IV.B Mgr. Eva Mlčáková

Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrak

30. června      10: 10 hod

 

Milé děti, vážení rodiče,

moc Vám děkuji za krásné rozloučení se školním rokem a milé dárečky!

Přeji všem hezké a bezpečné prázdniny!

                          Eva Mlčáková

 

29. června      16: 55 hod

 

Dobrý den !

Zítra mi prosím nezapomeňte vrátit školní klíčky od skříněk! Ztracené budete muset zaplatit. Netýká se těch, kteří mají vlastní. Také budu vracet peníze všem, kteří platili a nakonec dnes nebyli v Modřanské rokli. EM

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  28 . 6. – 30 . 6. 2021

 

Milé děti, vážení rodiče,

v tomto posledním krátkém školním týdnu si už jen uklidíme třídu, poznáme se v jiných situacích než v přímém vyučování, řekneme si o tom, jak chceme a jak prožijeme prázdniny a dočkáme se vysvědčení. Nezapomeňte Vy, kteří jste minulý týden nechodili do školy, přinést všechny učebnice ( vygumované, příp. zalepené) a vezměte si tašky na výtvarné potřeby a výkresy. Také Vy, kteří jste nějakou učebnici zapomněli! V pondělí už je musíme všechny vrátit do skladu učebnic. Ještě nemám od některých z Vás 65 Kč na úterní akci od ekol. sdružení Koniklec, tak prosím nezapomeňte. Vysvědčení budu rozdávat ve středu hned 1. hodinu (nepsala jsem to na stránky třídy, protože se ukázalo, že děti o tom věděly dříve než já) a v 9 hod budu již nevyzvednutá vysvědčení odevzdávat k založení. S kým z rodičů jsem domluvená, samozřejmě naše domluva platí a vysvednete si je u mne podle původního plánu.

Přeji Vám všem hezké léto, užijte si volna, sluníčka, odpočiňte si a buďte opatrní, ať se pak na školu o to víc budete těšit.

 Zdraví Vás Eva Mlčáková

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  21 . 6. – 25 . 6. 2021

 

V posledním úplném týdnu školy budeme opakovat a procvičovat učivo 4. ročníku. Zvládli jste ho i v tak náročných podmínkách, prima! Někteří lépe, někteří hůře, ale to už tak bývá. Vy všichni, kteří cítíte, že byste měli něco dohnat, na to máte ještě celé prázdniny. Můžete se učit na táborech, sami doma nebo jak víte i za pomoci nabízených doučování zdarma od studentů. Využijte toho, není se zač stydět, situace prostě byla vyjímečná. Společné opakování pak přijde v září, kdy z Vás budou už páťáci.

Zkontrolujte prosím a přegumujte si či zalepte učebnice, ve škole zapíšeme jejich stav a vybereme 24., příp. zapomenuté 25. června. . Jak bude probíhat poslední den školy napíšu, jakmile budu vědět.

Zde je ještě pár informací od agentury Koniklec k akci v Modřanském lese, na kterou začnu vybírat 65 Kč ( máme to na 180 minut, oběd stihneme).

Za někoho jsem platila minulý týden fotografii a byla bych ráda, kdybyste si ji do konce školního roku vyzvedli, mně stačí na památku jedna…

 

Lesem, nelesem Modřanské rokle

Záměr programu: Žáci se vžijí do rolí zvířat a formou her se dozvědí o vzájemných vztazích zvířátek a ostatních organismů v lese.

 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu:  135 min./ 180 min.
Cena: 55 / 65 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/zastávka bus Sídliště Libuš
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

 

TÝDENNÍ PLÁN  14 . 6. – 18 . 6. 2021

 

Čj : opakování a procvičování probraného učiva (učebnice do str. 140 vč.)

Čt : čítanka do str. 146 vč. Nezapomeňte na básničku ( libovolné 2 sloky).

 

M : sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, graf. násobek úsečky a povrch kvádru a krychle ( uč. do str. 48 vč.)

 

NOS : nerostné bohatství a průmysl ČR, životní prostředí ( národní parky, ekologické chování, třídění odpadu, chráněné druhy živ. a rostlin)- uč. do str. 36 vč. a PS

 

NOP : důležitá telefonní čísla, opakování

 

Milé děti, vážení rodiče,

vzhledem k omezeným možnostem školních výletů máme na úterý 29. června objednánu dopolední terénní akci v Modřanské rokli od ekolog. sdružení Koniklec. Příchod do školy ráno jako vždy, oběd normálně. Doprovod nám bude dělat p. asistentka. Děkuji za Váš tip!

Na fotografie jsem již začala vybírat 45,- Kč.

Přeji Vám úspěšný a příjemný týden!

 

                                                            Eva Mlčáková

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  7 . 6. – 11  . 6. 2021

 

Čj : Opakování a procvičování učiva– závěrečné opakování: vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, základní sklad. dvojice, shoda podmětu s přísudkem. Pracovní listy. Diktát.

Čtení : čítanka do str. 128 vč.

 

M : Opakování a procvičování učiva : násobky čísel, pamětné počítání, příklady se závorkami, slovní úlohy, přímá úměrnost, průměr, objem a obsah, grafický součet a rozdíl. Vše uč. 3 do str. 44 vč. Prověrka.

 

Nauka o společnosti : Práce s mapou. Počasí a podnebí v ČR. Půda( učebnice do str. 31 vč.). Významná města. Pracovní listy a prac. sešit.

 

Nauka o přírodě : Návykové látky a jejich zneužívání a prevence. Koníčky a záliby. První pomoc.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  31 . 5. – 4 . 6. 2021

Ve středu dopoledne bude venku focení tříd ( děti přinesou písemný souhlas rodičů)

 

Anglický jazyk

Dopis – učebnice strana 44 a pracovní sešit strana 44

The Dragon Crown (část 9) – poslech a čtení komiksového příběhu

Učebnice, str. 45, pracovní sešit, str. 45

Souhrnné opakování Units 7-9

Učebnice, str. 46-47, pracovní sešit, str. 46-47

 

 

Čj Učebnice do str. 134 vč. ( opakování a procvičování učiva, diktáty ještě tento týden pouze cvičné)

Čt O stříbru z Radhoště a Polednice ( čítanka do str. 111 vč.)

 

M Jednotky obsahu, průměr a grafický součet a rozdíl úseček ( učebnice do str. 42 vč.). Cvičné prověrky probraného učiva

 

NOS Města ČR ( Vznik, vývoj a současná podoba)- učebnice do str. 28 vč. Orientace na mapě a opakování.

 

NOP : Příroda v okolí školy. Rodina a řešení životních situací.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  24 . 5. – 28 . 5. 2021

 

Čj : Přehled slovních druhů, slova ohebná a neohebná a určování mluv. kategorií, vyhledávání základních  skladebních  dvojic v souvětí, cvičné diktáty a doplňovací cvičení( vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, příčestí minulé)- volné listy a učebnice do  str. 132 vč.

Čtení : Babička ( čítanka ad. viz informace z min. týdne). Vybrání nové knihy ke společné četbě ze školní knihovny.

 

M Tento týden opakování : písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení. Obvod a obsah čtverce a obdélníka, zlomky. Rýsování : Osa a střed úsečky, rýsování trojúhelníka, čtverce a obdélníka podle daných stran. Nikdo už prosím nezapomeňte ořezanou tužku a kružítko, pravoúhlý trojúhelník a další pravítko. Cvičné prověrky na probrané učivo si napíšeme až následující týden.

 

Nauka o společnosti : Stále se učíme orientovat a hledat na mapě. Povodí, úmoří, rozvodí. Jezera, přehrady, rybníky. Schengen a cestování.

 

Nauka o přírodě : Komunikace mezi lidmi, zdravé vztahy. Ohrožení života a majetku. Nález neznámého předmětu a jak se zachovat.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  17 . 5. – 21 . 5. 2021

Čj – podstatná jména a stavba věty procvičování ( zmínka o několikanásobném podmětu a přísudku ), určování slovních druhů opak. Nové učivo a rozšíření znalostí :  Souvětí ( učebnice do str. 130 vč.)

Sloh : Vypravování, sestavení příběhu.

Čtení : společná četba 2. kniha a čítanka do str. 102 vč. ( Babička až příští týden- kdo má knihu, může si za týden přinést, porovnáme různá zpracování a ilustrace). Chce- li si někdo připravit referát o židovství nebo odkud přišli a kdo jsou Romové ( témata článků v čítance), samozřejmě zase může.

 

M– učebnice 3 do str. 29 vč. ( procvič. diktát čísel, opakování pamětného sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání, pís. násobení a dělení, přímá úměrnost, převod jednotek, slovní úlohy, obvod a obsah).

 

NOS – Měřítko mapy. Nadmořská výška. Nížiny a vodstvo ČR. Stále si procvičujte, co už znáte,  a ukazujte na mapě.

 

NOP – Vitaminy dokončení. Další složky potravy ( kromě vitamínů a minerálů i cukry, tuky, bílkoviny a vláknina). Fyzická i duševní pohoda v životě. Rodina.

 

Milé děti,

začíná nám už běžné vyučování ( samozřejmě s testováním, rouškami a dodržováním hyg. pravidel). Myslím, že toho není tolik, co musíme v hodinách „dohnat“, jen budu ráda, když budete chodit do školy vyspalí, odpočatí, včas, budete se k sobě hezky chovat a zlobení si necháte až na odpoledne ven. Ve středu budeme odcházet opět dříve na oběd ( v 13:30 hod, kdo nechodí na obědy, dřívější konec vyučování si zapíšeme do ŽK ). Pěkný večer a ráno se uvidíme! Eva Mlčáková

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  10 . 5. – 14 . 5. 2021

ANGLIČTINA

Pracovní sešit, str. 40, cv. 7: přečti si otázky a přiřaď k nim odpovědi.
Pracovní sešit, str. 40, cv. 8: přečti text a zakroužkuj správná slova.
Pracovní sešit, str. 40, cv. 9: napiš o svém oblíbeném televizním pořadu.
Pracovní sešit, str. 41, cv. 10: přečti si televizní program a odpověz na otázky.

 

 

Čj Vzory podstatných jmen a základní skladební dvojice, rozvitý podmět a přísudek procvičování . Cvičné diktáty v online hodinách, učebnice do str. 124 vč. Vypracovaná zadaná písemná cvičení odevzdají děti ve škole za týden v pondělí.

Čtení čítanka str. 90 až 96 pověsti O Libuši a Přemyslovi, O Anežce české ( i s úkoly pod články) a vlastní četba s čtenářským deníkem.

Porovnej, co jsi o Libuši a Přemyslovi již věděl a co je zde pro Tebe nového a poslechni si příběh Anežky :

 

 

M Procvičování probraného učiva, přímá úměrnost a obsah obdélníku ( str. 20 až 23 vč.)  a čtverce ( str. 28). Domácí úkoly budou opět zadávány průběžně.

 

 

Nauka o společnosti

Včera 8. května byl další svátek – Den vítězství. Podívejte se, jaká byla situace na konci 2. světové války, jak probíhalo osvobození a jaké období poté začalo…

 

Dále si ukazujte a vyhledávejte na měpě vše, co už jsme se učili . K tomu si prosím do pracovního listu str. 28 cv. 4, kam jste si zapisovali pohoří, zapište podle učebnice i nejvyšší hory ( můžete rovnou k číslům v mapě) a také vyhledejte v mapě. Zapamatujte si.

 

 

Nauka o přírodě

Vitaminy a minerály – v online hodině i se zápisem do sešitu.

 


TÝDENNÍ PLÁN  3 . 5. – 7 . 5. 2021

 

AJ
Procvičování slovní zásoby Unit 8 (TV programmes – televizní pořady)
Nácvik psané podoby procvičovaných slov
Učebnice, str. 39: poslech a čtení příběhu Miss J. Bond, SuperSpy – 008
Procvičování slovní zásoby TV programmes
Pracovní sešit, str. 39
Učebnice, str. 40: poslech a čtení textu TV Guide

 

Čj

Vzory podstatných jmen procvičování. Základní skladební dvojice a shoda podmětu s přísudkem ( podmět rodu ženského a mužského) – učebnice do str. 122 vč. + volné listy.

Čtení : společná četba a čtení z vlastních knih ( čtenářský deník).

 

M

Procvičování probraného učiva a opakování. Zlomky učebnice do str. 18 vč. a Jak dlouho žili str. 19 – možnost referátu o zajímavé osobnosti dle vlastního výběru ( známka do NOP).

 

Nauka o společnosti

Práce s mapou, měřítko mapy, nadmořská výška, určování světových stran v přírodě, rovnoběžky a poledníky ( glóbus). Státní hranice ČR, sousední státy a povrch země.

 

Nauka o přírodě

 Člověk a jeho životní podmínky – prohloubení učiva z loňského roku ( učebnice do str. 100 vč.)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  26 . 4. – 30 . 4. 2021

Angličtina
žáci opíší do sešitu na psaní seznam nových slov v angličtině i češtině (televizní pořady);
pracovní sešit, str. 38, cv. 1
Pracovní sešit, str. 38, cv. 2: žáci napíší šest vět o tom, jaké druhy televizních pořadů mají /nemají rádi.Cvičení do sešitu na psaní: žáci napíší slovy, kolik je hodin (prezentace)
prezentace je k dispozici v MS TEAMS

 

Čj

Základní skladební dvojice ( podmět a přísudek holý, rozvitý) procvičování. Shoda podmětu s přísudkem ( podmět rodu středního)- učebnice do str. 119 vč. Každý den si děti vypracují 2 doplňovací cvičení z volných listů, kontrola ve škole v pondělí, nemusíte nic posílat. Cvičné diktáty v online hodinách.

Čtení : čítanka str. 81 až 89 vč. ( Pes a kočka, O starostech…, Prometheus) s úkoly pod články. K poslednímu z nich si můžete připravit referát o řeckých bozích nebo hoře Olymp.

 

M

Učebnice 3. díl do str. 15 vč. ( zlomky). Slovní úlohy a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení na online hodinách. Dom. úkoly průběžně.

 

Nauka o společnostipráce s mapou. Najděte si a označte ve své mapě hraniční hory a sousední státy a připravte si do školy vypravování, kudy a kam cestujete ( za příbuznými, kamarády,…).

 

Nauka o přírodě : Léčivé byliny a jejich užití – referát pro všechny s využitím různých i netradičních zdrojů, třeba vyprávění babičky nebo kuchařské knihy. Lidské tělo začneme až příště při prezenční výuce.

 

Omlouvám se za pozdní zveřejnění týdenního plánu práce. Včera ani ráno se mi bohužel nedařilo stránky upravit, cosi správně nefungovalo, děkuji! EM

 

TÝDENNÍ PLÁN  19 . 4. – 23 . 4. 2021

 

Angličtina
souhrné opakování unit 1-7
Unit 8: televizní pořady – nová slovní zásoba

Čj : opakování a procvičování – podstatná jména ( obecná x vlastní, vzory podstatných jmen, mluvnické kategorie), slovesa  ( mluvnické kategorie, osobní koncovky přít. tvartů- poprosí, zvítězíme, sázím…), základní skladební dvojice,  sloh : vypravování ( co o sobě nevíme a v čem jsme si chyběli ), čtení ze společné četby

 

M: opakování učiva 2. dílu učebnice, učebnice 3. díl : Rovnoběžníky

 

Nauka o společnosti : pojmy dějepis,  zeměpis, vlastivěda, vlast, národ, prezident, vláda, parlament,  národní strom, státní symboly, občan, …

Nauka o přírodě neživá příroda, zajímavosti ze světa kamenů (i drahé kameny), nerostů, hornin, zkamenělin ad., počasí– pranostiky, předpovědi, souvislosti změn počasí

 

Milé děti, doufám, že jste na zítřek připravené a alespoň malinko už se do školy těšíte! V klidu se na to vyspěte, před školou si Vás vyzvednu 10 minut před osmou, nebuďte tam zbytečně brzy a nezlobte ( to platí pro celý den). Nejprve se všichni otestujeme ( já samozřejmě taky),  a pak hurá do třídy. Já jsem teď přijela do Prahy, ale už opravdu ráda, a na Vás na všechny se samozřejmě těším. Nezapomeňte aktovku se vším potřebným k učení, přezůvkami, svačinou a pitím a rouškami na výměnu. Raději se víc oblékněte, musíme hodně větrat, tak ať Vám není zima, frajeřinky a parádu si necháme až se udělá i venku teplo. Pokud by někdo z Vás prodělal covid v době max. 90 dnů zpětně a má lékařské potvrzení, nemusel by se testovat. Učit se samozřejmě budeme, ale známky budou pro začátek opět jen cvičné. Těším se, až si vše řekneme a do učení se pak “ zakousnete“ jako před Vánocemi. Pamatujete, jak jsem nevěřila, že z diktátu po procvičování byly jen samé jedničky a dvě dvojky? Žádné horší známky! Určitě chcete mne i rodiče překvapit, tak budeme trénovat a trénovat. Pokud by někdo do školy nepřišel nebo musel zůstat doma, doplním průběžně strany, kam v učivu dojdeme. Pěkný večer i všem u Vás doma!  Eva Mlčáková

 

 

 

 

12.4.2021       13: 40 hod

Vážení rodiče, milé děti,

právě jsem se dozvěděla, že dnešní nástup tříd a dětí do škol proběhl bez problému. Jediný problém byla hořící hala nedaleko a omezená možnost větrání. Takže žádné strachy a za týden se uvidíme!

                                                 Eva Mlčáková

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  12 . 4. – 16 . 4. 2021

 

ANGLIČTINA
Kahoot! online cvičení (5minutová aktivita): opakování slovní zásoby (časově omezené otázky a úkoly, které prokážou, jak se žákům daří si procvičovanou zásobu zapamatovat), nebude hodnoceno známkou.
Odkaz ke cvičení i v MS Teams (odkaz otevřen do pátku 16. 4. do 14 hod.) Cvičení se spustí po kliknutí na odkaz. Žák musí uvést své jméno nikoli přezdívku. Kliknutím na slovo Next/Další se zobrazí další otázka.

KAHOOT!
Pracovní sešit, str. 35, cv. 4: žák doplní anglicky vyučovací předměty ve svém rozvrhu IV.B (od pondělí do pátku, vždy pouze čtyři vyučovací předměty).

Pracovní sešit, str. 36, cv. 6: žáci napíší jednoduchý text o své škole a třídě (informace napíšou do pracovního sešitu nebo do sešitu na psaní), mohou doplnit vlastními obrázky.

Čj učebnice str. 111 až 114, po probrání v online hodinách k odevzdání str. 111 cv. 3 posledních 5 řádek, str. 112 cv. 5 krasopisně napsat, cv. 7 na folii a 9 na folii s očíslováním slovních druhů.

Čtení z vlastních knih a časopisů, postupně doplňte zápisy do čtenářského deníku. Do školy v pondělí 19. 4. si nenoste čítanku, z té budete číst doma v týdnech s distanční výukou, ve škole na nás čeká mimočítanková četba.

 

Matematika učebnice 2. díl str. 53 až 56, úkoly průběžně. 19. dubna si do školy již vezměte jen 3. díl učebnice.

 

Nauka o společnosti učebnice str. 58 opakování – vyber si z období vlády Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců nebo Habsburků to, které Ti je nejbližší a nejsympatičtější, o 1 bodu si udělej zápisky s body osnovy a  kdo bude chtít, přečte nám na online vyučování. Na prezenční vyučování v týdnu od 19. 4. si již vezměte s sebou jen učebnici Naše vlast a mapu.

 

Nauka o přírodě Neživá příroda , horniny a nerosty, učebnice str. 76 až 79 vč. nahoře dokončení a Otázky a úkoly.

 

Ve středu ráno zahájíme online vyučování třídnickou hodinou na téma kiberbezpečnosti ad. a řekneme si o tom, jak bude vypadat organizace vyučování po nástupu do školy ( vždy ráno v 7 :50 hod si Vás budu vyzvedávat před školou u hlavního vchodu, není třeba ani žádoucí, abyste zde čekali dříve ). Nezapomeňte si přezůvky ( někdo je zapomněl ve škole), svačinu, pití a roušky, ale vše si jistě rodiče přečetli nebo přečtou na stránkách školy. Pro začátek nebudeme známkovat, jen cvičně jako po minulé distanční výuce, tak žádné strachy, všechno zase zvládneme. Rodičům díky za velkou pomoc a práci doma!

 Těším se na Vás, děti, ve škole, a na Prahu! Eva Mlčáková                                                                

 

TÝDENNÍ PLÁN  6 . 4. – 9 . 4. 2021

 

ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice, str. 37: The Dragon Crown (7. část) – žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu (nahrávka k příběhu zde Nahrávka 50 The Dragon Crown nebo v přiložené prezentaci)

Pracovní sešit, str. 37, cv. 7

Unit 7.4 Space School

 

Čj učebnice do str. 110 vč. ( opakování a procvičování vzorů podstatných jmen a dalších mluvnických kategorií). K odevzdání po procvičení v online hodinách str. 106 cv. 6 a 7, str. 110 cv.7. Čítanka str. 76 ( Buvol) až 81 ( Život je pes) se splněním úkolů pod články. O buvolovi si můžete pro ostatní připravit referát ( známka do žákovské knížky z NOP ).

 

M učebnice str. 47 až 52 vč. ( jednotky objemu a času, útvary souměrné podle osy, obvod obdélníku a čtverce). Odevzdáte po probrání v online hodinách str. 49 cv. 1, str. 51 cv. 5 a  52 cv. 2, ostatní průběžně. 

 

Nauka o společnosti

Císařovna Marie Terezie a císař Josef II. učebnice str. 54 až 56 vč. Do sešitu si udělejte stručný zápis. Možná má někdo ještě připravený referát z minulého týdne. Opakovací test budeme mít v následujícím týdnu.

 

 

 

Nauka o přírodě

K čemu jsou nám dobré učeb. str. 79 až 85. Udělejte si prosím i stručný zápis do sešitu.

Komentáře jsou uzavřeny.