III.B Mgr. Martina Zabavíková

Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz

 


Týdenní plán na  14.6. – 18. 6. 2021

Český jazyk:

Mluvnice:  Slovní druhy – částice, citoslovce; učebnice orientačně str. 123-124; Pracovní listy; Věta jednoduchá a souvětí; Diktát (úterý)

Sloh: Souvislý mluvený projev – vypravování „Můj oblíbený den“

Čtení: PS Čtení s porozuměním – Prázdniny u babičky str. 70-71; úkoly str. 69; J. Žáček str. 28-29

Matematika:

Aritmetika:  Opakování učiva –  práce s učebnicí str. 49, 51, 52; Práce v PS – Početníku a MM; 

Geometrie: Opakování učiva 3. ročníku

Anglický jazyk: 

 L11 – My favourite things – poslechová cvičení – učebnice str. 53-55;  test L11 (ve čtvrtek); L 12 – Goodbye, Superstars! str. 56-57

Svět kolem nás:

Živá příroda – Živočichové –  PS str. 55-57; Přírodní společenství – Les str. 61,62

 Ostatní: 

  • testování  proběhne již tradičně 1. vyučovací hodinu v pondělí
  • TV probíhá venku i v tělocvičně (nutné jsou boty pro pobyt venku  i v tělocvičně)
  • HV stále bez zpěvu – v případě vhodného počasí pobýváme venku
  • Děkuji všem rodičům za včasnou úhradu fotografií
  • Čtenářský deník – termín odevzdání 25.06. (termín odevzdání zapůjčených knih ze školní knihovny je ve středu 23.06.)
  • Prosím o přípravu učebnic k odevzdání (polepení, vygumování poznámek)
  • Dopolední výlet v okolí školy se uskuteční v úterý 29.06. – podrobnosti zašlu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.