I.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN 19.10. – 23.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 19.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Písmeno O (vyvodili jsme si v úterý 13.10.)

Živá abeceda str. 32 – všechna cvičení jsou dětem známá z minulosti (popis úkolů je v dolní části této strany).

Uvolňovací cviky str. 174 řádky, píšeme tužkou (prosím o kontrolu, aby děti psaly šikmé čáry odshora dolů).

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Who is this? It is …

Pracovní sešit do str. 9 (nálepky mají děti v pracovním sešitu vzadu).

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 21 – všechna cvičení  (psaní číslice 5, porovnávání čísel, doplňování čísel)

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – ovoce, zelenina

Umět vyjmenovat 5 druhů ovoce, 5 druhů zeleniny.

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 20.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 33 – cvičení se opakují u všech písmen, děti již budou vědět, co mají dělat.

Uvolňovací cviky str. 17 – zbývající 3 řádky (píšeme krátké i dlouhé čáry odshora dolů).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 22 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohu s krtečky.

STŘEDA 21.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cvičení jsou převážně na procvičování čtení (zkuste, prosím, přečíst alespoň dvakrát za den – dopol/odpol).

Uvolňovací cviky str. 18 – píšeme hnědou pastelkou, můžete si s dětmi při psaní zazpívat písničku Já mám koně (HV).

Odpoledne se mohou děti proběhnout – klus jako „koníček“ (TV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 23 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohy s andělíčky a čerty

ČTVRTEK 22.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cv. 1 – děti předvedou, jakým způsobem si počítáme slabiky ve slovech (jedna ruka pod bradou, druhá počítá …). Cv. 2 – 3 čtení slabik, cv. 5 – obtáhnout slabiky – každou jinou pastelkou, v druhé řádce slabiky opsat tužkou.

Uvolňovací cviky str. 18 – vybarvit obrázek (VV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 24 – vynechat slovní úlohy

PÁTEK 23.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 35 – cv. 1 – 4 dle zadání.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 25 – vynechat slovní úlohy

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

Vždy si po skončení učení ukliď sešity a ostatní pomůcky ().

OSTATNÍ:

 • Pokud máte možnost, můžete nám do emailu (olga.burdova@zsrakovskeho.cz/jakub.risky@zsrakovskeho.cz) poslat naskenované či ofocené práce Vašich dětí. Budeme posílat zpět opravené – ohodnocené.
 • Děti mohou sledovat vysílání České televize UčíTelka
 • Od 26. do 30.10. – podzimní prázdniny

Doufáme, že se s dětmi po prázdninách zase setkáme a budeme moci pokračovat normálním vyučováním.

Na všechny se moc těšíme!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.10. – 16.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene S

Slabiky SA/SÁ, SE/SÉ

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět s obrázky

ŽIVÁ ABECEDA do str. 31 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 16

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Who is this? It is …

Pracovní sešit do str. 8

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Sčítání, odčítání do 4

Pracovní sešit do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – práce v sadu a na zahradě 

Ovoce, zelenina

Pracovní sešit str.  14

OSTATNÍ:

 • TV bude stále probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.
 • Prosíme o podepisování informací v notýsku, v žákovské knížce, domácích úkolů.
 • Prosíme o denní kontrolu penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Děti budou potřebovat 5 obalů na sešity A5

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.10. – 9.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene E

Slabiky MA/MÁ, ME/MÉ, LA/LÁ, LE/LÉ

Tvorba slov

ŽIVÁ ABECEDA do str. 25 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Welcome to HAPPY HOUSE

do str. 5

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Sčítání do 3

Pracovní sešit do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – práce v sadu a na zahradě 

Pracovní sešit str.  12

OSTATNÍ:

 • TV bude stále probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.
 • Prosíme o podepisování informací v notýsku, v žákovské knížce, domácích úkolů.
 • Prosíme o denní kontrolu penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Děti budou potřebovat 5 obalů na sešity A5

Děkujeme za spolupráci!

Olga Burdová, Jakub Říský

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 28.9. – 2.10.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky a písmene L

Slabiky MA – MÁ, LA – LÁ

ŽIVÁ ABECEDA do str. 18 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 10

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Welcome to HAPPY HOUSE

do str. 2

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Pracovní sešit do str. 14

Psaní číslic 2, 3. 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Formy chování 

Ochrana životního prostředí

Pracovní sešit str. 9

OSTATNÍ:

 • Příchod do školy do 7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné  – s rouškou.
 • 25.9. se Rakáčkův atletický trojboj neuskutečnil – z důvodu zhoršení situace ohledně šíření koronaviru a špatného počasí.
 • TV bude probíhat venku – teplé oblečení a obuv na ven.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.9. – 25.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Slabiky – MA/MÁ

ŽIVÁ ABECEDA do str. 13 

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Hello, I am …   / What is your name?

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Porovnávání množství, čísel (znaky: <, >, =)

Pracovní sešit do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Blízké okolí školy

Pracovní sešit str. 6

OSTATNÍ:

 • Příchod do školy do 7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné, budeme na ně v šatně čekat.
 • V pátek 25.9. od 10:00 hodin Rakáčkův atletický trojboj – soutěž sportovních tříd. Všichni musí mít cvičební úbor a sportovní obuv na hřiště.
 • Zadávání domácích úkolů: v pondělí a ve středu domácí úkol z matematiky; v úterý a ve čtvrtek domácí úkol z českého jazyka. Domácí úkoly vyznačujeme zelenou pastelkou (zakroužkované číslo cvičení nebo zelený puntík u řádky, cvičení, stránky na čtení apod.)
 • Vybíráme 10,- Kč za sešity
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.9. – 18.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

ŽIVÁ ABECEDA do str. 9 – vyvození hlásky a písmene M

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 5

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Pozdravy – Hello, Good morning, Goodbye

MATEMATIKA (M)

Počet 1 – 5

Psaní číslice 1

Porovnávání množství

Pracovní sešit do str. 8

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Blízké okolí školy

Pracovní sešit str. 4

OSTATNÍ:

 • Od pondělí 14.9. příchod do školy v  7:45 hodin – děti posílejte do školy samotné, budeme na ně v šatně čekat.
 • Ve středu 16.9. Olympijský běh – největší běžecká akce v České republice. Poběžíme okolo školy 1 000 m. Všichni musí mít cvičební úbor a sportovní obuv.
 • Zadávání domácích úkolů: v pondělí a ve středu domácí úkol z matematiky; v úterý a ve čtvrtek domácí úkol z českého jazyka. Domácí úkoly vyznačujeme zelenou pastelkou (zakroužkované číslo cvičení nebo zelený puntík u řádky, cvičení, stránky na čtení apod.)
 • Vybíráme 10,- Kč za sešity
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Olga Burdová, Jakub Říský

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.9. – 11.9.2020

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava

ŽIVÁ ABECEDA do str. 7 – vyvození hlásky a písmene A

UVOLŇOVACÍ CVIKY – do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Pozdravy – Hello, Good morning, Goodbye

MATEMATIKA (M)

Orientace v prostoru (pojmy: nahoře, dole, nad, pod, za, před, vlevo, vpravo, ….)

Počet 1 – 5

Pracovní sešit do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS (SKN)

Jsem školák – orientace ve škole, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

Pracovní sešit str. 2

OSTATNÍ:

 • V pondělí odevzdat rodiči podepsaný GENERÁLNÍ SOUHLAS (všichni donesli v pátek ze školy).
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

První školní dny máme za sebou. Děti jsou usměvavé, milé a povídavé. Věříme, že se jim bude u nás ve škole líbit.

Těšíme se na pondělí!     Olga Burdová, Jakub Říský

Komentáře jsou uzavřeny.