Rozdělení tříd a vychovatelů v odděleních ŠD:

Školní rok 2023/24

Rozdělení tříd do oddělení ŠD

Vedoucí ŠD: Mgr. Jan Mareček – jan.marecek@zsrakovskeho.cz

 

ŠD 1 – BcA. Lukáš Třebický – lukas.trebicky@zsrakovskeho.cz

Třídy: III. B (celá) + III. C (M – Z)

ŠD 2 – Libuše Steinbachová libuse.steinbachova@zsrakovskeho.cz

Třídy: III. C (A – K) + II. B (M – V)

ŠD 3 – Dagmar Vítková – dagmar.vitkova@zsrakovskeho.cz

Třídy: II. A (celá) + II. B (F – K)

ŠD 4 – Věra Šárová – vera.sarova@zsrakovskeho.cz

Třídy: III. A (celá) + II. B (B – E)

ŠD 5 – Lia Pešáková – lia.pesakova@zsrakovskeho.cz

Třídy: I. C (celá)

ŠD 6 – Vít Tichý – vit.tichy@zsrakovskeho.cz

Třídy: I. B (celá) + II. C (A – M)

ŠD 7 – Barbora Šrámková – barbora.sramkova@zsrakovskeho.cz

Třídy: I. A (celá) + II. C (P – Z)

Poznámka: ŠD si vyhrazuje právo rozdělovat třídy dle naplnění kapacity jednotlivých oddělení.  Písmena uvedená v závorce u jednotlivých tříd jsou počátečním písmenem příjmení žáka. Žáci jsou rozděleni  spravedlivě dle abecedního seznamu žáků celé třídy do navýšení kapacity jednotlivých oddělení.

Třída II. B – rozdělení – všichni žáci jsou rozděleni do oddělení hned ŠD 2, ŠD 3, ŠD 4 vedle sebe (společná chodba)

Třída II. C – rozdělení – všichni žáci jsou rozděleni do propojených oddělení ŠD 6 a ŠD 7

Od 16:00 hodin jsou všechna oddělení každý den v ŠD 6.

Komentáře jsou uzavřeny.