OVOV 2019

Tento školní rok se naše škola již po čtvrté zapojí do Sazka olympijského víceboje. Žáci I. – III.ročníku budou plnit olympijský diplom a žáci IV. – IX. ročníku Odznak všestrannosti. Doufám, že i letos budeme tak úspěšní a opět se žáky probojujeme až na Republikové finále 2020.             Mgr. Klára Suková

TERIBEAR 2019

Výsledek obrázku pro teribear logo5.9 – 14.9. 2019 se sportovní  třídy II. stupně naší školy zúčastnily sportovně – charitativní akce, která je určena všem, kdo chtějí pomoc znevýhodněným dětem. Za každý kilometr, který jsme urazili a který zaznamenal náš čip, věnovali partneři akce 30 Kč na námi zvolený příběh – pomoc mladým lidem z dětského domova studovat.

Nejlepší výkon v jednotlivcích zaznamenal Alexandr Buinov z VIII.B –  uběhl 204 km a tím podpořil děti částkou  6120,-Kč a Anna Kuželová ze VII.B zdolala 85,5,km a tím podpořila děti částkou  2625,-Kč. I ostatním děkujeme za dosažené sportovní výkony, které pomohly dobré věci.     Mgr. Klára Suková

ROBOTICKÉ ODPOLEDNE 2019

Vážení rodiče a děti, využijte letos opětovně jedinečnou příležitost a navštivte robotické odpoledne na naší škole – 16.října 2019 od 15:00 – 17:00 pořádané Jednotou školských informatiků v rámci celosvětové akce Meet and Code. V rámci pořádání získala naše škola dotaci 400€ na pořízení robotického vybavení. Účast na akci je zdarma. Škola zároveň projektové odpoledne přihlásila do soutěže  společnosti SAP v kategorii Diversity (Rovné příležitosti)  – hlasování a podrobnější informace zde.  Prosíme potencionální účastníky o vyplnění dotazníku zde. Mgr. Petr Polák

SPORTOVCI NEZKLAMALI

Republikové finále OVOV 2019
4. – 6.9.2019 se uskutečnilo Republikové finále OVOV v Brně, kde naši  školu reprezentovalo družstvo ve složení Brožová Karolína, Havlíčková Anna, Matoušková Klára, Šímová Tereza, Jankovský Matyáš, Brož Jaroslav, Šebek Jakub a Lukeš Matyáš. Závodilo se ve dvou dnech v 10 atletických disciplínách Odznaku všestrannosti.  Ve veliké konkurenci 41 škol z celé ČR obsadilo naše družstvo 26. místo a Matyáš Lukeš v soutěži jednotlivců 8. místo.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Klára Suková

BO HRAJEME SI S MERKUREM ELEKTRONIC E2

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální pomoci při ZŠ Rakovského v Praze 12 si Vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Hrajeme si s Merkurem Elektronic E2. 18.9.2019 od 15:00 v místnosti B5/203. Vstup zdarma. Registrace zde. Mgr. Petr Polák

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky ve středu 11.09.2019 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy proběhne v 17:00 hodin ve sborovně.