OBVODNÍ KOLO OVOV 2023

Ve čtvrtek 20.4. se vybraní žáci naší školy zúčastnili Obvodního kola OVOV. V kategorii družstev ve složení – Danuše Kuželová VIII.B, Kateřina Koubková VIII.B, Eliška Tučková VII.C, Ivanka Trifan VI. C, Jakub Matoušek VIII. B, Michal Hloušek VII. C, Jan Flídr VII. C a Jakub Urban VI.C obsadilo naše družstvo 2. místo a postupuje na Krajské kolo. V kategorii jednotlivců se ve své kategorii na 1. místě umístil Matyáš Patera VI.C, Eliška Tučková VII. C, Eda Öner VI. C, Danuše Kuželová VIII. B, na 2. místě Kristýna Kolínská VII. C, Jakub Urban VI. C, Nela Dobrovolná IV. C a na 3. místě Ivanka Trifan VI.C a Magdaléna Veselá VII.C. I tito žáci postupují na Krajské kolo, které se uskuteční 11.5. v Edenu.  Děkujeme všem za dosažené výkony a držíme palce do dalších závodů.  Fotografie ZDE.  Suková, Sidorová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 19.04.2023 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ III.A, V.A – POZDRAV

III.A a V.A zasílá pozdrav z Oldřichova v Hájích – je to tu hezké i zajímavé. Počasí nás trochu pozlobilo. Při příjezdu padaly kroupy. Dnes se naštěstí vyjasnilo. Doufáme, že to vydrží. Fotografie zde. Mgr. Eva Mlčáková a Bc. Denisa Matanelli, DiS.

SPOLUPRÁCE S VŠ

Děkujeme, že jste se účastnili výzkumného a vzdělávacího projektu Internet4Kids. Projekt je vázaný na tzv. „malou revizi“ RVP a jeho cílem je vytvořit vzdělávací materiály a výukové postupy pro 2. stupeň základních škol a nižší gymnázia, které pomohou učitelům při vysvětlování tématu „fungování internetu“. Takové materiály a postupy v ČR momentálně chybí. Projekt je tak přínosný nejen pro žáky, ale potenciálně i pro učitele informatiky na druhém stupni ZŠ a nižších gymnáziích.              

https://ksvi.mff.cuni.cz/amulab/index.php/cs/internet4kids/

Za výzkumný tým, doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2023

Ve čtvrtek 9.3.2023 proběhla na naší škole tradiční celoškolní recitační soutěž. Žáci si vybrali zajímavé básně, které přednášeli s opravdovou radostí. Všichni si zasloužili za svoje vystoupení sladkou odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi navíc krásné ceny. Výsledky ZDE.