I.B Kateřina Brožová

Kateřina Brožová

katerina.brozova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 48 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky R, r.

Písanka I. díl – do str. 47

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

Nový díl učebnice (pro nemocné ráda nechám ve vrátnici)

PS: III. díl – do st.5

 Číselná řada 11 – 20

Svět kolem nás:

Téma: Zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost), opakování témat měsíce

 

Ostatní:

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

Středa 29.1. – slavnostní předání per (ve třídě – dopoledne – jen s dětmi) 

30. 1. (čt) – poslední vyučovací hodina – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

17. – 21. 2. Jarní prázdniny


Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 41 – práce se slabikami, slovy, textem. Vyvození hlásky Š, š.

Písanka I. díl – do str. 41

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – (dokončení pracovního sešitu)

 Odčítání v oboru do 10. 

Finanční gramotnost – papírové peníze, hry na obchod – prosím vyloupat přílohu a dát do pytlíčku/krabičky

Svět kolem nás: Leonardo sportuje – zimní sporty – druhy, vybavení a bezpečnost

Angličtina:

Ostatní:

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

Milí rodiče, konečná cena za pero bude 230Kč. Děvčata budou mít růžová, kluci modrá. Prosím o brzké zaplacení. Jakmile pera dojdou, uděláme si s dětmi předávací rituál 🙂 

Děkuji 😉

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 37 – práce se slabikami, slovy, textem – pochopení textu, významy slov
Vyvození hlásky K, k.

Písanka I. díl – do str. 33

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami
 • básničky se zimní tematikou, sloh – popis zvířete

Matematika:

PS: II. díl – do str.26

 Vyvození čísla 10. Sčítání v oboru do 10. Rozklady čísla 10, číselná osa.

Svět kolem nás:

Téma: Zvířata v zimě – péče o zvířata (v lese, ptáci) 

Angličtina:

Ostatní:

 

Platba za pero 230Kč 

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

 

 


Krásný nový rok všem! Hodně krásných chvil s dětmi, mnoho společných zážitků a objevů.

K&V

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 33 – práce se slabikami, slovy, textem.
Opakování naučných hlásek, podoby písmen ve všech variantách.

Písanka I. díl – do str. 27

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, slovy, větami

Matematika:

PS: II. díl – do str.22

 Odčítání v oboru číslic do 9. Opakování učiva.

Svět kolem nás:

Téma: Zima – jak se cítí Leonardo v zimě? Podle čeho poznáme zimu – charakteristika ročního období a jeho znaky.

Anglický jazyk 

Opakování, pojmenování dárku – hraček  

 

Ostatní:

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

8. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod. 

Do 31. 1. zaplatit ŠD na II. pololetí, cena 1.000,- kč. Více info o způsobu pod sekcí DRUŽINA.

30. 1. (čt) – Rozdávání pololetního vysvědčení – výpis.

31. 1. Pololetní prázdniny – pátek

 

16.-20.12. 2019

Česky jazyk

 • slabikář do strany 27
 • písanka do strany 22
 • dramatizace, přednes, psaní přání

Matematika 

 • sčítání v oboru do 9 (str. 19)
 • příklady o třech číslicích
 • vánoční počítání

SKN 

 • Vánoce, Zima – roční období

Ostatní 

 • 19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Milí rodiče, prosím setrvejte před školou do 17:50, vyzvednu si Vás a půjdeme společně do třídy. Na besídku je možné přinést drobné občerstevní, součástí besídky budou i vánoční dílny.
 • 20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (jen pro děti) –prosím přinést ochutnávku cukroví a malý dáreček (neutrální, do cca 50Kč), dárky dáme do jednoho pytle a budeme si je tahat 🙂
 • 23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny
 • 8.1.2020 Třídní schůzky (17:30)
 • 30.1.2020 Vysvědčení (výpis z vysvědčení)
 • 31.1.2020 Pololetní prázdniny

Prosím kontrolujte dětem denně penály, doplňujte, ořezávejte, vyměňujte porouchané. Takřka před každým psaním do písanky řešíme mikrotužky – cca 10nefunkčních mikrotužek ve třídě velmi zdržuje… Děkuji moc za spolupráci! 😉 

A ještě poprosím o obalení písanek a donesení dalších dvou malých obalů na sešity. Děkuji 😉

 

 


Týdenní plán 9. 12. – 13. 12.

Český jazyk:

Slabikář:  do str. 25 – Vyvození hlásky Z, z.

Písanka I. díl – do str. 21

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět
 • práce s textem, slovy, větami – pochopení textu
 • rozšiřování slovní zásoby
 • sloh – přání

Matematika:

PS: II. díl – do str.16

 Vyvození číslice 9, odčítání v oboru číslic 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: Vánoce – zvyky a tradice u nás i ve světě, sv.Lucie

 • nácvik na Vánoční besídku

Anglický jazyk 

Ostatní:

19. 12. Vánoční besídka ve třídě od 18:00 hod. Milí rodiče, prosím setrvejte před školou do 17:50, vyzvednu si Vás a půjdeme společně do třídy. Na besídku je možné přinést drobné občerstevní, součástí besídky budou i vánoční dílny.

20. 12. Vánoční dopolední slavnost ve třídě (jen pro děti) –prosím přinést ochutnávku cukroví a malý dáreček (neutrální, do cca 50Kč), dárky dáme do jednoho pytle a budeme si je tahat 🙂

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.

 

 

V pondělí hned ráno odjíždíme na výlet, vyzvedneme si děti v šatně.        S sebou batůžky s pitím a svačinou. Děkuji za spolupráci 😉

 

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 20 – Vyvození hlásky N,n, V,v.

Písanka I. díl – do str. 16

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět, práce s textem, větami
 • Naučíme se básničku pro Mikuláše

Matematika:

PS: II. díl – do str.12 – Vyvození číslice 8, sčítání čísel v oboru 0 – 8

Svět kolem nás:

Téma: „Advent“ – zvyky, tradice, obyčeje. Sv.Barbora, sv.Mikuláš

 • Vánoční příběh 

Anglický jazyk 

Ostatní:

2.12. – Výlet (viz výše)

5. 12. sv.Mikuláš ve třídě během vyučování, 6. 12. odpoledne v ŠD 

19. 12. Vánoční besídka ve třídě 

23.12. – 5. 1. – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Návštěva kostela na Lhotce (Tři králové, jesličky, varhany). Vyučování bude 1.vyučovací hodinu.


Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 16

Prosím stále denně zařazujte hlasité čtení z učebnice (či jiné knihy, dle úrvně znalostí 🙂 ) 

Písanka do str.11

MATEMATIKA

Odčítání v oboru do 7
PS do str. 8
Geometrické tvary -upevňování

SVĚT KOLEM NÁS
Moje rodina – život v rodině, příbuzenské vztahy, domov.

Multikult. výchova – lidské vztahy.

Advent – S Leonardem si budeme povídat o Adventu, povíme si, proč ho slavíme, jaké máme zvyky, jaké jsou zvyky ve světě.

ANGLIČTINA

OSTATNÍ
2.12. pojedeme na výlet – projížďka loďkou po pražských Benátkách a podíváme se do muzea Betlémů. Vybíráme 150Kč.

Prosím věnujte pozornost oznámení na webových stránkách školy!!!!

 

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11.

Český jazyk:

SL: I.díl:  do str. 11

Písanka I. díl – do str. 9

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

PS: II. díl – do str.4 (Vyvození číslice 7 – sčítání v oboru číslic 0 – 7)

 • základní geometrické tvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk 

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case), číslovky 1 – 10;
 • písničky What´s in my bag?, Ten little fingers.

Svět kolem nás:  Téma – S Leonardem si budeme povídat o rodině  (život v rodině – v Čechách i ve světě, příbuzenské vztahy)

 

Ostatní:

Dne 22. 11. nebude TV (pátek). Tělocvičny budou mimo provoz. 

Užijte si krásný víkend! Katka Brožová

 


Týdenní plán 11. 11. – 15. 11.

Český jazyk:

ŽA:  dokončení, Slabikář I.díl do str.5 (vyvození hlásky T,t)

Písanka I. díl – do str. 7 (e, l, u)

 • hlasité čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Matematika:

Dokončení I.dílu pracovního sešitu.

 • základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – upevňování

Anglický jazyk:

Unit 2 – školní potřeby, čísla 1-10

Svět kolem nás:

Téma: Domov (předměty denní potřeby, vybavení domácnosti),  adresa bydliště

Svatý Martin

Státní svátek 17.11.

Ostatní:

13. 11. Třídní schůzky od 17:30 v I. B 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Dokončení pracovního sešitu ŽA. Písanka č. 1 do strany 3

Opakování slabik, slov, počty slabik ve slově.

Hlasité čtení.

MATEMATIKA

Vyvození číslice 6, psaní číslice 6. Sčítání v oboru čísel do 6.

Geometrické tvary.

PS Matematika str.27, 28, 29, školní sešit.

SVĚT KOLEM NÁS

Učíme se s Leonardem, kde bydlíme – domov, adresa, bydliště.

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case) a číslovky 1-10;
 • příběh What´s this?.

OSTATNÍ

5. 11. 2019 Olympijského klání – OVOV – plnění disciplín , NEUČÍME SE, děti přijdou již ráno ve SPORTOVNÍM OBLEČENÍ A BUDOU MÍT OBUV NA VEN I DOVNITŘ, s sebou batoh a svačinu, dostatek pití.

8. 11. 2019 FOCENÍ – výuka probíhá normálně.

13. 11. 2019 v 17,30 třídní schůzky.

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

Státní svátek, podzimní prázdniny a ředitelské volno.

V prvních třídách se vyskytlo infekční imetigo. 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10.

Český jazyk:

Upevňování učiva naučených hlásek, slabik. Čtení slov, jednoduchých vět. Upevňování zrakové a sluchové diferenciace naučených hlásek. Krátké/dlouhé slabiky, počet slabik. 
Prosím čtěte s dětmi každý den 😉

Uvolňovací cviky – PS: dokončení grafomotorických cviků. Psaní do školního sešitu – cviky.

 • zdravotní výchova – práce s dechem a hlasem

Matematika:

Číselná osa – grafické znázornění s výpočtem (+, -) do 5.

Upevňování sčítání a odčítání v oboru číslic do 5.

Logické hry  s čísly, pomůckami.

 • práce do školního sešitu – upevňování psaní číslic, znamének, opis, výpočet

Anglický jazyk 

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case)
 • písnička What´s in my bag?
 • příběh What´s this?.

Svět kolem nás:

Téma: „Pokrmy z polních plodin, plodin zahrady“. 
Vezmeme Leonarda do kuchyně 😉

Ostatní:

22. 10. Preventivní program – Povinnosti chodce silničního provozu“ 4. vyučovací hodina

24.10. Halloween – užijeme se celý den v halloweenském duchu – budeme počítat dýně a strašidla, číst strašidelná písmenka a povím si, jak se Halloween slaví ve světě.

DĚTI MOHOU BÝT CELÝ DEN V HALLOWEENSKÉ MASCE (prosím nějaké praktické 🙂 ), kdo bude chtít, tomu namalujeme obličej 😉

25. 10. od 8:00 – 8:45  – Slavnost prvňáčků – ukázka  výuky pro rodiče

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU FOCENÍ: bude 8. 11. !!!!

 


Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 43 hlásky O, P

Zapisujeme krátké a dlouhé slabiky, počet slabik ve slově, skládání jednoduchých slov ze slabik. 

Uvolňovací cviky do str. 23.

Prosím čtěte s dětmi, trénujte písmenka 😉

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, číselná řada.

Slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Vymýšlení slovních úloh.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Vezme Leonarda na pole –  zemědělské plodiny, příprava pokrmů z plodin, pracovní postupy (obilí-mouka-chleba). 

ANGLIČTINA

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ SI NAPÍŠEME PRVNÍ TEST Z ANGLIČTINY ( rodina z Happy House)

OSTATNÍ

Kontrolujte prosím denně notýsek, děkuji 😉

Pokud máte někdo k zapůjčení hmoždíř na namletí mouky z obilí, budeme moc rádi. 

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP

DO 4. 11. 2019 UHRADIT FOTO dle objednávky v notýsku- Č. ÚČTU: 266496066/0300 V.S. individ. dítěte, SS 111.

Od 28. 10. do 1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vyhlašuji ředitelské volno na čtvrtek 31.10 a pátek 1.11.2019pro základní školu a školní družinu z organizačních a technických důvodů  (podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).   Mgr. Pavel Nedbal

 

AKTUALITA – změna termínu

V termínu 8. 10. 2019 – 15. 10. 2019 bude probíhat ve škole SBĚR PAPÍRU, hliníku a PLASTOVÝCH VÍČEK.

Papír, hliník a víčka, prosím, noste boční bránou (naproti MŠ) do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Přítomní pedagogové zváží donesené, pokud nebudete mít zváženo. Prosíme svázat! Děkujeme.

 


Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 33, vyvození hlásky O.

Opakování hlásek a slabik. Čtení slabik, slov.

Uvolňovací cviky do str.18

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek do str.25 – opakování 

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

S Leonardem v sadu a zahradě – poznávání plodin (ovoce, zelenina), práce na zahradě, vitamíny a zdravé potraviny. 

ANGLIČTINA

Procvičování slovní zásoby z první lekce – rodina. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

 

 

 

 


Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 27. Vyvození hlásky E, S

Uvolňovací cviky do str. 15

MATEMATIKA

Pracovní sešit – vybrané stránky str. 17,20,23,24

Sčítání, odčítání v oboru do 5

Psaní číslic 1- 5

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – proměny přírody v zahradě .

ANGLIČTINA

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ MY 1. 10.

Čína, Vietnam – poznávání zemí, svátků, života 

V tento den stačí dětem do školy penál a svačina. Pokud Vás k tématu něco napadá, máte doma něco, co by nám obě země pomohlo přiblížit, budeme moc rádi 🙂

 

PROSÍM O PODEPSÁNÍ SOUHLASU S FOTOGRAFOVÁNÍM PŘI PROJEKTOVÉM DNU – děti mají formulář v notýsku. 

Děkuji 😉

 

 

Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit do str. 19, hláska L, slabiky La, Lá

Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

Znaménka – procvičování, psaní do školního sešitu

Sčítání v oboru čísel do 5

PS Krtek – vybrané stránky – 17, 18, 21, 22

Psaní číslic 3, 4, 5

Svět kolem nás

Ochrana životního prostředí – ukazujeme Leonardovi, jak se starat o přírodu a společně půjdeme po okolí školy na procházku

OSTATNÍ

DNE 26. 9. 2019, čtvrtek, BUDE PROBÍHAT CELOŠKOLNÍ AKCE – PŘESPOLNÍ BĚH, naše děti poběží 1 kolo v lese u školy. DEJTE DĚTEM TEPLÉ MIKINY, TEPLÁKY, PEVNOU OBUV!!!

Do školy si vezmou pouze dostatek pití, svačinku a penál.

 

Týdenní plán 16.-20.9.2019

Matematika – do str. 15, psaní číslic (PS), sčítání čísel v oboru do 3

Český jazyk– do str. 13, slabiky – ma, má

Uvolňovaci cviky do str. 8

Svět kolem nás – S Leonardem okolo školy – dopravní výchova, bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu – blízké okolí školy

Anglický jazyk – My name is…, barvy, čísla 

Děkuji za nošení fólií a složek;) 

 

 

Ve středu 11.9. od 17:30 se na všechny moc těším na třídních schůzkách.

Schůzka třídních důvěrníků je od 17:00 ve sborovně.

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda -pracovní sešit do str. 9, písmena A, Á, M

Uvolňovací cviky -pracovní sešit do str. 6

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 10 

Opakování pojmů nad, před, za, vedle…..

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, školní pomůcky, potřeby školáka.

Celoroční projekt s maskotem třídy lenochodem Leonardem – kam se všude podíváme.

ANGLIČTINA

První seznámení s jazykem.

 OSTATNÍ:

Na třídní schůzce Vám předám podklady pro platby, každému individuální  VS a čísly účtů.

První týden za námi,

doufám, že si ho děti užily tak jako já. Děti jsou hodně zvídavé, snaží se a je s nimi legrace. Pomozte jim, prosím, s domácími úkoly, vždy je jeden malý na den kromě pátku. Za domácí úkol děti dostávají malé razítko (tento týden byla opice). Ve středu již máme normálně tělesnou výchovu, tak prosím nezapomeňte na cvičební úbor (tepláky, krátké kalhoty, tenisky na ven a do tělocvičny). Zakoupila jsem slíbené krabice, kdo si je objednal, nezapomeňte na třídní schůzku donést 79Kč a do nich vše na VV.

Přeji krásný týden

Kateřina Brožová

Krásný den,

dnes děti dostaly své první učebnice, podepište je prosím doma a obalte. Děti mají i první malinkatý úkol 😉 

Kdo neposlal dva klíčky, rozlišovač nebo  šňůru na krk, tak prosím ještě dopošlete. Děkuji.

A poprosím, kdo omylem odešel z třídní schůzky s mou tužkou a mikrotužkou, jestli by je mohl nenápadně poslat zpět 😉 Děkuji moc!

 

Týdenní plán 2. 9. – 6. 9.

Český jazyk:

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 5

PS: do str. 3

Matematika:

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem.

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

viz.info níže

 

Milí rodiče,

vítám Vás na stránce třídy 1.B. pro školní rok 2019/20.

Každý týden zde budete mít informace k probíranému učivu, k tomu co nás čeká, na co se můžeme společně těšit. 

 

Úvodní informace k prvnímu týdnu:

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště).

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9.   8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy.

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás a Vaše děti  v pondělí  2.9. před školou.

Vaše třídní učitelka Kateřina Brožová

Komentáře jsou uzavřeny.