V.B Mgr. Lenka Němcová

Mgr. Lenka Němcová

lenka.nemcova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 17. 6. – 21. 6. 2019

Informace

18. 6. – 21.6. Sběr papíru, víček a hliníku

19. 6. Olympijský běh

24. 6. Branný den, 70 Kč

27.6.  Rozlučka -http://www.roubike.cz/, můžete přijet na kole, bruslích, opékání špekáčků zajištěno, kytary a šikovné ručičky vítány, sraz v 16 hodin

28. 6. Vysvědčení

 

Český jazyk

Přímá řeč, oslovení. Závěrečné opakování, jazykové hry – uč. str. 154 – 156

 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování učiva: slovní úlohy, početní operace s přirozenými a desetinnými čísly – uč. str. 54 – 55

Práce skalkulátorem. 

 

Nauka o přírodě

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva. První pomoc.

 

Nauka o společnosti

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva.

 

Anglický jazyk – opakování

 

Týdenní plán 10. 6. – 14. 6. 2019

Informace

13. 6. Školní výlet: ZOO Praha, platba hrazena z třídních úspor.

Odjezd: v 8:00 hod. směr Rašínovo nábřeží, odchod od školy.

Předpokládaný návrat: 14.30

Doporučené věci s sebou: kapesné, deštník či pláštěnka, svačina, pití, obědy a svačiny jsou odhlášeny

18. 6. – 21.6. Sběr papíru a víček

19. 6. Olympijský běh

27.6 – rozlučka, místo bude upřesněno

 

Český jazyk

Ostatní neohebné slovní druhy: uč. str. 153 – 154

Přímá řeč, oslovení – uč. str. 156 – 157

 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování učiva: slovní úlohy, početní operace s přirozenými a desetinnými čísly – uč. str. 51 – 54

Test 12.6

 

Nauka o přírodě

Integrovaný záchranný systém, situace hromadného ohroženípožáry a jejich rizika, první pomoc, důležitá telefonní čísla, osobní nebezpečí. 

Nebezpečný internet – rizika, chování jednotlivce. 

 

 

Nauka o společnosti

Dokončení poznávání ČR.

Procvičování probraného učiva.

 

 

Anglický jazyk – výstupy žáků časopis Jump into your English

 

 

Týdenní plán 27. 5. – 31. 5. 2019

Informace

Výlet 30.5 do Středověké vesnice Botanicus zrušen.

6.6.- dopravní akce, odchod od školy 8:00 – návrat 12:30.

5. 6. Třídní schůzky v 16:30 hod.

6. 6. Dopravní den Prahy 12.

12.6 Test z matematiky.

13. 6. Školní výlet –  ZOO Praha.

18. 6. – 21.6.  Sběr papíru a víček.

19. 6. Olympijský běh.

 

Český jazyk

Neohebné slovní druhy – uč. str. 142 – 144

Předložky – uč. str. 147 – 148

 

Matematika

Desetinná čísla se dvěma desetinnými místy – uč. str. 45 – 46

Geo: prostorová představivost – stavby zkrychlí – uč. str. 47

Opakování jednotek času – uč. str. 43

 

Nauka o přírodě

Přenos zvuku a obrazu – uč. str. 38 – 42

 

Nauka o společnosti

Brno a okolí.

 

Anglický jazyk – opakování Unit 1 – 5

 

Projektový den : “ POZNÁVÁME PRAHU“

Téma: Maltézské náměstí

Pochvala pro všechny žáky, za skvělý přístup, prezentace, výrobu veledíla Maltézského rytíře…výsledek tvůrčí práce žáků viz. foto Maltézský rytíř.

Týdenní plán 20. 5. – 24. 5. 2019

Informace

30.5 Středověká vesnice Botanicus – odchod od školy 7:45, příjezd mezi 13:30-14:00

1. 6. MDD

5. 6. Třídní schůzky

6. 6. Dopravní den Prahy 12

19. 6. Olympijský běh

 

 

Český jazyk

Věta hlavní, věta vedlejší – uč. str. 139 – 140

Neohebné slovní druhy – uč. str. 142 – 143

 

Matematika

Závisle a nezávisle proměnná – uč. str. 38 – 39

Geo: Tělesa – uč. str. 40

Opakování jednotek času – uč. str. 41 – 42

 

Nauka o přírodě

Výroba skla, elektrický obvod.

 

Nauka o společnosti

Sousední státy ČR – Německo – uč. str. 28 – 31, Rakousko – uč. str. 32 – 34

 

Anglický jazyk – Unit 1 – 3, opakování

 

Týdenní plán 13. 5. – 17. 5. 2019

Informace

15. 5. – 17. 5. Projektové dny – Putování Prahou

1. 6. MDD

5. 6. Třídní schůzky

6. 6. Dopravní den Prahy 12

19. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Věta hlavní, věta vedlejší – uč. str. 137 – 138

 

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným – uč. str. 37

Procvičujeme početní operace s přirozenými a desetinnými čísly.

 

Nauka o přírodě

Nevyučováno – projektové dny.

 

Nauka o společnosti

 test 20.5 – od str. 28 – 38.

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA, SEVERNÍ MORAVA

 

Anglický jazyk – Unit 3 – 5, Eurovision Song Contest

 

 

 

Projektový den: Den Země

Týdenní plán 29. 4. – 3. 5. 2019

Informace

30.5 exkurze Hasičská stanice – odchod od školy v 8:00 hodin, příchod 12:30

1. 5. Svátek práce

6. 5. Fotografování – cena fotografie 35,- Kč

8. 5. Den vítězství

9. 5. – 10. 5. Ředitelské volno

15. 5. – 17. 5. Projektové dny – Putování Prahou

 

Český jazyk

Souvětí – větné vzorce, spojovací výrazy – uč. str. 131 – 134

Sloh: Líčení sportovní události.

 

Matematika

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – uč. str. 32 – 33

Geo: Tělesa – uč. str. 40

 

Nauka o přírodě

Výroba papíru – uč. str. 31 – 33

Výroba plastů – třídění odpadu, sběrný dvůr, ekologické chování – uč. str. 34 – 35

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy

Anglický jazyk – konverzační bloky, opakování – Unit 4,5,6

 

Týdenní plán 22. 4. – 26. 4. 2019

Informace

22. 4. Velikonoční pondělí

23. 4. Den Země – projektová výuka

 

Český jazyk

Skladba – stavba věty, základní větné členy – uč. str. 128 – 130

Souvětí – uč. str. 131

Procvičujeme: Zájmena, číslovky, slovní druhy opakování.

Sloh: Mms zpráva, e-mail, tvorba mediálního sdělení.

 

Matematika

Dělení desetinných čísel deseti a stem – uč. str. 29 – 31

Procvičujeme: Násobení desetinných čísel deseti a stem, početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem.

Geo: Osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce.

 

Nauka o přírodě

Procvičujeme: Elektrická energie, proud, obvody – uč. str. 24 – 25

Výroba skla – uč. str. 28 – 30

 

Nauka o společnosti

Severní Čechy, západní Čechy

 

Anglický jazyk –  Unit 5, opakování

Týdenní plán 15. 4. – 19. 4. 2019

Informace

16. 4. Velikonoční jarmark 16.00 – 17.30 hod.

18. 4. Velikonoční prázdniny 

19. 4. Velký pátek

22. 4. Velikonoční pondělí

 

Český jazyk

Skladba – stavba věty, základní větné členy – uč. str. 126 – 127

Procvičujeme: Zájmena, číslovky.

 

Matematika

Násobení desetinných čísel deseti a stem – uč. str. 24 – 26

Procvičujeme: Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem – uč. str. 24, písemné dělení

 

Nauka o přírodě

Vedení elektrické energie, elektrický proud.

 

Nauka o společnosti

Práce s mapou ČR  – severní Čechy

 

Anglický jazyk – Unit 4 – gramatika, slovíčka, opakování, překlad

 

 

 

Týdenní plán 8. 4. – 12. 4. 2019

Informace

11. 4. Talentové zkoušky do sportovní třídy – náhradní termín

16. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. Velikonoční prázdniny ?

 

Český jazyk

Číslovky. Druhy číslovek – uč. str. 118 – 122

Sloh: Zprávasms.

 

Matematika

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem – sčítání a odčítání zlomků – uč. str. 17 – 20

Geo: Vzájemná poloha dvou kružnic – uč. str. 34

 

Nauka o přírodě

Elektrická energie, proud, obvody. 

 

Nauka o společnosti

Východní Čechy, Praha

 

Anglický jazyk – Town, mouse and Country Mouse, Unit 4 – prepositions of time

 

Týdenní plán 1. 4. – 5. 4. 2019

Dopis od: Jiří Pikan, lektor oddělení prevence ŘMP hl. m. Prahy

Vážený pane řediteli,

jsem měl jsem tu čest pracovat v rámci primární prevence na Vaší škole s třídním kolektivem 5.B, paní učitelky Mgr. Lenky Němcové. Vzhledem k tomu, že provádím preventivní aktivity na celém území hl. m. Prahy, mám možnost srovnání. Dětí ve třídě p. Němcové mě zaujaly nejen svojí kreativitou, ale zejména schopností komunikovat a hlavně naslouchat spolužákům  Program zvládly velmi dobře a z mého pohledu se jednalo o nejlepší pátou třídu, kterou jsem v posledních letech navštívil. Velmi dobře je i „zvenčí“  vidět kvalitní /nadstandardní/ práci paní učitelky s kolektivem.

Informace

3. 4. Badatelské odpoledne

5.4. Bojovka města Prahy:  akce společnosti pro kreativitu, příchod do třídy normálně na 8:00 , návrat do 15:00 hodin, v případě vyzvednutí žáka, volejte v den akce. 

16. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. Velikonoční prázdniny ?

 

Český jazyk

Shrnutí zájmena, číslovky, uč. str. 118 – 121

Skloňování číslovek – uč. str. 121

Sloh: Dopis – procházka na poštu Modřany.

 

Matematika

Početní operace se zlomky – uč. str. 13 – 15

Procvičujeme početní operace: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Geo: Pravidelné obrazce – uč. str. 16

 

Nauka o přírodě

Energie: parní stroj, formy a druhy energie, zdroje energie. Elektrická energie.

 

Nauka o společnosti

Střední Čechy, práce s mapou.

 

Anglický jazyk – Unit 4, Town Mouse and Country Mouse, opakování

 

 

Týdenní plán 25. 3. – 29. 3. 2019

Práce žáků: projekt “ NAŠE ZDRAVÍ“ –  tyto velmi zdařilé práce žáků budou zdobit od 1. dubna školní jídelnu. 

Informace

27. 3. Třídní schůzky v 16.30 hod. (konzultace možno i dříve podle dohody)

29. 3. Sportovní soutěž: švihadlo

16. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. Velikonoční prázdniny ?

5.4  Program – Bojovka města Prahy, odchod od školy v 8:00, návrat upřesním, organizuje SPOLEČNOST PRO KREATIVITU VE VZDĚLÁVÁNÍ, odhlásím svačiny celé třídě

 

Český jazyk

Zájmena: skloňování zájmen já, ty, my, vy, se – uč. str. 115 – 116

Procvičování pravopisu: koncovky podstatných a přídavných jmen.

Sloh: Oznámení.

 

Matematika

Početní operace se zlomky – uč. str. 12 – 14

Procvičujeme početní operace: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Geo: Osově souměrné útvary – uč. str. 11

 

Nauka o přírodě

Energie, člověk a získávání energie, ropa, ochrana životního prostředí.

 

Nauka o společnosti

Německo, Polsko, hlavní města.

 

Anglický jazyk

 The Fox and the Crow, procvičování Present continuous 

 

Týdenní plán 18. 3. – 22. 3. 2019

Informace

21. 3. Recitační soutěž – školní kolo

27. 3. Třídní schůzky

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Diktát: str. 84/7

Zájmena: skloňování zájmen já, ty, my, vy, se – uč. str. 110-113

Procvičování pravopisu: koncovky podstatných a přídavných jmen.

Sloh: Dopis kamarádovi – uč. str. 117

 

Matematika

Aritmetický průměr – uč. str. 8 – 10

Procvičujeme početní operace s desetinnými čísly.

Geo: Osově souměrné útvary – uč. str. 11

 

Nauka o přírodě

Nakloněná rovina, kladka. Učebnice Člověk a technika 5

 

Nauka o společnosti

18.3 Test: otázky k testu mají žáci

Počátek nových nadějí. Vznik České republiky.

Test: (středa) Druhá světová válka.

 

Anglický jazyk – Unit 6, Unit 2. a 3. opakování

 

Týdenní plán 11. 3. – 15. 3. 2019

Informace

12. 3. Den otevřených dveří

14. 3. Talentové zkoušky do sportovních tříd (sportovní oblečení a obuv do tělocvičny)

21. 3. Recitační soutěž – školní kolo

27. 3. Třídní schůzky

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Zájmena – druhy zájmen – uč. str. 109

Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se – uč. str. 111 – 113

Přídavná jména – procvičování.

Sloh: Dopis kamarádovi – uč. str. 117

 

Matematika

3. díl

Desetinná čísla – procvičování početních operací – uč. str. 5 – 6

Aritmetický průměr – uč. str. 8

Geo: Opakování, procvičování – grafický součet a rozdíl úseček.

 

Nauka o přírodě

VÝPRAVY DO VESMÍRU,  zajímavosti, ukončení  učebnice. Test str. 20-25

 

Nauka o společnosti

Rakousko, Německo, sousední státy ČR

 

Anglický jazyk – skupina

Unit 6, opakování 1,2 lekce

Týdenní plán 4. 3. – 8. 3. 2019

Informace

7. 3. Třídní kolo recitační soutěže

14. 3. Talentové zkoušky do sportovních tříd

21. 3. Recitační soutěž – školní kolo

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Dokončení přídavných jmen.

Přídavná jména – procvičování.

Příprava na recitační soutěž – 3 sloky.

Sloh: líčení jara

 

Matematika

3. díl – začínáme, opakování 2. díl

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy. (zápis, výpočet, odpověď) – uč. str.

Desetinná čísla – procvičování početních operací.

Geo: Rovinné geometrické útvary – uč. str.

 

Nauka o přírodě

Proč se střídá den a noc, roční období – příští týden test str. 20-25

 

Nauka o společnosti

Evropa – pohoří, hory, řeky, jezera, moře, slepá mapa

 

Anglický jazyk – skupina

 • Unit 6

Týdenní plán 25. 2. – 1. 3. 2019

Informace

26. 2. KC 12 –  3. vyučovací hodina

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Přídavná jména – dokončení, procvičování – uč. str. 102 – 105

Sloh: líčení zážitku – str. 101

 

Matematika

Desetinná čísla – procvičování početních operací – uč. str. 53, 55 – 56

Geo: Krychle a kvádr – uč. str. 46 – 47

 

Nauka o přírodě

Gravitační síla Země – umělé družice. 

Země ve vesmíru – dokončení, procvičování učiva.

 

Nauka o společnosti

Hlavní města Evropy, práce s mapou.

 

Anglický jazyk

Unit 6

 

 

Týdenní plán 18. 2. – 22. 2. 2019

Informace: 

4.3  – od 16:30  – v učebně 5.B –  Informační schůzka o budoucí sportovní třídě, jste srdečně zváni.

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzory otcův, matčin – uč. str. 102 – 104

Stupňování přídavných jmen – uč. str. 104 – 105

Procvičování: Podstatná jména, přídavná jména.

Sloh: Složenka, podací lístek, průvodka, poštovní poukázka.

 

Matematika

Sčítání, odčítání  desetinných čísel, slovní úlohy – uč. str. 48 – 51

Procvičování: Početní operace s přirozenými čísly.

Geo: úhel, opakování výpočtů obvodů a obsahů, krychle, kvádr.

 

Nauka o přírodě

Země ve vesmíru: Poznáváme magnetickou sílu. Gravitační síla Země – umělé družice.

 

Nauka o společnosti

Evropa

 

Anglický jazyk 

Unit 6

 

 

Týdenní plán 4. 2. – 8. 2. 2019

Informace: 

25.2 – od 16:30  – v učebně 5.B –  Informační schůzka o budoucí sportovní třídě, jste srdečně zváni.

20.2 – čtvrtá a pátá vyučovací hodina – seznámení s projektem “ Naše zdraví“ – beseda o sportu, životním stylu, životosprávě a sportovních třídách, výtvarné pojetí motivačně vizuální – obrazy školní jídelna “ JÍME S CHUTÍ“,  beseda s žáky devátých ročníků, projekce s akcí sportovních tříd, seznámení s činnostmi a náplní sportovních tříd.

Český jazyk

Test: podstatná jména – shrnutí str. 88 – 6. února

Přídavná jména:  str. 89-94

Sloh: vypravování.

 

Matematika

Početní úkony s desetinnými čísly, sčítání des. čísel, porovnávání des. čísel, číselná osa, zaokrouhlování d. č., odčítánaí d. č.,  do str. 52

Geo: výpočet povrchu kvádru.

 

Nauka o přírodě

Sluneční soustava.

Nauka o společnosti

Evropa

Anglický jazyk – Unit 6, Evropa

 

Týdenní plán 21. 1. – 25. 1. 2019

Český jazyk

Test: podstatná jména – shrnutí str. 88 – 6. února

Přídavná jména:  str. 89-91

Sloh: Líčení.

 

Matematika

Početní úkony s desetinnými čísly, sčítání des. čísel, porovnávání des. čísel, číselná osa do str. 44

Geo: úhel, procvičujeme: jednotky obsahu, osa.

 

Nauka o přírodě

Poznávání magnetické síly, magnetická síla Země

 

Nauka o společnosti

Praha, historie, památky.

 

Anglický jazyk – Unit 5

 

Týdenní plán 14. 1. – 18. 1. 2019

Informace

Test ČJ – 17.1

Test M – 16.1

 

Český jazyk

Dokončení podstatných jmen.

Do str. 88.

Procvičujeme: pravopis pádových a osobních koncovek.

Sloh: Vypravování podle osnovy – uč. str. 92

 

Matematika

Desetinná čísla – uč. str. 34 – 27

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – uč. str. 24, 26

Geo: jednotky obsahu – uč. str. 30 – 31

 

Nauka o přírodě

Dokončení člověka, do str. 51

 

Nauka o společnosti

NÁVRAT K DEMOKRACII.

 

Anglický jazyk – Unit 5

 

Týdenní plán 7. 1. – 11. 1. 2019

Informace

9. 1. Třídní schůzky v 17. 30 hod.

Test ČJ – 17.1

Test M – 16.1

 

Český jazyk

uč. str. 58-70, skloňování vzory pán, hrad, muž stroj

Procvičujeme: shodu podmětu s přísudkem, vzory,  podmět nevyjádřený

Sloh:  vypravování – námět na povídku – uč. str. 63

 

Matematika

Převádění jednotek obsahu, desetinná čísla – čtení a zápis – uč. str.25– 33

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – uč. str. 24, 26

Geo: jednotky obsahu – uč. str. 30

 

Nauka o přírodě

Člověk – soustava dýchací, oběhová, trávící.

Malý test:  (  v pondělí 21.1 – močová, rozmnožovací, nervová soustava str. 47-50.

Nauka o společnosti

Období komunistické vlády.

Anglický jazyk

Unit 5

 

Týdenní plán 3. 1. – 4. 1. 2019

Český jazyk

Podstatná jména- rod střední.

Sloh: Vypravování podle osnovy.

 

Matematika

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – rozpočet – uč. str. 23

Geo: Jednotky obsahu.

 

Nauka o přírodě

Opakovací hodina – člověk – péče o zdraví  – sport – chování při běžných a mimořádných situacích.

 

Anglický jazyk

Unit 4/5


Týdenní plán 17. 12. – 21. 12. 2018

Informace

20. 12. Dopoledne – pohádka dramatického kroužku.

20. 12. Vánoční besídka 17:45 ve třídě.

21. 12. Třídní besídka, pokud někdo z žáků přinese stromeček, budeme rádi.

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny ? Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 

Český jazyk

Podstatná jména- rod ženský – uč. str.  79 – 80

Procvičujeme: pravopis pádových a osobních koncovek.

Sloh: Vánoční zvyky a tradice

 

Matematika

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – rozpočet – uč. str. 21 – 23

Geo: Opakování jednoduchých konstrukčních úloh.

 

Nauka o přírodě

Člověk.

 

Nauka o společnosti

Str. 43-45

 

Týdenní plán 10. 12. – 14. 12. 2018

Informace

– sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

Vánoční besídka: 20.12 změna termínu, od 17:45 hodin

Prezentace besídky, příprava, nácvik, oblečení zůstane ve škole.

Český jazyk

opakování, rod mužský, vzory předseda, soudce – uč. str. 75 – 76

Podstatná jména- rod ženský – uč. str.  77 – 78

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Procvičujeme: Písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Průměrná rychlost – uč. str. 14 – 17

Geo:  jednotky obsahu – uč. str. 8, obsah obdélníku, čtverce procvičování

Nauka o přírodě

Potrava, lidské tělo. 

 

Nauka o společnosti

ZROD NOVÉHO ČESKOSLOVENSKA

Anglický jazyk

Unit 4

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • time

 

Týdenní plán 3. 12. – 7. 12. 2018

Informace

– sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

Vánoční besídka: 17.12, čas upřesním

Český jazyk

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování – uč. str. 66 – 68

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 57 – 58

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str.  9 – 12

Geo: Obsah obdélníka, čtverce – uč. str. 13

 

Nauka o přírodě

Výživa, potrava, význam pro člověka.

 

Nauka o společnosti

Boj proti nacistům.

Anglický jazyk

Unit 4

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • time

Foto: výtvarná výchova – VÁNOČNÍ STROM, projekt – „TŘÍDA SE ZELENÁ“

 

 

Týdenní plán 26. 11. – 30. 11. 2018

Český jazyk

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 52 – 53

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – uč. str. 55 – 56

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

Čtení: recitace básně.

29.11  kontrolní práce za 1. čtvrtletí : stavba slova ( kořen, předponová část, příponová část), vyjmenovaná slova, předpony –  roz, bez, vz, od, nad, pod, před,  ob, v, z, s, vz, slova protikladná, souznačná, souřadná, významem nadřazená a podřazená, slovní druhy – předložka s , z – s  (2. p., 7.p.), slovesa – ( str. 26,27),  způsob u sloves,  skladba – podmět, přísudek, skladební dvojice, několikanásobný podmět, holý podmět, přísudek jmenný se sponou

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str. 6 – 10

Geo: Jednotky obsahu.

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Nauka o společnosti

Severní Morava – dokončení – zápis, pracovní list.

Test:  PRVNÍ PREZIDENT, JAK SE ŽILO V PRVNÍ REPUBLICE, REPUBLIKA SE HROUTÍ – od. str. 32-37

Anglický jazyk

Unit 3, str. 37,38,39

 

Týdenní plán 19. 11. – 23. 11. 2018

Informace

Úterý – druhou hodinu odchod na poštu “ POSÍLÁME ZPRÁVU“ – žáci si přinesou dopisní papír, známku, obálku, adresu, kapesné do cukrárny.

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 48 – 51

Sloh: Dopis – dokončení, pošta

29.11  kontrolní práce za 1. čtvrtletí : stavba slova ( kořen, předponová část, příponová část), vyjmenovaná slova, předpony –  roz, bez, vz, od, nad, pod, před,  ob, v, z, s, vz, slova protikladná, souznačná, souřadná, významem nadřazená a podřazená, slovní druhy – předložka s , z – s  (2. p., 7.p.), slovesa – ( str. 26,27),  způsob u sloves,  skladba – podmět, přísudek, skladební dvojice, několikanásobný podmět, holý podmět, přísudek jmenný se sponou

 

Matematika

II. díl učebnice

Dělení přirozených čísel – uč. str. 3 – 4

Pamětné dělení se zbytkem – uč. str. 5

Geo: 1. díl – tělesa – uč. str. 56

23.11 pátek : kontrolní práce za 1. čtvrtletí : jednotky, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice, slovní úlohy, zlomky, římské číslice, zaokrouhlování čísel, přímá úměrnost

 

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Nauka o společnosti

PRVNÍ REPUBLIKA, REPUBLIKA SE HROUTÍ

Test: 26.11 – JAK SE ŽILO V PRVNÍ REPUBLICE

Anglický jazyk

UNIT 3

Týdenní plán 12. 11. – 16. 11. 2018

Informace

14. 11. Třídní schůzky v 16:30 hod.

 

Český jazyk

Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 42 – 44, slovní druhy opakování.

Sloh: Dopis.

Kontrolní práce za 1. čtvrtletí: 29.11 

 

 

Matematika

Procvičování – uč. str. 57, 58

Úterý: kontrolní práce za 1. čtvrtletí – 23.11 – jednotky, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice, slovní úlohy, zlomky, římské číslice, zaokrouhlování čísel, přímá úměrnost

Počítání se závorkami, práce s kalkulátorem – pracovní list.

Geometrie : opakování – pátek test: kružnice, trojúhelník, úhlopříčky čtverec a obdélník, vlastnosti úhlopříčky, souřadnice bodů, obvody obrazců

 

Nauka o přírodě

Výuka – třídění organismů, třídění přírodnin.

Test: str. 19 – 23

 

Nauka o společnosti

První prezident. Do str. 33 Čtvrtek test: str. 30-31.

 

Anglický jazyk

Unit 3

 


Týdenní plán 5. 11. – 9. 11. 2018

Informace

5. 11. Prevence: Sexuální výchova

Český jazyk

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený – uč. str. 38 – 41

Ve čtvrtek kontrolní práce: předpony, předložky, slovesa – osoba, číslo, čas, způsob

Sloh: Líčení zážitků.

Diktát: slovesa, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem.

 

Matematika

Souřadnice bodů. Římské číslice.

Test geom.: kruh, kružnice, trojúhelník, obvody

Test: písemné násobení, písemné dělení, slovní úloha, převody. 

 

Nauka o přírodě

Opakování: podnebné pásy: zápis do sešitu.

Botanické a zoologické zahrady.

 

Nauka o společnosti

Test: str. 28,29.

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO, PRVNÍ PREZIDENT

Anglický jazyk

UNIT 3 :  I have got, slovíčka. 

Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018

Foto: 25.10 párty Halloween 2018 

 

Informace

29. 10. – 30. 1. Podzimní prázdniny ?

1. 11. KC 12 – Trapas nepřežiji aneb ten řízek nezvedej

 

Český jazyk

Skladba – podmět holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 38 – 39

Procvičujeme slovesa – osoba, číslo, čas, způsob.

 

Matematika

Zlomky – uč. str. 39-45

Geo: Kruh, kružnice.

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Test: otázky str. 28,29. SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO.

 

Anglický jazyk

Unit: 3, projekt: My Family.

Týdenní plán 22. 10. – 26. 10. 2018

Foto: ZE MĚ MY

 

Informace

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – 

Odznak zdatnosti olympijských vítězů – OVOV

Den konání: 24.10.2018

Místo: hřiště a TV

 • Žáci přijdou do školy již ve sportovním oblečení, svačina, pití s sebou ( obutí na ven a do TV)
 • Zahájení sportovního dne v 8:05 – 8:10 hodin na hřišti
 • V 8:20 hodin začínají první disciplíny dle rozpisu
 • Sportovní den končí dle rozvrhu jednotlivých tříd
 • Po skončení akce třídní učitelé odvádějí svoji třídu do školy a výuku končí dle rozvrhu

25.10.  Třídní akce: Happy Halloween – od 14-17 hodin

Pozvánka na Happy Halloween ( místo učebna 5.B,)  –  Milí rodiče, zveme Vás na akci naší třídy , dne 25.10 od 14 hodin, program: dlabání dýní, výroba marcipánových strašidel, prezentace žáků, občerstvení vítáno ( pokud přinesete pití, dortíky, sušenky, budeme rádi), čeká Vás příjemná zábava, setkání nás všech, tvořivé chvilky s dětmi.  

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. do str.27

Prezentace žáků slovní druhy.

 

Matematika

Jednotky času, převádění jednotek, slovní úlohy, písemné odčítání, písemné dělení, do str. 42

Geo: Kružnice a kruh, do str. 39

 

Nauka o přírodě

do str. 20, polární pás, Antarktida, referáty žáků

 

Nauka o společnosti

test: str. 20-23, učivo do str. 33

 

Anglický jazyk

Planning your Project, str. 26,27

Týdenní plán 15. 10. – 19. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 11.40 hod.

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

25.10.  Třídní akce: Happy Halloween – od 14-17 hodin

Pozvánka na Happy Halloween ( místo učebna 5.B,)  –  Milí rodiče, zveme Vás na akci naší třídy , dne 25.10 od 14 hodin, program: dlabání dýní, výroba marcipánových strašidel, prezentace žáků, občerstvení vítáno ( pokud přinesete pití, dortíky, sušenky, budeme rádi), čeká Vás příjemná zábava, setkání nás všech, tvořivé chvilky s dětmi.  

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. do str.27

Prezentace žáků slovní druhy.

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 27

Geo: Obvody obrazců – str.34

 

Nauka o přírodě

do str. 20, polární pás, Antarktida, referáty žáků

 

Nauka o společnosti

do str. 23

 

Anglický jazyk

Unit 2

 

 


Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 11.40 hod.

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon, předložek – pracovní list

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 27

Geo: Trojúhelník – uč. str. 29

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy – tropický pás, dokument, do str. 17

 

Nauka o společnosti

do str. 23

 

Anglický jazyk

Unit 2

 

 

Informace

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

Český jazyk

Význam slov- jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená – uč. str. 18, 20

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon a předložek.

Matematika

Jednotky délky. 

Řešení slovních úloh.

Geo: Čtverec, obdélník – obvody obrazců.

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů – do str. 18

Nauka o společnosti

Politické probuzení – uč. str. 17

Rakousko – Uhersko – do  str. 22

Anglický jazyk

Unit 2

Týdenní plán 24. 9 . – 28. 9. 2018

Informace

28. 9. Státní svátek

Český jazyk

Předpony (ob, v, z,s,vz ), prezentace vyjmenovaná slova, významy slov do str. 19

Matematika

Procvičování násobení a dělení,kladná a záporná čísla,  geometrie – úhel, do str. 17

 Nauka o přírodě

do str. 13, referáty žáků, dokument

Nauka o společnost

str- 12,13, ústní zkoušení, referáty žáků

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Tělesná výchova

Celý podzim, pokud počasí dovolí, budu se žáky chodit na hodiny TV ven.

Prosím, ať mají všichni žáci sportovní mikiny ( ranní tělocviky jsou již chladné) a později i tepláky.

Děkuji za spolupráci

K.Suková

 

Informace

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.

21. 9. Přespolní běh – organizace bude upřesněna

 

Český jazyk

Slova příbuzná – uč. str. 9

Předpony (roz-, bez-, vz-) – uč. str. 10 – 11

Sloh: Rozvoj slovní zásoby.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7 – 9

Geo: (v pátek) Geometrické útvary – uč. str. 10

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

Střední Čechy – Povrch, vodstvo a podnebí

 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

Týdenní plán 10. 9 . – 14. 9. 2018

Informace

12. 9. Třídní schůzky v 16.30 hod.

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Stavba slova, slovotvorný základ – uč. str. 5 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – uč. str. 4 – 5

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7

Geo: geometrické útvary – uč. str. 6

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9


Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019.

 

Komentáře jsou uzavřeny.