IV.B Mgr. Daniel Kőniger


Mgr. Daniel Kőniger 

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (27. – 31.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme a procvičujeme vzory podstatných jmen
  • životnost a neživotnost
  • procvičování ZDE
 • ČTENÍ:
  • práce s encyklopediemi a internetem (mezipředmětové vazby NoS, NoP)
  • čtení na pokračování – Dobrodružství Toma Sawyera
 • PSANÍ:
  • čitelnost, úhlednost, zápisky
 • SLOH:
  • přiměřeně složitý mluvený projev

 

M

 • čísla do 1 000 000 (ZDE)
 • zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 (ZDE, ZDE)
 • početní operace s čísly do 1 000 000
 • G – obvody čtverce, obdélníku a trojúhelníku

 

NOS

 • práce s mapou (opakování – vyhledat pomocí legendy vybrané symboly, světové strany)
 • poloha ČR – sousední státy, poloha v Evropě, státní hranice (umělá, přírodní)

 

NOP

 • ekosystémy, bezobratlí živočichové v rámci vybraných ekosystémů, ekologie

 

INF

 • robotika – projekty v lego WeDo 2

 

INFORMACE

 • i nadále noste potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, kartičky pojištěnce, souhlasy se stornem, souhlas s pravidly ŠVP + platba školy v přírodě (do 13.4.)
 • 19.4. třídní schůzky – organizace školy v přírodě

TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.3.)

 

V týdnu 13.-17.3. máme jarní prázdniny.

 

ČJ

 • MLUVNICE:
 • ČTENÍ:
  • práce s encyklopediemi a internetem, vyhledávání informací
  • společná četba – Pekelná třída, Tom Sawyer
 • PSANÍ:
  • dbáme na čitelnost a úhlednost
  • zápisky
 • SLOH:
  • sestavování osnovy – město, ve kterém žiji

 

M

 • početní operace s čísly do 1 000 000
 • číselná osa – posloupnost
 • slovní úlohy
 • G – rýsování trojúhelníku, čtverce a obdélníku (opakování) + obvod
  • v březnu test – str. 59 (po prázdninách budu učebnici vybírat, doporučuji si stránku procvičit, vše z toho jsme probírali)

 

NOS

 • práce s mapou – světové strany, obsah mapy – měřítko, nadmořská výška, značky (legenda), využití, vyhledávání podle značek

 

NOP

 • ekosystémy – les (pracovní list, diskuze, ekologie, ochrana prostředí)

 

INF

 • základy robotiky

 

INFORMACE

 • prosím o platbu školy v přírodě do 13.4.2023:
CENA:                                  4 200 Kč
ÚČET ŠKOLY:                     266496066/0300
SPECIFICKÝ SYMBOL:     20233
VARIABILNÍ SYMBOL:    je napsaný v žákovské knížce u údajů žáka
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE: PŘÍJMENÍ ŽÁKA + TŘÍDU + ÚČEL PLATBY
 • potvrzení od lékaře do konce dubna, souhlas se storno podmínkami do konce března, další info v průběhu března, dubna

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.3.)

AJ

Family

TOWN

Holidays

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování, procvičování – vzory rodu středního a ženského + vyjmenovaná slova (str. 92 – 94)
  • nová látka (ke konci týdne) – podstatná jména rodu mužského (vzor pán) + životnost (str. 95)
  • nutná znalost pádových otázek
 • ČTENÍ:
  • práce s textem, čtení s porozuměním
  • společná četba (Tom Sawyer)
 • PSANÍ:
  • sebekontrola napsaného, zápisky

 

M

 • středa nebo čtvrtekpísemné opakování učiva ze 2.dílu matematiky (str. 57-58, možnost přípravy doma)
 • celý týden bude probíhat opakování již probraného učiva (str. 53 – 56) – převody, násobení, dělení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy
 • pracovní listy, ipad
 • G – rýsování čtverce a obdélníku

 

NOS

 • test na státní symboly, prezident (na jak dlouho je volen, kdo může být prezidentem, jeho funkce), ministr, vláda, parlament
 • památná místa ČR – seznámení s mapou

 

NOP

 • proběhlo zhodnocení lapbooku na téma „Živočichové v našem okolí“
 • ekosystémy a jejich složky (voda, louka, les – živočichové, rostliny a jejich přizpůsobení života daným podmínkám)

 

INF

 • základy robotiky se stavebnicí – opakování příkazů, ovládání senzorů

 

INFORMACE

 • po dětech jsem poslal souhlas se zajištěním pojištění proti stornu školou (odstřihnout a poslat zpět) + info k platbě školy v přírodě
 • 9.3. recitační soutěž
 • 13.- 17.3. jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (27.2.-3.3.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského
  • vzory (pracovní listy, ipad, učebnice, práce s textem)
 • ČTENÍ:
  • společná četba na pokračování
  • čtení s porozuměním – gramar.in
 • PSANÍ:
  • zápisky, pracovní listy (rozeznáváme podstatné a okrajové informace)
  • dbáme na čitelnost, úhlednost písma, správnost
 • SLOH:
  • oznámení, reklamy (vnímání reklam a jejich vliv)
  • mluvený projev

 

M

 • převody jednotek délky, hmotnosti (času, objemu)
 • procvičujeme – písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení, sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • hodina informatiky (pracuje se na PC) – matematická soutěž Pangea (pondělí)
 • G – osa a střed úsečky, trojúhelník (zápis, trojúhelníková nerovnost, náčrt, konstrukce)
  • březen – čtverec, obdélník a obvody (trojúhelník, čtverec, obdélník)

 

NOS

 • opakování – státní symboly, prezident
 • pojmy – parlament, poslanec, volby, premiér, ministr, vláda
 • další týden test na státní symboly, prezident (na jak dlouho je volen, kdo může být prezidentem, jeho funkce), ministr, vláda, parlament
 • březen – práce s mapou (orientace na mapě, světové strany), památná místa

 

NOP

 • prezentace vytvořených lapbooků k vybraným živočichům
 • březen – ekosystémy, ochrana životního prostředí, ekologie

 

INF

 • základy robotiky, ovládání pomocí senzorů

AJ

 

 


TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského
  • vzory (pracovní listy, ipad, učebnice, práce s textem)
 • ČTENÍ:
  • dětské filmy či seriály/knižní podoba, předloha
  • společná četba na pokračování
 • PSANÍ:
  • zápisky, pracovní listy (rozeznáváme podstatné a okrajové informace)
  • dbáme na čitelnost, úhlednost písma, správnost

 

M

 • převody jednotek délky (hmotnosti, objemu)
 • procvičujeme – písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení, sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • G – osa a střed úsečky, trojúhelník

 

NOS

 • opakování – státní symboly
 • základní pojmy – prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby
 • pracovní list – prezident + práce s ipady (video)

 

NOP

 • skupinová práce – živočichové v zimě a kolem nás
  • tvorba lapbooku, prezentace

 

INF

 • základy robotiky a programování

 

INFORMACE

 • do konce února/začátek března zašlu info k platbám školy v přírodě (počítejte s částkou 4 000 Kč)

TÝDENNÍ PLÁN (13.-17.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování probraného učiva (vzory rodu středního, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen)
  • podstatná jména rodu ženského (žena, růže, píseň, kost) – skloňování jednotlivých vzorů
 • ČTENÍ:
  • společná četba na pokračování, práce s textem
 • PSANÍ:
  • stručné zápisky z učebnice, práce s textem, orientace, čitelnost
 • SLOH:
  • mluvený projev

 

M

 • opakování učiva – písemné dělení, násobení dvojciferným činitelem, pamětné násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000 aj. + slovní úlohy
 • převody jednotek délky a hmotnosti
 • G: trojúhelník, osa a střed úsečky (práce s kružítkem)

 

NOS

 • zákony, státní symboly a svátky, základní pojmy demokratického státu – prezident, parlament, vlády aj.
 • 13.2. test – Marie Terezie a Josef II.

 

NOP

 • pokračujeme ve skupinové práci (kočka, pes), začínáme zvířata v zimě (liška, hraboš, havran)
 • hodnocena aktivita při práci, spolupráce

 

INF

 • robotika – Lego WeDo2, práce s tablety

 

INFORMACE

 • kdo nepřinesl přihlášku na školu v přírodě, prosím, donést
  • potvrzení od lékaře teď nevyžaduji, stačí měsíc před odjezdem (kopie originálu)
 • 14.2. soutěž ve šplhu – vybraní žáci (přinést si na úterý tělocvik)

TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování a procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního (pracovní list, ipad, doplňovací cvičení z učebnice – str. 66-78)
  • nově: vzory rodu ženského – žena, růže, píseň, kost
 • SLOH:
  • mluvený projev – intonace, přízvuk, pauza
 • PSANÍ:
  • stručné zápisy z učebnice – účelnost, stručnost, čitelnost
 • ČTENÍ:
  • kdo nerecitoval básničku, bude tento týden (v pondělí) (str. 33 – Mlýnek)
  • společná četba – Pekelná třída

 

M

 • procvičování učiva za měsíc leden – písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy (učebnice, ipady, pracovní listy)
 • nově (opakování 3.třídy) – převody jednotek (délka)
 • G: trojúhelník – trojúhelník (nerovnost), práce s kružítkem (osa a střed úsečky)

 

NOS

 • 6.2. test Rudolf II. a Jan Amos Komenský
 • další týden (13.2.) test Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy
 • nová kapitola – Česká republika (parlament, zákony, prezident, vláda, státní symboly)
  • národ, národnost, občanství, cizinci
  • nová učebnice (1.díl zkontrolovat, vygumovat, zalepit, podepsat)

 

NOP

 • domácí zvířata – pes a kočka (opakování minulé hodiny, pracovní list)
 • živočichové v zimě – hraboš, liška, havran aj.

 

INF

 • základy robotiky (Lego)

 

INFORMACE

 • jsou rozdány závazné přihlášky na školu v přírodě + formulář pro lékaře (potvrzení o zdravotní způsobilosti) – donést do 10.2.
  • kdo chybí, napište email, zašlu elektronicky (vyplněné po někom poslat nebo nechat na vrátnici)

TÝDENNÍ PLÁN (30.1. – 3.2.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • podstatná jména rodu středního – vzory město, moře, kuře, stavení
   • pracovní listy, ipady, učebnice (str. 66 – 78 – vybraná cvičení)
 • ČTENÍ:
  • společná četba (Pekelná třída)
  • básnička – str. 33 (čítanka) Mlýnek od Františka Halase (do 2.2. – známka do ČJH)
 • PSANÍ:
  • zápis NoS a NoP

 

M

 • procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem
 • písemné sčítání a odčítání do 1 000 000
 • slovní úloha
 • G (čtvrtek) – trojúhelník, trojúhelníková nerovnost, oblouk kružnice, průsečík

 

NOS

 • Marie Terezie a Josef II., baroko
 • 6.2. test Rudolf II. a Jan Amos Komenský

 

NOP

 • opakování – voda, vzduch, horniny, půda
 • únor – domácí živočichové + živočichové v zimě

 

INF

 • prezentace – sdílení
 • posílání emailu s přílohou

 

INFORMACE

 • 31.1. rozdávání výpisu vysvědčení za 1.pololetí (fólii nebo desky na výpis)
 • 3.2. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (23.-27.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování sloves (určování osoby, čísla, času)
  • podstatná jména rodu středního – vzory rodu středního (město, moře, kuře, stavení)
   • pracovní listy, ipady, učebnice (str. 66 – 78 – vybraná cvičení)
 • PSANÍ:
  • zaměřeno na psaní zápisků NoS a NoP – úhlednost, přehlednost, dodržování tvarů písmen, správné sezení
 • ČTENÍ:
  • společná četba – Pekelná třída
  • básnička – str. 33 (čítanka) Mlýnek od Františka Halase
 • SLOH:
  • oznámení – pozvánka

 

M

 • opakování již probraného učiva (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
 • písemné násobení dvojciferným činitelem – pracovní list, ipad, učebnice (str. 35 – 37)
 • G – rýsování trojúhelníku, práce s kružítkem, trojúhelníková nerovnost

 

NOS

 • Habsburkové (Rudolf II.), bitva na Bílé hoře, Jan Amos Komenský
 • další týden Marie Terezie, Josef II. a jeho reformy
 • tím ukončíme 1.díl učebnice a po zbytek roku se budeme věnovat České republice

 

NOP

 • voda, vzduch, půda (minerály, horniny)

 

INF

 • posílání emailu s přílohou
 • prezentace v powerpointu či sway (Office 365) – sdílení

 

AJ

 

INFORMACE

 • uzavření klasifikace za 1.pololetí, známky získané tento týden se zapisují již do 2.pololetí

TÝDENNÍ PLÁN (16.-20.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme slovesné kategorie (osoba, číslo, čas + způsob) – práce s textem (vyhledání sloves a určení)
  • nová látka – podstatná jména rodu středního (vzory – město, moře, kuře, stavení)
   • str. 64 – 78 (do konce ledna projedeme každý vzor + procvičení (prac.listy, ipad, učebnice vybraná cvičení)
 • PSANÍ:
  • výpisky, zápisy z NoS a NoP (čtvrtek – nosit sešity na NoS) – písemné vyjádření informace
 • ČTENÍ:
  • společná četba (Pekelná třída – knihovna)
  • dělení literatury na naučnou a uměleckou
  • čtenářské deníky za leden (uzavírání pololetí, splnění/nesplnění je promítnuto do celkové známky)
 • SLOH:
  • popis – děláme v rámci mezipředmětových vazeb

 

M

 • procvičujeme pamětné násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000 (prac. list), učebnice 22 – 24
 • tento nebo další týden –  písemné násobení dvouciferným činitelem (str. 35 – 36)
 • G – nácvik práce s kružítkem, kružnice (str. 18)

 

NOS

 • 16.1. písemné opakování – Mistr Jan Hus, husitské války
 • opakování – Jiří z Poděbrad
 • nová látka – Jagellonci + Habsburkové

 

NOP

 • jednotky času, objemu, teploty
 • zkoušení – střídání den/noc, roční období

 

INF

 • práce ve sdíleném prostředí, posílání emailu s přílohou, přihlášení do aplikací
 • co je sdílení + příklad

 

AJ

 

INFORMACE

 • pokud máte nějaké tipy na školu v přírodě (místo), prosím, pošlete mi do emailu

TÝDENNÍ PLÁN (9.-13.1.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slovesa – vybraná cvičení z učebnice (str. 54 – 63)
   • školní práce zaměřené na doplňovací cvičení (VS, párové souhlásky)
  • procvičování slovních druhů, vyjmenovaných slov
 • PSANÍ:
  • psaní zápisků z NoS (do konce ledna bude NoS v pondělí a ve čtvrtek)
  • dbáme na úhlednost písma, dodržujeme tvary písmen
 • ČTENÍ:
  • společná četba na pokračování (Pekelná třída) v knihovně
  • čtenářské deníky za prosinec a leden do 20.ledna (plnění/neplnění za pololetí bude promítnuto i do celkové známky za 1.pololetí)

 

M

 • procvičování – písemné sčítání a odčítání do 1 000 000 (str. 15 – 17)
 • pamětné násobení a dělení – násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 (str. 20 – 21)
 • opravné čtvrtletní práce – úterý 10.1.
 • G – kružnice, kruh – střed a poloměr kružnice
  • NOSIT KRUŽÍTKO!

 

NOS

 • ústní zkoušení – Mistr Jan Hus a jeho doba
  • zaměřeno na ty, co mají nerozhodné známky
 • doba po husitských válkách, Jiří z Poděbrad
 • další týden písemné opakování – Mistr Jan Hus, husitské války

 

NOP

 • jednotky hmotnosti, objemu, délky – předmětová vazba na matematiku
 • 11.1. test ze „Střídání dne a noci“, „Střídání ročních období“

 

INFORMACE

 • 11.1. třídní schůzky od 17:30
  • v případě, že nepřijdete, prosím o omluvu do emailu, případně si můžeme domluvit po předchozí domluvě osobní konzultace (celý týden vždy od 7:15 do 7:40 – platí pro všechny)

TÝDENNÍ PLÁN (3.- 6.1.2023)

Uvidíme se v úterý 3.ledna 🙂

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování slovních druhů, zejména sloves a podstatných jmen
 • PSANÍ:
  • zápisky do sešitů NoS a NoP
 • ČTENÍ:
  • společná četba na pokračování (kniha Pekelná třída)
 • SLOH:
  • zážitky z Vánoc, novoroční předsevzetí

 

M

 • ve středu či ve čtvrtek píšeme slíbenou čtvrtletní práce z matematiky – písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání, zaokrouhlování, slovní úloha
 • početní operace s čísly nad 10 000
 • G: trojúhelník – rýsování, nosit kružítko

 

NOS

 • husitské války, doba po husitských válkách
 • kdo nepsal z Karla IV., tak tento nebo další týden bude psát test

 

NOP

 • světové strany, magnety
 • opakování střídání ročních období

 

INF

 • práce ve sdíleném prostředí – email, programy Office 365

 


TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičování vyjmenovaných slov, slovesa – co je infinitiv, vyhledávání v textu, určování slovesných kategorií (osoba, číslo, čas)
 • SLOH:
  • popis – Vánoce (obyčeje), přání k novému roku
 • ČTENÍ:
  • knihovna – správné a plynulé čtení, ilustrátoři dětských knih
 • PSANÍ:
  • výpisky

 

M

 • čísla větší než 10 000 – početní úkony + – x :
 • čtvrtletní práce z matematiky – měli jsme psát minulý týden, napíšeme si ve středu (anebo po prázdninách první týden – čtvrtek)

 

NOS

 • 19.12. test – Karel IV. (2 zápisy)
 • doba husitská + zápisy
 • v lednu nás čekají 2 testy + ústní zkoušení (konec pololetí)

 

NOP

 • roční období, střídání dne a noci, magnety
 • v lednu opakování (konec pololetí)

 

INF

 • práce ve sdíleném prostředí (email + programy v Office 365)

 

INFORMACE

 • 20.12. bruslení na Sofijském náměstí – s sebou brusle, helma na hlavu, rukavice (nejlépe tlusté), oblečení vhodné na led (nejlépe nějaké nepromokavé)
  • možnost zapůjčení bruslí + helmy (30 Kč), bez rukavic děti nepustím na led
 • 22.12. třídní besídka do 12:35 hod. (program – dárky, vyrábění aj.)
 • od 23.12.2022 do 2.1.2023 – Vánoční  prázdniny, uvidíme se v úterý

 

PŘEJI KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A HLAVNĚ ZDRAVÍ 🙂

 


TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.12.)

ANGLIČTINA

Pracovní list Christmas

Slovník

Provičování – Christmas

ČJ

 • MLUVNICE:
  • slovesné kategorie (osoba, číslo, čas) – určování sloních druhů
  • vyjmenovaná slova – procvičování
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 37 – 47
  • domácí příprava – číst denně alespoň 20 minut nahlas
 • PSANÍ:
  • pozvánka na besídku
 • SLOH:
  • pozvánka, oznámení

 

M

 • 14.12. čtvrtletní práce z matematiky (písemné +,-, násobení a dělení, zaokrouhlování, slovní úloha)
 • téma na prosinec – čísla nad 10 000
 • G – rovnoběžky a kolmice
  • nosit si kružítka (rýsování trojúhelníků) a trojúhelník s ryskou (vždy na pátek, děti často nemají)

 

NOS

 • doba husitská
 • 19.12. test – Karel IV. (2 zápisy)

 

NOP

 • roční období, střídání dne a noci

 

INF

 • email a práce ve sdíleném prostředí

 

INFORMACE

 • 20.12. bruslení na Sofijáku od 9:00

TÝDENNÍ PLÁN (5.-9.12.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • oprava čtvrtletní práce (úterý) – zaměřit se hlavně na určování rodu, čísla a pádů u podstatných jmen, osoby, čísla a času u sloves
  • slovesa a jejich určování + kategorie
 • PSANÍ:
  • úhlednost a čitelnost, tvorba pozvánky na besídku
 • ČTENÍ:
 • SLOH:
  • pozvánka

 

M

 • čísla nad 10 000 (2.díl učebnice matematiky)
 • v prosinci proběhne ještě větší opakování učiva z 1.dílu učebnice
 • G – opakování kolmic a rovnoběžek

 

NOS

 • projekt o Karlu IV. (materiál – obrázky, texty, zajímavosti – si děti mohou vyhledat předem, vytisknout, přinést v pondělí (není to povinné))

 

NOP

 • zima v přírodě
 • test – jehličnaté a listnaté stromy a keře (7.12.) – učit se ze sešitu z pracovního listu

 

INFORMACE

 • 5.12. projekt o Karlu IV.
 • 8.12. exkurze na zámek Stránov (sraz před školou nejpozději v 7:40, návrat do 13:30)
  • obědy jsem odhlásil hromadně celé třídě, kdo nejede, oběd jsem nechal (odhlásit individuálně)
 • 14.12. vánoční besídka s rodiči (17:00 – 17:45)

TÝDENNÍ PLÁN (28.11. – 2.12.)

ČJ

 • opakujeme probrané učivo – vyjmenovaná slova, slovní druhy (určování, skloňování, časování), větné vzorce, slova souznačná a protikladná
 • středa 30.11. čtvrtletní práce (možnost opravy)

 

M

 • procvičujeme a opakujeme písemné dělení a násobení
 • zkouším z písemného dělení (na tabuli + školní sešit)
 • počítáme do 10 000 (písemné sčítání, odčítání + slovní úlohy)
 • G – kolmice, rovnoběžky

 

NOS

 • opakování – Karel IV.
  • v pondělí 5.12. projektový den na téma Karel IV.
 • začínáme Jan Hus a jeho doba, husitské války (čtvrtek zápis do sešitu, prosím, přinést sešity)

 

NOP

 • houby – opakování
 • test – jehličnaté a listnaté stromy a keře (7.12.) – učit se ze sešitu z pracovního listu

 

INF

 • psaní na klávesnici (nedatluj.cz, umimeinformatiku.cz – různá cvičení na psaní)

 

INFORMACE

 • 5.12. projektový den – přinést si informace o památkách, které nechal postavit Karel IV., zajímavosti z jeho života
 • 14.12. vánoční besídka s rodiči (od 17:00 do 17:45) – vánoční dílna, povídání o vánočních zvycích

TÝDENNÍ PLÁN (14.- 18.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova (pracovní listy, iPad, učebnice vybraná cvičení str. 25 – 46)
  • zkoušení vyjmenovaných slov
 • PSANÍ:
  • dbáme na úhlednost a čitelnost zápisů, sebekontrola
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 36 – 37
  • Staré pověsti české – Karlův most

 

M

 • procvičujeme a opakujeme písemné dělení a násobení
 • zkouším z písemného dělení (na tabuli + školní sešit)
 • počítáme do 10 000 (písemné sčítání, odčítání + slovní úlohy) – str. 41 – 42

 

NOS

 • 14.11. test (Král železný a zlatý Přemysl Otakar II., poslední Přemyslovci)
 • Lucemburkové na českém trůně – Karel IV.
  • dokument Kronika Karla IV.
  • zápis na PC

 

NOP

 • pracovní list Listnaté stromy a keře slouží zároveň jako zápis z NoP (děti budou mít přicvaklé v sešitech
 • jehličnaté stromy (lesní stromy)

 

INFORMATIKA

 • psaní slov na klávesnici (jak se píše háček nad vybranými písmeny, k čemu slouží klávesy shift, enter, mezerník atd.)

 

INFORMACE

 • prosím o platbu výletu do 15.11. (kdo nezaplatil, má info v ŽK)
 • 17. listopadu – státní svátek, 18. listopadu – ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (7.-11.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • OPAKUJEME předpony a předložky (poznat, zda se slova píšou dohromady (předpona) nebo zvlášť (předložky)), předpony ob-, v- (-ě-, -je-)
  • procvičování vyjmenovaných slov (str. 25 – 46, vybraná cvičení)
   • každý den zkoušení z vyjmenovaných slov (umět nazpamět VS)
 • PSANÍ:
  • dodržování úhlednosti a čitelnosti, sebekontrola napsaného
  • zápisy z NoS, NoP (čtvrtek)
 • ČTENÍ:
  • básnička na listopad – str. 23 (Milý pane Kdybychu) – do 7. listopadu
  • čítanka str. 31 – 37
 • SLOH:
  • popis

 

M

 • počítáme s čísly do 10 000 – rozklad, zaokrouhlování (na 10, 100, 1 000, 10 000), písemné sčítání a odčítání, písemné dělení a násobení (po celý listopad)
 • pracujeme s iPady, pracovní listy a učebnice (vybraná cvičení str. 36 – 49)
 • G – rýsování kolmic a rovnoběžek procházejících daným bodem
  • nosit na pátek pomůcky na geometrii – hlavně tedy ořezané tužky a trojúhelník s ryskou (a pravítko nebo ještě jeden trojúhelník – rýsování rovnoběžek)

 

NOS

 • projdeme si nové zápisy (Přemyslovci, Anežka Česká, poslední Přemyslovci)
 • nová kapitola – Lucemburkové na českém trůně (král Jan a Eliška Přemyslovna – rodiče Karla IV.)
  • zápis provedeme ve čtvrtek 10.11. o hodině psaní (prosím vzít si na čtvrtek opět sešity z NoS)
 • téma na listopad – Karel IV.

 

NOP

 • pracovní list – listnaté stromy a keře (vědět rozdíl mezi stromem, keřem a polokeřem + správně přiřadit)
  • poznávačka, kterému stromu patří dané listy a plody

 

INF

 • olympiáda z informatiky iBobr (pro vybrané děti)
 • listopad – psaní slov na klávesnici, editace textu, ukládání

 

INFORMACE

 • 9.11. – třídní schůzky od 17:30
  • možnost konzultace (prosím, napsat email předem pro domluvení dne a času)
 • 17.11. státní svátek, 18.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (31.10. – 4.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • předpony (roz-, bez-, vz-, pod-, nad-, před-), tento týden předpony ob-, v-, vy/vý- (pracovní list)
  • učebnice (vybraná cvičení) str. 21 – 23
  • opakujeme stále slovní druhy a správně určujeme (kartičky)
 • PSANÍ:
  • dodržujeme správné tvary, dbáme na správné sezení (opis, přepis, autodiktát)
 • SLOH:
  • popis
 • ČTENÍ:
  • práce s textem, porozumění (str. 25)
  • básnička na listopad – str. 23 (Milý pane Kdybychu) – do 7. listopadu
  • čítanka (str. 30 – 32)
  • KAŽDÝ DEN ČÍST DOMA NAHLAS ALESPOŇ 15 MINUT (ptát se dětí, o čem četly)
  • čtenářský deník za říjen do 7.11.

 

M

 • čísla do 10 000 – čtení, zápis práce s číselnou osou, porovnávání
  • sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti (36 – 37)
 • procvičování – písemné dělení jednociferným dělitelem + písemné  násobení (zkouška)
 • desetiminutovka (zaměřeno na malou násobilku a dělení se zbytkem), školní práce (písemné sčítání a odčítání do 1 000, slovní úloha, již brzy i písemné dělení)
 • G – kolmice a rovnoběžky (mít trojúhelník s ryskou)
  • geometrie bývá vždy v pátek

 

NOS

 • nejvýznamnější Přemyslovci + gotický sloh (stavby z té doby)
 • ústní zkoušení – Kosmova kronika
 •  3.11. (čtvrtek) – vzít si sešity z NoS (uděláme zápisy v rámci ČJ psaní)

 

NOP

 • 2.11. test – dělení rostlin podle délky života
 • byliny, obiloviny, plané a kulturní rostliny (opakování předešlé hodiny, doděláváme pracovní list)
  • minulý týden nám hodina odpadla (podzimní prázdniny)
 • listopad – dřeviny: stromy, keře

 

INF

 • iBobr – logika, porozumění textu (kategorie MINI)
 • můžete zkoušet doma, odkaz ZDE 

 

INFORMACE

 • třídní schůzka 9.11. v 17:30 (pokud víte, že nepřijdete, je možnost si domluvit na ráno krátkou konzultaci nebo podle domluvy)
 • 31.10. Halloween – děti mohou přijít v kostýmu (není to ale povinné)

TÝDENNÍ PLÁN (24.-28.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • předpony a předložky – pracovní list
  • stavba slova – kořen
  • opakování a procvičování slovních druhů, vyjmenovaných slov
 • ČTENÍ:
  • čítanka 23 – 25

 

M

 • procvičujeme písemné dělení jednociferným dělitelem
 • čísla do 10 000 – čtení a zápis, zaokrouhlování (i další týden)

 

NOS

 • Kosmova kronika, vláda přemyslovských knížat, gotika

 

NOP

 • byliny, obiloviny, plané a kulturní rostliny (opakování předešlé hodiny, doděláváme pracovní list)
 • 1.11. test – dělení rostlin podle délky života

 

INF

 • přihlášení a odhlášení do Office 365 (školní email)
  • údaje stejné jako přihlašování do Teams

 

INFORMACE

 • 26. – 28.10. podzimní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (17.- 21.10.)

Dne 17.10. poslední den plavání (odchod od školy v 7:30 hod.), od 18.10. se učíme podle rozvrhu 4.B.

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slova (kořen, předpona, příponová část)
  • předpony (str. 18 – 23) – do konce října, začátek listopadu
  • opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy a pádové otázky
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 17 – 22
  • členění textu a orientace v něm
 • SLOH:
  • vypravování – plavání
 • PSANÍ:
  • přepis, opis, autodiktát

 

M

 • nadále procvičujeme písemné dělení jednociferným dělitelem (součástí písemné násobení, dělení se zbytkem)
 • kdo chybí – učit se písemné dělení z učebnice (23 – 26)
 • G: kolmice, rovnoběžky
  • geometrie vždy v pátek, nosit pomůcky (trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku)

 

NOS

 • Kosmova kronika – doděláváme z minulé hodiny (zápis)
 • písemné zkoušení (17.10.) – Na úsvitu dějin (Přemyslovci), kníže Václav a Boleslav, Slavníkovci a svatý Vojtěch

 

NOP

 • ústní zkoušení – opakování přírodniny, suroviny, výrobky, příroda během ročních období, dělení rostlin podle délky života (jednoleté, dvouleté, vytrvalé)
 • byliny, obiloviny, plané a kulturní rostliny
 • 1.11. test – dělení rostlin podle délky života

 

INF

 • Malování 3D (téma podzim)

 

INFORMACE

 • do 11.11. zaplatit školní výlet na zámek Stránov
 • do 17.10. plavání

TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.10.)

I tento týden probíhá plavecký kurz (pondělí a pátek sraz před školou v 7:30). Pracujeme podle upraveného rozvrhu (viz notýsky).

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakujeme a stále procvičujeme vyjmenovaná slova a slovní druhy
  • nová látka – stavba slova (kořen, předpona, přípona) – vyhledáváme ve slově kořen a rozeznáváme předponu a příponu, dělíme slova na kořen, předpona a příponová část
  • učebnice str. 16 – 17
  • v dalších týdnech jednotlivé předpony a jejich pravopis
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 14 – 19
  • kdo nebyl zkoušen z básničky Angličané, bude tento týden

 

M

 • nové učivo – písemné dělení jednociferným dělitelem (+ zkouška písemným násobením)
 • opakovat – malou násobilku, dělení se zbytkem (vše je součástí písemného dělení jednociferným dělitelem)
  • kdo chybí – učit se písemné dělení z učebnice (23 – 26)
 • G – rovnoběžky, kolmice
  • geometrie vždy v pátek (mít trojúhelník s ryskou, pravítko, ořezanou tužku č.3)

 

NOS

 • ústní zkoušení – Na úsvitu dějin (Přemyslovci), kníže Václav a Boleslav, Slavníkovci a svatý Vojtěch
 • písemné zkoušení (17.10.) z těchto tří kapitol
 • nová látka – Kosmova kronika

 

NOP

 • třídění rostlin podle délky života (opakování učiva 3.ročníku)
 • ústní zkoušení – opakování přírodniny, suroviny, výrobky, příroda během ročních období

 

INF

 • 3D malování – bitmapové obrázky

 

INFORMACE

 • plaveme do 17.10.
 • platba školního výletu na zámek Stránov do 11.11. (potřebné informace jsou na přihlášce)
  • specifický symbol výletu je 202215


TÝDENNÍ PLÁN (3. – 7.10.)

Od 4.10. (úterý) zahajujeme plavecký kurz. Děti mají ve svých notýscích napsaný provizorní rozvrh hodin do 17.10., kdy končíme. Plaveme každý den 1,5 hodiny + cesta autobusem tam a zpět (celkem 3 vyučovací hodiny). Za autobus podle posledních informací nakonec nic neplatíme.

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slov (kořen, předpona, přípona), procvičování (slovní druhy, vyjmenovaná slova)
  • učebnice str. 16 – 17
  • práce s iPadem, pracovní listy
 • ČTENÍ:
  • básnička Angličané do 7.10. (str. 10)
  • čítanka str. 11 – 15
 • PSANÍ:
  • dbáme na úpravu a čitelnost

 

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • procvičování učiva 3.ročníku (písemné sčítání a odčítání do 1 000, zaokrouhlování, rozklad čísel, dělení se zbytkem, násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilky)
 • G – rovnoběžky a kolmice

 

NOS

 • po dobu plavání bude ve středu
 • Břetislav a Jitka, Oldřich a Božena
 • zopakování předešlého učiva (Přemyslovci a románský sloh – jeho znaky)

 

NOP

 • po dobu plavání bude v úterý (podle rozvrhu)
 • zopakování rodové a druhové jméno
 • letní a zimní příroda (znaky)

 

AJ

 

INFORMACE

 • ROZVRH HODIN PO DOBU PLAVÁNÍ:
  • pondělí – ČJ/M, INF, ČJ, TV (o hodinách tělocviku budou děti procvičovat učivo, chodí plavat)
  • úterý – M, NOP
  • středa – ČJ, NOS
  • čtvrtek – ČJ, M
  • pátek – AJ (pouze část hodiny), M, TV
 • plavání – 2 větší ručníky, plavky, mýdlo, gumová neklouzavá obuv, koupací čepice!!! (pod čepicí vyčesané a svázané vlasy), hřeben, igelitka
  • úterý odcházíme ze školy v 9:45 (první dvě hodiny M,NOP)
  • PONDĚLÍ A PÁTEK ODCHOD OD ŠKOLY V 7:30 HOD.

 

 


TÝDENNÍ PLÁN (26.-30.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • procvičujeme určování slovních druhů, vyjmenovaná slova (iPad, pracovní listy, práce na tabule a sešitů), abeceda
  • učebnice str. 9 – 14 (vybraná cvičení, zejména doplňovací)
 • ČTENÍ:
  • čítanka str. 8 – 12
  • básnička Angličané str.10 (naučit recitovat do 7.10.)
 • PSANÍ:
  • dbáme na úhlednost písma,vybavujeme si správné tvary (pozor na velké L,S,Z)
 • SLOH:
  • dialogy, diskuze

 

M

 • učebnice do str.16
 • řešení slovních úloh
 • písemné sčítání a odčítání do 1 000, zaokrouhlování, rozklad čísel, dělení se zbytkem, násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilky
  • písemné opakování (úterý)
 • G – vzájemná poloha přímek v rovině: kolmice, kolmost

 

NOS

 • kníže Václav a Boleslav, Slavníkovci a svatý Vojtěch
 • románský sloh – ukázky staveb,hlavní znaky
 • písemné opakování – dávní Slované, Velkomoravská říše, pověst (co to je a příklad nějaké)

 

NOP

 • jméno rodové a druhové (pracovní list)
 • písemné opakování (čtvrtek) – přírodniny, surovina, výrobky (uvést příklady, znát rozdíly)

 

INF

 • program malování
 • říjen – bitmapové obrázky, ovládání aplikací

 

AJ

 

INFORMACE

 • 28.9. státní svátek
 • od 4.10. plavecký kurz (upravený rozvrh hodin)
  • přinést do konce týdne potvrzení o zdravotním stavu dítěte

TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování učiva – význam slov (slova souznačná, protikladná, jednoznačná a mnohoznačná, slova s citovým zabarvením), slovní druhy, vyjmenovaná slova
  • zkouším – pádové otázky (vyjmenovat + vyskloňovat zadané podstatné jméno), slovní druhy (vyjmenovat, jak jdou za sebou), vyjmenovaná slova (umět vyjmenovat a použít ve cvičení)
 • ČTENÍ:
  • pověsti + čítanka str. 4 – 7
  • na konci měsíce vybírám čtenářské deníky
 • SLOH:
  • vypravování (plníme nejen v ČJ)
 • PSANÍ:
  • dbáme na správné tvary písmen, hygiena psaní, správné sezení

 

M

 • opakování – učebnice do str. 16 (písemné a pamětné +,-, násobení a dělení (mimo obor násobilky, se zbytkem, se závorkami, s rozkladem), slovní úlohy
 • G – opakování – bod, úsečka, přímka, polopřímka

 

NOS

 • opakování (ústní, další týden písemné) – Sámova říše, Velkomoravská říše, co je to pověst
 • doba Přemyslovců – počátky křesťanství, první Přemyslovci, románský sloh

 

NOP

 • opakování – přírodniny (dělení, příklad), výrobky, suroviny (vědět rozdíly + příklady)
  • další týden písemné opakování (přírodniny, suroviny, výrobky)
 • jedinec a druh – rodové a druhové jméno

 

INF

 • přihlášení a odhlášení (PC, školaonline – neměnit hesla), malování – ovládání myši, orientace v aplikaci, práce podle zadání (nakresli obrázek podle předlohy)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 21.9. (středa) – přespolní běh – sportovní oblečení a obuv na ven (akce na 1-2 vyučovací hodiny, učíme se podle rozvrhu)
 • rozdám potvrzení o zdravotní způsobilosti k plaveckému kurzu (podepsané poslat zpět co nejdříve)
 • platby – třídní fond, příspěvek škole, spotřební materiál + pracovní sešit AJ (mají děti nalepené v notýsku, prosím o zaplacení nejpozději do konce září)

TÝDENNÍ PLÁN (12. – 16.9.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování učiva 3.ročníku – vyjmenovaná slova, podstatná jména – skloňování, slovesa – časování, slovní druhy – ohebné a neohebné (vyhledávání a určování slovních druhů)
  • ČJH – abeceda, praktické naslouchání
 • SLOH:
  • vypravování – „Mé vysněné prázdniny“
 • ČTENÍ:
  • práce s textem, beseda o knihách
  • pověsti
 • PSANÍ:
  • dbáme na správné tvary písmen, hygiena psaní, správné sezení

 

M

 • opakování – rozklad a zaokrouhlování čísel, násobilka, řešení slovních úloh, písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • vybrané příklady a úlohy do str. 16
 • G – bod, úsečka, přímka, polopřímka

 

NOS

 • Velkomoravská říše + Cyril a Metoděj
 • pověsti v rámci ČJ
 • zápisy si děti vlepí do sešitu (dostanou na hodině)

 

NOP

 • výrobky a přírodniny, suroviny
 • učit se podle zápisu v sešitě

 

INF

 • přihlášení/odhlášení do PC, školy online
 • práce v programu malování

 

AJ

 

INFORMACE

 • prosím o podepsání žákovských knížek vzadu na deskách + vyplnění kontaktů (vepředu)

TÝDENNÍ PLÁN (5.-9.9.)

 

ČJ

 • MLUVNICE:
  • opakování – vyjmenovaná slova (iPad, doplňovací cvičení, DÚ), věta a souvětí, slovní druhy
 • SLOH:
  • vypravování „Mé vysněné prázdniny“
 • PSANÍ:
  • opakování tvarů písmen, správné sezení
  • k opakování psaní budeme střídat písanku 2.díl pro 3.ročník (nestihli jsme z loňska) a volné psaní do sešitu (podle zadání)
 • ČTENÍ:
  • vždy v pondělí (doporučuji si čítanku nechávat ve škole v portfoliu, pokud bude básnička, děti si ji vezmou domů)
  • čítanka str. 3 – 7

 

M

 • opakování učiva – porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání do 1 000, slovní úloha, násobení a dělení formou krátkých desetiminutovek (známkování zatím pouze pro informaci, nezapočítávám do celkové známky – platí i pro ostatní předměty)
 • G – bod, úsečka, přímka, polopřímka

 

NOS

 • dávní Slované, staré pověsti české
 • zápisy budou častěji děti dostávat napsané na PC (kvůli časové dotaci)

 

NOP

 • výrobky a přírodniny

 

INF

 • Ovládání digitálního zařízení – digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace, přihlášení do PC a na účet Office 365 (uživatelské jméno a heslo stejné, jako by se děti přihlašovaly do Teams)
 • v září a říjnu bude informatika zaměřena hlavně ovládání ve Windows (malování, ovládání myši, aplikace, přihlašování, orientace ve Win)
 • žádný sešit není potřeba

 

AJ

 

INFORMACE

 • dětem byly rozdány rozvrhy hodin (v pondělí – ČJ, M, NOS, INF, ČJ, TV)
 • přinést 65 Kč na sešity
 • obalit učebnice, sešity a ŽK
 • 7.9. třídní schůzky od 17:30 (důvěrník třídy od 17:00 ve sborovně)
 • opakování učiva 3.třídy
 • kurz plavání – 4.-17.10.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1.9.2022

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

S sebou: psací potřeby a poznámkový blok

Šatní skříňky – info podám během tohoto týdne

Do 1.září zašlu na email seznam věcí na VV, PČ, TV, sešity zakoupila škola již před prázdninami (cenu dám vědět podle počtu žáků).

 

2.9.2022

Konec vyučování ve 12:35 hod. podle rozvrhu.

S sebou: psací potřeby, svačina, pití, přezůvky

Program – seznámení se školním řádem, bezpečností, organizace školního roku (první 3 hodiny).

Všechny ostatní informace sdělím žákům podle potřeby.

Během pátku rozdávání učebnic (obalit doma!).

Od 4.třídy elektronická žákovská knížka (přístupová hesla a jména předám postupně do třídních schůzek). Doporučuji nainstalovat do mobilních telefonů aplikaci ŠKOLAONLINE (dostupná na obchod play).


 

Komentáře jsou uzavřeny.