I.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN 18.1. – 22.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene D

Slabikář 1. díl do str. 31

Písanka 1.díl do str. 25

MATEMATIKA (M)

Sčítání, odčítání v oboru čísel do 10

Pracovní sešit č. 2 do str. 29

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Dressing up – oblékání

Pracovní sešit str. 28

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Zimní krajina

Pracovní sešit str. 32, 33

OSTATNÍ:

 • Vybíráme 65,- Kč  na bombičkové pero
 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.1. – 15.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene Z

Slabikář 1. díl do str. 26

Písanka 1.díl do str. 20

MATEMATIKA (M)

Sčítání v oboru čísel do 10

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Pracovní sešit č. 2 do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Come and play!

Hračky

Pracovní sešit str. 19

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Zimní sporty, bezpečné sportování

Pracovní sešit str. 30

OSTATNÍ:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Individuální konzultace s rodiči : 12. – 14.1.2021 dle domluvy

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene N, V

Slabikář 1. díl do str. 21

Písanka 1.díl do str. 15

MATEMATIKA (M)

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Pracovní sešit č. 2 do str. 19

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Come and play!

Pracovní sešit str. 18

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Zvířata v zimě

Pracovní sešit str. 31, 32

OSTATNÍ:

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Přejeme všem dětem i rodičům hodně zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2021!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.12. – 18.12.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene Y

Slabikář 1. díl do str. 15 

Písanka 1.díl do str. 10

MATEMATIKA (M)

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

Pracovní sešit č. 2 do str. 15

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Vánoce – Christmas

Pracovní sešit str. 64,65

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Vánoce, vánoční zvyky

Pracovní sešit str. 29, 30

OSTATNÍ:

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají stále každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u barevné brány z boku školy. 

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.12. – 11.12.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene J

Slabikář 1. díl do str. 11 

Písanka 1.díl do str. 7

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 7

Vyvození číslice 8, počet 0 – 8, sčítání v oboru čísel do 8

Pracovní sešit č. 2 do str. 12

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Barvy – blue, green, orange, pink, red, yellow

Pracovní sešit str. 16, 17

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Příroda v zimě

Pracovní sešit str. 25, 27, 28

OSTATNÍ:

Ranní družina v provozu.

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u barevné brány z boku školy. Docela se nám to ranní scházení daří 😉.

Děkujeme za perníčky sv. Mikulášovi, ale hlavně paní Mackové a Červenkové

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.11. – 4.12.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene T

Slabikář 1. díl do str. 5 

Písanka 1.díl do str. 3

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 7

Pracovní sešit č. 2 do str. 8

Geometrie – geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Číslovky do 7

Pracovní sešit str. 15

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Lidské vztahy – kamarádství, tolerance

OSTATNÍ:

Ranní družina v provozu.

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u barevné brány z boku školy. 

Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23.11. – 27.11.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Procvičování čtení písmen, slabik, slov, jednoduchých vět – denně číst 5 – 10 minut nahlas

Vyvození hlásky a písmene I

Živá abeceda do str. 56 

Uvolňovací cviky do str. 29

MATEMATIKA (M)

Procvičování sčítání a odčítání zpaměti v oboru čísel do 6

Vyvození číslice 7, počet 0 – 7, sčítání v oboru čísel do 7

Pracovní sešit č. 2/ str. 1 – 4

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

PENS AND PENCILS – procvičování slovíček : a pencil (tužka), pen (pero), ruler (pravítko), a bag (taška), a pencil case( penál)

What is this? This is a …. .

Pracovní sešit str. 14

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Domov, adresa bydliště

Pracovní sešit str. 71,72

OSTATNÍ:

Děti mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. Režim stejný jako minulý týden.

Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 9.11. – 13.11.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 9.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 39 – dokončit

Uvolňovací cviky str. 21/ 4 řádky, píšeme tužkou

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

PENS AND PENCILS – slovíčka : a pencil (tužka), pen (pero), ruler (pravítko), a bag (taška), a pencil case( penál)

Pracovní sešit str. 12 – pojmenovat věci na obrázku, obtáhnout pastelkou naznačený vzor na prvním obrázku a potom ho překreslit na obrázek druhý.

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Obor čísel 0 – 6

Pracovní sešit str. 33 – pracovní list  (neposílejte)

Není nutné splnit všechno!

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Život v rodině

Pracovní sešit str. 20, cv. 3  – namalovat smajlíky

                          str. 21 (jen ústně)

                          str. 22

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 10.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Připojení online

Živá abeceda str. 40, cv. 1, 2

                         str. 41, cv. 1, 2

MATEMATIKA (M)

Slovní úlohy – online

STŘEDA 11.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 40 – dokončit

Živá abeceda str. 41 – dokončit

Uvolňovací cviky str. 21 – dokončit

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 29/vynechat cvičení s číselnou osou

ČTVRTEK 12.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Připojení online

Živá abeceda str. 42, cv. 1, 2, 3

                         str. 43, cv. 1

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 29, 31/číselné osy – online

PÁTEK 13.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 42 – cv. 4, 5

                         str. 43 – cv. 2, 3

Uvolňovací cviky str. 22

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 30

OSTATNÍ:

Až půjdeš ven, zaběhej si (TV), venku si najdi 5 barevných listů (různých velikostí) a vylisuj je ().

Zazpívej si písničku Prší, prší, jen se leje (HV), nakresli k ní obrázek (VV). Obrázek vlož do svého portfolia.

PŘIPOMENUTÍ:

 • V úterý a ve čtvrtek od 9:00 hodin budeme připojeni online. Děti si připraví Živou abecedu, Uvolňovací cviky, Pracovní sešit z matematiky, penál s pastelkami a tužkami.
 • Vypracované naskenované či ofocené práce Vašich dětí nám posílejte emailem (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz). Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.

Těšíme se na viděnou s dětmi přes obrazovku, ale raději bychom se všichni setkali ve škole. 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 2.11. – 6.11.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 2.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 36 – zdokonalování čtenářských dovedností

Uvolňovací cviky str. 19 – 4 řádky, píšeme tužkou

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

PENS AND PENCILS – slovíčka : a pencil (tužka), ruler (pravítko), a bag (taška), a pencil case( penál)

Pracovní sešit str. 11 (vybarvit každý dílek označený puntíkem a pojmenovat věc na obrázku).

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Obor čísel 0 – 6

Pracovní sešit str. 26, 27 – všechna cvičení 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Rodina – umět pojmenovat členy rodiny

Pracovní sešit str.18 – 19 (umět pojmenovat členy rodiny)

Nakresli maminku nebo tatínka (VV), zazpívej jim nějakou písničku (HV), ráno se nezapomeň protáhnout, trochu si povyskoč (TV), ořež si tužky a pastelky, uklízej po sobě ().

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 3.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 37 – cv. 1

Procvičování souvislého mluvního projevu

MATEMATIKA (M)

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 5 

Psaní číslic – str. 6/3 řádky – psaní číslice 0

STŘEDA 4.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 37 – cv. 2

Uvolňovací cviky str. 19 – dokončit

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 28/polovinu strany nechat na pátek

Psaní číslice 0 – str. 6 dokončit

ČTVRTEK 5.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Hláska a písmeno P

Živá abeceda str. 38

Uvolňovací cviky str. 20

MATEMATIKA (M)

Psaní číslice 6 – str.7/4 řádky

PÁTEK 6.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 39 – cv. 1,2

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 28 – dokončení

Psaní číslice 6 – dokončení str.7

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

OSTATNÍ:

 • V úterý a ve čtvrtek od 9:00 hodin budeme připojeni online. Všechny děti dostaly přístup do MS TEAMS. Prosíme rodiče o pomoc při připojení – přístupový kód jste obdrželi emailem. Můžete využít návod: Zakonní zástupci_přístup do online hodin.avi
 • Vypracované naskenované či ofocené práce Vašich dětí nám posílejte emailem (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz). Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.
 • Děti mohou také sledovat vysílání České televize UčíTelka.

Těšíme se na viděnou s dětmi přes obrazovku. Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 26.10. – 30.10.2020

26. – 27. 10. – COVID prázdniny – nařízené vládou ČR

28. 10. Státní svátek – Vznik Československa

29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny

Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, dopis ministra školství, který jsme zveřejnili na hlavní stránce webu naší školy.

Je doplněn i o návod, jak dětem vysvětlit nutná hygienická opatření – viz odkaz

(https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf)

Všem dětem i vám rodičům přejeme hodně zdraví a úsměvů! Olga Burdová a Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.10. – 23.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 19.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Písmeno O (vyvodili jsme si v úterý 13.10.)

Živá abeceda str. 32 – všechna cvičení jsou dětem známá z minulosti (popis úkolů je v dolní části této strany).

Uvolňovací cviky str. 174 řádky, píšeme tužkou (prosím o kontrolu, aby děti psaly šikmé čáry odshora dolů).

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Who is this? It is …

Pracovní sešit do str. 9 (nálepky mají děti v pracovním sešitu vzadu).

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 21 – všechna cvičení  (psaní číslice 5, porovnávání čísel, doplňování čísel)

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – ovoce, zelenina

Umět vyjmenovat 5 druhů ovoce, 5 druhů zeleniny.

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 20.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 33 – cvičení se opakují u všech písmen, děti již budou vědět, co mají dělat.

Uvolňovací cviky str. 17 – zbývající 3 řádky (píšeme krátké i dlouhé čáry odshora dolů).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 22 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohu s krtečky.

STŘEDA 21.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cvičení jsou převážně na procvičování čtení (zkuste, prosím, přečíst alespoň dvakrát za den – dopol/odpol).

Uvolňovací cviky str. 18 – píšeme hnědou pastelkou, můžete si s dětmi při psaní zazpívat písničku Já mám koně (HV).

Odpoledne se mohou děti proběhnout – klus jako „koníček“ (TV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 23 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohy s andělíčky a čerty

ČTVRTEK 22.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cv. 1 – děti předvedou, jakým způsobem si počítáme slabiky ve slovech (jedna ruka pod bradou, druhá počítá …). Cv. 2 – 3 čtení slabik, cv. 5 – obtáhnout slabiky – každou jinou pastelkou, v druhé řádce slabiky opsat tužkou.

Uvolňovací cviky str. 18 – vybarvit obrázek (VV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 24 – vynechat slovní úlohy

PÁTEK 23.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 35 – cv. 1 – 4 dle zadání.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 25 – vynechat slovní úlohy

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

Vždy si po skončení učení ukliď sešity a ostatní pomůcky ().

OSTATNÍ:

 • Pokud máte možnost, můžete nám do emailu (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz) poslat naskenované či ofocené práce Vašich dětí. Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.
 • Děti mohou sledovat vysílání České televize UčíTelka
 • Od 26. do 30.10. – podzimní prázdniny

Doufáme, že se s dětmi po prázdninách zase setkáme a budeme moci pokračovat normálním vyučováním.

Na všechny se moc těšíme!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.10. – 16.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene S

Slabiky SA/SÁ, SE/SÉ

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět s obrázky

ŽIVÁ ABECEDA do str. 31 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Who is this? It is …

Pracovní sešit do str. 8

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Sčítání, odčítání do 4

Pracovní sešit do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – práce v sadu a na zahradě 

Ovoce, zelenina

Pracovní sešit str.  14

OSTATNÍ:

 • TV bude stále probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.
 • Prosíme o podepisování informací v notýsku, v žákovské knížce, domácích úkolů.
 • Prosíme o denní kontrolu penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Děti budou potřebovat 5 obalů na sešity A5

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.10. – 9.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene E

Slabiky MA/MÁ, ME/MÉ, LA/LÁ, LE/LÉ

Tvorba slov

ŽIVÁ ABECEDA do str. 25 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Welcome to HAPPY HOUSE

do str. 5

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Sčítání do 3

Pracovní sešit do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – práce v sadu a na zahradě 

Pracovní sešit str.  12

OSTATNÍ:

 • TV bude stále probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.
 • Prosíme o podepisování informací v notýsku, v žákovské knížce, domácích úkolů.
 • Prosíme o denní kontrolu penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Děti budou potřebovat 5 obalů na sešity A5

Děkujeme za spolupráci!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 28.9. – 2.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene L

Slabiky MA – MÁ, LA – LÁ

ŽIVÁ ABECEDA do str. 18 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 10

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Welcome to HAPPY HOUSE

do str. 2

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Pracovní sešit do str. 14

Psaní číslic 2, 3. 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Formy chování 

Ochrana životního prostředí

Pracovní sešit str. 9

OSTATNÍ:

 • Příchod do školy do 7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné  – s rouškou.
 • 25.9. se Rakáčkův atletický trojboj neuskutečnil – z důvodu zhoršení situace ohledně šíření koronaviru a špatného počasí.
 • TV bude probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.9. – 25.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Slabiky – MA/MÁ

ŽIVÁ ABECEDA do str. 13 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Hello, I am …   / What is your name?

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Blízké okolí školy

Pracovní sešit str. 6

OSTATNÍ:

 • Příchod do školy do 7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné, budeme na ně v šatně čekat.
 • V pátek 25.9. od 10:00 hodin Rakáčkův atletický trojboj – soutěž sportovních tříd. Všichni musí mít cvičební úbor a sportovní obuv na hřiště.
 • Zadávání domácích úkolů: v pondělí a ve středu domácí úkol z matematiky; v úterý a ve čtvrtek domácí úkol z českého jazyka. Domácí úkoly vyznačujeme zelenou pastelkou (zakroužkované číslo cvičení nebo zelený puntík u řádky, cvičení, stránky na čtení apod.)
 • Vybíráme 10,- Kč za sešity
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.9. – 18.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

ŽIVÁ ABECEDA do str. 9 – vyvození hlásky a písmene M

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 5

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Pozdravy – Hello, Good morning, Goodbye

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Psaní číslice 1

Porovnávání množství

Pracovní sešit do str. 8

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Blízké okolí školy

Pracovní sešit str. 4

OSTATNÍ:

 • Od pondělí 14.9. příchod do školy v  7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné, budeme na ně v šatně čekat.
 • Ve středu 16.9. Olympijský běh – největší běžecká akce v České republice. Poběžíme okolo školy 1 000 m. Všichni musí mít cvičební úbor a sportovní obuv.
 • Zadávání domácích úkolů: v pondělí a ve středu domácí úkol z matematiky; v úterý a ve čtvrtek domácí úkol z českého jazyka. Domácí úkoly vyznačujeme zelenou pastelkou (zakroužkované číslo cvičení nebo zelený puntík u řádky, cvičení, stránky na čtení apod.)
 • Vybíráme 10,- Kč za sešity
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.9. – 11.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava

ŽIVÁ ABECEDA do str. 7 – vyvození hlásky a písmene A

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Pozdravy – Hello, Good morning, Goodbye

MATEMATIKA (M)

Orientace v prostoru (pojmy: nahoře, dole, nad, pod, za, před, vlevo, vpravo, ….)

Počet 1 – 5

Pracovní sešit do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS (SKN)

Jsem školák – orientace ve škole, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

Pracovní sešit str. 2

OSTATNÍ:

 • V pondělí odevzdat rodiči podepsaný GENERÁLNÍ SOUHLAS (všichni donesli v pátek ze školy).
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

První školní dny máme za sebou. Děti jsou usměvavé, milé a povídavé. Věříme, že se jim bude u nás ve škole líbit.

Těšíme se na pondělí!     Olga Burdová, Jakub Říský

Komentáře jsou uzavřeny.