III.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


INFORMACE K ADAPTAČNÍMU POBYTU

ODJEZD: 22.10. 2018 v 8:30 hod. od školy

Sraz: v 8:00 hod. před školou

U autobusu nezapomeňte odevzdat léky, které dítě užívá + přesný návod, bezinfekčnost (rozdám během týdne, odevzdat u autobusu).

NÁVRAT: 26.10.2018 mezi 14:00 – 15:00 ke škole

ADRESAStrnadovský mlýn, Vršovice 1, 264 01 Sedlčany, okr. Příbram


TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.10.)

ČJ

 • slova nadřazená, podřazená, citově zabarvená, hanlivá, nespisovná (str. 19)
 • párové souhlásky uvnitř slov ( str.22 – 24)
 • sloh: str. 21
 • začneme se seznamovat s vyjmenovanými slovy po B

M

 • sčítání  odčítání dvojciferných čísel zpaměti (str. 35 – 37)
 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka)
 • G: vzájemná poloha dvou přímek v rovině (str.38) – mít alespoň trojúhelník a pravítko

SKN

 • Přírodniny a lidské výtvory (str. 20 – 21)
 • video – jak se co dělá

INFORMACE

 • dětem byly rozdány – bezinfekčnost (přinést k autobusu), info o odjezdu a příjezdu, doporučený seznam věcí
  • přinést během týdne 50 Kč na vzdělávací program ve Strnadovském mlýně
 • 17.10. Ze Mě My – Vietnam a Rusko (kdo má doma předměty typické pro tyto země – přinést)
  • konec výuky ve středu v 11:50
 • v pátek tělocvik venku (dle počasí)

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.10.)

ČJ

 • párové souhlásky na konci slov (let – led, hrad – hrát) str. 17-18
 • opakování – ú/ů, znaménka na konci vět, slova nadřazená a podřazená – str.18-20
 • recitace – básnička „Pohádka“ do 12.10., 3 sloky (mají nalepené v notýskách)

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka násobení 6-10)
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (34 – 35,ev.36)
 • G – polopřímka str. 25 (pátek)

SKN

 • určování světových stran
 • určování sv.stran podle přírodních úkazů, buzoly aj. str. 15 – 17, ev.18

INFO

 • plavecký kurz 8.10. v 7:50 před školou, platba 500 Kč za bus
 • adaptační pobyt – 2250 Kč do 10.10. (info v notýsku či zde na stránce)

ADAPTAČNÍ KURZ – PLATBA!!!

Prosím o zaplacení:

místo: Strnadovský mlýn u Sedlčan (22.-26.10.2018)

částka: 2250 Kč

variabilní symbol v ŽK (do poznámek jméno, příjmení a třída žáka + platba Adaptační kurz)

specifický symbol: 201820

číslo účtu: 266496066/0300

splatnost do 10.10.2018

U nově příchozích žáků potřebuji přinést okopírovanou kartu pojištěnce a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Děkuji za spolupráci.


TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.10.)

ČJ

 • podstatná jména a slovesa (vyhledávání v textu), ostatní slovní druhy (dokázat vyjmenovat všech 10 druhů – viz přehled v učebnici)
 • opakování i/y (měkké a tvrdé souhlásky a slabiky), ú/ů ve slovech, abeceda
 • ve čtvrtek diktát

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • slovní úlohy
 • G – úsečka, přímka, bod (opakování)

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran 

INFORMACE

 1. plavecký kurz do 8.10.
 2. platba adaptačního kurzu
 3. platba částky 450, resp. 350 Kč za fond, pomůcky a příspěvek škole  + pracovní sešit AJ 210 Kč (ten, kdo ještě nezaplatil, byl informován emailem)
 4. sběr papíru (2.-5.10.)

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 2. 10. – 5. 10. se koná sběr papíru.Vždy ráno od 6:45 hod..


TÝDENNÍ PLÁN (24.-28.9.)

ČJ

 • učebnice str. 14 – 16 (podstatná jména, slovesa, spojky, předložky)
 • opakování – ú/ů/u, tvrdé a měkké souhlásky (psaní i/y)
 • prosím o hlasité čtení doma
 • automatizace psaného projevu a jeho kontrola

M

 • sčítání a odčítání 0 – 100
 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka)
 • slovní úlohy (hlavně jako DÚ)

SKN

 • dopravní značky, světelné signály (práce na interaktivní tabuli)
INFORMACE 
 • pokračuje plavecký výcvik – mít plavky, koupací čepice !!!, plavecké brýle (nemusí být), ručník, sprchový gel, igelitka na mokré věci
 • V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ OPĚT SRAZ PŘED ŠKOLOU. ČAS ODCHODU 7:50 HOD.!!!!!
 • vzhledem k výraznému ochlazení doporučuji dát dětem zimní čepice, teplejší oblečení
 • předměty v tomto týdnu – ČJ, M, SKN, ČJH, AJ, VV (učebnice si necháváme ve škole, domů pouze s domácím úkolem)

Prosím o zakoupení obalů na sešity. Formát obalu A5. Děkuji


PLAVÁNÍ

Sraz zítra 21.9. nejpozději v 7:50 hod. (to již chci odcházet směr zastávka U Libušského potoka). Děkuji


TÝDENNÍ PLÁN (17.-21.9.)

ČJ

 • opakujeme ú/ů/u, skupina slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • tento týden se zaměříme na tvrdé a měkké souhlásky (resp. slabiky)
 • ve čtvrtek DIKTÁT (tvrdé a měkké souhlásky)

M

 • slovní úlohy, sčítání a odčítání (se závorkami) – desetiminutovka
 • OPAKOVAT násobilku, NUTNÉ!!!

SKN

 • recyklace – beseda

Od 21.9. jezdíme plavat, děti budou ještě informovány o odjezdech (platba za autobus – až bude vystavena faktura). Ve čtvrtek 20.9. si vzít tělocvik (ukázková hodina kriketu), ve středu jdeme ven na TV. 


TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.9.)

ČJ

 • opakujeme druhy vět, tento týden skupina slabik dě,tě,ně, bě, pě, vě
 • psaní Ú/Ů
 • každý čtvrtek píšeme DIKTÁT
 • OPAKOVAT ABECEDU (hlavně psaní velkých psacích písmen)
 • ČTENÍ – čtěte s dětmi denně (postačí chvilka a nahlas)

M

 • opakujeme + a – do 100 (učebnice, interaktivní tabule)
 • 1 – 2x týdně desetiminutovka (hlavně ze začátku)
 • násobilka – opakovat doma, ve škole by to děti měly již zvládat 
 • slovní úlohy – zápis (nezapomínat na otázku), výpočet (+ zkouška pro ověření), odpověď
 • G – bod, přímka, úsečka
  • přinést trojúhelník s ryskou (děti si je ponechají u mě)

SKN

 • naše obec (Praha – služby), okolí naší školy a bydliště
 • krajina kolem nás

INFO PRO TENTO TÝDEN

 • 12.9. od 17:30 se konají třídní schůzky, důvěrník třídy od 17:00 ve sborovně
 • hledáme člena do školské rady (více info hlavní stránka školy)
 • od 21.9. do 8.10. proběhne plavecký výcvik (kdo nemůže ze zdravotních důvodů plavat, prosím, potvrzení od lékaře)

PLATBY

U plateb, které posíláte škole, pište vždy JMÉNO ŽÁKA a TŘÍDU. Nebude tak docházet k dohledávání plateb podle variabilního symbolu (stává se, že je špatně napsán).Děkuji za spolupráci


INFORMACE PRO RODIČE

Sešity letošní rok zajišťuje škola. Zakupte tedy dětem pouze NOTÝSEK formátu A5 (libovolné linky – takové, aby dětem vyhovovaly, libovolný počet listů – alespoň 40 a více). NOTÝSEK bude určen pro záznamy jiných sděleních, informací ze ŠD aj.. O další organizaci budete průběžně informováni zde na webu či na první třídní schůzce. Informace pro tento týden ZDE.

Děkuji za spolupráci


SEZNAM POMŮCEK ZDE


Komentáře jsou uzavřeny.