III.B Bc. Petr Kšána

Bc. Petr Kšána

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Popis místnosti: Is there a (ball) in the room?/Are there (posters) in the room?
 • How many (computers) are there?
 • Měsíce v roce

Týdenní plán 22.5 – 26.5.

Na středu přinést do školy figurky a hrací kostku.

Český jazyk

 • slovní druhy
 • opakování vyjmenovaných slov

Matematika

 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Obvod (sčítání stran nebo užití vzorečku – jen čtverec o=4 x a)
 • Obvod  obdélník o= 2x (a + b)
 • Obvod trojúhelník o= a + b + c
 • Rýsujeme  trojúhelník

Úterý – školní práce/test – opakování: písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení se zbytkem a jednoduché slovní úlohy +, -. x. :

SKN

 • Rostliny

Dokončení tématu.

Čtvrtek – souhrný test ( v úterý rozdám 15 otázek, ze kterých vyberu 8 do testu )

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Popis místnosti: Is there a (ball) in the room?/Are there (posters) in the room?
 • Měsíce v roce

Týdenní plán 15.5 – 19.5.

Od středy projekt Putování Prahou – děti se nebudou učit.

Výlet do centra Prahy na Žofín, dle počasí SRŘEDA nebo PÁTEK (pokud bude ve středu ráno pršet, půjdeme až v pátek). Ve čtvrtek si s sebou vzít do školy věci na tělocvik.

Plníme referáty v předmětu SKN.

Český jazyk

 • opakování vyjmenovaných slov

Matematika

 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Obvod (sčítání stran nebo užití vzorečku – jen čtverec o=4 x a)
 • Obvod  obdélník o= 2x (a + b)
 • Obvod trojúhelník o= a + b + c
 • Rýsujeme  trojúhelník

 

SKN

 • Rostliny

stavba rostlin, obecné informace

 

 

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po Z
 • opakování vyjmenovaných slov

Opakovací domácí úkol do 16.5.  – jedná se o souhrné opakování – bude hodnoceno známkou!!!

Matematika

 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Obvod (sčítání stran nebo užití vzorečku – jen čtverec o=4 x a)
 • Obvod  obdélník o= 2x (a + b)
 • Obvod trojúhelník o= a + b + c
 • Rýsujeme  trojúhelník

Pátek – test – obvod

SKN

 • Rostliny

stavba rostlin, obecné informace

Čtvrtek – krátký referát – prvních devět dětí (základní informace o rostlině, nic dlouhého)

 

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • My favourite things – Předměty v mém pokoji: a ball, an aeroplane, a radio, a poster, a guitar, a doll,..
 • Animal safari – opakování lekce
 • Měsíce v roce

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Animal safari: a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle
 • Popis obrázku: There is one (elephant)./ There are (two) (elephants).
 • Měsíce v roce

Týdenní plán 24. 4. – 28. 4. 2023

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po V
 • vyjmenovaná slova po Z (postupně se s nimi seznamujeme)
 • komplexní procvičování
 • opakování vyjmenovaných slov
 • slovesa
 • práce s textem

Matematika

 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Obvod (sčítání stran nebo užití vzorečku – jen čtverec o=4 x a)
 • Obvod ( obdélník o= 2x (a + b)
 • Rýsujeme  trojúhelník

Pátek – test – trojúhelník

SKN

 • Lidé a čas

hodiny, minuty, sekundy, rytmus života

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování Unit 8 (clothes)
 • TEST: Unit 8 (clothes)
 • nová slovní zásoba Unit 9 (meals / food), učebnice, str. 42-43, pracovní sešit, str. 42-43
 • Do you like (apples)? – Yes, I do. / No, I don´t.

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Animal safari: a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle
 • Popis obrázku: There is one (elephant)./ There are (two) (elephants).
 • Měsíce v roce

 

Týdenní plán 17. 4. – 21. 4. 2023

Třídní schůzky 19. 4. od 17:30

Den Země – v pátek třetí vyučovací hodinu

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po V
 • vyjmenovaná slova po Z (postupně se s nimi seznamujeme)
 • komplexní procvičování
 • opakování vyjmenovaných slov
 • slovesa
 • práce s textem

Matematika

 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod
 • Obvod (sčítání stran nebo užití vzorečku – jen čtverec o=4 x a)

Čtvrtek – test – obvod

Pátek – kružítko !!!!!!

SKN

 • Lidé a technika

zemědělské stroje, elektrické spotřebiče

úterý – test (Zemědělské stroje)

čtvrtek – test (Elektrické spotřebiče)

 • Lidé a čas

hodiny, minuty, sekundy, rytmus života

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování Unit 8 (clothes)
 • TEST: Unit 8 (clothes)
 • nová slovní zásoba Unit 9 (meals / food), učebnice, str. 42-43, pracovní sešit, str. 42-43

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Opakování lekce – Bug café
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).
 • Kulturní reálie: spring, Easter
 • Animal safari: a crocodile, a snake, an elephant, a monkey, a hippo, a lion, a giraffe, a penguin, a parrot, an eagle

 

Týdenní plán 10. 4. – 14. 4. 2023

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po V
 • opakování vyjmenovaných slov
 • slovesa
 • opakování slovních druhů
 • slova příbuzná
 • přepis slov

Čtenářský deník 11. 4.

Matematika

 • Násobení a dělení mimo oboru násobilek – násobení násobků deseti
 • Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, obvod

SKN

 • Lidé a technika

stavební, zemědělské stroje

 • Lidé a čas

hodiny, minuty, sekundy, rytmus života

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby (oblečení);
 • poslech, čtení a porozumění textu Waxworks museum, učebnice, str. 40;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 41

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).
 • Kulturní reálie: spring, Easter

Týdenní plán 3. 4 – 5. 4. 2023

Na středu tři pouchy (vyfouklá vajíčka).

Věci, oblečení, které zůstalo po škole v přírodě v bednách dětem během pondělka ukážeme. Rodiče, kteří bedny dostali na víkend domů poprosím, aby bedny nechali u p. Fridrichové na vrátnici.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po S
 • vyjmenovaná slova po V
 • opakování vyjmenovaných slov
 • opakování slovních druhů
 • slova příbuzná
 • přepis slov

Pondělí – slohová práce vztahující se ke škole v přírodě.

Čtenářský deník 10. 4.

Matematika

 • opakování
 • dělení se zbytkem
 • dělení
 • písemné sčítání do 1000
 • písemné odčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • obdélník a čtverec

 

SKN

 • brutalita ve filmech a kreslených seriálech

TÝDENNÍ PLÁN 27. 3. – 31. 3. 2023

Zpoždění – kvůli nehodě na dálnici budeme mít zpoždění. Předpokládaný příjezd je ve 14:45.

Milí rodiče,

dnešní dopoledne jsme strávili povídáním o lososovi a dalších sladkovodních rybách, doplněné o různé hry.  Odpoledne jsme se věnovali hmyzí říši, zaměřili jsme se na život a vývoj motýlů. Večer jsme zakončili diskotékou. Už se na vás těšíme, přijedeme zítra ve 14 hod. na parkoviště u Prioru.

III.B


Milí rodiče,

dnes jsme vyrazili na celodenní výlet, jehož cílem bylo putování po stopách rysa. Cestou jsme hráli různé hry, poznávali stopy zvířat a pozorovali přírodu okolo nás. Počasí nám přálo a ukázalo se i sluníčko. Po návratu nás čekala vydatná obědo-večeře. Teď už odpočíváme a těšíme na zítřejší program.

Mějte se hezky, zdraví  III.B


Milí rodiče,

dnešní program byl zaměřený na seznámení s životem tetřívka a netopýra. Děti viděly kromě instruktážních videí mnoho fotografií. Celý program byl doplněn o spoustu her vevnitř i venku.

Zdraví III.B


Vážení rodiče,

posíláme pozdrav ze ŠvP, v pořádku jsme dorazili do Oldřichova. Těšíme se na krásy Jizerských hor.

III.B

Škola v přírodě

 • Termín konání: 27. 3. – 31. 3. 2023
 • Adresa: Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
 • Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

Sraz:

 • 27. 3. 2023 v 8:30 –  parkoviště u Prioru
 • u autobusu budu vybírat léky s přesným rozpisem dávkování, uložené v uzavřeném a podepsaném obalu + Prohlášení o bezinfekčnosti

Návrat: 31. 3. 2023 v cca 14:00 hodin – parkoviště u Prioru – rodiče si své dítě vyzvednou osobně

Pedagogický doprovod: Mgr. Lukáš Tauchman, Bc. Petr Kšána, Mgr. Věra Šáralová

Ostatní záležitosti jsou zařízené – děti, které na školu v přírodě nejedou – budou ve III. A

Týdenní plán 20. – 24. 3. 2023

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po S
 • opakování vyjmenovaných slov
 • opakování slovních druhů
 • slova příbuzná
 • přepis slov

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L, M a P)

Matematika

 • opakování
 • dělení se zbytkem
 • dělení
 • písemné sčítání do 1000
 • písemné odčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • obdélník a čtverec

Na páteční hodinu si přinést kružítko!!!!!!

SKN

 • brutalita ve filmech a kreslených seriálech
 • sexuální výchova/ lidské tělo
 • ochrana osobnosti
 • prevence ve smyslu předcházení situacím, kdy se dítě dostane do problému s cizí osobou

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 8: clothes / oblečení: nácvik psané podoby slov;
 • nácvik rozhovoru Have you got Jet´s jeans?, učebnice, str. 39;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu Waxworks Museum, učebnice, str. 40.

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Opakování lekce – Superstar clothes
 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblíbené jídlo): What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).

 

Týdenní plán 6. – 10. 3. 2023

Škola v přírodě: vybíráme posudky od lékaře.

Do 10.3. prosím účastníky školy v přírodě o ofocení kartičky zdravotní pojišťovny.

Ve středu 8.3. dětem předám seznam věcí na školu v přírodě spolu s prohlášením.

Český jazyk

 • slovesa – osoba, číslo a čas
 • opakování vyjmenovaných slov
 • opakování slovních druhů
 • slova příbuzná
 • přepis slov

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L, M a P)

Čtenářský deník: 10. 3.

Matematika

 • dělení se zbytkem
 • dělení
 • písemné sčítání do 1000
 • písemné odčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • obdélník a čtverec

Úterý – desetiminutovka (dělení: 2, 3, 4)

Pátek – test – čtverec/obdélník

Na páteční hodinu si přinést kružítko!!!!!!

SKN

 • sexuální výchova/ lidské tělo
 • ochrana osobnosti
 • prevence ve smyslu předcházení situacím, kdy se dítě dostane do problému s cizí osobou

 

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • Test (Unit 7: body/části lidského těla – body, head, arm, hand, leg, foot/feet);
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 8: clothes / oblečení);
 • písnička The Crazy Clothes Shop

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Opakování lekce – Superstar clothes
 • Bug café – Základní potraviny (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes, ice cream, chocolate, yoghurt)

Týdenní plán 27. 2. – 3. 3. 2023

Škola v přírodě: vybíráme posudky od lékaře.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova P
 • slovesa – osoba
 • opakování slovních druhů
 • slova příbuzná
 • přepis slov
 • zadání básničky!!! – blížící se recitační soutěž

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L, M a P)

Čtenářský deník: 10. 3.

Matematika

 • násobení a dělení
 • dělení se zbytkem
 • písemné sčítání do 1000
 • písemné odčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • obdélník a čtverec

Úterý – desetiminutovka

Čtvrtek – test – písemné sčítání a odčítání (moc nám nefunguje variabilita v přepojení z písemného sčítání na odčítání atd.)

Pátek – školní práce (čtverec/obdélník)

SKN

 • sexuální výchova/ lidské tělo
 • ochrana osobnosti
 • prevence ve smyslu předcházení situacím, kdy se dítě dostane do problému s cizí osobou

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby Unit 7 (části lidského těla – body)
 • projekt My monster;
 • poslech, čtení a porozumění textu My friend is a monster (část 7), učebnice, str. 37

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Superstar clothes: a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblečení): Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?

 

Týdenní plán 20. – 24. 2. 2023

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova P
 • opakování slovních druhů
 • slova příbuzná
 • přepis slov
 • zadání básničky!!! – blížící se recitační soutěž

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L, M a P)

Matematika

 • písemné sčítání do 1000
 • písemné odčítání
 • slovní úlohy
 • obdélník a čtverec

Úterý – desetiminutovka

SKN

 • zdravý životní styl
 • sport

23.2. odevzdání projektu týkajícího se vyvážené stravy sportovců!!!

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 7 (části lidského těla – body)
 • Has it got (long legs)? – Yes, it has./No, it hasn´t., učebnice, str. 35, pracovní sešit, str. 34-35;
 • čtení a porozumění příběhu The Big Foot / The Loch Ness Monster, učebnice, str. 36

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Superstar clothes: a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblečení): Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?

Týdenní plán 13. – 17. 2. 2023

Čtvrtek 3 -4 vyučovací hodina bruslení.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova P
 • slova příbuzná
 • přepis slov
 • zadání básničky!!!!

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L, M a P)

Matematika

 • písemné sčítání do 1000
 • písemné odčítání
 • slovní úlohy

Pátek – geometrie – test – 3x čtverec (strany a= (10cm, 9cm, 8cm)

SKN

 • zdravý životní styl

Projekt do 23. 2. – Sestavit jídelníček pro sportovce na jeden den. Účelem je zapřemýšlet o vyvážené a zdravé stravě.

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování Units 4 – 6
 • souhrnný test Unit 6 (family)
 • prezentace nové slovní zásoby (Unit 7 – body/lidské tělo)

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Superstar clothes: a coat, a hat, a jacket, a jumper, a shirt, a skirt, a T-shirt
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací (oblečení): Have you got a T-shirt? Have you got Jet´s (jeans)? Whose hat is this?

 

Týdenní plán 6.2. 10.2

V rámci práce ve třídě jsme nyní více zařadili využití IT-technologií – děti mají přiřazený vlastní notebook.

Český jazyk

 • podstatná jména – vlastní jména
 • vyjmenovaná slova M
 • vyjmenovaná slova P
 • slova příbuzná
 • přepis slov
 • zadání básničky!!!!

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L a M)

10. 2. odevzdáváme čtenářské deníky za leden.

Matematika

 • písemné sčítání do 1000
 • zaokrouhlování trojciferných čísel
 • čísla do 1000
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • slovní úlohy

Čtvrtek – TEST – převody jednotek: délka/hmotnost/objem

SKN

 • výživa a zdraví
 • etapy lidského života
 • smysly

Test – úterý (etapy lidského života a lidské smysly – viz. zápisky v sešitu)

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?

Týdenní plán 30. – 2.2.

Vysvědčení (výpis) budeme vydávat dne 31. 1. poslední vyučovací hodinu.

Český jazyk

 • podstatná jména – vlastní jména
 • vyjmenovaná slova M
 • slova příbuzná
 • přepis slov
 • zadání básničky

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova (B, L a M)

10. 2. odevzdáváme čtenářské deníky za leden.

Matematika

 • zaokrouhlování trojciferných čísel
 • jednotky objemu
 • čísla do 1000
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • slovní úlohy

SKN

 • etapy lidského života

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Popis postavy/robota/příšery: You´ve got (two) (hands).
 • Has it got (green) (arms)?

Týdenní plán 23. – 27. 1. 2023

Český jazyk

Matematika

SKN

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • My family (projekt)

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • My family (projekt)

 

Týdenní plán 16. – 20. 1. 2023

Český jazyk

Matematika

SKN

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby (face: face, hair, nose, eyes, ears, mouth);
 • popis robota, pracovní sešit, str. 26;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 27;
 • TEST (Unit 5)

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • The Body rap – Základní části lidského těla: arm, foot, hand, head, leg
 • Family photos – procvičování slovní zásoby, opakování slovesa HAVE GOT – oznamovací, tázací, záporná věta
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).

 

Týdenní plán 9 – 13. 1.

Ve středu 11. 1. se konají třídní schůzky od 17:30.

Český jazyk

 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 • slovní druhy str. 126 – 127 učebnice
 • opakování vyjmenovaných slov B a L
 • slova příbuzná
 • sloh – vyprávění (Vánoce 2022)
 • vyjmenovaná slova po M začneme příští týden

Čtvrtek – diktát na vyjmenovaná slova.

13. 1. odevzdáváme čtenářské deníky za prosinec.

Matematika

 • pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • převody jednotek délky ( km, m, dm, cm, mm )
 • čísla do 1000
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • slovní úlohy

SKN

 • nerosty a horniny
 • půda
 • lidské tělo

Otázky k velkému testu ze SKN – termín upřesním na třídních schůzkách.

 1. Moje adresa.
 2. Charakterizuj město.
 3. Důležitá telefonní čísla (policie, hasiči, Záchranka a tísňové volání).
 4. Charakterizuj hory (pohoří) / rovina / pahorkatina.
 5. Vliv člověka na tvorbu krajiny (zmínit jednu kladnou a zápornou možnost vlivu člověka na krajinu).
 6. Popiš hlavní a vedlejší světové strany (popsat směrovou růžici).
 7. Kdo je součástí živé přírody? (živočichové – uvést příklad, rostliny ….. atd.)
 8. Přírodnina – surovina – výrobek (uveď 3 příklady).
 9. Vyjmenuj základní podmínky pro život ( 5 )
 10. Co je to vzduch a z čeho se skládá?
 11. Co víš o vodě?
 12. Jmenuj všechny skupenství vody.
 13. Co tvoří pevninu?
 14. Jaké znáš nerosty? (stačí 3)
 15. Jaké znáš horniny? (stačí 2)
 16. Popiš základní stavbu lidského těla (popsat obrázek – hlava, horní končetiny, trup, dolní končetiny, kdo popíše podrobněji – krk, koleno, loket atd. = plusové body)

Účelem tohoto testu není, aby se děti nadrtily celé pololetí, smyslem je hlubší ukotvení učiva = jedná se o všeobecný přehled. Doporučuji Vám i dětem si otázky vypracovat, a průběžně se je učit. Cílem je dětem ukázat možnost „jak se učit“. Zkuste, aby příprava na tento test byla především záležitostí dětí, ale dohled je důležitý.

Držím palce 🙂

Anglický jazyk

Anglický azyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby (face: face, hair, nose, eyes, ears, mouth)
 • nácvik vět I´ve got… / She´s got… / He´s got…
 • popis robota

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).

Týdenní plán 3. – 6.1.

Vážení rodiče,

na úvod nového roku 2023, bych Vám ještě jednou moc chtěl poděkovat za společný dárek – byl jsem moc příjemně překvapený!

Děkuji Vám 🙂

Vánoční představení se dětem velice povedlo. Nyní hledám vhodný termín pro představení pro rodiče. Vzhledem k obsazení pohádky, si budete moci pohádku vychutnat dvakrát – včas budu informovat.

Úterý 3.1. během 4 – 5. hodiny se s dětmi vydáme na veřejné bruslení na Sofijské náměstí. S sebou brusle, čepice, rukavice + ochrannou přilbu (bude stačit přilba na kolo). Pokud děti nemají přilbu a brusle, mohou si je zapůjčit přímo na místě (30Kč brusle a 30Kč přilba). Ty děti, které si budou půjčovat brusle, tak poprosím rodiče napsali do žak. knížky velikost bot dítěte.

Český jazyk

 • opakování vyjmenovaných slov B a L
 • slova příbuzná
 • sloh – vyprávění (Vánoce 2022)

Matematika

 • opakování učiva
 • čísla do 1000
 • číselná osa 1 – 1000
 • zaokrouhlování na desítky
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy

SKN

 • voda
 • vzduch

Anglický jazyk

 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).

Týdenní plán 12. – 16.12.

13.12. budeme péct  1 – 2 vyučovací hodinu perníčky ve školní jídelně – s sebou 3 max. 4 oblíbená vykrajovátka

14.12. Vánoční besídka od 17:00 – oficiální zahájení vánočního pásma s básničkami a koledami v 17:15!!!

Anglický jazyk (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba: obličej – face (a face, a nose, a mouth, an ear, an eye, hair)
 • I´ve got… x He´s got…/She´s got…, učebnice, str. 24-25.

Anglický jazyk (skupina 2: L. Tauchman)

 • procvičování nové slovní zásoby (family);
 • popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? – I´ve got (two) (sisters)/(brothers).

VV a PČ

TV

Týdenní plán 19. – 22.12.

22.12. Vánoční besídka ve třídě + třídní představení o Zlatovlásce.

Ve středu budou mít děti generální zkoušku od 14:00 – 15:00 ve školní družině. Děti, které do družiny nechodí si vyzvednu u vchodu v 13:55.

V úterý jsme se s dětmi domluvili, že si přinesou do školy kostýmy – uděláme si zkoušku kostýmů.

Na vánoční besídku poslední den si mohou děti přinést cukroví + třeba oblíbený džus nebo coca-colu. Poslední hodinu oslavíme tento rok 2022 a Vánoce!

Český jazyk

 • slovní druhy (ohebné)
 • vyjmenovaná slova po L
 • slova příbuzná
 • vyjmenovaná slova po B

Matematika

 • čísla do 1000
 • číselná osa 1 – 1000
 • zaokrouhlování na desítky
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy

SKN

 • voda

Úterý – test – VODA (učebnice + sešit)

Anglický jazyk

 • Family photos – Základní členové rodiny (mum, me, dad, sister, brother, grandad, grandma)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Kulturní reálie: Christmas
 • Test Unit 5

Týdenní plán 12. – 16.12.

13.12. budeme péct  1 – 2 vyučovací hodinu perníčky ve školní jídelně – s sebou 3 max. 4 oblíbená vykrajovátka

14.12. Vánoční besídka od 17:00 – oficiální zahájení vánočního pásma s básničkami a koledami v 17:15!!!

Vážení rodiče,

mám na Vás prosbu! napište mi email s Vaším stanoviskem ohledně obdarováváním se dětí navzájem ve třídě, poslední den školy v roce 2022. Spousta žáků v této třídě ještě věří na Ježíška, tak bych jim nerad toto dětské kouzlo odtajnil. Nemám ani informaci od předchozí p. učitelky, jak Vánoce ve II.B probíhaly.

Český jazyk

 • slovní druhy (ohebné)
 • vyjmenovaná slova po L
 • slova příbuzná
 • vyjmenovaná slova po B
 • procvičování
 • měkké a tvrdé souhlásky
 • básničky k vánoční besídce

Čtvrtek – diktát (bude obsahovat věty s vyjmenovanými slovy po B, L)

Matematika

 • čísla do 1000
 • číselná osa 1 – 1000
 • zaokrouhlování na desítky
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

SKN

 • vzduch
 • voda

Čtvrtek – test – VZDUCH (učebnice + sešit)

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

 • pocity:  angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired;
 • anglické pozdravy Good morning. / afternoon. / evening.;
 • poslech, čtení a porozumění My friend is a monster, část 4;
 • vánoční slovní zásoba, vánoční písničky.

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose;
 • sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).;
 • čtení a porozumění textu This is Clank/Clinka.;
 • vánoční písničky

VV a PČ

 • vánoční motivy

TV

 • koordinační cvičení
 • zdravotní tělesná výchova
 • míčové hry
 • gymnastické nářadí
 • florbal

 

Týdenní plán 5. – 9.12.

14.12. Vánoční besídka od 17:00

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po L
 • slova příbuzná
 • učebnice strana: 48 – 54
 • vyjmenovaná slova po B
 • procvičování
 • měkké a tvrdé souhlásky
 • básničky k vánoční besídce

Čtvrtek – diktát (bude obsahovat věty s vyjmenovanými slovy po B, L)

Matematika

 • předání nové učebnice!!!!
 • čísla do 1000
 • zaokrouhlování na desítky
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

SKN

 • vzduch
 • voda

VV a PČ

 • vánoční motivy

TV

 • koordinační cvičení
 • zdravotní tělesná výchova
 • míčové hry
 • gymnastické nářadí
 • florbal

 

Anglický jazyk (skupina A – J. Havlíčková)

Anglický jazyk (skupina B – L. Tauchman)

 • Funny faces
 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).;
 • vánoční písničky.

Týdenní plán 28.11 – 2.12.

Vážení rodiče,

pokud máte doma nějaké staré vánoční ozdoby, které nevyužíváte, moc rádi je v naší třídě zužitkujeme: buď k výzdobě třídy nebo k tvoření.

14.12. Vánoční besídka

V týdnu od 5.12 do 9.12 budeme jeden den péct perníčky ve školní jídelně.

29.11. Projektové dopoledne – děti budou mít jen angličtinu. Budeme pracovat v dílnách, prosím přizpůsobte tomu oblečení.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po L
 • vyjmenovaná slova po B
 • procvičování
 • měkké a tvrdé souhlásky
 • básničky k vánoční besídce

Čtvrtek – diktát (bude obsahovat věty s vyjmenovanými slovy po B, přidáme vyjmenovaná slova po L v základním tvaru)

Matematika

 • zaokrouhlování na desítky
 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

Změna!!!!! PONDĚLÍ (úterý projekt)  – desetiminutovka – pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel/násobení a dělení (max nás. 5)

Pátek – opakování geometrie

SKN

 • různé druhy materiálů
 • ústní zkoušení (oprava testu)

VV a PČ

 • přijde Mikuláš
 • kulisy
 • adventní tématika

TV

 • koordinační cvičení
 • zdravotní tělesná výchova
 • míčové hry
 • gymnastické nářadí
 • florbal

Anglický jazyk

 • Funny faces
 • Základní části lidského obličeje: ear, eye, face, hair, mouth, nose
 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).

Anglický jazyk

 • 25.11. – test lekce 3
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.)
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Komunikační situace: How are you? / I´m fine, thank you.

Anglický jazyk

 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Procvičování číslovek 11 – 20

Týdenní plán:    21. – 25.11

 

Český jazyk

Zítra ukončíme hlavní část ve fázi probírání vyjmenovaných slov po B, samozřejmě budeme nadále procvičovat. Dětem přibyde práce s pamatováčkem ( sešit s výstřižky vyjmenovaných slov). Budeme potřebovat 100% lepidlo v tubičce a nůžky!!!!

 • vyjmenovaná slova po B
 • vyjmenovaná slova po L (úterý)
 • sloh – vyprávění/osnova

Úterý – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova (test)

Čtvrtek – diktát (bude obsahovat věty s vyjmenovanými slovy po B)

Matematika

 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

Úterý – desetiminutovka – pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pátek – různoběžky, rovnoběžky a průsečík

SKN

 • různé druhy materiálů

Čtvrtek – TEST – odpadové hospodářství, recyklace, druhy odpadů a jejich původ

VV a PČ

 • podzimní tématika
 • zima se připravuje na zimní spánek

TV

 • koordinační cvičení
 • zdravotní tělesná výchova
 • míčové hry
 • gymnastické nářadí

 

Anglický jazyk

 • 25.11. – test lekce 3
 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.)
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Komunikační situace: How are you? / I´m fine, thank you.
 • Testu Unit 3

Anglický jazyk

 • Pocity: I´m angry / happy / hungry / sad / scared / thirsty / tired
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: I´m (happy). Are you (sad)? He´s / She´s tired.
 • Pozdravy: Good morning. Good afternoon. Good evening.
 • Procvičování číslovek 11 – 20

Týdenní plán:    7. – 11.11

Ve středu nás čekají třídní schůzky od 17:30.

V úterý zapíši dětem do žákovských knížek známky ve čtvrtletí.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po B
 • slova příbuzná k vyjmenovaným slovům (B)
 • sloh – vyprávění/osnova
 • měkké a tvrdé souhlásky

Čtvrtek – diktát (bude obsahovat věty s vyjmenovanými slovy např. V bytě byl starý nábytek.)

Matematika

 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

Úterý – desetiminutovka – pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

V jedné z hodin budeme psát malý test. (slovní úlohy na písemné sčítání a odčítání)

SKN

 • různé druhy materiálů

Čtvrtek – TEST – hlavní a vedlejší světové strany, živá příroda, výrobky člověka (materiál, surovina –> produkt (dřevo = nábytek atd.)

VV a PČ

 • podzimní tématika
 • život na vesnici
 • sběr přírodnin

TV

V rámci testování ČŠI musíme ještě zaběhnout znovu 60m a 500m. Prosím Vás rodiče, aby děti měly na hodiny TV připraveny obě varianty. Půjdeme ven podle aktuálního stavu počasí. Ven půjdeme jen za účelem odběhnutí určených tratí!!

 • gymnastika
 • průprava k pohyb. disciplínám
 • kotouly
 • šplh

Týdenní plán:    31.10 – 4.11

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po B
 • měkké a tvrdé souhlásky

Čtvrtek – diktát (jednoduché věty s užitím tvrdých a měkkých souhlásek), součástí diktátu budou dvě věty. (Chtěl jsem být pilotem? – Zvířata se nesmí bít.) – věty v tomto smyslu!

Pátek – beseda nad čtenářskými deníky

Matematika

 • sčítání a odčítání (písemné = tedy pod sebou)
 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

Úterý – desetiminutovka – pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

SKN

 • věci a činnosti kolem nás
 • různé druhy materiálů

VV a PČ

 • podzimní tématika

TV

 • gymnastika
 • průprava k pohyb. disciplínám
 • šplh

Anglický jazyk

 • 4.11. – test lekce 2
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big
 • Kulturní reálie: Halloween (witch, hat, pumpkin, bat, monster)

Anglický jazyk

 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big

Týdenní plán:    17 – 21.10

Český jazyk

 • měkké a tvrdé souhlásky
 • stavba slova (kořen, předpona a přípona)
 • slova příbuzná
 • slova protikladná
 • slova souznačná

Středa – školní práce/test (slova protikladná: malý – velký , slova souznačná: dopis – psaní, miminko – děťátko)

Čtvrtek – diktát (jednoduché věty s užitím tvrdých a měkkých souhlásek)

Pátek – básnička

Matematika

 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • malá násobilka

SKN

 • krajina
 • orientace v krajině
 • rovina, pahorkatina a hory (pohoří)
 • vliv člověka na krajinu
 • hlavní a vedlejší světové strany

Čtvrtek: ústní zkoušení – členění krajiny např. Co je to pahorkatina? atd., vliv člověka na krajinu.

Vyzkouším dalších pět dětí z uvedených témat.

VV a PČ

 • výroba draka

TV

 • atletika
 • gymnastika – základní průprava
 • budování fyzické zdatnosti a celkové obratnosti

Anglický jazyk

 • 21.10. – test lekce 1
 • Identifikace předmětu (barva): What colour´s the (clock)? – It´s a (green) clock.
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)
 • Číslovky 11 – 20
 • Identifikace předmětu/zvířete: What´s this?/ It´s a (fish). Yes, it is./No, it isn´t
 • Přídavná jména little, big

Týdenní plán:    10 – 14.10

Předen se omlouvám, ale měl jsem problém s přihlášením, a tedy s aktualizací týdenního plánu.

Vážení rodiče,

nejprve musím všechny děti pochválit, protože atmosféra ve třídě je velice příjemná a kolektiv je zatím bez větších kázeňských prohřešků. Setkáváme se, ale se situací, kdy děti dostanou horší známku.

My ve třídě III.B bereme špatnou známku jako STARTOVNÍ ČÁRU. Tato startovní čára je odrazem pro nabytí nových vědomostí a dovedností. Důležité je tedy dosáhnout cíle vědění :).

Český jazyk

 • měkké a tvrdé souhlásky
 • stavba slova (kořen, předpona a přípona)
 • slova příbuzná
 • větný vzorec
 • souvětí

Čtvrtek – diktát (jednoduché věty s užitím tvrdých a měkkých souhlásek) – obrovský problém vidím v zapomínání znamének diakritiky – háčky, čárky, psaní ú/ů.

Matematika

 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • slovní úlohy
 • násobky u čísel 5 – 10
 • malá násobilka

Pátek – test geometrie  ( Narýsujte úsečku AB, která měří 6cm / Narýsujte přímku l, na které leží bod C)

V rámci testu budou čtyři obdobné úkoly.

SKN

 • krajina
 • orientace v krajině
 • rovina, pahorkatina a hory (pohoří)

Čtvrtek: TEST – členění krajiny např. Co je to pahorkatina? atd.

VV a PČ

 • výroba tabla k tématu plaveckého kurzu n(minulý týden jsme ho nestihli)

TV

 • atletika
 • běh na 60m
 • 500m běh
 • budování fyzické zdatnosti a celkové obratnosti

Anglický jazyk

 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).
 • Slovní zásoba – Předměty ve školní třídě (a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window)

Výsledky vytrvalostního běhu

kategorie: dívky

 1. Vidová Eliška 6:20
 2. Mrakešová Barbora 6:27
 3. Chaloupková Ella 6:35
 4. Holátová Kristýna 6:36
 5. Fidlerová Iva 6:40
 6. Yavorská Julie 6:45
 7. Vivi 6:52
 8. Marková Andrea 7:32
 9. Šírlová Anabela 7:44
 10. Tranová Ema 8:10
 11. Kotlan Diana 8:32
 12. Valentová Sofie 9:13
 13. Tranová Anička 9:20

kategorie: chlapci

 1. Daniel Denis 5:27
 2. Mikhailo Míša 5:38
 3. Rytíř Kryštof Nikola 7:17
 4. Brož Jan 8:00
 5. Pech Sebastián 8:13
 6. Le hai Dang 8:22
 7. Novotný Štěpán 12:30

Obrovská gratulace pro všechny závodníky – trať měřila 1,1 km,

Týdenní plán:    3 – 7.10

Plavání nám končí toto pondělí 3. 10.

Vážení rodiče, prosím Vás o důsledné podepisování domácích úkolů!!!!!

Český jazyk

 • měkké a tvrdé souhlásky
 • větný vzorec

pro příklad: Karel našel malé autíčko, ale bylo polámané. V1, ale V2

 • souvětí

Čtenářský deník se bude odevzdávat v pátek 7. 10. – sešity si rozdáme v pondělí. V pátečních hodinách ČJ proběhne beseda nad přečtenými knihami – součást hodnocení deníku.

Čtvrtek – diktát (jednoduché věty s užitím tvrdých a měkkých souhlásek) – obrovský problém vidím v zapomínání znamének diakritiky – háčky, čárky, psaní ú/ů.

Matematika

 • pamětné sčítání a odčítání (s přechodem přes desítku)
 • násobky u čísel 1 – 5
 • malá násobilka

Úterý – desetiminutovka (malá násobilka max. do 5 – příklad 5 x 4= )

SKN

 • město
 • vesnice

Z tématu vesnice budu ústně zkoušet ve čtvrtek vybrané žáky.

VV a PČ

 • výroba tabla k tématu plaveckého kurzu

TV

Ve středu bychom měli do TV zařazený přespolní běh – běžecké boty na ven. Pokud bude nepříznivé počasí, tak akce neproběhne!

 • atletika
 • průprava k míčovým hrám
 • budování fyzické zdatnosti a celkové obratnosti

 

Anglický jazyk

 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)
 • Identifikace předmětů: What´s this? It´s a (pen).

Český jazyk

 • opakování z druhého ročníku
 • měkké a tvrdé souhlásky

Diktát bude zaměřen na psaní slov – tvrdé a měkké souhlásky – vyberu slova z pracovního listu str. 5 (cv. 2 a 3) , str. 6 (cv 2, 3 a 4)

Matematika

 • opakování z druhého ročníku
 • pamětné sčítání a odčítání
 • úvodní kapitola v učebnici
 • bod, přímka

Desetiminutovka – sčítání a odčítání do sta, s  přechodem přes desítku ( 54 + 8= )

Doplnění – plavání –

Dle dnešních zkušeností bych Vás poprosil:

 • v igelitové tašce budou mít děti připravené plavky, koupací čepici, šampon či mýdlo, ručník a brýle, kdo s nimi plave
 • igelitku vyndáme z tašky, svléknou se a jdeme do sprch – moc nám to usnadní práci
 • všechny náušnice, řetízky a náramky doma sundejte

Týdenní plán:    19. – 23.9

V pondělí 19. září začíná naše třída jezdit na plavecký kurz.

Plavecký kurz se bude odehrávat v době vyučování, tedy v rámci našeho rozvrhu. V období od 19. září – 3. října se budeme ve výuce především věnovat českému jazyku, matematice a předmětu SKN. Každý den bych byl rád, aby děti měly s sebou penál, učebnici českého jazyka a matematiky. Domácí úkoly budou formou pracovních listů.

Nyní zde vypíšu dny v rámci plaveckého kurzu, kdy bude sraz před školou v 7:30.

– PO 19.9. – PÁ 23.9. – PO 26.9. – PÁ 30.9. – PO 3.10. – v ostatní dny plaveme až od 10 hodin, ráno bude normálně probíhat výuka.

Děti, které se ze zdravotních důvodů nebudou účastnit plavání půjdou do třídy III.C p. učitel Tauchman

TEST ze SKN bude ve čtvrtek!!!!!!!!

 

Anglický jazyk

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Lukáš Tauchman – lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz)

 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, jídlo)
 • Barvy: green, white, black, red, blue, yellow, brown
 • Číslovky: 1 – 12
 • Školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a rubber, a ruler)

 

Týdenní plán:    12 – 16.9

 • kontrola obalených učebnic a sešitů

Třída III.B bude začínat plavecký kurz 19. září.

Třídní schůzky se budou konat tuto středu od 17:30.

Český jazyk

 • opakování z druhého ročníku

Ve čtvrtek budeme vždy psát pravidelně diktát. První diktát bude zaměřen na psaní slov např: kolo, zima, rybička, sluníčko atd…

Matematika

 • opakování z druhého ročníku
 • pamětné sčítání a odčítání
 • úvodní kapitola v učebnici
 • bod, přímka

Každé úterý nás bude čekat pravidelně desetiminutovka. Začneme sčítáním a odčítáním do sta, bez přechodu přes desítku ( 52 + 6= )

SKN

 • město
 • vesnice
 • adresa mého bydliště

VV a PČ

 • v rámci pracovních činností doděláme desky na výkresy
 • podzim přichází – tématický blok

TV

Pokud nám počasí dovolí, budeme maximálně chodit na tělesnou výchovu ven!

 • atletika
 • průprava k míčovým hrám
 • budování fyzické zdatnosti a celkové obratnosti

Věci na tělocvik včetně bot na ven si musí děti nosit do třídy!!!

Týdenní plán:    5 – 9.9

 • nadále budeme vybírat hygienické prostředky, peníze na sešity
 • kontrola obalených učebnic
 • uložení kufříků s výtvarnými prostředky (Vv, Pč)

Třída III.B bude začínat plavecký kurz 19. září.

Informaci ohledně třídních schůzek zveřejním v pondělí 5. září – termín bude posunut (důvodem je kolize termínů).

Český jazyk

 • opakování z druhého ročníku
 • četba z čítanky
 • domácí úkol bude zadán v pracovním listu

Matematika

 • opakování z druhého ročníku
 • pamětné sčítání a odčítání

SKN

 • úvod do předmětu

VV a PČ

 • výroba a ilustrace desek na výkresy

Na středeční hodinu předmětu PČ přinést: 2 kartony rozměru o velikosti  40cm x 50cm (desky dětem vydrží až do pátého ročníku).

TV

Pokud nám počasí dovolí, budeme maximálně chodit na tělesnou výchovu ven!

 • atletika
 • průprava k míčovým hrám
 • budování fyzické zdatnosti a celkové obratnosti

Vítejte v novém školním roce 2022/2023

1. září 

8:00 – 8:45

Děti, které nepůjdou do školní družiny budou mít u sebe lísteček s textem, který bude opravňovat třídního učitele propustit děti domů. Můžete využít i email – petr.ksana@zsrakovskeho.cz

2. září

V tento den budeme řešit třídnické povinnosti, které neodmyslitelně patří k zahájení školního roku.

 • platba za sešity 100 ,-  (děti již mohou v pátek přinést)

Závěr vyučování je naplánován dle rozvrhu v 11:40

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO III. TŘÍDU 

Kufřík na VV a PČ 

 • 1 x tempery (10 ks) 
 • 1 x modelína 
 • 1 x modelovací podložka A4 (může být i tvrdý karton) 
 • 1 x voskovky české výroby 
 • 1 x  černá tuš  
 • 1 x kelímek,  
 • 1 x igelitový ubrus pod výkresy 
 • 1 x velké tuhé lepidlo (tyčinka) 
 • 1 x fixy 
 • 1 x staré tričko, hadřík 
 • 1 x vodové barvy, 2 štětce kulaté č. 4 a 6, 2 štětce ploché č. 6 a 12  
 • 1 x tekuté lepidlo Herkules 
 • 1 x suché pastely (malé balení) 
 • 1 x černá lihová fixa 
 • 1 x špejle 

Tělesná výchova

 • všechny věci na TV budou v látkovém pytli – děti si jej budou nechávat v šatní skříni 
 • tričko (tílko), atletické (sportovní) kraťasy/ legíny 
 • vhodnou obuv 
 • do tělocvičny bez černé podrážky,  která neklouže a neudělá šmouhy na podlaze, cvičky ne!!) 
 • sportovní obuv na ven 
 • dlouhovlasé slečny a chlapci budou mít vlasy stažené, spletené či jinak upravené – gumičky do vlasů – bezpečnost!

Hygiena 

 • 6 x role papírových utěrek  
 • 1 x balík kapesníků – nejlépe v krabičce 

Penál 

 • 2 x pero (alespoň jedno bude NEGUMOVACÍ)  
 • ořezané pastelky  
 • ostré nůžky 
 • ořezaná obyčejná tužka č. 2  
 • guma  
 • ořezávátko  
 • malé pravítko 
 • male lepidlo 
 • tužka č. 2

Matematika – geometrie 

 • 2 x trojúhelník s ryskou – podepsané 
 • tužka na rýsování č. 3 – ořezaná (popř. mikrotužka)

Ostatní pomůcky 

 • pevné obaly na sešity a na učebnice 

Pokud by měl někdo zájem, uvítám též karton papíru A4, ale to je dobrovolné!!!! (dětem na kreslení, kopírování dalších materiálů- přehledy apod.)

Ve třídě je zavedený prostor s možností volnočasových aktivit na přestávky. Na poličky si dávají děti různá pexesa, oblíbené knížky, encyklopedie, časopisy – zaměřeno na prevenci/předcházení zlobení.. :), více info. posléze na třídních schůzkách.

Všechny pomůcky si děti postupně přinesou do školy během prvního školního týdne. 

Informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy – třída III.B. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Třídní učitel Petr Kšána

Komentáře jsou uzavřeny.