Žákovský parlament

Vítá Vás žákovský parlament!


Předseda parlamentu: Tomáš Podařil, VIII.A (tomas.podaril@zsrakovskeho.cz)

Místopředsedkyně parlamentu: Karolína Justyánová, VIII.B (karolina.justyanova@zsrakovskeho.cz)

Členové parlamentu: Leona Kumpová, Agáta Nováková VI.A, Tomáš Pudil, Adam Mohl VI.B, Marek Jakeš, Matyáš Patera VI.C, Eliška Kopecká VII.A, Tomáš Paták VII.B, Kristýna Šamárková VII.C, Emma Gramelová VIII.A, Jiří Dvořák VIII.C, Tomáš Burian IX.A

Koordinátor ŽP: Lenka Spurná (lenka.spurna@zsrakovskeho.cz)


Kdo jsme?

 • skládáme se ze zástupců jednotlivých tříd od 6. do 9. třídy
 • scházíme se pravidelně jednou měsíčně
 • jsme jeden tým, nebojíme se vyjadřovat svůj názor a respektujeme názory všech

Co děláme ?

 • snažíme se řešit problémy školy, sdělujeme vedení školy připomínky, požadavky a přání žáků
 • sdělujeme žákům připomínky, požadavky a přání vedení školy a učitelů  /na třídnických hodinách/
 • předkládáme návrhy na lepší vzájemné soužití žáků, učitelů i ostatních pracovníků školy
 • informujeme žáky o školních novinkách v průběhu roku
 • snažíme se o lepší atmosféru ve škole

V žákovském parlamentu naší školy se stále něco řeší a projednává. Momentálně jsou to tato témata:


V. Zasedání parlamentu 2.3.2023

Přítomni: Adam Mohl, Johana Drabinová, Marek Jakeš,  Eliška Kopecká, Tomáš Paták, Emma Gramelová, Tomáš Podařil, Jiří Dvořák, Tomáš Burian

Nepřítomni: Leona Kumpová, Agáta Nováková, Tomáš Pudil, Karolína Justyánová, Kristýna Šamarková

K projednání:

 1. Zachování a používání profilu Instagram – Rakovského parlament, jediný přístup má p.uč. Spurná, obsah příspěvků bude dodávat: Adam Mohl, Marek Jakeš (březen) Hlasovalo PRO: 7, PROTI: 2
 2. Článek do časopisu Ráček –březnové vydání, co se řešilo na parlamentu v únoru.
 3. Hudba bude pouštěna podle rozpisu z února, který visí na nástěnce, šesťáci se připojí znovu na konci tabulky.
 4. Nástěnka – doplnit zápisy z minulých zasedání, doplnit fotogalerii parlamentu na nástěnku do konce víkendu – foto zaslat Adamovi Mohlovi
 5. Informační kanál – je nově teams chat (školní emaily všech členů parlamentu).
 6. Nové podněty pro řešení – Automaty s občerstvením – možnost na mince či b. karty, využití atrií v jarních měsících, zapojení aktivit pro další třídy, oprava záchodů a nové zámky na záchody.
 7. Hodnocení učitelů od žáků.

Příští zasedání se uskuteční 30.3.2023


IV. Zasedání parlamentu 2.2.2023

Na dnešním parlamentu jsme hodnotili práci v uplynulém pololetí. To co se nám podařilo díky domluvě s vedením školy změnit a také to, na čem musíme ještě zapracovat. Diskuze byla hodně živá, ale velmi přínosná. Schválili jsme mimo jiné i to, že členové parlamentu musí dle dodatku stanov zasedat v parlamentu s „čistým štítem“ a nemít tedy žádná kázeňská opatření. Ctíme zásady slušného chování a sdílíme hodnoty, které považujeme v životě za důležité.

 • Zhodnocení práce ŽP v uplynulém pololetí
 • Odsouhlasena mediální skupina, která bude řídit instagram: Jirka Roub, Adam Mohl, Karolína Justyánová, Matyáš Patera. První příspěvek do 10.2.2022.
 • Měnící se stanovy, člen parlamentu nesmí mít kázeňské opatření  – napomenutí za nevhodné chování, za člena nastupuje zástupce. Pokud i zástupce má  kázeň. postihy, musí se konat nové volby ve třídě pro zvolení  nového zástupce.  Odsouhlaseno PRO:12  PROTI:0 ZDRŽELO: 0
 • Pouštění hudby o velkých přestávkách – rozpis
  Týden od Třída Kdo
  6.2.-10.2. (jen po a pá) VI.A Agáta Nováková
  13.2.-17.2. VI.B Adam Mohl
  20.2. – 24.2. VI.C Matyáš Patera
  27.2. – 3.3 VII.A Eliška Kopecká
  6.3. – 10.3. VII.B Tomáš Paták
  20.3.-24.3. VII.C Kristýna Šamárková
  27.3. – 31.3. VIII.A Tomáš Cikhart
  3.4. – 5.4. (středa) VIII.B Karolína Justyánová
  11.4. (úterý) – 14.4. VIII.C Jiří Dvořák
  17.4. – 20.4. IX.A Jiří Roub
  24.4. – 28.4. IX.B Dorota Tyšerová

Příští zasedání ŽP se uskuteční 2.3.2023


III. Zasedání parlamentu 15.12.2022

 • Odsouhlaseno nové logo – 10 členů pro
 • Nová skupina na sociálních sítích – funkční – komunikační kanál zástupců parlamentu
 • Noví zástupci podepisují stanovy ŽP
 • INF práce se stavebnicemi – žáci 8. a 9.tříd (powerpoint, excel, outlook, word)
 • Zakládáme instagramový profil – žákovského parlamentu – možnost hlasování o změnách ve škole
 • Muzika v éteru školy (výběr na žácích) písničky do výběru – žáci zasílají svoje návrhy, potom vybrané písničky ve stories – žáci hlasují pro tři písníčky.

Příští zasedání ŽP se uskuteční 2.2.2023


II. Zasedání parlamentu 10.11.2022

 • nová nástěnka ŽP
 • nové logo ŽP
 • hudba v rozhlase, pondělí a pátek, o velkých přestávkách
 • odměny za akce
 • nová skupina pro ŽP (soc.sítě) pro rychlejší a lepší komunikaci
 • volící krabice – např. pro výběr hudby nebo na názor co by se mohlo změnit

Co se změnilo?

 • skříňky pro 8. třídy
 • nová nástěnka
 • nové logo

Další setkání ŽP se uskuteční 15.12.2022


„ANGEL A RAKÁČ MAJÍ TALENT“

V pátek 8.4.2022 jsme byli pozváni na měsíční zasedání žákovského parlamentu ZŠ Angelova, abychom spolu sdíleli nápady, či se inspirovali vzájemně v naší práci. Musíme potvrdit, že ŽP na „Angelce“ opravdu bere své úřadování vážně. Ráno se scházejí před vyučováním v zasedací místnosti a často překračuje účast hranici i 25 žáků. Zde platí pravidlo, že z každé třídy jsou maximálně dva zástupci. Schůzka se nesla v rychlém sledu a od hodnocení akcí předešlých, po plánování akcí dalších uplynulo 30 minut jak nic. Žáci pohotově reagovali na dotazy a hlasovali pro či proti. Koordinátorky ŽP mají dokonale nastavený systém vedení a je vidět, že se žáky mají skvěle a vstřícné vztahy. Návštěva byla pro nás inspirativní a už se těšíme jak bude fungovat ŽP u nás, ale i na budoucí spolupráci právě s „Angelkou“. A tím bude právě projekt „Angel a Rakáč mají talent“, který bude rozvíjet a propojovat žáky ve workshopech, setkáních, či jiných akcích.


VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PROBĚHNOU V TÝDNU OD 4.4.-13.4.2022

Volby budou probíhat v týdnu od 4. do 13. dubna. Každá třída na 2. stupni si zvolí jednoho zástupce, který bude v ŽP hlasovat za svou třídu. U nás pak zástupci projdou menším „pohovorem“, kde budou muset obhájit proč chtějí do ŽP a co by v něm chtěli dokázat. V týdnu od 25. do 29. dubna, tj. po výsledcích voleb, se bude konat velké zasedání s novými členy, kteří budou seznámeni s funkcí a chodem parlamentu. Více informací se žáci brzy dozví od třídních učitelů.

(17.3.2022)


DOBRÁ MUZIKA I O PŘESTÁVKÁCH

Co se týče našich projektů a změn na kterých pracujeme, rozdali jsme v 7. A lístky kam žáci napíší návrhy, co by chtěli na škole zlepšit. Později máme v plánu zavést toto „hlasování“ celoškolně, včetně např. nějakých schránek na chodbách. Pustili jsme se do jednoho z návrhů, kterým bylo pouštění hudby o přestávkách. Vyšlo nám to. Čehož si můžete všimnout každý pátek o velké přestávce. I přes technické potíže při pouštění, se nám to s paní zástupkyní povedlo. Z mnohých tříd a i od samotných učitelů jsme slyšeli, že se naše „songy“ líbily. Za což jsme moc rádi.

Úplně prvním playlistem, který hrál v úterý 7.12. byl tento:

1. Blinding lights od The Weeknd

2. Vidím to růžově od Mandrage

3. Poker Face od Lady Gaga

4. Last Christmas od Wham!

V pátek 17.12. jsme zahráli vánoční písně, abychom navodili vánoční atmosféru 🙂

Už teď pracujeme na dalších projektech, takže se můžete těšit co přijde dál.

(20.12.2021)


ZASEDÁNÍ MLADÝCH NA MĚSTKÉ ČÁSTI PRAHY 12

Pomalu se nám daří rozjíždět náš znovuobnovený školní parlament. Nabíráme a hledáme nové členy, vymýšlíme nové projekty, pracujeme na stávajících.

V listopadu (konkrétně 25.11.) jsme se online účastnili Zasedání mladých, které pořádá MČ Praha 12 a schází se na něm zástupci žákovských parlamentů z různých škol (včetně té naší) na Praze 12. Připravili jsme si prezentaci o fungování šk. parlamentu na naši škole, apod. Mělo to docela úspěch. Dalšího zasedání se budeme účastnit někdy na jaře, snad už osobně.

(26.11.2021)


ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT JE ZPĚT!

V minulém týdnu byli zvoleni do vedení žákovského parlamentu žáci VII.A Tomáš Podařil a Emma Gramelová, kteří budou nás žáky zastupovat.

V čem spočívá kouzlo žákovských parlamentů?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost nebo organizuje charitativní činnost žáků školy.

Takže žákovský parlament:

• podporuje komunikaci napříč celou školou: žáci, kteří jsou členy parlamentu jsou pravidelně vedeni k tomu, aby vyjadřovali své názory a navrhovali řešení případných problémů či přicházeli s nápady na zlepšení života ve škole.

• podporuje pozitivní klima školy: žáci a učitelé se stávají jedním týmem, společně usilují o to, aby bylo ve škole všem dobře; žáci realizují své projekty, které zpestří den ve škole zábavnou akcí, mnohdy se zaměří na podporu dobrých vztahů či vzdělávací akce.

• posiluje proaktivní postoje žáků: žáci zažijí, že ve škole mohou něco změnit k lepšímu.

První setkání s vedením školy již proběhlo a na pořadu byly zajímavé věci k řešení.

(30.10.2021)

Komentáře jsou uzavřeny.