BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Sedm barev duhy 4. dubna 2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Mgr. Petr Polák

#OKRESNÍ KOLO OFFICE ARENA 2018

ICT olympiáda Office Arena 2018 na téma “100. výročí české státnosti″ proběhla v úterý 13. března 2018. Blahopřejeme našemu reprezentantovi Davidu Doležalovi z IX.A, který obsadil opětovně první místo v pražském regionu. Díky skvělému umístění tak postoupil do celorepublikového finále v centrále společnosti Microsoft. Držme mu palce v pátek 23. dubna! Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

O výhodách zapojení nejmodernější měřící techniky značky Pasco do výuky přírodovědných předmětů se mohli přesvědčit vyučující z celé Prahy 12 na EduCoffee, které se konalo 14. března v budově naší školy. Setkání bylo spojené z badatelským soutěžním odpolednem pro mladé výzkumníky ve věku 6-11 let. Poněkud netradiční prezentace výhod empirického vyučování byla demonstrována přímo pokusy z běžných hodin žáky druhého stupně naší školy. Ukazovala přínosy nových výukových metod. Většina nezbytného špičkového vybavení byla získána v rámci zapojení školy do projektu „Čerstvý vítr z hor“ organizovaného ZŠ Trutnov, Komenského 399. Tyto inovace jsou u nás již přes rok běžnou součástí fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a dalších příbuzných předmětů. V žácích podněcují bezprostřední zájem o přírodní zákonitosti a děje a pomáhají jim pochopit jejich zákonitosti a vzájemné vztahy. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet deset různých bezdrátových senzorů Pasco – měřil se tlak vzduchu, teplota, vlhkost, vodivost, síla, napětí, velikost elektrického proudu, odpor, pH, rychlost, dráha a CO2. Prezentující zvládli předvést a vysvětlit pokusy bez jakýchkoliv závad, a to i přesto, že jejich posuzovateli byli tentokráte odborníci v daných oborech na slovo vzatí. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Pokusy se senzory Pasco 14.3.2018 od 15:00 v prvním podlaží II. stupně. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ROBOTI

Badatelské odpoledne na téma robotika zaujalo. Součástí byla soutěž o drobné ceny. Žáci si mohli vyzkoušet základy programování hry Minecraft, humanoidního a hadího robota Lego a Ozobotů. V praxi si mohli také ověřit práci jednotlivých čidel robotů.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Máte svého robota? 21.2.2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Petr Polák

INOVACE VE VÝUCE

V rámci konference DigiMAP  P12 prezentovala dnes v budově Microsoft naše škola inovativní formy výuky v přírodovědných předmětech. Předvedeny byly některé zajímavé pokusy pomocí výukových sad a senzorů Arduino a Pasco.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák