Mateřská škola Tyršovka v Praze 12
vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky. Předpokládaný nástup do funkce k 1. 9. 2023
Informace o škole je možné získat u Mgr. Lenky Bukovské, ředitelky školy, tel: 605 785 985, e-mail: reditelka@tyrsovka.cz.
Přihláška musí být doručena nejpozději do uzávěrky dne 29. 6. 2023 do 12:00 hodin.

Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař – referent odboru školství, e-mail: seckar.petr@praha12.cz

Celý text

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.