IV.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


PŘEJI VŠEM POHODOVÉ A KLIDNÉ LETNÍ PRÁZDNINY. POŘÁDNĚ SI VŠICHNI ODPOČIŇTE A V ZÁŘÍ V PLNÉ SÍLE NA VIDĚNOU.

VÁŠ TŘÍDNÍ UČITEL BUDOUCÍ 5.B MGR. DANIEL KÖNIGER


TÝDENNÍ PLÁN (15. – 19.6.)

Dobrý den, vážení rodiče,

vzhledem k uzavírání klasifikace 15.6. (návrh známek ve školeonline – hodnocení žáka/studenta, poslední sloupeček) je tento týdenní plán již dobrovolný. Doporučuji ale i přes prázdniny (vzhledem k tomu, že učebnice budete mít u sebe) opakovat a procvičovat hlavně ČJ, M a NOS. Kdo bude chtít, může děti seznámit, aspoň obecně, co je podmět, přísudek a pravidla určování (budeme dělat až v září). Děkuji za spolupráci. 

 

ČESKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

 • SLOVNÍ ÚLOHY – str. 35 (vybrat si 3 úlohy)
 • PRŮMĚR – str. 38 – 39 (přečíst růžový rámeček, zaměřit se na slovní úlohy)
 • procvičování přes prázdniny (+ str. 49-51) – písemné sčítání, odčítání, násobení (i dvojciferným činitelem) a dělení čísel do 1 000 000, zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, slovní úlohy, zlomky (jejich zápis a čtení, sčítání (str. 43 – 44) a přímá úměrnost)
 • vím, že procvičování přes prázdniny je mnohdy nadlidský úkol, ale dětem to pomůže se lépe nastartovat na nový školní rok (někteří přijdou téměř po půl roce)

 

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • PUTOVÁNÍ PO ČESKU (dokument ČT Na cestě po Česku)
 • dále doporučuji projít si zápisky v sešitě a pracovat s mapou (vyhledávání pohoří, řek, rybníků, jezer, velkých měst)

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 12 – STONE SOUP – Class Book str, 56-59
 2. Unit 12- Activity Book str, 56-59
 3. Unit 12- STONE SOUP,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

 


TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.6.)

 

ČESKÝ JAZYK

 • doporučuji udělat 1 cvičení každý den 
 • cvičení napsaná písemně si zkontroluji, hodnocení jako vždy najdete v komentáři na ŠKOLE ONLINE
 • ÚSTNĚ:
  • str. 104 (celá) + str. 105 (růžový rámeček) – vzor MUŽ (skloňování)
  • str. 108 (celá) + str. 109 (růžový rámeček) – vzor STROJ (skloňování)
  • dále můžete (dobrovolně) udělat cvičení, která nejsou písemně (projít si to, nesrovnalosti, pokud je to ve Vašich silách, vysvětlit)
 • PÍSEMNĚ:
  • 102/7 (7 vět)
  • 105/3 (vybrat 4 slova z nabídky a určit 1.,4. a 7. pád mn.č., doporučuji udělat do tabulky pro přehlednost)
  • 106/8 (7 vět – pokud budete mít chuť a čas, můžete to napsat jako diktát)
  • 109/4 (12 slov – napsat do tabulky a určit vzor + životnost (Ž – životný, N – neživotný)
 • denně prosím o hlasité čtení (min. 15 minut)
 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍ (děláme i ve škole): vzor PÁN, vzor HRAD, vzor MUŽ, vzor STROJ, vzor PŘEDSEDA, vzor SOUDCE, mužské VZORY SOUHRN

 

MATEMATIKA

 • doporučuji 1 cvičení na každý den (jedná se hlavně o procvičování již naučeného)
 • PÍSEMNĚ:
  • str. 30 / cv. 13 (celé)
  • str. 32 / cv. 1 a 3 (celé)
  • str. 33 / cv. 15 (celé, využívej záměny pořadí činitelů neboli najdi nejsnazší cestu k výpočtu)
  • str. 34 / cv. 18
 • PŘÍŠTÍ TÝDEN kapitola Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem + průměr
 • předposlední týden již pouze procvičování
 • učivo ze 4. třídy budeme společně procvičovat v měsíci září + zaměříme se více na geometrii, kterou jsme teď vynechávali

 

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • téma: Nerostné bohatství, průmysl a životní prostředí
 • přečíst str. + – 33 – 36 (nerostné bohatství, průmysl, životní prostředí)
 • zápis pošlu na Vaše emaily
 • v týdnu 15. – 19.6. již žádný zápis nebude (pouze upevnění naučeného – povrch, vodstvo, zemědělství, města, průmysl – projít si zápisky o ČR v sešitě, ukázat na mapě)
  • PROSÍM O VYFOCENÍ ZÁPISKŮ V SEŠITECH (za poslední dva týdny) kvůli závěrečné kontrole a uzavření klasifikace (do 17.června) 
  • někteří mi odevzdali již dopsané sešity z NOS, klidně si založte nové (číslo 524) a napište rovnou NOS – 5.B (budeme pokračovat v září)
  • v září společně zopakujeme

 

NAUKA O PŘÍRODĚ

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 11 + dokončení aktivit v pracovním sešitu. najdete na odkazu zde:

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 11. najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMEQyU0hWSVYyS1pFSlREQ0

 


TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.6.)

 

ČESKÝ JAZYK

 • ÚSTNĚ – umět vyskloňovat vzor pán a hrad (str. 100 celá), zaměřit se u vzorů na 7.p.č.mn. (časté chybování v koncovkách)
  • str. 99/cv. 10
  • přečíst růžový rámeček str. 101 nahoře
  • můžete přečíst všechna cvičení, která nejsou písemně (str. 99 – 102, dobrovolně)
 • PÍSEMNĚstr. 99 / cv. 11 (8 vět, páni x pány x pánovi, pozor i na jiné vzory)
  • str. 101 / cv. 3 (7 vět, tučné zvýrazněná slova psát v množném čísle)
  • str. 101 / cv. 4 (2 řádky)
  • str. 101 / cv. 6 (5 vět – doplnit vynechaná písmena)
 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: vzor PÁN, vzor HRAD, dobrovolně do příštích hodin vzor STROJ, vzor MUŽ, vzor PŘEDSEDA, vzor SOUDCE
 • SOUHRNNÁ CVIČENÍ (na procvičování)

 

MATEMATIKA

SLOVNÍ ÚLOHY:

 • PÍSEMNĚ – str. 27 / cv. 23, str. 27 / cv. 25

NEROVNICE

 • projít si ústně str. 29/ cv. 1 a 2 (vysvětlit)
 • PÍSEMNĚ – str. 29 / cv. 3, str. 29 / cv. 5 (celé)

 

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • stále opakovat a umět vyhledat pojmy z POVRCHU (pohoří, nížiny, úvaly) a VODSTVA ČR (řeky, jezera, rybníky, nádrže + jejich funkce)
 • umět na mapě vyhledat významná města ČR (viz zápis z minula)
 • moc se omlouvám, že nemáte žádné mapy v tištěné podobě (využívejte třeba mapy.cz – turistická mapa či si stáhněte z internetu – je jich tam hodně)
 • TÉMA TÝDNE – POČASÍ A PODNEBÍ (krátký zápis zašlu na email, přečíst kapitolu Počasí a podnebí str. + – 30) a PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ (přečíst, zápis zašlu, prezentace pro ujasnění 🙂 ) 

 

NAUKA O PŘÍRODĚ

 • PRVNÍ POMOC (1. – 19.června) – zhlédněte krátká videa první pomoci, natočili je žáci zdravotnické školy (1 video každý den, můžete si i dělat poznámky – nikdy nevíte, zda to nebudete potřebovat)
 • a nebo verze s Hurvínkem (ZDE)
 • více o první pomoci v 5.třídě 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 11 – Then and now. – Class Book str, 52-55
 2. Unit 11- Activity Book str, 52-55
 3. Unit 11- Then and now,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.