DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

V úterý 10. března 2020 od 8.00 do 17.00 hod. proběhne na naší škole Den otevřených dveří. Zveme především budoucí prvňáčky s jejich rodiči. Těšíme se na Vás!

BEZPLATNÉ DOUČOVÁNÍ

Vážení rodiče, naše škola ve spolupráci se společností Nová škola o.p.s., zajistila bezplatné doučování formou odpoledních klubů. Odpolední kluby běží třikrát týdně po vyučování.

Po – I. stupeň 14:00-16:00, St – I. stupeň 13:00-15:00, Čt – II. stupeň 14:00-16:00. Přihláška zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

PROJEKT DIGITU – DIGITAM

V novém roce 2020 se zapojujeme do projektu DigiTU – DigiTAM. Jedná se o dotační program EU a MŠMT ČR bez finančního přispění školy v celkové výši 600 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 25 ks iPadů – například pro výuku s rozšířenou realitou, 20 ks nových ozobotů, 10 ks Lego Boost, 10 ks Lego WeDo 2 a 3D tiskárnu Pruša MK3

NĚMECKÁ KONVERZACE

Díky výborné spolupráci MČ OŠ Praha 12 s naší školou se podařilo zkoordinovat pro žáky pravidelné bezplatné doučování německého jazyka rodilým mluvčím – studentem PedF UK panem Sörenem. Probíhá každý čtvrtek od 15:00 a je stále otevřeno případným zájemcům z řad našich žáků druhého stupně. 

MIKULÁŠ 2019

I letos k nám na první stupeň zavítal Mikuláš a jeho pomocníci. Tradičně přinesl hodným dětem odměnu. Fotografie zde.

BO – PŘEDVÁNOČNÍ BÁDÁNÍ

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální podpory při ZŠ Rakovského v Praze 12 si vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Předvánoční bádání. 4.12.2019 od 15:00 místnost B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma.  Mgr. Nikol Obdržálková

BO – HRAJEME SI S BOFFINEM

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální pomoci při ZŠ Rakovského v Praze 12 si Vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Hrajeme si s Boffinem. Termín akce: 13.11.2019 od 15:00 v místnosti B5/203 (termín posunut z důvodu stávky 6.11.2019). Vstup zdarma. Registrace zde