ŠKOLNÍ JÍDELNA

V době od  pondělí 12.4. do 23.4. 21 jsou všichni žáci, kterí budou na prezenční výuce ve škole přihlášeni na obědy a svačiny / kdo je pravidelně odebírá/ Další aktualizace bude provedena po tomto období a budete opět  včas informováni.

Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce doma jsou automaticky odhlášeni.

Pokud máte zájem pro žáky, kteří zůstávají doma na distanční výuce o výdej obědů do krabiček, musíte se na www.strava.cz přihlásit nejpozději do pátku 9.4. do 13,00 hod / Dále vždny nejpozději den předem do 13,00 hod. na další den /
Výdej bude prováděn v době od 13,00 hod. do 14,00 hod. vedle hlavního vchodu do školy.

Veškeré informace na tel: 777845256

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Rašínová

OTEVŘENÍ ŠKOL

Podrobnosti k otevření škol a testování přišly dnes v 08:15 (celkem 13 dokumentů). Ve čtvrtek 08.04.2021  zveřejníme organizaci školy od 12.04.

OTEVŘENÍ ŠKOLY

MŠMT plánuje otevření škol 12.04.2021. Podmínkou je testování a střídání tříd. Do pátku 09.04. dostaneme testy „Lepu“ nebo „Singclean“. O vlastním testování nemáme zatím informace.

Rozdělení tříd:

12.04. – nastupují – PT I.A I.B I.C II.A II.B II.C V.C V.B II.E

19.04. – nastupují  – III.A III.B III.C III.D IV.A IV.B IV.C V.A I.E

ÚPRAVY ŠVP

Ve školním roce 2020/2021 nebudou naplněny všechny výstupy, které jsou uvedeny v našem ŠVP.  Týká se to všech všech ročníků a všech předmětů. Důvodem je časový rozsah distanční výuky při uzavření škol.