ORGANIZACE KONZULTACÍ 6.- 8. TŘÍD OD 8.ČERVNA

Pro žáky 6.-8. tříd organizujeme v termínech 9., 10. a 11. června individuální konzultace s učiteli Čj, M, Aj, F, Ch, Př, Z, D, Nj – přihlašování probíhá přes třídní učitele jednotlivých tříd (podrobnosti v emailu).

ORGANIZACE PŘÍPRAVY NA SŠ

Po zjištění individuálních potřeb žáků 9. ročníků organizujeme přípravu na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 v následujícím režimu. Podle zprávy z MŠMT proběhnou přijímací zkoušky tomto školním roce (2019/2020) následovně:
Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června
Víceletá gymnázia – 9. června

# TISKNECELECESKO – POMÁHÁME DÁL

Díky podpoře zaměstnanců a rodičů našich žáků se ve škole k 15. dubnu vytisklo 250 štítových čelenek, které byly odeslány na kompletaci do Olomouce. 120 kompletních štítů se podařilo složit a předat zdravotníkům a lékařům v okolí – naposledy 50 ks do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Noviny Praha 12

V SÍTI (VERZE V SÍTI: ZA ŠKOLOU PRO DĚTI OD 12 LET)

Dovolujeme si Vás informovat o páteční 6.3.2020 návštěvě našich žáků starších 12 let (VII.-IX. třídy) na projekci filmu V síti (verze V síti: Za školou pro děti od 12 let). Další informace k filmu zde. Pokud někdo ze zákonných zástupců nesouhlasí u svého dítěte s návštěvou kina, kontaktujte nás prosím.