I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 20. 6. – 23. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov, jednoduchých vět. Psaní: opis, přepis

SLOH: dopis, pozdrav z prázdnin

SLABIKÁŘ 3 na str. 32 (kopírované listy)

PÍSANKA 3 na str. 30

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20

MATEMATIKA 4 na str. 21

 

SVĚT KOLEM NÁS

Léto

Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

Ochrana zdraví za běžných rizik – pomoc a prevence vzniku nebezpečí

 

OSTATNÍ

  1. 6. uzavírání klasifikace za druhé pololetí.

          23. 6. pojedeme na poslední program KOZA RÓZA do Toulcova dvora, cena za žáka 130, -Kč.

 

 

Týdenní plán 13. 6. – 17. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov, jednoduchých vět. Psaní: opis, přepis, diktát

SLOH: posílání vzkazů, pozdravů

SLABIKÁŘ 3 na str. 22 (kopírované listy)

PÍSANKA 3 na str. 25

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Geometrické tvary – opakování

Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20

MATEMATIKA 4 na str. 18

 

SVĚT KOLEM NÁS

Léto

Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

 

OSTATNÍ

  1. 6. půjdeme na dopravní hřiště.

Na koloběžku i na kolo potřebují děti zámek na školní parkoviště.

Nutná je helma a sportovní obuv.  Doporučené chrániče.

Prosím o kontrolu vybavení penálu.

  1. 6. pojedeme na poslední program KOZA RÓZA, cena za žáka 130, -Kč.

 

 

 

 

 

Týdenní plán 6. 6. – 10. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK

Čtení slov, jednoduchých vět. Psaní: opis, přepis, diktát

Kontrolní písemná práce

SLOH: posílání vzkazů, pozdravů

SLABIKÁŘ 3 na str. 14 (kopírované listy)

PÍSANKA 3 na str. 16

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Geometrické tvary – opakování

Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20

MATEMATIKA 4 na str. 15

 

SVĚT KOLEM NÁS

Léto

Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě

Dovednosti základního ošetření – praktické cvičení

Písemné opakování tematického celku JARO v úterý 7. 6.

 

OSTATNÍ

Chválím celou třídu za snahu a pěkné sportovní chování při soutěži PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Tento týden píšeme test z ČJ (v pondělí) a SKN (v úterý)

Na úterý potřebuje každý žák 1 obvaz k nácviku obvazování

 

 

Týdenní plán 30. 5. – 3. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK

 Měkké slabiky di, ti, ni.

Čtení slov, jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Psaní: opis, přepis, diktát

SLOH: rozhovor, praktické naslouchání

 SLABIKÁŘ 3 na str. 8 (kopírované listy)

PÍSANKA 3 na str. 13

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Geometrické tvary – opakování

Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20

MATEMATIKA 4 na str. 13

 

SVĚT KOLEM NÁS

Město, ve kterém žijeme

Kultura – kulturní a společenské instituce

DV – bezpečné chování v dopravních prostředcích

Ukázky z divadelních představení, dramatizace pohádky

 

OSTATNÍ

  1. 5. Sportovní soutěž PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Od 8:10 na stadionu RAK (od rána ve sportovním oblečení a obutí)

  1. 5. od 17:30 třídní schůzka v I. A.

            1. 6. hravé dopoledne – ve sportovním duchu, bez výuky. Podrobné informace na třídní schůzce

Začíná nový měsíc, objednáváme obědy

 

Komentáře jsou uzavřeny.