IV.B Mgr. Martina Zabavíková

 1.  

 

Mgr. Martina Zabavíková

martina.zabavikova@zsrakovskeho.cz

 

Týdenní plán 24.1. – 28.1.2022

Opět probíhá prezenční výuka.

Český jazyk

Mluvnice:

 • Vzory rodu středního – vzor kuře, stavení (učebnice str. 72-74, 76)
 • Pracovní list
 • Stále opakujeme a upevňujeme pády a skloňování vzoru město, moře

Sloh:  

 • Oznámení – pozvánka – učebnice str. 75 (pondělí)

Čtení:

 • Práce s básní, přednes básně – Polednice str. 111 – rozsah si určíme ve škole – zkoušení na známky 1. a 2.2.2022 ; I. Hurník – Polednice – učebnice str. 108-110; Společná četba na pokračování – Honzíkova cesta

Matematika

 Aritmetika:

 • Písemné násobení dvouciferným činitelem – procvičování – učebnice str. 36-37
 • Opakujeme  a procvičujeme  rovnice -učebnice str. 40, 42
 • Sčítání přirozených čísel – učebnice str. 42
 • Pracovní list 

Geometrie:

 • Rýsování trojúhelníku – trojúhelníková nerovnost; pravý úhel – procvičování – učebnice str. 33, 34 (úterý)

Nauka o společnosti (NOS)

 • Marie Terezie, Josef II. – učebnice str. 54-55
 • Opakování učiva (Povstání proti Habsburkům; Třicetiletá válka; J. A. Komenský; Baroko) – ústní zkoušení (již do druhého pololetí)
 • Jagellonci na českém trůně, na počátku vlády Habsburků, J. A. Komenský – test proběhne na počátku února a bude se počítat již do druhého pololetí

Nauka o přírodě (NOP)

 • Minerály, horniny – učebnice str. 76-78
 • Ústní zkoušení – Jednotky hmotnosti, objemu, času; Vzduch, voda, půda (do druhého pololetí)

Anglický jazyk

Opakování počasí: It’s windy, sunny, cold, hot,… 

Space school 

Projekt Velká Británie – prezentace 25.1.2022

Učebnice a pracovní sešit do strany 35

Různé

 • 24.1. – Antigenní testování
 • 28.1. – Turnaj ve vybíjené – podrobnosti dětem sdělím v pondělí
 • 31.1. – Odevzdání čtenářského deníku za leden
 • 31.1. – Výpis z vysvědčení 
 • 4.2. – Jednodenní pololetní prázdniny

Martina Zabavíková, TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.