# TISKNECELECESKO – POMÁHÁME DÁL

Díky podpoře zaměstnanců a rodičů našich žáků se ve škole k 15. dubnu vytisklo 250 štítových čelenek, které byly odeslány na kompletaci do Olomouce. 120 kompletních štítů se podařilo složit a předat zdravotníkům a lékařům v okolí – naposledy 50 ks do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Noviny Praha 12

OŠETŘOVNÉ

  1. Předvyplněný  a orazítkovaný formulář  „Žádost o ošetřovné“ dostanete na recepci školy – po telefonické domluvě –

                                    Uhrová         734 598 289    čt.  2.4. od  07:00 do 08:00

                                    Fridrichová  737 160 481    po.  30.3. od 07:00 do 08:00

                                    Králová         777 769 677

                                    Buhr              602 418 007

  1. Vyplněný formulář  „Žádost o ošetřovné“ je možno poslat i elektronicky na adresu pavel.nedbal@zsrakovskeho.cz, potvrdím a elektronicky pošlu zpět.   Formulář ZDE

 

MÁME ROUŠKY

Poděkování posílám dobrovolnici Klaudii, která škole ušila 50 ks roušek. Dík patří i její mamince Dáše, která ji v tom pomáhala.

INFO MČ PRAHA 12

V dětských skupinách Prahy 12 je několik volných míst pro děti do tří let. Pokud víte o rodičích, které jsou v tíživé situaci a potřebují se postarat o děti do tří let, kontaktujte je prosím. Rodiče se pak mohou obracet přímo na vedoucí sestru Martinu Kotkovou – tel : 241761180. Rodiče budou hradit pouze stravné.

  • Jak jste asi byli informováni, mateřské školy přerušily provoz.
  • Doporučujeme rodičům dětí, kteří se ocitli kvůli uzavření škol v tíživé životní situaci, aby kontaktovali pana Mejsnara, vedoucího oboru sociálních věcí, e-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106, nebo Jiřího Brůžka, radního městské části Praha 12, e-mail: bruzek.jiri@praha12.cz, 602 406 504. Na těchto kontaktech však není možné vyřešit hlídání dětí.
  • Rodiče zaměstnaní v bezpečnostních sborech, u obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil se v případě, že budou chtít zajistit péči o své děti ve věku 3-10 let, mohou obrátit na svého zaměstnavatele.  Zaměstnavatel pak žádá MHMP o zajištění místa v dětské skupině.