I.B Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 15. 4. – 19. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky ch a písmen Ch, ch.

Čtení po slabikách – slova, slovní spojení a věty. Práce s dětským časopisem

Psaní: opis, přepis, diktát.

Slabikář 2na str. 36

Písanka 2 na str. 26 (dotahujeme zpoždění za plánem)

ANGLICKÝ JAZYK

Bathtime!

Domov a rodina: v koupelně

MATEMATIKA

Jednotky hmotnosti kilogram (seznámení)

PS str. 29

SVĚT KOLEM NÁS

Bylina, keř, strom. Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

PS na str. 49

OSTATNÍ

Blahopřejeme závodníkům v přeskoku švihadla Martinovi Marouškovi a Mikimu Nguyenovi.

Ve středu 17. 4. proběhne ekoprogram Ptačí detektivové (cena za žáka 80Kč hotově)

Ve středu 17. 4. od 17:00 bude třídní schůzka v učebně I. B

Na čtvrtek 18. 4. si děti přinesou dětský časopis. Nemusí být aktuální, ale pro čtenáře do osmi let věku.

Doporučuji denně procvičovat hlasité čtení po slabikách a pamětní počítání do dvaceti bez přestupu desítky.

Kontrola vybavení penálu a příprava na další den podle rozvrhu – děti aktivně.

 

 

Týdenní plán 8. 4. – 12. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen ř, Ř. Výslovnost – nácvik.

Čtení slov, jednoduchých vět. Práce s dětským časopisem.

Psaní – opis, přepis, diktát

Slabikář 2 na str. 29

Písanka 2 na str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

Narozeniny. Vyjádření vlastnictví: I´ve got …

Věk – opakování, docvičení.

MATEMATIKA

Vztahy o několik více/méně.

Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přestupu přes desítku.

Jednotky objemu – litr (seznámení)

PS na str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – části rostlin. Bylina- keř – strom

PS na str. 48

OSTATNÍ

V úterý 9. 4. bude polovina třídy zapojena do celoškolní soutěže Skok přes švihadlo – vybraní žáci.

Úbor na TV s sebou!

Ve středu 17. 4. od 17: 00 třídní schůzka v učebně I. B

 

 

 

Týdenní plán 2. 4. – 5. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

Procvičování osvojeného učiva

Vyvození hlásky Ř. Správná výslovnost.

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Psaní: opis, přepis, diktát slov.

Slabikář na str. 26

Písanka 2 na str. 15

ANGLICKÝ JAZYK

Sdělování základních osobních informací  (věk): How old are you? I´m (seven)

Velikonoce (a basket, a chicken, Easter Day, an Easter egg)

MATEMATIKA

Vztahy o několik více, méně

PS na str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě.

PS na str. 47

OSTATNÍ

ZAČÍNÁME ÚTERNÍM ROZVRHEM

Kontrola vybavení penálu!

Poctivé hlasité čtení denně 10 minut.

Procvičování pamětného počítání bez přestupu přes desítku

Plánované akce: soutěž Skok přes švihadlo – vybraní žáci 9. 4.

Třídní schůzka – 17. 4. od 17:00

 

 

Týdenní plán 25. 3. – 27. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ž.

Čtení: slabik, slov, jednoduchých vět.

Psaní: opis, přepis, diktát slov. Sloh – pozvánka na oslavu

Slabikář 2 na str. 22, písanka 2 na str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday! Domov a rodina

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přestupu desítky. Jednotky délky – metr (seznámení)

PS na str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase – hodiny (celá)

 V pondělí 25. 3. použijeme papírové hodiny.

PS str. 59

OSTATNÍ

V pondělí budeme potřebovat papírové hodiny

Velikonoční prázdniny budou od 28. 3. do 1. 4. 2024.

Sportovní soutěž Skok přes švihadlo (1minuta počítaných přeskoků) proběhne 9. 4.

Rodičům i školákům přeji pěkné velikonoční svátky.

Objednáváme stravu na duben

 

 

 

Týdenní plán 18. 3. – 22. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Č. Čtení slov, jednoduchých vět. Hláskování, slabikování, správná výslovnost. Reprodukce textu

Slabikář na str. 19

Psaní: opis, přepis, diktát

Písanka 2 na str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday! Domov, rodina: narozeniny. Vyjádření vlastnictví: I’ve got…

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20

Jednotky délky – metr (seznámení)

PS na str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Hodina, den, týden, měsíc, rok.

Orientace v čase – hodiny (celá)

Vycházka do přírody

PS na str. 54, 55

OSTATNÍ

Dne 21. 3. proběhne školní recitační soutěž

V pondělí 25. 3. budou žáci potřebovat papírové hodiny

Doporučuji denně 10 minut hlasitého čtení.

 

Týdenní plán 11. 3. – 15. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky B.

Čtení slov jednoduchých vět. Reprodukce textu

Psaní: opis, přepis, diktát

Nácvik recitace

Slabikář na str. 15

Písanka 2 na str. 4

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday! Domov, rodina: narozeniny. Vyjádření vlastnictví: I’ve got…

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20

Jednotky délky – metr (seznámení)

PS na str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci

PS str. 46

Vycházka do přírody

OSTATNÍ

 

 

 

 

Týdenní plán 4. 3. – 8. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky H.

Čtení vět, úprava vět. Reprodukce textu

Psaní: opis, přepis, diktát

Slabikář na str. 11

Písanka 2 na str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister)

Já a moje rodina

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20

Hbité počítání s číselnou osou, počítadlem

PS na str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Opakování: důležitá telefonní čísla, bezpečnost, úraz a nemoc

Příroda na jaře – porovnávání ročních období

PS na str. 45

OSTATNÍ

 1. 3. proběhne soutěž ve šplhu na tyči.

Nominovaní žáci dostanou do notýsku lístek – přinesou si ve čtvrtek úbor na TV

 

 

 

Týdenní plán 26. 2– 1. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky c, psaní C.

Psaní: opis, přepis, diktát slov

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Sloh – vyprávění podle obrázkové osnovy

Slabikář 2 na str. 5

Písanka 1 na str. 48

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister)

Kulturní reálie: Já a moje rodina

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek a jednotek

Rozklad čísel na desítky a jednotky

PS na str. 12

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik – požáry, sebeobrana, ochrana

PS str. 68

OSTATNÍ

Domácí úkoly zapisujeme do notýsku, označujeme v PS.

Doporučuji procvičovat denně hlasité čtení a hbité počítání (orientaci v číselné řadě 0 – 20)

Hodí se nosit v penálu kromě povinného vybavení 2 kusy náplní s inkoustem.

Objednáváme stravu na nový měsíc

 

 

Týdenní plán 19. 2. – 23.2 2024

ČESKÝ JAZYK

NOVĚ malá tiskací písmena k vyvozeným velkým.

Psaní: opis, přepis diktát slabik

Čtení písmen, slabik, slov.

Slabikář 1 do konce.

Písanka do str. 43

ANGLICKÝ JAZYK

Poděkování: Thank you.

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister)

MATEMATIKA

Číselná řada 11 – 20 (čtení, psaní, porovnání, diktát)

Rozklad čísel na desítky a jednotky

PS 3. díl do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Péče o zdraví – nemoci, lékař, užívání léků, úraz

PS str. 40

OSTATNÍ

Každý den potřebujeme ořezané tužky, pero, pastelky, nůžky i lepidlo.

Doporučuji trénink čtení písmen, slabik, slov. (5 – 10 min.)

 

 

 

Týdenní plán 12. 2. – 16.2.

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov a jednoduchých vět. Úprava vět doplněním slova.

Psaní: opis, přepis, diktát slov. Píšeme velkými tiskacími nebo malými tvary psacích písmen.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyjádření počtu: one (red)(sock);two (red)(socks)

Poděkování Thank you.

MATEMATIKA

Číselná řada 11 – 20. Rozklad čísel na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

SVĚT KOLEM NÁS

Péče o zdraví – poznáváme své tělo

Péče o zdraví – nemoc, úrazy, užívání léků

OSTATNÍ

 1. 2. Interaktivní geologická přednáška (8:00 – 8:45) cena 50Kč
 2. 2. Promítání filmu Čtyřlístek (10:00 – 11:40) zdarma

Doporučuji procvičovat čtení a hbité počítání i o prázdninách.

 

 

Týdenní plán 29. 1. – 1. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK

Čtení dvojslabičných a trojslabičných slov.

Psaní: opis, přepis, diktát slov. Úprava vět, řešení křížovek a osmisměrek.

Slabikář na str. 47

Písanka na str. 39

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt)

Barvy II (black, white, purple, grey)

Vyjádření počtu: one (red)(sock);two (red)(socks)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10.

PS na str. 32

SVĚT KOLEM NÁS

Téma zima, zvířata v zimě

OSTATNÍ

Platba za ŠD na 2. pololetí do 31. 1. – info viz. web ŠD, notýsek

31. 1. – OVOV – 1. vyučovací hodina – TV, příchod do třídy v 7:40 h!!!

 1. 1. 2024 – Pololetní výpis z vysvědčení – rozdávání v první vyučovací hodině.

2. 2. (pátek) – pololetní prázdniny

od 5. 2. do 9. 2. – jarní prázdniny

 

 

Týdenní plán 22. 1. – 26. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky š, písmen š, Š. Čtení slov, jednoduchých vět.

Psaní: opis, přepis slabik a slov. Nově písmeno p.

Slabikář na str. 41, písanka na str. 35

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt)

Barvy II (black, white, purple, grey)

Vyjádření počtu: one (red)(sock);two (red)(socks)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10

Psaní číslic, zápis příkladů. Řešení slovních úloh

PS na str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování

OSTATNÍ

V pondělí donesou děti formulář, prosím rodiče o podpis. Chybí mi několik souhlasů k testování fyzické kondice – program OVOv (rodiče dostali formulář na třídní schůzce)

Doporučuji denně procvičit 10minut hlasité čtení, pamětné počítání a psaní vyvozených písmen.

 1. 1. dostanou děti čtvrtou vyučovací hodinu pololetní výpis z vysvědčení. List se nevrací.

2. 2. (pátek) budou pololetní prázdnny

Od 5. 2. – 9. 2. 2024 budou jarní prázdniny

 

 

 

Týdenní plán 15. 1. – 19. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky k, písmen K, k. Čtení slov, vět, básní.

Psaní: opis a přepis písmen, slabika vět. Nově písmeno s.

Slabikář na str. 37, písanka na str. 35

ANGLICKÝ JAZYK

Barvy- druhá část (black, grey, purple, white)

Vyjádření počtu: one (red sock), two (red socks)

MATEMATIKA

Vyvození číslice 10. Sčítání a odčítání do 9.

PS na str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování

PS str. 30, pracovní list

OSTATNÍ

Doporučuji denně procvičit 10minut hlasité čtení, pamětné počítání a psaní vyvozených písmen.

 1. 1. dostanou děti čtvrtou vyučovací hodinu pololetní výpis z vysvědčení. List se nevrací.

2. února jsou pololetní prázdniny.

Od 5. 2. do 9. 2. budou jarní prázdniny

 

 

Týdenní plán 8. 1. – 12. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Čtení trojslabičných slov, krátkých vět.

Psaní: opis a přepis slabik a slov, diktát slov

Vyvození hlásky d, písmen D, d.

Slabikář na str. 31, písanka 1 na str. 27

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9. Porovnávání, počítání s číselnou osou, psaní číslic.

Desetiminutovka

PS str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě

PS str. 31, 32

OSTATNÍ

Doporučuji denně procvičit 10minut hlasité čtení, pamětné počítání a psaní vyvozených písmen.

10. 1. se koná od 17:30 třídní schůzka.

31. 1. dostanou děti čtvrtou vyučovací hodinu pololetní výpis z vysvědčení.

2. 1. budou pololetní prázdniny (pátek)

Od 5. 2. – 9. 2. 2024 budou jarní prázdniny

 

 

Týdenní plán 3. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky z, písmen z, Z.

Psaní: opis, přepis slabik, slov. Čtení slov a krátkých vět.

Sloh: vyprávění o vánočních prázdninách

Slabikář do str. 26, písanka 2 na str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování a procvičování slovíček a frází

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Opakování. Psaní číslic

PS na str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě

PS na str. 31, 32

OSTATNÍ

 1. 1. bude od 17:30 třídní schůzka. Třídní důvěrníci se sejdou v 17:00

Hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu radosti v roce 2024!

 

 

Týdenní plán 18. 12. – 22. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen v, V. Čtení slov, jednoduchých vět.

Psaní: opis, přepis, diktát.

Slabikář na str. 22, písanka 1 na str. 20.

ANGLICKÝ JAZYK

Vánoce- slovíčka, písně

MATEMATIKA

Vyvodíme počet 9, naučíme se psát číslici 9.

Odčítání v oboru do osmi. Procvičíme hbité sčítání a odčítání. Společně řešíme slovní úlohy, rozlišujeme základní geometrické tvary

Psaní: číslovky 0 až 8, zapisujeme příklady

PS na str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční tradice

OSTATNÍ

 1. 12. bude místo TV nácvik besídky

V pondělí 18. 12. se sejdeme v 16:30 na třídní besídce.

 1. 12. bude školní vánoční den

10. 1. bude od 17:30 třídní schůzka. Třídní důvěrníci se sejdou v 17:00

Přeji všem krásný vánoční čas.

 

 

 

 

Týdenní plán 11. 12. – 15. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky n, písmen N, n

Čtení slov a jednoduchých vět. Psaní slabik, slov. Skládání slov

Slabikář na str. 18, písanka 1 na str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování – domov, školní potřeby, hračky, barvy, čísla 1 – 10

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

Slovní úlohy – znázornění, výpočet, slovně odpověď. Základní rovinné geometrické tvary – rozlišení.

PS 2. díl na str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční zvyky, příprava třídní besídky

PS str. 29

OSTATNÍ

 1. 12. od 16:30 si užijeme třídní besídku.

22. 12. vyzkoušíme vánoční obyčeje

Prosím denně o kontrolu penálu, 5 minut hlasitého čtení, 5 minut pamětného sčítání a odčítání.

 

 

 

Týdenní plán 4. 12 – 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Y, y. Čtení a skládání slabik, slov. Psaní: opis, přepis písmen, slabik, diktáty.

Slabikář do str. 14, písanka 1 do str. 15

ANGLICKÝ JAZYK

Come and play. Barvy (blue, red, green, pink, orange, yelow)

MATEMATIKA

Vyvození počtu 8, psaní číslice 8.

Sčítání a odčítání do 7.

Slovní úlohy i s odpovědí. Základní rovinné útvary.

PS do str. 10

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda – – zima – pozorování proměn, počasí

PS str. 27

OSTATNÍ

V pondělí půjdeme na 40 min. procházku.

V úterý nás navštíví sv. Mikuláš, andělé a čerti.

Ve středu vyrazíme o TV na sníh (vhodné teplé oblečení a obuv).

Na páteční VV potřebuje každý žák maličkou papírovou krabičku a úzkou stužku 40 cm dlouhou.

Třídní besídka s rodiči bude 18. 12. od 16:30

Prosím vystřihnout y, Y a číslice 8.

 

 

 

 

Týdenní plán 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen J, j. Hlasité čtení slabik, jednoduchých slov. Slabikář 1 na str. 8

Psaní: malé tvary psacích písmen. Písanka na str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

 1. lekce Come and play!

Domov: hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

Barvy (blue, red, yellow, green, pink, orange)

MATEMATIKA

Sčítání v oboru do 7. Základní rovinné tvary – čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník.

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda – zima – pozorování proměn, počasí

OSTATNÍ

Prospěšné pro žáky je každodenní domácí hlasité čtení (10minut)

-||-                                           pamětné počítání v oboru do 7

Týdenní plán 20. 11. – 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Čtení písmen, slabik, slov. Ukončení ŽA, slabikář 1 na str. 4

Psaní: malé psací i, u, e. Písanka 1 na str. 7

Sloh: rozhovor

ANGLICKÝ JAZYK

 1. lekce Come and play!

Domov: hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

MATEMATIKA

Vyvození čísla a číslice 7. Psaní číslice 7. Porovnávání a sčítání v oboru do 7.

Matematika 2 na str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

Domov. Státní svátky

OSTATNÍ

V pondělí bude suplované vyučování (učitelka u lékaře)

Prosím o kontrolu vybavení penálu, vystřižení písmen T a číslic 7

 

 

Týdenní plán 13. 11. – 16. 11 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmena I.

Čtení a skládání slabik, dvojslabičných slov. ŽA na str. 53

Psaní: uvolňovací cviky. Písanka 1 na str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Identifikace předmětů: What´s this? – It´s a (pen)

Číslovky 1 – 10

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do šesti.

Základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník

PS na str. 32

SVĚT KOLEM NÁS

Domov, bydliště. Státní svátky

OSTATNÍ

13. 11. výlet do Takonína (sraz u školy v 7:20)

15. 11. fotografování jednotlivců

15. 11. od 17:00 třídní schůzka. Schůzka třídních důvěrníků se nekoná.

17. 11. státní svátek

 

 

Týdenní plán 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Čtení písmen, slabik, slov. Psaní: uvolňovací cviky (str. 28, 29), opis vyvozených tvarů písmen

ŽA na str. 48, písanka 1 na str. 4

ANGLICKÝ JAZYK

školní pomůcky: a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil case, a ruler. Numbers 1 – 10

MATEMATIKA

Psaní číslic 1 až 6. Sčítání a odčítání do pěti. Počítání s číselnou osou a papírovými kartami

Pracovní sešit na str. 29

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina- příbuzenské vztahy, život v rodině. Domov.

PS na str. 22, 23

OSTATNÍ

7. 11. Závod požárnické všestrannosti a obratnosti venku (10:00 – 11:40).

13. 11. Výlet do Takonína

15. 11. Fotografování pro přihlášené žáky (sada fotek, kalendář)

15. 11. Třídní schůzky od 17:00 hod. Třídní důvěrník nemá schůzku s vedením školy.

Prosím rodiče o obal na písanku 1 a kontrolu vybavení penálu.

 

 

Týdenní plán 30. 10. – 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmena P.

Čtení písmen, slabik, jednoduchých slov.

Psaní: opis vyvozených písmen, uvolňovací cviky

ŽA na str. 42, UC na str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby 1. a 2. lekce. Číslovky 1 – 10

MATEMATIKA

Vyvození čísla 6. Psaní číslice 6.

Sčítání v oboru do šesti. Odčítání v oboru čísel do pěti, porovnávání.

PS na str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina -příbuzenské vztahy, život v rodině

PS str. 18, 19

OSTATNÍ

 1. 11. proběhne fotografování žáků 1. ročníku (objednaná sada s kalendářem)

 

 

Týdenní plán 23. 10. – 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen O, Ó.

Psaní: uvolňovací cviky, opis písmen, slabik.

Čtení písmen, slabik, jednoduchých slov

ŽA na str. 33, UC na str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

Škola: školní pomůcky

Identifikace předmětů: What s this? – It ´s a (pen)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do pěti. Číselná osa. Psaní číslic, příkladů.

PS na str. 23

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli a v zahradě. Vycházka do přírody

OSTATNÍ

Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10.

Prosím o vystřihnutí písmen O, Ó.

Doporučuji denně cvičit čtení hlásek a slabik z vyvozených písmen

 

 

Týdenní plán 16. 10. – 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmena S.

Čtení písmen, slabik, jednoduchých slov.

Psaní: uvolňovací cviky, opis písmen, slabik, diktát

ANGLICKÝ JAZYK

Škola: školní pomůcky

Identifikace předmětů: What s this? – It ´s a (pen)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do pěti. Opis a zápis příkladů.

Počítání s číselnou osou

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli -zemědělské plodiny

OSTATNÍ

TV: cvičíme v tělocvičně

do 23. 10. nahlásit do notýsku, či emailem třídnímu učiteli zájem o sadu fotek + kalendář

 1. (čt) a 27. 10. (pá) – podzimní prázdniny (škola uzavřena)

Doporučuji denně cvičit čtení písmen a slabik. Prosím o vystřihnutí písmen S.

 

 

 

 

 

Týdenní plán 9. 10. – 13. 10 2023

ČESKÝ JAZYK

Četba písmen, slabik. ŽA na str. 24

Psaní – uvolňovací cviky na str. 20

Skládání slabik z písmen: A, Á, M, L, E, É

Rozpočítadla, říkanky – slabikování a správná výslovnost

ANGLICKÝ JAZYK

Škola, školní pomůcky

Pens and Pencils. Poslech, slovíčka (rodina, škola)

MATEMATIKA

Vyvození a psaní číslic 4, 5.

Porovnávání a sčítání v oboru čísel do pěti.

Sčítání a odčítání s názorem a s číselnou osou

PS na str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim

Práce v sadu a na zahradě. Ovoce a zelenina.

Rozeznávání druhů ovoce a zeleniny

PS na str. 12, 13

OSTATNÍ

Prosím o vystříhání potřebných písmen, číslic a znamének. Nepotřebné kartičky ponechte doma v úschově, hodí se později.

Jednou týdně je třeba kontrolovat penál, ořezat tužky, pastelky, doplnit chybějící věci.

TV bude v tělocvičně.

Domácí úkoly značíme zeleným kroužkem v učebnicích.

V sešitech domácích je předepsané zadání.

Děkuji za spolupráci. Jitka Jandová

 

 

 

Týdenní plán 2. 10. – 6. 10 2023

ČESKÝ JAZYK

Četba písmen, slabik.

Psaní – uvolňovací cviky

Skládání slabik z písmen: A, Á, M, L, E

Rozpočítadla, říkanky – slabikování a správná výslovnost

ANGLICKÝ JAZYK

Škola, školní pomůcky

Pens and Pencils

MATEMATIKA

Vyvození a psaní číslic 4, 5.

Porovnávání a sčítání v oboru čísel do pěti.

Počítání s názorem a s číselnou osou

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim

Práce v sadu a na zahradě. Ovoce a zelenina

OSTATNÍ

Prosím o vystříhání potřebných písmen, číslic a znamének. Nepotřebné kartičky ponechte doma v úschově, hodí se později.

Jednou týdně je třeba kontrolovat penál, ořezat tužky, pastelky, doplnit chybějící věci.

TV bude v tělocvičně.

Konečně nastoupí očekávaná žačka.

Domácí úkoly značíme zeleným kroužkem v učebnicích.

V sešitech domácích je předepsané zadání.

 

 

Týdenní plán 25. 9. – 29. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmena L. skládání slabik (MA, MÁ, LA, LÁ)

Čtení písmen, slabik. Vytleskávání krátkých a dlouhých hlásek

ANGLICKÝ JAZYK

Identifikace postav (rodina): Who´s this? – It´s …

Představení se/Seznámení se: Hello, I m ….What´s your name?

MATEMATIKA

Číslice 1 – 5. Postavení čísla v číselné ose

Porovnávání čísel. Znaménka < = >

Psaní číslice 3

SVĚT KOLEM NÁS

Blízké okolí školy

Bezpečné přecházení vozovky

OSTATNÍ

Přespolní běh (500m) v úterý 26. 9. Výjimečně sáček na TV!

Státní svátek 28. 9.

Ředitelské volno 29. 9.

Připomínka: děti přinesou vystříhaná písmena A, Á, M, L, E a číslice 1, 2, 3, 4, 5.

                        objednáme stravu na říjen

 

 

Týdenní plán 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmena M

Skládání slabik MA, MÁ

ŽA do str. 13

UC do str. 7, část psaní číslic na str. 2

MATEMATIKA

Vyvození číslic 4, 5.

Psaní číslic 1, 2

Číselná řada 1 až 5

PS do str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

Formy chování

PS na str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravení, seznámení se: Hello, I´m …, What´s your name?

OSTATNÍ

žáci nocí učivo podle rozvrhu

každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky

rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně

žáci přinesou 20,- Kč na nakoupené sešity školou pro 1. třídy

do konce týdne donést 5 obalů na sešity (průhledných)

 1. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 2. 9. ředitelské volno – škola uzavřena

 


Týdenní plán 11. 9 – 15. 9. 2023

 • Organizace příchodu do školy

Od 11. 9. vstoupí i žáci prvních tříd do šatny v 7:30. Pod dohledem třídního učitele se přezují. Celá skupina odejde do učebny v 7:40. Přidají se i děti z ranní družiny.

 • Tělesná výchova 11. 9. proběhne venku. Cvičební úbor v sáčku ponese žák do třídy, venkovní sportovní obuv nechá ve skřínce.
 • 13. 9. od 17:30 bude třídní schůzka. Třídní důvěrníci se sejdou již v 17:00 ve sborovně

Rodiče přinesou na schůzku hygienické potřeby pro třídu.

Vysvětlení zkratky SKN – svět kolem nás (Oskarova prvouka)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen A, Á

ŽA: na str. 7

UC: na str. 5

Sloh: pozdrav, oslovení, omluva, prosba

MATEMATIKA

Vyvození počtu a číslic 1 – 3

PS: na str. 6

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní a hygienické návyky.

Vycházka do okolí školy

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám vás v novém školním roce 2023/2024

 

INFORMACE

 1. 9. 2023

8:00 – 8:15 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s učiteli do tříd

8:20 – 8:50 hod. – děti ve třídě s učiteli

9:00 – 10:00 hod. – třídní schůzky v jednotlivých třídách (děti mají možnost po dobu schůzky zůstat ve školní družině)

 1. – 8. 9. 2023

8:00 hod. – sraz před školou

Konec vyučování od 5. 9. 2023 v 11:40 hod., děti budou převedeny do ŠD.

Školní družina: vaše ŠD je ŠD 6

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků

 

ČESKÝ JAZYK

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava (hry s obrázky – přiřazování, porovnávání velikostí, barvy…)

ŽA: do str. 3

UC: do str. 3

MATEMATIKA

Téma: Orientace v prostoru – vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, levá, pravá, před, za….

PS: do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy: Hello, Good morning, Goodbye

 

Na spolupráci se těší Mgr. Jitka Jandová

Komentáře jsou uzavřeny.