NĚMECKÁ KONVERZACE

Díky výborné spolupráci MČ OŠ Praha 12 s naší školou se podařilo zkoordinovat pro žáky pravidelné bezplatné doučování německého jazyka rodilým mluvčím – studentem PedF UK panem Sörenem. Probíhá každý čtvrtek od 15:00 a je stále otevřeno případným zájemcům z řad našich žáků druhého stupně. 

MIKULÁŠ 2019

I letos k nám na první stupeň zavítal Mikuláš a jeho pomocníci. Tradičně přinesl hodným dětem odměnu. Fotografie zde.

BO – PŘEDVÁNOČNÍ BÁDÁNÍ

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální podpory při ZŠ Rakovského v Praze 12 si vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Předvánoční bádání. 4.12.2019 od 15:00 místnost B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma.  Mgr. Nikol Obdržálková

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PŘÍBĚHŮ NAŠICH SOUSEDŮ

Ve středu odpoledne proběhlo v Modřanském biografu slavnostní vystoupení deseti žákovských týmů s prezentací výsledků povídání s pamětníky. Vysoká úroveň zpracování a vystoupení příjemně překvapila diváky i porotu. Nakonec jsme nebyli na stupních vítězů, ale za odvahu k vystoupení a za čas na zpracování tématu si všichni žáci i učitelé (Alena Škopková a Petr Polák) zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci školy. Fotografie zde

NOVÝ RÁČEK

S radostí oznamujeme, že vyšlo nové číslo školního časopisu Ráček . Philipu Kováčovi (IX.A) se podařilo rozšířit redakční tým a a připravit první číslo časopisu ve školním roce 2019/2020. Budeme se těšit na předvánoční číslo, se kterým pomůže redakci i paní učitelka Alena Škopková.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Vážení rodiče, informujeme vás tímto, že se v okolí školy T.G.M., vyskytuje podezřelý muž v černém Audi, který láká dívky do auta pod záminkou focení a navrhuje jim další závadné praktiky. 
Doporučujeme znovu promluvit s dětmi i doma, nejen ve škole, o problematice kontaktu s cizími lidmi, kteří něco slibují. Prosíme o předání jakýchkoli důležitých zjištění do školy, abychom mohli doplnit informace na PČR a dalším součinným orgánům. 

Děkujeme za spolupráci

PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY

V letošním školním roce ŠD 1  spolupracuje s odborníky v celoroční projektové činnosti s názvem: „Cesta proti proudu času“. Posíláme odkaz na úvod k projektům, pixelace krátkého filmu s názvem: „Planety se představují“. Během školního roku  bude tvořen krátký film, který Vám bude prezentován na konci školního roku.

Mgr. Jan Mareček

OVOV 2019

Ve středu 13.11.2019 se uskutečnilo slavnostní předávání odznaků všestrannosti. Celkem žáci naší školy získali 116 odznaků – 69 bronzových, 34 stříbrných, 9 zlatých a 4 diamantové. Nejúspěšnější třídou s největším počtem odznaků za I. stupeň byla třída IV.C a za II.stupeň třída VI.B. Vybraní žáci nás budou reprezentovat na okresním kole.  Mgr. Klára Suková