I.A Tereza Študlarová

Tereza Študlarová

tereza.studlarova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 29.5. do 2. 6. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození  hlásek hlásek Bě, Pě, Vě

Slabikář II. díl do str. 53

Písanka III. do str. 12

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PS IV. – do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný – povolání, odpočinek

PS str.  75

ANGLICKÝ JAZYK 

Zjišťování základních osobních informací (smyslové vnímání): Can you (see me)? Yes, I can./ No, I canť.

Ostatní:

 • 30. 5. Překážková dráha – soutěž tříd, mít sebou oblečení a obuv na TV
 • 1.6. – Sportovní dopoledne MDD – informace v notýsku
 • TV – nosit zvlášť oblečení na ven a do tělocvičny 
 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 22.5. do 26. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození  hlásek hlásek Dě, Tě, Ně

Slabikář II. díl do str. 49

Písanka III. do str. 7

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PS IV. – do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

Město ve kterém žijeme

PS str.  72

ANGLICKÝ JAZYK 

Základní pojmenování každodenních činností: I wash my (face). I brush my (hair).

Ostatní:

 • 26. 5. – hudební vystoupení skupiny RÉVA, vybíráme 80,- kč
 • TV – nosit zvlášť oblečení na ven a do tělocvičny 
 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 15.5. do 19. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

Upevňování hlásek hlásek Ď,Ť,Ň

Slabikář II. díl do str. 44

Písanka III. do str. 2

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 – Opakování

PS IV. – do str. 6

SVĚT KOLEM NÁS

Město ve kterém žijeme

PS str.  72

ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování slovní zásoby – Narozeniny, Bathtime

Ostatní:

 • 17. – 19.5. Projektové dny – Putování Prahou 
 • 17.5. – „Střelecký ostrov“ – s sebou: batůžek – svačina, pití, klíček od skříňky, penál, pláštěnka v batůžku. Pohodlné sportovní oblečení a obuv.
 • 18. – 19.5.  – Tvořivé zpracování výletu – penál, nůžky, pastelky, lepidlo, ŽK, notýsek, svačina, pití, klíček od skříňky. Nenosit učivo.
 • 26. 5. – hudební vystoupení skupiny RÉVA, vybíráme 80,- kč
 • TV – nosit zvlášť oblečení na ven a do tělocvičny 
 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 9.5. do 12. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek Ď,Ť,Ň

Slabikář II. díl do str. 44

Písanka II. dokončení

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 – Opakování

PS IV. – do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti

PS str.  51

ANGLICKÝ JAZYK 

Bathtime! (a duck, a hairbrush, shampoo, soap. a toothbrush, a towel) – upevňování

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 2.5. do 5. 5. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky G, g

Slabikář II. díl do str. 41

Písanka II. do str. 40

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 – Opakování

PS III. dokončení

PS IV. – do str. 2

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

PS – str. 49

ANGLICKÝ JAZYK 

Bathtime! (a duck, a hairbrush, shampoo, soap. a toothbrush, a towel)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 24.4. do 28. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky F, f

Slabikář II. díl do str. 37

Písanka II. do str. 36

MATEMATIKA

Jednotky hmotnosti – kg

PS III. díl do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Bylina – keř – strom

Rostliny – části rostlin – opakování

PS – str. 48

ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování slovní zásoby

Vyjádření vlastnictví: I´ve got…

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 17.4. do 21. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky Ř, ř

Vyvození hlásky Ch, ch

Slabikář II. díl do str. 33

Písanka II. do str. 30

MATEMATIKA

Jednotky objemu – litr

PS III. díl do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Rostliny – části rostlin

PS – str. 48

ANGLICKÝ JAZYK 

Sdělování základních osobních informací (věk): How old are you? I´m (seven). – upevňování

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 18. 4. ŠD – divadlo v ŠD
 • 19. 4. Třídní schůzky od 17:30 h.

Týdenní plán od 11.4. do 14. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky Ž, ž

Vyvození hlásky Ř, ř

Slabikář II. díl do str. 26

Písanka II. do str. 24

MATEMATIKA

Vztahy o několik více, méně

Jednotky objemu – litr (seznámení)

PS III. díl do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě

PS str. 47

ANGLICKÝ JAZYK 

Sdělování základních osobních informací (věk): How old are you? I´m (seven).

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 3.4. do 7. 4. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Ž, ž

Slabikář II. díl do str. 23

Písanka II. do str. 19

MATEMATIKA

Vztahy o několik více, méně

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 – upevňování

PS III. díl do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – zvyky

ANGLICKÝ JAZYK 

Kulturní reálie: Velikonoce (a basket, a chicken, Easter Day, an Easter egg)

 

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 6.4. Velikonoční prázdniny 

Týdenní plán od 27.3. do 31. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky B, b

Vyvození hlásky Č, č

Slabikář II. díl do str. 19

Písanka II. do str. 16

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 – upevňování

Jednotky délky – metr – seznámení

PS III. díl do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře – opakování

Orientace v čase – hodiny (celá)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Opakování slovní zásoby

Narozeniny (a badge, a ballon, a cake, a candle, a card, a present)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • Prosíme donést 2x vyfouklé vajíčko

Týdenní plán od 20.3. do 24. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky H, h

Vyvození hlásky B, b

Slabikář II. díl do str. 15

Písanka II. do str. 10

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20

PS III. díl do str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci

Orientace v čase – hodiny

ANGLICKÝ JAZYK 

Narozeniny (a badge, a ballon, a cake, a candle, a card, a present)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 6.3. do 10. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky C, c

Vyvození hlásky H, h

Slabikář II. díl do str. 11

Písanka I. díl dokončení

Písanka II. do str. 4

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20

PS III. díl do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Počasí, délka dne a noci

PS str. 46

ANGLICKÝ JAZYK 

Kulturní reálie: Já a moje rodina

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 13.3. – 17.3. – Jarní prázdniny

Týdenní plán od 27.2. do 3. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK

Malá tiskací písmena

Vyvození hlásky C, c

Slabikář I. díl dokončení

Slabikář II. díl do str. 5

Písanka I. díl do str. 53

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek a jednotek

PS III. díl do str. 12

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře – pozorování a porovnávání ročních období

PS str. 45

ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování slovní zásoby – Členové rodiny

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 20.2. do 24. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky R, r

Dvojhlásky Au, Ou, Eu

Slabikář I. díl do str. 50

Písanka I. díl do str. 48

MATEMATIKA

Číselná řada 11 – 20

Rozklad čísel na desítky a jednotky

PS III. díl do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik – požáry, sebeobrana, ochrana

ANGLICKÝ JAZYK 

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 13.2. do 17. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky Š, š

Vyvození hlásky R, r

Slabikář I. díl do str. 48

Písanka I. díl do str. 42

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Číselná řada 11 – 20

PS II. díl  dokončení, PS III. díl do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

Péče o zdraví – prevence, nemoci, úraz, lékař, užívání léků

PS str. 40, 41

ANGLICKÝ JAZYK 

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 14.2. – školní kolo soutěže ve šplhu – vybraní žáci

Týdenní plán od 6.2. do 10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky K, k

Vyvození hlásky Š, š

Slabikář I. díl do str. 41

Písanka I. díl do str. 36

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10.

PS II. díl  do str. 31

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – poznáváme své tělo

PS str. 35, 36

ANGLICKÝ JAZYK 

Poděkování: Thank you.

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky D, d

Vyvození hlásky K, k

Slabikář I. díl do str. 36

Písanka I. díl do str. 32

MATEMATIKA

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10.

PS II. díl  do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – poznáváme své tělo

PS str. 35, 36

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyjádření počtu: one (red) (sock), two (red) (socks)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 31. 1. Rozdávání výpisu z Vysvědčení (poslední vyučovací hodina). Přinést desky na Vysvědčení.
 • 3. 2. Pololetní prázdniny

Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky Z, z

Vyvození hlásky D, d

Slabikář I. díl do str. 33

Písanka I. díl do str. 28

MATEMATIKA

Vyvození čísla 10. Sčítání v oboru čísel do 10.

PS II. díl  do str. 25

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – bezpečné sportování 

PS str.30 a 33

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyjádření počtu: one (red) (sock), two (red) (socks)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky V,v

Vyvození hlásky Z,z

Slabikář I. díl do str. 29

Písanka I. díl do str. 24

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9.

PS II. díl  do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě

PS str. 31, 32

ANGLICKÝ JAZYK

Barvy II. (black, grey, purple, white)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst

Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky V,v

Slabikář I. díl do str. 23

Písanka I. díl do str. 21

MATEMATIKA

Vyvození číslice 9, nácvik psaní číslice 9. Sčítání v oboru čísel do 9.

PS II. díl  do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě

PS str. 31, 32

ANGLICKÝ JAZYK 

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt)

 

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 11. 1. 2023 – Třídní schůzky od 17:30 h 

Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky N,n

Slabikář I. díl do str. 16

Písanka I. díl do str. 17

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

PS II. díl  do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS

Zima – charakteristika období, znaky

PS str. 25, 27

ANGLICKÝ JAZYK 

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 11. 1. 2023 – Třídní schůzky od 17:30 h 

Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Hláska J, j – dokončení

Vyvození hlásky Y, y

Slabikář I. díl do str. 13

Písanka I. díl do str. 11

MATEMATIKA

Vyvození číslice 8 + psaní číslice 8

PS II. díl  do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky a tradice 

PS str. 29

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Vánoce (a bell, a Christmas tree, a fairy, a star)

Ostatní:

  • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
  • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
  • denně doma číst

 

Přeji všem krásné vánoční svátky a šťastný  nový rok !

S pozdravem Tereza Študlarová 


Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Hláska T, t – dokončení

Vyvození hlásky J,j

Slabikář I. díl do str. 9

Písanka I. díl do str. 9

MATEMATIKA

Upevňování sčítání  a odčítání v oboru čísel 0 – 7

Vyvození číslice 8 + psaní číslice 8

PS II. díl  do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

 Vánoce – zvyky a tradice 

PS str. 28

ANGLICKÝ JAZYK 

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, a Christmas tree, a fairy, a star)

Ostatní:

   • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
   • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
   • denně doma číst

Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky T, t

Slabikář I. díl do str. 5

Písanka I. díl do str. 4

MATEMATIKA

Sčítání  a odčítání v oboru čísel 0 – 7

PS II. díl  do str. 6

SVĚT KOLEM NÁS

Advent – symboly,  sv. Mikuláš

PS str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

Hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

 

 • Ostatní:
  • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
  • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
  • denně doma číst
  • 5. 12. – divadelní Vánoční příběh v KC 12. Žáci donesou 80,- kč . Program od 9:00 do 10:00 h. V 11:00 h. návštěva Mikuláše ve třídě.
  • 5. 12. Žáci budou mít v aktovce desky na sešity, učebnice, ŽK, penál, notýsek. Nebude TV.
  • 6. 12. ŠD – KINO Modřany pro přihlášené žáky. Návrat do školy kolem 15:45 h.
  • 14. 12. Vánoční setkání žáků s rodiči ve třídě od 17:00 h.


Týdenní plán od 28. 11. do 2.12. 2022

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky I (slabiky, slova)

Rozlišení malých a velkých tiskacích písmen

ŽA – dokončení

UC – dokončení

MATEMATIKA

Sčítání  a odčítání v oboru čísel 0 – 6 – dokončení

Vyvození číslice 7. Sčítání čísel v oboru do 0 – 7.

PS I. díl – dokončení

PS II. díl do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Advent – symboly, charakteristika období, sv. Mikuláš

PS str. 26

ANGLICKÝ JAZYK 

Hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

 

 • Ostatní:
  • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
  • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
  • denně doma číst
  • 5. 12. – divadelní Vánoční příběh v KC 12. Žáci donesou 80,- kč do 2. 12.

Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Hláska U – slabiky, jednoduchá slova, věty. Vyvození hlásky I.

ŽA do str. 51

UC do str. 26

MATEMATIKA

Sčítání  a odčítání v oboru čísel 0 – 6

PS do str. 31

SVĚT KOLEM NÁS

Domov

PS str. 22, 23

ANGLICKÝ JAZYK

Barvy I. (blue, green, orange, pink, red, yellow)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • v pátek TV – sportovní disciplíny k splnění OVOV

Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky U

Čtení slabik, slov

ŽA do str. 46

UC do str. 24

MATEMATIKA

Vyvození číslice 6, obor čísel 0 – 6

PS do str. 28

SVĚT KOLEM NÁS

Státní svátky, adresa bydliště

PS: str. 21

ANGLICKÝ JAZYK 

Barvy I. (blue, green, orange, pink, red, yellow)

Opakování – Předměty ve třídě, Číslice 1-10

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 17.11. Státní svátek
 • 18.11. Ředitelské volno

Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky P

ŽA do str. 42

UC do str. 22 – nácvik horní  a dolní kličky

MATEMATIKA

Upevňování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5

UC: upevňování psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5

PS do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Život v rodině

PS: str. 21

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 9. 11. Třídní schůzky od 17:30 hod.

Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky O

Slabiky s hláskou O – MO, MÓ, LO, LÓ, SO, SÓ

Jednoduchá slova z naučených slabik. Hlasité čtení slabik a slov.

ŽA do str. 37

UC do str. 19 – šikmá čára shora dolů, vratný tah

MATEMATIKA

Upevňování sčítání a odčítání v oboru čísel do 5

UC: upevňování psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5

PS do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – příbuzenské vztahy

PS: str. 18, 19

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • domácí kontrola a příprava pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně doma číst
 • 2. 11. individuální focení – kalendář, průkazové foto, foto v rámečku pro přihlášené žáky
 • 9. 11. Třídní schůzky od 17:30 h.

Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky O

ŽA do str. 32

UC do str. 17 – šikmá čára shora dolů

MATEMATIKA

Upevňování sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Vyvození číslice 5

UC: upevňování psaní číslic 1, 2, 3, 4

Nácvik psaní číslice 5.

SVĚT KOLEM NÁS

Vycházka do přírody – podzim

ANGLICKÝ JAZYK 

Procvičování slovní zásoby -classroom objects (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil case, a ruler)

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • kontrola pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně číst doma hlásky, slabiky
 • 26. a 27.10. – podzimní prázdniny
 • 28.10 – Státní svátek

Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky S

ŽA do str. 30

UC do str. 16

MATEMATIKA

Upevňování sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Vyvození číslice 5

PS do str. 21

UC: upevňování psaní číslic 1, 2, 3, 4

Nácvik psaní číslice 5.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny

ANGLICKÝ JAZYK 

Předměty ve třídě (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)

 

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • kontrola pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně číst doma hlásky, slabiky
 • 26. a 27.10. – podzimní prázdniny
 • 28.10 – Státní svátek

Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Slabiky ME, MÉ, LE, LÉ

ŽA do str. 25

UC do str. 13

Sloh – popis obrázku

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

PS do str. 19

UC: upevňování psaní číslic 1, 2, 3

Nácvik psaní číslice 4.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – práce v sadu a na zahradě (ovoce, zelenina) 

ANGLICKÝ JAZYK 

Předměty ve třídě (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencila-case, a ruler)

 

Ostatní:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • kontrola pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky
 • denně číst doma hlásky, slabiky

Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

Slabiky MA, MÁ, LA, LÁ

Vyvození hlásky E

ŽA do str. 21, UC do str. 11

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3. Psaní znamének +, -, =

PS do str. 16

UC: psaní číslice 3

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim – práce v sadu a na zahradě (ovoce, zelenina)

PS str. 11, 12, 13

ANGLICKÝ JAZYK 

Pens and Pencils – procvičování slovní zásoby (školní pomůcky)

 

Ostatní:

TV – mít oblečení na ven i dovnitř (obuv 2x, tepláky, mikina, tričko, kraťasy). Sáček s TV nosí žáci ráno do třídy pouze v den TV. Obuv na ven nechávají žáci ve skříňce, nenosí ji do třídy.


Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9.

ČESKÝ JAZYK

Téma: Upevňování čtení  slabik MA, MÁ.

Vyvození hlásky L.

ŽA: do str. 16

UC: do str. 9

MATEMATIKA

Téma: Porovnávání číslic – znaky rovnosti a nerovnosti 

PS: do str. 14

Upevňování psaní číslice 1

UC: str. 2 – nácvik psaní číslice 2.

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Ochrana životního prostředí

ANGLICKÝ JAZYK 

Identifikace postav: Who´s this? ; It´s ….

 

 

Ostatní:

26. 9. – 27. 9. – žáci přinesou 18,- kč na pět zakoupených  sešitů pro 1.ročník na M a ČJ

26.9.- 30.9. – přinést 5 průhledných obalů na sešity běžné velikosti

28. 9. Státní svátek – Den české státnosti (škola uzavřena)

TV – mít oblečení na ven i dovnitř (obuv 2x, tepláky, mikina, tričko, kraťasy). Sáček s TV nosí žáci ráno do třídy pouze v den TV. Obuv na ven nechávají žáci ve skříňce, nenosí ji do třídy.

Doporučení:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • kontrola pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky

Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9.

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky M

ŽA: do str. 11

UC: do str. 7

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslic 1 – 5 

PS: do str. 12

Upevňování psaní číslice 1.

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Formy chování

PS: str. 6,8

ANGLICKÝ JAZYK

Identifikace postav: Who´s this? ; It´s ….

 

Ostatní:

TV – mít oblečení na ven i dovnitř (obuv 2x, tepláky, mikina, tričko, kraťasy). Sáček s TV nosí žáci ráno do třídy pouze v den TV. Obuv na ven nechávají žáci ve skříňce, nenosí ji do třídy.

Doporučení:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • kontrola pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky

Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9.

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky A, Á.

Sluchová a zraková příprava

ŽA: do str. 7

UC: do str. 4

Sloh – prosba, oslovení, pozdrav, omluva

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 7

UC: psaní číslice 1 – str. 1

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Blízké okolí školy

PS: str.7

ANGLICKÝ JAZYK

Představení se/Seznámení se: Hell, I´m …; What´s your name?

Doporučení:

 • příprava do školy dle rozvrhu s žáky doma
 • kontrola pomůcek, psacích potřeb v penálu – ořezávat tužky, pastelky

Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9.

ČESKÝ JAZYK

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava (hry s obrázky – přiřazování, porovnávání velikostí, barvy…)

ŽA: do str. 3

UC: do str. 3

MATEMATIKA

Téma: Orientace v prostoru – vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, levá, pravá, před, za

PS: do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina, přestávka

PS: do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy: Hello, Good morning, Goodbye.

Ostatní:

7. 9. Třídní schůzky od 17:30 h. Třídní důvěrník ve sborovně od 17:00 h. Stačí na třídní schůzky  vybavené kufříky na VV a PČ.

TV – mít oblečení na ven i dovnitř (obuv 2x, tepláky, mikina, tričko, kraťasy). Sáček s TV nosí žáci ráno do třídy pouze v den TV. Obuv na ven nechávají žáci ve skříňce, nenosí ji do třídy.

Katalogy s nabídkou knih – žáci mají v aktovce. Zájemci o knihu vyplní objednávku a donesou třídnímu učiteli do školy.

ŠD – číslo ŠD I. A na zvonku   je ŠD 7

Doporučení:

Prosím každý den doma o  kontrolu pomůcek do školy v aktovce i penálu- ořezané pastelky. Vše prosím řádně podepsané!

Ve skříňce mít i náhradní osobní prádlo v sáčku.

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC: sešit uvolňovacích cviků

Komentáře jsou uzavřeny.