I.B Mgr. Eva Nástrahová

Mgr. Eva Nástrahová

eva.nastrahova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava  (škola, třída, školní pomůcky)

Opakování slabiky MA, MÁ. Vyvození hlásky L.

ŽA: do str. 12 – 16.

UC. do str. 18 – 20.

Matematika:

Orientace v prostoru – vlevo, vpravo, vpřed, vzad. Vyvození číslic 1 – 5. Počítáme do 4 a 5.

MA: do str. 12 – 14.

PČ: do str. 2.

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

PS. do str. 6 – 7.

Anglický jazyk:

Procvičování členů rodiny

Identifikace postav (maminka, tatítek atd.)

Písnička Happy House

 

Ostatní:

V úterý 19. 10. 2021 proběhne akce „Draci v letu“. Akce stojí 50,- Kč/žák. Peníze budu vybírat tento týden. Děkuji.

 

Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava  (škola, třída, školní pomůcky)

Opakování slabiky MA, MÁ. Vyvození hlásky L.

ŽA: do str. 11 – 14.

UC. do str. 10 – 12.

Matematika:

Orientace v prostoru – vlevo, vpravo, vpřed, vzad. Vyvození číslic 1 – 5. Počítáme do 4 a 5.

MA: do str. 10 – 12.

PČ: do str. 2.

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

PS. do str. 5.

Anglický jazyk:

Pozdravy (Good morning, Hello, Hi), Happy House- členové rodiny (mum, dad, sister, brother, child), zvířata (mouse, cat, dog)

Písnička Happy House

Otázka-Who is this? (Kdo to je?) It is a mum. (To je maminka)

Ostatní:

Ve středu 6.10. 2021 akce Přespolní běh. Nutné teplé vhodné sportovní oblečení a vhodná obuv. První třídy běží v 9:00 hodin, pak se vrací na vyučování.

Pátek 8.10. 2021 v rámci environmentální výchovy proběhne výukový program: JAK ROSTE CHLEBA.  Program bude probíhat celé vyučování od 8:00 hodin do 11:40 hodin. Program stojí každého žáka 80 Kč. Žádám o zaplacení do čtvrtka 7.10. 2021. Děkuji.

                         Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)

Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.

Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300

SS: 555

VS: individuální

částka: 1.050,- kč

Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.

Děkujeme

Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava  (škola, třída, školní pomůcky)

Vyvození hlásky A, Á a M

ŽA: do str. 9

UC. do str. 5

Matematika:

Orientace v prostoru – vlevo, vpravo, vpřed, vzad

Vyvození číslic 1 – 5

MA: do str. 7

PČ: do str. 2

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

PS. do str. 5

Anglický jazyk:

WELCOME TO HAPPY HOUSE – seznámení s hlavními postavami – slovní zásoba (Dad, Mum, Jack, Polly, Daisy, Otto + Ruby and Spike). Nácvik pozdravů (Hello. Good morning.Goodbye.), pojmenování členů rodiny; písničky (Hello, I´m Mum. / Who´s this? / Happy House song).

Ostatní:

 

  • Od 20. 9. žáci samostatně vstupují do šatny od 7:40 do 7:50 hod a dále samostatně odchází do své třídy.

 

—————————————————————————————————————-

Týdenní plán od 29. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk:

Sluchová a zraková příprava  (škola, třída, školní pomůcky)

Opakování hlásky A, Á a M. Vyvození slabiky MA, MÁ.

ŽA: do str. 10

UC. do str. 9

Matematika:

Orientace v prostoru – vlevo, vpravo, vpřed, vzad. Vyvození číslic 1 – 5. Počítáme do 4.

MA: do str. 9.

PČ: do str. 2.

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

PS. do str. 5.

Anglický jazyk:

WELCOME TO HAPPY HOUSE – seznámení s hlavními postavami – slovní zásoba (Dad, Mum, Jack, Polly, Daisy, Otto + Ruby and Spike). Nácvik pozdravů (Hello. Good morning.Goodbye.), pojmenování členů rodiny; písničky (Hello, I´m Mum. / Who´s this? / Happy House song).

Ostatní:

 

  • Od 20. 9. žáci samostatně vstupují do šatny od 7:40 do 7:50 hod a dále samostatně odchází do své třídy.
  • Ve čtvrtek 30.9. 2021 bude probíhat celé dopoledne –  Rakáčkův atletický trojboj pro 1. a 2. třídy. Dejte dětem vhodné sportovní oblečení a obuv, svačinu a dostatek tekutin. Tento den se učit nebudeme.

——————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.