IV.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (27. – 31.1.)

ČJ

 • opakování – vyjmenovaná slova a slovesa (doplňovací cvičení)
 • podstatná jména – vzory PJ rodu středního (město, moře,kuře, stavení)
 • čtení – plynulé a hlasité čtení

 

M

 • opakujeme – písemné sčítání, odčítání, násobení (jedno – a dvouciferným činitelem), písemné dělení 
 • procvičujeme – rovnice, slovní úlohy
 • G – rýsování kružnice a trojúhelníku (trojúhelníková nerovnost, rýsování trojúhelníku pomocí kružítka)

 

NOS

 • shrnutí – povstání proti Habsburkům, bitva na Bílé hoře
 • třicetiletá válka, Jan Ámos Komenský

 

NOP

 • jednotky objemu, teploty, hmotnosti a času (pracovní list – hodiny)
 • neživá příroda – voda, vzduch

 

INFORMACE

 • 30.1. ROZDÁVÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ (poslední vyučovací hodina)
  • na výpis mít desky, výpis si děti nechávají
 • 31.1. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (20. – 24.1.)

ČJ

 • stále opakujeme – vyjmenovaná slova, slovesa (určování v textu, časování, slovesné kategorie – osoba, číslo, čas), slova s -je- a -ě-
 • podstatná jména – určování – rod, číslo, pád (perfektní znalost pádových otázek nutná pro vzory podstatných jmen)
  • podstatná jména – pády, skloňování PJ rodu středního (vzory (město, moře, kuře, stavení)
 • čtení – plynulé, hlasité čtení, porozumění textu (vím, co čtu)

 

M

 • rovnice (základ)
 • slovní úlohy a jejich znázornění
 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • procvičujeme – písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • G – kružnice, kruh, trojúhelník
  • kdo stále nemá kružítko, přinést

 

NOS

 • Habsburkové na českém trůně, bitva na Bílé Hoře
 • Jan Ámos Komenský
 • 20.1. písemné opakování – bitva u Domažlic, bitva u Lipan, křižácké výpravy

 

NOP

 • jednotky objemu, teploty, délky, času
 • magnety, střídání ročních období (opakování předešlých hodin)

 

INFORMACE

 • uzavírání známek do 20.1., docházka za 1.pololetí se uzavírá 22.1.

 


TÝDENNÍ PLÁN (13. – 17.1.)

ČJ

 • Slovesa – slovesné kategorie (osoba, číslo, čas + časování sloves ve všech časech)
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
  • pádové otázky – perfektní znalost
 • písemné opakování z češtiny bude v týdnu 20. – 24.1. (nebo to rozdělím na menší části příští a další týden) – vyjmenovaná slova, slovesa – slovesné kategorie, podstatná jména 
 • sloh – popis výrobku
 • čtení – hlasité čtení (pohádka, povídka, bajka)

 

M

 • opakujeme – písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000
  • písemné násobení a dělení čísel větších než 10 000
  • zaokrouhlování, slovní úlohy
 • písemné opakování (viz předchozí body) ve středu 15.1.
 • G – kružnice (střed, poloměr, průměr, zápis)
  • kružítka budou mít děti uložena u mě v šuplíku

 

NOS

 • v pondělí 13.1. písemné opakování (husitské války + bitva u Sudoměře)
  • další týden (20.1.) písemné opakování – bitva u Domažlic, bitva u Lipan, křižácké výpravy
 • Jagellonci na českém trůně, nástup Habsburků

 

NOP

 • neživá příroda – střídání ročních období, magnety a světové strany
 • v případě, že má dítě nerozhodné známky, bude zkoušeno ústně (stromy, houby, zimní spánek u zvířat)

 

TÝDENNÍ PLÁN (6. – 10.1.2020)

ČJ

 • procvičování učiva 1.pololetí
 • vyjmenovaná slova )doplňovací cvičení, opis do školního sešitu)
 • slovesa – časování sloves (čas přítomný, budoucí, minulý)
 • PODSTATNÁ JMÉNA (ke konci týdne) – osoba, rod (mužský, ženský, střední), skloňování (perfektní znalost pádových otázek)
  • vše bude potřeba k novému tématu – vzory podstatných jmen

 

M

 • pamětné a písemné násobení a dělení (x 10,100,1000, : 10, 100, 1000)
 • procvičování učiva – písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000
 • slovní úlohy
 • G – kružnice (mít zakoupené kružítko – to bude podepsané a uložené v šuplíku)

 

NOS

 • král Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůně
 • příští týden písemné opakování (13.1.) – Husitské války (Kdo byli husité) + bitva u Sudoměře

 

NOP

 • Neživá příroda – střídání ročních období, střídání dne a noci

 

INFORMACE

 • 8.1. třídní schůzky v 17:30 hod. (prospěch a chování v 1.pololetí)
  • kdo se nemůže dostavit či se mu nehodí čas, je možnost konzultace před TS (od 15:30 do 17:30)

PŘEJI KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020.

TÝDENNÍ PLÁN (16. – 20.12.)

 

ČJ

 • SLOVESA – jednoduché a složené slovesné tvary
  • časování sloves
 • procvičujeme:
  • pravopis vyjmenovaných slov – doplňovací cvičení
  • pracovní list – určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas)
  • třídění sloves podle čísla + označit, zda je jedná o jednoduchý či složený slovesný tvar
 • sloh – novoroční přání, vánoční zvyky
 • čtení – hlasité čtení, správné a plynulé čtení
  • hlavní a vedlejší postavy – jejich vzájemné vztahy

 

M

 • písemné sčítání a odčítání čísel větších jak 10 000
 • procvičujeme:
  • sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel do 10 000
  • zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce
  • slovní úlohy
 • G – čtverec a obdélník (str. 12)
 • na leden již potřebujeme kružítka

 

NOS

 • v pondělí 16.12. písemné opakování – Jan Hus a jeho doba
 • doděláváme husitské bitvy, doba pohusitská
 • Jagellonci (zřejmě až v lednu)

 

NOP

 • zima v přírodě – zvířata v zimním období
 • neživá příroda (střídání dne a noci, střídání ročních období, světové strany)

 

INFORMACE

 • 19.12. vánoční dílny s rodiči (16:30 – 17:30) – děti by rodičům měly předat pozvánky
  • veškeré věci na výrobky budou zajištěny
 • 20.12. od 10:00 (třídní vánoční program) – rozdávání dárků od spolužáků, ochutnávka cukroví
 • vánoční prázdniny (23.12. – 3.1.2020), vyučování začíná 6.1.2020

 


TÝDENNÍ PLÁN (9. – 13.12.)

ČJ

 • nadále procvičujeme pravopis vyjmenovaných slov
 • Slovesa – kategorie (osoba, číslo, čas), vyhledávání v textu
  • infinitiv, slovesa zvratná, jednoduché a složené slovesné tvary

 

M

 • Matematika 2.díl
 • čísla nad 10 000 (porovnávání a zaokrouhlování)
 • písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000
 • procvičovat písemné odčítání, písemné násobení a dělení
  • budeme psát každou hodinu malé opakování (4 příklady, + – x : , malá známka)

 

NOS

 • Doba husitská – husitské bitvy, česká země v době husitské a pohusitské
 • v pátek písemné opakování – Jan Hus a jeho doba (zápis nalepený v sešitech)

 

NOP

 • úterý 10.12. písemné opakování – HOUBY (vše, co mají děti v sešitě – popis houby, zástupci jedlých a jedovatých hub, zápis)
 • téma „Příroda v zimě“ – zimní spánek živočichů, migrace ptáků apod.

 

INFORMACE

 • 13.12. Vánoční program v Lhoteckém kostele
 • 19.12. Vánoční dílny (čas bude upřesněn, zatím počítejte od 16:00 do 17:00) 
  • vyrobíme ozdoby na stromeček, který společně dozdobíme, a dále si každý vyrobí něco pěkného domů
  • vítaná je ochutnávka vánočního cukroví
 • vánoční prázdniny (23.12. – 3.1.2020), vyučování začíná 6.1.2020

 


TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.12.)

ČJ

 • procvičování – vyjmenovaná slova (str. 25 – 48), slovní druhy
  • web – školákov, onlinecvičení
 • slovesa (str. 49)
 • dbáme na hlasité, správné a plynulé čtení
 • recitace – Paní Zima (9. a 11.12.- celá básnička)

M

 • písemné opakování (4.12.) – písemné sčítání, odčítání, písemné násobení a dělení čísel do 10 000
 • Učebnice 2.díl – úvod (opakování)
  • doma vygumovat, zalepit 1.díl

NOS

 • Doba husitská
 • případná oprava z písemného opakování Karel IV. (pátek)

NOP

 • jehličnany (ústní zkoušení) – poznávačka
 • houby (opakování)
 • příroda v zimě

 

Pokud žák/žákyně chybí na hodinách NOS a NOP, tak je jeho povinností si zápisky z hodin doplnit (půjčí si sešit od spolužáků, nebo mu zápisky od spolužáků třídní učitel okopíruje – ale musí se ozvat). Děkuji

 

INFORMACE

 • 2.12. výlet do Kutné Hory – sraz před školou v 7:00, odjezd od Prioru v 7:15
  • kdo nestihne odjezd, vrací se do školy a jde do 4.A
  • návrat mezi 15:00 – 15:30
  • svačina, pití, kapesné, kinedryl, teplé oblečení, zápisník, pero (tužka)
  • obědy budou odhlášené
 • nosit čtenářské deníky (vrátit knihu Staré pověsti české)

TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.11.)

ČJ

 • procvičování a pravopis vyjmenovaných slov (str. 27 – 37)
 • opakování slovní druhy, předpony a předložky
 • hlasité čtení (číst každý den – je to znát, když si dítě nečte)
 • čtenářský deník (říjen, listopad) – 2 pověsti

 

M

 • písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000
  • procvičovat doma počítání s přechodem přes desítku (dvacítku)
  • dbát na správnost zkoušky
 • písemné násobení a dělení čísel do 10 000
  • procvičovat postup zápisu při dělení
 • slovní úlohy
 • od prosince 2.díl Matematiky – prosím o kontrolu, vygumování a event. zalepení 1.dílu
 • G – rovnoběžky a kolmice – opakování

 

NOS

 

NOP

 • 26.11. písemné opakování z jehličnatých stromů (smrk, jedle, borovice, modřín)
 • Houby – ekosystém lesa

 

INFORMACE

 • školní kolo „šplh na tyči“ – 29.11. (vybraní žáci) – držíme palce
 • 2.12. – výlet do Kutné Hory (sraz v 7:00 před školou, odjezd v 7:15 od Prioru)
  • návrat 15:00 – 15:30 k Prioru, rozchod až u školy (pokud budete chtít, aby šlo dítě od autobusu domů, je potřeba přinést souhlas (lísteček či email))
 • 19.12. vánoční dílny s rodiči (uvítám pomoc s přípravou, nákupem materiálu, inspirace – vše po domluvě)
 • vánoční prázdniny (23.12. – 3.1.2020), vyučování začíná 6.1.2020

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova
 • procvičování  – předpony a předložky, slovní druhy
 • sloh – popis
 • čtení – hlasité, plynulé čtení
  • čtenářské deníky za říjen, listopad (Staré pověsti české)

 

M

 • rozbor čtvrtletní práce
 • písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000
 • písemné dělení a násobení čísel do 10 000
 • G – procvičování (rovnoběžky, kolmice, pravoúhlý trojúhelník)

 

NOS

 • Karel IV.
 • ústní zkoušení (18.11.) – Poslední Přemyslovci, Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
  • písemné opakování z toho samého v pátek 22.11.

 

NOP

 • jehličnany – modřín opadavý, zopakování jehličnanů
 • 26.11. písemné opakování z jehličnatých stromů (smrk, jedle, borovice, modřín)
 • les – ekosystém (houby) – konec listopadu

 

INFORMACE

 • listopad – soutěž ve šplhu
 • 2.12. výlet do Kutné Hory
 • na měsíc prosinec již mít kružítko (podepsané, bude zůstávat ve škole)

TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.11.)

ČJ

 • předpony a předložky – vz-, roz-,bez-, ob-, v-, vy-/vý-
  • slova s vy,vý/vi,ví na začátku
 • opakujeme vyjmenovaná slova po B (str. 25 – 32) – doplňování, tvorba vět, chytáky, práce na PC
 • sloh – popis věci (str. 41)
 • čtení – čítanky budeme nechávat ve škole (dochází k častému zapomínání)
  • čtení vždy v pondělí a ve středu (pokud dojde ke změně, jsou děti vždy informovány)

 

M

 • čísla do 10 000 (čtení, zápis) – sčítání a odčítání pamětné (pondělí)
  • písemné sčítání a odčítání během středy
 • písemné dělení – i nadále procvičujeme, prosím o domácí přípravu (procvičování postupu, opakovat násobilku a dělení se zbytkem)
 • VELKÉ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ve čtvrtek 14.11. – písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, násobení a dělení (6×13,  25×4, 59 : 3 atd.), zaokrouhlování na 10, 100, 1000, slovní úloha)
 • slovní úlohy (zápis, otázka, výpočet, odpověď) 
 • G – opravná písemka (str. 56)

 

NOS

 • písemné opakování přesunuto z pátku 8.11. na pondělí 11.11. (Za vlády přemyslovských králů a Anežka česká)
 • nová kapitola – LUCEMBURKOVÉ (Jan Lucemburský, Karel IV.)

 

NOP

 • 12.11. opakování – lesní listnaté stromy (dub, buk, bříza)
 •  jehličnaté stromy (zástupci) – smrk, jedle, borovice, modřín (znaky, použití)

 

INFORMACE

 • třídní schůzky 13.11. v 17:30
  • konzultace před TS po dohodě (středa mezi 15:00 – 17:00)
 • 2.12. výlet do Kutné Hory (prosím, kdo ještě nezaplatil 490 Kč – do 11.11.)

 


TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.11.)

ČJ

 • procvičování a opakování – předpony a předložky (str. 18 – 23 či 30 – 32)
 • vyjmenovaná slova (25 – 30), pracovní listy, doplňovací cvičení, práce na PC
 • sloh – popis
 • čtení – správné, plynulé a hlasité čtení
  • čtenářské deníky do konce listopadu (2 povídky ze Starých pověstí českých)

 

M

 • procvičování – písemné násobení a dělení
 • čísla do 10 000 – sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • G – rovnoběžky, kolmice (písemné opakování str. 56)

 

NOS

 • v pátek 8.11. test – Dědičný královský titul (Za vlády přemyslovských králů) a Anežka česká
 • pokračujeme Lucemburkové na českém trůně (král Jan a Eliška Přemyslovna)

 

NOP

 • listnaté a jehličnaté stromy (zástupci)
 • 12.11. opakování – lesní listnaté stromy (dub, buk, bříza)

 

INFORMACE

4.11.  Olympijský víceboj – ODZNAK VŠESTRANNOSTI (od 8:00 – 13:00) – děti přijdou ve sportovním oblečení, obuv na ven i do tělocvičny, svačina, pití na celý den (pláštěnka v případě mrholení). Zde odkaz na Olympijský víceboj – DISCIPLÍNY.

13.11. třídní schůzky od 17:30 hod.

2.12. výlet do Kutné Hory. Prosím o platbu do 8.11.2019. Děkuji


TÝDENNÍ PLÁN (28.10. – 1.11.)

VOLNO (podzimní prázdniny, ředitelské volno)

Opakujte si – vyjmenovaná slova, párové souhlásky, násobení a dělení

Prosím o hlasité čtení


TÝDENNÍ PLÁN (21. – 25.10.)

ČJ

 • předpony a předložky
 • vyjmenovaná slova
 • určování pádů – trénovat i doma
 • čtení – přednes básně (Óda na lelky – pondělí a středa)
  • hodiny čtení jsou vždy v pondělí a ve středu
 • ve čtvrtek diktát – věty z učebnice (VS, párové souhlásky, předpony)

 

M

 • procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem
 • začínáme čtení a zápis čísel do 10 000
 • opakování – zaokrouhlování, porovnávání
 • G – rovnoběžky (rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem)

 

NOS

 • v pondělí možnost opravy pátečního testu (Oldřich, Břetislav, Kosmas)
 • Anežka česká (zápis), král železný a zlatý, poslední Přemyslovci

 

NOP

 • v úterý NOP odpadá, náhrada ve čtvrtek místo ČJH (to bude v rámci ČJ)
 • zástupci stromů

 

INFORMACE

 • 22.10. dopravní výchova (2 hodiny)
 • 28. – 1.11. státní svátek, podzimní prázdniny, ředitelské volno
 • 4.11. olympijský víceboj
 • 13.11. třídní schůzky (konzultace hlásit předem)
 • přes prázdniny prosím o hlasité čtení a počítání písemného dělení 

TÝDENNÍ PLÁN (14. – 18.10.)

PROSÍM O KONTROLU, ZDA MAJÍ DĚTI VŠE NA VYUČOVÁNÍ (časté zapomínání).

ČJ

 • předpony (od-, nad-, pod-, vz-, roz-, bez-, v-, vy -/vý-) a tvarově podobné předložky (učebnice do str. 23)
 • nadále opakovat slovní druhy, vyjmenovaná slova, pádové otázky, slovesa (osoba, číslo, čas)
 • recitace básničky (první termín 21.10., druhý termín 23.10.) – Emanuel Frynta – Óda na lelky (čítanka str. 22, rozsah – 2 – 3 sloky (bylo řečeno, kdo má kolik slok)

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem (procvičovat si násobilku a dělení se zbytkem zpaměti)
 • opakování – písemné sčítání, odčítání, násobení
 • slovní úlohy k písemnému dělení
 • G – kolmice, rovnoběžky (obstarat trojúhelník s ryskou + pravítko či trojúhelník)

NOS

 • vláda přemyslovských králů, počátky českého království, Anežka česká
 • pátek 18.10. test – kníže Břetislav a Jitka, kníže Oldřich a Božena (jednoduché otázky) + Kosmova kronika

NOP

 • 15.10. opakování – rostliny podle délky života (jednoleté, dvouleté, víceleté + vědět zástupce), plané, kulturní a okrasné rostliny, rostliny podle typu stonku (byliny – lodyha, stvol, stéblo apod.)
 • dřeviny – zástupci lesních stromů
 • 17.10. ukázka sov a dravců (učivo Živočichové)

INFORMACE

 • sběr papíru do 15.10.
 • 17.10. Sovy a dravci (vybírám 50 Kč)
 • 22.10. Povinnosti cyklisty v silničním provozu (90 minut)
 • 28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno
 • 2.12. Kutná Hora (platba přes účet 490 Kč) – informace předány dětem na papíru, přihlášku odstřihnout a přinést třídnímu učiteli

TÝDENNÍ PLÁN (7. – 11.10.)

ČJ

 • stavba slov – kořen, předpona, přípona
  • předpony a předložky (od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky)
 • slovní druhy (určování (str. 11) cv. 3 (4)) – práce do školního sešitu
 • slovesa (osoba, číslo, čas)
 • čtvrtek diktát
 • sloh – popis (osoba, věc, zvíře)
 • čtení – Staré pověsti české (mezipředmětová vazba s NOS)
 • opakování na doma (online cvičení, školákov)

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • písemné násobení 
 • opakujeme stále písemné sčítání, odčítání (středa desetiminutovka sčít., odč., násobení)
 • slovní úlohy
 • G – kolmice

NOS

 • pátek 11.10. test – kníže Václav a Boleslav, Slavníkovci
 • Břetislav a Jitka, Kosmova kronika česká 

NOP

 • úterý 8.10. test – rostliny podle délky života (jednoleté, dvouleté, víceleté + vědět zástupce), plané, kulturní a okrasné rostliny
 • pokračujeme dělením na byliny a dřeviny + zástupci

INFORMACE

 • sběr papíru (8. – 15.10.)
 • dětem rozdám tento týden přihlášky na vánoční výlet do Kutné Hory (2.12.) – platba do 8.11. (490 Kč)
 • 22.10. Povinnosti cyklisty v silničním provozu (90 minut)
 • 28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (30.9. – 4.10.)

ČJ

 • opakování – slovní druhy (určování)
 • stavba slov – kořen, předpona, přípona
 • vyjmenovaná slova – diktát, doplňovací cvičení
 • čtení – staré pověsti české (intonace)
  • každý den prosím o hlasité čtení alespoň 15 minut)

M

 • písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení 
 • písemné dělení jednociferným dělitelem (znalost násobilky a dělení)
 • G – kolmice, rovnoběžky

NOS

 • 30.9. písemné opakování – Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj
 • tento týden: Slavníkovci a svatý Vojtěch, kníže Oldřich a Božena

NOP

 • ve středu 2.10. písemné opakování – jedinec a druh (první dva zápisy v sešitě)
 • třídění rostlin

INFORMACE

 • 1.10. projekt ZE MĚ MY (4 vyučovací hodiny)
 • 22.10. Povinnosti cyklisty v silničním provozu (90 minut)
 • 28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (23. – 27.9.)

ČJ

 • opakování učiva 3.ročníku – význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná), slova s citovým zabarvením
 • vyjmenovaná slova – diktát, práce na NTB
 • slovní druhy, pádové otázky – práce s textem (určování slovních druhů) – bezpodmínečně znát jak jdou slovní druhy za sebou (číslování)
 • sloh: popis podzimní krajiny (obrázek od Josefa Lady)
 • čtení – Staré pověsti české (čtenářský deník – povinné O Přemyslovi, Kutnohorští havíři), dbáme na intonaci a reprodukci
  • PROSÍM DOMA O HLASITÉ ČTENÍ

M

 • násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky (str. 10 – 13) – rozklad čísel v desítkové soustavě, práce se závorkami
 • slovní úlohy (dbáme na správný zápis, otázku,výpočet a odpověď)
 • opakování – násobilka, dělení v rámci násobilky, písemné sčítání a odčítání
 • G – kolmice (trojúhelník s ryskou), rovnoběžky a jejich značky

NOS

 • doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství (Konstantin (Cyril) a Metoděj), románský sloh
 • Staré pověsti české – Kníže Václav a Boleslav
 • ve středu místo hodiny TV bude NOS 
 • v pátek 27.9. ústní zkoušení (Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj)

NOP

 • v úterý 24.9. ústní zkoušení (dobrovolné, opakování před písemným zkoušením) – přírodnina, výrobek, podmínky života na Zemi, rodové a druhové jméno
 • ve středu 2.10. písemné zkoušení (viz první bod) – jednoduché otázky 
 • v pátek místo TV bude NOP (byliny,obiloviny, třídění rostlin podle délky života – jednoleté, dvouleté, trvalky – opakování z 3.ročníku)

OBALIT VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY (stále to nemají všichni splněné)!

ČJH

INFORMACE

 • do konce září nahrazujeme hodiny, které nám odpadly kvůli plaveckému kurzu
 • 26.9. přespolní běh (sportovní oblečení, obuv, vlasy sepnuté, bez klíčů na krku), start pro IV.B v 10:00 hod. (do té doby se učíme dle rozvrhu)
 • v měsíci říjnu sběr papíru

TÝDENNÍ PLÁN (16. – 20.9.)

ČJ

 • opakování – vyjmenovaná slova (souhrnná cvičení), pádové otázky, slovní druhy
  • cvičný diktát (ze souhrnných cvičení na VS, viz DÚ z minulého týdne)
 • učebnice po str. 15 (opakování na měsíc září)
 • význam slov
 • čtení – Staré pověsti české (NOS)

M

 • procvičování: písemné sčítání a odčítání, písemné násobení
 • doma procvičovat malou násobilku!!!
 • učebnice do str. 9
 • G – str. 9 (vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky)

NOS

 • Cyril a Metoděj
 • doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • opakování – Život pravěkých lidí a kupec Sámo (v pátek 20.9. písemné opakování)

NOP

 • jedinec a druh
 • opakování – výrobky a přírodniny

TV

 • plavání je součástí TV (bude hodnoceno)
 • plaveme do 19.9., poté se již učíme podle rozvrhu
 • během září budeme nahrazovat hodiny TV jinými předměty (ČJ, M, NOS a NOP)

INFORMACE

 • kroužky – fotbalový kroužek (zájemci pište na mail, poté pošlu přihlášku, kterou mi děti přinesou)
 • další nabídka kroužků ZDE (badatelský klub, kurzy angličtiny – jazyková škola LIBERE)
 • 26.9. přespolní běh
 • říjen – sběr papíru 
 • prosím o posílání plateb na účet školy (info ZDE)

TÝDENNÍ PLÁN (9. – 13.9.)

ČJ

 • opakování – vyjmenovaná slova (souhrnná cvičení), pádové otázky, slovní druhy
  • cvičný diktát
 • učebnice po str. 15 (opakování na měsíc září)
 • čtení – Staré pověsti české (NOS)

M

 • učebnice do str. 9
 • opakování – násobilka (písemné násobení), pamětné a písemné + a – (přirozená čísla v oboru do 1000), slovní úlohy
 • G – str. 9 (vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky)

NOS

 • opakování – pravěk (doba kamenná, bronzová a železná, obydlí)
 • kupec Sámo, Velkomoravská říše (?)

NOP

 • rozmanitost přírody, jedinec a druh 

 

INFORMACE

 • v pondělí 9.9. a v pátek 13.9. odjezd na plavání MHD (sraz u školy v 7:10)
 • 11.9. třídní schůzky
 • platby, platba za sešity (cena viz info v ŽK – přinést TU)
 • děti již mají zaktivovaný přístup na školuonline (info na třídních schůzkách) – jména a hesla 

PLATBY

ZDE naleznete info k platbám. Vás se týká – třídní fond, pomůcky, platba škole (v případě, že má dítě sourozence u nás na škole, platíte 200 Kč) a pracovní sešit AJ pro 3.-4.ročník. Ostatní platby (sešity a autobus „PLAVÁNÍ“) budou upřesněny. Děkuji


TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.9.2019)

ČJ, M

 • opakování učiva 3.ročníku:
  • ČJ: vyjmenovaná slova, slovní druhy 
  • M: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, dělení a násobení mimo obor násobilky, slovní úlohy
 • učebnice budou obalené, Čítanky budou děti nechávat ve škole (podepsat se na obal – urychlení při rozdávání)

NOS (nauka o společnosti)

 • život pravěkých lidí (stavba těla, obydlí, nástroje, oblasti obydlení, rituály)

 

 INFORMACE

 • ÚTERÝ – šatní skříňky (nové rozdělení – podle přiděleného seznamu), učebnice, seznámení se školním řádem, nastavení lavic a židlí, vypravování o prázdninách
 • STŘEDA – první hodina třídnická, od 2.hodiny dle rozvrhu (ČJ), PLAVÁNÍ (viz info)
 • ČTVRTEKČJ, M, PLAVÁNÍ
 • PÁTEK PLAVÁNÍ (sraz před školou v 7:10 – jedeme MHD (průkazky s sebou), AJ, NOS
 • 11.9. třídní schůzky

Zde pár důležitých změn ve školním roce 2019/2020:

 • od 4.tříd zavedeny elektronické žákovské knížky (přístupová hesla pro děti a rodiče do 11.9. (třídní schůzky))
 • žákovská knížka papírová obsahuje pouze omluvný list, jiná sdělení, informace o třídních schůzkách (měsíční hodnocení – viz elektronická žákovská knížka) – prosím vzadu na deskách podepsat seznámení se školním řádem + doplnit údaje
 • škola v přírodě ve 2.pololetí (v jednom z měsíců – duben, květen, červen)

 

Výsledek obrázku pro PLAVECKÝ KURZ

PLAVECKÝ KURZ

Již 4.9. zahajujeme na Zeleném pruhu plavecký výcvik. Bude trvat do 19.9.2019. Rozpis a podrobnosti dostanou děti příští týden. Pokud se dítě nemůže plaveckého kurzu zúčastnit, je nutné přinést potvrzení od lékaře. Dále prosím o okopírované kartičky pojištěnce (některé jsou již neplatné, přineste všichni a zkontrolujeme). 


 

Komentáře jsou uzavřeny.