III.B Mgr. Svatopluk Haugwitz

Mgr. Svatopluk Haugwitz

svatopluk.haugwitz@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 26.2. – 1.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Shrnutí učiva podstatných jmen – učebnice str. 85
 • Procvičování vyjmenovaných slov po P –  učebnice str. 81-84
 • Souhrnné opakování vyjmenovaných slov po B, L, M  –  a test (28.2.)

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení
 • Věcné naslouchání – pozorné vnímání a zaznamenávání slyšeného

Sloh:

 • Slova přejatá, mnohoznačná, podřazená – učebnice str. 86

Psaní:

 •  Přepis textu – úhledné písmo, rozdělení slov na konci řádku

MATEMATIKA

 • Procvičování písemného odčítání trojciferných čísel – učebnice str. 44-46
 • Matematické algoritmy k řešení úloh – učebnice str. 49-53
 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel (desetiminutovka 27.2.)

Geometrie:

 • Rovinné obrazce (čtverec, obdélník) – procvičování techniky rýsování

SVĚT KOLEM NÁS

 • Ústní zkoušení – vnitřní ústrojí, lidské smysly, fáze lidského života
 • Návykové látky – škodlivé účinky na zdraví
 • Opakování učiva výživa a zdraví – učebnice str. 40
 • Opakování povolání dospělých učebnice str. 41

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – Bugs café
 • What do you like?
 • Slovní zásoba – jídlo a pití

 

 

Ostatní:

 • 1.3. – Odevzdání učebnice matematiky – 2. díl, děti si přinesou 3. díl
 • 22. 4 – 26. 4. 2024 –  Škola v přírodě (Zbraslavice)

———————————————————————————————

Týdenní plán 19.2. – 23.2. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Nová látka – vyjmenovaná slova  po P – učebnice str. 76-79,80.
 • Opakování a procvičování vyjmenovaná slova  po B, L, M.
 • Podstatná jména – opakování mluvnické kategorie – rod, životnost, číslo, pád.

Čtení: 

 • Pekelná třída – společné čtení, kapitola 17
 • K. J. Erben – Boháč a chudák – učebnice na str. 138-140
 • Divadlo – herec, dějství, jednání

Sloh:

 • Prosba

Psaní:

 •  Diktát (22.2.)

MATEMATIKA

 • Pamětné sčítání – procvičování – učebnice str. 33, 34
 • Písemné sčítání – 0-1000 – učebnice str. 37, 38
 • Pamětné odčítání 0-1000 – učebnice str. 40, 41
 • Písemné odčítání trojciferných čísel – učebnice str. 43, 44

Geometrie:

 • Rovinné obrazce – opakování čtverec a obdélník

SVĚT KOLEM NÁS

 • Opakování učiva zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena – zápis do sešitu
 • Opakování učiva výživa a zdraví – učebnice str. 40, 41
 • Povolání dospělých učebnice str. 41

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

Ostatní:

 • 20.2. TV se stolním tenisem (11:50-12:35)
 • 22. 4 – 26. 4. 2024 –  Škola v přírodě (Zbraslavice)

——————————————————————————-

Týdenní plán 12.2. – 16. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování vyjmenovaných slov  po „M“ – učebnice str. 75
 • Opakování vyjmenovaných slov po „B, L“ formou interaktivní tabule
 • Procvičování a opakování kategorií u podstatných jmen – rod, životnost, číslo, pád a vlastní jména (ústní zkoušení od 14.2.)

Čtení: 

 • Zrno rýže  – učebnice str. 116-118,  čtení s porozuměním
 • Josef Brukner: Velbloudí odpověď str. 116
 • Čtení – Pekelná třída a učebnice od str. 100

Sloh:

 • vyprávění vlastních zážitků

Psaní:

 • Přepis vět – úprava, interpunkční znaménka, správné rozdělení slova na konci řádku

MATEMATIKA

 • Pamětné sčítání – opakování a procvičování – učebnice str. 33, 34
 • Písemné sčítání – 0-1000 – učebnice str. 37, 38

Geometrie:

 • Rovinné obrazce – opakování čtverec a obdélník

SVĚT KOLEM NÁS

 • Etapy lidského života– opakování a upevňování učiva – učebnice str. 39
 • Povolání dospělých učebnice str. 41

ANGLICKÝ JAZYK 

 • celkové opakování po prázdninách 🙂
 • práce na tabletech v nové aplikaci

 

 

Ostatní:

 • 14.2. proběhne Geologická interaktivní přednáška (3.VH) – 12.2. vybírám Kč 50,-
 • 15.2. – v čase 10:00 – 11:40 hodin se účastníme promítání  filmu „Velké dobrodružství Čtyřlístku“ na radnici Prahy 12

——————————————————————————-

Týdenní plán 29.1. – 1. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování – rod podstatných jmen, učebnice str. 57

 • Procvičování – číslo podstatných jmen učebnice str. 58

 • Procvičování – pády u podstatných jmen, učebnice str. 60

 • Procvičování – vlastní jména, učebnice str. 65

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po „M“, učebnice str. 67

Čtení: 

 • Čtení – Pekelná třída a učebnice od str. 93

 • J. Trnka – Zahrada – učebnice str. 106

Sloh:

 • Vypravování  – učebnice od str. 69

 • líčení událostí

Psaní:

 •  Přepis básně

MATEMATIKA

 • procvičování převodů jednotek délky, hmotnosti a objemu

 • Procvičování násobilky (násobení, dělení) – učebnice str. 21, 22

 • Pamětné sčítání – opakování a procvičování – učebnice str. 33

Geometrie:

 • Čtyřúhelníky – učebnice str. 31

SVĚT KOLEM NÁS

 • Etapy lidského života – učebnice str. 39

 • Opakování – vnitřní orgány – učebnice str. 35

 • Opakování -smysly – učebnice str. 36

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Have you got…
 • nakupování – přehrávání scénky v obchodě

 

Ostatní:

 • ŠvP proběhne 22.- 26. 4. 2024, informace zaslány – přihlášky rozdám dětem v pondělí

 • 31.1. – Výdej výpisů z vysvědčení (6. vyučovací hodinu)

 • 2.2. – Jednodenní pololetní prázdniny

 • 5.2. – 9.2. – Jarní prázdniny

 • 15.2. – v čase 10:30 – 11:45 hodin se účastníme promítání  filmu „Velké dobrodružství Čtyřlístku“ na radnici Prahy 12

——————————————————————————–

Týdenní plán 22.1. – 26. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova  po M a jejich procvičování – učebnice str. 69-72
 • Opakování a procvičování podstatných jmen – rod, životnost, číslo, pád, vlastní jména

Čtení: 

 • čítanka od str. 108 – 115  – rozbor pohádek (O tom jak kolibřík daroval indiánům bavlnu, O princezně Solimánské)
 • Pekelná třída – společná četba

Sloh:

 • Líčení události – „Moje veselá příhoda“

Psaní:

 •  Přepis slov

MATEMATIKA

 • Jednotky délky – učebnice str. 24-25, jednotky hmotnosti str. 27
 • Procvičování převodů jednotek délky a hmotnosti
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel – učebnice str. 32

Geometrie:

 • opakování čtverec – učebnice str. 20 a obdélník – učebnice str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

 • Správná výživa učebnice str. 40 – zápis do sešitu
 • Denní režim – učebnice str. 41 – zápis do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

 • úvod do nové lekce – Superstar clothes
 • slovní zásoba
 • Have you got…
 • nakupování

Ostatní:

 • 31.1. – Výdej výpisů z vysvědčení (6. VH)
 • 1. 2. – Čtenářská beseda o přečtených knihách v měsíci lednu – 3. a 4. VH
 • 2.2. – Jednodenní pololetní prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – Jarní prázdniny
 • 15.2. – v čase 10:30 – 11:45 hodin se účastníme promítání  filmu „Velké dobrodružství Čtyřlístku“ na radnici Prahy 12

——————————————————————————–

Týdenní plán 15.1. – 19. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména, učebnice str. 63, 64
 • Shrnutí učiva o podstatných jménech, učebnice str. 65
 • pololetní práce – rod, životnost, číslo a pády podstatných jmen (15.1.)
 • Ústní zkoušení -vyjmenovaná slova po „M“ – učebnice str. 66, 67

Čtení: 

 • Čtení – Pekelná třída a učebnice od str. 95

Sloh:

 • Líčení události – „Moje veselá příhoda“

Psaní:

 •  Autodiktát

MATEMATIKA

 • Jednotky délky – učebnice str. 24, 25
 • Jednotky hmotnosti  – učebnice str. 27
 • Pololetní práce – sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel (17.1.)

Geometrie:

 • Obdélník – učebnice str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

 • Ústní zkoušení (lidské smysly)
 • Test (Vnitřní orgány, kostra a svaly (17.1.)
 • Učebnice str. 37, 38

ANGLICKÝ JAZYK

 • části lidského těla
 • popis postavy, příšery
 • She has got…
 • Has he got… ? Yes, he has, No, he hasn´t.

Ostatní:

 • 31.1. – Předání výpisů z vysvědčení při poslední vyučovací hodině
 • 2.2. – Jednodenní pololetní prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – Jarní prázdniny

——————————————————————————–

Týdenní plán 8.1. – 12. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

 • Číslo podstatných jmen– procvičování, učebnice str. 58
 • Pády u podstatných jmen – procvičování, učebnice str. 60
 • Shrnutí učiva o podstatných jménech, učebnice str. 65
 • Vyjmenovaná slova po „M“ str.67
 • Příprava na pololetní práci (15.1.)

Čtení: 

 • A. Ježková – Pham slaví Nový rok – učebnice str. 93 – čtení s porozuměním
 • J. Žáček – Aprílová báseň – učebnice str. 95
 • Čtení – Pekelná třída a učebnice str. 89
 • báseň Máme štěně Matěje str. 71  (zkoušení zpaměti 18.1.)

Sloh:

 • Vypravování  – učebnice str. 68

Psaní:

 •  Přepis slov

MATEMATIKA

 • opakování sčítání a odčítání učebnice str. 19 a 21
 • Jednotky délky – procvičování, učebnice str. 24-25
 • Procvičování násobilky (násobení, dělení) – učebnice str. 21, 22
 • Příprava na pololetní práci (17.1.)

Geometrie:

 • Čtverec, učebnice str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

 • Stavba těla, kostra a svaly – učebnice str. 34 – Test (17.1.)
 • Vnitřní orgány – učebnice str. 35
 • Smysly – učebnice str. 36

ANGLICKÝ JAZYK 

 • základní části lidského těla
 • popis postavy, robota
 • She has got…

Ostatní:

 • 10.1. – Třídní schůzka ve třídě od 17:30 hod.
 • 2.2. – Jednodenní pololetní prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – Jarní prázdniny

——————————————————————————–

Týdenní plán 1.1. – 5. 1. 2024

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000, písemné sčítání a odčítání
 • číselné řady 0 – 1 000 – po jednotkách, desítkách, stovkách str. 16
 • G: trojúhelník str. 15

ČESKÝ JAZYK

 • opakování – VS po B, L
 • VS po M str.67
 • podstatná jména – rod, číslo
 • SL: Vypravování – zážitky z Vánoc a oslav Nového roku.
 • ČT: Čtení s porozuměním, práce s textem – reagování na otázky k textu.
 • PS: Přepis.

SVĚT KOLEM NÁS

 • Člověk – stavba těla, kostra, svaly

AJ

 • Úvod do nové lekce – my body
 • základní části lidského těla
 • popis postavy

 

INFORMACE

 • nástup do školy 3.1.2024

——————————————————————————–

Týdenní plán 18.12. – 22. 12. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L a jejich procvičování
 • slovní druhy – přehled a určování (ohebné, neohebné)
 • Sloh: blahopřání
 • ČJH – tvoření vět k obrázkům, seznámení se s ilustrátory dětských knih

Matematika:

 • Přirozená čísla v oboru do tisíce – sčítání, odčítání – procvičování
 • Porovnávání čísel – 0 – 1000 – procvičování
 • Geometrie – různoběžky, rovnoběžky

Svět kolem nás:

 • Poznává podmínky života organismů, jedinečnost života na Zemi
 • odliší přírodu živou, půda (vznik a vlastnosti)

Anglický jazyk: 

  • Family photos – základní členové rodiny
  • I have got….
  • How many…

Další informace:

Ve středu 20. 12. 2023 – „Kouzelník ve škole“ – představení 80Kč/žák. V pátek – vánoční program s třídním učitelem.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 11.12. – 15. 12. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L a jejich procvičování
 • slovní druhy – přehled a určování – seznámení (ohebné, neohebné)
 • Sloh: popis (Vánoce)
 • ČJH – tvoření vět k jednotlivým bodům – osnova textu

Matematika:

 • Přirozená čísla v oboru do tisíce – sčítání, odčítání – procvičování
 • Porovnávání čísel – 0 – 1000 – procvičování
 • Zaokrouhlování čísel na desítky – procvičování

Svět kolem nás:

 • Poznává podmínky života organismů, jedinečnost života na Zemi
 • Dopravní výchova

Výchovy:

 • Hudební výchova – zpěv koled
 • Pracovní činnosti – Vánoční přání z papíru
 • Tělesná výchova – obratnost – průpravná cvičení
 • Výtvarná výchova – Vánoční motivy

Anglický jazyk: 

  • Family photos – základní členové rodiny
  • I have got….
  • How many…

Další informace:

Ve středu 13. 12. 2023 „Dopravní výchova“ – 2. vyučovací hodina – spolupráce s Městskou policií Praha

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 4.12. – 8. 12. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L a jejich procvičování
 • slovní druhy – přehled
 • Sloh: vyprávění
 • ČJH – divadelní představení a vyprávění děje

Matematika:

 • Přirozená čísla v oboru do tisíce, seznámení – sčítání, odčítání
 • Porovnávání čísel, seznámení – 0 – 1000
 • Zaokrouhlování čísel na desítky – procvičování

Svět kolem nás:

 • Podmínky života, znaky života

Anglický jazyk: 

  • úvod do nové lekce – Family photos
  • základní členové rodiny
  • I have got….
  • How many…

Další informace:

Ve středu 6.12. 2023 KC12 – divadelní představení „Andělé ze zapomenuté skříňky“, žák 80Kč. Peníze vybírám v pondělí a úterý 4. a 5. 12.2023

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 27.11. – 1. 12. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L a B odůvodňování pravopisu
 • Sloh: blahopřání
 • reprodukce textu, výtvarný doprovod
 • ČJH – plynulé čtení, porozumění textu

Matematika:

 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování
 • Zaokrouhlování čísel na desítky – procvičování

Svět kolem nás:

 • Věci kolem nás – různé materiály (plasty, sklo, dřevo….) a jejich využití

Anglický jazyk: 

 • úvod do nové lekce – Funny faces
 • části obličeje, procv. big, small
 • He has got…, She has got…

Další informace:

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 20. – 24. 11. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: Seznámení s vyjmenovanými slovy po – L
 • Vyjmenovaná slova po B – procvičování, odůvodňování pravopisu
 • Sloh: vzkaz

Matematika:

 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Zaokrouhlování čísel na desítky

Svět kolem nás:

 • Věci kolem nás – různé materiály (plasty, sklo, dřevo….)

 

Anglický jazyk: 

úvod do nové lekce – Funny faces

části obličeje, procv. big, small

He has got…, She has got…

 

Další informace:

Ve středu 22. 11. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin proběhnou náhradní konzultace pro rodiče.

————————————————————————————————

Týdenní plán 6. 11. – 10. 11. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: vyjmenovaná slova po B – procvičování, odůvodňování pravopisu
 • Sloh: adresa, zpráva

Matematika:

 • Geometrie: bod, přímka, úsečka
 • Geometrie: polopřímka
 • Geometrie: různoběžky, rovnoběžky

Svět kolem nás:

 • Věci kolem nás: služby občanům

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování lekce 2
 • My pets – domácí mazlíčci – I have got
 • big x little
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is.

Další informace:

V pondělí proběhne seminář na téma „Bezpečný internet“ během 3. a 4. vyučovací hodiny.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 30. 10. – 3. 11. 2023

Český jazyk:

Matematika:

Svět kolem nás:

Anglický jazyk:

 • Halloween aktivity
 • procvičování slovní zásoby: vybavení třídy, školní pomůcky, číslovky 13-20
 • How old are you? – I´m..

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 16. 10. – 20. 10. 2023

Český jazyk:

 • Význam slov – slova souznačná a mnohoznačná str. 44.
 • Vyjmenovaná slova po B str. 36 – 39.

Matematika:

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti uč. str. 34 – 36.
 • Počítání se závorkami uč. str. 39.
 • Jednoduché slovní úlohy str. 34 – 37.

Svět kolem nás:

 • Krajina kolem nás – barvy a značky na mapě

Anglický jazyk: 

 • úvod do 2. lekce – my classroom – vybavení třídy, školní pomůcky
 • číslovky 11-20
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is…

Další informace:

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 9. 10. – 13. 10. 2023

Český jazyk:

 • Věty – souvětí uč. str. 16 – 18.
 • Hláskosloví – abeceda uč. str. 31.

Matematika:

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti uč. str. 34 – 36.
 • Počítání se závorkami uč. str. 39.

Svět kolem nás:

 • Krajina kolem nás – orientace v krajině

Anglický jazyk: 

 • úvod do 2. lekce – my classroom – vybavení třídy, školní pomůcky
 • číslovky 11-20
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is…

Další informace:

PROBÍHÁ KURZ PLAVÁNÍ !!! Tento týden plaveme v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – podle plavacího rozvrhu viz. informace v ŽK  a na třídních schůzkách. V pondělí a v pátek sraz před školou již v 7:20h, odjezd autobusem v 7:35h, z důvodu ranní špičky v dopravě.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 2. 10. – 6. 10. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice – opakování učiva 2. ročníku – psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách; spodoba znělosti uč. str. 16 – 18.
 • věty – souvětí uč. str. 16 – 18.
 • Hláskosloví – abeceda uč. str. 31

Matematika:

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti uč. str. 34 – 36.
 • Počítání se závorkami uč. str. 39.

Svět kolem nás:

 • Krajina kolem nás – orientace v krajině

Anglický jazyk: 

 • úvod do 2. lekce – my classroom – vybavení třídy, školní pomůcky
 • číslovky 11-20
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is…

Další informace:

PROBÍHÁ KURZ PLAVÁNÍ !!! Tento týden plaveme v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – podle plavacího rozvrhu viz. informace v ŽK  a na třídních schůzkách. V pondělí a v pátek sraz před školou již v 7:20h, odjezd autobusem v 7:35h, z důvodu ranní špičky v dopravě.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 25.9. – 29.9. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice – opakování učiva 2. ročníku – psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách; věty/ souvětí – spojky  ČJ str. 8 – 14.
 • Sloh – hlasité čtení; Čítanka str. 13 – 15.
 • Psaní – píšeme správně tvary písmen, automatizace psacího projevu.

Matematika:

 • Opakování z učiva 2. ročníku – násobení a dělení v oboru násobilky, sčítání a odčítání 0 – 100, slovní úlohy;  MA str. 15 – 17.

Svět kolem nás:

 • Naše obec  – bezpečná cesta do školy, nejbližší stanice MHD, škola, knihovna, kostel, kino….;  Prvouka str. 3 – 7.

Angličtina:

 • procvičování slovní zásoby: barvy, číslovky 1-12 (nácvik psané podoby slov);
 • dokončení Unit 1

Další informace:

Od pondělí 25. 9. 202: probíhá kurz plavání. Tento týden plaveme v pondělí a ve středu podle plavacího rozvrhu viz. informace v ŽK  a na třídních schůzkách.

V úterý 26. 9. 2023: proběhne PŘESPOLNÍ BĚH, dejte dětem vhodnou obuv a oblečení na běh v přírodě.

Ve čtvrtek 28. 9. 2023:  je státní svátek – Den české státnosti.

V pátek 29. 9. 2023: je vyhlášeno ředitelské volno.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 18.9. – 22.9. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice – opakování učiva 2. ročníku – hláskosloví, slabika – di,ti,ni, slovo, druhy vět;  ČJ str. 6 – 12.
 • Sloh – hlasité čtení; Čítanka str. 10 – 12.
 • Psaní – píšeme správně tvary písmen, přepis slov; uč. ČJ str. 6 – 12.

Matematika:

 • Opakování z učiva 2. ročníku – číselná řada, porovnávání čísel, desítky x jednotky, násobky čísel 1,2,3,4,5;  MA str. 9 – 14.

Svět kolem nás:

 • Naše obec  – bezpečná cesta do školy, nejbližší stanice MHD, škola, knihovna, kostel, kino….;  Prvouka str. 3 – 5.

Angličtina:

 • procvičování slovní zásoby: barvy, číslovky 1-12 (nácvik psané podoby slov);
 • nová slovní zásoba Unit 1: školní pomůcky
 • pokyny ve třídě

Další informace:

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Týdenní plán 11.9. – 15.9. 2023

Český jazyk:

 • Mluvnice – opakování učiva 2. ročníku – hláskosloví, slabika, slovo; uč. ČJ str. 6 – 12.
 • Sloh – hlasité čtení; Čítanka str. 5 – 9.
 • Psaní – píšeme správně tvary písmen; uč. ČJ str. 6 – 12.

Matematika:

 • Opakování z učiva 2. ročníku – číselná řada, násobky čísel 1,2,3,4,5; uč. MA str. 3 – 7.

Svět kolem nás:

 • Domov – okolí mého bydliště, bezpečná cesta do školy; uč. Prvouky str. 3 – 5.

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Další informace:

Ve středu 13. 9. 2023 od 17:30h se konají třídní schůzky !!! Prosím, přijďte všichni, děkuji.

————————————————————————————————————————————————————-

 

Týdenní plán 4.9. – 8.9.2023

Vítám Vás milé děti ve 3. třídě !!!

————————————————————————————————————————————————————-

Komentáře jsou uzavřeny.