II. třídy

ČTENÍ

Týdenní plán 16. 9. -20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Opakování rozkladu slov na slabiky – hlásky

Učebnice do str. 10-11

MATEMATIKA

Opakování – sčítání a odčítání do 20 + slovní úlohy

Základní geometrické tvary

Procvičování rozkladu čísla na desítky a jednotky

ANGLICKÝ JAZYK

Zvířata, představování, abeceda

SKN

Cesta do školy

OSTATNÍ:

Zaplatit za učebnice angl. 255 Kč

Obalit sešity, knížky

Číst 5 minut denně 

Diskutovat s dětmi o bezpečném chování v silničním provozu

Zkontrolovat, jestli dětem píšou pera

Přeji hezký a úspěšný pracovní týden 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny.