PŘÍPRAVA ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Příprava žáků devátých tříd bude do odvolání probíhat dálkově.  Všichni pedagogové, kteří mají přípravu na starosti, patří do rizikové skupiny zaměstnanců. Situaci budeme řešit individuálně dle potřeb žáka.

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci  do škol docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si může škola zorganizovat podle svého uvážení. Uvolnění  tedy např. neznamená, že by museli žáci či studenti docházet do školy každý pracovní den.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, čekali jsme na upřesnění MŠMT k pravidlům hodnocení žáků za druhé pololetí.

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete ZDE.

Výsledná známka žáka ve druhém pololetí vychází z:

a) podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák ještě docházel do školy

b) hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

c) případně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Metodika k vyhlášce 211/2020 Sb. najdete ZDE.

Základní principy hodnocení žáků:

  1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
  2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
  3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.
  4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

 

# TISKNECELECESKO – POMÁHÁME DÁL

Díky podpoře zaměstnanců a rodičů našich žáků se ve škole k 15. dubnu vytisklo 250 štítových čelenek, které byly odeslány na kompletaci do Olomouce. 120 kompletních štítů se podařilo složit a předat zdravotníkům a lékařům v okolí – naposledy 50 ks do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Noviny Praha 12