Přípravná třída Kateřina Brožová

Putování Prahou – Sofijské náměstí

Malíři světa

PLÁN OD 10.6. DO 14.6.

Téma: Dinosauři

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže, správné sezení u stolu
 • správný úchop
 • přípravné tvary pro psaní písmen a číslic
 • psaní číslic
 • manipulace s nůžkami, přesné stříhání

Předmatematické představy

 • početní řada do 20, více, méně
 • jednoduché příklady s počítáním do šesti – využití postaviček dinosaurů 
 • řady a posloupnosti
 • osová souměrnost – dokreslování obrázků
 • prostorová orientace – před, za, vedle
 • perspektiva – co to je, jak vypadá na obraze

Předčtenářská gramotnost

 • počet slabik ve slově
 • názvy jesnotlivých dinosaurů
 • abeceda – spojování malých a velkých písmen
 • počáteční a konečná písmena ve slově
 • figura/obraz – hledání na pozadí 

Výtvarné a artefiletické projekty

 • Výroba sopky
 • Dinosauří zuby – práce s modelovaci hmotou
 • landart 

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • Básnička : Brontosauři 
 • Hudební kompozice dinosauří kapely

Pokusy a experimenty

 • Sopka 
 • Vykonávání dinosaurů z ledu
 • Určování dinosaurů – býložravci x masožravci 

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku – v lese, na Ráčku a Vose
 • atletické chvilky na Raku

Ostatní

  • Pokud máte k daným tématům něco, s čím se s námi chcete podělit, budeme moc rádi
  • Prosím o papíry na kopírování (čisté)
  • Prosím o přinesení papírů na kreslení (čisté i popsané)

 

 


Kateřina Brožová

                                                                            katerina.brozova@zsrakovskeho.cz

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 5.6. SE NAŠÍ TŘÍDY NEBUDOU TÝKAT. O náhradním termínu Vás budu informovat. Děkuji za pochopení. 

PLÁN OD 27.5. DO 31.5.

Téma: Malířova paleta podruhé

Děti toto téma moc zaujalo, takže se nám protáhne i do dalšího týdne. Děti jsou úžasně kreativní a je velká radost je sledovat při práci.

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop
 • přípravné tvary pro psaní písmen a číslic
 • manipulace s nůžkami, přesné stříhání

Předmatematické představy

 • početní řada do 20, více, méně
 • geometrické tvary – základní i dopňkové
 • vzdálenosti, pořadí 
 • osová souměrnost – dokreslování obrázků
 •  seskupování podle diktátu 
 • prostorová orientace – před, za, vedle
 • perspektiva – co to je, jak vypadá na obraze

Předčtenářská gramotnost

 • řádek, sloupec – řazení zleva doprava a shora dolů
 • počet slabik ve slově
 • abeceda – spojování malých a velkých písmen
 • počáteční a konečná písmena ve slově

Výtvarné a artefiletické projekty

 • Od pravěku po současnost ve výtvarném umění – jednotlivá období očima dětí
 • Tvoříme jako slavní malíři – Monet, Van Gogh, Picasso, Pollock, Kolář
 • landart 

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • společné tvoření příběhů na barvy
 • vyjádření barev pohybem

Pokusy a experimenty

 • barevné spektrum
 • míchání barev

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku – v lese, na Ráčku a Vose
 • atletické chvilky na Raku

Ostatní

  • Pokud máte k daným tématům něco, s čím se s námi chcete podělit, budeme moc rádi
  • Prosím o papíry na kopírování (čisté)
  • Prosím o přinesení papírů na kreslení (čisté i popsané)

 

PLÁN OD 27.5. DO 31.5.

Téma: Malířova paleta

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop
 • přípravné tvary pro psaní písmen a číslic
 • manipulace s nůžkami, přesné stříhání

Předmatematické představy

 • početní řada do 20, více, méně
 • geometrické tvary – základní i dopňkové
 • vzdálenosti, pořadí 
 • osová souměrnost – dokreslování obrázků
 •  seskupování podle diktátu 
 • prostorová orientace – před, za, vedle
 • perspektiva – co to je, jak vypadá na obraze

Předčtenářská gramotnost

 • řádek, sloupec – řazení zleva doprava a shora dolů
 • počet slabik ve slově
 • abeceda – spojování malých a velkých písmen
 • počáteční a konečná písmena ve slově

Výtvarné a artefiletické projekty

 • Od pravěku po současnost ve výtvarném umění – jednotlivá období očima dětí
 • Tvoříme jako slavní malíři – Monet, Van Gogh, Picasso, Pollock, Kolář
 • landart 

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • společné tvoření příběhů na barvy
 • vyjádření barev pohybem

Pokusy a experimenty

 • barevné spektrum
 • míchání barev

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku – v lese, na Ráčku a Vose
 • atletické chvilky na Raku

Ostatní

  • Pokud máte k daným tématům něco, s čím se s námi chcete podělit, budeme moc rádi
  • Prosím o papíry na kopírování (čisté)
  • Prosím o přinesení papírů na kreslení (čisté i popsané)

 

 

PLÁN OD 20.5. DO 24.5.

Téma: Vesmír (vzhledem k projektovým dnům v minulém týdnu, budeme v tématu pokračovat)

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop
 • „Vesmírná spirála“ uvolňování zápěstí „Stopy raketoplánu“ lomené čáry vázané, rovné čáry, oblouky
 • manipulace s nůžkami, přesné stříhání

Předmatematické představy

 • početní řada do 20
 • geometrické tvary – základní i dopňkové
 • vzdálenosti, pořadí 
 • osová souměrnost – dokreslování obrázků
 •  seskupování podle diktátu 
 • skupiny hvězd (více – méně) 
 • odpočítávání startu rakety – od 10 sestupně 

Předčtenářská gramotnost

 • hádanky př: Hvězdičky už vyšly, sluníčko je pryč, na obloze svítí velikánský míč. Co to je? (Měsíc) apod. 
 • počet slabik ve slově
 • abeceda – spojování malých a velkých písmen
 • počáteční a konečná písmena ve slově

Výtvarné a artefiletické projekty

 • artefiletika – Planeta, na které bych chtěl žít
 • výroba „dalekohledů“ se souhvězdími
 • sluneční souhvězdí – stavby v přírodě

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • Měsíček Noci vládne zlatý král, 
  bílému dni sluníčko. 
  Snad by někdy také spal, 
  spánek tlačí na víčko. Pluje černou oblohou, 
  na svět svítí z výšky, 
  hvězdičky mu pomohou, 
  píší o něm knížky.

Pokusy a experimenty

 • osvícení planety Země Sluncem (pokus s glóbusem a baterkou)

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku 
 • atletické chvilky na Raku

PLÁN OD 13.5. DO 17.5.

Téma: Vesmír a projektové dny Putování Prahou

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop
 • „Vesmírná spirála“ uvolňování zápěstí „Stopy raketoplánu“ lomené čáry vázané, rovné čáry, oblouky
 • manipulace s nůžkami, přesné stříhání

Předmatematické představy

 • početní řada do 20
 • geometrické tvary – základní i dopňkové
 • vzdálenosti, pořadí 
 • osová souměrnost – dokreslování obrázků
 •  seskupování podle diktátu 
 • skupiny hvězd (více – méně) 
 • odpočítávání startu rakety – od 10 sestupně 

Předčtenářská gramotnost

 • hádanky př: Hvězdičky už vyšly, sluníčko je pryč, na obloze svítí velikánský míč. Co to je? (Měsíc) apod. 
 • počet slabik ve slově
 • abeceda – spojování malých a velkých písmen
 • počáteční a konečná písmena ve slově

Výtvarné a artefiletické projekty

 • artefiletika – Planeta, na které bych chtěl žít
 • výroba „dalekohledů“ se souhvězdími
 • sluneční souhvězdí – stavby v přírodě

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • Měsíček Noci vládne zlatý král, 
  bílému dni sluníčko. 
  Snad by někdy také spal, 
  spánek tlačí na víčko. Pluje černou oblohou, 
  na svět svítí z výšky, 
  hvězdičky mu pomohou, 
  píší o něm knížky.

Pokusy a experimenty

 • osvícení planety Země Sluncem (pokus s glóbusem a baterkou)

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku 
 • atletické chvilky na Raku

Celoškolní projekt Putování Prahou 15.-17.5.

Sofijské náměstí 

 

Ostatní

 • Pokud máte k daným tématům něco, s čím se s námi chcete podělit, budeme moc rádi
 • Prosím o přinesení papírů na kreslení (čisté i popsané)
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy (v krabičce)

 

PLÁN OD 29.4. DO 7.5.

Téma: Příroda kvete, užijeme si Čarodějnice a  oslavíme Den Matek

Zapojili jsme se s dětm do projektu INaturalist, fotíme v přírodě rostliny i zvířata a pomáháme tak mapovat faunu i flóru na území Prahy 

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop 
 • spirála (čarování, let čarodějnce)

Předmatematické představy

 • zraková percepce – tangram
 • početní řada do 15 
 • geometrické tvary – základní i dopňkové

Předčtenářská gramotnost

 • projekt s pohádkou – Jak zasadili semínko (Křemílek a Vochomůrka) 
 • vývoj příběhu – skládání
 • vymýšlení čarodějných zaříkadel

Výtvarné a artefiletické projekty

 • artefiletika – vaříme čarodějný lektvar
 • kresba detailů květin v přírodě

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • Křemílek a Vochomůrka – Jak zasadili semínko (dramatizace)

Pokusy a experimenty

 • zasazení a pozorování růstu fazole 

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku

Ostatní

 • Prosím o přinesení papírů na kreslení (čisté i popsané)
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy (v krabičce)

 

 

 

Úvodní slovo

Milí rodiče,

jak jsem Vám již psala do notýsků, jmenuji se Kateřina Brožová a od 1.4. učím Vaše děti v přípravné třídě. Práci s dětmi předškolního věku vnímám jako velmi důležitou, mou vizí je děti co nejlépe připravit na vstup do první třídy a to jak po vědomostní, tak po sociálněadaptační stránce. Vycházím ze svých dlouhodobých pedagogických zkušeností, z výchovy svých tří dětí i z nedávného pobytu v zahraničí (Holandsko – 4roky) a dobrovolnictví v tamní mezinárodní škole. S dětmi budeme pracovat dle třídního vzdělávacího plánu, vycházejícího z rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní výchovu, budeme pracovat projektově, s využitím nejrůznějších pomůcek. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte mě kontaktovat, můžeme si domluvit konzultace. V nejbližší době vypíši konzultační den, kdy mě bude možné ve škole zastihnout. Moc ráda se s Vámi potkám.

Zároveň v nejbližší době začnu přispívat na třídní stránky, kde najdete nejdůležitější informace, týdenní plán a ráda bych zde přidávala i fotky. V příštím týdnu vám pošlu, nebo bude k podpisu na stánku o Velikonočním jarmarku (16.4.) seznam se svolením s uveřejňováním fotek dle nařízení GDPR.

V první řadě Vás prosím o kontrolu notýsků, snažím se s dětmi vždy na dni najít něco, co se jim povedlo, co je zaujalo, z čeho mají radost. Děti se snažím maximálně podporovat, zkuste se jich i Vy doma zeptat, jak se jim ve škole vedlo.

Dále Vás moc prosím o kontrolu penálů, ořezaných a doplněných pastelek (nejlépe trojhranných tlustých), nůžek a lepidla (v tyčince).

A největší prosba je o zakoupení ergonomických trojhranných silných obyčejných tužek (například značky Stabilo https://www.sevt.cz/produkt/stabilo-easygraph-p-hb-tuzka-pro-pravaky-ruzova-50332467300/?CategoryExternalID=2516, https://www.stencl.cz/https-www-stencl-cz-skolni-potreby-/obycejna-tuzka-trojranna-silna-stabilo-easygraph-hb-p/) – mají je v papírnictví na Sofijském náměstí. Dětem se pak bude daleko lépe tužka držet a naučí se správnému uvolněnému úchopu.

 

Děkuji moc za spolupráci a přeji krásný den.

S pozdravem Kateřina Brožová

 

TÝDENNÍ PLÁN OD 23.4. DO 26.4.

Téma: Den Země a příroda kvete

V úterý 23.4. máme celoškolní projektový den ke Dni Země

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop 
 • Kolo/kruh (Zeměkoule) – od největší po malinkou
 • Horní a spodní oblouk (kytka)

Předmatematické představy

 • menší/větší – Planeta Země 
 • početní řada do 10 
 • geometrické tvary – základní i dopňkové

Předčtenářská gramotnost

 • projekt s pohádkou – Jak zasadili semínko (Křemílek a Vochomůrka) 
 • vývoj příběhu – skládání

Výtvarné a artefiletické projekty

 • projekt Den Země – Naše planeta 
 • výroba seedpaper – papírmaš se semínky
 • kresba detailů květin v přírodě

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • Křemílek a Vochomůrka – Jak zasadili semínko (dramatizace)

Pokusy a experimenty

 • zasazení a pozorování růstu fazole 

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku

Ostatní

 • Prosím o přinesení papírů na kreslení (čisté i popsané)
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy (v krabičce)

 

TÝDENNÍ PLÁN OD 15.4. DO 19.4.

Téma: Velikonoce – svátky jara

Představení tématu Velikonoc, jak slavíme Velikonoce v Čechách, jak se slaví ve světě

Grafomotorické dovednosti

 • uvolňovací cviky celé paže
 • správný úchop 
 • klubíčka na ovečce

Předmatematické představy

 • výběr méně/více – počet vajíček
 • menší/větší – řady vajíček
 • matematická hra s kostkou (počet do šesti)

Předčtenářská gramotnost

 • posloupnost obrázku 
 • vývoj příběhu – skládání
 • skládání písmen b, p, d

Výtvarné a artefiletické projekty

 • práce na výrobcích na jarmark
 • artefiletika – vejce
 • omalovánky s velikonoční tématikou

Hudební, dramatické a literární činnosti

 • Velikonoční koledy:
 • Hody, hody, doprovody,
  dejte vejce malovaný.
  Nedáte-li malovaný,
  dejte aspoň bílý,
  slepička vám snese jiný…
 • Slepička běháSlepička běhá po dvoře,
  vajíčko se kutálí v komoře,
  slepička kdák! Vajíčko křáp!
  Máte mi ho panímámo dát.

Pohybový výchova

 • pohybové a relaxační chvilky v ranním bloku
 • pohybové hry venku

Ostatní

 • 16. 4. Velikonoční dílny a jarmarky od 16:00 hod. pro rodiče
 • 18. 4. Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek
 • Prosíme rodiče o papírové utěrky (role) + kapesníky do třídy (v krabičce)

 

 

 

 

 

21.ledna 2019 jdeme s dětmi do divadla na představení Pohádkové nepohádky Josefa Čapka – cena 60 Kč.


Téma – leden

Všeználci v zemi ledu a sněhu

 • Vítáme  Tři krále
 • Paní zima kraluje
 • Už půjdu k zápisu
 • Sportujeme v zimě

ledna 2019 třídní schůzky v 17:30.

5.11. v dopoledních hodinách nás ve třídě navštíví Mikuláš, anděl i čert.

Děti o akci vědí. 

Básnička pro Mikuláše:

Mikuláši, Mikuláši,neber s sebou čerty radši.

Vezmi si jen anděly,
ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu
myslí si,že se ho leknu.

Dělá na mě bu, bu, bu, já se ho bát nebudu.

 


  

14.11. 17:30 – Třídní schůzky

 

Trénovat s dětmi představení se: Jak se jmenuji (celé jméno), kolik mi je, kde bydlím…

Sledovat doma správný úchop tužky.

Dbát na pořádek v penále (ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo).

 

Témata na listopad:  vítr a jiné živly

                                       vitamíny a péče o zdraví

                                       

 

 


1.-5.10. probíhá sběr papíru. Kontejner přistaven ke škole u vchodu naproti MŠ Zvoneček.

 


Výuka:

básničky na říjen – vybrat 1 a naučit na 9.10.2018

početní řada do deseti

geometrické tvary

grafomotorika – rovná a šikmá čára

nácvik práce s nůžkami

správný úchop tužky


 

PLATBY:

č.ú: 266496066/0300

ss: 999

vs: jméno a PT

1000 Kč (Třídní fond 600, Pomůcky 100, Platba škole 300 – sourozenci 200)

 


!!!!!!!!Středa 12.9. 17:30 – Třídní schůzka!!!!!!!!!

 

 

Seznam pomůcek:

Penál (obyč. tužka, guma, pastelky – sadu základních barev děti dostávaly, mohou použít)

Prostírání na svačinu (látkové nebo plastové), budou nechávat ve třídě

Pytel s převlečením na tělesnou výchovu (tepláky nebo legíny, triko, sportovní boty – může  sloužit i jako náhradní oblečení v případě potřeby)

Sešit velikosti A5 – bude sloužit k denním zápisům a hodnocení

Staré tričko nebo zástěrka na práci s barvou apod.

 

Obecné potřeby:

Zámek a 2 klíčky k šatní skříňce (1 klíč bude ve třídě nebo v družině, druhý na vrátnici pro případ ztráty)

Čip do jídelny – zajistit čip a objednávku stravy na strava.cz

Klíč i čip připevnit ke šňůrce na krk!

 

Hygienické potřeby do třídy:

2 role papírových utěrek

1 celé (velké) balení papírových kapesníčků

toalet. papír

 

Pokud by měl někdo k dispozici papíry (i potištěné z jedné strany) nebo cokoliv, co by se mohlo s dětmi využít, ráda přijmu…


 

Přeji všem dětem, které se chystají k nám do přípravné třídy, aby si užily poslední dny prázdnin a v pondělí 3.9. nastoupily s úsměvem. Budu na Vás čekat v 8:00 před školou s cedulkou PT.

Třídní uč. Veronika Charawani

 

První školní den:

3.9.2018

8:00 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s třídní učitelkou a rodiči do tříd

8:20 – 8:50 hod. – děti ve třídě,

             rodiče – možnost přihlášení dětí do školní jídelny

9:00 hod. – třídní schůzka (max. 1 hodinu),

             děti mají možnost zůstat ve školní družině

 

11:00 – 12:00 možnost oběda (pro přihlášené)

 

druhý školní den:

Vyzvednutí dětí před školou v 8:00 třídní učitelkou. Konec výuky ve 12:30 – odchod do družiny nebo domů (pouze v doprovodu zákon. zástupce). 

 

Komentáře jsou uzavřeny.