TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 05.06.2024 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

STŘEDNÍ ŠKOLY – CIZINCI

Nabízíme pomoc žákům s OMJ – osmé a deváté ročníky.

PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ, kteří se nedostanou na svoji vysněnou školu nabízí META pomoc s odvoláním – komunikace s rodiči a střední školou.

Bc. Jan Heinrich , heinrich.meta-ops.cz, tel: 777 756 858, konzultace každý čtvrtek 15–17 v ZŠ profesora Švejcara

PRO ŽÁKY OSMÝCH ROČNÍKŮ, kteří se chystají na svoji vysněnou střední školu (zkouška z ČJ bude formou pohovoru) nabízí roční přípravný kurz. Registrace je nutná již nyní.

CIZINCI – BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Vážení rodiče  budoucích prvňáčků – žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Vaše děti byly přijaty k základnímu vzdělávání a nastoupí do budoucích prvních tříd naší školy. Máme snahu všem zúčastněným ulehčit vstup do nového prostředí. Z tohoto důvodu, letos poprvé, organizujeme setkání s tlumočníky. Prezentace
14. 5. od 16:00 – Ukrajina, Uzbekistán, Bulharsko (překlad: Daria Volosiuk)
20. 5. od 16:00 – Vietnam (překlad: Petra Kaucká z ICP)

ŘEDITELSKÉ VOLNO

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a z technických  důvodů ředitelské volno ve dnech 9.5.2024 a 10.5.2024.      

V tyto dny nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně základní školy a zájmové vzdělávání ve školní družině.

Zdůvodnění:

Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů – školení všech pedagogů,   z technických důvodů –  v budově školy bude probíhat oprava podlahovin.

Mgr. Pavel Nedbal, ředitel školy