I.B Kateřina Brožová

Kateřina Brožová

katerina.brozova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 43 hlásky O, P

Zapisujeme krátké a dlouhé slabiky, počet slabik ve slově, skládání jednoduchých slov ze slabik. 

Uvolňovací cviky do str. 23.

Prosím čtěte s dětmi, trénujte písmenka 😉

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, číselná řada.

Slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Vymýšlení slovních úloh.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Vezme Leonarda na pole –  zemědělské plodiny, příprava pokrmů z plodin, pracovní postupy (obilí-mouka-chleba). 

ANGLIČTINA

  • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
  • písnička What´s in my bag?
  • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
  • PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ SI NAPÍŠEME PRVNÍ TEST Z ANGLIČTINY ( rodina z Happy House)

OSTATNÍ

Kontrolujte prosím denně notýsek, děkuji 😉

Pokud máte někdo k zapůjčení hmoždíř na namletí mouky z obilí, budeme moc rádi. 

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP

DO 4. 11. 2019 UHRADIT FOTO dle objednávky v notýsku- Č. ÚČTU: 266496066/0300 V.S. individ. dítěte, SS 111.

Od 28. 10. do 1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vyhlašuji ředitelské volno na čtvrtek 31.10 a pátek 1.11.2019pro základní školu a školní družinu z organizačních a technických důvodů  (podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).   Mgr. Pavel Nedbal

 

AKTUALITA – změna termínu

V termínu 8. 10. 2019 – 15. 10. 2019 bude probíhat ve škole SBĚR PAPÍRU, hliníku a PLASTOVÝCH VÍČEK.

Papír, hliník a víčka, prosím, noste boční bránou (naproti MŠ) do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Přítomní pedagogové zváží donesené, pokud nebudete mít zváženo. Prosíme svázat! Děkujeme.

 


Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 33, vyvození hlásky O.

Opakování hlásek a slabik. Čtení slabik, slov.

Uvolňovací cviky do str.18

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek do str.25 – opakování 

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

S Leonardem v sadu a zahradě – poznávání plodin (ovoce, zelenina), práce na zahradě, vitamíny a zdravé potraviny. 

ANGLIČTINA

Procvičování slovní zásoby z první lekce – rodina. 

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

 

 

 

 


Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 27. Vyvození hlásky E, S

Uvolňovací cviky do str. 15

MATEMATIKA

Pracovní sešit – vybrané stránky str. 17,20,23,24

Sčítání, odčítání v oboru do 5

Psaní číslic 1- 5

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – proměny přírody v zahradě .

ANGLIČTINA

Odkaz k domácímu procvičování AJ na počítači:

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ MY 1. 10.

Čína, Vietnam – poznávání zemí, svátků, života 

V tento den stačí dětem do školy penál a svačina. Pokud Vás k tématu něco napadá, máte doma něco, co by nám obě země pomohlo přiblížit, budeme moc rádi 🙂

 

PROSÍM O PODEPSÁNÍ SOUHLASU S FOTOGRAFOVÁNÍM PŘI PROJEKTOVÉM DNU – děti mají formulář v notýsku. 

Děkuji 😉

 

 

Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit do str. 19, hláska L, slabiky La, Lá

Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

Znaménka – procvičování, psaní do školního sešitu

Sčítání v oboru čísel do 5

PS Krtek – vybrané stránky – 17, 18, 21, 22

Psaní číslic 3, 4, 5

Svět kolem nás

Ochrana životního prostředí – ukazujeme Leonardovi, jak se starat o přírodu a společně půjdeme po okolí školy na procházku

OSTATNÍ

DNE 26. 9. 2019, čtvrtek, BUDE PROBÍHAT CELOŠKOLNÍ AKCE – PŘESPOLNÍ BĚH, naše děti poběží 1 kolo v lese u školy. DEJTE DĚTEM TEPLÉ MIKINY, TEPLÁKY, PEVNOU OBUV!!!

Do školy si vezmou pouze dostatek pití, svačinku a penál.

 

Týdenní plán 16.-20.9.2019

Matematika – do str. 15, psaní číslic (PS), sčítání čísel v oboru do 3

Český jazyk– do str. 13, slabiky – ma, má

Uvolňovaci cviky do str. 8

Svět kolem nás – S Leonardem okolo školy – dopravní výchova, bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu – blízké okolí školy

Anglický jazyk – My name is…, barvy, čísla 

Děkuji za nošení fólií a složek;) 

 

 

Ve středu 11.9. od 17:30 se na všechny moc těším na třídních schůzkách.

Schůzka třídních důvěrníků je od 17:00 ve sborovně.

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda -pracovní sešit do str. 9, písmena A, Á, M

Uvolňovací cviky -pracovní sešit do str. 6

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 10 

Opakování pojmů nad, před, za, vedle…..

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, školní pomůcky, potřeby školáka.

Celoroční projekt s maskotem třídy lenochodem Leonardem – kam se všude podíváme.

ANGLIČTINA

První seznámení s jazykem.

 OSTATNÍ:

Na třídní schůzce Vám předám podklady pro platby, každému individuální  VS a čísly účtů.

První týden za námi,

doufám, že si ho děti užily tak jako já. Děti jsou hodně zvídavé, snaží se a je s nimi legrace. Pomozte jim, prosím, s domácími úkoly, vždy je jeden malý na den kromě pátku. Za domácí úkol děti dostávají malé razítko (tento týden byla opice). Ve středu již máme normálně tělesnou výchovu, tak prosím nezapomeňte na cvičební úbor (tepláky, krátké kalhoty, tenisky na ven a do tělocvičny). Zakoupila jsem slíbené krabice, kdo si je objednal, nezapomeňte na třídní schůzku donést 79Kč a do nich vše na VV.

Přeji krásný týden

Kateřina Brožová

Krásný den,

dnes děti dostaly své první učebnice, podepište je prosím doma a obalte. Děti mají i první malinkatý úkol 😉 

Kdo neposlal dva klíčky, rozlišovač nebo  šňůru na krk, tak prosím ještě dopošlete. Děkuji.

A poprosím, kdo omylem odešel z třídní schůzky s mou tužkou a mikrotužkou, jestli by je mohl nenápadně poslat zpět 😉 Děkuji moc!

 

Týdenní plán 2. 9. – 6. 9.

Český jazyk:

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 5

PS: do str. 3

Matematika:

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem.

Orientace v prostoru – hry a cvičení

Anglický jazyk:

Seznámení s předmětem

Svět kolem nás:

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

viz.info níže

 

Milí rodiče,

vítám Vás na stránce třídy 1.B. pro školní rok 2019/20.

Každý týden zde budete mít informace k probíranému učivu, k tomu co nás čeká, na co se můžeme společně těšit. 

 

Úvodní informace k prvnímu týdnu:

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště).

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9.   8:00 sraz před školou, třídní odvede do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy.

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás a Vaše děti  v pondělí  2.9. před školou.

Vaše třídní učitelka Kateřina Brožová

Komentáře jsou uzavřeny.