I.C Mgr. Jan Mareček

Mgr. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

INFORMACE – Sportovní dny

 1. Příchod do školy i třídy dle normálního rozvrhu
 2. Přijít do školy ve sportovním oblečení a obuvi
 3. S sebou: batůžek (pití, svačina, pláštěnka, ŽK, penál, papírové kapesníčky), nenosit aktovku!

Návrat z dopoledne vždy do 11:40 hod.

Pondělí 25. 9.

Sportovní dopoledne: FC TEMPO (pohybová všestrannost, manipulace s míčem)

Úterý 26. 9.

a) přespolní běh

b) pohybové hry a aktivity venku, základy atletiky

Středa 26.9.

Sportovní dopoledne: SK MODŘANY (atletika, pohybová všestrannost)

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • kdo ještě nepřinesl desky na písmena a desky na číslice, lepidlo Herkules
 • kdo ještě nedonesl 5 obalů na sešity (průhledných) velikosti na ŽK
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9. ředitelské volno – škola uzavřena

———————————————————————————————————————————

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

INFORMACE

Od 18. 9. žáci vstupují bez rodičů do školy, třídy bez vyučujícího.

Příchod do školy každý den od 7:30 do 7:40 h.

Tělesná výchova – žáci mají látkový sáček (podepsaný), v něm oblečení na TV ven a zvlášť do tělocvičny. Sportovní obuv na ven žáci nechávají ve skříňkách. Obuv do tělocvičny mají v sáčku na TV s oblečením.

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • žáci přinesou 20,- kč na nakoupené sešity školou pro 1. třídy
 • do konce týdne donést 5 obalů na sešity (průhledných)
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9. ředitelské volno – škola uzavřena
 • 25. 9. – 27. 9. Sportovní dny 

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků

———————————–

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky M

Vyvození slabik MA, MÁ

ŽA: do str. 12

UC:  str. 6

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslic 1 – 5

Porovnávání číslic – znaky rovnosti a nerovnosti

PS: do str. 13

UC:  str. 1, 2 – nácvik psaní číslic 1, 2

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Pravidla chování, povahové vlastnosti – rozlišení dobrých x špatných

PS str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

 • procvičování slovní zásoby family: Mum, Dad, Jack, Polly, Otto
 • písnička Hello!
 • poslech a porozumění příběhu Goodbye, Otto!

———————————————————————————————————————–

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

INFORMACE

Od 11. 9. žáci vstupují bez rodičů do školy, šaten. V šatně  na žáky bude čekat vyučující.

Příchod do školy každý den od 7:30 do 7:40 h.

Od 11. 9. zahájení tělesné výchovy – žáci mají látkový sáček (podepsaný), v něm oblečení na TV ven i zvlášť do tělocvičny. Sportovní obuv na ven žáci nechávají ve skříňkách. Obuv do tělocvičny mají v sáčku na TV s oblečením.

Od 11. 9. bude první domácí úkol (po, st – M, út, čt – ČJ). DÚ bude mít žák označen zeleným puntíkem. Domácí úkol vždy podepisují rodiče.

13. 9. – třídní schůzky od 17:30 h. v I. C, třídní důvěrník od 17:00 h. ve sborovně školy. Na třídní schůzky donést hygienické potřeby do třídy.

Každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky.

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků

———————————–

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásek A, Á

Sloh – pozdrav, oslovení, prosba, omluva

ŽA: do str. 7

UC:  str. 4

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslic 1 – 3

PS: do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Blízké okolí školy – vycházka

PS str. 3 a str. 7

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy. Členové rodiny (Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike).

———————————————————————————————————————–

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve školním roce 2023/2024.

Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

INFORMACE

4. 9. 2023

8:00 – 8:15 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s učiteli do tříd

8:20 – 8:50 hod. – děti ve třídě s učiteli

9:00 – 10:00 hod. – třídní schůzky v jednotlivých třídách (děti mají možnost po dobu schůzky zůstat ve školní družině)

5. – 8. 9. 2023

8:00 hod. – sraz před školou

Konec vyučování od 5. 9. 2023 v 11:40 hod., děti budou převedeny do ŠD.

Školní družina: vaše ŠD je ŠD 5

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků

———————————–

ČESKÝ JAZYK

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava (hry s obrázky – přiřazování, porovnávání velikostí, barvy…)

ŽA: do str. 3

UC: do str. 3

MATEMATIKA

Téma: Orientace v prostoru – vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, levá, pravá, před, za….

PS: do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

ANGLICKÝ JAZYK


 

Komentáře jsou uzavřeny.