TRAMPOLÍNY ŠD

Naši žáci ze ŠD si dne 24. 9. od 14:00 – 17:00 hod. užijí sportovní odpoledne pod vedením zkušených  trenérů z instituce Krašovská – Aktivity centrum Plzeň na hřišti Ráček. Sportovní program: cvičení na trampolínkách pod vedením sportovních trenérů, jumping schow, fotbalový trenažér.

 

OLYMPIJSKÝ DEN

16.9. se naše škola opět zapojí do oslav Olympijského dne. Cílem této akce je rozhýbat desítky až stovky žáků, užít si s dětmi radost z pohybu a šířit tak olympijské hodnoty a podstaty olympismu. Radost z pohybu, chování v rámci fair play, kamarádství, vzájemný respekt a překonávání sám sebe jsou hlavní (nejen) olympijské hodnoty, které je dobré ctít, naplňovat a ještě hezčí je předávat je dál a sdílet je. Doufáme, že i v letošním ročníku se nám to opět podaří.            

Mgr. Klára Suková

JEDENÁCTÍ V ČR, BLAHOPŘEJEME

2.9. – 4.9 2020 se uskutečnilo Republikové finále OVOV v Brně.  Závodilo se ve dvou dnech v 10 atletických disciplínách Odznaku všestrannosti.

11. místo  ZŠ Rakovského v soutěži 39 družstev

Matoušková Klára, Šímová Tereza, Jordáková Judita, Kuželová Anna, Jankovský Matyáš, Flídr Jakub, Bubeník Matěj a Lukeš Matyáš.

                    5. místo  Matyáš Lukeš v soutěži 99  jednotlivců

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Klára Suková

KROUŽKY

Vážení rodiče,

na stránkách školy jsou nabídky na kroužky ve škole od od firem, které poslaly nabídku. Zatím posílejte firmám přihlášky ke zjištení zájmu.  Platí i pro sportovní kroužky, které tam nejsou, ale fungují ve škole několik let. Rádi otevřeme kroužky pro žáky v naší škole, ale musíme počkat na vývoj situace.

14.09. budeme aktualizovat informaci o případném otevření školy a zahájení kroužků. Předběžně počítáme s termínem od října 2020.

SKUPINY PRO DĚTI ZDARMA V MODRÝCH DVEŘÍCH

Od 15. září se bude v pražském centru otevírat rozvojová skupina pro děti ve věku 8-12 let. Skupinky jsou zdarma. Cílovou skupinou jsou děti z rodiny, kde je nějaký člen rodiny registrován na OSPOD (tzn. došlo ke kontaktu se soc. pracovnicí/pracovníkem – např. při soudu o svěření do péče, …). Podrobnější informace  –  zde.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – AKTUALIZOVÁNO 31.8.2020

Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021 zde. Podrobnější informace k PT, pro třídy Edisona, pro 1. třídy, pro 2.-9. třídy.

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace ředitel školy nařizuje, že žáci i dospělí budou do odvolání mít povinnost nosit roušky (zakrytá ústa a nos) ve všech společných prostorách školy.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Všem žákům a pracovníkům naší školy přejeme pohodové prázdniny.  Příjemnou zprávou je nominace družstva našich sportovcůna Republikové finále Odznaku všestrannosti 2020 v Brně 2.- 4. 9. 2020. POZVÁNKA