HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, na dotazy znovu sdělujeme:

Výsledná známka žáka ve druhém pololetí vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době od 1.2. do 11.3.2020

b) ze získaného hodnocení při vzdělávání na dálku

c) případně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem ke složitosti procesu hodnocení nemusí průměry, zobrazované na Škole Online, odpovídat výsledné známce na vysvědčení.

Základní principy hodnocení žáků:

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

2. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.

3. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

MOŽNOST PŘEDAT PÍSEMNÉ PRÁCE ŽÁKŮ

Vybíráme písemné práce žáků 1. stupně za období od 11.3. do 29.5.2020

 ve vrátnici školy  ve dnech 1. 6. – 3.6.2020 od 15:00 do 17:00 hodin. Odevzdané práce budou součástí podkladů ke klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

V tomto termínu lze také vyklidit skříňku v šatně.

Vybíráme písemné práce žáků 2. stupně za období od 11.3. do 5.6.2020

ve vrátnici ve dnech 8.6.  – 10.6.2020 od 15:00 do 17:00 hodin    vložením do připravené krabice. Odevzdané práce budou součástí podkladů ke klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

V tomto termínu lze také vyklidit skříňku v šatně.

INZERÁT

Do školní jídelny při Základní škole Rakovského v Praze 12 přijmeme pomocnou sílu

/ zaučenou kuchařku/na plný pracovní úvazek. Nástup od září 2020.

Informace na tel: 777845256

OTEVŘENÍ ŠKOLY 25.5.2020

Od 25.5. 2020 částečně obnovujeme provoz školy formou pracovních školních skupin. Pro zajištění bezpečného prostředí pro děti a zaměstnance se škola bude řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.

K docházce do školních skupin 1.stupně se přihlásilo 179 žáků, vytvořili jsme 14 pracovních skupin. Žáci byli do skupin vřazováni dle pořadí – času přihlášení, organizačních a personálních možností školy. O číslu skupiny budou rodiče informováni prostřednictvím emailu. Složení skupin je neměnné.

V docházce pokračují ještě 2 skupiny žáků 9. tříd.

Žáci se budou před školou shromažďovat postupně – dle uvedených časů pro danou skupinu. Nutno dodržet rozestup 2 metry (značky). Žáky do školy odvede pedagogický pracovník, který bude zajišťovat dopolední činnosti školní skupiny. Tento pracovník také 25.5. před školou vybere od každého žáka čestné prohlášení rodičů. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a plastový sáček.

Hygienu, dezinfekci ve všech prostorách školy budou zajištovat pravidelně provozní zaměstnanci (uklízečky, kuchařky).    Další informace ZDE

PODROBNOSTI K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Vážení rodiče, dle „POKYNU MŠMT“ budeme v pondělí 25.5.2020 otevírat školu pro některé  žáky 1. stupně a děti přípravné třídy. Rodiče musí tyto žáky do školy  přihlásit, i když nejsou vyřešeny všechny okolnosti spojené s nástupem ( např. ošetřovné). Podrobnosti organizace školy ZDE.  Od úterý 12.5.2020 od 07:00 budeme  evidovat přihlášky, které naleznete ve formatu  WORD   –   PDF    nebo v papírové podobě na recepci školy. Potřebujeme zjistit předběžný zájem a naplánovat organizaci. Distanční výuka bude stále pokračovat.        Děkujeme za spolupráci

ORGANIZACE PŘÍPRAVY NA SŠ

Po zjištění individuálních potřeb žáků 9. ročníků organizujeme přípravu na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 v následujícím režimu. Podle zprávy z MŠMT proběhnou přijímací zkoušky tomto školním roce (2019/2020) následovně:
Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června
Víceletá gymnázia – 9. června

OTEVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, na otevření školy 25.5.2020 se připravujeme, ale nevím jestli zvládneme zajistit požadavky na hygienu. Většina správních zaměstnanců, ale i část pedagogů, patří do rizikové skupiny zaměstnanců. Z tohoto důvodu nebude vařit školní jídelna, protože budeme nuceni pracovnice využít na desinfekci prostor školy.

Na pondělí 11.5.2020 máme naplánováno, že vás oslovíme emailem a zjistíme počet žáků, kteří by měli zájem o docházku do školy a účast na vzdělávacích aktivitách  dle představ MŠMT. V pondělí 18.5.2020 vám pošleme info o organizaci školy v případě otevření. Toto se může změnit v závislosti na vývoji situace.                                                                                          Mgr. Pavel Nedbal

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL  MŠMT

Příloha_čestné_prohlášení