IV.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (14. – 18.10.)

PROSÍM O KONTROLU, ZDA MAJÍ DĚTI VŠE NA VYUČOVÁNÍ (časté zapomínání).

ČJ

 • předpony (od-, nad-, pod-, vz-, roz-, bez-, v-, vy -/vý-) a tvarově podobné předložky (učebnice do str. 23)
 • nadále opakovat slovní druhy, vyjmenovaná slova, pádové otázky, slovesa (osoba, číslo, čas)
 • recitace básničky (první termín 21.10., druhý termín 23.10.) – Emanuel Frynta – Óda na lelky (čítanka str. 22, rozsah – 2 – 3 sloky (bylo řečeno, kdo má kolik slok)

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem (procvičovat si násobilku a dělení se zbytkem zpaměti)
 • opakování – písemné sčítání, odčítání, násobení
 • slovní úlohy k písemnému dělení
 • G – kolmice, rovnoběžky (obstarat trojúhelník s ryskou + pravítko či trojúhelník)

NOS

 • vláda přemyslovských králů, počátky českého království, Anežka česká
 • pátek 18.10. test – kníže Břetislav a Jitka, kníže Oldřich a Božena (jednoduché otázky) + Kosmova kronika

NOP

 • 15.10. opakování – rostliny podle délky života (jednoleté, dvouleté, víceleté + vědět zástupce), plané, kulturní a okrasné rostliny, rostliny podle typu stonku (byliny – lodyha, stvol, stéblo apod.)
 • dřeviny – zástupci lesních stromů
 • 17.10. ukázka sov a dravců (učivo Živočichové)

INFORMACE

 • sběr papíru do 15.10.
 • 17.10. Sovy a dravci (vybírám 50 Kč)
 • 22.10. Povinnosti cyklisty v silničním provozu (90 minut)
 • 28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno
 • 2.12. Kutná Hora (platba přes účet 490 Kč) – informace předány dětem na papíru, přihlášku odstřihnout a přinést třídnímu učiteli

TÝDENNÍ PLÁN (7. – 11.10.)

ČJ

 • stavba slov – kořen, předpona, přípona
  • předpony a předložky (od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky)
 • slovní druhy (určování (str. 11) cv. 3 (4)) – práce do školního sešitu
 • slovesa (osoba, číslo, čas)
 • čtvrtek diktát
 • sloh – popis (osoba, věc, zvíře)
 • čtení – Staré pověsti české (mezipředmětová vazba s NOS)
 • opakování na doma (online cvičení, školákov)

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • písemné násobení 
 • opakujeme stále písemné sčítání, odčítání (středa desetiminutovka sčít., odč., násobení)
 • slovní úlohy
 • G – kolmice

NOS

 • pátek 11.10. test – kníže Václav a Boleslav, Slavníkovci
 • Břetislav a Jitka, Kosmova kronika česká 

NOP

 • úterý 8.10. test – rostliny podle délky života (jednoleté, dvouleté, víceleté + vědět zástupce), plané, kulturní a okrasné rostliny
 • pokračujeme dělením na byliny a dřeviny + zástupci

INFORMACE

 • sběr papíru (8. – 15.10.)
 • dětem rozdám tento týden přihlášky na vánoční výlet do Kutné Hory (2.12.) – platba do 8.11. (490 Kč)
 • 22.10. Povinnosti cyklisty v silničním provozu (90 minut)
 • 28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (30.9. – 4.10.)

ČJ

 • opakování – slovní druhy (určování)
 • stavba slov – kořen, předpona, přípona
 • vyjmenovaná slova – diktát, doplňovací cvičení
 • čtení – staré pověsti české (intonace)
  • každý den prosím o hlasité čtení alespoň 15 minut)

M

 • písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení 
 • písemné dělení jednociferným dělitelem (znalost násobilky a dělení)
 • G – kolmice, rovnoběžky

NOS

 • 30.9. písemné opakování – Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj
 • tento týden: Slavníkovci a svatý Vojtěch, kníže Oldřich a Božena

NOP

 • ve středu 2.10. písemné opakování – jedinec a druh (první dva zápisy v sešitě)
 • třídění rostlin

INFORMACE

 • 1.10. projekt ZE MĚ MY (4 vyučovací hodiny)
 • 22.10. Povinnosti cyklisty v silničním provozu (90 minut)
 • 28.10. státní svátek, 29. – 30.10. podzimní prázdniny, 31.10. – 1.11. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁN (23. – 27.9.)

ČJ

 • opakování učiva 3.ročníku – význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná), slova s citovým zabarvením
 • vyjmenovaná slova – diktát, práce na NTB
 • slovní druhy, pádové otázky – práce s textem (určování slovních druhů) – bezpodmínečně znát jak jdou slovní druhy za sebou (číslování)
 • sloh: popis podzimní krajiny (obrázek od Josefa Lady)
 • čtení – Staré pověsti české (čtenářský deník – povinné O Přemyslovi, Kutnohorští havíři), dbáme na intonaci a reprodukci
  • PROSÍM DOMA O HLASITÉ ČTENÍ

M

 • násobení a dělení zpaměti v oboru malé násobilky (str. 10 – 13) – rozklad čísel v desítkové soustavě, práce se závorkami
 • slovní úlohy (dbáme na správný zápis, otázku,výpočet a odpověď)
 • opakování – násobilka, dělení v rámci násobilky, písemné sčítání a odčítání
 • G – kolmice (trojúhelník s ryskou), rovnoběžky a jejich značky

NOS

 • doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství (Konstantin (Cyril) a Metoděj), románský sloh
 • Staré pověsti české – Kníže Václav a Boleslav
 • ve středu místo hodiny TV bude NOS 
 • v pátek 27.9. ústní zkoušení (Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj)

NOP

 • v úterý 24.9. ústní zkoušení (dobrovolné, opakování před písemným zkoušením) – přírodnina, výrobek, podmínky života na Zemi, rodové a druhové jméno
 • ve středu 2.10. písemné zkoušení (viz první bod) – jednoduché otázky 
 • v pátek místo TV bude NOP (byliny,obiloviny, třídění rostlin podle délky života – jednoleté, dvouleté, trvalky – opakování z 3.ročníku)

OBALIT VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY (stále to nemají všichni splněné)!

ČJH

INFORMACE

 • do konce září nahrazujeme hodiny, které nám odpadly kvůli plaveckému kurzu
 • 26.9. přespolní běh (sportovní oblečení, obuv, vlasy sepnuté, bez klíčů na krku), start pro IV.B v 10:00 hod. (do té doby se učíme dle rozvrhu)
 • v měsíci říjnu sběr papíru

TÝDENNÍ PLÁN (16. – 20.9.)

ČJ

 • opakování – vyjmenovaná slova (souhrnná cvičení), pádové otázky, slovní druhy
  • cvičný diktát (ze souhrnných cvičení na VS, viz DÚ z minulého týdne)
 • učebnice po str. 15 (opakování na měsíc září)
 • význam slov
 • čtení – Staré pověsti české (NOS)

M

 • procvičování: písemné sčítání a odčítání, písemné násobení
 • doma procvičovat malou násobilku!!!
 • učebnice do str. 9
 • G – str. 9 (vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky)

NOS

 • Cyril a Metoděj
 • doba přemyslovských knížat, počátky křesťanství 
 • opakování – Život pravěkých lidí a kupec Sámo (v pátek 20.9. písemné opakování)

NOP

 • jedinec a druh
 • opakování – výrobky a přírodniny

TV

 • plavání je součástí TV (bude hodnoceno)
 • plaveme do 19.9., poté se již učíme podle rozvrhu
 • během září budeme nahrazovat hodiny TV jinými předměty (ČJ, M, NOS a NOP)

INFORMACE

 • kroužky – fotbalový kroužek (zájemci pište na mail, poté pošlu přihlášku, kterou mi děti přinesou)
 • další nabídka kroužků ZDE (badatelský klub, kurzy angličtiny – jazyková škola LIBERE)
 • 26.9. přespolní běh
 • říjen – sběr papíru 
 • prosím o posílání plateb na účet školy (info ZDE)

TÝDENNÍ PLÁN (9. – 13.9.)

ČJ

 • opakování – vyjmenovaná slova (souhrnná cvičení), pádové otázky, slovní druhy
  • cvičný diktát
 • učebnice po str. 15 (opakování na měsíc září)
 • čtení – Staré pověsti české (NOS)

M

 • učebnice do str. 9
 • opakování – násobilka (písemné násobení), pamětné a písemné + a – (přirozená čísla v oboru do 1000), slovní úlohy
 • G – str. 9 (vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky)

NOS

 • opakování – pravěk (doba kamenná, bronzová a železná, obydlí)
 • kupec Sámo, Velkomoravská říše (?)

NOP

 • rozmanitost přírody, jedinec a druh 

 

INFORMACE

 • v pondělí 9.9. a v pátek 13.9. odjezd na plavání MHD (sraz u školy v 7:10)
 • 11.9. třídní schůzky
 • platby, platba za sešity (cena viz info v ŽK – přinést TU)
 • děti již mají zaktivovaný přístup na školuonline (info na třídních schůzkách) – jména a hesla 

PLATBY

ZDE naleznete info k platbám. Vás se týká – třídní fond, pomůcky, platba škole (v případě, že má dítě sourozence u nás na škole, platíte 200 Kč) a pracovní sešit AJ pro 3.-4.ročník. Ostatní platby (sešity a autobus „PLAVÁNÍ“) budou upřesněny. Děkuji


TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.9.2019)

ČJ, M

 • opakování učiva 3.ročníku:
  • ČJ: vyjmenovaná slova, slovní druhy 
  • M: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, dělení a násobení mimo obor násobilky, slovní úlohy
 • učebnice budou obalené, Čítanky budou děti nechávat ve škole (podepsat se na obal – urychlení při rozdávání)

NOS (nauka o společnosti)

 • život pravěkých lidí (stavba těla, obydlí, nástroje, oblasti obydlení, rituály)

 

 INFORMACE

 • ÚTERÝ – šatní skříňky (nové rozdělení – podle přiděleného seznamu), učebnice, seznámení se školním řádem, nastavení lavic a židlí, vypravování o prázdninách
 • STŘEDA – první hodina třídnická, od 2.hodiny dle rozvrhu (ČJ), PLAVÁNÍ (viz info)
 • ČTVRTEKČJ, M, PLAVÁNÍ
 • PÁTEK PLAVÁNÍ (sraz před školou v 7:10 – jedeme MHD (průkazky s sebou), AJ, NOS
 • 11.9. třídní schůzky

Zde pár důležitých změn ve školním roce 2019/2020:

 • od 4.tříd zavedeny elektronické žákovské knížky (přístupová hesla pro děti a rodiče do 11.9. (třídní schůzky))
 • žákovská knížka papírová obsahuje pouze omluvný list, jiná sdělení, informace o třídních schůzkách (měsíční hodnocení – viz elektronická žákovská knížka) – prosím vzadu na deskách podepsat seznámení se školním řádem + doplnit údaje
 • škola v přírodě ve 2.pololetí (v jednom z měsíců – duben, květen, červen)

 

Výsledek obrázku pro PLAVECKÝ KURZ

PLAVECKÝ KURZ

Již 4.9. zahajujeme na Zeleném pruhu plavecký výcvik. Bude trvat do 19.9.2019. Rozpis a podrobnosti dostanou děti příští týden. Pokud se dítě nemůže plaveckého kurzu zúčastnit, je nutné přinést potvrzení od lékaře. Dále prosím o okopírované kartičky pojištěnce (některé jsou již neplatné, přineste všichni a zkontrolujeme). 


 

Komentáře jsou uzavřeny.