I.B Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


               

TÝDENNÍ PLÁN 11. 1. – 15.1.2021

Ostatní:     

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)
 • Prosím rodiče o balení papírových utěrek do třídy na II. pololetí.
 • 12. – 14. 1. – individuální telefonní konzultace dle rozpisu a zájmu rodičů
 • 28. 1. – rozdávání výpisu vysvědčení za I. pololetí
 • 29. 1. Pololetní prázdniny – pátek

Český jazyk:

Vyvození hlásky Z, z. Doporučuji denně číst při domácí přípravě 5 – 10 minut.

Upevňování písmen, slabik, slov, čtení vět.

Slabikář I. díl do str. 29.

Písanka I. díl do str. 23.

Hry se slovy, osmisměrky. Básnička: „Sněhulák“

Matematika:

Odčítání v oboru čísel do 9.

PS II. díl do str.22

Hry s číslicemi.

Svět kolem nás:

Zvířata v zimě – dokončení tématu

PS: str. 31, 32

Anglický jazyk: 

Unit 4– Dressing up

 1. Clothes (a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock) 
 2. Speaking – one pink skirt – three red socks, …
 3. Pracovní sešit str. 28-31 

————————————————————————————————————————–


TÝDENNÍ PLÁN 4. 1. – 8.1.2021

Ostatní:     

 • Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.
 • Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.
 • Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
 • Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Přeji všem dětem i rodičům hodně zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2021!

Český jazyk:

Dokončení hlásky a upevňování hlásky N, n. Vyvození hlásky V, v.

Upevňování písmen, slabik, slov, čtení vět.

Slabikář I. díl do str. 24.

Písanka I. díl do str. 18.

Hry se slovy, osmisměrky.

Matematika:

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9.

PS II. díl do str.19

Hry s číslicemi.

Svět kolem nás:

Zima – počasí, změny.

Zvířata v zimě

PS: str. 31, 32

Anglický jazyk:

Revision: 1- Who is this? – It’s Polly, Jack, Daisy, Otto, mum, dad.

                   2- What’s this? – It’s a car, a plane, a pen, a pencils,…

                   3- How many pens? – six pens.

                   4- What colour is the pen? – blue, pink, red, ….

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 14. 12. – 18.12.2020

Ostatní:

Žáci, kteří nepůjdou do ranní ŠD si budu vyzvedávat v 7:30 hod. vedlejším vchodem u hlavního vchodu do školy.

 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky , třídnické hodiny….
 • denně doma číst 5 – 10 minut
 • Denně vést děti doma ke kontrole penálu na druhý den, ořezat všechny tužky, pastelky.

Český jazyk:

Dokončení hlásky a upevňování hlásky Y, y. Upevňování písmen, slabik, slov, čtení vět.

Vyvození hlásky N, n.

Slabikář I. díl do str. 18.

Písanka I. díl do str. 14.

Hry se slovy, osmisměrky.

Matematika:

Odčítání v oboru čísel do 8.

PS II. díl do str.15

Hry s číslicemi.

Útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

Svět kolem nás:

Vánoce – zvyky a tradice, četba příběhů, PS str. 29, 30

Anglický jazyk:

 

————————————————————————————————————————-

 

TÝDENNÍ PLÁN 7. 12. – 11.12.2020

Ostatní:

Žáci, kteří nepůjdou do ranní ŠD si budu vyzvedávat v 7:30 hod. vedlejším vchodem u hlavního vchodu do školy.

 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky , třídnické hodiny….

Český jazyk:

Dokončení hlásky a upevňování hlásky T,t. Vyvození hlásek J,j, Y,y.

Slabikář I. díl do str. 13.

Písanka I. díl do str. 10.

Hry se slovy, osmisměrky.

Matematika:

Vyvození číslice 8.

Sčítání v oboru čísel do 8.

PS II. díl do str.12

Hry s číslicemi.

Útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

Svět kolem nás:

Zima – PS: str. 25, 27

Vánoce – zvyky a tradice, četba příběhů

Anglický jazyk:

Unit 3– Come and play!

 1. Colours (red, blue, pink, yellow, green, orange) – Shapes (square, circle, triangle)
 2. Speaking – Can you see a red car? – Yes / No. – How many sqaures? 
 3. Pracovní sešit str. 20-23 

 

 

—————————————————————————————————————————

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.11. – 04.12.2020

Ostatní:

Provoz ranní ŠD od 6:30 je obnoven.

Žáci, kteří nepůjdou do ranní ŠD si vyzvednu v 7:30 hod. vedlejším vchodem u hlavního vchodu do školy.

 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky , třídnické hodiny….

Český jazyk:

Dokončení hlásky a upevňování hlásky I, i. Vyvození hlásky T, t. Malá tiskací písmena.

ŽA: dokončení

Slabikář I. díl do str. 6.

UC: dokončení uvolňovacích cviků

Písanka I. díl do str. 3.

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 7 – upevňování.

Odčítání v oboru čísel do 7.

PS II. díl do str. 8

Svět kolem nás:

Lidské vztahy – přátelství, úcta, spolupráce, pomoc….

Advent, sv. Mikuláš – znaky, charakteristika období

PS: str. 26

———————————————————————————————————————-

Anglický jazyk:

Unit 3– Come and play!

 1. What’s this? (a doll, a train, a car, a guitar, a drum)
 2. Speaking – four planes, six trains,….
 3. Pracovní sešit str. 18-20  

—————————————————————————————————————————

 


TÝDENNÍ PLÁN 23.11. – 27.11.2020

Ostatní:

Děti mohou přicházet do školy – půjdou rovnou do své třídy – od 7:00 do 7:50 hodin.  

 • Tento týden bude v pondělí  druhou hodinu Anglický jazyk. Prosím, aby děti měly pracovní sešit.
 • V úterý bude místo AJ matematika.
 • Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program – procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.
 • Prosíme o uhrazení platby na I. pololetí za školní družinu, která měla být uhrazena do 16. 10. – více info.na webu v sekci DRUŽINA.

Český jazyk:

Dokončení hlásky U –  slabiky, slova . Vyvození hlásky I, i.

ŽA: do str. 53

Hry s obrázky.

UC: do str. 26

Matematika:

Vyvození číslice 7, počet 0 – 7. Sčítání v oboru čísel do 7.

Upevňování pamětného sčítání a odčítání v oboru čísel do 6.

PS II. díl do str. 4

Anglický jazyk:

Unit 3- Come and play!

 1. What’s this? (a doll, a train, a car, a guitar, a drum)
 2. Speaking (Look, Daisy, here is a doll, a car, ….) / two cars, three dolls,…
 3. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:Unit 3- Come and play! PART 1
 4. Pracovní sešit str. 18-19
 5. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

 

Svět kolem nás:

Domov, adresa bydliště.

PS: str. 71, 72 cv.1, 2.

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 16.11. – 20.11.2020

16. 11. – PONDĚLÍ – Distanční výuka

Český jazyk:

Procvičování čtení písmen, slabik, jednoduchých vět.

ŽA: str. 42, 43

Matematika:

Procvičování pamětného sčítání a odčítání v oboru číslic do 6.

 

17. 11. – ÚTERÝ – Státní svátek

 

od 18. 11. – STŘEDA až PÁTEK – přechod k prezenční výuce

Český jazyk:

Vyvození hlásky U,  tvorba slabik . ŽA: do str. 46

Hry s obrázky.

UC: do str. 24

Matematika:

Slovní úlohy, číselné osy. 

Hry s číslicemi, obrázky.

Dokončení pracovního sešitu I. díl.

Svět kolem nás:

Život v rodině – vztahy

Ostatní:

Děti mohou přicházet do školy – půjdou rovnou do své třídy – od 7:00 do 7:50 hodin.  Vyučování, ale bude normálně od 8:00 hodin. Bližší informace o provozu budou zveřejněny v pondělí na webu školy.

 • nebude tělesná výchova, hudební výchova – bude náhradní program – procvičování, hravé vzdělávací činnosti apod.
 • žáci donesou v papírových deskách ukázky dobrovolné práce, obrázků navíc + pracovní listy z distanční výuky. Desky budou podepsané.

Moc děkuji všem rodičům za spolupráci při distanční výuce.

Ve středu se na děti už moc těším!

Jan Mareček

ANGLICKÝ JAZYK

 • Žáci, kteří neposlali test Unit 1, klikněte zde:  TEST UNIT 2
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

            TÝDENNÍ PLÁN 09.11. – 13.11.2020

                                               DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 9.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 39 – dokončit

Uvolňovací cviky str. 21/ 4 řádky, píšeme dobře ořezanou tužkou, dbát na správné sezení, úchop, sklon cviků

MATEMATIKA (M)

Obor čísel 0 – 6

Pracovní sešit str. 33 – poslední strana na tvrdých deskách za str.32  (neposílejte)

Není nutné splnit všechno, můžete průběžně!

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Život v rodině

Pracovní sešit str. 20, cv. 3  – namalovat smajlíky

                          str. 21 (jen ústně)

                          str. 22

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

ÚTERÝ 10. 11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Připojení online v 9:00 hod.

Živá abeceda str. 40, cv. 1, 2

                         str. 41, cv. 1, 2

MATEMATIKA (M)

Slovní úlohy – online (mít připraven pracovní sešit)

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

 • Opakováni Unit 2. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:  Unit 2- Pen and pencils
 • Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1
 • E-test Unit 2. klikněte zde:  TEST UNIT 2
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

STŘEDA 11.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 40 – dokončit

Živá abeceda str. 41 – dokončit

Uvolňovací cviky str. 21 – dokončit

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 29/vynechat cvičení s číselnou osou

ČTVRTEK 12.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Připojení online v 9:00 hod.

Živá abeceda str. 42, cv. 1, 2, 3

                         str. 43, cv. 1

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 29, 31/číselné osy – online 

PÁTEK 13.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 42 – cv. 4, 5

                         str. 43 – cv. 2, 3

Uvolňovací cviky str. 22

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 30

OSTATNÍ:

Až půjdeš ven, zaběhej si (TV), venku si najdi 5 barevných listů (různých velikostí) a vylisuj je ().

Zazpívej si písničku Prší, prší, jen se leje (HV), nakresli k ní obrázek (VV). Obrázek vlož do svého portfolia.

PŘIPOMENUTÍ:

 • V úterý a ve čtvrtek od 9:00 hodin budeme připojeni online. Děti si připraví Živou abecedu, Uvolňovací cviky, Pracovní sešit z matematiky, penál s pastelkami a tužkami, prázdný papír A4
 • možnost využít stránek: www.skolakov.eu (cvičení z matematiky – sčítání a odčítání do 6)
 • Práce mi prosím posílejte na email: jan.marecek@zsrakovskeho.cz
 • Práce z angličtiny posíláte panu učiteli, kterého děti mají na AJ
 • Pokud děláte samostatné práce na procvičování, různé obrázky apod. dle vlastních úkolů a procvičování navíc, prosím zakládejte je do desek. Desky podepište.
 • Přeji Vám všem pevné zdraví! Těším se na připojení s dětmi přes obrazovku.
 • Jan Mareček
 • ———————————————————————————————————-

3. 11. 2020

Vážení rodiče,

posílám pro zájemce odkaz na www.skolakov.eu. Je to pro žáky, kteří mají možnost pracovat na PC.

Jsou tam moc hezká cvičení z matematiky pro I. třídu. Děti bude procvičování bavit. Kdo máte zájem, zaměřte se na úkoly k procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5. Cvičení a příklady jsou tam moc hezky i s názornou ukázkou.

S pozdravem

JM


  TÝDENNÍ PLÁN 02.11. – 06.11.2020

                           DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 2.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 36 – zdokonalování čtenářských dovedností

Uvolňovací cviky str. 19 – 4 řádky, píšeme tužkou

MATEMATIKA (M)

Obor čísel 0 – 6

Pracovní sešit str. 26, 27 – všechna cvičení 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Rodina – umět pojmenovat členy rodiny

Pracovní sešit str.18 – 19 (umět pojmenovat členy rodiny)

Nakresli maminku nebo tatínka (VV), zazpívej jim nějakou písničku (HV), ráno se nezapomeň protáhnout, trochu si povyskoč (TV), ořež si tužky a pastelky, uklízej po sobě ().

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

 

ÚTERÝ 3.11.

Od 9:00 hodin – ON-LINE připojení žáků s učitelem (nepovinné). Záleží na Vašich možnostech, podmínkách, času. Více informací níže v týd. plánu – bod: OSTATNÍ

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 37 – cv. 1

Procvičování souvislého mluvního projevu

MATEMATIKA (M)

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 5 

(V případě individuální potřeby žáka nejprve můžete využít názornost – pastelky, tužky, knoflíky, víčka, pro tvorbu příkladů, pak přejít k pamětnému).

Psaní číslic – str. 6/3 řádky – psaní číslice 0

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

Unit 2- Pen and pencils.

 1. What’s this? (a pen, a ruler, a pencil, a pencil case, a bag)
 2. Numbers 1- 10 – How many pencils? 
 3. Pracovní sešit str. 12-15
 4. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:Unit 2- Pen and pencils
 5. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

STŘEDA 4.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 37 – cv. 2

Uvolňovací cviky str. 19 – dokončit

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 28/polovinu strany nechat na pátek

Psaní číslice 0 – str. 6 dokončit

 

ČTVRTEK 5.11.

Od 9:00 hodin – ON-LINE připojení žáků s učitelem (nepovinné). Záleží na Vašich možnostech, podmínkách, času. Více informací níže v týd. plánu – bod: OSTATNÍ.

Pomůcky k ON-LINE výuce: 2 papíry bez linek A4 velikost, penál(tužka, pastelky), sešit uvolňovacích cviků.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Hláska a písmeno P

Živá abeceda str. 38

Uvolňovací cviky str. 20

MATEMATIKA (M)

Psaní číslice 6 – str.7/4 řádky

 

PÁTEK 6.11.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 39 – cv. 1,2

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 28 – dokončení

Psaní číslice 6 – dokončení str.7

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

OSTATNÍ:

 • V úterý a ve čtvrtek od 9:00 hodin budeme připojeni online. Všechny děti dostaly přístup do MS TEAMS. Prosíme rodiče o pomoc při připojení – přístupový kód jste obdrželi emailem. Můžete využít návod: Zakonní zástupci_přístup do online hodin.avi
 • V případě individuálních potřeb žáka  kontaktujte třídního učitele emailem, rád Vám poradím.
 • Informace na hlavní stránce školy – nabídka pomoci dle potřeb s doučováním žáka – více viz.hlavní stránka školy
 • Děti mohou sledovat vysílání České televize UčíTelka
 • Práce můžete posílat na email: jan.marecek@zsrakovskeho.cz

Přeji Vám všem pevné zdraví!

Těším se na připojení s dětmi přes obrazovku. Jan Mareček

————————————————————————————————————————

 


TÝDENNÍ PLÁN 26.10. – 30.10.2020

26. – 27. 10. – COVID prázdniny nařízené vládou ČR

28. 10. Státní svátek – Vznik Československa

29. 10. – 30. 10. – 2 dny podzimních prázdnin

Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, dopis ministra školství, který jsme zveřejnili na hlavní stránce webu naší školy.

Je doplněn i o návod, jak dětem vysvětlit nutná hygienická opatření – viz odkaz

(https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf)

ŠD:

Vážení rodiče,
prosíme o uhrazení platby za ŠD (kdo ještě neuhradil), která měla být do 16. 10. 2020. Více informací k platbě najdete na hlavní stránce školy – DRUŽINA.

Děkujeme za spolupráci.

  

        TÝDENNÍ PLÁN 19.10. – 23.10.2020

                        DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 19.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Vyvození hlásky O. 

Živá abeceda str. 32 – všechna cvičení jsou dětem známá z minulosti (popis úkolů je v dolní části této strany).

Uvolňovací cviky str. 17 – 4 řádky, píšeme tužkou (prosím o kontrolu, aby děti psaly šikmé čáry odshora dolů).

Dobrovolný úkol: možnost využít pracovní list, který žáci mají – přiřazování slabik k obrázkům

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 21 – všechna cvičení  (psaní číslice 5, porovnávání čísel, doplňování čísel)

—————————————–

ÚTERÝ 20.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 33 – cvičení se opakují u všech písmen, děti již budou vědět, co mají dělat.

Uvolňovací cviky str. 17 – zbývající 3 řádky (píšeme krátké i dlouhé čáry odshora dolů).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 22 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohu s krtečky.

ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

 

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Podzim – ovoce, zelenina

Umět vyjmenovat 5 druhů ovoce, 5 druhů zeleniny. Pracovní list, který mají žáci vložený v pracovním sešitě. Vybarvit záhonky se zeleninou.

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE

———————————————————-

STŘEDA 21.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cvičení jsou převážně na procvičování čtení (zkuste, prosím, přečíst alespoň dvakrát za den – dopol/odpol).

Uvolňovací cviky str. 18 – píšeme hnědou pastelkou, můžete si s dětmi při psaní zazpívat písničku Já mám koně (HV).

Odpoledne se mohou děti proběhnout – klus jako „koníček“ (TV).

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 23 – vynechat  cvičení s číselnou osou, vynechat slovní úlohy s andělíčky a čerty

————————————————-

ČTVRTEK 22.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 34 – cv. 1 – děti vytleskávají a počítají slabiky ve slovech. Cv. 2 – 3 čtení slabik,      cv. 4– obtáhnout slabiky – každou jinou pastelkou, v druhé řádce slabiky opsat tužkou.

Uvolňovací cviky str. 18 – vybarvit obrázek (VV).

Dobrovolný úkol: pracovní list – čtení, hledání a spojování čarou stejných koláčků

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 24 – vynechat slovní úlohy

Dobrovolný úkol: pracovní list – procvičování (žáci ho mají u sebe)

———————————————————

PÁTEK 23.10.

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Živá abeceda str. 35 – cv. 1 – 4 dle zadání.

MATEMATIKA (M)

Pracovní sešit str. 25 – vynechat slovní úlohy

Ve volných chvílích můžete procvičovat sčítání a odčítání do 5.

Vždy si po skončení učení ukliď sešity a ostatní pomůcky ().

OSTATNÍ:

 • Pokud máte možnost, můžete mi do emailu (jan.marecek@zsrakovskeho.cz) poslat naskenované či ofocené práce Vašich dětí. Budu posílat zpět slovně ohodnocené.
 • Děti mohou sledovat vysílání České televize UčíTelka
 • dobrovolné (nepovinné) úkoly M, ČJ – pracovní listy, které mají žáci v deskách
 • Od 26. do 30.10. – podzimní prázdniny – neprobíhá distanční výuka

Doufám, že se s dětmi po prázdninách zase setkám a budeme moci pokračovat normálním vyučováním.

Na všechny se moc těším!

Jan Mareček

————————————————————————————————————————

 

                       Týdenní plán 12. 10. – 16. 10.

               Od 14. 10. do 23. 10. (8 dní) – přechod k distanční výuce!

Český jazyk:

Vyvození hlásky S,  slabiky SA, SÁ, SE, SÉ. Čtení slov a jednoduchých vět.

Postřehování, hry se slabikami a slovy.

Vymýšlet a říkat slova začínající hláskou A, E, M, L, S.

ŽA: do str. 31 (postupně rozdělit úkoly od ST – PÁ). Vyberte vždy 1 – 2 cvičení na čtení + doplňovací cvičení).

Uvolňovací cviky: do str. 16  (ST – polovina strany 15, ČT – druhá polovina stránky, PÁ – strana 16). Dbát na správné sezení a úchop mikrotužky.

Matematika:

Znaménka + ,  – 

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5.

Psaní číslice 5. Dokončit stránku psaní číslice 5.

Doporučuji 2 řádky za den. Dbát na mezery mezi číslicemi.

Postupně doplňovat i procvičování, dokončení řádků u psaní číslic 3, 4 do 23. 10.

PS: do str. 20.  Vynechávejte úkoly se slovní úlohou , číselné osy.

Svět kolem nás:

Podzim na poli – zemědělské plodiny

PS: str. 17 – cvičení 3 – nakreslit si do okénka svůj podzimní obrázek (např. drak, les a houby, barevné listy apod.)

Anglický jazyk:

 • Unit 2- Pen and pencils. – Vocabulary (a bag, a pen, a pencil, a ruler, a book, a pencil case)
 • Unit 2- Listening – What’s this Spike?
 • Unit 2- Numbers 1 – 10

Ostatní:

 • Prosím o podepisování informací v notýsku, ŽK, domácích úkolů. V pondělí a ve středu je domácí úkol z matematiky, úterý a čtvrtek z českého jazyka. V pátek domácí úkol není.
 • Denní kontrola doma výbavy penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • Doporučuji každý den doma čtení – 5 minut ze ŽA
 • TV bude stále zatím venku – teplé oblečení a obuv na ven 
 • 26.10 – 27. 10. – mimořádné podzimní prázdniny
 • 28. 10. – Státní svátek
 • 29.10. – 30. 10. – podzimní prázdniny

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

————————————————————————————————————————

                                 Týdenní plán 5. 10. – 9. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásky E,  slabiky ME, LE. Tvorba slov.

Zdravotní výchova – práce s dechem, hlasem

ŽA: do str. 25

Uvolňovací cviky: do str. 13  + grafomotorická cvičení

Matematika:

Znaménka + ,  – 

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3.

Psaní číslice 4.

PS: do str. 17

Svět kolem nás:

Podzim – (charakteristika období) – práce v sadu a na zahradě (ovoce, zelenina) – pokračování

PS: str. 12, 13, 16

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

 • Kdo ještě nedonesl 5 obalů na sešity – velikost sešitu A5 
 • Prosím o podepisování informací v notýsku, ŽK, domácích úkolů. V pondělí a ve středu je domácí úkol z matematiky, úterý a čtvrtek z českého jazyka. V pátek domácí úkol není.
 • Denní kontrola výbavy penálu – ořezané tužky, pastelky apod.
 • TV bude stále zatím venku – teplé oblečení a obuv na ven 

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

——————————————————————————————————————–

 

                                 Týdenní plán 28. 9. – 2. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásky L,  slabiky LA/LÁ.

Upevňování hlásek A, M, slabik MA/MÁ.

Krátké a dlouhé slabiky.

ŽA: do str. 18

Uvolňovací cviky: do str. 10 (psaní šikmých čar, posun ruky po papíře, uvolnění zápěstí)

Matematika:

Upevňování znaků rovnosti a nerovnosti

Počet 1 – 5. Vyvození číslice 5.

Psaní číslic 2, 3. 

PS: do str. 14

Svět kolem nás:

Podzim – (charakteristika období) – práce v sadu a na zahradě (ovoce, zelenina)

PS: str. 10, 11

Anglický jazyk:

Unit 1- Revision (What’s your name? – Hello / Goodbye) – Who is this? –  It’s Mum / Otto.

Unit 2- Pen and pencils- Vocabulary (a pen, a pencil, a book, a bag, a ruler)

Ostatní:

 • Do 1. 10. každý žák donese 5 obalů na sešity – velikost sešitu A5 
 • Příchod do školy do 7:40 hod. Žáci samostatně odcházejí do třídy. Připomínat žákům, ať si berou v po a ve čt tělocvik do třídy.
 • TV bude stále zatím venku – teplé oblečení a obuv na ven 
 • 28. 9. (pondělí) – Státní svátek – Den české státnosti – volno

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

———————————————————————————————————————-

                                    Týdenní plán 21. – 25. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky M, m. Slabiky MA/MÁ.

Krátké a dlouhé slabiky.

ŽA: do str. 13

Uvolňovací cviky: do str. 7

Matematika:

Porovnávání – znaky rovnosti a nerovnosti

Počet 1 – 5

Psaní číslice 1.

PS: do str. 11

Svět kolem nás:

Bezpečné chování – dopravní výchova, formy chování

PS: str. 6

Anglický jazyk:

 •  The hello, song. – Class Book, str. 4
 • Hello. What’s your name?
 • Colours / Numbers
 • Activity Book, str. 2 – 5

Ostatní:

 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.
 • Příchod do školy do 7:40 hod. Žáci samostatně odcházejí do třídy. Připomínat žákům, ať si berou v po a ve čt tělocvik do třídy.
 • TV bude stále venku – oblečení a obuv na ven

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

 ————————————————————————————————————–

                                        Týdenní plán 14. – 18. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky A, a

Sluchová a zraková příprava – upevňování

Sloh – prosba, pozdrav, oslovení, omluva

ŽA: do str. 7

Uvolňovací cviky: do str. 4

Matematika:

Porovnávání – znaky rovnosti a nerovnosti

Počet 1 – 5

PS: do str. 8

Svět kolem nás:

Bezpečné chování – dopravní výchova

PS: str. 7

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

 • Prosím rodiče, kteří ještě neodevzdali Generální souhlas odevzdat v pondělí 14. 9.
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.
 • TV začne tento týden venku – oblečení a obuv v podepsaném sáčku.
 • TV bude tento týden v pondělí a ve středu – OLYMPIJSKÝ BĚH – akce školy – 16. 9. 2020 (více info na hlavní stránce školy)
 • Obalit a podepsat všechny učebnice, sešity, desky, podložky, vyplnit údaje v ŽK
 • Od 14. 9. – 16. 9. prosím poslat po žákovi 13,- kč na sešity !!!

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

———————————————————————————————————————

                                     Týdenní plán 7. – 11. 9.

Český jazyk:

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava, práce s obrázky (pojmenování předmětů a věcí dle obrázků), hledání rozdílů na obrázcích.

ŽA: do str. 3

Uvolňovací cviky: do str. 3

Matematika:

Orientace v prostoru (pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpřed, vzad, nad, za, před..)

Počet 1 – 5

PS: do str. 4

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, hygienické návyky, poznávání okolí školy – vycházka

PS: str. 2

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

Celý týden v I. B zástup p.učitel Václav Kalina

 • V pondělí odevzdat rodiči podepsaný GENERÁLNÍ SOUHLAS (všichni donesli v pátek ze školy).
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.
 • Postupně během týdne nosit do  skříňky podepsaný sáček na TV (obuv na ven i do tělocvičny, sportovní oblečení na ven a do tělocvičny – vše v sáčku)
 • obalit a podepsat všechny učebnice, sešity, desky, podložky, vyplnit údaje v ŽK

———————————————————————————————————————

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2020/21.

Organizace dne 1. 9. 2020:

1. 9. 2020     

8:00 – 8:15 scházení před školou

 8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

           (Doporučujeme vstup rodičů a žáků do školy s rouškou.)

  8:25 – 8:55 – žáci ve třídě s učitelem (rodiče budou čekat před vchodem do školy)

  8:55 – učitel odvede žáky, kteří nepůjdou domů do ŠD 5, tam mohou být po dobu třídních schůzek                         (I.patro – pavilon A)

 od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca na 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              

od 2. 9. 18. 9.

8:00 sraz před školou, třídní učitel odvede žáky do třídy. Žáci, kteří budou v ranní ŠD přivede do třídy vychovatel.

Vyučování končí dle rozvrhu v 11:40 hod.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, náhradní roušku+ uzavíratelný sáček na roušky, zámek + 2 klíčky se jmenovkou a názvem třídy na každém klíčku zvlášť.

Postupně nosit kufřík na VV – vše podepsané, 1 balení papír.utěrky, kapesníky v krabičce, 1x náplň tekuté mýdlo.

Školní družina:

ŠD – více informací pod sekcí DRUŽINA na hlavní stránce v horní liště – provoz ŠD, informace k ŠD.

Naše celá třída bude chodit do ŠD 5.

Od 2. 9. je ŠD pro žáky I. tříd v běžném provozu.

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v úterý dne 1.9. před školou.

Váš třídní učitel I. B

 

                                                    Týdenní plán 1. – 4. 9.

Český jazyk:

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava

Matematika:

Orientace v prostoru

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, hygienické návyky

Komentáře jsou uzavřeny.