III.B Mgr. Eva Mlčáková

Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4. 2020

Čj

I nadále prosím procvičujte psaní iíyý ve slovech vyjmenovaných a příbuzných. Tento týden přibereme nová vyjmenovaná slova po V( vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a předpona vy- vý), bohužel nemám u sebe list do Vašich pamatováčků.Učebnice str. 101 ( slova souznačná a protikladná) až 104 vč.Něco pište, něco pracujte jen na folii a něco stačí ústně.Odkaz na další možné procvičování je tento

https://www.gramar.in/cs/

anebo to, co znáte ze školy

https://skolakov.webnode.cz/

Čt

Kromě vlastní četby byste mohli stihnout v čítance Nádherné prázdniny str. 111 a Golema str. 112 a 113.V prvním článku si zkus přes folii najít a zakroužkovat názvy měst – při pozorném čtení najdeš v každé větě jedno. Pak můžeš jejich jména napsat krasopisně do sešitu. O Golemovi a židovství později.

M

Pokračujte v opakování a procvičování sčítání a odčítání do 1 000.

V učebnici zatím přeskočíme kružnici a kruh než budu vědět, že všichni už máte kružítko, a na str. 37 začneme písemné sčítání. Umíte ho už s dvojcifernými čísly, s trojcifernými je to podobné, jen trochu delší. Některé příklady pište, jiné opět stačí vypočítat na folii a některé si jen říci ústně. Mohli byste stihnout str. 37 a 38.

SKN

Učebnice str. 31 Smysly

Dnes už víme, že existuje více smyslů než uváděných 5. Jsou to ale ty základní smysly, které člověku umožňují vnímat vše, co se děje kolem nás. Díky nim jsme i méně zranitelní- slyšíme blížící se auto, vidíme před sebou, kam šlapeme, cítíme kouř,…Mnozí lidé to štěstí nemají, narodili se s poškozeným sluchem, zrakem anobo o ně přišli v důsledku zranění nebo nemoci.Těmto handikepovaným bychom měli umět pomoci, poradit, když potřebují. Víš, jak?Udělej si do sešitu pod nadpis Smysly stručný zápis, jak bys jim pomohl, a obrázek.

Hv + Tv

Procvič si jeden řádek osminových not ( praporek). Zazpívej si písničky, které se Ti líbí, a doprovoď se tleskáním .Nebo si zazpívej a zaskákej s dětmi z odkazu v minulém týdnu.

Vv + Pč

Tento týden si vyzkoušejte namalovat jarní rozkvetlou větvičku nebo strom. Už teď začínají některé keře kvést, např. zlatý déšť (správně zlatice).
Pro postup, jak takový strom namalovat vodovými barvami (doma můžete třeba i pastelkami nebo temperami), se podívejte na toto video.

Inspirovat se můžete i obrázky z prodejní galerie TADY.

Tuto práci jsem dělala již s čtvrťáky a moc je to bavilo.

Tak ať se Vám daří, více doplním později.

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4. 2020 

ANGLIČTINA (domácí výuka)

Milí rodiče a žáci, zasílám informace k domácí výuce anglického jazyka. Práci na doma zadávám pro žáky dvojím způsobem:

  1. Práce s učebnicí, pracovním sešitem a sešitem na psaní (předpokládám, že mají všichni). Žáci nemají možnost naučit se správnou výslovnost procvičovaných slov a výrazů. Přikládám odkaz na nahrávky k učebnici, příp. pracovnímu sešitu. Žáci určitě zvládnou některé aktivity udělat sami. 
  1. Pro žáky s přístupem k počítači a k Internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která umožní žákům pracovat s učebnicí a pracovním sešitem zcela samostatně.
  1. Online procvičování (zcela dobrovolné, spíše pro zábavu).

Doufám, že se brzy uvidíme.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz

 

TÝDENNÍ PLÁN 23. – 27. 3. 2020 

ANGLIČTINA (domácí výuka)

Milí rodiče a žáci, zasílám informace k domácí výuce anglického jazyka. Práci na doma budu pro žáky zadávat dvojím způsobem:

  1. Práce s učebnicí, pracovním sešitem a sešitem na psaní (předpokládám, že mají všichni). Žáci nemají možnost naučit se správnou výslovnost procvičovaných slov a výrazů. Zde tedy spoléhám na pomoc rodičů nebo sourozenců, kteří anglicky umí (i třeba jen trochu). Neznamená to ale, že některé aktivity nezvládnou udělat sami. 
  • V tomto týdnu pracujeme v učebnici a v pracovním sešitě na str. 34- 35: nová slovní zásoba – části lidského těla → body (tělo), head (hlava), arm (ruka/paže), hand (ruka), leg (noha), foot (noha/chodidlo)
  1. Pro žáky s přístupem k počítači a k Internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která umožní žákům pracovat s učebnicí a pracovním sešitem zcela samostatně.
  • https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/Ef1IrplCtXpPskFvP8F8Z0IB-8YegMHhZBy4VGb-KhTR4Q?e=zYVwhw

Navíc budu přikládat další možné odkazy na online procvičování. To bude dobrovolné, spíše pro zábavu. Přidávám svou emailovou adresu (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz), na kterou se na mě můžete obrátit (vy jako rodiče, ale mohou i děti samotné). Domácí výuka není o tom zvládnout všechno perfektně, je spíše o tom využít ten čas něco se sám/sama naučit. 

A tady ještě něco pro zábavu a trochu pohybu:

https://www.youtube.com/watch?v=nouDkGtDPNk

https://learningapps.org/watch?v=p9rdvz7bj20

https://learningapps.org/watch?v=piqxf0ext20

Milí žáci III. B doufám, že jste všichni zdrávi a že se vám dobře daří. Mě se po škole a po vás stýská. Určitě máte všichni mobilní telefon, tak využijte aplikaci Duolingo. Doufám, že se brzy uvidíme. Jitka Havlíčková

 

22.3.

Dobrý den a děkuji za Vaše zprávy a odezvu.Jsem ráda, že domácí učení společně zvládáte a baví Vás i tento jiný způsob práce. Kdyby se Vám zdálo, že zadávám úkolů moc, budu ráda, dáte- li mi vědět.

Pokračujte prosím s procvičováním tak, jak jsem Vám před týdenm navrhla. Nově mohu doporučit stránky www.matika.in i s učivem 3. ročníku.

V Matýskově matematice můžete pokračovat geometrií: čtvercová síť (str.11), geometrické útvary (str.13-14), vzájemná poloha přímek (str. 27-29), trojúhelníky (str. 36-38).

Čj
Zkoušejte časovat jednoduchá slovesa ve všech osobách a časech

( např. psát: já píšu, ty píšeš, on, ona, ono píše, my píšeme, vy píšete, oni, ony, ona píší- stejně v min. čase já jsem psal,… a v budoucím já budu psát nebo napíšu,…)  a můžete doplnit cvičení na ofoceném listě a procvičovat známá vyjmenovaná slova a slova příbuzná.Učebnice str. 99- 100 ( str. 98 si necháme blíže k Velikonocům).

Čtení- čtenářský deník průběžně a čítanka  str. 110 Fr. Hrubín Otesánek.Porovnej oba Otesánky, způsob vyprávění a který je bližší tobě.Vyprávěj. A vyprávěj třeba i jinou pohádku mladšímu sourozenci, babičce,…

Abyste nezapomněli hezky psát, opište kus jakéhokoli textu z knihy nebo čítanky.Dbejte jako ve škole na to, abyste seděli rovně, měli na stole pořádek, sešit mírně nakloněný, lokty na stole…Vše si po sobě několikrát přečtěte a případně opravte.

 

M
Stále procvičujte +- do 1 000, čtyřúhelníky str. 31 a pamětné sčítání str. 33 a 34 ( stačí na folii, složitější a slovní úlohy do sešitu nebo na volný list).

 

SKN
Součástí kostry jsou i zuby ( chrup). Mléčný chrup má méně zubů, dospělý má o 12 zubů více ( 32). Podívejte se na film o zubech a ústech ZDE Můžete do sešitu udělat nadpis a obrázek podle učebnice. Víte, jak zuby správně čistit, aby vám vydržely dlouho zdravé?

Svaly zajišťují pohyb a schopnost pracovat. Kromě svalů upnutých na kostru jsou svaly vnitřních orgánů, které naovládáme vůlí (například srdce). Takto si zapište do sešitu. Na film o svalech se podívejte ZDE.

Vnitřní ústrojí – na obrázcích v učebnici na straně 33, pospojujte na fólii nebo pokud máte možnost okopírování, okýnka rozstříhejte a složte k sobě.Zapamatujte si, k čemu je v těle který orgán důležitý.

 

Vv

Nakreslete podle vlastní fantazie obrázek k příchodu jara.
Takto ho vyhlíželi klíčovou dírkou, ale od 20. března už je tady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv
Poslechněte si od Bedřicha Smetany skladbu Z českých luhů a hájů a Vltavu, kterou jsme poslouchali ve škole a líbila se Vám.Popovídejte si o české krajině a řekněte si, kam se v budoucnu budete chtít podívat.

Do notového sešitu si napište řádek houslových klíčů, řádek celých, řádek půlových a řádek čtvrťových not. Příští týden pak vyzkoušíte i ty s praporkem.

Noty zleva: celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, dvaatřicetinová, čtyřiašedesátinová

Hv + Tv

Zde můžete najít inspiraci k protažení těla a zazpívat si.

https://www.televizeseznam.cz/video/pohybove-aktivity/cviceni-pro-male-gymnasty-na-doma-protazeni-cviky-na-bricho-i-stoj-na-rukou-64047506


Tento týden vyrobte pro maminku papírovou květinu- květiny (nakreslit, vystřihnout a složit, příp. sepnout zavíracím špendlíkem) za to, že se s Vámi doma denně učí, ačkoliv má mnoho jiné práce.

 

Zdraví Vás Eva Mlčáková

 

15.3.

Milé děti, vážení rodiče,

zdravím Vás a posílám slíbené odkazy.

 

1) Aplikace Včelka www.vcelka.cz

Dle instrukcí níže se zaregistrujte a použijte promo kód.
S dětmi prosím procvičujte denně 2 x 20 minut s přestávkou, v úvodu vyzkoušejte na rozcvičení pexeso a pokračujte na další cvičení např. doplňování i/y a spodobu znělosti.

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

2) Matýskova matematika
www.matyskova-matematika.cz

výuková videa k matematice, vyberte 3. ročník 7. (opakování, nyní není nutno) a 8. díl. i geometrii.
V horní části stránky je odkaz na obsah učiva (nejlépe vytisknout).
Postupně a vlastním tempem můžete postupovat v 8. dílu až do str.35.

8. díl

3) ŠKOLA S NADHLEDEM
www.skolasnadhledem.cz

Prosím procvičovat doplňovací cvičení s vyjmenovanými slovy
po B https://www.skolasnadhledem.cz/game/2
po B a L https://www.skolasnadhledem.cz/game/3
po P a S https://www.skolasnadhledem.cz/game/4

 

4) Od pondělí 16.3. 9:00 hodin na ČT1 začíná vysílání pro žáky Učí Telka…
Pondělní díl snad bude možné sledovat ZDE.

 

Veškeré domácí vypracované učivo si poznamenávejte a ukládejte, psát můžete do sešitů nebo na volné listy papíru.Děkuji.

S pozdravem Eva Mlčáková

 

 

                                                   

TÝDENNÍ PLÁN ( 16. 3. – 20. 3. 2020 )

Čj

Časování sloves – určování osoby, čísla, času

Vyjmenovaná slova po S procvičování, opakování ostatních( učebnice do str. 97 vč.)

Čítanka: Paní Pusa str. 105 a Otesánek, vlastní knihy a časopisy

M

+- do 1 000 do str. 30 vč., koncem týdne zaokrouhlování trojcif. čísel str. 32 ( při zaokrouhlování na stovky je rozhodující číslice na místě desítek, při zaokr. na desítky je rozhodující číslice na místě jednotek – od pětky zaokr. nahoru )

SKN

Živočichy budeme probírat později, nyní začínáme učivo o člověku.

Porovnejte kostru člověka v učebnici na str. 31 a obrázek s popisem z volného listu.Vyznačte si na něm barevně popis lebka- kostra hrudníku- kostra horních a dolních končetin- páteř a pánev.Na str. 29 si přečtěte růžové a modré tabulky a spojte na folii správné údaje k sobě.Přečtěte je a zapamatujte!

Lištička z papíru- vyrobíme si podle videonávodu
https://youtu.be/72LDjqcCVgk

Vv

Na čtvrtku- papír napište a barevně upravte své jméno podle vzoru libovolnou technikou ZDE

Hv

Zazpívejte si známé písničky a poslechněte jakékoli písničky pro děti, např. z pohádek.

Kromě učení nezapomeňte odpočívat, zacvičit si nebo zaběhat, ale také si kreslete a zpívejte, vyprávějte s rodiči a sourozenci, zahrajte stolní hry nebo na hudební nástroj, poslechněte pohádku…

 

TÝDENNÍ PLÁN ( 9. 3. – 13. 3. 2020 )

12.3.

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti, zde uvádím plán domácího učiva na pátek, příp. víkend.

Na ČJ si děti zopakují všechna vyjm. slova, která se naučily, a doplní pozorně další 2 cvičení na ofoceném listě.

V čítance prosím dočtou krátký čl. Jakub jí jen jitrnice str. 105. Čtěte vícekrát za sebou a vždy o něco rychleji ( pokaždé však se správnou výslovností – jazykolam ).

Zápis do sešitu není třeba.

Do M ať Vás, své rodiče poprosí a vyzkoušíte si společně odměřit, kolik litrů vody se vejde do hrnce, vědra apod. ( podle cv. 5 a 6 na str. 28 učebnice 2). 

Procvičujte pamětné sčítání a odčítání do 1 000, násobení a dělení č. 10 a 100. 

Do prvouky si zopakují a budou umět části květu ( učebnice, sešit).

Samčí část květu tvoří tyčinky ( prašník s nitkou) a samičí je pestík  ( blizna + čnělka + semeník ).

O houbách jsme si říkali, kdo nemá v sešitě obrázek, udělá nadpis Houby a nakreslí jakoukoli houbu a označí části klobouk, třeň a podhoubí.

Učivo příštího týdne nebudu psát po dnech, budete pracovat tak, jak Vám to bude s dětmi vyhovovat. Pošlu Vám také odkazy na další možnosti domácího procvičování.

Denně prosím číst z oblíbených knížek a časopisů alespoň 10 minut.Do čtenářského deníku si děti udělají krátký zápis ( od všech si vyberu a ráda přečtu po návratu do školy).

Děkuji Vám za spolupráci a přeji všem hezký víkend a buďte zdraví! EM

 

10. 3.

Vážení rodiče, milé děti, dnešní domácí úkol  z ĆJ byl trochu delší než obvykle, což některé děti už ve škole komentovaly, ale jak vidíte, náhoda tomu asi chtěla a hodí se to. Zítra a pozítří prosím číst v čítance ( Filatelii a Cilčinu čokoládu).K oběma článkům si děti udělají do sešitu nadpis a obrázek, u prvního si vyhledají a napíší,co je filatelie, a zapíší nezvyklá jména postav, v druhém článku spočítají a zapíší, kolikrát se ve vypravování objevila slova začínající na C-Č. Pokusí se vymyslet a zapsat 1 větu, ve které budou všechna slova začínat libovolně zvoleným písmenem ( hláskou).

V matematice prosím ve středu a ve čtvrtek pracovat na str. 28.1 hl je 100 l.Na folii doplní cv. 1 a 4,  2 a 3 ústně i s odpovědí celou větou.Další učivo rozepíšu ve čtvrtek. EM

 

 Info : V úterý 10.3. Den otevřených dveří, přijďte se na nás podívat i při práci

ČJ

vyjmenovaná a příbuzná slova po S procvič.

slovesa a podstatná jména- vyhledávání a určování mluv. kategorií opak. a procvič.

čítanka : Filatelie, Cilčina čokoláda, Jakub jí jen jitrnice, výběr společné četby ze školní knihovny

třídní kolo recitační soutěže

M

+- do 1 000, jednotky objemu, zaokrouhlování trojcif. čísel, pamětné sčítání

SKN

rostliny opak., člověk a zdravý způsob života, složky zdravé výživy

HV

zpěv s hud.  doprovodem, poslech : B. Smetana Prodaná nevěsta, Svěrák- Uhlíř pro děti

ANGLIČTINA 

  • prezentace nové slovní zásoby Unit 7 (body – části lidského těla);
  • popis příšerky (It has got six long legs and two short arms.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.