IV.B Bc. Petr Kšána


Bc. Petr Kšána 

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 17.9. – 22.9

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – 25.9. – 13.10
 • Na Tělesnou výchovu budeme chodit ven, dokud to dovolí počasí – v době plavání TV nebude
 • Do školy přinést 80,- sešity a 85,- pracovní sešit ČJ

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka
 • Význam slov
 • Tvary písmen
 • Beseda nad čtenářskými deníky

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Práce se závorkami

Pátek: opakování geometrie z předešlého ročníku (mít připravené všechny pomůcky)

NOS

 • Život a funkce rodiny
 • Dávní Slované
 • Velkomoravská říše

NOP

 • Jedinec a druh
 • Názvosloví rostlin, živočichů a hub

 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka
 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkony

Pondělí – opakovací mini-test na porovnávání čísel

Čtvrtek – opakovací mini-test na zaokrouhlování (desítky, stovky)

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy
 • Dávní Slované
 • Velkomoravská říše

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.