II.C Mgr. Eva Rostočilová

Mgr. Eva Rostočilová

eva.rostocilova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁNY 10.-14.12.
ČJ-Tvrdé souhlásky (uč. str. 50-52), první diktát s tvrdými souhláskami
M-Sčítání a odčítání přes desítky v oboru čísel do 100 (uč. str. 6-10)
SKN-Výroba a řemesla
AJ-Chrismas, opakování lekce I´m hungry
TV není, místo toho předměty ČJ, M, SKN.
V pondělí 10.12. přinést ČJ, M. Ve středu přinést AJ. Ve čtvrtek přinést SKN místo TV.

20.12. Vánoční besídka od 16:30. Program: Vystoupení žáků, dílna, překvapení na závěr. Sraz s žáky v 15:45 (Žáky, kteří budou v družině, si vyzvednu v družině, ostatní případně v šatně.). Prosím, aby žáci s sebou vzali pár cukroví. Děkuji Rostočilová
——————————————————————————————————————–
TÝDENNÍ PLÁNY 3.-7.12.
Svačiny na dny bruslení jsou odhlášené. Není možná, aby nám je jídelna včas připravila. Děkuji Rostočilová
ČJ-Opakování, souhlásky tvrdé (uč. str. 47-49)
M-Opakování + a – do 100 (uč. 6 str. 1-4), Sčítání s přechodem přes desítku str. 6
SKN-Vývoj a pokrok, řemesla (uč. str. 15)
AJ-I´m hungry (slovíčka, Do you like…? I like… I don´t like…)

Od 3.12. KURZ BRUSLENÍ – Žáci přijdou normálně do třídy, kde si je odkontroluji a pak vyrazíme. Bruslit budeme každé pondělí a středu (KROMĚ pondělí 17.12. – náhradní termín 7.1. 2019). Žáci budou mít vždy v notýsku a bude na webu, co si mají ten den vzít za učení. Moc se těšíme 🙂 Rostočilová
3.12. přinést M, SKN, samozřejmě penál, ŽK, notes. Sraz ve třídě v 7:55. Dívky bez velkých náušnic a s vlasy v culíku. Děkuji
——————————————————————————————————————–
TÝDENNÍ PLÁNY 26.-30.11.
ČJ-Samohlásky a dvojhlásky opakování (uč. str. 45), Souhlásky tvrdé (uč. str. 46), písmenka Y, W, Q, X (písanka str. 22-24)
M-Sčítání a odčítání do 100(uč. str. 26-30, 32), počítání se závorkami
SKN-Technika – lidská práce (uč. str. 14), testík nebo zkoušení (str. 12-13)
AJ-I´m hungry (slovíčka: rice, pasta, fish, cheese, bread, youghurt, coffee, tea, milk, water, lemonade, orange juice), písnička, poslech, věty Do you like…? I like… I don´t like…

Do pátku 30.11. odevzdat četbu. Děkuji Rostočilová
20.12. Vánoční besídka. (Čas a vše ostatní upřesním)
——————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁNY 19.11.-23.11. 2018
ČJ-Hlásky:samohlásky (vyjmenovat druhy, zakroužkovat ve slově…), dělení slov na konci řádku (uč. str. 39-45)
M-Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, slovní úlohy
SKN-Dopravní prostředky, opakování Chodec-cyklista
AJ-I´m hungry (slovíčka, písnička, Do you like?)
——————————————————————————————————————–
12.11. Prosím podepsat do zítra v ŽK třídní schůzky. Zítra napíšu žákům hodnocení k 1. čtvrtletí, také poprosím podepsat. Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 12.-16.11.
ČJ-opakování druhy vět, dělení slov na slabiky, samohlásky krátké a dlouhé (uč. str. 34-38)
M-odčítání do 100 bez přechodu desítky, opakování sčítání do 100 bez přechodu desítky
SKN-Savci a ptáci zkoušení/testík, Chodec-cyklista
AJ-School time (slovíčka, This is my/your, loud/quiet, fast/slow, It´s …)

14.11. Třídní schůzky od 17:30. Rostočilová
——————————————————————————————————————–
TÝDENNÍ PLÁN 5.-9.11.
ČJ-Slovo-slabika-hláska, dělení slov na konci řádku, samohlásky krátké a dlouhé (uč. str. 28-33), 6.11.testík (druhy vět, psací písmo, opis, pořadí vět, vlastní jména)
M-sčítání o odčítání do 100 bez přechodu desítky
SKN-Volně žijící živočichové-ptáci(uč. str. 11), test nebo zkoušení listnaté a jehličnaté stromy
AJ-School time(vocabulary, colours, listening, This is my/your…)

14.11. 17:30 třídní schůzky
Prosím vyplnit přihlášku na bruslení a v pondělí přinést. Děkuji Rostočilová
——————————————————————————————————————–
TÝDENNÍ PLÁN 29.-2.11.
29.-30.10. Podzimní prázdniny
ČJ-Slovo-slabika-hláska, opakování druhů vět
M-Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu desítky
-1.11. PÍSEMNKA: sčítání a odčítání do 20, rozdělení čísla na desítky a jednotky (17=1(d)7(j)), rozdělení částky na mince, slovní úloha, porovnávání čísel
SKN-Volně žijící živočichové-ptáci
AJ-School time (vocabulary, songs, colours, This is…)
——————————————————————————————————————–
TÝDENNÍ PLÁN 22.-26.10.
Zítra 22.10. vzít teplé oblečení: dlouhé kalhoty, triko, mikinu, bundu, čepici, rukavice, dvoje boty. Ve škole mít i převlečení na odpoledne. Vše vzít ráno do třídy. Děkuji Rostočilová
Do 26.10. odevzdat čtenářský deník. Děkuji Rostočilová
23.10. Odznak zdatnosti olympijských vítězů. Žáci přijdou ve sportovním (převlečení s sebou na odpoledne), budou mít batůžek, ŽK, penál, notes, pití, svačinu a 2 boty (ven i dovnitř), oblečení podle počasí. Celý den se nebudeme učit a žáci budou plnit 8 disciplín na hřišti i v tělocvičně.:-) Rostočilová
V pondělí 22.10. mít na TV oblečení a obuv na ven. Tauchman
ČJ-Druhy a pořadí vět (uč. str. 24-27), velká a malá písmena (písanka)
M-Porovnávání čísel do 100, opakování předchozích témat
SKN-opakování listnaté a jehličnaté stromy (zkoušení), Volně žijící živočichové-savci (uč.str.10)
AJ-nová lekce School time (slovíčka, songs)
——————————————————————————————————————–

18.10. Moc děkuji rodičům a žákům za přinesené informace, předměty týkající se Ruska a Vietnamu. Rostočilová
17.10. Projektový den ZE MĚ MY. Výuka nebude, žáci si vezmou penál, notýsek, ŽK, svačinu, pití. Letošním tématem jsou země Rusko a Vietnam. Žáci si mohou přinést předmět, informaci apod. týkající se těchto zemí. Výuka končí 11:40, pak půjdeme společně na oběd. Děkuji Rostočilová

Týdenní plán 15.-19.10 2018
ČJ-Věta, druhy vět (uč. str. 20-23)
M-Číselná osa, čtení a zápis čísel do 100, porovnávání čísel, opakování + a – do 20
AJ-zopakování lekce Animal safari (slovíčka, věty)-TEST Unit 1
SKN-TEST Ovoce a Zelenina
-Listnaté a jehličnaté stromy (uč. str. 8-9)
——————————————————————————————————————–

SPORTOVNÍ HRY
           800,00   
 POLOLETNÍ
101344427/0300
334

Prosím uhradit platbu za krozužek do 10.10.2018.

Děkuji Tučková

 

8.10. V pátek jsem dostala aktualizovanou tabulku s platbami, žákům zapíšu info do notýsku. Prosím o doplacení. Děkuji Rostočilová
Pracovní činnosti-9.10.

Prosím, aby si žáci donesli suché listy a rostliny. cca 5 kusů.

Děkuji, Somorovská.

TÝDENNÍ PLÁNY 8.-12.10.
ČJ-Věta (uč. str. 18-19)
M-Počítání po desítkách v oboru do 100, opakování + a – do 20
SKN-Listnaté stromy
10.10.-12.10. podzimní sportovní soustředění
——————————————————————————————————————–
4.10. Zítra přinést 5-10 listů. Děkuji
4.10. Na sportovní soustředění: batůžek, velké pití, svačinu (Školní svačiny odhlásím.), penál, ŽK, notes. Oblečení: triko, tepláky, mikina, sportovní venkovní boty, bunda, čepice, rukavice. (Oblečení se ještě případně upraví podle předpovědi počasí.) Děkuji Rostočilová
TÝDENNÍ PLÁN 1.10.-5.10.
ČJ-Věta (uč. str. 14-17), opakování psacího písma a čtení
M-Počítání po desítkách po jedné v oboru do 100, opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
AJ-Animal safari (vocabulary, songs), umět slovíčka, fráze: Can you see…? I can se… I can´t see…
SKN-Ovoce, Zelenina

Vážení rodiče,
plán sportovní kurzů a aktivit najdete na webu školy (Sportovní třídy 2018/19). Během školního roku se uskuteční další sportovní aktivity dle možností školy.
Podzimní soustředění třídy II.C proběhne od 10.10. – 12.10., program bude následující:
Středa 10.10. – hřiště a přilehlé okolí ZŠ Rakovského
●organizace soustředění, pravidla chování, pravidla atletických disciplín a her
●aktivity: běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, hry v družstvech
Čtvrtek 11.10. – výlet do Modřanské rokle
●cesta tam MHD (bus 165), vystoupíme na zastávce Sídliště Libuš, návrat pěšky Modřanskou
roklí až k ZŠ Rakovského
●hry v lese, hry v družstvech
Pátek 12.10. – hřiště a přilehlé okolí ZŠ Rakovského, areál Ráček
●překážkový běh, trojskok, hod medicinbalem, vytrvalostní běh – štafeta, hry v družstvech
●vyhodnocení soustředění
Soustředění se bude konat venku, proto může v závilosti na počasí dojít ke změnám v programu. Žáci musí být vhodně oblečeni, aby mohli soustředění absolvovat i v chladném počasí. Bližší informace budou upřesněny na stránkách třídy a v notýscích.
S pozdravem Eva Rostočilová

Týdenní plán 24.9.-27.9.
ČJ-psací písmo, opis a přepis (uč. str. 12-13)
M-sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, G: Geometrické tvary, přímá čára
AJ-Animal safari (slovíčka, poslech)
SKN-Moji kamarádi a já, Ovoce-ovocné stromy, keře

18.9. Do sešitů ČJ píšeme datum vpravo slovy (např. 18. září), do sešitů M datum vpravo číslicemi (např. 18.9.). Úkoly prosím podepsat. Děkuji Rostočilová
18.9. Ve čtvrtek a pátek přinést tělocvik. Čtvrtek ukázka kriketu 8:00-8:45, pátek přespolní běh 8:30. Rostočilová

Roční plán
Září: 21.9. Přespolní běh
Říjen: 2.-5.10. Sběr papíru
23.10. Olympijský víceboj
Listopad: 14.11. Třídní schůzky
30.11. Šplh – soutěž
Prosinec: 5.12. Mikuláš
20.12. Vánoční slavnost ve třídách
Leden: 9.1. Třídní schůzky
Únor: Kurz bruslení
Březen: 21.3. Recitační soutěž
21.3. Třídní schůzky
28.3. Švihadlo – soutěž
Duben: 16.4. Velikonoční jarmark a dílny
24.4. Den Země
Květen: 15.-17.5. Projektové dny „Putování Prahou“
23.5. Rakáčkův atletický trojboj
Červen: 4.6. Fotografování
5.6. Třídní schůzky
Den s koloběžkou
20.6. Olympijský běh
21.6. Mezinárodní den jógy

TÝDENNÍ PLÁN 17.9.-21.9.
ČJ-opakování, psací písmo (velké i malá písmena), uč. str. 10-11
M-sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20, uč. str. 2-3
SKN-Prostředí (opakování), Byt, rodina
AJ-Animal safari (slovíčka, písničky)

13.9. Družina atletický kroužek od 14:45 vyřeší, informaci dá pan učitel Mareček na web družiny. Rostočilová

Platby
TF 50 Kč 266496066/0300 SS 999
Platba škole 300 Kč (sourozenci ve škole 200 Kč) 266496066/0300 SS 999
Pomůcky 100 Kč 266496066/0300 SS 999
Družina 1000 Kč (pololetí) 266496066/0300 SS 555
TF družina 100 Kč 266496066/0300 SS 555
Pracovní sešit AJ 244 Kč 266496066/0300 SS 666

Týdenní plán 10.9. – 14.9.
ČJ-opakování psacího písma, uč. str. 8-9
M-desítky a jednotky, sčítání a odčítání bez přechodu
Aj-Playroom safari (animals)
SKN-Prostředí, ve kterém žijeme, Rodina, byt
Příští týden 12.9. se budou od 17:30 konat TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Děkuji Rostočilová
7.9. Žáci si vezmou učebnici českého jazyka, angličtiny, pracovní sešit z matematiky. Od pondělí nosí žáci učebnice podle rozvrhu. Děkuji Rostočilová
6.9. Pokud žák nejde do družiny, napište mi prosím lísteček, že nejde do družiny. Buď jde hned domů a někdo si ho vyzvedne, nebo jde na oběd a pak si ho někdo vyzvedne, nebo odchází sám. (Prosím, aby bylo napsáno na lístečku) Pokud žák odchází sám, napište prosím na lísteček, že od té doby za něj přebíráte zodpovědnost. Děkuji Rostočilová
6.9. Žáci si přinesou ŽK, notýsek, učebnici českého jazyka, prac.sešit z matematiky. Zítra mají žáci již TV, prosím ať nezapomenout na cvičební úbor a boty.
Vážení rodiče, pokud žák odchází domů sám, prosím napište mi lísteček, že jde domů po vyučování a že za něj přebíráte zodpovědnost. Moc Vám děkuji Rostočilová
5.9. Výuka podle rozvrhu, žáci si s sebou nemusí brát učebnice, vzít si penál, notýsek, ŽK, svačinu, pití. Učebnice prosím obalit. Děkuji Rostočilová
4.9. Koupit 1 linkovaný sešit alespoň 40 stánek. Půjde o notýsek na domácí úkoly a zároveň se tam bude zapisovat družina. Notýsek si společně nadepíšeme ve škole. Děkuji Rostočilová
Školní pomůcky:
VV,PČ: tempery, vodovky, kelímek, staré tričko/zástěra, podložka/ubrus, tuhé lepidlo, lepidlo Herkules (s aplikátorem/hubičkou), nůžky, voskovky, modelína, fixy
Penál: 2 pera, 2 tužky, pastelky, nůžky, guma, ořezávátko, malé pravítko
Kuchyňské utěrky (4 role), kapesníčky

Týdenní plán 3.9.-7.9.
Milí druháčci,
prázdniny se nám nachýlily ke konci. Ještě si těch pár dní pořádně užijte. Já se na vás všechny budu těšit, společně se poznáme, povyprávíme si své zážitky z prázdnin. 🙂 Eva Rostočilová

3.9. budu na svou novou třídu čekat v šatně, abych je navedla do naší nové třídy. (1. stupeň, 2. patro) Prosím přineste si psací potřeby a notýsek.
3.9. výuka do 8:45
4.9. výuka do 11:20
5.9.-7.9. výuka podle rozvrhu

Vážení rodiče sešity letos zajišťuje škola. Pro žáky prosím kupte pouze notýsek formát A5 (linkovaný, stránek 40 a více). Děkuji Eva Rostočilová

Komentáře jsou uzavřeny.