O2 CHYTRÁ ŠKOLA – PROJEKT „UŽ JSI TO POSTNUL/A NA INSTÁČ?“

Škola byla letos úspěšná v rámci grantového programu O2 Chytrá škola a získala prostředky na mimořádné preventivní programy, rodičovské setkávání a školení pedagogů v oblasti internetové bezpečnosti. Hlavním cílem je eliminovat rizikové chování žáků v oblasti digitální gramotnosti (kybernetická šikana, bezpečné online seznamování, tvorba a šíření fotografií a textů). Z minulých let bohužel víme, že běžně realizované bloky prevence v rámci hodin informatiky a třídnických hodin nebyly úspěšné. Rizikové chování žáků naší školy na sociálních sítích podpořené distančním vzděláváním zhoršilo sociální interakci některých tříd a v několika případech vedlo k vážným psychickým problémům. Dosáhnout optimálního stavu chceme pokračováním preventivních bloků ve výukovém předmětu informatika a třídnických hodinách (využívání odborných stránek např. bezpecnevsiti.cz nebo www.avast.com/cz/besafeonline/online-kurz + realizací preventivních bloků workshopů pro žáky, školní pro celou sborovnu pro pedagogy a rodičovské kavárny od externích společností. Zaměřit se chceme na dostatečné varování rizikových skupin našich žáků.

Projekt komplexně postihu všechny účastníky vzdělávání. Každý z nich může být nějakou formou kyberšikany postižen. Je pravda, že v dílčí podobě jsme se tématem kyberšikany zabývali již v minulosti například v třídnických hodinách nebo při preventivních akcích. Nikoliv však takto ve větší míře. Témata kolem digitální gramotnosti byly pomocí vyučujících a odborných webů vyučovány bez možnosti konzultace s odborníky v dané oblasti. Realizací projektu dojde k inovaci ve výukových metodách a postupech realizace vzdělávání díky zapojení externích výukových společností. Které mají se vzdělávání v těchto oblastech dlouhodobé zkušenosti. Při vzájemné spokojenosti chceme se společnostmi nadále spolupracovat v realizaci preventivních programů v rámci běžné každoroční primární prevence z prostředků dotace M. hl. m. Prahy. Během projektu bude v hodinách informatiky vytvořena žáky výuková hra na téma rizikové chování žáků v oblasti digitální gramotnosti s využití cloudových služeb Office 365 Forms. Na závěr projektu (září 2024) proběhne prezentace hry na areálu Ráček – zpřístupněna tam bude nepřetržitě ve formě QR kódu.

Základ projektu tvoří tedy odborné interaktivní workshopy od společnosti Linkin Sphere, z. s. pro naše žáky. Konkrétně se jedná o různé programy dle doporučení pro různé věkové kategorie. Programy vychází ze zásad efektivní primární prevence a osobnostní a sociální výchovy. Používané metody: diskuse, skupinová práce, aktivizační, situační a autoregulační techniky. Pro žáky 4. ročníků je to program Bezpečnost on-line, pro 5. ročníky Digitální wellbeing, pro 6. a 7. ročníky Kyberšikana, pro 8. ročníky Internetové podvody a pro 9. ročníky On-line seznamování.

Třídní učitelé pak čeká osmihodinové další vzdělávání pedagogických pracovníků od Jules a Jim, z.ú. – Specifika kyberšikany – s cílovou skupinou pracuje partner interaktivně: kombinujeme teoretická východiska a následně je modelově zapojuje do využitelné praxe. Účastníci si zážitkovou pedagogikou vyzkouší sami na sobě to, co mohou sami využít ve svých vzdělávacích procesech.

Rodičovské kavárny od Proxima sociale, o.p.s. budou zaměřeny na problémy On-line seznamování a internetové podvody pro rodiče 8. a 9. tříd (plánováno 16.5. 17:00-18:30) a Kyberšikanu pro rodiče žáků 6. a 7. tříd (plánováno 4.4. 17:00-18:30) od ve školním klubu. Termíny budou ještě týden dopředu potvrzeny přes náš web a rozeslány přes email. S cílovou skupinou rodičů a zákonných zástupců bude pracováno především formou přednášky a v rámci ní navazující / probíhající diskuse na daná témata, případně příbuzná témata vznesená samotnými rodiči. Základními vzdělávacími metodami budou především přednáška a diskuse.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.

Komentáře jsou uzavřeny.