IV.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (30-3. – 3.4.)

Dobrý den,

do emailů vkládejte více příloh (neposílejte mi vypracovaná cvičení po jednom, pak se to hromadí a je to nepřehledné). Dále bych Vás chtěl poprosit, zda by děti mohly cvičení označovat stránkou a číslem cvičení, usnadní mi to práci. Děkuji za spolupráci 🙂 

 

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování učiva 4.ročníku
 • děkuji za zaslané práce, ohodnocení a komentáře (pokud byly potřeba), naleznete na Škole online
 • není nutné práce opravovat, to si udělám sám, ale je pak nutné chyby s dětmi projít společně a dovysvětlit (viz komentáře ŠO)
 • PÍSEMNĚ: str.8/cv.4, str. 11/ cv. 5(kdo má jinou verzi učebnici tak str.11/cv.4)
  • DIKTÁT: vyberte 14 slovních spojení ze cv. 3 na str. 12 (stačí vyfotit a poslat, opravím sám)
 • ÚSTNĚ: str. 8/ Zopakujte si, str. 9/Zopakujte si, růžový rámeček, str. 9, 10/cv. 3
  • zopakovat slovní druhy (zaměřit se na problematické sl.druhy: přídavná jména, příslovce, zájmena a slovesa)
 • PRACOVNÍ LISTY: nechám na příští týden místo opakování z učebnice
 • využívejte ONLINE ODKAZY na všeobecné procvičování (např. slovní druhy a pádové otázky)

 

ČESKÝ JAZYK HROU 

 • viz ONLINE ODKAZY

 

MATEMATIKA

 • učebnice 3.díl (ODKAZ na e-učebnici), registrační kód: alter2020, postup při řešení problémů je hned v úvodu
 • PÍSEMNĚ: str.3/cv.3 (písemně znamená pod sebe), str. 4/cv. 7, str. 4/cv. 11 (příklad jak na to je v růžovém rámečku, už jsme to dělali, ale s menšími čísly), str. 4/ cv. 12 (nejdřív závorky, pak násobení – toto pravidlo dětem připomenout)
 • ÚSTNĚ: str. 3/ cv.1 str. 4/cv. 6
 • využívat ONLINE ODKAZŮ či souboru pracovních listů (v odkazech)

 

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • zopakovat si kapitoly z měsíce března (přečíst vše v učebnici, přečíst si zápisy) – světové strany, glóbus, mapy, plány, poledníky, rovnoběžky, orientace na mapě, měřítko mapy, nadmořská výška, značky, využití map (mapy.cz – prozkoumat možnosti, přepínání map, vyhledávání trasy, památky, značky atd.)
 • jízdní řád (využít vyhledávače IDOS)
 • duben, květen (od příštího týdne) – POLOHA ČR (povrch, vodstvo, města) – pokud máte možnost, najděte (stačí na internetu) dětem nějakou mapu ČR (povrch, vodstvo) – jde mi pouze o to, aby hlavní řeku, pohoří děti vyhledaly na mapě

 

NAUKA O PŘÍRODĚ

 • UČIVO NA MĚSÍC DUBEN
 • přečíst str. 63 – 69
 • zápisy + úkoly zašlu jako vždy na mail, splnit do konce dubna
 • hodnotit budu plnění úkolů (zápisy v sešitě, obrázky)
 • možnost získat známku  – referát, tajenka, hra, prezentace v powerpointu (kdo zvládne a má dlouhou chvíli) na téma týkající se probírané látky (od začátku školního roku)

 

ANGLICKÝ JAZYK
zdravím Vás. Známky za testy naleznete v systému ŠKOLA ONLINE.  Níže posílám učivo na tento týden.

 1. Opakování Unit 6 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 2. Opakování Unit 7 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 3. Celý díl videa s názvem „The Dragon Crown“ naleznete zde:
  https://www.youtube.com/watch?v=dzqBxq-Xsjg
 4. Pro ty, kteří ještě nenapsali test, posílám odkaz na testování zde:
  https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výrobek: Velikonoční dekorace – materiál dle Vašeho výběru. Může být i dekorace kterou budete pomáhat vyrábět pro domácí dekoraci ve Vašem bytě. Kdo má možnost může vyfotit a zaslat mi foto na email.

Děkuji Vám. Ať se Vám daří!

JM

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Milé děti, ještě tentokrát zůstaneme u stromů ( minule jste mě mnozí potěšili, když jste mi poslali nazpět své povedené „rozkvetlé“ obrázky).

Budeme pokračovat v malování vodovými barvami. Připravte si nejlépe jako vždy jeden slabší a jeden tlustší štětec. Prosím, postupujte podle návodu na videu. Nejprve si prohlédněte celé video, abyste si udělali představu, jak na to. Poté si vyberte typ stromu, který se Vám nejvíce líbil. Můžete si pouštět postup po kouskách, vždy pozastavit, abyste stihli malovat. Samozřejmě nemusíte vůbec postupovat podle videonávodu a pracovat úplně sami, ale myslím, že pro začátek je dobré vidět, jak se dá jednoduše malovat.

Všímejte si, že malíř

 • nepředkresluje tužkou
 • začíná světlejší barvou a na tu až dokončuje tmavší ( u listnatých ale začíná tmavším kmenem)
 • nemaluje stejně sytou barvou, ale i vodovky míchá ( na otevřeném víčku, aby si je nezašpinil) a ředí vodou
 • nechvátá, ale práce na obrázku je pro něj radost a odpočinek  
 • mokrý papír vsakuje barvu jinak než pak vystupuje barva na suchém papíru.

 

Za týden budete mít zcela volnou ruku na velikonoční téma, budu se těšit na Vaše nápady.

Ať se Vám daří a buďte zdrávi!

             Eva Mlčáková

 


TÝDENNÍ PLÁN (23. – 27.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • učivo na březen a duben – opakování učiva 4.ročníku
 • PÍSEMNĚ: str.5/cv.3, str. 6/ cv. 9
 • ÚSTNĚ: přečíst (zopakovat): str. 113, str.4 (růžový rámeček), str. 6/ cv.8
 • DIKTÁT: 6-7 vět ze str. 93/ cv. 2 a,b
 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍ (viz odkazy týdenní plán (16.-20.3.) – témata: určování slovních druhů, určování pádových otázek
 • posílejte mi vypracované úkoly průběžně 

 

ČESKÝ JAZYK HROU 

 • prosím o zaslání pracovního listu (doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova) do konce týdne (vyfotit či oskenovat a poslat jako přílohu do emailu)

 

MATEMATIKA

 • PÍSEMNĚ: str. 57 (test) – buď vše opsat do sešitu nebo vytisknout a vypočítat
  • prosím o to, aby si děti test vyplnily samy bez pomoci rodičů (vypracovaný test poslat na opravu na mail)
  • str. 58 (test) – buď vše opsat do sešitu nebo vytisknout a vypočítat
   • prosím o to, aby si děti test vyplnily samy bez pomoci rodičů (vypracovaný test poslat na opravu na mail)
 • pro dobrovolníky – str. 60 – 62
 • G – str. 59 (dobrovolně) – možnost získat jedničku 🙂 
 • tímto bych ukončil práci v učebnici Matematiky 2.díl, od příštího týdne budeme počítat ze 3.dílu (odkaz zde), registrační kód: alter2020, postup při řešení problémů je hned v úvodu

 

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • přečíst kapitoly: Nadmořská výška, značky, využití map, jízdní řád 
 • zápisy + co kreslit zašlu v emailu
 • vypracovat do sešitu úkoly u kapitoly ZNAČKY (má verze učebnice na str. 11) – úkol 1, 2, 3 (nebo nazváno Zahrajte si na učitele)
  • kdo nemá učebnici (odkaz zde) – 4.ročník, Člověk a jeho svět, NAŠE VLAST – UČEBNICE)

 

NAUKA O PŘÍRODĚ

 • úkoly zadány na celý březen (viz email ZÁPISY + ÚKOLY)
 • poslal jsem Vám i oskenovanou učebnici (vše na mailu)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

zdravím Vás a posílám nové učivo. Příští týden dostanete aktivity a testy.

1 Čtení – Class Book str. 37, The Dragon Crown.

2 Opakování – dokončit Activity Book 34-37.

3  Test, který Vám pošlu zde.

https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

4 V případě, že si chcete ještě zopakovat slidy, posílám Vám prezentaci zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Téma: Stavby z papírového materiálu – námět nechám na volbě žáků

JM

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Tento týden si vyzkoušejte namalovat jarní rozkvetlou větvičku nebo strom. Už teď začínají některé keře kvést, např. zlatý déšť (správně zlatice).
Pro postup, jak takový strom namalovat vodovými barvami (můžete třeba i pastelkami nebo temperami), se podívejte na toto video.

Inspirovat se můžete i obrázky z prodejní galerie TADY.

Zdravím Vás a přeji, ať se Vám práce doma daří. Budu se těšit, až Vás všechny zas brzy uvidím.
Eva Mlčáková

 

 


TÝDENNÍ PLÁN (16. – 20.3.)

ČESKÝ JAZYK

Žáci s SPU a cizinci píšou vždy polovinu cvičení (nebo podle uvážení).

Pracovní listy zakládat ke kontrole.

 • ÚSTNĚ:
  • str. 94/ cv. 4 a,b, 5, 6
  • přečíst str. 95/ cv. 1, 1 c (rozdíly v 1. a 2. pádě)
  • str. 95/cv.2 
 • PÍSEMNĚ (do univerzálního sešitu, prosím o kontrolu a nebo zkontrolujeme společně ve škole):
  • str. 93/cv. 2c
  • str. 94/cv. 6b
  • str. 95/cv. 2 (vytvořit si 4 sloupečky – pán, hrad, muž, stroj a do každého přiřadit z nabídky 4 slova (můžete vše)
   • ŽIVOTNOST a NEŽIVOTNOST (vysvětlení ZDE) – porovnání 1. a 4.pádu (beze změny = neživotný, se změnou v koncovce = životný), pouze u rodu mužského!!!
  • diktát (věty ze str. 94/ cv. 4 a,b) – 7 – 8 vět (opravím a vyhodnotím sám, nemusíte kontrolovat)
  • PRACOVNÍ LISTY pro tento týden pošlu na email (prosím o vytisknutí), děti vyplní a přinesou do školy
   • pokud nemáte tiskárnu, děti musí opsat do sešitu (v tomto případě mi postačí vždy polovina cvičení)
   • pracovní list na ČJH – každý týden udělat 2 doplňovací cvičení (nemusíte kontrolovat, stačí vyplněné přinést do školy a já už si to ohodnotím)
 • VÝUKOVÁ VIDEA (zejména pro cizince):
  • určování vzorů podstatných jmen (rod mužský ke konci videa)
  • od 16.března vždy od 9:00 do 12:00 zábavně – vzdělávací program UčíTelka na ČT2 pro žáky 1.stupně (v úterý a ve čtvrtek bude zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky)
 • ONLINE procvičování (dělat po celou dobu distanční výuky):
  • český jazyk (odkazy)
  • český jazyk (testy)
  • vyjmenovaná slova (ZDE – nutno vytisknout)
  • Learningapps a SCIOdat (mohu kontrolovat aktivitu, přihlašovací údaje mají děti v ŽK a nebo na mailu rodičů, u Learningapps lze přepnout jazyk vpravo nahoře šipka)
 • ČTENÍ – libovolná kniha

 

MATEMATIKA

Děti dodělají 2.díl Matematiky, od dalšího týdne budu posílat nafocené stránky z Matematiky 3.díl

Věci na geometrii (hlavně kružítka) mají děti ve třídě v šuplíku, pokud máte náhradní, budu rád, aby i rýsovaly úkoly z procvičování (jinak postačí dělat z G pouze výpočty – obvody)

 • PÍSEMNĚ (do univerzálního sešitu):
  • slovní úlohy (str. 55/cv. 24, 25, 27, 29, 31) – každý den 1 slovní úloha
  • každý den 1 cvičení – str. 54/ cv. 19, 21 (rovnice),str. 55/cv. 23, 28, str. 56/cv. 38
 • GEOMETRIE:
  • znát vzorečky na výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku (str. 46, 51, 52)
  • úlohy, kde je pouze nutný výpočet obvodu podle vzorečku (nerýsovat), pomoc si můžete náčrtem
 • PRACOVNÍ LISTY:
  • na email posílám soubor pracovních listů + řešení (použít k procvičení po celou dobu distanční výuky, na pořadí a množství nezáleží)
 • ONLINE procvičování (využívat po celou dobu distanční výuky):
  • procvičovat již naučené (písemné a pamětné sčítání, odčítání, násobení jedno a dvojciferným činitelem, dělení, slovní úlohy, logické úlohy, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času, zaokrouhlování na 0, 100, 1000, 10 000, 100 000, násobení a dělení 10,100,1000)
  • odkazy: MATEMATIKA 1 (doporučuji registraci), MATEMATIKA 2, MATEMATIKA 3, MATEMATIKA 4
  • SCIOdat a Learningapps 

 

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • podrobné info a zápisy poslány na emaily rodičů
 • přečíst str. 6 – 9 + úkoly (viz info na emailu)
  • ve škole jsme to již četli a probrali, ale vzhledem k vysoké nemocnosti před uzavřením školy, nemají děti zápisy a aspoň si to všichni zopakují

 

NAUKA O PŘÍRODĚ

 • učebnice (v oskenované formě by měli mít všichni na emailech) str. 52 – 62 (přečíst)
 • zápisy a veškeré úkoly (obrázky, úkoly), co pošlu na Vaše emaily, vypracovat do konce března (tj. 31.března, učivo na 3 vyučovací hodiny)
  • vzhledem k vysoké nemocnosti na začátku března, jsem do souboru na mailu napsal i zápisy ze začátku března (proto se to může zdát tak obsáhlé, kdo nemá, dopíše)
 • používat můžete internet, učebnici, zápisky
 • využívat můžete dokumenty na youtube či ČT

 

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

zdravím Vás a posílám aktuální informace.

 1. Všichni žáci  budou plnit úkoly dle mého zadání.  Posílám Vám odkaz na prezentaci. Prosím, projděte si všechny strany pomalu a pečlivě. A až dojdete na stranu „ACTIVITY BOOK“ , zkuste zadání vyplnit a v prezentaci máte také klíč – řešení.  Test bude pravděpodobně v pátek 20.3. Test si vyplníte na PC a vytisknete, nebo napíšete perem na papír a založíte do desek.  
 2. Doporučuji pracovat každý den podle pokynů, ať toho nemáte moc.

Pokud budete potřebovat poradit se spuštěním prezentacem, napište mi.

Odkaz na prezentaci najdete zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

Zdravím všechny žáky  a děkuji za spolupráci.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • pro dobrovolníky – namalovat na čtvrtky obrázky s jarní tématikou (výzdoba třídy, máme tam ještě zimní motivy )
 • Na čtvrtku- papír napište a barevně upravte své jméno podle vzoru libovolnou technikou ZDE

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • Výrobek: Velikonoční dekorace – materiál dle Vašeho výběru. Může být i dekorace kterou budete pomáhat vyrábět pro domácí dekoraci ve Vašem bytě. Kdo má možnost může vyfotit a zaslat mi foto na email.

Děkuji Vám. Ať se Vám daří!

JM

 

 


INFORMACE A ODKAZY K DOMÁCÍ VÝUCE

 • v týdenních plánech budu psát rozsah učiva v učebnicích, rozdělení na ústní a písemné úkoly (přinést po otevření školy na kontrolu – zařídit si univerzální sešit na ČJ a M)
 • k procvičování využívat odkazy, které jsou v informacích (viz dole) – mohu sledovat, jak si kdo vede a co zrovna plní či neplní

 

ČJ a M

 • k procvičování využijte online aplikaci learningapps.org
  • prosím o přihlášení, jelikož jen tak uvidím, že si děti procvičují – vidím statistiku, kdo co splnil (přihlašovací údaje mají v ŽK, v případě, že dítě chybělo, zašlu údaje na mail)
 • bylo by dobré pořídit dětem v době zavření školy univerzální sešit na procvičování (budu zadávat úkoly z učebnic) – po ukončení zákazu si zkontroluji, jak děti úkoly plnily
 • k procvičování dále využít aplikace ŠKOLÁKOV, ONLINECVIČENÍ
  • převody jednotek, násobení, dělení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, vyjmenovaná slova, předpony, vzory, ú/ů/u, slovní druhy, slovesa, pádové otázky, skloňování

 

 • vhodné pro děti s SPU a cizince (program Včelka – na 6 týdnů zdarma):
  1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
  2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
  3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
  4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
  5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
  6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
  7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
  8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
  * V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

 • testování SCIO (ÚDAJE poslány na Vaše emaily)
 • odkaz na procvičování ŠKOLA S NADHLEDEM
  • stačí zadat téma 
 • ČTENÍ – libovolná kniha či čítanka 

 

NOS a NOP

 • zápisy pošlu na emaily (buď vytisknout či přepsat do sešitu)

 

Pár tipů, jak zvládnout „domácí školu“:

 • stanovit si denní řád (co chci a co splním) – rozvrhnout si učivo (určitě nechci, aby děti udělaly všechno během pár dní)
  • dělat pravidelné přestávky 
  • vracet se k tomu, co jim nešlo
 • každý den trochu počítejte (rozsah stran dopíšu)
 • využívejte odkazy, kde můžu i já monitorovat, jak si děti vedou (learningapps, SCIO)
 • jednou týdně napište s dětmi diktát do univerzálního sešitu (nějaké cvičení z učebnice) + samostatná práce
 • četba dle vlastního výběru
 • k NOS a NOP si pustit nějaký dokument (ekosystémy, lesy, lidské tělo, Česká republika, mapy – satelitní a turistické, poloha ČR v Evropě, sousedé ČR)
 • budu se snažit být online pro všechny (využívejte email)

TÝDENNÍ PLÁN (9. – 13.3.)

ČJ

 • kvůli vysoké nemocnosti ve třídě procvičujeme vzory a pády podstatných jmen rodu středního a ženského
  • vzory rodu mužského budeme probírat, až se situace zlepší
 • str. 92 – 94, pracovní listy, cvičení na interaktivní tabuli (určování vzorů)
 • OPAKOVÁNÍ – můžete využít aplikaci learningapps.org
   • přihlašovací údaje mají děti nalepené v ŽK, lze se přihlásit i bez přihlášení 

 • doděláváme 2.díl matematiky, zaměřujeme se na procvičování učiva v učebnici
  • procvičování – str. 53 – 56 (projít zejména slovní úlohy, násobení, dělení, převody)
 • G – obvody čtverec a obdélník

 

NOS

 • učebnice str. 6 – 12 – práce s mapou, orientace na mapě, světové strany, značky, legenda, nadmořská výška
 • opakování pojmů – prezident, vláda, zákony, ministr, premiér, volby, demokracie, státní symboly a svátky

 

NOP

 • ústní opakování (další týden písemné opakování) – kočka, pes, hraboš, havran, liška
  • jejich znaky, způsob života
 • jarní období – ekosystémy

 

INFORMACE

 • stále čekám na souhlasy či nesouhlasy, zda uskutečnit krátký adaptační kurz v Kunraticích
  • nutná je účast všech dětí, v případě, že nepojede více dětí, je kurz zbytečný
  • pokud budu na souhlasy čekat dlouho, je  nesmyslné absolvovat kurz na konci školního roku a přesunu ho na začátek nového školního roku
 • 10.3. Den otevřených dveří
 • 25.3. třídní schůzky
 • 26.3. Den poezie (recitační soutěž)

TÝDENNÍ PLÁN (2.-6.3.)

ČJ

 • procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního a ženského (str. 92 – 94, pracovní list na rod ženský)
 • určování podstatných jmen + pády 
 • diktát ve čtvrtek, samostatná práce do školního sešitu v průběhu týdne

 

M

 • procvičování učebnice 2.díl (na konci učebnice) – písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy
 • jízdní řády – vyhledávání, práce s tabulkami
 • stále opakujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
 • G – v pátek písemné opakování (narýsovat trojúhelník + trojúhelníková nerovnost, obdélník a čtverec)

 

NOS

 • státní svátky, památná místa naší vlasti
 • pátek – práce s mapou (ukázka mapového serveru mapy.cz, google mapy, nástěnné mapy)
 • v pátek 6.3. – test: Císařovna Marie Terezie a Josef II.

 

NOP

 • živočichové v zimě – hraboš, liška, havran
 • 3.3. písemné opakování z minerálů a hornin + poznávačka

 

INFORMACE

 • 5.3. KC 12 – 60 Kč
 • 10.3. Den otevřených dveří
 • Adaptační pobyt v Kunraticích – čekám na Váš předběžný souhlas/nesouhlas (vyjádřete se na email, kdo ještě neodpověděl), pak začnu zařizovat
  • v případě, že bude již obsazeno, napíšu informace

TÝDENNÍ PLÁN (24. – 28.2.)

ČJ

 • PROCVIČUJEME – vzory podstatných jmen rodu středního (onlinecviceni.cz, skolakov.eu)
 • vzory ženského rodu (vzor žena, růže, píseň, kost)
 • středa 26.2. – recitace, básnička Povídačka (str. 136)

 

M

 • jednotky délky, hmotnosti, objemu a času
 • znát převodní tabulky
 • středa – desetiminutovka (písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení (procvičovat přes prázdniny)
 • G – rýsování trojúhelníku, čtverce a obdélníku + jejich obvody

 

NOS

 • učebnice NOS 2.díl – úvod – stát, státní symboly, prezident, vláda, volby atd.
 • 28.2. písemné opakování – Život v českých zemí po třicetileté válce, Jan Amos Komenský

 

NOP

 • domácí zvířata
 • 25.2. ústní zkoušení z minerálů a hornin + poznávačka, další týden písemné opakování z minerálů a hornin + poznávačka

TÝDENNÍ PLÁN (10. – 14.2.)

ČJ

 • procvičujeme vzory podstatných jmen rodu středního (určování pádů, dosazování správného tvaru podstatných jmen podle vzorů)
 • v průběhu týdne – vzory podstatných jmen rodu ženského (vzor žena, růže)
 • je potřeba – opakovat skloňování podstatných jmen podle vzorů (viz učebnice)
 • využívat online procvičování – onlinecviceni.cz, skolakov.eu a jiné

 

M

 • procvičujeme písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, rovnice a slovní úlohy
 • převody jednotek – jednotky délky a hmotnosti
 • G – rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku
  • osa úsečky (práce s kružítkem)

 

NOS

 • písemné opakování v pondělí 10.2. – České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka
  • po prázdninách 28.2. písemné opakování – Život v českých zemí po třicetileté válce, Jan Amos Komenský
 • NAŠE VLAST – 2.díl, pojmy (domov, vlast, národ, cizina, soužití národů a národností v jedné zemi) 

 

NOP

 • písemné opakování 11.2. – voda a vzduch
 • téma – minerály a horniny: vápenec, sůl kamenná. Půda

 

INFORMACE

 • jarní prázdniny (17. – 21.2.)

 


TÝDENNÍ PLÁN (3. – 7.2.)

ČJ

 • PODSTATNÁ JMÉNA – procvičujeme vzory podstatných jmen rodu středního (město, moře, kuře, stavení)
 • nutná je perfektní znalost skloňování vzorů v jednotném i množném čísle
  • určování vzorů podstatných jmen podle 1. a 2.pádu
  • určování kategorií podstatných jmen – rod, číslo, PÁD, VZOR
 • čtení – recitace básničky Únor (pondělí 3.2.)
  • plynulé čtení, práce s textem

 

M

 • procvičování – písemné násobení dvojciferným činitelem , rovnice
 • měsíc únor bude ve znamení převodů jednotek (hmotnost, délka, objem, čas)
 • G – rýsování trojúhelníku, osa úsečky
  • nutnost mít potřeby na rýsování v pořádku (kružítko s tuhou, trojúhelník s ryskou, ořezaná tužka č.3)

 

NOS

 • Marie Terezie a její reformy
 • opakování – české země v období habsburské monarchie, Jan Amos Komenský
 • prosím o důkladnou kontrolu učebnice (vygumovat, zalepit) – v měsíci únoru 2.díl Naše vlast

 

NOP

 • opakování voda, vzduch (koloběh vody, ekologie)
 • minerály, horniny, půda
 • na měsíc únor možnost referátů – živočichové (pes domácí, kočka domácí, havran polní, hraboš polní, liška obecná a jiní živočichové v zimě)

 

INFORMACE

 • přinést na kontrolu čtenářské deníky
 • kontrola plnění domácích úkolů (důležité pro zopakování probrané látky)
 • dbát na přípravu pomůcek do školy (kontrola podle rozvrhu)
 • nenosit z domova předměty, které do školy nepatří
 • ke komunikaci s třídním učitelem využívat email
 • ZNÁMKY – známky, které děti získaly v období od 20.1. (uzavření klasifikace za 1.pololetí) do 30.1., budou zapsány během příštího týdne (počítají se do 2.pololetí)

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.