II.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


Týden 22.1. – 26.1.2018

MATEMATIKA

1.Násobika 3 – násobky, pamětné upevňování matematických spojů (bez používání prstů) PS str. 23 – 25

2.Opakování z geometrie PS str. 31 cv. 1,2 + kontrolní práce bod, přímka, úsečka, měření úseček,

bod leží (neleží) na přímce, úsečce. Stále nám chybí ořezané tužky.

ČESKÝ JAZYK

1.Spojky – spojujeme věty, slova. Procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky uč. str. 66 – 68.

2.Čtení – zkoušíme. Pohádka – dramatizace.

3.Rozvíjíme komunikaci.

SKN

1.Naše vlast v minulosti – na pondělí 22.1. – 3 věty o osobnosti z čes. dějin (může být i obrázek), pověsti.

  • na pondělí budeme potřebovat jehlu s větším očkem, barevné bavlnky

Třídní akce:

26.1. – sportovní soutěž – švihadlo – nominovaní žáci, ostatní fandíme 

24.1. –  kurz bruslení – jízdenky, vhodné rukavice, přilbu pevně na hlavu (prosím seřídit). Po dobu konání kurzu je změna rozvrhu – pá – 1. hodina – SKN.

31.1. – pololetní vysvědčení

1.2. – pololetní hodnocení – kroužek SH

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 15.1. – 19.1.2018

MATEMATIKA

1.Násobíme a dělíme dvěma, začínáme násobilku tří PS str. 19, 20, 22, 23.

2.Procvičujeme písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100.

3.G – měříme na mm PS str. 21, opakujeme bod, přímka, úsečka.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky uč. str. 62 – 65

2.Komunikační výchova – rozvoj vyjadřovacích schopností, mluvíme celou větou.

SKN

1.Téma – rodina, vztahy, společenské chování, můj domov.

2.Dozkoušíme znalost hodin.

Třídní akce:

15.1. – konzultace pro objednané rodiče

22.1. – sportovní soutěž – švihadlo

17.1. – zahajujeme kurz bruslení 

Nezapomenout: Open card (pro starší žáky), tašku na brusle, vhodné sportovní oblečení, PŘILBA a RUKAVICE  – (bez nich nebudou žáci vpuštěni na kluziště), teplé ponožky, pití a svačina (školní svačina je odhlášena).

Vlastní brusle jsou podmínkou!!

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 8.1. – 12.1.2018

MATEMATIKA

1.Procvičování násobení a dělení 2 – PS str.17

2.Opakujeme písemné sčítání a odčítání.

Geometrie – opakování – čtverec, obdélník, měření úseček.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách učeb. str.58 – 61

2.Čtení s porozuměním str. 62 – 64 (práce s textem – vyhledávání v textu, rýmy).

SKN

1.Rodina – hovoříme o rodině podle fotografie – rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti.

2. PL – vztahy v rodině.

Třídní akce:

15.1. – konzultace pro objednané rodiče

15.1. – sportovní soutěž – švihadlo

17.1. – zahajujeme kurz bruslení (4. – 5.1.2018  vybíráme 250,- Kč)

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

————————————————————————————————————————————–

Týden 1.1. – 5.1.2018

MATEMATIKA

1.Procvičovat násobilku 2, PS str. 16, 17

2.Úvod do dělení 2 str. 18

G – opakovat  – bod, přímka, úsečka, měření úsečky, rýsování úsečky dané délky.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičovat tvrdé a měkké souhlásky str. 60 – 61, psaní i,í,y,ý.

2.Čtenářský deník.

SKN

1.Pravidla společenského chování.

2.Na příští hodinu fotografii rodiny.

Třídní akce:

3.1. začínáme vyučování po Vánočních prázdninách

15.1. – konzultace pro objednané rodiče.

17.1. zahajujeme kurz bruslení (4. – 5.1.2018  vybíráme 250,- Kč)

31.1. pololetní vysvědčení

2.2. pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 – jarní prázdniny

———————————————————————————————————————————————

 

Týden 18.12. – 22.12.

MATEMATIKA

1.Učíme se násobilku 2, násobky – PS str. 15 – 17.

2.Opakujeme sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, řád desítek, jednotek, porovnávání čísel, větší o, menší o, slovní úlohy.

G – přímka, úsečka, měření na cm, bod leží (neleží) na přímce.

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky, psaní i, y. str.59 – 61

2.Vánoční přání – komunikační výchova.

3.Opakujeme – věta, slovo, slabika, písmeno, hláska, druhy vět.

4.Po Vánocích čtenářský deník.

SKN

1.Vánoční zvyky a tradice.

2.Zásady společenského chování – modelové situace.

3.Zkoušíme hodiny.

 

Třídní akce:

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin – s sebou dobrou náladu.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení, malý dárek, vyučování končí v 11.15 hodin.

17.1.2018 – zahajujeme kurz bruslení, 5 lekcí po 50,- Kč

 

Týden 11.12. – 15.12.

MATEMATIKA

1.Procvičovat pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20, 0 – 100 – cvičit paměť.

2.Úvod do násobení a dělení PS str. 12  – 14

3.G – rýsujeme úsečky dané délky – ořezané tužky, nezapomínat pravítko !

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – souhlásky tvrdé, doplňovačky.

2.Souhlásky měkké str. 55 – 58

3. Čtení – hlasité s porozuměním, odpovědi na otázky k textu.

SKN

1.Měsíce – zimní, jarní, letní, podzimní.

2.Školní rok, kalendářní rok, délka měsíců, části dne.

 

Třídní akce:

13.12. – badatelské odpoledne v 15.00 hodin – „ELEKTROMAGNETISMUS“ – vstup zdarma.

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.15 hodin.

17.1.2018 – zahajujeme kurz bruslení

———————————————————————————————————————————–


Týden 4.12. – 8.12.

MATEMATIKA

1. Odčítání čísel v oboru 0 – 100 s přechodem přes desítku – upevnit číselnou řadu po desítkách + počítání s přechodem přes desítku v oboru 0 – 20 (učivo prvního ročníku) str. 9 – 12

2. G – rýsování úseček dané délky – procvičování, měření úseček na celé cm str. 11

ČESKÝ JAZYK

1.Procvičování – tvrdé souhlásky, věta, slovo, slabika, písmeno, hláska.str. 51 – 53

2.Kontrolní práce – abeceda, řazení slov.

SKN

1.Měsíce, dny v týdnu – zkoušení.

2.Procvičujeme hodiny, části dne – činnosti.


Třídní akce:

BLAHOPŘEJEME

29.11. – proběhla soutěž ve šplhu – dívky: 2. místo M. Veselá, 3. místo – V. Mensová

                                                       chlapci: 2. místo J. Flídr, 3. místo R. Kunc 

5.12. – návštěva Mikuláše

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.40 hodin.

____________________________________________________________________________

 

Týden 27.11. – 1.12.

MATEMATIKA

1.Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku PS str.6, 7, 8, 9

Geometrie – rýsování úseček dané délky PS str. 11

 

ČESKÝ JAZYK

1.Tvrdé souhlásky str. 46 – 50

2.Čtení – recitace

SKN

Vývoj a pokrok, řemesla.

Procvičujeme hodiny – celá, čtvrt, půl, třičtvrtě.

Roční období, měsíce, dny v týdnu.

 

Třídní akce:

21.12.2017 – „Vánoční zastavení ve II. C“ – program začíná v 16.30 hodin.

22.12.2017 – školní besídka pro žáky – s sebou občerstvení a vánoční náladu, vyučování končí v 11.40 hodin.

 

             

Komentáře jsou uzavřeny.