II.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

  

———————————————————————————————————————————————————-

Týden od 25.6. do 29.6.2018

25.6. a 26.6. – zábavné vyučování podle rozvrhu, odevzdávání učebnic, úklid třídy

27.6. – den společenských her – děti si mohou přinést deskové hry, budeme soutěžit (konec vyučování v 11.40 h)

28.6. – besídka na závěr školního roku s malým občerstvením, soutěžemi, diskotéka, vyhodnocení školního roku (konec v 11.40 h) – každý přinese něco malého (sladké, slané, ovoce, pití…)

29.6. – rozdávání vysvědčení – 8.00 – 8.45 h

HURÁ PRÁZDNINY

Vážení rodiče, moji milí žáci, 

přeji všem hodně sluníčka, odpočinku a sportu. V září se budu těšit na vysportované, veselé a spokojené třeťáky.

Eva Tučková

 

26.6.2018 – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

dnes 26.6. dodala paní Malá slíbené PL pro všechny žáky. Děti si složku odnesly domů. Vypracování je zcela dobrovolné, PL vznikly na žádost některých rodičů a já je nebudu v žádném případě vybírat.

Přeji Vám všem klidné a slunečné volné dny.

E. Tučková

—————————————————————————————————————————

 Informace školní jídelny na konec školního roku 2017/18

Odhlášení obědů a svačin bude možné nejpozději do pátku 22.6.2018 .

V pátek 29.6. 18 budou obědy vydávány od 10,30 do 12.00 hod. Svačiny již nebudou připravovány a budou automaticky odhlášeny.

Platba inkasem: Přeplatky budu vráceny zpět na účet. Inkaso na září bude provedeno 20.8. 18 Nerušte prosím souhlas s inkasem, platí po celou dobu školní docházky stejně jako přihláška na stravování.

Platba zálohou: Přeplatky budou převedeny na září 2018. Pokud vaše dítě nebude již naši školu navštěvovat, nebo přeplatek chcete vrátit, nahlaste to prosím v kanceláři školní jídelny.

Trvalý příkaz na školní rok 2018/19 –  od 15. 8. 2018  do  15.5.2019.

Jednorázová platba na září: 15.8.2018

 

—————————————————————————————

 

Týden od 18.6. do 22.6.2018

MATEMATIKA

1.Opakování a procvičování učiva, uzavření klasifikace.

2.Práce s daty – rok, měsíc, den, hodina, minuta.

 

ČESKÝ JAZYK

1.Souhrnné opakování a procvičování učiva v PS. Práce ve skupinách.

2.Psaní vlastních jmen – města, řeky, hory …

3.Přehled slovních druhů – umíme vyjmenovat, poznáme podstatné jméno, sloveso a předložku.

4.Čtení – samostatná práce s textem.

 

SKN

1.“Jak to vyřešíš?“ – modelové situace ze života dětí.

2. JÁ – role žáka, syna, dcery.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Plánované třídní akce:

19.6. – atletický trojboj – 9.00 h – 11.30 – školní hřiště, sportovní oblečení a obuv, svačinu. Výuka – M + ČJ = první hodina, AJ – pátá vyučovací hodina.

20.6. – Olympijský  běh – sportovní oblečení, obuv, běžíme 1 km všichni

21.6. –  Den jógy – cvičí celá třída, kdo má žluté tričko, vezme si na cvičení.

25.6. – divadelní představení „MRAZÍK“ v podání dramatického kroužku žáků naší školy

29.6. – rozdávání závěrečného vysvědčení 8.00 – 8.45 hodin

 

INFORMACE:

Někteří rodiče projevili zájem o opakovací cvičení na prázdniny.

Sestavila jsem portfolio z ČJ a M, které se nabídla pro všechny děti nakopírovat paní Malá.

—————————————————————————————————————————————————

Týden od 11.6. do 15.6.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování matematických algoritmů sčítání, odčítání, násobení, dělení.

2. G – rovinné geometrické útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování učiva v PS.

2.Autodiktát – každý si připraví 1 slovo.

3.Čtení – ilustrátoři dětských knih – beseda. 

SKN

1.“Jak to vyřešíš?“ – modelové situace ze života dětí.

Rozvoj sebepoznání, sebepojetí.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Plánované třídní akce:

11.6. – PČ – práce na školním pozemku – pletí – pracovní oděv a rukavice

15.6. – beseda s knihou – každý si přinese svou oblíbenou knížku

19.6. – atletický trojboj

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

25.6. – divadelní představení „MRAZÍK“ v podání dramatického kroužku žáků naší školy

 

 

 


Týden 4.6. – 8.6.2018

MATEMATIKA

1.Procvičujeme probrané učivo druhého ročníku, zkoušíme násobilku, sčítání a odčítání 0 – 100, řešíme slovní úlohy o více, o méně, krát více, krát méně.

2.G – shrnutí učiva – bod, úsečka, přímka, bod leží na …, neleží.

ČESKÝ JAZYK

1.Zkoušíme vyjmenovat 10 slovních druhů, poznáváme podstatná jména, slovesa a předložky.

2.Dokončujeme písanku – plníme samostatné úkoly.

3.Čteme plynule bez zadrhnutí se správnou intonací – znaménka za větou, čárky. Pracujeme s textem – vyhledáváme, třídíme informace.

SKN

1.Zemědělské plodiny.

2.U rybníka – rostliny a živočichové.

 

Plánované třídní akce:

5. 6. – 8.6. – sběr papíru a víček

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

19.6. – atletický trojboj

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

——————————————————————————————————————————————–

 

Týden 28.5. – 1.6.2018

MATEMATIKA

1.Opakování a upevňování probraného učiva, příprava závěrečné klasifikace – procvičovací PL.

2.G – PS – opakování 33.

ČESKÝ JAZYK

1.Praktická cvičení – slovní druhy str. 104, 105.

2.Tvoření vět – druhy vět, párové souhlásky – PS.

SKN

1.Test – stromy jehličnaté, listnaté, rostliny a živočichové v lese a na louce, části byliny.

2.Zemědělské plodiny, vtah čl. k prostředí.

ANGLICKÝ JAZYK

29.5. -Unit 7- Playtime- Vocabulary (a bike, a scooter,…). Class Book str. 58, 59./ Activity Book str. 56, 57.

31.5- Unit 7- Playtime- Reading and listening the story ‚Stop!‘ Class Book str. 60, 61./ Activity Book str. 58, 59.

Plánované třídní akce:

30.5. – sportovní dopoledne – kopaná SK Modřany – sportovní obuv a oblečení, svačinu (školní jsou odhlášené), dostatek tekutin, penál, notýsek, Dú

31.5. – fotografování třídních kolektivů – cena 1ks fotografie – 35,- Kč, končí kroužek sportovních her

1.6. – MDD – sportovní dopoledne, sportovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu (školní svačinu děti dostanou), penál, vyučování končí v 11.30 hodin

5. 6. – 8.6. – sběr papíru a víček

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

19.6. – atletický trojboj

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Týden 21.5. – 25.5.2018

MATEMATIKA

1.Upevňujeme násobilku, řady násobků vzestupně, sestupně, počítáme pamětně do 100 – PS str. 30 cv. 3, 4.

2.Opakování PS str. 32 cv. 1 – 10.

 

ČESKÝ JAZYK

1.Shrnutí učiva – párové souhlásky str. 103, 104 + diktát.

2.Procvičování str. 109.

3.Zkoušíme básničku, procvičujeme tiché čtení s porozuměním textu – práce s textem.

4.Doplňujeme zameškané psaní.

 

SKN

1.Dokončení tématu – „V lese“.

2.Na louce – rostliny a živočichové.

 

ANGLICKÝ JAZYK

22.5. – Revision Unit 7 (clothes – weather)

24.5- Final Test Unit 7

Plánované třídní akce:

25.5. – baseball – sportovní den

30.5. – sportovní dopoledne – kopaná SK Modřany

31.5. – fotografování třídních kolektivů, končí kroužek sportovních her

1.6. – MDD

5. 6. – 8.6. – sběr papíru a víček

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

19.6. – atletický trojboj

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

————————————————————————————————————————————————————————–

Týden 14.5. – 18.5.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka str. 29 cv. 8, 9, str. 30 cv. 1,2

G – projektové dny

 

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování párových souhlásek str. 102, 103

2.Diktát.

3.Recitace: naučíme se báseň „Slabikář po mámě“ str. 109 (zkoušíme 22.5.)

 

SKN

1.Savci. V lese – rostliny a živočichové.

 

ANGLICKÝ JAZYK

15.5. – Class Book Unit 6- Summertime- the weather- It’s sunny, …. str. 55

                                                   Reading and listening the story ‚Thank you Otto‘. str. 56

Plánované třídní akce:

16. – 18.5.  – putování Prahou – projektové dny – konec vyučování vždy v 11.40 hodin,

ZMĚNA  – cílem naší cesty 16.5. bude Národní pedagogické muzeum –  „Nová škola v nové republice“ – cena vstupného 30,- Kč

25.5. – baseball – sportovní den

30.5. – sportovní dopoledne – kopaná SK Modřany

31.5. – fotografování třídních kolektivů

1.6. – MDD

5. 6. – 8.6. – sběr papíru a víček

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy


 

 

Týden 7.5. – 11.5.2018

MATEMATIKA

1.Procvičujeme násobilku 2 – 9, písemné sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy PS str. 28, 29

2.G – rovinné geometrické útvary, PS str. 31 cv. 1,2

 

ČESKÝ JAZYK

1.Párové souhlásky na konci slov str. 101, 102

2.Zkoušíme: z čeho se skládá věta, rozdělení hlásek, hláska – písmeno, hlásková a slabičná stavba slov, druhy vět.

3.Diktát.

 

SKN

1.Hospodářská zvířata.

2.TEST – části těla ptáků, čtyřnohých zvířat, péče o domácí zvířata, zvířecí „rodiny“.

3.Dopravní výchova – pracovní sešit, jízda zručnosti na koloběžce, pravidla silničního provozu.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Plánované třídní akce:

10.5. –  Den s koloběžkou – sraz před školou v 7.50 hodin, s sebou koloběžku, přilbu, sportovní oděv a obuv podle počasí, batůžek – psací a kreslící potřeby, přezůvky, svačina.

16. – 18.5.  – putování Prahou – projektové dny

25.5. – baseball – sportovní den

30.5. – sportovní dopoledne – kopaná

31.5. – fotografování třídních kolektivů

1.6. – MDD

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy


 

Týden 30.4. – 4.5.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení devíti str. 26, str. 28 – cv. 1, 2

2.G – Ps str. 27 cv. 3, 4

 

ČESKÝ JAZYK

1.Párové souhlásky str. 98 – 100

2.Soutěžíme ve skupinách – druhy vět, tvoření vět, hlásková a slabičná stavba slov, skupiny bě, pě vě.

 

SKN

Domácí zvířata, ptáci. Poznáváme „zvířecí rodinu“.

Příprava na test.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Plánované třídní akce:

10.5. –  Den s koloběžkou – sportovní dopoledne

16. – 18.5.  – putování Prahou – projektové dny

25.5. – baseball – sportovní den

30.5. – sportovní dopoledne – kopaná

31.5. – fotografování třídních kolektivů

1.6. – MDD

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy


 

Týden 23.4. – 27.4.2018

MATEMATIKA

1.Opakujeme a docvičujeme násobilku, začínáme násobit devíti. str.24, 25

2.Řešíme slovní úlohy – budeme psát test.

3.Počítáme příklady se závorkami, písemné sčítání a odčítání.

G – procvičujeme kvalitu rýsování PS str. 27 cv.1, 2 – PROSÍM ořezané tužky!

 

ČESKÝ JAZYK

1.Párové souhlásky str. 96 – 98

2.Opakujeme adresu – někteří zapomněli.

3.Soutěžíme ve skupinách – druhy vět, tvoření vět, hlásková a slabičná stavba slov, skupiny bě, pě vě. Diktát.

Čtení – hlasité a tiché s porozuměním – odpovědi na doplňující otázky, práce s textem.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK ZA DUBEN – do 28.4.

 

SKN

Domácí živočichové a ptáci.

Dokončujeme téma pokojové a jarní rostliny.

TV

Začínáme cvičit na hřišti – doporučuji lehkou pokrývku hlavy, dostatečné množství tekutin.

ANGLICKÝ JAZYK

 

Plánované třídní akce:

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

10.5. –  Den s koloběžkou – sportovní dopoledne

16. – 18.5.  – putování Prahou – projektové dny

25.5. – baseball – sportovní den

1.6. – MDD

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

 

Děkuji všem rodičům za spolupráci při realizaci školy v přírodě – zajištení důležité dokumentace a odměn pro děti.

Zítra – 23.4. vrátím všem žákům „Zdravotní způsobilost“, kopie karet pojištěnce si ponechám (na základě společné domluvy).

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Čtvrtek 19.4.

Milí rodiče,

vše jsme zvládli, splnili jsme všechny úkoly, dohráli všechny hry a zítra se vracíme domů. Těšíme se na vás. Nezapomeňte si pro nás v 15.00 hodin přijít, budeme vám vyprávět.

Vaši spokojení druháci :-).

 

 

 

Středa 18.4.

Dopoledni sportovní soutěže jsme zvladli vsichni s přehledem. Někomu se dařilo lépe, někdo ještě potrénuje. 

Odpoledne jsme vyrazili na výlet do Teplických skal. Moc jsme se těšli a nebyli jsme zklamáni. Na některých místech byl i sníh. Po návratu jsme si zahráli vybíjenou a po večeři byli odměněni všichni sportovci.

Máme se dobře a zdravíme rodiče.

 

 

 

Dnes jsme zahájili den rozcvičkou. Po dopolední krátké výuce nás čekala první soutěż, matematický závod. Úspěšných bylo 15 luštitelů. Po výborném obědě a poledním klidu jsme vyrazili prozkoumat okolní terén. Pozorovali jsme šneky, ještěrku, poznávali rozkvetlé květiny. Podařilo se nám dojít až do Teplických skal, které zítra navštívíme.

Na zpáteční cestě jsme postavili domečky pro lesní skřítky a zahráli si vybíjenou. Ještě před večeří jsme stihli vyrobit náramky přátelství. Teď nás čeká diskotéka a zasloužený odpočinek.

Všechny moc zdravíme. 🙂

 

 

 

 

Mili rodiče,

jsme v pořádku v penzionu Metuje, všichni jsou spokojeni  po dobrém obědě a chystáme se hrát společenské hry, protože venku prší. Věříme, že zítra bude lépe a my vyrazíme ven.

Moc vás zdraví vaši druháci.

 

Týden 16.4. – 20.4.2018

Škola v přírodě se sportovním programem

Termín:           16.4. – 20.4.2018

Adresa:           Penzion METUJE

                        Teplice nad Metují 276

                        Teplice nad Metují

                        549 57

Sraz:                16.4.2018 v 7.40 hodin na parkovišti u Prioru – s sebou „Prohlášení o bezinfekčnosti“ + seznam léků s přesným rozpisem dávkování v obálce nebo uzavřeném obalu – předat třídní učitelce

Návrat:            20.4.2018 v 15.00 – 15.30 hodinparkoviště u Prioru – rodiče si osobně vyzvednou žáka u třídní učitelky

 

* Stravování první den začíná obědem (s sebou pouze svačinu na cestu)

—————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

Týden 9.4. – 13.4.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení osmi str.21 – 23

2.Písemné sčítání a odčítání, čísla o  více, o méně, krát více, krát méně. Slovní úlohy.

G – str. 19 cv4, 5, opakování – úsečka, bod, přímka – testík.

ČESKÝ JAZYK

1.Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě – procvičování str. 92 – 94

2.Tvoříme věty oznamovací – měníme na tázací, rozkazovací, přací.

3.Procvičujeme na PC slova významově nadřazená, podřazená.

4.Čtení – poezie, próza, vyhledávání v textu.

SKN

1.Přírodní textilní vlákna, pokojové rostliny a péče o ně.

2.Test – kdo je odesílatel, adresát, co mohu poslat na poště, škodlivé látky – alkohol, cigarety, drogy, čísla na tísňová volání.

ANGLICKÝ JAZYK

10.4. – Class Book Unit 6- Summertime- Vocabulary presentation- str. 50-52

12.4. – Class Book Unit 6- Summertime- Song- Are you wearing something red? str. 53

Plánované třídní akce:

na VV v úterý 10.4. – vidličku (budeme s ní tvořit výkres)

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem – žáci, kteří se nezúčastní, budou pracovat ve třídě II. B

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

10.5. –  Den s koloběžkou – sportovní dopoledne

16. – 18.5.  – putování Prahou – projektové dny

25.5. – baseball – sportovní den

1.6. – MDD

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

—————————————————————————————————————————————————————————–

 

Týden 2.4. – 6.4.2018

MATEMATIKA

1.Dělení a násobení sedmi PS str. 18 

2.Násobení osmi str. 20, 21

3.G – Ps str. 19

ČESKÝ JAZYK

1.Skupiny bě, pě, vě str.89 – 91

2.Určujeme slovesa a podstatná jména, tvoříme věty.

3.Čtení – práce s textem, zkoušíme básničku str.104

SKN

1.Tísňová volání

2.Přírodní textilní vlákna – len, bavlna.

ANGLICKÝ JAZYK

3.4. -Class Book- Unit 5-Where is my phone?- str. 46-47

5.4. – Test Unit 5- Parts of a house. Yes / No questions. 

Třídní akce:

RADOSTNÉ  JARNÍ  SVÁTKY  PŘEJE  EVA TUČKOVÁ

4.4. – badatelské odpoledne

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

2. – 4.5. – projektové dny Putování Prahou

—————————————————————————————————————————

 

 

 

Týden 26.3. – 30.3.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení sedmi str.16, 17

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slabik dě, tě, ně str. 86, 87

2.Komunikační výchova str.88

SKN

1.Dobrý skutek.

2.Pošta dříve a nyní.

 

Třídní akce:

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

29.3., 30.3. – Velikonoční prázdniny

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

2. – 4.5. – projektové dny Putování Prahou

——————————————————————————————————————————

 

 

Týden 19.3. – 23.3.2018

MATEMATIKA

1.Procvičujeme pamětně násobilku 2, 3, 4, 5, 6 – PS str.12

2.Začínáme násobení 7 – PS str.14, 15

3.Hádanky s čísly – o více, o méně, krát více, krát méně, písemné sčítání a odčítání 0 – 100

G – Ps str. 19 cv. 1, 2, 3

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme poznávání podstatných jmen, sloves, předložek. Učíme se psát velká písmena ve vlastních jménech. uč. str. 82, 83

2.Slabiky dě, tě, ně – uč. str. 84, 85

3.Slova citově zabarvená.

SKN

1.Dospělí a děti kolem nás, rizikové chování – alkohol, kouření, drogy.

2.Dobrý skutek.

 

Třídní akce:

19.3. – TV – ukázka kriketu

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ODEVZDAT – „Zdravotní způsobilost“ + kopii kartičky pojištěnce (prosím do desek) – vyplní lékař, nejpozději 23.3. (pokud má žák platný dokument z prázdnin, může odevzdat místo školního)

29.3., 30.3. – Velikonoční prázdniny

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

———————————————————————————————————————————————–

 

Týden 12.3. – 16.3.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení šesti PS str. 9 – 11

2.Písemné sčítání a odčítání 0 – 100 – procvičovat algoritmy, počítáme čísla o … větší, menší, krát větší, menší, řešíme slovní úlohy.

3.G – PS str. 13 cv. 3, 4. Opakujeme – bod, úsečka, přímka, trojúhelník, čtverec, obdélník.

Kontrolní práce – rýsování úseček, měření úseček na mm, přímka, značení, bod leží (neleží) na přímce.

ČESKÝ JAZYK

1.Podstatná jména, poznávání, třídění, řazení podle abecedy, psaní velkých písmen str. 79.

2.Slovesa: poznávání, vyhledávání v textu str. 81, 82.

3.Diktát vět – psaní předložek.

SKN

1.Modelové situace – nemoc, úraz, první pomoc. Jíme zdravě, stolování, chování ve školní jídelně, v restauraci.

2.TEST – části těla, normální teplota, zvýšená, horečka, rozdíl mezi nemocí a úrazem, fáze vývoje člověka.

 

Třídní akce:

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad (v dopoledních hodinách) – někteří žáci dosud nezaplatili 60,- Kč (od 10.30 hod.)

14.3. – třídnická hodina – pravidla chování, vztahy ve třídě (11.45 – 12.35 h)

16.3. – Matematický klokan 

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

————————————————————————————————————————-

 

Týden 5.3. – 9.3.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování a opakování násobilky, písemné sčítání a odčítání do 100 PS str.6 – 9

G – str. 13 cv. 1, 2

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování podstatných jmen, vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic str. 75 – 79

2.Autodiktát.

3.Komunikační výchova str. 80

SKN

1.První pomoc, jíme zdravě.

Třídní akce:

6.3. – Den otevřených dveří

8.3. – překážková dráha – celoškolní sportovní soutěž

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad – 60,- Kč- vybíráme 7.3.2018

16.3. – Matematický klokan

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ŠVP

 • termín 16.4. – 20.4.2018
 • Penzion METUJE – Adršpaško – teplické skály (Broumovsko)
 • PLATBA: 2.870,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně (zahajujeme obědem), pitný režim, pojištění CK2 proti úpadku, úrazové pojištění a pojištění storna, 130,- Kč na výlety apod. Celkovou částku 3.000,- Kč je třeba uhradit do 9.3.2018 na adresu školy ČÚ 266496066/0300, VS 20189 (uvádějte vždy jméno žáka a třídu).
 • závaznou přihlášku pro CK2 nutno odevzdat nejpozději do 1.3.2018
 • podrobné informace k ŠVP na třídní schůzce

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Týden 26.2. – 2.3.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování a opakování násobilky, písemné sčítání a odčítání do 100 PS str.4

ČESKÝ JAZYK

1.Abeceda, tvrdé a měkké slabiky – přepis textu, podstatná jména str. 68 – 75

SKN

1.Zdtraví a nemoc, zdravá výživa, jídelníček.

TV

 • kurz bruslení zakončen, učíme se podle rozvrhu, máme opět tělesnou výchovu v plném rozsahu

Třídní akce:

28.2. – odpadá kroužek ČJ

1.3. – odpadá kroužek sportovních her

6.3. – Den otevřených dveří

9.3. – prevence

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad – 60,- Kč- vybíráme 7.3.2018

16.3. – Matematický klokan

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ŠVP

 • termín 16.4. – 20.4.2018
 • Penzion METUJE – Adršpaško – teplické skály (Broumovsko)
 • PLATBA: 2.870,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně (zahajujeme obědem), pitný režim, pojištění CK2 proti úpadku, úrazové pojištění a pojištění storna, 130,- Kč na výlety apod. Celkovou částku 3.000,- Kč je třeba uhradit do 9.3.2018 na adresu školy ČÚ 266496066/0300, VS 20189 (uvádějte vždy jméno žáka a třídu).
 • závaznou přihlášku pro CK2 nutno odevzdat nejpozději do 1.3.2018
 • podrobné informace k ŠVP na třídní schůzce

——————————————————————————————————————————— 

Týden 19.2. – 23.2.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka 2, 3, 4 – PS str. 1 – 2 (denně procvičovat i dělení)

2.Násobení 5 – str. 3

3.G – polopřímka str. 5

ČESKÝ JAZYK

1.Komunikační výchova – formy společenského styku str. 72

2.Podstatná jména – poznávání, vyhledávání v textu v čítance –  uč. str.73 – 75 (psaní vlastních jmen)

3. Zkoušíme čtení.

SKN

1.Člověk – čistota, smysly, zdraví.

PČ 

vyfouknutá vajíčka, chystáme výrobky na jarmark, uvítám i pomoc rodičů a dětí s vlastní aktivitou

Třídní akce:

21.2. – kurz bruslení – závěrečná hodina, bude provedeno hodnocení a vyúčtování

6.3. – Den otevřených dveří

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad – 60,- Kč

16.3. – Matematický klokan

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ŠVP

 • termín 16.4. – 20.4.2018
 • Penzion METUJE – Adršpaško – teplické skály (Broumovsko)
 • 19.2. – žáci dostanou formulář „Zdravotní způsobilost“ (prosím desky) – vyplní lékař, žáci budou průběžně odevzdávat třídní učitelce po 5.3.2018, nejpozději 23.3. (pokud má žák platný dokument z prázdnin, může odevzdat místo školního)
 • ke Zdravotní způsobilosti prosím kopii karty pojištěnce
 • podrobné informace k ŠVP na třídní schůzce
 • informace k platbě po 21.2.2018

 

 

————————————————————————————————————————————–

Týden 12.2. – 16.2.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka 2, 3 i s dělením, násobení 4, nové učivo – dělení 4 PS str. 28 – 30, PS č. 7 str. 1 (žáci dostanou ve škole)

2. G – PS 6 str. 31 opakování

ČESKÝ JAZYK

1.Tvrdé a měkké slabiky – zkoušíme, píšeme diktát vět.

2.Nové učivo – obojetné souhlásky str. 70 – 72

3.Rozlišování hlásek na souhlásky a samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, samohlásky dlouhé a krátké, slabikotvorné r, l.

4.Čtení – zkoušíme básničku, připravujeme se na recitační soutěž.

SKN

1.Člověk – části těla, lidský život – sebepoznávání, sebepojetí.

2.TEST – pojmy současnost, minulost, budoucnost, státní symboly, státní vlajka, název státu, ve kretém žijeme, prezident, osobnost z našich dějin.

Třídní akce:

14.2. – kurz bruslení – žáci, kteří nemají open card musí mít JÍZDENKY!

Březen – Den otevřených dveří

                Matematický klokan

                Projektový den – recitační soutěž

                Třídní schůzka

                Velikonoční dílny, jarmark

———————————————————————————————————————————————————

 

Týden 5.2. – 9.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

 • naučíme se básničku str. 63
 • bubeme si číst
 • procvičujeme násobilku 2, 3, 4

Všichni si je hezky užijte.   :o)

————————————————————————————————————————————————————

Týden 29.1. – 2.2.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka 2, 3 včetně dělení – pamětně, bez počítání na prstech, násobení 4 –  PS str. 26 – 28.

2.Písemné sčítání a odčítání 0 – 100 – procvičování, pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes 10.

G – rýsování a měření úseček na mm, rovinné geometrické útvary – strany, vrcholy – čtverec, obdélník, trojúhelník – procvičování.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – abeceda, tvrdé a měkké souhlásky str. 67 – 69

2.Komunikační výchova – tvoření vět, spojování vět pomocí spojek.

3.Čtení – naučíme se básničku – „Ohryzaná básnička“ – zkoušíme 13.2.

SKN

 1. Opakovací hodina – minulost naší vlasti – projekt.

  Třídní akce:

  29.1. –  kurz bruslení – jízdenky, vhodné rukavice, přilbu pevně na hlavu (prosím seřídit). Po dobu konání kurzu je změna rozvrhu – pá – 1. hodina – SKN.

  31.1. – pololetní vysvědčení – vydáváme poslední hodinu (s sebou desky)

  1.2. –  kroužek SH – platba na II. pololetí do konce února

  2.2. – pololetní prázdniny

  5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

  —————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Týden 22.1. – 26.1.2018

MATEMATIKA

1.Násobika 3 – násobky, pamětné upevňování matematických spojů (bez používání prstů) PS str. 23 – 25

2.Opakování z geometrie PS str. 31 cv. 1,2 + kontrolní práce bod, přímka, úsečka, měření úseček,

bod leží (neleží) na přímce, úsečce. Stále nám chybí ořezané tužky.

ČESKÝ JAZYK

1.Spojky – spojujeme věty, slova. Procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky uč. str. 66 – 68.

2.Čtení – zkoušíme. Pohádka – dramatizace.

3.Rozvíjíme komunikaci.

SKN

1.Naše vlast v minulosti – na pondělí 22.1. – 3 věty o osobnosti z čes. dějin (může být i obrázek), pověsti.

 • na pondělí budeme potřebovat jehlu s větším očkem, barevné bavlnky

Třídní akce:

26.1. – sportovní soutěž – švihadlo – nominovaní žáci, ostatní fandíme 

24.1. –  kurz bruslení – jízdenky, vhodné rukavice, přilbu pevně na hlavu (prosím seřídit). Po dobu konání kurzu je změna rozvrhu – pá – 1. hodina – SKN.

31.1. – pololetní vysvědčení

1.2. – pololetní hodnocení – kroužek SH

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————–


 


Týden 15.1. – 19.1.2018

MATEMATIKA

1.Násobíme a dělíme dvěma, začínáme násobilku tří PS str. 19, 20, 22, 23.

2.Procvičujeme písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.

3.G – měříme na mm PS str. 21, opakujeme bod, přímka, úsečka.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky uč. str. 62 – 65

2.Komunikační výchova – rozvoj vyjadřovacích schopností, mluvíme celou větou.

SKN

1.Téma – rodina, vztahy, společenské chování, můj domov.

2.Dozkoušíme znalost hodin.

Třídní akce:

15.1. – konzultace pro objednané rodiče

22.1. – sportovní soutěž – švihadlo

17.1. – zahajujeme kurz bruslení 

Nezapomenout: Open card (pro starší žáky), tašku na brusle, vhodné sportovní oblečení, PŘILBA a RUKAVICE  – (bez nich nebudou žáci vpuštěni na kluziště), teplé ponožky, pití a svačina (školní svačina je odhlášena).

Vlastní brusle jsou podmínkou!!

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 8.1. – 12.1.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování násobení a dělení 2 – PS str.17

2.Opakujeme písemné sčítání a odčítání.

Geometrie – opakování – čtverec, obdélník, měření úseček.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách učeb. str.58 – 61

2.Čtení s porozuměním str. 62 – 64 (práce s textem – vyhledávání v textu, rýmy).

SKN

1.Rodina – hovoříme o rodině podle fotografie – rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti.

2. PL – vztahy v rodině.

Třídní akce:

15.1. – konzultace pro objednané rodiče

15.1. – sportovní soutěž – švihadlo

17.1. – zahajujeme kurz bruslení (4. – 5.1.2018  vybíráme 250,- Kč)

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 1.1. – 5.1.2018

MATEMATIKA

1.Procvičovat násobilku 2, PS str. 16, 17

2.Úvod do dělení 2 str. 18

G – opakovat  – bod, přímka, úsečka, měření úsečky, rýsování úsečky dané délky.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičovat tvrdé a měkké souhlásky str. 60 – 61, psaní i,í,y,ý.

2.Čtenářský deník.

SKN

1.Pravidla společenského chování.

2.Na příští hodinu fotografii rodiny.

Třídní akce:

3.1. začínáme vyučování po Vánočních prázdninách

15.1. – konzultace pro objednané rodiče.

17.1. zahajujeme kurz bruslení (4. – 5.1.2018  vybíráme 250,- Kč)

31.1. pololetní vysvědčení

2.2. pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

———————————————————————————————————————————————

 

Týden 18.12. – 22.12.

MATEMATIKA

1.Učíme se násobilku 2, násobky – PS str. 15 – 17.

2.Opakujeme sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, řád desítek, jednotek, porovnávání čísel, větší o, menší o, slovní úlohy.

G – přímka, úsečka, měření na cm, bod leží (neleží) na přímce.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky, psaní i, y. str.59 – 61

2.Vánoční přání – komunikační výchova.

3.Opakujeme – věta, slovo, slabika, písmeno, hláska, druhy vět.

4.Po Vánocích čtenářský deník.

SKN

1.Vánoční zvyky a tradice.

2.Zásady společenského chování – modelové situace.

3.Zkoušíme hodiny.

 

Třídní akce:

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin – s sebou dobrou náladu.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení, malý dárek, vyučování končí v 11.15 hodin.

17.1.2018 – zahajujeme kurz bruslení, 5 lekcí po 50,- Kč

 

Týden 11.12. – 15.12.

MATEMATIKA

1.Procvičovat pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20, 0 – 100 – cvičit paměť.

2.Úvod do násobení a dělení PS str. 12  – 14

3.G – rýsujeme úsečky dané délky – ořezané tužky, nezapomínat pravítko !

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – souhlásky tvrdé, doplňovačky.

2.Souhlásky měkké str. 55 – 58

3. Čtení – hlasité s porozuměním, odpovědi na otázky k textu.

SKN

1.Měsíce – zimní, jarní, letní, podzimní.

2.Školní rok, kalendářní rok, délka měsíců, části dne.

 

Třídní akce:

13.12. – badatelské odpoledne v 15.00 hodin – „ELEKTROMAGNETISMUS“ – vstup zdarma.

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.15 hodin.

17.1.2018 – zahajujeme kurz bruslení

———————————————————————————————————————————–


Týden 4.12. – 8.12.

MATEMATIKA

1. Odčítání čísel v oboru 0 – 100 s přechodem přes desítku – upevnit číselnou řadu po desítkách + počítání s přechodem přes desítku v oboru 0 – 20 (učivo prvního ročníku) str. 9 – 12

2. G – rýsování úseček dané délky – procvičování, měření úseček na celé cm str. 11

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – tvrdé souhlásky, věta, slovo, slabika, písmeno, hláska.str. 51 – 53

2.Kontrolní práce – abeceda, řazení slov.

SKN

1.Měsíce, dny v týdnu – zkoušení.

2.Procvičujeme hodiny, části dne – činnosti.


Třídní akce:

BLAHOPŘEJEME

29.11. – proběhla soutěž ve šplhu – dívky: 2. místo M. Veselá, 3. místo – V. Mensová

                                                       chlapci: 2. místo J. Flídr, 3. místo R. Kunc 

5.12. – návštěva Mikuláše

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.40 hodin.

____________________________________________________________________________

 

Týden 27.11. – 1.12.

MATEMATIKA

1.Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku PS str.6, 7, 8, 9

Geometrie – rýsování úseček dané délky PS str. 11

 

ČESKÝ JAZYK

1.Tvrdé souhlásky str. 46 – 50

2.Čtení – recitace

SKN

Vývoj a pokrok, řemesla.

Procvičujeme hodiny – celá, čtvrt, půl, třičtvrtě.

Roční období, měsíce, dny v týdnu.

 

Třídní akce:

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.40 hodin.

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.