I.A Tereza Študlarová

Tereza Študlarová

tereza.studlarova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Dokončení hlásky T, t

Vyvození hlásky J, j

Čtení a skládání slabik, dvojslabičných slov. Hlasité čtení.

Slabikář I. do str. 9

Písanka I. díl do str. 7

MATEMATIKA

Téma: Sčítání, odčítání v oboru čísel do 7

PS II. do str. 6

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Advent – sv. Mikuláš

PS str. 26

ANGLIČTINA

Domov: hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train)

OSTATNÍ:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý den domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky, slova
 • 8. 12. – KC 12 – „Vánoční pohádka“ od 10:00 do 11:40 h – vybíráme 80,- kč

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Čtení a skládání slabik, dvojslabičných slov. Hlasité čtení.

Vyvození hlásky T, t

Slabikář I. do str. 5

Písanka I. díl do str. 2

MATEMATIKA

Téma: Vyvození a psaní číslice 7

PS II. do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Domov, bydliště

PS str. 22, 23

ANGLIČTINA

Opakování slovní zásoby – školní pomůcky, číslovky

OSTATNÍ:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý den domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky, slova

Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky I, i

ŽA – dokončení

UC – dokončení

MATEMATIKA

Téma: Sčítání, odčítání v oboru čísel do 6

Číselná osa

PS I. – dokončení

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Moje rodina -příbuzenské vztahy, život v rodině

PS str. 18, 19

ANGLIČTINA

Číslovky 1 – 10 – upevňování

OSTATNÍ:

 • 15. 11. – Focení pro přihlášené žáky (sada fotek, kalendář)
 • 15. 11. – Třídní schůzky od 17:00 hod. Třídní důvěrník nemá schůzku s vedením školy.
 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý den domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky, slova
 • 17. 11. (pátek) Státní svátek – škola uzavřena

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Dokončení hlásky U, u

Vyvození hlásky I, i

ŽA: do str. 52

UC:  str. 29

MATEMATIKA

Téma: Sčítání, odčítání v oboru čísel do 6

Číselná osa

PS: do str. 31

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Moje rodina -příbuzenské vztahy, život v rodině

PS str. 18, 19

ANGLIČTINA

Číslovky 1 – 10

OSTATNÍ:

 • 7. 11. Závod požárnické všestrannosti a obratnosti (10:00 – 11:40h.).  – žáci si tento den donesou věci na TV
 • 15. 11. – Focení pro přihlášené žáky (sada fotek, kalendář)
 • 15. 11. – Třídní schůzky od 17:00 hod. Třídní důvěrník nemá schůzku s vedením školy.
 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý den domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky, slova

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Dokončení hlásky P, p

Vyvození hlásky U, u

ŽA: do str. 46

UC:  str. 28

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslice 6 – obor čísel 0 – 6

Číselná osa

PS: do str. 29

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Podzim – práce v sadu a na zahradě

PS str. 13

ANGLIČTINA

Škola a školní pomůcky – upevňování

OSTATNÍ:

 • do 31. 10. –  nahlášení zájemci o focení donesou 350,- kč. Focení proběhne v dopoledních hodinách dne 3. 11.
 • 15. 11. – Třídní schůzky od 17:00 hod. Třídní důvěrník nemá schůzku s vedením školy.
 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý den domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky, slova

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky P, p

ŽA: do str. 40

UC:  str. 25

MATEMATIKA

Téma: Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 – upevňování

PS: do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Podzim – ovoce a zelenina – opakování

PS str. 12

OSTATNÍ:

 • od 23. 10. do 31. 10. –  nahlášení zájemci o focení donesou 350,- kč
 • 26. (čt) a 27. 10. (pá) – podzimní prázdniny (škola uzavřena)
 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý den domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky, slova

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky O, o

ŽA: do str. 37

UC:  str. 23

MATEMATIKA

Téma: Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5, znaménka +,-,=

PS: do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Podzim – ovoce a zelenina

PS str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

Škola: školní pomůcky

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky
 • TV – oblečení na TV  do tělocvičny. Obuv do tělocvičny nosí žáci  v sáčku na TV s oblečením.

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky S, s

ŽA: do str. 31

UC:  str. 17

MATEMATIKA

Téma: Vyvození a psaní číslic 4, 5

PS: do str. 21

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Podzim – práce v sadu a na zahradě

PS str. 10, 11

ANGLICKÝ JAZYK

Škola: školní pomůcky

Pens and pencils

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky
 • TV – oblečení na TV ven a zvlášť do tělocvičny. Sportovní obuv na ven žáci nechávají ve skříňkách. Obuv do tělocvičny mají v sáčku na TV s oblečením.

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Dokončení hlásky L, l

Vyvození hlásky E, e

ŽA: do str. 22

UC:  str. 14

MATEMATIKA

Téma: Sčítání, odčítání v oboru čísel do 3

PS: do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Podzim – práce v sadu a na zahradě

PS str. 10, 11

ANGLICKÝ JAZYK

Pens and pencils

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • domácí příprava – denně 5 min.  číst písmena, slabiky
 • TV – oblečení na TV ven a zvlášť do tělocvičny. Sportovní obuv na ven žáci nechávají ve skříňkách. Obuv do tělocvičny mají v sáčku na TV s oblečením.

Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky L, l

ŽA: do str. 14

UC:  str. 10

MATEMATIKA

Téma: Porovnávání čísel – znaky rovnosti a nerovnosti

PS: do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Pravidla chování, povahové vlastnosti – rozlišení dobrých x špatných – dokončení

PS str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravení, seznámení se: Hello, I´m …, What´s your name? – opakování

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9. ředitelské volno – škola uzavřena

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásky M

Vyvození slabik MA, MÁ

ŽA: do str. 12

UC:  str. 6

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslic 1 – 5

PS: do str. 13

UC: nácvik psaní číslic 1, 2

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Pravidla chování, povahové vlastnosti – rozlišení dobrých x špatných

PS str. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravení, seznámení se: Hello, I´m …, What´s your name?

Ostatní:

 • každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky
 • rodiče podepisují každý domácí úkol, ŽK 1x týdně
 • žáci přinesou 20,- kč na nakoupené sešity školou pro 1. třídy
 • do konce týdne donést 5 obalů na sešity (průhledných)
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9. ředitelské volno – škola uzavřena

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

INFORMACE

Od 11. 9. žáci vstupují bez rodičů do školy, šaten. V šatně na žáky bude čekat vyučující.

Příchod do školy každý den od 7:30 do 7:40 h.

Od 11. 9. zahájení tělesné výchovy – žáci mají látkový sáček (podepsaný), v něm oblečení na TV ven i zvlášť do tělocvičny. Sportovní obuv na ven žáci nechávají ve skříňkách. Obuv do tělocvičny mají v sáčku na TV s oblečením.

13. 9. – třídní schůzky od 17:30 h., třídní důvěrník od 17:00 h. ve sborovně školy

Každý den prosím o kontrolu věcí v penálu, ořezané tužky, pastelky.

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků


ČESKÝ JAZYK

Téma: Vyvození hlásek A, Á

ŽA: do str. 7

UC:  str. 4

MATEMATIKA

Téma: Vyvození číslic 1 – 3

PS: do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

PS str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy: Hello, Good morning, Goodbye.


Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás vítám ve školním roce 2023/2024.

Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

INFORMACE K ZAHÁJENÍ 

4. 9. 2023

8:00 – 8:15 hod. – scházení před školou

8:15 hod. – odchod dětí s učiteli do tříd

8:20 – 8:50 hod. – děti ve třídě s učiteli

9:00 – 10:00 hod. – třídní schůzky v jednotlivých třídách (děti mají možnost po dobu schůzky zůstat ve školní družině)

 

5. – 8. 9. 2023

8:00 hod. – sraz před školou

Konec vyučování od 5. 9. 2023 v 11:40 hod., děti budou převedeny do ŠD.

Školní družina: vaše ŠD je ŠD 7

Vysvětlivky zkratek:

ŽA – Živá abeceda

PS – Pracovní sešit

UC –  sešit Uvolňovacích cviků


ČESKÝ JAZYK

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – sluchová a zraková příprava (hry s obrázky – přiřazování, porovnávání velikostí, barvy…)

ŽA: do str. 3

UC: do str. 3

MATEMATIKA

Téma: Orientace v prostoru – vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, levá, pravá, před, za….

PS: do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Jsem školák – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

PS: do str. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Pozdravy: Hello, Good morning, Goodbye.

 

Komentáře jsou uzavřeny.