III.B Mgr. Svatopluk Haugwitz

Mgr. Svatopluk Haugwitz

svatopluk.haugwitz@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 10.6. – 14.6. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování učiva 3. ročníku (mluvnické kategorie u podstatných jmen, u sloves)
 • Procvičování věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce – spojovací výrazy.
 • Procvičování všech vyjmenovaných slov a slov nadřazených a podřazených.
 • Procvičování pádů.
 • Příprava na závěrečnou práci z ČJ z učiva 3. ročníku.

Čtení: 

 • Pekelná třída – závěrečné zhodnocení obsahu po dočtení poslední kapitoly.

Sloh:

 • Vypravování – učebnice str. 125

Psaní:

 • Přepisování slov a vět.

MATEMATIKA

 • – Písemné násobení jednociferným činitelem – učebnice str. 45, 46, 47
 • – Příprava na závěrečnou práci z učiva 3. ročníku – zaokrouhlování čísel na desítky, stovky; písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel; násobení  a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem (mimo obor násobilky); počítání se závorkami; písemné násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem; dělení se zbytkem; slovní úlohy  ( práci píšeme ve čtvrtek  13.6.).

Geometrie:

 • Opakování učiva 3. ročníku.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Život v přírodě – rozdělení živočichů – savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi, hmyz – učebnice str. 61-65.

ANGLIČTINA 

 

Ostatní:

 • 11.6. – M – desetiminutovka na čas
 • 12.6. – TV se stolním tenisem 10:55 – 11:40 hod.

——————————————————————————–

Týdenní plán 3.6. – 7.6. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce – spojovací výrazy.
 • Vyjmenovaná slova a slova podřazená a nadřazená.
 • Procvičování učiva 3. ročníku (mluvnické kategorie u podstatných jmen, sloves, slova jednoznačná, mnohoznačná atd.)

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 30

Sloh:

 • Popis, využití přirovnání

Psaní:

 • Přepisování vět.

MATEMATIKA

 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Procvičování slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď.
 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel.
 • Procvičování dělení mimo obor násobilky str. 34, 35, 36
 • Procvičování pamětné násobení s rozkladem.

Geometrie:

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Rovinné geometrické útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování – části těla kvetoucích rostlin – učebnice str. 57
 • Život v přírodě – rozdělení živočichů – savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi, hmyz.
 • Opakování -Plody rostlin – učebnice str. 58

ANGLIČTINA 

My favourite things – slovní zásoba – str. 53

How many…? popis věcí a jejich počtu

Foxino

 

Ostatní:

 • 4.6. – TV se stolním tenisem
 • 5.6. –  Třídní schůzky – 17:30 – 18:00 hod.
 • 6.6. – Pěvecká soutěž – vybraní žáci

——————————————————————————–

Týdenní plán 27.5. – 31.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná – skupinová práce.
 • Věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce – spojovací výrazy.
 • Opakování – podstatná jména, slovesa, pády.
 • Opakování vyjmenovaná slova po V – slova s předponami vy-, vý- (test v průběhu týdne).

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 30

Sloh:

 • Vzkaz.

Psaní:

 • Přepisování vět.

MATEMATIKA

 • Procvičování dělení mimo obor násobilky str. 34, 35, 36.
 • Procvičování slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď.
 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Procvičování pamětné násobení s rozkladem.

Geometrie:

 • Tělesa v prostoru – modely krychle, kvádru, válce, koule. Opakování str. 53.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování -Rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé, rozmnožování rostlin
 • Části těla kvetoucích rostlin – učebnice str. 57
 • Plody rostlin – učebnice str. 58

ANGLIČTINA 

 

Ostatní:

 • 31.5. – Den dětí (2-4 VH)
 • 6.6. – Pěvecká soutěž – vybraní žáci

——————————————————————————–

Týdenní plán 20.5. – 24.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Nově přejatá a cizí vyjmenovaná slova po F (-y, -ý)
 • Opakování vyjmenovaná slova po Z str. 114, 115.
 • Opakování vyjmenovaná slova po V – slova s předponami vy-, vý- (test v průběhu týdne).
 • Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy.

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 29

Sloh:

 • Vypravování k projektu Putování Prahou – (navštívená místa, zajímavosti).

Psaní:

 • Přepisování vět.

MATEMATIKA

 • Procvičování násobení, dělení, sčítání odčítání.
 • Procvičování určování času – učebnice str. 38
 • Dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem.
 • Procvičování pamětné násobení s rozkladem.

Geometrie:

 • Útvary v prostoru – modelování kvádru, krychle, válce, koule.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování – společné znaky rostlin, růst a vývoj – učebnice str. 55, 56.
 • Opakování -Rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé, rozmnožování rostlin
 • Části těla kvetoucích rostlin – učebnice str. 57
 • Plody rostlin – učebnice str. 58

ANGLIČTINA 

 

Ostatní:

 • 22.5. ekoprogram Lesem nelesem 9:00-12:00, cena 75 Kč (cenu ponížím u každého žáka – máme zůstatek ze vstupů na Petřín z minulého týdne, informaci o výši doplatku zašlu v pondělí)
 • 6.6. – Pěvecká soutěž – vybraní žáci

——————————————————————————–

Týdenní plán 13.5. – 17.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova po Z str. 114, 115.
 • Opakování VS po V se zaměřením na předpony vy-, vý – učebnice str. 110, 111– příprava na test.
 • Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy.

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 28

Sloh:

 • Souvislý mluvený projev.

Psaní:

 • Tiskací písmo.

MATEMATIKA

 • Jednotky času – opakování, procvičování určování času – učebnice str. 38
 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel – procvičování
 • Pamětné násobení s rozkladem – procvičování str. 29.
 • Dělení mimo obor násobilek str. 32.

Geometrie:

 • Útvary v prostoru – modelování kvádru, krychle, válce, koule.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Život v přírodě – společné znaky rostlin, růst a vývoj – učebnice str. 55, 56.
 • Rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé, rozmnožování rostlin
 • Části těla kvetoucích rostlin – učebnice str. 57, 58

ANGLIČTINA 

 

Ostatní:

 • 14.5. – Fotografování tříd – v pondělí a v úterý vybírám Kč 50.-
 • 15. – 17.5. Projektové dny „Putování Prahou“ – Petřín (16.5. pevná obuv, oblečení dle aktuálního počasí)
 • 16.5. – Zrcadlové bludiště na Petříně – ve středu vybírám Kč 170.-
 • 6.6. – Pěvecká soutěž – vybraní žáci

——————————————————————————–

Týdenní plán 6.5. – 10.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Nově vyjmenovaná slova po Z str. 114, 115.
 • Opakování VS po V se zaměřením na předpony vy-, vý – učebnice str. 110, 111.
 • Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy.

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 28

Sloh:

 • Ředitelské volno.

Psaní:

 • Tiskací písmo.

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel – procvičování
 • Pamětné násobení s rozkladem – procvičování str. 29.
 • Dělení mimo obor násobilek str. 32.
 • Ředitelské volno.

Geometrie:

 • Nebude vyučována – státní svátek.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Život v přírodě – rostliny – učebnice str. 55, 56.
 • Zkoušení: lidé a technika – zemědělské, stavební a elektrické spotřebiče; budoucnost, přítomnost, minulost

ANGLIČTINA 

 • Animal safari – slovní zásoba (procvičování)
 • Vazba there is / there are – There is one crocodile x There are two snakes.

Ostatní:

 • 8.5. – Státní svátek – výuka neprobíhá
 • 9. + 10.5. – Ředitelské volno
 • 15. – 17.5. Projektové dny „Putování Prahou“

——————————————————————————–

Týdenní plán 29.4. – 3.5. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • VS po V se zaměřením na předpony vy-, vý – učebnice str. 110, 111
 • Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V – učebnice str. 108, 109.
 • Mluvnické kategorie sloves – procvičování (Interaktivní tabule).
 • Skupinová práce: slovní druhy.
 • Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy.
 • Příprava na test VS po V (test proběhne v průběhu týdne)

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 27
 • Čítanka – Hlasité čtení s porozuměním – učebnice od str. 150

Sloh:

 • Vzkaz.

Psaní:

 • Přepis básně.

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel – procvičování
 • Nakupujeme ovoce a zeleninu – matematická gramotnost – práce ve dvojicích
 • Procvičování písemného sčítání a odčítání.

Geometrie:

 • Nebude vyučována – státní svátek.

SVĚT KOLEM NÁS

 • jednoduché pokusy – měření teploty – učebnice str. 23
 • měření hmotnosti – učebnice str. 24
 • měření času – učebnice str. 25
 • Zkoušení: lidé a technika – zemědělské, stavební a elektrické spotřebiče; budoucnost, přítomnost, minulost

ANGLIČTINA (skupina A: Mgr. Martina Novotná)

 

ANGLIČTINA (skupina B: Mgr. Jitka Havlíčková)

 

Ostatní:

 • 29.4. třídnická hodina – zhodnocení ŠVP
 • 1.5. – Státní svátek – výuka neprobíhá
 • 9. + 10.5. – Ředitelské volno
 • 15. – 17.5. Projektové dny „Putování Prahou“

ŠVP ZBRASLAVICE 2024 -DEN 4.

Po bohaté snídani ve formě švédského stolu se žáci vydali na první dobrodružství dne. V rámci výuky matematiky se ocitli uprostřed hry plné záhad a hádanek, které museli vyřešit, aby mohli získat další políčka na mapě. Každý úspěšně vyřešený úkol je posouval blíže k nalezení tajemného pokladu. Odpoledne se naše třída ponořila do dalšího projektu a spojili jsme soutěžení a tvoření. Společně jsme vytvořili pravidla pro naši třídu, která si chceme pověsit ve třídě na zeď. Moc se nám líbí jak každý tým zpracoval jedno pravidlo. Před večeří jsme si ještě krásně zacvičili a zazávodili. Bylo konečně sluníčko a tak to bylo soutěžení jedna radost. Večer přišla na řadu zábava! Kluci ze třídy připravili parket pro diskotéku a občerstvení pro všechny. Zakončili jsme školu v přírodě poděkováním všem učitelům, kteří s námi byli. Zítra nás čeká ještě finále v hledání pokladu a pak už do autobusu a domů. Bylo to úžasný, snad si to za rok zopakujeme.

ŠVP ZBRASLAVICE 2024 -DEN 3.

Třetí den naší koly v přírodě byl plný nových zážitků! Po vydatné snídani jsme měli češtinu a matiku a pak jsme si sedli a povídali si o světě a rozdílech, což bylo opravdu zajímavé.  Odpoledne jsme se pak ponořili do hodiny hudební výchovy, kde jsme pracovali s rytmikou a soutěžili jsme ve zpěvu. Nechyběl ani nácvik na blíží se pěveckou soutěž, který jsme doprovázeli kytarou a bubny a to jste měli slyšet, to byla paráda.

Poté nás čekala další výzva – Kimovka. Museli jsme opět zapojit naše myšlení a rychlé nohy, abychom odhalili, co do lesa nepatří a informaci dokázali donést až do cíle. Po skvělé svačině jsme si zahráli deskovky a taky se začetli do příběhu. Večer jsme si pak zahráli hru, kde jsme hádali, co máme všichni nejraději a co nás spojuje.

Den jsme zakončili nejlepší hrou na závěr – stali jsme se POTAPĚČI! Museli jsme nalovit co nejvíce vzácných kamenů a zlata a zároveň se vyhýbat červené chobotnici. Nakonec jsme složili kód na palubě a konečně jsme dosáhli zaslouženého postupu na mapě. I když zůstáváme dál na ostrově, víme, že máme před sebou ještě mnoho dobrodružství. Celý den byl opravdu úžasný, a navíc jsme si užívali dobrého počasí. Zítra nás čeká tajemná jeskyně a doufáme, že se nám podaří najít konečně bájný poklad! Držte nám palce. Zdraví vás celá třída III.B.

ŠVP ZBRASLAVICE 2024 -DEN 2.

Dnešní druhý den naší školy v přírodě byl opravdu moc pěkný! Budíček byl v 7:30 hodin a po základní ranní hygieně jsme se odebrali na bohatou snídani, která byla formou švédských stolů. A tak si mohlo každé z dětí dát své oblíbené jídlo v množství, které má rádo a které potřebuje k nastartování organizmu pro den plný zážitků a dobrodružství. V dopoledních hodinách proběhl pochopitelně blok výuky (matematika a český jazyk) v rámci kterého si kromě výuky děti pochutnaly na zdravé svačině (ovoce). Po skončení hlavního bloku vyučování v 11:30 jsme se odebrali na oběd, kde jsme si opět velice pochutnali, tentokrát na čočkové polévce, mase s omáčkou a bramborovou kaší. Následoval polední klid, při němž děti načerpaly sílu na odpolední program v přírodě. Dnes odpoledne jsme se vydali opět na průzkum okolí, malovali jsme obrázky – kůry stromů, povrch kamenů a taky listů a jiných přírodnin a tím si rozvíjeli svou malířskou dovednost a kreativitu a naše znalosti o přírodě. Následovala opět svačina (koblihy). Také dnes jsme pracovali na dodržování pravidel, zdvořilosti a úctě ke spolužákům i učitelům. Hráli jsme hry zaměřené na spolupráci a komunikaci a šlo nám to opravdu velmi dobře. Pokračovali jsme v rozklíčování důmyslných šifer, hledání tajných míst, kde se ukrývají další stopy k bájnému pokladu. Celý den nám svítilo sluníčko, takže i když teploty nejsou vysoké, bylo to velice příjemné, zahráli jsme si i fotbal a další míčové hry. Po vynikající večeři (hranolky a kuřecí kousky s omáčkou) nás čekaly učebně napínavé hry, které nás posunuly na mapě za pokladem a následovala večerní hygiena a příprava na večerku. Také dnes to bylo super a těšíme se na zítřek, který bude jistě také plný další dobrodružství!

ŠVP ZBRASLAVICE 2024 – Den 1.

První den naší školy v přírodě byl opravdu úžasný! Hned po příjezdu jsme si stanovili pravidla a rozdělili se do pokojů, abychom měli všechno připravené pro skvělý začátek. Poté jsme si pochutnali na dobrém obědě a odpoledne jsme se vydali na průzkum okolí. Během procházky jsme hráli hry zaměřené na spolupráci a komunikaci, a musíme říct, že jsme to zvládali opravdu skvěle.

Nemohli jsme si nevšimnout nádherných zvuků přírody, které nás obklopovaly, a tak jsme se zaposlouchali a pokoušeli jsme se uhodnout, které zvuky patří ke kterým zvířatům. Po večeři jsme se pak ponořili do ještě většího dobrodružství – napínavé hry, ve které jsme museli zapojit naše mozky a získat důležité indicie. Ty nám pomohou zítra při hledání tajných míst, kde se ukrývají další stopy k bájnému pokladu. Celý den nám svítilo sluníčko, tak doufáme, že nám to bezva počasí vydrží. Dnes to bylo opravdu super, ale teď už musíme jít spát, abychom zítra byli plní energie pro další dobrodružství!

———————————————————————————

Týdenní plán 15.4. – 19.4. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V – učebnice str. 108, 109.
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – procvičování (Interaktivní tabule).
 • Zkoušíme -mluvnické kategorie podstatných jmen – rod, číslo, pád.
 • Skupinová práce: slovní druhy.
 • Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy.

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení – kapitola 26
 • Čítanka – Hlasité čtení s porozuměním – učebnice od str. 142

Sloh:

 • Obrázková osnova – tvoříme příběh (rozvoj slovní zásoby).

Psaní:

 • Opis textu – sebekontrola.

MATEMATIKA

 • Opakování násobení a dělení mimo obor násobilek – učebnice str. 20 – 21.
 • Dělení násobků deseti jednociferným číslem – učebnice str. 22-23.
 • Nové: Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str.25.
 • Procvičování písemného sčítání a odčítání.

Geometrie:

 • Trojúhelník, čtyřúhelník str. 30, cv. 3, 4, 5.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování lidé a technika – stavební, zemědělská.
 • Měření hmotnosti a času.

ANGLIČTINA (skupina A: Mgr. Martina Novotná)

 • úvod do nové lekce – Animal safari
 • slovní zásoba
 • měsíce v roce

 

ANGLIČTINA (skupina B: Mgr. Jitka Havlíčková)

 

Ostatní:

 • 17.4. – konzultace
 • 22. 4 – 26. 4. 2024 –  Škola v přírodě (Zbraslavice)
 • 9.5. a 10.5. – Ředitelské volno

———————————————————————————

 

Komentáře jsou uzavřeny.