RECYKLACE HROU

18.9. se žáci 2. až 7. tříd účastnili besedy Recyklace hrou, kde se pod vedením lektorů ze školního recyklačního programu Recyklohraní dozvídali různé informace o recyklaci odpadu. Hravou formou se učili, který odpad patří do které popelnice, co patří do sběrného dvora a rozebírali elektrické spotřebiče a zjišťovali, z jakých látek se skládají a jak lze některé tyto látky využívat při výrobě nových předmětů.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V minulém školním roce se již potřetí konaly jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Naše ZŠ se umístila ve vyhodnocení přijímacích zkoušek na čtyřleté studijní obory v přehledu základních škol ČR v lehkém nadprůměru s percentilem 50,2 ČJ a 51,6 M. Děkuji vyučujícím za výbornou práci. Pavel Nedbal

TERIBEAR 2018

6.9 – 15.9. 2018 se vybrané třídy naší školy opět zúčastnily sportovně – charitativní akce, která jeurčena všem, kdo chtějí pomoc znevýhodněným dětem. Za každý kilometr, který jsme urazili a který zaznamenal náš čip, věnovali partneři akce 30 Kč nanámi zvolený příběh – pomoc mladým lidem z dětského domova studovat. Naši žáci a pedagogové celkem zdolali 3540 km a pomohli tak částkou 106 200,-Kč. Všem děkujeme za dosažené sportovní výkony, které pomohly dobré věci.

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Naše snahy o bezpečnost na internetu:

  1. soutěžní kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet  – pro šestý ročník
  2. EDUIN – RODIČE VÍTÁNI vzdělávání rodičů
  3. DIGIkompas – vzdělávání rodičů

DOTACE? PŘES POLÁKA!

Pan učitel Polák získal přes JŠI(Jednota školských informatiků) grant 10 000,- Kč na pořádání robotického odpoledne pro naší školu ( Peníze ze jsou určeny na nákup jednoho robota Lego Mindstorms EVE3).

POUČENÍ Z HISTORIE

Naši žáci pracují s informacemi pamětníků pod vedením paní učitelky Anety Žampové a pana učitele Petra Poláka. Tito nadšenci vedou 2 reportážní týmy dětí a společně zpracovávají paměti  pana Zdeňka Mareše a pana Thang Le Quang.  ZDE

DIGIKOMPAS

V rámci včerejších třídních schůzek proběhl, ve třídách druhého stupně naší školy, seminář DigiKompas pro rodiče, který byl zaměřený na využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Organizátorem akce byla Jednota školských informatiků s podporou Nadačního fondu Avast. Prezentace ke stažení ZDE.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 12.9.2018 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně. Současně proběhne dovolba člena školské rad z řad  rodičů. Hledáme ochotné rodiče pro užší spolupráci se školou. Pokud znáte vhodného kandidáta, tak nám pošlete jméno do středy 12.9.2018 do osmi ráno na pavel.nedbal@zsrakovskeho.cz.            Děkuji            Mgr. Pavel  Nedbal