I.B Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmena M

Skládání slabik MA, MÁ

ŽA do str. 13

UC do str. 7, část psaní číslic na str. 2

MATEMATIKA

Vyvození číslic 4, 5.

Psaní číslic 1, 2

Číselná řada 1 až 5

PS do str. 13

SVĚT KOLEM NÁS

Formy chování

PS na str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravení, seznámení se: Hello, I´m …, What´s your name?

OSTATNÍ

žáci nocí učivo podle rozvrhu

každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky

rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně

žáci přinesou 20,- Kč na nakoupené sešity školou pro 1. třídy

do konce týdne donést 5 obalů na sešity (průhledných)

  1. 9. Státní svátek – Den české státnosti
  2. 9. ředitelské volno – škola uzavřena

 


Týdenní plán 11. 9 – 15. 9. 2023

  • Organizace příchodu do školy

Od 11. 9. vstoupí i žáci prvních tříd do šatny v 7:30. Pod dohledem třídního učitele se přezují. Celá skupina odejde do učebny v 7:40. Přidají se i děti z ranní družiny.

  • Tělesná výchova 11. 9. proběhne venku. Cvičební úbor v sáčku ponese žák do třídy, venkovní sportovní obuv nechá ve skřínce.
  • 13. 9. od 17:30 bude třídní schůzka. Třídní důvěrníci se sejdou již v 17:00 ve sborovně

Rodiče přinesou na schůzku hygienické potřeby pro třídu.

Vysvětlení zkratky SKN – svět kolem nás (Oskarova prvouka)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen A, Á

ŽA: na str. 7

UC: na str. 5

Sloh: pozdrav, oslovení, omluva, prosba

MATEMATIKA

Vyvození počtu a číslic 1 – 3

PS: na str. 6

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní a hygienické návyky.

Vycházka do okolí školy

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám vás v novém školním roce 2023/2024

 

INFORMACE

  1. 9. 2023

8:00 – 8:15 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s učiteli do tříd

8:20 – 8:50 hod. – děti ve třídě s učiteli

9:00 – 10:00 hod. – třídní schůzky v jednotlivých třídách (děti mají možnost po dobu schůzky zůstat ve školní družině)

  1. – 8. 9. 2023

8:00 hod. – sraz před školou

Konec vyučování od 5. 9. 2023 v 11:40 hod., děti budou převedeny do ŠD.

Školní družina: vaše ŠD je ŠD 6

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků

 

ČESKÝ JAZYK

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava (hry s obrázky – přiřazování, porovnávání velikostí, barvy…)

ŽA: do str. 3

UC: do str. 3

MATEMATIKA

Téma: Orientace v prostoru – vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, levá, pravá, před, za….

PS: do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy: Hello, Good morning, Goodbye

 

Na spolupráci se těší Mgr. Jitka Jandová

Komentáře jsou uzavřeny.