Rodiče

ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
266496066/0300 – Platby škole
101344427/0300 – Platby za kroužky  
101344558/0300 – Platby stravného
 
VARIABILNÍ SYMBOL
Slouží k přiřazení platby k danému žákovi a jeho uvedení je nezbytné. Pokud rodič platí za oba sourozence najednou a přiřadí k tomu variabilní symbol pouze jednoho z nich, může docházet k potížím. Byly vytvořeny nové variabilní symboly, které budou již neměnné po celou dobu studia žáka na této škole. Tyto variabilní symboly lze najít ve škole online. Pokud uvedete starý variabilní symbol, je možné, že platba nebude správně přiřazena. V případě jakýchkoliv problémů, co se týče variabilních symbolů, prosíme rodiče o kontaktování kanceláře školy, kde Vám variabilní symbol sdělíme. V případě, že platba bude neidentifikovatelná, peníze vracíme zpět na účet.
  SPECIFICKÝ SYMBOL
 Kromě variabilního symbolu je u platby nutné uvést i symbol specifický, kterým se označí, za co platba je. Přehled specifických symbolů:
 555      Platba družiny (1050 Kč/pololetí)
999      Třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě     sourozenců na škole)           
666      Pracovní sešity AJ
 Specifické symboly k ostatním platbám (výlety, školy v přírodě,…) dále sděluje třídní učitel. A ke kroužkům vedoucí kroužku. Každá platba má svůj vlastní specifický symbol.
 
DALŠÍ ÚDAJE
 Vždy  uvádějte do detailu platby do poznámky: příjmení  žáka, třídu a za co platba je.
 Stále se potýkáme s přiřazením plateb jednotlivým žákům.
Nejčastější chyby při posílání platby na účet školy :
  • CHYBNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
  • ŽÁDNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
  • UVEDENÍ POUZE PŘÍJMENÍ RODIČE, KTERÉ SE NESHODUJE S PŘÍJMENÍM ŽÁKA
  • SČÍTÁNÍ ČÁSTEK BEZ VYSVĚTLENÍ
Často musíme platby vracet, protože nemáme možnost zjistit plátce.
Z výše uvedených důvodů prosíme rodiče, aby do zprávy pro příjemce vždy uvedli:
 PŘÍJMENÍ ŽÁKA + TŘÍDU + ÚČEL PLATBY

 

Komentáře jsou uzavřeny.