I.C Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 17. 6. – 21. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – do str. 27.   Práce s texty, čtení s porozuměním,

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 29. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 (kopírované pracovní listy)
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel, slovní úlohy

Svět kolem nás:

Téma:  Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček v ranních hodinách – vstup do školy barevnou bránou

19. 6. Olympijský běh – školní akce dopoledne (vhodné sport.oblečení a obuv)

21. 6. Mezinárodní den jógy – cvičíme v 9:00 hod.ráno. Celá třída žlutá trička!

Během týdne prosím donést velkou igelitku na výkresy, desky atd.

26. 6. Výlet – letiště Točná – částka 50 kč za žáka bude hrazena z třídního fondu I. C. Odchod ze školy v 8:00 hod., návrat do 11:40 hod. S sebou batůžek, svačina, pití, pohodlné sportovní oblečení.

Týdenní plán od 10. 6. – 14. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – do str. 17.   Práce s texty, čtení s porozuměním,

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 21. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel, slovní úlohy

Svět kolem nás:

Téma:  Léto – charakteristické znaky období, bezpečnost při letních sportech, ochrana před Sluncem

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček

26. 6. Výlet – letiště Točná

Týdenní plán od 3. 6. – 7. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – do str. 5.   Práce s texty, čtení s porozuměním,

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 19,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel

Svět kolem nás:

Téma:  Lidská práce a její výsledky

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

5. 6. Třídní schůzky od 17:30

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček

 

Týdenní plán od 27. 5. – 31. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 64.   Hlásky Q -q, X – x, W – w.

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 12,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Sloh – rozhovor

Matematika:

 • Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel

Svět kolem nás:

Téma:  Lidská práce a její výsledky

Anglický jazyk:

Ostatní:

27. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – Zápisy do ŠD na školní rok 2019/20

29. 5. Dětský den v Thomayerově nemocnici (12:15 – 16:00hod.) – v rámci ŠD. S sebou batůžek s pitím, pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, nepromokavá bunda. Akce je zdarma se záchrannými složkami.

30. 5. Rakáčkův atletický trojboj – vybraných 15 žáků ze třídy soutěží v týmech po 5 žácích. Akce je dopoledne. Všichni žáci  (celá třída) musí mít vhodné sportovní oblečení a obuv na ven, pití, holky dobře svázané vlasy. Prosím všichni žlutá trička s logem.

5. 6. Třídní schůzky od 17:30

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček

 

Týdenní plán od 20. 5. – 24. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 61.   Měkké slabiky DI – TI – NI

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 8,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Práce a volný čas – povolání, odpočinek

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

27. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – Zápisy do ŠD na školní rok 2019/20

5. 6. Třídní schůzky od 17:30

 

Týdenní plán od 13. 5. – 17. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 57.   Slabika MĚ – mě. Slabikotvorné s, m, l, r.

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 3,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20, opakování učiva, jednoduché slovní úlohy

Svět kolem nás:

Téma:  Kultura – kulturní a společenské instituce (pojem kultura, bezpečnost a chování na kulturních akcích, význam společenských institucí)

Anglický jazyk:

 • Opakování slovní zásoby  Unit 5: a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon. 
 • Úterý 14. 5. TEST (slovíčka Unit 5). Souhrnné opakování Unit 5.
 • Domácí úkol na úterý 14.5.: prac. sešit, str. 39 – spojit balónky a myšky (přiřadit správné číslo).
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

Ostatní:

 • 15. – 17. 5. Projektové dny školy – Putování Prahou (nenosit učebnice), 15. a 17. 5. penál, nůžky, lepidlo
 • 16. 5. mít do školy batůžek s pitím, svačinu z domova, pláštěnku v batůžku, na sobě sportovní oblečení a obuv – výlet po Praze celé dopoledne. Svačinu jsem na 16. 5. odhlásil celé třídě.
 • 15. 5. ŠD – Dílny s rodiči v ŠD 6  – 15:00 – 17:00 hod.

 

Týdenní plán od 6. 5. – 10. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 56.   Slabika MĚ – mě

 Čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 – str. 1

Matematika:

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Na dvoře – domácí a hospodářská zvířata, Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti

Anglický jazyk:

 • Procvičování slovní zásoby Unit 5: birthday. Písnička: How old are you?

Ostatní:

 • 6. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – cena 35, kč za fotografii přinést 6. 5. v hotovosti
 • 8. 5. Státní svátek
 • 9. 5. a 10. 5 Ředitelské volno

 

Týdenní plán od 29. 4. – 3. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 54.   Slabiky BĚ -bě, PĚ – pě, VĚ – vě

 Čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 2 – dokončení písanky

Matematika:

 PS  – III. díl – dokončení 

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Na dvoře – domácí a hospodářská zvířata, Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti

Anglický jazyk:

 • procvičování slovní zásoby Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • příběh The present;
 • procvičování jednoduchých otázek: Is it a present? 
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

Ostatní:

 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy, i do ŠD.
 • TV – prosím začít nosit také sportovní oblečení a obuv na ven, musí být jiné než do tělocvičny!
 • 29. 4. ŠD – Čarodějnice – sportovně zaměřeno (vlastní kostým + masku)
 • Solná jeskyně pro I. C v ŠD 6 do 30. 4.  se přihlásit. (Pokud bude malý počet zájemců, akce bude zrušena)
 • 6. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – cena 35, kč za fotografii
 • 1. 5. a 8. 5. Státní svátky
 • 9. 5. a 10. 5 Ředitelské volno

 

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné prožití Velikonočních svátků, hodně energie, sluníčka a jarní nálady.

S pozdravem

JM

Týdenní plán od 22. 4. – 26. 4. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 50.  Měkké slabiky DĚ – TĚ – NĚ

 Čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 2 – do str. 45 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

Sloh – vyprávění – Velikonoce

Matematika:

 PS  – III. díl – dokončení 

 • Jednotky hmotnosti – kg (seznámení)
 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Na dvoře – domácí a hospodářská zvířata

Ostatní:

 • 23. 4. – projektový den – Den Země (nebude AJ)
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy, i do ŠD.
 • TV – prosím začít nosit také sportovní oblečení a obuv na ven, musí být jiné než do tělocvičny!
 • 29. 4. ŠD – Čarodějnice – sportovně zaměřeno (vlastní kostým + masku)
 • 6. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – ne jednotlivců

 

Týdenní plán od 15. 4. – 19. 4. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 45.  Vyvození Ď, Ť, Ň.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. 

Písanka č. 2 – do str. 41 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

Velikonoční říkadla a koledy

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 53

 • Jednotky objemu – litr – seznámení
 • Vztahy o několik více, méně

Svět kolem nás:

Téma:  Velikonoce – zvyky, tradice, původ svátků

Anglický jazyk

Ostatní:

 • 16. 4. Velikonoční dílny a jarmarky od 16:00 hod. pro rodiče
 • 18. 4. Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy, i do ŠD.

 

Týdenní plán od 8. 4. – 12. 4. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 41.  Vyvození hlásky G, g.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 37 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 50

 • číselná řada 16 – 20 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky
 • Vztahy o několik více, méně

Svět kolem nás:

Téma:  Velikonoce – zvyky, tradice, původ svátků

ANGLICKÝ JAZYK

Ostatní:

 • 16. 4. Velikonoční dílny a jarmarky od 16:00 hod.
 • 18. 4. Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek
 • kopie kartičky pojišťovny, lékařský posudek žáka Vám bude vrácen ne TSCH v červnu. Pokud by někdo potřeboval dříve, tak mi napište.

 

Týdenní plán od 1. 4. – 5. 4. 2019

                                            ŠKOLA V PŘÍRODĚ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Informace:

 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod. 
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • obědy + svačiny jsem všem žákům hromadně odhlásil

Týdenní plán od 25.3. – 29. 3. 2019

 

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 37.  Vyvození hlásky CH, ch. Seznámení s hláskou F, f.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 28 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

 • malá tiskací písmena – upevňování znalosti

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 41

 • číselná řada 16 – 20 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky
 • Jednotky délky – metr (seznámení)

Svět kolem nás:

Téma:  Orientace v čase – hodiny (celá). Příroda na jaře – porovnávání ročních období, znaky jara.

Anglický jazyk:

 • úterý 26. 3. TEST: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a sock, a jumper;
 • nová slovní zásoba Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

Ostatní:

 • Prosím, došlo ke změně od agentury. Odjezd + příjezd ze ŠvP nebude od školy, ale ze Sofijského náměstí.
 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.

 

Týdenní plán od 18.3. – 22. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 30.  Vyvození hlásky Ř, ř.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 20

 • malá tiskací písmena – upevňování znalosti

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 38

 • číselná řada 15 – 20
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky

Svět kolem nás:

Téma:  Orientace v čase – hodiny (celá). Příroda na jaře – porovnávání ročních období, znaky jara.

Anglický jazyk:

 • opakování slovní zásoby a příprava na test: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey
 • domácí úkol: na úterý 19. 3., pracovní sešit, str. 31 – nakreslit a vybarvit oblíbené tričko.
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

Ostatní:

 • Prosím, došlo ke změně od agentury. Odjezd + příjezd ze ŠvP nebude od školy, ale ze Sofijského náměstí.
 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.
 • V rámci hodin TV (4. 3., 11. 3., 22. 3. bude v hodinách spolupráce s trenérem – FC Tempo – všestrannost + fotbalová průprava)

 

Týdenní plán od 11.3. – 15. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 22.  Vyvození hlásky Č, č, Ž, ž.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 14

 • malá tiskací písmena – upevňování znalosti

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 30

 • číselná řada 11 – 15
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky

Svět kolem nás:

Téma: Počasí, délka dne a noci – procvičování, Orientace v čase – hodiny (celá)

Anglický jazyk:

 • procvičování slovní zásoby: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey;
 • písnička My favourite T-shirt;
 • domácí úkol: na úterý 12. 3., pracovní sešit, str. 30 – dokreslit vzory na oblečení a vybarvit.

Ostatní:

 • Prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • Prosím, došlo ke změně od agentury. Odjezd + příjezd ze ŠvP nebude od školy, ale ze Sofijského náměstí.
 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.
 • V rámci hodin TV (4. 3., 11. 3., 22. 3. bude v hodinách spolupráce s trenérem – FC Tempo – všestrannost + fotbalová průprava)
 • 12. 4. Den otevřených dveří od 8:00 – 17:00 hod.

 

Týdenní plán od 4.3. – 8. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 15.  Vyvození hlásky B, b.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 4

 • skládání slabik a slov
 • malá tiskací písmena – upevňování

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 15

 • číselná řada 11 – 17
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání desítek a jednotek

Svět kolem nás:

Téma: Počasí, délka dne a noci

Anglický jazyk:

Unit 4: Dressing up!

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock);
 • počítání předmětů: one red sock – two red socks.
 • domácí úkol: na úterý 5. 3., pracovní sešit, str. 28 – dokreslit obrázky a vybarvit.

Ostatní:

 • Do 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • ŠvP – sraz před školou 1. 4. v 7:30, odjezd v 7:50 od školy.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 před školu. Všichni rodiče si vyzvednou žáka před školou.
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.
 • V rámci hodin TV (4. 3., 11. 3., 22. 3. bude v hodinách spolupráce s trenérem – FC Tempo – všestrannost + fotbalová průprava)

Týdenní plán od 25.2. – 1. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 11.  Vyvození hlásky H, h.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – dokončení

 • skládání slabik a slov
 • recitace básničky  (intonace, práce s hlasem, dechová cvičení, artikulace)
 • malá tiskací písmena – upevňování

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 11

 • číselná řada 11 – 15
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání desítek a jednotek

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, hygiena, důležitá tel.čísla).

Anglický jazyk:

Unit 4: Dressing up!

 • nová slovní zásoba Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock).

Ostatní

 • Do 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • Doplatek  na Školu v přírodě – Sportovní týden ( na účet školy, VS: individuální, SS: 20191). Doplatek: 1.680,-kč do 28.2. 2019.
 • 27. 2. Karneval v ŠD 14:00 – 16:00 – vlastní maska + kostým
 • připravujeme se na třídní kolo recitační soutěže
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod

 

Týdenní plán od 18.2. – 22. 2. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 5.  Vyvození hlásky C, c.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 50

 • skládání slabik a slov
 • recitace básničky  (intonace, práce s hlasem, dechová cvičení, artikulace)
 • malá tiskací písmena – upevňování

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 5

 • číselná řada 11 – 15
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, hygiena, důležitá tel.čísla).

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • souhrnné opakování (Unit 3: hračky, barvy), FINAL TEST (hračky, barvy);
 • nová slovní zásoba Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock).

Ostatní:

 • Během měsíce února – 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • 18. 2. Veselé zoubky (preventivní program). Výuka je normálně dle rozvrhu.
 • Doplatek  na Školu v přírodě – Sportovní týden ( na účet školy, VS: individuální, SS: 20191). Doplatek: 1.680,-kč do 28.2. 2019.
 • 27. 2. Karneval v ŠD 14:00 – 16:00 – vlastní maska + kostým

 

Týdenní plán od 4.2. – 8. 2. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – dokončení.  Vyvození dvojhlásek AU, OU, EU.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 46

 • skládání slabik a slov
 • sloh – popis zvířete
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – dokončení pracovního sešitu. 

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 10
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – poznáváme své tělo

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • procvičování slovní zásoby: colours/barvy – red, orange, yellow, blue, green, pink
 • souhrnné opakování a příprava na test.

Ostatní:

 • 11. 2. – 15. 2. jarní prázdniny
 • Během měsíce února – 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny

 

Týdenní plán od 28. 1. – 1. 2. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 50.  Vyvození R, r.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 43

 • skládání slabik a slov
 • sloh – popis zvířete
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.51. Vyvození čísla 10.

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 10
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zvířátka v zimě – péče o ně, les, péče o prostředí

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • procvičování slovní zásoby: colours/barvy – red, orange, yellow, blue, green, pink
 • souhrnné opakování a příprava na test.

Ostatní:

 • 31. 1. Vysvědčení za I.pololetí – rozdávání výpisu z vysvědčení 4. vyučovací hodinu. Výpis se nevrací se do školy. Prosím o  desky na vysvědčení.
 • 1. 2. Pololetní prázdniny
 • Během měsíce února – 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny

 

Týdenní plán od 21. 1. – 25. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 41.  Vyvození Š, š.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 37

 • skládání slabik a slov
 • sloh – popis zvířete
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.44. 

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 9
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – bezpečnost při sportování

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • nová slovní zásoba: colours/barvy – red, orange, yellow, blue, green, pink; písnička The colour song;
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 22. 1. – prac. sešit, str. 20 – dokreslit obrázky a vybarvit, spočítat předměty).

Ostatní:

 • V pondělí 21.1. od 10:30 divadlo v KC 12 (nebude TV)
 • 22. 1. ŠD – Kino pro přihlášené žáky
 • 31. 1. Vysvědčení za I.pololetí
 • 1. 2. Pololetní prázdniny

 

Týdenní plán od 14. 1. – 18. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 38.  Vyvození K,k.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 35

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.42. Vyvození číslice 9.

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 9
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • poslech a čtení příběhu Four dolls – four cakes.
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 15. 1. – prac. sešit, str. 18 – dokreslit obrázky a vybarvi)

Ostatní:

 • V pondělí 14. 1. odevzdat (přihlášku, souhlas s účastí na akci školy + souhlas s koupáním v bazénu)
 • Zálohová platba na Školu v přírodě – Sportovní týden (cena zálohy: 1.580,-kč na účet školy, VS: individuální, SS: 20191). Doplatek: 1.680,-kč do 28.2. 2019.
 • Vybíráme 60,-kč na divadlo v KC 12 – 21. 1.

 

Týdenní plán od 7. 1. – 11. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 34.  Vyvození D, d.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 30

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.37. Vyvození číslice 9.

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 9
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zimní krajina – (změny v přírodě, znaky období – práce s obrázky + dramat.činnosti)

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • nová slovní zásoba Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • písnička The toy song.

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude  7. 1. (poslední lekce).  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.
 • TV v tělocvičně od 9.1.
 • 9. 1. od 17:30 hod – Třídní schůzky – podepsat v ŽK (pololetní hodnocení třídy, hodnocení akcí, organizační záležitosti, informace ke Sportovně turistickému týdnu).

 

 

Týdenní plán od 3. 1. – 4. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 29.   

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 27

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.33

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Nový rok, Tři králové – zvyky, tradice. 

Anglický jazyk:

—————————

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude  7. 1. (poslední lekce).  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.
 • V pá 4. 1. nebude TV, bude ČJ. TV dle rozvrhu začne od 9. 1.
 • 9. 1. od 17:30 hod – Třídní schůzky – podepsat v ŽK (pololetní hodnocení třídy, hodnocení akcí, organizační záležitosti, informace ke Sportovně turistickému týdnu).

 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení rodiče,

moc Vám děkuji za krásnou atmosféru a příjemné prožití Vánoční besídky.

Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků, prožijte je ve znamení naděje, míru, přátelství a lásky.

Moc Vám chci poděkovat za spolupráci v roce 2018.

Úspěšný rok 2019 plný splněných přání.

S úctou k Vám

třídní učitel

Týdenní plán od 17.12. – 21.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 29.   Vyvození hlásky Z, z.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Sloh – přání

Písanka č. 1 – do str. 25

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.32

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky, tradice. Nácvik vánočního vystoupení

Anglický jazyk:

 

 

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude  19. 12.  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.17. 12.  – NENÍ. Termín bruslení změněn na 7.1.2019. 
 • 21. 12. – Vánoční slavnost se třídou dopoledne
 • 9. 1. od 17:30 hod – Třídní schůzky – podepsat v ŽK

Informace –  VÁNOČNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče,

srdečně Vás s žáky zveme na Vánoční slavnost v I. C, která bude dne 20. 12. od 18:00 hod. v naší třídě. Prosím, přiveďte žáky na 17:20 – 17:30. Vyzvednu si je u vchodu do školy.

Moc se na Vás těšíme.

Vážení rodiče,

hledám zájemce ze strany rodičů o natočení celé Vánoční besídky na video, pak dát na CD. Pokud by někdo byl ochotný, budu velmi rád. Kdo by chtěl, prosím napište mi email.

Moc Vám děkuji za ochotu a vstřícnost.

S pozdravem

JM

Týdenní plán od 10.12. – 14.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 23.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Sloh – přání

Písanka č. 1 – do str. 21

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.28

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky, tradice. Nácvik vánočního vystoupení

Anglický jazyk:

Happy House 1, Unit 3 Come and play!

 • nová slovní zásoba: toys ( a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum);
 • písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude 10. , 12., 19. 12.  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.17. 12. termín bruslení změněn na 7.1.2019. 

ŠD – Prosím rodiče, aby žáci měli i ve čt (každý) oblečení na TV ve skříňce. Budou využívat s p. vychovatelem  tělocvičnu v rámci zájmové činnosti ŠD.

 • 12. 12. Adventní dílny s rodiči v ŠD od 15 : 00 – 17:00 h.

Informace –  VÁNOČNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče,

srdečně Vás s žáky zveme na Vánoční slavnost v I. C, která bude dne 20. 12. od 18:00 hod. v naší třídě. Přijďte s dětmi kolem 17: 45 – 17:50. Záleží na Vaší potřebě času při převlékání se.

Moc se na Vás těšíme.

S pozdravem žáci a třídní učitel a p. vychovatel

 

Týdenní plán od 3.12. – 7.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 21.  Vyvození  hlásky V, v

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 19

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

Vyvození číslice 8.

 PS  – II. díl – do str.23

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 7
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 7

Svět kolem nás:

Téma: Advent, sv. Mikuláš – tradice, zvyky

Anglický jazyk:

 • Souhrnný test (Unit 2: názvy školních pomůcek a číslovky 1- 10)
 • Unit 3: nová slovní zásoba (toys: a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train).

Informace:

Platba – Focení (sada- kalendář + fotky).  Cena za 1 sadu je 250,-kč. Kdo má více sad dle toho zasílá celkovou částku. Prosím zaslat na účet 266496066/300 SS 111, (uvádějte jméno a příjmení žáka + třída I. C).

Kurz ledního bruslení bude zahájen 3. 12. Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.

17. 12. termín bruslení změněn na 7.1.2019.

ŠD – Prosím rodiče, aby žáci měli i ve čt (každý) oblečení na TV ve skříňce. Budou využívat s p. vychovatelem  tělocvičnu v rámci zájmové činnosti ŠD.

Během týdne pokračování v nácviku na Vánoční slavnost – besídku.

 

Týdenní plán od 26.11. – 30.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 17.  Vyvození  hlásky N,n.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 16

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.21

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 7
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 7

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště, mezilidské vztahy). Seznámení s pojmy – advent, svátek sv.Mikuláše.

Anglický jazyk:

 • opakování slovní zásoby (názvy školních potřeb: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 27. 11.): pracovní sešit, str. 14 (Přikresli ještě jednu věc a napiš čísla).

Ostatní:

30. 11. Focení (sada- kalendář + fotky).  Cena za 1 sadu je 250,-kč. Kdo má více sad dle toho zasílá celkovou částku. Prosím zaslat na účet 266496066/300 SS 111, (uvádějte jméno a příjmení žáka + třída I. C).

3. 12. Zahájení Kurzu ledního bruslení (3. 12., 5.12., 10.12., 12.12., 17.12., 19.12.). Dívky musí mít vlasy v culíku, bez dlouhých náušnic.

Během týdne žákům nalepím informace k Vánoční besídce – barva oblečení apod. Bude zahájen nácvik na Vánoční slavnost.

23. 11. TV –  byl ukončen kurz jógy

 

Týdenní plán od 19.11. – 23.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář II . díl – do str. 5.  Vyvození  hlásky C, c.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 11

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • malá tiskací písmena

Matematika:

 Vyvození číslice  7

 PS  – II. díl – do str.16

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 6

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště, mezilidské vztahy).

Angličtina: (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; 
 • číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.

Ostatní:

23. 11. TV –  (8. lekce kurzu Jógy)

21. 11. Divadelní představení v KC 12: Šípková Růženka. Vybíráme 60,-kč.

21.11. Badatelské odpoledne od 15:00 – zapojena ŠD. Zváni jsou i  rodiče. Téma: „Letíme do vesmíru“.

 

Týdenní plán od 12.11. – 16.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 11.  Vyvození  hlásky J, j.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Písanka č. 1 – do str. 9

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 Číslice 6

 PS  – II. díl – do str.10

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 6

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště)

Angličtina: (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; nová slovní zásoba číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.
 • Domácí úkol: pracovní sešit, str. 11 – vybarvit obrázky.

Ostatní:

9. 11. TV –  (7. lekce kurzu Jógy)

13. 11. Kino se ŠD

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C/třídní důvěrník od 17:00 s p.ředitelem.

21. 11. Divadelní představení v KC 12: Šípková Růženka. Vybíráme 60,-kč.

 

Týdenní plán od 5.11. – 9.11. 2018

Český jazyk:

Živá abeceda:   – procvičování učiva, opakování

Slabikář I. díl – do str. 5.  Vyvození  hlásky T, t.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Písanka č. 1 – do str. 4

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Vyvození číslice 6

PS –  I. díl- dokončení, PS  – II. díl – do str.3

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • číselná osa 
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště)

Angličtina (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; nová slovní zásoba číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.
 • Domácí úkol: pracovní sešit, str. 11 – vybarvit obrázky.

Ostatní:

9. 11. TV –  (6. lekce kurzu Jógy)

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C

Prosím rodiče o podepsání ŽK za měsíc říjen + na poslední stránce v ŽK podepsat termín třídních schůzek. Děkuji. JM

 

Týdenní plán od 29.10. – 2.11. 2018

Český jazyk:

Živá abeceda: dokončení  – procvičování učiva

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Uvolňovací cviky – dokončení pracovního sešitu

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 55

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • číselná osa 
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Svátky“ – pojmy: 28. 10. – Vznik Československa, 1.11. – Všech svatých, 2. 11. Památka zesnulých

Ostatní:

 Olympijský víceboj – každý žák diplom obdrží k vysvědčení za I. pololetí

1.11. – Preventivní program od 8:00 – 9:40 –Téma: Chovám se bezpečně?

(Do školy vzít normálně učení dle rozvrhu hodin).

2. 11. TV –  (5. lekce kurzu Jógy)

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C

Prosím rodiče o podepsání ŽK za měsíc říjen. Děkuji. JM

 

 

Týdenní plán od 22.10. – 26.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Nácvik psaní číslice 5

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • vyvození číslice 0
 • číselná osa – seznámení
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Pole a les na podzim“ – pojmy: polní plodiny, lesní plodiny, polní práce, zábava dětí.  Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…). V tento  den žáci přijdou do školy bez aktovky s učením. S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – ukázka první vyučovací hodiny rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku, vidět jak ve výuce pracujeme.

26. 10. TV –  (4.lekce kurzu Jógy)

29. 10. – 30.10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

 

Týdenní plán od 15.10. – 19.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: P, U

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 45

Uvolňovací cviky do str. 23

 • pohádky – vyprávění podle obrázků, zdravotní výchova – práce s dechem a hlasem
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 38

Nácvik psaní číslice 4

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole, dramatické činnosti – „O veliké řepě“. Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

19. 10. TV –  (3.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…).

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Informace 9.10.

prosím, aby žáci měli vždy na TV oblečení na ven + do tělocvičny.

23. 10. Olympijský víceboj – dopoledne

Týdenní plán od 8.10. – 12.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: O

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 33

Nácvik psaní číslice 2, 3

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

12. 10. TV –  (2.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Poznámky:

Vážení rodiče,

moc Vám všem děkuji za dárek – tričko s logem školy. Vážím si toho.

JM

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání ŽK za měsíc září.

Zároveň moc prosím o kontrolu ořezaných pastelek, tužek na druhý den.

Děkuji Vám za spolupráci

JM

Týdenní plán od 1.10. – 5.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek: E, S

Tvorba a čtení  slabik MA, ME, LA , LE

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4

PS – do str. 24

Nácvik psaní číslice 1

 • znaky >, <, =, +
 • geometrické tvary
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim (práce v sadu a na zahradě – ovoce x zelenina, rozdíly,  třídění obrázků, práce ve skupinách)

Ostatní:

 Příchod žáků do školy v tomto týdnu do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

2. – 5. 10. Sběr papíru u hlavní brány od 6:45 – 7:55

3. 10. ŠD – Podzimní dílna skřítků s rodiči od 15:00 – 16:30

5. 10. TV – zahájení kurzu (1.lekce kurzu Jógy)

Poznámky:

Prosím o kontrolu plateb na účet školy dle pokynů na třídních schůzkách (třídní fond, pomůcky, příspěvek škole), kontrolu platby za pracovní sešit na AJ.

 

Týdenní plán od 17.9. – 21.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky M

Tvorba a čtení prvních slabik

Živá abeceda do str. 13

Uvolňovací cviky do str. 7

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslice 3

Pracovní sešit do str. 17

 • znaky > <
 • geometrické tvary

Svět kolem nás:

Téma: Blízké okolí školy – dopravní výchova (bezpečné chování na komunikacích, pojmy chodec, cyklista, přechod, semafor, co vše je důležité pro chodce?, základní dopravní značky)

Ostatní:

 Příchod žáků v tomto týdnu od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

TV – tento týden budeme chodit cvičit ven, prosím o obuv na ven.

Vybírám za sešity 19,- kč – osobně.

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

20. 9. (čtvrtek) – 10 – 10:45 ukázka Kriketu + vlastní seznámení, hraní

21. 9. bude ráno Přespolní běh – s sebou vhodné sportovní oblečení, obuv

 

Týdenní plán od 10.9. – 14.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek A – Á

Živá abeceda do str. 7

Uvolňovací cviky do str. 4

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslic 1, 2

Pracovní sešit do str. 11

 • orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za)
 • hry s čísly, spojování čísel s obrázky
 • sloupec, řádek – upevňování

Svět kolem nás:

Téma: Jsem školák (orientace ve škole, pomůcky, vybavení, školní, pracovní a hygienické návyky)

Ostatní:

V pondělí od 17.9. příchod žáků od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

12. 9. Třídní schůzky od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

Od 11. 9. pro zájemce o Kino v Modřanech bude p. vychovatel ze ŠD vybírat 60,-kč. Více informací dostanou žáci od p. vychovatele  do notýsku. Kino bude 25. 9. od 14:00, návrat kolem 16:00.

 

Informace 4. 9.

Postupně dokoupit:

 1. obalit učebnice + sešity
 2. koupit 20 fólií (euro obaly)
 3. Desky – slabší šanon na portfolium žáka – podepsané + 5 folií

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2018/19.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

3. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD)

4. 9.    8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy. Vyučování končí v 10:45 hod.

od 5. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 3.9.před školou.

Váš třídní I. C

 

Komentáře jsou uzavřeny.