PROVOZ ŠKOLY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

NEVZDÁME TO!

Topíš se v distanční výuce? Rodiče ztrácejí trpělivost? Bojíš se znovu říci učiteli, že to stále nechápeš? Bezplatný pomocný kruh nabízí na naší škole již přes rok doučování zkušených lektorů – studentů pedagogických oborů z organizace Nové školy o.p.s.  Aktuálně je v běhu 7 doučovacích klubů a 15 individuálních intervencí.  Nevzdáme to!  – Přihlaste se také.

STEM MAJÍ NAŠI ŠKOLÁCI I PŘES UZAVŘENÍ ŠKOLY NA HÁKU

Vědecké projekty v naší škole i přes distanční způsob vzdělávání nezanikly. Díky nadšeným kolegům pokračují dál, prezenčně zatím hlavně u nejmenších žáků. Fotografie v levé části zachycuje humanoidního robota Vernie postaveného žákem 3. ročníku naší školy v domácím distančním vzdělávání z robotické stavebnice Lego Boost. Více zde.

TESTY CERMAT

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporužáků při přípravěna přijímací zkouškydo maturitních oborů středních škol.Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních školmají možnost využít jako jednu zforem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborůstředních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů ktzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách vminulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile,která je zdarma ke staženído chytrých telefonů a tabletů. Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně vnabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (slogem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti vjednotlivých otázkách

LES U ŠD V ZIMĚ

LES POKRAČOVÁNÍ – Žáci 1. a 2. ročníků se na zimu jistě moc těšili. Zahájili ji společně s vychovateli projektem, kde  se učili poznávat znaky a charakteristiku ročního období, nebezpečí na sněhu a ledu, zimní sporty,  krajinu kolem nás.

LES ZAHÁJENÍ – Děti, paní vychovatelky i páni vychovatelé se do školní družiny jistě moc těšili.  Neuplynul ani týden a již vyrobili krásný les i se zvířátky. Moc jim děkujeme, protože je velmi příjemné chodit na oběd lesem a pozorovat lesní zvířata. Všichni máme velkou radost vidět s jakým zájmem  na chodbě školy umí žáci vytvořit tak krásnou výstavu.