Jídelna

Po dobu distančního vyučování budou obědy a svačiny automaticky odhlášeny.

  1. Pro třídy 6A 7A 8A 9A v týdnu od 12.10. do 16.10.
  2. Pro třídy 6B 6C 7B 8B 9B v týdnu 19.10 do 23.10.

Pokud budete mít zájem o stravování, můžete se přihlásit na www.strava.cz nebo emailem dagmar.rasinova@zsrakovskeho.cz

  1. skupina na pondělí 12.10. ještě do 7.00 hod. v pondělí, na další dny vždy do 13 hod. dne předešlého                                          
  1.    skupina vždy do 13.hod. dne předešlého.

Obědy budou vydávány denně v 13,40 hod.

Z důvodu objednávek byla na 12.10 a 13.10. provedena změna jídelníčku /viz strava.cz/

 

Jednorázové platby stravného

Číslo účtu:  101344558/0300

Variabilní symbol: používejte pouze přidělený pro školní jídelnu.

Platbu provádějte nejlépe 15.dne předešlého měsíce na měsíc další

1 skupina   7- 10 let    27,- Kč

2.skupina 11 – 14 let 29,- Kč

3.skupina nad 15 let 31,- Kč

Dopolední svačina   18,- Kč

Číslo účtu pro platbu stravného inkasem 0100252651/0800

Inkaso provádíme vždy 20.dne předešlého měsíce na měsíc následující. Zde se variabilní symbol neuvádí.

 

Komentáře jsou uzavřeny.