I.C Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 24. 6. – 28. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – dokončení slabikáře. 

Písanka č. 3 –  dokončení písanky.

Matematika:

 • Opakování učiva z I. třídy v oboru čísel do 20.

Svět kolem nás:

Téma:  Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

Anglický jazyk:

NEBUDE !

Ostatní:

25. 6. Atletický den – (nenosit učení do školy). S sebou sportovní oblečení, obuv, pití.

26. 6. Výlet – letiště Točná – částka 50 kč za žáka bude hrazena z třídního fondu I. C.  Sraz před školou v 8:00 hod. Odchod od školy v 8:00 hod., návrat do 11:30 hod. S sebou batůžek, svačina, pití, pohodlné sportovní oblečení.

27. 6. Žákům budou rozdány náhradní klíče + zámky od šatních skříněk, které si odnesou domů. Upozorněte prosím děti, že si ve čtvrtek odpoledne před odchodem domů musí vyklidit svoji skříňku. Vše odnést domů.

28. 6. Vyučování bude od 8:00 – 8:45 – rozdávání vysvědčení. Žáci, kteří nepůjdou do ŠD předám rodičům osobně před školou. Prosím o přezůvky  + desky na vysvědčení.

Týdenní plán od 17. 6. – 21. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – do str. 27.   Práce s texty, čtení s porozuměním,

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 29. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 (kopírované pracovní listy)
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel, slovní úlohy

Svět kolem nás:

Téma:  Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček v ranních hodinách – vstup do školy barevnou bránou

19. 6. Olympijský běh – školní akce dopoledne (vhodné sport.oblečení a obuv)

21. 6. Mezinárodní den jógy – cvičíme v 9:00 hod.ráno. Celá třída žlutá trička!

Během týdne prosím donést velkou igelitku na výkresy, desky atd.

26. 6. Výlet – letiště Točná – částka 50 kč za žáka bude hrazena z třídního fondu I. C. Odchod ze školy v 8:00 hod., návrat do 11:40 hod. S sebou batůžek, svačina, pití, pohodlné sportovní oblečení.

Týdenní plán od 10. 6. – 14. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – do str. 17.   Práce s texty, čtení s porozuměním,

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 21. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel, slovní úlohy

Svět kolem nás:

Téma:  Léto – charakteristické znaky období, bezpečnost při letních sportech, ochrana před Sluncem

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček

26. 6. Výlet – letiště Točná

Týdenní plán od 3. 6. – 7. 6. 2019

Český jazyk:

Slabikář III. díl – do str. 5.   Práce s texty, čtení s porozuměním,

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 19,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel

Svět kolem nás:

Téma:  Lidská práce a její výsledky

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

5. 6. Třídní schůzky od 17:30

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček

 

Týdenní plán od 27. 5. – 31. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 64.   Hlásky Q -q, X – x, W – w.

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 12,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Sloh – rozhovor

Matematika:

 • Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
 • číselná řada 0 – 20, rozklady čísel

Svět kolem nás:

Téma:  Lidská práce a její výsledky

Anglický jazyk:

Ostatní:

27. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – Zápisy do ŠD na školní rok 2019/20

29. 5. Dětský den v Thomayerově nemocnici (12:15 – 16:00hod.) – v rámci ŠD. S sebou batůžek s pitím, pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, nepromokavá bunda. Akce je zdarma se záchrannými složkami.

30. 5. Rakáčkův atletický trojboj – vybraných 15 žáků ze třídy soutěží v týmech po 5 žácích. Akce je dopoledne. Všichni žáci  (celá třída) musí mít vhodné sportovní oblečení a obuv na ven, pití, holky dobře svázané vlasy. Prosím všichni žlutá trička s logem.

5. 6. Třídní schůzky od 17:30

18. 6. – 21. 6. sběr papíru a PET víček

 

Týdenní plán od 20. 5. – 24. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 61.   Měkké slabiky DI – TI – NI

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 8,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Práce a volný čas – povolání, odpočinek

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

27. – 28. 5.  od 16:00 – 18:00 hod. – Zápisy do ŠD na školní rok 2019/20

5. 6. Třídní schůzky od 17:30

 

Týdenní plán od 13. 5. – 17. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 57.   Slabika MĚ – mě. Slabikotvorné s, m, l, r.

 Čtení  slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 3,. Psaní slov, opis, přepis do sešitu, diktát slov.

Matematika:

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20, opakování učiva, jednoduché slovní úlohy

Svět kolem nás:

Téma:  Kultura – kulturní a společenské instituce (pojem kultura, bezpečnost a chování na kulturních akcích, význam společenských institucí)

Anglický jazyk:

 • Opakování slovní zásoby  Unit 5: a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon. 
 • Úterý 14. 5. TEST (slovíčka Unit 5). Souhrnné opakování Unit 5.
 • Domácí úkol na úterý 14.5.: prac. sešit, str. 39 – spojit balónky a myšky (přiřadit správné číslo).
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

Ostatní:

 • 15. – 17. 5. Projektové dny školy – Putování Prahou (nenosit učebnice), 15. a 17. 5. penál, nůžky, lepidlo
 • 16. 5. mít do školy batůžek s pitím, svačinu z domova, pláštěnku v batůžku, na sobě sportovní oblečení a obuv – výlet po Praze celé dopoledne. Svačinu jsem na 16. 5. odhlásil celé třídě.
 • 15. 5. ŠD – Dílny s rodiči v ŠD 6  – 15:00 – 17:00 hod.

 

Týdenní plán od 6. 5. – 10. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 56.   Slabika MĚ – mě

 Čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 3 – str. 1

Matematika:

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Na dvoře – domácí a hospodářská zvířata, Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti

Anglický jazyk:

 • Procvičování slovní zásoby Unit 5: birthday. Písnička: How old are you?

Ostatní:

 • 6. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – cena 35, kč za fotografii přinést 6. 5. v hotovosti
 • 8. 5. Státní svátek
 • 9. 5. a 10. 5 Ředitelské volno

 

Týdenní plán od 29. 4. – 3. 5. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 54.   Slabiky BĚ -bě, PĚ – pě, VĚ – vě

 Čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 2 – dokončení písanky

Matematika:

 PS  – III. díl – dokončení 

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Na dvoře – domácí a hospodářská zvířata, Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti

Anglický jazyk:

 • procvičování slovní zásoby Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • příběh The present;
 • procvičování jednoduchých otázek: Is it a present? 
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

Ostatní:

 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy, i do ŠD.
 • TV – prosím začít nosit také sportovní oblečení a obuv na ven, musí být jiné než do tělocvičny!
 • 29. 4. ŠD – Čarodějnice – sportovně zaměřeno (vlastní kostým + masku)
 • Solná jeskyně pro I. C v ŠD 6 do 30. 4.  se přihlásit. (Pokud bude malý počet zájemců, akce bude zrušena)
 • 6. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – cena 35, kč za fotografii
 • 1. 5. a 8. 5. Státní svátky
 • 9. 5. a 10. 5 Ředitelské volno

 

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné prožití Velikonočních svátků, hodně energie, sluníčka a jarní nálady.

S pozdravem

JM

Týdenní plán od 22. 4. – 26. 4. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 50.  Měkké slabiky DĚ – TĚ – NĚ

 Čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení a rozbor krátkých textů.

Písanka č. 2 – do str. 45 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

Sloh – vyprávění – Velikonoce

Matematika:

 PS  – III. díl – dokončení 

 • Jednotky hmotnosti – kg (seznámení)
 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Svět kolem nás:

Téma:  Na dvoře – domácí a hospodářská zvířata

Ostatní:

 • 23. 4. – projektový den – Den Země (nebude AJ)
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy, i do ŠD.
 • TV – prosím začít nosit také sportovní oblečení a obuv na ven, musí být jiné než do tělocvičny!
 • 29. 4. ŠD – Čarodějnice – sportovně zaměřeno (vlastní kostým + masku)
 • 6. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – ne jednotlivců

 

Týdenní plán od 15. 4. – 19. 4. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 45.  Vyvození Ď, Ť, Ň.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. 

Písanka č. 2 – do str. 41 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

Velikonoční říkadla a koledy

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 53

 • Jednotky objemu – litr – seznámení
 • Vztahy o několik více, méně

Svět kolem nás:

Téma:  Velikonoce – zvyky, tradice, původ svátků

Anglický jazyk

Ostatní:

 • 16. 4. Velikonoční dílny a jarmarky od 16:00 hod. pro rodiče
 • 18. 4. Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy, i do ŠD.

 

Týdenní plán od 8. 4. – 12. 4. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 41.  Vyvození hlásky G, g.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 37 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 50

 • číselná řada 16 – 20 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky
 • Vztahy o několik více, méně

Svět kolem nás:

Téma:  Velikonoce – zvyky, tradice, původ svátků

ANGLICKÝ JAZYK

Ostatní:

 • 16. 4. Velikonoční dílny a jarmarky od 16:00 hod.
 • 18. 4. Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek
 • kopie kartičky pojišťovny, lékařský posudek žáka Vám bude vrácen ne TSCH v červnu. Pokud by někdo potřeboval dříve, tak mi napište.

 

Týdenní plán od 1. 4. – 5. 4. 2019

                                            ŠKOLA V PŘÍRODĚ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Informace:

 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod. 
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • obědy + svačiny jsem všem žákům hromadně odhlásil

Týdenní plán od 25.3. – 29. 3. 2019

 

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 37.  Vyvození hlásky CH, ch. Seznámení s hláskou F, f.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 28 (tvary písmen, sklon písmen, napojování písmen)

 • malá tiskací písmena – upevňování znalosti

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 41

 • číselná řada 16 – 20 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky
 • Jednotky délky – metr (seznámení)

Svět kolem nás:

Téma:  Orientace v čase – hodiny (celá). Příroda na jaře – porovnávání ročních období, znaky jara.

Anglický jazyk:

 • úterý 26. 3. TEST: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a sock, a jumper;
 • nová slovní zásoba Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;
 • webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

Ostatní:

 • Prosím, došlo ke změně od agentury. Odjezd + příjezd ze ŠvP nebude od školy, ale ze Sofijského náměstí.
 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.

 

Týdenní plán od 18.3. – 22. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 30.  Vyvození hlásky Ř, ř.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 20

 • malá tiskací písmena – upevňování znalosti

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 38

 • číselná řada 15 – 20
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky

Svět kolem nás:

Téma:  Orientace v čase – hodiny (celá). Příroda na jaře – porovnávání ročních období, znaky jara.

Anglický jazyk:

 • opakování slovní zásoby a příprava na test: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey
 • domácí úkol: na úterý 19. 3., pracovní sešit, str. 31 – nakreslit a vybarvit oblíbené tričko.
 •  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

Ostatní:

 • Prosím, došlo ke změně od agentury. Odjezd + příjezd ze ŠvP nebude od školy, ale ze Sofijského náměstí.
 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.
 • V rámci hodin TV (4. 3., 11. 3., 22. 3. bude v hodinách spolupráce s trenérem – FC Tempo – všestrannost + fotbalová průprava)

 

Týdenní plán od 11.3. – 15. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 22.  Vyvození hlásky Č, č, Ž, ž.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 14

 • malá tiskací písmena – upevňování znalosti

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 30

 • číselná řada 11 – 15
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek, dopočítání desítky

Svět kolem nás:

Téma: Počasí, délka dne a noci – procvičování, Orientace v čase – hodiny (celá)

Anglický jazyk:

 • procvičování slovní zásoby: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock; barvy / colours – yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, white, black, grey;
 • písnička My favourite T-shirt;
 • domácí úkol: na úterý 12. 3., pracovní sešit, str. 30 – dokreslit vzory na oblečení a vybarvit.

Ostatní:

 • Prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • Prosím, došlo ke změně od agentury. Odjezd + příjezd ze ŠvP nebude od školy, ale ze Sofijského náměstí.
 • ŠvP – sraz před Priorem (parkoviště) na Sofijském náměstí 1. 4. v 7:30 hod., odjezd v 7:50 hod.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 hod. na Sofijské náměstí (parkoviště). Všichni rodiče si vyzvednou žáka na Sofijském náměstí u autobusu.
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.
 • V rámci hodin TV (4. 3., 11. 3., 22. 3. bude v hodinách spolupráce s trenérem – FC Tempo – všestrannost + fotbalová průprava)
 • 12. 4. Den otevřených dveří od 8:00 – 17:00 hod.

 

Týdenní plán od 4.3. – 8. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 15.  Vyvození hlásky B, b.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 2 – do str. 4

 • skládání slabik a slov
 • malá tiskací písmena – upevňování

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 15

 • číselná řada 11 – 17
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání desítek a jednotek

Svět kolem nás:

Téma: Počasí, délka dne a noci

Anglický jazyk:

Unit 4: Dressing up!

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock);
 • počítání předmětů: one red sock – two red socks.
 • domácí úkol: na úterý 5. 3., pracovní sešit, str. 28 – dokreslit obrázky a vybarvit.

Ostatní:

 • Do 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • ŠvP – sraz před školou 1. 4. v 7:30, odjezd v 7:50 od školy.
 • Návrat 5. 4. mezi 14:30 – 15:00 před školu. Všichni rodiče si vyzvednou žáka před školou.
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod.
 • V rámci hodin TV (4. 3., 11. 3., 22. 3. bude v hodinách spolupráce s trenérem – FC Tempo – všestrannost + fotbalová průprava)

Týdenní plán od 25.2. – 1. 3. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 11.  Vyvození hlásky H, h.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – dokončení

 • skládání slabik a slov
 • recitace básničky  (intonace, práce s hlasem, dechová cvičení, artikulace)
 • malá tiskací písmena – upevňování

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 11

 • číselná řada 11 – 15
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky – procvičování
 • sčítání desítek a jednotek

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, hygiena, důležitá tel.čísla).

Anglický jazyk:

Unit 4: Dressing up!

 • nová slovní zásoba Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock).

Ostatní

 • Do 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • Doplatek  na Školu v přírodě – Sportovní týden ( na účet školy, VS: individuální, SS: 20191). Doplatek: 1.680,-kč do 28.2. 2019.
 • 27. 2. Karneval v ŠD 14:00 – 16:00 – vlastní maska + kostým
 • připravujeme se na třídní kolo recitační soutěže
 • 21. 3. Recitační soutěž – školní kolo
 • 27. 3. Třídní schůzky od 17:30 hod

 

Týdenní plán od 18.2. – 22. 2. 2019

Český jazyk:

Slabikář II. díl – do str. 5.  Vyvození hlásky C, c.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 50

 • skládání slabik a slov
 • recitace básničky  (intonace, práce s hlasem, dechová cvičení, artikulace)
 • malá tiskací písmena – upevňování

Matematika:

 PS  – III. díl – do str. 5

 • číselná řada 11 – 15
 • Rozklad čísel na desítky  a jednotky

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, hygiena, důležitá tel.čísla).

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • souhrnné opakování (Unit 3: hračky, barvy), FINAL TEST (hračky, barvy);
 • nová slovní zásoba Unit 4: oblečení/clothes – a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock).

Ostatní:

 • Během měsíce února – 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny.
 • 18. 2. Veselé zoubky (preventivní program). Výuka je normálně dle rozvrhu.
 • Doplatek  na Školu v přírodě – Sportovní týden ( na účet školy, VS: individuální, SS: 20191). Doplatek: 1.680,-kč do 28.2. 2019.
 • 27. 2. Karneval v ŠD 14:00 – 16:00 – vlastní maska + kostým

 

Týdenní plán od 4.2. – 8. 2. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – dokončení.  Vyvození dvojhlásek AU, OU, EU.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 46

 • skládání slabik a slov
 • sloh – popis zvířete
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – dokončení pracovního sešitu. 

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 10
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Člověk a zdraví – poznáváme své tělo

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • procvičování slovní zásoby: colours/barvy – red, orange, yellow, blue, green, pink
 • souhrnné opakování a příprava na test.

Ostatní:

 • 11. 2. – 15. 2. jarní prázdniny
 • Během měsíce února – 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny

 

Týdenní plán od 28. 1. – 1. 2. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 50.  Vyvození R, r.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 43

 • skládání slabik a slov
 • sloh – popis zvířete
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.51. Vyvození čísla 10.

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 10
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zvířátka v zimě – péče o ně, les, péče o prostředí

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • procvičování slovní zásoby: colours/barvy – red, orange, yellow, blue, green, pink
 • souhrnné opakování a příprava na test.

Ostatní:

 • 31. 1. Vysvědčení za I.pololetí – rozdávání výpisu z vysvědčení 4. vyučovací hodinu. Výpis se nevrací se do školy. Prosím o  desky na vysvědčení.
 • 1. 2. Pololetní prázdniny
 • Během měsíce února – 8. 3. 2019 prosím o vyplněný formulář s razítkem od lékaře na Sportovní týden + kopie kartičky pojišťovny

 

Týdenní plán od 21. 1. – 25. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 41.  Vyvození Š, š.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 37

 • skládání slabik a slov
 • sloh – popis zvířete
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.44. 

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 9
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – bezpečnost při sportování

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • nová slovní zásoba: colours/barvy – red, orange, yellow, blue, green, pink; písnička The colour song;
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 22. 1. – prac. sešit, str. 20 – dokreslit obrázky a vybarvit, spočítat předměty).

Ostatní:

 • V pondělí 21.1. od 10:30 divadlo v KC 12 (nebude TV)
 • 22. 1. ŠD – Kino pro přihlášené žáky
 • 31. 1. Vysvědčení za I.pololetí
 • 1. 2. Pololetní prázdniny

 

Týdenní plán od 14. 1. – 18. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 38.  Vyvození K,k.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 35

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.42. Vyvození číslice 9.

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 9
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • poslech a čtení příběhu Four dolls – four cakes.
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 15. 1. – prac. sešit, str. 18 – dokreslit obrázky a vybarvi)

Ostatní:

 • V pondělí 14. 1. odevzdat (přihlášku, souhlas s účastí na akci školy + souhlas s koupáním v bazénu)
 • Zálohová platba na Školu v přírodě – Sportovní týden (cena zálohy: 1.580,-kč na účet školy, VS: individuální, SS: 20191). Doplatek: 1.680,-kč do 28.2. 2019.
 • Vybíráme 60,-kč na divadlo v KC 12 – 21. 1.

 

Týdenní plán od 7. 1. – 11. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 34.  Vyvození D, d.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Reprodukce přečtených vět.

Písanka č. 1 – do str. 30

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • recitace básniček se zimní tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.37. Vyvození číslice 9.

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 9
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 9

Svět kolem nás:

Téma: Zimní krajina – (změny v přírodě, znaky období – práce s obrázky + dramat.činnosti)

Anglický jazyk:

Unit 3: Come and play!

 • nová slovní zásoba Unit 3: toys/hračky – a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum);
 • písnička The toy song.

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude  7. 1. (poslední lekce).  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.
 • TV v tělocvičně od 9.1.
 • 9. 1. od 17:30 hod – Třídní schůzky – podepsat v ŽK (pololetní hodnocení třídy, hodnocení akcí, organizační záležitosti, informace ke Sportovně turistickému týdnu).

 

 

Týdenní plán od 3. 1. – 4. 1. 2019

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 29.   

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 27

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.33

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Nový rok, Tři králové – zvyky, tradice. 

Anglický jazyk:

—————————

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude  7. 1. (poslední lekce).  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.
 • V pá 4. 1. nebude TV, bude ČJ. TV dle rozvrhu začne od 9. 1.
 • 9. 1. od 17:30 hod – Třídní schůzky – podepsat v ŽK (pololetní hodnocení třídy, hodnocení akcí, organizační záležitosti, informace ke Sportovně turistickému týdnu).

 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení rodiče,

moc Vám děkuji za krásnou atmosféru a příjemné prožití Vánoční besídky.

Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků, prožijte je ve znamení naděje, míru, přátelství a lásky.

Moc Vám chci poděkovat za spolupráci v roce 2018.

Úspěšný rok 2019 plný splněných přání.

S úctou k Vám

třídní učitel

Týdenní plán od 17.12. – 21.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 29.   Vyvození hlásky Z, z.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Sloh – přání

Písanka č. 1 – do str. 25

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.32

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky, tradice. Nácvik vánočního vystoupení

Anglický jazyk:

 

 

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude  19. 12.  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.17. 12.  – NENÍ. Termín bruslení změněn na 7.1.2019. 
 • 21. 12. – Vánoční slavnost se třídou dopoledne
 • 9. 1. od 17:30 hod – Třídní schůzky – podepsat v ŽK

Informace –  VÁNOČNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče,

srdečně Vás s žáky zveme na Vánoční slavnost v I. C, která bude dne 20. 12. od 18:00 hod. v naší třídě. Prosím, přiveďte žáky na 17:20 – 17:30. Vyzvednu si je u vchodu do školy.

Moc se na Vás těšíme.

Vážení rodiče,

hledám zájemce ze strany rodičů o natočení celé Vánoční besídky na video, pak dát na CD. Pokud by někdo byl ochotný, budu velmi rád. Kdo by chtěl, prosím napište mi email.

Moc Vám děkuji za ochotu a vstřícnost.

S pozdravem

JM

Týdenní plán od 10.12. – 14.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 23.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Sloh – přání

Písanka č. 1 – do str. 21

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.28

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 8
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky, tradice. Nácvik vánočního vystoupení

Anglický jazyk:

Happy House 1, Unit 3 Come and play!

 • nová slovní zásoba: toys ( a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum);
 • písnička Look, Daisy, here´s a (doll)!

Ostatní:

 • Kurz ledního bruslení bude 10. , 12., 19. 12.  Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.17. 12. termín bruslení změněn na 7.1.2019. 

ŠD – Prosím rodiče, aby žáci měli i ve čt (každý) oblečení na TV ve skříňce. Budou využívat s p. vychovatelem  tělocvičnu v rámci zájmové činnosti ŠD.

 • 12. 12. Adventní dílny s rodiči v ŠD od 15 : 00 – 17:00 h.

Informace –  VÁNOČNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče,

srdečně Vás s žáky zveme na Vánoční slavnost v I. C, která bude dne 20. 12. od 18:00 hod. v naší třídě. Přijďte s dětmi kolem 17: 45 – 17:50. Záleží na Vaší potřebě času při převlékání se.

Moc se na Vás těšíme.

S pozdravem žáci a třídní učitel a p. vychovatel

 

Týdenní plán od 3.12. – 7.12. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 21.  Vyvození  hlásky V, v

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 19

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • básničky s vánoční tematikou

Matematika:

Vyvození číslice 8.

 PS  – II. díl – do str.23

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 7
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 7

Svět kolem nás:

Téma: Advent, sv. Mikuláš – tradice, zvyky

Anglický jazyk:

 • Souhrnný test (Unit 2: názvy školních pomůcek a číslovky 1- 10)
 • Unit 3: nová slovní zásoba (toys: a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train).

Informace:

Platba – Focení (sada- kalendář + fotky).  Cena za 1 sadu je 250,-kč. Kdo má více sad dle toho zasílá celkovou částku. Prosím zaslat na účet 266496066/300 SS 111, (uvádějte jméno a příjmení žáka + třída I. C).

Kurz ledního bruslení bude zahájen 3. 12. Mít výbavu dle informací k přihlášce. Dívky vlasy do culíku, bez dlouhých náušnic.

17. 12. termín bruslení změněn na 7.1.2019.

ŠD – Prosím rodiče, aby žáci měli i ve čt (každý) oblečení na TV ve skříňce. Budou využívat s p. vychovatelem  tělocvičnu v rámci zájmové činnosti ŠD.

Během týdne pokračování v nácviku na Vánoční slavnost – besídku.

 

Týdenní plán od 26.11. – 30.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 17.  Vyvození  hlásky N,n.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 16

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 PS  – II. díl – do str.21

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 7
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 7

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště, mezilidské vztahy). Seznámení s pojmy – advent, svátek sv.Mikuláše.

Anglický jazyk:

 • opakování slovní zásoby (názvy školních potřeb: a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case; číslovky 1 – 10) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL (na úterý 27. 11.): pracovní sešit, str. 14 (Přikresli ještě jednu věc a napiš čísla).

Ostatní:

30. 11. Focení (sada- kalendář + fotky).  Cena za 1 sadu je 250,-kč. Kdo má více sad dle toho zasílá celkovou částku. Prosím zaslat na účet 266496066/300 SS 111, (uvádějte jméno a příjmení žáka + třída I. C).

3. 12. Zahájení Kurzu ledního bruslení (3. 12., 5.12., 10.12., 12.12., 17.12., 19.12.). Dívky musí mít vlasy v culíku, bez dlouhých náušnic.

Během týdne žákům nalepím informace k Vánoční besídce – barva oblečení apod. Bude zahájen nácvik na Vánoční slavnost.

23. 11. TV –  byl ukončen kurz jógy

 

Týdenní plán od 19.11. – 23.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář II . díl – do str. 5.  Vyvození  hlásky C, c.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka č. 1 – do str. 11

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem
 • malá tiskací písmena

Matematika:

 Vyvození číslice  7

 PS  – II. díl – do str.16

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 6

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště, mezilidské vztahy).

Angličtina: (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; 
 • číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.

Ostatní:

23. 11. TV –  (8. lekce kurzu Jógy)

21. 11. Divadelní představení v KC 12: Šípková Růženka. Vybíráme 60,-kč.

21.11. Badatelské odpoledne od 15:00 – zapojena ŠD. Zváni jsou i  rodiče. Téma: „Letíme do vesmíru“.

 

Týdenní plán od 12.11. – 16.11. 2018

Český jazyk:

Slabikář I. díl – do str. 11.  Vyvození  hlásky J, j.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Písanka č. 1 – do str. 9

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

 Číslice 6

 PS  – II. díl – do str.10

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6
 • číselná osa, číselná řada
 • logické hry a cvičení – pyramida
 • rozklad číslic v oboru do 6

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště)

Angličtina: (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; nová slovní zásoba číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.
 • Domácí úkol: pracovní sešit, str. 11 – vybarvit obrázky.

Ostatní:

9. 11. TV –  (7. lekce kurzu Jógy)

13. 11. Kino se ŠD

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C/třídní důvěrník od 17:00 s p.ředitelem.

21. 11. Divadelní představení v KC 12: Šípková Růženka. Vybíráme 60,-kč.

 

Týdenní plán od 5.11. – 9.11. 2018

Český jazyk:

Živá abeceda:   – procvičování učiva, opakování

Slabikář I. díl – do str. 5.  Vyvození  hlásky T, t.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Písanka č. 1 – do str. 4

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Vyvození číslice 6

PS –  I. díl- dokončení, PS  – II. díl – do str.3

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • číselná osa 
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Rodina“ – pojmy: (co je rodina x domov, kdo ji tvoří, příbuzenské vztahy, adresa bydliště)

Angličtina (Happy House 1)

 • Unit 2 (Pens and pencils): procvičování slovní zásoby (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case); komunikace What´s this? – It´s (a book).; nová slovní zásoba číslovky 1-10, písnička Ten Little Fingers.
 • Domácí úkol: pracovní sešit, str. 11 – vybarvit obrázky.

Ostatní:

9. 11. TV –  (6. lekce kurzu Jógy)

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C

Prosím rodiče o podepsání ŽK za měsíc říjen + na poslední stránce v ŽK podepsat termín třídních schůzek. Děkuji. JM

 

Týdenní plán od 29.10. – 2.11. 2018

Český jazyk:

Živá abeceda: dokončení  – procvičování učiva

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět

Uvolňovací cviky – dokončení pracovního sešitu

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 55

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • číselná osa 
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Svátky“ – pojmy: 28. 10. – Vznik Československa, 1.11. – Všech svatých, 2. 11. Památka zesnulých

Ostatní:

 Olympijský víceboj – každý žák diplom obdrží k vysvědčení za I. pololetí

1.11. – Preventivní program od 8:00 – 9:40 –Téma: Chovám se bezpečně?

(Do školy vzít normálně učení dle rozvrhu hodin).

2. 11. TV –  (5. lekce kurzu Jógy)

14.11. – Třídní schůzky od 17:30 v I. C

Prosím rodiče o podepsání ŽK za měsíc říjen. Děkuji. JM

 

 

Týdenní plán od 22.10. – 26.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: I

Tvorba a čtení  slabik, slov.

Živá abeceda do str. 51

Uvolňovací cviky do str. 26

 • skládání slabik a slov
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5, sčítání a odčítání do 5

PS – do str. 49

Nácvik psaní číslice 5

 • upevňování techniky psaní číslic 1 – 5
 • vyvození číslice 0
 • číselná osa – seznámení
 • rozklad číslic v oboru do 5

Svět kolem nás:

Téma: „Pole a les na podzim“ – pojmy: polní plodiny, lesní plodiny, polní práce, zábava dětí.  Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

22. 10.  (Po) bude TV na hřišti – oblečení i obuv na ven!

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…). V tento  den žáci přijdou do školy bez aktovky s učením. S sebou: batůžek se svačinou, pitím, teplé sportovní oblečení a obuv na ven + obuv také do tělocvičny. Některé disciplíny se budou plnit na hřišti, jiné v tělocvičně. Po celý den budeme ve sportovním oblečení.

26. 10. (Pá) Slavnost prvňáčků – ukázka první vyučovací hodiny rodičům, kteří mají možnost navštívit výuku, vidět jak ve výuce pracujeme.

26. 10. TV –  (4.lekce kurzu Jógy)

29. 10. – 30.10. (Po a Út) Podzimní prázdniny

Výuka začne ve středu 31. 10. 

 

 

Týdenní plán od 15.10. – 19.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: P, U

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 45

Uvolňovací cviky do str. 23

 • pohádky – vyprávění podle obrázků, zdravotní výchova – práce s dechem a hlasem
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 38

Nácvik psaní číslice 4

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole, dramatické činnosti – „O veliké řepě“. Dle počasí vycházka do přírody.

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

19. 10. TV –  (3.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

23. 10. Olympijský víceboj – plnění disciplín z atletiky (vytrvalost, obratnost, zdatnost…).

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Informace 9.10.

prosím, aby žáci měli vždy na TV oblečení na ven + do tělocvičny.

23. 10. Olympijský víceboj – dopoledne

Týdenní plán od 8.10. – 12.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky: O

Tvorba a čtení  slabik 

Živá abeceda do str. 33

Uvolňovací cviky do str. 17

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4, sčítání a odčítání do 4

PS – do str. 33

Nácvik psaní číslice 2, 3

 • znaménko –
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim na poli  – práce na poli, příprava pole na zimu, plodiny pole

Ostatní:

 Příchod žáků do školy  do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

12. 10. TV –  (2.lekce kurzu Jógy)

17. 10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme  pracovat s tématem a zajímavostmi –  Rusko, Vietnam. V tento den si žáci nemusí učit knihy a sešity na učení. Jen penál, pití, svačinu.

Prosím o podepsání žlutých triček na štítek vzadu, neboť jsou všechna stejná. Budeme ho nosit na tělesnou výchovu, prezentace v soutěžích apod.

Poznámky:

Vážení rodiče,

moc Vám všem děkuji za dárek – tričko s logem školy. Vážím si toho.

JM

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosím o podepsání ŽK za měsíc září.

Zároveň moc prosím o kontrolu ořezaných pastelek, tužek na druhý den.

Děkuji Vám za spolupráci

JM

Týdenní plán od 1.10. – 5.10. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek: E, S

Tvorba a čtení  slabik MA, ME, LA , LE

Živá abeceda do str. 27

Uvolňovací cviky do str. 14

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 4

PS – do str. 24

Nácvik psaní číslice 1

 • znaky >, <, =, +
 • geometrické tvary
 • porovnávání čísel, hry s čísly

Svět kolem nás:

Téma: Podzim (práce v sadu a na zahradě – ovoce x zelenina, rozdíly,  třídění obrázků, práce ve skupinách)

Ostatní:

 Příchod žáků do školy v tomto týdnu do 7:45 . Žáci vstupují do školy bez rodičů , odcházejí do tříd samostatně.

2. – 5. 10. Sběr papíru u hlavní brány od 6:45 – 7:55

3. 10. ŠD – Podzimní dílna skřítků s rodiči od 15:00 – 16:30

5. 10. TV – zahájení kurzu (1.lekce kurzu Jógy)

Poznámky:

Prosím o kontrolu plateb na účet školy dle pokynů na třídních schůzkách (třídní fond, pomůcky, příspěvek škole), kontrolu platby za pracovní sešit na AJ.

 

Týdenní plán od 17.9. – 21.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásky M

Tvorba a čtení prvních slabik

Živá abeceda do str. 13

Uvolňovací cviky do str. 7

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslice 3

Pracovní sešit do str. 17

 • znaky > <
 • geometrické tvary

Svět kolem nás:

Téma: Blízké okolí školy – dopravní výchova (bezpečné chování na komunikacích, pojmy chodec, cyklista, přechod, semafor, co vše je důležité pro chodce?, základní dopravní značky)

Ostatní:

 Příchod žáků v tomto týdnu od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

TV – tento týden budeme chodit cvičit ven, prosím o obuv na ven.

Vybírám za sešity 19,- kč – osobně.

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

20. 9. (čtvrtek) – 10 – 10:45 ukázka Kriketu + vlastní seznámení, hraní

21. 9. bude ráno Přespolní běh – s sebou vhodné sportovní oblečení, obuv

 

Týdenní plán od 10.9. – 14.9. 2018

Český jazyk:

Vyvození hlásek A – Á

Živá abeceda do str. 7

Uvolňovací cviky do str. 4

 • čtení obrázků
 • práce s krátkým čteným textem

Matematika:

Počet 1 – 5

Vyvození číslic 1, 2

Pracovní sešit do str. 11

 • orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za)
 • hry s čísly, spojování čísel s obrázky
 • sloupec, řádek – upevňování

Svět kolem nás:

Téma: Jsem školák (orientace ve škole, pomůcky, vybavení, školní, pracovní a hygienické návyky)

Ostatní:

V pondělí od 17.9. příchod žáků od 7:40 – 7:50 do školy. Žáci vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

12. 9. Třídní schůzky od 17:30 (třídní důvěrník od 17:00 ve sborovně)

Vyučování končí každý den v 11:40 dle stabilního rozvrhu.

Od 11. 9. pro zájemce o Kino v Modřanech bude p. vychovatel ze ŠD vybírat 60,-kč. Více informací dostanou žáci od p. vychovatele  do notýsku. Kino bude 25. 9. od 14:00, návrat kolem 16:00.

 

Informace 4. 9.

Postupně dokoupit:

 1. obalit učebnice + sešity
 2. koupit 20 fólií (euro obaly)
 3. Desky – slabší šanon na portfolium žáka – podepsané + 5 folií

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2018/19.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). Naše celá třída bude chodit do ŠD 6.

Organizace:

3. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD)

4. 9.    8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy. Vyučování končí v 10:45 hod.

od 5. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 3.9.před školou.

Váš třídní I. C

 

Komentáře jsou uzavřeny.