I.C Mgr. Jan Mareček

Mgr. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz

         

            Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk:

Vyvození hlásky S, vyvození slabik SE, SÉ, SA, SÁ. Jednoduchá slova se slabikami.

ŽA: do str.32

UC: do str. 17

Matematika:

Psaní číslice 4

PS: do str. 20

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4.

Svět kolem nás:

Téma: Podzim – práce v sadu a na zahradě (ovoce, zelenina)

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

 • od 18. 10. začne 6 lekcí kurzu Jógy. Kurz bude vždy v pondělí v rámci TV.
 • 19. 10. Enviromentální akce: DRAVCI (místo vyučovací hodiny AJ).                                            Od 4. 10. vybírám 50,- kč na tuto akci.

—————————————————————————————————————-

                  Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk:

Vyvození hlásky E, vyvození slabik ME, MÉ, LE, LÉ. Jednoduchá slova se slabikami.

ŽA: do str.25

UC: do str. 13

Matematika:

Psaní číslice 3, znamének +, – 

PS: do str. 16

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3.

Svět kolem nás:

Téma: Podzim – práce v sadu a na zahradě

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

 • do 30. 9. uhradit platbu za ŠD – informace na webu ŠD
 • 6. 10. PŘESPOLNÍ BĚH pro sportovní třídy od 9:00 hod. Nutné mít teplé oblečení a sportovní obuv na TV venku!
 • 19. 10. Enviromentální akce: DRAVCI (místo vyučovací hodiny AJ).                                            Od 4. 10. vybírám 50,- kč na tuto akci.

—————————————————————————————————————-

                    Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk:

Vyvození slabik LA, LÁ – jednoduchá tvorba slov se slabikami

Upevňování hlásek M, A, Á, L

ŽA: do str. 19

UC: do str. 10

Matematika:

Upevňování učiva – rovnost a nerovnost, počet 1 – 5

PS: do str. 14

Upevňování psaní číslic 1, 2

Svět kolem nás:

Téma: Ochrana životního prostředí

Anglický jazyk:

(28. 9. Státní svátek)

Ostatní:

 • 30. 9. Rakáčkův atletický trojboj 1. a 2. tříd (8:00 – 10:45 hod.) Vybavení: sportovní oblečení – tepláky, mikina, sportovní obuv na ven. V aktovce pouze učivo na ČJ, penál, ŽK, notýsek, pití a svačinu.
 • 27. 9. – Ředitelské volno – škola zavřena
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • do 30. 9. uhradit platbu za ŠD – informace na webu ŠD
 • 19. 10. Enviromentální akce: DRAVCI (místo vyučovací hodiny AJ).                                            Od 4. 10. vybírám 50,- kč na tuto akci.

—————————————————————————————————————-

                   Týdenní plán od 20. 9. do 24.9. 2021

Český jazyk:

Vyvození slabik MA, MÁ – jednoduchá slova se slabikami

Vyvození hlásky L

Sloh – prosba, oslovení, pozdrav, omluva

ŽA: do str. 15

UC: do str. 8

Matematika:

Porovnávání číslic 1 – 5 – znaky rovnosti a nerovnosti

PS: do str. 13

Svět kolem nás:

Formy chování

Bezpečné přecházení (dopravní výchova)

PS. str. 8, 9

Anglický jazyk:

WELCOME TO HAPPY HOUSE – seznámení s hlavními postavami – slovní zásoba (Dad, Mum, Jack, Polly, Daisy, Otto + Ruby and Spike). Nácvik pozdravů (Hello. Good morning.Goodbye.), pojmenování členů rodiny; písničky (Hello, I´m Mum. / Who´s this? / Happy House song).

Ostatní:

 • žáci samostatně vstupují do šatny od 7:40 do 7:50 hod. a přicházejí do třídy
 • podepisovat domácí úkoly
 • 27. 9. – ředitelské volno – škola zavřena
 • do 30. 9. uhradit platbu za ŠD – informace na webu ŠD

—————————————————————————————————————-

                   Týdenní plán od 13. 9. do 17.9. 2021

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava

Vyvození hlásek Á, M

ŽA: do str. 9

UC: do str. 5

Matematika:

Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 12

Svět kolem nás:

Blízké okolí školy – bezpečné přecházení (dopravní výchova)

PS. do str. 4, 6, 7 – cv. 1, 2

Anglický jazyk:

WELCOME TO HAPPY HOUSE – seznámení s hlavními postavami – slovní zásoba (Dad, Mum, Jack, Polly, Daisy, Otto), pozdravy – Hello, Hi, Bye. Oslovení – What’s your name? I am… (+ jméno).

Ostatní:

ŠD: 17. 9. Akce se ŠD od 13:00  do 15:00 hod. ve Viničním domku

 • Od 13. 9. žáci samostatně vstupují do šatny od 7:40 do 7:50 hod.
 • Do středy 15. 9. donesou zájemci o nabídky knih z katalogů vyplněnou objednávku třídnímu učiteli (rozdáno 1. 9. na třídních schůzkách)
 • donést houbičku na mytí nádobí

 

 

—————————————————————————————————————-

                   Týdenní plán od 6. 9. do 10.9. 2021

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava  (škola, třída, školní pomůcky)

Vyvození hlásky A

ŽA: do str. 5

UC. do str. 3

Matematika:

Orientace v prostoru – vlevo, vpravo, vpřed, vzad

Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 5

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

PS. do str. 3

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

 • do 7. 9.  donést kufřík s pomůckami na VV a PČ
 • postupně donést do třídy + i do ŠD 2 role  papírových utěrek, krabička papírových kapesníků, tekuté mýdlo
 • podložka A3 na modelování
 • desky na číslice a desky na písmena
 • v pondělí 6. 9. oblečení a obuv na TV
 • 8. 9. Olympijský běh – dopoledne během vyučování
 • 8. 9. Třídní schůzky  od 17:30 hod.

 

—————————————————————————————————————-

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce 2021/2022.

Informace:

1.9. 2021

8:00 – 8:15 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s učitelem do třídy. Děti vstupují do školy s rouškou na ústech.

8:20 – 8:50 hod. – děti s učitelem ve třídě 

9:00 hod. – třídní schůzka (přibližně 1 hodinu, třídní učitel si vyzvedne rodiče před školou). Na třídní schůzce se dozvíte více informací. Rodiče vstupují do školy s respirátorem. Děti mají možnost zůstat ve školní družině nebo odejít ze školy. Rodiče sdělí třídnímu učiteli ráno před školou.

Děti si přinesou: aktovku, penál

2. 9. – 10. 9.2021

7:50 hod. – sraz před školou. Třídní učitel si děti převezme a odvede do třídy, z ranní ŠD do třídy převedou vychovatelé. Konec vyučování každý den v 11:40 hod.

Děti si přinesou: aktovku, vyplněnou ŽK, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2x klíček, šňůrka na čip

Testování žáků 2.9., 6. 9., 9. 9. 2021

Výuka (ČJ, M, SKN) ve dnech 2.-3. 9. 2021:

Od 2. 9. 2021 postupné seznámení žáků s jednotlivými předměty, organizací, rozdávání pracovních sešitů.

Těším se na Vás

 Jan Mareček (třídní učitel)

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.