I.B Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz


Týden od 22.1. do 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Skládání slabik a slov

Slabikář do str. 30

Písanka – do str. 20

MATEMATIKA

Numerace 0 – 10, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

PS do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, bezpečnost

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

OSTATNÍ:

26.1. Celoškolní sportovní soutěž – skákání přes švihadlo (1. a 2. vyučovací hodinu)

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

Týden od 15.1. do 19.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene Z – z

Slabikář do str. 26

Písanka – do str. 14

MATEMATIKA

Numerace 0 – 9, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

PS do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Volně žijící zvířata v zimě

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt).

Barvy II (blue, grey, white, purple).

One (red) (sock), two (red) (socks).

Put on /Take off your (jumper).

Here you are. Thank you.

 

OSTATNÍ:

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

 

 

 

Týden od 8.1. do 12.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene V–v

Slabikář do str. 22

Písanka – do str. 9

MATEMATIKA

Numerace 0 – 9, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

PS do str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období . zima

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt)

OSTATNÍ:

10.1. Třídní schůzky od 17:30 hodin

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

Týden od 1.1. do 5.1.2018 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene Y–y, N-n

Slabikář do str. 20

Písanka – do str. 7

MATEMATIKA                                                                                        

Numerace 0 – 8, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

PS do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Lidové tradice a symboly svátků – Nový rok, Tři králové

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt)

 OSTATNÍ:

10.1. Třídní schůzky od 17:30 hodin

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

 

Týden od 18.12. do 22.12.2017 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene Y–y, N-n

Slabikář do str. 19

Písanka – dokončení

MATEMATIKA                                                                                        

Numerace 0 – 8, porovnávání čísel

Sčítání v oboru čísel do 8

PS do str. 12

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – lidové zvyky a tradice

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star), vánoční koledy + souhrnné opakování (slovíčka z lekce 1-3).

 OSTATNÍ:

Ve čtvrtek 21.12. od 16:00 hodin předvánoční kreativní setkání v I.B – zveme všechny rodiče.

 

Týden od 11.12. do 15.12.2017 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene J –j

Slabikář do str. 16

Písanka do str. 22

MATEMATIKA                                                                                                

Sčítání, odčítání do 7

Numerace 0 – 8

PS do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda-zima, pozorování proměn, počasí

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star), vánoční koleda.

OSTATNÍ:

V pondělí 11.12. KC 12 divadelní představení „Setkání před Betlémem“, vstupné 60,- Kč

Ve čtvrtek 21.12. od 16:00 hodin předvánoční setkání v I.B

 

Týden od 4.12. do 8.12.2017 

ČESKÝ JAZYK                                                                                                                        

Procvičování čtení slabik, jednoduchých slov                                                                              

Vyvození hlásky a písmene T-t, J -j                                                                                                             

Slabikář do str. 12                                                                                                                                           

Písanka – nácvik písmen s, o

 

MATEMATIKA 

Numerace v oboru čísel 0 – 7                                                                                                                       

Sčítání do 7, sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

Porovnávání čísel, hry s čísly                                                                                                                                                  

SVĚT KOLEM NÁS

Příprava na Vánoce – Advent, sv. Mikuláš

 

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star)

OSTATNÍ:

  • 5.12. Návštěva sv. Mikuláše v I.B
  • 21.12. v 16:00 hodin zveme všechny rodiče na předvánoční kreativní setkání.

 

Prosím rodiče, aby dětem zakoupili plnicí pera na psaní. Doporučuji bombičková pera s hrotem – například: Schneider Voice , Schneider Easy , Schneider  Voyage (cena okolo 60,-Kč), nedoporučuji pera typu  tornádo. Budu dětem postupně dovolovat psát perem, dle jejich zvládání psaní písmen a slabik. 

 

Týden od 27.11. do 1.12.2017 

ČESKÝ JAZYK – opakování čtení slabik, jednoduchých slov

                               Slabikář do str. 8

                               Písanka do str. 16

MATEMATIKA – vyvození a psaní číslice 7

                                 sčítání do 7

                                 sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

AJ – Souhrnné opakování – pozdravy, předmět ve třídě, hračky a barvy.

28.11. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – kalendář 250,- Kč (viz e-mail) – zájem nahlásit  27.11. do 12:00 hodin

 

Týden od 20.11. do 24.11.2017 

ČESKÝ JAZYK – opakování čtení slabik, jednoduchých slov

                               Slabikář do str. 5

                               Písanka do str. 12

MATEMATIKA – sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

                                 pracovní sešit do str. 32

                                Geometrie – geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

ANGLICKÝ JAZYK – barvy – blue, green, orange, yellow, pink, red.

A (red) pen, a (blue) bag,…

 

Týden od 13.11.  do 17.11.2017

ANGLICKÝ JAZYK

Hodina z důvodu státního svátku odpadne. Prosím rodiče, aby s dětmi zopakovali barvy (blue, green, orange, yellow, pink, red).

ČESKÝ JAZYK – čtení písmen, slabik, jednoduchých slov

                                Živá abeceda do str. 47

                               Písanka do str. 9

MATEMATIKA – obor čísel 0 – 6, porovnávání a sčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

                                 pracovní sešit do str. 30

                                Geometrie – geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  – 15.11. od 17:30 hodin 

 

Týden od 6.11.  do 10.11.2017

ČESKÝ JAZYK – čtení písmen, slabik, jednoduchých slov

                                Živá abeceda do str. 43

                               Písanka do str. 7

MATEMATIKA – sčítání, odčítání v oboru čísel do 5

                             vyvození číslice 6, porovnávání čísel

                             pracovní sešit do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

Připomínám: 15.11. od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Komentáře jsou uzavřeny.