IV.A Mgr. Lukáš Tauchman

Mgr. Lukáš Tauchman

lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 29. 9. – 2. 10. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Dokončení opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Učebnice do str. 11 – Věta, souvětí; význam slov; určování slovních druhů
 • Čítanka do str. 12
 • Čtenářský deník předložit ke kontrole 5. 10.
 • ČJH – Pracovní list pro chybějící ZDE (ČJ 9,10)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku: učebnice pro 4. ročník -1. díl (do str. 17)
 • Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Počítání se závorkami
 • Dělení se zbytkem 
 • Geometrie:
 • Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
 • Vzájemná poloha přímek v rovině: různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kolmost
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Pracovní sešit
 • Slovní zásoba:
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 NOS
 • Doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • Románský sloh 
 • Kníže Václav a Boleslav 
 • Učebnice do str. 14, odkaz na videa ZDE
NOP
 • Rozmanitosti přírody:
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh 
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).

Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


TÝDENNÍ PLÁN 21. 9. – 25. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Tvrdé a měkké souhlásky
 • Slova s citovým zabarvením
 • Pracovní listy pro chybějící žáky ZDE – doplněno (prac. list 7, 8)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku: učebnice pro 4. ročník -1. díl
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • Řešení slovních úloh
 • Geometrie: Bod, úsečka, přímka, polopřímka 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Slovní zásoba:
 • Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)
 • Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)
 NOS
NOP
 • Rozmanitosti přírody:
 • Výrobky a přírodniny
 • Jedinec a druh 
INFORMACE
 • Na tělesnou výchovu budeme chodit pouze ven. Při nepřízni počasí to budeme řešit operativně. Prosím tedy, aby žáci měli vhodné oblečení (včetně obuvi).

TÝDENNÍ PLÁN 14. 9. – 18. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku – vyjmenovaná slova
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • Řešení slovních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Odpovědi na otázky (pozdrav, jméno, věk, barvy, zvířata, jídlo)
 • Opakování slovní zásoby
 NOS
 • Obrazy ze starších českých dějin – Život pravěkých lidí, video
NOP
 • Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny
INFORMACE
 • Pokračujeme v plaveckém kurzu dle rozvrhu, ve výuce se věnujeme docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (hlavně M, ČJ, AJ).

TÝDENNÍ PLÁN 7. 9. – 11. 9. 2020

 ČESKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (abeceda, významy slov,…)
MATEMATIKA
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky
 • Přirozená čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání
ANGLICKÝ JAZYK
 • Docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku:
 • Odpovědi na otázky (pozdrav, jméno, věk, barvy, zvířata, jídlo)
 • Opakování slovní zásoby
 NOS
 • Obrazy ze starších českých dějin – Život pravěkých lidí
NOP
 • Rozmanitosti přírody: Výrobky a přírodniny
INFORMACE
 • Pokračujeme v plaveckém kurzu dle rozvrhu, ve výuce se věnujeme docvičování a opakování učiva ze 3. ročníku (hlavně M, ČJ, AJ).

Školní rok 2020/2021

Milé děti a rodiče,

začíná nám nový školní rok, a proto Vám chceme popřát hodně štěstí a úspěchů, společnými silami to určitě zvládneme! Zítra (1. 9.) se sejdeme v 8 hod. v naší třídě. 

Těšíme se na Vás!

Lukáš Tauchman a Zdeňka Vlasáková

 

Komentáře jsou uzavřeny.