IX.B Mgr. Dana Haroková

Mgr. Dana Haroková

dana.harokova@zsrakovskeho.cz


Zajímavý zdroj pro kariérní a osobní rozvoj žáků najdete na Kariérko.cz. Cílem této platformy je mladé lidi inspirovat a motivovat je k zájmu o jejich budoucí kariéru a výběr profese, a to formou článků, videí a podcastů, popisů profesí, webinářů, pracovních listů.


Jak si utřídit v hlavě, co žáci 9. ročníků chtějí a na co se mají zaměřit z pohledu výběru střední školy? Možná pomůže podcast – rozhovor na téma Jak si vybrat střední školu.


Office Arena slaví letos 10 let a připravila pro naše žáky opět zajímavou soutěž. Připomínám, že již po několik let držíme v této soutěži titul nejlepší pražská základní škola. Naposledy zásluhou šikovného žáka Vojty Fořta – ještě jednou moc blahopřejeme. Prosím všechny zájemce o registraci do 19.2.2021 zde Kategorie: A (základní školy a nižší stupně gymnázií), identifikátor školy: 151A. Hodně štěstí!


Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 7.12. v některé dny poslední 6. vyučovací hodiny zkráceny. Výpis změn pro IX.B:

Po – konec poslední hodiny 13:10, Út – konec poslední hodiny 13:20


Schola Pragensis, naše každoroční přehlídka středních škol na území hl. m. Prahy, se letos uskuteční v online podobě (scholapragensis.online). Společně se Scholou Pragensis dojde i ke spuštění trvalé prezentace pražského školství, a to na webu prahaskolska.eu.


Pozvánka na dny otevřených dveří SSES

Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Praha 10 plánuje jako jedna z prvních škol v příštím týdnu virtuální dny otevřených dveří.

Prezentace elektrotechnických oborů proběhne dne 25. 11. 2020 od 17 hodin živým vysíláním přes aplikaci Instagram a MS TEAMs; prezentace strojírenských oborů o den později tj. 26. 11. 2020 od 17 hodin na stejných platformách.

Odkazy na události a konkrétní postupy naleznete na webových stránkách naší školy zde: https://www.ssesp10.cz/novinky/zruseni-konani-dne-otevrenych-dveri-19-10-2020/


Přihlaste se na Dějepisnou olympiádu –  50. ročník 2020/2021, téma: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Určeno pro žáky osmých a devátých tříd – účast dobrovolná. Školní kolo proběhne do 30.11.2020. Organizaci zajišťují –  Václav Kalina: vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz – 9. ročník a Mgr. Josef Novotný: josef.novotny@zsrakovskeho.cz – 8. ročník.


 


21.9. – 25.9. Německý jazyk – budeme stále opakovat učivo z loňska. Kontrolujte si úkoly na „Teams“.

Ing. Viliam Maťo

Německý jazyk – zatím budeme opakovat učivo z loňska. Ing. Viliam Maťo

 

Naše škola se tradičně zapojuje do soutěže Office Arena a Minecraft cup 2020. Prosím všechny zájemce o registraci do 24.2.2020 zde a zde. Kategorie: A (základní školy a nižší stupně gymnázií), identifikátor školy: 133A. Hodně štěstí!


Doporučená literatura z Čj pro osmé ročníky zde.

 

Komentáře jsou uzavřeny.