IV.B Mgr. Eva Mlčáková

Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

Školní rok 2020/ 2021

 

TÝDENNÍ PLÁN  29.  9. – 2. 10. 2020

28. 9. Den české státnosti, svátek sv. Václava

 

Čj

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku ( vyjmenovaná slova, slovní druhy, věta x souvětí, vypravování).

Čtení- čtenářské deníky a čítanka str. 3 – 7

M

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku ( +- do 1000 pamětné i písemné, porovnávání a zaokrouhlování čísel, malá násobilka, násobky čísel, rozklad čísla v desítkové soustavě, úsečka, polopřímka, vzájemná poloha přímek )

Nauka o společnosti

České korunovační klenoty

Kulturní vývoj člověka na našem území – pravěk, slovanské kmeny, Velkomoravská říše

Nauka o přírodě

Jedinec a druh. Rodová a druhová jména.

AJ

 • Test – Sarter Unit 

Tento týden již prosím všechny sešity i učebnice obalené, děkuji. Eva Mlčáková

 

 

 

 

 


Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


20.9.2020

 

Vážení rodiče,

předně gratuluji všem plavcům ze třídy k získání mokrého vysvědčení, už teď bych jim nestačila…Doufám, že rýmičky, které mnohé potkaly, přešly a budeme se setkávat ve třídě k opakování a novému učivu 4. třídy. Určitě bylo dobře, že jsme jezdili plavat hned v září za hezkého počasí.

Děkuji Vám za platby i hygienické potřeby, které po dětech posíláte. Zapisuji si, co kdo přinesl, aby to bylo alespoň jak to jde spravedlivé. Zatím máme dost velké zásoby tekutého mýdla, to teď prosím nějaký čas neposílejte, neměli bychom vše kde skladovat.

Tento týden prosím dokončete obalení učebnic i sešitů.

K situaci ohledně roušek ve třídě bych uvedla to, co jistě už Vaše děti doma sdělovaly – navrhla jsem bez roušek být v lavici ( já u stolku), jinak s rouškou. Můžete mít samozřejmě jiný názor, který budu respektovat. V mé přítomnosti se může na požádání kdokoli nadýchat a odpočinout v otevřeném okně.

K pracovním sešitům : plánuji ještě jejich dokoupení k matematice a k NOP a NOS, cenu ale teprve dám vědět, nemáme ji stanovenou, protože při nákupu i pro paralelní třídy dostaneme množstevní slevu.

Kdybyste na mě měli jakýkoli dotaz, neváhejte se na mne obrátit mailem nebo třeba po skypu, totéž bych učinila v případě potřeby já. Prosím, abyste i nadále s dětmi pracovali podle toho, co procvičujeme ve škole. Jakmile v těchto nižších ročnících dítě „ztratí nit“, škola ho přestává bavit a může to být počátek příštích fatálních školních neúspěchů. Děkuji.

Přeji Vám dobrý týden a hodně sil a trpělivosti.

                 

                                                       Eva Mlčáková

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  21.  9. – 25. 9. 2020

Čj

Procvičování učiva 3. ročníku :

1/ Vyjmenovaná slova a slova příbuzná – odříkat vyjm. slova zpaměti a doplňovací cvičení

2/ Slovní druhy- poznávání a určování mluvnických kategorií ( podstatná jména skloňujeme a slovesa časujeme), pády a pádové otázky

3/ Slova protikladná a souznačná, mnohoznačná a jednoznačná, slova významem nadřazená a podřazená

4/ Vypravování- Prázdniny

Čt

Čtenářský deník a povídání o tom, co jsme četli o prázdninách a jaké knížky ze školní knihovny bychom mohli společně ve škole číst

 

M

Procvičování učiva 3. ročníku :

1/ +- do 1 000, pamětné i písemné, násobení a dělení pamětné a se zbytkem, opakování násobků čísel ( a nejblíže menších násobků) a zkoušky

2/ Násobení a dělení násobků č. 10, dělení násobků deseti jedniciferným číslem ( např. 180 : 3, 350 : 7, 1000 : 10,…)

3/ Slovní úlohy

4/ Geometrie

a) přímka, úsečka, trojúhelník, kružnice, měření a jednotky délky

b) porovnávání úseček, úsečky shodné a přenášení úseček

( nezapomenout ořezané tužky, 2 pravítka a kružítko)

 

Nauka o společnosti ( NOS) a nauka o přírodě ( NOP)

Úvod do učiva

Obrazy ze starších českých dějin : Archeologické nálezy, pravěcí lidé, slovanské kmeny

Rozmanitost přírody, přírodní zákony

 

Výchovy – úvodní hodiny, seznámení s celoročním plánem, dle možností pobyt venku

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  14.  9. – 18. 9. 2020

Pokračuje plavecký výcvik.

Připomínám časný odchod od školy v pondělí a pátek, prosím, nezapomeňte!

Kromě toho mají děti v týdnu pouze český jazyk, matematiku, angličtinu a výtvarnou výchovu.

V pondělí vyzvednu objednané sešity – platbu máme provést v hotovosti, prosím tedy, pošlete po dětech 61,-Kč, které odevzdám v kanceláři školy, děkuji. Pracovní sešity z angličtiny již máme ve třídě, další dám vědět až v tomto týdnu, možná budu jenom kopírovat.

 

Čj

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku:

1/ Slovní druhy ( vyjmenování a poznávání)

2/ Časování sloves ( ve všech osobách jednotného a množ. čísla)

3/ Rozpoznání věty jednoduché a souvětí ( podle počtu sloves v určitém tvaru). Tvoříme souvětí podle daného schéma ( např. V1 a V2,  V1, protože V2,  V1 a V2 a V3,  V1, protože V2,…) a naopak- k danému souvětí vytvoříme vzorec

4/ Doplňovací cvičení ( vyjmenovaná slova i odříkat, děti zapomněly!).

 

M

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku:

1/ Písemné sčítání a odčítání ( pod sebe)

2/ Násobky čísel a dělení se zbytkem ( typu 73 děleno 8 )

3/ Pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru do 1 000

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  7.  9. – 11. 9. 2020

Pokračuje plavecký výcvik. Nezapomeňte prosím, že v pondělí a v pátek odcházíme již v 7: 35 hod od školy. Kurs je součástí Tv, tedy povinný pro ty, kteří nemají lékařské potvrzení. Na mokré plavky a ručník neměli všichni igelitovou tašku nebo větší sáček…

Ostatní předměty opakování a procvičování učiva 3. ročníku ( s sebou učebnici Čj pro 4. ročník a pracovní listy, které tisknu + M 3. díl pro 3. ročník na opakování + folii) .

Více během týdne. EM

 

3. 9. 2020 15:20 h

Vážení rodiče,

každé pondělí a pátek ( týká se již zítřka) budeme odjíždět na plavání autobusem ze zastávky v 7: 45 h, proto je nutné, aby byly tyto dny děti před školou již v 7: 30 h, prosím nezapomeňte na to, jinak by musely zůstat na vyučování v jiné třídě.

Ještě prosím dohlédněte, aby všichni do školy nosili matematiku pro 3. roč. III. díl ( jiné učebnice  M zatím nejsou třeba) a folie, abychom s nimi mohli co nejdříve začít pracovat, opakovat a procvičovat. Nové učebnice nepodepisujte ( rozdíl oproti původnímu sdělení), podepíšeme i označíme je ve škole postupně, ale přes víkend obalte.

Děkuji.

                                                Eva Mlčáková

 

Milé děti, vážení rodiče,

léto a prázdniny utekly jak voda, a tak Vás opět vítám na stránkách naší třídy a ráda Vás všechny čtvrťáky v úterý přivítám ve třídě ( zůstává nám naše loňská). Vítám mezi námi i novou žákyni Elišku a Danielce přeji, ať se jí v novém bydlišti i škole líbí!

Informace k zahájení nového školního roku jsou zveřejněny na stránkách školy, tak alespoň stručně. V úterý 1. 9. 2020 přijdete do třídy před 8. hod, nemusíte mít ještě přezůvky, ale vezmete si s sebou pero nebo tužku na poznámky. Rozdám Vám rozvrh 4. B  a k němu si poznamenáte, co bude potřeba. Každý z Vás dostane přidělenou šatní skříňku s klíčem. V 8 45 h bychom se první den měli rozloučit. Kdo má přihlášené obědy, budou se vydávat od 11 do 12 hod.

Na Vás a Vaše vyprávění se po tak dlouhé době moc těším, další informace a plán práce na 1. týden ve škole doplním ještě dnes.

                                                                                   Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.  9. – 4. 9. 2020

1. 9.

V 8 hod zahájení školního roku ve třídě. Seznámení s rozvrhem, školním řádem a hygienickými opatřeními. Dohodli jsme se, že zatím budeme v prostorách školy používat roušky ( každý vlastní), ve třídě dobrovolně. Krom rozvrhu Vám rozdám prohlášení k plavání, která mi rodiče vyplní a druhý den, nejpozději však před první lekcí, mi odevzdáte.  Odchod v 8 45 hod.

2. 9.

Zahájení běžné práce ve třídách ( ukončení dle rozvrhu, který děti v úterý dostanou a podle kterého již bude výuka probíhat), vybírání učebnic od žáků ( prosím, v případě potřeby zalepte, vraťte ohnuté rohy, děkuji)- 3. díl matematiky pro 3. ročník si děti ponechají na procvičování, ostatní učivo budeme docvičovat z nových učebnic a ofocených textů. Žáci, kteří v červnu neodevzdali domácí práce z distanční výuky, mi je odevzdají do konce tohoto týdne.

3. 9.

První lekce plavání podle přiloženého rozvrhu. Bližší ještě sdělím, jezdit budeme objednaným autobusem, o platbách budu informovat. Rozdávání nových učebnic pro 4. ročník.

Rozvrh pro výuku plavání

4. 9.

Pokračování v rozdávání učebnic- prosím přes víkend obalit a podepsat.

Výuka dle rozvrhu pokračuje.

Další informace:

V rámci sjednocení klasifikace se  nebudou používat mínusové známky a hvězdičky, nebudou se známkovat domácí úkoly, frekvence bude stejná, tj. krom víkendu. Září bude bez známkování a ve 4. třídě už budeme mít  on- line žákovskou knížku. 

V tomto školním roce se neuskuteční žádné plánované akce v KC12.

Nebudou ani běžné třídní schůzky ( jsou jiné možnosti, na kterých se spolu domluvíme).Využijeme také s dětmi možnosti, že nejsou omezeny venkovní aktivity. Budete- li mít nápad, ráda Vás vyslechnu a něco můžeme společně uskutečnit.

Sešity pro žáky objednává škola, pokud to u někoho bude problém, protože se včas neoznámilo, dejte mi prosím vědět, jistě vyřešíme.

V lavicích je zákaz cokoli nechávat, cvičební úbory striktně vracet do šatní skříňky.

Mléko a zeleninu budou dále děti dostávat. Ve školní jídelně budou stolky rozestaveny do zvětšeného prostoru.

Rodiče, kteří s dětmi v distanční výuce nemohli dokončit celé učivo podle mých plánů, prosím, aby mi na mail napsali, kam došli a co bych měla individuelně doučit. Výuka bude jistě náročná pro všechny děti, prosím rodiče v tomto přechodném období o vstřícný přístup, společně to jistě zvládneme. Přivítám i každý nápad na práci s dětmi, které vše zvládly a potřebují jen opakovat, procvičovat a jít dál…Děkuji.

Ještě informace z ekonomického oddělení školy:

Platby škole se spec. symbolem 999 můžete spojit do jedné ( např. 450 Kč nebo 350 Kč v příp. sourozenců na škole). Veškeré platby jsou hrazené na účet k tomu určený pod vlastním spec. symbolem.Pouze vyjímečně je možné toto uhradit p. hospodářce Uhrové v hotovosti každé ráno od 7 do 8 hod.

Omluvenky dětí prosí řešit přímo s třídním učitelem, kontakt na mne máte.

Potvrzení o studiu vydává p. zástupkyně Burdová, potvrzení  pojišťovně o úhradě vydává p. Králová, obě nejsou na počkání.

Automat „papíromat“ v přízemí není do odvolání k dispozici.

 

Přeji Vám hezký zbytek neděle a hurá do nadcházejícího pracovního týdne.EM

 

 

 

 

26. 6. 15:28

Zdravím Vás dnes ještě jednou. Jsem ráda, že jsme se v takovém počtu po dlouhé době sešli, a děkuji moc za Vaše milé dárky a kytičky ( a společné foto)! Přeji Vám všem krásné a bezstarostné léto a prázdniny, buďte na sebe opatrní a budu se těšit na setkání v září.

                                                                Eva Mlčáková

26. 6. 6:53

Na Vaše četné večerní dotazy doplňuji, že mi vůbec nebude vadit, když všechny děti dorazí před školu až na 8: 45hod. Pěkný den! EM

25. 6.

Vážení rodiče,

právě jsem si přečetla, že rodič, který zítra pošle své dítě do školy byť jen na hodinku pro vysvědčení, ztrácí nárok na ošetřovné. Připadá mi to absurdní víc než vše možné kolem, tak pokud budete chtít, předám dětem, které nepřijdou na osmou hodinu před školu, vysvědčení v 8 45 hod venku před školou. Pak nemusí mít ani roušku ani čestné prohlášení. Myslím, že hodně rodin už je stejně na prázdninách, tak nač další komplikace…Vysvědčení je jedno v roce a zaslouží si rozloučit se se školou a kamarády v klidu. Na děti se těším!

                                     Eva Mlčáková

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kdyz-poslete-dite-pro-vysvedceni-ztratite-narok-na-osetrovne-40328794

 

23. 6.

Plním slib a ačkoli zatím neznám harmonogram předávání vysvědčení v pátek, přijdu. Sraz před školou je pro třeťáky v 8 hod a max. do 9 hod budou vysvědčení rozdaná. Kdo si tedy přijdete v pátek pro vysvědčení osobně, ráda se s Vámi uvidím. Jen nezapomeňte, že musíte mít s sebou od rodičů vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které si stáhnou ze stránek školy. Zdraví Vás Eva Mlčáková

TÝDENNÍ PLÁN  22.  6. – 26. 6 . 2020

Čj
Předložky str. 121 ( částečně znáte, neskloňují ani nečasují se), spojky str. 122 ( také částečně znáte, spojují slova nebo věty), částice str. 123, na ty se více soustřeďte, jsou to slova, která vyjadřují přání, radost, obavy a nejčastěji bývají na začátku věty ( ať, kéž, …). Citoslovce str. 124 už také znáte, vyjadřují city, nálady, napodobují zvuky,…
Opakování a shrnutí slovních druhů a další komunikační cvičení si necháme na září.

Čt
Čítanka od str. 139 sami, písničky Trpasličí svatba a Dělání od pánů Svěráka a Uhlíře si můžete zazpívat společně zde…

S dětmi z posledního článku Když nám skončila škola si naplánujte hezké léto a prázdniny, o kterých si v září povíme.

M
Násobení násobků deseti str. 19 ( částečně znáte), stejně jako : 5.10 rovná se 50, 5.30 rovná se 150 ( 5.3 je 15 a desítka- nula k tomu).
Dělení násobků deseti jednociferným číslem ( str. 22 ) je opačný postup, nezapomeňte vždy na desítku- nulu, jinak nejdříve spočítáte, jako by tam desítky nebyly.
Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str. 25 je pro Vás vlastně také už opakováním.
Veškeré učivo 3. dílu učebnice budeme v září opakovat a procvičovat společně.

 

SKN
Živočichové u vody a ve vodě str. 26.

Ještě se vrátíme ke zpěvu ptáků. Vzpomněla jsem si na hezké pořady Českého rozhlasu v Č. Budějovicích, které připravoval p. Muhlstein, tatínek mého spolužáka, a zde jsou :

V pátek se uzavírá školní rok a rozdává se vysvědčení. Myslím, že bychom se mohli vidět a popřát si hezké léto. Bližší napíši v úterý. EM

 

19.6.

Omlouvám se a opravuji, do školy se v novém školním roce nastupuje v úterý 1. září. EM

18. 6.

Dobrý den, milé děti, vážení rodiče!

Mám informace o plavání, které bude pro 3. a 4. ročníky v příštím školním roce ( čtvrťáky už budete i Vy – děti samozřejmě a já zůstanu Vaší třídní ) . Plavání začne hned 3. září, denně 2 hodiny kromě úterků, a skončí 18. září. Při nástupu do školy 1. nebo 2. září mi všichni odevzdáte vyplněné potvrzení o způsobilosti a zdravotním stavu, které Vám zašlu. Příští týden přijedu do školy podepsat vysvědčení. Co dál, Vám teprve napíšu. Děkuji všem, kteří jste i doma hezky pracovali a své práce mi průběžně zasílali nebo pak odevzdali. Práce se budou archivovat, ale obaly a desky Vám při setkání s Vámi vrátím. Předpokládám, že ti, kteří to zatím podle plánů nezvládli nebo jen nestihli odevzdat, odevzdají své vypracované úkoly v září. Nedocvičené učivo probereme v září společně. Těším se na Vás na všechny. Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN  15.  6. – 19. 6 . 2020

Čj
Číslovky ( slova číselného významu ) str. 118 a příslovce ( slova, která označují způsob, čas a místo a ptáme se na ně otázkami jak? kdy? kam? a kde?) str.120. Sloh str. 119 Popis hračky. Využij slova, která ti nabízí cv. 2. Dole si zopakuj slova protikladná.

Čt
na str. 135 je ještě jedna pohádka s Hejkalem, tentokrát opět od Karla Čapka z knihy Devatero pohádek.
Další pohádka z této knihy začíná na str. 139 Případ s havlovickým vodníkem. Na str. 137 vylušti křížovku.

M
3. díl učebnice str. 7 Dělení se zbytkem. Všechna čísla jdou dělit jinými, i když to nejsou jejich násobky. Např. 10 děleno 3. Víme, že nejbližší menší násobek tří je devět a že nám pak 1 zbyde ( zapisujeme do závorky). Vždy si tedy najdeme nejbližší možný násobek a kolik je rozdíl, je zbytek – str. 8, 9 ,10 a 12. Geometrii si necháme na září .

Vysvětlení dělení se zbytkem je také zde:
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/

SKN
Živočichové na poli, louce, u lesa a v lese str. 24 a 25.

Na živočichy v lese se můžete podívat zde. Každý krátký díl je k poznávání jednoho lesního živočicha, v 7. díle je např. živočich, kterého nám donesl Honzík do třídy a kterého jsme si mohli všichni prohlédnout zblízka.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 15. – 20. 6. 2020)

 1. Učebnice, str. 56-57  Goodbye, Superstars!
 2. Učebnice, str. 58: žáci si poslechnou poslední písničku hudební skupiny Superstars;
 3. Učebnice, str. 59: žáci si přečtou a poslechnou poslední díl komiksového příběhu My friend is a monster,;
 4. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EfklpdpkumJJskmRZyqFqisBLRj4M2o6rYB3bQKCtl2V7g?e=X9LDzc

 

7. 6.

Dobrý den, vážení rodiče! Slíbila jsem, že upozorním všechny ty z Vás, kteří ještě s dětmi nevyklidili skříňky v šatně, abyste tak učinili tento týden ve dnech 8. – 10. 6. od 15 hod do 17 hod. Děkuji! EM

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. 6. – 12. 6 . 2020

Čj
Doplňovací cvičení na volný list podle možností, není třeba celý.

Učebnice cvičení na str. 117 Zájmena. Jsou to slovní druhy, které můžou ve větě zastoupit jména, proto název, např. sestra- ta, ona, muž- ten, on, kolo- to, ono,…většinou jdou skloňovat podle pádu a čísla.

Rozdělení zájmen si přečti v modrém rámečku, zapiš do pamatováčku a snaž se pochopit, aby sis zapamatoval.

Čt
Čítanka str.134  Miloš Macourek Žirafa ( z knihy Pohádky). Čím je toto vyprávění zvláštní? Líbí se Ti a proč? Nebo se Ti nelíbí a proč?

Zde je tento příběh čtený také dětským čtenářem. Dávej pozor, zda dělá ve čtení správně pomlky, co ve čtení zdůrazňuje. Stačíš si při jeho čtení ukazovat?

Str. 135 Pavel Šrut Hejkal. Vypište si pod nadpis do sešitu rýmy ( na konci veršů ) , můžete doplnit obrázek a kdo se neučil zpaměti recitovat říkanku z minulého týdne, jistě zvládne tuto.

M
Učebnice 2. díl str. 52 a 53 jak jste zvyklí- něco ústně, jiná cvičení na folii a jiná písemně.

Protože se učebnice budou odevzdávat až v září, některá opakovací cvičení vzadu si můžete  vypracovat sami. Dále budeme pokračovat 3. dílem učebnice : opakování a procvičování str. 5 a 6.

SKN
Školákov- Ptáci

Učebnice str. 22 Živočichové u lidských obydlí. Prohlédněte si zvířata na obrázku a pojmenujte je. Co o nich víte? O jednom z nich si udělejte zápis do sešitu nebo na volný list papíru. Můžete doplnit zajímavostí, kterou vyhledáte v nějaké encyklopedické knížce nebo na internetu.A připojte obrázek vlastní nebo třeba vystřižený.

Zde si můžete pustit hlasy ptáků, které možná slýcháte, ale nevíte, komu patří…

5. 6.

Milé děti, vážení rodiče, nevím, jak často býváte na skypu, ale psala jsem Vám, že bychom se mohli potkat venku, protože jedu na pár dní do Prahy a určitě bychom si měli o čem popovídat. Jsem ráda, že až doteď jste vše zvládali a že jste zdraví. Koho nemám na skypu, napíšu mail. A pokud nám to teď nevyjde a bude třeba pršet nebo jste někde mimo, nevadí, určitě se uvidíme nebo uslyšíme jindy. Přeji Vám všem pěkný víkend a hezké dny do léta! Eva Mlčáková

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12. 6. 2020)

 1. Učebnice, str. 54-55:
  • žáci procvičují probíranou slovní zásobu: a ball/míč, an aeroplane/letadlo; a radio/rádio; a poster/plakát; a guitar/kytara; an umbrella/deštník; a doll/panenka; a keyboard/klávesnice, piáno; computer/počítač, CD player/CD přehrávač, computer game/počítačová hra, video recorder/video přehrávač, video (cassette)/video kazeta, TV/televize;
  • žáci trénují psanou podobu probíraných slov: jednotlivá slova třikrát opíšou do sešitu na psaní;
  • učebnice, str. 54: žáci si přečtou tři krátké texty a přiřadí je k obrázkům pokojů a-c; potom odpoví na otázky (odpovědi mohou zapsat do sešitu na psaní);
  • učebnice, str. 55: žáci si poslechnou a přečtou další díl komiksového příběhu My friend is a monster;
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EUEPCsYIdnBEhWo43HCQaYkB2-EA04ktiNHQMb7t8rxj8w?e=qIRhMk

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. 6. – 5. 6 . 2020

Čj
Procvičování vyjmenovaných slov, doplňovací cvičení:

V učebnici vzadu na str. 126 se podívejte na přehled slovních druhů.

Umíte všechny slovní druhy vyjmenovat? Zopakujte si ty, které znáte, tj. podstatná jména a slovesa. Přečtěte si o nich a zkuste zase u některých určit mluvnické kategorie ( co se určuje u podstatných jmen a sloves). Přečtěte si také o přídavných jménech a vraťte se na str. 116, kde vypracujete podle pokynů cvičení. Přídavná jména jsou slova, která říkají, jaké nebo čí něco je a vyjadřují vlastnosti. Tvary přídavných jmen se mění podle pádu a čísla, stejně jako podstatná jména. Např. červený ručník- červené ručníky.

Čt
Čtení z vlastních knih a časopisů.

Čítanka str. 134 Josef Kainar Na dubu žaludy, na buku bukvice.

Přečti několikrát se správnou výslovností ( zvýrazni otevíráním úst na samohlásky).

Říkanka je nepravidelná a těžší. Dlouho jsme se nic neučili zpaměti, zvládli byste se ji naučit přednést? Není povinné.

Texty Josefa Kainara jsou populární i dnes. Možná znáte píseň Vladimíra Mišíka Stříhali dohola malého chlapečka nebo Míval jsem klobouk zhudebněný Ivanem Mládkem.

M
Učebnice 2. díl
 str. 50 a 51. Pozor, zopakujte si  jednotky délky ( 1m je 100 cm a další) a jednotky objemu ( 1 hl je 100 l ad.).  Co je polovina nebo čtvrtina? Když cokoli rozdělíš na 2 nebo na 4 díly ( vydělíš dvěma, čtyřmi)…

Učebnice 3. díl opakování str. 3 a 4.

SKN

Stavba těla ptáků

Stejně jako u savců si prohlédni oba obrázky na str. 19 a do sešitu si pod nadpis Ptáci namaluj stavbu těla  a popiš. A zapamatuj si.

Přečti si na str. 20 o vyšlechtění živočichů a podle osnovy pro popis živočichů na str. 21 si do sešitu popiš jakékoli zvíře.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5. 6. 2020)

Milí rodiče, prosím odevzdejte společně s ostatními vypracovanými úkoly i pracovní sešit z angličtiny (potřebujeme získat zpětnou vazbu, jak se dětem dařilo vyplňovat zadané úkoly). Učebnice si děti ponechají, budou s nimi ještě pracovat. 

 1. Učebnice, str. 52-53:
  • učebnice, str. 52: žáci se seznámí s novou slovní zásobou: a ball/míč, an aeroplane/letadlo; a radio/rádio; a poster/plakát; a guitar/kytara; an umbrella/deštník; a doll/panenka; a keyboard/klávesnice, piáno;
  • žáci vidí dva obrázky dětských pokojů, v každém z nich se nacházejí nějaké předměty, žáci se pokusí každý z nich popsat: There´s (a ball)./Je tam (míč).
  • žáci si mohou s někým z rodiny zahrát hru podobnou jako dva broučci – jeden brouček si vybere jeden z pokojů, druhý brouček se ptá, aby zjistil, o jaký pokoj se jedná: Is there (an aeroplane) in the room?/Je v tom pokoji letadlo
  • učebnice, str. 53: žáci si neprve poslechnou a přečtou rozhovor mezi Jet a Kat (How many computers are there in your room, Kat?/Kolik počítačů je ve tvém pokoji, Kat?); potom si žáci prohlédnou Katin pokoj, žáci vytvářejí otázky kolik daných předmětů má Kat ve svém pokoji a zároveň odpovídají podle obrázku (nová slovní zásoba: computer/počítač, CD player/CD přehrávač, computer game/počítačová hra, video recorder/video přehrávač, video (cassette)/video kazeta, TV/televize;
  • odkaz k nahrávce: https://zsrak-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EaxNJA_ttwlAmy7PHcpVEeYBpk4q9joVRpp8BccCby9YFQ?e=aMEq23
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EVi_7EdgJmVNhV8pEG4dU84BFbl8uQORi0axFqishF0FHw?e=sdhYIV

Srdečně zdravím žáky III. B.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

TÝDENNÍ PLÁN 25 . – 29.  5 . 2020

Čj
Učebnice str. 115 procvičování a doplňování vyjmenovaných a příbuzných slov. Některá cvičení doplňte na folii, jiná stačí pouze ústně a některá podle uvážení rodičů do sešitu. Při psaní nezapomeňte hezky rovně sedět, lokty opřené, sešit mírně nakloněný, ruku uvolněnou a před psaním si procvičte kroužením zápěstí . Opět si můžete zkusit diktát podle cv. 8 ( jen několik slovních spojení – malými písmeny, mezi nimi jsou čárky – nejsou to věty, a za posledním bez znaménka).

Zapamatujte si, že v příponách se po obojetné souhlásce vždy píše měkké i/í ( brzičko, políčko, kravička, …).

Připojuji také list na procvičení vyjmenovaných slov. Nemusíte stihnout celé. 

Čt
Čítanka str. 129 Emanuel Frynta Angličané. Všichni se učíte anglicky, tak je to pro Vás jistě úsměvná říkanka. Najděte a řekněte si ve všech 4 slokách rýmy na konci veršů. Minule jste je psali a dařilo se Vám, jste šikovní, nemusíte psát.

Jistě stihnete během týdne další pohádku. Na str. 130 začíná Sobecký Obr. Je z knihy, jejímž autorem je známý Oscar Wilde ( v závorce Vám radí správnou výslovnost jeho jména) , její název je Šťastný princ a jiné pohádky. Zde je pohádka zpracovaná studiem malíře pana Jiřího Trnky. Zamyslete se nad tím, zda se v něčem animovaná pohádka liší od toho, co jste si přečetli.

Jak si představujete ráj? Můžete nakreslit. A proč myslíte, že se v článku objevují slova s velkými písmeny na začátku, ačkoli to nejsou jména?

M
Kruh str. 48 a dokončení str. 49.

Kruh je rovinný geometrický útvar ohraničený kružnicí.Patří do něj vše, co v něm leží, tedy uprostřed něj, ale i body na kružnici, která ho uzavírá.

POZOR : kružnici náleží pouze body ležící na ní!

Poloměr kruhu je zároveň poloměrem kružnice.Totéž platí i pro průměr ( ten je 2x větší než poloměr) – průměr kruhu je i průměrem kružnice.

Ve cv. 2 a) poznávej, které body náleží zároveň kružnici i přímce na obrázku a vysvětli. b) Které body a úsečky náleží zároveň kruhu a dané přímce?

Zkontroluj si ořezanou tužku a rýsuj podle učebnice. Kruh vybarvi, aby sis uvědomil, že je to celá plocha uprostřed kružnice. Kružítkem si zkus narýsovat i různé zajímavé obrazce a jejich části barevně vymaluj.

Kdo bude chtít, může si vzadu na str. 54 na folii udělat opakovací cvičení.

SKN
Pohyb živočichů
.
Různí živočichové se pohybují rozličným způsobem, něteří běhají, jiní se plazí, další létají nebo plavou ve vodě. Podle toho většinou snadno poznáme, do jaké živočišné třídy patří (savci, plazi, ptáci, obojživelníci a ryby …). Pohybu je přizpůsobena i stavba těla, základní rozdělení je na obratlovce (mají kostru a na ni upnuté svaly) a bezobratlé (nemají kostru a oproti obratlovcům jsou malí, například hmyz).
Zde na odkazu si prohlédněte prezentaci k savcům,  následně si udělejte ostatní cvičení a kdo bude mít chuť, může si nakonec vyzkoušet test https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci

Do sešitu si namaluj pod nadpis Stavba těla savců obrázek ze str. 18 a popiš. Dobře si pak na vedlejším obrázku prohlédni, jak jsou v těle savců uloženy vnitřní orgány.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 51, pracovní sešit, str. 51: opakujeme slovní zásobu (názvy zvířat);
  • pracovní sešit, str. 51, cv. 7: žáci si pozorně přečtou krátký text a doplní do tabulky informace z textu;
  • pracovní sešit, str. 51, cv. 8: žáci si vyberou oblíbené zvíře, nakreslí jej a napíší o něm alespoň tři základní informace – jak se nazývá v angličtině, co jí a odkud zvíře pochází.
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/Ed-vNGvab1RDsbjeenlDH4IB2SKbn-1exXCE73OGn3AGYg?e=kwDXqZ

Srdečně zdravím žáky III. B.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18 . – 22.  5 . 2020

Čj

Stále opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova. Str.113 a 114 nová vyjm. slova po Z ( + slova příbuzná) . Můžete – li, vytiskněte a vystříhněte si ta po V a po Z , nalepte do pamatováčku a vybarvěte, jak jste byli zvyklí, aby se Vám vše dobře zapamatovalo.

Omlouvám se za horší kvalitu předlohy.

 

Sloh

str. 112 Pampelišky. Možná jste i Vy doma nebo někdo známý vyráběli pampeliškový med.Vypracujte si cvičení pod článkem. Zkuste pampelišku nakreslit a popsat.

Čt

Čtení z vlastních knih a časopisů ( nezapomeňte alespoň 10 min denně číst nahlas!). Čítanka str. 126 Kopaná ( z knihy Mikulášovy patálie).
Poté, co si příběh přečtete ( nemusíte najednou, je dlouhý), si ho poslechněte a ukazujte si při tom (třeba jen část).

Na závěr si do sešitu udělejte nadpis a vypište z článku všechna chlapecká jména. Napadne Vás, co mají jejich jména společného?

M

+- do 1 000, procvičování a opakování str. 46 a str. 49 cv. 1 až 3 vč. Pozor, ve cv. 24 se sčítají už 3 sčítance.Je to ale úplně stejné a když si všechny číslice napíšeš hezky pod sebe a soustředíš se, budou se Ti i takové příklady dobře počítat.

SKN

Vracíme se na str. 14 a začínáme učivo Živočichové

Společné znaky života živočichů jsou:

 1. Dýchání– někteří živ. dýchají kyslík ze vzduchu plícemi ( savci, ptáci i plazi a vyvinutí obojživelníci) , jiní z vody žábrami (ryby a pulci obojživelníků) a např. hmyz má k dýchání zvláštní ústrojí nazývané vzdušnice.
 2. Přijímání vody a potravy– kromě vody se různí živočichové živí různou potravou a podle toho se nazývají ( býložravci, masožravci, hmyzožravci a všežravci- na str. 15 si prohlédni jednotlivé skupiny).
 3. Vylučování – oxid uhličitý, trus a moč a pot
 4. Rozmnožování– stejně jako u rostlin, také u živočichů jsou k rozmnožování třeba samčí a samičí buňky. Každý živočišný druh má proto samečka a samičku ( vyjímku mohou tvořit někteří menší živočichové). Např. savci rodí živá mláďata, ptáci se vylíhnou z vajíček,…
 5. Růst a vývoj –  do str. 16

Do sešitu si pod nadpis Společné znaky života živočichů všech 5 vyjmenuj a udělej si obrázek, který se bude k tomuto učivu vztahovat.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 18. – 22. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 50 (Unit 10 – Animal Safari): procvičujeme slovní zásobu (názvy zvířat);
  • učebnice, str. 50: nová slovní zásoba (další názvy zvířat: an ostrich/pštros, an eagle/orel, a penguin/tučňák, a parrot/papoušek) – žáci si prohlédnou obrázky a přečtou text (nápověda: wings/křídla, grass/tráva, leaves/listí, nuts/ořechy), žáci se pokusí přiřadit jednotlivé části textu k obrázkům;
  • své odpovědi zapíší do sešitu na psaní (nebo na samostatný papír) a nakreslí k nim obrázky zvířat (eagle, penguin, parrot, ostrich) nebo je vyhledají v časopisech a nalepí ke správným textům;
  • pracovní sešit, str. 50, cv. 5: žáci pojmenují obrázky, ve svých odpovědích použijí výrazy nebo an (an ostrich a parrot);
  • pracovní sešit, str. 50, cv. 6: žáci postupují podle diagramu, snaží se určit, o jaká zvířata se jedná a doplní je do rámečků.
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem): https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/EY9dhpSmN6dMhdKz4RryynoBzv0GJG-XMWYJ9dsq4TT0-Q?e=7LS7Dg

 

12 . 5 .

Vážení rodiče, řada z Vás se mne ptá, zda v květnu do školy nastoupím. Ne, nastoupím až v září a s dětmi bude zatím pracovat někdo jiný podle plánu, jako pracujete doma. Do konce školního roku jsou obecně řádnými učiteli také školní asistenti a vychovatelé ŠD a o zařazení do skupin se rozhodne podle počtu a věku přihlášených dětí. Podle toho, jak jsem s Vámi minulý týden mluvila, moc dětí ze třídy do školy nenastoupí, ale nechci Vás vůbec v rozhodnutí ovlivňovat. Děti už jistě chtějí kontakt s kamarády a je na Vás, zda se s nimi sejdou ve škole nebo se domluvíte a budou se s nimi vidět jinde. Přeju Vám, abyste se správně rozhodli, a dětem, aby byly spokojené.  Eva Mlčáková

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.- 15 . 5. 2020

Čj
Vyjmenovaná slova procvičování. Dokončete prosím cvičení na straně 111. Během týdne Vám připravím opět ofocené listy k doplňování (mám zatím vše ve škole, vyzvednu).

Zde jsou slíbené listy – doplňte dle uvážení a svým tempem, není třeba vše tento týden:

Doplňovací cv. ( V1).pdf

Vyjmenovaná slova ( V2).pdf

Čt
Čítanka strana 123, 2. Velká kočičí pohádka.
Str.126 Jiří Žáček Kloboukovy trampoty.
Do sešitu si pod název říkanky zapiš rýmy, např. do prodejny hlav- na pozdrav, prodavači- mračí.

M
+- do 1000.
Dokončete slovní úlohy ze str.43 a 44 a přidejte cvičení na str.45 (jako vždy něco na fólii, něco ústně a něco písemně).
Vzadu na str.59 si pohraj s cvičeními 2, 3, 4 a máš-li čtverečkovaný papír, tak i cv.1.

SKN
Strana 39, 40, 41 Člověk a zdraví.
Ke správnému vývoji dítěte patří především:
1) vyvážená strava (aby jí nebylo moc ani málo, aby obsahovala zeleninu i maso s vitamíny a minerály). Pokud budeme jíst pestrou stravu a přiměřeně našemu pohybu, může se tělo zdravě vyvíjet, my nebudeme unavení a můžeme z jídla načerpat energii.

2) dostatek pohybu potřebujeme stejně jako zdravé jídlo nebo vodu k pití. Bez dostatku pohybu by nám ochably svaly, nefungovaly by nám správě orgány v těle a my bychom brzy byli nemocní. Co je zdravý pohyb, se podívejte na videu zde:

3) dodržování pitného režimu

Např. desetileté dítě by mělo přijmout 70-95 ml tekutin na 1 kg své váhy denně ( včetně polévek ad.) .

 

První pomoc a tísňová čísla první pomoci.
150 HASIČI
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
158 POLICIE
112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Tato čísla si zapamatujte a poznamenejte do sešitu.

Jak zatelefonovat o pomoc na tísňovou linku:

Kdo chce, může si zase zkusit najít shodnou dvojici, tentokrát mašinek.
Mašinky (cvičení na soustředění)

20.5. Adélka mě upozornila, že žádná dvojice mašinek není zcela shodná, a má pravdu, nechala jsem se i já nachytat, protože jsem si to předem nevyzkoušela…EM

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 11. – 15. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 48-49 (Unit 10 – Animal Safari): 
  • pracovní sešit, str. 48, cv. 1: žáci zakroužkují slova označující zvířata;
  • pracovní sešit, str. 48, cv. 2: žáci si prohlédnou obrázek, spočítají zvířata a napíší věty (použijí vazbu There is…/Je tam… a there are…/Jsou tam…);
  • učebnice, str. 49: žáci si prohlédnou obrázek, poslechnou si písničku a přečtou si text písničky, potom mohou poslouchat ještě jednou a zazpívat si, příp. i zatancovat;
  • pracovní sešit, str. 49, cv. 3: žáci si prohlédnou obrázek a utvoří věty, např. There is a sad hippo;
  • pracovní sešit, str. 49, cv. 4: žáci dokreslí zvířata do jeepu a napíše věty.
 1. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem):

Srdečně zdravím žáky III. B. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) 

 

TÝDENNÍ PLÁN 4. – 8. 5. 2020

8.5. Den vítězství ( oslava konce 2. světové války v r. 1945)

Milé děti, vážení rodiče a ostatní, kteří se s dětmi do domácí výuky zapojujete,

také tento týden je kratší, učiva zadám méně, minulý týden jste podle toho, co jste mi posílali, pracovali dost a dost, jste šikovní, děkuji dětem i Vám rodičům ( a prarodičům!), kteří se s dětmi poctivě učíte!Líbí se mi i známky, které někteří doma dáváte ( také barevnými fixy podle nálady).

V následujícím týdnu bychom spolu zase mohli mluvit na skypu.Dejte mi prosím vědět, v kolik hodin by se Vám to v úterý nebo ve středu hodilo, ozvu se Vám, děkuji. Omlouvám se, pokud jste mi skypovali a já Vás neslyšela!

                                                               EM

Čj

Učebnice str. 110 a cv. 9 na str. 111.

Po procvičení si můžete cv. 4 na str. 110 nebo cv. 9 na str. 111 napsat jako diktát ( možno jen část). Jinak stále procvičujte skloňování podstatných jmen ( pozor na předložkový 6. pád!) a zde si na str. 110 zopakujte časování sloves.

Čt

Čítanka str. 121 Karel Čapek z knihy Devatero pohádek 1.Velká kočičí pohádka ( úkol za článkem, zapiš a namaluj obrázek ) a str. 123 Jiří Havel Emil se nemyl ( vysvětli : nemyl- nemýlí- nemilá- Semily).
Pohádku si nejprve hlasitě přečti a až poté poslechni nebo jako ve škole, když Vám čtu já, si při poslechu ukazuj a chvílemi čti sám nebo společně.

Zapřemýšlej a vyhledej, které jiné knihy pro děti od pana Čapka doma máte ( Povídání o pejskovi a kočičce, Dášeňka, či- li život štěněte, …), můžeš si přečíst úryvek z jiné knihy.

M

Str. 43 a 44 písemné odčítání, slovní úlohy si vyberte zatím jen některé, zbývající si nechte k vypracování na následující týden.Pracujte opět jako vždy, něco ústně, něco na folii a něco pište.

Písemné odčítání trojciferných čísel je podobné jako písemné odčítání dvojciferných čísel, které už umíte. Menšenec ( 1. číslo, od něhož odčítáte) i menšitel( odečítané číslo) musí být pod sebou přesně napsané a začíná se počítat odzadu ( od jednotek), k připočítávání klidně použijte prsty.

SKN

Lidé a technika str. 37 a 38

Člověk mezi lidmi str. 38

K příp. dalšímu procvičování můžete použít odkazy, které jsem Vám psala v minulosti.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 4. – 7. 5. 2020)

 1. Učebnice + pracovní sešit, str. 46-47 (souhrnné opakování Units 7-9):
  • učebnice, str. 46: poslechové cvičení – žáci poslouchají nahrávku a přiřazují čísla nahrávek 1-5 ke správným obrázkům;
  • učebnice, str. 46:  žáci si přečtou otázky a odpovědi a vyberou ke každé odpovědi jeden z obrázků a-c;
  • pracovní sešit, str. 46, cv. 1: žáci rozdělí slova v rámečku do skupin Body/Tělo, Clothes/Oblečení, Food/Jídlo;
  • pracovní sešit, str. 46, cv. 2: žáci si prohlédnou obrázek a odpoví na otázky Has it got…? / Má (ta příšerka)…? – Yes, it has. / No, it hasn´t.;
  • pracovní sešit, str. 47, cv. 3: žáci správně uspořádají slova ve větách;
  • pracovní sešit, str. 47, Quiz time (cvičení A): žáci anglicky pojmenují obrázky;
  • pracovní sešit, str. 47, Quiz time (cvičení B): žáci odpoví na otázky.
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (podrobný návod k práci s učebnicí a pracovním sešitem):

Srdečně zdravím žáky III. B. Doufám, že se vám všem daří dobře. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) 

V případě jakýchkoli problémů (zejména pokud vám nefungují odkazy k nahrávkám) se obracejte na výše uvedenou emailovou adresu.

Žáky III. B a jejich rodiče srdečně zdraví Jitka Havlíčková

 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 4. – 1. 5. 2020

1.5. Svátek práce ( slaví se od r. 1890)
V noci na 1. máj se dělají ohně a staví májky.
Můžete si o tom něco přečíst zde:

https://www.strompoznani.com/staveni-maje/
https://www.papirnictvipavlik.cz/paleni-carodejnic/

 

Čj
str. 108 a 109 ( pokračujte v poznávání vyjmenovaných a příbuzných slov) ústně, na folii, písemně. Pozor na psaní slov přejatých, ta se píší mnohdy počeštěle, mnohdy podle cizích pravidel, o tom už jsme mluvili ve škole. Např. gymnázium, kino, konzerva, rádio.

Čt
Vlastní četba + čtenářský deník

Čítanka str. 120 a 121.

Malý kousavec- znáš jiné vyprávění ze života brouků ( hmyzu) ?

V čem Ti tento příběh připadá veselý a v čem smutný?

Ukrajinská pohádka – úkol je pod článkem. Víš, kde je Ukrajina? Možná znáš někoho, kdo pochází z Ukrajiny, v Čechách pracuje a žije hodně Ukrajinců.

M
str. 41 cv. 5 na folii, 6 a 8 zpaměti a 7, 9 a 10 písemně

Prv
Denní režim a práce. Zapiš si, jak vypadá Tvůj denní režim od rána do večera. V čem se liší od doby, kdy jsi chodil ( chodila) do školy? Pomoz si obrázkem (rozklikni).

Zopakuj si a poznávej, kolik je hodin.
Procvič si:
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

Jaké povolání vykonávají členové Tvé rodiny? Čím bys chtěl (chtěla) být Ty a proč? Zapiš.
Vylušti křížovku:
3.ročník-prvouka

Na závěr opět něco pro soustředění. Je to těžší, ale pokus se to zvládnout. Nejlépe je vytisknout.

1) Dokresli obrázky pod čísla

2) Najdi shody a rozdíly- hodiny (list k porovnávání rozstříhej)

Pouze jedna dvojice je shodná.Pracuj vylučovací metodou, tak se nejrychleji k ní dostaneš.

 

ANGLIČTINA (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 1. učebnice Chit Chat 1, 8. lekce, strana 40-41, pracovní sešit, str. 40 – 41:
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která je návodem k samostatné práci s učebnicí a pracovním sešitem (doplněno nahrávkami).
 3. Dobrovolné. Další možnosti procvičování probírané slovní zásoby, písničky, hry apod. (opět za předpokladu, že děti mají přístup k počítači a k internetu).

V případě jakýchkoli problémů se obracejte na výše uvedenou emailovou adresu.

Žáky III. B a jejich rodiče srdečně zdraví Jitka Havlíčková

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 4. 2020

Čj
Stále prosím procvičujte vyjmenovaná slova a určujte mluvnické kategorie podstatných jmen ( rod, číslo, pád) a sloves ( osoba, číslo, čas) – vymyslet, např. o žácích, nadpisu, rýsuji, poděkuje,…

Cvičení na str. 107 jako vždy něco ústně, něco na folii, něco napište.

Sloh
str. 105- Hodiny po dědečkovi. Pokuste se sestavit body vyprávění- osnovu a znovu podle těchto bodů převyprávějte

cvičení 2 jeden z předmětů na obrázku popište písemně.

cvičení 3 ústně

Čt
čítanka ( číst nahlas) str. 118 Všelijaká zrníčka, úkol č. 1.

str. 119 Bláznivý tulipán.

Víš, jak se správně podepisuje Tonička?Už jste letos viděli čmeláka nebo včelu?

str. 119 Pranostika a říkadla ke svatému Jiří. Najdeš v kalendáři, kdy v dubnu má Jiří svátek?

Nezapomeňte prosím na dopsání čtenářského deníku, a to všichni!

M
Stále procvičujte +- do 1 000

Pamětné odčítání str. 40
Kružnice, rýsování str. 42 cv. 1, 2, 3

Dále můžete (dobrovolné) procvičovat Čj a M na stránkách, na které jsem Vás odkazovala v předchozích týdnech.
https://www.gramar.in/cs/
https://skolakov.webnode.cz/
www.matika.in
https://www.vcelka.cz/
www.matyskova-matematika.cz
www.skolasnadhledem.cz

Pokud jste neviděli některý díl UčíTelka pro 3.třídu, vyhledejte, podívejte se a opakujte zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/rubrika/2358-3-trida/

SKN
Zopakujte si prosím vnitřní ústrojí člověka a jejich funkce ( str. 13) a smyslová ústrojí ( str. 34).
V následujícím dílu Člověk a jeho svět pořadu UčíTelka je od času 01h 11min lidské tělo:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000013/

Více později.

19.4.

Milé děti, vážení rodiče, na základě nového pokynu ministerstva zůstaneme jen u hlavních předmětů.Přeji Vám dobrý týden, zdraví a trpělivost.

                                                             Eva Mlčáková

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 4. 2020)

 1. učebnice + pracovní sešit, str. 38-39
  • učebnice, str. 38: nová slovní zásoba (clothes – oblečení): coat/kabát, hat/klobouk, čepice, jacket/bunda, sako, jumper/svetr, mikina, shirt/košile, skirt/sukně, T-shirt/tričko – žáci si tato slova přepíší do sešitu na psaní;
  • pracovní sešit, str. 38, cv. 1: žáci si přečtou krátký text a správně vybarví;
  • pracovní sešit, str. 38, cv. 2: žáci doplní chybějící slova;
  • učebnice, str. 39: žáci si přečtou a poslechnou rozhovor, trénují správné čtení; Jet´s jeans, Nick´s T-shirt označují, komu dané oblečení patří, tj. Jetiny džíny, Nickovo tričko;
  • pracovní sešit, str. 39, cv. 3: Superstars se oblékají na koncert, pomíchali si oblečení, žáci využijí učebnici str. 2-3, aby věděli, jak to má být správně, doplňují věty (kdo má čí oblečení) – tvar has got = (on/ona má).;
  • pracovní sešit, str. 39, cv. 4: Kat si vypůjčila oblečení svých kamarádů, napište odpovědi Yes, I have./Ano, mám. nebo No, I haven´t./Ne, nemám. na otázky Have you got…?/Máš…? (podle obrázku). 
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci Clothes – Oblečení (Chit Chat 1, Unit 8) – je podrobným návodem k práci s učebnicí a pracovní sešitem:
 3. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k dalším aktivitám na procvičování slovní zásoby vztahující se k tématu oblečení:

Srdečně zdravím žáky III. B. Doufám, že se vám všem daří dobře. Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. – 17. 4. 2020
( Velikonoční pondělí svátek )

Milé děti, v tomto krátkém velikonočním týdnu si máte jen opakovat učivo ( +- do 1 000, vyjmenovaná slova), proto jeho týdenní rozpis nepíšu, ale přikládám Vám aspoň několik zábavných cvičení. Nejlépe je si vše stáhnout a vytisknout, a až poté pracovat. A samozřejmě denně si čtěte a napište pár řádků.

Přeji Vám dobrou zábavu a děkuji za milá přání. Jsem ráda, že jsme se mohli vidět a popřát si s většinou z Vás po skypu, a doufám, že jste měli s rodiči a sourozenci pěkné Velikonoce prožité podle Vašich představ. S ostatními, kteří se mi ozvali později, si ještě skypneme. A napsat nebo zavolat mi samozřejmě můžete kdykoli všichni, budu ráda.

Po jistém odpočinku, který jste potřebovali Vy i Vaši rodiče, budeme od následujícího týdne pracovat zas podle týdenních plánů jako před Velikonocemi.

Těším se na další práci s Vámi a děkuji rodičům za vstřícnost a velkou pomoc.

                     Eva Mlčáková

 

 

 

 

5.4.

Milé děti, vážení rodiče,
nyní nás čekají dva kratší velikonoční týdny, proto i učiva bude méně, máte velikonoční prázdniny.

Děti, ráda bych se s Vámi viděla a slyšela Vás. Proto Vám večer zašlu na e-mailovou adresu rodičů pozvánku do skupiny 3.B na Skype. Budete-li chtít, můžeme si ve středu postupně zaskypovat.
Prosím rodiče Toma a Matyáše, na které nemám e-mailovou adresu, sdělte mi ji, děkuji. EM

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. – 10. 4. 2020
(velikonoční prázdniny čt, pá)

Čj
Opakování a procvičování známých vyjmenovaných a příbuzných slov, cvičení na straně 106 (ústně, fólie)

 

Sloh
Strana 98: Koledníci, úkoly 1, 2 ústně, cvičení 3 písemně, na fólii cvičení 4 a).
S rodiči si zahrajte scénky 4 b) c) d)

 

Čtení
Minule jste četli Pověst o golemovi.
Tady se můžete podívat na celou legendu.

Protože se jedná o židovskou pověst a Židé mají v evropské historii dlouhou tradici, měli byste se o tomto národě něco dozvědět. Podívejte se na následující video.

Pokračujte v čítance oběma články Astrid Lindgrenové stránka 114 až 116. a na str.115 velikonočními říkankami.

 

M
Začínáme s kružnicí. Na str.36 si prohlédněte obrázek kružnice  k.Vyzkoušejte si podobnou kružnici narýsovat.
1) Vyznač bod S (to bude střed kružnice)
2) Do bodu S zapíchni kružítko a narýsuj kružnici, kterou si pojmenuješ k. Vzdálenost rozevřeného kružítka od hrotu k tuze se nazývá poloměr r.

Pokud Vám něco z tohoto nového učiva nebude jasné, můžete se podívat na rýsování podobné kružnice ZDE (pozor, jmenuje se stejně, ale různé body má umístěné jinde. Vždy je ale poloměr značený r, průměr d, střed většinou S).

+- do 1000
str.39 (ústně, písemně, na fólii)

 

SKN

V učebnici budeme pokračovat až po Velikonocích. Tentokrát si ověřte, co víte o těchto svátcích jara. Podívejte se na následující videa:

Pokud byste měli možnost uříznout si vrbové proutky, můžete si zkusit uplést třeba pomlázku…

Těším se, že se spolu sejdeme na Skype.
Eva Mlčáková

ANGLIČTINA (DVOUTÝDENNÍ PLÁN 6. – 17. 4. 2020)

Milí rodiče,

nechci Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléhám na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít mé emailové adresy (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

 1. Učebnice + pracovní sešit: opakování slovní zásoby (1. – 7. lekce)
 2. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k powerpointové prezentaci (opakování Units 1- 7 + Easter / Velikonoce)
 3. Dobrovolné. Pro žáky s přístupem k počítači a internetu – odkaz k online testu ze 7. lekce.

Happy Easter. / Veselé Velikonoce.

Srdečně zdraví Jitka Havlíčková

 

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4. 2020

Čj

I nadále prosím procvičujte psaní iíyý ve slovech vyjmenovaných a příbuzných. Tento týden přibereme nová vyjmenovaná slova po V( vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a předpona vy- vý), bohužel nemám u sebe list do Vašich pamatováčků.Učebnice str. 101 ( slova souznačná a protikladná) až 104 vč.Něco pište, něco pracujte jen na folii a něco stačí ústně.Odkaz na další možné procvičování je tento

https://www.gramar.in/cs/

anebo to, co znáte ze školy

https://skolakov.webnode.cz/

Čt

Kromě vlastní četby byste mohli stihnout v čítance Nádherné prázdniny str. 111 a Golema str. 112 a 113.V prvním článku si zkus přes folii najít a zakroužkovat názvy měst – při pozorném čtení najdeš v každé větě jedno. Pak můžeš jejich jména napsat krasopisně do sešitu. O Golemovi a židovství později.

M

Pokračujte v opakování a procvičování sčítání a odčítání do 1 000.

V učebnici zatím přeskočíme kružnici a kruh než budu vědět, že všichni už máte kružítko, a na str. 37 začneme písemné sčítání. Umíte ho už s dvojcifernými čísly, s trojcifernými je to podobné, jen trochu delší. Některé příklady pište, jiné opět stačí vypočítat na folii a některé si jen říci ústně. Mohli byste stihnout str. 37 a 38.

SKN

Učebnice str. 31 Smysly

Dnes už víme, že existuje více smyslů než uváděných 5. Jsou to ale ty základní smysly, které člověku umožňují vnímat vše, co se děje kolem nás. Díky nim jsme i méně zranitelní- slyšíme blížící se auto, vidíme před sebou, kam šlapeme, cítíme kouř,…Mnozí lidé to štěstí nemají, narodili se s poškozeným sluchem, zrakem anobo o ně přišli v důsledku zranění nebo nemoci.Těmto handikepovaným bychom měli umět pomoci, poradit, když potřebují. Víš, jak?Udělej si do sešitu pod nadpis Smysly stručný zápis, jak bys jim pomohl, a obrázek.

Hv + Tv

Procvič si jeden řádek osminových not ( praporek). Zazpívej si písničky, které se Ti líbí, a doprovoď se tleskáním .Nebo si zazpívej a zaskákej s dětmi z odkazu v minulém týdnu.

Vv + Pč

Tento týden si vyzkoušejte namalovat jarní rozkvetlou větvičku nebo strom. Už teď začínají některé keře kvést, např. zlatý déšť (správně zlatice).
Pro postup, jak takový strom namalovat vodovými barvami (doma můžete třeba i pastelkami nebo temperami), se podívejte na toto video.

Inspirovat se můžete i obrázky z prodejní galerie TADY.

Tuto práci jsem dělala již s čtvrťáky a moc je to bavilo.

Tak ať se Vám daří, více doplním později.

TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4. 2020 

ANGLIČTINA (domácí výuka)

Milí rodiče a žáci, zasílám informace k domácí výuce anglického jazyka. Práci na doma zadávám pro žáky dvojím způsobem:

 1. Práce s učebnicí, pracovním sešitem a sešitem na psaní (předpokládám, že mají všichni). Žáci nemají možnost naučit se správnou výslovnost procvičovaných slov a výrazů. Přikládám odkaz na nahrávky k učebnici, příp. pracovnímu sešitu. Žáci určitě zvládnou některé aktivity udělat sami. 
 1. Pro žáky s přístupem k počítači a k Internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která umožní žákům pracovat s učebnicí a pracovním sešitem zcela samostatně.
 1. Online procvičování (zcela dobrovolné, spíše pro zábavu).

Doufám, že se brzy uvidíme.

Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz

 

TÝDENNÍ PLÁN 23. – 27. 3. 2020 

ANGLIČTINA (domácí výuka)

Milí rodiče a žáci, zasílám informace k domácí výuce anglického jazyka. Práci na doma budu pro žáky zadávat dvojím způsobem:

 1. Práce s učebnicí, pracovním sešitem a sešitem na psaní (předpokládám, že mají všichni). Žáci nemají možnost naučit se správnou výslovnost procvičovaných slov a výrazů. Zde tedy spoléhám na pomoc rodičů nebo sourozenců, kteří anglicky umí (i třeba jen trochu). Neznamená to ale, že některé aktivity nezvládnou udělat sami. 
 • V tomto týdnu pracujeme v učebnici a v pracovním sešitě na str. 34- 35: nová slovní zásoba – části lidského těla → body (tělo), head (hlava), arm (ruka/paže), hand (ruka), leg (noha), foot (noha/chodidlo)
 1. Pro žáky s přístupem k počítači a k Internetu přikládám odkaz k powerpointové prezentaci, která umožní žákům pracovat s učebnicí a pracovním sešitem zcela samostatně.
 • https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jitka_havlickova_zsrakovskeho_cz/Ef1IrplCtXpPskFvP8F8Z0IB-8YegMHhZBy4VGb-KhTR4Q?e=zYVwhw

Navíc budu přikládat další možné odkazy na online procvičování. To bude dobrovolné, spíše pro zábavu. Přidávám svou emailovou adresu (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz), na kterou se na mě můžete obrátit (vy jako rodiče, ale mohou i děti samotné). Domácí výuka není o tom zvládnout všechno perfektně, je spíše o tom využít ten čas něco se sám/sama naučit. 

A tady ještě něco pro zábavu a trochu pohybu:

https://www.youtube.com/watch?v=nouDkGtDPNk

https://learningapps.org/watch?v=p9rdvz7bj20

https://learningapps.org/watch?v=piqxf0ext20

Milí žáci III. B doufám, že jste všichni zdrávi a že se vám dobře daří. Mě se po škole a po vás stýská. Určitě máte všichni mobilní telefon, tak využijte aplikaci Duolingo. Doufám, že se brzy uvidíme. Jitka Havlíčková

 

22.3.

Dobrý den a děkuji za Vaše zprávy a odezvu.Jsem ráda, že domácí učení společně zvládáte a baví Vás i tento jiný způsob práce. Kdyby se Vám zdálo, že zadávám úkolů moc, budu ráda, dáte- li mi vědět.

Pokračujte prosím s procvičováním tak, jak jsem Vám před týdenm navrhla. Nově mohu doporučit stránky www.matika.in i s učivem 3. ročníku.

V Matýskově matematice můžete pokračovat geometrií: čtvercová síť (str.11), geometrické útvary (str.13-14), vzájemná poloha přímek (str. 27-29), trojúhelníky (str. 36-38).

Čj
Zkoušejte časovat jednoduchá slovesa ve všech osobách a časech

( např. psát: já píšu, ty píšeš, on, ona, ono píše, my píšeme, vy píšete, oni, ony, ona píší- stejně v min. čase já jsem psal,… a v budoucím já budu psát nebo napíšu,…)  a můžete doplnit cvičení na ofoceném listě a procvičovat známá vyjmenovaná slova a slova příbuzná.Učebnice str. 99- 100 ( str. 98 si necháme blíže k Velikonocům).

Čtení- čtenářský deník průběžně a čítanka  str. 110 Fr. Hrubín Otesánek.Porovnej oba Otesánky, způsob vyprávění a který je bližší tobě.Vyprávěj. A vyprávěj třeba i jinou pohádku mladšímu sourozenci, babičce,…

Abyste nezapomněli hezky psát, opište kus jakéhokoli textu z knihy nebo čítanky.Dbejte jako ve škole na to, abyste seděli rovně, měli na stole pořádek, sešit mírně nakloněný, lokty na stole…Vše si po sobě několikrát přečtěte a případně opravte.

 

M
Stále procvičujte +- do 1 000, čtyřúhelníky str. 31 a pamětné sčítání str. 33 a 34 ( stačí na folii, složitější a slovní úlohy do sešitu nebo na volný list).

 

SKN
Součástí kostry jsou i zuby ( chrup). Mléčný chrup má méně zubů, dospělý má o 12 zubů více ( 32). Podívejte se na film o zubech a ústech ZDE Můžete do sešitu udělat nadpis a obrázek podle učebnice. Víte, jak zuby správně čistit, aby vám vydržely dlouho zdravé?

Svaly zajišťují pohyb a schopnost pracovat. Kromě svalů upnutých na kostru jsou svaly vnitřních orgánů, které naovládáme vůlí (například srdce). Takto si zapište do sešitu. Na film o svalech se podívejte ZDE.

Vnitřní ústrojí – na obrázcích v učebnici na straně 33, pospojujte na fólii nebo pokud máte možnost okopírování, okýnka rozstříhejte a složte k sobě.Zapamatujte si, k čemu je v těle který orgán důležitý.

 

Vv

Nakreslete podle vlastní fantazie obrázek k příchodu jara.
Takto ho vyhlíželi klíčovou dírkou, ale od 20. března už je tady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv
Poslechněte si od Bedřicha Smetany skladbu Z českých luhů a hájů a Vltavu, kterou jsme poslouchali ve škole a líbila se Vám.Popovídejte si o české krajině a řekněte si, kam se v budoucnu budete chtít podívat.

Do notového sešitu si napište řádek houslových klíčů, řádek celých, řádek půlových a řádek čtvrťových not. Příští týden pak vyzkoušíte i ty s praporkem.

Noty zleva: celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, dvaatřicetinová, čtyřiašedesátinová

Hv + Tv

Zde můžete najít inspiraci k protažení těla a zazpívat si.

https://www.televizeseznam.cz/video/pohybove-aktivity/cviceni-pro-male-gymnasty-na-doma-protazeni-cviky-na-bricho-i-stoj-na-rukou-64047506


Tento týden vyrobte pro maminku papírovou květinu- květiny (nakreslit, vystřihnout a složit, příp. sepnout zavíracím špendlíkem) za to, že se s Vámi doma denně učí, ačkoliv má mnoho jiné práce.

 

 

Zdraví Vás Eva Mlčáková

 

15.3.

Milé děti, vážení rodiče,

zdravím Vás a posílám slíbené odkazy.

 

1) Aplikace Včelka www.vcelka.cz

Dle instrukcí níže se zaregistrujte a použijte promo kód.
S dětmi prosím procvičujte denně 2 x 20 minut s přestávkou, v úvodu vyzkoušejte na rozcvičení pexeso a pokračujte na další cvičení např. doplňování i/y a spodobu znělosti.

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

2) Matýskova matematika
www.matyskova-matematika.cz

výuková videa k matematice, vyberte 3. ročník 7. (opakování, nyní není nutno) a 8. díl. i geometrii.
V horní části stránky je odkaz na obsah učiva (nejlépe vytisknout).
Postupně a vlastním tempem můžete postupovat v 8. dílu až do str.35.

8. díl

3) ŠKOLA S NADHLEDEM
www.skolasnadhledem.cz

Prosím procvičovat doplňovací cvičení s vyjmenovanými slovy
po B https://www.skolasnadhledem.cz/game/2
po B a L https://www.skolasnadhledem.cz/game/3
po P a S https://www.skolasnadhledem.cz/game/4

 

4) Od pondělí 16.3. 9:00 hodin na ČT1 začíná vysílání pro žáky Učí Telka…
Pondělní díl snad bude možné sledovat ZDE.

 

Veškeré domácí vypracované učivo si poznamenávejte a ukládejte, psát můžete do sešitů nebo na volné listy papíru.Děkuji.

S pozdravem Eva Mlčáková

 

 

                                                   

TÝDENNÍ PLÁN ( 16. 3. – 20. 3. 2020 )

Čj

Časování sloves – určování osoby, čísla, času

Vyjmenovaná slova po S procvičování, opakování ostatních( učebnice do str. 97 vč.)

Čítanka: Paní Pusa str. 105 a Otesánek, vlastní knihy a časopisy

M

+- do 1 000 do str. 30 vč., koncem týdne zaokrouhlování trojcif. čísel str. 32 ( při zaokrouhlování na stovky je rozhodující číslice na místě desítek, při zaokr. na desítky je rozhodující číslice na místě jednotek – od pětky zaokr. nahoru )

SKN

Živočichy budeme probírat později, nyní začínáme učivo o člověku.

Porovnejte kostru člověka v učebnici na str. 31 a obrázek s popisem z volného listu.Vyznačte si na něm barevně popis lebka- kostra hrudníku- kostra horních a dolních končetin- páteř a pánev.Na str. 29 si přečtěte růžové a modré tabulky a spojte na folii správné údaje k sobě.Přečtěte je a zapamatujte!

Lištička z papíru- vyrobíme si podle videonávodu
https://youtu.be/72LDjqcCVgk

Vv

Na čtvrtku- papír napište a barevně upravte své jméno podle vzoru libovolnou technikou ZDE

Hv

Zazpívejte si známé písničky a poslechněte jakékoli písničky pro děti, např. z pohádek.

Kromě učení nezapomeňte odpočívat, zacvičit si nebo zaběhat, ale také si kreslete a zpívejte, vyprávějte s rodiči a sourozenci, zahrajte stolní hry nebo na hudební nástroj, poslechněte pohádku…

 

TÝDENNÍ PLÁN ( 9. 3. – 13. 3. 2020 )

12.3.

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti, zde uvádím plán domácího učiva na pátek, příp. víkend.

Na ČJ si děti zopakují všechna vyjm. slova, která se naučily, a doplní pozorně další 2 cvičení na ofoceném listě.

V čítance prosím dočtou krátký čl. Jakub jí jen jitrnice str. 105. Čtěte vícekrát za sebou a vždy o něco rychleji ( pokaždé však se správnou výslovností – jazykolam ).

Zápis do sešitu není třeba.

Do M ať Vás, své rodiče poprosí a vyzkoušíte si společně odměřit, kolik litrů vody se vejde do hrnce, vědra apod. ( podle cv. 5 a 6 na str. 28 učebnice 2). 

Procvičujte pamětné sčítání a odčítání do 1 000, násobení a dělení č. 10 a 100. 

Do prvouky si zopakují a budou umět části květu ( učebnice, sešit).

Samčí část květu tvoří tyčinky ( prašník s nitkou) a samičí je pestík  ( blizna + čnělka + semeník ).

O houbách jsme si říkali, kdo nemá v sešitě obrázek, udělá nadpis Houby a nakreslí jakoukoli houbu a označí části klobouk, třeň a podhoubí.

Učivo příštího týdne nebudu psát po dnech, budete pracovat tak, jak Vám to bude s dětmi vyhovovat. Pošlu Vám také odkazy na další možnosti domácího procvičování.

Denně prosím číst z oblíbených knížek a časopisů alespoň 10 minut.Do čtenářského deníku si děti udělají krátký zápis ( od všech si vyberu a ráda přečtu po návratu do školy).

Děkuji Vám za spolupráci a přeji všem hezký víkend a buďte zdraví! EM

 

10. 3.

Vážení rodiče, milé děti, dnešní domácí úkol  z ĆJ byl trochu delší než obvykle, což některé děti už ve škole komentovaly, ale jak vidíte, náhoda tomu asi chtěla a hodí se to. Zítra a pozítří prosím číst v čítance ( Filatelii a Cilčinu čokoládu).K oběma článkům si děti udělají do sešitu nadpis a obrázek, u prvního si vyhledají a napíší,co je filatelie, a zapíší nezvyklá jména postav, v druhém článku spočítají a zapíší, kolikrát se ve vypravování objevila slova začínající na C-Č. Pokusí se vymyslet a zapsat 1 větu, ve které budou všechna slova začínat libovolně zvoleným písmenem ( hláskou).

V matematice prosím ve středu a ve čtvrtek pracovat na str. 28.1 hl je 100 l.Na folii doplní cv. 1 a 4,  2 a 3 ústně i s odpovědí celou větou.Další učivo rozepíšu ve čtvrtek. EM

 

 Info : V úterý 10.3. Den otevřených dveří, přijďte se na nás podívat i při práci

ČJ

vyjmenovaná a příbuzná slova po S procvič.

slovesa a podstatná jména- vyhledávání a určování mluv. kategorií opak. a procvič.

čítanka : Filatelie, Cilčina čokoláda, Jakub jí jen jitrnice, výběr společné četby ze školní knihovny

třídní kolo recitační soutěže

M

+- do 1 000, jednotky objemu, zaokrouhlování trojcif. čísel, pamětné sčítání

SKN

rostliny opak., člověk a zdravý způsob života, složky zdravé výživy

HV

zpěv s hud.  doprovodem, poslech : B. Smetana Prodaná nevěsta, Svěrák- Uhlíř pro děti

ANGLIČTINA 

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 7 (body – části lidského těla);
 • popis příšerky (It has got six long legs and two short arms.).

Komentáře jsou uzavřeny.