OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s platností ode dne 30. 6. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. Podrobnosti ZDE.

LETNÍ KEMPY SE VYDAŘILY

O letošních prázdninách byly ve spolupráci se společností ITveSkole  již tradičně organizovány letní kempy v naší škole. Celkem se zapojilo ve dvou turnusech 50 žáků. Jednalo se hlavně o doučování Čj, M, Aj a sportovní aktivity. Navštívili jsme Pražský hrad a prošli stezku Čtyřlístku. Vše bylo zdarma. Fotografie ZDE.

UŽ TOMU ROZUMÍM – MULTIOBOROVÝ ŠKOLNÍ PROJEKT

V průběhu tohoto školního roku byl na naší škole realizován na 2. stupni u přírodovědně zaměřených učitelů multioborový školní projekt na propojení měření z běžných výukových předmětů a informatiky. Zjednodušeně řečeno si během pokusů v předmětech jakou jsou Př, Ch, F nebo Z žáci zaznamenávali data do školního cloudové prostředí a s vyučujícími informatiky je pak dále zpracovávali, vytvářeli grafy a interpretovali.  Podrobnosti ZDE.

ŠKOLNÍ PROJEKT – VÝZNAMNÁ MĚSTA ČR

Dne 20. 6. proběhl projektový den IV. A a VII. C – Významná města ČR. Téma bylo vybráno z tematických plánů pro dané ročníky. Ani na konci školního roku se nepřestáváme učit, ale ze školních lavic jsme se přesunuli na vrch Petřín. Celé dopoledne proběhlo ve velmi pozitivní atmosféře. Žáci získali nové vědomosti, dovednosti a především navázali přátelské vazby napříč ročníky. VIDEO ZDE.

T-MOBILE OLYMPIJSKY BĚH 2023

I v letošním roce se naše škola zúčastnila největší běžecké události u nás. Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je Olympijský běh propojen už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš raději ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na tomto běhu jde především o to se hýbat, a hlavně pro radost. A toto heslo dnes žáci a pedagogové naší školy naplnili. Všem děkujeme. Fotografie ZDE. K.Suková, V. Sidorová, L. Tauchman

LETNÍ KEMPY PRO ŽÁKY / ЛІТНІ ТАБОРИ У НАШІЙ ШКОЛІ ДЛЯ УЧНІВ

O letošních prázdninách budeme ve spolupráci se společností ITveSkole organizovat letní kempy v naší škole. Doučování Čj, M, Aj a sportovní aktivity. Vše ZDARMA. Léto s češtinou a úsměvem, pro naše žáky 6-15 let, skupiny 10 studentů, 8:00-13:30. Bez stravování. Termíny: 3. – 6.7.2023 a 1. – 4.8.2023 – oba turnusy již obsazené.  Kontakty: Mgr. Petr Polák – petr.polak@zsrakovskeho.cz, 732 529 009 Přihláška ZDE. Leták ZDE.