PROJEKT DIGITU – DIGITAM

V novém roce 2020 se zapojujeme do projektu DigiTU – DigiTAM. Jedná se o dotační program EU a MŠMT ČR bez finančního přispění školy v celkové výši 600 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 25 ks iPadů – například pro výuku s rozšířenou realitou, 20 ks nových ozobotů, 10 ks Lego Boost, 10 ks Lego WeDo 2 a 3D tiskárnu Pruša MK3

NĚMECKÁ KONVERZACE

Díky výborné spolupráci MČ OŠ Praha 12 s naší školou se podařilo zkoordinovat pro žáky pravidelné bezplatné doučování německého jazyka rodilým mluvčím – studentem PedF UK panem Sörenem. Probíhá každý čtvrtek od 15:00 a je stále otevřeno případným zájemcům z řad našich žáků druhého stupně. 

MIKULÁŠ 2019

I letos k nám na první stupeň zavítal Mikuláš a jeho pomocníci. Tradičně přinesl hodným dětem odměnu. Fotografie zde.

BO – PŘEDVÁNOČNÍ BÁDÁNÍ

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální podpory při ZŠ Rakovského v Praze 12 si vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Předvánoční bádání. 4.12.2019 od 15:00 místnost B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma.  Mgr. Nikol Obdržálková

BO – HRAJEME SI S BOFFINEM

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální pomoci při ZŠ Rakovského v Praze 12 si Vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Hrajeme si s Boffinem. Termín akce: 13.11.2019 od 15:00 v místnosti B5/203 (termín posunut z důvodu stávky 6.11.2019). Vstup zdarma. Registrace zde

ROBOTICKÉ ODPOLEDNE ZAUJALO MŠMT ČR

Robotické odpoledne organizované Jednotou školských informatiků konané minulý týden přilákalo zájemce o inovace ve výuce, robotiku a programování z řad veřejnosti i odborníků. Tentokráte naše škola hostila i zástupce z oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání z MŠMT ČR. Jejich hodnocení najdete na facebookových stránkách MŠMT. 

ČESKÝ ROZHLAS – NAHRÁVÁNÍ AUDIO REPORTÁŽÍ

V průběhu minulého týdne se žáci naší školy zapojení do projektu Příběhy našich pamětníků vydali do Českého rozhlasu. Pod vedením profesionálních střihačů a historiků z Post Bellum vytvořili audio nahrávky, které budou umístěny na webu Paměti národa. Fotografie zde.  Mgr. Alena Škopková a Mgr. Petr Polák

BO – TKÁNĚ A PLETIVA

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální pomoci při ZŠ Rakovského v Praze 12 si Vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma: Tkáně a pletiva – jak to vypadá pod povrchem. 23.10.2019 od 15:00 v místnosti B5/105. Vstup zdarma. Registrace zde. Mgr. Nikol Obdržálková