HAPPY HALLOWEEN

Třída v.B bude dělat dne 25.10 ve třídě Happy Halloween akci od 14 – 17 hodin pro rodiče žáků V.B, program: dlabání dýní, soutěže, výroba marcipánový strašidel, prezenční bloky žáků.

SKŘÍTCI V ŠD

Dne 3. 10. se v ŠD uskutečnila podzimní dílna s tématem – „Skřítci“ z přírodních materiálů ve spolupráci s rodiči žáků. Moc se jim to všem povedlo.        

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V minulém školním roce se již potřetí konaly jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Naše ZŠ se umístila ve vyhodnocení přijímacích zkoušek na čtyřleté studijní obory v přehledu základních škol ČR v lehkém nadprůměru s percentilem 50,2 ČJ a 51,6 M. Děkuji vyučujícím za výbornou práci. Pavel Nedbal

TERIBEAR 2018

6.9 – 15.9. 2018 se vybrané třídy naší školy opět zúčastnily sportovně – charitativní akce, která jeurčena všem, kdo chtějí pomoc znevýhodněným dětem. Za každý kilometr, který jsme urazili a který zaznamenal náš čip, věnovali partneři akce 30 Kč nanámi zvolený příběh – pomoc mladým lidem z dětského domova studovat. Naši žáci a pedagogové celkem zdolali 3540 km a pomohli tak částkou 106 200,-Kč. Všem děkujeme za dosažené sportovní výkony, které pomohly dobré věci.

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Naše snahy o bezpečnost na internetu:

  1. soutěžní kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet  – pro šestý ročník
  2. EDUIN – RODIČE VÍTÁNI vzdělávání rodičů
  3. DIGIkompas – vzdělávání rodičů

DOTACE? PŘES POLÁKA!

Pan učitel Polák získal přes JŠI(Jednota školských informatiků) grant 10 000,- Kč na pořádání robotického odpoledne pro naší školu ( Peníze ze jsou určeny na nákup jednoho robota Lego Mindstorms EVE3).