PLATBY

Základní informace k platbám školy pro školní rok 2022/2023

 číslo účtu školy: 266496066/0300

 

Základní specifické symboly
SS Účel Částka v Kč
999 třídní fond 50,00
999 fond na spotřební materiál 100,00
999 dar na pomůcky 300,00 nebo 200,00
666 pracovní sešit AJ 2. tř. 283,00
666 pracovní sešit AJ 3.-4. tř. 252,00
666 pracovní sešit AJ 5.-6. tř. 288,00
666 pracovní sešit AJ+NJ 7.-8. tř. 451,00
666 pracovní sešit AJ 9.tř. 288,00
555 školní družina včetně třídního fondu/ pololetí 1 550,00

 

vysvětlivky

 

VARIABILNÍ SYMBOL žáka

SLOUŽÍ K PŘIŘAZENÍ PLATBY K DANÉMU ŽÁKOVI A JEHO UVEDENÍ JE NEZBYTNÉ. POKUD RODIČ PLATÍ ZA OBA SOUROZENCE NAJEDNOU A PŘIŘADÍ K TOMU VARIABILNÍ SYMBOL POUZE JEDNOHO Z NICH, MŮŽE DOCHÁZET K POTÍŽÍM. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI POSÍLÁNÍ PLATBY NA ÚČET ŠKOLY:
·         CHYBNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
·         ŽÁDNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
·         UVEDENÍ POUZE PŘÍJMENÍ RODIČE, KTERÉ SE NESHODUJE S PŘÍJMENÍM ŽÁKA
·         SČÍTÁNÍ ČÁSTEK BEZ VYSVĚTLENÍ

 

SPECIFICKÝ SYMBOL (druh úhrady)
KROMĚ VARIABILNÍHO SYMBOLU JE U PLATBY NUTNÉ UVÉST I SYMBOL SPECIFICKÝ, KTERÝM SE OZNAČÍ, ZA CO PLATBA JE. PŘEHLED SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ viz výše.
 

Specifické symboly 999 lze hradit v jedné platbě (stejné pro celou školu):

450,- / žák

350,-  v případě sourozenců každý z nich

 

všechny ostatní specifické symboly prosím hradit v jednotlivých platbách z důvodu rozdílných částek a druhu úhrad.

 
DALŠÍ ÚDAJE
VŽDY  UVÁDĚJTE DO DETAILU PLATBY DO POZNÁMKY: PŘÍJMENÍ  ŽÁKA, TŘÍDU A ZA CO PLATBA JE. STÁLE SE POTÝKÁME S PŘIŘAZENÍM PLATEB JEDNOTLIVÝM ŽÁKŮM.
 
ČASTO MUSÍME PLATBY VRACET, PROTOŽE NEMÁME MOŽNOST ZJISTIT PLÁTCE.
Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ PROSÍME RODIČE, ABY DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE VŽDY UVEDLI: PŘÍJMENÍ ŽÁKA + TŘÍDU + ÚČEL PLATBY

Komentáře jsou uzavřeny.