BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Tématem letošního již 57. ročníku je Bezlesí. Všechny materiály, harmonogram a další informace naleznete také na webu:https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada/aktualni-rocnikZároveň, k letošnímu tématu Bezlesí připravilo Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) Gymnázia Botičská odpolední přednáškový blok 3 přednášek (nejen) pro olympioniky. Na přednášky se není třeba registrovat. Konají se od 16 do 19 hodin v aule Gymnázia, Praha 2, Botičská 1.

http://www.gybot.cz/rubrika/384-Granty-a-souteze-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm,

PRODLOUŽENÍ SWOT DOTAZNÍKU

Vážení rodiče, děkuji všem, kteří našli čas a dotazník vyplnili. Někteří rodiče dotazník nedostali a na třídních schůzkách projevili zájem o vyplnění. Z  tohoto důvodu bude otevřen do 16.11.2022. Přímý odkaz na webu školy mi  nedoporučili, protože ho může vyplnit kdokoli. Zájemci se mohou obrátit o  zaslání odkazu na pana zástupce P.Poláka – petr.polak@zsrakovskeho.cz . Anonymita  dotazníku bude zaručena a škola získá správnou adresu rodiče, kterou zadáme do matriky školy.  Mgr.Pavel Nedbal

ŘEDITELSKÉ VOLNO 18.11.2022

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z technických  důvodů ředitelské volno dne 18.11.2022.  V tento den  nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně základní školy a zájmové vzdělávání ve školní družině.        Mgr. Pavel Nedbal

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 09.11.2022 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

MLADŠÍ ŽÁCI STŘÍBRNÍ

18.10. se uskutečnilo Obvodního kolo Poprasku v malé kopané mladších žáků Prahy 12. Naši chlapci skončili druzí, až po penaltovém rozstřelu 3:2. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Foto ZDE.