I.B Bc. Olga Burdová

olga.burdova@zsrakovskeho.cz

Týden od 25.6. do 29.6.2018

ČESKÝ JAZYK

Čtení z textové části Slabikáře.

Psaní – procvičování psaní písmen, slov, jednoduchých vět.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

SVĚT KOLEM NÁS

Úklid ve třídě – lavice. Děti si odnesou věci na VV a TV. Ve čtvrtek všichni nechají odemčenou, prázdnou šatní skříňku.

OSTATNÍ:

25.6. Divadelní představení „MRAZÍK“ v podání VIII. A (výstup z hodin dramatické výchovy)

26. – 28.6. Vyučování formou soutěží, her, hádanek a pohádek.

29.6. Rozdávání závěrečného vysvědčení od 8:00 do 8:45 hodin.

Přeji všem dětem i rodičům hezké prázdniny.

V září zase vesele do školy …

Olga Burdová

 

 

Týden od 18.6. do 22.6.2018

ČESKÝ JAZYK

Slabiky bě – pě – vě, mě

Slabikář do str. 97

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Sloh – vyprávění o svých zálibách

Písanka 4 – do str. 28

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Geometrie – procvičování geometrických tvarů 

PS 4A – do str. 32

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – léto

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovní zásoby

OSTATNÍ:

19.6. Atletický trojboj 

20.6. Olympijský  běh

25.6. Divadelní představení „MRAZÍK“ v podání VIII. A (výstup z hodin dramatické výchovy)

 

 

Týden od 11.6. do 15.6.2018

ČESKÝ JAZYK

Slabiky dě – tě – ně, di – ti – ni, dy – ty -ny

Slabikář do str. 93

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Sloh – vyprávění zážitků z minulého dne

Písanka 4 – str. 7, 11, 12, 14

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

PS 4A – do str. 25

SVĚT KOLEM NÁS

Povinnost / zábava

Co nás baví/nebaví …

ANGLICKÝ JAZYK

Animal friends!

There´s a (dog) in the house.

Do you like (dogs)?  Yes, I do. / No, I don´t .

OSTATNÍ:

19.6. Atletický trojboj 

21.6. Olympijský  běh

25.6. Divadelní představení „MRAZÍK“ v podání VIII. A (výstup z hodin dramatické výchovy)

 

Týden od 4.6. do 8.6.2018

ČESKÝ JAZYK

Slabiky dě – tě – ně, di – ti – ni, dy – ty -ny

Slabikář do str. 91

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Písanka 4 – str. 20 – 25

MATEMATIKA

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

PS 4A – do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

Povinnost / zábava

Co nás baví …

ANGLICKÝ JAZYK

Animal friends!

Zvířata (a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark).

OSTATNÍ:

6.6. Třídní schůzka od 17:30 hodin.

5. 6. – 8.6. Sběr papíru a víček

 

Týden od 28.5. do 1.6.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek a písmen ď – ť – ň

Slabikář do str. 87

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Písanka 4 – do str. 5

MATEMATIKA

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

PS 4A – do str. 18

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas

OSTATNÍ:

30.5. sportovní dopoledne FC Modřany

Sraz před školou v 8:00 hodin, předpokládaný návrat v 11:30 hodin.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití.

31.5. Fotografování kolektivů tříd 

1.6. MDD – sportovní den na hřišti 8:00 – 11:15 hodin.

Sraz ve třídě.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, pití.

 

 

 

Týden od 21.5. do 25.5.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene g – G

Slabikář do str. 82

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Písanka 3 – do str. 40

Písanka 4 – do str. 2

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

Slovní úlohy

PS 4A – do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas

ANGLICKÝ JAZYK

Bathtime!

It is cold/ warm/hot.

 

OSTATNÍ:

24.5. Exkurze Medvědárium Beroun (100,- Kč zaplatit nejpozději v úterý)

Sraz před školou v 7:50 hodin, předpokládaný návrat v 15:00 hodin. Po návratu budou děti předány do školní družiny nebo si je vyzvedněte před školou. Pokud by měl někdo odcházet sám, musíme mít od rodičů dopředu prohlášení.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití.

Obědy a svačiny ve ŠJ budou odhlášeny.

1.6. MDD – sportovní den na hřišti

 

 

Týden od 14.5. do 18.5.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene f – F

Slabikář do str. 79

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Písanka 3 – do str. 38

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

Slovní úlohy

PS 4A – do str. 11

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas

ANGLICKÝ JAZYK

Bathtime!

It is cold/ warm/hot.

 

OSTATNÍ:

 

16. – 18.5.  Putování Prahou – projektové dny (100. výročí vzniku naší republiky)

Do školy nosit penál, nůžky, lepidlo, pastelky, svačinu. (16. a 18.5.)

Ve čtvrtek 17.5. výjezd na Pražský hrad. S sebou 2 přestupné jízdenky, svačinu (všechny děti mají odhlášeny školní svačinky).                                                                                                                                  Odchod od školy v 8:00 hodin, předpokládaný návrat v 11:40 hodin. 

 

Týden od 7.5. do 11.5.2018

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 75

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Recitace – výrazný přednes

Písanka 3 – do str. 36

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

Slovní úlohy

PS 4A – do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Vycházka do přírody (Les všemi smysly)

ANGLICKÝ JAZYK

Bathtime!

I wash my (face). I brush my (hair).

 

OSTATNÍ:

TV – chodíme na hřiště, nosit vhodné oblečení (sportovní obuv, tepláky, mikinu)

9.5. v 16:00 hodin setkání maminek a dětí v I.B

16. – 18.5.  Putování Prahou – projektové dny (100. výročí vzniku naší republiky)

 

 

Týden od 30.4. do 4.5.2018

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 75

Čtení slov, vět, souvislého textu – reprodukce přečteného

Recitace – výrazný přednes

Písanka 3 – do str. 34

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 

Slovní úlohy

PS 4A – do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Domácí a hospodářská zvířata – opakování

ANGLICKÝ JAZYK

Bathtime!

Can you (see me)? Yes, I can. / No, I can´t.

OSTATNÍ:

TV – chodíme na hřiště, nosit vhodné oblečení (sportovní obuv, tepláky, mikinu)

Nůžky a lepidlo nosit každý den v penálu.

 

Týden od 23.4. do 27.4.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene ch – Ch

Slabikář do str. 75

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Sloh: Vyprávění pohádky.

Písanka 3 – do str. 28

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Matematické hry a soutěže

Slovní úlohy

PS 4A – do str. 4

SVĚT KOLEM NÁS

Domácí a hospodářská zvířata

Jarní hry dětí – dodržování bezpečnosti

ANGLICKÝ JAZYK

V koupelně ( duck, hairbrush, shampoo, soap, towel, toothbrush) – opakování slovíček

OSTATNÍ:

TV – chodíme na hřiště, nosit vhodné oblečení (sportovní obuv, tepláky, mikinu)

Na VV přinést ponožku, nejlépe barevnou.

Nůžky a lepidlo nosit každý den v penálu.

 


Týden od 16.4. do 20.4.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene ř – Ř

Slabikář do str. 68

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy

Písanka 3 – do str. 24

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Vztahy o několik více, o několik méně

Slovní úlohy

PS 3 – do str. 32

SVĚT KOLEM NÁS

Domácí a volně žijící zvířata

Opakování – celá hodina 

ANGLICKÝ JAZYK

V koupelně ( duck, hairbrush, shampoo, soap, towel, toothbrush).

OSTATNÍ:

Na SKN přinést dětský časopis (starší) – budeme z něj vystřihovat.

TV – začneme chodit ven, nosit vhodné oblečení (sportovní obuv, tepláky, mikinu)

Na VV přinést ponožku, nejlépe barevnou.

 

 

 

Týden od 9.4. do 13.4.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene č – Č, ž – Ž

Slabikář do str. 64

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy

Písanka 3 – do str. 20

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Vztahy o několik více, o několik méně

Kilogram (seznámení s jednotkou hmotnosti)

PS 3 – do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě, poznávání rostlin 

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: já a moje rodina.

OSTATNÍ:

Na SKN budou děti potřebovat papírové hodiny (budou si nechávat v lavici ve škole).

Na SKN přinést dětský časopis (starší) – budeme z něj vystřihovat – v úterý.

Na HV si budou děti nosit flétny.

TV – začneme chodit ven, nosit vhodné oblečení (sportovní obuv, tepláky, mikinu)

Na VV přinést ponožku, nejlépe barevnou – v pátek.

 

Týden od 2.4. do 6.4.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene č – Č

Slabikář do str. 63

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Sloh: Vyprávění o Velikonocích

Písanka 3 – do str. 20

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Vztahy o několik více, o několik méně

Litr (seznámení s jednotkou objemu)

PS 3 – do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – tradice, zvyky

ANGLICKÝ JAZYK

Velikonoce (a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers)

OSTATNÍ:

Na SKN budou děti potřebovat papírové hodiny (budou si nechávat v lavici ve škole).

Na HV si budou děti nosit flétny.

2.4. Velikonoční pondělí

4.4. Dřevíčková dílna 100,- Kč/žák  – budeme vybírat v úterý 3.4.

 

Týden od 26.3. do 30.3.2018

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 59

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Sloh: Vyprávění o přípravách na Velikonoce

Písanka 3 – do str. 16

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Vztahy o několik více, o několik méně

PS 3 – do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – tradice, zvyky

OSTATNÍ:

Na SKN budou děti potřebovat papírové hodiny (budou si nechávat v lavici ve škole).

Na HV si budou děti nosit flétny.

 

27.3. Velikonoční jarmark a dílny16:30 – 18:00 hodin – můžete využít k nákupu velikonočních dekorací nebo si ji vyrobit společně se svým dítětem v některé z výtvarných dílen.

29.3. Velikonoční prázdniny

30.3. Velký pátek

2.4. Velikonoční pondělí

 

Týden od 12.3. do 16.3.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene H – h

Slabikář do str. 52

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Čtení psacího písma

Písanka 3 – str. 6

MATEMATIKA

Sčítání do 20 bez přechodu desítky

PS 3 – do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – příroda na jaře, počasí

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

How old are you? I am (seven).

OSTATNÍ:

Na SKN budou děti potřebovat papírové hodiny (budou si nechávat v lavici ve škole).

Na HV si budou děti nosit flétny.

21.3. Recitační soutěž – do školního kola postoupili: Tobiáš Poljanko a Barbora Klinderová

21.3. Třídní schůzky

 

Týden od 19.3. do 23.3.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene B – b

Slabikář do str. 57

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Sloh: Vyprávění podle obrázku

Písanka 3 – do str. 13

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Metr – přinést do školy skládací metr

PS 3 – do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – příroda na jaře, počasí

Hodiny – přinést do školy papírové hodiny

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday! – opakování

 

OSTATNÍ:

Na SKN budou děti potřebovat papírové hodiny (budou si nechávat v lavici ve škole).

Na HV si budou děti nosit flétny.

21.3. Recitační soutěž – do školního kola postoupili: Tobiáš Poljanko a Barbora Klinderová

21.3. Třídní schůzky od 17:30 hodin

 

Týden od 12.3. do 16.3.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene H – h

Slabikář do str. 52

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Čtení psacího písma

Písanka 3 – str. 6

MATEMATIKA

Sčítání do 20 bez přechodu desítky

PS 3 – do str. 15

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – příroda na jaře, počasí

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

How old are you? I am (seven).

OSTATNÍ:

Na SKN budou děti potřebovat papírové hodiny (budou si nechávat v lavici ve škole).

Na HV si budou děti nosit flétny.

21.3. Recitační soutěž – do školního kola postoupili: Tobiáš Poljanko a Barbora Klinderová

21.3. Třídní schůzky


 

Týden od 5.3. do 9.3.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene c – C

Slabikář do str. 51

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Čtení psacího písma

Písanka 2 – do str. 40

Písanka 3 – str. 1

MATEMATIKA

Číselná řada 11 – 20

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Porovnávání čísel

Odčítání v oboru čísel do 20

PS 3 – do str. 12

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období – příroda na jaře 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy birthday!

I have got….

Is it a (balloon)?

OSTATNÍ:

8.3. PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA – celoškolní sportovní soutěž 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – do školního kola (21.3.) postoupili: Tobiáš Poljanko a Barbora Klinderová

 

Týden od 26.2. do 2.3.2018

ČESKÝ JAZYK

Dvojhlásky au, ou

Slabikář do str. 46

Čtení slov, vět – reprodukce přečteného

Písanka – do str. 35

Sloh – popis zvířete podle obrázku

MATEMATIKA

Číselná řada 11 – 20, porovnávání čísel

Sčítání v oboru čísel do 20

PS 3 – do str. 8

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví, osobní hygiena

ANGLICKÝ JAZYK

Narozeniny (a badge, a baloon, a cake, a candle, a card, a present).

 

OSTATNÍ:

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – třídního kola se zúčastnily všechny děti, které byly v pátek 23.2. ve škole.                Do užšího výběru postoupili: Tobiáš Poljanko, Dominik Šťastný, Barbora Klinderová, Jana Leitnerová, Markéta Budilová.

Na PČ budou děti potřebovat 2-3 vyfouknutá vajíčka, prosíme rodiče o spolupráci = pomoc.

 

 

 

 

Týden od 19.2. do 23.2.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene š – Š, r – R 

Slabikář do str. 43

Výrazný přednes – třídní kolo soutěže v recitaci (pátek 23.2.)

Písanka – do str. 32

Sloh – rozhovor

MATEMATIKA

Číselná řada 11 – 20

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

PS 2 – do str. 32

PS 3 – str.1

SVĚT KOLEM NÁS

Moje tělo

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování – Dressing up

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt).

Put on /Take off your (jumper).

Here you are. Thank you.

OSTATNÍ:

20.2. KC 12 – divadelní představení „Pošťácká pohádka“ (60,-Kč)

Připravujeme se na RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo. Každý žák se naučí zpaměti básničku (2 sloky). Básničky žáci obdrželi ve škole (ve škole je i procvičujeme), ale je možný i vlastní výběr.

Týden od 12.2. do 16.2.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene K – k

Slabikář do str. 37

Výrazný přednes – třídní kolo soutěže v recitaci

Písanka – do str. 29

Sloh – rozhovor, telefonování

MATEMATIKA

Numerace 0 – 10, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

PS do str. 30

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, bezpečnost

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister), já a moje rodina

OSTATNÍ:

Připravujeme se na RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo. Každý žák se naučí zpaměti básničku (2 sloky). Básničku žák obdrží ve škole, ale je možný i vlastní výběr. 

 

Týden od 29.1. do 2.2.2018

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že minulý týden chybělo hodně dětí (6 žáků ve třídě), zaměřili jsme se pouze na procvičování. Tento týden budeme již postupovat podle plánu, prosím rodiče nemocných žáků o vyzvednutí písanky a pracovního sešitu z matematiky (nechám ve vrátnici).                                                    Výpis z vysvědčení je možné vyzvednout 31.1. ráno před vyučováním (do 7:30 hodin) nebo odpoledne v kanceláři školy.

Přeji dětem hezké prázdniny! Olga Burdová

 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene D – d

Slabikář do str. 32

Písanka – do str. 21

MATEMATIKA

Numerace 0 – 10, porovnávání čísel

Sčítání v oboru čísel do 10

PS do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, bezpečnost

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

OSTATNÍ:

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

 

 

Týden od 22.1. do 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Skládání slabik a slov

Slabikář do str. 30

Písanka – do str. 20

MATEMATIKA

Numerace 0 – 10, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

PS do str. 24

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, bezpečnost

ANGLICKÝ JAZYK

Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

OSTATNÍ:

26.1. Celoškolní sportovní soutěž – skákání přes švihadlo (1. a 2. vyučovací hodinu)

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

 

 

Týden od 15.1. do 19.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene Z – z

Slabikář do str. 26

Písanka – do str. 14

MATEMATIKA

Numerace 0 – 9, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

PS do str. 20

SVĚT KOLEM NÁS

Volně žijící zvířata v zimě

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt).

Barvy II (blue, grey, white, purple).

One (red) (sock), two (red) (socks).

Put on /Take off your (jumper).

Here you are. Thank you.

 

OSTATNÍ:

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

Týden od 8.1. do 12.1.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene V–v

Slabikář do str. 22

Písanka – do str. 9

MATEMATIKA

Numerace 0 – 9, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

PS do str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

Roční období . zima

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt)

OSTATNÍ:

10.1. Třídní schůzky od 17:30 hodin

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

Týden od 1.1. do 5.1.2018 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene Y–y, N-n

Slabikář do str. 20

Písanka – do str. 7

MATEMATIKA                                                                                        

Numerace 0 – 8, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

PS do str. 14

SVĚT KOLEM NÁS

Lidové tradice a symboly svátků – Nový rok, Tři králové

ANGLICKÝ JAZYK

Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, skirt, a sock, a T-shirt)

 OSTATNÍ:

10.1. Třídní schůzky od 17:30 hodin

31.1. Pololetní vysvědčení (předávání 4. vyučovací hodinu)

2.2. Pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.2018 Jarní prázdniny

 

 

Týden od 18.12. do 22.12.2017 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene Y–y, N-n

Slabikář do str. 19

Písanka – dokončení

MATEMATIKA                                                                                        

Numerace 0 – 8, porovnávání čísel

Sčítání v oboru čísel do 8

PS do str. 12

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – lidové zvyky a tradice

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star), vánoční koledy + souhrnné opakování (slovíčka z lekce 1-3).

 OSTATNÍ:

Ve čtvrtek 21.12. od 16:00 hodin předvánoční kreativní setkání v I.B – zveme všechny rodiče.

 

Týden od 11.12. do 15.12.2017 

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene J –j

Slabikář do str. 16

Písanka do str. 22

MATEMATIKA                                                                                                

Sčítání, odčítání do 7

Numerace 0 – 8

PS do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda-zima, pozorování proměn, počasí

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star), vánoční koleda.

OSTATNÍ:

V pondělí 11.12. KC 12 divadelní představení „Setkání před Betlémem“, vstupné 60,- Kč

Ve čtvrtek 21.12. od 16:00 hodin předvánoční setkání v I.B

 

Týden od 4.12. do 8.12.2017 

ČESKÝ JAZYK                                                                                                                        

Procvičování čtení slabik, jednoduchých slov                                                                              

Vyvození hlásky a písmene T-t, J -j                                                                                                             

Slabikář do str. 12                                                                                                                                           

Písanka – nácvik písmen s, o

 

MATEMATIKA 

Numerace v oboru čísel 0 – 7                                                                                                                       

Sčítání do 7, sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

Porovnávání čísel, hry s čísly                                                                                                                                                  

SVĚT KOLEM NÁS

Příprava na Vánoce – Advent, sv. Mikuláš

 

ANGLICKÝ JAZYK

Kulturní reálie: Vánoce (a bell, Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star)

OSTATNÍ:

  • 5.12. Návštěva sv. Mikuláše v I.B
  • 21.12. v 16:00 hodin zveme všechny rodiče na předvánoční kreativní setkání.

 

Prosím rodiče, aby dětem zakoupili plnicí pera na psaní. Doporučuji bombičková pera s hrotem – například: Schneider Voice , Schneider Easy , Schneider  Voyage (cena okolo 60,-Kč), nedoporučuji pera typu  tornádo. Budu dětem postupně dovolovat psát perem, dle jejich zvládání psaní písmen a slabik. 

 

Týden od 27.11. do 1.12.2017 

ČESKÝ JAZYK – opakování čtení slabik, jednoduchých slov

                               Slabikář do str. 8

                               Písanka do str. 16

MATEMATIKA – vyvození a psaní číslice 7

                                 sčítání do 7

                                 sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

AJ – Souhrnné opakování – pozdravy, předmět ve třídě, hračky a barvy.

28.11. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – kalendář 250,- Kč (viz e-mail) – zájem nahlásit  27.11. do 12:00 hodin

 

Týden od 20.11. do 24.11.2017 

ČESKÝ JAZYK – opakování čtení slabik, jednoduchých slov

                               Slabikář do str. 5

                               Písanka do str. 12

MATEMATIKA – sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

                                 pracovní sešit do str. 32

                                Geometrie – geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

ANGLICKÝ JAZYK – barvy – blue, green, orange, yellow, pink, red.

A (red) pen, a (blue) bag,…

 

Týden od 13.11.  do 17.11.2017

ANGLICKÝ JAZYK

Hodina z důvodu státního svátku odpadne. Prosím rodiče, aby s dětmi zopakovali barvy (blue, green, orange, yellow, pink, red).

ČESKÝ JAZYK – čtení písmen, slabik, jednoduchých slov

                                Živá abeceda do str. 47

                               Písanka do str. 9

MATEMATIKA – obor čísel 0 – 6, porovnávání a sčítání v oboru čísel 0 – 6                                 

                                 pracovní sešit do str. 30

                                Geometrie – geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  – 15.11. od 17:30 hodin 

 

Týden od 6.11.  do 10.11.2017

ČESKÝ JAZYK – čtení písmen, slabik, jednoduchých slov

                                Živá abeceda do str. 43

                               Písanka do str. 7

MATEMATIKA – sčítání, odčítání v oboru čísel do 5

                             vyvození číslice 6, porovnávání čísel

                             pracovní sešit do str. 27

SVĚT KOLEM NÁS – rodina, příbuzenské vztahy

Připomínám: 15.11. od 17:30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Komentáře jsou uzavřeny.