I.C Bc. Olga Burdová

Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN  29.5. – 2.6.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky Mě – mě
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 55
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Písanka 3.díl – do str. 6

MATEMATIKA

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20
 • Geometrie- čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
 • Pracovní sešit 4.díl do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

 • I wash my (face). I brush my (hair).

SVĚT KOLEM NÁS

 • Kultura – kulturní a společenské instituce
 • Pracovní sešit str. 73

 

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • TV – nosit oblečení a boty dovnitř i na ven
 • 30. 5. sportovní soutěž překážková dráha
 • 1. 6. MDD ve třídě a v okolí školy – sportovní oblečení, svačina, pití
 • 7. 6. TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 17:30 hodin

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  22.5. – 26.5.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky Bě – bě, Pě – pě, Vě – vě, Mě – mě
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 55
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Písanka 2.díl – dokončení

MATEMATIKA

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20
 • Pracovní sešit 4.díl do str.8

ANGLICKÝ JAZYK

 • I wash my (face). I brush my (hair).

SVĚT KOLEM NÁS

 • Město, ve kterém žijeme
 • Pracovní sešit str. 72

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • TV – nosit oblečení a boty dovnitř i na ven
 • 26.5. vystoupení cimbálové skupiny „Réva“ – vybíráme 80,- Kč

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  15.5. – 19.5.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky Bě – bě, Pě – pě, Vě – vě
 • Slabikář 2.díl do str. 51
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Písanka 2.díl – do str. 46

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Pracovní sešit 4.díl do str.3

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can you see a…(hairbrush)?
  Yes, I can. / No, I can’t.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Práce a volný čas- povolání, odpočinek
 • Pracovní sešit str. 75

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • 17. – 19. 5. projektové dny: „Putování Prahou“ 
 • 17. 5. Putování na Střelecký ostrov – odchod v 8:00 od školy/návrat v 11:40 hodin. S sebou: batůžek – svačina, pití, klíček od skříňky, pláštěnka. Pohodlné sportovní oblečení a obuv.
 • 18. a 19. 5. Ve škole tvořivé zpracovávání zážitků a informací. S sebou: penál, nůžky, pastelky, lepidlo, ŽK, notýsek, svačina, pití, klíček od skříňky.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  9.5. – 12.5.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky Dě – dě, Tě – tě, Ně – ně
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 49
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Písanka 2.díl – do str. 41

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Pracovní sešit 3.díl – dokončení
  Pracovní sešit 4.díl do str.2

ANGLICKÝ JAZYK

 • Can you see a…(hairbrush)?
  Yes, I can. / No, I can’t.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti
 • Pracovní sešit str. 51

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20

2. – 5.5.2023

Škola v přírodě – Benecko/Martinova bouda

Vážení rodiče,

zdravíme z Benecka.

Dojeli jsme v pořádku, jsme ubytovaní a chystáme se na oběd.

Vaši prvňáci.

TÝDENNÍ PLÁN  24.4. – 28.4.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene G – g, Ď – ď, Ť – ť, Ň – ň
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 43
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Písanka 2.díl – do str. 36

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Jednotky hmotnosti – kilogram
 • Pracovní sešit 3.díl do str. 29

ANGLICKÝ JAZYK

 • V koupelně ( a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Domácí a volně žijící zvířata
 • Pracovní sešit str. 49

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • 2. – 5.5. Škola v přírodě – Benecko

 

TÝDENNÍ PLÁN  11.4. – 14.4.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene Ch – ch
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 33
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Písanka 2.díl – do str. 24

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Vztahy o několik více, méně.
 • Pracovní sešit 3.díl do str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

 • Vyjádření vlastnictví: I have got…

SVĚT KOLEM NÁS

 • Jarní práce na zahradě
 • Pracovní sešit str. 47

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • 19.4. od 17:30 hod. třídní schůzky

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.4. – 7.4.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene Ř – ř
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 26
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Velikonoční říkanky
 • Písanka 2.díl – do str. 18

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Jednotky délky – metr
 • Pracovní sešit 3.díl do str.19

ANGLICKÝ JAZYK

 • Velikonoce (a basket, a chicken, Easter day, an easter egg)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Velikonoční zvyky a tradice
 • Pracovní sešit str. 50

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • na matematiku v pondělí si přinést skládací metr ( látkový, svinovací, dřevěný)
 • čtvrtek 6.4. velikonoční prázdniny, 7. a 10.4. státní svátky
 • Hezké Velikonoce

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.3. – 31.3.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene Ž – ž
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 22
 • Hlasité čtení, reprodukce přečteného
 • Velikonoční říkanky
 • Písanka 2.díl – do str. 12

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Pracovní sešit – 3. díl do str. 17

ANGLICKÝ JAZYK

 • Velikonoce (a basket, a chicken, Easter day, an easter egg)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Orientace v čase
 • Pracovní sešit str. 54, 55, 59

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 20
 • do pátku přinést 2 vyfouklá vajíčka
 • prosíme o uhrazení doplatku na školu v přírodě do 29.3.2023

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.3. – 24.3.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene B – b, Č – č
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 16
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Vyprávění – zážitky z jarních prázdnin
 • Písanka 2.díl – do str. 7

MATEMATIKA

 • Sčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20
 • Pracovní sešit – 3. díl do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

 • Narozeniny (a badge, a ballon, a cake, a candle, a card, a present)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Počasí
 • Délka dne a noci
 • Pracovní sešit str. 38, 46

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 10
 • prosíme o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ a kopie karty pojištěnce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.3. – 10.3.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene H – h
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 11
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Vyprávění – ilustrace
 • Písanka 1.díl dokončení – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Rozklad čísel na desítky a jednotky
 • Sčítání a odčítání desítek a jednotek
 • Pracovní sešit – 3. díl do str. 11

ANGLICKÝ JAZYK

 • Narozeniny (a badge, a ballon, a cake, a candle, a card, a present)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Příroda na jaře – pozorování; porovnávání ročních období
 • Pracovní sešit str. 45

OSTATNÍ:

 • 9.3. školní kolo recitační soutěže (vybraní zástupci třídy – vítězové třídního kola)
 • 13. – 17.3. jarní prázdniny
 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 10
 • prosíme o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ a kopie karty pojištěnce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.2. – 3.3.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene C – c
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 2.díl do str. 5
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Vyprávění – ilustrace
 • Písanka 1.díl do str. 50 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 10
 • Číselná řada 11 – 20
 • Pracovní sešit – 3. díl do str. 7
 • Rozklad čísel na desítky a jednotky

ANGLICKÝ JAZYK

 • Vyjádření počtu: one red sock; two red socks

SVĚT KOLEM NÁS

 • Důležité telefonní linky. Ochrana člověka za běžných rizik.
 • Pracovní sešit str. 42,43

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 min
 • procvičování sčítání a odčítání do 10

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 13.2. – 17.2.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Dvojhlásky AU – au, OU – ou
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 49
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Vyprávění podle obrázků
 • Písanka 1.díl do str. 40 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 10
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 31
 • Psaní číslice 10

ANGLICKÝ JAZYK

 • Vyjádření počtu: one red sock; two red socks

SVĚT KOLEM NÁS

 • Péče o zdraví
 • Pracovní sešit str. 37, 39

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 10
 • 14.2. TV – přinést cvičební úbor/školní kolo soutěže ve šplhu –  vybraní žáci
 • 15.2. kurz bruslení – zakončení
 • ŠVP – Martinova bouda – Benecko – přihlášky, zálohová platba 1 580,- Kč na účet školy 266496066/0300, SS 20232, VS mají žáci v ŽK. Platbu, prosíme, proveďte nejpozději                   do 20.2.2023 (škola musí v daném termínu uhradit zálohovou fakturu).

TÝDENNÍ PLÁN 6.2. – 10.2.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene R – r
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 43
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Vyprávění podle obrázků
 • Písanka 1.díl do str. 37 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 10
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 27
 • Psaní číslice 10

ANGLICKÝ JAZYK

 • Poděkování – Thank you
 • Členové rodiny ( mum, dad, brother, sister)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidské tělo
 • Pracovní sešit str. 35, 36

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 10
 • 7.2. TV – přinést cvičební úbor
 • 8.2. kurz bruslení

TÝDENNÍ PLÁN 30.1. – 3.2.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene Š – š
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 41
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Písanka 1.díl do str. 34 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 9
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 23
 • Psaní číslice 9

ANGLICKÝ JAZYK

 • Poděkování – Thank you
 • Členové rodiny ( mum, dad, brother, sister)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Lidské tělo
 • Pracovní sešit str. 35

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 9
 • 31.1. rozdávání výpisu z vysvědčení (4. vyučovací hodinu)
 • 1.2. kurz bruslení
 • 3.2. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 23.1. – 27.1.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene D – d, K – k
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 35
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Písanka 1.díl do str. 28 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 9
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 19
 • Psaní číslice 9

ANGLICKÝ JAZYK

 • Barvy (black, grey, purple, white)
 • Oblečení ( a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a t-shirt)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Zimní sporty
 • Bezpečné sportování
 • Pracovní sešit str. 33

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 9
 • 23.1. (pondělí) TV – venku (oblečení do sněhu!)
 • 25.1. kurz bruslení

TÝDENNÍ PLÁN 16.1. – 20.1.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene Z – z
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 29
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Recitace básničky o zimě
 • Písanka 1.díl do str. 23 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 8
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 15
 • Psaní číslice 8

ANGLICKÝ JAZYK

 • Barvy (black, grey, purple, white)
 • Oblečení ( a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a t-shirt)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Zimní sporty
 • Bezpečné sportování
 • Pracovní sešit str. 30

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 8
 • 17.1. (úterý) TV – přinést cvičební úbor
 • 18.1. kurz bruslení

TÝDENNÍ PLÁN 9.1. – 13.1.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene V – v
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 22
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Písanka 1.díl do str. 20 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 8
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 11
 • Psaní číslice 8

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Zimní krajina
 • Zvířata v zimě
 • Pracovní sešit str. 32

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI  denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 8
 • 11.1. začíná KURZ BRUSLENÍ
 • 11.1. TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 17:30 hodin

TÝDENNÍ PLÁN 2.1. – 6.1.2023

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene N – n
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 17
 • Hlasité čtení, naslouchání
 • Písanka 1.díl do str. 16 – správné sezení, umístění sešitu

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 7
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

 • Hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

SVĚT KOLEM NÁS

 • Zimní krajina
 • Zvířata v zimě
 • Pracovní sešit str. 31

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI – denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 7
 • 11.1. začíná KURZ BRUSLENÍ
 • 11.1. TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 17:30 hodin

TÝDENNÍ PLÁN 19.12. – 23.12.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene Y – y
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 13
 • Hlasité čtení, naslouchání, přednes
 • Písanka 1.díl do str. 10 – správné sezení, umístění sešitu
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 7
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 5
 • Psaní číslice 7
ANGLICKÝ JAZYK
 • Vánoce ( a bell, a christmas tree, a fairy, a star)
SVĚT KOLEM NÁS
 • Vánoční zvyky a tradice
 • Pracovní sešit str. 28, 29
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI – denně 5 – 10 minut
 • procvičování sčítání a odčítání do 7

Přejeme všem krásné Vánoce a pevné zdraví v roce 2023!

Olga Burdová a Jakub Říský

TÝDENNÍ PLÁN 12.12. – 16.12.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene J – j
 • Čtení slabik, slov, vět
 • Slabikář 1.díl do str. 10
 • Hlasité čtení, naslouchání, přednes
 • Písanka 1.díl do str. 7 – správné sezení, umístění sešitu
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 7
 • Pracovní sešit – 2. díl do str. 3
 • Psaní číslice 7
ANGLICKÝ JAZYK
 • Vánoce ( a bell, a christmas tree, a fairy, a star)
SVĚT KOLEM NÁS
 • Zimní příroda
 • Vánoční zvyky a tradice
 • Pracovní sešit str. 28, 29
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI – denně
 • 14.12. od 17:00 hodin Vánoční setkání s rodiči ve třídě

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.12. – 9.12.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene T – t
 • Čtení slabik, slov
 • Slabikář 1.díl do str. 4
 • Hlasité čtení, naslouchání, přednes
 • Písanka 1.díl do str. 3 – správné sezení, umístění sešitu
MATEMATIKA
 • Obor čísel 0 – 6
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 6
 • Pracovní sešit do str. 32
 • Psaní číslic 0, 6
ANGLICKÝ JAZYK
 • What is this? It is a …(pen)
 • Barvy – blue,green, orange, pink, red, yellow
SVĚT KOLEM NÁS
 • Zimní příroda, počasí
 • Pracovní sešit str. 26, 27
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení ve SLABIKÁŘI – denně
 • 5.12. KC12 – „Vánoční příběh“ (80,- Kč)
 • 14.12. od 17:00 hodin Vánoční setkání s rodiči ve třídě

TÝDENNÍ PLÁN 28.11. – 2.12.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Malá tiskací písmena (a, e, i, o, u, m, s, l, p)
 • Čtení slabik, slov
 • Dokončení Živé abecedy
 • Uvolňovací cviky str. 28,29
MATEMATIKA
 • Obor čísel 0 – 6
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 6
 • Pracovní sešit do str. 30
 • Psaní číslic 0, 6
ANGLICKÝ JAZYK
 • Číslice 1 – 10
 • What is this? It is a ….(pen).
SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov – dokončení
 • Zimní příroda
 • Pracovní sešit str. 24, 25
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně
 • 5.12. KC12 – „Vánoční příběh“ (80,- Kč)

 

TÝDENNÍ PLÁN 21.11. – 25.11.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene I
 • Čtení slabik, slov
 • Živá abeceda do str. 53
 • Uvolňovací cviky do str. 27
MATEMATIKA
 • Obor čísel 0 – 6
 • Upevňování sčítání, odčítání v oboru čísel do 5
 • Pracovní sešit do str. 28
 • Psaní číslic 0, 6
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pens and pencils
 • Číslice 1 – 10
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov
 • Adresa bydliště
 • Pracovní sešit str. 23
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně
 • 25.11. OVOV – olympijský víceboj

TÝDENNÍ PLÁN 14.11. – 18.11.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene U
 • Čtení slabik, slov
 • Živá abeceda do str. 47
 • Uvolňovací cviky do str. 24
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 5
 • Pracovní sešit do str. 24
 • Psaní číslice 5
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pens and pencils
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Domov
 • Adresa bydliště
 • Pracovní sešit str. 22
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně
 • 15.11. ukázková hodina pro rodiče (8:00 – 8:45 hod.)
 • 17.11. státní svátek
 • 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 7.11. – 11.11.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene P
 • Čtení slabik, slov
 • Živá abeceda do str. 41
 • Uvolňovací cviky do str. 21
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 5
 • Pracovní sešit do str. 22
 • Psaní číslice 5
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pens and pencils
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Moje rodina – příbuzenské vztahy, život v rodině
 • Pracovní sešit str. 19 – 21
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně
 • 9.11. třídní schůzka od 17:30 hodin
 • 17.11. státní svátek
 • 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN 31.10. – 4.11.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene O
 • Čtení slabik
 • Živá abeceda do str. 35
 • Uvolňovací cviky do str. 18
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 4
 • Pracovní sešit do str. 20
 • Psaní číslic 1, 2, 3, 4
ANGLICKÝ JAZYK
 • Pens and pencils (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil case, a ruler)
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Podzim – dokončení
 • Moje rodina – příbuzenské vztahy, život v rodině
 • Pracovní sešit: str. 18
OSTATNÍ:
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně
 • 9.11. třídní schůzka od 17:30 hodin

TÝDENNÍ PLÁN 24.10. – 28.10.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Vyvození hlásky a písmene S
 • Slabiky SE–SÉ/ SA-SÁ
 • Živá abeceda do str. 29
 • Uvolňovací cviky do str. 15
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 4
 • Pracovní sešit do str. 17
 • Psaní číslic 1, 2, 3, 4
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Podzimní práce na poli – zemědělské plodiny
 • Pracovní sešit: str. 13, 16
OSTATNÍ:
 • 26.10. a 27.10. – podzimní prázdniny
 • 28.10. – Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně

TÝDENNÍ PLÁN 17.10. – 21.10.2022

ČESKÝ JAZYK
 • Slabiky ME–MÉ/ MA-MÁ/ LE–LÉ/LA-LÁ
 • Živá abeceda do str. 24
 • Uvolňovací cviky do str. 13
MATEMATIKA
 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 3
 • Pracovní sešit do str. 16
 • Psaní číslic 1, 2, 3
 SVĚT KOLEM NÁS
 • Podzim

OSTATNÍ:
 • 19. – 21.10. sportovně turistické soustředění – sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití
 • 26.10. a 27.10. – podzimní prázdniny
 • 28.10. – Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek
 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně

TÝDENNÍ PLÁN 10.10. – 14.10.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene E
 • Slabiky ME –  MÉ, LE – LÉ
 • Živá abeceda do str. 22
 • Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

 • Sčítání, odčítání v oboru čísel do 3
 • Pracovní sešit do str. 16
 • Psaní číslic 1, 2, 3
 • Porovnávání čísel

 ANGLICKÝ JAZYK

 • Pens and pencils (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil case, a ruler)

 SVĚT KOLEM NÁS

 • Podzimní práce v sadu a na zahradě (ovoce,zelenina)
 • Pracovní sešit: str. 12, 13

OSTATNÍ:

 • procvičování čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ  – denně
 • příprava do školy dle rozvrhu
 • aktovka – kontrola pomůcek, penálu …

TÝDENNÍ PLÁN 3.10. – 7.10.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Hláska a písmeno L
 • Slabiky MA –  MÁ, LA – LÁ
 • Živá abeceda do str. 17
 • Uvolňovací cviky do str. 9

MATEMATIKA

 • Číslice 1 – 5
 • Pracovní sešit do str. 14
 • Psaní číslic 1, 2, 3
 • Porovnávání čísel

 ANGLICKÝ JAZYK

 • Who is this?
 • It is ….

 SVĚT KOLEM NÁS

 • Podzim – činnosti, počasí
 • Pracovní sešit: str. 10, 11

OSTATNÍ:

 • 7.10. Rakáčkův atletický trojboj (skok, běh, hod) – oblečení a obuv na ven
 • příprava do školy dle rozvrhu
 • aktovka – kontrola pomůcek, penálu …

TÝDENNÍ PLÁN 26.9. – 30.9.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene L
 • Slabiky MA, MÁ
 • Živá abeceda do str. 14
 • Uvolňovací cviky do str. 8
 • Vyprávění, obrázková osnova

MATEMATIKA

 • Číslice 1 – 5
 • Pracovní sešit do str. 13
 • Psaní číslic 1, 2

 ANGLICKÝ JAZYK

 • Who is this?
 • It is ….

 SVĚT KOLEM NÁS

 • Ochrana životního prostředí
 • Pracovní sešit: str. 9

OSTATNÍ:

 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • příprava do školy dle rozvrhu
 • aktovka – kontrola pomůcek, penálu …

TÝDENNÍ PLÁN 19.9. – 23.9.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene M
 • Živá abeceda do str. 11
 • Uvolňovací cviky do str. 6
 • Sloh – pozdrav, oslovení, prosba, omluva

MATEMATIKA

 • Vyvození číslic 1 – 5
 • Pracovní sešit do str. 11
 • Psaní číslice 1

 ANGLICKÝ JAZYK

 • Hello, I am…
 • What’s your name?

 SVĚT KOLEM NÁS

 • Formy chování
 • Pracovní sešit: str. 6,8

OSTATNÍ:

 • 19.9. „Medvědí den“ – děti si přinesou do školy hračku – MEDVÍDKA
 • 21.9. Přespolní běh – cvičební úbor a boty na ven
 • příprava do školy dle rozvrhu
 • aktovka – kontrola pomůcek, penálu …

TÝDENNÍ PLÁN 12.9. – 16.9.2022

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození hlásky a písmene A
 • Živá abeceda do str. 7
 • Uvolňovací cviky do str. 4

MATEMATIKA

 • Vyvození číslic 1 – 5
 • Pracovní sešit do str. 7

 ANGLICKÝ JAZYK

 • Hello, I am…
 • What’s your name?

 SVĚT KOLEM NÁS

 • Jsem školák – orientace ve škole
 • Blízké okolí školy

 

OSTATNÍ:

 • TV – oblečení a obuv do tělocvičny i na hřiště
 • příprava do školy dle rozvrhu
 • aktovka – kontrola pomůcek, penálu …

 

Komentáře jsou uzavřeny.