I.C Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


                         

Týdenní plán 14. 10. – 18. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásky  P,p, čtení slabik s O,o, jednoduché věty.

ŽA: do str. 43

Uvolňovací cviky – PS: do str. 23

 • práce s obrázky, popis

Matematika:

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 .

Číselná osa, číselná řada

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim na poli“ – plodiny, pracovní postupy na poli + využití polních plodin (obilí – mouka – chléb), pokrmy

Ostatní:

8. – 15. 10. Sběr PET víček, papíru a hliníku od 7:00 – 7:55 hod. Nosit boční barevnou bránou naproti MŠ do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Vše nosit svázané, zvážené.

14. 10. 2. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

Dne 16. 10. bude informace o změně termínu focení nalepena také do notýsku.

8. 11. FOCENÍ – kalendáře, fotky – ne celá třída, určeno zájemcům.

 

   Týdenní plán 7. 10. – 11. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásek  S – s, O – o

ŽA: do str. 33

Uvolňovací cviky – PS: do str. 18

 • práce s obrázky, popis

Matematika:

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 – PS: str. 25

Číselná osa

 • práce do školního sešitu, upevňování psaní číslic, znamének

Anglický jazyk (J. Havlíčková):

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s dětmi s učebnicí (k dispozici dětem pouze ve škole) a s pracovním sešitem. V pracovním sešitu budou označeny domácí úkoly. Děti vypracovávají domácí úkoly samostatně. Pracovní sešit dopředu prosím nevyplňovat. 

 •  k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • Opakování (pozdravy: Hello./Good morning. – Goodbye.), jména Happy House family (Mum, Dad, Jack, Polly, daisy, Otto, Ruby, Spike). 
 • středa 9. 10. TEST (Unit 1).

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim v zahradě“ – charakteristika období, ovoce – zelenina

Ostatní:

8. – 15. 10. Sběr PET víček, papíru a hliníku od 7:00 – 7:55 hod. Nosit boční barevnou bránou naproti MŠ do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Vše nosit svázané, zvážené.

7. 10.  – 18. 11. – bude probíhat  kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

PČ – prosím o sbírání + vylisování podzimních listů. Budeme potřebovat v příštím týdnu ve středu  dne 9. 10.

6. 11. FOCENÍ – kalendáře, fotky – ne celá třída.

Bližší informace budou žákům nalepeny v pondělí 7. 10.

 

                                  Týdenní plán 30. 9. – 4. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásek E -e, S – s

ŽA: do str. 27

Uvolňovací cviky – PS: do str. 15

Matematika:

Upevňování sčítání v oboru čísel do 5 – vybrané stránky v prac. sešitě –  16, 19, 20, 23, 24

Odčítání v oboru číslic do 5.

 Psaní číslic  4, 5

Anglický jazyk:

Projektový den – ZE MĚ MY

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim v zahradě“ – charakteristika období, ovoce – zelenina

Ostatní:

 • 1. 10. pošlu po žácích závaznou přihlášku ke Sportovnímu týdnu. Prosím, informace si odstřihněte, přihlášku do pátku 4. 10.pošlete zpět. Moc Vám děkuji

 1. 10. Projektový den ZE MĚ MY (rozhovory, tvoření na téma: Vietnam, Čína). V tento den nemusí mít žáci učebnice na výuku dle rozvrhu. S sebou: penál, ŽK, notýsek, pití, svačinu.

od 7. 10.  – 18. 11. Bude probíhat  kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

PČ – prosím o sbírání + vylisování podzimních listů. Budeme potřebovat v příštím týdnu ve středu  dne 9. 10.

Moc děkuji

Informace:

Prosím rodiče o kontrolu ořezaných tužek, pastelek, denní kontrolu informací v Notýsku. Každou informaci podepisovat, DÚ podepisovat.

Doporučuji denně číst 3 – 5 minut.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

                        Týdenní plán 23. 9. – 27. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky L, l

Vyvození slabik LA, LÁ

ŽA: do str. 19

Uvolňovací cviky – PS: do str. 12

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 5 – vybrané stránky v prac. sešitě –  17, 18, 21, 22

 Psaní číslic 3, 4, 5

Znaky rovnosti, nerovnosti. Psaní znamének <  >  =

Anglický jazyk:

 

Svět kolem nás:

Téma: „Ochrana životního prostředí“ – pracovní listy, rozhovory, pobyt v přírodě.

Ostatní:

26. 9. Přespolní běh – sportovní akce školy – (sportovní obuv, oblečení na ven tepláky, mikina). Věci na výuku mějte normálně. Jen v pá nebude TV, ale bude tedy v tomto týdnu ve ČT. V PÁ bude VV poslední hodinu.

Na celoškolní akci – Přespolní běh mít TEPLÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV, DOSTATEK PITÍ, SVAČINU.

TV – prosím nosit zvlášť obuv i na ven během podzimu!

Prosím do pátku 27. 9. poslat přes žáky „Souhlas s pobytem na akci školy“.

Děkuji Vám

 

                           Týdenní plán 16. 9. – 20. 9.

Český jazyk:

Upevňování hlásek A, Á, M – zraková a sluchová analýza, postřehování

Vyvození slabik MA, MÁ

ŽA: do str. 13

Uvolňovací cviky – PS: do str. 8

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 3

PS: do str. 15, psaní číslic 1, 2

Upevňování orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

 

Svět kolem nás:

Téma: „Dopravní výchova“ – bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu – blízké okolí školy, vycházka na dopravní hřiště.

Ostatní:

18. 9. Den otevřených dveří v ŠD 5, 6, 7 pro rodiče žáků PT + I.tříd (od 12:30 – 13:45, od 15:00 – 16:00 h)

26. 9. Přespolní běh – sportovní akce školy – sportovní obuv, oblečení na ven

TV – prosím nosit zvlášť obuv i na ven během podzimu!

Koupit papírové desky k zakládání pracovních listů.

 

Děkuji Vám za spolupráci

 

                      Týdenní plán 9. 9. – 13. 9.

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava. Sloh – pozdrav, oslovení, prosba, omluva

Vyvození hlásek: A, Á, M

ŽA: do str. 9

Uvolňovací cviky – PS: do str. 6

Matematika:

Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 10

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

11. 9. Třídní schůzky od 17:30 v I. C.

Na TSCH Vám přidělím individuální VS pro platby škole, ŠD, učebnice angličtiny.

Pomůcky: svačinová prostírka – A 4, podložka A3 na VV a PČ, desky na číslice, písmena.

Vše prosím podepsané!

 

5. 9.

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání pytlíků na TV, všech svačinových krabiček a lahví na pití.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

 Do konce týdne prosím o:

1 balení papírových utěrek

1 x tekuté mýdlo

1 x papírové kapesníky v krabičce

Tyto hygienické potřeby  i do ŠD.

Desky  s fóliemi na SKN, podložku na VV + podložku na svačinu + kufřík s výbavou na VV + PČ.

Moc vám děkuji za spolupráci.

3. 9. Informace o změně v rozvrhu:

ÚT –  ČJ AJ SKN TV

ST –  ČJ M ČJ PČ

Ostatní dny zůstávají beze změny. Zítra tedy není TV.

                         Týdenní plán 2. 9. – 6. 9.

Český jazyk:

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 3

PS: do str. 3

Matematika:

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem, PS: do str. 3

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

viz.info níže

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2019/20.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9.   8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 2.9.před školou.

Váš třídní učitel I. C

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.