III.B Mgr. Daniel Kőniger

Mgr. Daniel Kőniger

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (20. – 24.6.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • souhrnné opakování vyjmenovaných slov
  • slovní druhy
  • opakování učiva 3.třídy
 • ČTENÍ:
  • Čítanka str. 173 – 179
 • PSANÍ:
  • procvičování písmen

 

M

 • souhrnné opakování učiva 3.třídy
 • slovní úlohy
 • G – opakování 

 

SKN

 • opakování – ryby
 • pracovní list – plazi, ptáci

 

AJ

 

 

INFORMACE

 • prosím o kontrolu a případné zalepení, vygumování učebnic: český jazyk, čítanka, matematika 3.díl, SKN, anglický jazyk
 • 22.6. olympijský běh
 • 24.6. ZOO Praha – odchod od školy v 7:30 hod. (v 9:00 máme domluveného průvodce)
  • kdo nepřinesl 230 Kč, prosím do pondělí 20.6.
  • návrat v odpoledních hodinách, upřesním (obědy a svačiny jsou odhlášené – kdo do ZOO nepůjde, ale bude ve škole, si oběd včas přihlásí)
  • po návratu ke škole půjdou družinové děti do družiny, nedružinové od školy domů (kdo nepůjde do družiny, prosím o lísteček)

TÝDENNÍ PLÁN (13.-17.6.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování vyjmenovaných slov (pracovní listy – doplňovací cvičení, minutovky po Z a V, práce s ipady)
  • slovní druhy – učebnice str. 116 – 118
  • vybrané doplňovací cvičení na známky (str. 111 – 115)
  • diktát (čtvrtek)
  • tento týden uzavírání známek
 • PSANÍ:
  • dopis (vzkaz) panu učiteli
 • ČTENÍ:
  • str. 173 – 179 (po dočtení budeme chodit číst do knihovny)

 

M

 • opakování a procvičování učiva 3.třídy
 • rozklad čísel – násobení a dělení, slovní úlohy, počítání se závorkami
 • G – opakování

 

SKN

 • úterý zkoušení – rostliny (vše)
 • živočichové – forma pracovních listů (savci, ryby)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 17.6. programování Lego
 • 24.6. školní výlet ZOO Praha (230 Kč – pokud někdo ví, že nepůjde, dejte mi včas vědět)
 • 28.6. olympijský běh
 • poprosím o kontrolu učebnic, vygumování, zalepení – odevzdáváme sice až poslední týden, ale připravené to mít můžeme
 • 30.6. konec školního roku (kdo nejde do družiny, prosím o včasné nahlášení)

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.6.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme vyjmenovaná slova po V (doplňovací cvičení), dále po B,L,M,P,S (v rámci souhrnného opakování v učebnici)
  • učebnice str. 114 – 115 (význam a cvičení VS po Z) – některé ze cvičení bude na známky
  • skloňování (pádové otázky), časování (přítomný, minulý a budoucí čas)
  • červen – opakování slovních druhů a vyjmenovaných slov (souhrnné cvičení + zábavné doplňovačky), souvětí + věty jednoduché (zde vyhledat slovní druhy)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 32 (poslední stránka z Písanky I)
 • ČTENÍ:
  • prosím o čtenářské deníky, vybírám a kontroluji – počítá se do závěrečného hodnocení
  • Čítanka str. 168 – 176 (pondělí, event. dočtení ve středu)
  • Janíček – četba na pokračování (středa a čtvrtek)
 • SLOH:
  • vyprávění příběhu

 

M

 • procvičujeme a opakujeme – písemné sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení (malá násobilka), dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky
 • test – 10 příkladů (viz „procvičujeme a opakujeme“ – 2 příklady z každého tématu) – středa – pátek
 • slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
 • práce s tabulkami – zápis do tabulek
 • G – opakování

 

SKN

 • opakování (test, ústní zkoušení) – květ a plod (čtvrtek – poslední písemka v tomto školním roce ze SKN, dále už jen ústní zkoušení – téma rostliny a živočichové)
  • tímto uzavírám kapitolu „rostliny“
 • červen – živočichové (znaky života, stavba jejich těla, základní skupiny živočichů)
  • přírodovědná vycházka – náš školní výlet do ZOO 

 

AJ

 • Opakování slovní zásoby a základních frází + dokončení Pracovního sešitu do str 60.
 • Učebnice str. 59 (komiks) a str.60-61 (Review D)
 • Pracovní list na průřezové opakování za celý rok (slovní zásoba, používání základních frází, porozumění textu)

 

INFORMACE

 • vybírám 230 Kč na školní výlet do ZOO Praha (24.6.)
  • pokud byste už teď věděli, že se Vaše dítě nezúčastní, dejte mi vědět, musel bych tím pádem malinko navýšit cenu (průvodce 90 minut 400 Kč + vstupné 200 Kč (pro skupiny je sleva, ale záleží na počtu)

TÝDENNÍ PLÁN (30.5. – 3.6.)

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování vyjmenovaných slov po V (str. 110 – 111)
  • vyjmenovaná slova po Z – význam (umět napsat)
  • celý týden bude probíhat opakování učiva – vyjmenovaná slova (zvládnout napsat VS), skloňování a časování
  • vybrané cvičení ze str. 109 – 111 na známky (vždy po přípravě – ústní, DÚ)
 • ČJHdo 3.6. naučit báseň „Domácí strava“ (čítanka str. 176)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 31 – tiskací písmo
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 164 – 168
  • čtení na pokračování – Janíček
  • čtenářské deníky za květen – vybírám a kontroluji, kniha za květen je poslední v tomto školním roce

 

M

 • procvičujeme a opakujeme – písemné sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení (malá násobilka), dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky
 • test – 10 příkladů (viz „procvičujeme a opakujeme“ – 2 příklady z každého tématu) – čtvrtek
 • jednotky času
 • učivo na str. 28 až 36 je rozšiřující, není součástí učiva 3.třídy (pouze si ukážeme postupy – pro šikovné počtáře)
 • G – opakování učiva 3.ročníku

 

SKN

 • test – části těla kvetoucích rostlin (kořen, stonek, list)
 • nadále ústně zkouším každou hodinu – téma rostliny
 • květ (opakování předešlé látky), plod – dužnaté a suché
 • červen – živočichové (součástí učiva bude i návštěva ZOO na konci června)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 30.5. – soutěž „překážková dráha“ – děti přijdou ve sportovním oblečení a obuvi, učíme se podle rozvrhu (jen si v 9:00 skočí zasoutěžit)
 • 31.5. (úterý) – třídní schůzky v 17:30, důvěrník třídy od 17:00 v ředitelně
 • 1.6. Den dětí – program ve třídě (venku)
 • 2.6. soutěž Super six – školní kolo (zástupci třídy vybraní v třídním kole)

TÝDENNÍ PLÁN (23.-27.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S (písemně do sešitu či ústně – umět řadu slov jdoucích za sebou)
  • vyjmenovaná slova po V – učebnice str. 108 – 111
   • str. 108/ cv. 5 a,b (DÚ, písemně do sešitu, diktát)
   • str. 110/4, 111/11
   • zaměříme se hlavně na slova s předponou vy/vý, dále na výjimky (vidět, viset, viklat, vítěz, víkend, víno aj.)
  • naučit se vyjmenovaná slova po Z (konec května)
  • v průběhu června souhrnné opakování
  • skloňování a časování (stále opakujeme – nutná znalost pádových otázek a osob u sloves)
 • PSANÍ:
  • písanka – str. 30 (číslice)
  • dbáme na velikost a úpravu
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 161 – 164 (Nekonečné prázdniny)
  • středa, čtvrtek – Janíček (četba na pokračování)
  • každý den hlasité čtení 15 minut – čtenářské deníky za květen (plnění/neplnění se promítne do celkové známky)

 

M

 • procvičujeme a opakujeme – písemné sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení (malá násobilka), dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky
 • test – 10 příkladů (viz „procvičujeme a opakujeme“ – 2 příklady z každého tématu) – středa nebo čtvrtek
 • slovní úlohy se dvěma různými početními výkony + jednotky času
 • učivo na str. 28 až 36 je rozšiřující, není součástí učiva 3.třídy (pouze si ukážeme postupy – pro šikovné počtáře)
  • červen – opakování (str. 39 – 43)
  • písemné násobení – učivo 4.třídy (ukážeme si postup, dále podrobně další rok)
 • G – opakování (čtverec, obdélník + obvod)

 

SKN

 • ústní zkoušení – znaky života rostlin, části rostlin (kořen)
 • nová kapitola (stonek, list)
 • červen – živočichové (součástí učiva bude i návštěva ZOO na konci června)

 

AJ

 • Stručné opakování na test
 • Test unit 11 My favourite things
 • Opakování a dokončování unit 12

INFORMACE

 • 23.5. – fotografování třídy (50 Kč přinést)
 • 31.5. třídní schůzky v 17:30 hod., důvěrník třídy v 17:00 ředitelna

TÝDENNÍ PLÁN (16.-20.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • učebnice str. 104, 106 – 107 (význam vyjmenovaných slov + slova příbuzná)
  • ústně (odůvodnění, DÚ) – str. 106/3a,b
  • školní sešit (na známky) – doplňovací cvičení (VS po B,L,M,P,S)
  • celý týden zkoušení – skloňování, časování, vyjmenovaná slova (B,L,M,P,S,V)
 • PSANÍ:
  • str. 29 – w, W
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 156 – 159 (Zázrak)
  • četba na pokračování – Janíček
 • SLOH:
  • souvislý mluvený projev

 

M

 • procvičujeme a opakujeme – písemné sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení (malá násobilka), dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky
 • učebnice str. 26 – 27 
  • slovní úlohy (26 – 27)
 • test – 10 příkladů (viz „procvičujeme a opakujeme“ – 2 příklady z každého tématu) – středa nebo čtvrtek
 • G – prostorová tělesa (krychle, kvádr, válec, koule) – modelování, skládání

 

SKN

 • ústní i písemné zkoušení – znaky života rostlin (obsah toho, co bylo v testu)
 • stavba těla rostlin – kořen
  • pozorujeme růst rostlin – hrách setý

 

AJ

 • Opakování my favourite things
 • Digitální pracovní list – skupinové vyplňování
 • Start unit 12 – listening + skupinová práce na scénáři (učebnice str. 56-57)
 • Pracovní sešit str. 56-57

INFORMACE

 • 23.5. fotografování třídy (vybírám 50 Kč) 
 • červen – školní výlet (ZOO Praha)

TÝDENNÍ PLÁN (9. – 13.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova po V (str. 103 – 104, 106 ?)
  • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S
  • každou hodinu ústní zkoušení (ÚZ) – skloňování, časování
  • procvičování online (viz týdenní plán 11.-15.4.)
 • PSANÍ:
  • psaní textů v rámci projektu „Putování Prahou“ – pražské parky
 • ČTENÍ:
  • čítanka 152 – 155
  • texty ve Vojanových sadech
 • SLOH:
  • souvislý mluvený projev, popis, vyprávění

 

M

 • procvičování násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, dělení se zbytkem
 • slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
 • úlohy k tématu „Putování Prahou“ – jízdní řád, vzdálenost (využití portálu mapy.cz)
 • G – jednotky délky a času

 

SKN

 • rostliny – zkoušení (znaky života rostlin -úterý)
 • úterý – části těla rostlin (kořen)
 • středa – květena pražských parků, údržba, životní prostředí

 

AJ

 • Skupinová práce na téma My favourite things in my room – vytváření společného plakátu vymyšleného pokoje s popisky předmětů
 • Test Unit 11 – My favourite things
 • Start unit 12 – listening + skupinová práce na scénáři (učebnice str. 56-57)
 • Pracovní sešit str. 56-57

INFORMACE

 • 11.5. exkurze do Vojanových sadů na Malé Straně (projekt „Putování Prahou“ – 11.-13.5.)
  • s sebou – pití, svačinu, oblečení podle počasí, zápisník, penál (postačí nějaké psací potřeby + kdo si bude chtít něco zakreslit), dobrá nálada
  • sraz – ve třídě (odcházíme po seznámení pravidel bezpečnosti – cca 8:15), návrat – mezi 12:30 – 13:00
  • PROSÍM O ODHLÁŠENÍ ŠKOLNÍCH SVAČIN NA TENTO DEN
 • 12.-13.5. – zpracovávání projektu

 


TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.5.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • nadále procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P (ipad) a S (str. 99 – 100 + dopíšeme pracovní list z minulého týdne)
  • nově – vyjmenovaná slova po V (naučit se řadu slov jdoucí za sebou)
   • význam, pravopis (str. 102 – 103)
   • na konci měsíce vyjmenovaná slova po Z a přejatá (cizí) slova po F, v červnu souhrnné opakování
  • opakování a procvičování – každý den na začátku hodiny ČJ zkouším ze skloňování (pády) a časování sloves
 • ČTENÍ:
  • 2.5. zkoušení recitace – str. 128 „Buzení“ (první 3 sloky, můžete klidně celé – 4 sloky)
  • dočítáme z minulého týdne (Pipi vysedává… str. 146 – 151), vyprávění příběhu (sloh – souvislý mluvený projev), porozumění, úkoly ke kapitole
 • PSANÍ:
  • písmeno x, X (druhá polovina stránky) + písmeno w, W (první polovina stránky)
  • jedna z částí bude hodnocena známkou

 

M

 • procvičování – násobení a dělení násobků deseti (420 : 7 = …. , 4 . 60 = … ), dělení se zbytkem v oboru malé násobilky (55 : 9 = … (zb. …) ), písemné sčítání a odčítání (str. 25)
 • slovní úlohy
 • od středy – násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem (str. 25), př. 14 . 3 = 10 . 3 + 4 . 3 = 30 + 12 = 42
 • procvičování – využití ipadů
 • G – práce s úsečkou

 

SKN

 • ROSTLINY:
  • opakujeme znaky života rostlin (společně/samostatně) pracovní list (úterý)
  • ve čtvrtek – krátké písemné opakování (vše od kapitoly Znaky života rostlin) + dýchání, výživa, rozmnožování, vylučování, růst a vývoj
  • video (růst a vývoj rostlin)
  • čtvrtek (spíše ale další týden) – části těla kvetoucích rostlin – kořen

 

AJ

 • Dokončení unit 11 – My favourite things
 • Opakování slovní zásoby
 • Učebnice a Pracvoní sešit str. 54-55

 

INFORMACE

 • 11.-13.5. projektové dny „Putování Prahou“ – středa návštěva Vojanových sadů na Malé Straně, čtvrtek a pátek zpracovávání projektu

TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování vyjmenovaných slov po S (str. 96 – 97, (99 – 100 – toto spíš až v květnu))
  • začínáme vyjmenovaná slova po V (počítejme spíše první týden v květnu)
  • OPAKUJEME – skloňování podstatných jmen (nutná znalost pádových otázek), časování sloves (znalost osob a časů)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 27 (dopisujeme z minulého týdne)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 132 – 134, str. 136 – 138
  • čtení na pokračování – Janíček

 

M

 • procvičujeme násobení násobků deseti 
 • dělení násobků deseti jednocifernými čísly (str. 22 – 23) + slovní úlohy 
  • během týdne si ukážeme násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem a dále se tomu budeme věnovat v květnu
 • G opakování – rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, obvod

 

SKN

 • rostliny a jejich znaky – opakování (dělení, dýchání, výživa), rozmnožování, vylučování, růst a vývoj 

 

AJ

 • Opakování: How many, (kolik) – How many guitars are there? => There is one guitar.
 • Popis vlastního pokoje v celých větách s obrázkem
 • Kontrola Pracovního sešitu str. 53
 • Pracovní sešit str. 54-55
 • Učebnice str. 55

INFORMACE

 


TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova po S (str. 95 – 97), vybraná doplňovací cvičení na těchto stránkách
  • procvičování vyjmenovaných slov na iPadech
 • PSANÍ: 
  • Písanka str. 27
 • ČTENÍ:
  • H.Ch.Andersen – autor, ukázka jeho pohádek

 

M

 • dělení se zbytkem
 • násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly (str. 20 – 22)
 • G – jednotky délky (mm, cm, km) – opakování 

 

SKN

 • úterý – pracovní list Velikonoce (opakování)
 • čtvrtek – rostliny (znaky života rostlin) – učebnice str. 4 – 6
  • zápis dodám chybějícím dětem na emaily do pátku

 

AJ

 

INFORMACE

 • TV – od středy 20.4.  (každé úterý a středu pokud bude nad 15 stupňů) nosit obutí a oblečení na ven 
 • 22.4. Den Země – venkovní stanoviště připravena žáky 2.stupně (45 minut)

TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme vyjmenovaná slova po S (umět vyjmenovat a napsat), slovesné kategorie, vyhledávání slovních druhů v textu (podstatná jména – rod, číslo, pád, slovesa, přídavná jména)
  • učebnice str. 94 – 95
  • pracovní list – opakování vyjmenovaných slov po P
 • PSANÍ:
  • přepis básně
 • SLOH:
  • popis – Velikonoce (co jsme se dozvěděli v kostele a co známe)
 • ČTENÍ:
  • H.Ch.Andersen – autor, ukázka jeho pohádek
 • online procvičování: vyjmenovaná slova, najdi slovesa, pády podstatných jmen

 

M

 • dělení se zbytkem – učebnice str. 7 – 17 (zejména početní příklady + slovní úlohy)
 • násobení násobků deseti – str. 19 – 20
 • desetiminutovka (středa) – násobení, dělení v oboru násobilky, dělení se zbytkem
 • online procvičování: dělení se zbytkem, násobení násobků 10 a 100

 

SKN

 • Lidé a čas – minuty, hodiny, den, týden, rok
 • opakování

 

AJ

 • Opakování slovní zásoby – věci v pokoji
 • Opakování tvoření otázek a záporných vět: There isn´t… / There aren´t… Is there…? / Are there…?
 • Předložky místa in, on
 • Učebnice 52-53
 • Pracovní sešit 52-53
 • Popis vlastního pokoje v celých větách s obrázkem

INFORMACE

 • 11.4. třídní schůzka od 16:30 
 • 14. – 18.4. Velikonoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.4.)

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P
  • slovesa – určování osoby, čísla a času
  • učebnice – str. 90, 92 – 93
 • PSANÍ:
  • písanka str. 26
 • ČTENÍ:
  • Janíček + čítanka

 

M

 • dělení se zbytkem (str. 10 – 17)
 • slovní úlohy

 

SKN

 • lidé a technika (stavební, zemědělské, elektrické spotřebiče)

 

AJ

Začátek lekce My favourite thinghs

 • Předměty v pokoji: ball, aeroplane, radio, poster, guitar, umbrella, doll, keybord
 • Procvičování There´s / There are – There is (a doll). There are (posters)
 • Učebnice 52-53
 • Pracovní sešit 52-53
 • Popis vlastního pokoje s obrázkem – pouze bodově, ne v celých větách

 

INFORMACE

 • 6.4.  celoškolní recitační soutěž (vybraní žáci)
 • 8.4. návštěva lhoteckého kostela (velikonoční program)
 • třídní schůzka – 11.4. v 16:30 ve 3.B

TÝDENNÍ PLÁN (28.3. – 1.4.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování vyjmenovaných slov po P (+ B,L,M)
   • využití ipadů 
   • využití iPadů (pro zastupující učitele – nutno zapsat do kalendáře pro rezervaci) a učebnice
  • slovesa – procvičování slovesných kategorií (v textu vyhledat slovesa a určit osobu, číslo, čas)
  • procvičování určování pádů podstatných jmen (v textu vyhledat nejen slovesa, ale i podstatná jména)
 • PSANÍ:
  • písanka – str. 24,  1.polovina str. 25
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba – Janíček
  • čítanka (jarní tématika)

 

M

 • procvičování dělení se zbytkem
 • vybraná cvičení ze str. 3 – 6 (v rámci opakování již probraného učiva)
 • hry na násobilku (bomba)
 • využití iPadů (pro zastupující učitele – nutno zapsat do kalendáře pro rezervaci)
 • G (pátek) – trojúhelník (druhy trojúhelníků, popis, obvod – založeno pouze na principu sečtení stran a+ b+c)

 

SKN

 • pracovní činnosti, různá povolání
 • člověk a technika

 

AJ

 • Opakování na test safari animals + There are/There is + neurčité členy A/An
 • Test – Animal Safari (there are/there is, A/An
 • Pracovní sešit dokončit str. 51 + krátký text o vybraném zvířeti.
 • Učebnice str. 51

INFORMACE

 • 29.3. celoškolní soutěž ve šplhu na tyči (vybraní žáci – 8:55 – 9:40)
 • 30.3. třídní se nekoná, nemoc (o náhradním termínu a čase budu včas informovat) 

TÝDENNÍ PLÁN (21. – 25.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • učebnice – str. 84 – 85 (doplňovací cvičení po přípravě a DÚ na známky)
  • SLOVESA – str. 87 – 90 (číslo, osoby, čas – minulý, budoucí a přítomný)
  • vyhledávání slovních druhů v textu (hlavně podstatná jména, přídavná jména, slovesa)
  • pracovní list – vyjmenovaná slova po P (část listu na známky po procvičení)
  • využití ipadu, interaktivní tabule
 • PSANÍ:
  • písanka str. 23 (2.polovina) + str. 24 (1.polovina)
 • ČTENÍ:
  • mimočítanková četba – Janíček
  • čítanka str. 129 – 132

 

M

 • Matematika 3.díl:
  • opakování – do konce března vybraná cvičení (str. 3 – 6)
 • Dělení se zbytkem:
  • str. 7 – 8 – teoretická a praktická část (úvod, vysvětlení)
  • nutná perfektní znalost násobilky
 • G – trojúhelník a čtyřúhelník

 

SKN

 • první pomoc – scénky, postup
 • modelové situace – šikana, ubližování, posmívání, začleňování do kolektivu

 

AJ

Pokračování Animal Safari:

 • Dokončení co jsme nestihli minulý týden:
  • Prac. sešit str. 50/5, 51
  • Učebnice str, 5o

Používání neurčitých členů (a/an)

Opakování There is/ There are

Desetiminutovka – animals

INFORMACE

 • 21.3. „Ponožkový den“ (Světový den Downova syndromu) – kdo chce, může si na tento den vzít na sebe veselé ponožky 🙂 
 • 30.3. třídní schůzky 

TÝDENNÍ PLÁN (14. – 18.3.)

Během jarních prázdnin (7. – 11.3.) využívejte online odkazy k procvičování v týdenních plánech.

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova po P
  • slovesa – slovesné kategorie (osoba, číslo, čas)
  • procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M (iPad, interaktivní tabule)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 23
 • ČTENÍ:
  • kniha Janíček – společná četba na pokračování 

 

M

 • opakování učiva 2.dílu:
  • str. 54 (ve škole, společně – pondělí, středa + DÚ), str. 55 (ve škole, samostatně na známky (některá cvičení vynecháme kvůli rozsahu) – čtvrtek nebo pátek)
  • písemné +, -, pamětné +, -, zaokrouhlování (10, 100), slovní úlohy, složené příklady
 • procvičování násobení a dělení (po zopakování učiva 2.dílu nová látka – dělení se zbytkem, dělení a násobení mimo oboru násobilek – násobky deseti) – 3.díl
 • G – opakování (čtverec, obdélník, jednoduché výpočty obvodu – součet stran)

 

SKN

 • osobní bezpečí, první pomoc, příklady řešení konfliktů

 

AJ

 • Rychlé zopakování – face, body, clothes, food, meals (breakfast, lunch, dinner, snack), animals, there is/there are
 • Pokračování v animals safari – učebnice str. 50 + prac. Sešit. 50-51
 • Spring and Easter – velikonoční zvyky v Čr a v Anglii a Americe

INFORMACE

 • 18.3. turnaj ve vybíjené

TÝDENNÍ PLÁN (28.2. – 4.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování již probraných vyjmenovaných slov
   • učebnice str. 75
  • vyjmenovaná slova po M (pracovní list – doplňovací cvičení)
  • vyjmenovaná slova po P
   • učebnice str. 78 – 79
  • podstatná jména – kategorie (rod, číslo, pád)
   • v březnu začneme slovesa – osoba, číslo, čas
 • PSANÍ:
  • písanka str. 22 (c, C, Č) – přepis a opis slov
  • dbáme na velikost, sklon a tvar
 • ČTENÍ:
  • společná četba na pokračování (K. Sojková – Janíček)
   • každý den číst (15 minut)
 • ONLINE ODKAZY: VS po P, PÁDY, VS 

 

M

 • opakování učiva:
  • učebnice str. 49 – 53
  • písemné +, -, pamětné +, -, zaokrouhlování (10, 100), slovní úlohy, složené příklady
 • opakování učiva 2.dílu:
  • str. 54 (ve škole, společně – po prázdninách), str. 55 (ve škole, samostatně – po prázdninách)
 • procvičování násobení a dělení (v březnu nová látka – dělení se zbytkem, dělení a násobení mimo oboru násobilek – násobky deseti)
 • G – opakování čtverec a obdélník, obvod

 

SKN

 • chování při běžných a mimořádných událostech, základy první pomoci
 • zásady volání na tísňové linky (dopady bezdůvodného volání)

 

AJ

Velmi rychlé opakování unit 9 + Review C

Následně test z unit 9 (food)

Začátek unit 10 – Animal safari

 • Základní zvířata
 • Procvičení fráze „I´m from…“
 • There are/There is
 • Členy a/an

Učebnice str. 48-50

Pracovní sešit str. 48-50

INFORMACE

 • soutěž ve skoku přes švihadlo (28.2.) – vybraní žáci (rodičům zaslán email)
 • jarní prázdniny (7. – 11.3.)
 • vybráni 3 žáci na recitační soutěž (28.4.)

TÝDENNÍ PLÁN (21. – 25.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova po M – učebnice str. 73 – 75/doplňovací cvičení (DÚ, práce do školního sešitu) + význam slov
  • vyjmenovaná slova po P – úvod (význam slov) – učebnice str. 76 – 77
  • opakování vyjmenovaných slov po M (pracovní list – doplňovací cvičení)
  • opakování podstatných jmen (kategorie) – rod (životnost), číslo, pád
   • k opakování využijte odkazy v týdenním plánu (14. – 18.2.)
   • využití ipadů, pracovních listů, interaktivní tabule
 • SLOH:
  • popis – str. 74
 • ČTENÍ:
  • společná četba na pokračování (K. Sojková – Janíček)
   • pozorné naslouchání, dbáme na intonaci, přednes při čtení
   • denně doma číst (15 minut minimálně)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 21 (1/2 společně, 1/2 samostatně na známky)

 

M

 • procvičujeme:
  • písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 1 000 (+ dbáme na správnost zkoušky)
  • vybraná cvičení z učebnice str. 37 – 46
  • slovní úlohy z učebnice (str. 37 – 46)
  • procvičujeme zaokrouhlování na 10 a 100 (str. 44 – 46)
  • pomalu doděláváme učebnici matematiky II.díl (prosím o kontrolu, vygumování, zalepení), během března III.díl
  • G – čtverec a obdélník

 

SKN

 • opakování – lidské tělo + ústrojí, etapy lidského vývoje (ústní zkoušení)
 • zdravý životní styl (sestavení zdravého jídelníčku – budu známkovat), osobní hygiena, denní režim, mimořádné události (první pomoc, prevence rizik)

 

AJ

 • Velké opakování: (v prac. sešitě + pracovní listy)
  • „You´ve got…/You haven´t got…“
  • Základní části lidského těla
  • oblečení
  • „Have you got…? Has He/She/It got?
  • „Whose hat is this? It´s Mike´s hat.“
  • Základní potraviny
  • „What do you like?/ I like salad. I don´t like (salad).“
 • Pracovní sešit str. 46 – 47
 • Učebnice str.:
  • 44 (sports star food)
  • 45 komiks
  • 46-47 opakování ve dvojicích
 • Pokud vše stihneme – začátek animals safari

INFORMACE

 • již neprobíhá preventivní antigenní testování 

TÝDENNÍ PLÁN (14. – 18.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M (forma – pracovní list – doplňovací cvičení, práce s učebnicí, ipad)
  • učebnice str. 72 – 73
   • mýtit, zamykat, smýkat, chmýří
   • doplňovací cvičení 72/5a,b, str. 73/5 (DÚ, samostatná práce)
  • pádové otázky – opakujeme, mluvnické kategorie u podstatných jmen (rod + životnost, číslo, pád)
  • čtvrtek – diktát, středa nebo pátek – cvičení na známky do školního sešitu (pravopis vyjmenovaných slov – ze cv. 5/ str. 72-73)
  • ONLINE PROCVIČOVÁNÍ (domácí příprava, nemoc): VS po B, VS po L, VS po M, kategorie
 • PSANÍ :
  • str. 20 (P,B,R) (část na známky – dbáme na správný tvar písma, navazování, správné sezení, správný úchop pera)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 124 – 127 (společné čtení – knihovna, vybraná kniha)
  • čtenářské deníky za leden
  • básnička Měsíce – 14.2. o hodině čtení

 

M

 • OPAKUJEME a PROCVIČUJEME:
 • GEOMETRIE:
  • práci na čtverečkovaný papír (obdélník a čtverec – opakování pojmů vrcholy, strany, protější a sousední strany)

 

SKN

 • člověk – opakujeme funkce orgánů (ústní zkoušení – úterý, čtvrtek)
 • etapy lidského vývoje – doplnění zápisu v sešitě 

 

AJ

Valentine´s Day 

Procvičování základního jídla + přidávání nových

Food: potatoes, chicken, pizza, vegetable, fruit, salad, sausages, chips, fish…

Valentine´s Day

Procvičování konverzačních frází:

 • What do you like? + What do you like for (breakfast)? („návštěva kavárny, restaurace…“)
 • What have you got (for lunch)? – I´ve got (pasta).
 • How is your food? It´s good. / It´s bad.

Desetiminutovka – Food (čtvrtek)

Miniprojekt – My favourite food – krátký text (4 věty) + přečtení třídě 

INFORMACE

 • 14.2. testování antigenními testy

TÝDENNÍ PLÁN (7.-11.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M (forma – pracovní list – doplňovací cvičení, práce s učebnicí, ipad)
  • učebnice str. 70/cv. 5, str. 71 (význam slov hmyz, myš, hlemýžď), str. 72/ cv. 5 
   • zopakujeme si význam slov – my/mi, mýt/mít, myslet, mýlit se aj.
  • pádové otázky – forma pracovního listu (pokračujeme z minulého týdne – práce na známky – určit pád u podstatných jmen, cv. 3)
  • čtvrtek – diktát, středa nebo pátek – cvičení na známky do školního sešitu (pravopis vyjmenovaných slov)
 • PSANÍ :
  • str. 18 – 19 (část na známky – dbáme na správný tvar písma, navazování, správné sezení, správný úchop pera)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 114 -(122)
  • čtenářské deníky za leden
  • básnička Měsíce – dostanete ve škole (nalepit do notýsků, naučit do 11.2. (14.2.)

 

M

 • pokračujeme v seznamování s jednotkami délky, hmotnosti, objemu
 • opakování – zaokrouhlování na 10 a 100, pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • tento týden začínáme písemné sčítání s přechodem přes desítku do 1 000 + zkouška
 • slovní úloha (str. 33/ cv. 4, str. 34/ cv. 7, 9, 10 – podle tempa)
 • učebnice str. 37 – 38
 • G – opakujeme rýsování čtverce + obdélníku
  • mít trojúhelník s ryskou (ryska by měla vést přes celý trojúhelník, neměla by být přerušovaná různými otvory)

 

SKN

 • opakujeme funkci vnitřních ústrojí 
 • lidské smysly
 • čtvrtek – písemné opakování (funkce vnitřních ústrojí – k čemu slouží srdce, k čemu dochází v plicích, funkce žaludku, střev, jaký je rozdíl mezi mléčným a trvalým chrupem, funkce mozku)
 • během února si povídáme o zdraví, škodlivých látkách pro tělo, budeme sestavovat ideální jídelníček

 

AJ

Rychlé procvičení clothes + test

Procvičování: „Whose hat is this?“ „It´s Nick´s hat.“, clothes, + konverzační fráze (How old are you, Where do you live?, How are you?…)

Začít Unit 9 – Bug café

Food: potatoes, chicken, pizza, vegetable, fruit, salad, sausages, chips, fish…

Porovnání klasických jídel v Čr s klasickou kuchyní v Anglii – English brakfast, Lunch, Dinner

Nově fráze: „What do you like?“, „I like apples.“

 

INFORMACE

 • 7.2.testování antigenními testy (netestují se děti, které měly covid v nedávné době)

 


TÝDENNÍ PLÁN (31.1. – 4.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stále opakujeme PODSTATNÁ JMÉNA:
   • rod, číslo (pracovní list na známky), pád (nutná znalost pádových otázek), vlastní jména
   • ONLINE procvičovánípády, rod a číslo
  • PROCVIČUJEME vyjmenovaná slova po M + B,L (diktáty, doplňovací cvičení) – str. 69 – 71 (doplňovací cvičení po procvičení za DÚ či školní práce)
   • odkaz na procvičování ZDE
 • SLOH:
  • vyprávění vlastních zážitků
 • ČTENÍ:
  • čtenářské deníky za leden (nosit v průběhu týdne) – žáci by měli mít přečtené od začátku roku min. 5 knih (povídek)
  • čtení – čítanka str. 107 – 115 (O princezně solimanské)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 17 – 18
  • komu chybí z důvodu absence některé stránky, dopíše si vždy po návratu (písanku dostane domů)

 

M

 • PROCVIČUJEME:
  • zaokrouhlování trojciferných čísel na 10 a 100
  • písemné sčítání a odčítání do 100
  • pamětné sčítání a odčítání do 1 000
  • slovní úlohy
  • učebnice str. 33-34 + pracovní list, ipad, práce na tabuli
 • seznámení s jednotkami délky, hmotnosti, objemu
 • odkazy na procvičování: zaokrouhlování, pamětné + –, písemné + –, násobilka, slovní úlohy (do 100)
 • G – rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník)

 

SKN

 • ČLOVĚKpopis částí těla, kostra, svaly a vnitřní ústrojí (funkce)
 • lidské smysly (sluch, zrak, hmat, chuť, čich)
 • možnost ústního zkoušení (zejména z popisu lidské postavy a kostry)

 

AJ

 • Opakování základních komunikačních frází a odpovídání na ně (How are you?, How old are you?, Where do you live?, What´s your name?, What´s your favourite animal/food/number…)
 • Opakování oblečení na opakovací test – clothes (hat, shirt, T-shirt, skirt, pants, jeans, shoes, jumper, jacket, coat + nově gloves – rukavice, scarf – šála)
 • Opakovací test unit 8 (učebnice i pracovní sešit str. 38-41)

INFORMACE

 • 31.1. antigenní testování
 • 31.1. rozdávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí (přinést si desky)
 • 4.2. pololetní prázdniny
 • SLEDUJTE VAŠE EMAILY V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY TŘÍDY

TÝDENNÍ PLÁN (24.-28.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme vyjmenovaná slova po B a L
  • podstatná jména – rod, číslo, pád (učíme se používat pádové otázky v praxi)
  • vyjmenovaná slova po M (význam + pravopis) – vybraná cvičení v učebnici str. 69 – 75
  • pracovní list – rozcvičky s pády (z ohrady, o strachu atd.), skloňování podstatných jmen 
  • učebnice – str. 61/cv. 3, 4
  • pravopisné cvičení – práce do školního sešitu (str. 54/ 7b, poslední 2 řádky)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 16 (doděláváme), str. 17
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 103 – 115
  • čtenářský deník na leden
 • SLOH:
  • vyprávění podle obrázku str. 68

 

M

 • procvičujeme násobení a dělní, sčítání a odčítání čísel do 100 (písemně), pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • zaokrouhlování trojciferných čísel (na 10, na 100)
 • jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • G – opakování (čtverec, obdélník, trojúhelník)
  • pořídit trojúhelník S RYSKOU (bez toho se nedá nic rýsovat)

 

SKN

 • naučit se podle obrázků v sešitě popsat části lidského těla (hlava, krk, trup, hrudník, břicho,  horní a dolní končetina, rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, lýtko, kotník) + kostra (tam ještě budeme vše ukazovat a opakovat)
  • někoho si na to vyzkouším ústně 🙂 (známka na 2.pololetí)
 • svaly, vnitřní ústrojí (říkáme si během popisu těla)
 • Byl jednou jeden život (ústa a zuby)

 

AJ

INFORMACE

 • testování antigenními testy (24.1.)
 • známky za 1.pololetí uzavřeny k 21.1., docházka ke 24.1.
 • 31.1. rozdávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí, 4.2. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (17.-21.1.)

ČJ

 • MLUVNICE
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L
  • podstatná jména – rod a číslo (pracovní list), životnost, pádové otázky
  • učebnice str. 58/ cv. 2, str. 65/ cv. 3
  • diktát – ve čtvrtek
  • práce na známky – středa či pátek (doplňovací cvičení na VS po B a L)
  • naučit se vyjmenovaná slova po M (ne z učebnice): my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš , hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
 • ČTENÍ:
  • str. 96 – 100 (107)
  • kdo nerecitoval Hejkala (str. 99)
 • PSANÍ:
  • str. 16

 

M

 • pamětné sčítání a odčítání čísel do 1 000 (str. 17 – 21)
 • zaokrouhlování trojciferných čísel (na desítky, stovky) – str. 32
 • jednotky délky (str. 24)
 • G – rovinné útvary (čtverec)

 

SKN

 • PRVOUKA 2.DÍL – téma ČLOVĚK (stavba těla, kostra, svaly) – str. 30 – 32
 • inspirace, pro lepší představu: Byl jednou jeden život

 

AJ

INFORMACE

 • 17.1. – antigenní testování
 • 19.1. – bruslení (Sofijské náměstí, 10:00 – 11:00) – s sebou: brusle a helma (možnost zapůjčení 30 Kč, nevím jestli za každou položku), tlusté rukavice, sportovní oblečení
 • 21.1. – uzavření klasifikace za 1.pololetí

TÝDENNÍ PLÁN (10. – 14.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L (k procvičování a domácí přípravě využívejte odkazy, viz týdenní plán 20. – 24.12.), slovní druhy (umět vyjmenovat str. 126)
  • tento týden PODSTATNÁ JMÉNA – vyhledávání v textu, rod, číslo, životnost
   • umět pádové otázky – str. 60/ cv. 2
 • PSANÍ:
  • písanka str. 15 (opis, přepis slov)
 • ČTENÍ:
  • recitace – str. 99 Hejkal, Pavel Šrut – do 14.1.
  • čítanka str. 89 – 98

 

M

 • opakujeme písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky, slovní úlohy
  • příklady z tabule, pracovních listů, práce s ipady
 • práce v učebnici (vybraná cvičení) – str. 12 – 22 
 • v dalším týdnu začneme jednotky délky, dále hmotnosti a objemu
 • čeká nás zaokrouhlování trojciferných čísel (ke konci ledna)
 • G – rovinné útvary (čtverec a obdélník)

 

SKN

 • úterý 11.1. písemné opakování – voda (koloběh, skupenství a příklady), vzduch (složení vzduchu, kde se bere kyslík), půda (vznik půdy), horniny a nerosty (využití), podmínky života (5 podmínek)
 • obnovitelné a neobnovitelné zdroje
 • nová kapitola – ČLOVĚK 

 

INFORMACE

 • 10.1. a 13.1. – antigenní testování
 • 12.1. konzultace online (16:00 – 17:00) – zájemci o konzultaci nechť mi napíšou email a domluvíme se na čase (na každého 5 – 10 minut)

TÝDENNÍ PLÁN (3. – 7.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L (učebnice – vybraná cvičení ze str. 52 – 54)
  • opakujeme slovní druhy (vyjmenovat, zařadit do ohebných a neohebných)
  • během týdne – podstatná jména (od str. 55) – kategorie rod, životnost
   • pomalu se učit pádové otázky
 • SLOH:
  • vyprávění o Vánocích
 • PSANÍ:
  • písanka str. 14
 • ČTENÍ:
  • Čítanka str. 77 – 79, (83 – 85)

 

M

 • opakujeme – zaokrouhlování čísel do 100 na desítky, sčítání a odčítání do 100 (postupně přejdeme na  pamětné + – do 1 000), násobení a dělení (desetiminutovka)
 • slovní úlohy – zápis, otázka, výpočet, odpověď
 • G – rovina, rovinné útvary (trojúhelník)

 

SKN

 • úterý 4.1. – zopakování učiva z prosince (ve čtvrtek možnost ústního zkoušení, další úterý písemné opakování – blíží se konec pololetí) – voda (koloběh, skupenství), vzduch (složení), půda (horniny a nerosty – jejich využití)
 • téma na leden, únor – člověk (stavba těla, orgány a jejich funkce, kostra, lidské smysly), péče o zdraví, prevence

 

AJ

 

INFORMACE

 • antigenní testování pondělí a čtvrtek 
 • 12.1. – online třídní schůzka (čas bude upřesněn)
  • v ŽK bude do třídní schůzky napsán návrh známek na 1.pololetí


TÝDENNÍ PLÁN (20. – 24.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L (pracovní listy)
  • slovní druhy – umět třídit na ohebné a neohebné
  • online odkazy: VS po B, VS po L, slovní druhy
   • využijte odkazy v týdenním plánu 13.-17.12.
 • ČTENÍ:
  • předčítání a následná reprodukce textu (čítanka str. 74 – 76)
 • PSANÍ:
  • dopsání písanky str. 12 – 13
  • komu toho chybí více, dopíše přes Vánoce
 • SLOH:
  • vyprávění o Vánocích, zvyky, popis

 

M

 • procvičujeme písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na desítky, čísla do 1 000 
  • využití převážně pracovních listů
 • porovnávání čísel do 1 000 (učebnice str. 5-7  ústně)
 • slovní úlohy
 • využijte online odkazy z týdenního plánu (13.-17.12.)

 

SKN

 • areál Ráček – ukázka hornin z okolí Prahy

 

AJ

 

INFORMACE

 • testování antigenními testy
 • 22.12. projektový den – Vánoce (povídání o Vánocích, zvyky a tradice, rozbalování dárků aj.)
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 – Vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (13. – 17.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme – vyjmenovaná slova po B 
  • procvičujeme – vyjmenovaná slova po L, B, jejich slova příbuzná, chytáky
   • slovní druhy – umět vyjmenovat (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce) + rozřadit do skupin ohebné a neohebné slovní druhy
  • odkazy na procvičování VS po B, VS po L, párové souhlásky, synonyma, slova nadřazená, podřazená, protikladná
 • ČTENÍ:
  • ČÍTANKA str. 74 – 79
  • video – divadelní představení (charakteristika postav, vyprávění děje, popis prostředí)
 • PSANÍ:
  • dopis Ježíškovi (připravené z domova, přepis ve škole) + adresa
  • písanka – str. 12-13
 • SLOH:
  • dopis Ježíškovi + adresa

 

M

 • procvičujeme:
  • násobení a dělení (desetiminutovka)
  • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku (procvičování ZDE)
  • zaokrouhlování (procvičování ZDE)
 • vybíráme 1.díl Matematiky
 • 2.díl Matematika – čísla do 1 000, porovnávání (první stránky v učebnici) do vánočních prázdnin (seznámení, pokračování v lednu)
 • G – práce s úsečkou, kolmice

 

SKN

 • opakování (test 14.12.) – nakreslit koloběh vody a popsat
 • opakujeme probranou látku – voda, vzduch, světlo, teplo
 • půda, horniny a nerosty

 

AJ

 • Kulturní reálie: Christmas (dopis ježíškovi)
 • Who´s this? / It´s my mum. vs What is this? / It´s my (bag).
 • Otázka „Kolik má (čeho)?“:
  • How many (sisters, btorhers/eyes, ears/legs, arms) has (He/She/It) got?
  • Odpověď „He/She/It has got (…) sisters/noses/hands).“
 • Body rap – základní části těla

INFORMACE


TÝDENNÍ PLÁN (6. – 10.12.)

ČJ

 • MLUVNICE
 • PSANÍ:
  • písanka str. 12 + promyslet si dopis Ježíškovi (zde si i procvičíme psaní adresy – sloh)
 • ČTENÍ:
  • čtení s porozuměním (+ úkoly – str. 63 – 71)
  • denně doma hlasitě číst alespoň 15 minut
  • možnost zapojení do projektu (každý žák sám za sebe – pochvala do ŽK po splnění a potvrzení účasti) – více info ZDE
 • písemné opakování z ČJ (kdo nepsal)

 

M

 • písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku (procvičování ZDE)
 • zaokrouhlování na desítky (procvičování ZDE)
 • procvičujeme násobilku a slovní úlohy
 • další týden – přirozená čísla do 1 000 a porovnávání čísel
 • učebnice – str. 47 – 49 (vybraná cvičení na písemné odčítání a sčítání + slovní úlohy), str. 54 – 55 (zaokrouhlování)
  • do konce prosince doděláme 1.díl matematiky (prosím o její vygumování, pokud to půjde, zalepení)
 • G – průsečík, práce s úsečkou
 • písemné opakování z M (kdo nepsal)

 

SKN

 • pokračujeme v neživé přírodě (probráno máme – podmínky a znaky života, teplo, světlo, vzduch)
 • doděláváme kapitolu VODA – koloběh vody, skupenství, vlastnosti látek (úterý)
 • nová kapitola – půda, horniny a nerosty, ropa, zemní plyn (do konce prosince)
 • videa – koloběh vody

 

AJ

 • Celý týden opakování a náprava častých chyb:
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers)
 • Zopakování často zaměňovaných pojmů:
 • He´s X He´s got
 • It is(.) X Is it(?)
 • Has he got(?) X He has got(.)
 • + stejně u Has she got? Has it got?

 

INFORMACE

 • 6.12. antigenní testování
 • 8.12. návštěva městské knihovny (10:00 – 11:15, zdarma)

TÝDENNÍ PLÁN (29.11. – 3.12.)

ČJ

 • čtvrtletní písemné opakování (úterý 30.11.):
  • doplňovací cvičení – tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova po B, psaní ú/ů
  • doplňovací cvičení – párové souhlásky uvnitř a na konci slov (b/p, d/t, ď/ť, v/f, h/ch, ž/š atd.)
  • rozdělení slov na slabiky
  • slova nadřazená a podřazená (měsíc – leden, únor atd.)
  • teorie – druhy vět, rozdělení hlásek
 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova po B a jejich psaní, vyjmenovaná slova po L (vyjmenovat zpaměti)
 • SLOH:
  • adresa
 • PSANÍ:
  • psaní adresy (vědět adresu, případně si vymyslet ulici a číslo popisné)
  • písanka str. 11 (2.polovina na známky – přepis)
 • ČTENÍ:
  • básnička Vánoční hvězdička do 3.12. 
  • čítanka str. 57 – 65 + úkoly

 

M

 • čtvrtletní písemné opakování (středa 1.12.):
  • násobení a dělení
  • příklady se závorkami (4. (5+8)), složené příklady 56 + 25 – 56, 12 + 5.8
  • slovní úloha (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
  • pamětné sčítání a odčítání
  • písemné sčítání a odčítání
  • G – úsečka (přesnost), přímka, bod (správné značení)
 • nové učivo – zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada
  • před Vánoci odevzdat 1.díl Matematiky, děti dostanou výměnou 2.díl
 • G – zopakování geometrie ze čtvrtletní práce

 

SKN

 • návštěva školní knihovny – hraní her pro utužování kolektivu
 • čtvrtek – PŘÍRODA – podmínky života, znaky života

 

AJ

 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa + širší rodina (uncle, aunt, cousin)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters) have you got? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Trénink čtení nahlas a porozumění textu.

TÝDENNÍ PLÁN (22. – 26.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B (určování slov příbuzných, jak je poznat) + procvičování učiva na čtvrtletní opakování
  • do konce týdne umět zpaměti vyjmenovaná slova po L
  • procvičování – pracovní listy, iPad, práce do školního sešitu
  • na konci listopadu – čtvrtletní opakování (tvrdé a měkké souhlásky, stavba slova – rozdělení na slabiky, tvorba slov se společným kořenem, vyjmenovaná slova po B, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, slova nadřazená a podřazená, teorie – druhy vět, rozdělení hlásek)
 • ČTENÍ:
  • doma – hlasité čtení alespoň 10 – 15 minut
  • čítanka str. 52 – 59 + úkoly k jednotlivým kapitolám (porozumění textu)
 • PSANÍ:
  •  
  • písanka str. 10 (11)

 

M

 • procvičování – písemné sčítání do 100
 • nová kapitola – písemné odčítání a zaokrouhlování
 • na konci listopadu – čtvrtletní opakování (pamětné sčítání a odčítání, příklady se závorkami (kombinace), násobení a dělení, jednoduchá slovní úloha, jednoduché příklady na písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, G – úsečka, přímka a jejich značení)
 • G – rovnoběžka, různoběžka, opakování (úsečka, přímka, bod a jejich značení)

 

SKN

 • písemné opakování – likvidace odpadů, materiály (plast, dřevo, sklo, papír, rozdíl vlna a bavlna, výrobky z různých materiálů, využití odpadu, barvy kontejnerů na tříděný odpad)
 • jak se co dělá
 • povolání – lékař, veterinář

 

AJ

 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Slovní zásoba: Opakování částí obličeje + nově: eybrows, eyelahs, beard (chin) + Opakování: Short, long, dark, light nově: bald, hairy
 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa
 • Otázka Who´s this?

INFORMACE

 • antigenní testování – 22.11.
 • olympijský víceboj – sportovní disciplíny v tělocvičně (24.11. od 10:20 do 11:20)
  • obuv do tělocvičny, pití, cvičební úbor

TÝDENNÍ PLÁN (15. – 19.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme pravopis vyjmenovaných slov po B
  • pomalu se připravujeme na vyjmenovaná slova po L (naučit nazpaměť)
  • nadále se vracíme k učivu párové souhlásky uvnitř slov, stavba slova (kořen, předpona, přípona)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 9 (10)
 • ČTENÍ:
  • kdo nerecitoval básničku U dědy, bude tento týden
  • pokračujeme v četbě v čítance
  • kontrola čtenářských deníků

 

M

 • slovní úlohy
 • písemné sčítání s přechodem přes desítku, začínáme písemné odčítání (i s přechodem přes desítku)
 • opakujeme násobilku (základ učiva 3.-5.ročníku)
 • G – rovnoběžka, různoběžka, úsečka

 

SKN

 • likvidace odpadů
 • recyklace a výrobky
 • videa, jak se co dělá

 

AJ

 

INFORMACE

 • 15.11. testování antigenními testy
 • 16.11. třídní schůzka online Teams od 17:00 (odkaz máte již na svých emailech)
  • probírat budeme organizaci školy, prospěch a chování (obecně)
 • 17.11. státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • pravopis vyjmenovaných slov po B (str. 38 – 43 – různá cvičení)
  • pomalu se učíme vyjmenovaná slova po L
  • opakování – párové souhlásky uvnitř slov, kořen, předpona, přípona
  • procvičování na tabletech – školákov, online cvičení
 • ČTENÍ:
  • str. 34 (básnička U dědy), umět do 12.11.
  • čítanka str. 45 – 53
 • PSANÍ
  • písanka str. 8 (9)

 

M

 • opakování, procvičování – násobení a dělení v oboru násobilky
 • slovní úlohy – vybrané slovní úlohy (str. 44, 47, 48) 
 • písemné sčítání a odčítání (str. 43 – 44, str. 47 – 48)
 • G – opakování str. 59

 

SKN

 • možnost zkoušení – krajina kolem nás (ti, co nepsali test)
 • nová kapitola – Věci a činnosti kolem nás
  • str. 20 – 22
  • videa, jak se co dělá
  • výrobky, které mám na sobě – odkud jsou (mapa světa)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 10.11. třídní schůzky v 17:30 hodin (Teams – odkaz máte v emailech)
  • v případě změny, budu psát email s náhradním termínem (do středy)

TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
 • ČTENÍ:
  • str. 36 – 48
  • přinést ČTENÁŘSKÉ DENÍKY za říjen
 • PSANÍ:
  • písanka str. 7 – 8

 

M

 • procvičujeme násobilku a dělení v oboru, sčítání a odčítání zpaměti, slovní úlohy
 • nové učivo – písemné sčítání a odčítání do 100
 • G – vzájemná poloha 2 přímek v rovině (rovnoběžky a různoběžky), úsečky
  • ořezané tužky č.3 či mikrotužky, pravítko a trojúhelník s ryskou

 

SKN

 • celý týden bude ve znamení zkoušení (písemné a ústní) z toho, co mají děti v sešitech (typy krajiny, světové strany, orientace v krajině, stanoviště, obzor)
  • za minulý týden do sešitu nic nepřibylo, ale zjišťuji, že děti nemají dopsané zápisky z doby, kdy někdy chyběly (automaticky si půjčují sešit spolužáka a látku si dopíšou doma či ve škole – nikdy toho není příliš)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 31.10. Halloween – děti mohou (nemusí) přijít v pondělí v nějakém halloweenském oděvu, masce (zároveň si připomeneme náš svátek Dušičky, který je v úterý)
 • 10.11. třídní schůzky (bude upřesněno, jakou formou – prezenčně či online)

TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.10.)

ČJ

 • stále procvičujeme párové souhlásky uvnitř slov (cvičení do školního sešitu pondělí i úterý)
  • str. 23, 24 / cv. 3, 4
 • opakujeme stavbu slova – umíme najít kořen slova, předponu a příponu + vymýšlíme slova se stejným kořenem
 • vyjmenovaná slova po B a jejich význam (slova příbuzná)
 • ČTENÍ – čtení s porozuměním (dbáme na plynulost projevu, význam slov, výslovnost)
  • str. 32 – 38 
  • denně hlasité čtení (hlavně přes prázdniny)
  • čtenářský deník – možno odevzdat i po prázdninách první týden v listopadu
 • PSANÍ – písanka str. 7 (za DÚ)

 

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (stále procvičovat)
  • desetiminutovka v pondělí (10 příkladů)
 • odčítání zpaměti do 100 (vybraná cvičení z učebnice do cvičného sešitu)
 • jednoduché slovní úlohy
 • přes prázdniny doporučuji opakovat násobilku, sčítání a hlavně odčítání a u slovních úloh stačí říkat postup a výpočet

 

SKN

 • opakovací hodina (je možné i ústní zkoušení) – světové strany (hlavní a vedlejší), rozdíl mapa a plán, k čemu slouží kompas, jak se orientujeme v krajině (podle přírodních úkazů), ochrana přírody (jak se chovat v přírodě)
 • po prázdninách písemné opakování (vše, co máme napsané v sešitě + jednoduché otázky, na které se stále ptám během hodiny)

 

AJ

 

INFORMACE

 • podzimní prázdniny (27. – 29.10.)
 • sledujte web školy

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • párové souhlásky uvnitř slov (str. 22 – 30 – vybraná cvičení + pracovní list)
  • stavba slova (str. 34) – kořen, předpona, přípona
  • vyjmenovaná slova po B (naučit nazpaměť podle nakopírovaného přehledu)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 25 – 29 (technika čtení, plynulost, pozornost)
   • na čtení je dobré mít záložku 
  • str. 29 básnička „Tvář léta“ do 22.10. (známka bude započítána do ČJH)
   • verš, rým
 • PSANÍ:
  • písanka str. 5 – 6
  • dbáme na úhlednost písma a správné sezení
 • SLOH:
  • vyprávění příběhu (v hodinách čtení)

 

M

 • procvičování násobení a dělení v oboru násobilky
 • počítání se závorkami a jednoduché slovní úlohy
  • úloha obsahuje stručný zápis a otázku (otázky), podtrhneme pravítkem, dále výpočet a odpověď (odpovědi)
 • G – polopřímka (opakování), úsečka (přesné měření)
  • dbáme na čistotu rýsování a úhlednost 

 

SKN

 • mapa – barvy a značky na mapě
 • povrch krajiny – opakování (rovina, pahorkatina, hory)
 • orientace v krajině podle přírodních úkazů
 • ochrana krajiny

 

AJ

 

INFORMACE

 • 19.10. Dravci v letu (50 Kč)
 • prosím o kontrolu domácích úkolů a pomůcek na další den
 • podzimní prázdniny (27.-29.10.)

TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.10.)

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – tvrdé a měkké slabiky, párové souhlásky na konci slov
  • párové souhlásky uvnitř slov 22 – 28 (vybraná cvičení a podle tempa)
  • slova nadřazená a podřazená, souznačná, mnohoznačná
  • práce s iPady (školákov, onlinecvičení)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 20 – 24 + úkoly (hádanky pro spolužáky, zkusíme i divadlo)
  • básnička:
   • do 22.10.
   • str. 29 – „Tvář léta“
 • PSANÍ:
  • písanka str. 4 (5)

 

M

 • násobení a dělení (str. 16 – 24 – příklady do školního sešitu na známky – vybraná cvičení), slovní úlohy – vybrané slovní úlohy
 • pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel (str. 36 – 37)
 • domácí úkoly (viz stránky z učebnice)
 • online procvičování: školákov, onlinecvičení, umíme matiku
 • G – opakování (bod, přímka, úsečka), polopřímka

 

SKN

 • orientace v krajině, určování světových stran (str. 15 – 18)
 • prezentace na školákově (pro ujasnění a názornost)

 

TV

 • tělesná výchova podle rozvrhu
 • nosit cvičební úbory a obuv (na ven i do tělocvičny – podle počasí)

 

INFORMACE

 • učíme se podle původního rozvrhu hodin (konec plavání)
 • 19.10. Dravci v letu (50 Kč)

TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30, vybraná cvičení)
  • párové souhlásky uvnitř slov (vybraná cvičení + práce s iPady)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 3 – 4 (domácí úkol) – procvičování tvaru písmen f, b, ú, ů, í
   • prosím o dodržování velikosti písma (udělat si např. pomocnou linku tužkou)
 • ČTENÍ:
  • hlasité čtení – čítanka str. 16-19
  • čtenářské deníky odevzdat do 8.10. (1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila))

 

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
 • procvičujeme finanční gramotnost (do konce září – i jako domácí úkoly (např. sestav jídelníček, spočítej cenu potravin atd.) – nákup školních potřeb a potravin (sčítání a odčítání)
 • po ukončení plaveckého kurzu se vrátíme ke geometrii 

 

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, světové strany
 • krátký zápis do sešitu – rovina, pahorkatina, hory + obrázky
 • říjen – učebnice str. 11 – 19 + praktické ukázky 

 

AJ

 • Procvičování základních otázek
 • Předměty ve školní  třídě
 • Číslovky od 11-20

 

INFORMACE

 • plavecký výcvik – do 8.10.
 •  
 •                           Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)
 • Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.
 • Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300
 • SS: 555
 • VS: individuální
 • částka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

TÝDENNÍ PLÁN (27.9. – 1.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30 (do konce září), vybraná cvičení)
  • spodoba znělosti (psaní párových souhlásek uvnitř slov – pravidla, procvičování
  • využití iPadů ve výuce (procvičování)
 • PSANÍ:
  • úvodní strany v písance budu zadávat jako domácí úkoly v době plavání, písanku si děti budou nechávat doma a vždy jen dostanou zadání
 • ČTENÍ:
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)

 

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
 • procvičujeme slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď)

 

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, světové strany

 

AJ

 • Opakování základních pozdravů
 • Procvičování otázek a odpovědí (jméno, věk, barva, zvíře)
 • Procvičování pokynů
 • Identifikace předmětů (What is this? It is a pen)

 

INFORMACE

 • 27.9. ředitelské volno, 28.9. státní svátek
 • 29. – 1.10. plavecký kurz (29.9. máme o lekci navíc kvůli odpadnutí pondělní hodiny, doma se pořádně nasnídat 🙂 )
 • 19.10. Dravci v letu, vybírám 50 Kč
 • dále kdo nedal peníze za sešity a písanky, poprosím přinést

TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30 (do konce září), vybraná cvičení)
  • využití iPadů ve výuce (procvičování)
 • PSANÍ:
  • písanka (úvodní stránky – tvary písmen, čitelnost písma, automatizace psacího projevu)
 • ČTENÍ:
  • 20.9. dozkoušení, kdo nebyl na básničku „Fujavice metelice“
  • povídka „Kočičí hlavy“ – hlasité čtení, čtení s porozuměním (převyprávění příběhu + úkoly)
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)

 

M

 • opakování učiva:
  • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
  • procvičujeme slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
  • procvičujeme finanční gramotnost (do konce září – i jako domácí úkoly (např. sestav jídelníček, spočítej cenu potravin atd.) – nákup školních potřeb a potravin (sčítání a odčítání)
  • počítání příkladů se závorkou (vybraná cvičení, osvěžení pravidel při počítání v závorkách)
 • vzhledem k tomu, že budeme od 23.9. plavat, je učivo v týdenním plánu koncipováno do konce září (jak pro M, tak i pro ČJ)
 • Gbod, přímka, úsečka
  • pořídit tužky tvrdost 3 (tvrdá) nebo mikrotužka, dále trojúhelník s ryskou a pravítko, guma

 

SKN

 • rozdíly město x vesnice, služby, významné budovy

 

ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

 

INFORMACE

 • od 23.9. do 8.10. plavecký výcvik – děti dostanou rozpis a upravený rozvrh hodin (úterky plavat nejezdíme, řídíme se podle klasického rozvrhu)
  • kdo nedonesl – kartičky pojištěnce
 • 27.9. ředitelské volno
 • 28.9. státní svátek – Den české státnosti

 


TÝDENNÍ PLÁN (13. – 17.9.)

ČJ

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (interaktivní tabule)
  • psaní ú/ů (interaktivní tabule + papír)
  • procvičování psaní i,í /y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
   • vybraná cvičení do sešitu – str. 10 – 12
  • slovesa (vybraná cvičení str. 14 – 15 + souvětí (větné vzorce))
 • ČTENÍ – Čítanka str. 8 – 12
  • recitace básničky Fujavice metelice (do 20.9. – možnost i dříve v hodinách)
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)
 • PSANÍ – dbáme na správné sezení a úchop pera, procvičujeme tvary písmen (malá a velká písmena)

 

M

 • zaměříme se na slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď) 
  • učebnice str. 7-8 (vybrané úlohy)
 • procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky (zařazuji desetiminutovky + hry)
 • procvičování sčítání a odčítání do 100 (složené příklady, doplňování tabulek)
  • učebnice str. 10 – 14 (vybraná cvičení)
 • G – zopakování pojmů bod a přímka (jejich značení), opakování – úsečka (dbáme na čistotu rýsování a přesnost)
  • pořídit tužky tvrdost 3 (tvrdá) nebo mikrotužka, dále trojúhelník s ryskou a pravítko, guma

 

SKN

 • Naše město – povídání o Praze (památky, nejbližší pošta, zdravotní zařízení, obchody, knihovna, divadlo)
 • jízdní řády – vyhledávání (využití notebooků)
 • opakování dopravních značek

 

AJ

 

INFORMACE

 • pozastavení testování na covid 19 
 • přinést okopírované kartičky pojištěnce (plavání, výlety), možno zaslat emailem

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.9.)

ČJ

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • druhy vět, skladba věty – slabika, slovo, abeceda
  • skupiny slov bě, pě, vě, mě, dě,tě,ně (opakování bude probíhat po celé září)
 • SLOH – vzpomínky na prázdniny (povídání o zážitcích z prázdnin)
 • ČTENÍ – Čítanka str. 5 – 9
  • hodiny čtení budou kombinované s hodinami psaní
  • doporučuji denně číst nahlas alespoň 10 – 15 minut
  • domácí čtení – tvorba čtenářského deníku (1 libovolná kniha měsíčně, toto pololetí postačí napsat název knihy, autor a obrázek ke knize)
 • PSANÍ – objednáváme písanky, cenu upřesním
  • procvičujeme tvary písmen, dbáme na úhlednost písma, sklon a držení pera
 • v hodinách budou k opakování využívány pracovní listy, učebnice, interaktivní tabule, zkusíme si i práci s notebooky a tablety

 

M

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • násobení a dělení v oboru násobilky (opakovat i doma)
  • sčítání a odčítání do 100 (s přechodem před desítku)
  • rozklad čísel na jednotky a desítky
 • G – bod a přímka
  • POMŮCKY: trojúhelník s ryskou, pravítko, tužka č. 3 (tvrdá, vždy ořezaná), guma
 • v hodinách budou k opakování využívány pracovní listy, učebnice, interaktivní tabule

 

SKN

 • Domov – okolí bydliště a školy (vytváříme plánek okolí bydliště – pocitová mapa)
 • v případě hezkého počasí půjdeme na dopravní hřiště si ukázat dopravní značky a situace 

 

AJ

 

INFORMACE

 • přinést na pondělí vybavený kufřík na VV a PČ
 • sledujte týdenní plán a emaily
 • při zasílání plateb uvádějte jméno žáka, třídu a VS (mají napsané v ŽK)
 • sešity na jednotlivé předměty hromadně zakoupí škola (cenu upřesním)
 • nezapomínat si na hodiny TV nosit cvičební úbor
 • obstarat během týdne pomůcky na geometrii (viz M)
 • obalit učebnice, podepsat ŽK
 • 8.9. T-Mobile olympijský běh (mít s sebou věci na TV)
 • 8.9. třídní schůzky ve škole 🙂 od 17:30 hodin (více informací na webu školy)

TÝDENNÍ PLÁN (1.-3.9.)

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti,

na tomto webu naleznete každý týden plán toho, co budeme dělat. Budu se snažit tak, aby tu týdenní plán byl vždy nejpozději do neděle. Ke komunikaci se mnou využívejte emailovou adresu, kterou najdete v horním pravém rohu (již teď byste měli mít ve Vašich emailových schránkách základní informace + sledujte web školy). Doufám, že letošní rok bude poklidnější než předchozí školní roky a že se nám vše bude dařit. Těším se na Vás v nové třídě, kterou najdete na 1.stupni ve 2.patře (sledujte od šaten červený pruh na zdi). 

 

1.9.2021

 • příchod do třídy do 7:55, bude následovat testování na Covid 19 (možno přinést potvrzení o testování ne staré víc jak 2 dny)
 • 8:45 – konec výuky, následuje přechod do družiny (NUTNÉ MÍT LÍSTEČEK OD RODIČŮ, ZDA DÍTĚ JDE/NEJDE DO DRUŽINY)

 

2.9.2021

 • třídnická hodina do 8:45, od 8:55 výuka dle rozvrhu (M, ČJ, SKN, PČ – seznam pomůcek děti dostanou ve středu, obstarat do dalšího týdne), učebnice budeme rozdávat během těchto 2 dnů (doma obalit, podepíšeme si ve škole), sešity objednává škola 

 

3.9.2021

 • třídnická hodina do 8:45, od 8:55 výuka dle rozvrhu (AJ, M, ČJH, TV – bude probíhat venku podle počasí)

Výuka v těchto 2 dnech bude probíhat formou her a opakování

 

Komentáře jsou uzavřeny.