V.B Mgr. Lenka Němcová

Mgr. Lenka Němcová

lenka.nemcova@zsrakovskeho.cz

 

Týdenní plán 22. 10. – 26. 10. 2018

Foto: ZE MĚ MY

Informace

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – 

Odznak zdatnosti olympijských vítězů – OVOV

Den konání: 24.10.2018

Místo: hřiště a TV

  • Žáci přijdou do školy již ve sportovním oblečení, svačina, pití s sebou ( obutí na ven a do TV)
  • Zahájení sportovního dne v 8:05 – 8:10 hodin na hřišti
  • V 8:20 hodin začínají první disciplíny dle rozpisu
  • Sportovní den končí dle rozvrhu jednotlivých tříd
  • Po skončení akce třídní učitelé odvádějí svoji třídu do školy a výuku končí dle rozvrhu

25.10.  Třídní akce: Happy Halloween – od 14-17 hodin

Pozvánka na Happy Halloween ( místo učebna 5.B,)  –  Milí rodiče, zveme Vás na akci naší třídy , dne 25.10 od 14 hodin, program: dlabání dýní, výroba marcipánových strašidel, prezentace žáků, občerstvení vítáno ( pokud přinesete pití, dortíky, sušenky, budeme rádi), čeká Vás příjemná zábava, setkání nás všech, tvořivé chvilky s dětmi.  

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. do str.27

Prezentace žáků slovní druhy.

 

Matematika

Jednotky času, převádění jednotek, slovní úlohy, písemné odčítání, písemné dělení, do str. 42

Geo: Kružnice a kruh, do str. 39

 

Nauka o přírodě

do str. 20, polární pás, Antarktida, referáty žáků

 

Nauka o společnosti

test: str. 20-23, učivo do str. 33

 

Anglický jazyk

Planning your Project, str. 26,27

Týdenní plán 15. 10. – 19. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 11.40 hod.

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

25.10.  Třídní akce: Happy Halloween – od 14-17 hodin

Pozvánka na Happy Halloween ( místo učebna 5.B,)  –  Milí rodiče, zveme Vás na akci naší třídy , dne 25.10 od 14 hodin, program: dlabání dýní, výroba marcipánových strašidel, prezentace žáků, občerstvení vítáno ( pokud přinesete pití, dortíky, sušenky, budeme rádi), čeká Vás příjemná zábava, setkání nás všech, tvořivé chvilky s dětmi.  

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. do str.27

Prezentace žáků slovní druhy.

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 27

Geo: Obvody obrazců – str.34

 

Nauka o přírodě

do str. 20, polární pás, Antarktida, referáty žáků

 

Nauka o společnosti

do str. 23

 

Anglický jazyk

Unit 2

 

 


Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 11.40 hod.

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon, předložek – pracovní list

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 27

Geo: Trojúhelník – uč. str. 29

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy – tropický pás, dokument, do str. 17

 

Nauka o společnosti

do str. 23

 

Anglický jazyk

Unit 2

 

 

Informace

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

Český jazyk

Význam slov- jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená – uč. str. 18, 20

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon a předložek.

Matematika

Jednotky délky. 

Řešení slovních úloh.

Geo: Čtverec, obdélník – obvody obrazců.

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů – do str. 18

Nauka o společnosti

Politické probuzení – uč. str. 17

Rakousko – Uhersko – do  str. 22

Anglický jazyk

Unit 2

Týdenní plán 24. 9 . – 28. 9. 2018

Informace

28. 9. Státní svátek

Český jazyk

Předpony (ob, v, z,s,vz ), prezentace vyjmenovaná slova, významy slov do str. 19

Matematika

Procvičování násobení a dělení,kladná a záporná čísla,  geometrie – úhel, do str. 17

 Nauka o přírodě

do str. 13, referáty žáků, dokument

Nauka o společnost

str- 12,13, ústní zkoušení, referáty žáků

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Tělesná výchova

Celý podzim, pokud počasí dovolí, budu se žáky chodit na hodiny TV ven.

Prosím, ať mají všichni žáci sportovní mikiny ( ranní tělocviky jsou již chladné) a později i tepláky.

Děkuji za spolupráci

K.Suková

 

Informace

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.

21. 9. Přespolní běh – organizace bude upřesněna

 

Český jazyk

Slova příbuzná – uč. str. 9

Předpony (roz-, bez-, vz-) – uč. str. 10 – 11

Sloh: Rozvoj slovní zásoby.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7 – 9

Geo: (v pátek) Geometrické útvary – uč. str. 10

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

Střední Čechy – Povrch, vodstvo a podnebí

 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

Týdenní plán 10. 9 . – 14. 9. 2018

Informace

12. 9. Třídní schůzky v 16.30 hod.

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Stavba slova, slovotvorný základ – uč. str. 5 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – uč. str. 4 – 5

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7

Geo: geometrické útvary – uč. str. 6

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

 


Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019.

Komentáře jsou uzavřeny.