ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče
po dobu nepřítomnosti vedoucí školní jídelny  bude vykonávat zástup paní Procházková. Ve výjimečných případech budou platby v hotovosti přijímány pouze v době od 11:00 do 12:00 hod. Pokud bude nutné zakoupit nový čip, nahlaste se při výdeji obědů. Veškeré jednorázové platby stravného zasílejte na účet školní jídelny 101344558/0300 s uvedením variabilního symbolu přiděleného školní jídelnou.  / Inkasa zůstávají beze změny / Děkuji za pochopení.    Rašínová

ROBOTICKÉ ODPOLEDNE ZAUJALO MŠMT ČR

Robotické odpoledne organizované Jednotou školských informatiků konané minulý týden přilákalo zájemce o inovace ve výuce, robotiku a programování z řad veřejnosti i odborníků. Tentokráte naše škola hostila i zástupce z oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání z MŠMT ČR. Jejich hodnocení najdete na facebookových stránkách MŠMT. 

VÝSLEDKY SBĚRU

Ve dnech 8. – 15. října proběhl na naší škole sběr papíru, víček a hliníku. Nasbírali jsme celkem 2344 kg papíru, 89 kg víček a 13 kg hliníku. O využití získaného finančního obnosu budou rozhodovat naši žáci prostřednictvím žákovského parlamentu. Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme a těšíme se na další sběrovou akci, která se bude konat na jaře 2019.  Mgr. Tomáš Severa

ČESKÝ ROZHLAS – NAHRÁVÁNÍ AUDIO REPORTÁŽÍ

V průběhu minulého týdne se žáci naší školy zapojení do projektu Příběhy našich pamětníků vydali do Českého rozhlasu. Pod vedením profesionálních střihačů a historiků z Post Bellum vytvořili audio nahrávky, které budou umístěny na webu Paměti národa. Fotografie zde.  Mgr. Alena Škopková a Mgr. Petr Polák

TERMÍNY PŘIJÍMAČEK

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia: 

1. termín: úterý 14. dubna 2020       2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:      

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020    2. termín: pátek 17. dubna 2020

Náhradní termín :                                              

1. termín: středa 13. května 2020    2. termín: čtvrtek 14. května 2020

SBĚR

SBĚR STARÉHO PAPÍRU, VÍČEK A HLINÍKU proběhne v termínu od 8. 10. -15. 10. 2019,vždy ráno od 7.00do 7.55 hod. u barevné brány.Sběr odevzdávejte svázaný a zvážený, pokud nemáte váhu, velmi rádi zvážíme sami.Pokud by rodiče chtěli sběr odevzdat v jiném čase, mohou kontaktovat paní Uhrovou (241 766 885, 777 769 677). Děkujeme za spolupráci.   Mgr. Tomáš Severa