PRAXE BUDOUCÍCH UČITELŮ

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU proběhnou u nás ve škole online praxe budoucích učitelů zeměpisu a přírodopisu. Jsem rádi, že díky zvládnutí online výuky, můžeme v této nelehké době pomoci v získání zkušeností budoucích kolegů. 

BEZPLATNÉ ONLINE DOUČOVÁNÍ M

Po dobu distanční výuky se podařilo domluvit spolupráci na bezplatném online doučování pro 9. ročníky s Matematicko-fyzikální fakultou UK paní doc. RNDr. Jarmilou Robovou, CSc. Ve své profesní kariéře se věnuje hlavně didaktice matematiky – těžké příklad dokáže zajímavým způsobem vysvětlit. K dispozici je pro přihlášené každou středu od 15:00 na MS Teams.

TISKAŘSKÁ 3D FARMA SE NÁM ROZRUSTÁ

Jsme rádi, že díky programu „Průša pro školy“, může naše škola zapojit ve větší míře nové výukové technologie do výuky, byť zatím jen distanční formou. Nově tedy provozujeme již dvě 3D tiskárny. Lépe se nám tím podaří splnit letošní malou reformu RVP – výuku informatického myšlení. Podrobnosti zde.

NEVZDÁME TO!

Topíš se v distanční výuce? Rodiče ztrácejí trpělivost? Bojíš se znovu říci učiteli, že to stále nechápeš? Bezplatný pomocný kruh nabízí na naší škole již přes rok doučování zkušených lektorů – studentů pedagogických oborů z organizace Nové školy o.p.s.  Aktuálně je v běhu 7 doučovacích klubů a 15 individuálních intervencí.  Nevzdáme to!  – Přihlaste se také.

STEM MAJÍ NAŠI ŠKOLÁCI I PŘES UZAVŘENÍ ŠKOLY NA HÁKU

Vědecké projekty v naší škole i přes distanční způsob vzdělávání nezanikly. Díky nadšeným kolegům pokračují dál, prezenčně zatím hlavně u nejmenších žáků. Fotografie v levé části zachycuje humanoidního robota Vernie postaveného žákem 3. ročníku naší školy v domácím distančním vzdělávání z robotické stavebnice Lego Boost. Více zde.