešit str. 32, 33

OSTATNÍ:

 • Vybíráme 65,- Kč  na bombičkové pero
 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.1. – 15.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene Z

Slabikář 1. díl do str. 26

Písanka 1.díl do str. 20

MATEMATIKA (M)

Sčítání v oboru čísel do 10

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Pracovní sešit č. 2 do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Come and play!

Hračky

Pracovní sešit str. 19

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Zimní sporty, bezpečné sportování

Pracovní sešit str. 30

OSTATNÍ:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Individuální konzultace s rodiči : 12. – 14.1.2021 dle domluvy

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene N, V

Slabikář 1. díl do str. 21

Písanka 1.díl do str. 15

MATEMATIKA (M)

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Pracovní sešit č. 2 do str. 19

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Come and play!

Pracovní sešit str. 18

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Zvířata v zimě

Pracovní sešit str. 31, 32

OSTATNÍ:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Přejeme všem dětem i rodičům hodně zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2021!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.12. – 18.12.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene Y

Slabikář 1. díl do str. 15 

Písanka 1.díl do str. 10

MATEMATIKA (M)

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

Pracovní sešit č. 2 do str. 15

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Vánoce – Christmas

Pracovní sešit str. 64,65

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Vánoce, vánoční zvyky

Pracovní sešit str. 29, 30

OSTATNÍ:

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají stále každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u barevné brány z boku školy. 

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.12. – 11.12.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene J

Slabikář 1. díl do str. 11 

Písanka 1.díl do str. 7

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 7

Vyvození číslice 8, počet 0 – 8, sčítání v oboru čísel do 8

Pracovní sešit č. 2 do str. 12

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Pracovní sešit str. 16, 17

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Příroda v zimě

Pracovní sešit str. 25, 27, 28

OSTATNÍ:

Ranní družina v provozu.

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u barevné brány z boku školy. Docela se nám to ranní scházení daří 😉.

Děkujeme za perníčky sv. Mikulášovi, ale hlavně paní Mackové a Červenkové

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.11. – 4.12.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene T

Slabikář 1. díl do str. 5 

Písanka 1.díl do str. 3

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 7

Pracovní sešit č. 2 do str. 8

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Číslovky do 7

Pracovní sešit str. 15

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Lidské vztahy – kamarádství, tolerance

OSTATNÍ:

Ranní družina v provozu.

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u barevné brány z boku školy. 

Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23.11. – 27.11.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene I

Živá abeceda do str. 56 

Uvolňovací cviky do str. 29

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání a odčítání zpaměti v oboru čísel do 6

Vyvození číslice 7, počet 0 – 7, sčítání v oboru čísel do 7

Pracovní sešit č. 2/ str. 1 – 4

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

PENS AND PENCILS – procvičování slovíček : a pencil (tužka), pen (pero), ruler (pravítko), a bag (taška), a pencil case( penál)

What is this? This is a …. .

Pracovní sešit str. 14

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Domov, adresa bydliště

Pracovní sešit str. 71,72

OSTATNÍ:

Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. Režim stejný jako minulý týden.

Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 9.11. – 13.11.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 9.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 39 – dokončit

Uvolňovací cviky str. 21/ 4 řádky, píšeme tužkou

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

PENS AND PENCILS – slovíčka : a pencil (tužka), pen (pero), ruler (pravítko), a bag (taška), a pencil case( penál)

Pracovní sešit str. 12 – pojmenovat věci na obrázku, obtáhnout pastelkou naznačený vzor na prvním obrázku a potom ho překreslit na obrázek druhý.

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Obor čísel 0 – 6

Pracovní sešit str. 33 – pracovní list  (neposílejte)

Není nutné splnit všechno!

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Život v rodině

Pracovní sešit str. 20, cv. 3  – namalovat smajlíky

                          str. 21 (jen ústně)

                          str. 22

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 10.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Připojení online

Živá abeceda str. 40, cv. 1, 2

                         str. 41, cv. 1, 2

MATEMATIKA (M)

Slovní úlohy – online

STŘEDA 11.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 40 – dokončit

Živá abeceda str. 41 – dokončit

Uvolňovací cviky str. 21 – dokončit

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 29/vynechat cvičení s číselnou osou

ČTVRTEK 12.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Připojení online

Živá abeceda str. 42, cv. 1, 2, 3

                         str. 43, cv. 1

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 29, 31/číselné osy – online

PÁTEK 13.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 42 – cv. 4, 5

                         str. 43 – cv. 2, 3

Uvolňovací cviky str. 22

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 30

OSTATNÍ:

Až půjdeš ven, zaběhej si (TV), venku si najdi 5 barevných listů (různých velikostí) a vylisuj je ().

Zazpívej si písničku Prší, prší, jen se leje (HV), nakresli k ní obrázek (VV). Obrázek vlož do svého portfolia.

PŘIPOMENUTÍ:

 • V úterý a ve čtvrtek od 9:00 hodin budeme připojeni online. Děti si připraví Živou abecedu, Uvolňovací cviky, Pracovní sešit z matematiky, penál s pastelkami a tužkami.
 • Vypracované naskenované či ofocené práce Vašich dětí nám posílejte emailem (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz). Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.

Těšíme se na viděnou s dětmi přes obrazovku, ale raději bychom se všichni setkali ve škole. 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 2.11. – 6.11.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 2.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 36 – zdokonalování čtenářských dovedností

Uvolňovací cviky str. 19 – 4 řádky, píšeme tužkou

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

PENS AND PENCILS – slovíčka : a pencil (tužka), ruler (pravítko), a bag (taška), a pencil case( penál)

Pracovní sešit str. 11 (vybarvit každý dílek označený puntíkem a pojmenovat věc na obrázku).

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Obor čísel 0 – 6

Pracovní sešit str. 26, 27 – všechna cvičení 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Rodina – umět pojmenovat členy rodiny

Pracovní sešit str.18 – 19 (umět pojmenovat členy rodiny)

Nakresli maminku nebo tatínka (VV), zazpívej jim nějakou písničku (HV), ráno se nezapomeň protáhnout, trochu si povyskoč (TV), ořež si tužky a pastelky, uklízej po sobě ().

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 3.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 37 – cv. 1

Procvičování souvislého mluvního projevu

MATEMATIKA (M)

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 5 

Psaní číslic – str. 6/3 řádky – psaní číslice 0

STŘEDA 4.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 37 – cv. 2

Uvolňovací cviky str. 19 – dokončit

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 28/polovinu strany nechat na pátek

Psaní číslice 0 – str. 6 dokončit

ČTVRTEK 5.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Hláska a písmeno P

Živá abeceda str. 38

Uvolňovací cviky str. 20

MATEMATIKA (M)

Psaní číslice 6 – str.7/4 řádky

PÁTEK 6.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 39 – cv. 1,2

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 28 – dokončení

Psaní číslice 6 – dokončení str.7

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

OSTATNÍ:

 • V úterý a ve čtvrtek od 9:00 hodin budeme připojeni online. Všechny děti dostaly přístup do MS TEAMS. Prosíme rodiče o pomoc při připojení – přístupový kód jste obdrželi emailem. Můžete využít návod: Zakonní zástupci_přístup do online hodin.avi
 • Vypracované naskenované či ofocené práce Vašich dětí nám posílejte emailem (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz). Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.
 • Děti mohou také sledovat vysílání České televize UčíTelka.

Těšíme se na viděnou s dětmi přes obrazovku. Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 26.10. – 30.10.2020

26. – 27. 10. – COVID prázdniny – nařízené vládou ČR

28. 10. Státní svátek – Vznik Československa

29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny

Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, dopis ministra školství, který jsme zveřejnili na hlavní stránce webu naší školy.

Je doplněn i o návod, jak dětem vysvětlit nutná hygienická opatření – viz odkaz

(https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf)

Všem dětem i vám rodičům přejeme hodně zdraví a úsměvů! Olga Burdová a Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.10. – 23.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 19.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Písmeno O (vyvodili jsme si v úterý 13.10.)

Živá abeceda str. 32 – všechna cvičení jsou dětem známá z minulosti (popis úkolů je v dolní části této strany).

Uvolňovací cviky str. 174 řádky, píšeme tužkou (prosím o kontrolu, aby děti psaly šikmé čáry odshora dolů).

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Who is this? It is …

Pracovní sešit do str. 9 (nálepky mají děti v pracovním sešitu vzadu).

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 21 – všechna cvičení  (psaní číslice 5, porovnávání čísel, doplňování čísel)

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – ovoce, zelenina

Umět vyjmenovat 5 druhů ovoce, 5 druhů zeleniny.

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 20.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 33 – cvičení se opakují u všech písmen, děti již budou vědět, co mají dělat.

Uvolňovací cviky str. 17 – zbývající 3 řádky (píšeme krátké i dlouhé čáry odshora dolů).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 22 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohu s krtečky.

STŘEDA 21.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cvičení jsou převážně na procvičování čtení (zkuste, prosím, přečíst alespoň dvakrát za den – dopol/odpol).

Uvolňovací cviky str. 18 – píšeme hnědou pastelkou, můžete si s dětmi při psaní zazpívat písničku Já mám koně (HV).

Odpoledne se mohou děti proběhnout – klus jako „koníček“ (TV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 23 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohy s andělíčky a čerty

ČTVRTEK 22.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cv. 1 – děti předvedou, jakým způsobem si počítáme slabiky ve slovech (jedna ruka pod bradou, druhá počítá …). Cv. 2 – 3 čtení slabik, cv. 5 – obtáhnout slabiky – každou jinou pastelkou, v druhé řádce slabiky opsat tužkou.

Uvolňovací cviky str. 18 – vybarvit obrázek (VV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 24 – vynechat slovní úlohy

PÁTEK 23.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 35 – cv. 1 – 4 dle zadání.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 25 – vynechat slovní úlohy

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

Vždy si po skončení učení ukliď sešity a ostatní pomůcky ().

OSTATNÍ:

 • Pokud máte možnost, můžete nám do emailu (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz) poslat naskenované či ofocené práce Vašich dětí. Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.
 • Děti mohou sledovat vysílání České televize UčíTelka
 • Od 26. do 30.10. – podzimní prázdniny

Doufáme, že se s dětmi po prázdninách zase setkáme a budeme moci pokračovat normálním vyučováním.

Na všechny se moc těšíme!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.10. – 16.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene S

Slabiky SA/SÁ, SE/SÉ

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět s obrázky

ŽIVÁ ABECEDA do str. 31 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Who is this? It is …

Pracovní sešit do str. 8

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Sčítání, odčítání do 4

Pracovní sešit do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – práce v sadu a na zahradě 

Ovoce, zelenina

Pracovní sešit str.  14

OSTATNÍ:

 • TV bude stále probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.
 • Prosíme o podepisování informací v notýsku, v žákovské knížce, domácích úkolů.
 • Prosíme o denní kontrolu penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Děti budou potřebovat 5 obalů na sešity A5

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.10. – 9.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene E

Slabiky MA/MÁ, ME/MÉ, LA/LÁ, LE/LÉ

Tvorba slov

ŽIVÁ ABECEDA do str. 25 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Welcome to HAPPY HOUSE

do str. 5

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Sčítání do 3

Pracovní sešit do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – práce v sadu a na zahradě 

Pracovní sešit str.  12

OSTATNÍ:

 • TV bude stále probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.
 • Prosíme o podepisování informací v notýsku, v žákovské knížce, domácích úkolů.
 • Prosíme o denní kontrolu penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Děti budou potřebovat 5 obalů na sešity A5

Děkujeme za spolupráci!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 28.9. – 2.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene L

Slabiky MA – MÁ, LA – LÁ

ŽIVÁ ABECEDA do str. 18 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 10

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Welcome to HAPPY HOUSE

do str. 2

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Pracovní sešit do str. 14

Psaní číslic 2, 3. 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Formy chování 

Ochrana životního prostředí

Pracovní sešit str. 9

OSTATNÍ:

 • Příchod do školy do 7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné  – s rouškou.
 • 25.9. se Rakáčkův atletický trojboj neuskutečnil – z důvodu zhoršení situace ohledně šíření koronaviru a špatného počasí.
 • TV bude probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.9. – 25.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Slabiky – MA/MÁ

ŽIVÁ ABECEDA do str. 13 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Hello, I am …   / What is your name?

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Blízké okolí školy

Pracovní sešit str. 6

OSTATNÍ:

 • Příchod do školy do 7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné, budeme na ně v šatně čekat.
 • V pátek 25.9. od 10:00 hodin Rakáčkův atletický trojboj – soutěž sportovních tříd. Všichni musí mít cvičební úbor a sportovní obuv na hřiště.
 • Zadávání domácích úkolů: v pondělí a ve středu domácí úkol z matematiky; v úterý a ve čtvrtek domácí úkol z českého jazyka. Domácí úkoly vyznačujeme zelenou pastelkou (zakroužkované číslo cvičení nebo zelený puntík u řádky, cvičení, stránky na čtení apod.)
 • Vybíráme 10,- Kč za sešity
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.9. – 18.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

ŽIVÁ ABECEDA do str. 9 – vyvození hlásky a písmene M

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 5

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Pozdravy – Hello, Good morning, Goodbye

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Psaní číslice 1

Porovnávání množství

Pracovní sešit do str. 8

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Blízké okolí školy

Pracovní sešit str. 4

OSTATNÍ:

 • Od pondělí 14.9. příchod do školy v  7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné, budeme na ně v šatně čekat.
 • Ve středu 16.9. Olympijský běh – největší běžecká akce v České republice. Poběžíme okolo školy 1 000 m. Všichni musí mít cvičební úbor a sportovní obuv.
 • Zadávání domácích úkolů: v pondělí a ve středu domácí úkol z matematiky; v úterý a ve čtvrtek domácí úkol z českého jazyka. Domácí úkoly vyznačujeme zelenou pastelkou (zakroužkované číslo cvičení nebo zelený puntík u řádky, cvičení, stránky na čtení apod.)
 • Vybíráme 10,- Kč za sešity
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.9. – 11.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava

ŽIVÁ ABECEDA do str. 7 – vyvození hlásky a písmene A

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Pozdravy – Hello, Good morning, Goodbye

MATEMATIKA (M)

Orientace v prostoru (pojmy: nahoře, dole, nad, pod, za, před, vlevo, vpravo, ….)

Počet 1 – 5

Pracovní sešit do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS (SKN)

Jsem školák – orientace ve škole, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

Pracovní sešit str. 2

OSTATNÍ:

 • V pondělí odevzdat rodiči podepsaný GENERÁLNÍ SOUHLAS (všichni donesli v pátek ze školy).
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

První školní dny máme za sebou. Děti jsou usměvavé, milé a povídavé. Věříme, že se jim bude u nás ve škole líbit.

Těšíme se na pondělí!     Olga Burdová, Jakub Říský

Komentáře jsou uzavřeny.