IV.A Mgr. Simonka Marcoen

Mgr. Simonka Marcoen

simonka.marcoen@zsrakovskeho.cz 

Týdenní plán  30.3. –  5.4.

Milé děti a rodiče,

doufám,že vše v pohodě zvládáte/píšete mi pozitivně/ a nedělejte si hlavu, pokud jste pozadu.

Opět Vám píši orientační  plán učiva , který byste zčásti měli udělat.Rozvrhněte si ho do celého týdne, ne vše najednou.

Běžte se proběhnout, zacvičte si, zazpívejte a poslechněte pěknou písničku.Vše zvládneme společnými silami !

ČJ

začínáme vzor stroj – uč.str.108 – uvědomit si koncovky v každém pádě

písemně: uč.str.106-107  2 cvič.podle výběru , str.109 – cv.6

čtení – přečti si pověst , mimočítanková četba

pracujte v PS

M

pokračujte v procvičování zlomků

jak vypočítáme polovinu,třetinu,čtvrtinu,pětinu z daného čísla

uč.str.16,17

písem.:str.18/19,20

g.:     vzorce obvodu obdélníku a čtverce,narýsovat

NOS

Pohoří – str. 16,17 – ukazuj si ,vybarvi ,zapamatuj si názvy 

NOP

při procházce pozoruj přírodu- co vidím – potok, les ,zvířátka ,pole ,louky

přečti si o tom v učebnici a připomenu si – jak se mám chovat v přírodě

nakresli si obrázek

ANGLICKÝ JAZYK
zdravím Vás. Známky za testy naleznete v systému ŠKOLA ONLINE.  Níže posílám učivo na tento týden.

 1. Opakování Unit 6 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 2. Opakování Unit 7 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 3. Celý díl videa s názvem „The Dragon Crown“ naleznete zde:
  https://www.youtube.com/watch?v=dzqBxq-Xsjg
 4. Pro ty, kteří ještě nenapsali test, posílám odkaz na testování zde:
  https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

Přeji vám krásný víkend a pokud něco bude v nepořádku nebo bude někdo potřebovat s něčím pomoci, písněte mi email.

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán  23.3. – 29.3.

ČJ

trénujeme nadále koncovky PJ rodu mužsk.

diktát – str.102- cv. 7 , 7 vět/prohlédnu a opravím sama /

ústně: str.102- cv.8,9 ;str.104 – text článku  a,b přečíst a zdůvodnění , umět vzor muž

písemně: str.102-cv.9 – rozdělit na 2 části , str.105 – cv. 3

sloh : téma “Město,ve kterém žiji“ – sestavit osnovu a vyprávění napsat

čt.: naučit se básničku podle svého výběru – min.3 sloky

M

procvičujeme sčítání,odčítání pod sebou,zaokrouhlování čísel,nás.a dělení se zkouškou

zlomky – str.12,13,15 – z čeho se skládá , umět je číst a psát

g.: rýsovat rovnoběžník

NOS

Státní hranice a  schengenský prostor- vyhledat zajímavosti  a zapamatovat si je

Povrch- str.16 , ukázat si pohraniční pohoří

NOP

Obratlovci žijící v lesních společenstvech – najdi si svého oblíbence a napiš informace o něm

str.60,61 – přečíst a zapamatovat si důležité informace

HV

zazpívej si písničky Holka modrooká , Ten chlumecký zámek  a vytleskej rytmus

přeji Vám všem pevné zdraví v těchto dnech a vše v klidu řešit 

informace od nakladatelství Grada

Máme pro Vás a rodiče Vašich žáků řešení, jak školu nevypustit z hlavy a jak se doma zabavit.

Ukázky z knížek, které stačí jen vytisknout a děti mohou rovnou procvičovat, můžete stáhnout zde. Nezapomeňte také na naše oblíbené tematické pracovní listy věnované dějepisu, které mají všichni zdarma k dispozici.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

zdravím Vás a posílám nové učivo. Příští týden dostanete aktivity a testy.

1 Čtení – Class Book str. 37, The Dragon Crown.

2 Opakování – dokončit Activity Book 34-37.

3  Test, který Vám pošlu zde.

https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

4 V případě, že si chcete ještě zopakovat slidy, posílám Vám prezentaci zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

 

 

 

Týdenní  plán  16. 3. –  20.3.

 
 Český jazyk
´´´´´´´´´´´´´´´´´´
procvičování koncovek PJ mužsk.rodu podle vzorů
ústně –  str.98 ,100
písemně – str.99 tabulka + cv.10, cv.11
                   str. 101 –  cv.6
                   str.  102 – cv.7
čtení – dočíst  rozečtenou knihu , pohádku
udělat si zápisky do ČD 
číst si každý den 
 
Matematika – 3. díl
´´´´´´´´´y´´´´´´´´´
str.4  – číst správně čísla , rozvinutý zápis čísel
str.5  – zaokrouhlování ,písemné dělení se zkouškou
str. 7,8,9  – početní výkony s přirozenými čísly
přečti si vždy pozorně zadání 
geom. – obdélník, čtverec, rovnoběžníky
na papír vypracovat všechna cvičení rýsování
 
NOS
´´´´´´´´
práce s mapou ,zopakování světových stran ,měřítko
sousední státy a jejich poloha , umět ukázat hranice , rozloha  a počet obyvatel ČR
historické země
 
NOP
´´´´´´´´
zopakovat si živočichové v zimě
ekosystémy , složky
společenstva rostlin a živočichů
lesní společenstva, lesní porost a bezobratlí živočichové lesních společenstev
str.53 – 57 
nakresli si zvířátko a popiš ho 
 
HV 
´´´´´
zazpívej si pěknou písničku a zopakuj si druhy not
 
Pracovní činnosti

Jarní náměty.  

Květina dle návodu -viz odkaz. Nemusíte používat CD, stačí kolečko z tvrdého papíru, víčka a lepidlo Herkules. Použít můžete novinový papír, pokud doma nemáte papír barevný.

https://www.vytvarne-navody.cz/recyklovana-kytka-cd-vrsku/ Po vytvoření výrobku můžete práci vyfotit, pokud máte možnost vytištění a založte do portfolia žáka. Portfolio výrobků donesou žáci do školy. Pokud možnost nemáte,  VŠECHNY VÝROBKY SI PO OTEVŘENÍ ŠKOL ŽÁCI přinesou do školy

 
Výtvarná výchova
Žák si vybere jedno písmeno z abecedy a na A4 papír udělá ozdobný návrh tohoto písmena s tématem JARA.
Příklad vybere si písmeno T a ozdobí ho květy tulipánů. Voskovky a pastelky dovoleny. Po návratu do školy budeme návrh hodnotit.
 
Pro doplnění máme pracovní sešity , sledujte telku .
Každý si může založit sešit , kam si bude vše zapisovat a já je zkontroluji až se zase uvidíme .
Přeji Vám hodně sil a pěkných chvil .
 

Anglický jazyk

zdravím Vás a posílám aktuální informace.

 1. Všichni žáci  budou plnit úkoly dle mého zadání.  Posílám Vám odkaz na prezentaci. Prosím, projděte si všechny strany pomalu a pečlivě. A až dojdete na stranu „ACTIVITY BOOK“ , zkuste zadání vyplnit a v prezentaci máte také klíč – řešení.  Test bude pravděpodobně v pátek 20.3. Test si vyplníte na PC a vytisknete, nebo napíšete perem na papír a založíte do desek.  
 2. Doporučuji pracovat každý den podle pokynů, ať toho nemáte moc.

Pokud budete potřebovat poradit se spuštěním prezentacem, napište mi.

Odkaz na prezentaci najdete zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

Zdravím všechny žáky  a děkuji za spolupráci.

Týdenní  plán  9. 3. –  15.3.

ČJ  –   podstatná jména rodu mužského – určování a přiřazování ke vzorům 

            práce s encyklopedií 

            písemná práce na zopakování pravopisných jevů

M   –   začínáme 3.díl učebnice 

            milion 

           g.: obdélník ,čtverec

NOS  –   ČR  , její poloha ,počet obyvatel

NOP  –   bezobratlí živočichové LP 

Informace : 

10.3.   Den otevřených dveří

20.3.   Matematický klokan

25.3.    Třídní schůzky od 17.30 hod.

26.3.    Den poezie –  projektový den

 

Týdenní  plán  1.3. – 8.3.

 

ČJ  –  vzory rodu stř.  a  ženského , pravopis odůvodnění y/i 

           vzory rodu  mužského –  živ. a než. 

           básnička zpaměti – recitace

           s.:  blahopřání

M  –   převody jednotek ,rovnice , sčítání a odčítání ,násob. a dělení

           g.:  obvody trojúhel.,obdélníku a čtverce 

NOS  –   měřítko mapy , nadmořská výška , značky

NOP  –  jarní období  – ekosystémy , společenstva rostlin a živočichů

               test :  neživé přírodniny

Informace :

10.3.   Den otevřených dveří

20.3.   Matematický  klokan

25.3.    třídní schůzky  od  17.30 hod.

26.3.     Projektový den – Den poezie 

Týdenní  plán  24.2. – 1.3.

ČJ –  opakujeme podst.jména – rod,číslo,pád a vzor

          pravopis y,ý ,i,í – u vyjmenov.slov

         sl.: reklama ,oznámení

M  – převody jednotek

         písemné sčítání ,odčít.,násob.,dělení

         rovnice , slovní úlohy

         g.: obvod trojúhel.,čtverce a obdélníku

NOS  –  práce s mapou

NOP –  živočichové v zimě 

 

         

 

Týdenní plán   17.2. –  23.2.

              Jarní  prázdniny .

Týdenní  plán   10.2. –  16.2.

ČJ  –  věnujeme se podst.jménům rodu  stř. a žensk. – přiřazujeme ke vzorům

           odůvodnění pravopisu vyjm. a příbuz.slov

          určování druhů slov a pádů , blahopřání

         s.: blahopřání

M  –  jednotky objemu,času a délky ,čteme v jízdním řádu

          písemné násob. dvoucif.činitelem

          slovní úlohy,rovnice 

          g.: osa úsečka a její střed

NOS  –  česká státnost , základní státoprávní pojmy

NOP –  neživé přírodniny

Informace :

11.2.  test  NOS / člověk a jeho svět /

17.2. –  23.2.   jarní prázdniny

 

               

         

 

Týdenní  plán  3.2. –  9.2.

ČJ  –  podstatná jména rodu středního a ženského ,vzory

           pravopis vyjmen.slov opakujeme průběžně

          práce s textem, jeho porozumění

M –    převody jednotek , rovnice

         písemné násob. dvouciferným činitelem

         g.: kružnice ,střed a její poloměr

NOS  –   naše vlast Česká republika 

               zákony a práva občanů

NOP –  neživé přírodniny

Týdenní  plán  27.1. –  2.2.

ČJ  –  podstatná jména rodu středního – určování vzoru,pádu ,odůvodnění psaní pravopisu

           PJ  rodu ženského – vzory

          odevzdání čtenářského deníku , četba poezie 

M  –  násobení dvouciferným činitelem

          rovnice , slovní úlohy

          g.: trojúhelníková nerovnost

NOS  –  opakování  – Marie Terezie , Josef II.

NOP  –  neživé přírodniny

               vzduch,voda,horniny

Informace :

30.1.               výpis vysvědčení za I.pololetí ( žáci si ponechávají) –  poslední vyučovací

                        hodina

31.1.                pololetní prázdniny

17.2. – 21.2.   jarní prázdniny

Týdenní  plán   20.1. –  26.1.

 procvičování  pamětného násob. a dělení , dělení se zbytkem

          slovní úlohy , rovnice

         g.: trojúhelník , pravý úhel 

ČJ  –  opakování pravopisu i,í/y,ý  a časování sloves

           podstatná jména – určování rodu ,čísla ,pádu a vzoru 

          správné a plynulé čtení

NOS  –   Marie Terezie , Rudolf II.

NOP  –  Jednotky – hmotnost , objem, čas , teplota 

   

 

Týdenní plán  13.1. – 19.1.

M –  opakujeme pamětné násob.a dělení 10, 100

        slovní úlohy 

       g.: rýsujeme trojúhelník 

ČJ –  slovesa – urč. kategorií,  čas min.,pravopis vyjm.a příbuzných slov

         podst.jména

NOS  – Třicetiletá válka 

              J.A.Komenský

NOP  –  Magnety a světové strany

               Jednotky- hmotnost,objem ,čas

Informace :

30.1.  výpis vysvědčení

31.1.   den prázdnin

v každém předmětu budeme psát krátké opakovací testy

prosím o nutnou kontrolu kružítek , děti je nemají v pořádku

 

Týdenní  plán  6.1. –  12.1.

M  –  opakování a procvičování

          násob. a dělení str.20 – 25

ČJ  – opakování určování kateg.u sloves a podst.jmen

          čas minulý

         s. : Můj nejlepší zážitek o vánocích

NOS –  České země po bitvě na Bílé hoře

NOP  –  Magnety ,světové strany

Informace :

8.1.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

odevzdat do konce týdne čtenářské deníky za prosinec

ořezané tužky , pravítka a kružítko nutné mít na geometrii 

Týdenní   plán  16.12. –  22.12.

ČJ –  časování sloves , určování kategorií

          čas přítomný a budoucí

         úprava blahopřání  ,  správné a plynulé čtení

M  –  sčítání a odčítání zpaměti , písemné sčítání a odčítání

          g.: trojúhelník , rovnoběžky a kolmice , obdélník a čtverec

NOS  –  Habsburkové

NOP  –  Magnety a světové strany

Informace :

16. 12.  návštěva KC 12 –  Vánoční příběh –  60 Kč

19. 12.  vánoční besídka ve třídě  od 17.30 hod.

                každý přinese 2 dárečky do tomboly

8.1.2020  třídní schůzky  od 17.30 hod.

Všem  rodičům a dětem  přeji  krásné  a pohodové vánoce , hodně 

štěstí , zdraví  a  spokojenosti  v  Novém  roce  2020 !

 

 

Týdenní  plán  9.12. –  15.12.

ČJ  –   slovesa ,určování kategorií

            jednoduché a složené tvary

            čas přítomný

M    –  sčítání a odčítání zpaměti / nad 10 000/

            slovní úlohy , písemné sčítání a odčítání 

            dělení a násobení pod sebou

NOS   –  vláda Habsburků

NOP   –   Roční období – střídání dne a noci

Informace :

13.12.  test z NOS  / Jagellonci  a Habsburkové /

16.12.  návštěva KC 12  –  Vánoční příběh – vybíráme 60 Kč

19.12.  vánoční besídka s rodiči 

              každý přinese 2 dárečky do tomboly

Týdenní  plán  2.12.  –   8.12.

ČJ  –  opakování slovní druhy ,  slovesa , infinitiv a  slovesa zvratná

          dodržování úhlednosti a čitelnosti napsaného 

         čtení – správné a plynulé čtení

          3.12.  opakovací test za 1.pololetí

M   –   souhrnné opakování 

            čísla větší než 10 000 , zaokrouhlování čísel

          g.: kolmice , rovnoběžky , trojúhelník ,obdélník , čtverec

          4.12.  opakovací test  za 1. pololetí

NOS  –  král Jiří z Poděbrad

               Jagellonci na českém trůně

NOP  –   Zima v přírodě

                Neživá příroda

Informace :

5.12.    Mikuláš  ve škole 

19.12.  Vánoční třídní besídka

              / každý přinese 1 – 2 dárky  do tomboly /

do 2.12.  –  odevzdání  čtenářských deníků 

prosím , přinést doplatek  za plavání , kdo ještě  nezaplatil

přinést  Matematika 2. díl 

Týdenní plán   18.11. –  24.11.

ČJ –  vyjmenovaná slova , užití předpon a přípon,stavba slov, určov. slovesných kategorií

          s.: vypravování podle obrázkově osnovy

          sebekontrola psaného projevu

          hrdinové dětské literatury

M –  písemné nás. a dělení, násob. a dělení zpaměti

         g.: rovnoběžky a kolmice, pravoúhlý trojúhelník

22.11.  opakovací test

NOS  –  Husitské války

NOP –   Houby, zima v přírodě

          

Týdenní plán  11.11.- 17.11.

ČJ  –  stále se věnujeme pravopisu vyjmenovaných slov str. 36 – 40

          určování mluvnických kategorií u podst.jmen a sloves 

         s.:  popis věci

M  –  násobení a dělení zpaměti

         písemné násob. a dělení , použití závorek

        řešení slovních úloh

        g.:  kolmice

NOS  –  Husité

               test : Karel IV. , středověk

NOP  –  Houby

                test : stavba těla rostlin , listnaté stromy

Informace :

13.11.   Třídní schůzky  od 17.30 hod. 

          

Týdenní  plán  4.11. – 10.11.

ČJ  –  předpony ,přípony

           vyjmenovaná slova – pravopis

           určování kategorií u podst.jmen a sloves

          snažíme se úhledně a čitelně psát

M  –   pamětné sčítání do 10 000 , písemné dělení jednociferným dělitelem, slovní úlohy

           g.:  rýsování kolmic

NOS   –  Karel IV. 

               Život ve středověku

NOP  –  Lesní stromy

Informace :

4.11. – proběhne olympijský den ( každý musí mít sportovní oblečení i na ven ,svačinu a pití)

Každý bude mít na  geometrii trojúhelník . 

13.11.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

Týdenní  plán  28.10. –  3.11.

28.10.   Státní svátek 

29.10  a  30.10.  Prázdniny

31.10.  a 1.11.    Ředitelské volno

Týdenní plán  21.10. – 27.10.

ČJ –   předpony a přípony

           neustále opakujeme pravopis vyjmenovaných slov

          určování sloves.kategorií u sloves 

          diktát na vyjmenovaná slova

M  –   čísla do 10 000 , porovnávání ,čtení a zápis

          slovní úlohy , dělení jednocif. dělitelem

         g.: kolmice a rovnoběžky

NOS  –  poslední Přemyslovci

NOP –  lesní stromy  buk,dub,bříza

                jehličnany

               test – byliny a dřeviny

Informace :

23.10.   Povinnosti cyklisty – prevence

28.10.  Státní svátek

29. a  30.10.  Prázdniny

31.10. a  1.11. Ředitelské volno

 

Týdenní plán  14.10. – 20.10.

ČJ  –   pokračujeme v pravopisu psaní předpon a předložek,doplnění y/ý a i/í ve slovech

            s.: popis osoby

M  –   čísla do 10 000 – čtení a zápis ,dělení jednociferným číslem – písemně

           slovní úlohy, neustále používáme násob. a dělení

NOS  –  Anežka česká, král železný a zlatý , Karel IV.

NOP  –  Plané a kulturní rostliny

Informace :

14. 10.  diktát z ČJ  

17.10.   Dravci a sovy  –  přinést  50 Kč 

23.10.   Povinnosti cyklisty v silničním provozu – prevence

28.10.  Státní svátek

29.10. a 30.10.  prázdniny

31.10. a   1.11.    ředitelské volno

Prosím  o obalení sešitů a učebnic ! / někteří ještě nemají/ .

Týdenní plán  7.10.  –  13.10.

ČJ  –  stavba slov- kořen,přípona ,předpona

          pravopis od-,nad-,pod-,před

         předpony – vz-,roz-,bez-,ob-,v-,vy-/vý

–  dělení , dělení se zbytkem , násobení , sčítání a odčítání 

        slovní úlohy

       str.12 – 16 , písemné násobení str. 18

NOS  –  Kosmova kronika česká

               Za vlády Přemyslovských králů

NOP  –  Plané a kulturní rostliny, dřeviny , lesní stromy

Informace :

7.10.     poslední plavání  – odchod od školy  v 7.15 hod.

9.10.     jedeme na společný  výlet do  ZOO  Radonice   (ti ,kteří mají svačiny a obědy jsou odhlášeni)

               dejte prosím dětem s sebou  svačinky a teplé oblečení 

               společný odchod od školy v 8.00 hod.

11.10.   test z NOS – Kupec Sámo,Konstantin a Metoděj ,Staré pověsti české

 


Týdenní plán  23.9. –  29.9.

ČJ  –   stavba slov , stále opakujeme pravopis vyjmen.slov,párové souhlásky

M   –   sčítání a odčítání písemně, řešení slovních úloh,dělení se zbytkem

NOS  –  Knížata Václav  a Boleslav

NOP  – dřeviny

Informace:

 • pokračujeme v plaveckém výcviku
 • prosím u dětí( kdo ještě nestihl) o kontrolu obalení  všech učebnic a sešitů
 • došly PS z ČJ a z M ,cena M – 55 kč, ČJ – 73 kč 

u platících přes bankovní účet udávejte SS 112 ( ČJ )  SS 114 ( M ) 

 

Týdenní plán  16.9.  –  22.9.

ČJ  –  určování slovních druhů, slova ohebná a neohebná, pravopis vyjmenov.slov

          s.: dialog na základě obrazového materiálu

diktát na vyjmenovaná slova

M –  pamětné a písemné sčítání a odčítání, násob. a dělení , slovní úlohy

NOS  –  Přemyslovská knížata

test : pravěký člověk,kupec Sámo, Konstantin a Metoděj

NOP  –  byliny ,obiloviny,lilek rajče a brambor

test :  výrobky,přírodniny,jedinec druh 

Informace :

20.9.  začínáme plavecký výcvik  –  odchod od školy v 7.15 hod.

26.9.  přespolní běh

 

 

Týdenní  plán  9.9  –  15.9.

ČJ  –   věta,souvětí 

            význam slov , slova jednoznačná,mnohoznačná,protikladná,souznačná

            opakování pravopisu – vyjmenovaná slova

–   opakování pamětného sčít.,odčít.,násob.,dělení

          slovní úlohy

          g.: přímka,úsečka,polopřímka a jejich vyznačení

NOS  

kupec Sámo

dávní Slované

Velkomoravská říše

NOP   

byliny a obiloviny

Informace :

Třídní schůzky  11.9.  v 17.30 hod.

 

Všechny  vítám v naší  třídě  v  novém  školním  roce  2019 – 2020 !

Týdenní  plán  2.9. –  6.9.

ČJ  –    opakování  učiva  ze III. ročníku

            sl.: vypravování z prázdnin

diskutujeme : co očekávám od nového školního roku

besedujeme o knize , kterou jsem přečetl(la)  o prázdninách

Čtenářský deník odevzdáváme každý poslední týden v měsíci. 

M  –  opakování učiva ze III. ročníku 

NOS ( nauka o společnosti )

 ° Život pravěkých lidí

 ° Kupec  Sámo

NOP ( nauka o přírodě )

°  Rozmanitost  přírody

°  Jedinec a druh

Informace : 

Pokračujeme  v plaveckém výcviku .

s sebou  do igelitové tašky nebo batohu : plavky , tělový šampon , 2 ručníky , gumová obuv, koupací 

čepice( děvčata gumičku pro svázání vlasů do culíku) , hřeben

Datum : 20.9.       8:15 – 9:45                     odchod od školy v 7,15 hod.

                23.9.       8:15 – 9:45                     odchod od školy v 7,15 hod.

                25.9.     10:30 – 12:00

               26.9.      10:30 – 12:00

               27.9.        8:15 – 9:45                    odchod od školy v 7,15 hod.

               30.9.       8:15 – 9:45                    odchod od školy v 7,15 hod.

                2.10.      10:30 – 12:00

                3.10.      10:30 – 12:00

                4.10.      8:15  –  9:45                 odchod od školy v 7,15 hod.

                7.10.      8:15  –   9:45                odchod od školy v 7,15 hod.

  11.9.  Třídní schůzky

 

 

 

 

 

Týden  24.6. –  28.6.

ČJ , M  –  opakování a procvičování učiva ve formě her

SKN  –  vycházky po okolí

Uklízíme ve třídě , vybíráme a odevzdáváme učebnice 

27.6.  společné závěrečné zhodnocení školního roku

          jdeme na zmrzlinu ( platíme z TF )

28.6.  rozdávání vysvědčení  8.00 – 8.45 hod.  , děti mají mít desky 

        Přeji všem krásné , slunečné a pohodové prázdniny  !

Týden  17.6. – 21.6.

ČJ  –  opakování  učiva  3.třídy

M   –  opakování  učiva  3.třídy

SKN  – shrnutí  učiva  

18. – 21. 6.   sběr papíru a víček

19.6.   akce Barvy spojeno s dílničkami

            Olympijský běh

Prosím rodiče a děti ,aby zkontrolovaly všechny učebnice , popřípadě slepily a připravily k odevzdání .

Týden  10.6. – 14.6.

ČJ –  opakování  a  upevnění  učiva  3.třídy

M   – opakování  a upevnění  učiva  3.třídy

SKN  –  popis rostlin a živočichů

14.6.  společný poznávací výlet k Vltavě – s sebou sportovní oblečení,svačinku ,pití

          čepice  a brýle 

Týden  3.6. – 7.6.

ČJ  –  procvičujeme učivo 3.ročníku

M  –   procvičujeme učivo 3.ročníku

z obou předmětů budou průběžné opakovací testy

SKN – živočichové,rostliny

5.6.  třídní schůzky  od 17.30 hod.

6.6. účast na akci “ Dopravní den “ – děti budou mít sportovní oblečení/v případě chladného počasí i teplé oblečení/

18. – 21.6.  sběr víček a papíru

Týden  20.5. –  24.5.

                                                   ŠKOLA   V  PŘÍRODĚ   

Týden  6.5. – 10.5.

ČJ  –  opakovací test – určování slov.druhů,pravopis vyjmen. a příbuzných slov , čas sloves a časování

M  –  opakovací test na násob., dělení se zbytkem, sčít. a odčít. pod sebou, násob. dvojciferných čísel

         jednociferným činitelem,slovní úlohy

SKN  –  živočichové

6.5.   fotografování třídních kolektivů – foto  35 Kč / žáka

8.5.   Den vítězství

9.5. – 10.5.    ředitelské volno

15.5. – 17.5.  Putování  Prahou – projektové dny

 

Týden  29.4. – 3.5.

ČJ –  neustále opakujeme slovní druhy ,jejich určování 

         vyjmenovaná slova a slova příbuzná ,kategorie u podst.jmen a sloves 

M  – násob. a dělení mimo obor násobilek , dělení se zbytkem , nás.dvojcif. a trojcif.čisel jednocif.činitelem

        sčítání a odčítáni pod sebou

SKN – Rostliny ,houby , živočichové

30. 4.  akce Lesem nelesem – ráno sraz ve škole ,společný odchod  a příchod 

            vybíráme 40 kč na žáka

1.5.  Svátek práce

6.5. fotografování třídních kolektivů , vybíráme 35 Kč / foto

8.5. Den vítězství 

9.5. – 10.5.  ředitelské volno

Prosím o zasílání potřebných dokumentů na ŠVP , platby provádějte na č.ú. 266496066/0300 , SS 201915 , VS žáci

Týden  22. –  26.4.

ČJ –  opakujeme vyjmenovaná slova , slovní druhy , určování  mluvnických kategorií

         u jednotlivých  druhů

         zpráva ,popis

M –  násob.,dělení

        dělení se zbytkem ,násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

        jednotky času

       g.: trojúhelník,čtyřúhelník

SKN  – opakování rostlin , jednotky času a znalost hodin

23.4.   Den země – ekologický projekt

30.4.  Lesem nelesem  – děti přijdou ve sportovním oblečení ,obuv podle počasí, s bat´ůžkem

           / ještě upřesním a budu informovat  děti ,kde se sejdem / – vybíráme 40 Kč na žáka

1.5.    Svátek práce

8.5.   Den vítězství

9.5. a 10.5.  ředitelské volno

Prosím o zasílání častky 2.980 Kč  ŠVP – Seč –  na  č.účtu : 266 496 066/033 ,  SS 201915 , VS žáci

do  12.5.2019 

Děkuji 

Týden  8.4. –  12.4.

ČJ  –   stále procvičujeme vyjmenovaná slova , zpaměti + odůvodnění pravopisu

           určování slov.druhů, PJ – rod,číslo,pád , Sl. – osoba,číslo,čas

          pravopis y,i  po souhláskách

M  –  nás.,dělení se zbytkem , násob. a dělení mimo obor násobilek 

         slovní úlohy ,  g.: porovnávání úseček

SKN  –  Rostliny – jejich znaky ,části

12.4.  výlet do Hrusic se společným obědem

           v 8.00 hod. sraz před školou – společný odchod k autobusu 

           prosím ,aby s sebou měly děti svačinky 

Týden  1.4. – 5.4.

ČJ –  vyjmenovaná slova po S,V

         určování slovních druhů

         mluvnické kategorie – rod,číslo,pád,osoba,čas

 

M  –  dělení se zbytkem

         násob. a dělení mimo obor

         neustále opakujeme zpaměti násob. a dělení

         g.: porovnávání úseček

SKN –  Lidé a čas

 

12.4.  výlet do Hrusic spojený s obědem 

           vybíráme 300 Kč

           sraz před školou v 8.00 hod. , společný odchod k autobusu

16.4.  Velikonoční jarmark  – každý srdečně vítán  od  16.00 hod.  do 17.30 hod.

18.4.  velikonoční prázdniny

 

Týden 25. – 29.3.

ČJ  –  vyjmenovaná slova , slovní druhy

          sloh : velikonoční tradice

M –  dělení se zbytkem , násob. a dělení , slovní úlohy 

        g.: přenášení úsečky

SKN  –  povolání , řešení složitých situací , trávení volného času

 

27.3.  třídní schůzky

29.3.  soutěž ve skoku přes švihadlo

16.4.  velikonoční jarmark

18.4.  velikonoční prázdniny

 

Týden  18.3. – 22.3.

ČJ –   stále procvičujeme určování slovních druhů, u PJ – rod,číslo,pád , u S – os.,č.,čas

          vyjmenovaná slova  a slova příbuzná a odůvodnění pravopisu -y

M  –  začínáme 3.díl učebnice

         dělení se zbytkem

        g.: obvod geometr.útvarů

SKN  –  požární  poplach , varovný signál , zkouška sirén

             konkrétní příklady nebezp.událostí v životě

21.3.  školní kolo recitační soutěže

27.3.  třídní schůzky

12.4.  výlet do  Hrusic 

Týden  11.3. – 15.3.

 

ČJ   –  podst.jména – rod,číslo,pád

           slovesa  –  osoba,číslo,čas

           vyjmen.slova po S

M   –  opakování

          osová souměrnost

SKN  –  sexuální zneužívání,šikana,týrání

21.3.  recitační soutěž

27.3. třídní schůzky

 

Týden   4.3.  – 8.3.

ČJ  – určování slovních druhů, PJ – rod,číslo,pád ,S – časování

         čt,: čteme a vysvětlujeme si pojmy , různé liter. druhy a žánry

M  –  opakujeme nás. a děl., řešení složitějších slov.úloh , sčít. a odčít. pod sebou

         porovnávání čísel a zaokrouhlování

SKN  

Základy rodinné a sexuální výchovy

stavba těla , početí,narození, chování k novorozencům

osobní bezpečí

12.3.  Den otevřených dveří

21.3.  školní kolo recitační soutěže

27.3.  třídní schůzky

Týden  25.2. – 1.3.

ČJ  –  určování slovních druhů, psaní i / í , y/ ý ve vyjmen. a příbuzných slovech

          určujeme rod , číslo a pád u PJ

M –  procvičujeme sčítání a odčítání 0 – 1000 , sčítání  tří sčítanců

        slovní úlohy , zaokrouhlování čísel na desítky a stovky

SKN  

Návykové látky

Test – části kostry

Informace :

12.3.  Den otevřených dveří

21.3.  recitační soutěž  – školní kolo

27.3.  třídní schůzka

 

Týden 18.2. – 22.2.

ČJ  –  opakování vyjmen.slov po B,L,M,P – zpaměti

         určujeme slovní druhy , u podst.jmen – rod,číslo,vzor

         pádové otázky

        čt.: zkoušíme básničku – Otesánek

M –  sčítání a odčít. pod sebou , pamětné sčítání 

        zaokrouhlování na desítky a stovky

       nás.,dělení – zpaměti mají znát už všichni

       g.: kružnice,kruh – rýsujeme

 

SKN  – Rozmanitá strava,zdravý režim

 

Připravujeme se na recitační soutěž v březnu.

Prosím rodiče,aby zajistili dětem kružítko .

Týden 11.2. – 15.2.

                                 JARNÍ   PRÁZDNINY

Týden  4.2. – 8.2

ČJ  –  vyjmenovaná slova po B,L,M,P

          podst.jména – určov.rodu,čísla,pádu

         slovní druhy

M –  stále opakujeme násob. a dělení 

        písemné sčítání a odčítání 3cif. čísel

        zaokrouhlování 3cif. čísel na desítky a stovky

       g.: trojúhelník,čtyřúhelník,přímka,úsečka

SKN  –  opakování  kostra, vnitřní ústrojí,smysly

              denní režim

              etapy lidského života

 

Týden  28.1. – 1.2.

ČJ – vyjmenovaná slova po b,l,m,p – vše umět zpaměti 

        podst.jména – určování rodu,čísla,pádu

        slovní druhy

M –  sčítání a odčítání trojciferných čísel

        pamětné sčítání,slovní úlohy

       g: kruh ,kružnice

SKN – člověk – kostra , svaly,vnitřní ústrojí a jeho funkce 

            lidské smysly

31.1.   Vydávání vysvědčení – poslední vyučovací hodinu

  1. 2.  pololetní prázdniny

 

 

Týden 14.1. – 18.1.

ČJ  – podst.jména – určování rodu,čísla,pádu

         slovní druhy ,vyjmen.slova po B,L,M

M  – jednotky délky ,hmotnosti

        nás.,děl.,odčít.a sčítání do 1000, slovní úlohy

SKN – člověk -kostra

14.1.  opakovací test z ČJ

16.1.  opakovací test z M

17.1.  opakovací test z SKN 

nezapomenout na SKN přinést II.díl učebnice

 

Týden 17. – 21.12.

ČJ  – opakování VS po b,l,m

        rod PJ , číslo , pádové otázky

        autodiktát

M – opakování násob.,dělení

       sčítání a odčítání do 1000 , slovní úlohy

      g.: trojúhelník

SKN  –  nerosty a horniny

20.12.  se koná v naší třídě ¨ vánoční  besídka ¨ s programem  dětí  a  posezením rodičů 

             od 17.hod.

            děti ještě mohou přinášet ozdobné věci  a občerstvení

            každé dítě bude mít jeden dáreček do tomboly

   Vánoční prázdniny  od   22.12. 2018  do  2.1. 2019

   Přeji všem krásné prožití svátků vánočních , hodně zdraví  a  štěstí do Nového roku !!!

 

 


Týden 10.12. – 14.12.

ČJ – vyjmenovaná slova po b,l

        určování slovních druhů ve větách

        PJ – rod, číslo

        Pádové otázky – umět zpaměti

M  – řady čísel do 1 000

        porovnávání čísel

       g.: rovina

SKN – voda

            nerosty a horniny

Recyklohraní – sběr starých a použitých mobilů

13.2. návštěva KC 12 – Setkání před Betlémem –  60 Kč

20.12.  vánoční posezení od 17.hod. 

Týden 3.12. – 7.12.

ČJ – stále procvičujeme vyjm.slova po b a l a jejich slova příbuzná

        podst.jména – rod m.,ž.,stř., životnost a neživotnost, číslo jedn.,množ.

        začínáme pády podst.jmen

M –  zaokrouhlování čísel na desítky , sčít. a odčít.dvojciferných čísel, nás. a dělení 

        přirozená čísla v oboru do 1000/ 2.díl učebnice/

SKN – vlastnosti látek

           základní podmínky života

3.12.  “ Čechova stodola “

             sraz v 8.00 h. před školou – společný odchod k Albertu ,kde nás bude čekat autobus

             s sebou batoh se svačinkou a pitím,teplé oblečení a dobrou náladu 

13.12.   KC12   Setkání před Betlémem , vybíráme 60 Kč

20.12.  od 17.00 h. vánoční besídka s programem a posezením s rodiči

             děti mohou nosit dárečky pro spolužáky – tombola 

             v týdnu besídky mohou nosit cukroví  nebo jiné občerstvení

 

Týden 26.11. – 30.11.

ČJ –  opakujeme  : vyjmenovaná slova po b,l (zpaměti) , příbuzná slova ,druhy slov

                                 rod podst.jmen – životnost a neživotnost

        sloh : vzkaz

M – neustále se věnujeme písemnému sčítání a odčítání dvojcifer.čísel

       zaokrouhlování čísel na desítky

      g.: rovnoběžky a různoběžky

SKN – veterinář ,lékař

            základní podmínky života

Informace :

dne 3.12. – poznávací výlet ¨ Čechova stodola ¨ sraz před školou , odjezd od Albertu .

Prosím ,kdo ještě nezaplatil ,donést  TU  280, 00 Kč. Děkuji .

Týden 19.11. – 23.11

ČJ  –  věnujeme se převážně vyjmenovaným slovům po b,l 

          pamětné zkoušení

M  –  písemné odčítání a sčítání pod sebou

         slovní úlohy

        g.: rovnoběžky a různoběžky

SKN  – látky pevné ,jejich rozdělení

             měření délky


Týden  12.11. – 16.11.

ČJ  –  neustálé opakování druhů vět,psaní i,y , slovních druhů

         vyjmenovaná slova  b , l

M –  sčítání a odčítání dvojciferných čísel

        násob. a dělení

       g.: opakování

SKN  – třídění odpadu 

             opakování vlastností a druhů látek

 

14.11.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

 

Týden  5.11. – 9.11.

ČJ – neustále opakujeme druhy vět, znaménka za nimi,slabiky,souhl. a samohl.

        vyjmenovaná slova po B , umět zpaměti

        čt.: důraz na plynulé čtení s porozuměním

M – opakování násob. a dělení, pamětné sčítání a odčítání dvojcif.čísel

       g.: poloha dvou přímek v rovině

SKN  –  vlastnosti látek 

              lékař a veterinář

Týden 22.10. – 26.10.

ČJ –  stavba slova ,  vyjmenovaná slova

        čt.: důraz na správné čtení a porozumnění textu

M – procvičujeme neustále nás.,děl.

       sčítání a odčítání  dvojciferných čísel zpaměti

      slovní úlohy

SKN  –  vlastnosti látek

pravidelně píšeme testy z ČJ a M

Příští týden test z SKN .

Četba textu denně trénovat .

29. – 30.10. přeji pěkné podzimní prázdniny

 

Týden 22.10. – 26.10.

ČJ – stále  procvičujeme párové souhlásky,psaní velkých písmen

        začínáme vyjmenovaná slova

       čt.: čteme ze svých knížek a z čítanky nahlas a potichu

M – neustále procvičujeme nás.,děl.,sčít. a odčít.,slovní úlohy

       g.: polopřímka

SKN  

Přírodniny a lidské výtvory

23.10.  Olympijský víceboj – každý bude mít vhodné oblečení do tělocvičny i na ven

29.10. a 30.10.  podzimní prázdniny

Týden 15.10. – 19.10.

ČJ – věnujeme se procvičování párových souhlásek

        určování vět- jednod.,souvětí

        určování podst.jmen,sloves ,zájmen ,předložek,číslovek

        opakování abecedy

       učeb. do strany 31

M – násob.,dělení,sčítání,odčít.

       slovní úlohy – zápis a výpočet

      g.: polopřímka

učeb. do str. 29 – 30

SKN – práce s buzolou,určování směru

každý týden píšeme s dětmi  test z ČJ a M  z probrané látky

17.10.  ZEMĚMY   –  projektový den – zajímavosti o Vietnamu a Rusku

            výuka probíhá do 11.40 hod., společně odcházíme na oběd

23.10.  OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ –  sportovní  den  ( nutno mít cvičební úbor i na ven )

 

 

Týden  8.10. – 12.10.

ČJ – procvičujeme slova citově zabarvená,spisovná a nespisovná,nadřazená a podřazená

        párové souhlásky

M – slovní úlohy – zápis,výp. a odpov.

       násob.,dělení,sčítání,odčítání pod sebou,příklady se závorkami

SKN – orientace v krajině

Plavání od 9.10. do 24.10. každý den.Časový harmonogram dostaly děti nalepený do notýsků.

s sebou : plavky,ručník,pantofle,plav.čepici,hřeben,svačinku

Prosím děti teple obléci ,aby děti nenastydly.

Platba za osobu – 500 Kč

na účet č.: 266496066/0300

               SS 0918


Týden 1.10. – 5.10.

ČJ  –  určování ve větách slovní druhy

          znalost jednod.vět a souvětí

         pravopis ú,ů ,i,y, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

        správný opis textu a jeho kontrola

každý den čtení doma nutné!

M –   sčítání ,odčítání

         násobení , dělení  zpaměti

        slovní úlohy

SKN  –   Rovina,pahorkatina,hory

               Světové strany 

2.10. – 5.10.  sběr papíru

Týden  24.9. – 28.9.

ČJ  –  určování vět jednoduchých a souvětí ,slovních druhů

          odůvodnění pravopisu i,y

         uč. str. 14 – 19

M –  neustálé procvičování násob.,děl.,sčít. a odčít.

        příklady se závorkami  a slovní úlohy 

       uč. str. 13 – 17

SKN  –  Krajina kolem nás

28.9.  Státní svátek

Týden  17.9. – 21.9.

ČJ  –  slabiky,slova,psaní i ,y , velká písmena , skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě

          spojky,slovesa, jednod.věta a souvětí

         hlasité čtení textu denně trénovat, zpaměti 2 sloky Hustá sprška – 1. a 3.sloka D , 2.a 4.sloka CH

         uč.str. 11-15

M –  <,>,=

        sčítání,odčítání,násob.,dělení

       slovní úlohy

       uč.str.10-12

SKN  –  příměstské oblasti ,nákupní střediska, MHD

21.9.  přespolní běh – informace budou dětem předány

 

Týden  10.9. – 14.9.2018

ČJ  –  opakování z  II.ročníku , uč. str. 7-10

          každý den trénovat hlasité čtení

         každý si přinese svou oblíbenou knížku do naší knihovny

M –  opakování , cvičíme správný zápis slovních úloh a jejich řešení , uč. str. 5-12

        g.: bod,přímka

SKN – Domov , město ,příměstské oblasti

12.9.  třídní schůzky od 17.30 hod.

Prosím rodiče,aby děti měly obalené sešity a učebnice .Sešit formátu A5 budou používat pro důležité informace ze školy .

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/19 a  těším se na Vás !

Týden 3.9. – 7.9.2018

3.9.  –  začátek vyučování v 8.00 h. – 8.45 h.

4.9.  – 8.00 h. – 11.30 h. ( obědy od 11.00h. do 12.00h.) 

5.9.  –  vyučování dle rozvrhu

Nezapomenout  psací potřeby s sebou . Ostatní informace se dozvíte od TU .

Sejdeme se ve stejné třídě jako loni.

Komentáře jsou uzavřeny.