BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ROBOTI

Badatelské odpoledne na téma robotika zaujalo. Součástí byla soutěž o drobné ceny. Žáci si mohli vyzkoušet základy programování hry Minecraft, humanoidního a hadího robota Lego a Ozobotů. V praxi si mohli také ověřit práci jednotlivých čidel robotů.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

MALÍ ZDRAVOTNÍCI V ŠD

Ve středu 21.2.2018 proběhla ve školní družině preventivní akce ze zdravotní výchovy. Odborné vedení převzal  diplomovaný zdravotnický záchranář + studenti VOŠZ a SZŠ Praha 4. Celkem 89 dětí z pěti oddělení ŠD si ve skupinách vyzkoušelo maskování – úrazy, drobná poranění – ošetření, jak si přivolat první pomoc, základy resuscitace apod.

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Máte svého robota? 21.2.2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Petr Polák

INOVACE VE VÝUCE

V rámci konference DigiMAP  P12 prezentovala dnes v budově Microsoft naše škola inovativní formy výuky v přírodovědných předmětech. Předvedeny byly některé zajímavé pokusy pomocí výukových sad a senzorů Arduino a Pasco.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

OKRESNÍ KOLO

Dějepisné olympiády na téma “ To byla první republika aneb Československo v období 1918 – 1938″ proběhlo ve středu 17.1.2018. Blahopřejeme naší reprezentantce Ivaně Vostré z IX.A, která díky znalostem obsadila celkově čtvrté místo. Mgr. Alena Škopková

 

JAK PRACUJÍ ROSTLINY?

17. ledna 2018 proběhlo další badatelské odpoledne v rámci projektu Čerstvý vítr z hor, tentokrát na téma Jak fungují rostliny. Žáci, kteří mají zájem o přírodu a rádi objevují nové věci se mohli dozvědět něco o fotosyntéze a dýchání rostlin, o jejich výživě a rozmnožování. Jak se voda dostane od kořenů až k listům? To byla jedna z otázek, na kterou našli odpověď. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .

1.  Na pokusu s pórkem a obarvenou vodou viděli vzlínavost tekutiny a fungování cévních svazků v rostlině.

2. Pomocí měřičů Pasco vyzkoušeli vodivost různých materiálů.

3. Změřili množství oxidu uhličitého ve vzduchu.

4. Vyrobili příčný řez jehlicí borovice a prohlédli si ho zblízka pod mikroskopem.

5. Každý návštěvník si navíc zasadil vlastní rostlinku Kalanchoe, kterou si mohl odnést domů.  

 

Mgr. Nikol Soukupová

LYŽAŘSKÝ KURZ

Všem rodičům posíláme moc pozdravů z Jizerských hor. Sněhu je dost, výcvik tak probíhá ve sjezdovém a běžeckém lyžování podle plánu. Máme se dobře, výborně nám vaří a i počasí nám přeje..

Vaši lyžaři