II.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

  


Čtvrtek 19.4.

Milí rodiče,

vše jsme zvládli, splnili jsme všechny úkoly, dohráli všechny hry a zítra se vracíme domů. Těšíme se na vás. Nezapomeňte si pro nás v 15.00 hodin přijít, budeme vám vyprávět.

Vaši spokojení druháci :-).

 

 

 

Středa 18.4.

Dopoledni sportovní soutěže jsme zvladli vsichni s přehledem. Někomu se dařilo lépe, někdo ještě potrénuje. 

Odpoledne jsme vyrazili na výlet do Teplických skal. Moc jsme se těšli a nebyli jsme zklamáni. Na některých místech byl i sníh. Po návratu jsme si zahráli vybíjenou a po večeři byli odměněni všichni sportovci.

Máme se dobře a zdravíme rodiče.

 

 

 

Dnes jsme zahájili den rozcvičkou. Po dopolední krátké výuce nás čekala první soutěż, matematický závod. Úspěšných bylo 15 luštitelů. Po výborném obědě a poledním klidu jsme vyrazili prozkoumat okolní terén. Pozorovali jsme šneky, ještěrku, poznávali rozkvetlé květiny. Podařilo se nám dojít až do Teplických skal, které zítra navštívíme.

Na zpáteční cestě jsme postavili domečky pro lesní skřítky a zahráli si vybíjenou. Ještě před večeří jsme stihli vyrobit náramky přátelství. Teď nás čeká diskotéka a zasloužený odpočinek.

Všechny moc zdravíme. 🙂

 

 

 

 

Mili rodiče,

jsme v pořádku v penzionu Metuje, všichni jsou spokojeni  po dobrém obědě a chystáme se hrát společenské hry, protože venku prší. Věříme, že zítra bude lépe a my vyrazíme ven.

Moc vás zdraví vaši druháci.

 

Týden 16.4. – 20.4.2018

Škola v přírodě se sportovním programem

Termín:           16.4. – 20.4.2018

Adresa:           Penzion METUJE

                        Teplice nad Metují 276

                        Teplice nad Metují

                        549 57

Sraz:                16.4.2018 v 7.40 hodin na parkovišti u Prioru – s sebou „Prohlášení o bezinfekčnosti“ + seznam léků s přesným rozpisem dávkování v obálce nebo uzavřeném obalu – předat třídní učitelce

Návrat:            20.4.2018 v 15.00 – 15.30 hodinparkoviště u Prioru – rodiče si osobně vyzvednou žáka u třídní učitelky

 

* Stravování první den začíná obědem (s sebou pouze svačinu na cestu)

—————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

Týden 9.4. – 13.4.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení osmi str.21 – 23

2.Písemné sčítání a odčítání, čísla o  více, o méně, krát více, krát méně. Slovní úlohy.

G – str. 19 cv4, 5, opakování – úsečka, bod, přímka – testík.

ČESKÝ JAZYK

1.Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě – procvičování str. 92 – 94

2.Tvoříme věty oznamovací – měníme na tázací, rozkazovací, přací.

3.Procvičujeme na PC slova významově nadřazená, podřazená.

4.Čtení – poezie, próza, vyhledávání v textu.

SKN

1.Přírodní textilní vlákna, pokojové rostliny a péče o ně.

2.Test – kdo je odesílatel, adresát, co mohu poslat na poště, škodlivé látky – alkohol, cigarety, drogy, čísla na tísňová volání.

ANGLICKÝ JAZYK

10.4. – Class Book Unit 6- Summertime- Vocabulary presentation- str. 50-52

12.4. – Class Book Unit 6- Summertime- Song- Are you wearing something red? str. 53

Plánované třídní akce:

na VV v úterý 10.4. – vidličku (budeme s ní tvořit výkres)

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem – žáci, kteří se nezúčastní, budou pracovat ve třídě II. B

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

10.5. –  Den s koloběžkou – sportovní dopoledne

16. – 18.5.  – putování Prahou – projektové dny

25.5. – baseball – sportovní den

1.6. – MDD

6.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin

21.6. –  Olympijský  běh, Den jógy

—————————————————————————————————————————————————————————–

 

Týden 2.4. – 6.4.2018

MATEMATIKA

1.Dělení a násobení sedmi PS str. 18 

2.Násobení osmi str. 20, 21

3.G – Ps str. 19

ČESKÝ JAZYK

1.Skupiny bě, pě, vě str.89 – 91

2.Určujeme slovesa a podstatná jména, tvoříme věty.

3.Čtení – práce s textem, zkoušíme básničku str.104

SKN

1.Tísňová volání

2.Přírodní textilní vlákna – len, bavlna.

ANGLICKÝ JAZYK

3.4. -Class Book- Unit 5-Where is my phone?- str. 46-47

5.4. – Test Unit 5- Parts of a house. Yes / No questions. 

Třídní akce:

RADOSTNÉ  JARNÍ  SVÁTKY  PŘEJE  EVA TUČKOVÁ

4.4. – badatelské odpoledne

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

2. – 4.5. – projektové dny Putování Prahou

—————————————————————————————————————————

 

 

Týden 26.3. – 30.3.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení sedmi str.16, 17

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slabik dě, tě, ně str. 86, 87

2.Komunikační výchova str.88

SKN

1.Dobrý skutek.

2.Pošta dříve a nyní.

 

Třídní akce:

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

29.3., 30.3. – Velikonoční prázdniny

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem

23.4. – DEN ZEMĚ

24.4. – prevence

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

2. – 4.5. – projektové dny Putování Prahou

——————————————————————————————————————————

 

 

Týden 19.3. – 23.3.2018

MATEMATIKA

1.Procvičujeme pamětně násobilku 2, 3, 4, 5, 6 – PS str.12

2.Začínáme násobení 7 – PS str.14, 15

3.Hádanky s čísly – o více, o méně, krát více, krát méně, písemné sčítání a odčítání 0 – 100

G – Ps str. 19 cv. 1, 2, 3

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme poznávání podstatných jmen, sloves, předložek. Učíme se psát velká písmena ve vlastních jménech. uč. str. 82, 83

2.Slabiky dě, tě, ně – uč. str. 84, 85

3.Slova citově zabarvená.

SKN

1.Dospělí a děti kolem nás, rizikové chování – alkohol, kouření, drogy.

2.Dobrý skutek.

 

Třídní akce:

19.3. – TV – ukázka kriketu

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ODEVZDAT – „Zdravotní způsobilost“ + kopii kartičky pojištěnce (prosím do desek) – vyplní lékař, nejpozději 23.3. (pokud má žák platný dokument z prázdnin, může odevzdat místo školního)

29.3., 30.3. – Velikonoční prázdniny

16.4. – 20.4. – Škola v přírodě se sportovním programem

30.4. a 7.5. – ředitelské volno

———————————————————————————————————————————————–

 

Týden 12.3. – 16.3.2018

MATEMATIKA

1.Násobení a dělení šesti PS str. 9 – 11

2.Písemné sčítání a odčítání 0 – 100 – procvičovat algoritmy, počítáme čísla o … větší, menší, krát větší, menší, řešíme slovní úlohy.

3.G – PS str. 13 cv. 3, 4. Opakujeme – bod, úsečka, přímka, trojúhelník, čtverec, obdélník.

Kontrolní práce – rýsování úseček, měření úseček na mm, přímka, značení, bod leží (neleží) na přímce.

ČESKÝ JAZYK

1.Podstatná jména, poznávání, třídění, řazení podle abecedy, psaní velkých písmen str. 79.

2.Slovesa: poznávání, vyhledávání v textu str. 81, 82.

3.Diktát vět – psaní předložek.

SKN

1.Modelové situace – nemoc, úraz, první pomoc. Jíme zdravě, stolování, chování ve školní jídelně, v restauraci.

2.TEST – části těla, normální teplota, zvýšená, horečka, rozdíl mezi nemocí a úrazem, fáze vývoje člověka.

 

Třídní akce:

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad (v dopoledních hodinách) – někteří žáci dosud nezaplatili 60,- Kč (od 10.30 hod.)

14.3. – třídnická hodina – pravidla chování, vztahy ve třídě (11.45 – 12.35 h)

16.3. – Matematický klokan 

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

————————————————————————————————————————-

 

Týden 5.3. – 9.3.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování a opakování násobilky, písemné sčítání a odčítání do 100 PS str.6 – 9

G – str. 13 cv. 1, 2

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování podstatných jmen, vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic str. 75 – 79

2.Autodiktát.

3.Komunikační výchova str. 80

SKN

1.První pomoc, jíme zdravě.

Třídní akce:

6.3. – Den otevřených dveří

8.3. – překážková dráha – celoškolní sportovní soutěž

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad – 60,- Kč- vybíráme 7.3.2018

16.3. – Matematický klokan

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ŠVP

 • termín 16.4. – 20.4.2018
 • Penzion METUJE – Adršpaško – teplické skály (Broumovsko)
 • PLATBA: 2.870,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně (zahajujeme obědem), pitný režim, pojištění CK2 proti úpadku, úrazové pojištění a pojištění storna, 130,- Kč na výlety apod. Celkovou částku 3.000,- Kč je třeba uhradit do 9.3.2018 na adresu školy ČÚ 266496066/0300, VS 20189 (uvádějte vždy jméno žáka a třídu).
 • závaznou přihlášku pro CK2 nutno odevzdat nejpozději do 1.3.2018
 • podrobné informace k ŠVP na třídní schůzce

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Týden 26.2. – 2.3.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování a opakování násobilky, písemné sčítání a odčítání do 100 PS str.4

ČESKÝ JAZYK

1.Abeceda, tvrdé a měkké slabiky – přepis textu, podstatná jména str. 68 – 75

SKN

1.Zdtraví a nemoc, zdravá výživa, jídelníček.

TV

 • kurz bruslení zakončen, učíme se podle rozvrhu, máme opět tělesnou výchovu v plném rozsahu

Třídní akce:

28.2. – odpadá kroužek ČJ

1.3. – odpadá kroužek sportovních her

6.3. – Den otevřených dveří

9.3. – prevence

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad – 60,- Kč- vybíráme 7.3.2018

16.3. – Matematický klokan

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ŠVP

 • termín 16.4. – 20.4.2018
 • Penzion METUJE – Adršpaško – teplické skály (Broumovsko)
 • PLATBA: 2.870,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně (zahajujeme obědem), pitný režim, pojištění CK2 proti úpadku, úrazové pojištění a pojištění storna, 130,- Kč na výlety apod. Celkovou částku 3.000,- Kč je třeba uhradit do 9.3.2018 na adresu školy ČÚ 266496066/0300, VS 20189 (uvádějte vždy jméno žáka a třídu).
 • závaznou přihlášku pro CK2 nutno odevzdat nejpozději do 1.3.2018
 • podrobné informace k ŠVP na třídní schůzce

——————————————————————————————————————————— 

Týden 19.2. – 23.2.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka 2, 3, 4 – PS str. 1 – 2 (denně procvičovat i dělení)

2.Násobení 5 – str. 3

3.G – polopřímka str. 5

ČESKÝ JAZYK

1.Komunikační výchova – formy společenského styku str. 72

2.Podstatná jména – poznávání, vyhledávání v textu v čítance –  uč. str.73 – 75 (psaní vlastních jmen)

3. Zkoušíme čtení.

SKN

1.Člověk – čistota, smysly, zdraví.

PČ 

vyfouknutá vajíčka, chystáme výrobky na jarmark, uvítám i pomoc rodičů a dětí s vlastní aktivitou

Třídní akce:

21.2. – kurz bruslení – závěrečná hodina, bude provedeno hodnocení a vyúčtování

6.3. – Den otevřených dveří

13.3. – KC 12 – Tvé tělo – tvůj hrad – 60,- Kč

16.3. – Matematický klokan

21.3. – Projektový den – recitační soutěž

21.3. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě – informace k ŠVP (třídní důvěrník v 17.00)

27.3. Velikonoční jarmark + dílny

ŠVP

 • termín 16.4. – 20.4.2018
 • Penzion METUJE – Adršpaško – teplické skály (Broumovsko)
 • 19.2. – žáci dostanou formulář „Zdravotní způsobilost“ (prosím desky) – vyplní lékař, žáci budou průběžně odevzdávat třídní učitelce po 5.3.2018, nejpozději 23.3. (pokud má žák platný dokument z prázdnin, může odevzdat místo školního)
 • ke Zdravotní způsobilosti prosím kopii karty pojištěnce
 • podrobné informace k ŠVP na třídní schůzce
 • informace k platbě po 21.2.2018

 

 

————————————————————————————————————————————–

Týden 12.2. – 16.2.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka 2, 3 i s dělením, násobení 4, nové učivo – dělení 4 PS str. 28 – 30, PS č. 7 str. 1 (žáci dostanou ve škole)

2. G – PS 6 str. 31 opakování

ČESKÝ JAZYK

1.Tvrdé a měkké slabiky – zkoušíme, píšeme diktát vět.

2.Nové učivo – obojetné souhlásky str. 70 – 72

3.Rozlišování hlásek na souhlásky a samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, samohlásky dlouhé a krátké, slabikotvorné r, l.

4.Čtení – zkoušíme básničku, připravujeme se na recitační soutěž.

SKN

1.Člověk – části těla, lidský život – sebepoznávání, sebepojetí.

2.TEST – pojmy současnost, minulost, budoucnost, státní symboly, státní vlajka, název státu, ve kretém žijeme, prezident, osobnost z našich dějin.

Třídní akce:

14.2. – kurz bruslení – žáci, kteří nemají open card musí mít JÍZDENKY!

Březen – Den otevřených dveří

                Matematický klokan

                Projektový den – recitační soutěž

                Třídní schůzka

                Velikonoční dílny, jarmark

———————————————————————————————————————————————————

 

Týden 5.2. – 9.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

 • naučíme se básničku str. 63
 • bubeme si číst
 • procvičujeme násobilku 2, 3, 4

Všichni si je hezky užijte.   :o)

————————————————————————————————————————————————————

Týden 29.1. – 2.2.2018

MATEMATIKA

1.Násobilka 2, 3 včetně dělení – pamětně, bez počítání na prstech, násobení 4 –  PS str. 26 – 28.

2.Písemné sčítání a odčítání 0 – 100 – procvičování, pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes 10.

G – rýsování a měření úseček na mm, rovinné geometrické útvary – strany, vrcholy – čtverec, obdélník, trojúhelník – procvičování.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – abeceda, tvrdé a měkké souhlásky str. 67 – 69

2.Komunikační výchova – tvoření vět, spojování vět pomocí spojek.

3.Čtení – naučíme se básničku – „Ohryzaná básnička“ – zkoušíme 13.2.

SKN

 1. Opakovací hodina – minulost naší vlasti – projekt.

  Třídní akce:

  29.1. –  kurz bruslení – jízdenky, vhodné rukavice, přilbu pevně na hlavu (prosím seřídit). Po dobu konání kurzu je změna rozvrhu – pá – 1. hodina – SKN.

  31.1. – pololetní vysvědčení – vydáváme poslední hodinu (s sebou desky)

  1.2. –  kroužek SH – platba na II. pololetí do konce února

  2.2. – pololetní prázdniny

  5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

  —————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Týden 22.1. – 26.1.2018

MATEMATIKA

1.Násobika 3 – násobky, pamětné upevňování matematických spojů (bez používání prstů) PS str. 23 – 25

2.Opakování z geometrie PS str. 31 cv. 1,2 + kontrolní práce bod, přímka, úsečka, měření úseček,

bod leží (neleží) na přímce, úsečce. Stále nám chybí ořezané tužky.

ČESKÝ JAZYK

1.Spojky – spojujeme věty, slova. Procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky uč. str. 66 – 68.

2.Čtení – zkoušíme. Pohádka – dramatizace.

3.Rozvíjíme komunikaci.

SKN

1.Naše vlast v minulosti – na pondělí 22.1. – 3 věty o osobnosti z čes. dějin (může být i obrázek), pověsti.

 • na pondělí budeme potřebovat jehlu s větším očkem, barevné bavlnky

Třídní akce:

26.1. – sportovní soutěž – švihadlo – nominovaní žáci, ostatní fandíme 

24.1. –  kurz bruslení – jízdenky, vhodné rukavice, přilbu pevně na hlavu (prosím seřídit). Po dobu konání kurzu je změna rozvrhu – pá – 1. hodina – SKN.

31.1. – pololetní vysvědčení

1.2. – pololetní hodnocení – kroužek SH

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————–


 


Týden 15.1. – 19.1.2018

MATEMATIKA

1.Násobíme a dělíme dvěma, začínáme násobilku tří PS str. 19, 20, 22, 23.

2.Procvičujeme písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.

3.G – měříme na mm PS str. 21, opakujeme bod, přímka, úsečka.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky uč. str. 62 – 65

2.Komunikační výchova – rozvoj vyjadřovacích schopností, mluvíme celou větou.

SKN

1.Téma – rodina, vztahy, společenské chování, můj domov.

2.Dozkoušíme znalost hodin.

Třídní akce:

15.1. – konzultace pro objednané rodiče

22.1. – sportovní soutěž – švihadlo

17.1. – zahajujeme kurz bruslení 

Nezapomenout: Open card (pro starší žáky), tašku na brusle, vhodné sportovní oblečení, PŘILBA a RUKAVICE  – (bez nich nebudou žáci vpuštěni na kluziště), teplé ponožky, pití a svačina (školní svačina je odhlášena).

Vlastní brusle jsou podmínkou!!

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 8.1. – 12.1.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování násobení a dělení 2 – PS str.17

2.Opakujeme písemné sčítání a odčítání.

Geometrie – opakování – čtverec, obdélník, měření úseček.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách učeb. str.58 – 61

2.Čtení s porozuměním str. 62 – 64 (práce s textem – vyhledávání v textu, rýmy).

SKN

1.Rodina – hovoříme o rodině podle fotografie – rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti.

2. PL – vztahy v rodině.

Třídní akce:

15.1. – konzultace pro objednané rodiče

15.1. – sportovní soutěž – švihadlo

17.1. – zahajujeme kurz bruslení (4. – 5.1.2018  vybíráme 250,- Kč)

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 1.1. – 5.1.2018

MATEMATIKA

1.Procvičovat násobilku 2, PS str. 16, 17

2.Úvod do dělení 2 str. 18

G – opakovat  – bod, přímka, úsečka, měření úsečky, rýsování úsečky dané délky.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičovat tvrdé a měkké souhlásky str. 60 – 61, psaní i,í,y,ý.

2.Čtenářský deník.

SKN

1.Pravidla společenského chování.

2.Na příští hodinu fotografii rodiny.

Třídní akce:

3.1. začínáme vyučování po Vánočních prázdninách

15.1. – konzultace pro objednané rodiče.

17.1. zahajujeme kurz bruslení (4. – 5.1.2018  vybíráme 250,- Kč)

31.1. pololetní vysvědčení

2.2. pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

———————————————————————————————————————————————

 

Týden 18.12. – 22.12.

MATEMATIKA

1.Učíme se násobilku 2, násobky – PS str. 15 – 17.

2.Opakujeme sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, řád desítek, jednotek, porovnávání čísel, větší o, menší o, slovní úlohy.

G – přímka, úsečka, měření na cm, bod leží (neleží) na přímce.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky, psaní i, y. str.59 – 61

2.Vánoční přání – komunikační výchova.

3.Opakujeme – věta, slovo, slabika, písmeno, hláska, druhy vět.

4.Po Vánocích čtenářský deník.

SKN

1.Vánoční zvyky a tradice.

2.Zásady společenského chování – modelové situace.

3.Zkoušíme hodiny.

 

Třídní akce:

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin – s sebou dobrou náladu.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení, malý dárek, vyučování končí v 11.15 hodin.

17.1.2018 – zahajujeme kurz bruslení, 5 lekcí po 50,- Kč

 

Týden 11.12. – 15.12.

MATEMATIKA

1.Procvičovat pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20, 0 – 100 – cvičit paměť.

2.Úvod do násobení a dělení PS str. 12  – 14

3.G – rýsujeme úsečky dané délky – ořezané tužky, nezapomínat pravítko !

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – souhlásky tvrdé, doplňovačky.

2.Souhlásky měkké str. 55 – 58

3. Čtení – hlasité s porozuměním, odpovědi na otázky k textu.

SKN

1.Měsíce – zimní, jarní, letní, podzimní.

2.Školní rok, kalendářní rok, délka měsíců, části dne.

 

Třídní akce:

13.12. – badatelské odpoledne v 15.00 hodin – „ELEKTROMAGNETISMUS“ – vstup zdarma.

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.15 hodin.

17.1.2018 – zahajujeme kurz bruslení

———————————————————————————————————————————–


Týden 4.12. – 8.12.

MATEMATIKA

1. Odčítání čísel v oboru 0 – 100 s přechodem přes desítku – upevnit číselnou řadu po desítkách + počítání s přechodem přes desítku v oboru 0 – 20 (učivo prvního ročníku) str. 9 – 12

2. G – rýsování úseček dané délky – procvičování, měření úseček na celé cm str. 11

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – tvrdé souhlásky, věta, slovo, slabika, písmeno, hláska.str. 51 – 53

2.Kontrolní práce – abeceda, řazení slov.

SKN

1.Měsíce, dny v týdnu – zkoušení.

2.Procvičujeme hodiny, části dne – činnosti.


Třídní akce:

BLAHOPŘEJEME

29.11. – proběhla soutěž ve šplhu – dívky: 2. místo M. Veselá, 3. místo – V. Mensová

                                                       chlapci: 2. místo J. Flídr, 3. místo R. Kunc 

5.12. – návštěva Mikuláše

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.40 hodin.

____________________________________________________________________________

 

Týden 27.11. – 1.12.

MATEMATIKA

1.Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku PS str.6, 7, 8, 9

Geometrie – rýsování úseček dané délky PS str. 11

 

ČESKÝ JAZYK

1.Tvrdé souhlásky str. 46 – 50

2.Čtení – recitace

SKN

Vývoj a pokrok, řemesla.

Procvičujeme hodiny – celá, čtvrt, půl, třičtvrtě.

Roční období, měsíce, dny v týdnu.

 

Třídní akce:

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.40 hodin.

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.