I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.c


Týdenní plán 28. 6. – 30. 6. 2021

PONDĚLÍ

Ráno se testujeme na Covid.

Děti si v aktovce přinesou pouze penál, svačinu a pití.

Budeme chystat třídu na prázdniny, odnášet květiny, vyklízet skřínky apod.

Rozdáme si pracovní sešity, budeme hrát hry a půjdeme na vycházku.

V 11: 40 půjdeme do školní družiny/ na oběd/ domů.

 

ÚTERÝ

Do školy přijdou děti bez aktovky, s batůžkem na dopolední výlet.

Projdeme jednosměrně Modřanskou rokli.

Vhodné bude sportovní oblečení a obutí. Svačina a pití s sebou jsou nutné.

Do školy se vrátíme v 11:40.

 

STŘEDA

Školáci potřebují desky

Předávání vysvědčení a rozloučení před prázdninami proběhne od 8:00 – do 8:45.

 

Děkuji rodičům i prarodičům za spolupráci při výuce.

Věřím, že druhý ročník bude bez omezení a děti si školu užijí.

Přeji nám všem dlouhé a pěkné léto.

 Jitka Jandová

 

 

Týdenní plán 21. 6. – 25. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Dokončení PÍSANKY 3

 Docvičování čtení, psaní, správné užití interpunkčních znamének.

Je důležité denně hlasitě číst 10 minut a procvičovat vyvozené tvary velkých psacích písmen.

Čteme texty z pracovních listů (nezapomenout doma)  

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

Dokončení pracovního sešitu 4

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik – pomoc a prevence vzniku nebezpečí

Opakování v pracovním sešitu str. 79, 80.

OSTATNÍ

V pondělí se testujeme na Covid 19, ve společných prostorách školy nosíme roušky/ respirátory.

Cvičíme venku, je třeba přizpůsobit cvičební úbor aktuálnímu počasí.

Denně potřebují děti láhev na pití.

Na výtvarné práce si školáci přinesou pevnou tašku.

 

Týdenní plán 14. 6. – 18. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slova se slabikami di, ti, ni. Psaní: opis, přepis, velkých tvarů psacích písmen, slov, vět.

Denně je dobré procvičovat hlasité čtení.

Souhrnné opakování, práce s pracovními listy.

PÍSANKA 3 na str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes desítku.

Souhrnné opakování

Pracovní sešit na str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Léto. Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě.

Souhrnné opakování

Pracovní sešit str. 65, 68

OSTATNÍ

Testování v pondělí před vyučováním. Po nepřítomnosti v nejbližším možném čase.

Žáci, kteří se netestují, pracují podle týdenního plánu, odevzdávají ke kontrole.

 Pracovní listy budou k vyzvednutí v úterý na recepci školy.

Ve společných prostorách školy nosíme roušky/respirátory. Ve třídě jsme bez zakrytí nosu a úst.

Tělesná výchova probíhá venku. Pouze za velmi nepříznivého počasí v tělocvičně (zde je nutná čistá sportovní obuv). Děti se převlékají ve třídě, v úterý a ve čtvrtek ráno úbor s sebou! Za teplého počasí se chráníme pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi.

Bez šperků, dlouhé vlasy svázané gumičkou!

 

 

Týdenní plán 7. 6. – 11. 6. 2021

Vážení rodiče,

po dobu nepřítomnosti třídní učitelky Mgr. Jitky Jandové se obracejte na zastupující paní učitelku Mgr. Věru Šáralovou – vera.saralova@zsrakovskeho.cz.

ČESKÝ JAZYK

Měkké slabiky di, ti, ni. Vyvození hlásek Q, W, X.

Docvičování čtení – intonace s ohledem na znaménko za větou.

Psaní: opis, přepis, interpunkční znaménka. Diktát slov, vět.

Slabikář 2 na str. 64

Písanka 3 na str. 28

Pracovní listy – doplňková četba

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20

Pracovní sešit na str. 23

Zápis do sešitu s ohledem na úpravu.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Kultura – kulturní a společenské instituce.

Léto – roční doba

Pracovní sešit str. 62 – 64

OSTATNÍ

Všichni žáci, kteří se fotografovali, přinesou v hotovosti (prosím přesnou částku) 45 Kč.

Testování v pondělí před vyučováním. Po nepřítomnosti v nejbližším možném čase.

Žáci, kteří se netestují, pracují podle týdenního plánu, odevzdávají ke kontrole.

 Pracovní listy budou k vyzvednutí v úterý na recepci školy.

Ve škole nosíme roušky/respirátory.

Tělesná výchova probíhá venku. Pouze za velmi nepříznivého počasí v tělocvičně (zde je nutná čistá sportovní obuv). Děti se převlékají ve třídě, v úterý a ve čtvrtek ráno úbor s sebou!

Hudební výchova – bez zpěvu.

 

 

Týdenní plán 31. 5. – 4. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Měkké slabiky di, ti, ni. Vyvození hlásek Q, W, X.

Docvičování čtení – intonace s ohledem na znaménko za větou.

Psaní: opis, přepis, interpunkční znaménka. Diktát slov, vět.

Dramatizace povídky.

Slabikář na str. 62

Písanka na str. 24

Pracovní listy.

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20.

Procvičování vztahů o několik více/méně.

Pracovní sešit na str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Město, ve kterém žijeme

Kultura – kulturní a společenské instituce

Pracovní sešit str. 72, 73

OSTATNÍ

Fotografování třídních kolektivů 2. 6. venku

Testování v pondělí před vyučováním. Po nepřítomnosti v nejbližším možném čase.

Žáci, kteří se netestují, pracují podle týdenního plánu, odevzdávají ke kontrole.

Ve škole nosíme roušky/respirátory.

Tělesná výchova probíhá venku. Pouze za velmi nepříznivého počasí v tělocvičně (zde je nutná čistá sportovní obuv). Děti se převlékají ve třídě, ráno úbor s sebou!

Hudební výchova – bez zpěvu.

 

 

 

Týdenní plán 24. 5. – 28. 5. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slabikotvorné r, l, m.

Měkké slabiky di, ti, ni.

Sloh: rozhovor, praktické naslouchání

Psaní: opis, přepis, diktát.

Čtení: slova se shlukem souhlásek, věty.

SLABIKÁŘ 2 na str. 59. PÍSANKA 3 na str. 20

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes desítku. Geometrické tvary – opakování

Slovní úlohy. Procvičování vztahů o několik více, méně.

Zápis příkladů. Matematické hry.

Pracovní sešit 4. díl na str. 16

SVĚT KOLEM NÁS

Město, ve kterém žijeme

Kultura – kulturní a společenské instituce

Pracovní sešit str. 71 – 73

OSTATNÍ

V pondělí ráno se testuje na Covid 19.

Učíme se v rouškách/respirátorech s výjimkou sportovních aktivit podle rozvrhu.

TV probíhá venku, za deště v tělocvičně (čistá obuv se světlou podrážkou).

V úterý a ve čtvrtek si děti nesou úbor a obutí na TV již ráno do třídy.

Možnost výletů až po 31. květnu.

Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky plní učení podle týdenního plánu.

Denně procvičujte hlasité čtení a pamětní počítání do dvaceti.

Týdenní plán 17. 5. – 21. 5. 2021 ( PREZENČNÍ VÝUKA)

ZÁPIS DO ŠD na školní rok 2021/22

Zápis do ŠD bude probíhat ve dnech od 18.5. do 20. 5. v čase od 14:00 do 17:00 hod. před hlavním vchodem školy. Více informací naleznete na hlavní stránce školy.

Ve vnitřních prostorách nosíme roušky/respirátory.

Testování na covid 19 jedenkrát týdně.

Ranní ŠD v provozu. Žáci se přezouvají hned po příchodu do školy.

Učíme se podle rozvrhu beze změn.

TV probíhá na venkovním sportovišti.

HV stále bez zpěvu.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik bě, pě, vě, mě. Věta a interpunkční znaménka.

Psaní: další tvary velkých psacích písmen. Opis, přepis, diktát.

SLABIKÁŘ 2 na str. 54

PÍSANKA 3 na str. 15

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku.

Slovní úlohy. Geometrické tvary – opakování.

Pracovní sešit 4 na str. 10

Písemné opakování

SVĚT KOLEM NÁS

Písemné opakování učiva JARO

Práce a volný čas.

Povolání. Odpočinek

Pracovní sešit str. 74, 75

 

 

 

Týdenní plán 10. 5. – 14. 5. 2021 (lichý týden – PREZENČNÍ VÝUKA)

ČESKÝ JAZYK

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě

Psaní: opis, přepis, diktát. Čtení hlasité i polohlasem.

Dramatizace pohádky.

SLABIKÁŘ 2 do str. 51

PÍSANKA 3 do str. 11

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku.

Procvičování rozkladu čísel, dočítání, řešení slovních úloh.

Pracovní sešit MATEMATIKA 4 do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas.

Povolání. Odpočinek

Pracovní sešit str. 74, 75

Pracovní list

OSTATNÍ

Sejdeme se opět v 7:30 před hlavním vchodem, společně odcházíme do třídy.

Testování na COVID pouze 1x týdně.

Anglický jazyk bude v pátek.

Náhradní roušku s sebou.

Začínáme cvičit. Zatím jen venku. Děti potřebují sportovní obuv, oblečení.

Při sportovních aktivitách bez zakrytí nosu a úst.

Je třeba doplnit pomůcky do penálu. (lepidlo, nůžky, náhradní náplně s inkoustem, gumu…)

Některým dětem vyrostla noha a mají těsné přezůvky.

Děti, které se netestují, se učí doma podle týdenního plánu.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Platba za II. pololetí ŠD:

Prosíme o zaslání platby na II. pololetí za ŠD do 14. 5. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální, částka: 550,- kč. Uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD.  Kdo již platbu hradil v jiné výši v únoru, neposílá žádnou platbu. Přeplatek Vám bude vrácen na účet.

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Jan Mareček


Týdenní plán 3. 5. – 7. 5. 2021 (distanční výuka – sudý týden)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek ď, ť, ň. Znaménko vykřičník, rozkaz.

Čtení: slova, věty, jednoduché příběhy. Význam slov. Zásady komunikace.

Psaní: opis, přepis, diktát.

SLABIKÁŘ 2 do str. 45

PÍSANKA 2 dokončení. PÍSANKA 3 na stranu 4. Také strana 22.

MATEMATIKA

Procvičování pamětního a písemného sčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku. Dočítání a odčítání do 20. Desetiminutovka.

Slovní úlohy. Zápis úlohy a odpovědi.

Pracovní sešit 4 na str. 4

ANGLICKÝ JAZYK: Online hodina v pátek od 8:55

 • Unit 7- Animal friends- Vocabulary (a dog, a tiger, a snake, a cat, a mouse, a bird )
 • There’s a dog in the house.
 • Do you like birds? – Yes, I do. / No, I don’t.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

Jarní hry dětí, dodržování bezpečnosti.

OSTATNÍ

3. 5. začíná výuku časněji skupina B.

Děti pracují ve dvou skupinách kromě hodiny AJ.

VV podle předlohy nakresli větvičku s květy.

PČ nacvičuj vázání kličky (mašličky)

TV cvičení v přírodě: běh, přeskoky. Již příští týden můžeme cvičit venku. Nachystejte sportovní obuv a oblečení.


Týdenní plán 26. 4. – 30. 4. 2021 (prezenční výuka – lichý týden)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek g, ď, ť, ň

Čtení slov, vět. Psaní: opis, přepis, diktát.

Práce s dětským časopisem. Křížovky, hádanky.

SLABIKÁŘ 2 do str. 44

PÍSANKA 2 na str. 46

Doporučení: cvičit průběžně vyvozené tvary psacích písmen, číst denně hlasitě 10 minut.

ANGLICKÝ JAZYK

V rozvrhu v pátek 4. vyučovací hodinu.

MATEMATIKA

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku.

Jednotka hmotnosti kilogram (seznámení)

Matematika 3 – dokončení.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

Pracovní sešit str. 49, pracovní listy.

OSTATNÍ

Bez ranní družiny

Společný do školy s třídní učitelkou denně v 7:30. Učíme se v rouškách, respirátorech.

Děti, které se netestují, pracují nadále podle webu třídy. Rodiče odesílají jejich práce v kopii ke kontrole učitelce.

Testování na COVID- 19 v pondělí a ve čtvrtek.

Ve čtvrtek bude nový druh testu – informace na webu školy.

Učíme se podle rozvrhu.

 Výjimky: TV, HV – cvičení a zpěv nahrazují vycházky.

 1. 4. 2021 v 17:00 online schůzka s rodiči. K připojení použijte heslo svého dítěte.

 

 

Týdenní plán 19. 4. – 23. 4. 2021 DISTANČNÍ VÝUKA (sudý týden)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene F.

Čtení slov, vět. Význam slov.

Opis, přepis, diktát.

SLABKÁŘ 2 do strany 38

PÍSANKA 2 do strany 38

MATEMATIKA

Jednotka hmotnosti kilogram – seznámení.

Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy se vztahy o několik více/méně.

Pracovní sešit na str. 28.

ANGLICKÝ JAZYK :  Online hodina v pátek od 08:55 obě skupiny

 • Unit 6- Bathtime! – (a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a towel, a duck) – (hřeben, kartáček na zuby, mýdlo, šampon, ručník, kachna )
 • Test Unit 6 (ONLINE)

SVĚT KOLEM NÁS

Bylina, keř, strom. Kvetoucí jarní byliny

Pracovní sešit na straně 14, 48. Pracovní list.

OSTATNÍ

V tomto týdnu se učí dříve děti ze skupiny A. (opraveno v pondělí v 8:50)

Nakreslete místo, kam byste se chtěli podívat.

Vystříhejte z papíru nebo z textilu tvar podobný: čtverci, kruhu, obdélníku, čtverci a uložte do desek.

Doma si můžete neomezeně zazpívat, např. Až já půjdu na kopeček – YouTube

Zacvičte si doma nebo venku. Proběhněte se a všímejte si proměn v přírodě.

Bez roušek a respirátorů sejdeme se u monitorů.

 

 

Týdenní plán 12. 4. – 16. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky CH. Opis, přepis, diktát. Čtení slov, vět, příběhu.

Křížovka. Hra na spisovatele.

Slabikář 2. díl do str. 33

Písanka 2. díl do str. 32

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce AJ bude v týdnech prezenční výuky vždy v pátek (10:55 – 11:40)

                          V týdnech distanční výuky vždy ve čtvrtek (8:15 – 8:45)

MATEMATIKA

Vztahy o několik více/méně. Jednotka objemu – 1 litr (seznámení)

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy.

Pracovní sešit 3 do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Jaro: rostliny – části rostlin. Bylina, keř, strom.

Pracovní sešit str. 48 a PL 47( PRO ŠIKOVNÉ RUCE 8)

Vycházka do jarní přírody

OSTATNÍ

Začínáme střídavý režim ROTAČNÍ VÝUKA. Liché týdny se učíme ve škole, v sudých týdnech se budeme učit doma.

Děti vyzvednu u hlavního vchodu školy. Třída 1. A vejde do školy přesně v 7:30.

Žáci potřebují dvě roušky (náhradní v sáčku)

Žáci, kteří nenastoupí do školy, pracují samostatně podle týdenního plánu.

Děti přinesou s sebou do školy všechny pracovní listy. Učíme se podle rozvrhu s výjimkou AJ.

Tělesná a hudební výchova budou nahrazeny vycházkami.

Podrobné instrukce jsou na webu školy.

 

Týdenní plán 06. 4. – 09. 4. (DISTANČNÍ VÝUKA)

ANGLICKÝ JAZYK :  Online hodina ve čtvrtek  od 08:15 obě skupiny

Unit 6- Bathtime! – (a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a towel, a duck) – (hřeben, kartáček na zuby, mýdlo, šampon, ručník,

kachna )

ČESKÝ JAZYK online ÚT, ST, ČT, PÁ

Vyvození hlásky a písmen Ř, ř.

Opis, přepis, diktát.

Čtení slabik, slov a vět.

Sloh: vyprávění – Velikonoce

Slabikář do str. 27

Písanka do str. 23

 MATEMATIKA oline ST, ČT, PÁ

Vztahy o několik více, méně

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit do str. 23

SVĚT KOLEM NÁS online ST

Příroda na jaře

Jarní práce na zahradě

Pracovní sešit str. 47, pracovní list č. 46

OSTATNÍ

Stále pracujeme z domova.

Tento týden začíná online výuku skupina B, skupina A až od 10:00.

Denně je vhodné číst hlasitě alespoň 10 minut slova a věty.

Také je třeba procvičit pamětní sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Jarní počasí snad dovolí vyjít na vycházku do přírody. Protažení každý den před učením lépe nastartuje myšlení.

 

 

 

 


Týdenní plán 29. 3. – 31. 3. (DISTANČNÍ VÝUKA)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmene a hlásky Ž

Opis, přepis.

Čtení slabik, slov, vět.

Slabikář 2 do str. 22

Písanka 2 do str. 20

ANGLICKÝ JAZYK :  

Tento týden NEBUDE – 1. 4. jsou velikonoční prázdniny


MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

Vztahy o několik více, o několik méně.

Slovní úlohy.

Pracovní sešit MATEMATIKA 3 na str. 22

Pracovní listy k procvičování

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Práce s papírovým modelem hodin.

Pracovní sešit str. 57, 58

OSTATNÍ

Stále pracujeme online z domova, dělíme se na dvě skupiny.

Tento týden začíná skupina A

Velikonoční prázdniny 1. 4.

Státní svátek 2. 4.

Denně je vhodné číst hlasitě alespoň 10 minut slova a věty.

Také je třeba procvičit pamětní sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Jarní počasí jistě dovolí vyjít na vycházku do přírody.

Užijte si Velikonoce, opatrujte své zdraví.

 


 

Týdenní plán 22. 3. – 26. 3. 2021 (DISTANČNÍ VÝUKA)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmene a hlásky Č.

Opis, přepis, diktát. Procvičování známých tvarů psacích písmen je velmi důležité.

Čtení slabik slov, vět. Denně je nutné číst hlasitě 10 minut.

Slabikář 2 do str. 18

Písanka 2 do str. 14

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy s jednotkou metr.

Pracovní sešit MATEMATIKA 3 na str. 21

Pracovní listy k procvičování

 

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Práce s papírovým modelem hodin

Pracovní sešit str. 55 – 59

 

OSTATNÍ

Stále pracujeme online z domova, dělíme se na dvě skupiny.

Tento týden začíná skupina B

Obě skupiny se učí společně AJ ve čtvrtek od 8:15 do 8:45.

Informace ŠJ na webu školy

TV Na vycházkách do okolí bydliště se proskočte, zaběhejte si. Na dětská hřiště se nesmí.

VV Kreslete ilustraci k pohádce, kterou jste slyšeli/viděli.

Postarejte se o pokojové květiny, poproste o radu rodiče. Pomozte s úklidem.

HV Zazpívejte si pro radost, rytmus vyťukejte, zatleskejte.

Dodržujte hygienické návyky, myjte si ruce a chovejte se bezpečně.

 

Týdenní plán 15. 3. – 19. 3. 2021 DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen B, b.

Opis, přepis, diktát.

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Slabikář 2 na str. 13

Písanka 2 na str. 6

Denně je potřeba 10 minut hlasitě číst.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Hbité sčítání a odčítání do deseti.

Jednotka délky 1m (seznámení)

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase – hodiny (celá). Nácvik s papírovým modelem hodin.

Vycházky do přírody – postřehy, obrázky.

Pracovní sešit str. 54, 55, 59.

OSTATNÍ

Děti, zazpívejte si pro radost, cvičte správnou výslovnost (rozpočítadlo Ententyky, dva špalíky, píseň Travička zelená).

Pomozte rodičům s úklidem, ořezejte si pastelky. Venku se proběhněte, poskočte si.

Nakreslete obrázek z jarní přírody (kočičky, sněženky). Zkuste vybarvit slepičku podle návodu. Bez lepicího papíru to půjde také.

Tento týden se učí dříve skupina A. Výjimka je čtvrtek, kdy mají obě skupiny AJ po osmé ráno.

Anglický jazyk:  Online hodina ve čtvrtek od 08:15

 


 

 

Týdenní plán 8. 3. – 12. 3. 2021                                                                                                                                                                        ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 5- Happy birthday (a badge, a balloon, a cake, a candle, a present, a card / odznak, balónek, dort, svíčka, dárek, přáníčko )
 2. How old are you? (Kolik ti je? ) – I’m seven.
 3. Activity Book: Happy House 1 str. 40-41

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky h. Psaní H ve slabikách a slovech. Opis, přepis.

Čtení denně 10 minut hlasitě. Význam slov.

Slabikář 1: strany 55, 56.

Slabikář 2 do strany 8.

Písanka 1. díl do konce.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Zápis a čtení příkladů. Počítání s číselnou osou.

Společné řešení slovní úlohy. Odpověď celou větou.

Pracovní sešit 3 na stranu 7.

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí na jaře. Délka dne a noci.

Pracovní sešit str. 46

Orientace v čase

OSTATNÍ

Tento se bude učit dříve skupina B.

Do písanky děti píší perem.

 


Týdenní plán 1. 3. – 5. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Malé tvary tiskacích písmen procvičování do konce 1. dílu slabikáře.

Vyvození hlásky a písmen C, c.

Každý den je nutné procvičovat 10 minut hlasité čtení.

Slabikář 2. díl do strany 3.

Písanka 1. díl do konce.

Písanky 1. díl mám u sebe.

Budou k vyzvednutí na recepci školy v pondělí 1. 3. od 10:00 do 13:00 hodin

MATEMATIKA

Sčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit 3 na stranu 15

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře, porovnávání ročních období

Pracovní sešit str. 45

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 5- Happy birthday (a badge, a balloon, a cake, a candle, a present, a card / odznak, balónek, dort, svíčka, dárek, přáníčko )
 2. Activity Book: Happy House 1 str. 38-39

OSTATNÍ

Školní kuchyně je mimo provoz

Výuka online denně, propozice v e-mailu.

 

 


 

 

Týdenní plán 15. 2. – 19. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození dvojhlásek au, ou, eu. Malá tiskací písmena

 Psaní: opis, přepis slabik a slov.

Rozšiřování slovní zásoby, doplňovačky, křížovka.

Básně se zimní tématikou. Hlasité a tiché čtení.

 Hlasité čtení je třeba cvičit denně 10 minut.

Slabikář 1 do konce (na str. 56)

Písanka 2 do str. 46

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek a jednotek

Rozklad čísel na jednotky a desítky.

Číselná řada 11 – 20.

Pracovní sešit 3 do str. 13

 

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – důležité telefonní linky

Pracovní sešit str. 68 informativně. Pracovní list

OSTATNÍ

Jarní prázdniny budou od 22. 2. – 26. 2.

První vyučovací hodina v pondělí je ANGLICKÝ JAZYK

Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin.

Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.

Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Anglický jazyk: 

 1. Unit 5- Happy birthday (a badge, a balloon, a cake, a candle, a present, a card / odznak, balónek, dort, svíčka, dárek, přáníčko )
 2. Activity Book: Happy House 1 str. 36-37

 

 


Týdenní plán 8. 2. – 12. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen R, r.

Skládání slabik, slov. Psaní: opis, přepis slabik a slov.

Rozšiřování slovní zásoby, doplňovačky, křížovka.

Básně se zimní tématikou.

 Hlasité čtení je třeba cvičit denně 10 minut.

Slabikář 1 do str. 47

Písanka 2 do str. 39

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10.

Rozklad čísel na jednotky a desítky.

Číselná řada 11 – 20.

Pracovní sešit 3 do str. 8

 

SVĚT KOLEM NÁS

Péče o zdraví – nemoci, lékař, užívání léků, úraz.

Pracovní sešit str. 36

OSTATNÍ

První vyučovací hodina v pondělí je ANGLICKÝ JAZYK

Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin.

Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.

Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

 

 

 

 

Týdenní plán 1. 2. – 5. 2. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Š.

Skládání slabik, slov. Psaní: opis, přepis slabik a slov.

Rozšiřování slovní zásoby, doplňovačky, křížovky.

Čtení trojslabičných slov. Hlasité čtení je třeba cvičit denně 10 minut.

Sloh: popis zvířete

Slabikář 1 do str. 41

Písanka 1. díl do str. 35

 

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10.

Číselná řada 11 – 20. Práce s číselnou osou.

Pracovní sešit 2 na str. 31

Pracovní sešit 3 do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – poznáváme své tělo

Pracovní sešit str. 35

OSTATNÍ

Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin.

Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.

Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

 

 

Týdenní plán 25. 1. – 29. 1.

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 9.

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10.

Počítání s papírovými mincemi.

Pracovní sešit 2. díl do str. 30

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky K (vystřižená písmenka do desek na skládání)

Procvičování opisu s důrazem na dodržení mezer (šedé pruhy)

Skládání slabik a slov se známými písmeny.

Čtení hlasité každý den 10 minut.

Slabikář 1. díl do str. 36

Písanka 2. díl do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty a bezpečnost – dokončení s pracovním listem

Pracovní sešit str. 30,

OSTATNÍ

Anglický jazyk bude v pondělí 1. vyučovací hodinu.

V notýsku mají děti zapsané zadání domácího úkolu denně kromě pátku.

 1. 1. převezmou žáci výpis z vysvědčení. Potřebují desky.
 2. 1. jednodenní pololetní prázdniny

 

Komentáře jsou uzavřeny.