IV.B Bc. Petr Kšána


Bc. Petr Kšána 

petr.ksana@zsrakovskeho.cz


 Týdenní plán 15. 4. – 19. 4. 2024

 

ČESKÝ JAZYK

 • Souvětí
 • Stavba věty
 • Užití spojek ve větách

Diktát – koncovky podstatných jmen + souvětí (použití základních spojek)

MATEMATIKA

 • Zlomky
 • Polovina, třetina, čtvrtina
 • Vyvození zlomku z obrazce
 • Obvod a obsah čtverce a obdélníku

Stále zařazujeme písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení včetně zkoušek do průběžného opakování!!!

Pátek – dosazování do daných vzorců (obvod a obsah) – v následujícím týdnu bude tato látka součástí ústního zkoušení u tabule!

 

NOS

 • Významná místa České republiky

NOP

 • Lidské tělo

Pátek TEST

1) K čemu slouží lidské srdce:

2) Co to je trávicí soustava?(jaké části obsahuje)

3) Jakou funkci plní mozek?

4) Jak dlouho trvá u ženy období těhotenství: počet měsíců/týdnů –

5) Jak se jmenuje soustava, která zajišťuje dýchání? Jmenuj hlavní orgán této soustavy.

6) Co můžeme vylučovat pomocí kůže? (stačí uvést jedna možnost)

7) Jak se nazývá ženský a mužský pohlavní orgán:

8) Která kost v lidském těle je největší?

9) Kolik žeber má lidská kostra?

10) Vyjmenuj základní části lidského těla:

11) Jaké chutě rozpozná lidský jazyk:

12) Kde v lidském těle najdeme větší množství kyseliny chlorovodíkové?

13) Jaké jsou zásady zdravého stravování a pitného režimu…

14) Kde v lidském těle nalezneme meniskus?

15) Jaký je obecný název pro: biceps, triceps, trapéz….

16) Na lidském těle v oblasti středu břicha je tzv. pupek (pupík). Vysvětli! Jakou funkci plnil na začátku vývoje lidského jedince.

17) Kolik % vody asi obsahuje lidské tělo:

18) Kladívko, kovadlinka, bubínek jsou součástí, jakého orgánu:

19) Co je to páteř?

20) Tajná otázka….

 

 Týdenní plán 2. 4. – 5. 4. 2024

STŘEDA: 1 – 3. hodina – BEZPEČNOST NA INTERNETU

ČESKÝ JAZYK

 • Souhrnné opakování
 • Sloh – Škola v přírodě
 • Stavba věty
 • Užití spojek ve větách
 • Výpisy z encyklopedií

Na čtvrtek si děti do školy donesou jakoukoliv encyklopedii.

PÁTEK: čtenářský deník

 

MATEMATIKA

Tento týden bychom měli začít zlomky, ale trošku nám drhly základní početní operace minulý týden. Dětem jsem tedy avizoval, že budeme každý den následujícího týdne psát test na základní početní operace: písemné sčítání a odčítání + zkouška, písemné násobení a dělení se zkouškou (ne: u dvojciferného násobení, práce se zbytkem u zkoušky dělení. Test bude obsahovat 5 příkladů. Nemohu přistoupit k látce, která se zabývá zlomky, pokud toto všechny děti neovládají. Test bude za 0,50%.

 • Základní početní operace
 • Práce s čísly do milionu
 • Zlomky

NOS

 • Významná místa České republiky

NOP

 • Lidské tělo

 

 

Týdenní plán 18. 3. – 22.3.2024

STŘEDA: dramatizace pohádky – děti se budou učit jen první hodinu!

PÁTEK: přinést si do školy 4 až 5 vyfouklých vajíček na malování.

ČESKÝ JAZYK

 • Vzory rodu mužského
 • Souhrnné opakování
 • Sloh – Škola v přírodě

 

MATEMATIKA

 • Základní početní operace
 • Práce s čísly do milionu

NOS

 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina
 • Vznik a rozvoj měst
 • Významná místa České republiky

NOP

 • Ekologie
 • Ochrana přírody

Aj

 

ŠvP 11. 3. – 15.3. 2024

Budeme mít trochu zpoždění, předpokládaný příjezd 14:30.

4.den

Dnes dopoledne jsme se vypravili do Austrálie za klokany a odpoledne jsme navštívili Afriku. Podrobnosti vám budou děti vyprávět zítra osobně. Můžete se na nás těšit zítra ve 14 hod. na parkovišti u Prioru ;-).

IV.B


3.den

Po včerejším celodenním výletě nás dnes čekal odpočinkový program, který nás zavedl do Číny a poté do Brazílie. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí z obou zemí, vyzkoušeli si čajový rituál, lov foukačkou a sběr kakaových bobů na plantážích. Před večeří jsme si šli ještě zasportovat na hřiště.

Teď už odpočíváme a těšíme se na zítřek.

Dobrou noc!

IV.B


2.den – Expedice Mount Everest

Po vydatné snídani nás čekala přednáška o Mount Everestu, který jsme se v rámci naší cesty kolem světa rozhodli zdolat. Sbalili jsme vše potřebné a vydali se na cestu.

Prošli jsme se podél potoka Velká rybí voda, který nás zavedl k cíli naší cesty na Kočičí kameny (Mount Everest), ten se nám podařilo společnými silami zdolat. Cestu jsme si zpestřili hrami, jež prověřily naši odolnost, kreativitu a spolupráci.

Dnešek byl poměrně náročný, a tak už se těšíme do postele, abychom si odpočinuli.

Pěkný večer

IV.B


1.den

Vážení rodiče,

zdárně jsme dorazili do Hejnic. Jsme po obědě a ubytovaní a vyrážíme na odpolední program.

Mějte se hezky!

IV.B

Během odpoledne jsme se prošli po Hejnicích, poté vyrazili do lesa, abychom si zahráli hru na Obchodníky a zloděje. Cestou zpět jsme se zastavili na vyhlídce, ze které byl krásný výhled na Jizerky. Odpolední program jsme zakončili sportováním na louce. Teď už se chystáme na kutě a těšíme se na zítřejší celodenní výlet.

Zdraví IV.B

Foto ZDE

 


Týdenní plán 26.2. – 01.3.2024

ČESKÝ JAZYK

 • Vzory rodu ženského
 • Vzory rodu středního

Sloh – rozhovor

MATEMATIKA

 • slovní úlohy
 • jednotky času
 • písemné násobení dvojciferným číslem
 • písemné násobení jednociferným číslem
 • opakování

Tento týden se zaměříme na komplexnost a variabilitu u všech početních operací.

NOS

 • Domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina

NOP

 • Živočichové v zimě

 

Anglický jazyk:

 1. Test Unit 7 (E-TEST)
 2. Unit 8 – What’s on TV? Class Book str, 38-39
 3. Unit 8 – What’s on TV? Activity Book str, 38-39

Týdenní plán 19.2. – 23.2.2024

Anglický jazyk:

Unit 7- Space school- Class Book str, 34-37 / Activity Book str, 34-37

 • Vocabulary Revision: (Maths, English, swimming, History, Art, Music)
 • What is your favourite school subject?
 • Time- It is half past nine. It is nine o’clock.
 • When have you got English? – …on Monday. – … at half past nine
 • Reading the comic: The Dragon Crown, Class Book str, 37

Týdenní plán 29. – . 1.2

V úterý budou míti děti testy k olympijskému diplomu – tedy tělocvik s sebou.

Ve středu sraz před školou pro zájemce o nácvik šplhu v 7:15.

Středa vysvědčení.

ČESKÝ JAZYK

 • Vzory rodu středního

Úterý TEST – určování vzorů rodu středního u jednotlivých podstatných jmen např: s tykadly – vzor město.

Středa: básnička

Čtvrtek: diktát – polovina diktátu již bude obsahovat věty zaměřené na problematiku podstatných jmen rodu středního (koncovky).

MATEMATIKA

 • písemné násobení dvojciferným číslem
 • písemné násobení jednociferným číslem
 • práce v pracovních listech

NOS

 • Jan Amos Komenský
 • Marie Terezie a její syn Josef II

Těmito tématy končíme studium české historie – navážeme až v páté třídě, kde dojdeme, až po současnost.

NOP

AJ

 • What ´s the weather like?
 • slovní zásoba – popis aktuálního počasí

 

 

Týdenní plán 15. – 19. 1

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména
 • Vzory rodu středního

Úterý TEST – Otázka: Co jsou to podstatná jména a co u nich určujeme?

MATEMATIKA

 • Po – ST – zaokrouhlování
 • Čt – začínáme písemné násobení dvojciferným číslem
 • Geometrie – konstrukce trojúhelníku

Středa – TEST – zaokrouhlování – na desítky, stovky, tisíce, statisíce a na miliony

NOS

 • Mistr Jan Hus
 • Husitství

23.1. – 3 a 4. hodina Ústní zkoušení – Václav IV. až konec Husitství

Vhodná jsou doprovodné filmy zaslané na whats up skupinu.

NOP

 • Třídění látek,
 • skupenství,
 • vlastnosti látek.

Pátek TEST – Skupenství látek – bude to jen ze sešitu!!!

Anglický jazyk:

 • úvod do nové lekce – A sunny day
 • What ´s the weather like?
 • slovní zásoba

TEST UNIT 6


Týdenní plán 8. – 12. 1

V pátek budou mít děti suplování.

Třídní schůzky: STŘEDA 17:30

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména
 • SLOVESA (možnost se nechat v úterý a ve středu ještě ústně vyzkoušet)
 • Časování sloves: čas minulý a čas budoucí
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Pondělí: TEST – Slovesa – (co to jsou slovesa – časování sloves v jednotlivých časech – tvorba infinitivu – převod sloves do 2. osoby, čísla jednotného čas minulý viz DÚ- užití sloves ve větách)

Čtvrtek – Diktát + budeme číst na známky.

Čtenářský deník 12. 1.

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Geometrie – konstrukce trojúhelníku

Pamětné sčítání a odčítání – TEST – příklady z pracovního listu!!!

NOS

 • Karel IV.
 • Doba po smrti Karla IV.
 • Václav IV.
 • Husitství

Úterý – TEST – Karel IV. + pololetní kontrola sešitů.

NOP

 • Třídění látek,
 • skupenství,
 • vlastnosti látek.

AJ

 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • základní určování času, It´s half past…, It ´s … o ´clock.
 • školní předměty – rozvrh, vyučování

Týdenní plán 3. – 5. 1.

Aj

TEST UNIT 5

ČESKÝ JAZYK

 • SLOVESA
 • Časování sloves: čas minulý a čas budoucí
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 • VÁNOCE 2023
 • Novoroční předsevzetí

Čtenářský deník 12. 1.

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení a dělení
 • Geometrie – konstrukce trojúhelníku PÁTEK!!!

NOS

 • Karel IV

NOS bude ve čtvrtek místo ČJH

NOP

 • Třídění látek,
 • skupenství,
 • vlastnosti látek.
 • On holiday – Záliby a volnočasové aktivity – prázdniny, počasí, kalendářní měsíce

Týdenní plán 4. – 8. 12.

V pondělí bobování 5 a 6. vyuč. hodinu.

Po rozpočítání programu ŽIVÁ LIŠKA VE ŠKOLE – vybíráme na žáka 75,-.

Nadále vybíráme peníze na výlet 11. 12. – 160,-

ČESKÝ JAZYK

 • SLOVESA
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná

MATEMATIKA

 • Počítání s čísly do 1 000 000
 • Převody jednotek
 • Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce a statisíce
 • Porovnávání
 • Opakování písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Výměna učebnice

NOS

 • Poslední  Přemyslovci
 • Lucemburkové
 • Karel IV

NOP

 • Neživá příroda
 • Převody jednotekAJ – On holiday
  • přítomný čas průběhový – She is reading. He is speaking.
  • zápor – She isn´t swimming.
  • otázka – What´s she doing?

TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. – 1. 12.

Pondělí: třídní sběratelský veletrh – děti mají za úkol si do školy přinést nějakou svou malou sbírku na menší projekt (kartičky, známky, povolil jsem i různé stavebnice a další).

Třída IV.B, se bude v tomto výše uvedeném týdnu učit ve třídě II.C.

V pátek proběhne program ŽIVÁ LIŠKA (test z NOPU bude napsán).

Středa – Antonín Dvořák TEST

ČESKÝ JAZYK

 • Souhrnná cvičení a ústní zkoušení – vyjmenovaná slova – dokončení tématu
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 • Popis pracovní činnosti (čtvrtek – sepsání práce na čistopis)

Čtenářský deník – pátek 1.12.

MATEMATIKA

 • Geometrie (úterý, středa – všechny rýsovací potřeby)
 • Opakování písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Čtvrtek – opakovací test z geometrie (bod, přímka, úsečka, kolmice, čtverec, obdélník a kružnice – opakování)

NOS

 • Poslední  Přemyslovci
 • Lucemburkové

NOP

Pátek opakovací test!

Zítra ve 13:45 budou zde vyvěšeny testové otázky, z těchto otázek vyberu do opakovacího testu 8 otázek.

 1. Jak třídíme rostliny podle délky života + jmenuj zástupce:
 2. Co víš o pojmu ,,FOTOSYNTÉZA“?
 3. Co je to les?
 4. Nakresli jednoduchý obrázek na téma: Lesní patra + obrázek jednoduše popiš.
 5. Jak dělíme lesy?
 6. Jmenuj zástupce jehličnatých lesů:
 7. Jmenuj zástupce listnatých lesů:
 8. Jaké stromy rostou ve smíšených lesích:
 9. Jaký je rozdíl mezi bylinou a houbou:
 10. Nakresli jednoduchý obrázek na téma: Propojení života hub s jinými rostlinami. Využijeme k obrázku například hřib dubový.
 11. Jaké houby můžeme použít k přípravě pokrmů?
 12. Jakou funkci má u rostlin kořen?
 13. Listy jako složka živočišné potravy. Co o tom víš?
 14. Jmenuj nějaká zvířata, která žijí v lese:
 15. Tajná otázka (bude se vztahovat ke kapitole ,,HOUBY“).

TV

Ve středu budeme známkovat kotoul vpřed a cvičení na lavičkách.

AJ

 • dokončení lekce My town
 • orientace po městě – předložky
 • procvičování vazby there is/ are

TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.

 

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 • Popis pracovní činnosti

Čtenářský deník – pátek 1.12.

MATEMATIKA

 • Opakování písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Práce s násobky

Čtvrtek – opakovací test na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení (+ zkouška)

NOS

 • Poslední  Přemyslovci

NOP

 • Dřeviny a byliny

Anglický jazyk

 • úvod do nové lekce – My town
 • předložky next to, opposite, opak. on, in, under, behind
 • orientace po městě
 • TEST UNIT 3

TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 3.11.

 

ČESKÝ JAZYK

 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 • Předložky a předpony
 • Stavba slova – předpona, kořen, přípona/koncovka
 • Adresa
 • Popis věci
 • Popis pracovní činnosti

V pondělí 30.10. bude nakonec zadána básnička.

Čtenářský deník – pátek 3.11.

MATEMATIKA

Řekl bych, že asi 50% dětí v naší třídě naráží na problém neznalosti násobků malé násobilky. Nejenom ve třídě, ale i při domácí přípravě Vás požádám o denní procvičování. Učivo se nám začíná nabalovat a stavíme na úplných základech (2. třída). Pojďme společně pomoci ku prospěchu naší věci, aby ta naše velká děťátka vše zvládla!

 • Písemné násobení
 • Písemné dělení jednociferným číslem
 • Slovní úlohy
 • Práce s násobky
 • Práce s trojúhelníkem s ryskou PÁTEK

 

NOS

 • Přemyslovská knížata
 • Poslední  Přemyslovci

NOP

 • Třídění rostlin podle délky života

Test: rodové a druhové jméno/pole jako ekosystém vytvořený člověkem

TÝDENNÍ PLÁN 23.10. – 25.10.

V úterý budeme mít čtvrtou vyučovací hodinu Nauku o přírodě.

ČESKÝ JAZYK

 • Předložky a předpony
 • Stavba slova – předpona, kořen, přípona/koncovka
 • Adresa
 • Popis osoby (obecný popis, vnější vzhled, vlastnosti osoby, závěr)

Ve středu bude diktát a zadám básničku. Básničku budeme recitovat ve čtvrtek 2.11..

MATEMATIKA

 • Dělení jednociferným číslem
 • Dělení, dělení se zbytkem
 • Práce s násobky
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Slovní úlohy s písemným dělením
 • Práce se závorkami

V úterý a ve středu budu zkoušet písemné dělení a ústní rozbor slovních úloh u tabule.

Úterý – desetiminutovka zaměřená na pamětné dělení – násobky 6, 7, 8, 9

NOS

 • Přemyslovská knížata
 • Svatý Václav
 • Staré pověsti české

NOP

 • Letní a zimní období v přírodě
 • Obilniny
 • Pole jako člověkem vytvořený ekosystém

TÝDENNÍ PLÁN 16.10. – 20.10.

ČESKÝ JAZYK

 • Předložky a předpony
 • Stavba slova – předpona, kořen, přípona/koncovka
 • Adresa
 • Popis osoby (obecný popis, vnější vzhled, vlastnosti osoby, závěr)

MATEMATIKA

 • Dělení jednociferným číslem
 • Dělení, dělení se zbytkem
 • Práce s násobky
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Slovní úlohy s písemným dělením
 • Práce se závorkami

Úterý – desetiminutovka zaměření na pamětné dělení – násobky 6, 7, 8, 9

Čtvrtek – slovní úlohy s obsahem písemného dělení na známky

Pátek – geometrie TEST – BOD, PŘÍMKA, POLOPŘÍMKA, ÚSEČKA

NOS

 • Přemyslovská knížata
 • Svatý Václav

Úterý – malý test o probraném učivu (základem bude sešit)

Zadání referátu – STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

NOP

 • Letní a zimní období v přírodě
 • Obilniny

Anglický jazyk

What´s in the house? – popis domu – pojmenovávání pokojů

There is/ there are – nábytek

předložky on, in , under, behind

TÝDENNÍ PLÁN 2.10. – 6.10.

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – 25.9. – 13.10
 • Pondělí/pátek sraz v 7:25  – úterý dle rozvrhu škola – středa/čtvrtek odjezd na plavání až v 9:30

ČESKÝ JAZYK

 • Stavba slova – předpona, kořen, přípona/koncovka
 • Adresa
 • Popis osoby (obecný popis, vnější vzhled, vlastnosti osoby, závěr)
 • Význam slov
 • Tvary písmen

V pátek 5.10. nás čeká odevzdání čtenářského deníku + beseda o knihách

MATEMATIKA

 • Malá násobilka
 • Dělení, dělení se zbytkem
 • Práce s násobky
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Slovní úlohy
 • Práce se závorkami

Úterý – desetiminutovka zaměření na pamětné dělení – násobky 2. 3, 4 , 5 a 6

Pátek – geometrie TEST – BOD, PŘÍMKA, POLOPŘÍMKA, ÚSEČKA

NOS

 • Dávní Slované
 • Velkomoravská říše
 • Cyril a Metoděj

NOP

 • Jedinec a druh
 • Názvosloví rostlin, živočichů a hub
 • Letní a zimní období v přírodě

Anglický jazyk: 

 • procvičování slovesa can/ can´t
 • úvod do nové lekce What´s in the house? – místnosti, nábytek, vyjadřování počtu

TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 27.9

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – 25.9. – 13.10
 • Pondělí sraz v 7:30  – úterý dle rozvrhu škola – středa odjezd na plavání až v 9:30
 • Úterý: 11:30 přespolní běh
 • 29.9. ředitelské volno

ČESKÝ JAZYK

 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka
 • Slova lichotná, hanlivá
 • Význam slov
 • Tvary písmen
 • Beseda nad čtenářskými deníky ( 5.10. odevzdání ČD za ZÁŘÍ)

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Slovní úlohy
 • Práce se závorkami

NOS

 • Život a funkce rodiny
 • Dávní Slované
 • Velkomoravská říše

NOP

 • Jedinec a druh
 • Názvosloví rostlin, živočichů a hub

 

TÝDENNÍ PLÁN 17.9. – 22.9

INFORMACE

 • Plavecký výcvik – 25.9. – 13.10
 • Na Tělesnou výchovu budeme chodit ven, dokud to dovolí počasí – v době plavání TV nebude
 • Do školy přinést 80,- sešity a 85,- pracovní sešit ČJ

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka
 • Význam slov
 • Tvary písmen
 • Beseda nad čtenářskými deníky

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úlohy)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkonů
 • Práce se závorkami

Pátek: opakování geometrie z předešlého ročníku (mít připravené všechny pomůcky)

NOS

 • Život a funkce rodiny
 • Dávní Slované
 • Velkomoravská říše

NOP

 • Jedinec a druh
 • Názvosloví rostlin, živočichů a hub

 

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Nauka o slově, zvuková stránka jazyka
 • Vypravování – Mé prázdniny

MATEMATIKA

 • Opakování učiva 3. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 • Základní vlastnosti a pořadí početních úkony

Pondělí – opakovací mini-test na porovnávání čísel

Čtvrtek – opakovací mini-test na zaokrouhlování (desítky, stovky)

NOS

 • Lidé kolem nás – postavení jedince v rodině, role členů rodiny
 • Příbuzenské a mezigenerační vztahy
 • Dávní Slované
 • Velkomoravská říše

NOP

 • Rozmanitosti přírody – Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh

Anglický jazyk: 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.