Jídelna

Jednorázové platby stravného

Číslo účtu:  101344558/0300

Variabilní symbol: používejte pouze přidělený pro školní jídelnu.

Platbu provádějte nejlépe 15.dne předešlého měsíce na měsíc další

1 skupina   7- 10 let    27,- Kč

2.skupina 11 – 14 let 29,- Kč

3.skupina nad 15 let 31,- Kč

Dopolední svačina   18,- Kč

 

Zvýšení ceny svačinek od 1.12.2017

Vzhledem ke zvýšení cen vstupních surovin na přípravu svačinek se mění cena na 18,- Kč

Platba  stravného trvalým příkazem:  Nutné zvýšit stávající trvalý příkaz o 60,-Kč měsíčně současně s obědy.

Platba stravného jednorázovým příkazem : Nutné navýšit platbu o 3,- Kč za jednu svačinu současně s obědy.

Platba stravného inkasem:  Bude automaticky navýšena na počet dnů v následujícím měsíci.

 

Změna termínu pro stravné placené inkasem 2017

Od listopadu 2017 dochází ke změně termínu pro platbu stravného inkasem na další měsíc z 25. dne každého měsíce na 20. den  z důvodu včasného zapsání platby pro volby a odhlašování obědů přes internet.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.