III.B Mgr. Martina Zabavíková

Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz

 


Týdenní plán na  08.03.-12.03.2021

Anglický jazyk: ONLINE HODINA : pondělí od 08: 55

  1. E-test Unit 7. 

Český jazyk:

Mluvnice:  Vyjmenovaná slova po P – procvičování, upevňování učiva; Slovesa – osoba a číslo sloves, orientačně v učebnici strany 84-85, 87-88; Pracovní listy

Sloh: Vypravování – učebnice strana 86

Čtení:Čítanka: J. Brukner – Jak namalovat lov, str. 99-100; R. Goscinny – Filatelie, str. 101-104;  Čtení s porozuměním: V. Steklač – Dvojčata v akci (str. 24)

Matematika:

Aritmetika: Opakování učiva(učebnice 3. díl – str. 3-5);  Násobilka; slovní úlohy;  Dělení se zbytkem str. 7-8; Pracovní listy; Početník 2

Geometrie: Rovinné útvary – ústní opakování

Svět kolem nás:

Ústní zkoušení probraného učiva (lidské tělo); Březen – pranostiky a pořekadla; 8. březen – MDŽ – informace k svátku; Lidé a společnost PS str. 36

               Ostatní: 

  • výuka probíhá denně podle kalendáře v aplikaci Teams – nadále pokračujeme v každodenním zadávání domácích úkolů a jejich odevzdávání do „Zadání“
  • bližší informace k výuce zaslány e-mailem, a to včetně klasifikace v měsíci únoru

Martina Zabavíková, TU

Informace ŠD:

Školní družina – I. pololetí 

Prosíme rodiče žáků III. tříd o uhrazení platby za I. pololetí ŠD ve výši 450,- kč . Žáci navštěvovali ŠD prezenčně v měsících září a prosinec. Kdo uhradil platbu za ŠD v plné výši, bylo mu vráceno 600,- kč.

Platba: na účet školy, SS: 555, VS: individuální. Uvádějte celé jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Platbu uhraďte do 5. 3. 2021.

Platbu za II. pololetí zatím neposílejte!

Děkujeme

Jan Mareček

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.