I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 11. 10. – 15. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slabikování, nácvik čtení slov. Rozpočítadla, hádanky

Sloh -popis obrázku

Živá abeceda na str. 31

Uvolňovací cviky na str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

Souhrnné opakování (pozdravy, jména členů rodiny, představení se)

Příprava na test

MATEMATIKA

Vyvození a psaní číslic 4, 5 a jejich psaní.

Sčítání a odčítání v oboru do 5

Číselná osa

Pracovní sešit na str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli – zemědělské plodiny. Podzimní počasí.

Podzimní vycházky

Pracovní sešit na str. 16, 17

OSTATNÍ

Ke skládání máme vystříhaná písmena: A, Á, M, L, E, É, S.

V malých deskách máme číslice 0 – 5, tečky, znaménka + – < =>

Nepřítomným žákům nechávám učení na recepci školy.

  1. 10. bude předvedení dravců cena 50,-Kč (vybírám hotově)

 

 

Týdenní plán 4. 10. – 8. 10. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky S

Četba písmen, slabik, jednoduchých slov.

Psaní: nácvik správného úchopu, posun ruky po papíru.

Živá abeceda na str. 26

Uvolňovací cviky na str. 17

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5

Porovnávání čísel – znaky rovnosti a nerovnosti

Psaní číslic, opis příkladů

Pracovní sešit na str. 19

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce v sadu a na zahradě, ovoce, zelenina

Vycházka do přírody.

Pracovní sešit str. 13

OSTATNÍ

Ve středu 6. 10. bude závod PŘESPOLNÍ BĚH – sportovní úbor dle aktuálního počasí.

Do konce září měly být dokončeny platby za školní družinu.

Prosím o pomoc s vystřižením písmenka S.

Připomínka. Nový měsíc – objednávka stravy.

                               Platba za ŠD 1.pololetí (září – leden)

Prosíme o kontrolu, či uhrazení platby na 1.pololetí ŠD. Platba měla být do 30.9.

Platbu zaslat do 7. 10. na účet školy: 266496066/0300

SS: 555

VS: individuální

částka: 1.050,- kč

Při zasílání platby vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu + číslo oddělení ŠD.

Děkujeme

 

Týdenní plán 20. 9. – 24. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky L, prosím o vystřižení písmenek.

Správný úchop tužky, uvolňovací cviky – důraz na lehkost při psaní.

Čtení písmen a slabik. Říkanky a slabikování slov.

ŽA na str. 16

Uvolňovací cviky na str. 13

 

MATEMATIKA

Psaní a čtení číslic 1, 2, 3.

Porovnávání čísel, znaky rovnosti a nerovnosti.

Matematika 1 na str. 14

 

ANGLICKÝ JAZYK

Nácvik pozdravů (Hello. Good morning. Goodbye.), pojmenování členů rodiny;

písničky (Hello, I´m Mum. / Who´s this? / Happy House song).

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák.

Formy chování.

Bezpečné přecházení vozovky

Oskarova prvouka str. 7, 8.

OSTATNÍ

Na TV potřebujeme obojí obutí (ven i do tělocvičny).

22. 9. pořad PTAČÍ BUDKY cena za žáka 50,- Kč (vybírá třídní v hotovosti)

27. 9. je ředitelské volno, 28. 9. je státní svátek, týden nám začne ve středu.

 

 

 

 

 

Týdenní plán 1. 9. – 3. 9. 2021

  1. 9. Zahájení nového školního roku 8:00 – 8:45

         Třídní schůzka 9:00 – 10:00

 

ČESKÝ JAZYK

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava.

Básničky, říkadla.

 

MATEMATIKA

Orientace v prostoru, v rovině.

Vyvození číslic 1 – 5

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – orientace ve škole, školní řád. Pracovní a hygienické návyky

 

OSTATNÍ

Informace o testování na Covid 19, o provozu ŠJ apod. na třídní schůzce a na webu školy.

Od 2. 9. se děti přezouvají. Potřebují visací zámek se dvěma klíči k šatní skřínce.

Tělesná výchova 2. 9. proběhne venku (sportovní obuv, úbor a pití v láhvi)

Další třídní schůzka bude 8. 9. 2021 od 17:30

Na malé školáky i jejich doprovod se hodně těším.

Jitka Jandová

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.