I.A Mgr. Jitka Jandová

Mgr. Jitka Jandová

jitka.jandova@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 29. 9. – 2. 10 2020

ČESKÝ JAZYK

Hlásky A, Á, M, L.

Živá abeceda do str. 19.

Slabikování, rozpočitadla, říkanky, cvičení zřetelné výslovnosti.

Psaní: uvolňovací cviky do str. 16

MATEMATIKA

Porovnávání čísel, znaky rovnosti a nerovnosti. PS do str. 16

Psaní číslic 1, 2, 3.

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1- Revision (What’s your name? – Hello / Goodbye) – Who is this? –  It’s Mum / Otto.

Unit 2- Pen and pencils- Vocabulary (a pen, a pencil, a book, a bag, a ruler)

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí.

Podzim a práce v sadu

OSTATNÍ

Na ČJ potřebujeme desky s písmenky, desky s čísly.

Ve středu budeme sázet kytičky, děti si přinesou květináče.

Cvičíme stále venku (vhodný sportovní oděv)

 

Týdenní plán 21. 9. – 25. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek M, L.

Vytleskávání krátkých a dlouhých hlásek

Psaní: nácvik správného úchopu tužky

Čtení obrázků v řádku a ve sloupku

Sloh: pozdrav, prosba, omluva

MATEMATIKA

Vyvození čísel 1 -5.

Porovnávání čísel, znaky < = >

Psaní číslic 2, 3

ANGLICKÝ JAZYK

  •  The hello, song. – Class Book, str. 4
  • Hello. What’s your name?
  • Colours / Numbers
  • Activity Book, str. 2 – 5

SVĚT KOLEM NÁS

Blízké okolí školy

Bezpečné přecházení silnice

Pravidla chování ve škole

OSTATNÍ

Ráno vchází prvňáci do školy již v 7:30 a samostatně jdou do třídy.

Úbor na TV přizpůsobte aktuálnímu počasí – cvičíme stále venku.

 Se silnou rýmou a kašlem zůstávají žáci v domácí péči.

Nepřítomní budou mít PS k vyzvednutí na recepci školy

Stírací tabulka

https://www.zbozi.cz/kancelar/kancelarsky-nabytek/tabule-a-nastenky/?sgId=Tm9uZSAxNjAwNTg3ODE1LjEzNg%3D%3D&aq=2&q=centropen%20st%C3%ADrac%C3%AD%20tabulka

Přeji nám všem pěkný podzim

Týdenní plán 14. 9. – 18. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Škola, třída – sluchová a zraková příprava

Vyvození hlásky A, a

Čtení obrázků na řádku a ve sloupku

Uvolňovací cviky ruky a zápěstí a ramenního kloubu.

Psaní: dolní oblouk, šikmé rovné čáry

MATEMATIKA

Orientace v rovině a v prostoru

Počet 1, 2, 3. Vyjádření počtu pomocí teček, čárek.

Doplnění do daného počtu

ANGLICKÝ JAZYK

 

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – orientace ve škole, pracovní a hygienické návyky

Pravidla chování – školní řád.

OSTATNÍ

Ráno vejdou žáci do prostoru šatny, třídní učitel dohlédne na přezutí, odvádí děti do třídy.

TV bude tento týden opět venku. Ve středu 16. 9. je celoškolní akce Olympijský běh (více informací na hlavní stránce školy)

Prosím rodiče o pomoc při obalení sešitů a pracovních sešitů.

Vybírám hotovost na zakoupení sešitů- žák/ 13,00 Kč do 16. září.

Do konce září potřebujeme oboustranně stíratelnou tabulku na jedné straně s potiskem linek k nácviku psaní (stačí rozměr 18 x 24 cm)+ fix a hadřík.

Děkuji za spolupráci.

Jitka Jandová

Týdenní plán 7. 9. – 11. 9. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyprávění o prázdninách podle obrázků.

Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava. Orientace na stránce( vlevo/ vpravo, nahoře/ dole) hledání rozdílů na obrázcích.

Živá abeceda: do str. 3

Uvolňovací cviky do strany 3. Důsledný nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počítání zobrazených předmětů (hlasité, společné), znázorňování počtu pomocí čárek

Orientace v rovině a prostoru (pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, nad, za, před)

Pracovní sešit do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – orientace ve škole, hygienické návyky, poznávání okolí školy – vycházka

Pracovní sešit na str. 2 (Žáci jej mají ve škole)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

OSTATNÍ

Scházíme se v 8:00 před školou ještě po celý týden.

Pondělní rozvrh: ČJ, M, ČJ, VV

Děkuji rodičům za obalení pracovních sešitů, ŽK, notýsků. Za jmenovky na přezůvkách a pomoc při chystání pomůcek do školy.

 

 

 

 


Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2020/21.

Organizace dne 1. 9. 2020:

  1. 9. 2020     

8:00 – 8:15 scházení před školou

 8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

           (Doporučujeme vstup rodičů a žáků do školy s rouškou.)

  8:25 – 8:55 – žáci ve třídě s učitelem (rodiče budou čekat před vchodem do školy)

  8:55 – učitel odvede žáky, kteří nepůjdou domů, do ŠD7(přízemí).

             Tam mohou být po dobu třídních schůzek                       

 od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca na 1hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              od 2. 9. 18. 9.

8:00 sraz před školou, třídní učitel odvede žáky do třídy. Žáci, kteří budou v ranní ŠD, přivede do třídy vychovatel.

Vyučování končí dle rozvrhu v 11:40 hod.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, náhradní roušku+ uzavíratelný sáček na roušky, zámek + 2 klíčky se jmenovkou a názvem třídy na každém klíčku zvlášť. 

 Školní družina:

ŠD – více informací pod sekcí DRUŽINA na hlavní stránce v horní liště – provoz ŠD, informace k ŠD.

Naše celá třída bude chodit do ŠD 7.

Od 2. 9. je ŠD pro žáky I. tříd v běžném provozu.

 Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v úterý dne 1. 9. před školou.

Vaše třídní učitelka I. A

 

Komentáře jsou uzavřeny.