LES U ŠD V ZIMĚ

LES POKRAČOVÁNÍ – Žáci 1. a 2. ročníků se na zimu jistě moc těšili. Zahájili ji společně s vychovateli projektem, kde  se učili poznávat znaky a charakteristiku ročního období, nebezpečí na sněhu a ledu, zimní sporty,  krajinu kolem nás.

LES ZAHÁJENÍ – Děti, paní vychovatelky i páni vychovatelé se do školní družiny jistě moc těšili.  Neuplynul ani týden a již vyrobili krásný les i se zvířátky. Moc jim děkujeme, protože je velmi příjemné chodit na oběd lesem a pozorovat lesní zvířata. Všichni máme velkou radost vidět s jakým zájmem  na chodbě školy umí žáci vytvořit tak krásnou výstavu.

 

ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ

Blahopřejeme Kristýně Šamárkové z V.C, která obsadila 2. místo ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“.

Děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

DOTAZNÍK MAP

Vážení rodiče,

od jara roku 2016 je naše škola zapojena do Místního Akčního Plánu ve vzdělávání /MAP/celého správního obvodu Praha 12 a MČ Praha-Kunratice, jehož realizace se účastní téměř 50 školských zařízení. Smyslem této strategie ze strany našeho a dalších zřizovatelů je ve spolupráci s námi, řediteli škol, aktivně usilovat o proměnu českého školství. Z tohoto důvodu byl i do naší školy poslán Dotazník od MAP pro Vás – rodiče. Termín pro vyplnění dotazníku je 7. prosince 2020.

Dotazník k vyplnění v češtině

https://forms.gle/S2qifVGkdjKJCAao8

Dotazník k vyplnění v ruštině

https://forms.gle/pS6pEiwGsaAowM8X6

Dotazník k vyplnění ukrajinštině

https://forms.gle/HyPcUM9oGgeymW7a6

Dotazník k vyplnění v angličtině

https://forms.gle/FGKBH5vLTA8iGVwv5

Dotazník k vyplnění ve vietnamštině

https://forms.gle/zoiJsnwazFxR6tj3A

ORGANIZACE 30.11.2020

Provoz školy 1.stupeň od 30.11.2020

V pondělí 30.11.2020 nastupují do školy k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně, přípravná třída, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.AB. Tito žáci byli hromadně přihlášeni k odběru stravy.

VI.A, VII.A, VIII.A, IX.AB – vstup do budovy školy bočním vchodem od barevné brány. Organizace pro 2. stupeň AKTUALIZOVÁNO OD 7.12. zde.

Doma zůstávají na distanční výuce třídy VI.B,C, VII.B, VIII.B.
Obědy i svačiny byly  pro tyto žáky automaticky odhlášeny. Pokud budou mít zájem o krabičky /pouze o oběd/, musí se sami přihlásit vždy v pátek do 13,00 hod.na další týden. Výdej bude prováděn od 13,30 do 14,00 hod.  ve dveřích vedle hlavního vchodu do školy.

MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

PRAVIDLA MŠMT

MŠMT -18-11-2020

Vážení rodiče, zveřejňujeme pravidla k provozu škol od středy 18.11.2020. Školy zatím nemají více informací k dispozici, takže je nemohou poskytovat. V pondělí 16.11. zveřejníme organizaci provozu školy dle upřesňujících pokynů MŠMT ( provoz školní družiny, I.E).  Děkujeme za spolupráci.   Mgr. Pavel Nedbal

NABÍDKA POMOCI

Proxima Sociale nabízí pomoc, která je určena mladým lidem, kteří mají obavy, že nezvládají distanční způsob výuky. Díky nabídce Proxima Sociale si mohou v prostorách klubu Krok (Rakovského 3138/2) například napsat úkoly na počítači, který doma momentálně mít nemusí nebo si dohodnout doučování.

https://www.praha12.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=80112&id=79908

 

NÁVODY PRO ŽÁKY

Milí žáci, právě vám začínají podzimní prázdniny. Běžně jsem vám přál hodně radosti, her a zážitků s kamarády. Dnes se připojuji k prosbě pana ministra Plagy o dodržování vydaných opatření. Mgr. Pavel Nedbal

dopis ministra