I.C Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 10.12. – 14.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 23.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Sloh – přání

Písanka č. 1 – do str. 21

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.28

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky, tradice. Nácvik vánočního vystoupení

Anglický jazyk:

Happy House 1, Unit 3 Come and play!

 • nová slovní zásoba: toys ( a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum);
 • písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude 10. , 12., 19. 12.  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.17. 12. termín bruslení změněn na 7.1.2019. 

ŠD – Prosím rodiče, aby žáci měli i ve čt (každý) oblečení na TV ve skříňce. Budou využívat s p. vychovatelem  tělocvičnu v rámci zájmové činnosti ŠD.

 • 12. 12. Adventní dílny s rodiči v ŠD od 15 : 00 – 17:00 h.

Informace –  VÁNOČNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče,

srdečně Vás s žáky zveme na Vánoční slavnost v I. C, která bude dne 20. 12. od 18:00 hod. v naší třídě. Přijďte s dětmi kolem 17: 45 – 17:50. Záleží na Vaší potřebě času při převlékání se.

Moc se na Vás těšíme.

S pozdravem žáci a třídní učitel a p. vychovatel

 

Týdenní plán od 3.12. – 7.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 21.  Vyvození  hlásky V, v

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 19

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

Vyvození číslice 8.

 PS  – II. díl – do str.23

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 7
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 7

Svět kolem nás:

Téma: Advent, sv. Mikuláš – tradice, zvyky

Anglický jazyk:

 • Souhrnný test (Unit 2: názvy školních pomůcek a číslovky 1- 10)
 • Unit 3: nová slovní zásoba (toys: a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train).

Informace:

Platba – Focení (sada- kalendář + fotky).  Cena za 1 sadu je 250,-kč. Kdo má více sad dle toho zasílá celkovou částku. Prosím zaslat na účet 266496066/300 SS 111, (uvádějte jméno a příjmení žáka + třída I. C).

Kurz ledního bruslení bude zahájen 3. 12. Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.

17. 12. termín bruslení změněn na 7.1.2019.

ŠD – Prosím rodiče, aby žáci měli i ve čt (každý) oblečení na TV ve skříňce. Budou využívat s p. vychovatelem  tělocvičnu v rámci zájmové činnosti ŠD.

Během týdne pokračování v nácviku na Vánoční slavnost – besídku.

 

Týdenní plán od 26.11. – 30.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 17.  Vyvození  hlásky N,n.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 16

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.21

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 7
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 7

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště, mezilidské vztahy). Seznámení s pojmy – advent, svátek sv.Mikuláše.

Anglický jazyk:

 • opakování slovní zásoby (názvy školních potřeb: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 27. 11.): pracovní sešit, str. 14 (Přikresli ještě jednu věc a napiš čísla).

Ostatní:

30. 11. Focení (sada- kalendář + fotky).  Cena za 1 sadu je 250,-kč. Kdo má více sad dle toho zasílá celkovou částku. Prosím zaslat na účet 266496066/300 SS 111, (uvádějte jméno a příjmení žáka + třída I. C).

3. 12. Zahájení Kurzu ledního bruslení (3. 12., 5.12., 10.12., 12.12., 17.12., 19.12.). Dívky musí mít vlasy v culíku, bez dlouhých náušnic.

Během týdne žákům nalepím informace k Vánoční besídce – barva oblečení apod. Bude zahájen nácvik na Vánoční slavnost.

23. 11. TV –  byl ukončen kurz jógy

 

Týdenní plán od 19.11. – 23.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 15.  Vyvození  hlásky Y,y.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 11

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 Vyvození číslice  7

 PS  – II. díl – do str.16

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 6

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště, mezilidské vztahy).

Angličtina: (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; 
 • číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.

Ostatní:

23. 11. TV –  (8. lekce kurzu Jógy)

21. 11. Divadelní představení v KC 12: Šípková Růženka. Vybíráme 60,-kč.

21.11. Badatelské odpoledne od 15:00 – zapojena ŠD. Zváni jsou i  rodiče. Téma: „Letíme do vesmíru“.

 

Týdenní plán od 12.11. – 16.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 11.  Vyvození  hlásky J, j.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Písanka č. 1 – do str. 9

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 Číslice 6

 PS  – II. díl – do str.10

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 6

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště)

Angličtina: (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; nová slovní zásoba číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.
 • Domácí úkol: pracovní sešit, str. 11 – vybarvit obrázky.

Ostatní:

9. 11. TV –  (7. lekce kurzu Jógy)

13. 11. Kino se ŠD

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C/třídní důvěrník od 17:00 s p.ředitelem.

21. 11. Divadelní představení v KC 12: Šípková Růženka. Vybíráme 60,-kč.

 

Týdenní plán od 5.11. – 9.11. 2018

Český jazyk:

Živá abeceda:   – procvičování učiva, opakování

Slabikář I. díl – do str. 5.  Vyvození  hlásky T, t.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Písanka č. 1 – do str. 4

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Vyvození číslice 6

PS –  I. díl- dokončení, PS  – II. díl – do str.3

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • číselná osa 
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště)

Angličtina (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; nová slovní zásoba číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.
 • Domácí úkol: pracovní sešit, str. 11 – vybarvit obrázky.

Ostatní:

9. 11. TV –  (6. lekce kurzu Jógy)

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C

Prosím rodiče o podepsání ŽK za měsíc říjen + na poslední stránce v ŽK podepsat termín třídních schůzek. Děkuji. JM

 

Týdenní plán od 29.10. – 2.11. 2018

Český jazyk:

Živá abeceda: dokončení  – procvičování učiva

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Uvolňovací cviky – dokončení pracovního sešitu

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 55

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • číselná osa 
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Svátky“ – pojmy: 28. 10. – Vznik Československa, 1.11. – Všech svatých, 2. 11. Památka zesnulých

Ostatní:

 Olympijský víceboj – každý žák diplom obdrží k vysvědčení za I. pololetí

1.11. – Preventivní program od 8:00 – 9:40 –Téma: Chovám se bezpečně?

(Do školy vzít normálně učení dle rozvrhu hodin).

2. 11. TV –  (5. lekce kurzu Jógy)

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C

Prosím rodiče o podepsání ŽK za měsíc říjen. Děkuji. JM

 

 

Týdenní plán od 22.10. – 26.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Nácvik psaní číslice 5

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • vyvození číslice 0
 • číselná osa – seznámení
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Pole a les na podzim“ – pojmy: polní plodiny, lesní plodiny, polní práce, zábava dětí.  Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…). V tento  den žáci přijdou do školy bez aktovky s učením. S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – ukázka první vyučovací hodiny rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku, vidět jak ve výuce pracujeme.

26. 10. TV –  (4.lekce kurzu Jógy)

29. 10. – 30.10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

 

Týdenní plán od 15.10. – 19.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: P, U

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 45

Uvolňovací cviky do str. 23

 • pohádky – vyprávění podle obrázků, zdravotní výchova – práce s dechem a hlasem
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 38

Nácvik psaní číslice 4

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole, dramatické činnosti – „O veliké řepě“. Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

19. 10. TV –  (3.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…).

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Informace 9.10.

prosím, aby žáci měli vždy na TV oblečení na ven + do tělocvičny.

23. 10. Olympijský víceboj – dopoledne

Týdenní plán od 8.10. – 12.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: O

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 33

Nácvik psaní číslice 2, 3

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

12. 10. TV –  (2.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Poznámky:

Vážení rodiče,

moc Vám všem děkuji za dárek – tričko s logem školy. Vážím si toho.

JM

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání ŽK za měsíc září.

Zároveň moc prosím o kontrolu ořezaných pastelek, tužek na druhý den.

Děkuji Vám za spolupráci

JM

Týdenní plán od 1.10. – 5.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek: E, S

Tvorba a čtení  slabik MA, ME, LA , LE

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4

PS – do str. 24

Nácvik psaní číslice 1

 • znaky >, <, =, +
 • geometrické tvary
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim (práce v sadu a na zahradě – ovoce x zelenina, rozdíly,  třídění obrázků, práce ve skupinách)

Ostatní:

 Příchod žáků do školy v tomto týdnu do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

2. – 5. 10. Sběr papíru u hlavní brány od 6:45 – 7:55

3. 10. ŠD – Podzimní dílna skřítků s rodiči od 15:00 – 16:30

5. 10. TV – zahájení kurzu (1.lekce kurzu Jógy)

Poznámky:

Prosím o kontrolu plateb na účet školy dle pokynů na třídních schůzkách (třídní fond, pomůcky, příspěvek škole), kontrolu platby za pracovní sešit na AJ.

 

Týdenní plán od 17.9. – 21.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky M

Tvorba a čtení prvních slabik

Živá abeceda do str. 13

Uvolňovací cviky do str. 7

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslice 3

Pracovní sešit do str. 17

 • znaky > <
 • geometrické tvary

Svět kolem nás:

Téma: Blízké okolí školy – dopravní výchova (bezpečné chování na komunikacích, pojmy chodec, cyklista, přechod, semafor, co vše je důležité pro chodce?, základní dopravní značky)

Ostatní:

 Příchod žáků v tomto týdnu od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

TV – tento týden budeme chodit cvičit ven, prosím o obuv na ven.

Vybírám za sešity 19,- kč – osobně.

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

20. 9. (čtvrtek) – 10 – 10:45 ukázka Kriketu + vlastní seznámení, hraní

21. 9. bude ráno Přespolní běh – s sebou vhodné sportovní oblečení, obuv

 

Týdenní plán od 10.9. – 14.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek A – Á

Živá abeceda do str. 7

Uvolňovací cviky do str. 4

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslic 1, 2

Pracovní sešit do str. 11

 • orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za)
 • hry s čísly, spojování čísel s obrázky
 • sloupec, řádek – upevňování

Svět kolem nás:

Téma: Jsem školák (orientace ve škole, pomůcky, vybavení, školní, pracovní a hygienické návyky)

Ostatní:

V pondělí od 17.9. příchod žáků od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

12. 9. Třídní schůzky od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

Od 11. 9. pro zájemce o Kino v Modřanech bude p. vychovatel ze ŠD vybírat 60,-kč. Více informací dostanou žáci od p. vychovatele  do notýsku. Kino bude 25. 9. od 14:00, návrat kolem 16:00.

 

Informace 4. 9.

Postupně dokoupit:

 1. obalit učebnice + sešity
 2. koupit 20 fólií (euro obaly)
 3. Desky – slabší šanon na portfolium žáka – podepsané + 5 folií

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2018/19.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

3. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD)

4. 9.    8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy. Vyučování končí v 10:45 hod.

od 5. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 3.9.před školou.

Váš třídní I. C

 

Komentáře jsou uzavřeny.