I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 24. 1. – 28. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky R

Hlasité čtení. Psaní: opis, přepis, diktát

Básničky se zimní tématikou

SLABIKÁŘ na str. 45

PÍSANKA 1 na str. 45

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Číselná řada 0 – 10

Zápis příkladů, řešení slovních úloh

MATEMATIKA 1 na str. 29

 

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě

Zimní sporty, bezpečné sportování

Vycházka ke krmítku, pozorování stop ve sněhu

 

OSTATNÍ

V pondělí testování na Covid 19

Je vhodné každý den 10 minut hlasitě číst, hbitě počítat.

  1. 1. na konci vyučování dostanou žáci výpis známek za 1. pololetí.

Pololetní prázdniny budou 4. 2. 2022

 

 

Týdenní plán 17. 1. – 21. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen Š, š

Rozeznáváme a čteme velké i malé tvary vyvozených písmen.

Psaní: opis a přepis slabik, slov. Diktát dvouslabičných slov s otevřenou slabikou

Rozeznáváme a čteme psací tvary i, u, e, l, m, a, o, s, p, (t, j)

PÍSANKA 1 na str. 40

SLABIKÁŘ 1 na str. 39

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.28 -29, nová slovíčka – oblékání (dressing up), a hat – klobouk, a jumper – svetr, a shoe -bota, a skirt -sukně, a sock – ponožka, a T-shirt – tričko. 

MATEMATIKA

Vyvození počtu a číslice 10

Sčítání v oboru čísel 0 – 10

Počítání s číselnou osou. Porovnávání, rozklad čísel, dočítání.

Správné psaní číslic, zápis příkladů.

 MATEMATIKA 2 na str. 26

 

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní krajina, zvířata v zimě

PS str. 33, pracovní list- BEZPEČNÉ SPORTOVÁNÍ

OSTATNÍ

V pondělí bude testování na Covid 19.

V úterý od 10:00 – 10:50 Míčovaná – turnaj I.A, I.B, II.A, II.B

Denně je vhodné procvičovat hlasité čtení a počítání zpaměti a s názorem.

Ve středu 19. 1. si děti přinesou obrázek zvířete k popisu – slohové ústní cvičení.

 

 

Týdenní plán 13. 12. – 17. 12. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen V, v.

Rozeznáváme a čteme velké i malé tvary vyvozených písmen.

Psaní: psací o Opis a přepis slabik, slov, diktát slabik (psacími tvary ). Rozeznáváme a čteme psací tvary i, u, e, l, m, a.

Sloh: přání

PÍSANKA 1 na str. 26

SLABIKÁŘ 1 na str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

Hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

PS – str. 18-19

 

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání.

Počítání s číselnou osou. Porovnávání, rozklad čísel, dočítání

 MATEMATIKA 2 na str. 14

 

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda – zima – pozorování změn v přírodě

Vánoce – zvyky

 

OSTATNÍ

V pondělí bude testování na Covid 19.

Denně je nutné procvičovat hlasité čtení.

 

Týdenní plán 6. 12. – 10. 12. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen N, n, V, v.

Čtení velkých i malých tvarů vyvozených písmen.

Psaní: psací a. Opis a přepis slabik, slov, diktát slabik (psacími tvary)

Sloh: přání

PÍSANKA 1 na str. 22

SLABIKÁŘ 1 na str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

Pracovní sešit strana 18 – Come and play! Pojmenovat hračky (a car-auto, a doll-panenka, a drum-buben, a guitar-kytara, a plane-letadlo, a train-vlak), dokreslit chybějící části hraček a vybarvit. 

MATEMATIKA

Vyvození čísla 8. Sčítání v oboru do 8.

Základní geometrické tvary: čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník.

MATEMATIKA 2 na str. 11

Psaní číslice 8 v pracovním sešitu PSANÍ ČÍSLIC

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda – zima – pozorování změn v přírodě

Vánoce – zvyky

 OSTATNÍ

V pondělí bude testování na Covid 19.

Do třídy nestačí triko s krátkým rukávem, pravidelně větráme. Připomínám roušku náhradní.

Prosím o kontrolu mikrotužky a dalšího vybavení penálu. Většina dětí potřebuje nové lepidlo.

Vzhledem k velké nemocnosti opakujeme a upevňujeme učivo.

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slabikování, nácvik čtení slov. Rozpočítadla, hádanky

Sloh -popis obrázku

Živá abeceda na str. 31

Uvolňovací cviky na str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

Souhrnné opakování (pozdravy, jména členů rodiny, představení se)

Příprava na test

MATEMATIKA

Vyvození a psaní číslic 4, 5 a jejich psaní.

Sčítání a odčítání v oboru do 5

Číselná osa

Pracovní sešit na str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny. Podzimní počasí.

Podzimní vycházky

Pracovní sešit na str. 16, 17

OSTATNÍ

Ke skládání máme vystříhaná písmena: A, Á, M, L, E, É, S.

V malých deskách máme číslice 0 – 5, tečky, znaménka + – < =>

Nepřítomným žákům nechávám učení na recepci školy.

  1. 10. bude předvedení dravců cena 50,-Kč (vybírám hotově)

 

 

Týdenní plán 4. 10. – 8. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky S

Četba písmen, slabik, jednoduchých slov.

Psaní: nácvik správného úchopu, posun ruky po papíru.

Živá abeceda na str. 26

Uvolňovací cviky na str. 17

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5

Porovnávání čísel – znaky rovnosti a nerovnosti

Psaní číslic, opis příkladů

Pracovní sešit na str. 19

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce v sadu a na zahradě, ovoce, zelenina

Vycházka do přírody.

Pracovní sešit str. 13

OSTATNÍ

Ve středu 6. 10. bude závod PŘESPOLNÍ BĚH – sportovní úbor dle aktuálního počasí.

Do konce září měly být dokončeny platby za školní družinu.

Prosím o pomoc s vystřižením písmenka S.

Připomínka. Nový měsíc – objednávka stravy.

                               Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)

Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.

Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300

SS: 555

VS: individuální

částka: 1.050,- kč

Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.

Děkujeme

 

Týdenní plán 20. 9. – 24. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky L, prosím o vystřižení písmenek.

Správný úchop tužky, uvolňovací cviky – důraz na lehkost při psaní.

Čtení písmen a slabik. Říkanky a slabikování slov.

ŽA na str. 16

Uvolňovací cviky na str. 13

 

MATEMATIKA

Psaní a čtení číslic 1, 2, 3.

Porovnávání čísel, znaky rovnosti a nerovnosti.

Matematika 1 na str. 14

 

ANGLICKÝ JAZYK

Nácvik pozdravů (Hello. Good morning. Goodbye.), pojmenování členů rodiny;

písničky (Hello, I´m Mum. / Who´s this? / Happy House song).

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák.

Formy chování.

Bezpečné přecházení vozovky

Oskarova prvouka str. 7, 8.

OSTATNÍ

Na TV potřebujeme obojí obutí (ven i do tělocvičny).

22. 9. pořad PTAČÍ BUDKY cena za žáka 50,- Kč (vybírá třídní v hotovosti)

27. 9. je ředitelské volno, 28. 9. je státní svátek, týden nám začne ve středu.

 

 

 

 

 

Týdenní plán 1. 9. – 3. 9. 2021

  1. 9. Zahájení nového školního roku 8:00 – 8:45

         Třídní schůzka 9:00 – 10:00

 

ČESKÝ JAZYK

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava.

Básničky, říkadla.

 

MATEMATIKA

Orientace v prostoru, v rovině.

Vyvození číslic 1 – 5

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád. Pracovní a hygienické návyky

 

OSTATNÍ

Informace o testování na Covid 19, o provozu ŠJ apod. na třídní schůzce a na webu školy.

Od 2. 9. se děti přezouvají. Potřebují visací zámek se dvěma klíči k šatní skřínce.

Tělesná výchova 2. 9. proběhne venku (sportovní obuv, úbor a pití v láhvi)

Další třídní schůzka bude 8. 9. 2021 od 17:30

Na malé školáky i jejich doprovod se hodně těším.

Jitka Jandová

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.