I.C Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 48 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky R, r.

Písanka I. díl – do str. 47

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: III. díl – do st.5

 Číselná řada 11 – 20

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost), opakování témat měsíce

Angličtina:

 

Ostatní:

29. 1. 4. lekce kurzu ledního bruslení

Do 28. 2 uhradit zbytek platby na Sportovní týden, 2.220,-  kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – poslední vyučovací hodina – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

17. – 21. 2. Jarní prázdniny

 

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 41 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky Š, š.

Písanka I. díl – do str. 41

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – (dokončení pracovního sešitu)

 Odčítání v oboru do 10. 

Finanční gramotnost – papírové peníze, hry na obchod.

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost)

Angličtina:

Ostatní:

15. 1. 3. lekce kurzu ledního bruslení

Do 21. 1. uhradit zálohu na Sportovní týden, 1.580,- kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

 

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 37 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky K, k.

Písanka I. díl – do str. 33

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – do str.26

 Vyvození čísla 10. Sčítání v oboru do 10. Rozklady čísla 10, číselná osa.

Svět kolem nás:

Téma: Zvířata v zimě – péče o zvířata (v lese, ptáci)

Angličtina:

Ostatní:

15. 1. 2. lekce kurzu ledního bruslení

Do 21. 1. uhradit zálohu na Sportovní týden, 1.580,- kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

7. 2. KC divadlo – Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Postupně nosit 60,- kč na divadlo.

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 33 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky D, d.

Písanka I. díl – do str. 27

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou

Matematika:

PS: II. díl – do str.22

 Odčítání v oboru číslic do 9. Opakování učiva.

Svět kolem nás:

Téma: Zima – charakteristika ročního období, znaky.

 • zvířata v zimě – péče o zvířata

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 3 Come and play! – toys/hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train);
 • písnička The toy song;
 • příběh Four cakes.

Ostatní:

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

8. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod. 

8. 1. 1. lekce kurzu ledního bruslení – info viz.notýsek.

Do 21. 1. uhradit zálohu na Sportovní týden, 1.580,- kč. Informace o platbě dle tiskopisu.

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

 

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a do Nového roku mnoho zdraví, naděje, míru, přátelství a lásky.

Děkuji Vám za krásnou atmosféru při Vánoční besídce.

Se srdečným pozdravem

tř.uč. Jan Mareček

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 27 – práce se slabikami, slovy, textem

Písanka I. díl – do str. 22

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • dramatizace, přednes
 • sloh – přání

Matematika:

PS: II. díl – do str.19

 Sčítání v oboru číslic do 9. Docvičení příkladů o 3 číslicích, sčítancích.

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky a tradice, seznámení s následujícím ročním období – zima.

 • nácvik na Vánoční besídku

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Ostatní:

Připomínám uhradit kurz ledního bruslení. Začínáme 8. 1. 2020.

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Příchod rodičů a žáků v 17:50 hod.do školy.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (učitel a žáci) –  drobný zabalený dárek. Učíme se 1.a 2. hodinu.

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

8. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod. 

8. 1. 1. lekce kurzu ledního bruslení – info viz.notýsek.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 25 – Vyvození hlásky Z, z.

Písanka I. díl – do str. 21

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • báseň pro Mikuláše, vánoční říkanky, koledy
 • sloh – přání

Matematika:

PS: II. díl – do str.16

 Vyvození číslice 9, odčítání v oboru číslic 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky a tradice, sv.Lucie

 • nácvik na Vánoční besídku

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Ostatní:

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12.

V ten den se učíme 1.a 2. hodinu.

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Příchod rodičů a žáků v 17:50 hod.do školy.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (učitel a žáci) – přinést cukroví, drobný zabalený dárek.

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 20 – Vyvození hlásky N,n, V,v.

Písanka I. díl – do str. 16

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, větami
 • báseň pro Mikuláše, vánoční říkanky, koledy

Matematika:

PS: II. díl – do str.12 –

PS: II. díl – do str.8 – Vyvození číslice 8, sčítání čísel v oboru 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: Advent, sv.Mikuláš

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Ostatní:

5. 12. sv.Mikuláš ve třídě během vyučování, 6. 12. odpoledne v ŠD 

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12.

V ten den se učíme 1.a 2. hodinu.

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Příchod rodičů a žáků v 17:50 hod.do školy.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (učitel a žáci) – přinést cukroví, drobný zabalený dárek.

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 16 – Vyvození hlásky Y, y.

Písanka I. díl – do str. 11

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, větami
 • báseň pro Mikuláše

Matematika:

PS: II. díl – do str.8 – Odčítání v oboru číslic 0 – 7

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – opakování  (život v rodině, příbuzenské vztahy),

Advent – význam, symboly

 Ostatní:

5. 12. sv.Mikuláš ve třídě během vyučování, 6. 12. odpoledne v ŠD 

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12.

V ten den se učíme 1.a 2. hodinu.

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 11

Písanka I. díl – do str. 9

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

PS: II. díl – do str.4 (Vyvození číslice 7 – sčítání v oboru číslic 0 – 7)

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), číslovky 1 – 10;
 • písničky What´s in my bag?, Ten little fingers.;
 • domácí úkol na úterý 19. 11. v pracovním sešitě, str. 11 (vybarvit obrázky).

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ (život v rodině, příbuzenské vztahy)

 Ostatní:

16. 11. 6. poslední lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. 

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12. 

Dne 22. 11. nebude TV (pátek). Tělocvičny budou mimo provoz. Začneme místo TV nácvik na Vánoční besídku.

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11.

Český jazyk:

ŽA:  dokončení, Slabikář I.díl do str.5 (vyvození hlásky T,t)

Písanka I. díl – do str. 7 (e, l, u)

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

Dokončení I.dílu pracovního sešitu.

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 

Svět kolem nás:

Téma: „Domov (předměty denní potřeby, vybavení domácnosti),  adresa bydliště“, Státní svátek 17.11.

Ostatní:

11. 11. 5. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. C ( s sebou 2 obaly na sešity, normální velikost A5)

13. 12. Divadlo: „Setkání před Betlémem“ – Vybíráme 60,-kč v hotovosti na Divadlo v KC 12. 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11.

Český jazyk:

Vyvození hlásek U, I – dokončení ŽA.

Písanka I. díl – do str. 4

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

Vyvození číslic –  0 a 6. PS: str. 27, 28, 29.

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

Nebude.

Svět kolem nás:

Téma: „Domov a adresa bydliště“

Ostatní:

4. 11. 4. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

8. 11. – Focení od 8:00 hod. – kalendáře + sady fotografií. Výuka probíhá normálně dle rozvrhu.

5.11. SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín  k získání Diplomu za sportovní disciplíny. Akce bude celé dopoledne. V ten den nemusí mít žáci aktovku s učením. Akce bude probíhat od 8:00 – 11:40 dle vyučování.

S sebou:dost pití, jídla v batůžku. Oblečení a obuv na TV zvlášť ven, do tělocvičny. Teplé oblečení na ven!

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. C ( s sebou 2 obaly na sešity, normální velikost A5)

 

PROSÍM POZOR!

Dnes 21. 10. byl nahlášen výskyt INFEKČNÍHO IMPETIGA V I. A!  

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10.

Český jazyk:

Upevňování učiva naučených hlásek, slabik. Čtení slov, jednoduchých vět. Upevňování zrakové a sluchové diferenciace naučených hlásek.

Hry s písmeny a se slovy. Hry: „Na mouchy“….

Uvolňovací cviky – PS: dokončení grafomotorických cviků. Psaní do školního sešitu – cviky.

 • zdravotní výchova – práce s dechem, hlasem, báseň: „Podzim“

Matematika:

Číselná osa – grafické znázornění s výpočtem (+, -) do 5.

Upevňování sčítání a odčítání v oboru číslic do 5.

Logické hry  s čísly, pomůckami.

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case)
 • písnička What´s in my bag?
 • příběh What´s this?.

Svět kolem nás:

Téma: „Pokrmy z polních plodin, plodin zahrady“. NH: „Na kuchaře“

Ostatní:

21. 10. 3. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

5.11. SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín  k získání Diplomu za sportovní disciplíny. Akce bude celé dopoledne. V ten den nemusí mít žáci aktovku s učením. Akce bude probíhat od 8:00 – 11:40 dle vyučování.

S sebou:dost pití, jídla v batůžku. Oblečení a obuv na TV zvlášť ven, do tělocvičny. Teplé oblečení na ven!

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. C ( s sebou 2 obaly na sešity, normální velikost A5)

Týdenní plán 14. 10. – 18. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásky  P,p, čtení slabik s O,o, jednoduché věty.

ŽA: do str. 43

Uvolňovací cviky – PS: do str. 23

 • práce s obrázky, popis

Matematika:

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 .

Číselná osa, číselná řada

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk (J. Havlíčková, učebnice Happy House 1)

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim na poli“ – plodiny, pracovní postupy na poli + využití polních plodin (obilí – mouka – chléb), pokrmy

Ostatní:

8. – 15. 10. Sběr PET víček, papíru a hliníku od 7:00 – 7:55 hod. Nosit boční barevnou bránou naproti MŠ do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Vše nosit svázané, zvážené.

14. 10. 2. lekce – kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

Dne 16. 10. bude informace o změně termínu focení nalepena také do notýsku.

8. 11. FOCENÍ – kalendáře, fotky – ne celá třída, určeno zájemcům.

 

   Týdenní plán 7. 10. – 11. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásek  S – s, O – o

ŽA: do str. 33

Uvolňovací cviky – PS: do str. 18

 • práce s obrázky, popis

Matematika:

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 – PS: str. 25

Číselná osa

 • práce do školního sešitu, upevňování psaní číslic, znamének

Anglický jazyk (J. Havlíčková):

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s dětmi s učebnicí (k dispozici dětem pouze ve škole) a s pracovním sešitem. V pracovním sešitu budou označeny domácí úkoly. Děti vypracovávají domácí úkoly samostatně. Pracovní sešit dopředu prosím nevyplňovat. 

 •  k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • Opakování (pozdravy: Hello./Good morning. – Goodbye.), jména Happy House family (Mum, Dad, Jack, Polly, daisy, Otto, Ruby, Spike). 
 • středa 9. 10. TEST (Unit 1).

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim v zahradě“ – charakteristika období, ovoce – zelenina

Ostatní:

8. – 15. 10. Sběr PET víček, papíru a hliníku od 7:00 – 7:55 hod. Nosit boční barevnou bránou naproti MŠ do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Vše nosit svázané, zvážené.

7. 10.  – 18. 11. – bude probíhat  kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ od 10:00 – 10:45 hod.

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

PČ – prosím o sbírání + vylisování podzimních listů. Budeme potřebovat v příštím týdnu ve středu  dne 9. 10.

6. 11. FOCENÍ – kalendáře, fotky – ne celá třída.

Bližší informace budou žákům nalepeny v pondělí 7. 10.

 

                                  Týdenní plán 30. 9. – 4. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásek E -e, S – s

ŽA: do str. 27

Uvolňovací cviky – PS: do str. 15

Matematika:

Upevňování sčítání v oboru čísel do 5 – vybrané stránky v prac. sešitě –  16, 19, 20, 23, 24

Odčítání v oboru číslic do 5.

 Psaní číslic  4, 5

Anglický jazyk:

Projektový den – ZE MĚ MY

Svět kolem nás:

Téma: „Podzim v zahradě“ – charakteristika období, ovoce – zelenina

Ostatní:

 • 1. 10. pošlu po žácích závaznou přihlášku ke Sportovnímu týdnu. Prosím, informace si odstřihněte, přihlášku do pátku 4. 10.pošlete zpět. Moc Vám děkuji

 1. 10. Projektový den ZE MĚ MY (rozhovory, tvoření na téma: Vietnam, Čína). V tento den nemusí mít žáci učebnice na výuku dle rozvrhu. S sebou: penál, ŽK, notýsek, pití, svačinu.

od 7. 10.  – 18. 11. Bude probíhat  kurz Jógy v rámci plánu kurzů pro I.třídy se sportovním zaměřením. Bude vždy v pondělí v rámci předmětu TV.

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

PČ – prosím o sbírání + vylisování podzimních listů. Budeme potřebovat v příštím týdnu ve středu  dne 9. 10.

Moc děkuji

Informace:

Prosím rodiče o kontrolu ořezaných tužek, pastelek, denní kontrolu informací v Notýsku. Každou informaci podepisovat, DÚ podepisovat.

Doporučuji denně číst 3 – 5 minut.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

                        Týdenní plán 23. 9. – 27. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky L, l

Vyvození slabik LA, LÁ

ŽA: do str. 19

Uvolňovací cviky – PS: do str. 12

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 5 – vybrané stránky v prac. sešitě –  17, 18, 21, 22

 Psaní číslic 3, 4, 5

Znaky rovnosti, nerovnosti. Psaní znamének <  >  =

Anglický jazyk:

 

Svět kolem nás:

Téma: „Ochrana životního prostředí“ – pracovní listy, rozhovory, pobyt v přírodě.

Ostatní:

26. 9. Přespolní běh – sportovní akce školy – (sportovní obuv, oblečení na ven tepláky, mikina). Věci na výuku mějte normálně. Jen v pá nebude TV, ale bude tedy v tomto týdnu ve ČT. V PÁ bude VV poslední hodinu.

Na celoškolní akci – Přespolní běh mít TEPLÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV, DOSTATEK PITÍ, SVAČINU.

TV – prosím nosit zvlášť obuv i na ven během podzimu!

Prosím do pátku 27. 9. poslat přes žáky „Souhlas s pobytem na akci školy“.

Děkuji Vám

 

                           Týdenní plán 16. 9. – 20. 9.

Český jazyk:

Upevňování hlásek A, Á, M – zraková a sluchová analýza, postřehování

Vyvození slabik MA, MÁ

ŽA: do str. 13

Uvolňovací cviky – PS: do str. 8

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 3

PS: do str. 15, psaní číslic 1, 2

Upevňování orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

 

Svět kolem nás:

Téma: „Dopravní výchova“ – bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu – blízké okolí školy, vycházka na dopravní hřiště.

Ostatní:

18. 9. Den otevřených dveří v ŠD 5, 6, 7 pro rodiče žáků PT + I.tříd (od 12:30 – 13:45, od 15:00 – 16:00 h)

26. 9. Přespolní běh – sportovní akce školy – sportovní obuv, oblečení na ven

TV – prosím nosit zvlášť obuv i na ven během podzimu!

Koupit papírové desky k zakládání pracovních listů.

 

Děkuji Vám za spolupráci

 

                      Týdenní plán 9. 9. – 13. 9.

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava. Sloh – pozdrav, oslovení, prosba, omluva

Vyvození hlásek: A, Á, M

ŽA: do str. 9

Uvolňovací cviky – PS: do str. 6

Matematika:

Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 10

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

11. 9. Třídní schůzky od 17:30 v I. C.

Na TSCH Vám přidělím individuální VS pro platby škole, ŠD, učebnice angličtiny.

Pomůcky: svačinová prostírka – A 4, podložka A3 na VV a PČ, desky na číslice, písmena.

Vše prosím podepsané!

 

5. 9.

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání pytlíků na TV, všech svačinových krabiček a lahví na pití.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

 Do konce týdne prosím o:

1 balení papírových utěrek

1 x tekuté mýdlo

1 x papírové kapesníky v krabičce

Tyto hygienické potřeby  i do ŠD.

Desky  s fóliemi na SKN, podložku na VV + podložku na svačinu + kufřík s výbavou na VV + PČ.

Moc vám děkuji za spolupráci.

3. 9. Informace o změně v rozvrhu:

ÚT –  ČJ AJ SKN TV

ST –  ČJ M ČJ PČ

Ostatní dny zůstávají beze změny. Zítra tedy není TV.

                         Týdenní plán 2. 9. – 6. 9.

Český jazyk:

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 3

PS: do str. 3

Matematika:

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem, PS: do str. 3

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

viz.info níže

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2019/20.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9.   8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 2.9.před školou.

Váš třídní učitel I. C

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.