TERIBEAR

Naši žáci se i v letošním roce zúčastnili sportovně charitativní akce Teribear. Běhalo se virtuálně a dosažené výkony se posílaly nadaci. Žáci 8. a 9. sportovního ročníku uběhli celkem 117 km a my jim moc děkujeme. Učitelé TV

POCTIVĚ SE PŘIPRAVUJEME NA MALOU REFORMU RVP

Naše škola získala od společnosti Eduteam grant na novou robotickou stavebnici LEGO Education 45678 Spike Prime. Partnerem projetu je společnost Čeps. Díky možnosti si jí vyzkoušet naživo, tak můžeme lépe vybrat vhodné učební pomůcky pro výuku informatického myšlení. Nebudeme tak kupovat „vybavení v boxu“, ale ověřenou robotickou stavebnici. Fotografie zde.

ZKRÁCENÍ KARANTÉNY

Dle sdělení hygieny je možno zkrátit délku karantény na 7 dnů, ale podmínkou je negativní PCR test. Toto platí i pro dříve vyhlášené karantény v délce 14 dnů.

Na základě dotazů rodiče upřesňuji. Výše uvedenou informaci jsem  získal až včera, protože jsem se na toto iniciativně zeptal. Ještě 21.10. a 22.10 hygiena stanovila délku  karantény pro dotčené třídy na 14 dnů.

V souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR ze dne 19. října 2021, čj.: MZDR 37994/2021-1/OVZ, karanténní opatření aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

PŘÍŠTÍ TÝDEN UČÍME

Vážení rodiče, během dnešního dne naštěstí nedošlo k nárůstu počtu pozitivně testovaných. Ještě čekám na potvrzení karantén ze včerejška, ale doufám, že to bude vše. Zahájili jsme výuku online pro žáky v karanténě a zatím je nás dost na plnění rozvrhu.

Ředitelské volno nechci vyhlašovat ze dvou důvodů:

  1. konečně máme žáky ve škole a zkušenost z loňska jasně ukázala, že každá hodina prezenční výuky je hodnotnější než výuka online. Takže využijeme i tuto možnost. Pokud rodič nechá dítě doma z obavy, tak to bereme jako omluvu.
  2. rodiče nejmenších žáků nemohou v případě ředitelského volna žádat ošetřovné a nechci jim komplikovat život.

Věřím, že během příštího týdně dojde k ústupu nákazy. V pondělí 1.11. budeme žáky testovat antigenními testy a dospělým nabízíme testy PCR. které zrealizuje pojízdná laboratoř.   Pavel Nedbal

 

VÝUKA V KARANTÉNĚ

DISTANČNÍ VÝUKA TŘÍD 1. STUPNĚ

Ve třídách 1. stupně, které zasáhne Covid 19 a HSHMP rozhodne o karanténě třídy, bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA s třídním učitelem. Žáci těchto tříd budou mít možnost se připojit              k výuce online. Bližší informace budou uvedeny na webu každé třídy a zaslány emailem rodičům.Online výuka:    PT – bude probíhat 1 hodinu denně. 1. – 3. ročník pro každou skupinu bude probíhat 1 hodinu denně, 4.– 5. ročník pro každou skupinu bude probíhat 2 hodiny denně. O přesném čase a rozdělení žáků do skupin bude informovat třídní učitel.      

DISTANČNÍ VÝUKA TŘÍD 2. STUPNĚ  

Ve třídách 2. stupně, které zasáhne Covid 19 a HSHMP rozhodne o karanténě třídy, bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA. Online výuka bude probíhat v prostředí Teams dle stávajícího rozvrhu.

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,vzhledem ke karanténě se vracíme k potvrzení pro ošetřovné z důvodu karantény tříd. Prosím o vyplnění a zaslání Žádosti  ZDE

KLUCI V AKCI

V pondělí 18.10. se uskutečnil Poprask –  turnaj starších žáků v kopané. Družstvo našich chlapců obsadilo krásné 3.místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme. Učitelé TV.

KARANTÉNA

Informace pro všechny rodiče i žáky. Hygiena dnes nařídila  karanténu pro dvě třídy školy. Jde o II.B a IV.B, které byly v kontaktu při výuce s pozitivní paní učitelkou. K prezenční výuce se vrátí v listopadu.