III.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30 (do konce září), vybraná cvičení)
  • využití iPadů ve výuce (procvičování)
 • PSANÍ:
  • písanka (úvodní stránky – tvary písmen, čitelnost písma, automatizace psacího projevu)
 • ČTENÍ:
  • 20.9. dozkoušení, kdo nebyl na básničku „Fujavice metelice“
  • povídka „Kočičí hlavy“ – hlasité čtení, čtení s porozuměním (převyprávění příběhu + úkoly)
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)

 

M

 • opakování učiva:
  • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
  • procvičujeme slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
  • procvičujeme finanční gramotnost (do konce září – i jako domácí úkoly (např. sestav jídelníček, spočítej cenu potravin atd.) – nákup školních potřeb a potravin (sčítání a odčítání)
  • počítání příkladů se závorkou (vybraná cvičení, osvěžení pravidel při počítání v závorkách)
 • vzhledem k tomu, že budeme od 23.9. plavat, je učivo v týdenním plánu koncipováno do konce září (jak pro M, tak i pro ČJ)
 • Gbod, přímka, úsečka
  • pořídit tužky tvrdost 3 (tvrdá) nebo mikrotužka, dále trojúhelník s ryskou a pravítko, guma

 

SKN

 • rozdíly město x vesnice, služby, významné budovy

 

 

AJ

 

 

INFORMACE

 • od 23.9. do 8.10. plavecký výcvik – děti dostanou rozpis a upravený rozvrh hodin (úterky plavat nejezdíme, řídíme se podle klasického rozvrhu)
  • kdo nedonesl – kartičky pojištěnce
 • 27.9. ředitelské volno
 • 28.9. státní svátek – Den české státnosti

 


TÝDENNÍ PLÁN (13. – 17.9.)

ČJ

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (interaktivní tabule)
  • psaní ú/ů (interaktivní tabule + papír)
  • procvičování psaní i,í /y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
   • vybraná cvičení do sešitu – str. 10 – 12
  • slovesa (vybraná cvičení str. 14 – 15 + souvětí (větné vzorce))
 • ČTENÍ – Čítanka str. 8 – 12
  • recitace básničky Fujavice metelice (do 20.9. – možnost i dříve v hodinách)
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)
 • PSANÍ – dbáme na správné sezení a úchop pera, procvičujeme tvary písmen (malá a velká písmena)

 

M

 • zaměříme se na slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď) 
  • učebnice str. 7-8 (vybrané úlohy)
 • procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky (zařazuji desetiminutovky + hry)
 • procvičování sčítání a odčítání do 100 (složené příklady, doplňování tabulek)
  • učebnice str. 10 – 14 (vybraná cvičení)
 • G – zopakování pojmů bod a přímka (jejich značení), opakování – úsečka (dbáme na čistotu rýsování a přesnost)
  • pořídit tužky tvrdost 3 (tvrdá) nebo mikrotužka, dále trojúhelník s ryskou a pravítko, guma

 

SKN

 • Naše město – povídání o Praze (památky, nejbližší pošta, zdravotní zařízení, obchody, knihovna, divadlo)
 • jízdní řády – vyhledávání (využití notebooků)
 • opakování dopravních značek

 

AJ

 

INFORMACE

 • pozastavení testování na covid 19 
 • přinést okopírované kartičky pojištěnce (plavání, výlety), možno zaslat emailem

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.9.)

ČJ

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • druhy vět, skladba věty – slabika, slovo, abeceda
  • skupiny slov bě, pě, vě, mě, dě,tě,ně (opakování bude probíhat po celé září)
 • SLOH – vzpomínky na prázdniny (povídání o zážitcích z prázdnin)
 • ČTENÍ – Čítanka str. 5 – 9
  • hodiny čtení budou kombinované s hodinami psaní
  • doporučuji denně číst nahlas alespoň 10 – 15 minut
  • domácí čtení – tvorba čtenářského deníku (1 libovolná kniha měsíčně, toto pololetí postačí napsat název knihy, autor a obrázek ke knize)
 • PSANÍ – objednáváme písanky, cenu upřesním
  • procvičujeme tvary písmen, dbáme na úhlednost písma, sklon a držení pera
 • v hodinách budou k opakování využívány pracovní listy, učebnice, interaktivní tabule, zkusíme si i práci s notebooky a tablety

 

M

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • násobení a dělení v oboru násobilky (opakovat i doma)
  • sčítání a odčítání do 100 (s přechodem před desítku)
  • rozklad čísel na jednotky a desítky
 • G – bod a přímka
  • POMŮCKY: trojúhelník s ryskou, pravítko, tužka č. 3 (tvrdá, vždy ořezaná), guma
 • v hodinách budou k opakování využívány pracovní listy, učebnice, interaktivní tabule

 

SKN

 • Domov – okolí bydliště a školy (vytváříme plánek okolí bydliště – pocitová mapa)
 • v případě hezkého počasí půjdeme na dopravní hřiště si ukázat dopravní značky a situace 

 

AJ

 

INFORMACE

 • přinést na pondělí vybavený kufřík na VV a PČ
 • sledujte týdenní plán a emaily
 • při zasílání plateb uvádějte jméno žáka, třídu a VS (mají napsané v ŽK)
 • sešity na jednotlivé předměty hromadně zakoupí škola (cenu upřesním)
 • nezapomínat si na hodiny TV nosit cvičební úbor
 • obstarat během týdne pomůcky na geometrii (viz M)
 • obalit učebnice, podepsat ŽK
 • 8.9. T-Mobile olympijský běh (mít s sebou věci na TV)
 • 8.9. třídní schůzky ve škole 🙂 od 17:30 hodin (více informací na webu školy)

TÝDENNÍ PLÁN (1.-3.9.)

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti,

na tomto webu naleznete každý týden plán toho, co budeme dělat. Budu se snažit tak, aby tu týdenní plán byl vždy nejpozději do neděle. Ke komunikaci se mnou využívejte emailovou adresu, kterou najdete v horním pravém rohu (již teď byste měli mít ve Vašich emailových schránkách základní informace + sledujte web školy). Doufám, že letošní rok bude poklidnější než předchozí školní roky a že se nám vše bude dařit. Těším se na Vás v nové třídě, kterou najdete na 1.stupni ve 2.patře (sledujte od šaten červený pruh na zdi). 

 

1.9.2021

 • příchod do třídy do 7:55, bude následovat testování na Covid 19 (možno přinést potvrzení o testování ne staré víc jak 2 dny)
 • 8:45 – konec výuky, následuje přechod do družiny (NUTNÉ MÍT LÍSTEČEK OD RODIČŮ, ZDA DÍTĚ JDE/NEJDE DO DRUŽINY)

 

2.9.2021

 • třídnická hodina do 8:45, od 8:55 výuka dle rozvrhu (M, ČJ, SKN, PČ – seznam pomůcek děti dostanou ve středu, obstarat do dalšího týdne), učebnice budeme rozdávat během těchto 2 dnů (doma obalit, podepíšeme si ve škole), sešity objednává škola 

 

3.9.2021

 • třídnická hodina do 8:45, od 8:55 výuka dle rozvrhu (AJ, M, ČJH, TV – bude probíhat venku podle počasí)

Výuka v těchto 2 dnech bude probíhat formou her a opakování

 

Komentáře jsou uzavřeny.