Rozdělení tříd a vychovatelů v odděleních ŠD:

Školní rok 2022/23

Rozdělení tříd do oddělení ŠD

ŠD 1 – Mgr. et Bc. Jan Mareček – jan.marecek@zsrakovskeho.cz

Třídy:  III. B (celá)

ŠD 2 – Libuše Steinbachová libuse.steinbachova@zsrakovskeho.cz

Třídy: II. B (I – K) + II. C (celá)

ŠD 3 – Dagmar Vítková – dagmar.vitkova@zsrakovskeho.cz

Třídy:  II. B (M – V) + III. C (celá)

ŠD 4 – Věra Šárová – vera.sarova@zsrakovskeho.cz

Třídy: II. A (celá) + II. B (A – CH)

ŠD 5 – Lia Pešáková – lia.pesakova@zsrakovskeho.cz

Třídy: I. B (celá)

ŠD 6 – Vít Tichý – vit.tichy@zsrakovskeho.cz

Třídy:  I. C (celá)

ŠD 7 – Barbora Šrámková – barbora.sramkova@zsrakovskeho.cz

Třídy: I. A (celá)

ŠD 8 –  Lukáš Třebický – lukas.trebicky@zsrakovskeho.cz

Třídy:  III. A (celá)

Poznámka: Žáci z rozdělené II. B patří do tří oddělení ŠD. Všechna oddělení jsou vedle sebe v 1. patře. Žáci tedy jsou neustále ve spojení s ostatními ze své třídy. Písmena uvedená v závorce jsou počátečním písmenem příjmení žáka.

Komentáře jsou uzavřeny.