III.B Mgr. Eva Nástrahová

Mgr. Eva Nástrahová

eva.nastrahova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 18.9. – 22.9. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice – opakování učiva 2. ročníku – hláskosloví, slabika – di,ti,ni, slovo, druhy vět;  ČJ str. 6 – 12.
 • Sloh – hlasité čtení; Čítanka str. 10 – 12.
 • Psaní – píšeme správně tvary písmen, přepis slov; uč. ČJ str. 6 – 12.

Matematika:

 • Opakování z učiva 2. ročníku – číselná řada, porovnávání čísel, desítky x jednotky, násobky čísel 1,2,3,4,5;  MA str. 9 – 14.

Svět kolem nás:

 • Naše obec  – bezpečná cesta do školy, nejbližší stanice MHD, škola, knihovna, kostel, kino….;  Prvouka str. 3 – 5.

Angličtina:

 • procvičování slovní zásoby: barvy, číslovky 1-12 (nácvik psané podoby slov);
 • nová slovní zásoba Unit 1: školní pomůcky
 • pokyny ve třídě

Další informace:

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 11.9. – 15.9. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice – opakování učiva 2. ročníku – hláskosloví, slabika, slovo; uč. ČJ str. 6 – 12.
 • Sloh – hlasité čtení; Čítanka str. 5 – 9.
 • Psaní – píšeme správně tvary písmen; uč. ČJ str. 6 – 12.

Matematika:

 • Opakování z učiva 2. ročníku – číselná řada, násobky čísel 1,2,3,4,5; uč. MA str. 3 – 7.

Svět kolem nás:

 • Domov – okolí mého bydliště, bezpečná cesta do školy; uč. Prvouky str. 3 – 5.

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Další informace:

Ve středu 13. 9. 2023 od 17:30h se konají třídní schůzky !!! Prosím, přijďte všichni, děkuji.

————————————————————————————————————————————————————-

 

Týdenní plán 4.9. – 8.9.2023

Vítám Vás milé děti ve 3. třídě !!!

————————————————————————————————————————————————————-

Komentáře jsou uzavřeny.