I.B Mgr. et Bc. Jan Mareček

Mgr. et Bc. Jan Mareček

jan.marecek@zsrakovskeho.cz


             

                                 Týdenní plán 28. 9. – 2. 10.

Český jazyk:

Vyvození hlásky L,  slabiky LA/LÁ.

Upevňování hlásek A, M, slabik MA/MÁ.

Krátké a dlouhé slabiky.

ŽA: do str. 18

Uvolňovací cviky: do str. 10 (psaní šikmých čar, posun ruky po papíře, uvolnění zápěstí)

Matematika:

Upevňování znaků rovnosti a nerovnosti

Počet 1 – 5. Vyvození číslice 5.

Psaní číslic 2, 3. 

PS: do str. 14

Svět kolem nás:

Podzim – (charakteristika období) – práce v sadu a na zahradě (ovoce, zelenina)

PS: str. 10, 11

Anglický jazyk:

Unit 1- Revision (What’s your name? – Hello / Goodbye) – Who is this? –  It’s Mum / Otto.

Unit 2- Pen and pencils- Vocabulary (a pen, a pencil, a book, a bag, a ruler)

Ostatní:

 • Do 1. 10. každý žák donese 5 obalů na sešity – velikost sešitu A5 
 • Příchod do školy do 7:40 hod. Žáci samostatně odcházejí do třídy. Připomínat žákům, ať si berou v po a ve čt tělocvik do třídy.
 • TV bude stále zatím venku – teplé oblečení a obuv na ven 
 • 28. 9. (pondělí) – Státní svátek – Den české státnosti – volno

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

———————————————————————————————————————-

                                    Týdenní plán 21. – 25. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky M, m. Slabiky MA/MÁ.

Krátké a dlouhé slabiky.

ŽA: do str. 13

Uvolňovací cviky: do str. 7

Matematika:

Porovnávání – znaky rovnosti a nerovnosti

Počet 1 – 5

Psaní číslice 1.

PS: do str. 11

Svět kolem nás:

Bezpečné chování – dopravní výchova, formy chování

PS: str. 6

Anglický jazyk:

 •  The hello, song. – Class Book, str. 4
 • Hello. What’s your name?
 • Colours / Numbers
 • Activity Book, str. 2 – 5

Ostatní:

 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.
 • Příchod do školy do 7:40 hod. Žáci samostatně odcházejí do třídy. Připomínat žákům, ať si berou v po a ve čt tělocvik do třídy.
 • TV bude stále venku – oblečení a obuv na ven

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

 ————————————————————————————————————–

                                        Týdenní plán 14. – 18. 9.

Český jazyk:

Vyvození hlásky A, a

Sluchová a zraková příprava – upevňování

Sloh – prosba, pozdrav, oslovení, omluva

ŽA: do str. 7

Uvolňovací cviky: do str. 4

Matematika:

Porovnávání – znaky rovnosti a nerovnosti

Počet 1 – 5

PS: do str. 8

Svět kolem nás:

Bezpečné chování – dopravní výchova

PS: str. 7

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

 • Prosím rodiče, kteří ještě neodevzdali Generální souhlas odevzdat v pondělí 14. 9.
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.
 • TV začne tento týden venku – oblečení a obuv v podepsaném sáčku.
 • TV bude tento týden v pondělí a ve středu – OLYMPIJSKÝ BĚH – akce školy – 16. 9. 2020 (více info na hlavní stránce školy)
 • Obalit a podepsat všechny učebnice, sešity, desky, podložky, vyplnit údaje v ŽK
 • Od 14. 9. – 16. 9. prosím poslat po žákovi 13,- kč na sešity !!!

Děkuji Vám moc za spolupráci

JM

———————————————————————————————————————

                                     Týdenní plán 7. – 11. 9.

Český jazyk:

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava, práce s obrázky (pojmenování předmětů a věcí dle obrázků), hledání rozdílů na obrázcích.

ŽA: do str. 3

Uvolňovací cviky: do str. 3

Matematika:

Orientace v prostoru (pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpřed, vzad, nad, za, před..)

Počet 1 – 5

PS: do str. 4

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, hygienické návyky, poznávání okolí školy – vycházka

PS: str. 2

Anglický jazyk:

 

Ostatní:

Celý týden v I. B zástup p.učitel Václav Kalina

 • V pondělí odevzdat rodiči podepsaný GENERÁLNÍ SOUHLAS (všichni donesli v pátek ze školy).
 • Do konce září přinést oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.
 • Postupně během týdne nosit do  skříňky podepsaný sáček na TV (obuv na ven i do tělocvičny, sportovní oblečení na ven a do tělocvičny – vše v sáčku)
 • obalit a podepsat všechny učebnice, sešity, desky, podložky, vyplnit údaje v ŽK

———————————————————————————————————————

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2020/21.

Organizace dne 1. 9. 2020:

1. 9. 2020     

8:00 – 8:15 scházení před školou

 8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

           (Doporučujeme vstup rodičů a žáků do školy s rouškou.)

  8:25 – 8:55 – žáci ve třídě s učitelem (rodiče budou čekat před vchodem do školy)

  8:55 – učitel odvede žáky, kteří nepůjdou domů do ŠD 5, tam mohou být po dobu třídních schůzek                         (I.patro – pavilon A)

 od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca na 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              

od 2. 9. 18. 9.

8:00 sraz před školou, třídní učitel odvede žáky do třídy. Žáci, kteří budou v ranní ŠD přivede do třídy vychovatel.

Vyučování končí dle rozvrhu v 11:40 hod.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, náhradní roušku+ uzavíratelný sáček na roušky, zámek + 2 klíčky se jmenovkou a názvem třídy na každém klíčku zvlášť.

Postupně nosit kufřík na VV – vše podepsané, 1 balení papír.utěrky, kapesníky v krabičce, 1x náplň tekuté mýdlo.

Školní družina:

ŠD – více informací pod sekcí DRUŽINA na hlavní stránce v horní liště – provoz ŠD, informace k ŠD.

Naše celá třída bude chodit do ŠD 5.

Od 2. 9. je ŠD pro žáky I. tříd v běžném provozu.

 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v úterý dne 1.9. před školou.

Váš třídní učitel I. B

 

                                                    Týdenní plán 1. – 4. 9.

Český jazyk:

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava

Matematika:

Orientace v prostoru

Svět kolem nás:

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, hygienické návyky

Komentáře jsou uzavřeny.