III.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


KRÁSNÉ PRÁZDNINY, HODNĚ SLUNÍČKA, PLNO NOVÝCH ZÁŽITKŮ A DOBRÉ NÁLADY PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM.


 

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN

 • konec výuky do čtvrtka dle rozvrhu třídy (tzn. do 12:35 hod.) -po celý týden s třídním učitelem
 • v pondělí se uskuteční odevzdávání učebnic, celý den budeme ve třídě (úklid skříněk, odzdobování třídy, příprava na nový školní rok)
 • ať si děti přinesou nějaké společenské (deskové) hry, míče, létající talíře a jiné (křídy na ven) – mohou si to uschovat na celý týden u mě
 • v průběhu týdne navštívíme areál Ráček, Rak a Vosa, možnost vycházky po okolí školy (les, Modřanská rokle, cyklostezka aj.) – sportovní oblečení dle počasí po celý týden
 • možnost zajít na zmrzlinu – peníze budou mít děti po celý týden u sebe (třídní fond už nechám na příští rok)
 • ve čtvrtek ROZLOUČENÍ se školním rokem – ať si děti přinesou nějaké pochutiny (chipsy, křupky, tyčinky, sladkosti, popcorn) a pití, zhodnotíme uplynulý školní rok, zahrajeme se nějaké hry, které si přinesou
  • zřejmě až ve čtvrtek vyčistíme lavice (hadr, čistící prostředek, utěrky papírové – již nám došly)
  • ve čtvrtek odevzdávání klíčků od šatních skříněk – prosím vyklidit a nechat otevřené
 • v pátek rozdávání vysvědčení – desky s sebou, konec v 8:45

TÝDENNÍ PLÁN (24. – 28.6.)

ČJ a M

 • procvičování učiva 3.ročníku (interaktivní tabule, tablety, doplňovací cvičení)

SKN

 • opakování učiva 3.ročníku

INFORMACE

 • docházka a klasifikace za 2.pololetí uzavřena k 19.6.
 • odevzdávání učebnic
 • ve čtvrtek odevzdávání klíčků od šatních skříněk – prosím vyklidit a nechat otevřené
 • v případě hezkého počasí půjdeme na zmrzlinu (vzít si kapesné) – mít u sebe celý týden, nevím, kdy půjdeme
 • 28.6. výuka do 8:45 (s sebou desky na vysvědčení), v případě, že nebude dítě ve škole, bude vysvědčení k vyzvednutí u zástupkyně ředitele či paní hospodářky (info podám emailem v případě potřeby)

TÝDENNÍ PLÁN (17.-21.6.)

ČJ

 • procvičování a opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy, jednoduché věty, souvětí
 • prosím o kontrolu, případné vygumování a zalepení, učebnice ČJ

M

 • písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, dělení a násobení mimo obor násobilky, slovní úlohy)
 • G – rýsování čtverce a obdélníku, kolmice, rovnoběžka, převody jednotek délky
 • prosím o kontrolu, případné vygumování a zalepení, učebnice M (3.díl)

SKN

 • ústní zkoušení – téma ROSTLINY (pouze ti, co mají známku nerozhodně či nepsali písemku)
 • znaky života živočichů, stavba těla, zajímavosti
 • prosím o kontrolu, případné vygumování a zalepení, učebnice SKN

INFORMACE

 • 18. – 21.6. SBĚR PAPÍRU 
 • 19.6. olympijský běh 
 • během tohoto týdne budu vybírat a kontrolovat učebnice (čtvrtek)
 • v úterý 18. 6. na VV prosím o velkou igelitovou tašku na výkresy, na čt 20. 6. – PČ – hadřík na čištění lavic. Děkuji Jan Mareček

TÝDENNÍ PLÁN (10.6. – 14.6.)

ČJ

 • procvičování a opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy, jednoduché věty, souvětí
 • diktát ve čtvrtek (zřejmě poslední, který se počítá do klasifikace), doplňovací cvičení průběžně, procvičování do školních sešitů,cvičení na interaktivní tabuli

M

 • opakování a procvičování matematických operací
 • desetiminutovky průběžně, práce do školních sešitů (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, dělení a násobení mimo obor násobilky, slovní úlohy)
 • G – rýsování čtverce a obdélníku, kolmice, rovnoběžka, převody jednotek délky

SKN

 • poslední písemné zkoušení ve čtvrtek 13.6. – téma rostliny – květ a plody (nakreslit květ, popsat základní části rostliny a květu, rozdělení plodů), možnost oprav (a v případě nerozhodných známek) do 18.6.
 • téma živočichové – úvod, popis a stavba, zástupci, dokumenty o životě zvířat 

AJ

 • práce s textem My friend is a monster (část 10), učebnice, str. 51;
 • souhrnné opakování Unit 10;
 • pátek 15. 6. FINAL TEST (Unit 10: amazing animals);
 • Our neighbours/Naši sousedé, pracovní sešit, str. 62-63.

INFORMACE

 • 11. 6. ekoprogram „Lesem nelesem“, cena 40 Kč/žák (placeno z třídního fondu)
  •  žáci potřebují propisku, pevnou nepromokavou obuv (pláštěnku), svačinu. 
 • 12.6. školní výlet do Plzně do Techmánie – s sebou: batoh, pití, velká svačina (nemáme oběd), kapesné, kinedryl, vhodné oblečení dle počasí 
  • odjezd: v 8:00 hod. z parkoviště u Prioru, sraz v 7.30 hod. před školou
  • více info na přihlášce
 • 18.-21.6. sběr papíru a víček
 • Olympijský běh (19.6.)

TÝDENNÍ PLÁN (3.6. – 7.6.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po V (vyhodnocení), doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po Z (ZDE)
 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V a Z (hry, práce s interaktivní tabulí)
 • od týdne 10.6. souhrnná cvičení z VS (součást celoročního opakování)
 • od 5.6. do 7.6. zkoušení básničky Angličané 
 • slovní druhy (znát čísla, např. podstatná jména = 1, spojky = 8, příslovce = 6 atd.) umět vyjmenovat
  • umět poznat podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, číslovku (ohebné slovní druhy)
  • skloňování podstatných jmen (nutná znalost pádových otázek), časování sloves + určování osob a čísla

M

 • opakování matematických operací (sčítání, odčítání, zaokrouhlování, násobení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem a mimo obor násobilky, písemné násobení, slovní úlohy)
 • geometrie – čtverec, obdélník, kolmice, rovnoběžka, úsečka, převody jednotek délky
 • po celý červen

SKN

 • písemné opakování (ústní možnost opravy) v úterý 4.6. – kořen, stonek, list (+ 1 otázka z čehokoliv týkající se rostlin)
  • květ a plod nebude součástí opakování
 • téma živočichové – znaky, popis, zástupci

INFORMACE

 • 5.6. třídní schůzka od 17:30 hod.
 • 11.6. ekoprogram v Modřanské rokli (bude zaplacen z třídního fondu)
 • 12.6. školní výlet do Plzně (Techmánie)
 • 18. – 21.6. sběr papíru a víček (čas bude upřesněn)

TÝDENNÍ PLÁN (27.5. – 31.5.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po V (doplňovací cvičení ODKAZ
 • vyjmenovaná slova po Z (113 – 115)
 • od června doplňovací cvičení (souhrnná cvičení) VS po B, L, M, P, S, V a Z
 • slovní druhy a jejich určování

M

 • opakování (str. 47 – 49)
 • desetiminutovka (malá násobilka, násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem)
 • prostorová geometrická tělesa (krychle a kvádr)

SKN

 • rostliny – opakování (rozdělení, výživa, dýchání, růst a vývoj – jednoleté, dvouleté a vytrvalé rostliny, kořen, stonek)
 • první týden v červnu písemné opakování – kořen, stonek, list
 • tento týden kapitola list, květ (plod)
 • sledovat růst rajčat (podle velikosti přesadit do většího květináče)

Vážení rodiče,

kroužek SH ukončil činnost pro školní rok 2018/19 dne 23.5.2019.

PaedDr. Eva Tučková


TÝDENNÍ PLÁN (20.5. – 24.5.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po V
 • vyjmenovaná slova po Z (procvičování)
 • umět všechna vyjmenovaná slova (souhrnná cvičení se blíží)

M

 • písemné násobení jednociferným činitelem
 • násobení mimo obor násobilky (např. 5 . 16)
 • slovní úlohy
 • G – základní útvary v prostoru – modelování kvádru, krychle, válce, koule     

SKN

 • stavba těla – kořen, stonek, listy, květy, plody
 • opakování (ústní či písemné) – rostliny (růst a vývoj, výživa, dýchání, dělení rostlin, zástupci)

INFORMACE

 • školní výlet (12.6.) zaplacen (děkuji za spolupráci)
 • 11.6. ekoprogram „Lesem nelesem“ v Modřanské rokli (40 Kč/žák – možnost zaplatit z třídního fondu)  

TÝDENNÍ PLÁN (13.5. – 17.5.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po V (108 – 110)
 • procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P a S
 • naučit se pomalu vyjmenovaná slova po Z
 • koncem května až červen souhrnné opakování naučeného (vyjm.slova, podstatná jména – pády a skloňování, slovesa – osoby,číslo a čas, ostatní slovní druhy určování)

M

 • procvičování již naučeného – násobení a dělení mimo obor násobilky, sčítání a odčítání, příklady se závorkami
 • písemné násobení jednociferným činitelem (45 – 48)
 • slovní úlohy

SKN

 • písemné zkoušení (14.5.) – téma ROSTLINY – znaky života rostlin, dýchání, výživa, rozmnožování
  • oprava je vždy možná
 • kapitola Růst a vývoj budu zkoušet ústně další týden
 • nadále pozorovat a zapisovat růst rajčat
  • možnost zapojit se do soutěže (individuálně) – odkaz ZDE
  • více info k rajčatům (přesazování, zalévání) ZDE
 • začínáme popis částí těla kvetoucích rostlin (dle času- str.7)

INFO

 • 15. – 17. projektová výuka „Putování Prahou“
  • téma – pražská náměstí (Palackého náměstí)
  • konec výuky v projektových dnech dle rozvrhu třídy
  • ve čtvrtek cesta na Palackého náměstí, sraz ve třídě (prosím o jízdenky na MHD – průkazky, lítačky, jízdenky), info v notýsku (bude doplněno ve středu)
 • kdo nezaplatil za školní výlet 480 Kč, poslední možnost do konce týdne

TÝDENNÍ PLÁN (6.5. – 10.5.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po V (str. 108 – 109)
 • procvičování vyjmenovaných slov po S (doplňovací cvičení)
 • po volnu opakování podstatných jmen (pády, určování v textu), sloves a ostatních slovních druhů

M

 • OPRAVA čtvrtletních prací – stejný rozsah (viz TÝDENNÍ PLÁN (29.4. – 3.5.)) – pondělí či úterý
 • procvičování matematických úkonů

SKN

 • ústní či písemné zkoušení v úterý a po volnu (od nadpisu ROSTLINY) – dělení, dýchání, výživa, rozmnožování
 • pokračujeme v tématu ROSTLINY – dřeviny, byliny, jednoleté a dvouleté, vytrvalé (viz učebnice)

AJ

 • pondělí 6. 5. FINAL TEST (Unit 9: jídlo). Souhrnné opakování Units 7-9, učebnice, str. 46-47, prac. sešit, str. 46-47.

INFORMACE

 • 6.5. fotografování (vybírám 35 Kč, prosím o zaplacení do pondělí)
 • 8.5. státní svátek
 • 9.-10.5. ředitelské volno
 • do 10.5. zaplatit 480 Kč na školní výlet do Techmanie Plzeň
 • 15.-17.5. projektové dny „Putování Prahou“ (info v dalším týdenním plánu)

TÝDENNÍ PLÁN (29. 4. – 3. 5.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po V (str. 106 – 109 – dle tempa)
  • nadále opakovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P a S
  • vyjmenovaná slova po S (doplňovací cvičení), postupně přejdeme i na doplňovací cvičení po V
 • opakovat – pádové otázky (skloňování podstatných jmen), vyjmenovaná slova
 • slovní druhy – umět vyjmenovat (viz poslední stránky učebnice)

M

 • ve čtvrtek 2.5. písemné opakování – násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na desítky a slovní úloha (str.26 – 27, 32 – 33)
  • jednotlivé matematické operace budou opakovány v pondělí a v úterý
 • pátek – rozbor písemného opakování

SKN

 • Rostliny – str. 4 – 6 (dýchání, výživa, růst)
 • nadále pozorovat růst rajčat a zapisovat

AJ

 • pondělí 29. 4. TEST (slovíčka Unit 9: názvy jídel, snídaně/oběd/večeře);
 • práce s textem My friend is a comic (část 9);
 • souhrnné opakování a příprava na test.

INFORMACE

 • 1.5. státní svátek
 • 6.5. fotografování třídního kolektivu – cena 35 Kč
 • 8.-10.5. ředitelské volno
 • do 10.5. platba za školní výlet – cena 480 Kč
 • 15.-17.5. projektové vyučování „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN (22. – 26.4.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po S (doplňovací cvičení)
 • začínáme vyjmenovaná slova po V (prosím učit se z přehledu přes prázdniny)
 • opakování – určování pádů u podstatných jmen
 • slova protikladná a souznačná
 • hlasité čtení

M

 • násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem (do str. 27)
 • dělení mimo obor násobilek (32 – 33)
  • opakování dělení se zbytkem
 • G – jednotky délky, hmotnosti

SKN

 • Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života
 •  Rajčata – děti dostaly od Happy Snack krabičku, kde jsou semínka rajčat, hlína a květináč + návod
  • dále mají k dispozici tabulku a úkoly k pozorování rajčat (zápis jak rostou, kdy plodí atd.) – doplňovat, hlídat
  • vše se nám hodí do tématu na květen – rostliny

INFORMACE

 • 23.4. projektové hodiny (1. a 2.hodina) – Den Země (zaměřeno na ekologii a přírodu)
 • 1.5., 8. – 10.5. volno (státní svátky + ředitelské volno)
 • do 10.5. zaplatit školní výlet (480 Kč) – info na papíře s přihláškou
 • 15. – 17.5. projektová výuka „Putování Prahou“

TÝDENNÍ PLÁN (15. – 19.4.)

ČJ

 • procvičování, opakování – vyjmenovaná slova po S, určování pádů u podstatných jmen, slova protikladná
 • po prázdninách začneme vyjmenovaná slova po V (učit se podle okopírovaného přehledu)
 • diktát – ve středu
 • přes prázdniny – hlasité čtení

M

 • násobení a dělení mimo obor násobilek – např. 5 . 40, 560 : 8 apod.
 • slovní úlohy
 • dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání
 • nutnost opakovat stále násobilku

SKN

 • hodiny
 • pěstování rajčat (každý dostal 1 krabičku, prosím, zasít a pozorovat)

TV

 • za pěkného počasí chodíme na hřiště (obuv na běhání, vhodné oblečení)

AJ

 • procvičování slovní zásoby Unit 9: food/jídlo, učebnice, str. 42-43, prac. sešit, str. 42-43;
 • slovní zásoba vztahující se k velikonocům.

INFORMACE

 • 15.4. pedagogická rada + mimořádná třídní schůzka v 17:30
 • 16.4. velikonoční jarmark a dílny (k prodeji u stánku bude vybráno několik dětí, prosím o souhlas – stačí během schůzky)
 • 16.4. exkurze Lhotecký kostel (téma – Velikonoce)
 • 18. – 22.4. – Velikonoční prázdniny
 • rozdány přihlášky na školní výlet (12.6.), zaplatit do 10.5.2019 (info na přihlášce)

MIMOŘÁDNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Dne 15.4. v 17:30 hod. se uskuteční ve třídě 3.B mimořádná třídní schůzka. Děkuji za spolupráci.


TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.4.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po S + procvičování VS po B,L,M a P (uč. str. 99 – 100)
 • sloh – str. 98 (Koledníci)
 • diktát bude ze cv. ze stran 95 – 100
 • procvičování podstatných jmen (rod, číslo, PÁDOVÉ OTÁZKY) + sloves (osoba, číslo, čas)
 • slova protikladná (pokud nám půjde opakování) str. 101

M

 • procvičování dělení se zbytkem
 • násobení násobků deseti (str. 19 – 21)
 • dělení násobků deseti jednocifernými čísly (str.22) – možná nechám až na další týden
 • G – obvod

SKN

 • Lidé a technika – technika jako výsledek lidského vývojerůzné druhy techniky – dopravní, stavební, zemědělskéelektrické spotřebiče (str. 37 – 38)

AJ

 • pondělí 8. 4. FINAL TEST (Unit 8: oblečení);
 • nová slovní zásoba Unit 9 (jídlo a pití), učebnice, str. 42-43.

INFORMACE

 • 10.4. zápis do 1.tříd (odpadá kroužek deskových her)
 • 11.4. exkurze do Hrusic:
  • odjezd – v 8:00 (sraz v 7:30 před školou – odjíždíme od Prioru), návrat – mezi 12:00 – 13:00 (obědy budou odhlášené, po návratu budou děti předány do školní družiny, kdo nechodí či bude mít lísteček od rodičů bude puštěn až od školy)
 • 16.4. Velikonoční jarmark a dílny
 • 18.4. – 22.4. Velikonoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.4.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po S (str. 95 – 97), opakování vyjm. slov po B, L, M a P (doplňovací cvičení, diktát, tablety)
 • sloh – str. 98 (Koledníci – popis)
 • prosím o hlasité čtení (každý den alespoň 10 – 15 minut)

M

 • dělení se zbytkem (tento týden procvičování, písemná opakování na známky)
  • procvičovat násobení a dělení v rámci malé násobilky (velké mezery)
 • slovní úlohy týkající se dělení
 • bez perfektní znalosti násobilky (dělení), nemůžeme jít dál (věnujte s dětmi tomuto tématu pár minut denně)

SKN

 • tento týden kurz první pomoci s Policií ČR (v úterý teorie, ve čtvrtek praxe)

AJ

 • procvičování slovní zásoby Unit 8: oblečení;
 • pracovní list (oblečení);
 • Waxworks Museum, učebnice, str. 40, pracovní sešit, str. 40.

INFORMACE

 • návrh školního výletu – Techmania Plzeň + 3D planetárium (cena 480 Kč)
 • 11.4. exkurze Hrusice
 • 16.4. Velikonoční jarmark a dílny
 • 18.4. Velikonoční prázdniny
 • 1.5. státní svátek
 • 8.-10.5. ředitelské volno
 • 15.-17.5. Putování Prahou – projektová výuka

TÝDENNÍ PLÁN (25.-29.3.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B, L (doplňovací cvičení – opakování významu dobýt x dobít, nabýt x nabít apod.), M a P (tablety – onlinecviceni.cz)
 • slovesa – určování kategorií (osoba, číslo a čas – rozlišování času minulého, budoucího a přítomného)
 • vyjmenovaná slova po S (učebnice – úvod k VJ po S – význam)
 • sloh – zvyky a tradice
 • prosím o hlasité čtení

M

 • opakování písemného sčítání a odčítání, slovní úlohy
 • dělení se zbytkem (opakovat dělení v rámci násobilky, např. 9:3, 12:4,24:6)
  • používáme pro názornost nastřihané papíry (hromádky, zbytek)
 • G: trojúhelník

SKN

 • vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, způsoby rekreace, dostatek pohybových aktivit
 • výběr zajímavých povolání a jejich výrobků (Jak se co dělá – povolání již zaniklá)

AJ

 • procvičování slovní zásoby Unit 8: oblečení;
 • středa 27. 3. MINITEST (clothes – oblečení);
 • rozhovor Have you got Nick´s jacket? – Yes, I have. / No, I haven´t.; Waxworks Museum, učebnice, str. 40.

INFORMACE

 • 27.3. třídní schůzky – možnost konzultace od 16:30
 • 28.3. školní sportovní soutěž -přeskoky přes švihadlo
 • 28.3. deskové hry pro rodiče žáků cizinců (16:00 – 17:00 hod.)
 • 11.4. exkurze Hrusice (kdo nezaplatil, prosím o urychlené zaplacení)
 • 16.4. – Velikonoční jarmark + dílny (čas bude upřesněn)
 • od 18.4. Velikonoční prázdniny
 • 9.-10.5. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.3.2019)

ČJ

 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, M a P (doplňovací cvičení, tablet, hry)
 • slovesa – určování kategorií: osoba, čísla a čas (přítomný, budoucí, minulý)
 • začínáme vyjmenovaná slova po S (učit se z přehledu, který jsem dětem rozdával, kdo nemá, ať mi řekne)
 • prosím doma o hlasité čtení

M

 • nadále procvičujeme – písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na 10 a 100, násobilku, slovní úlohy
 • doma vygumovat a zalepit učebnici 2.díl (děti dostanou 3.díl)
 • procvičování dělení v oboru násobilky – nová látka dělení se zbytkem
 • G – trojúhelník

SKN

 • práce a volný čas – povolání, trávení volného času (aktivní a pasivní odpočinek), rekreace

AJ

 • pondělí 18. 3. TEST (Unit 7: části lidského těla, popis příšerky: It has got…/Má… – It hasn´t got.../Nemá…);
 • nová slovní zásoba Unit 8: oblečení, učebnice, str. 38-39.

INFORMACE

 • 21.3. recitační soutěž (reprezentují 2 žákyně), 10:55 – 11:40 projektová hodina „Poezie“
 • 27.3. třídní schůzka od 17:30 (konzultace od 16:30 po domluvě)
 • 11.4. exkurze Hrusice – prosím o zaplacení
 • DOCHÁZEJÍ nám papírové utěrky (každý žák / žákyně přinese 2 role, možno i více (necháme na příští rok)). Děkuji

TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.3.2019)

ČJ

 • opakujeme vyjmenovaná slova po B,L, M a P (doplňovací cvičení, autodiktáty, práce s tabletem, skupinová práce)
 • SLOVESA – osoba a číslo (časujeme slovesa ve všech osobách – přítomný čas)
  • vyhledávání sloves a podstatných jmen (určování rodu,čísla a pádů) v textu
 • v dubnu nás čekají vyjmenovaná slova po S (učit se podle barevného přehledu VS, který jsem dětem rozdával)

M

 • opakování matematických algoritmů (písemné sčítání a odčítání čísel do 1000 – stále nám dělá problém odčítání s přechodem – viz ukázkové příklady v učebnici)
 • dokončujeme 2.díl matematiky (poslední stránky s procvičováním) – čeká nás písemné opakování
 • G – čtverec a obdélník, úsečky (písemné opakování v pondělí 11.3.), trojúhelník
 • ZOPAKOVAT násobení a dělení (čeká nás dělení se zbytkem – nutná perfektní znalost násobilky)

SKN

 • Osobní bezpečí (zásady bezpečného chování na veřejně přístupných místech, konkrétní příklady nebezpečných událostí ze života, zásady volání na tísňové linky (dopady bezdůvodného volání) 

AJ

 • projekt My monster (vlastní obrázek a popis v angličtině);
 • komiksový příběh My friend is a monster (část 7), učebnice, str. 37;
 • souhrnné opakování Unit 7 a příprava na test.

INFORMACE

 • 21.3. recitační soutěž
 • 27.3. třídní schůzky
 • 11.4. exkurze do Hrusic (prosím o platbu, info viz dole a na přihláškách)

TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.3.2019)

ČJ

 • procvičujeme vyjmenovaná slova po P
  • doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po B,L,M a P
 • SLOVESA (str. 87 – 88) – vyhledávání sloves v textu, osoba a číslo u sloves
 • čtvrtek diktát (vybrané věty či slovní spojení ze str.84,87)

M

 • opakování matematických algoritmů (str. 46, 49-50)
  • písemné sčítání a ODČÍTÁNÍ čísel do 1000 (procvičování) – desetiminutovky a práce do školního sešitu
  • slovní úlohy
  • písemné opakování z geometrie (v pátek) – narýsovat čtverec či obdélník a úsečku

SKN

 • Člověk a zdraví – návykové látky, léčivé rostliny
 • v úterý odevzdat vypracovaný jídelníček
 • opakování stavby člověka + vnitřní ústrojí

AJ

 • pondělí 4. 3. TEST (Unit 7: body – části lidského těla);
 • práce s textem Big Foot, The Loch Ness Monster, učebnice, str. 36, prac. sešit, str. 37;
 • projekt My monster.

INFORMACE

21.3. recitační soutěž

27.3. třídní schůzky (konzultace po domluvě)

11.4. exkurze do Hrusic (přinést přihlášky, info viz dole)


EXKURZE DO HRUSIC ANEB VELIKONOCE S KOCOURKEM MIKEŠEM

Co nás čeká – návštěva památníku Josefa Lady v Hrusicích, velikonoční výzdoba a zvyky, povídání o kocouru Mikešovi a jeho přátelích (český jazyk – literatura, SKN – velikonoční zvyky). Děti přinesou odstřiženou přihlášku z informací, které jsem jim rozdal.

datum konání – 11.4.2019

odjezd – v 8:00 (sraz v 7:30 před školou – odjíždíme od Prioru)

návrat – mezi 12:00 – 13:00 (obědy budou odhlášené, po návratu budou děti předány do školní družiny, kdo nechodí či bude mít lísteček od rodičů bude puštěn až od školy)

cena: 320 Kč (uhradit do 20.3.2019 na účet školy – 266496066/0300, spec.s. – 20194, v.s. v ŽK – do poznámky napsat jméno a příjmení žáka, třídu + výlet Hrusice)

Více info na třídních schůzkách. 


TÝDENNÍ PLÁN (25.2. – 1.3.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po M a P (doma opakovat) – str. 83 – 85, práce na tabletech, doplňovací cvičení, odůvodňování pravopisu
 • začínáme slovesa (vyhledat v textu, kategorie – osoba, číslo, čas)
 • čtení – denně číst (hlasité čtení), četba – pověsti a pohádky (K.J.Erben)
  • recitační soutěž – pro zájemce

M

 • písemné sčítání trojciferných čísel s přechodem přes desítku (+ zkoušky)
 • písemné odčítání trojciferných čísel s přechodem přes desítku (+ zkoušky)
 • opakujeme násobení a dělení, zaokrouhlování čísel do 1000 (na desítky a stovky)
 • G – opakování – rýsování úsečky (např. 33 mm, 56 mm), čtverec a obdélník (práce s trojúhelníkem s ryskou)

SKN

 • úterý 26.2. – písemné opakování (popis kostry – stejný obrázek kostry z učebnice, pouze budou děti doplňovat názvy jednotlivých částí)
 • čtvrtek – písemné zkoušení (lidské orgány a jejich funkce – např. srdce – pumpuje krev, plíce – zajišťují dýchání, ledviny – čistí krev a zbavují se škodlivých látek apod. – viz zápis v sešitě)
 • děti si připraví zdravý jídelníček – výchova ke zdraví, nemoci, pohyb apod.

INFORMACE

 • březen –  recitační soutěž
 • 11.4. výlet do Hrusic (viz info nahoře)
 • 9.-10.5. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22. 2.)

ČJ

 • opakujeme vyjmenovaná slova po B,L,M
 • vyjmenovaná slova po P (str.82 – 86) – zaměřujeme se na doplňovací cvičení a odvozování slov příbuzných
 • opakujeme podstatná jména (rod, číslo, životnost, PÁDOVÉ OTÁZKY)

M

 • opakujeme násobilku a dělení
 • zaokrouhlování čísel na desítky a stovky (čísla do 1000)
 • písemné sčítání čísel do 1000
 • písemné odčítání čísel do 1000 (39 – 43)
 • slovní úlohy
 • geometrie – čtverec a obdélník (používáme trojúhelník s ryskou)

SKN

 • orgánové soustavy (v rozsahu zápisu v sešitě)
 • zdravý životní styl (jídelníček), první pomoc, mimořádné události

AJ

 • pondělí 18. 2. FINAL TEST (Unit 6: family members);
 • souhrnné opakování Units 4-6, učebnice, str. 32-33, prac. sešit, str. 32-33;
 • nová slovní zásoba Unit 7: body/tělo – head, hand, arm, leg, foot, učebnice, str. 34.

INFORMACE

 • 20.2. KC 12 – vybírám 60 Kč (anglické divadlo)

TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.2.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B, L a M
 • vyjmenovaná slova po P (přes prázdniny naučit)
 • skloňování podstatných jmen (umět pádové otázky)
 • určování slovních druhů v textu
 • SLOH – popis (spolužáka)
 • čtvrtek diktát – str.75 (vybrané věty či slovní spojení)

M

 • zaokrouhlování trojciferných čísel (na desítky, na stovky)
 • písemné sčítání trojciferných čísel
 • slovního úlohy
 • str. 32 – 38
 • G – opakování: čtverec a obdélník

SKN

 • nadále zkouším neživou přírodu – kapitola nerosty a horniny + uhlí, ropa, zemní plyn
  • po prázdninách písemné opakování
 • člověk – procvičování (vnitřní ústrojí, kostra – velké kosti, klouby – viz obrázek str. 31)

AJ

 • procvičování slovní zásoby (vyslovovaná i mluvená podoba slov) Unit 6 family – mum, dad, brother, sister, grandad, grandma, me;
 • prezentace své rodiny (s fotografií nebo bez ní);
 • pondělí 4. 2. malý TEST (slovíčka: rodina) – překlad z angličtiny do češtiny;
 • práce s textem My name´s Sarah., učebnice, str. 30;
 • práce s textem My friend is a comic, část 6, učebnice, str. 31.

INFORMACE

 • vybírám 60 Kč – anglické divadlo v KC12
 • jarní prázdniny 11. – 15.2.2019

TÝDENNÍ PLÁN (28. – 31.1.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M (str. 72 – 75)
 • skloňování podstatných jmen (umět pádové otázky)

M

 • zaokrouhlování trojciferných čísel (str. 32)
 • opakování a procvičování – slovní úlohy, násobení, dělení, sčítání a odčítání
 • G (ve čtvrtek) – obdélník, čtverec

SKN

 • v úterý písemné opakování – neživá příroda, koloběh vody
 • člověk – kostra, ústrojí (Byl jednou jeden život)

AJ

 • procvičování slovní zásoby (vyslovovaná i mluvená podoba slov) Unit 6 family – mum, dad, brother, sister, grandad, grandma, me;
 • prezentace své rodiny (s fotografií nebo bez ní);
 • středa 30. 1. malý TEST (slovíčka: rodina) – překlad z angličtiny do češtiny;
 • písnička How many brothers have you got?, učebnice, str. 29;
 • práce s textem My name´s Sarah., učebnice, str. 30.

INFORMACE

 • Platba kroužku SH – II. pololetí: 

   

  Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334

  Děkuji, E. Tučková.

 • ve čtvrtek 31.1. rozdávání výpisu vysvědčení 1.pololetí (s sebou desky)
 • v pátek 1.2. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (21. – 25.1.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M
 • opakování vyjm. slov po B a L
 • podstatná jména – určování pádů (umět pádové otázky)

M

 • jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • desetiminutovka – násobení a dělení, sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • G – rovinné útvary – čtverec

SKN

 • zkoušení (neživá příroda, koloběh vody, nerosty a horniny (uhlí, ropa, zemní plyn) – toto budu zkoušet po zbytek měsíce (známky na 2.pololetí)
 • člověk – kostra, svaly, ústrojí

TÝDENNÍ PLÁN (14.-18.1.)

ČJ

 • opakování (viz INFORMACE)
 • podstatná jména – životnost, pády (pádové otázky a skloňování podle nich)
 • vyjmenovaná slova po M

 

M

 • opakování (viz INFORMACE)
 • jednotky délky

 

ČJH

 

SKN

 • horniny a nerosty (poznávání)
 • uhlí, ropa a zemní plyn (vliv člověka na životní prostředí, brainstorming)
 • člověk – kostra

 

INFORMACE

 • písemné opakování z matematiky (15.1.) – pamětné a písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení (v oboru násobilky), příklady se závorkami (např. 5 + (5.5)= ), slovní úloha, zaokrouhlování na desítky, porovnávání čísel
  • písemné opakování z geometrie (17.1.) – narýsovat úsečku (AB = 5 cm, ….). přímku, lomenou čáru, rovnoběžku, kolmici, bod (leží, neleží na přímce, úsečce), vědět značky pro kolmici a rovnoběžky
  • mít u sebe ořezanou tužku, gumu, pero, trojúhelník s RYSKOU, pravítko….a vědomosti
 • opakování z českého jazyka (16.1.) – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po B a L (slova z učebnice), vyhledat a zapsat z textu podstatná jména, přídavná jména a slovesa, u podstatných jmen určit rod, číslo, životnost, umět vyjmenovat slovní druhy, spočítat ve slově počet slabik, psaní Ú/Ů, u jednoduchých slov poznat (podtrhnout) – kořen, případně předponu a příponu
 • jedná se o pololetní opakování probraného (dle mého názoru základního) učiva, prosím, procvičte i doma s dětmi, abychom 2.pololetí zvládali bez větších úskalí. Děkuji za spolupráci.
 • 17.1.2019 odpadá kroužek SH
 • 18.1.2019 uzavření známek za 1.pololetí

AJ

 • procvičování slovní zásoby (vyslovovaná i mluvená podoba slov) Unit 5 Funny faces – face, hair, ear, eye, nose, mouth;
 • pondělí 14. 1. malý TEST (slovíčka: části lidského obličeje) – překlad z angličtiny do češtiny;
 • práce s textem This is Clank/Clinka (učebnice, str. 26);
 • poslech a čtení příběhu My friend is a monster, část 5, učebnice, str. 27;
 • pátek 18. 1. FINAL TEST (Unit 5) – souhrnný test.

TÝDENNÍ PLÁN (7. – 11. 1. 2019)

ČJ

 • PODSTATNÁ JMÉNA – rod, číslo, vyhledání v textu
  • životnost, pádové otázky 
 • vyjmenovaná slova – procvičování (doplňovací cvičení, doplňování na tabletech)
 • čtvrtek diktát (ze cv.5,6/ str. 53 + 7 a,b/str. 5)
 • opis, přepis do školního sešitu

M

 • pamětné sčítání a odčítání (str. 10 – 19)
 • každý den slovní úloha na známky ze str. 10 – 19
 • opakování písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení
 • G – rovinné útvary (trojúhelník)

SKN

 • nerosty a horniny (ukázka)
 • ropa, zemní plyn, uhlí – vznik

AJ

 • nová slovní zásoba Unit 5 Funny faces – face, hair, ear, eye, nose, mouth;
 • I´ve got /Mám… x He´s got/She´s got… (popis obličeje).

INFORMACE

 • 9.1.2019 TŘÍDNÍ SCHŮZKY do 17:30 do 18:30 – prospěch a chování (konzultace na dohodě)
 • v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE návrh známek na 1.pololetí

 

TÝDENNÍ PLÁN (17. – 21.12.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B a L
 • podstatná jména – vyhledávání ve větách (+ vyhledat přídavné jméno a sloveso)
  • rod a číslo podstatných jmen (dle tempa seznámit děti s životností PJ)
  • str. 56 – 58
 • hlasité čtení přes Vánoce (čtenářské deníky)
 • opakovat přes prázdniny (vyjmenovaná slova, podstatná jména, čtení)

M

 • Matematika 2.díl – porovnávání čísel (str. 7)
 • finanční gramotnost – str. 9 (nakupujeme hračky)
 • opakování – písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování
 • G – rovinné útvary, různoběžky, průsečíky

SKN

 • neživá příroda (35 – 38)

INFORMACE

 • 20.12. od 17:00 vánoční besídka ve třídě 
  • program – výroba ozdob dle Vaší fantazie na stromeček, vánoční pásmo – zvyky,  ochutnávka Vašeho cukroví (samozřejmě i chlebíčků :-)), zpěv koled u ozdobeného stromečku
  • plánovaný konec 18:00 – 18:15
 • vánoční prázdniny od 22.12.2018 do 2.1.2019 (do školy jdeme 3.1.)

TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.12.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po L (str. 53 – 54)
 • Podstatná jména – str. 55 – 56

M

 • počítáme do 1000 (učebnice 2.díl) – str. 3 – 7
 • opakování písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, příklady se závorkami, zaokrouhlování (to vše v desetiminutovce)
 • slovní úlohy
 • G – rovinné útvary

SKN

 • neživá příroda – voda, půda, vzduch

AJ

 • Unit 4 (Pirates): procvičování nové slovní zásoby (feeling: I´m happy./sad./hungry./thirsty./angry./scared)
 • rozlišování I´m… x He´s… x She´s…
 • písnička Good morning. Good morning.

INFORMACE

13.12. KC 12 (60 Kč)

20.12. Vánoční besídka s rodiči od 17:00 hod. (připravujeme pásmo o vánočních zvycích, koledy, zdobení stromečku, ochutnávka cukroví)


TÝDENNÍ PLÁN (3.-7.12.)

ČJ

M

SKN

 • neživá příroda (str.35) – úvod
 • zkoušení – vlastnosti látek (sešit SKN)

 

INFORMACE

 • vybíráme staré, rozbité mobilní telefony (projekt Recyklohraní)
 • KC 12 – vybírám 60 Kč (nosit během týdne)
 • 20.12. od 17:00 hod. vánoční besídka (zdobení stromečku, výroba ozdob s dětmi, zpěv koled, ochutnávka cukroví aj.)
  • bližší informace pošlu emailem 
  • sháníme vánoční stromeček (zájemci, pište do emailu, kdo by byl ochoten zajistit + stojan)

TÝDENNÍ PLÁN (26.-30.11.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B 
 • vyjmenovaná slova po L (význam slov, procvičování) – str. 47 – 50 (dle  tempa)
 • diktát z doplňovacích cvičení

M

SKN

 • opakování (viz zápis v sešitě)
 • vlastnosti látek (rozdělení na látky pevné, měkké, hořlavé, nerozpustné apod.)
 • změny látek (tání, tuhnutí, vypařování)

AJ

 • procvičování slovní zásoby (Unit 3: a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider, a mouse; big/little);
 • komiksový příběh My friend is a monster, učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování a příprava na test.

TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná lova po B (procvičování)
 • slova souznačná (str. 44)
 • vyjmenovaná slova po L (budou mít nalepená v notýsku) str. 46 – 47

M

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel (str. 44, 47, 48)
 • slovní úlohy
 • G – opakování úsečka, rovnoběžky, různoběžky

SKN

 • vlastnosti látek (str. 23 – 24)

TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po B, psaní y/ý (procvičování učiva) – str. 41 – 43
  • k procvičování využívejte odkazů (viz TÝDENNÍ PLÁN 5.-9.11.)

M

 • písemné sčítání dvojciferných čísel (str. 42 – 44)
 • písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku (viz str. 43/cv. 7)
 • G – opakování str. 45

SKN

 • přeměna a likvidace odpadů
  • zkoušení buď ústní nebo písemné (zápis v sešitě SKN)
 • vlastnosti látek (str. 23 – 24)

AJ

 • souhrnné opakování Unit 2 (slovíčka: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20; otázky What´s your name?, How old are you?, What´s your favourite colour?)
 • TEST (UNIT 2) – středa 14. 11. 2018
 • nová slovní zásoba Unit 3: pets).

INFORMACE

 • třídní schůzka 14.11. v 17:30 (stále platí nabídka osobní konzultace)

KONZULTACE

Dne 14.11. v 17:30 se konají třídní schůzky. Nabízím možnost konzultace před TS v těchto termínech:

středa 7.11. od 13:30 do 15:00

čtvrtek 8.11. od 12:45 do 14:00

pondělí 12.11. od 12:55 do 13:45

středa 14.11. od 15:30 do 17:00

Jeden termín není určen jen pro 1 rodiče, max. délka konzultace 20 – 30 min. Máte-li nějaké otázky týkající se Vašeho dítěte, napište email a domluvíme se. Děkuji za spolupráci


TÝDENNÍ PLÁN (5.-9.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po B (seznam slov, které budu chtít, mají děti nalepený v notýsku) – str. 38 – 39 (40)
  • využití tabletů a interaktivní tabule (procvičování ZDE a ZDE)
 • párové souhlásky na konci a uvnitř slov (opakovací cvičení)
 • dbejte na přípravu (kontrola DÚ)

M

 • početní úkony se závorkami (str.40 – 41)
 • pamětní sčítání a odčítání (příklady typu 82 – 35, 49 + 39 apod.)
  • písemná práce, příklady ze str.36/cv.15, 37/19 a 39/22) – možnost doma trénovat
 • začínáme písemné sčítání dvojciferných čísel (podle tempa, možná až od 12.11.)
 • G – opakování: přímka, úsečka (dbát na přesnost), kolmice, rovnoběžka

SKN

 • likvidace odpadů, třídění, další využití
  • jednoduché pokusy (dle tempa)

TÝDENNÍ PLÁN (29.10. – 2.11.)

ČJ

 • stavba slov (kořen, předponová a příponová část) – str.34
 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B (děti budou mít nalepená vyjmenovaná slova po B, která se budou učit, v notýsku)
 • čtvrtek – diktát

M

 • str. 39- 41 (sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti)
 • násobení a dělení (desetiminutovka) + příklady ze str. 39-41
 • slovní úloha za DÚ

SKN

 • str. 22 (přeměna – likvidace odpadu)

 

Strnadovský mlýn – den 4

Dopoledne jsme zaplnili míčovými hrami, holky DOBROVOLNĚ raději počítaly a psaly diktát 😊. K obědu máme svíčkovou s knedlíkem a po obědě nás čeká poslední (podle počasí) výšlap do Sedlece. Po návratu večeře, diskotéka a balení. Zítra napíšu z autobusu přibližný návrat ke škole. Prosím o rozšíření informace mezi rodiče. 


Strnadovský mlýn – den 3

Dnes nám počasí příliš nepřálo, a tak jsme dopolední aktivity přemístili do klubovny. Vymýšleli jsme pravidla třídy, hráli hry, tancovali. Odpoledne se počasí umoudřilo a mohli jsme se projít po okolí. Výlet jsme pracovně nazvali “ Cestou – necestou,louží – nelouží“. Po chutné sladké večeři nás čekala pohádka. Teď už všichni spíme jak pařezy (procházka dělá divy). 


Strnadovský mlýn – den 2

Dopolední aktivitou byla běhácí matematická hra „matematičák“. Po chutném obědě nás čeká vzdělávací program „Den u krav“ na nedalekém statku. Večer bude naplněn hrami. Počasí zatím drží, neprší. 


Strnadovský mlýn – den 1

Dojeli jsme v pořádku. Děti si vybalují a seznamují se s denním režimem. K obědu máme kuřecí řízek s bramborovou kaší. Odpoledne se půjdeme podívat po okolí. Je tu trošku problém s připojením k internetu, tak nebudu podávat příliš obsáhlé zprávy. Děkuji za pochopení 😊


 

TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.10.)

ČJ

 • slova nadřazená, podřazená, citově zabarvená, hanlivá, nespisovná (str. 19)
 • párové souhlásky uvnitř slov ( str.22 – 24)
 • sloh: str. 21
 • začneme se seznamovat s vyjmenovanými slovy po B

M

 • sčítání  odčítání dvojciferných čísel zpaměti (str. 35 – 37)
 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka)
 • G: vzájemná poloha dvou přímek v rovině (str.38) – mít alespoň trojúhelník a pravítko

SKN

 • Přírodniny a lidské výtvory (str. 20 – 21)
 • video – jak se co dělá

INFORMACE

 • dětem byly rozdány – bezinfekčnost (přinést k autobusu), info o odjezdu a příjezdu, doporučený seznam věcí
  • přinést během týdne 50 Kč na vzdělávací program ve Strnadovském mlýně
 • 17.10. Ze Mě My – Vietnam a Rusko (kdo má doma předměty typické pro tyto země – přinést)
  • konec výuky ve středu v 11:50
 • v pátek tělocvik venku (dle počasí)

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.10.)

ČJ

 • párové souhlásky na konci slov (let – led, hrad – hrát) str. 17-18
 • opakování – ú/ů, znaménka na konci vět, slova nadřazená a podřazená – str.18-20
 • recitace – básnička „Pohádka“ do 12.10., 3 sloky (mají nalepené v notýskách)

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka násobení 6-10)
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (34 – 35,ev.36)
 • G – polopřímka str. 25 (pátek)

SKN

 • určování světových stran
 • určování sv.stran podle přírodních úkazů, buzoly aj. str. 15 – 17, ev.18

INFO

 • plavecký kurz 8.10. v 7:50 před školou, platba 500 Kč za bus
 • adaptační pobyt – 2250 Kč do 10.10. (info v notýsku či zde na stránce)

ADAPTAČNÍ KURZ – PLATBA!!!

Prosím o zaplacení:

místo: Strnadovský mlýn u Sedlčan (22.-26.10.2018)

částka: 2250 Kč

variabilní symbol v ŽK (do poznámek jméno, příjmení a třída žáka + platba Adaptační kurz)

specifický symbol: 201820

číslo účtu: 266496066/0300

splatnost do 10.10.2018

U nově příchozích žáků potřebuji přinést okopírovanou kartu pojištěnce a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Děkuji za spolupráci.


TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.10.)

ČJ

 • podstatná jména a slovesa (vyhledávání v textu), ostatní slovní druhy (dokázat vyjmenovat všech 10 druhů – viz přehled v učebnici)
 • opakování i/y (měkké a tvrdé souhlásky a slabiky), ú/ů ve slovech, abeceda
 • ve čtvrtek diktát

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • slovní úlohy
 • G – úsečka, přímka, bod (opakování)

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran 

INFORMACE

 1. plavecký kurz do 8.10.
 2. platba adaptačního kurzu
 3. platba částky 450, resp. 350 Kč za fond, pomůcky a příspěvek škole  + pracovní sešit AJ 210 Kč (ten, kdo ještě nezaplatil, byl informován emailem)
 4. sběr papíru (2.-5.10.)

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 2. 10. – 5. 10. se koná sběr papíru.Vždy ráno od 6:45 hod..


TÝDENNÍ PLÁN (24.-28.9.)

ČJ

 • učebnice str. 14 – 16 (podstatná jména, slovesa, spojky, předložky)
 • opakování – ú/ů/u, tvrdé a měkké souhlásky (psaní i/y)
 • prosím o hlasité čtení doma
 • automatizace psaného projevu a jeho kontrola

M

 • sčítání a odčítání 0 – 100
 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka)
 • slovní úlohy (hlavně jako DÚ)

SKN

 • dopravní značky, světelné signály (práce na interaktivní tabuli)
INFORMACE 
 • pokračuje plavecký výcvik – mít plavky, koupací čepice !!!, plavecké brýle (nemusí být), ručník, sprchový gel, igelitka na mokré věci
 • V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ OPĚT SRAZ PŘED ŠKOLOU. ČAS ODCHODU 7:50 HOD.!!!!!
 • vzhledem k výraznému ochlazení doporučuji dát dětem zimní čepice, teplejší oblečení
 • předměty v tomto týdnu – ČJ, M, SKN, ČJH, AJ, VV (učebnice si necháváme ve škole, domů pouze s domácím úkolem)

Prosím o zakoupení obalů na sešity. Formát obalu A5. Děkuji


PLAVÁNÍ

Sraz zítra 21.9. nejpozději v 7:50 hod. (to již chci odcházet směr zastávka U Libušského potoka). Děkuji


TÝDENNÍ PLÁN (17.-21.9.)

ČJ

 • opakujeme ú/ů/u, skupina slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • tento týden se zaměříme na tvrdé a měkké souhlásky (resp. slabiky)
 • ve čtvrtek DIKTÁT (tvrdé a měkké souhlásky)

M

 • slovní úlohy, sčítání a odčítání (se závorkami) – desetiminutovka
 • OPAKOVAT násobilku, NUTNÉ!!!

SKN

 • recyklace – beseda

Od 21.9. jezdíme plavat, děti budou ještě informovány o odjezdech (platba za autobus – až bude vystavena faktura). Ve čtvrtek 20.9. si vzít tělocvik (ukázková hodina kriketu), ve středu jdeme ven na TV. 


TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.9.)

ČJ

 • opakujeme druhy vět, tento týden skupina slabik dě,tě,ně, bě, pě, vě
 • psaní Ú/Ů
 • každý čtvrtek píšeme DIKTÁT
 • OPAKOVAT ABECEDU (hlavně psaní velkých psacích písmen)
 • ČTENÍ – čtěte s dětmi denně (postačí chvilka a nahlas)

M

 • opakujeme + a – do 100 (učebnice, interaktivní tabule)
 • 1 – 2x týdně desetiminutovka (hlavně ze začátku)
 • násobilka – opakovat doma, ve škole by to děti měly již zvládat 
 • slovní úlohy – zápis (nezapomínat na otázku), výpočet (+ zkouška pro ověření), odpověď
 • G – bod, přímka, úsečka
  • přinést trojúhelník s ryskou (děti si je ponechají u mě)

SKN

 • naše obec (Praha – služby), okolí naší školy a bydliště
 • krajina kolem nás

INFO PRO TENTO TÝDEN

 • 12.9. od 17:30 se konají třídní schůzky, důvěrník třídy od 17:00 ve sborovně
 • hledáme člena do školské rady (více info hlavní stránka školy)
 • od 21.9. do 8.10. proběhne plavecký výcvik (kdo nemůže ze zdravotních důvodů plavat, prosím, potvrzení od lékaře)

PLATBY

U plateb, které posíláte škole, pište vždy JMÉNO ŽÁKA a TŘÍDU. Nebude tak docházet k dohledávání plateb podle variabilního symbolu (stává se, že je špatně napsán).Děkuji za spolupráci


INFORMACE PRO RODIČE

Sešity letošní rok zajišťuje škola. Zakupte tedy dětem pouze NOTÝSEK formátu A5 (libovolné linky – takové, aby dětem vyhovovaly, libovolný počet listů – alespoň 40 a více). NOTÝSEK bude určen pro záznamy jiných sděleních, informací ze ŠD aj.. O další organizaci budete průběžně informováni zde na webu či na první třídní schůzce. Informace pro tento týden ZDE.

Děkuji za spolupráci


SEZNAM POMŮCEK ZDE


 

Komentáře jsou uzavřeny.