IV. třídy

TÝDENNÍ PLÁN 8.4-12.4.2019

ČJ: MLUVNICE-podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor), stavba věty, 10.4. DIKTÁT, SLOH-odstavce, ČTENÍ– bajka, povídka

M: ARITMETIKA-zlomky, GEOMETRIE12.4 opakovací pís. práce (rýsování +obvod čtevrce, obdélníku, trojúhelníku, osa úsečky, rovnoběžník, kružnice)

NOP:Rizika u vody, požáry, první pomoc

NOS:Povrch (nížiny), vodstvo

:Vyrábění na JARMARK (pomůcky: dlaždička cca 20×20  ubrousek s jarním motivem) 

9.4.1-2 VH PolyTechBus 

11.4. 3 VH návštěva knihovny 

16.4.Velikonoční JARMARK+dílny 

18.- 19.4.Velikonoční prázdniny 

9.-10.5. ředitelské  volno

15.5-17.5.-Putování Prahou – projektové dny

Velké poděkování rodičům, kteří přispěli papírem na kopírování. 

AJ

  • procvičování nové slovní zásoby (určování času, školní předměty);
  • čtvrtek 14. 3. 2019 TEST (slovíčka: školní předměty);
  • popis školního rozvrhu, prac. sešit, str. 35;
  • práce s textem My school, učebnice, str. 36, prac. sešit, str. 36.

ČJ: Mluvnice – podstatná jména (opakování), Sloh-osnova, členění projevu, odstavce, Čtení-pohádka 

M: Aritmetika-rovnice (opakování), zlomky, Geometrie – rovnoběžky, kolmice, kružnice, rovnoběžníky , trojúhelník, čtverec, obdélník (opakování), geometrie (čtvrtek i pátek )

NOS: Povrch, vodstvo

NOP: Lidské tělo, osobní hygiena 

PČ: Vyrábění na JARMARK

Čtvrtletní práce 

1.4. Matematika-porovnávání čísel, slovní úlohy, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek

3.4. Český jazyk –vyjmenovaná slova, podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor), skloňování podstatných jmen, slovní druhy 

16.4. Velikonoční JARMARK+dílny 

18.- 19.4.Velikonoční prázdniny 

9.-10.5. ředitelské  volno

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.