VODA V MODŘANECH – POKRAČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE SE ZŠ PÍSNICE

Projekt Voda v Modřanech pokračuje úspěšnou spoluprací kombinovaných týmů našich žáků a místních z Písnice v monitorování kvality povrchových vod.  Fotografie z posledního měření 29.9. ZDE. Článek o spolupráci našich škol z místních novin „U nás“ ZDE.

ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE POPRASKU V PŘESPOLNÍM BĚHU

V úterý 27.9. se uskutečnilo obvodní kolo Poprasku v přespolním běhu žáků a žákyň Prahy 12. Družstvo mladších dívek obsadilo krásné 3. místo. Družstvo starších dívek vyhrálo a postoupilo do celopražského kola. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.  Fotografie ZDE. Učitelé TV.

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

 • Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.
 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
  – pro podporu od 1. 10. 2022 – ve dnech 27. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin a 29. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin,
  – pro podporu od 1. 11. 2022 – od 18. 10. 2022 do 21. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
 • Žádost je třeba doručit osobně na recepci školy. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
 • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
 • Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.

Celá agenda se  zpracováním žádostí zákonných zástupců žáka dopadne na školu s tím, že schvalování,  je delegováno na ředitele školy –  schema. Podrobnosti a upřesnění se dozvídáme postupně, sledujte stránky.

Děkuji za pochopení  Mgr. Pavel Nedbal

 

PŘESPOLNÍ BĚH 1. a 2. STUPEŇ

Dne 21.9.  a 23.9. se uskutečnily závody v přespolním běhu. Počasí se v tyto dny umoudřilo a žáci tak mohli absolvovat závody kolem Lhoteckého potoka. Žáci s nejlepšími výkony nás budou reprezentovat na Obvodním kole Poprasku 27.9.2022..  Fotografie ZDE. Učitelé TV

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ KURZ

Vynikají úspěch našich sportovních tříd. V rámci sportovního kurzu se žáci sportovních tříd druhého stupně zúčastnili charitativní akce TERIBEAR.   Výsledky ZDE. Fotografie ZDE.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV A MEDAILOVÝ ÚSPĚCH

7.9. – 9.9 2021 se naši žáci zúčastnili Republikového finále OVOV v Brně. Závodilo se ve dvou dnech v 10 atletických disciplínách OVOV. Celkem se zúčastnilo 650 žáků z celé České republiky. V letošním ročníku reprezentovali naši školu 4 žáci: Jakub Matoušek VIII.B, Eliška Tučková VII.C, Veronika Mensová VII.C a Eda Öner VI.C. Ta ve své kategorii obsadila krásné 3. místo. Fotografie zde.
Moc gratulujeme a všem žákům děkujeme za reprezentaci školy. učitelé TV

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 07.09.2022 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně. Pozor na termín, je to středa.