I.C Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


 

Týdenní plán od 15.10. – 19.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: P, U

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 45

Uvolňovací cviky do str. 23

 • pohádky – vyprávění podle obrázků, zdravotní výchova – práce s dechem a hlasem
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 38

Nácvik psaní číslice 4

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole, dramatické činnosti – „O veliké řepě“. Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

19. 10. TV –  (3.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…).

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Informace 9.10.

prosím, aby žáci měli vždy na TV oblečení na ven + do tělocvičny.

23. 10. Olympijský víceboj – dopoledne

Týdenní plán od 8.10. – 12.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: O

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 33

Nácvik psaní číslice 2, 3

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

12. 10. TV –  (2.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Poznámky:

Vážení rodiče,

moc Vám všem děkuji za dárek – tričko s logem školy. Vážím si toho.

JM

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání ŽK za měsíc září.

Zároveň moc prosím o kontrolu ořezaných pastelek, tužek na druhý den.

Děkuji Vám za spolupráci

JM

Týdenní plán od 1.10. – 5.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek: E, S

Tvorba a čtení  slabik MA, ME, LA , LE

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4

PS – do str. 24

Nácvik psaní číslice 1

 • znaky >, <, =, +
 • geometrické tvary
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim (práce v sadu a na zahradě – ovoce x zelenina, rozdíly,  třídění obrázků, práce ve skupinách)

Ostatní:

 Příchod žáků do školy v tomto týdnu do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

2. – 5. 10. Sběr papíru u hlavní brány od 6:45 – 7:55

3. 10. ŠD – Podzimní dílna skřítků s rodiči od 15:00 – 16:30

5. 10. TV – zahájení kurzu (1.lekce kurzu Jógy)

Poznámky:

Prosím o kontrolu plateb na účet školy dle pokynů na třídních schůzkách (třídní fond, pomůcky, příspěvek škole), kontrolu platby za pracovní sešit na AJ.

 

Týdenní plán od 17.9. – 21.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky M

Tvorba a čtení prvních slabik

Živá abeceda do str. 13

Uvolňovací cviky do str. 7

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslice 3

Pracovní sešit do str. 17

 • znaky > <
 • geometrické tvary

Svět kolem nás:

Téma: Blízké okolí školy – dopravní výchova (bezpečné chování na komunikacích, pojmy chodec, cyklista, přechod, semafor, co vše je důležité pro chodce?, základní dopravní značky)

Ostatní:

 Příchod žáků v tomto týdnu od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

TV – tento týden budeme chodit cvičit ven, prosím o obuv na ven.

Vybírám za sešity 19,- kč – osobně.

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

20. 9. (čtvrtek) – 10 – 10:45 ukázka Kriketu + vlastní seznámení, hraní

21. 9. bude ráno Přespolní běh – s sebou vhodné sportovní oblečení, obuv

 

Týdenní plán od 10.9. – 14.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek A – Á

Živá abeceda do str. 7

Uvolňovací cviky do str. 4

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslic 1, 2

Pracovní sešit do str. 11

 • orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za)
 • hry s čísly, spojování čísel s obrázky
 • sloupec, řádek – upevňování

Svět kolem nás:

Téma: Jsem školák (orientace ve škole, pomůcky, vybavení, školní, pracovní a hygienické návyky)

Ostatní:

V pondělí od 17.9. příchod žáků od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

12. 9. Třídní schůzky od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

Od 11. 9. pro zájemce o Kino v Modřanech bude p. vychovatel ze ŠD vybírat 60,-kč. Více informací dostanou žáci od p. vychovatele  do notýsku. Kino bude 25. 9. od 14:00, návrat kolem 16:00.

 

Informace 4. 9.

Postupně dokoupit:

 1. obalit učebnice + sešity
 2. koupit 20 fólií (euro obaly)
 3. Desky – slabší šanon na portfolium žáka – podepsané + 5 folií

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2018/19.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

3. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD)

4. 9.    8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy. Vyučování končí v 10:45 hod.

od 5. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 3.9.před školou.

Váš třídní I. C

Komentáře jsou uzavřeny.