I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN 11. 1. – 15.1.2021

Anglický jazyk: 

Unit 4– Dressing up

 1. Clothes (a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock) 
 2. Speaking – one pink skirt – three red socks, …
 3. Pracovní sešit str. 28-31

ČESKÝ JAZYK

Procvičování známých souhlásek, dlouhých i krátkých samohlásek. Tvoření, čtení, psaní slabik. Opis písmen, slabik, slov. Čtení jednoduchých vět.

Denně 10 minut hlasitého čtení ze slabikáře.

Slabikář do str. 27

Písanka do str. 23

MATEMATIKA

Máme malý skluz. Snažíme se hodně docvičovat, počítáme názorně.

 Sčítáme a odčítáme v oboru čísel 0 – 9.

Slovní úlohy počítáme společně, stejně i příklady s číselnou osou.

PS Matematika 2 do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

Zima. Volně žijící zvířata v zimě.

PS str. 31, 32.

OSTATNÍ

Konzultace od 12. 1. do 14. 1. po domluvě (on- line)

Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.

Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.

Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

 


Týdenní plán 04. 01. – 08. 01. 2021

Anglický jazyk:

Revision: 1- Who is this? – It’s Polly, Jack, Daisy, Otto, mum, dad.

                   2- What’s this? – It’s a car, a plane, a pen, a pencils,…

                   3- How many pens? – six pens.

                   4- What colour is the pen? – blue, pink, red, ….

Na začátku roku 2021 přejeme všem dětem a jejich rodičům mnoho štěstí, lásky a pevné zdraví.

Jitka Jandová a Denisa Natanelli

Děti mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Běžná ranní družina z organizačních důvodů nebude.

Příchozí se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně, každá třída odděleně.

Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.

Nadále nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.)

Je nový měsíc – nutná objednávka jídla ve ŠJ.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slabik a slov se zvládnutými písmeny.

 Vyvození V, v. Čtení a skládání slov, jednoduchých vět.

Opis, nácvik dalších psacích tvarů písmen.

Slabikář do str. 24

Písanka 1. díl do str. 18

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 9.

Zapisování příkladů. Nácvik psaní číslice 9.

Řešení slovních úloh.

PS do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí v zimě.

Volně žijící zvířata v zimě.

PS na str. 31, 32


 

 

Týdenní plán 14. 12. – 18. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmen a hlásek Y, N. Opis slabik a slov. Čtení obrázkových vět. Psaní malých psacích písmen: i, u, e, l, m. Hledání údajů ve větě. Skládání, slabikování. Diktát slabik.

Slabikář 1 do str. 17

Písanka 1. díl do str. 13

MATEMATIKA

Pamětní počítání v oboru čísel 0 – 8. Rovinné geometrické tvary: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník.

Pracovní sešit do str. 15.

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce: tradice, obyčeje, výzdoba, pokrmy…

 Pracovní sešit str. 29, 30.

 

OSTATNÍ

Žáky, kteří nejdou do ranní ŠD, si budeme vyzvedávat v 7:30 hod. u hlavního vchodu do školy.

Do desek si děti přinesou probraná písmena

(A, Á, I, Í, O, Ó, E, É, U, Ú, Ů, Y,Ý, M, L, P, S, T, J, N ).

Denně mají žáci 10 minut nahlas číst, kontrolovat pomůcky v penálu a chystat učebnice na další den.

 

Týdenní plán 07. 12. – 11. 12. 2020

Anglický jazyk:

Unit 3– Come and play!

 1. Colours (red, blue, pink, yellow, green, orange) – Shapes (square, circle, triangle)
 2. Speaking – Can you see a red car? – Yes / No. – How many sqaures? 
 3. Pracovní sešit str. 20-23 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek J, j, Y, y (vystřižená písmenka přinést do desek)

Čtení, opis, skládání slabik a slov. Koledy říkadla.

Živá abeceda do str. 12.

Písanka 1. díl do str. 7  

MATEMATIKA

Vyvození počtu a číslice 8. Sčítání v oboru 0 – 8.

Pamětné sčítání a odčítání (0 – 7)

Pracovní sešit 2. díl do str. 10

Základní rovinné útvary: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník.

SVĚT KOLEM NÁS

Zima. Zimní svátky a tradice

Pracovní sešit str. 25 – 27.

OSTATNÍ

Nástup do školy pro 1. třídy je v 7:30, naše třída se schází u hlavního vchodu.

TV a HV nebudou. Náhradou procvičíme učivo ČJ, M zábavnou formou, půjdeme na vycházku.

 

 


Týdenní plán 30. 11. – 04. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK

Čtení, opisování, skládání slabik a jednoduchých slov a vět.

Denně procvičuj hlasité čtení celých 10 minut.

Vyvození písmene a hlásky T.

Živá abeceda do str. 5

Písanka 1. díl na str. 3

 

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání čísel v oboru 0 -7.

Pracovní sešit na str. 6

Rozeznávání základních geometrických tvarů

 

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské vztahy: kamarádství, tolerance.

 

OSTATNÍ

Ranní družina je v provozu od 6:30 do 7:30.

Děti, které nepůjdou do ranní družiny, mají každý den sraz v 7:30 hodin před vchodem u hlavního vchodu školy. 

Nebude tělesná výchova, hudební výchova –  náhradní program (procvičování učiva, hravé vzdělávací činnosti, vycházky apod.).

Jitka Jandová a Denisa Matanelli

 

Anglický jazyk:

Unit 3– Come and play!

 1. What’s this? (a doll, a train, a car, a guitar, a drum)
 2. Speaking – four planes, six trains,….
 3. Pracovní sešit str. 18-20  

 


Týdenní plán 23. 11. – 27. 11. 2020

Anglický jazyk:

Unit 3– Come and play!

 1. What’s this? (a doll, a train, a car, a guitar, a drum)
 2. Speaking (Look, Daisy, here is a doll, a car, ….) / two cars, three dolls,…
 3. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:Unit 3- Come and play! PART 1
 4. Pracovní sešit str. 18-19
 5. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 6. Vyvození počtu 7.

Psaní číslice 7. Rozeznávání základních geometrických tvarů.

Dokončení 1. dílu pracovního sešitu, 2. díl na str. 2

ČESKÝ JAZYK

Procvičování čtení a opisu slabik, slov a obrázkových vět.

Uvolňovací cviky na str. 27

Živá abeceda na str. 52

SVĚT KOLEM NÁS

Domov, adresa, bydliště.

Pracovní sešit na str. 71, 72.

OSTATNÍ

Režim zůstává stejný jako minulý týden. Žáci mohou přicházet do školy od 7:00 do 7:50.

Nebude tělesná a hudební výchova. Náhradní činnosti: procvičování učiva, povídání, vycházky.

Jitka Jandová, Denisa Matanelli

 

Týdenní plán 16. 11. – 20. 11. 2020

PONDĚLÍ 16. 11. V 10:00 bude pro dívky i chlapce třídnická hodina online.

ÚTERÝ 17. 11. bude Státní svátek.

STŘEDA 18. 11. začíná opět prezenční výuka.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda str. 41- 45

Vyvození hlásky a písmena U.

Skládání, čtení a opisování slabik. Čtení obrázkových vět. Tvoření vět.

Uvolňovací cviky str. 23, 24.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Žáci, kteří neposlali test Unit 1, klikněte zde:  TEST UNIT 2
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

MATEMATIKA

Obor čísel 0 – 6. Porovnávání, sčítání, odčítání.

Pracovní sešit str. 31, 32.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v rodině – vztahy

OSTATNÍ

Těšíme se ve středu18.11. na všechny naše žáky.

Děti mohou přicházet do školy – půjdou rovnou do své třídy – od 7:00 do 7:50 hodin. Bližší informace o provozu budou zveřejněny v pondělí na webu školy.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při distanční výuce!

Jitka Jandová a Denisa Natelli

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 09.11. – 13.11.2020

Anglický jazyk:

 • Opakováni Unit 2. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:  Unit 2- Pen and pencils
 • Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1
 • E-test Unit 2. klikněte zde:  TEST UNIT 2
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

DISTANČNÍ VÝUKA

PONDĚLÍ 9. 11.

Český jazyk

Vyvození hlásky a písmene P.

ŽA str. 38/ všechna cvičení podle zadání.

Ve cvičení 1 děti vyznačí písmena P, popíší jednotlivé děti na obrázku.

Matematika

Pracovní sešit str. 29: sčítání do šesti – všechno kromě slovních úloh a příkladů s číselnou osou.

Svět kolem nás

Život v rodině

Pracovní sešit str. 20, cv.3–  namalovat smajlíky

                          str. 21 (jen ústně)

                          str. 22

ÚTERÝ 10. 11.

Připojení online

Český jazyk

ŽA str. 39 -celá strana společně. Zkusíme si diktát písmen.

Matematika

Slovní úlohy – společně online.

 

STŘEDA 11. 11.

Český jazyk

ŽA: Čtení, skládání a opis na str. 40

Na papír procvičit psaní tvarů ze st. 21- UVOLŇOVACÍ CVIKY

Matematika

Pracovní sešit str.30/ všechno kromě slovních úloh

ČTVRTEK 12. 11.

PŘIPOJENÍ ONLINE

Český jazyk

ŽA str. 41. Zpaměti se naučte říkanku ze str. 38.

Matematika

Pracovní sešit str. 29: číselné osy online

PÁTEK 13. 11.

Český jazyk

ŽA str. 42- čtení a skládání slabik.

Zkuste si napsat diktát písmen (8).

Matematika

Pracovní sešit str. 30 bez slovních úloh.

Na papír procvič psaní číslice 6.

OSTATNÍ

PČ: vymodeluj houbu, kterou znáš. TV: procvič si přihrávku a chytání např. s plyšákem. VV: nakresli (namaluj) ilustraci k oblíbené pohádce. HV: zazpívej si píseň  Prší, prší.

On-line hodiny budou dvě po sobě. Dřívější pro dívky, druhá pro chlapce.  Připravte si penál, ŽA, Matematiku  Uvolňovací cviky.

Fotografie hotových prací nebo v úpravě PDF mohou rodiče posílat na e-mail: jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Pozdravuji všechny školáčky i rodiče!


TÝDENNÍ PLÁN 02.11. – 06.11.2020

Anglický jazyk:

Unit 2- Pen and pencils.

 1. What’s this? (a pen, a ruler, a pencil, a pencil case, a bag)
 2. Numbers 1- 10 – How many pencils? 
 3. Pracovní sešit str. 12-15
 4. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:Unit 2- Pen and pencils
 5. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

PONDĚLÍ 2. 11.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda str. 32 Úkoly k jednotlivým cvičením jsou dole na stránce, děti je potřebují slyšet. Postup se opakuje.

Uvolňovací cviky: podle str. 15 procvičovat šikmou čáru zdola nahoru na volný papír – stačí tři řádky.

MATEMATIKA

 Obor čísel 0 – 6. Pracovní sešit str. 26, 27 – všechna cvičení

SVĚT KOLEM NÁS

Rodina: pojmenuj členy rodiny. Pracovní sešit str. 18, 19.

Nakresli maminku nebo tatínka (VV), zazpívej jim nějakou písničku (HV), ráno se nezapomeň protáhnout, trochu si povyskoč (TV), ořež si tužky a pastelky, uklízej po sobě ().

SPLNIT MŮŽETE KDYKOLIV BĚHEM TÝDNE.

 

ÚTERÝ 3. 11.

ČESKÝ JAZYK 

Živá abeceda str. 33: psaní písmen O, Ó. Úkoly k jednotlivým cvičením jsou na stránce dole.

Uvolňovací cviky procvičujte podle str. 17 na papír se širokým řádky

MATEMATIKA

Procvičování pamětného sčítání a odčítání v oboru 0 – 5.

Psaní číslice 0 (první tři řádky)

 

STŘEDA 4. 11.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda str. 34 Cvičení jsou převážně na procvičení čtení. Při zápisu slabik respektovat šedé mezery.

Uvolňovací cviky str. 18 procvičení bičů alespoň tři řádky tvarů.

MATEMATIKA

Pracovní sešit str. 28: procvičit psaní číslic. Splnit polovinu cvičení podle zadání. Zbytek nechat na pátek.

ČTVRTEK 5. 11.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda str. 35 Čtení, slabikování, skládání slabik, opis slov. Ve cvičení 3 zakroužkuj vždy první slabiku zeleně, druhou modře.

Uvolňovací cviky str. 19 Procvičuj tvary biče s rozdílnou výškou

MATEMATIKA

Uvolňovací cviky str. 6 Dopiš zbývající řádky – číslice 0

PÁTEK 6. 11.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda str. 36 Zdokonalování čtenářských dovedností. Strana 37 ověřuje čtení s porozuměním.

Úkoly vycházejí z obrázku ve cvičení 1.

Uvolňovací cviky str. 20 – procvičení horní kličky

MATEMATIKA

Pracovní sešit str. 28 – dokončení zbylých cvičení.

OSTATNÍ

V úterý a ve čtvrtek budeme připojeni on- line od 10:00.

Všechny děti dostaly přístup do MS TEAMS. Prosím rodiče o pomoc při připojení – přístupový kód jste obdrželi emailem.

 Můžete využít návod: Zakonní zástupci_přístup do online hodin.avi

Děkuji rodičům za zaslané snímky hotových prací na můj e-mail.

Sledujte také vysílání ČT1 UčíTelka.

Těším se, až se s dětmi pozdravím alespoň přes obrazovku. Jitka Jandová


Týden 26. 10 – 30. 10. 2020

COVIDOVÉ A PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Týdenní plán 19. 10. – 23. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování známých písmen. Práce s ŽA a UVOLŇOVACÍMI CVIKY podle piktogramů v úvodu pracovních sešitů.

Čtení, opis, skládání slabik (slov) ze známých písmen.

ŽA do str. 32

UVOLŇOVACÍ CVIKY do str. 23

Je potřeba denně číst 10 minut.

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Porovnávání, sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 5.

Nové jsou posloupnosti v číselných řadách (str. 25)

Obtížné jsou slovní úlohy. Ve škole je počítáme společně. Doma je řešit nemusíte.

Důležité je procvičovat psaní číslic i příkladů.

Pracovní sešit do str. 25

 

SVĚT KOLEM NÁS

Podzimní témata ovoce a zelenina sklízené na podzim, práce v sadu, práce na zahradě, práce na poli.

 OSTATNÍ

Pozdravuji všechny své žáčky. Věřím, že doma pilně pracují. Rodičům děkuji za domácí výuku.

 Všem přeji pevné zdraví.

Třídní učitelka Jitka Jandová

 

Týdenní plán 12. 10. – 16. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikování, nácvik čtení slov. Uvolňovací cviky na str. 22(dolní klička).

Rozpočítadla, hádanky – práce s dechem, hlasem.

V deskách na písmenka nosíme jen probíraná písmena (A, Á, M, L, E, É, S).

Denně je třeba nahlas číst písmena, slabiky, slova.

ŽA na str. 31

MATEMATIKA

Vyvození a psaní číslice 5. Číselná osa. Sčítání a odčítání v oboru 0 – 5.

Žáci potřebují kartičky s čísly a tečkami.

Pracovní sešit na str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 2- Pen and pencils. – Vocabulary (a bag, a pen, a pencil, a ruler, a book, a pencil case)
 • Unit 2- Listening – What’s this Spike?
 • Unit 2- Numbers 1 – 10

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny.

OSTATNÍ

Vzhledem k náhlému ochlazení je třeba vyměnit vybavení na TV – děti potřebují teplejší oblečení na hřiště.

 

Týdenní plán 12. 10. – 16. 10. 2020

Anglický jazyk:

 • Unit 2- Pen and pencils. – Vocabulary (a bag, a pen, a pencil, a ruler, a book, a pencil case)
 • Unit 2- Listening – What’s this Spike?
 • Unit 2- Numbers 1 – 10

Týdenní plán 5. 10. – 9. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození tvaru písmene E, slabik ME, LE. Opis písmen, slabik. Čtení písmen, slabik, slov. Správné dýchání, výslovnost – rozpočítadla.

Denně procvičování čtení písmen slabik.

ŽA do str. 25. Uvolňovací cviky do str. 19

MATEMATIKA

Vyvození číslice 4

Procvičování porovnávání, sčítání, odčítání. Zápis znázornění a výpočtu.

Psaní číslic 1, 2, 3, 4.

Posloupnost čísel na číselné ose.

ANGLICKÝ JAZYK

 

SVĚT OKOLO NÁS

Podzim na zahradě, v sadu, na poli.

Vycházka do přírody.

OSTATNÍ

Prosím o pečlivou přípravu penálu (ořezané tužky, pastelky)

Doplatek sešitů (4 žáci)

Cvičení probíhá stále na venkovním sportovišti, je třeba mít teplejší oblečení.

 

Týdenní plán 29. 9. – 2. 10 2020

ČESKÝ JAZYK

Hlásky A, Á, M, L.

Živá abeceda do str. 19.

Slabikování, rozpočitadla, říkanky, cvičení zřetelné výslovnosti.

Psaní: uvolňovací cviky do str. 16

MATEMATIKA

Porovnávání čísel, znaky rovnosti a nerovnosti. PS do str. 16

Psaní číslic 1, 2, 3.

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1- Revision (What’s your name? – Hello / Goodbye) – Who is this? –  It’s Mum / Otto.

Unit 2- Pen and pencils- Vocabulary (a pen, a pencil, a book, a bag, a ruler)

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí.

Podzim a práce v sadu

OSTATNÍ

Na ČJ potřebujeme desky s písmenky, desky s čísly.

Ve středu budeme sázet kytičky, děti si přinesou květináče.

Cvičíme stále venku (vhodný sportovní oděv)

 

Týdenní plán 21. 9. – 25. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek M, L.

Vytleskávání krátkých a dlouhých hlásek

Psaní: nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v řádku a ve sloupku

Sloh: pozdrav, prosba, omluva

MATEMATIKA

Vyvození čísel 1 -5.

Porovnávání čísel, znaky < = >

Psaní číslic 2, 3

ANGLICKÝ JAZYK

 •  The hello, song. – Class Book, str. 4
 • Hello. What’s your name?
 • Colours / Numbers
 • Activity Book, str. 2 – 5

SVĚT KOLEM NÁS

Blízké okolí školy

Bezpečné přecházení silnice

Pravidla chování ve škole

OSTATNÍ

Ráno vchází prvňáci do školy již v 7:30 a samostatně jdou do třídy.

Úbor na TV přizpůsobte aktuálnímu počasí – cvičíme stále venku.

 Se silnou rýmou a kašlem zůstávají žáci v domácí péči.

Nepřítomní budou mít PS k vyzvednutí na recepci školy

Stírací tabulka

https://www.zbozi.cz/kancelar/kancelarsky-nabytek/tabule-a-nastenky/?sgId=Tm9uZSAxNjAwNTg3ODE1LjEzNg%3D%3D&aq=2&q=centropen%20st%C3%ADrac%C3%AD%20tabulka

Přeji nám všem pěkný podzim

Týdenní plán 14. 9. – 18. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Škola, třída – sluchová a zraková příprava

Vyvození hlásky A, a

Čtení obrázků na řádku a ve sloupku

Uvolňovací cviky ruky a zápěstí a ramenního kloubu.

Psaní: dolní oblouk, šikmé rovné čáry

MATEMATIKA

Orientace v rovině a v prostoru

Počet 1, 2, 3. Vyjádření počtu pomocí teček, čárek.

Doplnění do daného počtu

ANGLICKÝ JAZYK

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – orientace ve škole, pracovní a hygienické návyky

Pravidla chování – školní řád.

OSTATNÍ

Ráno vejdou žáci do prostoru šatny, třídní učitel dohlédne na přezutí, odvádí děti do třídy.

TV bude tento týden opět venku. Ve středu 16. 9. je celoškolní akce Olympijský běh (více informací na hlavní stránce školy)

Prosím rodiče o pomoc při obalení sešitů a pracovních sešitů.

Vybírám hotovost na zakoupení sešitů- žák/ 13,00 Kč do 16. září.

Do konce září potřebujeme oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Děkuji za spolupráci.

Jitka Jandová

Týdenní plán 7. 9. – 11. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyprávění o prázdninách podle obrázků.

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava. Orientace na stránce( vlevo/ vpravo, nahoře/ dole) hledání rozdílů na obrázcích.

Živá abeceda: do str. 3

Uvolňovací cviky do strany 3. Důsledný nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počítání zobrazených předmětů (hlasité, společné), znázorňování počtu pomocí čárek

Orientace v rovině a prostoru (pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, nad, za, před)

Pracovní sešit do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – orientace ve škole, hygienické návyky, poznávání okolí školy – vycházka

Pracovní sešit na str. 2 (Žáci jej mají ve škole)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

OSTATNÍ

Scházíme se v 8:00 před školou ještě po celý týden.

Pondělní rozvrh: ČJ, M, ČJ, VV

Děkuji rodičům za obalení pracovních sešitů, ŽK, notýsků. Za jmenovky na přezůvkách a pomoc při chystání pomůcek do školy.

 

 

 

 


Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2020/21.

Organizace dne 1. 9. 2020:

 1. 9. 2020     

8:00 – 8:15 scházení před školou

 8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

           (Doporučujeme vstup rodičů a žáků do školy s rouškou.)

  8:25 – 8:55 – žáci ve třídě s učitelem (rodiče budou čekat před vchodem do školy)

  8:55 – učitel odvede žáky, kteří nepůjdou domů, do ŠD7(přízemí).

             Tam mohou být po dobu třídních schůzek                       

 od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca na 1hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              od 2. 9. 18. 9.

8:00 sraz před školou, třídní učitel odvede žáky do třídy. Žáci, kteří budou v ranní ŠD, přivede do třídy vychovatel.

Vyučování končí dle rozvrhu v 11:40 hod.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, náhradní roušku+ uzavíratelný sáček na roušky, zámek + 2 klíčky se jmenovkou a názvem třídy na každém klíčku zvlášť. 

 Školní družina:

ŠD – více informací pod sekcí DRUŽINA na hlavní stránce v horní liště – provoz ŠD, informace k ŠD.

Naše celá třída bude chodit do ŠD 7.

Od 2. 9. je ŠD pro žáky I. tříd v běžném provozu.

 Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v úterý dne 1. 9. před školou.

Vaše třídní učitelka I. A

 

Komentáře jsou uzavřeny.