IV.B Mgr. Martina Zabavíková

Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz


Plán práce 13.9. – 17.9.2021

Český jazyk

Mluvnice: Opakování učiva 3. ročníku  – Slova souřadná, s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná; Slovní druhy – učebnice str. 6-11

Sloh: Diskuze – Co očekávám od nového školního roku

Čtení: Černá kočka, černý Bobík, černá sobota (I. Borská) – Čítanka str. 4-7

Matematika

Aritmetika: Opakování učiva 3. ročníku – sčítání a odčítání (písemné i pamětné), slovní úlohy, závorky  – učebnice str. 8-12

Geometrie: Vzájemná poloha přímek v rovině – rovnoběžky, různoběžky, str. 9

Nauka o společnosti (NOS)

V dobách přemyslovských knížat – Staré pověsti české, str. 9-11

Nauka o přírodě (NOP)

 Rozmanitost přírody – živá a neživá příroda, výrobky a přírodniny  str. 7-9

Různé:

  • 23.9.- 8.10. – Plavecký výcvik
  • 27.9. – Ředitelské volno 
  • 28.9. –  Den české státnosti (státní svátek)
  • Platby škole – prosím o úhradu
  • Denně hlasité čtení
  • Dětem jsem rozdala karty Happy snack, nejprve je nutno kartu aktivovat (dle návodu), v případě nejasností mne kontaktujte emailem

 Za spolupráci děkuje Martina Zabavíková, TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.