III.B Mgr. Daniel Kőniger

Mgr. Daniel Kőniger

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (24.-28.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme vyjmenovaná slova po B a L
  • podstatná jména – rod, číslo, pád (učíme se používat pádové otázky v praxi)
  • vyjmenovaná slova po M (význam + pravopis) – vybraná cvičení v učebnici str. 69 – 75
  • pracovní list – rozcvičky s pády (z ohrady, o strachu atd.), skloňování podstatných jmen 
  • učebnice – str. 61/cv. 3, 4
  • pravopisné cvičení – práce do školního sešitu (str. 54/ 7b, poslední 2 řádky)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 16 (doděláváme), str. 17
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 103 – 115
  • čtenářský deník na leden
 • SLOH:
  • vyprávění podle obrázku str. 68

 

M

 • procvičujeme násobení a dělní, sčítání a odčítání čísel do 100 (písemně), pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • zaokrouhlování trojciferných čísel (na 10, na 100)
 • jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • G – opakování (čtverec, obdélník, trojúhelník)
  • pořídit trojúhelník S RYSKOU (bez toho se nedá nic rýsovat)

 

SKN

 • naučit se podle obrázků v sešitě popsat části lidského těla (hlava, krk, trup, hrudník, břicho,  horní a dolní končetina, rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, lýtko, kotník) + kostra (tam ještě budeme vše ukazovat a opakovat)
  • někoho si na to vyzkouším ústně 🙂 (známka na 2.pololetí)
 • svaly, vnitřní ústrojí (říkáme si během popisu těla)
 • Byl jednou jeden život (ústa a zuby)

 

AJ

INFORMACE

 • testování antigenními testy (24.1.)
 • známky za 1.pololetí uzavřeny k 21.1., docházka ke 24.1.
 • 31.1. rozdávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí, 4.2. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (17.-21.1.)

ČJ

 • MLUVNICE
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L
  • podstatná jména – rod a číslo (pracovní list), životnost, pádové otázky
  • učebnice str. 58/ cv. 2, str. 65/ cv. 3
  • diktát – ve čtvrtek
  • práce na známky – středa či pátek (doplňovací cvičení na VS po B a L)
  • naučit se vyjmenovaná slova po M (ne z učebnice): my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš , hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
 • ČTENÍ:
  • str. 96 – 100 (107)
  • kdo nerecitoval Hejkala (str. 99)
 • PSANÍ:
  • str. 16

 

M

 • pamětné sčítání a odčítání čísel do 1 000 (str. 17 – 21)
 • zaokrouhlování trojciferných čísel (na desítky, stovky) – str. 32
 • jednotky délky (str. 24)
 • G – rovinné útvary (čtverec)

 

SKN

 • PRVOUKA 2.DÍL – téma ČLOVĚK (stavba těla, kostra, svaly) – str. 30 – 32
 • inspirace, pro lepší představu: Byl jednou jeden život

 

AJ

INFORMACE

 • 17.1. – antigenní testování
 • 19.1. – bruslení (Sofijské náměstí, 10:00 – 11:00) – s sebou: brusle a helma (možnost zapůjčení 30 Kč, nevím jestli za každou položku), tlusté rukavice, sportovní oblečení
 • 21.1. – uzavření klasifikace za 1.pololetí

TÝDENNÍ PLÁN (10. – 14.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L (k procvičování a domácí přípravě využívejte odkazy, viz týdenní plán 20. – 24.12.), slovní druhy (umět vyjmenovat str. 126)
  • tento týden PODSTATNÁ JMÉNA – vyhledávání v textu, rod, číslo, životnost
   • umět pádové otázky – str. 60/ cv. 2
 • PSANÍ:
  • písanka str. 15 (opis, přepis slov)
 • ČTENÍ:
  • recitace – str. 99 Hejkal, Pavel Šrut – do 14.1.
  • čítanka str. 89 – 98

 

M

 • opakujeme písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky, slovní úlohy
  • příklady z tabule, pracovních listů, práce s ipady
 • práce v učebnici (vybraná cvičení) – str. 12 – 22 
 • v dalším týdnu začneme jednotky délky, dále hmotnosti a objemu
 • čeká nás zaokrouhlování trojciferných čísel (ke konci ledna)
 • G – rovinné útvary (čtverec a obdélník)

 

SKN

 • úterý 11.1. písemné opakování – voda (koloběh, skupenství a příklady), vzduch (složení vzduchu, kde se bere kyslík), půda (vznik půdy), horniny a nerosty (využití), podmínky života (5 podmínek)
 • obnovitelné a neobnovitelné zdroje
 • nová kapitola – ČLOVĚK 

 

INFORMACE

 • 10.1. a 13.1. – antigenní testování
 • 12.1. konzultace online (16:00 – 17:00) – zájemci o konzultaci nechť mi napíšou email a domluvíme se na čase (na každého 5 – 10 minut)

TÝDENNÍ PLÁN (3. – 7.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L (učebnice – vybraná cvičení ze str. 52 – 54)
  • opakujeme slovní druhy (vyjmenovat, zařadit do ohebných a neohebných)
  • během týdne – podstatná jména (od str. 55) – kategorie rod, životnost
   • pomalu se učit pádové otázky
 • SLOH:
  • vyprávění o Vánocích
 • PSANÍ:
  • písanka str. 14
 • ČTENÍ:
  • Čítanka str. 77 – 79, (83 – 85)

 

M

 • opakujeme – zaokrouhlování čísel do 100 na desítky, sčítání a odčítání do 100 (postupně přejdeme na  pamětné + – do 1 000), násobení a dělení (desetiminutovka)
 • slovní úlohy – zápis, otázka, výpočet, odpověď
 • G – rovina, rovinné útvary (trojúhelník)

 

SKN

 • úterý 4.1. – zopakování učiva z prosince (ve čtvrtek možnost ústního zkoušení, další úterý písemné opakování – blíží se konec pololetí) – voda (koloběh, skupenství), vzduch (složení), půda (horniny a nerosty – jejich využití)
 • téma na leden, únor – člověk (stavba těla, orgány a jejich funkce, kostra, lidské smysly), péče o zdraví, prevence

 

AJ

 

INFORMACE

 • antigenní testování pondělí a čtvrtek 
 • 12.1. – online třídní schůzka (čas bude upřesněn)
  • v ŽK bude do třídní schůzky napsán návrh známek na 1.pololetí


TÝDENNÍ PLÁN (20. – 24.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L (pracovní listy)
  • slovní druhy – umět třídit na ohebné a neohebné
  • online odkazy: VS po B, VS po L, slovní druhy
   • využijte odkazy v týdenním plánu 13.-17.12.
 • ČTENÍ:
  • předčítání a následná reprodukce textu (čítanka str. 74 – 76)
 • PSANÍ:
  • dopsání písanky str. 12 – 13
  • komu toho chybí více, dopíše přes Vánoce
 • SLOH:
  • vyprávění o Vánocích, zvyky, popis

 

M

 • procvičujeme písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na desítky, čísla do 1 000 
  • využití převážně pracovních listů
 • porovnávání čísel do 1 000 (učebnice str. 5-7  ústně)
 • slovní úlohy
 • využijte online odkazy z týdenního plánu (13.-17.12.)

 

SKN

 • areál Ráček – ukázka hornin z okolí Prahy

 

AJ

 

INFORMACE

 • testování antigenními testy
 • 22.12. projektový den – Vánoce (povídání o Vánocích, zvyky a tradice, rozbalování dárků aj.)
 • 23.12.2021 – 2.1.2022 – Vánoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (13. – 17.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme – vyjmenovaná slova po B 
  • procvičujeme – vyjmenovaná slova po L, B, jejich slova příbuzná, chytáky
   • slovní druhy – umět vyjmenovat (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce) + rozřadit do skupin ohebné a neohebné slovní druhy
  • odkazy na procvičování VS po B, VS po L, párové souhlásky, synonyma, slova nadřazená, podřazená, protikladná
 • ČTENÍ:
  • ČÍTANKA str. 74 – 79
  • video – divadelní představení (charakteristika postav, vyprávění děje, popis prostředí)
 • PSANÍ:
  • dopis Ježíškovi (připravené z domova, přepis ve škole) + adresa
  • písanka – str. 12-13
 • SLOH:
  • dopis Ježíškovi + adresa

 

M

 • procvičujeme:
  • násobení a dělení (desetiminutovka)
  • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku (procvičování ZDE)
  • zaokrouhlování (procvičování ZDE)
 • vybíráme 1.díl Matematiky
 • 2.díl Matematika – čísla do 1 000, porovnávání (první stránky v učebnici) do vánočních prázdnin (seznámení, pokračování v lednu)
 • G – práce s úsečkou, kolmice

 

SKN

 • opakování (test 14.12.) – nakreslit koloběh vody a popsat
 • opakujeme probranou látku – voda, vzduch, světlo, teplo
 • půda, horniny a nerosty

 

AJ

 • Kulturní reálie: Christmas (dopis ježíškovi)
 • Who´s this? / It´s my mum. vs What is this? / It´s my (bag).
 • Otázka „Kolik má (čeho)?“:
  • How many (sisters, btorhers/eyes, ears/legs, arms) has (He/She/It) got?
  • Odpověď „He/She/It has got (…) sisters/noses/hands).“
 • Body rap – základní části těla

INFORMACE


TÝDENNÍ PLÁN (6. – 10.12.)

ČJ

 • MLUVNICE
 • PSANÍ:
  • písanka str. 12 + promyslet si dopis Ježíškovi (zde si i procvičíme psaní adresy – sloh)
 • ČTENÍ:
  • čtení s porozuměním (+ úkoly – str. 63 – 71)
  • denně doma hlasitě číst alespoň 15 minut
  • možnost zapojení do projektu (každý žák sám za sebe – pochvala do ŽK po splnění a potvrzení účasti) – více info ZDE
 • písemné opakování z ČJ (kdo nepsal)

 

M

 • písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku (procvičování ZDE)
 • zaokrouhlování na desítky (procvičování ZDE)
 • procvičujeme násobilku a slovní úlohy
 • další týden – přirozená čísla do 1 000 a porovnávání čísel
 • učebnice – str. 47 – 49 (vybraná cvičení na písemné odčítání a sčítání + slovní úlohy), str. 54 – 55 (zaokrouhlování)
  • do konce prosince doděláme 1.díl matematiky (prosím o její vygumování, pokud to půjde, zalepení)
 • G – průsečík, práce s úsečkou
 • písemné opakování z M (kdo nepsal)

 

SKN

 • pokračujeme v neživé přírodě (probráno máme – podmínky a znaky života, teplo, světlo, vzduch)
 • doděláváme kapitolu VODA – koloběh vody, skupenství, vlastnosti látek (úterý)
 • nová kapitola – půda, horniny a nerosty, ropa, zemní plyn (do konce prosince)
 • videa – koloběh vody

 

AJ

 • Celý týden opakování a náprava častých chyb:
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • How many (sisters)? I´ve got (two) (sisters)/(brothers)
 • Zopakování často zaměňovaných pojmů:
 • He´s X He´s got
 • It is(.) X Is it(?)
 • Has he got(?) X He has got(.)
 • + stejně u Has she got? Has it got?

 

INFORMACE

 • 6.12. antigenní testování
 • 8.12. návštěva městské knihovny (10:00 – 11:15, zdarma)

TÝDENNÍ PLÁN (29.11. – 3.12.)

ČJ

 • čtvrtletní písemné opakování (úterý 30.11.):
  • doplňovací cvičení – tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova po B, psaní ú/ů
  • doplňovací cvičení – párové souhlásky uvnitř a na konci slov (b/p, d/t, ď/ť, v/f, h/ch, ž/š atd.)
  • rozdělení slov na slabiky
  • slova nadřazená a podřazená (měsíc – leden, únor atd.)
  • teorie – druhy vět, rozdělení hlásek
 • MLUVNICE:
  • vyjmenovaná slova po B a jejich psaní, vyjmenovaná slova po L (vyjmenovat zpaměti)
 • SLOH:
  • adresa
 • PSANÍ:
  • psaní adresy (vědět adresu, případně si vymyslet ulici a číslo popisné)
  • písanka str. 11 (2.polovina na známky – přepis)
 • ČTENÍ:
  • básnička Vánoční hvězdička do 3.12. 
  • čítanka str. 57 – 65 + úkoly

 

M

 • čtvrtletní písemné opakování (středa 1.12.):
  • násobení a dělení
  • příklady se závorkami (4. (5+8)), složené příklady 56 + 25 – 56, 12 + 5.8
  • slovní úloha (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
  • pamětné sčítání a odčítání
  • písemné sčítání a odčítání
  • G – úsečka (přesnost), přímka, bod (správné značení)
 • nové učivo – zaokrouhlování čísel na desítky, číselná řada
  • před Vánoci odevzdat 1.díl Matematiky, děti dostanou výměnou 2.díl
 • G – zopakování geometrie ze čtvrtletní práce

 

SKN

 • návštěva školní knihovny – hraní her pro utužování kolektivu
 • čtvrtek – PŘÍRODA – podmínky života, znaky života

 

AJ

 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa + širší rodina (uncle, aunt, cousin)
 • Popis rodiny: Who´s this?/ It´s my mum.
 • Sdělování a zjišťování základních osobních informací: How many (sisters) have you got? I´ve got (two) (sisters)/(brothers).
 • Trénink čtení nahlas a porozumění textu.

TÝDENNÍ PLÁN (22. – 26.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B (určování slov příbuzných, jak je poznat) + procvičování učiva na čtvrtletní opakování
  • do konce týdne umět zpaměti vyjmenovaná slova po L
  • procvičování – pracovní listy, iPad, práce do školního sešitu
  • na konci listopadu – čtvrtletní opakování (tvrdé a měkké souhlásky, stavba slova – rozdělení na slabiky, tvorba slov se společným kořenem, vyjmenovaná slova po B, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, slova nadřazená a podřazená, teorie – druhy vět, rozdělení hlásek)
 • ČTENÍ:
  • doma – hlasité čtení alespoň 10 – 15 minut
  • čítanka str. 52 – 59 + úkoly k jednotlivým kapitolám (porozumění textu)
 • PSANÍ:
  •  
  • písanka str. 10 (11)

 

M

 • procvičování – písemné sčítání do 100
 • nová kapitola – písemné odčítání a zaokrouhlování
 • na konci listopadu – čtvrtletní opakování (pamětné sčítání a odčítání, příklady se závorkami (kombinace), násobení a dělení, jednoduchá slovní úloha, jednoduché příklady na písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, G – úsečka, přímka a jejich značení)
 • G – rovnoběžka, různoběžka, opakování (úsečka, přímka, bod a jejich značení)

 

SKN

 • písemné opakování – likvidace odpadů, materiály (plast, dřevo, sklo, papír, rozdíl vlna a bavlna, výrobky z různých materiálů, využití odpadu, barvy kontejnerů na tříděný odpad)
 • jak se co dělá
 • povolání – lékař, veterinář

 

AJ

 • Sdělování základních osobních informací (popis obličeje): I´ve got a (big) (nose). / He´s/She´s got (brown) (hair).
 • Slovní zásoba: Opakování částí obličeje + nově: eybrows, eyelahs, beard (chin) + Opakování: Short, long, dark, light nově: bald, hairy
 • My family: Základní rodinní příslušníci: me, mum/mother, dad/father, sister, brother, grandma, grandpa
 • Otázka Who´s this?

INFORMACE

 • antigenní testování – 22.11.
 • olympijský víceboj – sportovní disciplíny v tělocvičně (24.11. od 10:20 do 11:20)
  • obuv do tělocvičny, pití, cvičební úbor

TÝDENNÍ PLÁN (15. – 19.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme pravopis vyjmenovaných slov po B
  • pomalu se připravujeme na vyjmenovaná slova po L (naučit nazpaměť)
  • nadále se vracíme k učivu párové souhlásky uvnitř slov, stavba slova (kořen, předpona, přípona)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 9 (10)
 • ČTENÍ:
  • kdo nerecitoval básničku U dědy, bude tento týden
  • pokračujeme v četbě v čítance
  • kontrola čtenářských deníků

 

M

 • slovní úlohy
 • písemné sčítání s přechodem přes desítku, začínáme písemné odčítání (i s přechodem přes desítku)
 • opakujeme násobilku (základ učiva 3.-5.ročníku)
 • G – rovnoběžka, různoběžka, úsečka

 

SKN

 • likvidace odpadů
 • recyklace a výrobky
 • videa, jak se co dělá

 

AJ

 

INFORMACE

 • 15.11. testování antigenními testy
 • 16.11. třídní schůzka online Teams od 17:00 (odkaz máte již na svých emailech)
  • probírat budeme organizaci školy, prospěch a chování (obecně)
 • 17.11. státní svátek

TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • pravopis vyjmenovaných slov po B (str. 38 – 43 – různá cvičení)
  • pomalu se učíme vyjmenovaná slova po L
  • opakování – párové souhlásky uvnitř slov, kořen, předpona, přípona
  • procvičování na tabletech – školákov, online cvičení
 • ČTENÍ:
  • str. 34 (básnička U dědy), umět do 12.11.
  • čítanka str. 45 – 53
 • PSANÍ
  • písanka str. 8 (9)

 

M

 • opakování, procvičování – násobení a dělení v oboru násobilky
 • slovní úlohy – vybrané slovní úlohy (str. 44, 47, 48) 
 • písemné sčítání a odčítání (str. 43 – 44, str. 47 – 48)
 • G – opakování str. 59

 

SKN

 • možnost zkoušení – krajina kolem nás (ti, co nepsali test)
 • nová kapitola – Věci a činnosti kolem nás
  • str. 20 – 22
  • videa, jak se co dělá
  • výrobky, které mám na sobě – odkud jsou (mapa světa)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 10.11. třídní schůzky v 17:30 hodin (Teams – odkaz máte v emailech)
  • v případě změny, budu psát email s náhradním termínem (do středy)

TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
 • ČTENÍ:
  • str. 36 – 48
  • přinést ČTENÁŘSKÉ DENÍKY za říjen
 • PSANÍ:
  • písanka str. 7 – 8

 

M

 • procvičujeme násobilku a dělení v oboru, sčítání a odčítání zpaměti, slovní úlohy
 • nové učivo – písemné sčítání a odčítání do 100
 • G – vzájemná poloha 2 přímek v rovině (rovnoběžky a různoběžky), úsečky
  • ořezané tužky č.3 či mikrotužky, pravítko a trojúhelník s ryskou

 

SKN

 • celý týden bude ve znamení zkoušení (písemné a ústní) z toho, co mají děti v sešitech (typy krajiny, světové strany, orientace v krajině, stanoviště, obzor)
  • za minulý týden do sešitu nic nepřibylo, ale zjišťuji, že děti nemají dopsané zápisky z doby, kdy někdy chyběly (automaticky si půjčují sešit spolužáka a látku si dopíšou doma či ve škole – nikdy toho není příliš)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 31.10. Halloween – děti mohou (nemusí) přijít v pondělí v nějakém halloweenském oděvu, masce (zároveň si připomeneme náš svátek Dušičky, který je v úterý)
 • 10.11. třídní schůzky (bude upřesněno, jakou formou – prezenčně či online)

TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.10.)

ČJ

 • stále procvičujeme párové souhlásky uvnitř slov (cvičení do školního sešitu pondělí i úterý)
  • str. 23, 24 / cv. 3, 4
 • opakujeme stavbu slova – umíme najít kořen slova, předponu a příponu + vymýšlíme slova se stejným kořenem
 • vyjmenovaná slova po B a jejich význam (slova příbuzná)
 • ČTENÍ – čtení s porozuměním (dbáme na plynulost projevu, význam slov, výslovnost)
  • str. 32 – 38 
  • denně hlasité čtení (hlavně přes prázdniny)
  • čtenářský deník – možno odevzdat i po prázdninách první týden v listopadu
 • PSANÍ – písanka str. 7 (za DÚ)

 

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (stále procvičovat)
  • desetiminutovka v pondělí (10 příkladů)
 • odčítání zpaměti do 100 (vybraná cvičení z učebnice do cvičného sešitu)
 • jednoduché slovní úlohy
 • přes prázdniny doporučuji opakovat násobilku, sčítání a hlavně odčítání a u slovních úloh stačí říkat postup a výpočet

 

SKN

 • opakovací hodina (je možné i ústní zkoušení) – světové strany (hlavní a vedlejší), rozdíl mapa a plán, k čemu slouží kompas, jak se orientujeme v krajině (podle přírodních úkazů), ochrana přírody (jak se chovat v přírodě)
 • po prázdninách písemné opakování (vše, co máme napsané v sešitě + jednoduché otázky, na které se stále ptám během hodiny)

 

AJ

 

INFORMACE

 • podzimní prázdniny (27. – 29.10.)
 • sledujte web školy

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • párové souhlásky uvnitř slov (str. 22 – 30 – vybraná cvičení + pracovní list)
  • stavba slova (str. 34) – kořen, předpona, přípona
  • vyjmenovaná slova po B (naučit nazpaměť podle nakopírovaného přehledu)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 25 – 29 (technika čtení, plynulost, pozornost)
   • na čtení je dobré mít záložku 
  • str. 29 básnička „Tvář léta“ do 22.10. (známka bude započítána do ČJH)
   • verš, rým
 • PSANÍ:
  • písanka str. 5 – 6
  • dbáme na úhlednost písma a správné sezení
 • SLOH:
  • vyprávění příběhu (v hodinách čtení)

 

M

 • procvičování násobení a dělení v oboru násobilky
 • počítání se závorkami a jednoduché slovní úlohy
  • úloha obsahuje stručný zápis a otázku (otázky), podtrhneme pravítkem, dále výpočet a odpověď (odpovědi)
 • G – polopřímka (opakování), úsečka (přesné měření)
  • dbáme na čistotu rýsování a úhlednost 

 

SKN

 • mapa – barvy a značky na mapě
 • povrch krajiny – opakování (rovina, pahorkatina, hory)
 • orientace v krajině podle přírodních úkazů
 • ochrana krajiny

 

AJ

 

INFORMACE

 • 19.10. Dravci v letu (50 Kč)
 • prosím o kontrolu domácích úkolů a pomůcek na další den
 • podzimní prázdniny (27.-29.10.)

TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.10.)

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – tvrdé a měkké slabiky, párové souhlásky na konci slov
  • párové souhlásky uvnitř slov 22 – 28 (vybraná cvičení a podle tempa)
  • slova nadřazená a podřazená, souznačná, mnohoznačná
  • práce s iPady (školákov, onlinecvičení)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 20 – 24 + úkoly (hádanky pro spolužáky, zkusíme i divadlo)
  • básnička:
   • do 22.10.
   • str. 29 – „Tvář léta“
 • PSANÍ:
  • písanka str. 4 (5)

 

M

 • násobení a dělení (str. 16 – 24 – příklady do školního sešitu na známky – vybraná cvičení), slovní úlohy – vybrané slovní úlohy
 • pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel (str. 36 – 37)
 • domácí úkoly (viz stránky z učebnice)
 • online procvičování: školákov, onlinecvičení, umíme matiku
 • G – opakování (bod, přímka, úsečka), polopřímka

 

SKN

 • orientace v krajině, určování světových stran (str. 15 – 18)
 • prezentace na školákově (pro ujasnění a názornost)

 

TV

 • tělesná výchova podle rozvrhu
 • nosit cvičební úbory a obuv (na ven i do tělocvičny – podle počasí)

 

INFORMACE

 • učíme se podle původního rozvrhu hodin (konec plavání)
 • 19.10. Dravci v letu (50 Kč)

TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30, vybraná cvičení)
  • párové souhlásky uvnitř slov (vybraná cvičení + práce s iPady)
 • PSANÍ:
  • písanka str. 3 – 4 (domácí úkol) – procvičování tvaru písmen f, b, ú, ů, í
   • prosím o dodržování velikosti písma (udělat si např. pomocnou linku tužkou)
 • ČTENÍ:
  • hlasité čtení – čítanka str. 16-19
  • čtenářské deníky odevzdat do 8.10. (1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila))

 

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
 • procvičujeme finanční gramotnost (do konce září – i jako domácí úkoly (např. sestav jídelníček, spočítej cenu potravin atd.) – nákup školních potřeb a potravin (sčítání a odčítání)
 • po ukončení plaveckého kurzu se vrátíme ke geometrii 

 

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, světové strany
 • krátký zápis do sešitu – rovina, pahorkatina, hory + obrázky
 • říjen – učebnice str. 11 – 19 + praktické ukázky 

 

AJ

 • Procvičování základních otázek
 • Předměty ve školní  třídě
 • Číslovky od 11-20

 

INFORMACE

 • plavecký výcvik – do 8.10.
 •  
 •                           Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)
 • Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.
 • Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300
 • SS: 555
 • VS: individuální
 • částka: 1.050,- kčPři zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.Děkujeme

TÝDENNÍ PLÁN (27.9. – 1.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30 (do konce září), vybraná cvičení)
  • spodoba znělosti (psaní párových souhlásek uvnitř slov – pravidla, procvičování
  • využití iPadů ve výuce (procvičování)
 • PSANÍ:
  • úvodní strany v písance budu zadávat jako domácí úkoly v době plavání, písanku si děti budou nechávat doma a vždy jen dostanou zadání
 • ČTENÍ:
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)

 

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
 • procvičujeme slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď)

 

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, světové strany

 

AJ

 • Opakování základních pozdravů
 • Procvičování otázek a odpovědí (jméno, věk, barva, zvíře)
 • Procvičování pokynů
 • Identifikace předmětů (What is this? It is a pen)

 

INFORMACE

 • 27.9. ředitelské volno, 28.9. státní svátek
 • 29. – 1.10. plavecký kurz (29.9. máme o lekci navíc kvůli odpadnutí pondělní hodiny, doma se pořádně nasnídat 🙂 )
 • 19.10. Dravci v letu, vybírám 50 Kč
 • dále kdo nedal peníze za sešity a písanky, poprosím přinést

TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – slovesa, podstatná jména (rod a číslo), předložky a jejich užití ve větách, spojky (učebnice str. 14 – 30 (do konce září), vybraná cvičení)
  • využití iPadů ve výuce (procvičování)
 • PSANÍ:
  • písanka (úvodní stránky – tvary písmen, čitelnost písma, automatizace psacího projevu)
 • ČTENÍ:
  • 20.9. dozkoušení, kdo nebyl na básničku „Fujavice metelice“
  • povídka „Kočičí hlavy“ – hlasité čtení, čtení s porozuměním (převyprávění příběhu + úkoly)
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)

 

M

 • opakování učiva:
  • násobení a dělení v oboru násobilky (vybraná cvičení do sešitu, str. 16 – 24)
  • procvičujeme slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď)
  • procvičujeme finanční gramotnost (do konce září – i jako domácí úkoly (např. sestav jídelníček, spočítej cenu potravin atd.) – nákup školních potřeb a potravin (sčítání a odčítání)
  • počítání příkladů se závorkou (vybraná cvičení, osvěžení pravidel při počítání v závorkách)
 • vzhledem k tomu, že budeme od 23.9. plavat, je učivo v týdenním plánu koncipováno do konce září (jak pro M, tak i pro ČJ)
 • Gbod, přímka, úsečka
  • pořídit tužky tvrdost 3 (tvrdá) nebo mikrotužka, dále trojúhelník s ryskou a pravítko, guma

 

SKN

 • rozdíly město x vesnice, služby, významné budovy

 

ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování pozdravů
 • Základní osobní informace (jméno, věk, oblíbená barva)
 • Opakování barev a číslovek
 • 1.lekce Classroom bugs (školní potřeby), učebnice strana 6-7

 

INFORMACE

 • od 23.9. do 8.10. plavecký výcvik – děti dostanou rozpis a upravený rozvrh hodin (úterky plavat nejezdíme, řídíme se podle klasického rozvrhu)
  • kdo nedonesl – kartičky pojištěnce
 • 27.9. ředitelské volno
 • 28.9. státní svátek – Den české státnosti

 


TÝDENNÍ PLÁN (13. – 17.9.)

ČJ

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (interaktivní tabule)
  • psaní ú/ů (interaktivní tabule + papír)
  • procvičování psaní i,í /y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
   • vybraná cvičení do sešitu – str. 10 – 12
  • slovesa (vybraná cvičení str. 14 – 15 + souvětí (větné vzorce))
 • ČTENÍ – Čítanka str. 8 – 12
  • recitace básničky Fujavice metelice (do 20.9. – možnost i dříve v hodinách)
  • čtenářský deník – jednou za měsíc (kontrola na konci měsíce) – 1 kniha dle vlastního výběru (název knihy, jméno autora, obrázek + krátké zhodnocení toho, jak se knížka líbila)
 • PSANÍ – dbáme na správné sezení a úchop pera, procvičujeme tvary písmen (malá a velká písmena)

 

M

 • zaměříme se na slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď) 
  • učebnice str. 7-8 (vybrané úlohy)
 • procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky (zařazuji desetiminutovky + hry)
 • procvičování sčítání a odčítání do 100 (složené příklady, doplňování tabulek)
  • učebnice str. 10 – 14 (vybraná cvičení)
 • G – zopakování pojmů bod a přímka (jejich značení), opakování – úsečka (dbáme na čistotu rýsování a přesnost)
  • pořídit tužky tvrdost 3 (tvrdá) nebo mikrotužka, dále trojúhelník s ryskou a pravítko, guma

 

SKN

 • Naše město – povídání o Praze (památky, nejbližší pošta, zdravotní zařízení, obchody, knihovna, divadlo)
 • jízdní řády – vyhledávání (využití notebooků)
 • opakování dopravních značek

 

AJ

 

INFORMACE

 • pozastavení testování na covid 19 
 • přinést okopírované kartičky pojištěnce (plavání, výlety), možno zaslat emailem

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.9.)

ČJ

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • druhy vět, skladba věty – slabika, slovo, abeceda
  • skupiny slov bě, pě, vě, mě, dě,tě,ně (opakování bude probíhat po celé září)
 • SLOH – vzpomínky na prázdniny (povídání o zážitcích z prázdnin)
 • ČTENÍ – Čítanka str. 5 – 9
  • hodiny čtení budou kombinované s hodinami psaní
  • doporučuji denně číst nahlas alespoň 10 – 15 minut
  • domácí čtení – tvorba čtenářského deníku (1 libovolná kniha měsíčně, toto pololetí postačí napsat název knihy, autor a obrázek ke knize)
 • PSANÍ – objednáváme písanky, cenu upřesním
  • procvičujeme tvary písmen, dbáme na úhlednost písma, sklon a držení pera
 • v hodinách budou k opakování využívány pracovní listy, učebnice, interaktivní tabule, zkusíme si i práci s notebooky a tablety

 

M

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU:
  • násobení a dělení v oboru násobilky (opakovat i doma)
  • sčítání a odčítání do 100 (s přechodem před desítku)
  • rozklad čísel na jednotky a desítky
 • G – bod a přímka
  • POMŮCKY: trojúhelník s ryskou, pravítko, tužka č. 3 (tvrdá, vždy ořezaná), guma
 • v hodinách budou k opakování využívány pracovní listy, učebnice, interaktivní tabule

 

SKN

 • Domov – okolí bydliště a školy (vytváříme plánek okolí bydliště – pocitová mapa)
 • v případě hezkého počasí půjdeme na dopravní hřiště si ukázat dopravní značky a situace 

 

AJ

 

INFORMACE

 • přinést na pondělí vybavený kufřík na VV a PČ
 • sledujte týdenní plán a emaily
 • při zasílání plateb uvádějte jméno žáka, třídu a VS (mají napsané v ŽK)
 • sešity na jednotlivé předměty hromadně zakoupí škola (cenu upřesním)
 • nezapomínat si na hodiny TV nosit cvičební úbor
 • obstarat během týdne pomůcky na geometrii (viz M)
 • obalit učebnice, podepsat ŽK
 • 8.9. T-Mobile olympijský běh (mít s sebou věci na TV)
 • 8.9. třídní schůzky ve škole 🙂 od 17:30 hodin (více informací na webu školy)

TÝDENNÍ PLÁN (1.-3.9.)

 

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti,

na tomto webu naleznete každý týden plán toho, co budeme dělat. Budu se snažit tak, aby tu týdenní plán byl vždy nejpozději do neděle. Ke komunikaci se mnou využívejte emailovou adresu, kterou najdete v horním pravém rohu (již teď byste měli mít ve Vašich emailových schránkách základní informace + sledujte web školy). Doufám, že letošní rok bude poklidnější než předchozí školní roky a že se nám vše bude dařit. Těším se na Vás v nové třídě, kterou najdete na 1.stupni ve 2.patře (sledujte od šaten červený pruh na zdi). 

 

1.9.2021

 • příchod do třídy do 7:55, bude následovat testování na Covid 19 (možno přinést potvrzení o testování ne staré víc jak 2 dny)
 • 8:45 – konec výuky, následuje přechod do družiny (NUTNÉ MÍT LÍSTEČEK OD RODIČŮ, ZDA DÍTĚ JDE/NEJDE DO DRUŽINY)

 

2.9.2021

 • třídnická hodina do 8:45, od 8:55 výuka dle rozvrhu (M, ČJ, SKN, PČ – seznam pomůcek děti dostanou ve středu, obstarat do dalšího týdne), učebnice budeme rozdávat během těchto 2 dnů (doma obalit, podepíšeme si ve škole), sešity objednává škola 

 

3.9.2021

 • třídnická hodina do 8:45, od 8:55 výuka dle rozvrhu (AJ, M, ČJH, TV – bude probíhat venku podle počasí)

Výuka v těchto 2 dnech bude probíhat formou her a opakování

 

Komentáře jsou uzavřeny.