II. třídy

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1.

ČESKÝ JAZYK

Měkké a tvrdé souhlásky. Pravopisná cvičení. Psaní – přepis písmen a slov. Čtení pohádek, převyprávění. Čtenářský sešit dostanou žáci v pondělí.

Učebnice do str. 62

Písanka 2 do str. 3

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Závorkové příklady. G. Měřené úsečky, trojúhelník.

Učebnice do str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

In my house (nová slovíčka)

Úvod do 4. lekce Happy faces.

Učebnice do str.36, pracovní sešit do str.33.

SVĚT KOLEM NÁS

Volný čas

OSTATNÍ

Na středu (VV) přinese každý žák list letáku (zboží v obchodech)

Každodenní hlasité čtení (10 min.) je nezbytné

 

Týdenní plán 16. 9. -20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Opakování rozkladu slov na slabiky – hlásky

Učebnice do str. 10-11

MATEMATIKA

Opakování – sčítání a odčítání do 20 + slovní úlohy

Základní geometrické tvary

Procvičování rozkladu čísla na desítky a jednotky

ANGLICKÝ JAZYK

Zvířata, představování, abeceda

SKN

Cesta do školy

OSTATNÍ:

Zaplatit za učebnice angl. 255 Kč

Obalit sešity, knížky

Číst 5 minut denně 

Diskutovat s dětmi o bezpečném chování v silničním provozu

Zkontrolovat, jestli dětem píšou pera

Přeji hezký a úspěšný pracovní týden 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny.