BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

 • Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.
 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
  – pro podporu od 1. 10. 2022 – ve dnech 27. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin a 29. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin,
  – pro podporu od 1. 11. 2022 – od 18. 10. 2022 do 21. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
 • Žádost je třeba doručit osobně na recepci školy. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
 • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
 • Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.

Celá agenda se  zpracováním žádostí zákonných zástupců žáka dopadne na školu s tím, že schvalování,  je delegováno na ředitele školy –  schema. Podrobnosti a upřesnění se dozvídáme postupně, sledujte stránky.

Děkuji za pochopení  Mgr. Pavel Nedbal

 

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ KURZ

Vynikají úspěch našich sportovních tříd. V rámci sportovního kurzu se žáci sportovních tříd druhého stupně zúčastnili charitativní akce TERIBEAR.   Výsledky ZDE. Fotografie ZDE.

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 07.09.2022 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně. Pozor na termín, je to středa.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Setkání se uskuteční ve čtvrtek  16.6.2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti školy.

Učitelé na vás budou čekat před hlavním vchodem od 16:50 hodin a postupně vás zavedou do školy.

Program:

 • Představení třídních učitelů
 • Seznam potřeb a pomůcek
 • Seznámení s organizací prvního školního dne
 • Seznámení s provozem školy
 • Přihlášení do školní družiny a školní jídelny(90,- Kč na čip)
 • Dotazy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 31.05.2022 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně. Pozor na termín, je to v úterý.

PRVNÍ MÍSTO

Výběr žáků z V.C a IV.C, pod vedením Petra Kšány, obsadil první místo ve vybíjené v soutěži „Poprask“.       Blahopřejeme.