Jídelna

Jednorázové platby stravného

Číslo účtu:  101344558/0300

Variabilní symbol: používejte pouze přidělený pro školní jídelnu.

Platbu provádějte nejlépe 15.dne předešlého měsíce na měsíc další

1 skupina   7- 10 let    27,- Kč

2.skupina 11 – 14 let 29,- Kč

3.skupina nad 15 let 31,- Kč

Dopolední svačina   18,- Kč

Číslo účtu pro platbu stravného inkasem 0100252651/0800

Inkaso provádíme vždy 20.dne předešlého měsíce na měsíc následující. Zde se variabilní symbol neuvádí.

 

Komentáře jsou uzavřeny.