Žákovský parlament

Vítá Vás žákovský parlament!


Předseda parlamentu: Tomáš Podařil, VII.A (tomas.podaril@zsrakovskeho.cz)

Místopředsedkyně parlamentu: Emma Gramelová, VII.A (emma.gramelova@zsrakovskeho.cz) 

členové parlamentu: Jan Havlíček VI.A, Tomáš Paták VI.B, Kristýna Šamárková, Danuše Kuželová VII.B, Barbora Kurzová VII.C, Tomáš Burian VIII.A, Dorota Tyšerová VIII.B

Koordinátor ŽP: Lenka Spurná (lenka.spurna@zsrakovskeho.cz)


V žákovském parlamentu naší školy se stále něco řeší a projednává. Momentálně jsou to tato témata:


„ANGEL A RAKÁČ MAJÍ TALENT“

V pátek 8.4.2022 jsme byli pozváni na měsíční zasedání žákovského parlamentu ZŠ Angelova, abychom spolu sdíleli nápady, či se inspirovali vzájemně v naší práci. Musíme potvrdit, že ŽP na „Angelce“ opravdu bere své úřadování vážně. Ráno se scházejí před vyučováním v zasedací místnosti a často překračuje účast hranici i 25 žáků. Zde platí pravidlo, že z každé třídy jsou maximálně dva zástupci. Schůzka se nesla v rychlém sledu a od hodnocení akcí předešlých, po plánování akcí dalších uplynulo 30 minut jak nic. Žáci pohotově reagovali na dotazy a hlasovali pro či proti. Koordinátorky ŽP mají dokonale nastavený systém vedení a je vidět, že se žáky mají skvěle a vstřícné vztahy. Návštěva byla pro nás inspirativní a už se těšíme jak bude fungovat ŽP u nás, ale i na budoucí spolupráci právě s „Angelkou“. A tím bude právě projekt „Angel a Rakáč mají talent“, který bude rozvíjet a propojovat žáky ve workshopech, setkáních, či jiných akcích.


VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PROBĚHNOU V TÝDNU OD 4.4.-13.4.2022

Volby budou probíhat v týdnu od 4. do 13. dubna. Každá třída na 2. stupni si zvolí jednoho zástupce, který bude v ŽP hlasovat za svou třídu. U nás pak zástupci projdou menším „pohovorem“, kde budou muset obhájit proč chtějí do ŽP a co by v něm chtěli dokázat. V týdnu od 25. do 29. dubna, tj. po výsledcích voleb, se bude konat velké zasedání s novými členy, kteří budou seznámeni s funkcí a chodem parlamentu. Více informací se žáci brzy dozví od třídních učitelů.

(17.3.2022)


DOBRÁ MUZIKA I O PŘESTÁVKÁCH

Co se týče našich projektů a změn na kterých pracujeme, rozdali jsme v 7. A lístky kam žáci napíší návrhy, co by chtěli na škole zlepšit. Později máme v plánu zavést toto „hlasování“ celoškolně, včetně např. nějakých schránek na chodbách. Pustili jsme se do jednoho z návrhů, kterým bylo pouštění hudby o přestávkách. Vyšlo nám to. Čehož si můžete všimnout každý pátek o velké přestávce. I přes technické potíže při pouštění, se nám to s paní zástupkyní povedlo. Z mnohých tříd a i od samotných učitelů jsme slyšeli, že se naše „songy“ líbily. Za což jsme moc rádi.

Úplně prvním playlistem, který hrál v úterý 7.12. byl tento:

1. Blinding lights od The Weeknd

2. Vidím to růžově od Mandrage

3. Poker Face od Lady Gaga

4. Last Christmas od Wham!

V pátek 17.12. jsme zahráli vánoční písně, abychom navodili vánoční atmosféru 🙂

Už teď pracujeme na dalších projektech, takže se můžete těšit co přijde dál.

(20.12.2021)


ZASEDÁNÍ MLADÝCH NA MĚSTKÉ ČÁSTI PRAHY 12

Pomalu se nám daří rozjíždět náš znovuobnovený školní parlament. Nabíráme a hledáme nové členy, vymýšlíme nové projekty, pracujeme na stávajících.

V listopadu (konkrétně 25.11.) jsme se online účastnili Zasedání mladých, které pořádá MČ Praha 12 a schází se na něm zástupci žákovských parlamentů z různých škol (včetně té naší) na Praze 12. Připravili jsme si prezentaci o fungování šk. parlamentu na naši škole, apod. Mělo to docela úspěch. Dalšího zasedání se budeme účastnit někdy na jaře, snad už osobně.

(26.11.2021)


ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT JE ZPĚT!

V minulém týdnu byli zvoleni do vedení žákovského parlamentu žáci VII.A Tomáš Podařil a Emma Gramelová, kteří budou nás žáky zastupovat.

V čem spočívá kouzlo žákovských parlamentů?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost nebo organizuje charitativní činnost žáků školy.

Takže žákovský parlament:

• podporuje komunikaci napříč celou školou: žáci, kteří jsou členy parlamentu jsou pravidelně vedeni k tomu, aby vyjadřovali své názory a navrhovali řešení případných problémů či přicházeli s nápady na zlepšení života ve škole.

• podporuje pozitivní klima školy: žáci a učitelé se stávají jedním týmem, společně usilují o to, aby bylo ve škole všem dobře; žáci realizují své projekty, které zpestří den ve škole zábavnou akcí, mnohdy se zaměří na podporu dobrých vztahů či vzdělávací akce.

• posiluje proaktivní postoje žáků: žáci zažijí, že ve škole mohou něco změnit k lepšímu.

První setkání s vedením školy již proběhlo a na pořadu byly zajímavé věci k řešení. 

(30.10.2021)

Komentáře jsou uzavřeny.