Jídelna

Informace školní jídelny  školního roku 2022/23

Upozornění

Z důvodu navýšení vstupních cen potravin a zachování současného standardu stravování, což při takovém růstu cen již není možné, bude platba za obědy a svačinky upravena od 1.3.2023  takto:

Kategorie:                     

7 – 10 let věku dosaženého v letošním školním roce: 36,- Kč
11 – 15 let 38,- Kč
Starší 15 let        40,- Kč
Dopolední svačinky 23,- Kč
   

         

Platba stravného inkasem:     bude automaticky o tuto částku navýšena./ Zkontrolujte prosím nastavený limit v bance/

Platba stravného trvalým příkazem:  Je nutné zkontrolovat výši přeplatků na www.strava.cz  Žáci, kde již bylo stravné na březen uhrazeno a stačilo pokrýt náklady z důvodu toho, že měli přeplatky z minulého období, budou na březen  automaticky přihlášeni. Pokud přeplatky u trvalých příkazů nebudou stačit do konce června, je nutné tyto zálohy ve vaší bance navýšit dle kategorií.

Jednorázové platby: Zasílat již s novými cenami podle kategorií a počtu dní v měsíci po odečtení případných přeplatků.

 Vedoucí školní jídelny: Dagmar Rašínová

 

 

 

Platba stravného:

Trvalý příkaz na školní rok 2022/23   od 15. 8. 2022 do 15. 5. 2023 / nastavte podle kategorie x 20 dnů /

Jednorázová platba na září: 15. 8. 2022 podle stravovacích dnů a kategorie / Na další měsíc postupujte stejně /

Číslo účtu pro souhlas s inkasem: 100252651/0800 bez variabilního symbolu po nahlášení čísla účtu ze kterého bude inkaso prováděno.

Číslo účtu pro trvalý příkaz nebo jednorázové platby: 101344558/0300 s uvedením variabilního symbolu přiděleného školní jídelnou a do poznámky uveďte jméno žáka.

 

Od 1.9.2022 dochází k navýšení stravného /viz níže/. Inkasa budou prováděny již za zvýšené ceny. U jednorázových plateb a trvalého příkazu navyšte prosím dle kategorií.

Rodiče, kteří již poslali peníze za původní ceny, prosím o doplatek / Najdete na portálu www.strava.cz podle nepřihlášených obědů.

 Cena stravného podle kategorií od 1. 9. 2022

07 – 10 let          33,- Kč

11  – 15 let          35,- Kč

15 let a starší     37,- Kč

Svačiny              22,- Kč

 

Komentáře jsou uzavřeny.