PROVOZ OD 26.04.

Provoz v ZŠ zůstává stejný jako v minulých týdnech. Pokračujeme v rotační výuce a testujeme. Dostaneme jiný druh testů, který neznáme. Velmi se těšíme, že se společně se žáky naučíme  něco nového. Pro info uvádíme odkazy k možnému nahlédnutí.    Informace pro školy a školský zařízení 20. 4

Výňatek z textu – Dodávka do celé ČR je vtéto vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou vrámci této dodávkydistribuoványpouze testy SINGCLEAN.

Tyto testy vyžadují manipulaci sroztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jaknatoveskole). Upozorňujeme, že ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení). Oproti předchozím instrukcím tedy nejsou balení uzpůsobena na možnost odložení zkumavek na jednotlivých lavicích.Možnost manipulace se zkumavkami při testování ve třídách byla upravenana str. 8 aktualizovaného Manuálu Covid19 testování ve školách: https://testovani.edu.cz/files/msmtmanualtestovaniaktual19042021.pdf

ŠKOLNÍ JÍDELNA

V době od  pondělí 12.4. do 23.4. 21 jsou všichni žáci, kterí budou na prezenční výuce ve škole přihlášeni na obědy a svačiny / kdo je pravidelně odebírá/ Další aktualizace bude provedena po tomto období a budete opět  včas informováni.

Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce doma jsou automaticky odhlášeni.

Pokud máte zájem pro žáky, kteří zůstávají doma na distanční výuce o výdej obědů do krabiček, musíte se na www.strava.cz přihlásit nejpozději do pátku 9.4. do 13,00 hod / Dále vždny nejpozději den předem do 13,00 hod. na další den /
Výdej bude prováděn v době od 13,00 hod. do 14,00 hod. vedle hlavního vchodu do školy.

Veškeré informace na tel: 777845256

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Rašínová

OTEVŘENÍ ŠKOL

Podrobnosti k otevření škol a testování přišly dnes v 08:15 (celkem 13 dokumentů). Ve čtvrtek 08.04.2021  zveřejníme organizaci školy od 12.04.

OTEVŘENÍ ŠKOLY

MŠMT plánuje otevření škol 12.04.2021. Podmínkou je testování a střídání tříd. Do pátku 09.04. dostaneme testy „Lepu“ nebo „Singclean“. O vlastním testování nemáme zatím informace.

Rozdělení tříd:

12.04. – nastupují – PT I.A I.B I.C II.A II.B II.C V.C V.B II.E

19.04. – nastupují  – III.A III.B III.C III.D IV.A IV.B IV.C V.A I.E